• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Jan (Middelkoop)

I. Jan Peterse , geb. Hei en Boeicop? vóór 1630, tr. vóór 1655 Maagje Wouters -.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemijntje Jans, volgt IIa.
 2. Arien Janss, volgt IIb.
 3. Wouter Janz, volgt IIc.
 4. Peeter Jansz, volgt IId.
 5. Gloria Jans Middelcoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, † Hei en Boeicop vóór 1684, tr. Hei en Boeicop? vóór 1684 Jan Gijsbertsz -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, vermeld Lidmaat 1684 en RA Hei en Boeicop 1707,1 † Hei en Boeicop? vóór 1707; hij hertr. na 1684 Trijntje Gerrits -.
 6. Gerrigje Jansdr Middelkoop, geb. Zijderveld vóór 1675, † NL na 1721, tr. Zijderveld 23 april 16973 Joost Joosten -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1675, † vóór 1721, wedr. van Annegje Cornelis Boer.
 7. Annigje Jans Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1678, † ald. vóór 30 aug. 1696, tr. Gijsbert Hendricksz de With, geb. Hei en Boeicop vóór 1676,1 vermeld Lidmaat 1682;1 hij hertr. Hei en Boeicop 30 aug. 16761 Marrichje Jacobs van Es.
 8. Willem Jans Middelkoop, geb. vóór 1690, † vóór 1721.

 

IIa. Willemijntje Jans -, † vóór 1709, tr. Huych Aertse -.

Uit dit huwelijk:

 1. Aert Huygen -, geb. vóór 1689.
 2. Jan Huygen -, geb. NL vóór 1689.

 

IIb. Arien Janss Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1655, vermeld Lidmaat 1682,1 † vóór 1708,1 tr. Neeltje Theunis -, vermeld Lidmaat 1682.1

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Ariensz, volgt IIIa.
 2. Annigchie Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 29 april 1683.1
 3. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 20 nov. 1687,1 † Hei en Boeicop? vóór maart 1689.
 4. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 12 maart 1689.

 

IIIa. Teunis Ariensz Middelkoop, ged. Heicoop 23 dec. 1681,4 vermeld Lidmaat 1709,1 † Hei en Boeicop na 1734, tr. Hei en Boeicop 11 juli 17234 Aartje Ariens de With, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 11 dec. 1681.

Uit dit huwelijk:

 

IVa. Neeltje Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,5 ged. Hei en Boeicop 12 sept. 1723,5 tr. Schoonrewoerd omstr. 17476 Huijg Jasperse Verhoef, geb. Schoonrewoerd omstr. 1722.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 4 febr. 1748.6
 2. Jan Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1751.6
 3. Cornelis Verhoef, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1755.7

 

IIc. Wouter Janz van Middelkoop, geb. Zydervelt vóór 1660,8 † 1696,9 tr. Benschop 23 sept. 168210 Marrechie Jandr ’t Hoen, geb. IJsselstein vóór 1642.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wouterse, volgt IIIb.
 2. NN Middelkoop, geb. na 1682.
 3. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 10 juni 1683 (get. Maria Jansz -).3
 4. Maria Wouters, volgt IIIc.
 5. Jan Wouterse Middelkoop, geb. vóór 1690.
 6. Geertruy, volgt IIId.
 7. Gooris Woutersz, volgt IIIe.

 

IIIb. Wouter Wouterse Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1668.8

Zijn zoon:

 

IVb. Jan Wouterse van Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1695,11 Handelaar,11 soldaat 1747,12 constapel 1751,13 vermeld Schilderij,14 wapen en Slave records 1686-1793,15 † RSA 1763,15 tr. Vianen omstr. 1715 Maria Dirkse Weerdeneers, geb. Vianen omstr. 1700,8 † RSA vóór 1763,11 dr. van Dirk Gysen Weerdenaars.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter van Middelkoop, ged. IJsselstein 25 mei 1715 (get. Johanna Derks -), † vóór 1720.
 2. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 1 jan. 1717 (get. Theodorus Weerdenaar),3 begr. Amsterdam 30 dec. 1754.16
 3. Anna Middelkoop, ged. IJsselstein 20 jan. 1719 (get. Nicolaus Weerdenaar).3
 4. Wouter Jans Middelkoop, ged. IJsselstein 13 sept. 1720 (get. Margaretha Rietveld),3 † Vianen? vóór sept. 1723.
 5. Wouter van Middelkoop, ged. Vianen 9 sept. 1723,17 † RSA?.
 6. Geertruij, volgt Va.
 7. Dirkje Middelkoop, ged. Vianen 23 jan. 1729,17 tr. Utrecht 7 mei (kerkelijk 20 april)16 17573 Arij van Maarschalkerweerdt, geb. Utrecht 1733,16 zn. van NN en Geertruij van Arp.
 8. Johannes Middelkoop, geb. Vianen, ged. Vianen 13 mei 1731,17 †.8
 9. Joris Jansz, volgt Vb.

 

Va. Geertruij Middelkoop, ged. Vianen 11 dec. 1725,2 dienstmaagd 1752,16 vermeld Akte 5321 van Verbalen van afhandeling van boedels 1794,16 †,18 begr. Amsterdam 19 aug. 1794,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Joost Bars, geb. na 1700; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Josephus Kaleweij, geb. Dulmen vóór 1708,16 molenaar 1754,16 † Amsterdam? vóór mei 1760, gesch. echtg. van Femmetje ten Ziethof, gesch. echtg. van Barentje Ottingh en wedr. van Femmetje Witteboer; tr. 3e (ondertr. Amsterdam 2 mei) 176016 Gijsbert de Bouter, geb. Utrecht omstr. 1732,16 molenaar,16 poorter,16 † Amsterdam? 1783,19 zn. van NN en Maria Bloemendaal.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Josephus Kalleweij, ged. Amsterdam 4 febr. 1760 (get. Dirkje Middelkoop en Arij van Maarschalkerweerdt).20

Uit het derde huwelijk:

 1. Maria Gijsbertusdr, volgt VIa.

 

VIa. Maria Gijsbertusdr de Bouter, ged. Amsterdam 4 april 1764 (get. Cornelis de Bouter en Maria van Bloemendaal),16 tr. Buiksloot 31 aug. 178118 Arnoldus Jansz Ottenhoff, ged. Amsterdam 24 jan. 1752,18 destillateur,18 †,18 begr. Amsterdam 6 jan. 1800.

Uit dit huwelijk:

Gijsbertus Ottenhoff, ged. Amsterdam 5 maart 1792 (get. Geertruij Middelkoop en Tobias Baalman).16

 

Vb. Joris Jansz van Middelkoop, geb. Ysselstein,21 ged. Vianen 22 sept. 1735,17 zeeman 1747-1749,22 Hooploper 1749-1757,23 boschieter 1757,24 vermeld Kaap de Goede Hoop 1750 en Surities 1753-1765,25 † RSA 7 juni 1804,26 tr. Kaapstad 14 aug. 175726 Johanna Cornelia Falentijns, geb. Ysselstein 1741, † RSA 27 april 1804,26 dr. van Anthonie Valentyn van Cicot en Cornelia v.d. K.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria, volgt VIb.
 2. Johannes, volgt VIc.
 3. Gores van Middelkoop, geb. Kaapstad 25 mei 1766,26 † RSA vóór 1804.
 4. Johanna Catharina, volgt VId.

 

VIb. Maria van Middelkoop, geb. Kaap de Goede Hoop, ged. Kaap de Goede Hoop 21 aug. 1757,21 † RSA 1836,27 tr. Kaap de Goede Hoop 9 febr. 17778 Jan Hoets, geb. Loon op Zand 1755, steward,28 † RSA 9 juni 1815.28

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Hoets, geb. RSA, ged. RSA 25 jan. 1778,11 tr. RSA 27 jan. 180011 Frederik Korsten, geb. Zierikzee na 1770, † RSA?.
 2. Gerardina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 mei 1779, tr. RSA 17 juni 180311 Simon Stronek, geb. Breda na 1775.
 3. Marthinus Hoets, geb. RSA, ged. RSA 10 sept. 1780.11
 4. Maria Christina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 30 juni 1782,11 tr. Kaap de Goede Hoop 19 febr. 180429 Rutger Metelerkamp, geb. Kaap de Goede Hoop 30 juni 1783,29 † Numansdorp, RSA 11 april 1866.
 5. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 15 febr. 1784,11 † vóór 1786.
 6. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 29 jan. 1786.11
 7. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 28 maart 1789,11 † ald. vóór dec. 1792.
 8. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 27 maart 1791,11 † ald. vóór 1794.
 9. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 2 dec. 1792.11
 10. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 april 1794.11
 11. Rynier Christiaan Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 7 juni 1795.11
 12. Cornelia Johanna Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 6 nov. 1796.11
 13. Frederica Goverdina Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 30 maart 1800.11

 

VIc. Johannes van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 26 april 1761,8 † RSA 22 mei 1800, tr. Kaapstad 11 mei 179426 Beatrix Auret, geb. Kaapstad 27 nov. 1776,30 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 30 nov. 1776,8 † ald. 2 okt. 1852,30 dr. van Jeremias en Christina Hendrina Russouw; zij hertr. Kaapstad 25 mei 180031 Aegidius Benedictus Ziervogel.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Johanna, volgt VIIa.
 2. Jan, volgt VIIb.

 

VIIa. Christina Johanna van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 9 juli 1797,8 vermeld testament 1804 en 22 juli 1808,13 † RSA 1870,32 tr.33 (kerkelijk Kaapstad 25 sept. 1815)26 George Herbert, geb. Suffolk, England vóór 1795,34 captain,35 † RSA vóór 1835.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 2. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 3. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 4. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 5. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 6. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 7. NN Herbert, geb. RSA na 1815.
 8. John Benedictus Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 15 april 1821,36 tr. RSA 185137 Jacoba Florentina Klinck, geb. RSA? vóór 1833.
 9. Ewald Benedictus Herbert, ged. Port Elizabeth 16 juli 1826.36
 10. Anna Maria Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 27 april 1828.36

 

VIIb. Jan van Middelkoop, geb. Kaapstad? na 1804, vermeld medewerker 1845,38 tr. Kaapstad 3 aug. 183426 Louisa Catharina Cavallina, geb. Suid-Amerika vóór 1816.26

Uit dit huwelijk:

 1. Loudrina Elizabeth Christina van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 juli 1835,8 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 sept. 1835 (get. Christiaan Carstens Schonegevel en Lodrina Johanna Middelkoop).8
 2. Christina Frederika, volgt VIIIa.
 3. Jan Bartholomeus van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 okt. 1838.26
 4. Frederik Willem Hendrik, volgt VIIIb.
 5. Johanna Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 dec. 1841.26
 6. Bartholomeus Johannes van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 okt. 1843.26
 7. Willem Barker van Middelkoop, geb. Kaapstad 18 mei 1845.26
 8. Johanna Carolina van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 dec. 1846.26
 9. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1848.39
 10. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1848,8 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 aug. 1848 (get. Johan Fredrik Rauch en Zondrine Johanna Middelkoop).8
 11. Wilhelmina Antoinette van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 mei 1850.26
 12. Jan David van Middelkoop, geb. Kaapstad 23 nov. 1851.26
 13. Louisa Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 3 okt. 1853.26
 14. Willem Hamilton van Middelkoop, geb. Kaapstad 17 okt. 1855.26
 15. Margaretha Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 29 okt. 1857.26

 

VIIIa. Christina Frederika van Middelkoop, geb. Kaapstad 28 dec. 1836,26 tr. Kaapstad 7 sept. 186326 Wilhelmus Johannes Bronn, geb. RSA? vóór 1843.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Jacobus Frederik Bonn, geb. Kaapstad? 22 nov. 1863,8 ged. Kaapstad 17 jan. 1864,8 † RSA?.
 2. John Paul Sinclair Bronn, geb. Kaapstad? 5 febr. 1868,8 ged. Kaapstad 5 april 1868,8 † RSA?.
 3. Louisa Carolina Caffelino Bronn, geb. Kaapstad? 5 nov. 1869,8 ged. Kaapstad 5 dec. 1869,8 † RSA?.
 4. Johanna Elizabeth Bronn, geb. Kaapstad 11 okt. 1871,8 † RSA?.
 5. Julia Willemina Brown, geb. Kaapstad 6 mei 1874,8 † RSA?.
 6. Frederick Meindert Bronn, geb. Kaapstad 26 sept. 1875,8 † RSA?.

 

VIIIb. Frederik Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Kaapstad 6 juli 1840,26 tr. vóór 1870 Maria Stewart, geb. RSA? vóór 1850, † RSA.

Uit dit huwelijk:

Maria Lousia Charlotte van Middelkoop, geb. Kaapstad? 16 april 1870.26

 

VId. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Kaapstad 5 maart 1769,26 † ald. 12 maart 1844,40 tr. Kaapstad? 179426 Andreas Scheuble, geb. RSA? vóór 1774, † ald. na 1809.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Scheuble, ged. Kaapstad,8 † RSA?.
 2. Jan Matheus Scheuble, ged. Kaapstad,8 † RSA?.
 3. Martha Scheuble, ged. Kaapstad, † RSA?.
 4. Maria Scheuble, geb. Kaapstad?, † RSA?.
 5. Andreas Benedict Scheuble, ged. Kaapstad 14 aug. 1803.8
 6. Simon Hercules Scheubel, ged. Kaapstad 12 juli 1807,8 † RSA?.
 7. Fredrik Johannes, volgt VIIc.

 

VIIc. Fredrik Johannes Scheuble, geb. Kaapstad 25 aug. 1809,8 † RSA?, tr. Rosa Catharina Elizabeth de Moldrup, geb. RSA? vóór 1830.

Uit dit huwelijk:

Andries van Middelkoop, geb. 13 dec. 1848, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 28 jan. 1849.34

 

IIIc. Maria Wouters van Middelkoop, ged. IJsselstein 28 sept. 1684, begr. Amsterdam 22 april 1740,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 28 juli) 170816 Harmen Gerritsz Ravekes, geb. Amsterdam? vóór 1689, † ald. vóór 1717;16 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 april) 171716 Hendrik Poort, geb.? omstr. 1692,16 † Amsterdam? vóór 1732, zn. van NN; tr. 3e Amsterdam 19 aug. 17328 Hendrik Apol, geb. Kampen? omstr. 1677, broodbakker,41 † Amsterdam 25 juli 1735, zn. van Ferdinand Apols en Megteltjen Sluiters en wedr. van Weijntje van Seyst en echtg. van Aagje Jans van Schaagen.

Uit het eerste huwelijk:

 

IVc. Geertruij Ravekes, ged. Amsterdam 9 juni 1709 (get. Gerrit Ravekes en Bettje Ravekes),16 begr. ald. 6 dec. 1782,42 tr. Amsterdam 11 april 17308 Jelmer van Waningh, ged. Amsterdam 18 jan. 1705,42 meester tinnegieter 1730,42 poorter 1729,42 begr. Amsterdam 8 mei 1771.42

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter van Waning, ged. Amsterdam 14 sept. 1732.16
 2. Maria van Waningh, ged. Amsterdam 26 febr. 1737 (get. Maria Wouters van Middelkoop en Lambert van Waningh).16
 3. Seijtje van Waningh, ged. Amsterdam 13 mei 1739.16
 4. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 14 juni 1741,16 † Amsterdam? vóór 1745.
 5. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 27 juni 1745.16

 

IIId. Geertruy van Middelkoop, geb. NL vóór 1690,8 † Beesd? vóór 1722,43 tr. Hendrik Clase Kemp, geb. Beesd? vóór 1700, † ald. na 1722, zn. van Klaas van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Kemp, ged. NL 4 april 1710.8
 2. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 27 maart 1712,8 † vóór 1715.
 3. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 3 febr. 1715.8

 

IIIe. Gooris Woutersz Middelkoop, ged. IJsselstein 16 febr. 1690,10 begr. Amsterdam 29 mei 1726,16 tr. 1e Grietje Verbeek, geb. NL na 1690, † Amsterdam? vóór 1716; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 3 april) 171616 Geertruij de Veer, geb. Amsterdam? vóór 1699, dr. van Johannes; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 15 sept.) 172916 Klaas Welst.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elisabet, volgt IVd.
 2. Wouter Jan, volgt IVe.

 

IVd. Elisabet van Middelkoop, ged. Amsterdam 7 febr. 1717 (get. Elisabeth Kluppels en Nicolaes van Raam),16 † Watergraafsmeer 28 maart 1765,16 tr. (ondertr. Amsterdam 9 nov.) 173616 Meijndert de Gooijer, geb. Amsterdam? omstr. 1710,16 † Watergraafsmeer? vóór 1765.

Uit dit huwelijk:

 1. Goris de Gooijer, ged. Amsterdam 4 febr. 1738 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16
 2. Seijbregt de Goijer, ged. Amsterdam 19 maart 1741 (get. Elisabeth Kluppels en Claas van Teijlinge).16
 3. Anna de Gooijer, ged. Amsterdam 5 jan. 1744 (get. Claas van Teijlinge en Regina Elisabeth Hevekas).16
 4. Teijs de Gooijer, ged. Amsterdam 24 mei 1747 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16

 

IVe. Wouter Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 23 juni 1723 (get. Elisabeth Kluppels en Jacob Verbeeck),16 kastenmaker,16 poorter 1755-,16 begr. Amsterdam 18 mei 1795,16 tr. 1e Utrecht 13 sept. 17473 Johanna Boheems, begr. Amsterdam 26 april 1753;16 tr. 2e Amsterdam 14 april 17548 Jannetje de Man, geb. vóór 1739, begr. Amsterdam 26 febr. 1799,16 dr. van Jan en Trijntie Jans Roskam.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Middelkoop, ged. Utrecht 6 okt. 1748,3 begr. Amsterdam 27 okt. 1756.16
 2. Johannes Ysbrand Middelkoop, ged. Utrecht 23 aug. 1750.3

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertruij, volgt Vc.
 2. Trijntie, volgt Vd.
 3. Jan, volgt Ve.
 4. Maria Middelkoop, ged. Amsterdam 6 mei 1759 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam).16
 5. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 25 dec. 1761 (get. Meijndert de Gooijer en Elisabet van Middelkoop),16 scheepstimmerman 1783,16 poorter 1783-.16

 

Vc. Geertruij Middelkoop, geb. Zijderveld omstr. 1751,16 † Watergraafsmeer 8 dec. 1800,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 5 mei) 177516 Bartel den Hertog, geb. Weesp vóór 1750,16 wedr. van Aaltje Schippers; tr. 2e (ondertr. Watergraafsmeer 7 juni) 179716 Jan van der Ward, geb. Amsterdam? vóór 1777, † Watergraafsmeer? na 1800.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 11 aug. 1776 (get. Gijsbert den Hertog en Jannetje Weeman),16 † vóór 1778.
 2. Geijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 25 okt. 1778 (get. Geijbert Schuijlen en Antoonia Middelkoop).16
 3. Jan den Hartog, ged. Amsterdam 26 nov. 1780 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16
 4. Jannetje den Hertog, ged. Amsterdam 8 okt. 1782 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16
 5. Barta den Hertog, ged. Amsterdam 18 mei 1791 (get. Cornelia Schuijt en Johannes Smit).16

 

Vd. Trijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 3 sept. 1755 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam),16 visvrouw 1773,16 poorter 1773-,16 vermeld boedel 1784,16 begr. Amsterdam 17 febr. 1788,16 tr. (ondertr. Amsterdam 19 mei) 178016 Jan Jacob van Sulk, geb. Amsterdam omstr. 1757, begr. na 1788, zn. van Jacob Jr en Johanna Hoksaage.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Sulk, ged. Amsterdam 6 dec. 1780 (get. Wouter Jan Middelkoop en Johanna Hoksaage).16
 2. Jannetie van Sulk, ged. Amsterdam 1 juni 1783 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man).16

 

Ve. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 9 dec. 1756 (get. Josephus Kaleweij en Geertruij Middelkoop),16 † Amsterdam?, tr. 1e Amsterdam 27 juni 17848 Antje Noteboom, geb. Amsterdam? vóór 1768, vermeld testament 5 april 1799;44 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 okt.) 180116 Anna Catharina Boekhout, geb. Amsterdam? vóór 1784.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter, volgt VIe.
 2. Weijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 27 jan. 1788 (get. Jan Nooteboom en Wijntje Belders),16 begr. ald. 13 maart 1788.16

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Wijnanda Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1802,16 tr. Amsterdam? 182516 Dirk de Bois, geb. Amsterdam? vóór 1805.
 2. Jannetje Middelkoop, geb. Amsterdam 18 sept. 1803.16
 3. Jansi Middelkoop, geb. Amsterdam 20 maart 1810,16 winkelierster 1851-1853,16 tr. Amsterdam? 184416 Johan Daniel Hubener, geb.? vóór 1824.

 

VIe. Wouter Middelkoop, ged. Amsterdam 24 sept. 1786 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man),16 scheepstimmerman 1819,16 aardappelenverkoper 1839,45 begr. Amsterdam 5 jan. 1849,8 tr. (ondertr. Amsterdam 4 mei) 181016 Aagie van der Horn, geb. Amsterdam? omstr. 1787,46 begr. ald. na 1849.8

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 8 sept. 1810,16 fuselier -1831,47 † Breskens 27 okt. 1831.48
 2. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 13 jan. 1812,8 † Amsterdam? vóór aug. 1813.
 3. Wouterus, volgt VIId.
 4. Anna Catharina, volgt VIIe.
 5. Arnoldus Middelkoop, geb. Amsterdam 4 sept. 1818,16 sjouwerman 1851-1853,16 † Veenhuizen 28 aug. 1883.49
 6. Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 3 dec. 1821,50 cigarenmaker.50
 7. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 29 okt. 1823,50 Houtmaalder 1843.50
 8. Eldert Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1825,50 kolonist -1865,51 † Ommerschans 2 juli 1865.51

 

VIId. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 aug. 1813,50 ged. Aartswoud,8 timmerman 1839,52 scheepstimmerman 1867,53 vermeld 1833,50 † Amsterdam 27 dec. 1869,8 tr. 1e Amsterdam 4 dec. 183954 Gijsberta Snooij, geb. Amsterdam 6 april 1818,55 naaister 1839,52 † Amsterdam? vóór 1862, dr. van Vien Cornelis en Lamberta van der Putte; tr. 2e Amsterdam 20 aug. 186254 Catharina Elisabeth Weber, geb. Amsterdam 21 mei 1818, wed. van Hendrik Wesseler.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter, volgt VIIIc.
 2. Cornelis Adrianus, volgt VIIId.
 3. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842.16
 4. Jan, volgt VIIIe.
 5. Lamberta, volgt VIIIf.
 6. Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 27 sept. 1853.16
 7. Jansje Middelkoop, geb. Amsterdam 23 nov. 1856.16

 

VIIIc. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 2 maart 1840,50 timmerman 1858,50 scheepstimmerman 1867,52 scheepstimmerman 1890,53 scheepstimmerman 1901,56 timmerman 1904,57 vermeld dienstplichtig 1858,50 tr. Amsterdam 2 jan. 186754 Alida Cornelia Lammes, geb. Amsterdam 13 jan. 1846,58 dr. van Willem en Aaltje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus, volgt IXa.
 2. Cornelis Lambertus Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1873.58
 3. Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 13 nov. 1875.58
 4. Alida, volgt IXb.
 5. Hendrik J., volgt IXc.

 

IXa. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 mei 1867,8 caféhouder,58 zeevarende,58 werkman 1886,16 smid 1890,52 vermeld Binnengasthuis 15 okt. 1886-15 dec. 1886 en dienstplichtig 2 maart 1887,16 † Amsterdam 4 febr. 1963,29 tr. Amsterdam 10 sept. 189054 Remmechiena Elsiena Knol, geb. Winsum 19 juni 1865,52 naaister 1890,52 dr. van Jacob Edzes en Egberdiena Frijsiena Roelfsema.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 21 dec. 1889,16 werkman,58 † Amsterdam 15 dec. 1913.58
 2. NN Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór sept. 1890.
 3. Alida Egberdina, volgt Xa.
 4. Egberdina Frijsina, volgt Xb.
 5. Wilhelmus Wouter, volgt Xc.
 6. Jacoba Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 30 april 1899,16 † ald. 22 juni 1995,16 tr. Amsterdam 30 jan. 191854 Johannes Lodevicus Franciscus Schwalbach, geb. Amsterdam 3 dec. 1895,16 scheepsbouwer 1918,52 † Amsterdam 24 jan. 1953,16 zn. van Josephus Aloysius en Christina Harmanna Sipsma.

 

Xa. Alida Egberdina Middelkoop, geb. Amsterdam 28 febr. 1892,16 werkster,16 tr. 1e Duisburg 3 juli 190954 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 11 sept. 1912)54 Antonius Johannes Boots, geb. D? na 1889; tr. 2e Amsterdam 22 okt. 191354 (echtsch. ingeschr. ald. 15 nov. 1924)54 Albertus van Grieken, geb. Amsterdam? omstr. 1893, werkman 1913,52 zn. van Albertus en Hermina van der Ham; tr. 3e Amsterdam 5 okt. 192754 Hendrik Gras, geb. Amsterdam 2 dec. 1892,58 scheepsbeschieter 1927,52 zn. van Hendrik en Theodora Florentina Wilhelmina Breuker en gesch. echtg. van Maria Elisabeth Wolzak.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus van Grieken, geb. Amsterdam 25 mei 1924.16

Uit het derde huwelijk:

 1. Franciscus Wilhelmus Gras, geb. Amsterdam omstr. 12 jan. 1929,58 † Groningen 29 april 1945.59

 

Xb. Egberdina Frijsina Middelkoop, geb. Amsterdam 3 aug. 1894,58 † Amsterdam? 16 maart 1963,16 begr. Amsterdam 20 maart 1963,16 tr. Amsterdam 18 maart 191454 Cornelis Verkerk, geb. Amsterdam omstr. 1885,52 Vuurstoker 1914,52 zn. van Cornelis en Jacomina de Waal.

Uit dit huwelijk:

Wouter Wilhelmus Cornelis Verkerk, geb.? omstr. 1916, † Heinenoord 18 febr. 1945, tr. Margaretha Catharina Hendrika van Straten, geb. na 1910, † na 1945.

 

Xc. Wilhelmus Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 dec. 1896,16 los werkman 1919,58 Vuurstoker 1928,52 vermeld Strafvervolging 1940-1941,60 † 4 febr. 1963,29 tr. Amsterdam 14 nov. 192854 Cornelia Johanna Suurbier, geb. Amsterdam 29 jan. 1895, dr. van Hendrik Cornelis en Catharina Overdijk en gesch. echtg. van Johan Carl van Tienen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Wilhelmus, volgt XIa.
 2. Franciscus Wilhelmus, volgt XIb.
 3. Willem Wouter, volgt XIc.
 4. Margaretha Elisabeth, volgt XId.

 

XIa. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 aug. 1929,61 † Spanje 3 febr. 1995.61

Zijn kinderen:

 1. Marja Middelkoop, geb. Amsterdam 21 juli 1955,16 † ald. 24 febr. 2021, tr. Jochem van Hal.
 2. Martin, volgt XIIa.

 

XIIa. Martin Middelkoop, geb. NL vóór 1965, medewerker 1989-,62 tr. Simone NN. [Enkhuizen 1995]63

Uit dit huwelijk:

Lizanne Middelkoop, geb. Enkhuizen? 20 mei 1997.64

 

XIb. Franciscus Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 aug. 1930,16 † Amsterdam 17 febr. 1990.61

Zijn zoon:

 

XIIb. Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 aug. 1958,16 tr. H.J. Zwieserein, geb. NL na 1958. [Amersfoort]65

Uit dit huwelijk:

Cesco Franciscus Wilhelm Boyce Middelkoop, geb. Amsterdam 25 sept. 1997,66 HO 2020-2024,67 medewerker.67 [Amersfoort]65

 

XIc. Willem Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 20 febr. 1932,16 vermeld PK NL-SAA-8260421.16

Zijn dochter:

Ellen Middelkoop, geb. Utrecht? 1961.68

 

XId. Margaretha Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 1 dec. 1933,16 tr. NN Leyenaar, geb. NL na 1930.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Leyenaar, geb. NL na 1950.
 2. Mary Leyenaar, geb. NL na 1951.

 

IXb. Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 16 dec. 1877,16 vermeld ziekenhuis 16 dec. 1877-19 febr. 1894,16 20 mei 1899-1 juni 1899 en vanaf 20 mei 1899,16 tr. Amsterdam 13 juni 190116 Franciscus Wilhelm Meeuwsen, geb. Den Helder omstr. 1876,52 onderofficier 1901.52

Haar dochter:

NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Amsterdam 21 mei 1899.

 

IXc. Hendrik J. Middelkoop, geb. Amsterdam 8 jan. 1880,50 smid 1899,50 schilder 1904,52 werkman 1929,69 Huisschilder 1930,70 vermeld Aangewezen 18 dec. 1899,50 tr. Amsterdam 6 juli 190454 Adriana Nieman, geb. Amsterdam omstr. 1885,52 † Amsterdam? 7 nov. 1968,16 dr. van Jacob en Adriana Huebert.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Hendrik, volgt Xd.
 2. Adriana Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 31 okt. 1908,16 tr. Amsterdam 2 april 193054 Marinus Gerardus Fredericus Johannes Jacobus Vinju, geb. Amsterdam 13 maart 1904,16 electriciën 1930,52 zn. van Johannes Jacobus en Marianne Gerardina Frederika Dolman.

 

Xd. Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 11 dec. 1906,16 werkman 1929,52 †,71 tr. Amsterdam 24 april 192954 Clasina Hendrika van Schaik, geb. Amsterdam omstr. 1909,52 dr. van Jan Frederik Wilhelm en Hendrika Theodora Johanna Aldendorff.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 22 febr. 1922.16
 2. Hendrika Theresia Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 1 aug. 1930.16

 

VIIId. Cornelis Adrianus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842,16 smid 1862,50 ijzergieter 1874,72 werkman 1887,52 ijzergieter 1888,73 vermeld Vrijgesteld en proces-verbaal 18 dec. 1888,50 tr. 1e Haarlem 28 jan. 187474 Suzanne Balfoort, geb. Haarlem omstr. 1852,52 tapster 1874,72 † Haarlem omstr. 13 juni 1883,75 dr. van Jacob en Maria van Koekelen; tr. 2e Amsterdam 29 juni 188754 Geertrui Angenita Laffree, geb. Rotterdam omstr. 1841,52 naaister 1887,52 dr. van Bertus Simon en Adriana Mijnlief.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Franciscus Jacobus, volgt IXd.
 2. Dirk, volgt IXe.
 3. J.M. Middelkoop, geb. Haarlem 13 juli 1881,75 † ald. 4 dec. 1885.76

 

IXd. Franciscus Jacobus Middelkoop, geb. Haarlem 7 nov. 1874,50 schoenmaker 1901,72 vermeld Vrijgesteld 16 dec. 1893,50 † Haarlem 4 mei 1954,61 tr. Haarlem 8 mei 190174 Cornelia Maria van Brussel, geb. Haarlem omstr. 1888,52 dr. van Abram en Elizabeth Benraadt.

Uit dit huwelijk:

 1. S.M., volgt Xe.
 2. Cornelia Maria Francisca, volgt Xf.

 

Xe. S.M. Middelkoop, geb. Haarlem? na 1901, tr. vóór 1935 H. Twisterling.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Twisterling, geb. Haarlem omstr. 10 jan. 1935.
 2. Elly Twisterling, geb. NL na 1935.

 

Xf. Cornelia Maria Francisca Middelkoop, geb. Haarlem 13 mei 1906,77 † 1968,78 tr. Haarlem? vóór 193377 Johannes Melchior Saarloos, geb. Haarlem 7 aug. 1902.77

Uit dit huwelijk:

Ernst Melchior Saarloos, geb. Haarlem 6 aug. 1933.77 [Rotterdam]79

 

IXe. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 16 jan. 1877,80 vermeld ontheffing 22 febr. 1930 en 17 sept. 1937,81 † Haarlem 27 maart 1970,61 tr. Westdongeradeel 12 aug. 189954 Trijntje Glas, geb. Holwerd 17 febr. 1873,82 † Bloemendaal 28 juni 1942,74 dr. van Hendrik Jan en Aukje Schaafsma.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Heemstede 24 mei 1901.74
 2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 1903,47 † ald. 18 aug. 1930.83

 

VIIIe. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 13 maart 1848,16 scheepstimmerman 1868,50 stoker 1874,52 werkman 1896,84 vermeld Vrijgesteld,50 † na 1884, tr. Amsterdam 25 maart 187416 Johanna Maria Louisa Poschmann, geb. Amsterdam omstr. 1849,52 dr. van Philip en Johanna Woortman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gijsberta, volgt IXf.
 2. Lamberta Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 5 sept. 1875.8
 3. Christina Elisabeth, volgt IXg.
 4. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1878.8
 5. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 17 juni 1879,50 venter 1898.50
 6. Susanna Middelkoop, geb. Amsterdam 17 dec. 1880,16 tr. Zaandam 19 nov. 190854 Harmen Vet, geb. Zaandam omstr. 1875, zn. van Pieter en Trijntje Bakker en gesch. echtg. van Neeltje Nel.
 7. Philip Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1883.16
 8. Hendricus Franciscus, volgt IXh.
 9. Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 1 juni 1888.16
 10. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1892,16 zeeman,85 petroleum bezorger 1910,58 watchman 1940,85 † USA?, tr. Catherine NN, geb. New Jersey omstr. 1883.85

 

IXf. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1873,16 tr. Amsterdam 28 juli 189754 Lieuwe Steiger, geb. Franekeradeel omstr. 1873,52 smid 1897,52 zn. van Yme Lieuwes en Jeltje Jans van der Baan.

Uit dit huwelijk:

Jan Johannes Gijsbertus Steiger, † Eindhoven 2 maart 1968,86 tr. Willemina Krommenhoek, † na 1968.

 

IXg. Christina Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 27 dec. 1876,16 tr. Amsterdam 28 mei 189654 Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 24 okt. 1877,16 schuitenvoerder 1896,52 werkman 1918-1927,87 zn. van Jan Ignatius en Willemina van Bueren.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 31 aug. 1896,16 broodbakker 1918,52 tr. Amsterdam 11 april 191854 Naatje Snijders, geb. Amsterdam omstr. 1896.52
 2. Jacobus Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1899, incasseerder 1920,52 tr. Sloten NH 4 juni 192054 Johanna Louisa Knibbe, geb. Sloten NH omstr. 1900.
 3. Willem van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1902,52 koopman 1927,52 tr. Amsterdam 13 juli 192754 Wilhelmina Maria Seijs, geb. Amsterdam omstr. 1895.52

 

IXh. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1884,50 werkman 1908,52 tr. Amsterdam 17 juni 190854 Femmetje Schipper, geb. Sloten NH omstr. 1887,52 dr. van Gerrit en Annegie Kremer.

Uit dit huwelijk:

 

Xg. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 23 febr. 1912,50 † ald. 1 april 1974,88 tr. Amsterdam 4 jan. 193388 Aaltje Hemrika, geb. Amsterdam 23 sept. 1913,88 † ald. 31 mei 1991,88 dr. van Zacharias en Trijntje Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 juli 1933,88 † ald. 26 nov. 1979.88
 2. Trijntje Middelkoop, geb. Amsterdam 4 dec. 1938,88 † ald. 25 april 2006.88
 3. Femmetje Middelkoop, geb. Amsterdam 28 maart 1941,88 † ald. 3 juli 2003.88
 4. Johanna Maria Louise, volgt XIe.
 5. Thomas Middelkoop, geb. Amsterdam 12 febr. 1945,88 † ald. 30 juni 1945.88
 6. Gerrit, volgt XIf.
 7. Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 nov. 1956,88 † ald. 15 mei 1965.89

 

XIe. Johanna Maria Louise Middelkoop, geb. Amsterdam 25 mei 1943,88 vermeld PK NL-SAA-8260386,16 tr. (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 sept. 1978)90 Nicolas Martinez Marques.

Uit dit huwelijk:

NN Marques.

 

XIf. Gerrit Middelkoop, geb. Amsterdam 26 maart 1951,88 winkelier -2001,91 boekhandelaar 2001-2016,92 tr. Trees?, geb.? vóór 1955.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. Wormerveer? na 1975, tr. NN NN.

 

VIIIf. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 25 dec. 1850,16 † Den Haag 22 jan. 1913,93 tr. Den Haag 20 febr. 187893 Hendricus Franciscus Koppers, geb. Den Haag omstr. 1854,52 bediende 1878,52 zn. van Johan Antoon en Louisa Evers.

Haar dochter:

Lamberta Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 17 febr. 1876,8 † Den Haag 17 juni 1876.93

 

VIIe. Anna Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 16 sept. 1816,8 † ald. 20 okt. 1882,8 tr. Amsterdam 3 maart 184716 Willem Hendrik Kunne, geb. Amsterdam 9 juni 1820,8 pakhuisknecht,58 schippersknecht 1847,52 sjouwer 1851-1853,58 werkman 1887,94 † vóór 1918, zn. van Jan Philip en Anna Maria Rollinger.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Wouter Kunne, geb. Amsterdam 4 aug. 1848.58
 2. Johan Daniel Kunne, geb. Amsterdam 7 jan. 1850,58 scheepstimmerman 1887,52 tr. Rheden 18 aug. 188754 Johanna Veldhorst, geb. Velp Gld omstr. 1849, dienstbode 1887.52
 3. Anna Catharina Kunne, geb. Amsterdam 31 okt. 1851.58
 4. Jan Philip Kunne, geb. Amsterdam 24 maart 1853,58 † Nieuwveen 5 dec. 1918.95

 

IId. Peeter Jansz Middelkoop, geb. Heicop vóór 1660,1 Heemraad 1709,1 vermeld Lidmaat 1682,1 † na 1708, tr. Heicop 26 nov. 168296 Maighjen Gerrits -, geb. Heycop vóór 1662,1 vermeld Lidmaat 1708.1

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Peters, volgt IIIf.
 2. Jannigje Peters, volgt IIIg.
 3. Gerrit Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 sept. 1685.4
 4. Gerrigje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 31 okt. 1686.4
 5. Hilligje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 23 juli 1702,17 begr. ald. 26 april 1714.4

 

IIIf. Aaltje Peters Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 17 mei 1683,1 vermeld Lidmaat 18 april 1710,1 tr. Hei en Boeicop 7 maart 170617 Jacob Franken -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1686.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida -, ged. Hei en Boeicop 26 maart 1711.4
 2. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 5 febr. 1725.5

 

IIIg. Jannigje Peters Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,97 ged. Heicop 31 aug. 1684,4 vermeld Lidmaat 26 maart 1723,1 tr. Heicop 1 febr. 172296 Henrik Dirks -, geb. Hei en Boeicop vóór 1700.98

Uit dit huwelijk:

Annigje Hendriks -, ged. Hei en Boeicop 6 febr. 1724.5Bronnen

 

 1. hogenda
 2. gahetna.nl
 3. Utrechts Archief
 4. vpnd.nl
 5. Doopboek Hei en Boeicoop
 6. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
 7. DTB Schoonrewoerd
 8. familysearch
 9. records.ancestry.com
 10. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
 11. Ancestry24.com
 12. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
 13. databases.tanap.net
 14. archive.org/stream/knstlerinventa05bred/knstlerinventa05bred_djvu.txt
 15. C.Pama
 16. SAAmsterdam
 17. www.gahetna.nl
 18. www.rijerkerk.net/genotten.htm
 19. Amstelodamum
 20. genealogieonline.nl
 21. oud kaapsche familien
 22. nat.archief
 23. vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 24. www.eggsa.org
 25. ebooksread.com
 26. GISA RSA
 27. ancestor.co.za
 28. books.google.nl
 29. genealogieonline
 30. Geni.com
 31. Geni,com
 32. www.curlewis.net
 33. www.findmypast.co.uk/
 34. Rootsweb.com
 35. www.national.archsrch.gov.za
 36. www.gendata.co.za
 37. archiver.rootsweb.ancestry.com
 38. dissertation Coates
 39. Doopboek
 40. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop
 41. Gens Nostra
 42. Ned.Patriciaat
 43. Historische Naamindex Rivierenland
 44. N.A.Ams
 45. huw.akte zoon Wouterus
 46. noord-hollandsarchief.nl
 47. overl. akte
 48. www.zeeuwengezocht.nl
 49. alledrenten.nl
 50. militieregisters.nl
 51. www.bonmama.nl
 52. huw.akte
 53. huw.akte zoon Wouter
 54. genlias
 55. dave-verdooner.net/dave/1852_53_list.php
 56. huw.akte dochter Alida
 57. huw.akte zoon Hendrik
 58. BS Amsterdam
 59. allegroningers.nl
 60. www.nationaalarchief.nl
 61. overl. adv.
 62. plaxo.com
 63. overl. adv. vader
 64. familie-middelkoop.hyves.nl
 65. locatefamily.com
 66. geb.advertentie
 67. linkedin.com
 68. Schoolbank.nl
 69. huw.akte zoon WH
 70. huw.akte dochter Adriana A.
 71. oorlogslevens.nl/
 72. haarlem.digitalestamboom.nl
 73. delpher
 74. www.wiewaswie.nl
 75. www.noord-hollandsarchief.nl
 76. BS Haarlem
 77. denhaag.digitalestamboom.nl
 78. MyHeritage.com
 79. SARotterdam
 80. tresoar
 81. Het Bloemendaalsch Weekblad
 82. werelate.org/wiki
 83. BS Bloemendaal
 84. huw.akte Docher C.E.
 85. Ancestry.com
 86. BHIC
 87. huw.akte zoon Jan I.
 88. www.familie-hemrika.nl/Hemrika/index.htm
 89. vermelding
 90. Advertentie
 91. Deondernemer.nl
 92. Het Parool
 93. Haagsarchief
 94. huw.akte zoon Johan D
 95. groenehartarchieven.nl
 96. vhlhb.nl
 97. DTB Berkel en Rodenrijs
 98. dtb Hei en Boeicop

 

Index

-, Aert Huygen (1689-)  IIa,1

-, Annigje Hendriks (1724-)  IIIg,1

-, Geertruida (1711-)  IIIf,1

-, Henrik Dirks (1700-)  IIIg

-, Huych Aertse  IIa

-, Jacob Franken (1686-)  IIIf

-, Jan Gijsbertsz (1664-1707)  I,5

-, Jan Huygen (1689-)  IIa,2

-, Johanna Derks (1695-)  IVb,1

-, Joost Joosten (1675-1721)  I,6

-, Maagje Wouters (x1655)   I

-, Maighjen Gerrits (1662-)  IId

-, Maria Jansz (1663-)  IIc,3

-, Neeltje Theunis (vermeld 1682)   IIb

-, Trijntje Gerrits (1700-)  I,5

-, Willemijntje Jans (-1709)  IIa

?, Trees (1955-)  XIf

Aldendorff, Hendrika Theodora Johanna (1891-)  Xd

Apol, Hendrik (1677-1735)  IIIc

Apols, Ferdinand  IIIc

Arp, Geertruij van (1710-)  IVb,7

Auret, Beatrix (1776-1852)  VIc

Auret, Jeremias (1748-)  VIc

Baalman, Tobias (1772-)  VIa,1

Baan, Jeltje Jans van der (1855-)  IXf

Bakker, Trijntje (1857-)  VIIIe,6

Balfoort, Jacob (1832-)  VIIId

Balfoort, Suzanne (1852-1883)  VIIId

Bars, Joost (1700-)  Va

Belders, Wijntje (1766-)  Ve,2

Benraadt, Elizabeth (1870-)  IXd

Bloemendaal, Maria (1710-1760)  Va

Bloemendaal, Maria van (1744-)  VIa

Boekhout, Anna Catharina (1784-)  Ve

Boer, Annegje Cornelis (1670-1697)  I,6

Boheems, Johanna (-1753)  IVe

Bois, Dirk de (1805-)  Ve,3

Bom, Jacobus Ignatius van der (1899-)  IXg,2

Bom, Jan Ignatius van der (1857-)  IXg

Bom, Jan Ignatius van der (1877-)  IXg

Bom, Jan Ignatius van der (1896-)  IXg,1

Bom, Willem van der (1902-)  IXg,3

Bonn, Wilhelm Jacobus Frederik (1863-)  VIIIa,1

Boots, Antonius Johannes (1889-)  Xa

Bouter, Cornelis de (1741-)  VIa

Bouter, Gijsbert de (1732-1783)  Va

Bouter, Maria Gijsbertusdr de (1764-)  VIa

Bouter, NN de (1724-)  Va

Breuker, Theodora Florentina Wilhelmina (1875-)  Xa

Bronn, Frederick Meindert (1875-)  VIIIa,6

Bronn, Johanna Elizabeth (1871-)  VIIIa,4

Bronn, John Paul Sinclair (1868-)  VIIIa,2

Bronn, Louisa Carolina Caffelino (1869-)  VIIIa,3

Bronn, Wilhelmus Johannes (1843-)  VIIIa

Brown, Julia Willemina (1874-)  VIIIa,5

Brussel, Abram van (1868-)  IXd

Brussel, Cornelia Maria van (1888-)  IXd

Bueren, Willemina van (1859-)  IXg

Cavallina, Louisa Catharina (1816-)  VIIb

Cicot, Anthonie Valentyn van (1721-)  Vb

Dolman, Marianne Gerardina Frederika (1886-)  IXc,2

Es, Marrichje Jacobs van (1676-)  I,7

Evers, Louisa (1836-)  VIIIf

Falentijns, Johanna Cornelia (1741-1804)  Vb

Glas, Hendrik Jan (1833-1883)  IXe

Glas, Trijntje (1873-1942)  IXe

Goijer, Seijbregt de (1741-)  IVd,2

Gooijer, Anna de (1744-)  IVd,3

Gooijer, Goris de (1738-)  IVd,1

Gooijer, Meijndert de (1710-1765)  IVd; IVe,7

Gooijer, Teijs de (1747-)  IVd,4

Gras, Franciscus Wilhelmus (1929-1945)  Xa,2

Gras, Hendrik (1873-)  Xa

Gras, Hendrik (1892-)  Xa

Grieken, Albertus van (1873-)  Xa

Grieken, Albertus van (1893-)  Xa

Grieken, Wouter Wilhelmus van (1924-)  Xa,1

Groot, Trijntje (1895-)  Xg

Hal, Jochem van  XIa,1

Ham, Hermina van der (1875-)  Xa

Hartog, Jan den (1780-)  Vc,3

Hartog, Lijsie den (1760-)  Vc,3; Vc,4

Hemrika, Aaltje (1913-1991)  Xg

Hemrika, Zacharias (1893-)  Xg

Herbert, Anna Maria (1828-)  VIIa,10

Herbert, Ewald Benedictus (1826-)  VIIa,9

Herbert, George (1795-1835)  VIIa

Herbert, John Benedictus (1821-)  VIIa,8

Herbert, NN (1815-)  VIIa,1

Herbert, NN (1815-)  VIIa,2

Herbert, NN (1815-)  VIIa,3

Herbert, NN (1815-)  VIIa,4

Herbert, NN (1815-)  VIIa,5

Herbert, NN (1815-)  VIIa,6

Herbert, NN (1815-)  VIIa,7

Hertog, Barta den (1791-)  Vc,5

Hertog, Bartel den (1750-)  Vc

Hertog, Geijsbert den (1778-)  Vc,2

Hertog, Gijsbert den (1722-)  Vc,1

Hertog, Gijsbert den (1776-1778)  Vc,1

Hertog, Jannetje den (1782-)  Vc,4

Hevekas, Regina Elisabeth (1724-)  IVd,3

Hoen, Marrechie Jandr ’t (1642-)  IIc

Hoets, Cornelia Johanna (1796-)  VIb,12

Hoets, Cornelis Charles (1791-1794)  VIb,8

Hoets, Cornelis Charles (1794-)  VIb,10

Hoets, Cornelis Willem (1784-1786)  VIb,5

Hoets, Cornelis Willem (1786-)  VIb,6

Hoets, Frederica Goverdina (1800-)  VIb,13

Hoets, Gerardina (1779-)  VIb,2

Hoets, Jan (1755-1815)  VIb

Hoets, Joachim (1789-1792)  VIb,7

Hoets, Joachim (1792-)  VIb,9

Hoets, Johanna Cornelia (1778-)  VIb,1

Hoets, Maria Christina (1782-)  VIb,4

Hoets, Marthinus (1780-)  VIb,3

Hoets, Rynier Christiaan (1795-)  VIb,11

Hoksaage, Johanna (1736-)  Vd; Vd,1

Horn, Aagie van der (1787-1849)  VIe

Hubener, Johan Daniel (1824-)  Ve,5

Huebert, Adriana (1867-)  IXc

K, Cornelia v.d. (1723-)  Vb

Kaleweij, Josephus (1708-1760)  Va; Ve

Kalleweij, Josephus (1760-)  Va,1

Kamp, Klaas van de (1660-)  IIId

Kemp, Grietje (1712-1715)  IIId,2

Kemp, Grietje (1715-)  IIId,3

Kemp, Hendrik Clase (1700-1722)  IIId

Kemp, Wouter (1710-)  IIId,1

Klinck, Jacoba Florentina (1833-)  VIIa,8

Kluppels, Elisabeth (1672-)  IVd; IVd,2; IVe

Knibbe, Johanna Louisa (1900-)  IXg,2

Knol, Jacob Edzes (1845-)  IXa

Knol, Remmechiena Elsiena (1865-)  IXa

Koekelen, Maria van (834-)  VIIId

Koppers, Hendricus Franciscus (1854-)  VIIIf

Koppers, Johan Antoon (1834-)  VIIIf

Korsten, Frederik (1770-)  VIb,1

Kremer, Annegie (1869-)  IXh

Krommenhoek, Willemina (-1968)  IXf,1

Kunne, Anna Catharina (1851-)  VIIe,3

Kunne, Jan Philip (1801-)  VIIe

Kunne, Jan Philip (1853-1918)  VIIe,4

Kunne, Johan Daniel (1850-)  VIIe,2

Kunne, Willem Hendrik (1820-1918)  VIIe

Kunne, Willem Wouter (1848-)  VIIe,1

Laffree, Bertus Simon (1821-)  VIIId

Laffree, Geertrui Angenita (1841-)  VIIId

Lammes, Alida Cornelia (1846-)  VIIIc

Lammes, Willem (1829-)  VIIIc

Leyenaar, Mary (1951-)  XId,2

Leyenaar, NN (1930-)  XId

Leyenaar, Pieter (1950-)  XId,1

Maarschalkerweerdt, Arij van (1733-)  IVb,7; Va,1

Maarschalkerweerdt, NN van (1710-)  IVb,7

Man, Jan de (1714-1734)  IVe

Man, Jannetje de (1739-1799)  IVe; Vd,2; VIe

Marques, Nicolas Martinez  XIe

Marques, NN  XIe,1

Meeuwsen, Franciscus Wilhelm (1876-)  IXb

Metelerkamp, Rutger (1783-1866)  VIb,4

Middelcoop, Gloria Jans (1664-1684)  I,5

Middelkoop, Aaltje Peters (1683-)  IIIf

Middelkoop, Adriana Alida (1908-)  IXc,2

Middelkoop, Alida (1877-)  IXb

Middelkoop, Alida Egberdina (1892-)  Xa

Middelkoop, Andries van (1848-)  VIIc,1

Middelkoop, Anna (1719-)  IVb,3

Middelkoop, Anna Catharina (1816-1882)  VIIe

Middelkoop, Annigchie (1683-)  IIb,2

Middelkoop, Annigje Jans (1678-1696)  I,7

Middelkoop, Antoonia (1760-)  Vc,2

Middelkoop, Arien Janss (1655-1708)  IIb

Middelkoop, Arnoldus (1818-1883)  VIe,5

Middelkoop, Bartholomeus Johannes van (1843-)  VIIb,6

Middelkoop, Cesco Franciscus Wilhelm Boyce (1997-)  XIIb,1

Middelkoop, Christina Elisabeth (1876-)  IXg

Middelkoop, Christina Frederika van (1836-)  VIIIa

Middelkoop, Christina Johanna van (1797-1870)  VIIa

Middelkoop, Cornelia Adriana (1842-)  VIId,3

Middelkoop, Cornelia Maria Francisca (1906-1968)  Xf

Middelkoop, Cornelis (1823-)  VIe,7

Middelkoop, Cornelis Adrianus (1842-)  VIIId

Middelkoop, Cornelis Lambertus (1873-)  VIIIc,2

Middelkoop, Dirk (1877-1970)  IXe

Middelkoop, Dirk (1903-1930)  IXe,2

Middelkoop, Dirkje (1729-)  IVb,7; Va,1

Middelkoop, Egberdina Frijsina (1894-1963)  Xb

Middelkoop, Eldert (1825-1865)  VIe,8

Middelkoop, Elisabet van (1717-1765)  IVd; IVe,7

Middelkoop, Ellen (1961-)  XIc,1

Middelkoop, Femmetje (1941-2003)  Xg,3

Middelkoop, Franciscus (1956-1965)  Xg,7

Middelkoop, Franciscus (1958-)  XIIb

Middelkoop, Franciscus Jacobus (1874-1954)  IXd

Middelkoop, Franciscus Wilhelmus (1930-1990)  XIb

Middelkoop, Frederik Willem Hendrik van (1840-)  VIIIb

Middelkoop, Geertruij (1725-1794)  Va; VIa,1; Ve

Middelkoop, Geertruij (1751-1800)  Vc

Middelkoop, Geertruy van (1690-1722)  IIId

Middelkoop, Gerrigje (1686-)  IId,4

Middelkoop, Gerrigje Jansdr (1675-1721)  I,6

Middelkoop, Gerrit (1685-)  IId,3

Middelkoop, Gerrit (1951-)  XIf

Middelkoop, Gijsberta (1888-)  VIIIe,9

Middelkoop, Gooris Woutersz (1690-1726)  IIIe

Middelkoop, Gores van (1766-1804)  Vb,3

Middelkoop, Hendricus Franciscus (1884-)  IXh

Middelkoop, Hendricus Franciscus (1933-1979)  Xg,1

Middelkoop, Hendrik (1821-)  VIe,6

Middelkoop, Hendrik J. (1880-)  IXc

Middelkoop, Hendrika (1853-)  VIId,6

Middelkoop, Hendrika Theresia Johanna (1930-)  Xd,2

Middelkoop, Hendrina Johanna van (1848-)  VIIb,9

Middelkoop, Hendrina Johanna van (1848-)  VIIb,10

Middelkoop, Hilligje (1702-1714)  IId,5

Middelkoop, J.M. (1881-1885)  VIIId,3

Middelkoop, Jacoba Elisabeth (1899-1995)  IXa,6

Middelkoop, Jan (1756-)  Vc,3; Vc,4; Ve

Middelkoop, Jan (1761-)  IVe,7

Middelkoop, Jan van (1804-)  VIIb

Middelkoop, Jan (1810-1831)  VIe,1

Middelkoop, Jan (1848-1884)  VIIIe

Middelkoop, Jan (1879-)  VIIIe,5

Middelkoop, Jan (1912-1974)  Xg

Middelkoop, Jan Bartholomeus van (1838-)  VIIb,3

Middelkoop, Jan David van (1851-)  VIIb,12

Middelkoop, Jan Wouterse (1690-)  IIc,5

Middelkoop, Jan Wouterse van (1695-1763)  IVb

Middelkoop, Jannetje (1803-)  Ve,4

Middelkoop, Jannigje Peters (1684-)  IIIg

Middelkoop, Jansi (1810-)  Ve,5

Middelkoop, Jansje (1856-)  VIId,7

Middelkoop, Johanna Carolina van (1846-)  VIIb,8

Middelkoop, Johanna Catharina van (1769-1844)  VId

Middelkoop, Johanna Elizabeth van (1841-)  VIIb,5

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1873-)  IXf

Middelkoop, Johanna Maria Louise (1943-)  XIe

Middelkoop, Johannes (1731-)  IVb,8

Middelkoop, Johannes van (1761-1800)  VIc

Middelkoop, Johannes Ysbrand (1750-)  IVe,2

Middelkoop, Joris Jansz van (1735-1804)  Vb

Middelkoop, Lamberta (1850-1913)  VIIIf

Middelkoop, Lamberta (1878-)  VIIIe,4

Middelkoop, Lamberta Christina (1875-)  VIIIe,2

Middelkoop, Lamberta Hendrika (1876-1876)  VIIIf,1

Middelkoop, Lizanne (1997-)  XIIa,1

Middelkoop, Lodrina Johanna (1796-1843)  VIIb,1

Middelkoop, Loudrina Elizabeth Christina van (1835-)  VIIb,1

Middelkoop, Louisa Elizabeth van (1853-)  VIIb,13

Middelkoop, Margaretha Elisabeth (1933-)  XId

Middelkoop, Margaretha Johanna van (1857-)  VIIb,15

Middelkoop, Maria (1683-)  IIc,3

Middelkoop, Maria (1717-1754)  IVb,2

Middelkoop, Maria van (1757-1836)  VIb

Middelkoop, Maria (1759-)  IVe,6

Middelkoop, Maria Lousia Charlotte van (1870-)  VIIIb,1

Middelkoop, Maria Wijnanda (1802-)  Ve,3

Middelkoop, Maria Wilhelmina (1748-1756)  IVe,1

Middelkoop, Maria Wouters van (1684-1740)  IIIc; IVc,2

Middelkoop, Marja (1955-2021)  XIa,1

Middelkoop, Martin (1965-)  XIIa

Middelkoop, Neeltje (1723-)  IVa

Middelkoop, NN (1682-)  IIc,2

Middelkoop, NN (1890-)  IXa,2

Middelkoop, NN (1899)  IXb,1

Middelkoop, NN (1901)  IXe,1

Middelkoop, NN (1975-)  XIf,1

Middelkoop, Peeter Jansz (1660-1708)  IId

Middelkoop, Peter (1687-1689)  IIb,3

Middelkoop, Peter (1725-)  IIIf,2

Middelkoop, Philip (1883-)  VIIIe,7

Middelkoop, Pieter (1689-)  IIb,4

Middelkoop, S.M. (1901-)  Xe

Middelkoop, Susanna (1880-)  VIIIe,6

Middelkoop, Teunis Ariensz (1681-1734)  IIIa

Middelkoop, Thomas (1945-1945)  Xg,5

Middelkoop, Trijntie (1755-1788)  Vd

Middelkoop, Trijntje (1938-2006)  Xg,2

Middelkoop, Weijntie (1788-1788)  Ve,2

Middelkoop, Wilhelmina Antoinette van (1850-)  VIIb,11

Middelkoop, Wilhelmus Wouter (1896-1963)  Xc

Middelkoop, Willem (1875-)  VIIIc,3

Middelkoop, Willem Barker van (1845-)  VIIb,7

Middelkoop, Willem Hamilton van (1855-)  VIIb,14

Middelkoop, Willem Jans (1690-1721)  I,8

Middelkoop, Willem Wouter (1932-)  XIc

Middelkoop, Wouter van (1715-1720)  IVb,1

Middelkoop, Wouter van (1723-)  IVb,5

Middelkoop, Wouter (1786-1849)  VIe

Middelkoop, Wouter (1812-1813)  VIe,2

Middelkoop, Wouter (1840-)  VIIIc

Middelkoop, Wouter Hendrik (1906-)  Xd

Middelkoop, Wouter Hendrik (1922-)  Xd,1

Middelkoop, Wouter Jan (1723-1795)  IVe; Vd,1; Vd,2; VIe

Middelkoop, Wouter Jans (1720-1723)  IVb,4

Middelkoop, Wouter Janz van (1660-1696)  IIc

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1867-1963)  IXa

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1889-1913)  IXa,1

Middelkoop, Wouter Wilhelmus (1929-1995)  XIa

Middelkoop, Wouter Wouterse (1668-)  IIIb

Middelkoop, Wouterus (1813-1869)  VIId

Middelkoop, Wouterus (1892-)  VIIIe,10

Middelkoop, Zondrine Johanna (1828-)  VIIb,10

’Middelkoop’, Jan Peterse (1630-)  I

Mijnlief, Adriana (1823-)  VIIId

Moldrup, Rosa Catharina Elizabeth de (1830-)  VIIc

Nel, Neeltje (1876-)  VIIIe,6

Nieman, Adriana (1885-1968)  IXc

Nieman, Jacob (1865-)  IXc

NN, Catherine (1883-)  VIIIe,10

NN, NN  XIf,1

NN, Simone  XIIa

Nooteboom, Jan (1764-)  Ve,2

Noteboom, Antje (1768-)  Ve

Ottenhoff, Arnoldus Jansz (1752-1800)  VIa

Ottenhoff, Gijsbertus (1792-)  VIa,1

Ottingh, Barentje (x1728)   Va

Overdijk, Catharina (1877-)  Xc

Poort, Hendrik (1692-1732)  IIIc

Poort, NN (1660-)  IIIc

Poschmann, Johanna Maria Louisa (1849-)  VIIIe

Poschmann, Philip (1829-)  VIIIe

Putte, Lamberta van der (1800-)  VIId

Raam, Nicolaes van (1697-)  IVd

Rauch, Johan Fredrik (1823-)  VIIb,10

Ravekes, Bettje (1689-)  IVc

Ravekes, Geertruij (1709-1782)  IVc

Ravekes, Gerrit (1689-)  IVc

Ravekes, Harmen Gerritsz (1689-1717)  IIIc

Rietveld, Margaretha (1699-)  IVb,4

Roelfsema, Egberdiena Frijsiena (1847-)  IXa

Rollinger, Anna Maria (1803-)  VIIe

Roskam, Trijntie Jans (1716-)  IVe; IVe,6; Vd

Russouw, Christina Hendrina (1758-)  VIc

Saarloos, Ernst Melchior (1933-)  Xf,1

Saarloos, Johannes Melchior (1902-)  Xf

Schaafsma, Aukje (1836-1923)  IXe

Schaagen, Aagje Jans van (1700-1735)  IIIc

Schaik, Clasina Hendrika van (1909-)  Xd

Schaik, Jan Frederik Wilhelm van (1889-)  Xd

Scheubel, Simon Hercules (1807-)  VId,6

Scheuble, Andreas (1774-1809)  VId

Scheuble, Andreas Benedict (1803-)  VId,5

Scheuble, Fredrik Johannes (1809-)  VIIc

Scheuble, Jan Matheus  VId,2

Scheuble, Johanna Cornelia  VId,1

Scheuble, Maria  VId,4

Scheuble, Martha  VId,3

Schipper, Femmetje (1887-)  IXh

Schipper, Gerrit (1867-)  IXh

Schippers, Aaltje (1750-1775)  Vc

Schonegevel, Christiaan Carstens  VIIb,1

Schuijlen, Geijbert (1758-)  Vc,2

Schuijt, Cornelia (1771-)  Vc,5

Schwalbach, Johannes Lodevicus Franciscus (1895-1953)  IXa,6

Schwalbach, Josephus Aloysius (1876-)  IXa,6

Seijs, Wilhelmina Maria (1895-)  IXg,3

Seyst, Weijntje van (1675-1728)  IIIc

Sipsma, Christina Harmanna (1878-)  IXa,6

Sluiters, Megteltjen (-1693)  IIIc

Smit, Johannes (1771-)  Vc,5

Snijders, Naatje (1896-)  IXg,1

Snooij, Gijsberta (1818-1862)  VIId

Snooij, Vien Cornelis (1798-)  VIId

Steiger, Jan Johannes Gijsbertus (-1968)  IXf,1

Steiger, Lieuwe (1873-)  IXf

Steiger, Yme Lieuwes (1853-)  IXf

Stewart, Maria (1850-)  VIIIb

Straten, Margaretha Catharina Hendrika van (1910-1945)  Xb,1

Stronek, Simon (1775-)  VIb,2

Stroobrant, Frans (1727-)  IVd,1; IVd,4

Sulk, Jacob Jr van (1734-)  Vd

Sulk, Jan Jacob van (1757-1788)  Vd

Sulk, Jannetie van (1783-)  Vd,2

Sulk, Johanna van (1780-)  Vd,1

Suurbier, Cornelia Johanna (1895-)  Xc

Suurbier, Hendrik Cornelis (1875-)  Xc

Teijlinge, Claas van (1721-)  IVd,2; IVd,3

Tienen, Johan Carl van (1890-)  Xc

Twisterling, Elly (1935-)  Xe,2

Twisterling, H. (x1935)   Xe

Twisterling, NN (1935-)  Xe,1

Veer, Geertruij de (1699-)  IIIe; IVd,1; IVd,4

Veer, Johannes de (-1717)  IIIe

Veldhorst, Johanna (1849-)  VIIe,2

Verbeeck, Jacob (1703-)  IVe

Verbeek, Grietje (1690-1716)  IIIe

Verhoef, Cornelis (1755-)  IVa,3

Verhoef, Huijg Jasperse (1722-)  IVa

Verhoef, Jan (1751-)  IVa,2

Verhoef, Teuntje (1748-)  IVa,1

Verkerk, Cornelis (1865-)  Xb

Verkerk, Cornelis (1885-)  Xb

Verkerk, Wouter Wilhelmus Cornelis (1916-1945)  Xb,1

Vet, Harmen (1875-)  VIIIe,6

Vet, Pieter (1855-)  VIIIe,6

Vinju, Johannes Jacobus (1884-)  IXc,2

Vinju, Marinus Gerardus Fredericus Johannes Jacobus (1904-)  IXc,2

Vries, Aaltje de (1831-)  VIIIc

Waal, Jacomina de (1867-)  Xb

Waning, Wouter van (1732-)  IVc,1

Waningh, Harmanus van (1741-1745)  IVc,4

Waningh, Harmanus van (1745-)  IVc,5

Waningh, Jelmer van (1705-1771)  IVc

Waningh, Lambert van (1717-)  IVc,2

Waningh, Maria van (1737-)  IVc,2

Waningh, Seijtje van (1739-)  IVc,3

Ward, Jan van der (1777-1800)  Vc

Weber, Catharina Elisabeth (1818-)  VIId

Weeman, Jannetje (1724-)  Vc,1

Weerdenaar, Nicolaus (1694-)  IVb,3

Weerdenaar, Theodorus (1692-)  IVb,2

Weerdenaars, Dirk Gysen (1675-1718)  IVb

Weerdeneers, Maria Dirkse (1700-1763)  IVb

Welst, Klaas (1697-)  IIIe

Wesseler, Hendrik (-1862)  VIId

Winden, Claas van (1714-)  IVe,6; Vd

With, Aartje Ariens de (1681-)  IIIa

With, Gijsbert Hendricksz de (1676-)  I,7

Witteboer, Femmetje (1730-1752)  Va

Wolzak, Maria Elisabeth (1890-)  Xa

Woortman, Johanna (1831-)  VIIIe

Ziervogel, Aegidius Benedictus (1762-1852)  VIc

Ziethof, Femmetje ten (x1728)   Va

Zwieserein, H.J. (1958-)  XIIbGegenereerd met Aldfaer 8.1 op 15 juni 2021 17:58:55