Parenteel van Arie 'Middelkoop' <1623

I. Arie, geb. Zijderveld? vóór 1623.

Zijn zoon:

II. Jan Arisz Middelkoop, geb. Everdingen omstr. 1643,1 tr. vóór 1672 N.N. NN, geb. vóór 1652.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Jansz Middelkoop, geb. Zijderveld? vóór 1672, tr. Zijderveld 11 dec. 16922 Arien Jacobsen -, geb. Scherluynen vóór 1672.

2. Engeltje Jans Middelkoop, ged. Zijderveld 10 jan. 1675,3 tr. Zijderveld 1 april 17022 Floris Petersen Verdoorn, geb. vóór 1682.

3. Thomas Janssen, volgt IIIa.

4. Arien Jansen, volgt IIIb.

5. NN Middelkoop, geb. vóór 1700, begr. Zijderveld 14 aug. 1741.4

IIIa. Thomas Janssen Middelkoop, ged. Zijderveld 17 nov. 1678,5 † ald. 8 okt. 1724,6 tr. Zijderveld 22 april 17082 Maaiken Stevens -, geb. Zijderveld 15 mei 1688,7 dr. van Steven Peters en Teuntjen Aarts -.

Uit dit huwelijk:

1. Engeltje Middelkoop, ged. Zijderveld 20 okt. 1709,2 begr. ald. 28 jan. 1724.8

2. Steven Tomasse, volgt IVa.

IVa. Steven Tomasse Middelkoop, geb. Zijderveld 1 maart 1712,7 begr. Schoonrewoerd 11 febr. 1780,5 tr. 1e Everdingen 9 nov. 17389 Swaantje Aarts de Stigter, ged. Schoonrewoerd 15 okt. 1719,5 begr. Zijderveld 14 jan. 1767,5 dr. van Aert Gerrits Stigter en Maijke Willems de Leeuw; tr. 2e Everdingen 11 dec. 17697 Stijntje Jacobsdr den Boer, geb. Zijderveld,10 ged. Everdingen 4 febr. 1714, begr. Schoonrewoerd 23 sept. 1785,11 wed. van 1e Teunis IJsebrandsz Zijderveld en 2e Harmen Reyersz Copier.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maijken Middelkoop, ged. Everdingen 8 maart 1739,12 † ald. dec. 1740.12

2. Maaiken Stevense, volgt Va.

3. Engeltje Stevese, volgt Vb.

4. Aart Stevense, volgt Vc.

5. Huijbert Middelkoop, ged. Everdingen 23 maart 1760.13

Va. Maaiken Stevense Middelkoop,12 ged. Everdingen 1 jan. 1741,12 begr. Zijderveld 17 mei 1766,14 tr. (ondertr. Everdingen 7 aug.) 176313 Gerrit Koenen Verrips, ged. Everdingen 17 maart 1737, zn. van Coenraat Jansz en Wouterje Gerrits Streef.

Uit dit huwelijk:

1. Coenraad Gerritsz Verrips, ged. Everdingen 18 maart 1764,12 † Zijderveld 14 sept. 1836,15 tr.15 Elisabeth Janse van der Koppel,12 ged. Everdingen 12 maart 1769.12

2. Swaantje Verrips, geb. Everdingen 1766.12

Vb. Engeltje Stevese Middelkoop, ged. Zijderveld 1 april 1742,2 † Nieuwland 31 aug. 1819, tr. Schoonrewoerd omstr. 17709 Willem van de Koppel, ged. Leerdam 17 febr. 1743.16

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van de Koppel, geb. Schoonrewoerd 1771.12

2. Steven van de Koppel, geb. Vianen 1773.12

Vc. Aart Stevense Middelkoop, ged. Zijderveld 22 febr. 1756,5 † ald. 19 sept. 1807,10 tr. Schoonrewoerd 31 okt. 177917 Aaltje Pieterse Huysman, ged. Schoonrewoerd 8 sept. 1754,5 begr. Zijderveld 18 okt. 1811,5 dr. van Pieter Huisman en Maria Cornelisse Pijserman.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Stevense, volgt VIa.

2. Steven Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 9 jan. 1780,13 † vóór jan. 1795.12

3. Maria Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 15 juli 1781,13 † vóór 29 maart 1792.12

4. Thomas Middelkoop, ged. Everdingen 13 april 1788,13 † vóór 1797.12

5. Jan Stevense, volgt VIb.

6. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 29 maart 1792,9 † vóór 1807.

7. Steven, volgt VIc.

8. Thomas Middelkoop, geb. Everdingen 3 sept. 1797, † vóór 1807.

VIa. Pieter Stevense Middelkoop, ged. Zijderveld 3 juli 1775,9 arbeider, † Everdingen 9 maart 1827, tr. Schoonrewoerd 4 jan. 1809 Geertruij Kortlever, geb.? omstr. 1785, † Everdingen 7 dec. 1832, dr. van Pieter en Maria van der Leden.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, volgt VIIa.

2. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 okt. 1809,13 † Zijderveld 24 dec. 1812.

3. Pietje Middelkoop, geb. Everdingen 14 dec. 1812, † Zijderveld 13 febr. 1813.

4. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 19 maart 1814, fuselier -1836,18 † Leiden 13 aug. 1836.2

5. Pietertje, volgt VIIb.

6. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 3 maart 1817, † ald. 9 maart 1817.

7. Aaltje, volgt VIIc.

8. Francina, volgt VIId.

VIIa. Maria Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1807,13 † Everdingen 24 april 1861,6 tr. Everdingen 23 mei 18386 Govert den Burger, geb. Schoonrewoerd 26 maart 1802,6 kleermaker 1838,6 † Everdingen 22 juli 1877, zn. van Govert en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Govert den Burger, geb. Everdingen 27 maart 1839,6 † Nieuwveen 14 juni 1929.6

2. Geertruij den Burger, geb. Everdingen aug. 1840,6 † Zijderveld 14 febr. 1842.6

3. Maria den Burger, geb. Everdingen 28 okt. 1841,6 † Zijderveld 18 dec. 1842.6

4. Geertruij den Burger, geb. Everdingen 8 mei 1843,6 † Zijderveld 25 mei 1843.6

5. Pieter den Burger, geb. Everdingen mei 1845,6 † ald. 1 april 1846.6

6. Pieter den Burger, geb. Everdingen 1 dec. 1848,6 † ald. 13 mei 1850.6

7. Pieter den Burger, geb. Everdingen 31 mei 1853,6 † na 1877,6 tr. Everdingen 19 april 18776 Willempje Kars, geb. Leerbroek 17 mei 1851,6 † na 1877.

8. Pieter den Burger, geb. Everdingen 1854,19 †,6 tr. Rotterdam 13 juni 190620 Geertje Elderson, geb. Rotterdam? omstr. 1858.19

VIIb. Pietertje Middelkoop, geb. Everdingen 27 mei 1815,7 † Lexmond 11 nov. 1897,21 tr. Noordeloos 31 mei 184417 Coenraad Horden, geb. Noordeloos 19 juni 1794,7 † Lexmond 16 dec. 1867,7 zn. van Leendert Arijze en Jannigje Coenraadsdr Voetee en wedr. van Merrigje Spek.

Uit dit huwelijk:

1. Geertrui Horden, geb. Lexmond 23 okt. 1844,7 † ald. 22 jan. 1915,7 tr. Lexmond 16 nov. 18657 Hendrik Bogert, geb. Lexmond 23 febr. 1841.7

2. Pieter Horden, geb. Lexmond 20 jan. 1848,7 † ald. 25 dec. 1857.7

3. Cornelis Horden, geb. Lexmond 18 okt. 1850,7 † Vianen 19 dec. 1936,7 tr. Vianen 6 juni 18737 Gerrigje Fortuin, geb. Vianen 15 mei 1849,7 † Lexmond 20 jan. 1916.7

4. Aart Horden, geb. Lexmond 28 juni 1855,22 † Everdingen 30 jan. 1940,23 tr. Everdingen 4 mei 188322 Lientje Kers (VIIm,4).

5. Pieter Horden, geb. Noordeloos? 1860,24 † Lexmond 16 sept. 1946,17 tr. Everdingen 7 juni 18837 Francijntje Hol, geb. Everdingen 27 febr. 1858,7 † Lexmond 5 dec. 1926.7

VIIc. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 4 juli 1818,19 † USA, tr. Leerdam 15 maart 185117 Willem Kiep, geb. Asperen 4 nov. 1821,25 † USA, zn. van Gijsbert en Anneke van Yperen.

Haar dochter:

Maria Louise Middelkoop, geb. omstr. 1836,26 † USA.

VIId. Francina Middelkoop, geb. Everdingen 7 febr. 1821,27 † ald. 5 juli 1907, tr. Tull en ’t Waal 16 juli 185617 Servaas Nieuwhoff, geb. Den Haag 26 april 1793,7 timmerman,7 † Tull en ’t Waal 4 april 1870,24 zn. van Gerrit en Elisabeth Homburg en wedr. van 1e Geertruida Holl, 2e Anna Willemse en 3e Belia van den Hof.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 31 juli 1837.

2. Pieter Dirk Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 3 juli 1841.

3. Servaas Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 13 april 1843.

4. Hendrik Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 5 mei 1845.

5. Stephanus Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 26 juni 1851.

6. Servaas Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 21 jan. 1874.

VIb. Jan Stevense Middelkoop, ged. Everdingen 20 juni 1790,9 arbeider 1826, vermeld militair 1812,28 † Lexmond 14 april 1875,24 tr. Everdingen 20 juni 182117 Jannigje Koedam, geb. Everdingen 1 juli 1798,9 † ald. 27 nov. 1837,24 dr. van Joost Gerritse en Willempje Rouwerd.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje, volgt VIIe.

2. Willempje, volgt VIIf.

3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Everdingen 5 maart 1825.24

4. Aartje, volgt VIIg.

5. Geertje, volgt VIIh.

6. Maria, volgt VIIi.

7. Joosje, volgt VIIj.

VIIe. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 15 nov. 1821,27 † Leerdam 14 dec. 1916,24 tr. Leerdam 9 mei 186217 Jan Cornelis de Weerd, geb. Leerdam 21 dec. 1822,6 werkman 1862,6 boerenarbeider 1870,6 † Leerdam 3 dec. 1898,17 zn. van NN de NN en Jannigje de Weerd en wedr. van Antonia ’t Lam.

Haar zoon:

1. Jan, volgt VIIIa.

Uit het huwelijk:

2. Marinus de Weerd, geb. Leerdam 15 dec. 1862,17 † ald. 13 juni 1867.17

3. Jannigje de Weerd, geb. Leerdam 10 juli 1865,17 † ald. 17 juli 1867.17

VIIIa. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 juni 1847, werkman,7 † Alblasserdam 11 juni 1929,24 tr. Ottoland 11 aug. 187117 Geertje Verschoor, geb. Molenaarsgraaf 15 juli 1845,19 † Sliedrecht 22 dec. 1885,29 dr. van Leendert en Maaike van der Zouwen.

Uit dit huwelijk:

1. Maaike, volgt IXa.

2. Arie Middelkoop, geb. Peursum 12 dec. 1872,30 † Sliedrecht 10 maart 1889.30

3. Leendert Middelkoop, geb. Peursum 12 april 1874,27 † Sliedrecht 18 febr. 1891.30

4. Aaltje Middelkoop, geb. Giessendam 7 jan. 1876,30 † Sliedrecht 17 aug. 1880.30

5. Jan Middelkoop, geb. Giessendam 13 sept. 1877,30 † Sliedrecht 30 april 1889.30

6. Hendrikus Middelkoop, geb. Sliedrecht 27 sept. 1879,31 † ald. 16 maart 1891.30

7. Alewijn Middelkoop, geb. Sliedrecht 19 dec. 1881,2 † ald. 2 april 1883.30

8. Aaltje, volgt IXb.

9. Pietertje Middelkoop, geb. Sliedrecht 30 nov. 1885,30 † ald. 27 april 1886.30

IXa. Maaike Middelkoop, geb. Ottoland 9 nov. 1871,30 † Alblasserdam 21 aug. 1938,24 tr. Sliedrecht 17 okt. 189617 Arie de Waard, geb. Giessendam 12 juni 1873,29 arbeider,7 † Dordrecht 8 okt. 1962,7 zn. van Lammert en Anna de Rouwe.

Uit dit huwelijk:

1. Lammert de Waard, geb. Sliedrecht 1897, tr. Alblasserdam 20 juli 192217 Maaike Stout, geb. Alblasserdam 25 jan. 1902, † Dordrecht 11 mei 1973.32

2. Geertje de Waard, geb. Sliedrecht 3 jan. 1899,33 † Den Haag 17 juni 1931,33 tr. Den Haag 13 juni 192333 Bertus Stam, geb. Den Haag 18 april 1897,33 † ald. 8 juni 1957.33

3. Jan de Waard, geb. Sliedrecht 13 okt. 1901,29 tr. Alblasserdam 31 mei 192334 Maria Boer, geb. Papendrecht omstr. 1903.34

4. Leendert de Waard, geb. Alblasserdam omstr. 21 juni 1909.35

IXb. Aaltje Middelkoop, geb. Sliedrecht 7 aug. 1883,30 huishoudster 1937-1938,36 † Dordrecht 26 maart 1948,7 tr. 1e Sliedrecht 22 april 190517 (door echtsch. ontbonden ald. 20 april 1937)29 Willem van der Haven, geb. Sliedrecht 13 mei 1877,19 bakschipper,7 Hoepmaker,37 † Sliedrecht 4 okt. 1950,29 zn. van Gerrit en Willemina Maria Nederlof; tr. 2e Dordrecht 29 dec. 19387 Gerrit de Snoo, geb. Dordrecht 29 dec. 1893, plaatwerker,6 † Rotterdam 25 dec. 1971,7 zn. van Gijsbert en Appolonia van Leeuwen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertje van der Haven, geb. Sliedrecht 9 dec. 1900,7 † Zwijndrecht 16 nov. 1986,7 tr. Sliedrecht 11 aug. 19237 Pieter Baan, geb. Rotterdam 30 maart 1900,7 † Zwijndrecht 11 nov. 1961.7

2. Wilhelmina Maria van der Haven, geb. Sliedrecht 12 juli 1905,7 † Dordrecht 10 jan. 1993,7 tr. 1e Dordrecht 25 febr. 193238 (door echtsch. ontbonden ald. 19 febr. 1948)7 Steven Willem Maaskant, geb. Dordrecht 13 april 1905,7 magazijnchef 1932,7 † Amsterdam 28 sept. 1972; tr. 2e Dordrecht 23 dec. 19487 Matthijs Smits, geb. Dordrecht 31 jan. 1910,7 † ald. 14 dec. 1985.7

3. Janna van der Haven, geb. Sliedrecht 3 aug. 1907,7 dienstbode,7 † Dordrecht 12 juli 1978,7 tr. Zwijndrecht 8 sept. 19337 Leo de Groot, geb. Buitenzorg, INA 8 febr. 1899,7 † Den Haag 19 april 1952.7

4. Gerrit van der Haven, geb. Sliedrecht 1 juli 1909,7 dekknecht,7 † Sliedrecht 21 april 1994,7 tr. Sliedrecht 8 juli 19397 Teuna Adriana van der Aa, geb. Sliedrecht 1 nov. 1912,7 † ald. 1 nov. 2006.7

5. Johanna van der Haven, geb. Sliedrecht 13 sept. 1915,39 tr. Dordrecht 20 juli 193338 Frederik Adam van der Graaf, geb. Dordrecht 13 sept. 1912,7 † ald. 19 dec. 1991.7

VIIf. Willempje Middelkoop, geb. Everdingen 30 aug. 1823,27 † Schoonrewoerd 5 jan. 1903,24 tr. 1e Everdingen 26 maart 184717 Teunis de Jong, geb. Everdingen 23 dec. 1815,6 † Schoonrewoerd 26 mei 1858,24 zn. van Hendrik en Geertje Kars; tr. 2e Schoonrewoerd 17 aug. 186017 Gerrit Bogaart, geb. Zijderveld 4 juni 1807,40 † Schoonrewoerd 10 sept. 1881,24 zn. van Willem en Maagje Goedhart en wedr. van Grietje van Hermelen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik de Jong, geb. Schoonrewoerd 26 april 1847,27 † ald. 14 okt. 1932,24 tr. Schoonrewoerd 13 febr. 187417 Jannigje Copier, geb. Zijderveld 14 juli 1836,11 † ald. 6 juli 1901,11 dr. van IJsbrand en Adriana Verhoef.

2. Jannigje de Jong, geb. Schoonrewoerd 16 april 1850,24 † ald. 28 juli 1850.24

VIIg. Aartje Middelkoop, geb. Everdingen 20 april 1826,27 † Lexmond 26 maart 1886,21 tr. Leerbroek 4 mei 186117 Gerrit Rikkers, geb. Meerkerk 25 juni 1824,19 watermolenaar,19 † Lexmond 30 okt. 1896,21 zn. van Dirk en Willempje van Houwelingen.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Rikkers, geb. Lexmond 23 febr. 1862,27 † ald. 28 dec. 1872.24

2. Jan Rikkers, geb. Lexmond 27 maart 1865,27 † ald. 27 jan. 1872.17

3. Willempje Rikkers, geb. Lexmond 17 okt. 1868,27 † ald. 9 dec. 1872.24

VIIh. Geertje Middelkoop, geb. Everdingen 25 sept. 1828,27 † Lange Ruige Weide 4 juni 1892, tr. 1e Rietveld 19 okt. 186017 Lambertus Brosius, geb. Barwoutswaarder omstr. 1822,19 † ald. 4 juli 1884, zn. van Joost en Aagje van der Mel; tr. 2e Barwoutswaarder 16 nov. 188817 Thomas van Duuren, geb. Benschop 10 febr. 1823, † Waarder 31 jan. 1915,17 zn. van Frank en Geertje van Vuren en wedr. van Neeltje Dekker.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jannigje Brosius, geb. Barwoutswaarder 12 dec. 1860,7 † ald. 18 maart 1861.7

2. Annigje Brosius, geb. Barwoutswaarder 23 juni 1862,7 † ald. 13 aug. 1862.7

3. Janna Brosius, geb. Barwoutswaarder 2 juli 1864,7 † ald. 13 okt. 1864.7

4. Elizabeth Brosius, geb. Barwoutswaarder 20 jan. 1866,7 † ald. 17 dec. 1866.7

VIIi. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 21 sept. 1830,27 † Vianen 12 juli 1883,24 tr. Everdingen 8 sept. 186417 Walig van Dijk, geb. Everdingen 8 maart 1834,9 † Vianen 13 sept. 1907,9 zn. van Bart en Maaike Verdugt; hij hertr. Vianen 7 nov. 18846 Saartje Bonouvrie.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus van Dijk, geb. Everdingen 19 jan. 1865,41 † Vianen 19 sept. 1870.41

2. Jan van Dijk, geb. Everdingen 9 mei 1867,41 † Schoonrewoerd 18 mei 1935,41 tr. Schoonrewoerd 1 mei 189641 Elisabeth van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1870,41 † ald. 29 jan. 1946.41

3. Maarten van Dijk, geb. Vianen 28 nov. 1869,9 † Zijderveld 1 maart 1956,9 tr. Lexmond 4 maart 189817 Maagje van Dieren, geb. Vianen 26 nov. 1868.

4. Lambertus van Dijk, geb. Vianen 26 jan. 1872,19 † ald. 2 maart 1941,17 tr. Hei en Boeicop 18 mei 190617 Elizabeth Spronk, geb. Hei en Boeicop 19 jan. 1877,19 dr. van Jan en Harmina de Gans.

5. Jan Aalbert van Dijk, geb. Vianen 1 juni 1874,19 † na 1952, tr. Kedichem 9 mei 190217 Elisabeth Kooij, geb. Nieuwland 30 mei 1878, † Zuilen 5 maart 1952.

VIIj. Joosje Middelkoop, geb. Everdingen 10 nov. 1833,27 † Leerdam 3 okt. 1904,24 tr. 1e Leerdam 11 mei 186117 Gerrit Rikkers, geb. Meerkerk 25 juni 1824,27 † Leerdam 5 jan. 1878,6 zn. van NN NN en Hendrika Rikkers; tr. 2e Leerdam 4 juli 187917 Johannes Kruis, geb. Leerdam 18 febr. 1823,27 † ald. 27 dec. 1903,24 zn. van N.N. NN en Wilhelmina Kruis.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ruth Rikkers, geb. Leerdam 26 april 1862,7 † ald. 29 okt. 1936.7

2. Jannigje Rikkers, geb. Leerdam 24 dec. 1863,7 † ald. 28 jan. 1864.7

3. Jan Rikkers, geb. Leerdam 23 maart 1865,7 † ald. 31 mei 1870.7

4. Jannigje Rikkers, geb. Leerdam 23 aug. 1869,7 † ald. 26 juli 1870.7

VIc. Steven Middelkoop, geb. Everdingen 20 jan. 1795,12 arbeider -1848, † Everdingen 16 juli 1848, tr. Everdingen 25 april 182117 Dirkje Teunisse Kars, geb. Everdingen 27 okt. 1798,22 dr. van Teunis Kers en Leijntje Koedam.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje, volgt VIIk.

2. Teunis, volgt VII-l.

3. Lijntje, volgt VIIm.

4. Aartje, volgt VIIn.

5. Aart, volgt VIIo.

6. Arie, volgt VIIp.

7. Pieter Middelkoop, geb. Everdingen 20 maart 1834, † ald. 29 jan. 1862.24

8. Dirk Middelkoop, geb. Everdingen 24 febr. 1837, † ald. 12 febr. 1865.24

9. Annigje Middelkoop, geb. Everdingen 4 sept. 1838, † Zijderveld 4 aug. 1841.

10. Maria, volgt VIIq.

VIIk. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 26 sept. 1821,27 † Schoonrewoerd 15 jan. 1857, tr. Schoonrewoerd 2 mei 184617 Tomas van der Giesse, geb. Schoonrewoerd omstr. 1800, † na 1857, zn. van Cornelis en Hester Bogerd.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis van der Giesse, geb. Schoonrewoerd? 10 maart 1847,17 † Schoonrewoerd 14 maart 1879,17 tr. Hendrika Verrips, † na 1879.

2. Steven van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 23 dec. 1848, † ald. 26 dec. 1848.17

3. Steven van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 14 mei 1850,17 † ald. 3 juli 1919,7 tr. Noordeloos 3 febr. 188717 Dirkje Schaaij, geb. Noordeloos 23 juli 1864,19 † ald. 8 juli 1889.

4. Hester Corenlia van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 17 dec. 1852,17 † Everdingen 9 febr. 1882,7 tr. Everdingen 30 aug. 18777 Arie den Hertog, geb. Everdingen 10 dec. 1853,7 † ald. 29 jan. 1934.7

5. Dirk van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 7 jan. 1856,17 † ald. 10 febr. 1869.17

VII-l. Teunis Middelkoop, geb. Zijderveld 3 aug. 1823,9 † Everdingen 11 april 1852, tr. Everdingen 20 april 184917 Dirkje van Bruggen, geb. Zijderveld 9 juni 1823,42 † Aalsmeer 7 juli 1905,42 dr. van Jan en Neeltje het Lam en wed. van Dirk van Veen; zij hertr. Lopik 10 dec. 185742 Cornelis Borst en tr. 4e Hei en Boeicop 23 maart 18652 Maarten Oosterhout.

Uit dit huwelijk:

1. Steven Middelkoop, geb. Everdingen febr. 1850, † ald. 3 juli 1850.

2. Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 2 mei 1851, † Hei en Boeicop 10 mei 1852.

VIIm. Lijntje Middelkoop, geb. Everdingen 20 juni 1825,22 † ald. 31 maart 1888, tr. Everdingen 21 dec. 184817 Jan Willem Kars, geb. Everdingen 3 okt. 1826,19 † ald. 12 febr. 1908,43 zn. van NN NN en Francijntje Kers.

Uit dit huwelijk:

1. Francijntje Kers, geb. Everdingen 31 maart 1849,17 † ald. 16 april 1849.23

2. Jan Kers, geb. Everdingen 19 dec. 1852,23 † ald. 1 sept. 1865.23

3. Steven Kers, geb. Everdingen 11 jan. 1854,23 † ald. 12 juni 1815.7

4. Lientje Kers, geb. Everdingen 16 maart 1856,23 † ald. 8 juli 1947,17 tr. Everdingen 4 mei 188322 Aart Horden (VIIb,4).

5. Arie Kers, geb. Everdingen 27 maart 1858,23 † ald. 22 aug. 1865.23

6. NN Kars, levenloze zoon, geb. Everdingen 27 maart 1858.43

7. Johannes Kers, geb. Everdingen 1860.23

8. Dirk Kers, geb. Everdingen 25 juli 1863,23 † ald. 22 mei 1864.23

9. Jan Ariese, volgt VIIIb.

VIIIb. Jan Ariese Kers, geb. Everdingen 11 sept. 1866,23 † ald. 26 juni 1911,23 tr. Everdingen 19 aug. 188644 Lijntje van der Koppel, geb. Everdingen 24 dec. 1867,44 † Everdingen? na 15 mei 1908.44

Uit dit huwelijk:

1. Lijntje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 27 dec. 1886.44

2. Neeltje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 21 febr. 1889.44

3. Jan Willemse Kers, geb. Everdingen 12 april 1891,44 † ald. 23 okt. 1892.44

4. Teuntje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 27 sept. 1893.44

5. Jan Willemse Kers, geb. Everdingen 11 maart 1896, † ald. 24 aug. 1980, begr. Zijderveld.45

6. NN Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 26 juni 1899.44

7. Sijntje Kers, geb. Everdingen 17 juni 1900.

8. Steverientje Kers, geb. Everdingen 17 sept. 1902.

9. NN Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 6 mei 1904.44

10. Teunis Kers, geb. Everdingen 15 mei 1908,44 † ald. 17 mei 1908.2

VIIn. Aartje Middelkoop, geb. Everdingen 23 jan. 1828,27 † ald. 1 juli 1899,46 tr. 1e Everdingen 10 mei 185017 Jan Stijsinger, geb. Everdingen 10 mei 1818,47 † ald. 31 jan. 1865,7 zn. van Arien Stijsiger en Elisabeth van der Krieft; tr. 2e Everdingen 30 juni 187017 Bart van Dijk, geb. Ravenswaaij 5 juli 1805,48 † Everdingen 19 jan. 1894,49 zn. van Gerrit Jan en Jannetje van Buren en wedr. van Maaike Verdugt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elizabeth Stijsiger, geb. Everdingen 30 sept. 1850,7 † ald. 27 dec. 1896,24 tr. Everdingen 1 april 187517 Teunis den Hertog, geb. Everdingen 21 nov. 1844,11 † ald. 6 dec. 1924,11 zn. van Jan en Geertje Copier en wedr. van Neeltje Verdugt.

2. Dirkje Stijsinger, geb. Everdingen 24 okt. 1852,7 † Houten 18 maart 1914,24 tr. Schalkwijk 2 nov. 187617 Maarten Hoogendoorn, geb.? vóór 1860, † Houten? vóór 1914.

3. Arie Stijsinger, geb. Everdingen 25 aug. 1855,7 † Gouda 26 maart 1924,7 tr. Leerdam 11 maart 18817 Geertrui Bakker, geb. Leerdam 30 okt. 1859,7 † Gouda 11 dec. 1932.7

4. Steven Stijsinger, geb. Everdingen 11 maart 1858,27 † Vreeswijk 31 okt. 1934,24 tr. Vreeswijk 13 mei 188517 Anna Peek, geb. Vreeswijk omstr. 1865.

5. Johannes Stijsinger, geb. Everdingen 2 juli 1860,27 † Hagestein 23 dec. 1936,7 tr. Leerdam 18 mei 188817 Jannigje van Buuren, geb. Leerdam 13 dec. 1860,7 † Hagestein 25 okt. 1931.7

Haar dochter:

6. Aaltje, volgt VIIIc.

VIIIc. Aaltje Middelkoop, geb. Vianen 21 aug. 1866,50 † Doorn 23 nov. 1893,24 tr. Everdingen 1 dec. 188717 Jan Batavier, geb. Woudenberg 3 juli 1858,7 † Doorn 27 nov. 1935,24 zn. van Gerrit en Evertje Hardeveld.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Batavier, geb. Everdingen 18 jan. 1888,17 † ald. 22 febr. 1888.7

2. Aartje Batavier, geb. Doorn 13 juli 1889,27 † Amersfoort 12 juli 1946,51 tr. Doorn 26 juni 191352 Jan van Straten, geb. Utrecht omstr. 1887.19

3. Evertje Batavier, geb. Doorn 16 okt. 1890,27 † Zeist 15 aug. 1958,7 tr. Doorn 11 aug. 191052 Evert Boekhout, geb. Doorn omstr. 1885.19

4. Gerritje Batavier, geb. Doorn 18 jan. 1892,27 † Hagestein 7 okt. 1933,7 tr. Doorn 25 jan. 191252 Arie de Heer, geb. Lexmond 2 jan. 1891.7

5. NN Batavier, levenloze dochter, geb..24

VIIo. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 2 april 1830,19 † ald. 26 jan. 1903,24 tr. Everdingen 2 febr. 186517 Cornelia van Dijk, geb. Everdingen 5 febr. 1839,27 † ald. 5 april 1912,24 dr. van Bart en Maaike Verdugt.

Uit dit huwelijk:

1. Steven Middelkoop, geb. Everdingen 16 febr. 1867,23 arbeider 1912, † Everdingen 19 okt. 1938,24 tr. Everdingen 5 nov. 189617 Alida Kers, geb. Everdingen 16 aug. 1865,23 † ald. 29 aug. 1941,24 dr. van Teunis en Trijntje Verdugt.

2. Maaike Cornelia, volgt VIIId.

3. Dirkje, volgt VIIIe.

4. Bart, volgt VIIIf.

5. Aaltje, volgt VIIIg.

6. Cornelia, volgt VIIIh.

7. Aart, volgt VIIIi.

8. Gerrit Jan Middelkoop, geb. Everdingen 19 sept. 1881,27 † ald. 6 sept. 1884.24

9. Teunis Middelkoop, geb. Everdingen 4 sept. 1883,27 † ald. 25 sept. 1883.24

10. Neeltje, volgt VIIIj.

VIIId. Maaike Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 26 okt. 1869,27 † ald. 24 mei 1938,24 tr. 1e Everdingen 17 nov. 189217 Jan van der Koppel, geb. Everdingen 8 aug. 1863,19 † ald. 5 aug. 1927,24 zn. van Teunis en Neeltje van Dijk; tr. 2e na 1927 Gerrit Kersbergen, geb. NL omstr. 1869,7 † Everdingen? na 1938.

Uit het eerste huwelijk:

Neeltje van der Koppel, geb. Everdingen 9 april 1893,27 † 22 febr. 1962,53 begr. Zijderveld,45 tr. Everdingen 20 sept. 191717 Willem Kersbergen, geb. Leerdam 29 sept. 1891,53 † 1 dec. 1987,53 begr. Zijderveld.45

VIIIe. Dirkje Middelkoop, geb. Everdingen 26 sept. 1871,45 † Drumpt 13 dec. 1948,54 tr. Everdingen 4 febr. 189717 Johan Heij, geb. Kerk-Avezaath 28 juli 1867,19 arbeider 1903,55 † Tiel 7 dec. 1940,56 begr. Drumpt 12 dec. 1940,57 zn. van Dirk Jan en Johanna van Nieuwenhuijsen.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Jan Heij, geb. Everdingen 28 mei 1897.

2. Cornelia Heij, geb. Everdingen 18 sept. 1898,17 tr. Tiel 8 okt. 193858 Bartus Schaaij, geb. Tiel 5 sept. 1904.58

3. Aart Heij, geb. Everdingen 10 febr. 1901,17 † Waddinxveen 23 maart 1904.17

4. Johanna Heij, geb. Everdingen 10 febr. 1901,17 † Waddinxveen 17 juli 1903.17

5. Johan Christiaan Heij, geb. Waddinxveen 22 okt. 1903.55

6. Jan Heij, geb. Wadenoijen 25 jan. 1909.58

VIIIf. Bart Middelkoop, geb. Everdingen 5 sept. 1873,19 abeider 1912, † Everdingen 7 mei 1937,17 tr. Everdingen 30 mei 19012 Teuntje den Hartog, geb. Everdingen 8 mei 1867,19 † ald. 1 maart 1940,17 dr. van Cornelis en Josina Roozendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Jozina Middelkoop, geb. Everdingen 21 maart 1902,27 † ald. 23 juni 1902.17

2. Cornelis Aart, volgt IXc.

3. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 12 nov. 1904,31 tr. Vianen 15 nov. 192817 Bastiana Groeneveld, geb. Vianen 4 juni 1903,19 dr. van Leendert en Catharina Labrie.

IXc. Cornelis Aart Middelkoop, geb. Everdingen 28 aug. 1903,53 † ald. 6 juni 1950,24 begr. Zijderveld,45 tr. Culemborg 16 juni 192659 Hendrika Vroege, geb. Culemborg 4 sept. 1905,45 † Everdingen? 3 aug. 1989,45 begr. Zijderveld.45

Uit dit huwelijk:

Xa. Teuntje Cornelia Josina Middelkoop, geb. Everdingen 3 april 1930,45 † Zijderveld 30 jan. 2001.45

Haar kinderen:

1. Nelleke Spronk, geb. Everdingen? na 1950.

2. Cor Spronk, geb. Everdingen? na 1951.

3. Klaas Spronk, geb. Everdingen? na 1952.

4. Erica Spronk, geb. Everdingen? na 1953.

VIIIg. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 dec. 1875,27 † 17 jan. 1971, begr. Hei en Boeicop 22 jan. 1971, tr. Everdingen 18 mei 189917 Huibert de Jong, geb. Schoonrewoerd 2 maart 1869,19 † Vianen 14 juli 1947,17 zn. van Florus en Grietje Versluis.

Uit dit huwelijk:

1. Flora Margaretha de Jong, geb. Everdingen 15 april 1900,6 tr. Hei en Boeicop 19 mei 19286 Maarten den Hartog, geb. Hei en Boeicop omstr. 1892.6

2. Aart de Jong, geb. Everdingen 11 dec. 1902,6 tr. Everdingen 7 nov. 19296 Neeltje Wilhelmina de Jong, geb. Everdingen omstr. 1901.6

3. Floris Dirk de Jong, geb. Everdingen omstr. 1908,6 † ald. 19 nov. 1908.6

4. Jannigje Maria de Jong, geb. Everdingen 31 mei 1912,60 † Zijderveld 14 okt. 1953,61 tr. Everdingen 1 nov. 194553 Dirk Middelkoop (VIIIi,2).

5. Maaike Cornelia de Jong, geb. Everdingen 1914,6 † ald. 19 dec. 1914.6

VIIIh. Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 21 febr. 1878,19 † Utrecht 23 sept. 1943,62 tr. Everdingen 7 aug. 190231 Gerrit van Bezooijen, geb. Everdingen 24 maart 1872,19 † Hoogblokland 7 juli 1927,53 zn. van Hendrik en Maaike Wink.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Bezooijen, geb. Everdingen 11 jan. 1903,6 † Utrecht 31 maart 1945,24 tr. 1e Hoogblokland 25 april 19296 Adriaantje Pesselse, geb. Hoogblokland 5 jan. 1901,6 † NL vóór 1945; tr. 2e Klazina Buizer, geb. NL na 1900, † ald. na 1945.

2. Aart van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop omstr. 15 maart 1904.63

3. Maarten van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop april 1906.63

4. Maaike Petertje van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop okt. 1910.63

5. Peter van Bezooijen, geb. IJsselstein 24 april 1912,24 † ald. 1 mei 1912.24

6. Steven van Bezooijen, geb. Hoogblokland omstr. 3 jan. 1916.62

7. Cornelia van Bezooijen, geb. Hoog-Blokland juni 1918,62 † Utrecht 12 jan. 1942,24 tr. Cornelis Hoffland, geb.? na 1910.

VIIIi. Aart Middelkoop, geb. Zijderveld 7 juni 1879,27 arbeider, vermeld uitgeloot voor mil.dienst,64 tr. Schoonrewoerd 10 mei 191217 Geuvertje Maria den Otter, geb. Schoonrewoerd 1 dec. 1886,19 dr. van Dirk en Maria Kool.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 15 april 1913,61 † Lexmond 18 mei 2005,61 tr. vóór 1947 Cornelis Langerak, † 13 maart 1989.61

2. Dirk Middelkoop, geb.? 23 okt. 1914,45 † Leerdam 26 maart 2003,65 begr. Zijderveld 31 maart 2003,65 tr. Everdingen 1 nov. 194553 Jannigje Maria de Jong (VIIIg,4).

3. Maaike Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 14 febr. 1917,66 † Beesd 9 dec. 2011,66 tr. Hei en Boeicop omstr. 10 sept. 193963 Cornelis de Gans (VIIIj,5).

4. Aart, volgt IXd.

5. Steven Middelkoop, geb. Zijderveld 20 juli 1921,67 † Utrecht 28 mei 1976,67 begr. Zijderveld,68 tr. Hei en Boeicop 6 maart 194767 Aartje Adriana den Hartog, geb. Hei en Boeicop? 13 febr. 1923,69 † Zijderveld 18 juli 2002.70

6. Martijntje Middelkoop, geb. Zijderveld 15 sept. 1923,71 † Hagestein 21 sept. 2009,71 tr. NL 15 aug. 194648 Gerrit de Leeuw, geb.? na 1920, † Hagestein? na sept. 2009.

7. Dirkje Maaike Middelkoop, geb. Utrecht 13 okt. 1925,45 † Zijderveld 28 juli 1996,72 tr. na 1945 Maarten Schimmel, geb.? 31 maart 1923, † Zijderveld 17 dec. 1992,73 zn. van Gerrit Leendert en Marigje Hogendoorn.

8. Geuvertje Maria Middelkoop, geb. Utrecht 13 okt. 1925,50 † Zijderveld 21 nov. 2019,72 tr. Cornelis Willem den Hertog, geb. NL vóór 1935, † Zijderveld? 15 sept. 1999.74

IXd. Aart Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 april 1919,75 † Schoonrewoerd? 17 nov. 1988,75 begr. Schoonrewoerd 22 nov. 1988,75 tr. na 1940 Gerritje Jantje van Zanten, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1920,45 † Leerdam 17 aug. 2009.45

Uit dit huwelijk:

Aart Middelkoop, geb. 30 juni 1952,45 † Ede 3 jan. 2014,45 begr. Schoonrewoerd.45

VIIIj. Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 19 febr. 1886,27 † Hei en Boeicop 18 okt. 1962,76 tr. Everdingen 11 aug. 190417 Aart de Gans, geb. Hei en Boeicop 10 mei 1880,77 arbeider 1905-1910,77 koopman 1927-1932,77 † Hei en Boeicop 1961,77 zn. van Cornelis en Lena Pesselse.

Uit dit huwelijk:

1. Lena de Gans, geb. Hei en Boeicop 20 sept. 1905,63 † Tiel 1988,77 tr. Hei en Boeicop 192777 Aart van Weverwijk, geb. Schoonrewoerd 21 maart 1908,32 † ald. 23 jan. 1971.32

2. Cornelia de Gans, geb. Hei en Boeicop okt. 1907,63 † Leerdam 1996,77 tr. Hei en Boeicop 193277 Jan Peter Kooyman, geb. Hei en Boeicop omstr. 1910,77 † ald. 1975.77

3. Gerrigje Cornelia de Gans, geb. Hei en Boeicop febr. 1909,63 † ald. 1965.

4. Aart de Gans, geb. Hei en Boeicop sept. 1910, † ald. 1989.

5. Cornelis de Gans, geb. Hei en Boeicop 1912,77 † Everdingen 9 dec. 2002,78 begr. Zijderveld 14 dec. 2002,78 tr. Hei en Boeicop omstr. 10 sept. 193963 Maaike Middelkoop (VIIIi,3).

6. Steven de Gans, geb. Hei en Boeicop jan. 1915,77 † Vianen 1989,77 begr. Hei en Boeicop,77 tr. Vianen (kerkelijk Hei en Boeicop)77 194377 Cornelia Frederica Brouwer, geb. Vianen 1917,77 † ald. 2001,77 begr. Hei en Boeicop 2001.77

7. Gerrit de Gans, geb. Hei en Boeicop 1917,77 † ald. 2000,77 tr. Hei en Boeicop 194677 Geertruida Janna Verkerk, geb. Vianen 1922.77

8. Annigje de Gans, geb. Hei en Boeicop 20 dec. 1918,79 † Utrecht 12 nov. 1976,79 tr. 1e Hei en Boeicop 193977 A. de Jong, geb. Hei en Boeicop? vóór 1919; tr. 2e Noordeloos 194977 Cornelis Advocaat, geb. Noordeloos 6 mei 1918,32 † ald. 28 juni 1991.32

9. NN de Gans, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 13 aug. 1924.17

10. Nelis de Gans, geb. Hei en Boeicop? 1928,24 † Hei en Boeicop 11 maart 1929.17

VIIp. Arie Middelkoop, geb. Everdingen 14 juni 1832,27 † Vianen 7 nov. 1876,53 tr. Everdingen 31 mei 185817 Jannigje van Dijk, geb. Everdingen 22 okt. 1835,27 † Vianen 7 nov. 1881,24 dr. van Bart en Maaike Verdugt; zij hertr. Vianen 5 sept. 187917 Thomas de Vos.

Uit dit huwelijk:

1. Dirkje, volgt VIIIk.

2. Bart, volgt VIII-l.

3. Steven, volgt VIIIm.

4. Maaike Middelkoop, geb. Vianen 28 maart 1864,27 † ald. 30 juli 1881.24

5. Aart, volgt VIIIn.

6. Jannigje, volgt VIIIo.

7. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 24 febr. 1870,27 † ald. 1 april 1870.24

8. Aaltje Middelkoop, geb. Vianen 24 febr. 1870,27 † ald. 21 febr. 1878.24

9. Arie Middelkoop, geb. Vianen 17 febr. 1872,27 † ald. 6 jan. 1873.24

10. Cornelia, volgt VIIIp.

11. Arie, volgt VIIIq.

 

BRONNEN

1. gerarddocter.nl/koudst

2. wiewaswie

3. www.van-den-hout.nl/

4. Robin Houben: http://www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm

5. home.kabelfoon.nl/~aavb/

6. R. van Koert

7. alblasserwaard-genealogie.nl/Middelkoop.pdf

8. www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm

9. familysearch

10. DTB Zijderveld

11. meervank.home.xs4all.nl/

12. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

13. www.gahetna.nl

14. Geneanet JanBakker

15. verrips.com

16. Henk Lunstroo

17. genlias

18. Erfgoedleiden.nl

19. huw.akte

20. www.wiewaswie.nl

21. BS Lexmond

22. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom%20Kers.html

23. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html

24. overl. akte

25. betuwe.ngv.nl/aquavitae/Aqua_Vitae_2003-2.pdf

26. Emigratielijst usa

27. geb.akte

28. archieven.nl

29. historie-sliedrecht.nl

30. Geneanet: Ad Verschoor ( adverschoor )

31. www.wagenmakers.demon.nl/

32. genealogieonline.nl

33. members.home.nl/stamek/gen/brakel/

34. users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/

35. BS Alblasserdam

36. Reg.Archief Dordrecht

37. Geneanet: Ton Van den Hengst ( tvdh001 )

38. RADordrecht

39. BS Sliedrecht

40. bogert.nu/oudstebogert/

41. rvvz.home.xs4all.nl/santenkraam/

42. hogenda.nl

43. members.ziggo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html

44. R.A.Kers

45. online-begraafplaatsen.nl

46. BS Everdingen

47. genealogie-gg.hobby.nl/kwartierstaat/stijsiger.htm

48. www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-martijntje-maria-de-with

49. stamboomforum.nl

50. Utrechts Archief

51. archiefeemland.nl/

52. www.genealogiezuidoostutrecht.org

53. A.Hoek

54. zerk

55. groenehartarchieven.nl

56. BS Tiel

57. mx-o.xs4all.nl/ bram/ Data/ Stamboom/

58. Wim Fase

59. RARivierenland Tiel

60. www.geneaservice.nl/

61. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/

62. BS Hoog-Blokland

63. BS Hei en Boeicop

64. Utrechts Nieuwsblad

65. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/mnamen.htm

66. online-familieberichten.nl

67. www.myheritage.nl

68. www.graftombe.nl

69. Ria Doesburg

 

BRONNEN

70. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/hnamen.htm

71. www.mensenlinq.nl

72. overl. adv.

73. NGV Knipsel

74. overl. adv. echtgenote

75. www.zerken.nl/

76. www.xs4all.nl/~gans003/gans1

77. www.xs4all.nl/~gans003/gans1fam

78. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/gnamen.htm

79. people.zeelandnet.nl/fiverduin/genealogie/advocaat/body.htm

80. den-braber.nl/genealogieen/mned.html

81. postpage.nl/postparentelen/bogerd_parenteel.pdf

82. overl. akte M.C.Middelkoop

83. Rootsweb.com

84. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr )

85. denhaag.digitalestamboom.nl

86. BS Vianen

87. Marga Middelkoop (hjjbrasserATziggo.nl)

88. NGV

89. openarch.nl

90. BS Rotterdam

91. CBG

92. BS Kedichem

93. kooijktr.home.xs4all.nl

94. overl. akte en huw.akte

95. www.xs4all.nl/~kooijktr/03/03.htm

96. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )

97. oorlogslevens.nl/

98. BS Gorinchem

99. BS Nieuwland

100. NGV database

101. grafsteen

102. Geneanet: Johanna Cornelia van Mourik ( jojodusty )

103. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken

104. SARotterdam

105. BS Leerdam

106. Haagsarchief

107. overl.kaart

108. De 5 Rivieren

109. De Gorcumer

110. www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie

111. wwww.graftombe.nl

112. overl. akte zoon Steven

113. www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl/voorouders S. Middelkoop.htm

114. Hans Middelkoop

115. krantenadvertentie

116. Advertentie

117. BS Culemborg

118. overl. advertentie Maaike

119. huw.jub.

120. facebook

121. www.kuijsten.de/

122. www.dorpskranttricht.nl/

123. Barend M 1956

124. vpnd.nl

125. stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm

126. geneanet.org

127. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw.pdf

128. Gens Nostra

129. www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Willige-Langerak-dtbl.pdf

130. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Willige-Langerak-dtbl.pdf

131. BS Jaarsveld

132. www.genealand.nl/rijsmustroost/

133. Geneanet: Leen Blok ( blokkies )

134. www.rijerkerk.net/

135. dhendrikson.nl/genealogie/

136. MyHeritage.com; Willem Middelkoop

137. home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M

138. genealogieonline.nl/stamboom-van-rooden/I193.php

139. Geneanet: C.R.J. Hout van den ( stamboomdejong )

 

BRONNEN

140. home.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm

141. Razu Wijk bij Duurstede

142. members.lycos.nl/brunelleschiweg/genealogie/

143. www.tschimmel.nl/

144. Geneanet: Willem Dubelaar ( dubelaar )

145. BS Schoonrewoerd

146. werelate.org/wiki

147. Geneanet: Ton Deunhouwer ( dullemen )

148. R.Middelkoop 20-4-2008

149. geocities.com/augustsgenealogy/verkerk

150. overl.adv.

151. overl.adv. vrouw

152. Jan vd Naald

153. www.online-begraafplaatsen.nl

154. Het Centrum

155. members.home.nl/familieburggraaf/genea/

156. genealogieburggraaf.nl

157. huw.akte dochter Gijsje

158. BS Leerbroek

159. BS Noordeloos

160. geb.akte zoon WF

161. www.drogtrop.com/jan_claesz_elant/

162. Geneanet: Nicolette Sleeuwenhoek ( linton )

163. Jack Schouten

164. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>

165. overl. advertentie Piet

166. krant

167. noord-hollandsarchief.nl

168. www.digibron.nl

169. huw.akte zoon Steven

170. www.gooienvechthistorisch.nl/

171. Geneanet: Otto Zondag ( otzojazosobo )

172. Willem Middelkoop <w.middelkoop@casema.nl>

173. www.xs4all.nl/~spiereg/

174. nl.mundia.com

175. Willem Moret

176. Advertentieblad

177. ADMiddelkoop

178. overl. adv. Cor

179. Nieuwe Gorinchemsche Courant

180. BS Tienhoven

181. BS Ameide

182. www.parrysound.com/ press/

183. www.simcoe.com

184. torrancefuneralhome.com

185. BS Hoornaar

186. Geneanet: vanwijnen28

187. www.vkekem.nl/

188. overl. adv. moeder

189. Geneanet: Antonius ’t Lam ( lammetje )

190. huw.akten Dordrecht

191. genealogieonline.nl/stamboom-peek

192. overl. akte Frank Joris

193. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm

194. GeldersArchief

195. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop

196. www.kuijsten.de

197. BR Tiel

198. Ton Middelkoop

199. stamboom.roosenboom.info

200. Ineke Recourt [inekerecourtATkabelfoon.net]

201. BS Zwijndrecht

202. Dordrechts archief

203. overl. adv. echtgenoot

204. Geneanet: Lex Verhoeven ( lexjamk )

205. www.zerken.nl

206. www.ospreyobituaries.com/sitepages/obituary.asp

207. www.funeral.net/

208. www.zeeuwengezocht.nl

209. archief Schiedam

210. peter.roosenboom.name

211. cerncourier.com/cws/article/cern/58209

212. Geneanet: Arnold Langereis ( langereis )

213. www.geocities.com/Heartland/Pines/

214. www.genloenen.nl/

215. SADelft

216. huw. register

217. www.gencircles.com/users/cillaarshoek

218. members.upc.nl/a.ottolander1/

219. Geneanet: Geert Rietveld ( rietveld )

220. members.upc.nl/a.ottolander1/meerkerk_doop_1655-17xx transcriptie.pdf

221. cpedia.com

222. odu.homeunix.com/genealogy/39518.htm

223. Geneanet: serge lhermine ( lhermine )

224. DTB Weesp

225. westindischescompanie.info

Maak jouw eigen website met JouwWeb