Parenteel van Jacobi van Middelkoop

I. Jacobi van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1687, tr. Culemborg? vóór 1707 Margaretha van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1689.
Uit dit huwelijk:
1. Gisbertus van Middelkoop, ged. Culemborg 26 april 1707.1
2. Gerarda van Middelkoop, ged. Culemborg 10 april 1709.2
3. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 18 maart 1711,2 † Culemborg? vóór 1722.
4. Arnolda Middelkoop, ged. Culemborg 6 febr. 1713.3
5. Albertus, volgt IIa.
6. Joannes, volgt IIb.
7. Arnoldus Middelkoop, ged. Culemborg 23 jan. 1722.4

Notitie bij Jacobi: met en zonder VAN
bij www.genealogieonline.nl heet hij JACOBUS Middelkoop getr. met MARGARETHA Middelkoop
Notitie bij Margaretha: ook wel MARGARITA, MARGARETAE en met en zonder VAN(http://www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm)
Notitie bij Gisbertus: scan: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch
Notitie bij de geboorte van Gisbertus: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch
Notitie bij Gerarda: scan: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch
Notitie bij de geboorte van Gerarda: dtb Culemborg dopen RK
Notitie bij Arnoldus: scan: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: dtb Culemborg dopen RK
Notitie bij Arnolda: scan: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch
Notitie bij de geboorte van Arnolda: C.Odin
Notitie bij Arnoldus: scan: familysearch; RK dopen Culemborg 1710-1811; image 6 Rl
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: 413-4.2; doopget. TL ’pro Joanna Spithousa’
bij C.Odin RK doopboek Culemborg 1712-1735 is getuige bij doop Arnoldus: Henrica Cornelis.
Notitie bij het publiceren van Arnoldus: check doopgetuige

IIa. Albertus van Middelkoop, geb. Kuijlenburg vóór 1715,5 wagenaar, † Rotterdam 7 maart 1803,6 tr. Rotterdam 8 nov. 17447 Johanna Catharina Hugo, geb. Zwol vóór 1726, † Rotterdam 3 sept. 1795.6
Uit dit huwelijk:
1. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam 1745,8 † ald. omstr. 19 sept. 1746.
2. Jacobus van Middelkoop, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 25 juli 1745,9 † ald. 22 sept. 1745.
3. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? omstr. 1748, begr. Rotterdam 27 dec. 1751.9
4. Anganita van Middelkoop, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 3 juni 1748,10 † ald., begr. Rotterdam 27 dec. 1748.5
5. Jacobus van Middelkoop, ged. Rotterdam 11 febr. 1751,9 † ald., begr. Rotterdam 20 mei 1752.5
6. Angenita, volgt IIIa.
7. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? vóór 1782.
8. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? vóór 1782.

Notitie bij Albertus: ook wel AALBERTUS of ALBERT of AELBERT of ALBERT (VAN) MIDDELKOOP, MEEDELKOOP

aangenomen dat Jan (van Madelon BES ) en Albertus (van Johanna Cath. HUGO) broers zijn en ze zonen zijn van JACOBI vM en Margaretha vM. Beiden noemen hun eerste zoon JACOBUS.
Notitie bij het overlijden van Albertus: inv. 44 Begraven; Schotse kerk; overledene liet na 7 minderjarige onmondige erfgenamen; Boompies hoek Draaysteeg
Notitie bij het publiceren van Albertus: De Lombardstraat, is één van de oudste Rotterdamse straten; de eerste vermelding dateert van 1357. De naam verwijst naar de Lombarden die in deze straat hun wisseltafel en hun leningkantoor hadden. De vrij lange straat liep van de Kaasmarkt richting de Blauwe molen, later is de straat verdeeld in een eerste en tweede Lombardstraat.
Van de laars in de Lombardstraat is een vermelding bekend uit de overlijdensregisters van de weeskamer in 1646 van Willem Gerritsz., een ’varensman’ in de Lombarsstraat bij het Leidse veer in De Blauwe Laars.
Notitie bij het huwelijk van Johanna Catharina en Albertus: jd van ZWOL wonende Vissersdijk, jm van KUIJLENBURG wonende LEUVEHAVEN
Notitie bij Johanna Catharina: Johanna Catharina of ANNA of CATARINA of CATRINA of CHATARINA of CHATRIJNA HUIGER, HUIJGO, HUGO, HUGOHUIS volgens Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma ) en DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd356
Notitie bij het overlijden van Johanna Catharina: inv. 44 Begraven; overlijden: Schotse kerk; overledene liet na 7 minderjarige onmon erfgenamen; weduwnaar van Johanna Catharina Hugohuis (Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma )); adres: Boompjes ( DTB Rotterdam inv. 44 Begraven)
Notitie bij NN: NN en JACOBUS zijn waarschijnlijk dezelfde persoon waarbij een foutje is gemaakt bij de transcriptie van de het overl.jaar bij JACOBUS
Notitie bij het overlijden van NN: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven: overledene was 1 jaar; Lombertstraat; bij ’t Seegie van Leijtse Veer
Notitie bij Jacobus: NN en JACOBUS zijn waarschijnlijk dezelfde persoon waarbij een foutje is gemaakt bij de transcriptie van de het overl.jaar bij JACOBUS
Notitie bij het overlijden van Jacobus: 22-9-1746 bij Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma ) en bij DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd356
Notitie bij NN: wat is de relatie tussen NN *1748 en ANGENITA *1748?
Notitie bij het overlijden van NN: Zuiderkerkhof, Grote Draaisteeg.
oud 3 jaar.
Notitie bij Anganita: wat is de relatie tussen NN *1748 en ANGENITA *1748?
Notitie bij het overlijden van Anganita: overledene was 3 jaar; Zuiderkerkhof; Grote Draaisteeg, DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
Notitie bij de geboorte van Jacobus: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd352
Notitie bij het overlijden van Jacobus: overledene was 1 jaar; Zuiderkerkhof; Grote Draaisteeg bij de Boompjes, DTB Rotterdam inv. 44 Begraven

IIIa. Angenita van Middelkoop, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 31 aug. 1753,10 † ald. 9 juli 1794,11 tr. Rotterdam 30 aug. 17699 Jan Diderik Hoedt, geb. Den Haag 1 jan. 1750, † Rotterdam 13 jan. 1823, zn. van Andries; hij hertr. Rotterdam 5 juli 17955 Johanna Hendrica Grimberg.
Uit dit huwelijk:
1. Andries Albertus Jan Hoedt, ged. Rotterdam 20 nov. 1770.9
2. Albertus Michiel Jan Hoedt, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 29 dec. 1771,9 Heelmeester, † Horssen 5 aug. 1844.
3. Thomas Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 1 mei 1774,9 † ald. 1835,5 tr. Rotterdam 27 okt. 179912 Susanna Ravenek, ged. Rotterdam 18 aug. 1782.
4. Jacobus Hugo Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 18 april 1775,10 † ald. 1826.5
5. Johanna Catriena Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 23 nov. 1777,10 † Doesburg 27 juni 1852.13
6. Johan Hendrik Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 3 okt. 1779.10
7. Catharina Christina Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 17 jan. 1783,10 † ald. 1794.5
8. Angenita Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 2 jan. 1785,10 tr. Den Haag 13 jan. 183614 Augustus Barleben, geb. Den Haag? omstr. 1765.
9. Johanna Diederica Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 22 maart 1787.10
10. Wilhelmina Anthonia Jan Hoedt, ged. Rotterdam 29 nov. 1789,10 tr. Arnhem 2 aug. 182815 Coenraad Jacobus de Jong, wedr. van Cornelia Johanna Reijnders.
11. Willem Anthony Jan Hoedt, geb. Rotterdam 11 dec. 1791,10 † ald. 19 dec. 1860,16 tr. Rotterdam 9 okt. 18169 Jacoba Top, geb. Rotterdam omstr. 1888.17
12. Susanna Adriana Jan Hoedt, geb. Rotterdam 4 juli 1794,10 † ald. 1794.5

Notitie bij Angenita: ook wel ANGENIET, ANGENITA, ANGENITAA, ANGENETA, ANGENIETA, ANGENITAA en AGENIETA
Notitie bij de geboorte van Angenita: in de Groote Draijsteeg
Notitie bij het overlijden van Angenita: overleden 09-07-1794; overledene liet na 11 minderjarige kinderen; G. Draaijsteeg
Notitie bij het huwelijk van Jan Diderik en Angenita: ijder 6 gld.; DTB Rotterdam Stadstrouw
Notitie bij Jan Diderik: ook wel HOED en HOET en JAN DIEDERICK, J.DIDRICK, J.DIDERICK, J DIEDRICK of J DIDRIK.
Notitie bij de geboorte van Andries Albertus Jan: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd
Notitie bij Albertus Michiel Jan: ook wel ALBERT MICHAËL
Notitie bij de geboorte van Albertus Michiel Jan: in de Groote Draaisteeg; DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd
Notitie bij de geboorte van Thomas Jan: DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Notitie bij de geboorte van Jacobus Hugo Jan: onder de Boomties
Notitie bij de geboorte van Johanna Catriena Jan: in de Boompjes
Notitie bij het overlijden van Johanna Catriena Jan: akte 47
Notitie bij de geboorte van Johan Hendrik Jan: in de Boompjes
Notitie bij de geboorte van Catharina Christina Jan: kind is gedoopt in de Zuiderkerk; wonend Boompjes
Notitie bij de geboorte van Angenita Jan: wonend onder de Boompjes; Kind is gedoopt in de Zuiderkerk
Notitie bij het huwelijk van Augustus en Angenita Jan: akte 3
Notitie bij de geboorte van Johanna Diederica Jan: geboren ’Boompjes’; gedoopt in de Zuiderkerk
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina Anthonia Jan: geboren ’onder de Boompjes’
Notitie bij het huwelijk van Coenraad Jacobus en Wilhelmina Anthonia Jan: inv.nr.145
Notitie bij de geboorte van Willem Anthony Jan: geboren "Boompjes"; gedoopt in de Zuiderkerk
Notitie bij het overlijden van Willem Anthony Jan: akte nr. 3618; Rotterdam1860f 023v
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Willem Anthony Jan: Bron: Rotterdam 1816 b90v
Notitie bij Jacoba: bij overlijden van WILLEM ANTONIE wordt ze KOP genoemd.
Notitie bij de geboorte van Susanna Adriana Jan: geboren: in de Groote Draaijsteeg

IIb. Joannes van Middelkoop, ged. Culemborg 9 nov. 1718,3 tr. Rotterdam 17 nov. 17487 Magdalon Bes, geb. Ostende april 1715, † Cool-Cingel omstr. 27 aug. 1803,6 begr. Cool 30 aug. 1803.6
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt IIIb.
2. Johanna Middelkoop, geb. Rotterdam 15 mei 1757.2

Notitie bij Joannes: ook wel JOHANNES en JOAN en JAN VAN MIDDELKOOP
scan: dtb Culemborg dopen RK via Familysearch

aangenomen dat Jan (van Madelon BES ) en Albertus (van Johanna Cath. HUGO) broers zijn en ze zonen zijn van JACOBI vM en Margaretha vM. Beiden noemen hun eerste zoon JACOBUS.
Notitie bij de geboorte van Joannes: door C.Odin
Notitie bij het huwelijk van Magdalon en Joannes: jm, van Kuilenburg, wonende Boompjes, jd, van Ostende, wonend Bierhaven
Notitie bij Magdalon: ook wel MAGDALENA, MACHDALENA, MADDELEENA en BOS, BEST en BESSE en BESSEE
Notitie bij het overlijden van Magdalon: inv. 4 Begraven gaarder; overledene: oud 88 jaar en 4 maanden; overleden op de Cool-Cingel, vervoerd naar Hillegondsberg; 2 kinderen meerderjarig

IIIb. Jacobus van Middelkoop, ged. Rotterdam 19 dec. 1752,9 vermeld Laanarchieven van Rotterdam en Cool 1727,9 † Rotterdam 11 mei 1808,6 tr. Rotterdam 30 mei 17797 Divertie de Jongh, geb. vóór 1760, † Rotterdam 30 okt. 1795.6
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Middelkoop, ged. Rotterdam 27 aug. 1780,10 † Rotterdam? vóór aug. 1782.
2. Arie van Middelkoop, ged. Rotterdam 13 dec. 1781,10 † Cool? na 1 febr. 1792, begr. Cool 10 febr. 1792.18
3. Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 10 aug. 1782.2
4. Pieter, volgt IVa.
5. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam 1784, † ald., begr. Rotterdam 28 mei 1785.19
6. Cornelis van Middelkoop, ged. Rotterdam 19 aug. 1784.20
7. Johanna Maria, volgt IVb.
8. Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 1786,8 † ald. 9 nov. 1816,21 tr.8 Hermanus van Geest, geb.? vóór 1790.
9. Wijntje, volgt IVc.

Notitie bij de geboorte van Jacobus: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd
op de Leuvehaven
Notitie bij het overlijden van Jacobus: inv. 44 Begraven; overleden in ’t Gasthuys
Notitie bij het overlijden van Divertie: inv. 44 Begraven; overledene was gesepareerde huisvrouw en liet na 2 minderjarige kinderen; 7-Huysst. op de Zeevismart; de man in ’t Loosje
Notitie bij de geboorte van Jan: doop in de grote kerk, ouders wonen aan de Delfsepoort
Notitie bij de geboorte van Arie: Delfsche vaart, ook bij familysearch
Notitie bij het overlijden van Arie: overledene: oud 10 jaar; op de Schie onder Blommersdijk
Notitie bij de geboorte van Jan: image 126 militieregisters1807-1929; Bataljon Artillierietrein no.2
Notitie bij NN: waarschijnlijk is dit Cornelis, (of een tweeling broer/zus van Cornelis)
Notitie bij het overlijden van NN: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
overledene was ¾ jaar; Schiedamseveer in pas binne
Notitie bij de geboorte van Cornelis: ouders woonden aan de Delfse Poort
doop was in de Grote Kerk
Notitie bij het overlijden van Maria: akte 1801; 30 jaar

IVa. Pieter van Middelkoop, ged. Rotterdam 13 febr. 1783,10 tr. Rotterdam 26 april 180616 Pieternella Claassen, geb. Ambacht Cool vóór 1788.
Uit dit huwelijk:
Jacoba van Middelkoop, geb. Rotterdam 9 maart 1814,16 † ald. 27 april 1814.22

Notitie bij Pieter: Pieter wordt genoemd als aangever/achterblijver van een overledene NN NN in Rotterdam begraven 4-10-1806 ( DTB Rotterdam inv. 44 Begraven) lokatie Leewelaanhoek
Notitie bij de geboorte van Pieter: gedoopt in de Grote Kerk; wonend aan de Delfsepoort; ook vermeld in familysearch
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Pieter: jm wonend Rotterdam; jd wonend binnen ambacht Cool; ook ondertrouw gemeld in Rotterdam op 26-4-1806 met: Attestatie gegeven aen Cool den 11 Mei 1806.( DTB Rotterdam Stadstrouw054)
Notitie bij Pieternella: ook wel KLAASSEN
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Rotterdam1814b016v
Notitie bij het overlijden van Jacoba: akte 951

IVb. Johanna Maria van Middelkoop, ged. Rotterdam 20 nov. 1785,10 tr. Rotterdam 24 mei 180723 Hermanus van Gent, geb. Rotterdam vóór 1787.23
Uit dit huwelijk:
Catharina van Gent, geb. Rotterdam 27 aug. 1810.6

Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: geboren bij de Delfsche Poort
Notitie bij de geboorte van Catharina: geboren: Oppert F 136; bron: inv. 1 Doop gereformeerd

IVc. Wijntje Middelkoop, ged. Rotterdam 24 mei 1787,10 † ald. 14 mei 1870,16 tr. 1e Rotterdam 10 jan. 18169 Gerrit Voorduin, geb. Rotterdam 1759, zn. van Klaas en Soetie van der Hoeven; tr. 2e Rotterdam 4 dec. 18339 Gerrit Hendrik Smits, geb. Rotterdam omstr. 1792, zn. van Johannes en Helena Kasper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacoba Verduin, geb. Rotterdam 27 nov. 1815,24 † ald. 13 aug. 1816.25
2. Pieternella Voorduin, geb. Rotterdam omstr. 1826,17 tr. Rotterdam 19 maart 185116 Henricus Wencelaus Kriesz, geb. Leijden omstr. 1824.17
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 29 jan. 1813.26

Notitie bij Wijntje: ook wel aangeduid als MIJNTJE & TRIJNTJE
Notitie bij de geboorte van Wijntje: geboren ’Haegseveer’
Notitie bij het overlijden van Wijntje: 83jr, akte 1810, Rotterdam1870c078v
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Wijntje: bron: Rotterdam 1816 a8v
Notitie bij Gerrit: ook wel VERDUIN en VAN DUIN
Notitie bij het huwelijk van Gerrit Hendrik en Wijntje: Bron: Rotterdam 1833 c81v
Notitie bij Jacoba: bij overlijden: VAN DUIN
Notitie bij de geboorte van Jacoba: akte 2093; moeder aangeduid als MIJNTJE en vader als GERRIT VERDUIN.
Notitie bij het overlijden van Jacoba: akte 1311
Notitie bij het huwelijk van Henricus Wencelaus en Pieternella: Rotterdam1851a124v/162


Bronnen
1. DTB Culemborg
2. familysearch
3. RK Doopboek Culemborg 1712-1735
4. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
5. Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma )
6. DTB Rotterdam
7. DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
8. overl. akte
9. Rotterdam.digitalestamboom.nl
10. DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd
11. DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
12. members.chello.nl/jjhoeven/
13. overl.akte
14. Haagsarchief
15. GeldersArchief
16. www.wiewaswie.nl
17. huw.akte
18. DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder
19. Rotterdamsarchief
20. DTB Rotterdams archief index352
21. RotterdamRotterdam1816b115
22. RotterdamRotterdam1814b176v
23. DTB Rotterdam Stadstrouw
24. Rotterdam1815b121
25. RotterdamRotterdam1816b016
26. Rotterdam1813a040


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 12:15:16