kunstenaars

Er zijn enkele overleden kunstenaars bekend met de naam Middelkoop. Levende kunstenaars zijn aanzienlijker talrijk. In verband met de in 2018 ingegane privacy wet AVG en de lopende portretrechten (10jaar) en auteursrechten (70 jaar na overlijden of overgegane actuele rechten) moet voorzichtig worden omgegaan met foto's e.d.

==========================================================================================================================

C.H.L.  Middelkoop (Cornelis Helenis Lodewijk), geboren in Nieuwkuijk in 1857 en overleden in Kampen in 1931,  verdiende zijn brood als emailleschilder. Hij was een verdienstelijk kunstschilder en zijn werken werden in 2011 en 2012 tentoongesteld in het Frans Walkate Archief  in Kampen. Zie http://www.walkatearchief.nl/tentoonstelling.html

Remy Steller maakte van deze expositie een youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ztx2zLi3ewU

Zijn levensbeschrijving 'Hoopvol laveren tussen hoop en daad' is te lezen bij https://www.yumpu.com/nl/document/view/13853861/hoopvol-laveren-tussen-droom-en-daad-chl-middelkoop/6

 

CHL v Middelkoop is onderdeel van de parenteel van Huibert <1631

 

 

 

 

 

==========================================================================

Meer informatie over (ook nog levende ) kunstenaars van de Middelkoop clan is te vinden op de site van RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (rkd.nl). Dit is een van de belangrijkste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld. Als kennisinstituut werken ze nauw samen met musea, erfgoedinstellingen, universiteiten en particuliere instellingen. Het RKD heeft naast een onderzoeksfunctie, een collectie- en een publieksfunctie.  Gezocht op Middelkoop ( https://rkd.nl/nl/explore#query=middelkoop  levert dit 12 kunstenaars op. Zie hiernaast. Op de site van RKD zijn dit allemaal hyperlinks, waarmee kan worden doorgeklikt voor meer informatie.

 

===========================================================

Een kunstenaar, die niet bij rkd.nl wordt genoemd, is Gerrit van Middelkoop.

Zijn werk en leven is vastgelegd in een film die op youtube te bekijken is,

waarvan dit de link is: https://www.youtube.com/watch?v=ylKDdXr7DKU&feature=youtu.be

 

 

 

 

===========================================================

Maak jouw eigen website met JouwWeb