• Site bevat alleen overleden personen.
  • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
  • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
  • More details ask through 'Contact'

 Parenteel van Arien van Middelkoop ca.1620

 Arien van Middelkoop, geb. Beesd omstr. 1620.

Uit zijn relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1652:

1. Gijsbert Ariensz, volgt IIa.

2. Jan Adriansen, volgt IIb.

3. Hilleken Ariaans van Middelkoop, geb. vóór 1681, tr. Leeuwen (Wamel) 5 febr. 16991 Melchior van Oort, geb. Leeuwen? (Wamel) vóór 1679, zn. van Marten.

 

IIa. Gijsbert Ariensz van Middelkoop, geb. Louwen omstr. 1670,2 † Ameide 1705,3 tr. Ameide 21 febr. 16972 Maagje Meertens van den Ham,3 ged. Ameide 5 maart 1676,2 † Tienhoven ZH,4 dr. van Maarten Gerrits van der Ham en Teuntje Gerrits -; zij hertr. Ameide (kerkelijk 13 febr. 1707)5 Claas Jilisz Coljé.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 19 dec. 1697 (get. Grietje Wouters -),6 † ald. vóór 9 juli 1699.

2. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 9 juli 1699 (get. Grietje Wouters -),7 † Utrecht 25 jan. 1754,8 tr. Utrecht 10 juni 17378 Gerrit van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1717, grutter 1765,8 † Utrecht 7 dec. 1778,8 zn. van Jan Ariense en Maagje van Zuijlen; hij hertr. Utrecht 5 dec. 17578 Johanna van Dam.

3. Theuntje Gijsbertsd van Middelkoop, ged. Ameide 24 juli 1701,6 † NL vóór maart 1772.8

4. Arien Geijsberse, volgt IIIa.

5. Meerten Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 26 dec. 1703 (get. Dirkje van der Ham),6 † NL vóór maart 1772.8

6. Jan Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 28 febr. 1705 (get. Grietje Jacobs -),6 † NL vóór maart 1772.8

7. Gijsbert Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 14 jan. 1706,9 † NL vóór maart 1772.8

8. Jan van Middelkoop, ged. Ameide 19 febr. 1706,10 † ald. 19 febr. 1706.10

9. Klaas Gijsbertse, volgt IIIb.

 

IIIa. Arien Geijsberse van Middelcoop,11 ged. Ameide 17 sept. 1702 (get. Annetje Dirks -),11 vermeld Lid schepenbank 1767 en Begunstigde 25 mei 1779,12 † na 1779,8 tr. Ameide 26 nov. 173413 Maria Cornelisse de Moor, geb. Arkel omstr. 1710,14 † Tienhoven Overlecq? vóór 25 mei 1779, dr. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Ariesz Middelkoop, ged. Ameide 3 nov. 1737 (get. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop),15 † Ameide? vóór febr. 1739.8

2. Cornelis Ariesz van Middelkoop, ged. Ameide 22 febr. 1739 (get. Merritje van de Souwe),15 † NL vóór 1767.8

3. Gerrit Ariesz, volgt IVa.

4. Marcus Ariensz, volgt IVb.

5. Gijsbertje Ariesdr, volgt IVc.

6. Maijke Ariesdr, volgt IVd.

 

IVa. Gerrit Ariesz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,16 ged. Ameide 31 juli 1740 (get. Heiltje Claasse Coljé),7 vermeld 1779 en Begunstigde 1779,8 † Tienhoven ZH 1 sept. 1815,17 tr. Ameide 7 mei 177511 Christina van Hoff, geb. Meerkerk 15 dec. 1754,17 † Tienhoven ZH 22 febr. 1827, dr. van Teunis en Adriaantje Benschop.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Johanna, volgt Va.

2. Adriaantje, volgt Vb.

3. Maria Gerritsd, volgt Vc.

4. Teunis, volgt Vd.

5. Gijsbertje, volgt Ve.

6. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven, ged. Ameide 10 okt. 1784 (get. Maria Cornelisse de Moor en Annigje van Hof),9 † Tienhoven ZH 10 dec. 1847.

7. Arie van Middelkoop, ged. Ameide 18 febr. 1787 (get. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop),18 bouwman, † Tienhoven ZH 29 okt. 1819.11

8. Gerrit Brouwer, volgt Vf.

9. Gijsbert, volgt Vg.

10. Hendrik Gerritsz, volgt Vh.

 

Va. Neeltje Johanna van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 maart 1776,11 ged. Ameide 3 maart 1776 (get. Gerrit Jantz Middelkoop),9 † Brandwijk 28 aug. 1824,19 tr. Tienhoven ZH 3 mei 18075 Arie Vaszn Brandwijk, geb. Brandwijk 25 maart 1786,20 diaken 1832,20 ouderling 1842,20 † Gijbeland 5 april 1857,21 zn. van Vas Ariense en Maayke Gerrits Verwoerd.

Uit dit huwelijk:

1. NN Brandwijk, levenloos kind, geb. Tienhoven ZH 7 dec. 1807.

2. Vas Brandwijk, geb. Brandwijk 4 april 1810,22 zadelmaker,20 Heemraad,20 Hoofd-ingeland,20 wethouder,20 † Gijbeland 23 febr. 1894,21 tr. Giessendam 15 nov. 183323 Elisabeth van Harten, geb. Nieuwpoort 7 aug. 1813,19 † Brandwijk 31 jan. 1841,19 dr. van Willem en Dirkje Kuijlenburg.

 

Vb. Adriaantje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 21 dec. 1777 (get. Adriaantje Brouwer),9 † Goudriaan 22 april 1834,24 tr. Goudriaan 8 jan. 180311 Pieter Arienszn Broere, geb. Goudriaan 29 juni 1770,25 landbouwer 1803,25 † Goudriaan 28 juni 1842,25 zn. van Arien Broer en Ariaantje van den Dool.

Uit dit huwelijk:

1. Christijntje Broere, geb. Goudriaan 22 febr. 1811,12 † ald. 25 juni 1853,26 tr. Goudriaan 20 juli 183312 Cornelis Donk, geb. Goudriaan 5 maart 1806, bouwman 1833,25 schutter 1833,25 † Goudriaan 15 okt. 1889.26

2. Adriaantje Broere, geb. Goudriaan omstr. 1815,22 tr. Meerkerk 27 april 183723 Arie de Wit, geb. Meerkerk 1803.22

3. Gerrigje Broere, geb. Goudriaan 6 okt. 1815,12 † ald. 21 nov. 1893,26 tr. Goudriaan 29 okt. 184212 Arij de Ruijter, geb. Goudriaan 3 febr. 1812,12 † ald. 6 okt. 1880.16

4. Cornelia Broere, geb. Goudriaan 16 nov. 1820,12 tr. Goudriaan 31 juli 184112 Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 17 mei 1820.12

 

Vc. Maria Gerritsd van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 febr. 1780,19 ged. Ameide 20 febr. 1780 (get. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop),9 † Goudriaan 21 april 1821,19 tr. Goudriaan 18 dec. 180819 Arie Tyszn Terlouw, geb. Goudriaan 18 dec. 1779,27 † ald. 2 juli 1832, zn. van Matthijs Ariens en Magdalena Cornelisdr Vermeulen; hij hertr. Goudriaan 21 febr. 182419 Drikje Cornelisdr van de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1. Matthijs Terlouw, geb. Goudriaan 29 juli 1810,14 † ald. 28 juni 1886,19 tr. Goudriaan 7 maart 183512 Korstiana Lodewijksdr Blokland, geb. Hardinxveld 6 juli 1810,19 † Goudriaan 21 okt. 1875.19

2. Christina Terlouw, geb. Goudriaan 22 nov. 1812,28 † ald. 6 juni 1854,29 tr. Goudriaan 3 jan. 183512 Adriaan Vonk, geb. Goudriaan 17 nov. 1815,28 † ald. 10 april 1892.19

3. Magdalena Terlouw, geb. Goudriaan 14 jan. 1814,29 † ald. 8 mei 1814.29

4. Gerrit Terlouw, geb. Goudriaan 10 nov. 1814,29 † ald. 21 sept. 1833.19

5. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 11 aug. 1816,29 † ald. 14 sept. 1816.29

6. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 30 okt. 1817,19 † ald. 5 aug. 1843,19 tr. Goudriaan 2 jan. 184023 Lena de Boon, geb. Schelluinen 23 febr. 1819,19 † Sliedrecht 20 jan. 1895,19 dr. van Izaak den Boon en Aaltje de Rover.

 

Vd. Teunis van Middelkoop, ged. Ameide 3 febr. 1782 (get. Adriaantje Benschop),9 bouwman 1812, landbouwer 1843,30 † Lopik 30 jan. 1847,31 tr. Tienhoven ZH 25 april (kerkelijk Tienhoven 25 maart)1 18105 Aafje de Bie, ged. Ameide 18 febr. 1781,1 † Lopik? vóór 1843, dr. van Gerrit en Marrigje Baas.

Uit dit huwelijk:

1. Christina, volgt VIa.

2. Gerrit, volgt VIb.

3. Merrigje van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,32 † ald. 19 okt. 1812.23

 

VIa. Christina van Middelkoop, geb. Tienhoven 12 nov. 1811,11 ged. Ameide 17 nov. 1811 (get. Neeltje Johanna van Middelkoop),9 † Lopik 15 okt. 1859, tr. Lopik 24 okt. 183323 Arie de Gier, geb. Lopik omstr. 1808, † ald. 28 juli 1862,31 zn. van Cornelis en Cornelia van Randwijk.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia de Gier, geb. Lopik 12 maart 1834,32 † Hazerswoude 23 mei 1881,33 tr. Lopik 16 april 185833 Jan Schouten, geb. Lopik? omstr. 1831.

2. Aafje de Gier, geb. Lopik 10 okt. 1837,26 † ald. 3 aug. 1888, tr. Lopik 10 okt. 186234 Pieter Spelt, geb. Lopik omstr. 1838.

3. Marrigje Annigje de Gier, geb. Lopik 16 juni 1843,35 † ald. 19 maart 1877, tr. Lopik 26 april 186735 Jan Spelt, geb. Lopik 7 juli 1842.35

4. Cornelis de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1849,23 † Voorschoten 28 aug. 1919,36 tr. Johanna Molenaar, geb.? na 1845, † Voorschoten? vóór 1919.

 

VIb. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,11 veehouder,37 landbouwer 1843,30 landbouwer 1861,37 Heemraad 1859-1861,37 † Lange Ruige Weide 21 mei 1886,38 tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 27 jan. 184323 Aafje van Holst, geb. Stein omstr. 1823,39 † Lange Ruige Weide 8 aug. 1859,38 dr. van Wouter en Elizabeth Rijkaart; tr. 2e Lange Ruige Weide 31 mei 186111 Neeltje Blok, geb. Jaarsveld 16 nov. 1834,17 † Lange Ruige Weide 22 jan. 1898.38

Uit het eerste huwelijk:

1. Teunis, volgt VIIa.

2. Elisabeth, volgt VIIb.

3. Aafje van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 20 april 1846,22 † Bodegraven omstr. 23 nov. 1921,30 tr. 1e Lange Ruige Weide 20 nov. 187423 Arie Wiggert de Jong, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1826, † vóór 1900, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom; tr. 2e Nieuwkoop 28 sept. 1900 (get. Jan Goudriaan, Wouter Slappendel, Gerrit van Middelkoop en Gerrit van der Meij)23 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,22 landbouwer 1900,30 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,40 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk en wedr. van Adriana van Middelkoop (VIIf).

4. Wouterina, volgt VIIc.

5. Hendrik van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 19 jan. 1851,32 tr. Bodegraven 13 april 187723 Celia Bos, geb. Kamerik 14 okt. 1849, dr. van Teunis en Grietje Snoek.

6. Antje, volgt VIId.

7. Gerrit, volgt VIIe.

8. Adriana, volgt VIIf.

9. Aafje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 27 juli 1859,37 † ald. 25 mei 1860.37

Uit het tweede huwelijk:

10. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 31 maart 1862,32 † ald. 7 april 1862.37

11. Johanna, volgt VIIg.

12. Christina, volgt VIIh.

 

VIIa. Teunis van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 18 okt. 1843,23 vermeld schoolleerling,37 † Winssen 2 juli 1909, tr. 1e Lopik 19 dec. 187323 Cornelia de Gier, geb. Lopik 14 mei 1840,11 † ald. 9 okt. 1884,34 dr. van Johannes en Bastiaantje Schippers; tr. 2e Lopik 12 juni 188523 Teuntje Bouwman, geb. IJsselstein 1863,41 † Langerak ZH 1898,41 dr. van Dirk en Annigje Langerak.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIa.

2. Johannes Jacobus van Middelkoop, geb. Lopik 15 maart 1876,11 † Woerden 17 juli 1936, tr. Lange Ruige Weide 6 dec. 190123 Pietje van Gulik, geb. Hekendorp 8 nov. 1872,42 † Woerden 10 jan. 1936,23 dr. van Govert en Hendrika van Dam.

3. Jan Hendrik van Middelkoop, geb. Lopik 23 dec. 1877, † ald. 13 jan. 1878.42

4. Teunis Bastiaan van Middelkoop, geb. Lopik 2 juli 1879,11 † ald. 3 febr. 1880.43

5. NN van Middelkoop, geb. Lopik 17 maart 1882, † vóór 1886.

Uit het tweede huwelijk:

6. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 18 jan. 1886, † ald. 12 maart 1886.43

7. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 3 jan. 1887,44 † NL vóór 1973,45 tr. IJsselstein 20 jan. 192623 Dirk van de Scheur, geb. IJsselstein omstr. 1882,22 † ald. 21 okt. 1973,46 zn. van Dirk en Aaltje Bouwman.

8. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1888,34 † ald. 11 febr. 1889.34

9. Aafje, volgt VIIIb.

10. Dirkje van Middelkoop, geb. Bodegraven 9 nov. 1890,47 † Zevenbergen 31 maart 1986,48 tr. Zevenbergen 29 aug. 192223 Johannes Korteweg, geb. Zevenbergen 11 juni 1893,22 landbouwer 1922,22 † Zevenbergen 8 sept. 1992,48 zn. van Hermanus en Adriana van Kaam.

11. Elizabeth van Middelkoop, geb. Bodegraven omstr. 28 jan. 1892,30 tr. Lange Ruige Weide 24 juli 191323 Jan Jacobus Boer, geb. Hekendorp omstr. 1894,22 zn. van Johannes en Wijntje Peuler.

12. Jan Antoon van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 nov. 1893,24 † ald. 14 dec. 1893.31

13. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1895,49 † Langerak ZH 25 nov. 1895.49

14. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 nov. 1897.49

 

VIIIa. Gerrit van Middelkoop, geb. Lopik 30 maart 1875, directeur 1916,50 vermeld oprichting bank 10 april 1901 en Bijvoegsel 1905,50 † Ewijk 27 dec. 1923, tr. Hekendorp 22 jan. 190323 Elisabeth Boer, geb. Reeuwijk omstr. 1874,22 vermeld gevraagd 26 febr. 1929,51 Belangrijke verkooping 17 dec. 1932,51 naweide 12 aug. 1933,51 publiek verpachten 10 maart 1934,51 te Koop 11 sept. 1937,51 26 febr. 1938,51 6 aug. 1938,51 5 nov. 1938,51 11 maart 1939 en publiek verkoopen 15 juli 1939,51 † na 1939, dr. van Cornelis en Aaltje Bos.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis, volgt IXa.

2. Aaltje, volgt IXb.

3. Cornelia van Middelkoop, geb. Ewijk 4 maart 1906, † ald. 25 maart 1906.

4. Cornelis van Middelkoop, geb. Winssen febr. 1907, † ald. 20 maart 1907.

5. Cornelia van Middelkoop, geb. Winssen 6 febr. 1908,52 † Amersfoort 30 april 1969,53 begr. Scherpenzeel,53 tr. Harderwijk 30 aug. 194054 Teunis Gaasbeek, geb. Scherpenzeel 31 okt. 1901,54 † ald. 30 juni 1987,54 zn. van Teunis Arien en Jacoba Bakkenes.

6. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk jan. 1909, † ald. 24 maart 1909.

7. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk 29 maart 1910, † ald. 29 maart 1910.

 

IXa. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 2 dec. 1903,55 † Veenendaal 30 nov. 1979,56 tr. Bergharen 5 april 193252 Elizabeth Antonia Noorloos, geb. Almkerk en Uitwijk 28 okt. 1910,57 † Veenendaal 14 okt. 1989,56 dr. van Marius en Antonia Colijn.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, geb. Rotterdam 3 juli 1934,52 leraar -1964,46 leraar -1964,58 † Gorinchem 15 juni 1964.59

2. Marius van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 febr. 1936,52 † Lisse 19 (mnd. onb.) 2002.56

3. Antonie van Middelkoop, geb. Rotterdam 8 febr. 1938,52 directeur -2010,60 † Veenendaal 11 juni 2010.46

 

IXb. Aaltje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 22 maart 1905,61 † Harderwijk 11 april 1947, tr. Den Haag 8 sept. 192862 Pieter Willem Havelaar, geb. Woudrichem 23 aug. 1901,61 † na 1947.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Havelaar, geb. Den Haag 2 aug. 1930,61 † Leerbroek 17 dec. 1939.23

2. NN Havelaar, levenloze zoon, geb. Leerbroek 3 mei 1942.23

VIIIb. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 5 mei 1889,34 † 13 okt. 1971,63 begr. IJsselstein,63 tr. Waarder 22 jan. 191423 Mijndert Vossesteijn, geb. Woerden omstr. 1889,22 † IJsselstein 13 maart 1929,23 zn. van Wijnand en Jannetje Bos.

Uit dit huwelijk:

NN Vossesteijn, geb. Utrecht 21 jan. 1915.

 

VIIb. Elisabeth van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 11 okt. 1844,37 schoolleerling,37 † Bodegraven 17 febr. 1872,37 tr. Lange Ruige Weide 20 april 187123 Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1846,22 arbeider 1896,30 zn. van Adrianus en Maartje Zuidam.

Uit dit huwelijk:

Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1872,22 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 mei 189630 Huibertje Oudshoorn, geb. Koudekerk omstr. 1872.22

VIIc. Wouterina van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 27 juli 1847, tr. Lange Ruige Weide 3 juni 187023 Joost van Maurik, geb. Waarder omstr. 1838.

Uit dit huwelijk:

Pieter van Maurik, geb. Lange Ruige Weide 28 juni 1870.37

 

VIId. Antje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 13 maart 1853,22 † vóór 1908, tr. Lange Ruige Weide 20 april 187723 Cornelis de Jong, geb. Ouderkerk a/d IJssel omstr. 1839,22 † vóór 1908, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom.

Uit dit huwelijk:

Cornelis de Jong, geb. Bodegraven omstr. 1884,22 timmerman 1908,30 tr. Alphen a/d Rijn 3 sept. 190830 Antje Voorbij, geb. Alphen omstr. 1884.22

 

VIIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 21 jan. 1855,32 directeur 1905-1916,64 veehouder 1923,30 gemeenteraadslid 1891-1919,64 bestuurslid 1908,64 lid van Steun-Comité 1914,64 † Bodegraven 17 jan. 1937, begr. Bodegraven? 21 jan. 1937, tr. Nieuwkoop? 23 dec. 188030 Neeltje van Vliet, geb. NL omstr. 1860,65 † Bodegraven 2 okt. 1937,34 dr. van Cornelis en Dirkje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 15 maart 1881,34 † Nieuwkoop en Noorden 24 aug. 1898.55

2. Dirkje van Middelkoop, geb. Waddinxveen? 1882,31 † Waddinxveen 6 mei 1882.

3. Cornelis, volgt VIIIc.

4. Gerrit, volgt VIIId.

5. Dirk, volgt VIIIe.

6. Elisabeth, volgt VIIIf.

7. Jan van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1888, † Nieuwkoop 4 dec. 1949,55 tr. Nieuwkoop 22 nov. 192330 Wouderijntje van Woudenberg, geb. Vleuten omstr. 1895, † Nieuwkoop 14 maart 1949,55 dr. van Dirk en Margaretha Antonia Verweij.

8. Teunis van Middelkoop, geb. Waddinxveen na febr. 1888,31 † ald. 14 febr. 1889.

9. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Waddinxveen 14 dec. 1888.

10. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 1 jan. 1890,55 † ald. 13 sept. 1890.55

11. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1890.30

12. Teunis, volgt VIIIg.

13. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..55

14. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 18 nov. 1892,55 † ald. 11 mei 1893.55

15. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 25 febr. 1894,55 † ald. 28 juni 1894.55

16. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop en Noorden 16 maart 1895,55 † ald. 6 april 1895.30

17. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop en Noorden 13 aug. 1896.55

18. Adrianus, volgt VIIIh.

19. Aafje van Middelkoop, geb. NL 27 jan. 1899,22 † 4 mei 1972,63 begr. Bodegraven,63 tr. Bodegraven 25 maart 192634 Johannes Veldhuijzen, geb. NL 25 mei 1898,63 † 23 juni 1966,63 begr. Bodegraven.63

 

VIIIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Waddinxveen 30 dec. 1883,53 graanhandelaar,66 † Driebergen? 19 juli 1962,53 begr. Driebergen,53 tr. Kamerik 18 april 190723 Emmigje de Wit, geb. Kamerik 2 febr. 1878,53 † Driebergen? 9 dec. 1954,53 begr. Driebergen,53 dr. van Klaas en Elizabeth Nap.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 jan. 1908,55 † 21 okt. 2004,67 begr. Eindhoven,49 tr. Driebergen-Rijsenburg 13 aug. 193123 Gerrit Jan van Dolderen, geb. Maassluis 12 dec. 1902,22 koopman 1931,22 † 2 juli 1978,67 begr. Eindhoven,49 zn. van Theodorus en Jenneke Teunissen.

2. Elizabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 19 mei 1909,55 † Bennekom 18 juli 1996,68 begr. Ede,53 tr. na 193068 Mattheus Johan Sikking, geb. Bussum 28 nov. 1909,69 † Ede 21 nov. 1995.69

3. Aafje van Middelkoop, geb.? 2 aug. 1910,63 † 6 maart 1997,63 begr. Elst Utr,63 tr. Driebergen-Rijsenburg 9 mei 194070 Cornelis Gijsbertus de Kroon, geb.? 4 april 1912,63 † 30 okt. 1966,63 begr. Elst Utr.63

4. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn? juni 1912,30 † Oudshoorn 22 nov. 1915.30

5. NN van Middelkoop, geb. Oudshoorn omstr. 17 sept. 1913.30

6. Klaas, volgt IXc.

 

IXc. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 nov. 1917,30 VO,66 directeur,71 directeur 1966-,66 wethouder,72 vermeld Verzetsstrijder,73 Verzet 1940-1945 en Verzetsstrijder 2019,74 † Driebergen 15 jan. 2019,46 tr. Geertrui Anna de Greef, geb. NL 12 dec. 1919,72 † Driebergen-Rijsenburg? 9 maart 2021,46 dr. van Jacobus en D. van den Broek.

Uit dit huwelijk:

Edith Annie van Middelkoop, geb. Driebergen-Rijsenburg 11 juli 1946,53 † ald. 16 febr. 1947,31 begr. Driebergen.53

 

VIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 24 jan. 1829,32 † Langerak ZH 29 juli 1889,11 tr. 1e Langerak ZH 26 maart 185223 Sijgje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 20 juli 1833,22 † ald. 21 aug. 1860,115 dr. van Bastiaan en Annigje Nomen; tr. 2e Langerak ZH 14 nov. 186223 Aantje Blom, geb. Langerak ZH 26 maart 1838,22 vermeld Beslagname 17 nov. 1876,116 † Langerak ZH 16 nov. 1904,26 dr. van Arie en Johanna Dina Roest; zij hertr. Langerak ZH 6 maart 1891117 Cornelis Maatkamp.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 jan. 1853,11 † ald. 22 jan. 1853.

2. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 jan. 1854,11 † ald. 7 juni 1854.31

3. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 mei 1855, † ald. 23 sept. 1855.115

4. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 maart 1857,11 † ald. 18 nov. 1857.115

5. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 24 juli 1858,115 † ald. 16 dec. 1858.115

Uit het tweede huwelijk:

6. Arie, volgt VIIn.

7. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 febr. 1864,24 † ald. 6 maart 1866.

8. Johanna Dina, volgt VIIo.

9. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 6 maart 1866,49 † ald. 27 mei 1870.49

10. Maaike, volgt VIIp.

11. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 febr. 1870,24 † Langerak ZH? vóór april 1871.

12. Gerrit, volgt VIIq.

13. Aaltje, volgt VIIr.

14. Cornelis, volgt VIIs.

15. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 febr. 1878,11 † ald. 28 febr. 1879.11

 

VIIn. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juli 1862,22 † ald. 23 dec. 1928,31 tr. Langerak ZH 7 maart 188423 Pietertje Terlouw, geb. Langerak ZH 5 juli 1863,22 † Zeist 26 april 1921,23 dr. van Teunis en Lena Damsteeg.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis, volgt VIII-l.

2. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 okt. 1885,11 † Langerak ZH 30 april 1887.11

3. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 sept. 1886, † Nieuwveen 7 nov. 1931.

4. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 aug. 1888,11 † ald. 10 aug. 1890.11

5. Lena van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 nov. 1890,22 † Gorinchem 26 nov. 1963,96 begr. Meerkerk 29 nov. 1963,107 tr. Langerak ZH 6 april 191123 Gerrit Vonk, geb. Goudriaan 6 mei 1885,107 † Meerkerk? 13 febr. 1977,107 begr. Meerkerk,107 zn. van Cornelis en Aafje van Wijk.

6. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 okt. 1892,22 visser,61 † 21 sept. 1965, tr. Langerak ZH 14 nov. 191823 Adriana Stefana den Ouden, geb. Ammerstol 15 aug. 1896,22 dr. van Teunis en Willemijntje Looren de Jong.

7. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 nov. 1894,32 † Langerak ZH? vóór dec. 1896.

8. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 1 dec. 1896, † Langerak ZH? vóór maart 1899.

9. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 maart 1899,107 koopman, † Meerkerk? 30 okt. 1983,107 begr. Meerkerk 4 nov. 1983,107 tr. Langerak ZH 7 okt. 192623 Willempje Droog, geb. Krimpen a/d IJssel 24 mei 1904,107 † Meerkerk? 12 dec. 1978,107 begr. Meerkerk,107 dr. van Willem en Catharina de Bie.

10. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 dec. 1904,24 † 24 dec. 1904.

 

VIII-l. Teunis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 okt. 1884,11 visser -1952,110 † Oud-Alblas 6 nov. 1952,11 tr. 1e Nieuwpoort 17 okt. 190723 Adriana Margaretha Abbring, geb. Nieuwpoort 18 jan. 1882,19 † Oud-Alblas 27 febr. 1920,26 dr. van Jan en Hendrika te Hennepe; tr. 2e Oud-Alblas 28 aug. 192419 Catharina Jacoba van Ardenne, geb. Bergschenhoek 22 maart 1891,11 † Oud-Alblas? 26 nov. 1978,11 dr. van Johannes en Jacoba NN.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan A., volgt IXf.

2. Pietertje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1910,19 † Rotterdam 30 april 1931.19

3. Hendrika Catharina van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 6 mei 1912,19 † ald. 18 juni 1916.19

4. Lena Arigje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 april 1914,19 † Rotterdam 23 sept. 1964,46 tr. C.H. Cossee, geb. NL na 1910, † Rotterdam? na 1964.

5. Arie van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 16 nov. 1915,19 † ald. 7 jan. 2000,110 tr. vóór 1939 Geertruida Kroonen, geb. NL omstr. 1917, † Alblasserdam 19 aug. 2003,69 begr. Oud-Alblas 23 aug. 2003.69

6. Willem van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 dec. 1917.19

7. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1920,107 † Alblasserdam 2 jan. 1977.110

Uit het tweede huwelijk:

8. Teunis, volgt IXg.

9. Johannes van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 juni 1929,19 schipper,46 † Sliedrecht 12 jan. 2006.118

10. Pieternella van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1931,63 † Sliedrecht 17 aug. 2008.19

 

IXf. Jan A. van Middelkoop, geb. Sliedrecht 24 juli 1908,19 † Oud-Alblas 7 maart 1981,110 tr. Oud-Alblas? vóór 1939 Bastiaantje Zwartebol, geb.? 29 april 1910,107 † Bleskensgraaf 14 jan. 1995,110 begr. Oud-Alblas.107

Uit dit huwelijk:

1. Teunis van Middelkoop, geb. Papendrecht? 28 febr. 1932,119 griendwerker,120 † Oud-Alblas 29 okt. 2000,46 tr. Maria Wilhelmina van Herk, † Papendrecht? 29 okt. 1999.

2. Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 febr. 1939,63 correspondent 1974-,110 voorzitter -2014,78 † Hendrik Ido Ambacht? 21 juli 2014,67 begr. Hendrik Ido Ambacht.63

3. Adriana Folksje Gerdina van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 26 jan. 1956,110 † Zwijndrecht 2 aug. 2019,46 begr. Alblasserdam 7 aug. 2019.46

 

IXg. Teunis van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 11 juni 1927,19 † na 1984, tr. Oud-Alblas juli 1957110 Louiza van der Neut, geb. omstr. 1924, † Oud-Alblas 22 nov. 1984.110

Uit dit huwelijk:

1. Pieter van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 7 okt. 1957,110 † ald. 8 okt. 1957.110

2. Pieter Jan van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 19 febr. 1959,110 † ald. 24 sept. 1993.46

 

VIIo. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 jan. 1866,22 † Bleskensgraaf en Hofwegen 28 jan. 1903,19 tr. Langerak ZH 21 jan. 188723 Cornelis Vuijk Noorland, geb. Groot-Ammers 23 nov. 1861,22 † Ottoland 15 april 1943,19 zn. van Gijsbert en Jannigje Donk; hij hertr. Goudriaan 26 jan. 190319 Johanna van Gent.

Uit dit huwelijk:

1. Lena Vuijk Noorland, geb. Goudriaan 13 juni 1886,19 † Noordeloos 3 febr. 1945,121 tr. Ottoland 20 sept. 190719 Adriaan Vonk, geb. Noordeloos 22 febr. 1883,19 † ald. 30 nov. 1921.121

2. Aantje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 25 febr. 1895,35 † Groot-Ammers 10 dec. 1975,19 tr. Ottoland 25 mei 191623 Jan Hendrik Verhoeven, geb. Jutphaas 29 nov. 1894,19 † Groot-Ammers 9 febr. 1987.

3. Gijsbert Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 28 sept. 1898,19 tr. Ottoland 16 mei 191723 Flora de Vries, geb. Goudriaan 1 maart 1897,19 dr. van N.N. NN en Aartje de Vries.

4. Jannigje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 9 sept. 1901,19 † Ottoland 26 jan. 1915.19

 

VIIp. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 april 1868,22 † Alblasserdam 10 okt. 1947,31 tr. Langerak ZH 22 jan. 189223 Adrianus Bochanen, geb. Nieuwpoort 11 sept. 1862,22 † Alblasserdam? vóór 1947, zn. van NN NN en Adriana Bochanen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Bochanen, geb. Alblasserdam 25 okt. 1892,122 † ald. 11 april 1985,122 tr. Alblasserdam 17 juni 192123 Antonia Nobel, geb. Lekkerkerk 1890,122 † Alblasserdam 8 mei 1978.122

2. Aartje Bochanen, geb. Alblasserdam 8 april 1897, tr. 1e Alblasserdam 11 juni 192023 Maarten Jan van der Blom, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Alblasserdam 17 april 1924123 Barend Verwaal, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1891,123 †? vóór juni 1956.123

3. Hermanus Bochanen, geb. Alblasserdam 8 juni 1905,19 begr. Sliedrecht 30 maart 1978,19 tr. Sliedrecht 28 maart 192519 Maria Ruis, geb. Sliedrecht 1 aug. 1905,19 begr. ald. 13 juni 1980.19

4. Johannes Bochanen, geb. Alblasserdam omstr. 22 dec. 1910.124

 

VIIq. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak 18 jan. 1871,22 werkman, arbeider 1896, koopman 1947, tr. 1e Langerak ZH 10 maart 189323 Elizabeth Maat, geb. Langerak ZH 21 dec. 1872,22 † ald. 11 febr. 1940,125 dr. van NN NN en Cornelia Maat; tr. 2e Sliedrecht 30 nov. 1907115 Maria Christina Jenck, geb. Den Haag omstr. 1860, dr. van Christianus Hendrik en Johanna Noorlander.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 8 jan. 1894.32

2. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 maart 1895,32 † ald. 29 febr. 1896.

3. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1897,49 † Langerak ZH 28 maart 1897.49

4. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1898,22 † Ameide 7 jan. 1995, tr. Langerak ZH 7 dec. 192223 Gerrit van der Graaf, geb. Vianen 1900,22 † Utrecht 22 okt. 1928,23 zn. van Jan en Neeltje de Jong.

5. Hilligje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 dec. 1900,24 † ald. 5 mei 1902.

6. Huibert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 19 maart 1903,24 † ald. 20 juli 1903.34

7. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 dec. 1907.49

 

VIIr. Aaltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1873,22 † Krimpen a/d Lek 1 jan. 1923,115 tr. Jaarsveld 9 aug. 189523 Arie Langerak, geb. Jaarsveld 7 maart 1867,115 krantenbezorger,126 † Krimpen a/d Lek 26 sept. 1955,115 zn. van Cornelis en Jannigje van Maurik.

Haar dochter:

1. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 sept. 1891,32 † ald. 8 okt. 1891.

Uit het huwelijk:

2. Cornelis Langerak, geb. Jaarsveld 10 febr. 1896,23 leesportefeuille-bezorger,126 schipper,126 † Krimpen a/d Lek 10 juli 1977,115 tr. Krimpen a/d Lek 25 maart 1921126 Grietje Pols, geb. Ouderkerk a/d IJssel 21 juni 1898,126 † Krimpen a/d Lek 28 sept. 1983.126

3. Gerrit van Middelkoop, geb. Jaarsveld 25 jan. 1898,115 bestuurslid 1936,93 ouderling 1939,93 † Krimpen a/d Lek 9 sept. 1965,115 tr. Alblasserdam 17 juni 192023 Neeltje Veen, geb. Alblasserdam 10 juli 1897,126 † Rotterdam 2 april 1979.126

4. Jannigje Langerak, geb. Jaarsveld 7 dec. 1900,115 † Krimpen a/d IJssel 18 april 1923,115 tr. Krimpen a/d IJssel 16 juni 192023 Peter van Zwienen, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1896.22

5. Jan Langerak, geb. Jaarsveld 11 mei 1901,115 † Krimpen a/d Lek 12 nov. 1968,115 tr. Krimpen a/d Lek 16 aug. 192223 Leentje Stigter, geb. Nieuw-Lekkerland 20 mei 1903,126 † ald. 23 febr. 1971.126

6. Aaltje Langerak, geb. Jaarsveld 14 dec. 1902,115 † Rotterdam 7 jan. 1987,115 tr. Krimpen a/d Lek 10 mei 192223 Pieter Dekker, geb. Ouwerkerk a/d IJssel 22 febr. 1899,126 scheepstimmerman,126 † Rotterdam 16 juni 1983.126

7. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 6 april 1904,115 † ald. 9 jan. 1905.115

8. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 11 juni 1905,115 † ald. 26 sept. 1906.115

9. Rijkje Johanna Langerak, geb. Jaarsveld 24 okt. 1906,37 † Dordrecht 3 dec. 1982,127 begr. Zwijndrecht 7 dec. 1982,127 tr. Krimpen a/d Lek 25 sept. 1929 (get. Johannes Marinus Novel en Jan Langerak)127 Pieter Noorlander, geb. Krimpen a/d Lek 23 maart 1909,127 directeur,126 † Zwijndrecht 25 febr. 1981,127 zn. van Cornelis en Adriaantje de Stroete.

10. Johanna Dina Langerak, geb. Jaarsveld 15 april 1908,115 † Schoonhoven 1 mei 1910.115

11. Arie Langerak, geb. Schoonhoven 2 okt. 1909,40 † Krimpen a/d Lek 14 febr. 1920.115

12. Aaltje Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 juli 1913,115 † Sliedrecht 21 juni 1954.115

13. Maaike Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 14 okt. 1914,115 † Lekkerkerk 25 dec. 2009.115

14. Gijsbert Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 mei 1917,115 † ald. 15 febr. 1919.115

 

VIIs. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1875,22 bouwman 1899,30 † Nieuwkoop 15 nov. 1944,55 tr. Langerak ZH 1 nov. 189423 Huibertje Sonnenberg, geb. Nieuwkoop omstr. 1873,23 dr. van Jan en Leentje Tijsterman.

Uit dit huwelijk:

1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 9 mei 1895.49

2. Gerrit, volgt VIIIm.

3. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop jan. 1898,31 † ald. 24 april 1899.

4. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 31 dec. 1899,55 † ald. 15 mei 1914.55

5. Antje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1901,55 tr. Nieuwkoop en Noorden 15 jan. 1926 (get. Gerrit van Middelkoop)30 Adriaan Dompeling, geb. Nieuwveen 26 juni 1899,80 slager 1926,30 † Amsterdam 17 mei 1972,80 zn. van Jan en Adriana Uitterwaal.

6. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 13 nov. 1905,55 † ald. 18 okt. 1906.55

7. Jan, volgt VIIIn.

8. NN van Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 30 april 1914.30

9. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop mei 1914,31 † ald. 4 juli 1915.55

 

VIIIm. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 16 aug. 1896,55 schipper 1928,30 tr. Nieuwkoop en Noorden 12 mei 192123 D.A. Sanders, geb. Nieuwkoop omstr. 1898,22 dr. van Jan en Jansje Pijper.

Uit dit huwelijk:

1. Jansje Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 4 juni 1922.30

2. Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? 1925,65 † Nieuwkoop 15 maart 1926.30

3. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? na 1925.

 

VIIIn. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 20 april 1909,55 drukkerij 1931-,128 slager 1933,30 † Nieuwkoop? 28 aug. 1980,63 begr. Nieuwkoop,63 tr. Nieuwkoop 17 sept. 193630 Katharina Eugenie Zotz, geb.? 20 april 1909,63 † Nieuwkoop? 10 maart 1990,63 begr. Nieuwkoop.63

Uit dit huwelijk:

1. Huibertje Cornelie van Middelkoop, † Nieuwkoop 25 sept. 1944.55

2. Juliana Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 mei 1938,46 † ald. 8 jan. 2015.

 

Vg. Gijsbert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 april 1794,129 ged. Ameide 27 april 1794 (get. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop),11 bouwman 1815, ingelande 1856,130 † Meerkerk 17 okt. 1872, tr. Ameide 27 juli 181523 Adriana van Hof, geb. omstr. 1786,13 † Meerkerk 13 juli 1852,13 dr. van Hendrik en Johanna Vermaat.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIf.

2. Johanna, volgt VIg.

3. Hendrik van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 jan. 1822,32 † ald. 7 jan. 1822.31

4. Christijntje, volgt VIh.

5. Hendrik, volgt VIi.

 

VIf. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 okt. 1817,11 bouwman, † Streefkerk 28 dec. 1875,31 tr. Meerkerk 24 jan. 184623 Grietje Kok, geb. Meerkerk omstr. 1821,11 dr. van Gerrit en Merrigje Heikoop.

Uit dit huwelijk:

1. Marrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 8 okt. 1847, † ald. 14 juli 1855.

2. Adriaantje van Middelkoop, geb. Meerkerk 13 febr. 1849,23 † ald. 12 april 1873.

3. Gysbert, volgt VIIt.

4. Gerrigje, volgt VIIu.

5. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 10 juli 1853, † ald. 4 dec. 1853.

6. Gerrit Middelkoop, geb. Meerkerk 21 okt. 1855, landbouwer -1928,31 † Vuren 7 april 1928.31

7. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk na 30 mei 1857, † ald. 27 febr. 1862.

8. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 nov. 1857, † ald. 30 mei 1858.

9. Johannis van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 mei 1859,11 † ald. 24 jan. 1872.13

10. Merrigje, volgt VIIv.

 

VIIt. Gysbert van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 juli 1850,23 bouwman, † Streefkerk 13 jan. 1917, tr. Streefkerk 12 juni 187511 Aartje Spruitenberg, geb. Streefkerk 23 sept. 1855, † Dordrecht 24 dec. 1928,104 dr. van Pieter en Cornelia Vlot.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIo.

2. Cornelia, volgt VIIIp.

3. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 29 juli 1878, † ald. 30 april 1883.26

4. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 okt. 1879,13 † ald. 4 april 1880.13

5. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 24 jan. 1881,11 † ald. 21 maart 1881.11

6. Grietje, volgt VIIIq.

7. Aantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 16 sept. 1883,32 † Nieuw-Lekkerland 7 maart 1970,131 tr. Streefkerk 22 maart 191723 Cornelis Leendert Meerkerk, geb. Nieuw-Lekkerland 8 april 1884,131 † ald. 13 febr. 1976,131 zn. van Cornelis en Maria de Lange.

8. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 27 okt. 1884,11 † ald. 30 mei 1885.11

9. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 21 jan. 1886,11 † Dordrecht 5 dec. 1954,104 tr. Huibert Christiaan van Dee, geb. Ingen 20 sept. 1892, † Dordrecht 12 febr. 1982,26 zn. van Huibert Cornelis en Jansje van Ewijk; hij hertr. Dordrecht 8 maart 1923132 Gerrigje van Middelkoop (VIIIt).

10. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 26 febr. 1887,11 † ald. 2 jan. 1889.

11. Neeltje van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 aug. 1888,13 † ald. 2 jan. 1889.13

12. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 3 dec. 1889,13 † ald. 14 jan. 1890.13

13. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,11 † ald. 6 juli 1892.11

14. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,11 † Streefkerk? 28 febr. 1891.11

15. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 4 mei 1892.11

16. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 2 juni 1893,11 † ald. 15 april 1895.11

17. Hendrik, volgt VIIIr.

18. Adriaantje, volgt VIIIs.

19. Gerrigje, volgt VIIIt.

 

VIIIo. Gerrit van Middelkoop, geb. Streefkerk 15 jan. 1876,22 werkman, † Berkel en Rodenrijs 2 juni 1949,102 tr. Langerak ZH 22 nov. 190023 Elisabeth Helena Aanen, geb. Langerak ZH 9 nov. 1874,22 † Berkel en Rodenrijs 12 nov. 1946,102 dr. van Jan en Anna van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

1. Aantje, volgt IXh.

2. Anna, volgt IXi.

3. Gijsbert, volgt IXj.

4. Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 nov. 1906,34 tr. Berkel en Rodenrijs 30 sept. 193299 Teuntje van der Ent, geb. Berkel en Rodenrijs 11 jan. 1908.99

5. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 febr. 1909.24

6. Johannes, volgt IXk.

7. Hendrik, volgt IX-l.

8. Jannigje Maria van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 juni 1916.24

9. Dirk, volgt IXm.

 

IXh. Aantje van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 25 mei 1901,22 † Lekkerkerk 25 dec. 1987,49 tr. Langerak ZH 11 april 191823 Gerrit Sterrenburg, geb. Meerkerk 10 juli 1894,22 † Lekkerkerk 24 jan. 1981,49 zn. van Jacob en Zwaantje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth Helena Sterrenburg, geb. Langerak ZH mei 1919.125

2. Gerrit Sterrenburg, geb. Langerak ZH 16 sept. 1920,133 † Zierikzee 7 juli 2010.133

 

IXi. Anna van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 18 aug. 1902,52 tr. Berkel en Rodenrijs 21 mei 192652 Willem Gelderblom, geb. Nieuwpoort 2 okt. 1897,52 grondwerker,52 † vóór 1975.

Uit dit huwelijk:

Govert Gelderblom, geb. Rotterdam? 1933,31 grondwerker,52 † Pijnacker 24 maart 1934.102

 

IXj. Gijsbert van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 26 april 1904,134 † Berkel en Rodenrijs 4 febr. 1985,135 tr. Berkel en Rodenrijs 21 juni 192998 Geertruida Quartel, geb. Berkel en Rodenrijs 1 sept. 1901,135 † ald. 3 okt. 1995,135 dr. van Hendrik en Aagje van Etten.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop (zilveren eremedaille 1987),136 geb. 19 april 1930,137 politie -1989,138 † Eindhoven 4 nov. 2011,46 tr. Nies van der Welle, geb. 25 juli 1926,67 † 28 dec. 2015,67 begr. Woensel,49 dr. van Meindert Leendert en Aukje Langman.

2. Ada van Middelkoop, geb. 15 maart 1932,78 † 31 okt. 2020,78 begr. Berkel en Rodenrijs 6 nov. 2020, tr. Gerrit Langeler, geb. na 1930,139 † Berkel en Rodenrijs 8 febr. 2013.

3. Hendrik Groeneveld, volgt Xa.

4. Jan van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 16 mei 1941,134 † ald. 13 maart 1943.135

5. Jan van Middelkoop (Officier),140 geb. Berkel en Rodenrijs 28 aug. 1945,141 architect,142 voorzitter,46 † Dordrecht 11 okt. 2004,143 begr. Zwijndrecht.78

6. Gijsbert van Middelkoop, geb. na 1950, † 2014.

 

Xa. Hendrik Groeneveld van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 24 febr. 1939,144 vrachtwagenchauffeur,144 † Emmeloord 17 mei 2008.78

Zijn zoon:

Henk van Middelkoop, geb. Emmeloord? mei 1966,46 † Ens 30 nov. 1970.46

IXk. Johannes van Middelkoop, geb. NL 1911,145 † Chatham, Kent County, ON? 1981,146 begr. Chatham, Kent County, ON,145 tr. Cornelia Boer, geb. NL 1913, † Chatham, Kent County, ON 4 febr. 2010,147 dr. van Pieter en Helena NN.

Uit dit huwelijk:

1. George van Middelkoop, geb. NL, † CAN? 1987.

2. Elizabeth van Middelkoop, geb. NL na 1930, † CAN vóór 2007.

3. Helena, volgt Xb.

4. Catharina van Middelkoop, geb. NL 1948, † Ontario 23 nov. 2007,148 tr. 1969149 Harry Harsevoort, geb. NL?, † CAN vóór 2010.

5. Peter van Middelkoop, geb. NL 1950,150 pensioen,150 † Chatham, Kent County, ON 11 jan. 2018,150 tr. Carol Kelly, geb. 10 juli 1951, † 17 juni 2021, dr. van Gilbert en Alice Hearns.

 

Xb. Helena van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 1941, † Burford ON 25 juli 2007,151 tr.149 Clarence Oosterveld, geb. NL?, † Burford ON? vóór 2010.

Uit dit huwelijk:

Henry Oosterveld, †.152

 

IX-l. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 14 jan. 1915,125 meubelmaker, † Berkel en Rodenrijs 1 maart 1991,69 tr. Berkel en Rodenrijs? 19 febr. 1947153 Pieternella Adriana Vink, geb. NL 15 febr. 1922,69 † Berkel en Rodenrijs 16 okt. 2002,69 dr. van Eimert en Jannigje Heijboer.

Uit dit huwelijk:

NN van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 1947,31 † ald. 6 dec. 1947.102

VIIId. Gerrit van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1884,22 molenaar 1914,76 tr. Bodegraven 22 april 190923 Reintje Boer, geb. Bodegraven omstr. 1882, dr. van Willem en Elizabeth Mulder.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 9 maart 1910.55

2. Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 6 febr. 1911.55

3. Cornelis van Middelkoop, geb. Apeldoorn mei 1914, † Ugchelen 10 juli 1914.31

4. Cornelis van Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn? 5 juli 1920,63 schipper,77 † Nieuwpoort 14 maart 2008,78 tr. Anthonia Roest, geb.? omstr. 1926,46 † Groot-Ammers 23 okt. 2012,79 begr. Nieuwpoort.46

 

VIIIe. Dirk van Middelkoop, geb. Waddinxveen 24 mei 1885,80 winkelier 1915,30 † Amstelveen 6 maart 1956,48 tr. Nieuwkoop en Noorden 27 okt. 1910 (get. Cornelis van Middelkoop en Gerrit van Middelkoop)55 Leentje Tinholt, geb. Nigtevecht 11 aug. 1881,81 † Amstelveen 8 juni 1964,81 dr. van Albert en Jansje van der Bijl.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Dzn, volgt IXd.

2. Albert Middelkoop, geb. Sloten NH 22 april 1916,80 † Veenendaal? 30 maart 1997,53 begr. Veenendaal.53

 

IXd. Gerrit Dzn van Middelkoop, geb. Sloten NH 27 mei 1911,80 vertegenwoordiger,82 kruidenier 1940,83 † Amstelveen 3 aug. 1975,46 begr. Amsterdam 7 aug. 1975,46 tr. Mijdrecht 16 april 193682 Trijntje Nagtegaal, geb. Mijdrecht 3 juli 1911,82 † Amstelveen 22 april 1990.82

Uit dit huwelijk:

Leny van Middelkoop.

 

VIIIf. Elisabeth van Middelkoop, geb. Waddinxveen 7 juni 1886,63 † Nieuwkoop 22 mei 1941,55 tr. Nieuwkoop en Noorden 21 april 1910 (get. Cornelis van Middelkoop en Gerrit van Middelkoop)55 Cornelis de Wit, geb. Kamerik 28 sept. 1876,22 veehouder 1911,30 † Nieuwkoop? 14 aug. 1957,63 begr. Nieuwkoop,63 zn. van Klaas en Elizabeth Nap.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop jan. 1911,31 † ald. 29 april 1911.30

2. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop juli 1915,31 † ald. 26 dec. 1915.30

 

VIIIg. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 11 jan. 1891,55 winkelier 1920,80 vermeld Huishoudster 5 aug. 1929,83 † Zeist 28 juli 1957,34 tr. 1e Den Haag 15 dec. 192084 Dina Brak, geb. Wassenaar 9 jan. 1893,85 † Soest 6 okt. 1929,85 dr. van Willem en Maartje Dorrepaal; tr. 2e Soest 12 nov. 193023 Petronella Koppenol, geb. Delft omstr. 1883,22 dr. van Leendert en Mathilda Zwanenburg.

Uit het tweede huwelijk:

1. Neeltje van Middelkoop, geb. Soest na 1930.

2. Gerrit van Middelkoop, geb. Soest na 1930.

3. Maartje van Middelkoop, geb. Soest na 1930.

4. Wim van Middelkoop, geb. Soest na 1930.

 

VIIIh. Adrianus van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 5 nov. 1897,55 veehouder,86 vermeld Boerderij gekocht in Nieuwkoop 1937,30 † Nieuwkoop 23 april 1976,87 tr. Waarder 5 nov. 192434 Maria Griffioen, geb. Waarder 10 juli 1899,87 † Alphen a/d Rijn 1 sept. 1990,87 dr. van Leendert Jan en Elisabeth de Rooij.

Uit dit huwelijk:

IXe. Leendert Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 28 maart 1927,46 veehouder,86 † Ter Aar 27 sept. 2016,46 gecrem. Alphen a/d Rijn 4 okt. 2016,46 tr. 195646 Klazina Cornelia van Eijk, geb. Ter Aar 27 dec. 1931,46 † ald. 20 jan. 2021,46 dr. van Nicolaas en Johanna Brewe.

 

VIIf. Adriana van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 juni 1857,22 † Nieuwkoop 5 april 1900,55 tr. Lange Ruige Weide 12 april 187823 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,22 landbouwer 1900,30 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,40 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk; hij hertr. Nieuwkoop 28 sept. 1900 (get. Jan Goudriaan, Wouter Slappendel, Gerrit van Middelkoop en Gerrit van der Meij)23 Aafje van Middelkoop (VIb,3).

Uit dit huwelijk:

Aafje Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1883,22 tr. Bleiswijk 3 juli 191923 Mattheus Kwakernaak, geb. Alphen omstr. 1857.22

VIIg. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 16 sept. 1863,88 † Oudewater 28 dec. 1943,89 tr. Lange Ruige Weide 23 april 188688 Jacob (de) Koning, geb. Lange Ruige Weide 18 jan. 1857,88 veehouder 1886,22 † Waarder 26 jan. 1902,23 zn. van Jacobus de Koning en Ageda Verwoerd.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus de Koning, geb. Waarder 6 juli 1887,23 † Oudewater 17 april 1954,88 tr. Lange Ruige Weide 16 jan. 190890 Trijntje Blonk, geb. Waarder 7 dec. 1885, † Den Haag 24 dec. 1924, begr. Driebruggen.

2. Neeltje de Koning, geb. Waarder 16 febr. 1889,23 † ald. 28 okt. 1889.23

3. Neeltje de Koning, geb. Waarder 8 nov. 1890,23 † ald. 15 jan. 1892.23

4. Gerrit de Koning, geb. Waarder 15 jan. 1893,23 tr. Waarder 13 okt. 192123 Geertje de Koning, geb. Waarder omstr. 1891.22

5. Agatha de Koning, geb. Waarder 13 dec. 1894,23 † Oudewater 20 jan. 1973,88 tr. Waarder 4 nov. 192023 Arie de Boer, geb. Lange Ruige Weide omstr. 1894.22

6. Jacob de Koning, geb. Waarder 12 okt. 1899,23 † ald. 12 dec. 1899.23

 

VIIh. Christina van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 nov. 1864,17 † Zeist 29 jan. 1953,17 tr. Lange Ruige Weide 19 dec. 189023 Jacobus Pot Boot, geb. Woubrugge 1855,22 † Zeist 29 mei 1932,23 zn. van Willem en Cornelia Roest en wedr. van Geertje Molenaar.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Pot Boot, geb. Waarder 7 okt. 1891,23 tr. Johannes Hogervorst, geb.? na 1890.

2. Neeltje Pot Boot, geb. Waarder 14 okt. 1892,23 tr. Waarder 21 dec. 191623 Willem van der Velden, geb. Aarlanderveen omstr. 1887.22

3. Ingetje Pot Boot, geb. Waarder 21 mei 1894.23

4. Gerrit Pot Boot, geb. Waarder 15 sept. 1895,23 tr. Maria Oudijk, geb.? na 1891.

5. Johanna Boot, geb. Waarder 25 juli 1898,23 tr. Gerardus Bos, geb.? na 1892.

6. Sophia Christina Boot, geb. Waarder 19 jan. 1901.23

 

Ve. Gijsbertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 10 okt. 1784,13 ged. Ameide 24 okt. 1784 (get. Annigje van Hof),18 † Meerkerk 16 febr. 1828,91 tr. Meerkerk 21 april 182223 Jan de Ruiter, geb. Meerkerk omstr. 1787, † na 1828, zn. van Gijsbert de Ruijter en Barbera van Klij.

Uit dit huwelijk:

1. Barbera de Ruiter, geb. Meerkerk 26 mei 1823.23

2. Gerrit de Ruiter, geb. Meerkerk 5 juni 1826, †.23

 

Vf. Gerrit Brouwer van Middelkoop, geb. Ameide,11 ged. Ameide 23 aug. 1789,9 bouwman 1816, † Meerkerk 9 aug. 1828,11 tr. Tienhoven ZH 27 april 181611 Maaike Alblas, geb. Ameide,11 ged. Ameide 24 juni 1792,92 bouwvrouw 1816-,92 † Langerak ZH 10 jan. 1884,92 dr. van Cornelis en Marigje Demper; zij hertr. Langerak ZH 9 dec. 183092 Hendrik Doeland.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 juli 1816,11 † NL 2 mei 1872.31

2. Cornelis, volgt VIc.

3. Christijntje Brouwer, volgt VId.

4. Arie Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 maart 1821,32 † Vianen 6 jan. 1892, tr. Betje van Bommel, geb. NL, † ald. vóór 1892.

5. Maaike Brouwer van Middelkoop, geb. Meerkerk 9 aug. 1824,22 tr. 1e Langerak ZH 27 dec. 185023 Johannes de Jong, geb. Vlist 2 maart 1822, zn. van Jan en Neeltje van Zijl; tr. 2e Langerak ZH 4 juli 187223 Peter Loeve, geb. Langerak ZH 29 jan. 1824,22 zn. van NN NN en Maria Loeve.

6. Gerrit, volgt VIe.

 

VIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 dec. 1817,22 bouwman, † Langerak ZH 23 okt. 1903,31 tr. 1e Langerak ZH 8 nov. 185523 Hendrina Zweren, geb. Langerak ZH 26 nov. 1822,11 † ald. 8 dec. 1871,31 dr. van Jan Zweers en Jantje Heikoop; tr. 2e Langerak ZH 13 maart 187423 Jacoba Blom, geb. Langerak ZH 28 febr. 1845,22 † ald. 28 jan. 1905,31 dr. van Arie en Johanna Dina Roest.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1856,32 † ald. 29 juli 1856.31

2. Maaike Cornelisse, volgt VIIi.

3. Gerrit, volgt VIIj.

4. Jannigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 maart 1861.32

5. Janna, volgt VIIk.

6. Jan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1864,32 † ald. 8 jan. 1867.31

7. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 dec. 1865,32 † ald. 7 dec. 1871.31

Uit het tweede huwelijk:

8. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 juni 1875,32 † ald. 2 juli 1875.31

9. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 juli 1876,32 bestuurslid -1933,93 brandmeester -1933,93 secretaris -1933,93 † Langerak ZH 14 aug. 1933.31

10. Hendrik, volgt VII-l.

11. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juni 1879,32 † 10 febr. 1954.11

12. Cornelis, volgt VIIm.

13. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 febr. 1882,32 † Gouda 22 febr. 1970.26

14. Jacobus van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 jan. 1884,32 brandmeester 1933-,93 lid 1933-,93 lid 1935,93 Heemraad 1935,93 Stemopnemer 1937,94 lid 1937,94 † 9 okt. 1964.11

15. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb..31

16. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1887,32 † ald. 15 april 1888.31

17. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 28 maart 1889.31

 

VIIi. Maaike Cornelisse van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1857,22 † ald. 19 april 1919,95 tr. Langerak ZH 4 okt. 189423 Pieter Ariens Koorevaar, geb. Langerak ZH 7 maart 1853,22 † Gorinchem 30 okt. 1922,96 zn. van Arie en Neeltje Bakker.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Pieterse Koorevaar, geb. Langerak ZH 5 mei 1895,95 tr. Langerak ZH 24 mei 191495 Huibert Cornelisz van Vliet, geb. Vlaardingen 29 okt. 1890.95

2. Cornelis Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 18 aug. 1896,95 tr. Gameren 11 juni 192122 Aaltje Elisabeth Schreuder, geb. Gameren omstr. 1904.

3. Arie Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 mei 1898,95 † ald. 5 febr. 1899.95

4. Arigje Jacoba Pieternella Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 nov. 1900,95 tr. Langerak ZH 10 okt. 191797 Jan Willems Rietveld, geb. Groot-Ammers 12 dec. 1898.95

 

VIIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 mei 1858,32 † Hillegersberg 27 mei 1932,26 tr. 1e Langerak ZH 11 febr. 188123 Marigje Demper, geb. Langerak ZH 21 jan. 1856,23 † ald. 1 maart 1889,26 dr. van Huibert en Annigje de Ruiter; tr. 2e Langerak ZH 12 juni 189123 Arigje Schippers, geb. Langerak ZH 8 maart 1865,22 † ald. 26 maart 1904,49 dr. van Leendert en Janna Hooijkaas.

Uit het eerste huwelijk:

1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 10 april 1882.49

2. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 nov. 1883,32 † ald. 20 febr. 1884.31

3. Annigje, volgt VIIIi.

4. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 okt. 1886,32 † ald. 22 jan. 1887.

Uit het tweede huwelijk:

5. Cornelis van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 22 mei 1892.24

6. Janna, volgt VIIIj.

7. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 27 jan. 1895,32 tr. Hillegersberg 3 juni 193198 Marinus Luijendijk, geb. Maassluis 28 juni 1891,99 † Leerdam 9 maart 1985,69 begr. Rotterdam 14 maart 1985,69 wedr. van H. Stekelenburg.

8. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 12 febr. 1897,52 tr. Rotterdam 27 maart 193752 Ida Teuna Gelderblom, geb. Rotterdam 5 mei 1906.52

9. Leendert van Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1963),100 geb. Langerak ZH 22 juli 1899,52 electromonteur 1929,101 baas 1963,100 † Schiedam 3 sept. 1987,100 tr. Scherpenzeel 20 juni 1929101 Sientje Vlastuin, geb. Scherpenzeel 8 april 1903.101

10. Jacoba van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 mei 1902,52 † Rotterdam 25 okt. 1983,26 tr. Hillegersberg 8 sept. 192799 Gerard van Middelkoop (VIIx,12).

 

VIIIi. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1885,11 † Rotterdam 18 mei 1966,26 tr. Capelle a/d IJssel 17 jan. 190723 Willem Johannes van Middelkoop (VIIIv).

Uit dit huwelijk:

1. Marigje van Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel 24 dec. 1907,52 † Rotterdam 14 febr. 1968,83 tr. 27 febr. 192752 Johannes Mak, geb. Schiedam 27 april 1903.52

2. Gerda van Middelkoop, geb. Schiebroek 9 dec. 1911,34 † ald. 1 okt. 1916.102

 

VIIIj. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 juli 1893,24 † Arnhem 17 mei 1962,26 tr. Capelle a/d IJssel 17 aug. 191623 Adriaan Kwakernaak, geb. Wijngaarden 1891,22 † NL 14 juni 1954,103 zn. van Johannes en Jacoba van Beesd.

 

VIIk. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 dec. 1862,22 † ald. 31 jan. 1940,31 tr. Langerak ZH 29 sept. 188223 Dirk Roest, geb. Langerak ZH 17 okt. 1860,22 zn. van Dirk en Pietertje Hooijkaas.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba Roest, geb. Langerak ZH omstr. 1894, tr. Langerak ZH 23 jan. 1919104 Dirk Uittenbogaard, geb. Meerkerk omstr. 1892.

2. Hendrika Roest, geb. Langerak ZH 12 maart 1896,22 tr. Langerak ZH 23 jan. 191923 Jan den Besten, geb. Noordeloos 1886.22

3. Nicolaas Roest, geb. Langerak ZH 19 nov. 1905,105 † ald. 10 maart 1980,105 tr. Willempje Cok, geb. IJsselmonde 4 febr. 1905,105 † Langerak ZH 17 maart 1973.105

 

VII-l. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 16 juni 1878,32 † ald. 1 nov. 1945,31 tr. Groot-Ammers 23 okt. 190323 Emmigje Middelkoop, geb. Groot-Ammers 5 juni 1881,11 † Giessenburg 7 april 1961,106 dr. van Arie en Heiltje Vink.

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 11 maart 1904,52 † Giessenburg 7 maart 1988,69 tr. Arie Rikkers, geb.? 3 nov. 1902, † Giessenburg 4 febr. 1990.69

2. Heiltje van Middelkoop, geb. Rotterdam 9 febr. 1906,52 † ald. 23 nov. 1910.34

3. Cornelis, volgt VIIIk.

4. Annigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 20 okt. 1910,52 † Groot-Ammers? 27 mei 1996,107 begr. Groot-Ammers,107 tr.107 Gerrit den Boer, geb.? 23 febr. 1911,107 † Groot-Ammers? 5 nov. 1979,107 begr. Groot-Ammers.107

5. Heiltje van Middelkoop, geb. Bergambacht 9 juli 1913,108 tr. Langerak 2 febr. 193934 Frans Boer, geb. Alblasserdam omstr. 1911.34

 

VIIIk. Cornelis van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 aug. 1908,80 † Ameide 2 maart 1999,109 begr. Goudriaan 6 maart 1999,109 tr. na 1929 Aartje de Jong, geb. Noordeloos 24 okt. 1910,80 † Goudriaan 17 jan. 1990.110

Uit dit huwelijk:

H.L van Middelkoop, geb. Goudriaan? vóór 1929, † vóór 1990, tr. (ondertr. Goudriaan omstr. 9 april) 1949111 P.L. Verspuij, geb. NL vóór 1931, † vóór 1990, dr. van N.N. Verspui en T. Zaanen.

 

VIIm. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 sept. 1880,32 † Maartensdijk 16 mei 1944,31 tr. Utrecht 28 april 192111 Wilhelmina Gezina Vos, geb. Utrecht omstr. 1880,22 † De Bilt 18 aug. 1957,31 dr. van Frederik en Geertruida Cornelia Cirkel.

Uit dit huwelijk:

Jacoba Geertruida van Middelkoop, geb. Bilthoven 1 maart 1922,112 † Langerak ZH 10 mei 2000,109 tr. De Bilt 13 sept. 1946112 Pieter van Barneveld, geb. Westbroek 17 okt. 1921,112 † Langerak ZH 21 april 1970.107

 

VId. Christijntje Brouwer van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 dec. 1819,43 † Groot-Ammers 2 maart 1852,24 tr. Langerak ZH 28 jan. 183723 Cornelis Both, geb. Groot-Ammers 4 april 1808,113 † ald. 11 nov. 1883, zn. van Arie en Marigje Aaldijk.

Uit dit huwelijk:

1. Aagje Bot, geb. Groot-Ammers 23 aug. 1837,113 † ald. 18 febr. 1903,113 tr. Groot-Ammers 21 febr. 1861113 Pieter Baas, geb. vóór 1841.

2. Gerrit Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1839,113 † ald. 3 juni 1867.113

3. Arie Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1840,113 † ald. 23 dec. 1909.113

4. Hendrik Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1843,113 † ald. 20 mei 1867.113

5. Cornelis Both, geb. Groot-Ammers 20 mei 1846,113 † ald. 10 febr. 1921.113

6. Marigje Both, geb. Groot-Ammers 30 mei 1849,113 † ald. 6 april 1925,114 tr. Groot-Ammers 27 jan. 1871104 Willem Matthijs Ooms, geb. Groot-Ammers omstr. 1857.

VIIIao. Bastiaan van Middelkoop, geb. Ameide 4 juli 1912,218 vermeld gewond 24 febr. 1936,93 † Gorinchem 10 nov. 1967,96 begr. Ameide 14 nov. 1967,107 tr. Ameide 14 jan. 1938247 Elizabeth van Holten, geb. Ameide? omstr. 1911,109 † Ameide 7 maart 2006.109

Uit dit huwelijk:

1. Fija van Middelkoop, geb. Ameide 24 sept. 1941,248 † NL 15 aug. 1996.248

2. Elizabeth van Middelkoop, geb.? 22 juni 1946,107 † Gorinchem 29 nov. 2001,109 begr. Ameide 4 dec. 2001.109

VIIIap. Gijsbert van Middelkoop, geb. Ameide 10 jan. 1914,32 † ald. 30 aug. 2003,109 tr. Ameide omstr. 15 febr. 1937218 A. de Jong, geb. Schoonhoven? 22 mei 1916,46 † Ameide 23 april 2013.46

Uit dit huwelijk:

Fija Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide omstr. 15 jan. 1940,218 dienstbode 1961,58 † Zeist? 15 aug. 1996,53 begr. Zeist.53 

 

VIy. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 aug. 1843,32 arbeider 1868, koopman 1874-,37 landbouwer 1902-1919,249 † Velp Gld 4 aug. 1919,3 begr. Rheden,63 tr. Benschop 31 jan. 187823 Hendrika de Ridder, geb. Benschop 6 juni 1852,3 † Velp Gld 14 juni 1914,67 begr. Rheden,63 dr. van Jacobus en Adriana de Blom.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, volgt VIIaz.

2. Jacobus, volgt VIIba.

3. Adriana, volgt VIIbb.

4. Gerrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 okt. 1882, tr. Rheden 26 april 190623 Herman Frederik Brinkhoff, geb. Middachtersteeg (Rheden) omstr. 1883, landbouwer 1906,22 zn. van Wander en Margrieta Johanna van der Kolk.

5. Hendrika van Middelkoop, geb. Velp Gld 2 dec. 1883, tr. 1e Hendrika Mellink, geb.? vóór 1885, † ald. vóór 1921; tr. 2e Rheden 25 mei 192123 Anthonie Christiaan Kleinhout, geb. Ellecom omstr. 1880,22 metselaar 1921,22 zn. van Jan en Cornelia Geertruida Hupkes.

6. Marrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 jan. 1885, tr. Rheden 23 juni 190423 Gerrit Evers, geb. Worth Rheden (Rheden) omstr. 1881,22 landbouwer 1904,22 zn. van Aalbert en Lubberdina Busser.

7. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 8 maart 1886,43 † 24 maart 1886.43

8. Mensie, volgt VIIbc.

9. Annegien, volgt VIIbd.

10. Lena Cornelia van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 sept. 1889, tr. Rheden 15 febr. 192223 Wouter Wijlhuizen, geb. Rosendaal omstr. 1889,22 brievenbesteller 1922,22 zn. van Karel en Mintsje Hielktje van de Sandt.

11. Willemina Gijsberdina, volgt VIIbe.

12. Gerrit, volgt VIIbf.

13. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 19 aug. 1893,43 † ald. 21 juni 1894.43

14. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 sept. 1894,3 † 27 nov. 1985,63 begr. Rheden,63 tr. Rheden 22 juni 192123 Albertus Groenewoud, geb. Rheden Worth 25 jan. 1892,63 landbouwer 1921,22 † 13 aug. 1987,63 begr. Rheden,63 zn. van Willem en Bartje Maria Hennij.

 

VIIaz. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 12 juli 1878, † na 1933,250 tr. Rheden 19 juni 190223 Bernardus Wilhelmus Wijers, geb. Zevenaar 12 april 1862,250 landbouwer 1902,22 † Zevenaar 3 jan. 1933,250 zn. van Willem en Hendrikje Bussink.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina Cornelia Wijers, geb. Zevenaar 19 sept. 1902.

2. Willem Gerrit Wijers, geb. Zevenaar 1903, † ald. 6 dec. 1969.

3. Hendrica Wijers, geb. Zevenaar 23 sept. 1907, † ald. 3 juni 1931.

 

VIIba. Jacobus van Middelkoop, geb. Benschop 12 jan. 1880,3 † Velp Gld 20 aug. 1937,46 begr. Worth Rheden 24 aug. 1937,46 tr. Benschop 4 april 190723 Josina Kool, geb. Everdingen 16 sept. 1879,251 † Velp Gld 4 aug. 1947,252 begr. Rheden,205 dr. van Arie en Antonia Berendina de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIIaq.

2. Arie, volgt VIIIar.

3. Jacobus, volgt VIIIas.

4. Frederik Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 16 okt. 1911.3

5. Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 22 okt. 1912,3 † Arnhem 30 maart 1971,253 tr. 1e253 Hendrika Johanna Uenk, † 17 sept. 1958;253 tr. 2e 19 mei 1960253 Hendrika van den Bosch, † 2 sept. 1999.253

6. Hendrika van Middelkoop, geb. Jaarsveld 29 nov. 1913.

7. Antonie Barend van Middelkoop, geb. Jaarsveld 4 febr. 1915,3 † Velp Gld? vóór 1980,254 tr. Aaltje Cortus, geb. NL omstr. 1916, † Velp Gld 7 jan. 1980,48 begr. Rheden 11 jan. 1980.48

8. Antonie Barendina van Middelkoop, geb. Jaarsveld 3 aug. 1916,3 tr. Floris van der Heijden, geb. Arnhem 29 aug. 1914,26 † ald. 21 sept. 2002,69 begr. Dieren 25 sept. 2002.69

9. Cornelis van Middelkoop, geb. Velp Gld nov. 1917,3 † ald. 16 dec. 1917.23

10. Cornelis Adrianus, volgt VIIIat.

11. Maarten Bernardus van Middelkoop, geb. Velp Gld 21 sept. 1922,60 † Dieren 15 juni 2006,60 tr. Hendrika Wielheesen, geb. Spankeren 26 juni 1924, † Dieren 4 juni 2013.46

12. Josina Jacoba van Middelkoop, geb. Velp Gld? 1924, † AUS 16 nov. 2017.42

 

VIIIaq. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop? 1907,205 boer,255 vermeld paardesport 27 nov. 1928,51 tr. 1933 Hendrika Garsen, geb. NL na 1905.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Jan Hermanus van Middelkoop, geb. Velp Gld 11 nov. 1937,46 univ,256 † Arnhem 11 aug. 2011,46 begr. Rozendaal 17 aug. 2011,46 tr. Martine Henriëtte van Gelderen, geb. Arnhem 28 maart 1939,46 † ald. 4 april 2013,46 begr. Rozendaal 10 april 2013.46

 

VIIIar. Arie van Middelkoop (Yad Vashem 1990), geb. Groot-Ammers 15 dec. 1908,3 landbouwer, vermeld te Koop 7 april 1934,51 12 nov. 1938,51 7 sept. 1940 en 8 nov. 1941,51 † Ameide 20 maart 1999,46 begr. Meerkerk 24 maart 1999,107 tr. Wageningen 17 april 1931257 Antonia Jansen (ere medaille 1990),258 geb. Wageningen 22 nov. 1905,107 † Gorinchem 1 mei 1998,257 begr. Meerkerk.107

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus van Middelkoop, geb. Horssen 25 dec. 1932,46 pompbediende 1964, † Meerkerk 2 okt. 2010.46

2. Antonia Reijerdina van Middelkoop, geb. Horssen 22 dec. 1934,33 † Meerkerk 25 jan. 2008.78

3. Aaltje van Middelkoop, geb. Horssen 22 nov. 1942,63 † Lexmond 2 dec. 2007.78

4. Grada Hendrika van Middelkoop, geb. Meerkerk 24 sept. 1947,156 BS 1953-1961,259 gezinsverzorgster 1969, † Deil 23 jan. 2021.178

 

VIIIas. Jacobus van Middelkoop, geb. Groot-Ammers 5 juni 1910,3 landbouwer,260 † De Steeg 6 juni 1971,3 begr. Rheden,205 tr. 17 febr. 19333 Johanna Hendrika Eggink, geb. Barchem 22 sept. 1909,3 † Zutphen 25 juni 2013,261 begr. Rheden, dr. van Johan en Berendina Jansen; zij hertr. Gerrit Albert Jansen.

Uit dit huwelijk:

1. Berendina van Middelkoop, geb. De Steeg 7 mei 1935,43 † Windisch CH 19 nov. 2005.262

2. Herman van Middelkoop, geb. De Steeg 4 dec. 1942,43 landbouwer,181 † Gorssel 22 nov. 2022.263

VIIIat. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Velp Gld 16 febr. 1919,63 † Elst 10 sept. 1995,63 begr. Rheden,49 tr. Christina Frederika van Bommel, geb. Giesbeek 19 okt. 1921,60 † Elst 1 dec. 2008,60 begr. Rheden.49

Uit dit huwelijk:

IXu. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Elden 1 okt. 1954,48 projectleider,46 † Breda 23 jan. 2018.48

Zijn zoon:

Bas van Middelkoop, geb.? vóór 1995, † vóór 2018.60

 

VIIbb. Adriana van Middelkoop, geb. Velp Gld 25 aug. 1881, † Ellecom 11 mei 1959,48 tr. Rheden 30 april 190823 Geurt Hupkes, geb. Rhedersteeg (Rheden) 31 jan. 1877, † Ellecom? 27 mei 1952,63 begr. Ellecom.63

Uit dit huwelijk:

Berendina Aleida Hupkes, geb. Gendringen 9 april 1911,264 † Rheden 25 jan. 1987,264 tr. Rheden 6 nov. 1942264 Hendrik Minkman (VIIbc,1).

 

VIIbc. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 29 juni 1887, † Rheden 16 mei 1971,264 tr. Rheden 1 juni 191123 Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden (Rheden) 8 sept. 1883,264 † Worth Rheden 24 sept. 1964,264 zn. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Minkman, geb. Worth Rheden 16 sept. 1911,264 † Rheden 6 okt. 1999,264 tr. Rheden 6 nov. 1942264 Berendina Aleida Hupkes (VIIbb,1).

2. Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden 2 dec. 1912.264

3. Willem Minkman, geb. Worth Rheden 15 dec. 1915.264

4. Jacobus Minkman, geb. Worth Rheden 17 sept. 1919.264

5. Hendrika Agneta Minkman, geb. Worth Rheden 21 nov. 1922.264

 

VIIbd. Annegien van Middelkoop, geb. Velp Gld 23 juni 1888,265 † IJsselstein 8 april 1973,265 tr. Rheden 5 maart 191423 Jacob de Koning, geb. Barwoutswaarder 1 febr. 1879,88 veehouder 1914,22 † IJsselstein 7 nov. 1959,89 zn. van Gerrit en Cornelia Blok.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Hendrika de Koning, geb.? omstr. 1920,31 † IJsselstein 19 sept. 1949,8 tr.8 Reinier Matthijs van Leeuwen, geb.? na 1915.

2. Jacob de Koning, geb. Utrecht? omstr. 1923,88 † Utrecht 23 febr. 1923.88

 

VIIbe. Willemina Gijsberdina van Middelkoop, geb. Velp Gld 20 sept. 1890,43 † Gorinchem 31 dec. 1969,63 begr. Lexmond 5 jan. 1970,63 tr. Lange Ruige Weide 21 aug. 191923 Frederik Kool, geb. Lange Ruige Weide 3 mei 1883,63 † Lexmond 9 febr. 1953,63 zn. van Jan Andreas en Engelina Pauw.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Engelina Kool, geb. 15 okt. 1922,26 † 23 maart 2012,26 begr. Willige Langerak,26 tr.26 Gerrit Verhoef, geb. 21 febr. 1916,26 † 5 april 2000,26 begr. Willege Langerak.26

 

VIIbf. Gerrit van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 maart 1892,22 landbouwer 1917,22 † Rheden 5 maart 1974,264 tr. Rheden 26 april 191723 Theodora Angenita Minkman, geb. Worth-Rheden 26 april 1891,264 † Zutphen 14 mei 1953,264 dr. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Middelkoop, geb. Warnsveld 18 nov. 1917,266 kantoorbediende 1963,267 † vóór 2009, tr. Hendrina Johanna Jacobs, geb. Arnhem 22 juni 1926,60 † Houten 25 nov. 2009.60

2. Hendrik van Middelkoop, geb. Warnsveld 10 nov. 1920,266 † Rheden 26 jan. 2001,202 tr.202 Dinie Pannekoek, geb. na 1918, † Rheden? vóór 2001.

3. Hendrika Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 12 dec. 1922.266

4. Wilhelm van Middelkoop, geb. Wichmond 21 febr. 1924,266 † Hummelo 9 juli 2014,46 tr. Jantje Reindina Eeltink, geb. NL omstr. 1930, † Hummelo 23 nov. 2012.46

5. Jacobus, volgt VIIIau.

6. Theodora Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 20 sept. 1927,266 tr.268 Gerrit Brinkman, geb. NL omstr. 1925,69 † Brummen 2 april 1984,69 gecrem. Dieren 6 april 1984.69

 

VIIIau. Jacobus van Middelkoop, geb. Warnsveld 1 aug. 1925,266 landbouwer 1965,267 vermeld Koos van Middelkoop 1994,268 † Vierakker 18 juli 2006,60 begr. Wichmond 22 juli 2006,60 tr. Jannie Bruggink, geb. NL 28 sept. 1929, begr. Wichmond 19 okt. 2013.46

Uit dit huwelijk:

Jacobus van Middelkoop, geb. Wichmond 7 jan. 1959,268 † Vierakker 4 okt. 1968,268 begr. Wichmond.268

 

VIz. Jasper Leendertse van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juni 1845, arbeider,37 bouwmansknecht, koopman, † Benschop 10 jan. 1875, tr. Lopik 5 maart 186823 Geertruij Oskam, geb. Lopik 4 dec. 1837, † Gouda 23 okt. 1899,31 dr. van Gerrit Ariesz en Willemina van Tuijl; zij hertr. Benschop 9 jan. 1879269 Nicolaas Rietveld.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, volgt VIIbg.

2. Wilhelmina van Middelkoop, geb. Benschop 7 april 1871,270 † Gouda 5 dec. 1929,271 tr. Gouda 20 april 189823 Gerardus Johannes Wagenaar, geb. Gouda omstr. 1870,22 kantoorbediende 1936,30 † Gouda 30 jan. 1936,30 zn. van Gerardus Johannes en Johanna Maria Kruijsheer; hij hertr. na 1900 Wilhelmina Cornelia Boot.

3. Gerrit, volgt VIIbh.

 

VIIbg. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 17 febr. 1869,272 † Gouda 30 jan. 1928, tr. Benschop 20 sept. 189423 Theodorus van der Linden, geb. Hagestein omstr. 1868,22 broodbakker 1923,273 † Gouda 29 jan. 1943,30 zn. van Gerardus en Antje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1895,22 kantoorbediende 1923,22 tr. Amsterdam 1 nov. 192323 Helena Aneksjtein, geb. Lodz omstr. 1890.22

2. Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1897,22 tr. Zevenhuizen 19 april 192223 Agatha van Tijp, geb. Zevenhuizen omstr. 1897.22

3. Geertruida Johanna van der Linden, geb. Gouda omstr. 1899,22 † Haastrecht 17 mei 1949,23 tr. Gouda 11 okt. 192223 Reinder Meijer, geb. Stolwijk omstr. 1896,22 † na 1949.

 

VIIbh. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop 16 juli 1873,274 † Gouda 2 nov. 1920,30 tr. Ouderkerk a/d IJssel 24 nov. 189923 Jacoba van den Wijngaard, geb. Vlist omstr. 1871, dr. van Pieter en Cornelia Verdel.

Uit dit huwelijk:

1. Jasper Leendert van Middelkoop, geb. Utrecht 23 aug. 1900.40

2. Pieter van Middelkoop, geb. Gouda 16 juli 1906,275 assistent-accountant 1933,22 † vóór 1990, tr. Zevenbergen 22 maart 193347 Sophia Cornelia Anna Unk, geb. Zevenbergen 18 jan. 1911,275 † Heerlen 31 mei 1990,48 dr. van Karel en Hermina Johanna Christina Dix.

3. Gerrit Jacobus van Middelkoop, geb. Gouda 28 april 1909,61 † na 1990, tr. Rijswijk ZH 24 mei 1933102 Dirkje Jacoba Pitlo, geb. Geldermalsen 15 nov. 1909,61 † vóór 1990,276 dr. van Jacobus Antonie en Dirkje van den Bogerd.

4. Hermien van Middelkoop, geb. na 1909, † na 1990.

VIaa. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 okt. 1847, werkman 1891-1901,52 sjouwer 1896-1897,52 lantaarnopsteker 1902-1910,52 tr. Nieuwland 6 jan. 187123 Jannigje van den Berg, geb. Nieuwland 8 sept. 1843,22 dr. van Jan en Geertruida Kruis.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Middelkoop, geb. Noordeloos 29 juli 1871,32 † Noordeloos? vóór febr. 1873.

2. Cornelia van Middelkoop, geb. Noordeloos 5 febr. 1873,52 † Rotterdam 22 nov. 1940.52

3. Geertruida, volgt VIIbi.

4. Gerrit Jan, volgt VIIbj.

5. Teunis, volgt VIIbk.

6. Arie van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 28 april 1887,63 bierbottelarij 1910,52 † Rotterdam 3 febr. 1951, tr. Rotterdam 22 maart 1911277 Wilhelmina van Lier, geb. Rotterdam 13 april 1894,277 † ald. 8 juni 1982,69 dr. van Johannes Petrus en Theodora Kemperman.

 

VIIbi. Geertruida van Middelkoop, geb. Noordeloos 16 sept. 1875,32 dienstbode,52 † Den Haag 24 maart 1949, tr. Rotterdam 3 sept. 191352 Leendert Johannes Heerkens, geb. Gouda 14 dec. 1882,22 graanwerker,52 zn. van Martinus Anthonius en Bregetha Johanna Spijkerman.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida Heerkens, geb. Rotterdam 4 dec. 1914.52

2. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,52 † Rotterdam? vóór maart 1918.

3. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,52 † Rotterdam? vóór mei 1917.

4. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 5 mei 1917, tr. 17 nov. 193752 NN NN, geb. NL vóór 1917.

5. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 16 maart 1918.52

 

VIIbj. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 30 okt. 1879,11 Remmer,52 † 3 jan. 1965,11 tr. Rotterdam 15 aug. 190611 Grietje Karreman, geb. Rotterdam 30 okt. 1885,52 † 10 juli 1967,11 dr. van Johannes en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 mei 1908,52 tr. Rotterdam? 1 febr. 193352 Barbera Tode, geb. Rotterdam 13 febr. 1908.52

2. Johanna van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 sept. 1909,52 winkeljuffrouw,52 tr. Rotterdam 27 jan. 193752 Teunis Damsteegt, geb. Lekkerkerk 16 maart 1905.52

3. Jannetje van Middelkoop, geb. Rotterdam 3 febr. 1912.52

4. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 okt. 1913,52 ass. portier,52 tr. IJsselmonde 5 sept. 194052 NN NN, geb. NL vóór 1920.

 

VIIbk. Teunis van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 19 febr. 1882,11 arbeider 1905,52 tr. Rotterdam 31 mei 190552 Johanna Elisabeth Meijer, geb. Rotterdam 11 dec. 1885,52 dr. van Joseph George en Elizabeth Roemeijer.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 juli 1905,52 tr. Rotterdam? 18 juni 193052 Maarten Adrianus van der Linden, geb. Rotterdam 25 juni 1899.52

2. Elizabeth van Middelkoop, geb. Rotterdam 11 april 1913,52 tr. Rotterdam 23 juli 193652 Pieter van Noort, geb. Rotterdam 27 juli 1909,52 † ald. 20 juni 1989,83 zn. van Nicolaas en Cornelia Adriana den Dekker.

 

IVc. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 3 okt. 1745,7 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,8 † Langerak ZH 1801,27 tr. Tienhoven 24 juni 1770278 Claas Theunisz Compeer, geb. Tienhoven ZH,14 ged. Ameide 5 febr. 1741,14 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,8 † Langerak ZH 1791,11 zn. van Theunis Cornelisz en Grietje Claesdr van der Vloet.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Compeer, ged. Ameide 7 april 1771,18 onderofficier -1818,31 † Geertruidenberg 17 maart 1818,279 tr. Cornelia Levina van Wijk, geb. NL na 1770.

2. Maria Compeer, geb. Polsbroek, ged. Polsbroek 1 okt. 1775 (get. Maijke Ariesdr van Middelkoop),280 † Streefkerk 8 juni 1809,115 tr. Streefkerk 17 okt. 1802115 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,115 † Streefkerk 2 febr. 1863;115 hij hertr. Streefkerk 29 maart 1816115 Neeltje Claasdr Compeer (IVc,4).

3. Margarita Compeer, geb. Streefkerk omstr. 1784,22 tr. 1e Pieter Alblas, geb.? vóór 1785, † ald. vóór 1825; tr. 2e Nieuwpoort 17 dec. 182523 Leendert Goudriaan, geb. Groot-Ammers omstr. 1790.22

4. Neeltje Claasdr Compeer, geb. Streefkerk 13 dec. 1787, † ald. 7 sept. 1876, tr. Streefkerk 29 maart 1816115 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,115 † Streefkerk 2 febr. 1863,115 wedr. van Maria Compeer (IVc,2).

 

IVd. Maijke Ariesdr van Middelkoop, ged. Ameide 25 aug. 1748,9 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,8 † vóór 5 april 1807,281 tr. Ameide 16 aug. 1772115 Arie Ariensen Maat, geb. Tienhoven 1749,115 ged. Ameide 12 jan. 1749,282 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,8 † Tienhoven 18 nov. 1835,49 zn. van Adriaan Claasz en Anneke Arijsd Nomen; hij hertr. Tienhoven ZH 5 april 18075 Lijsje Diepenhorst.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Maat,282 ged. Ameide 13 juni 1773,5 † 22 juli 1822, tr. 18 okt. 1796282 Adriana Alblas, geb. 1773,282 † 1839.282

2. Maria Maat, ged. Ameide 21 jan. 1776 (get. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop).18

3. Arie Arense Maat, ged. Ameide 19 nov. 1780.18

4. Annigje Adriaans, volgt Vm.

5. Arigje Maat, ged. Ameide 27 mei 1787 (get. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop),18 † Groot-Ammers 23 dec. 1850,282 tr. omstr. 1807 Hendrik Blom, geb. 1782,282 † 1852.282

6. Geertje Maat, ged. Ameide 7 febr. 1790.18

7. Teunis Maat, ged. Ameide 20 mei 1792.18

8. Kornelis Maat, geb. Ameide 12 sept. 1802,282 † Langerak 29 mei 1842.282

 

Vm. Annigje Adriaans Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,18 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,283 tr. Tienhoven 5 april 1807282 Abraham Kortlever, geb. Leerbroek 1781,284 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,283 zn. van Jan Franse en Maaijke Evertse Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.

2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.

3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.

4. Jan Kortlever, geb. 1818.

5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

 

IIIb. Klaas Gijsbertse Middelkoop, geb. Ameide omstr. 1707,13 † NL vóór maart 1772,8 tr. 1e Langerak ZH? omstr. 172711 Beligje Klaase -, geb. Langerak ZH? vóór 1709, † vóór 1734; tr. 2e Hei en Boeicop omstr. 173411 Merrigje Trom, geb. Hei en Boeicop? vóór 1715, † vóór 1744; tr. 3e Hoornaar 12 april 174411 Aartje Arendse Kleijn, geb. Noordeloos omstr. 1712;11 zij hertr. (ondertr. Hardinxveld 24 dec. 1763)19 Hendrik van Bekkum.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pietertje Klaas Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1728,11 † ald., tr. Groot-Ammers 30 juni 174826 Kornelis Bastiaans den Haan, geb. Est vóór 1728, † Langerak ZH.

Uit het tweede huwelijk:

2. Lijsbet Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 9 sept. 1736.285

3. Gijsbert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 27 juli 1738.285

4. Maaijke Middelkoop, ged. Heukelum 7 juli 1743.9

Uit het derde huwelijk:

5. Ari Gijsbertse Middelkoop, ged. Hoornaar 22 mei 1746,11 † vóór 1753.

6. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,24 † Hoornaar? vóór mei 1752.

7. Annigje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,24 † Hardinxveld 22 mei 1813.19

8. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 4 juni 1752.24

9. Arij Middelkoop, ged. Hoornaar 9 dec. 1753.11

10. Adriaantje Middelkoop, ged. Hoornaar 10 aug. 1755.11

11. Gijsbertie Klaasdr Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 8 jan. 1758,19 begr. ald. 15 febr. 1758.19

12. Gijsbertie Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 20 april 1760.19

 

IIb. Jan Adriansen van Middelkoop, geb. vóór 1680, armenmeester 1701,286 lid kerkeraad 1707,286 vermeld wed. Poll, van der Maijken E. 1705 en Lidmaat NG 1713,287 † Beesd? vóór 1716,287 tr. 1e Maijken Evers van der Poll, † Beesd 1705; tr. 2e Beesd 18 okt. 170570 Judig Hendrikse van de Water, geb. vóór 1685, † Beesd? na 1716, wed. van Henderik van Oijen; zij hertr. (ondertr. Beesd 20 maart) 171670 Cornelis Toenisse van Fulpen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieteronella van Middelkoop, ged. Beesd 14 jan. 1705.70

Uit het tweede huwelijk:

2. Gijsbert van Middelkoop, ged. Beesd 29 sept. 1707.70


BRONNEN

1. Wim Fase

2. home.planet.nl/~poel1952/famvdpoelframeset.htm?

3. home.zonnet.nl/jhbruger

4. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop

5. ameide-tienhoven.nl/

6. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven

7. www.van-den-hout.nl/

8. Utrechts Archief

9. www.gahetna.nl

10. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_02a.pdf

11. familysearch

12. archieven.nl

13. Carola: http://forum.deliesvelder.nl/index.php?topic=161.msg611

14. www.rijerkerk.net/

15. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen

16. Blokland : Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voorouders en

17. NGV

18. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_04.pdf

19. historie-sliedrecht.nl

20. genealogie-info.nl/Jaargang09.pdf

21. home.wanadoo.nl/rbwijk/bs_brandwijk_tt.htm

22. huw.akte

23. genlias

24. www.wagenmakers.demon.nl/

25. www.lab.telin.nl/

26. genealogieonline.nl

27. rijerkerk.net

28. www.wistra.be/genea/schep/indexschep.html

29. www.genealogieonline.nl/stamboom-luyben/

30. groenehartarchieven.nl

31. overl. akte

32. geb.akte

33. stamboomforum.nl

34. wiewaswie

35. wistra.be/genea/schep/boomschep.html

36. Erfgoedleiden.nl

37. rhcrijnstreek.nl

38. www.delfgou.eu

39. Geneanet: Leo Janssens ( leojanssensbe )

40. Utrechts Nieuwsblad

41. Dicky Kamp

42. MyHeritage.com

43. home.versatel.nl/jhbruger

44. huw.akte: alleen geb.jaar.

45. overl. adv. echtgenoot

46. overl. adv.

47. regionaalarchiefwestbrabant.nl

48. overl.kaart

49. geneanet.org

50. staatscourant

51. De Gelderlander

52. SARotterdam

53. www.graftombe.nl

54. fredbrouwer.nl

55. StrA Rijnlandsmidden

56. Gert-Jan vM

57. BHIC

58. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken

59. Nieuwe Leidsche Courant

60. www.mensenlinq.nl

61. denhaag.digitalestamboom.nl

62. huw.advertentie

63. online-begraafplaatsen.nl

64. De Rijnbode

65. overl.melding

66. volkskrant 190210

67. grafsteen

68. home.versatel.nl/bblommers/

69. NGV Knipsel

70. openarch.nl

71. books.google.com

72. Kees v.Middelkoop (c.vanmiddelkoop@hccnet.nl)

73. books.google.nl

74. www.grebbeberg.nl

75. wikipedia

76. overl. akte zoon

77. facebook

78. online-familieberichten.nl

79. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>

80. SAAmsterdam

81. genealogieonline.nl/genealogie-berkemeijer

82. hogenda.nl

83. delpher

84. Haagsarchief

85. archiefeemland.nl/

86. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )

87. famkroon.nl/genealogie/stamboom/GRIFFIOE.html

88. home.hetnet.nl/~naga/genealogie.html

89. home.kpn.nl/naga

90. reocities.com/heartland/estates/8164/aqwg20.htm

91. overl.akte

92. histkringnieuwpoort.nl

93. De Gorcumer

94. De 5 Rivieren

95. www.van-diemen-de-jel.nl/Genea

96. BS Gorinchem

97. home.hetnet.nl/~g.j.korevaar/

98. genealogie.voorouder.nl

99. genealogie.voorouder.nl/

BRONNEN

100. nationaalarchief.nl

101. oudscherpenzeel.nl

102. www.wiewaswie.nl

103. stamboomforum.nl/familienamen/2/49992/0

104. RADordrecht

105. Marja Korevaar

106. BS Giessenburg

107. www.zerken.nl/

108. Hennie Boer

109. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/

110. deklaroen.hvwa.nl

111. BS Goudriaan

112. famkroon.nl/genealogie/stamboom/WIJNEN.html

113. www.robertvandermeer.nl/Genealogy/Gen1138.HTM

114. www.robertvandermeer.nl/

115. stamboom.nl

116. Middelburgsche Courant

117. belia.familysnoep.com

118. groups.google.nl/group/soc.genealogy.benelux/

119. zerken.nl

120. www.janvanmiddelkoop.nl/

121. JannyBijsterveld-Vonk

122. Theo Nobel

123. members.chello.nl/mpolderdijk/stamboom_fam_verwaal.htm

124. BS Alblasserdam

125. BS Langerak

126. alex langerak

127. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Noorlander.html

128. www.drukkerijgids.nl/Nieuwkoop/Fa._J._van_Middelkoop

129. genlias en familysearch

130. Dordrechtsche Courant

131. www.meerkerkweb.nl/stamboom.htm

132. archief Dordrecht

133. www.woltersgen.nl

134. genealogie.quartel.net/

135. home.versatel.nl/htj.linse/

136. Eindhovens Dagblad

137. Gijs vM

138. www.politie.nl

139. NGV adv.Delfland

140. archiver.rootsweb.ancestry.com

141. nai.nl

142. www.nai.nl

143. www.kuijsten.de

144. home.casema.nl/paulbouw/

145. geneofun.on.ca

146. genofun.on.ca

147. yourlifemoments.ca

148. federationgenealogie.qc.ca

149. www.ospreyobituaries.com/sitepages/obituary.asp

150. mckinlayfuneralhome.com

151. www.godutch.com/newspaper/familypage/

152. docplayer.net/56602646

153. huw.jub.

154. BS Streefkerk

155. martinATthewinegumfactory.nl

156. BS Meerkerk

157. BS Zwijndrecht

158. Geneanet: huib van dee ( huib1 )

159. BS Brandwijk

160. genealogieonline.nl/stamboom-van-dee

161. Geneanet: ron van wijnen ( vanwijnen28 )

162. Advertentieblad, 03/03/1916; p. 2

163. ron van wijnen ( vanwijnen28 )

164. BS Vuren

165. pomtiedom.com/kiewietadel/Parenteel Dirck (van) den Adel.htm

166. www.genealogieonline.nl/stamboom-hans-meijer/

167. Geneanet: Peet van Dee ( peetvandee )

168. members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML

169. Nieuwe Gorinchemsche Courant

170. Geneanet: Etienne Jean François Michon ( emichon )

171. www.historischbarendrecht.nl/

172. BS Lexmond

173. BS Zederik

174. huw.akte met Gerrit

175. overl. adv. Gerrit

176. Jenneke vd Lugt

177. alblasserwaard-genealogie.nl

178. overl.adv.

179. De Reformatie

180. www.gkvhandboek.nl/

181. leeuwarder courant

182. Nederlands Dagblad

183. MartinG vM

184. Janna Visser

185. www.genealogiedezeeuw.nl/dezeeuw gorcum.htm

186. BS Rotterdam

187. www.van-der-heiden.nl

188. www.spanvis.nl/Stamboom Uittenbogaard/Stamboom Uittenbogaard 2.htm

189. Hist.Ver.Ameide

190. geb.akte zoon Arie Gerrit

191. Het Centrum

192. www.rhcvechtenvenen.nl

193. Ruud Gerzon

194. bedankkaartje

195. Fenneke en Max <fenneke.vanmiddelkoop@gmail.com>

196. Maurits Geert (Max) Gerzon

197. Nieuwe Courant

198. www.findmypast.co.uk/

199. familysearch& genlias

BRONNEN

200. BS Tienhoven

201. www.pondes.nl

202. www.kuijsten.de/

203. Gerard vMiddelkoop

204. Register der overledenen van Tienhoven

205. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop_GGreportPC.htm

206. BB Tienhoven

207. familytrees.genopro.com/257798/gutteling/default.htm?page=toc_individuals.htm

208. www.genealogiezuidoostutrecht.org

209. Cees Tinbergen

210. users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/

211. historie.zederik.nl

212. www.zerken.nl

213. www.xs4all.nl/~gans003/gans1/gans1.htm

214. BS Hei en Boeicop

215. www.vkekem.nl/huw.1900-2000.htm

216. BS Groot-Ammers

217. home.kpn.nl/alblas999/Honcoop.htm

218. BS Ameide

219. facebook HV Tienhoven

220. www.5herenlanden.nl

221. achterhoeksarchief.nl/

222. petervanderpoel.eu

223. home.wxs.nl/~poel1952/

224. famkroon.nl/genealogie/stamboom/BOELE.html

225. www.geldermalsen.nl/ documenten/ internet/ sahuwelijksebijlagenheukelum1812-1932.pdf

226. GeldersArchief

227. BS Heukelum

228. BS Beesd

229. www.voorouder.nl

230. DeCombinatie.oudridderkerk.nl

231. huw.akte dochter Gerrigje

232. geneakatwijk.webtrees.net

233. L.A.Hertog

234. huw.akte Meinsje

235. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/

236. badderfuneralhome.com

237. weeklytimesnow.com.au

238. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom

239. Monique vM

240. slotenoudosdorp.nl

241. www.harmoniumnet.nl/kapelvantienhoven.html

242. ome.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm

243. home.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm

244. huw.akte zoon Jasper L.

245. home.hetnet.nl/~majam52/

246. wereldoorlog2.com

247. GJvMiddelkoop

248. Gerard vM <corrieengerard82 AT gmail.com>

249. huw.akte dochter Cornelia

250. www.hjmwijers.nl/wijers-reg.htm

251. members.ziggo.nl/harrybruger

252. overl. akte Jacobus

253. Trudy Mariët

254. overl.kaart echtgenote

255. www.historievandaalhuizen.nl

256. library.wur.nl/way/

257. Koos vdEijk

258. www.yadvashem.org

259. Schoolbank.nl

260. home.zonnet.nl/ jhbruger/

261. Harry Bruger

262. Bretta vM

263. De Stentor

264. www.stamboom.minkman.org/minkman.htm

265. home.kpn.nl/naga/genealogie.html

266. BS Wichmond

267. Erfgoedcentrumzutphen.nl

268. Ab van Middelkoop

269. huw.bijlagen Groenendijk/Middelkoop

270. Geneanet: Paul Snoeij ( psnoeij )

271. www.oudebegraafplaatsgouda.nl

272. www.zebregs.com

273. huw.akte zoon Gerardus JL

274. militieregisters.nl

275. BS Rijswijk ZH

276. overl.kaart schoonzus

277. Geneanet: Brenda van Lier ( brendavanlier )

278. www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Willige-Langerak-dtbl.pdf

279. RATilburg

280. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf

281. www.wouterclaes.nl/

282. Geneanet

283. Geneanet: Lucas van Heeren ( schapekoppen )

284. Geneanet Christ43

285. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

286. RARivierenland Tiel

287. Historische Naamindex Rivierenland

Maak jouw eigen website met JouwWeb