Parenteel van Arien van Middelkoop

I. Arien van Middelkoop, geb. Leuwen? vóór 1650.
Uit zijn relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1652:
1. Gijsbert Ariensz, volgt II.
2. Jan Adriansen van Middelkoop, geb. vóór 1680, armenmeester 1701,1 lid kerkeraad 1707,1 † Beesd? vóór 1716,2 tr. Beesd 17052 Judigt Hendrikse van de Water, † Beesd? na 1716.
3. Hilleken Ariaans van Middelkoop, geb. vóór 1681, tr. Leeuwen (Wamel) 5 febr. 16993 Melchior van Oort, geb. Leeuwen? (Wamel) vóór 1679, zn. van Marten.

II. Gijsbert Ariensz van Middelkoop, geb. Louwen omstr. 1670,4 † Ameide omstr. 1705,5 tr. Ameide 21 febr. 16974 Maagje Maartens van den Ham,5 ged. Ameide 5 maart 1676,4 † Tienhoven ZH,6 dr. van Maarten Gerrits van der Ham en Teuntje Gerrits -; zij hertr. Ameide (kerkelijk 13 febr. 1707)7 Claas Jilisz Coljé.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 19 dec. 1697,8 † ald. vóór 9 juli 1699.
2. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 9 juli 1699,9 † Utrecht 25 jan. 1754,10 tr. Utrecht 10 juni 173710 Gerrit van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1717, grutter 1765,10 † Utrecht? 7 dec. 1778,10 begr. Utrecht,10 zn. van Jan Ariense en Maagje van Zuijlen; hij hertr. Utrecht 5 dec. 175710 Johanna van Dam.
3. Theuntje Gijsbertsd van Middelkoop, ged. Ameide 24 juli 1701,8 † NL vóór maart 1772.10
4. Arien Geijsberse, volgt IIIa.
5. Meerten Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 26 dec. 1703,8 † NL vóór maart 1772.10
6. Jan Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 28 febr. 1705,8 † NL vóór maart 1772.10
7. Gijsbert Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 14 jan. 1706,11 † NL vóór maart 1772.10
8. Jan van Middelkoop, ged. Ameide 19 febr. 1706,12 † ald. 19 febr. 1706.12
9. Klaas Gijsbertse, volgt IIIb.

IIIa. Arien Geijsberse van Middelcoop,13 ged. Ameide 17 sept. 1702,13 vermeld Lid schepenbank 1767,14na 1779, tr. Ameide 26 nov. 173415 Maria Cornelisse de Moor, geb. Arkel omstr. 1710,16 † Tienhoven Overlecq? vóór 25 mei 1779, dr. van Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Ariesz Middelkoop, ged. Ameide 3 nov. 1737,17 † Ameide? vóór febr. 1739.10
2. Cornelis Ariesz van Middelkoop, ged. Ameide 22 febr. 1739,17 † NL vóór maart 1772.10
3. Gerrit Ariesz, volgt IVa.
4. Marcus Ariensz, volgt IVb.
5. Gijsbertje Ariesdr, volgt IVc.
6. Maijke Ariesdr, volgt IVd.

IVa. Gerrit Ariesz van Middelkoop, ged. Ameide 31 juli 1740,9 † Tienhoven ZH 1 sept. 1815,18 tr. Ameide 7 mei 177513 Christina van Hoff, geb. Meerkerk 15 dec. 1754,18 † Tienhoven ZH 22 febr. 1827, dr. van Teunis en Adriaantje Benschop.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Johanna, volgt Va.
2. Adriaantje, volgt Vb.
3. Maria Gerritsd, volgt Vc.
4. Teunis, volgt Vd.
5. Gijsbertje, volgt Ve.
6. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven, ged. Ameide 10 okt. 1784,11 † Tienhoven ZH 10 dec. 1847.
7. Arie van Middelkoop, ged. Ameide 18 febr. 1787,19 bouwman, † Tienhoven ZH 29 okt. 1819.13
8. Gerrit Brouwer, volgt Vf.
9. Gijsbert, volgt Vg.
10. Hendrik Gerritsz, volgt Vh.

Va. Neeltje Johanna van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 maart 1776,13 ged. Ameide 3 maart 1776,11 † Brandwijk 28 aug. 1824,20 tr. Tienhoven ZH 3 mei 18077 Arie Vaszn Brandwijk, geb. Brandwijk 25 maart 1786,21 diaken 1832,21 ouderling 1842,21 † Gijbeland 5 april 1857,22 zn. van Vas Ariense en Maayke Gerrits Verwoerd.
Uit dit huwelijk:
1. NN Brandwijk, levenloos kind, geb. Tienhoven ZH 7 dec. 1807.
2. Vas Brandwijk, geb. Brandwijk 4 april 1810,23 zadelmaker,21 wethouder,21 Heemraad,21 Hoofd-ingeland,21 † Gijbeland 23 febr. 1894,22 tr. Giessendam 15 nov. 183324 Elisabeth van Harten, geb. Nieuwpoort 7 aug. 1813,20 † Brandwijk 31 jan. 1841,20 dr. van Willem en Dirkje Kuijlenburg.

Vb. Adriaantje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 21 dec. 1777,11 † Goudriaan 22 april 1834,25 tr. Goudriaan 8 jan. 180313 Pieter Arienszn Broere, geb. Goudriaan 29 juni 1770,26 landbouwer 1803,26 † Goudriaan 28 juni 1842,26 zn. van Arien Broer en Ariaantje van den Dool.
Uit dit huwelijk:
1. Christijntje Broere, geb. Goudriaan 22 febr. 1811,14 † ald. 25 juni 1853,27 tr. Goudriaan 20 juli 183314 Cornelis Donk, geb. Goudriaan 5 maart 1806, bouwman 1833,26 schutter 1833,26 † Goudriaan 15 okt. 1889.27
2. Adriaantje Broere, geb. Goudriaan omstr. 1815,23 tr. Meerkerk 27 april 183724 Arie de Wit, geb. Meerkerk 1803.23
3. Gerrigje Broere, geb. Goudriaan 6 okt. 1815,14 † ald. 21 nov. 1893,27 tr. Goudriaan 29 okt. 184214 Arij de Ruijter, geb. Goudriaan 3 febr. 1812.14
4. Cornelia Broere, geb. Goudriaan 16 nov. 1820,14 tr. Goudriaan 31 juli 184114 Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 17 mei 1820.14

Vc. Maria Gerritsd van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 febr. 1780,20 ged. Ameide 20 febr. 1780,11 † Goudriaan 21 april 1821,20 tr. Goudriaan 18 dec. 180820 Arie Tyszn Terlouw, geb. Goudriaan 18 dec. 1779,28 † ald. 2 juli 1832, zn. van Matthijs Ariens en Magdalena Cornelisdr Vermeulen; hij hertr. Goudriaan 21 febr. 182420 Drikje Cornelisdr van de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Terlouw, geb. Goudriaan 29 juli 1810,16 † ald. 28 juni 1886,20 tr. Goudriaan 7 maart 183514 Korstiana Lodewijksdr Blokland, geb. Hardinxveld 6 juli 1810,20 † Goudriaan 21 okt. 1875.20
2. Christina Terlouw, geb. Goudriaan 22 nov. 1812,29 † ald. 6 juni 1854,30 tr. Goudriaan 3 jan. 183514 Adriaan Vonk, geb. Goudriaan 17 nov. 1815,29 † ald. 10 april 1892.20
3. Magdalena Terlouw, geb. Goudriaan 14 jan. 1814,30 † ald. 8 mei 1814.30
4. Gerrit Terlouw, geb. Goudriaan 10 nov. 1814,30 † ald. 21 sept. 1833.20
5. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 11 aug. 1816,30 † ald. 14 sept. 1816.30
6. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 30 okt. 1817,20 † ald. 5 aug. 1843,20 tr. Goudriaan 2 jan. 184024 Lena de Boon, geb. Schelluinen 23 febr. 1819,20 † Sliedrecht 20 jan. 1895,20 dr. van Izaak den Boon en Aaltje de Rover.

Vd. Teunis van Middelkoop, ged. Ameide 3 febr. 1782,11 bouwman 1812, landbouwer 1843,31 † Lopik 30 jan. 1847,32 tr. Tienhoven ZH 25 april (kerkelijk Tienhoven 25 maart)3 18107 Aafje de Bie, geb. Ameide, ged. Ameide 18 febr. 1781,3 † Lopik? vóór 1843, dr. van Gerrit en Marrigje Baas.
Uit dit huwelijk:
1. Christina, volgt VIa.
2. Gerrit, volgt VIb.
3. Merrigje van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,33 † ald. 19 okt. 1812.24

VIa. Christina van Middelkoop, geb. Tienhoven 12 nov. 1811,13 ged. Ameide 17 nov. 1811,11 † Lopik 15 okt. 1859, tr. Lopik 24 okt. 183324 Arie de Gier, geb. Lopik omstr. 1808, † ald. 28 juli 1862,32 zn. van Cornelis en Cornelia van Randwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Gier, geb. Lopik 12 maart 1834,33 † Hazerswoude 23 mei 1881,34 tr. Lopik 16 april 185834 Jan Schouten, geb. Lopik? omstr. 1831.
2. Aafje de Gier, geb. Lopik 10 okt. 1837,35 † ald. 3 aug. 1888, tr. Lopik 10 okt. 186236 Pieter Spelt, geb. Lopik omstr. 1838.
3. Marrigje Annigje de Gier, geb. Lopik 16 juni 1843,37 † ald. 19 maart 1877, tr. Lopik 26 april 186737 Jan Spelt, geb. Lopik 7 juli 1842.37
4. Cornelis de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1849,24 † Voorschoten 28 aug. 1919,38 tr. Johanna Molenaar, geb.? na 1845, † Voorschoten? vóór 1919.

VIb. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,13 veehouder,39 landbouwer 1843,31 landbouwer 1861,39 Heemraad 1859-1861,39 † Lange Ruige Weide 21 mei 1886,40 tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 27 jan. 184324 Aafje van Holst, geb. Stein omstr. 1823,41 † Lange Ruige Weide 8 aug. 1859,40 dr. van Wouter en Elizabeth Rijkaart; tr. 2e Lange Ruige Weide 31 mei 186113 Neeltje Blok, geb. Jaarsveld 16 nov. 1834,18 † Lange Ruige Weide 22 jan. 1898.40
Uit het eerste huwelijk:
1. Teunis, volgt VIIa.
2. Elisabeth, volgt VIIb.
3. Aafje van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 20 april 1846,23 † Bodegraven omstr. 23 nov. 1921,31 tr. 1e Lange Ruige Weide 20 nov. 187424 Arie Wiggert de Jong, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1826, † vóór 1900, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom; tr. 2e Nieuwkoop 28 sept. 190024 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,23 landbouwer 1900,31 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,42 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk en wedr. van Adriana van Middelkoop (VIIf).
4. Wouterina, volgt VIIc.
5. Hendrik van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 19 jan. 1851,33 tr. Bodegraven 13 april 187724 Celia Bos, geb. Kamerik 14 okt. 1849, dr. van Teunis en Grietje Snoek.
6. Antje, volgt VIId.
7. Gerrit, volgt VIIe.
8. Adriana, volgt VIIf.
9. Aafje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 27 juli 1859,39 † ald. 25 mei 1860.39
Uit het tweede huwelijk:
10. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 31 maart 1862,33 † ald. 7 april 1862.39
11. Johanna, volgt VIIg.
12. Christina, volgt VIIh.

VIIa. Teunis van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 18 okt. 1843,24 vermeld schoolleerling,39 † Winssen 2 juli 1909, tr. 1e Lopik 19 dec. 187324 Cornelia de Gier, geb. Lopik 14 mei 1840,13 † ald. 9 okt. 1884,43 dr. van Johannes en Bastiaantje Schippers; tr. 2e Lopik 12 juni 188524 Teuntje Bouwman, geb. IJsselstein 1863,44 † Langerak ZH 1898,44 dr. van Dirk en Annigje Langerak.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIIIa.
2. Johannes Jacobus van Middelkoop, geb. Lopik 15 maart 1876,13 † Woerden 17 juli 1936, tr. Lange Ruige Weide 6 dec. 190124 Pietje van Gulik, geb. Hekendorp omstr. 1872,23 † Woerden 10 jan. 1936,24 dr. van Govert en Hendrika van Dam.
3. Jan Hendrik van Middelkoop, geb. Lopik 23 dec. 1877, † ald. 13 jan. 1878.45
4. Teunis Bastiaan van Middelkoop, geb. Lopik 2 juli 1879,13 † ald. 3 febr. 1880.46
5. NN van Middelkoop, geb. Lopik 17 maart 1882.
Uit het tweede huwelijk:
6. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 18 jan. 1886, † ald. 12 maart 1886.46
7. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 3 jan. 1887,47 † NL vóór 1973,48 tr. IJsselstein 20 jan. 192624 Dirk van de Scheur, geb. IJsselstein omstr. 1882,23 † ald. 21 okt. 1973,49 zn. van Dirk en Aaltje Bouwman.
8. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1888,43 † ald. 11 febr. 1889.43
9. Aafje, volgt VIIIb.
10. Dirkje van Middelkoop, geb. Bodegraven 9 nov. 1890,50 † Zevenbergen 31 maart 1986,51 tr. Zevenbergen 29 aug. 192224 Johannes Korteweg, geb. Zevenbergen 11 juni 1893,23 landbouwer 1922,23 † Zevenbergen 8 sept. 1992,51 zn. van Hermanus en Adriana van Kaam.
11. Elizabeth van Middelkoop, geb. Bodegraven omstr. 28 jan. 1892,31 tr. Lange Ruige Weide 24 juli 191324 Jan Jacobus Boer, geb. Hekendorp omstr. 1894,23 zn. van Johannes en Wijntje Peuler.
12. Jan Antoon van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 nov. 1893,25 † ald. 14 dec. 1893.32
13. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1895,52 † Langerak ZH 25 nov. 1895.52
14. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 nov. 1897.52

VIIIa. Gerrit van Middelkoop, geb. Lopik 30 maart 1875, † Ewijk 27 dec. 1923, tr. Hekendorp 22 jan. 190324 Elisabeth Boer, geb. Reeuwijk omstr. 1874,23 vermeld gevraagd 26 febr. 1929,53 Belangrijke verkooping 17 dec. 1932,53 naweide 12 aug. 1933,53 publiek verpachten 10 maart 1934,53 te Koop 11 sept. 1937,53 26 febr. 1938,53 6 aug. 1938,53 5 nov. 1938,53 11 maart 1939 en publiek verkoopen 15 juli 1939,53na 1939, dr. van Cornelis en Aaltje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt IXa.
2. Aaltje, volgt IXb.
3. Cornelia van Middelkoop, geb. Ewijk 4 maart 1906, † ald. 25 maart 1906.
4. Cornelis van Middelkoop, geb. Winssen febr. 1907, † ald. 20 maart 1907.
5. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk jan. 1909, † ald. 24 maart 1909.
6. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk 29 maart 1910, † ald. 29 maart 1910.

IXa. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 2 dec. 1903,54 † Gorinchem? na 1964, tr. Bergharen 5 april 193255 Elizabeth Antonia Noorloos, geb. Almkerk en Uitwijk 28 okt. 1910,56 dr. van Marius en Antonia Colijn.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van Middelkoop, geb.? 3 juli 1934,55 leraar -1964,57 † Gorinchem 15 juni 1964.58

IXb. Aaltje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 22 maart 1905,59 † Harderwijk 11 april 1947, tr. Den Haag 8 sept. 192860 Pieter Willem Havelaar, geb. Woudrichem 23 aug. 1901,59na 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Havelaar, geb. Den Haag 2 aug. 1930,59 † Leerbroek 17 dec. 1939.24
2. NN Havelaar, levenloze zoon, geb. Leerbroek 3 mei 1942.24

VIIIb. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 5 mei 1889,43 tr. Waarder 22 jan. 191424 Mijndert Vossesteijn, geb. Woerden omstr. 1889,23 † IJsselstein 13 maart 1929,24 zn. van Wijnand en Jannetje Bos.
Uit dit huwelijk:
NN Vossesteijn, geb. Utrecht 21 jan. 1915.

VIIb. Elisabeth van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 11 okt. 1844,39 schoolleerling,39 † Bodegraven 17 febr. 1872,39 tr. Lange Ruige Weide 20 april 187124 Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1846,23 arbeider 1896,31 zn. van Adrianus en Maartje Zuidam.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1872,23 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 mei 189631 Huibertje Oudshoorn, geb. Koudekerk omstr. 1872.23

VIIc. Wouterina van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 27 juli 1847, tr. Lange Ruige Weide 3 juni 187024 Joost van Maurik, geb. Waarder omstr. 1838.
Uit dit huwelijk:
Pieter van Maurik, geb. Lange Ruige Weide 28 juni 1870.39

VIId. Antje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 13 maart 1853,23vóór 1908, tr. Lange Ruige Weide 20 april 187724 Cornelis de Jong, geb. Ouderkerk a/d IJssel omstr. 1839,23vóór 1908, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom.
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Jong, geb. Bodegraven omstr. 1884,23 timmerman 1908,31 tr. Alphen a/d Rijn 3 sept. 190831 Antje Voorbij, geb. Alphen omstr. 1884.23

VIIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 21 jan. 1855,33 directeur 1905-1916,61 veehouder 1923,31 gemeenteraadslid 1891-1919,61 bestuurslid 1908,61 lid van Steun-Comité 1914,61 † Bodegraven 17 jan. 1937, begr. Bodegraven? 21 jan. 1937, tr. Nieuwkoop? 23 dec. 188031 Neeltje van Vliet, geb. NL omstr. 1860,62 † Bodegraven 2 okt. 1937,36 dr. van Cornelis en Dirkje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 15 maart 1881,36 † Nieuwkoop en Noorden 24 aug. 1898.54
2. Dirkje van Middelkoop, geb. Waddinxveen? 1882,63 † Waddinxveen 6 mei 1882.
3. Cornelis, volgt VIIIc.
4. Gerrit, volgt VIIId.
5. Dirk, volgt VIIIe.
6. Elisabeth, volgt VIIIf.
7. Jan van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1888, † Nieuwkoop 4 dec. 1949,64 tr. Nieuwkoop 22 nov. 192331 Wouderijntje van Woudenberg, geb. Vleuten omstr. 1895, † Nieuwkoop 14 maart 1949,64 dr. van Dirk en Margaretha Antonia Verweij.
8. Teunis van Middelkoop, geb. Waddinxveen na febr. 1888,63 † ald. 14 febr. 1889.
9. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Waddinxveen 14 dec. 1888.
10. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 1 jan. 1890,54 † ald. 13 sept. 1890.64
11. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1890.31
12. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 11 jan. 1891,54 † Zeist 28 juli 1957,36 tr. 1e Den Haag 15 dec. 192065 Dina Brak, geb. Wassenaar 9 jan. 1893,66 † Soest 6 okt. 1929,66 dr. van Willem en Maartje Dorrepaal; tr. 2e Soest 12 nov. 193024 Petronella Koppenol, geb. Delft omstr. 1883,23 dr. van Leendert en Mathilda Zwanenburg.
13. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..64
14. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 18 nov. 1892,54 † ald. 11 mei 1893.54
15. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 25 febr. 1894,54 † ald. 28 juni 1894.54
16. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop en Noorden 16 maart 1895,54 † ald. 6 april 1895.31
17. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop en Noorden 13 aug. 1896.54
18. Adrianus, volgt VIIIg.
19. Aafje van Middelkoop, geb. NL omstr. 1899,23 tr. Bodegraven 25 maart 192636 Johannes Veldhuijzen, geb. NL omstr. 1899.

VIIIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Waddinxveen 30 dec. 1883,67 † Driebergen? 19 juli 1962,67 begr. Driebergen,67 tr. Kamerik 18 april 190724 Emmigje de Wit, geb. Kamerik 2 febr. 1878,67 † Driebergen? 9 dec. 1954,67 begr. Driebergen,67 dr. van Klaas en Elizabeth Nap.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 jan. 1908,54 tr. Driebergen-Rijsenburg 13 aug. 193124 Gerrit Jan van Dolderen, geb. Maassluis omstr. 1903,23 koopman 1931,23 zn. van Theodorus en Jenneke Teunissen.
2. Elizabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 19 mei 1909,54 † Bennekom 18 juli 1996,68 begr. Ede,67 tr. na 193068 Mattheus Johan Sikking, geb. Bussum 28 nov. 1909,69 † Ede 21 nov. 1995.69
3. Aafje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 3 aug. 1910.54
4. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn? juni 1912,31 † Oudshoorn 22 nov. 1915.31
5. NN van Middelkoop, geb. Oudshoorn omstr. 17 sept. 1913.31
6. Klaas, volgt IXc.

IXc. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 nov. 1917,31 directeur,70 wethouder,71 vermeld districtscommandant en Verzet 1940-1945.72 [Driebergen]71
Zijn dochter:
Edith Annie van Middelkoop, geb. Driebergen-Rijsenburg 11 juli 1946,67 † ald. 16 febr. 1947,32 begr. Driebergen.67

VIIId. Gerrit van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1884,23 molenaar 1914,74 tr. Bodegraven 22 april 190924 Reintje Boer, geb. Bodegraven omstr. 1882, dr. van Willem en Elizabeth Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 9 maart 1910.54
2. Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 6 febr. 1911.54
3. Cornelis van Middelkoop, geb. Apeldoorn mei 1914, † Ugchelen 10 juli 1914.32
4. Cornelis van Middelkoop, geb.? 5 juli 1920,75 † Nieuwpoort 14 maart 2008,76 tr. Anthonia Roest, geb.? omstr. 1926,49 † Groot Ammers 23 okt. 2012,77 begr. Nieuwpoort.49

VIIIe. Dirk van Middlekoop, geb. Waddinxveen 24 mei 1885,78 winkelier 1915,31 † Amstelveen 6 maart 1956,51 tr. Nieuwkoop en Noorden 27 okt. 191054 Leentje Tinholt, geb. Nigtevecht 11 aug. 1881,79 † Amstelveen 8 juni 1964,79 dr. van Albert en Jansje van der Bijl.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middlekoop, geb. Sloten NH 27 mei 1911,78 kruidenier,80 vertegenwoordiger,80 † Amstelveen 3 aug. 1975,80 tr. Mijdrecht 16 april 193680 Trijntje Nagtegaal, geb. Mijdrecht 3 juli 1911,80 † Amstelveen 22 april 1990.80
2. Albert Middelkoop, geb. Sloten NH 22 april 1916,78 † Veenendaal? 30 maart 1997,67 begr. Veenendaal.67

VIIIf. Elisabeth van Middelkoop, geb. Waddinxveen 7 juni 1886,75 † Nieuwkoop 22 mei 1941,64 tr. Nieuwkoop en Noorden 21 april 191054 Cornelis de Wit, geb. Kamerik 28 sept. 1876,23 veehouder 1911,31 † Nieuwkoop? 14 aug. 1957,75 begr. Nieuwkoop,75 zn. van Klaas en Elizabeth Nap.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop jan. 1911,32 † ald. 29 april 1911.31
2. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop juli 1915,32 † ald. 26 dec. 1915.31

VIIIg. Adrianus van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 5 nov. 1897,54 veehouder,81 vermeld Boerderij gekocht in Nieuwkoop 1937,31 † Nieuwkoop 23 april 1976,82 tr. Waarder 5 nov. 192436 Maria Griffioen, geb. Waarder 10 juli 1899,82 † Alphen a/d Rijn 1 sept. 1990,82 dr. van Leendert Jan en Elisabeth de Rooij.
Uit dit huwelijk:

IXd. Leendert Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 28 maart 1927,49 veehouder,81 † Ter Aar 27 sept. 2016,49 gecrem. Alphen a/d Rijn 4 okt. 2016.49
Zijn dochter:
Sonja van Middelkoop.

VIIf. Adriana van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 juni 1857,23 † Nieuwkoop 5 april 1900,54 tr. Lange Ruige Weide 12 april 187824 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,23 landbouwer 1900,31 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,42 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk; hij hertr. Nieuwkoop 28 sept. 190024 Aafje van Middelkoop (VIb,3).
Uit dit huwelijk:
Aafje Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1883,23 tr. Bleiswijk 3 juli 191924 Mattheus Kwakernaak, geb. Alphen omstr. 1857.23

VIIg. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 16 sept. 1863,83 † Oudewater 28 dec. 1943,84 tr. Lange Ruige Weide 23 april 188683 Jacob (de) Koning, geb. Lange Ruige Weide 18 jan. 1857,83 veehouder 1886,23 † Waarder 26 jan. 1902,24 zn. van Jacobus de Koning en Ageda Verwoerd.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus de Koning, geb. Waarder 6 juli 1887,24 † Oudewater 17 april 1954,83 tr. Lange Ruige Weide 16 jan. 190885 Trijntje Blonk, geb. Waarder 7 dec. 1885, † Den Haag 24 dec. 1924, begr. Driebruggen.
2. Neeltje de Koning, geb. Waarder 16 febr. 1889,24 † ald. 28 okt. 1889.24
3. Neeltje de Koning, geb. Waarder 8 nov. 1890,24 † ald. 15 jan. 1892.24
4. Gerrit de Koning, geb. Waarder 15 jan. 1893,24 tr. Waarder 13 okt. 192124 Geertje de Koning, geb. Waarder omstr. 1891.23
5. Agatha de Koning, geb. Waarder 13 dec. 1894,24 † Oudewater 20 jan. 1973,83 tr. Waarder 4 nov. 192024 Arie de Boer, geb. Lange Ruige Weide omstr. 1894.23
6. Jacob de Koning, geb. Waarder 12 okt. 1899,24 † ald. 12 dec. 1899.24

VIIh. Christina van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 nov. 1864,18 † Zeist 29 jan. 1953,18 tr. Lange Ruige Weide 19 dec. 189024 Jacobus Pot Boot, geb. Woubrugge 1855,23 † Zeist 29 mei 1932,24 zn. van Willem en Cornelia Roest en wedr. van Geertje Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pot Boot, geb. Waarder 7 okt. 1891,24 tr. Johannes Hogervorst, geb.? na 1890.
2. Neeltje Pot Boot, geb. Waarder 14 okt. 1892,24 tr. Waarder 21 dec. 191624 Willem van der Velden, geb. Aarlanderveen omstr. 1887.23
3. Ingetje Pot Boot, geb. Waarder 21 mei 1894.24
4. Gerrit Pot Boot, geb. Waarder 15 sept. 1895,24 tr. Maria Oudijk, geb.? na 1891.
5. Johanna Boot, geb. Waarder 25 juli 1898,24 tr. Gerardus Bos, geb.? na 1892.
6. Sophia Christina Boot, geb. Waarder 19 jan. 1901.24

Ve. Gijsbertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 10 okt. 1784,15 ged. Ameide 24 okt. 1784,19 † Meerkerk 17 febr. 1828, tr. Meerkerk 21 april 182224 Jan de Ruiter, geb. Meerkerk omstr. 1787, † na 1828, zn. van Gijsbert de Ruijter en Barbera van Klij.
Uit dit huwelijk:
1. Barbera de Ruiter, geb. Meerkerk 26 mei 1823.24
2. Gerrit de Ruiter, geb. Meerkerk 5 juni 1826, †.24

Vf. Gerrit Brouwer van Middelkoop, geb. Ameide,13 ged. Ameide 23 aug. 1789,11 bouwman 1816, † Meerkerk 9 aug. 1828,13 tr. Tienhoven ZH 27 april 181613 Maaike Alblas, geb. Ameide,13 ged. Ameide 24 juni 1792,86 bouwvrouw 1816-,86 † Langerak ZH 10 jan. 1884,86 dr. van Cornelis en Marigje Demper; zij hertr. Langerak ZH 9 dec. 183086 Hendrik Doeland.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 juli 1816,13 † NL 2 mei 1872.32
2. Cornelis, volgt VIc.
3. Christijntje Brouwer, volgt VId.
4. Arie Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 maart 1821,33 † Vianen 6 jan. 1892, tr. Betje van Bommel, geb. NL, † ald. vóór 1892.
5. Maaike Brouwer van Middelkoop, geb. Meerkerk 9 aug. 1824,23 tr. 1e Langerak ZH 27 dec. 185024 Johannes de Jong, geb. Vlist 2 maart 1822, zn. van Jan en Neeltje van Zijl; tr. 2e Langerak ZH 4 juli 187224 Peter Loeve, geb. Langerak ZH 29 jan. 1824,23 zn. van NN NN en Maria Loeve.
6. Gerrit, volgt VIe.

VIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 dec. 1817,23 bouwman, † Langerak ZH 23 okt. 1903,32 tr. 1e Langerak ZH 8 nov. 185524 Hendrina Zweren, geb. Langerak ZH 26 nov. 1822,13 † ald. 8 dec. 1871,32 dr. van Jan Zweers en Jantje Heikoop; tr. 2e Langerak ZH 13 maart 187424 Jacoba Blom, geb. Langerak ZH 28 febr. 1845,23 † ald. 28 jan. 1905,32 dr. van Arie en Johanna Dina Roest.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1856,33 † ald. 29 juli 1856.32
2. Maaike Cornelisse, volgt VIIi.
3. Gerrit, volgt VIIj.
4. Jannigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 maart 1861.33
5. Janna, volgt VIIk.
6. Jan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1864,33 † ald. 8 jan. 1867.32
7. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 dec. 1865,33 † ald. 7 dec. 1871.32
Uit het tweede huwelijk:
8. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 juni 1875,33 † ald. 2 juli 1875.32
9. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 juli 1876,33 bestuurslid -1933,87 secretaris -1933,87 brandmeester -1933,87 † Langerak ZH 14 aug. 1933.32
10. Hendrik, volgt VII-l.
11. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juni 1879,3310 febr. 1954.13
12. Cornelis, volgt VIIm.
13. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 febr. 1882,33 † Gouda 22 febr. 1970.35
14. Jacobus van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 jan. 1884,33 brandmeester 1933-,87 lid 1933-,87 lid 1935,87 Heemraad 1935,87 Stemopnemer 1937,88 lid 1937,889 okt. 1964.13
15. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb..32
16. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1887,33 † ald. 15 april 1888.32
17. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 28 maart 1889.32

VIIi. Maaike Cornelisse van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1857,23 † ald. 19 april 1919,89 tr. Langerak ZH 4 okt. 189424 Pieter Ariens Koorevaar, geb. Langerak ZH 7 maart 1853,23 † Gorinchem 30 okt. 1922,90 zn. van Arie en Neeltje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Pieterse Koorevaar, geb. Langerak ZH 5 mei 1895,89 tr. Langerak ZH 24 mei 191489 Huibert Cornelisz van Vliet, geb. Vlaardingen 29 okt. 1890.89
2. Cornelis Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 18 aug. 1896,89 tr. Gameren 11 juni 192123 Aaltje Elisabeth Schreuder, geb. Gameren omstr. 1904.
3. Arie Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 mei 1898,89 † ald. 5 febr. 1899.89
4. Arigje Jacoba Pieternella Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 nov. 1900,89 tr. Langerak ZH 10 okt. 191791 Jan Willems Rietveld, geb. Groot Ammers 12 dec. 1898.89

VIIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 mei 1858,33 † Hillegersberg 27 mei 1932,35 tr. 1e Langerak ZH 11 febr. 188124 Marigje Demper, geb. Langerak ZH 21 jan. 1856,24 † ald. 1 maart 1889,35 dr. van Huibert en Annigje de Ruiter; tr. 2e Langerak ZH 12 juni 189124 Arigje Schippers, geb. Langerak ZH 8 maart 1865,23 † ald. 26 maart 1904,52 dr. van Leendert en Janna Hooijkaas.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 10 april 1882.52
2. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 nov. 1883,33 † ald. 20 febr. 1884.32
3. Annigje, volgt VIIIh.
4. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 okt. 1886,33 † ald. 22 jan. 1887.
Uit het tweede huwelijk:
5. Cornelis van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 22 mei 1892.25
6. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 juli 1893,25 tr. Capelle a/d IJssel 17 aug. 191624 Adriaan Kwakernaak, geb. Wijngaarden 1891,23 † NL 14 juni 1954,92 zn. van Johannes en Jacoba van Beesd.
7. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 27 jan. 1895.33
8. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 12 febr. 1897,55 tr. Rotterdam 27 maart 193755 Ida Teuna Gelderblom, geb. Rotterdam 5 mei 1906.55
9. Leendert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 juli 1899,55 electromonteur 1929,93 tr. Scherpenzeel 20 juni 192993 Sientje Vlastuin, geb. Scherpenzeel 8 april 1903.93
10. Jacoba van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 mei 1902,55 † Rotterdam 25 okt. 1983,35 tr. Rotterdam? 8 sept. 192727 Gerard van Middelkoop (VIIx,12).

VIIIh. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1885,13 † Rotterdam 18 mei 1966,35 tr. Capelle a/d IJssel 17 jan. 190724 Willem Johannes van Middelkoop (VIIIr).
Uit dit huwelijk:
1. Marigje van Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel 24 dec. 1907,55 † NL 14 febr. 1968,35 tr. 27 febr. 192755 Johannes Mak, geb. Schiedam 27 april 1903.55
2. Gerda van Middelkoop, geb. Schiebroek 9 dec. 1911,36 † ald. 1 okt. 1916.94

VIIk. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 dec. 1862,23 † ald. 31 jan. 1940,32 tr. Langerak ZH 29 sept. 188224 Dirk Roest, geb. Langerak ZH 17 okt. 1860,23 zn. van Dirk en Pietertje Hooijkaas.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Roest, geb. Langerak ZH omstr. 1894, tr. Langerak ZH 23 jan. 191995 Dirk Uittenbogaard, geb. Meerkerk omstr. 1892.
2. Hendrika Roest, geb. Langerak ZH 12 maart 1896,23 tr. Langerak ZH 23 jan. 191924 Jan den Besten, geb. Noordeloos 1886.23

VII-l. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 16 juni 1878,33 † ald. 1 nov. 1945,32 tr. Groot Ammers 23 okt. 190324 Emmigje Middelkoop, geb. Groot Ammers 5 juni 1881,13 † Giessenburg 7 april 1961,96 dr. van Arie en Heiltje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 11 maart 1904,55 † Giessenburg 7 maart 1988,69 tr. Arie Rikkers, geb.? 3 nov. 1902, † Giessenburg 4 febr. 1990.69
2. Heiltje van Middelkoop, geb. Rotterdam 9 febr. 1906.55
3. Cornelis van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 aug. 1908,78 † Ameide 2 maart 1999,97 begr. Goudriaan 6 maart 1999,97 tr. na 1929 Aartje de Jong, geb. Noordeloos 24 okt. 1900,7817 jan. 1990.97
4. Annigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 20 okt. 1910,55 † Groot Ammers? 27 mei 1996,98 begr. Groot Ammers,98 tr.98 Gerrit den Boer, geb.? 23 febr. 1911,98 † Groot Ammers? 5 nov. 1979,98 begr. Groot Ammers.98

VIIm. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 sept. 1880,33 † Maartensdijk 16 mei 1944,32 tr. Utrecht 28 april 192113 Wilhelmina Gezina Vos, geb. Utrecht omstr. 1880,23 † De Bilt 18 aug. 1957,32 dr. van Frederik en Geertruida Cornelia Cirkel.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Geertruida van Middelkoop, geb. Bilthoven 1 maart 1922,99 † Langerak ZH 10 mei 2000,97 tr. De Bilt 13 sept. 194699 Pieter van Barneveld, geb. Westbroek 17 okt. 1921,99 † Langerak ZH 21 april 1970.98

VId. Christijntje Brouwer van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 dec. 1819,46 † Groot Ammers 2 maart 1852,25 tr. Langerak ZH 28 jan. 183724 Cornelis Both, geb. Groot Ammers 4 april 1808,100 † ald. 11 nov. 1883, zn. van Arie en Marigje Aaldijk.
Uit dit huwelijk:
1. Aagje Bot, geb. Groot Ammers 23 aug. 1837,100 † ald. 18 febr. 1903,100 tr. Groot Ammers 21 febr. 1861100 Pieter Baas, geb. vóór 1841.
2. Gerrit Bot, geb. Groot Ammers omstr. 1839,100 † ald. 3 juni 1867.100
3. Arie Bot, geb. Groot Ammers omstr. 1840,100 † ald. 23 dec. 1909.100
4. Hendrik Bot, geb. Groot Ammers omstr. 1843,100 † ald. 20 mei 1867.100
5. Cornelis Both, geb. Groot Ammers 20 mei 1846,100 † ald. 10 febr. 1921.100
6. Marigje Both, geb. Groot Ammers 30 mei 1849,100 † ald. 6 april 1925,101 tr. Groot-Ammers 27 jan. 187195 Willem Matthijs Ooms, geb. Groot-Ammers omstr. 1857.

VIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 24 jan. 1829,33 † Langerak ZH 29 juli 1889,13 tr. 1e Langerak ZH 26 maart 185224 Sijgje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 20 juli 1833,23 † ald. 21 aug. 1860,102 dr. van Bastiaan en Annigje Nomen; tr. 2e Langerak ZH 14 nov. 186224 Aantje Blom, geb. Langerak ZH 26 maart 1838,23 vermeld Beslagname 17 nov. 1876,103 dr. van Arie en Johanna Dina Roest; zij hertr. Langerak ZH 6 maart 1891104 Cornelis Maatkamp.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 jan. 1853,13 † ald. 22 jan. 1853.
2. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 jan. 1854,13 † ald. 7 juni 1854.32
3. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 mei 1855, † ald. 23 sept. 1855.102
4. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 maart 1857,13 † ald. 18 nov. 1857.102
5. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 24 juli 1858,102 † ald. 16 dec. 1858.102
Uit het tweede huwelijk:
6. Arie, volgt VIIn.
7. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 febr. 1864,25 † ald. 6 maart 1866.
8. Johanna Dina, volgt VIIo.
9. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 6 maart 1866,52 † ald. 27 mei 1870.52
10. Maaike, volgt VIIp.
11. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 febr. 1870,25 † Langerak ZH? vóór april 1871.
12. Gerrit, volgt VIIq.
13. Aaltje, volgt VIIr.
14. Cornelis, volgt VIIs.
15. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 febr. 1878,13 † ald. 28 febr. 1879.13

VIIn. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juli 1862,23 † ald. 23 dec. 1928,32 tr. Langerak ZH 7 maart 188424 Pietertje Terlouw, geb. Langerak ZH 5 juli 1863,23 † Zeist 26 april 1921,24 dr. van Teunis en Lena Damsteeg.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt VIIIi.
2. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 okt. 1885,13 † Langerak ZH 30 april 1887.13
3. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 sept. 1886, † Nieuwveen 7 nov. 1931.
4. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 aug. 1888,13 † ald. 10 aug. 1890.13
5. Lena van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 nov. 1890,23 † Gorinchem 26 nov. 1963,90 begr. Meerkerk 29 nov. 1963,98 tr. Langerak ZH 6 april 191124 Gerrit Vonk, geb. Goudriaan 6 mei 1885,98 † Meerkerk? 13 febr. 1977,98 begr. Meerkerk,98 zn. van Cornelis en Aafje van Wijk.
6. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 okt. 1892,23 visser,5921 sept. 1965, tr. Langerak ZH 14 nov. 191824 Adriana Stefana den Ouden, geb. Ammerstol 15 aug. 1896,23 dr. van Teunis en Willemijntje Looren de Jong.
7. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 nov. 1894,33 † Langerak ZH? vóór dec. 1896.
8. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 1 dec. 1896, † Langerak ZH? vóór maart 1899.
9. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 maart 1899,98 koopman, † Meerkerk? 30 okt. 1983,98 begr. Meerkerk 4 nov. 1983,98 tr. Langerak ZH 7 okt. 192624 Willempje Droog, geb. Krimpen a/d IJssel 24 mei 1904,98 † Meerkerk? 12 dec. 1978,98 begr. Meerkerk,98 dr. van Willem en Catharina de Bie.
10. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 dec. 1904,2524 dec. 1904.

VIIIi. Teunis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 okt. 1884,136 nov. 1952,13 tr. 1e Nieuwpoort 17 okt. 190724 Adriana Margaretha Abbring, geb. Nieuwpoort 18 jan. 1882,20 † Oud-Alblas 27 febr. 1920,35 dr. van Jan en Hendrika te Hennepe; tr. 2e Oud-Alblas 28 aug. 192420 Catharina Jacoba van Ardenne, geb. Bergschenhoek 22 maart 1891,1326 nov. 1978,13 dr. van Johannes en Jacoba NN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IXe.
2. Pietertje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1910,20 † Rotterdam 30 april 1931.20
3. Hendrika Catharina van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 6 mei 1912,20 † ald. 18 juni 1916.20
4. Lena Arigje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 april 1914,20 † Rotterdam 23 sept. 1964,49 tr. C.H. Cossee, geb. NL na 1910, † Rotterdam? na 1964.
5. Arie van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 16 nov. 1915,20 † Oud-Alblas? 7 jan. 2000,98 begr. Oud-Alblas,98 tr. vóór 1939 Geertruida Kroonen, geb. NL omstr. 1917, † Alblasserdam 19 aug. 2003,69 begr. Oud-Alblas 23 aug. 2003.69
6. Willem van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 dec. 1917.20
7. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1920,98 † Alblasserdam? 2 jan. 1977,98 begr. Alblasserdam.98
Uit het tweede huwelijk:
8. Johannes van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 juni 1929,20 schipper,49 † Sliedrecht 12 jan. 2006.105

IXe. Jan van Middelkoop, geb. Sliedrecht 24 juli 1908,20 † Oud-Alblas? 7 maart 1981,98 begr. Oud-Alblas,98 tr. Oud-Alblas? vóór 1939 Bastiaantje Zwartebol, geb.? 29 april 1910,98 † Oud-Alblas? 14 jan. 1995,98 begr. Oud-Alblas.98
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 febr. 1939,75 † Hendrik Ido Ambacht? 21 juli 2014,106 begr. Hendrik Ido Ambacht.75
2. Teunis van Middelkoop, geb. Papendrecht? vóór 1940, griendwerker,107 † Papendrecht vóór 1999, tr. Maria Wilhelmina van Herk, † Papendrecht? 29 okt. 1999.

VIIo. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 jan. 1866,23 † Bleskensgraaf en Hofwegen 28 jan. 1903,20 tr. Langerak ZH 21 jan. 188724 Cornelis Vuijk Noorland, geb. Groot Ammers 23 nov. 1861,23 † Ottoland 15 april 1943,20 zn. van Gijsbert en Jannigje Donk; hij hertr. Goudriaan 26 jan. 190320 Hanna van Gent.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Vuijk Noorland, geb. Goudriaan 13 juni 1886,20 † Noordeloos 3 febr. 1945,108 tr. Ottoland 20 sept. 190720 Adriaan Vonk, geb. Noordeloos 22 febr. 1883,20 † ald. 30 nov. 1921.108
2. Aantje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 25 febr. 1895,37 † Groot Ammers 10 dec. 1975,20 tr. Ottoland 25 mei 191624 Jan Hendrik Verhoeven, geb. Jutphaas 29 nov. 1894,20 † Groot Ammers 9 febr. 1987.
3. Gijsbert Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 28 sept. 1898,20 tr. Ottoland 16 mei 191724 Flora de Vries, geb. Goudriaan 1 maart 1897,20 dr. van N.N. NN en Aartje de Vries.
4. Jannigje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 9 sept. 1901,20 † Ottoland 26 jan. 1915.20

VIIp. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 april 1868,23 † Alblasserdam 10 okt. 1947,32 tr. Langerak ZH 22 jan. 189224 Adrianus Bochanen, geb. Nieuwpoort 11 sept. 1862,23 † Alblasserdam? vóór 1947, zn. van NN NN en Adriana Bochanen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Bochanen, geb. Alblasserdam 25 okt. 1892,109 † ald. 11 april 1985,109 tr. Alblasserdam 17 juni 192124 Antonia Nobel, geb. Lekkerkerk 1890,109 † Alblasserdam 8 mei 1978.109
2. Aartje Bochanen, geb. Alblasserdam 8 april 1897, tr. 1e Alblasserdam 11 juni 192024 Maarten Jan van der Blom, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Alblasserdam 17 april 1924110 Barend Verwaal, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1891,110 †? vóór juni 1956.110
3. Hermanus Bochanen, geb. Alblasserdam 8 juni 1905,20 begr. Sliedrecht 30 maart 1978,20 tr. Sliedrecht 28 maart 192520 Maria Ruis, geb. Sliedrecht 1 aug. 1905,20 begr. ald. 13 juni 1980.20
4. Johannes Bochanen, geb. Alblasserdam omstr. 22 dec. 1910.111

VIIq. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 8 april 1871,23 werkman, arbeider 1896, koopman 1947, † Ameide 22 aug. 1947, tr. 1e Langerak ZH 10 maart 189324 Elizabeth Maat, geb. Langerak ZH 21 dec. 1872,23 † ald. 11 febr. 1940,112 dr. van NN NN en Cornelia Maat; tr. 2e Sliedrecht 30 nov. 1907102 Maria Christina Jenck, geb. Den Haag omstr. 1860, dr. van Christianus Hendrik en Johanna Noorlander.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 8 jan. 1894.33
2. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 maart 1895,33 † ald. 29 febr. 1896.
3. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1897,52 † Langerak ZH 28 maart 1897.52
4. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1898,23 † Ameide 7 jan. 1995, tr. Langerak ZH 7 dec. 192224 Gerrit van der Graaf, geb. Vianen 1900,23 † Utrecht 22 okt. 1928,24 zn. van Jan en Neeltje de Jong.
5. Hilligje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 dec. 1900,25 † ald. 5 mei 1902.
6. Huibert van Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1903, † ald. 20 juli 1903.
7. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 dec. 1907.52

VIIr. Aaltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1873,23 † Krimpen a/d Lek 1 jan. 1923,102 tr. Jaarsveld 9 aug. 189524 Arie Langerak, geb. Jaarsveld 7 maart 1867,102 krantenbezorger,113 † Krimpen a/d Lek 26 sept. 1955,102 zn. van Cornelis en Jannigje van Maurik.
Haar dochter:
1. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 sept. 1891,33 † ald. 8 okt. 1891.
Uit het huwelijk:
2. Cornelis Langerak, geb. Jaarsveld 10 febr. 1896,24 schipper,113 leesportefeuille-bezorger,113 † Krimpen a/d Lek 10 juli 1977,102 tr. Krimpen a/d Lek 25 maart 1921113 Grietje Pols, geb. Ouderkerk a/d IJssel 21 juni 1898,113 † Krimpen a/d Lek 28 sept. 1983.113
3. Gerrit van Middelkoop, geb. Jaarsveld 25 jan. 1898,102 bestuurslid 1936,87 ouderling 1939,87 † Krimpen a/d Lek 9 sept. 1965,102 tr. Alblasserdam 17 juni 192024 Neeltje Veen, geb. Alblasserdam 10 juli 1897,113 † Rotterdam 2 april 1979.113
4. Jannigje Langerak, geb. Jaarsveld 7 dec. 1900,102 † Krimpen a/d IJssel 18 april 1923,102 tr. Krimpen a/d IJssel 16 juni 192024 Peter van Zwienen, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1896.23
5. Jan Langerak, geb. Jaarsveld 11 mei 1901,102 † Krimpen a/d Lek 12 nov. 1968,102 tr. Krimpen a/d Lek 16 aug. 192224 Leentje Stigter, geb. Nieuw-Lekkerland 20 mei 1903,113 † ald. 23 febr. 1971.113
6. Aaltje Langerak, geb. Jaarsveld 14 dec. 1902,102 † Rotterdam 7 jan. 1987,102 tr. Krimpen a/d Lek 10 mei 192224 Pieter Dekker, geb. Ouwerkerk a/d IJssel 22 febr. 1899,113 scheepstimmerman,113 † Rotterdam 16 juni 1983.113
7. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 6 april 1904,102 † ald. 9 jan. 1905.102
8. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 11 juni 1905,102 † ald. 26 sept. 1906.102
9. Rijkje Johanna Langerak, geb. Jaarsveld 24 okt. 1906,114 † Dordrecht 3 dec. 1982,114 begr. Zwijndrecht 7 dec. 1982,114 tr. Krimpen a/d Lek 25 sept. 1929114 Pieter Noorlander, geb. Krimpen a/d Lek 23 maart 1909,114 directeur,113 † Zwijndrecht 25 febr. 1981,114 zn. van Cornelis en Adriaantje de Stroete.
10. Johanna Dina Langerak, geb. Jaarsveld 15 april 1908,102 † Schoonhoven 1 mei 1910.102
11. Arie Langerak, geb. Schoonhoven 2 okt. 1909,42 † Krimpen a/d Lek 14 febr. 1920.102
12. Aaltje Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 juli 1913,102 † Sliedrecht 21 juni 1954.102
13. Maaike Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 14 okt. 1914,102 † Lekkerkerk 25 dec. 2009.102
14. Gijsbert Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 mei 1917,102 † ald. 15 febr. 1919.102

VIIs. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1875,23 bouwman 1899,31 † Nieuwkoop 15 nov. 1944,64 tr. Langerak ZH 1 nov. 189424 Huibertje Sonnenberg, geb. Nieuwkoop omstr. 1873,24 dr. van Jan en Leentje Tijsterman.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 9 mei 1895.52
2. Gerrit, volgt VIIIj.
3. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop jan. 1898,32 † ald. 24 april 1899.
4. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 31 dec. 1899,54 † ald. 15 mei 1914.64
5. Antje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1901,54 tr. Nieuwkoop en Noorden 15 jan. 192631 Adriaan Dompeling, geb. Nieuwveen 26 juni 1899,78 slager 1926,31 † Amsterdam 17 mei 1972,78 zn. van Jan en Adriana Uitterwaal.
6. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 13 nov. 1905,54 † ald. 18 okt. 1906.64
7. Jan, volgt VIIIk.
8. NN van Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 30 april 1914.31
9. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop mei 1914,32 † ald. 4 juli 1915.64

VIIIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 16 aug. 1896,54 schipper 1928,31 tr. Nieuwkoop en Noorden 12 mei 192124 D.A. Sanders, geb. Nieuwkoop omstr. 1898,23 dr. van Jan en Jansje Pijper.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 4 juni 1922.31
2. Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? 1925,62 † Nieuwkoop 15 maart 1926.31
3. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? na 1925.

VIIIk. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 20 april 1909,54 slager 1933,31 † Nieuwkoop? 28 aug. 1980,75 begr. Nieuwkoop,75 tr. Nieuwkoop omstr. 14 sept. 193631 Katharina Eugenie Zotz, geb.? 20 april 1909,75 † Nieuwkoop? 10 maart 1990,75 begr. Nieuwkoop.75
Uit dit huwelijk:
1. Huibertje Cornelie van Middelkoop, † Nieuwkoop 25 sept. 1944.64
2. Juliana Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 mei 1938,49 † ald. 8 jan. 2015.

Vg. Gijsbert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 april 1794,115 ged. Ameide 27 april 1794,13 bouwman 1815, ingelande 1856,116 † Meerkerk 17 okt. 1872, tr. Ameide 27 juli 181524 Adriana van Hof, geb. omstr. 1786,15 † Meerkerk 13 juli 1852,15 dr. van Hendrik en Johanna Vermaat.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIf.
2. Johanna, volgt VIg.
3. Hendrik van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 jan. 1822,33 † ald. 7 jan. 1822.32
4. Christijntje, volgt VIh.
5. Hendrik, volgt VIi.

VIf. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 okt. 1817,13 bouwman, † Streefkerk 28 dec. 1875,32 tr. Meerkerk 24 jan. 184624 Grietje Kok, geb. Meerkerk omstr. 1821,13 dr. van Gerrit en Merrigje Heikoop.
Uit dit huwelijk:
1. Marrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 8 okt. 1847, † ald. 14 juli 1855.
2. Adriaantje van Middelkoop, geb. Meerkerk 13 febr. 1849,24 † ald. 12 april 1873.
3. Gysbert, volgt VIIt.
4. Gerrigje, volgt VIIu.
5. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 10 juli 1853, † ald. 4 dec. 1853.
6. Gerrit Middelkoop, geb. Meerkerk 21 okt. 1855, landbouwer -1928,32 † Vuren 7 april 1928.32
7. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk na 30 mei 1857, † ald. 27 febr. 1862.
8. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 nov. 1857, † ald. 30 mei 1858.
9. Johannis van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 mei 1859,13 † ald. 24 jan. 1872.15
10. Merrigje, volgt VIIv.

VIIt. Gysbert van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 juli 1850,24 bouwman, † Streefkerk 13 jan. 1917, tr. Streefkerk 12 juni 187513 Aartje Spruitenberg, geb. Streefkerk 23 sept. 1855, dr. van Pieter en Cornelia Vlot.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIII-l.
2. Cornelia, volgt VIIIm.
3. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 29 juli 1878, † ald. 30 april 1883.27
4. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 okt. 1879,15 † ald. 4 april 1880.15
5. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 24 jan. 1881,13 † ald. 21 maart 1881.13
6. Grietje, volgt VIIIn.
7. Aantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 16 sept. 1883,33 † Nieuw-Lekkerland 7 maart 1970,117 tr. Streefkerk 22 maart 191724 Cornelis Leendert Meerkerk, geb. Nieuw-Lekkerland 8 april 1884,117 † ald. 13 febr. 1976,117 zn. van Cornelis en Maria de Lange.
8. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 27 okt. 1884,13 † ald. 30 mei 1885.13
9. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 21 jan. 1886,13 tr. Huibert Christiaan van Dee, geb. Ingen 20 sept. 1892, † Dordrecht 12 febr. 1982,27 zn. van Huibert Cornelis en Jansje van Ewijk; hij hertr. Dordrecht 8 maart 1923118 Gerrigje van Middelkoop (VIIIp).
10. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 26 febr. 1887,13 † ald. 2 jan. 1889.
11. Neeltje van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 aug. 1888,15 † ald. 2 jan. 1889.15
12. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 3 dec. 1889,15 † ald. 14 jan. 1890.15
13. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,13 † ald. 6 juli 1892.13
14. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,1328 febr. 1891.13
15. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 4 mei 1892.13
16. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 2 juni 1893,13 † ald. 15 april 1895.13
17. Hendrik van Middelkoop, geb. Streefkerk 22 juli 1895,15 tr. Zwijndrecht 5 dec. 191824 (echtsch. uitgespr. Dordrecht 4 okt. 1939)24 Neeltje Maria Kooiman, geb. Zwijndrecht omstr. 1896, dr. van Arie en Aagje Benjert.
18. Adriaantje, volgt VIIIo.
19. Gerrigje, volgt VIIIp.

VIII-l. Gerrit van Middelkoop, geb. Streefkerk 15 jan. 1876,23 werkman, † Berkel en Rodenrijs 2 juni 1949,94 tr. Langerak ZH 22 nov. 190024 Elisabeth Helena Aanen, geb. Langerak ZH 9 nov. 1874,23 † Berkel en Rodenrijs 12 nov. 1946,94 dr. van Jan en Anna van der Heiden.
Uit dit huwelijk:
1. Aantje, volgt IXf.
2. Gijsbert, volgt IXg.
3. Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 nov. 1906.36
4. Hendrik, volgt IXh.
5. Dirk, volgt IXi.

IXf. Aantje van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 25 mei 1901,23 † Lekkerkerk 25 dec. 1987,52 tr. Langerak ZH 11 april 191824 Gerrit Sterrenburg, geb. Meerkerk 10 juli 1894,23 † Lekkerkerk 24 jan. 1981,52 zn. van Jacob en Zwaantje Versteeg.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Helena Sterrenburg, geb. Langerak ZH mei 1919.112
2. Gerrit Sterrenburg, geb. Langerak ZH 16 sept. 1920,119 † Zierikzee 7 juli 2010.119

IXg. Gijsbert van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 26 april 1904,120 † Berkel en Rodenrijs 4 febr. 1985,121 tr. Berkel en Rodenrijs? vóór 1939 Geertruida Quartel, geb. Berkel en Rodenrijs 1 sept. 1901,121 † ald. 3 okt. 1995,121 dr. van Hendrik en Aagje van Etten.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop (zilveren eremedaille 1987),122 geb. 19 april 1930,123 politie -1989,124 † Eindhoven 4 nov. 2011.49
2. Hendrik Groeneveld, volgt X.
3. Jan van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 16 mei 1941,120 † ald. 13 maart 1943.121
4. Jan van Middelkoop (Officier),125 geb. Berkel en Rodenrijs 28 aug. 1945,126 architect,127 voorzitter,49 † Dordrecht 11 okt. 2004,128 begr. Zwijndrecht.76
5. Gijsbert van Middelkoop, geb. na 1950, † 2014.

X. Hendrik Groeneveld van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 24 febr. 1939,129 vrachtwagenchauffeur,129 † Emmeloord 17 mei 2008.76
Zijn zoon:
Henk van Middelkoop, geb. Emmeloord? na 1972, † vóór 2008.130

IXh. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 14 jan. 1915,112 meubelmaker, † Berkel en Rodenrijs 1 maart 1991,69 tr. Berkel en Rodenrijs? 19 febr. 1947131 Pieternella Adriana Vink, geb. NL 15 febr. 1922,69 † Berkel en Rodenrijs 16 okt. 2002,69 dr. van Eimert en Jannigje Heijboer.
Uit dit huwelijk:
NN van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 1947,63 † ald. 6 dec. 1947.94

IXi. Dirk van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 febr. 1918,25 † Berkel ZH 13 aug. 1969,49 begr. Berkel en Rodenrijs 16 aug. 1969.49
Zijn zoon:
Jan Gijsbert van Middelkoop, geb. NL omstr. 1951, † Nieuw Beijerland 9 maart 2014.49

VIIIm. Cornelia van Middelkoop, geb. Streefkerk 26 jan. 1877,13 † ald. nov. 1937,132 tr. Streefkerk 29 juli 189725 Huig van der Velden, geb. Streefkerk 18 aug. 1872,133 zn. van Cornelis en Maria Schoonderwoerd.
Uit dit huwelijk:
1. Jans van der Velden, geb. Streefkerk? na 1897.
2. Cor van der Velden, geb. Streefkerk? na 1897.
3. Maria van der Velden, geb. Streefkerk 17 jan. 1898,133 tr. Streefkerk 27 sept. 1917133 Aalbert Molenaar, geb. Streefkerk 7 jan. 1894.

VIIIn. Grietje van Middelkoop, geb. Streefkerk 3 mei 1882,15 † Meerkerk 5 maart 1947,134 tr. Streefkerk 5 sept. 190124 Anthonie Hakkesteeg, geb. Oud-Alblas 7 nov. 1882,20 zn. van Frans en Jannigje Maria Eijkelenboom.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Maria Hakkesteeg, geb. Streefkerk 8 maart 1902,20 tr. Streefkerk 15 juni 192224 Jan de Ridder, geb. Groot Ammers omstr. 1900.23
2. Gijsbert Hakkesteeg, geb. Streefkerk 1 febr. 1906.20
3. Frans Hakkesteeg, geb. Streefkerk 3 maart 1907.20
4. Aantje Cornelia Hakkesteeg, geb. Ottoland 25 jan. 1909.20
5. Gerrit Hakkesteeg, geb. Goudriaan 8 maart 1910,20 † ald. 16 aug. 1910.20

VIIIo. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 17 okt. 1896,135 tr. Zwijndrecht 28 maart 191895 Albert van der Giessen, geb. Brandwijk omstr. 1888,23 † Borculo 15 nov. 1964,135 zn. van Willem en Lijntje Hakkersteegt.
Uit dit huwelijk:
Lijntje van der Giessen, geb. Brandwijk omstr. okt. 1918.136

VIIIp. Gerrigje van Middelkoop, geb. Streefkerk 24 mei 1898,98 † Dordrecht 25 okt. 1978,98 tr. Dordrecht 8 maart 1923118 Huibert Christiaan van Dee, geb. Ingen 20 sept. 1892, † Dordrecht 12 febr. 1982,27 zn. van Huibert Cornelis en Jansje van Ewijk en wedr. van Maria van Middelkoop (VIIt,9).
Uit dit huwelijk:
Huibert Cornelis van Dee, geb. Dordrecht 18 juli 1923, † ald. 19 nov. 2005.

VIIu. Gerrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 6 dec. 1851, † Vuren 2 jan. 1923,32 tr. Streefkerk 6 maart 188413 Cornelis van der Giessen, geb. Dalem 1857,137 landbouwer -1916,32 † Vuren 27 febr. 1916,32 zn. van Adrianus en Cornelia Smits.
Uit dit huwelijk:
1. M.C. van de Giessen, geb. NL na 1884, tr.138 J.A.J. de Bruin, geb. NL na 1880.
2. A.J. van de Giessen, geb. NL na 1885.
3. Gerrit van der Giessen, geb. Vuren? 1890,139 landbouwer 1928,23 †? 1938,139 tr. Gameren 28 maart 192823 Maaike Maria van Steenbergen, geb. Gameren? omstr. 1898.
4. Cornelia van der Giessen, geb. Vuren omstr. 15 maart 1894,140 tr. Vuren 19 mei 1921141 Peter Ekelmans, geb. Vuren omstr. 1889,23 landbouwer 1921.23

VIIv. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 27 febr. 1862, † Streefkerk 28 maart 1930, tr. Streefkerk 23 juni 188224 Jacob Lagendijk, geb. Streefkerk 18 april 1855,23 zn. van Bastiaan Lagendyk en Geertje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Lagendijk, geb. Streefkerk 1883.102
2. Margrieta Lagendijk, geb. Streefkerk omstr. 1889.142

VIg. Johanna van Middelkoop, geb. Meerkerk 1821,143 † ald. 6 mei 1854,15 tr. Meerkerk 9 april 184224 Aalbert Brakel, geb. Meerkerk omstr. 1817,23 † Meerkerk? na 1854, zn. van Jacob en Grietje Versluis.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Brakel, geb. Meerkerk 12 april 1843,241879, tr. Meerkerk 9 maart 186624 Klaas van Meeteren, geb. Peursum 1833.23
2. NN Brakel, levenloos kind, geb..32
3. NN Brakel, levenloos kind, geb..32
4. Jacob Brakel, geb. Meerkerk 10 juni 1847,24 † ald. 1 dec. 1909,32 tr. Meerkerk 27 febr. 187424 Grietje van Wijk, geb. Meerkerk 1852.23
5. Ariaantje Brakel, geb. Meerkerk 10 april 1849,20 † Giessendam 12 aug. 1911,20 tr. 1e Meerkerk 22 sept. 187124 Hendrik Muilwijk, geb. Giessen-Nieuwkerk 1848,23 † Giessendam 13 aug. 1874;20 tr. 2e Giessendam 24 okt. 187814 Peter van der Zouwen, geb. Giessen-Nieuwkerk 20 sept. 1843,20 † Giessendam 16 nov. 1920,20 wedr. van Aagje de Rover.
6. Gysbertje Brakel, geb. Meerkerk 15 juni 1851,24 † ald. 1873, tr. Meerkerk 20 dec. 187224 Pieter Marinus van Iperen, geb. Meerkerk 13 april 1849;144 hij hertr. Meerkerk 29 dec. 187624 Neeltje Brakel (VIg,7) en tr. 3e Hei en Boeicop 13 febr. 1885144 Lambertje de With.
7. Neeltje Brakel, geb. Meerkerk 30 aug. 1853,24 † ald. 14 okt. 1880,27 tr. Meerkerk 29 dec. 187624 Pieter Marinus van Iperen, geb. Meerkerk 13 april 1849,144 wedr. van Gysbertje Brakel (VIg,6); hij hertr. Hei en Boeicop 13 febr. 1885144 Lambertje de With.

VIh. Christijntje van Middelkoop, geb. Meerkerk 17 aug. 1823,33 † ald. 16 dec. 1903, tr. Meerkerk 24 jan. 184624 Abraham Kok, geb. Bleskensgraaf omstr. 1822,23 † Meerkerk 11 juli 1893,24 zn. van Bart en Teuntje van Wijk.
Uit dit huwelijk:
1. Bart Kok, geb. Meerkerk 25 jan. 1847.24
2. Adriaantje Kok, geb. Meerkerk 12 okt. 1848,24 tr. Meerkerk 26 maart 187024 Dirk Schakel, geb. Giessendam 1848.
3. Teuntje Kok, geb. Meerkerk 24 mei 1853,24 † Sassenheim 26 aug. 1884,38 tr. Meerkerk 3 nov. 187524 Antonius van de Water, geb. Beesd 1846.23
4. Gijsbert Kok, geb. Meerkerk 20 nov. 1859,24 tr. Meerkerk 15 maart 188324 Geertje Bikker, geb. Meerkerk 1863.23

VIi. Hendrik van Middelkoop, geb. Meerkerk 31 aug. 1828,33 bouwman 1874, Heemraad -1899,145 † Meerkerk 28 jan. 1906,134 tr. Noordeloos 9 dec. 185324 Neeltje de Jong, geb. Noordeloos omstr. 1825,23 † Meerkerk 17 nov. 1896,49 dr. van Pieter en Maaike van Gilst.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert van Middelkoop, geb. Meerkerk 10 okt. 1854, † ald. 12 aug. 1861.
2. Pieter, volgt VIIw.
3. Gijsbertje Adrijaantje van Middelkoop, geb. Meerkerk 14 april 1863,146 † ald. 30 jan. 1937,49 tr. Meerkerk 28 maart 189024 Peter Boon, geb. Nieuwland 5 sept. 1860,146 † Meerkerk 5 mei 1945,134 zn. van Jan en Aantje Brouwer.

VIIw. Pieter van Middelkoop, geb. Meerkerk 16 juli 1858,146 bouwman 1885, † Meerkerk 18 aug. 1889,49 tr. Nieuwland 6 maart 1885146 Aantje Boon, geb. Nieuwland 2 okt. 1861,146 † ald. 24 aug. 1892,146 begr. Meerkerk,98 dr. van Jan en Aantje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje van Middelkoop, geb. Meerkerk 23 dec. 1885, † ald. 29 dec. 1885.
2. Jan van Middelkoop, geb. Meerkerk 22 jan. 1887,146 veehouder, Heemraad 1921,145 voorzitter 1934,57 lid 1936,87 lid 1937,88 voorzitter 1937,88 notabele 1937,87 voorzitter 1938,57 schout 1938,57 Heemraad 1939,88 † Meerkerk 2 juni 1942.146

Vh. Hendrik Gerritsz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 18 juni 1799,13 ged. Ameide 23 juni 1799,13 bouwman 1829, † Tienhoven ZH 22 febr. 1861, tr. Tienhoven ZH 27 aug. 182824 Geertje Abrahamsd van der Leede, geb. Ameide 7 sept. 1801,28 vermeld fichenr 79 remplacementenakten vanaf 14 april 1865,147 † Tienhoven ZH 30 sept. 1865,28 dr. van Abraham Pieters van der Lee en Hendrikje Gijsberts Stek.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIj.
2. Hendrikje Christijntje, volgt VIk.
3. Arie Gerrit, volgt VI-l.
4. Neeltje Johanna van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 juli 1834, † Lexmond 6 juli 1897,148 tr. Tienhoven ZH 29 sept. 186024 Justus Johannes den Hartogh, geb. Lexmond 29 jan. 1834,23 † ald. 21 juli 1873, zn. van Arie en Francina de Jong.
5. Abraham, volgt VIm.
6. Kristijntje, volgt VIn.
7. Gijsbert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 maart 1845,149 † ald. 2 sept. 1902,32 tr. Langerak ZH 28 maart 187224 Neeltje Teerds, geb. Langerak ZH 30 juli 1853,23 † Tienhoven ZH 11 dec. 1905,32 dr. van Willem Johannes en Annigje Rozendaal.

VIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 dec. 1829,33 bouwman, † Langerak ZH 26 aug. 1867, tr. Langerak ZH 17 jan. 185624 Jannigje Demper, geb. Langerak ZH 10 nov. 1831,150 † Tienhoven ZH 9 maart 1874, dr. van Gerrit en Engeltje Oosterhout.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIIx.
2. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1859,13 † ald. 2 aug. 1859.13
3. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH na sept. 1861,63 † ald. 17 sept. 1862.
4. Engeltje, volgt VIIy.
5. Geertje, volgt VIIz.
6. Hendrikje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 19 dec. 1865,13 †? 3 jan. 1867.13

VIIx. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 23 maart 1858,23 † Hillegersberg 10 aug. 1929,94 tr. Langerak ZH 5 dec. 187924 Willempje Teerds, geb. Langerak ZH 19 febr. 1860,23 † Langerak ZH? 13 maart 1910,43 dr. van Willem Johannes en Annigje Rozendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIIIq.
2. Willem Johannes, volgt VIIIr.
3. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 14 maart 1884,33 † ald. 6 mei 1884.
4. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 april 1885,33 † ald. 13 mei 1887.
5. Jannigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 aug. 1886,24 † ald. 20 jan. 1945,13 tr. Langerak ZH 2 aug. 190624 Izaak Verheij, geb. Langerak ZH 8 febr. 1884,23 † ald. na 1945, zn. van Maarten en Adriana van der Heiden.
6. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 8 juni 1888,33 † ald. 4 juli 1888.
7. Gijsbert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 4 jan. 1890,13 † ald. 5 febr. 1890.13
8. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 jan. 1891,33 † ald. 19 aug. 1891.
9. Annigje van Middelkoop, geb. 10 sept. 1893, † 10 maart 1891.
10. Annigje, volgt VIIIs.
11. Dirkje van Middelkoop, geb. 28 nov. 1897, † 7 maart 1898.
12. Gerard van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 okt. 1899,55 † Rotterdam 5 dec. 1971, tr. Rotterdam? 8 sept. 192727 Jacoba van Middelkoop (VIIj,10).
13. Neeltje, volgt VIIIt.
14. Engeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 6 sept. 1905,98 † Bleskensgraaf 19 maart 1988,98 tr.98 Dirk Verheij, geb.? 27 dec. 1901,98 † Sliedrecht 2 juni 1990,98 begr. Bleskensgraaf.98

VIIIq. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 23 okt. 1880,23 † Alblasserdam 5 okt. 1966, tr. Langerak ZH 20 nov. 190424 Janna Verheij, geb. Langerak ZH 10 dec. 1879,23 † Alblasserdam 10 febr. 1944, dr. van Maarten en Adriana van der Heiden.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..32
2. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..32
3. Adriana van Middelkoop, geb. Alblasserdam 26 jan. 1910,25 † ald. 26 jan. 1910.32
4. Gerrit van Middelkoop, geb. Alblasserdam 4 april 1916,25 † ald. 12 aug. 1916.32

VIIIr. Willem Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 sept. 1881,13 † Rotterdam 24 dec. 1944, tr. Capelle a/d IJssel 17 jan. 190724 Annigje van Middelkoop (VIIIh).

VIIIs. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 16 aug. 1895,23 † Rotterdam 29 jan. 1954,151 tr. Langerak ZH 24 aug. 191624 Adrianus Huibertus de Zeeuw, geb. Langerak ZH 29 maart 1896,24 † Hillegersberg 15 dec. 1938,94 zn. van Jacobus en Janna Klasina den Besten.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Klazina de Zeeuw, geb. Schiebroek 29 juli 1921.151
2. Gerrit de Zeeuw, geb. Bakendorp 11 dec. 1922,151 † Hillegersberg 9 mei 1985.151

VIIIt. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 april 1901,33 † Oud-Alblas 22 febr. 1930,20 tr. 1e Arie van Pierhagen, geb. Langerak ZH? 1901, † 28 mei 1927; tr. 2e Oud-Alblas 31 dec. 192820 Jan den Bouw, geb. Oud-Alblas 18 nov. 1872,20 zn. van Johannes en Jannigje Eva van der Plaat.
Uit het tweede huwelijk:
Johannes den Bouw, geb. Utrecht? omstr. 1929,63 † Utrecht 16 maart 1931.

VIIy. Engeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 juni 1863,23 † ald. 10 nov. 1902, tr. Langerak ZH 29 sept. 188224 Huibert van Zessen, geb. Langerak ZH 24 jan. 1861,23vóór 1902, zn. van Lammert en Aaltje Zwijnenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Zessen, geb. omstr. 1875, † Utrecht 4 nov. 1915.
2. Jannigje, volgt VIIIu.
3. Lammert van Zessen, geb. Langerak ZH omstr. 1891,23 † ald. 25 mei 1945,24 tr. Nieuwpoort 25 mei 191624 Janna Gelderblom, geb. Nieuwpoort omstr. 1892.23

VIIIu. Jannigje van Zessen, geb. Langerak ZH 11 april 1883, † ald. 20 juni 1945,27 tr. Langerak ZH 24 maart 1904152 Jan Karel Verheij, geb. Langerak ZH 8 aug. 1881,152 † Nieuw-Lekkerland 8 febr. 1949,27 zn. van Maarten en Adriana van der Heiden.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Verheij, geb. Langerak omstr. 1905,27 † ald. 6 maart 1905.27
2. Huibert Verheij, geb. NL omstr. 1906,27 † ald. 1918.27
3. Maarten Verheij, geb. NL omstr. 1910,27 † ald. 1910.27
4. Maarten Verheij, geb. NL omstr. 1914,27 † ald. 1914.27

VIIz. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 juli 1864,23 tr. Tienhoven ZH 6 juni 188424 Arie Uittenbogaard, geb. Meerkerk 24 maart 1863,23 zn. van Arie en Elisabeth Springer.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 19 mei 1886.153
2. Arie Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 1 mei 1887.153
3. Adriaan Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 15 mei 1888.153
4. Jannigje Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 20 juli 1889.153
5. Adriaan Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 13 mei 1891.153

VIk. Hendrikje Christijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 okt. 1831,23 † ald. 23 dec. 1862,13 tr. Tienhoven ZH 6 juni 185624 Egbert Boer, geb. Langerak ZH 1828,23 † Tienhoven ZH 4 juli 1907,24 zn. van Dirk en Willempje Broere.
Uit dit huwelijk:
1. NN Boer, levenloze zoon, geb. Tienhoven ZH 26 febr. 1857.24
2. Willempie Boer, geb. Tienhoven ZH 14 febr. 1858,24 † ald. 8 aug. 1861.24
3. Egbert Boer, geb. Langerak ZH? 1860,63 † Langerak ZH 27 maart 1863.24
4. Hendrik Boer, geb. Tienhoven ZH 17 maart 1860,24 † Langerak ZH 27 maart 1863.24

VI-l. Arie Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 april 1833,23 † ald. 30 okt. 1871, tr. 1e Langerak ZH 5 juni 185724 Dirkje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 31 maart 1837,86 † ald. 18 okt. 1857,86 dr. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal; tr. 2e Langerak ZH 26 aug. 185924 Marigje Verhoef, geb. Langerak ZH 22 sept. 1841,86 dr. van Dirk en Annigje Alblas.
Uit het tweede huwelijk:
1. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 12 febr. 1860,33 † ald. 12 april 1860.
2. Hendrik, volgt VIIaa.
3. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 mei 1862, † ald. 12 jan. 1872.
4. Geertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 okt. 1868,63 † ald. 17 nov. 1871.

VIIaa. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 maart 1861,154 bouwman 1882,155 wethouder -1912,145 Raadslid -1919,145 tr. Tienhoven ZH 27 jan. 188224 Jacoba Vermaat, geb. Langerak ZH 9 april 1861,154 † Tienhoven ZH 23 febr. 1893, dr. van Herman en Adriana van Zessen.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Gerrit, volgt VIIIv.
2. Herman van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 jan. 1884,143 timmerman,55 tr. Rotterdam 27 juni 190655 Helena Albertina Mackenbach, geb. Rotterdam 21 okt. 1885,55 dr. van Wilhelm Dirk Karel en Alida Berger.
3. Marigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 9 sept. 1885,143 † ald. 11 jan. 1886.24
4. Geerit, volgt VIIIw.
5. Adriana van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 mei 1888, tr. Utrecht 3 juli 1913143 Jacobus Johannes van Fraeijenhove, geb. Zaamslag (Ze) omstr. 1888, zn. van Jan en Frederika Maria Lansen.
6. Marigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 maart 1890, † ald. 8 febr. 1891.24
7. Daam van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 juli 1891,24 † ald. 20 maart 1892.24

VIIIv. Arie Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 aug. 1882,149 arbeider,55 vrachtrijder,55 winkelier,55 tr. 1e Noordeloos 21 febr. 191324 Hendrika Slob, geb. Noordeloos 25 jan. 1888,55vóór 1922, dr. van Frederik en Jantje Mets; tr. 2e Rotterdam 18 jan. 192255 Anna Benschop, geb. Zegwaart omstr. 1877,23 dr. van Teunis en Willempje Suiker.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacoba Frederika van Middelkoop, geb. Rotterdam 19 aug. 1914,55 tr. Rotterdam 10 nov. 193755 NN NN, geb. Rotterdam? vóór 1917.
2. Frederik van Middelkoop, geb. Rotterdam 10 jan. 1917,55 voerman.55
3. Jantje van Middelkoop, geb. Rotterdam 21 sept. 1919.55

VIIIw. Geerit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 dec. 1886, ambtenaar 1910-,156 ambtenaar 1910,145 ambtenaar 1915-,42 secretaris 1917-,42 1e ambtenaar 1918-,42 † Bilthoven? 16 jan. 1978,67 begr. Bilthoven,67 tr. Langerak ZH 7 juni 191224 Janna Aanen, geb. Langerak ZH 1 okt. 1881,23 vermeld Bestuurslid 1936,157 † De Bilt 20 juli 1947,24 dr. van Jan en Anna van der Heiden.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan, volgt IXj.
2. Anna Jacoba Middelkoop, geb. NL 7 juli 1916,158 † Amsterdam? aug. 1996,159 tr. NL 7 mei 1948158 Rudolf Siegfried Gerzon, geb. NL vóór 1928, zn. van Moritz en Olga Frida Gottfeld.
3. Jacoba Adriana van Middelkoop, geb.? 3 mei 1919, † ald. maart 2008.
4. Jan van Middelkoop, geb.? 4 dec. 1922,158 † RSA vóór 2006.158

IXj. Hendrik Jan van Middelkoop, geb. De Bilt 25 jan. 1914,42 † Zeist? 7 febr. 1978,158 begr. Zeist,67 tr.158 Wilhelmina Johanna Kopmels, geb.? 4 okt. 1911,158 † Zeist 19 febr. 2002.69
Uit dit huwelijk:
1. Robert van Middelkoop, geb.? 9 sept. 1946,158 † Zeist? 8 nov. 1951,158 begr. Zeist.67
2. Wilhelmina Johanna Robbertine van Middelkoop, geb.? 18 dec. 1953,158 † Bilthoven? 27 april 1990,158 begr. Bilthoven.67

VIm. Abraham van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 april 1837,23 Raadslid 1861-1901,145 wethouder 1895-1901,145 armmeester -1901,145 † Tienhoven 4 mei 1901,145 tr. Langerak ZH 24 maart 186424 Adriaantje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 25 febr. 1841,23 † Tienhoven ZH jan. 1918,160 dr. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 29 sept. 1866,13 † ald. 4 maart 1867.
2. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 9 febr. 1868, † ald. 21 april 1868.
3. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 febr. 1869, † Langerak ZH 31 aug. 1946, tr. Tienhoven ZH 8 febr. 190724 Jan Jacob Noort, geb. Lopik 1868,23 † Langerak ZH? na 1946, zn. van Teunis en Neeltje Lena de Vos.
4. Geertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 nov. 1871,161 † ald. 11 okt. 1945.160
5. Hendrika Christina, volgt VIIab.
6. Hendrik, volgt VIIac.
7. Bastiaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 20 aug. 1879,160 bouwman 1907, † Tienhoven ZH omstr. 5 dec. 1956,160 tr. Langerak ZH 15 nov. 192324 Jacoba Stuij, geb. Ottoland omstr. 1890, † Tienhoven ZH 3 maart 1958,32 dr. van Adriaan en Cornelia Bos.

VIIab. Hendrika Christina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 sept. 1874, † ald. 2 febr. 1944, tr. Tienhoven ZH 1 sept. 189924 Klaas Vermaat, geb. Tienhoven ZH 21 juni 1874,23 † ald. omstr. 8 sept. 1958,160 zn. van Herman en Adriana van Zessen.
Uit dit huwelijk:
Adriana Vermaat, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1900.24

VIIac. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juni 1878,13 bouwman 1906, Raadslid 1913,145 † Langerak ZH 10 maart 1932,32 tr. Langerak ZH 1 nov. 190024 Jacoba van Zessen, geb. Langerak ZH 5 maart 1877,23 dr. van Lammert en Aaltje Zwijnenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham, volgt VIIIx.
2. Lammert, volgt VIIIy.
3. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 nov. 1908, † ald. 28 jan. 1909.36
4. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1912, † ald. 30 maart 1912.32
5. Ariaantje, volgt VIIIz.

VIIIx. Abraham van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 april 1901,98 vermeld Stemming 24 juni 1939,87 † Nieuwpoort 9 okt. 1963,49 begr. Langerak ZH,98 tr. Langerak ZH 30 maart 193336 Jannigje de Hoop, geb.? 27 sept. 1903,98 † Langerak ZH? 6 juli 1986,98 begr. Langerak ZH,98 dr. van Jan Hendrik en Maria Koorevaar.
Uit dit huwelijk:
1. Arie, volgt IXk.
2. Maria van Middelkoop, geb. Langerak ZH? 1 aug. 1934,63 † Langerak ZH 5 maart 1935.
3. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 jan. 1936, † Middelstum 20 jan. 2009, begr. Kantens 24 jan. 2009.

IXk. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven 19 okt. 1923, landbouwer 1954, † 17 juli 1990.
Zijn kinderen:
1. Aalbert van Middelkoop, geb. Tienhoven omstr. 1951,49 † ald. 12 dec. 1958.49
2. Jannigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH omstr. 8 mei 1953,160 † ald. 19 jan. 1954.

VIIIy. Lammert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 3 juli 1906,98 † Langerak ZH? 27 nov. 1973,98 begr. Langerak ZH,98 tr. Langerak ZH 20 dec. 192836 Suzanna Boer, geb.? 13 sept. 1909,98 † Langerak ZH? 25 febr. 1988,98 begr. Langerak ZH.98
Uit dit huwelijk:
1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 16 juni 1929.162
2. Jacoba van Middelkoop, geb. Langerak ZH? 1933, † Langerak ZH 30 dec. 1943.
3. NN van Middelkoop, levenloos kind, geb. Langerak ZH 22 juli 1945.

VIIIz. Ariaantje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 april 1913,160 † Ameide 7 aug. 2007,163 tr. Langerak ZH 6 juni 193536 Nicolaas Pek, † Ameide? 12 april 1988.49
Uit dit huwelijk:
Hendrik Pek, geb. Ameide omstr. 10 juli 1937,164vóór 2007.165

VIn. Kristijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1839,23 tr. 1e Langerak ZH 26 aug. 185924 Jacobus Boer, geb. Langerak ZH 28 sept. 1835,23 zn. van Dirk en Willempje Broer; tr. 2e Langerak ZH 13 juni 187324 Jacob Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 21 mei 1847,23 zn. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Boer, geb. Tienhoven ZH omstr. 1861,23 tr. Langerak ZH 25 nov. 188795 Willempje Baardman, geb. Nieuwpoort omstr. 1868.23
2. Gerrit Boer, geb. Tienhoven ZH 1862,32 † Schoonhoven 14 mei 1943,31 tr. Lijsbeth Zwijnenburg, geb.? na 1860, † Schoonhoven? na 1943.
Uit het tweede huwelijk:
3. Elisabeth Zwijnenburg, geb. Langerak ZH omstr. 1874,23 † ald. 18 dec. 1943,24 tr. Groot Ammers 20 nov. 190314 Hendrik van der Ham, geb. Groot Ammers omstr. 1875.
4. Neeltje Johanna Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 21 nov. 1876, tr. Langerak ZH 19 sept. 190195 Aart van den Hoven, geb. Groot-Ammers omstr. 1878.

IVb. Marcus Ariensz van Middelkoop, ged. Ameide 3 maart 1743,9 † Tienhoven ZH 7 dec. 1807,166 tr. 1e Ameide 13 (kerkelijk 18)11 dec. 177211 Wilhelmina Bastiaanse Hooijkaas, geb. Willige Langerak, ged. Willege Langerak 14 april 1743,9 † Tienhoven ZH 15 jan. 1779,167 dr. van Bastiaen Hooikaas en Leonora Vermeulen; tr. 2e Ameide 16 nov. 17815 Mensje Dirkse ’Boer’, geb. Bleskensgraaf,28 ged. Bleskensgraaf 18 okt. 1761,5 † Tienhoven ZH 1 dec. 1830,5 dr. van Dirk Bastiaenze en Pietertje Eyberts Trure.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arie Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 24 okt. 1773.11
2. Bastiaan Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 27 nov. 1774,11 bouwman 1842, † Tienhoven ZH 10 sept. 1854, tr. Tienhoven ZH 28 mei 18097 Dirkje Hagoort, geb. Ameide? omstr. 1784,13 † Tienhoven ZH 18 maart 1810,166 dr. van Adriaan en Neeltje Willems -.
3. Maria Marcusd, volgt Vi.
4. Nora Marcusdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 4 mei 1777.11
5. Gijsbert Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 5 dec. 1778.11
Uit het tweede huwelijk:
6. Arie Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,13 ged. Ameide 2 dec. 1781,13 † Tienhoven ZH vóór 12 juni 1781.9
7. NN van Middelkoop, geb. na 1781, begr. Tienhoven ZH 10 juli 1796.168
8. Dirk Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 30 maart 1783,9 bouwman 1846, † Tienhoven ZH 9 april 1867.
9. Arie Markusz, volgt Vj.
10. Pietertje, volgt Vk.
11. Gerrit Markusz, volgt V-l.
12. Cornelis Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 22 mei 1791.11
13. Neeltje Markusdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 okt. 1793,9 ged. Ameide 20 okt. 1793,9 † Tienhoven ZH 4 febr. 1824.169
14. Merrigje Marcusdr Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 aug. 1797,19 ged. Ameide 20 aug. 1797,19 † Tienhoven ZH 28 juni 1863.

Vi. Maria Marcusd van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 31 dec. 1775,11 † Goudriaan 21 jan. 1814,20 tr. Tienhoven ZH 18 april 18097 Cornelis Pieterszn van den Dool, geb. Giessen-Oudkerk 16 juli 1775,20 † Goudriaan 30 juni 1834,20 zn. van Pieter Corneliszn en Meijntje Nijsdr Beuzekom.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van den Dool, geb. Neder Blokland 10 juli 1809,13 tr. Groot Ammers 21 jan. 183714 Lijsbet Kool, geb. Groot Ammers 27 nov. 1804,13 dr. van Floris en Cornelia Spek.
2. Marcus van den Dool, geb. Molenaarsgraaf 2 jan. 1812,20 † ald. 6 febr. 1812.20
3. Marcus van den Dool, geb. Goudriaan jan. 1813,20 † ald. 16 juli 1813.20

Vj. Arie Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 12 juni 1785,13 † Oud-Alblas 13 aug. 1833,32 tr. vóór 1812 Cornelia Cornelisdr Hartkoorn, geb. Brandwijk 24 aug. 1774,20 † Molenaarsgraaf 27 april 1848,20 dr. van Cornelis Pauluszn en Adriaantje Herbertsdr van Houwelingen en wed. van Hendrik Nieuwland.
Uit dit huwelijk:
1. Mensje, volgt VIo.
2. Markus Cornelis van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 29 mei 1815,13 † ald. 5 juni 1815.32
3. Markus, volgt VIp.

VIo. Mensje van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 26 juli 1812,33 † Bleskensgraaf en Hofwegen 20 juli 1894,20 tr. Ottoland 21 jan. 184224 Arie Stierman, geb. Streefkerk 4 juli 1811,20 † Ottoland 17 okt. 1844,20 zn. van Huibert en Maria Westerhout.
Uit dit huwelijk:
1. Huijbert Stierman, geb. Ottoland 17 nov. 1842,20 † Bleskensgraaf en Hofwegen 25 maart 1915,20 tr. Bleskensgraaf en Hofwegen 17 jan. 187820 Cornelia Bons, geb. Ottoland 12 dec. 1846,20 † Bleskensgraaf en Hofwegen 13 juni 1915.20
2. Arie Stierman, geb. Ottoland 13 febr. 1845, †,20 tr. Dordrecht 23 sept. 187595 Adriana Bakker, geb. ’s Gravendeel omstr. 1853.23

VIp. Markus van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 4 juli 1816,23 † Ottoland 4 jan. 1888,20 tr. Hardinxveld 22 april 184314 Adriaantje van Muijlwijk, geb. Noordeloos 25 maart 1817,20 † Ottoland 25 febr. 1882,20 dr. van Gijsbert en Maria van Gelderen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Hardinxveld 5 nov. 1843,20 † Dalem 2 maart 1888.20
2. Arie van Middelkoop, geb. Hoogblokland 24 aug. 1845,25 † Ottoland 8 juli 1858.20
3. Gijsbert van Middelkoop, geb. Hoogblokland 5 sept. 1847,25 † Ottoland 22 febr. 1885.32
4. Cornelia, volgt VIIad.
5. Adriaan van Middelkoop, geb. Laag Blokland 27 okt. 1852,20 † Ottoland 31 juli 1902.20
6. Pieter, volgt VIIae.

VIIad. Cornelia van Middelkoop, geb. Laag Blokland 12 nov. 1849,23 † Brielle 7 juni 1939,170 tr. Brandwijk 26 nov. 187524 (echtsch. ingeschr. Vuren 19 april 1904)24 Huibert den Boer, geb. Groot Ammers 12 maart 1845,20 dokknecht 1876,31 † Rotterdam 18 maart 1918,32 zn. van Arie en Maria van Kesteren.
Uit dit huwelijk:
1. Maria den Boer, geb. Schoonhoven 9 sept. 1876,20 tr. Amsterdam 17 aug. 190424 Jan Jorritsma, geb. Wonseradeel omstr. 1873,23 onderofficier 1904.23
2. Adriaantje den Boer, geb. Goudriaan 27 dec. 1878,20 † Dordrecht 17 okt. 1933,20 tr. Sliedrecht 8 okt. 189820 Jan Blokland, geb. Zoutkamp (Ulrum) 14 maart 1876.20
3. Arie den Boer, geb. Groot Ammers 5 juni 1881.20
4. Arie Willem den Boer, geb. Groot Ammers omstr. 1882, tr. Gorinchem 7 april 190524 Anna van der Wal, geb. Vuren vóór 1868, dr. van Govert en Jantje Walraven.
5. Cornelia, volgt VIIIaa.
6. Markus Arie, volgt VIIIab.
7. Gerbregt Johanna den Boer, geb. Vuren omstr. 1890, tr. Brielle 25 okt. 192124 Arie van Soest, geb. Brielle omstr. 1882.

VIIIaa. Cornelia den Boer, geb. Heusden omstr. 1884,23 tr. Amsterdam 4 juli 190724 Hendrik Willem Jansen, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1885,23 tramconducteur 1907.23
Uit dit huwelijk:
Cornelia Anna Maria Jansen, geb. Amsterdam omstr. 1908.27

VIIIab. Markus Arie den Boer, geb. Vuren omstr. 1887, † omstr. 1932,27 begr. Las Palmas, Gran Canaria,27 tr. Vuren 10 juli 190824 Jacoba Cornelia Pelle, geb. Vuren omstr. 1885.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis den Boer, geb. NL 27 okt. 1908,27 † ald. 22 maart 1982,27 begr. Vuren.27
2. Maria den Boer, geb. NL omstr. 1910,27 † ald. omstr. 1986.27
3. Dirk Bertus den Boer, geb. NL 28 okt. 1914,27 † ald. 23 nov. 1963,27 begr. Dalem.27
4. Johanna Maria den Boer, geb. NL 4 dec. 1918,27 † ald. 18 nov. 1991,27 begr. Sliedrecht.27

VIIae. Pieter van Middelkoop, geb. Laag Blokland 10 okt. 1855,23 † Molenaarsgraaf 25 juli 1884,32 tr. Ottoland 9 april 188036 Eijke Valkhoff, geb. Vuren omstr. 1855,23 † Giessendam 27 jan. 1920,32 dr. van Dirk en Jenneke Huberta du Clou.
Uit dit huwelijk:
Dirk van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 25 maart 1883,20 † ald. 26 aug. 1883.32

Vk. Pietertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 18 febr. 1787,9 werkster 1847, † Tienhoven 27 dec. 1856,171 tr. Benschop 13 mei 1810172 Adrianus Janszn Boef, geb. Polsbroek 8 maart 1779, † Lopik 7 mei 1843, zn. van Jan Dirksz en Lijsbeth Adriaansd Oskam.
Uit dit huwelijk:
1. Leijsbets Boef, geb. Benschop 4 nov. 1811.173
2. Marcus Boef, geb. Benschop 27 sept. 1812.173
3. Mijnsje Boef, geb. Benschop 7 okt. 1813,174 tr. Tienhoven ZH 27 aug. 1842174 Teunis Verhoef, geb. Meerkerk 24 okt. 1817,174 † Tienhoven ZH 5 april 1847,173 zn. van Nicolaas Samuelse en Grietje van Genderen.
4. Jannigje Boef, geb. Benschop 7 juli 1815,23 † Ameide 14 mei 1888,24 tr. Ameide 19 maart 184724 Willem de Gans, geb. Kedichem 1821, † Ameide 21 dec. 1884,24 zn. van Heiltje de Gans.
5. Cornelia Boef, geb. Benschop 9 juli 1816,20 † Groot Ammers 8 juni 1895,20 tr.20 Pieter Peterson, geb. Giessen-Oudkerk 7 mei 1818,20 † Groot Ammers 15 juni 1898.20
6. Jannigje Boef, geb. Benschop 11 juni 1817.102
7. Maria Boef, geb. Ameide 29 sept. 1819.102
8. Marcus Boef, geb. Tienhoven ZH 26 mei 1822.102
9. Neeltje Boef, geb. Tienhoven ZH 5 dec. 1825,102 † Oudewater 12 juni 1899.

V-l. Gerrit Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 18 jan. 1789,18 bouwman,5 koopman 1828, † Tienhoven ZH 6 nov. 1847,32 tr. Streefkerk 18 aug. 18265 Cornelia Groenendijk, geb. Streefkerk 23 nov. 1805,5 † Tienhoven ZH 2 okt. 1860, dr. van Claes en Ariaantje Leendertse de Haan.
Uit dit huwelijk:
1. Marcus, volgt VIq.
2. Klaas, volgt VIr.
3. Mijnsje, volgt VIs.
4. Adriaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 febr. 1832,33 † ald. 30 april 1832.
5. Adriaan, volgt VIt.
6. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1836, † vóór 1843.
7. Cornelis, volgt VIu.
8. Arie, volgt VIv.
9. Adriana van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 april 1839, † ald. 27 dec. 1840.
10. Dirk, volgt VIw.
11. Bastiaan, volgt VIx.
12. Gerrit, volgt VIy.
13. Jasper Leendertse, volgt VIz.
14. Pieter Willem, volgt VIaa.

VIq. Marcus van Middelkoop, geb. Streefkerk 6 jan. 1827,13 arbeider 1856, winkelier 1889, † Tienhoven ZH 24 mei 1901, tr. Lexmond 8 mei 186424 Teuntje Vroon, geb. Lexmond 24 dec. 1830, † Tienhoven ZH 27 nov. 1912,24 dr. van Leendert en Neeltje Alblas.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt VIIaf.
2. Neeltje, volgt VIIag.

VIIaf. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 maart 1865,13 † ald. 25 maart 1938,32 tr. Lexmond 19 jan. 190024 Bertje van Toor, geb. Lexmond 19 mei 1871,13 † Tienhoven ZH 4 juni 1939,13 dr. van Nijs en Maria Versluis.
Uit dit huwelijk:
1. Marcus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 dec. 1901,33 † ald. 8 dec. 1901.
2. Maria van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 28 maart 1904, † 14 febr. 1975, begr. Ameide 18 febr. 1975.175
3. Teuntje, volgt VIIIac.
4. Marcus, volgt VIIIad.

VIIIac. Teuntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 20 nov. 1906, † Lexmond 15 sept. 1968.
Haar zoon:
Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH omstr. 1924, grondwerker, † vóór 2009.

VIIIad. Marcus van Middelkoop, geb. Tienhoven 24 aug. 1911,160 boerenarbeider, † Ameide 11 dec. 1993,51 begr. Tienhoven 15 dec. 1993,49 tr. Tienhoven ZH omstr. 15 juni 1933160 Jannigje Breedveld, geb. Tienhoven? omstr. 1912,160 † Ameide? 28 juli 1978.
Uit dit huwelijk:
Maria van Middelkoop, geb. Ameide omstr. 1 juli 1937,164 † Langerak ZH? vóór 1993.

VIIag. Neeltje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 dec. 1866,23 † ald. 4 mei 1942,160 tr. Tienhoven ZH 28 mei 189724 Teunis Versluis, geb. Leerbroek 11 okt. 1866,23 † Tienhoven 27 okt. 1910,176 zn. van Cornelis en Pietertje Klein en wedr. van Annigje de Gans.
Haar zoon:
1. Markus Versluis, geb. Hei en Boeicop 8 nov. 1897,177 tr. Ameide 29 april 192124 Maaike Maria Vroon, geb. Ameide 25 mei 1900.23
Uit het huwelijk:
2. Klaas Versluis, geb. Tienhoven omstr. 1902,178 tr. Meerkerk 17 dec. 1926178 Machteltje van Kekem, geb.? omstr. 1897.178

VIr. Klaas van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 mei 1828, arbeider 1856, bouwman 1865, † Tienhoven ZH 16 nov. 1886, tr. Tienhoven ZH 26 nov. 185724 Francina van Delft, geb. Lexmond 26 sept. 1832,23 † Tienhoven ZH 25 april 1902, dr. van Johannes en Annigje Geitenbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 febr. 1858,23 † Groot Ammers omstr. 1 juni 1934,179 tr. Tienhoven ZH 26 jan. 188324 Peter van den Berg, geb. Groot Ammers 22 nov. 1857,23 zn. van Jan en Neeltje Regelmeijer.
2. Johannis, volgt VIIah.
3. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 dec. 1862,13 arbeider, † Tienhoven ZH 16 juni 1864.
4. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 3 nov. 1865, † ald. 4 jan. 1891.32
5. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 juni 1871,33 † Ameide 24 maart 1950,32 tr. Tienhoven ZH 27 maart 190324 Gerrit Cornelis Terlouw, geb. Ameide 7 febr. 1872,23 † ald. omstr. 1 nov. 1960,164 zn. van Cornelis en Annigje van Bezooijen en echtg. van Dina Zijderveld.
6. Dirk, volgt VIIai.

VIIah. Johannis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 27 dec. 1859, arbeider 1890, landbouwer 1906, † Tienhoven ZH 23 april 1941,180 tr. Tienhoven ZH 15 aug. 189024 Aletta van Lomwel, geb. Ameide 1 okt. 1853,180 † Tienhoven ZH 28 juli 1943,180 dr. van Louw Pieters en Neeltje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Francina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 aug. 1890,33 † ald. 23 jan. 1893.
2. Francinus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 mei 1893, landbouwer 1920, † Tienhoven ZH 15 juni 1969.
3. Nicolaas, volgt VIIIae.

VIIIae. Nicolaas van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1896,180 werkman 1920, arbeider 1927, † Stolwijk 17 febr. 1979,98 tr. Tienhoven ZH 30 april 192024 Pietertje Stuurman, geb. Ammerstol 29 febr. 1896,180 † Stolwijk 8 nov. 1971,180 dr. van Arie en Goverdina de Bruin.
Uit dit huwelijk:
NN van Middelkoop, levenloos kind, geb..10

VIIai. Dirk van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 maart 1876,33 landbouwer 1903, † Tienhoven ZH 1 sept. 1924,32 tr. Stolwijk 26 april 190724 Johanna Anker, geb. Stolwijk 15 dec. 1876,23 † Lekkerkerk 2 okt. 1941,24 dr. van Abraham en Dirkje Jannetje van Eck.
Uit dit huwelijk:
Francina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 maart 1908, † 15 juli 1969, begr. Tienhoven ZH 19 juli 1969.

VIs. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 nov. 1829,24 † Ameide 7 maart 1905, tr. Tienhoven ZH 1 nov. 185624 Klaas van Zessen, geb. Tienhoven ZH 5 jan. 1832, † Ameide 13 febr. 1887,24 zn. van Arie en Lijsje Kortenhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsje van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1857,63 † Ameide 1 juni 1897,24 tr. Cornelis de Wit, geb.? vóór 1860, † ald. na 1897.
2. Gerrit van Zessen, geb. Tienhoven ZH 2 okt. 1858,23 tr. Ameide 1 dec. 189324 Klaasje Terlouw, geb. Ameide 17 okt. 1862,23 dr. van Cornelis en Annigje van Bezooijen.
3. Cornelia van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1862,63 † Ameide 7 maart 1916,24 tr. Arie Streefkerk, geb.? vóór 1870, † ald. na 1916.
4. Arie van Zessen, geb. Ameide 1865,63 † ald. 9 april 1865.24
5. Cornelis van Zessen, geb. Ameide 1867,63 † ald. 11 dec. 1868.24
6. Pietertje van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1871,63 † Ameide 4 mei 1939.24

VIt. Adriaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1833,13 arbeider 1857, † Tienhoven ZH 9 dec. 1893, tr. Tienhoven ZH 27 febr. 186324 Stijntje Kleijn, geb. Leerdam 1835,23 † Tienhoven ZH 17 juli 1890, dr. van Jacob en Willempje Versteeg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Middelkoop, geb. Nieuwland 26 aug. 1861,23 arbeider 1896, † Jaarsveld 8 aug. 1938,32 tr. 1e Lopik 13 mei 189224 Aaltje Houweling, geb. Lopik omstr. 1846,23 † Jaarsveld 28 mei 1913,32 dr. van Adriaan en Neeltje den Hartogh; tr. 2e Jaarsveld 28 jan. 191624 Neeltie de Vos, geb. Benschop omstr. 1860,23 † Jaarsveld 8 dec. 1929,32 dr. van Gerrit en Merrigje Heijkoop Kersbergen.
2. Gerrit, volgt VIIaj.
3. Jacob, volgt VIIak.
4. Cornelia, volgt VIIal.
5. Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 27 dec. 1867, † ald. 30 april 1868.
6. Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 dec. 1868, † ald. 14 mei 1870.
7. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 febr. 1870, † ald. 13 april 1871.
8. Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 maart 1871, † ald. 10 maart 1871.13
9. Willem, volgt VIIam.
10. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 april 1874, † ald. 14 aug. 1874.
11. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 28 febr. 1876, † ald. 7 april 1877.
12. Stijntje, volgt VIIan.

VIIaj. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 mei 1863,13 bouwknecht 1896, arbeider 1900, † Oud-Alblas 6 juli 1911,20 tr. Lopik 30 dec. 189724 Maria Magdalena de Gier, geb. Lopik omstr. 1871,23 † Tienhoven ZH? 17 mei 1912, dr. van Jan Ariese en Cornelia Verburg.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898, † ald. 29 sept. 1898.
2. Stijntje van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898,63 † ald. 23 okt. 1898.
3. Jan Arie van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898, † ald. 10 febr. 1899.32
4. Adrianus, volgt VIIIaf.
5. Cornelia Jacoba van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 mei 1902, † ald. 6 juli 1902.

VIIIaf. Adrianus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 juni 1900, schoolmeester,181 tr. vóór 1930 Maria Hartsuiker, geb. NL omstr. 1903,69 † Winterswijk 6 sept. 1994.69
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Frederik van Middelkoop, geb. Eibergen febr. 1930,63 † ald. 9 juli 1930.
2. Frederika Gerda van Middelkoop, geb. Eibergen 12 nov. 1934,182 † Woerden 18 juli 2014,49 begr. Eibergen,49 tr. 3 mei 1960182 Berend Rhebergen, geb. Eibergen 23 aug. 1928,69 † Woerden 12 okt. 2002,69 begr. Eibergen 17 okt. 2002.69
3. Wil van Middelkoop, geb. Eibergen 24 juli 1941,163 † Schiermonnikoog april 2006.163

VIIak. Jacob van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 juli 1864, bouwknecht 1896, † Lopik 27 mei 1936, tr. Lopik 20 mei 189824 Maria Borst, geb. Lopik omstr. 1867,23 † ald. 21 april 1930, dr. van Thomas Thomaszn en Willemina Oskam.
Uit dit huwelijk:
Adriaan Thomas van Middelkoop, geb. Lopik 22 jan. 1900, waterfitter 1935,87 † Lopik? 19 jan. 1966,67 begr. Lopik.67

VIIal. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 juli 1866,33 † Jaarsveld 9 april 1937,183 tr. Tienhoven ZH 24 jan. 189624 Cornelis Boele, geb. Benschop 2 maart 1868,183 † Jaarsveld 4 april 1939,183 zn. van Arie en Aaltje van Egtelt.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Boele, geb. Jaarsveld febr. 1897, † ald. 27 maart 1898.
2. Adrianus Boele, geb. sept. 1900, † Jaarsveld 31 mei 1902.
3. Stijntje Boele, geb. Jaarsveld omstr. 1902,23 tr. Jaarsveld 3 juli 193024 Arie de Vaal, geb. Lopik omstr. 1902.23
4. Jan Arie Boele, geb. Lekkerkerk 23 maart 1908.31

VIIam. Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 24 okt. 1872,33 bouwman 1898, koopman 1906-1934,74 Handelaar 1919,74 † Heukelum 21 dec. 1934,32 tr. Heukelum 1899184 Gerritje Willemina Visser, geb. Heukelum? na 1870, † ald. na 1 jan. 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adriaan van Middelkoop, geb. Heukelum 4 mei 1903,185 † ald. 23 sept. 1903.32
2. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Heukelum 2 maart 1905.185
3. Adriaan Cornelis van Middelkoop, geb. Heukelum 26 aug. 1906,185 † ald. 25 dec. 1906.32
4. Adriaan, volgt VIIIag.
5. Jacob Middelkoop, geb. Heukelum 8 mei 1911,185 † ald. 13 dec. 1911.32
6. Jacob van Middelkoop, geb. Heukelum 16 aug. 1912.185
7. Gerrit van Middelkoop, geb. Heukelum? 21 jan. 1914,75 † ald. 2 april 1984,75 begr. Heukelum,75 tr. Heukelum omstr. 19 jan. 1939186 Willemina Hendrika Tromp, geb. Heukelum? omstr. 1922, † ald..
8. Nicolaas van Middelkoop, geb. Heukelum okt. 1917,186 † ald. 24 febr. 1919.32

VIIIag. Adriaan van Middelkoop, geb. Heukelum 12 dec. 1907,185 † ald. 31 dec. 1985,51 tr. Beesd omstr. 1 aug. 1935187 Truitje Verwolf, geb. Beesd? omstr. 1906, † Leerdam 27 april 1989,51 begr. Heukelum 2 mei 1989.51
Uit dit huwelijk:
Willem van Middelkoop, geb. Heukelum 16 mei 1936,75 † ald. 21 aug. 1997.75

VIIan. Stijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 okt. 1879, tr. Meerkerk 27 mei 189824 Jan Versluis, geb. Hoogblokland 10 febr. 1875,23 † Ridderkerk 21 april 1952,94 zn. van Peter en Neeltje Kros.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Versluis, geb. Meerkerk 25 okt. 1898,24 † IJsselmonde 20 juni 1916.94
2. Neeltje Versluis, geb. Meerkerk 1 juli 1900.24
3. Pieter Versluis, geb. Meerkerk omstr. 1904,23 tr. Ridderkerk 17 april 192524 Elizabeth Remus, geb. IJsselmonde omstr. 1905.
4. Cornelis Willem Versluis, geb. IJsselmonde 21 jan. 1906,188 † Ridderkerk 16 april 1952,94 tr. Ridderkerk 18 febr. 193024 Elizabeth Boonstoppel, geb. Ridderkerk omstr. 1904.
5. Arie Versluis, geb. IJsselmonde? 25 jan. 1908,63 † IJsselmonde 8 febr. 1908.94
6. Stijntje Cornelia Versluis, geb. IJsselmonde omstr. 1913,23 † Rotterdam 5 mei 1950,94 tr. Ridderkerk 31 dec. 193124 Jan Belder, geb. Ridderkerk omstr. 1911.
7. Jenneke Versluis, geb. IJsselmonde 20 sept. 1920,63 † ald. 25 sept. 1920.94

VIu. Cornelis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1836,23 bouwman 1861, arbeider 1893,189 † Tienhoven ZH 13 juni 1904, tr. Tienhoven ZH 23 jan. 186824 Leentje van Zessen, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1833,23na 1904, dr. van Arie en Lijsje Kortenhoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 juni 1869,23 † Ameide 18 aug. 1932, tr. Tienhoven ZH 16 jan. 189624 Gerrit Schotman, geb. Ameide 30 april 1861,23 † ald. 20 okt. 1921,24 zn. van Hendrik Adrianus en Maria Pruissen.
2. Lijsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juni 1870, † ald. 28 juli 1880.
3. Pietertje, volgt VIIao.
4. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 17 aug. 1872, † Tienhoven ZH 17 aug. 1872.
5. Gerrigje, volgt VIIap.
6. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 20 okt. 1875, † Tienhoven ZH 20 okt. 1875.
7. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 10 okt. 1876, † Tienhoven ZH 10 okt. 1876.

VIIao. Pietertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juli 1871,23 † Ameide 15 dec. 1941, tr. Tienhoven ZH 7 okt. 189824 Amel Oskam, geb. Lopik 12 dec. 1868,23 † Utrecht 28 jan. 1941,164 zn. van Arie en Johanna Beijen.
Uit dit huwelijk:
1. Leentje Catharina Oskam, geb. Tienhoven ZH 29 juni 1899, † ald. 30 aug. 1900.
2. Leentje Catharina Oskam, geb. Tienhoven ZH 4 maart 1902,27 † ald. 24 april 1903.27
3. Arie Oskam, geb. 1904, † Tienhoven ZH 30 jan. 1904.

VIIap. Gerrigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 aug. 1873,149 † Doetinchem? 25 dec. 1962,75 begr. Doetinchem,75 tr. Rheden 27 april 189324 Marinus Noij, geb. Worth Rheden 28 aug. 1866,75 melkboer 1893,23 † Doetinchem? 19 april 1963,75 begr. Doetinchem,75 zn. van Karel Johan en Reinera Hendrika Eeltink.
Uit dit huwelijk:
Leentje Noij, geb. Doetinchem? 4 febr. 1894,75 † ald. 13 nov. 1918,75 begr. Doetinchem.75

VIv. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 sept. 1837, bouwknecht 1861, arbeider 1863, † Tienhoven ZH 29 april 1866, tr. Tienhoven ZH 22 aug. 186124 Maria Kuil, geb. Arkel 7 dec. 1836, † na 1866, dr. van Arie en Elizabeth de Ridder.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van Middelkoop, geb. Arkel 3 okt. 1861,33 † Tienhoven ZH 11 juli 1863.24
2. Elizabeth, volgt VIIaq.
3. Gerrit, volgt VIIar.
4. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven 23 dec. 1865,63 † Ameide 30 nov. 1867.

VIIaq. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 mei 1863,23 tr. Nieuwland 26 febr. 188624 Pieter Hagoort, geb. Nieuwland 5 mei 1862,23 zn. van Adrianus en Pleuntje den Hartog.
Uit dit huwelijk:
1. Pleuntje Hagoort, geb. Tienhoven ZH 16 maart 1886,55 tr. Rotterdam 15 maart 191155 Jacques Hendrikus Theodorus Marges, geb. Rotterdam omstr. 1883.23
2. Arie Hagoort, geb. Nieuwland 17 nov. 1887,55 tr. Rotterdam 6 sept. 191155 Suzanna Boudewijntje van Wijngaarden, geb. Rotterdam omstr. 1892,23 dr. van Arie en Pietje Gravendeel.
3. Maria Adriana Hagoort, geb. IJsselmonde 26 okt. 1892,55 naaister,55 tr. Rotterdam 8 sept. 191555 Arie van der Staaij, geb. Ridderkerk omstr. 1891.23
4. Adriana Maria Hagoort, geb. Rotterdam 20 febr. 1902.55

VIIar. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven 28 mei 1864,33 koetsier 1890,23 landbouwer 1919-,190 vermeld Lid Armbestuur,14 † Haarlemmermeer 12 febr. 1930,32 tr. Amsterdam 21 aug. 189024 Maria Johanna van Leeuwen, geb. Koudekerke 1860,23 dienstbode 1890,23 † Haarlemmermeer 11 okt. 1928,32 dr. van Willem Adrianus en Meinsje Guldemond.
Uit dit huwelijk:
1. Meinsje van Middelkoop, geb. Amsterdam 18 juni 1891,75 † ald. 20 okt. 1947,32 begr. Hoofddorp,180 tr. Haarlemmermeer 31 juli 191924 Cornelis Molenaar, geb. Haarlemmermeer 18 juni 1880,75 landbouwer 1919-,23 † Hoofddorp? 12 aug. 1979,75 begr. Hoofddorp,75 zn. van Pieter en Aafje Kamer.
2. Arie, volgt VIIIah.
3. Maria van Middelkoop, geb.? 1899,191 † ald. 1951,191 tr. na 1918 Piet Dompeling, geb.? 1901.191
4. Willem Adrianus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 6 aug. 1900,191 †? 1952.191
5. Bertus, volgt VIIIai.
6. Marinus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? omstr. 1904,32 † Haarlemmermeer 2 mei 1906.32

VIIIah. Arie van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 1894,23 landbouwer 1922,23 †? 1979,191 tr. Amsterdam 8 juni 192224 Arendina van de Roemer, geb. Sloten NH 1894,231955,191 dr. van Marinus en Catharina Margaretha Postma.
Uit dit huwelijk:
1. Hanny van Middelkoop, † vóór 2012.
2. Carel van Middelkoop, † vóór 2012.
3. Gert van Middelkoop, † vóór 2012.
4. Marinus van Middelkoop, geb. 1924, † Newbury 22 maart 2012,192 begr. Bothwell, Chatham- Kent Municipality, ON, CAN 24 maart 2012,192 tr. Anna M. Paape, geb. 12 dec. 1898, † 23 okt. 1995, begr. Kent County, ON.193

VIIIai. Bertus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 juni 1902,78 veehouder 1928,23 † Osdorp (Amsterdam) 21 juni 1960,191 begr. Sloten (Amsterdam) 24 juni 1960,191 tr. Sloten NH 2 mei 192824 Pietertje van Groningen, geb. Sloten NH 23 sept. 1903,78 † Osdorp (Amsterdam) 15 nov. 1990,194 begr. Sloten (Amsterdam) 19 nov. 1990,194 dr. van Gerrit en Eigje Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Osdorp 28 juli 1930,191 directeur,191 fotograaf, † Sloten NH 9 maart 1993.191
2. Bertus van Middelkoop, geb. Amsterdam 30 juli 1933,195 vrachtwagenchauffeur,191 † Osdorp 5 okt. 1999,195 begr. Sloten NH 11 okt. 1999.191
3. Johannes van Middelkoop, geb. Amsterdam 4 sept. 1938,195 automonteur,191 † IJmuiden? sept. 2006,76 gecrem. Driehuis 23 sept. 2006.49
4. Clasina Adriana van Middelkoop, geb.? 1942, † ald. 1989.

VIw. Dirk van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 mei 1840, arbeider 1863-1873, kerkbediende 1887-,196 landbouwer 1915, grafmaker 1917,145 † Utrecht 8 nov. 1919, tr. Tienhoven ZH 19 juni 186324 Annigje den Boer, geb. Tienhoven ZH 6 juni 1836,23 † ald. 6 juni 1915, dr. van Krijn en Geertrui Kortlever.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 okt. 1863, † ald. 30 jan. 1864.
2. Gerrit van Middelkoop, geb. 1864, † Tienhoven ZH 30 jan. 1864.
3. Krijn van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 jan. 1865, † ald. 30 jan. 1865.
4. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 dec. 1865, † ald. 12 dec. 1865.
5. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 nov. 1866, † ald. 14 juni 1867.
6. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1868, † ald. omstr. 28 nov. 1956.160
7. Geertrui, volgt VIIas.
8. Kreina Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 29 dec. 1869,24 † Ameide 28 nov. 1940,164 tr. Tienhoven ZH 24 maart 189924 Hermanus Diepenhorst, geb. Ameide 1 nov. 1872,23 † Gorinchem omstr. 14 maart 1951,90 zn. van Dirk en Adriana Kortlever.
9. Annigje Maria, volgt VIIat.

VIIas. Geertrui van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1868, † Zeist 19 mei 1949, begr. Tienhoven 24 mei 1949, tr. Tienhoven ZH 12 juli 188924 Johannes van Straten, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1854,23 † Zeist? vóór 1949, zn. van Jan en Janna Baas.
Haar dochter:
1. Geertrui van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 18 febr. 1887, † ald. 20 febr. 1887.
Uit het huwelijk:
2. NN van Straten, geb. Utrecht 15 maart 1913.42

VIIat. Annigje Maria van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1877,24 † ald. 7 jan. 1954,49 tr. Tienhoven ZH 4 juni 189724 Johannis van der Leeden, geb. Ameide 11 aug. 1871,23na juni 1947, zn. van Pieter en Cornelia Wildschut.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter van der Leeden, geb. Tienhoven omstr. 1898,197na 1954, tr. Schoonrewoerd 18 juni 1931198 Wilhelmina Middag, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1904, † Ameide 30 maart 1945.
2. D. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. B. Diepenhorst, geb. NL na 1900, † na 1954.
3. A. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. C. Zweeren, geb. Ameide? na 1900, † na 1954.
4. J.C. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. G.W. de Groot, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954.
5. NN van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † Amersfoort? vóór 1954.
6. Johannes Marinus van der Leeden, geb. Tienhoven ZH omstr. 1908,66 † Amersfoort 21 april 1948.66
7. G.E. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1910, † na 1954, tr. W. Stigter, geb. Vreeswijk? na 1910, † na 1954.
8. W.H. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1910, † na 1954, tr. A. Uittenbogaard, geb. NL na 1910, † na 1954.
9. Peter Lucas van der Leeden, geb. Tienhoven ZH jan. 1915,160na 1954, tr. N.A. de Toorn, geb. NL na 1910, † na 1954.
10. G. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1915, † na 1954, tr. I. Streefkerk, geb. NL na 1915, † na 1954.

VIx. Bastiaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 jan. 1842,13 arbeider 1902,199 † Ameide 30 jan. 1918,164 tr. Ameide 12 okt. 187024 Merrigje van der Heijden, geb. Meerkerk 19 mei 1836,13 † Ameide 25 okt. 1912, dr. van Gerrit en Huibertje Stam.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 18 jan. 1871, † ald. 22 aug. 1947.164
2. Arie van Middelkoop, geb. Ameide 19 aug. 1872,23 arbeider 1896, tr. Nieuwland 7 jan. 190424 Pieternella Smits, geb. Kedichem 29 april 1881,23 † Gorinchem 5 juni 1920,90 dr. van Evert en Nelligje Bos.
3. Huibertje, volgt VIIau.
4. Jasper Leendert, volgt VIIav.
5. Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide 10 april 1876,149 † ald. 10 juli 1876.
6. Cornelia, volgt VIIaw.
7. Merrigje van Middelkoop, geb. Ameide 7 juli 1879,13 † ald. 16 sept. 1879.
8. Adrianus, volgt VIIax.

VIIau. Huibertje van Middelkoop, geb. Ameide 26 okt. 1873,152 † ald. 9 mei 1959, tr. Ameide 27 nov. 1896152 Arie Cornelis Verheij, geb. Ameide 16 aug. 1871,152 † ald. 9 aug. 1935,24 zn. van Pieter Adrianus en Adriana Kouwenhoven.
Uit haar relatie met NN NN, geb. Ameide? vóór 1880:
1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Ameide 10 okt. 1896.
Uit haar huwelijk:
2. Petronella Adriana Verheij, geb. Ameide 24 aug. 1897,23 † Ameide? 8 mei 1962,27 begr. Ameide,27 tr. Ameide 26 aug. 192124 Dirk Lakerveld, geb. Ameide 19 jan. 1895,23 † Ameide? 14 okt. 1957,27 begr. Ameide,27 zn. van Isaac en Adriana Veer.
3. Merrigje Verheij, geb. Ameide 27 jan. 1899,23 tr. Ameide 22 dec. 192224 Isaac Lakerveld, geb. Ameide 11 jan. 1897.23
4. Pieter Adrianus Verheij, geb. Ameide omstr. 1900,63 † ald. 19 dec. 1907.24
5. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1903,63 † ald. 7 dec. 1903.24
6. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1905,63 † ald. 15 aug. 1905.24
7. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1907,63 † ald. 2 jan. 1908.24
8. Aartje Verheij, geb. Ameide 22 dec. 1907,3 † Gorinchem 16 maart 1987,3 tr. Ameide 18 okt. 19293 Willem de Bie, geb. Ameide 8 juni 1900,3 conducteur,3 † Ammerstol 5 sept. 1944.3
9. NN Verheij, levenloze dochter, geb. Ameide 1 maart 1909.24

VIIav. Jasper Leendert van Middelkoop, geb. Ameide 2 febr. 1875,46 arbeider 1902,23 tr. Rheden 30 okt. 190224 Geeske Matser, geb. Worth Rheden 17 okt. 1873,200 † Rheden 26 febr. 1954,200 dr. van Hendrik en Everdina Abbink.
Uit dit huwelijk:
Bastiaan Hendrik van Middelkoop, geb. Rheden 1906,63 boekhouder,63 † Rheden 10 maart 1938,32 tr. Maartje Hosmus, geb. vóór 1910.

VIIaw. Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide 7 juni 1878,23 † ald. 3 nov. 1950,24 tr. Ameide 26 mei 190524 Gerrit Streefkerk, geb. Ameide 20 jan. 1877,23 † ald. 8 juli 1947,24 zn. van Hermanus en Maria Verheij.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Streefkerk, geb. Ameide jan. 1916.164

VIIax. Adrianus van Middelkoop, geb. Ameide 23 maart 1882, arbeider 1933, vermeld zoon 1 nov. 1946,57 † Ameide 28 juli 1953,32 tr. Langerak ZH 28 maart 191224 Fija Buijs, geb. Langerak ZH 18 aug. 1883,23 † Gorinchem 5 nov. 1933,90 dr. van Gijsbert en Johanna Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan, volgt VIIIaj.
2. Gijsbert, volgt VIIIak.
3. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Ameide 4 nov. 1915.164
4. Gerrit Middelkoop, geb. Ameide 14 nov. 1916, koopman -1942, † Utrecht 10 nov. 1942.
5. Johannes van Middelkoop, geb. Ameide 25 juli 1920,201 onderofficier -1944,201 † Manilla, Philippijnen 21 sept. 1944.201

VIIIaj. Bastiaan van Middelkoop, geb. Ameide 4 juli 1912,164 vermeld gewond 24 febr. 1936,87 † Gorinchem 10 nov. 1967,90 begr. Ameide 14 nov. 1967,98 tr. Ameide 14 jan. 1938202 Elizabeth van Holten, geb. Ameide? omstr. 1911,97 † Ameide 7 maart 2006.97
Uit dit huwelijk:
1. Fija van Middelkoop, geb. Ameide 24 sept. 1941,203 † NL 15 aug. 1996.203
2. Elizabeth van Middelkoop, geb.? 22 juni 1946,98 † Gorinchem 29 nov. 2001,97 begr. Ameide 4 dec. 2001.97

VIIIak. Gijsbert van Middelkoop, geb. Ameide 10 jan. 1914,97 † ald. 30 aug. 2003,97 tr. Ameide omstr. 15 febr. 1937164 A. de Jong, geb. Schoonhoven? na 1915.
Uit dit huwelijk:
Fija Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide omstr. 15 jan. 1940,164 dienstbode 1961,57 † Zeist? 15 aug. 1996,67 begr. Zeist.67

VIy. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 aug. 1843,33 arbeider 1868, koopman 1874-,39 landbouwer 1902-1919,204 † Velp Gld 4 aug. 1919,5 begr. Rheden, tr. Benschop 31 jan. 187824 Hendrika de Ridder, geb. Benschop 6 juni 1852,5 † Velp Gld 14 juni 1914,5 begr. Rheden, dr. van Jacobus en Adriana de Blom.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VIIay.
2. Jacobus, volgt VIIaz.
3. Adriana, volgt VIIba.
4. Gerrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 okt. 1882, tr. Rheden 26 april 190624 Herman Frederik Brinkhoff, geb. Middachtersteeg (Rheden) omstr. 1883, landbouwer 1906,23 zn. van Wander en Margrieta Johanna van der Kolk.
5. Hendrika van Middelkoop, geb. Velp Gld 2 dec. 1883, tr. 1e Hendrika Mellink, geb.? vóór 1885, † ald. vóór 1921; tr. 2e Rheden 25 mei 192124 Anthonie Christiaan Kleinhout, geb. Ellecom omstr. 1880,23 metselaar 1921,23 zn. van Jan en Cornelia Geertruida Hupkes.
6. Marrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 jan. 1885, tr. Rheden 23 juni 190424 Gerrit Evers, geb. Worth Rheden (Rheden) omstr. 1881,23 landbouwer 1904,23 zn. van Aalbert en Lubberdina Busser.
7. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 8 maart 1886,4624 maart 1886.46
8. Mensie, volgt VIIbb.
9. Annegien, volgt VIIbc.
10. Lena Cornelia van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 sept. 1889, tr. Rheden 15 febr. 192224 Wouter Wijlhuizen, geb. Rosendaal omstr. 1889,23 brievenbesteller 1922,23 zn. van Karel en Mintsje Hielktje van de Sandt.
11. Willemina Gijsberdina, volgt VIIbd.
12. Gerrit, volgt VIIbe.
13. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 19 aug. 1893,46 † ald. 21 juni 1894.46
14. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 sept. 1894,169 tr. Rheden 22 juni 192124 Albertus Groenewoud, geb. Rheden Worth omstr. 1895,23 landbouwer 1921,23 zn. van Willem en Bartje Maria Hennij.

VIIay. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 12 juli 1878, † na 1933,205 tr. Rheden 19 juni 190224 Bernardus Wilhelmus Wijers, geb. Zevenaar 12 april 1862,205 landbouwer 1902,23 † Zevenaar 3 jan. 1933,205 zn. van Willem en Hendrikje Bussink.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Cornelia Wijers, geb. Zevenaar 19 sept. 1902.
2. Willem Gerrit Wijers, geb. Zevenaar 1903, † ald. 6 dec. 1969.
3. Hendrica Wijers, geb. Zevenaar 23 sept. 1907, † ald. 3 juni 1931.

VIIaz. Jacobus van Middelkoop, geb. Benschop 12 jan. 1880,5 † Velp Gld 20 aug. 1937,49 begr. Worth Rheden 24 aug. 1937,49 tr. Benschop 4 april 190724 Josina Kool, geb. Everdingen 16 sept. 1879,206 † Velp Gld 4 aug. 1947,207 begr. Rheden,167 dr. van Arie en Antonia Berendina de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop? 1907,167 boer,208 tr. 1933 Hendrika Garsen, geb. NL na 1905.
2. Arie, volgt VIIIal.
3. Jacobus, volgt VIIIam.
4. Frederik Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 16 okt. 1911.5
5. Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 22 okt. 1912.5
6. Hendrika van Middelkoop, geb. Jaarsveld 29 nov. 1913.
7. Antonie Barend van Middelkoop, geb. Jaarsveld 4 febr. 1915,5 † Velp Gld? vóór 1980,209 tr. Aaltje Cortus, geb. NL omstr. 1916, † Velp Gld 7 jan. 1980,51 begr. Rheden 11 jan. 1980.51
8. Antonie Barendina van Middelkoop, geb. Jaarsveld 3 aug. 1916,5 tr. Floris van der Heijden, geb. NL omstr. 1914,69 † Arnhem 21 sept. 2002,69 begr. Dieren 25 sept. 2002.69
9. Cornelis van Middelkoop, geb. Velp Gld nov. 1917,5 † ald. 16 dec. 1917.24
10. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Velp Gld? 1919, †? vóór 2008, tr. Christina Frederika van Bommel, geb.? 19 okt. 1921,210 † Elst 1 dec. 2008.210
11. Maarten Bernardus van Middelkoop, geb. Velp Gld 21 sept. 1922,210 † Dieren 15 juni 2006,210 tr. Hendrika Wielheesen, geb. Spankeren 26 juni 1924, † Dieren 4 juni 2013.49

VIIIal. Arie van Middelkoop (Yad Vashem 1990), geb. Groot Ammers 15 dec. 1908,5 landbouwer, vermeld te Koop 7 april 1934,53 12 nov. 1938,53 7 sept. 1940 en 8 nov. 1941,53 † Ameide 20 maart 1999,49 begr. Meerkerk 24 maart 1999,98 tr. Wageningen 17 april 1931211 Antonia Jansen (ere medaille 1990),212 geb. Wageningen 22 nov. 1905,98 † Gorinchem 1 mei 1998,211 begr. Meerkerk.98
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Middelkoop, geb. Horssen 25 dec. 1932, pompbediende 1964, † Meerkerk 2 okt. 2010.
2. Antonia Reijerdina van Middelkoop, geb. Horssen 22 dec. 1934,34 † Meerkerk 25 jan. 2008.76
3. Aaltje van Middelkoop, geb. Horssen 22 nov. 1942,75 † Lexmond 2 dec. 2007.76

VIIIam. Jacobus van Middelkoop, geb. Groot Ammers 5 juni 1910,5 landbouwer,213 † De Steeg 6 juni 1971,5 begr. Rheden,167 tr. 17 febr. 19335 Johanna Hendrika Eggink, geb. Barchem 22 sept. 1909,5 † Zutphen 25 juni 2013,214 begr. Rheden, dr. van Johan en Berendina Jansen; zij hertr. Gerrit Albert Jansen.
Uit dit huwelijk:
Berendina van Middelkoop, geb. De Steeg 7 mei 1935,46 † Windisch 19 nov. 2005.215

VIIba. Adriana van Middelkoop, geb. Velp Gld 25 aug. 1881, † Ellecom 11 mei 1959,51 tr. Rheden 30 april 190824 Geurt Hupkes, geb. Rhedersteeg (Rheden) 31 jan. 1877, † Ellecom? 27 mei 1952,75 begr. Ellecom.75
Uit dit huwelijk:
Berendina Aleida Hupkes, geb. Gendringen 9 april 1911,216 † Rheden 25 jan. 1987,216 tr. Rheden 6 nov. 1942216 Hendrik Minkman (VIIbb,1).

VIIbb. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 29 juni 1887, † Rheden 16 mei 1971,216 tr. Rheden 1 juni 191124 Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden (Rheden) 8 sept. 1883,216 † Worth Rheden 24 sept. 1964,216 zn. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Minkman, geb. Worth Rheden 16 sept. 1911,216 † Rheden 6 okt. 1999,216 tr. Rheden 6 nov. 1942216 Berendina Aleida Hupkes (VIIba,1).
2. Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden 2 dec. 1912.216
3. Willem Minkman, geb. Worth Rheden 15 dec. 1915.216 [Rotterdam 1964]217

VIIbc. Annegien van Middelkoop, geb. Velp Gld 23 juni 1888,218 † IJsselstein 8 april 1973,218 tr. Rheden 5 maart 191424 Jacob de Koning, geb. Barwoutswaarder 1 febr. 1879,83 veehouder 1914,23 † IJsselstein 7 nov. 1959,84 zn. van Gerrit en Cornelia Blok.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Hendrika de Koning, geb.? omstr. 1920,32 † IJsselstein 19 sept. 1949,10 tr.10 Reinier Matthijs van Leeuwen, geb.? na 1915.
2. Jacob de Koning, geb. Utrecht? omstr. 1923,83 † Utrecht 23 febr. 1923.83

VIIbd. Willemina Gijsberdina van Middelkoop, geb. Velp Gld 20 sept. 1890,46 † Gorinchem 31 dec. 1969,75 begr. Lexmond 5 jan. 1970,75 tr. Lange Ruige Weide 21 aug. 191924 Frederik Kool, geb. Lange Ruige Weide 3 mei 1883,75 † Lexmond 9 febr. 1953,75 zn. van Jan Andreas en Engelina Pauw.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Engelina Kool, geb. 15 okt. 1922,2723 maart 2012,27 begr. Willige Langerak,27 tr.27 Gerrit Verhoef, geb. 21 febr. 1916,275 april 2000,27 begr. Willege Langerak.27

VIIbe. Gerrit van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 maart 1892,23 landbouwer 1917,23 † Rheden 5 maart 1974,216 tr. Rheden 26 april 191724 Theodora Angenita Minkman, geb. Worth-Rheden 26 april 1891,216 † Zutphen 14 mei 1953,216 dr. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, geb. Warnsveld 18 nov. 1917,219vóór 2009, tr. Hendrina Johanna Jacobs, geb. Arnhem 22 juni 1926,210 † Houten 25 nov. 2009.210
2. Hendrik van Middelkoop, geb. Warnsveld 10 nov. 1920,219 † Rheden 26 jan. 2001,163 tr.163 Dinie Pannekoek, geb. na 1918, † Rheden? vóór 2001.
3. Hendrika Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 12 dec. 1922.219
4. Wilhelm van Middelkoop, geb. Wichmond 21 febr. 1924,219 † Hummelo 9 juli 2014,49 tr. Jantje Reindina Eeltink, geb. NL omstr. 1930, † Hummelo 23 nov. 2012.49
5. Jacobus, volgt VIIIan.
6. Theodora Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 20 sept. 1927,219 tr.220 Gerrit Brinkman, geb. NL omstr. 1925,69 † Brummen 2 april 1984,69 gecrem. Dieren 6 april 1984.69

VIIIan. Jacobus van Middelkoop, geb. Warnsveld 1 aug. 1925,219 landbouwer 1965,221 vermeld Koos van Middelkoop 1994,220 † Vierakker 18 juli 2006,210 begr. Wichmond 22 juli 2006,210 tr. Jannie Bruggink, geb. NL 28 sept. 1929, begr. Wichmond 19 okt. 2013.49
Uit dit huwelijk:
Jacobus van Middelkoop, geb. Wichmond 7 jan. 1959,220 † Vierakker 4 okt. 1968,220 begr. Wichmond.220

VIz. Jasper Leendertse van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juni 1845, bouwmansknecht, koopman, arbeider,39 † Benschop 10 jan. 1875, tr. Lopik 5 maart 186824 Geertruij Oskam, geb. Lopik 4 dec. 1837, † Gouda 23 okt. 1899,32 dr. van Gerrit Ariesz en Willemina van Tuijl; zij hertr. Benschop 9 jan. 1879222 Nicolaas Rietveld.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VIIbf.
2. Wilhelmina van Middelkoop, geb. Benschop 7 april 1871,223 † Gouda 5 dec. 1929,224 tr. Gouda 20 april 189824 Gerardus Johannes Wagenaar, geb. Gouda omstr. 1870,23 kantoorbediende 1936,31 † Gouda 30 jan. 1936,31 zn. van Gerardus Johannes en Johanna Maria Kruijsheer; hij hertr. na 1900 Wilhelmina Cornelia Boot.
3. Gerrit, volgt VIIbg.

VIIbf. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 17 febr. 1869,225 † Gouda 30 jan. 1928, tr. Benschop 20 sept. 189424 Theodorus van der Linden, geb. Hagestein omstr. 1868,23 broodbakker 1923,226 † Gouda 29 jan. 1943,31 zn. van Gerardus en Antje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1895,23 kantoorbediende 1923,23 tr. Amsterdam 1 nov. 192324 Helena Aneksjtein, geb. Lodz omstr. 1890.23
2. Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1897,23 tr. Zevenhuizen 19 april 192224 Agatha van Tijp, geb. Zevenhuizen omstr. 1897.23
3. Geertruida Johanna van der Linden, geb. Gouda omstr. 1899,23 † Haastrecht 17 mei 1949,24 tr. Gouda 11 okt. 192224 Reinder Meijer, geb. Stolwijk omstr. 1896,23na 1949.

VIIbg. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop 16 juli 1873,227 † Gouda 2 nov. 1920,31 tr. Ouderkerk a/d IJssel 24 nov. 189924 Jacoba van den Wijngaard, geb. Vlist omstr. 1871, dr. van Pieter en Cornelia Verdel.
Uit dit huwelijk:
1. Jasper Leendert van Middelkoop, geb. Utrecht 23 aug. 1900.42
2. Pieter van Middelkoop, geb. Gouda omstr. 1907, assistent-accountant 1933,23vóór 1990, tr. Zevenbergen 22 maart 193350 Sophia Cornelia Anna Unk, geb. Zevenbergen omstr. 1911, † Heerlen 31 mei 1990,51 dr. van Karel en Hermina Johanna Christina Dix.
3. Gerrit Jacobus van Middelkoop, geb. Gouda 28 april 1909,59na 1990, tr. Rijswijk ZH 24 mei 193394 Dirkje Jacoba Pitlo, geb. Geldermalsen 15 nov. 1909,59vóór 1990,228 dr. van Jacobus Antonie en Dirkje van den Bogerd.
4. Hermien van Middelkoop, geb. na 1909, † na 1990.

VIaa. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 okt. 1847, werkman 1891-1901,55 sjouwer 1896-1897,55 lantaarnopsteker 1902-1910,55 tr. Nieuwland 6 jan. 187124 Jannigje van den Berg, geb. Nieuwland 8 sept. 1843,23 dr. van Jan en Geertruida Kruis.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Middelkoop, geb. Noordeloos 29 juli 1871,33 † Noordeloos? vóór febr. 1873.
2. Cornelia van Middelkoop, geb. Noordeloos 5 febr. 1873.55
3. Geertruida, volgt VIIbh.
4. Gerrit Jan, volgt VIIbi.
5. Teunis, volgt VIIbj.
6. Arie van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 28 april 1887,75 bierbottelarij 1910,55 † Rotterdam 3 febr. 1951, tr. Rotterdam 22 maart 1911229 Wilhelmina van Lier, geb. Rotterdam 13 april 1894,229 † ald. 8 juni 1982,69 dr. van Johannes Petrus en Theodora Kemperman.

VIIbh. Geertruida van Middelkoop, geb. Noordeloos 16 sept. 1875,33 dienstbode,55 † Den Haag 24 maart 1949, tr. Rotterdam 3 sept. 191355 Leendert Johannes Heerkens, geb. Gouda 14 dec. 1882,23 graanwerker,55 zn. van Martinus Anthonius en Bregetha Johanna Spijkerman.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Heerkens, geb. Rotterdam 4 dec. 1914.55
2. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,55 † Rotterdam? vóór maart 1918.
3. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,55 † Rotterdam? vóór mei 1917.
4. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 5 mei 1917, tr. 17 nov. 193755 NN NN, geb. NL vóór 1917.
5. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 16 maart 1918.55

VIIbi. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 30 okt. 1879,13 Remmer,553 jan. 1965,13 tr. Rotterdam 15 aug. 190613 Grietje Karreman, geb. Rotterdam 30 okt. 1885,5510 juli 1967,13 dr. van Johannes en Maria de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 mei 1908,55 tr. Rotterdam? 1 febr. 193355 Barbera Tode, geb. Rotterdam 13 febr. 1908.55
2. Johanna van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 sept. 1909,55 winkeljuffrouw,55 tr. Rotterdam 27 jan. 193755 Teunis Damsteegt, geb. Lekkerkerk 16 maart 1905.55
3. Jannetje van Middelkoop, geb. Rotterdam 3 febr. 1912.55
4. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 okt. 1913,55 ass. portier,55 tr. IJsselmonde 5 sept. 194055 NN NN, geb. NL vóór 1920.

VIIbj. Teunis van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 19 febr. 1882,13 arbeider 1905,55 tr. Rotterdam 31 mei 190555 Johanna Elisabeth Meijer, geb. Rotterdam 11 dec. 1885,55 dr. van Joseph George en Elizabeth Roemeijer.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 juli 1905,55 tr. Rotterdam? 18 juni 193055 Maarten Adrianus van der Linden, geb. Rotterdam 25 juni 1899.55
2. Eliszabeth van Middelkoop, geb. Rotterdam 11 april 1913,55 tr. Rotterdam 23 juli 193655 Pieter van Noort, geb. Rotterdam 27 juli 1909.55

IVc. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 3 okt. 1745,9 † Langerak ZH 1801,28 tr. Tienhoven 24 juni 1770230 Claas Theunisz Compeer, geb. Tienhoven ZH,16 ged. Ameide 5 febr. 1741,16 † Langerak ZH 1791,13 zn. van Theunis Cornelisz en Grietje Claesdr van der Vloet.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Compeer, ged. Ameide 7 april 1771,19 onderofficier -1818,32 † Geertruidenberg 17 maart 1818,231 tr. Cornelia Levina van Wijk, geb. NL na 1770.
2. Maria Compeer, geb. Polsbroek, ged. Polsbroek 1 okt. 1775,232 † Streefkerk 8 juni 1809,102 tr. Streefkerk 17 okt. 1802102 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,102 † Streefkerk 2 febr. 1863;102 hij hertr. Streefkerk 29 maart 1816102 Neeltje Claasdr Compeer (IVc,4).
3. Margarita Compeer, geb. Streefkerk omstr. 1784,23 tr. 1e Pieter Alblas, geb.? vóór 1785, † ald. vóór 1825; tr. 2e Nieuwpoort 17 dec. 182524 Leendert Goudriaan, geb. Groot Ammers omstr. 1790.23
4. Neeltje Claasdr Compeer, geb. Streefkerk 13 dec. 1787, † ald. 7 sept. 1876, tr. Streefkerk 29 maart 1816102 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,102 † Streefkerk 2 febr. 1863,102 wedr. van Maria Compeer (IVc,2).

IVd. Maijke Ariesdr van Middelkoop, ged. Ameide 25 aug. 1748,11vóór 5 april 1807,233 tr. Ameide 16 aug. 1772102 Arie Ariensen Maat, geb. Tienhoven 1749,102 † ald. 18 nov. 1835,52 zn. van Adriaan Claasz en Anneke Arijsd Nomen; hij hertr. Tienhoven ZH 5 april 18077 Lijsje Diepenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Klaasje Maat, ged. Ameide 13 juni 1773.19
2. Maria Maat, ged. Ameide 21 jan. 1776.19
3. Arie Arense Maat, ged. Ameide 19 nov. 1780.19
4. Annigje, volgt Vm.
5. Arigje Maat, ged. Ameide 27 mei 1787.19
6. Geertje Maat, ged. Ameide 7 febr. 1790.19
7. Teunis Maat, ged. Ameide 20 mei 1792.19

Vm. Annigje Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,19 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,234 tr. vóór 1809 Abraham Kortlever, geb. 1782,234 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,234 zn. van Jan Franse en Maaijke Evertse Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.
2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.
3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.
4. Jan Kortlever, geb. 1818.
5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

IIIb. Klaas Gijsbertse Middelkoop, geb. Ameide omstr. 1707,15 † NL vóór maart 1772,10 tr. 1e Langerak ZH? omstr. 172713 Beligje Klaase -, geb. Langerak ZH? vóór 1709, † vóór 1734; tr. 2e Hei en Boeicop omstr. 173413 Merrigje Trom, geb. Hei en Boeicop? vóór 1715, † vóór 1744; tr. 3e Hoornaar 12 april 174413 Aartje Arendse Kleijn, geb. Noordeloos omstr. 1712;13 zij hertr. (ondertr. Hardinxveld 24 dec. 1763)20 Hendrik van Bekkum.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pietertje Klaas Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1728,13 † ald., tr. Groot Ammers 30 juni 174827 Kornelis Bastiaans den Haan, geb. Est vóór 1728, † Langerak ZH.
Uit het tweede huwelijk:
2. Lijsbet Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 9 sept. 1736.235
3. Gijsbert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 27 juli 1738.235
4. Maaijke Middelkoop, ged. Heukelum 7 juli 1743.11
Uit het derde huwelijk:
5. Ari Gijsbertse Middelkoop, ged. Hoornaar 22 mei 1746,13vóór 1753.
6. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,25 † Hoornaar? vóór mei 1752.
7. Annigje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,25 † Hardinxveld 22 mei 1813.20
8. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 4 juni 1752.25
9. Arij Middelkoop, ged. Hoornaar 9 dec. 1753.13
10. Adriaantje Middelkoop, ged. Hoornaar 10 aug. 1755.13
11. Gijsbertie Klaasdr Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 8 jan. 1758,20 begr. ald. 15 febr. 1758.20
12. Gijsbertie Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 20 april 1760.20


Bronnen
1. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
2. Historische Naamindex Rivierenland
3. wimFase
4. home.planet.nl/~poel1952/famvdpoelframeset.htm?
5. http://home.zonnet.nl/jhbruger/
6. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop
7. www.ameide-tienhoven.nl/
8. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven
9. www.van-den-hout.nl/
10. Utrechts Archief
11. www.gahetna.nl
12. www.ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_02a.pdf
13. familysearch
14. www.archieven.nl
15. Carola: http://forum.deliesvelder.nl/index.php?topic=161.msg611
16. www.rijerkerk.net/
17. http://www.ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen
18. NGV
19. www.ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_04.pdf
20. www.historie-sliedrecht.nl
21. http://www.genealogie-info.nl/Jaargang09.pdf
22. home.wanadoo.nl/rbwijk/bs_brandwijk_tt.htm
23. huw.akte
24. genlias
25. www.wagenmakers.demon.nl/
26. www.lab.telin.nl/
27. genealogieonline.nl
28. rijerkerk.net
29. www.wistra.be/genea/schep/indexschep.html
30. www.genealogieonline.nl/stamboom-luyben/
31. www.groenehartarchieven.nl
32. overl.akte
33. geb.akte
34. stamboomforum.nl
35. genealogieonline
36. wiewaswie.nl
37. wistra.be/genea/schep/boomschep.html
38. archief Leiden
39. rhcrijnstreek.nl
40. www.delfgou.eu
41. Geneanet: Leo Janssens ( leojanssensbe )
42. Utrechts Nieuwsblad
43. wiewaswie
44. Dicky Kamp
45. MyHeritage.com
46. home.versatel.nl/jhbruger/
47. huw.akte: alleen geb.jaar.
48. overl. advertentie echtgenoot
49. overl. advertentie
50. www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
51. overl.kaart
52. Geneanet
53. De Gelderlander
54. streekarchiefrijnlandsmidden
55. Rotterdam.digitalestamboom.nl
56. BHIC
57. Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken)
58. Nieuwe Leidsche Courant
59. denhaag.digitalestamboom.nl
60. huw.advertentie
61. De Rijnbode
62. overl.melding
63. overl. akte
64. streekarchiefrijnlandsmidden.nl
65. Haagsarchief
66. www.archiefeemland.nl/
67. www.graftombe.nl
68. home.versatel.nl/bblommers/
69. NGV Knipsel
70. books.google.com
71. Kees v.Middelkoop (c.vanmiddelkoop@hccnet.nl)
72. books.google.nl
73. www.grebbeberg.nl
74. overl.akte zoon
75. online-begraafplaatsen.nl
76. online-familieberichten.nl
77. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>
78. stadsarchief Amsterdam
79. genealogieonline.nl/genealogie-berkemeijer
80. hogenda
81. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )
82. famkroon.nl/genealogie/stamboom/GRIFFIOE.html
83. home.hetnet.nl/~naga/genealogie.html
84. home.kpn.nl/naga
85. www.reocities.com/heartland/estates/8164/aqwg20.htm
86. http://www.histkringnieuwpoort.nl/
87. De Gorcumer
88. De 5 Rivieren
89. www.van-diemen-de-jel.nl/Genea
90. BS Gorinchem
91. home.hetnet.nl/~g.j.korevaar/
92. stamboomforum.nl/familienamen/2/49992/0
93. oudscherpenzeel.nl
94. www.wiewaswie.nl
95. stadsarchief Dordrecht
96. BS Giessenburg
97. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/
98. www.zerken.nl/
99. famkroon.nl/genealogie/stamboom/WIJNEN.html
100. www.robertvandermeer.nl/Genealogy/Gen1138.HTM
101. www.robertvandermeer.nl/
102. www.stamboom.nl
103. Middelburgsche Courant
104. belia.familysnoep.com
105. groups.google.nl/group/soc.genealogy.benelux/
106. grafsteen
107. www.janvanmiddelkoop.nl/
108. JannyBijsterveld-Vonk
109. Theo Nobel
110. members.chello.nl/mpolderdijk/stamboom_fam_verwaal.htm
111. BS Alblasserdam
112. BS Langerak
113. alex langerak
114. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Noorlander.html
115. genlias en familysearch
116. Dordrechtsche Courant
117. www.meerkerkweb.nl/stamboom.htm
118. archief Dordrecht
119. www.woltersgen.nl
120. genealogie.quartel.net/
121. home.versatel.nl/htj.linse/
122. Eindhovens Dagblad
123. Gijs vM
124. www.politie.nl
125. archiver.rootsweb.ancestry.com
126. nai.nl
127. www.nai.nl
128. www.kuijsten.de
129. home.casema.nl/paulbouw/
130. overl. advertentie vader
131. huw.jub.
132. BS Streefkerk
133. martinATthewinegumfactory.nl
134. BS Meerkerk
135. Geneanet: huib van dee ( huib1 )
136. BS Brandwijk
137. Geneanet: ron van wijnen ( vanwijnen28 )
138. Advertentieblad, 03/03/1916; p. 2
139. ron van wijnen ( vanwijnen28 )
140. BS Vuren
141. pomtiedom.com/kiewietadel/Parenteel Dirck (van) den Adel.htm
142. www.genealogieonline.nl/stamboom-hans-meijer/
143. Geneanet: Peet van Dee ( peetvandee )
144. http://members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML
145. Nieuwe Gorinchemsche Courant
146. Geneanet: Etienne Jean François Michon ( emichon )
147. www.historischbarendrecht.nl/
148. BS Lexmond
149. burgerlijkestand.zederik.nl
150. huw.akte met Gerrit
151. www.genealogiedezeeuw.nl/dezeeuw gorcum.htm
152. www.van-der-heiden.nl
153. www.spanvis.nl/Stamboom Uittenbogaard/Stamboom Uittenbogaard 2.htm
154. Historische Vereniging Ameide
155. geb.akte zoon Arie Gerrit
156. Het Centrum
157. www.rhcvechtenvenen.nl
158. Fenneke en Max <fenneke.vanmiddelkoop@gmail.com>
159. bedankkaartje
160. BS Tienhoven
161. familysearch& genlias
162. www.pondes.nl
163. www.kuijsten.de/
164. BS Ameide
165. overl. advertentie moeder
166. Register der overledenen van Tienhoven
167. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop_GGreportPC.htm
168. BB Tienhoven
169. home.zonnet.nl/jhbruger
170. www. archieven.nl
171. familytrees.genopro.com/257798/gutteling/default.htm?page=toc_individuals.htm
172. www.genealogiezuidoostutrecht.org
173. Cees Tinbergen
174. http://users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/
175. www.zerken.nl
176. www.xs4all.nl/~gans003/gans1/gans1.htm
177. BS Hei en Boeicop
178. www.vkekem.nl/huw.1900-2000.htm
179. BS Groot-Ammers
180. home.kpn.nl/alblas999/Honcoop.htm
181. www.achterhoeksarchief.nl/
182. http://home.wxs.nl/~poel1952/
183. http://www.famkroon.nl/genealogie/stamboom/BOELE.html
184. www.geldermalsen.nl/ documenten/ internet/ sahuwelijksebijlagenheukelum1812-1932.pdf
185. GeldersArchief
186. BS Heukelum
187. BS Beesd
188. www.voorouder.nl
189. huw.akte dochter Gerrigje
190. huw.akte Meinsje
191. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/
192. badderfuneralhome.com
193. http://geneofun.on.ca
194. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom
195. Monique vM
196. www.harmoniumnet.nl/kapelvantienhoven.html
197. ome.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm
198. home.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm
199. huw.akte zoon Jasper L.
200. home.hetnet.nl/~majam52/
201. wereldoorlog2.com
202. GJvMiddelkoop
203. Gerard vM <corrieengerard82 AT gmail.com>
204. huw.akte dochter Cornelia
205. www.hjmwijers.nl/wijers-reg.htm
206. members.ziggo.nl/harrybruger
207. overl. akte Jacobus
208. www.historievandaalhuizen.nl
209. overl.kaart echtgenote
210. www.mensenlinq.nl
211. Koos vdEijk
212. www.yadvashem.org
213. home.zonnet.nl/ jhbruger/
214. Harry Bruger
215. Bretta vM
216. www.stamboom.minkman.org/minkman.htm
217. overl.kaart vader
218. home.kpn.nl/naga/genealogie.html
219. BS Wichmond
220. Ab van Middelkoop
221. adresboek Zutphen
222. huw.bijlagen Groenendijk/Middelkoop
223. Geneanet: Paul Snoeij ( psnoeij )
224. www.oudebegraafplaatsgouda.nl
225. www.zebregs.com
226. huw.akte zoon Gerardus JL
227. militieregisters.nl
228. overl.kaart schoonzus
229. Geneanet: Brenda van Lier ( brendavanlier )
230. www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Willige-Langerak-dtbl.pdf
231. Regionaalarchief Tilburg
232. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
233. www.wouterclaes.nl/
234. Geneanet: Lucas van Heeren ( schapekoppen )
235. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 09:04:43