Parenteel van Huig van Middelkoop

I. Huig van Middelkoop, geb. NL vóór 1485.

Zijn zoon:

 

II. Anton Hugensz van Middelkoop, geb. NL vóór 1515.

Zijn kinderen:

1. Willem Antonsz, volgt III.

2. Jan Antonsz van Middelkoop, geb. NL vóór 1550, † ald. vóór 1 mei 1571,1 tr. Maria Wouters van Asch, geb. NL vóór 1586, † ald. omstr. 1622,1 dr. van Wouter.

 

III. Willem Antonsz van Middelcoop, geb. NL vóór 1545, vermeld Leenman 1 mei 1571-29 jan. 1597,1 † NL vóór 29 jan. 1597,1 tr. Catharina van Asch, † NL vóór 1592, dr. van Wouter van Assch en Ida van Doyenborch.

Uit dit huwelijk:

1. Antonis Willemssoon, volgt IVa.

2. Wouter, volgt IVb.

 

IVa. Antonis Willemssoon van Middelcoop, geb. Utrecht? omstr. 1573, vermeld Leenman 29 jan. 1597-10 maart 1608,1 Leen 8 mei 1604 en Hof van Holland 1 nov. 1606,1 † Ammerzoden vóór 26 okt. 1610,2 begr. Utrecht 26 okt. 1610,2 tr. 1e Josina de Leeg, geb.? vóór 1547; tr. 2e Utrecht 5 mei 15973 Maria Gerritsdr van Haerlem, geb. NL vóór 1598, begr. Utrecht 15 nov. 1618,4 dr. van Gerard en Maria Brants.

Uit het eerste huwelijk:

 

Va. Adriaen Anthonissen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1593, vermeld proces 1613,5 Voogd 31 maart 1631 en Leenman 13 mei 1635,6 † NL vóór 6 dec. 1656, tr. Anna van Vloeten, geb.? vóór 1603.

Uit dit huwelijk:

Willem Adriaansz Middelcoop, geb. NL vóór 1636, † ald. na 1656.

 

IVb. Wouter van Middelcoop, leenman Culemborg 1599,7 Jhr. Mr. 1619,8 geb. Utrecht? vóór 1579,9 univ 1599,10 advocaat 1605,11 advocaat -1629,12 vermeld wouter 2 april 1599,13 getuige 1616,1 Advocaat 25 sept. 1619,1 Leenman 30 aug. 1622-21 sept. 1630,1 Akte 335: kwitantie 1623 en Aanpalend bezit 1649,9 † Utrecht, begr. Utrecht 24 jan. 1629,14 tr. Utrecht 14 sept. 15993 Gerarda Willems van Radeland, geb.? vóór 1587, begr. Utrecht 17 sept. 1612,2 dr. van Willem van Radelant.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina, volgt Vb.

2. Cornelis Woutersz van Middelcoop, jonker 1639,15 geb. Utrecht 1606,16 univ 1626,16 † Utrecht 22 aug. 1639, tr. Utrecht 15 jan. 163111 Cornelia Gerritsdr van Dashorst, geb. Utrecht omstr. 1610,17 vermeld Vermeldingen 15 aug. 1617,6 † Utrecht? vóór 1686,17 dr. van Gerrit en Agnes van Bijler; zij hertr. Utrecht 13 okt. 16406 Renier van Renesse van Wilp.

3. Johan van Middelcoop, jonker 1647,15 geb. NL 1608,16 univ 1628,16 † Utrecht 7 febr. 1649.4

 

Vb. Catharina van Middelcoop, geb. Utrecht vóór 1605, † ald.,11 begr. Utrecht 25 juli 1634,14 tr. Utrecht 14 nov. 162911 Mr.12 Henrick van Sasse van Weldam, jonker 1647,15 ged. Montfoort? 28 nov. 1612,18 vermeld Leenman 10 juli 1635,1 † Utrecht? omstr. 1647, zn. van Floris en Cornelia Hendriksd Moll en wedr. van Petronella Cool; hij hertr. Utrecht 3 sept. 163611 Margaretha van Schroyestein.

Uit dit huwelijk:

1. Floris van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1623, Student 1649,12 †? omstr. 1662.

2. Gerarda Catharina van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, †? 2 mei 1664.12

3. NN van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, † ald. 1635.

 

Gegenereerd met Aldfaer 10.1 op 6 aug. 2023 13:19:42

 

BRONNEN

1. hogenda.nl

2. klokkenluiders.nl

3. wiewaswie

4. De Navorscher 35-1885

5. nationaalarchief.nl

6. Gens Nostra

7. Historische Naamindex Rivierenland

8. Ancestry.com

9. www.tresoar.nl

 

 

10. delpher

11. Utrechts Archief

12. De Navorscher 93-1952

13. Lenen hofstede Culemborg

14. www.dbnl.org

15. Razu Wijk bij Duurstede

16. stamboomnederland.nl

17. wc.rootsweb.ancestry.com

18. geneanet.org

Maak jouw eigen website met JouwWeb