Parenteel van Arnoldus van Middelkoop

I. Arnoldus van Middelkoop, geb. Culemborg 1714, † ald. 23 jan. 1808,1 tr. Culemborg 8 maart 17472 Petronella de Haert, geb. Winssen vóór 1729.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt IIa.
2. Gijsbertus Middelkoop, ged. Culemborg 3 okt. 1748.3
3. Margaretha Middelkoop, geb. Culemborg 1754,3 † ald. 20 sept. 1827,3 tr. Willem van Oort, † vóór 1827.
4. Joannes Middelkoop, ged. Culemborg? 24 juli 1754.3
5. Margarita Elisabeth Middelkoop, ged. Culemborg? 12 jan. 1757.3
6. Elisabeth Middelkoop, ged. Culemborg 12 mei 1759,3 † ald. 10 jan. 1848.
7. Arnoldus, volgt IIb.
8. Maria Everdina Middelkoop, ged. Culemborg? 22 aug. 1764.3
9. Gijsbertus, volgt IIc.

IIa. Jacobus Middelkoop, geb. Culemborg 1747, wolkammer,4 tr. Culemborg 19 (kerkelijk 20)3 mei 17773 Anthonia van Beest, geb. Culemborg 1750.5
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Middelkoop, ged. Culemborg 8 febr. 1778,3 wolkammer 1816,6 † Culemborg 27 sept. 1855, tr. 1e Culemborg 3 mei 18037 Elisabeth Mensborg, geb. Culemborg vóór 1785, † vóór 1816, dr. van Justus en Dorethea Ruhen; tr. 2e Culemborg 20 juni 18166 Woutera Hendrina van den Hoesel, geb. Driel 1770,8 † Culemborg 4 mei 1848, dr. van Johannes van Hoesel en Pieternel Verharen.
2. Joannes Middelkoop, ged. Culemborg 25 juli 1779.7
3. Petrus Middelkoop, ged. Culemborg 30 juni 1781.7
4. Martinus Middelkoop, geb. Culemborg, ged. Culemborg 4 juli 1783.9
5. Maria Petronella, volgt IIIa.

IIIa. Maria Petronella Middelkoop, ged. Culemborg 21 maart 1787,7 † ald. 27 febr. 1866,10 tr. Culemborg 20 mei 18136 Adrianus Smink, geb. Beesd,10 ged. Beesd 23 maart 1777,11 arbeider 1813,12 † Culemborg 4 okt. 1831,10 zn. van Dirk en Theresia Lefeber en wedr. van Cornelia van Aken.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Smink, geb. Culemborg? 1813,8 † Culemborg 19 mei 1819.6
2. Dirk Smink, geb. Culemborg? 1816,8 † Culemborg 24 maart 1818.6
3. Theresia Smink, geb. Culemborg 23 dec. 1818,13 † ald. 14 jan. 1848,10 tr. Culemborg 10 sept. 18476 Jan van Sonsbeek, geb. Zaltbommel 26 sept. 1813.13
4. Antonia Jacoba Smink, geb. Culemborg 28 april 1822,13 † Rotterdam 29 dec. 1903,14 tr. 1e Culemborg 20 febr. 18466 Ivo Stoop, geb. Zwaluwe omstr. 1813,13 † Culemborg 4 sept. 1849,15 zn. van Cornelis en Adriana den Biggelaar; tr. 2e Den Bosch 24 mei 18516 Paulus Kuipers, geb. Gorinchem 7 okt. 1815, † Rotterdam 20 jan. 1884,15 zn. van Johannes en Jannigje van den Berg.
5. Jacobus Smink, geb. Culemborg okt. 1824,8 † ald. 5 nov. 1824.6
6. Jacobus Theodorus Smink, geb. Culemborg 1828,13 tr. Culemborg 28 april 185415 Arnolda Clasina Ladrak, geb. Culemborg 1831.15

IIb. Arnoldus Middelkoop, ged. Culemborg 27 jan. 1762,3 † ald. 23 dec. 1814,10 tr. Culemborg 20 mei 17887 Wilhelmina Leeflang, geb. Utrecht 1764,7 † Culemborg 21 april 1842,10 dr. van Anthonij Liefland de Haer en Maria van Nieuwkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Margarita Middelkoop, geb. Culemborg sept. 1788, † Oegstgeest 6 juli 1863.10
2. Anthonius Middelkoop, ged. Culemborg 19 sept. 1790,3 † Leiden 26 dec. 1844, tr. Leiden 15 mei 182316 Maria van Wijk, geb. Leiden 28 dec. 1777, koffieverkoopster,13 † Leiden 20 sept. 1848.
3. Aletta Maria van Liefland, geb. na 1790, † vóór 1792.
4. Aletta, volgt IIIb.
5. Arnolda, volgt IIIc.
6. Arnoldus Middelkoop, geb. Culemborg 15 maart 1796,7 korporaal 1819-1820,7 † Velp Gld 20 maart 1861.10
7. Wilhelmus Middelkoop, ged. Kuijlenburg 25 febr. 1800,3 soldaat -1827,8 † Vlissingen 18 sept. 1827.10
8. Jacobus Middelkoop, geb. Culemborg 28 febr. 1803,3 schoenmaker 1836,13 † Mill en Sint Hubert 28 nov. 1886,6 tr. Culemborg 29 april 18366 Hermina Maassen, geb. Oesfelt NB 6 juni 1803,17 † Mill en Sint Hubert 22 jan. 1878,10 dr. van Martinus en Maria Gielens.

IIIb. Aletta Middelkoop, ged. Culemborg 2 dec. 1792,3 tr. Utrecht omstr. 18197 Johannes Josephus Biegelaar, geb. Leijden omstr. 1790,18 † Leijden? na 1853.18
Haar dochter:
1. Johanna Middelkoop, geb. Utrecht 1 okt. 1813,19 † ald. 4 dec. 1814.10
Uit het huwelijk:
2. Maria Johanna Biegelaar, geb. Utrecht? omstr. 1819,8 † Utrecht 7 april 1821.6
3. Anna Maria Biegelaar, geb. Utrecht 5 juni 1820,7 tr. Den Haag 16 nov. 185920 Jacobus Petrus Zanini, geb. Cavergne omstr. 1820, Regenschermmaker 1859.13
4. Jan Joseph, volgt IVa.
5. Joseph Biegelaar, geb. Utrecht 1823, geweermaker 1859,21 tr. Zoeterwoude 9 sept. 185318 Catharina van Velzen, geb. Zoeterwoude? omstr. 1819.

IVa. Jan Joseph Biegelaar, geb. Utrecht 2 dec. 1821,7 tr. Theresia Maria Butjen, geb.? vóór 1831.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Josephus Biegelaar, geb. Rotterdam omstr. 1849, winkelier 1881,13 tr. Den Haag 24 aug. 188120 Johanna Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 20 juli 1853,22 † Rijswijk ZH 29 sept. 1936,23 dr. van Arnoldus Theodorus Franciscus en Christina Soeter.
2. Jacobus Wilhelmus Franciscus, volgt Va.

Va. Jacobus Wilhelmus Franciscus Biegelaar, geb. Rotterdam 6 okt. 1858,22 winkelier 1894,13 † Voorburg 9 dec. 1934,6 tr. Den Haag 22 aug. 189420 Christina Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 21 aug. 1862,20 † Voorburg 11 febr. 1935, dr. van Arnoldus Theodorus Franciscus en Christina Soeter.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia Maria Catharina Biegelaar, geb. Den Haag 11 juni 1895.22
2. Hermina Jacoba Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 16 mei 1896,22 tr. Den Haag? 24 sept. 192422 C.P.A. Bakker, geb. Den Haag? 1893.
3. Christina Maria Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 23 okt. 1898.22
4. Catharina Louisa Anna Maria Biegelaar, geb. Den Haag 6 okt. 1899.22

IIIc. Arnolda Middelkoop, ged. Culemborg 26 jan. 1796,3 † Leiden 18 juli 1849,16 tr. Utrecht 8 sept. 18196 Josephus Biegelaar, geb. Culemborg 6 febr. 1791, † Leiden 28 maart 1858,16 zn. van Joannes en Maria Oostindien.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Biegelaar, geb. 1820,16 † Den Haag 1899.16
2. Anna Maria Biegelaar, geb. Utrecht 5 juni 1820.19
3. Jan Joseph Biegelaar, geb. Utrecht 2 dec. 1821.19
4. Josephus Biegelaar, geb. omstr. 1824.16
5. Maria Johanna Biegelaar, geb. Utrecht 26 mei 1825.19
6. Christianus Marinus Biegelaar, geb. Utrecht omstr. 1827,13 tr. Leiden 26 april 187114 Paulina Laurentia Robert, geb. Leiden omstr. 1837.13
7. Helena Biegelaar, geb. Den Bosch omstr. 1830,16 † Leiden 2 juli 1849.16
8. Cornelis Biegelaar, geb. Den Bosch omstr. 1833,13 † Rotterdam 1 aug. 1887, tr. Rotterdam 12 febr. 187314 Francisca Bosch, geb. Zevenbergen omstr. 1834.13
9. Augustinus Franciscus Biegelaar, geb. Leiden 25 jan. 1835,16 geweermaker 1872,13 † Leiden 24 sept. 1918,16 tr. Leiden 28 aug. 187216 Maria Josephina Bernard, geb. na 1830.
10. Mattheus Anthonius Biegelaar, geb. Leiden 28 sept. 1837.16
11. Johannes Paulus Biegelaar, geb. Leiden 26 juni 1842,16 † ald. 19 okt. 1850.16

IIc. Gijsbertus van Middelkoop, ged. Culemborg 30 april 1767,24 † Utrecht 19 febr. 1852,6 tr. Culemborg 1 mei 18023 Maria Abrahams -, geb. omstr. 1776, † Utrecht 12 sept. 1852, dr. van Abraham.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Middelkoop, geb. Culemborg, ged. Culemborg 18 febr. 1803.3
2. Adriana, volgt IIId.
3. Petronella Arnolda Middelkoop, geb. Culemborg, ged. Culemborg 8 sept. 1806,3 † Utrecht 4 maart 1816.10
4. Elisabeth, volgt IIIe.
5. Arie, volgt IIIf.

IIId. Adriana Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1804,25 † Utrecht 7 nov. 1884, tr. Utrecht 3 juni 183525 Lambertus van Os, geb. Utrecht omstr. 1799,25 leerlooier,26 † Utrecht 7 sept. 1869,6 zn. van Dirk en Theodora Loret.
Haar zoon:

IVb. Gijsbertus Middelkoop, geb. Utrecht 31 aug. 1826,27 smid,28 tr. Utrecht 10 april 18506 Maria van Vegten, geb. Utrecht omstr. 1825, † ald. 21 sept. 1901,6 dr. van Johanna van Vegten.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1851, † Utrecht 16 mei 1859.
2. Gijsbertus, volgt Vb.
3. Adriana, volgt Vc.
4. Johanna Antonia, volgt Vd.
5. Anthonius Middelkoop, geb. Utrecht 1859, † ald. 1 maart 1860.
6. Elisabeth Middelkoop, geb. Utrecht juli 1860, † ald. 25 maart 1861.
7. Maria Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1862, † Utrecht 26 april 1883.
8. Elisabeth, volgt Ve.
9. Johannes Anthonius Middelkoop, geb. Utrecht 1869, † ald. 19 nov. 1870.
10. Anthonius Johannes, volgt Vf.

Vb. Gijsbertus Middelkoop, geb. Utrecht 22 dec. 1852,27 spoorwegbeambte 1894,29 † Amersfoort 13 juli 1918,6 tr. Utrecht 27 sept. 18766 Maria Genovéva Ardonne, geb. Driebergen omstr. 1851,30 † Amersfoort 13 febr. 1931,6 dr. van Cornelis en Maria Geneveva de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1878,6 naaister 1898,13 † Deventer 1918,26 tr. Zwolle 20 jan. 18986 Wilhelmus Johannes Elsbeek, geb. Wijhe 6 nov. 1874, bakker 1898,13 †,31 zn. van Jan Hendrik en Berendina Wezenberg; hij hertr. Deventer 28 okt. 192031 Catharina de Boer.
2. Gijsbertus Middelkoop, geb. Utrecht sept. 1878,26 † ald. 3 sept. 1878.26
3. Elisabeth Genoveva Middelkoop, geb. Utrecht 27 juli 1879,32 † Amersfoort 27 dec. 1911.30
4. Helena Maria Middelkoop, geb. 1881, † Utrecht 16 nov. 1882.
5. Gijsbertus, volgt VIa.
6. Anthonius Johannes Middelkoop, geb. Utrecht 1884, † ald. 1 okt. 1884.
7. Anthonius Johannes Middelkoop, geb. Utrecht 7 aug. 1885,30 militair,33 † Amersfoort 11 nov. 1934.30
8. Maria Magdalena Middelkoop, geb. Utrecht dec. 1886, † ald. 25 febr. 1887.
9. Magdalena Middelkoop, geb. Zwolle 24 aug. 1894,19 † Stoutenburg 14 juni 1944.30

VIa. Gijsbertus Middelkoop, geb. Utrecht 16 juli 1882,34 militair,33 militair 1907,13 militair 1912,35 militair 1917,36 vermeld geïnterneerd 1944,37 tr. Den Helder 16 mei 19076 Anna Lamens, geb. Den Helder omstr. 1890, dr. van Cornelis Jacobus en Anna van Oosten.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus Middelkoop, geb. Den Helder 1 dec. 1907,27 militair,33 stoker 1929,38 chauffeur 1955-1956,39 tr.38 A. Koorn, geb. Den Helder? vóór 1919, dr. van Jacob Jan en Anna Marie Bak.
2. Leendert Middelkoop, geb. Den Helder omstr. 23 okt. 1912,35 † Westkapelle 16 april 1917.10

Vc. Adriana Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1855,13 † De Bilt 1 jan. 1934, tr. Utrecht 3 aug. 18816 Johannes Petrus Bollebakker, geb. De Bilt omstr. 1855,8 † ald. 6 april 1925,6 zn. van Johannes en Johanna Theresia Gertsen.
Uit dit huwelijk:
Johannes Petrus Bollebakker, geb. De Bilt 22 juli 1882.19

Vd. Johanna Antonia Middelkoop, geb. Utrecht 17 dec. 1856,40 † Alkmaar 17 mei 1908,40 tr. Alkmaar 31 juli 18926 Hendricus Johannes Keesen, geb. Alkmaar 26 mei 1866,40 Huisschilder 1892,13 begrafenis ondernemer 1921,41 † Laren Gld 29 juni 1939,40 zn. van Fredericus en Bartha Timmer.
Uit dit huwelijk:
Hendricus Fredericus Keesen, geb. Alkmaar omstr. 1893,13 bedrijfsleider 1921,13 tr. Nijmegen 23 dec. 19216 Theodora Petronella Teelen, geb. Gorinchem omstr. 1894.13

Ve. Elisabeth Middelkoop, geb. Utrecht 12 sept. 1863,42 tr. Rotterdam 3 mei 189314 Marinus Janse, geb. Ooltgensplaat 26 mei 1862,42 zn. van Elizabeth Janse.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hermanus Janse, geb. Rotterdam 28 aug. 1893,14 banketbakker,42 tr. Rotterdam 26 juli 191614 Annetje van der Poel, geb. Rotterdam omstr. 1898.13
2. Maria Elizabeth Janse, geb. Rotterdam 19 okt. 1894,42 dienstbode,42 tr. Rotterdam 24 nov. 192014 Johannes van Someren, geb. Rotterdam omstr. 1898.
3. Elizabeth Johanna Janse, geb. Rotterdam 21 juli 1896.14
4. Gijsbertus Janse, geb. Rotterdam 22 april 1898,14 banketbakker,42 tr. Rotterdam 26 maart 191914 Bastiaantje Volwerk, geb. Rotterdam omstr. 1902.13
5. Martina Janse, geb. Rotterdam 1 april 1901,14 tr. Rotterdam 3 juni 192514 Cornelis Hoogeboom, geb. Rotterdam omstr. 1899.13
6. Marinus Janse, geb. Rotterdam 10 nov. 1902,43 tr. Schiedam 16 sept. 192643 Cornelia Johanna Ossewaarde, geb. Rotterdam 22 nov. 1905.43
7. Anthonius Johannes Janse, geb. Rotterdam 10 april 1906.42

Vf. Anthonius Johannes Middelkoop, geb. Utrecht 5 april 1871,27 † Amersfoort 25 mei 1943,30 tr. Amersfoort 29 april 19026 Adriana Maria van Stokkum, geb. Amersfoort 3 april 1872, † ald. 9 aug. 1941,6 dr. van Johannes Adrianus en Alijda van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus Middelkoop, geb. Rotterdam? mei 1904,8 † Rotterdam 16 juli 1904.14
2. Johannes Adrianus Middelkoop (ridder in de orde van Oranje Nassau 1971),44 geb. Rotterdam 18 febr. 1906,45 priester 1931-,46 pastoor 1930-1974,47 kapelaan 1933,48 † Amersfoort 11 okt. 1974,46 begr. Klazienaveen 16 okt. 1974.49
3. Gijsbertus Anthonius, volgt VIb.

VIb. Gijsbertus Anthonius Middelkoop, geb. Rotterdam 16 febr. 1909,45 † Amersfoort? vóór 1974,50 tr. Amersfoort 17 mei 19326 Everarda Wilhelmina van der Geld, geb. Amersfoort omstr. 1907,13 † ald. 30 april 1994,51 dr. van Johan en Maria Johanna Margaretha Arma Hugo.
Uit dit huwelijk:
1. Bert Middelkoop, geb.? omstr. 1937,51 † Amersfoort 9 april 2005,51 gecrem. Apeldoorn 14 april 2005,51 tr. Joke Woudenberg, geb.? na 1935, dr. van Jan en C.B. Hageman.
2. Johan Gijsbertus, volgt VIIa.

VIIa. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Amersfoort omstr. 1945,52 kraanmachinist 1999,51 lid 1999,51 † Amersfoort 12 mei 1999.52
Zijn zoon:
Robèrt Middelkoop, geb. Amersfoort? 1976,51 † Amersfoort 19 juni 1978.51

IIIe. Elisabeth van Middelkoop, geb. Utrecht 21 juni 1812,19 † ald. 15 okt. 1843,10 tr. Utrecht 20 juni 183853 Willem Croese, geb. Utrecht 4 jan. 1807, † ald. 11 jan. 1870, zn. van Hendrik en Aaltje Lantzaat.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Clasina Wilhelmina Croese, geb. Utrecht 12 april 1837.54
2. Willem Hendrik Croese, geb. Utrecht 28 maart 1840.54

IIIf. Arie Middelkoop, geb. Utrecht 25 febr. 1815,19 † ald. 24 april 1889,10 tr. Utrecht 14 febr. 18446 Antonia van Gelderen, geb. Utrecht maart 1820,13 † ald. 24 april 1892,55 dr. van Antonie en Johanna Lammers.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt IVc.
2. Johan Albertus, volgt IVd.
3. Anton, volgt IVe.
4. Johanna Wilhelmina, volgt IVf.
5. Alida Middelkoop, geb. Utrecht 5 april 1853,19 † ald. 20 okt. 1855.10
6. Marianne, volgt IVg.
7. Alida, volgt IVh.
8. Arie Middelkoop, geb. Utrecht 31 dec. 1859,19 † ald. 15 okt. 1861.10
9. Arie, volgt IVi.

IVc. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 16 jan. 1844,27 † ald. 3 mei 1917, tr. Utrecht 5 juni 18676 Helena Jansen, geb. Breda dec. 1847,55 † Utrecht 23 juli 1904, dr. van Willem en Theresia Gerretsen.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 15 maart 1866.56
2. Wilhelmus, volgt Vg.
3. Arie, volgt Vh.
4. Antonia, volgt Vi.
5. Dina, volgt Vj.
6. Adrianus, volgt Vk.
7. Alida, volgt V-l.
8. Johannes Albertus, volgt Vm.
9. Gerardus Middelkoop, geb. Utrecht 21 mei 1887.27
10. Leendert, volgt Vn.

Vg. Wilhelmus Middelkoop, geb. Utrecht 7 jan. 1870,55 † ald. 2 jan. 1930,6 tr. Utrecht 12 juli 189357 Aletta Johanna Christina van Veenendaal, geb. Utrecht omstr. 1872,13 vermeld vanaf 1912,57 † Utrecht 1944,58 dr. van Gerrit en Mechtelina Maria van Zegveld.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Wilhelmus, volgt VIc.
2. Mechtelina Middelkoop, geb. Utrecht 1 febr. 1897,59 † ald. 27 juni 1898.58
3. Mechtelina Maria Middelkoop, geb. Utrecht 29 mei 1899,57 tr. Utrecht 30 juli 19246 Jacobus Wilhelmus Stangenberger, geb. Utrecht omstr. 1897,13 zn. van Willem Gregorius en Jacoba Wilhelmina Stangenberger en gesch. echtg. van Hillegonda Veth.
4. Wilhelmus Middelkoop, geb. Utrecht 3 febr. 1902,19 † ald. 12 nov. 1902.
5. Helena Jacoba Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1904,13 tr. Utrecht 12 maart 19246 Gerrit Jan Bronk, geb. Utrecht omstr. 1904,13 † ald. dec. 1977,60 zn. van Aalbert Johannes en Johanna Clasina Meertens.
6. Cornelia Paulina Middelkoop, geb. Utrecht 25 sept. 1909,57 † ald. 1 dec. 1990,51 tr. Utrecht 5 aug. 19316 Johannes Gijsbertus Moolenbeek, geb. Utrecht omstr. 1907,13 zn. van Coenraad en Gijsberta Johanna Jongh.

VIc. Adrianus Wilhelmus Middelkoop, geb. Utrecht 16 sept. 1894,57 † ald. 3 febr. 1978,61 tr. Utrecht 22 nov. 192262 Adriana Johanna Brouwer, geb. Utrecht omstr. 1898,63 † Damwoude 18 maart 1987,64 begr. Dokkum 21 maart 1987,64 dr. van Johannes Pieter en Adriana Johanna Mulders.
Uit dit huwelijk:
Adriana Johanna Middelkoop, geb. NL omstr. 1923,51 † Doetinchem 8 okt. 2000,51 tr. Johannes van Eck, geb. NL na 1920, † na 2000.

Vh. Arie Middelkoop, geb. Utrecht 29 jan. 1872,27 † ald. 24 aug. 1935, tr. Utrecht 18 april 18946 Wilhelmina Johanna Kreeftmeijer, geb. Utrecht dec. 1873,13 † ald. 11 febr. 1935, dr. van Johannes Elbertus en Wilhelmina Johanna Klabbers.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VId.
2. Wilhelmina Johanna, volgt VIe.
3. Helena Dina, volgt VIf.
4. Johannes Albertus Middelkoop, geb. Utrecht 15 aug. 1898,19 † ald. 22 mei 1899.10
5. Hendrika, volgt VIg.
6. Arie Wilhelmus Gerardus, volgt VIh.
7. Alida Maria Middelkoop, geb. Utrecht 18 juli 1902,57 † ald. 6 sept. 1978,51 tr. Utrecht 11 okt. 19226 David Marinus van Wijk, geb. Utrecht omstr. 1901,13 † ald. 11 okt. 1990,51 zn. van Johannes Cornelis Hendricus en Maria van der Teems.
8. Anna Sara Catharina, volgt VIi.
9. Frederik Nicolaas Middelkoop, geb. Utrecht 29 mei 1905,57 tr. Utrecht 2 febr. 19276 Johanna Hendrika Teunissen, geb. Utrecht omstr. 1906,13 dr. van Jacobus en Johanna Kok.
10. Wilhelmus, volgt VIj.
11. Dirkje Josephina Middelkoop, geb. Utrecht 15 mei 1908,65 tr. Utrecht 18 mei 19276 Pieter Johannes Althof, geb. Utrecht omstr. 1908,13 koopman 1927,63 zn. van Johannes en Anna Maria van Dijk.
12. Cornelia Theodora Middelkoop, geb. Utrecht? jan. 1910, † Utrecht 7 febr. 1911.57
13. Cornelia Theodora Middelkoop, geb. Utrecht 15 maart 1911,66 tr. Utrecht 21 mei 19306 Jacobus Heufener, geb. Utrecht omstr. 1909,13 zn. van Petrus en Arnolda van Elteren.
14. Theadora Cornelia Middelkoop, geb. Utrecht 5 juni 1912,65 tr. Utrecht 23 dec. 19316 Theobald Metzger, geb. Utrecht 15 april 1908,65 † NL 1986,65 zn. van Gijsbert en Hendrica Maria Doeser.
15. NN Middelkoop, geb. Utrecht 29 mei 1914.57
16. Marianne Middelkoop, geb. Utrecht 22 jan. 1915,65 † ald. 11 aug. 1918.
17. NN Middelkoop, geb. Utrecht 1 dec. 1915.57

VId. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 18 aug. 1894,67 † ald. 8 sept. 1926, tr. Utrecht 30 juli 19196 Cecilia Alida Hasenbosch, geb. Utrecht 1899,68 vermeld uitkering 4 okt. 1926,63na 1926, dr. van Johannes Wilhelmus en Maria Catharina Deijkers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Johanna Middelkoop, geb. Utrecht 2 dec. 1919,55 † ald. 5 sept. 2009,55 tr. Loenersloot 21 mei 194255 Hendrikus Adrianus Grondhuis, geb. Utrecht 31 dec. 1914,55 † ald. 31 maart 1989.55
2. Catharina Maria, volgt VIIb.
3. Helena Dina, volgt VIIc.
4. Johannes Wilhelmus Middelkoop, geb. Utrecht 1 maart 1926,63 † ald. 1 okt. 1926.10

VIIb. Catharina Maria Middelkoop, geb. Utrecht 7 april 1921,55 † Loenen a/d Vecht 22 juli 2011,51 tr. Loenersloot 25 juni 194255 Antonius Bernardus Schockman, geb. Vinkeveen 12 maart 1920,55 † ald. 28 juni 1999,55 zn. van Hendricus Johannes en Agatha Maria Hendriks.
Uit dit huwelijk:
NN Schockman, levenloos kind, geb. Vinkeveen en Waverveen 13 juni 1944.6

VIIc. Helena Dina Middelkoop, geb.? 3 jan. 1925,55 tr. 22 april 194255 Karel Martinus van den Heuvel, geb. Loenersloot? vóór 1925. [Utrecht 1954]67
Uit dit huwelijk:
Hendricus Karel van den Heuvel, geb. Loenersloot? jan. 1945,8 † Loenersloot 7 sept. 1945.6

VIe. Wilhelmina Johanna Middelkoop, geb. Utrecht 6 sept. 1895,65 tr. ’s Hertogenbosch 15 april 19156 Cornelis Koch, geb. ’s Hertogenbosch 1894,13 zn. van Cornelius en Wilhelmina Johanna van Dartel.
Uit dit huwelijk:
NN Koch, geb. Utrecht 11 mei 1916.57

VIf. Helena Dina Middelkoop, geb. Utrecht 28 jan. 1897,57 †? maart 1967,69 tr. Utrecht 22 mei 19186 Josephus Caspar Koch, geb. Utrecht 1896,13 zn. van Cornelius en Wilhelmina Johanna van Dartel.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Koch, geb. Utrecht na 1918, † Utrecht? vóór 1935, tr. NN Ummels, geb.? na 1915.
2. Cees Koch, geb. Utrecht na 1918.
3. Josephus Koch, geb. Utrecht na 1918.
4. Adrianus Koch, geb. Utrecht na 1918.
5. Leenie Koch, geb. Utrecht na 1918, tr. NN Maree, geb.? na 1918.
6. Wilhelmina Johanna Koch, geb. Utrecht? 1922,8 † Utrecht 10 maart 1942.6
7. Arie Koch, geb. Utrecht 29 okt. 1932,69 †? omstr. 1988.69

VIg. Hendrika Middelkoop, geb. Utrecht 21 jan. 1900,70 † ald. 16 febr. 1992,51 tr. 1e Utrecht 6 juni 19176 Adrianus Okhuijsen, geb. Utrecht 18 sept. 1898,70 † ald. 14 maart 1926,70 zn. van Dirk en Anna Hendrika Dukelo; tr. 2e Utrecht 3 aug. 19276 Jan Swagers, geb. Utrecht omstr. 1894,13 werkman 1927,63 † Utrecht? na 1992, zn. van Jan en Christina van Veenendaal.
Uit het eerste huwelijk:
NN Okhuijsen, geb. Utrecht 26 juli 1917.57

VIh. Arie Wilhelmus Gerardus Middelkoop, geb. Utrecht 7 april 1901,19 sigarenmaker 1924,66 † Utrecht 30 dec. 1973,51 gecrem. Overvecht 2 jan. 1973,51 tr. Utrecht 1 okt. 19246 Cornelia Hoogenboom, geb. Utrecht omstr. 1905,13 † Utrecht? na 1973, dr. van Johannes en Hendrika Kok.
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, geb. Zuilen? 1941,8 † Zuilen 16 aug. 1941.

VIi. Anna Sara Catharina Middelkoop, geb. Utrecht 2 jan. 1904,13 tr. Utrecht 9 aug. 19226 Nicolaas Hoogenboom, geb. Oudewater 13 mei 1902,13 zn. van Pieter Koenraad en Theodora Vosmeer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis Hoogenboom, geb. Utrecht? 1933,8 † Utrecht 13 juli 1939.6
2. Theodorus Cornelis Hoogenboom, geb. Utrecht 29 nov. 1939,8 † ald. 30 nov. 1939.6
3. NN Hoogenboom, levenloze dochter, geb. Zuilen 5 mei 1944.6

VIj. Wilhelmus Middelkoop, geb. Utrecht 25 jan. 1907,65 tr. Utrecht 4 febr. 19316 Johanna Pieternella Dekker, geb. Utrecht omstr. 1911, dr. van Johannes Petrus en Johanna Pieternella van der Linge.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Middelkoop, geb. Zuilen omstr. 20 dec. 1939,71 buitendienstmedewerker,51 † De Bilt 17 maart 1995,51 gecrem. Utrecht 22 maart 1995.51
2. Johanna Pieternella Middelkoop, geb. Zuilen? febr. 1945,8 † Zuilen 28 dec. 1945.6

Vi. Antonia Middelkoop, geb. Utrecht 1874,13 † ald. 31 aug. 1903, tr. Utrecht 16 sept. 18966 Huibert Jacob de Jong, geb. Heukelum 17 aug. 1869,13 zn. van Cornelis en Dirkje van Hemert; hij hertr. Utrecht 21 sept. 190426 Cornelia van der Vloot, van Vliet en tr. 3e Utrecht 21 juli 192026 Maria Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus de Jong, geb. 8 juni 1895.
2. Dirkje de Jong, geb. Utrecht? na 1896, tr.62 Jan Patist, geb.? na 1890.
3. Woutje de Jong, geb. Utrecht 20 jan. 1900.19

Vj. Dina Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1878,13 † ald. 29 dec. 1909, tr. Utrecht 15 febr. 18996 Gerrit Jan van Soest, geb. Jutphaas 1876,72na 1909, zn. van Christoffel en Elisabeth Vendelo.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht? april 1898,57 † Utrecht 3 juli 1898.57
2. Adrianus van Soest, geb. Utrecht 25 sept. 1898,13 tr. Zuilen 23 juni 19226 Jacoba Klaasen, geb. Amsterdam omstr. 1904.13
3. Christoffel van Soest, geb. Utrecht 27 febr. 1900.57
4. NN van Soest, geb. Utrecht 5 dec. 1901.57
5. NN van Soest, geb. Vianen 28 juni 1903.57
6. Helena van Soest, geb. Utrecht dec. 1905,8 † ald. 5 juni 1906.6
7. Leendert van Soest, geb. Utrecht? omstr. 1908,8 † Utrecht 10 febr. 1938.6

Vk. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 11 febr. 1880,27 † ald. 14 mei 1952, tr. 1e Utrecht 25 mei 190457 (echtsch. ingeschr. ald. 23 maart 1922)6 Jansje van den Heuvel, geb. Utrecht 1 okt. 1878,73 dr. van Jean Antoine en Johanna van der Heijden; tr. 2e Utrecht 15 nov. 19226 Maria Wilhelmina van Heesen, geb. Utrecht omstr. 1885,13 † ald. 12 april 1977,51 dr. van Johannes Christiaan en Johanna Weber en gesch. echtg. van Willem Vosmeer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Utrecht 13 maart 1904,73 tr. A.J.M. Rouwendaal, geb.? na 1900.
2. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 29 aug. 1905.74
3. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 23 juli 1906,73 broodbakker,75 † Hengelo Gld 14 nov. 1985.73
4. Arie Middelkoop, geb. Utrecht 25 juli 1907,76 † ald. 27 juli 1907.57
5. Leonardus Middelkoop, geb. Utrecht? juli 1908,57 † Utrecht 18 febr. 1909.57
6. Jansje Middelkoop, geb. Utrecht febr. 1910,66 † ald. 30 mei 1911.66
7. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Utrecht 28 jan. 1913.

V-l. Alida Middelkoop, geb. Utrecht 13 febr. 1882,22 † Den Haag 3 nov. 1947, tr. Den Haag? 2 juni 191522 Jacques Henri Jean Hersleven, geb. Brussel 16 april 1870,22 † Den Haag? vóór 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Peteronella Helena Hersleven, geb. Den Haag 21 april 1916.22
2. Alida Wilhelmina Hersleven, geb. Den Haag 20 juni 1917.22
3. Adriana Petronella Hersleven, geb. Den Haag 11 maart 1924,22 † Den Haag 8 febr. 1942.20

Vm. Johannes Albertus Middelkoop, geb. Utrecht 20 juni 1884,27 medewerker,77 sigarenmaker 1913-1927,78 † Driebergen-Rijsenburg 17 okt. 1960,63 tr. Utrecht 21 dec. 19046 Anna Maria van der Heide, geb. Weesp 6 mei 1886,79na 1954, dr. van Jouke en Cornelia van Eck.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Middelkoop, geb. vóór 1905, † Utrecht 15 juni 1905.
2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Utrecht 30 maart 1905.57
3. Helena Johanna Middelkoop, geb. Utrecht april 1906,8 † ald. 7 juli 1906.
4. Alida Maria Middelkoop, geb. Utrecht 18 mei 1907,57 fabrieksarbeidster 1925,80 dienstbode 1927,81 tr. Eindhoven 8 juli 192714 (echtsch. uitgespr. Utrecht 19 juni 1940)13 Gerrit Veer, geb. Culemborg 22 mei 1900,13 grondwerker 1927,13 zn. van Wouter en Gijsbertje van de Graaff.
5. Wilhelmina Johanna Middelkoop, geb. Hilversum 2 juli 1908,79 sigarenmaakster 1925,80 fabrieksarbeidster 1929,13 tr. Eindhoven 20 dec. 192914 Franciscus Johannes Antonius van Veggel, geb. Den Bosch 24 juni 1905,13 fabrieksarbeider 1929,13 zn. van Franciscus Gerardus Stephanus en Lamberdina Catharina Ceulemans.
6. Johannes Adrianus Middelkoop, geb. Hilversum 20 juni 1909.79
7. Jouke Middelkoop, geb. Utrecht 4 sept. 1911.79
8. Adrianus Middelkoop, geb. Utrecht 6 okt. 1912,79vóór 1925.80
9. Gerardus Middelkoop, geb. Tiel 5 april 1914.79
10. NN Middelkoop, geb. Utrecht 4 juni 1915.57
11. Marinus Middelkoop, geb. Culemborg 7 sept. 1917.80
12. Cornelis Middelkoop, geb. Culemborg 20 jan. 1919,80 † Oss? 3 febr. 2000,49 begr. Oss.
13. Willem Middelkoop, geb. Culemborg 19 (mnd. onb.) 1920,80 † Utrecht 4 sept. 1936.
14. Helena Middelkoop, geb. Culemborg 3 maart 1925,80 † Montfoort? 30 sept. 2001,49 begr. Montfoort.49

Vn. Leendert Middelkoop, geb. Utrecht 25 mei 1890,82 glasslijper 1916,13 † Edam 3 juli 1964,83 tr. 1e Texel 10 febr. 19166 (echtsch. uitgespr. ald. 11 maart 1920)6 Cornelia Dop, geb. Texel 30 april 1890,84na 1949, dr. van Klaas en Deitje Smit; zij hertr. Nieuwveen 22 dec. 192185 Hendrik Bakker; tr. 2e Alkmaar 9 juni 19216 Willemke Hozewina van Zuidam, geb. Gameren 4 okt. 1890,82 † Edam? 4 juni 1976,83 begr. Edam,83 dr. van Marinus Jan en Teuntje van der Salm.
Uit het tweede huwelijk:
Nicolaas Middelkoop, geb. Alkmaar 2 sept. 1917,86 † Edam 4 nov. 1992.51

IVd. Johan Albertus Middelkoop, geb. Utrecht 22 juni 1845,27 † ald. 25 dec. 1902,10 tr. Utrecht 3 febr. 18696 Maria Magdalena Hoeman, geb. Waalwijk omstr. 1845,13 † Utrecht 2 mei 1908, dr. van Leendert en Clasina Vissers.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Utrecht 11 april 1869.
2. Arie Middelkoop, geb. Utrecht? mei 1871,8 † Utrecht 11 sept. 1871.
3. Johannes Albertus Middelkoop, geb. Utrecht 3 nov. 1872,19 † ald. 31 jan. 1873.10
4. Johan Albertus, volgt Vo.
5. Clasina Middelkoop, geb. Utrecht? sept. 1877,8 † Utrecht 26 febr. 1878.
6. Maria Magdalena Middelkoop, geb. Utrecht? 1879,8 † Utrecht 15 okt. 1879.
7. Arie Middelkoop, geb. Utrecht? 1881,8 † Utrecht 30 mei 1881.
8. Wilhelmus Everardus Middelkoop, geb. Utrecht? dec. 1886,8 † Utrecht 10 april 1887.

Vo. Johan Albertus Middelkoop, geb. Utrecht 23 nov. 1874,27 sigarenmaker 1911-,57 tr. Utrecht 2 mei 18956 Maria Petronella le Blanc (VIId).
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Gerardus, volgt VIk.
2. Johan Albertus Middelkoop, geb. Utrecht? 1895,8 † Utrecht 25 sept. 1895.
3. Petrus Gerardus Middelkoop, geb. Utrecht? okt. 1896,8 † Utrecht 5 dec. 1896.
4. Johan Albertus Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1898, tr. Utrecht 9 mei 19236 Geertruida Johanna Teeuwen, geb. Utrecht omstr. 1903, dr. van Johannes Gerardus en Hendrika Elisabeth van der Straten.
5. Marius Leendert Middelkoop, geb. Utrecht 12 maart 1902,19 † ald. 21 nov. 1902.
6. Ambrosius Engelbertus Middelkoop, geb. Utrecht? april 1907,8 † Utrecht 23 nov. 1907.
7. Ambrosius Engelbertus Middelkoop, geb. Utrecht 24 april 1909,57 † Harmelen 8 jan. 1962,87 tr. 1e Utrecht 17 juni 19316 (echtsch. uitgespr. ald. 13 febr. 1946)6 Cornelia Johanna Catharina van Schaik, geb. Utrecht omstr. 1911,13 dr. van Cornelius en Gijsberta Bos; tr. 2e na 1946 Maria Francina de Bondt, geb. NL omstr. 1915,88 † Utrecht 23 jan. 1999.88
8. NN Middelkoop, geb. Utrecht 23 nov. 1911.57

VIk. Petrus Gerardus le Blanc, geb. Utrecht omstr. 1830,19 tr. Utrecht 22 sept. 185289 Ambroisine Angelique Dorval, geb. Bourecq Frankrijk omstr. 1830.
Uit dit huwelijk:

VIId. Maria Petronella le Blanc, geb. Utrecht omstr. 1872,13 tr. Utrecht 2 mei 18956 Johan Albertus Middelkoop (Vo).

IVe. Anton Middelkoop, geb. Utrecht 21 juli 1848,19 venter,32 colporteur 1899,90 kelner 1903,13 † Amsterdam 14 jan. 1922,91 tr. 1e Utrecht 8 mei 18726 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 24 nov. 1898)13 Josephina Alberta Johanna Mazzuchi, geb. Deventer 6 mei 1849,32 modiste 1872,13 dr. van Johannes en Aleida Berendina Janssen; tr. 2e Amsterdam 30 sept. 19036 Petronella Hendrika Bresser, geb. Amsterdam omstr. 1858,13 † ald. omstr. 26 maart 1904,92 dr. van Adrianus Hendrik en Catharina Henriëtta Zweers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anton Middelkoop, geb. Utrecht 5 febr. 1873,27 inlegger.27
2. Willemina, volgt Vp.
3. Antonia Alida Middelkoop, geb. Utrecht 25 febr. 1877,19 naaister,93 † Den Helder 28 jan. 1963.93
4. Jacoba Arnolda Middelkoop, geb. Utrecht 15 maart 1880,8 † ald. 22 maart 1880.6
5. Jacobus Arnoldus, volgt Vq.
6. Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Amsterdam 29 sept. 1884,93 † ald. 29 nov. 1884.93
7. Wilhelmus Albertus Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 22 april 1891,94 militair,33 schuitenvoerder 1910-1920,94 zeeman 1918,36 militair 1919,38 † Rotterdam 7 nov. 1974,93 tr. Oost- en West Souburg 27 maart 19186 Jacomina Bostelaar, geb. Oost- en West Souburg 2 april 1897,94 † Rotterdam omstr. 12 okt. 1979, dr. van Lein en Francijna de Wolf.

Vp. Willemina Middelkoop, geb. Utrecht 28 maart 1875,32 wasserette 1909,35 † Rotterdam 7 aug. 1927, tr. 1e Den Helder 21 dec. 18996 (echtsch. ingeschr. ald. 19 okt. 1922)6 Harm Wink, geb. Den Helder 9 maart 1874,95 zeeman 1899,13 † Den Helder 28 juli 1965,95 zn. van Harm en Maria Ida Jongsma; tr. 2e Rotterdam 10 okt. 192314 Nicolaas Wolders, geb. Rotterdam 12 jan. 1881,42 zn. van Willem Kornelis en Jacoba Wilhelmina Margrita Waling.
Uit het eerste huwelijk:
1. Reinart Johan Gerlach Wink, geb. Den Helder 6 jan. 1900,96 † ald. 1 maart 1962,96 tr. 1e Den Helder 28 febr. 192314 Johanna Afina Kamphuis, geb. Rotterdam omstr. 1899;13 tr. 2e Rotterdam 28 juli 193797 (door echtsch. ontbonden ald. 14 dec. 1945)97 Annetje van der Merwe, geb. Rotterdam 28 april 1912, dr. van Joost Klaas en Trijntje Snoek; tr. 3e Rotterdam 7 nov. 194797 Neeltje Josina van der Merwe, geb. Rotterdam 16 juli 1908, † Den Helder 18 febr. 2002, dr. van Joost Klaas en Trijntje Snoek.
2. Alberta Johanna Wink, geb. na 1900.
3. Josephina Alberta Johanna Wink, geb. Helder omstr. 3 febr. 1901,35 tr. 1e Den Helder 11 mei 19176 (door echtsch. ontbonden ald. 13 mei 1924)6 Cornelis Langenkamp, geb. Den Haag omstr. 1889, onderofficier 1917;13 tr. 2e Rotterdam 15 juli 192514 Gerrit Vreeken, geb. Amsterdam omstr. 1883.13
4. Maria Ida Wink, geb. Den Helder 1902,13 † Rotterdam 1935, tr. Rotterdam 23 nov. 192114 Jan Minnaar, geb. Wemeldinge omstr. 1894.13
5. Wilhelmina Wink, geb. Den Helder 1903,91 † ald. 1904.91
6. Wilhelmina Wink, geb. Den Helder 1909,911973.91
7. Antonia Alida Wink, geb. Den Helder 14 juli 1910.42
8. Aleida Bernardina Wink, geb. Den Helder 6 mei 1915,421958.
9. Hermina Wink, geb. Den Helder 11 okt. 1916,42 † Den Haag 1958.91

Vq. Jacobus Arnoldus Middelkoop, geb. Hilversum 5 febr. 1881,32 schilder 1900,27 kelner 1909-1922,13 kelner 1927-,98 vermeld Vrijgesteld,27 † Den Helder 7 mei 1953,93 tr. 1e vóór 1907 Martha Cornelia Vos, geb.? vóór 1889, † Den Helder? vóór 1909; tr. 2e Valburg 13 mei 19096 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 29 jan. 1923)6 Cornelia Bastiaantje van de Velde, geb. Rotterdam 4 febr. 1890,32 dr. van Jan Johannes en Cornelia Teuna Klop.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Martinus Middelkoop, geb. Helder 8 jan. 1907,32 militair,33 werkman 1927,13 tr. Amsterdam 14 sept. 19276 Anna Catharina Vermandel, geb. Hilversum 16 jan. 1904,32 dr. van Hendrik en Hijltje Zahn.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jacoba Arnolda Middelkoop, geb. Amsterdam 28 juli 1908.32
3. Alida Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1910,32 kapster.32
4. Johannes Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 april 1914.

IVf. Johanna Wilhelmina Middelkoop, geb. Utrecht jan. 1851,55 † Breukelen-Nijenrode 7 jan. 1931,55 tr. Utrecht 20 mei 18746 Sijmen Frowijn, geb. Breukelen St.Pieters 13 sept. 1845,13 † Breukelen 3 febr. 1926,46 zn. van Reinier en Jannetje Heus.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Frowijn, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1877,13 tr. IJsselstein 1 febr. 189963 Maria de Kuijer, geb. IJsselstein omstr. 1877.13
2. Johannes Reinierus Frowijn, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1881,13 tr. Oudshoorn 18 sept. 190285 Marijtje Kelderman, geb. Oudshoorn omstr. 1884.13

IVg. Marianne Middelkoop, geb. Utrecht 20 mei 1855,19 † ald. 26 maart 1946,10 tr. Utrecht 12 mei 18856 Jacobus Gerardus van Eijk, geb. Utrecht omstr. 1859,13 slager,26 † Utrecht? na 1946, zn. van Gerardus en Naatje Verhoek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Antonisz van Eijk, geb. Utrecht 1888,91 tr. Utrecht 26 juni 191291 Johanna Catharina Puit, geb. Utrecht 1893.91
2. Maria Magdalena van Eijk, geb. Utrecht 17 maart 1895,57 tr. 1e Utrecht 21 juli 19156 (echtsch. uitgespr. ald. 17 febr. 1932)6 Johannes Wilhelmus Schoonheim, geb. Utrecht omstr. 1896,13 zn. van Wilhelmus Johannes en Christina Willemse; tr. 2e Utrecht 20 juli 192191 Jacobus van Maanen, geb. Utrecht 1898;91 tr. 3e Leiden 1 maart 193314 Johannes Piket, geb. Leiden omstr. 1901.13
3. Anthonia van Eijk, geb. Utrecht 1898.

IVh. Alida Middelkoop, geb. Utrecht 11 dec. 1857,19 † ald. 14 jan. 1925,6 tr. Utrecht 24 nov. 18866 Everardus Huijgens, geb. Utrecht omstr. 1864,13 † ald. 16 jan. 1935,6 zn. van Johannes Cornelis en Gerarda Wilhelmina Tollenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Gerarda Wilhelmina Anthonia Huijgens, geb. Utrecht 11 mei 1888,99 tr. Utrecht 20 aug. 191999 Anthonius van de Graaf, geb. Utrecht 13 april 1892.99
2. Marianne Anthonia Huijgens, geb. Utrecht omstr. 1890.13
3. Everardus Gerardus Huijgens, geb. Utrecht 1892,8 † ald. 15 juni 1892.6
4. Geertruida Adriana Huijgens, geb. Utrecht 1894.13
5. Antonia Alida Huijgens, geb. Utrecht 1897.13
6. Maria Wijnanda Huijgens, geb. 1901,8 † Utrecht 8 nov. 1901.6
7. NN Huijgens, geb. Utrecht 12 jan. 1901.57

IVi. Arie Middelkoop, geb. Utrecht 8 okt. 1863,19 kleermaker 1908-1920,6 † Utrecht 14 mei 1938,10 tr. Utrecht 6 sept. 18836 Anna Maria Geertruida Mulder, geb. Utrecht 1864,55 dr. van Philippus Bartholomeus en Johanna Baljet.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Philippus Petrus Middelkoop, geb. Utrecht? 1885,8 † Utrecht 21 mei 1885.
2. Antonia Johanna Alida Middelkoop, geb. Utrecht 29 okt. 1886,100 † ald. 3 juli 1908.101
3. Philippus Adrianus Bernardus Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1888,8 † Utrecht 24 nov. 1891.
4. Adrianus A. Middelkoop, geb. Utrecht 11 april 1890,46 kleermaker 1920,13 † Amsterdam 28 dec. 1961,46 tr. Amsterdam 20 mei 19206 Alijda Geertruida Maria Scholtz, geb. Amsterdam 31 maart 1894,32 † ald. 17 okt. 1984,32 dr. van Daniel en Maria Geertruida Alida Prins.
5. Maria Johanna Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1893,13 bestuurslid NED.R.K. HUISVESTINGS-COMITÉ,66 tr. Utrecht 3 april 19186 Johannes Martinus Dankelman, geb. Hoorn omstr. 1888,13 zn. van Johannes en Maria Geertruida Schouten.
6. Johanna Magdalena Middelkoop, geb. Utrecht 7 juli 1894,42 onderwijzeres 1927,63 onderwijzeres 1929-,102 tr. (ondertr. Utrecht 2 sept.)63 1927 Marinus Wilhelmus Lambertus Voeten (ridder),51 geb. Kralingen 5 sept. 1893,42 † Amsterdam 20 jan. 1966,51 zn. van Lambertus Josephus en Helena Wilhelmina Feltzer.
7. NN Middelkoop, geb. Utrecht 8 okt. 1896.57
8. Cornelis Bernardus, volgt Vr.
9. Christina Maria Middelkoop, geb. Utrecht 12 mei 1898,22 winkeljuffrouw,32 winkeljuffrouw 1930-1932.81
10. Philippus Bernardus, volgt Vs.
11. Bernardina Theresia Middelkoop, geb. Utrecht 25 dec. 1906,57 † Amsterdam 25 maart 1989,51 tr. Utrecht 28 nov. 19286 Gerardus Hendricus Huikeshoven, geb. Amsterdam omstr. 1899,13 zn. van Johannes Cornelis en Catharina Geertruida Sondagh.

Vr. Cornelis Bernardus Middelkoop, geb. Utrecht omstr. 1897, tr. Utrecht 23 mei 19236 Hendrika Wilhelmina van Leeuwen, geb. Utrecht 17 juli 1892,46 † Arnhem 11 nov. 1962,46 dr. van Wilhelmus Anthonius en Theodora van Gend.
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Arnhem 12 maart 1924.103

Vs. Philippus Bernardus Middelkoop, geb. Utrecht 28 jan. 1900,19 tr. Utrecht 29 nov. 19226 Johanna Maria Catharina Boogaard, geb. Kockengen omstr. 1902,13 dr. van Adrianus en Geertruida de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Philippus Maria Middelkoop, geb. Utrecht 26 mei 1923, † Edegem, B 10 dec. 1989,51 begr. Brasschaat-Rustoord, B.51
2. Maria Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1925.
3. Truus Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1925, † NL omstr. 1980.


Bronnen
1. www.genealogieonline.nl/stamboom_van_santen/
2. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M
3. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
4. huw.akte Maria
5. http://www.msmink.nl/genealogie/pafg03.htm
6. genlias
7. familysearch
8. overl. akte
9. www.home.zonnet.nl/prijswijk/
10. overl.akte
11. Rijksarchief Gelderland
12. Ber Hommelberg
13. huw.akte
14. www.wiewaswie.nl
15. groups.yahoo.com/group/genealogie_gelderland
16. archief Leiden
17. http://stamboom.staneke.net
18. oudzoeterwoude.info
19. geb.akte
20. Haagsarchief
21. huw.akte zus Anna M.
22. denhaag.digitalestamboom.nl
23. www.archief.delft.nl
24. www.genealogieonline.nl/stamboom_van_santen
25. Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht
26. Geneanet
27. militieregisters.nl
28. Geneanet: Jos van Rijn ( jvanrijn )
29. geb. Magdalena
30. www.archiefeemland.nl/
31. www.vanoverbeek.org/par wezenberg
32. stadsarchief Amsterdam
33. www.nimh.nl
34. openarch.nl
35. vliegend blaadje
36. www.zeeuwengezocht.nl
37. www.geneaservice.nl/tt/tt015.html
38. Heldersche Courant
39. krant
40. Geneanet: yvonne van der schaaf ( karel3 )
41. huw.akte zoon
42. Rotterdam.digitalestamboom.nl
43. archief Schiedam
44. Bidprentje
45. wiewaswie.nl
46. NGV
47. www.pastoormiddelkoopschool-skod.nl/
48. De Gelderlander
49. www.graftombe.nl
50. overl. advertentie echtgenote
51. overl. advertentie
52. overl.kaart
53. www.hetutrechtsarchief.nl
54. Geneanet: Els Sins-van Eijk
55. www.stamboom.nl
56. Huw.akte ouders
57. Utrechts Nieuwsblad
58. Geneanet: Ton Kerkhof
59. www.uwstamboomonline.nl/
60. dankbetuiging
61. MyHeritage.nl
62. www.myheritage.nl
63. Utrechts Archief
64. NGV database
65. nl.mundia.com
66. Het Centrum
67. BS Utrecht
68. w.hasenbosch@planet.nl
69. Heleen Koch
70. Geneanet: Marianne Euverman-Forger ( meuverman )
71. BS Zuilen
72. www.pwjansen.nl/
73. J.Middelkoop <jtgmiddelkoop@hetnet.nl>
74. BS Leerdam
75. www.achterhoeksarchief.nl/
76. overl. bericht
77. huw.jub.
78. huw.akte dochter Alida M
79. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
80. BS Eindhoven
81. Regionaalarchief Tilburg
82. www.waterlandsarchief.nl
83. schiltmeijer.nl
84. Regionaalarchief Alkmaar
85. www.groenehartarchieven.nl
86. archief Alkmaar
87. AD 10-1-1962
88. NGV Knipsel
89. wiewaswie
90. huw.akte dochter Willemina
91. Rootsweb.com
92. delpher
93. fredwink.nl
94. www. archieven.nl
95. Geneanet: cornelis godfried de koning ( kingscrown43 )
96. home.hccnet.nl/j.kamphuis/
97. www.alphalink.com.au/~pakham/van%20de%20Merwe.html - 166k -
98. huw.akte zoon Cornelis Martinus
99. www.attevelt.nl/parenteel/attevelt1/att-frm3.htm
100. genealogieonline.nl/bidprentverzameling_van_den_bogaart/_M.php
101. genealogieonline.nl/bidprentverzameling_van_den_bogaart
102. NRC
103. GeldersArchief


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 09:12:19