Parenteel van Antony Middelkoop

I. Antony Middelkoop, geb. NL vóór 1615.
Zijn zoon:
Tomas Antoniss, volgt II.

Notitie bij het publiceren van Antony: Broer van Gillis in Wijk bij Duurstede?

II. Tomas Antoniss Middelkoop, geb. omstr. 1635,1 metselaar 1694,1 vermeld goederen 1 maart 1724-14 maart 1724,2 † Maarssen 7 aug. 1724,2 tr. Grietje Hendricx -, geb.? na 1660, vermeld Bedeling 1724-1728,2 † Maarssen 1728.2
Uit dit huwelijk:
Anthoni, volgt III.

Notitie bij de geboorte van Tomas Antoniss: in een akte (attestatie) 20-2-1694 van Notaris N.Vonck wordt vermeldt: attestant Tomas Antoniss Middelkoop 59jr. tevens zijn woonplaats en beroep
Notitie bij het overlijden van Tomas Antoniss: Kerkelijk archief boek 5, blz. 6, 8, 11, 96
begraven 15-7-1724 Maarssen voor Rek. van diaconij vlgs Maarssen – ref. ontvangst begraven 1723-1728 door Jos Verkroost.
Maarssen 1724; Onder de Regering van Adriaan Parn
In qualiteit als Kerkmeesteruijt het begraaven der dooden
ten behoeve van de Kerk ontfan(gen)

III. Anthoni Middelkoop, ged. Maarssen 25 dec. 1681.3
Zijn zoon:
Cornelis A. Middelkoop, geb. Maarssen? vóór 1719, matroos 1734-1738,4 matroos 1744-1745,5 † Kaap de Goede Hoop 12 jan. 1745.5

Notitie bij Anthoni: heeft Anhoni (Teunis) een zoon Cornelis, die als Cornelis Teunisse (22858) uit Maarssen monsterde op twee reizen bij de VOC?
Notitie bij de geboorte van Anthoni: Maarssen dopen NG 1620-1812
Notitie bij Cornelis A.: bij VOC ook wel CORNELIS TEUNISSE VAN MIDDELKOOP
Notitie bij het publiceren van Cornelis A.: Niet NH gedoopt in Maarssen


Bronnen
1. Utrechts Archief
2. Jan Witte < janwitteATxs4all.nl>
3. hogenda
4. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
5. /vocopvarenden.nationaalarchief.nl/


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 10:51:36