• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

 Parenteel van Arien van Middelkoop ca.1620

     Arien van Middelkoop, geb. Beesd omstr. 1620.

Uit zijn relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1652:

 1. Gijsbert Ariensz, volgt II.
 2. Jan Adriansen van Middelkoop, geb. vóór 1680, armenmeester 1701,1 lid kerkeraad 1707,1 † Beesd? vóór 1716,2 tr. 1e Maijken E. van der Poll, † Beesd vóór 1705; tr. 2e Beesd 17052 Judigt Hendrikse van de Water, † Beesd? na 1716.
 3. Hilleken Ariaans van Middelkoop, geb. vóór 1681, tr. Leeuwen (Wamel) 5 febr. 16993 Melchior van Oort, geb. Leeuwen? (Wamel) vóór 1679, zn. van Marten.

 

 1. Gijsbert Ariensz van Middelkoop, geb. Louwen omstr. 1670,4 † Ameide omstr. 1705,5 tr. Ameide 21 febr. 16974 Maagje Meertens van den Ham,5 ged. Ameide 5 maart 1676,4 † Tienhoven ZH,6 dr. van Maarten Gerrits van der Ham en Teuntje Gerrits -; zij hertr. Ameide (kerkelijk 13 febr. 1707)7 Claas Jilisz Coljé.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 19 dec. 1697,8 † ald. vóór 9 juli 1699.
 2. Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 9 juli 1699,9 † Utrecht 25 jan. 1754,10 tr. Utrecht 10 juni 173710 Gerrit van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1717, grutter 1765,10 † Utrecht 7 dec. 1778,10 zn. van Jan Ariense en Maagje van Zuijlen; hij hertr. Utrecht 5 dec. 175710 Johanna van Dam.
 3. Theuntje Gijsbertsd van Middelkoop, ged. Ameide 24 juli 1701,8 † NL vóór maart 1772.10
 4. Arien Geijsberse, volgt IIIa.
 5. Meerten Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 26 dec. 1703,8 † NL vóór maart 1772.10
 6. Jan Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 28 febr. 1705,8 † NL vóór maart 1772.10
 7. Gijsbert Gijsbertsz van Middelkoop, ged. Ameide 14 jan. 1706,11 † NL vóór maart 1772.10
 8. Jan van Middelkoop, ged. Ameide 19 febr. 1706,12 † ald. 19 febr. 1706.12
 9. Klaas Gijsbertse, volgt IIIb.

 

IIIa. Arien Geijsberse van Middelcoop,13 ged. Ameide 17 sept. 1702,13 vermeld Lid schepenbank 1767 en Begunstigde 25 mei 1779,14 † na 1779,10 tr. Ameide 26 nov. 173415 Maria Cornelisse de Moor, geb. Arkel omstr. 1710,16 † Tienhoven Overlecq? vóór 25 mei 1779, dr. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Ariesz Middelkoop, ged. Ameide 3 nov. 1737,17 † Ameide? vóór febr. 1739.10
 2. Cornelis Ariesz van Middelkoop, ged. Ameide 22 febr. 1739,17 † NL vóór 1767.10
 3. Gerrit Ariesz, volgt IVa.
 4. Marcus Ariensz, volgt IVb.
 5. Gijsbertje Ariesdr, volgt IVc.
 6. Maijke Ariesdr, volgt IVd.

 

IVa. Gerrit Ariesz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,18 ged. Ameide 31 juli 1740,9 vermeld 1779 en Begunstigde 1779,10 † Tienhoven ZH 1 sept. 1815,19 tr. Ameide 7 mei 177513 Christina van Hoff, geb. Meerkerk 15 dec. 1754,19 † Tienhoven ZH 22 febr. 1827, dr. van Teunis en Adriaantje Benschop.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Johanna, volgt Va.
 2. Adriaantje, volgt Vb.
 3. Maria Gerritsd, volgt Vc.
 4. Teunis, volgt Vd.
 5. Gijsbertje, volgt Ve.
 6. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven, ged. Ameide 10 okt. 1784,11 † Tienhoven ZH 10 dec. 1847.
 7. Arie van Middelkoop, ged. Ameide 18 febr. 1787,20 bouwman, † Tienhoven ZH 29 okt. 1819.13
 8. Gerrit Brouwer, volgt Vf.
 9. Gijsbert, volgt Vg.
 10. Hendrik Gerritsz, volgt Vh.

 

Va. Neeltje Johanna van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 maart 1776,13 ged. Ameide 3 maart 1776,11 † Brandwijk 28 aug. 1824,21 tr. Tienhoven ZH 3 mei 18077 Arie Vaszn Brandwijk, geb. Brandwijk 25 maart 1786,22 diaken 1832,22 ouderling 1842,22 † Gijbeland 5 april 1857,23 zn. van Vas Ariense en Maayke Gerrits Verwoerd.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Brandwijk, levenloos kind, geb. Tienhoven ZH 7 dec. 1807.
 2. Vas Brandwijk, geb. Brandwijk 4 april 1810,24 zadelmaker,22 Heemraad,22 Hoofd-ingeland,22 wethouder,22 † Gijbeland 23 febr. 1894,23 tr. Giessendam 15 nov. 183325 Elisabeth van Harten, geb. Nieuwpoort 7 aug. 1813,21 † Brandwijk 31 jan. 1841,21 dr. van Willem en Dirkje Kuijlenburg.

 

Vb. Adriaantje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 21 dec. 1777,11 † Goudriaan 22 april 1834,26 tr. Goudriaan 8 jan. 180313 Pieter Arienszn Broere, geb. Goudriaan 29 juni 1770,27 landbouwer 1803,27 † Goudriaan 28 juni 1842,27 zn. van Arien Broer en Ariaantje van den Dool.

Uit dit huwelijk:

 1. Christijntje Broere, geb. Goudriaan 22 febr. 1811,14 † ald. 25 juni 1853,28 tr. Goudriaan 20 juli 183314 Cornelis Donk, geb. Goudriaan 5 maart 1806, bouwman 1833,27 schutter 1833,27 † Goudriaan 15 okt. 1889.28
 2. Adriaantje Broere, geb. Goudriaan omstr. 1815,24 tr. Meerkerk 27 april 183725 Arie de Wit, geb. Meerkerk 1803.24
 3. Gerrigje Broere, geb. Goudriaan 6 okt. 1815,14 † ald. 21 nov. 1893,28 tr. Goudriaan 29 okt. 184214 Arij de Ruijter, geb. Goudriaan 3 febr. 1812,14 † ald. 6 okt. 1880.18
 4. Cornelia Broere, geb. Goudriaan 16 nov. 1820,14 tr. Goudriaan 31 juli 184114 Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 17 mei 1820.14

 

Vc. Maria Gerritsd van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 febr. 1780,21 ged. Ameide 20 febr. 1780,11 † Goudriaan 21 april 1821,21 tr. Goudriaan 18 dec. 180821 Arie Tyszn Terlouw, geb. Goudriaan 18 dec. 1779,29 † ald. 2 juli 1832, zn. van Matthijs Ariens en Magdalena Cornelisdr Vermeulen; hij hertr. Goudriaan 21 febr. 182421 Drikje Cornelisdr van de Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Terlouw, geb. Goudriaan 29 juli 1810,16 † ald. 28 juni 1886,21 tr. Goudriaan 7 maart 183514 Korstiana Lodewijksdr Blokland, geb. Hardinxveld 6 juli 1810,21 † Goudriaan 21 okt. 1875.21
 2. Christina Terlouw, geb. Goudriaan 22 nov. 1812,30 † ald. 6 juni 1854,31 tr. Goudriaan 3 jan. 183514 Adriaan Vonk, geb. Goudriaan 17 nov. 1815,30 † ald. 10 april 1892.21
 3. Magdalena Terlouw, geb. Goudriaan 14 jan. 1814,31 † ald. 8 mei 1814.31
 4. Gerrit Terlouw, geb. Goudriaan 10 nov. 1814,31 † ald. 21 sept. 1833.21
 5. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 11 aug. 1816,31 † ald. 14 sept. 1816.31
 6. Cornelis Terlouw, geb. Goudriaan 30 okt. 1817,21 † ald. 5 aug. 1843,21 tr. Goudriaan 2 jan. 184025 Lena de Boon, geb. Schelluinen 23 febr. 1819,21 † Sliedrecht 20 jan. 1895,21 dr. van Izaak den Boon en Aaltje de Rover.

 

Vd. Teunis van Middelkoop, ged. Ameide 3 febr. 1782,11 bouwman 1812, landbouwer 1843,32 † Lopik 30 jan. 1847,33 tr. Tienhoven ZH 25 april (kerkelijk Tienhoven 25 maart)3 18107 Aafje de Bie, ged. Ameide 18 febr. 1781,3 † Lopik? vóór 1843, dr. van Gerrit en Marrigje Baas.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina, volgt VIa.
 2. Gerrit, volgt VIb.
 3. Merrigje van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,34 † ald. 19 okt. 1812.25

 

VIa. Christina van Middelkoop, geb. Tienhoven 12 nov. 1811,13 ged. Ameide 17 nov. 1811,11 † Lopik 15 okt. 1859, tr. Lopik 24 okt. 183325 Arie de Gier, geb. Lopik omstr. 1808, † ald. 28 juli 1862,33 zn. van Cornelis en Cornelia van Randwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Gier, geb. Lopik 12 maart 1834,34 † Hazerswoude 23 mei 1881,35 tr. Lopik 16 april 185835 Jan Schouten, geb. Lopik? omstr. 1831.
 2. Aafje de Gier, geb. Lopik 10 okt. 1837,36 † ald. 3 aug. 1888, tr. Lopik 10 okt. 186237 Pieter Spelt, geb. Lopik omstr. 1838.
 3. Marrigje Annigje de Gier, geb. Lopik 16 juni 1843,38 † ald. 19 maart 1877, tr. Lopik 26 april 186738 Jan Spelt, geb. Lopik 7 juli 1842.38
 4. Cornelis de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1849,25 † Voorschoten 28 aug. 1919,39 tr. Johanna Molenaar, geb.? na 1845, † Voorschoten? vóór 1919.

 

VIb. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 14 okt. 1812,13 veehouder,40 landbouwer 1843,32 landbouwer 1861,40 Heemraad 1859-1861,40 † Lange Ruige Weide 21 mei 1886,41 tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 27 jan. 184325 Aafje van Holst, geb. Stein omstr. 1823,42 † Lange Ruige Weide 8 aug. 1859,41 dr. van Wouter en Elizabeth Rijkaart; tr. 2e Lange Ruige Weide 31 mei 186113 Neeltje Blok, geb. Jaarsveld 16 nov. 1834,19 † Lange Ruige Weide 22 jan. 1898.41

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teunis, volgt VIIa.
 2. Elisabeth, volgt VIIb.
 3. Aafje van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 20 april 1846,24 † Bodegraven omstr. 23 nov. 1921,32 tr. 1e Lange Ruige Weide 20 nov. 187425 Arie Wiggert de Jong, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1826, † vóór 1900, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom; tr. 2e Nieuwkoop 28 sept. 190025 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,24 landbouwer 1900,32 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,43 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk en wedr. van Adriana van Middelkoop (VIIf).
 4. Wouterina, volgt VIIc.
 5. Hendrik van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 19 jan. 1851,34 tr. Bodegraven 13 april 187725 Celia Bos, geb. Kamerik 14 okt. 1849, dr. van Teunis en Grietje Snoek.
 6. Antje, volgt VIId.
 7. Gerrit, volgt VIIe.
 8. Adriana, volgt VIIf.
 9. Aafje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 27 juli 1859,40 † ald. 25 mei 1860.40

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 31 maart 1862,34 † ald. 7 april 1862.40
 2. Johanna, volgt VIIg.
 3. Christina, volgt VIIh.

 

VIIa. Teunis van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 18 okt. 1843,25 vermeld schoolleerling,40 † Winssen 2 juli 1909, tr. 1e Lopik 19 dec. 187325 Cornelia de Gier, geb. Lopik 14 mei 1840,13 † ald. 9 okt. 1884,37 dr. van Johannes en Bastiaantje Schippers; tr. 2e Lopik 12 juni 188525 Teuntje Bouwman, geb. IJsselstein 1863,44 † Langerak ZH 1898,44 dr. van Dirk en Annigje Langerak.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIIa.
 2. Johannes Jacobus van Middelkoop, geb. Lopik 15 maart 1876,13 † Woerden 17 juli 1936, tr. Lange Ruige Weide 6 dec. 190125 Pietje van Gulik, geb. Hekendorp 8 nov. 1872,45 † Woerden 10 jan. 1936,25 dr. van Govert en Hendrika van Dam.
 3. Jan Hendrik van Middelkoop, geb. Lopik 23 dec. 1877, † ald. 13 jan. 1878.45
 4. Teunis Bastiaan van Middelkoop, geb. Lopik 2 juli 1879,13 † ald. 3 febr. 1880.46
 5. NN van Middelkoop, geb. Lopik 17 maart 1882, † vóór 1886.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 18 jan. 1886, † ald. 12 maart 1886.46
 2. Annigje van Middelkoop, geb. Lopik 3 jan. 1887,47 † NL vóór 1973,48 tr. IJsselstein 20 jan. 192625 Dirk van de Scheur, geb. IJsselstein omstr. 1882,24 † ald. 21 okt. 1973,49 zn. van Dirk en Aaltje Bouwman.
 3. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1888,37 † ald. 11 febr. 1889.37
 4. Aafje, volgt VIIIb.
 5. Dirkje van Middelkoop, geb. Bodegraven 9 nov. 1890,50 † Zevenbergen 31 maart 1986,51 tr. Zevenbergen 29 aug. 192225 Johannes Korteweg, geb. Zevenbergen 11 juni 1893,24 landbouwer 1922,24 † Zevenbergen 8 sept. 1992,51 zn. van Hermanus en Adriana van Kaam.
 6. Elizabeth van Middelkoop, geb. Bodegraven omstr. 28 jan. 1892,32 tr. Lange Ruige Weide 24 juli 191325 Jan Jacobus Boer, geb. Hekendorp omstr. 1894,24 zn. van Johannes en Wijntje Peuler.
 7. Jan Antoon van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 nov. 1893,26 † ald. 14 dec. 1893.33
 8. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1895,52 † Langerak ZH 25 nov. 1895.52
 9. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 nov. 1897.52

 

VIIIa. Gerrit van Middelkoop, geb. Lopik 30 maart 1875, directeur 1916,53 vermeld oprichting bank 10 april 1901 en Bijvoegsel 1905,53 † Ewijk 27 dec. 1923, tr. Hekendorp 22 jan. 190325 Elisabeth Boer, geb. Reeuwijk omstr. 1874,24 vermeld gevraagd 26 febr. 1929,54 Belangrijke verkooping 17 dec. 1932,54 naweide 12 aug. 1933,54 publiek verpachten 10 maart 1934,54 te Koop 11 sept. 1937,54 26 febr. 1938,54 6 aug. 1938,54 5 nov. 1938,54 11 maart 1939 en publiek verkoopen 15 juli 1939,54 † na 1939, dr. van Cornelis en Aaltje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis, volgt IXa.
 2. Aaltje, volgt IXb.
 3. Cornelia van Middelkoop, geb. Ewijk 4 maart 1906, † ald. 25 maart 1906.
 4. Cornelis van Middelkoop, geb. Winssen febr. 1907, † ald. 20 maart 1907.
 5. Cornelia van Middelkoop, geb. Winssen 6 febr. 1908,55 † Amersfoort 30 april 1969,56 begr. Scherpenzeel,56 tr. Harderwijk 30 aug. 194057 Teunis Gaasbeek, geb. Scherpenzeel 31 okt. 1901,57 † ald. 30 juni 1987,57 zn. van Teunis Arien en Jacoba Bakkenes.
 6. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk jan. 1909, † ald. 24 maart 1909.
 7. Cornelis van Middelkoop, geb. Ewijk 29 maart 1910, † ald. 29 maart 1910.

 

IXa. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 2 dec. 1903,58 † Veenendaal 30 nov. 1979,59 tr. Bergharen 5 april 193255 Elizabeth Antonia Noorloos, geb. Almkerk en Uitwijk 28 okt. 1910,60 † Veenendaal 14 okt. 1989,59 dr. van Marius en Antonia Colijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Rotterdam 3 juli 1934,55 leraar -1964,49 leraar -1964,61 † Gorinchem 15 juni 1964.62
 2. Marius van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 febr. 1936,55 † Lisse 19 (mnd. onb.) 2002.59
 3. Antonie van Middelkoop, geb. Rotterdam 8 febr. 1938,55 directeur -2010,63 † Veenendaal 11 juni 2010.49

 

IXb. Aaltje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 22 maart 1905,64 † Harderwijk 11 april 1947, tr. Den Haag 8 sept. 192865 Pieter Willem Havelaar, geb. Woudrichem 23 aug. 1901,64 † na 1947.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Havelaar, geb. Den Haag 2 aug. 1930,64 † Leerbroek 17 dec. 1939.25
 2. NN Havelaar, levenloze zoon, geb. Leerbroek 3 mei 1942.25

 

VIIIb. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 5 mei 1889,37 † 13 okt. 1971,66 begr. IJsselstein,66 tr. Waarder 22 jan. 191425 Mijndert Vossesteijn, geb. Woerden omstr. 1889,24 † IJsselstein 13 maart 1929,25 zn. van Wijnand en Jannetje Bos.

Uit dit huwelijk:

NN Vossesteijn, geb. Utrecht 21 jan. 1915.

 

VIIb. Elisabeth van Middelkoop, geb. Zuid-Broek ZH 11 okt. 1844,40 schoolleerling,40 † Bodegraven 17 febr. 1872,40 tr. Lange Ruige Weide 20 april 187125 Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1846,24 arbeider 1896,32 zn. van Adrianus en Maartje Zuidam.

Uit dit huwelijk:

Jacobus Verbree, geb. Bodegraven omstr. 1872,24 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 mei 189632 Huibertje Oudshoorn, geb. Koudekerk omstr. 1872.24

 

VIIc. Wouterina van Middelkoop, geb. Zuidbroek ZH 27 juli 1847, tr. Lange Ruige Weide 3 juni 187025 Joost van Maurik, geb. Waarder omstr. 1838.

Uit dit huwelijk:

Pieter van Maurik, geb. Lange Ruige Weide 28 juni 1870.40

 

VIId. Antje van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 13 maart 1853,24 † vóór 1908, tr. Lange Ruige Weide 20 april 187725 Cornelis de Jong, geb. Ouderkerk a/d IJssel omstr. 1839,24 † vóór 1908, zn. van Pieter Dubbeld en Cornelia de Boom.

Uit dit huwelijk:

Cornelis de Jong, geb. Bodegraven omstr. 1884,24 timmerman 1908,32 tr. Alphen a/d Rijn 3 sept. 190832 Antje Voorbij, geb. Alphen omstr. 1884.24

 

VIIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 21 jan. 1855,34 directeur 1905-1916,67 veehouder 1923,32 gemeenteraadslid 1891-1919,67 bestuurslid 1908,67 lid van Steun-Comité 1914,67 † Bodegraven 17 jan. 1937, begr. Bodegraven? 21 jan. 1937, tr. Nieuwkoop? 23 dec. 188032 Neeltje van Vliet, geb. NL omstr. 1860,68 † Bodegraven 2 okt. 1937,37 dr. van Cornelis en Dirkje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje van Middelkoop, geb. Bodegraven 15 maart 1881,37 † Nieuwkoop en Noorden 24 aug. 1898.58
 2. Dirkje van Middelkoop, geb. Waddinxveen? 1882,33 † Waddinxveen 6 mei 1882.
 3. Cornelis, volgt VIIIc.
 4. Gerrit, volgt VIIId.
 5. Dirk, volgt VIIIe.
 6. Elisabeth, volgt VIIIf.
 7. Jan van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1888, † Nieuwkoop 4 dec. 1949,58 tr. Nieuwkoop 22 nov. 192332 Wouderijntje van Woudenberg, geb. Vleuten omstr. 1895, † Nieuwkoop 14 maart 1949,58 dr. van Dirk en Margaretha Antonia Verweij.
 8. Teunis van Middelkoop, geb. Waddinxveen na febr. 1888,33 † ald. 14 febr. 1889.
 9. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Waddinxveen 14 dec. 1888.
 10. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 1 jan. 1890,58 † ald. 13 sept. 1890.58
 11. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1890.32
 12. Teunis, volgt VIIIg.
 13. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..58
 14. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 18 nov. 1892,58 † ald. 11 mei 1893.58
 15. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 25 febr. 1894,58 † ald. 28 juni 1894.58
 16. Wouter van Middelkoop, geb. Nieuwkoop en Noorden 16 maart 1895,58 † ald. 6 april 1895.32
 17. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Nieuwkoop en Noorden 13 aug. 1896.58
 18. Adrianus, volgt VIIIh.
 19. Aafje van Middelkoop, geb. NL 27 jan. 1899,24 † 4 mei 1972,66 begr. Bodegraven,66 tr. Bodegraven 25 maart 192637 Johannes Veldhuijzen, geb. NL 25 mei 1898,66 † 23 juni 1966,66 begr. Bodegraven.66

 

VIIIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Waddinxveen 30 dec. 1883,56 graanhandelaar,69 † Driebergen? 19 juli 1962,56 begr. Driebergen,56 tr. Kamerik 18 april 190725 Emmigje de Wit, geb. Kamerik 2 febr. 1878,56 † Driebergen? 9 dec. 1954,56 begr. Driebergen,56 dr. van Klaas en Elizabeth Nap.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 jan. 1908,58 tr. Driebergen-Rijsenburg 13 aug. 193125 Gerrit Jan van Dolderen, geb. Maassluis omstr. 1903,24 koopman 1931,24 zn. van Theodorus en Jenneke Teunissen.
 2. Elizabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 19 mei 1909,58 † Bennekom 18 juli 1996,70 begr. Ede,56 tr. na 193070 Mattheus Johan Sikking, geb. Bussum 28 nov. 1909,71 † Ede 21 nov. 1995.71
 3. Aafje van Middelkoop, geb.? 2 aug. 1910,66 † 6 maart 1997,66 begr. Elst Utr,66 tr. Driebergen-Rijsenburg 9 mei 194072 Cornelis Gijsbertus de Kroon, geb.? 4 april 1912,66 † 30 okt. 1966,66 begr. Elst Utr.66
 4. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn? juni 1912,32 † Oudshoorn 22 nov. 1915.32
 5. NN van Middelkoop, geb. Oudshoorn omstr. 17 sept. 1913.32
 6. Klaas, volgt IXc.

 

IXc. Klaas van Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 nov. 1917,32 VO,69 directeur,73 directeur 1966-,69 wethouder,74 vermeld Verzetsstrijder,75 Verzet 1940-1945 en Verzetsstrijder 2019,76 † Driebergen 15 jan. 2019,49 tr. Geertrui Anna de Greef, geb. NL 12 dec. 1919,74 † Driebergen-Rijsenburg? 9 maart 2021,49 dr. van Jacobus en D. van den Broek.

Uit dit huwelijk:

Edith Annie van Middelkoop, geb. Driebergen-Rijsenburg 11 juli 1946,56 † ald. 16 febr. 1947,33 begr. Driebergen.56

 

VIIId. Gerrit van Middelkoop, geb. Waddinxveen omstr. 1884,24 molenaar 1914,78 tr. Bodegraven 22 april 190925 Reintje Boer, geb. Bodegraven omstr. 1882, dr. van Willem en Elizabeth Mulder.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 9 maart 1910.58
 2. Elisabeth van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 6 febr. 1911.58
 3. Cornelis van Middelkoop, geb. Apeldoorn mei 1914, † Ugchelen 10 juli 1914.33
 4. Cornelis van Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn? 5 juli 1920,66 schipper,79 † Nieuwpoort 14 maart 2008,80 tr. Anthonia Roest, geb.? omstr. 1926,49 † Groot-Ammers 23 okt. 2012,81 begr. Nieuwpoort.49

 

VIIIe. Dirk van Middelkoop, geb. Waddinxveen 24 mei 1885,82 winkelier 1915,32 † Amstelveen 6 maart 1956,51 tr. Nieuwkoop en Noorden 27 okt. 191058 Leentje Tinholt, geb. Nigtevecht 11 aug. 1881,83 † Amstelveen 8 juni 1964,83 dr. van Albert en Jansje van der Bijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Dzn, volgt IXd.
 2. Albert Middelkoop, geb. Sloten NH 22 april 1916,82 † Veenendaal? 30 maart 1997,56 begr. Veenendaal.56

 

IXd. Gerrit Dzn van Middlekoop, geb. Sloten NH 27 mei 1911,82 vertegenwoordiger,84 kruidenier 1940,85 † Amstelveen 3 aug. 1975,49 begr. Amsterdam 7 aug. 1975,49 tr. Mijdrecht 16 april 193684 Trijntje Nagtegaal, geb. Mijdrecht 3 juli 1911,84 † Amstelveen 22 april 1990.84

Uit dit huwelijk:

Leny van Middlekoop.

 

VIIIf. Elisabeth van Middelkoop, geb. Waddinxveen 7 juni 1886,66 † Nieuwkoop 22 mei 1941,58 tr. Nieuwkoop en Noorden 21 april 191058 Cornelis de Wit, geb. Kamerik 28 sept. 1876,24 veehouder 1911,32 † Nieuwkoop? 14 aug. 1957,66 begr. Nieuwkoop,66 zn. van Klaas en Elizabeth Nap.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop jan. 1911,33 † ald. 29 april 1911.32
 2. Klaas de Wit, geb. Nieuwkoop juli 1915,33 † ald. 26 dec. 1915.32

 

VIIIg. Teunis van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 11 jan. 1891,58 winkelier 1920,82 vermeld Huishoudster 5 aug. 1929,85 † Zeist 28 juli 1957,37 tr. 1e Den Haag 15 dec. 192086 Dina Brak, geb. Wassenaar 9 jan. 1893,87 † Soest 6 okt. 1929,87 dr. van Willem en Maartje Dorrepaal; tr. 2e Soest 12 nov. 193025 Petronella Koppenol, geb. Delft omstr. 1883,24 dr. van Leendert en Mathilda Zwanenburg.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje van Middelkoop, geb. Soest na 1930.
 2. Gerrit van Middelkoop, geb. Soest na 1930.
 3. Maartje van Middelkoop, geb. Soest na 1930.
 4. Wim van Middelkoop, geb. Soest na 1930.

 

VIIIh. Adrianus van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 5 nov. 1897,58 veehouder,88 vermeld Boerderij gekocht in Nieuwkoop 1937,32 † Nieuwkoop 23 april 1976,89 tr. Waarder 5 nov. 192437 Maria Griffioen, geb. Waarder 10 juli 1899,89 † Alphen a/d Rijn 1 sept. 1990,89 dr. van Leendert Jan en Elisabeth de Rooij.

Uit dit huwelijk:

 

IXe. Leendert Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 28 maart 1927,49 veehouder,88 † Ter Aar 27 sept. 2016,49 gecrem. Alphen a/d Rijn 4 okt. 2016,49 tr. 195649 Klazina Cornelia van Eijk, geb. Ter Aar 27 dec. 1931,49 † ald. 20 jan. 2021,49 dr. van Nicolaas en Johanna Brewe.

Uit dit huwelijk:

Sonja van Middelkoop.

 

VIIf. Adriana van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 juni 1857,24 † Nieuwkoop 5 april 1900,58 tr. Lange Ruige Weide 12 april 187825 Andreas Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1852,24 landbouwer 1900,32 † Lange Ruige Weide 22 juli 1913,43 zn. van Cornelis en Neeltje Koolwijk; hij hertr. Nieuwkoop 28 sept. 190025 Aafje van Middelkoop (VIb,3).

Uit dit huwelijk:

Aafje Verburg, geb. Stolwijk omstr. 1883,24 tr. Bleiswijk 3 juli 191925 Mattheus Kwakernaak, geb. Alphen omstr. 1857.24

 

VIIg. Johanna van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 16 sept. 1863,90 † Oudewater 28 dec. 1943,91 tr. Lange Ruige Weide 23 april 188690 Jacob (de) Koning, geb. Lange Ruige Weide 18 jan. 1857,90 veehouder 1886,24 † Waarder 26 jan. 1902,25 zn. van Jacobus de Koning en Ageda Verwoerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Koning, geb. Waarder 6 juli 1887,25 † Oudewater 17 april 1954,90 tr. Lange Ruige Weide 16 jan. 190892 Trijntje Blonk, geb. Waarder 7 dec. 1885, † Den Haag 24 dec. 1924, begr. Driebruggen.
 2. Neeltje de Koning, geb. Waarder 16 febr. 1889,25 † ald. 28 okt. 1889.25
 3. Neeltje de Koning, geb. Waarder 8 nov. 1890,25 † ald. 15 jan. 1892.25
 4. Gerrit de Koning, geb. Waarder 15 jan. 1893,25 tr. Waarder 13 okt. 192125 Geertje de Koning, geb. Waarder omstr. 1891.24
 5. Agatha de Koning, geb. Waarder 13 dec. 1894,25 † Oudewater 20 jan. 1973,90 tr. Waarder 4 nov. 192025 Arie de Boer, geb. Lange Ruige Weide omstr. 1894.24
 6. Jacob de Koning, geb. Waarder 12 okt. 1899,25 † ald. 12 dec. 1899.25

 

VIIh. Christina van Middelkoop, geb. Lange Ruige Weide 3 nov. 1864,19 † Zeist 29 jan. 1953,19 tr. Lange Ruige Weide 19 dec. 189025 Jacobus Pot Boot, geb. Woubrugge 1855,24 † Zeist 29 mei 1932,25 zn. van Willem en Cornelia Roest en wedr. van Geertje Molenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Pot Boot, geb. Waarder 7 okt. 1891,25 tr. Johannes Hogervorst, geb.? na 1890.
 2. Neeltje Pot Boot, geb. Waarder 14 okt. 1892,25 tr. Waarder 21 dec. 191625 Willem van der Velden, geb. Aarlanderveen omstr. 1887.24
 3. Ingetje Pot Boot, geb. Waarder 21 mei 1894.25
 4. Gerrit Pot Boot, geb. Waarder 15 sept. 1895,25 tr. Maria Oudijk, geb.? na 1891.
 5. Johanna Boot, geb. Waarder 25 juli 1898,25 tr. Gerardus Bos, geb.? na 1892.
 6. Sophia Christina Boot, geb. Waarder 19 jan. 1901.25

 

Ve. Gijsbertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 10 okt. 1784,15 ged. Ameide 24 okt. 1784,20 † Meerkerk 16 febr. 1828,93 tr. Meerkerk 21 april 182225 Jan de Ruiter, geb. Meerkerk omstr. 1787, † na 1828, zn. van Gijsbert de Ruijter en Barbera van Klij.

Uit dit huwelijk:

 1. Barbera de Ruiter, geb. Meerkerk 26 mei 1823.25
 2. Gerrit de Ruiter, geb. Meerkerk 5 juni 1826, †.25

 

Vf. Gerrit Brouwer van Middelkoop, geb. Ameide,13 ged. Ameide 23 aug. 1789,11 bouwman 1816, † Meerkerk 9 aug. 1828,13 tr. Tienhoven ZH 27 april 181613 Maaike Alblas, geb. Ameide,13 ged. Ameide 24 juni 1792,94 bouwvrouw 1816-,94 † Langerak ZH 10 jan. 1884,94 dr. van Cornelis en Marigje Demper; zij hertr. Langerak ZH 9 dec. 183094 Hendrik Doeland.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 juli 1816,13 † NL 2 mei 1872.33
 2. Cornelis, volgt VIc.
 3. Christijntje Brouwer, volgt VId.
 4. Arie Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 maart 1821,34 † Vianen 6 jan. 1892, tr. Betje van Bommel, geb. NL, † ald. vóór 1892.
 5. Maaike Brouwer van Middelkoop, geb. Meerkerk 9 aug. 1824,24 tr. 1e Langerak ZH 27 dec. 185025 Johannes de Jong, geb. Vlist 2 maart 1822, zn. van Jan en Neeltje van Zijl; tr. 2e Langerak ZH 4 juli 187225 Peter Loeve, geb. Langerak ZH 29 jan. 1824,24 zn. van NN NN en Maria Loeve.
 6. Gerrit, volgt VIe.

 

VIc. Cornelis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 dec. 1817,24 bouwman, † Langerak ZH 23 okt. 1903,33 tr. 1e Langerak ZH 8 nov. 185525 Hendrina Zweren, geb. Langerak ZH 26 nov. 1822,13 † ald. 8 dec. 1871,33 dr. van Jan Zweers en Jantje Heikoop; tr. 2e Langerak ZH 13 maart 187425 Jacoba Blom, geb. Langerak ZH 28 febr. 1845,24 † ald. 28 jan. 1905,33 dr. van Arie en Johanna Dina Roest.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1856,34 † ald. 29 juli 1856.33
 2. Maaike Cornelisse, volgt VIIi.
 3. Gerrit, volgt VIIj.
 4. Jannigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 maart 1861.34
 5. Janna, volgt VIIk.
 6. Jan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1864,34 † ald. 8 jan. 1867.33
 7. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 dec. 1865,34 † ald. 7 dec. 1871.33

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 juni 1875,34 † ald. 2 juli 1875.33
 2. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 juli 1876,34 bestuurslid -1933,95 brandmeester -1933,95 secretaris -1933,95 † Langerak ZH 14 aug. 1933.33
 3. Hendrik, volgt VII-l.
 4. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juni 1879,34 † 10 febr. 1954.13
 5. Cornelis, volgt VIIm.
 6. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 febr. 1882,34 † Gouda 22 febr. 1970.36
 7. Jacobus van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 jan. 1884,34 brandmeester 1933-,95 lid 1933-,95 lid 1935,95 Heemraad 1935,95 Stemopnemer 1937,96 lid 1937,96 † 9 okt. 1964.13
 8. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb..33
 9. Stijntje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1887,34 † ald. 15 april 1888.33
 10. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 28 maart 1889.33

 

VIIi. Maaike Cornelisse van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 maart 1857,24 † ald. 19 april 1919,97 tr. Langerak ZH 4 okt. 189425 Pieter Ariens Koorevaar, geb. Langerak ZH 7 maart 1853,24 † Gorinchem 30 okt. 1922,98 zn. van Arie en Neeltje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Pieterse Koorevaar, geb. Langerak ZH 5 mei 1895,97 tr. Langerak ZH 24 mei 191497 Huibert Cornelisz van Vliet, geb. Vlaardingen 29 okt. 1890.97
 2. Cornelis Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 18 aug. 1896,97 tr. Gameren 11 juni 192124 Aaltje Elisabeth Schreuder, geb. Gameren omstr. 1904.
 3. Arie Pieters Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 mei 1898,97 † ald. 5 febr. 1899.97
 4. Arigje Jacoba Pieternella Koorevaar, geb. Langerak ZH 11 nov. 1900,97 tr. Langerak ZH 10 okt. 191799 Jan Willems Rietveld, geb. Groot-Ammers 12 dec. 1898.97

 

VIIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 mei 1858,34 † Hillegersberg 27 mei 1932,36 tr. 1e Langerak ZH 11 febr. 188125 Marigje Demper, geb. Langerak ZH 21 jan. 1856,25 † ald. 1 maart 1889,36 dr. van Huibert en Annigje de Ruiter; tr. 2e Langerak ZH 12 juni 189125 Arigje Schippers, geb. Langerak ZH 8 maart 1865,24 † ald. 26 maart 1904,52 dr. van Leendert en Janna Hooijkaas.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 10 april 1882.52
 2. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 nov. 1883,34 † ald. 20 febr. 1884.33
 3. Annigje, volgt VIIIi.
 4. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 okt. 1886,34 † ald. 22 jan. 1887.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 22 mei 1892.26
 2. Janna, volgt VIIIj.
 3. Hendrina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 27 jan. 1895,34 tr. Hillegersberg 3 juni 1931100 Marinus Luijendijk, geb. Maassluis 28 juni 1891,101 † Leerdam 9 maart 1985,71 begr. Rotterdam 14 maart 1985,71 wedr. van H. Stekelenburg.
 4. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 12 febr. 1897,55 tr. Rotterdam 27 maart 193755 Ida Teuna Gelderblom, geb. Rotterdam 5 mei 1906.55
 5. Leendert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 juli 1899,55 electromonteur 1929,102 tr. Scherpenzeel 20 juni 1929102 Sientje Vlastuin, geb. Scherpenzeel 8 april 1903.102
 6. Jacoba van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 mei 1902,55 † Rotterdam 25 okt. 1983,36 tr. Hillegersberg 8 sept. 1927101 Gerard van Middelkoop (VIIx,12).

 

VIIIi. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1885,13 † Rotterdam 18 mei 1966,36 tr. Capelle a/d IJssel 17 jan. 190725 Willem Johannes van Middelkoop (VIIIu).

Uit dit huwelijk:

 1. Marigje van Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel 24 dec. 1907,55 † Rotterdam 14 febr. 1968,85 tr. 27 febr. 192755 Johannes Mak, geb. Schiedam 27 april 1903.55
 2. Gerda van Middelkoop, geb. Schiebroek 9 dec. 1911,37 † ald. 1 okt. 1916.103

 

VIIIj. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 juli 1893,26 † Arnhem 17 mei 1962,36 tr. Capelle a/d IJssel 17 aug. 191625 Adriaan Kwakernaak, geb. Wijngaarden 1891,24 † NL 14 juni 1954,104 zn. van Johannes en Jacoba van Beesd.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Kwakernaak.
 2. NN Kwakernaak.
 3. NN Kwakernaak.

 

VIIk. Janna van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 dec. 1862,24 † ald. 31 jan. 1940,33 tr. Langerak ZH 29 sept. 188225 Dirk Roest, geb. Langerak ZH 17 okt. 1860,24 zn. van Dirk en Pietertje Hooijkaas.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Roest, geb. Langerak ZH omstr. 1894, tr. Langerak ZH 23 jan. 1919105 Dirk Uittenbogaard, geb. Meerkerk omstr. 1892.
 2. Hendrika Roest, geb. Langerak ZH 12 maart 1896,24 tr. Langerak ZH 23 jan. 191925 Jan den Besten, geb. Noordeloos 1886.24
 3. Nicolaas Roest, geb. Langerak ZH 19 nov. 1905,106 † ald. 10 maart 1980,106 tr. Willempje Cok, geb. IJsselmonde 4 febr. 1905,106 † Langerak ZH 17 maart 1973.106

 

VII-l. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 16 juni 1878,34 † ald. 1 nov. 1945,33 tr. Groot-Ammers 23 okt. 190325 Emmigje Middelkoop, geb. Groot-Ammers 5 juni 1881,13 † Giessenburg 7 april 1961,107 dr. van Arie en Heiltje Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 11 maart 1904,55 † Giessenburg 7 maart 1988,71 tr. Arie Rikkers, geb.? 3 nov. 1902, † Giessenburg 4 febr. 1990.71
 2. Heiltje van Middelkoop, geb. Rotterdam 9 febr. 1906,55 † ald. 23 nov. 1910.37
 3. Cornelis van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 aug. 1908,82 † Ameide 2 maart 1999,108 begr. Goudriaan 6 maart 1999,108 tr. na 1929 Aartje de Jong, geb. Noordeloos 24 okt. 1910,82 † Goudriaan 17 jan. 1990.109
 4. Annigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 20 okt. 1910,55 † Groot-Ammers? 27 mei 1996,110 begr. Groot-Ammers,110 tr.110 Gerrit den Boer, geb.? 23 febr. 1911,110 † Groot-Ammers? 5 nov. 1979,110 begr. Groot-Ammers.110
 5. Heiltje van Middelkoop, geb. Bergambacht 9 juli 1913,111 tr. Langerak 2 febr. 193937 Frans Boer, geb. Alblasserdam omstr. 1911.37

 

VIIm. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 sept. 1880,34 † Maartensdijk 16 mei 1944,33 tr. Utrecht 28 april 192113 Wilhelmina Gezina Vos, geb. Utrecht omstr. 1880,24 † De Bilt 18 aug. 1957,33 dr. van Frederik en Geertruida Cornelia Cirkel.

Uit dit huwelijk:

Jacoba Geertruida van Middelkoop, geb. Bilthoven 1 maart 1922,112 † Langerak ZH 10 mei 2000,108 tr. De Bilt 13 sept. 1946112 Pieter van Barneveld, geb. Westbroek 17 okt. 1921,112 † Langerak ZH 21 april 1970.110

 

VId. Christijntje Brouwer van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 dec. 1819,46 † Groot-Ammers 2 maart 1852,26 tr. Langerak ZH 28 jan. 183725 Cornelis Both, geb. Groot-Ammers 4 april 1808,113 † ald. 11 nov. 1883, zn. van Arie en Marigje Aaldijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Bot, geb. Groot-Ammers 23 aug. 1837,113 † ald. 18 febr. 1903,113 tr. Groot-Ammers 21 febr. 1861113 Pieter Baas, geb. vóór 1841.
 2. Gerrit Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1839,113 † ald. 3 juni 1867.113
 3. Arie Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1840,113 † ald. 23 dec. 1909.113
 4. Hendrik Bot, geb. Groot-Ammers omstr. 1843,113 † ald. 20 mei 1867.113
 5. Cornelis Both, geb. Groot-Ammers 20 mei 1846,113 † ald. 10 febr. 1921.113
 6. Marigje Both, geb. Groot-Ammers 30 mei 1849,113 † ald. 6 april 1925,114 tr. Groot-Ammers 27 jan. 1871105 Willem Matthijs Ooms, geb. Groot-Ammers omstr. 1857.

 

VIe. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 24 jan. 1829,34 † Langerak ZH 29 juli 1889,13 tr. 1e Langerak ZH 26 maart 185225 Sijgje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 20 juli 1833,24 † ald. 21 aug. 1860,115 dr. van Bastiaan en Annigje Nomen; tr. 2e Langerak ZH 14 nov. 186225 Aantje Blom, geb. Langerak ZH 26 maart 1838,24 vermeld Beslagname 17 nov. 1876,116 † Langerak ZH 16 nov. 1904,36 dr. van Arie en Johanna Dina Roest; zij hertr. Langerak ZH 6 maart 1891117 Cornelis Maatkamp.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 jan. 1853,13 † ald. 22 jan. 1853.
 2. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 jan. 1854,13 † ald. 7 juni 1854.33
 3. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 mei 1855, † ald. 23 sept. 1855.115
 4. Bastiaan van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 maart 1857,13 † ald. 18 nov. 1857.115
 5. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 24 juli 1858,115 † ald. 16 dec. 1858.115

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie, volgt VIIn.
 2. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 febr. 1864,26 † ald. 6 maart 1866.
 3. Johanna Dina, volgt VIIo.
 4. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 6 maart 1866,52 † ald. 27 mei 1870.52
 5. Maaike, volgt VIIp.
 6. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 febr. 1870,26 † Langerak ZH? vóór april 1871.
 7. Gerrit, volgt VIIq.
 8. Aaltje, volgt VIIr.
 9. Cornelis, volgt VIIs.
 10. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 febr. 1878,13 † ald. 28 febr. 1879.13

 

VIIn. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 29 juli 1862,24 † ald. 23 dec. 1928,33 tr. Langerak ZH 7 maart 188425 Pietertje Terlouw, geb. Langerak ZH 5 juli 1863,24 † Zeist 26 april 1921,25 dr. van Teunis en Lena Damsteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis, volgt VIIIk.
 2. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 okt. 1885,13 † Langerak ZH 30 april 1887.13
 3. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 sept. 1886, † Nieuwveen 7 nov. 1931.
 4. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 aug. 1888,13 † ald. 10 aug. 1890.13
 5. Lena van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 nov. 1890,24 † Gorinchem 26 nov. 1963,98 begr. Meerkerk 29 nov. 1963,110 tr. Langerak ZH 6 april 191125 Gerrit Vonk, geb. Goudriaan 6 mei 1885,110 † Meerkerk? 13 febr. 1977,110 begr. Meerkerk,110 zn. van Cornelis en Aafje van Wijk.
 6. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 okt. 1892,24 visser,64 † 21 sept. 1965, tr. Langerak ZH 14 nov. 191825 Adriana Stefana den Ouden, geb. Ammerstol 15 aug. 1896,24 dr. van Teunis en Willemijntje Looren de Jong.
 7. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 nov. 1894,34 † Langerak ZH? vóór dec. 1896.
 8. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 1 dec. 1896, † Langerak ZH? vóór maart 1899.
 9. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 maart 1899,110 koopman, † Meerkerk? 30 okt. 1983,110 begr. Meerkerk 4 nov. 1983,110 tr. Langerak ZH 7 okt. 192625 Willempje Droog, geb. Krimpen a/d IJssel 24 mei 1904,110 † Meerkerk? 12 dec. 1978,110 begr. Meerkerk,110 dr. van Willem en Catharina de Bie.
 10. Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 18 dec. 1904,26 † 24 dec. 1904.

 

VIIIk. Teunis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 okt. 1884,13 visser -1952,109 † Oud-Alblas 6 nov. 1952,13 tr. 1e Nieuwpoort 17 okt. 190725 Adriana Margaretha Abbring, geb. Nieuwpoort 18 jan. 1882,21 † Oud-Alblas 27 febr. 1920,36 dr. van Jan en Hendrika te Hennepe; tr. 2e Oud-Alblas 28 aug. 192421 Catharina Jacoba van Ardenne, geb. Bergschenhoek 22 maart 1891,13 † Oud-Alblas? 26 nov. 1978,13 dr. van Johannes en Jacoba NN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan A., volgt IXf.
 2. Pietertje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1910,21 † Rotterdam 30 april 1931.21
 3. Hendrika Catharina van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 6 mei 1912,21 † ald. 18 juni 1916.21
 4. Lena Arigje van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 april 1914,21 † Rotterdam 23 sept. 1964,49 tr. C.H. Cossee, geb. NL na 1910, † Rotterdam? na 1964.
 5. Arie van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 16 nov. 1915,21 † ald. 7 jan. 2000,109 tr. vóór 1939 Geertruida Kroonen, geb. NL omstr. 1917, † Alblasserdam 19 aug. 2003,71 begr. Oud-Alblas 23 aug. 2003.71
 6. Willem van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 dec. 1917.21
 7. Hendrik Cornelis van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1920,110 † Alblasserdam 2 jan. 1977.109

Uit het tweede huwelijk:

 1. Teunis, volgt IXg.
 2. Johannes van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 17 juni 1929,21 schipper,49 † Sliedrecht 12 jan. 2006.118
 3. Pieternella van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1931,66 † Sliedrecht 17 aug. 2008.21

 

IXf. Jan A. van Middelkoop, geb. Sliedrecht 24 juli 1908,21 † Oud-Alblas 7 maart 1981,109 tr. Oud-Alblas? vóór 1939 Bastiaantje Zwartebol, geb.? 29 april 1910,110 † Bleskensgraaf 14 jan. 1995,109 begr. Oud-Alblas.110

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis van Middelkoop, geb. Papendrecht? 28 febr. 1932,119 griendwerker,120 † Oud-Alblas 29 okt. 2000,49 tr. Maria Wilhelmina van Herk, † Papendrecht? 29 okt. 1999.
 2. Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 4 febr. 1939,66 correspondent 1974-,109 voorzitter -2014,80 † Hendrik Ido Ambacht? 21 juli 2014,121 begr. Hendrik Ido Ambacht.66
 3. Adriana Folksje Gerdina van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 26 jan. 1956,109 † Zwijndrecht 2 aug. 2019,49 begr. Alblasserdam 7 aug. 2019.49

 

IXg. Teunis van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 11 juni 1927,21 † na 1984, tr. Oud-Alblas juli 1957109 Louiza van der Neut, geb. omstr. 1924, † Oud-Alblas 22 nov. 1984.109

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 7 okt. 1957,109 † ald. 8 okt. 1957.109
 2. Pieter Jan van Middelkoop, geb. Oud-Alblas 19 febr. 1959,109 † ald. 24 sept. 1993.49

 

VIIo. Johanna Dina van Middelkoop, geb. Langerak ZH 20 jan. 1866,24 † Bleskensgraaf en Hofwegen 28 jan. 1903,21 tr. Langerak ZH 21 jan. 188725 Cornelis Vuijk Noorland, geb. Groot-Ammers 23 nov. 1861,24 † Ottoland 15 april 1943,21 zn. van Gijsbert en Jannigje Donk; hij hertr. Goudriaan 26 jan. 190321 Hanna van Gent.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Vuijk Noorland, geb. Goudriaan 13 juni 1886,21 † Noordeloos 3 febr. 1945,122 tr. Ottoland 20 sept. 190721 Adriaan Vonk, geb. Noordeloos 22 febr. 1883,21 † ald. 30 nov. 1921.122
 2. Aantje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 25 febr. 1895,38 † Groot-Ammers 10 dec. 1975,21 tr. Ottoland 25 mei 191625 Jan Hendrik Verhoeven, geb. Jutphaas 29 nov. 1894,21 † Groot-Ammers 9 febr. 1987.
 3. Gijsbert Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 28 sept. 1898,21 tr. Ottoland 16 mei 191725 Flora de Vries, geb. Goudriaan 1 maart 1897,21 dr. van N.N. NN en Aartje de Vries.
 4. Jannigje Vuijk Noorland, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 9 sept. 1901,21 † Ottoland 26 jan. 1915.21

 

VIIp. Maaike van Middelkoop, geb. Langerak ZH 28 april 1868,24 † Alblasserdam 10 okt. 1947,33 tr. Langerak ZH 22 jan. 189225 Adrianus Bochanen, geb. Nieuwpoort 11 sept. 1862,24 † Alblasserdam? vóór 1947, zn. van NN NN en Adriana Bochanen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Bochanen, geb. Alblasserdam 25 okt. 1892,123 † ald. 11 april 1985,123 tr. Alblasserdam 17 juni 192125 Antonia Nobel, geb. Lekkerkerk 1890,123 † Alblasserdam 8 mei 1978.123
 2. Aartje Bochanen, geb. Alblasserdam 8 april 1897, tr. 1e Alblasserdam 11 juni 192025 Maarten Jan van der Blom, geb. Amsterdam 1898; tr. 2e Alblasserdam 17 april 1924124 Barend Verwaal, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1891,124 †? vóór juni 1956.124
 3. Hermanus Bochanen, geb. Alblasserdam 8 juni 1905,21 begr. Sliedrecht 30 maart 1978,21 tr. Sliedrecht 28 maart 192521 Maria Ruis, geb. Sliedrecht 1 aug. 1905,21 begr. ald. 13 juni 1980.21
 4. Johannes Bochanen, geb. Alblasserdam omstr. 22 dec. 1910.125

 

VIIq. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak 18 jan. 1871,24 werkman, arbeider 1896, koopman 1947, tr. 1e Langerak ZH 10 maart 189325 Elizabeth Maat, geb. Langerak ZH 21 dec. 1872,24 † ald. 11 febr. 1940,126 dr. van NN NN en Cornelia Maat; tr. 2e Sliedrecht 30 nov. 1907115 Maria Christina Jenck, geb. Den Haag omstr. 1860, dr. van Christianus Hendrik en Johanna Noorlander.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 8 jan. 1894.34
 2. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 maart 1895,34 † ald. 29 febr. 1896.
 3. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1897,52 † Langerak ZH 28 maart 1897.52
 4. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1898,24 † Ameide 7 jan. 1995, tr. Langerak ZH 7 dec. 192225 Gerrit van der Graaf, geb. Vianen 1900,24 † Utrecht 22 okt. 1928,25 zn. van Jan en Neeltje de Jong.
 5. Hilligje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 25 dec. 1900,26 † ald. 5 mei 1902.
 6. Huibert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 19 maart 1903,26 † ald. 20 juli 1903.37
 7. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 26 dec. 1907.52

 

VIIr. Aaltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 26 aug. 1873,24 † Krimpen a/d Lek 1 jan. 1923,115 tr. Jaarsveld 9 aug. 189525 Arie Langerak, geb. Jaarsveld 7 maart 1867,115 krantenbezorger,127 † Krimpen a/d Lek 26 sept. 1955,115 zn. van Cornelis en Jannigje van Maurik.

Haar dochter:

 1. Aantje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 sept. 1891,34 † ald. 8 okt. 1891.

Uit het huwelijk:

 1. Cornelis Langerak, geb. Jaarsveld 10 febr. 1896,25 leesportefeuille-bezorger,127 schipper,127 † Krimpen a/d Lek 10 juli 1977,115 tr. Krimpen a/d Lek 25 maart 1921127 Grietje Pols, geb. Ouderkerk a/d IJssel 21 juni 1898,127 † Krimpen a/d Lek 28 sept. 1983.127
 2. Gerrit van Middelkoop, geb. Jaarsveld 25 jan. 1898,115 bestuurslid 1936,95 ouderling 1939,95 † Krimpen a/d Lek 9 sept. 1965,115 tr. Alblasserdam 17 juni 192025 Neeltje Veen, geb. Alblasserdam 10 juli 1897,127 † Rotterdam 2 april 1979.127
 3. Jannigje Langerak, geb. Jaarsveld 7 dec. 1900,115 † Krimpen a/d IJssel 18 april 1923,115 tr. Krimpen a/d IJssel 16 juni 192025 Peter van Zwienen, geb. Krimpen a/d IJssel omstr. 1896.24
 4. Jan Langerak, geb. Jaarsveld 11 mei 1901,115 † Krimpen a/d Lek 12 nov. 1968,115 tr. Krimpen a/d Lek 16 aug. 192225 Leentje Stigter, geb. Nieuw-Lekkerland 20 mei 1903,127 † ald. 23 febr. 1971.127
 5. Aaltje Langerak, geb. Jaarsveld 14 dec. 1902,115 † Rotterdam 7 jan. 1987,115 tr. Krimpen a/d Lek 10 mei 192225 Pieter Dekker, geb. Ouwerkerk a/d IJssel 22 febr. 1899,127 scheepstimmerman,127 † Rotterdam 16 juni 1983.127
 6. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 6 april 1904,115 † ald. 9 jan. 1905.115
 7. Johannes Langerak, geb. Jaarsveld 11 juni 1905,115 † ald. 26 sept. 1906.115
 8. Rijkje Johanna Langerak, geb. Jaarsveld 24 okt. 1906,40 † Dordrecht 3 dec. 1982,128 begr. Zwijndrecht 7 dec. 1982,128 tr. Krimpen a/d Lek 25 sept. 1929128 Pieter Noorlander, geb. Krimpen a/d Lek 23 maart 1909,128 directeur,127 † Zwijndrecht 25 febr. 1981,128 zn. van Cornelis en Adriaantje de Stroete.
 9. Johanna Dina Langerak, geb. Jaarsveld 15 april 1908,115 † Schoonhoven 1 mei 1910.115
 10. Arie Langerak, geb. Schoonhoven 2 okt. 1909,43 † Krimpen a/d Lek 14 febr. 1920.115
 11. Aaltje Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 juli 1913,115 † Sliedrecht 21 juni 1954.115
 12. Maaike Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 14 okt. 1914,115 † Lekkerkerk 25 dec. 2009.115
 13. Gijsbert Langerak, geb. Krimpen a/d Lek 28 mei 1917,115 † ald. 15 febr. 1919.115

 

VIIs. Cornelis van Middelkoop, geb. Langerak ZH 9 nov. 1875,24 bouwman 1899,32 † Nieuwkoop 15 nov. 1944,58 tr. Langerak ZH 1 nov. 189425 Huibertje Sonnenberg, geb. Nieuwkoop omstr. 1873,25 dr. van Jan en Leentje Tijsterman.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Langerak ZH 9 mei 1895.52
 2. Gerrit, volgt VIII-l.
 3. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop jan. 1898,33 † ald. 24 april 1899.
 4. Leentje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 31 dec. 1899,58 † ald. 15 mei 1914.58
 5. Antje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 21 nov. 1901,58 tr. Nieuwkoop en Noorden 15 jan. 192632 Adriaan Dompeling, geb. Nieuwveen 26 juni 1899,82 slager 1926,32 † Amsterdam 17 mei 1972,82 zn. van Jan en Adriana Uitterwaal.
 6. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 13 nov. 1905,58 † ald. 18 okt. 1906.58
 7. Jan, volgt VIIIm.
 8. NN van Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 30 april 1914.32
 9. Johanna Pleuntje van Middelkoop, geb. Nieuwkoop mei 1914,33 † ald. 4 juli 1915.58

 

VIII-l. Gerrit van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 16 aug. 1896,58 schipper 1928,32 tr. Nieuwkoop en Noorden 12 mei 192125 D.A. Sanders, geb. Nieuwkoop omstr. 1898,24 dr. van Jan en Jansje Pijper.

Uit dit huwelijk:

 1. Jansje Middelkoop, geb. Nieuwkoop omstr. 4 juni 1922.32
 2. Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? 1925,68 † Nieuwkoop 15 maart 1926.32
 3. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop? na 1925.

 

VIIIm. Jan van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 20 april 1909,58 drukkerij 1931-,129 slager 1933,32 † Nieuwkoop? 28 aug. 1980,66 begr. Nieuwkoop,66 tr. Nieuwkoop 17 sept. 193632 Katharina Eugenie Zotz, geb.? 20 april 1909,66 † Nieuwkoop? 10 maart 1990,66 begr. Nieuwkoop.66

Uit dit huwelijk:

 1. Huibertje Cornelie van Middelkoop, † Nieuwkoop 25 sept. 1944.58
 2. Juliana Huiberta van Middelkoop, geb. Nieuwkoop 27 mei 1938,49 † ald. 8 jan. 2015.

 

Vg. Gijsbert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 april 1794,130 ged. Ameide 27 april 1794,13 bouwman 1815, ingelande 1856,131 † Meerkerk 17 okt. 1872, tr. Ameide 27 juli 181525 Adriana van Hof, geb. omstr. 1786,15 † Meerkerk 13 juli 1852,15 dr. van Hendrik en Johanna Vermaat.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIf.
 2. Johanna, volgt VIg.
 3. Hendrik van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 jan. 1822,34 † ald. 7 jan. 1822.33
 4. Christijntje, volgt VIh.
 5. Hendrik, volgt VIi.

 

VIf. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 okt. 1817,13 bouwman, † Streefkerk 28 dec. 1875,33 tr. Meerkerk 24 jan. 184625 Grietje Kok, geb. Meerkerk omstr. 1821,13 dr. van Gerrit en Merrigje Heikoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 8 okt. 1847, † ald. 14 juli 1855.
 2. Adriaantje van Middelkoop, geb. Meerkerk 13 febr. 1849,25 † ald. 12 april 1873.
 3. Gysbert, volgt VIIt.
 4. Gerrigje, volgt VIIu.
 5. Gerrit van Middelkoop, geb. Meerkerk 10 juli 1853, † ald. 4 dec. 1853.
 6. Gerrit Middelkoop, geb. Meerkerk 21 okt. 1855, landbouwer -1928,33 † Vuren 7 april 1928.33
 7. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk na 30 mei 1857, † ald. 27 febr. 1862.
 8. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 nov. 1857, † ald. 30 mei 1858.
 9. Johannis van Middelkoop, geb. Meerkerk 7 mei 1859,13 † ald. 24 jan. 1872.15
 10. Merrigje, volgt VIIv.

 

VIIt. Gysbert van Middelkoop, geb. Meerkerk 26 juli 1850,25 bouwman, † Streefkerk 13 jan. 1917, tr. Streefkerk 12 juni 187513 Aartje Spruitenberg, geb. Streefkerk 23 sept. 1855, † Dordrecht 24 dec. 1928,105 dr. van Pieter en Cornelia Vlot.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIIn.
 2. Cornelia, volgt VIIIo.
 3. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 29 juli 1878, † ald. 30 april 1883.28
 4. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 okt. 1879,15 † ald. 4 april 1880.15
 5. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 24 jan. 1881,13 † ald. 21 maart 1881.13
 6. Grietje, volgt VIIIp.
 7. Aantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 16 sept. 1883,34 † Nieuw-Lekkerland 7 maart 1970,132 tr. Streefkerk 22 maart 191725 Cornelis Leendert Meerkerk, geb. Nieuw-Lekkerland 8 april 1884,132 † ald. 13 febr. 1976,132 zn. van Cornelis en Maria de Lange.
 8. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 27 okt. 1884,13 † ald. 30 mei 1885.13
 9. Maria van Middelkoop, geb. Streefkerk 21 jan. 1886,13 † Dordrecht 5 dec. 1954,105 tr. Huibert Christiaan van Dee, geb. Ingen 20 sept. 1892, † Dordrecht 12 febr. 1982,28 zn. van Huibert Cornelis en Jansje van Ewijk; hij hertr. Dordrecht 8 maart 1923133 Gerrigje van Middelkoop (VIIIs).
 10. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 26 febr. 1887,13 † ald. 2 jan. 1889.
 11. Neeltje van Middelkoop, geb. Streefkerk 28 aug. 1888,15 † ald. 2 jan. 1889.15
 12. Pieter van Middelkoop, geb. Streefkerk 3 dec. 1889,15 † ald. 14 jan. 1890.15
 13. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,13 † ald. 6 juli 1892.13
 14. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 19 dec. 1890,13 † Streefkerk? 28 febr. 1891.13
 15. Johannes van Middelkoop, geb. Streefkerk 4 mei 1892.13
 16. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 2 juni 1893,13 † ald. 15 april 1895.13
 17. Hendrik, volgt VIIIq.
 18. Adriaantje, volgt VIIIr.
 19. Gerrigje, volgt VIIIs.

 

VIIIn. Gerrit van Middelkoop, geb. Streefkerk 15 jan. 1876,24 werkman, † Berkel en Rodenrijs 2 juni 1949,103 tr. Langerak ZH 22 nov. 190025 Elisabeth Helena Aanen, geb. Langerak ZH 9 nov. 1874,24 † Berkel en Rodenrijs 12 nov. 1946,103 dr. van Jan en Anna van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Aantje, volgt IXh.
 2. Anna, volgt IXi.
 3. Gijsbert, volgt IXj.
 4. Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 nov. 1906,37 tr. Berkel en Rodenrijs 30 sept. 1932101 Teuntje van der Ent, geb. Berkel en Rodenrijs 11 jan. 1908.101
 5. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 15 febr. 1909.26
 6. Johannes, volgt IXk.
 7. Hendrik, volgt IX-l.
 8. Jannigje Maria van Middelkoop, geb. Langerak ZH 2 juni 1916.26
 9. Dirk, volgt IXm.

 

IXh. Aantje van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 25 mei 1901,24 † Lekkerkerk 25 dec. 1987,52 tr. Langerak ZH 11 april 191825 Gerrit Sterrenburg, geb. Meerkerk 10 juli 1894,24 † Lekkerkerk 24 jan. 1981,52 zn. van Jacob en Zwaantje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Helena Sterrenburg, geb. Langerak ZH mei 1919.126
 2. Gerrit Sterrenburg, geb. Langerak ZH 16 sept. 1920,134 † Zierikzee 7 juli 2010.134

 

IXi. Anna van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 18 aug. 1902,55 tr. Berkel en Rodenrijs 21 mei 192655 Willem Gelderblom, geb. Nieuwpoort 2 okt. 1897,55 grondwerker,55 † vóór 1975.

Uit dit huwelijk:

Govert Gelderblom, geb. Rotterdam? 1933,33 grondwerker,55 † Pijnacker 24 maart 1934.103

 

IXj. Gijsbert van Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 26 april 1904,135 † Berkel en Rodenrijs 4 febr. 1985,136 tr. Berkel en Rodenrijs 21 juni 1929100 Geertruida Quartel, geb. Berkel en Rodenrijs 1 sept. 1901,136 † ald. 3 okt. 1995,136 dr. van Hendrik en Aagje van Etten.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop (zilveren eremedaille 1987),137 geb. 19 april 1930,138 politie -1989,139 † Eindhoven 4 nov. 2011.49
 2. Ada van Middelkoop, geb. 15 maart 1932,80 † 31 okt. 2020,80 begr. Berkel en Rodenrijs 6 nov. 2020, tr. Gerrit Langeler, geb. na 1930,140 † Berkel en Rodenrijs 8 febr. 2013.
 3. Hendrik Groeneveld, volgt Xa.
 4. Jan van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 16 mei 1941,135 † ald. 13 maart 1943.136
 5. Jan van Middelkoop (Officier),141 geb. Berkel en Rodenrijs 28 aug. 1945,142 architect,143 voorzitter,49 † Dordrecht 11 okt. 2004,144 begr. Zwijndrecht.80
 6. Gijsbert van Middelkoop, geb. na 1950, † 2014.

 

Xa. Hendrik Groeneveld van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 24 febr. 1939,145 vrachtwagenchauffeur,145 † Emmeloord 17 mei 2008.80

Zijn zoon:

Henk van Middelkoop, geb. Emmeloord? mei 1966,49 † Ens 30 nov. 1970.49

 

IXk. Johannes van Middelkoop, geb. NL 1911,146 † Chatham, Kent County, ON? 1981,147 begr. Chatham, Kent County, ON,146 tr. Cornelia Boer, geb. NL 1913, † Chatham, Kent County, ON 4 febr. 2010,148 dr. van Pieter en Helena NN.

Uit dit huwelijk:

 1. George van Middelkoop, geb. NL, † CAN? 1987.
 2. Elizabeth van Middelkoop, geb. NL na 1930, † CAN vóór 2007.
 3. Helena, volgt Xb.
 4. Catharina van Middelkoop, geb. NL 1948, † Ontario 23 nov. 2007,149 tr. 1969150 Harry Harsevoort, geb. NL?, † CAN vóór 2010.
 5. Peter van Middelkoop, geb. NL? 1950,151 pensioen,151 † Chatham, Kent County, ON 11 jan. 2018.151

 

Xb. Helena van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 1941, † Burford ON 25 juli 2007,152 tr.150 Clarence Oosterveld, geb. NL?, † Burford ON? vóór 2010.

Uit dit huwelijk:

Henry Oosterveld, †.153

 

IX-l. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 14 jan. 1915,126 meubelmaker, † Berkel en Rodenrijs 1 maart 1991,71 tr. Berkel en Rodenrijs? 19 febr. 1947154 Pieternella Adriana Vink, geb. NL 15 febr. 1922,71 † Berkel en Rodenrijs 16 okt. 2002,71 dr. van Eimert en Jannigje Heijboer.

Uit dit huwelijk:

NN van Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 1947,33 † ald. 6 dec. 1947.103

 

IXm. Dirk van Middelkoop, geb. Langerak ZH 17 febr. 1918,26 † Berkel ZH 13 aug. 1969,49 begr. Berkel en Rodenrijs 16 aug. 1969.49

Zijn zoon:

Jan Gijsbert van Middelkoop, geb. NL 18 nov. 1950,66 † Nieuw-Beijerland 9 maart 2014,49 begr. Oud-Beijerland 14 maart 2014.66

 

VIIIo. Cornelia van Middelkoop, geb. Streefkerk 26 jan. 1877,13 † ald. nov. 1937,155 tr. Streefkerk 29 juli 189726 Huig van der Velden, geb. Streefkerk 18 aug. 1872,156 zn. van Cornelis en Maria Schoonderwoerd.

Uit dit huwelijk:

 1. Jans van der Velden, geb. Streefkerk? na 1897.
 2. Cor van der Velden, geb. Streefkerk? na 1897.
 3. Maria van der Velden, geb. Streefkerk 17 jan. 1898,156 tr. Streefkerk 27 sept. 1917156 Aalbert Molenaar, geb. Streefkerk 7 jan. 1894.

 

VIIIp. Grietje van Middelkoop, geb. Streefkerk 3 mei 1882,15 † Meerkerk 5 maart 1947,157 tr. Streefkerk 5 sept. 190125 Anthonie Hakkesteeg, geb. Oud-Alblas 7 nov. 1882,21 zn. van Frans en Jannigje Maria Eijkelenboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Maria Hakkesteeg, geb. Streefkerk 8 maart 1902,21 † 20 dec. 1946,36 tr. Streefkerk 15 juni 192225 Jan de Ridder, geb. Groot-Ammers omstr. 1900.24
 2. Gijsbert Hakkesteeg, geb. Streefkerk 1 febr. 1906.21
 3. Frans Hakkesteeg, geb. Streefkerk 3 maart 1907.21
 4. Aantje Cornelia Hakkesteeg, geb. Ottoland 25 jan. 1909.21
 5. Gerrit Hakkesteeg, geb. Goudriaan 8 maart 1910,21 † ald. 16 aug. 1910.21

 

VIIIq. Hendrik van Middelkoop, geb. Streefkerk 22 juli 1895,15 los arbeider,158 tr. Zwijndrecht 5 dec. 191825 (echtsch. uitgespr. Dordrecht 4 okt. 1939)25 Neeltje Maria Kooiman, geb. Zwijndrecht 6 nov. 1896, dr. van Arie en Aagje Benjert.

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Arie van Middelkoop, geb. Zwijndrecht 1 juli 1919,14 † Zwijndrecht? 17 juni 1992,56 begr. Zwijndrecht.56

 

VIIIr. Adriaantje van Middelkoop, geb. Streefkerk 17 okt. 1896,159 tr. Zwijndrecht 28 maart 1918105 Albert van der Giessen, geb. Brandwijk omstr. 1888,24 † Borculo 15 nov. 1964,159 zn. van Willem en Lijntje Hakkersteegt.

Uit dit huwelijk:

Lijntje van der Giessen, geb. Brandwijk omstr. okt. 1918.160

 

VIIIs. Gerrigje van Middelkoop, geb. Streefkerk 24 mei 1898,110 † Dordrecht 25 okt. 1978,110 tr. Dordrecht 8 maart 1923133 Huibert Christiaan van Dee, geb. Ingen 20 sept. 1892, † Dordrecht 12 febr. 1982,28 zn. van Huibert Cornelis en Jansje van Ewijk en echtg. van Maria van Middelkoop (VIIt,9).

Uit dit huwelijk:

 1. Huibert Cornelis van Dee, geb. Dordrecht 18 juli 1923, † ald. 19 nov. 2005.
 2. Gijsbert van Dee, geb. Dordrecht? na 1924.

 

VIIu. Gerrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 6 dec. 1851, † Vuren 2 jan. 1923,33 tr. Streefkerk 6 maart 188413 Cornelis van der Giessen, geb. Dalem 1857,161 landbouwer -1916,33 † Vuren 27 febr. 1916,33 zn. van Adrianus en Cornelia Smits.

Uit dit huwelijk:

 1. M.C. van de Giessen, geb. NL na 1884, tr.162 J.A.J. de Bruin, geb. NL na 1880.
 2. A.J. van de Giessen, geb. NL na 1885.
 3. Gerrit van der Giessen, geb. Vuren? 1890,163 landbouwer 1928,24 †? 1938,163 tr. Gameren 28 maart 192824 Maaike Maria van Steenbergen, geb. Gameren? omstr. 1898.
 4. Cornelia van der Giessen, geb. Vuren omstr. 15 maart 1894,164 tr. Vuren 19 mei 1921165 Peter Ekelmans, geb. Vuren omstr. 1889,24 landbouwer 1921.24

 

VIIv. Merrigje van Middelkoop, geb. Meerkerk 27 febr. 1862, † Streefkerk 28 maart 1930, tr. Streefkerk 23 juni 188225 Jacob Lagendijk, geb. Streefkerk 18 april 1855,24 zn. van Bastiaan Lagendyk en Geertje de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Lagendijk, geb. Streefkerk 1883.115
 2. Margrieta Lagendijk, geb. Streefkerk omstr. 1889,166 tr. Streefkerk 17 febr. 1921105 Pieter Bouter, geb. omstr. 1893.
 3. Bastiaan Lagendijk, geb. Streefkerk omstr. 1899,105 tr. Groot-Ammers 26 mei 1922105 Arigje Pieternella de Vos, geb. Groot-Ammers omstr. 1896.105

 

VIg. Johanna van Middelkoop, geb. Meerkerk 1821,167 † ald. 6 mei 1854,15 tr. Meerkerk 9 april 184225 Aalbert Brakel, geb. Meerkerk omstr. 1817,24 † Meerkerk? na 1854, zn. van Jacob en Grietje Versluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Brakel, geb. Meerkerk 12 april 1843,25 † 1879, tr. Meerkerk 9 maart 186625 Klaas van Meeteren, geb. Peursum 1833.24
 2. NN Brakel, levenloos kind, geb..33
 3. NN Brakel, levenloos kind, geb..33
 4. Jacob Brakel, geb. Meerkerk 10 juni 1847,25 † ald. 1 dec. 1909,33 tr. Meerkerk 27 febr. 187425 Grietje van Wijk, geb. Meerkerk 1852.24
 5. Ariaantje Brakel, geb. Meerkerk 10 april 1849,21 † Giessendam 12 aug. 1911,21 tr. 1e Meerkerk 22 sept. 187125 Hendrik Muilwijk, geb. Giessen-Nieuwkerk 1848,24 † Giessendam 13 aug. 1874;21 tr. 2e Giessendam 24 okt. 187814 Peter van der Zouwen, geb. Giessen-Nieuwkerk 20 sept. 1843,21 † Giessendam 16 nov. 1920,21 wedr. van Aagje de Rover.
 6. Gysbertje Brakel, geb. Meerkerk 15 juni 1851,25 † ald. 1873, tr. Meerkerk 20 dec. 187225 Pieter Marinus van Iperen, geb. Meerkerk 13 april 1849;168 hij hertr. Meerkerk 29 dec. 187625 Neeltje Brakel (VIg,7) en tr. 3e Hei en Boeicop 13 febr. 1885168 Lambertje de With.
 7. Neeltje Brakel, geb. Meerkerk 30 aug. 1853,25 † ald. 14 okt. 1880,28 tr. Meerkerk 29 dec. 187625 Pieter Marinus van Iperen, geb. Meerkerk 13 april 1849,168 wedr. van Gysbertje Brakel (VIg,6); hij hertr. Hei en Boeicop 13 febr. 1885168 Lambertje de With.

 

VIh. Christijntje van Middelkoop, geb. Meerkerk 17 aug. 1823,34 † ald. 16 dec. 1903, tr. Meerkerk 24 jan. 184625 Abraham Kok, geb. Bleskensgraaf omstr. 1822,24 † Meerkerk 11 juli 1893,25 zn. van Bart en Teuntje van Wijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Bart Kok, geb. Meerkerk 25 jan. 1847.25
 2. Adriaantje Kok, geb. Meerkerk 12 okt. 1848,25 tr. Meerkerk 26 maart 187025 Dirk Schakel, geb. Giessendam 1848.
 3. Teuntje Kok, geb. Meerkerk 24 mei 1853,25 † Sassenheim 26 aug. 1884,39 tr. Meerkerk 3 nov. 187525 Antonius van de Water, geb. Beesd 1846.24
 4. Gijsbert Kok, geb. Meerkerk 20 nov. 1859,25 tr. Meerkerk 15 maart 188325 Geertje Bikker, geb. Meerkerk 1863.24

 

VIi. Hendrik van Middelkoop, geb. Meerkerk 31 aug. 1828,34 bouwman 1874, Heemraad -1899,169 † Meerkerk 28 jan. 1906,157 tr. Noordeloos 9 dec. 185325 Neeltje de Jong, geb. Noordeloos omstr. 1825,24 † Meerkerk 17 nov. 1896,49 dr. van Pieter en Maaike van Gilst.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert van Middelkoop, geb. Meerkerk 10 okt. 1854, † ald. 12 aug. 1861.
 2. Pieter, volgt VIIw.
 3. Gijsbertje Adrijaantje van Middelkoop, geb. Meerkerk 14 april 1863,170 † ald. 30 jan. 1937,49 tr. Meerkerk 28 maart 189025 Peter Boon, geb. Nieuwland 5 sept. 1860,170 † Meerkerk 5 mei 1945,157 zn. van Jan en Aantje Brouwer.

 

VIIw. Pieter van Middelkoop, geb. Meerkerk 16 juli 1858,170 bouwman 1885, † Meerkerk 18 aug. 1889,49 tr. Nieuwland 6 maart 1885170 Aantje Boon, geb. Nieuwland 2 okt. 1861,170 † ald. 24 aug. 1892,170 begr. Meerkerk,110 dr. van Jan en Aantje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje van Middelkoop, geb. Meerkerk 23 dec. 1885, † ald. 29 dec. 1885.
 2. Jan van Middelkoop, geb. Meerkerk 22 jan. 1887,170 veehouder, Heemraad 1921,169 voorzitter 1934,61 lid 1936,95 lid 1937,96 voorzitter 1937,96 notabele 1937,95 voorzitter 1938,61 schout 1938,61 Heemraad 1939,96 † Meerkerk 2 juni 1942.170

 

Vh. Hendrik Gerritsz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 18 juni 1799,13 ged. Ameide 23 juni 1799,13 bouwman 1829, † Tienhoven ZH 22 febr. 1861, tr. Tienhoven ZH 27 aug. 182825 Geertje Abrahamsd van der Leede, geb. Ameide 7 sept. 1801,29 vermeld fichenr 79 remplacementenakten vanaf 14 april 1865,171 † Tienhoven ZH 30 sept. 1865,29 dr. van Abraham Pieters van der Lee en Hendrikje Gijsberts Stek.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIj.
 2. Hendrikje Christijntje, volgt VIk.
 3. Arie Gerrit, volgt VI-l.
 4. Neeltje Johanna van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 juli 1834, † Lexmond 6 juli 1897,172 tr. Tienhoven ZH 29 sept. 186025 Justus Johannes den Hartogh, geb. Lexmond 29 jan. 1834,24 † ald. 21 juli 1873, zn. van Arie en Francina de Jong.
 5. Abraham, volgt VIm.
 6. Kristijntje, volgt VIn.
 7. Gijsbert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 maart 1845,173 † ald. 2 sept. 1902,33 tr. Langerak ZH 28 maart 187225 Neeltje Teerds, geb. Langerak ZH 30 juli 1853,24 † Tienhoven ZH 11 dec. 1905,33 dr. van Willem Johannes en Annigje Rozendaal.

 

VIj. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 dec. 1829,34 bouwman, † Langerak ZH 26 aug. 1867, tr. Langerak ZH 17 jan. 185625 Jannigje Demper, geb. Langerak ZH 10 nov. 1831,174 † Tienhoven ZH 9 maart 1874, dr. van Gerrit en Engeltje Oosterhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIx.
 2. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 mei 1859,13 † ald. 2 aug. 1859.13
 3. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH na sept. 1861,33 † ald. 17 sept. 1862.
 4. Engeltje, volgt VIIy.
 5. Geertje, volgt VIIz.
 6. Hendrikje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 19 dec. 1865,13 †? 3 jan. 1867.13

 

VIIx. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 23 maart 1858,24 † Hillegersberg 10 aug. 1929,103 tr. Langerak ZH 5 dec. 187925 Willempje Teerds, geb. Langerak ZH 19 febr. 1860,24 † Langerak ZH? 13 maart 1910,37 dr. van Willem Johannes en Annigje Rozendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIIt.
 2. Willem Johannes, volgt VIIIu.
 3. Arie van Middelkoop, geb. Langerak ZH 14 maart 1884,34 † ald. 6 mei 1884.
 4. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 april 1885,34 † ald. 13 mei 1887.
 5. Jannigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 22 aug. 1886,25 † ald. 20 jan. 1945,13 tr. Langerak ZH 2 aug. 190625 Izaak Verheij, geb. Langerak ZH 8 febr. 1884,24 † ald. na 1945, zn. van Maarten en Adriana van der Heiden.
 6. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 8 juni 1888,34 † ald. 4 juli 1888.
 7. Gijsbert van Middelkoop, geb. Langerak ZH 4 jan. 1890,13 † ald. 5 febr. 1890.13
 8. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 jan. 1891,34 † ald. 19 aug. 1891.
 9. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 10 sept. 1893.
 10. Annigje, volgt VIIIv.
 11. Dirkje van Middelkoop, geb. 28 nov. 1897, † 7 maart 1898.
 12. Gerard van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 okt. 1899,55 † Rotterdam 5 dec. 1971, tr. Hillegersberg 8 sept. 1927101 Jacoba van Middelkoop (VIIj,10).
 13. Neeltje, volgt VIIIw.
 14. Engeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 6 sept. 1905,110 † Bleskensgraaf 19 maart 1988,109 tr.110 Dirk Verheij, geb.? 27 dec. 1901,110 † Sliedrecht 2 juni 1990,49 begr. Bleskensgraaf 7 juni 1990.49

 

VIIIt. Gerrit van Middelkoop, geb. Langerak ZH 23 okt. 1880,24 † Alblasserdam 5 okt. 1966,49 tr. Langerak ZH 20 nov. 190425 Janna Verheij, geb. Langerak ZH 10 dec. 1879,24 † Alblasserdam 10 febr. 1944,175 dr. van Maarten en Adriana van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Willempje, volgt IXn.
 2. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..33
 3. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb..33
 4. Adriana van Middelkoop, geb. Alblasserdam 26 jan. 1910,26 † ald. 26 jan. 1910.33
 5. Maarten, volgt IXo.
 6. Gerrit van Middelkoop, geb. Alblasserdam 4 april 1916,26 † ald. 12 aug. 1916.33
 7. Adriana, volgt IXp.

 

IXn. Willempje van Middelkoop, geb. NL 9 aug. 1906,56 † Bosch en Duin 17 febr. 1991, begr. Bilthoven,56 tr. Alblasserdam 5 dec. 1935176 Aart te Hennepe, geb. NL 25 okt. 1904,176 † Bilthoven 11 juni 1991.71

Uit dit huwelijk:

Janna te Hennepe, geb. Alblasserdam 19 aug. 1940,176 † Dordrecht 21 mei 2013,176 tr. Michiel Mak, geb. Rotterdam? 7 mei 1937,176 † Sliedrecht 22 aug. 2021.176

 

IXo. Maarten van Middelkoop, geb. Alblasserdam 6 aug. 1911,177 † Hoevelaken 10 mei 1997, tr. Alblasserdam 5 nov. 1938177 Jannetje van Hoven, geb. Ouddorp 3 sept. 1909,177 † Ermelo 26 aug. 1983,178 dr. van Jan en Susanna Sandifort.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jan van Middelkoop, Drs,179 geb. Vlaardinger-Ambacht 24 febr. 1940,180 univ, predikant,180 leraar klassieke talen 1963-,180 Rector 1975-,181 redacteur,180 bestuurslid 1978,182 † Nunspeet 8 aug. 2005,180 tr. Henriëtte Adeodate Christina Hoekstra, geb. Ziezijl 25 febr. 1942,183 † Barneveld 31 dec. 2020.183
 2. Willy Margaretha van Middelkoop, geb. Vlaardingen 2 febr. 1951.183

 

IXp. Adriana van Middelkoop, geb. Alblasserdam 17 febr. 1921,184 † ald. 9 okt. 2005,45 begr. Zwijndrecht,66 tr. Alblasserdam 14 juli 1945183 Jacobus Visser, geb. NL 1913,66 † ald. 1962.66

Uit dit huwelijk:

Gerrit Visser, geb. Alblasserdam 29 sept. 1951,183 † 7 maart 2019.183

 

VIIIu. Willem Johannes van Middelkoop, geb. Langerak ZH 21 sept. 1881,13 † Rotterdam 24 dec. 1944, tr. Capelle a/d IJssel 17 jan. 190725 Annigje van Middelkoop (VIIIi).

 

VIIIv. Annigje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 16 aug. 1895,24 † Rotterdam 29 jan. 1954,185 tr. Langerak ZH 24 aug. 191625 Adrianus Huibertus de Zeeuw, geb. Langerak ZH 29 maart 1896,25 † Hillegersberg 15 dec. 1938,103 zn. van Jacobus en Janna Klasina den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Klazina de Zeeuw, geb. Schiebroek 29 juli 1921.185
 2. Gerrit de Zeeuw, geb. Bakendorp 11 dec. 1922,185 † Hillegersberg 9 mei 1985.185

 

VIIIw. Neeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 7 april 1901,34 † Oud-Alblas 22 febr. 1930,21 tr. 1e Oud-Alblas 31 dec. 192821 Jan den Bouw, geb. Oud-Alblas 18 nov. 1872,21 † ald. 13 sept. 1954,109 zn. van Johannes en Jannigje Eva van der Plaat; tr. 2e na 1954 Arie van Pierhagen, geb. Langerak ZH? 1901, † 28 mei 1927.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes den Bouw, geb. Utrecht? omstr. 1929,33 † Utrecht 16 maart 1931.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Teuntje van Pierhagen, geb. vóór 1928.

 

VIIy. Engeltje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 juni 1863,24 † ald. 10 nov. 1902,25 tr. Langerak ZH 29 sept. 188225 Huibert van Zessen, geb. Langerak ZH 24 jan. 1861,24 † ald. 7 juni 1897,106 zn. van Lammert en Aaltje Zwijnenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje, volgt VIIIx.
 2. Aaltje van Zessen, geb. Langerak ZH 17 mei 1884,106 † ald. 11 juni 1904.106
 3. Gerrit van Zessen, geb. Langerak ZH 7 okt. 1885,106 † Utrecht 4 nov. 1915,106 tr. 24 juli 1913106 Barbara van der Wal, geb. NL 1888.106
 4. Lammert van Zessen, geb. Langerak ZH 12 febr. 1887,106 † ald. 28 maart 1887.106
 5. Lammert van Zessen, geb. Langerak ZH 30 jan. 1888,106 † ald. 9 mei 1888.106
 6. Geertje van Zessen, geb. Langerak ZH 20 dec. 1888,106 † ald. 17 nov. 1902.106
 7. Lammert van Zessen, geb. Langerak ZH omstr. 1891,24 † ald. 25 mei 1945,25 tr. Nieuwpoort 25 mei 191625 Janna Gelderblom, geb. Nieuwpoort omstr. 1892.24
 8. Elisabeth van Zessen, geb. Langerak ZH 25 mei 1894,106 † ald. 28 okt. 1918.106

 

VIIIx. Jannigje van Zessen, geb. Langerak ZH 11 april 1883, † ald. 20 juni 1945,28 tr. Langerak ZH 24 maart 1904186 Jan Karel Verheij, geb. Langerak ZH 8 aug. 1881,186 † Nieuw-Lekkerland 8 febr. 1949,28 zn. van Maarten en Adriana van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verheij, geb. Langerak 29 aug. 1904,106 † ald. 6 maart 1905.28
 2. Huibert Verheij, geb. Langerak ZH 21 dec. 1905,106 † ald. 23 okt. 1918.106
 3. Adriana Verheij, geb. Langerak ZH 18 aug. 1908.
 4. Maarten Verheij, geb. Langerak ZH 25 juni 1910,106 † ald. 21 okt. 1910.106
 5. Engeltje Verheij, geb. Langerak ZH 12 nov. 1911.106
 6. Maarten Verheij, geb. Langerak ZH 28 mei 1914,106 † ald. 26 dec. 1914.106
 7. Maarten Verheij, geb. Langerak ZH 24 juli 1917.106
 8. Huibert Verheij, geb. Langerak ZH 8 febr. 1921,106 † Nieuwpoort 12 mei 2001.106
 9. Elizabeth Verheij, geb. Langerak ZH 22 febr. 1925,106 † 24 april 2017, begr. Langerak ZH 28 april 2017.106

 

VIIz. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 3 juli 1864,24 tr. Tienhoven ZH 6 juni 188425 Arie Uittenbogaard, geb. Meerkerk 24 maart 1863,24 zn. van Arie en Elisabeth Springer.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 19 mei 1886.187
 2. Arie Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 1 mei 1887.187
 3. Adriaan Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 15 mei 1888.187
 4. Jannigje Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 20 juli 1889.187
 5. Adriaan Uittenbogaard, geb. Langerak ZH 13 mei 1891.187

 

VIk. Hendrikje Christijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 okt. 1831,24 † ald. 23 dec. 1862,13 tr. Tienhoven ZH 6 juni 185625 Egbert Boer, geb. Langerak ZH 1828,24 † Tienhoven ZH 4 juli 1907,25 zn. van Dirk en Willempje Broere.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Boer, levenloze zoon, geb. Tienhoven ZH 26 febr. 1857.25
 2. Willempie Boer, geb. Tienhoven ZH 14 febr. 1858,25 † ald. 8 aug. 1861.25
 3. Egbert Boer, geb. Langerak ZH? 1860,33 † Langerak ZH 27 maart 1863.25
 4. Hendrik Boer, geb. Tienhoven ZH 17 maart 1860,25 † Langerak ZH 27 maart 1863.25

 

VI-l. Arie Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 april 1833,24 † ald. 30 okt. 1871, tr. 1e Langerak ZH 5 juni 185725 Dirkje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 31 maart 1837,94 † ald. 18 okt. 1857,94 dr. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal; tr. 2e Langerak ZH 26 aug. 185925 Marigje Verhoef, geb. Langerak ZH 22 sept. 1841,94 dr. van Dirk en Annigje Alblas.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 18 okt. 1857.106

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertje van Middelkoop, geb. Langerak ZH 12 febr. 1860,34 † ald. 12 april 1860.
 2. Hendrik, volgt VIIaa.
 3. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 mei 1862, † ald. 12 jan. 1872.
 4. Geertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 okt. 1868,33 † ald. 17 nov. 1871.

 

VIIaa. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 maart 1861,188 bouwman 1882,189 wethouder -1912,169 Raadslid -1919,169 tr. Tienhoven ZH 27 jan. 188225 Jacoba Vermaat, geb. Langerak ZH 9 april 1861,188 † Tienhoven ZH 23 febr. 1893, dr. van Herman en Adriana van Zessen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Gerrit, volgt VIIIy.
 2. Herman van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 jan. 1884,167 timmerman,55 † Rotterdam 20 okt. 1961,72 tr. Rotterdam 27 juni 190655 Helena Albertina Mackenbach, geb. Rotterdam 21 okt. 1885,55 † ald. 6 jan. 1964,72 dr. van Wilhelm Dirk Karel en Alida Berger.
 3. Marigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 9 sept. 1885,167 † ald. 11 jan. 1886.25
 4. Geerit, volgt VIIIz.
 5. Adriana van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 mei 1888, tr. Utrecht 3 juli 1913167 Jacobus Johannes van Fraeijenhove, geb. Zaamslag (Ze) omstr. 1888, zn. van Jan en Frederika Maria Lansen.
 6. Marigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 maart 1890, † ald. 8 febr. 1891.25
 7. Daam van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 juli 1891,25 † ald. 20 maart 1892.25

 

VIIIy. Arie Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 aug. 1882,173 arbeider,55 vrachtrijder,55 winkelier,55 † Rotterdam omstr. 2 mei 1977, tr. 1e Noordeloos 21 febr. 191325 Hendrika Slob, geb. Noordeloos 25 jan. 1888,55 † vóór 1922, dr. van Frederik en Jantje Mets; tr. 2e Rotterdam 18 jan. 192255 Anna Benschop, geb. Zegwaart omstr. 1877,24 dr. van Teunis en Willempje Suiker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacoba Frederika, volgt IXq.
 2. Frederik van Middelkoop, geb. Rotterdam 10 jan. 1917,55 voerman,55 † Rotterdam 2001.183
 3. Jantje van Middelkoop, geb. Rotterdam 21 sept. 1919.55

 

IXq. Jacoba Frederika van Middelkoop, geb. Rotterdam 19 aug. 1914,55 tr. Rotterdam 10 nov. 193755 Adriaan Johannes Overdulve, geb. Rotterdam? omstr. 1913.85

Uit dit huwelijk:

NN Overdulve, levenloos kind, geb..105

 

VIIIz. Geerit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 dec. 1886, ambtenaar 1910-,190 ambtenaar 1910,169 ambtenaar 1915-,43 secretaris 1917-,43 1e ambtenaar 1918-,43 † Bilthoven 16 jan. 1978,56 tr. Langerak ZH 7 juni 191225 Janna Aanen, geb. Langerak ZH 1 okt. 1881,24 vermeld Bestuurslid 1936,191 † De Bilt 20 juli 1947,25 dr. van Jan en Anna van der Heiden.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jan, volgt IXr.
 2. Anna Jacoba Middelkoop, geb. NL 7 juli 1916,192 † Amsterdam aug. 1996,193 tr. NL 7 mei 1948194 Rudolf Siegfried Gerzon, geb. NL vóór 1928, zn. van Moritz en Olga Frida Gottfeld.
 3. Jacoba Adriana van Middelkoop, geb.? 3 mei 1919, † ald. maart 2008, tr.? 6 dec. 1945194 J. van Beest, geb.? vóór 1925.
 4. Jan van Middelkoop, geb.? 4 dec. 1922,194 secretaris,85 † Durban, Kwa Zulu, Natal juni 2004.195

 

IXr. Hendrik Jan van Middelkoop, geb. De Bilt 25 jan. 1914,43 † Zeist 7 febr. 1978,194 tr.194 Wilhelmina Johanna Kopmels, geb.? 4 okt. 1911,194 † Zeist 19 febr. 2002.71

Uit dit huwelijk:

 1. Robert van Middelkoop, geb.? 9 sept. 1946,194 † Zeist 8 nov. 1951.194
 2. Wilhelmina Johanna Robbertine van Middelkoop, geb.? 18 dec. 1953,194 † Bilthoven? 27 april 1990,194 begr. Bilthoven.56

 

VIm. Abraham van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 april 1837,24 Raadslid 1861-1901,169 wethouder 1895-1901,169 armmeester -1901,169 † Tienhoven 4 mei 1901,169 tr. Langerak ZH 24 maart 186425 Adriaantje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 25 febr. 1841,24 † Tienhoven ZH 9 jan. 1918,106 dr. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 29 sept. 1866,13 † ald. 4 maart 1867.
 2. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 9 febr. 1868, † ald. 21 april 1868.
 3. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 febr. 1869,106 † Langerak ZH 31 aug. 1946,106 tr. Tienhoven ZH 8 febr. 190725 Jan Jacob Noort, geb. Lopik 1868,24 † Langerak ZH? na 1946, zn. van Teunis en Neeltje Lena de Vos.
 4. Geertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 23 nov. 1871,196 † ald. 11 okt. 1945.197
 5. Hendrika Christina, volgt VIIab.
 6. Hendrik, volgt VIIac.
 7. Bastiaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 20 aug. 1879,106 bouwman 1907, † Tienhoven ZH 5 dec. 1956,197 tr. Langerak ZH 15 nov. 192325 Jacoba Stuij, geb. Ottoland 29 aug. 1889,106 † Tienhoven ZH 3 maart 1958,33 dr. van Adriaan en Cornelia Bos.

 

VIIab. Hendrika Christina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 sept. 1874,106 † ald. 2 febr. 1944,25 tr. Tienhoven ZH 1 sept. 189925 Klaas Vermaat, geb. Tienhoven ZH 21 juni 1874,24 † ald. omstr. 8 sept. 1958,197 zn. van Herman en Adriana van Zessen.

Uit dit huwelijk:

Adriana Vermaat, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1900.25

 

VIIac. Hendrik van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juni 1878,13 bouwman 1906, Raadslid 1913,169 † Langerak ZH 10 maart 1932,33 tr. Langerak ZH 1 nov. 190025 Jacoba van Zessen, geb. Langerak ZH 5 maart 1877,24 † omstr. 1963,106 dr. van Lammert en Aaltje Zwijnenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham, volgt VIIIaa.
 2. Lammert, volgt VIIIab.
 3. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 nov. 1908, † ald. 28 jan. 1909.37
 4. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1912, † ald. 30 maart 1912.33
 5. Ariaantje, volgt VIIIac.

 

VIIIaa. Abraham van Middelkoop, geb. Langerak ZH 30 april 1901,110 vermeld Stemming 24 juni 1939,95 † Nieuwpoort 9 okt. 1963,49 begr. Langerak ZH,110 tr. Langerak ZH 30 maart 193337 Jannigje de Hoop, geb. Willige Langerak 27 sept. 1903,110 † Bosch en Duin 6 juli 1986,106 begr. Langerak ZH,110 dr. van Jan Hendrik en Maria Koorevaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie, volgt IXs.
 2. Maria van Middelkoop, geb. Langerak ZH 1 aug. 1934,33 † ald. 5 maart 1935.25
 3. Hendrik van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 jan. 1936,106 † Middelstum 20 jan. 2009,106 begr. Kantens 24 jan. 2009.106

 

IXs. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven 19 okt. 1923,106 landbouwer 1954, † Nieuwpoort 17 juli 1990.106

Zijn kinderen:

 1. Aalbert van Middelkoop, geb. Tienhoven omstr. 1951,49 † ald. 12 dec. 1958.49
 2. Jannigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH omstr. 8 mei 1953,197 † ald. 19 jan. 1954.

 

VIIIab. Lammert van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 3 juli 1906,110 † Langerak ZH 27 nov. 1973,110 tr. Langerak ZH 20 dec. 192837 Suzanna Boer, geb. Langerak ZH 13 sept. 1909,110 † ald. 25 febr. 1988,110 dr. van Maurits en Dirkje Zwijnenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Langerak ZH 16 juni 1929.198
 2. Jacoba van Middelkoop, geb. Langerak ZH 11 mei 1933,106 † ald. 30 dec. 1943.106
 3. NN van Middelkoop, levenloos kind, geb. Langerak ZH 22 juli 1945.

 

VIIIac. Ariaantje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 5 april 1913,34 † Ameide 7 aug. 2007,199 tr. Langerak ZH 6 juni 193537 Nicolaas Pek, geb. Groot-Ammers 28 jan. 1903,106 † Ameide 12 april 1988,49 zn. van Arie en Jacoba Rozendaal.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Pek, geb. Ameide 29 mei 1937,200 † 20 april 1988,200 begr. Ameide.200

 

VIn. Kristijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 febr. 1839,24 † Langerak ZH 23 juli 1901,106 tr. 1e Langerak ZH 26 aug. 185925 Jacobus Boer, geb. Langerak ZH 28 sept. 1835,24 † 1868,106 zn. van Dirk en Willempje Broer; tr. 2e Langerak ZH 13 juni 187325 Jacob Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 21 mei 1847,24 † ald. 15 maart 1914,106 zn. van Bastiaan en Lijsbeth Rozendaal.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Boer, geb. Tienhoven ZH omstr. 1861,24 tr. Langerak ZH 25 nov. 1887105 Willempje Baardman, geb. Nieuwpoort omstr. 1868.24
 2. Gerrit Boer, geb. Tienhoven ZH 7 april 1862,33 † Schoonhoven 14 mei 1943,32 tr. Langerak ZH 24 april 1902106 Lijsbeth Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 27 april 1877,106 † Laag Soeren 2 mei 1952,106 dr. van Jan en Elizabeth Helena van der Heiden.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elisabeth Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 26 mei 1874,106 † ald. 18 dec. 1943,25 tr. Groot-Ammers 20 nov. 190314 Hendrik van der Ham, geb. Groot-Ammers 16 mei 1875,106 † Langerak ZH 10 nov. 1942.106
 2. Neeltje Johanna Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 21 nov. 1876,106 † Alblasserdam 28 nov. 1957,106 tr. Langerak ZH 19 sept. 1901105 Aart van den Hoven, geb. Groot-Ammers 11 sept. 1878,106 † Rotterdam 13 nov. 1949.106
 3. Bastiaan Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 8 jan. 1878,106 † ald. 5 aug. 1881.106
 4. Hendrika Kristijntje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 8 jan. 1878,106 † ald. 4 febr. 1878.106
 5. Geertje Zwijnenburg, geb. Langerak ZH 25 jan. 1883,106 † ald. 22 febr. 1883.106

 

IVb. Marcus Ariensz van Middelkoop, ged. Ameide 3 maart 1743,9 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,10 † Tienhoven ZH 7 dec. 1807,201 tr. 1e Ameide 13 (kerkelijk 18)11 dec. 177211 Wilhelmina Bastiaanse Hooijkaas, geb. Willige Langerak, ged. Willege Langerak 14 april 1743,9 † Tienhoven ZH 15 jan. 1779,202 dr. van Bastiaen Hooikaas en Leonora Vermeulen; tr. 2e Ameide 16 nov. 17815 Mensje Dirkse ’Boer’,29 ged. Bleskensgraaf 18 okt. 1761,5 vermeld militair 1812,14 † Tienhoven ZH 1 dec. 1830,5 dr. van Dirk Bastiaenze en Pietertje Eyberts Trure.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arie Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 24 okt. 1773.11
 2. Bastiaan Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 27 nov. 1774,11 bouwman 1842, † Tienhoven ZH 10 sept. 1854, tr. Tienhoven ZH 28 mei 18097 Dirkje Hagoort, geb. Ameide? omstr. 1784,13 † Tienhoven ZH 18 maart 1810,201 dr. van Adriaan en Neeltje Willems -.
 3. Maria Marcusd, volgt Vi.
 4. Nora Marcusdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 4 mei 1777.11
 5. Gijsbert Marcusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 5 dec. 1778.11

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,13 ged. Ameide 2 dec. 1781,13 † Tienhoven ZH vóór 12 juni 1781.9
 2. NN van Middelkoop, geb. na 1781, begr. Tienhoven ZH 10 juli 1796.203
 3. Dirk Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 30 maart 1783,9 bouwman 1846, † Tienhoven ZH 9 april 1867.
 4. Arie Markusz, volgt Vj.
 5. Pietertje, volgt Vk.
 6. Gerrit Markusz, volgt V-l.
 7. Cornelis Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 22 mei 1791.11
 8. Neeltje Markusdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 okt. 1793,9 ged. Ameide 20 okt. 1793,9 † Tienhoven ZH 4 febr. 1824.204
 9. Merrigje Marcusdr Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 aug. 1797,20 ged. Ameide 20 aug. 1797,20 † Tienhoven ZH 28 juni 1863.

 

Vi. Maria Marcusd van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 31 dec. 1775,11 † Goudriaan 21 jan. 1814,21 tr. Tienhoven ZH 18 april 18097 Cornelis Pieterszn van den Dool, geb. Giessen-Oudkerk 16 juli 1775,21 † Goudriaan 30 juni 1834,21 zn. van Pieter Corneliszn en Meijntje Nijsdr Beuzekom.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van den Dool, geb. Neder Blokland 10 juli 1809,13 tr. Groot-Ammers 21 jan. 183714 Lijsbet Kool, geb. Groot-Ammers 27 nov. 1804,13 dr. van Floris en Cornelia Spek.
 2. Marcus van den Dool, geb. Molenaarsgraaf 2 jan. 1812,21 † ald. 6 febr. 1812.21
 3. Marcus van den Dool, geb. Goudriaan jan. 1813,21 † ald. 16 juli 1813.21

 

Vj. Arie Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 12 juni 1785,13 † Oud-Alblas 13 aug. 1833,33 tr. vóór 1812 Cornelia Cornelisdr Hartkoorn, geb. Brandwijk 24 aug. 1774,21 † Molenaarsgraaf 27 april 1848,21 dr. van Cornelis Pauluszn en Adriaantje Herbertsdr van Houwelingen en wed. van Hendrik Nieuwland.

Uit dit huwelijk:

 1. Mensje, volgt VIo.
 2. Markus Cornelis van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 29 mei 1815,13 † ald. 5 juni 1815.33
 3. Markus, volgt VIp.

 

VIo. Mensje van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 26 juli 1812,34 † Bleskensgraaf en Hofwegen 20 juli 1894,21 tr. Ottoland 21 jan. 184225 Arie Stierman, geb. Streefkerk 4 juli 1811,21 † Ottoland 17 okt. 1844,21 zn. van Huibert en Maria Westerhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Huijbert Stierman, geb. Ottoland 17 nov. 1842,21 † Bleskensgraaf en Hofwegen 25 maart 1915,21 tr. Bleskensgraaf en Hofwegen 17 jan. 187821 Cornelia Bons, geb. Ottoland 12 dec. 1846,21 † Bleskensgraaf en Hofwegen 13 juni 1915.21
 2. Arie Stierman, geb. Ottoland 13 febr. 1845, †,21 tr. Dordrecht 23 sept. 1875105 Adriana Bakker, geb. ’s Gravendeel omstr. 1853.24

 

VIp. Markus van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 4 juli 1816,24 † Ottoland 4 jan. 1888,21 tr. Hardinxveld 22 april 184314 Adriaantje van Muijlwijk, geb. Noordeloos 25 maart 1817,21 † Ottoland 25 febr. 1882,21 dr. van Gijsbert en Maria van Gelderen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Middelkoop, geb. Hardinxveld 5 nov. 1843,21 † Dalem 2 maart 1888.21
 2. Arie van Middelkoop, geb. Hoogblokland 24 aug. 1845,26 † Ottoland 8 juli 1858.21
 3. Gijsbert van Middelkoop, geb. Hoogblokland 5 sept. 1847,26 † Ottoland 22 febr. 1885.33
 4. Cornelia, volgt VIIad.
 5. Adriaan van Middelkoop, geb. Laag Blokland 27 okt. 1852,21 † Ottoland 31 juli 1902.21
 6. Pieter, volgt VIIae.

 

VIIad. Cornelia van Middelkoop, geb. Laag Blokland 12 nov. 1849,24 † Brielle 7 juni 1939,14 tr. Brandwijk 26 nov. 187525 (echtsch. ingeschr. Vuren 19 april 1904)25 Huibert den Boer, geb. Groot-Ammers 12 maart 1845,21 dokknecht 1876,32 † Rotterdam 18 maart 1918,33 zn. van Arie en Maria van Kesteren.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria den Boer, geb. Schoonhoven 9 sept. 1876,21 † Purmerend 10 nov. 1956,72 tr. Amsterdam 17 aug. 190425 Jan Jorritsma, geb. Wonseradeel omstr. 1873,24 onderofficier 1904.24
 2. Adriaantje den Boer, geb. Goudriaan 27 dec. 1878,21 † Dubbeldam 17 okt. 1933,105 tr. Sliedrecht 8 okt. 189821 Jan Blokland, geb. Zoutkamp (Ulrum) 14 maart 1876.21
 3. Arie den Boer, geb. Groot-Ammers 5 juni 1881.21
 4. Arie Willem den Boer, geb. Groot-Ammers omstr. 1882, tr. Gorinchem 7 april 190525 Anna van der Wal, geb. Vuren vóór 1868, dr. van Govert en Jantje Walraven.
 5. Cornelia, volgt VIIIad.
 6. Markus Arie, volgt VIIIae.
 7. Gerbregt Johanna den Boer, geb. Vuren omstr. 1890, tr. Brielle 25 okt. 192125 Arie van Soest, geb. Brielle omstr. 1882.

 

VIIIad. Cornelia den Boer, geb. Heusden omstr. 1884,24 tr. Amsterdam 4 juli 190725 Hendrik Willem Jansen, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1885,24 tramconducteur 1907.24

Uit dit huwelijk:

Cornelia Anna Maria Jansen, geb. Amsterdam omstr. 1908.28

 

VIIIae. Markus Arie den Boer, geb. Vuren omstr. 1887, † omstr. 1932,28 begr. Las Palmas, Gran Canaria,28 tr. Vuren 10 juli 190825 Jacoba Cornelia Pelle, geb. Vuren omstr. 1885.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis den Boer, geb. NL 27 okt. 1908,28 † ald. 22 maart 1982,28 begr. Vuren.28
 2. Maria den Boer, geb. NL omstr. 1910,28 † ald. omstr. 1986.28
 3. Dirk Bertus den Boer, geb. NL 28 okt. 1914,28 † ald. 23 nov. 1963,28 begr. Dalem.28
 4. Johanna Maria den Boer, geb. NL 4 dec. 1918,28 † ald. 18 nov. 1991,28 begr. Sliedrecht.28

 

VIIae. Pieter van Middelkoop, geb. Laag Blokland 10 okt. 1855,24 † Molenaarsgraaf 25 juli 1884,33 tr. Ottoland 9 april 188037 Eijke Valkhoff, geb. Vuren omstr. 1855,24 † Giessendam 27 jan. 1920,33 dr. van Dirk en Jenneke Huberta du Clou.

Uit dit huwelijk:

Dirk van Middelkoop, geb. Molenaarsgraaf 25 maart 1883,21 † ald. 26 aug. 1883.33

 

Vk. Pietertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 18 febr. 1787,9 werkster 1847, † Tienhoven 27 dec. 1856,205 tr. Benschop 13 mei 1810206 Adrianus Janszn Boef, geb. Polsbroek 8 maart 1779, † Lopik 7 mei 1843, zn. van Jan Dirksz en Lijsbeth Adriaansd Oskam.

Uit dit huwelijk:

 1. Leijsbets Boef, geb. Benschop 4 nov. 1811.207
 2. Marcus Boef, geb. Benschop 27 sept. 1812.207
 3. Mijnsje Boef, geb. Benschop 7 okt. 1813,208 tr. Tienhoven ZH 27 aug. 1842208 Teunis Verhoef, geb. Meerkerk 24 okt. 1817,208 † Tienhoven ZH 5 april 1847,207 zn. van Nicolaas Samuelse en Grietje van Genderen.
 4. Jannigje Boef, geb. Benschop 7 juli 1815,24 † Ameide 14 mei 1888,25 tr. Ameide 19 maart 184725 Willem de Gans, geb. Kedichem 1821, † Ameide 21 dec. 1884,25 zn. van Heiltje de Gans.
 5. Cornelia Boef, geb. Benschop 9 juli 1816,21 † Groot-Ammers 8 juni 1895,21 tr.21 Pieter Peterson, geb. Giessen-Oudkerk 7 mei 1818,21 † Groot-Ammers 15 juni 1898.21
 6. Jannigje Boef, geb. Benschop 11 juni 1817.115
 7. Maria Boef, geb. Ameide 29 sept. 1819.115
 8. Marcus Boef, geb. Tienhoven ZH 26 mei 1822.115
 9. Neeltje Boef, geb. Tienhoven ZH 5 dec. 1825,115 † Oudewater 12 juni 1899.

 

V-l. Gerrit Markusz van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH,9 ged. Ameide 18 jan. 1789,19 bouwman,5 koopman 1828, † Tienhoven ZH 6 nov. 1847,33 tr. Streefkerk 18 aug. 18265 Cornelia Groenendijk, geb. Streefkerk 23 nov. 1805,5 † Tienhoven ZH 2 okt. 1860, dr. van Claes en Ariaantje Leendertse de Haan.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcus, volgt VIq.
 2. Klaas, volgt VIr.
 3. Mijnsje, volgt VIs.
 4. Adriaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 febr. 1832,34 † ald. 30 april 1832.
 5. Adriaan, volgt VIt.
 6. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1836, † vóór 1843.
 7. Cornelis, volgt VIu.
 8. Arie, volgt VIv.
 9. Adriana van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 april 1839, † ald. 27 dec. 1840.
 10. Dirk, volgt VIw.
 11. Bastiaan, volgt VIx.
 12. Gerrit, volgt VIy.
 13. Jasper Leendertse, volgt VIz.
 14. Pieter Willem, volgt VIaa.

 

VIq. Marcus van Middelkoop, geb. Streefkerk 6 jan. 1827,13 arbeider 1856, winkelier 1889, arbeider 1897,209 † Tienhoven ZH 24 mei 1901, tr. Lexmond 8 mei 186425 Teuntje Vroon, geb. Lexmond 24 dec. 1830, † Tienhoven ZH 27 nov. 1912,25 dr. van Leendert en Neeltje Alblas.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIaf.
 2. Neeltje, volgt VIIag.

 

VIIaf. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 maart 1865,13 arbeider 1897,209 † Tienhoven ZH 25 maart 1938,33 tr. Lexmond 19 jan. 190025 Bertje van Toor, geb. Lexmond 19 mei 1871,13 † Tienhoven ZH 4 juni 1939,13 dr. van Nijs en Maria Versluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 dec. 1901,34 † ald. 8 dec. 1901.
 2. Maria van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 28 maart 1904, † 14 febr. 1975, begr. Ameide 18 febr. 1975.210
 3. Teuntje, volgt VIIIaf.
 4. Marcus, volgt VIIIag.

 

VIIIaf. Teuntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 20 nov. 1906, † Lexmond 15 sept. 1968.

Haar zoon:

Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH omstr. 1924, grondwerker, † vóór 2009.

 

VIIIag. Marcus van Middelkoop, geb. Tienhoven 24 aug. 1911,197 boerenarbeider, † Ameide 11 dec. 1993,51 begr. Tienhoven 15 dec. 1993,49 tr. Tienhoven ZH omstr. 15 juni 1933197 Jannigje Breedveld, geb. Tienhoven? omstr. 1912,197 † Ameide? 28 juli 1978.

Uit dit huwelijk:

 

IXt. Maria van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 mei 1937,106 † Langerak ZH 16 aug. 1991,106 tr. Langerak omstr. 1958106 Arie Pieter Blom, geb. Langerak 12 april 1932,106 † Nieuwpoort 26 jan. 2014,106 begr. Langerak 31 jan. 2014.

Uit dit huwelijk:

Marcus Blom, geb. Langerak ZH 4 nov. 1963,106 † Langerak 17 maart 2013.106

 

VIIag. Neeltje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 dec. 1866,24 † ald. 4 mei 1942,197 tr. Tienhoven ZH 28 mei 189725 Teunis Versluis, geb. Leerbroek 11 okt. 1866,24 † Tienhoven 27 okt. 1910,211 zn. van Cornelis en Pietertje Klein en wedr. van Annigje de Gans.

Haar zoon:

 1. Markus Versluis, geb. Hei en Boeicop 8 nov. 1897,212 tr. Ameide 29 april 192125 Maaike Maria Vroon, geb. Ameide 25 mei 1900.24

Uit het huwelijk:

 1. Klaas Versluis, geb. Tienhoven omstr. 1902,213 tr. Meerkerk 17 dec. 1926213 Machteltje van Kekem, geb.? omstr. 1897.213

 

VIr. Klaas van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 mei 1828, arbeider 1856, bouwman 1865, † Tienhoven ZH 16 nov. 1886, tr. Tienhoven ZH 26 nov. 185725 Francina van Delft, geb. Lexmond 26 sept. 1832,24 † Tienhoven ZH 25 april 1902, dr. van Johannes en Annigje Geitenbeek.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 febr. 1858,24 † Groot-Ammers omstr. 1 juni 1934,214 tr. Tienhoven ZH 26 jan. 188325 Peter van den Berg, geb. Groot-Ammers 22 nov. 1857,24 zn. van Jan en Neeltje Regelmeijer.
 2. Johannis, volgt VIIah.
 3. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 dec. 1862,13 arbeider, † Tienhoven ZH 16 juni 1864.
 4. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 3 nov. 1865, † ald. 4 jan. 1891.33
 5. Annigje, volgt VIIai.
 6. Dirk, volgt VIIaj.

 

VIIah. Johannis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 27 dec. 1859, arbeider 1890, landbouwer 1906, † Tienhoven ZH 23 april 1941,215 tr. Tienhoven ZH 15 aug. 189025 Aletta van Lomwel, geb. Ameide 1 okt. 1853,215 † Tienhoven ZH 28 juli 1943,215 dr. van Louw Pieters en Neeltje de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 aug. 1890,34 † ald. 23 jan. 1893.
 2. Francinus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 mei 1893, landbouwer 1920, † Tienhoven ZH 15 juni 1969.
 3. Nicolaas, volgt VIIIah.

 

VIIIah. Nicolaas van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1896,215 werkman 1920, arbeider 1927, † Stolwijk 17 febr. 1979,110 tr. Tienhoven ZH 30 april 192025 Pietertje Stuurman, geb. Ammerstol 29 febr. 1896,215 † Stolwijk 8 nov. 1971,215 dr. van Arie en Goverdina de Bruin.

Uit dit huwelijk:

NN van Middelkoop, levenloos kind, geb..10

 

VIIai. Annigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 13 juni 1871,34 † Ameide 24 maart 1950,33 tr. Tienhoven ZH 27 maart 190325 Gerrit Cornelis Terlouw, geb. Ameide 7 febr. 1872,24 † ald. omstr. 1 nov. 1960,216 zn. van Cornelis en Annigje van Bezooijen en echtg. van Dina Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Terlouw, geb. Tienhoven 16 jan. 1893.217
 2. Willemijntje Terlouw, geb. Ameide 8 sept. 1896.217

 

VIIaj. Dirk van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 maart 1876,34 landbouwer 1903, † Tienhoven ZH 1 sept. 1924,33 tr. Stolwijk 26 april 190725 Johanna Anker, geb. Stolwijk 15 dec. 1876,24 † Lekkerkerk 2 okt. 1941,25 dr. van Abraham en Dirkje Jannetje van Eck.

Uit dit huwelijk:

Francina van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 maart 1908, † 15 juli 1969, begr. Tienhoven ZH 19 juli 1969, tr.36 Teunis Rietkerk, geb. na 1900.

 

VIs. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 7 nov. 1829,25 † Ameide 7 maart 1905, tr. Tienhoven ZH 1 nov. 185625 Klaas van Zessen, geb. Tienhoven ZH 5 jan. 1832, † Ameide 13 febr. 1887,25 zn. van Arie en Lijsje Kortenhoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsje van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1857,33 † Ameide 1 juni 1897,25 tr. Cornelis de Wit, geb.? vóór 1860, † ald. na 1897.
 2. Gerrit van Zessen, geb. Tienhoven ZH 2 okt. 1858,24 tr. Ameide 1 dec. 189325 Klaasje Terlouw, geb. Ameide 17 okt. 1862,24 dr. van Cornelis en Annigje van Bezooijen.
 3. Cornelia van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1862,33 † Ameide 7 maart 1916,25 tr. Arie Streefkerk, geb.? vóór 1870, † ald. na 1916.
 4. Arie van Zessen, geb. Ameide 1865,33 † ald. 9 april 1865.25
 5. Cornelis van Zessen, geb. Ameide 1867,33 † ald. 11 dec. 1868.25
 6. Pietertje van Zessen, geb. Ameide? omstr. 1871,33 † Ameide 4 mei 1939.25

 

VIt. Adriaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1833,13 arbeider 1857, † Tienhoven ZH 9 dec. 1893, tr. Tienhoven ZH 27 febr. 186325 Stijntje Kleijn, geb. Leerdam 1835,24 † Tienhoven ZH 17 juli 1890, dr. van Jacob en Willempje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Middelkoop, geb. Nieuwland 26 aug. 1861,24 arbeider 1896, † Jaarsveld 8 aug. 1938,33 tr. 1e Lopik 13 mei 189225 Aaltje Houweling, geb. Lopik omstr. 1846,24 † Jaarsveld 28 mei 1913,33 dr. van Adriaan en Neeltje den Hartogh; tr. 2e Jaarsveld 28 jan. 191625 Neeltie de Vos, geb. Benschop omstr. 1860,24 † Jaarsveld 8 dec. 1929,33 dr. van Gerrit en Merrigje Heijkoop Kersbergen.
 2. Gerrit, volgt VIIak.
 3. Jacob, volgt VIIal.
 4. Cornelia, volgt VIIam.
 5. Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 27 dec. 1867, † ald. 30 april 1868.
 6. Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 31 dec. 1868, † ald. 14 mei 1870.
 7. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 febr. 1870, † ald. 13 april 1871.
 8. Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 maart 1871, † ald. 10 maart 1871.13
 9. Willem, volgt VIIan.
 10. Mijnsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 april 1874, † ald. 14 aug. 1874.
 11. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 28 febr. 1876, † ald. 7 april 1877.
 12. Stijntje, volgt VIIao.

 

VIIak. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 mei 1863,13 bouwknecht 1896, arbeider 1900, † Oud-Alblas 6 juli 1911,21 tr. Lopik 30 dec. 189725 Maria Magdalena de Gier, geb. Lopik omstr. 1871,24 † Tienhoven ZH? 17 mei 1912, dr. van Jan Ariese en Cornelia Verburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898, † ald. 29 sept. 1898.
 2. Stijntje van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898,33 † ald. 23 okt. 1898.
 3. Jan Arie van Middelkoop, geb. Lopik 26 sept. 1898, † ald. 10 febr. 1899.33
 4. Adrianus, volgt VIIIai.
 5. Cornelia Jacoba van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 mei 1902, † ald. 6 juli 1902.

 

VIIIai. Adrianus van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 juni 1900, schoolmeester,218 ouderling 1937-,85 † Borculo 1 maart 1979,49 tr. vóór 1930 Maria Hartsuiker, geb. NL omstr. 1903,71 † Winterswijk 6 sept. 1994.71

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Frederik van Middelkoop, geb. Eibergen febr. 1930,33 † ald. 9 juli 1930.
 2. Frederika Gerda van Middelkoop, geb. Eibergen 12 nov. 1934,219 secretaresse,219 † Woerden 18 juli 2014,49 begr. Eibergen,49 tr. 3 mei 1960220 Berend Rhebergen, geb. Eibergen 23 aug. 1928,71 † Woerden 12 okt. 2002,71 begr. Eibergen 17 okt. 2002.71
 3. W. van Middelkoop, geb. Eibergen 24 juli 1941,199 † Schiermonnikoog april 2006.199

 

VIIal. Jacob van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 juli 1864, bouwknecht 1896, † Lopik 27 mei 1936, tr. Lopik 20 mei 189825 Maria Borst, geb. Lopik omstr. 1867,24 † ald. 21 april 1930, dr. van Thomas Thomaszn en Willemina Oskam.

Uit dit huwelijk:

Adriaan Thomas van Middelkoop, geb. Lopik 22 jan. 1900, waterfitter 1935,95 † Lopik? 19 jan. 1966,56 begr. Lopik.56

 

VIIam. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 juli 1866,34 † Jaarsveld 9 april 1937,221 tr. Tienhoven ZH 24 jan. 189625 Cornelis Boele, geb. Benschop 2 maart 1868,221 † Jaarsveld 4 april 1939,221 zn. van Arie en Aaltje van Egtelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Boele, geb. Jaarsveld febr. 1897, † ald. 27 maart 1898.
 2. Adrianus Boele, geb. sept. 1900, † Jaarsveld 31 mei 1902.
 3. Stijntje Boele, geb. Jaarsveld omstr. 1902,24 tr. Jaarsveld 3 juli 193025 Arie de Vaal, geb. Lopik omstr. 1902.24
 4. Jan Arie Boele, geb. Lekkerkerk 23 maart 1908.32

 

VIIan. Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 24 okt. 1872,34 bouwman 1898, koopman 1906-1934,78 Handelaar 1919,78 † Heukelum 21 dec. 1934,33 tr. Heukelum 1899222 Gerritje Willemina Visser, geb. Heukelum? na 1870, † ald. na 1 jan. 1935.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan van Middelkoop, geb. Heukelum 4 mei 1903,223 † ald. 23 sept. 1903.33
 2. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Heukelum 2 maart 1905.223
 3. Adriaan Cornelis van Middelkoop, geb. Heukelum 26 aug. 1906,223 † ald. 25 dec. 1906.33
 4. Adriaan, volgt VIIIaj.
 5. Jacob Middelkoop, geb. Heukelum 8 mei 1911,223 † ald. 13 dec. 1911.33
 6. Jacob van Middelkoop, geb. Heukelum 16 aug. 1912.223
 7. Gerrit van Middelkoop, geb. Heukelum? 21 jan. 1914,66 † ald. 2 april 1984,66 begr. Heukelum,66 tr. Heukelum omstr. 19 jan. 1939224 Willemina Hendrika Tromp, geb. Heukelum? omstr. 1922, † ald..
 8. Nicolaas van Middelkoop, geb. Heukelum okt. 1917,224 † ald. 24 febr. 1919.33

 

VIIIaj. Adriaan van Middelkoop, geb. Heukelum 12 dec. 1907,223 † ald. 31 dec. 1985,51 tr. Beesd omstr. 1 aug. 1935225 Truitje Verwolf, geb. Beesd? 19 mei 1906,66 † Leerdam 27 april 1989,51 begr. Heukelum 2 mei 1989.51

Uit dit huwelijk:

Willem van Middelkoop, geb. Heukelum 16 mei 1936,66 † ald. 21 aug. 1997.51

 

VIIao. Stijntje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 26 okt. 1879, † nov. 1958, tr. Meerkerk 27 mei 189825 Jan Versluis, geb. Hoogblokland 10 febr. 1875,24 † Ridderkerk 21 april 1952,103 zn. van Peter en Neeltje Kros.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Versluis, geb. Meerkerk 25 okt. 1898,25 † IJsselmonde 20 juni 1916.103
 2. Neeltje Versluis, geb. Meerkerk 1 juli 1900.25
 3. Pieter Versluis, geb. Meerkerk omstr. 1904,24 tr. Ridderkerk 17 april 192525 Elizabeth Remus, geb. IJsselmonde omstr. 1905.
 4. Cornelis Willem Versluis, geb. IJsselmonde 21 jan. 1906,226 † Ridderkerk 16 april 1952,103 tr. Ridderkerk 18 febr. 193025 Elizabeth Boonstoppel, geb. Ridderkerk omstr. 1904.
 5. Arie Versluis, geb. IJsselmonde? 25 jan. 1908,33 † IJsselmonde 8 febr. 1908.103
 6. Arie Versluis, geb. IJsselmonde omstr. 10 juni 1910.227
 7. Stijntje Cornelia Versluis, geb. IJsselmonde omstr. 1913,24 † Rotterdam 5 mei 1950,103 tr. Ridderkerk 31 dec. 193125 Jan Belder, geb. Ridderkerk omstr. 1911.
 8. Jenneke Versluis, geb. IJsselmonde 20 sept. 1920,33 † ald. 25 sept. 1920.103

 

VIu. Cornelis van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1836,24 bouwman 1861, arbeider 1893,228 † Tienhoven ZH 13 juni 1904, tr. Tienhoven ZH 23 jan. 186825 Leentje van Zessen, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1833,24 † na 1904, dr. van Arie en Lijsje Kortenhoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 6 juni 1869,24 † Ameide 18 aug. 1932, tr. Tienhoven ZH 16 jan. 189625 Gerrit Schotman, geb. Ameide 30 april 1861,24 † ald. 20 okt. 1921,25 zn. van Hendrik Adrianus en Maria Pruissen.
 2. Lijsje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juni 1870, † ald. 28 juli 1880.
 3. Pietertje, volgt VIIap.
 4. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 17 aug. 1872, † Tienhoven ZH 17 aug. 1872.
 5. Gerrigje, volgt VIIaq.
 6. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 20 okt. 1875, † Tienhoven ZH 20 okt. 1875.
 7. NN van Middelkoop, geb. Tienhoven 10 okt. 1876, † Tienhoven ZH 10 okt. 1876.

 

VIIap. Pietertje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juli 1871,24 † Ameide 15 dec. 1941, tr. Tienhoven ZH 7 okt. 189825 Amel Oskam, geb. Lopik 12 dec. 1868,24 † Utrecht 28 jan. 1941,216 zn. van Arie en Johanna Beijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Catharina Oskam, geb. Tienhoven ZH 29 juni 1899, † ald. 30 aug. 1900.
 2. Leentje Catharina Oskam, geb. Tienhoven ZH 4 maart 1902,28 † ald. 24 april 1903.28
 3. Arie Oskam, geb. 1904, † Tienhoven ZH 30 jan. 1904.

 

VIIaq. Gerrigje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 21 aug. 1873,173 † Doetinchem? 25 dec. 1962,66 begr. Doetinchem,66 tr. Rheden 27 april 189325 Marinus Noij, geb. Worth Rheden 28 aug. 1866,66 melkboer 1893,24 † Doetinchem? 19 april 1963,66 begr. Doetinchem,66 zn. van Karel Johan en Reinera Hendrika Eeltink.

Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Noij, geb. Doetinchem? 4 febr. 1894,66 † ald. 13 nov. 1918,66 begr. Doetinchem.66
 2. Karel Johannes Noij, geb. Velp Gld 1 okt. 1896,229 onderwijzer 1922,229 † Utrecht 8 dec. 1982.229

 

VIv. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 sept. 1837, bouwknecht 1861, arbeider 1863, † Tienhoven ZH 29 april 1866, tr. Tienhoven ZH 22 aug. 186125 Maria Kuil, geb. Arkel 7 dec. 1836, † na 1866, dr. van Arie en Elizabeth de Ridder.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Middelkoop, geb. Arkel 3 okt. 1861,34 † Tienhoven ZH 11 juli 1863.25
 2. Elizabeth, volgt VIIar.
 3. Gerrit, volgt VIIas.
 4. Arie van Middelkoop, geb. Tienhoven 23 dec. 1865,33 † Ameide 30 nov. 1867.

 

VIIar. Elizabeth van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 8 mei 1863,24 tr. Nieuwland 26 febr. 188625 Pieter Hagoort, geb. Nieuwland 5 mei 1862,24 zn. van Adrianus en Pleuntje den Hartog.

Uit dit huwelijk:

 1. Pleuntje Hagoort, geb. Tienhoven ZH 16 maart 1886,55 tr. Rotterdam 15 maart 191155 Jacques Hendrikus Theodorus Marges, geb. Rotterdam omstr. 1883.24
 2. Arie Hagoort, geb. Nieuwland 17 nov. 1887,55 † Rotterdam 19 febr. 1962,230 tr. Rotterdam 6 sept. 191155 Suzanna Boudewijntje van Wijngaarden, geb. Rotterdam omstr. 1892,24 dr. van Arie en Pietje Gravendeel.
 3. Maria Adriana Hagoort, geb. IJsselmonde 26 okt. 1892,55 naaister,55 tr. Rotterdam 8 sept. 191555 Arie van der Staaij, geb. Ridderkerk omstr. 1891.24
 4. Adriana Maria Hagoort, geb. Rotterdam 20 febr. 1902.55

 

VIIas. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven 28 mei 1864,34 koetsier 1890,24 landbouwer 1919-,231 vermeld Lid Armbestuur,14 † Haarlemmermeer 12 febr. 1930,33 tr. Amsterdam 21 aug. 189025 Maria Johanna van Leeuwen, geb. Koudekerke 1860,24 dienstbode 1890,24 † Haarlemmermeer 11 okt. 1928,33 dr. van Willem Adrianus en Meinsje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

 1. Meinsje van Middelkoop, geb. Amsterdam 18 juni 1891,66 † ald. 20 okt. 1947,33 begr. Hoofddorp,215 tr. Haarlemmermeer 31 juli 191925 Cornelis Molenaar, geb. Haarlemmermeer 18 juni 1880,66 landbouwer 1919-,24 † Oude Meer 12 aug. 1979,66 begr. Hoofddorp,66 zn. van Pieter en Aafje Kamer.
 2. Arie, volgt VIIIak.
 3. Maria van Middelkoop, geb.? 1899,232 † ald. 1951,232 tr. na 1918 Piet Dompeling, geb.? 1901.232
 4. Willem Adrianus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 6 aug. 1900,232 †? 1952.232
 5. Bertus, volgt VIIIal.
 6. Marinus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? omstr. 1904,33 † Haarlemmermeer 2 mei 1906.33

 

VIIIak. Arie van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 1894,24 landbouwer 1922,24 †? 1979,232 tr. Amsterdam 8 juni 192225 Arendina van de Roemer, geb. Sloten NH 1894,24 † 1955,232 dr. van Marinus en Catharina Margaretha Postma.

Uit dit huwelijk:

 1. Gert van Middelkoop, † vóór 2012.
 2. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Haarlem 8 april 1923,45 † vóór 2012.
 3. Marinus van Middelkoop, geb. NL 1924, † Newbury 22 maart 2012,233 begr. Bothwell, Chatham- Kent Municipality, ON 24 maart 2012,233 tr. Anna Margaretha Paape, geb. Amsterdam 1930,233 univ,79 † Bothwell, Chatham- Kent Municipality, ON 16 nov. 2018,233 dr. van Jan en Anna Duit.
 4. Carel van Middelkoop, geb. 23 sept. 1928,45 † vóór 2012.

 

VIIIal. Bertus van Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 juni 1902,82 veehouder 1928,24 † Osdorp (Amsterdam) 21 juni 1960,232 begr. Sloten (Amsterdam) 24 juni 1960,232 tr. Sloten NH 2 mei 192825 Pietertje van Groningen, geb. Sloten NH 23 sept. 1903,82 † Osdorp (Amsterdam) 15 nov. 1990,234 begr. Sloten (Amsterdam) 19 nov. 1990,234 dr. van Gerrit en Eigje Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Osdorp 28 juli 1930,232 directeur,232 fotograaf, † Sloten NH 9 maart 1993.232
 2. Bertus van Middelkoop, geb. Amsterdam 30 juli 1933,235 vrachtwagenchauffeur,232 † Osdorp 5 okt. 1999,235 begr. Sloten NH 11 okt. 1999,232 tr. na 1956 Jacoba Cornelia de Heij, geb. Amsterdam? 1936, † Amsterdam 7 aug. 2020,236 dr. van Nicolaas Anthonius en Geertruida Scheunhage.
 3. Johannes van Middelkoop, geb. Amsterdam 4 sept. 1938,235 automonteur,232 † IJmuiden? sept. 2006,80 gecrem. Driehuis 23 sept. 2006.49
 4. Clasina Adriana van Middelkoop, geb.? 1942, † ald. 1989.

 

VIw. Dirk van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 2 mei 1840, arbeider 1863-1873, kerkbediende 1887-,237 landbouwer 1915, grafmaker 1917,169 † Utrecht 8 nov. 1919, tr. Tienhoven ZH 19 juni 186325 Annigje den Boer, geb. Tienhoven ZH 6 juni 1836,24 † ald. 6 juni 1915, dr. van Krijn en Geertrui Kortlever.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 22 okt. 1863, † ald. 30 jan. 1864.25
 2. Krijn van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 30 jan. 1865, † ald. 30 jan. 1865.
 3. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 11 dec. 1865, † ald. 12 dec. 1865.
 4. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 19 nov. 1866, † ald. 14 juni 1867.
 5. Cornelia van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1868, † Rotterdam 17 okt. 1956.55
 6. Geertrui, volgt VIIat.
 7. Kreina Willempje van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 29 dec. 1869,25 † Ameide 28 nov. 1940,216 tr. Tienhoven ZH 24 maart 189925 Hermanus Diepenhorst, geb. Ameide 1 nov. 1872,24 † Gorinchem omstr. 14 maart 1951,98 zn. van Dirk en Adriana Kortlever.
 8. Annigje Maria, volgt VIIau.

 

VIIat. Geertrui van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 april 1868, † Zeist 19 mei 1949, begr. Tienhoven 24 mei 1949, tr. Tienhoven ZH 12 juli 188925 Johannes van Straten, geb. Tienhoven ZH 12 jan. 1854,24 † Zeist? vóór 1949, zn. van Jan en Janna Baas.

Haar dochter:

 1. Geertrui van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 18 febr. 1887, † ald. 20 febr. 1887.

Uit het huwelijk:

 1. NN van Straten, geb. Utrecht 15 maart 1913.43

 

VIIau. Annigje Maria van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 12 juli 1877,25 † ald. 7 jan. 1954,49 tr. Tienhoven ZH 4 juni 189725 Johannis van der Leeden, geb. Ameide 11 aug. 1871,24 † na juni 1947, zn. van Pieter en Cornelia Wildschut.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van der Leeden, geb. Tienhoven omstr. 1898,238 † na 1954, tr. Schoonrewoerd 18 juni 1931239 Wilhelmina Middag, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1904, † Ameide 30 maart 1945.
 2. D. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. B. Diepenhorst, geb. NL na 1900, † na 1954.
 3. A. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. C. Zweeren, geb. Ameide? na 1900, † na 1954.
 4. J.C. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954, tr. G.W. de Groot, geb. Tienhoven? na 1900, † na 1954.
 5. NN van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1900, † Amersfoort? vóór 1954.
 6. Johannes Marinus van der Leeden, geb. Tienhoven ZH omstr. 1908,87 † Amersfoort 21 april 1948.87
 7. G.E. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1910, † na 1954, tr. W. Stigter, geb. Vreeswijk? na 1910, † na 1954.
 8. W.H. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1910, † na 1954, tr. A. Uittenbogaard, geb. NL na 1910, † na 1954.
 9. Peter Lucas van der Leeden, geb. Tienhoven ZH jan. 1915,197 † na 1954, tr. N.A. de Toorn, geb. NL na 1910, † na 1954.
 10. G. van der Leeden, geb. Tienhoven? na 1915, † na 1954, tr. I. Streefkerk, geb. NL na 1915, † na 1954.

 

VIx. Bastiaan van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 16 jan. 1842,13 arbeider 1902,240 † Ameide 30 jan. 1918,216 tr. Ameide 12 okt. 187025 Merrigje van der Heijden, geb. Meerkerk 19 mei 1836,13 † Ameide 25 okt. 1912, dr. van Gerrit en Huibertje Stam.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Ameide 18 jan. 1871, † ald. 22 aug. 1947.216
 2. Arie van Middelkoop, geb. Ameide 19 aug. 1872,24 arbeider 1896, tr. Nieuwland 7 jan. 190425 Pieternella Smits, geb. Kedichem 29 april 1881,24 † Gorinchem 5 juni 1920,98 dr. van Evert en Nelligje Bos.
 3. Huibertje, volgt VIIav.
 4. Jasper Leendert, volgt VIIaw.
 5. Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide 10 april 1876,173 † ald. 10 juli 1876.
 6. Cornelia, volgt VIIax.
 7. Merrigje van Middelkoop, geb. Ameide 7 juli 1879,13 † ald. 16 sept. 1879.
 8. Adrianus, volgt VIIay.

 

VIIav. Huibertje van Middelkoop, geb. Ameide 26 okt. 1873,186 † ald. 9 mei 1959, tr. Ameide 27 nov. 1896186 Arie Cornelis Verheij, geb. Ameide 16 aug. 1871,186 † ald. 9 aug. 1935,25 zn. van Pieter Adrianus en Adriana Kouwenhoven.

Uit haar relatie met NN NN, geb. Ameide? vóór 1880:

 1. NN van Middelkoop, levenloze zoon, geb. Ameide 10 okt. 1896.

Uit haar huwelijk:

 1. Petronella Adriana Verheij, geb. Ameide 24 aug. 1897,24 † Ameide? 8 mei 1962,28 begr. Ameide,28 tr. Ameide 26 aug. 192125 Dirk Lakerveld, geb. Ameide 19 jan. 1895,24 † Ameide? 14 okt. 1957,28 begr. Ameide,28 zn. van Isaac en Adriana Veer.
 2. Merrigje Verheij, geb. Ameide 27 jan. 1899,24 tr. Ameide 22 dec. 192225 Isaac Lakerveld, geb. Ameide 11 jan. 1897.24
 3. Pieter Adrianus Verheij, geb. Ameide omstr. 1900,33 † ald. 19 dec. 1907.25
 4. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1903,33 † ald. 7 dec. 1903.25
 5. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1905,33 † ald. 15 aug. 1905.25
 6. Bastiaan Verheij, geb. Ameide 1907,33 † ald. 2 jan. 1908.25
 7. Aartje Verheij, geb. Ameide 22 dec. 1907,3 † Gorinchem 16 maart 1987,3 tr. Ameide 18 okt. 19293 Willem de Bie, geb. Ameide 8 juni 1900,3 conducteur,3 † Ammerstol 5 sept. 1944.3
 8. NN Verheij, levenloze dochter, geb. Ameide 1 maart 1909.25

 

VIIaw. Jasper Leendert van Middelkoop, geb. Ameide 2 febr. 1875,46 arbeider 1902,24 tr. Rheden 30 okt. 190225 Geeske Matser, geb. Worth Rheden 17 okt. 1873,241 † Rheden 26 febr. 1954,241 dr. van Hendrik en Everdina Abbink.

Uit dit huwelijk:

Bastiaan Hendrik van Middelkoop, geb. Rheden 1906,33 boekhouder,33 † Rheden 10 maart 1938,33 tr. Maartje Hosmus, geb. vóór 1910.

 

VIIax. Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide 7 juni 1878,24 † ald. 3 nov. 1950,25 tr. Ameide 26 mei 190525 Gerrit Streefkerk, geb. Ameide 20 jan. 1877,24 † ald. 8 juli 1947,25 zn. van Hermanus en Maria Verheij.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Streefkerk, geb. Ameide jan. 1916.216

 

VIIay. Adrianus van Middelkoop, geb. Ameide 23 maart 1882, arbeider 1933, vermeld zoon 1 nov. 1946,61 † Oudenrijn 28 juli 1953,33 tr. Langerak ZH 28 maart 191225 Fija Buijs, geb. Langerak ZH 18 aug. 1883,24 † Gorinchem 5 nov. 1933,98 dr. van Gijsbert en Johanna Prins.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan, volgt VIIIam.
 2. Gijsbert, volgt VIIIan.
 3. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Ameide 4 nov. 1915.216
 4. Gerrit Middelkoop, geb. Ameide 14 nov. 1916, koopman -1942, † Utrecht 10 nov. 1942.
 5. Johannes van Middelkoop, geb. Ameide 25 juli 1920,242 onderofficier -1944,242 † Manilla, Philippijnen 21 sept. 1944.242

 

VIIIam. Bastiaan van Middelkoop, geb. Ameide 4 juli 1912,216 vermeld gewond 24 febr. 1936,95 † Gorinchem 10 nov. 1967,98 begr. Ameide 14 nov. 1967,110 tr. Ameide 14 jan. 1938243 Elizabeth van Holten, geb. Ameide? omstr. 1911,108 † Ameide 7 maart 2006.108

Uit dit huwelijk:

 1. Fija van Middelkoop, geb. Ameide 24 sept. 1941,244 † NL 15 aug. 1996.244
 2. Elizabeth van Middelkoop, geb.? 22 juni 1946,110 † Gorinchem 29 nov. 2001,108 begr. Ameide 4 dec. 2001.108

 

VIIIan. Gijsbert van Middelkoop, geb. Ameide 10 jan. 1914,34 † ald. 30 aug. 2003,108 tr. Ameide omstr. 15 febr. 1937216 A. de Jong, geb. Schoonhoven? 22 mei 1916,49 † Ameide 23 april 2013.49

Uit dit huwelijk:

Fija Cornelia van Middelkoop, geb. Ameide omstr. 15 jan. 1940,216 dienstbode 1961,61 † Zeist? 15 aug. 1996,56 begr. Zeist.56

 

VIy. Gerrit van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 17 aug. 1843,34 arbeider 1868, koopman 1874-,40 landbouwer 1902-1919,245 † Velp Gld 4 aug. 1919,5 begr. Rheden,66 tr. Benschop 31 jan. 187825 Hendrika de Ridder, geb. Benschop 6 juni 1852,5 † Velp Gld 14 juni 1914,5 begr. Rheden,66 dr. van Jacobus en Adriana de Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, volgt VIIaz.
 2. Jacobus, volgt VIIba.
 3. Adriana, volgt VIIbb.
 4. Gerrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 okt. 1882, tr. Rheden 26 april 190625 Herman Frederik Brinkhoff, geb. Middachtersteeg (Rheden) omstr. 1883, landbouwer 1906,24 zn. van Wander en Margrieta Johanna van der Kolk.
 5. Hendrika van Middelkoop, geb. Velp Gld 2 dec. 1883, tr. 1e Hendrika Mellink, geb.? vóór 1885, † ald. vóór 1921; tr. 2e Rheden 25 mei 192125 Anthonie Christiaan Kleinhout, geb. Ellecom omstr. 1880,24 metselaar 1921,24 zn. van Jan en Cornelia Geertruida Hupkes.
 6. Marrigje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 jan. 1885, tr. Rheden 23 juni 190425 Gerrit Evers, geb. Worth Rheden (Rheden) omstr. 1881,24 landbouwer 1904,24 zn. van Aalbert en Lubberdina Busser.
 7. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 8 maart 1886,46 † 24 maart 1886.46
 8. Mensie, volgt VIIbc.
 9. Annegien, volgt VIIbd.
 10. Lena Cornelia van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 sept. 1889, tr. Rheden 15 febr. 192225 Wouter Wijlhuizen, geb. Rosendaal omstr. 1889,24 brievenbesteller 1922,24 zn. van Karel en Mintsje Hielktje van de Sandt.
 11. Willemina Gijsberdina, volgt VIIbe.
 12. Gerrit, volgt VIIbf.
 13. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 19 aug. 1893,46 † ald. 21 juni 1894.46
 14. Aafje van Middelkoop, geb. Velp Gld 14 sept. 1894,204 † 27 nov. 1985,66 begr. Rheden,66 tr. Rheden 22 juni 192125 Albertus Groenewoud, geb. Rheden Worth 25 jan. 1892,66 landbouwer 1921,24 † 13 aug. 1987,66 begr. Rheden,66 zn. van Willem en Bartje Maria Hennij.

 

VIIaz. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 12 juli 1878, † na 1933,246 tr. Rheden 19 juni 190225 Bernardus Wilhelmus Wijers, geb. Zevenaar 12 april 1862,246 landbouwer 1902,24 † Zevenaar 3 jan. 1933,246 zn. van Willem en Hendrikje Bussink.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Cornelia Wijers, geb. Zevenaar 19 sept. 1902.
 2. Willem Gerrit Wijers, geb. Zevenaar 1903, † ald. 6 dec. 1969.
 3. Hendrica Wijers, geb. Zevenaar 23 sept. 1907, † ald. 3 juni 1931.

 

VIIba. Jacobus van Middelkoop, geb. Benschop 12 jan. 1880,5 † Velp Gld 20 aug. 1937,49 begr. Worth Rheden 24 aug. 1937,49 tr. Benschop 4 april 190725 Josina Kool, geb. Everdingen 16 sept. 1879,247 † Velp Gld 4 aug. 1947,248 begr. Rheden,202 dr. van Arie en Antonia Berendina de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIIao.
 2. Arie, volgt VIIIap.
 3. Jacobus, volgt VIIIaq.
 4. Frederik Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 16 okt. 1911.5
 5. Hendrik van Middelkoop, geb. Jaarsveld 22 okt. 1912,5 † Arnhem 30 maart 1971,249 tr. 1e249 Hendrika Johanna Uenk, † 17 sept. 1958;249 tr. 2e 19 mei 1960249 Hendrika van den Bosch, † 2 sept. 1999.249
 6. Hendrika van Middelkoop, geb. Jaarsveld 29 nov. 1913.
 7. Antonie Barend van Middelkoop, geb. Jaarsveld 4 febr. 1915,5 † Velp Gld? vóór 1980,250 tr. Aaltje Cortus, geb. NL omstr. 1916, † Velp Gld 7 jan. 1980,51 begr. Rheden 11 jan. 1980.51
 8. Antonie Barendina van Middelkoop, geb. Jaarsveld 3 aug. 1916,5 tr. Floris van der Heijden, geb. Arnhem 29 aug. 1914,36 † ald. 21 sept. 2002,71 begr. Dieren 25 sept. 2002.71
 9. Cornelis van Middelkoop, geb. Velp Gld nov. 1917,5 † ald. 16 dec. 1917.25
 10. Cornelis Adrianus, volgt VIIIar.
 11. Maarten Bernardus van Middelkoop, geb. Velp Gld 21 sept. 1922,63 † Dieren 15 juni 2006,63 tr. Hendrika Wielheesen, geb. Spankeren 26 juni 1924, † Dieren 4 juni 2013.49

 

VIIIao. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop? 1907,202 boer,251 vermeld paardesport 27 nov. 1928,54 tr. 1933 Hendrika Garsen, geb. NL na 1905.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Jan Hermanus van Middelkoop, geb. Velp Gld 11 nov. 1937,49 univ,252 † Arnhem 11 aug. 2011,49 begr. Rozendaal 17 aug. 2011,49 tr. Martine Henriëtte van Gelderen, geb. Arnhem 28 maart 1939,49 † ald. 4 april 2013,49 begr. Rozendaal 10 april 2013.49

 

VIIIap. Arie van Middelkoop (Yad Vashem 1990), geb. Groot-Ammers 15 dec. 1908,5 landbouwer, vermeld te Koop 7 april 1934,54 12 nov. 1938,54 7 sept. 1940 en 8 nov. 1941,54 † Ameide 20 maart 1999,49 begr. Meerkerk 24 maart 1999,110 tr. Wageningen 17 april 1931253 Antonia Jansen (ere medaille 1990),254 geb. Wageningen 22 nov. 1905,110 † Gorinchem 1 mei 1998,253 begr. Meerkerk.110

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Middelkoop, geb. Horssen 25 dec. 1932,49 pompbediende 1964, † Meerkerk 2 okt. 2010.49
 2. Antonia Reijerdina van Middelkoop, geb. Horssen 22 dec. 1934,35 † Meerkerk 25 jan. 2008.80
 3. Aaltje van Middelkoop, geb. Horssen 22 nov. 1942,66 † Lexmond 2 dec. 2007.80
 4. Grada Hendrika van Middelkoop, geb. Meerkerk 24 sept. 1947,157 BS 1953-1961,255 gezinsverzorgster 1969, † Deil 23 jan. 2021.178

 

VIIIaq. Jacobus van Middelkoop, geb. Groot-Ammers 5 juni 1910,5 landbouwer,256 † De Steeg 6 juni 1971,5 begr. Rheden,202 tr. 17 febr. 19335 Johanna Hendrika Eggink, geb. Barchem 22 sept. 1909,5 † Zutphen 25 juni 2013,257 begr. Rheden, dr. van Johan en Berendina Jansen; zij hertr. Gerrit Albert Jansen.

Uit dit huwelijk:

Berendina van Middelkoop, geb. De Steeg 7 mei 1935,46 † Windisch 19 nov. 2005.258

 

VIIIar. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Velp Gld 16 febr. 1919,66 † Elst 10 sept. 1995,66 begr. Rheden, tr. Christina Frederika van Bommel, geb. Giesbeek 19 okt. 1921,63 † Elst 1 dec. 2008,63 begr. Rheden.

Uit dit huwelijk:

 

IXu. Cornelis Adrianus van Middelkoop, geb. Elden 1 okt. 1954,51 projectleider,49 † Breda 23 jan. 2018.51

Zijn zoon:

Bas van Middelkoop, geb.? vóór 1995, † vóór 2018.63

 

VIIbb. Adriana van Middelkoop, geb. Velp Gld 25 aug. 1881, † Ellecom 11 mei 1959,51 tr. Rheden 30 april 190825 Geurt Hupkes, geb. Rhedersteeg (Rheden) 31 jan. 1877, † Ellecom? 27 mei 1952,66 begr. Ellecom.66

Uit dit huwelijk:

Berendina Aleida Hupkes, geb. Gendringen 9 april 1911,259 † Rheden 25 jan. 1987,259 tr. Rheden 6 nov. 1942259 Hendrik Minkman (VIIbc,1).

 

VIIbc. Mensie van Middelkoop, geb. Velp Gld 29 juni 1887, † Rheden 16 mei 1971,259 tr. Rheden 1 juni 191125 Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden (Rheden) 8 sept. 1883,259 † Worth Rheden 24 sept. 1964,259 zn. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Minkman, geb. Worth Rheden 16 sept. 1911,259 † Rheden 6 okt. 1999,259 tr. Rheden 6 nov. 1942259 Berendina Aleida Hupkes (VIIbb,1).
 2. Gerrit Minkman, geb. Worth Rheden 2 dec. 1912.259
 3. Willem Minkman, geb. Worth Rheden 15 dec. 1915.259
 4. Jacobus Minkman, geb. Worth Rheden 17 sept. 1919.259
 5. Hendrika Agneta Minkman, geb. Worth Rheden 21 nov. 1922.259

 

VIIbd. Annegien van Middelkoop, geb. Velp Gld 23 juni 1888,260 † IJsselstein 8 april 1973,260 tr. Rheden 5 maart 191425 Jacob de Koning, geb. Barwoutswaarder 1 febr. 1879,90 veehouder 1914,24 † IJsselstein 7 nov. 1959,91 zn. van Gerrit en Cornelia Blok.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hendrika de Koning, geb.? omstr. 1920,33 † IJsselstein 19 sept. 1949,10 tr.10 Reinier Matthijs van Leeuwen, geb.? na 1915.
 2. Jacob de Koning, geb. Utrecht? omstr. 1923,90 † Utrecht 23 febr. 1923.90

 

VIIbe. Willemina Gijsberdina van Middelkoop, geb. Velp Gld 20 sept. 1890,46 † Gorinchem 31 dec. 1969,66 begr. Lexmond 5 jan. 1970,66 tr. Lange Ruige Weide 21 aug. 191925 Frederik Kool, geb. Lange Ruige Weide 3 mei 1883,66 † Lexmond 9 febr. 1953,66 zn. van Jan Andreas en Engelina Pauw.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Engelina Kool, geb. 15 okt. 1922,28 † 23 maart 2012,28 begr. Willige Langerak,28 tr.28 Gerrit Verhoef, geb. 21 febr. 1916,28 † 5 april 2000,28 begr. Willege Langerak.28

 

VIIbf. Gerrit van Middelkoop, geb. Velp Gld 6 maart 1892,24 landbouwer 1917,24 † Rheden 5 maart 1974,259 tr. Rheden 26 april 191725 Theodora Angenita Minkman, geb. Worth-Rheden 26 april 1891,259 † Zutphen 14 mei 1953,259 dr. van Hendrik en Hendrika Wijlhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Middelkoop, geb. Warnsveld 18 nov. 1917,261 kantoorbediende 1963,262 † vóór 2009, tr. Hendrina Johanna Jacobs, geb. Arnhem 22 juni 1926,63 † Houten 25 nov. 2009.63
 2. Hendrik van Middelkoop, geb. Warnsveld 10 nov. 1920,261 † Rheden 26 jan. 2001,199 tr.199 Dinie Pannekoek, geb. na 1918, † Rheden? vóór 2001.
 3. Hendrika Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 12 dec. 1922.261
 4. Wilhelm van Middelkoop, geb. Wichmond 21 febr. 1924,261 † Hummelo 9 juli 2014,49 tr. Jantje Reindina Eeltink, geb. NL omstr. 1930, † Hummelo 23 nov. 2012.49
 5. Jacobus, volgt VIIIas.
 6. Theodora Agneta van Middelkoop, geb. Warnsveld 20 sept. 1927,261 tr.263 Gerrit Brinkman, geb. NL omstr. 1925,71 † Brummen 2 april 1984,71 gecrem. Dieren 6 april 1984.71

 

VIIIas. Jacobus van Middelkoop, geb. Warnsveld 1 aug. 1925,261 landbouwer 1965,262 vermeld Koos van Middelkoop 1994,263 † Vierakker 18 juli 2006,63 begr. Wichmond 22 juli 2006,63 tr. Jannie Bruggink, geb. NL 28 sept. 1929, begr. Wichmond 19 okt. 2013.49

Uit dit huwelijk:

Jacobus van Middelkoop, geb. Wichmond 7 jan. 1959,263 † Vierakker 4 okt. 1968,263 begr. Wichmond.263

 

VIz. Jasper Leendertse van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 4 juni 1845, arbeider,40 bouwmansknecht, koopman, † Benschop 10 jan. 1875, tr. Lopik 5 maart 186825 Geertruij Oskam, geb. Lopik 4 dec. 1837, † Gouda 23 okt. 1899,33 dr. van Gerrit Ariesz en Willemina van Tuijl; zij hertr. Benschop 9 jan. 1879264 Nicolaas Rietveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, volgt VIIbg.
 2. Wilhelmina van Middelkoop, geb. Benschop 7 april 1871,265 † Gouda 5 dec. 1929,266 tr. Gouda 20 april 189825 Gerardus Johannes Wagenaar, geb. Gouda omstr. 1870,24 kantoorbediende 1936,32 † Gouda 30 jan. 1936,32 zn. van Gerardus Johannes en Johanna Maria Kruijsheer; hij hertr. na 1900 Wilhelmina Cornelia Boot.
 3. Gerrit, volgt VIIbh.

 

VIIbg. Cornelia van Middelkoop, geb. Benschop 17 febr. 1869,267 † Gouda 30 jan. 1928, tr. Benschop 20 sept. 189425 Theodorus van der Linden, geb. Hagestein omstr. 1868,24 broodbakker 1923,268 † Gouda 29 jan. 1943,32 zn. van Gerardus en Antje Jansen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1895,24 kantoorbediende 1923,24 tr. Amsterdam 1 nov. 192325 Helena Aneksjtein, geb. Lodz omstr. 1890.24
 2. Jasper Leendert van der Linden, geb. Gouda omstr. 1897,24 tr. Zevenhuizen 19 april 192225 Agatha van Tijp, geb. Zevenhuizen omstr. 1897.24
 3. Geertruida Johanna van der Linden, geb. Gouda omstr. 1899,24 † Haastrecht 17 mei 1949,25 tr. Gouda 11 okt. 192225 Reinder Meijer, geb. Stolwijk omstr. 1896,24 † na 1949.

 

VIIbh. Gerrit van Middelkoop, geb. Benschop 16 juli 1873,269 † Gouda 2 nov. 1920,32 tr. Ouderkerk a/d IJssel 24 nov. 189925 Jacoba van den Wijngaard, geb. Vlist omstr. 1871, dr. van Pieter en Cornelia Verdel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jasper Leendert van Middelkoop, geb. Utrecht 23 aug. 1900.43
 2. Pieter van Middelkoop, geb. Gouda 16 juli 1906,270 assistent-accountant 1933,24 † vóór 1990, tr. Zevenbergen 22 maart 193350 Sophia Cornelia Anna Unk, geb. Zevenbergen 18 jan. 1911,270 † Heerlen 31 mei 1990,51 dr. van Karel en Hermina Johanna Christina Dix.
 3. Gerrit Jacobus van Middelkoop, geb. Gouda 28 april 1909,64 † na 1990, tr. Rijswijk ZH 24 mei 1933103 Dirkje Jacoba Pitlo, geb. Geldermalsen 15 nov. 1909,64 † vóór 1990,271 dr. van Jacobus Antonie en Dirkje van den Bogerd.
 4. Hermien van Middelkoop, geb. na 1909, † na 1990.

 

VIaa. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH 15 okt. 1847, werkman 1891-1901,55 sjouwer 1896-1897,55 lantaarnopsteker 1902-1910,55 tr. Nieuwland 6 jan. 187125 Jannigje van den Berg, geb. Nieuwland 8 sept. 1843,24 dr. van Jan en Geertruida Kruis.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Middelkoop, geb. Noordeloos 29 juli 1871,34 † Noordeloos? vóór febr. 1873.
 2. Cornelia van Middelkoop, geb. Noordeloos 5 febr. 1873,55 † Rotterdam 22 nov. 1940.55
 3. Geertruida, volgt VIIbi.
 4. Gerrit Jan, volgt VIIbj.
 5. Teunis, volgt VIIbk.
 6. Arie van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 28 april 1887,66 bierbottelarij 1910,55 † Rotterdam 3 febr. 1951, tr. Rotterdam 22 maart 1911272 Wilhelmina van Lier, geb. Rotterdam 13 april 1894,272 † ald. 8 juni 1982,71 dr. van Johannes Petrus en Theodora Kemperman.

 

VIIbi. Geertruida van Middelkoop, geb. Noordeloos 16 sept. 1875,34 dienstbode,55 † Den Haag 24 maart 1949, tr. Rotterdam 3 sept. 191355 Leendert Johannes Heerkens, geb. Gouda 14 dec. 1882,24 graanwerker,55 zn. van Martinus Anthonius en Bregetha Johanna Spijkerman.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Heerkens, geb. Rotterdam 4 dec. 1914.55
 2. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,55 † Rotterdam? vóór maart 1918.
 3. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 26 febr. 1916,55 † Rotterdam? vóór mei 1917.
 4. Bregtha Johanna Heerkens, geb. Rotterdam 5 mei 1917, tr. 17 nov. 193755 NN NN, geb. NL vóór 1917.
 5. Leendert Johannes Heerkens, geb. Rotterdam 16 maart 1918.55

 

VIIbj. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 30 okt. 1879,13 Remmer,55 † 3 jan. 1965,13 tr. Rotterdam 15 aug. 190613 Grietje Karreman, geb. Rotterdam 30 okt. 1885,55 † 10 juli 1967,13 dr. van Johannes en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Willem van Middelkoop, geb. Rotterdam 30 mei 1908,55 tr. Rotterdam? 1 febr. 193355 Barbera Tode, geb. Rotterdam 13 febr. 1908.55
 2. Johanna van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 sept. 1909,55 winkeljuffrouw,55 tr. Rotterdam 27 jan. 193755 Teunis Damsteegt, geb. Lekkerkerk 16 maart 1905.55
 3. Jannetje van Middelkoop, geb. Rotterdam 3 febr. 1912.55
 4. Gerrit Jan van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 okt. 1913,55 ass. portier,55 tr. IJsselmonde 5 sept. 194055 NN NN, geb. NL vóór 1920.

 

VIIbk. Teunis van Middelkoop, geb. Krimpen a/d Lek 19 febr. 1882,13 arbeider 1905,55 tr. Rotterdam 31 mei 190555 Johanna Elisabeth Meijer, geb. Rotterdam 11 dec. 1885,55 dr. van Joseph George en Elizabeth Roemeijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje van Middelkoop, geb. Rotterdam 26 juli 1905,55 tr. Rotterdam? 18 juni 193055 Maarten Adrianus van der Linden, geb. Rotterdam 25 juni 1899.55
 2. Elizabeth van Middelkoop, geb. Rotterdam 11 april 1913,55 tr. Rotterdam 23 juli 193655 Pieter van Noort, geb. Rotterdam 27 juli 1909,55 † ald. 20 juni 1989,85 zn. van Nicolaas en Cornelia Adriana den Dekker.

 

IVc. Gijsbertje Ariesdr van Middelkoop, geb. Tienhoven ZH, ged. Ameide 3 okt. 1745,9 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,10 † Langerak ZH 1801,29 tr. Tienhoven 24 juni 1770273 Claas Theunisz Compeer, geb. Tienhoven ZH,16 ged. Ameide 5 febr. 1741,16 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,10 † Langerak ZH 1791,13 zn. van Theunis Cornelisz en Grietje Claesdr van der Vloet.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Compeer, ged. Ameide 7 april 1771,20 onderofficier -1818,33 † Geertruidenberg 17 maart 1818,274 tr. Cornelia Levina van Wijk, geb. NL na 1770.
 2. Maria Compeer, geb. Polsbroek, ged. Polsbroek 1 okt. 1775,275 † Streefkerk 8 juni 1809,115 tr. Streefkerk 17 okt. 1802115 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,115 † Streefkerk 2 febr. 1863;115 hij hertr. Streefkerk 29 maart 1816115 Neeltje Claasdr Compeer (IVc,4).
 3. Margarita Compeer, geb. Streefkerk omstr. 1784,24 tr. 1e Pieter Alblas, geb.? vóór 1785, † ald. vóór 1825; tr. 2e Nieuwpoort 17 dec. 182525 Leendert Goudriaan, geb. Groot-Ammers omstr. 1790.24
 4. Neeltje Claasdr Compeer, geb. Streefkerk 13 dec. 1787, † ald. 7 sept. 1876, tr. Streefkerk 29 maart 1816115 Teunis Jansz Holleman, geb. Hardinxsveld 30 sept. 1770,115 † Streefkerk 2 febr. 1863,115 wedr. van Maria Compeer (IVc,2).

 

IVd. Maijke Ariesdr van Middelkoop, ged. Ameide 25 aug. 1748,11 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,10 † vóór 5 april 1807,276 tr. Ameide 16 aug. 1772115 Arie Ariensen Maat, geb. Tienhoven 1749,115 vermeld Begunstigde 25 mei 1779,10 † Tienhoven 18 nov. 1835,52 zn. van Adriaan Claasz en Anneke Arijsd Nomen; hij hertr. Tienhoven ZH 5 april 18077 Lijsje Diepenhorst.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaasje Maat, ged. Ameide 13 juni 1773.20
 2. Maria Maat, ged. Ameide 21 jan. 1776.20
 3. Arie Arense Maat, ged. Ameide 19 nov. 1780.20
 4. Annigje, volgt Vm.
 5. Arigje Maat, ged. Ameide 27 mei 1787.20
 6. Geertje Maat, ged. Ameide 7 febr. 1790.20
 7. Teunis Maat, ged. Ameide 20 mei 1792.20

 

Vm. Annigje Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,20 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,277 tr. vóór 1809 Abraham Kortlever, geb. 1782,277 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,277 zn. van Jan Franse en Maaijke Evertse Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.
 2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.
 3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.
 4. Jan Kortlever, geb. 1818.
 5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

 

IIIb. Klaas Gijsbertse Middelkoop, geb. Ameide omstr. 1707,15 † NL vóór maart 1772,10 tr. 1e Langerak ZH? omstr. 172713 Beligje Klaase -, geb. Langerak ZH? vóór 1709, † vóór 1734; tr. 2e Hei en Boeicop omstr. 173413 Merrigje Trom, geb. Hei en Boeicop? vóór 1715, † vóór 1744; tr. 3e Hoornaar 12 april 174413 Aartje Arendse Kleijn, geb. Noordeloos omstr. 1712;13 zij hertr. (ondertr. Hardinxveld 24 dec. 1763)21 Hendrik van Bekkum.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pietertje Klaas Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1728,13 † ald., tr. Groot-Ammers 30 juni 174828 Kornelis Bastiaans den Haan, geb. Est vóór 1728, † Langerak ZH.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Lijsbet Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 9 sept. 1736.278
 2. Gijsbert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 27 juli 1738.278
 3. Maaijke Middelkoop, ged. Heukelum 7 juli 1743.11

Uit het derde huwelijk:

 1. Ari Gijsbertse Middelkoop, ged. Hoornaar 22 mei 1746,13 † vóór 1753.
 2. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,26 † Hoornaar? vóór mei 1752.
 3. Annigje Middelkoop, ged. Hoornaar 24 jan. 1751,26 † Hardinxveld 22 mei 1813.21
 4. Willempje Middelkoop, ged. Hoornaar 4 juni 1752.26
 5. Arij Middelkoop, ged. Hoornaar 9 dec. 1753.13
 6. Adriaantje Middelkoop, ged. Hoornaar 10 aug. 1755.13
 7. Gijsbertie Klaasdr Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 8 jan. 1758,21 begr. ald. 15 febr. 1758.21
 8. Gijsbertie Middelkoop, ged. Neder Hardinxveld 20 april 1760.21Bronnen

 

 1. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
 2. Historische Naamindex Rivierenland
 3. Wim Fase
 4. home.planet.nl/~poel1952/famvdpoelframeset.htm?
 5. home.zonnet.nl/jhbruger/
 6. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop
 7. ameide-tienhoven.nl/
 8. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven
 9. www.van-den-hout.nl/
 10. Utrechts Archief
 11. www.gahetna.nl
 12. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_02a.pdf
 13. familysearch
 14. archieven.nl
 15. Carola: http://forum.deliesvelder.nl/index.php?topic=161.msg611
 16. www.rijerkerk.net/
 17. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen
 18. Blokland : Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Voorouders en
 19. NGV
 20. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_04.pdf
 21. historie-sliedrecht.nl
 22. genealogie-info.nl/Jaargang09.pdf
 23. home.wanadoo.nl/rbwijk/bs_brandwijk_tt.htm
 24. huw.akte
 25. genlias
 26. www.wagenmakers.demon.nl/
 27. www.lab.telin.nl/
 28. genealogieonline.nl
 29. rijerkerk.net
 30. www.wistra.be/genea/schep/indexschep.html
 31. www.genealogieonline.nl/stamboom-luyben/
 32. groenehartarchieven.nl
 33. overl. akte
 34. geb.akte
 35. stamboomforum.nl
 36. genealogieonline
 37. wiewaswie
 38. wistra.be/genea/schep/boomschep.html
 39. Erfgoedleiden.nl
 40. rhcrijnstreek.nl
 41. www.delfgou.eu
 42. Geneanet: Leo Janssens ( leojanssensbe )
 43. Utrechts Nieuwsblad
 44. Dicky Kamp
 45. MyHeritage.com
 46. home.versatel.nl/jhbruger/
 47. huw.akte: alleen geb.jaar.
 48. overl. adv. echtgenoot
 49. overl. adv.
 50. www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
 51. overl.kaart
 52. Geneanet
 53. staatscourant
 54. De Gelderlander
 55. SARotterdam
 56. www.graftombe.nl
 57. fredbrouwer.nl
 58. StrA Rijnlandsmidden
 59. Gert-Jan vM
 60. BHIC
 61. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken
 62. Nieuwe Leidsche Courant
 63. www.mensenlinq.nl
 64. denhaag.digitalestamboom.nl
 65. huw.advertentie
 66. online-begraafplaatsen.nl
 67. De Rijnbode
 68. overl.melding
 69. volkskrant 190210
 70. home.versatel.nl/bblommers/
 71. NGV Knipsel
 72. openarch.nl
 73. books.google.com
 74. Kees v.Middelkoop (c.vanmiddelkoop@hccnet.nl)
 75. books.google.nl
 76. www.grebbeberg.nl
 77. wikipedia
 78. overl. akte zoon
 79. facebook
 80. online-familieberichten.nl
 81. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>
 82. SAAmsterdam
 83. genealogieonline.nl/genealogie-berkemeijer
 84. hogenda
 85. delpher
 86. Haagsarchief
 87. archiefeemland.nl/
 88. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )
 89. famkroon.nl/genealogie/stamboom/GRIFFIOE.html
 90. home.hetnet.nl/~naga/genealogie.html
 91. home.kpn.nl/naga
 92. www.reocities.com/heartland/estates/8164/aqwg20.htm
 93. overl.akte
 94. histkringnieuwpoort.nl
 95. De Gorcumer
 96. De 5 Rivieren
 97. www.van-diemen-de-jel.nl/Genea
 98. BS Gorinchem
 99. home.hetnet.nl/~g.j.korevaar/
 100. genealogie.voorouder.nl
 101. genealogie.voorouder.nl/
 102. oudscherpenzeel.nl
 103. www.wiewaswie.nl
 104. stamboomforum.nl/familienamen/2/49992/0
 105. RADordrecht
 106. Marja Korevaar
 107. BS Giessenburg
 108. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/
 109. deklaroen.hvwa.nl
 110. www.zerken.nl/
 111. Hennie Boer
 112. famkroon.nl/genealogie/stamboom/WIJNEN.html
 113. www.robertvandermeer.nl/Genealogy/Gen1138.HTM
 114. www.robertvandermeer.nl/
 115. stamboom.nl
 116. Middelburgsche Courant
 117. belia.familysnoep.com
 118. groups.google.nl/group/soc.genealogy.benelux/
 119. zerken.nl
 120. www.janvanmiddelkoop.nl/
 121. grafsteen
 122. JannyBijsterveld-Vonk
 123. Theo Nobel
 124. members.chello.nl/mpolderdijk/stamboom_fam_verwaal.htm
 125. BS Alblasserdam
 126. BS Langerak
 127. alex langerak
 128. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Noorlander.html
 129. www.drukkerijgids.nl/Nieuwkoop/Fa._J._van_Middelkoop
 130. genlias en familysearch
 131. Dordrechtsche Courant
 132. www.meerkerkweb.nl/stamboom.htm
 133. archief Dordrecht
 134. www.woltersgen.nl
 135. genealogie.quartel.net/
 136. home.versatel.nl/htj.linse/
 137. Eindhovens Dagblad
 138. Gijs vM
 139. www.politie.nl
 140. NGV adv.Delfland
 141. archiver.rootsweb.ancestry.com
 142. nai.nl
 143. www.nai.nl
 144. www.kuijsten.de
 145. home.casema.nl/paulbouw/
 146. geneofun.on.ca
 147. genofun.on.ca
 148. yourlifemoments.ca
 149. federationgenealogie.qc.ca
 150. www.ospreyobituaries.com/sitepages/obituary.asp
 151. mckinlayfuneralhome.com
 152. www.godutch.com/newspaper/familypage/
 153. docplayer.net/56602646
 154. huw.jub.
 155. BS Streefkerk
 156. martinATthewinegumfactory.nl
 157. BS Meerkerk
 158. BS Zwijndrecht
 159. Geneanet: huib van dee ( huib1 )
 160. BS Brandwijk
 161. Geneanet: ron van wijnen ( vanwijnen28 )
 162. Advertentieblad, 03/03/1916; p. 2
 163. ron van wijnen ( vanwijnen28 )
 164. BS Vuren
 165. pomtiedom.com/kiewietadel/Parenteel Dirck (van) den Adel.htm
 166. www.genealogieonline.nl/stamboom-hans-meijer/
 167. Geneanet: Peet van Dee ( peetvandee )
 168. members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML
 169. Nieuwe Gorinchemsche Courant
 170. Geneanet: Etienne Jean François Michon ( emichon )
 171. www.historischbarendrecht.nl/
 172. BS Lexmond
 173. BS Zederik
 174. huw.akte met Gerrit
 175. overl. adv.Gerrit
 176. Jenneke vd Lugt
 177. alblasserwaard-genealogie.nl
 178. overl.adv.
 179. De Reformatie
 180. www.gkvhandboek.nl/
 181. leeuwarder courant
 182. Nederlands Dagblad
 183. MartinG vM
 184. Janna Visser
 185. www.genealogiedezeeuw.nl/dezeeuw gorcum.htm
 186. www.van-der-heiden.nl
 187. www.spanvis.nl/Stamboom Uittenbogaard/Stamboom Uittenbogaard 2.htm
 188. Hist.Ver.Ameide
 189. geb.akte zoon Arie Gerrit
 190. Het Centrum
 191. www.rhcvechtenvenen.nl
 192. Ruud Gerzon
 193. bedankkaartje
 194. Fenneke en Max <fenneke.vanmiddelkoop@gmail.com>
 195. Maurits Geert (Max) Gerzon
 196. familysearch& genlias
 197. BS Tienhoven
 198. www.pondes.nl
 199. www.kuijsten.de/
 200. Gerard vMiddelkoop
 201. Register der overledenen van Tienhoven
 202. home.versatel.nl/jhbruger/kwartierstaten/Middelkoop_GGreportPC.htm
 203. BB Tienhoven
 204. home.zonnet.nl/jhbruger
 205. familytrees.genopro.com/257798/gutteling/default.htm?page=toc_individuals.htm
 206. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 207. Cees Tinbergen
 208. users.pandora.be/vangenderen/StamboomvanGenderen/
 209. historie.zederik.nl
 210. www.zerken.nl
 211. www.xs4all.nl/~gans003/gans1/gans1.htm
 212. BS Hei en Boeicop
 213. www.vkekem.nl/huw.1900-2000.htm
 214. BS Groot-Ammers
 215. home.kpn.nl/alblas999/Honcoop.htm
 216. BS Ameide
 217. facebook HV Tienhoven
 218. achterhoeksarchief.nl/
 219. petervanderpoel.eu
 220. home.wxs.nl/~poel1952/
 221. famkroon.nl/genealogie/stamboom/BOELE.html
 222. www.geldermalsen.nl/ documenten/ internet/ sahuwelijksebijlagenheukelum1812-1932.pdf
 223. GeldersArchief
 224. BS Heukelum
 225. BS Beesd
 226. www.voorouder.nl
 227. DeCombinatie.oudridderkerk.nl
 228. huw.akte dochter Gerrigje
 229. geneakatwijk.webtrees.net
 230. L.A.Hertog
 231. huw.akte Meinsje
 232. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom/
 233. badderfuneralhome.com
 234. genealogieonline.nl/de-jong-stamboom
 235. Monique vM
 236. slotenoudosdorp.nl
 237. www.harmoniumnet.nl/kapelvantienhoven.html
 238. ome.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm
 239. home.planet.nl/~midda012/parenteelvanmiddag.htm
 240. huw.akte zoon Jasper L.
 241. home.hetnet.nl/~majam52/
 242. wereldoorlog2.com
 243. GJvMiddelkoop
 244. Gerard vM <corrieengerard82 AT gmail.com>
 245. huw.akte dochter Cornelia
 246. www.hjmwijers.nl/wijers-reg.htm
 247. members.ziggo.nl/harrybruger
 248. overl. akte Jacobus
 249. Trudy Mariët
 250. overl.kaart echtgenote
 251. www.historievandaalhuizen.nl
 252. library.wur.nl/way/
 253. Koos vdEijk
 254. www.yadvashem.org
 255. Schoolbank.nl
 256. home.zonnet.nl/ jhbruger/
 257. Harry Bruger
 258. Bretta vM
 259. www.stamboom.minkman.org/minkman.htm
 260. home.kpn.nl/naga/genealogie.html
 261. BS Wichmond
 262. Erfgoedcentrumzutphen.nl
 263. Ab van Middelkoop
 264. huw.bijlagen Groenendijk/Middelkoop
 265. Geneanet: Paul Snoeij ( psnoeij )
 266. www.oudebegraafplaatsgouda.nl
 267. www.zebregs.com
 268. huw.akte zoon Gerardus JL
 269. militieregisters.nl
 270. BS Rijswijk ZH
 271. overl.kaart schoonzus
 272. Geneanet: Brenda van Lier ( brendavanlier )
 273. www.webklik.nl/user_files/2009_12/89617/Willige-Langerak-dtbl.pdf
 274. RATilburg
 275. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
 276. www.wouterclaes.nl/
 277. Geneanet: Lucas van Heeren ( schapekoppen )
 278. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

 

Index

-, Beligje Klaase (vóór 1709-vóór 1734)  IIIb

-, Neeltje Willems (vóór 1764-)  IVb,2

-, Teuntje Gerrits (vóór 1655-vóór 1685)  II

Aaldijk, Marigje (vóór 1790-)  VId

Aanen, Elisabeth Helena (1874-1946)  VIIIn

Aanen, Jan (1848-)  VIIIn; VIIIz

Aanen, Janna (1881-1947)  VIIIz

Abbink, Everdina (vóór 1855-)  VIIaw

Abbring, Adriana Margaretha (1882-1920)  VIIIk

Abbring, Jan (vóór 1863-)  VIIIk

Alblas, Annigje (1816-1871)  VI-l

Alblas, Cornelis (1765-)  Vf

Alblas, Maaike (1792-1884)  Vf

Alblas, Neeltje (vóór 1812-)  VIq

Alblas, Pieter (vóór 1785-vóór 1825)  IVc,3

Aneksjtein, Helena (omstr. 1890-)  VIIbg,1

Anker, Abraham (vóór 1856-)  VIIaj

Anker, Johanna (1876-1941)  VIIaj

Ardenne, Catharina Jacoba van (1891-1978)  VIIIk

Ardenne, Johannes van (vóór 1871-)  VIIIk

Baardman, Willempje (omstr. 1868-)  VIn,1

Baas, Janna (vóór 1836-)  VIIat

Baas, Marrigje (vóór 1763-)  Vd

Baas, Pieter (vóór 1841-)  VId,1

Bakkenes, Jacoba (1862-1938)  VIIIa,5

Bakker, Adriana (omstr. 1853-)  VIo,2

Bakker, Neeltje (vóór 1835-)  VIIi

Barneveld, Pieter van (1921-1970)  VIIm,1

Beesd, Jacoba van (vóór 1873-)  VIIIj

Beest, J. van (vóór 1925-)  VIIIz,3

Beijen, Johanna (vóór 1850-)  VIIap

Bekkum, Hendrik van (vóór 1743-)  IIIb

Belder, Jan (omstr. 1911-)  VIIao,7

Benjert, Aagje (vóór 1878-)  VIIIq

Benschop, Adriaantje (vóór 1736-)  IVa

Benschop, Anna (omstr. 1877-)  VIIIy

Benschop, Teunis (vóór 1857-)  VIIIy

Berg, Jan van den (vóór 1823-)  VIaa

Berg, Jan van den (vóór 1837-)  VIr,1

Berg, Jannigje van den (1843-)  VIaa

Berg, Peter van den (1857-)  VIr,1

Berger, Alida (omstr. 1854-)  VIIaa,2

Besten, Jan den (1886-)  VIIk,2

Besten, Janna Klasina den (vóór 1878-)  VIIIv

Beuzekom, Meijntje Nijsdr (vóór 1757-)  Vi

Bezooijen, Annigje van (1826-1900)  VIIai; VIs,2

Bie, Aafje de (1781-vóór 1843)  Vd

Bie, Catharina de (vóór 1886-)  VIIn,9

Bie, Gerrit de (vóór 1761-)  Vd

Bie, Willem de (1900-1944)  VIIav,8

Bijl, Jansje van der (vóór 1863-1912)  VIIIe

Bikker, Geertje (1863-)  VIh,4

Blok, Cornelia (vóór 1861-)  VIIbd

Blok, Neeltje (1834-1898)  VIb

Blokland, Jan (1876-)  VIIad,2

Blokland, Korstiana Lodewijksdr (1810-1875)  Vc,1

Blom, Aantje (1838-1904)  VIe

Blom, Adriana de (1818-1900)  VIy

Blom, Arie (vóór 1818-)  VIc; VIe

Blom, Arie Pieter (1932-2014)  IXt

Blom, Jacoba (1845-1905)  VIc

Blom, Maarten Jan van der (1898-)  VIIp,2

Blom, Marcus (1963-2013)  IXt,1

Blonk, Trijntje (1885-1924)  VIIg,1

Bochanen, Aartje (1897-)  VIIp,2

Bochanen, Adriana (vóór 1844-)  VIIp

Bochanen, Adrianus (1862-vóór 1947)  VIIp

Bochanen, Gerrit (1892-1985)  VIIp,1

Bochanen, Hermanus (1905-1978)  VIIp,3

Bochanen, Johannes (omstr. 1910-)  VIIp,4

Boef, Adrianus Janszn (1779-1843)  Vk

Boef, Cornelia (1816-1895)  Vk,5

Boef, Jan Dirksz (1746-1817)  Vk

Boef, Jannigje (1815-1888)  Vk,4

Boef, Jannigje (1817-)  Vk,6

Boef, Leijsbets (1811-)  Vk,1

Boef, Marcus (1812-)  Vk,2

Boef, Marcus (1822-)  Vk,8

Boef, Maria (1819-)  Vk,7

Boef, Mijnsje (1813-)  Vk,3

Boef, Neeltje (1825-1899)  Vk,9

Boele, Adrianus (1900-1902)  VIIam,2

Boele, Arie (vóór 1848-)  VIIam

Boele, Arie (1897-1898)  VIIam,1

Boele, Cornelis (1868-1939)  VIIam

Boele, Jan Arie (1908-)  VIIam,4

Boele, Stijntje (omstr. 1902-)  VIIam,3

Boer, Adriaantje den (1878-1933)  VIIad,2

Boer, Annigje den (1836-1915)  VIw

Boer, Arie den (vóór 1825-)  VIIad

Boer, Arie den (1881-)  VIIad,3

Boer, Arie de (omstr. 1894-)  VIIg,5

Boer, Arie Willem den (omstr. 1882-)  VIIad,4

Boer, Cornelia den (omstr. 1884-)  VIIIad

Boer, Cornelia (1913-2010)  IXk

Boer, Cornelis (vóór 1854-)  VIIIa

Boer, Cornelis den (1908-1982)  VIIIae,1

Boer, Dirk (vóór 1808-)  VIk

Boer, Dirk (vóór 1815-)  VIn

Boer, Dirk Bertus den (1914-1963)  VIIIae,3

Boer, Egbert (1828-1907)  VIk

Boer, Egbert (1860-1863)  VIk,3

Boer, Elisabeth (omstr. 1874-na 1939)  VIIIa

Boer, Frans (omstr. 1911-)  VII-l,5

Boer, Gerbregt Johanna den (omstr. 1890-)  VIIad,7

Boer, Gerrit (1862-1943)  VIn,2

Boer, Gerrit den (1911-1979)  VII-l,4

Boer, Hendrik (1860-1863)  VIk,4

Boer, Hendrik (omstr. 1861-)  VIn,1

Boer, Huibert den (1845-1918)  VIIad

Boer, Jacobus (1835-1868)  VIn

Boer, Jan Jacobus (omstr. 1894-)  VIIa,11

Boer, Johanna Maria den (1918-1991)  VIIIae,4

Boer, Johannes (vóór 1874-)  VIIa,11

Boer, Krijn den (vóór 1816-)  VIw

Boer, Maria den (1876-1956)  VIIad,1

Boer, Maria den (omstr. 1910-omstr. 1986)  VIIIae,2

Boer, Markus Arie den (omstr. 1887-omstr. 1932)  VIIIae

Boer, Maurits (vóór 1889-)  VIIIab

Boer, NN (1857)  VIk,1

Boer, Pieter (vóór 1894-)  IXk

Boer, Reintje (omstr. 1882-)  VIIId

Boer, Suzanna (1909-1988)  VIIIab

Boer, Willem (vóór 1862-)  VIIId

Boer, Willempie (1858-1861)  VIk,2

’Boer’, Dirk Bastiaenze (1727-)  IVb

’Boer’, Mensje Dirkse (1761-1830)  IVb

Bogerd, Dirkje van den (vóór 1892-)  VIIbh,3

Bommel, Betje van (-vóór 1892)  Vf,4

Bommel, Christina Frederika van (1921-2008)  VIIIar

Bons, Cornelia (1846-1915)  VIo,1

Boom, Cornelia de (vóór 1808-)  VIb,3; VIId

Boon, Aantje (1861-1892)  VIIw

Boon, Izaak den (vóór 1799-)  Vc,6

Boon, Jan (1827-1904)  VIi,3; VIIw

Boon, Lena de (1819-1895)  Vc,6

Boon, Peter (1860-1945)  VIi,3

Boonstoppel, Elizabeth (omstr. 1904-)  VIIao,4

Boot, Cornelia Pot (1891-)  VIIh,1

Boot, Gerrit Pot (1895-)  VIIh,4

Boot, Ingetje Pot (1894-)  VIIh,3

Boot, Jacobus Pot (1855-1932)  VIIh

Boot, Johanna (1898-)  VIIh,5

Boot, Neeltje Pot (1892-)  VIIh,2

Boot, Sophia Christina (1901-)  VIIh,6

Boot, Wilhelmina Cornelia (na 1870-na 1936)  VIz,2

Boot, Willem (vóór 1835-)  VIIh

Borst, Maria (omstr. 1867-1930)  VIIal

Borst, Thomas Thomaszn (vóór 1847-)  VIIal

Bos, Aaltje (vóór 1856-)  VIIIa

Bos, Celia (1849-)  VIb,5

Bos, Cornelia (vóór 1872-)  VIm,7

Bos, Gerardus (na 1892-)  VIIh,5

Bos, Jannetje (vóór 1871-)  VIIIb

Bos, Nelligje (vóór 1863-)  VIx,2

Bos, Teunis (vóór 1829-)  VIb,5

Bosch, Hendrika van den (-1999)  VIIba,5

Bot, Aagje (1837-1903)  VId,1

Bot, Arie (omstr. 1840-1909)  VId,3

Bot, Gerrit (omstr. 1839-1867)  VId,2

Bot, Hendrik (omstr. 1843-1867)  VId,4

Both, Arie (vóór 1788-)  VId

Both, Cornelis (1808-1883)  VId

Both, Cornelis (1846-1921)  VId,5

Both, Marigje (1849-1925)  VId,6

Bouter, Pieter (omstr. 1893-)  VIIv,2

Bouw, Jan den (1872-1954)  VIIIw

Bouw, Johannes den (vóór 1852-)  VIIIw

Bouw, Johannes den (omstr. 1929-1931)  VIIIw,1

Bouwman, Aaltje (vóór 1864-)  VIIa,7

Bouwman, Dirk (vóór 1844-)  VIIa

Bouwman, Teuntje (1863-1898)  VIIa

Brak, Dina (1893-1929)  VIIIg

Brak, Willem (vóór 1873-)  VIIIg

Brakel, Aalbert (omstr. 1817-na 1854)  VIg

Brakel, Ariaantje (1849-1911)  VIg,5

Brakel, Grietje (1843-1879)  VIg,1

Brakel, Gysbertje (1851-1873)  VIg,6; VIg,7

Brakel, Jacob (vóór 1797-)  VIg

Brakel, Jacob (1847-1909)  VIg,4

Brakel, Neeltje (1853-1880)  VIg,6; VIg,7

Brakel, NN (1845)  VIg,2

Brakel, NN (1846)  VIg,3

Brandwijk, Arie Vaszn (1786-1857)  Va

Brandwijk, NN (1807)  Va,1

Brandwijk, Vas (1810-1894)  Va,2

Brandwijk, Vas Ariense (1740-1801)  Va

Breedveld, Jannigje (omstr. 1912-1978)  VIIIag

Brewe, Johanna (-na 1963)  IXe

Brinkhoff, Herman Frederik (omstr. 1883-)  VIy,4

Brinkhoff, Wander (vóór 1863-)  VIy,4

Brinkman, Gerrit (omstr. 1925-1984)  VIIbf,6

Broek, D. van den (-vóór 1966)  IXc

Broer, Arien (vóór 1750-)  Vb

Broer, Willempje (vóór 1817-)  VIn

Broere, Adriaantje (omstr. 1815-)  Vb,2

Broere, Christijntje (1811-1853)  Vb,1

Broere, Cornelia (1820-)  Vb,4

Broere, Gerrigje (1815-1893)  Vb,3

Broere, Pieter Arienszn (1770-1842)  Vb

Broere, Willempje (vóór 1810-)  VIk

Brouwer, Aantje (1830-1876)  VIi,3; VIIw

Brouwer, Dirkje (vóór 1842-)  VIIe

Bruggink, Jannie (1929-2013)  VIIIas

Bruin, Goverdina de (vóór 1878-)  VIIIah

Bruin, J.A.J. de (na 1880-)  VIIu,1

Buijs, Fija (1883-1933)  VIIay

Buijs, Gijsbert (vóór 1863-)  VIIay

Busser, Lubberdina (vóór 1863-)  VIy,6

Bussink, Hendrikje (vóór 1844-)  VIIaz

Cirkel, Geertruida Cornelia (vóór 1862-)  VIIm

Clou, Jenneke Huberta du (1830-1904)  VIIae

Cok, Willempje (1905-1973)  VIIk,3

Colijn, Antonia (vóór 1892-)  IXa

Coljé, Claas Jilisz (omstr. 1680-)  II

Compeer, Claas Theunisz (1741-1791)  IVc

Compeer, Margarita (omstr. 1784-)  IVc,3

Compeer, Maria (1775-1809)  IVc,2; IVc,4

Compeer, Neeltje Claasdr (1787-1876)  IVc,2; IVc,4

Compeer, Teunis (1771-1818)  IVc,1

Compeer, Theunis Cornelisz (vóór 1721-)  IVc

Cortus, Aaltje (omstr. 1916-1980)  VIIba,7

Cossee, C.H. (na 1910-na 1964)  VIIIk,4

Dam, Hendrika van (vóór 1853-)  VIIa,2

Dam, Johanna van (vóór 1742-1778)  II,2

Damsteeg, Lena (vóór 1845-)  VIIn

Damsteegt, Teunis (1905-)  VIIbj,2

Dee, Gijsbert van (na 1924-)  VIIIs,2

Dee, Huibert Christiaan van (1892-1982)  VIIt,9; VIIIs

Dee, Huibert Cornelis van (vóór 1872-)  VIIt,9; VIIIs

Dee, Huibert Cornelis van (1923-2005)  VIIIs,1

Dekker, Cornelia Adriana den (na 1880-)  VIIbk,2

Dekker, Pieter (1899-1983)  VIIr,6

Delft, Francina van (1832-1902)  VIr

Delft, Johannes van (vóór 1812-)  VIr

Demper, Gerrit (vóór 1811-)  VIj

Demper, Huibert (vóór 1836-)  VIIj

Demper, Jannigje (1831-1874)  VIj

Demper, Marigje (1774-)  Vf

Demper, Marigje (1856-1889)  VIIj

Diepenhorst, B. (na 1900-na 1954)  VIIau,2

Diepenhorst, Dirk (vóór 1852-)  VIw,7

Diepenhorst, Hermanus (1872-omstr. 1951)  VIw,7

Diepenhorst, Lijsje (vóór 1787-)  IVd

Dix, Hermina Johanna Christina (omstr. 1888-)  VIIbh,2

Doeland, Hendrik (1775-1859)  Vf

Dolderen, Gerrit Jan van (omstr. 1903-)  VIIIc,1

Dolderen, Theodorus van (vóór 1883-)  VIIIc,1

Dompeling, Adriaan (1899-1972)  VIIs,5

Dompeling, Jan (omstr. 1863-na 1926)  VIIs,5

Dompeling, Piet (1901-)  VIIas,3

Donk, Cornelis (1806-1889)  Vb,1

Donk, Jannigje (vóór 1843-)  VIIo

Dool, Ariaantje van den (vóór 1752-)  Vb

Dool, Cornelis Pieterszn van den (1775-1834)  Vi

Dool, Marcus van den (1812-1812)  Vi,2

Dool, Marcus van den (1813-1813)  Vi,3

Dool, Pieter van den (1809-)  Vi,1

Dool, Pieter Corneliszn van den (vóór 1755-)  Vi

Dorrepaal, Maartje (vóór 1875-)  VIIIg

Droog, Willem (vóór 1884-)  VIIn,9

Droog, Willempje (1904-1978)  VIIn,9

Duit, Anna (vóór 1910-)  VIIIak,3

Eck, Dirkje Jannetje van (vóór 1858-)  VIIaj

Eeltink, Jantje Reindina (omstr. 1930-2012)  VIIbf,4

Eeltink, Reinera Hendrika (vóór 1849-)  VIIaq

Eggink, Johan (omstr. 1878-)  VIIIaq

Eggink, Johanna Hendrika (1909-2013)  VIIIaq

Egtelt, Aaltje van (vóór 1848-)  VIIam

Eijk, Klazina Cornelia van (1931-2021)  IXe

Eijk, Nicolaas van (-1963)  IXe

Eijkelenboom, Jannigje Maria (vóór 1865-)  VIIIp

Ekelmans, Peter (omstr. 1889-)  VIIu,4

Ent, Teuntje van der (1908-)  VIIIn,4

Etten, Aagje van (vóór 1883-)  IXj

Evers, Aalbert (vóór 1861-)  VIy,6

Evers, Gerrit (omstr. 1881-)  VIy,6

Ewijk, Jansje van (vóór 1872-)  VIIt,9; VIIIs

Fraeijenhove, Jacobus Johannes van (omstr. 1888-)  VIIaa,5

Fraeijenhove, Jan van (vóór 1868-)  VIIaa,5

Gaasbeek, Teunis (1901-1987)  VIIIa,5

Gaasbeek, Teunis Arien (1855-1925)  VIIIa,5

Gans, Annigje de (1869-1893)  VIIag

Gans, Heiltje de (vóór 1803-)  Vk,4

Gans, Willem de (1821-1884)  Vk,4

Garsen, Hendrika (na 1905-)  VIIIao

Geitenbeek, Annigje (vóór 1814-)  VIr

Gelderblom, Govert (1933-1934)  IXi,1

Gelderblom, Ida Teuna (1906-)  VIIj,8

Gelderblom, Janna (omstr. 1892-)  VIIy,7

Gelderblom, Willem (1897-vóór 1975)  IXi

Gelderen, Maria van (vóór 1801-)  VIp

Gelderen, Martine Henriëtte van (1939-2013)  VIIIao,1

Genderen, Grietje van (1785-)  Vk,3

Gent, Hanna van (1857-1917)  VIIo

Gerzon, Moritz (1882-1963)  VIIIz,2

Gerzon, Rudolf Siegfried (vóór 1928-)  VIIIz,2

Gier, Aafje de (1837-1888)  VIa,2

Gier, Arie de (omstr. 1808-1862)  VIa

Gier, Cornelia de (1834-1881)  VIa,1

Gier, Cornelia de (1840-1884)  VIIa

Gier, Cornelis de (vóór 1787-)  VIa

Gier, Cornelis de (omstr. 1849-1919)  VIa,4

Gier, Jan Ariese de (vóór 1851-)  VIIak

Gier, Johannes de (vóór 1820-)  VIIa

Gier, Maria Magdalena de (omstr. 1871-1912)  VIIak

Gier, Marrigje Annigje de (1843-1877)  VIa,3

Giessen, A.J. van de (na 1885-)  VIIu,2

Giessen, Adrianus van der (1811-1893)  VIIu

Giessen, Albert van der (omstr. 1888-1964)  VIIIr

Giessen, Cornelia van der (omstr. 1894-)  VIIu,4

Giessen, Cornelis van der (1857-1916)  VIIu

Giessen, Gerrit van der (1890-1938)  VIIu,3

Giessen, Lijntje van der (omstr. 1918-)  VIIIr,1

Giessen, M.C. van de (na 1884-)  VIIu,1

Giessen, Willem van der (vóór 1868-)  VIIIr

Gilst, Maaike van (omstr. 1793-)  VIi

Gottfeld, Olga Frida (1888-1939)  VIIIz,2

Goudriaan, Leendert (omstr. 1790-)  IVc,3

Graaf, Drikje Cornelisdr van de (1797-1883)  Vc

Graaf, Gerrit van der (1900-1928)  VIIq,4

Graaf, Jan van der (vóór 1880-)  VIIq,4

Gravendeel, Pietje (vóór 1874-)  VIIar,2

Greef, Geertrui Anna de (1919-2021)  IXc

Greef, Jacobus de (1877-1966)  IXc

Griffioen, Leendert Jan (vóór 1879-)  VIIIh

Griffioen, Maria (1899-1990)  VIIIh

Groenendijk, Claes (1760-1831)  V-l

Groenendijk, Cornelia (1805-1860)  V-l

Groenewoud, Albertus (1892-1987)  VIy,14

Groenewoud, Willem (vóór 1875-)  VIy,14

Groningen, Gerrit van (1864-1943)  VIIIal

Groningen, Pietertje van (1903-1990)  VIIIal

Groot, G.W. de (na 1900-na 1954)  VIIau,4

Guldemond, Meinsje (na 1830-)  VIIas

Gulik, Govert van (vóór 1851-)  VIIa,2

Gulik, Pietje van (1872-1936)  VIIa,2

Haan, Ariaantje Leendertse de (omstr. 1768-1838)  V-l

Haan, Kornelis Bastiaans den (vóór 1728-)  IIIb,1

Hagoort, Adriaan (vóór 1764-)  IVb,2

Hagoort, Adriana Maria (1902-)  VIIar,4

Hagoort, Adrianus (vóór 1842-)  VIIar

Hagoort, Arie (1887-1962)  VIIar,2

Hagoort, Dirkje (omstr. 1784-1810)  IVb,2

Hagoort, Maria Adriana (1892-)  VIIar,3

Hagoort, Pieter (1862-)  VIIar

Hagoort, Pleuntje (1886-)  VIIar,1

Hakkersteegt, Lijntje (vóór 1870-)  VIIIr

Hakkesteeg, Aantje Cornelia (1909-)  VIIIp,4

Hakkesteeg, Anthonie (1882-)  VIIIp

Hakkesteeg, Frans (vóór 1863-)  VIIIp

Hakkesteeg, Frans (1907-)  VIIIp,3

Hakkesteeg, Gerrit (1910-1910)  VIIIp,5

Hakkesteeg, Gijsbert (1906-)  VIIIp,2

Hakkesteeg, Jannigje Maria (1902-1946)  VIIIp,1

Ham, Hendrik van der (1875-1942)  VIn,3

Ham, Maagje Meertens van den (1676-)  II

Ham, Maarten Gerrits van der (1650-1696)  II

Harsevoort, Harry (-vóór 2010)  IXk,4

Harten, Elisabeth van (1813-1841)  Va,2

Harten, Willem van (vóór 1792-)  Va,2

Hartkoorn, Cornelia Cornelisdr (1774-1848)  Vj

Hartkoorn, Cornelis Pauluszn (1728-)  Vj

Hartog, Pleuntje den (vóór 1845-)  VIIar

Hartogh, Arie den (vóór 1814-)  Vh,4

Hartogh, Justus Johannes den (1834-1873)  Vh,4

Hartogh, Neeltje den (vóór 1828-)  VIt,1

Hartsuiker, Maria (omstr. 1903-1994)  VIIIai

Havelaar, Gerrit (1930-1939)  IXb,1

Havelaar, NN (1942)  IXb,2

Havelaar, Pieter Willem (1901-na 1947)  IXb

Heerkens, Bregtha Johanna (1916-vóór 1917)  VIIbi,3

Heerkens, Bregtha Johanna (1917-)  VIIbi,4

Heerkens, Geertruida (1914-)  VIIbi,1

Heerkens, Leendert Johannes (1882-)  VIIbi

Heerkens, Leendert Johannes (1916-vóór 1918)  VIIbi,2

Heerkens, Leendert Johannes (1918-)  VIIbi,5

Heerkens, Martinus Anthonius (vóór 1853-)  VIIbi

Heiden, Adriana van der (1844-)  VIIx,5; VIIIt; VIIIx

Heiden, Anna van der (1848-)  VIIIn; VIIIz

Heiden, Elizabeth Helena van der (vóór 1857-)  VIn,2

Heij, Jacoba Cornelia de (1936-2020)  VIIIal,2

Heij, Nicolaas Anthonius de (1893-1973)  VIIIal,2

Heijboer, Jannigje (-na 1945)  IX-l

Heijden, Floris van der (1914-2002)  VIIba,8

Heijden, Gerrit van der (vóór 1816-)  VIx

Heijden, Merrigje van der (1836-1912)  VIx

Heijkoop Kersbergen, Merrigje (vóór 1842-)  VIt,1

Heikoop, Jantje (vóór 1803-)  VIc

Heikoop, Merrigje (vóór 1803-)  VIf

Hennepe, Aart te (1904-1991)  IXn

Hennepe, Hendrika te (vóór 1865-)  VIIIk

Hennepe, Janna te (1940-2013)  IXn,1

Hennij, Bartje Maria (vóór 1877-)  VIy,14

Herk, Maria Wilhelmina van (-1999)  IXf,1

Hoekstra, Henriëtte Adeodate Christina (1942-2020)  IXo,1

Hof, Adriana van (omstr. 1786-1852)  Vg

Hof, Hendrik van (vóór 1766-)  Vg

Hoff, Christina van (1754-1827)  IVa

Hoff, Teunis van (vóór 1734-)  IVa

Hogervorst, Johannes (na 1890-)  VIIh,1

Holleman, Teunis Jansz (1770-1863)  IVc,2; IVc,4

Holst, Aafje van (omstr. 1823-1859)  VIb

Holst, Wouter van (1794-vóór 1843)  VIb

Holten, Elizabeth van (omstr. 1911-2006)  VIIIam

Hooijkaas, Janna (omstr. 1840-)  VIIj

Hooijkaas, Pietertje (vóór 1842-)  VIIk

Hooijkaas, Wilhelmina Bastiaanse (1743-1779)  IVb

Hooikaas, Bastiaen (vóór 1709-)  IVb

Hoop, Jan Hendrik de (vóór 1883-)  VIIIaa

Hoop, Jannigje de (1903-1986)  VIIIaa

Hosmus, Maartje (vóór 1910-)  VIIaw,1

Houweling, Aaltje (omstr. 1846-1913)  VIt,1

Houweling, Adriaan (vóór 1826-)  VIt,1

Houwelingen, Adriaantje Herbertsdr van (1739-)  Vj

Hoven, Aart van den (1878-1949)  VIn,4

Hoven, Jan van (vóór 1889-)  IXo

Hoven, Jannetje van (1909-1983)  IXo

Hupkes, Berendina Aleida (1911-1987)  VIIbb,1; VIIbc,1

Hupkes, Cornelia Geertruida (vóór 1862-)  VIy,5

Hupkes, Geurt (1877-1952)  VIIbb

Iperen, Pieter Marinus van (1849-)  VIg,6; VIg,7

Jacobs, Hendrina Johanna (1926-2009)  VIIbf,1

Jansen, Antje (vóór 1850-)  VIIbg

Jansen, Antonia (1905-1998)  VIIIap

Jansen, Berendina (omstr. 1879-)  VIIIaq

Jansen, Cornelia Anna Maria (omstr. 1908-)  VIIIad,1

Jansen, Gerrit Albert (na 1900-na 1982)  VIIIaq

Jansen, Hendrik Willem (omstr. 1885-)  VIIIad

Jenck, Christianus Hendrik (1829-na 1881)  VIIq

Jenck, Maria Christina (omstr. 1860-)  VIIq

Jong, A. de (1916-2013)  VIIIan

Jong, Aartje de (1910-1990)  VII-l,3

Jong, Antonia Berendina de (1850-)  VIIba

Jong, Arie Wiggert de (omstr. 1826-vóór 1900)  VIb,3

Jong, Cornelis de (omstr. 1839-vóór 1908)  VIId

Jong, Cornelis de (omstr. 1884-)  VIId,1

Jong, Francina de (vóór 1816-)  Vh,4

Jong, Geertje de (1821-1866)  VIIv

Jong, Jan de (vóór 1802-)  Vf,5

Jong, Johannes de (1822-)  Vf,5

Jong, Maria de (vóór 1868-)  VIIbj

Jong, Neeltje de (omstr. 1825-1896)  VIi

Jong, Neeltje de (vóór 1837-)  VIIah

Jong, Neeltje de (vóór 1882-)  VIIq,4

Jong, Pieter de (omstr. 1788-)  VIi

Jong, Pieter Dubbeld de (vóór 1806-)  VIb,3; VIId

Jong, Willemijntje Looren de (vóór 1878-)  VIIn,6

Jorritsma, Jan (omstr. 1873-)  VIIad,1

Kaam, Adriana van (omstr. 1864-)  VIIa,10

Kamer, Aafje (vóór 1862-)  VIIas,1

Karreman, Grietje (1885-1967)  VIIbj

Karreman, Johannes (vóór 1866-)  VIIbj

Kekem, Machteltje van (omstr. 1897-)  VIIag,2

Kemperman, Theodora (vóór 1876-)  VIaa,6

Kesteren, Maria van (vóór 1827-)  VIIad

Kleijn, Aartje Arendse (omstr. 1712-)  IIIb

Kleijn, Jacob (vóór 1815-)  VIt

Kleijn, Stijntje (1835-1890)  VIt

Klein, Pietertje (vóór 1820-)  VIIag

Kleinhout, Anthonie Christiaan (omstr. 1880-)  VIy,5

Kleinhout, Jan (vóór 1860-)  VIy,5

Klij, Barbera van (vóór 1769-)  Ve

Kok, Abraham (omstr. 1822-1893)  VIh

Kok, Adriaantje (1848-)  VIh,2

Kok, Bart (vóór 1802-)  VIh

Kok, Bart (1847-)  VIh,1

Kok, Gerrit (vóór 1801-)  VIf

Kok, Gijsbert (1859-)  VIh,4

Kok, Grietje (omstr. 1821-)  VIf

Kok, Teuntje (1853-1884)  VIh,3

Kolk, Margrieta Johanna van der (vóór 1865-)  VIy,4

Koning, Agatha de (1894-1973)  VIIg,5

Koning, Cornelia Hendrika de (omstr. 1920-1949)  VIIbd,1

Koning, Geertje de (omstr. 1891-)  VIIg,4

Koning, Gerrit de (vóór 1859-)  VIIbd

Koning, Gerrit de (1893-)  VIIg,4

Koning, Jacob (de) (1857-1902)  VIIg

Koning, Jacob de (1879-1959)  VIIbd

Koning, Jacob de (1899-1899)  VIIg,6

Koning, Jacob de (omstr. 1923-1923)  VIIbd,2

Koning, Jacobus de (1834-1891)  VIIg

Koning, Jacobus de (1887-1954)  VIIg,1

Koning, Neeltje de (1889-1889)  VIIg,2

Koning, Neeltje de (1890-1892)  VIIg,3

Kooiman, Arie (vóór 1876-)  VIIIq

Kooiman, Neeltje Maria (1896-)  VIIIq

Kool, Arie (1851-)  VIIba

Kool, Floris (1764-1830)  Vi,1

Kool, Frederik (1883-1953)  VIIbe

Kool, Hendrika Engelina (1922-2012)  VIIbe,1

Kool, Jan Andreas (vóór 1863-)  VIIbe

Kool, Josina (1879-1947)  VIIba

Kool, Lijsbet (1804-)  Vi,1

Koolwijk, Neeltje (-vóór 1900)  VIb,3; VIIf

Koorevaar, Arie (vóór 1833-)  VIIi

Koorevaar, Arie Pieters (1898-1899)  VIIi,3

Koorevaar, Arigje Jacoba Pieternella (1900-)  VIIi,4

Koorevaar, Cornelis Pieters (1896-)  VIIi,2

Koorevaar, Maria (vóór 1885-)  VIIIaa

Koorevaar, Neeltje Pieterse (1895-)  VIIi,1

Koorevaar, Pieter Ariens (1853-1922)  VIIi

Kopmels, Wilhelmina Johanna (1911-2002)  IXr

Koppenol, Leendert (vóór 1863-)  VIIIg

Koppenol, Petronella (omstr. 1883-)  VIIIg

Kortenhoeven, Lijsje (vóór 1814-)  VIs; VIu

Korteweg, Hermanus (1859-1945)  VIIa,10

Korteweg, Johannes (1893-1992)  VIIa,10

Kortlever, Aarigje (1822-1850)  Vm,5

Kortlever, Abraham (1782-1856)  Vm

Kortlever, Adriana (vóór 1854-)  VIw,7

Kortlever, Geertrui (1815-1887)  Vm,3

Kortlever, Geertrui (vóór 1818-)  VIw

Kortlever, Jan (1818-)  Vm,4

Kortlever, Jan Franse (1742-1827)  Vm

Kortlever, Jantje (1813-1813)  Vm,2

Kortlever, Maaike (1809-)  Vm,1

Kouwenhoven, Adriana (1840-)  VIIav

Kroon, Cornelis Gijsbertus de (1912-1966)  VIIIc,3

Kroonen, Geertruida (omstr. 1917-2003)  VIIIk,5

Kros, Neeltje (vóór 1857-)  VIIao

Kruijsheer, Johanna Maria (vóór 1851-vóór 1936)  VIz,2

Kruis, Geertruida (vóór 1825-)  VIaa

Kuijlenburg, Dirkje (vóór 1794-)  Va,2

Kuil, Arie (vóór 1816-)  VIv

Kuil, Maria (1836-na 1866)  VIv

Kwakernaak, Adriaan (1891-1954)  VIIIj

Kwakernaak, Gerrit  VIIIj,1

Kwakernaak, Johannes (vóór 1871-)  VIIIj

Kwakernaak, Mattheus (omstr. 1857-)  VIIf,1

Kwakernaak, NN  VIIIj,2

Kwakernaak, NN  VIIIj,3

Lagendijk, Bastiaan (omstr. 1899-)  VIIv,3

Lagendijk, Geertje (1883-)  VIIv,1

Lagendijk, Jacob (1855-)  VIIv

Lagendijk, Margrieta (omstr. 1889-)  VIIv,2

Lagendyk, Bastiaan (1827-1901)  VIIv

Lakerveld, Dirk (1895-1957)  VIIav,2

Lakerveld, Isaac (1850-1918)  VIIav,2

Lakerveld, Isaac (1897-)  VIIav,3

Lange, Maria de (vóór 1866-)  VIIt,7

Langeler, Gerrit (na 1930-2013)  IXj,2

Langerak, Aaltje (1902-1987)  VIIr,6

Langerak, Aaltje (1913-1954)  VIIr,12

Langerak, Annigje (vóór 1846-)  VIIa

Langerak, Arie (1867-1955)  VIIr

Langerak, Arie (1909-1920)  VIIr,11

Langerak, Cornelis (vóór 1847-)  VIIr

Langerak, Cornelis (1896-1977)  VIIr,2

Langerak, Gijsbert (1917-1919)  VIIr,14

Langerak, Jan (1901-1968)  VIIr,5

Langerak, Jannigje (1900-1923)  VIIr,4

Langerak, Johanna Dina (1908-1910)  VIIr,10

Langerak, Johannes (1904-1905)  VIIr,7

Langerak, Johannes (1905-1906)  VIIr,8

Langerak, Maaike (1914-2009)  VIIr,13

Langerak, Rijkje Johanna (1906-1982)  VIIr,9

Lansen, Frederika Maria (vóór 1870-)  VIIaa,5

Lee, Abraham Pieters van der (vóór 1781-)  Vh

Leede, Geertje Abrahamsd van der (1801-1865)  Vh

Leeden, A. van der (na 1900-na 1954)  VIIau,3

Leeden, D. van der (na 1900-na 1954)  VIIau,2

Leeden, G. van der (na 1915-na 1954)  VIIau,10

Leeden, G.E. van der (na 1910-na 1954)  VIIau,7

Leeden, J.C. van der (na 1900-na 1954)  VIIau,4

Leeden, Johannes Marinus van der (omstr. 1908-1948)  VIIau,6

Leeden, Johannis van der (1871-na 1947)  VIIau

Leeden, NN van der (na 1900-vóór 1954)  VIIau,5

Leeden, Peter Lucas van der (1915-na 1954)  VIIau,9

Leeden, Pieter van der (vóór 1851-)  VIIau

Leeden, Pieter van der (omstr. 1898-na 1954)  VIIau,1

Leeden, W.H. van der (na 1910-na 1954)  VIIau,8

Leeuwen, Maria Johanna van (1860-1928)  VIIas

Leeuwen, Reinier Matthijs van (na 1915-)  VIIbd,1

Leeuwen, Willem Adrianus van (omstr. 1832-1899)  VIIas

Lier, Johannes Petrus van (vóór 1874-)  VIaa,6

Lier, Wilhelmina van (1894-1982)  VIaa,6

Linden, Geertruida Johanna van der (omstr. 1899-1949)  VIIbg,3

Linden, Gerardus van der (vóór 1848-)  VIIbg

Linden, Gerardus Jasper Leendert van der (omstr. 1895-)  VIIbg,1

Linden, Jasper Leendert van der (omstr. 1897-)  VIIbg,2

Linden, Maarten Adrianus van der (1899-)  VIIbk,1

Linden, Theodorus van der (omstr. 1868-1943)  VIIbg

Loeve, Maria (vóór 1806-)  Vf,5

Loeve, Peter (1824-)  Vf,5

Lomwel, Aletta van (1853-1943)  VIIah

Lomwel, Louw Pieters van (vóór 1833-)  VIIah

Luijendijk, Marinus (1891-1985)  VIIj,7

Maat, Adriaan Claasz (1704-1776)  IVd

Maat, Annigje (1784-1870)  Vm

Maat, Arie Arense (1780-)  IVd,3

Maat, Arie Ariensen (1749-1835)  IVd

Maat, Arigje (1787-)  IVd,5

Maat, Cornelia (vóór 1854-)  VIIq

Maat, Elizabeth (1872-1940)  VIIq

Maat, Geertje (1790-)  IVd,6

Maat, Klaasje (1773-)  IVd,1

Maat, Maria (1776-)  IVd,2

Maat, Teunis (1792-)  IVd,7

Maatkamp, Cornelis (1827-)  VIe

Mackenbach, Helena Albertina (1885-1964)  VIIaa,2

Mackenbach, Wilhelm Dirk Karel (omstr. 1854-)  VIIaa,2

Mak, Johannes (1903-)  VIIIi,1

Mak, Michiel (1937-2021)  IXn,1

Marges, Jacques Hendrikus Theodorus (omstr. 1883-)  VIIar,1

Matser, Geeske (1873-1954)  VIIaw

Matser, Hendrik (vóór 1853-)  VIIaw

Maurik, Jannigje van (vóór 1849-)  VIIr

Maurik, Joost van (omstr. 1838-)  VIIc

Maurik, Pieter van (1870-)  VIIc,1

Meerkerk, Cornelis (vóór 1864-)  VIIt,7

Meerkerk, Cornelis Leendert (1884-1976)  VIIt,7

Meeteren, Klaas van (1833-)  VIg,1

Meijer, Johanna Elisabeth (1885-)  VIIbk

Meijer, Joseph George (vóór 1866-)  VIIbk

Meijer, Reinder (omstr. 1896-na 1949)  VIIbg,3

Mellink, Hendrika (vóór 1885-vóór 1921)  VIy,5

Mets, Jantje (vóór 1870-)  VIIIy

Middag, Wilhelmina (1904-1945)  VIIau,1

Middelcoop, Arien Geijsberse van (1702-na 1779)  IIIa

Middelcoop, Gerrit van (vóór 1717-1778)  II,2

Middelcoop, Jan Ariense van (vóór 1680-vóór 1765)  II,2

Middelkoop, Aafje van (1846-omstr. 1921)  VIb,3; VIIf

Middelkoop, Aafje van (1859-1860)  VIb,9

Middelkoop, Aafje van (1881-1898)  VIIe,1

Middelkoop, Aafje van (1888-1889)  VIIa,8

Middelkoop, Aafje van (1889-1971)  VIIIb

Middelkoop, Aafje van (1893-1894)  VIy,13

Middelkoop, Aafje van (1894-1985)  VIy,14

Middelkoop, Aafje van (1899-1972)  VIIe,19

Middelkoop, Aafje van (1910-1997)  VIIIc,3

Middelkoop, Aalbert van (omstr. 1951-1958)  IXs,1

Middelkoop, Aaltje van (1873-1923)  VIIr

Middelkoop, Aaltje van (1905-1947)  IXb

Middelkoop, Aaltje van (1942-2007)  VIIIap,3

Middelkoop, Aantje van (1883-1970)  VIIt,7

Middelkoop, Aantje van (1891-1891)  VIIr,1

Middelkoop, Aantje van (1898-1995)  VIIq,4

Middelkoop, Aantje van (1901-1987)  IXh

Middelkoop, Abraham van (1837-1901)  VIm

Middelkoop, Abraham van (1901-1963)  VIIIaa

Middelkoop, Ada van (1932-2020)  IXj,2

Middelkoop, Adriaan van (1832-1832)  V-l,4

Middelkoop, Adriaan van (1833-1893)  VIt

Middelkoop, Adriaan van (1852-1902)  VIp,5

Middelkoop, Adriaan van (1898-1898)  VIIak,1

Middelkoop, Adriaan van (1907-1985)  VIIIaj

Middelkoop, Adriaan Cornelis van (1906-1906)  VIIan,3

Middelkoop, Adriaan Thomas van (1900-1966)  VIIal,1

Middelkoop, Adriaantje (1755-)  IIIb,10

Middelkoop, Adriaantje van (1777-1834)  Vb

Middelkoop, Adriaantje van (1849-1873)  VIf,2

Middelkoop, Adriaantje van (1887-1889)  VIIt,10

Middelkoop, Adriaantje van (1890-1892)  VIIt,13

Middelkoop, Adriaantje van (1893-1895)  VIIt,16

Middelkoop, Adriaantje van (1896-)  VIIIr

Middelkoop, Adriana van (1839-1840)  V-l,9

Middelkoop, Adriana van (1857-1900)  VIb,3; VIIf

Middelkoop, Adriana van (1881-1959)  VIIbb

Middelkoop, Adriana van (1888-)  VIIaa,5

Middelkoop, Adriana van (1910-1910)  VIIIt,4

Middelkoop, Adriana van (1921-2005)  IXp

Middelkoop, Adriana Folksje Gerdina van (1956-2019)  IXf,3

Middelkoop, Adrianus van (1882-1953)  VIIay

Middelkoop, Adrianus van (1897-1976)  VIIIh

Middelkoop, Adrianus van (1900-1979)  VIIIai

Middelkoop, Albert (1916-1997)  VIIIe,2

Middelkoop, Anna van (1902-)  IXi

Middelkoop, Anna Jacoba (1916-1996)  VIIIz,2

Middelkoop, Annegien van (1888-1973)  VIIbd

Middelkoop, Annigje (1751-1813)  IIIb,7

Middelkoop, Annigje van (1784-1847)  IVa,6

Middelkoop, Annigje van (1862-1872)  VI-l,4

Middelkoop, Annigje van (1871-1950)  VIIai

Middelkoop, Annigje van (1885-1887)  VIIx,4

Middelkoop, Annigje van (1885-1966)  VIIIi; VIIIu

Middelkoop, Annigje van (1886-1886)  VIIa,6

Middelkoop, Annigje van (1887-vóór 1973)  VIIa,7

Middelkoop, Annigje van (1888-1888)  VIIx,6

Middelkoop, Annigje van (1891-1891)  VIIx,8

Middelkoop, Annigje van (1893-)  VIIx,9

Middelkoop, Annigje van (1895-1954)  VIIIv

Middelkoop, Annigje van (1910-1996)  VII-l,4

Middelkoop, Annigje Maria van (1877-1954)  VIIau

Middelkoop, Antje van (1853-vóór 1908)  VIId

Middelkoop, Antje van (1901-)  VIIs,5

Middelkoop, Antonia Reijerdina van (1934-2008)  VIIIap,2

Middelkoop, Antonie van (1938-2010)  IXa,3

Middelkoop, Antonie Barend van (1915-vóór 1980)  VIIba,7

Middelkoop, Antonie Barendina van (1916-)  VIIba,8

Middelkoop, Ari Gijsbertse (1746-vóór 1753)  IIIb,5

Middelkoop, Ariaantje van (1913-2007)  VIIIac

Middelkoop, Arie van (1787-1819)  IVa,7

Middelkoop, Arie (1821-1892)  Vf,4

Middelkoop, Arie van (1837-1866)  VIv

Middelkoop, Arie van (1845-1858)  VIp,2

Middelkoop, Arie (1853-1936)  VII-l

Middelkoop, Arie van (1862-1928)  VIIn

Middelkoop, Arie van (1865-1867)  VIv,4

Middelkoop, Arie van (1872-)  VIx,2

Middelkoop, Arie van (1876-1877)  VIt,11

Middelkoop, Arie van (1876-1933)  VIc,9

Middelkoop, Arie van (1884-1884)  VIIx,3

Middelkoop, Arie van (1887-1951)  VIaa,6

Middelkoop, Arie van (1894-1979)  VIIIak

Middelkoop, Arie van (1894-vóór 1896)  VIIn,7

Middelkoop, Arie van (1896-vóór 1899)  VIIn,8

Middelkoop, Arie van (1899-1983)  VIIn,9

Middelkoop, Arie van (1908-1909)  VIIac,3

Middelkoop, Arie van (1908-1999)  VIIIap

Middelkoop, Arie van (1912-1912)  VIIac,4

Middelkoop, Arie van (1915-2000)  VIIIk,5

Middelkoop, Arie van (1923-1990)  IXs

Middelkoop, Arie Gerrit van (1833-1871)  VI-l

Middelkoop, Arie Gerrit van (1882-omstr. 1977)  VIIIy

Middelkoop, Arie Marcusz van (1773-)  IVb,1

Middelkoop, Arie Markusz van (1781-vóór 1781)  IVb,6

Middelkoop, Arie Markusz van (1785-1833)  Vj

Middelkoop, Arien van (omstr. 1620-)  I

Middelkoop, Arij (1753-)  IIIb,9

Middelkoop, Bas van (vóór 1995-vóór 2018)  IXu,1

Middelkoop, Bastiaan van (1842-1918)  VIx

Middelkoop, Bastiaan van (1853-1853)  VIe,1

Middelkoop, Bastiaan van (1857-1857)  VIe,4

Middelkoop, Bastiaan van (1879-1956)  VIm,7

Middelkoop, Bastiaan van (1912-1967)  VIIIam

Middelkoop, Bastiaan Hendrik van (1906-1938)  VIIaw,1

Middelkoop, Bastiaan Marcusz van (1774-1854)  IVb,2

Middelkoop, Berendina van (1935-2005)  VIIIaq,1

Middelkoop, Bertus van (1902-1960)  VIIIal

Middelkoop, Bertus van (1933-1999)  VIIIal,2

Middelkoop, Carel van (1928-vóór 2012)  VIIIak,4

Middelkoop, Catharina van (1948-2007)  IXk,4

Middelkoop, Christijntje van (1823-1903)  VIh

Middelkoop, Christijntje Brouwer van (1819-1852)  VId

Middelkoop, Christina van (1811-1859)  VIa

Middelkoop, Christina van (1864-1953)  VIIh

Middelkoop, Clasina Adriana van (1942-1989)  VIIIal,4

Middelkoop, Cornelia van (1849-1939)  VIIad

Middelkoop, Cornelia van (1858-omstr. 1934)  VIr,1

Middelkoop, Cornelia van (1861-1863)  VIv,1

Middelkoop, Cornelia van (1866-1937)  VIIam

Middelkoop, Cornelia van (1866-1867)  VIw,4

Middelkoop, Cornelia van (1868-1956)  VIw,5

Middelkoop, Cornelia van (1869-1928)  VIIbg

Middelkoop, Cornelia van (1869-1932)  VIu,1

Middelkoop, Cornelia (1871-vóór 1873)  VIaa,1

Middelkoop, Cornelia van (1873-1940)  VIaa,2

Middelkoop, Cornelia van (1876-1876)  VIx,5

Middelkoop, Cornelia van (1877-1937)  VIIIo

Middelkoop, Cornelia van (1878-1950)  VIIax

Middelkoop, Cornelia van (1878-na 1933)  VIIaz

Middelkoop, Cornelia van (1906-1906)  VIIIa,3

Middelkoop, Cornelia van (1908-1969)  VIIIa,5

Middelkoop, Cornelia Jacoba van (1902-1902)  VIIak,5

Middelkoop, Cornelis van (1817-1903)  VIc

Middelkoop, Cornelis van (1836-1904)  VIu

Middelkoop, Cornelis van (1861-1938)  VIt,1

Middelkoop, Cornelis van (1875-1944)  VIIs

Middelkoop, Cornelis van (1880-1944)  VIIm

Middelkoop, Cornelis van (1883-1962)  VIIIc

Middelkoop, Cornelis van (1886-1887)  VIIj,4

Middelkoop, Cornelis van (1892)  VIIj,5

Middelkoop, Cornelis van (1895-1896)  VIIq,2

Middelkoop, Cornelis van (omstr. 1897-1897)  VIIq,3

Middelkoop, Cornelis van (1897-)  VIIj,8

Middelkoop, Cornelis van (1907-1907)  VIIIa,4

Middelkoop, Cornelis van (1908-1999)  VII-l,3

Middelkoop, Cornelis van (1909-1909)  VIIIa,6

Middelkoop, Cornelis van (1910-1910)  VIIIa,7

Middelkoop, Cornelis van (1914-1914)  VIIId,3

Middelkoop, Cornelis van (1917-1917)  VIIba,9

Middelkoop, Cornelis van (1920-2008)  VIIId,4

Middelkoop, Cornelis Adriaan van (1903-1903)  VIIan,1

Middelkoop, Cornelis Adrianus van (1905-)  VIIan,2

Middelkoop, Cornelis Adrianus van (1919-1995)  VIIIar

Middelkoop, Cornelis Adrianus van (1954-2018)  IXu

Middelkoop, Cornelis Ariesz van (1739-vóór 1767)  IIIa,2

Middelkoop, Cornelis Markusz van (1791-)  IVb,12

Middelkoop, Daam van (1891-1892)  VIIaa,7

Middelkoop, Dirk van (1840-1919)  VIw

Middelkoop, Dirk van (1876-1924)  VIIaj

Middelkoop, Dirk van (1883-1883)  VIIae,1

Middelkoop, Dirk van (1885-1956)  VIIIe

Middelkoop, Dirk van (1918-1969)  IXm

Middelkoop, Dirk Markusz van (1783-1867)  IVb,8

Middelkoop, Dirkje van (1882-1882)  VIIe,2

Middelkoop, Dirkje van (1890-1986)  VIIa,10

Middelkoop, Dirkje van (1897-1898)  VIIx,11

Middelkoop, Edith Annie van (1946-1947)  IXc,1

Middelkoop, Elisabeth van (1844-1872)  VIIb

Middelkoop, Elisabeth van (1886-1941)  VIIIf

Middelkoop, Elisabeth van (1911-)  VIIId,2

Middelkoop, Elizabeth van (1863-)  VIIar

Middelkoop, Elizabeth van (1866-1867)  VIm,1

Middelkoop, Elizabeth van (1869-1946)  VIm,3

Middelkoop, Elizabeth van (omstr. 1892-)  VIIa,11

Middelkoop, Elizabeth van (1909-1996)  VIIIc,2

Middelkoop, Elizabeth van (1913-)  VIIbk,2

Middelkoop, Elizabeth van (na 1930-vóór 2007)  IXk,2

Middelkoop, Elizabeth van (1946-2001)  VIIIam,2

Middelkoop, Emmigje (1881-1961)  VII-l

Middelkoop, Engeltje van (1863-1902)  VIIy

Middelkoop, Engeltje van (1905-1988)  VIIx,14

Middelkoop, Fija van (1941-1996)  VIIIam,1

Middelkoop, Fija Cornelia van (omstr. 1940-1996)  VIIIan,1

Middelkoop, Francina van (1890-1893)  VIIah,1

Middelkoop, Francina van (1908-1969)  VIIaj,1

Middelkoop, Francinus van (1893-1969)  VIIah,2

Middelkoop, Frederik van (1917-2001)  VIIIy,2

Middelkoop, Frederik Hendrik van (1911-)  VIIba,4

Middelkoop, Frederika Gerda van (1934-2014)  VIIIai,2

Middelkoop, Geerit van (1886-1978)  VIIIz

Middelkoop, Geertje van (1860-1860)  VI-l,2

Middelkoop, Geertje van (na 1861-1862)  VIj,3

Middelkoop, Geertje van (1864-)  VIIz

Middelkoop, Geertje van (1868-1871)  VI-l,5

Middelkoop, Geertje van (1871-1945)  VIm,4

Middelkoop, Geertrui van (1868-1949)  VIIat

Middelkoop, Geertrui van (1887-1887)  VIIat,1

Middelkoop, Geertruida van (1875-1949)  VIIbi

Middelkoop, George van (-1987)  IXk,1

Middelkoop, Gerard van (1899-1971)  VIIj,10; VIIx,12

Middelkoop, Gerda van (1911-1916)  VIIIi,2

Middelkoop, Gerrigje van (1851-1923)  VIIu

Middelkoop, Gerrigje van (1873-1962)  VIIaq

Middelkoop, Gerrigje van (1882-)  VIy,4

Middelkoop, Gerrigje van (1898-1978)  VIIt,9; VIIIs

Middelkoop, Gerrit van (1812-1886)  VIb

Middelkoop, Gerrit van (1816-1872)  Vf,1

Middelkoop, Gerrit van (1817-1875)  VIf

Middelkoop, Gerrit van (1829-1889)  VIe

Middelkoop, Gerrit van (1829-1867)  VIj

Middelkoop, Gerrit van (1836-vóór 1843)  V-l,6

Middelkoop, Gerrit van (1843-1919)  VIy

Middelkoop, Gerrit van (1853-1853)  VIf,5

Middelkoop, Gerrit van (1854-1854)  VIe,2

Middelkoop, Gerrit van (1855-1937)  VIIe

Middelkoop, Gerrit van (1855-1855)  VIe,3

Middelkoop, Gerrit (1855-1928)  VIf,6

Middelkoop, Gerrit van (1858-1929)  VIIx

Middelkoop, Gerrit van (1858-1932)  VIIj

Middelkoop, Gerrit van (1858-1858)  VIe,5

Middelkoop, Gerrit van (1862-1864)  VIr,3

Middelkoop, Gerrit van (1863-1911)  VIIak

Middelkoop, Gerrit van (1863-1864)  VIw,1

Middelkoop, Gerrit van (1864-1866)  VIe,7

Middelkoop, Gerrit van (1864-1930)  VIIas

Middelkoop, Gerrit van (1865-1938)  VIIaf

Middelkoop, Gerrit van (1865-1891)  VIr,4

Middelkoop, Gerrit van (1865-1865)  VIw,3

Middelkoop, Gerrit van (1866-1870)  VIe,9

Middelkoop, Gerrit van (1870-vóór 1871)  VIe,11

Middelkoop, Gerrit van (1871-)  VIIq

Middelkoop, Gerrit van (1871-1947)  VIx,1

Middelkoop, Gerrit van (1873-1920)  VIIbh

Middelkoop, Gerrit van (1875-1923)  VIIIa

Middelkoop, Gerrit van (1876-1949)  VIIIn

Middelkoop, Gerrit van (1880-1966)  VIIIt

Middelkoop, Gerrit van (omstr. 1884-)  VIIId

Middelkoop, Gerrit van (1885-1887)  VIIn,2

Middelkoop, Gerrit van (1888-1890)  VIIn,4

Middelkoop, Gerrit van (1892-1974)  VIIbf

Middelkoop, Gerrit van (1892-1965)  VIIn,6

Middelkoop, Gerrit van (1894-)  VIIq,1

Middelkoop, Gerrit van (1896-)  VIII-l

Middelkoop, Gerrit van (1898-1965)  VIIr,3

Middelkoop, Gerrit van (1907-)  VIIIao

Middelkoop, Gerrit van (1910-)  VIIId,1

Middelkoop, Gerrit van (1914-1984)  VIIan,7

Middelkoop, Gerrit van (1916-1916)  VIIIt,6

Middelkoop, Gerrit (1916-1942)  VIIay,4

Middelkoop, Gerrit van (1917-vóór 2009)  VIIbf,1

Middelkoop, Gerrit van (omstr. 1924-vóór 2009)  VIIIaf,1

Middelkoop, Gerrit van (1930-2011)  IXj,1

Middelkoop, Gerrit van (1930-1993)  VIIIal,1

Middelkoop, Gerrit van (na 1930-)  VIIIg,2

Middelkoop, Gerrit van (1934-1964)  IXa,1

Middelkoop, Gerrit Ariesz van (1740-1815)  IVa

Middelkoop, Gerrit Brouwer van (1789-1828)  Vf

Middelkoop, Gerrit Frederik van (1930-1930)  VIIIai,1

Middelkoop, Gerrit Jacobus van (1909-na 1990)  VIIbh,3

Middelkoop, Gerrit Jan van (1879-1965)  VIIbj

Middelkoop, Gerrit Jan van (1913-)  VIIbj,4

Middelkoop, Gerrit Jan van (1940-2005)  IXo,1

Middelkoop, Gerrit Jan Hermanus van (1937-2011)  VIIIao,1

Middelkoop, Gerrit Markusz van (1789-1847)  V-l

Middelkoop, Gert van (-vóór 2012)  VIIIak,1

Middelkoop, Gijsbert (1738-)  IIIb,3

Middelkoop, Gijsbert van (1794-1872)  Vg

Middelkoop, Gijsbert van (1845-1902)  Vh,7

Middelkoop, Gijsbert van (1847-1885)  VIp,3

Middelkoop, Gijsbert van (1854-1861)  VIi,1

Middelkoop, Gijsbert van (1890-1890)  VIIx,7

Middelkoop, Gijsbert van (1904-1985)  IXj

Middelkoop, Gijsbert van (1914-2003)  VIIIan

Middelkoop, Gijsbert van (na 1950-2014)  IXj,6

Middelkoop, Gijsbert Arie van (1919-1992)  VIIIq,1

Middelkoop, Gijsbert Ariensz van (omstr. 1670-omstr. 1705)  II

Middelkoop, Gijsbert Ariesz (1737-vóór 1739)  IIIa,1

Middelkoop, Gijsbert Gijsbertsz van (1706-vóór 1772)  II,7

Middelkoop, Gijsbert Marcusz van (1778-)  IVb,5

Middelkoop, Gijsbertie (1760-)  IIIb,12

Middelkoop, Gijsbertie Klaasdr (1758-1758)  IIIb,11

Middelkoop, Gijsbertje van (1784-1828)  Ve

Middelkoop, Gijsbertje Adrijaantje van (1863-1937)  VIi,3

Middelkoop, Gijsbertje Ariesdr van (1745-1801)  IVc

Middelkoop, Grada Hendrika van (1947-2021)  VIIIap,4

Middelkoop, Grietje van (1882-1947)  VIIIp

Middelkoop, Gysbert van (1850-1917)  VIIt

Middelkoop, Heiltje van (1906-1910)  VII-l,2

Middelkoop, Heiltje van (1913-)  VII-l,5

Middelkoop, Helena van (1941-2007)  Xb

Middelkoop, Hendrik van (1822-1822)  Vg,3

Middelkoop, Hendrik van (1828-1906)  VIi

Middelkoop, Hendrik van (1851-)  VIb,5

Middelkoop, Hendrik van (1859-1859)  VIj,2

Middelkoop, Hendrik van (1861-)  VIIaa

Middelkoop, Hendrik van (1868-1868)  VIm,2

Middelkoop, Hendrik van (1878-1879)  VIe,15

Middelkoop, Hendrik van (1878-1932)  VIIac

Middelkoop, Hendrik van (1878-1945)  VII-l

Middelkoop, Hendrik van (1895-)  VIIIq

Middelkoop, Hendrik van (1912-1971)  VIIba,5

Middelkoop, Hendrik van (1915-1991)  IX-l

Middelkoop, Hendrik van (1920-2001)  VIIbf,2

Middelkoop, Hendrik van (1936-2009)  VIIIaa,3

Middelkoop, Hendrik Cornelis van (1886-1931)  VIIn,3

Middelkoop, Hendrik Cornelis van (1920-1977)  VIIIk,7

Middelkoop, Hendrik Gerritsz van (1799-1861)  Vh

Middelkoop, Hendrik Groeneveld van (1939-2008)  Xa

Middelkoop, Hendrik Jan van (1914-1978)  IXr

Middelkoop, Hendrika van (1883-)  VIy,5

Middelkoop, Hendrika van (1913-)  VIIba,6

Middelkoop, Hendrika Agneta van (1922-)  VIIbf,3

Middelkoop, Hendrika Catharina van (1912-1916)  VIIIk,3

Middelkoop, Hendrika Christina van (1874-1944)  VIIab

Middelkoop, Hendrikje van (1865-1867)  VIj,6

Middelkoop, Hendrikje Christijntje van (1831-1862)  VIk

Middelkoop, Hendrina van (1883-1884)  VIIj,2

Middelkoop, Hendrina van (1895-)  VIIj,7

Middelkoop, Henk van (1966-1970)  Xa,1

Middelkoop, Herman van (1884-1961)  VIIaa,2

Middelkoop, Hermien van (na 1909-na 1990)  VIIbh,4

Middelkoop, Hilleken Ariaans van (vóór 1681-)  I,3

Middelkoop, Hilligje van (1900-1902)  VIIq,5

Middelkoop, Huibert van (1903-1903)  VIIq,6

Middelkoop, Huiberta van (1925-1926)  VIII-l,2

Middelkoop, Huibertje van (1873-1959)  VIIav

Middelkoop, Huibertje Cornelie van (-1944)  VIIIm,1

Middelkoop, Jacob van (1864-1936)  VIIal

Middelkoop, Jacob (1911-1911)  VIIan,5

Middelkoop, Jacob van (1912-)  VIIan,6

Middelkoop, Jacoba van (1902-1983)  VIIj,10; VIIx,12

Middelkoop, Jacoba van (1904-1988)  VII-l,1

Middelkoop, Jacoba van (1933-1943)  VIIIab,2

Middelkoop, Jacoba Adriana van (1919-2008)  VIIIz,3

Middelkoop, Jacoba Frederika van (1914-)  IXq

Middelkoop, Jacoba Geertruida van (1922-2000)  VIIm,1

Middelkoop, Jacobus van (1880-1937)  VIIba

Middelkoop, Jacobus van (1884-1964)  VIc,14

Middelkoop, Jacobus van (1910-1971)  VIIIaq

Middelkoop, Jacobus van (1925-2006)  VIIIas

Middelkoop, Jacobus van (1932-2010)  VIIIap,1

Middelkoop, Jacobus van (1959-1968)  VIIIas,1

Middelkoop, Jan van (1706-1706)  II,8

Middelkoop, Jan van (1864-1867)  VIc,6

Middelkoop, Jan van (1887-1942)  VIIw,2

Middelkoop, Jan van (omstr. 1888-1949)  VIIe,7

Middelkoop, Jan van (1906-)  VIIIn,4

Middelkoop, Jan van (1909-1980)  VIIIm

Middelkoop, Jan van (1922-2004)  VIIIz,4

Middelkoop, Jan van (na 1925-)  VIII-l,3

Middelkoop, Jan van (1941-1943)  IXj,4

Middelkoop, Jan van (1945-2004)  IXj,5

Middelkoop, Jan A. van (1908-1981)  IXf

Middelkoop, Jan Adriansen van (vóór 1680-vóór 1716)  I,2

Middelkoop, Jan Antoon van (1893-1893)  VIIa,12

Middelkoop, Jan Arie van (1898-1899)  VIIak,3

Middelkoop, Jan Gijsbert van (1950-2014)  IXm,1

Middelkoop, Jan Gijsbertsz van (1705-vóór 1772)  II,6

Middelkoop, Jan Hendrik van (1877-1878)  VIIa,3

Middelkoop, Janna van (1862-1940)  VIIk

Middelkoop, Janna van (1893-1962)  VIIIj

Middelkoop, Jannetje van (1912-)  VIIbj,3

Middelkoop, Jannigje van (1861-)  VIc,4

Middelkoop, Jannigje van (1886-1945)  VIIx,5

Middelkoop, Jannigje van (1905-)  VIIbk,1

Middelkoop, Jannigje van (omstr. 1953-1954)  IXs,2

Middelkoop, Jannigje Maria van (1916-)  VIIIn,8

Middelkoop, Jansje (omstr. 1922-)  VIII-l,1

Middelkoop, Jantje van (1919-)  VIIIy,3

Middelkoop, Jasper Leendert van (1875-)  VIIaw

Middelkoop, Jasper Leendert van (1900-)  VIIbh,1

Middelkoop, Jasper Leendertse van (1845-1875)  VIz

Middelkoop, Johanna van (1821-1854)  VIg

Middelkoop, Johanna van (1862-1862)  VIb,10

Middelkoop, Johanna van (1863-1943)  VIIg

Middelkoop, Johanna van (1909-)  VIIbj,2

Middelkoop, Johanna Dina van (1866-1903)  VIIo

Middelkoop, Johanna Dina van (1875-1875)  VIc,8

Middelkoop, Johanna Dina van (1882-1970)  VIc,13

Middelkoop, Johanna Maria van (1923-vóór 2012)  VIIIak,2

Middelkoop, Johanna Pleuntje van (1905-1906)  VIIs,6

Middelkoop, Johanna Pleuntje van (1914-1915)  VIIs,9

Middelkoop, Johannes van (1878-1883)  VIIt,3

Middelkoop, Johannes van (1879-1954)  VIc,11

Middelkoop, Johannes van (1890-1891)  VIIt,14

Middelkoop, Johannes van (1892-)  VIIt,15

Middelkoop, Johannes van (1904-1904)  VIIn,10

Middelkoop, Johannes van (1911-1981)  IXk

Middelkoop, Johannes van (1920-1944)  VIIay,5

Middelkoop, Johannes van (1929-2006)  VIIIk,9

Middelkoop, Johannes van (1938-2006)  VIIIal,3

Middelkoop, Johannes Jacobus van (1876-1936)  VIIa,2

Middelkoop, Johannis van (1859-1872)  VIf,9

Middelkoop, Johannis van (1859-1941)  VIIah

Middelkoop, Juliana Huiberta van (1938-2015)  VIIIm,2

Middelkoop, Klaas van (1828-1886)  VIr

Middelkoop, Klaas van (1912-1915)  VIIIc,4

Middelkoop, Klaas van (1917-2019)  IXc

Middelkoop, Klaas Gijsbertse (omstr. 1707-vóór 1772)  IIIb

Middelkoop, Kreina Willempje van (1869-1940)  VIw,7

Middelkoop, Krijn van (1865-1865)  VIw,2

Middelkoop, Kristijntje van (1839-1901)  VIn

Middelkoop, Lammert van (1906-1973)  VIIIab

Middelkoop, Leendert van (1899-)  VIIj,9

Middelkoop, Leendert Jan van (1927-2016)  IXe

Middelkoop, Leentje van (1898-1899)  VIIs,3

Middelkoop, Leentje van (1899-1914)  VIIs,4

Middelkoop, Lena van (1890-1963)  VIIn,5

Middelkoop, Lena Arigje van (1914-1964)  VIIIk,4

Middelkoop, Lena Cornelia van (1889-)  VIy,10

Middelkoop, Lijsbet (1736-)  IIIb,2

Middelkoop, Lijsje van (1870-1880)  VIu,2

Middelkoop, Maaijke (1743-)  IIIb,4

Middelkoop, Maaijke Evertse (1747-vóór 1827)  Vm

Middelkoop, Maaike van (1856-1856)  VIc,1

Middelkoop, Maaike van (1868-1947)  VIIp

Middelkoop, Maaike Brouwer van (1824-)  Vf,5

Middelkoop, Maaike Cornelisse van (1857-1919)  VIIi

Middelkoop, Maarten van (1911-1997)  IXo

Middelkoop, Maarten Bernardus van (1922-2006)  VIIba,11

Middelkoop, Maartje van (na 1930-)  VIIIg,3

Middelkoop, Maijke Ariesdr van (1748-vóór 1807)  IVd

Middelkoop, Marcus van (1827-1901)  VIq

Middelkoop, Marcus van (1901-1901)  VIIaf,1

Middelkoop, Marcus van (1911-1993)  VIIIag

Middelkoop, Marcus Ariensz van (1743-1807)  IVb

Middelkoop, Maria (1843-1888)  VIp,1

Middelkoop, Maria van (1884-1885)  VIIt,8

Middelkoop, Maria van (1886-1954)  VIIt,9; VIIIs

Middelkoop, Maria van (1899-1951)  VIIas,3

Middelkoop, Maria van (1904-1975)  VIIaf,2

Middelkoop, Maria van (1934-1935)  VIIIaa,2

Middelkoop, Maria van (1937-1991)  IXt

Middelkoop, Maria Gerritsd van (1780-1821)  Vc

Middelkoop, Maria Marcusd van (1775-1814)  Vi

Middelkoop, Marigje van (1885-1886)  VIIaa,3

Middelkoop, Marigje van (1890-1891)  VIIaa,6

Middelkoop, Marigje van (1907-1968)  VIIIi,1

Middelkoop, Marinus van (omstr. 1904-1906)  VIIas,6

Middelkoop, Marinus van (1924-2012)  VIIIak,3

Middelkoop, Marius van (1936-2002)  IXa,2

Middelkoop, Markus van (1816-1888)  VIp

Middelkoop, Markus Cornelis van (1815-1815)  Vj,2

Middelkoop, Marrigje van (1847-1855)  VIf,1

Middelkoop, Marrigje van (1885-)  VIy,6

Middelkoop, Meerten Gijsbertsz van (1703-vóór 1772)  II,5

Middelkoop, Meinsje van (1891-1947)  VIIas,1

Middelkoop, Mensie van (1886-1886)  VIy,7

Middelkoop, Mensie van (1887-1971)  VIIbc

Middelkoop, Mensje van (1812-1894)  VIo

Middelkoop, Merrigje van (1812-1812)  Vd,3

Middelkoop, Merrigje van (na 1857-1862)  VIf,7

Middelkoop, Merrigje van (1857-1858)  VIf,8

Middelkoop, Merrigje van (1862-1930)  VIIv

Middelkoop, Merrigje van (1879-1879)  VIx,7

Middelkoop, Merrigje Marcusdr (1797-1863)  IVb,14

Middelkoop, Mijnsje van (1829-1905)  VIs

Middelkoop, Mijnsje van (1870-1871)  VIt,7

Middelkoop, Mijnsje van (1874-1874)  VIt,10

Middelkoop, Neeltje van (1866-1942)  VIIag

Middelkoop, Neeltje van (1885-1885)  VIIw,1

Middelkoop, Neeltje van (1888-1889)  VIIt,11

Middelkoop, Neeltje van (omstr. 1895-1895)  VIIa,13

Middelkoop, Neeltje van (1901-1930)  VIIIw

Middelkoop, Neeltje van (1909-)  VIIIn,5

Middelkoop, Neeltje van (na 1930-)  VIIIg,1

Middelkoop, Neeltje Elisabeth van (1908-)  VIIIc,1

Middelkoop, Neeltje Gijsbertze van (1697-vóór 1699)  II,1

Middelkoop, Neeltje Gijsbertze van (1699-1754)  II,2

Middelkoop, Neeltje Johanna van (1776-1824)  Va

Middelkoop, Neeltje Johanna van (1834-1897)  Vh,4

Middelkoop, Neeltje Markusdr van (1793-1824)  IVb,13

Middelkoop, Nicolaas van (1896-1979)  VIIIah

Middelkoop, Nicolaas van (1917-1919)  VIIan,8

Middelkoop, NN van (na 1781-1796)  IVb,7

Middelkoop, NN van (1857)  VI-l,1

Middelkoop, NN van (1872-1872)  VIu,4

Middelkoop, NN van (1875-1875)  VIu,6

Middelkoop, NN van (1876-1876)  VIu,7

Middelkoop, NN van (1882-vóór 1886)  VIIa,5

Middelkoop, NN van (1882)  VIIj,1

Middelkoop, NN van (1885)  VIc,15

Middelkoop, NN van (1888)  VIIe,9

Middelkoop, NN van (1889)  VIc,17

Middelkoop, NN van (1890)  VIIe,11

Middelkoop, NN van (1891)  VIIe,13

Middelkoop, NN van (1895)  VIIs,1

Middelkoop, NN van (1896)  VIIe,17

Middelkoop, NN van (1896)  VIIav,1

Middelkoop, NN van (1897)  VIIa,14

Middelkoop, NN van (1907)  VIIq,7

Middelkoop, NN van (1908)  VIIIt,2

Middelkoop, NN van (1908)  VIIIt,3

Middelkoop, NN van (omstr. 1913-)  VIIIc,5

Middelkoop, NN van (omstr. 1914-)  VIIs,8

Middelkoop, NN van (1915)  VIIay,3

Middelkoop, NN van (1926)  VIIIah,1

Middelkoop, NN van (1929)  VIIIab,1

Middelkoop, NN van (1945)  VIIIab,3

Middelkoop, NN van (1947-1947)  IX-l,1

Middelkoop, Nora Marcusdr van (1777-)  IVb,4

Middelkoop, Peter van (1950-2018)  IXk,5

Middelkoop, Pieter van (1855-1884)  VIIae

Middelkoop, Pieter van (1858-1889)  VIIw

Middelkoop, Pieter van (1879-1880)  VIIt,4

Middelkoop, Pieter van (1881-1881)  VIIt,5

Middelkoop, Pieter van (1889-1890)  VIIt,12

Middelkoop, Pieter van (1906-vóór 1990)  VIIbh,2

Middelkoop, Pieter van (1957-1957)  IXg,1

Middelkoop, Pieter Jan van (1959-1993)  IXg,2

Middelkoop, Pieter Willem van (1847-)  VIaa

Middelkoop, Pieter Willem van (1908-)  VIIbj,1

Middelkoop, Pieternella van (1931-2008)  VIIIk,10

Middelkoop, Pietertje van (1787-1856)  Vk

Middelkoop, Pietertje van (1871-1941)  VIIap

Middelkoop, Pietertje van (1910-1931)  VIIIk,2

Middelkoop, Pietertje Klaas (omstr. 1728-)  IIIb,1

Middelkoop, Robert van (1946-1951)  IXr,1

Middelkoop, Sonja van  IXe,1

Middelkoop, Stijntje van (1865-1871)  VIc,7

Middelkoop, Stijntje van (1879-1958)  VIIao

Middelkoop, Stijntje van (1887-1888)  VIc,16

Middelkoop, Stijntje van (1898-1898)  VIIak,2

Middelkoop, Teunis van (1782-1847)  Vd

Middelkoop, Teunis van (1843-1909)  VIIa

Middelkoop, Teunis van (1882-)  VIIbk

Middelkoop, Teunis van (1884-1952)  VIIIk

Middelkoop, Teunis van (na 1888-1889)  VIIe,8

Middelkoop, Teunis van (1890-1890)  VIIe,10

Middelkoop, Teunis van (1891-1957)  VIIIg

Middelkoop, Teunis van (1903-1979)  IXa

Middelkoop, Teunis van (1927-na 1984)  IXg

Middelkoop, Teunis van (1932-2000)  IXf,1

Middelkoop, Teunis Bastiaan van (1879-1880)  VIIa,4

Middelkoop, Teuntje van (1906-1968)  VIIIaf

Middelkoop, Theodora Agneta van (1927-)  VIIbf,6

Middelkoop, Theuntje Gijsbertsd van (1701-vóór 1772)  II,3

Middelkoop, W. van (1941-2006)  VIIIai,3

Middelkoop, Wilhelm van (1924-2014)  VIIbf,4

Middelkoop, Wilhelmina van (1871-1929)  VIz,2

Middelkoop, Wilhelmina Johanna Robbertine van (1953-1990)  IXr,2

Middelkoop, Willem van (1871-1871)  VIt,8

Middelkoop, Willem van (1872-1934)  VIIan

Middelkoop, Willem van (1917-)  VIIIk,6

Middelkoop, Willem van (1936-1997)  VIIIaj,1

Middelkoop, Willem Adrianus van (1900-1952)  VIIas,4

Middelkoop, Willem Hendrik van (1939-2014)  IXf,2

Middelkoop, Willem Johannes van (1881-1944)  VIIIi; VIIIu

Middelkoop, Willemina Gijsberdina van (1890-1969)  VIIbe

Middelkoop, Willempje (1751-vóór 1752)  IIIb,6

Middelkoop, Willempje (1752-)  IIIb,8

Middelkoop, Willempje van (1867-1868)  VIt,5

Middelkoop, Willempje van (1868-1870)  VIt,6

Middelkoop, Willempje van (1906-1991)  IXn

Middelkoop, Willy Margaretha van (1951-)  IXo,2

Middelkoop, Wim van (na 1930-)  VIIIg,4

Middelkoop, Wouter van (1892-1893)  VIIe,14

Middelkoop, Wouter van (1894-1894)  VIIe,15

Middelkoop, Wouter van (1895-1895)  VIIe,16

Middelkoop, Wouterina van (1847-)  VIIc

Middlekoop, Gerrit Dzn van (1911-1975)  IXd

Middlekoop, Leny van  IXd,1

Minkman, Gerrit (1883-1964)  VIIbc

Minkman, Gerrit (1912-)  VIIbc,2

Minkman, Hendrik (1852-1934)  VIIbf

Minkman, Hendrik (vóór 1863-)  VIIbc

Minkman, Hendrik (1911-1999)  VIIbb,1; VIIbc,1

Minkman, Hendrika Agneta (1922-)  VIIbc,5

Minkman, Jacobus (1919-)  VIIbc,4

Minkman, Theodora Angenita (1891-1953)  VIIbf

Minkman, Willem (1915-)  VIIbc,3

Molenaar, Aalbert (1894-)  VIIIo,3

Molenaar, Cornelis (1880-1979)  VIIas,1

Molenaar, Geertje (na 1850-vóór 1890)  VIIh

Molenaar, Johanna (na 1845-vóór 1919)  VIa,4

Molenaar, Pieter (vóór 1860-)  VIIas,1

Moor, Cornelis de (vóór 1694-)  IIIa

Moor, Maria Cornelisse de (omstr. 1710-vóór 1779)  IIIa

Muijlwijk, Adriaantje van (1817-1882)  VIp

Muijlwijk, Gijsbert van (vóór 1797-)  VIp

Muilwijk, Hendrik (1848-1874)  VIg,5

Mulder, Elizabeth (vóór 1864-)  VIIId

Nagtegaal, Trijntje (1911-1990)  IXd

Nap, Elizabeth (vóór 1859-vóór 1910)  VIIIc; VIIIf

Neut, Louiza van der (omstr. 1924-1984)  IXg

Nieuwland, Hendrik (-vóór 1811)  Vj

NN, N.N. (vóór 1652-)  I

NN, N.N. (1877-)  VIIo,3

NN, Helena (vóór 1896-)  IXk

NN, Jacoba (vóór 1873-)  VIIIk

NN, NN (vóór 1806-)  Vf,5

NN, NN (vóór 1844-)  VIIp

NN, NN (vóór 1854-)  VIIq

NN, NN (vóór 1880-)  VIIav

NN, NN (vóór 1917-)  VIIbi,4

NN, NN (vóór 1920-)  VIIbj,4

Nobel, Antonia (1890-1978)  VIIp,1

Noij, Karel Johan (vóór 1847-)  VIIaq

Noij, Karel Johannes (1896-1982)  VIIaq,2

Noij, Leentje (1894-1918)  VIIaq,1

Noij, Marinus (1866-1963)  VIIaq

Nomen, Anneke Arijsd (omstr. 1711-1771)  IVd

Nomen, Annigje (1802-)  VIe

Noorlander, Cornelis (1879-1935)  VIIr,9

Noorlander, Johanna (1826-1874)  VIIq

Noorlander, Pieter (1909-1981)  VIIr,9

Noorloos, Elizabeth Antonia (1910-1989)  IXa

Noorloos, Marius (vóór 1890-)  IXa

Noort, Jan Jacob (1868-na 1946)  VIm,3

Noort, Nicolaas van (na 1880-)  VIIbk,2

Noort, Pieter van (1909-1989)  VIIbk,2

Noort, Teunis (vóór 1848-)  VIm,3

Ooms, Willem Matthijs (omstr. 1857-)  VId,6

Oort, Marten van (vóór 1650-)  I,3

Oort, Melchior van (vóór 1679-)  I,3

Oosterhout, Engeltje (vóór 1813-)  VIj

Oosterveld, Clarence (-vóór 2010)  Xb

Oosterveld, Henry  Xb,1

Oskam, Amel (1868-1941)  VIIap

Oskam, Arie (vóór 1848-)  VIIap

Oskam, Arie (1904-1904)  VIIap,3

Oskam, Geertruij (1837-1899)  VIz

Oskam, Gerrit Ariesz (1799-vóór 1868)  VIz

Oskam, Leentje Catharina (1899-1900)  VIIap,1

Oskam, Leentje Catharina (1902-1903)  VIIap,2

Oskam, Lijsbeth Adriaansd (1747-)  Vk

Oskam, Willemina (vóór 1849-)  VIIal

Ouden, Adriana Stefana den (1896-)  VIIn,6

Ouden, Teunis den (vóór 1876-)  VIIn,6

Oudijk, Maria (na 1891-)  VIIh,4

Oudshoorn, Huibertje (omstr. 1872-)  VIIb,1

Overdulve, Adriaan Johannes (omstr. 1913-)  IXq

Overdulve, NN (1956)  IXq,1

Paape, Anna Margaretha (1930-2018)  VIIIak,3

Paape, Jan (vóór 1910-)  VIIIak,3

Pannekoek, Dinie (na 1918-vóór 2001)  VIIbf,2

Pauw, Engelina (vóór 1865-)  VIIbe

Pek, Arie (vóór 1883-)  VIIIac

Pek, Hendrik (1937-1988)  VIIIac,1

Pek, Nicolaas (1903-1988)  VIIIac

Pelle, Jacoba Cornelia (omstr. 1885-)  VIIIae

Peterson, Pieter (1818-1898)  Vk,5

Peuler, Wijntje (vóór 1876-)  VIIa,11

Pierhagen, Arie van (1901-1927)  VIIIw

Pierhagen, Teuntje van (vóór 1928-)  VIIIw,2

Pijper, Jansje (vóór 1880-vóór 1921)  VIII-l

Pitlo, Dirkje Jacoba (1909-vóór 1990)  VIIbh,3

Pitlo, Jacobus Antonie (vóór 1890-)  VIIbh,3

Plaat, Jannigje Eva van der (vóór 1854-)  VIIIw

Poll, Maijken E. van der (-vóór 1705)  I,2

Pols, Grietje (1898-1983)  VIIr,2

Postma, Catharina Margaretha (vóór 1878-)  VIIIak

Prins, Johanna (vóór 1863-)  VIIay

Pruissen, Maria (vóór 1841-)  VIu,1

Quartel, Geertruida (1901-1995)  IXj

Quartel, Hendrik (vóór 1881-)  IXj

Randwijk, Cornelia van (vóór 1787-)  VIa

Regelmeijer, Neeltje (vóór 1839-)  VIr,1

Remus, Elizabeth (omstr. 1905-)  VIIao,3

Rhebergen, Berend (1928-2002)  VIIIai,2

Ridder, Elizabeth de (vóór 1818-)  VIv

Ridder, Hendrika de (1852-1914)  VIy

Ridder, Jacobus de (1817-1882)  VIy

Ridder, Jan de (omstr. 1900-)  VIIIp,1

Rietkerk, Teunis (na 1900-)  VIIaj,1

Rietveld, Jan Willems (1898-)  VIIi,4

Rietveld, Nicolaas (1846-1881)  VIz

Rijkaart, Elizabeth (1795-na 1843)  VIb

Rikkers, Arie (1902-1990)  VII-l,1

Roemeijer, Elizabeth (vóór 1868-)  VIIbk

Roemer, Arendina van de (1894-1955)  VIIIak

Roemer, Marinus van de (vóór 1876-)  VIIIak

Roest, Anthonia (omstr. 1926-2012)  VIIId,4

Roest, Cornelia (vóór 1837-)  VIIh

Roest, Dirk (vóór 1840-)  VIIk

Roest, Dirk (1860-)  VIIk

Roest, Hendrika (1896-)  VIIk,2

Roest, Jacoba (omstr. 1894-)  VIIk,1

Roest, Johanna Dina (vóór 1820-)  VIc; VIe

Roest, Nicolaas (1905-1980)  VIIk,3

Rooij, Elisabeth de (vóór 1881-)  VIIIh

Rover, Aagje de (1843-1878)  VIg,5

Rover, Aaltje de (vóór 1801-)  Vc,6

Rozendaal, Annigje (1819-1877)  Vh,7; VIIx

Rozendaal, Jacoba (vóór 1883-)  VIIIac

Rozendaal, Lijsbeth (1808-)  VI-l; VIm; VIn

Ruijter, Arij de (1812-1880)  Vb,3

Ruijter, Gijsbert de (vóór 1767-)  Ve

Ruis, Maria (1905-1980)  VIIp,3

Ruiter, Annigje de (vóór 1838-)  VIIj

Ruiter, Barbera de (1823-)  Ve,1

Ruiter, Gerrit de (1826-)  Ve,2

Ruiter, Jan de (omstr. 1787-na 1828)  Ve

Sanders, D.A. (omstr. 1898-)  VIII-l

Sanders, Jan (vóór 1878-)  VIII-l

Sandifort, Susanna (vóór 1889-)  IXo

Sandt, Mintsje Hielktje van de (vóór 1871-)  VIy,10

Schakel, Dirk (1848-)  VIh,2

Scheunhage, Geertruida (1899-1937)  VIIIal,2

Scheur, Dirk van de (vóór 1862-)  VIIa,7

Scheur, Dirk van de (omstr. 1882-1973)  VIIa,7

Schippers, Arigje (1865-1904)  VIIj

Schippers, Bastiaantje (vóór 1822-)  VIIa

Schippers, Leendert (omstr. 1835-)  VIIj

Schoonderwoerd, Maria (vóór 1854-)  VIIIo

Schotman, Gerrit (1861-1921)  VIu,1

Schotman, Hendrik Adrianus (vóór 1841-)  VIu,1

Schouten, Jan (omstr. 1831-)  VIa,1

Schreuder, Aaltje Elisabeth (omstr. 1904-)  VIIi,2

Sikking, Mattheus Johan (1909-1995)  VIIIc,2

Slob, Frederik (vóór 1868-)  VIIIy

Slob, Hendrika (1888-vóór 1922)  VIIIy

Smits, Cornelia (1825-)  VIIu

Smits, Evert (vóór 1861-)  VIx,2

Smits, Pieternella (1881-1920)  VIx,2

Snoek, Grietje (vóór 1831-)  VIb,5

Soest, Arie van (omstr. 1882-)  VIIad,7

Sonnenberg, Huibertje (omstr. 1873-)  VIIs

Sonnenberg, Jan (vóór 1853-)  VIIs

Spek, Cornelia (1772-1813)  Vi,1

Spelt, Jan (1842-)  VIa,3

Spelt, Pieter (omstr. 1838-)  VIa,2

Spijkerman, Bregetha Johanna (vóór 1855-)  VIIbi

Springer, Elisabeth (vóór 1845-)  VIIz

Spruitenberg, Aartje (1855-1928)  VIIt

Spruitenberg, Pieter (1821-1890)  VIIt

Staaij, Arie van der (omstr. 1891-)  VIIar,3

Stam, Huibertje (vóór 1818-)  VIx

Steenbergen, Maaike Maria van (omstr. 1898-)  VIIu,3

Stek, Hendrikje Gijsberts (vóór 1783-)  Vh

Stekelenburg, H. (na 1890-)  VIIj,7

Sterrenburg, Elizabeth Helena (1919-)  IXh,1

Sterrenburg, Gerrit (1894-1981)  IXh

Sterrenburg, Gerrit (1920-2010)  IXh,2

Sterrenburg, Jacob (vóór 1874-)  IXh

Stierman, Arie (1811-1844)  VIo

Stierman, Arie (1845-)  VIo,2

Stierman, Huibert (vóór 1792-)  VIo

Stierman, Huijbert (1842-1915)  VIo,1

Stigter, Leentje (1903-1971)  VIIr,5

Stigter, W. (na 1910-na 1954)  VIIau,7

Straten, Jan van (vóór 1834-)  VIIat

Straten, Johannes van (1854-vóór 1949)  VIIat

Straten, NN van (1913-)  VIIat,2

Streefkerk, Arie (vóór 1870-na 1916)  VIs,3

Streefkerk, Gerrit (1877-1947)  VIIax

Streefkerk, Gerrit (1916-)  VIIax,1

Streefkerk, Hermanus (1833-1916)  VIIax

Streefkerk, I. (na 1915-na 1954)  VIIau,10

Stroete, Adriaantje de (1884-1973)  VIIr,9

Stuij, Adriaan (vóór 1870-)  VIm,7

Stuij, Jacoba (1889-1958)  VIm,7

Stuurman, Arie (vóór 1876-)  VIIIah

Stuurman, Pietertje (1896-1971)  VIIIah

Suiker, Willempje (vóór 1859-)  VIIIy

Teerds, Neeltje (1853-1905)  Vh,7

Teerds, Willem Johannes (1820-1905)  Vh,7; VIIx

Teerds, Willempje (1860-1910)  VIIx

Terlouw, Annigje (1893-)  VIIai,1

Terlouw, Arie Tyszn (1779-1832)  Vc

Terlouw, Christina (1812-1854)  Vc,2

Terlouw, Cornelis (1816-1816)  Vc,5

Terlouw, Cornelis (1817-1843)  Vc,6

Terlouw, Cornelis (1820-)  Vb,4

Terlouw, Cornelis (1825-1908)  VIIai; VIs,2

Terlouw, Gerrit (1814-1833)  Vc,4

Terlouw, Gerrit Cornelis (1872-omstr. 1960)  VIIai

Terlouw, Klaasje (1862-)  VIs,2

Terlouw, Magdalena (1814-1814)  Vc,3

Terlouw, Matthijs (1810-1886)  Vc,1

Terlouw, Matthijs Ariens (1739-)  Vc

Terlouw, Pietertje (1863-1921)  VIIn

Terlouw, Teunis (vóór 1843-)  VIIn

Terlouw, Willemijntje (1896-)  VIIai,2

Teunissen, Jenneke (vóór 1885-)  VIIIc,1

Tijp, Agatha van (omstr. 1897-)  VIIbg,2

Tijsterman, Leentje (vóór 1855-)  VIIs

Tinholt, Albert (vóór 1861-)  VIIIe

Tinholt, Leentje (1881-1964)  VIIIe

Tode, Barbera (1908-)  VIIbj,1

Toor, Bertje van (1871-1939)  VIIaf

Toor, Nijs van (vóór 1851-)  VIIaf

Toorn, N.A. de (na 1910-na 1954)  VIIau,9

Trom, Merrigje (vóór 1715-vóór 1744)  IIIb

Tromp, Willemina Hendrika (omstr. 1922-)  VIIan,7

Trure, Pietertje Eyberts (vóór 1741-1810)  IVb

Tuijl, Willemina van (vóór 1819-vóór 1868)  VIz

Uenk, Hendrika Johanna (-1958)  VIIba,5

Uittenbogaard, A. (na 1910-na 1954)  VIIau,8

Uittenbogaard, Adriaan (1888-)  VIIz,3

Uittenbogaard, Adriaan (1891-)  VIIz,5

Uittenbogaard, Arie (vóór 1843-)  VIIz

Uittenbogaard, Arie (1863-)  VIIz

Uittenbogaard, Arie (1887-)  VIIz,2

Uittenbogaard, Dirk (omstr. 1892-)  VIIk,1

Uittenbogaard, Gerrit (1886-)  VIIz,1

Uittenbogaard, Jannigje (1889-)  VIIz,4

Uitterwaal, Adriana (omstr. 1866-na 1926)  VIIs,5

Unk, Karel (omstr. 1874-)  VIIbh,2

Unk, Sophia Cornelia Anna (1911-1990)  VIIbh,2

Vaal, Arie de (omstr. 1902-)  VIIam,3

Valkhoff, Dirk (1812-1865)  VIIae

Valkhoff, Eijke (omstr. 1855-1920)  VIIae

Veen, Neeltje (1897-1979)  VIIr,3

Veer, Adriana (1855-1937)  VIIav,2

Velden, Cor van der (na 1897-)  VIIIo,2

Velden, Cornelis van der (vóór 1852-)  VIIIo

Velden, Huig van der (1872-)  VIIIo

Velden, Jans van der (na 1897-)  VIIIo,1

Velden, Maria van der (1898-)  VIIIo,3

Velden, Willem van der (omstr. 1887-)  VIIh,2

Veldhuijzen, Johannes (1898-1966)  VIIe,19

Verbree, Adrianus (vóór 1826-)  VIIb

Verbree, Jacobus (omstr. 1846-)  VIIb

Verbree, Jacobus (omstr. 1872-)  VIIb,1

Verburg, Aafje (omstr. 1883-)  VIIf,1

Verburg, Andreas (omstr. 1852-1913)  VIb,3; VIIf

Verburg, Cornelia (vóór 1853-)  VIIak

Verburg, Cornelis (-vóór 1900)  VIb,3; VIIf

Verdel, Cornelia (vóór 1853-)  VIIbh

Verheij, Aartje (1907-1987)  VIIav,8

Verheij, Adriana (1908-)  VIIIx,3

Verheij, Arie Cornelis (1871-1935)  VIIav

Verheij, Bastiaan (1903-1903)  VIIav,5

Verheij, Bastiaan (1905-1905)  VIIav,6

Verheij, Bastiaan (1907-1908)  VIIav,7

Verheij, Cornelis (1904-1905)  VIIIx,1

Verheij, Dirk (1901-1990)  VIIx,14

Verheij, Elizabeth (1925-2017)  VIIIx,9

Verheij, Engeltje (1911-)  VIIIx,5

Verheij, Huibert (1905-1918)  VIIIx,2

Verheij, Huibert (1921-2001)  VIIIx,8

Verheij, Izaak (1884-na 1945)  VIIx,5

Verheij, Jan Karel (1881-1949)  VIIIx

Verheij, Janna (1879-1944)  VIIIt

Verheij, Maarten (1848-1933)  VIIx,5; VIIIt; VIIIx

Verheij, Maarten (1910-1910)  VIIIx,4

Verheij, Maarten (1914-1914)  VIIIx,6

Verheij, Maarten (1917-)  VIIIx,7

Verheij, Maria (omstr. 1835-1900)  VIIax

Verheij, Merrigje (1899-)  VIIav,3

Verheij, NN (1909)  VIIav,9

Verheij, Petronella Adriana (1897-1962)  VIIav,2

Verheij, Pieter Adrianus (1833-)  VIIav

Verheij, Pieter Adrianus (omstr. 1900-1907)  VIIav,4

Verhoef, Dirk (1809-1893)  VI-l

Verhoef, Gerrit (1916-2000)  VIIbe,1

Verhoef, Marigje (1841-)  VI-l

Verhoef, Nicolaas Samuelse (1780-)  Vk,3

Verhoef, Teunis (1817-1847)  Vk,3

Verhoeven, Jan Hendrik (1894-1987)  VIIo,2

Vermaat, Adriana (1900-)  VIIab,1

Vermaat, Herman (vóór 1842-)  VIIaa; VIIab

Vermaat, Jacoba (1861-1893)  VIIaa

Vermaat, Johanna (vóór 1766-)  Vg

Vermaat, Klaas (1874-omstr. 1958)  VIIab

Vermeulen, Leonora (vóór 1709-vóór 1755)  IVb

Vermeulen, Magdalena Cornelisdr (1754-1823)  Vc

Versluis, Adriaan (1898-1916)  VIIao,1

Versluis, Arie (1908-1908)  VIIao,5

Versluis, Arie (omstr. 1910-)  VIIao,6

Versluis, Cornelis (1813-1898)  VIIag

Versluis, Cornelis Willem (1906-1952)  VIIao,4

Versluis, Grietje (vóór 1799-)  VIg

Versluis, Jan (1875-1952)  VIIao

Versluis, Jenneke (1920-1920)  VIIao,8

Versluis, Klaas (omstr. 1902-)  VIIag,2

Versluis, Maria (vóór 1853-)  VIIaf

Versluis, Markus (1897-)  VIIag,1

Versluis, Neeltje (1900-)  VIIao,2

Versluis, Peter (vóór 1855-)  VIIao

Versluis, Pieter (omstr. 1904-)  VIIao,3

Versluis, Stijntje Cornelia (omstr. 1913-1950)  VIIao,7

Versluis, Teunis (1866-1910)  VIIag

Versteeg, Willempje (vóór 1817-)  VIt

Versteeg, Zwaantje (vóór 1876-)  IXh

Verwaal, Barend (omstr. 1891-vóór 1956)  VIIp,2

Verweij, Margaretha Antonia (omstr. 1859-1936)  VIIe,7

Verwoerd, Ageda (1829-1911)  VIIg

Verwoerd, Maayke Gerrits (omstr. 1743-)  Va

Verwolf, Truitje (1906-1989)  VIIIaj

Vink, Eigje (1864-1923)  VIIIal

Vink, Eimert (1885-1948)  IX-l

Vink, Heiltje (1858-vóór 1921)  VII-l

Vink, Pieternella Adriana (1922-2002)  IX-l

Visser, Gerrit (1951-2019)  IXp,1

Visser, Gerritje Willemina (na 1870-na 1935)  VIIan

Visser, Jacobus (1913-1962)  IXp

Vlastuin, Sientje (1903-)  VIIj,9

Vliet, Cornelis van (vóór 1840-)  VIIe

Vliet, Huibert Cornelisz van (1890-)  VIIi,1

Vliet, Neeltje van (omstr. 1860-1937)  VIIe

Vloet, Grietje Claesdr van der (vóór 1723-)  IVc

Vlot, Cornelia (1821-1890)  VIIt

Vonk, Adriaan (1815-1892)  Vc,2

Vonk, Adriaan (1883-1921)  VIIo,1

Vonk, Cornelis (vóór 1865-)  VIIn,5

Vonk, Gerrit (1885-1977)  VIIn,5

Voorbij, Antje (omstr. 1884-)  VIId,1

Vos, Arigje Pieternella de (omstr. 1896-)  VIIv,3

Vos, Frederik (vóór 1860-)  VIIm

Vos, Gerrit de (vóór 1840-)  VIt,1

Vos, Neeltie de (omstr. 1860-1929)  VIt,1

Vos, Neeltje Lena de (vóór 1850-)  VIm,3

Vos, Wilhelmina Gezina (omstr. 1880-1957)  VIIm

Vossesteijn, Mijndert (omstr. 1889-1929)  VIIIb

Vossesteijn, NN (1915-)  VIIIb,1

Vossesteijn, Wijnand (vóór 1869-)  VIIIb

Vries, Aartje de (vóór 1877-)  VIIo,3

Vries, Flora de (1897-)  VIIo,3

Vroon, Leendert (vóór 1810-)  VIq

Vroon, Maaike Maria (1900-)  VIIag,1

Vroon, Teuntje (1830-1912)  VIq

Vuijk Noorland, Aantje (1895-1975)  VIIo,2

Vuijk Noorland, Cornelis (1861-1943)  VIIo

Vuijk Noorland, Gijsbert (vóór 1841-)  VIIo

Vuijk Noorland, Gijsbert (1898-)  VIIo,3

Vuijk Noorland, Jannigje (1901-1915)  VIIo,4

Vuijk Noorland, Lena (1886-1945)  VIIo,1

Wagenaar, Gerardus Johannes (vóór 1849-vóór 1936)  VIz,2

Wagenaar, Gerardus Johannes (omstr. 1870-1936)  VIz,2

Wal, Anna van der (vóór 1868-)  VIIad,4

Wal, Barbara van der (1888-)  VIIy,3

Wal, Govert van der (vóór 1848-)  VIIad,4

Walraven, Jantje (vóór 1848-)  VIIad,4

Water, Antonius van de (1846-)  VIh,3

Water, Judigt Hendrikse van de (-na 1716)  I,2

Westerhout, Maria (vóór 1794-)  VIo

Wielheesen, Hendrika (1924-2013)  VIIba,11

Wijers, Bernardus Wilhelmus (1862-1933)  VIIaz

Wijers, Hendrica (1907-1931)  VIIaz,3

Wijers, Willem (vóór 1842-)  VIIaz

Wijers, Willem Gerrit (1903-1969)  VIIaz,2

Wijers, Willemina Cornelia (1902-)  VIIaz,1

Wijk, Aafje van (vóór 1867-)  VIIn,5

Wijk, Cornelia Levina van (na 1770-)  IVc,1

Wijk, Grietje van (1852-)  VIg,4

Wijk, Teuntje van (vóór 1804-)  VIh

Wijlhuizen, Hendrika (1854-1914)  VIIbf

Wijlhuizen, Hendrika (vóór 1865-)  VIIbc

Wijlhuizen, Karel (vóór 1869-)  VIy,10

Wijlhuizen, Wouter (omstr. 1889-)  VIy,10

Wijngaard, Jacoba van den (omstr. 1871-)  VIIbh

Wijngaard, Pieter van den (vóór 1851-)  VIIbh

Wijngaarden, Arie van (vóór 1872-)  VIIar,2

Wijngaarden, Suzanna Boudewijntje van (omstr. 1892-)  VIIar,2

Wildschut, Cornelia (vóór 1853-)  VIIau

Wit, Arie de (1803-)  Vb,2

Wit, Cornelis de (vóór 1860-na 1897)  VIs,1

Wit, Cornelis de (1876-1957)  VIIIf

Wit, Emmigje de (1878-1954)  VIIIc

Wit, Klaas de (vóór 1857-vóór 1910)  VIIIc; VIIIf

Wit, Klaas de (1911-1911)  VIIIf,1

Wit, Klaas de (1915-1915)  VIIIf,2

With, Lambertje de (vóór 1865-)  VIg,6; VIg,7

Woudenberg, Dirk van (omstr. 1850-na 1923)  VIIe,7

Woudenberg, Wouderijntje van (omstr. 1895-1949)  VIIe,7

Zeeuw, Adrianus Huibertus de (1896-1938)  VIIIv

Zeeuw, Gerrit de (1922-1985)  VIIIv,2

Zeeuw, Jacobus de (vóór 1876-)  VIIIv

Zeeuw, Janna Klazina de (1921-)  VIIIv,1

Zessen, Aaltje van (1884-1904)  VIIy,2

Zessen, Adriana van (vóór 1842-)  VIIaa; VIIab

Zessen, Arie van (vóór 1812-)  VIs; VIu

Zessen, Arie van (1865-1865)  VIs,4

Zessen, Cornelia van (omstr. 1862-1916)  VIs,3

Zessen, Cornelis van (1867-1868)  VIs,5

Zessen, Elisabeth van (1894-1918)  VIIy,8

Zessen, Geertje van (1888-1902)  VIIy,6

Zessen, Gerrit van (1858-)  VIs,2

Zessen, Gerrit van (1885-1915)  VIIy,3

Zessen, Huibert van (1861-1897)  VIIy

Zessen, Jacoba van (1877-omstr. 1963)  VIIac

Zessen, Jannigje van (1883-1945)  VIIIx

Zessen, Klaas van (1832-1887)  VIs

Zessen, Lammert van (1841-1921)  VIIy; VIIac

Zessen, Lammert van (1887-1887)  VIIy,4

Zessen, Lammert van (1888-1888)  VIIy,5

Zessen, Lammert van (omstr. 1891-1945)  VIIy,7

Zessen, Leentje van (1833-na 1904)  VIu

Zessen, Lijsje van (omstr. 1857-1897)  VIs,1

Zessen, Pietertje van (omstr. 1871-1939)  VIs,6

Zijderveld, Dina (na 1870-vóór 1960)  VIIai

Zijl, Neeltje van (vóór 1802-)  Vf,5

Zotz, Katharina Eugenie (1909-1990)  VIIIm

Zouwen, Peter van der (1843-1920)  VIg,5

Zuidam, Maartje (vóór 1828-)  VIIb

Zuijlen, Maagje van (vóór 1680-na 1767)  II,2

Zwanenburg, Mathilda (vóór 1865-)  VIIIg

Zwartebol, Bastiaantje (1910-1995)  IXf

Zweeren, C. (na 1900-na 1954)  VIIau,3

Zweers, Jan (vóór 1803-)  VIc

Zweren, Hendrina (1822-1871)  VIc

Zwienen, Peter van (omstr. 1896-)  VIIr,4

Zwijnenburg, Aaltje (1842-)  VIIy; VIIac

Zwijnenburg, Adriaantje (1841-1918)  VIm

Zwijnenburg, Bastiaan (1797-)  VIe

Zwijnenburg, Bastiaan (1805-)  VI-l; VIm; VIn

Zwijnenburg, Bastiaan (1878-1881)  VIn,5

Zwijnenburg, Dirkje (1837-1857)  VI-l

Zwijnenburg, Dirkje (vóór 1889-)  VIIIab

Zwijnenburg, Elisabeth (1874-1943)  VIn,3

Zwijnenburg, Geertje (1883-1883)  VIn,7

Zwijnenburg, Hendrika Kristijntje (1878-1878)  VIn,6

Zwijnenburg, Jacob (1847-1914)  VIn

Zwijnenburg, Jan (vóór 1857-)  VIn,2

Zwijnenburg, Lijsbeth (1877-1952)  VIn,2

Zwijnenburg, Neeltje Johanna (1876-1957)  VIn,4

Zwijnenburg, Sijgje (1833-1860)  VIeGegenereerd met Aldfaer 10.1 op 25 sept. 2022 14:14:24