Parenteel van Arien Middelkoop

I. Arien Middelkoop, geb. NL vóór 1631.

Zijn dochter:

 

II. Neeltje Ariëns Middelkoop, geb. NL vóór 1661, tr. 1e Jan Floris -, geb. NL vóór 1661, † Middelkoop vóór 8 april 1678;1 tr. 2e (ondertr. Beusichem 8 april) 16781 Hendrik Aelberts van Deventer, geb. Beusichem vóór 1659.

Uit het tweede huwelijk:

 

III. Beatje van Deventer, ged. Leerdam 14 maart 1679,2 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,3 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, tr. Leerdam 16 maart 17034 Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678,5 † Leerdam? vóór 27 juni 1726,6 zn. van Cornelis Ariesen en Maria Hermense de Gelder; hij hertr. Oosterwijk 6 jan. 17267 Pieternel Smetser.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,8 † na 1740.

2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.8

3. Cornelis Arisze, volgt IVa.

4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,8 † na 1730.

5. Jan Arienze, volgt IVb.

6. Herman Ariensz, volgt IVc.

7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.

8. Mariken, volgt IVd.

9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,8 † vóór 1723.

10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,8 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,9 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 17599 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,10 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.

11. Bastiaan, volgt IVe.

 

IVa. Cornelis Arisze Middelkoop,11 ged. Leerdam 24 april 1707,4 vermeld verkoop huis 1730,12 † na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 17334 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, begr. ald. 21 juli 1758,13 dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176211 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.11

2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,11 † vóór 1749.

3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,11 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)4 17684 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.

4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.11

5. Klaas Cornelisze, volgt Va.

6. Trijntje, volgt Vb.

7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.11

 

Va. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,11 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)4 juli 17684 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,11 † vóór 1777.

2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,14 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181515 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,14 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.

3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,11 † vóór 1782.

4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,11 † vóór 1779.

5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,11 arbeider 1823.16

6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.11

7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,11 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.16

8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.17

 

Vb. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,11 begr. Amsterdam 25 febr. 1806,9 tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 17779 Christoffel Brakling, geb. Odensen omstr. 1747, begr. Amsterdam 3 dec. 1798.9

Uit dit huwelijk:

1. Anthonij Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).9

2. Cornelis Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).9

 

IVb. Jan Arienze Middelkoop,12 ged. Leerdam 6 dec. 1709,8 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 173912 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.

Uit dit huwelijk:

1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,12 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.

2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.12

3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.12

 

IVc. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,8 † Woerden na 1781, tr. 1e Boskoop 21 aug. 174018 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 176312 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,19 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177111 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.11

2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,11 † vóór 1743.

3. Baatje, volgt Vc.

4. Arij, volgt Vd.

5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.11

6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.11

7. Henderik Harmsze, volgt Ve.

8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.4

9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,4 † vóór 1754.

10. Pieter Harmensz Middelkoop, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,4 † vóór 1757.

11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.4

12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.4

13. Pieter Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.11

14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.11

15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.17

16. Claas Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,11 † Waarder?.

17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,11 † Oukoop?.

Uit het derde huwelijk:

18. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

 

Vc. Baatje Middelcoop,20 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,11 † Bodegraven 27 nov. 1817,21 tr. Bodegraven 6 jan. 17654 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732 (get. Annigje Bakkers),22 † Bodegraven 28 april 1806,23 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,21 † ald. 15 okt. 1825.21

2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.

3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,20 † Haarlem 3 febr. 1830,20 tr. Haarlem 18 aug. 180520 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,20 † ald. 22 okt. 1848.20

4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,24 † Kamerik 2 april 1866,24 tr. Rietveld 26 nov. 183025 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,25 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,25 wed. van Jan Kastelijn.

 

Vd. Arij Middelkoop, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745,11 † Oudhuizen 8 febr. 1834,26 tr. 1e Bodegraven (ondertr. Alphen a/d Rijn 4 mei) 17642727 Trijntje van Muijden, geb. NL omstr. 1745, † Wilnis? vóór 1797; tr. 2e Wilnis 24 dec. 179828 Antje Rozeboom, geb.? omstr. 1771,11 † Oudhuizen 4 mei 1836,29 dr. van NN.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus Middelkoop,30 ged. Koudekerk a/d Rijn 2 dec. 1764,4 † ald. 4 mei 1816.

Uit het tweede huwelijk:

2. Aafje, volgt VIa.

3. Neeltje Middelkoop, geb. Oudhuizen? omstr. 1798,29 † Oudhuizen 10 aug. 1853.29

4. Hermanus, volgt VIb.

5. Baatje Middelkoop,29 ged. Wilnis 8 april 1805,11 † ald. 17 mei 1817.

 

VIa. Aafje Middelkoop, geb. Wilnis omstr. 1797,14 tr. Oudhuizen 24 juni 182615 Cornelis Kruijt, geb. Nieuwveen omstr. 1795,14 schuitenjager 1836,16 zn. van Jan en Anna Maria Leesen.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Middelkoop, geb. Oudhuizen 31 mei 1826.

2. Alida Kruijt, geb. Nieuwer Amstel 1832,14 † Ter Aar 1897, tr. Kalslagen 14 mei 185416 Cornelis van Leeuwen, geb. Nieuwveen omstr. 1839, watermolenaar 1854,16 † Nieuwveen 1883.31

3. Antje Kruit, geb. Aarlanderveen 31 jan. 1836.16

 

VIb. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 17 okt. 1800,32 † Wilnis? vóór 1886, tr. Oudhuizen 18 mei 182315 Jannetje Kerver, geb. Oudhuizen 26 dec. 1798,14 ged.? 1 jan. 1799,33 † Wilnis 18 mei 1886,15 dr. van Dirk Korver en Trijntje Jacobsdr Boot.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje, volgt VIIa.

2. Arie, volgt VIIb.

3. Antje, volgt VIIc.

4. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 22 sept. 1829,34 † ald. 25 jan. 1831.29

5. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 15 maart 1831,34 † ald. 29 okt. 1835.29

6. Geertje Middelkoop, geb. Oudhuizen 10 juli 1833,34 † ald. 24 nov. 1838.29

7. Dirk, volgt VIId.

8. Aagje, volgt VIIe.

 

VIIa. Trijntje Middelkoop, geb. Oudhuizen 1 nov. 1823,34 † Graft 29 mei 1858,35 tr. Oudhuizen 21 febr. 184515 Aart Verkaik, geb. Wilnis omstr. 1818,14 arbeider,36 veenwerker 1880,37 † Haarlemmermeer? na 1873,36 zn. van Aart en Marrijtje Schouten; hij hertr. Graft 6 okt. 185838 Guurtje Smit.

Uit dit huwelijk:

1. Marrijtje Verkaik, geb. Oudhuizen 1 sept. 1845,34 † ald. 28 jan. 1846.29

2. Hermanus Verkaik, geb. Oudhuizen 25 okt. 1846,34 arbeider 1875,14 † Sloten (Amsterdam) 5 mei 1877,35 tr. Sloten NH 12 febr. 187515 Johanna Wilhelmina van Loenen, geb. Sloten NH omstr. 1851.14

3. Jannetje Verkaik, geb. Oudhuizen 23 okt. 1847,34 † De Rijp 15 nov. 1885,35 tr. De Rijp 2 febr. 187336 Jan Jansz Hop, geb. De Rijp 9 maart 1847,36 koopman,36 wedr. van Guurtje Smit.

4. Marijtje Verkaik, geb. Wilnis 1848,14 † Mijdrecht 13 dec. 1928,29 tr. Mijdrecht 2 mei 187715 Cornelis de Liefde, geb. Ankeveen omstr. 1844,14 † vóór 1928, wedr. van Wilhelmina Stigter.

5. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 17 febr. 1850,34 † ald. 17 nov. 1851.15

6. Gerrit Verkaik, geb. Oudhuizen na okt. 1851,29 † ald. 10 april 1853.29

7. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 23 sept. 1852,34 † ald. 3 mei 1853.29

8. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 24 okt. 1853,34 arbeider 1881,14 † Haarlemmermeer 25 okt. 1931,29 tr. Sloten NH 8 april 188115 Jannetje van Heeringen, geb. Mijdrecht omstr. 1860,14 † Haarlemmermeer 23 juni 1935.35

9. Aagje Verkaik, geb. Wilnis? omstr. 1857,14 tr. Sloten NH 19 maart 188015 Karel Hendrik Lodewijk August Rietbrock, geb. Furstenau omstr. 1858,14 veenwerker 1880.14

 

VIIb. Arie Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 sept. 1825,34 arbeider 1883-1884,14 † Wilnis 25 maart 1900, tr. Mijdrecht 15 nov. 184815 Pitronella Meijer, geb. Mijdrecht 1827,39 † Wilnis 8 febr. 1900, dr. van Cornelis en Alida van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 3 april 1849,34 † ald. 12 mei 1849.

2. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 aug. 1850,34 † ald. 17 nov. 1850.

3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 6 dec. 1851,34 † Mijdrecht 27 sept. 1877.

4. Cornelis, volgt VIIIa.

5. Aaltje, volgt VIIIb.

6. Dirk, volgt VIIIc.

7. Klaas, volgt VIIId.

8. Maarten Middelkoop, geb. Graft 1865,40 † Mijdrecht 1 sept. 1868.

9. Trijntje, volgt VIIIe.

10. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 maart 1871,41 † Wilnis 7 nov. 1890.

 

VIIIa. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 16 okt. 1854,34 schipper 1906-1919,15 † Wilnis 28 jan. 1936, tr. Mijdrecht 12 mei 188215 Willemina Groenleer, geb. Burgh 19 maart 1861,14 † Wilnis 11 jan. 1948, dr. van Cornelis en Jacoba Kooijman.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje, volgt IXa.

2. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1884,29 † Wilnis 14 aug. 1892.

3. Arie, volgt IXb.

4. Jacobus Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1886,42 † Velsen 11 juni 1965,43 tr. Velsen 28 juli 192743 Wilhelmina Bitter, geb. Schiedam 25 febr. 1886,43 † Velsen 13 juli 1966.43

5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1887,29 † Wilnis 6 sept. 1902.

6. Andries, volgt IXc.

7. Aaltje Middelkoop, geb. Wilnis 6 nov. 1891,29 † ald. 15 nov. 1891.

8. Cornelia, volgt IXd.

9. Cornelis, volgt IXe.

10. Dirk Middelkoop, geb. Wilnis 29 dec. 1896,29 † ald. 25 jan. 1903.

11. Marinus Middelkoop, geb. Wilnis 30 okt. 1899.

12. N. Middelkoop, geb. Wilnis 26 april 1901,14 † Amsterdam 5 nov. 1978,44 tr. Abcoude-Baambrugge 11 okt. 192915 Jorden Sloeserwij, geb. Abcoude-Baambrugge 18 juni 1903,14 † Amsterdam 17 maart 1986,45 zn. van Jan en Gerritje Jansen.

 

IXa. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 juli 1882,46 † Amsterdam 25 febr. 1965,46 begr. Diemen,47 tr. Amsterdam 30 mei 190615 Jacob Moolenaar, geb. Zaandam 1 aug. 1882,46 werkman 1906,14 kolenwerker 1928,48 brandstoffenarbeider 1929,49 † Amsterdam 18 nov. 1958,46 begr. Diemen,47 zn. van Jan en Trijntje Duives.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Cornelis Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1907,14 incasseerder 1929,14 † Gorinchem 10 febr. 2008, tr. Sloterdijk 3 april 192915 Antonia Petronella Dirkzwager, geb. Amsterdam omstr. 1910.

2. Willemina Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1910,14 tr. Amsterdam 20 juni 192815 Cornelis Jan Tennekes, geb. Amsterdam omstr. 1908,14 Huisschildersknecht 1928.14

 

IXb. Arie Middelkoop, geb. Mijdrecht 15 nov. 1884,9 schipper 1909,14 grondwerker 1931, † Amsterdam 4 jan. 1973,46 begr. Diemen,46 tr. Amsterdam 2 juni 190915 Maria Gerdina Couzij, geb. Amsterdam 9 mei 1892,9 † ald. 31 dec. 1972,46 dr. van Gerard en Maria Gerardina Benoist.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hendricus, volgt Xa.

2. Hendricus Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1911,42 chauffeur 1956,50 † Amsterdam 29 juni 1989,44 tr. Amsterdam 20 sept. 19339 Gesina Johanna de Wit, geb. Amsterdam 12 juli 1914,46 † ald. 2 aug. 1988.51

3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 18 april 1914,9 grondwerker,46 klinker,9 brenner 1942,9 † Bergen op Zoom 4 maart 2004,44 tr. 1e Amsterdam 19 febr. 193646 Grada Maria Leenders, geb. Arnhem 29 maart 1918,46 † ald. 23 dec. 1941;41 tr. 2e Rotterdam 12 mei 194252 Jacoba Anna Elisabeth Kemink, geb. Amsterdam 9 mei 1912,41 † Puttershoek 6 juli 1993,45 gecrem. Bergen op Zoom 9 juli 1993,45 dr. van Barend Jan en Alida Maria Mulder.

4. Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 okt. 1915,46 expeditie chauffeur,46 † Amsterdam 29 dec. 1983,46 tr. 1e Amsterdam 27 juli 193846 Simontje Jans Former, geb. Amsterdam 18 sept. 1916,46 † Amsterdam? vóór 1942, dr. van Tjalling en Joanna van Campen; tr. 2e Amsterdam 12 mei 194246 Anna Petter, geb. Amsterdam 18 okt. 1922,46 † Purmerend 19 okt. 2003,46 dr. van Pieter en Catharina Johansson.

5. Maria Gerdina Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 1 febr. 1918,46 † ald. 4 aug. 1956,46 begr. Diemen,46 tr. Amsterdam 17 febr. 193746 Leendert Overweg, geb. Amsterdam 14 nov. 1918.46

6. Marinus, volgt Xb.

7. Johannes Henricus Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,46 † ald. 18 juni 1922.46

8. Johannes, volgt Xc.

9. Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 17 aug. 1925,46 † ald. 20 aug. 1925.46

10. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 24 juni 1926,46 † Almere 20 maart 2004,46 begr. Diemen,46 tr. Amsterdam 23 okt. 194646 Jacomeintje van Haterd, geb. Amsterdam? 7 mei 1927,46 dr. van Johannes en Dina Vis.

11. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 23 aug. 1928,46 † ald. 5 maart 1929.46

12. Hubertus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 dec. 1933,46 medewerker -1991,44 † Zaandam 9 sept. 1991,44 tr. Atie Bakker, geb. Zaandam 20 juli 1934,53 † ald. 13 aug. 2006.53

 

Xa. Cornelis Hendricus Middelkoop, geb. Amsterdam 20 aug. 1909,9 grondwerker 1931,14 chauffeur 1944,54 † Berlijn 21 juni 1944,46 begr. Loenen Militairy Cemetry,55 tr. 1e Amsterdam 29 april 193115 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1939)15 Geertruida Holst, geb. Amsterdam 17 maart 1912,9 dr. van Nicolaas Louis en Dirkje Uileman; tr. 2e Amsterdam 14 april 194346 Ida Rossou, geb. DK Hobrou 29 juni 1909.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór 1930, † vóór 1944.

2. Nicolaas Louis Middelkoop, geb. Amsterdam 19 okt. 1929,9 † ald. mei 1977.56

 

 

Xb. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1920,9 vermeld PK NL-SAA-8260396,9 † Amsterdam 11 sept. 1985,46 begr. Diemen,46 tr. Amsterdam 1 juli 194246 Teuntje Alberta Ikelaar, geb. Amsterdam 9 febr. 1922,9 † Hoorn 2 juni 2013,57 begr. Amsterdam 6 juni 2013.9

Uit dit huwelijk:

Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 aug. 1944,58 VO 1950-1961,59 medewerker,60 † Wachtum 7 jan. 2015.58

 

Xc. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 juni 1924,46 metaalbewerker,9 † Amsterdam 6 dec. 2001,46 tr. Amsterdam 12 maart 194746 (door echtsch. ontbonden ald. 1966)46 Geesje van de Velde, geb. Amsterdam 11 april 1923,46 † ald. juli 2011,61 dr. van Petrus Hendrikus Gerardus en Geesje Gortworst.

Uit dit huwelijk:

Paul Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 mei 1950, † Alphen a/d Rijn 2010.61

 

IXc. Andries Middelkoop, geb. Wilnis 17 sept. 1890,42 tr. Kopenhagen 30 aug. 19199 Gezina Martens, geb. Groningen 11 okt. 1896,62 vermeld Volkstelling,63 dr. van Sjouke en Margrietha Tonkens.

Uit dit huwelijk:

1. Margrietha Middelkoop, geb. Amsterdam 9 jan. 1921.9

2. Sjouke Middelkoop, geb. Amsterdam 1 sept. 1923,9 zivilarbeiter -1945,64 † Dortmund 16 april 1945.65

 

IXd. Cornelia Middelkoop, geb. Wilnis 6 dec. 1892,14 vermeld vorderen 1945,66 † Oosterbeek 29 mei 1973,67 tr. Barneveld 16 mei 191915 Sijtze van der Meer, geb. Ede 10 okt. 1885,14 koopman 1919,14 † 6 dec. 1961,68 begr. Oosterbeek,47 zn. van Jakob Sijtzes en Elizabeth Mekking.

Uit dit huwelijk:

1. D. van der Meer, geb. na 1920.

2. A.E. van der Meer, geb. NL 26 juli 1923, † 26 jan. 1989,68 begr. Oosterbeek.47

IXe. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis 27 juni 1894,9 los arbeider,46 werkman 1921,14 † IJmuiden 2 aug. 1975,44 begr. Velsen 6 aug. 1975,44 tr. Amsterdam 27 april 192115 Hendrika Cornelia Niesje Porck, geb. Arnhem 21 aug. 1896,9 dienstbode,46 † IJmuiden 13 juni 1973,44 gecrem. Velsen 18 juni 1973,44 dr. van Johan Hendrik en Maria Hubbeling.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 12 maart 1923,9 † IJmuiden 23 febr. 2004,44 gecrem. Driehuis 27 febr. 2004,44 tr. Velsen? 30 sept. 194869 Rina Oldenburg, geb. NL na 1920.

2. Maria Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1924,9 tr. Sheffield, Yorkshire 194770 H. Romers, geb. NL na 1920. [Haarlem 1973]71

3. Marinus Middelkoop, geb. Velsen 14 mei 1927,72 † ald. 8 dec. 2021,44 tr. Velsen 195872 Hennie Romkje Rieske, geb. Velsen 9 febr. 1934,72 † Velsen? vóór 2021.

 

VIIIb. Aaltje Middelkoop, geb. Nieuwer Amstel 17 april 1857,18 tr. Sloten NH 24 nov. 188215 Jacob Smit, geb. Sloten NH omstr. 1839,14 arbeider 1882,14 zn. van Jan en Maria Wilhelmina van der Velden.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Smit, geb. Sloten NH omstr. 1883,14 tr. Amsterdam 24 okt. 190715 Willem Olivier, geb. Amsterdam omstr. 1884.14

2. Jannetje Smit, geb. Sloten NH omstr. 1886,14 tr. Amsterdam 16 juni 192115 Willem Jacobus Witteveen, geb.? omstr. 1894, Handelreiziger 1921.14

3. Arie Smit, geb. Sloten NH omstr. 1888,14 huisknecht 1914,14 tr. Amsterdam 30 april 191415 Jacoba Frederika Beuning, geb. Amsterdam omstr. 1888.14

4. Alida Smit, geb. Sloten NH 1894, tr. Amsterdam 27 mei 192015 Dirk Knegt, geb. Rotterdam 27 sept. 1889,73 kantoorbediende 1920.14

5. Jacoba Smit, geb. Sloten NH omstr. 1897,14 tr. Amsterdam 26 juli 192315 Hendrik Frederik Witteveen, geb. Amsterdam omstr. 1898,14 kantoorbediende 1923.14

 

VIIIc. Dirk Middelkoop, geb. Graft 2 febr. 1861,42 † Velsen 29 aug. 1940,65 tr. Haarlemmermeer 22 juni 188315 Aaltje Buis, geb. Hoevelaken omstr. 1863,14 † Velsen 14 dec. 1948,65 dr. van Hendrik en Antje van Zomeren.

Uit dit huwelijk:

1. Antje, volgt IXf.

2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1889,42 tuinder 1919,14 † 22 aug. 1960,68 begr. Hoofddorp, tr. Haarlemmermeer 21 mei 191915 Maria Hogerwerf, geb. Melissant 5 mei 1899,74 † Hoofddorp? 16 nov. 1984,74 begr. Hoofddorp,74 dr. van Dirk en Johanna van der Tol.

3. Hendrik, volgt IXg.

4. Willem, volgt IXh.

5. Heintje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 okt. 1901,9 † na 2001, tr. Amsterdam 4 sept. 192915 Dirk Jan Bijlsma, geb. Amsterdam 25 jan. 1907,9 winkelier 1929,14 † Amsterdam 26 febr. 1985,9 zn. van Jacob Johannes en Jacoba Wilhelmina Marianna Blokhuis.

 

IXf. Antje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 jan. 1887,75 † 20 juli 1955,75 tr. Haarlemmermeer 17 mei 190515 Adrianus van Nieuwkoop, geb. Haarlemmermeer 22 mei 1881,75 arbeider 1905-,14 zn. van Nicolaas en Grietje Monster.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas van Nieuwkoop, geb. Velsen 17 sept. 1905,75 † ald. 15 okt. 1966.75

2. Aaltje van Nieuwkoop, geb. Velsen 12 mei 1907.75

3. NN van Nieuwkoop, levenloze zoon, geb. Velsen 28 febr. 1929.65

 

IXg. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 juni 1891,42 militair,76 arbeider 1912,14 onderofficier 1917,77 † NL na 1949, tr. Haarlemmermeer 18 sept. 191215 Jacoba Camfferman, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1892,78 † ald. 11 febr. 1944,78 dr. van Hendrik en Pietertje van Keulen.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Middelkoop, geb. Sloten NH 10 dec. 1912,9 † Haarlemmermeer 2 okt. 1949.78

2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlemmermeer omstr. 1917,78 † ald. 16 jan. 1919.78

 

IXh. Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1896,9 pakhuisknecht 1921,14 tr. Amsterdam 11 aug. 192115 Jannetje van der Meer, geb. Sloten NH 22 jan. 1902,9 dr. van Jan en Trijntje Olij.

Uit dit huwelijk:

Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 18 dec. 1923,79 † Veenendaal 8 nov. 1993,44 gecrem. Arnhem 11 nov. 1993.44

 

VIIId. Klaas Middelkoop, geb. Graft 4 sept. 1862,42 werkman 1884,9 tr. Haarlemmermeer 13 juni 188415 Dina IJda de Bruin, geb. Haarlemmermeer 6 maart 1864,9 dr. van Gerrit en Jannetje Bekker.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Middelkoop, geb. Weespercarspel 10 maart 1885, † Haarlemmermeer? vóór 1893.

2. Jannetje Middelkoop, geb. Weespercarspel 20 mei 1886,9 † Amsterdam 5 juni 1886.9

3. Jannetje, volgt IXi.

4. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1893,41 bootwerker,41 Havenarbeider 1924,14 † Amsterdam 2 juni 1985,41 tr. Amsterdam 19 juni 192415 Harremijntje van der Puij, geb. Sloten NH 29 nov. 1897,9 † Amsterdam 21 febr. 1981,41 dr. van Gerrit en Margaretha Catharina Scheltes.

5. Cornelis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 1898,29 † Haarlemmermeer 23 aug. 1906.29

 

IXi. Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1889,9 tr. Aalsmeer 3 jan. 190815 Pieter van der Laarse, geb. Aalsmeer omstr. 1887,14 schilder 1908,14 zn. van Gerrit en Johanna Maria Koene.

Uit dit huwelijk:

1. NN van der Laarse, geb. vóór 1908.

2. NN van der Laarse, geb. Waddinxveen omstr. 10 maart 1914.16

 

VIIIe. Trijntje Middelkoop, geb. Mijdrecht 26 dec. 1868,39 † Sloten (Amsterdam) 4 febr. 1910, tr. Wilnis 22 mei 189115 Klaas van Kerkwijk, geb. Aalsmeer 1865,14 stalknecht 1920-1921,80 zn. van Marinus en Heintje Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Heintje Elisabeth Krijntje van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1892,14 tr. Zaandam 17 maart 192015 Jacobus Hendricus Uitendaal, geb. Haarlem omstr. 1887, los werkman 1920-.14

2. Marinus Adrianus van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1898,14 koetsier 1921,14 tr. Amsterdam 18 maart 192115 Anna van Kleef, geb. Culemborg omstr. 1901, dienstbode 1921.14

 

VIIc. Antje Middelkoop, geb. Oudhuizen 11 okt. 1827,34 † Wilnis 30 okt. 1913, tr. 1e Oudhuizen 10 nov. 185015 Teunis Langhorst, geb. Oudhuizen omstr. 1823,14 zn. van Hendrik en Aafje Uithol; tr. 2e Wilnis 6 maart 186881 Cornelis Haak, geb. Waverveen omstr. 1829,82 † Wilnis 19 juni 1903,83 zn. van Dirk en Joanna Banen en wedr. van Joosje Lagerburg.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Langhorst, geb. Wilnis? omstr. 1852,29 † Wilnis 24 april 1872.15

2. Jannetje Langhorst, geb. Wilnis? 1853,29 † Wilnis 1 april 1941.15

Uit het tweede huwelijk:

3. Neeltje Haak, geb. omstr. 1856, † Breukelen-Nijenrode 5 mei 1919, tr. Joseph van Reenen, geb. omstr. 1850, † vóór 1919.15

 

VIId. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 27 okt. 1835,34 † Wilnis 30 mei 1902, tr. Wilnis 24 okt. 186315 Jacoba Alida Schaaphuijsen, geb. 13 jan. 1834,14 † Wilnis 18 dec. 1906,15 dr. van Bernardus en Sophia van Leersum.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 1 jan. 1865,29 † ald. 17 maart 1871.

2. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 7 jan. 1866,29 † ald. 28 aug. 1867.15

3. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 6 aug. 1867,29 † ald. 9 sept. 1867.

4. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1868,42 † ald. 22 nov. 1941.29

5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 22 okt. 1870,42 † ald. 13 febr. 1937.

6. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 12 april 1872,29 † ald. 8 sept. 1872.

7. Sophia Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1873, † ald. 15 nov. 1960.44

 

VIIe. Aagje Middelkoop, geb. Oudhuizen 19 aug. 1838,34 † Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1884, tr. Wilnis 9 dec. 186415 Zegert Janszen, geb. Nieuwkoop omstr. 1837,14 † Vinkeveen? na 1884, zn. van Cornelis en Celia Roseboom Versloot.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Janszen, geb. Wilnis 25 juni 1865,29 † ald. 15 april 1867.15

2. Jannetje Janszen, geb. Wilnis 22 april 1868, † Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1891.15

3. Hermanus Jansen, geb. Mijdrecht omstr. 1875,14 wasknecht 1914,14 tr. Amsterdam 26 aug. 191415 Joanna Antonia Maria Wamsteker, geb. Amsterdam omstr. 1873,14 gesch. echtg. van Petrus Paulus Hendrikus Johannes Degenhart.

Ve. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,4 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)11 maart 17774 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,11 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.

Uit dit huwelijk:

1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777,4 † Boskoop? vóór 22 okt. 1780.

2. Cornelis, volgt VIc.

3. Aafje, volgt VId.

4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,11 † Hazerswoude 25 juni 1783.16

5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,11 † ald. 9 maart 1786.

6. Hermanus, volgt VIe.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.11

8. Maria, volgt VIf.

9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.4

10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.4

11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.4

 

VIc. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,4 arbeider 1835,16 † Boskoop 22 aug. 1849,84 tr. Oudshoorn 26 okt. 180684 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,84 † Boskoop 11 mei 1840,84 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807,4 † Oudshoorn 2 maart 1807.84

2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808,4 † Oudshoorn 14 aug. 1808.84

3. NN Middelkoop, geb. Oudshoorn 8 juli 1808,84 † ald. 14 aug. 1808.84

4. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,4 † Utrecht 19 febr. 1855,29 tr. 1e Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 182385 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,86 † na 1855; tr. 2e Aarlanderveen 29 okt. 185184 Johanna van der Ham, geb. Hoorn 1802,84 † Aarlanderveen 5 dec. 1866,84 dr. van Leendert en Bregje Haasses -.

5. Johanna, volgt VIIf.

6. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812,84 † Koudekerk 12 juli 1885,84 tr. Oudshoorn 17 mei 183584 Klaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,84 † Hazerswoude 5 jan. 1873.84

7. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813,34 † Oudshoorn 4 maart 1815.84

8. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816,34 † ald. 1 jan. 1817.84

 

VIIf. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e vóór 1829 Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 1835 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)16 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,84 † Hazerswoude 5 jan. 1873,84 zn. van Simon en Elisabeth Bos.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.87

2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a. omstr. 1834,88 tr. 28 aug. 186188 Hendrik Straver.

 

VId. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,11 werkster 1831,89 † Hazerswoude 11 april 1836,27 tr. 1e Hazerswoude 28 juli 18054 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784;16 tr. 2e Hazerswoude 4 maart 183189 Arie Verzaal, geb. Sluipwijk omstr. 1790, arbeider 1831,89 † na 1836, zn. van Cornelis en Ariaantje Kooijman.

Uit haar relatie met Willem Huisman, geb. Koudekerk? vóór 1798, † ald. na 1838:

1. Margje Huisman, geb. Koudekerk 27 okt. 1817,14 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183816 Lourens Kivit (VId,2).

Uit het eerste huwelijk:

2. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,14 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,35 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183816 Margje Huisman (VId,1).

3. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,16 boerenarbeider -1844,90 † Warmond 19 maart 1844.90

 

VIe. Hermanus Middelkoop,11 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,18 daggelder 1818,16 werkman 1850,91 † Oudshoorn 24 aug. 1874,92 tr. Oudshoorn 23 april 180911 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,11 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,18 † vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus, volgt VIIg.

2. Trijntje, volgt VIIh.

3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,11 † ald. 5 nov. 1814.92

4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,11 † ald. 10 mei 1815.92

5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.

6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816,34 † ald. 16 juli 1817.92

7. Hendrik, volgt VIIi.

8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,11 † ald. 21 okt. 1822.92

9. Jan Hermanusz, volgt VIIj.

10. Cornelis, volgt VIIk.

11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,11 † ald. 8 april 1830.92

12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,11 † ald. 11 jan. 1832.

13. Truitje Middelkoop, geb. omstr. 1830,92 † Oudshoorn 10 jan. 1832.92

 

VIIg. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,4 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,4 † Oudshoorn 12 jan. 1883,92 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183411 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187015 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.

Uit het eerste huwelijk:

 

VIIIf. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,16 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186315 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden 11 juni 1834,93 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 31 aug. 1864,14 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,15 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, geb. omstr. 1860,93 † Alphen a/d Rijn 20 sept. 1946;93 tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189115 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 22 febr. 1861,93 koopman 1891,16 † Alphen a/d Rijn 20 april 1930.93

2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,29 † Leiden 29 okt. 1945,90 tr.90 Jannigje Johanna de Jong.

3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,29 † Oegstgeest 13 mei 1901.15

 

VIIh. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,11 † Ter Aar 30 jan. 1884,90 tr. Ter Aar 3 sept. 182811 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar 17 sept. 1801,35 ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,16 veenman 1843,94 tuinder 1884,90 † Ter Aar 30 aug. 1875,16 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,16 † Nieuwveen 26 mei 1878,16 tr. Ter Aar 21 jan. 184895 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,95 † Nieuwveen? na 1878.

2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831,16 † ald. 13 nov. 1884.35

3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,16 † Ter Aar 1886.96

4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835,16 † ald. 30 juni 1912.35

5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838,16 † ald. 16 mei 1865.35

6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,16 † Uithoorn 4 juli 1903,97 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.

7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.16

8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845,16 † ald. 10 juni 1895.35

9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847, † ald. 18 febr. 1863.90

10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.16

11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,16 tr. Oudshoorn 30 april 187416 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851,14 † Ter Aar 29 jan. 1937.35

12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.16

13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,11 † Axel 6 juni 1924,29 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.

14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854,16 † ald. 28 juli 1854.35

 

VIIi. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,11 arbeider 1861-1866,16 † Oudshoorn 13 aug. 1907,92 tr. Woubrugge 4 juli 184515 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,11 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.11

2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,11 † vóór 1850.

3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.11

4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,11 † Oudshoorn? vóór juni 1852.

5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.

6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,11 † vóór 1856.

8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.

9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,11 † vóór 1857.

10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,11 † vóór 1861.

11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.15

12. Hendrik, volgt VIIIg.

 

VIIIg. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,11 † Woubrugge 27 febr. 1884,28 tr. Woubrugge 19 mei 1882 (get. Cornelis Meeuwis Middelkoop)15 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,14 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,15 † Voorschoten 11 maart 1889.90

VIIj. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,11 bedrijfboer,98 † Oudshoorn 6 mei 1882,92 tr. Oudshoorn 24 nov. 1844 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)15 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,15 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,14 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186815 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,99 arbeider 1868,14 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.

2. Jan Jansz, volgt VIIIh.

3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.11

 

VIIIh. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,11 arbeider 1871-1920,14 † Velsen 26 jan. 1939,100 begr. Assendelft,100 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187115 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk en Uitwijk 30 okt. 1849,101 † Assendelft 13 sept. 1884,102 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188615 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,14 † Assendelft 22 juni 1916,103 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt IXj.

2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.

3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.102

4. Jannetje Pieternella, volgt IXk.

5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,14 tr. Assendelft 7 april 1920 (get. Jacob Nol en Jan Middelkoop)15 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,14 koetsier 1920,14 zn. van Barend en Jannetje Boekel.

6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,29 † ald. 12 juni 1879.29

7. Peter Johannes, volgt IX-l.

8. Johanna Hendrika, volgt IXm.

9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.

10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.101

Uit het tweede huwelijk:

11. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886,35 † Baarn 21 aug. 1970.35

12. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.

13. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.

14. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,44 begr. Beverwijk 4 maart 1981,44 tr. Assendelft 10 maart 192015 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk 25 febr. 1889,68 bouwkundig opzichter 1920,14 † Velsen 25 dec. 1940,68 begr. Beverwijk,47 zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.

15. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.44

16. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.

17. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,65 begr. Assendelft.100

 

IXj. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,14 directeur,44 landbouwer 1895,14 bierbrouwersknecht 1897,90 landbouwer, bierbrouwer 1897-,90 vrachtrijder 1904-,102 vermeld jan,42 † Beverwijk 6 juni 1939,44 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,44 tr. Beverwijk 10 jan. 189515 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,101 † Wormer 15 nov. 1940,44 gecrem. Driehuis 19 nov. 1940,44 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Janz, volgt Xd.

2. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,65 voorzitter 1949,104 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.

3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.

4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,65 tr. Beverwijk 15 sept. 192115 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,14 elektricien 1921,14 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

 

Xd. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,101 vrachtrijder 1921,14 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,105 † Beverwijk 6 dec. 1940,44 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192115 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,14 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.

Uit dit huwelijk:

1. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,106 † Beverwijk 12 juli 2005,44 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,107 † omstr. 1998.107

2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

 

IXk. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,90 † Beverwijk 5 juli 1931,65 tr. Assendelft 19 dec. 190115 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,101 † Beverwijk 30 okt. 1948,65 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.

Uit dit huwelijk:

1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.

2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.65

3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.

4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,29 † Beverwijk 30 nov. 1909.65

 

IX-l. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,42 landman,14 arbeider 1905,108 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190415 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,14 † Haarlem 2 maart 1960,68 begr. Beverwijk,47 dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt Xe.

2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,44 † Haarlem 1 aug. 1998.44

3. Gerdina, volgt Xf.

4. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,109 † Meppel 9 nov. 2008,109 tr. Hilversum 23 nov. 1946102 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,45 † Meppel 18 maart 2000.45

 

Xe. Jan Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,42 † Beverwijk 28 juli 1981,44 tr. 1e Beverwijk? vóór 1933110 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.

Uit het eerste huwelijk:

Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

 

Xf. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,44 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934)66 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,109 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.

Uit dit huwelijk:

Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991.107

 

IXm. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,14 dienstbode 1897-1899,90 † Purmerend 6 juni 1954,44 tr. Assendelft 6 juli 1904 (get. Jan Middelkoop)15 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,14 wachtmeester 1904,14 † Kwadijk? 21 jan. 1937,111 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.

Uit dit huwelijk:

1. NN Sanders.

2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905.65

3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906.65

4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.111

5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,112 tr. Kwadijk 2 okt. 1935112 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,112 † ald. 14 jan. 1946.112

VIIk. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,11 arbeider 1856-1860,16 † Oudshoorn 2 nov. 1902,92 tr. Ter Aar 18 okt. 185090 Hendrica Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829,90 dienstbode 1853,16 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus, volgt VIIIi.

2. Sara Antonia, volgt VIIIj.

3. Cornelis Meeuwis, volgt VIIIk.

4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,11 † vóór 1862.

5. Jannetje, volgt VIII-l.

6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,11 boomkweker 1899,16 † vóór 1867.

7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.64

8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,11 † vóór 1870.

9. Jan, volgt VIIIm.

 

VIIIi. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,11 tuindert,113 landbouwer 1882,90 bloemist 1885,16 Handelaar 1894-1895,113 tuinier 1896-1899,113 tuinman 1900,113 hovenier 1901-1906,113 tuinier 1907-1909,113 † Rotterdam 30 april 1929,35 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187715 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,113 † 1921,63 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192165 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,14 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.

Uit het eerste huwelijk:

1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.16

2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.16

3. Margie, volgt IXn.

4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..29

IXn. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,90 uitdraagster,113 tr. Rotterdam 23 mei 190065 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,113 broodbakker,113 uitdrager,113 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,65 werkster,113 tr. Rotterdam 16 maart 192165 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.14

2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,114 tr. Rotterdam 12 juli 1922115 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.115

3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.113

4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910,113 † Gouda 21 juli 1999.35

5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,113 † ald. 16 okt. 1964,35 tr. Rotterdam 16 mei 1934113 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.

6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,113 tr. 15 juni 1937113 NN NN, geb. NL vóór 1919.

7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.113

8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.113

 

VIIIj. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,116 dienstbode 1875,16 † Ter Aar 3 dec. 1926,90 tr. Woubrugge 26 aug. 1875116 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,117 metselaar 1875-1876,16 koopman 1883,90 † Ter Aar 18 febr. 1928,117 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,16 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.

2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 1901115 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.

3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,16 † ald. 26 nov. 1883.90

4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.16

5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,16 tr. Amsterdam 3 juni 191415 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,14 stoffeerder 1914.14

6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,16 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,118 tr. Ter Aar 24 mei 1912118 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,118 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962.118

7. Jan Kroon, geb. Ter Aar 15 april 1888.16

8. Pietronella Kroon, geb. Ter Aar 4 sept. 1890.16

9. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 23 dec. 1891,16 † Ter Aar? vóór jan. 1894.

10. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 5 jan. 1894.16

 

VIIIk. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1856,15 spoorwerker 1883-,90 spoorwegbeambte 1897,90 † Leiden 11 jan. 1947,65 tr. Woubrugge 31 okt. 187815 Maartje van der Nagel, geb. Woubrugge 19 maart 1859,35 † Leiden 13 aug. 1934,90 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna, volgt IXo.

2. Hendrik, volgt IXp.

3. Cornelis Middelkoop, geb. Voorschoten 2 juni 1883,90 † Oegstgeest 8 maart 1945.

4. Hilletje Antonia, volgt IXq.

5. Maartje Middelkoop, geb. Voorschoten 3 jan. 1887,90 † ald. 7 maart 1906.65

6. Hermanus Antonie, volgt IXr.

7. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Leiderdorp 11 okt. 1891,90 arbeider,113 tr. Rotterdam 10 aug. 192165 Gijsberta Overhand, geb. Rotterdam 14 maart 1902,113 dr. van Pieter en Cornelia Catharina Simons.

8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leiderdorp 20 jan. 1894.90

9. Petronella Jansje, volgt IXs.

10. Reinier, volgt IXt.

11. Maria Middelkoop, geb. Voorschoten 23 mei 1900,65 tr. Bloemendaal 8 juni 192115 Willem Bartholomeus van Doorn, geb. Maassluis omstr. 1896,14 aspirant brieven besteller 1921,14 † Heemstede 8 jan. 1964,45 zn. van Willem en Henriëtte Dorothea van Doornen.

12. Sara Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 27 mei 1902.65

 

IXo. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 9 juni 1879,14 † vóór 1952,119 tr. Voorschoten 18 nov. 190415 Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 24 mei 1878,28 groenteboer,119 † Leiden 6 maart 1959,120 zn. van Cornelis en Sara Hendrika Eleonora Tuurenout.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 15 sept. 1905,34 † Harderwijk 27 nov. 1998,121 tr. 10 juli 1938121 Elisabeth van den Hoonaard, geb. NL 9 febr. 1909,121 † Ermelo 10 juli 1997.121

2. Sara Margaretha Mechelse, geb. Oegstgeest maart 1909,29 † ald. 25 juli 1910.29

3. Karel Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 1917,90 tr. Leiden 15 mei 194090 Geertrui Immink, geb. Leiden omstr. 1914.90

4. Hermanus Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 8 dec. 1918,29 † ald. 29 dec. 1918.15

5. Hendrika Johanna Mechelse, geb. NL 18 sept. 1920.

 

IXp. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 10 april 1881,90 modelmaker 1909,16 timmerman 1945,122 † Leiden 21 juli 1954,65 tr. Voorschoten 3 okt. 190715 Willemina van Veen, geb. Oudshoorn omstr. 1884,14 † Leiden 26 aug. 1952,90 dr. van Dirk en Immetje Heemskerk.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Meeuwis, volgt Xg.

2. M.W. Middelkoop, geb. na 1909.

3. Dirk Middelkoop, geb. Voorschoten? omstr. 1911,29 † Oegstgeest 17 april 1945.90

4. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1922, eigenaar,44 † Leiden 17 febr. 1978.44

Xg. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oegstgeest omstr. 1909,14 timmerman 1931,90 † Leiden 20 nov. 1981,44 tr. Leiden 9 dec. 193190 Neeltje Boer, geb. Leiden omstr. 1918,14 † ald. 3 juli 1987,44 dr. van Hendrik en Neeltje Bosman.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 2 april 1933,44 architect,123 † Leiden 25 aug. 2008,44 tr. D.A. Spies, geb. NL na 1930. [Leiden 193-1963]124

2. Dirk Middelkoop, geb. NL 13 mei 1947,44 † Leiden 2 okt. 2014.44

 

IXq. Hilletje Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 14 febr. 1885,65 † Maassluis 20 maart 1950,29 tr. Voorschoten 11 juni 190915 Reinhard Antonie Vink, geb. Den Haag 2 febr. 1886,14 brievenbesteller 1907-1915,125 motorhersteller -1938,90 † Leiden 1 nov. 1938,90 zn. van Hendrik en Maria Thiel.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Reinhard Antonius Vink, geb. Den Haag 12 april 1910.125

 

IXr. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1889,90 Rangeerder 1921,16 † Leiden 13 aug. 1966,44 tr. 1e Leiden 19 aug. 191790 Agatha Sara Koelewijn, geb. Leiden? omstr. 1893,29 † Bloemendaal 26 jan. 1921,65 dr. van Willem en Geertrui Miermet; tr. 2e Koudekerk a/d Rijn 21 juli 1922 (get. Hendrik Middelkoop)15 Josina Adriana van Elk, geb. Koudekerk omstr. 1898,14 † vóór 1966, dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. Leiden 17 maart 1919,126 rijksambtenaar 1942,127 † Katwijk 28 mei 1995,44 begr. Rijnsburg 2 juni 1995,44 tr. Leiden 29 juli 1942120 Judith Feike Jozina van der Werff, geb. Werkendam 21 juli 1921,128 † Rijnsburg 21 sept. 2008,128 dr. van C.M. en Maria Catharina Eckhardt.

Uit het tweede huwelijk:

2. Adriana Middelkoop, geb. NL 1923,44 † Leiden 5 aug. 2008,44 begr. Voorschoten,44 tr.44 Willem van der Pol, geb. NL na 1920.

 

IXs. Petronella Jansje Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1895,90 † Haarlem 27 febr. 1986, tr. Voorschoten 4 okt. 191715 Wouter Hendrik Christiaan Visbach, geb. Rijswijk omstr. 1892,14 † Haarlem 4 maart 1969,44 zn. van Wouter en Francina Maria Botterop.

Uit dit huwelijk:

F.W. Visbach, geb. Voorschoten? na 1917.

 

IXt. Reinier Middelkoop, geb. Leiden 19 juli 1897,90 militair 1921,16 † Leiden 10 febr. 1968,44 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 okt. 1921 (get. Hermanus Antonie Middelkoop)15 Johanna van Elk, geb. Koudekerk 27 aug. 1900,129 † Zoeterwoude-dorp 9 sept. 1979,44 dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje, volgt Xh.

2. Adriana Middelkoop, geb. Leiden 19 maart 1927, † Zoeterwoude-dorp 12 jan. 2023,44 tr.44 Nicolaas van Doorn, geb. 14 juli 1922, † Zoeterwoude 28 mei 1995.

 

Xh. Maartje Middelkoop, geb.? na 1921, tr. vóór 1947 Arie Cornelis van Tienhoven, geb. Leiden? omstr. 1919,44 † Woubrugge 14 dec. 1976.44 [Woubrugge 1979]71

Uit dit huwelijk:

Marianne van Tienhoven, geb. Dirksland 1947,29 † ald. 3 juni 1947.15

 

VIII-l. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1862,11 vermeld prijswinnaar 1928,16 † Weesperkarspel omstr. 16 juni 1943,130 tr. Alphen a/d Rijn 26 maart 1885 (get. Hermanus Middelkoop)131 Reinier de Jager, geb. Alphen a/d Rijn 1858,132 schipper 1885,16 † Alphen a/d Rijn 3 mei 1938,132 zn. van Dirk en Trijntje van Es.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1887,14 timmerman 1915,14 tr. Amsterdam 26 aug. 191515 Gerritje van Tellingen, geb. Den Haag omstr. 1892.14

2. Dirk de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1890,14 tr. Alphen a/d Rijn 3 april 191316 (echtsch. ingeschr. ald. 28 nov. 1929)16 Alida Vergunst, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1892.14

3. Johanna Hendrika de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1896,14 tr. Alphen a/d Rijn 11 okt. 191716 Cornelis Muilwijk, geb. Gorinchem omstr. 1889.14

VIIIm. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 30 juni 1870,113 arbeider 1894,16 tr. Oudshoorn 10 mei 1894 (get. Jan Kroon)15 Neeltje Brouwer, geb. Haarlemmermeer 11 april 1871,14 dienstbode 1894,16 dr. van Floris en Pietje Roos.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Boskoop 12 okt. 1894,34 † Oudshoorn 8 april 1895.29

2. Florus Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,113 † vóór 1942, tr. Hillegersberg 25 okt. 192265 Dina Waanders, geb. Rotterdam 19 nov. 1901,125 † Loosduinen 18 aug. 1942,133 dr. van Gerrit en Adriana Kooij.

3. Thomas Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,3 tr. B.J. Cats, geb. Gouda 20 nov. 1897, winkelierster,134 † Vlissingen? na 1940.

4. Cornelis Floris, volgt IXu.

5. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 aug. 1899,34 tr. Boskoop 25 aug. 192715 Petrus Antonius Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 1902,14 zn. van Willem en Trijntje Zwaantje van den Toorn.

6. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1901,34 † ald. 27 dec. 1905.

7. Pietje Anthonia Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 juli 1902,34 tr. Boskoop 2 jan. 192515 Jacob Oostrum, geb. Rotterdam omstr. 1904,14 zn. van Leendert Oostrom en Lina Christina van Bemmel.

8. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,15 † Boskoop omstr. 15 april 1941,16 tr. Boskoop 8 mei 193015 Bastiaantje de Bas, geb. Waddinxveen omstr. 1897,14 dr. van Martinus en Jacoba van Wilgenburg.

9. Antoon, volgt IXv.

10. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1905,15 † Rotterdam 25 aug. 1961,44 tr. Boskoop 6 dec. 192815 Apolonia Johanna Bonefaas, geb. Waddinxveen omstr. 1912,14 dr. van Leendert en Janegriet Meijvogel.

11. Jansje Middelkoop, geb. omstr. 18 aug. 1908,16 † Waddinxveen? vóór 1997, tr. 1e Boskoop 30 april 192615 (echtsch. uitgespr. Den Haag 6 okt. 1942)15 Johannes Nijssen, geb. Leiden omstr. 1900,14 zn. van Hendricus en Jansje van Kempen; tr. 2e na 1942 Johannes van Wijk, geb.? 1918, † Waddinxveen 2 jan. 1997.

12. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Boskoop omstr. 15 mei 1912.16

13. NN Middelkoop, geb. Boskoop omstr. 30 juli 1914.16

IXu. Cornelis Floris Middelkoop, geb. Boskoop 4 maart 1898,135 autobus ondernemer 1922-,135 vermeld ontheffing 28 mei 1940 en Duivenmelker 1948,136 † Gouda 25 aug. 1975,135 tr. Stompwijk 28 mei 192515 Maria Elisabeth Dirkje Verdouw, geb. Stompwijk 7 april 1898,135 † Gouda 5 juni 1979,135 dr. van Albertus Martinus en Elizabeth Catharina Clasina Reuvekamp.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Hazerswoude 14 juli 1925,16 † Boskoop? 5 febr. 2021,44 begr. Boskoop 11 febr. 2021,44 tr.? 10 april 1951135 A. de Jong, geb. vóór 1933, † 1 april 2007.44

2. Elizabeth Catharina Clasina, volgt Xi.

3. Albertus Martinus Middelkoop, geb. Boskoop 23 mei 1929,135 † 2014, tr.? 17 okt. 1957135 Adriana van de Graaf, geb. NL 4 mei 1932, † Boskoop 12 jan. 2014.44

 

Xi. Elizabeth Catharina Clasina Middelkoop, geb. Hazerswoude 27 sept. 1926,135 † Katwijk 11 maart 2020,138 tr. Boskoop? 28 aug. 1951135 Ernst Hoogeveen, geb. vóór 1931, † vóór 2020.

Uit dit huwelijk:

J.C. Hoogeveen, geb. Boskoop 27 jan. 1955.139

 

IXv. Antoon Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,15 broodbakker 1939,90 † Leiden? 1944,18 tr. Boskoop 22 sept. 193215 Gerritdina Wilhelmina Jonkers, geb. Avereest omstr. 1914,14 † Boskoop 16 april 2005,45 dr. van Roelof en Rika Martens.

Uit dit huwelijk:

1. Roelie Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude 1938,29 † Leiden 23 mei 1939.65

2. Hermina Bastiaantje Middelkoop, geb. Hazerswoude juli 1942,29 † Leiden 6 sept. 1942.65

 

VIf. Maria Middelkoop, ged. Hazerswoude 8 nov. 1789,11 † 28 maart 1838, tr. Oudshoorn 17 maart 181611 Jan de Graaf, geb. Woubrugge 23 nov. 1786,140 daggelder 1818,16 † Oudshoorn? vóór 1858.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1792:

1. Dirk van Leeuwen Middelkoop, geb. Oudshoorn 25 juli 1812.

2. Arij Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 juli 1814.

Uit haar huwelijk:

3. Cornelis de Graaf, geb. Oudshoorn 13 maart 1817,16 † 1848,92 tr. Oudshoorn 19 mei 184416 Cornelia Boogaard, geb. Leimuiden omstr. 1821.14

4. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 20 maart 1818,16 † 1819.92

5. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 29 april 1819,16 † 1819.92

6. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 23 april 1820.16

7. Hendrik de Graaf, geb. Oudshoorn 13 nov. 1821,16 tr. 1e Koudekerk a/d Rijn 22 okt. 184816 Maria de Haas, geb. Schoonrewoerd omstr. 1825,14 † Woubrugge? vóór 1861; tr. 2e Woubrugge 16 aug. 186116 Klaasje Klos, geb. Woubrugge omstr. 1825.14

8. Jannigje de Graaf, geb. Oudshoorn 18 febr. 1823, † 1823.92

9. Dirk de Graaf, geb. Oudshoorn 12 febr. 1824,16 tr. Woubrugge 12 mei 1853141 Francina Bins, geb. Woubrugge 1828.141

10. Jan de Graaf, geb. Oudshoorn 18 juni 1826,16 † 1826.92

11. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 15 aug. 1827,16 † Hazerswoude 16 maart 1867,35 tr. Koudekerk a/d Rijn 3 jan. 185816 Cornelis van Bergen, geb. Koudekerk omstr. 1837.14

12. Jansje de Graaf, geb. Oudshoorn 12 sept. 1828,16 † 1829.92

 

IVd. Mariken Middelkoop,64 ged. Leerdam 12 april 1716,4 begr. Amsterdam 7 jan. 1754,9 tr. Amsterdam 9 mei 175111 Arij van Beijnum, geb. Doornik omstr. 1718, koetsier 1752,9 zn. van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

Gerrit van Bijnum, ged. Amsterdam 3 maart 1752 (get. Gerrit van Beijnum en Sybille van der Meer).9

 

IVe. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 7 febr. 1723,8 aanspreker 1760,9 vermeld poorter vanaf 18 jan. 1760,9 begr. Amsterdam 9 april 1802,9 tr. 1e Amsterdam 7 mei 175211 Jannetje Toorenburg, geb. Delft omstr. 1715,64 begr. Amsterdam 3 april 1759;9 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juni) 17599 Susanna Koster, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 27 dec. 1725,64 aanspreker 1760,9 poorter 1760-,9 begr. Amsterdam 4 juli 1793,9 dr. van Jan en Maria Vredenburgh en wed. van Jan Frederik Heijneke.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arij Middelkoop, ged. Amsterdam 2 aug. 1752 (get. Mariken Middelkoop en Arij van Beijnum),9 begr. ald. 16 aug. 1752.9

2. Michiel Middelkoop, ged. Amsterdam 3 nov. 1754 (get. Joseph Donar en Maria Toornburg).9

3. Arie, volgt Vf.

Uit het tweede huwelijk:

4. Bastiaan Middelkoop, levenloze zoon, begr. Amsterdam 2 jan. 1761.9

5. Elizabeth, volgt Vg.

6. Johannes Middelkoop, ged. Amsterdam 1 maart 1764 (get. Johanna van Harre en Hendrina van Leksmont).9

 

Vf. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 18 jan. 1756 (get. Arij van Beijnum en Grietje Middelkoop),9 boekhouder 1783,9 poorter 1783-,9 † Amsterdam 22 aug. 1798,9 tr. Amsterdam 8 sept. 178211 Anna Maria ten Hoove, ged. Amsterdam 10 maart 1754, † Amsterdam? omstr. 1834,142 dr. van Hendrik ten Hove en Neeltje Schouten; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 maart) 18009 Christiaan van Kuijk.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Joannes, volgt VIg.

2. Hendrik Middelkoop, ged. Amsterdam 18 mei 1788.9

3. Maria Christina Middelkoop, ged. Amsterdam 2 sept. 1789,9 † Rhenen 17 juni 1828.44

4. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 24 juni 1792.9

 

VIg. Bastiaan Joannes Middelkoop, ged. Amsterdam 4 febr. 1784 (get. Bastiaan Middelkoop en Susanna Koster),9 boekhouder 1807,9 schrijver 1810,142 poorter 1807-,9 † Den Haag 9 aug. 1816,64 tr. Amstelveen 16 aug. 180664 Trijntje van der Kamp, ged. Amsterdam 14 jan. 1781,11 stoelenzetter 1830-,143 † Den Haag 10 juni 1841, dr. van Wiebe en Emmerentia Metman.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes, volgt VII-l.

2. Anna Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 juli 1808,144 † Den Haag 29 jan. 1848.133

3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1809, † Amsterdam? vóór april 1810.

4. Arie, volgt VIIm.

5. Martinus Arnoldus Jacobus Middelkoop, geb. Amsterdam 23 juli 1811.9

6. Emmerentina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1814, ged. Amsterdam omstr. 1814,145 † Den Haag 11 nov. 1844,133 tr. Den Haag 31 okt. 183815 Jan Gerritsen, geb. Arnhem 1809, broodbakker 1851,14 zn. van Berend en Aaltje Gerritsen; hij hertr. Den Haag 23 april 1851133 Johanna Adriana Olivier.

7. Willem Gerrit Middelkoop, geb. 6 juli 1816,34 † Den Haag omstr. 8 juli 1816.

 

VII-l. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1807,14 univ 1825-1832,142 Proponent 1837-,142 predikant 1838-1866,146 † Rijnsburg 7 sept. 1866,65 tr. Rijnsburg 27 juli 184215 Johanna van den Berg, geb. Rijnsburg 29 okt. 1824,14 † Leiden 20 febr. 1903,90 dr. van Roeland Jan en Geertruida Wilhelmina Prins.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Joannis Middelkoop, geb. Rijnsburg 10 maart 1845,147 † ald. 11 aug. 1854.90

2. Roeland Jan, volgt VIIIn.

3. Johanna Alida, volgt VIIIo.

4. Arie Emilius, volgt VIIIp.

5. Frans, volgt VIIIq.

6. Geertruida Wilhelmina, volgt VIIIr.

7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Rijnsburg 26 juli 1857.90

8. Trijntje, volgt VIIIs.

9. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Rijnsburg 24 aug. 1861,90 onderwijzeres 1882,148 † Leiden 6 maart 1940.90

10. Anna Maria Middelkoop, geb. Rijnsburg 13 nov. 1863,90 onderwijzeres 1882,148 † omstr. 1938,142 tr. Oegstgeest 30 aug. 189415 Pieter Olivier, geb. Leiden omstr. 1858,14 zn. van Pieter en Catharina Everzeel.

 

VIIIn. Roeland Jan Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 mei 1847,90 boekhouder,114 kantoorbediende 1911-1914,149 † Amsterdam 16 juni 1922,142 tr. Oegstgeest 20 mei 187515 Alberdina Johanna van der Made, geb. Dinteloord 3 okt. 1854,89 dienstbode,89 † Sloten (Amsterdam) 16 maart 1914,28 dr. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Middelkoop, geb. Leiden 15 sept. 1875.

2. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 30 maart 1877, † vóór 1891.

3. Johanna Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 8 aug. 1878,9 kinderjuffrouw,9 † Amsterdam 15 maart 1939.28

4. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1879, † vóór 1895.

5. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 21 aug. 1880,14 tr. Medemblik 7 sept. 192215 Minne de Vries, geb. Medemblik omstr. 1872,14 landbouwer 1922,14 zn. van Minne Minne en Bregtje Balder.

6. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 24 aug. 1883,42 kantoorbediende 1902,42 boekhouder 1915,114 makelaar 1927,150 tr. Amsterdam 6 mei 190915 Maria Wolven, geb. Amsterdam omstr. 1885,14 dr. van Klaas en Maria Vreeswijk.

7. Roeland Jan, volgt IXw.

8. Joost Willem Cornelis, volgt IXx.

9. Catharina, volgt IXy.

10. Antje Neeltje, volgt IXz.

11. Marie, volgt IXaa.

12. Pieter, volgt IXab.

13. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Amsterdam 19 juni 1899.9

14. Alberdina Johanna, volgt IXac.

 

IXw. Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 30 dec. 1884,42 klerk 1914,14 † Badhoevedorp 18 nov. 1956, begr. Amsterdam,89 tr. Amsterdam 10 april 191315 Karolina Friedrika Augusta Spaan, geb. Amsterdam 6 febr. 1889,9 dr. van Dirk en Wilhelmina Catharina Kirsch.

Uit dit huwelijk:

1. Karolina Friedrika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 29 april 1914,9 secretaresse,151 † Amsterdam 5 juni 1995.

2. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 13 juni 1915,41 † Sydney AUS 22 maart 2011,151 tr. Oldenzaal 1942152 Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. NL 2 febr. 1918.

3. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1917,151 kantoormedewerker,151 † Heemstede 14 febr. 2012.151

4. Roeland Jan Willem Middelkoop, geb. Amsterdam? 22 nov. 1919,151 predikant,151 † 2016.151

5. Wilhelmina Frederika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 21 maart 1921,151 † ald. 2014,151 tr. NN Braam.

6. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juni 1923,151 medewerker,151 † Amsterdam 1995.151

7. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam 16 febr. 1925,151 pedicure,151 † Castricum 2020,151 tr. NN Slinger.

8. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam 1927,151 † 1977.151

 

IXx. Joost Willem Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 7 dec. 1885,9 magazijnbediende 1911,14 † Castricum 11 juni 1951,28 tr. Amsterdam 28 sept. 191115 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1946)14 Hendrika Cornelia Scheffer, geb. Amsterdam 14 jan. 1891,9 dr. van Antonie en Johanna Petronella Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1912.9

 

IXy. Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 26 sept. 1889,125 naaister 1915-1917,125 † Den Haag? 29 dec. 1964,106 begr. Den Haag,106 tr. Heerlen 28 jan. 191915 Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geb. Oegstgeest 3 maart 1891,125 fourier 1919,14 † Den Haag 8 aug. 1931,133 zn. van Lambertus Hubertus Johan en Teresia Maria Bakker.

Uit dit huwelijk:

Johann Heinrich Wilhelm Middelkoop, geb. Hilversum 26 juli 1911.125

 

IXz. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1891,106 † De Bilt 6 sept. 1971,35 begr. Bilthoven,106 tr. Schiedam 18 febr. 1915 (get. Joannes Middelkoop)153 Cornelis Adriaan Renier, geb. Elspeet 14 mei 1884,106 † Bilthoven? 18 juni 1952,106 begr. Bilthoven,106 zn. van Adriaan en Ida van Buijsen.

Uit dit huwelijk:

1. Ida Renier, geb. Schiedam 27 jan. 1918.154

2. Roeland Jan Renier, geb. Schiedam 25 okt. 1919.154

 

IXaa. Marie Middelkoop (ere medaille 1957),155 geb. Amsterdam 1 juli 1893,41 kassier 1927,14 Procuratiehouder 1957,155 † na april 1981, tr. Amsterdam 15 sept. 192715 Clara Louise Balke, geb. Amsterdam omstr. 1900,14 † na april 1981, dr. van Friedrich Wilhelm en Wilhelmina Theodora Kramer.

Uit dit huwelijk:

1. NN Middelkoop, † NL vóór 1981, tr. E.C. Hulscher, † na 1981.

2. Clara Louise Middelkoop, geb. NL omstr. 1930,44 † Leimuiden 4 april 1981,44 begr. Amsterdam?, tr. Pieter Alexander Haije, geb. NL omstr. 1923,45 † Leimuiden 7 dec. 1984,44 begr. Amsterdam 11 dec. 1984.44

 

IXab. Dr.156 Pieter Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1961),27 geb. Amsterdam 6 juli 1895,113 VO,157 kwekeling 1915-1919,113 Promotie 1960,158 zendeling INA,159 hulpprediker 1928,160 vermeld Christelijk Nationaal Zendingsfeest 5 juli 1929,160 passagier op Princes Juliana 30 sept. 1929-1935 en naar NL 1935,160 † Driebergen 1 maart 1973,44 tr. Scheveningen 12 mei 1922157 Henriette Clazina de Zwart, geb.? 19 okt. 1896,106 vermeld Boek,162 † Driebergen 30 sept. 1983,44 dr. van Hermanus Johannes en Neeltje van Aardenne.

Uit dit huwelijk:

Herman Johannes Middelkoop, geb. Kapan, Timor 9 april 1923,44 arts, zendeling,163 arts 1954-1968,164 redacteur 1974-1981,165 † Oegstgeest 2 sept. 1998,44 tr. 1954166 Cornelia Koning (ridder 2019),167 geb. Echt 30 juni 1927,44 vermeld complicaties bij vervangen heupen,168 filmhuis Oegstgeest 7 febr. 2023 en overleden 12 april 2023,169 † Den Haag 3 april 2023,169 dr. van Dirk en Elisabeth Hoogenkamp.

 

IXac. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 31 jan. 1901,170 † Rotterdam 1 april 1937,28 begr. Kethel 5 april 1937,44 tr. Amsterdam 29 juni 192215 Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Kethel en Spaland 24 nov. 1888,170 waterbouwkundig opzichter 1922,14 † Nieuw-Lekkerland 24 sept. 1961,170 zn. van Arie en Sjoukje van der Vegt; hij hertr. NL omstr. 1940170 Pietje Johanna de Groot.

Uit dit huwelijk:

Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1937,171 † NL 2019.171

 

VIIIo. Johanna Alida Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 juni 1849,90 vermeld Brief vermist,172 schoolnieuws 1869 en 1870,148 † Soestdijk 30 maart 1925,44 begr. Soest 2 april 1925,44 tr. Oegstgeest 17 nov. 187315 Johannes Albertus van der Made, geb. Dinteloord 30 okt. 1850,89 stationschef 1905,114 † Soest 13 nov. 1922,173 zn. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes van der Made, geb. Leiden omstr. 1876,14 † Noordhorn gem.Zuidhorn 22 nov. 1947,62 tr. 1e Maria Cornelia den Ouden, geb. NL na 1870, † vóór 1912; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 191265 Gerharda Berendina Selms, geb. Leerdam omstr. 1886,14 † vóór 1947.

2. Pieter van der Made, geb. Oegstgeest 10 okt. 1877,114 koopman 1905,114 tr. Schiedam 15 juni 1905114 Elisabeth Koudijs, geb. Schiedam 7 dec. 1872,114 † Leiden 16 sept. 1961.35

3. Johanna van der Made, geb. Oegstgeest omstr. 1880,173 † Soest 27 jan. 1938.173

4. Catharina van der Made, geb. Zoeterwoude 9 aug. 1891,90 † Haren 25 juli 1968.62

5. Alida Suzanna van der Made, geb. Zoeterwoude 17 juli 1894.65

 

VIIIp. Arie Emilius Middelkoop, geb. Rijnsburg 6 juni 1851,90 notaris 1883,161 notarisklerk,174 gemeente-secretaris 1884-1899,14 burgemeester 1899-1901,164 secretaris-ontvanger 1899,175 gemeente-secretaris 1899-,176 vermeld Sollicitatie 1898,161 † Oostzaan 8 dec. 1901,3 tr. Sijbekarspel 17 jan. 1884177 A.E. Thomsen, geb. Sijbekarspel 28 juni 1858,111 † Soest 29 okt. 1928,173 dr. van Cornelis Wilhelm en Trijntje Forma.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, volgt IXad.

2. Cornelis Wilhelm Middelkoop, geb. Oosthuizen 17 febr. 1888,111 † Zeist 27 maart 1961,44 tr. Amersfoort 26 juni 1917173 Susanna Carolina Maria Kerling, geb. Nijmegen omstr. 1891,173 † Zeist 15 febr. 1968,44 dr. van Karel Jacobus en Grada Christina van den Heiden.

3. Margaretha Frederica Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892,125 verpleegster,125 eere-voorzitter 1934,178 tr. Soest 10 juli 192615 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 april 1934)15 Elias Diamant, geb. Amsterdam 6 febr. 1882,14 † Noordwijk 25 juli 1925,179 zn. van Jozef en Sara Zeldenrust en wedr. van Paula Emilia Diependaal.

4. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892.111

 

IXad. Johanna Middelkoop, geb. Oosthuizen 7 okt. 1884,111 † Laren NH 13 april 1956,44 tr. Apeldoorn 20 okt. 191515 Dr.180 Willem Adriani, geb. Paramaribo 19 jan. 1888,14 assistent 1915,14 zn. van Peter Nicolaas en Josina Clara Maria van der Weide.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Nicolaas Adriani, geb. Den Haag 20 mei 1917.

2. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 28 aug. 1924.89

3. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 3 juni 1926.89

 

VIIIq. Frans Middelkoop, geb. Rijnsburg 4 mei 1853,90 bediende 1876,14 antique dealer 1930,181 vermeld zeevaartschool,9 † USA omstr. 1934,142 tr. 1e Amsterdam 21 juni 187615 Anna Mathilda Sterk, geb. Scherpenzeel omstr. 1850, † NL, dr. van Dirk en Sophia de Jong; tr. 2e NL omstr. 1881181 Eva L. Sleutel, geb.? omstr. 1861,182 † USA na 1925.

Uit het tweede huwelijk:

1. John, volgt IXae.

2. Joannes, volgt IXaf.

3. Thomas William Middelkoop, geb. Marylebone, City of Westminster, London, England 15 mei 1885,183 † USA.

4. Frank Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex juni 1887,184 † Lambeth, Greater London, London, Surrey juni 1888.

5. Frans, volgt IXag.

6. Roeland Jan Middelkoop, geb. Delft 6 juni 1890,65 † Far Rockaway, Queens, New York okt. 1973.11

7. Eva Middelkoop, geb. New York 8 juli 1891.185

 

IXae. John Middelkoop, geb. England 17 juni 1882,185 machinist 1940,186 † UK vóór sept. 1883, tr. NN NN, † vóór 1940.

Uit dit huwelijk:

Jack Middelkoop, geb. New York omstr. 1919,186 werkloos 1940.186

 

IXaf. Joannes Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex sept. 1883,187 inspector 1910,188 † USA, tr. USA omstr. 1903188 Auguste NN, geb. New York omstr. 1877.188

Uit dit huwelijk:

1. Auguste Evelyn Middelkoop, geb. New York omstr. 1904,188 tr.189 Andrew Hörchner, geb. USA 30 april 1901,189 † ald. sept. 1975,190 zn. van August en Martha Weissman.

2. John Burt, volgt Xj.

 

Xj. John Burt Middelkoop, geb. Brooklyn borough, Kings, NewYork 22 dec. 1918,11 medewerker,191 † Bristol, Sullivan County, TN? 12 nov. 1988,11 tr. USA 21 mei 1949191 Maureen Olive Lewis, geb. Greenville Mo 16 nov. 1920,11 † Bristol, Sullivan County, TN 4 sept. 2008.192

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. 1955,11 † Bristol, Sullivan County, TN 29 nov. 1955.11

 

IXag. Frans Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex 11 juni 1888,193 meubelhandelaar, vermeld Crediteur 11 okt. 1905,194 † Brooklyn borough, Kings, NewYork okt. 1972,11 tr. Hazel Durant Moore, geb. New Jersey omstr. 1890,11 dr. van Charles en Martha A. NN.

Uit dit huwelijk:

Frans R. Middelkoop, geb. Kings, NY 1918.11

 

VIIIr. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Rijnsburg 8 mei 1855,64 dienstbode 1877,3 † Bergen op Zoom 15 maart 1934,35 begr. Utrecht,106 tr. Oegstgeest 14 sept. 188015 Johannes Christianus Engelbertus Mullemeister, geb. Hoorn 17 juni 1846,35 directeur Rijksopvoedingsgesticht,15 † Utrecht 25 dec. 1930,106 zn. van Johannes Engelbertus Mullenmeister en Marie Elisatbeth Baum.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1882, tr. Doetinchem-Ambt 4 sept. 190715 Tede Beets, geb. Middelie omstr. 1881.

2. NN Mullemeister, geb. Haarlem 2 jan. 1889.195

3. Johanna Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1893, tr. 1e Alkmaar 12 sept. 190515 Horace Henri Bila, geb. Maastricht omstr. 1873, militair 1905,28 † Utrecht 9 nov. 1907;28 tr. 2e Groningen 14 jan. 191415 Herman Karel Lodewijk Koch, geb. Rozenburg omstr. 1881,29 assurantie inspecteur 1914,28 † Utrecht 19 sept. 1945.28

4. Johannes Mullemeister, geb. Utrecht 1895,196 tr. Utrecht 9 nov. 192015 Catharina Nicoletta Barbara Bink, geb. Amsterdam 1898,196 dr. van Nicolaas Johannes.

 

VIIIs. Trijntje Middelkoop, geb. Rijnsburg 3 dec. 1858,64 acte onderwijzer 1877,148 † Leiden 13 dec. 1886,90 tr. Leiden 22 dec. 188090 Johannes Gijsbertus Enders, geb. Leiden 11 febr. 1846,35 onderwijzer 1883,90 leraar -1919,90 † Nijmegen 12 sept. 1933,29 zn. van Andries en Johanna Pret; hij hertr. Leiden 19 maart 189135 Maartje Keukenmeester.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Enders, geb. Oegstgeest 10 nov. 1881,15 † Rotterdam 6 mei 1933,35 tr. Leiden 9 juli 191290 Nicolaas Henricus Mispelblom van Altena, geb. Breda vóór 1892,90 rijkskeurmeester 1912.90

2. Catharina Enders, geb. Leiden 1 juli 1883,90 † ald. 21 maart 1914.35

 

VIIm. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1810,145 rentenier -1861,29 † Scherpenzeel 6 juni 1861,197 tr. Den Haag 30 mei 183215 Emilia Theresia Concordia Kügler, geb. Berlijn omstr. 1803, † Scherpenzeel 1864,197 dr. van Friedrich Heinrich en Maria Anna Louisa Luza.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Frederik Hendrik, volgt VIIIt.

2. NN Middelkoop, geb. Driel 19 nov. 1833.

3. Arie, volgt VIIIu.

4. Maurits, volgt VIIIv.

 

VIIIt. Willem Frederik Hendrik Middelkoop (gouden medaille 1887),148 geb. Driel 11 nov. 1833,198 Opzigter,199 militair 1848-,11 fortificatie opzigter 1865,200 Opzichter 1874-,201 † Breda 7 nov. 1910,198 tr. Utrecht 13 okt. 185815 Maria Koopman, geb. Utrecht 12 febr. 1832,202 † Maastricht 24 juni 1891, dr. van Jacobus en Dirkje van Alphen.

Uit dit huwelijk:

1. Emilia Maria, volgt IXah.

2. Geertruida Alida Jacoba Middelkoop, geb. Zutphen omstr. 1861,29 † Terneuzen 2 jan. 1865.29

3. Maria Theresia Cornelia Middelkoop, geb. Terneuzen 18 nov. 1862,200 † ald. 9 sept. 1863.200

4. Arie Middelkoop, geb. Terneuzen 7 maart 1864,34 † vóór 1880.

5. Marinus Joannes Middelkoop, geb. Terneuzen 2 mei 1865,200 opzichter fortificatiën 1892,148 Opzichter 1892,203 fortificatie opzigter 1892,204 Opzichter 1894,176 † Utrecht 11 sept. 1902,176 tr. Breda 30 dec. 190115 Cornelia Beatrix Bennewitz, geb. Doetinchem 1 jan. 1877,14 † Den Haag 8 sept. 1966, begr. Driebergen, dr. van Jan Willem en Elisabeth Beatrix Terné van der Heul.

6. Maria Alida Middelkoop, geb. Terneuzen 29 okt. 1866,200 † Winterswijk omstr. 23 dec. 1943,161 tr. 1e Winterswijk 17 nov. 190815 Hendrik Jan Oonk, geb. Winterswijk omstr. 1849,14 hoofdonderwijzer,14 † 4 juni 1919, zn. van Jan Hendrik en Janna Catharina Stemerdink; tr. 2e Winterswijk 22 dec. 1936205 Gerrit Reijnen, geb. Wassenaar 14 juli 1889, gesch. echtg. van Johanna Gesiena Wessels.

7. Frederik August Middelkoop, geb. Neuzen 17 dec. 1867,206 HBS 1889,148 kantoorbediende 1912,14 † Hilversum 11 jan. 1945,29 tr. Amsterdam 15 febr. 191215 Christina Evina Schutze, geb. Amsterdam 7 jan. 1880,89 † Hilversum 22 okt. 1963,44 dr. van Frederik Hendrik en Adriana van der Poll.

8. Wilhelmina Frederika, volgt IXai.

 

IXah. Emilia Maria Middelkoop, geb. Zutphen 14 sept. 1859,198 † Velp Gld 13 jan. 1942, tr. ’s Gravenzande 10 okt. 1896 (get. Jan Goedeljee, Willem Frederik Hendrik Middelkoop en Marinus Joannes Middelkoop)3 Cornelis Goedeljee, geb. Leiden 12 maart 1855,198 leraar,198 † Princenhage 5 dec. 1931, zn. van Jan en Sara Catharina Wagemans en wedr. van Elisabeth Wilhelmina Johanna Ebbeler.

Uit dit huwelijk:

Willem Frederik Hendrik Goedeljee, geb. Breda 15 mei 1898.

 

IXai. Wilhelmina Frederika Middelkoop, geb. Muiden 22 maart 1871,199 tr. Maastricht 11 mei 189515 Jan Du Croix, geb. Hoorn 13 sept. 1868,199 commies 1928,207 Beëdigd Commissaris,199 † Hilversum 2 maart 1935,44 zn. van Isaac en Maria Anna Korver.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Frederik Hendrik Ducroix, geb. Maastricht 15 febr. 1896,199 kantoorbediende 1928,14 † Amsterdam 11 mei 1969,199 tr. Amsterdam 18 okt. 192815 Johanna Theodora Carolina Berendonk, geb. Amsterdam omstr. 1905.

2. Isaac Marinus Ducroix, geb. Maastricht 8 juli 1898,199 † St. Pieter 27 mei 1905.199

3. Maria Anna Ducroix, geb. St. Pieter 24 aug. 1904,199 † Maastricht 12 maart 1917.199

 

VIIIu. Arie Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1835,133 schrijver 1895,208 vermeld te Koop 21 april 1858,203 † Leiden 20 jan. 1917,90 tr. Soest 13 juli 1867173 Henriette Cornelia te Kolstee, geb. Utrecht 28 aug. 1846,145 † Leiden 4 april 1918,90 dr. van Jan Willem te Kolsté en Helena Maria van Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Middelkoop, geb. Brielle 10 april 1868,3 † Nijmegen 2 april 1869.15

2. Arie Middelkoop, geb. Nijmegen 6 maart 1870,11 † Soest 25 juli 1870.173

3. Helena Maria, volgt IXaj.

4. Emilia Theresia Concordia Middelkoop, geb. Utrecht 13 sept. 1873,9 huishoudster 1910,14 bestuurslid 1928-,160 † Bussum 27 okt. 1957,44 gecrem. Driehuis 30 okt. 1957,44 tr. Bussum 9 febr. 191015 Mr.156 Jacob Ernst Willem Nierstrasz, geb. Kampen 9 febr. 1877,145 journalist 1910,14 † Bussum 9 jan. 1952,44 gecrem. Velsen 12 jan. 1952,44 zn. van Jan Hendrik Alexander en Johanna Justina Wilhelmina van Schermbeek.

5. Henriette Cornelia Middelkoop, geb. Utrecht 19 juli 1875,9 † Leiden 2 dec. 1955.44

6. Willemina Frederika Middelkoop, geb. Utrecht 18 aug. 1877,145 † Haarlem 25 mei 1959,44 gecrem. Velsen 29 mei 1959.44

7. Johanna Hendrica, volgt IXak.

 

IXaj. Helena Maria Middelkoop, geb. Nijmegen 1 juni 1871,15 winkeljuffrouw 1893-1894,16 † Den Haag 2 dec. 1954, tr. Den Haag 22 mei 1895133 Johannes Theodorus Hendrikus Nieuwenhuis, geb. Amsterdam 26 jan. 1867,145 tekenaar 1895,14 † vóór 1954, zn. van Hendrikus Johannes en Sophia Josephina Platte.

Uit dit huwelijk:

1. Theo Nieuwenhuis, geb. Den Haag 17 aug. 1896.125

2. Henri Nieuwenhuis, geb. Den Haag 10 jan. 1900.133

 

IXak. Johanna Hendrica Middelkoop, geb. Utrecht 12 jan. 1880,145 † Leiden 13 juni 1952,90 tr. Den Haag 2 maart 1904133 Matthijs Willem Spoor, geb. Voorburg 9 dec. 1877,125 † 1930.11

Uit dit huwelijk:

1. Henri Willem Spoor, geb. Den Haag 9 april 1917,125 † 2012.11

2. Ernst Willem Spoor, geb. Den Haag 10 maart 1919.125

 

VIIIv. Maurits Middelkoop, geb. Driel omstr. 1844,11 winkelier 1875,197 † Scherpenzeel 25 aug. 1910,197 tr. Zelhem 19 aug. 187115 Catharina Cornelia Terne van der Heul, geb. Zelhem omstr. 1841,11 † Scherpenzeel 7 febr. 1915,15 dr. van Cornelis Ferne en Beatrix Wantink.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Cornelis, volgt IXal.

2. Emilia Beatrix Middelkoop, geb. Scherpenzeel 17 maart 1875,197 † ald. 10 okt. 1875.29

 

IXal. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 3 juni 1872,11 koopman 1901,14 † Amersfoort 22 mei 1948,11 tr. Scherpenzeel 9 mei 190111 Mina van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 21 juni 1875,11 † Barneveld 25 nov. 1940,11 dr. van Breunis Jan en Marrigje van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Maurits Breunis, volgt Xk.

2. Breunis Jan Middelkoop, geb. Scherpenzeel 26 okt. 1903,197 † ald. 27 okt. 1903.197

3. Maria Catharina Middelkoop, geb. Scherpenzeel 4 okt. 1904,197 verpleegster,113 tr. Rotterdam? 28 dec. 1932113 Evert Jacob Stoel, geb. Rotterdam 24 april 1902,113 † Driebergen 6 maart 1966, zn. van Johannes Joseph en Gerridina van Doesburg en gesch. echtg. van Alida Oosthoek.

 

Xk. Maurits Breunis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 15 maart 1902,197 winkelier 1926-1934,197 Rayonleider 1939,161 districtsleider -1960,209 vermeld overleden 1960,66 † Ommen 13 sept. 1960,209 begr. Bilthoven,67 tr. vóór 1928 Rijntje van Spankeren, geb. Barneveld 16 aug. 1903,125 † Bilthoven 27 sept. 1965.44

Uit dit huwelijk:

1. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Barneveld 26 jan. 1928,125 † Wassenaar 21 okt. 2016.44

2. Dirk Middelkoop, geb. Barneveld 29 mei 1931,125 † Deventer 3 jan. 2016.44

 

Vg. Elizabeth Middelkoop, ged. Amsterdam 14 juli 1762,64 † Voorschoten 9 dec. 1807, tr. Amsterdam 16 april 179311 Wijnand Frederik Weijers, geb. Amsterdam 29 april 1761, theologie 1787-,210 predikant 1792-1804,211 predikant 1793,210 predikant -1828,90 † Voorschoten 17 sept. 1828,90 zn. van Anthonie en Sara Verheul.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiana Elisabeth Wijers, geb. Keppel 1796,29 rentenierster,90 † Voorschoten 14 sept. 1836,90 tr. Leiden 26 nov. 183090 Jacob Johannes Akersloot, geb. vóór 1800, † na 1836.

2. Anna Antoinette Frederika Wijers, geb. Rosendaal Gld 25 juni 1798,210 † Voorschoten 3 juli 1822.90

3. NN Wijers, geb.? vóór 1801, † ald. vóór 1828.

4. NN Wijers, geb. Rosendaal Gld 27 nov. 1801,210 †? vóór 1828.

 

BRONNEN

1. GeldersArchief

2. ons Voorgeslacht

3. archieven.nl

4. www.gahetna.nl

5. Doopboek Leerdam

6. rechterlijk archief Leerdam

7. DTB Oosterwijk HRL5

8. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

9. SAAmsterdam

10. archiver.rootsweb.com

11. familysearch

12. hogenda.nl

13. GemeenteArchief Alphen ad Rijn

14. huw.akte

15. genlias

16. groenehartarchieven.nl

17. bij nat.archief index op doopboeken Rijnland

18. NGV

19. www.genealogiezuidoostutrecht.org

20. Gens Nostra

21. MyHeritage.nl

22. www.hofsteegenealogy.com/boer.htm

23. werelate.org/wiki

24. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )

25. www.xs4all.nl/~kooijktr/31/31.htm

26. overl.akte

27. nationaalarchief.nl

28. wiewaswie

29. overl. akte

30. Geneanet: Pieter Abraham Muijen ( muijp00 )

31. home.kpn.nl/~pietgenee/divteraar-1510-1997.htm

32. BR Wilnis

33. camerama.demon.nl/

34. geb.akte

35. genealogieonline.nl

36. genea.pedete.net/derijp

37. huw.akte Aagje

38. genea.pedete.net/

39. Geneanet: vanwijnen28

40. archief Alkmaar

41. BS Amsterdam

42. militieregisters.nl

43. bitterweb.nl/Stamboom.htm

44. overl. adv.

45. NGV Knipsel

46. L.J.Middelkoop

47. geneanet.org

48. huw.akte dochter W

49. huw.akte zoon Jan C.

50. vonnis

51. overl. adv. echtgenoot

52. BS Rotterdam

53. geneaweb.nl

54. Oorlogsgravenstichting.nl

55. www.findagrave.com

56. stamboomonderzoek.com/woodster

57. Kleinzoon Edwin

58. Edwin MR Middelkoop

59. schoolreunie.nl

60. facebook

61. JAP Middelkoop

62. allegroningers.nl

63. MyHeritage.com

64. CBG

65. www.wiewaswie.nl

66. Advertentie

67. online-begraafplaatsen.nl

68. grafsteen

69. huw.jub

70. freebmd.org.uk

71. overl. adv. moeder

72. nl.rodovid.org

73. home.kpn.nl/goudenregen/html/1660.htm

74. www.zerken.nl/

75. www.wilbrinkweb.nl/

BRONNEN

76. www.nimh.nl

77. Heldersche Courant

78. www.famvandevelde.nl/camff

79. familie-middelkoop.hyves.nl

80. huw.akte Heintje

81. vandenhaak.com/

82. 62.131.239.246

83. www.vandenhaak.com

84. versteegt.net

85. Genealogie Van der Maarel

86. huwelijk

87. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html

88. freewebs.com/janlafeber/Gouwenaren.pdf

89. openarch.nl

90. Erfgoedleiden.nl

91. huw.dochter Trijntje

92. groeneveld-Delft.nl

93. uwstamboomonline.nl/

94. groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie

95. www.lee-munnik.nl/

96. Geneanet: Marleen Christensen-Michel ( leabhar )

97. Home.kpn.nl/aroo1934/kwartierstaatvanelswijk.htm

98. Huw.akte Jan/Gerdina

99. members.home.nl/gitwit/kwartierstaatmdvries.htm

100. schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/AlgbegrpltsAssendelft.htm

101. www.wintersteijn.nl/

102. wintersteijn.nl

103. dvd NGV ZWA 2012

104. noord-hollandsarchief.nl

105. Schager Courant

106. www.graftombe.nl

107. www.wintersteijn.nl/mid/mid-frm3.htm

108. archief Zaanstad

109. Industriemolens.nl/genealogie

110. BS Beverwijk

111. www.waterlandsarchief.nl

112. home.hetnet.nl/~jvkuler/cruijff.htm

113. SARotterdam

114. archief Schiedam

115. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )

116. Geneanet: Hendrik (Henk) van de Streek ( streekh45 )

117. www.genealogieonline.nl/stamboom-kroon/

118. genealogie-wijsman.nl/wijsman_parenteel/rheine/wijsman.htm

119. Ariëtta van Popering <arietta.vanpopering@carbonelorraine.com>

120. Nieuwe Leidsche Courant

121. Martine Mechelse

122. overl. akte zoon Dirk

123. issoria.e-sites.nl

124. geb.kaartje

125. denhaag.digitalestamboom.nl

126. Het Bloemendaalsch Weekblad

127. geneakatwijk.webtrees.net

128. www.myheritage.nl

129. home.kpn.nl/jcvanhaeften/w3rf0.htm

130. BS Weesperkarspel

131. Geneanet: Joop van Heusden ( jgvanheusden )

132. Joop van Heusden ( jgvanheusden )

133. Haagsarchief

134. stamboomforum.nl

135. www.miepswinkels.nl

136. De 5 Rivieren

137. rhcrijnstreek.nl

138. overl.adv.

139. Gratama ( Drents Archief )

140. mijn-genea.nl/genea/member/de-graaf/teuntje-maria-middelkoop/22839795

141. Geneanet: gerardus van der sloot ( gvandersloot )

BRONNEN

142. Mullemeister

143. volkstelling 1840

144. geb.advertentie

145. web.archive.org/web/20030302001602/home.residentie.net/~havenkd/geneamiddelkoop.htm

146. 1958jaarboek CBG deel12

147. janpit.com/stam/xdata/RbgO1812-1860.xls

148. kb.nl

149. huw.akte zoons Joost WC en Roeland J.

150. huw.akte broer Marie

151. Judie Noar

152. oldenzaal.toeto.com

153. archief.schiedam.nl/schiedamgen

154. Sgen.schiedam.nl

155. krant

156. overl. adv. echtgenote

157. members.home.nl/cgf.de.jong/BundelMiddelkoop.pdf

158. www.tresoar.nl

159. www.kitlv.nl/

160. NRC

161. delpher

162. doczz.nl

163. The Times online

164. leeuwarder courant

165. www.hdc.vu.nl

166. als hunner één

167. sleutelstad.nl

168. www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/actueel/ervaringen/cornelia-middelkoop-koning/

169. oegstgeestercourant.nl

170. www.van-der-vegt.nl

171. Michelle.HarrisATgmail.com

172. Politieblad

173. archiefeemland.nl/

174. genea.pedete.net/twisk

175. middelkoop3.hyves.nl

176. Utrechts Nieuwsblad

177. 1884 ANF Jaargang I

178. De Bel

179. De stamboom Larense Voorouders

180. ondertrouw aankondiging

181. Census - US Federal 1930

182. Ancestry.com

183. www2.freebmd.org.uk

184. www.freebmd.org.uk

185. Census - US Federal 1900

186. Census 1940

187. www7.freebmd.org.uk/

188. Census - US Federal 1910

189. www.horchner.net/familytree/pages/globalfamilytree.htm

190. www.horchner.net/familytree/

191. Legacy.com

192. iagenweb.org

193. search.ancestry.com

194. chroniclingamerica.loc.gov

195. BS Haarlem

196. www.xs4all.nl/~renemaj/indexhols2.htm

197. oudscherpenzeel.nl

198. SABreda

199. home.zonnet.nl/radbout-dct/uitvoer.htm

200. www.zeeuwengezocht.nl

201. Middelburgsche Courant

202. 88.159.164.126/wwwpondes

203. PGNC

204. De Gelderlander

205. Genealogiedomein.nl

206. www.thematis.nl

207. huw.akte zoon Willem FH

208. huw.akte zoon Arie

209. bonmama.nl

210. De Nederlandsche Leeuw 1896

211. home.versatel.nl/hjmwijers/

Maak jouw eigen website met JouwWeb