Zoeken in deze site:  tik hier onder wat je zoekt en klik op het blauwe veld voor het resultaat                          

Google
WWW https://middelkoop-worldwide.jouwweb.nl/

Welkom op de site van de (van) Middelkoop families. Hun oudste voorvaderen ontleenden de naam aan twee polders boven Leerdam in de Vijfheerenlanden. Mogelijk is er ook nog een herkomst naar een deel van de polder Voorkoop tussen Culemborg en Beusichem, waarvan een deel ook wel 'de Middelkoop' werd genoemd. Meer over deze locaties onder menu 'Dorp'.

Onder Parentelen staan de oudst bekende personen - en hun afstammelingen - die zelf, of waarvan hun (klein)kinderen, de familienaam Middelkoop of van Middelkoop zijn gaan gebruiken. Dat gebeurde lang voordat het gebruik van een familienaam verplicht werd (na 1800).

Van vele personen is meer bekend dan hier is gepubliceerd om de inhoud enigszins compact te houden. Ook ivm privacy zaken en  juridische discussies over rechten te voorkomen zijn nog (mogelijk) levende personen weg gelaten.  Neem, indien u meer informatie op prijs stelt, contact op met mij via het menu CONTACT

Please be welcome on the (van)Middelkoop site.  Their eldest forefathers were named after the polders where they, or there fathers were grown up. The polders are located in the heart of Holland, between the rivers Linge and Lek. The area is called 'Vijfheerenlanden', as five lords agreed in the late Middle-ages about a system to control the waterlevels and how to get rid of the access water coming from the east (higher lands) of from heaven. An other source of the surname might be the owenership of a small part of the polder Voorkoop between Culemborg and Beusichem. This part was also named 'de Middelkoop'. More details under menu 'Dorp'.

The genealogy of the oldest known persons and their offspring, (later) using the surname Middelkoop or van Middelkoop are found under menu 'Parentelen'. These familynames were long used before French  law (Napoleon made it compulsory). Many more details are known, however to prevent privacy or legal discussions, these are not published here. Please contact me through the menu 'Contact'.

stamboom, genealogie, familiegeschiedenis, kwartierstaat, parenteel, persoon, Middelkoop, Middelcoop, Middlekoop, Middlecoop, Middlecoup, Middelcope, Middlecope, familiehistorie, voorouders, grootouders,

Voor mijn pensionering had ik vele contacten buiten Nederland en die reageerden ook op papier met leuke verbasteringen van mijn familienaam. Hierbij wat voorbeelden: Herr Mittelccop,  mr. Middle Coop, mr. Koop Middel, Jan Diddelkoop, Mieddelkoob, mr. Midolel. Dus mocht je op internet zoeken met 'Middelkoop' en niets vinden, probeer die andere varianten dan eens.