Parenteel van Arien Middelkoop

I. Arien Middelkoop, geb. NL vóór 1631.
Zijn dochter:

II. Neeltje Ariëns Middelkoop, geb. NL vóór 1661, tr. 1e Jan Floris -, geb. NL vóór 1661, † Middelkoop vóór 8 april 1678;1 tr. 2e (ondertr. Beusichem 8 april) 16781 Hendrik Aelberts van Deventer, geb. Beusichem vóór 1659.
 
Uit het tweede huwelijk:

III. Beatje van Deventer, geb. vóór 1685, ged. Leerdam 14 maart 1697,2 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,3 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, tr. Leerdam 16 maart 17034 Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678, † Leerdam? vóór 27 juni 1726,5 zn. van Cornelis Ariesen en Maria Hermense de Gelder; hij hertr. Oosterwijk 6 jan. 17266 Pieternel Smetser.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,7na 1740.
2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.7
3. Cornelis Arisze, volgt IVa.
4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,7na 1730.
5. Jan Arienze, volgt IVb.
6. Herman Ariensz, volgt IVc.
7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.
8. Mariken, volgt IVd.
9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,7vóór 1723.
10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,7 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,8 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 17598 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,9 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.
11. Bastiaan, volgt IVe.

IVa. Cornelis Arisze Middelkoop,10 ged. Leerdam 24 april 1707,4 vermeld verkoop huis 1730,11na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 17334 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176210 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.10
2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,10vóór 1749.
3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,10 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)4 17684 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.
4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.10
5. Klaas Cornelisze, volgt Va.
6. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,10vóór 1752.
7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.10

Va. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,10 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)4 juli 17684 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,10vóór 1777.
2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,12 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181513 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,12 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.
3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,10vóór 1782.
4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,10vóór 1779.
5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,10 arbeider 1823.14
6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.10
7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,10 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.14
8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.15

IVb. Jan Arienze Middelkoop,11 ged. Leerdam 6 dec. 1709,7 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 173911 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.
Uit dit huwelijk:
1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,11 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.
2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.11
3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.11

IVc. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,7 † Woerden na 1781, tr. 1e (ondertr. Alfen ZH 14 aug.) 17404 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 176311 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,16 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177110 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.10
2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,10vóór 1743.
3. Baatje, volgt Vb.
4. Arij Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745.10
5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.10
6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.10
7. Henderik Harmsze, volgt Vc.
8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.4
9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,4vóór 1754.
10. Pieter Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,4vóór 1757.
11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.4
12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.4
13. Pieter Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.10
14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.10
15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.15
16. Claas Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,10 † Waarder?.
17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,10 † Oukoop?.
Uit het derde huwelijk:
18. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

Vb. Baatje Middelcoop,17 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,10 † Bodegraven 27 nov. 1817,18 tr. Bodegraven 6 jan. 17654 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732,19vóór 1817,17 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,18 † ald. 15 okt. 1825.18
2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.
3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,17 † Haarlem 3 febr. 1830,17 tr. Haarlem 18 aug. 180517 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,17 † ald. 22 okt. 1848.17
4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,20 † Kamerik 2 april 1866,20 tr. Rietveld 26 nov. 183021 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,21 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,21 wed. van Jan Kastelijn.

Vc. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,4 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)10 maart 17774 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,10 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.
Uit dit huwelijk:
1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777.4
2. Cornelis, volgt VIa.
3. Aafje, volgt VIb.
4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,10 † Hazerswoude 25 juni 1783.22
5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,10 † ald. 9 maart 1786.
6. Hermanus, volgt VIc.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.10
8. Maria, volgt VId.
9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.4
10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.4
11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.4
12. Aafje, volgt VIe.

VIa. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,4 arbeider 1835,14 † Boskoop 22 aug. 1849,23 tr. omstr. 180923 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,23 † Boskoop 11 mei 1840,23 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807.4
2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808.4
3. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,4 † Utrecht 19 febr. 1855,24 tr. Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 182325 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,26na 1855.
4. Johanna, volgt VIIa.
5. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813.27
6. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816.27

VIIa. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 183514 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785, † Koudekerk a/d Rijn? vóór 1878, zn. van Simon en Elisabeth Bos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.28
2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1832,29 tr. 30 sept. 186829 Johannes Bosland.
3. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1834,29 tr. 28 aug. 186129 Hendrik Straver.

VIb. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,1011 april 1836, tr. Hazerswoude 28 juli 18054 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784.14
Uit dit huwelijk:
1. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,12 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,30 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183831 Margje Huisman (VIe,1).
2. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,14 boerenarbeider -1844,32 † Warmond 19 maart 1844.32

VIc. Hermanus Middelkoop,10 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,33 daggelder 1818,14 werkman 1850,34na 1870, tr. Oudshoorn 23 april 180910 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,10 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,33vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, volgt VIIb.
2. Trijntje, volgt VIIc.
3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,105 nov. 1814.
4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,1010 mei 1815.
5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.
6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816.27
7. Hendrik, volgt VIId.
8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,1021 okt. 1822.
9. Jan Hermanusz, volgt VIIe.
10. Cornelis, volgt VIIf.
11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,108 april 1830.
12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,1011 jan. 1832.

VIIb. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,4 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,4 † Oudshoorn omstr. 19 jan. 1883,35 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183410 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187013 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.
Uit het eerste huwelijk:

VIIIa. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,14 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186313 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1835,12 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 1865,12 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,13 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, † vóór 1891; tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189113 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 1861, koopman 1891,14vóór 1952.
2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,36 † Leiden 29 okt. 1945,32 tr.32 Jannigje Johanna de Jong.
3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,36 † Oegstgeest 13 mei 1901.13

VIIc. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,10 † Ter Aar 30 jan. 1884,37 tr. Ter Aar 3 sept. 182810 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar sept. 1801, ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,14 veenman 1843,38 † Ter Aar 30 aug. 1875,14 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,14 † Nieuwveen 26 mei 1878,14 tr. Ter Aar 21 jan. 184839 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,39 † Nieuwveen? na 1878.
2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831.14
3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,14 † Ter Aar 1886.40
4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835.14
5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838.14
6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,14 † Uithoorn 4 juli 1903,41 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.
7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.14
8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845.14
9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847.
10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.14
11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,14 tr. Oudshoorn 30 april 187414 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851.12
12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.14
13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,10 † Axel 6 juni 1924,36 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.
14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854.14

VIId. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,10 arbeider 1861-1866,14 † Oudshoorn? na 1890, tr. Woubrugge 4 juli 184513 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,10 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.10
2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,10vóór 1850.
3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.10
4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,10 † Oudshoorn? vóór juni 1852.
5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.
6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,10vóór 1856.
8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.
9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,10vóór 1857.
10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,10vóór 1861.
11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.13
12. Hendrik, volgt VIIIb.

VIIIb. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,10 tr. Woubrugge 19 mei 188213 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,12 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,13 † Voorschoten 11 maart 1889.32

VIIe. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,10 bedrijfboer,42 † Oudshoorn omstr. 10 mei 1882,14 tr. Oudshoorn 24 nov. 184413 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,13 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,12 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186813 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,43 arbeider 1868,12 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.
2. Jan Jansz, volgt VIIIc.
3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.10

VIIIc. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,10 arbeider 1871-1920,12 † Velsen 26 jan. 1939,44 begr. Assendelft,44 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187113 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk-Uitwijk 30 okt. 1849,45 † Assendelft 13 sept. 1884,46 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188613 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,12 † Assendelft 22 juni 1916,47 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IXa.
2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.
3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.46
4. Jannetje Pieternella, volgt IXb.
5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,12 tr. Assendelft 7 april 192013 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,12 koetsier 1920,12 zn. van Barend en Jannetje Boekel.
6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,24 † ald. 12 juni 1879.24
7. Peter Johannes, volgt IXc.
8. Johanna Hendrika, volgt IXd.
9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.
10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.45
Uit het tweede huwelijk:
11. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886.
12. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.
13. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.
14. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,37 begr. Beverwijk 4 maart 1981,37 tr. Assendelft 10 maart 192013 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk omstr. 1889, bouwkundig opzichter 1920,12 † Velsen 25 dec. 1940,48 begr. Beverwijk, zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.
15. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.37
16. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.
17. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,48 begr. Assendelft.44

IXa. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,12 directeur,37 landbouwer 1895,49 bierbrouwersknecht 1897,32 landbouwer, bierbrouwer 1897-,32 vrachtrijder 1904-,46 vermeld jan,50 † Beverwijk 6 juni 1939,37 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,37 tr. Beverwijk 10 jan. 189513 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,45 † Wormer 15 nov. 1940,37 begr. Driehuis 19 nov. 1940,37 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Janz, volgt Xa.
2. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,48 voorzitter 1949,51 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.
3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.
4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,48 tr. Beverwijk 15 sept. 192113 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,12 elektricien 1921,12 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

Xa. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,45 vrachtrijder 1921,12 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,52 † Beverwijk 6 dec. 1940,37 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192113 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,12 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.
Uit dit huwelijk:
1. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,53 † Beverwijk 12 juli 2005,37 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,54omstr. 1998.54
2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

IXb. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,32 † Beverwijk 5 juli 1931,48 tr. Assendelft 19 dec. 190113 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,45 † Beverwijk 30 okt. 1948,48 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.
2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.48
3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.
4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,36 † Beverwijk 30 nov. 1909.48

IXc. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,50 landman,12 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190413 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,12 † Haarlem 2 maart 1960, begr. Beverwijk, dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Petersz, volgt Xb.
2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,37 † Haarlem 1 aug. 1998.37
3. Gerdina, volgt Xc.
4. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,55 † Meppel 9 nov. 2008,55 tr. Hilversum 23 nov. 194646 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,56 † Meppel 18 maart 2000.56

Xb. Jan Petersz Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,50 † Beverwijk 28 juli 1981,37 tr. 1e Beverwijk? vóór 193357 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.
Uit het eerste huwelijk:
Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

Xc. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,37 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934))58 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,55 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.
Uit dit huwelijk:
Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991.54

IXd. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,12 dienstbode,48 † Purmerend 6 juni 1954,37 tr. Assendelft 6 juli 190413 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,12 wachtmeester 1904,12 † Kwadijk? 21 jan. 1937,59 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. NN Sanders.
2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905.48
3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906.48
4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.59
5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,60 tr. Kwadijk 2 okt. 193560 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,60 † ald. 14 jan. 1946.60

VIIf. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,10 arbeider 1856-1860,14 tr. Ter Aar 18 okt. 185039 Hendrika Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829, dienstbode 1853,14 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, volgt VIIId.
2. Sara Antonia, volgt VIIIe.
3. Cornelis Meeuwis, volgt VIIIf.
4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,10vóór 1862.
5. Jannetje, volgt VIIIg.
6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,10 boomkweker 1899,14vóór 1867.
7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.61
8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,10vóór 1870.
9. Jan, volgt VIIIh.

VIIId. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,10 tuindert,62 landbouwer 1882,32 bloemist 1885,14 Handelaar 1894-1895,62 tuinier 1896-1899,62 tuinman 1900,62 hovenier 1901-1906,62 tuinier 1907-1909,62 † Rotterdam 30 april 1929,30 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187713 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,621921,63 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192148 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,12 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.14
2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.14
3. Margie, volgt IXe.
4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..24

IXe. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,32 uitdraagster,62 tr. Rotterdam 23 mei 190048 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,62 uitdrager,62 broodbakker,62 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,48 werkster,62 tr. Rotterdam 16 maart 192148 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.12
2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,64 tr. Rotterdam 12 juli 192265 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.65
3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.62
4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910.62
5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,62 † ald. 16 okt. 1964,66 tr. Rotterdam 16 mei 193462 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.
6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,62 tr. 15 juni 193762 NN NN, geb. NL vóór 1919.
7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.62
8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.62

VIIIe. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,67 dienstbode 1875,14 † Ter Aar 3 dec. 1926,67 tr. Woubrugge 26 aug. 187567 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,68 metselaar 1875-1876,14 † Ter Aar 18 febr. 1928,68 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,14 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.
2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 190165 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.
3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,14 † Ter Aar? vóór 19 jan. 1884.
4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.14
5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,14 tr. Amsterdam 3 juni 191413 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,12 stoffeerder 1914.12
6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,14 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,69 tr. Ter Aar 24 mei 191269 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,69 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962.69
7. Jan Kroon, geb. Ter Aar 15 april 1888.14
8. Pietronella Kroon, geb. Ter Aar 4 sept. 1890.14
9. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 23 dec. 1891,14 † Ter Aar? vóór jan. 1894.
10. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 5 jan. 1894.14

VIIIf. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1856,13 spoorwerker 1883-,32 spoorwegbeambte 1897,32 † Leiden 11 jan. 1947,48 tr. Woubrugge 31 okt. 187813 Maartje van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1859,12 † Leiden 13 aug. 1934,32 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Johanna, volgt IXf.
2. Hendrik, volgt IXg.
3. Cornelis Middelkoop, geb. Voorschoten 2 juni 1883,32 † Oegstgeest 8 maart 1945.
4. Hilletje Antonia, volgt IXh.
5. Maartje Middelkoop, geb. Voorschoten 3 jan. 1887,32 † ald. 7 maart 1906.48
6. Hermanus Antonie, volgt IXi.
7. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Leiderdorp 11 okt. 1891,32 arbeider,62 tr. Rotterdam 10 aug. 192148 Gijsberta Overhand, geb. Rotterdam 14 maart 1902,62 dr. van Pieter en Cornelia Catharina Simons.
8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leiderdorp 20 jan. 1894.32
9. Petronella Jansje Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1895,32 † Haarlem 27 febr. 1986, tr. Voorschoten 4 okt. 191713 Wouter Hendrik Christiaan Visbach, geb. Rijswijk omstr. 1892,12 † Haarlem 4 maart 1969,37 zn. van Wouter en Francina Maria Botterop.
10. Reinier Middelkoop, geb. Leiden 19 juli 1897,32 militair 1921,14 † Leiden 10 febr. 1968,37 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 okt. 192113 Johanna van Elk, geb. Koudekerk 27 aug. 1900,70 † Zoeterwoude-dorp 9 sept. 1979,37 dr. van Isaak en Adriana Rijvers.
11. Maria Middelkoop, geb. Voorschoten 23 mei 1900,48 tr. Bloemendaal 8 juni 192113 Willem Bartholomeus van Doorn, geb. Maassluis omstr. 1896,12 aspirant brieven besteller 1921,12 † Heemstede 8 jan. 1964,56 zn. van Willem en Henriëtte Dorothea van Doornen.
12. Sara Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 27 mei 1902.48

IXf. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 9 juni 1879,12vóór 1952,71 tr. Voorschoten 18 nov. 190413 Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 1878,72 groenteboer,71 † Leiden 6 maart 1959,73 zn. van Cornelis en Sara Hendrika Eleonora Tuurenout.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 15 sept. 1905,27 tr. E. van den Hoonaard, geb. NL na 1900.
2. Sara Margaretha Mechelse, geb. Oegstgeest maart 1909,36 † ald. 25 juli 1910.24
3. Hermanus Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 8 dec. 1918,36 † ald. 29 dec. 1918.13

IXg. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 10 april 1881,32 modelmaker 1909,14 † Leiden 21 juli 1954,48 tr. Voorschoten 3 okt. 190713 Willemina van Veen, geb. Oudshoorn omstr. 1884,12 † Leiden 26 aug. 1952,32 dr. van Dirk en Immetje Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Meeuwis, volgt Xd.
2. M.W. Middelkoop, geb. na 1909.
3. Dirk Middelkoop, geb. Voorschoten? omstr. 1911,36 † Oegstgeest 17 april 1945.32
4. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1922, eigenaar,37 † Leiden 17 febr. 1978.37

Xd. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oegstgeest omstr. 1909,12 timmerman 1931,32 † Leiden 20 nov. 1981,37 tr. Leiden 9 dec. 193132 Neeltje Boer, geb. Leiden omstr. 1918,12 † ald. 3 juli 1987,37 dr. van Hendrik en Neeltje Bosman.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 2 april 1933,37 architect,74 † Leiden 25 aug. 2008.37
2. Dirk Middelkoop, geb. NL 13 mei 1947,37 † Leiden 2 okt. 2014.37

IXh. Hilletje Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 14 febr. 1885,48 † Maassluis 20 maart 1950,24 tr. Voorschoten 11 juni 190913 Reinhard Antonie Vink, geb. Den Haag 2 febr. 1886,12 brievenbesteller 1907-1915,75 motorhersteller -1938,32 † Leiden 1 nov. 1938,32 zn. van Hendrik en Maria Thiel.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Reinhard Antonius Vink, geb. Den Haag 12 april 1910.75

IXi. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1889,32 Rangeerder 1921,14 † Leiden 13 aug. 1966,37 tr. 1e Leiden 19 aug. 191732 Agatha Sara Koelewijn, geb. Leiden? omstr. 1893,36 † Bloemendaal 26 jan. 1921,48 dr. van Willem en Geertrui Miermet; tr. 2e Koudekerk a/d Rijn 21 juli 192213 Josina Adriana van Elk, geb. Koudekerk omstr. 1898,12vóór 1966, dr. van Isaak en Adriana Rijvers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. Leiden 17 maart 1919,76 † Katwijk 28 mei 1995,37 begr. Rijnsburg 2 juni 1995,37 tr. Leiden 29 juli 194273 Judith Feike Jozina van der Werff, geb. Werkendam 21 juli 1921,77 † Rijnsburg 21 sept. 2008.77
Uit het tweede huwelijk:
2. Adriana Middelkoop, geb. NL 1923,37 † Leiden 5 aug. 2008,37 begr. Voorschoten,37 tr.37 Willem van der Pol, geb. NL na 1920.

VIIIg. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1862,10 vermeld prijswinnaar 1928,14na 1938, tr. Alphen a/d Rijn 26 maart 188578 Reinier de Jager, geb. Alphen a/d Rijn 1858,79 schipper 1885,14 † Alphen a/d Rijn 3 mei 1938,79 zn. van Dirk en Trijntje van Es.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1887,12 timmerman 1915,12 tr. Amsterdam 26 aug. 191513 Gerritje van Tellingen, geb. Den Haag omstr. 1892.12
2. Dirk de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1890,12 tr. Alphen a/d Rijn 3 april 191314 (echtsch. ingeschr. ald. 28 nov. 1929)14 Alida Vergunst, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1892.12
3. Johanna Hendrika de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1896,12 tr. Alphen a/d Rijn 11 okt. 191714 Cornelis Muilwijk, geb. Gorinchem omstr. 1889.12

VIIIh. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 30 juni 1870,62 arbeider 1894,14 tr. Oudshoorn 10 mei 189413 Neeltje Brouwer, geb. Haarlemmermeer 11 april 1871,12 dienstbode 1894,14 dr. van Floris en Pietje Roos.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Boskoop 12 okt. 1894,27 † Oudshoorn 8 april 1895.24
2. Florus Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,62vóór 1942, tr. Hillegersberg 25 okt. 192248 Dina Waanders, geb. Rotterdam 19 nov. 1901,75 † Loosduinen 18 aug. 1942,80 dr. van Gerrit en Adriana Kooij.
3. Thomas Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,81 tr. B.J. Cats, geb. Gouda 20 nov. 1897, winkelierster,82 † Vlissingen? na 1940.
4. Cornelis Floris Middelkoop, geb. Boskoop 4 maart 1898,83 autobus ondernemer 1922-,83 † Gouda 25 aug. 1975,83 tr. Stompwijk 28 mei 192513 Maria Elisabeth Dirkje Verdouw, geb. Stompwijk 7 april 1898,83 † Gouda 5 juni 1979,83 dr. van Albertus Martinus en Elizabeth Catharina Clasina Reuvekamp.
5. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 aug. 1899,27 tr. Boskoop 25 aug. 192713 Petrus Antonius Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 1902,12 zn. van Willem en Trijntje Zwaantje van den Toorn.
6. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1901,27 † ald. 27 dec. 1905.
7. Pietje Anthonia Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 juli 1902,27 tr. Boskoop 2 jan. 192513 Jacob Oostrom, geb. Rotterdam omstr. 1904,12 zn. van Leendert en Lina Christina van Bemmel.
8. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,13 † Boskoop omstr. 15 april 1941,14 tr. Boskoop 8 mei 193013 Bastiaantje de Bas, geb. Waddinxveen omstr. 1897,12 dr. van Martinus en Jacoba van Wilgenburg.
9. Antoon, volgt IXj.
10. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1905,13 † Rotterdam 25 aug. 1961,37 tr. Boskoop 6 dec. 192813 Apolonia Johanna Bonefaas, geb. Waddinxveen omstr. 1912,12 dr. van Leendert en Janegriet Meijvogel.
11. Jansje Middelkoop, geb. omstr. 18 aug. 1908,14 † Waddinxveen? vóór 1997, tr. 1e Boskoop 30 april 192613 (door echtsch. ontbonden Den Haag 6 okt. 1942)13 Johannes Nijssen, geb. Leiden omstr. 1900,12 zn. van Hendricus en Jansje van Kempen; tr. 2e na 1942 Johannes van Wijk, geb.? 1918, † Waddinxveen 2 jan. 1997.
12. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Boskoop omstr. 15 mei 1912.14
13. NN Middelkoop, geb. Boskoop omstr. 30 juli 1914.14

IXj. Antoon Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,13 broodbakker 1939,32 † Leiden? 1944,33 tr. Boskoop 22 sept. 193213 Gerritdina Wilhelmina Jonkers, geb. Avereest omstr. 1914,12 † Boskoop 16 april 2005,56 dr. van Roelof en Rika Martens.
Uit dit huwelijk:
1. Roelie Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude 1938,36 † Leiden 23 mei 1939.48
2. Hermina Bastiaantje Middelkoop, geb. Hazerswoude juli 1942,36 † Leiden 6 sept. 1942.48

VId. Maria Middelkoop, ged. Hazerswoude 8 nov. 1789,1028 maart 1838, tr. Oudshoorn 17 maart 181610 Jan de Graaf, geb. Oudshoorn? omstr. 1787, daggelder 1818,14 † Oudshoorn? vóór 1858.
Uit haar relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1792:
1. Dirk van Leeuwen Middelkoop, geb. Oudshoorn 25 juli 1812.
2. Arij Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 juli 1814.
Uit haar huwelijk:
3. Cornelis de Graaf, geb. Oudshoorn 13 maart 1817,14 tr. Oudshoorn 19 mei 184414 Cornelia Boogaard, geb. Leimuiden omstr. 1821.12
4. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 20 maart 1818.14
5. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 29 april 1819.14
6. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 23 april 1820.14
7. Hendrik de Graaf, geb. Oudshoorn 13 nov. 1821,14 tr. 1e Koudekerk a/d Rijn 22 okt. 184814 Maria de Haas, geb. Schoonrewoerd omstr. 1825,12 † Woubrugge? vóór 1861; tr. 2e Woubrugge 16 aug. 186114 Klaasje Klos, geb. Woubrugge omstr. 1825.12
8. Jannigje de Graaf, geb. Oudshoorn 18 febr. 1823.
9. Dirk de Graaf, geb. Oudshoorn 12 febr. 1824,14 tr. Woubrugge 12 mei 185384 Francina Bins, geb. Woubrugge 1828.84
10. Jan de Graaf, geb. Oudshoorn 18 juni 1826.14
11. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 15 aug. 1827,14 tr. Koudekerk a/d Rijn 3 jan. 185814 Cornelis van Bergen, geb. Koudekerk omstr. 1837.12
12. Jansje de Graaf, geb. Oudshoorn 12 sept. 1828.14

VIe. Aafje Middelkoop, geb. Koudekerk? vóór 1800, † Hazerswoude 11 april 1836, tr. Willem Huisman, geb. Koudekerk? vóór 1798, † ald. na 1838.
Uit dit huwelijk:
Margje Huisman, geb. Koudekerk 27 okt. 1817,12 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 183831 Lourens Kivit (VIb,1).

IVd. Mariken Middelkoop,61 ged. Leerdam 12 april 1716,4 begr. Amsterdam 7 jan. 1754,8 tr. Amsterdam 9 mei 175110 Arij van Beijnum, geb. Amsterdam? vóór 1731.
Uit dit huwelijk:
Gerrit van Bijnum, ged. Amsterdam 3 maart 1752.8

IVe. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 7 febr. 1723,7 aanspreker 1760,8 vermeld poorter vanaf 18 jan. 1760,8 begr. Amsterdam 9 april 1802,8 tr. 1e Amsterdam 7 mei 175210 Jannetje Toorenburg, geb. Delft omstr. 1715,61 begr. Amsterdam 3 april 1759;8 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juni) 17598 Susanna Koster, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 27 dec. 1725,61 aanspreker 1760,8 poorter 1760-,8 begr. Amsterdam 4 juli 1793,8 dr. van Jan en Maria Vredenburgh en wed. van Jan Frederik Heijneke.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij Middelkoop, ged. Amsterdam 2 aug. 1752,8 † Amsterdam? vóór 1756.
2. Michiel Middelkoop, ged. Amsterdam 3 nov. 1754.8
3. Arie, volgt Vd.
Uit het tweede huwelijk:
4. Bastiaan Middelkoop, levenloze zoon, begr. Amsterdam 2 jan. 1761.8
5. Elisabeth Middelkoop, ged. Amsterdam 14 juli 1762.61
6. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 1 maart 1764.8

Vd. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 18 jan. 1756,8 boekhouder 1783,8 poorter 1783-,8 † Amsterdam 22 aug. 1798,8 tr. Amsterdam 8 sept. 178210 Anna Maria ten Hoove, ged. Amsterdam 10 maart 1754, † Amsterdam? omstr. 1834,85 dr. van Hendrik ten Hove; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 maart) 18008 Christiaan van Kuijk.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Joannes, volgt VIf.
2. Hendrik Middelkoop, ged. Amsterdam 18 mei 1788.8
3. Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 2 sept. 1789,8 † Rhenen 17 juni 1828.37
4. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 24 juni 1792.8

VIf. Bastiaan Joannes Middelkoop, ged. Amsterdam 4 febr. 1784,8 boekhouder 1807,8 schrijver 1810,85 poorter 1807-,8 † Den Haag 9 aug. 1816,61 tr. Amstelveen 16 aug. 180661 Trijntje van der Kamp, ged. Amsterdam 14 jan. 1781,10 stoelenzetter 1830-,86 † Den Haag 10 juni 1841, dr. van Wiebe en Emmerentia Metman.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIIg.
2. Anna Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 juli 1808.87
3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1809, † Amsterdam? vóór april 1810.
4. Arie, volgt VIIh.
5. Martinus Arnoldus Jacobus Middelkoop, geb. Amsterdam 23 juli 1811.8
6. Emmerentina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1814, ged. Amsterdam omstr. 1814,88 † Den Haag 11 nov. 1844,80 tr. Den Haag 31 okt. 183813 Jan Gerritsen, geb. Arnhem 1809, broodbakker 1851,12 zn. van Berend en Aaltje Gerritsen; hij hertr. Den Haag 23 april 185180 Johanna Adriana Olivier.
7. Willem Gerrit Middelkoop, geb. 6 juli 1816,27 † Den Haag omstr. 8 juli 1816.

VIIg. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1807,12 univ 1825-1832,85 Proponent 1837-,85 dominee 1838-1866,89 † Rijnsburg 7 sept. 1866,48 tr. Rijnsburg 27 juli 184213 Johanna van den Berg, geb. Rijnsburg 29 okt. 1824,12 † Leiden 20 febr. 1903,32 dr. van Roeland Jan en Geertruida Wilhelmina Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Joannis Middelkoop, geb. Rijnsburg 10 maart 1845,90 † ald. 11 aug. 1854.32
2. Roeland Jan, volgt VIIIi.
3. Johanna Alida, volgt VIIIj.
4. Arie Emilius, volgt VIIIk.
5. Frans, volgt VIII-l.
6. Geertruida Wilhelmina, volgt VIIIm.
7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Rijnsburg 26 juli 1857.32
8. Trijntje, volgt VIIIn.
9. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Rijnsburg 24 aug. 1861,32 onderwijzeres 1882,91 † Leiden 6 maart 1940.32
10. Anna Maria Middelkoop, geb. Rijnsburg 13 nov. 1863,32 onderwijzeres 1882,91omstr. 1938,85 tr. Oegstgeest 30 aug. 189413 Pieter Olivier, geb. Leiden omstr. 1858,12 zn. van Pieter en Catharina Everzeel.

VIIIi. Roeland Jan Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 mei 1847,32 boekhouder,64 kantoorbediende 1911-1914,9216 juni 1922,85 tr. Oegstgeest 20 mei 187513 Alberdina Johanna van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1855,12vóór 1915,64 dr. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Alida, volgt IXk.
2. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 21 aug. 1880,12 tr. Medemblik 7 sept. 192213 Minne de Vries, geb. Medemblik omstr. 1872,12 landbouwer 1922,12 zn. van Minne Minne en Bregtje Balder.
3. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 24 aug. 1883,50 kantoorbediende 1902,50 boekhouder 1915,64 makelaar 1927,93 tr. Amsterdam 6 mei 190913 Maria Wolven, geb. Amsterdam omstr. 1885,12 dr. van Klaas en Maria Vreeswijk.
4. Roeland Jan, volgt IX-l.
5. Joost Willem Cornelis, volgt IXm.
6. Catharina, volgt IXn.
7. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1891,53 † De Bilt 6 sept. 1971,30 begr. Bilthoven,53 tr. Schiedam 18 febr. 191594 Cornelis Adriaan Renier, geb. Elspeet 14 mei 1884,53 † Bilthoven? 18 juni 1952,53 begr. Bilthoven,53 zn. van Adriaan en Ida van Buijsen.
8. Marie, volgt IXo.
9. Pieter, volgt IXp.
10. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 31 jan. 1901,95 † Kinderdijk 1 april 1937,95 begr. Kethel,37 tr. Amsterdam 29 juni 192213 Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Kethel en Spaland 24 nov. 1888,95 waterbouwkundig opzichter 1922,12 † Nieuw-Lekkerland 24 sept. 1961,95 zn. van Arie en Sjoukje van der Vegt; hij hertr. NL omstr. 194095 Pietje Johanna de Groot.

IXk. Johanna Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 8 aug. 1878,8 kinderjuffrouw,8 † Amsterdam vóór 16 maart 1939.96
Haar kinderen:
1. Marie Middelkoop, geb. Amsterdam 1 juli 1893.8
2. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Amsterdam 19 juni 1899.8

IX-l. Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 30 dec. 1884,50 klerk 1914,12 tr. Amsterdam 10 april 191313 Karolina Friedrika Augusta Spaan, geb. Amsterdam omstr. 1889,12 dr. van Dirk en Wilhelmina Catharina Kirsch.
Uit dit huwelijk:
Alberdina Johanna Middelkoop, geb. NL 13 juni 1915, tr. Oldenzaal 194297 Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. NL 2 febr. 1918.

IXm. Joost Willem Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 7 dec. 1885,8 magazijnbediende 1911,12 tr. Amsterdam 28 sept. 191113 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1946)12 Hendrika Cornelia Scheffer, geb. Amsterdam 14 jan. 1891,8 dr. van Antonie en Johanna Petronella Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1912.8

IXn. Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 26 sept. 1889,75 naaister 1915-1917,75 † Den Haag? 29 dec. 1964,53 begr. Den Haag,53 tr. Heerlen 28 jan. 191913 Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geb. Oegstgeest 3 maart 1891,75 fourier 1919,12 † Den Haag 8 aug. 1931,80 zn. van Lambertus Hubertus Johan en Teresia Maria Bakker.
Uit dit huwelijk:
Johann Heinrich Wilhelm Middelkoop, geb. Hilversum 26 juli 1911.75

IXo. Marie Middelkoop (ere medaille 1957),98 geb. Amsterdam omstr. 1893,12 kassier 1927,12 Procuratiehouder 1957,98na april 1981, tr. Amsterdam 15 sept. 192713 Clara Louise Balke, geb. Amsterdam omstr. 1900,12na april 1981, dr. van Friedrich Wilhelm en Wilhelmina Theodora Kramer.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, † NL vóór 1981, tr. E.C. Hulscher, † na 1981.
2. Clara Louise Middelkoop, geb. NL omstr. 1930,37 † Leimuiden 4 april 1981,37 begr. Amsterdam?, tr. Pieter Alexander Haije, geb. NL omstr. 1923,56 † Leimuiden 7 dec. 1984,37 begr. Amsterdam 11 dec. 1984.37

IXp. Dr.99 Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juli 1895,62 VO,100 kwekeling 1915-1919,62 Promotie 1960,101 zendeling INA,102 hulpprediker 1928,103 vermeld Christelijk Nationaal Zendingsfeest 5 juli 1929 en passagier op Princes Juliana vanaf 30 sept. 1929,103 † Driebergen 1 maart 1973,37 tr. Scheveningen 12 mei 1922100 Henriette Clazina de Zwart, geb.? 19 okt. 1896,53 vermeld Boek,104 † Driebergen 30 sept. 1983,37 dr. van Hermanus Johannes en Neeltje van Aardenne.
Uit dit huwelijk:
Herman Johannes Middelkoop, geb. Kapan, Timor 9 april 1923,37 arts, zendeling,105 arts 1954-1968,106 redacteur 1974-1981,107 † Oegstgeest 2 sept. 1998.37

VIIIj. Johanna Alida Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 juni 1849,32 vermeld Brief vermist,108 schoolnieuws 1869 en 1870,91 † Soestdijk 30 maart 1925,37 begr. Soest 2 april 1925,37 tr. Oegstgeest 17 nov. 187313 Johannes Albertus van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1850, stationschef 1905,64 † Soest 13 nov. 1922,109 zn. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes van der Made, geb. Leiden omstr. 1876,12 † Noordhorn gem.Zuidhorn 22 nov. 1947,110 tr. 1e Maria Cornelia den Ouden, geb. NL na 1870; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 191248 Gerharda Berendina Selms, geb. Leerdam omstr. 1886.12
2. Pieter van der Made, geb. Oegstgeest 10 okt. 1877,64 koopman 1905,64 tr. Schiedam 15 juni 190564 Elisabeth Koudijs, geb. Schiedam 7 dec. 1872.64
3. Johanna van der Made, geb. Oegstgeest omstr. 1880,109 † Soest 27 jan. 1938.109
4. Catharina van der Made, geb. Zoeterwoude 9 aug. 1891.32
5. Alida Suzanna van der Made, geb. Zoeterwoude 17 juli 1894.48

VIIIk. Arie Emilius Middelkoop, geb. Rijnsburg 6 juni 1851,32 notarisklerk,111 gemeente-secretaris 1884-1899,12 burgemeester 1899-1901,106 secretaris-ontvanger 1899,112 gemeente-secretaris 1899-,113 † Oostzaan 8 dec. 1901,3 tr. Sijbekarspel 17 jan. 1884114 A.E. Thomsen, geb. Sijbekarspel 28 juni 1858,59 † Soest 29 okt. 1928,109 dr. van Cornelis Wilhelm en Trijntje Forma.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, volgt IXq.
2. Cornelis Wilhelm Middelkoop, geb. Oosthuizen 17 febr. 1888,59 † Zeist 27 maart 1961,37 tr. Amersfoort 26 juni 1917109 Susanna Carolina Maria Kerling, geb. Nijmegen omstr. 1891,109 † Zeist 15 febr. 1968,37 dr. van Karel Jacobus en Grada Christina van den Heiden.
3. Margaretha Frederica Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892,75 verpleegster,75 eere-voorzitter crisiscomité 1934,115 tr. Soest 10 juli 192613 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 april 1934)13 Elias Diamant, geb. Amsterdam omstr. 1882,12 zn. van Jozef en Sara Zeldenrust.
4. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892.59

IXq. Johanna Middelkoop, geb. Oosthuizen 7 okt. 1884,59 † Laren NH 13 april 1956,37 tr. 1e Jelmer Veenstra; tr. 2e Apeldoorn 20 okt. 191513 Dr.116 Willem Adriani, geb. Paramaribo 19 jan. 1888,12 assistent 1915,12 zn. van Peter Nicolaas en Josina Clara Maria van der Weide.
Uit het tweede huwelijk:
Pieter Nicolaas Adriani, geb. Den Haag 20 mei 1917.

VIII-l. Frans Middelkoop, geb. Rijnsburg 4 mei 1853,32 bediende 1876,12 antique dealer 1930,117 vermeld zeevaartschool,8 † USA omstr. 1934,85 tr. 1e Amsterdam 21 juni 187613 Anna Mathilda Sterk, geb. Scherpenzeel omstr. 1850, † NL, dr. van Dirk en Sophia de Jong; tr. 2e NL omstr. 1881117 Eva L. Sleutel, geb.? omstr. 1861,118 † USA na 1925.
Uit het tweede huwelijk:
1. John Middelkoop, geb. England 17 juni 1882,119 machinist 1940,120 tr. NN NN, † vóór 1940.
2. Joannes, volgt IXr.
3. Thomas William Middelkoop, geb. Marylebone, City of Westminster, London, England 15 mei 1885,121 † USA.
4. Frank Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex juni 1887,122 † Lambeth, Greater London, London, Surrey juni 1888.
5. Frans Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex 11 juni 1888,123 meubelhandelaar, † Brooklyn borough, Kings, NewYork okt. 1972,10 tr. Hazel Durant Moore, geb. New Jersey omstr. 1890,10 dr. van Charles en Martha A. NN.
6. Roeland Jan Middelkoop, geb. Delft 6 juni 1890,48 † Far Rockaway, Queens, New York okt. 1973.10
7. Eva Middelkoop, geb. New York 8 juli 1891.119

IXr. Joannes Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex sept. 1883,124 inspector 1910,125 † USA, tr. USA omstr. 1903125 Auguste NN, geb. New York omstr. 1877.125
Uit dit huwelijk:
1. Auguste Evelyn Middelkoop, geb. New York omstr. 1904,125 tr.126 Andrew Hörchner, geb. USA 30 april 1901,126 † ald. sept. 1975,127 zn. van August en Martha Weissman.
2. John Burt, volgt Xe.

Xe. John Burt Middelkoop, geb. Brooklyn borough, Kings, NewYork 22 dec. 1918,10 medewerker,128 † Bristol, Sullivan County, TN? 12 nov. 1988,10 tr. USA 21 mei 1949128 Maureen Olive Lewis, geb. Greenville Mo 16 nov. 1920,10 † Bristol, Sullivan County, TN 4 sept. 2008.129
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, geb. 1955,10 † Bristol, Sullivan County, TN 29 nov. 1955.10

VIIIm. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Rijnsburg 8 mei 1855,61 † Utrecht? 15 maart 1934,53 begr. Utrecht,53 tr. Oegstgeest 14 sept. 188013 Johannes Christianus Engelbertus Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1846,12 directeur Rijksopvoedingsgesticht,13 † Utrecht 25 dec. 1930,53 zn. van Johannes Engelbertus Mullenmeister en Marie Elisatbeth Baum.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1882, tr. Doetinchem-Ambt 4 sept. 190713 Tede Beets, geb. Middelie omstr. 1881.
2. NN Mullemeister, geb. Haarlem 2 jan. 1889.130
3. Johanna Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1893, tr. 1e Alkmaar 12 sept. 190513 Horace Henri Bila, geb. Maastricht omstr. 1873, militair 1905,131 † Utrecht 9 nov. 1907;131 tr. 2e Groningen 14 jan. 191413 Herman Karel Lodewijk Koch, geb. Rozenburg omstr. 1881,24 assurantie inspecteur 1914,131 † Utrecht 19 sept. 1945.131
4. Johannes Mullemeister, geb. Utrecht 1895,132 tr. Utrecht 9 nov. 192013 Catharina Nicoletta Barbara Bink, geb. Amsterdam 1898,132 dr. van Nicolaas Johannes.

VIIIn. Trijntje Middelkoop, geb. Rijnsburg 3 dec. 1858,61 acte onderwijzer 1877,91 † Leiden 13 dec. 1886,32 tr. Leiden 22 dec. 188032 Johannes Gijsbertus Enders, geb. Leiden omstr. 1846,12 onderwijzer 1883,32 leraar -1919,133 † Nijmegen 12 sept. 1933,24 zn. van Andries en Johanna Pret en wedr. van Maartje Keukenmeester.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Enders, geb. Oegstgeest 10 nov. 1881,13 tr. Leiden 9 juli 191232 Nicolaas Henricus Mispelblom van Altena, geb. Breda vóór 1892,32 rijkskeurmeester 1912.32
2. Catharina Enders, geb. Leiden 1 juli 1883.32

VIIh. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1810,88 rentenier -1861,36 † Scherpenzeel 6 juni 1861,134 tr. Den Haag 30 mei 183213 Emilia Theresia Concordia Kügler, geb. Berlijn omstr. 1803, † Scherpenzeel 1864,134 dr. van Friedrich Heinrich en Maria Anna Louisa Luza.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Frederik Hendrik, volgt VIIIo.
2. NN Middelkoop, geb. Driel 19 nov. 1833.
3. Arie, volgt VIIIp.
4. Maurits, volgt VIIIq.

VIIIo. Willem Frederik Hendrik Middelkoop (gouden medaille 1887),91 geb. Driel 11 nov. 1833,135 Opzigter,136 militair 1848-,10 fortificatie opzigter 1865,137 Opzichter 1874-,138 † Breda 7 nov. 1910,135 tr. Utrecht 13 okt. 185813 Maria Koopman, geb. Utrecht 12 febr. 1832,139 † Maastricht 24 juni 1891, dr. van Jacobus en Dirkje van Alphen.
Uit dit huwelijk:
1. Emilia Maria, volgt IXs.
2. Geertruida Alida Jacoba Middelkoop, geb. Zutphen omstr. 1861,24 † Terneuzen 2 jan. 1865.24
3. Maria Theresia Cornelia Middelkoop, geb. Terneuzen 18 nov. 1862,137 † ald. 9 sept. 1863.137
4. Arie Middelkoop, geb. Terneuzen 7 maart 1864,27vóór 1880.
5. Marinus Joannes Middelkoop, geb. Terneuzen 2 mei 1865,137 opzichter fortificatiën 1892,91 Opzichter 1892,140 fortificatie opzigter 1892,141 Opzichter 1894,113 † Utrecht 11 sept. 1902,113 tr. Breda 30 dec. 190113 Cornelia Beatrix Bennewitz, geb. Doetinchem 1 jan. 1877,12 † Den Haag 8 sept. 1966, begr. Driebergen, dr. van Jan Willem en Elisabeth Beatrix Terné van der Heul.
6. Maria Alida Middelkoop, geb. Terneuzen 29 okt. 1866,137 tr. Winterswijk 17 nov. 190813 Hendrik Jan Oonk, geb. Winterswijk omstr. 1849,12 hoofdonderwijzer,12 zn. van Jan Hendrik en Janna Catharina Stemerdink.
7. Frederik August Middelkoop, geb. Neuzen 17 dec. 1867,142 HBS 1889,91 kantoorbediende 1912,12 † Hilversum 11 jan. 1945,24 tr. Amsterdam 15 febr. 191213 Christina Evina Schutze, geb. Amsterdam 1880,53 † Hilversum 22 okt. 1963,37 dr. van Frederik Hendrik en Adriana van der Poll.
8. Wilhelmina Frederika, volgt IXt.

IXs. Emilia Maria Middelkoop, geb. Zutphen 14 sept. 1859,135 † Velp Gld 13 jan. 1942, tr. Den Haag 10 okt. 189613 Cornelis Goedeljee, geb. Leiden 12 maart 1855,135 leraar,135 † Princenhage 5 dec. 1931, zn. van Jan en Sara Catharina Wagemans en wedr. van Elisabeth Wilhelmina Johanna Ebbeler.
Uit dit huwelijk:
Willem Frederik Hendrik Goedeljee, geb. Breda 15 mei 1898.

IXt. Wilhelmina Frederika Middelkoop, geb. Muiden 22 maart 1871,136 tr. Maastricht 11 mei 189513 Jan Ducroix, geb. Hoorn 13 sept. 1868,136 commies 1928,143 Beëdigd Commissaris,136 † Hilversum 2 maart 1935, zn. van Isaac du Croix en Maria Anna Korver.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Frederik Hendrik Ducroix, geb. Maastricht 15 febr. 1896,136 kantoorbediende 1928,12 † Amsterdam 11 mei 1969,136 tr. Amsterdam 18 okt. 192813 Johanna Theodora Carolina Berendonk, geb. Amsterdam omstr. 1905.
2. Isaac Marinus Ducroix, geb. Maastricht 8 juli 1898,136 † St. Pieter 27 mei 1905.136
3. Maria Anna Ducroix, geb. St. Pieter 24 aug. 1904,136 † Maastricht 12 maart 1917.136

VIIIp. Arie Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1835,80 schrijver 1895,144 vermeld te Koop 21 april 1858,140 † Leiden 20 jan. 1917,88 tr. Soest 13 juli 1867109 Henriette Cornelia te Kolstee, geb. Utrecht 28 aug. 1846,88 † Leiden 4 april 1918,32 dr. van Jan Willem te Kolsté en Helena Maria van Nieuwenhuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Middelkoop, geb. Brielle 10 april 1868,81 † Nijmegen 2 april 1869.13
2. Arie Middelkoop, geb. Nijmegen 6 maart 1870,10 † Soest 25 juli 1870.109
3. Helena Maria, volgt IXu.
4. Emilia Theresia Concordia Middelkoop, geb. Utrecht 13 sept. 1873,8 huishoudster 1910,12 bestuurslid 1928-,103 † Bussum 27 okt. 1957,37 gecrem. Driehuis 30 okt. 1957,37 tr. Bussum 9 febr. 191013 Mr.99 Jacob Ernst Willem Nierstrasz, geb. Kampen 9 febr. 1877,88 journalist 1910,12 † Bussum 9 jan. 1952,37 gecrem. Velsen 12 jan. 1952,37 zn. van Jan Hendrik Alexander en Johanna Justina Wilhelmina van Schermbeek.
5. Henriette Cornelia Middelkoop, geb. Utrecht 19 juli 1875,8 † Leiden 2 dec. 1955.37
6. Willemina Frederika Middelkoop, geb. Utrecht 18 aug. 1877,88 † Haarlem 25 mei 1959,37 gecrem. Velsen 29 mei 1959.37
7. Johanna Hendrica, volgt IXv.

IXu. Helena Maria Middelkoop, geb. Nijmegen 1 juni 1871,13 winkeljuffrouw 1893-1894,31 † Den Haag 2 dec. 1954, tr. Den Haag 22 mei 189580 Johannes Theodorus Hendrikus Nieuwenhuis, geb. Amsterdam 26 jan. 1867,88 tekenaar 1895,12vóór 1954, zn. van Hendrikus Johannes en Sophia Josephina Platte.
Uit dit huwelijk:
1. Theo Nieuwenhuis, geb. Den Haag 17 aug. 1896.75
2. Henri Nieuwenhuis, geb. Den Haag 10 jan. 1900.80

IXv. Johanna Hendrica Middelkoop, geb. Utrecht 12 jan. 1880,88 † Leiden 13 juni 1952,32 tr. Den Haag 2 maart 190480 Matthijs Willem Spoor, geb. Voorburg 9 dec. 1877.75
Uit dit huwelijk:
1. Henri Willem Spoor, geb. Den Haag 9 april 1917.75
2. Ernst Willem Spoor, geb. Den Haag 10 maart 1919.75

VIIIq. Maurits Middelkoop, geb. Driel omstr. 1844,10 winkelier 1875,134 † Scherpenzeel 25 aug. 1910,134 tr. Zelhem 19 aug. 187113 Catharina Cornelia Terne van der Heul, geb. Zelhem omstr. 1841,10 † Scherpenzeel 7 febr. 1915,13 dr. van Cornelis Ferne en Beatrix Wantink.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Cornelis, volgt IXw.
2. Emilia Beatrix Middelkoop, geb. Scherpenzeel 17 maart 1875,134 † ald. 10 okt. 1875.24

IXw. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 3 juni 1872,10 koopman 1901,12 † Amersfoort 22 mei 1948,10 tr. Scherpenzeel 9 mei 190110 Mina van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 21 juni 1875,10 † Barneveld 25 nov. 1940,10 dr. van Breunis Jan en Marrigje van Ravenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Maurits Breunis, volgt Xf.
2. Breunis Jan Middelkoop, geb. Scherpenzeel 26 okt. 1903,134 † ald. 27 okt. 1903.134
3. Maria Catharina Middelkoop, geb. Scherpenzeel 4 okt. 1904, verpleegster,62 tr. Rotterdam? 28 dec. 193262 Evert Jacob Stoel, geb. Rotterdam 24 april 1902,62 † Driebergen 6 maart 1966, gesch. echtg. van Alida Oosthoek.

Xf. Maurits Breunis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 15 maart 1902,134 winkelier 1926-1934,134 districtsleider -1960,145 vermeld overleden 1960,58 † Ommen 13 sept. 1960,145 begr. Bilthoven,146 tr. vóór 1928 Rijntje van Spankeren, geb. Barneveld 16 aug. 1903,75 † Bilthoven 27 sept. 1965.147
Uit dit huwelijk:
1. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Barneveld 26 jan. 1928,75 † Wassenaar 21 okt. 2016.37
2. Dirk Middelkoop, geb. Barneveld 29 mei 1931,75 † Deventer 1 jan. 2016.147


Bronnen
1. GeldersArchief
2. ons Voorgeslacht
3. www.archieven.nl
4. www.gahetna.nl
5. rechterlijk archief Leerdam
6. DTB Oosterwijk HRL5
7. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
8. stadsarchief Amsterdam
9. archiver.rootsweb.com
10. familysearch
11. hogenda
12. huw.akte
13. genlias
14. www.groenehartarchieven.nl
15. bij nat.archief index op doopboeken Rijnland
16. www.genealogiezuidoostutrecht.org
17. Gens Nostra
18. MyHeritage.nl
19. www.hofsteegenealogy.com/boer.htm
20. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )
21. www.xs4all.nl/~kooijktr/31/31.htm
22. http://www.groenehartarchieven.nl/
23. www.versteegt.net/Genea/Uitgebreid/jbv.htm
24. overl.akte
25. Genealogie Van der Maarel
26. huwelijk
27. geb.akte
28. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html
29. http://www.freewebs.com/janlafeber/Gouwenaren.pdf
30. genealogieonline
31. groenehartarchieven.nl
32. archief Leiden
33. NGV
34. huw.dochter Trijntje
35. Leeuwarder Courant, De Rijnbode
36. overl. akte
37. overl. advertentie
38. groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie
39. www.lee-munnik.nl/
40. Geneanet: Marleen Christensen-Michel ( leabhar )
41. Home.kpn.nl/aroo1934/kwartierstaatvanelswijk.htm
42. Huw.akte Jan/Gerdina
43. members.home.nl/gitwit/kwartierstaatmdvries.htm
44. http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/AlgbegrpltsAssendelft.htm
45. www.wintersteijn.nl/
46. wintersteijn.nl
47. dvd NGV ZWA 2012
48. www.wiewaswie.nl
49. huwelijksakte
50. militieregisters.nl
51. noord-hollandsarchief.nl
52. Schager Courant
53. www.graftombe.nl
54. www.wintersteijn.nl/mid/mid-frm3.htm
55. Industriemolens.nl/genealogie
56. NGV Knipsel
57. BS Beverwijk
58. Advertentie
59. www.waterlandsarchief.nl
60. home.hetnet.nl/~jvkuler/cruijff.htm
61. CBG
62. Rotterdam.digitalestamboom.nl
63. MyHeritage.com
64. archief Schiedam
65. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )
66. genealogieonline.nl
67. Geneanet: Hendrik (Henk) van de Streek ( streekh45 )
68. www.genealogieonline.nl/stamboom-kroon/
69. http://www.genealogie-wijsman.nl/wijsman_parenteel/rheine/wijsman.htm
70. home.kpn.nl/jcvanhaeften/w3rf0.htm
71. Ariëtta van Popering <arietta.vanpopering@carbonelorraine.com>
72. www.genealogieonline.nl/stamboom-carel-warnaertszn-van-turnhout
73. Nieuwe Leidsche Courant
74. issoria.e-sites.nl
75. denhaag.digitalestamboom.nl
76. Het Bloemendaalsch Weekblad
77. www.myheritage.nl
78. Geneanet: Joop van Heusden ( jgvanheusden )
79. Joop van Heusden ( jgvanheusden )
80. Haagsarchief
81. www. archieven.nl
82. stamboomforum.nl
83. www.miepswinkels.nl
84. Geneanet: gerardus van der sloot ( gvandersloot )
85. Mullemeister
86. volkstelling 1840
87. geb.advertentie
88. /web.archive.org/web/20030302001602/home.residentie.net/~havenkd/geneamiddelkoop.htm
89. 1958jaarboek CBG deel12
90. janpit.com/stam/xdata/RbgO1812-1860.xls
91. kb.nl
92. huw.akte zoons Joost WC en Roeland J.
93. huw.akte broer Marie
94. /archief.schiedam.nl/schiedamgen
95. www.van-der-vegt.nl
96. www.gooienvechthistorisch.nl/
97. oldenzaal.toeto.com
98. krant
99. overl. advertentie echtgenote
100. members.home.nl/cgf.de.jong/BundelMiddelkoop.pdf
101. www.tresoar.nl
102. www.kitlv.nl/
103. NRC
104. doczz.nl
105. The Times online
106. leeuwarder courant
107. www.hdc.vu.nl
108. Politieblad
109. www.archiefeemland.nl/
110. www.allegroningers.nl
111. genea.pedete.net/twisk
112. middelkoop3.hyves.nl
113. Utrechts Nieuwsblad
114. 1884 ANF Jaargang I
115. De Bel
116. ondertrouw aankondiging
117. Census - US Federal 1930
118. Ancestry.com
119. Census - US Federal 1900
120. Census1940
121. www2.freebmd.org.uk
122. www.freebmd.org.uk
123. search.ancestry.com
124. www7.freebmd.org.uk/
125. Census - US Federal 1910
126. www.horchner.net/familytree/pages/globalfamilytree.htm
127. www.horchner.net/familytree/
128. Legacy.com
129. iagenweb.org
130. BS Haarlem
131. wiewaswie.nl
132. www.xs4all.nl/~renemaj/indexhols2.htm
133. Leids archief
134. oudscherpenzeel.nl
135. stadsarchief Breda
136. http://home.zonnet.nl/radbout-dct/uitvoer.htm
137. www.zeeuwengezocht.nl
138. Middelburgsche Courant
139. 88.159.164.126/wwwpondes
140. PGNC
141. De Gelderlander
142. www.thematis.nl
143. huw.akte zoon Willem FH
144. huw.akte zoon Arie
145. www.bonmama.nl
146. online-begraafplaatsen.nl
147. overl.adv


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 08:58:20