• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Arie

I. Arie, geb. Zijderveld? vóór 1623.

Zijn zoon:

 

II. Jan Arisz Middelkoop, geb. Everdingen omstr. 1643,1 tr. vóór 1672 N.N. NN, geb. vóór 1652.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Jansz Middelkoop, geb. Zijderveld? vóór 1672, tr. Zijderveld (ondertr. 11 dec.)2 16923 Arien Jacobsen -, geb. Schelluinen vóór 1672.
 2. Engeltje Jans Middelkoop, ged. Zijderveld 10 jan. 1675,4 tr. Everdingen 1 april 17025 Floris Petersen Verdoorn, geb. vóór 1682.
 3. Thomas Janssen, volgt IIIa.
 4. Arien Jansen, volgt IIIb.
 5. NN Middelkoop, geb. vóór 1700, begr. Zijderveld 14 aug. 1741.6

 

IIIa. Thomas Janssen Middelkoop, ged. Zijderveld 17 nov. 1678,7 begr. ald. 19 okt. 1724,7 tr. Zijderveld 22 april 17085 Maaiken Stevens -, geb. Zijderveld 15 mei 1688,8 dr. van Steven Peters en Teuntjen Aarts -.

Uit dit huwelijk:

 1. Engeltje Middelkoop, ged. Zijderveld 20 okt. 1709,5 begr. ald. 28 jan. 1724.6
 2. Steven Tomasse, volgt IVa.

 

IVa. Steven Tomasse Middelkoop, geb. Zijderveld 1 maart 1712,8 begr. Schoonrewoerd 11 febr. 1780,7 tr. 1e Everdingen 9 nov. 17389 Swaantje de Stigter, geb. 1719, ged. Schoonrewoerd 15 okt. 1719,7 begr. Zijderveld 14 jan. 1767,7 dr. van Aert Gerrits en Maijke Willems de Leeuw; tr. 2e Everdingen 11 dec. 17698 Stijntje Jacobsdr den Boer, geb. Zijderveld,10 ged. Everdingen 4 febr. 1714, begr. Schoonrewoerd 23 sept. 1785,11 wed. van 1e Teunis IJsebrandsz Zijderveld en 2e Harmen Reyersz Copier.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maijken Middelkoop, ged. Everdingen 8 maart 1739,12 † ald. dec. 1740.12
 2. Maaiken Stevense, volgt Va.
 3. Engeltje Stevese, volgt Vb.
 4. Aart Stevense, volgt Vc.
 5. Huijbert Middelkoop, geb. Everdingen, ged. Everdingen 23 maart 1760.5

 

Va. Maaiken Stevense Middelkoop, geb. Everdingen,12 ged. Everdingen 1 jan. 1741,12 tr. (ondertr. Everdingen 7 aug.) 17635 Gerrit Koenen Verrips, geb. Everdingen 1737, zn. van Coenraat Jansz en Wouterje Gerrits Streef.

Uit dit huwelijk:

 1. Coenraad Gerritsz Verrips, ged. Everdingen 18 maart 1764,12 † Zijderveld 14 sept. 1836,13 tr.13 Elisabeth Janse van der Koppel, geb. Everdingen 1769.12
 2. Swaantje Verrips, geb. Everdingen 1766.12

 

Vb. Engeltje Stevese Middelkoop, ged. Everdingen 1 april 1742,9 † Nieuwland 31 aug. 1819, tr. Schoonrewoerd omstr. 17709 Willem van de Koppel, ged. Leerdam 17 febr. 1743.14

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van de Koppel, geb. Schoonrewoerd 1771.12
 2. Steven van de Koppel, geb. Vianen 1773.12

 

Vc. Aart Stevense Middelkoop, ged. Zijderveld 22 febr. 1756,7 † ald. 19 sept. 1807,10 tr. Schoonrewoerd 31 okt. 177915 Aaltje Pieterse Huysman, ged. Schoonrewoerd 8 sept. 1754,7 begr. Zijderveld 18 okt. 1811,7 dr. van Pieter Huisman en Maria Cornelisse Pijserman.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Stevense, volgt VIa.
 2. Steven Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 9 jan. 1780,5 † vóór jan. 1795.12
 3. Maria Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 15 juli 1781,5 † vóór 29 maart 1792.12
 4. Thomas Middelkoop, ged. Everdingen 13 april 1788,5 † vóór 1797.12
 5. Jan Stevense, volgt VIb.
 6. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 29 maart 1792,9 † vóór 1807.
 7. Steven, volgt VIc.
 8. Thomas Middelkoop, geb. Everdingen 3 sept. 1797, † vóór 1807.

 

VIa. Pieter Stevense Middelkoop, ged. Zijderveld 3 juli 1775,9 arbeider, † Everdingen 9 maart 1827, tr. Schoonrewoerd 4 jan. 1809 Geertruij Kortlever, geb.? omstr. 1785, † Everdingen 7 dec. 1832, dr. van Pieter en Maria van der Leden.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 okt. 1809,5 † Zijderveld 24 dec. 1812.
 2. Pietje Middelkoop, geb. Everdingen 14 dec. 1812, † Zijderveld 13 febr. 1813.
 3. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 19 maart 1814, fuselier -1836,16 † Leiden 13 aug. 1836.17
 4. Pietertje, volgt VIIa.
 5. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 3 maart 1817, † ald. 9 maart 1817.
 6. Aaltje, volgt VIIb.
 7. Francina, volgt VIIc.

 

VIIa. Pietertje Middelkoop, geb. Everdingen 27 mei 1815,8 † Lexmond 11 nov. 1897,18 tr. Noordeloos 31 mei 184415 Coenraad Horden, geb. Noordeloos 19 juni 1794,8 † Lexmond 16 dec. 1867,8 zn. van Leendert Arijze en Jannigje Coenraadsdr Voetee en wedr. van Merrigje Spek.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Horden, geb. Lexmond 23 okt. 1844,8 † ald. 22 jan. 1915,8 tr. Lexmond 16 nov. 18658 Hendrik Bogert, geb. Lexmond 23 febr. 1841.8
 2. Pieter Horden, geb. Lexmond 20 jan. 1848,8 † ald. 25 dec. 1857.8
 3. Cornelis Horden, geb. Lexmond 18 okt. 1850,8 † Vianen 19 dec. 1936,8 tr. Vianen 6 juni 18738 Gerrigje Fortuin, geb. Vianen 15 mei 1849,8 † Lexmond 20 jan. 1916.8
 4. Aart Horden, geb. Lexmond 28 juni 1855,19 † Everdingen 30 jan. 1940,20 tr. Everdingen 4 mei 188319 Lientje Kers (VII-l,4).
 5. Pieter Horden, geb. Noordeloos? 1860,21 † Lexmond 16 sept. 1946,15 tr. Everdingen 7 juni 18838 Francijntje Hol, geb. Everdingen 27 febr. 1858,8 † Lexmond 5 dec. 1926.8

 

VIIb. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 4 juli 1818,22 † USA, tr. Leerdam 15 maart 185115 Willem Kiep, geb. Asperen, regio 4 nov. 1821,23 † USA, zn. van Gijsbert en Anneke van Yperen.

Haar dochter:

Maria Louise Middelkoop, geb. omstr. 1836,24 † USA.

 

VIIc. Francina Middelkoop, geb. Everdingen 7 febr. 1821,25 † ald. 5 juli 1907, tr. Tull en ’t Waal 16 juli 185615 Servaas Nieuwhoff, geb. Den Haag 26 april 1793,8 timmerman,8 † Tull en ’t Waal 4 april 1870,21 zn. van Gerrit en Elisabeth Homburg en wedr. van 1e Geertruida Holl, 2e Anna Willemse en 3e Belia van den Hof.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 31 juli 1837.
 2. Pieter Dirk Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 3 juli 1841.
 3. Servaas Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 13 april 1843.
 4. Hendrik Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 5 mei 1845.
 5. Stephanus Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 26 juni 1851.
 6. Servaas Nieuwhoff, geb. Tull en ’t Waal omstr. 21 jan. 1874.

 

VIb. Jan Stevense Middelkoop, ged. Everdingen 20 juni 1790,9 arbeider 1826, † Lexmond 14 april 1875,21 tr. Everdingen 20 juni 182115 Jannigje Koedam, geb. Everdingen 1 juli 1798,9 † ald. 27 nov. 1837,21 dr. van Joost Gerritse en Willempje Rouwerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje, volgt VIId.
 2. Willempje, volgt VIIe.
 3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Everdingen 5 maart 1825.21
 4. Aartje, volgt VIIf.
 5. Geertje, volgt VIIg.
 6. Maria, volgt VIIh.
 7. Joosje, volgt VIIi.

 

VIId. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 15 nov. 1821,25 † Leerdam 14 dec. 1916,21 tr. Leerdam 9 mei 186215 Jan Cornelis de Weerd, geb. Leerdam omstr. 1824,22 † ald. 3 dec. 1898,15 zn. van NN de NN en Jannigje de Weerd en wedr. van Antonia ’t Lam.

Haar zoon:

 1. Jan, volgt VIIIa.

Uit het huwelijk:

 1. Marinus de Weerd, geb. Leerdam 15 dec. 1862,15 † ald. 13 juni 1867.15
 2. Jannigje de Weerd, geb. Leerdam 10 juli 1865,15 † ald. 17 juli 1867.15

 

VIIIa. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 juni 1847, werkman,8 † Alblasserdam 11 juni 1929,21 tr. Ottoland 11 aug. 187115 Geertje Verschoor, geb. Molenaarsgraaf 15 juli 1845,22 † Sliedrecht 22 dec. 1885,26 dr. van Leendert en Maaike van der Zouwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike, volgt IXa.
 2. Arie Middelkoop, geb. Peursum 12 dec. 1872,27 † Sliedrecht 10 maart 1889.27
 3. Leendert Middelkoop, geb. Peursum 12 april 1874,25 † Sliedrecht 18 febr. 1891.27
 4. Aaltje Middelkoop, geb. Giessendam 7 jan. 1876,27 † Sliedrecht 17 aug. 1880.27
 5. Jan Middelkoop, geb. Giessendam 13 sept. 1877,27 † Sliedrecht 30 april 1889.27
 6. Hendrikus Middelkoop, geb. Sliedrecht 27 sept. 1879,28 † ald. 16 maart 1891.27
 7. Alewijn Middelkoop, geb. Sliedrecht 19 dec. 1881,17 † ald. 2 april 1883.27
 8. Aaltje, volgt IXb.
 9. Pietertje Middelkoop, geb. Sliedrecht 30 nov. 1885,27 † ald. 27 april 1886.27

 

IXa. Maaike Middelkoop, geb. Ottoland 9 nov. 1871,27 † Alblasserdam 21 aug. 1938,21 tr. Sliedrecht 17 okt. 189615 Arie de Waard, geb. Giessendam 12 juni 1873,26 arbeider,8 † Dordrecht 8 okt. 1962,8 zn. van Lammert en Anna de Rouwe.

Uit dit huwelijk:

 1. Lammert de Waard, geb. Sliedrecht 1897, tr. Alblasserdam 20 juli 192215 Maaike Stout, geb. Alblasserdam 25 jan. 1902, † Dordrecht 11 mei 1973.29
 2. Geertje de Waard, geb. Sliedrecht 3 jan. 1899,30 † Den Haag 17 juni 1931,30 tr. Den Haag 13 juni 192330 Bertus Stam, geb. Den Haag 18 april 1897,30 † ald. 8 juni 1957.30
 3. Jan de Waard, geb. Sliedrecht 13 okt. 1901,26 tr. Alblasserdam 31 mei 192331 Maria Boer, geb. Papendrecht omstr. 1903.31
 4. Leendert de Waard, geb. Alblasserdam omstr. 21 juni 1909.32

 

IXb. Aaltje Middelkoop, geb. Sliedrecht 7 aug. 1883,27 huishoudster 1937-1938,33 † Dordrecht 26 maart 1948,8 tr. 1e Sliedrecht 22 april 190515 (door echtsch. ontbonden ald. 20 april 1937)26 Willem van der Haven, geb. Sliedrecht 13 mei 1877,22 bakschipper,8 Hoepmaker,34 † Sliedrecht 4 okt. 1950,26 zn. van Gerrit en Willemina Maria Nederlof; tr. 2e Dordrecht 29 dec. 19388 Gerrit de Snoo, geb. Dordrecht 29 dec. 1893, plaatwerker,35 † Rotterdam 25 dec. 1971.8

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertje van der Haven, geb. Sliedrecht 9 dec. 1900,8 † Zwijndrecht 16 nov. 1986,8 tr. Sliedrecht 11 aug. 19238 Pieter Baan, geb. Rotterdam 30 maart 1900,8 † Zwijndrecht 11 nov. 1961.8
 2. Wilhelmina Maria van der Haven, geb. Sliedrecht 12 juli 1905,8 † Dordrecht 10 jan. 1993,8 tr. 1e Dordrecht 25 febr. 193236 (door echtsch. ontbonden ald. 19 febr. 1948)8 Steven Willem Maaskant, geb. Dordrecht 13 april 1905,8 magazijnchef 1932,8 † Amsterdam 28 sept. 1972; tr. 2e Dordrecht 23 dec. 19488 Matthijs Smits, geb. Dordrecht 31 jan. 1910,8 † ald. 14 dec. 1985.8
 3. Janna van der Haven, geb. Sliedrecht 3 aug. 1907,8 dienstbode,8 † Dordrecht 12 juli 1978,8 tr. Zwijndrecht 8 sept. 19338 Leo de Groot, geb. Buitenzorg, INA 8 febr. 1899,8 † Den Haag 19 april 1952.8
 4. Gerrit van der Haven, geb. Sliedrecht 1 juli 1909,8 dekknecht,8 † Sliedrecht 21 april 1994,8 tr. Sliedrecht 8 juli 19398 Teuna Adriana van der Aa, geb. Sliedrecht 1 nov. 1912,8 † ald. 1 nov. 2006.8
 5. Johanna van der Haven, geb. Sliedrecht 13 sept. 1915,37 tr. Dordrecht 20 juli 193336 Frederik Adam van der Graaf, geb. Dordrecht 13 sept. 1912,8 † ald. 19 dec. 1991.8

 

VIIe. Willempje Middelkoop, geb. Everdingen 30 aug. 1823,25 † Schoonrewoerd 5 jan. 1903,21 tr. 1e Everdingen 26 maart 184715 Teunis de Jong, geb. Everdingen omstr. 1816,22 † Schoonrewoerd 26 mei 1858,21 zn. van Hendrik en Geertje Kars; tr. 2e Schoonrewoerd 17 aug. 186015 Gerrit Bogaart, geb. Zijderveld 4 juni 1807,38 † Schoonrewoerd 10 sept. 1881,21 zn. van Willem en Maagje Goedhart en wedr. van Grietje van Hermelen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik de Jong, geb. Schoonrewoerd 26 april 1847,25 † ald. 14 okt. 1932,21 tr. Schoonrewoerd 13 febr. 187415 Jannigje Copier, geb. Zijderveld 14 juli 1836,39 † ald. 6 juli 1901,39 dr. van IJsbrand en Adriana Verhoef.
 2. Jannigje de Jong, geb. Schoonrewoerd 16 april 1850,21 † ald. 28 juli 1850.21

 

VIIf. Aartje Middelkoop, geb. Everdingen 20 april 1826,25 † Lexmond 26 maart 1886,18 tr. Leerbroek 4 mei 186115 Gerrit Rikkers, geb. Meerkerk 25 juni 1824,22 watermolenaar,22 † Lexmond 30 okt. 1896,18 zn. van Dirk en Willempje van Houwelingen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Rikkers, geb. Lexmond 23 febr. 1862,25 † ald. 28 dec. 1872.21
 2. Jan Rikkers, geb. Lexmond 27 maart 1865,25 † ald. 27 jan. 1872.15
 3. Willempje Rikkers, geb. Lexmond 17 okt. 1868,25 † ald. 9 dec. 1872.21

 

VIIg. Geertje Middelkoop, geb. Everdingen 25 sept. 1828,25 † Lange Ruige Weide 4 juni 1892, tr. 1e Rietveld 19 okt. 186015 Lambertus Brosius, geb. Barwoutswaarder omstr. 1822,22 † ald. 4 juli 1884, zn. van Joost en Aagje van der Mel; tr. 2e Barwoutswaarder 16 nov. 188815 Thomas van Duuren, geb. Benschop 10 febr. 1823, † Waarder 31 jan. 1915,15 zn. van Frank en Geertje van Vuren en wedr. van Neeltje Dekker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jannigje Brosius, geb. Barwoutswaarder 12 dec. 1860,8 † ald. 18 maart 1861.8
 2. Annigje Brosius, geb. Barwoutswaarder 23 juni 1862,8 † ald. 13 aug. 1862.8
 3. Janna Brosius, geb. Barwoutswaarder 2 juli 1864,8 † ald. 13 okt. 1864.8
 4. Elizabeth Brosius, geb. Barwoutswaarder 20 jan. 1866,8 † ald. 17 dec. 1866.8

 

VIIh. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 21 sept. 1830,25 † Vianen 12 juli 1883,21 tr. Everdingen 8 sept. 186415 Walig van Dijk, geb. Everdingen 8 maart 1834,9 † Vianen 13 sept. 1907,9 zn. van Bart en Maaike Verdugt.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van Dijk, geb. Everdingen 19 jan. 1865,40 † Vianen 19 sept. 1870.40
 2. Jan van Dijk, geb. Everdingen 9 mei 1867,40 † Schoonrewoerd 18 mei 1935,40 tr. Schoonrewoerd 1 mei 189640 Elisabeth van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1870,40 † ald. 29 jan. 1946.40
 3. Maarten van Dijk, geb. Vianen 28 nov. 1869,9 † Zijderveld 1 maart 1956,9 tr. Lexmond 4 maart 189815 Maagje van Dieren, geb. Vianen 26 nov. 1868.
 4. Lambertus van Dijk, geb. Vianen 26 jan. 1872,22 † ald. 2 maart 1941,15 tr. Hei en Boeicop 18 mei 190615 Elizabeth Spronk, geb. Hei en Boeicop 19 jan. 1877,22 dr. van Jan en Harmina de Gans.
 5. Jan Aalbert van Dijk, geb. Vianen 1 juni 1874,22 † na 1952, tr. Kedichem 9 mei 190215 Elisabeth Kooij, geb. Nieuwland 30 mei 1878, † Zuilen 5 maart 1952.

 

VIIi. Joosje Middelkoop, geb. Everdingen 10 nov. 1833,25 † Leerdam 3 okt. 1904,21 tr. 1e Leerdam 11 mei 186115 Gerrit Rikkers, geb. Meerkerk 25 juni 1824,25 † vóór 1878, zn. van NN NN en Hendrika Rikkers; tr. 2e Leerdam 4 juli 187915 Johannes Kruis, geb. Leerdam 18 febr. 1823,25 † ald. 27 dec. 1903,21 zn. van N.N. NN en Wilhelmina Kruis.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ruth Rikkers, geb. Leerdam 26 april 1862,8 † ald. 29 okt. 1936.8
 2. Jannigje Rikkers, geb. Leerdam 24 dec. 1863,8 † ald. 28 jan. 1864.8
 3. Jan Rikkers, geb. Leerdam 23 maart 1865,8 † ald. 31 mei 1870.8
 4. Jannigje Rikkers, geb. Leerdam 23 aug. 1869,8 † ald. 26 juli 1870.8

 

VIc. Steven Middelkoop, geb. Everdingen 20 jan. 1795,12 arbeider -1848, † Everdingen 16 juli 1848, tr. Everdingen 25 april 182115 Dirkje Teunisse Kars, geb. Everdingen 27 okt. 1798,19 dr. van Teunis Kers en Leijntje Koedam.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje, volgt VIIj.
 2. Teunis, volgt VIIk.
 3. Lijntje, volgt VII-l.
 4. Aartje, volgt VIIm.
 5. Aart, volgt VIIn.
 6. Arie, volgt VIIo.
 7. Pieter Middelkoop, geb. Everdingen 20 maart 1834, † ald. 29 jan. 1862.21
 8. Dirk Middelkoop, geb. Everdingen 24 febr. 1837, † ald. 12 febr. 1865.21
 9. Annigje Middelkoop, geb. Everdingen 4 sept. 1838, † Zijderveld 4 aug. 1841.
 10. Maria, volgt VIIp.

 

VIIj. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 26 sept. 1821,25 † Schoonrewoerd 15 jan. 1857, tr. Schoonrewoerd 2 mei 184615 Tomas van der Giesse, geb. Schoonrewoerd omstr. 1800, † na 1857, zn. van Cornelis en Hester Bogerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van der Giesse, geb. Schoonrewoerd? 10 maart 1847,15 † Schoonrewoerd 14 maart 1879,15 tr. Hendrika Verrips, † na 1879.
 2. Steven van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 23 dec. 1848, † ald. 26 dec. 1848.15
 3. Steven van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 14 mei 1850,15 † ald. 3 juli 1919,8 tr. Noordeloos 3 febr. 188715 Dirkje Schaaij, geb. Noordeloos 23 juli 1864,22 † ald. 8 juli 1889.
 4. Hester Corenlia van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 17 dec. 1852,15 † Everdingen 9 febr. 1882,8 tr. Everdingen 30 aug. 18778 Arie den Hertog, geb. Everdingen 10 dec. 1853,8 † ald. 29 jan. 1934.8
 5. Dirk van der Giesse, geb. Schoonrewoerd 7 jan. 1856,15 † ald. 10 febr. 1869.15

 

VIIk. Teunis Middelkoop, geb. Zijderveld 3 aug. 1823,9 † Everdingen 11 april 1852, tr. Everdingen 20 april 184915 Dirkje van Bruggen, geb. Zijderveld 9 juni 1823,2 † Aalsmeer 7 juli 1905,2 dr. van Jan en Neeltje het Lam en wed. van Dirk van Veen; zij hertr. Lopik 10 dec. 18572 Cornelis Borst en tr. 4e Hei en Boeicop 23 maart 186517 Maarten Oosterhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Middelkoop, geb. Everdingen febr. 1850, † ald. 3 juli 1850.
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 2 mei 1851, † Hei en Boeicop 10 mei 1852.

 

VII-l. Lijntje Middelkoop, geb. Everdingen 20 juni 1825,19 † ald. 31 maart 1888, tr. Everdingen 21 dec. 184815 Jan Willem Kars, geb. Everdingen 3 okt. 1826,22 † ald. 12 febr. 1908,41 zn. van NN NN en Francijntje Kers.

Uit dit huwelijk:

 1. Francijntje Kers, geb. Everdingen 31 maart 1849,15 † ald. 16 april 1849.20
 2. Jan Kers, geb. Everdingen 19 dec. 1852,20 † ald. 1 sept. 1865.20
 3. Steven Kers, geb. Everdingen 11 jan. 1854,20 † ald. 12 juni 1815.8
 4. Lientje Kers, geb. Everdingen 16 maart 1856,20 † ald. 8 juli 1947,15 tr. Everdingen 4 mei 188319 Aart Horden (VIIa,4).
 5. Arie Kers, geb. Everdingen 27 maart 1858,20 † ald. 22 aug. 1865.20
 6. NN Kars, levenloze zoon, geb. Everdingen 27 maart 1858.41
 7. Johannes Kers, geb. Everdingen 1860.20
 8. Dirk Kers, geb. Everdingen 25 juli 1863,20 † ald. 22 mei 1864.20
 9. Jan Ariese, volgt VIIIb.

 

VIIIb. Jan Ariese Kers, geb. Everdingen 11 sept. 1866,20 † ald. 26 juni 1911,20 tr. Everdingen 19 aug. 188642 Lijntje van der Koppel, geb. Everdingen 24 dec. 1867,42 † Everdingen? na 15 mei 1908.42

Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 27 dec. 1886.42
 2. Neeltje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 21 febr. 1889.42
 3. Jan Willemse Kers, geb. Everdingen 12 april 1891,42 † ald. 23 okt. 1892.42
 4. Teuntje Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 27 sept. 1893.42
 5. Jan Willemse Kers, geb. Everdingen 11 maart 1896, † ald. 24 aug. 1980, begr. Zijderveld.43
 6. NN Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 26 juni 1899.42
 7. Sijntje Kers, geb. Everdingen 17 juni 1900.
 8. Steverientje Kers, geb. Everdingen 17 sept. 1902.
 9. NN Kers, levenloze dochter, geb. Everdingen 6 mei 1904.42
 10. Teunis Kers, geb. Everdingen 15 mei 1908,42 † ald. 17 mei 1908.17

 

VIIm. Aartje Middelkoop, geb. Everdingen 23 jan. 1828,25 † ald. 1 juli 1899,44 tr. 1e Everdingen 10 mei 185015 Jan Stijsinger, geb. Everdingen 10 mei 1818,45 † ald. 31 jan. 1865,8 zn. van Arien Stijsiger en Elisabeth van der Krieft; tr. 2e Everdingen 30 juni 187015 Bart van Dijk, geb. Ravenswaaij, regio 5 juli 1805,46 † Everdingen 19 jan. 1894,47 zn. van Gerrit Jan en Jannetje van Buren en wedr. van Maaike Verdugt.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Stijsiger, geb. Everdingen 30 sept. 1850,8 † ald. 27 dec. 1896,21 tr. Everdingen 1 april 187515 Teunis den Hertog, geb. Everdingen 21 nov. 1844,39 † ald. 6 dec. 1924,39 zn. van Jan en Geertje Copier en wedr. van Neeltje Verdugt.
 2. Dirkje Stijsinger, geb. Everdingen 24 okt. 1852,8 † Houten 18 maart 1914,21 tr. Schalkwijk 2 nov. 187615 Maarten Hoogendoorn, geb.? vóór 1860, † Houten? vóór 1914.
 3. Arie Stijsinger, geb. Everdingen 25 aug. 1855,8 † Gouda 26 maart 1924,8 tr. Leerdam 11 maart 18818 Geertrui Bakker, geb. Leerdam 30 okt. 1859,8 † Gouda 11 dec. 1932.8
 4. Steven Stijsinger, geb. Everdingen 11 maart 1858,25 † Vreeswijk 31 okt. 1934,21 tr. Vreeswijk 13 mei 188515 Anna Peek, geb. Vreeswijk omstr. 1865.
 5. Johannes Stijsinger, geb. Everdingen 2 juli 1860,25 † Hagestein 23 dec. 1936,8 tr. Leerdam 18 mei 188815 Jannigje van Buuren, geb. Leerdam 13 dec. 1860,8 † Hagestein 25 okt. 1931.8

Haar dochter:

 1. Aaltje, volgt VIIIc.

 

VIIIc. Aaltje Middelkoop, geb. Vianen 21 aug. 1866,48 † Doorn 23 nov. 1893,21 tr. Everdingen 1 dec. 188715 Jan Batavier, geb. Woudenberg 3 juli 1858,8 † Doorn 27 nov. 1935,21 zn. van Gerrit en Evertje Hardeveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Batavier, geb. Everdingen 18 jan. 1888,15 † ald. 22 febr. 1888.8
 2. Aartje Batavier, geb. Doorn 13 juli 1889,25 † Amersfoort 12 juli 1946,49 tr. Doorn 26 juni 191350 Jan van Straten, geb. Utrecht omstr. 1887.22
 3. Evertje Batavier, geb. Doorn 16 okt. 1890,25 † Zeist 15 aug. 1958,8 tr. Doorn 11 aug. 191050 Evert Boekhout, geb. Doorn omstr. 1885.22
 4. Gerritje Batavier, geb. Doorn 18 jan. 1892,25 † Hagestein 7 okt. 1933,8 tr. Doorn 25 jan. 191250 Arie de Heer, geb. Lexmond 2 jan. 1891.8
 5. NN Batavier, levenloze dochter, geb..21

 

VIIn. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 2 april 1830,22 † ald. 26 jan. 1903,21 tr. Everdingen 2 febr. 186515 Cornelia van Dijk, geb. Everdingen 5 febr. 1839,25 † ald. 5 april 1912,21 dr. van Bart en Maaike Verdugt.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven Middelkoop, geb. Everdingen 16 febr. 1867,20 arbeider 1912, † Everdingen 19 okt. 1938,21 tr. Everdingen 5 nov. 189615 Alida Kers, geb. Everdingen 16 aug. 1865,20 † ald. 29 aug. 1941,21 dr. van Teunis en Trijntje Verdugt.
 2. Maaike Cornelia, volgt VIIId.
 3. Dirkje, volgt VIIIe.
 4. Bart, volgt VIIIf.
 5. Aaltje, volgt VIIIg.
 6. Cornelia, volgt VIIIh.
 7. Aart, volgt VIIIi.
 8. Gerrit Jan Middelkoop, geb. Everdingen 19 sept. 1881,25 † ald. 6 sept. 1884.21
 9. Teunis Middelkoop, geb. Everdingen 4 sept. 1883,25 † ald. 25 sept. 1883.21
 10. Neeltje, volgt VIIIj.

 

VIIId. Maaike Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 26 okt. 1869,25 † ald. 24 mei 1938,21 tr. 1e Everdingen 17 nov. 189215 Jan van der Koppel, geb. Everdingen 8 aug. 1863,22 † ald. 5 aug. 1927,21 zn. van Teunis en Neeltje van Dijk; tr. 2e na 1927 Gerrit Kersbergen, geb. NL omstr. 1869,8 † Everdingen? na 1938.

Uit het eerste huwelijk:

Neeltje van der Koppel, geb. Everdingen 9 april 1893,25 † 22 febr. 1962,51 begr. Zijderveld,43 tr. Everdingen 20 sept. 191715 Willem Kersbergen, geb. Leerdam 29 sept. 1891,51 † 1 dec. 1987,51 begr. Zijderveld.43

 

VIIIe. Dirkje Middelkoop, geb. Everdingen 26 sept. 1871,43 † Drumpt, regio 13 dec. 1948,52 tr. Everdingen 4 febr. 189715 Johan Heij, geb. Kerk Avezaath 28 juli 1867,22 arbeider 1903,53 † Tiel, regio 7 dec. 1940,54 begr. Drumpt, regio 12 dec. 1940,55 zn. van Dirk Jan en Johanna van Nieuwenhuijsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan Heij, geb. Everdingen 28 mei 1897.
 2. Cornelia Heij, geb. Everdingen 18 sept. 1898,15 tr. Tiel, regio 8 okt. 193856 Bartus Schaaij, geb. Tiel, regio 5 sept. 1904.56
 3. Aart Heij, geb. Everdingen 10 febr. 1901,15 † Waddinxveen 23 maart 1904.15
 4. Johanna Heij, geb. Everdingen 10 febr. 1901,15 † Waddinxveen 17 juli 1903.15
 5. Johan Christiaan Heij, geb. Waddinxveen 22 okt. 1903.53
 6. Jan Heij, geb. Wadenoijen, regio 25 jan. 1909.56

 

VIIIf. Bart Middelkoop, geb. Everdingen 5 sept. 1873,22 abeider 1912, † Everdingen 7 mei 1937,15 tr. Everdingen 30 mei 190117 Teuntje den Hartog, geb. Everdingen 8 mei 1867,22 † ald. 1 maart 1940,15 dr. van Cornelis en Josina Roozendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jozina Middelkoop, geb. Everdingen 21 maart 1902,25 † ald. 23 juni 1902.15
 2. Cornelis Aart, volgt IXc.
 3. Aart Middelkoop, geb. Everdingen 12 nov. 1904,28 tr. Vianen 15 nov. 192815 Bastiana Groeneveld, geb. Vianen 4 juni 1903,22 dr. van Leendert en Catharina Labrie.

 

IXc. Cornelis Aart Middelkoop, geb. Everdingen 28 aug. 1903,51 † ald. 6 juni 1950,21 begr. Zijderveld,43 tr. Culemborg, regio 16 juni 192657 Hendrika Vroege, geb. Culemborg, regio 4 sept. 1905,43 † Everdingen? 3 aug. 1989,43 begr. Zijderveld.43

Uit dit huwelijk:

 

Xa. Teuntje Cornelia Josina Middelkoop, geb. Everdingen 3 april 1930,43 † Zijderveld 30 jan. 2001.43

Haar kinderen:

 1. Nelleke Spronk, geb. Everdingen? na 1950.
 2. Cor Spronk, geb. Everdingen? na 1951.
 3. Klaas Spronk, geb. Everdingen? na 1952.
 4. Erica Spronk, geb. Everdingen? na 1953.

 

VIIIg. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 dec. 1875,25 † 17 jan. 1971, begr. Hei en Boeicop 22 jan. 1971, tr. Everdingen 18 mei 189915 Huibert de Jong, geb. Schoonrewoerd 2 maart 1869,22 † Vianen 14 juli 1947,15 zn. van Florus en Grietje Versluis.

Uit dit huwelijk:

Jannigje Maria de Jong, geb. Everdingen 31 mei 1912,58 † Zijderveld 14 okt. 1953,59 tr. Everdingen 1 nov. 194551 Dirk Middelkoop (VIIIi,2).

 

VIIIh. Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 21 febr. 1878,22 † Utrecht 23 sept. 1943,60 tr. Everdingen 7 aug. 190228 Gerrit van Bezooijen, geb. Everdingen 24 maart 1872,22 † Hoogblokland 7 juli 1927,51 zn. van Hendrik en Maaike Wink.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Bezooijen, geb. Everdingen? omstr. 1903,21 † Utrecht 31 maart 1945,21 tr. 1e Adriaantje Pesselse, geb. NL na 1900, † ald. vóór 1945; tr. 2e Klazina Buizer, geb. NL na 1900, † ald. na 1945.
 2. Aart van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop omstr. 15 maart 1904.61
 3. Maarten van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop april 1906.61
 4. Maaike Petertje van Bezooijen, geb. Hei en Boeicop okt. 1910.61
 5. Peter van Bezooijen, geb. IJsselstein 24 april 1912,21 † ald. 1 mei 1912.21
 6. Steven van Bezooijen, geb. Hoogblokland omstr. 3 jan. 1916.60
 7. Cornelia van Bezooijen, geb. Hoog-Blokland juni 1918,60 † Utrecht 12 jan. 1942,21 tr. Cornelis Hoffland, geb.? na 1910.

 

VIIIi. Aart Middelkoop, geb. Zijderveld 7 juni 1879,25 arbeider, vermeld uitgeloot voor mil.dienst,62 tr. Schoonrewoerd 10 mei 191215 Geuvertje Maria den Otter, geb. Schoonrewoerd 1 dec. 1886,22 dr. van Dirk en Maria Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 15 april 1913,59 † Lexmond 18 mei 2005,59 tr. vóór 1947 Cornelis Langerak, † 13 maart 1989.59
 2. Dirk Middelkoop, geb.? 23 okt. 1914,43 † Leerdam 26 maart 2003,63 begr. Zijderveld 31 maart 2003,63 tr. Everdingen 1 nov. 194551 Jannigje Maria de Jong (VIIIg,1).
 3. Maaike Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 14 febr. 1917,64 † Beesd, regio 9 dec. 2011,64 tr. Hei en Boeicop omstr. 10 sept. 193961 Cornelis de Gans (VIIIj,5).
 4. Aart, volgt IXd.
 5. Steven Middelkoop, geb. Zijderveld 20 juli 1921,65 † Utrecht 28 mei 1976,65 begr. Zijderveld,66 tr. Hei en Boeicop 6 maart 194765 Aartje Adriana den Hartog, geb. Hei en Boeicop? 13 febr. 1923,67 † Zijderveld 18 juli 2002.68
 6. Martijntje Middelkoop, geb. Zijderveld 15 sept. 1923,69 † Hagestein 21 sept. 2009,69 tr. NL 15 aug. 194646 Gerrit de Leeuw, geb.? na 1920, † Hagestein? na sept. 2009.
 7. Dirkje Maaike Middelkoop, geb. Utrecht 13 okt. 1925,43 † Zijderveld 28 juli 1996,70 tr. na 1945 Maarten Schimmel, geb.? 31 maart 1923, † Zijderveld 17 dec. 1992,71 zn. van Gerrit Leendert en Marigje Hogendoorn.
 8. Geuvertje Maria Middelkoop, geb. Utrecht 13 okt. 1925,48 † Zijderveld 21 nov. 2019,70 tr. Cornelis Willem den Hertog, geb. NL vóór 1935, † Zijderveld? 15 sept. 1999.72

 

IXd. Aart Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 april 1919,73 † Schoonrewoerd? 17 nov. 1988,73 begr. Schoonrewoerd 22 nov. 1988,73 tr. na 1940 Gerritje Jantje van Zanten, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1920,43 † Leerdam 17 aug. 2009.43

Uit dit huwelijk:

Aart Middelkoop, geb. 30 juni 1952,43 † Ede 3 jan. 2014,43 begr. Schoonrewoerd.43

 

VIIIj. Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 19 febr. 1886,25 † Hei en Boeicop 18 okt. 1962,74 tr. Everdingen 11 aug. 190415 Aart de Gans, geb. Hei en Boeicop 10 mei 1880,75 arbeider 1905-1910,75 koopman 1927-1932,75 † Hei en Boeicop 1961,75 zn. van Cornelis en Lena Pesselse.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena de Gans, geb. Hei en Boeicop 20 sept. 1905,61 † Tiel, regio 1988,75 tr. Hei en Boeicop 192775 Aart van Weverwijk, geb. Schoonrewoerd 21 maart 1908,29 † ald. 23 jan. 1971.29
 2. Cornelia de Gans, geb. Hei en Boeicop okt. 1907,61 † Leerdam 1996,75 tr. Hei en Boeicop 193275 Jan Peter Kooyman, geb. Hei en Boeicop omstr. 1910,75 † ald. 1975.75
 3. Gerrigje Cornelia de Gans, geb. Hei en Boeicop febr. 1909,61 † ald. 1965.
 4. Aart de Gans, geb. Hei en Boeicop sept. 1910, † ald. 1989.
 5. Cornelis de Gans, geb. Hei en Boeicop 1912,75 † Everdingen 9 dec. 2002,76 begr. Zijderveld 14 dec. 2002,76 tr. Hei en Boeicop omstr. 10 sept. 193961 Maaike Middelkoop (VIIIi,3).
 6. Steven de Gans, geb. Hei en Boeicop jan. 1915,75 † Vianen 1989,75 begr. Hei en Boeicop,75 tr. Vianen (kerkelijk Hei en Boeicop)75 194375 Cornelia Frederica Brouwer, geb. Vianen 1917,75 † ald. 2001,75 begr. Hei en Boeicop 2001.75
 7. Gerrit de Gans, geb. Hei en Boeicop 1917,75 † ald. 2000,75 tr. Hei en Boeicop 194675 Geertruida Janna Verkerk, geb. Vianen 1922.75
 8. Annigje de Gans, geb. Hei en Boeicop 20 dec. 1918,77 † Utrecht 12 nov. 1976,77 tr. 1e Hei en Boeicop 193975 A. de Jong, geb. Hei en Boeicop? vóór 1919; tr. 2e Noordeloos 194975 Cornelis Advocaat, geb. Noordeloos 6 mei 1918,29 † ald. 28 juni 1991.29
 9. NN de Gans, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 13 aug. 1924.15
 10. Nelis de Gans, geb. Hei en Boeicop? 1928,21 † Hei en Boeicop 11 maart 1929.15

 

VIIo. Arie Middelkoop, geb. Everdingen 14 juni 1832,25 † Vianen 7 nov. 1876,51 tr. Everdingen 31 mei 185815 Jannigje van Dijk, geb. Everdingen 22 okt. 1835,25 † Vianen 7 nov. 1881,21 dr. van Bart en Maaike Verdugt; zij hertr. Vianen 5 sept. 187915 Thomas de Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje, volgt VIIIk.
 2. Bart, volgt VIII-l.
 3. Steven, volgt VIIIm.
 4. Maaike Middelkoop, geb. Vianen 28 maart 1864,25 † ald. 30 juli 1881.21
 5. Aart, volgt VIIIn.
 6. Jannigje, volgt VIIIo.
 7. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 24 febr. 1870,25 † ald. 1 april 1870.21
 8. Aaltje Middelkoop, geb. Vianen 24 febr. 1870,25 † ald. 21 febr. 1878.21
 9. Arie Middelkoop, geb. Vianen 17 febr. 1872,25 † ald. 6 jan. 1873.21
 10. Cornelia, volgt VIIIp.
 11. Arie, volgt VIIIq.

 

VIIIk. Dirkje Middelkoop, geb. Everdingen 26 nov. 1858,25 † Schoonrewoerd 2 febr. 1922,21 tr. Vianen 14 febr. 187915 Klaas den Braber (VIIIaa).

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan, volgt IXe.
 2. Jannigje den Braber, geb. Schoonrewoerd 1881,78 † ald. 1881.
 3. Neeltje Adriana den Braber, geb. Schoonrewoerd 1882.78
 4. Jannigje, volgt IXf.
 5. Arie den Braber, geb. Schoonrewoerd 23 juni 1888,78 † Acquoy, regio 7 juli 1969,78 tr. Leerdam 1 juni 191778 Jacobje den Besten, geb. Leerdam 3 juli 1887,78 † Acquoy, regio 4 juli 1969.78
 6. Betje den Braber, geb. Schoonrewoerd 1891.78
 7. Klaas den Braber, geb. Schoonrewoerd 1894.78
 8. Dirk Adrianus den Braber, geb. Schoonrewoerd 1897.78
 9. Neeltje Adriana den Braber, geb. Schoonrewoerd 1900.78
 10. Lambertus den Braber, geb. Schoonrewoerd 1904.78

 

IXe. Bastiaan den Braber, geb. Schoonrewoerd 14 juli 1879,78 tr. Hei en Boeicop 17 mei 191215 Adriaantje Speijer, geb. Hei en Boeicop 24 juni 1889,78 † na 1927,78 dr. van Huibert en Grietje van Iperen.

Uit dit huwelijk:

Huibertje den Braber, geb. Hei en Boeicop 4 febr. 1919,78 † Gorinchem 8 april 2004,78 begr. Groot-Ammers 14 april 2004,78 tr. Hei en Boeicop 18 okt. 194578 Peter van Zanten, geb. Beesd, regio 11 mei 1921,78 † Utrecht 27 maart 1976.78

 

IXf. Jannigje den Braber, geb. Schoonrewoerd 4 jan. 1885,79 tr. 190580 Aart Bogerd, geb. Schoonrewoerd omstr. 1884.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje Bogerd, geb. Leerdam 24 dec. 1905.78
 2. Nicolaas Bogerd, geb. Leerdam 5 dec. 1906.78
 3. Peter Bogerd, geb. Leerdam? 1908,79 † Leerdam 19 dec. 1908.79
 4. Dirkje Bogerd, geb. Leerdam 4 dec. 1909.78
 5. Petertje Bogerd, geb. Bottrop 2 aug. 1912.78
 6. Peter Bogerd, geb. Bottrop 2 mei 1914.78
 7. Bastiaan Bogerd, geb. Leerdam 5 juli 1916.78
 8. Willem Bogerd, geb. Leerdam 11 dec. 1918,78 † ald. 26 sept. 1995,70 tr.? 16 aug. 195078 Jaantje Annigje Middelkoop, geb. Culemborg, regio 26 sept. 1923,70 † Leerdam 4 april 1997.70
 9. Arie Bogerd, geb. Leerdam 8 maart 1921.78

 

VIII-l. Bart Middelkoop, geb. Vianen 13 sept. 1860,15 arbeider 1887, † Vianen 31 juli 1934,21 tr. Schoonrewoerd 22 mei 188515 Stijntje de Heer, geb. Leerdam omstr. 1862,15 † NL na 1934, dr. van Jan en Maria Christina de Stigter.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juni 1885, † Vianen 22 april 1941, tr. Vianen 7 aug. 190815 Pieter Vrij, geb. Vianen omstr. 1882,22 † Zeist 30 dec. 1944,15 zn. van Johannes en Hillegonda van Mourik.
 2. Maria Christina, volgt IXg.
 3. Arie, volgt IXh.
 4. Bart Marinus Middelkoop, geb. Vianen 31 mei 1891,15 † ald. 21 juni 1918.8
 5. Aart Middelkoop, geb. Vianen 29 april 1893,15 † ald. 11 april 1894.17
 6. Aart Gijsbertus Middelkoop, geb. Vianen 1 juli 1894,15 † ald. 13 nov. 1894.
 7. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..8
 8. Stijntje Maaike Cornelia, volgt IXi.
 9. Johanna Gijsberta, volgt IXj.
 10. Aart, volgt IXk.

 

IXg. Maria Christina Middelkoop, geb. Lexmond 24 aug. 1887, † Den Haag 5 sept. 1949, tr. Vianen 17 aug. 190615 Nicolaas Boerboom, geb. Vianen omstr. 1879,15 † Den Haag? vóór 1949,81 zn. van Hermanus en Cornelia de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Boerboom, geb. Vianen 26 nov. 1906,82 † Groningen 17 mei 1986,82 tr. Den Haag 15 juni 193883 Everdina Cornelia Diullemond, geb. Den Haag 1907,83 † Eindhoven 1990.83
 2. Bart Boerboom, geb. Vianen 1908.84
 3. Cornelis Boerboom, geb. Vianen 1912.84
 4. Nicolaas Boerboom, geb. Vianen 12 sept. 1912.84
 5. Stijntje Boerboom, geb. Vianen 27 dec. 1914.84

 

IXh. Arie Middelkoop, geb. Lexmond 13 nov. 1888,18 † Vianen omstr. 14 dec. 1957,85 tr. 1e Vianen 24 nov. 191615 Margaretha den Otter, geb. Vianen omstr. 1893,15 † ald. 13 jan. 1927,21 dr. van Frank en Sijgje Krouwel; tr. 2e Johanna Lavigne, † Vianen? na 1957.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Bart Middelkoop, geb. Vianen 24 mei 1917,59 † Meerkerk 7 mei 2002,59 gecrem. Nieuwegein 13 mei 2002,59 tr. Vianen (ondertr. omstr. 10 nov.)85 193886 Gijsje van Zanten, geb. Vianen 1 dec. 1918, † Meerkerk? na 2002, dr. van Rutger en Maria Alberta Labrie.
 2. Pieter Frank Middelkoop, geb. Vianen 25 dec. 1918,87 karrerep. 1937,88 † Heemskerk 23 mei 2008,87 tr. vóór 194887 Maria Johanna Baas, geb. Beverwijk 17 febr. 1925,87 † ald. 3 nov. 1972.87
 3. Marinus, volgt Xb.
 4. Stien Middelkoop, geb. Vianen? omstr. 1921.

 

Xb. Marinus Middelkoop, geb. Vianen 25 sept. 1920, montagemedewerker -1949,21 † Tiel, regio 25 juli 1949,21 tr. Maasdriel, regio 15 okt. 194789 Cornelia Petronella van Alphen, geb. Velddriel 2 nov. 1928,90 † ald. 26 nov. 1963,21 dr. van Lambertus en Judith van Beurden.

Uit dit huwelijk:

Albert Middelkoop, geb. Velddriel 6 febr. 1948,87 † ald. 10 febr. 2012.87

 

IXi. Stijntje Maaike Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 6 febr. 1897, † Asperen? 17 april 1967,73 begr. Asperen, regio,73 tr. Vianen 17 aug. 191715 Willem de Jong, geb. Vianen 1 dec. 1890,15 † Asperen? 18 juli 1985,73 begr. Asperen, regio,73 zn. van Albertus en Metje Schrijvers.

Uit dit huwelijk:

Willem de Jong, geb. Vianen omstr. 9 sept. 1921.

 

IXj. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 15 okt. 1901,25 † Den Haag 7 jan. 1977,70 gecrem. Loosduinen 11 jan. 1977,70 tr. Vianen 25 nov. 192115 Cornelis Christiaan Poulisse, geb. Zevenbergen 19 maart 1898,84 zn. van Nicolaas en Cornelia Oostdijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Poulisse, geb. Vianen 15 juli 1922,84 † vóór 1977.
 2. Stijntje Marina Poulisse, geb. Vianen 26 dec. 1924,84 † Vianen? vóór sept. 1927.

 

IXk. Aart Middelkoop, geb. Vianen 6 april 1903,84 † Voorschoten 10 okt. 1964,70 tr. Vianen 24 mei 192915 Cornelia Alijda van Minnen, geb. Groningen 2 mei 1906,84 † Rotterdam omstr. 27 juli 1972,91 dr. van Geert en Geertje Schröder.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Utrecht 16 aug. 1938.48
 2. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Voorschoten 24 febr. 1940.16

 

VIIIm. Steven Middelkoop, geb. Vianen 24 jan. 1863,92 bouwknecht 1891,22 † Kedichem 25 jan. 1934, tr. Kedichem 14 aug. 189115 Marigje van Houwelingen, geb. Kedichem 26 maart 1866,22 † ald. 21 aug. 1946,93 dr. van Jan en Jenneke verhoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt IX-l.
 2. Geertrui, volgt IXm.
 3. Jannigje, volgt IXn.
 4. Arie Middelkoop, geb. Kedichem 24 dec. 1894,28 spoorwegarbeider 1919-1922,22 † Weespercarspel 12 nov. 1955,94 begr. Weesp, tr. 1e Kedichem 12 juni 191915 (echtsch. ingeschr.) Alida Versluis, geb. Arkel 11 febr. 1893,95 † Kedichem 2 nov. 1920,15 dr. van Willem en Elisabeth Versluis; tr. 2e Diemen 22 sept. 192296 Jannigje van Kooij, geb. Diemen 26 juni 1901,97 dr. van Willem en Cornelia Maria Snel.
 5. Jenneke, volgt IXo.
 6. Gijsbert, volgt IXp.
 7. Johanna Middelkoop, geb. Kedichem 7 febr. 1912,28 tr. Kedichem 7 maart 19298 Tijmen de Jong, geb. Noordeloos omstr. 1904, zn. van Dirk Janse en Christina van Es.

 

IX-l. Jan Middelkoop, geb. Kedichem 24 maart 1886,28 spoorwegarbeider 1912,22 † Bussum sept. 1946, tr. Diemen 17 okt. 191215 Lijsje Lieftink, geb. Weesperkarspel omstr. 1888, † Bussum? na 1946, dr. van Frans en Evertje Kleijer.

Uit dit huwelijk:

Steven Middelkoop, geb. Diemen 11 maart 1915.98

 

IXm. Geertrui Middelkoop, geb. Kedichem 18 jan. 1890,28 † ald. 7 aug. 1961,93 tr. Kedichem en Oosterwijk 30 mei 190715 Teunis van Doorne, geb. Kedichem 22 april 1886,8 arbeider 1907,22 zn. van Peter en Neeltje Bron.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Peter van Doorne, geb. Kedichem okt. 1907.93
 2. Neeltje Peternella van Doorne, geb. Kedichem okt. 1907,93 † Kedichem? vóór 1919.
 3. Marigje Stevelina van Doorne, geb. Kedichem en Oosterwijk juni 1909.93
 4. Neeltje Peternella van Doorne, geb. Gorinchem 1 juli 1919,99 † Utrecht 8 nov. 1931.

 

IXn. Jannigje Middelkoop, geb. Kedichem 1 mei 1892,28 † Den Haag 1 okt. 1949, tr. Kedichem 9 mei 191215 Gerrit de Weerd, geb. Leerdam 25 febr. 1890,84 veldarbeider,22 dr. van Pieter en Neeltje Bogaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Middelkoop, geb. Leerdam 25 sept. 1912,84 tr.? 9 mei 193484 Gerrit Jan Brouwer, geb.? 1906.
 2. Marigje Middelkoop, geb. Leerdam 11 mei 1914,84 tr.? 13 febr. 193584 Joh.G.W. Danner, geb.? 1913.
 3. Neeltje Middelkoop, geb. Kedichem 14 april 1916.84
 4. Stevelina Middelkoop, geb. Diemen 4 dec. 1917.84

 

IXo. Jenneke Middelkoop, geb. Kedichem 24 jan. 1898,28 tr. Kedichem 13 jan. 192115 Wouter van Hoogdalem, geb. Hoogblokland omstr. 1896,22 spoorwegarbeider,22 zn. van Gijsbert en Aartje Versluis.

Uit dit huwelijk:

Steven van Hoogdalem, geb. Kedichem? 1926,21 † Kedichem 3 maart 1926.15

 

IXp. Gijsbert Middelkoop, geb. Kedichem 8 maart 1902,28 jachtopziener,92 † Leerdam 26 mei 1978,73 tr. 27 febr. 192592 Maaike Cornelia de Bruin, geb. Leerdam 24 maart 1903,92 † ald. 27 okt. 1997,100 begr. Schoonrewoerd 31 okt. 1997,100 dr. van Govert en Maria Schenkel.

Uit dit huwelijk:

Steven Govert Middelkoop, geb. Kedichem 24 mei 1929,101 medewerker 1982,102 † Leerdam 19 nov. 2015.70

 

VIIIn. Aart Middelkoop, geb. Vianen 25 april 1866,25 † ald. 9 maart 1929,21 tr. Everdingen 21 mei 189115 Maaike Middelkoop (VIIIt).

Uit dit huwelijk:

 1. Arie, volgt IXq.
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 11 aug. 1893,25 tr. Vianen 23 mei 192415 Maria Hendrika Middelkoop (VIIIr,1).
 3. Jannetje Middelkoop, geb. Vianen 19 okt. 1895, tr. Vianen 1 juni 191715 Hendrik Stoffelen, geb. Hagestein 30 sept. 1890,8 zn. van Hendrik en Christina Jansen.
 4. Maria Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 29 april 1898,25 † ald. 5 juni 1901.21
 5. Maaike Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 19 nov. 1899,25 † ald. 18 jan. 1901.21
 6. Maria Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 9 aug. 1901,62 † Delft 11 okt. 1951.103
 7. Barta Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1904,22 † Gorinchem 19 nov. 1984,70 tr. Vianen 14 sept. 192815 Bartholomeus Johannes Vroege, geb. Gorinchem 27 mei 1901,29 † ald. 26 jan. 1941,70 zn. van Peter en Wilhelmina de Koter.
 8. Dirkje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1907, † ald. 13 juli 1921.21
 9. Maaike Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1909,22 tr. Vianen 16 dec. 193215 Johannes Michies, geb. Jutphaas omstr. 1906,22 zn. van Johannes en Annigje van Eijl.
 10. Aart Middelkoop, geb. Vianen 31 dec. 1912,21 † ald. 14 jan. 1913.17
 11. Aart Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1914, † ald. 23 okt. 1927.21
 12. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Vianen 19 juli 1916.21

 

IXq. Arie Middelkoop, geb. Vianen 15 sept. 1891,104 † Utrecht 1 juni 1938,104 tr. Vianen 5 nov. 191315 Johanna Flora van Mourik, geb. Vianen 6 juni 1894,104 † ald. 24 juni 1933,17 dr. van Dirk en Aagje Woudenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Aart Middelkoop, geb. omstr. 1914, grondwerker 1942,90 tr. Culemborg, regio 20 mei 194290 Gerarda Maria Wammes, geb. Culemborg, regio 12 mei 1904, naaister 1942,90 dr. van Cornelis en Maria Bouwhuijsen.
 2. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1919, bestuurslid 1947,105 tr. Vianen 27 sept. 194017 Cornelia Havers, geb. Utrecht omstr. 1921.
 3. Hendrik Middelkoop, geb.? omstr. 1920,21 † Vianen 19 okt. 1946.

 

VIIIo. Jannigje Middelkoop, geb. Vianen 20 juli 1868,25 huishoudster,106 † Dordrecht 6 juni 1940,36 tr. Leerdam 16 febr. 190015 Aart Aartse van Bommel, geb. Arkel 11 dec. 1856,8 † Leerdam 2 juni 1919,107 zn. van Mattheus en Jannetje den Hartog en wedr. van Cornelia Buizert.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje van Bommel, geb. Leerdam 3 okt. 1901,8 † Dordrecht 4 nov. 1959,36 tr. Leerdam 25 juli 19248 Pieter Bakker, geb. Lemsterland 10 april 1899.8
 2. Arie van Bommel, geb. Leerdam 10 sept. 1902,8 † ald. 28 sept. 1912.8
 3. Gerrigje van Bommel, geb. Leerdam omstr. 16 nov. 1904,107 tr. Rotterdam 19 mei 1926103 Jan Cornelis Ophof, geb. Rotterdam omstr. 1900.22

 

VIIIp. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 1 nov. 1873,25 dienstbode,51 † Den Haag 18 dec. 1937,108 tr. Den Haag 17 aug. 1898108 Gerardus Pronk, geb. Den Haag 23 dec. 1874,84 Huisschilder,108 † Den Haag 7 mei 1952,21 zn. van Willem Hendrik Johannes en Elisabeth Christina Anders; hij hertr. Den Haag? na 1937 Elisabeth Christina Anders.

Uit dit huwelijk:

Gerardus Willem Pronk, geb. Den Haag 2 mei 1901,84 tr. Den Haag? 24 sept. 1924108 NN NN, geb. NL vóór 1906.

 

VIIIq. Arie Middelkoop, geb. Vianen 23 april 1876,25 arbeider 1899, † Breukelen 19 jan. 1955,70 tr. Vianen 29 juli 189815 Teuntje van der Haar, geb. Rhenen 20 sept. 1872,8 † Breukelen 30 mei 1956,21 dr. van Rijk van de Haar en Chrisje Wildeman.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Middelkoop, geb. Lexmond 15 mei 1899,25 † Breukelen-Nijenrode 4 maart 1967,8 tr. Breukelen-Nijenrode 30 juli 192015 Jurg Hendrik Stoker, geb. Loosdrecht 20 juli 1894,8 zn. van Gijsbert en Alberta Theodora Lintmeijer.
 2. Chrisje Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1908,22 † Breukelen 24 dec. 1961,70 tr. Breukelen-Nijenrode 30 jan. 193115 Jan van den Broek, geb. Loosdrecht omstr. 1908,22 zn. van Hendrik en Klaasje Luyer.

 

VIIp. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 20 okt. 1840, † ald. 14 mei 1905, tr. Everdingen 12 okt. 186715 Hendrik Middelkoop (VIIIw).

Uit dit huwelijk:

 1. Arie, volgt VIIIr.
 2. Steven, volgt VIIIs.
 3. Maaike, volgt VIIIt.
 4. Dirkje Middelkoop, geb. Everdingen 9 juli 1875,21 † ald. 5 dec. 1906.
 5. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 2 april 1877,25 † ald. 4 aug. 1877.21
 6. Hendrik Middelkoop, geb. Everdingen 2 aug. 1877, † ald. 3 aug. 1877.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Everdingen 7 okt. 1879, † ald. 4 maart 1880.
 8. Maria, volgt VIIIu.
 9. Hendrika Middelkoop, geb. Everdingen 23 dec. 1884,25 † ald. 15 okt. 1897.

 

VIIIr. Arie Middelkoop, geb. Everdingen 10 dec. 1867, † ald. 18 dec. 1939,20 tr. Everdingen 11 nov. 189715 Teuntje Kers, geb. Leerdam 16 dec. 1874,20 † Zeist 9 nov. 1940,15 dr. van Teunis en Trijntje Verdugt.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrika Middelkoop, geb. Everdingen 4 maart 1898, tr. Vianen 23 mei 192415 Hendrik Middelkoop (VIIIn,2).
 2. Trijntje Wilhelmina Middelkoop, geb. Everdingen 6 okt. 1901,25 † ald. 29 april 1910.
 3. Hendrika, volgt IXr.
 4. Willempje Middelkoop, geb. omstr. 1909, † Everdingen 22 maart 1931.
 5. Hendrik Teunis Middelkoop, geb. Everdingen? 29 maart 1912,43 † ald. 26 juni 1970,43 begr. Zijderveld,43 tr. Everdingen 1 maart 194041 Neeltje Kers, geb. Schoonrewoerd? 9 mei 1914,58 † Everdingen 28 aug. 2000,71 begr. Zijderveld 1 sept. 2000,43 dr. van Gosen en Hendrika Weverwijk.

 

IXr. Hendrika Middelkoop, geb. Everdingen 7 aug. 1905,22 † Lexmond 2 juni 1982,109 tr. Everdingen 1 aug. 192915 Aart Hazendonk, geb. Hagestein 29 sept. 1900,22 † Utrecht 8 maart 1962,18 begr. Lexmond,43 zn. van Gerrit en Christina de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

Arie Hazendonk, geb. na 1950.

 

VIIIs. Steven Middelkoop, geb. Everdingen 10 nov. 1870,25 arbeider 1895,22 bouwman 1927, landbouwer -1939,92 † Utrecht 5 april 1932,21 begr. Culemborg, regio,43 tr. Culemborg, regio 15 nov. 189515 Cornelia Verrips, geb. Culemborg, regio 23 aug. 1869,22 vermeld verkoop 6 nov. 1935,110 † Culemborg, regio 14 juni 1948,13 dr. van Aart Gerritse en Cornelia van Meeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, volgt IXs.
 2. Aart Cornelis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 19 nov. 1897,43 machinist 1941,92 veldwachter 1939,111 † 6 mei 1974,66 begr. Zevenhuizen,66 tr. Everdingen 24 febr. 192715 Teuntje Antonia den Hartog, geb. Leerdam 27 dec. 1901,90 † Zevenhuizen? 18 okt. 1991,66 begr. Zevenhuizen,66 dr. van Jan en Adriana van Zanten.
 3. Marinus Hendrikus Middelkoop, geb. Culemborg, regio 29 mei 1900,28 bouwman 1927, † Utrecht 2 juni 1991,70 tr. Lexmond 10 nov. 192717 Cornelia Versteeg, geb. NL omstr. 1906,71 † Utrecht 31 mei 1994.70
 4. Cornelis, volgt IXt.
 5. Cornelia Maria Middelkoop, geb. Culemborg, regio 17 jan. 1906,17 † Culemborg? 10 dec. 1995,66 begr. Culemborg, regio.66
 6. Maaike Johanna Middelkoop, geb. Culemborg, regio 1 sept. 1907,17 † De Meern? 7 nov. 1979,66 begr. De Meern,66 tr. Utrecht vóór 30 aug. 192748 Cornelis Johannes Hendriks, geb.? 11 febr. 1904,66 † De Meern? 3 jan. 1972,66 begr. De Meern.66
 7. Geertruida Sijmerina Middelkoop, geb. Culemborg, regio 17 jan. 1911,28 † Utrecht 4 april 1995,112 begr. Bilthoven,113 tr. Utrecht 27 juli 1950112 Evert van den Born, geb. Utrecht 9 maart 1926,112 kleermaker,112 † Den Dolder 27 maart 2000,71 begr. Bilthoven 31 maart 2000.71
 8. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Culemborg, regio 18 nov. 1913.

 

IXs. Hendrik Middelkoop, geb. IJsselstein 18 febr. 1896,22 arbeider 1927, landbouwer 1949,114 † Culemborg? 11 mei 1977,43 begr. Culemborg, regio,43 tr. IJsselstein 8 jan. 192015 Alida van Os, geb. IJsselstein 19 april 1893,22 † Culemborg? 25 nov. 1973,43 begr. Culemborg, regio,43 dr. van Floor en Gerrigje van Egtelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Floris Steven Middelkoop, geb. Culemborg, regio juni 1924,21 † ald. 3 maart 1925.115
 2. Steven Middelkoop, geb. Culemborg, regio 12 dec. 1925,21 grenadier -1949,115 † Soekaboemi, Java 28 febr. 1949,115 begr. Menteng Pulo, Djakarta.
 3. Johanna Middelkoop, geb. IJsselstein? 9 april 1934, † Culemborg? 17 juli 2006, begr. Culemborg, regio.

 

IXt. Cornelis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 16 dec. 1901,43 boer,116 † 30 mei 1968,43 begr. Culemborg, regio,43 tr. Everdingen 24 april 192415 Evertje van Bezooijen, geb. Everdingen 25 febr. 1901,43 † Culemborg, regio 3 mei 1983,71 dr. van Jan en Krijntje Versluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, volgt Xc.
 2. Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 11 febr. 1927,102 medewerker 1982,102 † Beusichem, regio 23 april 2004,70 tr. 25 aug. 1960117 Elisabeth Sleurink, geb. Kamperveen 3 febr. 1933,71 † Tiel, regio 21 maart 2003,71 begr. Beusichem, regio 26 maart 2003.71
 3. Aart Cornelis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 7 april 1943,118 † ald. 10 april 1991.43
 4. G.S. Middelkoop, geb. Buurmalsen? 26 mei 1929,70 † Geldermalsen, regio 4 juni 2017.70
 5. Evertje Middelkoop, geb. omstr. 1932, † Haaften, regio 31 jan. 2021,70 tr. Gerrit de Leeuw, geb. na 1930, † Geldermalsen? 8 nov. 2012.
 6. Cornelis, volgt Xd.
 7. Steven, volgt Xe.
 8. Maaike Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 10 maart 1937,119 † Echteld, regio 24 nov. 2016,70 begr. Ommeren, regio 30 nov. 2016,70 tr. Jan Dirk Popeijus, † 27 juli 1968.120

 

Xc. Cornelia Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 8 juni 1925,48 † Bosch en Duin 20 okt. 2016,70 begr. Utrecht 26 okt. 2016,70 tr. Utrecht? 12 juli 1950121 Klaas Adriaan van den Born, geb. NL omstr. 1925,71 † Utrecht 21 mei 1998.71

Uit dit huwelijk:

 1. Corrie van den Born.
 2. K.A. van den Born.
 3. Kees van den Born.

 

Xd. Cornelis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 6 febr. 1933,70 † Haaften, regio 5 febr. 2018,70 begr. Buurmalsen, regio 10 febr. 2018,70 tr. Geertruida Hol, geb. NL omstr. 1932, † Tricht, regio 4 mei 1993,70 begr. Buurmalsen, regio 7 mei 1993,70 dr. van Frans.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Meteren na 1952,122 † 21 juli 2003,123 tr. vóór 1984122 Sijke Johanna Pieternella Bouman, geb.? 21 juli 1964,73 † Meteren 20 juli 2003.123
 2. F. Middelkoop, geb. Geldermalsen? na 1953.

 

Xe. Steven Middelkoop, geb. Culemborg? 9 april 1928,43 directeur 1972-,124 directeur en oprichter,124 † Buurmalsen, regio 1 mei 1997,70 tr. Geldermalsen? 28 april 1955121 Hendrika Jacoba van Doorn, geb.? na 1925, † na 2016.

Uit dit huwelijk:

 1. Barend Middelkoop, geb. Buurmalsen, regio 12 juni 1956,125 eigenaar, † Geldermalsen, regio 15 dec. 2020.
 2. Evertje Middelkoop, geb. Buurmalsen, regio 6 juli 1963.

 

VIIIt. Maaike Middelkoop, geb. Everdingen 16 mei 1873,22 † Vianen 2 jan. 1948,21 tr. Everdingen 21 mei 189115 Aart Middelkoop (VIIIn).

 

VIIIu. Maria Middelkoop, geb. Everdingen 16 febr. 1882,25 † Culemborg, regio 16 maart 1943,21 tr. 1e Everdingen 25 mei 190615 Cornelis Verrips, geb. Culemborg, regio 7 juli 1878,13 † ald. 6 april 1919,21 zn. van Aart Gerritse en Cornelia van Meeuwen; tr. 2e Culemborg, regio omstr. 20 maart 1937119 B.C. van der Heiden, geb. NL omstr. 1884, † na 1943.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aart Gerrit Verrips, geb. Culemborg, regio omstr. 18 dec. 1906.62
 2. Hendrik Verrips, geb. NL 1908,13 † ald. 1987.13
 3. Gerard Verrips, geb. NL 1916,13 † ald. 1989.13

 

IIIb. Arien Jansen Middelkoop, ged. Zijderveld 5 okt. 1679,29 begr. ald. 31 jan. 1733,126 tr. Zijderveld 25 april 1707127 (kerkelijk Breukelen) Geertje Claas van Dijk, geb. Lexmont 1687;128 zij hertr. (ondertr. Everdingen 21 juli) 173648 Wouter Alerse van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermen Ariensz Middelkoop, ged. Everdingen 14 aug. 1699.9
 2. Teunis Middelkoop, ged. Everdingen 5 juni 1701, † vóór 1721.
 3. Annigje Middelkoop, ged. Everdingen 5 juni 1701.
 4. Pieter Arisze, volgt IVb.
 5. Claas Arise, volgt IVc.
 6. Jan Arise, volgt IVd.
 7. Toonis Middelkoop, ged. Zijderveld 18 okt. 1721,9 notaris 1741-.48
 8. Engeltje Middelkoop, ged. Everdingen 18 maart 1725,9 tr. (ondertr. Everdingen 5 juni) 17455 NN NN, geb. Everdingen? vóór 1725.

 

IVb. Pieter Arisze Middelkoop, geb. Zijderveld omstr. 1703,129 † na 1752, tr. 1e Everdingen? vóór 1733 Willemijn Stighter, geb. vóór 1706, † Zijderveld? vóór 1733, begr. Zijderveld; tr. 2e Beesd, regio (ondertr. Culemborg, regio 10 nov.) 1737130 Geertruij Maas, geb. Beest, regio vóór 1718,129 † Zijderveld?, begr. Zijderveld 16 mei 1753.131

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerrit Pieterse, volgt Vd.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie Pieterse Middelkoop, geb. Everdingen omstr. 1740.9
 2. Grietje Middelkoop, ged. Everdingen 5 april 1744.12
 3. Engeltje Middelkoop, ged. Everdingen 13 nov. 1746.9
 4. Floris, volgt Ve.
 5. Geertje Middelkoop, ged. Everdingen 27 febr. 1752.12

 

Vd. Gerrit Pieterse Middelkoop, geb. Everdingen omstr. 1733,1 † vóór 1774,132 tr. Everdingen 2 jan. 17631 Sara Gerritse den Boer,132 ged. Everdingen 19 jan. 1738; zij hertr. Lopikercapel 11 dec. 1774133 Theunis Cornelisz van Achthoven en tr. 3e Lopik 5 april 17781 Cornelis van Schaik.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij, volgt VId.
 2. Gerrit Middelkoop, ged. Everdingen 1 juli 1764.12
 3. Lijsbet Middelkoop, ged. Everdingen 18 aug. 1765.12

 

VId. Geertruij Middelkoop, ged. Everdingen 2 jan. 1763,48 † Jaarsveld 3 april 1810,134 tr. Willige Langerak 25 dec. 1785135 Pieter Johannesz de Groot, ged. Willege Langerak 10 dec. 1758,9 † Jaarsveld 5 juli 1840,9 zn. van Johannes Pietersz en Aaltje Jansdr Hooikaas.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje de Groot, geb. Willege Langerak? aug. 1786, ged. Willige Langerak 13 aug. 1786,136 † vóór 1790.
 2. Geertje de Groot, geb. Willige Langerak? jan. 1788, ged. Willige Langerak 20 jan. 1788.136
 3. Aaltje de Groot, geb. Willege Langerak? 1790, ged. Willege Langerak 7 febr. 1790.136
 4. Geert de Groot, geb. Willige Langerak? nov. 1791, ged. Willege Langerak 20 nov. 1791.136
 5. Saartje de Groot, geb. Willege Langerak? febr. 1794, ged. Willege Langerak 9 febr. 1794,136 tr. Jaarsveld 25 jan. 1816137 Adrianus Pietersz Stuijvenberg, geb. 1789, † 1854.
 6. Johanna de Groot, geb. Willege Langerak 1795,138 ged. Willige Langerak 1 nov. 1795,136 tr. Jaarsveld 14 aug. 1834138 Cornelis Molenaar, geb. Jaarsveld? vóór 1814.
 7. Johannes de Groot, geb. 1797, ged. Willege Langerak 12 nov. 1797,136 † vóór 1799.
 8. Johannes de Groot, geb. Willege Langerak nov. 1798, † Jaarsveld 29 dec. 1872, tr. Jaarsveld 20 okt. 1823139 Fijgje Uittenbogaard, geb. Ameide 1805, † Jaarsveld 1848.
 9. Geert de Groot, geb. 1799.
 10. Geertrui de Groot, geb. 1801.
 11. Petronella Maria Pietersdr, volgt VIIq.
 12. Arie de Groot, geb. 1805.

 

VIIq. Petronella Maria Pietersdr de Groot, geb. Jaarsveld 9 jan. 1803,140 † Delft 28 aug. 1852,140 tr. Jaarsveld 1 april 1824140 Leendert Jansz Reijerkerk Mankor, geb. Schoonhoven 18 dec. 1800,140 † na 28 aug. 1852.140

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Reijerkerk Mankor, geb. Delft 1828,141 † ald. 1832.141
 2. Leendert Reijerkerk Mankor, geb. Delft 1833,141 † ald. 1833.141

 

Ve. Floris Middelkoop, ged. Everdingen 5 okt. 1749,12 begr. Zijderveld 15 juli 1782, tr. Schoonrewoerd 29 sept. 17719 Maijke van Eck, geb. vóór 1751, wed. van Joris Smid.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Tonisse, volgt VIe.
 2. Annigje Jorisje, volgt VIf.
 3. Gerrit Jorisz, volgt VIg.
 4. Willem, volgt VIh.
 5. Arien Middelkoop, geb. Everdingen,142 ged. Zijderveld 5 juli 1778.9
 6. Geertruij Middelcoop, ged. Zijderveld 4 maart 1781,9 † Culemborg, regio 20 nov. 1856,143 tr. Everdingen 15 jan. 180048 Dirk Munts, geb. Redichem vóór 1780, † vóór 1856.
 7. Josina, volgt VIi.

 

VIe. Pieter Tonisse Middelcoop,9 ged. Schoonrewoerd 22 maart 1772,9 arbeider 1838, † Houten 22 dec. 1871,21 tr. Everdingen 27 jan. 180248 Gijsbertje van Rooden, geb. Oosterwijk 30 juli 1777,48 ged. Kedichem 3 aug. 1777,9 † Zijderveld 10 maart 1820.

Uit dit huwelijk:

 1. Joris Middelkoop, geb. Zijderveld 26 jan. 1803,9 ged. Everdingen 6 febr. 1803,5 † ald. 6 juli 1890.
 2. Dillejania, volgt VIIr.
 3. Maaike Middelkoop, geb. Everdingen 10 nov. 1806,9 † Zijderveld 24 okt. 1822.
 4. Petertje, volgt VIIs.
 5. Aaltje, volgt VIIt.
 6. Peter Middelkoop, geb. 1814,144 † Zijderveld vóór maart 1820.144
 7. Arie Middelkoop, geb. omstr. 1815, † Everdingen 21 april 1815.
 8. Arie Pietersz, volgt VIIu.
 9. Peter Middelkoop, geb. Everdingen 1 maart 1820,25 † Zijderveld 30 aug. 1821.

 

VIIr. Dillejania Middelkoop, geb. Everdingen 29 febr. 1804,145 dienstmeid,146 † Everdingen 26 febr. 1833,21 tr. Everdingen 9 okt. 182915 Arie Middag, geb. IJsselstein 21 febr. 1804,146 daggelder,146 † Zeist 5 jan. 1886,15 zn. van Arij Jacobsz en Annigje Abrahamsdr Walewijn; hij hertr. Jaarsveld 9 april 1840146 Cornelia den Hartog.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Middag, geb. Everdingen 24 nov. 1829,146 † Houten 29 dec. 1908,146 tr. Bunnik 11 april 186150 Gerrit van Ooij, geb. Houten omstr. 1829, † Houten? na 1908.
 2. Pieter Middag, geb. Everdingen 2 febr. 1833,146 † ald. 8 mei 1833.146

 

VIIs. Petertje Middelkoop, geb. Everdingen 23 okt. 1808,22 † ald. 20 juni 1867,21 tr. 1e Everdingen 11 sept. 1840144 Nicolaas van Lint, geb. Gravelien omstr. 1789, † vóór 1851, zn. van Jacobus en Maria Mos en wedr. van Gerarda Velthee; tr. 2e Everdingen 10 mei 185115 Gerrit van Rijn, geb. Utrecht omstr. 1800,22 † Everdingen? na 1867, wedr. van Johanna van Yperen.

Haar zoon:

 1. Pieter Middelkoop, geb. Everdingen 10 jan. 1833, † Zijderveld 4 april 1841.21

Uit haar relatie met NN NN, geb. NL vóór 1819:

 1. Gijsbert Middelkoop, geb. Everdingen 5 april 1837,28 † Zijderveld 29 dec. 1863.21

 

VIIt. Aaltje Middelkoop, geb. Zijderveld 1811,147 † Houten 13 maart 1884,21 tr. Houten 30 jan. 183415 Dirk de Wit, geb. Zijderveld jan. 1801,22 † Houten 31 jan. 1874,21 zn. van Anthonie en Teuntje Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonij de Wit, geb. Houten 11 sept. 1834,25 † ald. 21 maart 1908,21 tr. De Bilt 9 juni 1865148 Jannigje Koetsier, geb. Driebergen omstr. 1840.148
 2. Pieter Antony de Wit, geb. Houten 5 april 1837,25 † ald. 7 april 1837.50
 3. Pieter de Wit, geb. Houten 8 mei 1838,25 † ald. 30 aug. 1901,21 tr. Houten 27 nov. 1868148 Cornelia Lagerwey, geb. Maarn omstr. 1836,148 † Utrecht 21 sept. 1906.148
 4. Teuntje de Wit, geb. Houten 21 febr. 1841,25 † ald. 1 febr. 1842.21
 5. Teunis Jacobus de Wit, geb. Houten 14 maart 1843,25 †,21 tr. 1e Houten 17 okt. 1867148 Johanna Schimmel, geb. Tull en ’t Waal 21 aug. 1845,149 † Houten 12 juni 1868;149 tr. 2e Utrecht 15 dec. 1869150 Jacoba van Woudenberg, geb. Zeist 1847,150 † Jutphaas 2 okt. 1918.150
 6. Gijsbertus de Wit, geb. Houten 3 sept. 1845,25 † Breukelen-Nijenrode 28 maart 1918,15 tr. 1e Loosdrecht 3 april 187515 Hermijntje Middag, geb. Breukelen-Nijenrode 16 april 1850,146 † ald. 19 juni 1885;146 tr. 2e Breukelen-Nijenrode 20 nov. 188588 Dirkje van Es, geb.? na 1830, † Breukelen? vóór 1918.15
 7. Adriana de Wit, geb. Houten 2 juli 1851,25 † ald. 15 okt. 1864.21

 

VIIu. Arie Pietersz Middelkoop, geb. Zijderveld 23 febr. 1816,25 bouwman 1840, † Everdingen 30 maart 1890, tr. Leerbroek 14 juli 183815 Maaike Hendriksd van Buuren, geb. Leerbroek 17 okt. 1811, † Everdingen 11 april 1890,144 dr. van Hendrik en Annigje den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsje, volgt VIIIv.
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerbroek 18 mei 1840,15 † ald. 1 sept. 1840.
 3. Hendrik, volgt VIIIw.
 4. Pieter Middelkoop, geb. Everdingen 1 sept. 1843, † Zijderveld 21 nov. 1843.
 5. Annigje Middelkoop, geb. Everdingen okt. 1844,21 † ald. 27 april 1846.
 6. Annigje, volgt VIIIx.
 7. Pietje, volgt VIIIy.
 8. Cornelis Middelkoop, geb. Everdingen 30 jan. 1858, † ald. 14 april 1858.

 

VIIIv. Gijsje Middelkoop, geb. Leerbroek 20 sept. 1838,25 † Schoonrewoerd 20 maart 1916,151 tr. 1e Schoonrewoerd 14 maart 186115 Willem Jansz Middelkoop, geb. Leerdam 20 febr. 1828,25 † Loosdorp, Schoonrewoerd 7 aug. 1875,21 zn. van Jan Teunisz en Adriana Evertsdr van Mild en wedr. van Anneke van den Heuvel; tr. 2e Schoonrewoerd 21 okt. 188115 Frederik de Jong, geb. Deil, regio 11 okt. 1840,152 † Schoonrewoerd 21 febr. 1904,21 zn. van Karel en Christina Gijben en wedr. van 1e Maaike Morelisse-Middelkoop (VIIIab) en 2e Teuntje de Leeuw.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arie, volgt IXu.
 2. Adriana, volgt IXv.
 3. Maaike, volgt IXw.
 4. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1868, † Hei en Boeicop 11 jan. 1953, tr. Schoonrewoerd 25 mei 190615 Johannes Donker, geb. Hei en Boeicop omstr. 1874,22 zn. van Jacob en Elizabeth Heijkoop.
 5. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1870.25
 6. Janna Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 1 april 1873,25 † Schoonrewoerd 26 jan. 1874.21
 7. Jan, volgt IXx.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maaike Christina Cornelia de Jong, geb. Schoonrewoerd 3 nov. 1882,15 † ald. 15 dec. 1882.

 

IXu. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 aug. 1862,153 landbouwer 1887-1922,15 † Culemborg, regio 1 juni 1937,153 tr. IJsselstein 3 febr. 188715 Elizabeth de Raad, geb. IJsselstein 1865,153 † Culemborg, regio 26 mei 1931,153 dr. van Teunis en Aaltje van der Vent.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 1887,21 † ald. 3 dec. 1905.15
 2. Teunis, volgt Xf.
 3. Gijsbertus Frederik, volgt Xg.
 4. Cornelis Albertus, volgt Xh.
 5. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg? 22 maart 1894,154 † Culemborg, regio 29 juni 1898.154
 6. Gerrit Middelkoop, geb. Culemborg, regio 17 febr. 1896,28 fabrieksarbeider -1937,21 † Culemborg, regio 18 okt. 1937.119
 7. Gijsje Adriana, volgt Xi.
 8. Alida, volgt Xj.
 9. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg, regio 18 sept. 1901,28 † ald. 3 juli 1929.154
 10. Anna Middelkoop, geb. Culemborg, regio 5 jan. 1903,154 † ald. 5 mei 1929,15 tr. Utrecht (ondertr. omstr. 8 juni)48 1925 Teunis Uiterwijk, geb. Culemborg? vóór 1901.
 11. Beuwke Gauke Middelkoop, geb. Culemborg, regio 15 okt. 1904, † Eindhoven 10 febr. 1994.70

 

Xf. Teunis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 30 sept. 1888,155 landbouwer 1911,22 vermeld Bouwvergunning 1932,129 † Culemborg, regio 28 okt. 1957,155 tr. Culemborg, regio 19 mei 1911155 Judith Maria Verkerk, geb. Culemborg, regio 26 mei 1890,155 † Amersfoort 25 dec. 1967,17 dr. van Dirk Jan en Hendrika Francina de Waardt.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Dirk, volgt XIa.
 2. Francina Maria, volgt XIb.
 3. Bertus Willem Middelkoop, geb. Culemborg, regio 14 mei 1915.82
 4. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 3 nov. 1915,29 † ald. 1 febr. 1916.
 5. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 april 1918,43 chauffeur, † Culemborg, regio 12 okt. 1998,154 tr.82 Aartje Meidam, geb. Culemborg, regio 2 mei 1920, † ald. 24 mei 1972.
 6. Elisabeth Gijsbertha Middelkoop, geb. Culemborg, regio 27 mei 1923,82 † Ermelo 13 okt. 2020,156 tr.82 Hendrik van Panhuis, geb. Ermelo 27 aug. 1918,82 † Ermelo? 27 nov. 2005.157
 7. Maria Ottolina Middelkoop, geb. Culemborg, regio 13 april 1928,82 † Haarlemmermeer 22 dec. 2018.158

 

XIa. Arie Dirk Middelkoop, geb. Culemborg, regio 15 dec. 1911,82 † ald. 21 maart 1994,154 tr. Culemborg, regio omstr. 15 jan. 1937119 Hilligje Prakken, geb. Appelscha 19 april 1911,82 † Culemborg, regio 21 april 2003.154

Uit dit huwelijk:

Judith Maria Middelkoop, geb. Culemborg, regio 18 juni 1938, † ald. 24 jan. 2011.159

 

XIb. Francina Maria Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 april 1913,82 † ald. 1 febr. 2012,70 tr.82 Johannes Gerdinus Morée, geb. Beusichem, regio 27 febr. 1907,155 † ald. 28 juni 1980.155

Uit dit huwelijk:

Thea Morée, geb. Culemborg, regio na 1935.

 

Xg. Gijsbertus Frederik Middelkoop, geb. Culemborg, regio 1891,22 arbeider 1915,22 † Culemborg, regio 27 okt. 1949,154 tr. 1e Culemborg, regio 23 juli 191515 Barendina Teuntje van den End, geb. Beusichem, regio 1896,22 † Culemborg, regio 24 jan. 1926,154 dr. van Jan en Pieternella Janna den Hartog; tr. 2e154 R. van Buitenhuis, geb.?.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. nov. 1917,21 † ald. 12 nov. 1918.15
 2. Elisabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 8 dec. 1918,160 † Elst 6 juni 1942, tr. Jan Klok, geb. Culemborg? vóór 1920.
 3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Cuijlenburg, regio 26 juni 1920.
 4. Jan Arie Middelkoop, geb. Culemborg, regio 11 nov. 1921,21 † ald. 19 nov. 1921.

 

Xh. Cornelis Albertus Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 nov. 1892,154 sigarenmaker 1919,22 vermeld inbraak 10 maart 1934,130 † Culemborg, regio 1 dec. 1955,154 tr. Culemborg, regio 14 febr. 1919154 Helena Wilhelmina Vermeulen, geb. Culemborg, regio 31 aug. 1896, † Nieuwegein 25 sept. 1997, dr. van Johannes en Antonia Catharina Frenaij.

Uit dit huwelijk:

Arie Johannes Middelkoop, geb. Culemborg, regio 4 sept. 1919,154 † Tiel, regio 11 juni 2003,154 begr. Culemborg, regio,43 tr. Culemborg, regio 22 nov. 1952154 Johanna Everdina Gerarda Smits, geb. Culemborg, regio 21 april 1924, † ald. 13 mei 1976.

 

Xi. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Culemborg, regio 5 nov. 1898,73 † Leerdam 7 okt. 1995,70 begr. Schoonrewoerd 12 okt. 1995,70 tr. Culemborg, regio 8 dec. 192215 Geuvert Burggraaf, geb. Schoonrewoerd 3 aug. 1898,73 Houtzager 1922,22 † Aquoy, regio 21 febr. 1978,154 begr. Overheicop, Schoonrewoerd,73 zn. van Klaas en Beligje van Benthem.

Uit dit huwelijk:

Beligje Burggraaf, geb. Leerdam 3 mei 1923,161 † Gorinchem 26 aug. 2005,162 tr.161 Bastiaan de Jong, geb. 31 mei 1920,161 † 1 dec. 2004,161 begr. Tienhoven.162

 

Xj. Alida Middelkoop, geb. Culemborg, regio 2 mei 1900,161 † Leerdam 7 juni 1969,161 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 11 juni 1969,154 tr. Culemborg, regio 7 dec. 1938161 Teunis Burggraaf, geb. Leerdam 18 okt. 1894,161 landarbeider 1938,22 machinist, molenbaas 1950-,132 † Leerdam 28 febr. 1989,161 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 4 maart 1989,154 zn. van Bastiaan en Elizabeth den Hertog.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,161 † ald. 28 sept. 1940.15
 2. Anna Elisabeth Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,21 † ald. 28 sept. 1940.15

 

IXv. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 jan. 1865, † Rotterdam 5 nov. 1931,91 tr. Schoonrewoerd 1 okt. 190315 Willem Put, geb. Ridderkerk 30 sept. 1865,106 ijzerwerker,106 zn. van Barth en Hendrika Punt en gesch. echtg. van Jannigje Roos.

Haar dochter:

 1. Gijsje Adriana, volgt Xk.

Uit het huwelijk:

 1. Barth Put, geb. Alblasserdam 24 juli 1904,106 tr. 7 aug. 1929106 NN NN, geb. NL vóór 1911.
 2. Willemina Frederica Put, geb. Pernis? dec. 1905,21 † Pernis 25 aug. 1906.103
 3. Willemina Frederika Put, geb. Pernis 10 april 1907.106
 4. Hendrik Put, geb. Pernis 28 nov. 1908.106

 

Xk. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 jan. 1893,22 tr. Jaarsveld 23 nov. 191782 Jacob van Bladeren, geb. Jaarsveld omstr. 1890,22 zn. van Gijsbert en Metje Aantjes.

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1911.

 

IXw. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1866,15 † Culemborg, regio 30 sept. 1935,15 tr. Schoonrewoerd 17 maart 188715 Govert Kool, geb. Everdingen omstr. 1859,15 landbouwer 1919,163 † Leerbroek 27 sept. 1947,164 zn. van Barend en Annigje Verrips.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Kool, geb. Everdingen 22 april 1888.22
 2. Gijsje, volgt X-l.
 3. Willempje, volgt Xm.
 4. Adriana Kool, geb. Culemborg, regio omstr. 1903, † Oudenrijn 4 juli 1932,48 tr. Floris de Ruiter, geb. na 1900.
 5. Teuntje Kool, geb. Culemborg, regio omstr. 4 maart 1906.62

 

X-l. Gijsje Kool, geb. Everdingen 1889,22 † Breukelen 18 juli 1986,70 tr. Culemborg, regio 7 nov. 191915 Albertus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 26 febr. 1888,22 landbouwer 1919,22 † Breukelen-Nijenrode 10 dec. 1948, zn. van Hermanus en Neeltje van Rozelaar.

Uit dit huwelijk:

Hermanus Middelkoop, geb.? 1 sept. 1924,47 † Breukelen 25 jan. 2008.47

 

Xm. Willempje Kool, geb. Everdingen 22 mei 1891,43 † Utrecht 12 jan. 1958,29 begr. Hei en Boeicop,43 tr. Leerbroek 14 mei 191515 Jan Middelkoop (IXaa).

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt XIc.
 2. Govert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 14 maart 1919,43 middenstandsdiploma 1939,111 kruidenier, † Hei en Boeicop 19 april 2003.70

 

XIc. Jan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 30 okt. 1916,73 middenstandsdiploma 1939,111 arbeider 1942, † Hoornaar 23 maart 1982,70 tr. Noordeloos omstr. 5 april 1940165 Heiltje Blokland, geb. Meerkerk 16 juni 1913,73 † Vianen 12 juni 1987,73 begr. Hoornaar,73 dr. van Hein en Elizabeth den Braven.

Uit dit huwelijk:

 1. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 24 juli 1940, † Utrecht 10 okt. 1942, begr. Hei en Boeicop 14 okt. 1942.
 2. Hein Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 22 mei 1942, † Utrecht 15 juni 1942, begr. Hei en Boeicop 19 juni 1942.
 3. Elizabeth Middelkoop, geb. 2 aug. 1947,29 † Hei en Boeicop 13 juni 2016.70

 

IXx. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 nov. 1874,25 boerenarbeider,106 arbeider 1901,166 tr. Jaarsveld 21 dec. 190015 Grietje Verhoef, geb. Jaarsveld omstr. 1875,22 dr. van Willem en Catharina de Weijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 jan. 1894,17 †? 17 mei 1963,167 tr. Capelle a/d IJssel 25 juli 192917 Nicolaas Hartmans, geb. Fijnaart 21 dec. 1893,17 Huisschilder,106 † Rotterdam 18 sept. 1967,167 zn. van Roeland en Adriana Antonia Oostdijck en wedr. van Catharina Cornelia van Loon.
 2. Willem Frederik Middelkoop, geb. Lopik 7 juli 1901,25 † Rotterdam? vóór 1976, tr. Rotterdam 21 okt. 1925168 Jacoba Sleeuwenhoek, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24 mei 1902,22 † Rotterdam 21 febr. 1976,70 dr. van Klaas en Teuntje van Dijk.
 3. Willem Nicolaas, volgt Xn.
 4. Gijsberthus Adrianus, volgt Xo.
 5. Dirk Willem Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1907,21 † ald. 25 febr. 1907.15
 6. Marinus Jan, volgt Xp.
 7. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 18 sept. 1914,106 hulpvakarbeider 1958-1979,70 † Capelle a/d IJssel 31 jan. 1995,70 begr. Rotterdam 3 febr. 1995,70 tr. Capelle a/d IJssel 1 aug. 1936106 Maria Schouten, geb. Capelle a/d IJssel 3 maart 1916,106 † NL 23 jan. 2004.169

 

Xn. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1903,106 fabrieksarbeider 1955, tr. Rotterdam 17 maart 1926103 Dirkje Visser, geb. Rotterdam omstr. 1908,22 dr. van Pieter en Adriana Spruit.

Uit dit huwelijk:

Pieter Middelkoop, geb. Rotterdam 27 jan. 1928,106 chef,121 † ’s Gravendeel 23 juni 2019,70 tr. Rotterdam 25 jan. 1955170 (kerkelijk Meerkerk) Catharina Donker, geb. Nieuwland 5 sept. 1928, † ’s Gravendeel? 22 jan. 2018,171 dr. van Arie en Jansje van den Berg.

 

Xo. Gijsberthus Adrianus Middelkoop, geb. Lopik 15 april 1905,17 vermeld Dankbetuiging 1992,172 † Capelle a/d IJssel 10 nov. 1992,70 begr. Rotterdam 13 nov. 1992,70 tr. Maria Vos, † vóór 1992.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel omstr. 1937, † ald. 15 okt. 1940.173

 

Xp. Marinus Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 12 maart 1911,106 predikant,71 vermeld m.j.middelkoop,174 † Veenendaal 13 mei 1990,66 tr. Capelle a/d IJssel 15 mei 1941121 Maaike Korpershoek, geb.? 11 jan. 1914,66 † Veenendaal 25 juli 1995.70

Uit dit huwelijk:

Jacoba Greta Jannetje Middelkoop, geb. na 1945.

 

VIIIw. Hendrik Middelkoop, geb. Everdingen 9 juli 1841, arbeider 1895,175 † Everdingen 8 aug. 1928, tr. Everdingen 12 okt. 186715 Maria Middelkoop (VIIp).

 

VIIIx. Annigje Middelkoop, geb. Everdingen 18 juni 1847,9 vermeld Hilversumse Courant 25 nov. 1905,176 † Kuijlenburg, regio 29 aug. 1919,9 tr. Everdingen 11 mei 187215 Lammert den Hartog, geb. Everdingen 1841,177 † Culemborg, regio 3 dec. 1931, zn. van Antonie en Francina Hol.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie den Hartog, geb. Culemborg, regio 16 okt. 1872,22 † ald. 5 mei 1938,15 tr. Culemborg, regio 25 sept. 190315 Maaike Verrips, geb. Culemborg, regio 16 mei 1868,22 † Culemborg? na 1938.
 2. Maaike den Hartog, geb. Culemborg, regio 5 febr. 1874,22 † ald. 18 maart 1953,178 tr. Culemborg, regio 31 okt. 190215 Arie Zondag, geb. Geldermalsen, regio 18 jan. 1877.22
 3. Frans den Hartog, geb. Culemborg, regio 1 sept. 1875,22 † ald. 31 mei 1911,15 tr. Culemborg, regio 11 mei 190015 Geertrui Aaltje Peek, geb. Culemborg, regio 2 maart 1879.22
 4. Arie den Hartog, geb. Schalkwijk 28 okt. 1877,22 tr. Culemborg, regio 23 mei 190215 Hendrina van Bekkum, geb. Schalkwijk 7 juli 1877.22

 

VIIIy. Pietje Middelkoop, geb. Everdingen 14 april 1850,25 † ald. 14 mei 1919,21 tr. Everdingen 4 april 187315 Izaak van der Leeden, geb. Nieuwland omstr. 1844,22 bouwman 1873,22 † Everdingen 5 dec. 1918,21 zn. van Arie en Jabikje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie van der Leeden, geb. Everdingen 11 april 1873,25 † ald. 23 febr. 1942,21 tr. Everdingen 17 mei 191215 Cornelia van Mourik, geb. Everdingen 11 okt. 1873.
 2. Hendrik van der Leeden, geb. Everdingen 10 april 1875.
 3. Jacobje, volgt IXy.
 4. Maaike van der Leeden, geb. Everdingen 2 sept. 1880,25 † Leerdam 4 sept. 1949,21 tr. Everdingen 14 april 191015 Gerrit den Hartog, geb. Schoonrewoerd omstr. 1879, † Leerdam? vóór 1949, wedr. van Aaltje van Toor.
 5. Willem van der Leeden, geb. Everdingen omstr. 1883, † ald. 10 juli 1884.21
 6. Willem van der Leeden, geb. Everdingen omstr. 1885,21 † ald. 27 dec. 1950.21
 7. Aart van der Leeden, geb. Everdingen 5 juni 1891,25 † ald. 28 juli 1892.21
 8. Annigje van der Leeden, geb. Everdingen 11 nov. 1892.25

 

IXy. Jacobje van der Leeden, geb. Everdingen 7 aug. 1877,25 † Culemborg, regio 20 april 1949,21 tr. Everdingen 28 mei 190315 Hendrik Middelkoop, geb. Utrecht 18 nov. 1873,22 bouwman 1921, vermeld verkoop 8 juni 1929,160 † Culemborg, regio 19 jan. 1958, zn. van Willem en Jannigje de Heus.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt Xq.
 2. Isaac, volgt Xr.

 

Xq. Willem Middelkoop, geb. Hagestein 6 april 1904,43 † Vianen 28 maart 1983,43 tr. Everdingen 23 juni 1927179 Jannigje Wilhelmina den Hertog, geb. Zijderveld 6 mei 1905,179 † Utrecht 15 dec. 2002,179 begr. Vianen 19 dec. 2002, dr. van Arie en Martha Doeser.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 29 juni 1927,43 † Nieuwegein 23 okt. 1988,43 begr. Hei en Boeicop 27 okt. 1988.43
 2. Arie Middelkoop, geb. Vianen 24 okt. 1928,63 † ald. 1 nov. 2002.63
 3. Jo Middelkoop, geb. Vianen? omstr. 1931,85 † Everdingen 13 mei 2015.70
 4. Martha Middelkoop, geb. Vianen? 7 april 1936,70 † Everdingen? 30 mei 2020,70 tr. Vianen omstr. 14 dec. 195785 Adrianus Cornelis Burggraaff, geb. Schoonrewoerd jan. 1935,180 † Everdingen? 27 jan. 2020.156
 5. Willem Middelkoop, geb. Vianen 29 aug. 1940,179 penningmeester,70 † Gorinchem 25 sept. 2003,179 begr. Giessenburg 30 sept. 2003,43 tr. Vianen 20 febr. 1963179 Maria Elizabeth van den Bosch, geb. Amsterdam 30 maart 1943,179 † Gorinchem 24 jan. 2004,179 begr. Giessenburg 29 jan. 2004.43

 

Xr. Isaac Middelkoop, geb. Hagestein 17 okt. 1905,43 voorzitter -1996,70 † Everdingen 17 aug. 1996,70 tr. Everdingen omstr. 15 sept. 193544 Christina Dina den Hertog, geb.? 23 febr. 1914,43 † Culemborg, regio 11 april 1965,43 begr. Everdingen.43

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Jacobje Middelkoop, geb. NL 27 febr. 1939,66 † Everdingen 17 dec. 2007.66
 2. Dirk Jacob Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 25 okt. 1946,21 † Utrecht 1 jan. 1947.21

 

VIf. Annigje Jorisje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,142 ged. Schoonrewoerd 8 aug. 1773,145 † Vianen 24 okt. 1848,21 tr. Everdingen 4 mei 18015 Klaas Middelkoop, ged. Heijcop 24 aug. 1777,5 † Vianen 7 juni 1829, zn. van Arie Pietersze en Dirkje van Meteren.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje, volgt VIIv.
 2. Joris Middelkoop, geb. Everdingen 30 sept. 1803.12
 3. Maaike Jorissen, volgt VIIw.
 4. Arij Middelkoop, geb. Everdingen 24 jan. 1808,12 † Zijderveld 24 sept. 1812.
 5. Hendrikje Middelkoop, geb. Everdingen 14 juli 1811,12 † Zijderveld 12 okt. 1812.
 6. Aaltje Middelkoop, geb. Everdingen 4 jan. 1814, † Hardinxveld 24 april 1894,26 tr. Hardinxveld 27 jan. 184715 Hendrik van Mijl, geb. Hardinxveld 12 april 1826,22 † ald. 2 dec. 1898,26 zn. van Pieter van der Mijl en Sijgje Dubbeldam; hij hertr. Hardinxveld 4 mei 189526 Lijntje Vos.
 7. Joostje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 jan. 1817.

 

VIIv. Dirkje Middelkoop, geb. Everdingen 1 juni 1801,12 † Vianen 20 nov. 1867,21 tr. Vianen 24 jan. 183015 Krijn de Vos, geb. Gouda 1806,181 † Vianen 14 nov. 1880,21 zn. van Harmen en Catharina van Iperen.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmen de Vos, geb. Vianen omstr. 1829,51 † Hagestein 4 dec. 1893,21 tr. Vianen 18 febr. 185915 Grietje Versteeg, geb. Lexmond omstr. 1838, † NL na 1893.
 2. Annigje de Vos, geb. Vianen 6 nov. 1830,25 † ald. 6 nov. 1830.21
 3. Antje de Vos, geb. Vianen juni 1832,51 † ald. 13 juli 1833.21
 4. Klaas de Vos, geb. Vianen 18 april 1834,25 tr. 1e Vianen 14 aug. 186315 Hendrika Verkerk, geb. Vianen omstr. 1841,51 † Vianen? vóór 1876; tr. 2e Vianen 3 maart 187615 Aagje Heijkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 1849.51
 5. Trijntje de Vos, geb. Vianen 24 dec. 1836,51 † Hagestein 19 april 1870,21 tr. Vianen 15 mei 186815 Mathijs Veen, geb. Schoonrewoerd omstr. 1843,51 † na 1870.
 6. Josina de Vos, geb. Vianen 1 okt. 1839,25 † ald. 6 mei 1864,21 tr. Lexmond 13 sept. 186115 Elbert van Geffen, geb. Lexmond 19 mei 1929.51
 7. Johannes de Vos, geb. Vianen 11 maart 1843,25 † ald. 24 maart 1851.21
 8. Anna de Vos, geb. Vianen 30 april 1844,25 † ald. 25 juli 1921,21 tr. 1e Pieter Burggraaff, geb. Everdingen omstr. 1824,51 † Vianen 4 febr. 1890;21 tr. 2e Vianen 7 juli 189315 Cornelis van Eijl, geb. Vianen omstr. 1863, † Vianen? vóór 1921.

 

VIIw. Maaike Jorissen Middelkoop, geb. Zijderveld 28 febr. 1805,12 † Hardinxveld 4 juli 1887,26 tr. Noordeloos 30 april 183115 Arie Gijsbertzn Buijt, geb. Noordeloos 21 okt. 1797, † Hardinxveld 27 febr. 1852,26 zn. van Gijsbert en Hendrikje van Kralingen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Buit, geb. Noordeloos 2 maart 1831,26 † Hardinxveld 1895,26 tr. Hardinxveld 13 nov. 186915 Arie de Jong, geb. Hardinxveld 2 maart 1831,26 † ald. 20 juli 1900,26 wedr. van Adriana Boxman.
 2. Klaas Buijt, geb. Hardinxveld 8 febr. 1834,26 † ald. 20 nov. 1841.26
 3. Gijsbert Buijt, geb. Giessen-Nieuwkerk 27 okt. 1836,26 † Hardinxveld 18 maart 1839.26
 4. Gijsbert Buijt, geb. Hardinxveld 15 febr. 1840,26 † ald. 12 april 1867.26
 5. Klaas Buijt, geb. Hardinxveld 29 maart 1845,26 † ald. 13 jan. 1874,26 tr. Hardinxveld 17 april 1869102 Lijntje Pijl, geb. Hardinxveld 11 aug. 1849.22

 

VIg. Gerrit Jorisz Middelkoop, ged. Everdingen 5 febr. 1775,5 arbeider 1822, † Schoonrewoerd 21 nov. 1838,9 tr. 1e Elizabeth Heijkoop, † vóór 1803; tr. 2e Schoonrewoerd 2 okt. 18035 Hermijntje van Ewijk, geb. Schoonrewoerd 19 juni 1781,142 † Schoonrewoerd? na 1838,142 dr. van Hessel van Eeuwijk.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joris Middelkoop, geb. Leerdam 4 dec. 1803,12 † Schoonrewoerd 16 jan. 1882.21
 2. Adriana, volgt VIIx.
 3. Maaike, volgt VIIy.
 4. Neeltje, volgt VIIz.
 5. Geertje, volgt VIIaa.
 6. Gerrigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 okt. 1818,25 † ald. 2 jan. 1855.
 7. Hermpje, volgt VIIab.

 

VIIx. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 febr. 1806,12 † Leerdam 15 dec. 1877, tr. Leerdam 3 mei 183915 Jan Willemse Bogerd, geb. Lexmond 25 juni 1815,79 † Leerdam 4 juli 1872,21 zn. van Pieter Bogard en Maria van Ooijen.

Haar dochter:

 1. Geerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 nov. 1832,25 † ald. 11 mei 1870,21 tr. Everdingen 12 mei 185915 Aaltje de Jong, geb. Everdingen 6 juni 1825,22 † Schoonrewoerd 4 juni 1868,21 zn. van Geerit Theunis en Hendrika Jansdr Middag.

Uit het huwelijk:

 1. Pieter Bogard, geb. Leerdam 2 juli 1840.
 2. Pieter Bogaard, geb. 1843,21 † Leerdam 27 aug. 1849.
 3. Arie Bogaart, geb. Vianen 4 april 1846, † Leerdam 31 aug. 1849.

 

VIIy. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 sept. 1808,12 † ald. 3 aug. 1895,21 tr. Schoonrewoerd 2 nov. 184315 Frederik Zijderveld, geb. Schoonrewoerd 20 april 1806,9 † ald. 2 jan. 1870,9 zn. van Cornelis en Dirkje Vink en wedr. van Elizabeth Heijkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermpje Zijderveld, geb. Schoonrewoerd 24 dec. 1843,25 † ald. 22 juni 1845.21
 2. Gerrit Zijderveld, geb. Schoonrewoerd 24 jan. 1848,142 † Schoonderoort? 11 april 1927,142 tr. Schoonrewoerd 27 april 189415 Antonia Cornelia Kool, geb. Schoonrewoerd 2 april 1862,25 † ald. 23 okt. 1901.21

 

VIIz. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 okt. 1811,5 † ald. 15 mei 1879,21 tr. 1e Schoonrewoerd 25 aug. 184315 Floris Bogaard, geb. Hei en Boeicop 16 april 1801,182 † Vianen 14 aug. 1848,9 zn. van Bart Florese en Lijsje Vink; tr. 2e Vianen 2 mei 185015 Bastiaan den Braber, geb. Helsdingen-Vianen 20 okt. 1813, † Vianen 4 dec. 1860, zn. van Claas en Jannetje van der Leeden.

Haar zoon:

 1. Jan, volgt VIIIz.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Bogaard, geb. Blauwkapel 3 nov. 1844,183 † Vianen 12 juli 1922,9 tr. Schoonrewoerd 22 sept. 187615 Willem Maasland, geb. Everdingen omstr. 1849.22

Uit het tweede huwelijk:

 1. Klaas, volgt VIIIaa.

 

VIIIz. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1838,15 arbeider 1885, † Leerbroek 26 okt. 1910, tr. Schoonrewoerd 29 sept. 188215 Teuntje Heijkoop, geb. Rhenoij, regio 20 april 1849,183 † Leerbroek 10 okt. 1910,15 dr. van Martinus en Katarina van Meteren.

Uit dit huwelijk:

 1. Theunis, volgt IXz.
 2. Maarten Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1884,142 † ald. 24 april 1900.142
 3. Jan, volgt IXaa.
 4. Karel, volgt IXab.
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 april 1887,9 † ald. 27 mei 1888.9
 6. Neeltje Adriana, volgt IXac.

 

IXz. Theunis Middelkoop, geb. Acquoy, regio 26 aug. 1882,73 sigarenmaker,183 arbeider 1912, nachtwaker 1915, lid 1962,118 vermeld Brand 7 nov. 1913,184 † Leerdam 1 jan. 1962,73 tr. Schoonrewoerd 18 maart 190415 Maria van Hees, geb. Vuren, regio 1 nov. 1882,73 † Leerdam? 25 sept. 1962,73 begr. Leerdam,73 dr. van Adrianus en Everdina Sterk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adrianus, volgt Xs.
 2. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 aug. 1905,107 † ald. 4 okt. 1905.21
 3. Adrianus, volgt Xt.
 4. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 10 dec. 1907,107 † ald. 5 jan. 1908.107
 5. Maarten Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1909,183 buschauffeur,183 † Rotterdam 1967.183
 6. Evert Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 mei 1911,107 † ald. 30 juni 1911.
 7. Teuntje, volgt Xu.
 8. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 9 juli 1915,107 † ald. 29 april 1916.107
 9. Everdina, volgt Xv.
 10. Marinus, volgt Xw.
 11. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 4 juni 1923,107 medewerker,183 † Rheden 8 aug. 2003.

 

Xs. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1904,183 Houtbewerker,183 † NL 1968,185 tr. IJsselstein 11 febr. 193215 Neeltje Elizabeth van Zanten, geb. IJsselstein 1 sept. 1911,183 † Leerdam 1998,183 dr. van Cornelis en Elizabeth Schinkel.

Uit dit huwelijk:

 

XId. Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 19 mei 1933,70 † Leerdam? 15 jan. 2016,70 gecrem. Nieuwegein 19 jan. 2016,70 tr. Leerdam 30 dec. 1964170 Annigje Verweij, geb. na 1930, † Leerdam? 7 mei 1993.186

Uit dit huwelijk:

Hans Middelkoop, geb. 2 nov. 1966,170 † 21 aug. 2017.170

 

Xt. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 nov. 1906,183 † ald. 6 sept. 1983,185 tr. IJsselstein 20 sept. 192815 Neeltje Sophia Schinkel, geb. IJsselstein omstr. 1909,22 dr. van Jan en Neeltje Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1929,183 medewerker,70 † Leerdam 20 maart 2018,64 tr. Peter Jacobus van Meurs, geb. Leerdam 5 dec. 1927,70 glasbewerker,183 † Leerdam 20 dec. 1996.70
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 9 juni 1931,185 † Son 20 nov. 1993,185 tr. na 1950183 (door echtsch. ontbonden Eindhoven 12 aug. 1985)183 Beer Munneke, geb. 9 maart 1933, † Son 2 april 2013.
 3. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1933,73 elektromonteur,183 † Sliedrecht 29 sept. 2000.70
 4. Alida Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 16 dec. 1935,183 † ald. 19 jan. 1999,70 tr. Klaas Blommers, geb. Leerdam 30 juni 1930,29 † ald. 29 mei 2006.29
 5. Suzanne Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1940,43 † ald. 19 jan. 2003,70 tr.73 Wilhelm Johannes Steenbeek, geb. Leerdam 3 okt. 1938,183 wachtschef,183 † Leerdam? 9 dec. 2000,73 begr. Leerdam.73

 

Xu. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam? 10 okt. 1913,73 † Leerdam 1 aug. 1996,73 tr. Leerdam omstr. 15 maart 1937107 Jacob G.M. de Jong, geb. Leerdam? 25 mei 1913, † Leerdam 6 jan. 1970.

Uit dit huwelijk:

Johanna Catharina de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 juli 1938,107 † ald. omstr. 5 juli 1938.107

 

Xv. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1918,73 † ald. 26 febr. 1964,73 tr. (ondertr. Leerdam omstr. 20 dec. 1937)10773 Willem Jan de Bruijn, geb. Asperen, regio 12 dec. 1916,29 stoker,183 † Buren, regio 20 sept. 1995,70 begr. Leerdam 23 sept. 1995.73

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis de Bruijn, geb. Leerdam 18 nov. 1939,183 † 21 juli 1986.183
 2. Maarten de Bruijn, geb. Leerdam 26 sept. 1943,183 † ald. omstr. 7 nov. 1943.107

 

Xw. Marinus Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1921,107 Houtbewerker,183 † Leerdam 9 dec. 1995,70 tr. Leerdam omstr. 10 juni 1942107 Geertruida Lotje Foppen, geb. Leerdam 2 febr. 1917,29 † ald. 12 april 2008.29

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Marinus Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 mei 1944,29 laborant,183 † Leerdam 7 juli 1983.183
 2. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 1 april 1947,29 † ald. 4 april 1947.29

 

IXaa. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1885,22 arbeider 1912, boerenknecht 1915, † Hei en Boeicop 29 okt. 1971,109 tr. Leerbroek 14 mei 191515 Willempje Kool (Xm).

 

IXab. Karel Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1886,22 arbeider, vermeld oproep 13 mei 1909,187 te Koop 23 okt. 1936 en 3 sept. 1938,110 † Leerbroek 23 juni 1966,70 tr. Leerbroek 18 okt. 191215 Teuntje de Stigter, geb. Leerbroek 21 april 1890,9 † Culemborg, regio 23 mei 1980,142 dr. van Barend Pieter en Teuntje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1913,188 † Capelle a/d IJssel 26 febr. 1979,70 tr. Leerbroek omstr. 15 nov. 1933164 Neeltje Hoogendoorn, geb. Jaarsveld? omstr. 1914,188 † Capelle a/d IJssel? na 1979.
 2. Barend Pieter Middelkoop, geb. Leerbroek 30 mei 1914,73 † Ameide 23 febr. 2000,63 tr. Ameide omstr. 1 maart 1946189 Maria Weeda, geb. 18 sept. 1916,73 † Ameide? 28 okt. 2001,73 begr. Ameide.73
 3. Maarten Middelkoop, geb. Leerbroek 11 dec. 1916,142 groentehandelaar 1980, † Leerdam 13 okt. 1984.142
 4. Teunis, volgt Xx.
 5. Teuntje Middelkoop, geb. Leerbroek 24 juni 1922,142 † Lethbridge. ALB 20 juni 2000.142
 6. Leendert Middelkoop, geb. Leerbroek 8 febr. 1924,164 Ambachtschool 1939,110 † Perry Sound ON 23 aug. 2004,190 tr.191 Aartje Bogerd, geb. 30 aug. 1925,192 † Belvedere Heights 16 okt. 2013.192
 7. Neeltje Adriana, volgt Xy.
 8. Adriaan Middelkoop, geb. Leerbroek 19 maart 1927,142 † Meerkerk 4 mei 1995,70 begr. Hoornaar 9 mei 1995,73 tr. Hoornaar omstr. 16 juni 1951193 Aantje Groen, geb.? 25 jan. 1929,73 † Hoornaar? 2 juni 1973,73 begr. Hoornaar.73
 9. Karel Middelkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1928,142 † CAN 6 dec. 1971.142
 10. Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 25 okt. 1930,164 † Herwijnen, regio 19 jan. 2013,194 begr. Asperen, regio,194 tr. Leerbroek omstr. 12 april 1958164 Anthonie van Dijk, geb. Asperen, regio dec. 1929,194 † Herwijnen, regio 10 jan. 2017,194 begr. Asperen, regio 14 jan. 2017,194 zn. van Jan en Elisabeth Jacoba de Bruijn.

 

Xx. Teunis Middelkoop, geb. Leerbroek 3 mei 1919,142 † Lienden, regio 27 nov. 1986,142 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942164 Maaike Kars, geb. Leerbroek 4 febr. 1922,20 † Leerdam 9 mei 1956,20 begr. Leerbroek 14 mei 1956,20 dr. van Willem en Maaike de Bruin.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerbroek omstr. 9 mei 1956.164

 

Xy. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 24 okt. 1925,142 † Haaften, regio 1 febr. 2017,70 begr. Geldermalsen, regio 7 febr. 2017.70

Haar dochter:

Cornelia van Kekem, geb. Leerbroek 1 juni 1960,195 †.196

 

IXac. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 nov. 1888,9 † Meerkerk 27 sept. 1951,197 tr. Leerbroek 15 aug. 191215 Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 4 jan. 1889,22 † Meerkerk? 8 aug. 1989,73 begr. Meerkerk,73 zn. van Cornelis en Engelina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

 1. NN ’t Lam, geb.? na 1912.
 2. Engelina ’t Lam, geb. Leerbroek nov. 1916.164

 

VIIIaa. Klaas den Braber, geb. Vianen 19 mei 1850,22 † Schoonrewoerd 3 april 1923, tr. Vianen 14 febr. 187915 Dirkje Middelkoop (VIIIk).

 

VIIaa. Geertje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 mei 1814,25 † ald. 23 dec. 1850,21 tr. Schoonrewoerd 26 sept. 184515 Jan Morelisse, geb. Leerdam omstr. 1797, arbeider,183 † na 1850, zn. van Barend en Willemijntje Heikoop en wedr. van Cornelia Kooijman.

Haar dochter:

 1. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 dec. 1833, † ald. 9 maart 1834.

Uit het huwelijk:

 1. Harmpje Morelisse-Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 okt. 1835, † ald. 19 febr. 1846.183
 2. Maaike, volgt VIIIab.
 3. Barend Morelisse-Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 febr. 1842,142 † ald. 17 april 1855.21
 4. Willemijntje Morelisse, geb. Schoonrewoerd 5 dec. 1845,25 † ald. 20 jan. 1849.21
 5. Willemijntje Morelisse, geb. Schoonrewoerd 26 dec. 1849,25 † ald. 16 maart 1852.21

 

VIIIab. Maaike Morelisse-Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 okt. 1838,183 † ald. 9 dec. 1866, tr. Schoonrewoerd 13 nov. 1863142 Frederik de Jong, geb. Deil, regio 11 okt. 1840,152 † Schoonrewoerd 21 febr. 1904,21 zn. van Karel en Christina Gijben; hij hertr. Schoonrewoerd 27 aug. 187015 Teuntje de Leeuw en tr. 3e Schoonrewoerd 21 okt. 188115 Gijsje Middelkoop (VIIIv).

Uit dit huwelijk:

 1. Carel Hermanus de Jong, geb. Schoonrewoerd jan. 1864,142 † ald. vóór 29 nov. 1864.142
 2. Karel Hermanus de Jong, geb. Schoonrewoerd 29 nov. 1864,142 † ald.,142 tr. Hardinxveld 30 okt. 1890142 Hendrika Brouwer, geb. Hardinxveld 10 april 1864, dr. van Adriaan en Adriana Grondel.
 3. Maaike de Jong, geb. Schoonrewoerd 1 dec. 1866,142 † ald. 30 aug. 1867.142

 

VIIab. Hermpje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 juni 1822,25 † ald. 30 juli 1891,21 tr. Schoonrewoerd 17 maart 185315 Nicolaas Roeland, geb. Veen 1814,142 † na 1891, zn. van Pieter en Neeltje den Hartog.

Haar kinderen:

 1. Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 mei 1848,25 † ald. 8 juni 1853.21
 2. Gerrigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 dec. 1851.25

Uit het huwelijk:

 1. Gerrigje Roeland, geb. Schoonrewoerd 27 dec. 1851.142
 2. Geerit, volgt VIIIac.
 3. Pieter Roeland, geb. Schoonrewoerd 23 sept. 1854,17 † ald. 9 dec. 1914.21
 4. Neeltje Cornelia Roeland, geb. Schoonrewoerd 1861, tr. Kedichem 27 jan. 189915 Caspar Pannekoek, geb. Asperen, regio 1856.

 

VIIIac. Geerit Roeland, geb. Schoonrewoerd 29 april 1853,17 † ald. 15 mei 1917,21 tr. Schoonrewoerd 16 juli 188017 Maaike de Bruin, geb. Leerdam 1854, † Dordrecht 4 jan. 1940.36

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Roeland, geb. Schoonrewoerd vóór juli 1880.
 2. Nicolaas Roeland, geb. Schoonrewoerd 5 jan. 1881,17 † ald. vóór 1894.
 3. Dirk Roeland Roeland, geb. Schoonrewoerd 4 nov. 1883.17
 4. Hermpje Roeland, geb. Schoonrewoerd 18 febr. 1889.17
 5. Nicolaas Roeland, geb. Schoonrewoerd 22 aug. 1894,17 tr. Dordrecht 15 nov. 1917198 Annigje Wilhelmina van Genderen, geb. Sliedrecht omstr. 1894.

 

VIh. Willem Middelkoop, geb. Zijderveld 13 okt. 1776,199 ged. Everdingen 13 okt. 1776,9 landbouwer 1804,88 landbouwer 1845,22 † Rijswijk Gld, regio 8 maart 1849, tr. 1e Everdingen 19 sept. 180448 Aaltje Sterk, geb. Redichem 1764,88 landbouweresse,88 † Zijderveld 10 sept. 1841, dr. van Cornelis Stark en Catharina den Besten en wed. van Arie Peek; tr. 2e Maurik, regio 13 febr. 184515 Dirkje van Zandwijk, geb. Zoelen, regio,22 ged. Zoelen, regio 11 aug. 1806, † Kerk Avezaath 25 maart 1889,21 dr. van Dirk en Willemina Ousen en wed. van Jan van Mourik; zij hertr. Maurik, regio 17 jan. 185115 Jacobus van Voorthuizen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joris, volgt VIIac.
 2. Arie Middelkoop, geb. Everdingen 26 dec. 1808,5 † Zijderveld 7 maart 1816.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willemina, volgt VIIad.

 

VIIac. Joris Middelkoop, geb. Everdingen 22 maart 1805,22 ged. Zijderveld 24 maart 1805,21 arbeider -1848,21 † Arnhem 23 aug. 1848,21 tr. Everdingen 18 okt. 182715 Berendina den Hartog, geb. Everdingen 28 febr. 1807,119 † Culemborg, regio 26 april 1884,15 dr. van Frank Janse den Hertog en Grietje den Hertog.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Middelkoop, geb. Everdingen 3 mei 1828, † ald. 24 nov. 1831.
 2. Grietje Middelkoop, geb. Everdingen 11 sept. 1830,48 † ald. 11 maart 1866.48
 3. Willempje, volgt VIIIad.
 4. Frank Joris, volgt VIIIae.
 5. Alida Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 28 febr. 1838,21 † ald. 5 april 1838.
 6. Willem Middelkoop, geb. Culemborg, regio april 1839,21 † ald. 27 febr. 1840.21
 7. Alida Middelkoop, geb. Culemborg, regio 5 maart 1841,119 † ald. 12 juli 1890.
 8. Johanna Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 1844,21 † ald. 7 dec. 1847.21

 

VIIIad. Willempje Middelkoop, geb. Everdingen 23 dec. 1833,25 † Culemborg, regio 6 febr. 1877,21 tr. Schoonrewoerd 29 jan. 186315 Evert Hermanus Versteeg, geb. Hagestein omstr. 1828,22 † na 1877.51

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Versteeg, geb. Everdingen 24 juli 1863,22 tr. Culemborg, regio 29 mei 188515 Willem de Jong, geb. Schoonderwoerd 10 jan. 1861.22
 2. Joris Versteeg, geb. Culemborg, regio omstr. 1866,22 † ald. 2 maart 1917,15 tr. Schoonrewoerd 19 sept. 190115 Cornelia Koedam, geb. Schoonrewoerd 31 jan. 1877,146 † Culemborg, regio 23 april 1946,146 dr. van Frans en Maaike Cornelia Middag; zij hertr. Culemborg, regio 2 febr. 1920146 Johannes Kuipers.
 3. Dirk Versteeg, geb. Culemborg, regio omstr. 1872,22 † Vianen 15 maart 1946,15 tr. Schoonrewoerd 28 april 189915 Maaike Koedam, geb. Everdingen 14 sept. 1878,25 dr. van Frans en Maaike Cornelia Middag.

 

VIIIae. Frank Joris Middelkoop, geb. Culemborg, regio 31 okt. 1835,21 arbeider 1870-1894,22 † Beusichem, regio 30 okt. 1915,21 tr. Culemborg, regio 4 febr. 187015 Wilhelmina Jaspertje van Driel, geb. Everdingen omstr. 1849,22 † vóór 1915,200 dr. van Bastiaan Antonie en Johanna Peek.

Uit dit huwelijk:

 1. Joris Martinus, volgt IXad.
 2. Bastiaan, volgt IXae.
 3. Martinus Middelkoop, geb. Culemborg, regio 17 juli 1874,21 † ald. 24 juli 1874.201
 4. Johannes Middelkoop, geb. Culemborg, regio 30 sept. 1875,21 † ald. 8 okt. 1875.21

 

IXad. Joris Martinus Middelkoop, geb. Culemborg, regio 12 febr. 1870,22 sigarenmaker 1894,22 sigarenfabrikant 1902,53 tr. Culemborg, regio 30 maart 1894 (get. Joris Martinus Middelkoop)15 Catharina Peper, geb. Culemborg, regio 27 nov. 1870,22 dr. van Jan Hendrik en Catharina Elisabeth van Steenderen.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Jaspertje Middelkoop, geb. Culemborg, regio 11 nov. 1894,28 tr. Beusichem, regio 23 maart 192115 Gerrit Jan van Buuren, geb. Beusichem, regio omstr. 1894,22 landbouwarbeider 1921,22 zn. van Gerrit Jan en Metje van Nuijssenborgh.
 2. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Culemborg, regio 23 april 1897,43 † Culemborg? 2 juli 1975,43 begr. Culemborg, regio,43 tr. Beusichem, regio 8 okt. 1924130 Jan Gerrit van Tuil, geb. Beusichem, regio 22 dec. 1892,22 landbouwer 1924,22 † Culemborg? 13 juni 1979,43 begr. Culemborg, regio,43 zn. van Anthonie en Neeltje van Buren.
 3. Francina Middelkoop, geb. Culemborg, regio 13 febr. 1903.202
 4. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Culemborg, regio 3 juni 1905.

 

IXae. Bastiaan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 29 maart 1872,25 letterzetter 1894,106 politie 1902,53 gepensioneerd 1940,48 tr. Zwammerdam 22 mei 190253 Anna Maria van Dam, geb. Aarlanderveen omstr. 1871,22 † Utrecht 10 nov. 1942,70 begr. Bilthoven 13 nov. 1942,71 dr. van Cornelis en Jansje Boer.

Uit dit huwelijk:

 

Xz. Jansje Adriana Wilhelmina Middelkoop, geb. Utrecht 17 febr. 1905,203 secr.-penningmeester 1939,111 † Amsterdam 18 april 1974,70 tr. Utrecht 16 juni 193215 Bertus Antonie van Overhagen, geb. Hoogblokland omstr. 1906,22 † Amsterdam? na 1974, zn. van Jan Wilken en Krijntje Slob.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Overhagen, levenloze dochter, geb. Lexmond 13 juli 1939.170
 2. Jan Willem Bastiaan van Overhagen, geb. Lexmond omstr. 1 dec. 1940,18 †? 24 dec. 2002.204

 

VIIad. Willemina Middelkoop, geb. Ravenswaaij, regio 6 maart 1847,205 dienstmeid 1864-1872,130 groentenvrouw 1890,206 † Dordrecht 24 dec. 1917, tr. Groote Lindt 6 nov. 1877102 Jacobus Valk, in BS Dordrecht,207 geb. Zwijndrecht 10 aug. 1838,207 vermeld in BS Zwijndrecht,102 † Dordrecht 3 sept. 1913,36 zn. van Anthonij en Neeltje Euser en gesch. echtg. van Lena Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt VIIIaf.
 2. Dirk Middelkoop, geb. Dordrecht 22 aug. 1873,21 † Rijswijk Gld, regio 10 sept. 1873.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Dordrecht 22 aug. 1873, † Rijswijk Gld, regio 10 sept. 1873.
 4. Antonie, volgt VIIIag.
 5. Dirk Valk, geb. Dordrecht 29 aug. 1882,208 hovenier 1890-1917,208 † Dordrecht 28 juni 1944,36 begr. Dubbeldam,159 tr. Dordrecht 26 aug. 190915 Willemijntje Brand, geb. Dubbeldam 7 aug. 1886, † Dubbeldam? 20 okt. 1957,51 begr. Dubbeldam.159
 6. Jacobus Valk, geb. Dordrecht 2 aug. 1885,208 † ald. 19 juni 1957,209 tr. Dubbeldam 4 okt. 190615 Lijntje de Vlaming, geb. Dubbeldam 1884.

 

VIIIaf. Willem Middelkoop, geb. Rijswijk Gld, regio 31 mei 1869,22 tuinman,208 † Rotterdam 12 april 1914,208 begr. Dordrecht 16 april 1914,70 tr. Dubbeldam 28 aug. 189015 Elisabeth Groeneveld, geb. Dubbeldam 28 okt. 1869,22 † ald. 25 dec. 1943,21 dr. van Dirk en Martijntje Schenk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Middelkoop, geb. Dordrecht 20 nov. 1890,36 † Dordrecht? 9 dec. 1890.208
 2. Willemina, volgt IXaf.
 3. Martijntje Middelkoop, geb. Dubbeldam 16 sept. 1893,36 † Dordrecht? 13 okt. 1973,210 tr. Dordrecht 7 maart 1918102 Dirk Mast, geb. Dordrecht omstr. 1893,22 † ald. 10 okt. 1996,70 zn. van Hendrik en Cornelia Havelaar.
 4. Jacobus, volgt IXag.
 5. Dirk Middelkoop, geb. Dubbeldam 2 aug. 1896,36 tr. vóór 1943 Ploon van Oorschot, geb.? na 1890.
 6. Antonie Middelkoop, geb. Dubbeldam 28 sept. 1897,36 † ald. 13 mei 1968,70 tr. Dordrecht 11 okt. 1928102 Barbera Florentina van Houwelingen, geb. Hardinxveld 1896,22 † 1979, dr. van Teunis en Hendrika van der Plas.
 7. Johanna, volgt IXah.
 8. Willem, volgt IXai.
 9. Emma Middelkoop, geb. Dordrecht 23 nov. 1903,36 † Rilland 3 maart 1973,70 begr. Kruiningen 7 maart 1973,70 tr. Dordrecht 25 juli 1929102 Leendert den Arend, geb. Zwijndrecht 24 aug. 1903,208 bankwerker,211 † na 1973, zn. van Marinus en Dirkje Fuik.
 10. Barendina Middelkoop, geb. Dordrecht 19 febr. 1905,73 † ald. 24 maart 1992,70 tr.73 Franciscus Antonius de Wolf, geb. NL na 1900, kleermaker,208 † Dordrecht? vóór 1992.
 11. Cornelia Middelkoop, geb. Dordrecht 26 aug. 1906,212 † ald. 21 april 1993,70 tr. Dordrecht 14 okt. 193236 Hendrik Franc van den Adel, geb. na 1900, † vóór 1993, zn. van Leendert en Pietertje Slagboom.

 

IXaf. Willemina Middelkoop, geb. Dubbeldam 1 febr. 1892,36 † Dubbeldam? 20 nov. 1954,73 begr. Dubbeldam,73 tr. Dordrecht 19 nov. 191315 Jasper Willem Baan, geb. Zwijndrecht 26 maart 1889,73 † Dubbeldam? 24 febr. 1965,73 begr. Dubbeldam,73 zn. van Teunis en Adriaantje Stijnes.

Uit dit huwelijk:

NN Baan, levenloos kind, geb. Dubbeldam 9 febr. 1921.36

 

IXag. Jacobus Middelkoop, geb. Dubbeldam 10 april 1895,36 tuinier 1925,22 † Dubbeldam 9 febr. 1964,70 tr. Dordrecht 18 juni 192536 Maria Schotman, geb. Dordrecht 3 dec. 1900,213 † ald. 25 okt. 1995,71 begr. Dubbeldam 30 okt. 1995,213 dr. van Jan en Trijntje Maria Jonkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jan, volgt Xaa.
 2. Jan Pieter Middelkoop, geb. Dordrecht? 9 juli 1928,214 † Dordrecht 17 sept. 1999,70 begr. Dubbeldam 22 sept. 1999.70
 3. Jacobus Middelkoop, geb. Dubbeldam omstr. 8 dec. 1929, † ald. 26 dec. 1929.
 4. Jacobus Middelkoop, geb. Dubbeldam 8 dec. 1932,21 † ald. 29 dec. 1932.21
 5. Jacobus Middelkoop, geb. Dordrecht 9 okt. 1939,73 medewerker -1996,70 † Dordrecht 25 sept. 1996,70 begr. Dubbeldam 30 sept. 1996,70 tr. Geertruida in ’t Veld, geb.? 6 juni 1939,123 † Dordrecht 26 aug. 2004.123

 

Xaa. Willem Jan Middelkoop, geb. Dubbeldam? 21 april 1926, † Colborne ON 15 jan. 2010,215 tr. Lena de Bruijn, geb. NL 31 jan. 1925,71 † Port Colborne, ON 22 juni 1995,71 dr. van Pieter en D. Schutter.

Uit dit huwelijk:

Deborah Middelkoop, geb. CAN? vóór maart 1960, † St Catharines ON 29 maart 2005.216

 

IXah. Johanna Middelkoop, geb. Dubbeldam 26 dec. 1898,36 † Schiedam 31 dec. 1980, tr. Dordrecht 8 juli 1920102 Johan Frederik Scheijbeler, geb. Middelburg omstr. 1896,22 † Schiedam? na 1980, zn. van Johan Frederik Hendrik en Cornelia Bastiana Smits.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Frederik Hendrik Scheijbeler, geb. omstr. 1920,21 leraar -1944,217 † Nieuw- en Sint Joosland 10 nov. 1944.217
 2. Elizabeth Scheijbeler, geb. NL 1933, † Kethel en Spaland 9 sept. 1938.218

 

IXai. Willem Middelkoop, geb. Dubbeldam 17 aug. 1900,36 † ald. 12 juli 1989,208 tr. Zwijndrecht 30 okt. 193017 Petronella Cornelia van der Linden, geb. Zwijndrecht 3 aug. 1904,219 † Dubbeldam 1974,219 dr. van Cornelis en Jannigje Leenheer.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis Middelkoop, geb. Dubbeldam 8 maart 1933, Dr. Ir.,117 univ 1955,220 † Chavannes-de-Bogis 20 mei 2014,220 tr. Eaux Vives (echtsch. uitgespr. Dordrecht 18 okt. 1966)208 Mieke Hendrike de Jonge, geb. Amsterdam 13 april 1931,208 † Genève 22 jan. 1996,208 dr. van Pieter Hendrikus en Maria van de Poll.
 2. Cornelis Middelkoop, geb. Dubbeldam 17 mei 1937,101 † ald. 8 okt. 2015.208
 3. Pieter Middelkoop, geb. Dubbeldam 16 maart 1939,70 † ald. 30 jan. 2020,70 gecrem. Dordrecht 6 febr. 2020.70

 

VIIIag. Antonie Valk, geb. Dordrecht 23 mei 1878,22 † ald. 1918,209 tr. Dubbeldam 4 okt. 190015 Neeltje Joostina van der Merwe, geb. Dubbeldam 1879.

Uit dit huwelijk:

N.J. Valk, geb. na 1900.

 

VIi. Josina Middelcoop, ged. Everdingen 12 jan. 1783,145 † Jutphaas 28 febr. 1836,221 tr. Utrecht 12 nov. 180548 Cornelis Rietveld, geb.? omstr. 1758,21 ged. Benschop 6 okt. 1765,222 † Jutphaas 16 dec. 1854, zn. van Andries Cornelisz en Meijnsje van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rietveld, geb. Utrecht 12 april 1807,222 tr. Jutphaas 11 mei 1836222 Arie Rosweijde, geb. Jutphaas 1805,222 † ald. 17 juni 1851.222
 2. Maaijke, volgt VIIae.
 3. Cornelis Rietveld, geb. Jutphaas omstr. 1817, tr. Jutphaas 31 maart 184147 Aagje van Leeuwen, geb. Jutphaas omstr. 1818.
 4. Joseph Rietveld, geb. Utrecht omstr. 1819,223 tr. Delft 30 sept. 1846223 Alida Maria van der Sar, geb. Delft omstr. 1816,223 dr. van Arij en Alida Seelenberg.

 

VIIae. Maaijke Rietveld, geb. Jutphaas 13 maart 1812,221 † ald. 29 dec. 1891,221 tr. Jutphaas 9 okt. 1844221 Matthijs Spies, geb. Utrecht omstr. 1819,221 † Jutphaas 1883.221

Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Spies, geb.? 1838.142
 2. Jan Spies, geb.? na 1844.

 

IVc. Claas Arise Middelkoop, ged. Zijderveld 20 nov. 1707,126 tr. Zijderveld? vóór 1736 N.N. NN, geb. vóór 1718.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelcoop, begr. Zijderveld 9 juni 1736.224
 2. NN Middelkoop, levenloze zoon, begr. Zijderveld 5 mei 1736.224
 3. Gerritje Middelkoop, geb. Everdingen, ged. Everdingen 3 febr. 1737,5 tr. Lexmond 5 jan. 17589 Dirck Spellenburg, geb. Lexmond 1720.
 4. Arien Middelkoop, geb. Everdingen, ged. Everdingen 27 febr. 1738.9
 5. Jenneken Middelkoop, ged. Everdingen 7 febr. 1740.9
 6. NN Middelkoop, geb. vóór 1741, † Diefdijk, aan den, Leerdam, begr. Zijderveld 23 april 1741.126

 

IVd. Jan Arise Middelkoop, ged. Zijderveld 6 aug. 1713, tr. N.N. NN, geb. na 1710, † dec. 1757, begr. Zijderveld 5 dec. 1757.

Uit dit huwelijk:

 1. Tonia Janse Middelkoop, ged. Zijderveld 18 okt. 1739,48 tr. Weesp 13 mei 1764225 Jacob Pietersz Leeflang, ged. Nederhorst den Berg 19 dec. 1734.
 2. NN Middelkoop, geb. Zijderveld? vóór 1747, begr. Zijderveld 21 juni 1747.126
 3. NN Middelkoop, levenloos kind, begr. Zijderveld 7 april 1751.48
 4. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Zijderveld, begr. ald. 6 aug. 1757.48Bronnen

 

 1. gerarddocter.nl/koudst
 2. hogenda
 3. huw.zijderveld1625-1710
 4. www.van-den-hout.nl/
 5. www.gahetna.nl
 6. Robin Houben: http://www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm
 7. home.kabelfoon.nl/~aavb/
 8. alblasserwaard-genealogie.nl/Middelkoop.pdf
 9. familysearch
 10. DTB Zijderveld
 11. meervank.home.xs4all.nl/
 12. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
 13. verrips.com
 14. Henk Lunstroo
 15. genlias
 16. Erfgoedleiden.nl
 17. wiewaswie
 18. BS Lexmond
 19. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom%20Kers.html
 20. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
 21. overl. akte
 22. huw.akte
 23. betuwe.ngv.nl/aquavitae/Aqua_Vitae_2003-2.pdf
 24. Emigratielijst usa
 25. geb.akte
 26. www.historie-sliedrecht.nl
 27. Geneanet: Ad Verschoor ( adverschoor )
 28. www.wagenmakers.demon.nl/
 29. genealogieonline
 30. members.home.nl/stamek/gen/brakel/
 31. users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/
 32. BS Alblasserdam
 33. Reg.Archief Dordrecht
 34. Geneanet: Ton Van den Hengst ( tvdh001 )
 35. plaatwerker in een vliegtuigfabriek, machinist op een sleepboot, bankwerker
 36. RADordrecht
 37. BS Sliedrecht
 38. www.bogert.nu/oudstebogert/
 39. www.xs4all.nl/~meervank/parenteel_copier_025
 40. www.rvvz.demon.nl/santenkraam
 41. members.ziggo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
 42. R.A.Kers
 43. online-begraafplaatsen.nl
 44. BS Everdingen
 45. genealogie-gg.hobby.nl/kwartierstaat/stijsiger.htm
 46. www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-martijntje-maria-de-with
 47. stamboomforum.nl
 48. Utrechts Archief
 49. www.archiefeemland.nl/
 50. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 51. A.Hoek
 52. zerk
 53. groenehartarchieven.nl
 54. BS Tiel
 55. mx-o.xs4all.nl/ bram/ Data/ Stamboom/
 56. Wim Fase
 57. RAR
 58. www.geneaservice.nl/
 59. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/
 60. BS Hoog-Blokland
 61. BS Hei en Boeicop
 62. Utrechts Nieuwsblad
 63. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/mnamen.htm
 64. online-familieberichten.nl
 65. www.myheritage.nl
 66. www.graftombe.nl
 67. Ria Doesburg
 68. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/hnamen.htm
 69. www.mensenlinq.nl
 70. overl. adv.
 71. NGV Knipsel
 72. overl. adv. echtgenote
 73. www.zerken.nl/
 74. www.xs4all.nl/~gans003/gans1
 75. www.xs4all.nl/~gans003/gans1fam
 76. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/gnamen.htm
 77. people.zeelandnet.nl/fiverduin/genealogie/advocaat/body.htm
 78. den-braber.nl/genealogieen/mned.html
 79. postpage.nl/postparentelen/bogerd_parenteel.pdf
 80. www.gerritveldman.nl/
 81. overl. akte M.C.Middelkoop
 82. Rootsweb.com
 83. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr )
 84. denhaag.digitalestamboom.nl
 85. BS Vianen
 86. www.rvvz.demon.nl/santenkraam/Y
 87. Marga Middelkoop (hjjbrasserATziggo.nl)
 88. NGV
 89. genealogieonline.nl
 90. openarch.nl
 91. BS Rotterdam
 92. CBG
 93. BS Kedichem
 94. kooijktr.home.xs4all.nl
 95. overl. akte en huw.akte
 96. www.xs4all.nl/~kooijktr/03/03.htm
 97. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )
 98. oorlogslevens.nl/
 99. BS Gorinchem
 100. NGV database
 101. grafsteen
 102. www.archieven.nl
 103. www.wiewaswie.nl
 104. Geneanet: Johanna Cornelia van Mourik ( jojodusty )
 105. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken
 106. SARotterdam
 107. BS Leerdam
 108. Haagsarchief
 109. overl.kaart
 110. De 5 Rivieren
 111. De Gorcumer
 112. www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie
 113. wwww.graftombe.nl
 114. overl. akte zoon Steven
 115. www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl/voorouders S. Middelkoop.htm
 116. Hans Middelkoop
 117. krantenadvertentie
 118. Advertentie
 119. BS Culemborg
 120. overl. advertentie Maaike
 121. huw.jub.
 122. facebook
 123. www.kuijsten.de/
 124. www.dorpskranttricht.nl/
 125. Barend M 1956
 126. www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm
 127. Robin Houben: huw. zijderveld1625-1710
 128. Geni,com
 129. RARivierenland Tiel
 130. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
 131. stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm
 132. Geneanet
 133. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw
 134. Gens Nostra
 135. www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Willige-Langerak-dtbl.pdf
 136. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Willige-Langerak-dtbl.pdf
 137. BS Jaarsveld
 138. www.genealand.nl/rijsmustroost/
 139. Geneanet: Leen Blok ( blokkies )
 140. www.rijerkerk.net/
 141. dhendrikson.nl/genealogie/
 142. MyHeritage.com; Willem Middelkoop
 143. home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M
 144. genealogieonline.nl/stamboom-van-rooden/I193.php
 145. Geneanet: C.R.J. Hout van den ( stamboomdejong )
 146. home.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm
 147. www.dse.nl/~brunelleschi/genealogie/
 148. members.lycos.nl/brunelleschiweg/genealogie/
 149. www.tschimmel.nl/
 150. Geneanet: Willem Dubelaar ( dubelaar )
 151. BS Schoonrewoerd
 152. werelate.org/wiki
 153. Geneanet: Ton Deunhouwer ( dullemen )
 154. R.Middelkoop 20-4-2008
 155. geocities.com/augustsgenealogy/verkerk
 156. overl.adv.
 157. overl.adv. vrouw
 158. Jan vd Naald
 159. www.online-begraafplaatsen.nl
 160. Het Centrum
 161. members.home.nl/familieburggraaf/genea/
 162. genealogieburggraaf.nl
 163. huw.akte dochter Gijsje
 164. BS Leerbroek
 165. BS Noordeloos
 166. geb.akte zoon WF
 167. www.drogtrop.com/jan_claesz_elant/
 168. Geneanet: Nicolette Sleeuwenhoek ( linton )
 169. Jack Schouten
 170. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>
 171. overl. advertentie Piet
 172. krant
 173. noord-hollandsarchief.nl
 174. www.digibron.nl
 175. huw.akte zoon Steven
 176. www.gooienvechthistorisch.nl/
 177. Geneanet: Ans Hol ( ansh )
 178. Geneanet: Otto Zondag ( otzojazosobo )
 179. Willem Middelkoop <w.middelkoop@casema.nl>
 180. genealogieburggraaf.nl/
 181. www.xs4all.nl/~spiereg/
 182. nl.mundia.com
 183. Willem Moret
 184. Advertentieblad
 185. ADMiddelkoop
 186. overl. adv. Cor
 187. Nieuwe Gorinchemsche Courant
 188. BS Tienhoven
 189. BS Ameide
 190. www.parrysound.com/ press/
 191. www.simcoe.com
 192. torrancefuneralhome.com
 193. BS Hoornaar
 194. Geneanet: vanwijnen28
 195. www.vkekem.nl/
 196. overl. advertentie moeder
 197. Geneanet: Antonius ’t Lam ( lammetje )
 198. huw.akten Dordrecht
 199. genealogieonline.nl/stamboom-peek
 200. overl. akte Frank Joris
 201. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
 202. GeldersArchief
 203. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop
 204. www.kuijsten.de
 205. BR Tiel
 206. Ton Middelkoop
 207. archieven.nl
 208. stamboom.roosenboom.info
 209. Ineke Recourt [inekerecourtATkabelfoon.net]
 210. overl. adv. echtgenoot
 211. BS Zwijndrecht
 212. Dordrechts archief
 213. Geneanet: Lex Verhoeven ( lexjamk )
 214. www.zerken.nl
 215. www.ospreyobituaries.com/sitepages/obituary.asp
 216. www.funeral.net/
 217. www.zeeuwengezocht.nl
 218. archief Schiedam
 219. peter.roosenboom.name
 220. cerncourier.com/cws/article/cern/58209
 221. Geneanet: Arnold Langereis ( langereis )
 222. www.geocities.com/Heartland/Pines/
 223. SADelft
 224. www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld_begraven.htm
 225. DTB Weesp

 

Index

-, Arien Jacobsen (1672-)  II,1

-, Maaiken Stevens (1688-)  IIIa

-, Steven Peters (1667-)  IIIa

-, Teuntjen Aarts (1669-)  IIIa

Aa, Teuna Adriana van der (1912-2006)  IXb,4

Aantjes, Metje (1872-)  Xk

Achthoven, Theunis Cornelisz van (1711-1778)  Vd

Adel, Hendrik Franc van den (1900-1993)  VIIIaf,11

Adel, Leendert van den (1880-)  VIIIaf,11

Advocaat, Cornelis (1918-1991)  VIIIj,8

Alphen, Cornelia Petronella van (1928-1963)  Xb

Alphen, Lambertus van (1899-1930)  Xb

Anders, Elisabeth Christina (1856-)  VIIIp

Anders, Elisabeth Christina (1875-1952)  VIIIp

Arend, Leendert den (1903-1973)  VIIIaf,9

Arend, Marinus den (1884-)  VIIIaf,9

Baan, Jasper Willem (1889-1965)  IXaf

Baan, NN (1921)  IXaf,1

Baan, Pieter (1900-1961)  IXb,1

Baan, Teunis (1869-)  IXaf

Baas, Maria Johanna (1925-1972)  IXh,2

Bakker, Geertrui (1859-1932)  VIIm,3

Bakker, Pieter (1899-)  VIIIo,1

Batavier, Aartje (1889-1946)  VIIIc,2

Batavier, Evertje (1890-1958)  VIIIc,3

Batavier, Gerrit (1838-)  VIIIc

Batavier, Gerrit (1888-1888)  VIIIc,1

Batavier, Gerritje (1892-1933)  VIIIc,4

Batavier, Jan (1858-1935)  VIIIc

Batavier, NN (1893)  VIIIc,5

Bekkum, Hendrina van (1877-)  VIIIx,4

Benthem, Beligje van (1858-)  Xi

Berg, Elisabeth van den (1870-1946)  VIIh,2

Berg, Jansje van den (1910-)  Xn,1

Besten, Annigje den (1793-)  VIIu

Besten, Catharina den (1746-)  VIh

Besten, Jacobje den (1887-1969)  VIIIk,5

Beurden, Judith van (1900-)  Xb

Bezooijen, Aart van (1904-)  VIIIh,2

Bezooijen, Cornelia van (1918-1942)  VIIIh,7

Bezooijen, Evertje van (1901-1983)  IXt

Bezooijen, Gerrit van (1872-1927)  VIIIh

Bezooijen, Hendrik van (1852-)  VIIIh

Bezooijen, Hendrik van (1903-1945)  VIIIh,1

Bezooijen, Jan van (1881-)  IXt

Bezooijen, Maaike Petertje van (1910-)  VIIIh,4

Bezooijen, Maarten van (1906-)  VIIIh,3

Bezooijen, Peter van (1912-1912)  VIIIh,5

Bezooijen, Steven van (1916-)  VIIIh,6

Bladeren, Gijsbert van (1870-)  Xk

Bladeren, Jacob van (1890-)  Xk

Blokland, Heiltje (1913-1987)  XIc

Blokland, Hein (1871-1938)  XIc

Blom, Lena (1841-)  VIIad

Blommers, Klaas (1930-2006)  Xt,4

Boekhout, Evert (1885-)  VIIIc,3

Boer, Jansje (1852-)  IXae

Boer, Maria (1903-)  IXa,3

Boer, Sara Gerritse den (1738-)  Vd

Boer, Stijntje Jacobsdr den (1714-1785)  IVa

Boerboom, Bart (1908-)  IXg,2

Boerboom, Cornelis (1912-)  IXg,3

Boerboom, Hermanus (1859-)  IXg

Boerboom, Hermanus (1906-1986)  IXg,1

Boerboom, Nicolaas (1879-1949)  IXg

Boerboom, Nicolaas (1912-)  IXg,4

Boerboom, Stijntje (1914-)  IXg,5

Bogaard, Bart Florese (1781-1830)  VIIz

Bogaard, Elisabeth (1844-1922)  VIIz,2

Bogaard, Floris (1801-1848)  VIIz

Bogaard, Neeltje (1872-)  IXn

Bogaard, Pieter (1843-1849)  VIIx,3

Bogaart, Arie (1846-1849)  VIIx,4

Bogaart, Gerrit (1807-1881)  VIIe

Bogaart, Willem (1787-)  VIIe

Bogard, Pieter (1795-)  VIIx

Bogard, Pieter (1840-)  VIIx,2

Bogerd, Aart (1884-)  IXf

Bogerd, Aartje (1925-2013)  IXab,6

Bogerd, Arie (1921-)  IXf,9

Bogerd, Bastiaan (1916-)  IXf,7

Bogerd, Dirkje (1909-)  IXf,4

Bogerd, Hester (1782-)  VIIj

Bogerd, Jan Willemse (1815-1872)  VIIx

Bogerd, Jantje (1905-)  IXf,1

Bogerd, Nicolaas (1906-)  IXf,2

Bogerd, Peter (1908-1908)  IXf,3

Bogerd, Peter (1914-)  IXf,6

Bogerd, Petertje (1912-)  IXf,5

Bogerd, Willem (1918-1995)  IXf,8

Bogert, Hendrik (1841-)  VIIa,1

Bommel, Aart Aartse van (1856-1919)  VIIIo

Bommel, Arie van (1902-1912)  VIIIo,2

Bommel, Gerrigje van (1904-)  VIIIo,3

Bommel, Jannigje van (1901-1959)  VIIIo,1

Bommel, Mattheus van (1837-)  VIIIo

Born, Corrie van den  Xc,1

Born, Evert van den (1926-2000)  VIIIs,7

Born, K.A. van den  Xc,2

Born, Kees van den  Xc,3

Born, Klaas Adriaan van den (1925-1998)  Xc

Borst, Cornelis (1802-1864)  VIIk

Bos, Jabikje (186-)  VIIIy

Bosch, Maria Elizabeth van den (1943-2004)  Xq,5

Bouman, Sijke Johanna Pieternella (1964-2003)  Xd,1

Bouwhuijsen, Maria (x1900)   IXq,1

Boxman, Adriana (1835-1869)  VIIw,1

Braber, Arie den (1888-1969)  VIIIk,5

Braber, Bastiaan den (1813-1860)  VIIz

Braber, Bastiaan den (1879-)  IXe

Braber, Betje den (1891-)  VIIIk,6

Braber, Claas den (1793-)  VIIz

Braber, Dirk Adrianus den (1897-)  VIIIk,8

Braber, Huibertje den (1919-2004)  IXe,1

Braber, Jannigje den (1881-1881)  VIIIk,2

Braber, Jannigje den (1885-)  IXf

Braber, Klaas den (1850-1923)  VIIIk; VIIIaa

Braber, Klaas den (1894-)  VIIIk,7

Braber, Lambertus den (1904-)  VIIIk,10

Braber, Neeltje Adriana den (1882-)  VIIIk,3

Braber, Neeltje Adriana den (1900-)  VIIIk,9

Brand, Willemijntje (1886-1957)  VIIad,5

Braven, Elizabeth den (1878-1951)  XIc

Broek, Hendrik van den (1888-)  VIIIq,2

Broek, Jan van den (1908-)  VIIIq,2

Bron, Neeltje (1868-)  IXm

Brosius, Annigje (1862-1862)  VIIg,2

Brosius, Elizabeth (1866-1866)  VIIg,4

Brosius, Janna (1864-1864)  VIIg,3

Brosius, Jannigje (1860-1861)  VIIg,1

Brosius, Joost (1802-)  VIIg

Brosius, Lambertus (1822-1884)  VIIg

Brouwer, Adriaan (1844-)  VIIIab,2

Brouwer, Cornelia Frederica (1917-2001)  VIIIj,6

Brouwer, Gerrit Jan (1906-)  IXn,1

Brouwer, Hendrika (1864-)  VIIIab,2

Bruggen, Dirkje van (1823-1905)  VIIk

Bruggen, Jan van (1803-)  VIIk

Bruijn, Elisabeth Jacoba de (1896-1965)  IXab,10

Bruijn, Lena de (1925-1995)  Xaa

Bruijn, Maarten de (1943-1943)  Xv,2

Bruijn, Pieter de (1901-1989)  Xaa

Bruijn, Teunis de (1939-1986)  Xv,1

Bruijn, Willem Jan de (1916-1995)  Xv

Bruin, Govert de (1864-1934)  IXp

Bruin, Maaike de (1854-1940)  VIIIac

Bruin, Maaike de (1875-)  Xx

Bruin, Maaike Cornelia de (1903-1997)  IXp

Buijt, Arie Gijsbertzn (1797-1852)  VIIw

Buijt, Gijsbert (1778-)  VIIw

Buijt, Gijsbert (1836-1839)  VIIw,3

Buijt, Gijsbert (1840-1867)  VIIw,4

Buijt, Klaas (1834-1841)  VIIw,2

Buijt, Klaas (1845-1874)  VIIw,5

Buit, Hendrika (1831-1895)  VIIw,1

Buitenhuis, R. van  Xg

Buizer, Klazina (1900-1945)  VIIIh,1

Buizert, Cornelia (1851-1899)  VIIIo

Buren, Jannetje van (1788-)  VIIm

Buren, Neeltje van (1874-)  IXad,2

Burggraaf, Anna Elisabeth (1940-1940)  Xj,2

Burggraaf, Bastiaan (1858-1932)  Xj

Burggraaf, Beligje (1923-2005)  Xi,1

Burggraaf, Elisabeth Anna (1940-1940)  Xj,1

Burggraaf, Geuvert (1898-1978)  Xi

Burggraaf, Klaas (1852-1913)  Xi

Burggraaf, Teunis (1894-1989)  Xj

Burggraaff, Adrianus Cornelis (1935-2020)  Xq,4

Burggraaff, Pieter (1824-1890)  VIIv,8

Buuren, Gerrit Jan van (1874-)  IXad,1

Buuren, Gerrit Jan van (1894-)  IXad,1

Buuren, Hendrik van (1791-)  VIIu

Buuren, Jannigje van (1860-1931)  VIIm,5

Buuren, Maaike Hendriksd van (1811-1890)  VIIu

Copier, Geertje (1812-1874)  VIIm,1

Copier, Harmen Reyersz (1696-1766)  IVa

Copier, IJsbrand (1808-1891)  VIIe,1

Copier, Jannigje (1836-1901)  VIIe,1

Dam, Anna Maria van (1871-1942)  IXae

Dam, Cornelis van (1850-1902)  IXae

Danner, Joh.G.W. (1913-)  IXn,2

Dekker, Neeltje (1825-1883)  VIIg

Dieren, Maagje van (1868-)  VIIh,3

Dijk, Anthonie van (1929-2017)  IXab,10

Dijk, Bart van (1805-1894)  VIIh; VIIm; VIIn; VIIo

Dijk, Cornelia van (1839-1912)  VIIn

Dijk, Geertje Claas van (1687-)  IIIb

Dijk, Gerrit Jan van (1786-)  VIIm

Dijk, Jan van (1867-1935)  VIIh,2

Dijk, Jan van (1893-1988)  IXab,10

Dijk, Jan Aalbert van (1874-1952)  VIIh,5

Dijk, Jannigje van (1835-1881)  VIIo

Dijk, Lambertus van (1865-1870)  VIIh,1

Dijk, Lambertus van (1872-1941)  VIIh,4

Dijk, Maarten van (1869-1956)  VIIh,3

Dijk, Neeltje van (1845-)  VIIId

Dijk, Teuntje van (1884-)  IXx,2

Dijk, Walig van (1834-1907)  VIIh

Diullemond, Everdina Cornelia (1907-1990)  IXg,1

Doeser, Martha (1887-)  Xq

Donker, Arie (1908-)  Xn,1

Donker, Catharina (1928-2018)  Xn,1

Donker, Jacob (1854-)  VIIIv,4

Donker, Johannes (1874-)  VIIIv,4

Doorn, Hendrika Jacoba van (1925-2016)  Xe

Doorne, Gerrit Peter van (1907-)  IXm,1

Doorne, Marigje Stevelina van (1909-)  IXm,3

Doorne, Neeltje Peternella van (1907-1919)  IXm,2

Doorne, Neeltje Peternella van (1919-1931)  IXm,4

Doorne, Peter van (1866-)  IXm

Doorne, Teunis van (1886-)  IXm

Driel, Bastiaan Antonie van (1829-)  VIIIae

Driel, Wilhelmina Jaspertje van (1849-1915)  VIIIae

Dubbeldam, Sijgje (1808-)  VIf,6

Duuren, Frank van (1803-)  VIIg

Duuren, Thomas van (1823-1915)  VIIg

Eck, Maijke van (1751-)  Ve

Eeuwijk, Hessel van (1761-)  VIg

Egtelt, Gerrigje van (1876-)  IXs

Eijl, Annigje van (1888-)  VIIIn,9

Eijl, Cornelis van (1863-1921)  VIIv,8

End, Barendina Teuntje van den (1896-1926)  Xg

End, Jan van den (1875-)  Xg

Es, Christina van (1886-)  VIIIm,7

Es, Dirkje van (1830-1918)  VIIt,6

Euser, Neeltje (1811-)  VIIad

Ewijk, Hermijntje van (1781-1838)  VIg

Foppen, Geertruida Lotje (1917-2008)  Xw

Fortuin, Gerrigje (1849-1916)  VIIa,3

Frenaij, Antonia Catharina (1878-)  Xh

Fuik, Dirkje (1886-)  VIIIaf,9

Gans, Aart de (1880-1961)  VIIIj

Gans, Aart de (1910-1989)  VIIIj,4

Gans, Annigje de (1918-1976)  VIIIj,8

Gans, Cornelia de (1907-1996)  VIIIj,2

Gans, Cornelis de (1860-)  VIIIj

Gans, Cornelis de (1912-2002)  VIIIi,3; VIIIj,5

Gans, Gerrigje Cornelia de (1909-1965)  VIIIj,3

Gans, Gerrit de (1917-2000)  VIIIj,7

Gans, Harmina de (1859-)  VIIh,4

Gans, Lena de (1905-1988)  VIIIj,1

Gans, Nelis de (1928-1929)  VIIIj,10

Gans, NN de (1924)  VIIIj,9

Gans, Steven de (1915-1989)  VIIIj,6

Geffen, Elbert van (1929-)  VIIv,6

Genderen, Annigje Wilhelmina van (1894-)  VIIIac,5

Giesse, Cornelis van der (1780-)  VIIj

Giesse, Cornelis van der (1847-1879)  VIIj,1

Giesse, Dirk van der (1856-1869)  VIIj,5

Giesse, Hester Corenlia van der (1852-1882)  VIIj,4

Giesse, Steven van der (1848-1848)  VIIj,2

Giesse, Steven van der (1850-1919)  VIIj,3

Giesse, Tomas van der (1800-1857)  VIIj

Gijben, Christina (1823-)  VIIIv; VIIIab

Goedhart, Maagje (1790-)  VIIe

Graaf, Frederik Adam van der (1912-1991)  IXb,5

Groen, Aantje (1929-1973)  IXab,8

Groeneveld, Bastiana (1903-)  VIIIf,3

Groeneveld, Dirk (1849-)  VIIIaf

Groeneveld, Elisabeth (1869-1943)  VIIIaf

Groeneveld, Leendert (1883-)  VIIIf,3

Grondel, Adriana (1846-)  VIIIab,2

Groot, Aaltje de (1786-1790)  VId,1

Groot, Aaltje de (1790-)  VId,3

Groot, Arie de (1805-)  VId,12

Groot, Geert de (1791-)  VId,4

Groot, Geert de (1799-)  VId,9

Groot, Geertje de (1788-)  VId,2

Groot, Geertrui de (1801-)  VId,10

Groot, Johanna de (1795-)  VId,6

Groot, Johannes de (1797-1799)  VId,7

Groot, Johannes de (1798-1872)  VId,8

Groot, Johannes Pietersz de (1729-1794)  VId

Groot, Leo de (1899-1952)  IXb,3

Groot, Petronella Maria Pietersdr de (1803-1852)  VIIq

Groot, Pieter Johannesz de (1758-1840)  VId

Groot, Saartje de (1794-)  VId,5

Haar, Rijk van de (1853-)  VIIIq

Haar, Teuntje van der (1872-1956)  VIIIq

Hardeveld, Evertje (1840-)  VIIIc

Hartmans, Nicolaas (1893-1967)  IXx,1

Hartmans, Roeland (1873-)  IXx,1

Hartog, Aartje Adriana den (1923-2002)  VIIIi,5

Hartog, Antonie den (1821-)  VIIIx

Hartog, Antonie den (1872-1938)  VIIIx,1

Hartog, Arie den (1877-)  VIIIx,4

Hartog, Berendina den (1807-1884)  VIIac

Hartog, Cornelia den (1802-1873)  VIIr

Hartog, Cornelis den (1848-)  VIIIf

Hartog, Frans den (1875-1911)  VIIIx,3

Hartog, Gerrit den (1879-1949)  VIIIy,4

Hartog, Jan den (1881-)  VIIIs,2

Hartog, Jannetje den (1839-)  VIIIo

Hartog, Lammert den (1841-1931)  VIIIx

Hartog, Maaike den (1874-1953)  VIIIx,2

Hartog, Neeltje den (1796-)  VIIab

Hartog, Pieternella Janna den (1877-)  Xg

Hartog, Teuntje den (1867-1940)  VIIIf

Hartog, Teuntje Antonia den (1901-1991)  VIIIs,2

Havelaar, Cornelia (1867-)  VIIIaf,3

Haven, Geertje van der (1900-1986)  IXb,1

Haven, Gerrit van der (1857-)  IXb

Haven, Gerrit van der (1909-1994)  IXb,4

Haven, Janna van der (1907-1978)  IXb,3

Haven, Johanna van der (1915-)  IXb,5

Haven, Wilhelmina Maria van der (1905-1993)  IXb,2

Haven, Willem van der (1877-1950)  IXb

Havers, Cornelia (1921-)  IXq,2

Hazendonk, Aart (1900-1962)  IXr

Hazendonk, Arie (1950-)  IXr,1

Hazendonk, Gerrit (1881-)  IXr

Heer, Arie de (1891-)  VIIIc,4

Heer, Jan de (1842-)  VIII-l

Heer, Stijntje de (1862-1934)  VIII-l

Hees, Adrianus van (1851-1889)  IXz

Hees, Maria van (1882-1962)  IXz

Heiden, B.C. van der (1884-1943)  VIIIu

Heij, Aart (1901-1904)  VIIIe,3

Heij, Cornelia (1898-)  VIIIe,2

Heij, Dirk Jan (1847-)  VIIIe

Heij, Dirk Jan (1897-)  VIIIe,1

Heij, Jan (1909-)  VIIIe,6

Heij, Johan (1867-1940)  VIIIe

Heij, Johan Christiaan (1903-)  VIIIe,5

Heij, Johanna (1901-1903)  VIIIe,4

Heijkoop, Aagje (1849-)  VIIv,4

Heijkoop, Elizabeth (-1803)  VIg

Heijkoop, Elizabeth (1816-1843)  VIIy

Heijkoop, Elizabeth (1856-)  VIIIv,4

Heijkoop, Martinus (1806-1864)  VIIIz

Heijkoop, Teuntje (1849-1910)  VIIIz

Heikoop, Willemijntje (1779-)  VIIaa

Hendriks, Cornelis Johannes (1904-1972)  VIIIs,6

Hermelen, Grietje van (1791-1859)  VIIe

Hertog, Arie den (1853-1934)  VIIj,4

Hertog, Arie den (1885-)  Xq

Hertog, Christina Dina den (1914-1965)  Xr

Hertog, Cornelis Willem den (1935-1999)  VIIIi,8

Hertog, Elizabeth den (1860-1940)  Xj

Hertog, Frank Janse den (1787-)  VIIac

Hertog, Grietje den (1789-)  VIIac

Hertog, Jan den (1801-1873)  VIIm,1

Hertog, Jannigje Wilhelmina den (1905-2002)  Xq

Hertog, Teunis den (1844-1924)  VIIm,1

Heus, Jannigje de (1841-1918)  IXy

Heuvel, Anneke van den (1831-1854)  VIIIv

Heuvel, Meijnsje van den (1742-)  VIi

Hof, Belia van den (1804-1853)  VIIc

Hoffland, Cornelis (1910-)  VIIIh,7

Hogendoorn, Marigje (1898-)  VIIIi,7

Hol, Francijntje (1858-1926)  VIIa,5

Hol, Francina (1823-)  VIIIx

Hol, Frans (1900-1985)  Xd

Hol, Geertruida (1932-1993)  Xd

Holl, Geertruida (1800-1836)  VIIc

Homburg, Elisabeth (1775-)  VIIc

Hoogdalem, Gijsbert van (1876-)  IXo

Hoogdalem, Steven van (1926-1926)  IXo,1

Hoogdalem, Wouter van (1896-)  IXo

Hoogendoorn, Maarten (1860-1914)  VIIm,2

Hoogendoorn, Neeltje (1866-1948)  Xt

Hoogendoorn, Neeltje (1914-1979)  IXab,1

Hooikaas, Aaltje Jansdr (1734-1800)  VId

Horden, Aart (1855-1940)  VIIa,4; VII-l,4

Horden, Coenraad (1794-1867)  VIIa

Horden, Cornelis (1850-1936)  VIIa,3

Horden, Geertrui (1844-1915)  VIIa,1

Horden, Leendert Arijze (1776-)  VIIa

Horden, Pieter (1848-1857)  VIIa,2

Horden, Pieter (1860-1946)  VIIa,5

Houwelingen, Barbera Florentina van (1896-1979)  VIIIaf,6

Houwelingen, Jan van (1846-)  VIIIm

Houwelingen, Marigje van (1866-1946)  VIIIm

Houwelingen, Teunis van (1877-)  VIIIaf,6

Houwelingen, Willempje van (1806-)  VIIf

Huisman, Pieter (1712-1780)  Vc

Huysman, Aaltje Pieterse (1754-1811)  Vc

Iperen, Catharina van (1786-)  VIIv

Iperen, Grietje van (1861-1937)  IXe

Jansen, Christina (1872-)  VIIIn,3

Jong, A. de (1919-)  VIIIj,8

Jong, Aaltje de (1825-1868)  VIIx,1

Jong, Albertus de (1870-)  IXi

Jong, Arie de (1831-1900)  VIIw,1

Jong, Bastiaan de (1920-2004)  Xi,1

Jong, Carel Hermanus de (1864-1864)  VIIIab,1

Jong, Dirk Janse de (1884-)  VIIIm,7

Jong, Florus de (1849-)  VIIIg

Jong, Frederik de (1840-1904)  VIIIv; VIIIab

Jong, Geerit Theunis de (1805-)  VIIx,1

Jong, Hendrik de (1786-)  VIIe

Jong, Hendrik de (1847-1932)  VIIe,1

Jong, Huibert de (1869-1947)  VIIIg

Jong, Jacob G.M. de (1913-1970)  Xu

Jong, Jannigje de (1850-1850)  VIIe,2

Jong, Jannigje Maria de (1912-1953)  VIIIg,1; VIIIi,2

Jong, Johanna Catharina de (1938-1938)  Xu,1

Jong, Karel de (1821-)  VIIIv; VIIIab

Jong, Karel Hermanus de (1864-)  VIIIab,2

Jong, Maaike de (1866-1867)  VIIIab,3

Jong, Maaike Christina Cornelia de (1882-1882)  VIIIv,8

Jong, Teunis de (1816-1858)  VIIe

Jong, Tijmen de (1904-)  VIIIm,7

Jong, Willem de (1861-)  VIIIad,1

Jong, Willem de (1890-1985)  IXi

Jong, Willem de (1921-)  IXi,1

Jonge, Mieke Hendrike de (1931-1996)  IXai,1

Jonge, Pieter Hendrikus de (1890-1966)  IXai,1

Jonkers, Trijntje Maria (1873-1945)  IXag

Kars, Dirkje Teunisse (1798-)  VIc

Kars, Geertje (1788-)  VIIe

Kars, Jan Willem (1826-1908)  VII-l

Kars, Maaike (1922-1956)  Xx

Kars, NN (1858)  VII-l,6

Kars, Willem (1869-1929)  Xx

Kekem, Cornelia van (1960-)  Xy,1

Kers, Alida (1865-1941)  VIIn,1

Kers, Arie (1858-1865)  VII-l,5

Kers, Dirk (1863-1864)  VII-l,8

Kers, Francijntje (1804-1867)  VII-l

Kers, Francijntje (1849-1849)  VII-l,1

Kers, Gosen (1880-)  VIIIr,5

Kers, Jan (1852-1865)  VII-l,2

Kers, Jan Ariese (1866-1911)  VIIIb

Kers, Jan Willemse (1891-1892)  VIIIb,3

Kers, Jan Willemse (1896-1980)  VIIIb,5

Kers, Johannes (1860-)  VII-l,7

Kers, Lientje (1856-1947)  VIIa,4; VII-l,4

Kers, Lijntje (1886)  VIIIb,1

Kers, Neeltje (1889)  VIIIb,2

Kers, Neeltje (1914-2000)  VIIIr,5

Kers, NN (1899)  VIIIb,6

Kers, NN (1904)  VIIIb,9

Kers, Sijntje (1900-)  VIIIb,7

Kers, Steven (1854-1815)  VII-l,3

Kers, Steverientje (1902-)  VIIIb,8

Kers, Teunis (1762-1814)  VIc

Kers, Teunis (1826-1880)  VIIn,1; VIIIr

Kers, Teunis (1908-1908)  VIIIb,10

Kers, Teuntje (1874-1940)  VIIIr

Kers, Teuntje (1893)  VIIIb,4

Kersbergen, Gerrit (1869-1938)  VIIId

Kersbergen, Willem (1891-1987)  VIIId,1

Kiep, Gijsbert (1791-1828)  VIIb

Kiep, Willem (1821-)  VIIb

Kleijer, Evertje (1870-)  IX-l

Klok, Jan (1920-)  Xg,2

Koedam, Cornelia (1877-1946)  VIIIad,2

Koedam, Frans (1839-)  VIIIad,2; VIIIad,3

Koedam, Jannigje (1798-1837)  VIb

Koedam, Joost Gerritse (1778-1811)  VIb

Koedam, Leijntje (1766-)  VIc

Koedam, Maaike (1878-)  VIIIad,3

Koetsier, Jannigje (1840-)  VIIt,1

Kooij, Elisabeth (1878-1952)  VIIh,5

Kooij, Jannigje van (1901-)  VIIIm,4

Kooij, Willem van (1881-)  VIIIm,4

Kooijman, Cornelia (1750-1831)  VIIaa

Kool, Adriana (1903-1932)  IXw,4

Kool, Annigje (1888-)  IXw,1

Kool, Antonia Cornelia (1862-1901)  VIIy,2

Kool, Barend (1840-)  IXw

Kool, Gijsje (1889-1986)  X-l

Kool, Govert (1859-1947)  IXw

Kool, Maria (1870-)  VIIIi

Kool, Teuntje (1906-)  IXw,5

Kool, Willempje (1891-1958)  Xm; IXaa

Kooyman, Jan Peter (1910-1975)  VIIIj,2

Koppel, Cornelis van de (1771-)  Vb,1

Koppel, Elisabeth Janse van der (1769-)  Va,1

Koppel, Jan van der (1863-1927)  VIIId

Koppel, Lijntje van der (1867-1908)  VIIIb

Koppel, Neeltje van der (1893-1962)  VIIId,1

Koppel, Steven van de (1773-)  Vb,2

Koppel, Teunis van der (1843-)  VIIId

Koppel, Willem van de (1743-)  Vb

Korpershoek, Maaike (1914-1995)  Xp

Kortlever, Geertruij (1785-1832)  VIa

Kortlever, Pieter (1757-)  VIa

Kortlever, Teuntje (1856-)  IXab

Koter, Wilhelmina de (1883-)  VIIIn,7

Kralingen, Hendrikje van (1780-)  VIIw

Krieft, Elisabeth van der (1789-)  VIIm

Krouwel, Sijgje (1871-)  IXh

Kruis, Johannes (1823-1903)  VIIi

Kruis, Wilhelmina (1805-)  VIIi

Kuipers, Johannes (1865-1933)  VIIIad,2

Labrie, Catharina (1885-)  VIIIf,3

Labrie, Maria Alberta (1900-)  IXh,1

Lagerwey, Cornelia (1836-1906)  VIIt,3

Lam, Antonia ’t (1834-1862)  VIId

Lam, Cornelis ’t (1869-)  IXac

Lam, Engelina ’t (1916-)  IXac,2

Lam, Hendrikus ’t (1889-1989)  IXac

Lam, Neeltje het (1805-)  VIIk

Lam, NN ’t (1912-)  IXac,1

Langerak, Cornelis (-1989)  VIIIi,1

Lavigne, Johanna (-1957)  IXh

Leden, Maria van der (1759-)  VIa

Leeden, Aart van der (1891-1892)  VIIIy,7

Leeden, Annigje van der (1892-)  VIIIy,8

Leeden, Arie van der (1824-)  VIIIy

Leeden, Arie van der (1873-1942)  VIIIy,1

Leeden, Hendrik van der (1875-)  VIIIy,2

Leeden, Izaak van der (1844-1918)  VIIIy

Leeden, Jacobje van der (1877-1949)  IXy

Leeden, Jannetje van der (1795-)  VIIz

Leeden, Maaike van der (1880-1949)  VIIIy,4

Leeden, Willem van der (1883-1884)  VIIIy,5

Leeden, Willem van der (1885-1950)  VIIIy,6

Leeflang, Jacob Pietersz (1734-)  IVd,1

Leenheer, Jannigje  IXai

Leeuw, Christina de (1883-)  IXr

Leeuw, Gerrit de (1920-2009)  VIIIi,6

Leeuw, Gerrit de (1930-2012)  IXt,5

Leeuw, Maijke Willems de (1695-)  IVa

Leeuw, Teuntje de (-1881)  VIIIv; VIIIab

Leeuwen, Aagje van (1818-)  VIi,3

Lieftink, Frans (1868-)  IX-l

Lieftink, Lijsje (1888-1946)  IX-l

Linden, Cornelis van der (1884-)  IXai

Linden, Petronella Cornelia van der (1904-1974)  IXai

Lint, Jacobus van (1769-)  VIIs

Lint, Nicolaas van (1789-1851)  VIIs

Lintmeijer, Alberta Theodora (1876-)  VIIIq,1

Loon, Catharina Cornelia van (1895-1928)  IXx,1

Luyer, Klaasje (1890-)  VIIIq,2

Maas, Geertruij (1718-1753)  IVb

Maaskant, Steven Willem (1905-1972)  IXb,2

Maasland, Willem (1849-)  VIIz,2

Mast, Dirk (1893-1996)  VIIIaf,3

Mast, Hendrik (1863-)  VIIIaf,3

Meeuwen, Cornelia van (1836-1891)  VIIIs; VIIIu

Meidam, Aartje (1920-1972)  Xf,5

Mel, Aagje van der (1804-)  VIIg

Merwe, Neeltje Joostina van der (1879-)  VIIIag

Meteren, Dirkje van (1742-)  VIf

Meteren, Katarina van (1817-1895)  VIIIz

Meurs, Peter Jacobus van (1927-1996)  Xt,1

Michies, Johannes (1886-)  VIIIn,9

Michies, Johannes (1906-)  VIIIn,9

Middag, Annigje (1829-1908)  VIIr,1

Middag, Arie (1804-1886)  VIIr

Middag, Arij Jacobsz (1784-)  VIIr

Middag, Hendrika Jansdr (1805-)  VIIx,1

Middag, Hermijntje (1850-1885)  VIIt,6

Middag, Maaike Cornelia (1849-)  VIIIad,2; VIIIad,3

Middag, Pieter (1833-1833)  VIIr,2

Middelcoop, Geertruij (1781-1856)  Ve,6

Middelcoop, Josina (1783-1836)  VIi

Middelcoop, NN (-1736)  IVc,1

Middelcoop, Pieter Tonisse (1772-1871)  VIe

Middelkoop, Aaltje (1809-1812)  VIa,1

Middelkoop, Aaltje (1811-1884)  VIIt

Middelkoop, Aaltje (1814-1894)  VIf,6

Middelkoop, Aaltje (1817-1817)  VIa,5

Middelkoop, Aaltje (1818-)  VIIb

Middelkoop, Aaltje (1821-1857)  VIIj

Middelkoop, Aaltje (1821-1916)  VIId

Middelkoop, Aaltje (1866-1893)  VIIIc

Middelkoop, Aaltje (1870-1878)  VIIo,8

Middelkoop, Aaltje (1875-1971)  VIIIg

Middelkoop, Aaltje (1876-1880)  VIIIa,4

Middelkoop, Aaltje (1883-1948)  IXb

Middelkoop, Aaltje Jansz (1672-)  II,1

Middelkoop, Aart (1814-1836)  VIa,3

Middelkoop, Aart (1830-1903)  VIIn

Middelkoop, Aart (1866-1929)  VIIIn; VIIIt

Middelkoop, Aart (1879-)  VIIIi

Middelkoop, Aart (1893-1894)  VIII-l,5

Middelkoop, Aart (1903-1964)  IXk

Middelkoop, Aart (1904-)  VIIIf,3

Middelkoop, Aart (1912-1913)  VIIIn,10

Middelkoop, Aart (1914-1927)  VIIIn,11

Middelkoop, Aart (1914-)  IXq,1

Middelkoop, Aart (1919-1988)  IXd

Middelkoop, Aart (1952-2014)  IXd,1

Middelkoop, Aart Cornelis (1897-1974)  VIIIs,2

Middelkoop, Aart Cornelis (1943-1991)  IXt,3

Middelkoop, Aart Gijsbertus (1894-1894)  VIII-l,6

Middelkoop, Aart Stevense (1756-1807)  Vc

Middelkoop, Aartje (1826-1886)  VIIf

Middelkoop, Aartje (1828-1899)  VIIm

Middelkoop, Adriaan (1927-1995)  IXab,8

Middelkoop, Adriana (1806-1877)  VIIx

Middelkoop, Adriana (1865-1931)  IXv

Middelkoop, Adriana (1930-2013)  IXab,10

Middelkoop, Adrianus (1906-1983)  Xt

Middelkoop, Albert (1948-2012)  Xb,1

Middelkoop, Albertus (1888-1948)  X-l

Middelkoop, Alewijn (1881-1883)  VIIIa,7

Middelkoop, Alida (1838-1838)  VIIac,5

Middelkoop, Alida (1841-1890)  VIIac,7

Middelkoop, Alida (1900-1969)  Xj

Middelkoop, Alida Adriana (1935-1999)  Xt,4

Middelkoop, Anna (1903-1929)  IXu,10

Middelkoop, Annigje (1701-)  IIIb,3

Middelkoop, Annigje (1838-1841)  VIc,9

Middelkoop, Annigje (1844-1846)  VIIu,5

Middelkoop, Annigje (1847-1919)  VIIIx

Middelkoop, Annigje (1912-)  IXn,1

Middelkoop, Annigje Jorisje (1773-1848)  VIf

Middelkoop, Antonie (1897-1968)  VIIIaf,6

Middelkoop, Arie (1808-1816)  VIh,2

Middelkoop, Arie (1815-1815)  VIe,7

Middelkoop, Arie (1832-1876)  VIIo

Middelkoop, Arie (1862-1937)  IXu

Middelkoop, Arie (1867-1939)  VIIIr

Middelkoop, Arie (1872-1873)  VIIo,9

Middelkoop, Arie (1872-1889)  VIIIa,2

Middelkoop, Arie (1876-1955)  VIIIq

Middelkoop, Arie (1888-1957)  IXh

Middelkoop, Arie (1891-1938)  IXq

Middelkoop, Arie (1894-1955)  VIIIm,4

Middelkoop, Arie (1928-2002)  Xq,2

Middelkoop, Arie Cornelis (1919-)  IXq,2

Middelkoop, Arie Dirk (1911-1994)  XIa

Middelkoop, Arie Johannes (1919-2003)  Xh,1

Middelkoop, Arie Pieterse (1740-)  IVb,2

Middelkoop, Arie Pietersz (1816-1890)  VIIu

Middelkoop, Arie Pietersze (1742-)  VIf

Middelkoop, Arien (1738-)  IVc,4

Middelkoop, Arien (1778-)  Ve,5

Middelkoop, Arien Jansen (1679-1733)  IIIb

Middelkoop, Arij (1808-1812)  VIf,4

Middelkoop, Barend (1956-2020)  Xe,1

Middelkoop, Barend Pieter (1914-2000)  IXab,2

Middelkoop, Barendina (1905-1992)  VIIIaf,10

Middelkoop, Bart (1860-1934)  VIII-l

Middelkoop, Bart (1873-1937)  VIIIf

Middelkoop, Bart (1917-2002)  IXh,1

Middelkoop, Bart Marinus (1891-1918)  VIII-l,4

Middelkoop, Barta (1904-1984)  VIIIn,7

Middelkoop, Bastiaan (1872-)  IXae

Middelkoop, Bertus Willem (1915-)  Xf,3

Middelkoop, Beuwke Gauke (1904-1994)  IXu,11

Middelkoop, Catharina (1894-1963)  IXx,1

Middelkoop, Catharina Elisabeth (1897-1975)  IXad,2

Middelkoop, Chrisje (1908-1961)  VIIIq,2

Middelkoop, Claas Arise (1707-)  IVc

Middelkoop, Cornelia (1848-1853)  VIIab,1

Middelkoop, Cornelia (1870-1870)  VIIo,7

Middelkoop, Cornelia (1873-1937)  VIIIp

Middelkoop, Cornelia (1878-1943)  VIIIh

Middelkoop, Cornelia (1906-1993)  VIIIaf,11

Middelkoop, Cornelia (1913-2005)  VIIIi,1

Middelkoop, Cornelia (1925-2016)  Xc

Middelkoop, Cornelia Jozina (1902-1902)  VIIIf,1

Middelkoop, Cornelia Maria (1906-1995)  VIIIs,5

Middelkoop, Cornelis (1858-1858)  VIIu,8

Middelkoop, Cornelis (1901-1968)  IXt

Middelkoop, Cornelis (1933-2018)  Xd

Middelkoop, Cornelis (1933-2016)  XId

Middelkoop, Cornelis (1937-2015)  IXai,2

Middelkoop, Cornelis (1952-2003)  Xd,1

Middelkoop, Cornelis Aart (1903-1950)  IXc

Middelkoop, Cornelis Albertus (1892-1955)  Xh

Middelkoop, Deborah (1960-2005)  Xaa,1

Middelkoop, Dillejania (1804-1833)  VIIr

Middelkoop, Dirk (1837-1865)  VIc,8

Middelkoop, Dirk (1873-1873)  VIIad,2

Middelkoop, Dirk (1896-)  VIIIaf,5

Middelkoop, Dirk (1914-2003)  VIIIg,1; VIIIi,2

Middelkoop, Dirk Jacob (1946-1947)  Xr,2

Middelkoop, Dirk Jan (1915-1916)  Xf,4

Middelkoop, Dirk Jan (1918-1998)  Xf,5

Middelkoop, Dirk Willem (1907-1907)  IXx,5

Middelkoop, Dirkje (1801-1867)  VIIv

Middelkoop, Dirkje (1858-1922)  VIIIk; VIIIaa

Middelkoop, Dirkje (1871-1948)  VIIIe

Middelkoop, Dirkje (1875-1906)  VIIp,4

Middelkoop, Dirkje (1907-1921)  VIIIn,8

Middelkoop, Dirkje Maaike (1925-1996)  VIIIi,7

Middelkoop, Elisabeth Gijsbertha (1923-2020)  Xf,6

Middelkoop, Elisabeth Pieternella (1918-1942)  Xg,2

Middelkoop, Elizabeth (1947-2016)  XIc,3

Middelkoop, Elizabeth Pieternella (1917-1918)  Xg,1

Middelkoop, Emma (1903-1973)  VIIIaf,9

Middelkoop, Engeltje (1709-1724)  IIIa,1

Middelkoop, Engeltje (1725-)  IIIb,8

Middelkoop, Engeltje (1746-)  IVb,4

Middelkoop, Engeltje Jans (1675-)  II,2

Middelkoop, Engeltje Stevese (1742-1819)  Vb

Middelkoop, Everdina (1905-1905)  IXz,2

Middelkoop, Everdina (1915-1916)  IXz,8

Middelkoop, Everdina (1918-1964)  Xv

Middelkoop, Evert (1911-1911)  IXz,6

Middelkoop, Evertje (1932-2021)  IXt,5

Middelkoop, Evertje (1963-)  Xe,2

Middelkoop, F. (1953-)  Xd,2

Middelkoop, Floris (1749-1782)  Ve

Middelkoop, Floris Steven (1924-1925)  IXs,1

Middelkoop, Francina (1821-1907)  VIIc

Middelkoop, Francina (1903-)  IXad,3

Middelkoop, Francina Maria (1913-2012)  XIb

Middelkoop, Frank Joris (1835-1915)  VIIIae

Middelkoop, G.S. (1929-2017)  IXt,4

Middelkoop, Geerrit (1832-1870)  VIIx,1

Middelkoop, Geertje (1752-)  IVb,6

Middelkoop, Geertje (1814-1850)  VIIaa

Middelkoop, Geertje (1828-1892)  VIIg

Middelkoop, Geertrui (1890-1961)  IXm

Middelkoop, Geertruida Sijmerina (1911-1995)  VIIIs,7

Middelkoop, Geertruij (1763-1810)  VId

Middelkoop, Gerrigje (1818-1855)  VIg,6

Middelkoop, Gerrigje (1851-)  VIIab,2

Middelkoop, Gerrit (1764-)  Vd,2

Middelkoop, Gerrit (1896-1937)  IXu,6

Middelkoop, Gerrit Jan (1881-1884)  VIIn,8

Middelkoop, Gerrit Jorisz (1775-1838)  VIg

Middelkoop, Gerrit Pieterse (1733-1774)  Vd

Middelkoop, Gerritje (1737-)  IVc,3

Middelkoop, Geuvertje Maria (1925-2019)  VIIIi,8

Middelkoop, Gijsbert (1837-1863)  VIIs,2

Middelkoop, Gijsbert (1902-1978)  IXp

Middelkoop, Gijsbert (1911-)  Xk,1

Middelkoop, Gijsberthus Adrianus (1905-1992)  Xo

Middelkoop, Gijsbertus Frederik (1891-1949)  Xg

Middelkoop, Gijsje (1838-1916)  VIIIv; VIIIab

Middelkoop, Gijsje Adriana (1893-)  Xk

Middelkoop, Gijsje Adriana (1898-1995)  Xi

Middelkoop, Govert (1919-2003)  Xm,2

Middelkoop, Grietje (1744-)  IVb,3

Middelkoop, Grietje (1830-1866)  VIIac,2

Middelkoop, Hans (1966-2017)  XId,1

Middelkoop, Hein (1942-1942)  XIc,2

Middelkoop, Hendrik (1840-1840)  VIIu,2

Middelkoop, Hendrik (1841-1928)  VIIp; VIIIw

Middelkoop, Hendrik (1870-)  VIIIv,5

Middelkoop, Hendrik (1873-1958)  IXy

Middelkoop, Hendrik (1877-1877)  VIIp,6

Middelkoop, Hendrik (1879-1880)  VIIp,7

Middelkoop, Hendrik (1893-)  VIIIn,2; VIIIr,1

Middelkoop, Hendrik (1894-1898)  IXu,5

Middelkoop, Hendrik (1896-1977)  IXs

Middelkoop, Hendrik (1901-1929)  IXu,9

Middelkoop, Hendrik (1920-1946)  IXq,3

Middelkoop, Hendrik (1927-1988)  Xq,1

Middelkoop, Hendrik Teunis (1912-1970)  VIIIr,5

Middelkoop, Hendrika (1884-1897)  VIIp,9

Middelkoop, Hendrika (1905-1982)  IXr

Middelkoop, Hendrikje (1811-1812)  VIf,5

Middelkoop, Hendrikus (1879-1891)  VIIIa,6

Middelkoop, Hermanus (1856-1928)  X-l

Middelkoop, Hermanus (1873-1873)  VIIad,3

Middelkoop, Hermanus (1887-1888)  VIIIz,5

Middelkoop, Hermanus (1924-2008)  X-l,1

Middelkoop, Hermen Ariensz (1699-)  IIIb,1

Middelkoop, Hermpje (1822-1891)  VIIab

Middelkoop, Huijbert (1760-)  IVa,5

Middelkoop, Isaac (1905-1996)  Xr

Middelkoop, Jaantje Annigje (1923-1997)  IXf,8

Middelkoop, Jacoba Greta Jannetje (1945-)  Xp,1

Middelkoop, Jacobus (1890-1890)  VIIIaf,1

Middelkoop, Jacobus (1895-1964)  IXag

Middelkoop, Jacobus (1929-1929)  IXag,3

Middelkoop, Jacobus (1932-1932)  IXag,4

Middelkoop, Jacobus (1939-1996)  IXag,5

Middelkoop, Jan (1838-1910)  VIIIz

Middelkoop, Jan (1847-1929)  VIIIa

Middelkoop, Jan (1874-)  IXx

Middelkoop, Jan (1877-1889)  VIIIa,5

Middelkoop, Jan (1885-1971)  Xm; IXaa

Middelkoop, Jan (1886-1946)  IX-l

Middelkoop, Jan (1913-1979)  IXab,1

Middelkoop, Jan (1916-1982)  XIc

Middelkoop, Jan (1927-2004)  IXt,2

Middelkoop, Jan Adrianus (1904-1968)  Xs

Middelkoop, Jan Adrianus (1933-2000)  Xt,3

Middelkoop, Jan Arie (1921-1921)  Xg,4

Middelkoop, Jan Arise (1713-)  IVd

Middelkoop, Jan Arisz (1643-)  II

Middelkoop, Jan Gerrit (1914-1995)  IXx,7

Middelkoop, Jan Pieter (1928-1999)  IXag,2

Middelkoop, Jan Stevense (1790-1875)  VIb

Middelkoop, Jan Teunisz (1782-1866)  VIIIv

Middelkoop, Janna Elizabeth (1873-1874)  VIIIv,6

Middelkoop, Jannetje (1895-)  VIIIn,3

Middelkoop, Jannigje (1868-1953)  VIIIv,4

Middelkoop, Jannigje (1868-1940)  VIIIo

Middelkoop, Jannigje (1885-1941)  VIII-l,1

Middelkoop, Jannigje (1892-1949)  IXn

Middelkoop, Jannigje (1899-1967)  VIIIq,1

Middelkoop, Jansje Adriana Wilhelmina (1905-1974)  Xz

Middelkoop, Jenneke (1898-)  IXo

Middelkoop, Jenneken (1740-)  IVc,5

Middelkoop, Jo (1931-2015)  Xq,3

Middelkoop, Johanna (1844-1847)  VIIac,8

Middelkoop, Johanna (1898-1980)  IXah

Middelkoop, Johanna (1912-)  VIIIm,7

Middelkoop, Johanna (1934-2006)  IXs,3

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1901-1977)  IXj

Middelkoop, Johannes (1875-1875)  VIIIae,4

Middelkoop, Joosje (1833-1904)  VIIi

Middelkoop, Joostje (1817-)  VIf,7

Middelkoop, Joris (1803-1890)  VIe,1

Middelkoop, Joris (1803-)  VIf,2

Middelkoop, Joris (1803-1882)  VIg,1

Middelkoop, Joris (1805-1848)  VIIac

Middelkoop, Joris Martinus (1870-)  IXad

Middelkoop, Judith Maria (1938-2011)  XIa,1

Middelkoop, Karel (1886-1966)  IXab

Middelkoop, Karel (1928-1971)  IXab,9

Middelkoop, Klaas (1777-1829)  VIf

Middelkoop, Leendert (1874-1891)  VIIIa,3

Middelkoop, Leendert (1924-2004)  IXab,6

Middelkoop, Lijntje (1825-1888)  VII-l

Middelkoop, Lijsbet (1765-)  Vd,3

Middelkoop, Maaike (1806-1822)  VIe,3

Middelkoop, Maaike (1808-1895)  VIIy

Middelkoop, Maaike (1833-1834)  VIIaa,1

Middelkoop, Maaike (1864-1881)  VIIo,4

Middelkoop, Maaike (1866-1935)  IXw

Middelkoop, Maaike (1871-1938)  IXa

Middelkoop, Maaike (1873-1948)  VIIIn; VIIIt

Middelkoop, Maaike (1909-)  VIIIn,9

Middelkoop, Maaike (1917-2011)  VIIIi,3; VIIIj,5

Middelkoop, Maaike (1937-2016)  IXt,8

Middelkoop, Maaike Cornelia (1869-1938)  VIIId

Middelkoop, Maaike Cornelia (1899-1901)  VIIIn,5

Middelkoop, Maaike Johanna (1907-1979)  VIIIs,6

Middelkoop, Maaike Jorissen (1805-1887)  VIIw

Middelkoop, Maaiken Stevense (1741-)  Va

Middelkoop, Maarten (1884-1900)  VIIIz,2

Middelkoop, Maarten (1909-1967)  IXz,5

Middelkoop, Maarten (1916-1984)  IXab,3

Middelkoop, Maijken (1739-1740)  IVa,1

Middelkoop, Maria (1781-1792)  Vc,3

Middelkoop, Maria (1792-1807)  Vc,6

Middelkoop, Maria (1830-1883)  VIIh

Middelkoop, Maria (1840-1905)  VIIp; VIIIw

Middelkoop, Maria (1877-1877)  VIIp,5

Middelkoop, Maria (1882-1943)  VIIIu

Middelkoop, Maria (1929-2018)  Xt,1

Middelkoop, Maria Christina (1887-1949)  IXg

Middelkoop, Maria Hendrika (1898-)  VIIIn,2; VIIIr,1

Middelkoop, Maria Hendrika (1898-1901)  VIIIn,4

Middelkoop, Maria Hendrika (1901-1951)  VIIIn,6

Middelkoop, Maria Louise (1836-)  VIIb,1

Middelkoop, Maria Ottolina (1928-2018)  Xf,7

Middelkoop, Marigje (1914-)  IXn,2

Middelkoop, Marinus (1920-1949)  Xb

Middelkoop, Marinus (1921-1995)  Xw

Middelkoop, Marinus Hendrikus (1900-1991)  VIIIs,3

Middelkoop, Marinus Jan (1911-1990)  Xp

Middelkoop, Martha (1936-2020)  Xq,4

Middelkoop, Martijntje (1893-1973)  VIIIaf,3

Middelkoop, Martijntje (1923-2009)  VIIIi,6

Middelkoop, Martinus (1874-1874)  VIIIae,3

Middelkoop, Neeltje (1811-1879)  VIIz

Middelkoop, Neeltje (1851-1852)  VIIk,2

Middelkoop, Neeltje (1886-1962)  VIIIj

Middelkoop, Neeltje (1916-)  IXn,3

Middelkoop, Neeltje (1931-1993)  Xt,2

Middelkoop, Neeltje Adriana (1888-1951)  IXac

Middelkoop, Neeltje Adriana (1925-2017)  Xy

Middelkoop, NN (1700-1741)  II,5

Middelkoop, NN (1736)  IVc,2

Middelkoop, NN (1741-1741)  IVc,6

Middelkoop, NN (1747-1747)  IVd,2

Middelkoop, NN (1751)  IVd,3

Middelkoop, NN (1757)  IVd,4

Middelkoop, NN (1825)  VIb,3

Middelkoop, NN (1895)  VIII-l,7

Middelkoop, NN (1905)  IXad,4

Middelkoop, NN (1913)  VIIIs,8

Middelkoop, NN (1916)  VIIIn,12

Middelkoop, NN (1920)  Xg,3

Middelkoop, NN (1937-1940)  Xo,1

Middelkoop, NN (1938)  IXk,1

Middelkoop, NN (1940)  IXk,2

Middelkoop, NN (1956)  Xx,1

Middelkoop, Peter (1814-1820)  VIe,6

Middelkoop, Peter (1820-1821)  VIe,9

Middelkoop, Peter (1947-1947)  Xw,2

Middelkoop, Petertje (1808-1867)  VIIs

Middelkoop, Pieter (1833-1841)  VIIs,1

Middelkoop, Pieter (1834-1862)  VIc,7

Middelkoop, Pieter (1843-1843)  VIIu,4

Middelkoop, Pieter (1928-2019)  Xn,1

Middelkoop, Pieter (1939-2020)  IXai,3

Middelkoop, Pieter Arisze (1703-1752)  IVb

Middelkoop, Pieter Frank (1918-2008)  IXh,2

Middelkoop, Pieter Stevense (1775-1827)  VIa

Middelkoop, Pietertje (1815-1897)  VIIa

Middelkoop, Pietertje (1885-1886)  VIIIa,9

Middelkoop, Pietje (1812-1813)  VIa,2

Middelkoop, Pietje (1850-1919)  VIIIy

Middelkoop, Stevelina (1917-)  IXn,4

Middelkoop, Steven (1780-1795)  Vc,2

Middelkoop, Steven (1795-1848)  VIc

Middelkoop, Steven (1850-1850)  VIIk,1

Middelkoop, Steven (1863-1934)  VIIIm

Middelkoop, Steven (1867-1938)  VIIn,1

Middelkoop, Steven (1870-1932)  VIIIs

Middelkoop, Steven (1915-)  IX-l,1

Middelkoop, Steven (1921-1976)  VIIIi,5

Middelkoop, Steven (1925-1949)  IXs,2

Middelkoop, Steven (1928-1997)  Xe

Middelkoop, Steven Govert (1929-2015)  IXp,1

Middelkoop, Steven Tomasse (1712-1780)  IVa

Middelkoop, Stien (1921-)  IXh,4

Middelkoop, Stijntje Maaike Cornelia (1897-1967)  IXi

Middelkoop, Suzanne (1940-2003)  Xt,5

Middelkoop, Teunis (1701-1721)  IIIb,2

Middelkoop, Teunis (1823-1852)  VIIk

Middelkoop, Teunis (1883-1883)  VIIn,9

Middelkoop, Teunis (1888-1957)  Xf

Middelkoop, Teunis (1919-1986)  Xx

Middelkoop, Teunis Marinus Willem (1944-1983)  Xw,1

Middelkoop, Teuntje (1907-1908)  IXz,4

Middelkoop, Teuntje (1913-1996)  Xu

Middelkoop, Teuntje (1922-2000)  IXab,5

Middelkoop, Teuntje Cornelia Josina (1930-2001)  Xa

Middelkoop, Teuntje Jacobje (1939-2007)  Xr,1

Middelkoop, Theunis (1882-1962)  IXz

Middelkoop, Thomas (1788-1797)  Vc,4

Middelkoop, Thomas (1797-1807)  Vc,8

Middelkoop, Thomas Janssen (1678-1724)  IIIa

Middelkoop, Tonia Janse (1739-)  IVd,1

Middelkoop, Toonis (1721-)  IIIb,7

Middelkoop, Trijntje Wilhelmina (1901-1910)  VIIIr,2

Middelkoop, Willem (1776-1849)  VIh

Middelkoop, Willem (1828-1831)  VIIac,1

Middelkoop, Willem (1839-1840)  VIIac,6

Middelkoop, Willem (1844-1929)  IXy

Middelkoop, Willem (1869-1914)  VIIIaf

Middelkoop, Willem (1887-1905)  IXu,1

Middelkoop, Willem (1900-1989)  IXai

Middelkoop, Willem (1904-1983)  Xq

Middelkoop, Willem (1923-2003)  IXz,11

Middelkoop, Willem (1940-2003)  Xq,5

Middelkoop, Willem Cornelis (1933-2014)  IXai,1

Middelkoop, Willem Frederik (1901-1976)  IXx,2

Middelkoop, Willem Jan (1926-2010)  Xaa

Middelkoop, Willem Jansz (1828-1875)  VIIIv

Middelkoop, Willem Nicolaas (1903-)  Xn

Middelkoop, Willemina (1847-1917)  VIIad

Middelkoop, Willemina (1892-1954)  IXaf

Middelkoop, Willemina Jaspertje (1894-)  IXad,1

Middelkoop, Willempje (1823-1903)  VIIe

Middelkoop, Willempje (1833-1877)  VIIIad

Middelkoop, Willempje (1909-1931)  VIIIr,4

Middelkoop, Willempje Elizabeth (1940-1942)  XIc,1

’Middelkoop’, Arie (1623-)  I

Mijl, Hendrik van (1826-1898)  VIf,6

Mijl, Pieter van der (1806-)  VIf,6

Mild, Adriana Evertsdr van (1789-1854)  VIIIv

Minnen, Cornelia Alijda van (1906-1972)  IXk

Minnen, Geert van (1886-)  IXk

Molenaar, Cornelis (1814-)  VId,6

Morée, Johannes Gerdinus (1907-1980)  XIb

Morée, Thea (1935-)  XIb,1

Morelisse, Barend (1777-)  VIIaa

Morelisse, Jan (1797-1850)  VIIaa

Morelisse, Willemijntje (1845-1849)  VIIaa,5

Morelisse, Willemijntje (1849-1852)  VIIaa,6

Morelisse-Middelkoop, Barend (1842-1855)  VIIaa,4

Morelisse-Middelkoop, Harmpje (1835-1846)  VIIaa,2

Morelisse-Middelkoop, Maaike (1838-1866)  VIIIv; VIIIab

Mos, Maria (1771-)  VIIs

Mourik, Cornelia van (1873-)  VIIIy,1

Mourik, Dirk van (1863-1937)  IXq

Mourik, Hillegonda van (1864-)  VIII-l,1

Mourik, Jan van (1797-1840)  VIh

Mourik, Johanna Flora van (1894-1933)  IXq

Munneke, Beer (1933-2013)  Xt,2

Munts, Dirk (1780-1856)  Ve,6

Nederlof, Willemina Maria (1859-)  IXb

Nieuwenhuijsen, Johanna van (1849-)  VIIIe

Nieuwhoff, Gerrit (1773-)  VIIc

Nieuwhoff, Gerrit (1837-)  VIIc,1

Nieuwhoff, Hendrik (1845-)  VIIc,4

Nieuwhoff, Pieter Dirk (1841-)  VIIc,2

Nieuwhoff, Servaas (1793-1870)  VIIc

Nieuwhoff, Servaas (1843-)  VIIc,3

Nieuwhoff, Servaas (1874-)  VIIc,6

Nieuwhoff, Stephanus (1851-)  VIIc,5

NN, N.N.  VIIi

NN, N.N. (1652-)  II

NN, N.N. (1710-1757)  IVd

NN, N.N. (1718-)  IVc

NN, NN (1725-)  IIIb,8

NN, NN de (1804-)  VIId

NN, NN (1806-)  VIIi

NN, NN (1808-)  VII-l

NN, NN (1819-)  VIIs,1

NN, NN (1906-)  VIIIp,1

NN, NN (1911-)  IXv,2

Nuijssenborgh, Metje van (1876-)  IXad,1

Ooij, Gerrit van (1829-1908)  VIIr,1

Ooijen, Maria van (1797-)  VIIx

Oorschot, Ploon van (1890-)  VIIIaf,5

Oostdijck, Adriana Antonia (1875-)  IXx,1

Oostdijck, Cornelia (1880-)  IXj

Oosterhout, Maarten (1824-1905)  VIIk

Ophof, Jan Cornelis (1900-)  VIIIo,3

Os, Alida van (1893-1973)  IXs

Os, Floor van (1874-)  IXs

Otter, Dirk den (1867-)  VIIIi

Otter, Frank den (1867-)  IXh

Otter, Geuvertje Maria den (1886-)  VIIIi

Otter, Margaretha den (1893-1927)  IXh

Ousen, Willemina (1786-)  VIh

Overhagen, Bertus Antonie van (1906-1974)  Xz

Overhagen, Jan Wilken van (1886-)  Xz

Overhagen, Jan Willem Bastiaan van (1940-2002)  Xz,2

Overhagen, NN van (1939)  Xz,1

Panhuis, Hendrik van (1918-2005)  Xf,6

Pannekoek, Caspar (1856-)  VIIab,6

Peek, Anna (1865-)  VIIm,4

Peek, Arie (1765-1803)  VIh

Peek, Geertrui Aaltje (1879-)  VIIIx,3

Peek, Johanna (1831-)  VIIIae

Peper, Catharina (1870-)  IXad

Peper, Jan Hendrik (1850-)  IXad

Pesselse, Adriaantje (1900-1945)  VIIIh,1

Pesselse, Lena (1862-)  VIIIj

Pijl, Lijntje (1849-)  VIIw,5

Pijserman, Maria Cornelisse (1720-1778)  Vc

Plas, Hendrika van der (1879-)  VIIIaf,6

Poll, Maria van de (1901-1969)  IXai,1

Popeijus, Jan Dirk (-1968)  IXt,8

Poulisse, Cornelis Christiaan (1898-)  IXj

Poulisse, Nicolaas (1864-1912)  IXj

Poulisse, Nicolaas (1922-1977)  IXj,1

Poulisse, Stijntje Marina (1924-1927)  IXj,2

Prakken, Hilligje (1911-2003)  XIa

Pronk, Gerardus (1874-1952)  VIIIp

Pronk, Gerardus Willem (1901-)  VIIIp,1

Pronk, Willem Hendrik Johannes (1854-)  VIIIp

Punt, Hendrika (1847-)  IXv

Put, Barth (1845-)  IXv

Put, Barth (1904-)  IXv,2

Put, Hendrik (1908-)  IXv,5

Put, Willem (1865-)  IXv

Put, Willemina Frederica (1905-1906)  IXv,3

Put, Willemina Frederika (1907-)  IXv,4

Raad, Elizabeth de (1865-1931)  IXu

Raad, Teunis de (1845-)  IXu

Reijerkerk Mankor, Leendert (1833-1833)  VIIq,2

Reijerkerk Mankor, Leendert Jansz (1800-1852)  VIIq

Reijerkerk Mankor, Maria (1828-1832)  VIIq,1

Rietveld, Andries Cornelisz (1740-)  VIi

Rietveld, Cornelis (1758-1854)  VIi

Rietveld, Cornelis (1817-)  VIi,3

Rietveld, Joseph (1819-)  VIi,4

Rietveld, Maaijke (1812-1891)  VIIae

Rietveld, Maria (1807-)  VIi,1

Rijn, Gerrit van (1800-1867)  VIIs

Rikkers, Dirk (1804-)  VIIf

Rikkers, Dirk (1862-1872)  VIIf,1

Rikkers, Gerrit (1824-1896)  VIIf

Rikkers, Gerrit (1824-1878)  VIIi

Rikkers, Hendrika (1806-)  VIIi

Rikkers, Jan (1865-1870)  VIIi,3

Rikkers, Jan (1865-1872)  VIIf,2

Rikkers, Jannigje (1863-1864)  VIIi,2

Rikkers, Jannigje (1869-1870)  VIIi,4

Rikkers, Ruth (1862-1936)  VIIi,1

Rikkers, Willempje (1868-1872)  VIIf,3

Roeland, Dirk Roeland (1883-)  VIIIac,3

Roeland, Geerit (1853-1917)  VIIIac

Roeland, Gerrigje (1851-)  VIIab,3

Roeland, Hermanus (1880-)  VIIIac,1

Roeland, Hermpje (1889-)  VIIIac,4

Roeland, Neeltje Cornelia (1861-)  VIIab,6

Roeland, Nicolaas (1814-1891)  VIIab

Roeland, Nicolaas (1881-1894)  VIIIac,2

Roeland, Nicolaas (1894-)  VIIIac,5

Roeland, Pieter (1794-)  VIIab

Roeland, Pieter (1854-1914)  VIIab,5

Rooden, Gijsbertje van (1777-1820)  VIe

Roos, Jannigje (1870-)  IXv

Roozendaal, Josina (1850-)  VIIIf

Rosweijde, Arie (1805-1851)  VIi,1

Rouwe, Anna de (1855-)  IXa

Rouwerd, Willempje (1755-)  VIb

Rozelaar, Neeltje van (1857-1942)  X-l

Ruiter, Floris de (1900-)  IXw,4

Sar, Alida Maria van der (1816-)  VIi,4

Sar, Arij van der (1796-)  VIi,4

Schaaij, Bartus (1904-)  VIIIe,2

Schaaij, Dirkje (1864-1889)  VIIj,3

Schaik, Cornelis van (1750-)  Vd

Scheijbeler, Elizabeth (1933-1938)  IXah,2

Scheijbeler, Johan Frederik (1896-1980)  IXah

Scheijbeler, Johan Frederik Hendrik (1876-)  IXah

Scheijbeler, Johan Frederik Hendrik (1920-1944)  IXah,1

Schenk, Martijntje (1852-)  VIIIaf

Schenkel, Maria (1863-)  IXp

Schimmel, Gerrit Leendert (1896-)  VIIIi,7

Schimmel, Johanna (1845-1868)  VIIt,5

Schimmel, Maarten (1923-1992)  VIIIi,7

Schinkel, Elizabeth (1894-)  Xs

Schinkel, Jan (1860-1929)  Xt

Schinkel, Neeltje Sophia (1909-)  Xt

Schotman, Jan (1865-1902)  IXag

Schotman, Maria (1900-1995)  IXag

Schouten, Maria (1916-2004)  IXx,7

Schrijvers, Metje (1872-)  IXi

Schröder, Geertje (1888-)  IXk

Schutter, D.  Xaa

Seelenberg, Alida (1798-)  VIi,4

Slagboom, Pietertje  VIIIaf,11

Sleeuwenhoek, Jacoba (1902-1976)  IXx,2

Sleeuwenhoek, Klaas (1882-)  IXx,2

Sleurink, Elisabeth (1933-2003)  IXt,2

Slob, Krijntje (1888-)  Xz

Smid, Joris (1750-1771)  Ve

Smits, Cornelia Bastiana (1878-)  IXah

Smits, Johanna Everdina Gerarda (1924-1976)  Xh,1

Smits, Matthijs (1910-1985)  IXb,2

Snel, Cornelia Maria (1883-)  VIIIm,4

Snoo, Gerrit de (1893-1971)  IXb

Speijer, Adriaantje (1889-1927)  IXe

Speijer, Huibert (1854-1930)  IXe

Spek, Merrigje (1800-1844)  VIIa

Spellenburg, Dirck (1720-)  IVc,3

Spies, Jan (1844-)  VIIae,2

Spies, Mathijs (1838-)  VIIae,1

Spies, Matthijs (1819-1883)  VIIae

Spronk, Cor (1951-)  Xa,2

Spronk, Elizabeth (1877-)  VIIh,4

Spronk, Erica (1953-)  Xa,4

Spronk, Jan (1857-)  VIIh,4

Spronk, Klaas (1952-)  Xa,3

Spronk, Nelleke (1950-)  Xa,1

Spruit, Adriana (1890-)  Xn

Stam, Bertus (1897-1957)  IXa,2

Stark, Cornelis (1744-)  VIh

Steenbeek, Wilhelm Johannes (1938-2000)  Xt,5

Steenderen, Catharina Elisabeth van (1852-)  IXad

Sterk, Aaltje (1764-1841)  VIh

Sterk, Everdina (1857-1943)  IXz

Stighter, Willemijn (1706-1733)  IVb

Stigter, Aert Gerrits de (1683-)  IVa

Stigter, Barend Pieter de (1854-)  IXab

Stigter, Maria Christina de (1844-)  VIII-l

Stigter, Swaantje de (1719-1767)  IVa

Stigter, Teuntje de (1890-1980)  IXab

Stijnes, Adriaantje (1871-)  IXaf

Stijsiger, Arien (1782-)  VIIm

Stijsiger, Elizabeth (1850-1896)  VIIm,1

Stijsinger, Arie (1855-1924)  VIIm,3

Stijsinger, Dirkje (1852-1914)  VIIm,2

Stijsinger, Jan (1818-1865)  VIIm

Stijsinger, Johannes (1860-1936)  VIIm,5

Stijsinger, Steven (1858-1934)  VIIm,4

Stoffelen, Hendrik (1870-)  VIIIn,3

Stoffelen, Hendrik (1890-)  VIIIn,3

Stoker, Gijsbert (1874-)  VIIIq,1

Stoker, Jurg Hendrik (1894-)  VIIIq,1

Stout, Maaike (1902-1973)  IXa,1

Straten, Jan van (1887-)  VIIIc,2

Streef, Wouterje Gerrits (1720-)  Va

Stuijvenberg, Adrianus Pietersz (1789-1854)  VId,5

Toor, Aaltje van (1885-1910)  VIIIy,4

Tuil, Anthonie van (1872-)  IXad,2

Tuil, Jan Gerrit van (1892-1979)  IXad,2

Uiterwijk, Teunis (1901-)  IXu,10

Uittenbogaard, Fijgje (1805-1848)  VId,8

Valk, Anthonij (1812-)  VIIad

Valk, Antonie (1878-1918)  VIIIag

Valk, Dirk (1882-1944)  VIIad,5

Valk, Jacobus (1838-1913)  VIIad

Valk, Jacobus (1885-1957)  VIIad,6

Valk, N.J. (1900-)  VIIIag,1

Veen, Dirk van (1825-1849)  VIIk

Veen, Mathijs (1843-1870)  VIIv,5

Veld, Geertruida in ’t (1939-2004)  IXag,5

Velthee, Gerarda (1780-1840)  VIIs

Vent, Aaltje van der (1847-)  IXu

Verdoorn, Floris Petersen (1682-)  II,2

Verdugt, Maaike (1801-1862)  VIIh; VIIm; VIIn; VIIo

Verdugt, Neeltje (1848-1875)  VIIm,1

Verdugt, Trijntje (1835-)  VIIn,1; VIIIr

Verhoef, Adriana (1816-)  VIIe,1

Verhoef, Grietje (1875-)  IXx

Verhoef, Willem (1855-)  IXx

verhoeven, Jenneke (1848-)  VIIIm

Verkerk, Dirk Jan (1870-)  Xf

Verkerk, Geertruida Janna (1922-)  VIIIj,7

Verkerk, Hendrika (1841-1876)  VIIv,4

Verkerk, Judith Maria (1890-1967)  Xf

Vermeulen, Helena Wilhelmina (1896-1997)  Xh

Vermeulen, Johannes (1876-)  Xh

Verrips, Aart Gerrit (1906-)  VIIIu,1

Verrips, Aart Gerritse (1840-1920)  VIIIs; VIIIu

Verrips, Annigje (1840-)  IXw

Verrips, Coenraad Gerritsz (1764-1836)  Va,1

Verrips, Coenraat Jansz (1698-1748)  Va

Verrips, Cornelia (1869-1948)  VIIIs

Verrips, Cornelis (1878-1919)  VIIIu

Verrips, Gerard (1916-1989)  VIIIu,3

Verrips, Gerrit Koenen (1737-)  Va

Verrips, Hendrik (1908-1987)  VIIIu,2

Verrips, Hendrika (-1879)  VIIj,1

Verrips, Maaike (1868-1938)  VIIIx,1

Verrips, Swaantje (1766-)  Va,2

Verschoor, Geertje (1845-1885)  VIIIa

Verschoor, Leendert (1813-1884)  VIIIa

Versluis, Aartje (1878-)  IXo

Versluis, Alida (1893-1920)  VIIIm,4

Versluis, Elisabeth (1875-)  VIIIm,4

Versluis, Grietje (1851-)  VIIIg

Versluis, Krijntje (1883-)  IXt

Versluis, Willem (1873-)  VIIIm,4

Versteeg, Cornelia (1906-1994)  VIIIs,3

Versteeg, Dirk (1872-1946)  VIIIad,3

Versteeg, Evert Hermanus (1828-1877)  VIIIad

Versteeg, Grietje (1838-1893)  VIIv,1

Versteeg, Joris (1866-1917)  VIIIad,2

Versteeg, Wilhelmina (1863-)  VIIIad,1

Verweij, Annigje (1930-1993)  XId

Vink, Dirkje (1788-)  VIIy

Vink, Lijsje (1772-1842)  VIIz

Vink, Teuntje (1783-)  VIIt

Visser, Dirkje (1908-)  Xn

Visser, Pieter (1888-)  Xn

Vlaming, Lijntje de (1884-)  VIIad,6

Voetee, Jannigje Coenraadsdr (1778-)  VIIa

Voorthuizen, Jacobus van (x1851)   VIh

Vos, Anna de (1844-1921)  VIIv,8

Vos, Annigje de (1830-1830)  VIIv,2

Vos, Antje de (1832-1833)  VIIv,3

Vos, Harmen de (1784-)  VIIv

Vos, Harmen de (1829-1893)  VIIv,1

Vos, Johannes de (1843-1851)  VIIv,7

Vos, Josina de (1839-1864)  VIIv,6

Vos, Klaas de (1834-)  VIIv,4

Vos, Krijn de (1806-1880)  VIIv

Vos, Lijntje (1838-)  VIf,6

Vos, Maria (-1992)  Xo

Vos, Thomas de (1826-1891)  VIIo

Vos, Trijntje de (1836-1870)  VIIv,5

Vries, Cornelia de (1861-)  IXg

Vrij, Johannes (1862-)  VIII-l,1

Vrij, Pieter (1882-1944)  VIII-l,1

Vroege, Bartholomeus Johannes (1901-1941)  VIIIn,7

Vroege, Hendrika (1905-1989)  IXc

Vroege, Peter (1881-)  VIIIn,7

Vuren, Geertje van (1805-)  VIIg

Waard, Arie de (1873-1962)  IXa

Waard, Geertje de (1899-1931)  IXa,2

Waard, Jan de (1901-)  IXa,3

Waard, Lammert de (1853-)  IXa

Waard, Lammert de (1897-)  IXa,1

Waard, Leendert de (1909-)  IXa,4

Waardt, Hendrika Francina de (1872-)  Xf

Walewijn, Annigje Abrahamsdr (1784-)  VIIr

Wammes, Cornelis (x1900)   IXq,1

Wammes, Gerarda Maria (1904-)  IXq,1

Weeda, Maria (1916-2001)  IXab,2

Weerd, Gerrit de (1890-)  IXn

Weerd, Jan Cornelis de (1824-1898)  VIId

Weerd, Jannigje de  VIId

Weerd, Jannigje de (1865-1867)  VIId,3

Weerd, Marinus de (1862-1867)  VIId,2

Weerd, Pieter de (1870-)  IXn

Weijer, Catharina de (1857-)  IXx

Weverwijk, Aart van (1908-1971)  VIIIj,1

Weverwijk, Hendrika (1887-)  VIIIr,5

Wijk, Engelina van (1871-)  IXac

Wildeman, Chrisje (1855-)  VIIIq

Willemse, Anna (1806-1841)  VIIc

Wink, Maaike (1854-)  VIIIh

Wit, Adriana de (1851-1864)  VIIt,7

Wit, Anthonie de (1781-)  VIIt

Wit, Antonij de (1834-1908)  VIIt,1

Wit, Dirk de (1801-1874)  VIIt

Wit, Gijsbertus de (1845-1918)  VIIt,6

Wit, Pieter de (1838-1901)  VIIt,3

Wit, Pieter Antony de (1837-1837)  VIIt,2

Wit, Teunis Jacobus de (1843-)  VIIt,5

Wit, Teuntje de (1841-1842)  VIIt,4

Wolf, Franciscus Antonius de (1900-1992)  VIIIaf,10

Woudenberg, Aagje (1871-1922)  IXq

Woudenberg, Jacoba van (1847-1918)  VIIt,5

Yperen, Anneke van (1795-1828)  VIIb

Yperen, Johanna van (1810-1851)  VIIs

Zandwijk, Dirk van (1786-)  VIh

Zandwijk, Dirkje van (1806-1889)  VIh

Zanten, Adriana van (1883-)  VIIIs,2

Zanten, Cornelis van (1892-)  Xs

Zanten, Gerritje Jantje van (1920-2009)  IXd

Zanten, Gijsje van (1918-2002)  IXh,1

Zanten, Neeltje Elizabeth van (1911-1998)  Xs

Zanten, Peter van (1921-1976)  IXe,1

Zanten, Rutger van (1900-)  IXh,1

Zanten, Wouter Alerse van (x1736)   IIIb

Zijderveld, Cornelis (1786-)  VIIy

Zijderveld, Frederik (1806-1870)  VIIy

Zijderveld, Gerrit (1848-1927)  VIIy,2

Zijderveld, Hermpje (1843-1845)  VIIy,1

Zijderveld, Teunis IJsebrandsz (1715-1753)  IVa

Zondag, Arie (1877-)  VIIIx,2

Zouwen, Maaike van der (1815-)  VIIIaGegenereerd met Aldfaer 8.1 op 14 juni 2021 11:12:08