Parenteel van Arij van Middelkoop

I. Arij van Middelkoop, geb. NL 1746,1 † Oudhuizen 8 febr. 1834,2 tr. 1e Wilnis vóór 17973 Antje Rozeboom, geb.? omstr. 1771,3 † Oudhuizen 4 mei 1836,2 dr. van NN; tr. 2e vóór 17973 Trijntje van der Heijdens, geb. NL omstr. 1745, † Wilnis? vóór 1797.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aafje, volgt IIa.
2. Neeltje Middelkoop, geb. Oudhuizen? omstr. 1798,2 † Oudhuizen 10 aug. 1853.2
3. Hermanus, volgt IIb.
4. Baatje Middelkoop,4 ged. Wilnis 8 april 1805,3 † ald. 17 mei 1817.

IIa. Aafje Middelkoop, geb. Wilnis omstr. 1797,5 tr. Oudhuizen 24 juni 18266 Cornelis Kruijt, geb. Nieuwveen omstr. 1795,5 schuitenjager 1836,7 zn. van Jan en Anna Maria Leesen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Middelkoop, geb. Oudhuizen 31 mei 1826.
2. Alida Kruijt, geb. Nieuwer Amstel 1832,5 † Ter Aar 1897, tr. Kalslagen 14 mei 18547 Cornelis van Leeuwen, geb. Nieuwveen omstr. 1839, watermolenaar 1854,7 † Nieuwveen 1883.8
3. Antje Kruit, geb. Aarlanderveen 31 jan. 1836.7

IIb. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 17 okt. 1800,9 † Wilnis? vóór 1886, tr. Oudhuizen 18 mei 18236 Jannetje Kerver, geb. Oudhuizen 26 dec. 1798,5 ged.? 1 jan. 1799,10 † Wilnis 18 mei 1886,6 dr. van Dirk Korver en Trijntje Jacobsdr Boot.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt IIIa.
2. Arie, volgt IIIb.
3. Antje, volgt IIIc.
4. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 22 sept. 1829,11 † ald. 25 jan. 1831.2
5. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 15 maart 1831,11 † ald. 29 okt. 1835.2
6. Geertje Middelkoop, geb. Oudhuizen 10 juli 1833,11 † ald. 24 nov. 1838.2
7. Dirk, volgt IIId.
8. Aagje, volgt IIIe.

IIIa. Trijntje Middelkoop, geb. Oudhuizen 1 nov. 1823,11 † Graft vóór okt. 1858,12 tr. Oudhuizen 21 febr. 18456 Aart Verkaik, geb. Wilnis omstr. 1818,5 arbeider,12 veenwerker 1880,13 † Haarlemmermeer? na 1873,12 zn. van Aart en Marrijtje Schouten; hij hertr. Graft 6 okt. 185814 Guurtje Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Marrijtje Verkaik, geb. Oudhuizen 1 sept. 1845,11 † ald. 28 jan. 1846.2
2. Hermanus Verkaik, geb. Oudhuizen 25 okt. 1846,11 arbeider 1875,5 tr. Sloten NH 12 febr. 18756 Johanna Wilhelmina van Loenen, geb. Sloten NH omstr. 1851.5
3. Jannetje Verkaik, geb. Oudhuizen 23 okt. 1847,11 †,12 tr. De Rijp 2 febr. 187312 Jan Jansz Hop, geb. De Rijp 9 maart 1847,12 koopman,12 wedr. van Guurtje Smit.
4. Marijtje Verkaik, geb. Wilnis 1848,5 † Mijdrecht 13 dec. 1928,4 tr. Mijdrecht 2 mei 18776 Cornelis de Liefde, geb. Ankeveen omstr. 1844,5vóór 1928, wedr. van Wilhelmina Stigter.
5. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 17 febr. 1850,11 † ald. 17 nov. 1851.6
6. Gerrit Verkaik, geb. Oudhuizen na okt. 1851,4 † ald. 10 april 1853.2
7. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 23 sept. 1852,11 † ald. 3 mei 1853.2
8. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 24 okt. 1853,11 arbeider 1881,5 † Haarlemmermeer 25 okt. 1931,2 tr. Sloten NH 8 april 18816 Jannetje van Heeringen, geb. Mijdrecht omstr. 1860.5
9. Aagje Verkaik, geb. Wilnis? omstr. 1857,5 tr. Sloten NH 19 maart 18806 Karel Hendrik Lodewijk August Rietbrock, geb. Furstenau omstr. 1858,5 veenwerker 1880.5

IIIb. Arie Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 sept. 1825,11 arbeider 1883-1884,5 † Wilnis 25 maart 1900, tr. Mijdrecht 15 nov. 18486 Pitronella Meijer, geb. Mijdrecht omstr. 1827,4 † Wilnis 8 febr. 1900, dr. van Cornelis en Alida van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 3 april 1849,11 † ald. 12 mei 1849.
2. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 aug. 1850,11 † ald. 17 nov. 1850.
3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 6 dec. 1851,11 † Mijdrecht 27 sept. 1877.
4. Cornelis, volgt IVa.
5. Aaltje, volgt IVb.
6. Dirk, volgt IVc.
7. Klaas, volgt IVd.
8. Maarten Middelkoop, geb. Graft 1865,15 † Mijdrecht 1 sept. 1868.
9. Trijntje, volgt IVe.
10. Pietje Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1871,4 † Wilnis 7 nov. 1890.

IVa. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 16 okt. 1854,11 schipper 1906-1919,6 † Wilnis 28 jan. 1936, tr. Mijdrecht 12 mei 18826 Willemina Groenleer, geb. Burgh omstr. 1861,5 † Wilnis 11 jan. 1948, dr. van Cornelis en Jacoba Kooijman.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje, volgt Va.
2. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1884,4 † Wilnis 14 aug. 1892.
3. Arie, volgt Vb.
4. Jacobus Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1886,16 † Velsen 11 juni 1965,17 tr. Velsen 28 juli 192717 Wilhelmina Bitter, geb. Schiedam 25 febr. 1886,17 † Velsen 13 juli 1966.17
5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1887,4 † Wilnis 6 sept. 1902.
6. Andries, volgt Vc.
7. Aaltje Middelkoop, geb. Wilnis 6 nov. 1891,4 † ald. 15 nov. 1891.
8. Cornelia Middelkoop, geb. Wilnis 6 dec. 1892,5 † Oosterbeek 29 mei 1973,18 tr. Barneveld 16 mei 19196 Sijtze van der Meer, geb. Ede omstr. 1886,5 koopman 1919,5vóór 1973, zn. van Jakob Sijtzes en Elizabeth Mekking.
9. Cornelis, volgt Vd.
10. Dirk Middelkoop, geb. Wilnis 29 dec. 1896,4 † ald. 25 jan. 1903.
11. Marinus Middelkoop, geb. Wilnis 30 okt. 1899.
12. N. Middelkoop, geb. Wilnis 26 april 1901,5 † Amsterdam 5 nov. 1978,19 tr. Abcoude-Baambrugge 11 okt. 19296 Jorden Sloeserwij, geb. Abcoude-Baambrugge omstr. 1903,5 † Amsterdam 17 maart 1986,20 zn. van Jan en Gerritje Jansen.

Va. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 juli 1882,1 † Amsterdam 25 febr. 1965,1 begr. Diemen,1 tr. Amsterdam 30 mei 19066 Jacob Moolenaar, geb. Zaandam 1 aug. 1882,1 werkman 1906,5 kolenwerker 1928,21 brandstoffenarbeider 1929,22 † Amsterdam 18 nov. 1958,1 zn. van Jan en Trijntje Duives.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1907,5 incasseerder 1929,5 † Gorinchem 10 febr. 2008, tr. Sloterdijk 3 april 19296 Antonia Petronella Dirkzwager, geb. Amsterdam omstr. 1910.
2. Willemina Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1910,5 tr. Amsterdam 20 juni 19286 Cornelis Jan Tennekes, geb. Amsterdam omstr. 1908,5 Huisschildersknecht 1928.5

Vb. Arie Middelkoop, geb. Mijdrecht 15 nov. 1884,23 schipper 1909,5 grondwerker 1931, † Amsterdam 4 jan. 1973,1 begr. Diemen,1 tr. Amsterdam 2 juni 19096 Maria Gerdina Couzij, geb. Amsterdam 9 mei 1892,23 † ald. 31 dec. 1972,1 dr. van Gerard en Maria Gerardina Benoist.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendricus, volgt VIa.
2. Hendricus Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1911,16 chauffeur 1956,24 † Amsterdam 29 juni 1989,19 tr. Amsterdam 20 sept. 193323 Gesina Johanna de Wit, geb. Amsterdam 12 juli 1914,1 † ald. 2 aug. 1988.25
3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 18 april 1914,23 grondwerker,1 klinker,23 † Bergen op Zoom 4 maart 2004,19 tr. 1e Amsterdam 19 febr. 19361 Grada Maria Leenders, geb. Arnhem 29 maart 1918,1vóór 1993; tr. 2e Rotterdam 12 mei 194226 Jacoba Anna Elisabeth Kemink, geb. Amsterdam 3 mei 1912,27 † Puttershoek 6 juli 1993,20 gecrem. Bergen op Zoom 9 juli 1993,20 dr. van Barend Jan en Alida Maria Mulder.
4. Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 okt. 1915,1 expeditie chauffeur,1 † Amsterdam 29 dec. 1983,1 tr. 1e Amsterdam 27 juli 19381 Simontje Jans Former, geb. Amsterdam 18 sept. 1916,1 † Amsterdam? vóór 1942, dr. van Tjalling en Joanna van Campen; tr. 2e Amsterdam 12 mei 19421 Anna Petter, geb. Amsterdam 18 okt. 1922,1 † Purmerend 19 okt. 2003,1 dr. van Pieter en Catharina Johansson.
5. Maria Gerdina Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 1 febr. 1918,1 † ald. 4 aug. 1956,1 begr. Diemen,1 tr. Amsterdam 17 febr. 19371 Leendert Overweg, geb. Amsterdam 14 nov. 1918.1
6. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1920,23 † ald. 11 sept. 1985,1 begr. Diemen,1 tr. Amsterdam 1 juli 19421 Teuntje Alberta Ikelaar, geb. Amsterdam 9 febr. 1922,23 † ald. 2 juni 2013.23
7. Johannes Henricus Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,1 † ald. 18 juni 1922.1
8. Johannes, volgt VIb.
9. Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 17 aug. 1925,1 † ald. 20 aug. 1925.1
10. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 24 juni 1926,1 † Almere-Haven 20 maart 2004,1 begr. Diemen.1
11. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 23 aug. 1928,1 † ald. 5 maart 1929.1
12. Hubertus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 dec. 1933,1 medewerker -1991,19 † Zaandam 9 sept. 1991,19 tr. Atie Bakker, geb. Zaandam 20 juli 1934,28 † ald. 13 aug. 2006.28

VIa. Cornelis Hendricus Middelkoop, geb. Amsterdam 20 aug. 1909,23 grondwerker 1931,5 † Berlijn 21 juni 1944,1 begr. Loenen Militairy Cemetry,29 tr. 1e Amsterdam 29 april 19316 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1939)6 Geertruida Holst, geb. Amsterdam 17 maart 1912,23 dr. van Nicolaas Louis en Dirkje Uileman; tr. 2e Amsterdam 14 april 19431 Ida Rossou, geb. DK Hobrou 29 juni 1909.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór 1930, † vóór 1944.
2. Nicolaas Louis Middelkoop, geb. Amsterdam 19 okt. 1929,23 † ald. mei 1977.30

VIb. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 juni 1924,1 metaalbewerker,23 † Amsterdam 6 dec. 2001,1 tr. Amsterdam 12 maart 19471 (door echtsch. ontbonden ald. 1966)1 Geesje van de Velde, geb. Amsterdam 11 april 1923,1 † ald. juli 2011,31 dr. van Petrus Hendrikus Gerardus en Geesje Gortworst.
Uit dit huwelijk:
Paul Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 mei 1950,32 † Alphen a/d Rijn 2010.31

Vc. Andries Middelkoop, geb. Wilnis 17 sept. 1890,16 tr. Kopenhagen 30 aug. 191923 Gezina Martens, geb. Groningen 11 okt. 1896,33 dr. van Sjouke en Margrietha Tonkens.
Uit dit huwelijk:
Sjouke Middelkoop, geb. Amsterdam 1 sept. 1923,23 zivilarbeiter -1945,34 † Dortmund 16 april 1945.35

Vd. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis 27 juni 1894,23 los arbeider,1 werkman 1921,5 † IJmuiden 2 aug. 1975,19 begr. Velsen 6 aug. 1975,19 tr. Amsterdam 27 april 19216 Hendrika Cornelia Niesje Porck, geb. Arnhem 21 aug. 1896,23 dienstbode,1 † IJmuiden 13 juni 1973,19 gecrem. Velsen 18 juni 1973,19 dr. van Johan Hendrik en Maria Hubbeling.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 12 maart 1923,23 † IJmuiden 23 febr. 2004,19 gecrem. Driehuis 27 febr. 2004.19

IVb. Aaltje Middelkoop, geb. Nieuwer Amstel 17 april 1857,36 tr. Sloten NH 24 nov. 18826 Jacob Smit, geb. Sloten NH omstr. 1839,5 arbeider 1882,5 zn. van Jan en Maria Wilhelmina van der Velden.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Smit, geb. Sloten NH omstr. 1883,5 tr. Amsterdam 24 okt. 19076 Willem Olivier, geb. Amsterdam omstr. 1884.5
2. Jannetje Smit, geb. Sloten NH omstr. 1886,5 tr. Amsterdam 16 juni 19216 Willem Jacobus Witteveen, geb.? omstr. 1894, Handelreiziger 1921.5
3. Arie Smit, geb. Sloten NH omstr. 1888,5 huisknecht 1914,5 tr. Amsterdam 30 april 19146 Jacoba Frederika Beuning, geb. Amsterdam omstr. 1888.5
4. Alida Smit, geb. Sloten NH 1894, tr. Amsterdam 27 mei 19206 Dirk Knegt, geb. Rotterdam 27 sept. 1889,37 kantoorbediende 1920.5
5. Jacoba Smit, geb. Sloten NH omstr. 1897,5 tr. Amsterdam 26 juli 19236 Hendrik Frederik Witteveen, geb. Amsterdam omstr. 1898,5 kantoorbediende 1923.5

IVc. Dirk Middelkoop, geb. Graft 2 febr. 1861,16 † Velsen 29 aug. 1940,35 tr. Haarlemmermeer 22 juni 18836 Aaltje Buis, geb. Hoevelaken omstr. 1863,5 † Velsen 14 dec. 1948,35 dr. van Hendrik en Antje van Zomeren.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, volgt Ve.
2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1889,16 tuinder 1919,522 aug. 1960,38 begr. Hoofddorp, tr. Haarlemmermeer 21 mei 19196 Maria Hogerwerf, geb. Melissant 5 mei 1899,39 † Hoofddorp? 16 nov. 1984,39 begr. Hoofddorp,39 dr. van Dirk en Johanna van der Tol.
3. Hendrik, volgt Vf.
4. Willem, volgt Vg.
5. Heintje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 okt. 1901,23na 2001, tr. Amsterdam 4 sept. 19296 Dirk Jan Bijlsma, geb. Amsterdam 25 jan. 1907,23 winkelier 1929,5 † Amsterdam 26 febr. 1985,23 zn. van Jacob Johannes en Jacoba Wilhelmina Marianna Blokhuis.

Ve. Antje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 jan. 1887,4020 juli 1955,40 tr. Haarlemmermeer 17 mei 19056 Adrianus van Nieuwkoop, geb. Haarlemmermeer 22 mei 1881,40 arbeider 1905-,5 zn. van Nicolaas en Grietje Monster.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas van Nieuwkoop, geb. Velsen 17 sept. 1905,40 † ald. 15 okt. 1966.40
2. Aaltje van Nieuwkoop, geb. Velsen 12 mei 1907.40
3. NN van Nieuwkoop, levenloze zoon, geb. Velsen 28 febr. 1929.35

Vf. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 juni 1891,16 militair,41 arbeider 1912,5 onderofficier 1917,42 † NL na 1949, tr. Haarlemmermeer 18 sept. 19126 Jacoba Camfferman, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1892,43 † ald. 11 febr. 1944,43 dr. van Hendrik en Pietertje van Keulen.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Middelkoop, geb. Sloten NH omstr. 1913,43 † Haarlemmermeer 2 okt. 1949.43
2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlemmermeer omstr. 1917,43 † ald. 16 jan. 1919.43

Vg. Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1896,23 pakhuisknecht 1921,5 tr. Amsterdam 11 aug. 19216 Jannetje van der Meer, geb. Sloten NH 22 jan. 1902,23 dr. van Jan en Trijntje Olij.
Uit dit huwelijk:
Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 18 dec. 1923,44 † Veenendaal 8 nov. 1993,19 gecrem. Arnhem 11 nov. 1993.19

IVd. Klaas Middelkoop, geb. Graft 4 sept. 1862,16 tr. Haarlemmermeer 13 juni 18846 Dina IJda de Bruin, geb. Haarlemmermeer omstr. 1864,5 dr. van Gerrit en Jannetje Bekker.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje, volgt Vh.
2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1893,23 Havenarbeider 1924,5 tr. Amsterdam 19 juni 19246 Harremijntje van der Puij, geb. Sloten NH 29 nov. 1897,23 dr. van Gerrit en Margaretha Catharina Scheltes.
3. Cornelis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 1898,2 † Haarlemmermeer 23 aug. 1906.2

Vh. Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1889,23 tr. Aalsmeer 3 jan. 19086 Pieter van der Laarse, geb. Aalsmeer omstr. 1887,5 schilder 1908,5 zn. van Gerrit en Johanna Maria Koene.
Uit dit huwelijk:
1. NN van der Laarse, geb. vóór 1908.
2. NN van der Laarse, geb. Waddinxveen omstr. 10 maart 1914.7

IVe. Trijntje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1869,5 tr. Wilnis 22 mei 18916 Klaas van Kerkwijk, geb. Aalsmeer omstr. 1866,5 stalknecht 1920-1921,45 zn. van Marinus en Heintje Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Heintje Elisabeth Krijntje van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1892,5 tr. Zaandam 17 maart 19206 Jacobus Hendricus Uitendaal, geb. Haarlem omstr. 1887, los werkman 1920-.5
2. Marinus Adrianus van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1898,5 koetsier 1921,5 tr. Amsterdam 18 maart 19216 Anna van Kleef, geb. Culemborg omstr. 1901, dienstbode 1921.5

IIIc. Antje Middelkoop, geb. Oudhuizen 11 okt. 1827,11 † Wilnis 30 okt. 1913, tr. 1e Oudhuizen 10 nov. 18506 Teunis Langhorst, geb. Oudhuizen omstr. 1823,5 zn. van Hendrik en Aafje Uithol; tr. 2e Wilnis 6 maart 186846 Cornelis Haak, geb. Waverveen omstr. 1829,47 † Wilnis 19 juni 1903,48 zn. van Dirk en Joanna Banen en wedr. van Joosje Lagerburg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik Langhorst, geb. Wilnis? omstr. 1852,4 † Wilnis 24 april 1872.6
2. Jannetje Langhorst, geb. Wilnis? 1853,4 † Wilnis 1 april 1941.6
Uit het tweede huwelijk:
3. Neeltje Haak, geb. omstr. 1856, † Breukelen-Nijenrode 5 mei 1919, tr. Joseph van Reenen, geb. omstr. 1850, † vóór 1919.6

IIId. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 27 okt. 1835,11 † Wilnis 30 mei 1902, tr. Wilnis 24 okt. 18636 Jacoba Alida Schaaphuijsen, geb. 13 jan. 1834,5 † Wilnis 18 dec. 1906,6 dr. van Bernardus en Sophia van Leersum.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 1 jan. 1865,4 † ald. 17 maart 1871.
2. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 7 jan. 1866,4 † ald. 28 aug. 1867.6
3. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 6 aug. 1867,4 † ald. 9 sept. 1867.
4. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1868,16 † ald. 22 nov. 1941.2
5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 22 okt. 1870,16 † ald. 13 febr. 1937.
6. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 12 april 1872,4 † ald. 8 sept. 1872.
7. Sophia Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1873, † ald. 15 nov. 1960.19

IIIe. Aagje Middelkoop, geb. Oudhuizen 19 aug. 1838,11 † Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1884, tr. Wilnis 9 dec. 18646 Zegert Janszen, geb. Nieuwkoop omstr. 1837,5 † Vinkeveen? na 1884, zn. van Cornelis en Celia Roseboom Versloot.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Janszen, geb. Wilnis 25 juni 1865,4 † ald. 15 april 1867.6
2. Jannetje Janszen, geb. Wilnis 22 april 1868, † Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1891.6
3. Hermanus Jansen, geb. Mijdrecht omstr. 1875,5 wasknecht 1914,5 tr. Amsterdam 26 aug. 19146 Joanna Antonia Maria Wamsteker, geb. Amsterdam omstr. 1873,5 gesch. echtg. van Petrus Paulus Hendrikus Johannes Degenhart.


Bronnen
1. Leo & Margot Middelkoop <leomidAThome.nl>
2. overl.akte
3. familysearch
4. overl. akte
5. huw.akte
6. genlias
7. www.groenehartarchieven.nl
8. home.kpn.nl/~pietgenee/divteraar-1510-1997.htm
9. BR Wilnis
10. www.camerama.demon.nl/
11. geb.akte
12. genea.pedete.net/derijp
13. huw.akte Aagje
14. genea.pedete.net/
15. archief Alkmaar
16. militieregisters.nl
17. www.bitterweb.nl/Stamboom.htm
18. online-begraafplaatsen.nl
19. overl. advertentie
20. NGV Knipsel
21. huw.akte dochter W
22. huw.akte zoon Jan C.
23. stadsarchief Amsterdam
24. vonnis
25. overl. advertentie echtgenoot
26. BS Rotterdam
27. Rootsweb.com
28. http://www.geneaweb.nl/
29. www.findagrave.com
30. http://www.stamboomonderzoek.com/woodster
31. JAP Middelkoop
32. http://www.everyoneweb.com/MiddelkoopProject/
33. www.allegroningers.nl
34. CBG
35. www.wiewaswie.nl
36. NGV
37. home.kpn.nl/goudenregen/html/1660.htm
38. grafzerk
39. www.zerken.nl/
40. www.wilbrinkweb.nl/
41. www.nimh.nl
42. Heldersche Courant
43. www.famvandevelde.nl/camff
44. familie-middelkoop.hyves.nl
45. huw.akte Heintje
46. http://www.vandenhaak.com/
47. 62.131.239.246
48. www.vandenhaak.com


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 09:09:04