Parenteel van Gijsbert Middelkoop

I. Gijsbert Middelkoop, geb. Mariënwaard? vóór 1697.
Zijn zoon:

II. Koenraad Gijsbertse Middelkoop, geb. Mariënwaard vóór 1717, tr. 1e Culemborg 26 febr. 17371 Steventje Gerritz van Rooijen, geb. Recum vóór 1720, † Culemborg? vóór 1767, dr. van Gijsbert; tr. 2e Culemborg 28 juni 17672 Willemijn Knelisse -, wed. van Arien van Rossum.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margarita Middelkoop, ged. Culemborg 9 aug. 1737.3
2. Gijsbertus Middelkoop, ged. Culemborg 15 nov. 1738,4 † Culemborg? vóór 1755.
3. Maria, volgt IIIa.
4. Aleijdes Middelkoop, ged. Culemborg 18 sept. 1743.3
5. Aeltje, volgt IIIb.
6. Aletta Middelkoop, ged. Culemborg 6 jan. 1748.3
7. Gijsbertus Middelkoop, ged. Culemborg 20 april 1755.3
8. Neeltie Middelkoop, ged. Culemborg 20 april 1755.3

Notitie bij Koenraad Gijsbertse: ook wel COEN/CONRADIUS/CONRADI ook wel VAN
scan: familysearch; RK trouwen Culemborg 1710-1811; image 138RR
scan: Culemborg trouwboek NH 1651-1862, p.208
Notitie bij de geboorte van Koenraad Gijsbertse: ca 1719 vlgs www.pondes.nl
Notitie bij het huwelijk van Steventje Gerritz en Koenraad Gijsbertse: 423-136 en 413-254.7 gehuwd voor het gerecht vlgs http://www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
bron: RK trouwen Culemborg 1710-1811; image 138LR
Notitie bij Steventje Gerritz: ook wel STEPHANA, STEPHANIE, STEIJNTJE van ROIJE
bij C.Odin RK Doopboek Culemborg 1735-1760 heet zij STEPHANAE VAN ROIJEN.
vlgs www.pondes.nl heet zij AALTJE VAN ROOIJEN geb. ca.1719 te ?
in trouwboek NH Culemborg 1651-1862 p.208 heet ze VAN RODEN.
Notitie bij het huwelijk van Willemijn Knelisse en Koenraad Gijsbertse: bron: Culemborg trouwboek NH 1651-1862, p.208
Notitie bij Margarita: is dit de MARIA van M. die trouwt met Joannis van Weest?
Notitie bij de geboorte van Margarita: 413-53.13
idem hogenda RK DOOPBOEK CULEMBORG 1735-1760
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: 413-59.2
Notitie bij de geboorte van Aleijdes: 413-78.14
bij C.Odin RK Doopboek Culemborg 1735-1760 staat vader vermeld als GERARDI MIDDELKOOP, moeder is STEPHANAE van Rooijen.
Notitie bij de geboorte van Aletta: 413-95.3
bij C.Odin RK Doopboek Culemborg 1735-1760 is getuige Neeltje van Rooijen
Notitie bij Gijsbertus: tweeling met NEELTJE
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: 413-124.11
idem hogenda RK DOOPBOEK CULEMBORG 1735-1760
Notitie bij Neeltie: tweeling met GIJSBERTUS
Notitie bij de geboorte van Neeltie: 413-124.12
idem hogenda RK DOOPBOEK CULEMBORG 1735-1760

IIIa. Maria van Middelkoop, ged. Culemborg 6 jan. 1742,3 tr. Culemborg 29 april 17662 Joannis van Weest.
Uit dit huwelijk:
1. Stephanus van Weest, ged. Culemborg 2 aug. 1767.2
2. Eva van Weest, ged. Culemborg 7 okt. 1771,2 † ald. vóór nov. 1773.
3. Eva, volgt IV.
4. Alijda van Weest, ged. Culemborg 2 aug. 1781.2

Notitie bij Maria: bron: OK trouwboek Culemborg
waarschijnlijk is dit Maria Middelkoop *1742, dochter van Koenraad Gijsbertse (ivm getuige Aaltje van Rooije)
Notitie bij de geboorte van Maria: 413-72.9
bij C.Odin RK Doopboek Culemborg 1735-1760 staat vader vermeld als GERARDI MIDDELKOOP, moeder is STEPHANAE van Rooijen.
Notitie bij het huwelijk van Joannis en Maria: bron: OK trouwboek Culemborg
Notitie bij de geboorte van Stephanus: bron: OK doopboek Culemborg
Notitie bij de geboorte van Eva: bron: OK doopboek Culemborg
Notitie bij de geboorte van Alijda: bron: OK doopboek Culemborg

IV. Eva van Weest, ged. Culemborg 12 nov. 1773,2 tr. Culemborg na 15 aug. 17962 Bartholomei Janse -, geb. Culemborg? vóór 1775.
Uit dit huwelijk:
NN -, ged. Culemborg 15 aug. 1796.2

Notitie bij de geboorte van Eva: bron: OK doopboek Culemborg
Notitie bij het huwelijk van Bartholomei Janse en Eva: bron: OK doopboek Culemborg
Notitie bij de geboorte van NN: gedoopt als illegitiem kind van later getrouwde ouders..bron: OK doopboek Culemborg

IIIb. Aeltje Middelkoop, geb. Culemborg? omstr. 1744, † Culemborg 11 sept. 1814,5 tr. Culemborg 8 dec. 17723 Cornelis Copier, geb. Culemborg? vóór 1755, † vóór 1814.
Uit dit huwelijk:
1. Arnolda Copier, ged. Culemborg 16 sept. 1773.3
2. Stephanus Copier, ged. Culemborg 11 mei 1777.1

Notitie bij Aeltje: bron scan: RK trouwen Culemborg 1710-1811 image 159R
www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin
waarschijnlijk is dit ALEIJDES van 18-9-1743
Notitie bij het overlijden van Aeltje: akte 126; oud 70jr
Notitie bij Cornelis: www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin
Notitie bij de geboorte van Stephanus: bron: RK doop Culemborg 1628-1811 image 184LL


Bronnen
1. familysearch
2. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
3. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
4. http://www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
5. overl.akte


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 11:58:31