Parenteel van Jacobi van Middelkoop

I. Jacobi van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1687, tr. Culemborg? vóór 1707 Margaretha van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1689.

Uit dit huwelijk:

1. Gisbertus van Middelkoop, ged. Culemborg 26 april 1707.1

2. Gerarda van Middelkoop, ged. Culemborg 10 april 1709 (get. Gerarda Jansz -).2

3. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 18 maart 1711 (get. Wilhelmina Middelkoop),2 † Culemborg? vóór 1722.

4. Arnolda Middelkoop, ged. Culemborg 6 febr. 1713 (get. Wilhelmina Middelkoop).3

5. Albertus, volgt IIa.

6. Joannes, volgt IIb.

7. Arnoldus Middelkoop, ged. Culemborg 23 jan. 1722 (get. Henrica Cornelis -).4

 

IIa. Albertus van Middelkoop, geb. Kuijlenburg vóór 1715,5 wagenaar, † Rotterdam 7 maart 1803,6 tr. Rotterdam 8 nov. 17447 Johanna Catharina Hugo, geb. Zwol vóór 1726, † Rotterdam 3 sept. 1795.6

Uit dit huwelijk:

1. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam 1745,8 † ald. omstr. 19 sept. 1746.

2. Jacobus van Middelkoop, ged. Rotterdam 25 juli 1745 (get. Magdalon Bes en Joannes van Middelkoop),9 † ald. 22 sept. 1745.

3. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? omstr. 1748, begr. Rotterdam 27 dec. 1751.9

4. Anganita van Middelkoop, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 3 juni 1748,10 † ald., begr. Rotterdam 27 dec. 1748.5

5. Jacobus van Middelkoop, ged. Rotterdam 11 febr. 1751 (get. Magdalon Bes en Joannes van Middelkoop),9 † ald., begr. Rotterdam 20 mei 1752.5

6. Angenita, volgt IIIa.

7. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? vóór 1782.

8. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam? vóór 1782.

 

IIIa. Angenita van Middelkoop, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 31 aug. 1753,10 † ald. 9 juli 1794,11 tr. Rotterdam 30 aug. 17699 Jan Diderik Hoedt, geb. Den Haag 1 jan. 1750, † Rotterdam 13 jan. 1823, zn. van Andries; hij hertr. Rotterdam 5 juli 17955 Johanna Hendrica Grimberg.

Uit dit huwelijk:

1. Andries Albertus Jan Hoedt, ged. Rotterdam 20 nov. 1770 (get. Johanna Catharina Hugo, Andries Michiel Hoedt en Catharina Christina van Wassenburg).9

2. Albertus Michiel Jan Hoedt, geb. Rotterdam, ged. Rotterdam 29 dec. 1771 (get. Albertus van Middelkoop, Johanna Catharina Hugo en Catharina Christina van Wassenburg),9 Heelmeester, † Horssen 5 aug. 1844.

3. Thomas Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 1 mei 1774 (get. Catharina Christina van Wassenburg en Thomas Hoedt),9 † ald. 1835,5 tr. Rotterdam 27 okt. 179912 Susanna Ravenek, ged. Rotterdam 18 aug. 1782.

4. Jacobus Hugo Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 18 april 1775 (get. Johanna Catharina Hugo),10 † ald. 1826.5

5. Johanna Catriena Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 23 nov. 1777 (get. Johanna Catharina Hugo),10 † Doesburg 27 juni 1852.8

6. Johan Hendrik Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 3 okt. 1779.10

7. Catharina Christina Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 17 jan. 1783,10 † ald. 1794.5

8. Angenita Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 2 jan. 1785,10 tr. Den Haag 13 jan. 183613 Augustus Barleben, geb. Den Haag? omstr. 1765.

9. Johanna Diederica Jan Hoedt, geb. Rotterdam,5 ged. Rotterdam 22 maart 1787.10

10. Wilhelmina Anthonia Jan Hoedt, ged. Rotterdam 29 nov. 1789,10 tr. Arnhem 2 aug. 182814 Coenraad Jacobus de Jong, wedr. van Cornelia Johanna Reijnders.

11. Willem Anthony Jan Hoedt, geb. Rotterdam 11 dec. 1791,10 † ald. 19 dec. 1860,15 tr. Rotterdam 9 okt. 18169 Jacoba Top, geb. Rotterdam omstr. 1888.16

12. Susanna Adriana Jan Hoedt, geb. Rotterdam 4 juli 1794,10 † ald. 1794.5

 

IIb. Joannes van Middelkoop, ged. Culemborg 9 nov. 1718,3 tr. Rotterdam 17 nov. 17487 Magdalon Bes, geb. Ostende april 1715, † Cool-Cingel omstr. 27 aug. 1803,6 begr. Cool 30 aug. 1803.6

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt IIIb.

2. Johanna Middelkoop, geb. Rotterdam 15 mei 1757.2

 

IIIb. Jacobus van Middelkoop, ged. Rotterdam 19 dec. 1752,9 vermeld Laanarchieven van Rotterdam en Cool 1727,9 † Rotterdam 11 mei 1808,6 tr. Rotterdam 30 mei 17797 Divertie de Jongh, geb. vóór 1760, † Rotterdam 30 okt. 1795.6

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Middelkoop, ged. Rotterdam 27 aug. 1780 (get. Magdalon Bes en Joannes van Middelkoop),10 † Rotterdam? vóór aug. 1782.

2. Arie van Middelkoop, ged. Rotterdam 13 dec. 1781 (get. Jan de Jongh en Weijntje van Riethoven),10 † Cool? na 1 febr. 1792, begr. Cool 10 febr. 1792.17

3. Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 10 aug. 1782.2

4. Pieter, volgt IVa.

5. NN van Middelkoop, geb. Rotterdam 1784, † ald., begr. Rotterdam 28 mei 1785.18

6. Cornelis van Middelkoop, ged. Rotterdam 19 aug. 1784 (get. Sietje de Jongh).19

7. Johanna Maria, volgt IVb.

8. Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 1786,8 † ald. 9 nov. 1816,20 tr.8 Hermanus van Geest, geb.? vóór 1790.

9. Wijntje, volgt IVc.

 

IVa. Pieter van Middelkoop, ged. Rotterdam 13 febr. 1783,10 tr. Rotterdam 26 april 180615 Pieternella Claassen, geb. Ambacht Cool vóór 1788.

Uit dit huwelijk:

Jacoba van Middelkoop, geb. Rotterdam 9 maart 1814,15 † ald. 27 april 1814.21

 

IVb. Johanna Maria van Middelkoop, ged. Rotterdam 20 nov. 1785,10 tr. Rotterdam 24 mei 180722 Hermanus van Gent, geb. Rotterdam vóór 1787.22

Uit dit huwelijk:

Catharina van Gent, geb. Rotterdam 27 aug. 1810.6

 

IVc. Wijntje Middelkoop, ged. Rotterdam 24 mei 1787,10 † ald. 14 mei 1870,15 tr. 1e Rotterdam 10 jan. 18169 Gerrit Voorduin, geb. Rotterdam 1759, zn. van Klaas en Soetie van der Hoeven; tr. 2e Rotterdam 4 dec. 18339 Gerrit Hendrik Smits, geb. Rotterdam omstr. 1792, zn. van Johannes en Helena Kasper.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacoba Verduin, geb. Rotterdam 27 nov. 1815,23 † ald. 13 aug. 1816.24

2. Pieternella Voorduin, geb. Rotterdam omstr. 1826,16 tr. Rotterdam 19 maart 185115 Henricus Wencelaus Kriesz, geb. Leijden omstr. 1824.16

Uit het tweede huwelijk:

3. Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 29 jan. 1813.25

 

Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 6 aug. 2023 13:28:59

BRONNEN

1. DTB Culemborg

2. familysearch

3. RK Doopboek Culemborg 1712-1735

4. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm

5. Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma )

6. DTB Rotterdam

7. DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

8. overl. akte

9. SARotterdam

10. DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd

11. DTB Rotterdam inv. 44 Begraven

12. members.chello.nl/jjhoeven/

BRONNEN

13. Haagsarchief

14. GeldersArchief

15. www.wiewaswie.nl

16. huw.akte

17. DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder

18. Rotterdamsarchief

19. DTB Rotterdams archief index352

20. RotterdamRotterdam1816b115

21. RotterdamRotterdam1814b176v

22. DTB Rotterdam Stadstrouw

23. Rotterdam1815b121

24. RotterdamRotterdam1816b016

25. Rotterdam1813a040