kunstenaars

Er zijn enkele overleden kunstenaars bekend met de naam Middelkoop. Levende kunstenaars zijn aanzienlijker talrijk. In verband met de in 2018 ingegane privacy wet AVG en de lopende portretrechten (10jaar) en auteursrechten (70 jaar na overlijden of overgegane actuele rechten) moet voorzichtig worden omgegaan met foto's e.d.

 

C.H.L. van Middelkoop (Cornelis Helenis Lodewijk), geboren in Nieuwkuijk in 1857 en overleden in Kampen in 1931,  verdiende zijn brood als emailleschilder. Hij was een verdienstelijk kunstschilder en zijn werken werden in 2011 en 2012 tentoongesteld in het Frans Walkate Archief  in Kampen. Zie http://www.walkatearchief.nl/tentoonstelling.html

Remy Steller maakte van deze expositie een youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ztx2zLi3ewU

Zijn levensbeschrijving 'Hoopvol laveren tussen hoop en daad' is te lezen bij https://www.yumpu.com/nl/document/view/13853861/hoopvol-laveren-tussen-droom-en-daad-chl-middelkoop/6

 

CHL v Middelkoop is onderdeel van de parenteel van Huibert <1631