Wapen Antonis vM *1626

Parenteel van Adriaan Middelkoop

I. Adriaan Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1455, griffier 1480,1 tr. Elisabeth Hugosdr de Carss, geb. vóór 1460.
Uit dit huwelijk:

II. Wigbold Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1480, tr. Johanna Buchel van Ouwerhoek, geb. vóór 1490.
Uit dit huwelijk:

III. Adriaan Antony van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1510, Rentmeester,1 tr. Alid Both Jansdr van der Eem, geb. vóór 1527, vermeld 1453 en 1481,2 dr. van Alid van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Antony, volgt IV.
2. Jacob Willem Middelkoop, geb. Utrecht vóór 1546, tr. Agnie de Swart.
3. Willem van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1547.

IV. Antony Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1545, capitein,1 tr. Josina Jansdr de Lier, geb. Utrecht? vóór 1547.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Antonissen, volgt V.
2. Anna Middelkoop, geb. Utrecht? 1580, tr. 16151 Gijsbert Wild van Meerhoek, geb. NL vóór 1585, Raad,1 zn. van Gijsbert Dirksz de Wild.

V. Willem Antonissen van Middelcoop, geb. Heijcoop vóór 1565, leenman 1579,3 vermeld Leenman 8 jan. 1585,2 † Utrecht omstr. 19 aug. 1636, tr. Utrecht 12 mei 16244 Annechjen Anthonis van Vleuten, geb. vóór 1604, begr. Utrecht 16 febr. 1657,4 dr. van Antonis en wed. van Rutger Jansz de Soester.
Uit dit huwelijk:
1. Antonis, volgt VIa.
2. Peterken Middelcoop, ged. Utrecht 20 april 1628,4 † ald. 5 mei 1628.4
3. Petertien, volgt VIb.

VIa. Antonis Middelcoop, ged. Utrecht 27 aug. 1626 (get. Willem Antonissen van Middelcoop),4 univ,5 arts,4 bestuurder Utrecht 1671-1674,4 Huismeester 1676,4 vermeld, gekozen in de vroedschap 1671,6 Vroedschap 1671,6 1671-1674 en procuratie 10 aug. 1701,4 † Utrecht 24 okt. 1681,4 tr.7 (kerkelijk Utrecht 30 juni 1663)4 Hillegonda Nicolaasdr Pater, ged. Utrecht 16 dec. 1632,4 vermeld toneelstuk 1665 en Transport 9 april 1689,4 † Utrecht 16 april 1690, dr. van Nicolaas en Swana van Maestricht.
Uit dit huwelijk:
1. Swana, volgt VIIa.
2. Anna, volgt VIIb.

VIIa. Swana Middelkoop, ged. Utrecht 30 okt. 1664,4 † ald. 10 jan. 1742.4
Haar kinderen:
1. NN Middelkoop, geb. na 1695.
2. NN Middelkoop, geb. na 1695.

VIIb. Anna Middelcoop, ged. Utrecht 31 maart 1668,4 † ald. 14 juni 1738,4 tr. Utrecht 30 juli 16929 Jeremias Thiens, geb. Utrecht? 12 dec. 1656,9 geheimschrijver,10 † Utrecht 21 maart 1749,10 zn. van NN.
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Thiens, geb. Utrecht? na 1692, tr.9 Hester Maria Cocq, geb. NL na 1690.
2. Anna Hillegonda, volgt VIIIa.
3. Gerard Thiens, geb. Utrecht? na 1694, mr.,9 advocaat 1749.4
4. Abraham Thiens, geb. Utrecht? na 1695.
5. Abigael Wilhelmina Thiens, ged. Utrecht 20 okt. 1702,10 † Zwolle 6 mei 1778, tr. 1e 17324 Johan Carel Padtbrugge, geb. NL vóór 1712, Raad;10 tr. 2e Utrecht? 17 nov. 174110 Frederik Ludwig Abresch, geb. Homburg vor der Höhe 29 dec. 1699,11 Rector 1731,11 lector 1741,11 Hoogleraar 1773,4 vermeld overleden 1738,12 † Zwolle 16 mei 1782,11 wedr. van Rebecca Trouillard.
6. Abraham Thiens, ged. Utrecht 27 jan. 1704 (get. Swana Middelkoop en Gerard Thiens).4
7. Anthonia Catharina Thiens, geb.? vóór 1706, † na 1774.
8. Samuel, volgt VIIIb.
9. Jeremias Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706.
10. Antonius Thiens, ged. Utrecht 29 mei 1710 (get. Swana Middelkoop).13
11. Anna Catharina Thiens, ged. Utrecht? 16 juni 1734.9

VIIIa. Anna Hillegonda Thiens, geb. Utrecht? na 1693, † vóór 1766, tr. Utrecht? okt. 17264 Isaacq Munnicks -, geb. Utrecht? vóór 1706.
Uit dit huwelijk:
Gerard Munnicks, geb. Utrecht? vóór 1740, Raadsheer 1776.4

VIIIb. Samuel Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706, † ald. vóór juli 1737,4 tr. Hester Maria Cocq, geb. NL na 1700.
Uit dit huwelijk:
Anna Diderica Thiens, ged. Utrecht 10 dec. 1721 (get. Jeremias Thiens en Anna Middelcoop),4na 1749.

VIb. Petertien Middelcoop, ged. Utrecht 27 juli 1631 (get. Willem Antonissen van Middelcoop),4 vermeld weeshuis Utrecht 1693,4 1693,4 7 juli 1693 en weeshuis Utrecht 1711,4 † Doorn 5 febr. 1705,4 begr. Utrecht 5 febr. 1705,14 tr. Utrecht 16 april 165415 Mr.4 Johan van Sypesteyn, ged. Utrecht 6 okt. 1624,16 advocaat voor hof van Utrecht,14 begr. Utrecht 15 juni 1693,17 zn. van Hendrik en Maria van Daesdonck.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Sypesteyn, ged. Utrecht 26 juni 1656,13 † Utrecht? vóór 1668.
2. Anna van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1657.7
3. Maria van Sypesteyn, ged. Utrecht 2 april 1659 (get. Anthonij Sypesteyn en Geertruijd Sypesteyn).4
4. Henric van Sypesteyn, ged. Utrecht 13 jan. 1661 (get. Antonis Middelcoop en Josuas Maenhout),17 predikant 1686-1742,18 † Doorn 8 dec. 1742.17
5. Wilhelmina van Sypesteyn, ged. Utrecht 28 nov. 1662,4 † Utrecht? vóór 1666.
6. Willemina van Sypesteyn, geb. 1666,7 ged. Utrecht 3 juni 1666.4
7. Willem van Sypesteyn,7 ged. Utrecht 24 mei 1668.4
8. Margriet van Sypesteyn,7 ged. Utrecht 11 jan. 1671.4
9. Anthonius, volgt VIIc.

VIIc. Anthonius van Sypesteyn, ged. Utrecht 18 maart 1674,4 tr. Utrecht? 23 febr. 170018 Catharina Tarwe, ged. Utrecht? 24 jan. 1685,18 † ald. 4 dec. 1728.18
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella van Sypesteyn, ged. Amsterdam 15 juli 1701 (get. Petertien Middelcoop en Henric van Sypesteyn).19

 

 

BRONNEN

 1. familie-document Middelkoop

 2. hogenda

 3. Utrechts Archief

 4. stamboomnederland.nl

 5. dbnl.nl

 6. familysearch

 7. www.martherus.com/genealogy

 8. De Navorscher 98-1960 p.41

 9. NaVorscher

 10. kloek-genealogie.eu

 11. De Navorscher 98-1960

 12. Utrechtsarchiefnet.nl

 13. 1969jaarboek CBG deel23

 14. archieven.nl

 15. CBG jaarboek 1969

 16. NGV

 17. archief fam.Van Sypestein Haarlem (www.archieven.nl)

 18. SAAmsterdam

Maak jouw eigen website met JouwWeb