Parenteel van Antony Middelkoop

I.  Antony Middelkoop, geb. NL vóór 1615.

Zijn kinderen:

  1. Tomas Antoniss, volgt IIa.
  2. Cornelis Anthonis, volgt IIb.

 

IIa. Tomas Antoniss Middelkoop, geb. omstr. 1635,1 metselaar 1694,1 vermeld goederen 1 maart 1724-14 maart 1724,2 † Maarssen 7 aug. 1724,2 tr. Grietje Hendricx -, geb.? na 1660, vermeld Bedeling 1724-1728,2 † Maarssen 1728.2

Uit dit huwelijk:

 

IIIa. Anthoni Middelkoop, ged. Maarssen 25 dec. 1681.3

Zijn zoon:

Cornelis Antonisz Middelkoop, geb. Maarssen? vóór 1719, matroos 1734-1738,4 matroos 1744-1745,4 † Kaap de Goede Hoop 12 jan. 1745.4

 

IIb. Cornelis Anthonis Middelkoop, geb. vóór 1658, † Maarssen? na 1678.

Zijn zoon:

 

IIIb. Antoni Cornelisz Middelcoop, geb. vóór 1678, begr. Maarssen 4 febr. 1709.5

Zijn kind:

NN Middelkoop, begr. Maarssen 22 jan. 1709.5Bronnen
  1. Utrechts Archief
  2. Jan Witte < janwitteATxs4all.nl>
  3. hogenda
  4. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
  5. docplayer.nl/44460865


Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 16:03:16