De positionering van de naam Middelkoop

De Nederlandse Familienamenbank geeft aan dat (van) Middelkoop een toponiem is, m.a.w. afgeleid van een geografische locatie. Er zijn in Nederland twee locaties die daarvoor in aanmerking komen. Ten eerste de polders Hoog en Laag Middelkoop, die tussen Meerkerk en  Schoonrewoerd liggen, net boven Leerdam. Laag Middelkoop viel onder de graaf van Arkel en Hoog Middelkoop onder de graaf van Leerdam.

De tweede locatie is een onderdeel van een grote polder (940 morgen) van Beusichem, liggend tussen Beusichem en Culemborg. De polder is later meer bekend als 'de Voorkoop', maar dat was slechts een deel.  Andere delen werden genoemd:  de Kalveren, de Kerswerf, de Buijtenweert, de lage Weert, de Voorkoop, de Middelkoop, de Ringelepoel, de Quackernack en de Otterputten. Deze polder was onderdeel van het graafschap Buren

Deze locaties zijn mooi te zien op de kaart uit 1761 van de firma Cóvens en Mortier uit Amsterdam. Rond dit tijdstip waren er in de polders Neer en Over Middelkoop (zoals ze toen heetten) zo'n 25 huizen te tellen. In de polder Middelkoop tussen Culemborg en Beusichem geen enkel. Dat sluit natuurlijk niet uit dat iemand vernoemd is naar de locatienaam van het eigendom, dat hij in die polder had.

De ontwikkeling van het gebied tussen 1815 en heden is goed zichtbaar gemaakt door het kadaster .