Parenteel van Lambert -

I. Lambert -, geb. Middelkoop? vóór 1592.

Zijn kinderen:

 1. Dirck Lamberts -, geb. Bleskensgraaf? omstr. 1608,1 † ald. na 1656.
 2. Cornelis Lambertsz, volgt II.

 

II. Cornelis Lambertsz -, geb. Middelkoop vóór 1612,2 schepen van Bleskensgraaf 1645-1647,3 Heemraad 1646,4 † Bleskensgraaf? vóór 1683,2 tr. 1e Hoornaar 24 juli 16162 Elisabeth Jans ’Sterrenburgh’, geb. Hoornaar vóór 1596, dr. van Jan en wed. van NN NN; tr. 2e 16282 Mariken Jans ’Sterrenburgh’, geb. Hoornaar? vóór 1596, † Bleskensgraaf? vóór 1633, dr. van Jan en wed. van Pieter Ariensz Corevaer; tr. 3e 16362 Annigje Claes -.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lambert Cornelisz, volgt IIIa.
 2. NN Cornelisz -, geb. Bleskensgraaf? vóór 1635, † vóór 1670, tr. 16552 Grietje Willems Hoogeboom, geb. NL vóór 1637; zij hertr. 16702 Teunis Pieterse Coyman.

Zijn kinderen:

 1. NN Cornelisdr, volgt IIIb.
 2. NN Cornelisdr -, geb. NL vóór 1640, † ald. vóór 1670, tr. 16602 Teunis Pieterse Coyman, geb. NL vóór 1640; hij hertr. 16702 Grietje Willems Hoogeboom.

 

IIIa. Lambert Cornelisz Middelcoop, geb. omstr. 1630,2 meester timmerman,5 schepen 1645-1647,6 † Bleskensgraaf vóór 1702,3 tr. 1e 16582 Neeltje Aerts -, geb. Hofwegen vóór 1630, † Bleskensgraaf? na 1659,1 dr. van Aert Gerritsz en Pleuntje Ariens Schram en wed. van Hendrick Bastiaensz -; tr. 2e Bleskensgraaf? 9 nov. 16633 Marighjen Jans -, geb. Oud-Alblas vóór 1639, dr. van Jan; tr. 3e Bleskensgraaf? vóór 16962 Geertje Dircksdr -, geb.? vóór 1639, dr. van Dirck Corsz.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Lambertsz, volgt IVa.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie lambertsz, volgt IVb.
 2. Marijgien Lambertsd, volgt IVc.

 

IVa. Hendrik Lambertsz Middelkoop, geb. Oud-Alblas omstr. 1657,7 meester timmerman,8 † Oud-Alblas,7 begr. Oud-Alblas 28 maart 1716, tr. Bleskensgraaf 27 maart 16891 Marrigje Jansdr de Jong, geb. Hofwegen 1666,1 ged. Neder Hardinxveld 4 aug. 1666, begr. Oud-Alblas 13 sept. 1696,3 dr. van Jan.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Hendriks Middelkoop, ged. Oud-Alblas 25 juni 1690 (get. Arijaentje Jans -),1 † Oud-Alblas? vóór sept. 1691.
 2. Neeltje Hendriks, volgt Va.
 3. Anna Middelkoop, ged. Oud-Alblas 7 febr. 1694 (get. Arijaentje Jans -, Arij Jans de Jong en Marijgien Lambertsd Middelkoop),9 † Oud-Alblas? mei 1715, begr. Oud-Alblas 15 mei 1715.9
 4. Leena Hendricks, volgt Vb.

 

Va. Neeltje Hendriks Middelkoop,10 ged. Oud-Alblas 15 sept. 1691 (get. Arijaentje Jans -),10 † ald. 10 febr. 1740,10 tr. Oud-Alblas 172011 Roelant Cornelisz van der Sijde, geb. Oud-Alblas sept. 1689, schepen 1742,8 † Oud-Alblas 30 april 1766,10 zn. van Cornelis Roelantsz van der Zijden en IJghje Claesdr -.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1721.
 2. Grietje Roelants van der Sijde, geb. 1723, ged. Oud-Alblas 30 mei 1723,7 tr. Goudriaan 25 juli 175012 Pieter Gorisse Kraayenvelt, geb. Sliedrecht mei 1725.
 3. Cornelis van der Sijde, geb. Oud-Alblas febr. 1725, † Oud-Alblas? vóór 1730.
 4. IJda van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1728, † ald. 21 jan. 1815,9 tr. Oud-Alblas 19 dec. 17539 Willem Corneliszn van der Koppel, geb. Schoonrewoerd 1730,9 † Oud-Alblas 18 maart 1825.9
 5. Cornelis van der Sijde, geb. Oud-Alblas 1730.

 

Vb. Leena Hendricks Middelkoop, ged. Oud-Alblas 12 aug. 1696 (get. Lambert Cornelisz Middelcoop),9 † Oud-Alblas? mei 1760, begr. Oud-Alblas 4 juni 1760,9 tr. Oud-Alblas 12 febr. 171911 Klaas Antonieszn de Vos, geb. Oud-Alblas? vóór 1695, † ald. omstr. 13 aug. 1748, begr. Oud-Alblas 16 aug. 1748.9

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie de Vos, geb. Oud-Alblas? mei 1720, ged. Oud-Alblas 19 mei 1720,9 † Oud-Alblas? vóór april 1723.
 2. Antonij de Vos, geb. Oud-Alblas? april 1723, ged. Oud-Alblas 11 april 1723.9

 

IVb. Arie lambertsz Middelkoop, geb. Bleskensgraaf omstr. 1673,13 tr. (ondertr. Bleskensgraaf 7 mei) 170111 Teuna Willems Bras, geb. Oud-Alblas omstr. 1675, dr. van Willem Willems en Crijntje Abrahams van der Schans.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruid Ariesdr Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 24 dec. 1702.11
 2. Willem Arieszn Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 27 okt. 1704,9 † Bleskensgraaf? vóór okt. 1705.
 3. Willem Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 4 okt. 1705,11 † vóór 1712.
 4. Dirk Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 30 nov. 1710.11
 5. Willem Ariensz Middelkoop, ged. Bleskensgraaf 26 nov. 1712.11
 6. Neeltje Ariens Middelkoop, geb. 1715.13

 

IVc. Marijgien Lambertsd Middelkoop, geb. Bleskensgraaf omstr. 1680,14 tr. Bleskensgraaf 16 mei 17029 Willem van der Lugt, geb. Bleskensgraaf omstr. 1677,13 begr. ald. 13 dec. 1730.9

Uit dit huwelijk:

Geertje van der Lugt, geb. Bleskensgraaf? nov. 1704, ged. Bleskensgraaf 16 nov. 1704.9

 

IIIb. NN Cornelisdr -, geb. NL vóór 1637, tr. 16552 Arien NN, geb. NL vóór 1635.

Uit dit huwelijk:

Marieke Ariens -, geb. NL vóór 1670, tr. 16902 Teunis Wouters Tieleman, geb. NL vóór 1670.Bronnen
 1. hogenda
 2. CBG
 3. www.evelingen.box.nl/evelingen/
 4. M7. J.E.Heijns
 5. www.evelingen.box.nl/evelingen/dk-b2.htm
 6. kwartierstatenboek Albasser-, Krimpener- en Lopikerwaard en Vijfheerenlanden 1991
 7. home.hetnet.nl/~c.van.brandwijk/pgkwstaat/frame.htm
 8. home.hetnet.nl/~c.van.brandwijk/
 9. www.historie-sliedrecht.nl
 10. geneanet: w.a van der waal-visser ( visser )
 11. www.gahetna.nl
 12. Rootsweb.com
 13. familysearch
 14. www.reocities.com

 

Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 18:10:13

Maak jouw eigen website met JouwWeb