Parenteel van Tijman -

I. Tijman, geb. Wijck? omstr. 1565.
Zijn zoon:
Anthonis Tijmansz, volgt II.

Notitie bij Tijman: ?is dit Thyman Berntz, geb. ca 1550, zoon van Bernt Evertz en Margriet Thymansdr. Hij is Heiligegeestmeester in Leerbroek en Middelkoop. Hij huwt in 1591 Margriete Cornelisdr, geb. ca 1555, dochter van Cornelis Jans Kertensz en Wonneke Jacob Nobelsdr.
Bron. Slootweg, Kronieken 1998, 249 GN 1998, 424.
Uit dit huwelijk Cornelis Tymensz, geb. ca 1590 en overl. voor 21-9-1676. Geh.voor de kerk op 18-7-1624 te Leerbroek (aantekening Meerkerk: hij was eerder getr. met Neeltje Ariens (Focker). Echtgenote is Maeijcke Cornelisdr. geb. ca 1600,dochter van Cornelis Gerritz en Willemke Willemsdr en overl. na 31-7-1684. Ze krijgen (o.a.?) een dochter Lijntje Cornelisdr. van Muijlwijck, geb. ca 1630 en overl. voor 21-9-1676.

Hogenda: gezinnen Hei- en Boeicop, Leerbroek, Leerdam staat een LIJNTJE THYMENS de JONGH als doopgetuige van AALTJE Peters Maurick op 13-11-1708 n Leerbroek. Lyntje Thymens de Jongh is j.d. van Middelkoop, behorende onder Leerbroek en 17-2-1709 getr. in Leerbroek met Teunis Willems Brandwijk, jm van Leerbroek. Er worden drie kinderen vermeld: Mary, Theunis en Jan (1709, 1712 en 1713). Waarschijnlijk is dit een dochter van TYMEN Dircks de JONGH EN Janneken Hendricks (van Maurick). Zij trouwden 22-3-1682 in Leerbroek. Tymen woonde in Middelkoop en Janneke in Leerbroek. Vermeld is een zoon Peter ged.23-3-1687

Ook is er een TYMEN WILLEMS (van Muijlwijck), jm uit Middelkoop, die ot/tr 3/18-4-1677 in Leerbroek met LIJSBETH Claes (den Besten) jd in Leerbroek. Zoon Cornelis ged.31-7-1689.
Notitie bij het publiceren van Tijman: had deze TIJMAN ook nog een dochter LEN..DE TIMENS MIDDELKOOP, huisvrouw van Jacob Jansen - OVT - Capitein en Kerckmeester tot Hoornaar. Sterft den 3 April 1647.
Op een steen in de kerk in Hoornaar.
bron: OV 1967, pag. 118

II. Anthonis Tijmansz van Middelcoop, geb. Wijck? vóór 1596, vermeld Bezit land 1632,1 Leenman 1632-1652 en Bezit land 1650,2vóór 1655,1 tr. Wijck 25 april 16162 Nennichgen Voncken -, geb. Wijck? vóór 1590, dr. van Vonck en wed. van Hendrick Janssen -.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Gillesz, volgt III.

Notitie bij Anthonis Tijmansz: ook wel ANTHONI
Notitie bij het overlijden van Anthonis Tijmansz: RANB.204, blz.15v: weduwe leent geld uit.
Notitie bij het huwelijk van Nennichgen Voncken en Anthonis Tijmansz: Wijk bij Duurstede Trouwen NG 1597-1799, 1807-1821
Bron: Boek 208, 209 - Het Utrechts Archief

III. Hendrik Gillesz Middelcoop, geb. Wijck vóór 1629, vermeld Bezit land 1652 en Leenman vanaf 18 mei 1652,1 † Wijck vóór 1676, tr. Nederlangbroeck (ondertr. Wijck 27 mei) 1649)22 Geertruid van Meynden, geb. Nederlangbroeck? vóór 1631, † Wijck vóór nov. 1683.
Uit dit huwelijk:
1. Gillis Hendriksz, volgt IVa.
2. Anthony, volgt IVb.
3. Thijman Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 17 sept. 1657.3
4. Jacobus Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 18 nov. 1660.3
5. Jan Berendt Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 26 febr. 1663.3
6. Peternella Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 5 sept. 1665.3
7. Jan Middelkoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 nov. 1667.3

Notitie bij Hendrik Gillesz: ook wel Hendrik JILIS/JELIS MIDDELKOOP(bij doop zoon Anthoni in 1655 en Thomas in 1657 en Jacobus in 1660 en Jan Berendt in 1663 en Peternella in 1665) alias TEUNIS JELISSEN (volgens LeenCulemb.4779, blz.76 )
Bij de doopinschrijving van zoon JAN BERENDT heet hij HENDRICK GHILIS Middelcoop

Volgens www.hogenda.nl is de vader van Hendrik Gillis van M, Anton v Middelkoop. Dit kan deze Anton(y) zijn, maar ook Antonis Claesz (of zijn dit dezelfde personen?)
Notitie bij het overlijden van Hendrik Gillesz: Utrechts Archief: Notariële akte U118a1 - 57 : Borgtocht
Notitie bij het huwelijk van Geertruid en Hendrik Gillesz: Wijk bij Duurstede:Trouwen NG 1597-1799, 1807-1821 (j.m. van Wijck en Joffr. GvM)
GvM trouwt met attestatie van Nederlangbroeck
Wijk bij Duurstede Trouwen NG 1597-1799, 1807-1821
Bron: Boek 208, 209 - Het Utrechts Archief
Notitie bij Geertruid: ook wel JOFFR. GEERTRUIJT VAN MIJNDEN
Notitie bij het overlijden van Geertruid: SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 82 dd 3-11-1684
bij overlijden waren er nog vier kinderen.
Notitie bij de geboorte van Thijman: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij Jacobus: ook wel JACOB VAN MIDDELCOOP
Notitie bij de geboorte van Jacobus: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij de geboorte van Jan Berendt: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij de geboorte van Peternella: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij de geboorte van Jan: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
is zoon van JELIS Middelkoop, aangenomen dat dit HENDRIK JELIS betreft, tenzij dat HENDRIK nog een broer heeft die JELIS heet. Hendriks vader heette Antonis Tijmansz
Notitie bij het publiceren van Jan: de vader zou JELIS zijn. (bron NH doopboek van Wijk bij Duurstede) maar welke JELIS dan?

IVa. Gillis Hendriksz Middelcoop, geb. Wijk bij Duurstede? vóór 1655, tr. NN NN.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 nov. 1667.4
2. Hendrik Gillis, volgt V.

Notitie bij Gillis Hendriksz: ook wel MIDDELKOOP

V. Hendrik Gillis Middelcoop, geb. Wijk bij Duurstede? 1686,5 wijnkoper 1709,6 burgermeester 1731,7 burgemeester -1740,7 poorter 1709,6 diaken 1720,8 ouderling 1722,8 † Wijk bij Duurstede vóór aug. 1741,7 tr. Amsterdam 24 juli 17079 Anna Maria Dellenboom, geb. NL vóór 1691, † Wijck? na 1741, echtg. van Cornelis van Sandick.
Uit dit huwelijk:
1. Anthoni Adrianus, volgt VIa.
2. Isabella Johanna Middelcoop, ged. Amsterdam 22 maart 1713.6
3. Adriana Cornelia Middelcoop, ged. Amsterdam 15 maart 1715,6 † Wijk bij Duurstede? na 1784.
4. Abigaël Theodora, volgt VIb.

Notitie bij Hendrik Gillis: http://issuu.com/macareves/docs/hetkrommerijngebied_2011-4
artikel: De gestolen en gerestaureerde portretten van regenten van het gasthuis in Wijk bD uit de 18e eeuw.
Portret van gasthuisregent H.G.Middelkoop door J.Schrieder uit 1725, dat in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede hangt.
Portret is geschilderd door Jacob Schrieder; https://rkd.nl/nl/explore/images/132333
Notitie bij het overlijden van Hendrik Gillis: Notariële akte U193a1 - 12 : Procuratie: stelt dat hij is overleden.
op 7 sept 1740 legt hij in een akte de voogdij over ABIGAËL bij zijn oudste zoon en zijn vrouw.
Notitie bij het huwelijk van Anna Maria en Hendrik Gillis: DTB 541, p.299; Ondertrouwregister: NL-SAA-26114984
Huwelijksintekeningen van de KERK
Notitie bij Anna Maria: ook wel DELLEBOOM en DELLENBOORN
Notitie bij de geboorte van Isabella Johanna: in de Nieuwezijds kapel, hervormd, door pastor Clemens Streso
bron: DTB 69, p.165 (folio 83), nr.7
NL-SAA-24067924
op 2-8-1741 was zij meerderjarig(>25jr?)
Notitie bij de geboorte van Adriana Cornelia: in de Nieuwezijds kapel, Hervormd, door pastor Johannes van Staveren
bron: DTB 69 p 195 (folio 98) nr.2
NL-SAA-24068144
op 2-8-1741 was zij meerderjarig(>25jr?)

VIa. Anthoni Adrianus Middelcoop, ged. Amsterdam 14 april 1709,6 notaris 1741-1746,10 notaris 1741-,7na 1746, tr. Pieternella Verwey, geb. NL vóór 1718.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruij, volgt VII.
2. Maria Johanna Middelkoop, geb. NL vóór 1740.

Notitie bij Anthoni Adrianus: ook wel ANTHONIUS ADRIANUS en ANTHONIE ADRIAEN en ANTONY ADRIAEN MIDDELCOOP
Hervormd doopboek Nieuwezijds Kapel DTB 69, p.103(folio 52), nr.4 via https://archief.amsterdam/indexen/gezinskaarten_1893-1939/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=middel*oop&x=0&z=a#000000047065
Notitie bij de geboorte van Anthoni Adrianus: doopregister Nieuwezijdskapel, Hervormd, pastor Clemens Streso
bron: DTB 69p.103 (folio 52) nr.4
NL-SAA-24067447
op 2-8-1741 was hij meerderjarig(>25jr?)
Notitie bij Pieternella: Geneanet: Kees Broer
Notitie bij Maria Johanna: Geneanet: Kees Broer

VII. Geertruij Middelkoop, geb. Amsterdam omstr. 1735, vermeld Akte 5321 van Verbalen van afhandeling van boedels 1794,6 †,11 begr. Amsterdam 11 jan. 1800,11 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 17536 Josephus Kaleweij, geb. Amsterdam vóór 1708, † Amsterdam? vóór mei 1760, gesch. echtg. van Femmetje ten Ziethof, gesch. echtg. van Barentje Ottingh en wedr. van Femmetje Witteboer; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 2 mei) 17606 Gijsbert de Bouter, geb. Utrecht vóór 1744,6 molenaar,6 poorter,6 † Amsterdam? 1783,12 zn. van NN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Josephus Kalleweij, ged. Amsterdam 4 febr. 1760.13
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria Gijsbertusdr, volgt VIII.

Notitie bij Geertruij: ook wel GERTRUDIS en GEERTREUIJ en GEERTRUIJDIS
dochter van Antoni Adrianus?
Notitie bij de geboorte van Geertruij: ook wel geboorte rond 1746 in Amsterdam volgens www.rijerkerk.net/genotten.htm (dit past NIET bij huw. met Joost Kaleweij.
Notitie bij het overlijden van Geertruij: in het "Pesthuijs"
bij stadsarchief Amsterdam is begraafdd. 19-8-1794 op Karthuizer Kerkhof
Notitie bij het publiceren van Geertruij: check overl.dd.stadsarchief Amsterdam
Notitie bij het huwelijk van Josephus en Geertruij: DTB 733, p.88; Ondertrouwregister: NL-SAA-26230963
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Notitie bij Josephus: ook wel KALLEWIJ en KAALWIJK
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Geertruij: DTB BLZ.270/NR.737; Ondertrouwregister: NL-SAA-26181919
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Notitie bij Gijsbert: ook wel DEN Bouter of alleen BOUTER(S), ook wel GISBERTUS
Notitie bij het overlijden van Gijsbert: 1989 jrgng 76
Notitie bij de geboorte van Josephus: gedoopt Rooms-Katholiek, kerk De Posthoorn
bron: DTB 348 p. 153 (folio 77) nr. 14
NL-SAA-23842687

VIII. Maria Gijsbertusdr de Bouter, ged. Amsterdam 4 april 1764,6 tr. Buiksloot 31 aug. 178111 Arnoldus Jansz Ottenhoff, ged. Amsterdam 24 jan. 1752,11 destillateur,11 †,11 begr. Amsterdam 6 jan. 1800.
Uit dit huwelijk:
Gijsbertus Ottenhoff, ged. Amsterdam 5 maart 1792.6

Notitie bij de geboorte van Maria Gijsbertusdr: gedoopt in de Kerk de Posthoorn
bron: DTB 348, p.178(folio 89v)nr.21
Doopregister: NL-SAA-23843294
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus Jansz en Maria Gijsbertusdr: Voor het gerecht getrouwd 31-8-1781
Notitie bij de geboorte van Arnoldus Jansz: gedoopt in de Posthoornkerk
Notitie bij het overlijden van Arnoldus Jansz: in het "Pesthuijs"
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: gedoopt in Kerk de Posthoorn
bron: DTB 348, p.378(folio 189v), nr.21
Doopregister: NL-SAA-23672149

VIb. Abigaël Theodora Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 14 dec. 1721,3 † Eck 31 maart 1801,14 tr. (ondertr. Wijk bij Duurstede 3 sept.) 17452 Johannes van Dam, geb. Eck vóór 1725, † vóór 27 okt. 1758.15
Uit dit huwelijk:
1. Derk Jacobus van Dam, geb. vóór 1750, † na 1801.
2. Hendrina Elisabet van Dam, geb. vóór 1750, tr. J.A. van Guylik, geb. NL vóór 1750, † na 1801.

Notitie bij Abigaël Theodora: ook wel ABIGAIL en ABIGAAL en ook wel MIDDELCOOP
Notitie bij de geboorte van Abigaël Theodora: op 2-8-1741 was zij minderjarig(>25jr?) Haar broer Anthoni Adriaen is haar voogd.
Notitie bij het overlijden van Abigaël Theodora: ruim 79jr; familiebericht in de OPRECHTE HAARLEMSE COURANT van 4-4-1801
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Abigaël Theodora: Wijk bij Duurstede Trouwen NG 1597-1799, 1807-1821
Bron: Boek 208, 209 - Het Utrechts Archief
Abigaël met attestatie 22-9-1745 naar Eck
Notitie bij het overlijden van Johannes: Register Leenakteboeken kwartier van Nijmegen

IVb. Anthony Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 7 juni 1655,16 kapitein-luitenant,16 vaandrig 1690,17 vermeld kapitein,18 nH 1680,19 obligatie 1683-1693,20 Antoni en Adriana pag.157 4 mei 1693 en Legaat 30 jan. 1704,21 † Wijk bij Duurstede 17 juni 1717,22 tr. Overlangbroek (ondertr. Wijk bij Duurstede 12)2 sept. 168023 Adriana van Sandijck, geb. Wijk bij Duurstede 17 juni 1653,22 † ald. 3 okt. 1740,22 dr. van Johan van Sandick en Abigael van Schagen.
Uit dit huwelijk:
Hendrick Gillis Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 aug. 1681.19

Notitie bij Anthony: ook wel ANTHONIE en ANTHONI
Notitie bij de geboorte van Anthony: bron: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Anthony: ondertrouw in WIJCK (www.hogenda.nl/docs/attachment.aspx)
Trouwen in Wijk bij Duurstede: 1597-1799, 1807-1821 (Adr vS getr. met att. in Overlangbroek)
Notitie bij Adriana: ook wel SANDIJCK en SANDYCK en SANDIK
ook wel Van GENT van SANDICK (www.myheritage.nl)
Notitie bij de geboorte van Hendrick Gillis: ook bij Hogenda: GWBrouwer-Verheijen Wijk bij Duurstede Doopboek.pdf
Notitie bij het publiceren van Hendrick Gillis: volgens het doopboek van NH kerk Wijk bij Duurstede is de vader Hendrick Gillis.
Vreemd omdat diens zoon Anthony een jaar eerder trouwde met A.van Sandick.
Hendrick Gillis was toen al ouder dan 60jr.


Bronnen
1. Historische Naamindex Rivierenland
2. hogenda
3. www.genealogiezuidoostutrecht.org
4. Utrechtsarchiefnet.nl
5. Ton Geluk
6. stadsarchief Amsterdam
7. Utrechts Archief
8. De Navorscher34-1884
9. familysearch
10. www.archive.org/stream/verslagenomtren06nethgoog/verslagenomtren06nethgoog_djvu.txt
11. www.rijerkerk.net/genotten.htm
12. Amstelodamum
13. genealogieonline.nl
14. krant
15. CBG
16. http://www.vansandick.com/familie/stamboom/genea.htm
17. issuu.com/hktussenrijnenlek
18. www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/viewFile/4566/5333
19. genealogiezuidoostutrecht.org
20. kerckeraet Wijk bij Duurstede
21. books.google.com
22. www.vansandick.com
23. 1885 ANF jaargang II


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 15:52:22