Verspreiding

Al heel vroeg komen er in de archieven vermeldingen van Middelkoop personen voor in Utrecht, Den Haag en Wijk bij Duurstede. En natuurlijk in de dorpen rond de polders Middelkoop. In de volgende eeuw zijn Middelkoopjes vooral te vinden in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. De eeuw daarop migreren ze verder in het 'Groene Hart' van Holland.

 

 

Het totaal aantal personen  met de familienaam (van)Middelkoop in de diverse plaatsen is te zien in onderstaand overzicht. Hier zijn de aantallen geteld over alle eeuwen heen. De grote steden zijn apart aangegeven. Verder is onderscheid gemaakt tussen plaatsen met aantallen onder en boven de 100 personen.