Parenteel van Gijsbert van Middelkoop

I. Gijsbert van Middelkoop, geb. Kuijlenburg vóór 1700, begr. Aerdenhout 9 maart 1735,1 tr. Overvecht 17 juli 17312 Geertruij Willems van Schote, geb. Vogelenzang? vóór 1721, † NL na 1735.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Middelkoop, geb. Vogelenzang,3 ged. Overveen 18 sept. 1731.2
2. Jan Gijze, volgt II.
3. Gijsbert van Middelkoop, ged. Overveen 14 mei 1735.2

Notitie bij het overlijden van Gijsbert: DTB Overveen RK
Notitie bij het huwelijk van Geertruij Willems en Gijsbert: W.K.S. | 20 apr 2013 | 15:43
jm van Kuijlenborg en jd in Vogelenzang 17-6-1731 bij hogenda: LIJST VAN GEZINNEN UIT R.K. BLOEMENDAAL/VOGELENZANG 1683-1735 (deel 1)
Notitie bij de geboorte van Willem: W.K.S. | 20 apr 2013 | 15:43
geb. Vogelenzang vlgs hogenda: LIJST VAN GEZINNEN UIT R.K. BLOEMENDAAL/VOGELENZANG 1683-1735 (deel 1)
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: W.K.S. | 20 apr 2013 | 15:43

II. Jan Gijze Middelkoop, geb. Vogelenzang,3 ged. Overveen 25 sept. 1732,2 koopman,4 † Overveen 12 maart 1802,1 tr. Overveen 9 nov. 17551 Willemijntje Rientjes, geb.? omstr. 1727, † Bloemendaal 8 juni 1812.5
Uit dit huwelijk:
1. Anna, volgt IIIa.
2. Gijsbertus, volgt IIIb.
3. Elisabeth Middelkoop, ged. Overveen 14 aug. 1760.1
4. Willem Middelkoop, ged. Overveen 30 aug. 1762.1
5. Geertrui, volgt IIIc.
6. Jacoba, volgt IIId.
7. Jannetje Middelkoop, ged. Overveen 5 mei 1771.1
8. Geertrui Middelkoop, ged. Overveen 12 april 1774.1
9. Geertruida, volgt IIIe.

Notitie bij de geboorte van Jan Gijze: W.K.S. | 20 apr 2013 | 15:43
geb.Vogelenzang volgens hogenda: LIJST VAN GEZINNEN UIT R.K. BLOEMENDAAL/VOGELENZANG 1683-1735 (deel 1)
Notitie bij het publiceren van Jan Gijze: er zijn bij Jan Gijze Middelkoop twee Geertrui’s toegekent, dat betekent dat er één fout zit. Maar welke?
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Jan Gijze: DTB Overveen RK
Notitie bij Willemijntje: ook wel RIJNTJES (o.a. bij huw.)
Notitie bij het overlijden van Willemijntje: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1813 Nummer 3r +3v
Notitie bij Elisabeth: Zijn GIJSBERTUS en ELISABETH een tweeling?
Notitie bij de geboorte van Willem: dtb RK gem. Overveen

IIIa. Anna Middelkoop, ged. Overveen 23 juni 1756,6 † Bloemendaal 7 dec. 1801,6 tr. Overveen 16 mei 17841 Jacob Tweehuijzen, geb. Bloemendaal? vóór 1766.
Uit dit huwelijk:
1. Willebord Tweehuijzen, geb. Bloemendaal 1786,7 kleermaker,7 † Harderwijk 13 juli 1855,8 tr. Harderwijk 13 dec. 18168 Johanna Klaussen, geb. Harderwijk omstr. 1790,9vóór 1855, dr. van Klaus Coenraud -.
2. Johannes Tweehuijzen, geb.? omstr. 1790,7 † Overveen 20 jan. 1851,5 tr. Maria van Oord, geb.? na 1790.
3. Henricus Tweehuijzen, geb. Bloemendaal omstr. 1791,7 † Overveen 25 aug. 1860,5 tr. Bloemendaal 6 nov. 18228 Petronella Rijnierse, geb. Haarlem omstr. 1791.9
4. Petrus Tweehuijzen, ged. Overveen 6 aug. 1795,1 tr. 1e Bloemendaal 2 mei 18198 Leijsje Vosse, geb. Velsen omstr. 1799, † Bloemendaal? vóór 1830; tr. 2e Bloemendaal 7 juli 18308 Anna Geertruij Cares, geb. Lisse omstr. 1806.
5. Jacob Tweehuijzen, geb. Overveen NB omstr. 1798,9 † Rotterdam 20 mei 1880,5 tr. Rotterdam 28 april 183010 Johanna Groman, geb. Utrecht omstr. 1806.

Notitie bij Anna: ook wel JOANNA (bij gelias huw. Henricus)
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Anna: DTB Overveen RK
Notitie bij Jacob: ook wel TWEEHUIJSEN en JACOBUS
Notitie bij het overlijden van Willebord: akte 125; 69jr
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willebord: akte 27
Notitie bij Johanna: ook wel KLAUSSEN
Notitie bij het overlijden van Johannes: Kennemerland Bloemendaal18512R
Notitie bij het overlijden van Henricus: Kennemerland Bloemendaal186017r
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Henricus: akte 9
Notitie bij het huwelijk van Leijsje en Petrus: akte 3
Notitie bij het huwelijk van Anna Geertruij en Petrus: akte 14
Notitie bij het overlijden van Jacob: akte 1772, Rotterdam1880b108
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacob: Bron: Rotterdam 1830 a69v

IIIb. Gijsbertus Middelkoop, geb. Tetterode 25 juli 1757,11 † Bloemendaal Kennemerland 1 juli 1813,5 tr. Zandvoort 28 dec. 178312 Neeltje Hendriksdr Duijn, geb. Wijk aan Zee vóór 1765,12 † Tetterode 19 juli 1810,1 dr. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Gijsbertsz Middelkoop, geb. Zandvoort,1 ged. Overveen 19 maart 1785.1
2. Henricus Gijsbertsz Middelkoop, geb. Zandvoort,1 ged. Overveen 28 maart 1786.1
3. Elisabeth Gijsbertsdr Middelkoop, geb. Zandvoort,1 ged. Overveen 12 sept. 1787.1
4. Klaas Gijsbertsz, volgt IVa.
5. Barth Gijsbertsz Middelkoop, geb. Zandvoort,1 ged. Overveen 15 jan. 1791.1

Notitie bij Gijsbertus: GenCircles
ook GERRIT
Zijn GIJSBERTUS en ELISABETH een tweeling?
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: NGV Batch: 1846 Record: 114368 Bloemendaal
Tetterode of Overveen volgens het plaatsnamenboek van 1897.
Wikipedia: De Zijlweg is een straat in Haarlem. De Zijlweg is ongeveer 1,6 km lang en loopt (oost-west gezien) vanaf de Zijlsingel naar de Bloemendaalseweg in Overveen. Aan het einde van de weg ligt het voormalige rechthuis van de heerlijkheid Tetterode. De weg ligt op een voormalige waterverloop waarin aan de stadskant een sluisje (zijl) lag dat het veenwater uit de duinen moest tegenhouden.
Overl.akte zegt geboren in Bloemendaal.
Notitie bij het overlijden van Gijsbertus: 53jr: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1813 Nummer 5r
Notitie bij het publiceren van Gijsbertus: is Gijsbert dezelfde als Gerrit? Ze zijn op dezelfde dag in Bloemendaal overleden!
Notitie bij Neeltje Hendriksdr: ook wel CORNELIA HENDRIKA
Notitie bij het overlijden van Neeltje Hendriksdr: begraven in de klasse van pro deo
Notitie bij de geboorte van Jan Gijsbertsz: RK - St Bavo
Notitie bij de geboorte van Henricus Gijsbertsz: RK - St.Bavo
NGV Registre Civique meldt 15-4-1786. Bloemendaal Batch: 1846 Record: 114369
Notitie bij de geboorte van Elisabeth Gijsbertsdr: RK - St.Bavo
Notitie bij de geboorte van Barth Gijsbertsz: RK - St.Bavo

IVa. Klaas Gijsbertsz Middelkoop, geb. Zandvoort,13 ged. Overveen 3 juni 1789,12 blauwmakersknecht 1817,9 tolgaarder 1834,14 tolgaarder 1837,15 † Overveen 12 april 1856,5 tr. Bloemendaal 27 aug. 181716 Maria van Opzeeland, geb. Heemstede omstr. 1784, naaister 1817,9 † Overveen 17 jan. 1862,5 dr. van Jan en Anna Spiering.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Middelkoop, geb. Culemborg? 1822,7 polderwerker -1866,17 † Culemborg 2 sept. 1866.18
2. Johanna Gijsbertus Middelkoop, geb. Bloemendaal? omstr. 1822,7 † Bloemendaal 21 febr. 1864.5

Notitie bij Klaas Gijsbertsz: ook wel NICOLAAS
Notitie bij de geboorte van Klaas Gijsbertsz: RK - St.Bavo
Notitie bij het overlijden van Klaas Gijsbertsz: Kennemerland Bloemendaal18565r
Notitie bij het huwelijk van Maria en Klaas Gijsbertsz: akte 181710
Notitie bij het overlijden van Maria: Kennemerland Bloemendaal18622v
Notitie bij het overlijden van Hendrikus: akte 251
Notitie bij het overlijden van Johanna Gijsbertus: 42jr; Kennemerland Bloemendaal18646r

IIIc. Geertrui Middelkoop, ged. Overveen 18 mei 1766,19 † Bloemendaal Kennemerland 27 aug. 1842, tr. Overveen 7 jan. 17981 Hendrik Kamp, geb. Bloemendaal? vóór 1765, metselaarsknecht.20
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kamp, ged. Bloemendaal Kennemerland 3 april 1799,1 Rk 1799-.1
2. Willemijntje Kamp, geb. Overveen 18 sept. 1801,21 Rk 1801-,1 tr. Haarlem 182821 Jacob Terhorst, geb. Haarlem? vóór 1805.21
3. Hendrik Kamp, geb. Bloemendaal,9 ged. Overveen 3 jan. 1804,1 tr. Rotterdam 23 juli 182810 Anna Maria Harremans, geb. Amsterdam omstr. 1805.
4. Antonius Kamp, ged. Overveen 26 okt. 1804,1 Rk 1894-,1 tr. Velsen 183421 Hendrika Toepoel, geb. Velsen? vóór 1816.21
5. Naatje, volgt IVb.
6. Jacob Kamp, ged. Overveen 3 juni 1811,1 Rk 1811-,1 tr.21 Margaritha Bruning, geb. Haarlem? vóór 1818.
7. Jansje Kamp, geb. Bloemendaal Kennemerland 8 juni 1813.21

Notitie bij Geertrui: soms ook GEERTJE en ook wel TRUJTJE (bij doop neefjes en nichtjes)
Notitie bij het publiceren van Geertrui: er zijn bij Jan Gijze Middelkoop twee Geertrui’s toegekent, dat betekent dat er één fout zit. Maar welke?
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geertrui: DTB Overveen RK
van beiden eerste huwelijk: Stamboomforum W.K.S. | 21 apr 2013 | 17:06
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: DTB Overveen
Notitie bij het huwelijk van Anna Maria en Hendrik: Bron: Rotterdam 1828 b15
Notitie bij de geboorte van Antonius: DTB Overveen
Notitie bij de geboorte van Jacob: DTB Overveen
Notitie bij de geboorte van Jansje: ook bij Kennemerland Bloemendaal18136r

IVb. Naatje Kamp, ged. Overveen 23 mei 1806,1 tr. Velsen 31 aug. 18348 Gerrit Haver, geb. Velsen omstr. 1803, werkman 1834,9 † Velsen 13 aug. 1844,22 zn. van Hermanus en Marijtje Hutson.
Uit dit huwelijk:
NN Haver, geb. Velsen? vóór aug. 1834.

Notitie bij Naatje: ook wel JOHANNA
Notitie bij de geboorte van Naatje: DTB Overveen
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Naatje: akte 18
Notitie bij NN: erkent bij huwelijk ouders

IIId. Jacoba Middelkoop,6 ged. Overveen 18 dec. 1768,1 † Bloemendaal Kennemerland 5 nov. 1845,6 tr. (ondertr. Amsterdam 21 nov.) 180023 Joannes Gerardus Hageman, geb. Amsterdam? vóór 1780.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Franciscus Hageman, geb. Bloemendaal,9 ged. Amsterdam 16 sept. 1801,23 tr. Bloemendaal 8 juli 18408 Johanna Smits, geb. Bloemendaal omstr. 1808.
2. Hendrica Maria Hageman, ged. Amsterdam 6 jan. 1804,23 tr. Bloemendaal 15 nov. 18268 Jacobus Gijbels, geb. Bloemendaal omstr. 1799.
3. Joanna Cornelia Hageman, ged. Amsterdam 14 april 1806,23 tr. Bloemendaal 24 juli 18398 Jacob Draijer, geb. Zandvoort 1813.9
4. Joanna Maria Hageman, geb. Bloemendaal? omstr. 1810,7 † Bloemendaal 7 maart 1883.5

Notitie bij het huwelijk van Joannes Gerardus en Jacoba: blz.156/nr.647; Ondertrouwregister: NL-SAA-26212806
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Notitie bij Joannes Gerardus: bij huwelijk van Johannes Franciscus wordt vader genoemd GERARDUS HAGEMAN (genlias)
Notitie bij Joannes Franciscus: huw.akte zegt JOHANNES FRANCISCUS
Notitie bij de geboorte van Joannes Franciscus: doop in Kerk ’t Boompje
bron: DTB 324p.143(folio 71), nr.7
Doopregister: NL-SAA-23544120
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Joannes Franciscus: akte 16
Notitie bij Hendrica Maria: bij huwelijk genoemd HENRICA
Notitie bij de geboorte van Hendrica Maria: gedoopt in Kerk ’t Boompje
bron: DTB 324, p.172(folio 85v), nr.3
Doopregister: NL-SAA-23544554
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Hendrica Maria: akte 15
Notitie bij de geboorte van Joanna Cornelia: gedoopt in Kerk ’t Boompje
bron: DTB 324, p.191(folio 95), nr.20
Doopregister: NL-SAA-23544950
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Joanna Cornelia: akte 8
Notitie bij het overlijden van Joanna Maria: Kennemerland Bloemendaal188325

IIIe. Geertruida Middelkoop, geb. NL vóór 1775, naaister 1832-,24na 1825,25 tr. Overveen 7 juli 17931 Simon Hendriks, geb. omstr. 1763, † Haarlem 7 dec. 1829.19
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Hendriks,9 ged. Overveen 27 nov. 1793,26 † Haarlem 21 febr. 1872,27 tr. Bloemendaal 23 april 18238 Gerrit Slootemaker, geb. Beverwijk omstr. febr. 1794,9 † Haarlem 31 dec. 1854.
2. Jan Hendriks, geb. Bloemendaal? omstr. 1796,7 † Bloemendaal Kennemerland 15 mei 1872,5 tr. Sijmetje Rietveld, geb.? na 1790.
3. Dina Hendriks, ged. Overveen 1 jan. 1798.1
4. Anna Hendriks, ged. Overveen 5 maart 1800,1 dienstbode 1825,3 tr. 1e Haarlem 17 aug. 18253 Franciscus van Looij, geb. Haarlem omstr. 1801,3 broodbakker,3 † Amsterdam? vóór 1836; tr. 2e Amsterdam 10 aug. 18368 Albertus Georg Daldrop, geb. Neuhaus, Hannover omstr. 1807, kleermaker 1836.9
5. Geertrudis Hendriks, ged. Overveen 14 sept. 1802,1 dienstbaar 1838,9 tr. Amsterdam 30 mei 18388 Cornelis Buter, geb. Medemblik omstr. 1813, sjouwer 1838.9
6. Elisabeth Hendriks, geb. Overveen omstr. 1804, tr. Beverwijk 18 mei 18328 Johannes Josephus Pirovano, geb. 1806, † 1866.
7. Johanna Hendrikx, geb. Haarlem 1811,9 † Amersfoort 17 jan. 1840,28 tr. Amsterdam 2 aug. 18378 Egbert Buter, geb. Hoorn omstr. 1811,28 scheepstimmerman 1837,9 † Amersfoort? na 1840, wedr. van Antje de Groot.

Notitie bij de geboorte van Geertruida: ca 1781 vlgs www.buiter.com/buiters/
Notitie bij het publiceren van Geertruida: er zijn bij Jan Gijze Middelkoop twee Geertrui’s toegekent, dat betekent dat er één fout zit. Maar welke?
Notitie bij het huwelijk van Simon en Geertruida: DTB Overveen RK,
van beiden eerste huwelijk; Stamboomforum W.K.S. | 21 apr 2013 | 17:06
Notitie bij Simon: ook wel Z/SIJMEN bij genlias
ZIJMEN bij DTB Overveen
en HENDRIKX bij genlias, huw dochter Johanna
Notitie bij de geboorte van Simon: ca.1763 bij http://twente.ngv.nl/TG99-01.htm
ca. 1781 bij www.buiter.com/buiters/
Notitie bij het overlijden van Catharina: akte 154
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Catharina: akte 5
Notitie bij het overlijden van Jan: 76jr, Kennemerland Bloemendaal187212v
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Anna: Kwartierstaat van Gerardus Theodorus Maria Boers
Notitie bij de geboorte van Franciscus: Kwartierstaat van Gerardus Theodorus Maria Boers
Notitie bij het huwelijk van Albertus Georg en Anna: Aktenummer: reg.4;fol.149v
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Geertrudis: Aktenummer: reg.1;fol.188v
Notitie bij het huwelijk van Johannes Josephus en Elisabeth: akte 2; erkenning bij huwelijk van twee kinderen
Notitie bij het overlijden van Johanna: Amersfoort akte 1840 nr.23 http://www.archiefeemland.nl/
Notitie bij het huwelijk van Egbert en Johanna: Aktenummer: reg.3;fol.88v
Notitie bij Egbert: Weduwnaar van Antje de Groot.;beroep Bg.:


Bronnen
1. nh archief
2. stamboomforum
3. hogenda
4. nai.nl
5. www.wiewaswie.nl
6. stamboomforum.nl
7. overl. akte
8. genlias
9. huw.akte
10. Rotterdam.digitalestamboom.nl
11. NGV Registre Civique
12. genea.pedete.net/zand/
13. GenCircles
14. archieven.nl
15. www.brouwertree.com/geergene5.html
16. Kennemerland Bloemendaal
17. http://www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M
18. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
19. www.stamboomforum.nl/familienamen/2/20250/0
20. huw.akte Hendrik
21. stamboomforum Karst
22. genea.pedete.net/velsen/
23. stadsarchief Amsterdam
24. huw.akte Geertrui
25. http://twente.ngv.nl/TG99-01.htm
26. 77.250.90.35/links/Jan Johannes Assies
27. overl.akte
28. www.buiter.com/buiters/


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 12:02:07