• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Peter

Peter ’Middelkoop’, geb. Hei en Boeicop? vóór 1600.

Zijn zoon:

Jan Peterse, geb. Hei en Boeicop? vóór 1630, tr. vóór 1655 Maagje Wouters -, † vóór 1709.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemijntje Jans, volgt IIIa.
 2. Arien Janss, volgt IIIb.
 3. Wouter Janz, volgt IIIc.
 4. Peeter Jansz, volgt IIId.
 5. Gloria Jans Middelcoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, † Hei en Boeicop vóór 1684, tr. Hei en Boeicop? vóór 1684 Jan Gijsbertsz -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, vermeld Lidmaat 1684 en RA Hei en Boeicop 1707,1 † Hei en Boeicop? vóór 1707; hij hertr. na 1684 Trijntje Gerrits -.
 6. Gerrigje Jansdr Middelkoop, geb. Zijderveld vóór 1675, † NL na 1721, tr. Zijderveld 23 april 16973 Joost Joosten -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1675, † vóór 1721, wedr. van Annegje Cornelis Boer.
 7. Annigje Jans Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1678, † ald. vóór 30 aug. 1696, tr. Gijsbert Hendricksz de With, geb. Hei en Boeicop vóór 1676,1 vermeld Lidmaat 1682;1 hij hertr. Hei en Boeicop 30 aug. 16761 Marrichje Jacobs van Es.
 8. Willem Jans Middelkoop, geb. vóór 1690, † vóór 1721.

 

IIIa. Willemijntje Jans -, † vóór 1709, tr. Huych Aertse van Muylwyck, † na 1709.

Uit dit huwelijk:

 1. Aert Huygen -, geb. vóór 1689.
 2. Jan Huygen -, geb. NL vóór 1689.

 

IIIb. Arien Janss Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1655, vermeld Lidmaat 1682,1 † vóór 1708,1 tr. Neeltje Theunis -, vermeld Lidmaat 1682.1

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Ariensz, volgt IVa.
 2. Annigchie Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 29 april 1683.1
 3. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 20 nov. 1687,1 † Hei en Boeicop? vóór maart 1689.
 4. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 12 maart 1689.

 

IVa. Teunis Ariensz Middelkoop, ged. Heicoop 23 dec. 1681,4 vermeld Lidmaat 1709,1 † Hei en Boeicop na 1734, tr. Hei en Boeicop 11 juli 17234 Aartje Ariens de With, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 11 dec. 1681.

Uit dit huwelijk:

 

Va. Neeltje Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,5 ged. Hei en Boeicop 12 sept. 1723,5 tr. Schoonrewoerd omstr. 17476 Huijg Jasperse Verhoef, geb. Schoonrewoerd omstr. 1722.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 4 febr. 1748.6
 2. Jan Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1751.6
 3. Cornelis Verhoef, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1755.7

 

IIIc. Wouter Janz van Middelkoop, geb. Zydervelt vóór 1660,8 † 1696,9 tr. Benschop 23 sept. 168210 Marrechie Jandr ’t Hoen, geb. IJsselstein vóór 1642, † na 1709, dr. van Jan.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wouterse, volgt IVb.
 2. NN Middelkoop, geb. na 1682.
 3. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 10 juni 1683 (get. Maria Jansz -).3
 4. Maria Wouters, volgt IVc.
 5. Jan Wouterse Middelkoop, geb. vóór 1690.
 6. Geertruy, volgt IVd.
 7. Gooris Woutersz, volgt IVe.

 

IVb. Wouter Wouterse Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1668.8

Zijn zoon:

 

Vb. Jan Wouterse van Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1695,11 Handelaar,11 soldaat 1747,12 constapel 1751,13 vermeld Schilderij,14 wapen en Slave records 1686-1793,15 † RSA 1763,15 tr. Vianen omstr. 1715 Maria Dirkse Weerdeneers, geb. Vianen omstr. 1700,8 † RSA vóór 1763,11 dr. van Dirk Gysen Weerdenaars.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter van Middelkoop, ged. IJsselstein 25 mei 1715 (get. Johanna Derks -), † vóór 1720.
 2. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 1 jan. 1717 (get. Theodorus Weerdenaar),3 begr. Amsterdam 30 dec. 1754.16
 3. Anna Middelkoop, ged. IJsselstein 20 jan. 1719 (get. Nicolaus Weerdenaar).3
 4. Wouter Jans Middelkoop, ged. IJsselstein 13 sept. 1720 (get. Margaretha Rietveld),3 † Vianen? vóór sept. 1723.
 5. Wouter van Middelkoop, ged. Vianen 9 sept. 1723,17 † RSA?.
 6. Geertruij, volgt VIa.
 7. Dirkje Middelkoop, ged. Vianen 23 jan. 1729,17 tr. Utrecht 7 mei (kerkelijk 20 april)16 17573 Arij van Maarschalkerweerdt, geb. Utrecht 1733,16 zn. van NN en Geertruij van Arp.
 8. Johannes Middelkoop, geb. Vianen, ged. Vianen 13 mei 1731,17 †.8
 9. Joris Jansz, volgt VIb.

 

VIa. Geertruij Middelkoop, ged. Vianen 11 dec. 1725,2 dienstmaagd 1752,16 vermeld Akte 5321 van Verbalen van afhandeling van boedels 1794,16 †,18 begr. Amsterdam 19 aug. 1794,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Joost Bars, geb. na 1700; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Josephus Kaleweij, geb. Dulmen vóór 1708,16 molenaar 1754,16 † Amsterdam? vóór mei 1760, gesch. echtg. van Femmetje ten Ziethof, gesch. echtg. van Barentje Ottingh en wedr. van Femmetje Witteboer; tr. 3e (ondertr. Amsterdam 2 mei) 176016 Gijsbert de Bouter, geb. Utrecht omstr. 1732,16 molenaar,16 poorter,16 † Amsterdam? 1783,19 zn. van NN en Maria Bloemendaal.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Josephus Kalleweij, ged. Amsterdam 4 febr. 1760 (get. Dirkje Middelkoop en Arij van Maarschalkerweerdt).20

Uit het derde huwelijk:

 1. Maria Gijsbertusdr, volgt VIIa.

 

VIIa. Maria Gijsbertusdr de Bouter, ged. Amsterdam 4 april 1764 (get. Cornelis de Bouter en Maria van Bloemendaal),16 tr. Buiksloot 31 aug. 178118 Arnoldus Jansz Ottenhoff, ged. Amsterdam 24 jan. 1752,18 destillateur,18 †,18 begr. Amsterdam 6 jan. 1800.

Uit dit huwelijk:

Gijsbertus Ottenhoff, ged. Amsterdam 5 maart 1792 (get. Geertruij Middelkoop en Tobias Baalman).16

 

VIb. Joris Jansz van Middelkoop, geb. Ysselstein,21 ged. Vianen 22 sept. 1735,17 zeeman 1747-1749,2 Hooploper 1749-1757,22 boschieter 1757,23 vermeld Kaap de Goede Hoop 1750 en Surities 1753-1765,24 † RSA 7 juni 1804,25 tr. Kaapstad 14 aug. 175725 Johanna Cornelia Falentijns, geb. Ysselstein 1741, † RSA 27 april 1804,25 dr. van Anthonie Valentyn van Cicot en Cornelia v.d. K.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria, volgt VIIb.
 2. Johannes, volgt VIIc.
 3. Gores van Middelkoop, geb. Kaapstad 25 mei 1766,25 † RSA vóór 1804.
 4. Johanna Catharina, volgt VIId.

 

VIIb. Maria van Middelkoop, geb. Kaap de Goede Hoop, ged. Kaap de Goede Hoop 21 aug. 1757,21 † RSA 1836,26 tr. Kaap de Goede Hoop 9 febr. 17778 Jan Hoets, geb. Loon op Zand 1755, steward,27 † RSA 9 juni 1815.27

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Hoets, geb. RSA, ged. RSA 25 jan. 1778,11 tr. RSA 27 jan. 180011 Frederik Korsten, geb. Zierikzee na 1770, † RSA?.
 2. Gerardina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 mei 1779, tr. RSA 17 juni 180311 Simon Stronek, geb. Breda na 1775.
 3. Marthinus Hoets, geb. RSA, ged. RSA 10 sept. 1780.11
 4. Maria Christina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 30 juni 1782,11 tr. Kaap de Goede Hoop 19 febr. 180428 Rutger Metelerkamp, geb. Kaap de Goede Hoop 30 juni 1783,28 † Numansdorp, RSA 11 april 1866.
 5. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 15 febr. 1784,11 † vóór 1786.
 6. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 29 jan. 1786.11
 7. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 28 maart 1789,11 † ald. vóór dec. 1792.
 8. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 27 maart 1791,11 † ald. vóór 1794.
 9. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 2 dec. 1792.11
 10. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 april 1794.11
 11. Rynier Christiaan Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 7 juni 1795.11
 12. Cornelia Johanna Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 6 nov. 1796.11
 13. Frederica Goverdina Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 30 maart 1800.11

 

VIIc. Johannes van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 26 april 1761,8 † RSA 22 mei 1800, tr. Kaapstad 11 mei 179425 Beatrix Auret, geb. Kaapstad 27 nov. 1776,29 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 30 nov. 1776,8 † ald. 2 okt. 1852,29 dr. van Jeremias en Christina Hendrina Russouw; zij hertr. Kaapstad 25 mei 180030 Aegidius Benedictus Ziervogel.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Johanna, volgt VIIIa.
 2. Jan, volgt VIIIb.

 

VIIIa. Christina Johanna van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 9 juli 1797,8 vermeld testament 1804 en 22 juli 1808,13 † RSA 1870,31 tr.32 (kerkelijk Kaapstad 25 sept. 1815)25 George Herbert, geb. Suffolk, England vóór 1795,33 captain,34 † RSA vóór 1835.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 2. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 3. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 4. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 5. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 6. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 7. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 8. John Benedictus Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 15 april 1821,35 tr. RSA 185136 Jacoba Florentina Klinck, geb. RSA? vóór 1833.
 9. Ewald Benedictus Herbert, ged. Port Elizabeth 16 juli 1826.35
 10. Anna Maria Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 27 april 1828.35

 

VIIIb. Jan van Middelkoop, geb. Kaapstad? na 1804, vermeld medewerker 1845,37 tr. Kaapstad 3 aug. 183425 Louisa Catharina Cavallina, geb. Suid-Amerika vóór 1816.25

Uit dit huwelijk:

 1. Loudrina Elizabeth Christina van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 juli 1835,8 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 sept. 1835 (get. Christiaan Carstens Schonegevel en Lodrina Johanna Middelkoop).8
 2. Christina Frederika, volgt IXa.
 3. Jan Bartholomeus van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 okt. 1838.25
 4. Frederik Willem Hendrik, volgt IXb.
 5. Johanna Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 dec. 1841.25
 6. Bartholomeus Johannes van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 okt. 1843.25
 7. Willem Barker van Middelkoop, geb. Kaapstad 18 mei 1845.25
 8. Johanna Carolina van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 dec. 1846.25
 9. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1848,38 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 aug. 1848 (get. Loudrina Johanna Middelkoop en Johan Fredrik Rauch).38
 10. Wilhelmina Antoinette van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 mei 1850.25
 11. Jan David van Middelkoop, geb. Kaapstad 23 nov. 1851.25
 12. Louisa Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 3 okt. 1853.25
 13. Willem Hamilton van Middelkoop, geb. Kaapstad 17 okt. 1855.25
 14. Margaretha Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 29 okt. 1857.25

 

IXa. Christina Frederika van Middelkoop, geb. Kaapstad 28 dec. 1836,25 tr. Kaapstad 7 sept. 186325 Wilhelmus Johannes Bronn, geb. RSA? vóór 1843.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Jacobus Frederik Bonn, geb. Kaapstad? 22 nov. 1863,8 ged. Kaapstad 17 jan. 1864,8 † RSA?.
 2. John Paul Sinclair Bronn, geb. Kaapstad? 5 febr. 1868,8 ged. Kaapstad 5 april 1868,8 † RSA?.
 3. Louisa Carolina Caffelino Bronn, geb. Kaapstad? 5 nov. 1869,8 ged. Kaapstad 5 dec. 1869,8 † RSA?.
 4. Johanna Elizabeth Bronn, geb. Kaapstad 11 okt. 1871,8 † RSA?.
 5. Julia Willemina Brown, geb. Kaapstad 6 mei 1874,8 † RSA?.
 6. Frederick Meindert Bronn, geb. Kaapstad 26 sept. 1875,8 † RSA?.

 

IXb. Frederik Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Kaapstad 6 juli 1840,25 tr. vóór 1870 Maria Stewart, geb. RSA? vóór 1850, † RSA.

Uit dit huwelijk:

Maria Lousia Charlotte van Middelkoop, geb. Kaapstad? 16 april 1870.25

 

VIId. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Kaapstad 5 maart 1769,25 † ald. 12 maart 1844,39 tr. Kaapstad? 179425 Andreas Scheuble, geb. RSA? vóór 1774, † ald. na 1809.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Scheuble, ged. Kaapstad,8 † RSA?.
 2. Jan Matheus Scheuble, ged. Kaapstad,8 † RSA?.
 3. Martha Scheuble, ged. Kaapstad, † RSA?.
 4. Maria Scheuble, geb. Kaapstad?, † RSA?.
 5. Andreas Benedict Scheuble, ged. Kaapstad 14 aug. 1803.8
 6. Simon Hercules Scheubel, ged. Kaapstad 12 juli 1807,8 † RSA?.
 7. Fredrik Johannes, volgt VIIIc.

 

VIIIc. Fredrik Johannes Scheuble, geb. Kaapstad 25 aug. 1809,8 † RSA?, tr. Rosa Catharina Elizabeth de Moldrup, geb. RSA? vóór 1830.

Uit dit huwelijk:

Andries van Middelkoop, geb. 13 dec. 1848, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 28 jan. 1849.33

 

IVc. Maria Wouters van Middelkoop, ged. IJsselstein 28 sept. 1684, begr. Amsterdam 22 april 1740,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 28 juli) 170816 Harmen Gerritsz Ravekes, geb. Amsterdam? vóór 1689, † ald. vóór 1717;16 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 april) 171716 Hendrik Poort, geb.? omstr. 1692,16 † Amsterdam? vóór 1732, zn. van NN; tr. 3e Amsterdam 19 aug. 17328 Hendrik Apol, geb. Kampen? omstr. 1677, broodbakker,40 † Amsterdam 25 juli 1735, zn. van Ferdinand Apols en Megteltjen Sluiters en wedr. van Weijntje van Seyst en echtg. van Aagje Jans van Schaagen.

Uit het eerste huwelijk:

 

Vc. Geertruij Ravekes, ged. Amsterdam 9 juni 1709 (get. Gerrit Ravekes en Bettje Ravekes),16 begr. ald. 6 dec. 1782,41 tr. Amsterdam 11 april 17308 Jelmer van Waningh, ged. Amsterdam 18 jan. 1705,41 meester tinnegieter 1730,41 poorter 1729,41 begr. Amsterdam 8 mei 1771.41

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter van Waning, ged. Amsterdam 14 sept. 1732.16
 2. Maria van Waningh, ged. Amsterdam 26 febr. 1737 (get. Maria Wouters van Middelkoop en Lambert van Waningh).16
 3. Seijtje van Waningh, ged. Amsterdam 13 mei 1739.16
 4. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 14 juni 1741,16 † Amsterdam? vóór 1745.
 5. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 27 juni 1745.16

 

IVd. Geertruy van Middelkoop, geb. NL vóór 1690,8 † Beesd? vóór 1722,42 tr. Hendrik Clase Kemp, geb. Beesd? vóór 1700, † ald. na 1722, zn. van Klaas van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Kemp, ged. NL 4 april 1710.8
 2. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 27 maart 1712,8 † vóór 1715.
 3. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 3 febr. 1715.8

 

IVe. Gooris Woutersz Middelkoop, ged. IJsselstein 16 febr. 1690,10 begr. Amsterdam 29 mei 1726,16 tr. 1e Grietje Verbeek, geb. NL na 1690, † Amsterdam? vóór 1716; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 3 april) 171616 Geertruij de Veer, geb. Amsterdam? vóór 1699, dr. van Johannes; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 15 sept.) 172916 Klaas Welst.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elisabet, volgt Vd.
 2. Wouter Jan, volgt Ve.

 

Vd. Elisabet van Middelkoop, ged. Amsterdam 7 febr. 1717 (get. Elisabeth Kluppels en Nicolaes van Raam),16 † Watergraafsmeer 28 maart 1765,16 tr. (ondertr. Amsterdam 9 nov.) 173616 Meijndert de Gooijer, geb. Amsterdam? omstr. 1710,16 † Watergraafsmeer? vóór 1765.

Uit dit huwelijk:

 1. Goris de Gooijer, ged. Amsterdam 4 febr. 1738 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16
 2. Seijbregt de Goijer, ged. Amsterdam 19 maart 1741 (get. Elisabeth Kluppels en Claas van Teijlinge).16
 3. Anna de Gooijer, ged. Amsterdam 5 jan. 1744 (get. Claas van Teijlinge en Regina Elisabeth Hevekas).16
 4. Teijs de Gooijer, ged. Amsterdam 24 mei 1747 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16

 

Ve. Wouter Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 23 juni 1723 (get. Elisabeth Kluppels en Jacob Verbeeck),16 kastenmaker,16 poorter 1755-,16 begr. Amsterdam 18 mei 1795,16 tr. 1e Utrecht 13 sept. 17473 Johanna Boheems, begr. Amsterdam 26 april 1753;16 tr. 2e Amsterdam 14 april 17548 Jannetje de Man, geb. vóór 1739, begr. Amsterdam 26 febr. 1799,16 dr. van Jan en Trijntie Jans Roskam.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Middelkoop, ged. Utrecht 6 okt. 1748,3 begr. Amsterdam 27 okt. 1756.16
 2. Johannes Ysbrand Middelkoop, ged. Utrecht 23 aug. 1750.3

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertruij, volgt VIc.
 2. Trijntie, volgt VId.
 3. Jan, volgt VIe.
 4. Maria Middelkoop, ged. Amsterdam 6 mei 1759 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam).16
 5. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 25 dec. 1761 (get. Meijndert de Gooijer en Elisabet van Middelkoop),16 scheepstimmerman 1783,16 poorter 1783-.16

 

VIc. Geertruij Middelkoop, geb. Zijderveld omstr. 1751,16 † Watergraafsmeer 8 dec. 1800,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 5 mei) 177516 Bartel den Hertog, geb. Weesp vóór 1750,16 wedr. van Aaltje Schippers; tr. 2e (ondertr. Watergraafsmeer 7 juni) 179716 Jan van der Ward, geb. Amsterdam? vóór 1777, † Watergraafsmeer? na 1800.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 11 aug. 1776 (get. Gijsbert den Hertog en Jannetje Weeman),16 † vóór 1778.
 2. Geijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 25 okt. 1778 (get. Geijbert Schuijlen en Antoonia Middelkoop).16
 3. Jan den Hartog, ged. Amsterdam 26 nov. 1780 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16
 4. Jannetje den Hertog, ged. Amsterdam 8 okt. 1782 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16
 5. Barta den Hertog, ged. Amsterdam 18 mei 1791 (get. Cornelia Schuijt en Johannes Smit).16

 

VId. Trijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 3 sept. 1755 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam),16 visvrouw 1773,16 poorter 1773-,16 vermeld boedel 1784,16 begr. Amsterdam 17 febr. 1788,16 tr. (ondertr. Amsterdam 19 mei) 178016 Jan Jacob van Sulk, geb. Amsterdam omstr. 1757, begr. na 1788, zn. van Jacob Jr en Johanna Hoksaage.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Sulk, ged. Amsterdam 6 dec. 1780 (get. Wouter Jan Middelkoop en Johanna Hoksaage).16
 2. Jannetie van Sulk, ged. Amsterdam 1 juni 1783 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man).16

 

VIe. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 9 dec. 1756 (get. Josephus Kaleweij en Geertruij Middelkoop),16 † Amsterdam?, tr. 1e Amsterdam 27 juni 17848 Antje Noteboom, geb. Amsterdam? vóór 1768, vermeld testament 5 april 1799;43 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 okt.) 180116 Anna Catharina Boekhout, geb. Amsterdam? vóór 1784.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter, volgt VIIe.
 2. Weijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 27 jan. 1788 (get. Jan Nooteboom en Wijntje Belders),16 begr. ald. 13 maart 1788.16

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Wijnanda Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1802,16 tr. Amsterdam? 182516 Dirk de Bois, geb. Amsterdam? vóór 1805.
 2. Jannetje Middelkoop, geb. Amsterdam 18 sept. 1803.16
 3. Jansi Middelkoop, geb. Amsterdam 20 maart 1810,16 winkelierster 1851-1853,16 tr. Amsterdam? 184416 Johan Daniel Hubener, geb.? vóór 1824.

 

VIIe. Wouter Middelkoop, ged. Amsterdam 24 sept. 1786 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man),16 scheepstimmerman 1819,16 aardappelenverkoper 1839,44 begr. Amsterdam 5 jan. 1849,8 tr. (ondertr. Amsterdam 4 mei) 181016 Aagie van der Horn, geb. Amsterdam? omstr. 1787,45 begr. ald. na 1849.8

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 8 sept. 1810,16 fuselier -1831,46 † Breskens 27 okt. 1831.47
 2. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 13 jan. 1812,8 † Amsterdam? vóór aug. 1813.
 3. Wouterus, volgt VIIId.
 4. Anna Catharina, volgt VIIIe.
 5. Arnoldus Middelkoop, geb. Amsterdam 4 sept. 1818,16 sjouwerman 1851-1853,16 † Veenhuizen 28 aug. 1883.48
 6. Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 3 dec. 1821,49 cigarenmaker.49
 7. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 29 okt. 1823,49 Houtmaalder 1843.49
 8. Eldert Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1825,49 kolonist -1865,50 † Ommerschans 2 juli 1865.50

 

VIIId. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 aug. 1813,49 ged. Aartswoud,8 timmerman 1839,51 scheepstimmerman 1867,52 vermeld 1833,49 † Amsterdam 27 dec. 1869,8 tr. 1e Amsterdam 4 dec. 183953 Gijsberta Snooij, geb. Amsterdam 6 april 1818,54 naaister 1839,51 † Amsterdam? vóór 1862, dr. van Vien Cornelis en Lamberta van der Putte; tr. 2e Amsterdam 20 aug. 186253 Catharina Elisabeth Weber, geb. Amsterdam 21 mei 1818, wed. van Hendrik Wesseler.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter, volgt IXc.
 2. Cornelis Adrianus, volgt IXd.
 3. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842.16
 4. Jan, volgt IXe.
 5. Lamberta, volgt IXf.
 6. Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 27 sept. 1853.16
 7. Jansje Middelkoop, geb. Amsterdam 23 nov. 1856.16

 

IXc. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 2 maart 1840,49 timmerman 1858,49 scheepstimmerman 1867,51 scheepstimmerman 1890,52 scheepstimmerman 1901,55 timmerman 1904,56 vermeld dienstplichtig 1858,49 tr. Amsterdam 2 jan. 186753 Alida Cornelia Lammes, geb. Amsterdam 13 jan. 1846,57 dr. van Willem en Aaltje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus, volgt Xa.
 2. Cornelis Lambertus Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1873.57
 3. Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 13 nov. 1875.57
 4. Alida, volgt Xb.
 5. Hendrik J., volgt Xc.

 

Xa. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 mei 1867,8 caféhouder,57 zeevarende,57 werkman 1886,16 smid 1890,51 vermeld Binnengasthuis 15 okt. 1886-15 dec. 1886 en dienstplichtig 2 maart 1887,16 † Amsterdam 4 febr. 1963,28 tr. Amsterdam 10 sept. 189053 Remmechiena Elsiena Knol, geb. Winsum 19 juni 1865,51 naaister 1890,51 dr. van Jacob Edzes en Egberdiena Frijsiena Roelfsema.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 21 dec. 1889,16 werkman,57 † Amsterdam 15 dec. 1913.57
 2. NN Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór sept. 1890.
 3. Alida Egberdina, volgt XIa.
 4. Egberdina Frijsina, volgt XIb.
 5. Wilhelmus Wouter, volgt XIc.
 6. Jacoba Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 30 april 1899,16 † ald. 22 juni 1995,16 tr. Amsterdam 30 jan. 191853 Johannes Lodevicus Franciscus Schwalbach, geb. Amsterdam 3 dec. 1895,16 scheepsbouwer 1918,51 † Amsterdam 24 jan. 1953,16 zn. van Josephus Aloysius en Christina Harmanna Sipsma.

 

XIa. Alida Egberdina Middelkoop, geb. Amsterdam 28 febr. 1892,16 werkster,16 tr. 1e Duisburg 3 juli 190953 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 11 sept. 1912)53 Antonius Johannes Boots, geb. D? na 1889; tr. 2e Amsterdam 22 okt. 191353 (echtsch. ingeschr. ald. 15 nov. 1924)53 Albertus van Grieken, geb. Amsterdam? omstr. 1893, werkman 1913,51 zn. van Albertus en Hermina van der Ham; tr. 3e Amsterdam 5 okt. 192753 Hendrik Gras, geb. Amsterdam 2 dec. 1892,57 scheepsbeschieter 1927,51 zn. van Hendrik en Theodora Florentina Wilhelmina Breuker en gesch. echtg. van Maria Elisabeth Wolzak.

Uit het derde huwelijk:

Franciscus Wilhelmus Gras, geb. Amsterdam omstr. 12 jan. 1929,57 † Groningen 29 april 1945.58

 

XIb. Egberdina Frijsina Middelkoop, geb. Amsterdam 3 aug. 1894,57 † Amsterdam? 16 maart 1963,16 begr. Amsterdam 20 maart 1963,16 tr. Amsterdam 18 maart 191453 Cornelis Verkerk, geb. Amsterdam omstr. 1885,51 Vuurstoker 1914,51 zn. van Cornelis en Jacomina de Waal.

Uit dit huwelijk:

Wouter Wilhelmus Cornelis Verkerk, geb.? omstr. 1916, † Heinenoord 18 febr. 1945, tr. Margaretha Catharina Hendrika van Straten, geb. na 1910, † na 1945.

 

XIc. Wilhelmus Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 dec. 1896,16 los werkman 1919,57 Vuurstoker 1928,51 vermeld Strafvervolging 1940-1941,59 † 4 febr. 1963,28 tr. Amsterdam 14 nov. 192853 Cornelia Johanna Suurbier, geb. Amsterdam 29 jan. 1895, dr. van Hendrik Cornelis en Catharina Overdijk en gesch. echtg. van Johan Carl van Tienen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus, volgt XII.
 2. Franciscus Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 aug. 1930,16 † Amsterdam 17 febr. 1990.60

 

XII. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 aug. 1929,60 † Spanje 3 febr. 1995.60

Zijn dochter:

Marja Middelkoop, geb. Amsterdam 21 juli 1955,16 † ald. 24 febr. 2021.

 

Xb. Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 16 dec. 1877,16 vermeld ziekenhuis 16 dec. 1877-19 febr. 1894,16 20 mei 1899-1 juni 1899 en vanaf 20 mei 1899,16 tr. Amsterdam 13 juni 190116 Franciscus Wilhelm Meeuwsen, geb. Den Helder omstr. 1876,51 onderofficier 1901.51

Haar dochter:

NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Amsterdam 21 mei 1899.

 

Xc. Hendrik J. Middelkoop, geb. Amsterdam 8 jan. 1880,49 smid 1899,49 schilder 1904,51 werkman 1929,61 Huisschilder 1930,62 vermeld Aangewezen 18 dec. 1899,49 tr. Amsterdam 6 juli 190453 Adriana Nieman, geb. Amsterdam omstr. 1885,51 † Amsterdam? 7 nov. 1968,16 dr. van Jacob en Adriana Huebert.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Hendrik, volgt XId.
 2. Adriana Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 31 okt. 1908,16 tr. Amsterdam 2 april 193053 Marinus Gerardus Fredericus Johannes Jacobus Vinju, geb. Amsterdam 13 maart 1904,16 electriciën 1930,51 zn. van Johannes Jacobus en Marianne Gerardina Frederika Dolman.

 

XId. Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 11 dec. 1906,16 werkman 1929,51 †,63 tr. Amsterdam 24 april 192953 Clasina Hendrika van Schaik, geb. Amsterdam omstr. 1909,51 dr. van Jan Frederik Wilhelm en Hendrika Theodora Johanna Aldendorff.

Uit dit huwelijk:

Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 22 febr. 1922.16

 

IXd. Cornelis Adrianus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842,16 smid 1862,49 ijzergieter 1874,64 werkman 1887,51 ijzergieter 1888,65 vermeld Vrijgesteld en proces-verbaal 18 dec. 1888,49 tr. 1e Haarlem 28 jan. 187466 Suzanne Balfoort, geb. Haarlem omstr. 1852,51 tapster 1874,64 † Haarlem omstr. 13 juni 1883,67 dr. van Jacob en Maria van Koekelen; tr. 2e Amsterdam 29 juni 188753 Geertrui Angenita Laffree, geb. Rotterdam omstr. 1841,51 naaister 1887,51 dr. van Bertus Simon en Adriana Mijnlief.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Franciscus Jacobus, volgt Xd.
 2. Dirk, volgt Xe.
 3. J.M. Middelkoop, geb. Haarlem 13 juli 1881,67 † ald. 4 dec. 1885.68

 

Xd. Franciscus Jacobus Middelkoop, geb. Haarlem 7 nov. 1874,49 schoenmaker 1901,64 vermeld Vrijgesteld 16 dec. 1893,49 † Haarlem 4 mei 1954,60 tr. Haarlem 8 mei 190166 Cornelia Maria van Brussel, geb. Haarlem omstr. 1888,51 dr. van Abram en Elizabeth Benraadt.

Uit dit huwelijk:

 1. S.M. Middelkoop, geb. Haarlem? na 1901, tr. vóór 1935 H. Twisterling.
 2. Cornelia Maria Francisca Middelkoop, geb. Haarlem 13 mei 1906,69 † 1968,70 tr. Haarlem? vóór 193369 Johannes Melchior Saarloos, geb. Haarlem 7 aug. 1902.69

 

Xe. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 16 jan. 1877,71 vermeld ontheffing 22 febr. 1930 en 17 sept. 1937,72 † Haarlem 27 maart 1970,60 tr. Westdongeradeel 12 aug. 189953 Trijntje Glas, geb. Holwerd 17 febr. 1873,73 † Bloemendaal 28 juni 1942,66 dr. van Hendrik Jan en Aukje Schaafsma.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Heemstede 24 mei 1901.66
 2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 1903,46 † ald. 18 aug. 1930.74

 

IXe. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 13 maart 1848,16 scheepstimmerman 1868,49 stoker 1874,51 werkman 1896,75 vermeld Vrijgesteld,49 † na 1884, tr. Amsterdam 25 maart 187416 Johanna Maria Louisa Poschmann, geb. Amsterdam omstr. 1849,51 dr. van Philip en Johanna Woortman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gijsberta, volgt Xf.
 2. Lamberta Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 5 sept. 1875.8
 3. Christina Elisabeth, volgt Xg.
 4. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1878.8
 5. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 17 juni 1879,49 venter 1898.49
 6. Susanna Middelkoop, geb. Amsterdam 17 dec. 1880,16 tr. Zaandam 19 nov. 190853 Harmen Vet, geb. Zaandam omstr. 1875, zn. van Pieter en Trijntje Bakker en gesch. echtg. van Neeltje Nel.
 7. Philip Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1883.16
 8. Hendricus Franciscus, volgt Xh.
 9. Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 1 juni 1888.16
 10. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1892,16 zeeman,76 petroleum bezorger 1910,57 watchman 1940,76 † USA?, tr. Catherine NN, geb. New Jersey omstr. 1883.76

 

Xf. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1873,16 tr. Amsterdam 28 juli 189753 Lieuwe Steiger, geb. Franekeradeel omstr. 1873,51 smid 1897,51 zn. van Yme Lieuwes en Jeltje Jans van der Baan.

Uit dit huwelijk:

Jan Johannes Gijsbertus Steiger, † Eindhoven 2 maart 1968,77 tr. Willemina Krommenhoek, † na 1968.

 

Xg. Christina Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 27 dec. 1876,16 tr. Amsterdam 28 mei 189653 Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 24 okt. 1877,16 schuitenvoerder 1896,51 werkman 1918-1927,78 zn. van Jan Ignatius en Willemina van Bueren.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 31 aug. 1896,16 broodbakker 1918,51 tr. Amsterdam 11 april 191853 Naatje Snijders, geb. Amsterdam omstr. 1896.51
 2. Jacobus Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1899, incasseerder 1920,51 tr. Sloten NH 4 juni 192053 Johanna Louisa Knibbe, geb. Sloten NH omstr. 1900.
 3. Willem van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1902,51 koopman 1927,51 tr. Amsterdam 13 juli 192753 Wilhelmina Maria Seijs, geb. Amsterdam omstr. 1895.51

 

Xh. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1884,49 werkman 1908,51 tr. Amsterdam 17 juni 190853 Femmetje Schipper, geb. Sloten NH omstr. 1887,51 dr. van Gerrit en Annegie Kremer.

Uit dit huwelijk:

 

XIe. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 23 febr. 1912,49 † ald. 1 april 1974,79 tr. Amsterdam 4 jan. 193379 Aaltje Hemrika, geb. Amsterdam 23 sept. 1913,79 † ald. 31 mei 1991,79 dr. van Zacharias en Trijntje Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 juli 1933,79 † ald. 26 nov. 1979.79
 2. Trijntje Middelkoop, geb. Amsterdam 4 dec. 1938,79 † ald. 25 april 2006.79
 3. Femmetje Middelkoop, geb. Amsterdam 28 maart 1941,79 † ald. 3 juli 2003.79
 4. Thomas Middelkoop, geb. Amsterdam 12 febr. 1945,79 † ald. 30 juni 1945.79
 5. Gerrit Middelkoop, geb. Amsterdam 26 maart 1951,79 winkelier -2001,80 boekhandelaar 2001-2016.81
 6. Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 nov. 1956,79 † ald. 15 mei 1965.82

 

IXf. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 25 dec. 1850,16 † Den Haag 22 jan. 1913,83 tr. Den Haag 20 febr. 187883 Hendricus Franciscus Koppers, geb. Den Haag omstr. 1854,51 bediende 1878,51 zn. van Johan Antoon en Louisa Evers.

Haar dochter:

Lamberta Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 17 febr. 1876,8 † Den Haag 17 juni 1876.83

 

VIIIe. Anna Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 16 sept. 1816,8 † ald. 20 okt. 1882,8 tr. Amsterdam 3 maart 184716 Willem Hendrik Kunne, geb. Amsterdam 9 juni 1820,8 pakhuisknecht,57 schippersknecht 1847,51 sjouwer 1851-1853,57 werkman 1887,84 † vóór 1918, zn. van Jan Philip en Anna Maria Rollinger.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Wouter Kunne, geb. Amsterdam 4 aug. 1848.57
 2. Johan Daniel Kunne, geb. Amsterdam 7 jan. 1850,57 scheepstimmerman 1887,51 tr. Rheden 18 aug. 188753 Johanna Veldhorst, geb. Velp Gld omstr. 1849, dienstbode 1887.51
 3. Anna Catharina Kunne, geb. Amsterdam 31 okt. 1851.57
 4. Jan Philip Kunne, geb. Amsterdam 24 maart 1853,57 † Nieuwveen 5 dec. 1918.85

 

IIId. Peeter Jansz Middelkoop, geb. Heicop vóór 1660,1 Heemraad 1709,1 vermeld Lidmaat 1682,1 † na 1708, tr. Heicop 26 nov. 168286 Maighjen Gerrits -, geb. Heycop vóór 1662,1 vermeld Lidmaat 1708.1

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Peters, volgt IVf.
 2. Jannigje Peters, volgt IVg.
 3. Gerrit Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 sept. 1685.4
 4. Gerrigje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 31 okt. 1686.4
 5. Hilligje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 23 juli 1702,17 begr. ald. 26 april 1714.4

 

IVf. Aaltje Peters Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 17 mei 1683,1 vermeld Lidmaat 18 april 1710,1 tr. Hei en Boeicop 7 maart 170617 Jacob Franken -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1686.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida -, ged. Hei en Boeicop 26 maart 1711.4
 2. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 5 febr. 1725.5

 

IVg. Jannigje Peters Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,87 ged. Heicop 31 aug. 1684,4 vermeld Lidmaat 26 maart 1723,1 tr. Heicop 1 febr. 172286 Henrik Dirks -, geb. Hei en Boeicop vóór 1700.88

Uit dit huwelijk:

Annigje Hendriks -, ged. Hei en Boeicop 6 febr. 1724.5Bronnen

 

 1. hogenda
 2. nationaalarchief.nl
 3. Utrechts Archief
 4. vpnd.nl
 5. Doopboek Hei en Boeicoop
 6. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
 7. DTB Schoonrewoerd
 8. familysearch
 9. records.ancestry.com
 10. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
 11. Ancestry24.com
 12. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
 13. databases.tanap.net
 14. archive.org/stream/knstlerinventa05bred/knstlerinventa05bred_djvu.txt
 15. C.Pama
 16. SAAmsterdam
 17. www.gahetna.nl
 18. www.rijerkerk.net/genotten.htm
 19. Amstelodamum
 20. genealogieonline.nl
 21. oud kaapsche familien
 22. vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 23. www.eggsa.org
 24. ebooksread.com
 25. GISA RSA
 26. ancestor.co.za
 27. books.google.nl
 28. genealogieonline
 29. Geni.com
 30. Geni,com
 31. www.curlewis.net
 32. www.findmypast.co.uk/
 33. Rootsweb.com
 34. www.national.archsrch.gov.za
 35. www.gendata.co.za
 36. archiver.rootsweb.ancestry.com
 37. dissertation Coates
 38. Doopboek
 39. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop
 40. Gens Nostra
 41. Ned.Patriciaat
 42. Historische Naamindex Rivierenland
 43. N.A.Ams
 44. huw.akte zoon Wouterus
 45. noord-hollandsarchief.nl
 46. overl. akte
 47. www.zeeuwengezocht.nl
 48. alledrenten.nl
 49. militieregisters.nl
 50. www.bonmama.nl
 51. huw.akte
 52. huw.akte zoon Wouter
 53. genlias
 54. dave-verdooner.net/dave/1852_53_list.php
 55. huw.akte dochter Alida
 56. huw.akte zoon Hendrik
 57. BS Amsterdam
 58. allegroningers.nl
 59. www.nationaalarchief.nl
 60. overl. adv.
 61. huw.akte zoon WH
 62. huw.akte dochter Adriana A.
 63. oorlogslevens.nl/
 64. haarlem.digitalestamboom.nl
 65. delpher
 66. www.wiewaswie.nl
 67. www.noord-hollandsarchief.nl
 68. BS Haarlem
 69. denhaag.digitalestamboom.nl
 70. MyHeritage.com
 71. tresoar
 72. Het Bloemendaalsch Weekblad
 73. werelate.org/wiki
 74. BS Bloemendaal
 75. huw.akte Docher C.E.
 76. Ancestry.com
 77. BHIC
 78. huw.akte zoon Jan I.
 79. www.familie-hemrika.nl/Hemrika/index.htm
 80. Deondernemer.nl
 81. Het Parool
 82. vermelding
 83. Haagsarchief
 84. huw.akte zoon Johan D
 85. groenehartarchieven.nl
 86. vhlhb.nl
 87. DTB Berkel en Rodenrijs
 88. dtb Hei en Boeicop

 

Index

Jan Peterse (vóór 1630-)  II

-, Aert Huygen (vóór 1689-)  IIIa,1

-, Annigje Hendriks (1724-)  IVg,1

-, Geertruida (1711-)  IVf,1

-, Henrik Dirks (vóór 1700-)  IVg

-, Jacob Franken (vóór 1686-)  IVf

-, Jan Gijsbertsz (vóór 1664-vóór 1707)  II,5

-, Jan Huygen (vóór 1689-)  IIIa,2

-, Johanna Derks (vóór 1695-)  Vb,1

-, Joost Joosten (vóór 1675-vóór 1721)  II,6

-, Maagje Wouters (-vóór 1709)  II

-, Maighjen Gerrits (vóór 1662-)  IIId

-, Maria Jansz (vóór 1663-)  IIIc,3

-, Neeltje Theunis (vermeld 1682)   IIIb

-, Trijntje Gerrits (vóór 1700-)  II,5

-, Willemijntje Jans (-vóór 1709)  IIIa

Aldendorff, Hendrika Theodora Johanna (vóór 1891-)  XId

Apol, Hendrik (omstr. 1677-1735)  IVc

Apols, Ferdinand  IVc

Arp, Geertruij van (vóór 1710-)  Vb,7

Auret, Beatrix (1776-1852)  VIIc

Auret, Jeremias (na 1748-)  VIIc

Baalman, Tobias (vóór 1772-)  VIIa,1

Baan, Jeltje Jans van der (vóór 1855-)  Xf

Bakker, Trijntje (vóór 1857-)  IXe,6

Balfoort, Jacob (vóór 1832-)  IXd

Balfoort, Suzanne (omstr. 1852-omstr. 1883)  IXd

Bars, Joost (na 1700-)  VIa

Belders, Wijntje (vóór 1766-)  VIe,2

Benraadt, Elizabeth (vóór 1870-)  Xd

Bloemendaal, Maria (vóór 1710-na 1760)  VIa

Bloemendaal, Maria van (vóór 1744-)  VIIa

Boekhout, Anna Catharina (vóór 1784-)  VIe

Boer, Annegje Cornelis (vóór 1670-vóór 1697)  II,6

Boheems, Johanna (-1753)  Ve

Bois, Dirk de (vóór 1805-)  VIe,3

Bom, Jacobus Ignatius van der (omstr. 1899-)  Xg,2

Bom, Jan Ignatius van der (vóór 1857-)  Xg

Bom, Jan Ignatius van der (1877-)  Xg

Bom, Jan Ignatius van der (1896-)  Xg,1

Bom, Willem van der (omstr. 1902-)  Xg,3

Bonn, Wilhelm Jacobus Frederik (1863-)  IXa,1

Boots, Antonius Johannes (na 1889-)  XIa

Bouter, Cornelis de (vóór 1741-)  VIIa

Bouter, Gijsbert de (omstr. 1732-1783)  VIa

Bouter, Maria Gijsbertusdr de (1764-)  VIIa

Bouter, NN de (vóór 1724-)  VIa

Breuker, Theodora Florentina Wilhelmina (vóór 1875-)  XIa

Bronn, Frederick Meindert (1875-)  IXa,6

Bronn, Johanna Elizabeth (1871-)  IXa,4

Bronn, John Paul Sinclair (1868-)  IXa,2

Bronn, Louisa Carolina Caffelino (1869-)  IXa,3

Bronn, Wilhelmus Johannes (vóór 1843-)  IXa

Brown, Julia Willemina (1874-)  IXa,5

Brussel, Abram van (vóór 1868-)  Xd

Brussel, Cornelia Maria van (omstr. 1888-)  Xd

Bueren, Willemina van (vóór 1859-)  Xg

Cavallina, Louisa Catharina (vóór 1816-)  VIIIb

Cicot, Anthonie Valentyn van (vóór 1721-)  VIb

Dolman, Marianne Gerardina Frederika (vóór 1886-)  Xc,2

Es, Marrichje Jacobs van (vóór 1676-)  II,7

Evers, Louisa (vóór 1836-)  IXf

Falentijns, Johanna Cornelia (1741-1804)  VIb

Glas, Hendrik Jan (1833-1883)  Xe

Glas, Trijntje (1873-1942)  Xe

Goijer, Seijbregt de (1741-)  Vd,2

Gooijer, Anna de (1744-)  Vd,3

Gooijer, Goris de (1738-)  Vd,1

Gooijer, Meijndert de (omstr. 1710-vóór 1765)  Vd; Ve,7

Gooijer, Teijs de (1747-)  Vd,4

Gras, Franciscus Wilhelmus (omstr. 1929-1945)  XIa,1

Gras, Hendrik (vóór 1873-)  XIa

Gras, Hendrik (1892-)  XIa

Grieken, Albertus van (vóór 1873-)  XIa

Grieken, Albertus van (omstr. 1893-)  XIa

Groot, Trijntje (vóór 1895-)  XIe

Ham, Hermina van der (vóór 1875-)  XIa

Hartog, Jan den (1780-)  VIc,3

Hartog, Lijsie den (vóór 1760-)  VIc,3; VIc,4

Hemrika, Aaltje (1913-1991)  XIe

Hemrika, Zacharias (vóór 1893-)  XIe

Herbert, Anna Maria (1828-)  VIIIa,10

Herbert, Ewald Benedictus (1826-)  VIIIa,9

Herbert, George (vóór 1795-vóór 1835)  VIIIa

Herbert, John Benedictus (1821-)  VIIIa,8

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,1

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,2

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,3

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,4

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,5

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,6

Herbert, NN (na 1815-)  VIIIa,7

Hertog, Barta den (1791-)  VIc,5

Hertog, Bartel den (vóór 1750-)  VIc

Hertog, Geijsbert den (1778-)  VIc,2

Hertog, Gijsbert den (vóór 1722-)  VIc,1

Hertog, Gijsbert den (1776-vóór 1778)  VIc,1

Hertog, Jannetje den (1782-)  VIc,4

Hevekas, Regina Elisabeth (vóór 1724-)  Vd,3

Hoen, Jan ’t (vóór 1615-)  IIIc

Hoen, Marrechie Jandr ’t (vóór 1642-na 1709)  IIIc

Hoets, Cornelia Johanna (1796-)  VIIb,12

Hoets, Cornelis Charles (1791-vóór 1794)  VIIb,8

Hoets, Cornelis Charles (1794-)  VIIb,10

Hoets, Cornelis Willem (1784-vóór 1786)  VIIb,5

Hoets, Cornelis Willem (1786-)  VIIb,6

Hoets, Frederica Goverdina (1800-)  VIIb,13

Hoets, Gerardina (1779-)  VIIb,2

Hoets, Jan (1755-1815)  VIIb

Hoets, Joachim (1789-vóór 1792)  VIIb,7

Hoets, Joachim (1792-)  VIIb,9

Hoets, Johanna Cornelia (1778-)  VIIb,1

Hoets, Maria Christina (1782-)  VIIb,4

Hoets, Marthinus (1780-)  VIIb,3

Hoets, Rynier Christiaan (1795-)  VIIb,11

Hoksaage, Johanna (vóór 1736-)  VId; VId,1

Horn, Aagie van der (omstr. 1787-na 1849)  VIIe

Hubener, Johan Daniel (vóór 1824-)  VIe,5

Huebert, Adriana (vóór 1867-)  Xc

K, Cornelia v.d. (vóór 1723-)  VIb

Kaleweij, Josephus (vóór 1708-vóór 1760)  VIa; VIe

Kalleweij, Josephus (1760-)  VIa,1

Kamp, Klaas van de (vóór 1660-)  IVd

Kemp, Grietje (1712-vóór 1715)  IVd,2

Kemp, Grietje (1715-)  IVd,3

Kemp, Hendrik Clase (vóór 1700-na 1722)  IVd

Kemp, Wouter (1710-)  IVd,1

Klinck, Jacoba Florentina (vóór 1833-)  VIIIa,8

Kluppels, Elisabeth (vóór 1672-)  Vd; Vd,2; Ve

Knibbe, Johanna Louisa (omstr. 1900-)  Xg,2

Knol, Jacob Edzes (vóór 1845-)  Xa

Knol, Remmechiena Elsiena (1865-)  Xa

Koekelen, Maria van (vóór 834-)  IXd

Koppers, Hendricus Franciscus (omstr. 1854-)  IXf

Koppers, Johan Antoon (vóór 1834-)  IXf

Korsten, Frederik (na 1770-)  VIIb,1

Kremer, Annegie (vóór 1869-)  Xh

Krommenhoek, Willemina (-na 1968)  Xf,1

Kunne, Anna Catharina (1851-)  VIIIe,3

Kunne, Jan Philip (vóór 1801-)  VIIIe

Kunne, Jan Philip (1853-1918)  VIIIe,4

Kunne, Johan Daniel (1850-)  VIIIe,2

Kunne, Willem Hendrik (1820-vóór 1918)  VIIIe

Kunne, Willem Wouter (1848-)  VIIIe,1

Laffree, Bertus Simon (vóór 1821-)  IXd

Laffree, Geertrui Angenita (omstr. 1841-)  IXd

Lammes, Alida Cornelia (1846-)  IXc

Lammes, Willem (vóór 1829-)  IXc

Maarschalkerweerdt, Arij van (1733-)  Vb,7; VIa,1

Maarschalkerweerdt, NN van (vóór 1710-)  Vb,7

Man, Jan de (vóór 1714-vóór 1734)  Ve

Man, Jannetje de (vóór 1739-1799)  Ve; VId,2; VIIe

Meeuwsen, Franciscus Wilhelm (omstr. 1876-)  Xb

Metelerkamp, Rutger (1783-1866)  VIIb,4

Middelcoop, Gloria Jans (vóór 1664-vóór 1684)  II,5

Middelkoop, Aaltje Peters (1683-)  IVf

Middelkoop, Adriana Alida (1908-)  Xc,2

Middelkoop, Alida (1877-)  Xb

Middelkoop, Alida Egberdina (1892-)  XIa

Middelkoop, Andries van (1848-)  VIIIc,1

Middelkoop, Anna (1719-)  Vb,3

Middelkoop, Anna Catharina (1816-1882)  VIIIe

Middelkoop, Annigchie (1683-)  IIIb,2

Middelkoop, Annigje Jans (vóór 1678-vóór 1696)  II,7

Middelkoop, Antoonia (vóór 1760-)  VIc,2

Middelkoop, Arien Janss (vóór 1655-vóór 1708)  IIIb

Middelkoop, Arnoldus (1818-1883)  VIIe,5

Middelkoop, Bartholomeus Johannes van (1843-)  VIIIb,6

Middelkoop, Christina Elisabeth (1876-)  Xg

Middelkoop, Christina Frederika van (1836-)  IXa

Middelkoop, Christina Johanna van (1797-1870)  VIIIa

Middelkoop, Cornelia Adriana (1842-)  VIIId,3

Middelkoop, Cornelia Maria Francisca (1906-1968)  Xd,2

Middelkoop, Cornelis (1823-)  VIIe,7

Middelkoop, Cornelis Adrianus (1842-)  IXd

Middelkoop, Cornelis Lambertus (1873-)  IXc,2

Middelkoop, Dirk (1877-1970)  Xe

Middelkoop, Dirk (1903-1930)  Xe,2

Middelkoop, Dirkje (1729-)  Vb,7; VIa,1

Middelkoop, Egberdina Frijsina (1894-1963)  XIb

Middelkoop, Eldert (1825-1865)  VIIe,8

Middelkoop, Elisabet van (1717-1765)  Vd; Ve,7

Middelkoop, Femmetje (1941-2003)  XIe,3

Middelkoop, Franciscus (1956-1965)  XIe,6

Middelkoop, Franciscus Jacobus (1874-1954)  Xd

Middelkoop, Franciscus Wilhelmus (1930-1990)  XIc,2

Middelkoop, Frederik Willem Hendrik van (1840-)  IXb

Middelkoop, Geertruij (1725-1794)  VIa; VIIa,1; VIe

Middelkoop, Geertruij (omstr. 1751-1800)  VIc

Middelkoop, Geertruy van (vóór 1690-vóór 1722)  IVd

Middelkoop, Gerrigje (1686-)  IIId,4

Middelkoop, Gerrigje Jansdr (vóór 1675-na 1721)  II,6

Middelkoop, Gerrit (1685-)  IIId,3

Middelkoop, Gerrit (1951-)  XIe,5

Middelkoop, Gijsberta (1888-)  IXe,9

Middelkoop, Gooris Woutersz (1690-1726)  IVe

Middelkoop, Gores van (1766-vóór 1804)  VIb,3

Middelkoop, Hendricus Franciscus (1884-)  Xh

Middelkoop, Hendricus Franciscus (1933-1979)  XIe,1

Middelkoop, Hendrik (1821-)  VIIe,6

Middelkoop, Hendrik J. (1880-)  Xc

Middelkoop, Hendrika (1853-)  VIIId,6

Middelkoop, Hendrina Johanna van (1848-)  VIIIb,9

Middelkoop, Hilligje (1702-1714)  IIId,5

Middelkoop, J.M. (1881-1885)  IXd,3

Middelkoop, Jacoba Elisabeth (1899-1995)  Xa,6

Middelkoop, Jan (1756-)  VIc,3; VIc,4; VIe

Middelkoop, Jan (1761-)  Ve,7

Middelkoop, Jan van (na 1804-)  VIIIb

Middelkoop, Jan (1810-1831)  VIIe,1

Middelkoop, Jan (1848-na 1884)  IXe

Middelkoop, Jan (1879-)  IXe,5

Middelkoop, Jan (1912-1974)  XIe

Middelkoop, Jan Bartholomeus van (1838-)  VIIIb,3

Middelkoop, Jan David van (1851-)  VIIIb,11

Middelkoop, Jan Wouterse (vóór 1690-)  IIIc,5

Middelkoop, Jan Wouterse van (omstr. 1695-1763)  Vb

Middelkoop, Jannetje (1803-)  VIe,4

Middelkoop, Jannigje Peters (1684-)  IVg

Middelkoop, Jansi (1810-)  VIe,5

Middelkoop, Jansje (1856-)  VIIId,7

Middelkoop, Johanna Carolina van (1846-)  VIIIb,8

Middelkoop, Johanna Catharina van (1769-1844)  VIId

Middelkoop, Johanna Elizabeth van (1841-)  VIIIb,5

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1873-)  Xf

Middelkoop, Johannes (1731-)  Vb,8

Middelkoop, Johannes van (1761-1800)  VIIc

Middelkoop, Johannes Ysbrand (1750-)  Ve,2

Middelkoop, Joris Jansz van (1735-1804)  VIb

Middelkoop, Lamberta (1850-1913)  IXf

Middelkoop, Lamberta (1878-)  IXe,4

Middelkoop, Lamberta Christina (1875-)  IXe,2

Middelkoop, Lamberta Hendrika (1876-1876)  IXf,1

Middelkoop, Lodrina Johanna (vóór 1796-na 1843)  VIIIb,1

Middelkoop, Loudrina Elizabeth Christina van (1835-)  VIIIb,1

Middelkoop, Loudrina Johanna (vóór 1823-)  VIIIb,9

Middelkoop, Louisa Elizabeth van (1853-)  VIIIb,12

Middelkoop, Margaretha Johanna van (1857-)  VIIIb,14

Middelkoop, Maria (1683-)  IIIc,3

Middelkoop, Maria (1717-1754)  Vb,2

Middelkoop, Maria van (1757-1836)  VIIb

Middelkoop, Maria (1759-)  Ve,6

Middelkoop, Maria Lousia Charlotte van (1870-)  IXb,1

Middelkoop, Maria Wijnanda (1802-)  VIe,3

Middelkoop, Maria Wilhelmina (1748-1756)  Ve,1

Middelkoop, Maria Wouters van (1684-1740)  IVc; Vc,2

Middelkoop, Marja (1955-2021)  XII,1

Middelkoop, Neeltje (1723-)  Va

Middelkoop, NN (na 1682-)  IIIc,2

Middelkoop, NN (vóór 1890-)  Xa,2

Middelkoop, NN (1899)  Xb,1

Middelkoop, NN (1901)  Xe,1

Middelkoop, Peeter Jansz (vóór 1660-na 1708)  IIId

Middelkoop, Peter (1687-vóór 1689)  IIIb,3

Middelkoop, Peter (1725-)  IVf,2

Middelkoop, Philip (1883-)  IXe,7

Middelkoop, Pieter (1689-)  IIIb,4

Middelkoop, S.M. (na 1901-)  Xd,1

Middelkoop, Susanna (1880-)  IXe,6

Middelkoop, Teunis Ariensz (1681-na 1734)  IVa

Middelkoop, Thomas (1945-1945)  XIe,4

Middelkoop, Trijntie (1755-1788)  VId

Middelkoop, Trijntje (1938-2006)  XIe,2

Middelkoop, Weijntie (1788-1788)  VIe,2

Middelkoop, Wilhelmina Antoinette van (1850-)  VIIIb,10

Middelkoop, Wilhelmus Wouter (1896-1963)  XIc

Middelkoop, Willem (1875-)  IXc,3

Middelkoop, Willem Barker van (1845-)  VIIIb,7

Middelkoop, Willem Hamilton van (1855-)  VIIIb,13

Middelkoop, Willem Jans (vóór 1690-vóór 1721)  II,8

Middelkoop, Wouter van (1715-vóór 1720)  Vb,1

Middelkoop, Wouter van (1723-)  Vb,5

Middelkoop, Wouter (1786-1849)  VIIe

Middelkoop, Wouter (1812-vóór 1813)  VIIe,2

Middelkoop, Wouter (1840-)  IXc

Middelkoop, Wouter Hendrik (1906-)  XId

Middelkoop, Wouter Hendrik (1922-)  XId,1

Middelkoop, Wouter Jan (1723-1795)  Ve; VId,1; VId,2; VIIe

Middelkoop, Wouter Jans (1720-vóór 1723)  Vb,4

Middelkoop, Wouter Janz van (vóór 1660-1696)  IIIc

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1867-1963)  Xa

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1889-1913)  Xa,1

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1929-1995)  XII

Middelkoop, Wouter Wouterse (omstr. 1668-)  IVb

Middelkoop, Wouterus (1813-1869)  VIIId

Middelkoop, Wouterus (1892-)  IXe,10

’Middelkoop’, Peter (vóór 1600-)  I

Mijnlief, Adriana (vóór 1823-)  IXd

Moldrup, Rosa Catharina Elizabeth de (vóór 1830-)  VIIIc

Muylwyck, Huych Aertse van (-na 1709)  IIIa

Nel, Neeltje (omstr. 1876-)  IXe,6

Nieman, Adriana (omstr. 1885-1968)  Xc

Nieman, Jacob (vóór 1865-)  Xc

NN, Catherine (omstr. 1883-)  IXe,10

Nooteboom, Jan (vóór 1764-)  VIe,2

Noteboom, Antje (vóór 1768-)  VIe

Ottenhoff, Arnoldus Jansz (1752-1800)  VIIa

Ottenhoff, Gijsbertus (1792-)  VIIa,1

Ottingh, Barentje (x1728)   VIa

Overdijk, Catharina (vóór 1877-)  XIc

Poort, Hendrik (omstr. 1692-vóór 1732)  IVc

Poort, NN (vóór 1660-)  IVc

Poschmann, Johanna Maria Louisa (omstr. 1849-)  IXe

Poschmann, Philip (vóór 1829-)  IXe

Putte, Lamberta van der (vóór 1800-)  VIIId

Raam, Nicolaes van (vóór 1697-)  Vd

Rauch, Johan Fredrik (vóór 1823-)  VIIIb,9

Ravekes, Bettje (vóór 1689-)  Vc

Ravekes, Geertruij (1709-1782)  Vc

Ravekes, Gerrit (vóór 1689-)  Vc

Ravekes, Harmen Gerritsz (vóór 1689-vóór 1717)  IVc

Rietveld, Margaretha (vóór 1699-)  Vb,4

Roelfsema, Egberdiena Frijsiena (vóór 1847-)  Xa

Rollinger, Anna Maria (vóór 1803-)  VIIIe

Roskam, Trijntie Jans (vóór 1716-)  Ve; Ve,6; VId

Russouw, Christina Hendrina (vóór 1758-)  VIIc

Saarloos, Johannes Melchior (1902-)  Xd,2

Schaafsma, Aukje (1836-1923)  Xe

Schaagen, Aagje Jans van (vóór 1700-vóór 1735)  IVc

Schaik, Clasina Hendrika van (omstr. 1909-)  XId

Schaik, Jan Frederik Wilhelm van (vóór 1889-)  XId

Scheubel, Simon Hercules (1807-)  VIId,6

Scheuble, Andreas (vóór 1774-na 1809)  VIId

Scheuble, Andreas Benedict (1803-)  VIId,5

Scheuble, Fredrik Johannes (1809-)  VIIIc

Scheuble, Jan Matheus  VIId,2

Scheuble, Johanna Cornelia  VIId,1

Scheuble, Maria  VIId,4

Scheuble, Martha  VIId,3

Schipper, Femmetje (omstr. 1887-)  Xh

Schipper, Gerrit (vóór 1867-)  Xh

Schippers, Aaltje (vóór 1750-vóór 1775)  VIc

Schonegevel, Christiaan Carstens  VIIIb,1

Schuijlen, Geijbert (vóór 1758-)  VIc,2

Schuijt, Cornelia (vóór 1771-)  VIc,5

Schwalbach, Johannes Lodevicus Franciscus (1895-1953)  Xa,6

Schwalbach, Josephus Aloysius (vóór 1876-)  Xa,6

Seijs, Wilhelmina Maria (omstr. 1895-)  Xg,3

Seyst, Weijntje van (omstr. 1675-vóór 1728)  IVc

Sipsma, Christina Harmanna (vóór 1878-)  Xa,6

Sluiters, Megteltjen (-vóór 1693)  IVc

Smit, Johannes (vóór 1771-)  VIc,5

Snijders, Naatje (omstr. 1896-)  Xg,1

Snooij, Gijsberta (1818-vóór 1862)  VIIId

Snooij, Vien Cornelis (vóór 1798-)  VIIId

Steiger, Jan Johannes Gijsbertus (-1968)  Xf,1

Steiger, Lieuwe (omstr. 1873-)  Xf

Steiger, Yme Lieuwes (vóór 1853-)  Xf

Stewart, Maria (vóór 1850-)  IXb

Straten, Margaretha Catharina Hendrika van (na 1910-na 1945)  XIb,1

Stronek, Simon (na 1775-)  VIIb,2

Stroobrant, Frans (vóór 1727-)  Vd,1; Vd,4

Sulk, Jacob Jr van (vóór 1734-)  VId

Sulk, Jan Jacob van (omstr. 1757-na 1788)  VId

Sulk, Jannetie van (1783-)  VId,2

Sulk, Johanna van (1780-)  VId,1

Suurbier, Cornelia Johanna (1895-)  XIc

Suurbier, Hendrik Cornelis (vóór 1875-)  XIc

Teijlinge, Claas van (vóór 1721-)  Vd,2; Vd,3

Tienen, Johan Carl van (na 1890-)  XIc

Twisterling, H. (x vóór 1935)   Xd,1

Veer, Geertruij de (vóór 1699-)  IVe; Vd,1; Vd,4

Veer, Johannes de (-vóór 1717)  IVe

Veldhorst, Johanna (omstr. 1849-)  VIIIe,2

Verbeeck, Jacob (vóór 1703-)  Ve

Verbeek, Grietje (na 1690-vóór 1716)  IVe

Verhoef, Cornelis (1755-)  Va,3

Verhoef, Huijg Jasperse (omstr. 1722-)  Va

Verhoef, Jan (1751-)  Va,2

Verhoef, Teuntje (1748-)  Va,1

Verkerk, Cornelis (vóór 1865-)  XIb

Verkerk, Cornelis (omstr. 1885-)  XIb

Verkerk, Wouter Wilhelmus Cornelis (omstr. 1916-1945)  XIb,1

Vet, Harmen (omstr. 1875-)  IXe,6

Vet, Pieter (vóór 1855-)  IXe,6

Vinju, Johannes Jacobus (vóór 1884-)  Xc,2

Vinju, Marinus Gerardus Fredericus Johannes Jacobus (1904-)  Xc,2

Vries, Aaltje de (vóór 1831-)  IXc

Waal, Jacomina de (vóór 1867-)  XIb

Waning, Wouter van (1732-)  Vc,1

Waningh, Harmanus van (1741-vóór 1745)  Vc,4

Waningh, Harmanus van (1745-)  Vc,5

Waningh, Jelmer van (1705-1771)  Vc

Waningh, Lambert van (vóór 1717-)  Vc,2

Waningh, Maria van (1737-)  Vc,2

Waningh, Seijtje van (1739-)  Vc,3

Ward, Jan van der (vóór 1777-na 1800)  VIc

Weber, Catharina Elisabeth (1818-)  VIIId

Weeman, Jannetje (vóór 1724-)  VIc,1

Weerdenaar, Nicolaus (vóór 1694-)  Vb,3

Weerdenaar, Theodorus (vóór 1692-)  Vb,2

Weerdenaars, Dirk Gysen (vóór 1675-vóór 1718)  Vb

Weerdeneers, Maria Dirkse (omstr. 1700-vóór 1763)  Vb

Welst, Klaas (vóór 1697-)  IVe

Wesseler, Hendrik (-vóór 1862)  VIIId

Winden, Claas van (vóór 1714-)  Ve,6; VId

With, Aartje Ariens de (1681-)  IVa

With, Gijsbert Hendricksz de (vóór 1676-)  II,7

Witteboer, Femmetje (vóór 1730-vóór 1752)  VIa

Wolzak, Maria Elisabeth (na 1890-)  XIa

Woortman, Johanna (vóór 1831-)  IXe

Ziervogel, Aegidius Benedictus (1762-1852)  VIIc

Ziethof, Femmetje ten (x1728)   VIaGegenereerd met Aldfaer 10.1 op 22 febr. 2022 13:37:02
Bestand E:\Aldfaer_data\Stambomen\familie

Maak jouw eigen website met JouwWeb