Parenteel van Dirck 'Middelcoop'

I. Dirck -, geb. NL vóór 1475.

Zijn zoon:

 

II. Jan Dircksz -, geb. NL omstr. 1500,1 † ald. vóór 8 dec. 1574,2 tr. Lijsbeth Dirck Govertsdr -, geb. NL omstr. 1505,1 † ald. na 7 april 1576,2 dr. van Dirck Govertsz Vinck.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck Jansz, volgt IIIa.

2. Adriaen Jan Dircks, volgt IIIb.

3. Jenneke Jan Dircksdr, volgt IIIc.

4. Floris Jans -, † NL vóór 13 maart 1575.2

5. NN, volgt IIId.

 

IIIa. Dirck Jansz -, † NL na 22 nov. 1576,2 tr. 1e NN NN; tr. 2e Jenneke Thomaesdr -, † NL vóór 31 juli 1588;2 zij hertr. Jan Reijers de Vos.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lijntke -, geb. Schoonrewoerd vóór 1575, tr. (ondertr. Dordrecht 3 nov.) 15952 Frans Jans Bornwater, geb. Dordrecht vóór 1575, † vóór 22 aug. 1639.3

Uit het tweede huwelijk:

2. Huijbertje Dircksdr, volgt IVa.

3. Lijske -, geb. NL, † vóór 1596.

4. Dirckge -, geb. NL, † vóór 1596.

 

IVa. Huijbertje Dircksdr -, geb. NL vóór 1576, † vóór 20 nov. 1646,2 tr. vóór 2 juli 15952 Jan Lenaerts -, geb. NL vóór 1576, schoenmaker,2 † NL vóór 27 jan. 1625,2 zn. van Lenaert Jans en Aentge Henrick Herbertsdr -.

Uit dit huwelijk:

1. Lenert Jansen -.

2. Dirck Jansen -.

3. Hendrick Jansen -.

4. Aentie Jans -.

5. Jantien Jans -.

6. Lijske Jans -.

7. Wijntien Jans -.

8. Ariën Jans -.

9. Herberen Jans -.

 

IIIb. Adriaen Jan Dircks -, geb. NL omstr. 1527,4 † ald. na 18 maart 1603,3 tr. 1e NN NN, † Middelkoop? vóór 10 dec. 1573; tr. 2e Lijsbeth Jansdr -, geb.? omstr. 1535,1 † ald. vóór 27 maart 1598.5

Uit het eerste huwelijk:

1. NN -, geb. NL vóór 10 dec. 1573.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan Ariens, volgt IVb.

3. Cornelis Ariensz, volgt IVc.

4. Bastiaen Ariensz, volgt IVd.

5. Theuntge Ariëns -, † NL vóór 14 mei 1614,2 tr. 1e2 Cornelis Jans Verhups, † NL vóór 14 mei 1614,2 zn. van Jan Laurens en Gerricke Cornelisdr -; tr. 2e2 Frans Corsse -, geb. omstr. 1585,2 waarsman 1632,2 † NL vóór 10 juni 1646.2

6. Heesken Ariëns -, † NL vóór 11 juni 1640,2 tr.2 Willem Jacobben -, geb. NL omstr. 1559,2 † ald. vóór 15 mei 1618.2

7. Deliana -, † NL vóór 16 jan. 1642.2

 

IVb. Jan Ariens -, geb. NL omstr. 1555,1 † Hoogeind van Middelkoop vóór 23 juni 1631,2 tr. NL vóór 12 jan. 16012 NN Everts -, dr. van Evert Jans en Metge Korsse -.

Uit dit huwelijk:

1. Lijske -, geb. na 1600, † NL vóór 17 april 1666,2 tr. 1e Aart Cornelisse Scheer; tr. 2e Jan Petersz Block, vermeld gezworene,2 † Middelkoop? vóór 2 mei 1663.2

2. Metke -, geb. na 1600, † NL vóór 26 mei 1631,2 tr. Cornelis Damen -, waarsman.2

3. Anneke -, geb. na 1600, † NL vóór 23 jan. 1668,2 tr. Steven Damen -, † NL vóór 20 mei 1662,2 zn. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.

4. Maijke -, geb. na 1600, † NL na 10 jan. 1662,2 tr. Jan Willems Verweij, gasthuismeester 1615,2 † Schoonrewoerd? vóór 24 febr. 1654,2 wedr. van NN NN.

5. Ariën Jans, volgt Va.

6. Dirk Jansen ’Middelcoop’, geb. na 1600.

7. Evert Jansz, volgt Vb.

8. Floris Jansen, volgt Vc.

9. Herbert Janssen Middelcoop, geb. NL vóór 1620, † vóór 1640.

 

Va. Ariën Jans de Bruijn, geb. na 1600, tr.2 Baertijen Daemen -, dr. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje de Bruijn, ged. Leerdam april 1638.2

2. Cornelia de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1640.2

3. Metgen de Bruijn, ged. Leerdam juli 1645.2

4. Johannes de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1647.2

 

Vb. Evert Jansz ’Middelcoop’, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 23 juni 1684,2 tr. vóór 1625 Grietje Claesdr -, geb. NL vóór 1607, † ald. vóór 23 juni 1667,5 dr. van Claes Florisz en Lijske Berntsdr -.

Uit dit huwelijk:

1. Claes Everts, volgt VIa.

2. Huijbert Everts, volgt VIb.

3. Cornelia -, ged. Leerdam aug. 1632, tr. Jan Louwe Boogaert, † USA, zn. van Louw Theunisz.

4. Jan Everts, volgt VIc.

5. Elizabeth -, ged. Leerdam nov. 1639.2

 

VIa. Claes Everts -, ged. Leerdam nov. 1625,2 tr. NL omstr. 16572 Digna Herberts -, dr. van Herbert Leenderts.

Uit dit huwelijk:

1. Aalbert -, ged. Leerdam 22 jan. 1658,2 † Diefdijk? vóór 1660.

2. Aalbert, volgt VIIa.

3. Grietje Claes -, geb. Diefdijk? omstr. 1663,2 † Diefdijk omstr. 11 maart 1672.2

4. Evert -, ged. Leerdam 3 febr. 1666,2 † vóór 1675.

 

VIIa. Aalbert -, ged. Leerdam 2 april 1660,2 tr. Jenneken Cornelis -, geb. vóór 1670.

Uit dit huwelijk:

Geertje Middelkoop, ged. Leerdam 5 sept. 1690.6

 

VIb. Huijbert Everts Middelcoop, geb. NL omstr. 1640, vermeld Laag Middelkoop 22 juni 1676,7 † NL vóór 1 juli 1719,2 tr. vóór 1665 Petertje Herberts -, ged. Leerdam juni 1642,2 † Leerdam? na juli 1719,8 dr. van Herbert Leenderts Cappel en Nieske Pieters -.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Huijbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 aug. 1665,2 † Noordeloos mei 1732,9 tr. (ondertr. Meerkerk 15 april) 171910 Lijsbeth Ariens Boer, geb. Meerkerk? vóór 1699, † Noordeloos 22 dec. 1737,9 wed. van Jan Jansen Sterk.

2. Herbert Huijbertse, volgt VIIb.

3. Grietje Huiberts, volgt VIIc.

 

VIIb. Herbert Huijbertse Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 6 maart 1678, vermeld Belijdenis 29 dec. 1688,7 begr. Schoonrewoerd 31 maart 1741,11 tr. Schoonrewoerd 6 maart 17067 Elisabeth Ariens den Hertogh,12 ged. Schoonrewoerd 11 aug. 1678,13 dr. van Arien Geerloffse Hartigh en Neeltje Huyberts van Mierloo.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Herbertsdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1708.10

2. Grietje Middelkoop, geb. na 1708.

3. Huibert Huijbertse, volgt VIIIa.

4. Arie Herbertsz, volgt VIIIb.

5. Petrus Herbertsz, volgt VIIIc.

6. Neeltje Herbertsd, volgt VIIId.

7. Cornelia Herberts, volgt VIIIe.

8. Pieternel, volgt VIIIf.

 

VIIIa. Huibert Huijbertse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 jan. 1710,14 tr. Oosterwijk 11 dec. 173515 Gerrigje Woutersdr Stellaard, ged. Oosterwijk (Kedichem) 6 april 1708.16

Uit dit huwelijk:

Jan Middelkoop, ged. Beesd 14 aug. 1740.17

VIIIb. Arie Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 aug. 1712,14 tr. Schoonrewoerd 12 juni 175710 Teuntje Claas Kool, geb. omstr. 1725,4 dr. van Claas Teunisz Cool en Mayke Janz.

Uit dit huwelijk:

1. Harberth, volgt IXa.

2. Klaas Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 30 sept. 1759, † vóór 1761.

3. Klaas Middelkoop, ged. Sliedrecht 15 jan. 1761,14 † Leerdam 21 okt. 1837.18

4. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 15 jan. 1761,14 † ald. vóór aug. 1763.

5. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 7 aug. 1763,14 † Leerdam 17 sept. 1842.18

6. Maayke Ariens, volgt IXb.

 

IXa. Harberth Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 7 mei 1758,4 bouwman, † Leerdam 29 nov. 1845,18 tr. Leerdam 24 febr. 179710 Geertruij Burggraaf, geb. 1777, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1777, † Leerdam 12 april 1860.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 mei 1797,4 † Leerdam 23 dec. 1878.18

2. Bastiaan, volgt Xa.

3. Huijbert Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1801,14 ged. Schoonrewoerd 19 april 1801,14 † Leerdam 2 jan. 1877.14

4. Pieter Herbertsz, volgt Xb.

5. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 april 1805,4 † ald. vóór 1821.

6. Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 juli 1807.4

7. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 okt. 1809,4 † Leerdam 30 aug. 1839.4

8. Gijsbert, volgt Xc.

9. Klaas, volgt Xd.

10. Teuntje, volgt Xe.

 

Xa. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1798,4 † Leerdam 5 febr. 1874,4 tr. Schoonrewoerd 30 nov. 182219 Cornelia Bogerd, geb. Schoonrewoerd 8 maart 1799,4 † vóór 1874,20 dr. van Roelof en Maaike van Dis.

Uit dit huwelijk:

1. Roelof Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1823,21 † Leerdam 5 febr. 1898,18 tr. Leerdam 2 mei 187319 Neeltje van Gent, geb. Leerdam 1833,19 † ald. 12 juli 1899,22 dr. van Huig en Maria Kool.

2. Geertruij, volgt XIa.

3. Maaijke, volgt XIb.

4. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 12 okt. 1827, † ald. 17 juli 1830.21

5. Jannigje, volgt XIc.

6. Adriana, volgt XId.

7. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1834,19 bouwman 1873, † Leerdam 3 maart 1921,22 tr. Schoonrewoerd 5 mei 187119 Maria van Ooijen, geb. Leerdam omstr. 1834, † ald. 19 april 1905,19 dr. van Arie en Lijntje Kool.

8. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 4 juli 1835, † ald. 8 dec. 1835.21

9. Steven Middelkoop, geb. Leerdam 1 sept. 1837, † ald. 17 okt. 1897.18

10. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 15 maart 1839,14 † ald. 21 aug. 1908.18

11. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1841, † ald. 15 dec. 1919.18

 

XIa. Geertruij Middelkoop, geb. Leerdam 17 okt. 1824, † ald. 2 febr. 1901,21 tr. Leerdam 27 sept. 185119 Cornelis de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1826,4 zn. van Govert en Cornelia den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1847,23 tr. Rotterdam 25 sept. 187824 Hermanus Beck, geb. Den Haag 1851,23 † Leerdam 1921.23

2. Aart de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1862,25 tr. Leerdam 31 mei 188919 Maaike de Stigter, geb. Leerdam omstr. 1864.25

 

XIb. Maaijke Middelkoop, geb. Leerdam 16 okt. 1826, † ald. 4 febr. 1904,21 tr. Leerdam 10 maart 186419 Dirk de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1828,4 † ald. omstr. 26 maart 1894,22 zn. van Govert en Cornelia den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1864, tr. 188826 Cornelis de Leeuw, geb. Culemborg omstr. 1864; hij hertr. 191326 Pietertje ’t Lam.

2. Govert, volgt XIIa.

 

XIIa. Govert de Bruin, geb. Leerdam 20 april 1864, † ald. 29 dec. 1934,27 tr. Schoonrewoerd 20 mei 189717 Maria Schenkel, geb. Schoonrewoerd 1863, dr. van Jan en Cornelia van Ooijen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Bruin, geb. Leerdam 26 aug. 1899,28 † ald. 25 juni 1966.28

2. Maaike Cornelia, volgt XIIIa.

 

XIIIa. Maaike Cornelia de Bruin, geb. Leerdam 24 maart 1903,29 † ald. 27 okt. 1997,30 begr. Schoonrewoerd 31 okt. 1997,30 tr. 27 febr. 192529 Gijsbert Middelkoop, geb. Kedichem 8 maart 1902,31 jachtopziener,29 † Leerdam 26 mei 1978,32 zn. van Steven en Marigje van Houwelingen.

Uit dit huwelijk:

Steven Govert Middelkoop, geb. Kedichem 24 mei 1929,28 medewerker 1982,33 † Leerdam 19 nov. 2015.34

 

XIc. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 30 sept. 1829,35 † ald. 11 april 1859,18 tr. Schoonrewoerd 26 nov. 185819 Gerrit de Vos, geb. Schoonrewoerd 4 juni 1831, † Leerdam 7 mei 1885,18 zn. van Peter en Geertrui de Weerd; hij hertr. Schoonrewoerd 6 mei 186419 Gerrigje Nobel.

Uit dit huwelijk:

Peter de Vos, geb. Leerdam 5 april 1859,35 † ald. 2 juli 1946,18 tr. 1e Schoonrewoerd 12 dec. 188419 Teuntje van Vlissingen, geb. Leerdam 25 aug. 1858,35 † Culemborg 19 maart 1906;18 tr. 2e Gameren 18 nov. 190919 Angeneske van Anrooij, geb. Nieuwaal (Gameren) 21 sept. 1861,36 † Leerdam 15 juni 1931.18

 

XId. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 14 mei 1832,4 † ald. 2 febr. 1916,22 tr. Leerdam 24 maart 186419 Aart den Besten, geb. Leerdam omstr. 1827,4 † ald. 21 dec. 1920,19 zn. van Nijs en Neeltje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1866, † Leerdam 19 april 1916.19

2. Bastiana den Besten, geb. Leerdam 1870,37 † ald. 23 febr. 1944,19 tr. Leerdam 20 mei 189817 Barend Schenkel, geb. Schoonrewoerd 1857,38 † Leerdam? vóór 1944, zn. van Jan en Cornelia van Ooijen.

3. Dirkje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1874,18 † Leerdam 15 nov. 1915.19

 

Xb. Pieter Herbertsz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 mei 1803,4 † Leerdam 1 april 1867, tr. Schoonrewoerd 29 maart 182719 Adriana de Stigter, geb. Leerdam 8 maart 1809, † ald. 22 juli 1880,19 dr. van Teunis en Maaike van Gent.

Uit dit huwelijk:

1. Herbert, volgt XIe.

2. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 okt. 1828,18 † ald. 11 dec. 1828.19

3. Teunis, volgt XIf.

4. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1831,19 † ald. 23 febr. 1895.22

5. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 16 maart 1833, † Schoonrewoerd 11 maart 1835.19

6. Maaike Geertrui, volgt XIg.

7. Geertrui Maaike Middelkoop, geb. Hagestein 20 okt. 1840,39 † Leerdam 26 jan. 1863.18

8. Huibertje Petronella Middelkoop, geb. Hagestein 23 dec. 1842,31 † ald. 7 nov. 1845.18

9. NN Middelkoop, levenloos kind, geb..19

 

XIe. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1827,40 † Abcoude-Proosdij 20 jan. 1881,41 tr. Leerdam 25 mei 185419 Maria ’t Lam, geb. Leerbroek 9 juli 1831,40 † Mijdrecht 16 maart 1899,41 dr. van Gerrit en Pieternella Dekker.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 aug. 1854,42 † ald. 22 aug. 1863.42

2. Gerrit, volgt XIIb.

3. Pieter, volgt XIIc.

4. Pietertje Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1859,42 † Leerdam 13 juni 1861.42

5. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 aug. 1860,14 † Leerdam 13 jan. 1862.42

6. Janna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 jan. 1863,42 † ald. 24 maart 1864.42

7. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1864,42 † ald. 7 juni 1864.42

8. Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 dec. 1865,42 † ald. 29 juli 1866.42

9. Adriaantje Maria, volgt XIId.

10. Antonie Middelkoop, geb. Jutphaas 9 nov. 1871,42 † ald. 15 nov. 1871.42

 

XIIb. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 dec. 1856,43 arbeider 1895, † Mijdrecht 22 dec. 1918, tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 6 nov. 188519 Marretje van Kreuningen, geb. Vinkeveen omstr. 1859,25 † Vinkeveen en Waverveen 18 juli 1889, dr. van Leendert en Neeltje Gijsen; tr. 2e Leerdam 18 okt. 188919 (echtsch. uitgespr. Utrecht 17 juni 1896)19 Maria Adriana Michielsen, geb. Woensdrecht omstr. 1865,25 dr. van Cornelis en Adriana Veraert; tr. 3e Mijdrecht 4 dec. 189619 Trijntje Kos, geb. Abbekerk 1858,42 dr. van Sijbrand en Aaltje Krab en wed. van Jan de Boer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria, volgt XIIIb.

2. Herber, volgt XIIIc.

3. Neeltje Middelkoop, geb. Vinkeveen 9 juli 1889, † Vinkeveen en Waverveen 19 nov. 1889.

Uit het tweede huwelijk:

4. Marinus Middelkoop, geb. Leerbroek 29 april 1895.

5. Jannigje, volgt XIIId.

Uit het derde huwelijk:

6. Trijntje Kos, geb. 1896.42

7. Marie Alida Middelkoop, geb. Mijdrecht 4 juni 1902,35 † ald. 19 mei 1920.18

 

XIIIb. Maria Middelkoop, geb. Vinkeveen 14 aug. 1886, tr. Mijdrecht 29 nov. 190719 Theunis van Zanten, geb. Baarn 24 mei 1884,44 zn. van Jacob en Magdalena Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

NN van Zanten, levenloos kind, geb. Mijdrecht 5 april 1908.

 

XIIIc. Herber Middelkoop, geb. Vinkeveen 24 maart 1888,19 † Amsterdam 12 mei 1955,42 tr. Mijdrecht 8 sept. 191619 Geertruida Ruijs, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1897, dr. van Jan Franse Marinus en Helena Catharina Piet.

Uit dit huwelijk:

1. Marretje Middelkoop, geb. Amsterdam? 1917.45

2. Jan Frans Marinus Middelkoop, geb. NL omstr. 1919,34 † Amstelhoek 22 april 1996,34 gecrem. Amsterdam 26 april 1996.34

3. Gerrit Middelkoop, geb.? 24 nov. 1919,46 timmerman 1946-,47 † Uithoorn? 5 nov. 1983,48 begr. Uithoorn,48 tr.42 Jantje Maria van Leeuwen, geb. Well Gld? na 1916.

 

XIIId. Jannigje Middelkoop, geb. Leerbroek 19 mei 1896,25 † Sittard? na 1941, tr. Assen 9 mei 191519 (echtsch. uitgespr. Maastricht 30 juni 1938)49 Robertus Visser, geb. Kloosterveen 21 mei 1893,19 † Sittard 27 sept. 1941,18 zn. van Derk en Antje Oldenburger.

Uit dit huwelijk:

1. Roelof Visser, geb. Assen 1915,50 † vóór 1918.

2. Johannes Robertus Visser, geb. Enschede omstr. 1915,25 tr. Urmond 25 aug. 193933 Maria Margaretha Verheijen, geb. Urmond omstr. 1919.25

3. Roberdina Visser, geb. Assen 18 dec. 1915.50

4. Antje Visser, geb. Schinnen 24 juni 1917,33 † ald. 24 juni 1917.18

5. Roelof Visser, geb. Assen 3 okt. 1918, †.50

6. Gerrit Visser, geb. Schinnen omstr. 1919,25 tr. Sittard 18 april 194133 Catharina Abelshausen, geb. Sittard omstr. 1918.25

7. Martinus Visser, geb. omstr. 1923,18 † Amby-Wijnandsrade 18 april 1966.33

8. Petronella Visser, geb. Sittard? 1934,18 † Sittard 23 nov. 1941.19

 

XIIc. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 dec. 1857,43 schipper,40 turfschipper 1923,51 † Meerkerk 29 juli 1935,42 tr. 1e Nieuwland 19 jan. 190041 Aartje Rietveld, geb. Nieuwland 5 aug. 1861,41 † ald. 24 nov. 1904,41 dr. van Arie en Aartje Versluis; tr. 2e Heukelum 191552 Beleke Govertje Dirkje Blom, geb. Meerkerk 1861, † Leerdam 19 dec. 1938,19 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse en wed. van Albert van Vianen.

Uit het eerste huwelijk:

Cornelia Middelkoop, geb. Nieuwland 3 nov. 1883,35 † ald. 22 mei 1908.41

 

XIId. Adriaantje Maria Middelkoop, geb. Bunnik 12 nov. 1869,53 dienstbode 1890-1893,45 † Mijdrecht 28 juni 1957,53 tr. Vinkeveen 1 juni 189419 Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 12 mei 1871,53 † ald. 23 april 1946,53 zn. van Rokus en Dirkje Spek.

Uit dit huwelijk:

1. Rokus van IJperen, geb. Vinkeveen 17 febr. 1895,19 † Mijdrecht 20 juni 1895.19

2. Herman van Yperen, geb. Mijdrecht 24 maart 1896,54 † ald. 1925.54

3. Rokus Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 23 maart 1897,54 † ald. 1987.54

4. Maria Adriaantje van Yperen, geb. Mijdrecht 27 juli 1898,54 † ald. 1984.54

5. Johannes Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 2 sept. 1899,54 † ald. 1962.54

6. Gerard van Yperen, geb. Mijdrecht 20 juli 1903,54 † ald. 1985.54

7. Dirkje van Yperen, geb. Mijdrecht 14 dec. 1904,54 † ald. 1982.54

8. Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 11 febr. 1906,54 † ald. 25 dec. 1970.54

9. Pieter van Yperen, geb. Mijdrecht 10 mei 1907,54 † ald. 1990.54

10. Arie van IJperen, geb. Mijdrecht 20 jan. 1909,54 tr. Vinkeveen en Waverveen 15 sept. 193219 Wouda Francina Mulckhuijse, geb. Vinkeveen en Waverveen omstr. 1912.

11. Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 31 mei 1911,54 tr. Mijdrecht 31 okt. 194055 Jannetje de Koning, geb. Loenen 12 nov. 1911.

 

XIf. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 15 dec. 1829,14 † ald. 18 febr. 1912,22 tr. 1e Schoonrewoerd 30 sept. 185919 Bastiaantje ’t Lam, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1837,14 † ald. 20 maart 1863,14 dr. van Pieter en Margaretha Petertje Burggraaf; tr. 2e Schoonrewoerd 29 maart 186719 Antje van Kleij, geb. Schoonrewoerd omstr. 1833,25 † ald. 29 sept. 1869, dr. van Gerrit en Hendrika van Maurik; tr. 3e Vianen 21 april 187119 Adriana Verkerk, geb. Everdingen 15 juni 1834,56 † Leerdam 18 nov. 1914,56 dr. van Otto en Geertje de Wild.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 nov. 1859,18 † ald. 6 juni 1863.

2. Adriana, volgt XIIf.

3. Margaretha, volgt XIIg.

4. Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 maart 1863, † ald. 13 juni 1864.

Uit het tweede huwelijk:

5. Antje, volgt XIIe.

6. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 29 juli 1867,18 † ald. 30 sept. 1874.

Uit het derde huwelijk:

7. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 27 juli 1872,19 † ald. 23 nov. 1872.

8. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 23 aug. 1873.

9. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 21 aug. 1873.

10. Otto, volgt XIIh.

 

XIIe. Antje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1856,25 † Everdingen 18 mei 1935, tr. Schoonrewoerd 2 juni 188219 Hermanus Versluis, geb. Schoonrewoerd 17 okt. 1852,57 † ald. 26 okt. 1930,19 zn. van Dirk Janse en Johanna Steijsinger.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jan Versluis, geb. Schoonrewoerd 13 febr. 1887,19 † ald. 30 mei 1909.19

2. Antje Pieternella Versluis, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1889,19 † ald. 20 febr. 1894.19

3. Johanna Maria Versluis, geb. Schoonrewoerd 19 jan. 1893,19 tr. Schoonrewoerd 22 juni 191619 Wilhelmus van Gelder, geb. Leerdam omstr. 1887.25

4. Hermanus Antonie Versluis, geb. Schoonrewoerd 17 sept. 1900,19 tr. Everdingen 13 april 192219 Maria Kers, geb. Schoonrewoerd 5 febr. 1900,58 dr. van Cornelis en Jasperyna Frederika den Hartog.

 

XIIf. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861, † na 1928, tr. Leerdam 29 april 188119 Huibert Klijn, geb. Leerdam omstr. 1853,25 machinist 1911,59 † na 1928, zn. van Arie en Jacobje van Kleij.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaantje Klijn, geb. Leerdam omstr. 1882,25 tr. Amsterdam 24 jan. 190619 Tjeerd Pietersma, geb. Gaasterland omstr. 1879,25 werkman 1906.25

2. Arie Klein, geb. Leerdam 7 jan. 1884, † ald. omstr. 9 jan. 1884.51

3. Arie Klijn, geb. Leerdam 26 aug. 1884.

4. Arie Klein, geb. Leerdam 20 juli 1885, machinist 1911,25 tr. Amsterdam 4 okt. 191119 (echtsch. ingeschr. ald. 8 okt. 1929)25 Anna Cornelia Dekkers, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1890.25

5. Jacoba Klijn, geb. Leerbroek 4 okt. 1886.

6. Jacoba Klijn, geb. 1887,18 † Leerdam 14 jan. 1897.

7. Grietje Klein, geb. Meerkerk 19 jan. 1889, tr. Amsterdam 25 febr. 192019 Derk Kuijpers, geb. Zwolle omstr. 1877,25 expeditiekencht 1920.25

8. Teunis Cornelis Klijn, geb. Meerkerk 22 juli 1890, † ald. 2 nov. 1890.

9. Teunis Cornelis Klijn, geb. Kattendijke 4 maart 1892.35

10. Govert Klijn, geb. Meerkerk 21 jan. 1894.

11. Pieter Klijn, geb. Leerdam 11 febr. 1896.

12. Jacobus Adriananus Klijn, geb. Leerdam 28 aug. 1897.22

13. NN Klijn, levenloze dochter, geb. Beverwijk 18 maart 1899.24

14. Jacoba Klijn, geb. Spaarndam 11 juli 1900,24 tr. Amsterdam 22 sept. 192019 Wilhelmus Dekkers, geb. Amsterdam omstr. 1901,25 plaatwerker 1920.25

15. Pieter Klijn, geb. Leerdam 31 dec. 1902.

16. Pieter Klijn, geb. Leerdam 8 april 1903.

 

XIIg. Margaretha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861,25 † Noordeloos? vóór 1907, tr. Leerdam 23 nov. 188319 Thomas van den Ent, geb. Culemborg omstr. 1863,25 zn. van Thomas en Elisabeth de Leeuw; hij hertr. Noordeloos nov. 190760 Dirkje van Drenth.

Uit dit huwelijk:

1. NN van den Ent, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 maart 1887.22

2. Elisabeth van den Ent, geb. Leerdam omstr. 17 april 1888.22

3. Bastiaantje van den Ent, geb. Leerdam 23 nov. 1890,57 † Hoek van Holland 9 aug. 1936,24 tr. Bartel Quist, geb.? vóór 1895, † Hoek van Holland? na 1936.

4. Neeltje Adriana van den Ent, geb. Leerdam omstr. 20 nov. 1892.22

5. Otto van den Ent, geb. Leerdam omstr. 6 maart 1894.22

6. Geertruida van den Ent, geb. Leerdam omstr. 1 juni 1896.22

7. Adrina van den Ent, geb. Leerdam omstr. 13 sept. 1898.22

 

XIIh. Otto Middelkoop, geb. Leerdam 23 mei 1874, Opzichter,61 vermeld Treurige omstandigheden 3 sept. 1914,51 † Leerdam 14 febr. 1923,22 tr. Heukelum 190462 Hendrika Amelia Elisabeth Blom, geb. Herwijnen 13 mei 1881,63 † Leerdam 14 april 1939,22 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse.

Uit dit huwelijk:

1. Amelia Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1906,48 † Hagestein 18 maart 1977,48 tr. Leerdam 16 sept. 193236 Gerrit Willem Middelkoop, geb. Vianen 23 mei 1901,35 koopman,63 † Hagestein 7 sept. 1974,48 zn. van Gerrit en Eeltje van Tol.

2. Adriana, volgt XIIIe.

3. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 20 febr. 1909.19

4. Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam na april 1911,18 † ald. 13 maart 1912.

5. Margaretha Adriana Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 27 febr. 1912.19

6. Margaretha Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,22 † ald. 13 okt. 1913.19

7. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,22 † ald. 3 okt. 1913.

8. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 16 dec. 1914.19

9. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 21 maart 1916.19

10. Otto Pieter Middelkoop, geb. Leerdam jan. 1918,22 † ald. 12 jan. 1937.22

 

XIIIe. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam? 1908, † Leerdam 14 febr. 1948, tr. Leerdam? vóór 1936 (door echtsch. ontbonden)19 Cornelis van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

Willem Adrianus van Wingerden, geb. Leerdam omstr. 15 aug. 1934,22 † ald. omstr. 18 juli 1936.22

XIg. Maaike Geertrui Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1835,19 † Leerdam 19 april 1917,19 tr. Kedichem 12 sept. 185719 Leendert van Hoogdalem, geb. Oosterwijk (Kedichem) 9 sept. 1827, † Leerdam 27 febr. 1908, zn. van Hendrik en Jannigje Bos.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje van Hoogdalem, geb. 1857.

2. Jaantje, volgt XIIi.

3. Hendrikje van Hoogdalem, geb. na 1859.

4. Pieter van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 13 nov. 1867,64 † Schiedam 12 april 1940,65 tr. Ridderkerk 8 jan. 189966 Jenneke Elisabeth van Helden, geb. Ridderkerk 21 juli 1874,64 † Soest 9 febr. 1966.67

5. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1868.

6. Herber van Hoogdalem, geb. na 1869.

7. Zoon, geb. na 1870.

8. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1871.

9. Neeltje van Hoogdalem, geb. na 1872.

 

XIIi. Jaantje van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 24 dec. 1858, † Leerdam 13 maart 1897, tr. Leerdam 16 nov. 188819 Jan Keijts, geb. Leerdam 1863,68 zn. van Bastiaan en Wilhelmina van ’t Hart.

Uit dit huwelijk:

Geertruida Keijts, geb. Leerdam 27 aug. 1883.68

 

Xc. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 21 jan. 1812,14 vermeld fysieke kenmerken,14 † Kuijlenburg 18 okt. 1884,14 tr. Leerdam 11 dec. 186219 Cornelia de Jong, geb. Leerbroek 26 jan. 1833,14 † Leerdam 16 maart 1873, dr. van Cornelis en Jannigje van der Haven.

Uit dit huwelijk:

1. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1862, † ald. 22 maart 1863.

2. Jannigje, volgt XIh.

3. Herbert Cornelis, volgt XIi.

4. Geertrui Pieternella Middelkoop, geb. Leerdam 1 nov. 1872, † ald. 25 maart 1873.

 

XIh. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1864, † Arkel 17 maart 1925,57 tr. Leerdam 27 dec. 189019 Martinus van der Wal, geb. Heukelum 8 nov. 1864,19 † Arkel 20 april 1936,34 zn. van Martinus en Aaltje Keinemans.

Uit dit huwelijk:

Aaltje Cornelia van der Wal, geb. Schelluinen 15 sept. 1891,35 † ald. 14 okt. 1891.18

 

XIi. Herbert Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 12 febr. 1869,19 fabrieksarbeider 1926,69 tr. Leerdam 7 febr. 189619 Aartje de Vos, geb. Leerdam omstr. 1870,19 dr. van Gerrit en Gerrigje Nobel.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 24 jan. 1897,32 bankwerker,70 † Asperen? 5 jan. 1986,32 begr. Asperen,32 tr.32 Maaike Kruys, geb.? 26 mei 1897,32 † Asperen? 23 dec. 1969,32 begr. Asperen.32

2. Cornelia Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 11 juli 1898,45 dienstbode 1921-1925,25 tr. Amsterdam 26 febr. 192519 Johan George Komen, geb. Watergraafsmeer omstr. 1892,25 fabrieksarbeider 1926.25

3. Cornelis Antonie Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,22 † ald. 23 sept. 1899.

4. Jan Gerard Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,22 † ald. 24 jan. 1900.

5. Gerritje Geertruida, volgt XIIj.

6. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1905,57 † ald. 18 juli 1905.57

 

XIIj. Gerritje Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 13 april 1901, † Gorinchem 28 okt. 1968,34 tr. Leerdam 24 febr. 192219 Marinus Rink, geb. Haaften 13 febr. 1899,25 † Gorinchem 12 febr. 1987,48 zn. van Peter en Maria Bambacht.

Uit dit huwelijk:

Peter Daniël Rink, geb. Leerdam omstr. 11 juni 1922.22 [Gorinchem 1968]71

 

Xd. Klaas Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1814, † ald. 8 jan. 1891, tr. Leerdam 12 febr. 184019 Elisabeth den Hilt, geb. Leerdam omstr. 1798,25 † ald. 23 nov. 1870, dr. van Cornelis en Aaltje den Besten.

Uit dit huwelijk:

Herbert Klaaszn Middelkoop, geb. Leerdam 4 april 1841,19 † ald. 22 mei 1916,22 tr. Leerdam 7 maart 187319 Sientje de Heer, geb. Everdingen omstr. 1843,25 † Leerdam 24 nov. 1887,18 dr. van Willem en Johanna Elisabeth Zerns.

 

Xe. Teuntje van Middelkoop, geb. Leerdam 26 nov. 1821,35 † ald. 28 mei 1859.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb. vóór 1830:

1. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1842, † vóór 1859.

2. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 6 juli 1844,57 † ald. 7 juni 1846.57

3. Herbert, volgt XIj.

4. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 31 maart 1852,18 † Kedichem 8 april 1889, tr. Leerdam 26 febr. 187519 Willem Bos, geb. Kedichem omstr. 1846,25 † Kedichem? 1892,72 zn. van Aart en Hanna Bron en gesch. echtg. van Maaike den Braven; hij hertr. Kedichem 22 aug. 188972 Kornelia Bor.

5. Teuntje, volgt XIk.

 

XIj. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 25 aug. 1847, veldarbeider 1874-1921,73 † Leerdam 13 juli 1921,22 tr. Culemborg 14 aug. 187419 Cornelia Verschoor, geb. Leerdam? 1849,18 bouwman 1874,74 † Leerdam 24 dec. 1924,22 dr. van Bastiaan en Adriana Klein.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje, volgt XIIk.

2. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 8 aug. 1876, † ald. 24 febr. 1894.22

3. Huibert Middelkoop, geb. Leerdam 4 sept. 1877,25 veldarbeider 1904,18 † Leerdam 27 sept. 1906,22 tr. Beesd 3 juni 190419 Anna Egelina Bron, geb. Beesd 9 juli 1874,25 dr. van Jan en Jenneke van Opijnen; zij hertr. Beesd 25 juli 191875 Hendrik Beverloo.

4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 6 mei 1879.

5. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 jan. 1882,35 † ald. 10 april 1886.

6. Adriana Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 13 sept. 1886,35 † ald. 2 april 1919,22 tr. Schoonrewoerd 31 juli 191319 Hendrik Burggraaf, geb. Schoonrewoerd omstr. 1885,25 † na 1919, zn. van Steven en Willemina de Kogel.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1893,22 † ald. 23 aug. 1893.22

 

XIIk. Teuntje Middelkoop, geb. Culemborg 8 okt. 1874,35 † na 1925, tr. Leerdam 13 mei 189819 Gerrit de Jong, geb. Meerkerk 1870,25 † Leerdam 16 juni 1929,19 zn. van Mees en Geertje Kool.

Uit dit huwelijk:

1. Mees de Jong, geb. Leerdam 25 febr. 1899,22 † ald. 31 dec. 1926.19

2. Herbert de Jong, geb. Leerdam 29 juni 1901.19

3. Bastiaan de Jong, geb. Leerdam 14 sept. 1902.22

4. Geertje Cornelia de Jong, geb. Leerdam? omstr. 1904,18 † Leerdam 2 sept. 1923.19

5. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 17 april 1906.22

6. Cornelia de Jong, geb. Leerdam 1907,18 † ald. 7 april 1907.19

7. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 15 sept. 1908.22

8. Huibert de Jong, geb. Leerdam omstr. 25 jan. 1910.22

 

XIk. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 21 mei 1859,25 † Utrecht 26 okt. 1923,18 tr. Leerdam 16 aug. 187819 Willem van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd omstr. 1853,25 † Utrecht? na 1923, zn. van Johannes van Wingaarden en Aaltje Gersie.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina van Wijngaarden, geb. Leerdam 28 sept. 1878,35 † ald. 25 aug. 1879.18

2. Willemina Cornelia van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd 16 maart 1881,35 † Leerdam 15 febr. 1950,19 tr. Leerdam 6 april 190619 Gerrit van Meeuwen, geb. Leerdam omstr. 1884.25

3. Teuntje van Wijngaarden, geb. Leerdam 14 maart 1885,35 tr. 1e Schoonrewoerd 24 april 191319 (door echtsch. ontbonden vóór 1922)19 Dirk Jan Koedam, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1884,25 zn. van Frans en Maaike Cornelia Middag; tr. 2e Leerdam 20 okt. 192219 Hendrik Bats, geb. Leerdam omstr. 1882.

 

IXb. Maayke Ariens Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 27 okt. 1765,10 bouwvrouw,76 † Schoonrewoerd 12 dec. 1803,77 tr. omstr. 17954 Cornelis Aryze Klein, geb. Leerdam? omstr. 1765,4 zn. van Ary.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Klein, geb. Leerdam omstr. 1796,76 † 1869,76 tr. Leerdam 16 maart 182778 Ysbrand van Meeteren, geb. Schoonrewoerd 12 maart 1808,57 † ald. 28 maart 1886,78 zn. van Hendrik en Teuntje Copier.

2. Ary Klein, geb. Leerdam 1797,25 † Schoonrewoerd 26 april 1847,19 tr. Leerdam 22 mei 182579 Grietje van Meeteren, geb. Leerdam omstr. 1797,25 † Schoonrewoerd 29 juni 1847, dr. van Hendrik en Teuntje Copier.

3. Adrianus Klein, geb. Leerdam omstr. 1799,19 tr. Leerdam 8 sept. 182280 Aartje van Wijngaarde, geb. Leerdam 1797.76

4. Teunis Klein, geb. 1800.76

5. Teunis Klein, geb. 1801.76

6. Maria Klein, geb. 1802, † vóór 1803.

7. Manes Klein, geb. 1803.76

 

VIIIc. Petrus Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 24 febr. 1715,13 ouderling 1768-1770,81 ouderling 1775-1777,81 † Rumpt? na 1777, tr. Kedichem omstr. (kerkelijk Oosterwijk 3 juli)82 174614 Huijbertje Arisse Kleijn, ged. Oosterwijk (Kedichem) 8 jan. 1718.13

Uit dit huwelijk:

1. Maijke, volgt IXc.

2. Herbert Middelkoop, ged. Kedichem 5 april 1750 (get. Pieternel Middelkoop),15 ouderling 1797,81 † Rumpt? na 1799.

3. Elisabeth Middelkoop, ged. Oosterwijk 8 april 1753.15

4. Elisabeth, volgt IXd.

5. Arien Pieterz, volgt IXe.

 

IXc. Maijke Middelkoop, geb. Oosterwijk,75 ged. Kedichem 22 okt. 1747,4 † vóór 1773, tr. (ondertr. Rumpt 2 april) 176983 Adrianus van Vliet, geb. Rumpt 28 aug. 1740,75 wagenmaker -1826,36 † Beesd 31 aug. 1826,75 zn. van Adrianus en Geertrui Moree; hij hertr. Rumpt 2 mei 177375 Eva Woutersdr van Doeland.

Uit dit huwelijk:

Marijke van Vliet, ged. Rumpt 28 jan. 1770 (get. Petrus Herbertsz Middelkoop en Huijbertje Arisse Kleijn),84 † Schoonrewoerd 19 mei 1800,76 begr. Beesd 23 mei 1800,76 tr. Rumpt 17 april 178977 Frans van Asch, geb. 1766,77 † 1831.77

 

IXd. Elisabeth Middelkoop, geb. Tricht,4 ged. Rumpt 7 sept. 1755 (get. Gerrigje Woutersdr Stellaard),85 † Rumpt? vóór dec. 1787, tr. 4 (kerkelijk 27)85 april 17834 Rijk van Asch, ged. Tricht 13 aug. 1754,4 landsman,86 † Deil 24 sept. 1827,75 zn. van Willem en Dirkje Franse de Morree; hij hertr. Waardenburg 20 jan. 17889 Geuske van Gameren.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje van Asch, ged. Rumpt 9 febr. 1784,57 † Beusichem 22 april 1856,86 tr. Jerphaas van Muiswinkel, geb. Beusichem omstr. 1777,75 herbergier,75 † Beusichem 23 aug. 1818.75

2. Pieter van Asch, geb. Rumpt 15 juni 1785.86

 

IXe. Arien Pieterz Middelkoop, ged. Rumpt 6 dec. 1758 (get. Hilleken Verrips),3 vermeld woonachtig? 1785-1787,87 † Schoonrewoerd 15 dec. 1812,19 tr. Schoonrewoerd 22 juni 178314 Geertruyt Ottodr van Veen, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 21 juni 1759,13 † Leerdam 13 okt. 1829, dr. van Oth en Geuvertje de Seeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Geuvertje Ariensdr, volgt Xf.

2. Pieter, volgt Xg.

3. Otto Arieszn, volgt Xh.

4. Huijbertje Adriana, volgt Xi.

5. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1790.4

6. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 maart 1792.14

 

Xf. Geuvertje Ariensdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 6 juni 1784,4 † ald. 10 sept. 1818,13 tr. Schoonrewoerd 6 mei 180710 Floris Geerlofzn Kool, ged. Schoonrewoerd 8 nov. 1772,4 bouwman,13 schepen,13 † Schoonrewoerd 1 maart 1843,13 zn. van Gerloof en Florida van der Koppel.

Uit dit huwelijk:

1. Florida, volgt XI-l.

2. Arie Kool, geb. Leerdam 22 nov. 1808, tr. Schoonrewoerd 15 maart 184919 Maria van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1819, † vóór 1919.

3. Geertrui Kool, geb. 20 febr. 1810,14 ged. Leerdam 25 febr. 1810.14

4. Garilop Antonia Kool, geb. 30 aug. 1811, ged. Leerdam 8 sept. 1811.

5. Geerlof Antonie Kool, geb. Leerdam omstr. 1812, tr. Schoonrewoerd 28 april 184319 Anna van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1817, † vóór 1917.

6. Pieter Cornelis Kool, geb. Leerdam 29 juni 1813.19

7. Geertrui Adriana Kool, geb. Leerdam 21 nov. 1814, tr. Schoonrewoerd 21 april 184319 Philippus Johannes Halberstadt, geb. Streefkerk omstr. 1817, † vóór 1917.

8. Anthonie Kool, geb. Leerdam 17 nov. 1816.19

9. Geuvertje Kool, geb. Schoonrewoerd 10 sept. 1818,35 tr. Schoonrewoerd 26 april 184519 Floris Adrianus van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1820.25

 

XI-l. Florida Kool, geb. Schoonrewoerd 18 april 1807, † ald. 18 april 1865,18 tr. Schoonrewoerd 26 april 183419 Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1799,4 voorzitter,57 † Schoonrewoerd 7 april 1873,4 zn. van Arie Willem Ariens en Geertruij Arnoldusd Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd omstr. 1846,25 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 187519 Gerrit Zijderveld, geb. Hagestein omstr. 1852,25 † Schoonrewoerd 10 febr. 1895.57

2. Arnoldus Johannes, volgt XII-l.

 

XII-l. Arnoldus Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1847, † ald. 13 juni 1897, tr. 187926 Cornelia de Vor, geb. Hagestein april 1853, † Schoonrewoerd 13 juni 1933, dr. van Dirk en Willempje Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Floris, volgt XIIIf.

2. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † ald. omstr. 1844.

3. Florida Johanna de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 4 febr. 1881,57 † Utrecht 25 okt. 1922.57

4. Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1884, † Leerdam 1965.

5. Floris Antonie de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1886, † Neerijnen 1951.

6. Pieter Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1889, † Leerdam 1964.

7. Geertruida Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1891, † ald. 1961.

8. Willempje, volgt XIIIg.

 

XIIIf. Johannes Floris de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1880,57 † ald. 27 mei 1968,57 tr. Schoonrewoerd 11 april 190757 Johanna Antonia van Mourik, geb. Schoonrewoerd 1880, † 1941.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt XIVa.

2. Martinus de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1923.88

 

XIVa. Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 22 april 1908,89 † Hei en Boeicop 21 maart 1984,90 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193791 Neeltje Bastiana Middelkoop (XIVb).

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Floris de Leeuw, geb. Hei en Boeicop 8 april 1939,57 † ald. 28 april 1961.57

2. Arie Pieter de Leeuw, geb. 18 maart 1940, † na 1969.

3. NN de Leeuw, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 18 nov. 1849.19

 

XIIIg. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1893,92 † Utrecht 22 febr. 1938, tr. Schoonrewoerd 25 aug. 192193 Pieter Antonie Middelkoop (XIII-l).

Uit dit huwelijk:

1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Ophemert 30 juni 1922,94 † Amsterdam 21 okt. 1993,45 tr. 194726 Anna Wijnand, geb. Leiden 9 okt. 1922,45 † Amsterdam 24 nov. 1999,45 dr. van Andrijs en Trijntje Oord.

2. Cornelia Willempje Florida Middelkoop, geb. Ophemert 27 juni 1926,94 tr. Neede omstr. 10 febr. 194795 F. Koens, geb. omstr. 1923.95 [Utrecht 1976]96

3. Tyssyna Antonia Middelkoop, geb. Ophemert 24 maart 1928,94 † Woodstock ON 15 juli 2006.97

 

Xg. Pieter Middelkoop, ged. Beest 4 maart 1786,14 bouwman 1816, burgemeester 1814-,29 † Schoonrewoerd 5 jan. 1868, tr. Schoonrewoerd 1 mei 181498 Anthonia van den Berg, ged. Beest 6 mei 1787,29 † Schoonrewoerd 1 febr. 1851, dr. van Frans Alewijnsz en Tijssijna Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Adriana, volgt XIm.

2. Frans Alewijn, volgt XIn.

3. Tijssijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 juni 1821,35 † ald. 10 juni 1857.

4. Arie Pieter Pietersz, volgt XIo.

5. Alewijn Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1825,14 † ald. 23 febr. 1825.14

6. Geuvertje Cornelia, volgt XIp.

7. Anna Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 nov. 1827,32 † ald. 30 maart 1896,32 tr. Schoonrewoerd 18 juli 187819 Jan van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 5 febr. 1829,25 † Schoonrewoerd? 12 okt. 1903,32 begr. Schoonrewoerd,32 zn. van IJsbrand en Jannigje de Baat en wedr. van Neeltje Lock.

 

XIm. Geertruida Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1816,32 † Meerkerk 6 juli 1894,34 tr. Schoonrewoerd 9 mei 184119 Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 17 mei 1818,32 † Meerkerk? 16 jan. 1892,32 begr. Meerkerk,32 zn. van Gerrit Ruijter en Johanna Wenk.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gerritdina de Ruijter, geb. Schoonrewoerd 1842,25 tr. Meerkerk 29 dec. 186519 Wouter van Iperen, geb. Leerbroek 1829.25

2. Antonia Pieternella de Ruijter, geb. Meerkerk 4 sept. 1844,19 tr. Meerkerk 7 maart 186719 Antonie de Klein, geb. Deil 1841.25

3. Gerrit Jan de Ruijter, geb. Meerkerk 10 febr. 1848,19 † ald. 1 aug. 1896,19 tr. Jaarsveld 6 nov. 187419 Johanna de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1850.25

4. Pieter Anthonie de Ruijter, geb. Meerkerk 27 nov. 1850,19 wijnhandelaar,99 † Rotterdam 2 mei 1918,100 begr. Meerkerk, tr. 1e Nieuw-Lekkerland 8 okt. 1879101 Neeltje Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 aug. 1849, † Meerkerk 1 aug. 1884,102 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen; tr. 2e Nieuw-Lekkerland 3 maart 1887100 Maria Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 juli 1859,103 † Meerkerk 2 sept. 1901,57 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen.

5. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 23 okt. 1853, † ald. vóór maart 1856.

6. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 28 maart 1856,19 † Rotterdam 12 nov. 1921,18 tr. Meerkerk 30 april 188419 Jan Gerrit Maris, geb. Klundert 26 juli 1849,25 notaris,104 † Meerkerk 21 maart 1905.18

7. Anna Maria de Ruijter, geb. Meerkerk 18 maart 1859,19 † ald. 5 maart 1945.19

8. Geuvert Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 4 maart 1862,19 † ald. 20 juni 1887.32

 

XIn. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1819,35 bouwman 1842, waardsman 1843,105 vermeld Bezwaar 8 aug. 1843,106 † Schoonrewoerd 17 jan. 1900,18 tr. Schoonrewoerd 5 febr. 184119 Maaike de Vos, geb. Schoonrewoerd 23 juni 1822,29 † ald. 12 febr. 1885,107 dr. van Andries en Neeltje Westerhout.

Uit dit huwelijk:

1. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1842,25 † Meerkerk 13 okt. 1923,108 tr. Schoonrewoerd 4 nov. 188019 Marianus Wandscheer, geb. Dalfsen 1846,25 † Meerkerk 29 mei 1927,19 zn. van Fredrik Bussemaker en Aleida de Ruiter.

2. Neeltje Adriana, volgt XIIm.

3. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 jan. 1846,107 † ald. 15 jan. 1925.18

4. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 okt. 1847,14 † Schoonrewoerd? 15 maart 1850.35

5. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1849,107 † ald. 9 april 1864.107

6. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 okt. 1850,107 † ald. 16 aug. 1892.35

7. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1852,109 † ald. 29 dec. 1913.107

8. Marinus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 aug. 1854,107 † ald. 23 febr. 1922.18

9. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1856,19 † ald. 30 juli 1886.107

10. Tijssijna Antonia, volgt XIIn.

11. Adrianus, volgt XIIo.

12. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 dec. 1860,107 † ald. 30 dec. 1860.107

13. Geuvert Cornelis, volgt XIIp.

XIIm. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 26 juli 1844, † Culemborg 16 aug. 1889,19 tr. Schoonrewoerd 27 febr. 186819 Johannes Merkens, geb. Culemborg 1847,25 † ald. 24 jan. 1915,19 zn. van Jacobus en Barbara Klein.

Uit dit huwelijk:

1. Barbara Jacoba Merkens, geb. Culemborg 1 juni 1868,89 † Rosmalen 31 okt. 1949,110 tr. Culemborg 25 april 1894110 Stephanus Marinus van Everdingen, geb. Culemborg 3 febr. 1868,110 † Utrecht 4 jan. 1922.110

2. Maaike Antonia Petronella Merkens, geb. Culemborg 1 okt. 1875,57 † ald. 13 aug. 1943.57

3. Johannes Gerard Pieter Merkens, geb. Culemborg 2 okt. 1877,89 Hotelhouder 1921,25 tr. 1e Dirkje Pijselman, geb. Culemborg? na 1870, † Amsterdam? vóór 1921; tr. 2e Amsterdam 24 febr. 192119 Cornelia Clasina Koedam, geb. Culemborg omstr. 1894.25

4. Johannes Jacobus Merkens, geb. Culemborg 1881,89 tr. Maurik 12 mei 191089 Gerdina Catharina Johanna Lokhorst, geb. Maurik 1883.89

 

XIIn. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 juni 1857,19 † ald. 7 dec. 1929, tr. Schoonrewoerd 5 mei 188119 Arie Adrianus Middelkoop (XIIv).

Uit dit huwelijk:

1. Arie Pieter, volgt XIIIh.

2. Frans Alewijn, volgt XIIIi.

3. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 juni 1884,107 † ald. 7 febr. 1885.107

4. Floris Adrianus, volgt XIIIj.

5. Maaike, volgt XIIIk.

6. Harber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1890.26

7. Pieter Antonie, volgt XIII-l.

8. Otto Barthus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juni 1893,32 † Leerdam 10 maart 1986,34 begr. Schoonrewoerd 13 maart 1986,34 tr. Maaike Kortlever, geb. Leerdam 4 maart 1898,111 † Schoonrewoerd? 16 febr. 1958, dr. van Arie en Neeltje van Hoorne.

9. Antonia Pieternella, volgt XIIIm.

10. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 aug. 1901,35 † Schoonrewoerd? 2 maart 1978,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 193136 Geerlof Antonie van Wijk, geb. Schoonrewoerd omstr. 1895.25

 

XIIIh. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1882, bouwman 1909, vermeld Advertentie 1938-19 febr. 1938,112 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190919 Dina Adriana Heykoop (XIIIx).

Uit dit huwelijk:

1. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Leerdam 7 sept. 1910,32 † Schoonrewoerd 19 sept. 1992,32 tr.32 Hendrikus de Pater, geb. Utrecht 30 maart 1902,32 † Schoonrewoerd? 20 jan. 1981,32 begr. Schoonrewoerd.32

2. Neeltje Bastiana, volgt XIVb.

3. Maaike Antonia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 25 juni 1914,113 † Leerdam 10 okt. 2000,34 begr. Hei en Boeicop 14 okt. 2000,34 tr. Jan Lambertus de Kogel, geb.? 8 juni 1904,48 † Hei en Boeicop? 29 dec. 1988,48 begr. Hei en Boeicop.48

4. Johanna Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1915,32 † ald. 4 febr. 1994,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Leerdam? vóór 1943 Willem den Besten, geb.? 11 aug. 1914,32 † Schoonrewoerd? 3 dec. 1981,32 begr. Schoonrewoerd.32

5. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 11 sept. 1916,57 † ald. 2 nov. 1916.57

6. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam? 1918,18 † Leerdam 4 dec. 1921.22

7. Bastiaan Willem Middelkoop, geb. Leerdam 14 sept. 1919,34 † ald. 21 april 2006,34 begr. Schoonrewoerd,32 tr. De Bilt 20 aug. 1952114 Marrigje Rietveld, geb.? 19 mei 1917,32 † Schoonrewoerd? 10 maart 2000,32 begr. Schoonrewoerd,32 dr. van Gerrit en Hendrika Wilhelmina Schoonhagen.

8. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 1 aug. 1920.19

9. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Leerdam 23 jan. 1924,34 † Bodegraven 21 jan. 2019,34 begr. Linschoten,34 tr. Schoonrewoerd 7 sept. 1961115 Johannes Verdouw, geb. Zwammerdam 29 jan. 1918,115 † Gouda 24 sept. 2006,115 begr. Linschoten,48 zn. van Cornelis en Maagje Alida Kersbergen.

 

XIVb. Neeltje Bastiana Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1912,48 † Hei en Boeicop 21 aug. 1989,48 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193791 Willem de Leeuw (XIVa).

 

XIIIi. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 april 1883,26 melkcursus 1936,116 † Schoonrewoerd? 19 juni 1964,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Ottoland 21 okt. 1926117 Maaike van Gils, geb. Ottoland 20 jan. 1884,117 † Schoonrewoerd? 22 juni 1967,32 begr. Schoonrewoerd,32 dr. van Gerrit en Jaantje Kuiper.

Uit dit huwelijk:

Jaantje Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 aug. 1928,34 † Lunteren 2 juli 1997,34 begr. Schoonrewoerd 5 juli 1997.32

 

XIIIj. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juni 1885, boer,118 gecommiteerde 1936,116 lid 1939,116 commissaris 1947,119 † Schoonrewoerd 30 april 1963, tr. Schoonrewoerd 1 nov. 191719 Geertruida Adriana Zijderveld, geb. Schoonrewoerd 19 april 1886,25 † ald. 30 dec. 1963,57 dr. van Gerrit en Adriana Cornelia de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 okt. 1918,48 † ald. 11 febr. 2003,120 tr. na 1940 Lena Anna Bronkhorst, geb. Zijderveld 20 juli 1922,57 † Schoonrewoerd? 9 okt. 2005, begr. Schoonrewoerd,32 dr. van Bastiaan en Jannetje Cornelia van Zuilen.

2. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 juni 1920,48 † Leerdam 21 sept. 2005,28 begr. Hei en Boeicop,48 tr. Arie Cornelis Brouwer, geb.? 24 nov. 1911,32 † Schoonrewoerd? 11 okt. 1990,32 begr. Hei en Boeicop.121

 

XIIIk. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 jan. 1888,32 † Schoonrewoerd? 24 febr. 1958,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Schoonrewoerd 10 april 191319 Gerrit Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1889,25 zn. van Antonie Johannes en Margaretha Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

Antonia Pietronella Heijkoop, geb. Leerdam sept. 1920.22

 

XIII-l. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 april 1892,26 controleur 1924,94 kruidenier 1935,122 vermeld pachter 22 nov. 1924,94 † Utrecht 8 juni 1976,123 tr. 1e Schoonrewoerd 25 aug. 192193 Willempje de Leeuw (XIIIg); tr. 2e Rotterdam omstr. 25 april 194195 G. van Dompseler, geb. Putten? vóór 1921.

 

XIIIm. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 nov. 1894,26 † Dalem 24 juni 1954,34 tr. Dalem 6 dec. 1924124 Dirk Jan Willem de Gier, geb. Vuren 19 jan. 1892,57 † Dalem? 5 febr. 1980, begr. Dalem.

Uit dit huwelijk:

1. Arie de Gier, geb. NL na 1925.

2. Mien de Gier, geb. NL na 1926.

3. Frans de Gier, geb. NL na 1927.

 

XIIo. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1859, univ 1879,125 predikant 1916,126 predikant -1918,127 † Nijkerk 4 febr. 1926,128 tr. Leerdam 15 april 188619 Aartje de Jong (XIIIbf).

Uit dit huwelijk:

1. Frans Alewijn Jan, volgt XIIIn.

2. Maaike, volgt XIIIo.

 

XIIIn. Frans Alewijn Jan Middelkoop (Oblaat),34 geb. Nijkerk 22 sept. 1888,29 gemeentelijke administratie 1914,129 klerk 1912,130 commies 1915-,61 ambtenaar 1915,51 burgemeester 1916-1919,131 burgemeester 1919,51 burgemeester 1919,132 adj.referendaris 1920,51 adj.referendaris 1920-,133 plv. inspecteur 1928, burgemeester 1929-1931,134 burgemeester 1931-1934,133 burgemeester 1933,95 rijkscontroleur 1936,135 kantonrechter 1918,51 vermeld passagier op ss Slamat 4 dec. 1926-28 juni 1928,134 † Den Haag 30 nov. 1952,18 tr. 1e De Bilt 11 april 191819 (echtsch. uitgespr. 4 april 1928)136 Agnes Cornelia Gijsberta Elisa Wilhelmina Niemeijer, geb. Giessendam 25 febr. 1892,32 † Bilthoven 21 juli 1961,137 dr. van Philippus Sophius en Albertha Wilhelmina Maria de Haas; tr. 2e Bergen NH 30 juni 1928138 (door echtsch. ontbonden ald. 20 mei 1928)139 Käte Karoline Anna Marie Lublasser, geb. Forsthous Stavenow, Westprignitz 1 okt. 1894, † vóór 1918, dr. van George; tr. 3e NN Endert, geb. vóór 1899.

Uit het eerste huwelijk:

1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Beesd 2 juli 1919.

2. Albertha Wilhelmina Maria Middelkoop, geb. Beesd 24 sept. 1920,11 † Dedemsvaart 24 sept. 1949.11

 

XIIIo. Maaike Middelkoop, geb. Nijkerk 17 juli 1892,139 correspondente,25 vermeld Vriend 24 mei 1968,140 † Bergen NH 16 okt. 1978, tr. Laren NH 25 okt. 191619 Jacob van Domselaer, geb. Nijkerk 15 april 1890,141 concertpianist en componist,142 † Bergen NH 5 jan. 1960, zn. van Willem en Maatje Klaver.

Uit dit huwelijk:

1. Maatje van Domselaar, geb. Nijkerk 12 april 1920.139 [Parijs 1960]143

2. Willem van Domselaer, geb. Bergen NH 25 juni 1921.139 [Bergen NH 1960]143

3. Jakob van Domselaer, geb. Bergen NH 1 okt. 1923,139 dichter,144 † Den Bosch 23 dec. 1944.

 

XIIp. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 aug. 1862,107 bouwman 1911, ambtenaar 1917,61 ambtenaar 1936,116 Raadslid 1911-,51 diaken 1915,51 † Schoonrewoerd 27 aug. 1939, tr. Schoonrewoerd 31 okt. 189519 Maaike de Jong, geb. Schoonrewoerd 1 maart 1873,145 † ald. 5 juni 1954,145 dr. van Jacob en Aaltje den Burger.

Uit dit huwelijk:

1. Frans Alewijn, volgt XIIIp.

2. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 aug. 1897,32 † Schoonrewoerd? 9 jan. 1982,32 begr. Schoonrewoerd 13 jan. 1982.48

3. Maaike, volgt XIIIq.

4. Jacoba Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1900,19 † Utrecht 16 nov. 1900.19

5. Jacob, volgt XIIIr.

 

XIIIp. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1895, secretaris 1936,116 † Schoonrewoerd 11 nov. 1970,34 tr. Schoonrewoerd 28 aug. 1941146 Deliana Helena de Leeuw, geb.? vóór 1908, † na 1970.

Uit dit huwelijk:

Cornelia Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 30 aug. 1928, † 2 juli 1997, begr. Schoonrewoerd, tr. J. Stigter, geb. na 1925, † na 1970.

 

XIIIq. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1898,35 † Meerkerk 8 sept. 1968,48 begr. Hagestein,48 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 192219 Gerrit Cornelis Bassa, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1893,145 † Beesd 11 juni 1980,145 begr. Hagestein,145 zn. van Cornelis en Jantje Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Bassa, geb. Vuren of Dalem 16 nov. 1923.147

2. Maaike Bassa, geb. Hagestein? na 1923.

3. Jantje Bassa, geb. Hagestein? na 1924.

4. Aaltje Bassa, geb. Hagestein? na 1925.

5. Jacob Bassa, geb. Hagestein? na 1932.

 

XIIIr. Jacob Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 nov. 1906,32 † ald. 19 nov. 1982,32 tr.32 Aaltje Elizabeth de Jong, geb.? 2 maart 1914,32 † Schoonrewoerd 12 nov. 1995.34

Uit dit huwelijk:

Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1945, tr. NN van Malsen, geb. NL na 1945.

 

XIo. Arie Pieter Pietersz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 okt. 1822, secretaris, † Schoonrewoerd 6 dec. 1879,18 tr. Schoonrewoerd 27 april 186519 Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1843, † 1922, dr. van Dirk en Anna van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1866,35 † ald. 3 juni 1867.18

2. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1867,35 † ald. 30 juli 1871.18

3. Anna Pieternella Antonia, volgt XIIq.

4. Pieter Anthonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 jan. 1873,35 boekhouder 1897,148 † Schoonrewoerd 12 okt. 1956.

5. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juli 1874,35 † ald. 7 juli 1874.

6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 28 febr. 1876.18

7. Dirk Cornelis Azn, volgt XIIr.

 

XIIq. Anna Pieternella Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1870,35 † ald. 23 maart 1927,18 tr. Schoonrewoerd 27 juni 190119 Arie Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 3 okt. 1873,35 † Hagestein 1 jan. 1923,19 begr. Schoonrewoerd,149 zn. van Antonie Cornelis en Antonia Elisabeth de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

NN de Leeuw, geb. Utrecht 28 febr. 1902.129

 

XIIr. Dirk Cornelis Azn Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1956),124 geb. Schoonrewoerd 24 febr. 1877,35 bestuurslid 1899-,129 Plv.lid 1906-,51 Heemraad 1931,150 Plv. voorzitter 1935,119 Hoofingelande 1936-1947,116 bestuurslid 1936,116 Hoogheemraad 1939,116 Heemraad 1939,119 Heemraad 1943,95 Hoogheemraad 1943,95 voorzitter -1945,151 voorzitter 1956,124 † Schoonrewoerd 1 jan. 1960,34 tr. Schoonrewoerd 3 okt. 190119 Maria Cornelia de Vor, geb. Hagestein omstr. 1878,25 † Schoonrewoerd 9 maart 1963,34 dr. van Cornelis en Johanna Bassa.

Uit dit huwelijk:

1. Dr.34 Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 jan. 1903,32 HBS 1917-1922,51 univ 1925,152 univ 1926,153 univ 1927,134 paardenarts 1938,154 wetenschappelijk hoofdambtenaar 1956,155 hoofd 1964,129 † Schoonrewoerd 10 juli 1969.32

2. Mr.123 Cornelis Johannes Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 maart 1908,156 HBS 1922-,51 univ 1927,153 commissaris,34 commissaris,34 volontair 1933,119 directeur 1956-1967, secretaris 1933,112 † Utrecht 20 juni 1968,123 gecrem. Den Haag 25 juni 1968,123 tr. Den Haag? 21 jan. 1938156 Johanna Hijbeek, geb. Dordrecht 24 aug. 1910, † vóór 1968, wed. van NN NN.

 

XIp. Geuvertje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 maart 1826, † ald. 7 aug. 1858, tr. Schoonrewoerd 3 april 184719 Willem Hendrik Kivit, geb. Sliedrecht 17 febr. 1812,117 † ald. 4 mei 1857,117 zn. van Jan en Ariaantje de Baat.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 3 mei 1848,117 † ald. 11 juni 1849.117

2. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 20 okt. 1849.117

3. Antonia Kivit, geb. Sliedrecht 31 aug. 1851.117

4. Arjaantje Kivit, geb. Sliedrecht 1 jan. 1854,117 † ald. 25 mei 1916.117

5. Pieternella Anthonia, volgt XIIs.

 

XIIs. Pieternella Anthonia Kivit, geb. Sliedrecht 6 juli 1855,117 † ald. 21 nov. 1928,117 tr. Schoonrewoerd 22 sept. 1881157 Leendert Volker, geb. Sliedrecht 24 aug. 1856, † ald. 29 april 1930, zn. van Adriaan en Aagje Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan Volker, geb. Sliedrecht 23 dec. 1882,158 † ald. 24 aug. 1970,34 tr. Hoorn 28 sept. 1916158 Alida Clasina Schuijtemaker, geb. Nibbixwoud 16 aug. 1889,158 † Zwijndrecht 17 okt. 1973.57

2. Willem Hendrik Volker, geb. Sliedrecht 5 mei 1885,158 † ald. vóór 1985.158

3. Aagje Volker, geb. Sliedrecht 3 nov. 1886,158 † ald. 3 mei 1976,57 tr. Sliedrecht 3 okt. 1912158 Leendert Christiaan Schram, geb. Sliedrecht 17 maart 1883,158 † Cuxhafen 31 mei 1927,158 zn. van Jan Leendert en Josina van der Hoeven.

4. Antonia Pietronella Volker, geb. Sliedrecht 20 mei 1891.158

 

Xh. Otto Arieszn Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 juli 1787,26 † ald. 30 dec. 1879, tr. Leerdam 7 dec. 181010 Florida van de Koppel, ged. Schoonrewoerd 7 april 1776,26 † ald. 15 febr. 1861,19 dr. van Dirk Cornelisz van der Koppel en Ariaentje Kool.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Pieter, volgt XIq.

2. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1813,19 † ald. 29 dec. 1870, tr. Schoonrewoerd 3 febr. 185419 Govert den Burger, geb. Schoonrewoerd 23 nov. 1826, † ald. 30 juni 1878,18 zn. van Joost en Maria Verschoor; hij hertr. Schoonrewoerd 6 juli 187719 Deliana Helena Kool.

3. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1814.

4. Geertruij, volgt XIr.

5. Johanna Ottodr, volgt XIs.

6. Dirkje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 dec. 1821,35 † Vianen 11 aug. 1859,18 tr. Schoonrewoerd 23 april 184719 Stoffel Willem van Soest, geb. Mariënwaard omstr. 1813, † vóór 1884,39 zn. van Johannis en Jantje Drost; hij hertr. Everdingen 3 april 186239 Elizabeth Kool.

 

XIq. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1812,19 boer, bakker, vertaler, secretaris 1854,159 secretaris 1854,159 † Schoonrewoerd 8 febr. 1893,14 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184019 Barbara de Leeuw (XIt).

Uit dit huwelijk:

1. Florida Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1840, † Schoonrewoerd 27 jan. 1855.18

2. Neeltje, volgt XIIt.

3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 febr. 1843,35 † Ophemert 13 jan. 1923,18 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188619 Klaas van Lent, geb. Ophemert omstr. 1846,18 † ald. 28 febr. 1931,19 zn. van Gijsbert en Adriana Versteeg.

4. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1844,35 † ald. 18 dec. 1844.18

5. Otto, volgt XIIu.

6. Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 sept. 1848,35 † ald. 24 sept. 1863.18

7. Arie Adrianus, volgt XIIv.

8. Cornelis, volgt XIIw.

9. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 jan. 1854,35 † ald. 9 okt. 1854.18

10. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 okt. 1857,18 † ald. 5 nov. 1940.18

11. Herber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 dec. 1859,14 wethouder 1910,51 † Schoonrewoerd 15 april 1936,91 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189019 Antonia de Leeuw (XIu,2).

 

XIIt. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd omstr. 3 nov. 1841, † Hei en Boeicop 23 febr. 1916,160 tr. Schoonrewoerd 5 april 187319 Arie de Jong, geb. Hei en Boeicop 1844,18 † ald. 19 dec. 1895,160 zn. van Willem en Maria Bronkhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Maria de Jong, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1874,19 † ald. 13 maart 1942,19 tr. Hei en Boeicop 20 april 189919 Govert Johannes Cornelis de Heer, geb. Hei en Boeicop 15 okt. 1863,25 † ald. 15 juni 1926.57

2. Bartha de Jong, geb. Hei en Boeicop 23 sept. 1875,19 tr. Hei en Boeicop 26 maart 190919 Teunis Heijkoop, geb. Everdingen 1878.25

3. Willem de Jong, geb. Sliedrecht 20 juli 1877, † ald. 3 sept. 1877.

4. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 6 sept. 1878, † ald. 8 jan. 1879.

5. Arie de Jong, geb. Sliedrecht 19 dec. 1879, † ald. 2 maart 1880.

6. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 13 mei 1881, † ald. 22 okt. 1881.

7. Alida, volgt XIIIs.

8. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 5 maart 1887.

XIIIs. Alida de Jong, geb. Sliedrecht 21 juli 1882,25 † Hei en Boeicop? na 1974, tr. Hei en Boeicop 15 maart 191219 Arie Willem Middelkoop (XIIIw).

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Adriaan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,48 † ald. 16 mei 1917.160

2. Neeltje Aria Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,48 † ald. 26 aug. 1937.

3. Cornelis, volgt XIVc.

4. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 aug. 1921, † Lexmond 15 juli 2005, begr. Hei en Boeicop 20 juli 2005, tr. NL 26 mei 1948161 Gijsbert Cornelis Brouwer, geb. NL 21 mei 1922,161 veehouder,161 zn. van Dirk Jan en Engelina Boogaard.

 

XIVc. Cornelis Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1919,48 landbouwer 1947, † Hei en Boeicop 4 dec. 1997,34 tr. Schoonrewoerd 2 mei 1946162 Margaretha de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1921,48 † Hei en Boeicop? 20 mei 2009,48 begr. Hei en Boeicop.48

Uit dit huwelijk:

1. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 13 aug. 1947.

2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Hei en Boeicop 25 mei 1953.

3. Ina Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 mei 1954, † ald. 20 okt. 1956.

 

XIIu. Otto Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 maart 1846,14 bouwman, vermeld notabele tot 4 jan. 1914,51 † Schoonrewoerd 1 nov. 1917,18 tr. Schoonrewoerd 4 mei 187719 Maria de Leeuw, geb. omstr. 1854, † Schoonrewoerd 12 mei 1915, dr. van Arie en Maaike den Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1877,35 † Schoonrewoerd? 10 okt. 1877.18

2. Arie Willem, volgt XIIIt.

3. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 maart 1880,35 † ald. vóór okt. 1887.

4. Cornelis Dirk Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 sept. 1881,19 † ald. 28 nov. 1957.

5. Florida Bartha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 aug. 1883,19 † ald. 26 nov. 1955, tr. Schoonrewoerd 6 maart 191319 Jan van der Heiden, geb. Everdingen omstr. 1878,25 zn. van Dirk en Gerrigje van den Berg.

6. Willem Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1885,19 † Leerdam 4 maart 1968, begr. Schoonrewoerd 7 maart 1968.

7. Maaike, volgt XIIIu.

8. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1887,163 † ald. 27 febr. 1939,91 tr. Gerdina Albertha van Oost, geb. NL omstr. 1886,163 † Schoonrewoerd 19 jan. 1948,163 dr. van Gijsbert en Cornelia Beverloo; zij hertr. Hendrik Burggraaf.

 

XIIIt. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 3 sept. 1878, bouwman 1902, † Dordrecht 19 dec. 1936,101 begr. Giessen-Oudekerk, tr. Hei en Boeicop 21 nov. 190219 Annigje de Gans, geb. Vianen 29 mei 1876,25 † Nieuwland 29 jan. 1943,18 dr. van Harmen en Engelina de Wildt.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1903,31 † Nieuwland 11 sept. 1974.

2. Harmen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1904,31 † Nieuwland 23 aug. 1987.

3. Marinus Middelkoop, geb. Nieuwland 20 nov. 1905,164 † ald. 9 april 1968.165

4. Maria Engelina Middelkoop, geb. Leerbroek 12 sept. 1907,31 † Leerdam 26 jan. 1995,34 begr. Leerbroek 31 jan. 1995,32 tr. Peursum omstr. 1 mei 1935166 Jacobus Veen, geb. Peursum? 3 jan. 1904,32 † Leerbroek? 23 maart 1969,32 begr. Leerbroek.32

5. Geertje Middelkoop, geb. Leerbroek 4 juli 1909, † Leerdam, begr. Nieuwland 17 dec. 1955.

6. Arie Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 17 jan. 1915,167 † Giessendam 16 jan. 1955,32 begr. Giessen-Oudekerk,32 tr. Giessendam 9 dec. 1939168 Aagje Muijlwijk, geb. Giessendam 11 jan. 1917, † Sliedrecht 5 nov. 2002,57 begr. Giessen-Oudkerk 9 nov. 2002,34 dr. van Jan Arie en Cornelia den Toom; zij hertr. na 1955169 Pieter den Bok.

7. Geertje Middelkoop, geb. NL na 1915.

 

XIIIu. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 maart 1887, † Utrecht 26 maart 1937, tr. Schoonrewoerd 27 juni 190719 Arie de Leeuw, geb. Hei en Boeicop omstr. 1882, † Utrecht 19 dec. 1935,34 zn. van Cornelis Dirk en Elisabeth de With.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Cornelia de Leeuw, geb. Peursum? 1907.34

2. Otto de Leeuw, geb. Giessen-Nieuwkerk nov. 1910.170

3. Maria de Leeuw, geb. Goudriaan dec. 1912.171

 

XIIv. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 dec. 1849,35 bouwman 1869-,172 vermeld raadslid 10 juli 1903,51 † Schoonrewoerd 6 juni 1910,18 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188119 Tijssijna Antonia Middelkoop (XIIn).

 

XIIw. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 juni 1851,14 bouwman 1871,172 Kerkvoogd -1935,116 vermeld Karel de Grote,173 † Schoonrewoerd 20 april 1935,14 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 188019 Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 2 aug. 1860,14 boer,174 † Schoonrewoerd 11 mei 1945,14 dr. van Arie en Maaike den Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Pieter, volgt XIIIv.

2. Arie Willem, volgt XIIIw.

3. Bartha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 jan. 1886, † ald. 23 febr. 1984,34 tr. Schoonrewoerd 3 april 191319 Jasper Kool, geb. Everdingen omstr. 1883,25 † 1970,175 zn. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.

 

XIIIv. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1881,14 boer,25 bouwman 1912, vermeld Karel de Grote,173 † Hei en Boeicop 10 nov. 1977,14 begr. Schoonrewoerd 14 nov. 1977,32 tr. Everdingen 18 okt. 190619 Eigje Kool, geb. Everdingen 2 sept. 1872,17 † Schoonrewoerd 9 nov. 1925,14 dr. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt XIVd.

2. Willem, volgt XIVe.

3. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 juni 1909,137 † Nieuwegein 7 jan. 2003,34 begr. Everdingen 11 jan. 2003,34 tr. Willem Marinus van Eck, geb. 14 juni 1906,28 † 6 mei 1975,113 begr. Everdingen.48

4. Maria Francijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1912,137 † Leerdam 12 nov. 2006,48 begr. Everdingen 17 nov. 2006,48 tr. Schoonrewoerd 2 mei 193540 Floris Kortenoever, geb. Willeskop 30 sept. 1909,48 † Nieuwegein 14 juni 1998,90 begr. Everdingen 19 juni 1998.90

5. Bertha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1913, † Ameide 16 jan. 2008,34 begr. Hei en Boeicop 21 jan. 2008,121 tr. Schoonrewoerd 29 nov. 1934176 Anthonie Gijsbertus Martinus den Besten, geb. Hei en Boeicop 3 april 1910, † ald. 17 sept. 1982,90 zn. van Hendrik en Marrigje Pesselse.

6. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 mei 1914,137 † Utrecht 4 jan. 1992,34 begr. Montfoort 10 jan. 1992,34 tr. Schoonrewoerd 8 april 193757 Johannes Verkaik, geb. Haastrecht 11 mei 1911,177 † Montfoort 19 sept. 1999.34

 

XIVd. Cornelis Middelkoop, geb. Everdingen 22 jan. 1907,48 † Doorn 28 okt. 1995,34 begr. Zijderveld 2 nov. 1995,34 tr. Everdingen 11 febr. 193219 Barbara Kool, geb. Everdingen 13 juli 1907,48 † Zijderveld? 15 juni 1989,48 begr. Zijderveld,48 dr. van Ruth en Metje Francijntje de Vos.

Uit dit huwelijk:

1. Eigje Middelkoop, geb. Leerdam 22 mei 1932,178 † ald. 7 mei 2020,34 begr. Jaarsveld 13 mei 2020,34 tr. Leendert Kortenhoeven, geb. na 1930, † Lopik 2 mei 1991,34 begr. Jaarsveld.34

2. Jacob Middelkoop, geb. Utrecht? aug. 1947,18 † Utrecht 26 maart 1948.18

 

XIVe. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1908, † Hei en Boeicop 7 aug. 1991,34 tr. vóór 1938 Elisabeth de Leeuw, geb. Schoonrewoerd? omstr. 1908,90 † Hei en Boeicop 12 febr. 1986.90

Uit dit huwelijk:

1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 jan. 1938, † ald. 28 jan. 1938.

2. Eigje Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1938,48 † Hei en Boeicop 21 maart 1981,34 begr. Lexmond.48

3. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 20 juni 1946, medewerker 2001-2006,34 † Andel 20 aug. 2006,34 tr. 1e vóór 1997 Martina Cornelia van Rooden, † vóór 1998; tr. 2e Woudrichem 2 april 1998113 Cornelia Pieternella van Wijk, † na 2006, wed. van Dirk Bok.

 

XIIIw. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 maart 1882,25 bouwman 1912, † Hei en Boeicop 3 dec. 1974,123 tr. Hei en Boeicop 15 maart 191219 Alida de Jong (XIIIs).

 

XIr. Geertruij Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1816,35 † ald. 21 okt. 1860,19 tr. Schoonrewoerd 24 maart 184319 Floris Kool, geb. Schoonrewoerd 12 mei 1817,4 † na 1860, zn. van Antonie en Willemijntje van Buuren; hij hertr. Schoonrewoerd 24 april 186319 Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Kool, geb. Schoonrewoerd omstr. 1845.25

2. Florida Johanna Kool, geb. Schoonrewoerd 5 jan. 1857,57 † Hagestein 20 mei 1917,39 tr. Schoonrewoerd 22 april 188119 Pieter de With, geb. Hagestein 30 nov. 1850,39 † ald. 26 febr. 1915.39

 

XIs. Johanna Ottodr Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1819,35 † ald. 7 april 1855,18 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 184319 Teunis Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 8 nov. 1821, bouwman,25 † Schoonrewoerd 22 jan. 1911,39 zn. van Bastiaan en Margaretha de Leeuw; hij hertr. Schoonrewoerd 1 febr. 186219 Saartje Cornelia de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1. NN Heikoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1844.39

2. Margarita, volgt XIIx.

3. Florida Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juni 1846,35 † ald. 27 mei 1884,39 tr. Schoonrewoerd 19 juni 186839 Huibert den Hartog, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1848, † Gorinchem 19 juni 1927; hij hertr. Schoonrewoerd 4 nov. 190919 Anna Maria Kool.

4. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1848,35 † ald. 1 juni 1850.39

5. Bastiaan Willem, volgt XIIy.

6. Otto Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juli 1852,35 landbouwer,39 † vóór 1909, tr. 1e Schoonrewoerd 21 april 188219 Anna Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 april 1859, † Schoonrewoerd? vóór 1901; tr. 2e Hagestein 20 juni 190119 Maria Bassa, geb. Hagestein 21 sept. 1858, † ald. 11 dec. 1937.

7. Jenneke Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 9 juli 1853,35 † Leerbroek 9 jan. 1941,19 tr. Schoonrewoerd 11 maart 188119 Meijer Buijserd, geb. Leerbroek 7 mei 1851,39 bouwman 1881,39 † Leerbroek 14 febr. 1931.18

8. Johanna Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 7 april 1855,35 † ald. 21 mei 1855.39

 

XIIx. Margarita Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1845,35 † Hagestein 12 aug. 1880,18 tr. Schoonrewoerd 30 april 186919 Hermanus de Leeuw, geb. Hagestein 14 jan. 1846, † ald. 14 sept. 1924.

Uit dit huwelijk:

Johanna de Leeuw, geb. Hagestein 1873,57 † Langerak 11 nov. 1945.57

 

XIIy. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 20 juli 1851,35 † ald. 29 mei 1885,57 tr. Schoonrewoerd 16 maart 187719 Neeltje de Leeuw (XIIz).

Uit dit huwelijk:

 

XIIIx. Dina Adriana Heykoop, geb. Zijderveld omstr. 1882,25 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190919 Arie Pieter Middelkoop (XIIIh).

 

Xi. Huijbertje Adriana Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 3 mei 1789,4 † Leerdam 5 okt. 1832,4 tr. Schoonrewoerd 23 april 181219 Abraham IJzerman,4 ged. Leerdam 28 jan. 1778,4 smid 1839,179 † Leerdam 3 nov. 1852,4 zn. van Jacobus IJserman en Johanna Maria Tukker.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus IJzerman, geb. Leerdam 5 febr. 1813.19

2. Geertrui Adriana IJzerman, geb. Leerdam 31 jan. 1814,19 tr. Hoogezand 4 april 183919 Jan Wilken Fassing, geb. Emden 18 maart 1811,25 koperslager 1839.179

3. Arie IJzerman, geb. Leerdam 13 mei 1815,19 gemeenteontvanger,180 grof- en Hoefsmit,180 † Leerdam 10 jan. 1892,17 tr. Deil 7 mei 184017 Johanna van Malsen, geb. Deil 1 juni 1813,17 † Leerdam 21 maart 1896.17

4. Johanna Maria IJzerman, geb. Leerdam 15 aug. 1816.19

5. Geuvertje Cornelia IJzerman, geb. Leerdam 22 nov. 1818,19 † Utrecht 17 juni 1899,19 tr. Leerdam 3 febr. 184119 August Muller, geb. Soest omstr. 1814.

6. Lotje Berendina IJzerman, geb. Leerdam 29 maart 1820.19

7. Maaike Elisabeth IJzerman, geb. 1821, † 1900.

8. Abraham IJzerman, geb. 1823, † 1838.

9. Huibertje Geverdina IJzerman, geb. Leerdam 22 mei 1827, † Zeist 20 mei 1895,19 tr. Leerdam 8 sept. 1853181 Hendrikus Cornelis Vink, geb. Geldermalsen 5 juni 1824,181 † Zeist? vóór 1895.

10. Elisabeth Hendrina IJzerman, geb. Leerdam 23 okt. 1830, † ald. 22 dec. 1890, tr. Leerdam 20 aug. 1857181 Jan Fabries, geb. Delft 3 juli 1825,181 † Leerdam 13 okt. 1898.181

 

VIIId. Neeltje Herbertsd Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1717,10 † vóór 13 aug. 1747,182 tr. Schoonrewoerd 24 mei 173910 Reyer Jacobsz de Jong, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1706,14 zn. van Jacob Reijerse - en Catharina Korsen - en wedr. van Anna Bogaert; hij hertr. Hei en Boeicop 13 aug. 1747183 Cornelia Johannese Brouwer.

Uit dit huwelijk:

Herbert de Jong, geb. Schoonrewoerd 1740,4 tr. Everdingen 1769184 Marrigje de Man, geb. 1746.184

 

VIIIe. Cornelia Herberts Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 sept. 1719,10 † ald. 1 maart 1797,185 tr. Schoonrewoerd 26 aug. 174210 Floris Teunis de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1718,186 † ald. 28 maart 1783,186 zn. van Teunis Cornelisz en Geertje Cornelisdr Kool.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Florisz de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 14 nov. 1742.187

2. Elisabeth Florisd de Leeuw, geb. 1743, ged. Leerdam 6 dec. 1743,187 † vóór 1817, tr. 177826 Jacob den Hertoch (IXs,1).

3. Teunis Florisse, volgt IXf.

4. Herbert Florisz de Leeuw, geb. Culemborg 1747.185

5. Geertruijd Florisd, volgt IXg.

6. Jannetje Florisd de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 23 aug. 1751,187 † vóór 1 dec. 1754.185

7. Jannigje, volgt IXh.

8. Cornelis de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754.187

9. Grietje Florisd de Leeuw, geb. Acquoy 1762.185

10. Neeltje, volgt IXi.

11. Huijbert Florisz de Leeuw, geb. Acquoy 1763.185

 

IXf. Teunis Florisse de Leeuw, geb. Culemborg 8 juli 1745, † Schoonrewoerd 8 maart 1832,185 tr. Schoonrewoerd 12 april 177393 Barbara Ariens de Leeuw, geb. Leerdam 1750,185 † Schoonrewoerd 15 aug. 1826,185 dr. van Arien Jans en Marigje Willem Sprong.

Uit dit huwelijk:

 

Xj. Arie de Leeuw, geb. Leerdam april 1779,57 † Schoonrewoerd 8 april 1870,57 tr. 1e 181926 Neeltje van de Koppel (X-l); tr. 2e 182726 Hendrika Verhoeff, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1802,57 † ald. 27 sept. 1869,57 dr. van Wouter en Adriana Veen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Barbara, volgt XIt.

2. Herber, volgt XIu.

3. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1823.

Uit het tweede huwelijk:

4. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.

5. Margreta de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.

6. Geuvertje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1828.

7. Teunis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.

8. Wouter de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.

9. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1831.

10. Wouter de Leeuw, geb. Leerdam 1834.

11. Cornelia Maria de Leeuw, geb. Leerdam 1835, † 1873.

12. Thomas Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1838.

13. Floris de Leeuw, geb. Leerdam 1838.

14. Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1840.

15. Neeltje de Leeuw, geb. Leerdam 1842.

16. Heijltje de Leeuw, geb. Leerdam 1844.

 

XIt. Barbara de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1819,75 vermeld Karel de Grote,173 † Schoonrewoerd 25 jan. 1898,75 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184019 Arie Pieter Middelkoop (XIq).

 

XIu. Herber de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1821, tr. 184626 Dina van Karsen, geb. Schoonrewoerd 1824.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, volgt XIIz.

2. Antonia de Leeuw, geb. Leerdam omstr. 1854,25 † Schoonrewoerd 12 okt. 1928,18 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189019 Herber Middelkoop (XIq,11).

 

XIIz. Neeltje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1847,35 tr. Schoonrewoerd 16 maart 187719 Bastiaan Willem Heijkoop (XIIy).

 

IXg. Geertruijd Florisd de Leeuw, geb. Culemborg 1749,185 tr. na 176911 Cornelis Grijns, geb. Leerdam? na 1 jan. 1751, ged. Leerdam 6 jan. 1751,11 eigenaar,11 † Leerdam 16 jan. 1830.11

Uit dit huwelijk:

Cornelis Grijns, geb. Leerdam 1782,188 † ald. 1814.188

 

IXh. Jannigje de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754,187 † Leerdam 9 jan. 1831,57 tr. 1e 177626 Pieter Bikker, geb. 1757, ged. Leerdam 30 okt. 1757,187 † 1785; tr. 2e Leerdam 26 dec. 178689 Herbert den Hertogh (Xy).

Uit het tweede huwelijk:

1. Pieter den Hartog, geb. na 1786.

2. Jenneke, volgt Xk.

 

Xk. Jenneke den Hertog, geb. Leerdam 2 april 1794,89 tr. Leerdam 30 sept. 181589 Tijmen van Buuren, geb. Leerdam 10 mei 1789,89 † ald. 9 aug. 1858, zn. van Hendrik en Grietje de Jong.

Uit dit huwelijk:

Grietje van Buuren, geb. Leerdam 29 nov. 1815.89

 

IXi. Neeltje de Leeuw, geb. Acquoy? vóór 1763,185 † 1814,185 tr. 178226 Jacob Anthoniesz Kool, ged. Everdingen 19 dec. 1756,185 † Beesd 6 dec. 1811.57

Uit dit huwelijk:

1. Metje Kool, geb. Schoonrewoerd 1783.

2. Cornelia Kool, geb. Schoonrewoerd 1786, † 1818.57

3. Floris Kool, geb. Acquoy 1790,57 † 1860.57

4. Antonia Kool, ged. Acquoy? 1792, † 1872.57

5. Elisabeth Kool, geb. Acquoy? 1795, † 1833.57

6. Antonie Kool, geb. Acquoy 1799,57 † Schoonrewoerd 3 maart 1879,57 tr. Maaike van Gent, geb. omstr. 1781.

7. Willem Kool, geb. 1800.57

8. Frederik Kool, geb. Acquoy 1801,57 † 1853.57

 

VIIIf. Pieternel Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 10 mei 1722,185 tr. Schoonrewoerd 20 juni 175110 Jan Coenraetsz van de Koppel, geb. Leerdam 25 febr. 1728,12 zn. van Coenraad Willemse en Elisabeth Jacobse van Nieuwendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van de Koppel, geb. 1752.4

2. Harberth, volgt IXj.

IXj. Harberth van de Koppel, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1753,189 begr. ald. 3 sept. 1807,57 tr. Schoonrewoerd 20 febr. 1779176 Adriana Verrips, ged. Schoonrewoerd 25 april 1761, vermeld Karel de Grote,173 † Schoonrewoerd 15 jan. 1832.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, volgt X-l.

2. Adriaantje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1800, tr. 184826 Teunis de Lange, geb. Schoonrewoerd omstr. 1795, zn. van Leendert en Hanna van Dommelen.

 

X-l. Neeltje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1786,57 † ald. 10 febr. 1825,190 tr. 181926 Arie de Leeuw (Xj).

 

VIIc. Grietje Huiberts Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? omstr. 1680, † na 23 dec. 1741,2 tr. 1e Acquoy 26 aug. 17142 Jan Willemse Sterk, ged. Schoonrewoerd 24 okt. 1686,2 † NL vóór 29 juli 1727,8 zn. van Willem Jans - en Metje Ariëns -; tr. 2e Leerdam 13 febr. 172910 Gerrit Rutten van der Plaat, geb. Leerdam omstr. 1690.14

Uit het eerste huwelijk:

1. Annigje Jans Sterk.

2. Huijbert Jans Sterk.

3. Metje Janse Stek, geb. Schoonrewoerd 1717,4 tr. Leerdam 27 mei 17424 Dirk Janse van Diest, geb. omstr. 1717.

4. Willem Jans Sterk.

5. Aart Jans Sterk.

6. Pieternel Sterk, geb. Leerdam 1725.4

 

VIc. Jan Everts -, ged. Leerdam juni 1635, vermeld Laag Middelkoop 22 juni 1676,7 tr. Leerdam 8 mei 16679 Belichjen Aertsd van Willigen, geb. Leerbroek vóór 1651.

Uit dit huwelijk:

1. Evert Jansse, volgt VIId.

2. Aert Jansz Middelkoop, ged. Leerdam 12 dec. 1669,185 † Leerdam? vóór 1707.11

 

VIId. Evert Jansse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1668,4 vermeld Belasting 1673,7 † vóór 1695, tr. Leerdam 20 april 16949 Neeltje Ariese van der Vliet, geb. Leerdam omstr. 1672;4 zij hertr. (ondertr. Leerdam 23 nov.) 16959 Steven Gerritse van Nieuwenhuizen en tr. 3e Leerdam 2 febr. 16989 Adriaen Cornelisz Brakelman.

Uit dit huwelijk:

 

VIIIg. Evert Evertse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1695,186 † Leerdam? vóór febr. 1765,11 tr. 1e Leerdam vóór 1726191 Neeltje Ariense Hagen, ged. Leerdam 26 mei 1696,57 † ald. omstr. 1732;192 tr. 2e Leerdam 23 juni 173410 Jannetje Abramse Blom, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 maart 1711,186 † Leerdam? vóór 1765, dr. van Abraham Jillisse en Maeijke Teunis Erkelens.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Evertse, volgt IXk.

2. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 3 maart 1726.4

3. Maaijken Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 14 sept. 1727,4 † vóór 1747.

4. Arie Middelkoop, geb. 1729.57

5. Aartie Middelkoop, ged. Leerdam 1 april 1731,4 † vóór 1742.

Uit het tweede huwelijk:

6. Abraham Evertsz Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 febr. 1735.14

7. Dirk Evertse, volgt IX-l.

8. Teunis Evertsz, volgt IXm.

9. Mathijs Evertse, volgt IXn.

10. Aartje Evertse, volgt IXo.

11. Hendrik Evertse, volgt IXp.

12. Maaijke Evertse, volgt IXq.

13. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4 † vóór 1749.

14. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4 † vóór maart 1749.

15. Jan Middelkoop, ged. Leerdam 13 dec. 1750.4

 

IXk. Jan Evertse Middelkoop,14 ged. Leerdam 16 april 1723, vermeld Lidmaat 18 jan. 1752,9 † Leerdam,14 tr. 1e Heicop 28 febr. 1752182 Neeltje Pieterse van Loon, geb. omstr. 1735,14 † vóór 1766,14 dr. van Pieter; tr. 2e vóór 1766 Neeltje Heijkoop, geb. 1743, ged. Leerdam 18 aug. 1743, begr. ald. 18 juni 1779, dr. van Bastiaan en Maria Kool.

Uit het eerste huwelijk:

1. Evert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 25 juni 1752,14 † ald. vóór 1759.

2. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 26 mei 1754,14 † ald. vóór nov. 1755.

3. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 30 nov. 1755.14

4. Neeltje, volgt Xm.

5. Evert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 mei 1759.14

6. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 19 sept. 1762.14

Uit het tweede huwelijk:

7. Neeltje Middelkoop, ged. Leerdam 26 dec. 1766,10 † ald. 28 nov. 1832.57

 

Xm. Neeltje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 6 maart 1757,4 bouwvrouw 1827,193 † Leerdam 28 nov. 1832, tr. Leerdam 30 okt. 178510 Antonie Teunisse Heijkoop, ged. Leerdam 23 maart 1755, † ald. 25 dec. 1838,39 zn. van Teunis en Hendrijntje van Zanten.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1780,4 † vóór 1788.

2. Neeltje Heijkoop, geb. Leerdam 1786.

3. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1788.4

4. Johannes Heijkoop, geb. Leerdam 15 jan. 1790,194 † ald. 22 febr. 1873,195 tr. Nieuwland 8 sept. 1843194 Willempje van Iperen, geb. Leerdam 1793.

5. Hendrika Heijkoop, geb. Leerdam 17 dec. 1791,194 tr. Leerdam 4 juni 1814194 Gerrit Klein, geb. Leerdam omstr. 1793.

6. Anthonie Heijkoop, geb. Leerdam 24 okt. 1793,57 † ald. 30 juli 1833.57

7. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam 1796,4 † ald. vóór 1798.4

8. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1798,194 † 15 aug. 1859,4 tr. Leerdam 15 nov. 1827194 Jannigje Verrips, geb. Leerdam omstr. 1794, wed. van Jan Versteeg.

9. Hendrikus, volgt XIv.

10. Evertje Heijkoop, geb. 1804,4 tr. Leerdam 8 maart 1827194 Gerrit Morelis, geb. Leerdam omstr. 1792.

11. Martinus, volgt XIw.

 

XIv. Hendrikus Heijkoop, geb. Leerdam 1801,194 † Nieuwland 14 jan. 1863,194 tr. Schoonrewoerd 25 juli 1829194 Alida van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1806, † vóór 1906, dr. van Frans en Maria van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Heijkoop, geb. 1831.194

2. Frans Heijkoop, geb. 1834,194 † 1892.194

3. Teunis Heijkoop, geb. 1836,194 † 1915.194

4. Neeltje Heijkoop, geb. 1838,194 † 1908.194

5. Johanna Klazina Heijkoop, geb. 1840,194 † 1871.194

6. Alida Heijkoop, geb. 1842,194 † 1913.194

7. Hendrikus Heijkoop, geb. 1842,194 † 1913.194

8. Klaas Alewijn Heijkoop, geb. 1848,194 † 1871.194

 

XIw. Martinus Heijkoop, geb. Leerdam 15 sept. 1806,89 bouwman,75 † Rhenoij 22 juli 1864,196 tr. Beesd 11 jan. 18404 Katarina van Meteren, geb. Tricht 21 aug. 1817,89 † ald. 27 mei 1895.196

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Heikoop, geb. Beesd 22 juli 1842.89

2. Teuntje, volgt XIIaa.

3. Johannes Heijkoop, geb. Beesd omstr. 1852,4 † Buurmalsen 21 april 1938.4

 

XIIaa. Teuntje Heijkoop, geb. Rhenoij 20 april 1849,197 † Leerbroek 10 okt. 1910,19 tr. Schoonrewoerd 29 sept. 188219 Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1838,19 arbeider 1885, † Leerbroek 26 okt. 1910, zn. van Neeltje Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Theunis, volgt XIIIy.

2. Maarten Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1884,198 † ald. 24 april 1900.198

3. Jan, volgt XIIIz.

4. Karel, volgt XIIIaa.

5. Hermanus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 april 1887,14 † ald. 27 mei 1888.14

6. Neeltje Adriana, volgt XIIIab.

 

XIIIy. Theunis Middelkoop, geb. Acquoy 26 aug. 1882,32 sigarenmaker,197 arbeider 1912, nachtwaker 1915, lid 1962,124 vermeld Brand 7 nov. 1913,61 † Leerdam 1 jan. 1962,32 tr. Schoonrewoerd 18 maart 190419 Maria van Hees, geb. Vuren 1 nov. 1882,32 † Leerdam? 25 sept. 1962,32 begr. Leerdam,32 dr. van Adrianus en Everdina Sterk.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Adrianus, volgt XIVf.

2. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 aug. 1905,22 † ald. 4 okt. 1905.18

3. Adrianus, volgt XIVg.

4. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 10 dec. 1907,22 † ald. 5 jan. 1908.22

5. Maarten Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1909,197 buschauffeur,197 † Rotterdam 1967.197

6. Evert Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 mei 1911,22 † ald. 30 juni 1911.

7. Teuntje, volgt XIVh.

8. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 9 juli 1915,22 † ald. 29 april 1916.22

9. Everdina, volgt XIVi.

10. Marinus, volgt XIVj.

11. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 4 juni 1923,22 medewerker,197 † Rheden 8 aug. 2003.

 

XIVf. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1904,197 Houtbewerker,197 † NL 1968,199 tr. IJsselstein 11 febr. 193219 Neeltje Elizabeth van Zanten, geb. IJsselstein 1 sept. 1911,197 † Leerdam 1998,197 dr. van Cornelis en Elizabeth Schinkel.

Uit dit huwelijk:

 

XV. Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 19 mei 1933,34 † Leerdam? 15 jan. 2016,34 gecrem. Nieuwegein 19 jan. 2016,34 tr. Leerdam 30 dec. 1964146 Annigje Verweij, geb. na 1930, † Leerdam? 7 mei 1993.200

Uit dit huwelijk:

Hans Middelkoop, geb. 2 nov. 1966,146 † 21 aug. 2017.146

 

XIVg. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 nov. 1906,197 † ald. 6 sept. 1983,199 tr. IJsselstein 20 sept. 192819 Neeltje Sophia Schinkel, geb. IJsselstein omstr. 1909,25 dr. van Jan en Neeltje Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1929,197 medewerker,34 † Leerdam 20 maart 2018,201 tr. Peter Jacobus van Meurs, geb. Leerdam 5 dec. 1927,34 glasbewerker,197 † Leerdam 20 dec. 1996.34

2. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 9 juni 1931,199 † Son 20 nov. 1993,199 tr. na 1950197 (door echtsch. ontbonden Eindhoven 12 aug. 1985)197 Beer Munneke, geb. 9 maart 1933, † Son 2 april 2013.

3. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1933,32 elektromonteur,197 † Sliedrecht 29 sept. 2000.34

4. Alida Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 16 dec. 1935,197 † ald. 19 jan. 1999,34 tr. Klaas Blommers, geb. Leerdam 30 juni 1930,57 † ald. 29 mei 2006.57

5. Suzanne Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1940,48 † ald. 19 jan. 2003,34 tr.32 Wilhelm Johannes Steenbeek, geb. Leerdam 3 okt. 1938,197 wachtschef,197 † Leerdam? 9 dec. 2000,32 begr. Leerdam.32

 

XIVh. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam? 10 okt. 1913,32 † Leerdam 1 aug. 1996,32 tr. Leerdam omstr. 15 maart 193722 Jacob G.M. de Jong, geb. Leerdam? 25 mei 1913, † Leerdam 6 jan. 1970.

Uit dit huwelijk:

Johanna Catharina de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 juli 1938,22 † ald. omstr. 5 juli 1938.22

 

XIVi. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1918,32 † ald. 26 febr. 1964,32 tr. (ondertr. Leerdam omstr. 20 dec. 1937)2232 Willem Jan de Bruijn, geb. Asperen 12 dec. 1916,57 stoker,197 † Buren 20 sept. 1995,34 begr. Leerdam 23 sept. 1995.32

Uit dit huwelijk:

1. Teunis de Bruijn, geb. Leerdam 18 nov. 1939,197 † 21 juli 1986.197

2. Maarten de Bruijn, geb. Leerdam 26 sept. 1943,197 † ald. omstr. 7 nov. 1943.22

 

XIVj. Marinus Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1921,22 Houtbewerker,197 † Leerdam 9 dec. 1995,34 tr. Leerdam omstr. 10 juni 194222 Geertruida Lotje Foppen, geb. Leerdam 2 febr. 1917,57 † ald. 12 april 2008.57

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Marinus Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 mei 1944,57 laborant,197 † Leerdam 7 juli 1983.28

2. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 1 april 1947,57 † ald. 4 april 1947.57

 

XIIIz. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1885,25 arbeider 1912, boerenknecht 1915, † Hei en Boeicop 29 okt. 1971,123 begr. Leerdam 3 nov. 1971,12 tr. Leerbroek 14 mei 191519 Willempje Kool (XIIIas).

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt XIVk.

2. Govert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 14 maart 1919,48 middenstandsdiploma 1939,112 kruidenier, † Hei en Boeicop 19 april 2003,34 begr. Leerdam 24 april 2003.12

 

XIVk. Jan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 30 okt. 1916,32 middenstandsdiploma 1939,112 arbeider 1942, † Hoornaar 23 maart 1982,34 tr. Noordeloos omstr. 5 april 194060 Heiltje Blokland, geb. Meerkerk 16 juni 1913,32 † Vianen 12 juni 1987,32 begr. Hoornaar,32 dr. van Hein en Elizabeth den Braven.

Uit dit huwelijk:

1. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 24 juli 1940, † Utrecht 10 okt. 1942, begr. Hei en Boeicop 14 okt. 1942.

2. Hein Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 22 mei 1942,34 † Utrecht 15 juni 1942,34 begr. Hei en Boeicop 19 juni 1942.34

3. Elizabeth Middelkoop, geb. 2 aug. 1947,57 † Hei en Boeicop 13 juni 2016.34

 

XIIIaa. Karel Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1886,25 arbeider, vermeld oproep 13 mei 1909,51 te Koop 23 okt. 1936 en 3 sept. 1938,116 † Leerbroek 23 juni 1966,34 tr. Leerbroek 18 okt. 191219 Teuntje de Stigter, geb. Leerbroek 21 april 1890,14 † Culemborg 23 mei 1980,198 dr. van Barend Pieter en Teuntje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1913,202 † Capelle a/d IJssel 26 febr. 1979,34 tr. Leerbroek omstr. 15 nov. 1933203 Neeltje Hoogendoorn, geb. Jaarsveld? omstr. 1914,202 † Capelle a/d IJssel? na 1979.

2. Barend Pieter Middelkoop, geb. Leerbroek 30 mei 1914,32 † Ameide 23 febr. 2000,120 tr. Ameide omstr. 1 maart 1946204 Maria Weeda, geb. 18 sept. 1916,32 † Ameide? 28 okt. 2001,32 begr. Ameide.32

3. Maarten Middelkoop, geb. Leerbroek 11 dec. 1916,198 groentehandelaar 1980, † Leerdam 13 okt. 1984.198

4. Teunis, volgt XIV-l.

5. Teuntje Middelkoop, geb. Leerbroek 24 juni 1922,198 † Lethbridge. ALB 20 juni 2000.198

6. Leendert Middelkoop, geb. Leerbroek 8 febr. 1924,203 Ambachtschool 1939,116 † Perry Sound ON 23 aug. 2004,205 tr.206 Aartje Bogerd, geb. 30 aug. 1925,207 † Belvedere Heights 16 okt. 2013.207

7. Neeltje Adriana, volgt XIVm.

8. Adriaan Middelkoop, geb. Leerbroek 19 maart 1927,198 † Meerkerk 4 mei 1995,34 begr. Hoornaar 9 mei 1995,32 tr. Hoornaar omstr. 16 juni 1951208 Aantje Groen, geb.? 25 jan. 1929,32 † Hoornaar? 2 juni 1973,32 begr. Hoornaar.32

9. Karel Middelkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1928,198 † CAN 6 dec. 1971.198

10. Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 25 okt. 1930,203 † Herwijnen 19 jan. 2013,209 begr. Asperen,209 tr. Leerbroek omstr. 12 april 1958203 Anthonie van Dijk, geb. Asperen dec. 1929,209 † Herwijnen 10 jan. 2017,209 begr. Asperen 14 jan. 2017,209 zn. van Jan en Elisabeth Jacoba de Bruijn.

 

XIV-l. Teunis Middelkoop, geb. Leerbroek 3 mei 1919,198 † Lienden 27 nov. 1986,198 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942203 Maaike Kars (XIVaa).

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerbroek omstr. 9 mei 1956.203

 

XIVm. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 24 okt. 1925,198 † Haaften 1 febr. 2017,34 begr. Geldermalsen 7 febr. 2017.34

Haar dochter:

Cornelia van Kekem, geb. Leerbroek 1 juni 1960,210 †.71

 

XIIIab. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 nov. 1888,14 † Meerkerk 27 sept. 1951,211 tr. Leerbroek 15 aug. 191219 Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 4 jan. 1889,25 † Meerkerk? 8 aug. 1989,32 begr. Meerkerk,32 zn. van Cornelis en Engelina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1. NN ’t Lam, geb.? na 1912.

2. Engelina ’t Lam, geb. Leerbroek nov. 1916.203

 

IX-l. Dirk Evertse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 april 1736,4 † Vianen 1 juli 1812,212 tr. Leerdam 23 april 177510 Anneke Hendrikse ’t Lam, geb. Leerbroek 1753.4

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 21 jan. 1776.14

2. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 febr. 1777,40 † vóór juni 1794.4

3. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Schoonrewoerd 19 sept. 1779,10 † Lexmond 14 febr. 1846.

4. Evert Dirks Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 okt. 1781,14 tapper 1833,106 † Hagestein 9 maart 1841,18 tr. Hagestein 14 mei 180940 Florida den Braven, geb. Hagestein omstr. 1787,17 † ald. 19 nov. 1856,17 dr. van Floris Dircks en Maria den Hartog; zij hertr. Hagestein 1 mei 184257 Aart Cornelis Straver.

5. Hendrik, volgt Xn.

6. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 25 nov. 1787,40 veehoudster, † Vianen 6 april 1872,40 tr. Vianen 23 april 182519 Arien het Lam, geb. Zijderveld 22 dec. 1782, zn. van Willem en Gerrigje Verrips.

7. Mathijs, volgt Xo.

8. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 26 juni 1794,4 † Vianen 5 mei 1812.212

 

Xn. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 27 febr. 1785,14 arbeider,8 † Vianen 14 sept. 1826,8 tr. Vianen 12 april 182219 Johanna Langeweg, ged. Willemstad 7 jan. 1787,8 naaister,8 † Vianen 12 aug. 1856,8 dr. van Adriaan en Elisabeth Hordijk.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt XIx.

2. Adrianus, volgt XIy.

 

XIx. Dirk Middelkoop, geb. Vianen 12 juli 1822,35 tr. Vianen 7 nov. 185119 Teuntje Peek, geb. Zijderveld 14 aug. 1828,57 † Vreeswijk 23 mei 1916,19 dr. van Joost en Annigje den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna, volgt XIIab.

2. Joost Middelkoop, geb. Vianen 18 maart 1855,19 † ald. 20 maart 1855.

3. Joost Middelkoop, geb. Vianen 16 nov. 1856, † ald. 23 dec. 1901.

4. Johanna Martina, volgt XIIac.

 

XIIab. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Vianen 23 okt. 1852,19 † Rijswijk Gld? na 1920, tr. 1e Vianen 7 jan. 187619 Johannis Willem van Eijk, geb. Vianen omstr. 1850,25 † ald. 21 febr. 1877,18 zn. van Cornelis en Anna Cornelia Raadgever; tr. 2e Vianen 28 jan. 188119 Jan Jonkers, geb. Brummen omstr. 1853, † Rijswijk Gld 24 maart 1920,34 zn. van Fredrik en Willemina Pasman.

Uit het tweede huwelijk:

1. Wiggert Frederik Jonkers, geb. Vianen 28 maart 1882,35 † Maurik 2 mei 1939,19 tr. Maurik 8 nov. 191636 Johanna Maria Margaretha van Doorn.

2. Dirk Johan Jonkers, geb. Maurik omstr. 1887,25 veldwachter,75 tr. Wadenoijen 8 juli 192036 Cornelia Maria van Kalkeren, geb. Wadenoijen omstr. 1894.25

XIIac. Johanna Martina Middelkoop, geb. Vianen 29 mei 1865,19 † Vreeswijk 27 juni 1944, tr. Vianen 13 mei 189719 Antonie van der Vlerk, geb. Vreeswijk omstr. 1869,25 zn. van Andries en Maria Hendrika Bennek.

Uit dit huwelijk:

Andries van der Herk, geb. Vreeswijk 19 febr. 1898.35

 

XIy. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 30 dec. 1824,35 schipper 1895,25 † Vianen 19 okt. 1904,36 tr. Vianen 12 maart 185219 Johanna Gijsberta Duhen, geb. Vreeswijk 17 nov. 1832,36 † Hilversum 13 april 1916,36 dr. van Matthijs en Maria Anna Bruggeman.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 16 april 1852,35 † ald. 31 jan. 1862.36

2. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 24 dec. 1854,14 † ald. 15 jan. 1856.14

3. Maria Johanna Middelkoop, geb. Vianen 28 nov. 1856,14 † ald. 25 febr. 1859.14

4. Hendrika, volgt XIIad.

5. Maria Anna, volgt XIIae.

6. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 4 mei 1861,35 † ald. 26 juli 1861.18

7. Matthijs, volgt XIIaf.

8. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 31 okt. 1863,35 † ald. 25 dec. 1863.18

9. Johanna, volgt XIIag.

10. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 25 dec. 1866,35 † ald. 21 febr. 1867.18

11. Cornelia, volgt XIIah.

12. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868, † ald. 15 mei 1868.18

13. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 3 dec. 1869,35 † ald. 3 jan. 1870.36

14. Johanna Gijsberta, volgt XIIai.

 

XIIad. Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 8 sept. 1858,14 tr. Vianen 9 mei 188419 Aart Barte Kooijman, geb. Vianen omstr. 1852, zn. van Cornelis en Maria Adriana van de Koppel.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Adriana Kooijman, geb. Vianen omstr. 1888,25 tr. Amsterdam 4 nov. 192519 Frederik Christiaan Marinus Takes, geb. Amsterdam omstr. 1881,25 kantoorbediende 1925.25

2. Jan Willem Kooijman, geb. Vianen 14 juni 1897.35

3. Matthijs Johannes Kooijman, geb. Vianen na 15 juli 1898.129

4. Cornelia Anthonia Kooijman, geb. Vianen omstr. 8 aug. 1899.213

 

XIIae. Maria Anna Middelkoop, geb. Vianen 22 nov. 1859,19 dienstbode 1883,25 † Amersfoort 22 jan. 1937,214 tr. Hilversum 3 febr. 188314 Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1859,214 brievenbesteller 1883-1914,25 † Amersfoort 10 mei 1938,214 zn. van Jacob en Petronella Molenkamp.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter van Vlaanderen, geb. Hilversum 27 mei 1883,215 † ald. 17 febr. 1887.215

2. Adrianus Vlaanderen, geb. Hilversum 13 nov. 1884,215 politie 1914,25 tr. Amsterdam 1 juli 191419 Willemijntje Vlaanderen, geb. Huizen omstr. 1887, dr. van Jan en Willemijntje Hogenbirk en wed. van Roelof Ram.

3. Johanna Gijsberta van Vlaanderen, geb. Hilversum 1 juli 1887.215

4. Petronella van Vlaanderen, geb. Hilversum 1 dec. 1889,215 tr. Amersfoort 14 aug. 1913214 Wandert van Diemen, geb. Amersfoort 4 maart 1883.216

5. Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum 5 febr. 1892,215 † Amersfoort 11 juli 1948.214

6. Johanna van Vlaanderen, geb. Hilversum 25 nov. 1893.215

7. Cornelis van Vlaanderen, geb. Hilversum 17 nov. 1895,215 tr. Amersfoort 28 sept. 1922214 Teuntje Johanna Ravesloot, geb. Amersfoort omstr. 1896.214

8. Maria Anna van Vlaanderen, geb. Amersfoort 27 jan. 1904,214 †,217 tr. Amersfoort 20 okt. 1927217 Nicolaas Mellink, geb. Amersfoort 19 maart 1900,217 † Amstelveen 22 mei 1970.217

 

XIIaf. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 11 aug. 1862,14 klompenmaker, † Vreeswijk 23 april 1948,36 tr. Vianen 24 aug. 189419 Maria Johanna Bongers, geb. Culemborg 19 maart 1866,36 † Vianen 2 sept. 1936,36 dr. van Antonius Wilhelmus en Johanna van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 8 juli 1895,36 tr. Vianen 21 aug. 192425 Maarten Antonie Kooijman, geb. Vianen omstr. 1896, zn. van Hendrik en Hermina van Bommel.

2. Anthonius Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 16 sept. 1897,36 klompenmaker, † Vreeswijk 26 nov. 1962,36 tr. Hagestein 7 mei 192519 Pieternella Verweij, geb. Hagestein omstr. 1897, dr. van Willem en Dirkje Benschop.

3. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen vóór 30 jan. 1903.129

4. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 21 jan. 1904,36 † 31 juli 1962,175 tr. Vreeswijk 29 okt. 193636 Dirkje Mesker, geb. Schoonhoven 15 jan. 1910,34 † Nieuwegein 4 dec. 2001,34 echtg. van Gerrit van Gelder.

 

XIIag. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 5 febr. 1865,35 † Amsterdam 7 juni 1938, tr. Vianen 7 aug. 189619 Jacob Dirk van den Ham, geb. Driebergen omstr. 1865,25 politie 1927,218 † na 1938, zn. van Jan Hendrik en Johanna Bakkenes.

Uit dit huwelijk:

1. NN van den Ham, geb. Driebergen 16 okt. 1896, † ald. 16 okt. 1896.18

2. NN van den Ham, geb. Driebergen 11 okt. 1897, † ald. 11 okt. 1897.18

3. Jan Hendrik van den Ham, geb. Driebergen 26 nov. 1898.35

4. Johanna Gijsberta van den Ham, geb. Driebergen 11 nov. 1900,35 tr. Kampen 28 april 192719 Jacobus Hendricus de Groot, geb. Utrecht omstr. 1902,25 verzekeringsagent 1927.25

5. Johanna van den Ham, geb. Driebergen 25 okt. 1902,35 tr. Kampen 4 okt. 192819 Koop Lageweg, geb. Kampen omstr. 1902.25

 

XIIah. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868,25 † Nijmegen 1 mei 1936,36 tr. Vianen 23 febr. 189936 Jan Gerrit Jansen, geb. Ridderkerk omstr. 1875,38 † Tiel 5 aug. 1939,75 zn. van Gerardus Hendricus en Anna Hendrika Dissel.

Uit dit huwelijk:

1. J.G. Jansen, geb. Nijmegen omstr. 19 aug. 1900,219 tr. NN Schoenmaker, geb. NL na 1890, † Tiel? vóór aug. 1939.

2. G.H. Jansen, geb. NL na 1901, tr. W. Boswinkel, geb. NL na 1890.

 

XIIai. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 18 april 1871,89 dienstbode 1895,25 † Bussum 6 mei 1956,34 begr. Hilversum 9 mei 1956,34 tr. Hilversum 3 april 189589 Hendrik van den Born, geb. Eemnes 2 aug. 1872,89 bakker 1895,25 † Hilversum 6 okt. 1947,34 zn. van Hendrik en Johanna Cornelia de Koe.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van den Born, geb. Hilversum 11 juli 1895,215 † ald. 22 sept. 1895.215

2. Hendrik van den Born, geb. Huizen 23 juli 1896,57 † Hilversum 11 febr. 1980.57

3. Johanna Gijsberta van den Born, geb. Huizen 22 okt. 1897,220 † Vreeland 1986,220 tr. Vreeland 21 nov. 1919220 Klaas Cornelis Boekschoten, geb. Vreeland 9 april 1893,220 † ald. 1 aug. 1961.57

4. NN van den Born, geb. Utrecht 18 dec. 1898.129

5. Antonius van den Born, geb. Hilversum vóór 4 okt. 1902.221

6. Jacoba Cornelia Adriana van den Born, geb. Hilversum 1902.215

7. Adriana Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 10 sept. 1904.221

8. Adrianus van den Born, geb. Hilversum vóór 21 juli 1906,221 † ald. vóór 31 juli 1906.221

9. H. van den Born, geb. vóór 21 juli 1906,221 † vóór 31 juli 1906.221

10. Cornelis Johannes van den Born, geb. Hilversum vóór 21 dec. 1907.221

11. Hendrika Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 6 okt. 1909.221

 

Xo. Mathijs Middelkoop, geb. Hagestein 24 juni 1791,40 arbeider 1819, † Vianen 16 aug. 1831,40 tr. Hagestein 24 jan. 181719 Elizabeth Kars, geb. Schoonrewoerd 18 okt. 1796,222 † Vianen 20 juli 1848,44 dr. van Gijsbert en Maria den Hartog; zij hertr. Vianen 25 aug. 1833222 Jacob Vink.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Middelkoop, geb. Hagestein 19 juli 1817, boerenknecht -1837,18 † Vianen 6 mei 1837.18

2. Maria, volgt XIz.

3. Annigje, volgt XIaa.

4. Gijsbert, volgt XIab.

5. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1823,19 † Vianen 25 febr. 1895, tr. Vianen 26 nov. 184719 Jacob Labrie, geb. Vianen omstr. 1816.

6. Floortje, volgt XIac.

7. Pieter, volgt XIad.

8. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1828.

9. Evert Middelkoop, geb. Vianen 6 jan. 1831, † ald. omstr. 25 maart 1870.

 

XIz. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 28 jan. 1819,35 † Leerbroek 10 juli 1872,31 tr. Leerbroek 19 dec. 184019 Pieter van den Berg, geb. Elst 1812, † Leerdam 31 aug. 1878, zn. van Cornelis en Lijntje Dogterom.

Uit dit huwelijk:

1. Matthijs van den Berg, geb. Leerbroek 26 mei 1842.19

2. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 24 nov. 1843,19 † ald. 22 jan. 1844.19

3. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 31 mei 1845,19 † ald. 9 dec. 1845.19

4. Cornelis van den Berg, geb. Leerbroek 24 sept. 1846.

5. Eliza van den Berg, geb. Leerbroek 28 sept. 1849, † ald. 11 mei 1850.19

6. Peter van den Berg, geb. Leerbroek 8 april 1851.19

7. Leentje van den Berg, geb. 1853,18 † Leerdam 11 nov. 1881.

8. Lijntje van den Berg, geb. Leerbroek 5 juni 1853,19 † ald. 8 juni 1853.19

9. Annigje Flora van den Berg, geb. Leerbroek 6 aug. 1859.19

10. Jannetje Gijsbertje van den Berg, geb. Leerdam 1863,12 tr. Leerdam 18 mei 188319 Cornelis Jacobus van Wijnen, geb. Beesd 1857, † 1908.

 

XIaa. Annigje Middelkoop, geb. Hagestein 2 mei 1820,35 † Everdingen 26 sept. 1859,19 tr. Everdingen 20 april 185519 Gerrit van Eck, geb. Everdingen omstr. 1828,25 zn. van Willem en Nelligje den Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Nelligje van Eck, geb. Everdingen 12 jan. 1856,19 † ald. 22 dec. 1859.19

2. Elisabeth Florida van Eck, geb. Everdingen 13 sept. 1858,19 † ald. 8 nov. 1859.19

 

XIab. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 9 april 1822,35 bouwman,25 bouwman 1853, † Hagestein 8 april 1885,14 tr. 1e Vianen 26 april 184919 Jannigje van Iperen, geb. Willege Langerak 24 juli 1828,53 † Vianen 13 maart 1858,53 dr. van Pieter van IJperen en Lena Speksnijders; tr. 2e Vianen 6 mei 185919 Dirkje de Leeuw, geb. Everdingen omstr. 1826,19 dr. van Pieter en Teuntje de Jong; tr. 3e Vianen 6 dec. 187219 Adriana Hoeflaak, geb. Giessen-Nieuwkerk 20 febr. 1837,25 dienstbode 1863,25 † Utrecht 13 april 1898,129 dr. van Leendert en Jannigje van den Berg en wed. van Jan Cornelis van Nimwegen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elizabeth, volgt XIIaj.

2. Lena, volgt XIIak.

3. Matthijs Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 9 jan. 1853, † ald. 30 maart 1855.

4. Pieternella Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1854,19 † Vianen 11 nov. 1900.

5. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 7 maart 1858,14 † Vreeswijk 15 juni 1858.14

Uit het tweede huwelijk:

6. Matthijs, volgt XIIal.

7. Peter Middelkoop, geb. Vianen omstr. 8 juli 1863.

8. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1 okt. 1866.

9. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 26 april 1868.

Uit het derde huwelijk:

10. Jannigje, volgt XIIam.

11. Stijntje, volgt XIIan.

12. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 4 okt. 1880.31

13. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein 29 okt. 1881,35 † ald. 12 febr. 1882.18

14. Adriana, volgt XIIao.

 

XIIaj. Elizabeth Middelkoop, geb. Vianen 27 febr. 1850,25 dienstbode 1876, † Hei en Boeicop 5 juli 1885, tr. Hei en Boeicop 23 nov. 187619 Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 4 nov. 1846,25 † ald. 26 juni 1912,19 zn. van Thomas en Elizabeth Bronkhorst en wedr. van Adriana Holler.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 22 jan. 1877,19 † ald. 6 mei 1890.19

2. Elisabeth de Wildt, geb. Hei en Boeicop 8 febr. 1878,19 † Lexmond 17 mei 1948.19

3. Jannigje de Wildt, geb. Hei en Boeicop 18 maart 1879,19 † ald. 13 aug. 1907,19 tr. Hei en Boeicop 28 nov. 190219 Gerrit Jan Buijserd, geb. Meerkerk 20 jan. 1877.25

4. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1880,19 † ald. 22 juli 1881.19

5. Gijsbertus de Wildt, geb. Hei en Boeicop 3 juli 1881.19

6. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 13 sept. 1882.19

7. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 6 maart 1884,19 † ald. 28 okt. 1884.19

8. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 7 april 1885,19 tr. Goudriaan 18 maart 190933 Johanna Versluis, geb. Noordeloos 29 dec. 1885.117

 

XIIak. Lena Middelkoop, geb. Vianen 28 febr. 1851,223 † Bussum 7 jan. 1918, tr. Vianen 3 mei 187819 Cornelis Johannis Jochems, geb. Vianen 27 maart 1853,223 † ald. 28 mei 1897,223 zn. van Gerrit Matthes en Jannetje van Geffen.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Jochems, geb. Vianen 5 juni 1879,214 † Soest 22 okt. 1928,214 tr. Bussum 28 sept. 189919 Arie van Schaik.

2. NN Jochems, levenloze zoon, geb. Vianen 17 april 1881.19

 

XIIal. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 17 maart 1860,14 arbeider 1888, arbeider 1902,224 † Krimpen a/d IJssel 18 febr. 1936, tr. Hei en Boeicop 9 mei 188819 Josina de Mik, geb. Lexmond 5 sept. 1868,25 † Krimpen a/d IJssel 14 jan. 1943,225 dr. van Bart en Marrigje Cornelia Burggraaf.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 3 okt. 1888,226 † Gouda 27 jan. 1966,226 tr. 1e Stolwijk 10 jan. 191319 Johanna Honkoop, geb. Stolwijk 1 nov. 1887,226 † Gouda 18 mei 1955,226 dr. van Wijnand en Johanna de Bruin; tr. 2e Assendelft 18 juli 1956226 Willemina van Amerongen, geb. Assendelft 30 aug. 1883,226 † Gouda 19 febr. 1959;226 tr. 3e Rotterdam 13 aug. 1959226 Willemina Helena van Langeveld, geb. Haarlem 12 mei 1896,226 † Eindhoven 8 febr. 1988.226

2. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 sept. 1890,35 † ald. 5 dec. 1897.19

3. Dirkje Elisabeth Middelkoop, geb. Hagestein 15 febr. 1892,31 † ald. 10 dec. 1897.19

4. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Hagestein 7 juli 1894,31 † ald. 18 dec. 1897.31

5. Pieter, volgt XIIIac.

6. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 dec. 1898,35 schippersknecht -1920,51 † Nieuwerkerk a/d IJssel 4 sept. 1920.51

7. Dirk Matthijs, volgt XIIIad.

8. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 18 dec. 1902,35 † ald. 20 jan. 1910.

9. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905,226 † ald. 10 febr. 1906.226

10. Gerrit Jan Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905.227

11. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 17 nov. 1909,227 † Zaltbommel? 7 jan. 1985, begr. Zaltbommel,137 tr. Lekkerkerk 22 juli 1937228 Annigje de Hoog, geb. Nieuw-Lekkerland 16 maart 1914,228 † Gameren 25 aug. 1992,34 begr. Zaltbommel 28 aug. 1992.34

 

XIIIac. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 20 mei 1896,226 † Gouda? na 1945, tr. Krimpen a/d IJssel 14 mei 192119 Maria van der Voorden, geb.? omstr. 1896,18 † Gouda 11 dec. 1945,19 dr. van Marinus en Cornelia Westbroek.

Uit dit huwelijk:

Matthijs Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 17 aug. 1922,48 † Capelle a/d IJssel 10 dec. 2009,34 begr. Krimpen a/d IJssel 15 dec. 2009,34 tr. Wijntje de Bode, geb. Capelle a/d IJssel 1 april 1920,57 † Krimpen a/d IJssel 24 juli 2000.90

 

XIIIad. Dirk Matthijs Middelkoop, geb. Hagestein 23 sept. 1900,19 aanhouder 1936,65 † Gouda 29 nov. 1942, tr. Ouderkerk aan den IJssel 25 okt. 192919 Willemina Lingen, geb. Ouderkerk aan den IJssel omstr. 1904, † Krimpen a/d IJssel? na nov. 1942, dr. van Jan en Teuntje van der Poel.

Uit dit huwelijk:

1. Josina Middelkoop, geb. Schiedam omstr. 1930, † ald. 4 dec. 1936.65

2. Jan Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? omstr. 1932, † Krimpen a/d IJssel 11 mei 1991.34

3. Teuntje Middelkoop, geb. Schiedam juli 1934,65 † ald. 27 maart 1935.65

4. Thijs Middelkoop, geb. NL vóór 1940, † vóór 1991.

 

XIIam. Jannigje Middelkoop, geb. Vianen 12 febr. 1874,19 † Utrecht 11 nov. 1931,95 tr. Utrecht 28 okt. 189619 Wilhelmus van Stiphout, geb. Rosmalen 14 nov. 1868,25 † Utrecht 9 maart 1900,18 zn. van Hendrik en Johanna Heijmans.

Uit dit huwelijk:

1. NN van Stiphout, geb. Utrecht 29 juni 1897.129

2. Wilhelmina van Stiphout, geb. Utrecht 11 juli 1899,129 † ald. 24 maart 1900.18

 

XIIan. Stijntje Middelkoop, geb. Hagestein 24 febr. 1877,155 † Utrecht 28 mei 1963,34 tr. 1e Utrecht 5 nov. 190219 (echtsch. ingeschr.) Jean Antoine van den Heuvel, geb. Utrecht omstr. 1870,25 † ald. 24 okt. 1904,129 zn. van Jean Antoine en Johanna van der Heijden; tr. 2e Utrecht 17 nov. 190919 (echtsch. ingeschr. ald. 8 mei 1924)19 Christiaan Christoffel Ligteringen, geb. Utrecht omstr. 1878,25 zn. van Stephanus Bernardus en Anthonia Lantzaat; tr. 3e Jan van Ditmarsch, † Utrecht? vóór 1963.

Haar dochter:

Adriana Middelkoop, geb. Utrecht 23 mei 1897,35 † ald. 3 juli 1898.

 

XIIao. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein na 12 febr. 1882, † Utrecht 22 dec. 1910,129 tr. Utrecht 19 aug. 190319 Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 11 okt. 1876,229 timmerman 1903,25 † Utrecht 12 sept. 1947,229 zn. van Rijk en Helena Elisabeth Schrijver en echtg. van Elisabeth Antonia Johanna Aarssee.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Elisabeth ’t Hoen, geb. Utrecht 8 febr. 1904,129 † Zuilen 12 aug. 1946.19

2. Adriana ’t Hoen, geb. Utrecht 29 jan. 1905.229

3. Johanna ’t Hoen, geb. Utrecht 21 nov. 1908,129 † ald. 8 april 1911.19

4. Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 5 maart 1910,229 † NL 13 nov. 1973,229 tr. Adolphina Jeanetta Johanna Elsendoorn, geb. Utrecht 25 aug. 1914,229 † Zeist 10 juni 1992.229

 

XIac. Floortje Middelkoop, geb. Hagestein 14 dec. 1825,44 † Vianen omstr. 22 febr. 1858, tr. Vianen 6 okt. 184819 Michiel de Vos, geb. Everdingen? 1824, † Werkhoven 18 sept. 1859,18 zn. van Gerrit en Santje Sterk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit de Vos, geb. Everdingen 18 nov. 1848,19 tr. Abcoude-Baambrugge 24 okt. 187219 Maria Wilhelmina Cornelisz?, geb. Weespercarspel 1849.25

2. Mathijs de Vos, geb. Everdingen 9 okt. 1850,25 † Wilnis 4 jan. 1932,19 tr. Abcoude-Baambrugge 10 dec. 188619 Annigje Kersbergen, geb. Benschop omstr. 1845,25 dr. van Jan en Neeltje van der Veen.

3. Jacob de Vos, geb. Vianen 4 april 1852.19

4. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 26 juli 1853,19 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1854.

5. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 23 dec. 1854,19 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1856.

6. Elizabeth de Vos, geb. Vianen 3 dec. 1856.19

 

XIad. Pieter Middelkoop, geb. Vianen 6 sept. 1828,25 bouwarbeider,230 † Kedichem 22 mei 1899,19 tr. 1e Langerak ZH 8 febr. 185619 Neeltje Labee, geb. Langerak ZH 27 febr. 1831,25 † vóór 1882, dr. van Jan en Merrigje Smit; tr. 2e na 1857 Jaantje Drogendijk, † vóór 1883; tr. 3e Kedichem 16 maart 1883231 Grietje de Jong, geb. Leerdam 4 okt. 1870,231 dr. van Pieter en Lydia Sterk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elizabeth Middelkoop, geb. Alblasserdam 21 maart 1856,35 † ald. 29 juni 1856.18

2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb..18

Uit het tweede huwelijk:

3. Matthijs Middelkoop, geb. Alblasserdam 23 sept. 1859,35 † ald. 8 okt. 1859.18

4. Arie Middelkoop, geb. Alblasserdam 11 april 1861,35 † vóór 1961.

IXm. Teunis Evertsz Middelkoop, ged. Leerdam 8 dec. 1737,4 † Schoonrewoerd 21 jan. 1801,4 tr. Leerdam omstr. 176614 Aaltie Fransdr Kortlever, ged. Leerdam 9 aug. 1744,14 † Schoonrewoerd 16 april 1834.4

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Middelkoop,4 ged. Leerdam 29 maart 1767.4

2. Evert Middelkoop,4 ged. Leerdam 6 dec. 1769,14 † vóór 10 febr. 1771.232

3. Govert Middelkoop, ged. Leerdam 6 dec. 1769.14

4. Evert, volgt Xp.

5. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 okt. 1772,14 † vóór sept. 1774.

6. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 sept. 1774,232 † ald. 11 sept. 1778.232

7. Frans Middelkoop, ged. Meerkerk 24 maart 1776.233

8. Cornelia Middelkoop,4 ged. Leerbroek 20 sept. 1778,4 † Schoonrewoerd 15 jan. 1870.4

9. Abraham Middelkoop, ged. Leerbroek 16 april 1780 (get. Aartje Evertse Middelkoop),14 † Schoonrewoerd 18 maart 1856.234

10. Jan Teunisz, volgt Xq.

11. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 5 dec. 1784.4

12. Cornelia Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 12 sept. 1790,4 †? 15 jan. 1870.14

 

Xp. Evert Middelkoop, geb. Meerkerksbroek,9 ged. Meerkerk 10 febr. 1771 (get. Aartje Evertse Middelkoop),14 † Leerdam 13 aug. 1849, tr. Schoonrewoerd 16 mei 179910 Sophia Vink, geb. Elshout,9 ged. Baardwijk NB 11 okt. 1772,9 bouwvrouw,9 vermeld Arie de Raad,235 † Leerdam 25 mei 1846,4 dr. van Jasper en Adriana Holster en wed. van Arie de Raad.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1800.14

2. Jasper Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1801,4 † Leerdam 22 aug. 1822.18

3. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 juli 1803,4 † vóór maart 1806.4

4. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1804.14

5. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 maart 1806,4 kastelein 1840.

 

Xq. Jan Teunisz Middelkoop, ged. Leerbroek 14 april 1782,10 dagloner 1813,236 bouwman 1815, † Schoonrewoerd 20 febr. 1866,36 tr. Schoonrewoerd 2 okt. 181314 Adriana Evertsdr van Mild, ged. Schoonrewoerd 22 nov. 1789,4 † ald. 12 dec. 1854,4 dr. van Evert en Jannigje van der Koppel.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis, volgt XIae.

2. Jannigje, volgt XIaf.

3. Arie, volgt XIag.

4. Everd, volgt XIah.

5. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1823, † ald. 4 april 1825.18

6. Frans Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 mei 1825, † ald. 9 juli 1858.18

7. Willem Jansz, volgt XIai.

 

XIae. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juni 1815, arbeider 1883, † Schoonrewoerd 7 febr. 1885,14 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 185514 Neeltje van Kleij, geb. Schoonrewoerd 3 jan. 1835,4 † Hei en Boeicop 5 dec. 1891,19 dr. van Gerrit en Hendrika van Maurik.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt XIIap.

2. Hendrika, volgt XIIaq.

3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 okt. 1860,18 † ald. 4 jan. 1861.

4. Adriana, volgt XIIar.

5. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1867,35 † ald. 9 aug. 1867.18

6. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juli 1867,35 † Leerdam 30 sept. 1874.

7. Garrett, volgt XIIas.

8. Adriana Middelkoop, geb. vóór 1878.

 

XIIap. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 mei 1856,19 arbeider 1883, landbouwer 1921,18 vermeld Aannemer 1893 en te Koop 16 dec. 1904,237 † Heukelum 6 okt. 1921,238 tr. 1e Leerdam 17 dec. 188019 Trijntje Maria Sterk, geb. Vuren 9 juni 1859,57 † ald. 26 sept. 1881,19 dr. van Arie en Hazina Tromp; tr. 2e Heukelum 1901 Letta Sterk, geb. Heukelum? omstr. 1843, † Arkel 25 dec. 1917,19 zuster van zijn eerste echtgenote en wed. van Jacobus Sterk.

Uit het eerste huwelijk:

Teunis Middelkoop, geb. Vuren 1 maart 1881,14 † ald. 24 maart 1881.

 

XIIaq. Hendrika Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 dec. 1857,25 † Utrecht 14 maart 1931,36 tr. Leerbroek 28 dec. 188319 Jan Sterk, geb. Leerbroek 13 april 1849,25 † ald. 7 okt. 1915, zn. van Arie en Geertje Verhoef.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Sterk, geb. Leerdam omstr. 1881, † Gorinchem 4 juli 1950.19

2. Arie Sterk, geb. Leerbroek 21 sept. 1884, † ald. 21 sept. 1884.

3. Arie Sterk, geb. Leerbroek omstr. 1885,25 tr. Rotterdam 28 mei 191924 Anna Maria Bal, geb. Rotterdam omstr. 1896.25

 

XIIar. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 jan. 1862, † Den Haag 2 juli 1939, tr. 1e Leerdam 27 juli 188819 Daam Bouwe, geb. Hei en Boeicop 6 april 1844,25 † ald. 24 nov. 1893,19 zn. van Nicolaas en Maaike van Zanten en wedr. van Hendrika van Stenis; tr. 2e Hei en Boeicop 7 sept. 189619 Koenraad ’t Lam, geb. Leerdam 1 april 1863,192 timmerman,239 † Den Haag 23 dec. 1940,192 zn. van Teunis en Anneke van Iperen en wedr. van 1e Egje den Braven en 2e Sijke Breddels.

Uit haar relatie met N.N. NN:

1. Teunis, volgt XIIIae.

Uit het eerste huwelijk:

2. Maaike Bouwe, geb. Loosdorp, Leerdam 17 nov. 1888.22

3. Nicolaas Bouwe, geb. Leerdam, Loosdorp 3 april 1891.156

4. Jan Bouwe, geb. Hei en Boeicop 18 dec. 1892.19

Uit het tweede huwelijk:

5. Annigje ’t Lam, geb. Leerdam 1 aug. 1897.22

6. Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 18 jan. 1899,156 tr. Den Haag 28 dec. 1928 Wilhelmina Christina Petronella Bosch, geb. Den Haag 4 april 1898.

7. Gerrit Adrianus ’t Lam, geb. Leerdam 20 dec. 1901.156

8. Neeltje Bastiana ’t Lam, geb. Leerdam 15 febr. 1904.156

 

XIIIae. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1884,4 begrafenis ondernemer, verzekeringen, houtbewerker,240 † Driebergen 10 juni 1964,241 tr. 1e Den Haag 23 nov. 1910242 Sara Maria van Strien, geb. Kerkwerve Schutje, Zld 10 jan. 1888,156 † Driebergen 11 dec. 1948,14 dr. van Bartel en Janna Pieternella van den Bos; tr. 2e Driebergen 28 febr. 19504 Elisabeth van Spijk, geb. Schiedam 14 nov. 1896,4 † Zeist 24 mei 1955,4 begr. Driebergen.191

Uit het eerste huwelijk:

1. Adriaan Coenraad, volgt XIVn.

2. Bartel Teunis, volgt XIVo.

3. Nicolaas Jan Middelkoop, geb. Den Haag 4 mei 1915,156 † ald. 13 aug. 1916.191

4. Janna Pieternella Middelkoop, geb. Den Haag 30 nov. 1917,156 kinderverzorgster,192 † Breda 2 dec. 1979,243 tr. Den Haag 8 nov. 1940243 Hermanus Munnik, geb. Den Haag 20 nov. 1911,243 werktuigbouwkundige,191 † Breda 15 sept. 1990.243

5. Maaike Jacoba Middelkoop, geb. Den Haag 13 mei 1922,156 † Calgary, Alberta 8 april 1978,243 tr. Den Haag 21 dec. 1945243 Izaäk A. Verstraten, geb.? 1 aug. 1921,243 † ald. 19 mei 1990.243

6. Jacoba Neeltje, volgt XIVp.

 

XIVn. Adriaan Coenraad Middelkoop, geb. Den Haag 29 maart 1912,156 verzekeringsagent 1939,244 vermeld prijswinnaar 27 mei 1939,245 † Amersfoort 21 jan. 1992,123 begr. Soest 25 jan. 1992,123 tr. Soestdijk 21 april 1939243 Martha Hoonhoud, geb. Baarn 28 juni 1913,34 † Soest 7 okt. 1996,34 dr. van Frans en Sietje Landman.

Uit dit huwelijk:

1. Francina Adriana Middelkoop, geb. Den Haag 8 maart 1940, † Knegsel 18 sept. 1997,241 begr. Hoogeloon 23 sept. 1997,34 tr. 1e Den Haag 9 dec. 1961191 (door echtsch. ontbonden omstr. 1976)191 Gondus de Lange, geb. NL 4 april 1938, † ald. 22 aug. 1914; tr. 2e 1977191 Dr. ir.34 Johan Nijman, geb. Nunspeet 27 febr. 1925,34 Voorzitter,34 † Eindhoven 7 nov. 1987,34 begr. Hoogeloon 11 nov. 1987.34

2. Theodoor Marius Middelkoop, geb. Den Haag 8 febr. 1942,109 predikant 1985-1996,127 predikant -2007,246 predikant 2009,247 † Driehuis 6 mei 2023,248 tr. Amsterdam 17 okt. 1972114 (door echtsch. ontbonden vóór 1998)34 Lyfke Marianne de Visser, geb. Amsterdam? 29 april 1951, † Mijdrecht 12 okt. 2000, dr. van Gillis Pz.

3. Lyanne Middelkoop, geb. NL vóór 1946, † vóór 1997.

4. Louise Martha Middelkoop, geb. Den Haag 25 juli 1946,249 geneeskunde 1950-1971,250 arts,191 † Victoria BC 30 juli 2020,249 tr. Martin Charles Jackson, geb. Cork 20 juni 1941, † Comobox BC 25 okt. 2011.

5. Frans Harry Middelkoop, geb. Den Haag 10 mei 1948,124 † ald. 10 april 1989.34

 

XIVo. Bartel Teunis Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1913,251 onderwijzer,191 vermeld 9 nov. 942-9 nov. 1942,95 † Den Haag 25 mei 1991,251 tr. Den Haag 14 april 1943243 Elisabeth van der Velde, geb. Delft 19 jan. 1920,191 † Leidschendam 9 okt. 1984,34 begr. Den Haag 13 okt. 1984,34 dr. van Philippus Petrus en Jannetje Cornelia den Bakker.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Middelkoop, geb. Den Haag 9 febr. 1952,191 onderwijzeres,191 † Delft 31 mei 2018.201

2. Marcel Philip Middelkoop, Drs,252 geb. Den Haag 21 dec. 1952,191 socioloog.191

 

XIVp. Jacoba Neeltje Middelkoop, geb. Den Haag 13 okt. 1931,156 kleuterleidster,191 † Kenmore, Calgary, Alberta 10 juni 1993,34 begr. Canmore, Bow Valley Cemetery 14 juni 1993,191 tr. Driebergen 7 juli 1955243 Johannes van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 18 juli 1931,191 ged. Driebergen,191 administrateur,191 † Palm Bay, Florida 30 jan. 2007,191 zn. van Cornelis en Johanna Groenhuijse.

Uit dit huwelijk:

Teunis van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 14 sept. 1958,191 † Banff 24 mei 2006.

 

XIIas. Garrett Middelkoop, geb. Leerdam 18 sept. 1871,35 farmer 1920,253 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1955,254 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,254 tr. 1e253 Elizabeth de Kock, geb. NL omstr. 1882,255 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1922,254 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,254 dr. van NN en Jennie NN; tr. 2e Jesse F NN, geb. Iowa omstr. 1864,255 wed. van NN Remmarck.

Uit het eerste huwelijk:

1. Tannis Middelkoop, geb. Mahaska County, IO.

2. Minnie Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 11 juni 1903,89 † USA, Nevada, IA 21 maart 1998,89 tr. Oskaloosa, Mahaska, IA 21 jan. 192889 Clifford Perry Byers, geb. Elkhart IA 6 dec. 1900, † Nevada, IA 9 febr. 1983.

3. John Tunis, volgt XIIIaf.

4. Martin Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 15 juli 1908,256 salesman,257 † Melbourne IA 31 aug. 1991,256 tr. Nevada, IA 31 dec. 1935258 Lois Ardelle Sash, geb. Jasper County Iowa 26 juni 1917,258 † Gladbrook, Tama Iowa 12 juli 2008,258 dr. van Philip en Effie Emmack.

5. Nellie Garnett Middelkoop, geb. Mahaska County, IO 13 febr. 1912,254 dienstknecht 1930,259 † Nevada, Story County, IO 6 febr. 1996,254 tr. Des Moines, Polk, IO 5 sept. 1940254 Marion Ward Shickell, geb. Story County, Io 11 febr. 1908,254 † Nevada, Story County, IO 20 nov. 1972,254 zn. van Frederick Lee en Mabel Annie Corke.

 

XIIIaf. John Tunis Middlecoop, geb. USA 1 nov. 1905,260 vermeld Husker 1937 en topproducent 1956,261 † USA 3 nov. 1986,260 tr.260 Anna I. Burbank, geb. USA? 23 okt. 1907,14 † Limby, Jefferson, Iowa 6 juli 1997,14 dr. van Nelson W..

Uit dit huwelijk:

 

XIVq. John Jr Middlekoop, geb. Iowa 6 juli 1929,14 farmer,262 zaadhandelaar,263 vermeld u.S. Veterans Gravesites ca.1775-2006 1929-2004,264 † Abingdon, Jefferson, Iowa 13 april 2004,14 tr. Dorothy Anderson.

Uit dit huwelijk:

Tom Alan Middlekoop, geb. Fairfield IA 14 juni 1956,262 HO -1974,262 farmer,262 † Batavia IA 6 april 2020.262

 

XIaf. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 sept. 1817,35 werkster 1867, † Hei en Boeicop 28 okt. 1888,160 tr. Leerdam 18 aug. 183819 Nijs de Held, geb. Leerdam 8 febr. 1802,39 † Acquoy 28 maart 1866,18 zn. van Cornelis en Aafje den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Jan de Held, geb. Culemborg 11 jan. 1843,39 † Acquoy 26 maart 1866.39

2. Adriana de Held, geb. Acquoy omstr. 1845,39 † ald. 17 maart 1866,39 tr. Leerdam 16 dec. 186419 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,39 † NL vóór 1922, echtg. van Neeltje de Held (XIaf,4).

3. Aaltje de Held, geb. Beesd 4 febr. 1845,39 † ald. 16 okt. 1874,35 tr. Hei en Boeicop 19 aug. 186719 Cornelis den Hartog, geb. Culemborg 17 maart 1844,39 † NL na 1874.39

4. Neeltje de Held, geb. Beesd omstr. 1847,39 † ald. 8 april 1922,39 tr. Schoonrewoerd 7 (mnd. onb.) 739 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,39 † NL vóór 1922; hij hertr. Leerdam 16 dec. 186419 Adriana de Held (XIaf,2).

5. NN de Held, levenloze zoon, geb. 12 maart 1849.

6. Emma de Held, geb. omstr. 1851,39 † Schoonrewoerd 13 mei 1867.39

7. Teuntje de Held, geb. Beesd omstr. 1852,25 tr. Noordeloos 24 sept. 187319 Floris van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1849.25

8. Aafje de Held, geb. Hei en Boeicop? 1855,18 † Hei en Boeicop 10 sept. 1890,18 tr. Johannes Spronk, geb.? na 1850, † Hei en Boeicop? na 1890.

 

XIag. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 okt. 1819,35 † Vianen 6 jan. 1892,57 tr. Schoonrewoerd 20 okt. 184819 Elizabeth van Bommel, geb. Leerdam 21 juli 1819,57 † Hagestein 6 mei 1889,18 dr. van Roelof en Neeltje van der Leeden.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1849,35 † ald. 4 febr. 1872.

2. Neeltje, volgt XIIat.

3. Adriana, volgt XIIau.

4. Johanna Fransijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 dec. 1858,35 † ald. 3 sept. 1879.

 

XIIat. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 sept. 1852,98 † vóór 1909, tr. Schoonrewoerd 23 nov. 187719 Hendrik de Jong, geb. Vianen omstr. 1852,25 zn. van Willem en Grietje Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha de Jong, geb. Vianen omstr. 1879,18 † Hasselt Ov 15 maart 1919.18

2. Arie de Jong, geb. Schoonrewoerd? 1880,18 † Vianen 2 dec. 1942.19

 

XIIau. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1855,25 † Hagestein 19 jan. 1890, tr. Schoonrewoerd 28 okt. 188019 Marcelis de Jong, geb. Vianen 14 febr. 1855,4 † IJsselstein 18 jan. 1936,4 zn. van Willem en Grietje Veen; hij hertr. Vianen 4 dec. 18914 Willemijna Verweij.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Johannes de Jong, geb. Vianen omstr. 1882,25 † IJsselstein 18 jan. 1947,19 tr. IJsselstein 19 mei 191019 Jantje Hendrika Hoogendoorn, geb. Haaften 1886, † na 1947.

2. Arie de Jong, geb. Hagestein? omstr. 1883,18 † Hagestein 19 febr. 1890.18

3. Pieter de Jong, geb. Hagestein 18 jan. 1886,35 † ald. 22 juli 1888.18

 

XIah. Everd Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 mei 1821,35 boerenknecht 1883, † Schoonrewoerd 5 april 1900, tr. Schoonrewoerd 4 mei 185019 Jannigje Brouwer, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1823.14

Uit dit huwelijk:

1. Maaike, volgt XIIav.

2. Jan, volgt XIIaw.

3. Adriana Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1856, † ald. 8 dec. 1869.

4. Cornelia Francina Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 maart 1860, † ald. 3 maart 1869.

5. Adrianus, volgt XIIax.

 

XIIav. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1852,78 † Leerdam 4 mei 1904,22 tr. Schoonrewoerd 2 mei 187978 Arie den Hertog, geb. Everdingen 24 juni 1842,78 † Leerdam 16 maart 1918,78 zn. van Jan en Geertje Copier.

Uit dit huwelijk:

1. Evert den Hartog, geb. Leerdam omstr. 6 aug. 1889.22

2. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 1 dec. 1891.22

3. Johannes den Hartog, geb. Leerdam omstr. 17 febr. 1896.22

4. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 12 mei 1899.22

 

XIIaw. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1854,19 † ald. 26 mei 1911, tr. Schoonrewoerd 14 okt. 188619 Bartje Oomen, geb. Kerkwijk 22 sept. 1860,57 † Leerdam 6 mei 1925,22 dr. van Metje Oomen.

Uit dit huwelijk:

1. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 april 1887, † ald. 12 april 1887.

2. Metje, volgt XIIIag.

3. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 april 1892, † ald. 7 mei 1892.

4. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1895, † ald. 8 nov. 1895.

5. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1898,19 † ald. 11 okt. 1898.

 

XIIIag. Metje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1888,19 † Schoonrewoerd? 16 juni 1958,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Schoonrewoerd 17 aug. 191119 Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1882,32 † Leiden 23 nov. 1975,57 begr. Schoonrewoerd,32 zn. van Antonie en Maria Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1913,57 † ald. 19 okt. 1913.57

2. Jan Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1916,57 tr. Schoonrewoerd 3 nov. 194857 Elisabeth van Klei, geb. Schoonrewoerd 7 jan. 1919.57

3. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 9 april 1918,57 tr. Leerdam 3 dec. 194257 Anton Copier, geb. Leerdam 18 sept. 1915.57

 

XIIax. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 sept. 1863,25 arbeider 1887, landbouwer 1905, † Amersfoort 23 dec. 1939,214 tr. Schoonrewoerd 2 dec. 188719 Anna Versluis, geb. Schoonrewoerd omstr. 1861,25 † Leerdam 22 nov. 1946,19 dr. van Jan en Maria van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, volgt XIIIah.

2. Cornelia Adriana, volgt XIIIai.

3. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 april 1889,14 † ald. 2 febr. 1890.14

4. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 april 1890,14 † ald. 28 okt. 1890.14

5. Jannigje, volgt XIIIaj.

6. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 maart 1895,32 † Schoonrewoerd? 25 aug. 1968,32 begr. Schoonrewoerd,32 tr. Schoonrewoerd 24 aug. 192219 Thijs de Vries, geb. Kuinre 4 maart 1898,32 medewerker,265 † Schoonrewoerd? 19 febr. 1958,32 begr. Schoonrewoerd,32 zn. van Melis en Antje Kamman.

7. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1902,35 † Gorinchem 28 febr. 1979,48 tr.266 Machielis van Hees, geb. Gorinchem 24 mei 1896,267 † ald. 7 jan. 1959,34 zn. van Willem en Hendrika Paans.

XIIIah. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 nov. 1883,32 typograaf,195 † Leerdam 31 maart 1971,32 tr. Nieuwland 30 maart 190519 Geertje van Iperen, geb. Nieuwland 29 maart 1881,32 † Leerdam 23 april 1967,32 dr. van Gerrit en Sophia van Drent.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Middelkoop, geb. Nieuwland 3 febr. 1882, † ald. 14 maart 1972.

2. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 1887, † ald. 1888.

3. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 17 mei 1889, † ald. 15 jan. 1970.

4. Gerrit Pieter, volgt XIVr.

5. Anna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juni 1916,22 † ald. 20 juni 2000.

 

XIVr. Gerrit Pieter Middelkoop (eremedaille 2008),34 geb. Leerdam 19 mei 1914,156 miliitaire politie 1940,156 wachtmeester 1941,268 vermeld Gerrit Pieter Middelkoop 31 mei 1941,268 † Apeldoorn 4 maart 2005,34 begr. Vaassen 9 maart 2005,34 tr. Leerdam 10 juli 193822 Teuntje Adriana van Rossem, geb. Leerdam 15 jan. 1915,29 † Apeldoorn? 13 sept. 1993,34 dr. van Jan van Rossum en Teuntje Adriana van Meeuwen.

Uit dit huwelijk:

Teuntje Adriana Middelkoop, geb.? 14 okt. 1943,269 † 29 okt. 1969,270 begr. Dieren 3 nov. 1969,34 tr. NN Bauling, † vóór 2005.

 

XIIIai. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1888, † Meerkerk? 28 nov. 1967,32 begr. Meerkerk,32 tr. Schoonrewoerd 28 febr. 191819 Anthonie den Hartog, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1892,271 † Meerkerk? 14 febr. 1977,32 begr. Meerkerk,32 zn. van Jan en Geertruida Kool.

Uit dit huwelijk:

Anna den Hartog, geb. na 1918, tr.259 NN Steijsiger.

 

XIIIaj. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juli 1891,48 † Schoonhoven? 19 dec. 1961,48 begr. Schoonhoven,48 tr. Schoonrewoerd 23 nov. 191619 Jan Willem Slomp, geb. Molenaarsgraaf 20 dec. 1884,48 machinist 1922,224 † Schoonhoven? 6 aug. 1971,48 begr. Schoonhoven,48 zn. van Willem en Metje Slotboom.

Uit dit huwelijk:

Willem Adrianus Slomp, geb. Schoonhoven 17 aug. 1922.224

 

XIai. Willem Jansz Middelkoop, geb. Leerdam 20 febr. 1828,35 † Loosdorp, Schoonrewoerd 7 aug. 1875,18 tr. 1e Schoonrewoerd 14 maart 185119 Anneke van den Heuvel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1831,25 † Leerdam 23 april 1854,18 dr. van Pieter en Josina van Meeteren; tr. 2e Schoonrewoerd 14 maart 186119 Gijsje Middelkoop, geb. Leerbroek 20 sept. 1838,35 † Schoonrewoerd 20 maart 1916,91 dr. van Arie Pietersz en Maaike Hendriksd van Buuren; zij hertr. Schoonrewoerd 21 okt. 188119 Frederik de Jong.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 juli 1851,14 † ald. 3 sept. 1881.18

2. Peter, volgt XIIay.

Uit het tweede huwelijk:

3. Arie, volgt XIIaz.

4. Adriana, volgt XIIba.

5. Maaike, volgt XIIbb.

6. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1868, † Hei en Boeicop 11 jan. 1953, tr. Schoonrewoerd 25 mei 190619 Johannes Donker, geb. Hei en Boeicop omstr. 1874,25 zn. van Jacob en Elizabeth Heijkoop.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1870.35

8. Janna Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 1 april 1873,35 † Schoonrewoerd 26 jan. 1874.18

9. Jan, volgt XIIbc.

 

XIIay. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 28 juli 1853, arbeider 1878, † Apeldoorn 19 febr. 1930, tr. 1e Nieuwland 3 mei 187819 Maria Johanna Smits, geb. Arkel 20 april 1849,272 † Apeldoorn 17 april 1925,19 dr. van Evert en Maria de Jong; tr. 2e na 1925 Mina ter Brugge, geb. Borne omstr. 1866,18 † Renkum 18 april 1950,19 dr. van Gerrit en Gezina Hilbrink.

Uit het eerste huwelijk:

 

XIIIak. Marinus Middelkoop, geb. Nieuwland 3 juni 1873,25 notabele 1947,119 vermeld ongeluk 11 febr. 1904,51 † Oud-Alblas 21 mei 1950, tr. 1e Hoogblokland 26 aug. 189719 Teuntje van den Dool, geb. Brandwijk 1 febr. 1877,273 † Oud-Alblas 5 febr. 1937,272 dr. van Cornelis en Janna Cornelia Haak; tr. 2e Oud-Alblas 21 dec. 1939272 Neeltje Burggraaf, geb. Dordrecht 6 april 1893, † Rotterdam omstr. 25 maart 1959.274

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Johanna Middelkoop, geb. Hoogblokland 30 dec. 1897,272 tr. Oud-Alblas 14 mei 191519 Johan Berends, geb. Apeldoorn 1893,25 zn. van Hendrik Jan en Gesina Nijenhuis.

2. Janna Cornelia, volgt XIVs.

3. Jannigje, volgt XIVt.

4. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 okt. 1902.275

5. Aria Middelkoop, geb. Hoogblokland 22 dec. 1903,32 † Papendrecht 20 april 1988,276 tr. Rotterdam 4 april 1928272 Arie de Baat, geb. Papendrecht 17 mei 1901,228 sjouwer,228 † Papendrecht? 23 juni 1967,32 begr. Papendrecht.32

6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 juli 1905.275

7. Petertje, volgt XIVu.

8. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland omstr. 22 april 1909,275 † ald. vóór febr. 1911.275

9. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland 19 juni 1911, † Oud-Alblas 24 mei 1986,34 tr. Ridderkerk 11 maart 1938272 Adriana Wilhelmina van Die, geb. omstr. 1916, † Bleskensgraaf 11 aug. 1997.34

10. Peter Middelkoop, geb. Oud-Alblas 29 april 1916, † Dordrecht 25 aug. 1958,117 tr. Oud-Alblas 3 april 1941272 Neeltje Breedveld, geb. Oud-Alblas 1 dec. 1917,117 † Dordrecht 6 jan. 2006,123 begr. Oud-Alblas 11 jan. 2006,117 dr. van Teunis en Jannigje Hooikaas.

11. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Oud-Alblas 26 juli 1917.117

 

XIVs. Janna Cornelia Middelkoop, geb. Hoornaar 30 dec. 1899,272 † Oud-Alblas 21 aug. 1926,117 tr. Oud-Alblas 21 aug. 191919 Teunis Berkouwer, geb. Lekkerkerk 11 aug. 1895,25 zn. van Jan en Neeltje Koot; hij hertr. 6 juni 1928228 Sija Willempje Maaike van der Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Berkouwer, geb. Alblasserdam 21 jan. 1920.228

2. Marinus Berkouwer, geb. Alblasserdam 5 maart 1921.228

3. Teunis Berkouwer, geb. Rotterdam 29 dec. 1922.228

 

XIVt. Jannigje Middelkoop, geb. Hoornaar 9 juli 1901,208 † Amsterdam 11 nov. 1969,45 tr. 1e Oud-Alblas 10 juni 192019 (echtsch. uitgespr. Willemstad 1 okt. 1928)277 Goris Groenendijk, geb. Alblasserdam 7 april 1900, scheepskoker,228 † Amsterdam 19 mei 1954,272 zn. van Arie Pieter en Geertrui Stoppelenburg; hij hertr. Willemstad, Curacao mei 1929278 Urina Elisabeth Marugg; tr. 2e Rotterdam 18 april 1924228 Arie Hendrik van Riemsdijk, geb. Sliedrecht 16 febr. 1890,228 † Amsterdam? na 1969.

Uit het eerste huwelijk:

Geertrui Groenendijk, geb. Nieuw-Lekkerland 4 dec. 1920.228

 

XIVu. Petertje Middelkoop, geb. Hoogblokland 13 juni 1907,117 † Oud-Alblas 5 jan. 1967,117 tr. Oud-Alblas 17 (kerkelijk 7)117 jan. 1929272 Cornelis Gaal, geb. Alblasserdam 16 jan. 1909,117 † Zeist 16 juni 1993;117 hij hertr. Oud-Alblas 22 maart 1973117 Trijntje van Olderen.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Gaal, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1931,117 † Dordrecht 11 aug. 1997.117

2. Engelbertus Gaal, geb. Oud-Alblas 12 okt. 1935,117 † ald. 13 juni 1941.117

3. Engelina Bertha Gaal, geb. Oud-Alblas 17 mei 1943,117 † Dordrecht 21 jan. 1944.101

 

XIIaz. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 aug. 1862,279 landbouwer 1887-1922,19 † Culemborg 1 juni 1937,279 tr. IJsselstein 3 febr. 188719 Elizabeth de Raad, geb. IJsselstein 1865,279 † Culemborg 26 mei 1931,279 dr. van Teunis en Aaltje van der Vent.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1887,18 † ald. 3 dec. 1905.19

2. Teunis, volgt XIIIal.

3. Gijsbertus Frederik, volgt XIIIam.

4. Cornelis Albertus, volgt XIIIan.

5. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg? 22 maart 1894,280 † Culemborg 29 juni 1898.280

6. Gerrit Middelkoop, geb. Culemborg 17 febr. 1896,31 fabrieksarbeider -1937,18 † Culemborg 18 okt. 1937.281

7. Gijsje Adriana, volgt XIIIao.

8. Alida, volgt XIIIap.

9. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg 18 sept. 1901,31 † ald. 3 juli 1929.280

10. Anna Middelkoop, geb. Culemborg 5 jan. 1903,280 † ald. 5 mei 1929,19 tr. Utrecht (ondertr. omstr. 8 juni)155 1925 Teunis Uiterwijk, geb. Culemborg? vóór 1901.

11. Beuwke Gauke Middelkoop, geb. Culemborg 15 okt. 1904, † Eindhoven 10 febr. 1994.34

 

XIIIal. Teunis Middelkoop, geb. Culemborg 30 sept. 1888,282 landbouwer 1911,25 vermeld Bouwvergunning 1932,94 † Culemborg 28 okt. 1957,282 tr. Culemborg 19 mei 1911282 Judith Maria Verkerk, geb. Culemborg 26 mei 1890,282 † Amersfoort 25 dec. 1967,36 dr. van Dirk Jan en Hendrika Francina de Waardt.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Dirk, volgt XIVv.

2. Francina Maria, volgt XIVw.

3. Bertus Willem Middelkoop, geb. Culemborg 14 mei 1915.89

4. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg 3 nov. 1915,57 † ald. 1 febr. 1916.

5. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg 10 april 1918,48 chauffeur, † Culemborg 12 okt. 1998,280 tr.89 Aartje Meidam, geb. Culemborg 2 mei 1920, † ald. 24 mei 1972.

6. Elisabeth Gijsbertha Middelkoop, geb. Culemborg 27 mei 1923,89 † Ermelo 13 okt. 2020,249 tr.89 Hendrik van Panhuis, geb. Ermelo 27 aug. 1918,89 † Ermelo? 27 nov. 2005.283

7. Maria Ottolina Middelkoop, geb. Culemborg 13 april 1928,89 † Haarlemmermeer 22 dec. 2018.284

 

XIVv. Arie Dirk Middelkoop, geb. Culemborg 15 dec. 1911,89 † ald. 21 maart 1994,280 tr. Culemborg omstr. 15 jan. 1937281 Hilligje Prakken, geb. Appelscha 19 april 1911,89 † Culemborg 21 april 2003.280

Uit dit huwelijk:

Judith Maria Middelkoop, geb. Culemborg 18 juni 1938, † ald. 24 jan. 2011.149

 

XIVw. Francina Maria Middelkoop, geb. Culemborg 10 april 1913,89 † ald. 1 febr. 2012,34 tr.89 Johannes Gerdinus Morée, geb. Beusichem 27 febr. 1907,282 † ald. 28 juni 1980.282

Uit dit huwelijk:

Thea Morée, geb. Culemborg na 1935.

 

XIIIam. Gijsbertus Frederik Middelkoop, geb. Culemborg 1891,25 arbeider 1915,25 † Culemborg 27 okt. 1949,280 tr. 1e Culemborg 23 juli 191519 Barendina Teuntje van den End, geb. Beusichem 1896,25 † Culemborg 24 jan. 1926,280 dr. van Jan en Pieternella Janna den Hartog; tr. 2e280 R. van Buitenhuis, geb.?.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elizabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg omstr. nov. 1917,18 † ald. 12 nov. 1918.19

2. Elisabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 8 dec. 1918,153 † Elst 6 juni 1942, tr. Jan Klok, geb. Culemborg? vóór 1920.

3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Cuijlenburg, regio 26 juni 1920.

4. Jan Arie Middelkoop, geb. Culemborg 11 nov. 1921,18 † ald. 19 nov. 1921.

 

XIIIan. Cornelis Albertus Middelkoop, geb. Culemborg 10 nov. 1892,280 sigarenmaker 1919,25 vermeld inbraak 10 maart 1934,94 † Culemborg 1 dec. 1955,280 tr. Culemborg 14 febr. 1919280 Helena Wilhelmina Vermeulen, geb. Culemborg 31 aug. 1896, † Nieuwegein 25 sept. 1997, dr. van Johannes en Antonia Catharina Frenaij.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Johannes Middelkoop, geb. Culemborg 4 sept. 1919,280 † Tiel 11 juni 2003,280 begr. Culemborg,48 tr. Culemborg 22 nov. 1952280 Johanna Everdina Gerarda Smits, geb. Culemborg 21 april 1924, † ald. 13 mei 1976.

2. Antonia Elizabeth Middelkoop, geb. Culemborg na 1919,280 tr. Culemborg 11 aug. 1948280 Antony Gerard Vermeulen, geb. Culemborg? vóór 1928,280 † Culemborg 20 juni 2006.280

 

XIIIao. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Culemborg 5 nov. 1898,32 † Leerdam 7 okt. 1995,34 begr. Schoonrewoerd 12 okt. 1995,34 tr. Culemborg 8 dec. 192219 Geuvert Burggraaf, geb. Schoonrewoerd 3 aug. 1898,32 Houtzager 1922,25 † Aquoy 21 febr. 1978,280 begr. Overheicop, Schoonrewoerd,32 zn. van Klaas en Beligje van Benthem.

Uit dit huwelijk:

Beligje Burggraaf, geb. Leerdam 3 mei 1923,285 † Gorinchem 26 aug. 2005,286 tr.285 Bastiaan de Jong, geb. Tienhoven 31 mei 1920,285 † Gorinchem 1 dec. 2004,285 begr. Tienhoven.286

 

XIIIap. Alida Middelkoop, geb. Culemborg 2 mei 1900,285 † Leerdam 7 juni 1969,285 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 11 juni 1969,280 tr. Culemborg 7 dec. 1938285 Teunis Burggraaf, geb. Leerdam 18 okt. 1894,285 landarbeider 1938,25 machinist, molenbaas 1950-,12 † Leerdam 28 febr. 1989,285 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 4 maart 1989,280 zn. van Bastiaan en Elizabeth den Hertog.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Anna Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,285 † ald. 28 sept. 1940.19

2. Anna Elisabeth Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,18 † ald. 28 sept. 1940.19

 

XIIba. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 jan. 1865, † Rotterdam 5 nov. 1931,274 tr. Schoonrewoerd 1 okt. 190319 Willem Put, geb. Ridderkerk 30 sept. 1865,228 ijzerwerker,228 zn. van Barth en Hendrika Punt en gesch. echtg. van Jannigje Roos.

Haar dochter:

1. Gijsje Adriana, volgt XIIIaq.

Uit het huwelijk:

2. Barth Put, geb. Alblasserdam 24 juli 1904,228 tr. 7 aug. 1929228 NN NN, geb. NL vóór 1911.

3. Willemina Frederica Put, geb. Pernis? dec. 1905,18 † Pernis 25 aug. 1906.24

4. Willemina Frederika Put, geb. Pernis 10 april 1907.228

5. Hendrik Put, geb. Pernis 28 nov. 1908.228

 

XIIIaq. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 jan. 1893,25 tr. Jaarsveld 23 nov. 191789 Jacob van Bladeren, geb. Jaarsveld omstr. 1890,25 zn. van Gijsbert en Metje Aantjes.

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1911.

 

XIIbb. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1866,19 † Culemborg 30 sept. 1935,19 tr. Schoonrewoerd 17 maart 188719 Govert Kool, geb. Everdingen omstr. 1859,19 landbouwer 1919,287 † Leerbroek 27 sept. 1947,203 zn. van Barend en Annigje Verrips.

Uit dit huwelijk:

1. Annigje Kool, geb. Everdingen 22 april 1888.25

2. Gijsje, volgt XIIIar.

3. Willempje, volgt XIIIas.

4. Adriana Kool, geb. Culemborg omstr. 1903, † Oudenrijn 4 juli 1932,155 tr. Floris de Ruiter, geb. na 1900.

5. Teuntje Kool, geb. Culemborg omstr. 4 maart 1906.129

 

XIIIar. Gijsje Kool, geb. Everdingen 26 okt. 1889,57 † Breukelen 18 juli 1986,34 tr. Culemborg 7 nov. 191919 Albertus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 26 febr. 1888,25 landbouwer 1919,25 † Breukelen-Nijenrode 10 dec. 1948, zn. van Hermanus en Neeltje van Rozelaar.

Uit dit huwelijk:

Hermanus Middelkoop, geb.? 1 sept. 1924,288 † Breukelen 25 jan. 2008.288

 

XIIIas. Willempje Kool, geb. Everdingen 22 mei 1891,48 † Utrecht 12 jan. 1958,57 begr. Leerdam,12 tr. Leerbroek 14 mei 191519 Jan Middelkoop (XIIIz).

 

XIIbc. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 nov. 1874,35 boerenarbeider,228 arbeider 1901,289 tr. Jaarsveld 21 dec. 190019 Grietje Verhoef, geb. Jaarsveld omstr. 1875,25 dr. van Willem en Catharina de Weijer.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 jan. 1894,36 †? 17 mei 1963,290 tr. Capelle a/d IJssel 25 juli 192936 Nicolaas Hartmans, geb. Fijnaart 21 dec. 1893,36 Huisschilder,228 † Rotterdam 18 sept. 1967,290 zn. van Roeland en Adriana Antonia Oostdijck en wedr. van Catharina Cornelia van Loon.

2. Willem Frederik Middelkoop, geb. Lopik 7 juli 1901,35 † Rotterdam? vóór 1976, tr. Rotterdam 21 okt. 1925291 Jacoba Sleeuwenhoek, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24 mei 1902,25 † Rotterdam 21 febr. 1976,34 dr. van Klaas en Teuntje van Dijk.

3. Willem Nicolaas, volgt XIIIat.

4. Gijsberthus Adrianus, volgt XIIIau.

5. Dirk Willem Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1907,18 † ald. 25 febr. 1907.19

6. Marinus Jan, volgt XIIIav.

7. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 18 sept. 1914,228 hulpvakarbeider 1958-1979,34 † Capelle a/d IJssel 31 jan. 1995,34 begr. Rotterdam 3 febr. 1995,34 tr. Capelle a/d IJssel 1 aug. 1936228 Maria Schouten, geb. Capelle a/d IJssel 3 maart 1916,228 † NL 23 jan. 2004.292

 

XIIIat. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1903,228 fabrieksarbeider 1955, tr. Rotterdam 17 maart 192624 Dirkje Visser, geb. Rotterdam omstr. 1908,25 dr. van Pieter en Adriana Spruit.

Uit dit huwelijk:

Pieter Middelkoop, geb. Rotterdam 27 jan. 1928,228 chef,293 † ’s Gravendeel 23 juni 2019,34 tr. Rotterdam 25 jan. 1955146 (kerkelijk Meerkerk) Catharina Donker, geb. Nieuwland 5 sept. 1928, † ’s Gravendeel? 22 jan. 2018,294 dr. van Arie en Jansje van den Berg.

 

XIIIau. Gijsberthus Adrianus Middelkoop, geb. Lopik 15 april 1905,36 vermeld Dankbetuiging 1992,295 † Capelle a/d IJssel 10 nov. 1992,34 begr. Rotterdam 13 nov. 1992,34 tr. Maria Vos, † vóór 1992.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel omstr. 1937, † ald. 15 okt. 1940.296

 

XIIIav. Marinus Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 12 maart 1911,228 predikant,90 vermeld m.j.middelkoop,297 † Veenendaal 13 mei 1990,137 tr. Capelle a/d IJssel 15 mei 1941293 Maaike Korpershoek, geb.? 11 jan. 1914,137 † Veenendaal 25 juli 1995.34

Uit dit huwelijk:

Jacoba Greta Jannetje Middelkoop, geb. na 1945.

IXn. Mathijs Evertse Middelcoop,14 ged. Leerdam 4 maart 1740,14 begr. ald. 31 mei 1785,76 tr. Leerdam 22 juni 176610 Teuntje Dirkse Heijkoop, geb. Leerdam 22 april 1744, † ald. 16 maart 1807,76 dr. van Dirk Hesselse en Barbara Cornelisse de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Tijsse, volgt Xr.

2. Evert Thijsse, volgt Xs.

3. Hendrikus, volgt Xt.

4. Barbara, volgt Xu.

 

Xr. Dirk Tijsse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 2 april 1769,4 † ald. 31 dec. 1827, tr. Leerdam 30 jan. 181919 Adriaantje Verdugt, geb. Leerdam omstr. 1792, dr. van Walig Janse en Neeltje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

Matthijs Middelkoop, geb. Leerdam 25 okt. 1820,35 † ald. 20 jan. 1821.

 

Xs. Evert Thijsse Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) omstr. 1773,4 † Leerdam? omstr. 1809,11 tr. Leerdam 20 okt. 179310 Suzanne Willems Kars, geb. Leerdam april 1771,4 † ald. 18 jan. 1852,222 dr. van Willem en Hendrijntje van Zanten; zij hertr. Leerdam 10 okt. 18094 Huibert Kindermans Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Matthijs, volgt XIaj.

2. Hendrica, volgt XIak.

3. Willem, volgt XIal.

4. Dirkje, volgt XIam.

5. Teuntje Middelkoop, ged. Oosterwijk 4 juli 1802 (get. Teuntje Dirkse Heijkoop en Geertje Ariens Dogterom).15

6. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 17 sept. 1805,4 † Hagestein 31 jan. 1814.

 

XIaj. Matthijs Middelkoop (metalen kruis),14 geb. Leerdam 20 juli 1794,4 kanonnier 1831-1837,14 vermeld fysieke kenmerken 31 juli 1831,14 † Leerdam? 19 okt. 1854,14 tr. 1e Leerdam 2 sept. 181519 Flora Dogterom, geb. Leerdam omstr. 1781,19 † Heukelom 9 jan. 1841,57 dr. van Arie Dagterom en Jannigje de Jong; tr. 2e Leerdam 16 juni 184119 Willemijntje Mulder, geb. Leerdam omstr. 1808,25 dr. van Hans Jurie en Geertrui de Knijp.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 17 nov. 1815, † ald. 18 jan. 1816.

2. Evertje Middelkoop, geb. Leerdam 21 febr. 1817, † ald. 14 nov. 1819.

Uit het tweede huwelijk:

3. Evertje, volgt XIIbd.

4. Matthijs Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam? 23 mei 1841,18 † ald. 14 nov. 1842.

5. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1844, † Leerdam? 24 mei 1845.

6. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1847, † ald. 13 sept. 1847.

7. Geertrui, volgt XIIbe.

 

XIIbd. Evertje Middelkoop, geb. Akersloot 15 sept. 1838,130 † Oegstgeest 17 nov. 1915, tr. 1e Nieuwpoort 26 juni 186819 Cornelis Jasper Witzier, geb. Leerdam omstr. 1831,25 zn. van Peter en Mijntje Boekhoven; tr. 2e Nieuwpoort 10 juli 187931 (echtsch. ingeschr. Brielle 19 dec. 1898)298 Aart Both, geb. Goudriaan omstr. 1858,25 zn. van Arie Jacobus en Aartje van der Wolf.

Uit het tweede huwelijk:

Aartje Willemijntje Both, geb. Brielle 26 mei 1880,299 † Rotterdam 1 dec. 1948,299 tr. Brielle 24 dec. 190333 Franciscus Cornelis Erkamps, geb. Den Bosch 14 maart 1878,299 † Rotterdam 24 nov. 1968.299

 

XIIbe. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 17 maart 1851, † Nieuwpoort 26 maart 1932, tr. Nieuwpoort 7 mei 187519 Jan Hoeijenbos, geb. Nieuwpoort omstr. 1851, zn. van Arie en Anna Noorland.

Uit dit huwelijk:

Jan Geerit Hoeijenbos, geb. Nieuwpoort omstr. 1895, tr. Langerak ZH 4 aug. 1920101 Maria Maasland, geb. Langerak ZH omstr. 1894.

 

XIak. Hendrica Middelkoop, geb. Oosterwijk 22 dec. 1796,4 † Kedichem 27 maart 1864, tr. Kedichem 16 maart 182119 Hendrik van Aalst, geb. omstr. 1789,18 landbouwer,25 † Oosterwijk (Kedichem) 5 okt. 1837, zn. van Jan en Anneke van Meteren.

Uit dit huwelijk:

1. Anneke van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1821, † Culemborg 19 aug. 1888.

2. Evert van Aalst, geb. omstr. 1824,18 † Kedichem 13 sept. 1875.19

3. Jan van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1826,19 tr. Kedichem 17 sept. 185219 Jannigje van der Wal, geb. Kedichem omstr. 1829.

4. Dirkje van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1830, † Culemborg 13 febr. 1895.

 

XIal. Willem Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) 25 jan. 1799,4 † Leerdam 13 okt. 1886,4 tr. 1e Leerdam 2 febr. 182819 Metje Zijderveld, geb. Leerdam 1803,25 † ald. 20 jan. 1850, dr. van Teunis en Aantje den Hartog; tr. 2e Leerdam 10 maart 185719 Dirkje van Besoijen, geb. Ameide 1809,25 † Leerdam 15 dec. 1884,51 dr. van Pieter en Mijntje Freeswijk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Evert Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1828, † ald. 5 dec. 1857.18

2. Aantje, volgt XIIbf.

3. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † ald. 9 juli 1833.18

4. Suzanna, volgt XIIbg.

5. Teunis, volgt XIIbh.

6. Willem, volgt XIIbi.

7. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 24 juli 1838, † Everdingen 28 aug. 1871,18 tr. Leerdam 12 mei 186419 Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 jan. 1841,35 † ald. 29 juni 1905, dr. van Jan en Jannigje Peek; zij hertr. Everdingen 3 juli 187219 Gijsbert van Hemert.

8. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 26 maart 1841, † ald. 18 april 1924.22

9. Adrianus, volgt XIIbj.

10. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 1 aug. 1848, † ald. 17 jan. 1851.

 

XIIbf. Aantje Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1830, † ald. 6 dec. 1907,22 tr. Leerdam 25 mei 185419 Roelof Sterk, geb. Leerdam 13 okt. 1828,300 † ald. omstr. 8 okt. 1912,22 zn. van Adrianus en Jantje Parelse.

Uit dit huwelijk:

1. Metje Sterk, geb. Leerdam 20 aug. 1854,19 † Ameide 9 okt. 1927,19 tr. Gijsbert Barten, geb.? vóór 1860, † ald. vóór 1927.

2. Adrianus Sterk, geb. Leerdam 19 aug. 1857,19 † ald. 7 nov. 1942, tr. Leerdam 8 maart 188919 Teuntje den Otter, geb. Leerdam omstr. 1868, dr. van Cornelis en Dirkje Boot.

3. Roelof Sterk, geb. Leerdam 16 sept. 1858.19

4. Adriana Sterk, geb. Leerdam 2 okt. 1859.19

5. Adriana Sterk, geb. 1860,301 † Leerdam 9 juli 1931.301

6. Willem Sterk, geb. Kedichem? 1868,18 † Kedichem 8 okt. 1905,19 tr. Antonia van der Vliet, geb.? vóór 1875.

7. Jan Sterk, geb. Leerdam 27 maart 1872,300 † ald. 31 juli 1938,300 tr. Arkel 14 april 189819 Annigje Versluis, geb. Heukelum 14 april 1871.25

 

XIIbg. Suzanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † Utrecht 24 juni 1911,129 tr. Leerdam 2 mei 185519 Jan Cornelisz de Koster, geb. Asperen omstr. 1828,25 landbouwer,75 † Leerdam 4 aug. 1906, zn. van Cornelis en Hendrijntje de Gids.

Uit dit huwelijk:

1. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 22 nov. 1855,19 † ald. 22 dec. 1855.19

2. Metje de Koster, geb. Leerdam 31 jan. 1857,19 † ald. 30 april 1940,19 tr. Leerdam 20 aug. 187519 Jan den Hartog, geb. Leerdam 1854.25

3. Kornelia de Koster, geb. Leerdam? 1858,25 † Utrecht 22 nov. 1893, tr. Leerdam 18 okt. 187819 Gijsbertus Moring, geb. Zaltbommel 20 juni 1858,57 † Utrecht 4 maart 1933.57

4. Willem de Koster, geb. Leerdam 13 dec. 1859,19 † Utrecht 2 juli 1930, tr. 1e Ameide 5 april 190119 Willempje de Bie, geb. Ameide 20 aug. 1868,25 † vóór 1913; tr. 2e Utrecht 20 febr. 191319 Cornelia Wessels, † na 1930.

5. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 21 maart 1863,302 † Utrecht 11 maart 1948,302 tr. Leerdam 31 dec. 1880302 Johannes Petrus Franciscus de Caluwé, geb. Oosterhesselen 15 jan. 1858, † Utrecht 8 juli 1919.57

6. Cornelis de Koster, geb. Leerdam 27 maart 1865,302 † ald. 10 april 1865.302

 

XIIbh. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 14 juli 1834,19 † ald. 24 aug. 1893,22 tr. Leerdam 1 okt. 186019 Aaltje Kersbergen, geb. Noordeloos 30 jan. 1835,14 † na 1893, dr. van Arie en Annigje Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Metje, volgt XIIIaw.

2. Arie, volgt XIIIax.

3. Annigje Middelkoop, geb. Leerdam 11 aug. 1863, † ald. 17 juli 1864.

4. Annigje Teunisdr, volgt XIIIay.

5. Dirk, volgt XIIIaz.

6. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1874,19 tr. Leerdam 26 april 190019 Karel van Ingen, geb. Den Haag omstr. 1872,25 zn. van Karel en Louisa Alida Pot.

7. NN Middelkoop, geb. 24 jan. 1876, † Leerdam 24 jan. 1876.

8. Willempje, volgt XIIIba.

 

XIIIaw. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 21 dec. 1860,31 † Deil 23 jan. 1938,303 tr. Leerdam 7 febr. 189019 Jan van Zanten, geb. Schoonrewoerd 12 maart 1864,44 Houtzager 1916,304 † Leerdam 29 juni 1932,19 zn. van Frans en Jenneke Verhaal.

Uit dit huwelijk:

1. Frans van Zanten, geb. Leerdam 23 mei 1890,19 boekdrukker 1916,25 tr. Bussum 17 mei 191619 Annetje Brands, geb. Huizen omstr. 1887.25

2. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 6 april 1892,19 † ald. 29 april 1893.19

3. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 8 dec. 1893.19

4. Jenneke van Zanten, geb. Leerdam 11 okt. 1896,19 † Tiel 5 okt. 1948,19 tr. Gerrit Boskaljon, geb.? na 1890, † Tiel? na 1948.

5. Aaltje van Zanten, geb. Leerdam 27 aug. 1899.19

6. NN van Zanten, levenloze zoon, geb. Leerdam 23 juni 1901.22

 

XIIIax. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 10 maart 1862,156 magazijnknecht 1921,242 † vóór 1931, tr. Leerdam 23 mei 189019 Johanna van den Heuvel, geb. Leerdam 26 mei 1865,305 † Loosduinen 18 juni 1931, dr. van Seijmen en Johanna van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

1. Alida, volgt XIVx.

2. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1892,22 † ald. 26 nov. 1892.22

3. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 3 febr. 1894,22 † Den Haag 21 juli 1921.242

4. Teunis, volgt XIVy.

5. Francijna Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1897,22 tr. Gouda? 7 juni 1920156 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 23 april 1924)156 Johannes Reparon, geb. Gouda 6 dec. 1987.

6. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1900,22 tr. Den Haag? 27 juli 1938156 Willemina Maria Lansink, geb. Den Haag 27 febr. 1904,156 † ald. 10 jan. 1999,123 wed. van Wilhelmus M. Adam.

7. Sijmen Middelkoop, geb. Leerdam 28 maart 1902.35

8. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1905,156 timmerman 1929,25 tr. Den Haag 2 jan. 1929242 Sophia Deege, geb. Delft 11 sept. 1902,156 dr. van Evert en Sophia Cornelia Stolk.

 

XIVx. Alida Middelkoop, geb. Leerdam 20 maart 1891,306 tr. Den Haag 9 mei 1917306 Maarten Buth, geb. Middelharnis 8 jan. 1895,306 Hoofdopzichter der spoorwegmij. Semarang-Cheribon,306 zn. van Nicolaas en Anna Rooy.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Buth, geb. na 1917.

2. Anna Buth, geb. Gouda 23 juli 1919.156

3. Johanna Francina Buth, geb. Cheribon 26 maart 1921.

 

XIVy. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 7 nov. 1895,22 tr. Den Haag 9 juli 1920156 (echtsch. uitgespr. ald. 10 jan. 1956)124 Johanna Cornelia Dekkers, geb. Den Haag 24 maart 1895.

Uit dit huwelijk:

1. Theodoor Johan Richard Middelkoop, geb. Den Haag 18 juni 1921.

2. Adolf Theodoor Johan Middelkoop, geb. Den Haag 18 jan. 1928, † Kortenhoef 13 juli 1972,34 tr. H, Oversier, † Kortenhoef? na 1972.

 

XIIIay. Annigje Teunisdr Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1871,32 † ald. 25 mei 1958,32 tr. Leerdam 14 april 189219 Jacobus Nol Vogelzang, geb. Buurmalsen 6 jan. 1865,32 winkelier 1898,307 † Leerdam? 26 jan. 1957,32 begr. Leerdam,32 zn. van Anthonie en Grada de Reuver.

Uit dit huwelijk:

1. Antonie Vogelzang, geb. Leerdam 12 okt. 1893.22

2. Teunis Vogelzang, geb. Leerdam 6 juni 1895,22 † ald. 3 febr. 1898.18

3. Grada Geertruida Vogelzang, geb. Leerdam? omstr. 1898,18 † Leerdam 28 jan. 1949,18 tr. Albert Warsen, geb. NL na 1895, † Leerdam? vóór 1949.

4. Alida Vogelzang, geb. Geldermalsen 1 sept. 1899,308 tr. Leerdam 21 dec. 192119 Aart Ottevanger, geb. Leerdam 27 okt. 1893,17 metaaldraaier 1927.274

5. Arie Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 20 dec. 1904,22 † Leerdam? vóór sept. 1906.

6. Arie Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 1905,78 †,78 tr. Leerdam 29 juni 192778 Geertruida Copier, geb. Leerdam 8 maart 1908.78

7. Annigje Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 17 sept. 1906.22

8. Anthonia Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 26 nov. 1907.22

9. Karel Dirk Vogelzang, geb. NL 7 dec. 1909,309 † ald. 30 mei 1988,309 tr. Leerdam? vóór 1943 Jacoba Huisman, geb. NL 2 april 1913,309 † ald. 12 febr. 2005.309

 

XIIIaz. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1872,25 wisselwachter 1901,25 † Leerdam 10 mei 1924,22 tr. 1e Buurmalsen 2 mei 190119 Bartha Maria Keij, geb. Buurmalsen omstr. 1879,25 † Leerdam omstr. 13 sept. 1915,22 dr. van Jacob en Maria Bartha van Dijk; tr. 2e Leerdam 19 mei 191619 (echtsch. ingeschr. ald. 8 aug. 1922)19 Johanna Donkersloot, geb. Almkerk 22 sept. 1885,156 dr. van Adriaan en Teuntje Uithoorn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 febr. 1902,22 † 23 maart 1989,48 begr. Pernis,48 tr. Gorinchem 7 aug. 1924228 Willem Johan van ’t Sant, geb. Gorinchem 19 juni 1901,35 zn. van Dick en Antonia Fierant.

2. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 april 1903,22 † ald. omstr. 13 mei 1904.22

3. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam 1906,18 † ald. 30 aug. 1906.18

4. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 16 juli 1907,22 † ald. 24 juli 1908.18

5. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam? okt. 1910,22 † Leerdam 11 jan. 1911.22

6. Bertha Maria Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1912, † Pernis 18 juli 1988,34 tr. B. Ruizeveld de Winter, geb. Pernis 1 juli 1908,34 † ald. 27 mei 1989.34

 

XIIIba. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam 19 maart 1877,156 † Voorst? 12 maart 1961,28 begr. Voorst,28 tr. Beesd 23 nov. 191119 Peter Hermanus Hak, geb. Leerdam 20 mei 1886,156 timmerman 1911,25 † Deventer 30 juli 1964,57 begr. Voorst,28 zn. van Arie Zwerus Gijsbertus en Gijzemientje Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Zwerus Gijsbertus Hak, geb. Den Haag 12 okt. 1912,156 † Voorst? 24 dec. 1959,28 begr. Voorst.28

2. Aldia Petronella Wilhelmina Hak, geb. Den Haag 13 febr. 1914.156

 

XIIbi. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1837, bouwmansknecht, † Schelluinen? vóór 1912, tr. Noordeloos 25 juli 186719 Jacoba Vonk, geb. Hoornaar 18 juli 1838,92 † Schelluinen 26 maart 1912,310 dr. van Anthonie en Aaltje van Kleij.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 8 sept. 1867,35 † ald. 5 dec. 1867.19

2. Willem Middelkoop, geb. Noordeloos 9 sept. 1867.31

3. Metje, volgt XIIIbb.

 

XIIIbb. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 10 dec. 1868,31 † Pretoria 12 mei 1954,311 tr. Noordeloos 17 febr. 188819 Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. Gorinchem 30 mei 1857,92 † Harrismith, Free State 14 sept. 1935,311 zn. van Gerrit en Everdina Schouwenburg.

Uit dit huwelijk:

 

XIVz. Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. 24 sept. 1905, tr. RSA vóór 1927312 Barbara Isabella Irene Möller, geb. RSA 27 mei 1901,311 † ald. 1984.

Uit dit huwelijk:

Johan Adam Neetling Groenenberg, geb. RSA 30 nov. 1931,311 ged. Ventersburg, Orange Free State 8 maart 1932, † RSA 2010.

 

XIIbj. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1844,35 † ald. 13 jan. 1931, tr. Leerdam 20 okt. 187619 Pieternella van Kekerix, geb. Arkel omstr. 1852, † vóór 1931, dr. van Emanuel en Johanna Verdugt.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 15 nov. 1876,14 † ald. 4 dec. 1876.14

2. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,14 † ald. 1 maart 1878.14

3. Metje Johanna, volgt XIIIbc.

4. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 18 maart 1879, landbouwer 1921.

5. Aaltje, volgt XIIIbd.

6. Emanuel Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1882,35 † ald. omstr. 1 nov. 1882.34

7. Willemina Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1883,22 † ald. omstr. 5 jan. 1884.22

8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 dec. 1884.51

9. Barbera Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 jan. 1891.22

10. Wilhelmina, volgt XIIIbe.

 

XIIIbc. Metje Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,53 vermeld onteigening 11 juni 1936,116 † Leerdam? na juni 1936, tr. 1e Leerdam 1 nov. 189419 Rocus van Iperen, geb. Leerbroek 15 aug. 1871,68 landbouwer,195 † Leerdam 11 jan. 1919,68 zn. van Rokus en Japikje den Ruijter; tr. 2e Leerdam 6 juni 192436 Jasper den Besten, geb. Leerdam 23 mei 1859,57 vermeld onteingend 11 juni 1936,116 † Leerdam 4 juli 1935,36 zn. van Pieter en Cornelia van Gent.

Uit het eerste huwelijk:

1. Japikje van Iperen, geb. Benschop 20 sept. 1896,68 † ald. 11 jan. 1897.68

2. Adrianus van Iperen, geb. Benschop 9 nov. 1897,239 † Rotterdam 1 febr. 1934.239

3. Jacobje van Iperen, geb. Benschop 8 febr. 1899,239 † Leerdam 13 mei 1899.239

4. Pieter van Iperen, geb. Leerdam 8 jan. 1900,25 † Tiel 8 febr. 1987,195 tr. Meerkerk 22 sept. 192119 Aafje Versluis, geb. Meerkerk 19 aug. 1898,25 † Leerdam 30 mei 1976.57

5. Rokus van Iperen, geb. Leerbroek 13 febr. 1901,239 † Vianen 1 maart 1996,239 tr. Hoornaar 2 sept. 1926300 Willempje Advocaat, geb. Hoornaar 31 okt. 1905,300 † Nieuwegein 10 aug. 1989.300

6. Jacob van Iperen, geb. Leerdam 11 april 1902,239 † ald. 12 juli 1903.239

7. Johan van Iperen, geb. Leerdam 23 april 1903,239 † Woerden 23 okt. 1983.239

8. Jacoba van Iperen, geb. Leerdam 7 juni 1904,22 † ald. 21 dec. 1926.239

9. Jan van Iperen, geb. Leerdam 30 juli 1905,239 † ald. 25 jan. 1906.239

10. Alida Barbera van Iperen, geb. Leerdam 7 april 1908,239 † ald. 1 juli 1993.239

11. Jan van Iperen, geb. Leerdam 14 dec. 1911,239 † Banholt, L 15 okt. 1985.239

12. Jan van Iperen, geb. Leerdam omstr. 7 maart 1913.22

13. Willem van Iperen, geb. Leerdam 8 maart 1914,239 † Eindhoven 30 nov. 1982.239

14. Neeltje van Iperen, geb. Leerdam 1 okt. 1917,239 † Harrison 13 aug. 1995.239

 

XIIIbd. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1881,25 tr. Leerdam 21 dec. 190019 Frederik Bats, geb. Leerdam 1876,25 zn. van Frederik en Johanna van Weelie.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Bats, geb. Leerdam 2 maart 1901,313 † ald. 16 aug. 1991,313 tr. na 1940 Hendrika van Ooyen, geb.? 1908, † Leerdam 28 april 1977.

2. Pieternella Bats, geb. Leerdam 13 aug. 1902,313 tr.313 Adrianus Brandsma, geb. vóór 1910.

3. Adrianus Bats, geb. Leerdam 18 dec. 1903,313 † ald. 3 jan. 1904.313

4. Johanna Bats, geb. Leerdam 24 nov. 1904,313 tr.313 Hendrik Coenraad, geb.? na 1900.

5. Adrianus Bats, geb. Leerdam 30 jan. 1906.313

6. Antonie Johannes Bats, geb. Leerdam 5 sept. 1907,313 † ald. 25 sept. 1909.313

7. Johannes Bats, geb. Leerdam 1909, tr. 13 juni 1934313 Aletta Cornelia Amens, geb.? na 1905.

8. Antonia Bats, geb. Leerdam 6 maart 1910,313 † ald. 11 sept. 1942.57

9. Aalbertus Bats, geb. Leerdam 16 sept. 1911,313 † Kedichem 3 maart 1934.19

10. Metje Johanna Bats, geb. Leerdam 11 maart 1913,313 † ald. 15 maart 1975,313 tr.313 Anthonie den Hartog, geb.? na 1905.

11. Neeltje Bats, geb. Leerdam 16 mei 1914,313 † ald. 30 sept. 1914.313

12. Neeltje Bats, geb. Leerdam 12 okt. 1915,313 tr.313 Cornelis Huibert Adrianus van Meeuwen, geb.? na 1910.

13. Willem Bats, geb. Leerdam okt. 1921.22

14. Jacob Bats, geb. Leerdam 1925,313 † ald. 17 dec. 1932.313

XIIIbe. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leerdam 22 jan. 1895,22 † Leerdam? 2 okt. 1983,32 begr. Leerdam,32 tr. Leerdam 19 okt. 192219 Cornelis Pieter de Jong, geb. Leerdam 11 maart 1891,32 † ald. 22 juli 1954,32 zn. van Joost Martinus en Cornelia Labrie.

Uit dit huwelijk:

Joost Martinus de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 mei 1923.22

 

XIam. Dirkje Middelkoop, geb. Oosterwijk 20 juni 1802,4 † Leerdam 17 mei 1885,57 tr. Leerdam 26 april 183319 Maas Huige, geb. Vianen omstr. 1810,25 zn. van Aart Huigen en Jannigje Kool.

Uit dit huwelijk:

Jannigje Huige, geb. Leerdam? omstr. 1836,18 † Leerdam 28 febr. 1888,19 tr. Leerdam 17 mei 186168 Johannes Mulder, geb. vóór 1840, † Leerdam? na 1888.

 

Xt. Hendrikus Middelcoop, ged. Leerdam 11 mei 1777,4 arbeider 1816,19 vermeld Aangifte 6 febr. 1809,9 † Leerdam 28 dec. 1840, tr. 1e Leerdam 2 mei 180210 Janneke Huisman, geb. Leerdam? vóór 1784, † Leerdam vóór 1804;4 tr. 2e Leerdam 6 mei 180410 Adriana van Zanten, geb. vóór 1786, † vóór 1816; tr. 3e Dalem 24 mei 181619 Engeltje Bouwe, geb. Hoogblokland omstr. 1785, dr. van Jasper en Cornelia van der Wal; tr. 4e Leerdam 26 sept. 183376 Elizabeth Slagboom, geb. Leerdam 1788,18 † ald. 24 febr. 1854, dr. van Jan en Aaltje Schoutern.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mattijs Hendrikus Middelkoop, geb. Leerdam 4 jan. 1803,4 † ald. vóór 1808.4

Uit het tweede huwelijk:

2. Cornelia Adriana, volgt XIan.

3. Mattijs Middelkoop, geb. Leerdam 2 april 1808.14

Uit het vierde huwelijk:

4. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel omstr. 1805.

 

XIan. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel 23 febr. 1805,14 † Leerdam 3 okt. 1873, tr. Leerdam 29 mei 183019 Huibert Willemsz Sprong, geb. Leerdam 20 april 1801.4

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Margrieta Sprong, geb. Leerdam omstr. 1831.4

2. Catharina Elisabeth Sprong, geb. Leerdam omstr. 1841.4

3. Hubert Sprong, geb. Leerdam 1845,314 tr. Leerdam 22 maart 1866314 Gijsbertje van Bommel, geb. Leerdam 1845.314

 

Xu. Barbara Middelcoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 17 juni 1781,4 † Acquoy 31 jan. 1809,9 tr. Leerdam 20 febr. 180210 Johannes Haagsman, geb. Asch omstr. 1777,315 zn. van Dirk en Maria van de Griend; hij hertr. Lienden 7 mei 18114 Cornelia van Tongeren.

Uit dit huwelijk:

1. Maaijke Haagsman, geb. Leerdam 1802,4 † Acquoy? vóór 1809.

2. Teuntje Haagsman, geb. Leerdam 1804,19 tr. 1e Willem Goebel, geb. NL na 1795, † vóór 1844; tr. 2e Amsterdam 11 dec. 184419 Gerrit Denekamp, geb. Elburg omstr. 1809,25 schippersknecht 1844.25

 

IXo. Aartje Evertse Middelkoop,4 ged. Leerdam 15 juli 1742,4 † Leerbroek 14 juni 1780,316 tr. Leerdam 11 nov. 177010 Pieter Cornelisse Zijdervelt, geb. Boeicop 2 febr. 1744,317 † Hei en Boeicop 12 aug. 1823,19 zn. van Cornelis Gerritse Zijderveld en Adriaantje Govertse de Wit; hij hertr. Hei en Boeicop 10 febr. 1788317 Engeltje Vink en tr. 3e Heicop 12 april 1795317 Antonetta de Stigter.

Uit dit huwelijk:

1. Abraham Zeijdervelt, geb. Hei en Boeicop? 1773,18 † Hei en Boeicop 30 jan. 1855,19 tr. Willemijntje Boogaard, geb.? vóór 1780, † Hei en Boeicop? na 1855.

2. Kornelis Zijderveld, geb. Leerbroek omstr. 1775, † Schoonrewoerd 2 april 1835,78 tr. 1e vóór 1800 Dirkje Vink, geb.? vóór 1780, † ald. vóór 1818; tr. 2e Schoonrewoerd 28 febr. 181819 Aafje Kopier, geb. Schoonrewoerd 29 dec. 1782,78 † ald. 3 maart 1865,78 dr. van Gerardus Copier.

3. Jannigje Zijderveld, geb. Leerdam 1781,19 † Leerbroek 23 sept. 1822,318 tr. 1e vóór 1813 Gijsbert Kloek, geb. NL na 1770, † Leerdam 1 jan. 1818;318 tr. 2e Leerdam 1 mei 181957 Huig van Gent, geb. Leerdam omstr. 1780,57 † ald. 19 maart 1844.57

 

IXp. Hendrik Evertse Middelkoop, ged. Leerdam 3 april 1744,4 † vóór 19 aug. 1822,319 tr. Leerdam 29 april 178110 Steijntje Tijmesse de Jong, geb. Leerdam, ged. Leerdam 1 maart 1754,319 † Leerdam? 19 aug. 1822,319 dr. van Tijmen.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 17 febr. 1782.4

2. Tijmen Hendrikse, volgt Xv.

3. Evert Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 18 sept. 1785,4 † ald. 13 nov. 1845, tr. Leerdam 1 aug. 181819 Anna Elisabeth Murman, geb. Dalem omstr. 1771, † Leerdam 15 april 1854,18 dr. van Gerrit en Margaretha van Lexmond.

4. Geertruy, volgt Xw.

 

Xv. Tijmen Hendrikse Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 30 nov. 1783,14 † ald. 19 aug. 1822, tr. Leerdam 16 april 180914 Neeltje Goverts Heijkoop, geb. Leerdam 1 mei 1785,320 † ald. 26 jan. 1849,14 dr. van Govert Woutesz en Jannigje Tijmensdr de Jong; zij hertr. Leerdam 22 aug. 182419 Elbert Kros.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, volgt XIao.

2. Govert Middelkoop, geb. Leerdam 20 aug. 1811,10 † Leerdam? vóór 1814.

3. Stijntje, volgt XIap.

4. Mijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 18 okt. 1812,321 tr. 22 aug. 1824 Albert Kras, geb. 1798.

5. Govert Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 april 1814,117 † Leerdam 9 mei 1846.18

6. Jannigje, volgt XIaq.

 

XIao. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 6 aug. 1809,14 bouwman, † Leerdam 5 aug. 1878, tr. Leerdam 20 febr. 183619 Aartje Boon, geb. Meerkerk 16 juli 1815,194 † vóór 1878,19 dr. van Gerrit en Dirkje van Buren.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje, volgt XIIbk.

2. Neeltje, volgt XIIbl.

 

XIIbk. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 25 juni 1836,194 bouwvrouw 1883, † Leerbroek 18 febr. 1911,203 tr. Leerdam 22 okt. 185819 Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek omstr. 1832,194 † ald. 20 okt. 1871,57 zn. van Teunis en Jannigje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1858, † Leerbroek 26 nov. 1883.68

2. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1859, † Leerbroek 7 febr. 1866.68

3. Hendrik Hijkoop, geb. Leerbroek 28 sept. 1860,19 † ald. 13 okt. 1918.68

4. Maarten Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1860, † Leerbroek 30 dec. 1936.68

5. Aart Hijkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1864,68 † ald. 18 sept. 1924.68

6. Jannigje Hijkoop, geb. Leerbroek 22 aug. 1867,68 † ald. 28 febr. 1885.68

7. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek 14 maart 1870,68 † ald. 15 aug. 1885.68

8. Teuntje Hijkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1871,68 † ald. 22 juni 1887.68

 

XIIbl. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 22 nov. 1837, † ald. 29 april 1895,22 tr. 1e Leerdam 25 okt. 186119 Jan de Jong, geb. Leerdam omstr. 1836,194 † Leerdam? vóór 1869,194 zn. van Jan Ariese en Aantje Kloek; tr. 2e Leerdam 26 febr. 186919 Adrianus Kars, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1839,68 † Leerdam 15 maart 1911,22 zn. van Willem en Willemijntje Moorelisse(n).

Uit het eerste huwelijk:

1. Aartje, volgt XIIIbf.

2. Jan Ariese de Jong, geb. Leerdam 12 jan. 1864,57 † ald. 8 sept. 1950.19

Uit het tweede huwelijk:

3. Willem, volgt XIIIbg.

4. Willemijntje Kars, geb. Leerdam omstr. 1870,58 † ald. 29 jan. 1896.58

5. Hendrik Kars, geb. Leerdam 9 nov. 1872,58 † ald. 26 april 1873.58

6. Hendrika Kars, geb. Leerdam 4 maart 1874,58 † Leerbroek 9 april 1930,19 tr. Leerbroek 20 april 1911322 Willem Kloek, geb. Leerbroek 17 okt. 1874.58

7. Heimen Kars, geb. Leerdam 11 jan. 1876,58 † Leerbroek 9 april 1930,58 tr. Noordeloos 18 okt. 190619 Dirkje Annigje Verhoef, geb. Noordeloos 10 jan. 1876.58

8. Dirkje Kars, geb. Leerdam 8 (mnd. onb.) 1877,58 † ald. 12 sept. 1878.58

9. Hendrik Kars, geb. Leerdam 11 sept. 1880,58 † ald. 29 maart 1960,58 tr. Leerbroek 18 maart 190958 Merrigje Buijserd, geb. Leerbroek 8 nov. 1882,58 † Leerdam 14 jan. 1962.58

 

XIIIbf. Aartje de Jong, geb. Leerdam omstr. 1863, † Den Haag 3 juni 1951,34 begr. Nijkerk 7 juni 1951,34 tr. Leerdam 15 april 188619 Adrianus Middelkoop (XIIo).

 

XIIIbg. Willem Kars, geb. Leerdam 17 dec. 1869,58 † Leerbroek 5 april 1929,58 tr. Leerbroek 3 sept. 189658 Maaike de Bruin, geb. Leerbroek 12 juni 1875.58

Uit dit huwelijk:

 

XIVaa. Maaike Kars, geb. Leerbroek 4 febr. 1922,58 † Leerdam 9 mei 1956,58 begr. Leerbroek 14 mei 1956,58 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942203 Teunis Middelkoop (XIV-l).

 

XIap. Stijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1812,35 bouwvrouw 1866, † Leerdam 20 jan. 1892,18 tr. 1e Leerdam 25 febr. 183519 Coenraad Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1805,194 † vóór 1853,194 zn. van Hendrik en Cornelia Schouten; tr. 2e Leerdam 8 juni 185319 Hendrik Fortuijn, geb. Schoonrewoerd omstr. 1823,194 zn. van Lambertus en Elisabeth Slagboom.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannigje Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1843.25

Uit het tweede huwelijk:

2. Elizabeth Fortuijn, geb. Leerdam omstr. 1854, † ald. 14 april 1938,19 tr. Leerdam 26 april 18824 Bastiaan Verhoef, geb. Lexmond omstr. 1855,4 † Leerdam? vóór 1938.

 

XIaq. Jannigje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 nov. 1816,117 † Leerdam 24 maart 1857,18 tr. Leerdam 13 maart 184419 Peter Jorisz de With, geb. Heicop omstr. 1811, † Schoonrewoerd 3 nov. 1900,318 zn. van Joris en Cornelia het Lam en wedr. van Jannigje Kros.

Uit haar relatie met NN NN, geb.? vóór 1820:

1. Neeltje, volgt XIIbm.

Uit haar huwelijk:

2. Kornelia de With, geb. Nieuwland 9 april 1845,318 † Leerdam 5 nov. 1847.

3. Tijmen de With, geb. Leerdam 25 sept. 1846,318 † Lexmond 16 febr. 1933,19 tr. Leerdam 23 april 1875318 Maaike van Kleij, geb. Hoogblokland omstr. 1854,318 † Lexmond 17 maart 1933.318

4. Joris de With, geb. Leerdam 30 sept. 1848,318 † ald. 4 nov. 1848.318

5. Joris de With, geb. Leerdam 11 nov. 1850,318 † ald. 16 jan. 1923,318 tr. Leerdam 22 maart 1878318 Adriana Verrips, geb. Leerdam omstr. 1851,318 † ald. 13 dec. 1939.318

6. Govert de With, geb. Leerdam 27 nov. 1851,318 † ald. 22 dec. 1851.92

7. Govert de With, geb. Leerdam 12 maart 1853,318 † ald. 2 aug. 1950,19 tr. Schoonrewoerd 26 maart 1886318 Annigje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1858.318

8. Cornelis de With, geb. Leerdam 27 okt. 1854,318 † ald. 22 okt. 1922,323 tr. Schoonrewoerd 21 febr. 1879318 Hendrikje Bastiaantje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1855.318

9. Jannigje de With, geb. Leerdam 24 maart 1857,36 † ald. 23 aug. 1857.318

 

XIIbm. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 28 jan. 1840,19 † Giessendam 23 febr. 1920,117 tr. Leerdam 3 aug. 186619 Marinus Boom, geb. Hoogblokland 16 febr. 1844, † Hardinxveld 1 febr. 1923,117 zn. van Jan en Maria den Braven.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Boom, geb. Hoogblokland 25 jan. 1868,117 † Hardinxveld 21 maart 1948,117 tr. Giessendam 15 okt. 189219 Huijbert Adrianus van Muijlwijk, geb. Hardinxveld 28 juli 1869,25 † ald. 28 april 1947.117

2. Maria Boom, geb. Hoogblokland 19 sept. 1870,25 † Giessendam 7 mei 1892,117 tr. Giessendam 31 jan. 189133 Job Willem de Kok, geb. Hardinxveld 1 juni 1867.117

3. Janna Boom, geb. Hoogblokland 11 nov. 1871,117 †,117 tr. Giessendam 14 nov. 1896117 Pieter van Dam, geb. Giessendam 25 okt. 873, † Hardinxveld 25 okt. 1873.

4. Govert Boom, geb. Hoogblokland 23 dec. 1872,25 † Hardinxveld 13 jan. 1950,117 tr. Hardinxveld 23 maart 191819 Maria Romijn, geb. Giessendam 23 juni 1900,25 † Dordrecht 28 febr. 1947.117

5. Jan Boom, geb. Kedichem 1874,25 tr. Hardinxveld 26 juli 190219 Adriana van den Berg, geb. Hardinxveld 13 sept. 1871.25

6. Mourits Cornelis Boom, geb. Kedichem 15 nov. 1875,41 † 11 okt. 1966, tr. Giessendam 15 okt. 189819 Geertruida Rietveld, geb. Giessendam 12 mei 1876,57 † Hardinxsveld 14 jan. 1937.57

7. Thijmen Boom, geb. Oosterwijk (Kedichem) 1877,25 † Sliedrecht 10 april 1961,117 tr. Hardinxveld 2 april 190419 Cornelia Vermeulen, geb. Hardinxveld 21 mei 1880,25 † Sliedrecht 9 okt. 1964.117

8. Cornelia Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 5 mei 1879.

9. Bart Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 4 mei 1879.

10. NN Boom, levenloze dochter, geb. Giessendam 24 febr. 1881.

 

Xw. Geertruy Middelkoop,324 ged. Leerdam 19 dec. 1787,4 † Vianen 11 sept. 1869,57 tr. Vianen 1 dec. 1815324 Johannes van Rossum, ged. IJsselstein 6 nov. 1773,325 bouwman,325 † Vianen 3 dec. 1852,324 zn. van Gerardus en Johanna van Es en wedr. van Johanna van Veen.

Uit dit huwelijk:

1. Henderik van Rossum, geb. Leerdam 16 aug. 1815,325 † ald. 26 jan. 1874,325 tr.326 Barbara Petronella Hermina den Boer, geb. NL na 1810.

2. Jannetje van Rossum, geb. Vianen 28 okt. 1816,57 † ald. 14 sept. 1882.57

3. Antonius, volgt XIar.

 

XIar. Antonius van Rossum, geb. Vianen 16 mei 1824,325 landbouwer 1865,327 † Maartensdijk 22 mei 1907,325 tr. 1e Everdingen 9 febr. 1852325 Pietje van Munster, geb. Everdingen 28 dec. 1822,36 † Hagestein 10 juni 1865,36 dr. van Govert en Gerrigje van Dulmen; tr. 2e Vreeswijk 6 okt. 186557 Wilhelmina Brandenburg, geb. omstr. 1838.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes van Rossum, geb. 1853, † 1859.

2. Govert van Rossum, geb. 1854, † 1860.

3. Gerardus van Rossum, geb. 1855, † 1856.

4. NN van Rossum, levenloze zoon, geb. 1859.

5. Johannes van Rossum, geb. 1861, † 1932.

6. Geertje van Rossum, geb. 1862, † 1881.

7. Pieternella van Rossum, geb. 1865, † 1942.

 

IXq. Maaijke Evertse Middelkoop, ged. Leerdam 5 maart 1747,14 † Lopik? vóór 1827, tr. (ondertr. Leerdam 7 maart) 176710 Jan Franse Kortlever, ged. Leerbroek 16 sept. 1742, † Ameide 7 okt. 1827,18 zn. van Frans Kortleven en Cornelia van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Kortleven, geb. Leerbroek 1768.4

2. Jannigje Kortlever, geb. Leerbroek 1769,4 † Lopik 20 aug. 1829,18 tr. Cornelis de Jonge, geb. NL na 1765, † Lopik? vóór 1829.328

3. Cornelia Kortlever, geb. NL omstr. 1769,18 † Lopik 14 juni 1837.18

4. Evertje Janse Kortlever, geb. Middelkoop 8 okt. 1770,57 † Meerkerk 13 sept. 1820,18 tr. Meerkerk 2 sept. 1797300 Jacob Versluis, ged. Meerkerk 18 jan. 1761,300 † Jaarsveld 27 mei 1834.300

5. Frans Kortlever, geb. Leerbroek 6 sept. 1772,57 † Lopik 11 okt. 1847.18

6. Jan Kortleven, geb. Leerbroek 1774,4 † Ameide 8 maart 1851.18

7. Willemtje Kortleven, geb. Leerbroek 1776,4 † vóór 1783.

8. Maaike Kortleven, geb. Leerbroek 1777,4 † NL vóór 1784.

9. Neeltje Kortlever, geb. Leerbroek 7 maart 1779,57 † Lopik 10 maart 1840,18 tr. Tienhoven 25 april 182319 Zweris van Straten, geb. NL na 1775, † Lopik? vóór 1840.329

10. Aaltje Kortleven, geb. Leerbroek 1780.4

11. Abraham, volgt Xx.

12. Willempje Kortleven, geb. Leerbroek 1783.4

13. Maijke Kortlever, ged. Meerkerk 8 febr. 1784 (get. Aartje Evertse Middelkoop),330 † ald. 8 febr. 1784.330

14. Aartje Kortlever, ged. Meerkerk 9 okt. 1785 (get. Teuntje Dirkse Heijkoop),233 † Gouda 13 juni 1844.57

15. Matthijs Kortlever,18 ged. Meerkerk 18 febr. 1787 (get. Teuntje Dirkse Heijkoop),233 † Lopik 12 dec. 1835.18

 

Xx. Abraham Kortlever, geb. Leerbroek 1781,76 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,331 tr. Tienhoven 5 april 180777 Annigje Adriaans Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,332 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,331 dr. van Arie Ariensen en Maijke Ariesdr van Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.

2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.

3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.

4. Jan Kortlever, geb. 1818.

5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

 

Vc. Floris Jansen Middelcoop, geb. Leerdam? omstr. 1608,3 schepen 1660-1663,3 vermeld 14 maart 1665 en Leenman 28 juli 1665,95 † NL vóór juni 1666, tr.333 Barbara Herberts van Polanen, geb. NL vóór 1618, † vóór 2 juni 1665, dr. van Herbert Jans - en Jannetie Bastiaens -.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Floris, volgt VId.

2. Sara Florisdr, volgt VIe.

3. Willemtje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3

4. Metje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3

5. Johan Middelcoop, ged. Leerdam jan. 1650.3

 

VId. Cornelia Floris Middelcoop, ged. Leerdam febr. 1636,95 vermeld Burger 1683,101 † Dordrecht, begr. Dordrecht 24 aug. 1722,95 tr. Dordrecht 27 april 1659334 Hendrick Rochussen van der Crab, geb. Dordrecht omstr. 1634,334 bakker,335 zeilmaker,336 † Dordrecht, begr. Dordrecht 15 juni 1689,95 zn. van Rochus Rochussen en Catalina Henrix -.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina van der Crab, ged. Dordrecht 2 juli 1660,95 begr. ald. 6 juli 1660.95

2. Rocus van der Krab, ged. Dordrecht 4 okt. 1662,101 † ald. 1668.337

3. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 16 nov. 1664,337 begr. ald. 14 dec. 1664.95

4. Cornelis Rokusz van der Crab, ged. Dordrecht 24 maart 1666,95 † Dordrecht? vóór 30 okt. 1672.337

5. Barbera Rochesse van der Crab, ged. Dordrecht 5 juni 1667,95 begr. ald. 5 dec. 1670.95

6. Johannes van der Crab, ged. Dordrecht 28 nov. 1669,337 tr. 1e Dordrecht 22 juli 1691337 Marija Vingerhoedt, geb. NL 1670;337 tr. 2e Dordrecht 4 febr. 1703336 Trijntie van der Schaer, geb. Dordrecht 31 aug. 1681.336

7. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 15 okt. 1671,95 begr. ald. 20 okt. 1671.95

8. Cornelis van der Crab, ged. Dordrecht 30 okt. 1672,95 begr. ald. 21 nov. 1672.95

9. Floris van der Crab, ged. Dordrecht 15 april 1676,95 begr. ald. 7 juni 1676.95

10. Floris Hendriksz van der Crab, ged. Dordrecht 21 juni 1677,337 koopman,95 zilversmid -1710,95 begr. Dordrecht 21 dec. 1736,95 tr. 1e Dordrecht 24 okt. 1700337 Dorothea Francken -, geb. Dordrecht, begr. ald. 12 sept. 1711; tr. 2e Dordrecht 24 april 1712337 Elisabeth Beens, geb. Gorinchem, † Dordrecht sept. 1758.

 

VIe. Sara Florisdr Middelcoop, geb. Leerdam? na 1636,3 tr. Leerdam omstr. 16633 Abraham Jans van Cleef, ged. Leerdam maart 1643, zn. van Jan Adriaens en Neeltje Abrahams -.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van Cleef, ged. 13 mei 1664, † vóór okt. 1666.

2. Jacob van Cleef, ged. 10 okt. 1666.

3. Neeltje van Cleef, ged. 17 mei 1668.

 

IVc. Cornelis Ariensz Middelkoop, geb.? omstr. 1560,1 † ald. vóór 7 jan. 1616,1 tr. 1e2 Engeltke Cornelisdr -, † NL vóór 5 maart 1604; tr. 2e2 Marichge Adriaens -, † NL vóór 29 jan. 1636.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. na 1585, † NL na 10 okt. 1658.

2. Lijske Middelkoop, geb. na 1586, † vóór 10 okt. 1658, tr.2 Jan Jacobs Groen, † NL na 14 maart 1678.

Uit het tweede huwelijk:

3. Ariën Middelkoop, geb. na 1604, † NL vóór 5 febr. 1641.2

4. Henricxke Middelkoop, geb. NL vóór 1616, † ald. vóór 6 april 1644, tr. vóór 29 jan. 16362 Johan Jans Sterk, geb. NL vóór 1616.

5. Engeltien Middelkoop, geb. NL vóór 1621, † ald., tr. NL omstr. 16392 Abraham Sebastiaens -, geb. NL vóór 1619.

IVd. Bastiaen Ariensz -, geb. NL omstr. 1565,1 † ald. vóór 27 okt. 1613,2 tr.? omstr. 15951 Janneghen Gerrrits -, geb. NL omstr. 1575,1 † ald. vóór 8 april 1654;2 zij hertr. na 1613 Hendrick Cornelisz Stam.

Uit dit huwelijk:

1. Gerit Bastiaens, volgt Vd.

2. Lijsken Bastiaense, volgt Ve.

3. Arien Bastiaens, volgt Vf.

4. Hermen Bastiaens -, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 20 mei 1686.3

5. Bastiaen Bastiaensz -, geb. NL omstr. 1605,1 † ald. vóór 19 jan. 1678.3

 

Vd. Gerit Bastiaens -, geb. NL omstr. 1595,1 vermeld Leenman 10 dec. 1669,9 † NL vóór 1669.1

Zijn zoon:

 

VIf. Jan Geerdse Middelcoop, geb. Overheicop vóór 1645,14 kapitein 1675-1698,3 poorter 1679-,9 Hogedijkheemraad 1683,3 waarsman 1687-1688,3 vermeld Leenman 10 dec. 1669,9 † vóór 12 okt. 1699,3 tr. 1e Leerbroek 25 mei 16709 Heiltjen Ariens -, geb. Leerbroek vóór 1652, † vóór 1685; tr. 2e Honswijk 14 juni 1685338 Teuntje Jans Abrams van Cuijt, geb. Cabauw vóór 1667, † na 12 okt. 1699,3 dr. van Jan Abrams -.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerit Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 26 okt. 1674,9 † vóór 1729.3

2. Katrijntje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1676.9

3. Maeike Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1677.3

4. Ary Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1681.3

5. Cornelis Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 3 dec. 1682.3

Uit het tweede huwelijk:

6. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 okt. 1685,14 † vóór nov. 1692.

7. Catharina Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 21 nov. 1686.3

8. Maria Jans, volgt VIIe.

9. Grietje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 26 april 1691.3

10. Abram, volgt VIIf.

11. Johannes Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 april 1696.14

12. Grietje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1698.10

 

VIIe. Maria Jans Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 maart 1689,3 tr. Gijsbert Cornelisz Boer, geb. NL na 1680.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Scheijf, ged. Oudewater 18 jan. 1714 (get. Janneke van Oosten).155

2. Cornelius Corneboer, ged. Oudewater 3 maart 1718 (get. Janneke van Oosten).155

3. Arbraham Cornelisse -, geb. Lopik,155 ged. Cabauw 30 maart 1721.155

4. Catje Boer, ged. Oudewater 2 jan. 1727 (get. Janneke van Oosten).155

5. Jan Boer, ged. Oudewater 21 mei 1735 (get. Lijsje van Beeck en Leentje Versee).155

 

VIIf. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 nov. 1692.14

Zijn zoon:

Jacob Abrahamsz Middelkoop, geb. Overheikop? na 1712.

 

Ve. Lijsken Bastiaense -, geb.? omstr. 1595,1 † ald. vóór 1654,1 tr. Leerdam 10 juli 163013 Cornelis Claesz -, geb. Leerdam? vóór 1610, vermeld RA,13 † Everdingen? na 1686.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaen Cornelisz -, geb. NL na 1630.

2. Maeycken Cornelisdr van Middelkoop, geb. Leerdam? na 1630, † NL na 1686, tr. 1e Bastiaen Maes -, geb. NL na 1600, † ald. na 1655; tr. 2e13 Thomas Hendricksz van Veen, geb. Overheicop? na 1625, † NL na 1686.

 

Vf. Arien Bastiaens -, geb. Ameide? vóór 1604,1 †? vóór 24 jan. 1680,3 tr. vóór 1635 Rijckje Hendriks -, geb. omstr. 1615, † na 24 jan. 1680.3

Uit dit huwelijk:

1. Hendrick Ariensz, volgt VIg.

2. Elisabeth Ariens, volgt VIh.

3. Cornelis Ariesen, volgt VIi.

 

VIg. Hendrick Ariensz Middelkoop, geb. Schoonderwoerd omstr. 1635,339 † vóór 4 april 1710,3 tr. 1e Ameide 7 dec. 166514 Grietje Herberts, geb. Hardinxveld omstr. 1635,339 vermeld overlijden 15 febr. 1683,9 † Zijderveld maart 1682,9 dr. van Herbert van -; tr. 2e vóór 1684 Anna Coenen Verrips, ged. Leerdam nov. 1647,3 † NL, dr. van Coen Gijsberts Verhups en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?; zij hertr. Schoonrewoerd 24 jan. 1712193 Aert Claasz de Jongh.

Uit het eerste huwelijk:

1. Huibertje Hendricks, volgt VIIg.

2. Herbert Henricksz, volgt VIIh.

3. Bastiaen Hendriks, volgt VIIi.

4. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 25 febr. 1672, † Ameide? vóór febr. 1675.

5. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 21 febr. 1675,9 † vóór 1710.3

Uit het tweede huwelijk:

6. Coen(raet) Hendrikse, volgt VIIj.

7. Rijkje Hendriks, volgt VIIk.

 

VIIg. Huibertje Hendricks Middelkoop,193 ged. Jaarsveld 25 febr. 1666 (get. Schoolje Maxen -),340 vermeld erfenis 4 april 1710,3 † vóór 4 april 1710,3 tr. (ondertr. Zijderveld 20 april) 16849 Jan Coenen ’Verrips’, geb. Leerdam omstr. 1667,341 zn. van Coen Gijsberts Verhups en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?.

Uit dit huwelijk:

1. NN ’Verrips’, ged. Leerdam 22 maart 1685.9

2. Elisabeth Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 6 febr. 1687.9

3. Rijckje Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 8 okt. 1689.9

4. Florida Jansd Verrips, ged. Leerdam 22 febr. 1692,9 tr. Schoonrewoerd 5 nov. 171358 Heimen Willemsz Kers, ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1685.58

5. Cornelia Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 29 jan. 1696.9

6. Coenraat Jansz, volgt VIIIh.

7. Huijbertje Verrips, ged. Leerdam 16 dec. 1701.9

 

VIIIh. Coenraat Jansz Verrips, geb. Diefdijk, ged. Leerdam 8 febr. 1698,9 † Everdingen? 28 febr. 1748,193 begr. Everdingen 28 febr. 1748,193 tr. Everdingen 12 sept. 1720193 Aeriken Aartsd de Jonghe, geb. NL vóór 1702, † Everdingen? vóór 1732.

Uit zijn relatie193 met Wouterje Gerrits Streef, ged. Zijderveld 9 jan. 1707:76

 

IXr. Gerrit Koenen Verrips, ged. Everdingen 17 maart 1737, tr. (ondertr. Everdingen 7 aug.) 176310 Maaiken Stevense Middelkoop,4 ged. Everdingen 1 jan. 1741,4 begr. Zijderveld 17 mei 1766,342 dr. van Steven Tomasse en Swaantje Aarts de Stigter.

Uit dit huwelijk:

1. Coenraad Gerritsz Verrips, ged. Everdingen 18 maart 1764,4 † Zijderveld 14 sept. 1836,193 tr.193 Elisabeth Janse van der Koppel,4 ged. Everdingen 12 maart 1769.4

2. Swaantje Verrips, geb. Everdingen 1766.4

 

VIIh. Herbert Henricksz van Middelkoop, ged. Ameide 1 maart 1668 (get. Ghijsbertje Herberts -),343 vermeld erfenis 15 febr. 1683,9 begr. Schoonrewoerd 31 maart 1741,36 tr. Leerdam 4 aug. 169011 Jenneken Cornelisse -, geb. Leerdam 1665,209 dr. van Cornelis en Judith -.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Herbers, volgt VIIIi.

2. Cornelis Herbertse, volgt VIIIj.

3. Judith van Middelkoop, geb. Schoonrewoerd aug. 1695.12

4. Rijkje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 16 aug. 1696.14

5. Arij Hermansz, volgt VIIIk.

6. Lijsbeth Herberts Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 15 aug. 1705,4 tr. 1e Schoonrewoerd 15 mei 173510 Floris Donker, geb. Schoonrewoerd vóór 1705, † vóór 1743; tr. 2e Schoonrewoerd 10 maart 17439 Jacob Petersz Muijlwijk, geb. vóór 1723.

7. Claes Herbertse, volgt VIII-l.

8. Hendrick Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1711,4 † ald. vóór febr. 1713.4

9. Hendrik Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1713.14

 

VIIIi. Grietje Herbers Middelkoop, ged. Leerdam 5 sept. 1690,9 tr. Schoonrewoerd 19 april 172210 Jacob Janse Zijderveld, geb. 1700.209

Uit dit huwelijk:

 

IXs. Jenneke Jacobdr Zijderveld, geb. Zijderveld 11 nov. 1725,344 † Schoonrewoerd 6 febr. 1800,57 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 1748344 Cornelis Claeszn den Hertoch, geb. Zijderveld? jan. 1724, ged. Zijderveld 23 jan. 1724,344 kapitein.344

Uit dit huwelijk:

1. Jacob den Hertoch, geb. 1754, ged. Schoonrewoerd 1754,26 tr. 177826 Elisabeth Florisd de Leeuw (VIIIe,2).

2. Herbert, volgt Xy.

 

Xy. Herbert den Hertogh, geb. 1758, ged. Schoonrewoerd 1758,26 tr. Leerdam 26 dec. 178689 Jannigje de Leeuw (IXh).

 

VIIIj. Cornelis Herbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 april 1693,9 †?, tr. Schoonrewoerd 29 april 171410 Grietje Willemse Kars, ged. Schoonrewoerd 19 okt. 1690, dr. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -.

Uit dit huwelijk:

1. Judich Middelkoop, geb. Schoonderwoerd,4 ged. Schoonrewoerd 24 juni 1714.10

2. Aefje Cornelisse, volgt IXt.

3. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 15 juni 1721,4 † ald. vóór nov. 1725.4

4. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 8 jan. 1724.14

5. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 25 nov. 1725.4

 

IXt. Aefje Cornelisse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1715,10 vermeld Lidmaat 2 dec. 1744,9 tr. Schoonrewoerd 14 mei 174110 Bart Cornelisse Bogaard, geb. Schoonrewoerd 10 april 1716,345 zn. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Boogaart, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 jan. 1743, tr. Schoonrewoerd 1 mei 1768346 Jan van der Koppel, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1736,346 zn. van Geerrit en Lijsbeth Middelkoop.

2. Cornelis Bogaard, geb. Hei en Boeicop 31 mei 1744.347

3. Floris Bartsz Bogaard, geb. Heicop 1748,14 † Schoonrewoerd 8 april 1816.

4. Willem Barten Bogaard, geb. Hei en Boeicop 27 sept. 1750,347 † Zijderveld 1810.346

5. Bart Bogaard, geb. Everdingen 8 juni 1755.347

 

VIIIk. Arij Hermansz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd omstr. 1700,12 tr. 1e Schoonrewoerd 12 sept. 172312 Maria Jacobz de Groot, geb. Schoonrewoerd 1702,12 † vóór 1726; tr. 2e Zwammerdam (ondertr. Oudewater 8 nov.)10 172610 Aagje Sijmonse Boskooper, geb. Zwammerdam? vóór 1709, dr. van Simon Cornelisse en Jannetje Jansdr Goudkade.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jenske? van Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 nov. 1723.12

Uit het tweede huwelijk:

2. Sijmon Middelkoop, ged. Zwammerdam 25 mei 1727,10 † vóór 1737.

3. Jannigje Middelkoop, ged. Zwammerdam 22 aug. 1728.10

4. Herbert Middelkoop, ged. Bodegraven 15 jan. 1730,10 † vóór mei 1734.

5. Antje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 6 april 1732.10

6. Jannetje Middelkoop, ged. Bodegraven 26 april 1733.10

7. Herbert Middelkoop, ged. Reeuwijk 30 mei 1734,10 † vóór april 1742.

8. Grietje Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 febr. 1736.10

9. Sijmon Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 juli 1737,14 tr. Alphen a/d Rijn 1 mei 176810 NN NN, geb. Alphen a/d Rijn vóór 1748.

10. Harbert Middelkoop, ged. Reeuwijk 1 april 1742,10 † vóór april 1744.

11. Herbert Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 april 1744.10

12. Grietje Middelkoop, ged. Reeuwijk 13 febr. 1746,10 † vóór maart 1749.

13. Grietje Middelkoop, ged. Reeuwijk 16 maart 1749.10

 

VIII-l. Claes Herbertse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 17 febr. 1708,12 tr. (ondertr. Zwammerdam 26 nov.) 172810 Jannetje Simons Boskooper, geb. Zwammerdam vóór 1705, dr. van Simon Cornelisse en Jannetje Jansdr Goudkade.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Middelkoop, ged. Zwammerdam 7 aug. 1729.10

2. Hendrikje Claasdr Middelkoop, geb. omstr. 1730.

3. Simon Middelkoop, ged. Reeuwijk 3 juni 1731,10 † Reeuwijk? vóór mei 1732.

4. Simon Middelkoop, ged. Reeuwijk 4 mei 1732.10

5. Herbert Middelkoop, ged. Reeuwijk 11 april 1734,10 † Reeuwijk? vóór febr. 1741.

6. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 4 maart 1736.10

7. Annetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 14 sept. 1738.10

8. Harbert Middelkoop, ged. Reeuwijk 15 febr. 1741.10

9. Cornelis Middelkoop, ged. Reeuwijk 16 jan. 1746.10

 

VIIi. Bastiaen Hendriks Middelkoop, ged. Ameide 20 febr. 1670 (get. Schoolje Maxen -),1 vermeld pachter en erfenis 15 febr. 1683,1 † na 4 juni 1739, tr. Emmikhoven 9 april 169114 Teuntje Joosten de Bruijn, geb. Almkerk? omstr. 1670.1

Uit dit huwelijk:

1. Burghje Bastiaans, volgt VIIIm.

2. Gijsbrecht Middelkoop, ged. Leerdam 29 aug. 1693.9

3. Arien Bastiaansen, volgt VIIIn.

4. Rijkje Bastiaanse, volgt VIIIo.

 

VIIIm. Burghje Bastiaans Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1692, † Everdingen omstr. 1725,348 tr. Schoonrewoerd 19 dec. 171710 Huibert Franken Kars, geb. Schoonrewoerd maart 1698,58 † vóór 1767, zn. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -; hij hertr. Everdingen 26 mei 1726348 Maaigje Stevense van Cooij.

Haar zoon:

1. Steven Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? vóór 1717, † Zijderveld? na 1767.

Uit het huwelijk:

2. Teuntje Kars, geb. Schoonrewoerd 1 jan. 1718.58

3. Burghje Kars, geb. Schoonrewoerd 13 aug. 1719.58

 

VIIIn. Arien Bastiaansen Middelkoop, ged. Leerdam 9 febr. 1696,9 tr. Schoonrewoerd 11 febr. 172010 Jannigje Roskam, geb. omstr. 1695.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1720.

2. Trijntje Arijense, volgt IXu.

3. Cornelij Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 27 mei 1725.4

4. Kornelia Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 febr. 1726.4

 

IXu. Trijntje Arijense Middelkoop,4 ged. Leerdam 4 aug. 1723,4 vermeld Lidmaat 26 sept. 1748,9 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 174710 Jan Dirkse Boer, geb. na 1715.

Uit dit huwelijk:

Grietje Boer, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 5 jan. 1749 (get. Teuntje Middelkoop).183

 

VIIIo. Rijkje Bastiaanse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 maart 1698,10 begr. ald. 8 juli 1740,349 tr. 1e Schoonrewoerd? vóór 1725 Willem de Boer, geb. omstr. 1695;1 tr. 2e Schoonrewoerd 7 aug. 17469 Gijsberth van der Poll, geb. Geldermalsen? vóór 1708.

Haar kind:

1. NN de Middelkoop, begr. Schoonrewoerd 8 juli 1740.36

Uit het eerste huwelijk:

2. Teuntje Willems, volgt IXv.

3. NN Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 30 maart 1727.10

4. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 10 okt. 1728.1

 

IXv. Teuntje Willems Middelkoop (den Boer), ged. Schoonrewoerd 29 april 1725,1 begr. Rijnsaterwoude 7 juli 1770,148 tr. 1e Rijnsaterwoude 18 aug. 1754350 Jacobus Sepers, ged. Heerewaarden 31 maart 1700,350 † Rijnsaterwoude 28 febr. 1763,75 zn. van Robbert en Cornelia Blackert en wedr. van Jacoba Schouten; tr. 2e Rijnsaterwoude 26 mei 176511 Petrus van Meurs, ged. Heerewaarden 20 juli 1721,148 zn. van Gerrit en Geertruyt Dirks de Guijlicker en wedr. van Grietje Zantdijk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacoba Sepers, ged. Rijnsaterwoude 16 nov. 1755 (get. Cornelis Sepers),351 begr. Hillegersberg 21 nov. 1800,351 tr. Zevenhuizen 25 juni 1779351 Cornelis van Kleef, ged. Leerdam 10 nov. 1751,351 † Hillegersberg 3 mei 1825.351

2. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 20 maart 1757 (get. Cornelis Sepers en Cornelia Zepers),148 † vóór 1759, begr. Rijnsaterwoude 22 aug. 1759.57

3. Cornelia Sepers, ged. Rijnsaterwoude 24 maart 1758 (get. Aaltje Bouwens Bouwens en Cornelis Sepers),148 † Hazerswoude 8 sept. 1806, tr.352 Leendert Jacobsz Rodenburg, ged. Naaldwijk 9 nov. 1749.

4. Bastiaan Sepers, ged. Rijnsaterwoude 29 aug. 1759 (get. Aaltje Bouwens Bouwens, Cornelis Sepers en Annetie Frederikz Ammeraal),148 † 1762.

5. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 29 aug. 1759 (get. Magtelt Ammeraal en Robartus Zeepers),148 begr. ald. 17 maart 1762.57

6. Rijkje Sepers, ged. Rijnsaterwoude 30 nov. 1760 (get. Rijkje Middelkoop en Gijsbert van der Pol),148 begr. Overschie 16 dec. 1809.57

7. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 1762.57

 

VIIj. Coen(raet) Hendrikse Middelkoop, ged. Zijderveld 2 maart 1684,1 †? vóór 18 mei 1720,3 tr. Schoonrewoerd 29 juni 171010 Geertruij Jans van Kampen, ged. Schoonrewoerd 22 febr. 1691,3 † na 19 febr. 1719, dr. van Jan Fredericks en Marike Willems van Muijlwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 5 febr. 1713,10 † vóór 18 mei 1720.

2. Hendrick Coene, volgt VIIIp.

3. Annighje, volgt VIIIq.

4. Jannighje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1719,4 † vóór 18 mei 1720.

5. Coenraat Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1719,4 † vóór 18 mei 1720.

 

VIIIp. Hendrick Coene Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 jan. 1715,10 begr. Nieuwland 18 sept. 1761, tr. Nieuwland omstr. 174014 Aartje Hendrikse van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1718,14 dr. van Hendrik.

Uit dit huwelijk:

1. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 10 sept. 1741 (get. Grietje Herbers Middelkoop),10 † Nieuwland (ZH)? vóór okt. 1745.

2. Geertruij Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 27 jan. 1743 (get. Grietje Herbers Middelkoop).10

3. Claartje, volgt IXw.

4. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 31 okt. 1745 (get. Grietje Herbers Middelkoop),10 † Nieuwland (ZH)? vóór mei 1747.

5. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 11 mei 1747 (get. Grietje Herbers Middelkoop).10

6. Hendrik Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 19 febr. 1749 (get. Neeltje Roelen van der Zijde).10

7. Maria Hendrickse, volgt IXx.

 

IXw. Claartje Middelkoop, ged. Nieuwland 27 juli 1744 (get. Aartje Hendrikse van Buuren),10 tr. Schoonrewoerd? vóór 176856 Jacob Florisz Donker, ged. Schoonrewoerd 28 sept. 1739,353 begr. ald. 1 maart 1785.14

Uit dit huwelijk:

1. Floris Donker, ged. Nieuwland 19 april 1768.9

2. Antje Donker, ged. Schoonrewoerd 3 okt. 1768.354

3. Lijsbeth Donker, ged. Schoonrewoerd 3 mei 1772,354 begr. ald. 23 dec. 1772.354

4. Aartje Donker, ged. Schoonrewoerd 16 april 1775,354 begr. ald. 12 mei 1798.354

5. Hendrik Donker, geb. 1778, ged. Schoonrewoerd 9 aug. 1778,354 † vóór 1787.

6. Jenneken Donker, ged. Schoonrewoerd 26 sept. 1779,354 begr. ald. 10 febr. 1781.354

7. Herber, volgt Xz.

8. Jacob Donker, geb. 1787, † 1832.

9. Hendrik Donker, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1787,354 † ald. 19 okt. 1846.19

 

Xz. Herber Donker, ged. Schoonrewoerd 27 juni 1784,355 † ald. 9 juni 1866,18 tr. Pietertje de Beeld, ged. Benschop 4 febr. 1787,355 † Schoonrewoerd 10 nov. 1854,355 dr. van Arij de Beelt en Janna Kooijman.

Uit dit huwelijk:

NN Donker, geb. Schoonrewoerd? na 1804.

 

IXx. Maria Hendrickse Middelkoop, ged. Nieuwland 12 dec. 1751 (get. Neeltje Roelen van der Zijde),14 vermeld Lidmaat 1780,9 † Schoonrewoerd 14 sept. 1835,77 tr. Nieuwland omstr. 177114 Jacob Reyerse de Jong, ged. Schoonrewoerd 8 okt. 1747,209 † ald. 24 april 1829,209 zn. van Reyer Jacobsz en Cornelia Johannese Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Reijer de Jong, ged. Nieuwland (ZH) 6 jan. 1772 (get. Kornelia de Jong),9 † 1847,209 tr. 1e Leerdam 24 sept. 1798209 Lijsbeth van Iperen, geb. 1764,209 † vóór 1807; tr. 2e Schoonrewoerd 22 maart 1807209 Jenneke Donker, geb. 1775,209 † 1810.

2. Hendrik de Jong, ged. Hei en Boeicop 14 nov. 1773 (get. Aartje Hendrikse van Buuren).

3. Johannis de Jong, ged. Hei en Boeicop 5 nov. 1775,14 † 1844.

4. Kornelia de Jong, ged. Hei en Boeicop 17 april 1778 (get. Cornelia Johannese Brouwer),14 † 1778.

5. Hendrik de Jong, ged. Hei en Boeicop 25 dec. 1778,346 † Everdingen 3 mei 1848,209 tr. 1e Everdingen 17 juli 1798346 Aafje Bogert, geb. Everdingen 18 febr. 1781, begr. ald. 3 dec. 1802; tr. 2e Schoonrewoerd 1 juni 1805209 Maria van ter Zand, geb.? na 1780, † ald. vóór 1815; tr. 3e Everdingen 14 dec. 181558 Geertje Kers, geb. Everdingen 26 dec. 1795,58 † ald. 15 febr. 1876,58 dr. van Teunis en Leijntje Koedam.

6. Cornelia de Jong, geb. 1781, † 1825.

7. Frederik de Jong, geb. 1784, † 1850.

8. Aartje de Jong, ged. Schoonrewoerd 1 juli 1787,356 † Nieuwland 15 mei 1867, tr. Schoonrewoerd 12 juli 180726 Cornelis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1781, † 1843, zn. van Jan Ariese en Adriana Zijderveld.

9. Jacob de Jong, geb. Schoonrewoerd 2 juni 1793.33

 

VIIIq. Annighje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 20 sept. 1716,10 tr. Schoonrewoerd 8 febr. 1750185 Jan Huijberts Kool, ged. Schoonrewoerd 9 nov. 1710.4

Uit dit huwelijk:

1. Huijbert Kool, geb. Schoonrewoerd 1 nov. 1750.222

2. Annigje Kool, ged. Schoonrewoerd 24 dec. 1752.222

3. Peter Kool, ged. Schoonrewoerd 24 aug. 1755.189

4. Hendrik Kool, geb. Schoonrewoerd 1762.

5. Pieter Kool, geb. Schoonrewoerd 1766.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIk. Rijkje Hendriks Middelkoop, ged. Zijderveld 8 nov. 1685,1 † Culemborg? vóór 13 maart 1716, tr. Schoonrewoerd (kerkelijk Everdingen 20 okt.)155 170410 Cornelis Cornelisse Leeuwenstijn, geb. Goilberdingen omstr. 1678,357 zn. van Michiel Jansen en Trijntje Corsen -; hij hertr. Schalkwijk 29 maart 171636 Wilhelmina in den Engh.

Uit dit huwelijk:

Pieter Leeuwenstijn, geb. Schoonrewoerd vóór 1716.

 

VIh. Elisabeth Ariens Middelkoop, geb. Ameide? omstr. 1640,1 † vóór 4 juli 1703,3 tr. Leerdam? vóór okt. 1675 Jacob Cornelisz Leely.

Uit dit huwelijk:

1. Anneken Leely, ged. Leerdam 24 okt. 1675.9

2. Rijckje Leely, ged. Leerdam 7 okt. 1683.9

3. Cornelis Jacobs Lely, ged. Leerdam 18 maart 1685.9

4. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 6 aug. 1687,9 † Leerdam? vóór febr. 1689.

5. Teunis Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.9

6. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.9

 

VIi. Cornelis Ariesen Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1649,14 vermeld Leenman 21 juni 1709,9 verkoop huis 1725 en 1730,9 † Leerdam? vóór 6 nov. 1724,3 tr. NL omstr. 16753 Maria Hermense de Gelder, geb. Leerdam,14 ged. Leerdam febr. 1652,3 † vóór 28 april 1730, dr. van Herman en Marike Aerts -.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 12 sept. 1675, † vóór 1680.

2. Bastiaen Cornelisse, volgt VII-l.

3. Ariën Cornelisse, volgt VIIm.

4. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 11 jan. 1680, † vóór 1730.

5. Rijck Cornelissen, volgt VIIn.

6. Hermen Cornelis, volgt VIIo.

7. Aert Middelkoop, ged. Leerdam 29 febr. 1688, † na 1744.3

8. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 9 sept. 1692,6 † vóór 1697.

9. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 29 nov. 1697,14 † na 1748,3 tr. Leerdam 11 juni 172910 Grietje Staalhuizen, geb. Nederhemert vóór 1711, † na 1748.

 

VII-l. Bastiaen Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 7 okt. 1676,3 † Leerdam? vóór 12 april 1719,3 tr. Leerdam 28 nov. 170310 Anneke Jansen Grijns, ged. Leerdam 3 aug. 1679,14 vermeld Fonteinstraat 1737 en Leerdam 1738,358 † Leerdam? na 22 sept. 1753, dr. van Johannes Jans en Peterke Heijmans Mierloo.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 3 okt. 1703,10 † vóór 1705.

2. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 april 1705,14 † Leerdam? vóór april 1730.

3. Mijnske Middelkoop, ged. Leerdam 5 mei 1706,14 † na 1730.

4. Maria Middelkoop, ged. Leerdam 14 sept. 1708,10 † na 1730.

5. Jannetje Middelkoop, ged. Leerdam 4 maart 1711,10 † vóór april 1730.

6. Petronella Middelkoop, ged. Leerdam 28 juni 1713,14 † na 1758.

7. Margarita Middelkoop, ged. Leerdam 15 sept. 1715,14 † Leerdam? vóór april 1730.

8. Bastiaantje Middelkoop, ged. Leerdam 23 jan. 1718,14 † na 1730.

 

VIIm. Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678,6 † Leerdam? vóór 27 juni 1726,333 tr. 1e Leerdam 16 maart 170310 Beatje van Deventer, ged. Leerdam 14 maart 1679,3 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,33 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, dr. van Hendrik Aelberts en Neeltje Ariëns Middelkoop; tr. 2e Oosterwijk 6 jan. 172615 Pieternel Smetser, geb. Oosterwijk vóór 1706; zij hertr. Oosterwijk 172782 Jochem Huberts Turenhout.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,4 † na 1740.

2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.4

3. Cornelis Arisze, volgt VIIIr.

4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,4 † na 1730.

5. Jan Arienze, volgt VIIIs.

6. Herman Ariensz, volgt VIIIt.

7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.

8. Mariken, volgt VIIIu.

9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,4 † vóór 1723.

10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,4 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,45 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 175945 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,360 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.

11. Bastiaan, volgt VIIIv.

 

VIIIr. Cornelis Arisze Middelkoop,14 ged. Leerdam 24 april 1707,10 vermeld verkoop huis 1730,9 † na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 173310 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, begr. ald. 21 juli 1758,361 dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176214 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.14

2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,14 † vóór 1749.

3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,14 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)10 176810 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.

4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.14

5. Klaas Cornelisze, volgt IXy.

6. Trijntje, volgt IXz.

7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.14

 

IXy. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,14 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)10 juli 176810 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,14 † vóór 1777.

2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,25 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181519 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,25 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.

3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,14 † vóór 1782.

4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,14 † vóór 1779.

5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,14 arbeider 1823.224

6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.14

7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,14 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.224

8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.362

 

IXz. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,14 begr. Amsterdam 25 febr. 1806,45 tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 177745 Christoffel Brakling, geb. Odensen omstr. 1747, begr. Amsterdam 3 dec. 1798.45

Uit dit huwelijk:

1. Anthonij Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).45

2. Cornelis Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).45

 

VIIIs. Jan Arienze Middelkoop,9 ged. Leerdam 6 dec. 1709,4 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 17399 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.

Uit dit huwelijk:

1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,9 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.

2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.9

3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.9

 

VIIIt. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,4 † Woerden na 1781, tr. 1e Boskoop 21 aug. 174011 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 17639 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,212 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177114 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.14

2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,14 † vóór 1743.

3. Baatje, volgt IXaa.

4. Arij, volgt IXab.

5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.14

6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.14

7. Henderik Harmsze, volgt IXac.

8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.10

9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,10 † vóór 1754.

10. Pieter Harmensz Middelkoop, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,10 † vóór 1757.

11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.10

12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.10

13. Pieter Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.14

14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.14

15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.362

16. Claas Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,14 † Waarder?.

17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,14 † Oukoop?.

Uit het derde huwelijk:

18. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

 

IXaa. Baatje Middelcoop,8 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,14 † Bodegraven 27 nov. 1817,363 tr. Bodegraven 6 jan. 176510 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732 (get. Annigje Bakkers),364 † Bodegraven 28 april 1806,92 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,363 † ald. 15 okt. 1825.363

2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.

3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,8 † Haarlem 3 febr. 1830,8 tr. Haarlem 18 aug. 18058 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,8 † ald. 22 okt. 1848.8

4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,365 † Kamerik 2 april 1866,365 tr. Rietveld 26 nov. 1830366 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,366 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,366 wed. van Jan Kastelijn.

 

IXab. Arij Middelkoop, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745,14 † Oudhuizen 8 febr. 1834,165 tr. 1e Bodegraven (ondertr. Alphen a/d Rijn 4 mei) 17649898 Trijntje van Muijden, geb. NL omstr. 1745, † Wilnis? vóór 1797; tr. 2e Wilnis 24 dec. 179836 Antje Rozeboom, geb.? omstr. 1771,14 † Oudhuizen 4 mei 1836,18 dr. van NN.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus Middelkoop,367 ged. Koudekerk a/d Rijn 2 dec. 1764,10 † ald. 4 mei 1816.

Uit het tweede huwelijk:

2. Aafje, volgt Xaa.

3. Neeltje Middelkoop, geb. Oudhuizen? omstr. 1798,18 † Oudhuizen 10 aug. 1853.18

4. Hermanus, volgt Xab.

5. Baatje Middelkoop,18 ged. Wilnis 8 april 1805,14 † ald. 17 mei 1817.

 

Xaa. Aafje Middelkoop, geb. Wilnis omstr. 1797,25 tr. Oudhuizen 24 juni 182619 Cornelis Kruijt, geb. Nieuwveen omstr. 1795,25 schuitenjager 1836,224 zn. van Jan en Anna Maria Leesen.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Middelkoop, geb. Oudhuizen 31 mei 1826.

2. Alida Kruijt, geb. Nieuwer Amstel 1832,25 † Ter Aar 1897, tr. Kalslagen 14 mei 1854224 Cornelis van Leeuwen, geb. Nieuwveen omstr. 1839, watermolenaar 1854,224 † Nieuwveen 1883.368

3. Antje Kruit, geb. Aarlanderveen 31 jan. 1836.224

 

Xab. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 17 okt. 1800,369 † Wilnis? vóór 1886, tr. Oudhuizen 18 mei 182319 Jannetje Kerver, geb. Oudhuizen 26 dec. 1798,25 ged.? 1 jan. 1799,99 † Wilnis 18 mei 1886,19 dr. van Dirk Korver en Trijntje Jacobsdr Boot.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje, volgt XIas.

2. Arie, volgt XIat.

3. Antje, volgt XIau.

4. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 22 sept. 1829,35 † ald. 25 jan. 1831.18

5. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 15 maart 1831,35 † ald. 29 okt. 1835.18

6. Geertje Middelkoop, geb. Oudhuizen 10 juli 1833,35 † ald. 24 nov. 1838.18

7. Dirk, volgt XIav.

8. Aagje, volgt XIaw.

 

XIas. Trijntje Middelkoop, geb. Oudhuizen 1 nov. 1823,35 † Graft 29 mei 1858,57 tr. Oudhuizen 21 febr. 184519 Aart Verkaik, geb. Wilnis omstr. 1818,25 arbeider,370 veenwerker 1880,371 † Haarlemmermeer? na 1873,370 zn. van Aart en Marrijtje Schouten; hij hertr. Graft 6 okt. 1858372 Guurtje Smit.

Uit dit huwelijk:

1. Marrijtje Verkaik, geb. Oudhuizen 1 sept. 1845,35 † ald. 28 jan. 1846.18

2. Hermanus Verkaik, geb. Oudhuizen 25 okt. 1846,35 arbeider 1875,25 † Sloten (Amsterdam) 5 mei 1877,57 tr. Sloten NH 12 febr. 187519 Johanna Wilhelmina van Loenen, geb. Sloten NH omstr. 1851.25

3. Jannetje Verkaik, geb. Oudhuizen 23 okt. 1847,35 † De Rijp 15 nov. 1885,57 tr. De Rijp 2 febr. 1873370 Jan Jansz Hop, geb. De Rijp 9 maart 1847,370 koopman,370 wedr. van Guurtje Smit.

4. Marijtje Verkaik, geb. Wilnis 1848,25 † Mijdrecht 13 dec. 1928,18 tr. Mijdrecht 2 mei 187719 Cornelis de Liefde, geb. Ankeveen omstr. 1844,25 † vóór 1928, wedr. van Wilhelmina Stigter.

5. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 17 febr. 1850,35 † ald. 17 nov. 1851.19

6. Gerrit Verkaik, geb. Oudhuizen na okt. 1851,18 † ald. 10 april 1853.18

7. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 23 sept. 1852,35 † ald. 3 mei 1853.18

8. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 24 okt. 1853,35 arbeider 1881,25 † Haarlemmermeer 25 okt. 1931,18 tr. Sloten NH 8 april 188119 Jannetje van Heeringen, geb. Mijdrecht omstr. 1860,25 † Haarlemmermeer 23 juni 1935.57

9. Aagje Verkaik, geb. Wilnis? omstr. 1857,25 tr. Sloten NH 19 maart 188019 Karel Hendrik Lodewijk August Rietbrock, geb. Furstenau omstr. 1858,25 veenwerker 1880.25

 

XIat. Arie Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 sept. 1825,35 arbeider 1883-1884,25 † Wilnis 25 maart 1900, tr. Mijdrecht 15 nov. 184819 Pitronella Meijer, geb. Mijdrecht 1827,209 † Wilnis 8 febr. 1900, dr. van Cornelis en Alida van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 3 april 1849,35 † ald. 12 mei 1849.

2. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 aug. 1850,35 † ald. 17 nov. 1850.

3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 6 dec. 1851,35 † Mijdrecht 27 sept. 1877.

4. Cornelis, volgt XIIbn.

5. Aaltje, volgt XIIbo.

6. Dirk, volgt XIIbp.

7. Klaas, volgt XIIbq.

8. Maarten Middelkoop, geb. Graft 1865,138 † Mijdrecht 1 sept. 1868.

9. Trijntje, volgt XIIbr.

10. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 maart 1871,373 † Wilnis 7 nov. 1890.

 

XIIbn. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 16 okt. 1854,35 schipper 1906-1919,19 † Wilnis 28 jan. 1936, tr. Mijdrecht 12 mei 188219 Willemina Groenleer, geb. Burgh 19 maart 1861,25 † Wilnis 11 jan. 1948, dr. van Cornelis en Jacoba Kooijman.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje, volgt XIIIbh.

2. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1884,18 † Wilnis 14 aug. 1892.

3. Arie, volgt XIIIbi.

4. Jacobus Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1886,43 † Velsen 11 juni 1965,374 tr. Velsen 28 juli 1927374 Wilhelmina Bitter, geb. Schiedam 25 febr. 1886,374 † Velsen 13 juli 1966.374

5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1887,18 † Wilnis 6 sept. 1902.

6. Andries, volgt XIIIbj.

7. Aaltje Middelkoop, geb. Wilnis 6 nov. 1891,18 † ald. 15 nov. 1891.

8. Cornelia, volgt XIIIbk.

9. Cornelis, volgt XIIIbl.

10. Dirk Middelkoop, geb. Wilnis 29 dec. 1896,18 † ald. 25 jan. 1903.

11. Marinus Middelkoop, geb. Wilnis 30 okt. 1899.

12. N. Middelkoop, geb. Wilnis 26 april 1901,25 † Amsterdam 5 nov. 1978,34 tr. Abcoude-Baambrugge 11 okt. 192919 Jorden Sloeserwij, geb. Abcoude-Baambrugge 18 juni 1903,25 † Amsterdam 17 maart 1986,90 zn. van Jan en Gerritje Jansen.

 

XIIIbh. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 juli 1882,375 † Amsterdam 25 febr. 1965,375 begr. Diemen,12 tr. Amsterdam 30 mei 190619 Jacob Moolenaar, geb. Zaandam 1 aug. 1882,375 werkman 1906,25 kolenwerker 1928,376 brandstoffenarbeider 1929,377 † Amsterdam 18 nov. 1958,375 begr. Diemen,12 zn. van Jan en Trijntje Duives.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Cornelis Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1907,25 incasseerder 1929,25 † Gorinchem 10 febr. 2008, tr. Sloterdijk 3 april 192919 Antonia Petronella Dirkzwager, geb. Amsterdam omstr. 1910.

2. Willemina Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1910,25 tr. Amsterdam 20 juni 192819 Cornelis Jan Tennekes, geb. Amsterdam omstr. 1908,25 Huisschildersknecht 1928.25

 

XIIIbi. Arie Middelkoop, geb. Mijdrecht 15 nov. 1884,45 schipper 1909,25 grondwerker 1931, † Amsterdam 4 jan. 1973,375 begr. Diemen,375 tr. Amsterdam 2 juni 190919 Maria Gerdina Couzij, geb. Amsterdam 9 mei 1892,45 † ald. 31 dec. 1972,375 dr. van Gerard en Maria Gerardina Benoist.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Hendricus, volgt XIVab.

2. Hendricus Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1911,43 chauffeur 1956,378 † Amsterdam 29 juni 1989,34 tr. Amsterdam 20 sept. 193345 Gesina Johanna de Wit, geb. Amsterdam 12 juli 1914,375 † ald. 2 aug. 1988.379

3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 18 april 1914,45 grondwerker,375 klinker,45 brenner 1942,45 † Bergen op Zoom 4 maart 2004,34 tr. 1e Amsterdam 19 febr. 1936375 Grada Maria Leenders, geb. Arnhem 29 maart 1918,375 † ald. 23 dec. 1941;373 tr. 2e Rotterdam 12 mei 1942274 Jacoba Anna Elisabeth Kemink, geb. Amsterdam 9 mei 1912,373 † Puttershoek 6 juli 1993,90 gecrem. Bergen op Zoom 9 juli 1993,90 dr. van Barend Jan en Alida Maria Mulder.

4. Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 okt. 1915,375 expeditie chauffeur,375 † Amsterdam 29 dec. 1983,375 tr. 1e Amsterdam 27 juli 1938375 Simontje Jans Former, geb. Amsterdam 18 sept. 1916,375 † Amsterdam? vóór 1942, dr. van Tjalling en Joanna van Campen; tr. 2e Amsterdam 12 mei 1942375 Anna Petter, geb. Amsterdam 18 okt. 1922,375 † Purmerend 19 okt. 2003,375 dr. van Pieter en Catharina Johansson.

5. Maria Gerdina Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 1 febr. 1918,375 † ald. 4 aug. 1956,375 begr. Diemen,375 tr. Amsterdam 17 febr. 1937375 Leendert Overweg, geb. Amsterdam 14 nov. 1918.375

6. Marinus, volgt XIVac.

7. Johannes Henricus Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,375 † ald. 18 juni 1922.375

8. Johannes, volgt XIVad.

9. Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 17 aug. 1925,375 † ald. 20 aug. 1925.375

10. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 24 juni 1926,375 † Almere 20 maart 2004,375 begr. Diemen,375 tr. Amsterdam 23 okt. 1946375 Jacomeintje van Haterd, geb. Amsterdam? 7 mei 1927,375 dr. van Johannes en Dina Vis.

11. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 23 aug. 1928,375 † ald. 5 maart 1929.375

12. Hubertus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 dec. 1933,375 medewerker -1991,34 † Zaandam 9 sept. 1991,34 tr. Atie Bakker, geb. Zaandam 20 juli 1934,380 † ald. 13 aug. 2006.380

XIVab. Cornelis Hendricus Middelkoop, geb. Amsterdam 20 aug. 1909,45 grondwerker 1931,25 chauffeur 1944,381 † Berlijn 21 juni 1944,375 begr. Loenen Militairy Cemetry,254 tr. 1e Amsterdam 29 april 193119 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1939)19 Geertruida Holst, geb. Amsterdam 17 maart 1912,45 dr. van Nicolaas Louis en Dirkje Uileman; tr. 2e Amsterdam 14 april 1943375 Ida Rossou, geb. DK Hobrou 29 juni 1909.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór 1930, † vóór 1944.

2. Nicolaas Louis Middelkoop, geb. Amsterdam 19 okt. 1929,45 † ald. mei 1977.382

 

XIVac. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1920,45 vermeld PK NL-SAA-8260396,45 † Amsterdam 11 sept. 1985,375 begr. Diemen,375 tr. Amsterdam 1 juli 1942375 Teuntje Alberta Ikelaar, geb. Amsterdam 9 febr. 1922,45 † Hoorn 2 juni 2013,383 begr. Amsterdam 6 juni 2013.45

Uit dit huwelijk:

Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 aug. 1944,384 VO 1950-1961,385 medewerker,386 † Wachtum 7 jan. 2015.384

 

XIVad. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 juni 1924,375 metaalbewerker,45 † Amsterdam 6 dec. 2001,375 tr. Amsterdam 12 maart 1947375 (door echtsch. ontbonden ald. 1966)375 Geesje van de Velde, geb. Amsterdam 11 april 1923,375 † ald. juli 2011,387 dr. van Petrus Hendrikus Gerardus en Geesje Gortworst.

Uit dit huwelijk:

Paul Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 mei 1950, † Alphen a/d Rijn 2010.387

 

XIIIbj. Andries Middelkoop, geb. Wilnis 17 sept. 1890,43 tr. Kopenhagen 30 aug. 191945 Gezina Martens, geb. Groningen 11 okt. 1896,179 vermeld Volkstelling,259 dr. van Sjouke en Margrietha Tonkens.

Uit dit huwelijk:

1. Margrietha Middelkoop, geb. Amsterdam 9 jan. 1921.45

2. Sjouke Middelkoop, geb. Amsterdam 1 sept. 1923,45 zivilarbeiter -1945,29 † Dortmund 16 april 1945.24

 

XIIIbk. Cornelia Middelkoop, geb. Wilnis 6 dec. 1892,25 vermeld vorderen 1945,124 † Oosterbeek 29 mei 1973,48 tr. Barneveld 16 mei 191919 Sijtze van der Meer, geb. Ede 10 okt. 1885,25 koopman 1919,25 † 6 dec. 1961,28 begr. Oosterbeek,12 zn. van Jakob Sijtzes en Elizabeth Mekking.

Uit dit huwelijk:

1. D. van der Meer, geb. na 1920.

2. A.E. van der Meer, geb. NL 26 juli 1923, † 26 jan. 1989,28 begr. Oosterbeek.12

 

XIIIbl. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis 27 juni 1894,45 los arbeider,375 werkman 1921,25 † IJmuiden 2 aug. 1975,34 begr. Velsen 6 aug. 1975,34 tr. Amsterdam 27 april 192119 Hendrika Cornelia Niesje Porck, geb. Arnhem 21 aug. 1896,45 dienstbode,375 † IJmuiden 13 juni 1973,34 gecrem. Velsen 18 juni 1973,34 dr. van Johan Hendrik en Maria Hubbeling.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 12 maart 1923,45 † IJmuiden 23 febr. 2004,34 gecrem. Driehuis 27 febr. 2004,34 tr. Velsen? 30 sept. 1948388 Rina Oldenburg, geb. NL na 1920.

2. Maria Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1924,45 tr. Sheffield, Yorkshire 1947389 H. Romers, geb. NL na 1920. [Haarlem 1973]71

3. Marinus Middelkoop, geb. Velsen 14 mei 1927,390 † ald. 8 dec. 2021,34 tr. Velsen 1958390 Hennie Romkje Rieske, geb. Velsen 9 febr. 1934,390 † Velsen? vóór 2021.

 

XIIbo. Aaltje Middelkoop, geb. Nieuwer Amstel 17 april 1857,11 tr. Sloten NH 24 nov. 188219 Jacob Smit, geb. Sloten NH omstr. 1839,25 arbeider 1882,25 zn. van Jan en Maria Wilhelmina van der Velden.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Smit, geb. Sloten NH omstr. 1883,25 tr. Amsterdam 24 okt. 190719 Willem Olivier, geb. Amsterdam omstr. 1884.25

2. Jannetje Smit, geb. Sloten NH omstr. 1886,25 tr. Amsterdam 16 juni 192119 Willem Jacobus Witteveen, geb.? omstr. 1894, Handelreiziger 1921.25

3. Arie Smit, geb. Sloten NH omstr. 1888,25 huisknecht 1914,25 tr. Amsterdam 30 april 191419 Jacoba Frederika Beuning, geb. Amsterdam omstr. 1888.25

4. Alida Smit, geb. Sloten NH 1894, tr. Amsterdam 27 mei 192019 Dirk Knegt, geb. Rotterdam 27 sept. 1889,391 kantoorbediende 1920.25

5. Jacoba Smit, geb. Sloten NH omstr. 1897,25 tr. Amsterdam 26 juli 192319 Hendrik Frederik Witteveen, geb. Amsterdam omstr. 1898,25 kantoorbediende 1923.25

 

XIIbp. Dirk Middelkoop, geb. Graft 2 febr. 1861,43 † Velsen 29 aug. 1940,24 tr. Haarlemmermeer 22 juni 188319 Aaltje Buis, geb. Hoevelaken omstr. 1863,25 † Velsen 14 dec. 1948,24 dr. van Hendrik en Antje van Zomeren.

Uit dit huwelijk:

1. Antje, volgt XIIIbm.

2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1889,43 tuinder 1919,25 † 22 aug. 1960,28 begr. Hoofddorp, tr. Haarlemmermeer 21 mei 191919 Maria Hogerwerf, geb. Melissant 5 mei 1899,32 † Hoofddorp? 16 nov. 1984,32 begr. Hoofddorp,32 dr. van Dirk en Johanna van der Tol.

3. Hendrik, volgt XIIIbn.

4. Willem, volgt XIIIbo.

5. Heintje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 okt. 1901,45 † na 2001, tr. Amsterdam 4 sept. 192919 Dirk Jan Bijlsma, geb. Amsterdam 25 jan. 1907,45 winkelier 1929,25 † Amsterdam 26 febr. 1985,45 zn. van Jacob Johannes en Jacoba Wilhelmina Marianna Blokhuis.

 

XIIIbm. Antje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 jan. 1887,392 † 20 juli 1955,392 tr. Haarlemmermeer 17 mei 190519 Adrianus van Nieuwkoop, geb. Haarlemmermeer 22 mei 1881,392 arbeider 1905-,25 zn. van Nicolaas en Grietje Monster.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas van Nieuwkoop, geb. Velsen 17 sept. 1905,392 † ald. 15 okt. 1966.392

2. Aaltje van Nieuwkoop, geb. Velsen 12 mei 1907.392

3. NN van Nieuwkoop, levenloze zoon, geb. Velsen 28 febr. 1929.24

 

XIIIbn. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 juni 1891,43 militair,393 arbeider 1912,25 onderofficier 1917,394 † NL na 1949, tr. Haarlemmermeer 18 sept. 191219 Jacoba Camfferman, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1892,395 † ald. 11 febr. 1944,395 dr. van Hendrik en Pietertje van Keulen.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Middelkoop, geb. Sloten NH 10 dec. 1912,45 † Haarlemmermeer 2 okt. 1949.395

2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlemmermeer omstr. 1917,395 † ald. 16 jan. 1919.395

 

XIIIbo. Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1896,45 pakhuisknecht 1921,25 tr. Amsterdam 11 aug. 192119 Jannetje van der Meer, geb. Sloten NH 22 jan. 1902,45 dr. van Jan en Trijntje Olij.

Uit dit huwelijk:

Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 18 dec. 1923,396 † Veenendaal 8 nov. 1993,34 gecrem. Arnhem 11 nov. 1993.34

 

XIIbq. Klaas Middelkoop, geb. Graft 4 sept. 1862,43 werkman 1884,45 tr. Haarlemmermeer 13 juni 188419 Dina IJda de Bruin, geb. Haarlemmermeer 6 maart 1864,45 dr. van Gerrit en Jannetje Bekker.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Middelkoop, geb. Weespercarspel 10 maart 1885, † Haarlemmermeer? vóór 1893.

2. Jannetje Middelkoop, geb. Weespercarspel 20 mei 1886,45 † Amsterdam 5 juni 1886.45

3. Jannetje, volgt XIIIbp.

4. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1893,373 bootwerker,373 Havenarbeider 1924,25 † Amsterdam 2 juni 1985,373 tr. Amsterdam 19 juni 192419 Harremijntje van der Puij, geb. Sloten NH 29 nov. 1897,45 † Amsterdam 21 febr. 1981,373 dr. van Gerrit en Margaretha Catharina Scheltes.

5. Cornelis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 1898,18 † Haarlemmermeer 23 aug. 1906.18

 

XIIIbp. Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1889,45 tr. Aalsmeer 3 jan. 190819 Pieter van der Laarse, geb. Aalsmeer omstr. 1887,25 schilder 1908,25 zn. van Gerrit en Johanna Maria Koene.

Uit dit huwelijk:

1. NN van der Laarse, geb. vóór 1908.

2. NN van der Laarse, geb. Waddinxveen omstr. 10 maart 1914.224

 

XIIbr. Trijntje Middelkoop, geb. Mijdrecht 26 dec. 1868,209 † Sloten (Amsterdam) 4 febr. 1910, tr. Wilnis 22 mei 189119 Klaas van Kerkwijk, geb. Aalsmeer 1865,25 stalknecht 1920-1921,397 zn. van Marinus en Heintje Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Heintje Elisabeth Krijntje van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1892,25 tr. Zaandam 17 maart 192019 Jacobus Hendricus Uitendaal, geb. Haarlem omstr. 1887, los werkman 1920-.25

2. Marinus Adrianus van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1898,25 koetsier 1921,25 tr. Amsterdam 18 maart 192119 Anna van Kleef, geb. Culemborg omstr. 1901, dienstbode 1921.25

 

XIau. Antje Middelkoop, geb. Oudhuizen 11 okt. 1827,35 † Wilnis 30 okt. 1913, tr. 1e Oudhuizen 10 nov. 185019 Teunis Langhorst, geb. Oudhuizen omstr. 1823,25 zn. van Hendrik en Aafje Uithol; tr. 2e Wilnis 6 maart 1868398 Cornelis Haak, geb. Waverveen omstr. 1829,399 † Wilnis 19 juni 1903,400 zn. van Dirk en Joanna Banen en wedr. van Joosje Lagerburg.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Langhorst, geb. Wilnis? omstr. 1852,18 † Wilnis 24 april 1872.19

2. Jannetje Langhorst, geb. Wilnis? 1853,18 † Wilnis 1 april 1941.19

Uit het tweede huwelijk:

3. Neeltje Haak, geb. omstr. 1856, † Breukelen-Nijenrode 5 mei 1919, tr. Joseph van Reenen, geb. omstr. 1850, † vóór 1919.19

 

XIav. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 27 okt. 1835,35 † Wilnis 30 mei 1902, tr. Wilnis 24 okt. 186319 Jacoba Alida Schaaphuijsen, geb. 13 jan. 1834,25 † Wilnis 18 dec. 1906,19 dr. van Bernardus en Sophia van Leersum.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 1 jan. 1865,18 † ald. 17 maart 1871.

2. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 7 jan. 1866,18 † ald. 28 aug. 1867.19

3. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 6 aug. 1867,18 † ald. 9 sept. 1867.

4. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1868,43 † ald. 22 nov. 1941.18

5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 22 okt. 1870,43 † ald. 13 febr. 1937.

6. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 12 april 1872,18 † ald. 8 sept. 1872.

7. Sophia Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1873, † ald. 15 nov. 1960.34

 

 

XIaw. Aagje Middelkoop, geb. Oudhuizen 19 aug. 1838,35 † Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1884, tr. Wilnis 9 dec. 186419 Zegert Janszen, geb. Nieuwkoop omstr. 1837,25 † Vinkeveen? na 1884, zn. van Cornelis en Celia Roseboom Versloot.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Janszen, geb. Wilnis 25 juni 1865,18 † ald. 15 april 1867.19

2. Jannetje Janszen, geb. Wilnis 22 april 1868, † Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1891.19

3. Hermanus Jansen, geb. Mijdrecht omstr. 1875,25 wasknecht 1914,25 tr. Amsterdam 26 aug. 191419 Joanna Antonia Maria Wamsteker, geb. Amsterdam omstr. 1873,25 gesch. echtg. van Petrus Paulus Hendrikus Johannes Degenhart.

 

IXac. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,10 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)14 maart 177710 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,14 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.

Uit dit huwelijk:

1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777,10 † Boskoop? vóór 22 okt. 1780.

2. Cornelis, volgt Xac.

3. Aafje, volgt Xad.

4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,14 † Hazerswoude 25 juni 1783.224

5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,14 † ald. 9 maart 1786.

6. Hermanus, volgt Xae.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.14

8. Maria, volgt Xaf.

9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.10

10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.10

11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.10

 

Xac. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,10 arbeider 1835,224 † Boskoop 22 aug. 1849,401 tr. Oudshoorn 26 okt. 1806401 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,401 † Boskoop 11 mei 1840,401 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807,10 † Oudshoorn 2 maart 1807.401

2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808,10 † Oudshoorn 14 aug. 1808.401

3. NN Middelkoop, geb. Oudshoorn 8 juli 1808,401 † ald. 14 aug. 1808.401

4. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,10 † Utrecht 19 febr. 1855,18 tr. 1e Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 1823402 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,403 † na 1855; tr. 2e Aarlanderveen 29 okt. 1851401 Johanna van der Ham, geb. Hoorn 1802,401 † Aarlanderveen 5 dec. 1866,401 dr. van Leendert en Bregje Haasses -.

5. Johanna, volgt XIax.

6. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812,401 † Koudekerk 12 juli 1885,401 tr. Oudshoorn 17 mei 1835401 Klaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,401 † Hazerswoude 5 jan. 1873.401

7. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813,35 † Oudshoorn 4 maart 1815.401

8. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816,35 † ald. 1 jan. 1817.401

 

 

XIax. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e vóór 1829 Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 1835 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)224 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,401 † Hazerswoude 5 jan. 1873,401 zn. van Simon en Elisabeth Bos.

Uit het eerste huwelijk:

1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.404

2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a. omstr. 1834,405 tr. 28 aug. 1861405 Hendrik Straver.

 

Xad. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,14 werkster 1831,17 † Hazerswoude 11 april 1836,98 tr. 1e Hazerswoude 28 juli 180510 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784;224 tr. 2e Hazerswoude 4 maart 183117 Arie Verzaal, geb. Sluipwijk omstr. 1790, arbeider 1831,17 † na 1836, zn. van Cornelis en Ariaantje Kooijman.

Uit haar relatie met Willem Huisman, geb. Koudekerk? vóór 1798, † ald. na 1838:

1. Margje Huisman, geb. Koudekerk 27 okt. 1817,25 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 1838224 Lourens Kivit (Xad,2).

Uit het eerste huwelijk:

2. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,25 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,57 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 1838224 Margje Huisman (Xad,1).

3. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,224 boerenarbeider -1844,148 † Warmond 19 maart 1844.148

 

Xae. Hermanus Middelkoop,14 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,11 daggelder 1818,224 werkman 1850,406 † Oudshoorn 24 aug. 1874,251 tr. Oudshoorn 23 april 180914 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,14 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,11 † vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus, volgt XIay.

2. Trijntje, volgt XIaz.

3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,14 † ald. 5 nov. 1814.251

4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,14 † ald. 10 mei 1815.251

5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.

6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816,35 † ald. 16 juli 1817.251

7. Hendrik, volgt XIba.

8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,14 † ald. 21 okt. 1822.251

9. Jan Hermanusz, volgt XIbb.

10. Cornelis, volgt XIbc.

11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,14 † ald. 8 april 1830.251

12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,14 † ald. 11 jan. 1832.

13. Truitje Middelkoop, geb. omstr. 1830,251 † Oudshoorn 10 jan. 1832.251

 

XIay. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,10 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,10 † Oudshoorn 12 jan. 1883,251 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183414 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187019 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.

Uit het eerste huwelijk:

 

XIIbs. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,224 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186319 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden 11 juni 1834,407 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 31 aug. 1864,25 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,19 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, geb. omstr. 1860,407 † Alphen a/d Rijn 20 sept. 1946;407 tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189119 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 22 febr. 1861,407 koopman 1891,224 † Alphen a/d Rijn 20 april 1930.407

2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,18 † Leiden 29 okt. 1945,148 tr.148 Jannigje Johanna de Jong.

3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,18 † Oegstgeest 13 mei 1901.19

 

XIaz. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,14 † Ter Aar 30 jan. 1884,148 tr. Ter Aar 3 sept. 182814 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar 17 sept. 1801,57 ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,224 veenman 1843,408 tuinder 1884,148 † Ter Aar 30 aug. 1875,224 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,224 † Nieuwveen 26 mei 1878,224 tr. Ter Aar 21 jan. 1848191 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,191 † Nieuwveen? na 1878.

2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831,224 † ald. 13 nov. 1884.57

3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,224 † Ter Aar 1886.42

4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835,224 † ald. 30 juni 1912.57

5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838,224 † ald. 16 mei 1865.57

6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,224 † Uithoorn 4 juli 1903,409 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.

7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.224

8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845,224 † ald. 10 juni 1895.57

9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847, † ald. 18 febr. 1863.148

10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.224

11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,224 tr. Oudshoorn 30 april 1874224 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851,25 † Ter Aar 29 jan. 1937.57

12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.224

13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,14 † Axel 6 juni 1924,18 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.

14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854,224 † ald. 28 juli 1854.57

XIba. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,14 arbeider 1861-1866,224 † Oudshoorn 13 aug. 1907,251 tr. Woubrugge 4 juli 184519 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,14 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.14

2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,14 † vóór 1850.

3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.14

4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,14 † Oudshoorn? vóór juni 1852.

5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.

6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.

7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,14 † vóór 1856.

8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.

9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,14 † vóór 1857.

10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,14 † vóór 1861.

11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.19

12. Hendrik, volgt XIIbt.

 

XIIbt. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,14 † Woubrugge 27 febr. 1884,36 tr. Woubrugge 19 mei 1882 (get. Cornelis Meeuwis Middelkoop)19 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,25 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,19 † Voorschoten 11 maart 1889.148

 

XIbb. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,14 bedrijfboer,410 † Oudshoorn 6 mei 1882,251 tr. Oudshoorn 24 nov. 1844 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)19 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,19 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.

Uit dit huwelijk:

 

1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,25 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186819 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,411 arbeider 1868,25 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.

2. Jan Jansz, volgt XIIbu.

3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.14

 

XIIbu. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,14 arbeider 1871-1920,25 † Velsen 26 jan. 1939,412 begr. Assendelft,412 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187119 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk en Uitwijk 30 okt. 1849,413 † Assendelft 13 sept. 1884,414 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188619 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,25 † Assendelft 22 juni 1916,415 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt XIIIbq.

2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.

3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.414

4. Jannetje Pieternella, volgt XIIIbr.

5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,25 tr. Assendelft 7 april 1920 (get. Jacob Nol en Jan Middelkoop)19 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,25 koetsier 1920,25 zn. van Barend en Jannetje Boekel.

6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,18 † ald. 12 juni 1879.18

7. Peter Johannes, volgt XIIIbs.

8. Johanna Hendrika, volgt XIIIbt.

9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.

10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.413

Uit het tweede huwelijk:

11. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886,57 † Baarn 21 aug. 1970.57

12. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.

13. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.

14. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,34 begr. Beverwijk 4 maart 1981,34 tr. Assendelft 10 maart 192019 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk 25 febr. 1889,28 bouwkundig opzichter 1920,25 † Velsen 25 dec. 1940,28 begr. Beverwijk,12 zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.

15. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.34

16. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.

17. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,24 begr. Assendelft.412

 

XIIIbq. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,25 directeur,34 landbouwer 1895,25 bierbrouwersknecht 1897,148 landbouwer, bierbrouwer 1897-,148 vrachtrijder 1904-,414 vermeld jan,43 † Beverwijk 6 juni 1939,34 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,34 tr. Beverwijk 10 jan. 189519 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,413 † Wormer 15 nov. 1940,34 gecrem. Driehuis 19 nov. 1940,34 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Janz, volgt XIVae.

2. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,24 voorzitter 1949,296 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.

3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.

4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,24 tr. Beverwijk 15 sept. 192119 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,25 elektricien 1921,25 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

 

XIVae. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,413 vrachtrijder 1921,25 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,416 † Beverwijk 6 dec. 1940,34 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192119 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,25 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.

Uit dit huwelijk:

1. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,137 † Beverwijk 12 juli 2005,34 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,417 † omstr. 1998.417

2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

 

XIIIbr. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,148 † Beverwijk 5 juli 1931,24 tr. Assendelft 19 dec. 190119 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,413 † Beverwijk 30 okt. 1948,24 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.

Uit dit huwelijk:

1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.

2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.24

3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.

4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,18 † Beverwijk 30 nov. 1909.24

 

XIIIbs. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,43 landman,25 arbeider 1905,418 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190419 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,25 † Haarlem 2 maart 1960,28 begr. Beverwijk,12 dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt XIVaf.

2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,34 † Haarlem 1 aug. 1998.34

3. Gerdina, volgt XIVag.

4. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,419 † Meppel 9 nov. 2008,419 tr. Hilversum 23 nov. 1946414 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,90 † Meppel 18 maart 2000.90

 

XIVaf. Jan Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,43 † Beverwijk 28 juli 1981,34 tr. 1e Beverwijk? vóór 1933420 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.

Uit het eerste huwelijk:

Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

 

XIVag. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,34 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934)124 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,419 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.

Uit dit huwelijk:

Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991.417

 

XIIIbt. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,25 dienstbode 1897-1899,148 † Purmerend 6 juni 1954,34 tr. Assendelft 6 juli 1904 (get. Jan Middelkoop)19 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,25 wachtmeester 1904,25 † Kwadijk? 21 jan. 1937,421 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.

Uit dit huwelijk:

1. NN Sanders.

2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905.24

3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906.24

4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.421

5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,422 tr. Kwadijk 2 okt. 1935422 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,422 † ald. 14 jan. 1946.422

 

XIbc. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,14 arbeider 1856-1860,224 † Oudshoorn 2 nov. 1902,251 tr. Ter Aar 18 okt. 1850148 Hendrica Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829,148 dienstbode 1853,224 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus, volgt XIIbv.

2. Sara Antonia, volgt XIIbw.

3. Cornelis Meeuwis, volgt XIIbx.

4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,14 † vóór 1862.

5. Jannetje, volgt XIIby.

6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,14 boomkweker 1899,224 † vóór 1867.

7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.29

8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,14 † vóór 1870.

9. Jan, volgt XIIbz.

 

 

XIIbv. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,14 tuindert,228 landbouwer 1882,148 bloemist 1885,224 Handelaar 1894-1895,228 tuinier 1896-1899,228 tuinman 1900,228 hovenier 1901-1906,228 tuinier 1907-1909,228 † Rotterdam 30 april 1929,57 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187719 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,228 † 1921,259 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192124 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,25 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.

Uit het eerste huwelijk:

1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.224

2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.224

3. Margie, volgt XIIIbu.

4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..18

 

XIIIbu. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,148 uitdraagster,228 tr. Rotterdam 23 mei 190024 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,228 broodbakker,228 uitdrager,228 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,24 werkster,228 tr. Rotterdam 16 maart 192124 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.25

2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,65 tr. Rotterdam 12 juli 1922423 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.423

3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.228

4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910,228 † Gouda 21 juli 1999.57

5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,228 † ald. 16 okt. 1964,57 tr. Rotterdam 16 mei 1934228 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.

6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,228 tr. 15 juni 1937228 NN NN, geb. NL vóór 1919.

7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.228

8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.228

 

XIIbw. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,424 dienstbode 1875,224 † Ter Aar 3 dec. 1926,148 tr. Woubrugge 26 aug. 1875424 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,425 metselaar 1875-1876,224 koopman 1883,148 † Ter Aar 18 febr. 1928,425 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,224 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.

2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 1901423 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.

3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,224 † ald. 26 nov. 1883.148

4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.224

5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,224 tr. Amsterdam 3 juni 191419 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,25 stoffeerder 1914.25

6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,224 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,426 tr. Ter Aar 24 mei 1912426 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,426 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962.426

7. Jan Kroon, geb. Ter Aar 15 april 1888.224

8. Pietronella Kroon, geb. Ter Aar 4 sept. 1890.224

9. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 23 dec. 1891,224 † Ter Aar? vóór jan. 1894.

10. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 5 jan. 1894.224

 

 


XIIbx. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1856,19 spoorwerker 1883-,148 spoorwegbeambte 1897,148 † Leiden 11 jan. 1947,24 tr. Woubrugge 31 okt. 187819 Maartje van der Nagel, geb. Woubrugge 19 maart 1859,57 † Leiden 13 aug. 1934,148 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrika Johanna, volgt XIIIbv.

2. Hendrik, volgt XIIIbw.

3. Cornelis Middelkoop, geb. Voorschoten 2 juni 1883,148 † Oegstgeest 8 maart 1945.

4. Hilletje Antonia, volgt XIIIbx.

5. Maartje Middelkoop, geb. Voorschoten 3 jan. 1887,148 † ald. 7 maart 1906.24

6. Hermanus Antonie, volgt XIIIby.

7. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Leiderdorp 11 okt. 1891,148 arbeider,228 tr. Rotterdam 10 aug. 192124 Gijsberta Overhand, geb. Rotterdam 14 maart 1902,228 dr. van Pieter en Cornelia Catharina Simons.

8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leiderdorp 20 jan. 1894.148

9. Petronella Jansje, volgt XIIIbz.

10. Reinier, volgt XIIIca.

11. Maria Middelkoop, geb. Voorschoten 23 mei 1900,24 tr. Bloemendaal 8 juni 192119 Willem Bartholomeus van Doorn, geb. Maassluis omstr. 1896,25 aspirant brieven besteller 1921,25 † Heemstede 8 jan. 1964,90 zn. van Willem en Henriëtte Dorothea van Doornen.

12. Sara Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 27 mei 1902.24

 

XIIIbv. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 9 juni 1879,25 † vóór 1952,427 tr. Voorschoten 18 nov. 190419 Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 24 mei 1878,36 groenteboer,427 † Leiden 6 maart 1959,428 zn. van Cornelis en Sara Hendrika Eleonora Tuurenout.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 15 sept. 1905,35 † Harderwijk 27 nov. 1998,429 tr. 10 juli 1938429 Elisabeth van den Hoonaard, geb. NL 9 febr. 1909,429 † Ermelo 10 juli 1997.429

2. Sara Margaretha Mechelse, geb. Oegstgeest maart 1909,18 † ald. 25 juli 1910.18

3. Karel Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 1917,148 tr. Leiden 15 mei 1940148 Geertrui Immink, geb. Leiden omstr. 1914.148

4. Hermanus Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 8 dec. 1918,18 † ald. 29 dec. 1918.19

5. Hendrika Johanna Mechelse, geb. NL 18 sept. 1920.

 

XIIIbw. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 10 april 1881,148 modelmaker 1909,224 timmerman 1945,430 † Leiden 21 juli 1954,24 tr. Voorschoten 3 okt. 190719 Willemina van Veen, geb. Oudshoorn omstr. 1884,25 † Leiden 26 aug. 1952,148 dr. van Dirk en Immetje Heemskerk.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Meeuwis, volgt XIVah.

2. M.W. Middelkoop, geb. na 1909.

3. Dirk Middelkoop, geb. Voorschoten? omstr. 1911,18 † Oegstgeest 17 april 1945.148

4. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1922, eigenaar,34 † Leiden 17 febr. 1978.34

 

XIVah. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oegstgeest omstr. 1909,25 timmerman 1931,148 † Leiden 20 nov. 1981,34 tr. Leiden 9 dec. 1931148 Neeltje Boer, geb. Leiden omstr. 1918,25 † ald. 3 juli 1987,34 dr. van Hendrik en Neeltje Bosman.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 2 april 1933,34 architect,431 † Leiden 25 aug. 2008,34 tr. D.A. Spies, geb. NL na 1930. [Leiden 193-1963]432

2. Dirk Middelkoop, geb. NL 13 mei 1947,34 † Leiden 2 okt. 2014.34

 

XIIIbx. Hilletje Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 14 febr. 1885,24 † Maassluis 20 maart 1950,18 tr. Voorschoten 11 juni 190919 Reinhard Antonie Vink, geb. Den Haag 2 febr. 1886,25 brievenbesteller 1907-1915,156 motorhersteller -1938,148 † Leiden 1 nov. 1938,148 zn. van Hendrik en Maria Thiel.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Reinhard Antonius Vink, geb. Den Haag 12 april 1910.156

 

XIIIby. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1889,148 Rangeerder 1921,224 † Leiden 13 aug. 1966,34 tr. 1e Leiden 19 aug. 1917148 Agatha Sara Koelewijn, geb. Leiden? omstr. 1893,18 † Bloemendaal 26 jan. 1921,24 dr. van Willem en Geertrui Miermet; tr. 2e Koudekerk a/d Rijn 21 juli 1922 (get. Hendrik Middelkoop)19 Josina Adriana van Elk, geb. Koudekerk omstr. 1898,25 † vóór 1966, dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. Leiden 17 maart 1919,433 rijksambtenaar 1942,434 † Katwijk 28 mei 1995,34 begr. Rijnsburg 2 juni 1995,34 tr. Leiden 29 juli 1942428 Judith Feike Jozina van der Werff, geb. Werkendam 21 juli 1921,435 † Rijnsburg 21 sept. 2008,435 dr. van C.M. en Maria Catharina Eckhardt.

Uit het tweede huwelijk:

2. Adriana Middelkoop, geb. NL 1923,34 † Leiden 5 aug. 2008,34 begr. Voorschoten,34 tr.34 Willem van der Pol, geb. NL na 1920.

 

XIIIbz. Petronella Jansje Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1895,148 † Haarlem 27 febr. 1986, tr. Voorschoten 4 okt. 191719 Wouter Hendrik Christiaan Visbach, geb. Rijswijk omstr. 1892,25 † Haarlem 4 maart 1969,34 zn. van Wouter en Francina Maria Botterop.

Uit dit huwelijk:

F.W. Visbach, geb. Voorschoten? na 1917.

 

 

XIIIca. Reinier Middelkoop, geb. Leiden 19 juli 1897,148 militair 1921,224 † Leiden 10 febr. 1968,34 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 okt. 1921 (get. Hermanus Antonie Middelkoop)19 Johanna van Elk, geb. Koudekerk 27 aug. 1900,436 † Zoeterwoude-dorp 9 sept. 1979,34 dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje, volgt XIVai.

2. Adriana Middelkoop, geb. Leiden 19 maart 1927, † Zoeterwoude-dorp 12 jan. 2023,34 tr.34 Nicolaas van Doorn, geb. 14 juli 1922, † Zoeterwoude 28 mei 1995.

 

XIVai. Maartje Middelkoop, geb.? na 1921, tr. vóór 1947 Arie Cornelis van Tienhoven, geb. Leiden? omstr. 1919,34 † Woubrugge 14 dec. 1976.34 [Woubrugge 1979]71

Uit dit huwelijk:

Marianne van Tienhoven, geb. Dirksland 1947,18 † ald. 3 juni 1947.19

 

XIIby. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1862,14 vermeld prijswinnaar 1928,224 † Weesperkarspel omstr. 16 juni 1943,437 tr. Alphen a/d Rijn 26 maart 1885 (get. Hermanus Middelkoop)438 Reinier de Jager, geb. Alphen a/d Rijn 1858,439 schipper 1885,224 † Alphen a/d Rijn 3 mei 1938,439 zn. van Dirk en Trijntje van Es.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1887,25 timmerman 1915,25 tr. Amsterdam 26 aug. 191519 Gerritje van Tellingen, geb. Den Haag omstr. 1892.25

2. Dirk de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1890,25 tr. Alphen a/d Rijn 3 april 1913224 (echtsch. ingeschr. ald. 28 nov. 1929)224 Alida Vergunst, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1892.25

3. Johanna Hendrika de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1896,25 tr. Alphen a/d Rijn 11 okt. 1917224 Cornelis Muilwijk, geb. Gorinchem omstr. 1889.25

 

XIIbz. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 30 juni 1870,228 arbeider 1894,224 tr. Oudshoorn 10 mei 1894 (get. Jan Kroon)19 Neeltje Brouwer, geb. Haarlemmermeer 11 april 1871,25 dienstbode 1894,224 dr. van Floris en

5. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 aug. 1899,35 tr. Boskoop 25 aug. 192719 Petrus Antonius Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 1902,25 zn. van Willem en Trijntje Zwaantje van den Toorn.

6. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1901,35 † ald. 27 dec. 1905.

7. Pietje Anthonia Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 juli 1902,35 tr. Boskoop 2 jan. 192519 Jacob Oostrum, geb. Rotterdam omstr. 1904,25 zn. van Leendert Oostrom en Lina Christina van Bemmel.

8. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,19 † Boskoop omstr. 15 april 1941,224 tr. Boskoop 8 mei 193019 Bastiaantje de Bas, geb. Waddinxveen omstr. 1897,25 dr. van Martinus en Jacoba van Wilgenburg.

9. Antoon, volgt XIIIcc.

10. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1905,19 † Rotterdam 25 aug. 1961,34 tr. Boskoop 6 dec. 192819 Apolonia Johanna Bonefaas, geb. Waddinxveen omstr. 1912,25 dr. van Leendert en Janegriet Meijvogel.

11. Jansje Middelkoop, geb. omstr. 18 aug. 1908,224 † Waddinxveen? vóór 1997, tr. 1e Boskoop 30 april 192619 (echtsch. uitgespr. Den Haag 6 okt. 1942)19 Johannes Nijssen, geb. Leiden omstr. 1900,25 zn. van Hendricus en Jansje van Kempen; tr. 2e na 1942 Johannes van Wijk, geb.? 1918, † Waddinxveen 2 jan. 1997.

12. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Boskoop omstr. 15 mei 1912.224

13. NN Middelkoop, geb. Boskoop omstr. 30 juli 1914.224

 

XIIIcb. Cornelis Floris Middelkoop, geb. Boskoop 4 maart 1898,115 autobus ondernemer 1922-,115 vermeld ontheffing 28 mei 1940 en Duivenmelker 1948,116 † Gouda 25 aug. 1975,115 tr. Stompwijk 28 mei 192519 Maria Elisabeth Dirkje Verdouw, geb. Stompwijk 7 april 1898,115 † Gouda 5 juni 1979,115 dr. van Albertus Martinus en Elizabeth Catharina Clasina Reuvekamp.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Hazerswoude 14 juli 1925,224 † Boskoop? 5 febr. 2021,34 begr. Boskoop 11 febr. 2021,34 tr.? 10 april 1951115 A. de Jong, geb. vóór 1933, † 1 april 2007.34

2. Elizabeth Catharina Clasina, volgt XIVaj.

3. Albertus Martinus Middelkoop, geb. Boskoop 23 mei 1929,115 † 2014, tr.? 17 okt. 1957115 Adriana van de Graaf, geb. NL 4 mei 1932, † Boskoop 12 jan. 2014.34

 

XIVaj. Elizabeth Catharina Clasina Middelkoop, geb. Hazerswoude 27 sept. 1926,115 † Katwijk 11 maart 2020,249 tr. Boskoop? 28 aug. 1951115 Ernst Hoogeveen, geb. vóór 1931, † vóór 2020.

Uit dit huwelijk:

J.C. Hoogeveen, geb. Boskoop 27 jan. 1955.441

 

XIIIcc. Antoon Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,19 broodbakker 1939,148 † Leiden? 1944,11 tr. Boskoop 22 sept. 193219 Gerritdina Wilhelmina Jonkers, geb. Avereest omstr. 1914,25 † Boskoop 16 april 2005,90 dr. van Roelof en Rika Martens.

Uit dit huwelijk:

1. Roelie Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude 1938,18 † Leiden 23 mei 1939.24

2. Hermina Bastiaantje Middelkoop, geb. Hazerswoude juli 1942,18 † Leiden 6 sept. 1942.24

 

Xaf. Maria Middelkoop, ged. Hazerswoude 8 nov. 1789,14 † 28 maart 1838, tr. Oudshoorn 17 maart 181614 Jan de Graaf, geb. Woubrugge 23 nov. 1786,442 daggelder 1818,224 † Oudshoorn? vóór 1858.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1792:

1. Dirk van Leeuwen Middelkoop, geb. Oudshoorn 25 juli 1812.

2. Arij Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 juli 1814.

Uit haar huwelijk:

3. Cornelis de Graaf, geb. Oudshoorn 13 maart 1817,224 † 1848,251 tr. Oudshoorn 19 mei 1844224 Cornelia Boogaard, geb. Leimuiden omstr. 1821.25

4. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 20 maart 1818,224 † 1819.251

5. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 29 april 1819,224 † 1819.251

6. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 23 april 1820.224

7. Hendrik de Graaf, geb. Oudshoorn 13 nov. 1821,224 tr. 1e Koudekerk a/d Rijn 22 okt. 1848224 Maria de Haas, geb. Schoonrewoerd omstr. 1825,25 † Woubrugge? vóór 1861; tr. 2e Woubrugge 16 aug. 1861224 Klaasje Klos, geb. Woubrugge omstr. 1825.25

8. Jannigje de Graaf, geb. Oudshoorn 18 febr. 1823, † 1823.251

9. Dirk de Graaf, geb. Oudshoorn 12 febr. 1824,224 tr. Woubrugge 12 mei 1853443 Francina Bins, geb. Woubrugge 1828.443

10. Jan de Graaf, geb. Oudshoorn 18 juni 1826,224 † 1826.251

11. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 15 aug. 1827,224 † Hazerswoude 16 maart 1867,57 tr. Koudekerk a/d Rijn 3 jan. 1858224 Cornelis van Bergen, geb. Koudekerk omstr. 1837.25

12. Jansje de Graaf, geb. Oudshoorn 12 sept. 1828,224 † 1829.251

 

VIIIu. Mariken Middelkoop,29 ged. Leerdam 12 april 1716,10 begr. Amsterdam 7 jan. 1754,45 tr. Amsterdam 9 mei 175114 Arij van Beijnum, geb. Doornik omstr. 1718, koetsier 1752,45 zn. van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

Gerrit van Bijnum, ged. Amsterdam 3 maart 1752 (get. Gerrit van Beijnum en Sybille van der Meer).45

 

VIIIv. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 7 febr. 1723,4 aanspreker 1760,45 vermeld poorter vanaf 18 jan. 1760,45 begr. Amsterdam 9 april 1802,45 tr. 1e Amsterdam 7 mei 175214 Jannetje Toorenburg, geb. Delft omstr. 1715,29 begr. Amsterdam 3 april 1759;45 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juni) 175945 Susanna Koster, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 27 dec. 1725,29 aanspreker 1760,45 poorter 1760-,45 begr. Amsterdam 4 juli 1793,45 dr. van Jan en Maria Vredenburgh en wed. van Jan Frederik Heijneke.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arij Middelkoop, ged. Amsterdam 2 aug. 1752 (get. Mariken Middelkoop en Arij van Beijnum),45 begr. ald. 16 aug. 1752.45

2. Michiel Middelkoop, ged. Amsterdam 3 nov. 1754 (get. Joseph Donar en Maria Toornburg).45

3. Arie, volgt IXad.

Uit het tweede huwelijk:

4. Bastiaan Middelkoop, levenloze zoon, begr. Amsterdam 2 jan. 1761.45

5. Elizabeth, volgt IXae.

6. Johannes Middelkoop, ged. Amsterdam 1 maart 1764 (get. Johanna van Harre en Hendrina van Leksmont).45

 

IXad. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 18 jan. 1756 (get. Arij van Beijnum en Grietje Middelkoop),45 boekhouder 1783,45 poorter 1783-,45 † Amsterdam 22 aug. 1798,45 tr. Amsterdam 8 sept. 178214 Anna Maria ten Hoove, ged. Amsterdam 10 maart 1754, † Amsterdam? omstr. 1834,444 dr. van Hendrik ten Hove en Neeltje Schouten; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 maart) 180045 Christiaan van Kuijk.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Joannes, volgt Xag.

2. Hendrik Middelkoop, ged. Amsterdam 18 mei 1788.45

3. Maria Christina Middelkoop, ged. Amsterdam 2 sept. 1789,45 † Rhenen 17 juni 1828.34

4. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 24 juni 1792.45

 

Xag. Bastiaan Joannes Middelkoop, ged. Amsterdam 4 febr. 1784 (get. Bastiaan Middelkoop en Susanna Koster),45 boekhouder 1807,45 schrijver 1810,444 poorter 1807-,45 † Den Haag 9 aug. 1816,29 tr. Amstelveen 16 aug. 180629 Trijntje van der Kamp, ged. Amsterdam 14 jan. 1781,14 stoelenzetter 1830-,445 † Den Haag 10 juni 1841, dr. van Wiebe en Emmerentia Metman.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes, volgt XIbd.

2. Anna Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 juli 1808,109 † Den Haag 29 jan. 1848.242

3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1809, † Amsterdam? vóór april 1810.

4. Arie, volgt XIbe.

5. Martinus Arnoldus Jacobus Middelkoop, geb. Amsterdam 23 juli 1811.45

6. Emmerentina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1814, ged. Amsterdam omstr. 1814,446 † Den Haag 11 nov. 1844,242 tr. Den Haag 31 okt. 183819 Jan Gerritsen, geb. Arnhem 1809, broodbakker 1851,25 zn. van Berend en Aaltje Gerritsen; hij hertr. Den Haag 23 april 1851242 Johanna Adriana Olivier.

7. Willem Gerrit Middelkoop, geb. 6 juli 1816,35 † Den Haag omstr. 8 juli 1816.

 

XIbd. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1807,25 univ 1825-1832,444 Proponent 1837-,444 predikant 1838-1866,447 † Rijnsburg 7 sept. 1866,24 tr. Rijnsburg 27 juli 184219 Johanna van den Berg, geb. Rijnsburg 29 okt. 1824,25 † Leiden 20 febr. 1903,148 dr. van Roeland Jan en Geertruida Wilhelmina Prins.

Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan Joannis Middelkoop, geb. Rijnsburg 10 maart 1845,448 † ald. 11 aug. 1854.148

2. Roeland Jan, volgt XIIca.

3. Johanna Alida, volgt XIIcb.

4. Arie Emilius, volgt XIIcc.

5. Frans, volgt XIIcd.

6. Geertruida Wilhelmina, volgt XIIce.

7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Rijnsburg 26 juli 1857.148

8. Trijntje, volgt XIIcf.

9. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Rijnsburg 24 aug. 1861,148 onderwijzeres 1882,237 † Leiden 6 maart 1940.148

10. Anna Maria Middelkoop, geb. Rijnsburg 13 nov. 1863,148 onderwijzeres 1882,237 † omstr. 1938,444 tr. Oegstgeest 30 aug. 189419 Pieter Olivier, geb. Leiden omstr. 1858,25 zn. van Pieter en Catharina Everzeel.

 

XIIca. Roeland Jan Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 mei 1847,148 boekhouder,65 kantoorbediende 1911-1914,449 † Amsterdam 16 juni 1922,444 tr. Oegstgeest 20 mei 187519 Alberdina Johanna van der Made, geb. Dinteloord 3 okt. 1854,17 dienstbode,17 † Sloten (Amsterdam) 16 maart 1914,36 dr. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Middelkoop, geb. Leiden 15 sept. 1875.

2. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 30 maart 1877, † vóór 1891.

3. Johanna Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 8 aug. 1878,45 kinderjuffrouw,45 † Amsterdam 15 maart 1939.36

4. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1879, † vóór 1895.

5. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 21 aug. 1880,25 tr. Medemblik 7 sept. 192219 Minne de Vries, geb. Medemblik omstr. 1872,25 landbouwer 1922,25 zn. van Minne Minne en Bregtje Balder.

6. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 24 aug. 1883,43 kantoorbediende 1902,43 boekhouder 1915,65 makelaar 1927,450 tr. Amsterdam 6 mei 190919 Maria Wolven, geb. Amsterdam omstr. 1885,25 dr. van Klaas en Maria Vreeswijk.

7. Roeland Jan, volgt XIIIcd.

8. Joost Willem Cornelis, volgt XIIIce.

9. Catharina, volgt XIIIcf.

10. Antje Neeltje, volgt XIIIcg.

11. Marie, volgt XIIIch.

12. Pieter, volgt XIIIci.

13. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Amsterdam 19 juni 1899.45

14. Alberdina Johanna, volgt XIIIcj.

 

XIIIcd. Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 30 dec. 1884,43 klerk 1914,25 † Badhoevedorp 18 nov. 1956, begr. Amsterdam,17 tr. Amsterdam 10 april 191319 Karolina Friedrika Augusta Spaan, geb. Amsterdam 6 febr. 1889,45 dr. van Dirk en Wilhelmina Catharina Kirsch.

Uit dit huwelijk:

1. Karolina Friedrika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 29 april 1914,45 secretaresse,451 † Amsterdam 5 juni 1995.

2. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 13 juni 1915,373 † Sydney AUS 22 maart 2011,451 tr. Oldenzaal 1942452 Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. NL 2 febr. 1918.

3. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1917,451 kantoormedewerker,451 † Heemstede 14 febr. 2012.451

4. Roeland Jan Willem Middelkoop, geb. Amsterdam? 22 nov. 1919,451 predikant,451 † 2016.451

5. Wilhelmina Frederika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 21 maart 1921,451 † ald. 2014,451 tr. NN Braam.

6. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juni 1923,451 medewerker,451 † Amsterdam 1995.451

7. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam 16 febr. 1925,451 pedicure,451 † Castricum 2020,451 tr. NN Slinger.

8. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam 1927,451 † 1977.451

 

XIIIce. Joost Willem Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 7 dec. 1885,45 magazijnbediende 1911,25 † Castricum 11 juni 1951,36 tr. Amsterdam 28 sept. 191119 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1946)25 Hendrika Cornelia Scheffer, geb. Amsterdam 14 jan. 1891,45 dr. van Antonie en Johanna Petronella Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1912.45

 

XIIIcf. Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 26 sept. 1889,156 naaister 1915-1917,156 † Den Haag? 29 dec. 1964,137 begr. Den Haag,137 tr. Heerlen 28 jan. 191919 Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geb. Oegstgeest 3 maart 1891,156 fourier 1919,25 † Den Haag 8 aug. 1931,242 zn. van Lambertus Hubertus Johan en Teresia Maria Bakker.

Uit dit huwelijk:

Johann Heinrich Wilhelm Middelkoop, geb. Hilversum 26 juli 1911.156

 

XIIIcg. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1891,137 † De Bilt 6 sept. 1971,57 begr. Bilthoven,137 tr. Schiedam 18 febr. 1915 (get. Joannes Middelkoop)453 Cornelis Adriaan Renier, geb. Elspeet 14 mei 1884,137 † Bilthoven? 18 juni 1952,137 begr. Bilthoven,137 zn. van Adriaan en Ida van Buijsen.

Uit dit huwelijk:

1. Ida Renier, geb. Schiedam 27 jan. 1918.454

2. Roeland Jan Renier, geb. Schiedam 25 okt. 1919.454

 

XIIIch. Marie Middelkoop (ere medaille 1957),295 geb. Amsterdam 1 juli 1893,373 kassier 1927,25 Procuratiehouder 1957,295 † na april 1981, tr. Amsterdam 15 sept. 192719 Clara Louise Balke, geb. Amsterdam omstr. 1900,25 † na april 1981, dr. van Friedrich Wilhelm en Wilhelmina Theodora Kramer.

Uit dit huwelijk:

1. NN Middelkoop, † NL vóór 1981, tr. E.C. Hulscher, † na 1981.

2. Clara Louise Middelkoop, geb. NL omstr. 1930,34 † Leimuiden 4 april 1981,34 begr. Amsterdam?, tr. Pieter Alexander Haije, geb. NL omstr. 1923,90 † Leimuiden 7 dec. 1984,34 begr. Amsterdam 11 dec. 1984.34

 

XIIIci. Dr.175 Pieter Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1961),98 geb. Amsterdam 6 juli 1895,228 VO,455 kwekeling 1915-1919,228 Promotie 1960,456 zendeling INA,457 hulpprediker 1928,134 vermeld Christelijk Nationaal Zendingsfeest 5 juli 1929,134 passagier op Princes Juliana 30 sept. 1929-1935 en naar NL 1935,134 † Driebergen 1 maart 1973,34 tr. Scheveningen 12 mei 1922455 Henriette Clazina de Zwart, geb.? 19 okt. 1896,137 vermeld Boek,458 † Driebergen 30 sept. 1983,34 dr. van Hermanus Johannes en Neeltje van Aardenne.

Uit dit huwelijk:

Herman Johannes Middelkoop, geb. Kapan, Timor 9 april 1923,34 arts, zendeling,459 arts 1954-1968,140 redacteur 1974-1981,460 † Oegstgeest 2 sept. 1998,34 tr. 1954461 Cornelia Koning (ridder 2019),462 geb. Echt 30 juni 1927,34 vermeld complicaties bij vervangen heupen,463 filmhuis Oegstgeest 7 febr. 2023 en overleden 12 april 2023,464 † Den Haag 3 april 2023,464 dr. van Dirk en Elisabeth Hoogenkamp.

 

XIIIcj. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 31 jan. 1901,465 † Rotterdam 1 april 1937,36 begr. Kethel 5 april 1937,34 tr. Amsterdam 29 juni 192219 Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Kethel en Spaland 24 nov. 1888,465 waterbouwkundig opzichter 1922,25 † Nieuw-Lekkerland 24 sept. 1961,465 zn. van Arie en Sjoukje van der Vegt; hij hertr. NL omstr. 1940465 Pietje Johanna de Groot.

Uit dit huwelijk:

Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1937,466 † NL 2019.466

 

XIIcb. Johanna Alida Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 juni 1849,148 vermeld Brief vermist,467 schoolnieuws 1869 en 1870,237 † Soestdijk 30 maart 1925,34 begr. Soest 2 april 1925,34 tr. Oegstgeest 17 nov. 187319 Johannes Albertus van der Made, geb. Dinteloord 30 okt. 1850,17 stationschef 1905,65 † Soest 13 nov. 1922,214 zn. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes van der Made, geb. Leiden omstr. 1876,25 † Noordhorn gem.Zuidhorn 22 nov. 1947,179 tr. 1e Maria Cornelia den Ouden, geb. NL na 1870, † vóór 1912; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 191224 Gerharda Berendina Selms, geb. Leerdam omstr. 1886,25 † vóór 1947.

2. Pieter van der Made, geb. Oegstgeest 10 okt. 1877,65 koopman 1905,65 tr. Schiedam 15 juni 190565 Elisabeth Koudijs, geb. Schiedam 7 dec. 1872,65 † Leiden 16 sept. 1961.57

3. Johanna van der Made, geb. Oegstgeest omstr. 1880,214 † Soest 27 jan. 1938.214

4. Catharina van der Made, geb. Zoeterwoude 9 aug. 1891,148 † Haren 25 juli 1968.179

5. Alida Suzanna van der Made, geb. Zoeterwoude 17 juli 1894.24

 

XIIcc. Arie Emilius Middelkoop, geb. Rijnsburg 6 juni 1851,148 notaris 1883,95 notarisklerk,468 gemeente-secretaris 1884-1899,25 burgemeester 1899-1901,140 secretaris-ontvanger 1899,469 gemeente-secretaris 1899-,129 vermeld Sollicitatie 1898,95 † Oostzaan 8 dec. 1901,33 tr. Sijbekarspel 17 jan. 1884470 A.E. Thomsen, geb. Sijbekarspel 28 juni 1858,421 † Soest 29 okt. 1928,214 dr. van Cornelis Wilhelm en Trijntje Forma.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, volgt XIIIck.

2. Cornelis Wilhelm Middelkoop, geb. Oosthuizen 17 febr. 1888,421 † Zeist 27 maart 1961,34 tr. Amersfoort 26 juni 1917214 Susanna Carolina Maria Kerling, geb. Nijmegen omstr. 1891,214 † Zeist 15 febr. 1968,34 dr. van Karel Jacobus en Grada Christina van den Heiden.

3. Margaretha Frederica Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892,156 verpleegster,156 eere-voorzitter 1934,471 tr. Soest 10 juli 192619 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 april 1934)19 Elias Diamant, geb. Amsterdam 6 febr. 1882,25 † Noordwijk 25 juli 1925,472 zn. van Jozef en Sara Zeldenrust en wedr. van Paula Emilia Diependaal.

4. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892.421

 

XIIIck. Johanna Middelkoop, geb. Oosthuizen 7 okt. 1884,421 † Laren NH 13 april 1956,34 tr. Apeldoorn 20 okt. 191519 Dr.473 Willem Adriani, geb. Paramaribo 19 jan. 1888,25 assistent 1915,25 zn. van Peter Nicolaas en Josina Clara Maria van der Weide.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Nicolaas Adriani, geb. Den Haag 20 mei 1917.

2. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 28 aug. 1924.17

3. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 3 juni 1926.17

Klik hier om een tekst te typen.

 

XIIcd. Frans Middelkoop, geb. Rijnsburg 4 mei 1853,148 bediende 1876,25 antique dealer 1930,474 vermeld zeevaartschool,45 † USA omstr. 1934,444 tr. 1e Amsterdam 21 juni 187619 Anna Mathilda Sterk, geb. Scherpenzeel omstr. 1850, † NL, dr. van Dirk en Sophia de Jong; tr. 2e NL omstr. 1881474 Eva L. Sleutel, geb.? omstr. 1861,255 † USA na 1925.

Uit het tweede huwelijk:

1. John, volgt XIIIcl.

2. Joannes, volgt XIIIcm.

3. Thomas William Middelkoop, geb. Marylebone, City of Westminster, London, England 15 mei 1885,475 † USA.

4. Frank Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex juni 1887,476 † Lambeth, Greater London, London, Surrey juni 1888.

5. Frans, volgt XIIIcn.

6. Roeland Jan Middelkoop, geb. Delft 6 juni 1890,24 † Far Rockaway, Queens, New York okt. 1973.14

7. Eva Middelkoop, geb. New York 8 juli 1891.477

 

XIIIcl. John Middelkoop, geb. England 17 juni 1882,477 machinist 1940,478 † UK vóór sept. 1883, tr. NN NN, † vóór 1940.

Uit dit huwelijk:

Jack Middelkoop, geb. New York omstr. 1919,478 werkloos 1940.478

 

XIIIcm. Joannes Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex sept. 1883,479 inspector 1910,480 † USA, tr. USA omstr. 1903480 Auguste NN, geb. New York omstr. 1877.480

Uit dit huwelijk:

1. Auguste Evelyn Middelkoop, geb. New York omstr. 1904,480 tr.481 Andrew Hörchner, geb. USA 30 april 1901,481 † ald. sept. 1975,482 zn. van August en Martha Weissman.

2. John Burt, volgt XIVak.

 

XIVak. John Burt Middelkoop, geb. Brooklyn borough, Kings, NewYork 22 dec. 1918,14 medewerker,483 † Bristol, Sullivan County, TN? 12 nov. 1988,14 tr. USA 21 mei 1949483 Maureen Olive Lewis, geb. Greenville Mo 16 nov. 1920,14 † Bristol, Sullivan County, TN 4 sept. 2008.256

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. 1955,14 † Bristol, Sullivan County, TN 29 nov. 1955.14

 

XIIIcn. Frans Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex 11 juni 1888,264 meubelhandelaar, vermeld Crediteur 11 okt. 1905,484 † Brooklyn borough, Kings, NewYork okt. 1972,14 tr. Hazel Durant Moore, geb. New Jersey omstr. 1890,14 dr. van Charles en Martha A. NN.

Uit dit huwelijk:

Frans R. Middelkoop, geb. Kings, NY 1918.14

 

XIIce. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Rijnsburg 8 mei 1855,29 dienstbode 1877,33 † Bergen op Zoom 15 maart 1934,57 begr. Utrecht,137 tr. Oegstgeest 14 sept. 188019 Johannes Christianus Engelbertus Mullemeister, geb. Hoorn 17 juni 1846,57 directeur Rijksopvoedingsgesticht,19 † Utrecht 25 dec. 1930,137 zn. van Johannes Engelbertus Mullenmeister en Marie Elisatbeth Baum.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Elisabeth Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1882, tr. Doetinchem-Ambt 4 sept. 190719 Tede Beets, geb. Middelie omstr. 1881.

2. NN Mullemeister, geb. Haarlem 2 jan. 1889.485

3. Johanna Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1893, tr. 1e Alkmaar 12 sept. 190519 Horace Henri Bila, geb. Maastricht omstr. 1873, militair 1905,36 † Utrecht 9 nov. 1907;36 tr. 2e Groningen 14 jan. 191419 Herman Karel Lodewijk Koch, geb. Rozenburg omstr. 1881,18 assurantie inspecteur 1914,36 † Utrecht 19 sept. 1945.36

4. Johannes Mullemeister, geb. Utrecht 1895,486 tr. Utrecht 9 nov. 192019 Catharina Nicoletta Barbara Bink, geb. Amsterdam 1898,486 dr. van Nicolaas Johannes.

 

XIIcf. Trijntje Middelkoop, geb. Rijnsburg 3 dec. 1858,29 acte onderwijzer 1877,237 † Leiden 13 dec. 1886,148 tr. Leiden 22 dec. 1880148 Johannes Gijsbertus Enders, geb. Leiden 11 febr. 1846,57 onderwijzer 1883,148 leraar -1919,148 † Nijmegen 12 sept. 1933,18 zn. van Andries en Johanna Pret; hij hertr. Leiden 19 maart 189157 Maartje Keukenmeester.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Enders, geb. Oegstgeest 10 nov. 1881,19 † Rotterdam 6 mei 1933,57 tr. Leiden 9 juli 1912148 Nicolaas Henricus Mispelblom van Altena, geb. Breda vóór 1892,148 rijkskeurmeester 1912.148

2. Catharina Enders, geb. Leiden 1 juli 1883,148 † ald. 21 maart 1914.57

 

XIbe. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1810,446 rentenier -1861,18 † Scherpenzeel 6 juni 1861,487 tr. Den Haag 30 mei 183219 Emilia Theresia Concordia Kügler, geb. Berlijn omstr. 1803, † Scherpenzeel 1864,487 dr. van Friedrich Heinrich en Maria Anna Louisa Luza.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Frederik Hendrik, volgt XIIcg.

2. NN Middelkoop, geb. Driel 19 nov. 1833.

3. Arie, volgt XIIch.

4. Maurits, volgt XIIci.

 

XIIcg. Willem Frederik Hendrik Middelkoop (gouden medaille 1887),237 geb. Driel 11 nov. 1833,488 Opzigter,489 militair 1848-,14