Dit is een Parenteel

Een parenteel is een grafische (zie hierboven) of tekstuele weergave (zie verderop)  van een stamboom, die begint met de oudst bekende voorvader. De parentelen, die in deze website zijn te vinden, zijn gebaseerd op personen, die nazaten hebben met de familienaam Middelkoop of Van Middelkoop. De oudst bekende personen hebben soms geen familienaam, omdat dit in die tijd nog niet nodig of ongebruikelijk was.  Hun nazaten of een deel daarvan ging wel door het leven met de (van) Middelkoop achternaam. Soms werd die naam eerst geschreven als Middelcoop.

Vooral Middelkoop families, waarvan de nazaten tot in de huidige tijd (van) Middelkoop heten, zijn opgenomen. Er zijn verschillende families, die zijn uitgestorven of waarvan geen nakomelingen tot in de huidige tijd bekend zijn.  Deze staan vermeld onder uitgestorven parentelen. Vanwege privacy redenen zijn geen personen opgenomen, die wel bekend zijn, maar die 100jr geleden of later zijn geboren, en/of 75 jr geleden of later zijn getrouwd. Personen die aan deze criteria voldoen, maar wel zijn overleden, zijn wel opgenomen.

Vragen naar verdere informatie graag via het contact menu.  Extra informatie die u wilt delen wordt zeer op prijs gesteld.

 

A 'parenteel' is either a graphical (see above) or a textual representation of a pedigree, starting with the oldest known predecessor. Those shown in this site are based on persons which were using the familyname (van) Middelkoop or Middelcoop. In the US also Middlekoop, Middlecoop, Middelcoup and Middlecope. Sometimes the oldest persons did not use a familyname, either because is was not usual, or not necessary as everybody knew them als son/daughter of ....., like Neeltje Hendriks ( Neeltje daughter of Hendrik).

Only families with Middelkoop persons living today, are mentioned in this site.  Information on others can always be asked for. The same is valid for living persons, as all are excluded born less than 100 yrs ago or married less than 75yrs ago. Deceased persons are present in the Parentelen.

Do ask for information if something is not clear through the 'contact' menu,  and please do submit anything to correct or improve the documentation.