• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Arien Middelkoop

I. Arien Middelkoop, geb. NL vóór 1631.

Zijn dochter:

 

II. Neeltje Ariëns Middelkoop, geb. NL vóór 1661, tr. 1e Jan Floris -, geb. NL vóór 1661, † Middelkoop vóór 8 april 1678;1 tr. 2e (ondertr. Beusichem, regio 8 april) 16781 Hendrik Aelberts van Deventer, geb. Beusichem, regio vóór 1659.

Uit het tweede huwelijk:

 

III. Beatje van Deventer, ged. Leerdam 14 maart 1679,2 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,3 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, tr. Leerdam 16 maart 17034 Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678,5 † Leerdam? vóór 27 juni 1726,6 zn. van Cornelis Ariesen en Maria Hermense de Gelder; hij hertr. Oosterwijk 6 jan. 17267 Pieternel Smetser.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,8 † na 1740.
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.8
 3. Cornelis Arisze, volgt IVa.
 4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,8 † na 1730.
 5. Jan Arienze, volgt IVb.
 6. Herman Ariensz, volgt IVc.
 7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.
 8. Mariken, volgt IVd.
 9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,8 † vóór 1723.
 10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,8 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,9 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 17599 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,10 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.
 11. Bastiaan, volgt IVe.

 

IVa. Cornelis Arisze Middelkoop,11 ged. Leerdam 24 april 1707,4 vermeld verkoop huis 1730,12 † na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 17334 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176211 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.11
 2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,11 † vóór 1749.
 3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,11 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)4 17684 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.
 4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.11
 5. Klaas Cornelisze, volgt Va.
 6. Trijntje, volgt Vb.
 7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.11

 

Va. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,11 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)4 juli 17684 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,11 † vóór 1777.
 2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,13 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181514 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,13 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.
 3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,11 † vóór 1782.
 4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,11 † vóór 1779.
 5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,11 arbeider 1823.15
 6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.11
 7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,11 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.15
 8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.16

 

Vb. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,11 begr. Amsterdam 25 febr. 1806,9 tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 17779 Christoffel Brakling, geb. Odensen omstr. 1747, begr. Amsterdam 3 dec. 1798.9

Uit dit huwelijk:

 1. Anthonij Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).9
 2. Cornelis Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).9

 

IVb. Jan Arienze Middelkoop,12 ged. Leerdam 6 dec. 1709,8 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 173912 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.

Uit dit huwelijk:

 1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,12 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.
 2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.12
 3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.12

 

IVc. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,8 † Woerden na 1781, tr. 1e Boskoop 21 aug. 174017 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 176312 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,18 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177111 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.11
 2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,11 † vóór 1743.
 3. Baatje, volgt Vc.
 4. Arij, volgt Vd.
 5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.11
 6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.11
 7. Henderik Harmsze, volgt Ve.
 8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.4
 9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,4 † vóór 1754.
 10. Pieter Harmensz Middelkoop, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,4 † vóór 1757.
 11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.4
 12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.4
 13. Pieter Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.11
 14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.11
 15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.16
 16. Claas Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,11 † Waarder?.
 17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,11 † Oukoop?.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

 

Vc. Baatje Middelcoop,19 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,11 † Bodegraven 27 nov. 1817,20 tr. Bodegraven 6 jan. 17654 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732 (get. Annigje Bakkers),21 † Bodegraven 28 april 1806,22 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,20 † ald. 15 okt. 1825.20
 2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.
 3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,19 † Haarlem 3 febr. 1830,19 tr. Haarlem 18 aug. 180519 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,19 † ald. 22 okt. 1848.19
 4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,23 † Kamerik 2 april 1866,23 tr. Rietveld 26 nov. 183024 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,24 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,24 wed. van Jan Kastelijn.

 

Vd. Arij Middelkoop, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745,11 † Oudhuizen 8 febr. 1834,25 tr. 1e Bodegraven (ondertr. Alphen a/d Rijn 4 mei) 17642626 Trijntje van Muijden, geb. NL omstr. 1745, † Wilnis? vóór 1797; tr. 2e Wilnis 24 dec. 179827 Antje Rozeboom, geb.? omstr. 1771,11 † Oudhuizen 4 mei 1836,28 dr. van NN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hermanus Middelkoop,29 ged. Koudekerk a/d Rijn 2 dec. 1764,4 † ald. 4 mei 1816.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aafje, volgt VIa.
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Oudhuizen? omstr. 1798,28 † Oudhuizen 10 aug. 1853.28
 3. Hermanus, volgt VIb.
 4. Baatje Middelkoop,28 ged. Wilnis 8 april 1805,11 † ald. 17 mei 1817.

 

VIa. Aafje Middelkoop, geb. Wilnis omstr. 1797,13 tr. Oudhuizen 24 juni 182614 Cornelis Kruijt, geb. Nieuwveen omstr. 1795,13 schuitenjager 1836,15 zn. van Jan en Anna Maria Leesen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Middelkoop, geb. Oudhuizen 31 mei 1826.
 2. Alida Kruijt, geb. Nieuwer Amstel 1832,13 † Ter Aar 1897, tr. Kalslagen 14 mei 185415 Cornelis van Leeuwen, geb. Nieuwveen omstr. 1839, watermolenaar 1854,15 † Nieuwveen 1883.30
 3. Antje Kruit, geb. Aarlanderveen 31 jan. 1836.15

 

VIb. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 17 okt. 1800,31 † Wilnis? vóór 1886, tr. Oudhuizen 18 mei 182314 Jannetje Kerver, geb. Oudhuizen 26 dec. 1798,13 ged.? 1 jan. 1799,32 † Wilnis 18 mei 1886,14 dr. van Dirk Korver en Trijntje Jacobsdr Boot.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje, volgt VIIa.
 2. Arie, volgt VIIb.
 3. Antje, volgt VIIc.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 22 sept. 1829,33 † ald. 25 jan. 1831.28
 5. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 15 maart 1831,33 † ald. 29 okt. 1835.28
 6. Geertje Middelkoop, geb. Oudhuizen 10 juli 1833,33 † ald. 24 nov. 1838.28
 7. Dirk, volgt VIId.
 8. Aagje, volgt VIIe.

 

VIIa. Trijntje Middelkoop, geb. Oudhuizen 1 nov. 1823,33 † Graft vóór okt. 1858,34 tr. Oudhuizen 21 febr. 184514 Aart Verkaik, geb. Wilnis omstr. 1818,13 arbeider,34 veenwerker 1880,35 † Haarlemmermeer? na 1873,34 zn. van Aart en Marrijtje Schouten; hij hertr. Graft 6 okt. 185836 Guurtje Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrijtje Verkaik, geb. Oudhuizen 1 sept. 1845,33 † ald. 28 jan. 1846.28
 2. Hermanus Verkaik, geb. Oudhuizen 25 okt. 1846,33 arbeider 1875,13 † Sloten (Amsterdam) 5 mei 1877,37 tr. Sloten NH 12 febr. 187514 Johanna Wilhelmina van Loenen, geb. Sloten NH omstr. 1851.13
 3. Jannetje Verkaik, geb. Oudhuizen 23 okt. 1847,33 † De Rijp 15 nov. 1885,37 tr. De Rijp 2 febr. 187334 Jan Jansz Hop, geb. De Rijp 9 maart 1847,34 koopman,34 wedr. van Guurtje Smit.
 4. Marijtje Verkaik, geb. Wilnis 1848,13 † Mijdrecht 13 dec. 1928,28 tr. Mijdrecht 2 mei 187714 Cornelis de Liefde, geb. Ankeveen omstr. 1844,13 † vóór 1928, wedr. van Wilhelmina Stigter.
 5. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 17 febr. 1850,33 † ald. 17 nov. 1851.14
 6. Gerrit Verkaik, geb. Oudhuizen na okt. 1851,28 † ald. 10 april 1853.28
 7. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 23 sept. 1852,33 † ald. 3 mei 1853.28
 8. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 24 okt. 1853,33 arbeider 1881,13 † Haarlemmermeer 25 okt. 1931,28 tr. Sloten NH 8 april 188114 Jannetje van Heeringen, geb. Mijdrecht omstr. 1860,13 † Haarlemmermeer 23 juni 1935.37
 9. Aagje Verkaik, geb. Wilnis? omstr. 1857,13 tr. Sloten NH 19 maart 188014 Karel Hendrik Lodewijk August Rietbrock, geb. Furstenau omstr. 1858,13 veenwerker 1880.13

 

VIIb. Arie Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 sept. 1825,33 arbeider 1883-1884,13 † Wilnis 25 maart 1900, tr. Mijdrecht 15 nov. 184814 Pitronella Meijer, geb. Mijdrecht 1827,38 † Wilnis 8 febr. 1900, dr. van Cornelis en Alida van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 3 april 1849,33 † ald. 12 mei 1849.
 2. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 aug. 1850,33 † ald. 17 nov. 1850.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 6 dec. 1851,33 † Mijdrecht 27 sept. 1877.
 4. Cornelis, volgt VIIIa.
 5. Aaltje, volgt VIIIb.
 6. Dirk, volgt VIIIc.
 7. Klaas, volgt VIIId.
 8. Maarten Middelkoop, geb. Graft 1865,39 † Mijdrecht 1 sept. 1868.
 9. Trijntje, volgt VIIIe.
 10. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 maart 1871,40 † Wilnis 7 nov. 1890.

 

VIIIa. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 16 okt. 1854,33 schipper 1906-1919,14 † Wilnis 28 jan. 1936, tr. Mijdrecht 12 mei 188214 Willemina Groenleer, geb. Burgh omstr. 1861,13 † Wilnis 11 jan. 1948, dr. van Cornelis en Jacoba Kooijman.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietje, volgt IXa.
 2. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1884,28 † Wilnis 14 aug. 1892.
 3. Arie, volgt IXb.
 4. Jacobus Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1886,41 † Velsen 11 juni 1965,42 tr. Velsen 28 juli 192742 Wilhelmina Bitter, geb. Schiedam 25 febr. 1886,42 † Velsen 13 juli 1966.42
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1887,28 † Wilnis 6 sept. 1902.
 6. Andries, volgt IXc.
 7. Aaltje Middelkoop, geb. Wilnis 6 nov. 1891,28 † ald. 15 nov. 1891.
 8. Cornelia, volgt IXd.
 9. Cornelis, volgt IXe.
 10. Dirk Middelkoop, geb. Wilnis 29 dec. 1896,28 † ald. 25 jan. 1903.
 11. Marinus Middelkoop, geb. Wilnis 30 okt. 1899.
 12. N. Middelkoop, geb. Wilnis 26 april 1901,13 † Amsterdam 5 nov. 1978,43 tr. Abcoude-Baambrugge 11 okt. 192914 Jorden Sloeserwij, geb. Abcoude-Baambrugge omstr. 1903,13 † Amsterdam 17 maart 1986,44 zn. van Jan en Gerritje Jansen.

 

IXa. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 juli 1882,45 † Amsterdam 25 febr. 1965,45 begr. Diemen,45 tr. Amsterdam 30 mei 190614 Jacob Moolenaar, geb. Zaandam 1 aug. 1882,45 werkman 1906,13 kolenwerker 1928,46 brandstoffenarbeider 1929,47 † Amsterdam 18 nov. 1958,45 zn. van Jan en Trijntje Duives.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1907,13 incasseerder 1929,13 † Gorinchem 10 febr. 2008, tr. Sloterdijk 3 april 192914 Antonia Petronella Dirkzwager, geb. Amsterdam omstr. 1910.
 2. Willemina Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1910,13 tr. Amsterdam 20 juni 192814 Cornelis Jan Tennekes, geb. Amsterdam omstr. 1908,13 Huisschildersknecht 1928.13

 

IXb. Arie Middelkoop, geb. Mijdrecht 15 nov. 1884,9 schipper 1909,13 grondwerker 1931, † Amsterdam 4 jan. 1973,45 begr. Diemen,45 tr. Amsterdam 2 juni 190914 Maria Gerdina Couzij, geb. Amsterdam 9 mei 1892,9 † ald. 31 dec. 1972,45 dr. van Gerard en Maria Gerardina Benoist.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendricus, volgt Xa.
 2. Hendricus Marinus, volgt Xb.
 3. Arie, volgt Xc.
 4. Leonardus, volgt Xd.
 5. Maria Gerdina Sophia, volgt Xe.
 6. Marinus, volgt Xf.
 7. Johannes Henricus Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,45 † ald. 18 juni 1922.45
 8. Johannes, volgt Xg.
 9. Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 17 aug. 1925,45 † ald. 20 aug. 1925.45
 10. Karel, volgt Xh.
 11. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 23 aug. 1928,45 † ald. 5 maart 1929.45
 12. Dirk, volgt Xi.
 13. Theodorus Adrianus, volgt Xj.
 14. Hubertus, volgt Xk.

 

Xa. Cornelis Hendricus Middelkoop, geb. Amsterdam 20 aug. 1909,9 grondwerker 1931,13 chauffeur 1944,48 † Berlijn 21 juni 1944,45 begr. Loenen Militairy Cemetry,49 tr. 1e Amsterdam 29 april 193114 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1939)14 Geertruida Holst, geb. Amsterdam 17 maart 1912,9 dr. van Nicolaas Louis en Dirkje Uileman; tr. 2e Amsterdam 14 april 194345 Ida Rossou, geb. DK Hobrou 29 juni 1909.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór 1930, † vóór 1944.
 2. Nicolaas Louis, volgt XIa.
 3. Geertruida Maria Middelkoop, geb. Amsterdam 6 mei 1932.9
 4. Cornelia Hendrika Middelkoop, geb. Amstelveen 13 juni 1936.9
 5. Dick Middelkoop, geb. Amsterdam 25 nov. 1939.45

 

XIa. Nicolaas Louis Middelkoop, geb. Amsterdam 19 okt. 1929,9 † ald. mei 1977,50 tr. 1e50 Iekje de Vries; tr. 2e (echtsch. uitgespr. Amsterdam 7 nov. 1962)51 Drikje Frederika Pasteuning.

Uit het eerste huwelijk:

 

XIIa. Henny Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1950, tr. Cisca Hallie, geb. NL na 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Dennis Michael Nicolaas Middelkoop, geb. NL na 1975.
 2. Danielle Middelkoop, geb. NL na 1976.

 

Xb. Hendricus Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1911,41 chauffeur 1956,52 † Amsterdam 29 juni 1989,43 tr. Amsterdam 20 sept. 19339 Gesina Johanna de Wit, geb. Amsterdam 12 juli 1914,45 † ald. 2 aug. 1988.53

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Antonius, volgt XIb.
 2. Johanna Gezina, volgt XIc.
 3. Maria Gerdina, volgt XId.
 4. Antonius Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 29 nov. 1947,45 tr. NL na 196745 Petronella Maria Adrianne Simons, geb. NL 30 nov. 1947.45

 

XIb. Henricus Antonius Middelkoop, geb. Amsterdam 16 sept. 1934,45 tr. NL vóór 196145 Johanna Beers, geb. NL 13 juli 1935.45

Uit dit huwelijk:

Madeleine Middelkoop, geb. NL 1 okt. 1961.45

 

XIc. Johanna Gezina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 dec. 1936,45 tr. NL vóór 197145 Albertus van de Ploeg, geb. NL 20 juni 1935.45

Uit dit huwelijk:

 1. Sander van de Ploeg, geb. NL 12 april 1971.45
 2. Astrid van de Ploeg, geb. NL 6 april 1974.45

 

XId. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam 15 maart 1942,45 tr. NL vóór 195945 Marinus Hendriks, geb. NL 25 dec. 1938.45

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hendriks, geb. NL 16 aug. 1959,45 tr. NL vóór 198345 Sabine Josephine Beekman, geb. NL 29 mei 1964.45
 2. Maria Gerdina Hendriks, geb. NL 4 juni 1963,45 tr. NL vóór 199145 Egbert Kunst, geb. NL 7 nov. 1959.45
 3. Sandra, volgt XIIb.

 

XIIb. Sandra Hendriks, geb. NL 31 jan. 1965.45

Uit haar relatie met NN van de Tweel, geb. NL vóór 1973:

Joey van de Tweel, geb. NL 3 juni 1993.45

 

Xc. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 18 april 1914,9 grondwerker,45 klinker,9 brenner 1942,9 vermeld Signalement en Transportliste vanaf 8 juni 1942,9 † Bergen op Zoom 4 maart 2004,43 tr. 1e Amsterdam 19 febr. 193645 Grada Maria Leenders, geb. Arnhem 29 maart 1918,45 † ald. 23 dec. 1941;40 tr. 2e Rotterdam 12 mei 194254 Jacoba Anna Elisabeth Kemink, geb. Amsterdam 9 mei 1912,40 † Puttershoek 6 juli 1993,44 gecrem. Bergen op Zoom 9 juli 1993,44 dr. van Barend Jan en Alida Maria Mulder.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriaan Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 29 okt. 1943,40 tr. 23 sept. 196440 L. van der Werf.
 2. Gerard Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 28 juli 1947,40 tr. 23 april 196840 Y.P. van Elk.

 

Xd. Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 okt. 1915,45 expeditie chauffeur,45 † Amsterdam 29 dec. 1983,45 tr. 1e Amsterdam 27 juli 193845 Simontje Jans Former, geb. Amsterdam 18 sept. 1916,45 † Amsterdam? vóór 1942, dr. van Tjalling en Joanna van Campen; tr. 2e Amsterdam 12 mei 194245 Anna Petter, geb. Amsterdam 18 okt. 1922,45 † Purmerend 19 okt. 2003,45 dr. van Pieter en Catharina Johansson.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Leonardus Pieter Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 1 nov. 1946,45 tr. Amsterdam 7 (kerkelijk 16)45 nov. 196845 Maria Wilhelmina Josephine Meijs, geb. Maastricht 21 okt. 1945.45
 2. Catharina Anna Maria, volgt XIe.
 3. Arie Pieter Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 juli 1956.45

 

XIe. Catharina Anna Maria Middelkoop, geb. Amsterdam 27 febr. 1950,45 tr. 1e Amsterdam 28 febr. 196945 (echtsch. uitgespr.)45 G.F. de Rooij, geb. Amsterdam? vóór 1949; tr. 2e45 Henk Sweenen, geb. Amsterdam? na 1940. [Purmerend]55

Uit het eerste huwelijk:

 1. Suzanne de Rooij, geb. Amsterdam 3 jan. 1970,45 tr. Schiedam na 198745 Ronald NN, geb. NL vóór 1975.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Marit Sweenen, geb. Amsterdam na 1970.55 [Amsterdam]55
 2. Elody Sweenen, geb. Purmerend na 1970. [Purmerend]55
 3. Rory Sweenen, geb. Amsterdam 23 febr. 1974,45 † Purmerend 22 okt. 2003.45

 

Xe. Maria Gerdina Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 1 febr. 1918,45 † ald. 4 aug. 1956,45 begr. Diemen,45 tr. Amsterdam 17 febr. 193745 Leendert Overweg, geb. Amsterdam 14 nov. 1918.45

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Overweg, geb. Amsterdam? na 1937.
 2. Leendert Overweg, geb. Amsterdam 26 mei 1937.45
 3. Hendricus Bernardus Overweg, geb. Amsterdam 15 jan. 1939.45
 4. Fraciscus Gerhardus Hermaus Overweg, geb. Amsterdam 6 dec. 1940.45
 5. Cornelis Hendricus Overweg, geb. Amsterdam 2 jan. 1946.45

 

Xf. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1920,9 vermeld PK NL-SAA-8260396,9 † Amsterdam 11 sept. 1985,45 begr. Diemen,45 tr. Amsterdam 1 juli 194245 Teuntje Alberta Ikelaar, geb. Amsterdam 9 febr. 1922,9 † ald. 2 juni 2013.9

Uit dit huwelijk:

 1. Rita Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1942.
 2. Ceacilia Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1942.
 3. Marinus, volgt XIf.

 

XIf. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 aug. 1944,56 VO 1950-1961,57 medewerker,55 vermeld wieiswie,58 † Wachtum 7 jan. 2015,56 tr. Ina van der Wateren, geb. Amsterdam 9 dec. 1946.56

Uit dit huwelijk:

Edwin Marinus Raymond Middelkoop, geb. Amsterdam 26 mei 1966,56 master 1992-1993,55 componist,55 scheidingsmediator.59 [Bilthoven?]55

 

Xg. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 juni 1924,45 metaalbewerker,9 † Amsterdam 6 dec. 2001,45 tr. Amsterdam 12 maart 194745 (door echtsch. ontbonden ald. 1966)45 Geesje van de Velde, geb. Amsterdam 11 april 1923,45 † ald. juli 2011,60 dr. van Petrus Hendrikus Gerardus en Geesje Gortworst.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Arie Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 17 okt. 1947, redacteur 2008,61 secretaris 2010-.62 [Egmond aan Zee 2011]62
 2. Hennie Middelkoop, geb. Amsterdam? 31 okt. 1948.
 3. Paul Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 mei 1950, † Alphen a/d Rijn 2010.60

 

Xh. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 24 juni 1926,45 † Almere 20 maart 2004,45 begr. Diemen,45 tr. Amsterdam 23 okt. 194645 Jacomeintje van Haterd, geb. Amsterdam? 7 mei 1927,45 dr. van Johannes en Dina Vis.

Uit dit huwelijk:

 1. Karel, volgt XIg.
 2. Miep, volgt XIh.

 

XIg. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 27 aug. 1947,45 tr. Amsterdam 12 nov. 197045 Marie Felicite van Maanen, geb. Amsterdam 3 maart 1951,45 dr. van Gijsbertus en Elisabeth Aleida Bouten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bart, volgt XIIc.
 2. Normen, volgt XIId.

 

XIIc. Jan Bart Middelkoop, geb. Amersfoort 14 mei 1974,45 HO,55 team coordinator,63 tr. 22 april 200555 Saskia Versteeg, geb. NL 6 jan. 1979,45 MO.55 [Leusden]55

Uit dit huwelijk:

 1. Sem Middelkoop, geb. vóór 2008.
 2. Nick Middelkoop, geb. 22 mei 2013.55
 3. Fenna Middelkoop, geb. 22 mei 2013.55

 

XIId. Normen Middelkoop, geb. Leusden 1 aug. 1981.45 [Leusden]55

Uit zijn relatie met Ivett Landauer, geb. Szekszárd H na 1980,55 HO:55

 1. Mike Middelkoop, geb. 1 juni 2007.55 [Leusden]55
 2. Dave Middelkoop, geb. omstr. 2011. [Leusden]55

 

XIh. Miep Middelkoop, geb. Amsterdam 10 mei 1951,45 tr. Amsterdam? 1 dec. 197145 Jitze Fokke Oost, geb. NL 10 sept. 1951.45

Uit dit huwelijk:

 1. Marcella Oost, geb. NL 30 juni 1974.45 [Almere 2001]45
 2. Michael Jitze Fokke Oost, geb. NL 18 juli 1975.45

 

Xi. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 17 febr. 1930,45 tr. Amsterdam 23 okt. 195745 Bep Hofman, geb. Amsterdam? vóór 1939, begr. 6 april 2002.45

Uit dit huwelijk:

 1. Ingrid Middelkoop, geb. Amsterdam na 1957.
 2. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1957.
 3. Irene Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1957.

 

Xj. Theodorus Adrianus Middelkoop, geb. Amsterdam 6 aug. 1931,45 tr. Amsterdam? vóór 195745 Bertha Maria Redelaar, geb. Amsterdam 19 okt. 1931.45

Uit dit huwelijk:

 1. Bert Middelkoop, mgr.55
 2. Marja, volgt XIi.
 3. André Middelkoop, geb. Haarlem 1961.40 [Amsterdam]55
 4. Laura, volgt XIj.
 5. Danielle, volgt XIk.

 

XIi. Marja Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 mei 1957,45 tr. NL vóór 198445 Jacobus Huijsman, geb. NL 16 dec. 1955.45

Uit dit huwelijk:

 1. Deborah Huijsman, geb. NL 26 sept. 1984.45
 2. Elroy Huijsman, geb. NL 28 dec. 1987.45

 

XIj. Laura Middelkoop, geb. Amsterdam 11 juni 1961,45 BS 1967-1973,64 tr. NL vóór 198345 Renee van de Berg, geb. NL 13 juli 1956.45 [Almere]55

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Christiaan van de Berg, geb. NL 12 juli 1983.45
 2. Jacobus van de Berg, geb. NL 19 dec. 1987.45

 

XIk. Danielle Middelkoop, geb. Zaandam 11 okt. 1976,64 HO 2012-2014,55 zorgmedewerker.55 [Zaandam]55

Uit haar relatie55 met Yousef Beunder, geb. Zaandam,55 bouwvakker:55

 1. Davey Beunder, geb. Zaandam? 31 okt. 1996.55
 2. Rachelle Beunder, geb. Zaandam? 10 jan. 2001.55
 3. Lisanne Beunder, geb. omstr. 2008.

 

Xk. Hubertus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 dec. 1933,45 medewerker -1991,43 † Zaandam 9 sept. 1991,43 tr. Atie Bakker, geb. Zaandam 20 juli 1934,65 † ald. 13 aug. 2006.65

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus, volgt XI-l.
 2. Renee, volgt XIm.
 3. Daniëlle, volgt XIn.

 

XI-l. Hubertus Middelkoop, geb. Zaandam? 13 april 1960,45 tr. NL vóór 198745 Yvonne Willemsen, geb. NL 3 jan. 1964.45

Uit dit huwelijk:

 1. Suzanne Middelkoop, geb. NL 1 juni 1987.45
 2. Barry Middelkoop, geb. Zaandam 21 juni 1989,45 BS 1994-1998.64 [Den Haag]55

 

XIm. Renee Middelkoop, geb. Zaandam? 8 nov. 1966,45 tr. NL vóór 199945 P.M. Verdegaal, geb. Waddinxveen? 8 april 1967.64

Uit dit huwelijk:

Fanky Middelkoop, geb. NL 19 sept. 1999.45

 

XIn. Daniëlle Middelkoop, geb. Zaandam? 11 okt. 1976,45 tr. NL vóór 199645 Jos Beunders, geb. NL 19 febr. 1975.45

Uit dit huwelijk:

 1. Danny Beunders, geb. NL 31 okt. 1996.45
 2. R. Beunders, geb. NL 10 jan. 2001.45

 

IXc. Andries Middelkoop, geb. Wilnis 17 sept. 1890,41 tr. Kopenhagen 30 aug. 19199 Gezina Martens, geb. Groningen 11 okt. 1896,66 dr. van Sjouke en Margrietha Tonkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Margrietha Middelkoop, geb. Amsterdam 9 jan. 1921.9
 2. Sjouke Middelkoop, geb. Amsterdam 1 sept. 1923,9 zivilarbeiter -1945,58 † Dortmund 16 april 1945.67
 3. NN Middelkoop, geb. Velsen omstr. 25 nov. 1932.68
 4. NN Middelkoop, geb. IJmuiden omstr. 1 dec. 1934.68 [IJmuiden 1934-]68

 

IXd. Cornelia Middelkoop, geb. Wilnis 6 dec. 1892,13 vermeld vorderen 1945,51 † Oosterbeek 29 mei 1973,69 tr. Barneveld 16 mei 191914 Sijtze van der Meer, geb. Ede omstr. 1886,13 koopman 1919,13 † vóór 1973, zn. van Jakob Sijtzes en Elizabeth Mekking.

Uit dit huwelijk:

 1. A.E. van der Meer, geb. NL na 1919, tr. W.C. ter Horst van Delden.
 2. D. van der Meer, geb. na 1920, tr. H. v.d. Laan, geb. NL na 1920.

 

IXe. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis 27 juni 1894,9 los arbeider,45 werkman 1921,13 † IJmuiden 2 aug. 1975,43 begr. Velsen 6 aug. 1975,43 tr. Amsterdam 27 april 192114 Hendrika Cornelia Niesje Porck, geb. Arnhem 21 aug. 1896,9 dienstbode,45 † IJmuiden 13 juni 1973,43 gecrem. Velsen 18 juni 1973,43 dr. van Johan Hendrik en Maria Hubbeling.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt X-l.
 2. Maria Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1924,9 tr. Sheffield, Yorkshire 194770 H. Romers, geb. NL na 1920. [Haarlem 1973]71
 3. Marinus, volgt Xm.
 4. Wilhelmina, volgt Xn.

 

X-l. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 12 maart 1923,9 † IJmuiden 23 febr. 2004,43 gecrem. Driehuis 27 febr. 2004,43 tr. Velsen? 30 sept. 194872 Rina Oldenburg, geb. NL na 1920.

Uit dit huwelijk:

 1. Loes, volgt XIo.
 2. Henny, volgt XIp.

 

XIo. Loes Middelkoop, geb. Velsen? omstr. 15 jan. 1949,68 tr. Leen NN, geb. NL na 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Monique NN.
 2. Nicole NN.

 

XIp. Henny Middelkoop, geb. na 1949, tr. Frans NN, geb. na 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Dennis NN.
 2. Sharon NN.

 

Xm. Marinus Middelkoop, geb. Velsen 14 mei 1927,73 vermeld zoekt contact 2011,74 tr. Velsen 195873 Hennie Romkje Rieske, geb. Velsen 9 febr. 1934.73

Uit dit huwelijk:

 

XIq. Cornelis Johan Middelkoop, geb. Haarlem 1951,75 tr. Jolanda NN, geb. NL na 1950. [Nieuwegein 1985]76

Uit dit huwelijk:

 1. Sabine, volgt XIIe.
 2. Natasja Middelkoop, geb. Nieuwegein 12 okt. 1985.77

 

XIIe. Sabine Middelkoop, geb. IJsselstein 28 aug. 1982.78 [Thyboron (Ringkobing) 2010]79

Uit haar relatie met Clive NN:

Nick Middelkoop, geb. Den Helder omstr. 20 jan. 2003.75

 

Xn. Wilhelmina Middelkoop, geb. Velsen 8 sept. 1933,45 tr. 31 mei 195645 E.G. Kuijpers, geb. NL vóór 1936. [Haarlem 1962]77

Uit dit huwelijk:

Rob Kuijpers, geb. Haarlem 6 juni 1962.77 [Haarlem 1962-]77

 

VIIIb. Aaltje Middelkoop, geb. Nieuwer Amstel 17 april 1857,17 tr. Sloten NH 24 nov. 188214 Jacob Smit, geb. Sloten NH omstr. 1839,13 arbeider 1882,13 zn. van Jan en Maria Wilhelmina van der Velden.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Smit, geb. Sloten NH omstr. 1883,13 tr. Amsterdam 24 okt. 190714 Willem Olivier, geb. Amsterdam omstr. 1884.13
 2. Jannetje Smit, geb. Sloten NH omstr. 1886,13 tr. Amsterdam 16 juni 192114 Willem Jacobus Witteveen, geb.? omstr. 1894, Handelreiziger 1921.13
 3. Arie Smit, geb. Sloten NH omstr. 1888,13 huisknecht 1914,13 tr. Amsterdam 30 april 191414 Jacoba Frederika Beuning, geb. Amsterdam omstr. 1888.13
 4. Alida Smit, geb. Sloten NH 1894, tr. Amsterdam 27 mei 192014 Dirk Knegt, geb. Rotterdam 27 sept. 1889,80 kantoorbediende 1920.13
 5. Jacoba Smit, geb. Sloten NH omstr. 1897,13 tr. Amsterdam 26 juli 192314 Hendrik Frederik Witteveen, geb. Amsterdam omstr. 1898,13 kantoorbediende 1923.13

 

VIIIc. Dirk Middelkoop, geb. Graft 2 febr. 1861,41 † Velsen 29 aug. 1940,67 tr. Haarlemmermeer 22 juni 188314 Aaltje Buis, geb. Hoevelaken omstr. 1863,13 † Velsen 14 dec. 1948,67 dr. van Hendrik en Antje van Zomeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje, volgt IXf.
 2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1889,41 tuinder 1919,13 † 22 aug. 1960,81 begr. Hoofddorp, tr. Haarlemmermeer 21 mei 191914 Maria Hogerwerf, geb. Melissant 5 mei 1899,82 † Hoofddorp? 16 nov. 1984,82 begr. Hoofddorp,82 dr. van Dirk en Johanna van der Tol.
 3. Hendrik, volgt IXg.
 4. Willem, volgt IXh.
 5. Heintje, volgt IXi.

 

IXf. Antje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 jan. 1887,83 † 20 juli 1955,83 tr. Haarlemmermeer 17 mei 190514 Adrianus van Nieuwkoop, geb. Haarlemmermeer 22 mei 1881,83 arbeider 1905-,13 zn. van Nicolaas en Grietje Monster.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas van Nieuwkoop, geb. Velsen 17 sept. 1905,83 † ald. 15 okt. 1966.83
 2. Aaltje van Nieuwkoop, geb. Velsen 12 mei 1907.83
 3. NN van Nieuwkoop, levenloze zoon, geb. Velsen 28 febr. 1929.67

 

IXg. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 juni 1891,41 militair,84 arbeider 1912,13 onderofficier 1917,85 † NL na 1949, tr. Haarlemmermeer 18 sept. 191214 Jacoba Camfferman, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1892,86 † ald. 11 febr. 1944,86 dr. van Hendrik en Pietertje van Keulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Middelkoop, geb. Sloten NH 10 dec. 1912,9 † Haarlemmermeer 2 okt. 1949.86
 2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlemmermeer omstr. 1917,86 † ald. 16 jan. 1919.86

 

IXh. Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1896,9 pakhuisknecht 1921,13 tr. Amsterdam 11 aug. 192114 Jannetje van der Meer, geb. Sloten NH 22 jan. 1902,9 dr. van Jan en Trijntje Olij.

Uit dit huwelijk:

 

Xo. Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 18 dec. 1923,87 † Veenendaal 8 nov. 1993,43 gecrem. Arnhem 11 nov. 1993,43 tr. 1e (echtsch. uitgespr. Amsterdam 4 juni 1953)51 Johanna Jacoba Hecke, geb. NL na 1920; tr. 2e na 1953 W.J. van Westrienen, geb. NL na 1925.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wil Middelkoop, tr. Dinie NN.
 2. Jannie Middelkoop, tr. Hans NN.
 3. Dick Middelkoop, tr. Silvia NN.
 4. Riek Middelkoop, geb. Amsterdam? 4 maart 1955,64 Huishoudschool 1961-1969,64 tr. Frans van der Mast, geb.? na 1950. [Rhenen 1993]88

Uit het tweede huwelijk:

 1. Mary Middelkoop, geb. na 1955. [Almere 1993]88
 2. Dirk Middelkoop, geb. na 1956, tr. Annita NN. [Veenendaal 1993]88
 3. Truus Middelkoop, geb. na 1957, tr. Wim NN. [Almere 1993]88

 

IXi. Heintje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 okt. 1901,9 † na 2001, tr. Amsterdam 4 sept. 192914 Dirk Jan Bijlsma, geb. Amsterdam 25 jan. 1907,9 winkelier 1929,13 † Amsterdam 26 febr. 1985,9 zn. van Jacob Johannes en Jacoba Wilhelmina Marianna Blokhuis.

Uit dit huwelijk:

NN Bijlsma, geb. Amsterdam 22 nov. 1937.

 

VIIId. Klaas Middelkoop, geb. Graft 4 sept. 1862,41 werkman 1884,9 tr. Haarlemmermeer 13 juni 188414 Dina IJda de Bruin, geb. Haarlemmermeer 6 maart 1864,9 dr. van Gerrit en Jannetje Bekker.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Middelkoop, geb. Weespercarspel 10 maart 1885, † Haarlemmermeer? vóór 1893.
 2. Jannetje Middelkoop, geb. Weespercarspel 20 mei 1886,9 † Amsterdam 5 juni 1886.9
 3. Jannetje, volgt IXj.
 4. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1893,40 bootwerker,40 Havenarbeider 1924,13 † Amsterdam 2 juni 1985,40 tr. Amsterdam 19 juni 192414 Harremijntje van der Puij, geb. Sloten NH 29 nov. 1897,9 † Amsterdam 21 febr. 1981,40 dr. van Gerrit en Margaretha Catharina Scheltes.
 5. Cornelis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 1898,28 † Haarlemmermeer 23 aug. 1906.28

 

IXj. Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1889,9 tr. Aalsmeer 3 jan. 190814 Pieter van der Laarse, geb. Aalsmeer omstr. 1887,13 schilder 1908,13 zn. van Gerrit en Johanna Maria Koene.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van der Laarse, geb. vóór 1908.
 2. NN van der Laarse, geb. Waddinxveen omstr. 10 maart 1914.15

 

VIIIe. Trijntje Middelkoop, geb. Mijdrecht 26 dec. 1868,38 † Sloten (Amsterdam) 4 febr. 1910, tr. Wilnis 22 mei 189114 Klaas van Kerkwijk, geb. Aalsmeer 1865,13 stalknecht 1920-1921,89 zn. van Marinus en Heintje Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Heintje Elisabeth Krijntje van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1892,13 tr. Zaandam 17 maart 192014 Jacobus Hendricus Uitendaal, geb. Haarlem omstr. 1887, los werkman 1920-.13
 2. Marinus Adrianus van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1898,13 koetsier 1921,13 tr. Amsterdam 18 maart 192114 Anna van Kleef, geb. Culemborg, regio omstr. 1901, dienstbode 1921.13

 

VIIc. Antje Middelkoop, geb. Oudhuizen 11 okt. 1827,33 † Wilnis 30 okt. 1913, tr. 1e Oudhuizen 10 nov. 185014 Teunis Langhorst, geb. Oudhuizen omstr. 1823,13 zn. van Hendrik en Aafje Uithol; tr. 2e Wilnis 6 maart 186890 Cornelis Haak, geb. Waverveen omstr. 1829,91 † Wilnis 19 juni 1903,92 zn. van Dirk en Joanna Banen en wedr. van Joosje Lagerburg.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Langhorst, geb. Wilnis? omstr. 1852,28 † Wilnis 24 april 1872.14
 2. Jannetje Langhorst, geb. Wilnis? 1853,28 † Wilnis 1 april 1941.14

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje Haak, geb. omstr. 1856, † Breukelen-Nijenrode 5 mei 1919, tr. Joseph van Reenen, geb. omstr. 1850, † vóór 1919.14

 

VIId. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 27 okt. 1835,33 † Wilnis 30 mei 1902, tr. Wilnis 24 okt. 186314 Jacoba Alida Schaaphuijsen, geb. 13 jan. 1834,13 † Wilnis 18 dec. 1906,14 dr. van Bernardus en Sophia van Leersum.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 1 jan. 1865,28 † ald. 17 maart 1871.
 2. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 7 jan. 1866,28 † ald. 28 aug. 1867.14
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 6 aug. 1867,28 † ald. 9 sept. 1867.
 4. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1868,41 † ald. 22 nov. 1941.28
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 22 okt. 1870,41 † ald. 13 febr. 1937.
 6. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 12 april 1872,28 † ald. 8 sept. 1872.
 7. Sophia Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1873, † ald. 15 nov. 1960.43

 

VIIe. Aagje Middelkoop, geb. Oudhuizen 19 aug. 1838,33 † Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1884, tr. Wilnis 9 dec. 186414 Zegert Janszen, geb. Nieuwkoop omstr. 1837,13 † Vinkeveen? na 1884, zn. van Cornelis en Celia Roseboom Versloot.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janszen, geb. Wilnis 25 juni 1865,28 † ald. 15 april 1867.14
 2. Jannetje Janszen, geb. Wilnis 22 april 1868, † Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1891.14
 3. Hermanus Jansen, geb. Mijdrecht omstr. 1875,13 wasknecht 1914,13 tr. Amsterdam 26 aug. 191414 Joanna Antonia Maria Wamsteker, geb. Amsterdam omstr. 1873,13 gesch. echtg. van Petrus Paulus Hendrikus Johannes Degenhart.

 

Ve. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,4 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)11 maart 17774 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,11 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777,4 † Boskoop? vóór 22 okt. 1780.
 2. Cornelis, volgt VIc.
 3. Aafje, volgt VId.
 4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,11 † Hazerswoude 25 juni 1783.15
 5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,11 † ald. 9 maart 1786.
 6. Hermanus, volgt VIe.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.11
 8. Maria, volgt VIf.
 9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.4
 10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.4
 11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.4

 

VIc. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,4 arbeider 1835,15 † Boskoop 22 aug. 1849,93 tr. Oudshoorn 26 okt. 180693 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,93 † Boskoop 11 mei 1840,93 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807,4 † Oudshoorn 2 maart 1807.93
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808,4 † Oudshoorn 14 aug. 1808.93
 3. NN Middelkoop, geb. Oudshoorn 8 juli 1808,93 † ald. 14 aug. 1808.93
 4. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,4 † Utrecht 19 febr. 1855,28 tr. 1e Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 182394 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,95 † na 1855; tr. 2e Aarlanderveen 29 okt. 185193 Johanna van der Ham, geb. Hoorn 1802,93 † Aarlanderveen 5 dec. 1866,93 dr. van Leendert en Bregje Haasses -.
 5. Johanna, volgt VIIf.
 6. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812,93 † Koudekerk 12 juli 1885,93 tr. Oudshoorn 17 mei 183593 Klaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,93 † Hazerswoude 5 jan. 1873.93
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813,33 † Oudshoorn 4 maart 1815.93
 8. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816,33 † ald. 1 jan. 1817.93

 

VIIf. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e vóór 1829 Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 1835 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)15 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,93 † Hazerswoude 5 jan. 1873,93 zn. van Simon en Elisabeth Bos.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.96
 2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1834,97 tr. 28 aug. 186197 Hendrik Straver.

 

VId. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,11 werkster 1831,98 † Hazerswoude 11 april 1836,99 tr. 1e Hazerswoude 28 juli 18054 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784;15 tr. 2e Hazerswoude 4 maart 183198 Arie Verzaal, geb. Sluipwijk omstr. 1790, arbeider 1831,98 † na 1836, zn. van Cornelis en Ariaantje Kooijman.

Uit haar relatie met Willem Huisman, geb. Koudekerk? vóór 1798, † ald. na 1838:

 1. Margje Huisman, geb. Koudekerk 27 okt. 1817,13 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183815 Lourens Kivit (VId,2).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,13 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,37 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183815 Margje Huisman (VId,1).
 2. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,15 boerenarbeider -1844,100 † Warmond 19 maart 1844.100

 

VIe. Hermanus Middelkoop,11 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,17 daggelder 1818,15 werkman 1850,101 † Oudshoorn 24 aug. 1874,102 tr. Oudshoorn 23 april 180911 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,11 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,17 † vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt VIIg.
 2. Trijntje, volgt VIIh.
 3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,11 † ald. 5 nov. 1814.102
 4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,11 † ald. 10 mei 1815.102
 5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.
 6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816,33 † ald. 16 juli 1817.102
 7. Hendrik, volgt VIIi.
 8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,11 † ald. 21 okt. 1822.102
 9. Jan Hermanusz, volgt VIIj.
 10. Cornelis, volgt VIIk.
 11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,11 † ald. 8 april 1830.102
 12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,11 † ald. 11 jan. 1832.
 13. Truitje Middelkoop, geb. omstr. 1830,102 † Oudshoorn 10 jan. 1832.102

 

VIIg. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,4 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,4 † Oudshoorn 12 jan. 1883,102 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183411 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187014 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.

Uit het eerste huwelijk:

 

VIIIf. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,15 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186314 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden 11 juni 1834,103 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 31 aug. 1864,13 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,14 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, geb. omstr. 1860,103 † Alphen a/d Rijn 20 sept. 1946;103 tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189114 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 22 febr. 1861,103 koopman 1891,15 † Alphen a/d Rijn 20 april 1930.103
 2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,28 † Leiden 29 okt. 1945,100 tr.100 Jannigje Johanna de Jong.
 3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,28 † Oegstgeest 13 mei 1901.14

 

VIIh. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,11 † Ter Aar 30 jan. 1884,100 tr. Ter Aar 3 sept. 182811 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar 17 sept. 1801,37 ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,15 veenman 1843,104 tuinder 1884,100 † Ter Aar 30 aug. 1875,15 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,15 † Nieuwveen 26 mei 1878,15 tr. Ter Aar 21 jan. 1848105 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,105 † Nieuwveen? na 1878.
 2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831,15 † ald. 13 nov. 1884.37
 3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,15 † Ter Aar 1886.106
 4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835,15 † ald. 30 juni 1912.37
 5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838,15 † ald. 16 mei 1865.37
 6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,15 † Uithoorn 4 juli 1903,107 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.
 7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.15
 8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845,15 † ald. 10 juni 1895.37
 9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847, † ald. 18 febr. 1863.100
 10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.15
 11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,15 tr. Oudshoorn 30 april 187415 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851,13 † Ter Aar 29 jan. 1937.37
 12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.15
 13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,11 † Axel 6 juni 1924,28 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.
 14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854.15

 

VIIi. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,11 arbeider 1861-1866,15 † Oudshoorn 13 aug. 1907,102 tr. Woubrugge 4 juli 184514 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,11 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.11
 2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,11 † vóór 1850.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.11
 4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,11 † Oudshoorn? vóór juni 1852.
 5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.
 6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,11 † vóór 1856.
 8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.
 9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,11 † vóór 1857.
 10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,11 † vóór 1861.
 11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.14
 12. Hendrik, volgt VIIIg.

 

VIIIg. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,11 tr. Woubrugge 19 mei 1882 (get. Cornelis Meeuwis Middelkoop)14 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,13 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,14 † Voorschoten 11 maart 1889.100

 

VIIj. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,11 bedrijfboer,108 † Oudshoorn 6 mei 1882,102 tr. Oudshoorn 24 nov. 1844 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)14 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,14 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,13 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186814 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,109 arbeider 1868,13 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.
 2. Jan Jansz, volgt VIIIh.
 3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.11

 

VIIIh. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,11 arbeider 1871-1920,13 † Velsen 26 jan. 1939,110 begr. Assendelft,110 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187114 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk en Uitwijk 30 okt. 1849,111 † Assendelft 13 sept. 1884,112 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188614 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,13 † Assendelft 22 juni 1916,113 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan, volgt IXk.
 2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.
 3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.112
 4. Jannetje Pieternella, volgt IX-l.
 5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,13 tr. Assendelft 7 april 1920 (get. Jacob Nol en Jan Middelkoop)14 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,13 koetsier 1920,13 zn. van Barend en Jannetje Boekel.
 6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,28 † ald. 12 juni 1879.28
 7. Peter Johannes, volgt IXm.
 8. Johanna Hendrika, volgt IXn.
 9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.
 10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.111

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886.
 2. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.
 3. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.
 4. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,43 begr. Beverwijk 4 maart 1981,43 tr. Assendelft 10 maart 192014 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk omstr. 1889, bouwkundig opzichter 1920,13 † Velsen 25 dec. 1940,67 begr. Beverwijk, zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.
 5. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.43
 6. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.
 7. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,67 begr. Assendelft.110

 

IXk. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,13 directeur,43 landbouwer 1895,114 bierbrouwersknecht 1897,100 landbouwer, bierbrouwer 1897-,100 vrachtrijder 1904-,112 vermeld jan,41 † Beverwijk 6 juni 1939,43 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,43 tr. Beverwijk 10 jan. 189514 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,111 † Wormer 15 nov. 1940,43 gecrem. Driehuis 19 nov. 1940,43 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janz, volgt Xp.
 2. Geertruida Clara Agneta, volgt Xq.
 3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.
 4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,67 tr. Beverwijk 15 sept. 192114 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,13 elektricien 1921,13 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

 

Xp. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,111 vrachtrijder 1921,13 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,115 † Beverwijk 6 dec. 1940,43 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192114 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,13 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelie, volgt XIr.
 2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

 

XIr. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,116 † Beverwijk 12 juli 2005,43 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,117 † omstr. 1998.117

Uit dit huwelijk:

Yvon Kiebert, geb. na 1954, tr. Hans Blauwen, directeur.

 

Xq. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,67 voorzitter 1949,68 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.

Uit dit huwelijk:

 1. C. van Weelderen.
 2. R. van Weelderen.
 3. M. van Weelderen.

 

IX-l. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,100 † Beverwijk 5 juli 1931,67 tr. Assendelft 19 dec. 190114 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,111 † Beverwijk 30 okt. 1948,67 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.
 2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.67
 3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.
 4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,28 † Beverwijk 30 nov. 1909.67

 

IXm. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,41 landman,13 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190414 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,13 † Haarlem 2 maart 1960, begr. Beverwijk, dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Petersz, volgt Xr.
 2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,43 † Haarlem 1 aug. 1998.43
 3. Gerdina, volgt Xs.
 4. Hendrika, volgt Xt.

 

Xr. Jan Petersz Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,41 † Beverwijk 28 juli 1981,43 tr. 1e Beverwijk? vóór 1933118 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Peter Johannes Middelkoop, geb. na 1933.
 2. Dingena Middelkoop, geb. Beverwijk nov. 1934.68
 3. Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

 

Xs. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,43 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934)51 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,119 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Cornelis Wintersteijn, tr. W.A. Paré.
 2. W. Wintersteijn, tr. A.E. Boch.
 3. Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991,117 tr.117 Martien Engelbertus Jacob Tol, geb. IJmuiden vóór 1940.
 4. Dirk Meland Wintersteijn, geb. Beverwijk 18 dec. 1946,120 tr. NL 2 sept. 1971120 Hillechina Wiltenburg, geb. Amsterdam na 1940.

 

Xt. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,119 † Meppel 9 nov. 2008,119 tr. Hilversum 23 nov. 1946112 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,44 † Meppel 18 maart 2000.44

Uit dit huwelijk:

 1. Alie Hermsen, geb. Hilversum 27 sept. 1947.120
 2. Hanneke Hermsen, geb. Hilversum 28 aug. 1950.120
 3. Henk Hermsen, geb. Hilversum 6 mei 1953.120
 4. Johanna Hermsen, geb. Hilversum omstr. 30 juli 1950.121

 

IXn. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,13 dienstbode 1897-1899,100 † Purmerend 6 juni 1954,43 tr. Assendelft 6 juli 1904 (get. Jan Middelkoop)14 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,13 wachtmeester 1904,13 † Kwadijk? 21 jan. 1937,122 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Sanders.
 2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905,67 tr. F. Ham.
 3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906,67 tr. P. Boon.
 4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.122
 5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,123 tr. Kwadijk 2 okt. 1935123 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,123 † ald. 14 jan. 1946.123

 

VIIk. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,11 arbeider 1856-1860,15 † Oudshoorn 2 nov. 1902,102 tr. Ter Aar 18 okt. 1850100 Hendrica Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829,100 dienstbode 1853,15 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt VIIIi.
 2. Sara Antonia, volgt VIIIj.
 3. Cornelis Meeuwis, volgt VIIIk.
 4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,11 † vóór 1862.
 5. Jannetje, volgt VIII-l.
 6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,11 boomkweker 1899,15 † vóór 1867.
 7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.58
 8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,11 † vóór 1870.
 9. Jan, volgt VIIIm.

 

VIIIi. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,11 tuindert,124 landbouwer 1882,100 bloemist 1885,15 Handelaar 1894-1895,124 tuinier 1896-1899,124 tuinman 1900,124 hovenier 1901-1906,124 tuinier 1907-1909,124 † Rotterdam 30 april 1929,37 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187714 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,124 † 1921,125 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192167 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,13 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.15
 2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.15
 3. Margie, volgt IXo.
 4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..28

 

IXo. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,100 uitdraagster,124 tr. Rotterdam 23 mei 190067 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,124 broodbakker,124 uitdrager,124 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,67 werkster,124 tr. Rotterdam 16 maart 192167 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.13
 2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,126 tr. Rotterdam 12 juli 1922127 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.127
 3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.124
 4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910.124
 5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,124 † ald. 16 okt. 1964,128 tr. Rotterdam 16 mei 1934124 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.
 6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,124 tr. 15 juni 1937124 NN NN, geb. NL vóór 1919.
 7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.124
 8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.124

 

VIIIj. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,129 dienstbode 1875,15 † Ter Aar 3 dec. 1926,100 tr. Woubrugge 26 aug. 1875129 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,130 metselaar 1875-1876,15 koopman 1883,100 † Ter Aar 18 febr. 1928,130 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,15 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.
 2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 1901127 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.
 3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,15 † ald. 26 nov. 1883.100
 4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.15
 5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,15 tr. Amsterdam 3 juni 191414 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,13 stoffeerder 1914.13
 6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,15 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,131 tr. Ter Aar 24 mei 1912131 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,131 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962.131
 7. Jan Kroon, geb. Ter Aar 15 april 1888.15
 8. Pietronella Kroon, geb. Ter Aar 4 sept. 1890.15
 9. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 23 dec. 1891,15 † Ter Aar? vóór jan. 1894.
 10. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 5 jan. 1894.15

 

VIIIk. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1856,14 spoorwerker 1883-,100 spoorwegbeambte 1897,100 † Leiden 11 jan. 1947,67 tr. Woubrugge 31 okt. 187814 Maartje van der Nagel, geb. Woubrugge 19 maart 1859,37 † Leiden 13 aug. 1934,100 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna, volgt IXp.
 2. Hendrik, volgt IXq.
 3. Cornelis Middelkoop, geb. Voorschoten 2 juni 1883,100 † Oegstgeest 8 maart 1945.
 4. Hilletje Antonia, volgt IXr.
 5. Maartje Middelkoop, geb. Voorschoten 3 jan. 1887,100 † ald. 7 maart 1906.67
 6. Hermanus Antonie, volgt IXs.
 7. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Leiderdorp 11 okt. 1891,100 arbeider,124 tr. Rotterdam 10 aug. 192167 Gijsberta Overhand, geb. Rotterdam 14 maart 1902,124 dr. van Pieter en Cornelia Catharina Simons.
 8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leiderdorp 20 jan. 1894.100
 9. Petronella Jansje, volgt IXt.
 10. Reinier, volgt IXu.
 11. Maria Middelkoop, geb. Voorschoten 23 mei 1900,67 tr. Bloemendaal 8 juni 192114 Willem Bartholomeus van Doorn, geb. Maassluis omstr. 1896,13 aspirant brieven besteller 1921,13 † Heemstede 8 jan. 1964,44 zn. van Willem en Henriëtte Dorothea van Doornen.
 12. Sara Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 27 mei 1902.67

 

IXp. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 9 juni 1879,13 † vóór 1952,132 tr. Voorschoten 18 nov. 190414 Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 24 mei 1878,27 groenteboer,132 † Leiden 6 maart 1959,133 zn. van Cornelis en Sara Hendrika Eleonora Tuurenout.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt Xu.
 2. Sara Margaretha Mechelse, geb. Oegstgeest maart 1909,28 † ald. 25 juli 1910.28
 3. Karel Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 1917,100 tr. Leiden 15 mei 1940100 Geertrui Immink, geb. Leiden omstr. 1914.100
 4. Hermanus Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 8 dec. 1918,28 † ald. 29 dec. 1918.14
 5. Hendrika Johanna, volgt Xv.

 

Xu. Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 15 sept. 1905,33 † Harderwijk 27 nov. 1998,134 tr. 10 juli 1938134 Elisabeth van den Hoonaard, geb. NL 9 febr. 1909,134 † Ermelo 10 juli 1997.134

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XIs.
 2. Erna Louise Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 15 aug. 1941.134
 3. Edith Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 15 okt. 1944.134

 

XIs. Cornelis Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 25 nov. 1939.134

Zijn dochter:

Martine Mechelse, geb. na 1959.

 

Xv. Hendrika Johanna Mechelse, geb. NL 18 sept. 1920, tr. A. van Popering.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariëtta van Popering.
 2. NN van Popering, geb. 1952.

 

IXq. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 10 april 1881,100 modelmaker 1909,15 timmerman 1945,135 † Leiden 21 juli 1954,67 tr. Voorschoten 3 okt. 190714 Willemina van Veen, geb. Oudshoorn omstr. 1884,13 † Leiden 26 aug. 1952,100 dr. van Dirk en Immetje Heemskerk.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Meeuwis, volgt Xw.
 2. M.W. Middelkoop, geb. na 1909.
 3. Arie Hendrik, volgt Xx.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Voorschoten? omstr. 1911,28 † Oegstgeest 17 april 1945.100
 5. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1922, eigenaar,43 † Leiden 17 febr. 1978,43 tr. S.A. Ramak.

 

Xw. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oegstgeest omstr. 1909,13 timmerman 1931,100 † Leiden 20 nov. 1981,43 tr. Leiden 9 dec. 1931100 Neeltje Boer, geb. Leiden omstr. 1918,13 † ald. 3 juli 1987,43 dr. van Hendrik en Neeltje Bosman.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis?, volgt XIt.
 2. Hendrik, volgt XIu.
 3. Dirk Middelkoop, geb. NL 13 mei 1947,43 † Leiden 2 okt. 2014.43
 4. Wil Middelkoop.
 5. Diny Middelkoop.

 

XIt. Cornelis? Middelkoop, geb. Leiden vóór 1940, tr. Leiden vóór 15 dec. 1964136 A.W. van Gent, geb. vóór 1940. [Dordrecht]137

Uit dit huwelijk:

 1. Karin Ina, volgt XIIf.
 2. Dennis, volgt XIIg.

 

XIIf. Karin Ina Middelkoop, geb. Leiden 16 mei 1967,43 † Bodegraven 14 april 2016,43 tr. Hawai na 1985138 Willem Renema, geb. Leiden na 1950, zn. van Jacob en Hillechiena Annechiena Puister en gesch. echtg. van Elisabeth Arianne Antonia Wilhelmina Melet.

Uit dit huwelijk:

 1. Mark Renema, levenloze zoon, geb. Bodegraven na 1985.139
 2. Koen Renema, levenloze zoon, geb. Bodegraven na 1986.139
 3. Jeroen Renema, geb. Bodegraven na 1987.139
 4. Niels Renema, geb. Bodegraven na 1988.139

 

XIIg. Dennis Middelkoop, geb. Leiden? 1972.64

Uit zijn relatie met Helma NN, geb. NL na 1970:

 1. Sander, volgt XIII.
 2. Robin Middelkoop, geb. NL na 1995.

 

XIII. Sander Middelkoop, geb. NL vóór 1975, tr. omstr. 30 juli 201155 Ingrid van Silfhout, geb. Ede, eigenaar.55 [Ede]55

Uit dit huwelijk:

 1. Maric Middelkoop.
 2. Merle Middelkoop, geb. NL na 2005. [Ede]55

 

XIu. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 2 april 1933,43 architect,140 † Leiden 25 aug. 2008,43 tr. D.A. Spies, geb. NL na 1930. [Leiden 193-1963]77

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Albert Cornelis, volgt XIIh.
 2. Arjan, volgt XIIi.

 

XIIh. Hendrik Albert Cornelis Middelkoop, geb. Leiden 29 juni 1963,77 tr. Jolande NN, geb. NL na 1960. [Leiden 1963-]77

Uit dit huwelijk:

Roza Middelkoop, geb. Leiden? omstr. 2003.

 

XIIi. Arjan Middelkoop, geb. Leiden? na 1963, tr. Jacqueline NN, geb. NL na 1960.

Uit dit huwelijk:

 1. Lola Middelkoop, geb. NL na 1990.
 2. Milo Middelkoop, geb. NL na 1991.

 

Xx. Arie Hendrik Middelkoop, geb.? na 1910, broodbakker 1945,100 tr. Geesje Berends, geb. Gorinchem 28 dec. 1917,141 † Leiden 21 april 2011,43 dr. van Hendrik en Derkje Berends.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leiden 25 mei 1941.141
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 28 aug. 1942.141
 3. Arie Middelkoop, geb. Leiden 3 jan. 1944,141 † Oegstgeest 15 maart 2021.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Leiden 18 maart 1945,28 † ald. 18 april 1945.100
 5. Dirk Middelkoop, geb. Leiden 3 jan. 1946.141
 6. Cornelis, volgt XIv.
 7. Maartje Middelkoop, geb. Leiden 14 nov. 1948.141

 

XIv. Cornelis Middelkoop, geb. Leiden 10 nov. 1947,43 † ald. 9 sept. 2015,43 tr. Rolande van Egmond, geb. Leiden? vóór 1974.

Uit dit huwelijk:

 1. Roland, volgt XIIj.
 2. Sebastiaan Middelkoop, geb. Leiden vóór 29 jan. 1992.142

 

XIIj. Roland Middelkoop, geb. Leiden? omstr. 1987.78

Uit zijn relatie met Brenda NN:

Charlie Middelkoop.

 

IXr. Hilletje Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 14 febr. 1885,67 † Maassluis 20 maart 1950,28 tr. Voorschoten 11 juni 190914 Reinhard Antonie Vink, geb. Den Haag 2 febr. 1886,13 brievenbesteller 1907-1915,143 motorhersteller -1938,100 † Leiden 1 nov. 1938,100 zn. van Hendrik en Maria Thiel.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Reinhard Antonius Vink, geb. Den Haag 12 april 1910.143

 

IXs. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1889,100 Rangeerder 1921,15 † Leiden 13 aug. 1966,43 tr. 1e Leiden 19 aug. 1917100 Agatha Sara Koelewijn, geb. Leiden? omstr. 1893,28 † Bloemendaal 26 jan. 1921,67 dr. van Willem en Geertrui Miermet; tr. 2e Koudekerk a/d Rijn 21 juli 1922 (get. Hendrik Middelkoop)14 Josina Adriana van Elk, geb. Koudekerk omstr. 1898,13 † vóór 1966, dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Maarten, volgt Xy.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana Middelkoop, geb. NL 1923,43 † Leiden 5 aug. 2008,43 begr. Voorschoten,43 tr.43 Willem van der Pol, geb. NL na 1920.
 2. M. Middelkoop, geb.? na 1924, tr.133 M.W. Kulk, geb.? na 1919. [Amsterdam 1966]133
 3. H. Middelkoop, geb.? na 1925, tr.133 H.J. van Katwijk, geb.? na 1920, zn. van NN en Johanna Helena van der Steen. [Leiden 1971]144
 4. I. Middelkoop, geb.? na 1926, tr.133 M. Jajet, geb.? na 1921. [Den Helder 1966]133
 5. J. Middelkoop, geb.? na 1927, tr.133 A.B. Faber, geb.? na 1922. [Leiden 1966]133

 

Xy. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. Leiden 17 maart 1919,145 rijksambtenaar 1942,146 † Katwijk 28 mei 1995,43 begr. Rijnsburg 2 juni 1995,43 tr. Leiden 29 juli 1942133 Judith Feike Jozina van der Werff, geb. Werkendam 21 juli 1921,147 † Rijnsburg 21 sept. 2008,147 dr. van C.M. en Maria Catharina Eckhardt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Rijnsburg? 22 maart 1943,148 tr. M. Oortmeijer, geb. Leiden 1935,64 BS 1948-1952.64 [Haarlem 1995]88
 2. Cornelis Maarten, volgt XIw.
 3. Alfred Middelkoop, geb. Rijnsburg? 9 dec. 1946,148 tr. C. Cammaraat, geb. NL na 1944. [Alphen a/d Rijn 1995]88
 4. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leiden? 19 dec. 1949,148 BS 1956-1962,64 tr. NN van de Vijver, geb.? na 1940. [Rijnsburg 1995]88

 

XIw. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. 2 nov. 1944.148 [Zaandam 1995]88

Uit zijn relatie met Johanna H. Kramer, geb. IJmuiden? na 1942, dr. van Auke en NN Bijl:

 1. NN Middelkoop, geb.? na 1962.
 2. NN Middelkoop, geb.? na 1963.

 

IXt. Petronella Jansje Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1895,100 † Haarlem 27 febr. 1986, tr. Voorschoten 4 okt. 191714 Wouter Hendrik Christiaan Visbach, geb. Rijswijk omstr. 1892,13 † Haarlem 4 maart 1969,43 zn. van Wouter en Francina Maria Botterop.

Uit dit huwelijk:

F.W. Visbach, geb. Voorschoten? na 1917, tr. M. Redeker.

 

IXu. Reinier Middelkoop, geb. Leiden 19 juli 1897,100 militair 1921,15 † Leiden 10 febr. 1968,43 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 okt. 1921 (get. Hermanus Antonie Middelkoop)14 Johanna van Elk, geb. Koudekerk 27 aug. 1900,149 † Zoeterwoude-dorp 9 sept. 1979,43 dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje, volgt Xz.
 2. Adriana, volgt Xaa.

 

Xz. Maartje Middelkoop, geb.? na 1921, tr. vóór 1947 Arie Cornelis van Tienhoven, geb. Leiden? omstr. 1919,43 † Woubrugge 14 dec. 1976.43 [Woubrugge 1979]71

Uit dit huwelijk:

 1. R.B. van Tienhoven.
 2. A.A. van Tienhoven.
 3. J. van Tienhoven.
 4. V. van Tienhoven.
 5. Marianne van Tienhoven, geb. Dirksland 1947,28 † ald. 3 juni 1947.14

 

Xaa. Adriana Middelkoop, geb. na 1922, tr. Nicolaas van Doorn, geb. na 1920. [Zoeterwoude 1979]71

Uit dit huwelijk:

Reinier van Doorn.

 

VIII-l. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1862,11 vermeld prijswinnaar 1928,15 † Weesperkarspel omstr. 16 juni 1943,150 tr. Alphen a/d Rijn 26 maart 1885 (get. Hermanus Middelkoop)151 Reinier de Jager, geb. Alphen a/d Rijn 1858,152 schipper 1885,15 † Alphen a/d Rijn 3 mei 1938,152 zn. van Dirk en Trijntje van Es.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1887,13 timmerman 1915,13 tr. Amsterdam 26 aug. 191514 Gerritje van Tellingen, geb. Den Haag omstr. 1892.13
 2. Dirk de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1890,13 tr. Alphen a/d Rijn 3 april 191315 (echtsch. ingeschr. ald. 28 nov. 1929)15 Alida Vergunst, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1892.13
 3. Johanna Hendrika de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1896,13 tr. Alphen a/d Rijn 11 okt. 191715 Cornelis Muilwijk, geb. Gorinchem omstr. 1889.13

 

VIIIm. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 30 juni 1870,124 arbeider 1894,15 tr. Oudshoorn 10 mei 1894 (get. Jan Kroon)14 Neeltje Brouwer, geb. Haarlemmermeer 11 april 1871,13 dienstbode 1894,15 dr. van Floris en Pietje Roos.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Boskoop 12 okt. 1894,33 † Oudshoorn 8 april 1895.28
 2. Florus Cornelis, volgt IXv.
 3. Thomas Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,153 tr. B.J. Cats, geb. Gouda 20 nov. 1897, winkelierster,154 † Vlissingen? na 1940.
 4. Cornelis Floris, volgt IXw.
 5. Hendrika Johanna, volgt IXx.
 6. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1901,33 † ald. 27 dec. 1905.
 7. Pietje Anthonia, volgt IXy.
 8. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,14 † Boskoop omstr. 15 april 1941,15 tr. Boskoop 8 mei 193014 Bastiaantje de Bas, geb. Waddinxveen omstr. 1897,13 dr. van Martinus en Jacoba van Wilgenburg.
 9. Antoon, volgt IXz.
 10. Pieter Jan, volgt IXaa.
 11. Jansje, volgt IXab.
 12. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Boskoop omstr. 15 mei 1912.15
 13. NN Middelkoop, geb. Boskoop omstr. 30 juli 1914.15

 

IXv. Florus Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,124 † vóór 1942, tr. Hillegersberg 25 okt. 192267 Dina Waanders, geb. Rotterdam 19 nov. 1901,143 † Loosduinen 18 aug. 1942,155 dr. van Gerrit en Adriana Kooij.

Uit dit huwelijk:

Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leiden 21 juli 1929.143

 

IXw. Cornelis Floris Middelkoop, geb. Boskoop 4 maart 1898,156 autobus ondernemer 1922-,156 vermeld ontheffing 28 mei 1940,157 † Gouda 25 aug. 1975,156 tr. Stompwijk 28 mei 192514 Maria Elisabeth Dirkje Verdouw, geb. Stompwijk 7 april 1898,156 † Gouda 5 juni 1979,156 dr. van Albertus Martinus en Elizabeth Catharina Clasina Reuvekamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt Xab.
 2. Elizabeth Catharina Clasina, volgt Xac.
 3. Albertus Martinus, volgt Xad.

 

Xab. Jan Middelkoop, geb. Hazerswoude 14 juli 1925,15 † Boskoop? 5 febr. 2021,43 begr. Boskoop 11 febr. 2021,43 tr.? 10 april 1951156 A. de Jong, geb. vóór 1933, † 1 april 2007.43

Uit dit huwelijk:

 1. Cok, volgt XIx.
 2. Lia, volgt XIy.

 

XIx. Cok Middelkoop, geb. Boskoop? 1953,64 tr. Gerra van der Wal, geb. Amsterdam? 1959,64 BS 1965-1975.64

Uit dit huwelijk:

 1. Patrick, volgt XIIk.
 2. Nicole Middelkoop, geb. Boskoop? 1987.64
 3. Arnold Middelkoop, geb. Boskoop? na 1987. [Boskoop]158

 

XIIk. Patrick Middelkoop, geb. Boskoop? 1985,64 univ,63 architect 2005-2010,63 architect 2008-2015,63 docent 2010-2012,63 architect 2013-,159 Project Manager 2013-.159

Uit zijn relatie met Carolien NN:

 1. Rianne Middelkoop, geb. na 2010.
 2. Maarten Middelkoop, geb. na 2011.

 

XIy. Lia Middelkoop, geb. Boskoop? na 1953, tr. Hendrikus Alphons Mathilde Honings, geb. NL omstr. 1953,43 directeur -1990,43 † Boskoop 12 okt. 1990.43 [Boskoop 1990]53

Uit dit huwelijk:

 1. Frank Honings, geb. na 1980.
 2. Edgar Honings, geb. na 1981.

 

Xac. Elizabeth Catharina Clasina Middelkoop, geb. Hazerswoude 27 sept. 1926,156 † Katwijk 11 maart 2020,160 tr. Boskoop? 28 aug. 1951156 Ernst Hoogeveen, geb. vóór 1931, † vóór 2020.

Uit dit huwelijk:

 1. Rina Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1951. [Rijnsburg 2020]161
 2. J.C. Hoogeveen, geb. Boskoop 27 jan. 1955,162 tr. NL na juni 19863 Marianne Eline Constance de Jong, geb. Den Haag 26 juli 1948,163 gesch. echtg. van Ernest Johan Willem Gratema van Andel.
 3. Ed Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1955, tr. Carole NN, geb. na 1950.
 4. Cor Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1956, tr. Lies NN, geb. na 1950.

 

Xad. Albertus Martinus Middelkoop, geb. Boskoop 23 mei 1929,156 tr.? 17 okt. 1957156 Adriana van de Graaf, geb. NL 4 mei 1932, † Boskoop 12 jan. 2014.43 [Boskoop 2014]164

Uit dit huwelijk:

 1. Mary, volgt XIz.
 2. Ellen, volgt XIaa.

 

XIz. Mary Middelkoop, geb. Boskoop? na 1957, tr. William NN, geb. na 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Robin NN, geb. na 1980.
 2. Melvin NN, geb. na 1981.

 

XIaa. Ellen Middelkoop, geb. Boskoop? na 1958, tr. Adriaan NN, geb. NL na 1955.

Uit dit huwelijk:

Rianne NN, geb. NL na 1980.

 

IXx. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 aug. 1899,33 tr. Boskoop 25 aug. 192714 Petrus Antonius Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 1902,13 zn. van Willem en Trijntje Zwaantje van den Toorn.

Uit dit huwelijk:

Willy Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 4 okt. 1933.15

 

IXy. Pietje Anthonia Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 juli 1902,33 tr. Boskoop 2 jan. 192514 Jacob Oostrom, geb. Rotterdam omstr. 1904,13 zn. van Leendert en Lina Christina van Bemmel.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Oostrum, geb. Boskoop omstr. 13 mei 1925.15
 2. Neeltje Oostrom, geb. Boskoop omstr. 18 sept. 1926.15
 3. Marianne Karen Edith Oostrom, geb. Boskoop omstr. 5 dec. 1938.100

 

IXz. Antoon Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,14 broodbakker 1939,100 † Leiden? 1944,17 tr. Boskoop 22 sept. 193214 Gerritdina Wilhelmina Jonkers, geb. Avereest omstr. 1914,13 † Boskoop 16 april 2005,44 dr. van Roelof en Rika Martens.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelie Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude 1938,28 † Leiden 23 mei 1939.67
 2. Nelly Cornelia Middelkoop, geb. Hazerswoude omstr. 3 aug. 1938.15
 3. Hermina Bastiaantje Middelkoop, geb. Hazerswoude juli 1942,28 † Leiden 6 sept. 1942.67

 

IXaa. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1905,14 † Rotterdam 25 aug. 1961,43 tr. Boskoop 6 dec. 192814 Apolonia Johanna Bonefaas, geb. Waddinxveen omstr. 1912,13 dr. van Leendert en Janegriet Meijvogel.

Uit dit huwelijk:

 

Xae. Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude omstr. 12 maart 1929,15 tr. A. Anker, geb. NL na 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Anker, geb. Oisterwijk? na 1954.
 2. Freddy Anker, geb. Oisterwijk? na 1955.

 

IXab. Jansje Middelkoop, geb. omstr. 18 aug. 1908,15 † Waddinxveen? vóór 1997, tr. 1e Boskoop 30 april 192614 (echtsch. uitgespr. Den Haag 6 okt. 1942)14 Johannes Nijssen, geb. Leiden omstr. 1900,13 zn. van Hendricus en Jansje van Kempen; tr. 2e na 1942 Johannes van Wijk, geb.? 1918, † Waddinxveen 2 jan. 1997.

Uit het tweede huwelijk:

 1. van Wijk, geb. NL na 1942. [Waddinxveen 1997]88

 

VIf. Maria Middelkoop, ged. Hazerswoude 8 nov. 1789,11 † 28 maart 1838, tr. Oudshoorn 17 maart 181611 Jan de Graaf, geb. Oudshoorn? omstr. 1787, daggelder 1818,15 † Oudshoorn? vóór 1858.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1792:

 1. Dirk van Leeuwen Middelkoop, geb. Oudshoorn 25 juli 1812.
 2. Arij Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 juli 1814.

Uit haar huwelijk:

 1. Cornelis de Graaf, geb. Oudshoorn 13 maart 1817,15 † 1848,102 tr. Oudshoorn 19 mei 184415 Cornelia Boogaard, geb. Leimuiden omstr. 1821.13
 2. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 20 maart 1818,15 † 1819.102
 3. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 29 april 1819,15 † 1819.102
 4. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 23 april 1820.15
 5. Hendrik de Graaf, geb. Oudshoorn 13 nov. 1821,15 tr. 1e Koudekerk a/d Rijn 22 okt. 184815 Maria de Haas, geb. Schoonrewoerd omstr. 1825,13 † Woubrugge? vóór 1861; tr. 2e Woubrugge 16 aug. 186115 Klaasje Klos, geb. Woubrugge omstr. 1825.13
 6. Jannigje de Graaf, geb. Oudshoorn 18 febr. 1823, † 1823.102
 7. Dirk de Graaf, geb. Oudshoorn 12 febr. 1824,15 tr. Woubrugge 12 mei 1853165 Francina Bins, geb. Woubrugge 1828.165
 8. Jan de Graaf, geb. Oudshoorn 18 juni 1826,15 † 1826.102
 9. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 15 aug. 1827,15 tr. Koudekerk a/d Rijn 3 jan. 185815 Cornelis van Bergen, geb. Koudekerk omstr. 1837.13
 10. Jansje de Graaf, geb. Oudshoorn 12 sept. 1828,15 † 1829.102

 

IVd. Mariken Middelkoop,58 ged. Leerdam 12 april 1716,4 begr. Amsterdam 7 jan. 1754,9 tr. Amsterdam 9 mei 175111 Arij van Beijnum, geb. Doornik omstr. 1718, koetsier 1752,9 zn. van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

Gerrit van Bijnum, ged. Amsterdam 3 maart 1752 (get. Gerrit van Beijnum en Sybille van der Meer).9

 

IVe. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 7 febr. 1723,8 aanspreker 1760,9 vermeld poorter vanaf 18 jan. 1760,9 begr. Amsterdam 9 april 1802,9 tr. 1e Amsterdam 7 mei 175211 Jannetje Toorenburg, geb. Delft omstr. 1715,58 begr. Amsterdam 3 april 1759;9 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juni) 17599 Susanna Koster, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 27 dec. 1725,58 aanspreker 1760,9 poorter 1760-,9 begr. Amsterdam 4 juli 1793,9 dr. van Jan en Maria Vredenburgh en wed. van Jan Frederik Heijneke.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arij Middelkoop, ged. Amsterdam 2 aug. 1752 (get. Mariken Middelkoop en Arij van Beijnum),9 begr. ald. 16 aug. 1752.9
 2. Michiel Middelkoop, ged. Amsterdam 3 nov. 1754 (get. Joseph Donar en Maria Toornburg).9
 3. Arie, volgt Vf.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bastiaan Middelkoop, levenloze zoon, begr. Amsterdam 2 jan. 1761.9
 2. Elizabeth, volgt Vg.
 3. Johannes Middelkoop, ged. Amsterdam 1 maart 1764 (get. Johanna van Harre en Hendrina van Leksmont).9

 

Vf. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 18 jan. 1756 (get. Arij van Beijnum en Grietje Middelkoop),9 boekhouder 1783,9 poorter 1783-,9 † Amsterdam 22 aug. 1798,9 tr. Amsterdam 8 sept. 178211 Anna Maria ten Hoove, ged. Amsterdam 10 maart 1754, † Amsterdam? omstr. 1834,166 dr. van Hendrik ten Hove en Neeltje Schouten; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 maart) 18009 Christiaan van Kuijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Joannes, volgt VIg.
 2. Hendrik Middelkoop, ged. Amsterdam 18 mei 1788.9
 3. Maria Christina Middelkoop, ged. Amsterdam 2 sept. 1789,9 † Rhenen 17 juni 1828.43
 4. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 24 juni 1792.9

 

VIg. Bastiaan Joannes Middelkoop, ged. Amsterdam 4 febr. 1784 (get. Bastiaan Middelkoop en Susanna Koster),9 boekhouder 1807,9 schrijver 1810,166 poorter 1807-,9 † Den Haag 9 aug. 1816,58 tr. Amstelveen 16 aug. 180658 Trijntje van der Kamp, ged. Amsterdam 14 jan. 1781,11 stoelenzetter 1830-,167 † Den Haag 10 juni 1841, dr. van Wiebe en Emmerentia Metman.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, volgt VII-l.
 2. Anna Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 juli 1808,168 † Den Haag 29 jan. 1848.155
 3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1809, † Amsterdam? vóór april 1810.
 4. Arie, volgt VIIm.
 5. Martinus Arnoldus Jacobus Middelkoop, geb. Amsterdam 23 juli 1811.9
 6. Emmerentina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1814, ged. Amsterdam omstr. 1814,169 † Den Haag 11 nov. 1844,155 tr. Den Haag 31 okt. 183814 Jan Gerritsen, geb. Arnhem 1809, broodbakker 1851,13 zn. van Berend en Aaltje Gerritsen; hij hertr. Den Haag 23 april 1851155 Johanna Adriana Olivier.
 7. Willem Gerrit Middelkoop, geb. 6 juli 1816,33 † Den Haag omstr. 8 juli 1816.

 

VII-l. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1807,13 univ 1825-1832,166 Proponent 1837-,166 predikant 1838-1866,170 † Rijnsburg 7 sept. 1866,67 tr. Rijnsburg 27 juli 184214 Johanna van den Berg, geb. Rijnsburg 29 okt. 1824,13 † Leiden 20 febr. 1903,100 dr. van Roeland Jan en Geertruida Wilhelmina Prins.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Joannis Middelkoop, geb. Rijnsburg 10 maart 1845,171 † ald. 11 aug. 1854.100
 2. Roeland Jan, volgt VIIIn.
 3. Johanna Alida, volgt VIIIo.
 4. Arie Emilius, volgt VIIIp.
 5. Frans, volgt VIIIq.
 6. Geertruida Wilhelmina, volgt VIIIr.
 7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Rijnsburg 26 juli 1857.100
 8. Trijntje, volgt VIIIs.
 9. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Rijnsburg 24 aug. 1861,100 onderwijzeres 1882,172 † Leiden 6 maart 1940.100
 10. Anna Maria Middelkoop, geb. Rijnsburg 13 nov. 1863,100 onderwijzeres 1882,172 † omstr. 1938,166 tr. Oegstgeest 30 aug. 189414 Pieter Olivier, geb. Leiden omstr. 1858,13 zn. van Pieter en Catharina Everzeel.

 

VIIIn. Roeland Jan Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 mei 1847,100 boekhouder,126 kantoorbediende 1911-1914,173 † Amsterdam 16 juni 1922,166 tr. Oegstgeest 20 mei 187514 Alberdina Johanna van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1855,13 † Sloten (Amsterdam) 16 maart 1914,27 dr. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Middelkoop, geb. Leiden 15 sept. 1875.
 2. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 30 maart 1877, † vóór 1891.
 3. Johanna Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 8 aug. 1878,9 kinderjuffrouw,9 † Amsterdam 15 maart 1939.27
 4. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1879, † vóór 1895.
 5. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 21 aug. 1880,13 tr. Medemblik 7 sept. 192214 Minne de Vries, geb. Medemblik omstr. 1872,13 landbouwer 1922,13 zn. van Minne Minne en Bregtje Balder.
 6. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 24 aug. 1883,41 kantoorbediende 1902,41 boekhouder 1915,126 makelaar 1927,174 tr. Amsterdam 6 mei 190914 Maria Wolven, geb. Amsterdam omstr. 1885,13 dr. van Klaas en Maria Vreeswijk.
 7. Roeland Jan, volgt IXac.
 8. Joost Willem Cornelis, volgt IXad.
 9. Catharina, volgt IXae.
 10. Antje Neeltje, volgt IXaf.
 11. Marie, volgt IXag.
 12. Pieter, volgt IXah.
 13. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Amsterdam 19 juni 1899.9
 14. Alberdina Johanna, volgt IXai.

 

IXac. Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 30 dec. 1884,41 klerk 1914,13 † Badhoevedorp 18 nov. 1956, begr. Amsterdam,98 tr. Amsterdam 10 april 191314 Karolina Friedrika Augusta Spaan, geb. Amsterdam omstr. 1889,13 dr. van Dirk en Wilhelmina Catharina Kirsch.

Uit dit huwelijk:

 1. Karolina Friedrika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 29 april 1914,175 secretaresse,175 † Amsterdam 5 juni 1995.
 2. Alberdina Johanna, volgt Xaf.
 3. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1917,175 kantoormedewerker,175 † Heemstede 14 febr. 2012.175
 4. Roeland Jan Willem Middelkoop, geb. Amsterdam? 22 nov. 1919,175 predikant,175 † 2016.175
 5. Wilhelmina Frederika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 21 maart 1921,175 † ald. 2014,175 tr. NN Braam.
 6. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juni 1923,175 medewerker,175 † Amsterdam 1995.175
 7. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam 16 febr. 1925,175 pedicure,175 † Castricum 2020,175 tr. NN Slinger.
 8. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam 1927,175 † 1977.175

 

Xaf. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 13 juni 1915,40 † Sydney AUS 22 maart 2011,175 tr. Oldenzaal 1942176 Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. NL 2 febr. 1918.

Uit dit huwelijk:

 1. Karolina Friedrika Augusta Lutke Schipholt, geb. Oldenzaal? 24 sept. 1943.
 2. Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. Oldenzaal? 28 okt. 1945.
 3. Jan Roeland Willem Lutke Schipholt, geb. Amsterdam 16 sept. 1950.176

 

IXad. Joost Willem Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 7 dec. 1885,9 magazijnbediende 1911,13 † Castricum 11 juni 1951,27 tr. Amsterdam 28 sept. 191114 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1946)13 Hendrika Cornelia Scheffer, geb. Amsterdam 14 jan. 1891,9 dr. van Antonie en Johanna Petronella Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1912.9

 

IXae. Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 26 sept. 1889,143 naaister 1915-1917,143 † Den Haag? 29 dec. 1964,116 begr. Den Haag,116 tr. Heerlen 28 jan. 191914 Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geb. Oegstgeest 3 maart 1891,143 fourier 1919,13 † Den Haag 8 aug. 1931,155 zn. van Lambertus Hubertus Johan en Teresia Maria Bakker.

Uit dit huwelijk:

Johann Heinrich Wilhelm Middelkoop, geb. Hilversum 26 juli 1911.143

 

IXaf. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1891,116 † De Bilt 6 sept. 1971,37 begr. Bilthoven,116 tr. Schiedam 18 febr. 1915 (get. Joannes Middelkoop)177 Cornelis Adriaan Renier, geb. Elspeet 14 mei 1884,116 † Bilthoven? 18 juni 1952,116 begr. Bilthoven,116 zn. van Adriaan en Ida van Buijsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Renier, geb. Schiedam 27 jan. 1918.178
 2. Roeland Jan Renier, geb. Schiedam 25 okt. 1919.178

 

IXag. Marie Middelkoop (ere medaille 1957),179 geb. Amsterdam 1 juli 1893,40 kassier 1927,13 Procuratiehouder 1957,179 † na april 1981, tr. Amsterdam 15 sept. 192714 Clara Louise Balke, geb. Amsterdam omstr. 1900,13 † na april 1981, dr. van Friedrich Wilhelm en Wilhelmina Theodora Kramer.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, † NL vóór 1981, tr. E.C. Hulscher, † na 1981.
 2. Clara Louise, volgt Xag.

 

Xag. Clara Louise Middelkoop, geb. NL omstr. 1930,43 † Leimuiden 4 april 1981,43 begr. Amsterdam?, tr. Pieter Alexander Haije, geb. NL omstr. 1923,44 † Leimuiden 7 dec. 1984,43 begr. Amsterdam 11 dec. 1984.43

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Haije.
 2. Louki Haije.
 3. Willem Haije.

 

IXah. Dr.180 Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juli 1895,124 VO,181 kwekeling 1915-1919,124 Promotie 1960,182 zendeling INA,183 hulpprediker 1928,184 vermeld Christelijk Nationaal Zendingsfeest 5 juli 1929 en passagier op Princes Juliana vanaf 30 sept. 1929,184 † Driebergen 1 maart 1973,43 tr. Scheveningen 12 mei 1922181 Henriette Clazina de Zwart, geb.? 19 okt. 1896,116 vermeld Boek,185 † Driebergen 30 sept. 1983,43 dr. van Hermanus Johannes en Neeltje van Aardenne.

Uit dit huwelijk:

 

Xah. Herman Johannes Middelkoop, geb. Kapan, Timor 9 april 1923,43 arts, zendeling,186 arts 1954-1968,187 redacteur 1974-1981,188 vermeld medisch adviseur 1972-1974 en inspecteur 1981,3 † Oegstgeest 2 sept. 1998,43 tr. 1954189 Cornelia Koning (ridder 2019),190 geb. Roermond? 9 april 1923,191 vermeld complicaties bij vervangen heupen,192 dr. van Dirk en Elisabeth Hoogenkamp. [Oegstgeest 1977]43

Uit dit huwelijk:

 1. P.R., volgt XIab.
 2. A.S. Middelkoop, geb. Oegstgeest? 1958,64 afdelingsmanager 1998-2007,193 algemeen directeur 2011-2018,63 bestuurder 2019,193 tr. W. Buwalda. [Haarlem 1989]194
 3. Henriëtte, volgt XIac.

 

XIab. P.R. Middelkoop, geb. NL vóór 1958, predikant,195 predikant 1985.196 [Doetinchem 1998]88

Uit zijn relatie met F.R. Khouw, arts:195

 1. Mei-An Middelkoop, geb. Doetinchem? 8 april 1989.78
 2. Li-An Middelkoop, geb. Doetinchem omstr. 1993, vwo 2011.197

 

XIac. Henriëtte Middelkoop, geb. Leiden 10 maart 1962,77 muziektherapeut -1987,198 stemdocent 1997-,198 tr.199 Frans Lucassen, geb. NL na 1955. [Amersfoort 1989]194

Uit dit huwelijk:

 1. Sara Lucassen, geb. NL na 1985.
 2. Fieke Lucassen, geb. NL na 1986.

 

IXai. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 31 jan. 1901,200 † Rotterdam 1 april 1937,27 begr. Kethel 5 april 1937,43 tr. Amsterdam 29 juni 192214 Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Kethel en Spaland 24 nov. 1888,200 waterbouwkundig opzichter 1922,13 † Nieuw-Lekkerland 24 sept. 1961,200 zn. van Arie en Sjoukje van der Vegt; hij hertr. NL omstr. 1940200 Pietje Johanna de Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoukje Alberdina, volgt Xai.
 2. Roeland Marinus, volgt Xaj.
 3. Hermance Wilhelmina van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. juli 1931,201 tr.200 Tony Bewick, geb. na 1920, †.201 [Durban, Kwa Zulu, Natal 2020]201
 4. Marinus Wilhelm, volgt Xak.

 

Xai. Sjoukje Alberdina van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland nov. 1925,201 tr.200 Kenneth Jordaan, geb. RSA, † ald..

Uit dit huwelijk:

 1. Desiree, volgt XIad.
 2. Faith Jordaan, geb. RSA na 1950. [Ramsgate, Kwa Zulu, Natal 2020]201
 3. Michelle Jordaan, geb. na 1950, tr. Alfred John Harris, geb. RSA na 1945. [Umtentweni, Kwa Zulu, Natal 2020]201

 

XIad. Desiree Jordaan, geb. RSA na 1950, tr. NN Parkhurst, geb. RSA? na 1945. [Adelaide 2020]201

Uit dit huwelijk:

 1. Ben Parkhurst.
 2. Theresa Parkhurst.
 3. Christopher Parkhurst.
 4. Rebecca Parkhurst.

 

Xaj. Roeland Marinus van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1928,201 tr.200 Huigtje Maatje Maas, geb. Kats 1933,200 † Rotterdam 22 juni 1986.200

Uit dit huwelijk:

 

XIae. Hugo van der Loo, geb. na 1945.

Zijn dochter:

Barbara Fleur van der Loo, geb. na 1970.

 

Xak. Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1937,201 † NL 2019,201 tr. Dina Willemina Lith, geb. Schiedam.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoukje van der Loo, geb. na 1960.
 2. Annette van der Loo, geb. na 1960.

 

VIIIo. Johanna Alida Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 juni 1849,100 vermeld Brief vermist,202 schoolnieuws 1869 en 1870,172 † Soestdijk 30 maart 1925,43 begr. Soest 2 april 1925,43 tr. Oegstgeest 17 nov. 187314 Johannes Albertus van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1850, stationschef 1905,126 † Soest 13 nov. 1922,203 zn. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van der Made, geb. Leiden omstr. 1876,13 † Noordhorn gem.Zuidhorn 22 nov. 1947,66 tr. 1e Maria Cornelia den Ouden, geb. NL na 1870, † vóór 1912; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 191267 Gerharda Berendina Selms, geb. Leerdam omstr. 1886,13 † vóór 1947.
 2. Pieter van der Made, geb. Oegstgeest 10 okt. 1877,126 koopman 1905,126 tr. Schiedam 15 juni 1905126 Elisabeth Koudijs, geb. Schiedam 7 dec. 1872,126 † Leiden 16 sept. 1961.37
 3. Johanna van der Made, geb. Oegstgeest omstr. 1880,203 † Soest 27 jan. 1938.203
 4. Catharina van der Made, geb. Zoeterwoude 9 aug. 1891,100 † Haren 25 juli 1968.66
 5. Alida Suzanna van der Made, geb. Zoeterwoude 17 juli 1894.67

 

VIIIp. Arie Emilius Middelkoop, geb. Rijnsburg 6 juni 1851,100 notaris 1883,196 notarisklerk,204 gemeente-secretaris 1884-1899,13 burgemeester 1899-1901,187 secretaris-ontvanger 1899,205 gemeente-secretaris 1899-,206 vermeld Sollicitatie 1898,196 † Oostzaan 8 dec. 1901,3 tr. Sijbekarspel 17 jan. 1884207 A.E. Thomsen, geb. Sijbekarspel 28 juni 1858,122 † Soest 29 okt. 1928,203 dr. van Cornelis Wilhelm en Trijntje Forma.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, volgt IXaj.
 2. Cornelis Wilhelm Middelkoop, geb. Oosthuizen 17 febr. 1888,122 † Zeist 27 maart 1961,43 tr. Amersfoort 26 juni 1917203 Susanna Carolina Maria Kerling, geb. Nijmegen omstr. 1891,203 † Zeist 15 febr. 1968,43 dr. van Karel Jacobus en Grada Christina van den Heiden.
 3. Margaretha Frederica Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892,143 verpleegster,143 eere-voorzitter crisiscomité 1934,208 tr. Soest 10 juli 192614 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 april 1934)14 Elias Diamant, geb. Amsterdam 6 febr. 1882,13 † Noordwijk 25 juli 1925,209 zn. van Jozef en Sara Zeldenrust en wedr. van Paula Emilia Diependaal.
 4. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892.122

 

IXaj. Johanna Middelkoop, geb. Oosthuizen 7 okt. 1884,122 † Laren NH 13 april 1956,43 tr. Apeldoorn 20 okt. 191514 Dr.210 Willem Adriani, geb. Paramaribo 19 jan. 1888,13 assistent 1915,13 zn. van Peter Nicolaas en Josina Clara Maria van der Weide.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Nicolaas Adriani, geb. Den Haag 20 mei 1917.
 2. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 28 aug. 1924.98
 3. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 3 juni 1926.98

 

VIIIq. Frans Middelkoop, geb. Rijnsburg 4 mei 1853,100 bediende 1876,13 antique dealer 1930,211 vermeld zeevaartschool,9 † USA omstr. 1934,166 tr. 1e Amsterdam 21 juni 187614 Anna Mathilda Sterk, geb. Scherpenzeel omstr. 1850, † NL, dr. van Dirk en Sophia de Jong; tr. 2e NL omstr. 1881211 Eva L. Sleutel, geb.? omstr. 1861,212 † USA na 1925.

Uit het tweede huwelijk:

 1. John, volgt IXak.
 2. Joannes, volgt IXal.
 3. Thomas William Middelkoop, geb. Marylebone, City of Westminster, London, England 15 mei 1885,213 † USA.
 4. Frank Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex juni 1887,214 † Lambeth, Greater London, London, Surrey juni 1888.
 5. Frans, volgt IXam.
 6. Roeland Jan Middelkoop, geb. Delft 6 juni 1890,67 † Far Rockaway, Queens, New York okt. 1973.11
 7. Eva Middelkoop, geb. New York 8 juli 1891.215

 

IXak. John Middelkoop, geb. England 17 juni 1882,215 machinist 1940,216 † UK vóór sept. 1883, tr. NN NN, † vóór 1940.

Uit dit huwelijk:

Jack Middelkoop, geb. New York omstr. 1919,216 werkloos 1940.216 [New York City, Kings, NY 1940]212

 

IXal. Joannes Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex sept. 1883,217 inspector 1910,218 † USA, tr. USA omstr. 1903218 Auguste NN, geb. New York omstr. 1877.218

Uit dit huwelijk:

 1. Auguste Evelyn, volgt Xal.
 2. John Burt, volgt Xam.

 

Xal. Auguste Evelyn Middelkoop, geb. New York omstr. 1904,218 tr.219 Andrew Hörchner, geb. USA 30 april 1901,219 † ald. sept. 1975,220 zn. van August en Martha Weissman.

Uit dit huwelijk:

John Andy Hörchner, geb. USA na 1920.

 

Xam. John Burt Middelkoop, geb. Brooklyn borough, Kings, NewYork 22 dec. 1918,11 medewerker,221 † Bristol, Sullivan County, TN? 12 nov. 1988,11 tr. USA 21 mei 1949221 Maureen Olive Lewis, geb. Greenville Mo 16 nov. 1920,11 † Bristol, Sullivan County, TN 4 sept. 2008.222

Uit dit huwelijk:

 1. Karen Maureen Middelkoop, geb. Bristol, Sullivan County, TN? na 1949, tr. Doyle Hembree, geb. USA na 1945.
 2. William Middelkoop, geb. USA na 1949. [Clinton, Tenn 2008]221
 3. NN Middelkoop, geb. 1955,11 † Bristol, Sullivan County, TN 29 nov. 1955.11
 4. John Burt Middelkoop, geb. USA okt. 1958. [Bristol, Tn 1986-1998]11
 5. Kurt Joseph, volgt XIaf.

 

XIaf. Kurt Joseph Middelkoop, geb. USA? dec. 1961,223 Bachelor of Science, Industrial Engineering, University of Tennessee,224 consultant,225 tr.226 Carol Gibson Morgan, geb. USA juli 1963.223 [Richardson, Tx]223

Uit dit huwelijk:

 1. Kelsey Caye Middelkoop, geb. Collin Tx 26 sept. 1993.
 2. Courtney Lewis Middelkoop, geb. Collin Tx 4 mei 1996.11
 3. Kacey Middelkoop, geb. Richardson, Tx? na 1996.

 

IXam. Frans Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex 11 juni 1888,227 meubelhandelaar, vermeld Crediteur 11 okt. 1905,228 † Brooklyn borough, Kings, NewYork okt. 1972,11 tr. Hazel Durant Moore, geb. New Jersey omstr. 1890,11 dr. van Charles en Martha A. NN.

Uit dit huwelijk:

Frans R. Middelkoop, geb. Kings, NY 1918.11

 

VIIIr. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Rijnsburg 8 mei 1855,58 dienstbode 1877,153 † Bergen op Zoom 15 maart 1934,37 begr. Utrecht,116 tr. Oegstgeest 14 sept. 188014 Johannes Christianus Engelbertus Mullemeister, geb. Hoorn 17 juni 1846,37 directeur Rijksopvoedingsgesticht,14 † Utrecht 25 dec. 1930,116 zn. van Johannes Engelbertus Mullenmeister en Marie Elisatbeth Baum.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1882, tr. Doetinchem-Ambt 4 sept. 190714 Tede Beets, geb. Middelie omstr. 1881.
 2. NN Mullemeister, geb. Haarlem 2 jan. 1889.229
 3. Johanna Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1893, tr. 1e Alkmaar 12 sept. 190514 Horace Henri Bila, geb. Maastricht omstr. 1873, militair 1905,27 † Utrecht 9 nov. 1907;27 tr. 2e Groningen 14 jan. 191414 Herman Karel Lodewijk Koch, geb. Rozenburg omstr. 1881,28 assurantie inspecteur 1914,27 † Utrecht 19 sept. 1945.27
 4. Johannes Mullemeister, geb. Utrecht 1895,230 tr. Utrecht 9 nov. 192014 Catharina Nicoletta Barbara Bink, geb. Amsterdam 1898,230 dr. van Nicolaas Johannes.

 

VIIIs. Trijntje Middelkoop, geb. Rijnsburg 3 dec. 1858,58 acte onderwijzer 1877,172 † Leiden 13 dec. 1886,100 tr. Leiden 22 dec. 1880100 Johannes Gijsbertus Enders, geb. Leiden 11 febr. 1846,37 onderwijzer 1883,100 leraar -1919,100 † Nijmegen 12 sept. 1933,28 zn. van Andries en Johanna Pret; hij hertr. Leiden 19 maart 189137 Maartje Keukenmeester.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Enders, geb. Oegstgeest 10 nov. 1881,14 † Rotterdam 6 mei 1933,37 tr. Leiden 9 juli 1912100 Nicolaas Henricus Mispelblom van Altena, geb. Breda vóór 1892,100 rijkskeurmeester 1912.100
 2. Catharina Enders, geb. Leiden 1 juli 1883,100 † ald. 21 maart 1914.37

 

VIIm. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1810,169 rentenier -1861,28 † Scherpenzeel 6 juni 1861,231 tr. Den Haag 30 mei 183214 Emilia Theresia Concordia Kügler, geb. Berlijn omstr. 1803, † Scherpenzeel 1864,231 dr. van Friedrich Heinrich en Maria Anna Louisa Luza.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik Hendrik, volgt VIIIt.
 2. NN Middelkoop, geb. Driel 19 nov. 1833.
 3. Arie, volgt VIIIu.
 4. Maurits, volgt VIIIv.

 

VIIIt. Willem Frederik Hendrik Middelkoop (gouden medaille 1887),172 geb. Driel 11 nov. 1833,232 Opzigter,233 militair 1848-,11 fortificatie opzigter 1865,234 Opzichter 1874-,235 † Breda 7 nov. 1910,232 tr. Utrecht 13 okt. 185814 Maria Koopman, geb. Utrecht 12 febr. 1832,236 † Maastricht 24 juni 1891, dr. van Jacobus en Dirkje van Alphen.

Uit dit huwelijk:

 1. Emilia Maria, volgt IXan.
 2. Geertruida Alida Jacoba Middelkoop, geb. Zutphen omstr. 1861,28 † Terneuzen 2 jan. 1865.28
 3. Maria Theresia Cornelia Middelkoop, geb. Terneuzen 18 nov. 1862,234 † ald. 9 sept. 1863.234
 4. Arie Middelkoop, geb. Terneuzen 7 maart 1864,33 † vóór 1880.
 5. Marinus Joannes Middelkoop, geb. Terneuzen 2 mei 1865,234 opzichter fortificatiën 1892,172 Opzichter 1892,237 fortificatie opzigter 1892,238 Opzichter 1894,206 † Utrecht 11 sept. 1902,206 tr. Breda 30 dec. 190114 Cornelia Beatrix Bennewitz, geb. Doetinchem 1 jan. 1877,13 † Den Haag 8 sept. 1966, begr. Driebergen, dr. van Jan Willem en Elisabeth Beatrix Terné van der Heul.
 6. Maria Alida Middelkoop, geb. Terneuzen 29 okt. 1866,234 † Winterswijk omstr. 23 dec. 1943,196 tr. 1e Winterswijk 17 nov. 190814 Hendrik Jan Oonk, geb. Winterswijk omstr. 1849,13 hoofdonderwijzer,13 † 4 juni 1919, zn. van Jan Hendrik en Janna Catharina Stemerdink; tr. 2e Winterswijk 22 dec. 1936239 Gerrit Reijnen, geb. Wassenaar 14 juli 1889, gesch. echtg. van Johanna Gesiena Wessels.
 7. Frederik August Middelkoop, geb. Neuzen 17 dec. 1867,240 HBS 1889,172 kantoorbediende 1912,13 † Hilversum 11 jan. 1945,28 tr. Amsterdam 15 febr. 191214 Christina Evina Schutze, geb. Amsterdam 7 jan. 1880,98 † Hilversum 22 okt. 1963,43 dr. van Frederik Hendrik en Adriana van der Poll.
 8. Wilhelmina Frederika, volgt IXao.

 

IXan. Emilia Maria Middelkoop, geb. Zutphen 14 sept. 1859,232 † Velp Gld 13 jan. 1942, tr. ’s Gravenzande 10 okt. 1896 (get. Jan Goedeljee, Willem Frederik Hendrik Middelkoop en Marinus Joannes Middelkoop)153 Cornelis Goedeljee, geb. Leiden 12 maart 1855,232 leraar,232 † Princenhage 5 dec. 1931, zn. van Jan en Sara Catharina Wagemans en wedr. van Elisabeth Wilhelmina Johanna Ebbeler.

Uit dit huwelijk:

Willem Frederik Hendrik Goedeljee, geb. Breda 15 mei 1898.

 

IXao. Wilhelmina Frederika Middelkoop, geb. Muiden 22 maart 1871,233 tr. Maastricht 11 mei 189514 Jan Ducroix, geb. Hoorn 13 sept. 1868,233 commies 1928,241 Beëdigd Commissaris,233 † Hilversum 2 maart 1935, zn. van Isaac du Croix en Maria Anna Korver.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik Hendrik Ducroix, geb. Maastricht 15 febr. 1896,233 kantoorbediende 1928,13 † Amsterdam 11 mei 1969,233 tr. Amsterdam 18 okt. 192814 Johanna Theodora Carolina Berendonk, geb. Amsterdam omstr. 1905.
 2. Isaac Marinus Ducroix, geb. Maastricht 8 juli 1898,233 † St. Pieter 27 mei 1905.233
 3. Maria Anna Ducroix, geb. St. Pieter 24 aug. 1904,233 † Maastricht 12 maart 1917.233

 

VIIIu. Arie Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1835,155 schrijver 1895,242 vermeld te Koop 21 april 1858,237 † Leiden 20 jan. 1917,100 tr. Soest 13 juli 1867203 Henriette Cornelia te Kolstee, geb. Utrecht 28 aug. 1846,169 † Leiden 4 april 1918,100 dr. van Jan Willem te Kolsté en Helena Maria van Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Middelkoop, geb. Brielle 10 april 1868,153 † Nijmegen 2 april 1869.14
 2. Arie Middelkoop, geb. Nijmegen 6 maart 1870,11 † Soest 25 juli 1870.203
 3. Helena Maria, volgt IXap.
 4. Emilia Theresia Concordia Middelkoop, geb. Utrecht 13 sept. 1873,9 huishoudster 1910,13 bestuurslid 1928-,184 † Bussum 27 okt. 1957,43 gecrem. Driehuis 30 okt. 1957,43 tr. Bussum 9 febr. 191014 Mr.180 Jacob Ernst Willem Nierstrasz, geb. Kampen 9 febr. 1877,169 journalist 1910,13 † Bussum 9 jan. 1952,43 gecrem. Velsen 12 jan. 1952,43 zn. van Jan Hendrik Alexander en Johanna Justina Wilhelmina van Schermbeek.
 5. Henriette Cornelia Middelkoop, geb. Utrecht 19 juli 1875,9 † Leiden 2 dec. 1955.43
 6. Willemina Frederika Middelkoop, geb. Utrecht 18 aug. 1877,169 † Haarlem 25 mei 1959,43 gecrem. Velsen 29 mei 1959.43
 7. Johanna Hendrica, volgt IXaq.

 

IXap. Helena Maria Middelkoop, geb. Nijmegen 1 juni 1871,14 winkeljuffrouw 1893-1894,15 † Den Haag 2 dec. 1954, tr. Den Haag 22 mei 1895155 Johannes Theodorus Hendrikus Nieuwenhuis, geb. Amsterdam 26 jan. 1867,169 tekenaar 1895,13 † vóór 1954, zn. van Hendrikus Johannes en Sophia Josephina Platte.

Uit dit huwelijk:

 1. Theo Nieuwenhuis, geb. Den Haag 17 aug. 1896.143
 2. Henri Nieuwenhuis, geb. Den Haag 10 jan. 1900.155

 

IXaq. Johanna Hendrica Middelkoop, geb. Utrecht 12 jan. 1880,169 † Leiden 13 juni 1952,100 tr. Den Haag 2 maart 1904155 Matthijs Willem Spoor, geb. Voorburg 9 dec. 1877.143

Uit dit huwelijk:

 1. Henri Willem Spoor, geb. Den Haag 9 april 1917.143
 2. Ernst Willem Spoor, geb. Den Haag 10 maart 1919.143

 

VIIIv. Maurits Middelkoop, geb. Driel omstr. 1844,11 winkelier 1875,231 † Scherpenzeel 25 aug. 1910,231 tr. Zelhem 19 aug. 187114 Catharina Cornelia Terne van der Heul, geb. Zelhem omstr. 1841,11 † Scherpenzeel 7 febr. 1915,14 dr. van Cornelis Ferne en Beatrix Wantink.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Cornelis, volgt IXar.
 2. Emilia Beatrix Middelkoop, geb. Scherpenzeel 17 maart 1875,231 † ald. 10 okt. 1875.28

 

IXar. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 3 juni 1872,11 koopman 1901,13 † Amersfoort 22 mei 1948,11 tr. Scherpenzeel 9 mei 190111 Mina van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 21 juni 1875,11 † Barneveld 25 nov. 1940,11 dr. van Breunis Jan en Marrigje van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

 1. Maurits Breunis, volgt Xan.
 2. Breunis Jan Middelkoop, geb. Scherpenzeel 26 okt. 1903,231 † ald. 27 okt. 1903.231
 3. Maria Catharina, volgt Xao.

 

Xan. Maurits Breunis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 15 maart 1902,231 winkelier 1926-1934,231 districtsleider -1960,243 vermeld overleden 1960,51 † Ommen 13 sept. 1960,243 begr. Bilthoven,69 tr. vóór 1928 Rijntje van Spankeren, geb. Barneveld 16 aug. 1903,143 † Bilthoven 27 sept. 1965.43

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Barneveld 26 jan. 1928,143 † Wassenaar 21 okt. 2016,43 tr. Vista M.A. Manning Knight, geb. na 1925. [Wassenaar -2016]43
 2. Dirk, volgt XIag.

 

XIag. Dirk Middelkoop, geb. Barneveld 29 mei 1931,143 † Deventer 3 jan. 2016,43 tr. De Bilt 30 juli 1960244 Fieke van der Harst, geb. NL na 1925. [Arnhem -1960]244

Uit dit huwelijk:

 1. Hans, volgt XII-l.
 2. Maarten, volgt XIIm.

 

XII-l. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam? 1964,64 BS 1970-1976,64 wetenschappelijk onderzoeker 2008,245 Hoogleraar 2009-,246 tr. Jacqueline Franssen, geb. na 1960. [Bilthoven 2016]88

Uit dit huwelijk:

 1. Emma Middelkoop, geb. 19 juni 2000, vwo.55 [Utrecht]55
 2. Wisse Middelkoop, geb. 2002. [Bilthoven 2013]247

 

XIIm. Maarten Middelkoop, geb.? na 1965, vermeld penningmeester,248 tr. Marie-Claire Huijbregts, geb. Veenendaal 1970,64 logopediste 1982-1995,64 logopediste 2010-.63 [Doetinchem 2016]88

Uit dit huwelijk:

 1. Tom Middelkoop, geb. Zwolle, HBO,55 VeVA,55 medewerker 1996.55
 2. Daan Middelkoop, geb. Zwolle?, univ 2016-.55
 3. Marloes Middelkoop, geb. Zwolle na 1995, vwo,55 MO,55 medewerker.55 [Doetinchem]55
 4. Fleur Middelkoop, geb. Doetinchem.

 

Xao. Maria Catharina Middelkoop, geb. Scherpenzeel 4 okt. 1904,231 verpleegster,124 tr. Rotterdam? 28 dec. 1932124 Evert Jacob Stoel, geb. Rotterdam 24 april 1902,124 † Driebergen 6 maart 1966, gesch. echtg. van Alida Oosthoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie J. Stoel, geb. NL na 1930.249
 2. Evert Jacob Stoel, geb. Barneveld 29 april 1934,249 tr. na 1954 T. van Top, geb. NL na 1935.

 

Vg. Elizabeth Middelkoop, ged. Amsterdam 14 juli 1762,58 † Voorschoten 9 dec. 1807, tr. Amsterdam 16 april 179311 Wijnand Frederik Weijers, geb. Amsterdam 29 april 1761, theologie 1787-,250 predikant 1792-1804,251 predikant 1793,250 predikant -1828,100 † Voorschoten 17 sept. 1828,100 zn. van Anthonie en Sara Verheul.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiana Elisabeth Wijers, geb. Keppel 1796,28 rentenierster,100 † Voorschoten 14 sept. 1836,100 tr. Leiden 26 nov. 1830100 Jacob Johannes Akersloot, geb. vóór 1800, † na 1836.
 2. Anna Antoinette Frederika Wijers, geb. Rosendaal Gld 25 juni 1798,250 † Voorschoten 3 juli 1822.100
 3. NN Wijers, geb.? vóór 1801, † ald. vóór 1828.
 4. NN Wijers, geb. Rosendaal Gld 27 nov. 1801,250 †? vóór 1828.Bronnen

 

 1. GeldersArchief
 2. ons Voorgeslacht
 3. www.archieven.nl
 4. www.gahetna.nl
 5. Doopboek Leerdam
 6. rechterlijk archief Leerdam
 7. DTB Oosterwijk HRL5
 8. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
 9. SAAmsterdam
 10. archiver.rootsweb.com
 11. familysearch
 12. hogenda
 13. huw.akte
 14. genlias
 15. groenehartarchieven.nl
 16. bij nat.archief index op doopboeken Rijnland
 17. NGV
 18. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 19. Gens Nostra
 20. MyHeritage.nl
 21. www.hofsteegenealogy.com/boer.htm
 22. werelate.org/wiki
 23. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )
 24. www.xs4all.nl/~kooijktr/31/31.htm
 25. overl.akte
 26. gahetna.nl
 27. wiewaswie
 28. overl. akte
 29. Geneanet: Pieter Abraham Muijen ( muijp00 )
 30. home.kpn.nl/~pietgenee/divteraar-1510-1997.htm
 31. BR Wilnis
 32. www.camerama.demon.nl/
 33. geb.akte
 34. genea.pedete.net/derijp
 35. huw.akte Aagje
 36. genea.pedete.net/
 37. genealogieonline
 38. Geneanet: vanwijnen28
 39. archief Alkmaar
 40. BS Amsterdam
 41. militieregisters.nl
 42. www.bitterweb.nl/Stamboom.htm
 43. overl. adv.
 44. NGV Knipsel
 45. Leo & Margot Middelkoop
 46. huw.akte dochter W
 47. huw.akte zoon Jan C.
 48. Oorlogsgravenstichting.nl
 49. www.findagrave.com
 50. stamboomonderzoek.com/woodster
 51. Advertentie
 52. vonnis
 53. overl. adv. echtgenoot
 54. BS Rotterdam
 55. facebook
 56. Edwin MR Middelkoop
 57. schoolreunie.nl
 58. CBG
 59. scheidingsadviseur.nl/page32.php
 60. JAP Middelkoop
 61. sites.abvakabofnv.nl
 62. JHM
 63. linkedin.com
 64. Schoolbank.nl
 65. geneaweb.nl
 66. allegroningers.nl
 67. www.wiewaswie.nl
 68. noord-hollandsarchief.nl
 69. online-begraafplaatsen.nl
 70. freebmd.org.uk
 71. overl. advertentie moeder
 72. huw.jub
 73. nl.rodovid.org
 74. badoo.com/0170544572/
 75. Sabine Middelkoop
 76. geb.kaartje Natasja
 77. geb.kaartje
 78. nl.netlog.com
 79. www.krak.dk/
 80. home.kpn.nl/goudenregen/html/1660.htm
 81. grafzerk
 82. www.zerken.nl/
 83. www.wilbrinkweb.nl/
 84. www.nimh.nl
 85. Heldersche Courant
 86. www.famvandevelde.nl/camff
 87. familie-middelkoop.hyves.nl
 88. overl. adv. vader
 89. huw.akte Heintje
 90. vandenhaak.com/
 91. 62.131.239.246
 92. www.vandenhaak.com
 93. versteegt.net
 94. Genealogie Van der Maarel
 95. huwelijk
 96. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html
 97. freewebs.com/janlafeber/Gouwenaren.pdf
 98. openarch.nl
 99. nat.archief
 100. Erfgoedleiden.nl
 101. huw.dochter Trijntje
 102. groeneveld-Delft.nl
 103. uwstamboomonline.nl/
 104. groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie
 105. www.lee-munnik.nl/
 106. Geneanet: Marleen Christensen-Michel ( leabhar )
 107. Home.kpn.nl/aroo1934/kwartierstaatvanelswijk.htm
 108. Huw.akte Jan/Gerdina
 109. members.home.nl/gitwit/kwartierstaatmdvries.htm
 110. schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/AlgbegrpltsAssendelft.htm
 111. www.wintersteijn.nl/
 112. wintersteijn.nl
 113. dvd NGV ZWA 2012
 114. huwelijksakte
 115. Schager Courant
 116. www.graftombe.nl
 117. www.wintersteijn.nl/mid/mid-frm3.htm
 118. BS Beverwijk
 119. Industriemolens.nl/genealogie
 120. www.industriemolens.nl/Genealogie/Camphuijs-nazaten.htm#Gerdina Wintersteijn
 121. BS Hilversum
 122. www.waterlandsarchief.nl
 123. home.hetnet.nl/~jvkuler/cruijff.htm
 124. SARotterdam
 125. MyHeritage.com
 126. archief Schiedam
 127. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )
 128. genealogieonline.nl
 129. Geneanet: Hendrik (Henk) van de Streek ( streekh45 )
 130. www.genealogieonline.nl/stamboom-kroon/
 131. genealogie-wijsman.nl/wijsman_parenteel/rheine/wijsman.htm
 132. Ariëtta van Popering <arietta.vanpopering@carbonelorraine.com>
 133. Nieuwe Leidsche Courant
 134. Martine Mechelse
 135. overl. akte zoon Dirk
 136. leiden.courant.nu/
 137. www.geneaservice.nl/tt/tt008.html
 138. www.xs4all.nl/~renemaj/indexwym.htm
 139. www.xs4all.nl/~renemaj/lreurich
 140. issoria.e-sites.nl
 141. johan IJntema <johanijntema AT planet.nl>
 142. BS Leiden
 143. denhaag.digitalestamboom.nl
 144. overl. advertentie schoomoeder
 145. Het Bloemendaalsch Weekblad
 146. geneakatwijk.webtrees.net
 147. www.myheritage.nl
 148. willy van der vijver-middelkoop
 149. home.kpn.nl/jcvanhaeften/w3rf0.htm
 150. BS Weesperkarspel
 151. Geneanet: Joop van Heusden ( jgvanheusden )
 152. Joop van Heusden ( jgvanheusden )
 153. archieven.nl
 154. stamboomforum.nl
 155. Haagsarchief
 156. www.miepswinkels.nl
 157. De 5 Rivieren
 158. locatefamily.com
 159. rhynleve.nl
 160. overl.adv.
 161. overl. adv.moeder
 162. Gratama ( Drents Archief )
 163. 0753 Gratama ( Drents Archief )
 164. www.mensenlinq.nl
 165. Geneanet: gerardus van der sloot ( gvandersloot )
 166. Mullemeister
 167. volkstelling 1840
 168. geb.advertentie
 169. web.archive.org/web/20030302001602/home.residentie.net/~havenkd/geneamiddelkoop.htm
 170. 1958jaarboek CBG deel12
 171. janpit.com/stam/xdata/RbgO1812-1860.xls
 172. kb.nl
 173. huw.akte zoons Joost WC en Roeland J.
 174. huw.akte broer Marie
 175. Judie Noar
 176. oldenzaal.toeto.com
 177. archief.schiedam.nl/schiedamgen
 178. Sgen.schiedam.nl
 179. krant
 180. overl. adv. echtgenote
 181. members.home.nl/cgf.de.jong/BundelMiddelkoop.pdf
 182. www.tresoar.nl
 183. www.kitlv.nl/
 184. NRC
 185. doczz.nl
 186. The Times online
 187. leeuwarder courant
 188. www.hdc.vu.nl
 189. als hunner één
 190. sleutelstad.nl
 191. home.kpn.nl/naga/genealogie.html
 192. www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/actueel/ervaringen/cornelia-middelkoop-koning/
 193. Skipr.nl
 194. overl. adv. tante A.C.de Zwart
 195. pkn-acta.digibron.nl
 196. delpher
 197. De Weekkrant Arnhemse Koerier
 198. eigenstem.nl/
 199. www.reocities.com/cathykoning/deconink.htm
 200. www.van-der-vegt.nl
 201. Michelle.HarrisATgmail.com
 202. Politieblad
 203. www.archiefeemland.nl/
 204. genea.pedete.net/twisk
 205. middelkoop3.hyves.nl
 206. Utrechts Nieuwsblad
 207. 1884 ANF Jaargang I
 208. De Bel
 209. De stamboom Larense Voorouders
 210. ondertrouw aankondiging
 211. Census - US Federal 1930
 212. Ancestry.com
 213. www2.freebmd.org.uk
 214. www.freebmd.org.uk
 215. Census - US Federal 1900
 216. Census 1940
 217. www7.freebmd.org.uk/
 218. Census - US Federal 1910
 219. www.horchner.net/familytree/pages/globalfamilytree.htm
 220. www.horchner.net/familytree/
 221. Legacy.com
 222. iagenweb.org
 223. www.zabasearch.com
 224. www.zoominfo.com
 225. tmacmetroplex.org
 226. search.ancestry.com/: Texas marriage collection
 227. search.ancestry.com
 228. chroniclingamerica.loc.gov
 229. BS Haarlem
 230. www.xs4all.nl/~renemaj/indexhols2.htm
 231. oudscherpenzeel.nl
 232. SABreda
 233. home.zonnet.nl/radbout-dct/uitvoer.htm
 234. www.zeeuwengezocht.nl
 235. Middelburgsche Courant
 236. 88.159.164.126/wwwpondes
 237. PGNC
 238. De Gelderlander
 239. Genealogiedomein.nl
 240. www.thematis.nl
 241. huw.akte zoon Willem FH
 242. huw.akte zoon Arie
 243. www.bonmama.nl
 244. huw.aankondiging
 245. www.knmi.nl/publications
 246. www.uu.nl
 247. Racetimer.se
 248. www.industrialdesigncenter.nl
 249. www.genealogie.familiestoel.nl/
 250. De Nederlandsche Leeuw 1896
 251. home.versatel.nl/hjmwijers/

 

Index

-, Annigje Bakkers (1730-1764)  Vc

-, Bregje Haasses (1784-)  VIc,4

-, Jan Floris (1661-1678)  II

Aardenne, Neeltje van (1859-1930)  IXah

Adriani, NN (1924)  IXaj,2

Adriani, NN (1926)  IXaj,3

Adriani, Peter Nicolaas (1868-)  IXaj

Adriani, Pieter Nicolaas (1917-)  IXaj,1

Adriani, Willem (1888-)  IXaj

Akersloot, Jacob Johannes (1800-1836)  Vg,1

Alphen, Dirkje van (1814-)  VIIIt

Alphenaar, Petrus Antonius (1902-)  IXx

Alphenaar, Willem (1882-)  IXx

Alphenaar, Willy (1933-)  IXx,1

Amse, Adriana Cornelia (1895-)  Xp

Amse, Hendrik (1875-)  Xp

Anker, A. (1925-)  Xae

Anker, Arie (1954-)  Xae,1

Anker, Freddy (1955-)  Xae,2

Bakker, Atie (1934-2006)  Xk

Bakker, Grietje Cornelis (1864-)  Xs

Bakker, Teresia Maria (1874-)  IXae

Bakkers, Annigje (1712-)  Vc

Balder, Bregtje (1854-)  VIIIn,5

Balen, Reina van (1932-1986)  Xr

Balke, Clara Louise (1900-1981)  IXag

Balke, Friedrich Wilhelm (1875-)  IXag

Banen, Joanna (1811-)  VIIc

Barnevelt, Anna Maria (-1759)  III,10

Bas, Bastiaantje de (1897-)  VIIIm,8

Bas, Martinus de (1877-)  VIIIm,8

Baum, Marie Elisatbeth (1828-)  VIIIr

Beekman, Sabine Josephine (1964-)  XId,1

Beers, Johanna (1935-)  XIb

Beets, Tede (1881-)  VIIIr,1

Beijnum, Arij van (1718-)  IVd; IVe,1; Vf

Beijnum, Gerrit van (1698-)  IVd; IVd,1

Bekker, Jannetje (1846-)  VIIId

Bemmel, Lina Christina van (1886-)  IXy

Bennewitz, Cornelia Beatrix (1877-1966)  VIIIt,5

Bennewitz, Jan Willem (1857-)  VIIIt,5

Benoist, Maria Gerardina (1874-)  IXb

Berendonk, Johanna Theodora Carolina (1905-)  IXao,1

Berends, Derkje (1884-1925)  Xx

Berends, Geesje (1917-2011)  Xx

Berends, Hendrik (1887-)  Xx

Berg, Bastiaan Christiaan van de (1983-)  XIj,1

Berg, Jacobus van de (1987-)  XIj,2

Berg, Johanna van den (1824-1903)  VII-l

Berg, Renee van de (1956-)  XIj

Berg, Roeland Jan van den (1804-)  VII-l

Bergen, Cornelis van (1837-)  VIf,11

Beunder, Davey (1996-)  XIk,1

Beunder, Lisanne (2008-)  XIk,3

Beunder, Rachelle (2001-)  XIk,2

Beunder, Yousef (x1993)   XIk

Beunders, Danny (1996-)  XIn,1

Beunders, Jos (1975-)  XIn

Beunders, R. (2001-)  XIn,2

Beuning, Jacoba Frederika (1888-)  VIIIb,3

Beusekom, Dingena van (1925-1950)  Xr

Beuzekom, Maartje (1829-)  VIIIj

Bewick, Tony (1920-)  IXai,3

Bijl, NN (1920-)  XIw

Bijlsma, Dirk Jan (1907-1985)  IXi

Bijlsma, Jacob Johannes (1887-)  IXi

Bijlsma, NN (1937-)  IXi,1

Bijnum, Gerrit van (1752-)  IVd,1

Bila, Horace Henri (1873-1907)  VIIIr,3

Bink, Catharina Nicoletta Barbara (1898-)  VIIIr,4

Bink, Nicolaas Johannes (1878-)  VIIIr,4

Bins, Francina (1828-)  VIf,9

Bitter, Wilhelmina (1886-1966)  VIIIa,4

Blauwen, Hans  XIr,1

Blokhuis, Jacoba Wilhelmina Marianna (1889-)  IXi

Blom, Albert (1852-)  IXk

Blom, Roelofke (1872-1940)  IXk

Boch, A.E.  Xs,2

Boekel, Jannetje (1854-)  VIIIh,5

Boer, Aaltje (1841-1903)  VIIh,6

Boer, Arie Aartsz (1732-1806)  Vc

Boer, Arie Dirks (1699-1783)  Vc

Boer, Cornelis (1779-1866)  Vc,4

Boer, Dirk (1774-1820)  Vc,2

Boer, Geertrui (1847-1863)  VIIh,9

Boer, Gerrit (1777-1830)  Vc,3

Boer, Gerrit (1786-)  VIIh

Boer, Gerrit (1831-1884)  VIIh,2

Boer, Gijsbert (1833-1886)  VIIh,3

Boer, Gijsbert Gerritszn (1801-1875)  VIIh

Boer, Hendrik (1845-1895)  VIIh,8

Boer, Hendrik (1898-)  Xw

Boer, Hermanus (1849-)  VIIh,11

Boer, Jacob (1835-1912)  VIIh,4

Boer, Jan (1853-1924)  VIIh,13

Boer, Jannetje (1838-1865)  VIIh,5

Boer, Maartje (1848-)  VIIh,10

Boer, Margaretha Maria (1828-1878)  VIIh,1

Boer, Marijtje (1842-)  VIIh,7

Boer, Neeltje (1918-1987)  Xw

Boer, Pieter (1771-1825)  Vc,1

Boer, Trijntje (1711-)  IVa

Boer, Trijntje (1851-)  VIIh,12

Boer, Willem Frederik (1854-)  VIIh,14

Boere, Gerrit (1850-1877)  VIIIi

Bonefaas, Apolonia Johanna (1912-)  IXaa

Bonefaas, Leendert (1892-)  IXaa

Bontenbal, Lena (1860-)  IXo

Boogaard, Cornelia (1821-)  VIf,3

Boon, P.  IXn,3

Boot, Trijntje Jacobsdr (1781-1808)  VIb

Bos, Elisabeth (1767-)  VIIf

Bos, Neeltje (1855-)  IXn

Bosman, Elizabeth (1881-1960)  IXm

Bosman, Hendrik Albertusz (1849-)  IXm

Bosman, Neeltje (1900-)  Xw

Botterop, Francina Maria (1873-)  IXt

Bouten, Elisabeth Aleida (1933-)  XIg

Bouthoorn, Marrigje (1851-1937)  VIIh,11

Braam, NN  IXac,5

Brakling, Anthonij (1778-)  Vb,1

Brakling, Christoffel (1747-1798)  Vb

Brakling, Cornelis (1778-)  Vb,2

Bredijk, Adriana (1770-)  Va,2

Brouwer, Floris (1851-)  VIIIm

Brouwer, Neeltje (1871-)  VIIIm

Bruijn, Gerrit de (1775-1815)  Va,2

Bruin, Dina IJda de (1864-)  VIIId

Bruin, Gerrit de (1844-)  VIIId

Buijsen, Ida van (1849-)  IXaf

Buis, Aaltje (1863-1948)  VIIIc

Buis, Hendrik (1843-)  VIIIc

Buurman, Klaas (1785-1873)  VIc,6

Buurman, Nicolaas (1785-1873)  VIIf

Buurman, Simon (1765-1835)  VIIf

Buwalda, W.  Xah,2

Camfferman, Hendrik (1873-)  IXg

Camfferman, Jacoba (1892-1944)  IXg

Cammaraat, C. (1944-)  Xy,3

Campen, Joanna van (1898-)  Xd

Cats, B.J. (1897-1940)  VIIIm,3

Couzij, Gerard (1872-)  IXb

Couzij, Maria Gerdina (1892-1972)  IXb

Croix, Isaac du (1848-)  IXao

Cruijff, Barend (1904-1946)  IXn,5

Degenhart, Petrus Paulus Hendrikus Johannes (1870-)  VIIe,3

Dekker, Cornelis (1834-1891)  VIIIf

Dekker, Cornelis (1880-1901)  VIIIf,3

Dekker, Hermanus (1867-1945)  VIIIf,2

Dekker, Leendert (1815-1863)  VIIIf

Dekker, Marijtje (1864-1952)  VIIIf,1

Deventer, Beatje van (1679-1725)  III

Deventer, Hendrik Aelberts van (1659-)  II

Diamant, Elias (1882-1925)  VIIIp,3

Diamant, Jozef (1862-)  VIIIp,3

Diependaal, Paula Emilia (1882-1925)  VIIIp,3

Dirkzwager, Antonia Petronella (1910-)  IXa,1

Donar, Joseph (1734-)  IVe,2

Doorn, Jannetje van (1854-)  IX-l

Doorn, Nicolaas van (1920-)  Xaa

Doorn, Reinier van  Xaa,1

Doorn, Willem van (1876-)  VIIIk,11

Doorn, Willem Bartholomeus van (1896-1964)  VIIIk,11

Doornen, Henriëtte Dorothea van (1878-)  VIIIk,11

Ducroix, Isaac Marinus (1898-1905)  IXao,2

Ducroix, Jan (1868-1935)  IXao

Ducroix, Maria Anna (1904-1917)  IXao,3

Ducroix, Willem Frederik Hendrik (1896-1969)  IXao,1

Duives, Trijntje (1865-)  IXa

Ebbeler, Elisabeth Wilhelmina Johanna (-1886)  IXan

Eckhardt, Maria Catharina (1887-1944)  Xy

Egmond, Rolande van (1974-)  XIv

Eijk, Maria van (1883-)  VIIIj,2

Eijzeren, Apolonia van (1867-)  IXk,4

Ekkart, Lambertus Hubertus Johan (1872-)  IXae

Ekkart, Lambertus Hubertus Johan (1891-1931)  IXae

Elk, Isaak van (1852-)  IXs; IXu

Elk, Johanna van (1900-1979)  IXu

Elk, Josina Adriana van (1898-1966)  IXs

Elk, Y.P. van (x1968)   Xc,2

Elleswijk, Reinier van (1840-)  VIIh,6

Enders, Andries (1841-)  VIIIs

Enders, Catharina (1883-1914)  VIIIs,2

Enders, Johanna (1881-1933)  VIIIs,1

Enders, Johannes Gijsbertus (1846-1933)  VIIIs

Es, Trijntje van (1840-)  VIII-l

Everzeel, Catharina (1840-)  VII-l,10

Faber, A.B. (1922-)  IXs,6

Forma, Trijntje (1840-)  VIIIp

Former, Simontje Jans (1916-1942)  Xd

Former, Tjalling (1896-)  Xd

Franssen, Jacqueline (1960-)  XII-l

Gelder, Maria Hermense de (1652-1730)  III

Gent, A.W. van (1940-)  XIt

Gerritsen, Aaltje (1791-)  VIg,6

Gerritsen, Berend (1789-)  VIg,6

Gerritsen, Jan (1809-)  VIg,6

Goedeljee, Cornelis (1855-1931)  IXan

Goedeljee, Jan (1824-)  IXan

Goedeljee, Willem Frederik Hendrik (1898-)  IXan,1

Gortworst, Geesje (1903-)  Xg

Graaf, Aagje de (1819-1819)  VIf,5

Graaf, Aagje de (1827-)  VIf,11

Graaf, Adriana van de (1932-2014)  Xad

Graaf, Cornelis de (1817-1848)  VIf,3

Graaf, Dirk de (1824-)  VIf,9

Graaf, Gerdina de (1849-1884)  VIIIh

Graaf, Hendrik de (1821-)  VIf,7

Graaf, Jan de (1787-1858)  VIf

Graaf, Jan de (1826-1826)  VIf,10

Graaf, Jannetje de (1818-1819)  VIf,4

Graaf, Jannetje de (1820-)  VIf,6

Graaf, Jannigje de (1823-1823)  VIf,8

Graaf, Jansje de (1828-1829)  VIf,12

Graaf, Peterus de (1819-1875)  VIIIh

Graft, Cornelis Jacobus van der (1887-)  VIIIj,5

Gratema van Andel, Ernest Johan Willem (1947-)  Xac,2

Groenleer, Cornelis (1841-)  VIIIa

Groenleer, Willemina (1861-1948)  VIIIa

Groot, Pietje Johanna de (1900-1979)  IXai

Guldemond, Marijtje (1817-1863)  VIIIf

Haak, Cornelis (1829-1903)  VIIc

Haak, Dirk (1809-)  VIIc

Haak, Neeltje (1856-1919)  VIIc,3

Haas, Maria de (1825-1861)  VIf,7

Haije, Louki  Xag,2

Haije, Peter  Xag,1

Haije, Pieter Alexander (1923-1984)  Xag

Haije, Willem  Xag,3

Hallie, Cisca (1950-)  XIIa

Ham, Cornelia Jansdr (1798-1855)  VIc,4

Ham, F.  IXn,2

Ham, Johanna van der (1802-1866)  VIc,4

Ham, Leendert van der (1782-)  VIc,4

Harre, Johanna van (1744-)  IVe,6

Harris, Alfred John (1945-)  Xai,3

Harst, Fieke van der (1925-)  XIag

Haterd, Jacomeintje van (1927-)  Xh

Haterd, Johannes van (1907-)  Xh

Hecke, Johanna Jacoba (1920-)  Xo

Heemskerk, Immetje (1866-)  IXq

Heeringen, Jannetje van (1860-1935)  VIIa,8

Heiden, Grada Christina van den (1873-)  VIIIp,2

Heijneke, Jan Frederik (-1759)  IVe

Heijningen, Aafje Claasse van (1719-1763)  IVc

Heiningen, Pleuntje van (1767-)  VIe

Hembree, Doyle (1945-)  Xam,1

Hendriks, Maria Gerdina (1963-)  XId,2

Hendriks, Marinus (1938-)  XId

Hendriks, Marinus (1959-)  XId,1

Hendriks, Sandra (1965-)  XIIb

Hengeveld, Martinus Johannes (1787-)  VIIf; VIIj

Hensbergen, Geertrui van (1854-)  IXk

Herk, Hendrik van (1896-)  IXo,1

Hermsen, Alie (1947-)  Xt,1

Hermsen, Hanneke (1950-)  Xt,2

Hermsen, Hendrik (1912-2000)  Xt

Hermsen, Henk (1953-)  Xt,3

Hermsen, Johanna (1950-)  Xt,4

Heul, Catharina Cornelia Terne van der (1841-1915)  VIIIv

Heul, Cornelis Ferne van der (1821-)  VIIIv

Heul, Elisabeth Beatrix Terné van der (1859-)  VIIIt,5

Hijningen, Claas Arijsz van (1695-)  IVc

Hoeven, Jannigje van der (1787-1870)  VIe

Hoeven, Pieter van der (1767-)  VIe

Hofman, Bep (1939-2002)  Xi

Hogerwerf, Dirk (1879-)  VIIIc,2

Hogerwerf, Maria (1899-1984)  VIIIc,2

Holst, Geertruida (1912-)  Xa

Holst, Nicolaas Louis (1892-)  Xa

Honings, Edgar (1981-)  XIy,2

Honings, Frank (1980-)  XIy,1

Honings, Hendrikus Alphons Mathilde (1953-1990)  XIy

Hoogenkamp, Elisabeth (1892-1975)  Xah

Hoogeveen, Cor (1956-)  Xac,4

Hoogeveen, Ed (1955-)  Xac,3

Hoogeveen, Ernst (1931-2020)  Xac

Hoogeveen, J.C. (1955-)  Xac,2

Hoogeveen, Rina (1951-)  Xac,1

Hooghiem, Gosse Eeuwes (1813-)  VIIj,1

Hooghiem, Klaas (1833-)  VIIj,1

Hoogteijling, Marijtje (1799-1845)  VIIi

Hoonaard, Elisabeth van den (1909-1997)  Xu

Hoove, Anna Maria ten (1754-1834)  Vf

Hop, Jan Jansz (1847-)  VIIa,3

Hörchner, Andrew (1901-1975)  Xal

Hörchner, August (1881-)  Xal

Hörchner, John Andy (1920-)  Xal,1

Horst van Delden, W.C. ter  IXd,1

Hove, Hendrik ten (1746-1783)  Vf

Hubbeling, Maria (1879-)  IXe

Huijbregts, Marie-Claire (1970-)  XIIm

Huijsman, Deborah (1984-)  XIi,1

Huijsman, Elroy (1987-)  XIi,2

Huijsman, Jacobus (1955-)  XIi

Huiser, Marietje (1733-)  Ve

Huisman, Margje (1817-)  VId,1; VId,2

Huisman, Willem (1798-1838)  VId

Hulscher, E.C. (-1981)  IXag,1

Ikelaar, Teuntje Alberta (1922-2013)  Xf

Immerzeel, Pieter van (1710-1774)  III,10

Immink, Geertrui (1914-)  IXp,3

Jager, Cornelis Johannes de (1887-)  VIII-l,1

Jager, Dirk de (1838-)  VIII-l

Jager, Dirk de (1890-)  VIII-l,2

Jager, Johanna Hendrika de (1896-)  VIII-l,3

Jager, Reinier de (1858-1938)  VIII-l

Jajet, M. (1921-)  IXs,5

Jansen, Gerritje (1876-)  VIIIa,12

Jansen, Hermanus (1875-)  VIIe,3

Janszen, Cornelis (1817-)  VIIe

Janszen, Cornelis (1865-1867)  VIIe,1

Janszen, Jannetje (1868-1891)  VIIe,2

Janszen, Zegert (1837-1884)  VIIe

Jeu, Gerrit de (1797-1845)  VIIi

Jeu, Marijtje de (1817-)  VIIi

Jiskoot, Antje Neeltje (1832-1897)  VIIIn; VIIIo

Johansson, Catharina (1904-)  Xd

Jong, A. de (1933-2007)  Xab

Jong, Jannigje Johanna de  VIIIf,2

Jong, Marianne Eline Constance de (1948-)  Xac,2

Jong, Neeltje Dirkse de (1747-1827)  VIc

Jong, Sophia de (1832-)  VIIIq

Jonkers, Gerritdina Wilhelmina (1914-2005)  IXz

Jonkers, Roelof (1894-)  IXz

Jordaan, Desiree (1950-)  XIad

Jordaan, Faith (1950-)  Xai,2

Jordaan, Kenneth  Xai

Jordaan, Michelle (1950-)  Xai,3

Kamp, Trijntje van der (1781-1841)  VIg

Kamp, Wiebe van der (1761-)  VIg

Kastelijn, Jan (1800-1829)  Vc,4

Katwijk, H.J. van (1920-)  IXs,4

Katwijk, NN van  IXs,4

Kelder, Jan Daniel (1781-)  VIIf; VIIj

Kemink, Barend Jan (1874-1963)  Xc

Kemink, Jacoba Anna Elisabeth (1912-1993)  Xc

Kempen, Jansje van (1882-)  IXab

Kerkwijk, Heintje Elisabeth Krijntje van (1892-)  VIIIe,1

Kerkwijk, Klaas van (1865-)  VIIIe

Kerkwijk, Marinus van (1846-)  VIIIe

Kerkwijk, Marinus Adrianus van (1898-)  VIIIe,2

Kerling, Karel Jacobus (1871-)  VIIIp,2

Kerling, Susanna Carolina Maria (1891-1968)  VIIIp,2

Kerver, Jannetje (1798-1886)  VIb

Keukenmeester, Maartje (-1880)  VIIIs

Keulen, Pietertje van (1875-)  IXg

Khouw, F.R.  XIab

Kiebert, Jaap (1929-1998)  XIr

Kiebert, Yvon (1954-)  XIr,1

Kieviet, Hendrik (1821-1844)  VId,3

Kievit, Cornelis (1784-)  VId

Kirsch, Wilhelmina Catharina (1871-)  IXac

Kivit, Lourens (1811-1880)  VId,1; VId,2

Klaveren, Dirk van (1860-1946)  VIIIf,1

Kleef, Anna van (1901-)  VIIIe,2

Klos, Klaasje (1825-)  VIf,7

Knegt, Dirk (1889-)  VIIIb,4

Koch, Herman Karel Lodewijk (1881-1945)  VIIIr,3

Koelewijn, Agatha Sara (1893-1921)  IXs

Koelewijn, Willem (1873-)  IXs

Koene, Johanna Maria (1869-)  IXj

Kolsté, Jan Willem te (1826-)  VIIIu

Kolstee, Henriette Cornelia te (1846-1918)  VIIIu

Koning, Cornelia (1923-)  Xah

Koning, Dirk (1896-1943)  Xah

Kooij, Adriana (1884-)  IXv

Kooijman, Ariaantje (1770-)  VId

Kooijman, Jacoba (1843-)  VIIIa

Koopman, Jacobus (1812-)  VIIIt

Koopman, Maria (1832-1891)  VIIIt

Kortum, Friederich Wilhelm (1864-)  VIIIi

Kortum, Jannetje Sophia (1884-)  VIIIi

Korver, Dirk (1769-)  VIb

Korver, Maria Anna (1850-)  IXao

Koster, Jan (1705-1760)  IVe

Koster, Susanna (1725-1793)  IVe; VIg

Koudijs, Elisabeth (1872-1961)  VIIIo,2

Kramer, Auke (1923-2002)  XIw

Kramer, Johanna H. (1942-)  XIw

Kramer, Wilhelmina Theodora (1875-)  IXag

Krijgsman, Maria Damen (1703-1754)  Vc

Krijns, Jan Dirk Willem (1895-)  IXk,4

Krijns, Pieter (1865-)  IXk,4

Kroon, Cornelia (1885-)  VIIIj,5

Kroon, Cornelis (1881-)  VIIIj,2

Kroon, Dirk (1891-1894)  VIIIj,9

Kroon, Dirk (1894-)  VIIIj,10

Kroon, Jan (1827-)  VIIIj

Kroon, Jan (1847-1928)  VIIIj; VIIIm

Kroon, Jan (1876-1888)  VIIIj,1

Kroon, Jan (1888-)  VIIIj,7

Kroon, Jannetje (1886-1964)  VIIIj,6

Kroon, Johanna Hendrika (1882-1883)  VIIIj,3

Kroon, Johanna Hendrika (1884-)  VIIIj,4

Kroon, Pietronella (1890-)  VIIIj,8

Kruijt, Alida (1832-1897)  VIa,2

Kruijt, Cornelis (1795-)  VIa

Kruijt, Jan (1786-)  VIa

Kruit, Antje (1836-)  VIa,3

Kügler, Emilia Theresia Concordia (1803-1864)  VIIm

Kügler, Friedrich Heinrich (1783-)  VIIm

Kuijk, Christiaan van (1780-)  Vf

Kuijpers, E.G. (1936-)  Xn

Kuijpers, Rob (1962-)  Xn,1

Kulk, M.W. (1919-)  IXs,3

Kunst, Egbert (1959-)  XId,2

Laan, H. v.d. (1920-)  IXd,2

Laarse, Gerrit van der (1867-)  IXj

Laarse, NN van der (1908-)  IXj,1

Laarse, NN van der (1914-)  IXj,2

Laarse, Pieter van der (1887-)  IXj

Lagerburg, Joosje (1832-1866)  VIIc

Landauer, Ivett (1980-)  XIId

Landstra, Doetje (1815-)  VIIj,1

Lange, Dirk de (1781-1834)  VIIg

Lange, Dirkje Jacoba de (1801-1870)  VIIg

Langhorst, Hendrik (1803-)  VIIc

Langhorst, Hendrik (1852-1872)  VIIc,1

Langhorst, Jannetje (1853-1941)  VIIc,2

Langhorst, Teunis (1823-)  VIIc

Lee, Gabriel van (1821-1878)  VIIh,1

Lee, Hendrica Johanna van der (1829-1898)  VIIk

Lee, Lena van der (1795-1844)  VIIj

Lee, Meeuwis van der (1798-1893)  VIIk

Leenders, Grada Maria (1918-1941)  Xc

Leenheer, Hendrik (1733-)  Ve

Leenheer, Jannigje Hendrikse (1753-1820)  Ve

Leersum, Sophia van (1819-)  VIId

Leesen, Anna Maria (1777-)  VIa

Leeuw, Marretje de (1783-1834)  VIIg

Leeuwen, Alida van (1809-)  VIIb

Leeuwen, Cornelis van (1839-1883)  VIa,2

Leksmont, Hendrina van (1744-)  IVe,6

Lewis, Maureen Olive (1920-2008)  Xam

Liefde, Cornelis de (1844-1928)  VIIa,4

Lith, Dina Willemina  Xak

Loenen, Johanna Wilhelmina van (1851-)  VIIa,2

Loij, Cornelia (1720-)  IVc

Loo, Annette van der (1960-)  Xak,2

Loo, Arie van der (1857-1934)  IXai

Loo, Barbara Fleur van der (1970-)  XIae,1

Loo, Hermance Wilhelmina van der (1931-)  IXai,3

Loo, Hugo van der (1945-)  XIae

Loo, Marinus Wilhelm van der (1888-1961)  IXai

Loo, Marinus Wilhelm van der (1937-2019)  Xak

Loo, Roeland Marinus van der (1928-)  Xaj

Loo, Sjoukje van der (1960-)  Xak,1

Loo, Sjoukje Alberdina van der (1925-)  Xai

Lucassen, Fieke (1986-)  XIac,2

Lucassen, Frans (1955-)  XIac

Lucassen, Sara (1985-)  XIac,1

Lutke Schipholt, Jan Roeland Willem (1950-)  Xaf,3

Lutke Schipholt, Karolina Friedrika Augusta (1943-)  Xaf,1

Lutke Schipholt, Willem Jan Ferdinand (1918-)  Xaf

Lutke Schipholt, Willem Jan Ferdinand (1945-)  Xaf,2

Luza, Maria Anna Louisa (1785-)  VIIm

Maanen, Gijsbertus van (1931-)  XIg

Maanen, Marie Felicite van (1951-)  XIg

Maas, Huigtje Maatje (1933-1986)  Xaj

Made, Alberdina Johanna van der (1855-1914)  VIIIn

Made, Alida Suzanna van der (1894-)  VIIIo,5

Made, Catharina van der (1891-1968)  VIIIo,4

Made, Joannes van der (1876-1947)  VIIIo,1

Made, Johanna van der (1880-1938)  VIIIo,3

Made, Johannes Albertus van der (1850-1922)  VIIIo

Made, Pieter van der (1830-1909)  VIIIn; VIIIo

Made, Pieter van der (1877-)  VIIIo,2

Manning Knight, Vista M.A. (1925-)  Xan,1

Martens, Gezina (1896-)  IXc

Martens, Rika (1896-)  IXz

Martens, Sjouke (1863-)  IXc

Mast, Frans van der (1950-)  Xo,4

Mastricht, Susanna van (1817-1876)  VIIIh

Matze, Arie (1788-)  Va,2

Matze, Pieter (1768-)  Va,2

Mechelse, Cornelis (1838-1921)  IXp

Mechelse, Cornelis (1878-1959)  IXp

Mechelse, Cornelis (1905-1998)  Xu

Mechelse, Cornelis (1939-)  XIs

Mechelse, Edith (1944-)  Xu,3

Mechelse, Erna Louise (1941-)  Xu,2

Mechelse, Hendrika Johanna (1920-)  Xv

Mechelse, Hermanus Antonie (1918-1918)  IXp,4

Mechelse, Karel Antonie (1917-)  IXp,3

Mechelse, Martine (1959-)  XIs,1

Mechelse, Sara Margaretha (1909-1910)  IXp,2

Meer, A.E. van der (1919-)  IXd,1

Meer, D. van der (1920-)  IXd,2

Meer, Jakob Sijtzes van der (1866-)  IXd

Meer, Jan van der (1882-)  IXh

Meer, Jannetje van der (1902-)  IXh

Meer, Sijtze van der (1886-1973)  IXd

Meer, Sybille van der (1732-)  IVd,1

Meijer, Cornelis (1808-)  VIIb

Meijer, Pitronella (1827-1900)  VIIb

Meijer, Sara Anthonia (1797-1862)  VIIk

Meijs, Maria Wilhelmina Josephine (1945-)  Xd,1

Meijvogel, Janegriet (1894-)  IXaa

Mekking, Elizabeth (1868-)  IXd

Melet, Elisabeth Arianne Antonia Wilhelmina (1950-)  XIIf

Mensing, Aletta (1871-)  VIIIh,14

Mensing, Petronella (1877-)  Xp

Metman, Emmerentia (1763-)  VIg

Middelcoop, Baatje (1743-1817)  Vc

Middelkoop, A.S. (1958-)  Xah,2

Middelkoop, Aafje (1773-)  Va,2

Middelkoop, Aafje (1777-1780)  Ve,1

Middelkoop, Aafje (1780-1836)  VId

Middelkoop, Aafje (1797-)  VIa

Middelkoop, Aagje (1838-1884)  VIIe

Middelkoop, Aaltje (1857-)  VIIIb

Middelkoop, Aaltje (1891-1891)  VIIIa,7

Middelkoop, Adriaan Hendrik (1943-)  Xc,1

Middelkoop, Adriana (1922-)  Xaa

Middelkoop, Adriana (1923-2008)  IXs,2

Middelkoop, Alberdina Johanna (1901-1937)  IXai

Middelkoop, Alberdina Johanna (1915-2011)  Xaf

Middelkoop, Albertus Martinus (1929-)  Xad

Middelkoop, Alfred (1946-)  Xy,3

Middelkoop, Alida (1912-1949)  IXg,1

Middelkoop, Alida Margaretha (1861-1940)  VII-l,9

Middelkoop, Alida Margaretha (1899-)  VIIIn,13

Middelkoop, André (1961-)  Xj,3

Middelkoop, Andries (1890-)  IXc

Middelkoop, Anna Cornelia (1866-)  VIIk,7

Middelkoop, Anna Maria (1826-)  VIa,1

Middelkoop, Anna Maria (1863-1938)  VII-l,10

Middelkoop, Anna Maria Christina (1808-1848)  VIg,2

Middelkoop, Annigje (1750-)  IVc,8

Middelkoop, Antje (1763-)  IVc,17

Middelkoop, Antje (1827-1913)  VIIc

Middelkoop, Antje (1887-1955)  IXf

Middelkoop, Antje Gerdina (1911-1998)  IXm,2

Middelkoop, Antje Neeltje (1877-1891)  VIIIn,2

Middelkoop, Antje Neeltje (1891-1971)  IXaf

Middelkoop, Antonius Johannes (1947-)  Xb,4

Middelkoop, Antoon (1904-1944)  IXz

Middelkoop, Arie (1746-)  IVb,3

Middelkoop, Arie (1756-1798)  Vf

Middelkoop, Arie (1788-)  Va,8

Middelkoop, Arie (1792-)  Vf,4

Middelkoop, Arie (1809-1810)  VIg,3

Middelkoop, Arie (1810-1861)  VIIm

Middelkoop, Arie (1810-1855)  VIc,4

Middelkoop, Arie (1825-1900)  VIIb

Middelkoop, Arie (1835-1917)  VIIIu

Middelkoop, Arie (1864-1880)  VIIIt,4

Middelkoop, Arie (1868-1869)  VIIIu,1

Middelkoop, Arie (1870-1870)  VIIIu,2

Middelkoop, Arie (1884-1973)  IXb

Middelkoop, Arie (1885-1893)  VIIId,1

Middelkoop, Arie (1889-1960)  VIIIc,2

Middelkoop, Arie (1893-1985)  VIIId,4

Middelkoop, Arie (1914-2004)  Xc

Middelkoop, Arie (1944-2021)  Xx,3

Middelkoop, Arie Cornelis (1872-1948)  IXar

Middelkoop, Arie Cornelis (1928-2016)  Xan,1

Middelkoop, Arie Emilius (1851-1901)  VIIIp

Middelkoop, Arie Hendrik (1910-)  Xx

Middelkoop, Arie Pieter Leonardus (1956-)  Xd,3

Middelkoop, Arien (1631-)  I

Middelkoop, Arien (1713-)  III,7

Middelkoop, Ariën Cornelisse (1678-1726)  III

Middelkoop, Arij (1733-)  IVa,1

Middelkoop, Arij (1745-1834)  Vd

Middelkoop, Arij (1752-1752)  IVe,1

Middelkoop, Arij (1814-)  VIf,2

Middelkoop, Arjan (1963-)  XIIi

Middelkoop, Arnold (1987-)  XIx,3

Middelkoop, Auguste Evelyn (1904-)  Xal

Middelkoop, Baatje (1740-1743)  IVb,1

Middelkoop, Baatje (1743-)  IVb,2

Middelkoop, Baatje (1805-1817)  Vd,5

Middelkoop, Barry (1989-)  XI-l,2

Middelkoop, Bastiaan (1718-1723)  III,9

Middelkoop, Bastiaan (1723-1802)  IVe; VIg

Middelkoop, Bastiaan (1761)  IVe,4

Middelkoop, Bastiaan Joannes (1784-1816)  VIg

Middelkoop, Bastiaan Joannis (1845-1854)  VII-l,1

Middelkoop, Bathje (1742-1743)  IVc,2

Middelkoop, Bernardus (1866-1867)  VIId,2

Middelkoop, Bernardus (1868-1941)  VIId,4

Middelkoop, Bert  Xj,1

Middelkoop, Breunis Jan (1903-1903)  IXar,2

Middelkoop, Catharina (1889-1964)  IXae

Middelkoop, Catharina Anna Maria (1950-)  XIe

Middelkoop, Catharina Elisabeth (1892-)  VIIIp,4

Middelkoop, Ceacilia (1942-)  Xf,2

Middelkoop, Charlie  XIIj,1

Middelkoop, Claas Harmensz (1761-)  IVc,16

Middelkoop, Claasje (1754-)  IVc,11

Middelkoop, Clara Louise (1930-1981)  Xag

Middelkoop, Cok (1953-)  XIx

Middelkoop, Cornelia (1892-1973)  VIIIh,15

Middelkoop, Cornelia (1892-1973)  IXd

Middelkoop, Cornelia Hendrika (1936-)  Xa,4

Middelkoop, Cornelis (1746-)  IVc,5

Middelkoop, Cornelis (1770-1777)  Va,1

Middelkoop, Cornelis (1777-1779)  Va,4

Middelkoop, Cornelis (1779-1849)  VIc

Middelkoop, Cornelis (1779-)  Va,5

Middelkoop, Cornelis (1826-1902)  VIIk

Middelkoop, Cornelis (1849-1849)  VIIb,1

Middelkoop, Cornelis (1854-1936)  VIIIa

Middelkoop, Cornelis (1883-1945)  VIIIk,3

Middelkoop, Cornelis (1884-1892)  VIIIa,2

Middelkoop, Cornelis (1889-1890)  VIIIh,13

Middelkoop, Cornelis (1894-1975)  IXe

Middelkoop, Cornelis (1895-1923)  VIIIh,16

Middelkoop, Cornelis (1898-1906)  VIIId,5

Middelkoop, Cornelis (1923-2004)  X-l

Middelkoop, Cornelis (1947-2015)  XIv

Middelkoop, Cornelis Ariesen (1649-1724)  III

Middelkoop, Cornelis Arisze (1707-1752)  IVa

Middelkoop, Cornelis Floris (1898-1975)  IXw

Middelkoop, Cornelis Hendricus (1909-1944)  Xa

Middelkoop, Cornelis Johan (1951-)  XIq

Middelkoop, Cornelis Maarten (1919-1995)  Xy

Middelkoop, Cornelis Maarten (1944-)  XIw

Middelkoop, Cornelis Meeuwis (1856-1947)  VIIIg; VIIIk

Middelkoop, Cornelis Meeuwis (1909-1981)  Xw

Middelkoop, Cornelis Wilhelm (1888-1961)  VIIIp,2

Middelkoop, Cornelis? (1940-)  XIt

Middelkoop, Courtney Lewis (1996-)  XIaf,2

Middelkoop, Daan  XIIm,2

Middelkoop, Danielle (1976-)  XIk

Middelkoop, Daniëlle (1976-)  XIn

Middelkoop, Danielle (1976-)  XIIa,2

Middelkoop, Dave (2011-)  XIId,2

Middelkoop, Dennis (1972-)  XIIg

Middelkoop, Dennis Michael Nicolaas (1975-)  XIIa,1

Middelkoop, Dick  Xo,3

Middelkoop, Dick (1939-)  Xa,5

Middelkoop, Dingena (1934-)  Xr,2

Middelkoop, Diny  Xw,5

Middelkoop, Dirk (1829-1831)  VIb,4

Middelkoop, Dirk (1831-1835)  VIb,5

Middelkoop, Dirk (1835-1902)  VIId

Middelkoop, Dirk (1861-1940)  VIIIc

Middelkoop, Dirk (1896-1903)  VIIIa,10

Middelkoop, Dirk (1911-1945)  IXq,4

Middelkoop, Dirk (1917-1919)  IXg,2

Middelkoop, Dirk (1917-2012)  IXac,3

Middelkoop, Dirk (1928-1929)  IXb,11

Middelkoop, Dirk (1930-)  Xi

Middelkoop, Dirk (1931-2016)  XIag

Middelkoop, Dirk (1945-1945)  Xx,4

Middelkoop, Dirk (1946-)  Xx,5

Middelkoop, Dirk (1947-2014)  Xw,3

Middelkoop, Dirk (1956-)  Xo,6

Middelkoop, Dirk van Leeuwen (1812-)  VIf,1

Middelkoop, Dirk Willem (1923-1993)  Xo

Middelkoop, Edwin Marinus Raymond (1966-)  XIf,1

Middelkoop, Elisabeth (1947-)  Xr,3

Middelkoop, Elizabeth (1762-1807)  Vg

Middelkoop, Elizabeth Catharina Clasina (1926-2020)  Xac

Middelkoop, Ellen (1958-)  XIaa

Middelkoop, Emilia Beatrix (1875-1875)  VIIIv,2

Middelkoop, Emilia Maria (1859-1942)  IXan

Middelkoop, Emilia Theresia Concordia (1873-1957)  VIIIu,4

Middelkoop, Emma (2000-)  XII-l,1

Middelkoop, Emmerentina Wilhelmina (1814-1844)  VIg,6

Middelkoop, Emmetje (1775-1782)  Va,3

Middelkoop, Emmetje (1782-)  Va,6

Middelkoop, Eva (1891-)  VIIIq,7

Middelkoop, Fanky (1999-)  XIm,1

Middelkoop, Fenna (2013-)  XIIc,3

Middelkoop, Fleur  XIIm,4

Middelkoop, Florus Cornelis (1896-1942)  IXv

Middelkoop, Frank (1887-1888)  VIIIq,4

Middelkoop, Frans (1853-1934)  VIIIq

Middelkoop, Frans (1888-1972)  IXam

Middelkoop, Frans R. (1918-)  IXam,1

Middelkoop, Frederik August (1867-1945)  VIIIt,7

Middelkoop, Geertje (1833-1838)  VIb,6

Middelkoop, Geertrui (1829-1832)  VIe,12

Middelkoop, Geertruida Alida Jacoba (1861-1865)  VIIIt,2

Middelkoop, Geertruida Clara Agneta (1897-1967)  Xq

Middelkoop, Geertruida Maria (1932-)  Xa,3

Middelkoop, Geertruida Wilhelmina (1855-1934)  VIIIr

Middelkoop, Geertruida Wilhelmina (1880-)  VIIIn,5

Middelkoop, Gerard Hendrik (1947-)  Xc,2

Middelkoop, Gerdiena (1896-1933)  VIIIh,17

Middelkoop, Gerdina (1898-)  IXk,4

Middelkoop, Gerdina (1913-2002)  Xs

Middelkoop, Gerrit (1851-)  VIIi,5

Middelkoop, Grietje (1720-1774)  III,10; Vf

Middelkoop, H. (1925-)  IXs,4

Middelkoop, Hans (1927-1977)  IXac,8

Middelkoop, Hans (1964-)  XII-l

Middelkoop, Heintje (1814-)  VIe,5

Middelkoop, Heintje (1901-2001)  IXi

Middelkoop, Helena (1925-2020)  IXac,7

Middelkoop, Helena (1957-)  Xi,2

Middelkoop, Helena Maria (1871-1954)  IXap

Middelkoop, Henderica (1760-)  Vb,1; Vb,2

Middelkoop, Henderik Harmsze (1749-1813)  Ve

Middelkoop, Hendricus Marinus (1911-1989)  Xb

Middelkoop, Hendrik (1705-)  III,2

Middelkoop, Hendrik (1782-1783)  Ve,4

Middelkoop, Hendrik (1787-)  Ve,7

Middelkoop, Hendrik (1788-)  Vf,2

Middelkoop, Hendrik (1813-1815)  VIc,7

Middelkoop, Hendrik (1818-1907)  VIIi

Middelkoop, Hendrik (1853-1856)  VIIi,7

Middelkoop, Hendrik (1856-1857)  VIIi,9

Middelkoop, Hendrik (1857-1861)  VIIi,10

Middelkoop, Hendrik (1861-)  VIIIg

Middelkoop, Hendrik (1881-1954)  IXq; IXs

Middelkoop, Hendrik (1891-1949)  IXg

Middelkoop, Hendrik (1922-1978)  IXq,5

Middelkoop, Hendrik (1933-2008)  XIu

Middelkoop, Hendrik (1942-)  Xx,2

Middelkoop, Hendrik Albert Cornelis (1963-)  XIIh

Middelkoop, Hendrika (1786-1874)  Va,7

Middelkoop, Hendrika (1883-1889)  VIIIg,1

Middelkoop, Hendrika (1924-2008)  Xt

Middelkoop, Hendrika Johanna (1879-1952)  IXp

Middelkoop, Hendrika Johanna (1894-1895)  VIIIm,1

Middelkoop, Hendrika Johanna (1899-)  IXx

Middelkoop, Hendrikje (1744-)  IVa,4

Middelkoop, Henk Jansz (1932-)  Xp,2

Middelkoop, Hennie (1948-)  Xg,2

Middelkoop, Henny (1949-)  XIp

Middelkoop, Henny (1950-)  XIIa

Middelkoop, Henricus Antonius (1934-)  XIb

Middelkoop, Henriëtte (1962-)  XIac

Middelkoop, Henriette Cornelia (1875-1955)  VIIIu,5

Middelkoop, Herman Ariensz (1713-1781)  IVc

Middelkoop, Herman Johannes (1923-1998)  Xah

Middelkoop, Hermanus (1764-1816)  Vd,1

Middelkoop, Hermanus (1786-1874)  VIe

Middelkoop, Hermanus (1800-1886)  VIb

Middelkoop, Hermanus (1809-1883)  VIIg

Middelkoop, Hermanus (1848-)  VIIi,3

Middelkoop, Hermanus (1850-1850)  VIIb,2

Middelkoop, Hermanus (1851-1877)  VIIb,3

Middelkoop, Hermanus (1852-1929)  VIIIi; VIII-l

Middelkoop, Hermanus (1867-1867)  VIId,3

Middelkoop, Hermanus (1870-1937)  VIId,5

Middelkoop, Hermanus (1887-1902)  VIIIa,5

Middelkoop, Hermanus (1904-1941)  VIIIm,8

Middelkoop, Hermanus Antonie (1889-1966)  IXs; IXu

Middelkoop, Hermanus Antonie (1943-)  Xy,1

Middelkoop, Hermina Bastiaantje (1942-1942)  IXz,3

Middelkoop, Hilletje Antonia (1885-1950)  IXr

Middelkoop, Hubertus (1933-1991)  Xk

Middelkoop, Hubertus (1960-)  XI-l

Middelkoop, I. (1926-)  IXs,5

Middelkoop, Ingrid (1957-)  Xi,1

Middelkoop, Irene (1957-)  Xi,3

Middelkoop, J. (1927-)  IXs,6

Middelkoop, Jack (1919-)  IXak,1

Middelkoop, Jacob (1781-)  IVc,18

Middelkoop, Jacobus (1886-1965)  VIIIa,4

Middelkoop, Jan (1760-)  IVc,15

Middelkoop, Jan (1864-1867)  VIIk,6

Middelkoop, Jan (1867-1870)  VIIk,8

Middelkoop, Jan (1870-)  VIIIm

Middelkoop, Jan (1871-1939)  VIIIh,5; IXk; IXn

Middelkoop, Jan (1925-2021)  Xab

Middelkoop, Jan Arienze (1709-)  IVb

Middelkoop, Jan Bart (1974-)  XIIc

Middelkoop, Jan Hermanusz (1823-1882)  VIIj

Middelkoop, Jan Jansz (1848-1939)  VIIIh

Middelkoop, Jan Janz (1895-1940)  Xp

Middelkoop, Jan Petersz (1905-1981)  Xr

Middelkoop, Jannetje (1812-1885)  VIc,6

Middelkoop, Jannetje (1846-)  VIIi,1

Middelkoop, Jannetje (1850-)  VIIj,3

Middelkoop, Jannetje (1859-1862)  VIIk,4

Middelkoop, Jannetje (1862-1943)  VIII-l

Middelkoop, Jannetje (1865-1871)  VIId,1

Middelkoop, Jannetje (1872-1872)  VIId,6

Middelkoop, Jannetje (1886-1886)  VIIId,2

Middelkoop, Jannetje (1889-)  IXj

Middelkoop, Jannetje Pieternella (1875-1931)  IX-l

Middelkoop, Jannie  Xo,2

Middelkoop, Jannigje (1828-1830)  VIe,11

Middelkoop, Jansje (1908-1997)  IXab

Middelkoop, Joannes (1807-1866)  VII-l

Middelkoop, Joannes (1883-)  VIIIn,6; IXaf

Middelkoop, Joannes (1883-)  IXal

Middelkoop, Johan Gijsbertus (1891-)  VIIIk,7

Middelkoop, Johann Heinrich Wilhelm (1911-)  IXae,1

Middelkoop, Johanna (1812-1885)  VIIf

Middelkoop, Johanna (1875-)  VIIIn,1

Middelkoop, Johanna (1884-1956)  IXaj

Middelkoop, Johanna Alida (1849-1925)  VIIIo

Middelkoop, Johanna Alida (1878-1939)  VIIIn,3

Middelkoop, Johanna Gezina (1936-)  XIc

Middelkoop, Johanna Hendrica (1880-1952)  IXaq

Middelkoop, Johanna Hendrika (1880-1954)  IXn

Middelkoop, Johanna Suzanna (1878-1879)  VIIIh,6

Middelkoop, Johannes (1764-)  IVe,6

Middelkoop, Johannes (1924-2001)  Xg

Middelkoop, Johannes Arie Pieter (1947-)  Xg,1

Middelkoop, Johannes Henricus (1921-1922)  IXb,7

Middelkoop, John (1882-1883)  IXak

Middelkoop, John Burt (1918-1988)  Xam

Middelkoop, John Burt (1958-)  Xam,4

Middelkoop, Joost Willem Cornelis (1885-1951)  IXad

Middelkoop, Joseph (1881-)  VIIIh,9

Middelkoop, Kacey (1996-)  XIaf,3

Middelkoop, Karel (1926-2004)  Xh

Middelkoop, Karel (1947-)  XIg

Middelkoop, Karen Maureen (1949-)  Xam,1

Middelkoop, Karin Ina (1967-2016)  XIIf

Middelkoop, Karolina Friedrika Augusta (1914-1995)  IXac,1

Middelkoop, Kelsey Caye (1993-)  XIaf,1

Middelkoop, Klaas (1862-)  VIIId

Middelkoop, Klaas Cornelisze (1746-1820)  Va

Middelkoop, Klaasje (1751-1754)  IVc,9

Middelkoop, Kurt Joseph (1961-)  XIaf

Middelkoop, Laura (1961-)  XIj

Middelkoop, Lena (1845-)  VIIj,1

Middelkoop, Lena (1888-)  VIIIh,12

Middelkoop, Leonardus (1915-1983)  Xd

Middelkoop, Leonardus Pieter Arie (1946-)  Xd,1

Middelkoop, Lia (1953-)  XIy

Middelkoop, Li-An (1993-)  XIab,2

Middelkoop, Loes (1949-)  XIo

Middelkoop, Lola (1990-)  XIIi,1

Middelkoop, M. (1924-)  IXs,3

Middelkoop, M.W. (1909-)  IXq,2

Middelkoop, Maarten (1865-1868)  VIIb,8

Middelkoop, Maarten (1965-)  XIIm

Middelkoop, Maarten (2011-)  XIIk,2

Middelkoop, Maartje (1847-1850)  VIIi,2

Middelkoop, Maartje (1850-1852)  VIIi,4

Middelkoop, Maartje (1852-1855)  VIIi,6

Middelkoop, Maartje (1855-1858)  VIIi,8

Middelkoop, Maartje (1858-)  VIIi,11

Middelkoop, Maartje (1887-1906)  VIIIk,5

Middelkoop, Maartje (1921-)  Xz

Middelkoop, Maartje (1948-)  Xx,7

Middelkoop, Madeleine (1961-)  XIb,1

Middelkoop, Margaretha Frederica (1892-)  VIIIp,3

Middelkoop, Margaretha Hendrika Katharina (1890-1981)  VIIIh,14

Middelkoop, Margie (1882-)  IXo

Middelkoop, Margje (1836-1891)  VIIIf

Middelkoop, Margrietha (1921-)  IXc,1

Middelkoop, Maria (1708-1730)  III,4

Middelkoop, Maria (1789-1838)  VIf

Middelkoop, Maria (1900-)  VIIIk,11

Middelkoop, Maria Alida (1866-1943)  VIIIt,6

Middelkoop, Maria Catharina (1904-)  Xao

Middelkoop, Maria Christina (1789-1828)  Vf,3

Middelkoop, Maria Gerdina (1930-1944)  Xa,1

Middelkoop, Maria Gerdina (1942-)  XId

Middelkoop, Maria Gerdina Sophia (1918-1956)  Xe

Middelkoop, Maria Theresia Cornelia (1862-1863)  VIIIt,3

Middelkoop, Maria Wilhelmina (1924-)  IXe,2

Middelkoop, Maric  XIII,1

Middelkoop, Marie (1893-1981)  IXag

Middelkoop, Marijtje (1748-)  IVc,6

Middelkoop, Marijtje (1785-1786)  Ve,5

Middelkoop, Mariken (1716-1754)  IVd; IVe,1

Middelkoop, Marinus (1899-)  VIIIa,11

Middelkoop, Marinus (1920-1985)  Xf

Middelkoop, Marinus (1927-)  Xm

Middelkoop, Marinus (1944-2015)  XIf

Middelkoop, Marinus Joannes (1865-1902)  VIIIt,5; IXan

Middelkoop, Marja (1957-)  XIi

Middelkoop, Marloes (1995-)  XIIm,3

Middelkoop, Marrigje (1740-)  IVa,3

Middelkoop, Martinus Arnoldus Jacobus (1811-)  VIg,5

Middelkoop, Mary (1955-)  Xo,5

Middelkoop, Mary (1957-)  XIz

Middelkoop, Maurits (1844-1910)  VIIIv

Middelkoop, Maurits Breunis (1902-1960)  Xan

Middelkoop, Mei-An (1989-)  XIab,1

Middelkoop, Merle (2005-)  XIII,2

Middelkoop, Michiel (1754-)  IVe,2

Middelkoop, Miep (1951-)  XIh

Middelkoop, Mike (2007-)  XIId,1

Middelkoop, Milo (1991-)  XIIi,2

Middelkoop, N. (1901-1978)  VIIIa,12

Middelkoop, Natasja (1985-)  XIq,2

Middelkoop, Neeltje (1704-1740)  III,1

Middelkoop, Neeltje (1752-)  IVa,7

Middelkoop, Neeltje (1759-)  IVc,14

Middelkoop, Neeltje (1798-1853)  Vd,3

Middelkoop, Neeltje (1808-1808)  VIc,2

Middelkoop, Neeltje (1816-1817)  VIc,8

Middelkoop, Neeltje (1886-)  VIIIh,11

Middelkoop, Neeltje (1929-)  Xae

Middelkoop, Neeltje Adriana (1929-)  IXv,1

Middelkoop, Neeltje Ariëns (1661-)  II

Middelkoop, Nelly Cornelia (1938-)  IXz,2

Middelkoop, Nick (2003-)  XIIe,1

Middelkoop, Nick (2013-)  XIIc,2

Middelkoop, Nicolaas Louis (1929-1977)  XIa

Middelkoop, Nicole (1987-)  XIx,2

Middelkoop, NN (-1981)  IXag,1

Middelkoop, NN (1808-1808)  VIc,3

Middelkoop, NN (1833-)  VIIm,2

Middelkoop, NN (1857)  VII-l,7

Middelkoop, NN (1878)  VIIIi,1

Middelkoop, NN (1880)  VIIIi,2

Middelkoop, NN (1884)  VIIIh,10

Middelkoop, NN (1885)  VIIIi,4

Middelkoop, NN (1894)  VIIIk,8

Middelkoop, NN (1912)  VIIIm,12

Middelkoop, NN (1914-)  VIIIm,13

Middelkoop, NN (1932-)  IXc,3

Middelkoop, NN (1934-)  IXc,4

Middelkoop, NN (1955-1955)  Xam,3

Middelkoop, NN (1962-)  XIw,1

Middelkoop, NN (1963-)  XIw,2

Middelkoop, Normen (1981-)  XIId

Middelkoop, P.R. (1958-)  XIab

Middelkoop, Patrick (1985-)  XIIk

Middelkoop, Paul (1950-2010)  Xg,3

Middelkoop, Peter (1873-)  VIIIh,2

Middelkoop, Peter Jansz (1874-)  VIIIh,3

Middelkoop, Peter Johannes (1879-1945)  IXm

Middelkoop, Peter Johannes (1933-)  Xr,1

Middelkoop, Petronella Jansje (1895-1986)  IXt

Middelkoop, Pieter (1793-)  Ve,10

Middelkoop, Pieter (1812-1814)  VIe,3

Middelkoop, Pieter (1822-1822)  VIe,8

Middelkoop, Pieter (1879-1895)  VIIIn,4

Middelkoop, Pieter (1895-1973)  IXah

Middelkoop, Pieter (1923-1995)  IXac,6

Middelkoop, Pieter Harmensz (1752-1757)  IVc,10

Middelkoop, Pieter Harmensz (1757-)  IVc,13

Middelkoop, Pieter Jan (1901-1905)  VIIIm,6

Middelkoop, Pieter Jan (1905-1961)  IXaa

Middelkoop, Pietertje (1791-)  Ve,9

Middelkoop, Pietje (1871-1890)  VIIb,10

Middelkoop, Pietje (1882-1965)  IXa

Middelkoop, Pietje Anthonia (1902-)  IXy

Middelkoop, Pleuntje (1814-1815)  VIe,4

Middelkoop, Pleuntje (1816-1817)  VIe,6

Middelkoop, Reinier (1897-1968)  IXu

Middelkoop, Renee (1966-)  XIm

Middelkoop, Rianne (2010-)  XIIk,1

Middelkoop, Riek (1955-)  Xo,4

Middelkoop, Rita (1942-)  Xf,1

Middelkoop, Robin (1995-)  XIIg,2

Middelkoop, Roeland Jan (1847-1922)  VIIIn

Middelkoop, Roeland Jan (1884-1956)  IXac

Middelkoop, Roeland Jan (1890-1973)  VIIIq,6

Middelkoop, Roeland Jan (1912-)  IXad,1

Middelkoop, Roeland Jan Willem (1919-2016)  IXac,4

Middelkoop, Roelie (1922-2005)  XIr

Middelkoop, Roelie Neeltje (1938-1939)  IXz,1

Middelkoop, Roland (1987-)  XIIj

Middelkoop, Roza (2003-)  XIIh,1

Middelkoop, Sabine (1982-)  XIIe

Middelkoop, Sander (1975-)  XIII

Middelkoop, Sara Antonia (1853-1926)  VIIIj

Middelkoop, Sara Antonia (1902-)  VIIIk,12

Middelkoop, Sebastiaan (1992-)  XIv,2

Middelkoop, Sem (2008-)  XIIc,1

Middelkoop, Sjouke (1923-1945)  IXc,2

Middelkoop, Sophia (1873-1960)  VIId,7

Middelkoop, Sophia (1925-1925)  IXb,9

Middelkoop, Suzanna Johanna (1877-)  VIIIh,5

Middelkoop, Suzanne (1987-)  XI-l,1

Middelkoop, Teuntje (1740-)  IVc,1

Middelkoop, Theodorus Adrianus (1931-)  Xj

Middelkoop, Thomas Cornelis (1896-)  VIIIm,3

Middelkoop, Thomas William (1885-)  VIIIq,3

Middelkoop, Tom (x2014)   XIIm,1

Middelkoop, Trijntje (1738-1749)  IVa,2

Middelkoop, Trijntje (1749-1806)  Vb

Middelkoop, Trijntje (1756-)  IVc,12

Middelkoop, Trijntje (1796-)  Ve,11

Middelkoop, Trijntje (1807-1807)  VIc,1

Middelkoop, Trijntje (1811-1884)  VIIh

Middelkoop, Trijntje (1823-1858)  VIIa

Middelkoop, Trijntje (1858-1886)  VIIIs

Middelkoop, Trijntje (1868-1910)  VIIIe

Middelkoop, Truitje (1830-1832)  VIe,13

Middelkoop, Truus (1897-)  IXk,3

Middelkoop, Truus (1957-)  Xo,7

Middelkoop, Wil  Xo,1

Middelkoop, Wil  Xw,4

Middelkoop, Wilhelmina (1933-)  Xn

Middelkoop, Wilhelmina (1941-)  Xx,1

Middelkoop, Wilhelmina (1949-)  Xy,4

Middelkoop, Wilhelmina Frederika (1871-)  IXao

Middelkoop, Wilhelmina Frederika Augusta (1921-2014)  IXac,5

Middelkoop, Willem (1896-)  IXh

Middelkoop, Willem Frederik Hendrik (1833-1910)  VIIIt; IXan

Middelkoop, Willem Gerrit (1816-1816)  VIg,7

Middelkoop, Willemina Frederika (1877-1959)  VIIIu,6

Middelkoop, William (1949-)  Xam,2

Middelkoop, Wisse (2002-)  XII-l,2

Miermet, Geertrui (1875-)  IXs

Mispelblom van Altena, Nicolaas Henricus (1892-)  VIIIs,1

Molenaar, Neeltje (1834-)  VIIIh

Monster, Grietje (1855-1924)  IXf

Moolenaar, Jacob (1882-1958)  IXa

Moolenaar, Jan (1863-)  IXa

Moolenaar, Jan Cornelis (1907-2008)  IXa,1

Moolenaar, Willemina (1910-)  IXa,2

Moore, Charles (1870-)  IXam

Moore, Hazel Durant (1890-)  IXam

Morgan, Carol Gibson (1963-)  XIaf

Muijden, Trijntje van (1745-1797)  Vd

Muilwijk, Cornelis (1889-)  VIII-l,3

Mulder, Alida Maria (1877-)  Xc

Mullemeister, Johanna (1893-)  VIIIr,3

Mullemeister, Johannes (1895-)  VIIIr,4

Mullemeister, Johannes Christianus Engelbertus (1846-1930)  VIIIr

Mullemeister, Maria Elisabeth (1882-)  VIIIr,1

Mullemeister, NN (1889-)  VIIIr,2

Mullenmeister, Johannes Engelbertus (1826-)  VIIIr

Nagel, Hendrik van der (1839-)  VIIIg; VIIIk

Nagel, Maartje van der (1859-1934)  VIIIk

Nagel, Petronella van der (1862-)  VIIIg

Nederlof, Johanna (1834-)  VIIf,2

Nederloff, Cornelis (1805-)  VIIf

Nederloff, Teunis (1829-)  VIIf,1

Nierstrasz, Jacob Ernst Willem (1877-1952)  VIIIu,4

Nierstrasz, Jan Hendrik Alexander (1850-1919)  VIIIu,4

Nieuwenhuis, Hendrikus Johannes (1847-)  IXap

Nieuwenhuis, Henri (1900-)  IXap,2

Nieuwenhuis, Johannes Theodorus Hendrikus (1867-1954)  IXap

Nieuwenhuis, Theo (1896-)  IXap,1

Nieuwenhuizen, Helena Maria van (1828-)  VIIIu

Nieuwkoop, Aaltje van (1907-)  IXf,2

Nieuwkoop, Adrianus van (1881-)  IXf

Nieuwkoop, Klaas van (1905-1966)  IXf,1

Nieuwkoop, Nicolaas van (1852-1905)  IXf

Nieuwkoop, NN van (1929)  IXf,3

Nijssen, Hendricus (1880-)  IXab

Nijssen, Johannes (1900-)  IXab

NN, N.N. (1792-)  VIf

NN, Adriaan (1955-)  XIaa

NN, Annita  Xo,6

NN, Auguste (1877-)  IXal

NN, Brenda  XIIj

NN, Carole (1950-)  Xac,3

NN, Carolien  XIIk

NN, Clive  XIIe

NN, Dennis  XIp,1

NN, Dinie  Xo,1

NN, Frans (1940-)  XIp

NN, Hans  Xo,2

NN, Helma (1970-)  XIIg

NN, Jacqueline (1960-)  XIIi

NN, Jolanda (1950-)  XIq

NN, Jolande (1960-)  XIIh

NN, Leen (1940-)  XIo

NN, Lies (1950-)  Xac,4

NN, Martha A. (1864-)  IXam

NN, Melvin (1981-)  XIz,2

NN, Monique  XIo,1

NN, Nicole  XIo,2

NN, NN (-1940)  IXak

NN, NN (1919-)  IXo,6

NN, Rianne (1980-)  XIaa,1

NN, Robin (1980-)  XIz,1

NN, Ronald (1975-)  XIe,1

NN, Sharon  XIp,2

NN, Silvia  Xo,3

NN, William (1955-)  XIz

NN, Wim  Xo,7

Nol, Barend (1852-)  VIIIh,5

Nol, Jacob (1871-)  VIIIh,5

Nol, Jan (1872-)  VIIIh,5

Oldenburg, Rina (1920-)  X-l

Olij, Trijntje (1884-)  IXh

Olivier, Johanna Adriana (1820-)  VIg,6

Olivier, Pieter (1838-)  VII-l,10

Olivier, Pieter (1858-)  VII-l,10

Olivier, Willem (1884-)  VIIIb,1

Oonk, Hendrik Jan (1849-1919)  VIIIt,6

Oonk, Jan Hendrik (1829-)  VIIIt,6

Oortmeijer, M. (1935-)  Xy,1

Oost, Jitze Fokke (1951-)  XIh

Oost, Marcella (1974-)  XIh,1

Oost, Michael Jitze Fokke (1975-)  XIh,2

Oosthoek, Alida (1902-)  Xao

Oostrom, Jacob (1904-)  IXy

Oostrom, Leendert (1884-)  IXy

Oostrom, Marianne Karen Edith (1938-)  IXy,3

Oostrom, Neeltje (1926-)  IXy,2

Oostrum, Leendert (1925-)  IXy,1

Ouden, Maria Cornelia den (1870-1912)  VIIIo,1

Oudshoorn, Emmetje (1728-)  Va

Overhand, Gijsberta (1902-)  VIIIk,7

Overhand, Pieter (1882-)  VIIIk,7

Overweg, Cornelis Hendricus (1946-)  Xe,5

Overweg, Fraciscus Gerhardus Hermaus (1940-)  Xe,4

Overweg, Hendricus Bernardus (1939-)  Xe,3

Overweg, Leendert (1918-)  Xe

Overweg, Leendert (1937-)  Xe,2

Overweg, Yvonne (1937-)  Xe,1

Paling, Hilletje (1841-)  VIIIg; VIIIk

Paré, W.A.  Xs,1

Parkhurst, Ben  XIad,1

Parkhurst, Christopher  XIad,3

Parkhurst, NN (1945-)  XIad

Parkhurst, Rebecca  XIad,4

Parkhurst, Theresa  XIad,2

Pasteuning, Drikje Frederika  XIa

Petter, Anna (1922-2003)  Xd

Petter, Pieter (1902-)  Xd

Platte, Sophia Josephina (1850-)  IXap

Ploeg, Albertus van de (1935-)  XIc

Ploeg, Astrid van de (1974-)  XIc,2

Ploeg, Sander van de (1971-)  XIc,1

Pol, Willem van der (1920-)  IXs,2

Poll, Adriana van der (1843-)  VIIIt,7

Popering, A. van  Xv

Popering, Ariëtta van  Xv,1

Popering, NN van (1952-)  Xv,2

Porck, Hendrika Cornelia Niesje (1896-1973)  IXe

Porck, Johan Hendrik (1877-)  IXe

Pret, Johanna (1826-1871)  VIIIs

Prins, Geertruida Wilhelmina (1806-)  VII-l

Prins, Neeltje Cornelisz (1710-1771)  IVc

Puij, Gerrit van der (1878-)  VIIId,4

Puij, Harremijntje van der (1897-1981)  VIIId,4

Puister, Hillechiena Annechiena (1925-)  XIIf

Ramak, S.A.  IXq,5

Ravenhorst, Marrigje van (1857-)  IXar

Redeker, M.  IXt,1

Redelaar, Bertha Maria (1931-)  Xj

Reenen, Joseph van (1850-1919)  VIIc,3

Reijnen, Gerrit (1889-)  VIIIt,6

Renema, Jacob (1925-)  XIIf

Renema, Jeroen (1987-)  XIIf,3

Renema, Koen (1986)  XIIf,2

Renema, Mark (1985)  XIIf,1

Renema, Niels (1988-)  XIIf,4

Renema, Willem (1950-)  XIIf

Renier, Adriaan (1847-)  IXaf

Renier, Cornelis Adriaan (1884-1952)  IXaf

Renier, Ida (1918-)  IXaf,1

Renier, Roeland Jan (1919-)  IXaf,2

Reuvekamp, Elizabeth Catharina Clasina (1869-1947)  IXw

Rieske, Hennie Romkje (1934-)  Xm

Riet, Jan de (1700-1763)  IVc

Rietbrock, Karel Hendrik Lodewijk August (1858-)  VIIa,9

Rijsdam, Grietje van (1820-)  VIIg

Rijsdam, Leendert van (1800-)  VIIg

Rijvers, Adriana (1858-1927)  IXs; IXu

Romers, H. (1920-)  IXe,2

Rooij, G.F. de (1949-)  XIe

Rooij, Suzanne de (1970-)  XIe,1

Roos, Pietje (1853-)  VIIIm

Roseboom Versloot, Celia (1819-)  VIIe

Rossou, Ida (1909-)  Xa

Rozeboom, Antje (1771-1836)  Vd

Rozeboom, NN (1730-)  Vd

Ruijgendijk, Joost (1760-)  Vb,1; Vb,2

Sanders, Gerdina Catharina (1906-)  IXn,3

Sanders, Jan (1873-1937)  IXn

Sanders, Jan (1905-)  IXn,2

Sanders, Jan Klaaszn (1853-)  IXn

Sanders, Klaas (1909-)  IXn,4

Sanders, Nelly Johanna (1910-)  IXn,5

Sanders, NN  IXn,1

Schaaphuijsen, Bernardus (1817-)  VIId

Schaaphuijsen, Jacoba Alida (1834-1906)  VIId

Scheffer, Antonie (1871-)  IXad

Scheffer, Hendrika Cornelia (1891-)  IXad

Scheltes, Margaretha Catharina (1880-)  VIIId,4

Schermbeek, Johanna Justina Wilhelmina van (1849-1919)  VIIIu,4

Schouten, Marrijtje (1800-)  VIIa

Schouten, Neeltje (1734-1782)  Vf

Schutze, Christina Evina (1880-1963)  VIIIt,7

Schutze, Frederik Hendrik (1846-)  VIIIt,7

Selms, Gerharda Berendina (1886-1947)  VIIIo,1

Silfhout, Ingrid van (x2011)   XIII

Simons, Cornelia Catharina (1884-)  VIIIk,7

Simons, Petronella Maria Adrianne (1947-)  Xb,4

Sleutel, Eva L. (1861-1925)  VIIIq

Slinger, NN  IXac,7

Sloeserwij, Jan (1873-)  VIIIa,12

Sloeserwij, Jorden (1903-1986)  VIIIa,12

Smetser, Pieternel (1706-)  III

Smit, Alida (1894-)  VIIIb,4

Smit, Arie (1888-)  VIIIb,3

Smit, Cornelis (1832-)  VIIIh

Smit, Guurtje (1817-)  VIIa

Smit, Guurtje (1840-1873)  VIIa,3

Smit, Jacob (1839-)  VIIIb

Smit, Jacoba (1897-)  VIIIb,5

Smit, Jan (1819-)  VIIIb

Smit, Jannetje (1886-)  VIIIb,2

Smit, Petronella (1883-)  VIIIb,1

Smit, Trijntje (1852-1916)  VIIIh

Soest, Elisabeth Maria van (1785-1848)  Vc,3

Spaan, Dirk (1869-)  IXac

Spaan, Karolina Friedrika Augusta (1889-)  IXac

Spankeren, Rijntje van (1903-1965)  Xan

Spies, D.A. (1930-)  XIu

Spoor, Ernst Willem (1919-)  IXaq,2

Spoor, Henri Willem (1917-)  IXaq,1

Spoor, Matthijs Willem (1877-)  IXaq

Stadt, Antje (1854-)  IXm

Staveren, Aafje van (1711-)  IVa

Staveren, Hendrik van  IVa

Steen, Johanna Helena van der (1899-1971)  IXs,4

Stemerdink, Janna Catharina (1831-)  VIIIt,6

Sterk, Anna Mathilda (1850-)  VIIIq

Sterk, Dirk (1830-)  VIIIq

Stigter, Jantje Pieters (1719-)  IVb

Stigter, Wilhelmina (1840-1877)  VIIa,4

Stoel, Arie J. (1930-)  Xao,1

Stoel, Evert Jacob (1902-1966)  Xao

Stoel, Evert Jacob (1934-)  Xao,2

Strastenbroek, Marijtje (1781-)  VIIh

Straver, Hendrik (x1861)   VIIf,2

Sweenen, Elody (1970-)  XIe,3

Sweenen, Henk (1940-)  XIe

Sweenen, Marit (1970-)  XIe,2

Sweenen, Rory (1974-2003)  XIe,4

Tellingen, Gerritje van (1892-)  VIII-l,1

Tennekes, Cornelis Jan (1908-)  IXa,2

Thiel, Maria (1868-)  IXr

Thomsen, A.E. (1858-1928)  VIIIp

Thomsen, Cornelis Wilhelm (1838-)  VIIIp

Tienhoven, A.A. van  Xz,2

Tienhoven, Arie Cornelis van (1919-1976)  Xz

Tienhoven, J. van  Xz,3

Tienhoven, Marianne van (1947-1947)  Xz,5

Tienhoven, R.B. van  Xz,1

Tienhoven, V. van  Xz,4

Tijssen, Johannes (1889-1940)  VIIIh,14

Tijssen, Nicolaas (1869-)  VIIIh,14

Tol, Johanna van der (1881-)  VIIIc,2

Tol, Martien Engelbertus Jacob (1940-)  Xs,3

Tongeren, Trijntje Lamberts van (1695-)  IVc

Tonkens, Margrietha (1866-)  IXc

Toorenburg, Jannetje (1715-1759)  IVe

Toorn, Trijntje Zwaantje van den (1884-)  IXx

Toornburg, Maria (1734-)  IVe,2

Top, T. van (1935-)  Xao,2

Touw, Leendert (1793-1844)  VIIj

Touw, Marijtje (1813-1878)  VIIj

Tuurenout, Sara Hendrika Eleonora (1840-1929)  IXp

Tweel, Joey van de (1993-)  XIIb,1

Tweel, NN van de (1973-)  XIIb

Uileman, Dirkje (1894-)  Xa

Uitendaal, Jacobus Hendricus (1887-)  VIIIe,1

Uithol, Aafje (1805-)  VIIc

Veen, Dirk van (1864-)  IXq

Veen, Willemina van (1884-1952)  IXq

Vegt, Sjoukje van der (1866-1958)  IXai

Velde, Geesje van de (1923-2011)  Xg

Velde, Petrus Hendrikus Gerardus van de (1903-)  Xg

Velden, Maria Martina van (1866-)  VIIIi

Velden, Maria Wilhelmina van der (1821-)  VIIIb

Vente, Jacobus Johannes (1899-)  IXo,2

Verbeul, Trijntje van  IVa

Verdegaal, P.M. (1967-)  XIm

Verdouw, Albertus Martinus (1878-1945)  IXw

Verdouw, Maria Elisabeth Dirkje (1898-1979)  IXw

Vergeer, Elizabeth (1826-1877)  VIIIi

Vergunst, Alida (1892-)  VIII-l,2

Verheul, Sara (1743-1793)  Vg

Verkaik, Aagje (1857-)  VIIa,9

Verkaik, Aart (1798-)  VIIa

Verkaik, Aart (1818-1873)  VIIa

Verkaik, Aart (1850-1851)  VIIa,5

Verkaik, Aart (1852-1853)  VIIa,7

Verkaik, Aart (1853-1931)  VIIa,8

Verkaik, Gerrit (1851-1853)  VIIa,6

Verkaik, Hermanus (1846-1877)  VIIa,2

Verkaik, Jannetje (1847-1885)  VIIa,3

Verkaik, Marijtje (1848-1928)  VIIa,4

Verkaik, Marrijtje (1845-1846)  VIIa,1

Vermeulen, Johanna Petronella (1873-)  IXad

Versteeg, Adriana (1778-1840)  VIc

Versteeg, Arij Eimertsz (1743-1794)  VIc

Versteeg, Saskia (1979-)  XIIc

Verweij, Wilhelmina (1794-1853)  Vc,4

Verzaal, Arie (1790-1836)  VId

Verzaal, Cornelis (1770-)  VId

Vijver, NN van de (1940-)  Xy,4

Vink, Hendrik (1866-)  IXr

Vink, Hendrik Reinhard Antonius (1910-)  IXr,1

Vink, Reinhard Antonie (1886-1938)  IXr

Vis, Dina (1909-)  Xh

Visbach, F.W. (1917-)  IXt,1

Visbach, Wouter (1871-)  IXt

Visbach, Wouter Hendrik Christiaan (1892-1969)  IXt

Visser, Heintje (1848-)  VIIIe

Vliet, Pieternella van (-1924)  VIIh,13

Vonk, Abram (1825-1870)  VIIg

Vredenburgh, Maria (1707-)  IVe

Vreeswijk, Maria (1867-)  VIIIn,6

Vries, Iekje de  XIa

Vries, Minne de (1872-)  VIIIn,5

Vries, Minne Minne de (1852-)  VIIIn,5

Waanders, Dina (1901-1942)  IXv

Waanders, Gerrit (1882-)  IXv

Wagemans, Sara Catharina (1837-1896)  IXan

Wal, Gerra van der (1959-)  XIx

Wal, Lijntje Cornelia van der (1914-)  IXo,5

Wamsteker, Joanna Antonia Maria (1873-)  VIIe,3

Wantink, Beatrix (1823-)  VIIIv

Wateren, Ina van der (1946-)  XIf

Weelden, Cornelia Lena van (1903-)  IXo,2

Weelden, Cornelis Hendrik van (1916-)  IXo,7

Weelden, Elisabeth Maria van (1906-)  IXo,3

Weelden, Hendrik Cornelis van (1916-)  IXo,6

Weelden, Hermanus Pieter van (1913-1964)  IXo,5

Weelden, Lena Cornelia van (1901-)  IXo,1

Weelden, Paulus van (1877-)  IXo

Weelden, Paulus van (1926-)  IXo,8

Weelden, Pieter van (1858-)  IXo

Weelden, Pieter Hermanus van (1910-)  IXo,4

Weelderen, C. van  Xq,1

Weelderen, Klaas van (1894-1976)  Xq

Weelderen, M. van  Xq,3

Weelderen, R. van  Xq,2

Weide, Josina Clara Maria van der (1870-)  IXaj

Weijers, Anthonie (1741-1793)  Vg

Weijers, Wijnand Frederik (1761-1828)  Vg

Weissman, Martha (1883-)  Xal

Werf, L. van der (x1964)   Xc,1

Werff, C.M. van der (-1944)  Xy

Werff, Judith Feike Jozina van der (1921-2008)  Xy

Wessels, Johanna Gesiena  VIIIt,6

Westrienen, W.J. van (1925-)  Xo

Weststrate, Cor (1902-)  IX-l,3

Weststrate, Cornelis (1872-1948)  IX-l

Weststrate, Janette Gerdina (1909-1909)  IX-l,4

Weststrate, Nier (1901-)  IX-l,1

Weststrate, Piet (1902-)  IX-l,2

Weststrate, Pieter (1852-)  IX-l

Wijers, Anna Antoinette Frederika (1798-1822)  Vg,2

Wijers, Bastiana Elisabeth (1796-1836)  Vg,1

Wijers, NN (1801-1828)  Vg,3

Wijers, NN (1801-1828)  Vg,4

Wijk, Aafke Klaasse van (1746-)  Va

Wijk, Johannes van (1918-1997)  IXab

Wijk, Klaas van (1726-)  Va

Wijk, M. van (1942-)  IXab,1

Wijsman, Jan Marinus (1885-1962)  VIIIj,6

Wilgenburg, Jacoba van (1879-)  VIIIm,8

Willemsen, Yvonne (1964-)  XI-l

Willigen, Cornelia van (1802-)  VIIg

Wiltenburg, Hillechina (1940-)  Xs,4

Wingerden, Aagje van (1740-)  IVc

Wingerden, Japik van (1720-)  IVc

Wintersteijn, Dirk Meland (1858-1937)  Xs

Wintersteijn, Dirk Meland (1946-)  Xs,4

Wintersteijn, Gerdina (1938-1991)  Xs,3

Wintersteijn, Mathijs Cornelis  Xs,1

Wintersteijn, Matthijs Cornelis (1893-1961)  Xs

Wintersteijn, W.  Xs,2

Wit, Gesina Johanna de (1914-1988)  Xb

Witteveen, Hendrik Frederik (1898-)  VIIIb,5

Witteveen, Willem Jacobus (1894-)  VIIIb,2

Wolfswinkel, Breunis Jan van (1855-)  IXar

Wolfswinkel, Mina van (1875-1940)  IXar

Wolven, Klaas (1865-)  VIIIn,6

Wolven, Maria (1885-)  VIIIn,6

Zeldenrust, Sara (1864-)  VIIIp,3

Zomeren, Antje van (1845-)  VIIIc

Zoomeren, Gerrit van (1861-1930)  VIIIf,1

Zuidam, Cornelia (1844-1921)  VIIIi

Zuidam, Cornelis (1824-)  VIIIi

Zwart, Henriette Clazina de (1896-1983)  IXah

Zwart, Hermanus Johannes de (1862-1932)  IXah

Zwarteleeuw, Pieter (1748-)  IVa,3Gegenereerd met Aldfaer 8.1 op 14 juni 2021 12:26:55

Maak jouw eigen website met JouwWeb