De positionering van de naam Middelkoop

De Nederlandse Familienamenbank geeft aan dat (van) Middelkoop een toponiem is, m.a.w. afgeleid van een geografische locatie. Er zijn in Nederland twee locaties die daarvoor in aanmerking komen. Ten eerste de polders Hoog en Laag Middelkoop, die tussen Meerkerk en  Schoonrewoerd liggen, net boven Leerdam. Laag Middelkoop viel onder de graaf van Arkel (en dus onder Holland) en Hoog Middelkoop onder de graaf van Leerdam (en dus onder Gelre). Heden ten dage is Middelkoop de naam van de weg in de polder Laag Middelkoop.

De tweede locatie is een onderdeel van een grote polder (940 morgen) van Beusichem, liggend tussen Beusichem en Culemborg. De polder is later meer bekend als 'de Voorkoop', maar dat was slechts een deel.  Andere delen werden genoemd:  de Kalveren, de Kerswerf, de Buijtenweert, de lage Weert, de Voorkoop, de Middelkoop, de Ringelepoel, de Quackernack en de Otterputten. Deze polder was onderdeel van het graafschap Buren

Deze locaties zijn mooi te zien op de kaart uit 1761 van de firma Cóvens en Mortier uit Amsterdam. Rond dit tijdstip waren er in de polders Neer en Over (ook wel Laag en Hoog) Middelkoop (zoals ze toen heetten) zo'n 25 huizen te tellen. In de volkstelling van 1795 staan er bij Holland dat er in Middelkoop 156 zielen zijn geteld. Dit is de polder Laag (of Neer) Middelkoop, omdat die onder Holland viel.

In de polder Middelkoop tussen Culemborg en Beusichem is geen enkel huis getekend. Dat sluit natuurlijk niet uit dat iemand vernoemd is naar de locatienaam van het eigendom, dat hij in die polder had.

De ontwikkeling van het gebied tussen 1815 en heden is goed zichtbaar gemaakt door het kadaster .