• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Wapen Antonis vM *1626

Parenteel van Adriaan Middelkoop

I.  Adriaan Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1455, griffier 1480,1 tr. Elisabeth Hugosdr de Carss, geb. vóór 1460.

Uit dit huwelijk:

 

II. Wigbold Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1480, tr. Johanna Buchel van Ouwerhoek, geb. vóór 1490.

Uit dit huwelijk:

 

III. Adriaan Antony van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1510, Rentmeester,1 tr. Alid Both Jansdr van der Eem, geb. vóór 1527, vermeld 1453 en 1481,2 dr. van Alid van de Pol.

Uit dit huwelijk:

 1. Antony, volgt IV.
 2. Jacob Willem Middelkoop, geb. Utrecht vóór 1546, tr. Agnie de Swart.
 3. Willem van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1547.

 

 1. Antony Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1545, capitein,1 tr. Josina Jansdr de Lier, geb. Utrecht? vóór 1547.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Antonissen, volgt V.
 2. Anna Middelkoop, geb. Utrecht? 1580, tr. 16151 Gijsbert Wild van Meerhoek, geb. NL vóór 1585, Raad,1 zn. van Gijsbert Dirksz de Wild.

 

 1. Willem Antonissen van Middelcoop, geb. Heijcoop vóór 1565, vermeld Leenman 8 jan. 1585,2 † Utrecht omstr. 19 aug. 1636, tr. Utrecht 12 mei 16243 Annechjen Anthonis van Vleuten, geb. vóór 1604, begr. Utrecht 16 febr. 1657,3 wed. van Rutger Jansz de Soester.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonis, volgt VIa.
 2. Peterken Middelcoop, ged. Utrecht 20 april 1628,3 † ald. 5 mei 1628.3
 3. Petertien, volgt VIb.

 

VIa. Antonis van Middelcoop, ged. Utrecht 27 aug. 1626,3 univ,4 doctores medicinae,3 bestuurder Utrecht 1671-1674,3 Huismeester 1676,3 vermeld, Vroedschap 1671,5 gekozen in de vroedschap 1671 en procuratie 10 aug. 1701,5 † Utrecht 24 okt. 1681,3 tr.6 (kerkelijk Utrecht 30 juni 1663)3 Hillegonda Nicolaasdr Pater, geb. Utrecht,7 ged. Utrecht 16 dec. 1632,3 † ald. 16 april 1690, dr. van Nicolaas en Swana van Maestricht.

Uit dit huwelijk:

 1. Swana Middelkoop, ged. Utrecht 30 okt. 1664,3 † ald. 10 jan. 1742.3
 2. Anna, volgt VIIa.

 

VIIa. Anna Middelcoop, ged. Utrecht 31 maart 1668,3 † ald. 14 juni 1738,3 tr. Utrecht 30 juli 16928 Jeremias Thiens, geb. Utrecht? 12 dec. 1656,8 geheimschrijver,9 † Utrecht 21 maart 1749,9 zn. van NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Samuel Thiens, geb. Utrecht? na 1692, tr.8 Hester Maria Cocq, geb. NL na 1690.
 2. Anna Hillegonda, volgt VIIIa.
 3. Gerard Thiens, geb. Utrecht? na 1694, mr.,8 advocaat 1749.3
 4. Abraham Thiens, geb. Utrecht? na 1695.
 5. Abigael Wilhelmina Thiens, ged. Utrecht 20 okt. 1702,9 † Zwolle 6 mei 1778, tr. 1e 17323 Johan Carel Padtbrugge, geb. NL vóór 1712, Raad;9 tr. 2e Utrecht? 17 nov. 17419 Frederik Ludwig Abresch, geb. Homburg vor der Höhe 29 dec. 1699,10 Rector 1731,10 lector 1741,10 Hoogleraar 1773,3 vermeld overleden 1738,11 † Zwolle 16 mei 1782,10 wedr. van Rebecca Trouillard.
 6. Abraham Thiens, ged. Utrecht 27 jan. 1704 (get. Swana Middelkoop en Gerard Thiens).3
 7. Anthonia Catharina Thiens, geb.? vóór 1706, † na 1774.
 8. Samuel, volgt VIIIb.
 9. Jeremias Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706.
 10. Antonius Thiens, ged. Utrecht 29 mei 1710 (get. Swana Middelkoop).12
 11. Anna Catharina Thiens, ged. Utrecht? 16 juni 1734.8

 

VIIIa. Anna Hillegonda Thiens, geb. Utrecht? na 1693, † vóór 1766, tr. Utrecht? okt. 17263 Isaacq Munnicks -, geb. Utrecht? vóór 1706.

Uit dit huwelijk:

Gerard Munnicks, geb. Utrecht? vóór 1740, Raadsheer 1776.3

 

VIIIb. Samuel Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706, † ald. vóór juli 1737,3 tr. Hester Maria Cocq, geb. NL na 1700.

Uit dit huwelijk:

Anna Diderica Thiens, ged. Utrecht 10 dec. 1721 (get. Jeremias Thiens en Anna Middelcoop),3 † na 1749.

 

VIb. Petertien Middelkoop, ged. Utrecht 27 juli 1631 (get. Willem Antonissen van Middelcoop),3 vermeld weeshuis Utrecht 1693,3 1693,3 7 juli 1693 en weeshuis Utrecht 1711,3 † Doorn 5 febr. 1705,3 begr. Utrecht 5 febr. 1705,13 tr. Utrecht 16 april 165414 Johan van Sypesteyn, ged. Utrecht 6 okt. 1624,15 advocaat voor hof van Utrecht,13 begr. Utrecht 15 juni 1693,16 zn. van Hendrik en Maria van Daesdonck.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Sypesteyn, ged. Utrecht 26 juni 1656,12 † Utrecht? vóór 1668.
 2. Anna van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1657.6
 3. Maria van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1659.6
 4. Henric van Sypesteyn, ged. Utrecht 13 jan. 1661 (get. Antonis van Middelcoop en Josuas Maenhout),16 predikant 1686-1742,17 † Doorn 8 dec. 1742.16
 5. Wilhelmina van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1662,6 † ald. vóór 1666.
 6. Willemina van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1666.6
 7. Willem van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1668.6
 8. Margriet van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1671.6
 9. Anthonie, volgt VIIb.

 

VIIb. Anthonie van Sypesteyn, ged. Utrecht 18 maart 1674,17 tr. Utrecht? 23 febr. 170017 Catharina Tarwe, ged. Utrecht? 24 jan. 1685,17 † ald. 4 dec. 1728.17

Uit dit huwelijk:

Johanna Pieternella van Sypesteyn, ged. Amsterdam 15 juli 1701 (get. Petertien Middelkoop en Henric van Sypesteyn).18Bronnen

 

 1. familie-document Middelkoop
 2. hogenda
 3. Utrechts Archief
 4. stamboomnederland.nl
 5. dbnl.nl
 6. familysearch
 7. www.martherus.com/genealogy
 8. De Navorscher 98-1960 p.41
 9. NaVorscher
 10. kloek-genealogie.eu
 11. De Navorscher 98-1960
 12. Utrechtsarchiefnet.nl
 13. 1969jaarboek CBG deel23
 14. archieven.nl
 15. CBG jaarboek 1969
 16. NGV
 17. archief fam.Van Sypestein Haarlem (www.archieven.nl)
 18. SAAmsterdam

 

Index

-, Isaacq Munnicks (1706-)  VIIIa

Abresch, Frederik Ludwig (1699-1782)  VIIa,5

Carss, Elisabeth Hugosdr de (1460-)  I

Cocq, Hester Maria (1690-)  VIIa,1

Cocq, Hester Maria (1700-)  VIIIb

Daesdonck, Maria van (x1623)   VIb

Eem, Alid Both Jansdr van der (1527-)  III

Lier, Josina Jansdr de (1547-)  IV

Maenhout, Josuas (1635-)  VIb,4

Maestricht, Swana van (1614-1662)  VIa

Meerhoek, Gijsbert Wild van (1585-)  IV,2

Middelcoop, Anna (1668-1738)  VIIa; VIIIb,1

Middelcoop, Antonis van (1626-1681)  VIa; VIb,4

Middelcoop, Peterken (1628-1628)  V,2

Middelcoop, Willem Antonissen van (1565-1636)  V; VIb

Middelkoop, Adriaan (1455-)  I

Middelkoop, Adriaan Antony van (1510-)  III

Middelkoop, Anna (1580-)  IV,2

Middelkoop, Antony (1545-)  IV

Middelkoop, Jacob Willem (1546-)  III,2

Middelkoop, Petertien (1631-1705)  VIb; VIIb,1

Middelkoop, Swana (1664-1742)  VIa,1; VIIa,6; VIIa,10

Middelkoop, Wigbold (1480-)  II

Middelkoop, Willem van (1547-)  III,3

Munnicks, Gerard (1740-)  VIIIa,1

Ouwerhoek, Johanna Buchel van (1490-)  II

Padtbrugge, Johan Carel (1712-)  VIIa,5

Pater, Hillegonda Nicolaasdr (1632-1690)  VIa

Pater, Nicolaas (1602-1654)  VIa

Pol, Alid van de (1500-)  III

Soester, Rutger Jansz de (1601-1624)  V

Swart, Agnie de  III,2

Sypesteyn, Anna van (1657-)  VIb,2

Sypesteyn, Anthonie van (1674-)  VIIb

Sypesteyn, Hendrik van (1600-1650)  VIb

Sypesteyn, Henric van (1661-1742)  VIb,4; VIIb,1

Sypesteyn, Johan van (1624-1693)  VIb

Sypesteyn, Johanna Pieternella van (1701-)  VIIb,1

Sypesteyn, Margriet van (1671-)  VIb,8

Sypesteyn, Maria van (1659-)  VIb,3

Sypesteyn, Wilhelmina van (1662-1666)  VIb,5

Sypesteyn, Willem van (1656-1668)  VIb,1

Sypesteyn, Willem van (1668-)  VIb,7

Sypesteyn, Willemina van (1666-)  VIb,6

Tarwe, Catharina (1685-1728)  VIIb

Thiens, Abigael Wilhelmina (1702-1778)  VIIa,5

Thiens, Abraham (1695-)  VIIa,4

Thiens, Abraham (1704-)  VIIa,6

Thiens, Anna Catharina (1734-)  VIIa,11

Thiens, Anna Diderica (1721-1749)  VIIIb,1

Thiens, Anna Hillegonda (1693-1766)  VIIIa

Thiens, Anthonia Catharina (1706-1774)  VIIa,7

Thiens, Antonius (1710-)  VIIa,10

Thiens, Gerard (1672-)  VIIa,6

Thiens, Gerard (1694-)  VIIa,3

Thiens, Jeremias (1656-1749)  VIIa; VIIIb,1

Thiens, Jeremias (1706-)  VIIa,9

Thiens, NN (1652-)  VIIa

Thiens, Samuel (1692-)  VIIa,1

Thiens, Samuel (1706-1737)  VIIIb

Trouillard, Rebecca (1710-1738)  VIIa,5

Vleuten, Annechjen Anthonis van (1604-1657)  V

Wild, Gijsbert Dirksz de (1560-)  IV,2Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 15:53:28

Maak jouw eigen website met JouwWeb