Parenteel van Tijman -

I. Tijman van ’Middelcoop’, geb. Wijck? omstr. 1565.

Zijn zoon:

 

II. Anthonis Tijmansz van Middelcoop, geb. Wijck? vóór 1596, timmerman 1640,1 pachter 1646,1 vermeld Bezit land 1632,2 Leenman 1632-1652,3 specificatie 13 okt. 1636,1 Verzoek 26 jan. 1638,1 specificaties van reparaties 27 juni 1638,1 Verzoek 16 aug. 1638,1 6 maart 1640,1 28 juni 1643,1 6 juni 1645,1 20 okt. 1646 en Bezit land 1650,1 † vóór 1655,2 tr. Wijck 25 april 16163 Nennichgen Voncken -, geb. Wijck? vóór 1590, dr. van Vonck en wed. van Hendrick Janssen -.

Uit dit huwelijk:

 1. Thijmen van Middelcoop, geb. Wijk bij Duurstede? na 1616, † ald. vóór maart 1640.1
 2. Hendrik Gillesz, volgt III.

 

III. Hendrik Gillesz Middelcoop, geb. Wijck na 1617, vermeld Bezit land 1652 en Leenman vanaf 18 mei 1652,2 † Wijck vóór 1676, tr. Nederlangbroeck 27 mei 16494 Geertruid van Meynden, geb. Nederlangbroeck? vóór 1631, † Wijck vóór nov. 1683.

Uit dit huwelijk:

 1. Gillis Hendriksz, volgt IVa.
 2. Anthony, volgt IVb.
 3. Thijman Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 17 sept. 1657.5
 4. Jacobus Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 18 nov. 1660.5
 5. Jan Berendt Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 26 febr. 1663.5
 6. Peternella Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 5 sept. 1665.5
 7. Jan Middelkoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 nov. 1667.5

 

IVa. Gillis Hendriksz Middelcoop, geb. Wijk bij Duurstede? na 1649, tr. NN NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 nov. 1667.6
 2. Hendrik Gillis, volgt V.

 

 1. Hendrik Gillis Middelcoop, geb. Wijk bij Duurstede? 1686,7 wijnkoper 1709,8 burgermeester 1731,9 borgemeester 1740,9 poorter 1709,8 diaken 1720,10 ouderling 1722,10 capitain -1740,11 Raad 1740,12 vermeld Verzoek 13 april 1745,1 † Wijk bij Duurstede vóór 8 nov. 1740,9 tr. Amsterdam 24 juli 170713 Anna Maria Dellenboom, geb. NL vóór 1691, vermeld Verzoek 13 mei 1746 en 27 mei 1749,1 † Wijck? na 1741, dr. van Isaac en echtg. van Cornelis van Sandick.

Uit dit huwelijk:

 1. Anthoni Adrianus, volgt VIa.
 2. Isabella Johanna Middelcoop, ged. Amsterdam 22 maart 1713 (get. Adriana van Sandijck en Isaac Dellenboom).8
 3. Adriana Cornelia Middelcoop, ged. Amsterdam 15 maart 1715 (get. Adriana van Sandijck en Jan van Sandick),8 † Wijk bij Duurstede? na 1784.
 4. Abigaël Theodora, volgt VIb.

 

VIa. Anthoni Adrianus Middelcoop, ged. Amsterdam 14 april 1709 (get. Adriana van Sandijck en Anthony Middelcoop),8 notaris 1741-1746,14 notaris 1741-,11 notaris 1741-,9 vermeld Aanstelling vanaf febr. 1740,11 intentie 15 febr. 1740 en Verzoek 11 febr. 1743,11 † na 1745,9 tr. Pieternella Verwey, geb. NL vóór 1718.

Uit dit huwelijk:

Maria Johanna Middelkoop, geb. NL vóór 1740.

 

VIb. Abigaël Theodora Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 14 dec. 1721,5 † Eck, regio 31 maart 1801,15 tr. (ondertr. Wijk bij Duurstede 3 sept.) 17453 Johannes van Dam, geb. Eck, regio vóór 1725, † vóór 27 okt. 1758.16

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Jacobus van Dam, geb. vóór 1750, † na 1801.
 2. Hendrina Elisabet van Dam, geb. vóór 1750, tr. J.A. van Guylik, geb. NL vóór 1750, † na 1801.

 

IVb. Anthony Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 7 juni 1655,17 kapitein-luitenant,17 vaandrig 1690,18 vermeld kapitein,19 nH 1680,20 Borgtocht 27 okt. 1682,1 obligatie 1683-1693,21 Antoni en Adriana pag.157 4 mei 1693 en Legaat 30 jan. 1704,22 † Wijk bij Duurstede 17 juni 1717,23 tr. Overlangbroek (ondertr. Wijk bij Duurstede 12)3 sept. 168024 Adriana van Sandijck, geb. Wijk bij Duurstede 17 juni 1653,23 † ald. 3 okt. 1740,23 dr. van Johan van Sandick en Abigael van Schagen.

Uit dit huwelijk:

Hendrick Gillis Middelcoop, ged. Wijk bij Duurstede 28 aug. 1681.20Bronnen
 1. Razu Wijk bij Duurstede
 2. Historische Naamindex Rivierenland
 3. hogenda
 4. Scan dtb
 5. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 6. Utrechtsarchiefnet.nl
 7. Ton Geluk
 8. SAAmsterdam
 9. Utrechts Archief
 10. De Navorscher34-1884
 11. docplayer.nl/112390790
 12. docplayer.nl/112390730
 13. familysearch
 14. www.archive.org/stream/verslagenomtren06nethgoog/verslagenomtren06nethgoog_djvu.txt
 15. krant
 16. CBG
 17. vansandick.com/familie/stamboom/genea.htm
 18. issuu.com/hktussenrijnenlek
 19. www.kitlv-journals.nl/index.php/nwig/article/viewFile/4566/5333
 20. genealogiezuidoostutrecht.org
 21. kerckeraet Wijk bij Duurstede
 22. books.google.com
 23. www.vansandick.com
 24. 1885 ANF jaargang II

 

Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 18:20:00