Parenteel van Gerrit van Middelcoop

I. Gerrit van Middelcoop, geb. NL vóór 1560.
Zijn zoon:

II. Cornelis Gerritz van Middelkoop, geb. NL vóór 1585, Kerkmeester 1611-1613,1 Burgmr 1631,1 † Asperen? na 1631.
Zijn kinderen:
1. Jannetien Cornelis van Middelkoop, geb. Asperen? vóór 1609, tr. Asperen na 18 jan. 16271 Teunis Teunissen -, geb. Asperen, † vóór 1644.
2. Gijsbert Cornelisz, volgt III.

Notitie bij Cornelis Gerritz: ook wel CORNELIS GEURTSZ
Notitie bij het huwelijk van Teunis Teunissen en Jannetien Cornelis:  Huwelijken, te vinden in de Kerkeraadshandelingen te Asperen, tussen 1627 en 1633, waarschijnlijk ca.1630
Notitie bij Teunis Teunissen: ook wel Anton Antonsz van Leerdam

III. Gijsbert Cornelisz Middelcoop, geb. vóór 1612,18 febr. 1645,1 tr. 1e Asperen na april 16341 Eelke Hermans -, geb. Asperen vóór 1616;1 tr. 2e vóór 16352 Willemken Claes -, geb. omstr. 1610, vermeld Burger,3 † Culemborg? vóór 1675; zij hertr. Beusichem? na 1638 Aert Jansen van Soelen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gijsbert Middelcoop, geb. NL vóór 1637.
2. Cornelia Gijsberts van Middelcoop, geb. NL vóór 1638, † Culemborg? vóór febr. 1692, tr. Cornelis Aerts -, geb. NL vóór 1660; hij hertr. Culemborg 2 febr. 16924 Aaltje Dirks van Maurik.

Notitie bij Gijsbert Cornelisz: Waarschijnlijk is dit de Gijsbert Cornelisz van <1615.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert Cornelisz: Huwelijken, te vinden in de Kerkeraadshandelingen te Asperen
Notitie bij het overlijden van Gijsbert Cornelisz: gezinnen 1622-1695 Asperen
op 8-2-1645 wed. en moeder van 2 kinderen
Notitie bij het publiceren van Gijsbert Cornelisz: waarschijnlijk 35139 en 2255 dezelfde persoon
Notitie bij het huwelijk van Eelke Hermans en Gijsbert Cornelisz: Huwelijken, te vinden in de Kerkeraadshandelingen te Asperen
Notitie bij de geboorte van Eelke Hermans: Huwelijken, te vinden in de Kerkeraadshandelingen te Asperen
Notitie bij het huwelijk van Willemken Claes en Gijsbert Cornelisz: volgens familysearch op 2 feb. 1638 te Gorinchem.


Bronnen
1. hogenda
2. onze voorouders II
3. NGV
4. www.regionaalarchiefrivierenland.nl


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 11:54:53