Parenteel van Lambert -

I. Lambert -, geb. Middelkoop? vóór 1592.
Haar kinderen:
1. Dirck Lamberts -, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1608,1 † ald. na 1656.
2. Cornelis Lambertsz, volgt II.

Notitie bij de geboorte van Dirck Lamberts: Oud-Alblas, Oud Notarieel Archief 1655-1689

II. Cornelis Lambertsz -, geb. Middelkoop vóór 1612,2 schepen van Bleskensgraaf 1645-1647,3 Heemraad 1646,4 † Bleskensgraaf? vóór 1683,2 tr. 1e Hoornaar 24 juli 16162 Elisabeth Jans ’Sterrenburgh’, geb. Hoornaar vóór 1596, dr. van Jan en wed. van NN NN; tr. 2e 16282 Mariken Jans ’Sterrenburgh’, geb. Hoornaar? vóór 1596, † Bleskensgraaf? vóór 1633, dr. van Jan en wed. van Pieter Ariensz Corevaer; tr. 3e 16362 Annigje Claes -.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lambert Cornelisz, volgt IIIa.
2. NN Cornelisz -, geb. Bleskensgraaf? vóór 1635, † vóór 1670, tr. 16552 Grietje Willems Hoogeboom, geb. NL vóór 1637; zij hertr. 16702 Teunis Pieterse Coyman.
Zijn kinderen:
3. NN Cornelisdr, volgt IIIb.
4. NN Cornelisdr -, geb. NL vóór 1640, † ald. vóór 1670, tr. 16602 Teunis Pieterse Coyman, geb. NL vóór 1640; hij hertr. 16702 Grietje Willems Hoogeboom.

Notitie bij Cornelis Lambertsz: 4 kinderen die de erfenis (land) deelden.
Notitie bij de geboorte van Cornelis Lambertsz: M7
Notitie bij het overlijden van Cornelis Lambertsz: M7 >1674 <1683
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth Jans en Cornelis Lambertsz: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij het huwelijk van Mariken Jans en Cornelis Lambertsz: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij het huwelijk van Annigje Claes en Cornelis Lambertsz: tussen 34 en 74
Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij het huwelijk van Grietje Willems en NN Cornelisz: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij NN Cornelisdr: waarschijnlijk TEUNIS
Notitie bij het huwelijk van Teunis Pieterse en NN Cornelisdr: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns

IIIa. Lambert Cornelisz Middelkoop, geb. omstr. 1630,2 meester timmerman,5 schepen 1645-1647,6 † Bleskensgraaf vóór 1702,3 tr. 1e 16582 Neeltje Aerts -, geb. Hofwegen vóór 1630, † Bleskensgraaf? na 1659,1 dr. van Aert Gerritsz en Pleuntje Ariens Schram en wed. van Hendrick Bastiaensz -; tr. 2e Bleskensgraaf? 9 nov. 16633 Marighjen Jans -, geb. Oud-Alblas vóór 1639, dr. van Jan; tr. 3e Bleskensgraaf? vóór 16962 Geertje Dircksdr -, geb.? vóór 1639, dr. van Dirck Corsz.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Lambertsz, volgt IVa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Arie lambertsz, volgt IVb.
3. Marijgien Lambertsd, volgt IVc.

Notitie bij Lambert Cornelisz: ook wel MIDDELCOOP
Notitie bij de geboorte van Lambert Cornelisz: M7
Notitie bij het overlijden van Lambert Cornelisz: overleden tussen 1700 en 1702
Notitie bij het huwelijk van Neeltje Aerts en Lambert Cornelisz: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij het overlijden van Neeltje Aerts: Dirck Lamberts, oud omtrent 48 jaar, won. Bleskensgraaf, verklaring op verzoek van
Nanningh Jans Cort, won. Oud-Alblas.
Overl. voor 17-1-1661
Notitie bij Marighjen Jans: is dit Neeltje Aartsdr geb. in Bleskensgraaf (www.historie-sliedrecht.nl)? Zo ja dan is ze de weduwe van Hendrik Bastiaanszn die voor 9nov1663 is overleden.
Notitie bij het huwelijk van Geertje Dircksdr en Lambert Cornelisz: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns

IVa. Hendrik Lambertsz Middelkoop, geb. Oud-Alblas omstr. 1657,7 meester timmerman,8 † Oud-Alblas,7 begr. Oud-Alblas 28 maart 1716, tr. Bleskensgraaf 27 maart 16891 Marrigje Jansdr de Jong, geb. Hofwegen 1666,1 ged. Neder Hardinxveld 4 aug. 1666, begr. Oud-Alblas 13 sept. 1696,3 dr. van Jan.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Hendriks Middelkoop, ged. Oud-Alblas 25 juni 1690,1 † Oud-Alblas? vóór sept. 1691.
2. Neeltje Hendriks, volgt Va.
3. Anna Middelkoop, ged. Oud-Alblas 7 febr. 1694,9 † Oud-Alblas? mei 1715, begr. Oud-Alblas 15 mei 1715.9
4. Leena Hendricks, volgt Vb.

Notitie bij de geboorte van Hendrik Lambertsz: bij famsearch ca 1672 in Oud Alblas
bij hogenda; BLESKENSGRAAF Gezinnen 17e eeuw jm.van Bleskensgraaf, won. in Alblas tt van huw.
Notitie bij het overlijden van Hendrik Lambertsz: (in de kerk, grafno. 15),
bij www.historie-sliedrecht.nl is de begr.dag 29-3-1716
Notitie bij het huwelijk van Marrigje Jansdr en Hendrik Lambertsz: BLESKENSGRAAF Gezinnen 17e eeuw
bij famsearch ca.1693 Oud Alblas.
ook 1689 bij Geneanet: Alison Heathorn ( alisontassie )
wonende te HOFWEGEN (1689)http://www.evelingen.box.nl/evelingen/dk-b1.htm
Notitie bij Marrigje Jansdr: bij www.historie-sliedrecht.nl heet ze Marijgje Jansdr Sterk
Notitie bij de geboorte van Marrigje Jansdr: hogenda: BLESKENSGRAAF Gezinnen 17e eeuw
Notitie bij het overlijden van Marrigje Jansdr: (in de kerk, grafno. 15).
Notitie bij de geboorte van Neeltje Hendriks: OUD-ALBLAS Gezinnen 1599-1699

Va. Neeltje Hendriks Middelkoop,10 ged. Oud-Alblas 15 sept. 1691,10 † ald. 10 febr. 1740,10 tr. Oud-Alblas 172011 Roelant Cornelisz van der Sijde, geb. Oud-Alblas sept. 1689, schepen 1742,8 † Oud-Alblas 30 april 1766,10 zn. van Cornelis Roelantsz van der Zijden en IJghje Claesdr -.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1721.
2. Grietje Roelants van der Sijde, geb. 1723, ged. Oud-Alblas 30 mei 1723,7 tr. Goudriaan 25 juli 175012 Pieter Gorisse Kraayenvelt, geb. Sliedrecht mei 1725.
3. Cornelis van der Sijde, geb. Oud-Alblas febr. 1725, † Oud-Alblas? vóór 1730.
4. IJda van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1728, † ald. 21 jan. 1815,9 tr. Oud-Alblas 19 dec. 17539 Willem Corneliszn van der Koppel, geb. Schoonrewoerd 1730,9 † Oud-Alblas 18 maart 1825.9
5. Cornelis van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1730.

Notitie bij het overlijden van Neeltje Hendriks: overlijden dd vlgs Geneanet: Alison Heathorn ( alisontassie ) 11-2-1740
Notitie bij het huwelijk van Roelant Cornelisz en Neeltje Hendriks: OA.1.f.77
Notitie bij Roelant Cornelisz: bij Geneanet: Lucas van Heeren ook SIJDE en bij www.historie-sliedrecht.nl VAN DER ZIJDE
Notitie bij het overlijden van Roelant Cornelisz: aangifte) Fl. 3.= (in de kerk, grafno. 30
Notitie bij het huwelijk van Pieter Gorisse en Grietje Roelants: elders: Oud Alblas op 20 september 1750 voor de kerk met Adriaan Leendertszn Noordergraaf, gedoopt te Oud Alblas op 20 juni 1723, zoon van Leendert Arienszn Noordergraaf en Marigje Pietersdr..

Vb. Leena Hendricks Middelkoop, ged. Oud-Alblas 12 aug. 1696,9 † Oud-Alblas? mei 1760, begr. Oud-Alblas 4 juni 1760,9 tr. Oud-Alblas 12 febr. 171911 Klaas Antonieszn de Vos, geb. Oud-Alblas? vóór 1695, † ald. omstr. 13 aug. 1748, begr. Oud-Alblas 16 aug. 1748.9
Uit dit huwelijk:
1. Antonie de Vos, geb. Oud-Alblas? mei 1720, ged. Oud-Alblas 19 mei 1720,9 † Oud-Alblas? vóór april 1723.
2. Antonij de Vos, geb. Oud-Alblas? april 1723, ged. Oud-Alblas 11 april 1723.9

Notitie bij de geboorte van Leena Hendricks: idem bij www.gahetna.nl
Notitie bij het huwelijk van Klaas Antonieszn en Leena Hendricks: OA.1.f.76
Notitie bij Klaas Antonieszn: ook wel AERTSZ

IVb. Arie lambertsz Middelkoop, geb. Bleskensgraaf omstr. 1673,13 tr. (ondertr. Bleskensgraaf 7 mei) 170111 Teuna Willems Bras, geb. Oud-Alblas omstr. 1675, dr. van Willem Willems en Crijntje Abrahams van der Schans.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Ariesdr Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 24 dec. 1702.11
2. Willem Arieszn Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 27 okt. 1704,9 † Bleskensgraaf? vóór okt. 1705.
3. Willem Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 4 okt. 1705,11vóór 1712.
4. Dirk Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 30 nov. 1710.11
5. Willem Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 26 nov. 1712.11
6. Neeltje Ariens Middelkoop, geb. 1715.13

Notitie bij de geboorte van Arie lambertsz: ook wel ~1687
Notitie bij het huwelijk van Teuna Willems en Arie lambertsz: B4.p.50
Notitie bij de geboorte van Teuna Willems: ook wel ~1678 Bleskensgraaf?
Notitie bij de geboorte van Geertruid Ariesdr: B1, 76
bij www.historie-sliedrecht.nl/ is de datum 24-1-1702.
Notitie bij de geboorte van Willem Arieszn: niet vermeld bij www.gahetna.nl
Notitie bij de geboorte van Willem Ariensz: B1, 82
Notitie bij de geboorte van Dirk Ariensz: B1, 91
Notitie bij de geboorte van Willem Ariensz: B1, 94

IVc. Marijgien Lambertsd Middelkoop, geb. Bleskensgraaf omstr. 1680,14 tr. Bleskensgraaf 16 mei 17029 Willem van der Lugt, geb. Bleskensgraaf omstr. 1677,13 begr. ald. 13 dec. 1730.9
Uit dit huwelijk:
Geertje van der Lugt, geb. Bleskensgraaf? nov. 1704, ged. Bleskensgraaf 16 nov. 1704.9

Notitie bij Marijgien Lambertsd: ook wel MARYGIEN
Notitie bij de geboorte van Marijgien Lambertsd: Index huwelijken Bleskensgraaf 1700-1706
Notitie bij het huwelijk van Willem en Marijgien Lambertsd: B4. p.53
Notitie bij de geboorte van Willem: afkomstig uit Spijk volgens www.historie-sliedrecht.nl

IIIb. NN Cornelisdr -, geb. NL vóór 1637, tr. 16552 Arien NN, geb. NL vóór 1635.
Uit dit huwelijk:
Marieke Ariens -, geb. NL vóór 1670, tr. 16902 Teunis Wouters Tieleman, geb. NL vóór 1670.

Notitie bij het huwelijk van Arien en NN Cornelisdr: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns
Notitie bij het huwelijk van Teunis Wouters en Marieke Ariens: Genealogieën uit de Alblasserwaard. M7. J.E.Heijns


Bronnen
1. hogenda
2. CBG
3. www.evelingen.box.nl/evelingen/
4. M7. J.E.Heijns
5. www.evelingen.box.nl/evelingen/dk-b2.htm
6. kwartierstatenboek Albasser-, Krimpener- en Lopikerwaard en Vijfheerenlanden 1991
7. home.hetnet.nl/~c.van.brandwijk/pgkwstaat/frame.htm
8. home.hetnet.nl/~c.van.brandwijk/
9. www.historie-sliedrecht.nl
10. geneanet: w.a van der waal-visser ( visser )
11. www.gahetna.nl
12. Rootsweb.com
13. familysearch
14. www.reocities.com


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 15:43:46