'

Kwartierstaat van Jan Middelkoop

 

Generatie I

1. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 14 aug. 1917,1 machinist,2 machinist,2 stoker,2 vermeld Dammen 17 dec. 1936,3 10 maart 1937,3 4 febr. 1938 en 2 maart 1938,3 † Hardinxveld-Giessendam 23 jan. 2006,2 tr. Giessendam 14 nov. 19442 Annigje Verhoeff, geb. Giessendam 9 sept. 1917, † Gorinchem 22 nov. 2002,2 begr. Hardinxveld-Giessendam, dr. van Hendrik en Hendrika Gerrigje Kooijman.
 

Generatie II

2. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 3 aug. 1879,4 los werkman,1 schipper 1908,5 arbeider 1914-1939,6 visser -1948,2 † Sliedrecht 27 febr. 1948,2 tr. Sliedrecht 7 nov. 19087
3. Annigje Wor, geb. Sliedrecht 28 dec. 1880,4 huishoudster 1908,5 † Sliedrecht 5 mei 1972,8 tr. 1e Sliedrecht 31 dec. 18988 Mees van der Starre, geb. Sliedrecht 17 maart 1880,8 schippersknecht 1898, † Sliedrecht 25 febr. 1904,8 zn. van Huibert en Sietske van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
a. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Sliedrecht 22 febr. 1909.
b. Teunis Middelkoop, geb. Sliedrecht 20 dec. 1912,9 † ald. 3 mei 1914.9
c. Teunis Middelkoop, geb. Sliedrecht 8 juni 1915,1 nageljongen,1 vrachtrijder,6 bode,2 † Sliedrecht 29 nov. 1984,9 tr. Sliedrecht 27 juli 19429 Aagje Pijl, geb. Sliedrecht 6 dec. 1917,9 † ald. 13 aug. 2003,9 dr. van Aart en Cornelia van den Dool.
d. Jan, zie 1.
 

Generatie III

4. Teunis Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel 11 febr. 1845,9 schipper, arbeider 1845,10 † Sliedrecht 8 nov. 1887,11 tr. Sliedrecht 27 juni 1868 (get. Leendert van der Vlies, Teunis Brandwijk, Pieter Lanser en Gerardus Marinus Brandwijk)10
5. Cornelia de Jager, geb. Sliedrecht 17 febr. 1843,9 † ald. 2 okt. 1896.11
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Middelkoop, geb. Sliedrecht 11 juni 1866,9 arbeider 1885,12 † Sliedrecht 7 febr. 1947,9 tr. Sliedrecht 22 aug. 188513 Cornelia Kraaijeveld, geb. Sliedrecht 8 okt. 1868,5 † ald. 30 juli 1944,9 dr. van Pieter en Willemijntje Baan.
b. Cornelis Middelkoop, geb. Sliedrecht 27 aug. 1867,9 † ald. 6 juni 1869.9
c. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 3 jan. 1869,9 † ald. 21 aug. 1870.9
d. Kornelis Middelkoop, geb. Sliedrecht 4 nov. 1871,1 arbeider rietsteker 1895,10 † Sliedrecht 17 maart 1955, tr. Sliedrecht 18 mei 18951 Ariaantje Weggers, geb. Sliedrecht 7 okt. 1875,1 † ald. 5 juli 1957, dr. van Adrianus en Janna Lena Visser.
e. Geertje Middelkoop, geb. Sliedrecht 24 maart 1873,9 † ald. 21 febr. 1941,9 tr. Sliedrecht 23 mei 189113 Hendrik van Dongen, geb. Sliedrecht 30 sept. 1867,9 † ald. 26 april 1949,9 zn. van Adriaan Hendrik en Hilligje Baan.
f. Elizabeth Middelkoop, geb. Sliedrecht 18 jan. 1875,14 † Rotterdam 12 nov. 1934,15 tr. Sliedrecht 20 jan. 190016 Heinrich Conrad Koch, geb. Amsterdam 16 dec. 1866,14 exportslachter,17 loonslachter 1929,5 † Rotterdam 18 sept. 1958,18 zn. van Heinrich Conrad Gerrit en Diederika Kottmeier en wedr. van Christina Nieuwenhuizen.
g. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 29 aug. 1877,19 † ald. 3 jan. 1878.9
h. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 29 aug. 1878,4 † ald. vóór aug. 1879.
i. Jan, zie 2.
j. Johanna Middelkoop, geb. Sliedrecht 8 maart 1882,19 † ald. 30 aug. 1956,19 tr. Sliedrecht 14 april 190020 Bastiaan Hokken, geb. Sliedrecht 12 maart 1882,5 † ald. 6 okt. 1966,21 zn. van Willem en Jannigje Brand.
k. Cornelia Middelkoop, geb. Sliedrecht 19 april 1885,14 † ald. 5 febr. 1928,14 tr. Sliedrecht 6 april 190722 Leendert de Groot, geb. Sliedrecht 6 mei 1883,14 rijswerker 1907,5 † Sliedrecht 25 maart 1948, zn. van Korstiaan en Janna de Bot.
l. Teuntje Middelkoop, geb. Sliedrecht 30 juni 1887,14 † ald. 9 okt. 1947,23 tr. Sliedrecht 25 okt. 191313 Andries Vink, geb. Sliedrecht 11 jan. 1891,23 † ald. 3 jan. 1970,9 zn. van Teunis en Adriana Catharina Lock; hij hertr. Sliedrecht 9 mei 19509 Jacoba Schild.

 

6. Adriaan Wor, geb. Sliedrecht 11 aug. 1840,24 arbeider 1865, † Vlaardingen 10 juli 1909,11 begr. Sliedrecht 13 juli 1909, tr. Sliedrecht 3 juni 18658
7. Jacoba van Genderen, geb. Sliedrecht 31 aug. 1844,8 † ald. 9 febr. 1909.8
Uit dit huwelijk:
a. Adriana Wor, geb. Sliedrecht 15 dec. 1865,8 † ald. 22 maart 1943,8 tr. Sliedrecht 16 jan. 188622 Cornelis Groenewegen, geb. Sliedrecht 30 maart 1863,8 † ald. 16 okt. 1938,8 zn. van Jacobus en Janna Verboom.
b. Jan Wor, geb. Sliedrecht 14 sept. 1868,8 † ald. 23 dec. 1938,8 tr. Sliedrecht 30 sept. 18938 Bartje van den Bos, geb. Sliedrecht 13 april 1870,8 † Dordrecht 15 mei 1952,8 begr. Sliedrecht 20 mei 1952,8 dr. van Kornelis en Neeltje Jansdr Labee.
c. Kommertje Wor, geb. Sliedrecht 9 aug. 1870,8 † ald. 29 okt. 1870.8
d. Kommertje Wor, geb. Sliedrecht 19 okt. 1877,8 † Rotterdam 16 sept. 1956,8 tr. Sliedrecht 18 nov. 18998 Jacob van der Vlies, geb. Sliedrecht 28 jan. 1871,8 † Rotterdam 2 dec. 1909,8 zn. van Jacob en Bastiaantje den Hartog.
e. Annigje, zie 3.
f. Teuntje Wor, geb. Sliedrecht 27 mei 1883,8 † ald. 24 aug. 1883.8
g. Teunis Wor, geb. Sliedrecht 17 sept. 1884,1 los arbeider,25 † Beekbergen 10 maart 1968,8 tr. Rotterdam 14 maart 19238 Baukje Kuipers, geb. Rotterdam 16 dec. 1898,8 † Zwolle 20 aug. 1968,8 dr. van Luitzen en Fokje Cornelia Boksma.
 

Generatie IV

8. Teunis Middelkoop, geb. Papendrecht 26 febr. 1809,9 arbeider 1834,10 † Delfshaven 12 aug. 1858,26 tr. 1e Sliedrecht 5 mei 183224 Willemijntje ’t Jong, geb. Sliedrecht 23 mei 1808, † ald. 16 aug. 1832,27 dr. van Jasper en Jannigje Arijsdr Visser; tr. 2e Hoge en Lage Zwaluwe 11 dec. 18337
9. Elisabeth Kolders, geb. Fijnaart en Heijningen 13 sept. 1808,28 dagloonster 1833,29 † Sliedrecht 29 okt. 1857,28 tr. 1e NN NN, † vóór 1834.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia Middelkoop, geb. Sliedrecht 11 juli 1835,30 † Haarlem 10 okt. 1911,26 tr. 1e Sliedrecht 23 okt. 185831 Hermanus Kazen, geb. Sliedrecht 25 aug. 1833,9 † ald. 17 febr. 1861,32 zn. van Pieter en Teuntje van ’t Hof; tr. 2e Sliedrecht 8 april 186513 Arie de Bas, geb. Sliedrecht 13 nov. 1822,31 † Dordrecht 26 juni 1888,31 zn. van Gerrit Aartsz en Grietje Korporaal.
b. Bastiaantje Middelkoop, geb. Sliedrecht 26 aug. 1837,28 † ald. 17 febr. 1905,28 tr. Sliedrecht 14 april 186013 Jan van der Vlies, geb. Sliedrecht 26 okt. 1831,9 † ald. 12 nov. 1916,9 zn. van Jan Joostszn en Lijsbeth van Wijngaarden.
c. Jannigje Middelkoop, geb. Den Helder 30 aug. 1840,33 † Rotterdam 9 febr. 1906,26 tr. Hendrik Ido Ambacht 3 april 18627 Hendrik den Ouden, geb. Oost- en West-Barendrecht 14 nov. 1824,33 † Rotterdam? vóór 1906, zn. van Leendert en Neeltje van Es.
d. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 26 febr. 1843,13 schipper,30 † Sliedrecht 29 nov. 1915,9 tr. Sliedrecht 24 nov. 186620 (echtsch. uitgespr. Dordrecht 30 sept. 1885)34 Maria Bot, geb. Sliedrecht 25 okt. 1842,9 † ald. 6 april 1922,9 dr. van Geerit Pieterzn en Adriana Willems van de Graaf.
e. Teunis, zie 4.
f. Elizabet Middelkoop, geb. Sliedrecht 1847,9 † ald. 12 jan. 1859.19
g. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Sliedrecht 13 april 1849.9
h. Tanna Adriana Middelkoop, geb. Sliedrecht 10 juni 1850,9 tr. Rotterdam 5 maart 187335 Huibertus Apon, geb. Rotterdam 22 maart 1846,36 † Hammond, IND 6 maart 1938,37 zn. van Abraham en Clasijna Maria Breukel.
i. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Sliedrecht 27 sept. 1853.9

 

10. Kornelis Arieszn de Jager, geb. Sliedrecht 23 nov. 1809, arbeider,38 † Sliedrecht 28 jan. 1867, tr. Sliedrecht 21 nov. 183332
11. Johanna Labee, geb. Ameide 6 febr. 1808, dienstbode,38 vermeld kon niet schrijven 1868,39 † Sliedrecht 30 mei 1884.
Uit dit huwelijk:
a. Arie de Jager, geb. Sliedrecht 6 febr. 1834, † vóór 1835.
b. Kornelis de Jager, geb. Sliedrecht 6 febr. 1834, † ald. 2 maart 1904.36
c. Arie de Jager, geb. Sliedrecht 17 mei 1835,28 † ald. 26 april 1908.28
d. Johanna de Jager, geb. Sliedrecht 17 aug. 1836, † ald. 12 nov. 1889.36
e. Geertje de Jager, geb. Sliedrecht 29 nov. 1837.
f. Johannes de Jager, geb. Sliedrecht 18 mei 1839.
g. Jacobus de Jager, geb. Sliedrecht 28 maart 1841.
h. Cornelia, zie 5.

 

12. Teunis Cornelisz Wor, geb. Bleskensgraaf 15 april 1805,40 arbeider 1827, † Sliedrecht 29 april 1862,41 tr. Sliedrecht 4 okt. 182724
13. Adriana Kommersdr Nederlof, geb. Sliedrecht 12 maart 1804,40 dienstbode 1827, † Sliedrecht 17 maart 1885.11
Uit dit huwelijk:
a. Lena Wor, geb. Sliedrecht 10 juni 1828, † ald. 22 sept. 1878,11 tr. Sliedrecht 2 dec. 184935 (door echtsch. ontbonden 12 sept. 1878)35 Arie Ariesz Bot, geb. 1825, † 1901, zn. van Arie en Ariaantje Bos.
b. Hendrikus Wor, geb. Sliedrecht 7 aug. 1830.
c. Neeltje Wor, geb. Sliedrecht 7 aug. 1830, † ald. 25 mei 1905,11 tr. Sliedrecht 13 okt. 184942 Aart Boer, geb. Sliedrecht 8 juni 1824.
d. Kommer Wor, geb. Sliedrecht 10 dec. 1832, † ald. 18 dec. 1865.11
e. Kornelis Wor, geb. Sliedrecht 26 nov. 1834, † ald. 3 jan. 1851.11
f. Pieter Wor, geb. Sliedrecht 14 mei 1838,43 † ald. 25 april 1908.11
g. Adriaan, zie 6.
h. Teunis Wor, geb. Sliedrecht 11 mei 1843,4 † ald. 27 juni 1899.11

 

14. Jan van Genderen, geb. Sliedrecht 19 dec. 1818,36 rijswerker,36 † Finsterwold 24 maart 1862,36 tr. Sliedrecht 4 april 1844
15. Annigje Bakker, geb. Sliedrecht 3 dec. 1820,37 † ald. 16 dec. 1902.37
Uit dit huwelijk:
a. Jacoba, zie 7.
b. Dientje van Genderen, geb. Sliedrecht 24 febr. 1847, † vóór 1947.
c. Jacob van Genderen, geb. Sliedrecht 25 okt. 1848,36 † ald. 26 maart 1906,36 tr. 26 juli 18578 Willempje Bos, geb. Cillaarshoek 26 juli 1857,36 † Sliedrecht 23 febr. 1928.36
d. Dientje Arjaantje van Genderen, geb. Sliedrecht 7 juli 1852,36 † ald. 14 juli 1926,36 tr. Sliedrecht 22 juni 18768 Jacob de Jager, geb. Sliedrecht 30 dec. 1850, † ald. 11 febr. 1915.
e. Krijntje van Genderen, geb. Sliedrecht 20 nov. 1853, † vóór 1953.
f. Ariaantje van Genderen, geb. Sliedrecht 21 okt. 1856,36 † ald. 3 mei 1944,36 tr. Sliedrecht 1 sept. 18778 Jan de Jager.
g. Pieter van Genderen, geb. Sliedrecht 20 mei 1859, † ald. 12 juni 1859.
 

Generatie V

16. Theunis van Middelkoop, ged. Kralingen 6 juli 1777 (get. Antje van Middelkoop),44 arbeider,10 † Sliedrecht 20 aug. 1849,28 tr. Papendrecht 21 nov. 180145
17. Jannigje Pleunsdr Vermeulen, geb. Sliedrecht 27 sept. 1782,14 † ald. 26 febr. 1853.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Middelkoop, geb. Papendrecht 25 nov. 1802,45 † Buiksloot 9 sept. 1832,11 tr. Sliedrecht 30 april 18297 Aaltje Pieters de Waard, geb. Sliedrecht 26 febr. 1807,9 † ald. 5 aug. 1833, dr. van Pieter Cornelisz en Klaasje de Groeneveld.
b. Pleun Middelkoop, geb. Papendrecht 3 sept. 1804,28 † Papendrecht? 21 dec. 1805.28
c. Pleun Middelkoop, geb. Papendrecht 12 nov. 1805,28 † ald. 31 jan. 1810.14
d. Bastiaantie Middelkoop, geb. Papendrecht 31 juli 1807,9 ged. Papendrecht? 9 aug. 1807,46 † Sliedrecht 17 aug. 1869,9 tr. Sliedrecht 4 nov. 18477 Jan Pieters Koorevaar, geb. Sliedrecht 10 jan. 1806,47 † ald. 6 april 1867,9 zn. van Pieter en Barbara Kornelisdr van der Leede en wedr. van Huibertje Bogert.
e. Teunis, zie 8.
f. Pleun Middelkoop, geb. Papendrecht 8 febr. 1811,28 arbeider 1830-1872,32 koopman 1841,36 kleermaker 1872, † Barsingerhorn 13 april 1863,14 tr. Sliedrecht 27 april 183713 Cornelia ’t Hoen, geb. Sliedrecht 7 juli 1814,9 dr. van Jan Aartsen en Cornelia Jansdr van den Berg.
g. Jan Middelkoop, geb. Papendrecht 29 sept. 1813,10 † ald. 13 april 1814.10
h. Wouter Middelkoop, geb. Sliedrecht 22 nov. 1815,10 † ald. 11 april 1876,10 tr. Sliedrecht 4 jan. 183813 Adriana Maria ’t Hof, ged. Sliedrecht 19 aug. 1810,9 † ald. 9 jan. 1875,9 dr. van Gerrit en Jacoba Hendrica Haak.
i. Jan Middelkoop, geb. Sliedrecht 22 maart 1818,10 † ald. 3 mei 1836.11
j. Pieter Middelkoop, geb. Sliedrecht 6 jan. 1821,4 † ald. 20 febr. 1821.10
k. Aagje Middelkoop, geb. Sliedrecht 6 jan. 1821,4 † ald. 1 okt. 1898,10 tr. Sliedrecht 29 okt. 184113 Aart de Bruin, geb. Sliedrecht 11 maart 1816,48 † ald. 8 mei 1881,48 zn. van Maarten en Maaijke Jansdr Kroos.
l. Maria Middelkoop, geb. Sliedrecht 19 jan. 1824,10 † ald. 10 nov. 1895,10 tr. Sliedrecht 23 maart 185032 Arie Kop, geb. Sliedrecht 27 aug. 1820, † ald. 26 febr. 1874,14 zn. van Adriaan Arieszn en Teuna Dirksdr Stuij en wedr. van Kornelia ’t Hoen.

 

18. Jan Machiel Kolders, geb. Willemstad omstr. 1776,49 verwer -1823,50 † Fijnaart en Heijningen 19 jan. 1823, tr. Fijnaart en Heijningen 4 mei 180651
19. Bastiaantje Adamse Lucas, geb. Fijnaart 21 okt. 1781, † Hooge en Lage Zwaluwe 9 juli 1864.51
Uit dit huwelijk:
a. Lijntje Kolders, geb. Fijnaart en Heijningen 1807,28 † Willemstad 29 jan. 1826,32 tr. Willemstad 26 maart 18257 Jacob Marcus, geb. Willemstad omstr. 1798, † ald. 29 jan. 1826, zn. van Marcus en Geertrui Ortelee.
b. Elisabeth, zie 9.
c. Gieltje Kolders, geb. Fijnaart 1810,32 ged. Fijnaart en Heijningen 4 febr. 1810,28 tr. Hoge en Lage Zwaluwe 7 mei 18367 Thomas Degenaers, geb. Klundert omstr. 1805,49 zn. van Thomas en Leijntje van Driel.
d. Ademina Kolders, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 11 dec. 1811,28 † ald. 10 febr. 1894,28 tr. Hoge en Lage Zwaluwe 12 mei 183349 Thomas Timmers, geb. omstr. 1809.
e. Johanna Kolders, geb. Lage Zwaluwe omstr. 1814,32 † Sliedrecht 16 nov. 1889,28 tr. Sliedrecht 30 juni 184128 Arie ’t Jong, geb. Sliedrecht? vóór 1821.
f. Jan Kolders, geb. Lage Zwaluwe omstr. 1817, sjouwer,35 tr. 1e Sliedrecht 27 okt. 1842 Adriana van der Vlies, geb. Sliedrecht 27 nov. 1822, †? vóór 1847; tr. 2e Sloten NH 28 nov. 18477 Anna Gesina Muller, geb. Amsterdam omstr. 1816.
g. Tanneke Kolders, geb. Lage Zwaluwe omstr. 1823,32 tr. Sliedrecht 3 jan. 184328 Adriaan van Wijngaarden, geb. Sliedrecht? vóór 1823.

 

20. Arie Hendriksz de Jager, geb. Sliedrecht 1 mei 1770, † ald. 26 sept. 1835, tr. Lekkerkerk 2 juni 179938
21. Geertje Dekker, geb. Lekkerkerk 2 juni 1776, † Sliedrecht 31 aug. 1870.

 

22. Cornelis Claaszn Labee, ged. Ameide 3 maart 1776, † ald. 1 dec. 1825,52 tr. Ameide 28 nov. 180738
23. Joanna Bouman,53 ged. Ameide 11 febr. 1787 (get. Joänna van den Dool),54 † ald. 16 okt. 1851.36
Uit dit huwelijk:
a. Jasper Labee, geb. Ameide, † Ameide? vóór 1809.
b. Johanna, zie 11.
c. Jasper Labee, geb. Ameide? 1809.
d. Bergetta Margareta Labee, geb. Ameide 1810.
e. Klaas Labee, geb. Ameide 1813, † vóór 1822.
f. Klara Labee, geb. Ameide 1815.
g. Klaas Labee, geb. Ameide 1822.
h. Jasper Labee, geb. Ameide 30 juli 1825,7 † ald. 26 febr. 1892.37

 

24. Cornelis Pietersz Wor, geb. Bleskensgraaf 12 jan. 1766, † ald. 14 juni 1834,41 tr. 1e Bleskensgraaf 10 nov. 179222 Maria Bisschop, ged. Sliedrecht 7 nov. 1762,22 † Bleskensgraaf 14 febr. 1799,36 dr. van Adriaan Pietersz en Magdalena Joostdr Prins (zie 110,a); tr. 2e Bleskensgraaf 3 april 180122
25. Cornelia Spek, ged. Bleskensgraaf 29 nov. 1772, † ald. 9 mei 1835.
Uit dit huwelijk:
a. Lena Cornelisdr Wor, geb. Bleskensgraaf 19 febr. 1802.41
b. Teunis Cornelisz, zie 12.
c. Neeltje Cornelisdr Wor, geb. Bleskensgraaf 24 febr. 1808,55 † ald. 24 febr. 1866,55 tr. Bleskensgraaf 5 dec. 18337 Willem Vlot, geb. Molenaarsgraaf omstr. 1809, † vóór 1909.
d. Hendrik Wor, geb. Bleskensgraaf 15 febr. 1812,41 † ald. 14 juli 1829.41
e. Jasper Wor, geb. Bleskensgraaf 21 nov. 1818,56vóór 1867, tr. Brandwijk 14 maart 18397 Lena de Vromen, geb. Brandwijk 1 sept. 1821;56 zij hertr. Brandwijk 5 juli 186756 Evert Uiterdijk.
f. Lena Wor, geb. Bleskensgraaf? mei 1822,41 † Bleskensgraaf 5 febr. 1823.41

 

26. Kommer Leendertsz Nederlof, geb. Sliedrecht 11 mei 1779, arbeider 1801, † Sliedrecht 1 aug. 1858, tr. Sliedrecht 2 okt. 180122
27. Neeltje Meesdr van der Graaf, geb. Sliedrecht 24 dec. 1783, † 19 juli 1866.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Nederlof, geb. 1802, † 1864.
b. Adriana Kommersdr, zie 13.
c. Leendert Kommersz Nederlof, geb. 1805, † 1871.
d. Joostje Nederlof, geb. 1807, † 1808.
e. Joostje Nederlof, geb. 1808, † 1811.
f. Teuntje Nederlof, geb. 1809, † 1811.
g. Teuntje Nederlof, geb. 1811, † 1892.
h. Joosje Nederlof, geb. 1814, † 1894.
i. Mees Kommersz Nederlof, geb. 1816, † 1894.
j. Jacob Nederlof, geb. 1818, † 1908.
k. Pieter Nederlof, geb. 1820, † 1823.
l. Aaltje Nederlof, geb. 1822, † 1907.
m. Pietertje Nederlof, geb. Sliedrecht 12 april 1823,37 † ald. 1824.37
n. Pietertje Nederlof, geb. 1825, † 1894.
o. Adrianus Nederlof, geb. 1827, † 1827.

 

28. Jacob Nanningsz van Genderen, geb. Sliedrecht 7 dec. 1791,36 sappeur -1834,11 † Breskens 10 maart 1834,36 tr. Sliedrecht 27 april 18157
29. Krijntje Jansdr Veen, geb. Sliedrecht 21 mei 1787,36 † ald. 7 jan. 1870.36

 

30. Pieter Arijnsz Bakker, geb. Sliedrecht 11 jan. 1782, † ald. 27 febr. 1860,57 tr. Texel 26 febr. 181558
31. Dieuwertje Teunis van der Starre, geb. Oudeschild,Texel 4 febr. 1792,58 † Sliedrecht 19 juli 1859.57
Uit dit huwelijk:
a. Fijgje Bakker, geb. Sliedrecht 12 jan. 1817, † ald. 5 mei 1881,36 tr.59 NN Stuij.
b. Teunis Bakker, geb. Sliedrecht 19 nov. 1818.
c. Annigje, zie 15.
d. Hendriksje Bakker, geb. Sliedrecht 10 febr. 1822, † 1883,59 tr.59 NN Boogaard.
e. Klaasje Bakker, geb. Sliedrecht 9 nov. 1823,36 † ald. 11 nov. 1879,36 tr.59 NN Nederlof.
f. Arjaantje Bakker, geb. Sliedrecht 22 sept. 1826, † ald. 20 juli 1849,37 tr.59 NN van Golen.
g. Arie Bakker, geb. Sliedrecht 9 okt. 1829, † Hendrik Ido Ambacht 1908.59
h. Wilhelmina Bakker, geb. Sliedrecht 21 juli 1832, † ald. 1867,59 tr.59 NN Boer.
i. Aartje Bakker, geb. Sliedrecht 25 jan. 1835, † ald. 1858,59 tr.59 NN Kop.
 

Generatie VI

32. Cornelis van Middelkoop, ged. Papendrecht 28 febr. 1734,45 † ald. aug. 1783,48 tr. 1e Kralingen 27 mei 176517 Sara van Vliet, geb. Kralingen,28 ged. Kralingen 17 juli 1729,28vóór 1776, dr. van Leendert en Teuntje de Visscher; tr. 2e Alblasserdam 20 okt. 177660
33. Aagje Bastiaans Bakker, ged. Gouderak 9 mei 1745,36 † Alblasserdam 1 mei 1794.28
Uit dit huwelijk:
a. NN NN, geb. na 1776.
b. Theunis, zie 16.
c. Klaas van Middelkoop, ged. Alblasserdam 11 april 1784.9
d. Cornelia van Middelkoop, geb. Alblasserdam?, ged. Alblasserdam 1 mei 1788.9

 

34. Pleun Wouterszn Vermeulen, ged. Sliedrecht 9 okt. 1746,61 scheepmaker,62 † Sliedrecht 30 okt. 1814, tr. Sliedrecht (kerkelijk 12 mei 1775)
35. Bastiaantje Pleunsdr de Borst, ged. Papendrecht 3 jan. 1751 (get. Grietje van der Zijden),62 † Sliedrecht 5 april 1794.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth Vermeulen, geb. 1776, † 1843.
b. Pleun Pleunsz Vermeulen, geb. 1778.
c. Wouter Pleunszn Vermeulen, geb. 1782.
d. Jannigje Pleunsdr, zie 17.
e. Geertje Vermeulen, geb. 1785, † 1850.

 

36. Machiel Kolders, ged. Willemstad 21 april 1737,51 † Fijnaart 5 jan. 1819, tr. Willemstad 21 april 177151
37. Lijntje Hendriks Korendijk, ged. Fijnaart en Heijningen 25 maart 1753,51 † Fijnaart 6 juli 1816.51
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Kolders, ged. Willemstad 18 nov. 1772.51
b. NN Kolders, levenloos kind, geb. Willemstad 30 nov. 1772.63
c. Hendrik Michielsz Kolders, ged. Willemstad 28 aug. 1774, † 1 febr. 1838,64 tr. Fijnaart en Heijningen 2 nov. 180065 Geertje Jansd Burgers, geb. Heijningen, Moerdijk 20 dec. 1780, ged. Fijnaart 31 dec. 1780, † Willemstad omstr. 1811, dr. van Jan en Janneke Maris.
d. Jan Machiel, zie 18.
e. Joannes Kolders, ged. Willemstad 5 febr. 1777.51
f. Arij Kolders, ged. Willemstad 14 maart 1779,51vóór 1780.
g. NN Kolders, levenloos kind, geb. Willemstad 25 maart 1780.63
h. Arij Kolders, ged. Willemstad 4 mei 1780,51vóór 1782.
i. NN Kolders, levenloos kind, geb. Willemstad 7 dec. 1780.63
j. Arij Kolders,66 ged. Fijnaart en Heijningen 20 jan. 1782,51 begr. ald. 25 jan. 1782.67
k. Tanneke Machielsdr Kolders, geb. Fijnaart 6 juni 1784,68 ged. Fijnaart en Heijningen 13 juni 1784,69 † Fijnaart 14 sept. 1823, tr. Fijnaart en Heijningen 18 febr. 181067 Adrianus Duyvelaar, geb. Tholen 1787,68 † Fijnaart 20 sept. 1854,68 zn. van Daniël en Clasijna de Schotsman; hij hertr. 18 nov. 182468 Maria Hendriksdr Buscher en tr. 3e 20 sept. 183268 Teuna Hendriksdr Lokers.

 

38. Adam Janz Lucas, ged. Fijnaart 19 febr. 1747,36 † ald. 7 jan. 1819,70 tr. Fijnaart 7 juni 177636
39. Elizabeth Bastiaansdr van Bezoijen, geb. Fijnaart 1750,711819.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Lucas, geb. Fijnaart 1777.71
b. Maria Lucas, geb. Fijnaart 1777.71
c. Jaapje Lucas, geb. Fijnaart 1779.71
d. Bastiaantje Adamse, zie 19.
e. Adriana Lucas, geb. Fijnaart 1783.71
f. Aart Lucas, geb. Fijnaart 1786.71
g. Jezijntje Lucas, geb. Fijnaart 1789.71
h. Anna Lucas, geb. Fijnaart 1791.71
i. Anna Lucas, geb. Fijnaart 1794.71

 

40. Heijndrik Arienszn de Jager, geb. 1745, ged. Sliedrecht 12 sept. 1745,22 begr. ald. 22 dec. 1798, tr. Sliedrecht 22 febr. 177022
41. Annigje Pietersdr Bons, ged. Sliedrecht 28 april 1748,22 begr. ald. 12 maart 1804.
Uit dit huwelijk:
a. Arie Hendriksz, zie 20.
b. Pieter de Jager, geb. 1772, ged. Sliedrecht 25 maart 1772.
c. Krijntje de Jager, ged. Sliedrecht 12 okt. 1772.
d. Neeltje de Jager, geb. 1778, ged. Sliedrecht 17 jan. 1778.
e. Abran de Jager, geb. 1779, ged. Sliedrecht 18 febr. 1779.
f. Neeltje de Jager, geb. 1783, ged. Sliedrecht 27 april 1783.
g. Neeltie de Jager, geb. omstr. 1786, ged. Sliedrecht 1 jan. 1786.
h. Hendrik de Jager, geb. 1789, ged. Sliedrecht 27 mei 1789.
i. Jannigje de Jager, geb. 1793, ged. Sliedrecht 25 febr. 1793.

 

42. Johannes Cornelisz Dekker, geb. Lekkerkerk 20 sept. 1738, tr. Lekkerkerk 29 mei 176372
43. Theuntie Jansd de Jong, geb. Lekkerkerk 1 jan. 1736,22 † ald. 13 aug. 1782.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Dekker, geb. Lekkerkerk 8 jan. 1764, † ald. 24 jan. 1764.
b. Cornelis Dekker, geb. Lekkerkerk 17 nov. 1765, tr. Lekkerkerk 16 sept. 179822 Annigje Vervooren, geb. Lekkerkerk 9 febr. 1763.
c. Ariaantje Dekker, geb. Lekkerkerk 1 nov. 1772.
d. Geertje, zie 21.

 

44. Claas Cornelisz Labee, ged. Groot Ammers 2 maart 1735, † Ameide 18 maart 1813,36 tr. 1e Brandwijk 24 dec. 175773 Pietertje Heikoop, geb. Gijbeland vóór 1739, † vóór 1768; tr. 2e 14 aug. 176838
45. Johanna Gijsbertsdr Rots, geb. Ameide 1734.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbert Klaas Labee, geb. 1769, ged. Ameide 15 april 1769, † vóór 1770.
b. Gijsbert Klaas Labee, geb. 1770, ged. Ameide 20 mei 1770.
c. Klaas Klaas Labee, geb. 1771, ged. Ameide 8 sept. 1771.
d. Gijsbertje Klaas Labee, geb. 1774, ged. Ameide 30 nov. 1774.
e. Cornelis Claaszn, zie 22.

 

46. Jasper Pieters Bouman, ged. Ameide 30 juni 1745,52 † ald. 17 juli 1815,52 tr. Ameide 28 febr. 177922
47. Bergetta Margaretha Groenevelt, geb. Ameide omstr. 1755,22 † ald. 21 maart 1817.52
Uit dit huwelijk:
a. Marrigje Bouwman, geb. 1779, ged. Ameide 8 okt. 1779.54
b. Hanna Bouwman, geb. 1780, ged. Ameide 15 okt. 1780 (get. Hanna van den Dool).54
c. Marrigje Bouwman, geb. 1782, ged. Ameide 14 april 1782 (get. Hanna van den Dool).54
d. Daniël Bouwman, geb. 1784, ged. Ameide 25 jan. 1784 (get. Hanna van den Dool).54
e. Joanna, zie 23.
f. Jan Bouwman, geb. 1789, ged. Ameide 1 maart 1789 (get. Hanna van den Dool).54

 

48. Pieter Cornelisse Wor, ged. Bleskensgraaf 14 okt. 1742,74 † ald. 5 febr. 1801, tr. 2e Bleskensgraaf omstr. 1785 NN NN; tr. 1e Bleskensgraaf 13 mei 176475
49. Neeltje Jaspers Wapperom, geb. Bleskensgraaf aug. 1740, † ald. 16 april 1834.74

 

50. Teunis Aartsz Speksnijder, geb. Nieuwpoort 1 febr. 1739,42 † Bleskensgraaf 5 nov. 1811, tr. Bleskensgraaf 17 febr. 176576
51. Lena Teunisdr Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 3 maart 1736, † ald. 22 jan. 1810.

 

52. Leendert Kommersz Nederlof, geb. Sliedrecht 7 jan. 1739, † ald. 12 aug. 1811, tr. 1e 14 juni 176977 Marrigje Thomasdr Liefhebber; tr. 2e Sliedrecht-Niemansvriend 25 sept. 177819
53. Teuntje Abrahamsdr Langerman, geb. Neder-Slingeland, Peursum 23 mei 1751,36 † Sliedrecht 8 dec. 1823.77
Uit dit huwelijk:
a. Kommer Leendertsz, zie 26.
b. Abraham Leendertszn Nederlof, geb. 1780,781835.78
c. Marinus Leendertszn Nederlof, geb. 1782,781860.78
d. Jacob Nederlof, geb. Sliedrecht 1783.19
e. Annigje Nederlof, geb. Sliedrecht 1786.19
f. Adriaan Nederlof, geb. 1794,781794.78
g. Teunis Nederlof, geb. 1794,781794.78
h. Leendert Nederlof, geb. 1794,781794.78

 

54. Mees Willemszn van der Graaf, ged. Sliedrecht 19 sept. 1745,57 † ald. 7 juni 1831,57 tr. 2e Sliedrecht 11 aug. 178757 Pietertje Zuiderhoek, geb. 1749,57 † Sliedrecht 6 april 1810;57 tr. 1e Sliedrecht 15 april 176857
55. Grietje Joostdr Prins, geb. Sliedrecht 19 jan. 1744, † ald. 19 mei 1786.57

 

56. Nanning Laurensz van Genderen, geb. Sliedrecht 30 jan. 1756, † Heukelum 27 juli 1814, tr. Sliedrecht 30 juli 178422
57. Ariaantje Vermeulen, geb. Sliedrecht? 1760.22
Uit dit huwelijk:
a. Jokkemijntje van Genderen, geb. Sliedrecht 23 maart 1785,36 begr. ald. 1 juli 1791.36
b. Cornelia van Genderen, geb. Sliedrecht 27 febr. 1787,36 † ald. vóór 23 maart 1787.36
c. Cornelia van Genderen, geb. Sliedrecht 23 maart 1787,5 † ald. 24 okt. 1859,36 tr. Sliedrecht 31 dec. 18127 Cornelis Muijen, geb. Oud-Alblas 9 okt. 1787,36 † ald. 25 dec. 1829.36
d. Bart van Genderen, geb. Sliedrecht 29 sept. 1788,36 † ald. 17 dec. 1788.36
e. Bart van Genderen, geb. Sliedrecht 29 juli 1790,36 † ald. 12 aug. 1790.36
f. Jacob Nanningsz, zie 28.
g. Wouter van Genderen, geb. Sliedrecht 18 nov. 1794,36 † ald. 29 okt. 1838,36 tr. Sliedrecht 3 maart 18257 Geertrui Boer, geb. Sliedrecht omstr. 1800.5
h. Marrigje van Genderen, geb. Sliedrecht 13 sept. 1797, tr. 1e Alblasserdam 7 aug. 18207 Poulus Mulder, geb. Heusden 1756, † Alblasserdam? vóór 1826; tr. 2e Alblasserdam 3 juni 18267 Teunis de Bruijn, geb. Nieuw-Lekkerland 1 nov. 1801, † Alblasserdam?.
i. Arij van Genderen, geb. Sliedrecht 15 sept. 1801,36 † ald. 31 okt. 1807.36
j. Nanning van Genderen, geb. Sliedrecht 15 jan. 1807,36 † ald. 3 maart 1807.36

 

58. Jan Ariensz Veen, ged. Sliedrecht 20 dec. 1750,79 †,79 begr. Sliedrecht 24 dec. 1808,79 kreeg rel.
59. Willemijntje Baartsdr van Rees, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 14 dec. 1760,79 begr. ald. 11 aug. 1826.80
Uit deze relatie:
a. Krijntje Jansdr, zie 29.
b. Geertje Veen, geb. Sliedrecht 1 juni 1789,79 † ald. 13 juni 1844.37
c. Arie Veen, geb. 1791,361837.36
d. Bartje Jansdr Veen, geb. Sliedrecht,81 ged. Sliedrecht 4 maart 1800,36 † ald. 24 febr. 1866,36 tr. Sliedrecht 5 febr. 182436 Leendert Cornelisz Stabij, geb. Sliedrecht 7 okt. 1776,36 † ald. 10 aug. 1824.36

 

60. Arij Pietersz Bakker, geb. Giessendam 2 sept. 1746, ged. Hardinxveld 4 sept. 1746, † Sliedrecht 13 april 1789, tr. Giessendam 21 okt. 177282
61. Fijgje Gijsbertsdr van den Heuvel, ged. Sliedrecht 18 febr. 1739,83 † ald. 30 nov. 1797.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikje Ariensd Bakker, geb. Sliedrecht 7 dec. 1773, † Strijen Sas 13 april 1798.
b. Aartje Arijsdr Bakker, geb. Sliedrecht 8 jan. 1777,37 winkelierster,36 † Sliedrecht 10 jan. 1862,37 tr. 1e 180236 Cornelis Ariense Guijs, geb. Sliedrecht 6 dec. 1733,37 † ald. 2 dec. 1819,37 wedr. van 1e Ariaantje Willems Klein en 2e Jannigje Jooste Prins; tr. 2e 182036 Pieter Pietersz Lugterhof, geb. Sliedrecht 6 dec. 1771,36 † ald. 2 dec. 1832.36
c. Pietertje Ariensdr Bakker, geb. Sliedrecht? na 1777.
d. Pieter Arijnsz, zie 30.

 

62. Teunis Willemsz van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 6 aug. 1752, loodsschipper 1770-1800,58 † Oudeschild Texel 18 aug. 1824,58 tr. Oudeschild Texel 24 mei 179058
63. Antje Pieters Bakker, geb. Texel 1752, ged. Oudeschild Texel 10 jan. 1752,84 † Texel 24 juli 1814.
 

Generatie VII

64. Teunis Cornelisse van Middelkoop, geb. Papendrecht,85 ged. Lexmond 11 okt. 1705,28 † Papendrecht? na 1747, tr. Giessendam 31 dec. 172945
65. Jannigje Philipse Brouwer, ged. Giessen-Oudekerk 3 mei 1705,9 † Papendrecht na 20 febr. 1760.86
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis van Middelkoop, ged. Papendrecht 1 okt. 1730,45 † ald. 28 febr. 1734.37
b. Annigje van Middelkoop, ged. Papendrecht 23 maart 1732,45 tr. Papendrecht 31 mei 176187 Pieter Bestenbreurtje, ged. Strijen 6 febr. 1732,87 tuinder 1763-,21 zn. van Adrianus Willems en Jobje van Noyen; hij hertr. Papendrecht omstr. 177988 Pieternella Verhoef.
c. Cornelis, zie 32.
d. Kundertje Teunissen van Middelkoop,89 ged. Papendrecht 15 jan. 1736,45 † ald. 10 juni 1799,90 tr.91 Leendert Bastiaanse Broer, ged. Papendrecht 27 nov. 1727,90 † ald. 30 april 1802,90 zn. van Bastiaan Leendertsz en Ariaantje Teunisdr Stok.
e. Lijsbeth van Middelkoop, ged. Papendrecht 3 april 1738.45
f. Philippus van Middelkoop, geb. Papendrecht 12 nov. 1739,22 † Dordrecht vóór 1804, tr. 1e Zwijndrecht omstr. 175922 Cornelia Schorteldoek, ged. Zwijndrecht 14 sept. 1738,22 † Dordrecht? na 22 sept. 1822, dr. van Willem en Lijsbeth van der Haas; tr. 2e Papendrecht omstr. 176222 Jannigje Bestebreur, geb. Papendrecht 1739,22 dr. van Adrianus Willems Bestenbreurtje en Jobje van Noyen.
g. Teunis van Middelkoop, geb. Papendrecht omstr. 1740.
h. Arij Teunisz van Middelkoop, ged. Papendrecht 8 nov. 1744, † Dordrecht na 1800,92 tr. Papendrecht 11 sept. 177493 Sophia Schorteldoek, ged. Papendrecht 22 sept. 1743,22 dr. van Willem en Lijsbeth van der Haas.
i. Neeltje van Middelkoop, ged. Papendrecht 26 maart 1747,45 tr. Noordeloos 26 aug. 178194 Hendrik Rietveld, ged. Noordeloos 19 april 1750,35 † ald. 21 febr. 1824,36 zn. van Jacob Pleune en Metje Hendriks van Beusekom.

 

66. Bastiaan Huijbertsz Bakker, ged. Nieuw-Lekkerland 6 dec. 1685,37 † Berkenwoude? na 1745, tr. 1e 171337 Aagje van der Weijde, geb. omstr. 1691,37omstr. 1742;37 tr. 2e Berkenwoude 17 maart 174322
67. Willemijntje Janse Verheul, ged. Berkenwoude 11 maart 1716.95
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bastiaansz Bakker, ged. Gouderak 26 jan. 1744.37
b. Aagje Bastiaans, zie 33.

 

68. Wouter Pleunszn Vermeulen, geb. Sliedrecht? omstr. 1720,96 † Sliedrecht 22 juli 1793,36 tr. omstr. 174096
69. Lijsbeth Gielsdr de Haas, geb. 1727, ged. Sliedrecht 26 jan. 1727, † ald. 15 juni 1795.

 

70. Pleun Arienszn de Borst, ged. Papendrecht 26 april 1716 (get. Guijb Ariensen, Cornelis Pleunen Klock en Annechien Cornelisse),62 tr. 1e Neeltje Both, geb. omstr. 1700, † omstr. 1746; tr. 2e62 (kerkelijk Papendrecht 5 aug. 1747)62
71. Jannigje Roelantsdr van der Zijden, ged. Sliedrecht 1 jan. 1719 (get. Ariaantje Claasse Daalder),62vóór 1815.
Uit dit huwelijk:
a. Roelant de Borst, ged. Papendrecht 29 sept. 1748 (get. Merrichje van der Zijden),2224 juni 1750.22
b. Bastiaantje Pleunsdr, zie 35.
c. Geertrui de Borst, ged. Papendrecht 14 juli 1754 (get. Pietertje van der Zijden),62 † Papendrecht en Matena 9 febr. 1822, tr. Papendrecht omstr. 178097 Adriaan Joostz Hofwegen, ged. Papendrecht 9 dec. 1753, † ald. 11 mei 1815.
d. Maayke de Borst, ged. Papendrecht 21 nov. 1756 (get. Merrichje van der Zijden).62
e. Leigje de Borst, ged. Papendrecht 7 aug. 1760 (get. Pietertje van der Zijden).62

 

72. Hendrik Kolder, ged. Willemstad 3 april 1707 (get. Martijntie van Maas),22 tr. Willemstad 31 mei 173322
73. Johanna Jans van Gorkum, geb. vóór 1713.51
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia kolder, geb. Willemstad, ged. Willemstad 16 mei 1734 (get. Joh. Kolders).51
b. Johannis Kolders, ged. Willemstad 29 febr. 1736.51
c. Machiel, zie 36.
d. Johanna Kolder, ged. Willemstad 7 jan. 1739.51

 

74. Hendrik Ariesz Koorndijk, geb. Willemstad 1718, tr. 1742
75. Tanna Govertsd Bierens, geb. 1715, tr. 2e (ondertr. Willemstad 3 maart) 174251 Gerrit de Sout, † vóór 1742.
Uit dit huwelijk:
a. Emmeke Korendijk, ged. Steenbergen 21 juli 1743,37 † Fijnaart 7 nov. 1765,37 tr. vóór 1764 Hendrik Stoffelsz Maliepaard, ged. Klundert 29 okt. 1741, † Fijnaart 19 juni 1792.
b. Lijntje Hendriks, zie 37.

 

76. Johannes Dingemanz Lucas, geb. Lage Zwaluwe 27 jan. 1714,98 ged. Zwaluwe 27 jan. 1715,70 tr. Zwaluwe 7 juli 174370
77. Jaapje Adamsdr van Toorn, ged. Zwaluwe 12 febr. 1719,70 † ald. 21 april 1801.70
Uit dit huwelijk:
a. Adam Janz, zie 38.
b. Cornelis Lucas, geb. Fijnaart 1748, † ald. 1825.
c. Aart Lucas, geb. Fijnaart 1751.
d. Pieter Lucas, geb. Fijnaart 1753.
e. Neeltje Lucas, ged. Fijnaart 3 okt. 1756,36 † Zwaluwe 8 dec. 1788.36
f. Martijntje Lucas, ged. Fijnaart 2 dec. 1759,36 † Wieldrecht 5 jan. 1849.36
g. Dirk Lucas, ged. Fijnaart 8 april 1764,36 † Zwaluwe 29 jan. 1848.36

 

78. Bastiaan Boudewijnse van Besoijen, geb. Andel 1723,71 watermolenaar,99 † Klundert 1780,99 tr. (kerkelijk Klundert 12 april)99 1751100
79. Marie Hendriksdr Boelhouwer, geb. Blommendaal 20 april 1730,99 ged. Klundert 20 april 1730,101 onbekend,99 † Klundert 17 febr. 1809.101

 

80. Arien de Jager, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 23 aug. 1705, begr. ald. 31 mei 1787, tr. Sliedrecht omstr. 173922
81. Neeltje Abrahamsdr Sereth, geb. Sliedrecht 1715, begr. ald. 29 aug. 1786.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik de Jager, geb. 1740, ged. Sliedrecht 27 maart 1740, † vóór 1745.
b. Pietertje de Jager, geb. Sliedrecht 18 maart 1742,102 † ald. 16 mei 1816, tr. Hardingsveld 17 april 1764102 Hendrik Klaasz Dubbeldam, geb. Ammerstol 30 april 1736,102 † Sliedrecht na 1785,102 zn. van Klaas Hendriksz en Anna Ariense Boode.
c. Jannigje de Jager, geb. 1743, ged. Sliedrecht 29 sept. 1743.
d. Heijndrik Arienszn, zie 40.
e. Pieternella de Jager, geb. 1748, ged. Sliedrecht 4 febr. 1748.
f. Abraham de Jager, geb. 1750, ged. Sliedrecht 28 jan. 1750.

 

82. Pieter Pietersz Bons, ged. Giessen-Nieuwkerk 17 nov. 1720,36 † Sliedrecht 22 mei 1797,22 tr. Sliedrecht 17 juni 174722
83. Krijntje Classes Guis, ged. Sliedrecht 11 febr. 1725,36 begr. ald. 2 sept. 1751.36
Uit dit huwelijk:
a. Annigje Pietersdr, zie 41.
b. Klaas Pieterse Bons, geb. Sliedrecht 18 jan. 1750,22 † ald. 25 febr. 1794,22 tr. Sliedrecht 25 sept. 177836 Neeltie Bot Both, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 19 nov. 1752,22 † ald. 9 sept. 1818.

 

84. Cornelis Jacob Dekker, geb. Alblas 2 okt. 1689,22 kreeg rel.
85. Ariaantje Gouwens, ged. Lekkerkerk 29 maart 1697,22 † ald. 28 juni 1764.22

 

86. Jan Maarten de Jong, geb. Lekkerkerk omstr. 1703,72 † ald. 11 sept. 1776,22 tr. Krimpen a/d Lek 30 dec. 173172
87. Geertie Michielse Mouret, geb. Krimpen a/d Lek 1703,103 † Lekkerkerk 14 sept. 1777.22
Uit dit huwelijk:
a. Ariaantje Jansd de Jong, geb. Lekkerkerk sept. 1732.
b. Claes de Jongh, geb. Lekkerkerk? omstr. 1734.
c. Theuntie Jansd, zie 43.
d. Maarten Jansz de Jong, geb. Lekkerkerk 1738.
e. Michiel Jansz de Jong, geb. Lekkerkerk 1740.
f. Anna Jansd de Jong, geb. Lekkerkerk maart 1745.

 

88. Cornelis Claeszn Labee, geb. Goudriaan 1691, tr. Goudriaan 11 dec. 171873 (kerkelijk omstr. 1716)38
89. Grietje Jansdr Verkerk, geb. Graveland omstr. 1697, ged. Groot Ammers 6 jan. 1697.

 

90. Gijsbert Rots (Rothuijs), geb. Bocholt 12 maart 1704,104vóór 1759, tr. Ameide 18 mei 173073
91. Gerbregt van der Ham, geb. Ameide? 1703, ged. Ameide 21 okt. 1703,105 tr. 2e (ondertr. 21 april) 1759104 Herman Mierdink, geb. vóór 1739.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Gijsbertsdr, zie 45.
b. Hendrik Rots, geb. Ameide 1739, † ald. 15 jan. 1810.

 

92. Pieter Jaspers Bouman, geb. Langerak omstr. 1710,52 † Ameide 28 sept. 1782,36 tr. Ameide 15 nov. 174452
93. Marrigje den Buurman, ged. Ameide 5 mei 1709.22
Uit dit huwelijk:
a. Jasper Pieters, zie 46.
b. Cornelis Pieters Bouman, geb. 1746,52vóór 1756.
c. Aagje Pieters Bouman, geb. 1750,52vóór 1751.
d. Aagje Pieters Bouman, geb. 1751.52
e. Cornelis Pieters Bouman, geb. 1756.52

 

94. Daniel Groenevelt, ged. Schoonhoven 10 juli 1731, tr. Schoonhoven 20 dec. 175222
95. Johanna van den Dool, ged. Schoonhoven 11 nov. 1734,22 † Ameide 15 aug. 1797.36

 

96. Cornelis Pieters Wor, geb. Bleskensgraaf omstr. 1705, tr. Bleskensgraaf 17 juni 172642
97. Marrigje Jans van den Bergh, geb. Bleskensgraaf omstr. juni 1704.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Cornelisse Wor, geb. Bleskensgraaf aug. 1739, † vóór 1742.
b. Pieter Cornelisse, zie 48.

 

98. Jasper Cornelisz Wapperom, geb. Brandwijk 1698, kreeg rel.
99. Arijaentje Jansdr Decker, geb. Giessendam? vóór 1714.
Uit deze relatie:
a. Cornelis Jasperse Wapperom, geb. 1735.75
b. Lena Jaspers Wapperom, geb. Sliedrecht 1739,75 † ald. 8 juli 1796.37
c. Neeltje Jaspers, zie 49.
d. Jannigje Jaspers Wapperom, geb. 1744.75
e. Marie Wapperom, geb. 1749.75

 

100. Aart Gijsbertse Speksnijder, geb. Ammers Graveland 2 nov. 1704, † ald. aug. 1761, tr. 2e Ammers Graveland 176136 Ariaantje den Toom, geb. 1710; tr. 1e Ammers Graveland 23 maart 173836
101. Willempje Teunisse Speksnijder, geb. Ammers Graveland 18 maart 1714.
Uit dit huwelijk:
a. Metjie Speksnijder, geb. Nieuwpoort 1739.36
b. Teunis Aartsz, zie 50.
c. Gijsbert Speksnijder, geb. Nieuwpoort 1741.36
d. Metje Speksnijder, geb. Nieuwpoort 1744.36

 

102. Teunis Cornelisz Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1709,76 tr. Giessen-Oudekerk? (ondertr. Wijngaarden 18 febr.)106 1735
103. Hendrikje Cornelisdr de Gelder, geb. Giessen-Oudekerk omstr. 1709, † Bleskensgraaf 23 nov. 1780.
Uit dit huwelijk:
a. Lena Teunisdr, zie 51.
b. Cornelis Aaldijk, geb. 1737,76 † Bleskensgraaf omstr. 1737.76
c. Cornelis Aaldijk, geb. 1738,76 † Bleskensgraaf omstr. 1739.76
d. Hilligje Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1739,76 †,76 tr. Bleskensgraaf 25 dec. 176976 Claes Jansz Boer, geb. Bleskensgraaf omstr. 1749,76 † ald..76
e. Jan Teunisze Aaldijk, geb. NL vóór 1740, † Bleskensgraaf 10 maart 1782,76 tr. Bleskensgraaf 10 maart 178276 Willempje Aartsze Vink.
f. Cornelis Aaldijk, geb. 1741,76 † Streefkerk omstr. 1741.76
g. Cornelis Aaldijk, ged. Bleskensgraaf 11 mei 1742,36 † ald. vóór 1747.
h. Maijken Teunisdr Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1745,76omstr. 1784,76 tr. Bleskensgraaf 3 mei 177476 Cornelis Adriaansz Stuij, ged. Wijngaarden 9 sept. 1742,36 schoenmaker 1774,106 ouderling 1781-1783,106omstr. 1788,76 zn. van Adriaan Cornelis en Adriana Dirks van den Berg.
i. Cornelis Aaldijk, geb. 1747,76 ged. Bleskensgraaf 2 maart 1747, tr. 1e Bleskensgraaf 2 maart 177476 Marrigje Dirks Vlot, ged. Bleskensgraaf 26 jan. 1747,36 † ald. 26 april 1780,36 dr. van Dirk Willemszn en Heijltje Cornelisse Nieuwpoort; tr. 2e Bleskensgraaf 29 nov. 178176 Cornelia Jops van Gent, geb. 1757,76 † Bleskensgraaf.76
j. Huybert Aaldijk, geb. Bleskensgraaf? 1747.76

 

104. Kommer Jansz Nederlof, ged. Sliedrecht 27 sept. 1705,107 † ald. 23 nov. 1769, tr. Sliedrecht omstr. 173037
105. Annigje Bastiaansdr de Jong, † Sliedrecht 10 febr. 1770.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Nederlof, geb. 1731, † vóór 1831.
b. Jannigje Nederlof, geb. 1732, † vóór 1832.
c. Bastiaan Nederlof, geb. 1734, † omstr. 1794.
d. Pieter Nederlof, geb. Sliedrecht 1735,36 † ald. 5 febr. 1819.36
e. Joost Nederlof, geb. Sliedrecht 14 juli 1737,36 † ald. 30 aug. 1808.36
f. Leendert Kommersz, zie 52.
g. Johannis Nederlof, geb. 1740, † vóór 1741.
h. Johannis Nederlof, geb. 1741, † 1777.

 

106. Abraham Langerman, geb. Sliedrecht 1725,22 † Leerbroek 1792, tr. Sliedrecht 175022
107. Adriana Tuijtel, geb. Wijngaarden 23 april 1730, † Sliedrecht 1792.
Uit dit huwelijk:
a. Teuntje Abrahamsdr, zie 53.
b. Barbara Langerman, ged. Leerbroek 3 aug. 1755,36 † Sliedrecht 12 jan. 1849,36 tr. Sliedrecht 20 maart 177836 Aart Aertsz Boer, ged. Sliedrecht 6 sept. 1739,36 † ald. 8 maart 1813,36 zn. van Aart Pietersz en Neeltje Jansdr van Wijngaarden.
c. Pieter Langerman, geb. Lexmond 24 sept. 1758.
d. Pietertje Langerman, geb. 9 sept. 1760.

 

108. Willem Meesz van der Graaf, ged. Sliedrecht 30 juli 1713,57 begr. ald. 8 juli 1790,57 kreeg rel.
109. Jannigje Ariensdr Kroon, ged. Sliedrecht 26 febr. 1716,57 † ald. 1743.36

 

110. Joost Adriansz Prins, ged. Sliedrecht 27 dec. 1705,57 begr. ald. 29 juli 1783,57 tr. Sliedrecht omstr. 174222
111. Aaltje Teunisdr Kroos, ged. Sliedrecht 28 okt. 1708, begr. ald. 27 nov. 1766.57
Uit dit huwelijk:
a. Magdalena Joostdr Prins, geb. Sliedrecht omstr. 1734, tr. Sliedrecht? omstr. 175542 Adriaan Pietersz Bisschop, geb. Sliedrecht 1732, zn. van Pieter Cornelisz (zie 446,b) en N.N. NN.
b. Grietje Joostdr, zie 55.

 

112. Lauwrens Pietersz van Genderen, geb. 1727, ged. Sliedrecht 29 juni 1727, tr. 2e Sliedrecht 28 april 1758108 Marijke Jansdr in ’t Veld, geb.? 1730; tr. 1e Sliedrecht? vóór 1751108
113. Jacomijntje Pietersdr Bloesem, ged. Sliedrecht 24 april 1729.

 

114. NN Vermeulen, geb. Sliedrecht? vóór 1740, kreeg rel.
115. N.N. NN, geb. vóór 1742.

 

116. Arien Jansz Veen, geb. Sliedrecht 1723, tr. Sliedrecht? 175080
117. Krijntje Bastiaansdr Decker, ged. Sliedrecht 17 febr. 1723,80 begr. ald. 11 maart 1805.80

 

118. Baart Abrahamsz van Rees, ged. Sliedrecht 3 okt. 1731,22 begr. ald. 19 dec. 1798,109 tr. Lage Zwaluwe 26 febr. 175722
119. Cornelia van Toorn, geb. Sliedrecht omstr. 1730.22
Uit dit huwelijk:
a. Geertje van Rees, geb. Sliedrecht 4 dec. 1758.
b. Willemijntje Baartsdr, zie 59.
c. Abram van Rees, geb. Sliedrecht 7 maart 1764, † Sliedrecht? vóór maart 1766.
d. Abram van Rees, geb. Sliedrecht 9 maart 1766.
e. Maria van Rees, geb. Sliedrecht 30 mei 1770.

 

120. Pieter Arijenz Bakker, ged. Giessen-Nieuwkerk 22 maart 1711,22 † Sliedrecht 16 maart 1785,59 tr. Hardingsveld? omstr. 174222
121. Aartje Huygensdr van den Heerik, geb. Giessendam omstr. 1718,22 † ald. 17 jan. 1785.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Pietersdr Bakker.
b. Grietje Pietersdr Bakker.
c. Arie Pietersz Bakker.
d. Huygje Pietersdr Bakker.
e. Huiggie Pietersdr Bakker.
f. Huigje Pietersdr Bakker.
g. Cornelis Pietersz Bakker.
h. Pieter Pietersz Bakker.
i. Arij Pietersz, zie 60.
j. Ariaantje Bakker, ged. Hardingsveld 7 nov. 1751,22omstr. 1752.22
k. Adriana Bakker, ged. Hardingsveld 25 maart 1753,22 tr. Giessen-Oudekerk 13 april 178122 Johannes Boon, ged. Arkel 15 juli 1753,22 zn. van Heime en Annetje Koster (Luijk).

 

122. Gijsbert van den Heuvel, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 2 aug. 1716, † ald. 9 april 1796,37 tr. Sliedrecht? omstr. 173883
123. Hendrikje Ariensdr Vervoorn, geb. Sliedrecht 1718.
Uit dit huwelijk:
a. Arie Gijsberts van den Heuvel, geb. 1739, ged. Sliedrecht 24 sept. 1741.83
b. Fijgje Gijsbertsdr, zie 61.
c. Johanna van den Heuvel, geb. 1744, ged. Sliedrecht 29 maart 1744.83
d. Jacob van den Heuvel, geb. Sliedrecht 1746, † vóór 1748.
e. Jacob van den Heuvel, geb. 1748, ged. Sliedrecht 17 nov. 1748.83

 

124. Willem Teunisz van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 20 febr. 1728, loods te Oudeschild,110na 1759, tr. vóór 1752
125. Dieuwertje van Dusschoten, geb. Texel 1727, ged. Oudeschild Texel 9 febr. 1727.111
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Willemsz, zie 62.
b. IJsbrand Willemsz van der Sterre, geb. 1753, † vóór 1755.
c. IJsbrand Willemsz van der Sterre, geb. 1755, † vóór 1759.
d. Antje Willems van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 31 juli 1757.
e. IJsbrand van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 4 nov. 1759.110

 

126. Pieter Gerritsz Bakker, geb. Texel omstr. 1722,22 tr. Texel omstr. 174922
127. Neeltje Jans Diepwaal, geb. Texel omstr. 1726.22
Uit dit huwelijk:
a. Impje Pieters Bakker, geb. Texel omstr. 1745,112 ged. Oosterend 22 dec. 1745,112 † ald. 26 aug. 1802,112 tr. Texel 1772112 Lammert Jacobs Bas, geb. 1748,112 † Oosterend 1809.112
b. Neeltje Pieters Bakker, geb. Texel 1751,113 † ald. 1790,114 tr. Texel 27 april 1783113 Geert Hillenius, geb. Schauerzijl 12 nov. 1747,113 ged. Kloosterburen 12 nov. 1747.113
c. Antje Pieters, zie 63.
 

Generatie VIII

128. Cornelis Geeritse van Middelkoop, geb. Lexmond juni 1675,115 vermeld Lidmaat 1724,116 † NL na 1 okt. 1730,28 tr. 1e vóór 1696 Ariaantje Ariens Knaap, geb. omstr. 1676;22 tr. 3e Lexmond 26 febr. 1713117 Geertie Pieters Buijt, geb. Goudriaan,117 † NL vóór 17 juni 1719;28 tr. 4e Lexmond 17 juni 171945 Lijsbet Maartens Stoeker, geb. Benschop vóór 1699,28 wed. van Pieter Janse Leckerkerker; tr. 2e Lexmond omstr. 170122
129. Annigje Ariensdr "de ’Boer’,115 ged. NL 8 febr. 1671,28 † ald. vóór 12 febr. 1713.28
Uit dit huwelijk:
a. Arien Middelkoop, ged. Lexmond 21 mei 1701 (get. Jorijntje Ariens de Boer),45vóór 26 april 1711.
b. Teunis Cornelisse, zie 64.
c. Johannes Middelkoop, ged. Lexmond 11 okt. 1705,22vóór 1707.
d. Jan Middelkoop, ged. Achthoven 20 nov. 1707.22
e. Volkje Middelkoop, ged. Lexmond 23 febr. 1710 (get. Metje Ariens de Boer).45
f. Arien Middelkoop, ged. Lexmond 21 mei 1711.

 

130. Philippus Michielse Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk omstr. 1660,86na 26 maart 1724,86 tr. Giessen-Oudkerk 30 nov. 169522
131. Cuinder Gijsbertdr de Jongh, ged. Giessen-Oudkerk 1670,22na 28 juni 1744.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Philipsdr Brouwer, ged. Giesendam 19 jan. 1697.22
b. Annigje Philipse Brouwer, geb. Wijngaarden omstr. 1698.22
c. Gijsbert Flipsz Brouwer,22 ged. Giesendam 5 dec. 1700,22 † Hardinxveld 3 mei 1758,36 tr.86 Heyltje Corsse Leenman, geb. vóór 1720.
d. Neeltje Philips Brouwer,22 ged. Giessen-Oudkerk 26 nov. 1702,86 † Papendrecht omstr. 1739, tr. Cornelis Aartse -.
e. Geertje Philipse Brouwer, geb. Oud-Alblas omstr. 1704,22 tr. Giessen-Nieuwkerk 15 dec. 172522 Hendrik Cornelisz van de Graaf, geb. Giessen-Nieuwkerk omstr. 1698.22
f. Jannigje Philipse, zie 65.
g. Gijsbert Philipsz Brouwer, ged. Giesendam 7 jan. 1708.
h. Cornelia Philipsdr Brouwer, ged. Giesendam 24 april 1712.
i. Bastiaantje Philipsdr Brouwer, ged. Giesendam 6 jan. 1715.

 

132. Huijbert Bakker, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1643,22 † Ridderkerk 30 nov. 1734,118 tr. 1e vóór 168722 Aagje Grasdijk, geb. Ridderkerk omstr. 1667; tr. 2e Ridderkerk 28 sept. 168722
133. Barbara Bakker, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1666.22

 

134. Jan Thijsz Verheul, geb. Ridderkerk omstr. 1697,22 tr. Berkenwoude 29 jan. 170836
135. Neeltje Dirksdr van der Graaf, ged. Bleskensgraaf 10 maart 1680.95
Uit dit huwelijk:
a. Thijs Jansz Verheul, geb. 1708, ged. Berkenwoude 5 aug. 1708.95
b. Mergie Verheul, geb. Berkenwoude 1709.
c. Marrigje Jans Verheul, geb. Berkenwoude 1712, † Bleskensgraaf 4 okt. 1779.
d. Trijntje Janse Verheul, geb. Berkenwoude omstr. 1715.95
e. Willemijntje Janse, zie 67.
f. Dirk Jansz Verheul, geb. Berkenwoude 1719.95
g. Arij Verheul, geb. na 1719.

 

136. Pleun Arienszn Vermeulen, geb. Alblasserdam, ged. Alblasserdam 20 april 1687.38

 

138. Ghiel Arienszn de Haas, geb. Sliedrecht? omstr. 1700,96 tr. Sliedrecht omstr. 1716107
139. Annigje Aartsdr Tuijtel, geb. Sliedrecht omstr. 1695.107

 

140. Arien Dirkszn de Borst, geb. 1670, ged. Wijngaarden 14 sept. 1670, tr. Papendrecht 12 juni 169838
141. Bastiaentje Ariensdr Knock, ged. Papendrecht 8 dec. 1675,36 † ald. 31 mei 1745.36
Uit dit huwelijk:
a. Arien Ariensz de Borst, geb. Papendrecht, ged. Papendrecht 29 juni 1704, tr. Papendrecht 7 febr. 173462 Merrichje van der Zijden (zie 142,b).
b. Pleun Arienszn, zie 70.

 

142. Roelant Ariensz van der Zijden, geb. Oud-Alblas? 1678, ged. Oud-Alblas 12 juni 1678 (get. Claes Claesz van der Zijde, Grietje Pleunen van Brandwijck en Pleun Roelsz van der Zijde),62 † ald. 1737, tr. Wijngaarden 11 sept. 170762
143. Geertje Claasdr Daelder, geb. Sliedrecht 1685, † ald. 28 okt. 1759.
Uit dit huwelijk:
a. Claas van der Zijden, geb. Sliedrecht 1708, tr. 1e (ondertr. Sliedrecht 21 febr.) 174962 Adriana Huygensdr van Esch, geb. 1715, ged. Groote Lindt 17 nov. 1715, dr. van Huijg Cornelisz en Jannetje Ariensdr van ’t Hof; tr. 2e Dubbeldam 6 april 176962 Leentje Ariens Stoocker, geb. Strijen 1705, † Wieldrecht 18 mei 1793.
b. Merrichje van der Zijden, geb. Sliedrecht 1710, tr. Papendrecht 7 febr. 173462 Arien Ariensz de Borst (zie 140,a).
c. Huibert van der Zijden, geb. Sliedrecht 1712.
d. Pietertje van der Zijden, geb. Sliedrecht 1714, † ald. 1715.
e. Pietertje van der Zijden, geb. Sliedrecht 1716.
f. Jannigje Roelantsdr, zie 71.
g. Sijchje van der Zijden, geb. Sliedrecht 1721, † Wieldrecht 6 sept. 1750, tr. Dubbeldam 16 juli 1744119 Hermen Jansz Snijders, geb. Dubbeldam 1720, begr. Wieldrecht 3 mei 1756, zn. van Jan Hermensz Snijder.
h. Grietje van der Zijden, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 21 febr. 1725 (get. Herbert Jansz van der Vlies en Claasje Ariens Donk), tr. Goudriaan 25 juli 1751119 Pieter Gorisz Kraaijenveld, geb. Sliedrecht, ged. Sliedrecht 27 mei 1725,62 zn. van Goris Pietersz en Hendrikje Ariensdr -.

 

144. Jörgh Michel Koller, geb. Canton van Zurigh vóór 1679, soldaat 1699,120 tr. Willemstad 8 maart 169922
145. Cornelia Jacobse Hemerijk, geb. Willemstad vóór 1679.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, zie 72.
b. Jacobus Kolder, ged. Willemstad 14 okt. 1714 (get. Aaltie van Maas).22

 

146. Jan van Gorkum, geb. NL vóór 1690.

 

148. Arie Joppe Korendijk, geb. Willemstad? vóór 1675, tr. Willemstad 28 mei 171251
149. Emmighje Andries Sneep, geb. ’s Gravendeel omstr. 1678, tr. 1e Willemstad 20 sept. 169949 Andries Dirkse Snijder, geb. Groot Comstrijen omstr. 1660, † vóór 1712, wedr. van Neeltje Claasdr van Waerde.
Uit dit huwelijk:
a. Lijntie Koorendijk, geb. Willemstad jan. 1713.
b. Kornelis Koorendijk, geb. Willemstad maart 1715.
c. Johanna Koorendijk, geb. Willemstad okt. 1716.
d. Hendrik Ariesz, zie 74.

 

150. Govert Bierens, geb. vóór 1695.

 

152. Dingeman Jansz Lucas, geb. Zwaluwe 16 aug. 1671, † ald. 21 okt. 1743, tr. Zwaluwe omstr. 169570
153. Martijntje Cornelisdr Botbijl, geb. Zwaluwe 1674.

 

154. Adam Aartz van Toorn, geb. vóór 1699, kreeg rel.
155. Neeltje Janse Aertsdr Luit, geb. vóór 1701.

 

156. Boudewijn van Besoijen, geb. Andel omstr. 1690,22 † ald. 1735,22 tr. 1e Andel? omstr. 171522 Pieternella Ottevanger, geb. Andel omstr. 1694, † Andel? vóór 1720; tr. 2e Andel 24 maart 172022
157. Josijna Sterkenburg, geb. Andel 1700.
Uit dit huwelijk:
a. Jacomijna van Besoijen, geb. Andel 1721.
b. Bastiaan Boudewijnse, zie 78.
c. Joost van Besoijen, geb. Andel 1726.
d. Boudewijn van Besoijen, geb. Andel 1730.
e. Arien van Besoijen, geb. Andel 1733.
f. Anthonie van Besoijen, geb. Andel 1735.

 

158. Hendrik Dirks Boelhouwer, geb. Heukelum? 1697, ged. Heukelum 24 maart 1697,121 kreeg rel.
159. Elisabeth Cornelisse Kint, geb. Sprang vóór 1700.121
Uit deze relatie:
a. Dirk Hendriks Boelhouwer, geb. Klundert? 1728, ged. Klundert 25 dec. 1728.121
b. Marie Hendriksdr, zie 79.

 

160. Hendrik Arienszn de Jager, geb. Sliedrecht omstr. 1680, † ald. nov. 1714,36 tr. Sliedrecht omstr. 170322
161. Pietertje Willemsdr ’t Hoen, geb. Sliedrecht omstr. 1680,22 † ald. vóór 1707.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Hendriksz de Jager, geb. Sliedrecht omstr. 1703,36 begr. ald. 12 febr. 1753.36
b. Arien, zie 80.

 

162. Abraham Claasz Sijrett, geb. Sliedrecht omstr. 1690,22 tr. Sliedrecht? omstr. 171422
163. Pietertje IJsbrants Visser, geb. Sliedrecht? omstr. 1692.22

 

164. Pieter Bons, geb. Sliedrecht? 1695,36 tr. Giessen-Nieuwkerk 3 maart 171536
165. Anna Cornelisse Vermeulen, geb. Giessen-Nieuwkerk? vóór 1697.36
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Pietersz, zie 82.
b. Cornelis Pietersz Bons, geb. Sliedrecht? vóór 1737.

 

166. Claas Guis, geb. Sliedrecht? vóór 1699.

 

168. Jacob Dekker, geb. Alblas? vóór 1669.

 

170. Dirk Pieter Gouwens, geb. Lekkerkerk omstr. 1655, † ald. 7 sept. 1731, tr. Lekkerkerk 10 febr. 168322
171. Jannetje Ariens Buijs, geb. Lekkerkerk omstr. 1660, begr. ald. 15 sept. 1737.
Uit dit huwelijk:
a. Ewout Gouwens, ged. Lekkerkerk 4 nov. 1683,2225 maart 1733.
b. Ariaantje Gouwens, ged. Lekkerkerk 11 febr. 1685,22 † ald. 31 maart 1728.
c. Pieter Gouwens, ged. Lekkerkerk 23 febr. 1687,22 begr. ald. 11 nov. 1754.
d. Ariaantje Gouwens, ged. Lekkerkerk 5 juni 1689,22vóór 1693.
e. Johannis Gouwens, ged. Lekkerkerk 14 jan. 1691,22 begr. ald. 22 juni 1737.
f. Ariaantje Gouwens, ged. Lekkerkerk 26 april 1693,22vóór 1698.
g. Ariaantje, zie 85.
h. Arie Gouwens, ged. Lekkerkerk 25 sept. 1701,22 †.22

 

172. Maarten Jansz de Jong, geb. Lekkerkerk vóór 1683, tr. Lekkerkerk 3 juli 1703103
173. Teuntie Jansse -, geb.? vóór 1685.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Maarten, zie 86.
b. Claes de Jong, geb. Lekkerkerk 1703.
c. Abiquel Maartense de Jong, geb. Lekkerkerk? na 1703.
d. Trijntie Maartense de Jong, geb. Lekkerkerk? na 1703.

 

174. Michiel Leendertz Moret, geb. Krimpen a/d Lek? omstr. 1667,70 meester rietdekker 1705-,103 tr. Krimpen a/d Lek 1695103
175. Ariaantje Andries Voorn, geb.? vóór 1677, † Krimpen a/d Lek 11 dec. 1748.103
Uit dit huwelijk:
a. Andries Moret, geb. Krimpen a/d Lek? 1695, † Krimpen a/d Lek 14 mei 1696.103
b. Geertie Michielse, zie 87.

 

176. Claes Hendriksz Labee, ged. Goudriaan 17 okt. 1666, † ald. 22 nov. 1729,36 tr. Goudriaan 6 maart 168973
177. Marrigje Cornelis Hogendijk, geb. Streefkerk 1667.

 

178. Jan Verkerk, geb. Graveland? vóór 1677.

 

180. Arnold Arent Rots (Rothuijs), geb. Bocholt 17 aug. 1658, † Aalten omstr. 1730, tr. 1e 1 sept. 1683104 Geesken Huyninck, geb. vóór 1665; tr. 2e? 20 jan. 1695122 NN Hilinck, geb. vóór 1677; tr. 3e ? 15 okt. 1699122
181. Anna Johanna Prins, geb.? vóór 1665, † ald. vóór 1717.
Uit dit huwelijk:
a. NN Rots.
b. Johannes Rotthaus, geb. Bocholt 20 aug. 1700.
c. Gerrit Jan Rots, geb. Bocholt 28 okt. 1702, † Aalten omstr. 1758, tr. 1e123 Elisabeth Broekhuysen, geb. vóór 1705; tr. 2e (ondertr.? 6 juli)122 1732 Henrica Haanck, geb.? vóór 1714.
d. Gijsbert, zie 90.
e. NN Rots, geb. Bocholt 11 nov. 1705,122 tr.122 Arnold Brandt, geb. vóór 1710.
f. NN Rots, geb. Bocholt 13 febr. 1707.122
g. Berendina Rots, geb. Bocholt 22 april 1708.122
h. Jan Rots, geb. Bocholt 17 juni 1710.122
i. Theodorus Henrikus Rots, geb. Bocholt 15 okt. 1711.122
j. Henricus Rots, geb. Bocholt 19 nov. 1712.122

 

182. Hendrik van den Ham, geb. Woerden omstr. 1670, smid 1717,124vóór 1753,125 tr. 2e Ameide 28 aug. 1735105 Hendrina Vonk, geb. Ameide omstr. 1700, † vóór 1761; tr. 1e Ameide 16 aug. 1696105
183. Cornelia Houwniet, geb. Ameide? 1675, ged. Ameide 17 jan. 1675,126vóór 8 (mnd. onb.) 1735.

 

184. Jasper Bouman, geb. Ameide? omstr. 1688, tr.
185. Eygje -.

 

186. Cornelis Hendriksen de Buurman, geb. Ameide? omstr. 1682,52 tr.
187. Aagie Hendriks Duijvesmid, geb. omstr. 1687.52

 

188. Jan Groenevelt, geb. Schoonhoven omstr. 1703, kreeg rel.
189. Bregetta Drever, geb. Schoonhoven omstr. 1707.
Uit deze relatie:
a. Johanna Magdalena Groenevelt, geb. Schoonhoven 29 dec. 1729.
b. Daniel, zie 94.
c. Catharina Margaretha Groenevelt, geb. Schoonhoven 13 jan. 1733, tr. 175422 Cornelis Mellegers, geb. vóór 1734.
d. Pieternella Cornelia Groenevelt, geb. Schoonhoven 17 maart 1735, † vóór 1737.
e. Pieternella Cornelia Groenevelt, geb. Schoonhoven 23 juli 1737.

 

190. Huijg Joriszn van den Dool, ged. Nieuwpoort 16 dec. 1708,22 begr. Schoonhoven 27 april 1759,36 tr. Schoonhoven 11 sept. 173422
191. Catharina Casius, ged. Schoonhoven 21 febr. 1696,36 † ald. 5 dec. 1768.36

 

192. Cornelis Wor, geb. Bleskensgraaf omstr. 1686, tr. Bleskensgraaf omstr. 170542
193. Maria Joostdochter van den Bergh, geb. Bleskensgraaf maart 1689.42

 

194. Jan Hendriksz van den Bergh, geb. Bergambacht omstr. 1665, tr. Bleskensgraaf 27 jan. 169142
195. Maijken Huigensdr Quakernaeck, geb. Bleskensgraaf omstr. 1672.

 

196. Cornelis Jaspersz Wapperom, geb. 1651, ged. Oud-Alblas 22 okt. 1651,22 tr. Papendrecht 9 dec. 1696127
197. Neeltje Jansdr Pijl, geb. Bleskensgraaf 17 juni 1674,22 begr. ald. 30 april 1745.22
Uit dit huwelijk:
a. Jasper Cornelisz, zie 98.
b. Jan Cornelisz Wapperom, geb. 1699.

 

198. Jan Decker, geb. Giessendam? vóór 1694.

 

200. Gijsbert Aertsen Speksnijder, geb. Ammers Graveland 29 juli 1668, tr.36
201. Lijsje Jansdr Verhoef, geb. Ammers Graveland 1670,36 † ald. 3 okt. 1757.
Uit dit huwelijk:
a. Annigje Gijsbertsdr Speksnijder, geb. Groot Ammers 1702.36
b. Aart Gijsbertse, zie 100.
c. Geertje Gijsbetsdr Speksnijder, geb. Ammers Graveland 1708.36
d. Neeltjen Speksnijder, geb. Ammers Graveland 1711.36
e. Marigje Speksnijder, geb. Ammers Graveland 1714.36
f. Arjaantje Speksnijder, geb. Ammers Graveland 1717.36
g. Gerrit Gijsbertse Speksnijder, geb. Ammers Graveland 1720.36

 

202. Teunis Jansse Speksnijder, geb. Ammers Graveland? omstr. 1680, kreeg rel.
203. Aagje Claas, geb. Ammers Graveland? omstr. 1680.

 

204. Cornelis Pietersz Aeldijck, ged. Bleskensgraaf 30 juni 1680,22 † ald. 27 aug. 1733,76 tr. Bleskensgraaf 20 maart 170776
205. Hilligje Jans de Groot, geb. 1684,76 † Bleskensgraaf 31 dec. 1736.76
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Cornelisz, zie 102.
b. Laurus Aaldijk, geb. Bleskensgraaf, ged. Bleskensgraaf 21 febr. 1712,22 tr. Bleskensgraaf 16 febr. 173822 Cornelia Cornelis -, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1715,5 dr. van Cornelis Jillisz Pietertien en Pietertien Ariens Brandt.

 

206. Cornelis Eymerdse de Gelder, geb. vóór 1689,76 schepen van Wijngaarden 1723,106 †,76 kreeg rel.
207. Marrigje Huyberts Kenneweg, geb. vóór 1689,76 †.76

 

208. Jan Leendertz Nederlof, geb. 1680, † Sliedrecht 1747, tr. Bleskensgraaf 1704
209. Volkje Pietersdr Aaldijk,36 ged. Bleskensgraaf 2 jan. 1675, † Sliedrecht 1740.36
Uit dit huwelijk:
a. Commer Nederlof, geb. 1704,361705.36
b. Kommer Jansz, zie 104.
c. Commer Jansz Nederlof, geb. 1706,361781.36
d. Leendert Nederlof, geb. 1708,361709.36
e. Leendert Nederlof, geb. 1709,361796.36
f. Pieter Nederlof, geb. 1712.36
g. Weijntje Nederlof, ged. Sliedrecht 1 okt. 1713,36 † ald. 1714.
h. Weijntje Nederlof, geb. 1714,361715.36
i. Neeltje Nederlof, geb. 1717,361717.36

 

210. Bastiaan de Jong, geb. Sliedrecht omstr. 1670,36 tr. Sliedrecht omstr. 1700128
211. Jannigje Bakker, geb. Sliedrecht? omstr. 1674.42
Uit dit huwelijk:
a. Annigje Bastiaansdr, zie 105.
b. Aagje Bastiaans de Jong, geb. Brandwijk omstr. 1702,22 begr. ald. 6 juni 1778,22 tr. Brandwijk 30 dec. 172522 Cornelis Ariens van Ardenne, geb. Brandwijk omstr. 1700,22 secretaris,22 zn. van Arien.
c. Jannigje Bastiaanse de Jong, geb. Brandwijk omstr. 1706,22na 1791, tr. Brandwijk 14 dec. 172622 Vas van Ardenne, geb. Brandwijk omstr. 1702.22
d. Pietertje de Jong, geb. Sliedrecht omstr. 1710,42 tr. Sliedrecht omstr. 173142 Dirk Boer, geb. Sliedrecht aug. 1707, zn. van Teunis en Stijntie de Boert.

 

212. Jan Langerman, geb. Leerbroek omstr. 1698,77 kreeg rel.
213. N.N. NN, geb. omstr. 1703.

 

214. Claas Maartense Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf 2 juli 1684,22 kreeg rel.
215. Aaltje Maartens Vogel, geb. Wijngaarden? vóór 1712.

 

216. Mees Bastiaanszn van der Graaf, geb. 1676,57 begr. Sliedrecht 28 okt. 1750,57 tr.
217. Neeltje Rooksdr de Groot, geb. 1681,57 begr. Sliedrecht 28 nov. 1757.57

 

218. Arien Ariensz Kroon, geb. Sliedrecht 1684,36 † ald. 19 dec. 1774, tr. Sliedrecht omstr. 171736
219. Marrigje Corenlisdr Baan, geb. Sliedrecht 1680,36 † ald. 15 juli 1776.36
Uit dit huwelijk:
a. Jannigje Ariensdr, zie 109.
b. Lena Ariensdr Kroon, ged. Sliedrecht 5 sept. 1717, † Naeltwijck 1743, tr. Sliedrecht 173836 Joost Ariensz Kalis, geb. Naaldwijk omstr. 1704,36 † Sliedrecht 25 mei 1790.36
c. Cornelis Kroon, ged. Sliedrecht 12 nov. 1719,36 † ald. 1737.36
d. Grietje Ariensdr Kroon, ged. Sliedrecht 13 febr. 1723,36 † ald. juli 1724.36

 

220. Adriaan Pieterse Prins, ged. Oud-Alblas 6 dec. 1681,57 begr. Sliedrecht 24 dec. 1764,57 tr. Oud-Alblas 27 dec. 170557
221. Magdalena Joosten van Naaldwijk, geb. omstr. 1665, begr. Sliedrecht 29 nov. 1712.57

 

222. Teunis Ariens Kroos, geb. vóór 1688, begr. Sliedrecht 18 jan. 1760,57 kreeg rel.
223. Jannigje Cornelisdr Bisschop, geb. vóór 1690.

 

224. Pieter Chielen van Genderen, geb. Sliedrecht 1696, tr. Sliedrecht 17198
225. Marichje Lauwrensdr Boer, geb. vóór 1701.

 

226. Pieter Nanningsz Bloesem, geb. vóór 1709, kreeg rel.
227. Hazarijna Claasdr Teeuw, geb. vóór 1711.

 

232. Jan Daniels Veen, geb. Sliedrecht? vóór 1703, kreeg rel.
233. Stijntje Ariensdr Hartog, geb. vóór 1703.

 

234. Bastiaan Jansse Lanssert, geb. Sliedrecht 1695,80 begr. ald. 4 april 1771,80 tr. (ondertr. Giessendam 8 okt.) 171880
235. Annigje Cornelisdr Eelboom, geb. Giessendam 1695,80 † Naaldwijk, begr. Sliedrecht 19 maart 1762.80
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bastiaansz Decker, geb. 1719.36
b. Krijntje Bastiaans Dekker, geb. Sliedrecht 1720,36 † ald. 1721.36
c. Cornelis Bastiaansz Lanssert, geb. 1720,361795.36
d. Adiraan Bastiaansz Dekker, geb. 1721,361794.36
e. Krijntje Bastiaansdr, zie 117.
f. Heiltje Bastiaans Dekker, geb. 1724.36
g. Andries Bastiaans Lansert-Dekker, geb. 1725,361803.36
h. Aagje Bastiaans Dekker, geb. 1727,361812.
i. Jan Bastiaansz Dekker, geb. 1727.36
j. Marigjen Bastiaans Dekker, geb. 1729.36
k. Trijntje Bastiaans Dekker, geb. 1729.36
l. Arien Bastiaansz Dekker, geb. 1731.36

 

236. Abraham van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1699,22 tr.
237. Geertje Staby van der Heuvel, geb. Sliedrecht omstr. 1695.22
Uit dit huwelijk:
a. Pleuntje van Rees, geb. Sliedrecht 1725.
b. Maaijken van Rees, geb. Sliedrecht 1727.
c. Leendert van Rees, geb. Sliedrecht 1729.
d. Baart Abrahamsz, zie 118.
e. Krijntje van Rees, geb. Sliedrecht 1734.
f. Leendert van Rees, geb. Sliedrecht 1736.
g. Andries van Rees, geb. Sliedrecht 1736.

 

238. Govert van Toorn, geb. Sliedrecht? vóór 1710.

 

240. Arien Pietersz Bakker, ged. Giessen-Nieuwkerk 4 juli 1688,59 tr. Molenaarsgraaf 4 juli 170982
241. Grietje Pietersdr Huysman, ged. Streefkerk 6 april 1676.

 

242. Huygen van den Heerik, geb. Giessendam? vóór 1695.

 

244. Jan Jacobs van den Heuvel, geb. Sliedrecht omstr. 1685,83 tr. Brandwijk 1 maart 171083
245. Sijgje Gijsberts van ’t Slot, geb. Vuilendam omstr. 1689,36 begr. Sliedrecht 6 maart 1769.
Uit dit huwelijk:
a. Govert van den Heuvel, geb. 1711, † 1801.
b. Neeltje Jacobsdr van de Heuvel, geb. 1713, † 1758.
c. Gijsbert, zie 122.
d. Pieter van den Heuvel, geb. 1719.
e. Aart van den Heuvel, geb. Sliedrecht omstr. 1723,37 † ald. 3 maart 1762.37
f. Marijchje van den Heuvel, geb. 1723.
g. Jaapje van den Heuvel, geb. 1726, † 1791.

 

246. Arien Aarden Vervoorn, geb. Sliedrecht? vóór 1698, kreeg rel.
247. Johanna Leendertsdr van Vorssel, geb. vóór 1698.

 

248. Teunis Jansz van der Sterre, geb. Waddinxveen omstr. 1697, loods,36 † Oudeschild Texel 24 febr. 1781, tr. vóór 1730
249. Antje Cornelisdr Baas, geb. vóór 1705.
Uit dit huwelijk:
a. Maertje Teunis van der Sterre.
b. Jan Teunisz van der Sterre, geb. Oudeschild Texel? vóór 1728, † Oudeschild Texel 29 juni 1785,129 tr.129 Neeltje Dirks Gram, geb.? 1726, † Oudeschild Texel 11 nov. 1779.129
c. Willem Teunisz, zie 124.
d. Geertje Teunis van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 1731.
e. Cornelis Teunisz van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 1733, begr. ald. 1808.
f. Jannetje Teunis van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 1735.
g. Aaltje Teunis van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 1737.
h. Grietje van der Sterre, geb. Oudeschild Texel 1739.

 

250. IJsbrant van Dusschoten, ged. Medemblik 24 nov. 1659,111 kreeg rel.
251. Roelofje de Haas, geb.? vóór 1696.
Uit deze relatie:
a. Geertje van Dusschoten, geb. Den Burg Texel 1714.111
b. Filip van Dusschoten, geb. Den Burg Texel 1715.111
c. Antje van Dusschoten, geb. Texel? omstr. 1726.
d. Dieuwertje, zie 125.
e. Harmen van Dusschoten, geb. Oudeschild Texel 1728.111

 

252. Gerrit Bakker, geb. Texel? vóór 1702.

 

254. Jan Diepwaal, geb. Texel? vóór 1705.
 

Generatie IX

256. Gerrit van Middelkoop, geb. Lexmond omstr. 1650,22 vermeld Lidmaat 1724.116

 

258. Arie Goossen "de ’Boer’, geb.? omstr. 1625, tr. omstr. 1655115
259. Volkje Jorisdr -, geb. Lekkerkerk? vóór 1630.
Uit dit huwelijk:
a. Tijntje Ariens "de ’Boer’, geb.? 1656.115
b. Goossen Ariens de Boer, geb.? 1657,115 tr.? 1690115 Trijntje Claasdr Versluijs, geb.? vóór 1670.
c. Jan Ariens Boer, geb.? 1659, tr.? omstr. 1690115 Marrigje Corenlisdr -, geb. HST? vóór 1670.115
d. Cornelis Ariens Boer, geb.? 1663,115 tr.? 1703115 Neeltje Cornelisdr v.d. Valk, geb.? vóór 1685.
e. Bastiaan Ariens "de ’Boer’, geb.? 1665.115
f. Metje Ariens de Boer, geb.? 1666.115
g. Lijsbeth Ariens "de ’Boer’, geb.? 1668,115 tr.? 1695115 Leendert Bastiaans Hooglander, geb.? vóór 1675.
h. Annigje Ariensdr, zie 129.
i. Jorijntje Ariens de Boer, geb.? 1672.115

 

260. Michiel Philipsen Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1627, tr. Giessen-Oudkerk 165522
261. Anneken Geerts -, geb. Giessen-Oudkerk 1630.
Uit dit huwelijk:
a. Jannaken Michiels Brouwer, geb. Hardingsveld 1659.
b. Philippus Michielse, zie 130.
c. Geerit Michiels Brouwer, ged. Giessen-Oudkerk 11 juni 1661.22
d. Bastiaantje Michiels Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1663.
e. Bastiaen Michielssen Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1665.

 

262. Gijsbert Gijsbertsz de Jongh, geb. Giessen-Oudkerk? omstr. 1635,96 kreeg rel.
263. Eeltje Dircxse -, geb. Giessen-Oudkerk? omstr. 1641.96

 

264. Klaas Bakker, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1618,22 kreeg rel.
265. Hermensdr -, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1620.

 

268. Thijs Dircksz Verheul, geb. Ridderkerk? vóór 1628, † na 1697,95 tr.
269. Mettijen Cornelus?, geb. vóór 1669, † na 1697.
Uit dit huwelijk:
a. Aart Verheul.
b. Dirk Thijsz Verheul, † Cool 27 mei 1727, begr. Hillegersberg 29 mei 1727.
c. Cornelus Verheul, geb. 1689, ged. Rotterdam 26 april 1689.
d. Jan Thijsz, zie 134.

 

270. Dirk Aertsz van der Graaf, geb. Bleskensgraaf omstr. 1645,36omstr. 1688,36 tr. omstr. 167036
271. Teuntje Ariensdr de Jongh, geb. omstr. 1650.36
Uit dit huwelijk:
a. Margrita Dircksdr van der Graaf, ged. Bleskensgraaf 4 maart 1676,36 tr. (ondertr. Bleskensgraaf 19 april)36 170436 Willem Claesz Vlot, geb. 1674, † vóór 1713.
b. Anna Dirksdr van der Graaf, ged. Bleskensgraaf 17 okt. 1677,36 tr. (ondertr. IJsselmonde 24 maart)36 170736 Leendert Theunisz Spruijt, geb. omstr. 1677.
c. Neeltje Dirksdr, zie 135.
d. Aart Dircksz van der Graaf, ged. Bleskensgraaf 11 jan. 1682,36 tr. IJsselmonde (ondertr. 15 april)36 170736 Aertje Willems Mijnlief, geb. 1684.

 

272. Arien Jasperse Vermeulen, geb. Oud-Alblas omstr. 1637, molenaar en kerkmeester 1700-1701,3831 okt. 1701, kreeg rel.
273. Pleuntje Pleunsdr -, geb. 1640, ged. Alblasserdam 30 dec. 1640.

 

276. Arij de Haas, geb. Sliedrecht? vóór 1680.

 

278. Aert Gerritsz Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf 1630,36 schoenmaker,36 † Bleskensgraaf 22 aug. 1691,36 tr. Bleskensgraaf 166636
279. Pietertje Jansdr -, geb. NL na 1625.
Uit dit huwelijk:
a. Jannigje Aarts Tuijtel, ged. Bleskensgraaf 3 mei 1676,36 † Sliedrecht na 1 sept. 1743,36 tr. Sliedrecht 170236 Jan Dirksz van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 1680,36 † ald. 1735,36 zn. van Dirk Ariens en Lijsberth Teunisdr van der Ham.
b. Annigje Aartsdr, zie 139.

 

280. Dirrick Arienszn de Borst, geb. 1638, ged. Ottoland 1 jan. 1638, kreeg rel.
281. Neeltien Bastiaensdr -, geb. vóór 1652.
Uit deze relatie:
a. Arien Dirkszn, zie 140.
b. Stijntien Dirksdr de Borst, geb. omstr. 1674, † Sliedrecht 25 febr. 1746.

 

282. Arij Pleunen Knock, ged. Papendrecht 20 febr. 1644,36 begr. ald. 16 okt. 1714,36 tr.
283. Fijgje Bastiaensdr Cat, ged. Papendrecht 17 jan. 1649,36 † ald. vóór 1681.36

 

284. Arie Roelantsz van der Zijde, geb. Oud-Alblas? 1648, ged. Oud-Alblas 14 juni 1648 (get. Cornelis Pleunen van Brandwijck en Willempje Willemsdr van der Zijden),62 tr. Oud-Alblas 25 okt. 167462
285. Meijnsje Huybertsdr Hoogendoorn, geb. Willege Langerak 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Jannetje van der Zijde, geb. 1675, ged. Oud-Alblas 3 nov. 1675 (get. Hilligje Huyberts Hoogendoorn en Ingen Huyberts Hoogendoorn).62
b. Roelant Ariensz, zie 142.
c. Huibert van der Zijde, geb. 1684, ged. Oud-Alblas 5 maart 1684 (get. Roelant van der Zijde, Cornelis Leenderts en Pietertje Tijssen).

 

286. Claas Willemsz Daalder, geb. Papendrecht omstr. 1664,22 visser,62 tr. Papendrecht omstr. 168822
287. Pietertje Jacobsdr Snoek, geb. Papendrecht omstr. 1668.22
Uit dit huwelijk:
a. Geertje Claasdr, zie 143.
b. Marichje Claasdr Daalder, geb. omstr. 1685.

 

296. Jop Korendijk, geb. NL vóór 1650.

 

304. Jan Jans Lucas, geb. Zwaluwe omstr. 1624,22 † ald. omstr. 1675, tr. Zwaluwe omstr. 165470
305. Tanneke Dingemansdr Nelemans, geb. Zwaluwe omstr. 1634, † ald. 6 dec. 1719.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Lucas, geb. Lage Zwaluwe 1668, † vóór 1674.
b. Dingeman Jansz, zie 152.
c. Jan Jans Lucas, geb. Lage Zwaluwe? 1674, ged. Zwaluwe 21 jan. 1674,22 tr. NL 168822 Tanneke Matthijsdr Fuijkschot, geb. Zwaluwe 1667.

 

306. Cornelis Pietersz Botbijl, geb. Zwaluwe? vóór 1654, kreeg rel.
307. Sijke Tijsen Dingemans, geb. vóór 1654.

 

308. Aart van Toorn, geb. vóór 1679.

 

310. Aert Luit, geb. vóór 1681.

 

314. Joost Sterkenburg, geb. Andel? vóór 1680, kreeg rel.
315. Maria Confurius, geb. Andel? vóór 1682.

 

316. Dirck Hendriksz Boelhouwer, geb. Heukelum omstr. 1668,130 tr. Heukelum 30 mei 169422
317. Sycke Cornelisse Bosman, geb. Heukelum? vóór 1676.

 

318. Cornelis Kint, geb.? vóór 1680.

 

320. Arien Pieterszn de Jager, geb. Sliedrecht omstr. 1645, kreeg rel.
321. N.N. NN, geb. vóór 1665.

 

322. Willem ’t Hoen, geb. vóór 1667.

 

324. Claas Sijrett, geb. Sliedrecht? vóór 1670.

 

326. IJsbrand Visser, geb. Sliedrecht omstr. 1665,22 tr. Sliedrecht? omstr. 169122
327. Catharina Corsen -, geb. Sliedrecht? omstr. 1668.22

 

330. Cornelis Vermeulen, geb. NL 1670.36

 

340. Pieter Dirckz Gouwens, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1625, † Lekkerkerk 1702, tr. 1e22 Aaltje Ewits, geb. omstr. 1630; tr. 3e Lekkerkerk 15 juli 168522 Cornelia Claas, geb. Lekkerkerk omstr. 1664, dr. van Claas -; tr. 4e Lekkerkerk 16 juli 169022 Annichje Pleunen, geb. Lekkerkerk omstr. 1669, dr. van Pleun -; tr. 2e Lekkerkerk 27 jan. 165222
341. Aryaentje Dircks, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1632.
Uit dit huwelijk:
a. Hilletje Pieters Gouwens, geb. Lekkerkerk 11 sept. 1652.
b. Dirk Pieter, zie 170.

 

342. Arij Buijs, geb. Lekkerkerk omstr. 1634.

 

344. Jan de Jong, geb. Lekkerkerk? vóór 1660.

 

348. Leendert Jacobse Moret, geb. Rotterdam omstr. 1632,131 meester bakker,103 burgemeester te Krimpen a/d Lek,103 Heemraad,131 † Krimpen a/d Lek 8 aug. 1714,132 tr. Krimpen a/d Lek omstr. 1664131
349. Chieltje Michielsdr Bramer, geb.? vóór 1635, vermeld testeert 5 okt. 1673, † Krimpen a/d Lek 28 juni 1717.
Uit dit huwelijk:
a. Chieltje Moret, geb. Krimpen a/d Lek? na 1653, † Krimpen a/d Lek 20 aug. 1711.103
b. Frans Moret, geb. Krimpen? na 1654, † Rotterdam 10 nov. 1725.103
c. Hillegie Moret, geb. Krimpen? na 1655, † Krimpen a/d Lek nov. 1703.103
d. Jacobus Leendertsz Moret, geb. Krimpen a/d Lek na 1656, bakker.103
e. Jannigje Moret, geb. Krimpen na 1657, † Krimpen a/d Lek mei 1713.103
f. Lijsbeth Moret, geb. Krimpen a/d Lek na 1658.
g. Marijtje Moret, geb. Krimpen na 1659, † Krimpen a/d Lek 4 febr. 1745.103
h. Leendert Leendertsz Moret, geb. Krimpen a/d Lek 1665,103 bakker 1692-,131 begr. Krimpen a/d Lek 18 jan. 1715,131 tr. Marijtje Andriesdr -, geb. Lekkerkerk 1668, † Krimpen a/d Lek 1747.
i. Michiel Leendertz, zie 174.

 

350. Andries Voorn, geb. NL vóór 1650.

 

352. Hendrick Claeszn Labee, geb. Giessendam omstr. 1640, gerechtsbode,73 dienaar van justitie,73 tr. Goudriaan 16 aug. 166573
353. Teuntjen Ariensdr Buijt, ged. Ottoland 14 maart 1632,36 † Goudriaan 30 nov. 1697.36

 

354. Cornelis Hogendijk, geb. Streefkerk? vóór 1647.

 

360. Isarel Rothuss, geb. vóór 1638, tr. vóór 1658
361. Maria Verwilt, geb. vóór 1640.

 

364. Dirk van den Ham, geb. Woerden omstr. 1645,105 tr. Woerden omstr. 1668105
365. N.N. NN, geb. Woerden omstr. 1650.105

 

366. Willem Houwniet, geb. Ameide omstr. 1640,126 tr.
367. Willemijntje van Berg, geb. Ameide omstr. 1647.126

 

368. Pieter Bouman, geb. NL vóór 1668.

 

380. Joris Huijgzn van den Dool, geb. Noordeloos omstr. 1680,22 tr. Nieuwpoort 18 maart 170857
381. Pietertje Gijs de Bes, geb. Nieuwpoort? omstr. 1685.

 

382. Reinier Casius, geb. Schermerhorn omstr. 1660,36 tr.
383. Aertje van der Ameijden, geb. Schermerhorn omstr. 1665.36

 

384. Cornelis? Wor, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1660.42

 

386. Joost Symonsz van den Bergh, geb. Bergambacht 1643, tr. 1e133 Lijsbeth Cornelisdr, geb. vóór 1650; tr. 2e Bleskensgraaf 15 mei 167842
387. Trijntje Cornelisdr -, geb. Bleskensgraaf 1652, † ald. 1691.
Uit dit huwelijk:
a. Sijgtje Joostdr van den Bergh, geb. Bleskensgraaf dec. 1678.42
b. Jannigje Joostdr van den Bergh, geb. Bleskensgraaf jan. 1681.42
c. Symon Joostzn van den Bergh, geb. Bleskensgraaf aug. 1683.42
d. Adriana Joostdr van den Bergh, geb. Bleskensgraaf 27 mei 1685.42
e. Marrigje Joostdr van den Bergh, geb. Bleskensgraaf 8 mei 1687.42
f. Maria Joostdochter, zie 193.

 

388. Hendrik Gorisz van den Bergh, geb. vóór 1645, kreeg rel.
389. N.N. NN, geb. vóór 1645.

 

390. Huigen Quakernaeck, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1640.

 

392. Jasper Cornelisse Wapperom, geb. Papendrecht omstr. 1615,22 † ald. omstr. 1682,134 tr. Papendrecht omstr. 165022
393. Soetjen Ariens Visser, geb. Papendrecht omstr. 1625,226 jan. 1686.135

 

394. Jan -, geb. Hofwegen? vóór 1656.

 

400. Aert Gijsbertsz Speksnijder, geb. Ammers Graveland omstr. 1635,42 tr. Ammers Graveland 16 april 166242
401. Maria Teunisdr Terlouw, geb. Ammers Graveland 31 dec. 1642.42

 

402. Jan Verhoef, geb. Ammers Graveland? vóór 1650.

 

404. Jan Speksnijder, geb. Ammers Graveland? vóór 1660.

 

406. Claas -, geb. Ammers Graveland? vóór 1660.

 

408. Pieter Lauwerensz ’Aeldijck’, geb. Bleskensgraaf, ged. Bleskensgraaf 3 jan. 1651, † ald. 4 sept. 1720,22 tr. Bleskensgraaf omstr. 167376
409. Wijntien Cornelisdr Stuijen, ged. Bleskensgraaf 16 okt. 1648,76 † ald. 1691.36
Uit dit huwelijk:
a. Marijchie Pieters Aaldijk,22 † Bleskensgraaf 12 mei 1725.
b. Neeltje Aeldijck, geb. omstr. 1674, † 21 april 1733.
c. Volkje Pietersdr, zie 209.
d. Lauris Pieters Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1678, † vóór 1684.
e. Cornelis Pietersz, zie 204.
f. Niesje Pieters Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1682.
g. Teuntje Pietersdr Aaldijk, geb. NL 1683,361751.36
h. Lauwerens Pieters Aaldijk, geb. Bleskensgraaf 1684, † vóór 1687.
i. Marijgien Pieters ’Aeldijck’, ged. Bleskensgraaf 15 juli 1685, † ald. 12 mei 1725.36
j. Lauwerens Aaldijk, ged. Bleskensgraaf 26 jan. 1687,221727,36 tr. Bleskensgraaf 31 mei 172122 Bastiaantien Ariens Boogaard, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1692,5 dr. van Arij.
k. Martijntje Pieters Aaldijk, geb. NL omstr. 1692.22
l. Gerrit Pieters Aaldijk, geb. NL omstr. 1694.22
m. Neeltje ’Aeldijck’, geb. Bleskensgraaf omstr. 1694,36 † ald. 21 april 1733.36

 

410. Jan Dirksz de Groot, ged. Bleskensgraaf? omstr. 1650,36 tr. vóór 1684
411. Lijntje Teunisdr Huisman, geb. NL omstr. 1650.

 

412. Eymerd de Gelder, geb. vóór 1669.

 

414. Huybert Kenneweg, geb. vóór 1669.

 

416. Leendert Tijsz Nederlof, geb. Sliedrecht 1637,136 † ald. 9 febr. 1720,136 tr. dec. 1655
417. Neeltje Jansdr van der Wiel, geb. Sliedrecht omstr. 1642,137 † ald. vóór 1729.137
Uit dit huwelijk:
a. NN Nederlof.
b. NN Nederlof.
c. NN Nederlof.
d. NN Nederlof.
e. NN Nederlof.
f. Jacobus Leendertsz Nederlof, geb. Sliedrecht omstr. 1670,36 † Bleskensgraaf omstr. 1713.36
g. Jan Leendertz, zie 208.

 

418. Pieter Lauwerensz ’Aeldijck’ (dezelfde als 408), tr. Bleskensgraaf omstr. 167376
419. Wijntien Cornelisdr Stuijen (dezelfde als 409).

 

420. Pieter Jans de Jong, geb. Sliedrecht omstr. 1645,36 † Naaldwijk 28 aug. 1750.

 

428. Maarten Claessens Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf? vóór 1664, kreeg rel.
429. Gloria Pieters Donk, geb. Meerkerk 1 maart 1650,36 † Molenaarsgraaf 1727.36

 

430. Maarten Vogel, geb. NL vóór 1680.

 

432. Bastiaan van der Graaf, geb. vóór 1656.

 

434. Rokus de Groot, geb. vóór 1661.

 

440. Pieter Prins, geb. Sliedrecht? omstr. 1658.

 

442. Joost van Naaldwijk, geb. vóór 1680, kreeg rel.
443. N.N. NN, geb. vóór 1680.

 

446. Cornelis Bisschop, geb. Sliedrecht? vóór 1684, tr.
447. N.N. NN, geb. vóór 1686.
Uit dit huwelijk:
a. Jannigje Cornelisdr, zie 223.
b. Pieter Cornelisz Bisschop, geb. Sliedrecht? vóór 1712.

 

448. Michiel Peterz van Genderen, geb. Meerkerk 1658, kreeg rel.
449. NN de Bruin, geb. vóór 1678.

 

450. Lauwrens Willemsz Boers, geb. Sliedrecht? vóór 1681, tr. vóór 1701
451. Marigje Jacobsdr Foppen, geb. vóór 1683.

 

452. Nanning Bloesem, geb. vóór 1689.

 

454. Claas Teeuw, geb. vóór 1691.

 

464. Daniel Veen, geb. Sliedrecht? vóór 1683.

 

466. Arij Hartog, geb. vóór 1683.

 

468. Jan Bastiaense Decker, geb. Sliedrecht 1660,80 † ald. na 5 sept. 1709,80 tr. Papendrecht 169080
469. Heyltje Jansdr Muyster, ged. Papendrecht 10 okt. 1655,80 † Sliedrecht 5 sept. 1709.80
Uit dit huwelijk:
a. Jan Janse Decker, geb. Sliedrecht 1690.36
b. Bastiaan Jansse, zie 234.
c. Pieter Janz Lanssert, geb. Sliedrecht 1700,37 † ald. 11 sept. 1769.37
d. Jacob Jans Decker, geb. Sliedrecht omstr. 1704,36 begr. ald. 20 jan. 1757.36
e. Aagje Jans Decker, geb. Sliedrecht na 1704.

 

470. Cornelis Teunisz Eelboom, geb. 1650,80 † Sliedrecht,80 tr.
471. Trijntje Ariensdr Hartog, geb. 1670.

 

472. Baart Abramsen van Rees, geb. Sliedrecht? omstr. 1664,22 tr. Ammerstol 27 juni 168122
473. Pleuntje Ariens Visser, geb. Sliedrecht? omstr. 1668.
Uit dit huwelijk:
a. Jan van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1690.22
b. Marigje Baarten van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1692.22
c. Neeltje van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1694.22
d. Abraham, zie 236.
e. Arie van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1701.22
f. Arien van Rees, geb. Sliedrecht omstr. 1710.22

 

474. NN van der Heuvel, geb. Sliedrecht? omstr. 1673.

 

480. Pieter Bakker, geb. Giessen-Nieuwkerk? vóór 1668.

 

482. Pieter Hendriksz Huysman, geb. Bleskensgraaf omstr. 1635,36na 1703,92 tr. Molenaarsgraaf 26 dec. 166092
483. Arieaentien Huybertsdr Swartbol, geb. Bleskensgraaf omstr. 1635.92

 

488. Jacob Verheuvel, geb. Sliedrecht? vóór 1650, tr. omstr. 167083
489. Neeltje Jacobsdr -, geb. vóór 1650.
Uit dit huwelijk:
a. Govert Jacobs van den Heuvel, geb. na 1670.
b. Jan Jacobse van den Heuvel, geb. na 1670.
c. Jan Jacobs, zie 244.

 

490. Gijsbert Pietersz van ’t Sloth, geb. Sliedrecht? vóór 1669, tr. vóór 168936
491. Marrigje Willemsdr -, geb. NL vóór 1665.

 

492. Aart Vervoorn, geb. Sliedrecht? vóór 1678, tr.
493. Elsken Hendricks -, geb. NL vóór 1678.138
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Aertsen Vervoorn, geb. Sliedrecht? vóór 1692.138
b. Jannigje Aertse Vervoorn, geb. Sliedrecht vóór 1693.138
c. Arien Aarden, zie 246.
d. Bastiaan Aartse Vervoorn, geb. NL vóór 1699.

 

494. Leendert van Vorssel, geb. vóór 1678.

 

496. Jan Teunis van der Sterre, geb. Waddinxveen? vóór 1677, tr.
497. Neeltje Ariens -, geb. Goudriaan 1671.36
Uit dit huwelijk:
a. Teunis Jansz, zie 248.
b. Antie van der Sterre, geb.? vóór 1715, tr. vóór 1733 Mijndert Boon, geb.? vóór 1713.

 

498. Cornelis Jansz Baas, geb. vóór 1685, kreeg rel.
499. Geertje Jans Hoorn, geb. vóór 1685.

 

500. Philip van Dusschoten, geb.? 1659,111 ged. Nijkerk 3 nov. 1659,111 kreeg rel.
501. Grietje Boos, geb. 1662,111 ged. Medemblik 4 juni 1662.111
 

Generatie X

516. Goossen Cornelisz "de ’Boer’, geb.? vóór 1600, kreeg rel.
517. Metje Jans -, geb.? vóór 1600.

 

518. Joris Jacobs -, geb.? vóór 1600, kreeg rel.
519. Lijsbeth Jans -, geb.? vóór 1605.

 

520. Philip Machiels Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1600, tr. Giessen-Oudkerk 162522
521. Adriaantje Jans Backer, geb. Giessen-Oudkerk 1602.
Uit dit huwelijk:
a. Michiel Philipsen, zie 260.
b. Pons Philipsz Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1630.
c. Aegjen Philipsdr Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk 1632.

 

524. Gijsbert de Jongh, geb. Giessen-Oudkerk? vóór 1615.

 

526. Dirck -, geb. Giessen-Oudkerk? vóór 1621.

 

536. Dirck Thijsz -, geb. vóór 1598, † jan. 1628,95 tr.
537. Trijntgen Joostendr -, geb. vóór 1600, † jan. 1628.95
Uit dit huwelijk:
a. Iefgen Dircks Verheul.
b. Betgen Dircks Verheul.
c. Willem Dircxs Thijsz Verheul.
d. Jacob Dircks Thijsen Verheul.
e. Pieter Dircks Verheul.
f. Thijs Dircksz, zie 268.

 

540. Aert Corneliszn van der Graaf, geb. NL omstr. 1615,36 tr. omstr. 164036
541. Grietgen Pietersd -, geb. NL vóór 1620.

 

544. Jasper Vermeulen, geb. Oud-Alblas? vóór 1617.

 

546. Pleun -, geb. Alblasserdam? vóór 1620.

 

556. Gerrit Heyndricksz Tuytel, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1600.

 

558. Jan -, geb. NL omstr. 1600.

 

560. Adrijaen Dirrickszn de Borst, geb. Ottoland omstr. 1596,37 tr. Ottoland omstr. 1627
561. Stijntje Willemsdr ’Boonman’, geb. Molenaarsgraaf 1602,139 † Ottoland 1666.

 

562. Bastiaen -, geb. vóór 1632.

 

564. Pleun Cornelisz Knock, geb. Papendrecht omstr. 1601,36 tr.
565. Leentje Ariens -, geb. Papendrecht? omstr. 1602, † Papendrecht 8 mei 1650.36

 

566. Bastiaen Jansen Cat, geb. Papendrecht omstr. 1625,36 voerman,36 † Papendrecht? vóór 2 mei 1692,36 tr.
567. Neeltien Willems -, geb. NL omstr. 1621,36 † Papendrecht? vóór 16 april 1692.36

 

568. Roelant Roelantsz van der Zijde, geb. Bleskensgraaf 1617, begr. Oud-Alblas 11 febr. 1672, tr. (kerkelijk Bleskensgraaf)62 omstr. 1642
569. Grietje Pleunen van Brandwijck, geb. Bleskensgraaf omstr. 1620, † Oud-Alblas sept. 1703.
Uit dit huwelijk:
a. Pleun Roelsz van der Zijde, geb. Oud-Alblas 1643, tr. Oud-Alblas 30 aug. 167162 Trijntje Teunisdr -, geb. Giessen-Nieuwkerk 1650, dr. van Teunis.
b. Arie Roelantsz, zie 284.
c. Neeltje van der Zijde, geb. 1650, ged. Oud-Alblas 3 juli 1650 (get. Marijke Pleunen Brandwijck, Cornelis Maertens, Maryken Pleunen en Willempje Willemsdr van der Zijden),62 tr. Oud-Alblas 11 febr. 168062 Aart Gijsbertsz Besemer, geb. 1648, ged. Oud-Alblas 15 maart 1648, begr. ald. 13 dec. 1721.
d. Cornelis van der Zijde, ged. Oud-Alblas 20 juni 1655 (get. Anneke Barends, Roelof Gerrits en Simon Cornelisz de Vries), tr. 1e Oud-Alblas 4 jan. 167362 Neeltje Wouters -, geb. Oud-Alblas 1650, dr. van Wouter; tr. 2e Oud-Alblas 10 okt. 167762 Ytjen Claesdr -, geb. 1655, ged. Oud-Alblas 2 mei 1655, dr. van Claes.
e. Maayke van der Zijde, geb. 1658, ged. Oud-Alblas 24 febr. 1658 (get. Marichie Gijsen, Ariaantje Tielmans Schop, Nanning Cornelis Kalis en Marichjen Gijsbrechtsdr Kalis),62 begr. ald. 12 aug. 1727, tr. 1e Alblasserdam (ondertr. 24 dec. 1689)62 Dirk Bastiaansz Kalis, ged. Oud-Alblas 23 nov. 1659, zn. van Bastiaan Dircksz; hij hertr. Alblasserdam 24 dec. 168962 Aeghje Pieters Hoogerwerf; tr. 2e Alblasserdam 30 maart 169262 Crijn Willemsz Bruijgom, geb. Alblasserdam 1663, zn. van Willem.
f. Sarah Roelen van der Zijde, geb. 1660, ged. Oud-Alblas 22 febr. 1666 (get. Marijke Pleunen Brandwijck, Claas Roelen van der Zijde en Arie Roelen van der Zijde), tr. Oud-Alblas 169062 N.N. NN, geb. Oud-Alblas 1660.
g. Roelant van der Zijde, geb. 1662, ged. Oud-Alblas 17 dec. 1662 (get. Nanning Cornelis Kalis, Claas Roelen van der Zijde en Aaltje Pietersdr -),62 † Alblasserdam 14 april 1700,62 tr. Oud-Alblas 7 mei 168462 Aaltje Abrahamsdr Pijl, geb. 1655, ged. Alblasserdam 30 mei 1655, † ald. 26 maart 1700, dr. van Abraham Pieters en Aeriaentgen Cornelis.
h. Willempje van der Zijde, geb. 1665, ged. Oud-Alblas 12 april 1665 (get. Willem van der Zijde, Willempje van der Zijde en Marichjen Gijsbrechtsdr Kalis),62 begr. ald. 16 april 1720, tr. Oud-Alblas 27 okt. 168662 Pieter Cornelisz, geb. 1663, ged. Alblasserdam 11 maart 1663.

 

570. Huibert Huybertsz Hoogendoorn, geb. Willege Langerak omstr. 1623.

 

572. Willem Cornelisz den Daalder, geb. Sliedrecht 1620,139 † ald. 1672,139 tr.
573. Geertje Claes -, geb. na 1615, † Sliedrecht 1672.139

 

574. Jacob Snoek, geb. vóór 1645.

 

608. Jan Lucas, geb. Zwaluwe omstr. 1596, † ald., tr. Zwaluwe omstr. 162070
609. Maaike Jansdr Vogelaar, geb. omstr. 1596.

 

610. Dingeman Nelemans, geb. vóór 1614, kreeg rel.
611. Teuntje Adriaanse -, geb. vóór 1616.

 

612. Pieter Botbijl, geb. Zwaluwe? vóór 1634.

 

614. Tijs Dingemans, geb. vóór 1634.

 

632. Hendrik Boelhouwer, geb. Heukelum? vóór 1640.

 

634. Cornelis Bosman, geb. Heukelum? vóór 1650.

 

640. Pieter Arienszn de Jager, geb. Sliedrecht omstr. 1615, schout.38

 

654. Cors -, geb. NL vóór 1648.

 

680. Dirck Pietersz Gouwens, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1595,22 tr.
681. Willempje Centen -, geb. Lekkerkerk omstr. 1585,36 † ald..36

 

682. Dirck -, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1606.

 

696. Jacques Fransz Moret, geb. Antwerpen omstr. 1587,103 beeldsnijder,103 † Rotterdam 1656,131 tr. Hillegersberg 24 sept. 1628103
697. Lijsbeth Leenderts -, geb.? 1592, † Rotterdam 7 febr. 1666,131 tr. 1e Jacob Dirx Verheught, geb.? vóór 1590, † ald. vóór 1628.
Uit dit huwelijk:
a. Balthazar Jacquesz Moret, geb. Rotterdam 1630, zalmkoper 1685,131 † Krimpen a/d Lek 15 april 1706.
b. Leendert Jacobse, zie 348.
c. Cornelis Jacobsz Moret, geb. Rotterdam omstr. 1632.
d. Francois Jacobsz Moret, geb. Rotterdam omstr. 1632, begr. Amsterdam 28 okt. 1714.

 

698. Michael Hendrixse Bramius, geb.? vóór 1600, predikant 1619-1633, kreeg rel.
699. N.N. NN, geb.? vóór 1600.

 

704. Claes Labee, geb. Giessendam omstr. 1600,105 tr. Giessendam omstr. 1635105
705. N.N. NN, geb. Giessendam omstr. 1605.

 

706. Arij Pietersz Buijt, geb. Ottoland? vóór 1612,36 tr.
707. Dirckje Pieters -, geb. NL vóór 1614.

 

732. Willem Houwniet, geb. Ameide 1600, tr.
733. NN NN, geb. NL na 1595.

 

734. Jan van Berg, geb. Ameide 1615,36 tr.
735. NN NN, geb. NL na 1610.

 

760. Huijg van den Dool, geb. Ammers Graveland omstr. 1640.22

 

762. Gijs de Bes, geb. Nieuwpoort? vóór 1665.

 

772. Symon Gorisz van den Bergh, geb. Bleskensgraaf omstr. 1615, † na 1675, tr. Bleskensgraaf omstr. 164542
773. Jannigje Sybrantsdr -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1617.
Uit dit huwelijk:
a. Sybrand Symonsz van den Bergh, geb. Sliedrecht omstr. 1641,42omstr. 1690,42 tr. Sliedrecht 166842 Cornelia Fopsdr Backer, geb. Oud-Alblas febr. 1641.
b. Joost Symonsz, zie 386.
c. Sigje Symonsdr van den Bergh, geb. Bergambacht? omstr. 1646, tr. Wijngaarden 9 aug. 169342 Aart Gerritsz Huijsman, geb. Wijngaarden 9 mei 1666.
d. Jan Symonsz van den Bergh, geb. Bergambacht 29 nov. 1648,42omstr. 1714, tr. Bleskensgraaf 3 maart 167542 Trijntie Ariensdr -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1650, dr. van Arien.
e. Cornelis Symonsz van den Bergh, geb. Bergambacht omstr. 1650.42
f. Marichjen Symonsdr van den Bergh, geb. Bergambacht? omstr. 1653.42

 

774. Cornelis Arienszoon -, geb. omstr. 1605, tr. vóór 1630 Jannichje van Lopick; kreeg rel.
775. Sygjen Gillisdochter -, geb. omstr. 1612, † vóór 1658.
Uit deze relatie:
a. Jan Corneliszn -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1645.42
b. Aert Corneliszn -, geb. omstr. 1649.42
c. Arien Corneliszn -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1651.42
d. Trijntje Cornelisdr, zie 387.

 

776. Goris van den ’Berg’, geb. Bleskensgraaf omstr. 1595, tr. Giessen-Oudekerk omstr. 161442
777. Mayken Symonsdr -, geb. Giessen-Oudekerk omstr. 1597.
Uit dit huwelijk:
a. Symon Gorisz, zie 772.
b. Hendrik Gorisz, zie 388.

 

784. Cornelis Janssen Wapperom, geb. Papendrecht omstr. 1585,22 schepen,75 kreeg rel.22
785. Teuntien Pieters, geb. NL vóór 1596.

 

786. Arij Visser, geb. NL vóór 1605.

 

800. Gijsbert Adriaensz Speksnijder, geb. Ammers Graveland omstr. 1593,42 † ald. 3 juli 1663, tr. Ammers Graveland omstr. 163542
801. Anneken Aertsdr Corevaer, geb. Ammers Graveland omstr. 1610.42

 

802. Teunis Terlouw, geb. Ammers Graveland? vóór 1622.

 

816. Laurens Jacobsz ’Aeldijck’, geb. 1614,76 † Streefkerk,76 tr. Bleskensgraaf omstr. 164276
817. Niesje Cornelis -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1620, † Streefkerk.

 

818. Cornelis Willems -, ged. Bleskensgraaf 9 juni 1619,36vóór 1683, tr. Oud-Alblas 164322
819. Neeltje Cornelis Sterrenburg, geb. NL omstr. 1619.22
Uit dit huwelijk:
a. Wijntien Cornelisdr, zie 409.
b. Ariaentje Cornelisdr Stuij, ged. Bleskensgraaf 10 nov. 1652,36 † ald. 30 sept. 1723.36
c. Johannes Jacobsz Stuij, geb. 1667.36

 

820. Dirk de Groot, geb. NL vóór 1630.

 

822. Teunis Huisman, geb. NL vóór 1625.

 

832. Thijs Leendertsz Nederlof, geb. vóór 1617, tr.
833. Marrigje Bane, geb. vóór 1619.

 

834. Jan Teunisz van der Wiel, geb. NL 1610,36 tr.
835. Anneken Aertsdr van de Vinck, geb. NL 1612.36

 

840. Jan de Jong, geb. Sliedrecht? vóór 1625.

 

856. Claes Tuijtel, geb. Molenaarsgraaf? vóór 1644.

 

858. Pieter Donk, geb. Meerkerk 22 aug. 1624,36 † Meerdervoort 1683,36 tr. 2e vóór 167236 Arigje Cornelisse -, geb. 1645,3622 febr. 1688;36 tr. 1e 164736
859. Maaike Aalberts -, geb. Meerkerk 1625.36

 

896. Peter Rycksz van Genderen, geb. Meerkerk 1635, kreeg rel.
897. Janneke Gerritsdr -, geb. vóór 1640.

 

900. Willem Boers, geb. Sliedrecht? vóór 1661.

 

902. Jacob Foppen, geb.? vóór 1663.

 

936. Bastiaen Decker, geb. Sliedrecht 1635,80 tr. Ambacht Naaldwijk/Siedrecht 166080
937. N.N. NN, geb. vóór 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bastiaense, zie 468.
b. Marigje Bastiaansdr Decker, geb. Sliedrecht? omstr. 1660.

 

938. Jan Muyster, geb. Papendrecht? vóór 1635.

 

940. Teunis Cornelisz Eelboom, geb. Sliedrecht 1630,80 † ald. na 2 mei 1661,80 tr. Sliedrecht? 1655140
941. Adraentge Baen, geb. Sliedrecht 1630.

 

942. Arien Corse Hartog, geb. Sliedrecht 1640,80 tr. Sliedrecht? 166880
943. Anna Janssen -, geb. Sliedrecht vóór 1648.

 

944. Abraham van Rees, geb. Sliedrecht? vóór 1642.

 

946. Arien Visser, geb. Sliedrecht? vóór 1648.

 

964. Hendrick Cornelisz Huysman, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1600,92 bouwman,36 † Bleskensgraaf vóór 1658,92 tr. 2e omstr. 165036 Haesken Cornelisdr -, geb. vóór 1630; tr. 1e Streefkerk 7 jan. 162492
965. Grietjen Pietersdr -, geb. Streefkerk omstr. 1600.92
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Hendricksz Huysman, geb. Bleskensgraaf omstr. 1624.36
b. Arijen Hendricksz Huysman, geb. Bleskensgraaf omstr. 1627,36 kerkmeester.36
c. Teunis Hendricksz Huysman, geb. omstr. 1628.36
d. Ariaentje Hendricksdr Huysman, geb. omstr. 1629.36
e. Jan Hendricksz Huysman, geb. omstr. 1630,36 boer.36
f. Pieter Hendriksz, zie 482.

 

966. Huybrecht Adriaensz ’Swartbol’, geb. Molenaarsgraaf omstr. 1595, tr. Molenaarsgraaf 29 dec. 161992
967. Neeltge Hendriksdr -, geb. vóór 1600.

 

976. Gerrit Baertenszn Heuvel, geb. Sliedrecht? vóór 1625, tr. Sliedrecht 164683
977. Arijaentje Goverde, geb. Sliedrecht? omstr. 1620.

 

978. Jacob -, geb. vóór 1630.

 

980. Pieter van ’t Sloth, geb. NL vóór 1645.

 

982. Willem -, geb. NL vóór 1640.

 

992. Teunis van der Sterre, geb.? vóór 1657.

 

994. Arie Jansz Goudriaan, ged. Gouderak 15 dec. 1620,36 tr. Gouderak 30 jan. 165636
995. Jannetje Jacobs -, geb. 1624.36

 

996. Jan Baas, geb. vóór 1665.

 

1000. Brant van Dusschoten, geb. NL omstr. 1613,111 † ald. 1 juni 1677,36 tr. vóór 1659111
1001. Geertruij Philipsen -, ged. Nijkerk 27 nov. 1617.

 

1002. Cornelis Boos, geb.? 1631, tr.111
1003. Trijn -, geb.? 1638, † ald. 9 febr. 1668.111
 

Generatie XI

1040. Jan Bastiaansz Brouwer, geb. Giessen-Oudkerk? vóór 1580, kreeg rel.
1041. Metje Jansdr, geb. vóór 1580.

 

1042. Jan Backer, geb. Giessen-Oudekerk? vóór 1575.

 

1080. Cornelis Adriaensz van de Graeff, geb. Bleskensgraaf omstr. 1580,36 † ald. vóór 1 maart 1639,36 tr.36
1081. Barendje Pietersdr -, geb. Ammerstol omstr. 1580,36 † Bleskensgraaf na 1655.36

 

1112. Heijnderick Maertensz ’Tuytel’, geb. Molenaarsgraaf omstr. 1560,36 † ald. omstr. 1625,36 tr.
1113. Geertgen Tonis Adriaensz NN, geb. NL na 1550, † ald. vóór 1614.

 

1120. Dirck Gijsbertszn -, geb. omstr. 1564,37 tr. omstr. 159738
1121. NN NN, geb. vóór 1580.

 

1128. Cornelis Aertsz Knock, geb. NL omstr. 1569,36 tr.
1129. Annichien Pleunendr -, geb. vóór 1583, † na 1647.

 

1130. Arie -, geb. NL vóór 1582.

 

1132. Jan (Se)bastiaensz Cat, geb. Papendrecht? omstr. 1587,36 waarsman,36 Hoogedijkheemraad,36 schout 1625-1638,36 † Papendrecht? 1641,36 tr.
1133. Fijgje Jobsdr -, geb. NL na 1580.

 

1136. Roelant Roelantsz van der Zijde, geb. Bleskensgraaf omstr. 1590, kleermaker, herbergier, deurwaerder, waert,62 † Oud-Alblas 1657, tr. Bleskensgraaf 161562
1137. Willempje Willemsdr van der Zijden, geb. Bleskensgraaf 1591, † ald. 9 juni 1674.
Uit dit huwelijk:
a. Ariaantje van der Zijde, geb. Bleskensgraaf 1615, tr. Alblasserdam 164262 Bastiaan Cornelisz Kalis, geb. Alblasserdam 1620, zn. van Cornelis en N.N. NN.
b. Roelant Roelantsz, zie 568.
c. Aartjen van der Zijde, geb. Bleskensgraaf 1621, † Oud-Alblas 1689, tr. Oud-Alblas 9 febr. 165362 Nanning Cornelis Kalis, geb. Oud-Alblas 1625, zn. van Cornelis en N.N. NN.
d. Claas Roelen van der Zijde, geb. Bleskensgraaf 1625, † Oud-Alblas 9 juni 1674.
e. Willem van der Zijde, geb. Bleskensgraaf 1630, tr. Streefkerk 18 maart 166262 Aaltje Pietersdr -, geb. Streefkerk 1640, dr. van Pieter.
f. Willempje van der Zijde, geb. omstr. 1630.
g. Arie Roelen van der Zijde, geb. omstr. 1630.

 

1138. Pleun van Brandwijck, geb. Bleskensgraaf? vóór 1600.

 

1140. Huybert Jacobs Hoogendoorn, geb. Willege Langerak vóór 10 jan. 1576,59 † Willige Langerak omstr. 17 aug. 1644,59 tr. 2e59 Jannichgen Cornelisdr -, geb. NL; tr. 1e Willege Langerak omstr. 162022
1141. Meijnsken Jan Berendsz Versteeg, geb. Willege Langerak omstr. 1593,22 † Willige Langerak omstr. 1 nov. 1640.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Huijberts Hoogendoorn, geb. Willege Langerak? omstr. 1621,22 † Willige Langerak vóór aug. 1682,36 tr.59 Martijntje Gerritsdr -.
b. Huibert Huybertsz, zie 570.

 

1144. Cornelis den Daalder, geb. vóór 1600.

 

1218. Jan Vogelaar, geb. vóór 1576.

 

1222. Adriaan -, geb. vóór 1596.

 

1280. Arie de Jager, geb. Sliedrecht? vóór 1595.

 

1360. Pieter Gouwens, geb. Krimpen a/d Lek? vóór 1570.

 

1362. Cent Willems -, geb. NL vóór 1565.

 

1392. Frans Moret, geb. Antwerpen? vóór 1567.

 

1412. Pieter Buijt, geb. NL vóór 1580.

 

1520. Maarten Gerritsz van den Dool, geb. Ammers? omstr. 1600,22 tr. Meerkerk, Leckerlant 23 nov. 162822
1521. Grietje Huijgens -, geb. Leckerlant vóór 1610.22

 

1544. Goris van den ’Berg’ (dezelfde als 776 in generatie X), tr. Giessen-Oudekerk omstr. 161442
1545. Mayken Symonsdr - (dezelfde als 777 in generatie X).

 

1546. Sybrant -, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1590.

 

1548. Arien Geemansz, geb. vóór 1585, kreeg rel.
1549. Marijken Pietersdr, geb. vóór 1585.

 

1550. Gillis Corneliszn -, geb. vóór 1592, kreeg rel.
1551. Trientje Jansdr Kreukniet, geb. vóór 1592.

 

1554. Symon -, geb. Giessen-Oudekerk? omstr. 1550.

 

1568. Jan Wapperom, geb. Papendrecht? vóór 1565,75 kreeg rel.
1569. N.N. NN, geb. vóór 1567.

 

1600. Adriaen Bastiaansz -, geb. Ammers Graveland omstr. 1555,42 † ald. dec. 1630, tr. Ammers Graveland febr. 158342
1601. Leentje Gijsbertsdr -, geb. Ammers Graveland omstr. 1560,42 † ald. omstr. 1633.

 

1602. Aert Corevaer, geb. Ammers Graveland 1580,224 april 1662.22

 

1632. Jacob Adriaens ’Aeldijck’, geb. Streefkerk omstr. 1585,76 † ald.,76 tr. Streefkerk 29 april 161276
1633. Teuntgen Andriesdr -, geb. Sint Anthoniepolder Binnenmaas omstr. 1590, † Streefkerk.

 

1636. Willem Gerritzn Steuij, ged. Streefkerk 22 jan. 1580,141 Schepen\Heemraad van Bleskensgraaf in 1615 en Bouwman,142 vermeld onmondig, 200e penning,141 † Oud-Alblas 2 juni 1669, tr. Streefkerk 16 dec. 1619142 (kerkelijk 24 dec. 1605)141
1637. Weijntgen Jacobsdr ’Groot’, geb. Streefkerk 1587,36 vermeld erfenis 1664.20
Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Willems Steuij, geb. Bleskensgraaf 1610,36 † ald. 1691.36
b. Cornelis Willems, zie 818.

 

1664. Leendert Willems, geb. vóór 1597, kreeg rel.
1665. Marijken Adriaansdr de ’Jong’, geb. vóór 1599.

 

1668. Anthonis Teunis Pleunen van der Wiel, geb. Sliedrecht 1580,36 † ald. 1627,36 tr.
1669. Commertgen Cornelis Baen, geb. NL 1563,36 † ald. 1650.36

 

1670. Aert van de Vinck, geb. vóór 1594.

 

1716. Geerlof Donk, geb. Meerkerk omstr. 1600, † Meerdervoort omstr. 1683.

 

1792. Ryck Dingese van Genderen, geb. Meerkerk 1600, tr. 1e Meerkerk 24 dec. 16258 Adriaantje Lambertsdr -, geb.? omstr. 1602; tr. 2e Meerkerk 19 mei 16338
1793. Bertge Petersdr de Rie, geb. Lexmont 1595.

 

1794. Gerrit -, geb. vóór 1620.

 

1880. Cornelis Eelboom, geb. Sliedrecht? vóór 1610.

 

1882. Theunis Ariense Baen, geb. Sliedrecht 1606,80 † ald. na 1667,80 tr. Sliedrecht?80
1883. Adriantge Arijens Haring, geb. Sliedrecht 1605,80 † ald. vóór 1667.80

 

1884. Cors Hartog, geb. Sliedrecht omstr. 1604,22 † ald. 1654,22 tr. Sliedrecht omstr. 163422
1885. Ariaantje Damisse, geb. Sliedrecht 1609,22 † ald. vóór 2 jan. 1681.22

 

1928. Cornelis Hen(d)ricksz -, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1565,92 † Bleskensgraaf vóór 1626,92 tr. Bleskensgraaf omstr. 159092
1929. Adriaentgen Jansdr -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1565,92 † Nieuw-Lekkerland vóór 1616.92

 

1930. Pieter -, geb. Streefkerk? vóór 1580.

 

1934. Hendrick Bastiaensz -, geb. vóór 1580, kreeg rel.
1935. Adriaentken Chielendr -, geb. vóór 1580.

 

1952. Baert Bastiaenszn Heuvel, geb. Sliedrecht? vóór 1597, † Sliedrecht vóór 1650, kreeg rel.83
1953. Neeltien Ariensdr Naens, geb. Sliedrecht? vóór 1597.
Uit deze relatie:
a. Bastiaen Baerts Heuvel, geb. omstr. 1617.
b. Leendert Baerts Heuvel, geb. Sliedrecht? na 1617.
c. Gerrit Baertenszn, zie 976.

 

1988. Jan Goudriaan, geb. 1590,36 tr.36
1989. Anneke Gerrits -, geb. na 1580.

 

2000. Breunis van Dusschoten, geb. NL 1570,36 † Nijkerk 1 febr. 1648,36 tr.
2001. Geertgen Aeltsen -, geb. NL 1588,36 † ald. 1649.36
 

Generatie XII

2080. Bastiaan Brouwer, geb. NL vóór 1550.

 

2160. Arien Cornelisz -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1557,36 † ald. omstr. 1592,36 tr.36
2161. Anneke Bastiaansdr -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1555,36 † ald..36

 

2224. Meerten Heijnrickssone -, geb. vóór 1540.

 

2240. Gijsbert -, geb. vóór 1544.

 

2256. Aert Knock, geb. NL vóór 1549.

 

2258. Pleun -, geb. NL vóór 1563.

 

2264. Sebastiaen Jansz -, geb. NL omstr. 1555, waarsman,36 schepen 1587-1589,36 schout 1590,36 tr.
2265. Marijtghe Gheenen -, geb. NL na 1550.

 

2272. Roel Claes -, geb. Bleskensgraaf omstr. 1562, tr. Bleskensgraaf omstr. 158462
2273. Ariaantje NN, geb. vóór 1564.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Roelantsz Claes, geb. Bleskensgraaf omstr. 1584.
b. Claas Roelantsz Claes, geb. Bleskensgraaf omstr. 1586.
c. Jacob Roelantsz Claes, geb. Bleskensgraaf omstr. 1588.
d. Roelant Roelantsz, zie 1136.

 

2274. Willem van der Zijden, geb. Bleskensgraaf? vóór 1571.

 

2280. Jacob Adryaen Pouwels Hoogendoorn, geb. Willige Langerak? vóór 1556.

 

2282. Jan Berendsz Versteeg, geb. Willege Langerak? vóór 1573, tr.
2283. Weijntje -.

 

3040. Gerrit van den Dool, geb. Meerkerk, Leckerlant omstr. 1570.22

 

3096. Geeman Arienszn -, geb. vóór 1565, kreeg rel.
3097. N.N. NN, geb. vóór 1565.

 

3098. Pieter Ariens Pouwelsz, geb. vóór 1565, kreeg rel.
3099. N.N. NN, geb. vóór 1565.

 

3100. Cornelis Gelleszn -, geb. vóór 1572, kreeg rel.
3101. Sijken Adraeinsdr -, geb. vóór 1572.

 

3102. Jan Kreukniet, geb. vóór 1572, kreeg rel.
3103. N.N. NN, geb. vóór 1572.

 

3200. Adriaen -, geb. Ammers Graveland? omstr. 1525.42

 

3202. Gijsbert Cornelisz -, geb. Ammers Graveland? omstr. 1535,42 kreeg rel.
3203. Marietje Jacobsdr -, geb. Ammers Graveland? omstr. 1537.

 

3204. Adriaan Adriaanse Corevaer, ged. Hoornaar 1545,36vóór 1585,36 tr. 158036
3205. NN Marcusdr -, geb. NL na 1540.

 

3264. Adriaen Jacobs ’Aeldijck’, geb. Streefkerk omstr. 1558,76 † ald. omstr. 1604,76 tr. Streefkerk 158576
3265. Maritgen Berten Barentsdr van Asperen, geb. Streefkerk omstr. 1563,76 † ald. omstr. 1616.76

 

3266. Andries -, geb. Sint Anthoniepolder? vóór 1570.

 

3272. Gerrit Corneliszn Steuij, geb. Streefkerk omstr. 1554,142 Schepen/Heemraad 1578, Bouwman en leenman van Liesveld in 1579,142 † Streefkerk vóór 25 mei 1600,142 tr. Streefkerk omstr. 1579143
3273. Volckgien Willemsdr -, geb. Streefkerk omstr. 1556,142 † ald. na 25 mei 1600.142

 

3274. Jacob Cornelisz de Groote, geb. NL omstr. 1558,141 † ald. dec. 1608,141 tr. Streefkerk? vóór 1580
3275. Anneke Ariensd -, geb. NL omstr. 1560,141 † ald. 1592.141
Uit dit huwelijk:
a. Aart Jacobs -, geb. Streefkerk omstr. 1580.
b. Cornelis Jacobsz de Groote, geb. NL na 1580.
c. Arien Jacobsz de Groote, geb. Bleskensgraaf omstr. 1585.141
d. Weijntgen Jacobsdr, zie 1637.
e. Meerten Jacobsz de Groote, geb. Streefkerk omstr. 1590.141

 

3328. Willem Boer, geb. vóór 1577, kreeg rel.
3329. NN NN, geb. vóór 1580.

 

3330. Adriaan Mattijsz de Jong, geb. 1540, kreeg rel.
3331. Adriaantje Govaertsdr -, geb. 1540.

 

3336. Pleun van der Wiel, geb. NL 1550.36

 

3432. Pieter Donk, geb. Meerkerk 1565.36

 

3584. Dignum Michielsz van Genderen, geb. Meerkerk? vóór 1580, kreeg rel.
3585. Klaasje Wessels, geb. vóór 1582.

 

3586. Peter Jansz de Rie, geb. Achthoven omstr. 1560.8

 

3764. Adriaen Aertse Baen, geb. Sliedrecht 1586,80 † ald. 1652,80 tr. 2e 165380 Marijke Symons -, geb. Sliedrecht? vóór 1586; tr. 1e
3765. NN NN, † Sliedrecht? vóór 1653.
Uit dit huwelijk:
a. Theunis Ariense, zie 1882.
b. NN Baen, geb. na 1610.
c. NN Baen, geb. na 1610.
d. NN Baen, geb. na 1610.
e. NN Baen, geb. na 1610.

 

3766. Arij Haring, geb. Sliedrecht? vóór 1585.

 

3856. Hendrick Dircsz -, geb. Nieuw-Lekkerland? vóór 1545, kreeg rel.
3857. N.N. NN, geb. vóór 1545.

 

3858. Jan Jacob Simonsz -, geb. Bleskensgraaf? vóór 1545, † Bleskensgraaf omstr. 1624,92 kreeg rel.
3859. Neeltgen NN, geb. vóór 1545.

 

3868. Bastiaen -, geb. vóór 1560.

 

3870. Chiel -, geb. vóór 1560.

 

3904. Bastiaen Pieterszn Heuvel, geb. Sliedrecht? omstr. 1565, kreeg rel.
3905. N.N. NN, geb. omstr. 1565.

 

3906. Arij Naens, geb. Sliedrecht? vóór 1577.

 

4000. Brant Bronisse van -, geb. NL 1536,36 † ald. 1598,36 tr.
4001. Geertge Evert Besselsen -, geb. NL 1535,36 † ald. 1584.36
 

Generatie XIII

4448. Heijn(d)drick M(e)ertenssone -, geb. vóór 1510.

 

4528. Jan -, geb. NL vóór 1537.

 

4544. Claes -, geb. Bleskensgraaf? vóór 1542.

 

4564. Berend Versteeg, geb. Willege Langerak? vóór 1553.

 

6192. Arien -, geb. vóór 1545, kreeg rel.
6193. N.N. NN, geb. vóór 1545.

 

6196. Arien Pouwelsz, geb. vóór 1545, kreeg rel.
6197. N.N. NN, geb. vóór 1545.

 

6200. Gielis Aertszn -, geb. vóór 1552, kreeg rel.
6201. Goessendr -, geb. vóór 1552.

 

6202. Adraein -, geb. vóór 1552, kreeg rel.
6203. N.N. NN, geb. vóór 1552.

 

6204. NN Kreukniet, geb. vóór 1552, kreeg rel.
6205. N.N. NN, geb. vóór 1552.

 

6404. Gijsbert -, geb. Ammers Graveland? omstr. 1510.

 

6406. Jacob -, geb. Ammers Graveland? omstr. 1512.

 

6408. Adriaan Adriaensz Corevader, ged. Hoornaar 1515,36 tr. Hoornaar 154036
6409. NN NN, geb. NL na 1510.

 

6528. Jacob Arijens ’Aeldijck’, geb. Streefkerk omstr. 1530,76 †,76 tr. omstr. 155576
6529. N.N. NN, geb. Streefkerk? vóór 1538.

 

6530. Barent Ghijsbrechtszn van Asperen, geb. Streefkerk 1528,36 notaris,36 koster,36 secretaris 1553-1557,36 † Streefkerk 2 april 1589,36 tr. 156336
6531. Ariaentgen Leendertsdr -, geb. 1540, † 1610.
Uit dit huwelijk:
a. Maritgen Berten Barentsdr, zie 3265.
b. Leendert Barentszn van Asperen, geb. Streefkerk 1566,36 diaken,36 schout,36 baljuw,36 gaarmeester 1611,36 begr. Alblasserdam 12 mei 1643.36
c. Aeltgen Barents van Asperen, geb. Streefkerk omstr. 1570,36 † ald. vóór 25 dec. 1636,36 tr. 1e Pieter Willemsz -; tr. 2e 160536 Cornelis Benjaminsz -, † vóór 1626.36
d. Ariaentje Barentsdr van Asperen, geb. 1573,361636.36
e. Ghijsbrecht Barentz van Asperen, geb. 1575,36 †.36
f. Adriaen Barentsz van Asperen, geb. 1584,361643.36

 

6660. Mattijs de Jong, geb. vóór 1520.

 

6662. Govaert -, geb. vóór 1520.

 

6864. Geerlof -, geb. NL omstr. 1535,36 † Meerkerk.

 

7168. Michiel Jansz van Genderen, geb.? omstr. 1545,8 kreeg rel.
7169. NN Rijckendr -, geb.? vóór 1550.

 

7170. Wessel -, geb. vóór 1562.

 

7528. Aert Pieters Baen, geb. Sliedrecht 1553,80 kreeg rel.
7529. N.N. NN, geb. Sliedrecht? vóór 1566.

 

7712. Dirc -, geb. vóór 1525.

 

7716. Jacob Simonsz -, geb. vóór 1525, kreeg rel.
7717. N.N. NN, geb. vóór 1525.

 

7808. Pieter Heuvel, geb. Sliedrecht? vóór 1545.

 

8000. Bronis Derixen van -, geb. NL 1505,36 † ald. 1570.36

 

8002. Evert Besselsen -, geb. NL vóór 1515.
 

Generatie XIV

12392. Pouwel -, geb. vóór 1525, kreeg rel.
12393. N.N. NN, geb. vóór 1525.

 

12400. Aert Toniszn -, geb. vóór 1532, kreeg rel.
12401. NN Willemsdr -, geb. vóór 1532.

 

12402. Goessen -, geb. vóór 1532.

 

15056. Pieter Baensz Baene, geb. Sliedrecht 1515,80 † ald. na 1553,80 tr. 154036
15057. Beatrijs NN, geb. 1517.36
Uit dit huwelijk:
a. Baen Pieters Baen, geb. omstr. 1540,36vóór 1627.36
b. Cornelis Pietersz Banen, geb. Sliedrecht 1542,36 † ald. 1623.36
c. Baen Pieterse -, geb. 1543.36
d. Aert Pieters, zie 7528.

 

16000. Derck Willem van -, geb. NL 1475,36 † ald. 1559.36
 

Generatie XV

24800. Tonis -, geb. vóór 1512, kreeg rel.
24801. N.N. NN, geb. vóór 1512.

 

24802. Willem -, geb. vóór 1512, kreeg rel.
24803. N.N. NN, geb. vóór 1512.

 

30112. Baen Jan Baen, geb. Sliedrecht 1486,80vóór 1553.
 

Generatie XVI

60224. Jan Banen, geb. Sliedrecht 1445,80 tr. 147536
60225. NN -, geb. 1460.
 

Generatie XVII

120448. Baen Dircxsz -, geb. Sliedrecht 1420.80
 

Generatie XVIII

240896. Dirc(k) Woutersz -, geb. Sliedrecht 1395,80 vermeld Buitenpoorter.36
 

Generatie XIX

481792. Wouter -, geb. vóór 1375.Bronnen 1. BS Sliedrecht2. JHM3. De 5 Rivieren4. geb.akte5. huw.akte6. Hist.Ver.Sliedrecht7. genlias8. users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/9. www.historie-sliedrecht.nl10. www.angelfire.com/retro/tveth/11. overl. akte12. www.gencircles.com/users/wmc/13. www.wagenmakers.demon.nl/14. Rootsweb.com15. Harriette Wassens <harriettewassens @ifacq.nl>16. wiewaswie17. stadsarchief.rotterdam.nl18. uwstamboomonline.nl/19. GenCircles20. Regionaalarchief Dordrecht21. NGV Knipsel22. familysearch23. www.zerken.nl/24. wiewaswie.nl25. BR Sliedrecht26. www.wiewaswie.nl27. zoekakten.nl28. familieveth.nl29. huw.bijlagen30. stadsarchief Amsterdam31. worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=tveth&id=I371432. worldconnect.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/33. home.tiscali.nl/wlvanpelt/34. Nieuwe Gorinchemsche Courant35. Geneanet36. genealogieonline37. genealogieonline.nl38. http://www.stuij.nl/genealogie/kwartierstaat%20stuij.htm39. huw.akte Cornelia40. Geneanet: Hugo de Vries ( hugodevries )41. alblasserwaard-genealogie.nl42. www.manutention.org.au/Boer/43. http://www.gencircles.com/globaltree/44. Rotterdam DTB inv.1 gereformeerd.45. www.gahetna.nl46. MyHeritage.nl47. www.van-diemen-de-jel.nl/Genea48. Geneanet: Aad Moget ( aadmoget )49. Geneanet: Cor van den Bergh ( willieb )50. BS Hooge en Lage Zwaluwe51. BHIC52. gw.geneanet.org/christ4353. stuij.nl54. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen55. www.myheritage.com56. Geneanet: Vincent Vromen ( vincentvromen )57. www.alblasserwaard-genealogie.nl58. Geneanet: Rob Gomes ( gomes )59. MyHeritage.com60. CD Alblasserdam61. Frans van Kuik62. leen@verseyden.com63. www.bhic.nl/64. www.genealogieonline.nl/stamboom-van-kruining/I41741.php65. 84.41.226.205/HuMo-gen66. www.genealogieonline.nl/stamboom-van-kruining/67. Geneanet Jan van Gameren68. Geneanet Cock Rijerkerk69. Leo van Kruining ( leovankruining )70. www.lucasriemens.nl71. stamboomonderzoek.com/trupileo/72. www.van-den-hout.nl/73. home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM#674. Geneanet: Lucas van Heeren ( schapekoppen )75. geneanet: Lucas Van Heeren ( poolsterhof )76. kibrahacha.com77. a.emmerzael78. www.leovankruining.nl79. stamboom.ngv.nl/80. www.openit.demon.nl/81. gen.kibrahacha.com82. geneanet: w.a van der waal-visser ( visser )83. Geneanet: Coen (Colin) Jacob Dijkgraaf ( dijkgraaf )84. Rob.Gomes85. DTB Giessendam86. geocities.com/bertdelange/fam05717.htm87. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr )88. genealogie.waromijn.nl/89. www.rijerkerk.net/90. NGV91. http://www.dhendrikson.nl/genealogie/92. http://www.geocities.com/rademaker_bezemer/93. www.geocities.com/rademaker_bezemer/bouiefr3.htm94. Geneanet: Geert Rietveld ( rietveld )95. home.hetnet.nl/~r.verheul1/96. Geneanet: Leo van Kruining ( leovankruining )97. www.geocities.ws/rademaker_bezemer/98. Geneanet: Jan van Gameren ( jvgam )99. dhr. B.A. den Bakker: forum.hkbommelerwaard.nl100. www.angelcities.com101. ons Voorgeslacht102. Jan Dubbeldam <jan@dubbeldam.nl>103. home.12move.nl/terugindetijd/104. home.wanadoo.nl/~loche/rots/tree/data_0.html105. www.onewest.net/~aartje/vroeghtekst.htm106. http://www.stuij.nl/genealogie/genealogie%20claes%20steuij.htm107. archiver.rootsweb.com108. users.telenet.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/109. www.genealogieonline.nl/kwartierstaten-veth-koppelaar110. home.hccnet.nl/a.van.der.sterre/fragmenta.htm111. www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-roeper/112. home.hetnet.nl/~theohuis/genBASJacSz.htm113. http://members.home.nl/t.bais/Bais Genealogie Homepage/Hillenius.htm114. R.Gomes; http://www.genealogieonline.nl115. www.xs4all.nl/~hunter/Stambomen/Boer/Boer.html116. hogenda117. vhlhb.nl118. www.wouterclaes.nl119. Harman Dekker is oom van Pietertje120. trouwakte121. stamboomforum; wim boelhouwers 10-8-2008 18:40122. home.hccnet.nl/zomola/pafg215.htm123. zom10.tripod.com/pafg215.htm124. transport en Schuldbrieven Amijde 02125. transport en Schuldbrieven Amijde 04126. home.hetnet.nl/~lekkerke/1/baas.HTM127. geneanet: Lucas Van Heeren ( poolsterhof ); familysearch128. geocities.com/pietervanloenen/129. home.planet.nl/~jathonus/schellin.htm130. www.stamboomforum.nl/Lex Boelhouwer131. www.geocities.com/rademaker_bezemer132. www.voorouder.nl133. familysearch & http://users.bigpond.net.au/cliff134. A.Rademaker135. www.genealogieonline.nl/kwartierstaten-veth-koppelaar/136. P.van Dee137. Leon de Rooij138. genbook.dordtenazoeker.nl/139. nl.mundia.com140. ton.veth141. www.homanfree.nl/k3.htm142. http://www.stuij.nl/genealogie/143. WEIJNTGEN Jacobsdr

Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 8 mei 2020 22:58:12

 

'