Parenteel van Cornelis van Middelkoop

I. Cornelis van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1722.

Zijn kinderen:

1. Egberdina, volgt IIa.

2. Gerardus, volgt IIb.

3. Joanna van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1758, † Culemborg 16 nov. 1810.1

4. Cornelia van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1766.

 

IIa. Egberdina van Middelkoop, geb. Culemborg vóór 1742, tr. Culemborg 4 juni 1765 (get. Henricus Benraad en Albertus van Stig)2 Johannes van Sticht, geb. Culemborg omstr. 1738, † ald. 18 sept. 1824.

Uit dit huwelijk:

1. Peter van Stigt, ged. Culemborg 22 okt. 1765 (get. Anna Stigt).3

2. Joanna, volgt IIIa.

3. Antonia, volgt IIIb.

4. Anna van Stigt, ged. Culemborg 3 febr. 1774 (get. Willemina van Ensbeek).3

 

IIIa. Joanna van Sticht, ged. Culemborg 19 okt. 1767 (get. Maria Anna van Middelkoop),3 † ald. 23 sept. 1851,4 tr. Wilhemus Rammelin, geb. Culemborg? vóór 1783.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Johannes Rammelin, ged. Culemborg 26 juli 1803 (get. Egberdina van Middelkoop).3

 

IIIb. Antonia van Stigt, ged. Culemborg 3 febr. 1770 (get. Anna Elisabetha Pompe),3 † ald. 4 okt. 1831,4 tr. Joannes Hofstede, geb. vóór 1775.

Uit dit huwelijk:

Joannes Petrus Hofstede, geb. Rotterdam 1805.5

 

IIb. Gerardus van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1754, † Culemborg 8 nov. 1793,3 tr. 1e Culemborg 17 mei 17746 Helena Stappershoef, geb. Culemborg? vóór 1754, † Culemborg 8 nov. 1793;7 tr. 2e Leeuwen (kerkelijk Culemborg?)3 12 febr. 1782 Johanna Kooijman, geb. Leeuwen 1758,8 † Culemborg 26 dec. 1823,3 dr. van Johannes Kooijmans en Pieternella van Raaij.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerarda, volgt IIIc.

2. Cornelis, volgt IIId.

3. Ariaentje, volgt IIIe.

Uit het tweede huwelijk:

4. Petronella van Middelkoop, ged. Culemborg 24 nov. 1782 (get. Annigje Wammes),2 † vóór 1786.

5. Gerarda van Middelkoop, ged. Culemborg 1 dec. 1784 (get. Cornelia van Middelkoop),2 † ald. 8 jan. 1862, tr. Culemborg 1 mei 18299 Jacobus Rodermans, geb. Culemborg 17 aug. 1782,6 landbouwer -1841,10 † Culemborg 8 aug. 1841, zn. van Laurens en Johanna de Bont en wedr. van Antonia Vermeulen.

6. Petronella, volgt IIIf.

7. Joanna Gerrits, volgt IIIg.

8. Johannes Michiel, volgt IIIh.

 

IIIc. Gerarda van Middelkoop, ged. Culemborg 8 juli 1775 (get. Egberdina van Middelkoop),6 † Culemborg? na 1815.

Haar zoon:

1. Jacobus van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1812, † ald. 25 mei 1814.3

Uit haar relatie met NN van NN, geb. Culemborg? vóór 1795:

2. Gerrit van Middelkoop, geb. Culemborg? 1815, † Culemborg 1 nov. 1818.3

 

IIId. Cornelis van Middelkoop, ged. Culemborg 7 juni 1777,2 † ald. 24 mei 1814,9 tr. Culemborg 18 mei 1802 (get. Anna Fontijn)2 Johanna van Sterkenburg, geb. Culemborg 1771, † ald. 6 mei 1859.9

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Franciscus, volgt IVa.

2. IJsbrand Middelkoop, geb. Culemborg 22 sept. 1804.1

3. IJsbrand, volgt IVb.

4. Lijdia, volgt IVc.

5. Geertruij, volgt IVd.

6. Philippus Jacobus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 1 mei 1812,2 † 25 mei 1814.2

7. Cornelia, volgt IVe.

 

IVa. Gerardus Franciscus van Middelkoop, ged. Culemborg 29 maart 1803 (get. Cornelia van Middelkoop),3 arbeider 1866,11 † Schalkwijk 29 maart 1883, tr. Culemborg 27 dec. 18349 Johanna Maria Sanders, geb. Wamel? 1809, ged. Wamel, † Culemborg 15 juni 1876, dr. van Johanna Sanders.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1841,7 † ald. 25 april 1848.7

2. Geertruida Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1845,12 † Zutphen 25 febr. 1894,12 tr. Culemborg 7 sept. 18669 Leendert van der Lusdonk, geb. Hardinxveld omstr. 1841, arbeider 1866,10 zn. van Antonie en Grietje Groeneweg.

3. Johannes Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1849,7 † ald. 7 april 1859.7

 

IVb. IJsbrand van Middelkoop, geb. Kuilenburg 14 febr. 1806,10 arbeider -1868,12 † Culemborg 1 aug. 1868, tr. Culemborg 3 maart 18329 Christina Wilhelmina Smits, geb. Culemborg 26 jan. 1811,10 koopvrouw 1877,13 † Culemborg 25 maart 1891, dr. van Johannis en Adriana van Teffelen.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg 26 sept. 1832,14 † ald. 30 juni 1905.

2. Adriana, volgt Va.

3. Cornelia, volgt Vb.

4. Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg 24 april 1840,15 † ald. 30 april 1840.15

5. Cornelis, volgt Vc.

6. Johannes Middelkoop, geb. Kuilenburg 6 juni 1845, † Culemborg 12 dec. 1931.

7. IJsbrand van Middelkoop, geb. 1853,12 koopman,12 † Culemborg 13 febr. 1913.

 

Va. Adriana Middelkoop, geb. Kuilenburg 21 april 1835,16 † Culemborg 9 dec. 1923,16 tr. Culemborg 31 aug. 186016 Willem Sielhorst, geb. Culemborg 18 mei 1829,17 stoelenmatter 1860,17 † Culemborg 22 juli 1879,9 zn. van Willem en Johanna Lambo.

Uit dit huwelijk:

1. IJsbrand Zielhorst, geb. Culemborg 1867,12 † ald. 2 sept. 1941.9

2. Adriana Sielhorst, geb. Culemborg 1 juli 1873,18 † Schiedam 21 dec. 1965,19 tr. Antonie Willem Blom, geb. Brummen 7 sept. 1872,18 † Schiedam? vóór 1965.19

 

Vb. Cornelia van Middelkoop, geb. Culemborg 1837,12 koopman,10 † Culemborg 3 nov. 1906,20 tr. Culemborg 27 dec. 18629 Teunis van Vuuren, geb. Culemborg omstr. 1840,10 koopman -1913,12 † Culemborg 19 maart 1913,9 zn. van Dirk en Elisabeth Ansems.

Uit dit huwelijk:

1. Christina van Vuren, geb. Culemborg omstr. 1864, † ald. 30 jan. 1938,9 tr. Culemborg 18 april 18909 Cornelis van Straaten, geb. Culemborg omstr. 1867, † na 1938.

2. Dirk van Vuren, geb. Culemborg 21 dec. 1867,10 koopman,10 † Culemborg 27 okt. 1940,9 tr. Culemborg 5 mei 18939 Maria Helmond, geb. Culemborg 5 febr. 1867,10 † ald. 10 juni 1939.21

3. IJsbrand van Vuuren, geb. Culemborg 4 aug. 1874, koopman,10 tr. Culemborg 9 jan. 18999 Helena Kolenbrander, geb. Culemborg 18 dec. 1872.

4. Teunis Antonius van Vuuren, geb. Culemborg 16 aug. 1879, koopman,10 tr. Culemborg 20 april 19039 Jannetje van Hoogwaarden, geb. Culemborg 29 aug. 1878.

 

Vc. Cornelis van Middelkoop, geb. Culemborg 1843,12 koopman,12 † Culemborg 19 april 1894, tr. Culemborg 19 jan. 18779 Elisabeth van Vuuren, geb. Culemborg omstr. 1847, koopvrouw 1903,22 † Culemborg 15 juli 1918,9 dr. van Dirk en Elisabeth Ansems.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Christina van Middelkoop, geb. Culemborg 8 dec. 1877,23 † ald. 28 jan. 1922.

2. Theodorus, volgt VI.

3. IJsbrand van Middelkoop, geb.? omstr. 1883,12 † Utrecht 11 juni 1943.

4. Albertus Cornelis van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1885,10 tr. Utrecht 12 sept. 19299 Neeltje Lodder, geb. Den Bommel omstr. 1901,10 dr. van Cornelis Carolus en Maatje Kroon.

5. Teunis Hendrikus van Middelkoop, geb. Culemborg 31 aug. 1891,24 † Utrecht 19 sept. 1945.25

 

VI. Theodorus van Middelkoop, geb. Culemborg 15 jan. 1880,10 koopman 1903,10 † Culemborg 27 febr. 1950,26 tr. Culemborg 6 febr. 19039 Johanna Wilhelmina Wammes, geb. Redichem 29 aug. 1879,10 † Utrecht 29 april 1966,27 begr. Culemborg,28 dr. van Bernardus en Judith Huisman.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Judith van Middelkoop, geb. Culemborg 10 juni 1903,29 tr. E.J. Aarssee, † vóór 27 febr. 1950.

2. Bernardus Cornelis, volgt VIIa.

3. Cornelia Judith van Middelkoop, geb. Culemborg 18 sept. 1905,4 †.29

4. Cornelis Bernardus van Middelkoop, geb. Culemborg 26 sept. 1906,20 † ald. omstr. 27 mei 1909.20

5. Theodorus Adrianus, volgt VIIb.

6. Elisabeth Judith van Middelkoop, geb. Culemborg? 12 juni 1908,29 † ald. 22 sept. 1984,25 begr. Culemborg.28

7. Adrianus Marinus van Middelkoop, geb. Culemborg 11 dec. 1908,4 tr. (ondertr. Sloterdijk omstr. 7 mei) 19403031 Ch. Schoonderwoerd.

8. Judith Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg 15 dec. 1909,23 † ald. 28 febr. 1987,32 gecrem. Nieuwegein 4 maart 1987,32 tr.31 Pieter Lambertus Collé, geb. NL vóór 1915, † Culemborg? vóór 1987.

9. Cornelis Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg? april 1915,12 † Culemborg 15 aug. 1915.

10. Hendrika Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg mei 1915,12 † ald. 11 maart 1916.

11. Johannes Hendrikus van Middelkoop, geb. Culemborg 20 juli 1920,29 tr. 194833 Maria Johanna van der Veer, geb. Culemborg 6 april 1923.33 [Culemborg 1950]1

12. Hendrika Jacoba van Middelkoop, geb. Culemborg 28 febr. 1922.29 [Bilthoven 1950]1

13. Johanna Wilhelmina van Middelkoop, geb. Culemborg 31 aug. 1925,34 † Maastricht 30 nov. 2007,34 tr. Petrus Johannes Brinkhuizen, geb. Maastricht 13 april 1920,34 † ald. 30 juli 2008.34

 

VIIa. Bernardus Cornelis van Middelkoop, geb. Culemborg 17 juli 1904,25 † ald. 23 dec. 1991,25 tr. 1e31 Bertha Maria van Blokland, geb. Culemborg 6 juni 1904, † Utrecht 6 nov. 1993,25 gecrem. Nieuwegein 11 nov. 1993;25 tr. 2e na 1924 Machtilda van Haaften, geb. Culemborg 1906,35 † ald. 6 sept. 1938,8 dr. van Petrus en Alida van Doorn.

Uit het tweede huwelijk:

1. Theo van Middelkoop, geb. vóór 1930, † 2000.33

2. Alida Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 19 dec. 1933,25 † Schalkwijk 23 nov. 1985.25

   

  VIIb. Theodorus Adrianus van Middelkoop, geb. Culemborg 19 dec. 1907,36 † Zeist? 29 mei 1988,36 begr. Zeist,36 tr. vóór 193031 Cornelia de Koster, geb. Culemborg 25 okt. 1908,34 † Zeist 10 febr. 2006.34

  Uit dit huwelijk:

  1. Theodorus van Middelkoop, † Calgary, Alberta 1993,37 tr. 27 nov. 195238 Maria van Mourik, geb. Bunnik 6 april 1926,38 † Calgary, Alberta 19 sept. 2019.38

  2. Johan van Middelkoop, geb. Culemborg? 1922. [Wollongong]39

  3. Sijmen Arend van Middelkoop, geb. Culemborg 2 dec. 1930, † 31 okt. 1989.40

   

  IVc. Lijdia van Middelkoop, geb. Culemborg, ged. Culemborg 20 okt. 1807 (get. Ariaentje Middelkoop),2 † ald. 30 maart 1859, tr. Culemborg 6 aug. 18419 Arie van Embden, geb. Culemborg omstr. 1811, stoelenmaker 1841-1870,10 † Culemborg 18 dec. 1874,9 zn. van Joannes en Joosje van der Aa; hij hertr. Culemborg 7 juni 18619 Anna Ansems.

  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis van Embden, geb. Culemborg omstr. 1844,10 stoelenmaker 1870,10 † Culemborg 19 febr. 1922,9 tr. Culemborg 10 juni 18709 Maria Pikker, geb. Vianen omstr. 1842, †? na 1922.

  2. Jan Hendrik van Embden, geb. Culemborg 27 maart 1846,41 † ald. 28 maart 1846.9

  3. Johanna van Embden, geb. Culemborg omstr. 1848,41 † ald. 22 mei 1909.9

  4. Jan Hendrik van Embden, geb. Culemborg omstr. 1851,12 † ald. 8 jan. 1856.9

   

  IVd. Geertruij van Middelkoop, geb. Kuijlenburg, ged. Kuijlenburg 25 febr. 1810 (get. Jenneke van Sterkenborg),2 tr. Culemborg 22 april 18429 Joannes van Munster, geb. Culemborg 1801, zn. van Antonie en Arnolda van Marschalkerweert.

  Uit dit huwelijk:

  1. Alida van Munster, geb. Culemborg 22 maart 1843,42 † Maarsseveen 1 juli 1895,42 tr. 1e vóór 187742 Hendrik de Bruijn, geb. Haarzuilens omstr. 1823, † Maarssen 18 mei 1877;4 tr. 2e Maarsen 15 nov. 187843 Geurt Schoonderbeek, geb. Hoogland 30 aug. 1840,10 † Maarsseveen 17 april 1926,6 zn. van Reyer Geurtse en Aaltje Voskuilen.

  2. Antonia van Munster, geb.? 1844,12 † Utrecht 9 jan. 1925,9 tr. Johannes Schuurman, geb.? vóór 1850, † Utrecht? vóór 1925.

   

  IVe. Cornelia van Middelkoop, geb. Culemborg 1814,12 † ald. 9 okt. 1872, tr. Culemborg 7 mei 18419 Jacobus van Santen, geb. Culemborg 1815,12 arbeider -1854,12 † Culemborg 8 aug. 1854,9 zn. van Leendert van Zanten en Catharina Germel.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johanna van Zanten, geb. Culemborg omstr. 1840,12 † ald. 6 febr. 1882.9

  2. Catharina Maria van Santen, geb. Culemborg 1841,12 † ald. 17 nov. 1848.9

  3. Leonardus van Santen, geb. Culemborg 1846,12 † ald. 3 nov. 1848.9

  4. Johannes Cornelis van Zanten, geb. Culemborg omstr. 1850,12 † ald. 16 nov. 1857.9

   

  IIIe. Ariaentje Middelkoop, ged. Culemborg 29 mei 1780 (get. Cornelia van Middelkoop),2 † Vreeswijk 11 aug. 1849, tr. Vreeswijk 13 (kerkelijk 23)44 mei 181044 Johannes Beukers, ged. Vreeswijk 17 maart 1779,45 † ald. 12 jan. 1814.9

  Uit dit huwelijk:

  Lijdia Beukers, geb. Vreeswijk 1814,46 † ald. 11 juni 1901,46 tr. Vreeswijk 23 mei 184046 Johannes Valkenburg, geb. Vreeswijk 11 mei 1816,6 † ald. 15 maart 1878.46

   

  IIIf. Petronella Middelkoop, ged. Culemborg 1 febr. 1787 (get. Cornelia van Middelkoop),2 dienstmeid,47 † Culemborg 22 maart 1851,3 tr. Culemborg 23 april 18179 Godert Wammes, geb. Culemborg febr. 1789, dagloner 1817,29 † Culemborg 2 mei 1880,3 zn. van Arnoldus en Elisabeth Huijsman; hij hertr. Culemborg 24 dec. 185148 Henderica van Gistere.

  Uit dit huwelijk:

  1. Arnoldus Wammes, geb. Culemborg 31 aug. 1817,16 † ald. 6 aug. 1865,9 tr. Culemborg 18 okt. 18399 Engeltje van Sterkenborg, geb. Culemborg? 12 juli 1806, † na 1865.

  2. Gerrit Wammes, geb. Culemborg 5 dec. 1819,6 † ald. 24 juli 1890,21 tr. Culemborg 4 mei 184929 Anna Maria Copier, geb. Culemborg omstr. 1823.

  3. Gijsbertus Wammes, geb. Culemborg 2 dec. 1821,29 † ald. 12 aug. 1908,29 tr. Culemborg 2 mei 18459 Maria van Panwijk, geb. Culemborg 28 maart 1823,29 † ald. 15 maart 1882,29 dr. van Cornelis en Jannigje Vermeulen.

  4. Godert Wammes, geb. Culemborg omstr. 1822,16 † ald. 25 juni 1880,29 tr. Culemborg 13 febr. 185129 Johanna Huijsman, geb. Culemborg 17 dec. 1833,29 † ald. 13 jan. 1899.29

  5. Johannes Wammes, geb. Culemborg 27 febr. 1825,29 † ald. 16 mei 1868,29 tr. Culemborg 13 nov. 184829 Elisabeth Werkhoven, geb. Hagestein 9 okt. 1823,29 † Utrecht 23 sept. 1892.6

   

  IIIg. Joanna Gerrits van Middelkoop, ged. Culemborg 14 febr. 1790 (get. Petronella Kooijmans),3 † ald. 13 jan. 1849,3 tr. Culemborg 18 mei 18219 Jan Evertse van der Griend, geb. Buurmalsen 17 jan. 1793,3 arbeider 1859,49 † Culemborg 20 juni 1874, zn. van Hannis van de Griend en Nieske de Heus.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes van de Griend, geb. Culemborg 24 maart 1822,50 landbouwer 1852,51 † Hagestein 28 april 1895,9 tr. Hagestein 8 mei 18569 (door echtsch. ontbonden)12 Johanna Slieker, geb. Hagestein 12 juni 1831.50

  2. Gerrit van de Griend, geb. Culemborg 30 mei 1823,50 † Hagestein 3 jan. 1914,9 tr. Hagestein 14 nov. 18509 Aaltje de Ridder, † vóór 1914.

  3. Anna Maria van de Griend, geb. Culemborg omstr. 1825, † ald. 26 mei 1894,9 tr. Culemborg 12 mei 18549 Didericus Hak, geb. Culemborg omstr. 1827,10 † Culemborg? vóór 1894.

  4. Antonius van de Griend, geb. Culemborg 13 mei 1827,50 landbouwer 1852,51 † Culemborg 27 febr. 1861,50 tr. Culemborg 28 febr. 18519 Klara Werkhoven, geb. Culemborg omstr. 1826,10 † na 1861.

  5. Everdina van de Griend, geb. Culemborg 7 aug. 1829,50 † Rotterdam 1 febr. 1902,52 tr. Culemborg 15 okt. 18589 Gerrit van Weerdenburg, geb. Culemborg omstr. 1829,10 zn. van Willem en Maria Janse.

  6. Jannigje van der Griend, geb. Culemborg 17 jan. 1832,50 † ald. 28 jan. 1832.50

  7. Jan Evertse van der Griend, geb. Culemborg 13 febr. 1833,50 † Utrecht 8 mei 1907.50

   

  IIIh. Johannes Michiel van Middelkoop, ged. Culemborg 29 sept. 1792 (get. Cornelia van Middelkoop),3 † ald. 12 okt. 1848,2 tr. Kuilenburg 20 febr. 18229 Wilhelmina van Walsteijn, geb. Beest, ged. Beest 4 sept. 1793,7 † Culemborg 5 maart 1850,4 dr. van Lambertus Walsteijn en Lambertje Balvers.

  Uit dit huwelijk:

  1. Lamberdina van Middelkoop, geb. Culemborg 1823, † ald. 19 sept. 1827.

  2. Johanna Maria, volgt IVf.

  3. Lambertus, volgt IVg.

  4. Gerarda, volgt IVh.

  5. Antonius Christiaan, volgt IVi.

   

  IVf. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1826, tr. Culemborg 6 aug. 1852 (get. Johannes van de Griend, Wouter Antonis Beris, Antonius van de Griend en Lambertus van Middelkoop)9 Cornelis Vermeulen, geb. Culemborg omstr. 1825, zn. van Gerrit en Cornelia Borgstein.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Wilhelmus Vermeulen, geb. Culemborg 14 dec. 1854, stoelenmaker,53 † Culemborg 25 febr. 1942.53

  2. Wilhelmina Cornelia Vermeulen, geb. Culemborg omstr. 1858,10 dienstbode 1884,10 † Rijswijk ZH 17 mei 1931,54 tr. Den Haag 28 mei 188455 Cornelis Johannes Brieder, geb. Amersfoort omstr. 1859,10 broodbakker 1884,10 zn. van Nicolaas en Catharina Cecilia Krol.

  3. Cornelis Wilhelmus Vermeulen, geb. Culemborg 27 febr. 1859, stoelenmaker,53 † Culemborg 30 sept. 1935.53

  4. Gerarda Maria Vermeulen, geb. Culemborg omstr. 1863, † ald. 8 april 1940,9 tr. Culemborg 21 aug. 189056 Jan Willem van Oort, geb. Tiel 29 aug. 1864,56 † ald. 28 juli 1945.56

  5. NN Vermeulen, levenloos kind, geb. Culemborg 7 aug. 1864.

  6. Lambertus Martinus Vermeulen, geb. Culemborg omstr. 1866,10 barbier 1892,10 tr. Amsterdam 27 mei 18929 (echtsch. uitgespr. ald. 5 febr. 1908)10 Maria Elisabeth Middendorp, geb. Amsterdam omstr. 1868.10

   

  IVg. Lambertus van Middelkoop, geb. Culemborg 4 sept. 1828,1 arbeider,10 † Culemborg 30 sept. 1855,57 tr. Culemborg 14 mei 1852 (get. Johannes van de Griend, Cornelis Vermeulen, Antonius van de Griend en Johannes Balvers)51 Christina Josina van Kuik, geb. Culemborg omstr. 1821, † vóór 1855, dr. van Cornelis Joostzn en Christina van Panwijk.

  Uit dit huwelijk:

  Johannes Wilhelmus Middelkoop, geb. Kuilenburg 5 okt. 1852,12 † Culemborg 9 okt. 1852.12

   

  IVh. Gerarda Middelkoop, geb. Culemborg 11 aug. 1831,1 † Utrecht 28 febr. 1916,58 tr. Culemborg 27 aug. 18649 Johannes Antonius Josephus Vuijster, geb. Beesd omstr. 1828, schoenmaker -1904,12 † Culemborg 9 dec. 1904,20 zn. van Hendrikus en Dorothea Jansen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Petrus Hendrikus Vuister, geb. Culemborg 1865,58 tr. Utrecht 6 juli 18929 Wilhelmina Maria Paulussen, geb. Utrecht 1870,58 † ald. 27 febr. 1915.58

  2. Dorothea Wilhelmina Vuisters, geb. Culemborg 7 jan. 1867,10 † Utrecht 23 maart 1906,59 tr. Culemborg 12 mei 18979 Marijn Johannes van Os, geb. Avereest 22 aug. 1869,10 gasfitter,10 † Utrecht 14 jan. 1944.59

  3. Johannes Hendricus Vuijster, geb. Culemborg jan. 1869,12 † ald. 6 juni 1869.9

  4. Johannes Wilhelmus Vuijster, geb. Culemborg okt. 1870,12 † ald. 7 april 1872.9

  5. Hendrikus Wilhelmus Vuister, geb. Culemborg omstr. 1872,12 schoenmaker -1910,12 † Culemborg 3 juni 1910.9

   

  IVi. Antonius Christiaan van Middelkoop, geb. Kuilenburg 28 aug. 1834,10 arbeider 1895-1902,60 landbouwer -1911,12 † Beesd 19 nov. 1911,12 tr. Beesd 12 febr. 18689 Maria de Keijzer, geb. Beesd 8 mei 1841,10 † vóór 1939, dr. van Dirk en Hendrika Peterse.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Hendrikus van Middelkoop, geb. Beesd omstr. 1869,12 landbouwer -1926,12 † Beesd 3 juni 1926.12

  2. Hendrikus Wilhelmus van Middelkoop, geb. Beesd 24 maart 1871,10 arbeider 1895,10 † Beesd 30 sept. 1933,12 tr. Beesd 29 mei 18959 Hendrina Jansen, geb. Wijchen 28 okt. 1870,10 † Beesd omstr. 1 aug. 1939,61 dr. van Jan en Johanna Schippers.

  3. Theodora van Middelkoop, geb. Beesd 26 april 1873,12 † ald. 8 juni 1874.12

  4. Willemina Johanna Agnita, volgt Vd.

   

  Vd. Willemina Johanna Agnita van Middelkoop, geb. Beesd 4 febr. 1879,10 † Son en Breugel 25 april 1939,62 tr. Beesd 23 sept. 19029 Hendrikus Arnoldus Kielestijn, geb. Beesd 24 april 1876,10 botermaker 1902,10 tuinder 1934,63 zn. van Johannes Wilhelmus en Geertrui van Gameren.

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Antonia Kielestijn, geb. Beesd 27 dec. 1904.63

  2. Gerardus Cornelis Kielestijn, geb. Beesd omstr. 1906,64 † Eindhoven 20 mei 1963,64 tr. Eindhoven 9 april 193764 Maria Mathilda Rutten, geb. Melick en Herkenbosch omstr. 1915.

  3. Geertruida Cornelia Kielestijn, geb. Beesd 16 dec. 1910.63

  4. Christina Antonia Kielestijn, geb. Beesd 21 okt. 1912.63

  5. Antonis Arnoldus Kielestijn, geb. Beesd 20 jan. 1914,63 fabrieksarbeider.63

  6. Johanna Maria Kielestijn, geb. Beesd 26 juli 1915.63

  7. Arnoldus Antonis Kielestijn, geb. Beesd 26 sept. 1917,63 fabrieksarbeider.63

  8. Hendrikus Kielestijn, geb. Beesd 2 mei 1922.63  BRONNEN

  1. RARivierenland Tiel

  2. familysearch

  3. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm

  4. wiewaswie

  5. DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek

  6. genealogieonline.nl

  7. home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M

  8. www.xs4all.nl/~ator1792/index-nl.html

  9. genlias

  10. huw.akte

  11. huw.akte dochter Geertruida

  12. overl. akte

  13. huw.akte zoon Cornelis

  14. GeldersArchief

  15. members.home.nl/marf/genealogie.html

  16. Geneanet: Willem Dubelaar ( dubelaar )

  17. www.jcvdlinden.nl/txt/klinden/klinden.htm

  18. Sgen.schiedam.nl

  19. archief Schiedam

  BRONNEN

  20. Utrechts Nieuwsblad

  21. meervank.home.xs4all.nl/

  22. huw.akte Theodorus

  23. www.wagenmakers.demon.nl/

  24. geb.akte

  25. NGV

  26. www.zerken.nl/

  27. www.hommelberg.nl/genea/hom-wammes.htm

  28. online-begraafplaatsen.nl

  29. Ber Hommelberg

  30. delpher

  31. overl. adv. vader

  32. overl.kaart

  33. MyHeritage.com

  34. NGV Knipsel

  35. home.hccnet.nl/zomola

  36. www.graftombe.nl

  37. search.ancestry.com

  38. dignitymemorial.com

  39. Telefoongids

  BRONNEN

  40. Marja van Middelkoop

  41. 88.159.165.240/wwwpondes

  42. openarch.nl

  43. Utrechts Archief

  44. www.genealogiezuidoostutrecht.org

  45. hogenda.nl

  46. www.pwjansen.nl/

  47. geneanet.org

  48. Geneanet: Leo Naessens ( naess008 )

  49. huw.akte dochter Everdina

  50. uwstamboomonline.nl/

  51. BS Culemborg

  52. www.wiewaswie.nl

  53. gw0.geneanet.org

  54. SADelft

  55. Haagsarchief

  56. Wim Fase

  57. www.home.zonnet.nl/prijswijk/

  58. nieuw.mijn-genea.nl/

  59. home.planet.nl/~vanosben/gen_corn

  60. huw.akte zoon Hendrikus W.

  61. BS Beesd

  62. wiewaswie.nl

  63. BS Son en Breugel

  64. BHIC

  Maak jouw eigen website met JouwWeb