• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Huig van Middelkoop

I. Huig van Middelkoop, geb. NL vóór 1485.

Zijn zoon:

 

II. Anton Hugensz van Middelkoop, geb. NL vóór 1515.

Zijn kinderen:

 1. Willem Antonsz, volgt III.
 2. Jan Antonsz van Middelkoop, geb. NL vóór 1550, † ald. vóór 1 mei 1571,1 tr. Maria Wouters van Asch, geb. NL vóór 1586, † ald. omstr. 1622,1 dr. van Wouter.

 

III. Willem Antonsz van Middelcoop, geb. NL vóór 1545, vermeld Leenman 1 mei 1571-29 jan. 1597,1 † NL vóór 29 jan. 1597,1 tr. Catharina van Asch, † NL vóór 1592, dr. van Wouter van Assch en Ida van Doyenborch.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonis Willemssoon, volgt IVa.
 2. Wouter, volgt IVb.

 

IVa. Antonis Willemssoon van Middelcoop, geb. Utrecht? omstr. 1573, vermeld Leenman 29 jan. 1597-10 maart 1608,1 Leen 8 mei 1604 en Hof van Holland 1 nov. 1606,1 † Ammerzoden vóór 26 okt. 1610,2 begr. Utrecht 26 okt. 1610,2 tr. 1e Josina de Leeg, geb.? vóór 1547; tr. 2e Utrecht 5 mei 15973 Maria Gerritsdr van Haerlem, geb. NL vóór 1598, begr. Utrecht 15 nov. 1618,4 dr. van Gerard en Maria Brants.

Uit het eerste huwelijk:

 

Va. Adriaen Anthonissen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1593, vermeld proces 1613,5 Voogd 31 maart 1631 en Leenman 13 mei 1635,6 † NL vóór 6 dec. 1656, tr. Anna van Vloeten, geb.? vóór 1603.

Uit dit huwelijk:

Willem Adriaansz Middelkoop, geb. NL vóór 1636, † ald. na 1656.

 

IVb. Wouter van Middelcoop, leenman Culemborg 1599,7 Jhr. Mr. 1619,8 geb. Utrecht? vóór 1579,9 univ 1599,10 advocaat 1605,11 advocaat -1629,12 vermeld wouter 2 april 1599,13 getuige 1616,1 Advocaat 25 sept. 1619,1 Leenman 30 aug. 1622-21 sept. 1630,1 Akte 335: kwitantie 1623 en Aanpalend bezit 1649,9 † Utrecht, begr. Utrecht 24 jan. 1629,14 tr. Utrecht 14 sept. 15993 Gerarda Willems van Radeland, geb.? vóór 1587, begr. Utrecht 17 sept. 1612,2 dr. van Willem van Radelant.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, volgt Vb.
 2. Cornelis Woutersz van Middelcoop, geb. Utrecht 1606,15 univ 1626,15 † Utrecht 22 aug. 1639, tr. Utrecht 15 jan. 163111 Cornelia Gerritsdr van Dashorst, geb. Utrecht omstr. 1610,16 vermeld Vermeldingen 15 aug. 1617,6 † Utrecht? vóór 1686,16 dr. van Gerrit en Agnes van Bijler; zij hertr. Utrecht 13 okt. 16406 Renier van Renesse van Wilp.
 3. Johan van Middelcoop, geb. NL 1608,15 univ 1628,15 † Utrecht 7 febr. 1649.4

 

Vb. Catharina van Middelcoop, geb. Utrecht vóór 1605, † ald.,11 begr. Utrecht 25 juli 1634,14 tr. Utrecht 14 nov. 162911 Mr.12 Henrick van Sasse van Weldam, ged. Montfoort? 28 nov. 1612,17 vermeld Leenman 10 juli 1635,1 † Utrecht? omstr. 1647, zn. van Floris en Cornelia Hendriksd Moll en wedr. van Petronella Cool; hij hertr. Utrecht 3 sept. 163611 Margaretha van Schroyestein.

Uit dit huwelijk:

 1. Floris van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1623, Student 1649,12 †? omstr. 1662.
 2. Gerarda Catharina van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, †? 2 mei 1664.12
 3. NN van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, † ald. 1635.Bronnen

 

 1. hogenda
 2. klokkenluiders.nl
 3. wiewaswie
 4. De Navorscher 35-1885
 5. Nationaal archief
 6. Gens Nostra
 7. Historische Naamindex Rivierenland
 8. Ancestry.com
 9. www.tresoar.nl
 10. delpher
 11. Utrechts Archief
 12. De Navorscher 93-1952
 13. Lenen hofstede Culemborg
 14. www.dbnl.org
 15. stamboomnederland.nl
 16. wc.rootsweb.ancestry.com
 17. Geneanet

 

Index

Asch, Catharina van (-1592)  III

Asch, Maria Wouters van (1586-1622)  II,2

Asch, Wouter van (1560-)  II,2

Assch, Wouter van (-1592)  III

Bijler, Agnes van (-1638)  IVb,2

Brants, Maria (1578-1620)  IVa

Cool, Petronella (1630-)  Vb

Dashorst, Cornelia Gerritsdr van (1610-1686)  IVb,2

Dashorst, Gerrit van (-1621)  IVb,2

Doyenborch, Ida van (-1592)  III

Haerlem, Gerard van (1578-1607)  IVa

Haerlem, Maria Gerritsdr van (1598-1618)  IVa

Leeg, Josina de (1547-)  IVa

Middelcoop, Antonis Willemssoon van (1573-1610)  IVa

Middelcoop, Catharina van (1605-1634)  Vb

Middelcoop, Cornelis Woutersz van (1606-1639)  IVb,2

Middelcoop, Johan van (1608-1649)  IVb,3

Middelcoop, Willem Antonsz van (1545-1597)  III

Middelcoop, Wouter van (1579-1629)  IVb

Middelkoop, Adriaen Anthonissen (1593-1656)  Va

Middelkoop, Anton Hugensz van (1515-)  II

Middelkoop, Huig van (1485-)  I

Middelkoop, Jan Antonsz van (1550-1571)  II,2

Middelkoop, Willem Adriaansz (1636-1656)  Va,1

Moll, Cornelia Hendriksd (1570-)  Vb

Radeland, Gerarda Willems van (1587-1612)  IVb

Radelant, Willem van (1562-)  IVb

Renesse van Wilp, Renier van (1609-)  IVb,2

Sasse van Weldam, Floris van (1570-1602)  Vb

Sasse van Weldam, Floris van (1623-1662)  Vb,1

Sasse van Weldam, Gerarda Catharina van (1634-1664)  Vb,2

Sasse van Weldam, Henrick van (1612-1647)  Vb

Sasse van Weldam, NN van (1634-1635)  Vb,3

Schroyestein, Margaretha van (1620-)  Vb

Vloeten, Anna van (1603-)  VaGegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 17:53:42