'

Parenteel van Gisbert van Middelcoop

I. Gisbert van Middelcoop, geb. Culemborg? vóór 1637,1 zn. van Gijsbert Cornelisz Middelcoop en Willemken Claes -, tr. 1e Culemborg 25 sept. 16662 Aeltien Jans van Koedam, geb. vóór 1650, † Culemborg? vóór 1674; tr. 2e Culemborg 14 (kerkelijk 13)2 juli 16742 Arnolda Jans Cruijff, geb. Culemborg vóór 1656,1 vermeld Schuldacte 21 aug. 1679,3 † Culemborg? vóór april 1691, dr. van Jan; tr. 3e Culemborg 7 mei 16912 Lijntje van Ittersum, geb. Culemborg? vóór 1661, wed. van Johannes van Kesteren.

Uit het tweede huwelijk:

1. Joannes van Middelcoop, ged. Culemborg 25 mei 1675,4 † ald. vóór 1678.

2. Joannes van Middelcoop, ged. Culemborg 14 dec. 1678 (get. Anna Maria de Vos).4

3. Jacobus, volgt IIa.

4. Arnoldus van Middelcoop, ged. Culemborg 29 dec. 1683 (get. Maria de Cruijf).4

5. Guilielma van Middelkoop, ged. Culemborg 19 maart 1686 (get. Maria de Cruijf).4

6. Maria Magdalena van Middelkoop, ged. Culemborg 15 mei 1689 (get. Maria van Roijen).4

Uit het derde huwelijk:

7. Joannis Gijsbertusz, volgt IIb.

8. Gijsbart van Middelkoop, ged. Culemborg 3 febr. 1695.5

 

IIa. Jacobus van Middelkoop, ged. Culemborg 7 maart 1681 (get. Maria de Cruijf),4 tr. Culemborg 27 febr. 17061 Grietje Verkroost, geb. Zuilen vóór 1689,1 dr. van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus, volgt IIIa.

2. Gijsbertus, volgt IIIb.

3. Arnolda, volgt IIIc.

 

IIIa. Gerardus van Middelcoop, geb. Culemborg 10 april 1709,1 † na 1792, tr. Vianen 14 (kerkelijk Culemborg 13)6 okt. 17317 Johanna Elbertse van Hermen, geb. Vianen? vóór 1713, dr. van Elbert en wed. van Jan Dirkse de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Willemina Gerritsdr, volgt IVa.

2. Elberta van Middelkoop, ged. Culemborg 8 dec. 1738 (get. Aartie van Wijck).6

3. Maria Anna, volgt IVb.

4. Antonia van Middelkoop, ged. Culemborg 28 maart 1745 (get. Wilhelmina Middelkoop).6

5. Arnoldus, volgt IVc.

 

IVa. Jacoba Willemina Gerritsdr van Middelkoop, ged. Culemborg 12 dec. 1736 (get. Margaretha van Middelkoop),3 † IJsselstein 29 mei 1821,8 tr. IJsselstein 26 april 17613 Leonardus Groeneveld, geb. 1728,9 ged. Moordrecht,10 † IJsselstein 10 febr. 1823,9 zn. van Leendert.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Groeneveld, geb. 1762,9 † IJsselstein 23 maart 1840.8

2. Dirkje, volgt Va.

3. Arnoldus Hubertus, volgt Vb.

4. Jan Groeneveld, geb. omstr. 1777,10 ged. IJsselstein, † Vreeswijk 26 dec. 1844.10

5. Anna Helena Groeneveld, geb. IJsselstein? 1781,9 † IJsselstein 10 nov. 1839.8

6. Wijntje, volgt Vc.

 

Va. Dirkje Groeneveld, geb. IJsselstein? omstr. 1773, †,11 tr.11 (kerkelijk Vreeswijk 23 nov. 1800)11 Johannes Bokstein, geb. Vreeswijk, ged. Jutphaas 11 aug. 1770,11 zandschipper,11 † Vreeswijk 1 maart 1826.11

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Bokstein, geb. Vreeswijk? na 1800.

2. Maria Bokstein, geb. Vreeswijk? na 1800.

3. Leonardus Bokstein, geb. Vreeswijk omstr. 1808.11

 

Vb. Arnoldus Hubertus Groeneveld, geb. IJsselstein omstr. 1776,12 † Utrecht 27 okt. 1847,8 tr. Utrecht 9 juni 183012 Catharina Sophia van Everdingen, geb. Utrecht 6 mei 1795,10 † ald. 21 juli 1875.12

Uit dit huwelijk:

Lodowina Anthonia Groeneveld, geb. Utrecht omstr. 1832,12 † ald. 14 febr. 1896.12

 

Vc. Wijntje Groeneveld, ged. IJsselstein 1 okt. 1787,10 † Jutphaas 31 maart 1842,9 tr. IJsselstein 14 juli 18118 Hendrik Citteur, geb. IJsselstein vóór 1791, † vóór 1842, zn. van Hendrik en Cornelia van Veldhuizen en wedr. van Annigje van Rooijen.

Uit haar relatie met Robbertus Bessers, † vóór 1811:

1. Henricus Bessers, geb. Eisselstein 21 april 1794.13

2. Jacoba Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1797.13

3. Leendert Bessers, geb. Ysselstein 1798.13

4. Johanna Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1801.

5. Marie Anna Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1803.13

 

IVb. Maria Anna van Middelkoop, ged. Culemborg 17 sept. 1740 (get. Ariaantje Elberts van Hermen),3 tr. Culemborg 24 nov. 17724 Lambertus Goffin, geb. Culemborg? 1750.2

Uit dit huwelijk:

1. Anna Goffin, geb. Culemborg 1773.6

2. Antoinetta Goffin, geb. Culemborg 1774.6

3. Dirck Goffin, ged. Culemborg 29 aug. 1775 (get. Joanna van Middelkoop).6

4. Nanon Goffin, ged. Culemborg 8 maart 1777.4

5. Lambertus Goffin, ged. Culemborg 13 nov. 1778.14

6. Joannes Goffin, geb. Culemborg 8 maart 1780.15

 

IVc. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 18 nov. 1748 (get. Anna van Vught),16 † Zoelen 27 dec. 1806,17 tr. 1e Sophia van Tol, † Den Haag? vóór 1837; tr. 2e Culemborg 9 mei 1779 (get. Dirkje la Tour en Anna van Zuijlen)18 Cornelia van Suylen, geb. Culemborg 25 aug. 1757,1 † ald. 26 sept. 1820,1 dr. van Gerrit van Suilen en Antonia van der Troef.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, ged. Culemborg 13 febr. 1780 (get. Anna van Rossem),4 † vóór 1788.

2. Antonius Franciscus van Middelkoop, ged. Culemborg 15 sept. 1781 (get. Anna van Rossem),4 † vóór 1800.

3. Joanna van Middelkoop, ged. Culemborg 23 dec. 1783 (get. Maria Anna Gossin).4

4. Antonia Stephana, volgt Vd.

5. Gerrit, volgt Ve.

6. Jacobus Franciscus, volgt Vf.

7. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 15 mei 1792 (get. Maria Anna Gossin).18

8. Gerrigje Arnoldusdr van Middelkoop, ged. Culemborg 11 mei 1793 (get. Anna van Rossem),18 † ald. 27 juli 1829.

9. Maria Anna, volgt Vg.

10. Dorothea Maria Middelkoop, geb. Culemborg,13 ged. Culemborg 25 april 1798 (get. Anna van Stigt),18 † Den Haag 10 febr. 1848,19 tr. Den Haag 22 maart 182619 Dirk Verhoek, geb. Gouda omstr. 1794,13 fuselier 1826,13 † Den Haag 2 dec. 1844,20 zn. van Dirk en Barbara de Vries.

11. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, ged. Culemborg 29 aug. 1800 (get. Gerrit van Suilen).18

 

Vd. Antonia Stephana van Middelkoop, ged. Culemborg 26 dec. 1785 (get. Anna van Rossem),4 † ald. 1 maart 1835, tr. Culemborg 6 aug. 18084 Dirk Peelen, † vóór 1835.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Peelen, geb. Culemborg 1808.

2. Cornelia Maria van Peelen, geb. na 1808, † Culemborg 5 maart 1896.21

3. Wilhelmina Maria Peelen, geb. Culemborg 1810.

4. Dirkje van Peelen, geb. Culemborg 6 sept. 1816,21 † ald. 28 juni 1817.21

5. Theodora van Peelen, geb. Culemborg 7 maart 1821.

6. Dirk van Peelen, geb. Culemborg 29 okt. 1822.

 

Ve. Gerrit van Middelkoop, ged. Culemborg 8 jan. 1788 (get. Maria Anna Gossin),18 koetsier 1816,13 vermeld militair 1808,15 † Den Haag 28 juli 1845,19 tr. Den Haag 14 febr. 1816 (get. Marijnus Soeter, Cornelis ’t Hoen en Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop)4 Hendrica Verhoek, geb. Gouda omstr. 1792,13 baker 1847,22 † Den Haag 23 mei 1855,19 dr. van Dirk en Barbara de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, volgt VIa.

2. Maria Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 4 maart 1819, † ald. 25 nov. 1899,19 tr. Den Haag 21 mei 185119 Thomas van den Borne, geb. Den Haag omstr. 1822,13 zn. van Leonard en Anne Catharine van der Smissen.

3. Dorothea Barbara, volgt VIb.

4. Barbara Hendrica Middelkoop, geb. Den Haag 20 febr. 1826,19 † ald. 1 mei 1826.19

5. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIc.

6. Barbara Everarda Middelkoop, geb. Den Haag 20 maart 1830,19 † ald. 20 juli 1830.

 

VIa. Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 11 april 1816, † ald. 17 nov. 1876,23 tr. Den Haag 18 nov. 184019 David Meijer, geb. Den Haag omstr. 1817, zn. van David en Agatha Eggers.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Arnoldus Meijer, geb. Den Haag 21 jan. 1848,24 tr. Den Haag 4 aug. 188019 Maria Elisabeth Catharina Obree, geb. Rotterdam omstr. 1849,13 dr. van Gerhardus Johannes en Aafje van Walsum.

 

VIb. Dorothea Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1823,19 † ald. 17 jan. 1856,19 tr. Den Haag 18 aug. 184719 Cornelis ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1820,13 kleermaker 1847-1857,13 † Den Haag? vóór 1877,19 zn. van Arnoldus en Cornelia de Haas; hij hertr. Den Haag 21 jan. 185719 Magdalena Francisca Theresia Boferding.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1849,13 † Schiedam 18 dec. 1940,25 tr. Den Haag 17 okt. 187719 Victor Joseph Jean Meeussen, geb. Den Haag omstr. 1851,13 winkelier 1877,13 † Schiedam? vóór 1940, zn. van Jan en Josephe Victoire Adelaide Allia.

2. Hendrika Maria ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1851,13 dienstbode 1879,13 tr. Den Haag 6 aug. 187919 Wilhelmus Johannes Schouten, geb. Den Haag omstr. 1850, letterzetter 1879.13

 

VIc. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 14 april 1828,13 winkelier 1888,26 † Den Haag 6 juli 1901,19 tr. Den Haag 19 febr. 185119 Christina Soeter, geb. Den Haag omstr. 1827,13 naaister 1851,13 † Den Haag 22 nov. 1907,19 dr. van Marijnus en Joanna Maria Hartmans.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag? na febr. 1851, † Den Haag 31 maart 1856.19

2. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 20 juli 1853,27 † Rijswijk ZH 29 sept. 1936,28 tr. Den Haag 24 aug. 1881 (get. Thomas Theodorus Franciscus van Middelkoop)19 Johannes Josephus Biegelaar, geb. Rotterdam omstr. 1849, winkelier 1881,13 † vóór 1936, zn. van Jan Joseph en Theresia Maria Butjen.

3. Wilhelmus Diederik Antoine van Middelkoop, geb. Den Haag 8 febr. 1855.19

4. Thomas Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag? 15 dec. 1855,19 koopman.29

5. Tomas Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIIa.

6. Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 1858,30 koopman 1888.30

7. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Den Haag 23 april 1859.19

8. Maria Barbara, volgt VIIb.

9. Gerardus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 14 april 1860, † ald. 17 okt. 1862.

10. Cornelis van Middelkoop, geb. Den Haag 14 april 1860,19 † ald. 4 mei 1860.19

11. Christina Cornelia, volgt VIIc.

12. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIId.

13. Gerardus Arnoldus, volgt VIIe.

14. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Den Haag 15 okt. 1869.19

 

VIIa. Tomas Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 17 jan. 1857,27 koopman 1881,19 † Den Haag 28 april 1944, tr. 1e Den Haag 1 juni 188119 Wilhelmina Maria Johanna Schrijver, geb. Den Haag omstr. 1860,13 † Den Haag? vóór 1894, dr. van Johannes Leonardus en Antonia Theresia Erning; tr. 2e Den Haag 26 sept. 189419 Elisabeth Petronella Jacoba Beens, geb. Leiden 21 aug. 1854,27 † Den Haag 9 juli 1915,10 dr. van Hendricus Antonius Ludovicus en Anna Catharina Sybilla Soeters; tr. 3e Den Haag 21 febr. 191919 Anna Maria Antoinette Schols, geb. Den Haag 15 febr. 1875,27 † Geertruidenberg 18 april 1957,31 dr. van Pierre Louis en Johanna Maria van der Putten en wed. van Joannes Martinus Jacobus Verkerk.

Uit het eerste huwelijk:

1. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIIIa.

2. Anthonia Theresia Maria, volgt VIIIb.

3. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 19 juni 1889,19 † ald. 23 juli 1891.19

 

VIIIa. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 18 maart 1886,27 † ald. 24 juni 1959,19 tr. Den Haag 16 aug. 191627 Wilhelmina Gerardina Haket, geb. Den Haag 18 sept. 1892.27

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Antonia Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 1 aug. 1918.

2. Willibrord Johannes Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 4 juli 1920.

3. Anna Maria Antoinette van Middelkoop, geb. Den Haag 19 jan. 1922.

 

VIIIb. Anthonia Theresia Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 5 mei 1887,32 tr. Den Haag 24 okt. 1911 (get. Gerardus Arnoldus van Middelkoop en Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop)19 Johannes Antonius Leenen, geb. Den Haag? vóór 1891, stalhouder 1911,13 zn. van Joannes Theodorus en Elisabeth Catharina Visser.

Uit dit huwelijk:

Elisabeth Antonie Maria Leenen, geb. Den Haag? na 1933.

 

VIIb. Maria Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 14 april 1860,29 † ald. 2 dec. 1921,19 tr. Den Haag 24 nov. 1886 (get. Thomas Theodorus Franciscus van Middelkoop)19 Lambertus Gerardus Waterreus, geb. Den Haag 12 april 1862,29 koopman,33 Pres.commissaris,34 † Den Haag 26 dec. 1926,29 zn. van Marcus Lambertus en Hendrika Apolonia van der Kroft; hij hertr. Den Haag 30 jan. 192319 Hendrika Gisolf.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Gerardus Hendricus Waterreus, geb. Den Haag 16 sept. 1887,19 † ald. 18 febr. 1888.19

2. Lambertus Arnoldus Josephus Waterreus, geb. Den Haag 11 sept. 1888,32 broodfabrikant 1914,13 † Den Haag 29 sept. 1942,19 tr. Den Haag 21 aug. 191419 Anna Maria Mathilde Friedrich, geb. Den Haag omstr. 1888.13

3. Christina Hendrika Maria Waterreus, geb. Den Haag 27 sept. 1889,19 † ald. 30 jan. 1892.19

4. Henri Joseph Waterreus, geb. Den Haag 9 maart 1891,19 † ald. 13 aug. 1891.19

5. Henriette Marie Waterreus, geb. Den Haag 28 juni 1892,19 tr. Den Haag 3 aug. 191519 Wilhelmus Dominicus Antonius van der Ham, geb. Den Haag omstr. 1890,13 grossier in tabak 1915.13

6. Joseph Lambert Waterreus, geb. Den Haag 26 aug. 1893,19 directeur 1926,13 † Den Haag 3 juli 1953,9 tr. 1e Den Haag 22 juni 191819 Antoinette Maria Johanna Krul, geb. Den Haag omstr. 1891,13 † Den Haag? vóór 1926; tr. 2e Den Haag 27 april 192619 Adriana Josina Maria Franses, geb. Den Haag omstr. 1893.13

7. Maria Gerarda Waterreus, geb. Den Haag 4 juli 1895.19

8. Arnold Waterreus, geb. Den Haag 10 nov. 1897,19 † ald. 14 maart 1898.19

9. Paulus Wilhelmus Waterreus, geb. Den Haag 4 nov. 1900.19

 

VIIc. Christina Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 21 aug. 1862,19 † Voorburg 11 febr. 1935,8 tr. Den Haag 22 aug. 189419 Jacobus Wilhelmus Franciscus Biegelaar, geb. Rotterdam 6 okt. 1858,27 winkelier 1894,13 † Voorburg 9 dec. 1934,8 zn. van Jan Joseph en Theresia Maria Butjen.

Uit dit huwelijk:

1. Theresia Maria Catharina Biegelaar, geb. Den Haag 11 juni 1895.27

2. Hermina Jacoba Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 16 mei 1896,27 tr. Den Haag? 24 sept. 192427 C.P.A. Bakker, geb. Den Haag? 1893.

3. Christina Maria Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 23 okt. 1898.27

4. Catharina Louisa Anna Maria Biegelaar, geb. Den Haag 6 okt. 1899.27

 

VIId. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 30 jan. 1865,19 winkelier 1888,13 † Den Haag 11 okt. 1890,19 tr. Den Haag 18 juli 188819 Huberta Margaretha Maria Waterreus, geb. Den Haag 7 april 1865,29 winkelier 1888,13 † Voorburg 12 dec. 1935,8 dr. van Marcus Lambertus en Hendrika Apolonia van der Kroft.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIIIc.

2. Hendricus Hubertus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1890,34 † ald. 10 aug. 1890.35

 

VIIIc. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 28 april 1889,19 boterhandelaar,27 † Rotterdam 5 juni 1921,19 tr. Den Haag 6 aug. 191219 Gerarda Johanna Theodora van der Ham, geb. Den Haag 23 jan. 1889,27 †? na 1921.

Uit dit huwelijk:

1. Huberta Maria van Middelkoop, geb. Delft? 1915,9 † Delft 18 okt. 1917.36

2. Adriaan Jozef van Middelkoop, geb. Den Haag 9 maart 1919,27 † USA?.

 

VIIe. Gerardus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 1 juni 1867,27 winkelier 1891,13 directeur -1929,37 † Den Haag 11 sept. 1929,38 tr. Den Haag 3 juni 189119 Cornelia Catharina Bakker, geb. Den Haag omstr. 1868,13 † na 1929, dr. van Jacobus Johannes en Neeltje van der Velde.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Wilhelmus Jacobus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 3 april 1893,19 † ald. 20 aug. 1897.19

2. Josephus Johannes Jacobus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 30 april 1894,27 metaalhandelaar 1930,39 directeur 1989,37 † 16 dec. 1989,37 tr. 1e Den Haag 25 juli 192819 (echtsch. uitgespr. ald. 10 jan. 1930)19 Cornelia Maria Johanna Heerings, geb. Den Haag 13 mei 1896, kantoorbediende 1930;39 tr. 2e na 1930 Josina Maria Adriana Zandwijk, geb. 1901, † Voorburg 20 mei 1986.40

3. Theodorus Gerardus Jacobus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 1 mei 1894,19 † ald. 7 juli 1896.19

4. Jacobus Arnoldus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 9 okt. 1896,19 † ald. 17 april 1897.19

5. Christina Cornelia Antonia van Middelkoop (Pro Ecclesia 1963),41 geb. Den Haag 27 aug. 1898,27 † na 1989, tr. Den Haag 31 juli 192927 Clemens Ernst August Haussmann, geb. Middelburg 6 juli 1896,27 lid 1947,42 † Den Haag 14 mei 1969.10

6. Johanna Maria Antonia van Middelkoop, geb. Den Haag 10 jan. 1903,27 † vóór 1989, tr. Den Haag? 12 aug. 1936 Henricus Franciscus Merhottein, geb. Den Haag? 1904, † vóór 1989.

7. Thomas Arnoldus, volgt VIIId.

 

VIIId. Thomas Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 8 maart 1906,27 † ald. 17 dec. 1976,37 tr. Den Haag? 8 juli 193627 Albertine Gerardine Josephine Jansen, geb. Den Haag? na 1900, † vóór 1989.

Uit dit huwelijk:

1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Rijswijk ZH 4 sept. 1937.28

2. Elizabeth Maria Antoinette van Middelkoop, geb. Rijswijk 28 nov. 1938,37 † Den Bosch 26 juni 2012,37 tr. Voorburg 8 juli 196143 J.J. van der Ven, geb. Den Bosch? 15 febr. 1928,44 directeur,45 † 1 jan. 2016,44 zn. van Frits en M. Boelens.

Vf. Jacobus Franciscus van Middelkoop,10 ged. Kuilenburg 10 dec. 1789 (get. Anna van Rossem), schippersknecht 1819,13 schipper 1864,46 † Utrecht 18 okt. 1871,9 tr. Kuilenburg 26 mei 18198 Hester Maartensdr van Gasteren, geb. Culemborg 17 aug. 1799,10 † ald. 6 nov. 1869,8 dr. van Maarten Hendrikszn en Maria Blekendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, volgt VId.

2. Martinus Franciscus, volgt VIe.

3. Arnoldus Adrianus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 17 okt. 1823,4 † Culemborg 23 okt. 1823.8

4. Maria Anna, volgt VIf.

5. Jacobus Johannes, volgt VIg.

6. Arnoldus Franciscus, volgt VIh.

7. Anna Maria, volgt VIi.

8. Adriana Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 1 juli 1832, † Utrecht 9 dec. 1918,9 tr. Utrecht 4 jan. 187147 Hermanus Franciscus Stekelenburg, geb. Utrecht 1831, † 1894, zn. van Johannes en Johanna Maria Stephaan.

9. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 4 juli 1832,10 † ald. 25 juli 1832.9

10. Alida van Middelkoop, geb. Culemborg 6 juli 1833,48 dienstbode 1859-1860.49

11. Johannes Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 21 dec. 1835, † Culemborg 21 mei 1838.9

12. Theodora Maria, volgt VIj.

13. Gerardus Johannes, volgt VIk.

14. Johannes Philippus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 29 mei 1840,4 † Culemborg 23 juni 1840.9

 

VId. Cornelia van Middelkoop, geb. Culemborg 11 jan. 1820,50 † Abcoude-Proosdij 2 dec. 1857,50 tr. Culemborg 28 juni 18448 Johann Heinrich Uphoff, geb. Ankum bij Osnabrück 20 juni 1819,51 klompenmaker 1844,13 † Abcoude-Proosdij 8 dec. 1857,51 zn. van Johan Gerard Uphof en Anna Maria Gertrud Betke.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Uphof, geb. NL 1846,50 † Utrecht 21 jan. 1853.50

2. Hester Maria Uphof, geb. Culemborg 18 dec. 1846.51

3. Jacobus Franciscus Uphof, geb. Abcoude-Proosdij 27 nov. 1848,50 † Sassenheim 5 april 1916.52

4. Gerardus Johannes Uphof, geb. Utrecht 1851,50 tr. Wervershoof 21 nov. 188750 Mietje Opgang, geb. Westwoud 1833.50

5. Johannes Hendricus Uphof, geb. Culemborg 14 april 1854,50 † ald. 12 maart 1932,50 tr. Culemborg 5 juli 188150 Geertruida Balvers, geb. Culemborg 21 okt. 1855,50 † ald. 4 okt. 1920.50

6. Frans Uphof, geb. NL 2 dec. 1857,50 † ald. 2 dec. 1857.50

 

VIe. Martinus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 14 okt. 1822,2 stoelenmatter, stoelenmaker,13 † vóór 1906, tr. Kuilenburg 20 okt. 18434 Catharina Jagers, geb. Culemborg 21 dec. 1822,53 baker 1884,54 † vóór 1906, dr. van Christiaan Jägers en Cornelia Terhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Hester Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg jan. 1844,9 † ald. 4 juli 1844.9

2. Cornelia Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 10 juni 1845,55 † ald. 13 aug. 1845.55

3. Jacobus Franciscus, volgt VIIf.

4. NN van Middelkoop, geb. 1848, †.10

5. Cornelia Johanna Middelkoop, geb. Culemborg 3 mei 1849,56 † Den Haag 15 jan. 1932,19 tr. Den Haag 28 april 188019 Johannes Franciscus van der Laan, geb. Utrecht omstr. 1854,13 smid 1880,13 † Den Haag vóór 1932, zn. van Frans en Jacoba van Maarschalkerwaard.

6. Hestina Pieternella van Middelkoop, geb. Culemborg 28 jan. 1851,53 tr. Den Haag 12 mei 188019 Josephus Pieter Ooijkaas, geb. Den Haag omstr. 1856,13 besteller 1880,13 zn. van Pieter en Johanna Schoehuizen.

7. Christina Bernardus van Middelkoop, geb. Culemborg sept. 1852,9 † ald. 11 dec. 1852.6

8. Christina Bernarda van Middelkoop, geb. Culemborg 17 april 1853.

9. Christina Bernardina van Middelkoop, geb. Culemborg 17 okt. 1853.

10. Christina Pieternella, volgt VIIg.

11. Antonius Johannes, volgt VIIh.

12. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg juni 1858,9 † ald. 8 april 1859.6

13. Maria Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg 1860, † ald. 30 maart 1863.

14. Johannes Wilhelmus, volgt VIIi.

15. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg juli 1864,9 † ald. 9 maart 1865.6

 

VIIf. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 24 mei 1846,57 militair,8 zonder beroep -1906,9 † Rosmalen 8 jan. 1906,9 tr. Den Helder 11 dec. 18848 Willemina Maria Rijntjes, geb. Zwolle 1847,13 dr. van Johannes en Hendrika Kattenbeld.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Jacobus, volgt VIIIe.

2. Hendrika Cornelia, volgt VIIIf.

3. Cornelia Johanna van Middelkoop, geb. Den Haag 5 febr. 1889,49 tr. Amsterdam 26 april 19118 Jacobus Frederik Bijvank, geb. Amsterdam omstr. 1886,13 werkman 1911,13 zn. van Jacobus Frederik en Elisabeth Johanna Willems.

4. Antonius Franciscus van Middelkoop, geb. Amsterdam 13 april 1891,49 monteur 1919,13 tr. Amsterdam 28 mei 19198 Sophia Margaretha Wentzel, geb. Amsterdam 16 dec. 1889,49 dr. van Pieter en Johanna Catharina Barens.

 

VIIIe. Martinus Jacobus van Middelkoop, geb. Amsterdam 20 mei 1884,58 militair,59 tr. Rotterdam 9 maart 191060 Trijntje Boomstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 15 mei 1884,13 dr. van Auke en Sjoukjen Postma.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhemina Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 25 maart 1910,60 tr. Rotterdam? 3 mei 193360 Johannes van Lodesteijn, geb. Rotterdam 12 jan. 1907,60 zn. van Dirk.

2. Auke Jacobus Martinus van Middelkoop, geb. Rotterdam 11 dec. 1911.27

3. Jacobus Antonius Martinus van Middelkoop, geb. N.Helvoet 6 maart 1914,27 HBS 1927-1928.61

4. Sjoukjen Wilhelmina van Middelkoop, geb. Den Haag 6 juli 1920.27

5. Martina Hendrika Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1922.27

 

VIIIf. Hendrika Cornelia van Middelkoop, geb. Helder 18 nov. 1886,32 tr. Amsterdam 11 jan. 19118 Arie van Tricht, geb. Amsterdam omstr. 1887,13 schipper 1911,13 zn. van Willem en Pietje Jongkind.

Uit dit huwelijk:

1. Pietje van Tricht, geb. Amsterdam 13 april 1911.60

2. Jacobus Franciscus van Tricht, geb. Amsterdam 6 aug. 1912.60

3. NN van Tricht, geb. Velsen omstr. 12 aug. 1917.62

 

VIIg. Christina Pieternella van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1854,13 tr. Den Haag 22 okt. 1879 (get. Jacobus Franciscus van Middelkoop en Antonius Johannes van Middelkoop)19 Adrianus Strik, geb. Vrijenban (Delftgauw) 1841, stoelenmaker 1879,13 winkelier 1890,63 zn. van Arie en Jacoba Gordijn.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Cornelia Strik, geb. Den Haag 4 april 1883.19

2. Marinus Johannes Strik, geb. Den Haag 25 febr. 1886.19

3. Cornelia Hester Strik, geb. Den Haag 24 sept. 1887,19 † USA 1976.

4. Anna Petronella Strik, geb. Den Haag 15 april 1890.19

5. Jacobus Adrianus Strik, geb. Den Haag 15 april 1890.

6. Johannes Adrianus Strik, geb. Den Haag omstr. 1893, smid 1920,19 tr. Den Haag 7 april 1920 (get. Antonius Johannes van Middelkoop)19 Jacoba Frederika Jansen, geb. Den Haag omstr. 1898.

 

VIIh. Antonius Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg 29 april 1856,13 stoelenmaker 1878,13 zonder beroep 1883,19 koopman 1888,19 winkelier 1888,64 † Den Haag 8 febr. 1923, tr. Bemmel 6 juni 18788 Geertruida Jansen, geb. Doornenburg 4 maart 1854,13 begr. Roosendaal 15 dec. 1916,20 dr. van Joannes en Maria van Deelen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrina Maria, volgt VIIIg.

2. Maria Berdina Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 22 dec. 1880.19

3. Martinus Johannes Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 3 maart 1883,32 koopman 1926.27

4. Johannes Jacobus Wilhelmus van Middelkoop, geb. Den Haag 30 juli 1885.19

5. Antonius Johannes van Middelkoop, geb. Den Haag 17 april 1888,32 † ald. 3 nov. 1888.23

6. NN van Middelkoop, geb. Den Haag 18 april 1888.65

7. Antonius Johannes, volgt VIIIh.

8. Joseph van Middelkoop, geb. Den Haag? vóór 1890, † USA?.

9. Wilhelmus Middelkoop, geb. Den Haag? omstr. 1893, † USA?.

 

VIIIg. Hendrina Maria Middelkoop, geb. Den Haag 10 nov. 1878,27 † ald. 1 mei 1950, tr. Den Haag 30 dec. 191019 Gerrit Johannes Lukassen, geb. Den Haag 21 dec. 1875, † Den Haag? na 1950.

Uit dit huwelijk:

1. Philip Hendricus Lukassen, geb. Den Haag 2 nov. 1905,66 † ald. 6 febr. 1965.66

2. Gerardinus Hendrikus Lukassen, geb. Den Haag 25 aug. 1918, † Zoetermeer omstr. 2014.10

 

VIIIh. Antonius Johannes van Middelkoop, geb. Den Haag 10 nov. 1889,19 Rubberworker 1910,67 † Summit County, OH juli 1984,68 tr. Summit County, OH? vóór 191969 Gertrude NN, geb. USA? 7 mei 1894,4 † Summit County, OH dec. 1979.4

Uit dit huwelijk:

1. Mary Middlecoop, geb. Summit County, OH omstr. 1919.70

2. Helen Middlecoop, geb. Hershey PA na 1919.

3. Laurence Middlecoop, geb. USA vóór 1927.

4. Anthony R. jr Middlecoop, geb. Summit County, OH 5 sept. 1927,4 High School,71 † USA febr. 1987.4

5. M. Middlecoop, geb. USA 18 juni 1934,4 † ald. 15 febr. 1988.4

 

VIIi. Johannes Wilhelmus Middelkoop, geb. Culemborg 14 juli 1862,53 schipper 1884,13 stoelenmaker 1885,72 koetsier 1887,72 daylabour 1900,73 farmer 1910,67 † USA, tr. Den Haag 24 sept. 1884 (get. Jacobus Franciscus van Middelkoop)19 Aleida Gooijer, geb. Nijkerk omstr. 1859, dienstbode 1884,13 dr. van Everhardus en Johanna van Ruijtenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Joannes van Middelkoop, geb. Den Haag 26 juli 1885,19 † ald. 17 maart 1886.19

2. Everardus Jacobus Middelkoop, geb. Den Haag 16 mei 1887,32 † Rotterdam 9 sept. 1887.36

3. John Middelkoop (adoptiefzoon), geb. New Jersey juli 1894.67

 

VIf. Maria Anna van Middelkoop, geb. Kuilenburg 4 okt. 1824,10 † Utrecht 11 april 1862,9 tr. Utrecht 28 aug. 18508 Jurrien Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1826, werkman,74 † Harderwijk 20 maart 1908,8 zn. van Johannes en Willemina de Ridder; hij hertr. Utrecht 12 nov. 18628 Anna Maria van Middelkoop (VIi).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Hildebrand, geb. Utrecht 29 nov. 1851,17 † ald. 2 juni 1948.17

2. Jacobus Hildebrand, geb. Utrecht 17 okt. 1853,17 † ald. 31 aug. 1855.17

3. Jan Hildebrand, geb. Utrecht 16 jan. 1856,17 tr. Utrecht 2 aug. 18828 Jacoba Catharina van der Laan, geb. Utrecht omstr. 1856.13

4. Jacobus Franciscus Hildebrand, geb. Utrecht 20 jan. 1858,17 wagenmaker -1926,75 † Norg 3 dec. 1926.75

5. Cornelis Hildebrand, geb. Utrecht 28 febr. 1860,17 † ald. 3 maart 1860.17

6. Hesterina Cornelia Hildebrand, geb. Utrecht 31 maart 1862,17 † ald. 4 aug. 1932.

 

VIg. Jacobus Johannes van Middelkoop, geb. Kuilenburg 3 aug. 1825,48 schipper,76 tapper 1864,13 tr. Amsterdam 16 nov. 18648 Catharina Bouwes, geb. Edam vóór 1840, tapster 1864,13 wed. van Hendrik Bucker.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Gesina van Middelkoop, geb. Amsterdam 11 sept. 1867, liefdezuster 1940,60 † Rotterdam 18 mei 1942.9

2. Catharina Cornelia van Middelkoop, geb. Amsterdam 21 nov. 1870,49 † Delft 19 juni 1950.36

3. Theodora Maria van Middelkoop (Pro Ecclesia),77 geb. Amsterdam 18 april 1873,49 directrice,77 † Amsterdam 4 jan. 1927.78

4. Martinus van Middelkoop, geb. Amsterdam 29 april 1877.49

 

VIh. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 18 maart 1827,4 schipper 1855-1900,13 † Culemborg 7 dec. 1900,9 tr. Kuilenburg 27 juli 1855 (get. Franciscus Biegelaar, Henricus Pieters, Martinus Franciscus van Middelkoop en Martinus van Gasteren)8 Helena Maria Vullings, geb. Culemborg omstr. 1835, naaister 1855,13 † Oegstgeest 5 febr. 1911,17 dr. van Hendrik en Cornelia de Bakker.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Antonius, volgt VIIj.

2. Hendrik van Middelkoop, geb. Culemborg 26 april 1857.48

3. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 21 maart 1859, † Amsterdam 24 april 1859.8

4. Hester Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 19 juni 1860,9 † ald. 24 juni 1860.6

5. Hestina Maria, volgt VIIk.

6. Christina Maria, volgt VII-l.

7. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 1 juli 1866,9 † ald. 7 juli 1866.6

8. Jakobus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 27 juli 1867,13 schipper 1900,13 tr. Kuilenburg 29 nov. 19004 Johanna Adriana van Ingen, geb. Kuilenburg 25 juli 1870, dr. van Johannes Jacobus en Geertrui Kok.

9. Geertruida Elisabeth, volgt VIIm.

10. Maria Helena, volgt VIIn.

 

VIIj. Hendrikus Antonius van Middelkoop, geb. Everdingen 26 april 1856,49 beurtschipper 1880-1916,13 † Amsterdam 20 maart 1925,48 tr. Culemborg 26 juli 18808 Johanna van Ingen, geb. Everdingen 23 maart 1857,49 † Amsterdam 12 dec. 1942,78 begr. Culemborg 16 dec. 1942,78 dr. van Johannes Jacobus en Geertruida Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Franciscus, volgt VIIIi.

2. Adriana Willemina van Middelkoop, geb. Culemborg 15 okt. 1882,49 † omstr. 15 sept. 1957.

3. Helena Maria, volgt VIIIj.

4. Johanna Geertruida Jacoba, volgt VIIIk.

5. Jacobus Willebordus van Middelkoop, geb. Culemborg 8 nov. 1888,60 schipper 1913,13 tr. Culemborg 18 juni 19138 Johanna Maria Postma, geb. Culemborg 12 april 1892,60 dr. van Piebe en Antonia Siben.

6. Geertruida Susanna Josephina van Middelkoop, geb. Culemborg 27 aug. 1890,79 † ald. 15 aug. 1981,79 tr. Culemborg 6 okt. 19168 Cornelis Antonius van der Veer, geb. Culemborg omstr. 1892,13 Huisschilder 1920,13 zn. van Evert en Johanna van Meerdijk.

7. Esther Christina Maria, volgt VIII-l.

8. Johannes Hendrikus, volgt VIIIm.

9. Christina Maria Sandrina van Middelkoop, geb. Culemborg 14 mei 1895,48 † ald. 2 maart 1897.48

10. Hendrikus Alexander Antonius, volgt VIIIn.

11. Christiaan Gerardus, volgt VIIIo.

 

VIIIi. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 18 mei 1881,78 kapitein,60 schipper 1906,13 † Culemborg 12 sept. 1962,78 begr. Cuijlenburg, regio 15 sept. 1962,78 tr. Culemborg 1 aug. 19068 Maria Catharina Ludewina van der Veer, geb. Culemborg 18 sept. 1882,13 † Culemborg? 10 okt. 1952,78 dr. van Johannes Cornelis en Maria Anna de Vette.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Anthonius Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg 30 aug. 1907,60 † Rotterdam? 12 mei 1994,80 begr. Rotterdam,80 tr. Doesburg 14 okt. 193060 Johanna Wilhelmina Bernardina Baars, geb. Doesburg 5 mei 1909,60 † Rotterdam? 9 mei 1984,80 begr. Rotterdam.80

2. Maria Anna van Middelkoop, geb. Rotterdam 1 okt. 1910,81 † 20 mei 2004,82 tr. Rotterdam 3 febr. 193760 Christianus Cornelis Jägers, † vóór 2004.

3. Johannes van Middelkoop, geb. Rotterdam 31 okt. 1911,60 tr. Grauw c.a. 21 febr. 193860 Maria Louise Heijdens, geb. IJerseke 9 juli 1908.60

4. Johannes Cornelis van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 april 1913, tr. Rotterdam 19 jan. 193860 Dolphina Maria Bosman, geb. Wilnis 6 april 1914.60

5. Adrianus Wilhelmus Middelkoop, geb. Rotterdam 25 sept. 1916,60 werkman 1930,83 † Utrecht? 16 febr. 1992,84 begr. Utrecht,84 tr. Rotterdam 5 april 193960 Anna Catharina Heijden, geb.? 5 dec. 1911,84 † Utrecht? 24 juni 1988,84 begr. Utrecht.84

 

VIIIj. Helena Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 14 maart 1885,13 † ald. 8 okt. 1923,78 tr. Culemborg 13 okt. 19058 Gerardus Philippi, geb. Culemborg 23 maart 1880,13 Huisschilder 1905,13 † Culemborg 27 aug. 1955,78 begr.? 3 aug. 1955,78 zn. van Hendrik Antonius en Cornelia Smits.

Uit dit huwelijk:

Hendrikus Antonius Philippi, geb. Culemborg omstr. 29 okt. 1906.85

 

VIIIk. Johanna Geertruida Jacoba van Middelkoop, geb. Culemborg 3 april 1887,86 † Amsterdam 5 dec. 1959,78 tr. Culemborg 3 nov. 190986 Hendrikus Johannes van den Heuvel, geb. Culemborg 16 febr. 1881,13 directeur,87 besteller 1909,13 zn. van Cornelis en Maria van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Cornelia Johanna Hendrika van den Heuvel, geb. Den Bosch 3 juni 1911.27

2. Hendrikus Johannes van den Heuvel, geb. Den Bosch 14 sept. 1912.27

3. Cornelia Antonia Johanna Maria van den Heuvel, geb. Culemborg 21 febr. 1915.27

4. Johannes Antonius Adrianus Maria van den Heuvel, geb. Brummen? 9 juli 1922.27

 

VIII-l. Esther Christina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 20 juli 1892,78 modiste,48 † Culemborg 16 mei 1962,78 tr. Culemborg 12 febr. 19208 Michiel Hendrikus Jansen, geb. Culemborg 25 dec. 1893,80 Reiziger 1920,13 † Culemborg 25 nov. 1974,88 zn. van Wilhelmus Antonius en Willemina Geertruida van Raaij.

Uit dit huwelijk:

1. H.A. Jansen, geb. Culemborg? na 1927.

2. J.A.G. Jansen, geb. Culemborg? na 1928.

 

VIIIm. Johannes Hendrikus van Middelkoop, geb. Culemborg 4 nov. 1893,48 schipper,13 schipper,89 † 1968,90 tr. 1e Culemborg 6 okt. 19168 Johanna Adriana Ratterman, geb. Culemborg 30 april 1894,78 † Rotterdam 22 nov. 1937,81 begr. Culemborg 25 nov. 1937,78 dr. van Johannes en Adriana van Santen; tr. 2e na 193760 Cornelia Hendrika Theodora Baars, geb. Doesburg 5 sept. 1901, dr. van NN.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrikus Antonius Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg 15 maart 1918.60

2. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Rotterdam 23 mei 1919.20

3. Johannes Adrianus van Middelkoop, geb. Rotterdam 21 okt. 1920.60

4. Johan Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Rotterdam 28 okt. 1922.60

5. Helena Adriana Johanna van Middelkoop, geb. Rotterdam 28 okt. 1927,60 † nov. 2021.

6. Adrianus Johannes van Middelkoop, geb. Rotterdam 6 mei 1928.60

7. Gerardus Cornelis Stanislaus van Middelkoop, geb. Rotterdam 24 jan. 1930,60 † ald. 31 jan. 1930.91

8. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Rotterdam 24 jan. 1930.60

Uit het tweede huwelijk:

9. NN van Middelkoop, geb. na 1937.

10. Cornelis Johannes van Middelkoop, geb. Den Haag 20 juli 1941,92 predikant 1977,93 † Rijswijk ZH 29 jan. 2001,92 tr. Brigitte Magdalena Zeelenberg, geb. Den Haag 13 nov. 1944,94 † 18 april 1995,95 dr. van Hendrik Martinus en Frieda Meyer.

 

VIIIn. Hendrikus Alexander Antonius van Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1960),96 geb. Culemborg 18 febr. 1897,97 schipper,13 schipper 1960,96 vermeld Scheepsbotsing 1 juli 1937,98 † Culemborg 31 aug. 1972,78 begr. Rhenoy 5 sept. 1972,78 tr. Culemborg 4 nov. 19208 Johanna Maria van Gasteren, geb. Culemborg 29 dec. 1895,78 † Rhenoy 26 maart 1961,78 dr. van Leendert Johanna en Bernardina van Halten.

Uit dit huwelijk:

Theodorus van Middelkoop, geb. Culemborg 5 dec. 1930,10 † ald. aug. 2003.10

 

VIIIo. Christiaan Gerardus van Middelkoop, geb. Culemborg 20 sept. 1899,60 schipper,13 tr. Culemborg 22 aug. 19218 Cornelia Gerarda Ratterman, geb. Culemborg 21 april 1901,60 dr. van Johannes en Adriana van Santen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Antonius Adrianus van Middelkoop, geb. Culemborg 9 juli 1922.60

2. Catharina Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 31 okt. 1923.60

3. Johannes Gerardus van Middelkoop, geb. Rotterdam 15 juli 1931,60 † Ridderkerk? 17 jan. 1992,79 begr. Ridderkerk,79 tr.79 Maria Pieternella Eijgelsheim, geb. Rotterdam 27 juli 1931,80 † 24 april 2012, begr. Ridderkerk.80

 

VIIk. Hestina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 25 juni 1861,27 † Den Haag 17 juli 1928,27 tr. Culemborg 28 okt. 18868 Johannes Poot, geb. Utrecht 9 maart 1862,27 winkelier 1886,13 † Den Haag? na 1928, zn. van Johannes en Willemijntje Ransdorp; hij hertr. Haarlem 5 okt. 193227 Alberta Maria Anna Henneke.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Johanna Poot, geb. Utrecht omstr. 1889,13 tr. Utrecht 24 mei 191713 Jacobus Leonardus van Gink, geb. Oegstgeest vóór 1897.

2. Johannes Anthonius Poot, geb. Utrecht 1891,9 † ald. 7 jan. 1893.8

3. Helena Maria Poot, geb. Utrecht omstr. 1894,13 tr. Utrecht 6 april 19218 Gerardus van Reenen, geb. Utrecht omstr. 1893, zn. van Hendrik en Gerarda Daniëls.

4. Johanna Anthonia Poot, geb. Utrecht 12 febr. 1895.85

5. Arnoldus Franciscus Poot, geb. Utrecht vóór 1899.99

6. Johannes Josef Poot, geb. Emmerik omstr. 1899.13

7. Hendrikus Antonius Poot, geb. Utrecht 5 okt. 1900.27

8. NN Poot, levenloze dochter, geb. Utrecht 30 mei 1902.

9. Margaretha Antonia Poot, geb. Utrecht 29 sept. 1903.27

 

VII-l. Christina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 18 april 1864,60 tr. Culemborg 1 nov. 18948 Johannes Ignatius Ruigrok van der Werve, geb. Diemen 1 febr. 1874,13 timmerman 1894-1925,13 zn. van Arie Ruigrok van der Werve en Antje Schriek.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Jacobus Ruigrok van der Werve, geb. Den Haag 7 juni 1897,60 timmerman 1925,13 tr. Amsterdam 25 juni 19258 Louise Huster, geb. Mentrup omstr. 1896.13

2. Arnoldus Adrianus Ruigrok van der Werve, geb. Den Haag 13 aug. 1898.

3. Helena Elisabeth Johanna Ruigrok van der Werve, geb. Loosduinen omstr. 1901,13 tr. Amsterdam 28 mei 19248 Antonius Burghout, geb. Amsterdam omstr. 1897,13 grondwerker 1924.13

 

VIIm. Geertruida Elisabeth van Middelkoop, geb. Culemborg 30 maart 1870,13 † Oegstgeest 7 april 1943, tr. 1e Culemborg 25 april 19008 Arnoldus Daalmeijer, geb. Schiedam 30 sept. 1830,13 destillateur 1900,13 † Schiedam 3 sept. 1900,25 zn. van Hendrik en Maria Catharina Geerlings en wedr. van Maria Catharina Otterdijk; tr. 2e Oegstgeest 8 juli 19018 Jacobus Kortekaas, geb. Oegstgeest 18 juni 1846,17 † ald. 25 dec. 1922,17 zn. van Arie en Johanna Rodenburg.

Uit het tweede huwelijk:

1. Helena Jacoba Maria Kortekaas, geb. Oegstgeest 19 okt. 1903.17

2. Jacobus Arnoldus Joseph Kortekaas, geb. Oegstgeest 1909.17

 

VIIn. Maria Helena van Middelkoop, geb. Kuilenburg 5 maart 1873,4 tr. Culemborg 25 juli 18958 Gerrit Johannes Toonen, geb. Culemborg 28 febr. 1867,13 smid 1895,13 bankwerker 1923,100 † Amsterdam 18 nov. 1931,10 zn. van Johannes en Johanna Leenards.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Frederika Toonen, geb. Culemborg omstr. 1897,13 tr. Amsterdam 18 jan. 19178 Wibertus Antonius Josephus Visser, geb. Sneek omstr. 1890,13 glas in koperzetter 1917.13

2. Anthonius Arnoldus Franciscus Toonen, geb. Zaandam 21 febr. 1898,101 gereedschapmaker 1923,13 tr. Amsterdam 24 mei 19238 Geertruida Steenmetz, geb. Amsterdam 1 jan. 1900,10 † ald. 19 dec. 1944.10

3. NN Toonen, geb. Amsterdam? omstr. 10 sept. 1902.83

4. Ester Wilhelmina Maria Toonen, geb. Amsterdam omstr. 1909,13 tr. Amsterdam 9 april 19318 Joseph van Dijk, geb. Amsterdam omstr. 1906,13 meubelstoffeerder 1931.13

 

VIi. Anna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 11 sept. 1829,13 dienstbode 1851-1853,49 vermeld Bevalling 29 juni 1859-11 juli 1859,49 † Harderwijk 14 jan. 1910,8 tr. 1e Amsterdam 16 febr. 18538 Lambertus Vos, geb. Amsterdam omstr. 1824,13 kruier 1853,13 zn. van Johannes en Anna Broers; tr. 2e Utrecht 12 nov. 18628 Jurrien Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1826, werkman,74 † Harderwijk 20 maart 1908,8 zn. van Johannes en Willemina de Ridder en wedr. van Maria Anna van Middelkoop (VIf).

Uit het eerste huwelijk:

Gerrit Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 29 juni 1859.57

 

VIj. Theodora Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 13 maart 1837,13 tr. Amsterdam 4 febr. 18638 Boudewijn Lodewijk Valkonet, geb. Culemborg omstr. 1835,13 kleermaker 1910,102 zn. van Johannes Fredericus en Maria Labé.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Theodora Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1864,13 tr. Amsterdam 29 sept. 18928 Lourens Boots, geb. Graft omstr. 1868,13 winkelier 1892.13

2. Johanna Frederika Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1874,13 tr. Amsterdam 2 okt. 19078 Jacob Oudendijk, geb. Ransdorp omstr. 1864,13 postbode 1907.13

3. Johannes Aloysius Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1881,13 kantoorbediende 1910,13 tr. Amsterdam 31 aug. 19108 Elisabeth Johanna Maria Kraamer, geb. Amsterdam omstr. 1883.13

 

VIk. Gerardus Johannes van Middelkoop, geb. Kuilenburg 14 mei 1838,48 schipper 1888,103 werkman 1897,104 tr. Mijdrecht 22 juni 1863105 Helena Kompier, geb. Mijdrecht 13 dec. 1839,105 † Amsterdam 11 aug. 1891,105 dr. van Antonius en Jacoba Zwart.

Uit dit huwelijk:

1. Hester Jacoba, volgt VIIo.

2. Jacoba Antonia van Middelkoop, geb. Mijdrecht 18 juli 1866.49

3. Maria Cornelia van Middelkoop, geb. Mijdrecht 14 aug. 1868,81 † Amsterdam 5 dec. 1950,80 tr. Amsterdam 12 april 19178 Lambertus Carel van Wetering, geb. Opsterland 9 febr. 1854,13 † Haarlem 9 juni 1933,81 begr. Amsterdam,80 zn. van Carolus Raimondus en Johanna Carolina Tierhoff en wedr. van Akke Jongma.

4. Cornelia Helena van Middelkoop, geb. Mijdrecht 6 aug. 1870,106 tr. Amsterdam 24 nov. 18978 Thomas Hendricus Jacobus Beelen, geb. Amsterdam omstr. 1865,13 meubelmaker 1897,13 †? 6 sept. 1942,78 begr. Amsterdam,78 zn. van Theodorus Thomas en Everharda Zigeler.

5. NN van Middelkoop, levenloos kind, geb. Loenen a/d Vecht 23 nov. 1871.7

6. Anthonia Theodora van Middelkoop, geb. Amsterdam 21 febr. 1873.

7. Maria Capistrana Middelkoop, geb. Rotterdam 29 juni 1875,78 † Amsterdam 27 maart 1923.78

8. Theodora Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 29 juni 1875,36 dienstbode 1912-1926.107

9. Anna Maria van Middelkoop, geb. Mijdrecht 17 april 1878.8

10. Jacobus Franciscus, volgt VIIp.

 

VIIo. Hester Jacoba van Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1864,77 dienstbode 1888,13 † Amsterdam 22 april 1925,78 tr. 1e Amsterdam 9 febr. 18888 Leonardus Loogman, geb. Tiel 8 maart 1854,17 schipper 1888,13 † Amsterdam 6 febr. 1904,17 zn. van Gerardus en Apolonia van Noord; tr. 2e Amsterdam 5 nov. 19148 Jacobus Artler, geb. Amsterdam 8 maart 1851,17 † Amsterdam? na 1925, zn. van Catharina Susanne Artler en wedr. van Alida Geertruida Welvaardt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerardus Johannes Loogman, geb. Amsterdam 3 april 1889,17 Opzichter 1916,13 † Nijmegen 20 aug. 1971,17 tr. 1e Amsterdam 16 nov. 19168 Maria Francisca Josephina Schoppema, geb. Nijmegen 17 dec. 1889,17 † ald. 7 okt. 1944;17 tr. 2e Amsterdam 7 jan. 194817 Maria Meijer, geb. Amsterdam 13 mei 1891,17 † Driebergen-Rijsenburg 11 aug. 1986.17

2. Apolonia Gerarda Loogman, geb. Amsterdam 4 april 1889,17 † Haarlem 4 dec. 1954,17 tr. Amsterdam 9 jan. 19198 Gerardus Houtkamp, geb. Vinkeveen en Waverveen 4 febr. 1888,17 meesterknecht 1919,13 † Castricum 2 juni 1964;17 hij hertr. Amsterdam 9 jan. 191917 Elisabeth Maria Niggebrugge.

3. Cornelia Helena Loogman, geb. Amsterdam 26 febr. 1892,17 † Reek NB 18 juni 1980.17

4. Theodora Maria Loogman, geb. Amsterdam 26 juni 1894,17 † ald. 27 nov. 1970,17 tr. Amsterdam 21 juli 19268 Johannes Andreas Sigfried, geb. Amsterdam 31 mei 1894,17 magazijnknecht 1926,13 † Amsterdam 4 okt. 1968.17

5. Leonardus Bernardus Loogman, geb. Amsterdam 26 juni 1894,17 † Helmond 15 jan. 1970.17

6. Maria Jacoba Loogman, geb. Amsterdam 19 mei 1896,17 † Veghel 3 maart 1879.17

7. Jacobus Alphonsius Loogman, geb. Amsterdam 11 febr. 1898,17 † Amsterdam? vóór 9 nov. 1900.

8. Jacobus Alphonsius Loogman, geb. Amsterdam 9 nov. 1900,17 tr. Amsterdam 21 aug. 193517 Maria Cornelia Catharina Snijders, geb. Amsterdam 1 juli 1901.17

9. Jacoba Antonia Alphonsina Maria Loogman, geb. Amsterdam 11 april 1904,17 onderwijzeres 1930,13 tr. Amsterdam 30 juli 1930108 Leonard Martin Eiselin, geb. Amsterdam 24 febr. 1893,17 kantoorbediende 1930,13 † Haarlem 13 sept. 1943.17

 

VIIp. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Ouder-Amstel 2 aug. 1880,58 Huisschilder 1902,13 brandwacht 1913,49 vermeld Vrijgesteld 14 dec. 1899,58 † vóór 1969, tr. Sloten NH 10 juli 19028 Bernardina Maria Soerewijn, geb. Amsterdam omstr. 1882, † na 1969, dr. van Bernardus Johannes en Maria Cornelia Pauwels.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Antonia Bernardina van Middelkoop, geb. na 1902, † Zaandam 11 jan. 2001,109 tr.109 Joh. van Dalsem, † vóór 2001.

2. Bernardina Maria Jacoba Francisca van Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1904,110 † Amsterdam 13 april 1913.110

3. Cornelia Helena Maria van Middelkoop, geb. Buiksloot omstr. 1905,13 † Castricum 8 jan. 1969,88 begr. Overveen 11 jan. 1969,88 tr. Amsterdam 25 febr. 19268 Barthelomeus Pieter Zuijderland, geb. Amsterdam omstr. 1902,13 kapper 1926,13 † Castricum? na 1969, zn. van Jacobus Pieter Barthelomeus en Constantia Cecilia van Niekerk.

 

Vg. Maria Anna van Middelkoop, ged. Culemborg 4 mei 1796 (get. Maria Anna Gossin),111 dienstbode 1837,13 † Den Haag 18 dec. 1876,1 tr. Den Haag 3 mei 18374 Henricus Charles Desselier,4 ged. Wassenaar 9 okt. 1784,111 arbeider 1837,13 zn. van Charles de Sellier en Cecilia Lucia Sophia Obdam.

Uit dit huwelijk:

 

VI-l. Helena Desselier, geb. Wassenaar 3 juli 1838,17 naaister 1862,1 † Den Haag 2 juni 1873.10

Haar dochter:

Maria Helena Hendrika Desselier, geb. Den Haag 22 sept. 1862,1 † ald. 28 nov. 1934.1

 

IIIb. Gijsbertus van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1710, tr. Culemborg 17 okt. 1730 (get. Gerardus van Middelcoop, Pel van Zanten, Anna Maria van Kesteren, Joanna van Kesteren en Arnolda van Middelkoop)4 Aleijda Sophia Vermeulen, geb. Culemborg? vóór 1710.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Middelkoop, ged. Culemborg 13 juli 1731 (get. Margaretha van Middelkoop).6

2. Gerardus Middelkoop, ged. Culemborg 14 juli 1731 (get. Margaretha van Middelkoop).6

3. Wilhelmina Middelkoop, ged. Culemborg 9 maart 1735 (get. Wilhelmina Middelkoop en Margaretha van Middelkoop).3

4. Annetje van Middelkoop, ged. Vianen 15 okt. 1736.112

5. Anna Maria van Middelkoop, ged. Vianen 19 juli 1743.112

 

IIIc. Arnolda van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1712, † ald. vóór 1754, tr. Culemborg 8 dec. 17372 Aart van Wijk, geb. Culemborg? vóór 1719; hij hertr. Culemborg 6 nov. 17542 Geertruijd Boomhouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van Wijk, ged. Culemborg 11 okt. 1739 (get. Joanna Middelkoop).16

2. Hillegon van Wijk, ged. Culemborg 16 april 1741.20

3. Baltis van Wijk, ged. Culemborg 28 juli 1748.20

 

IIb. Joannis Gijsbertusz Middelkoop, ged. Culemborg 1 nov. 1691,4 tr. 1e Culemborg 24 juni 1710 (get. Wilhelmina Middelkoop)4 Anna Keisers, geb. Culemborg? vóór 1692; tr. 2e Culemborg vóór okt. 17426 Mechtildis Vernoij, geb. Culemborg 1722.4

Uit zijn relatie met Maria van Wee, geb. Culemborg? vóór 1690:

1. Gijsbertus Middelkoop, ged. Culemborg 16 dec. 1704 (get. Hillegondis Aartse -).113

2. Jodocus Middelkoop, ged. Culemborg 16 dec. 1704 (get. Hillegondis Aartse -).114

Uit het tweede huwelijk:

3. Bernardus Jacobus, volgt IIId.

 

IIId. Bernardus Jacobus van Middelkoop, ged. Culemborg 8 okt. 1742 (get. Wilhelmina Middelkoop),6 rentenier 1814,19 vermeld Reizen naar Zwitserland 10 febr. 1800,83 † Den Haag 11 juni 1829,19 tr. Rotterdam 3 (kerkelijk Den Haag 4)115 juni 17704 Anna Agatha Pontvuijst, geb. Den Haag omstr. 1735,116 † ald. 17 jan. 1818.116

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Albertus, volgt IVd.

2. NN van Middelkoop, geb. na 1771.

3. NN van Middelkoop, geb. na 1771.

4. NN van Middelkoop, geb. na 1771.

 

IVd. Jacobus Albertus van Middelkoop, district Koepang115 (ridder 1810),115 geb. Leyden omstr. 1764,117 ged. Den Haag 10 april 1771,118 univ,115 assistent VOC 1791-1798,119 assistent VOC 1792-1817,118 secretaris 1801,83 commissielid rijstschaarste 1804,120 Prefect 1809,121 secretaris 1817-,122 commissaris en gouverneur Molukken 1817-,123 vrijmetselaar 1798-1822,118 vermeld Boek,124 Host,125 Slaven,126 Ternate,118 Vermeulen Krieger,83 Klerck 12 juli 1796,127 overzicht medewerkers dec. 1798,117 gouverneur Molukken 31 dec. 1816-3 okt. 1817,128 de Molukse Eilanden 1817,126 opstand 1817,128 Landdrost 1839,126 molukken 1840,126 Rijst tekort 1854 en Herinneringen mijner jeugd 1857,126 † Surabaja 15 sept. 1822,118 tr. 1e Den Haag 30 mei 1790118 Hendrika Wens, geb. Den Haag,118 ged. Den Haag 9 april 1762,118 † ald. 29 sept. 1815,19 dr. van Hendrik en Isabella Catharina Schreuders; tr. 2e Batavia 26 nov. 1816118 Catharina Gasparina Beylon, geb. Batavia, ged. Batavia 27 okt. 1776,118 † Surabaja 6 dec. 1821,118 dr. van David en Johanna Dekker en wed. van Gustaaf Willem Wiese.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anna Carolina Wilhelmina Middelkoop, geb. Semarang 1790,118 † Soerabaija 30 maart 1855,129 tr. 1e Amboina 24 aug. 18174 Joost Hendrik Huyghens, Jhr,130 geb. Amsterdam 29 aug. 1789, † Besoeki 30 aug. 1827, zn. van Hendrik en Anna Adriana Balde; tr. 2e Soerabaja 12 aug. 1829131 Johannes Thomas Kuntze, geb. vóór 1800, wedr. van Johanna Margaretha Faulhaber.

2. Anna Barendina van Middelkoop, geb. Den Haag 6 sept. 1791,118 † Besoeki 4 aug. 1823,118 tr. Den Haag 5 maart 1809118 Pieter van der Spek, geb. Den Haag 22 febr. 1788, Opzichter,118 † Besoeki 11 mei 1826, zn. van Philippus en Boudewijna Verselewel Faure.

3. Nicolaas Willem, volgt Vh.

Uit het tweede huwelijk:

4. NN van Middelkoop, geb. na 1816.

 

Vh. Nicolaas Willem van Middelkoop, geb. Semarang 25 sept. 1805,132 gouverneur Soerabaja,132 † Soerabaja (Kupang) 2 aug. 1864,132 tr. 1830115 N.N. NN, geb. vóór 1812, † Surabaja 8 aug. 1867, begr. Peneleh,115 dr. van Mohamed Ali Sultan van Ternate.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Frederik Hortensius van Middelkoop, ingenieur 3ekl. 1905,83 † Soerabaija 12 jan. 1915.129

2. Frederik Alexander Paul van Middelkoop, † Soerabaija 31 jan. 1913.129

3. Maria Wilhelmina, volgt VIm.

4. Johanna Catharina, volgt VIn.

5. Albertus Hendrikus van Middelkoop, geb. Soerabaija 10 juni 1833,133 † ald. 10 juni 1834.134

6. Jacoba Elizabeth, volgt VIo.

7. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Surabaja 18 nov. 1834, † Soerabaija 27 juni 1840.129

8. Sophia Geertruida van Middelkoop, geb. Surabaja 11 dec. 1835, † Soerabaija 17 aug. 1918,129 tr. Surabaja 27 dec. 1866129 (echtsch. ingeschr. 16 okt. 1869)129 Christiaan Dirksen, geb. vóór 1835.

9. Jacobus Joseph van Middelkoop, geb. Surabaja 22 nov. 1837, † ald. 4 juni 1851.129

10. Jacobus Bernardus van Middelkoop, geb. Surabaja 18 okt. 1840, kommies-ontvanger 1866-,135 ondercommies 1872-,122 commies 1873-,122 † Soerabaija 2 mei 1901,129 tr. Surabaja 27 febr. 1864118 Johanna Amelia von Hebel, geb. Surabaja vóór 1847, †? 12 jan. 1915.118

11. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Soerabaja? na 1840, † Soerabaija 30 okt. 1918.129

12. Wilhelm Frederik, volgt VIp.

13. Bernardus Thomas, volgt VIq.

14. Albertus Hendrikus, volgt VIr.

 

VIm. Maria Wilhelmina van Middelkoop, geb. Semarang 17 jan. 1830,118 tr. 1e Surabaja 22 sept. 1849118 (echtsch. ingeschr. Soerabaija 23 aug. 1858)129 Frans Hendrik Heyman, geb. Jogjakarta 19 juli 1830,118 † ald. 8 mei 1900;118 tr. 2e Surabaja 21 april 1860118 Frederik Albertus van der Waal, geb. vóór 1830, kastelein;78 tr. 3e Soerabaija vóór 15 april 1898136 E.L. Meyer, geb. 1877.118

Haar zoon:

Adrianus Louis Wilhelmus van Middelkoop, geb. Soerabaja? 27 okt. 1858.

 

VIn. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Surabaja 25 juni 1831,118 † Soerabaija 9 okt. 1888, tr. Surabaja 12 juni 1847118 Jacob Barend Scheepe, geb. Surabaja 1849, † ald. 4 febr. 1871.

Uit dit huwelijk:

1. Louise Scheepe, geb. Surabaja 1849,118 † ald. 4 febr. 1871.118

2. Carel Frederik Scheepe, geb. Soerabaija 26 mei 1853,10 † ald. 30 okt. 1897.10

3. Albertine Scheepe, geb. INA 1861, † Soerabaija 6 nov. 1925.129

 

VIo. Jacoba Elizabeth van Middelkoop, geb. Soerabaija 2 maart 1834,134 † ald. 30 mei 1898,129 tr. Soerabaja 7 juni 1856129 Jacobus Heine Herman, geb. na 1820, † INA? vóór 1917.

Uit dit huwelijk:

Mariana Wilhelmina Herman, geb. omstr. 1847, † Soerabaija 11 okt. 1917,129 tr. NN NN, † Soerabaja? vóór 1917.129

 

VIp. Wilhelm Frederik van Middelkoop, geb. Surabaja 9 juli 1842, † Wlingi, Blitar 13 sept. 1889,129 begr. Soerabaija,117 tr. Surabaja 1 mei 1875118 Eurgenie Hortense Cardoville van Haasen, geb. Surabaja vóór 1857, † ald..

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Nicolaas Frederik Eurgenius van Middelkoop, geb. Surabaja 28 mei 1876,118 † ald. 20 mei 1877.118

2. Wilhelm Frederik Hortensius van Middelkoop, geb. Surabaja 23 okt. 1877,118 geslaagd 1904,126 Opzichter 1905,126 † Surabaja 4 febr. 1916.118

3. Augustine Herdise Nicoline Cordoville van Middelkoop, geb. Surabaja 2 mei 1879,118 † Wageningen 10 jan. 1961, tr. Surabaja 17 febr. 1906118 Leonard Loth, geb. Ceribon 8 mei 1880,118 † Kediri 31 aug. 1946.118

4. Frederik Eugenius Wilhelm Hortensius van Middelkoop, geb. Surabaja 11 jan. 1881,118 † Malang, Java 1944, tr. Surabaja 18 aug. 1902118 Sophia Hylkema, geb. Surabaja? vóór 1885.

5. Theodoor Arnold Wilhelm van Middelkoop, geb. Surabaja 18 april 1883,118 † Losser 13 dec. 1961, tr. Surabaja 23 april 1918137 Pauline Margaretha Hooper, geb. Surabaja vóór 1900,137 † Malang, Java 1943,118 dr. van Adriaan Alexander en Louise Cristine Klein.

6. Frederik Wilhelm Bautarius van Middelkoop, geb. Surabaja 3 aug. 1887,118 Burger-Avondschool 1903,83 employee,118 † Surabaja 1 aug. 1920,129 tr. Surabaja 5 april 1919118 Pauline Engelina Woltera van Lennep, geb. Kediri 14 febr. 1897,118 † Surabaja 1 aug. 1920,118 dr. van Julius en Hortense Elisabeth Tissot.

 

VIq. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Surabaja 1 dec. 1846, † vóór 1926, tr. Surabaja 5 dec. 1870118 Marienten NN, geb. Surabaja vóór 1851,118 † vóór 1926.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 7 mei 1879,118 † ald. 18 dec. 1879.118

2. Wilhelmina Elisabeth van Middelkoop, geb. Surabaja 8 jan. 1881,118 tr. Surabaja 19 nov. 1902118 Cornelis Ide Dorreman, geb. Surabaja? omstr. 1873, † Soerabaija 10 juni 1928,129 zn. van Willem Goosen en Elisabeth Janssen.

3. Elize Johanna van Middelkoop, geb. Surabaja 26 nov. 1882,118 † Soerabaija 25 mei 1926,129 tr. Surabaja 16 juli 1904118 Arnoldus van Tienen, geb. Surabaja? vóór 1884, † Soerabaja? vóór 1926.

4. Francine Geertruida, volgt VIIq.

5. Nicolaas Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 28 nov. 1886.118

 

VIIq. Francine Geertruida van Middelkoop, geb. Surabaja 26 jan. 1885,118 † Porong 1944,118 tr. 1e Surabaja 28 mei 1904118 (echtsch. ingeschr. vóór 22 mei 1909) Pieter Alphons Dumoulin, geb. Brugge 4 dec. 1870,118 Opzichter 1910-1920,118 Opzichter 1920-1930,118 vermeld gepensioneerd tot 10 sept. 1930,118 † Malang, Java 10 sept. 1930,118 gesch. echtg. van Anna Wilhelmina Mostert (VIIr,1); tr. 2e Soerabaija 22 mei 1919118 Hendrik Goudappel, geb. Utrecht 3 juli 1875,138 gesch. echtg. van Anna Wilhelmina Mostert (VIIr,1).

Uit het eerste huwelijk:

1. Jeanne Dumoulin, geb. INA na 1904.

2. Ade Dumoulin, geb. INA? na 1905.

3. Coby Dumoulin, geb. INA? na 1906.

4. Broer Dumoulin, geb. INA? na 1907.

 

VIr. Albertus Hendrikus van Middelkoop, geb. Surabaja 30 okt. 1849,99 ambtenaar Weeskamer,118 gouverneur,139 vermeld Staat van toelage 1 maart 1909,140 † Bangil Pasoeroeam 10 okt. 1924,118 begr. Surabaja,118 tr. Surabaja 21 juni 1871129 Anna Maria Paulina van Nuys, geb. Soerabaija 23 mei 1852,132 † ald. 22 sept. 1916.132

Uit dit huwelijk:

1. August Adolf Willem van Middelkoop, † Soerabaija 2 jan. 1910.129

2. Anna Maria Elizabeth, volgt VIIr.

3. Willem Albert Adolf, volgt VIIs.

4. Paul van Middelkoop, geb. INA na 1872, † ald..

5. Jeanne Antoinette, volgt VIIt.

6. Charles Anton, volgt VIIu.

7. Frederik Carel, volgt VIIv.

8. Cornelia Anna, volgt VIIw.

9. Georgina, volgt VIIx.

10. Anna Maria Elizabeth, volgt VIIy.

 

VIIr. Anna Maria Elizabeth van Middelkoop, geb. Soerabaija 25 maart 1871,141 † ald. 2 nov. 1892,141 tr. Soerabaija 13 aug. 1887129 Wilhelm Gotfried Mostert, geb. Surabaja 4 mei 1865,118 commies-boekhouder,142 † Malang Pasoeroeam 14 juni 1932,118 zn. van Johannes en Jacoba Holdt; hij hertr. Soerabaija 4 okt. 1893129 Jeanne Antoinette van Middelkoop (VIIt).

Uit dit huwelijk:

1. Anna Wilhelmina Mostert, geb. Surabaja 30 mei 1888,118 † Baarn 6 dec. 1975,143 tr. 1e vóór 1904 (door echtsch. ontbonden vóór 1909) Pieter Alphons Dumoulin, geb. Brugge 4 dec. 1870,118 Opzichter 1910-1920,118 Opzichter 1920-1930,118 vermeld gepensioneerd tot 10 sept. 1930,118 † Malang, Java 10 sept. 1930;118 hij hertr. Surabaja 28 mei 1904118 (echtsch. ingeschr. vóór 22 mei 1909) Francine Geertruida van Middelkoop (VIIq); tr. 2e Soerabaija 22 mei 1909138 (door echtsch. ontbonden ald. 1 april 1932)144 Hendrik Goudappel, geb. Utrecht 3 juli 1875;138 hij hertr. Soerabaija 22 mei 1919118 Francine Geertruida van Middelkoop (VIIq).

2. Johanna Albertina, volgt VIIIp.

3. Jan Willem Albert Mostert, geb. Surabaja 24 mei 1892,143 commies,118 ambtenaar 1915-1917,118 ambtenaar 1917-1918,118 ambtenaar 1918-,118 † Den Haag 11 dec. 1953,19 tr. Pasoeroean 17 nov. 1913145 Julia Geelhoed, geb. Brebes 21 juli 1896,145 † Den Haag 5 juni 1963.145

 

VIIIp. Johanna Albertina Mostert, geb. Surabaja 14 juni 1891,143 † Baarn 8 febr. 1962,143 tr. Soerabaija 24 nov. 1906144 (door echtsch. ontbonden ald. 17 juli 1916)144 Karel Coert, geb. Magetan 14 mei 1879, † Bandung, Java 1960.118

Uit dit huwelijk:

Jeanne Beatrice Coert, geb. INA 30 nov. 1909,118 † ald. 4 sept. 1919.118

 

VIIs. Willem Albert Adolf van Middelkoop, geb. Surabaja 18 okt. 1872,118 † ald. 28 dec. 1904,129 tr. Surabaja 17 nov. 1896118 Theresie Annette Basler, geb. Surabaja 2 juni 1879;146 zij hertr. Soerabaija 16 mei 1906146 NN van Berkel.

Uit dit huwelijk:

1. Arnold Hugo, volgt VIIIq.

2. Alfonsine Petronella, volgt VIIIr.

3. Mathilde Agnes van Middelkoop, geb. Bangil 2 nov. 1902,118 tr.27 Eduard Endert, geb. Toeloeng Agoeng 28 juli 1897.27

4. Hubert Maximiliaan, volgt VIIIs.

 

VIIIq. Arnold Hugo van Middelkoop, geb. Soerabaija 26 febr. 1897,118 landstorm soldaat 1st.,96 † Rhenen 25 sept. 1954,78 tr. Soerabaija 20 juli 1918129 Mijntje Nicolette Guttenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Ferdinand Eugène van Middelkoop, geb. Soerabaja 23 okt. 1923,80 onderofficier 1944,9 † Banneville 29 juli 1944,19 begr. Rhenen Grebbeberg.147

2. Willem August George van Middelkoop, geb. INA na 1924.

3. Dirk Erwin van Middelkoop, geb. INA na 1924, † Laren vóór sept. 2000,78 tr. Gerrti Tan, geb. INA? na 1910.

 

VIIIr. Alfonsine Petronella van Middelkoop, geb. Surabaja 28 april 1899,118 tr. Surabaja 22 okt. 1919118 Johannes Willem Philip Wolff, geb. Bojolali, Surabaja 5 nov. 1894, † Soerabaija 22 sept. 1933,129 zn. van Willem Lodewijk en Doortje Catharina Augusteijns.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Lodewijk Wolff, geb. Soerabaija 16 sept. 1920,27 † Hilversum 25 sept. 1959,148 tr. Hendrika Gerarda Sonja Stenebome, geb. na 1915.

2. Laura Elfriede Wolff, geb. Soerabaija 1 jan. 1922.27

3. Leon Wolff, geb. Soerabaija 30 dec. 1923.27

 

VIIIs. Hubert Maximiliaan van Middelkoop, geb. Bangil, Java 1 aug. 1904,118 landstorm,96 vermeld POW,118 † Haarlem 21 sept. 1989, tr. Soerabaija 27 aug. 1931129 Francisca Johanna Angelique Holtz, geb. Soerabaija 23 juni 1909,149 † Haarlem 5 dec. 1995.149

Uit dit huwelijk:

1. Ronald Theodor van Middelkoop, geb. Probolingo 2 juni 1938,150 † Pasoeroean 1946.151

2. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Soerabaija 4 dec. 1940.150

 

VIIt. Jeanne Antoinette van Middelkoop, geb. Soerabaija 20 dec. 1875,141 † ald. 24 okt. 1953,141 tr. Soerabaija 4 okt. 1893129 Wilhelm Gotfried Mostert, geb. Surabaja 4 mei 1865,118 commies-boekhouder,142 † Malang Pasoeroeam 14 juni 1932,118 zn. van Johannes en Jacoba Holdt en wedr. van Anna Maria Elizabeth van Middelkoop (VIIr).

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hendrik Mostert, geb. Surabaja 1 aug. 1894,143 † Den Haag 6 maart 1978,143 tr. Bandung, Java 5 nov. 1919152 Anna Catharina Pelupessy, geb. Batavia 13 juli 1895,152 † Den Haag 30 april 1983.152

2. Jeanne Antoinette Mostert, geb. Surabaja 17 dec. 1895,143 † Dordrecht 7 dec. 1981,143 tr. 1e Soerabaija 17 juni 1915152 Evert Joseph Emiel Brohet, geb.? vóór 1895;152 tr. 2e Koedoes 8 mei 1925152 Jacobus William van Eekhout, geb. Semarang 15 mei 1901,152 † Lawang 21 mei 1938.152

3. Eduard Nicolaas Mostert, geb. Surabaja 22 aug. 1897,143 † ald. 1 aug. 1898.143

4. Henri Nico Mostert, geb. Surabaja 3 jan. 1899,143 † Brentwood NY 8 juni 1992,143 tr. Malang, Java 3 aug. 1929138 Elvira Theodora Galman, geb. Soerabaija 4 aug. 1909,138 † Kendall Park NJ 4 aug. 1990.138

 

VIIu. Charles Anton van Middelkoop, geb. Surabaja 21 dec. 1876,118 Hoofd Machinist BPM Cepu,118 † Bandung, Java 28 juni 1927,129 tr. Nganjuk, Kediri, Berbek 23 maart 1905118 Clara Pauline Beemer, geb. Surabaja 27 april 1886,118 † Zee 1970,118 begr. Baarn 8 sept. 1970.118

Uit dit huwelijk:

NN van Middelkoop, geb. na 1905.

 

VIIv. Frederik Carel van Middelkoop, geb. Surabaja 19 okt. 1878,118 tuinemployee,118 † Semarang 2 juni 1922,118 begr. Surabaja Kembang Kuning,118 tr. Surabaja 23 okt. 1901129 Elisabeth Nes, geb. Surabaja 9 jan. 1886, † Den Haag 27 jan. 1959.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Johannes Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 28 febr. 1912,118 †,153 tr. Bandung, Java 11 maart 1947118 Francoise Babele, geb. Malang, Java 4 april 1891, † Den Haag 11 febr. 1967.

2. Emile Rudolf van Middelkoop, geb. Kediri 27 maart 1914,118 † Surabaja 26 aug. 1914.129

3. Frederik Theodoor van Middelkoop, geb. Pekalongan 3 dec. 1917,118 tr. Surabaja 29 juni 1956118 Esther Arnolda Manuhutu, geb. Situbondo 26 mei 1934,118 † Amsterdam 21 aug. 1983.118

 

VIIw. Cornelia Anna van Middelkoop, geb. Soerabaija 26 april 1886,154 † Malang, Java 1920, tr. Soerabaija 7 sept. 1905129 Salomon Simon van Noach, geb. Zutphen 6 mei 1873, militair -1908,155 † Malang, Java 1932.

Uit dit huwelijk:

1. Maurits Simon Noach, geb. Malang, Java 29 mei 1906,139 † ES 23 jan. 1982.

2. Paulina Wilhelmina Noach, geb. Cimahi 23 nov. 1907,118 † Malaga 1970,21 tr. Malang 3 maart 192721 Thomas Lucien Hedrich von Wiederhold, geb. Pasaruan INA 3 nov. 1896,21 † Malaga 19 april 1970.21

3. Wilhelmina Albertina Noach, geb. Surabaja 8 sept. 1909,118 † Den Haag 18 aug. 1988.118

4. Simon Albert Noach, geb. Surabaja 7 sept. 1910.118

5. Corrie Anna Noach, geb. Gombong (Java) 3 sept. 1915.118

6. Albert Pieter Noach, geb. Malang, Java 27 okt. 1920.118

 

VIIx. Georgina van Middelkoop, geb. Bangil 4 juni 1890,118 ged. Semarang 21 jan. 1889, † Merkelbeek 7 febr. 1972,118 tr. 1e Surabaja 1905118 (echtsch. ingeschr. Semarang vóór 1905)118 Irene Gaston Dereine, geb. vóór 1885; tr. 2e Surabaja 30 sept. 1905118 (door echtsch. ontbonden Soerabaija 14 juni 1929)129 Coenraad Charles de Meij, geb. Semarang Petrongan 21 jan. 1884,118 gemeente ambtenaar -1952,118 † Maastricht 17 dec. 1966,118 zn. van Willem Marten en Rosalina Frederika Preville en wedr. van Theodora Scipio; hij hertr. Semarang 14 sept. 1933118 Theodora Josephine Steinfort; tr. 3e NL 17 juli 1930118 Max de Reme, geb. B vóór 1910, † NL 1950; tr. 4e Brunssum 28 april 1964118 Hielke Hendrik Stawenga, geb. Harlingen 23 juli 1891, † Merkelbeek 16 mei 1972,118 gecrem. Dieren 19 mei 1972,118 wedr. van Maria Magdalena Roth.

Uit het tweede huwelijk:

1. Alexander de Meij, geb. INA 1906.118

2. Margaretha de Meij, geb. 1910.118

3. Henri Adolf Maurits de Meij, geb. Semarang 27 maart 1911,118 wachtmeester 1946-,156 † Nakompaton, Thailand april 1946, begr. Ereveld Kanchanaburi, Thailand,156 tr. C.M. de Meij, geb. Bandaredjo II Ungarang na 1910.118

4. Rosina Frederika de Meij, geb. Semarang? 30 sept. 1912,118 † Delden 24 maart 1990,118 begr. Hengelo 29 maart 1990.118

5. Rudy de Meij, geb. Semarang 24 nov. 1916,118 transporteur,118 onderofficier 1937-1950,118 † Hengelo 24 aug. 1985,118 begr. Usselo 28 aug. 1985.118

6. Francina Eugenie de Mey, geb. Semarang 30 sept. 1918,157 tr. Nico Bob Edi Beckx, geb. Djokjakarta Dadapan 23 nov. 1909,157 † Landgraaf 24 sept. 1990.157

7. Christine de Meij, geb. Semarang 17 okt. 1920,118 † Maastricht 28 febr. 1996,118 gecrem. Heerlen 4 maart 1996.118

8. Frits de Meij, geb. Semarang 14 febr. 1924,118 † Sittard 20 febr. 2006.118

9. Jeane Pauline de Meij, geb. Semarang 7 sept. 1926,118 † Nieuwegein 6 april 1986.118

 

VIIy. Anna Maria Elizabeth van Middelkoop, geb. Surabaja 20 juni 1893,118 † Budel 10 juni 1953,20 tr. Surabaja 12 april 1911118 Jean Francois Guillaume Joseph Beelen, geb. Baexem 22 nov. 1876,27 militair,118 † Budel 10 juni 1953, zn. van Petrus Johannes en Clara Cornelia Hubertina Lamerichs.

Uit dit huwelijk:

Jan Paul Cornelis Willem van Middelkoop, geb. Valkenburg 19 nov. 1920.27BRONNEN

1. blij.org

2. RARivierenland Tiel

3. hogenda.nl

4. familysearch

5. Els Sins

6. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm

7. Utrechts Archief

8. genlias

9. overl. akte

10. genealogieonline.nl

11. groups.yahoo.com/group/genealogie_gelderland

12. members.chello.nl/j.l.kuiperi/

13. huw.akte

14. familisearch

15. archieven.nl

16. RK Doopboek Culemborg 1735-1760

17. gerdaloogman.nl

18. home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M

19. Haagsarchief

20. openarch.nl

21. uwstamboomonline.nl/

22. huw.akte dochter Dorothea B.

23. overl.akte

24. www.genlog.eu/Genealogy/

25. archief Schiedam

26. huw.akte zoon Arnoldus T.F.

27. denhaag.digitalestamboom.nl

28. SADelft

29. home.wanadoo.nl/jjw/Database/index.htm

30. huw.akte broer A.T.F

31. RATilburg

32. geb.akte

33. members.ziggo.nl/jjw/Database/index.htm

34. jjw0.woelmuis.nl

35. members.home.nl/w.quant/

36. www.wiewaswie.nl

37. overl. adv.

38. dankbetuiging

39. echtscheidingsakte

40. NGV Knipsel

41. krant

42. www.denhaag.nl

43. Advertentie

44. overl.bericht

45. bastionoranje.nl

46. huw.akte zoon JJ

47. geneanet.org

48. BS Culemborg

49. SAAmsterdam

50. www.mijn-genea.nl

51. www.ruphoff.nl/pall.html

52. Erfgoedleiden.nl

BRONNEN

53. StrA Bommelerwaard

54. huw.akte zoon Johannes W.

55. www.genealogieonline.nl/stamboom_sablerolle/

56. huw.aankondiging

57. BS Amsterdam

58. militieregisters.nl

59. www.nimh.nl

60. SARotterdam

61. www.jvanoldenbarnevelt.org/

62. BS Velsen

63. geb.akte tweeling

64. overl.akte zoon A.J.

65. BS Den Haag

66. Jaap Lukassen <jaapennienkelukassen@gmail.com>

67. Census - US Federal 1910

68. search.ancestry.com

69. search.ancestry.com.au

70. Census - US Federal 1920

71. www.footnote.com

72. geb.akte zoon

73. Census - US Federal 1900

74. StichtseHeraut20110803

75. Drenlias

76. www.genealogieonline.nl/genealogie-valkenet-valkonet

77. Bidprentje

78. NGV

79. www.zerken.nl/

80. online-begraafplaatsen.nl

81. wiewaswie

82. www.online-familieberichten.nl

83. delpher

84. www.graftombe.nl

85. Utrechts Nieuwsblad

86. www.vdheuvel.org/

87. BS Brummen

88. overl.kaart

89. BR Rotterdam

90. MyHeritage.com

91. BS Rotterdam

92. www.dodenzijnnietstil.nl/corvanmiddelkoop

93. De Bel

94. boerderijenboek.com/zeelenberg/HENDRIK.htm

95. pkn-acta.digibron.nl

96. nationaalarchief.nl

97. www.wagenmakers.demon.nl/

98. Schager Courant

99. Geneanet: Serge van Nuijs ( vannuijs )

100. huw.akte zoon

101. archief Zaanstad

102. huw.akte kinderen.

103. huw.akte dochter HJ

BRONNEN

104. huw.akte dochter CH

105. www.cs.vu.nl/~hans/Willem.htm

106. meervank.home.xs4all.nl/

107. regionaalarchiefwestbrabant.nl

108. www.eunen.eu/huwelijksakten_amsterdam

109. www.kuijsten.de/

110. online-familieberichten.nl

111. home.tiscali.nl/~hjopdam/gen_nanning/gen_nanning-frm3.htm

112. Harry Bruger

113. Doopboek RK

114. Doopboek Culemborg

115. Moesson

116. Thea Zuiver

117. De indische navorscher

118. jeanette beckx (jeanettebeckxAThetnet.nl)

119. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

120. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië

121. staat der Nederlandsche Oostinidsche bezittingen, onder het.... Vol.3

122. Middelburgsche Courant

123. De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van ... - door Johan Albert Spengler

124. www.historici.nl/retroboeken

125. reminiscences of the public and private life (1799-1449)

126. kb.nl

127. dekok.xyz

128. doczz.nl

129. RoosjeRoos

130. www.kloek-genealogie.nl

131. De Heraut 1902 jrg 6

132. shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/mogendrf/

133. books.google.com

134. digital.staatsbibliothek-berlin.de/

135. Bataviaasch nieuwsblad

136. leeuwarder courant

137. members.fortunecity.com/lmartijn/

138. www.genealogieonline.nl/genealogie_Zuur

139. akevoth.org/

140. CBG

141. Geneanet: Johannes Dirk Zuur ( jdzuur )

142. www.igv.nl/qenarch.html

143. www.genealogieonline.nl/stamboom-zuur/

144. familieherbert.nl

145. genealogieonline.nl/ stamboom_Zuur

146. www.stamboomforum.nl

147. www.vanderijke.nl/320 Vereniging/NB 320

148. hilversum.genwiki.net

149. holtz-stamboom.nl/

150. Monique vM

151. holtz-stamboom.nl/ksgenealogy.htm

152. www.genealogieonline.nl/genealogie_nuijs_hoogers

153. oorlogslevens.nl/

154. geneanet: Robert A Snijders ( robart ) rob@bigmoves.nl

155. dutchjewry.org/genealogy/noach/458.htm

156. members.home.nl/riandirksen/eeuw20.htm

157. home.kpn.nl/jeanettebeckx/beckx ned-indie.htm

Maak jouw eigen website met JouwWeb