Vooral in de eeuwen tussen 1500 en 1800 duiken veel inwoners  van Middelkoop op in kerkregisters (ze laten kinderen dopen, trouwen of worden begraven) en ze laten onroerend goed registreren of erfenissen vastleggen (testament) of  verdelen.  Met deze gegevens is een beperkte groep bewoners van Middelkoop te detecteren. Hiernaast een tabel met aantallen gevonden bewoners van Middelkoop.

In 1840 valt Middelkoop onder de gemeente Leerbroek.  De gemeente Leerbroek heeft 81 huizen met 600 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 29/214 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Middelkoop 39/298 en Weverwijk (deels) 13/88. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.600 inwoners. Het valt nu onder de gemeente Zederik. Deze zal op 1/1/2019 weer opgaan in de gemeente Vijfheerenlanden, die dan tot de provincie Utrecht gaat behoren.