Parenteel van Claas Middelkoop

I. Claas Middelkoop, geb. NL vóór 1719.
Zijn kinderen:
1. Grietje Klaasse Middelkoop, geb. Reeuwijk? vóór 1739, tr. (ondertr. Reeuwijk 21 april) 17571 NN NN, geb. Reeuwijk? vóór 1737.
2. Herbert Claase, volgt IIa.
3. Jannetje Claase Middelkoop, geb. Reeuwijk? vóór 1746, tr. (ondertr. Reeuwijk 19 febr.) 17641 NN NN, geb. Reeuwijk? vóór 1746.
4. Kornelis Klaase, volgt IIb.

IIa. Herbert Claase Middelkoop, ged. Sluipwijk 15 febr. 1741,2 tr. 1e Reeuwijk 13 maart 17661 Ariaantje Hermansdr van Rijke, geb. NL vóór 1748; tr. 2e (ondertr. Reeuwijk 24 sept.) 17721 Pietertje Gijsbertse Bleijker, geb. vóór 1753.
Uit het eerste huwelijk:
1. Claes Middelkoop, ged. Reeuwijk 9 nov. 1766,3 † Reeuwijk? vóór okt. 1769.
2. Jan Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 juni 1768.3
3. Claes Middelkoop, ged. Reeuwijk 15 okt. 1769,3 tr. Reeuwijk 12 dec. 18021 NN NN, geb. Reeuwijk? vóór 1784.
4. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 aug. 1770,3 † Reeuwijk? vóór mei 1772.
5. Maria Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 aug. 1770.3
6. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 18 mei 1772.3
Uit het tweede huwelijk:
7. Gijsbert, volgt IIIa.
8. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 dec. 1774.4
9. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 24 maart 1776.4
10. Dirk Middelkoop, ged. Reeuwijk 8 juni 1777.1
11. Jannetje Middelkoop, ged. Reeuwijk 22 nov. 1778.4
12. Leendert Middelkoop, ged. Reeuwijk 5 dec. 1779,4 † Reeuwijk? vóór 1781.
13. Leendert, volgt IIIb.
14. Trijntje Middelkoop, ged. Reeuwijk 26 juni 1785.4
15. Leena, volgt IIIc.
16. Jannigje Middelkoop, geb. Reeuwijk 22 mei 1793.1

IIIa. Gijsbert Middelkoop, geb. Sluipwijk,5 ged. Reeuwijk 5 sept. 1773,4 bouwknecht 1821,6 † Waarder 16 jan. 1829, tr. Waarder 7 febr. 18247 Hendrikje Heersman, geb. Barwoutswaarder omstr. 1788,5 † Waarder? na 1829, dr. van Gerrit en Hendrikje Vergeer.
Uit dit huwelijk:
1. Herbert Middelkoop, geb. Waarder 7 dec. 1825, † ald. 14 dec. 1825.8
2. Klaas Middelkoop, geb. Waarder 22 mei 1827, bouwknecht,9 † Lange Ruige Weide 15 mei 1852.2

IIIb. Leendert Middelkoop, geb. Sluipwijk,10 ged. Reeuwijk 7 jan. 1781,4 arbeider 1819,11 † Sluipwijk 28 dec. 1860,10 tr. Sluipwijk 25 mei 181010 Dirkje Oosterwijk, geb. Sluipwijk 15 jan. 1792,10 † Reeuwijk 29 mei 1882,10 dr. van Huig en Fijtje Dirks Waalwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje, volgt IVa.
2. Maria Middelkoop, geb. Reeuwijk 23 nov. 1811,1 † Waarder 8 juni 1812.
3. Maria, volgt IVb.
4. Harberth Middelkoop, geb. Zwammerdam 24 nov. 1816.12
5. Huibert, volgt IVc.
6. Sophia, volgt IVd.

IVa. Pietertje Middelkoop, geb. Sluipwijk 28 sept. 1810,5 ged. Reeuwijk 7 okt. 1810,1 bouwmeid,13 † Reeuwijk 31 dec. 1878,9 tr. Sluipwijk 27 dec. 183414 Teunis Burger, geb. Stein 3 jan. 1810,5 bouwmansknecht, arbeider,13 † Reeuwijk? na 1878, zn. van Teunis.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Burger, geb. Sluipwijk Reeuwijk 25 sept. 1835,15 † Reeuwijk 14 maart 1873,15 tr. Sluipwijk Reeuwijk 25 juni 186616 Michiel van Greuningen, geb. vóór 1846.
2. Hermina Burger, geb. 1837.15
3. Dirkje Burger, geb. 1847,151874.15
4. Jacob Burger, geb. 1854,151855.15

IVb. Maria Middelkoop, geb. Waarder 30 mei 1813,5 † Waddinxveen 12 febr. 1884, tr. Broek c.a 26 april 18387 Arie Blonk, geb. Broek 18 april 1791,5 bouwman 1848-1851,11vóór 1884, zn. van Cornelis en Jannetje Bruggemans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Blonk, geb. Bloemendaal (Gouda) 15 nov. 1838,11 † Waddinxveen 24 dec. 1879.7
2. Leendert Blonk, geb. Bloemendaal (Gouda) 29 juli 1841,11 † Waddinxveen 17 juni 1907,7 tr. Reeuwijk 15 dec. 18717 Maartje Oosterom, geb. Reeuwijk? omstr. 1845, † Waddinxveen? na 1907.
3. Jan Blonk, geb. Broek 8 mei 1848,7 † Waddinxveen 3 dec. 1872.7
4. Dirkje Blonk, geb. Broek 19 sept. 1851.7
5. Arie Blonk, geb. Broek 19 sept. 1851.7
6. Arie Blonk, geb. Broek 1852,5 † Waddinxveen 28 febr. 1923,7 tr. Waddinxveen 15 mei 18847 Cornelia Slinger, geb. Noord-Waddinxveen omstr. 1850,5 † Waddinxveen? na 1923.

IVc. Huibert Middelkoop, geb. Moordrecht 24 maart 1820,12 † Delft 25 nov. 1889,17 tr. 1e Dordrecht 24 april 185018 Huiberdina Pieternella Sasselet, geb. Dordrecht omstr. 1825,5 † Delft 12 febr. 1873,17 dr. van Laurens en Pieternella Candel; tr. 2e Delft 7 mei 187317 Johanna Kuyper, geb. Delft omstr. 1830, † ald. 3 aug. 1917, dr. van Grietje Kuyper.
Uit het eerste huwelijk:
1. Harmen Middelkoop, geb. Delft? mei 1850,19 † Delft 22 juli 1850.17
2. Laurens Middelkoop, geb. Delft 30 jan. 1852,17 † ald. 14 juni 1852.17
3. Pieternella Middelkoop, geb. Delft 3 juni 1854,17 † ald. 4 dec. 1854.17
4. Dirkje Middelkoop, geb. Delft 19 april 1855,17 † ald. 23 april 1857.17
5. Laurens Middelkoop, geb. Delft 1 april 1856,17 † ald. 31 aug. 1856.17
6. Dirkje Middelkoop, geb. Delft 25 juni 1857,17 † ald. 10 sept. 1857.17
7. Laurens Middelkoop, geb. Delft 18 juli 1858,17 † ald. 5 nov. 1859.17
8. Leendert Middelkoop, geb. Delft 8 juli 1859,17 † ald. 21 juli 1859.17
9. NN Middelkoop, geb. Delft 13 juli 1860, † ald. 13 juli 1860.17
10. Huiberdina Petronella Middelkoop, geb. Delft 29 sept. 1861,17 † ald. 1 juli 1862.17
11. Huibert, volgt V.
12. Laurens Middelkoop, geb. Delft 18 maart 1867,17 † ald. 17 sept. 1867.17
Uit het tweede huwelijk:
13. Leendert Middelkoop, geb. Delft 3 mei 1875,17 † ald. 30 dec. 1924.17

V. Huibert Middelkoop, geb. Delft 31 aug. 1862,17 † ald. 17 juni 1927,17 tr. Delft 21 maart 188817 Maria Opstal, geb. Delft omstr. 1863,19 † ald. 18 dec. 1931,17 dr. van Johannes en Maria van der Sloot.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus, volgt VIa.
2. Johannes, volgt VIb.
3. Johanna, volgt VIc.
4. Leendert Middelkoop, geb. Delft 10 jan. 1890,17 † ald. 18 juli 1890.17
5. Leendert Adrianus Middelkoop, geb. Delft 10 mei 1891,17 tr. Den Haag 10 okt. 192820 Maria Elisabeth Hofman, geb. Den Haag? vóór 1910.
6. Adrianus, volgt VId.
7. Pieter Wilhelmus Middelkoop, geb. Delft 25 maart 1894,17 † ald. 30 dec. 1894.17
8. Pieter Middelkoop, geb. Delft 14 april 1895.17
9. Marinus Middelkoop, geb. Delft 18 okt. 1897,17 tr. Delft 19 nov. 191917 Cornelia Apolonia Geertruida Schuurhuizen, geb. Delft omstr. 1898,5 dr. van Cornelis en Apolonia Geertruida Noordam.
10. Huiberdina Petronella Middelkoop, geb. Delft 22 nov. 1898,21 † ald. 22 juni 1900.17
11. Wilhelmus, volgt VIe.
12. Anthonius Laurens, volgt VIf.
13. Maria Huiberdina Petronella Middelkoop, geb. Delft 6 mei 1903.17
14. Cornelis Middelkoop, geb. Delft 27 juni 1904,17 † ald. 1 nov. 1905.17
15. Nicolaas Middelkoop, geb. Delft 20 okt. 1905,17 † ald. 10 aug. 1906.17

VIa. Hubertus Middelkoop, geb. Delft 13 jan. 1886,17 † Delft? vóór 1982, tr. Delft 6 april 191017 Petronella Lemmers, geb. Delft omstr. 1891, † ald. 6 april 1982,22 dr. van Petrus Franciscus en Maria Reinhart.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Middelkoop, geb. Delft 30 okt. 1910, tr. Anna NN, geb. NL na 1910, † na 1982.
2. Huiberdina Middelkoop, geb. Delft? omstr. 1918,19 † Delft 31 okt. 1920.17
3. Helena Middelkoop, geb. Delft 1918,19 † ald. 4 mei 1919.17
4. Johannes Jacobus Middelkoop, geb. Delft? 29 april 1920,19 † Delft 18 mei 1920.17
5. Petrus Franciscus Middelkoop, geb. Delft? 29 april 1920,19 † Delft 2 mei 1920.17

VIb. Johannes Middelkoop, geb. Delft 23 febr. 1887,17 † Delf 5 aug. 1976,22 gecrem. Rijswijk ZH 7 aug. 1976,22 tr. Delft 20 sept. 191117 Pieternella Cornelia van Akkeren, geb. Delft omstr. 1887,5 † Delft? vóór 1976, dr. van Johannes Christiaan en Agatha Theodora Breda.
Uit dit huwelijk:
1. Agatha Theodora, volgt VIIa.
2. Johannes, volgt VIIb.
3. Christiaan Johannes Middelkoop, geb. Delft? juli 1913,19 † Delft 2 dec. 1913.17
4. J.C. Middelkoop, geb. Delft? na 1913.
5. Maria Middelkoop, geb. Delft? 1914,19 † Delft 27 okt. 1915.
6. P.C. Middelkoop, geb. Delft? na 1914.

VIIa. Agatha Theodora Middelkoop, geb. Delft? na 1912.
Uit haar relatie met Stephanus Vonk, geb. vóór 1917, † Delft 23 juli 2001:23
1. NN Vonk, geb. Delft 1937,19 † ald. 22 febr. 1937.17
2. Edward Stephanus Vonk, geb. Delft 19 juli 1942,19 † ald. 21 juli 1942.17

VIIb. Johannes Middelkoop, geb. Delft? omstr. 1913, † Delft 23 juli 1978,22 tr. Alida Jansen, geb.? vóór 1920.
Uit dit huwelijk:
Johannes Middelkoop, geb. Delft? omstr. 1947,19 † Delft 18 nov. 1954.17

VIc. Johanna Middelkoop, geb. Delft 14 aug. 1888,17 tr. Delft 26 april 192217 Bartholomeus van Veen, geb. Delft omstr. 1896,5 zn. van Johannes en Elisabeth Johanna Reijnders.
Uit dit huwelijk:
Huibertus van Veen, geb. Delft? jan. 1925,19 † Delft 23 maart 1925.17

VId. Adrianus Middelkoop, geb. Delft 30 aug. 1892,17na 1951, tr. Delft 17 mei 191617 Johanna Cazant, geb. Barwoutswaarder omstr. 1897,5na 1951, dr. van Symen en Niesje Slot.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt VIIc.
2. Adrianus Hubertus, volgt VIId.
3. Johannus Middelkoop, geb. Delft? 18 okt. 1922,24 gasfitter,22 Heilsoldaat,22 † Delft 1 april 1999,22 tr. Margareta Schardt, geb. NL 10 okt. 1918,25 † Delft 2 okt. 2000,23 gecrem. Rotterdam 6 okt. 2000.25

VIIc. Maria Middelkoop, geb. Delft 29 okt. 1916,22 † ald. 26 aug. 2006,23 tr. Delft 18 mei 193826 Jan Franciscus Poot, geb. Delft 3 dec. 1907,26 † ald. 12 aug. 1999.23
Uit dit huwelijk:
1. Bea Poot, geb. Delft? na 1938.
2. Marion Poot, geb. Delft? na 1939.
3. Elly Poot, geb. Delft? na 1940, tr. Theo de Vogel, † Delft 18 sept. 1997.22
4. Lydia Poot, geb. Delft? na 1941.
5. Frank Poot, geb. Delft? na 1942.

VIId. Adrianus Hubertus Middelkoop, geb. Delft 7 aug. 1920,24 medewerker,27 † Delft 29 sept. 2011.22
Zijn zoon:
Adrianus Hubertus Middelkoop, geb. Delft 30 jan. 1949,19 † ald. 26 maart 1949.24

VIe. Wilhelmus Middelkoop, geb. Delft 7 febr. 1900,17 tr. Delft 9 nov. 192317 Anthonia Jacoba Ouwersloot, geb. Delft 18 febr. 1903,28 † ald. 30 juni 1950,28 dr. van Hendricus en Anthonia Jacoba Kramer en wed. van Jacobus Stalman.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Delft 8 jan. 1924.28
2. Maria Middelkoop, geb. Delft 8 jan. 1924,19 † ald. 15 jan. 1924.28

VIf. Anthonius Laurens Middelkoop, geb. Delft 6 sept. 1901,17 † ald. 21 nov. 1979,22 tr. Delft 11 jan. 192417 Klazina Steijger, geb. Schiedam omstr. 1905,5na 1973, dr. van Jacobus Pieter en Maria Elizabeth de Zwart.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Huibertus Middelkoop, geb. Delft? juli 1926,19 † Delft 22 jan. 1927.17
2. Beatrix Middelkoop, geb. Delft 1 juni 1941,19 † ald. 7 juni 1941.17

IVd. Sophia Middelkoop, geb. Reeuwijk 28 mei 1824,9 tr.? vóór 1855 Hendrik Verweij, geb. Sluipwijk 8 okt. 1823,9 arbeider.9
Uit dit huwelijk:
1. Harmen Verweij, geb. Sluipwijk? omstr. 1855,5 tr. Reeuwijk 26 dec. 18797 Johanna de Jong, geb.? omstr. 1856.
2. Maartje Verweij, geb. Sluipwijk? omstr. 1858,5 † Waarder 7 maart 1904,7 tr. Reeuwijk 28 mei 18807 Arie de Hoog, geb.? omstr. 1855,5 † Waarder? na 1904.
3. Dirkje Verweij, geb. Sluipwijk omstr. 1860,5 tr. 1e Reeuwijk 17 dec. 18867 Adrianus Hoogenboom, geb. Reeuwijk omstr. 1858,5vóór 1908, zn. van Teunis en Barbara Verweij en echtg. van Cornelia Baas; tr. 2e Boskoop 5 juni 19087 Abraham de Vos, geb. Benthuizen omstr. 1865.
4. Sophia Verweij, geb. Sluipwijk? omstr. 1863,5 tr. Reeuwijk 8 sept. 18827 Martinus Oosterom, geb.? omstr. 1856.
5. Helena Verweij, geb. Sluipwijk omstr. 1869,5 † Waarder 9 maart 1948,7 tr. Reeuwijk 2 april 18977 Jan Stouthart, geb. Sluipwijk omstr. 1867,5 † Waarder? na 1948.

IIIc. Leena Middelkoop, geb. Sluipwijk,9 ged. Reeuwijk 2 maart 1788,4 † ald. 9 april 1873,9 tr. Reeuwijk 17 juni (kerkelijk Sluipwijk 31 mei)10 18071 Jacob Oosterwijk, geb. Sluipwijk 19 jan. 1789,10 † Reeuwijk 5 sept. 1870,10 zn. van Huig en Fijtje Dirks Waalwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Huig Oosterwijk, geb. Sluipwijk 12 okt. 1807,29 † ald. 31 okt. 1807.29
2. NN Oosterwijk, geb. Sluipwijk 28 dec. 1808,29 † ald. 28 dec. 1808.29

IIb. Kornelis Klaase Middelkoop, geb. Reeuwijk? vóór 1767, tr. Reeuwijk 1 mei 178530 Cornelia Verboom, geb.? vóór 1769.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Cornelisz, volgt IIId.
2. Kornelis Middelkoop, ged. Reeuwijk 1 juli 1787,30 arbeider 1828.11

IIId. Klaas Cornelisz Middelkoop, geb. Oukoop,9 ged. Sluipwijk 1 juli 1787,1 bouwman,30 landbouwer,9 rentenier,9 gemeenteraadslid 1851-1857,9 wethouder 1851-1857,9 gemeenteraadslid 1863-1869,9 Heemraad 1865-1869,9 vermeld Vonnis 27 juni 1863,31 † Hekendorp 9 dec. 1869,8 tr. Oukoop? na 21 jan. 1809 Maria Zuidam, ged. Haastrecht 20 maart 1784,30 † Oukoop 9 april 1848,30 dr. van Cornelis Zuijdam en Ariaantje de Bode.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Middelkoop, geb. Oukoop 29 mei 1804,2 begr. Sluipwijk 2 april 1806.2
2. Adriana Middelkoop, geb. Oukoop 13 maart 1809,5 ged. Reeuwijk 19 maart 1809,30 † Sluipwijk 19 april 1836,8 tr. Oukoop 18 april 18347 Jan Hofland, geb. Sluipwijk 27 maart 1803,5 zn. van Cornelis en Dirkje de Groot.
3. Kornelis Middelkoop, ged. Reeuwijk 19 maart 1809,30 † Oukoop 9 dec. 1832.7
4. Kornelis Middelkoop, geb. Reeuwijk 9 mei 1811,30 † NL vóór maart 1813.
5. Kornelis Middelkoop, geb. Waarder 13 aug. 1813,12 † Oukoop 9 dec. 1832.2
6. Dirkje Middelkoop, geb. Oukoop 28 april 1815, † ald. 4 aug. 1835.8
7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Oukoop 11 aug. 1817.
8. Alida, volgt IVe.
9. Cornelia, volgt IVf.

IVe. Alida Middelkoop, geb. Oukoop 10 dec. 1819,32 † Hekendorp 5 jan. 1878,32 tr. Oukoop 9 aug. 18397 Anthonie Kraijenbrink, geb. Reeuwijk 12 aug. 1819,5 turfschipper, † Dordrecht 26 juni 1891,32 zn. van Hendrik Kraaijenbrink en Alida Tas.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendrik Kraaijenbrink, geb. Sluipwijk 11 dec. 1839,3322 dec. 1882.26
2. Hendrik Kraaijenbrink, geb. Oukoop 15 febr. 1841,33 † ald. 9 nov. 1842.26
3. Hendrik Kraaijenbrink, geb. Oukoop 8 dec. 1842,33 tr. Haastrecht 28 aug. 186334 Anna Verboom, geb. Haastrecht 1842.34
4. Maria Kraaijenbrink, geb. Hekendorp 24 sept. 1844,5 † NL 2 okt. 1926.26
5. Alida Kraaijenbrink, geb. Oukoop 4 okt. 1846,26 † ald. 6 okt. 1846.26
6. Klaas Kraaijenbrink, geb. Oukoop 5 aug. 1847,26 † ald. 8 april 1848.26
7. Nana Kraaijenbrink, geb. Oukoop 25 sept. 1849.26
8. Klaas Kraaijenbrink, geb. Oukoop 7 maart 1851.32
9. Antonie Kraaijenbrink, geb. Oukoop 7 maart 1852.26

IVf. Cornelia Middelkoop, geb. Oukoop 12 mei 1823,5 † Waarder 22 nov. 1909,8 tr. Oukoop 4 juni 18417 Jacob van Leeuwen, geb. Lange Ruige Weide 22 april 1819,5 † Lange Ruige Weide? vóór 1885,9 zn. van Jacobus en Gerrigje Levinck.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Leeuwen, geb. Waarder 15 jan. 1842,7 † Moordrecht 21 nov. 1880,7 tr. Waarder 29 maart 18607 Hendrik Teunis Huurman, geb. Moordrecht omstr. 1833,5na 1880.
2. Adriana van Leeuwen, geb. Waarder 28 aug. 1843,7 tr. Waarder 30 maart 18657 Cornelis Kuilenburg, geb. Noord Polsbroek omstr. 1841.
3. Nicolaas Jacob van Leeuwen, geb. Waarder 11 okt. 1847,7 † ald. 15 nov. 1918,7 tr. Aaltje Nieuwland, geb.? na 1845, † Waarder? na 1918.
4. Jacob van Leeuwen, geb. Lange Ruige Weide omstr. 1849, † Waarder 21 juni 1926,7 tr. Zegveld 22 april 18757 Geertje den Boggende, geb. Zegveld omstr. 1848, † Waarder? vóór 1926.
5. Jacob van Leeuwen, geb. Waarder 4 maart 1849.7
6. Gerritje van Leeuwen, geb. Waarder 4 nov. 1850.7
7. Cornelis van Leeuwen, geb. Waarder 21 nov. 1854,7 † ald. 10 febr. 1855.7
8. Dirkje van Leeuwen, geb. Waarder 24 april 1858.7


Bronnen
1. www.gahetna.nl
2. oudheidskamer Reeuwijk
3. nat.archief index; doopboeken Rijnland
4. bij nat.archief index op doopboeken Rijnland
5. huw.akte
6. rhcrijnstreek.nl/Woerden notariele akten
7. genlias
8. overl.akte
9. rhcrijnstreek.nl
10. home.12move.nl/oosterwijk/paroost/FRM3.HTML
11. www.groenehartarchieven.nl
12. geb.akte
13. Geneanet
14. Geneanet: Mari van Oorschot ( mvoorschot )
15. Mari van Oorschot ( mvoorschot )
16. Geneanet: Leo van Kruining ( leovankruining )
17. www.wiewaswie.nl
18. www.archieven.nl
19. overl. akte
20. Haagsarchief
21. www.archief.delft.nl
22. overl. advertentie
23. NGV adv.Delfland
24. Nicole Middelkoop
25. NGV Knipsel
26. www.stamboom.nl
27. www.nieuwsbank.nl
28. home.kpn.nl/johnny99/717HendrikEsser.txt
29. Geneanet: Michel Bancal ( michelbancal )
30. stamboomforum.nl
31. Dordrechtsche Courant
32. www.rijerkerk.net/
33. www.ancestors.nl/anders.asp?MyID=71473
34. www.randstadcourant.nl/database_en/frame.htm


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 09:21:24