• Site bevat alleen overleden personen.
  • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
  • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
  • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Claas -

I. Claas -, geb. Schoonrewoerd vóór 1653.

Zijn zoon:

 

II. Floris Claasse ’Middelcoop’, geb. Schoonrewoerd omstr. 1673,1 tr. Schoonrewoerd omstr. 16981 Trijntje Roskam, geb. Schoonrewoerd omstr. 1676.1

Uit dit huwelijk:

 

III. Claas Flooren Middelkoop, ged. Heicop 1 jan. 1699,2 vermeld Lidmaat 1771,3 †,4 begr. Hei en Boeicop 31 dec. 1771,5 tr. 20 maart 17355 Katharina Pieterse van Loon, ged. Heicop 28 nov. 1706,2 †,4 begr. Hei en Boeicop 29 juli 1752,6 dr. van Hendrik Pieterszn en Anna Gerritsdr Verheul en wed. van Jan Dame de Stigter.

Uit dit huwelijk:

1. Floris Middelkoop,7 ged. Hei en Boeicop 30 okt. 1735, rietdekker, † Hei en Boeicop 28 mei 1822.

2. Pieter Middelkoop,4 ged. Hei en Boeicop 5 jan. 1738,4 † Den Haag 26 aug. 1816,8 tr. Willemina van Herson.

3. Gerrit Claasz, volgt IV.

 

IV. Gerrit Claasz Middelkoop, ged. Heicop 22 aug. 1745,2 † Hei en Boeicop 15 febr. 1814,6 tr. Heicop 11 juni 17802 Hendrina Wilhelmusdr Storm, geb. Vianen 15 maart 1762,4 ged. Heicop 16 maart 1762,4 † Leerbroek 27 maart 1846, dr. van Wilhelmus Storms en Joanna van Santen.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Gerritsz, volgt Va.

2. Jannigje Gerritsdr, volgt Vb.

3. Willem Gerritz, volgt Vc.

4. Floris Gerritsz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 17 juli 1785 (get. Teuntje de Stigter),9 † ald. mei 1797.4

5. Kaatje Gerritsdr, volgt Vd.

6. Geertje, volgt Ve.

7. Floris, volgt Vf.

8. Pietertje Gerritsdr, volgt Vg.

 

Va. Klaas Gerritsz Middelkoop,10 ged. Hei en Boeicop 27 aug. 1780 (get. Floris Middelkoop en Teuntje de Stigter),9 boer 1850,11 armenmeester 1824-1825,12 lid 1836,13 vermeld Beemt en USA Iowa Marion Lake Prairie Township 1860,14 † Pella, Marion Co, Iowa 19 nov. 1863,16 tr. 1e Hoogblokland vóór 1813 Maaike Willemsdr de Gelder, geb. Hoogblokland? vóór 1790, † ald. vóór juli 1817, dr. van Willem en Sijke Kooij; tr. 2e Hoogblokland 5 juli 181717 Eva de Gelder, geb. Hoogblokland 1787,18 zuster van zijn eerste echtgenote.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henderica, volgt VIa.

Uit het tweede huwelijk:

2. Willem Middelkoop, geb. Hoogblokland 21 mei 1818,19 armenmeester 1853-1859,12 † Hoogblokland 21 juni 1901.20

3. Sijgje Middelkoop, geb. Hoogblokland 20 aug. 1820,19 † USA, tr. Marion Co, IA 10 juli 185111 Yible Yellis Yelsma, geb. Marion Co, IA? vóór 1831.

4. Geerrit, volgt VIb.

 

VIa. Henderica Middelkoop, geb. Hoogblokland 21 maart 1808,21 † Pella, Marion Co, Iowa 3 sept. 1887,21 begr. Oak Wood Cemetery, Pella, Marion County Iowa,22 tr. Hoogblokland 23 aug. 182917 Jan Hospers, geb. Amsterdam 13 aug. 1801,21 franse school 1806-1813,23 schoolmeester 1831-1849,14 schoolmeester 1849-1879,14 † Pella, Marion Co, Iowa 21 febr. 1888, zn. van Hendrik en Cornelia Roschar.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Hospers, geb. Hoogblokland 6 febr. 1830,21 schoolmeester,24 burgemeester 1870-1871,25 † Orange City, Sioux County, Iowa 21 okt. 1901,21 tr. 1e Marion Co, IA 24 jan. 185126 Cornelia Welle, geb.? 1 april 1827,27 † vóór 1863; tr. 2e Pella, Marion Co, Iowa? 26 okt. 186327 Hendrina Overkamp, geb. 25 nov. 1837, † Pella, Marion Co, Iowa? 21 mei 1907.

2. Maaike Hospers, geb. Hoogblokland? 1832,14 † Op Zee 6 juni 1849.14

3. Cornelia Geertruida Hospers, geb. Hoogblokland 1834,14 † Albany 5 juni 1849.23

4. Pietronella Hendrika Hospers, geb. 1834,22 † 1836.22

5. Nicolaas, volgt VIIa.

6. Teunis de Gelder Hospers, geb. Hoogblokland 22 sept. 1838,21 † Pella, Marion Co, Iowa 20 sept. 1928,28 tr. Marion Co, IA 28 nov. 187829 Johanna Margaretha Wormhoudt, geb. Marion Co, IA 28 juli 1851,30 † Pella, Marion Co, Iowa 14 mei 1940.30

7. Eva Hospers, geb. Hoog-Blokland 13 april 1841,22 † USA 1928,22 tr. Pella, Marion Co, Iowa 22 mei 187927 Hendrikus Baron, geb. 13 juli 1852.27

8. Willem Hendrik Hospers, geb. Hoogblokland 19 aug. 1844,31 † USA Orange City 22 aug. 1909,31 tr.31 Maria Helena Korteweg, geb. Klundert 12 aug. 1855,31 † USA Orange City 30 okt. 1908.31

9. Pieter Hendrik Hospers, geb. Hoogblokland jan. 1847,14 † Op Zee 11 juni 1849.14

10. Cornelius Hospers, geb. Pella, Marion Co, Iowa 1851,21 † Orange City, Sioux County, Iowa 12 aug. 1946,11 tr. Kalamanzoo MI 9 jan. 187826 Nellie H.A. Gallman, geb.? vóór 1860, † Orange City, Sioux County, Iowa 1939.11

 

VIIa. Nicolaas Hospers, geb. Hoogblokland 14 mei 1836,21 † Pella, Marion Co, Iowa? 28 sept. 1905,21 tr. Marion Co, IA 31 mei 188329 Pieternella van Leeuwen, geb. NL 4 mei 1848, † USA Orange City 18 juli 1900.

Uit dit huwelijk:

Henriette Hospers, geb. Lake Prairie, Marion Co, Iowa omstr. 1861.32

 

VIb. Geerrit Middelkoop, geb. Hoog-Blokland 23 aug. 1824,19 farmer and stockraiser 1849-,33 † Pella, Marion Co, Iowa 24 okt. 1912,22 tr. Pella, Marion Co, Iowa? 29 juli 185333 Cornelia Rietveld, geb. Noordeloos 31 mei 1831,34 † Pella, Marion Co, Iowa 15 okt. 1914,22 dr. van Jan en Dirkje Blokland.

Uit dit huwelijk:

1. Eva, volgt VIIb.

2. Dirkie Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa? 30 nov. 1858,22 † ald. 23 juni 1938,22 begr. Pella, Marion Co, Iowa,22 tr. Marion Co, IA 2 juli 18961 Ingenu Edmund Renaud, geb. 1854,22 † 1933.22

3. Barbara Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa 12 nov. 1859,28 † Marion Co, IA 28 nov. 1926.28

4. Klasena, volgt VIIc.

5. Nicholas, volgt VIId.

6. Cornelia Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa? 2 febr. 1872,22 † Pella, Marion Co, Iowa 8 dec. 1922,22 tr. J.H. Thomassen, † na 1922.

 

VIIb. Eva Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa 1854,35 † 1927,22 tr. Marion Co, IA 5 jan. 18771 Aldophus Waechter, geb. Pella, Marion Co, Iowa? omstr. 1857.

Uit dit huwelijk:

1. Frederick Waechter, geb. Marion Co, IA omstr. 1878.36

2. Cornelia Waechter, geb. Marion Co, IA omstr. 1880.36

3. Gerrit H. Waechter, geb. Marion Co, IA omstr. 1882.36

4. Edward H. Waechter, geb. Marion Co, IA omstr. 1884.36

 

VIIc. Klasena Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa 20 maart 1862,1 † 23 maart 1945, tr. Pella, Marion Co, Iowa 4 maart 18851 Adam P. jr. Hasselman, geb. Pella, Marion Co, Iowa vóór 1865, † vóór 1900.

Uit dit huwelijk:

1. Adam Hasselman, geb. Pella, Marion Co, Iowa? 1886, tr. vóór 192537 Clara NN, geb. USA? omstr. 1883.

2. Cornelia Hasselman, geb. Pella, Marion Co, Iowa? aug. 1887.

3. Gerrit Hasselman, geb. USA, Marion, Otley, Iowa 21 maart 1889,38 † Pella, Marion Co, Iowa maart 1973, tr. vóór 192537 Dora NN, geb. Pella, Marion Co, Iowa? omstr. 1889.

 

VIId. Nicholas Middelkoop, geb. Pella, Marion Co, Iowa 1865,1 farmer 1910,39 † vóór 1940, tr. USA Otley, Marion, Iowa 19 maart 18911 Alida C.G. de Jong, geb. Iowa omstr. 1868.

Uit dit huwelijk:

Cornelia Middelkoop, geb. Lake Prairie, Marion Co, Iowa omstr. 1893.

 

Vb. Jannigje Gerritsdr Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 24 aug. 1783 (get. Joanna van Santen),9 † Leerbroek 8 maart 1853, tr. Leerbroek 29 aug. 181817 Pieter Vink, geb. Hoogblokland 11 nov. 1781, † Leerbroek 14 sept. 1852,17 zn. van Vas en Jannigje Versteeg.

Uit dit huwelijk:

Jannigje Vink, geb. Leerbroek 15 sept. 1819, † ald. 30 maart 1896,40 tr. Leerbroek 22 dec. 184340 Heimen Kars, geb. Leerdam 9 febr. 1815,40 † Leerbroek 1 dec. 1871.40

 

Vc. Willem Gerritz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 17 juli 1785 (get. Grietje Storm),1 winkelier 1821, dijkbode 1848,41 gemeentebode 1848,41 † Maastricht 12 mei 1878, tr. Vianen 14 juni 181117 Johanna van Weezel, geb. Hagestein omstr. 1789,18 dr. van Teris en Leena den Hollander.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica, volgt VIc.

2. Geertje Middelkoop, geb. Vianen 15 aug. 1814, † ald. omstr. 23 juni 1871.

3. Helena, volgt VId.

 

VIc. Henrica Middelkoop, geb. Vianen 17 maart 1812,18 † Rotterdam 22 sept. 1858,42 tr. Vianen 6 okt. 183917 Franciscus van der Poll, geb. Montfoort omstr. 1817, † Rotterdam 21 juni 1879,43 zn. van Roelof van der Pol en Maria Kool; hij hertr. Rotterdam 30 maart 185943 Elizabeth van Breda.

Uit dit huwelijk:

1. Maria van der Pol, geb. Vianen 14 mei 1844,17 tr. Rotterdam 25 sept. 186742 Johannes Petrus op den Kelder, geb. Rotterdam omstr. 1844.

2. Franciscus van der Poll, geb. Rotterdam 1847,44 tr. 1e Rotterdam 13 jan. 188642 Johanna Pieternella Brinkman, geb. Oudewater omstr. 1865;18 zij hertr. Rotterdam 25 juli 190042 Gerardus van der Poll (VIc,5); tr. 2e Rotterdam 21 febr. 190044 Maria Sandee, geb. Zierikzee 1837.

3. Hendrika van der Poll, geb. Rotterdam? 16 febr. 1850,45 † Rotterdam 8 aug. 1853.42

4. Gerard van der Poll, geb. Rotterdam 8 dec. 1853,42 † ald. 27 sept. 1855.42

5. Gerardus van der Poll, geb. Rotterdam 21 april 1857,42 tr. Rotterdam 25 juli 190042 Johanna Pieternella Brinkman, geb. Oudewater omstr. 1865,18 wed. van Franciscus van der Poll (VIc,2).

 

VId. Helena Middelkoop, geb. Vianen 8 febr. 1821,19 † Maastricht 19 jan. 1894, tr. Vianen 20 mei 185317 Machiel Steevens, geb. Den Bosch 1825,18 bewaker -1891,46 † Maastricht? omstr. 1891, zn. van Giliam en Adrina Pingeli.

Uit dit huwelijk:

1. Johann Willem Steevens, geb. Gorinchem omstr. 1858,47 † Maastricht 23 okt. 1925,17 tr. Maastricht 1 mei 188817 Anna Maria Du Moulin, geb. Maastricht vóór 1865.18

2. Ardina Geertruida Steevens, geb. Gorinchem 1861,47 † Maastricht 24 jan. 1941,17 tr. Maastricht 22 sept. 189117 Joannes Peters, geb. Maastricht na 1855,18 † Maastricht? na 1941.

 

Vd. Kaatje Gerritsdr Middelkoop,48 ged. Hei en Boeicop 15 juli 1792 (get. Teuntje de Stigter),5 † Ameide 8 okt. 1871, tr. Hei en Boeicop 3 febr. 181917 Peter Uittenbogaard, geb. Ameide 2 okt. 1791,48 arbeider 1834,30 † Ameide 31 maart 1883,45 zn. van Johannes en Fijgje Stek.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Uittenbogaard, geb. Leerbroek 7 febr. 1819.49

2. Johannes Uittenbogaard, geb. Ameide 20 april 1820, † ald. 2 nov. 1854.17

3. Grietje Uittenbogaard, geb. Ameide 28 juni 1822.49

4. Hendrika Uittenbogaard, geb. Ameide? 1823,49 † Ameide 13 april 1901, tr. Willem van Kekem, geb.? vóór 1850, † ald. vóór 1901.

5. Willem Uittenbogaard, geb. Ameide 11 maart 1824,49 † Rotterdam 23 mei 1883,42 tr. Nieuwpoort 6 nov. 184717 Janna de Lange, geb. Nieuwpoort 1824.48

6. Klaas Uittenbogaard, geb. Ameide 1 sept. 1827,49 † ald. 22 aug. 1830.17

7. Peter Uittenbogaard, geb. Ameide 11 okt. 1829, † ald. 2 maart 1836.17

8. Klaas Uittenbogaard, geb. Ameide 12 juli 1833,49 † ald. 23 juni 1857.17

 

Ve. Geertje Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 27 aug. 1795,9 † Everdingen 21 juli 1863,17 tr. Everdingen 13 jan. 181950 Teunis Teunisse Kars, geb. Everdingen,50 ged. Zijderveld 16 febr. 1790,30 † Everdingen 25 mei 1870,50 zn. van Teunis Kers en Leijntje Koedam en wedr. van Petronella Dol.

Uit haar relatie met N.N. NN:

1. Jan, volgt VIe.

Uit haar huwelijk:

2. Teunis Kars, geb. Everdingen 1 april 1831,50 † ald. 6 maart 1918.17

 

VIe. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 maart 1817,6 landbouwer, † Everdingen 11 april 1894,6 tr. Everdingen 12 maart 184117 Jannigje Peek, geb. Everdingen 29 okt. 1812,51 † ald. 25 juli 1895,45 dr. van Willem Cornelisse en Neeltje Reijers Copier.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, volgt VIIe.

2. Teuntje Middelkoop, geb. Zijderveld 22 nov. 1842, † ald. 8 nov. 1847.17

3. Willem, volgt VIIf.

4. Teuntje Middelkoop, geb. Everdingen 19 dec. 1847,17 † ald. 10 mei 1849.17

5. Geertje Antonia, volgt VIIg.

6. Antonia, volgt VIIh.

7. Gerrit, volgt VIIi.

8. Teunis, volgt VIIj.

9. Arie Middelkoop, geb. Everdingen 26 maart 1858.

10. Johannes Middelkoop, geb. Everdingen? na 1858.

 

VIIe. Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 jan. 1841,19 † ald. 29 juni 1905, tr. 1e Leerdam 12 mei 186417 Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 24 juli 1838, † Everdingen 28 aug. 1871,45 zn. van Willem en Metje Zijderveld; tr. 2e Everdingen 3 juli 187217 Gijsbert van Hemert, geb. Everdingen 21 jan. 1828,18 † ald. 27 nov. 1903, zn. van Willem en Adriaantje van ’t Mart.

Uit het tweede huwelijk:

1. Jannigje van Hemert, geb. Everdingen 14 april 1875, † Dordrecht 7 mei 1962,52 tr. Dordrecht 26 dec. 190152 Jan Gravendeel, geb. Puttershoek 8 april 1860,53 † Dordrecht 29 febr. 1920.53

2. Antonie van Hemert, geb. Everdingen 29 april 1877, † ald. 20 aug. 1877.53

3. Jan van Hemert, geb. Everdingen 7 aug. 1880,17 † ald. 23 febr. 1948.17

4. Gerrigje van Hemert, geb. Everdingen 1 mei 1883,53 † ald. 4 mei 1888.53

5. Teuna Willemina van Hemert, geb. Everdingen 30 jan. 1887,53 † ald. 12 jan. 1905.

 

VIIf. Willem Middelkoop, geb. Everdingen 11 dec. 1844, landbouwer,54 melkverkoper 1876, † Everdingen 23 aug. 1929, tr. Utrecht 13 dec. 187117 Jannigje de Heus, geb. Wijk bij Duurstede 28 nov. 1841,30 † Everdingen 24 juni 1918, dr. van Hendrik en Marrigje Spee en wed. van Jacobus Johannes Doeser.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Willem Middelkoop, geb. Utrecht 22 sept. 1872,45 † Everdingen 15 juni 1894.17

2. Hendrik, volgt VIIIa.

3. Willem, volgt VIIIb.

4. Herman, volgt VIIIc.

5. Gerrit Middelkoop, geb. Utrecht? 1878,55 † Vianen 27 april 1886.55

6. Johannes Middelkoop, geb. Utrecht 19 jan. 1879,19 † ald. 16 aug. 1879.

7. Jannigje Middelkoop, geb. Vianen 17 sept. 1880, † ald. 2 febr. 1881.55

8. Johannis, volgt VIIId.

 

VIIIa. Hendrik Middelkoop, geb. Utrecht 18 nov. 1873,18 bouwman 1921, vermeld verkoop 8 juni 1929,56 † Culemborg 19 jan. 1958, tr. Everdingen 28 mei 190317 Jacobje van der Leeden, geb. Everdingen 7 aug. 1877,19 † Culemborg 20 april 1949,45 dr. van Izaak en Pietje Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt IXa.

2. Isaac, volgt IXb.

 

IXa. Willem Middelkoop, geb. Hagestein 6 april 1904,57 † Vianen 28 maart 1983,57 tr. Everdingen 23 juni 192758 Jannigje Wilhelmina den Hertog, geb. Zijderveld 6 mei 1905,58 † Utrecht 15 dec. 2002,58 begr. Vianen 19 dec. 2002, dr. van Arie en Martha Doeser.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 29 juni 1927,57 † Nieuwegein 23 okt. 1988,57 begr. Hei en Boeicop 27 okt. 1988.57

2. Arie Middelkoop, geb. Vianen 24 okt. 1928,59 † ald. 1 nov. 2002.59

3. Jo Middelkoop, geb. Vianen? omstr. 1931,60 † Everdingen 13 mei 2015.20

4. Martha Middelkoop, geb. Vianen? 7 april 1936,20 † Everdingen? 30 mei 2020,20 tr. Vianen omstr. 14 dec. 195760 Adrianus Cornelis Burggraaff, geb. Schoonrewoerd jan. 1935,61 † Everdingen? 27 jan. 2020.62

5. Willem Middelkoop, geb. Vianen 29 aug. 1940,58 penningmeester,20 † Gorinchem 25 sept. 2003,58 begr. Giessenburg 30 sept. 2003,57 tr. Vianen 20 febr. 196358 Maria Elizabeth van den Bosch, geb. Amsterdam 30 maart 1943,58 † Gorinchem 24 jan. 2004,58 begr. Giessenburg 29 jan. 2004.57

 

 

IXb. Isaac Middelkoop, geb. Hagestein 17 okt. 1905,57 voorzitter -1996,20 † Everdingen 17 aug. 1996,20 tr. Everdingen omstr. 15 sept. 193563 Christina Dina den Hertog, geb.? 23 febr. 1914,57 † Culemborg 11 april 1965,57 begr. Everdingen.57

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Jacobje Middelkoop, geb. NL 27 febr. 1939,64 † Everdingen 17 dec. 2007.64

2. Dirk Jacob Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 25 okt. 1946,45 † Utrecht 1 jan. 1947.45

 

VIIIb. Willem Middelkoop, geb. Utrecht 12 jan. 1875,18 landbouwer 1922,65 † na 1947, tr. Everdingen 23 febr. 189917 Gerrigje Maria Willemina van Alphen, geb. Everdingen 29 dec. 1875,66 † Buurmalsen 3 febr. 1947,17 dr. van Cornelis en Johanna Verrips.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt IXc.

2. Johanna Cornelia, volgt IXd.

3. Cornelis Middelkoop, geb. Everdingen 1 okt. 1903,67 † Buurmalsen 25 sept. 1980,67 tr. Adriana Stap, geb. 5 febr. 1916,67 † Buurmalsen? 24 mei 1963,67 begr. Buurmalsen.67

4. Jannigje Willemina Middelkoop, geb. Everdingen febr. 1905,45 † ald. 22 juli 1905.17

5. Jan Willem, volgt IXe.

6. Arie Hendrik Middelkoop, geb. Everdingen dec. 1915,45 † ald. 29 febr. 1916.

 

IXc. Willem Middelkoop, geb. Culemborg 5 juli 1900,20 † De Bilt 5 juli 1979,20 gecrem. Utrecht 10 juli 1979,20 tr. De Bilt omstr. 22 aug. 193768 Dirkje den Uijl, geb. NL omstr. 1903,20 † De Bilt 16 mei 1984,20 gecrem. Utrecht 21 mei 1984.20

Uit dit huwelijk:

Gert Middelkoop, geb. NL 24 mei 1942, † ald. 20 dec. 1976.

 

IXd. Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Everdingen 18 aug. 1901,19 tr. Culemborg 10 mei 192269 Dirk Hendrikus Vroege, geb. Culemborg omstr. 1901,18 landbouwer 1922,18 zn. van Otto en Adriana Geertruida Verbaast.

Uit dit huwelijk:

Otto Vroege, geb. Culemborg? 3 juli 1928,69 † Culemborg 7 dec. 1998,69 tr. Aantje den Hartog, geb. NL 22 dec. 1937,69 † Culemborg 8 mei 1990.69

 

IXe. Jan Willem Middelkoop, geb. Everdingen 13 maart 1906,70 vertegenwoordiger,70 tuinman 1933,71 controleur 1933-1934,71 tr. Eindhoven 29 juni 193370 Johanna Maria Claes, geb. Den Bosch 31 juli 1907.70

Uit dit huwelijk:

 

X. Willem Middelkoop, geb. Waalre 20 mei 1934,70 † 12 mei 2010, begr. Westlock, Whitecourt Census Division, Alberta.72

Zijn dochter:

Dolorese Middelkoop, geb. Edmonton, AB 13 nov. 1958,22 † Barrhead, Alberta, CAN 10 juni 2015,22 begr. Westlock, Whitecourt Census Division, Alberta.22

 

VIIIc. Herman Middelkoop, geb. Utrecht 10 mei 1876,18 bouwman 1921, † Gorinchem? vóór 1965, tr. Hei en Boeicop 27 mei 192117 Klazina Broere, geb. Hei en Boeicop 9 nov. 1892,18 † Gorinchem 23 juni 1965,73 dr. van Pieter en Willempje de Wildt.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Middelkoop, geb. Everdingen 20 april 1922,45 † ald. 30 april 1922.

2. Willempje Middelkoop, geb. Utrecht? omstr. 1925,45 † Utrecht 5 dec. 1942.

 

VIIId. Johannis Middelkoop, geb. Vianen 12 jan. 1884, landbouwer,18 † Everdingen 11 jan. 1967,57 begr. Zijderveld,57 tr. Culemborg 31 maart 191617 Jannigje Verrips, geb. Culemborg omstr. 1898,18 † Everdingen 1 juni 1970,20 begr. Zijderveld,57 dr. van Gerrit en Maaike Sleeuwenhoek.

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje Middelkoop, geb. Everdingen 22 mei 1916,57 † Zijderveld? vóór 2007,57 begr. Zijderveld,57 tr. Nicolaas Hazendonk, geb. Everdingen 26 sept. 1919,74 † Utrecht 10 nov. 1996.20

2. Willem Middelkoop, geb. Everdingen 3 dec. 1919, tr. D. van Doesburg, geb. na 1920.

3. Maaike Middelkoop, geb. Everdingen 9 jan. 1921. [Rozenburg 1970]20

4. Geertje Middelkoop, geb. Everdingen 29 dec. 1923,20 † Everdingen? 11 sept. 2020,20 tr. Arie van der Graaf, geb. na 1920, † vóór 2020.

5. Johannes Middelkoop, geb. Everdingen 2 maart 1926, † Nieuwegein 17 aug. 1997.20

 

VIIg. Geertje Antonia Middelkoop, geb. Everdingen 12 juni 1850,19 landbouwster,45 † Culemborg 3 febr. 1909,45 tr. Everdingen 24 dec. 187317 Jan Streef, geb. Culemborg 11 jan. 1845,4 landbouwer,55 † Culemborg 8 juni 1893, zn. van Johannes en Metje van den End.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Streef, geb. Everdingen 3 april 1874,75 landbouwer -1944,45 † Culemborg 11 juni 1944.45

2. Jan Streef, geb. Culemborg 13 dec. 1877, landbouwer,53 † Culemborg 13 aug. 1949.75

3. Metje Streef, geb. Culemborg 13 nov. 1879,75 † ald. 8 jan. 1949.45

 

VIIh. Antonia Middelkoop, geb. Everdingen 13 okt. 1852, † Leerdam 4 juli 1913,76 tr. Everdingen 27 mei 187517 Leendert van der Linden, geb. Leerdam 24 dec. 1851,4 landbouwer,77 † Leerdam 13 aug. 1926, zn. van Jacob en Catharina Adriana van der Meijden.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van der Linden, geb. Everdingen 4 aug. 1875,17 bakkersknecht,53 tr. Meerkerk 28 juni 190017 Maaike Johanna Peek, geb. Meerkerk 18 mei 1865,18 † NL 30 sept. 1953,30 wed. van Jurrien Hendrik Visch.

2. Gerrit van der Linden, geb. Leerdam? na 1875, † Leerdam 19 juli 1886.17

3. Jan van der Linden, geb. Lexmond 12 nov. 1877.17

4. Johannes van der Linden, geb. Leerdam 10 juni 1879,17 † ald. 8 dec. 1951, tr. Leerdam 18 juni 1924 Stijntje van Hoogdalem, geb. Leerdam 21 dec. 1888, † ald. 1 jan. 1968.

5. Teunis van der Linden, geb. Leerdam 24 dec. 1881,17 † ald. 29 dec. 1898.17

6. Catharina Adriana van der Linden, geb. Leerdam 14 aug. 1884,17 † ald. 26 okt. 1884.17

7. Gerrit van der Linden, geb. Leerdam 19 juli 1886,53 † ald. 3 maart 1889.17

8. Catharina Adriana van der Linden, geb. Leerdam 28 sept. 1888,17 † ald. 28 febr. 1977,53 tr. Leerdam 17 juli 191917 Gerard Visser, geb. Beesd omstr. 1885.18

9. Jannigje van der Linden, geb. Leerdam 4 aug. 1891.17

10. Willem van der Linden, geb. Leerdam 18 aug. 1895,17 † ald. 1 juni 1964.53

 

VIIi. Gerrit Middelkoop, geb. Everdingen 20 sept. 1855,57 † Vianen 28 jan. 1924,55 tr. Leerdam 8 mei 188517 Eeltje van Tol, geb. Leerdam 27 juni 1863,78 † Vianen 20 juli 1938,60 dr. van Eimert en Eeltje van der Haven.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 19 sept. 1885, † vóór 1889.

2. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam 19 sept. 1885.

3. Jannigje, volgt VIIIe.

4. Eimert Middelkoop, geb. Leerdam 27 sept. 1886, † ald. 31 okt. 1886.53

5. Eimert Middelkoop, geb. Leerdam 1 dec. 1887,76 Heemraad 1943-1944,79 † Nieuw-Lekkerland? 10 sept. 1980,57 begr. Hagestein.57

6. Jan Middelkoop, geb. Everdingen 30 okt. 1889,78 † Vianen 28 febr. 1892.45

7. Elias Middelkoop, geb. Everdingen 12 jan. 1891,19 † Vianen 11 maart 1892.

8. Jan Middelkoop, geb. Vianen 14 jan. 1893,78 boer,53 † Vianen 3 april 1963,60 tr. Hagestein 24 nov. 193217 Ariana Bassa, geb. Hagestein omstr. 1906,18 † ald. 22 nov. 1943,17 dr. van Dirk en Cornelia Florida de Leeuw.

9. Elias Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 3 febr. 1894,78 Heemraad 1937,80 Heemraad 1938,80 Hoofdingelande 1946,81 † Vianen 15 mei 1943.45

10. Willem Middelkoop, geb. Vianen 5 juli 1895,17 † ald. 11 okt. 1895.53

11. Willem Middelkoop, geb. Vianen 22 okt. 1896, † ald. 19 nov. 1896.53

12. Willem Cornelis Middelkoop, geb. Vianen 29 dec. 1898,17 † ald. 13 febr. 1899.45

13. Gerrit Willem Middelkoop, geb. Vianen 23 mei 1901,19 koopman,55 † Hagestein 7 sept. 1974,57 tr. Leerdam 16 sept. 193282 Amelia Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1906,57 † Hagestein 18 maart 1977,57 dr. van Otto en Hendrika Amelia Elisabeth Blom.

14. Cornelis Hermanus, volgt VIIIf.

 

VIIIe. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 20 sept. 1885, † Zeist 20 juli 1969,78 tr. Vianen 3 maart 192717 Martinus van Eck, geb. Everdingen 17 maart 1880,53 † Zeist 12 febr. 1966,74 zn. van Gijsbert en Cornelia de Jong en wedr. van Martijntje Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van Eck, geb. Everdingen 1 dec. 1929,45 † ald. 4 dec. 1929.17

2. Eeltje Jannigje Maria van Eck, geb. Everdingen 14 maart 1932,45 † ald. 14 maart 1932.17

 

VIIIf. Cornelis Hermanus Middelkoop, geb. Vianen 17 nov. 1905,57 vermeld te Koop 10 sept. 1938,80 † Hagestein 23 febr. 1990,53 begr. Vianen 28 febr. 1990,57 tr.57 Gerrigje den Oudsten, geb.? 7 mei 1907,57 † Vianen? 9 okt. 1985,57 begr. Vianen.57

Uit dit huwelijk:

Eeltje Gerdina Middelkoop, geb. Vianen 25 dec. 1938,55 † Nieuwegein 17 april 2020, begr. Hagestein.

 

VIIj. Teunis Middelkoop, geb. Everdingen 26 maart 1858,18 landbouwer 1916,83 † Leerdam 22 febr. 1939,76 tr. Leerdam 28 dec. 18831 Jaantje Blom, geb. Leerdam 14 maart 1863,18 † ald. 4 dec. 1943,17 dr. van Cornelis en Gijsje van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 18 april 1884,1 † ald. 29 april 1884.53

2. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 24 maart 1885.1

3. Gijsberta, volgt VIIIg.

4. Jannigje, volgt VIIIh.

5. Cornelia Middelkoop, geb. Leerdam 23 dec. 1890,1 † ald. 20 jan. 1892.55

6. Cornelis, volgt VIIIi.

7. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 14 mei 1894,76 † ald. 13 jan. 1895.1

8. Willem, volgt VIIIj.

9. Leendert Middelkoop, geb. Leerdam 26 juni 1898,76 groepsgeleider 1940,80 † Leerdam 10 juli 1972,84 tr.84 Hendrika van Ochten, geb. 27 mei 1903,53 † Leerdam 11 aug. 1990,84 dr. van Florus en Annigje van Bruggen.

10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb..1

11. Gerrit Antonie Middelkoop, geb. Leerdam 18 april 1902,4 † Acquoy? 6 aug. 1981,84 begr. Acquoy,84 tr.84 Aantje de Kuiper, geb.? 19 nov. 1907,84 † Acquoy? 16 mei 1990,84 begr. Acquoy,84 dr. van Eliza en Geertje Adriana van Zuidam.

12. Anthonie Middelkoop, geb. Leerdam 18 juni 1904,85 antiquair 1974,86 † Deil 5 dec. 1980,55 tr. 1e Everdingen 4 okt. 192817 Grietje Johanna Kemkes, geb. Everdingen 8 febr. 1907,19 dr. van Hendrik en Johanna Cornelia Kleijn; tr. 2e Meintje Jantje van Ooijen, geb. NL 1 nov. 1920, † Lexmond 7 nov. 2014,20 begr. Asperen 13 nov. 2014.20

13. Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 1 mei 1907,1 † ald. 22 mei 1908.1

 

VIIIg. Gijsberta Middelkoop, geb. Leerdam 30 juni 1887,1 † ald. 25 jan. 1955,84 tr. Leerdam 25 april 191217 Peter Jan Sleeuwenhoek, geb. Culemborg 4 febr. 1885,18 landbouwer,77 † Leerdam 25 mei 1964, zn. van Bastiaan en Jannigje den Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Bastiaan Sleeuwenhoek, geb. Culemborg 5 sept. 1913,53 † Leerdam 13 maart 1979.53

2. Bastiaan Teunis Sleeuwenhoek, geb. Culemborg omstr. 1916,87 † ald. 14 nov. 1918.87

 

VIIIh. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 19 aug. 1889,1 tr. Leerdam 22 mei 190817 Gijsbert Cornelis van Hees, geb. Kerkwijk 22 febr. 1884,88 boerenarbeider,77 zn. van Hendrik Abraham en Arnolda Everdina van Driel.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldinus Everdinus van Hees, geb. Leerdam omstr. 1 febr. 1909.76

2. Teunis van Hees, geb. Leerdam? 1910,45 † Leerdam 9 juli 1910.17

3. Teunis Adrianus van Hees, geb. Leerdam omstr. 6 juni 1911.76

4. Neeltje Metje van Hees, geb. Leerdam omstr. 8 sept. 1913.76

 

VIIIi. Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 28 jan. 1892,84 veldarbeider 1916,18 † Acquoy 11 aug. 1971,55 tr. Culemborg 25 febr. 191630 Neeltje van Zanten, geb. Beesd 9 okt. 1895,84 † Acquoy 17 jan. 1976,53 dr. van Gerrit en Emmigje de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1. Jaantje Emmigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? sept. 1916,45 † Schoonrewoerd 18 jan. 1917.17

2. Gerrit Teunis Middelkoop, geb. Leerdam? 29 jan. 1921, † Leerdam 4 juli 2006,89 begr. Acquoy,84 tr. Culemborg 9 juni 194390 Sijgje Peterse, geb. Leerdam? 12 juli 1920,91 † Leerdam 3 okt. 2009.91

3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Beesd 5 april 1931.17

 

VIIIj. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 19 nov. 1895,1 betonwerker, penningmeester 1946,81 bestuurslid 1948,92 vermeld SDAP 3 april 1939,80 † Hilversum 2 maart 1991,1 begr. Kedichem,84 tr. Leerdam 21 juni 191817 Jannigje Petronella van Rooden, geb. Kedichem 18 aug. 1898,84 lid 1935,80 † Leerdam 20 aug. 1966,84 begr. Kedichem,84 dr. van Arie en Anneke van Horssens.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Arie Middelkoop, geb. Kedichem 25 sept. 1919,6 zeeman 1940,93 † Padang, Sumatra 3 okt. 1944.94

2. Anneke Jaantje Petronella, volgt IXf.

3. Jaantje Anneke Middelkoop, geb. Kedichem 19 maart 1922,77 dienstbode 1941-,92 medewerker 1980,95 † Tricht 21 okt. 2009,96 tr. Kedichem 27 juni 194577 Cornelis Kars, geb.? na 1920, † Tricht? vóór 2009.

4. Arie Teunis, volgt IXg.

5. Jan Willem Middelkoop, geb. Kedichem 15 aug. 1932,97 † Nieuwland 5 jan. 2004,97 begr. Kedichem 9 jan. 2004.20

 

IXf. Anneke Jaantje Petronella Middelkoop, Dra 1950,98 geb. Kedichem 16 jan. 1921,6 privaatdocente,99 † Loosdrecht 8 nov. 2001,74 gecrem. Bilthoven 13 nov. 2001,74 tr. 1e Kedichem omstr. 1 juni 1939100 G.C. van Ooijen, geb. Kedichem? omstr. 1919; tr. 2e Jacob Brouwer, geb. Naarden 1894, † Hilversum 18 mei 1948,101 zn. van Fredrik en Cornelia van Eeden en wedr. van Johanna Diekema; tr. 3e Lambertus Hagen, geb.? 1910,20 † Hilversum 19 jan. 1999,20 gecrem. Utrecht 22 jan. 1999.20

Uit het eerste huwelijk:

1. Aafje Alida Gerdina van Ooijen, geb. Kedichem omstr. 1 nov. 1939.100

2. Wim van Ooijen, geb. na 1939.

 

IXg. Arie Teunis Middelkoop, geb. Kedichem 20 dec. 1923,6 ijzervlechter, vermeld dood door schuld? 1974,102 † Kedichem 6 dec. 1974,6 begr. Nieuwland,57 tr. 1e Leerdam 21 maart 1945103 (door echtsch. ontbonden ald. 10 maart 1956)103 Elizabeth van den Hof, geb. Leerdam 10 mei 1927; tr. 2e Krimpen a/d IJssel 23 maart 19566 (door echtsch. ontbonden ald. 14 okt. 1960)6 Corrie Sanders, geb. Soerabaija 25 febr. 1937, † Rotterdam 25 aug. 1988.

Uit het eerste huwelijk:

Teuntje Mientje Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 20 juni 1945, † Poortugaal 21 dec. 1979, tr. Poortugaal 30 juni 19676 Adrianus Snijders, geb. Poortugaal 3 sept. 1942.

 

Vf. Floris Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 30 mei 1797,9 arbeider 1821, veeschatter 1851,104 gepen.rijksamb. 1857, † Vianen 11 maart 1867,105 tr. Hei en Boeicop 25 mei 182117 Adriana Johanna van Bekkum, geb. Wijk bij Duurstede 1800,105 †? 8 aug. 1847,105 dr. van Dirk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 1 maart 1822.19

2. Dirk Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 18 febr. 1824, † ald. 31 juli 1828.

3. Hendrik Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 6 juni 1826, † ald. 10 juni 1826.

4. Maria, volgt VIf.

5. Dirk, volgt VIg.

6. Klaas, volgt VIh.

7. Floris Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 26 okt. 1832, † Putten 15 april 1890.45

8. Willem Middelkoop, geb. Vianen 9 mei 1834,4 † ald. 26 mei 1882.30

9. Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 1 mei 1836,4 dienstbode 1857, † Lexmond 2 april 1864, tr. Lexmond 6 nov. 185717 Teunis Molenaar, geb. Lexmond 9 dec. 1829,18 zn. van Teunis en Lijsebeth de Jong.

10. Arie Middelkoop, geb. Vianen 5 febr. 1838, † ald. 31 jan. 1903,45 tr. 1e Vianen 4 jan. 186717 Eelke Blom, geb. Gorinchem 27 jan. 1829,45 † Vianen 2 mei 1900,30 dr. van Willem Jacobzn en Dirkje van Zee; tr. 2e Vianen 20 febr. 190217 Catharina Pieternella van Eijl, geb. Vianen omstr. 1881, † na 1903, dr. van Hermanus en Pieternella Bos.

11. Adriana Middelkoop, geb. Vianen 5 febr. 1838.4

12. Antonie Middelkoop, geb. Vianen 11 aug. 1839, † Utrecht 31 jan. 1881.45

VIf. Maria Middelkoop, geb. Heikop 18 mei 1827,19 † Vreeswijk 14 okt. 1859,106 tr. Vianen 12 april 1849106 Hendrik Stekelenburg, geb. Vreeswijk 7 april 1818,106 † ald. 27 okt. 1900,106 zn. van Gerrit Steekelenburg en Helena van der Kraaij.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, volgt VIIk.

2. Hendrik Stekelenburg, geb. Vreeswijk 17 okt. 1854,18 schipper 1877,18 † Vreeswijk 17 sept. 1938,107 tr. Vreeswijk 2 mei 187717 Gerrigje Renes, geb. Vreeswijk 1855.18

 

VIIk. Gerrit Stekelenburg, geb. Vreeswijk 4 nov. 1850,106 † ald. 30 maart 1927,108 tr. Vreeswijk 21 juni 187617 Neeltje Valkenburg, geb. Vreeswijk 2 nov. 1849.106

Uit dit huwelijk:

1. Maria Stekelenburg, geb. Vreeswijk 9 sept. 1876,106 † Utrecht 27 juni 1958.30

2. Margje Stekelenburg, geb. Vreeswijk omstr. 1878.106

3. Petronella Stekelenburg, geb. Vreeswijk omstr. 1880.106

4. Joseph Stekelenburg, geb. Vreeswijk omstr. 1882.106

5. Henrica Stekelenburg, geb. Vreeswijk? jan. 1884.106

6. Henricus Stekelenburg, geb. Vreeswijk? omstr. 1886.106

7. Marinus Stekelenburg, geb. Vreeswijk? aug. 1888.106

 

VIg. Dirk Middelkoop, geb. Hei- en Boeicop 28 dec. 1828,101 timmerman 1851-1887,109 timmermansknecht 1876,110 † Koog aan de Zaan 4 dec. 1898,82 tr. Krommenie 6 aug. 185117 Guurtje van der Rhee, geb. Beemster omstr. 1823, † Koog aan de Zaan 20 sept. 1900,82 dr. van Jacob Boukes van der Ree en Johanna van Hoorn.

Uit dit huwelijk:

1. Floris, volgt VII-l.

2. Johanna Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 30 maart 1853,111 † Zaandam 9 juni 1933,20 tr. Koog aan de Zaan 16 nov. 190117 Jan Meijn, geb. Zaandam omstr. 1851,18 los werkman 1901,18 zn. van Jan en Johanna Bakker.

3. Jacob, volgt VIIm.

4. Grietje, volgt VIIn.

5. Maria Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 18 mei 1860,112 † ald. 7 april 1885.112

6. Dirk, volgt VIIo.

 

VII-l. Floris Middelkoop, geb. Krommenie 30 maart 1851,113 smitsknecht 1876,18 smid 1879,112 † Koog aan de Zaan 9 sept. 1880,82 tr. Koog aan de Zaan 9 juli 187617 Hillegonda van den Berg, geb. Koog aan de Zaan omstr. 1851, dienstbode,18 † Hilversum 12 nov. 1935,82 dr. van Klaas en Klaasje Kort; zij hertr. Koog aan de Zaan 17 febr. 1884112 Johannes van Amerongen.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 26 april 1878,113 bakker 1897,113 bootwerker 1900,18 tr. Amsterdam 19 sept. 190017 (door echtsch. ontbonden ald. 6 nov. 1911)17 Dingena van Vark, geb. Amsterdam 1 aug. 1866,114 dr. van Willem Wijnand en Francina van der Meijden en gesch. echtg. van Adrianus Kooij.

2. Clasina Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 15 nov. 1879,112 † ald. 28 april 1880.112

 

VIIm. Jacob Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 3 juni 1856,113 arbeider 1885,18 † Koog aan de Zaan 5 aug. 1891,112 tr. Zaandam 8 febr. 188517 Neeltje van Elsland, geb. Zaandam 16 jan. 1862,111 dr. van Willem en Trijntje Hardebol.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Margaretha Middelkoop, geb. Zaandam 19 mei 1885,111 † Hoorn 10 maart 1916,20 tr. Zaandam 30 sept. 190917 Antonie de Jong, geb. Hoorn omstr. 1884,18 koopman 1909-1917,18 zn. van Klaas en Johanna Vulkers; hij hertr. Hoorn 6 juli 191717 Trijntje Middelkoop (VIIm,2).

2. Trijntje Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 27 aug. 1886,112 tr. Hoorn 6 juli 191717 Antonie de Jong, geb. Hoorn omstr. 1884,18 koopman 1909-1917,18 zn. van Klaas en Johanna Vulkers en wedr. van Maria Margaretha Middelkoop (VIIm,1).

 

VIIn. Grietje Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 18 dec. 1857,112 dienstbode,18 † Zaandam 18 okt. 1896,112 tr. Koog aan de Zaan 13 febr. 188117 Jan van Heiningen, geb. Zaandam omstr. 1858, schipper,18 zn. van Pieter en Catharina Rogge.

Uit dit huwelijk:

1. Guurtje van Heiningen, geb. Koog aan de Zaan 29 nov. 1881,112 † Zaandam 26 febr. 1898.112

2. Catharina van Heiningen, geb. Zaandam 30 okt. 1892,111 tr. Zaandam 18 nov. 1920115 Adriaan Jan de Boer, geb. Zaandam 1892.

 

VIIo. Dirk Middelkoop, geb. Koog aan de Zaan 14 juni 1863,113 Houtzager 1887-1913,116 † Zaandam 6 mei 1945,112 tr. Zaandam 25 sept. 188717 (echtsch. uitgespr.? 30 nov. 1934)17 Klazina Goezinnen, geb. Zaandam omstr. 1864,18 † ald. 21 juni 1947,20 dr. van Willem en Aafje Bleeker.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Willem, volgt VIIIk.

2. Willem, volgt VIII-l.

3. G.N. Middelkoop, geb. Zaandam? vóór 1900.

 

VIIIk. Dirk Willem Middelkoop, geb. Zaandam 23 jan. 1890,117 kantoorbediende,42 werfbaas 1913,18 Houthandelaar 1923,118 Handelsagent 1930-1933,117 kapper 1935,80 tr. 1e Zaandam 28 aug. 191317 (echtsch. ingeschr.? 27 sept. 1923)18 Hendrika Prinsze, geb. Zaandam omstr. 1890,18 dr. van Simon en Barbara de Haas; tr. 2e 15 dec. 1930117 Geertje Maria Timmers, geb. Gorinchem 18 jan. 1902.117

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk Middelkoop, geb. Zaandam 23 jan. 1915,111 middenstandsdiploma 1939,92 kapper 1940-,92 kapper 1961,92 † Gorinchem 22 april 1985,20 gecrem. Breda 26 april 1985,119 tr. Gorinchem 9 juni 1942120 Alberta Johanna Maria Beekmans, geb.? 8 aug. 1910,121 † Oud-Beijerland 24 okt. 2005,122 dr. van Johannes Adrianus Petrus en Anna Cornelia Hubertina Lommen.

2. Barbera Klasina, volgt IXh.

3. Simon Middelkoop, geb. Gorinchem 25 jan. 1921,73 middenstandsdiploma 1939,92 kapper 1945-2008,123 leraar 1947,92 † Rijswijk NB 27 juli 2011,20 gecrem. Vlijmen 2 aug. 2011,20 tr. Gorinchem 7 jan. (kerkelijk 17 juli)120 1945124 Maria Louise Killian, geb. Gorinchem 12 april 1921,20 † ald. 19 aug. 2019, dr. van Adrianus en Gerarda H.H. Verschuren.

4. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Gorinchem 21 mei 1921.

 

IXh. Barbera Klasina Middelkoop, geb. Gorinchem 15 juli 1918,125 † ald. 27 sept. 2003,20 tr. Gorinchem 5 febr. 1946125 Marinus Izarin, geb. Gorinchem 1912, vermeld overzichtstentoonstelling vanaf 12 sept. 1975,97 † Gorinchem 13 jan. 1968,20 zn. van NN.

Uit dit huwelijk:

1. Barbera Simone Izarin, geb. Gorinchem 22 dec. 1946,73 †.126

2. Lennie Izarin, geb. Gorinchem? na 1947, †.126

3. Gabriël Izarin, geb. Gorinchem? na 1948, †.126

4. Hennie Izarin, geb. Gorinchem? na 1949, †.126

5. Gabriël Jan Martinus Izarin, geb. Gorinchem 17 sept. 1950,73 †.126

6. Dorothea Johanna Catharina Izarin, geb. Gorinchem omstr. 4 jan. 1954,73 †.126

 

VIII-l. Willem Middelkoop, geb. Zaandam 15 sept. 1894,114 Reiziger,18 † Bloemendaal 1 aug. 1949,20 tr. 1e Zaandam 23 juni 192117 (door echtsch. ontbonden 30 nov. 1934)17 Eefje Maartje Bergman, geb. Zaandam omstr. 1899, dr. van Jan en Gezina Leeuwerik; tr. 2e Heemstede omstr. 10 juli 1937127 C.W. Lehman, geb.? omstr. 1910, dr. van J.J. en Geertje Kruiswijk.

Uit het eerste huwelijk:

Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 3 mei 1924,84 † Roosendaal? 11 mei 1974,84 begr. Roosendaal.84

 

VIh. Klaas Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 2 nov. 1830, † Vianen 13 febr. 1899,105 tr. Vianen 29 mei 185717 Jacoba Aartsen, geb. Vianen 12 febr. 1832,105 † Utrecht 24 febr. 1905,128 dr. van Adrianus en Gerrigje de Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Johannis Middelkoop, geb. Vianen 3 sept. 1857,19 † ald. 3 febr. 1859.45

2. Adrianus, volgt VIIp.

 

VIIp. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 21 dec. 1859,17 † IJsselstein 13 jan. 1931, tr. Vianen 12 okt. 188317 Johanna Josepha Florie, geb. Vianen 21 juli 1858,19 † Utrecht 19 maart 1929,45 dr. van Lambertus en Johanna Wilhelmina den Hartog.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Lambertus, volgt VIIIm.

2. Maria Johanna Middelkoop, geb. Utrecht 17 mei 1890,129 † ald. 21 juni 1927,45 tr. Utrecht 24 sept. 191917 Gerard Weerdenburg, geb. Utrecht omstr. 1888,18 † na 1927, zn. van Hendrik en Jansje Stomp.

3. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Utrecht 31 okt. 1897.45

4. Jacoba Maria Anthonia Middelkoop, geb. Utrecht 2 okt. 1899,19 secretaresse 1940,79 † Utrecht 10 jan. 1972,20 tr. 1e IJsselstein 16 aug. 192817 Johannes Barthelomeus Groeneveld, geb. Jutphaas 28 juli 1897,130 † IJsselstein 5 mei 1943,130 zn. van Hendrik Albertus en Maria Nelemina Schilten; tr. 2e na 1943 Christiaan van Veen, geb.? 3 juni 1893,64 † Utrecht? 31 maart 1971,64 begr. Utrecht.64

 

VIIIm. Nicolaas Lambertus Middelkoop, geb. Vianen 14 nov. 1885,113 † Utrecht? 16 nov. 1968,64 begr. Utrecht,64 tr. Utrecht 24 april 190717 Wilhelmina van Maurik, geb. Utrecht 8 nov. 1883,64 † ald. 17 nov. 1945,130 dr. van Gerrit en Maria Agterberg.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Gerardus, volgt IXi.

2. Gerardus Adrianus Johan, volgt IXj.

3. Johanna Josepha Middelkoop, geb. Utrecht 6 mei 1911,64 † De Meern? 1 sept. 1976,64 begr. De Meern.64

4. NN Middelkoop, geb. Utrecht 17 maart 1913.128

5. Jacoba Maria Antonia Middelkoop, geb. Utrecht 13 okt. 1914,131 † Nieuwegein 10 jan. 1995,20 tr. Utrecht 4 maart (kerkelijk 9 april)131 1942131 Thomas Marinus Vernooij, geb. Vleuten 8 dec. 1910,131 † ald. 2 maart 1977,131 gecrem. Utrecht 7 maart 1977.74

6. Nicolaas Lambertus, volgt IXk.

7. Petronella, volgt IX-l.

8. Aloysia Middelkoop, geb. Utrecht 1922,30 † ald. 15 aug. 1942.130

9. Arnoldus Fredericus Middelkoop, geb. Utrecht 1925,30 † De Bilt 11 juli 1945.130

10. Johannes Middelkoop, geb. Utrecht 30 okt. 1926,130 † ald. 6 juni 1938.130

 

IXi. Adrianus Gerardus Middelkoop, geb. Utrecht 4 mei 1907,131 † ald. 25 dec. 1978,20 tr. Utrecht 15 juni 193217 Caterina Sofia van der Kroef, geb. Utrecht 14 dec. 1906,131 †? 6 sept. 1964,131 dr. van Boudewijn en Gerarda van Kesteren.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Lambertus Middelkoop, geb. Utrecht 5 nov. 1933,20 bouwkundige,132 † Houten 12 april 2010.133

2. Aloysia Middelkoop, geb. Utrecht 21 nov. 1943,134 † Nieuwegein 3 juli 2008.134

 

IXj. Gerardus Adrianus Johan Middelkoop, geb. Utrecht 15 okt. 1909,128 timmerman 1940,129 † Utrecht 15 nov. 1959,105 tr.105 Johanna Maria Boog, geb. Eibergen 25 aug. 1915,105 † Nieuwegein 12 febr. 1989;20 zij hertr. na 1959 Petrus Johannes van der Hoorn.

Uit dit huwelijk:

Arnoldus Fredericus Middelkoop, geb. Utrecht? aug. 1945,45 † Utrecht 21 okt. 1945.

 

IXk. Nicolaas Lambertus Middelkoop, geb. Utrecht 22 mei 1919,130 timmerman 1940,129 † Werkhoven 29 maart 1994,64 tr. 1e Utrecht 6 sept. 1949 Erma Marie te Grootenhuis, geb. Emerald Twp., St.Croix County, WI, USA 26 juni 1914, † Baldwin, St.Croix County, WI 14 juli 1997; tr. 2e Utrecht? 6 sept. 1949135 Wilhelmina Cornelia Antonia de Groot, geb. 20 nov. 1923, † Werkhoven 16 mei 2015.136

Uit het tweede huwelijk:

Trees Middelkoop, geb. na 1953, † vóór 2015.137

 

IX-l. Petronella Middelkoop, geb. NL 25 nov. 1920,64 vermeld onderzoeker,138 † Utrecht 20 jan. 2007,64 tr. Johan Wilhelmus Petrus de Wit, geb. NL 24 okt. 1920,119 bankmedewerker,119 † Utrecht 20 mei 2005.119

Uit dit huwelijk:

Nico de Wit, geb. na 1942, † vóór 2005.139

 

Vg. Pietertje Gerritsdr Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 26 okt. 1799,9 † Ameide 29 aug. 1864, tr. Ameide 4 jan. 182117 Hendrik Roodhorst, geb. Ameide 23 maart 1799,45 † ald. 4 juni 1849,17 zn. van Jan en Antonetta van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Roodhorst, geb. Ameide omstr. 1822,18 † Delft 28 aug. 1900,42 tr. Rotterdam 18 febr. 186342 Maria Kraan, geb. Kralingen omstr. 1831.18

2. Geerit Roodhorst, geb. Ameide 17 maart 1823,30 † Hellevoetsluis 17 nov. 1921.140

3. Gijsbert Roodhorst, geb. Ameide? omstr. 1825,45 † Ameide 29 dec. 1856.17

4. Klaas Roodhorst, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1828,18 † Rotterdam 21 april 1891,42 tr. vóór 1822 Aaltje Kaak, geb.? na 1825.

5. Anthonetta Roodhorst, geb. Ameide 1829, † ald. 14 april 1829, tr. Ameide 18 mei 1855141 Johannis Jansen te Brake, geb. Meerkerk 4 febr. 1830.

6. Hendrika Roodhorst, geb. Ameide? omstr. 1832,45 † Ameide 22 nov. 1851.17

7. Floris Roodhorst, geb. Ameide 1835,45 † ald. 13 jan. 1836.17

 

BRONNEN

1. familysearch

2. vhlhb.nl

3. hogenda.nl

4. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

5. vpnd.nl

6. www.wagenmakers.demon.nl/

7. overl.akte

8. Haagsarchief

9. www.gahetna.nl

10. huw.akte met EVA

11. iagenweb.org

12. RAGorinchem

13. Dordrechtsche Courant

14. books.google.com

15. Census - US Federal 1860

16. Ancestry.com

17. genlias

18. huw.akte

19. geb.akte

20. overl. adv.

21. worldconnect.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/

22. findagrave.com

23. iowa letters (google.books.nl)

24. iagenweb.org/history/hoi/HOI4BioH2.htm

25. Hollanders of Iowa

26. freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/

27. werelate.org/wiki

28. www.iowahistory.org

29. 216.239.59.104

30. genealogieonline.nl

31. www.xs4all.nl/~siem/p_6_2_1_2_3_4.html

32. Census - US Federal 1880

33. beforetime.net/iowagenealogy/marion/HistoryOfMarionCounty1881/P664.html

34. nationaalarchief.nl

35. Census 1860 of Lake Prairie Township, Marion county IA

36. Census 1900 of Lake Prairie Township, Marion county IA

37. Census 1925 of Lake Prairie Township, Marion county IA

38. Rootsweb.com

39. Census - US Federal 1910

40. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html

41. archief Gorkum

42. www.wiewaswie.nl

43. Geneanet: Cees van der Pol ( vanderpol )

44. Geneanet: Peet van Dee ( peetvandee )

45. overl. akte

46. Heldersche en Nieuwedieper Courant

47. overl. akte & huw.akte

 

BRONNEN

48. geneanet: Willem H. Rozendaal ( rozendaa )

49. www.windgenealogie.org/re/re-000205.htm

50. members.ziggo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html

51. meervank.home.xs4all.nl/

52. RADordrecht

53. mijn-genea.nl

54. huw.akte Johannis

55. Erna Roukema

56. Het Centrum

57. online-begraafplaatsen.nl

58. Willem Middelkoop <w.middelkoop@casema.nl>

59. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/mnamen.htm

60. BS Vianen

61. genealogieburggraaf.nl

62. overl.adv.

63. BS Everdingen

64. www.graftombe.nl

65. huw.akte Johanna C.

66. home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm

67. www.online-begraafplaatsen.nl

68. Bilthovensche Courant

69. stamboomforum.nl

70. BS Waalre

71. BS Eindhoven

72. search.ancestry.com

73. BS Gorinchem

74. NGV Knipsel

75. A.Hoek

76. BS Leerdam

77. Wagenmakers.demon.nl

78. home.tiscali.nl/stamboomvantol/

79. delpher

80. De 5 Rivieren

81. De Partisaan

82. wiewaswie

83. huw.akte zoon Cornelis

84. www.zerken.nl/

85. grafsteen Deil

86. Het Vrije Volk

87. Geneanet: Nicolette Sleeuwenhoek ( linton )

88. StrA Bommelerwaard

89. issuu.com/hetkontakt/docs/46_leerdam_internet

90. CBG

91. Overlijdensadvertenties Kontakt editie Leerdam

92. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken

93. Seattle Passenger and Crew Lists, 1882-1957

94. Oorlogsgravenstichting.nl

BRONNEN

95. krant

96. bedank bericht

97. Gorcumse courant

98. Advertentie

99. leeuwarder courant

100. BS Kedichem

101. openarch.nl

102. Peter van boerderij De Groene Geer [mailto:boerderij@degroenegeer.nl]

103. Scheidingsadvertentie

104. huw.akte Dirk

105. Ria Kampman-Middelkoop

106. www.valkenburgh.nl/ped-vreeswijk.html

107. home.kpn.nl/wrenes/renes.htm

108. www.valkenburgh.nl/ped-noi.html

109. huw.akten

110. huw.akte Floris

111. archief Zaanstad

112. dvd NGV ZWA 2012

113. militieregisters.nl

114. SAAmsterdam

115. vanheijningen.org/

116. huw.akte Willem

117. SARotterdam

118. Nieuwe Gorinchemsche Courant

119. overl.kaart

120. huw.advertentie

121. familieberichten.kuijntjes.nl/index.php

122. familieberichten.kuijntjes.nl

123. www.deweekkrant.nl/artikel/2008/februari/04/c

124. Marieke M.

125. home.hccnet.nl/mroelofs.1/

126. overl. adv. vader

127. De Eerste Heemsteedsche Courant

128. Utrechts Nieuwsblad

129. Utrechts Archief

130. NGV

131. familievernooij.nl/stamboom

132. www.rkparochiehouten.nl

133. online-familieberichten.nl

134. groups.google.com/group/soc.genealogy.benelux

135. huw.jub.

136. familieberichten.nl

137. overl. adv. moeder

138. MyHeritage.com

139. overl.kaart vader

140. archieven.nl

141. home.planet.nl/~lunst001/