Parenteel van Dirck -

I. Dirck -, geb. NL vóór 1475.
Zijn zoon:

II. Jan Dircksz -, geb. NL omstr. 1500,1 † ald. vóór 8 dec. 1574,2 tr. Lijsbeth Dirck Govertsdr -, geb. NL omstr. 1505,1 † ald. na 7 april 1576,2 dr. van Dirck Govertsz Vinck.
Uit dit huwelijk:
1. Dirck Jansz, volgt IIIa.
2. Adriaen Jan Dircks, volgt IIIb.
3. Jenneke Jan Dircksdr, volgt IIIc.
4. Floris ’Middelkoop’, † NL vóór 13 maart 1575.2
5. NN, volgt IIId.

IIIa. Dirck Jansz -, † NL na 22 nov. 1576,2 tr. 1e NN NN; tr. 2e Jenneke Thomaesdr -, † NL vóór 31 juli 1588;2 zij hertr. Jan Reijers de Vos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lijntke -, geb. Schoonrewoerd vóór 1575, tr. (ondertr. Dordrecht 3 nov.) 15952 Frans Jans Bornwater, geb. Dordrecht vóór 1575, † vóór 22 aug. 1639.3
Uit het tweede huwelijk:
2. Huijbertje Dircksdr, volgt IVa.
3. Lijske -, geb. NL, † vóór 1596.
4. Dirckge -, geb. NL, † vóór 1596.

IVa. Huijbertje Dircksdr -, geb. NL vóór 1576, † vóór 20 nov. 1646,2 tr. vóór 2 juli 15952 Jan Lenaerts -, geb. NL vóór 1576, schoenmaker,2 † NL vóór 27 jan. 1625,2 zn. van Lenaert Jans en Aentge Henrick Herbertsdr -.
Uit dit huwelijk:
1. Lenert Jansen -.
2. Dirck Jansen -.
3. Hendrick Jansen -.
4. Aentie Jans -.
5. Jantien Jans -.
6. Lijske Jans -.
7. Wijntien Jans -.
8. Ariën Jans -.
9. Herberen Jans -.

IIIb. Adriaen Jan Dircks -, geb. NL omstr. 1527,4 † ald. na 18 maart 1603,3 tr. 1e NN NN, † Middelkoop? vóór 10 dec. 1573; tr. 2e Lijsbeth Jansdr -, geb.? omstr. 1535,1 † ald. vóór 27 maart 1598.5
Uit het eerste huwelijk:
1. NN -, geb. NL vóór 10 dec. 1573.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan Ariens de Kleine, volgt IVb.
3. Cornelis Ariensz, volgt IVc.
4. Bastiaen Ariensz, volgt IVd.
5. Theuntge Ariëns -, † NL vóór 14 mei 1614,2 tr. 1e2 Cornelis Jans Verhups, † NL vóór 14 mei 1614,2 zn. van Jan Laurens en Gerricke Cornelisdr -; tr. 2e2 Frans Corsse -, geb. omstr. 1585,2 waarsman 1632,2 † NL vóór 10 juni 1646.2
6. Heesken Ariëns -, † NL vóór 11 juni 1640,2 tr.2 Willem Jacobben -, geb. NL omstr. 1559,2 † ald. vóór 15 mei 1618.2
7. Deliana -, † NL vóór 16 jan. 1642.2

IVb. Jan Ariens de Kleine ’Middelkoop’, geb. NL omstr. 1555,1 † Hoogeind van Middelkoop vóór 23 juni 1631,2 tr. NL vóór 12 jan. 16012 NN Everts -, dr. van Evert Jans en Metge Korsse -.
Uit dit huwelijk:
1. Lijske ’Middelkoop’, geb. na 1600, † NL vóór 17 april 1666,2 tr. 1e Aart Cornelisse Scheer; tr. 2e Jan Petersz Block, vermeld gezworene,2 † Middelkoop? vóór 2 mei 1663.2
2. Metke ’Middelkoop’, geb. na 1600, † NL vóór 26 mei 1631,2 tr. Cornelis Damen -, waarsman.2
3. Anneke ’Middelkoop’, geb. na 1600, † NL vóór 23 jan. 1668,2 tr. Steven Damen -, † NL vóór 20 mei 1662,2 zn. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.
4. Maijke ’Middelkoop’, geb. na 1600, † NL na 10 jan. 1662,2 tr. Jan Willems Verweij, gasthuismeester 1615,2 † Schoonrewoerd? vóór 24 febr. 1654,2 wedr. van NN NN.
5. Ariën Jans, volgt Va.
6. Dirk Jansen ’Middelcoop’, geb. na 1600.
7. Evert Jansz, volgt Vb.
8. Floris Jansen, volgt Vc.
9. Herbert Janssen Middelcoop, geb. NL vóór 1620, † vóór 1640.

Va. Ariën Jans de Bruijn, geb. na 1600, tr.2 Baertijen Daemen -, dr. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje de Bruijn, ged. Leerdam april 1638.2
2. Cornelia de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1640.2
3. Metgen de Bruijn, ged. Leerdam juli 1645.2
4. Johannes de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1647.2

Vb. Evert Jansz ’Middelcoop’, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 23 juni 1684,2 tr. vóór 1625 Grietje Claesdr -, geb. NL vóór 1607, † ald. vóór 23 juni 1667,5 dr. van Claes Florisz en Lijske Berntsdr -.
Uit dit huwelijk:
1. Claes Everts, volgt VIa.
2. Huijbert Everts, volgt VIb.
3. Cornelia ’Middelkoop’, ged. Leerdam aug. 1632, tr. Jan Louwe Boogaert, † USA, zn. van Louw Theunisz.
4. Jan Everts, volgt VIc.
5. Elizabeth ’Middelkoop’, ged. Leerdam nov. 1639.2

VIa. Claes Everts ’Middelkoop’, ged. Leerdam nov. 1625,2 tr. NL omstr. 16572 Digna Herberts -, dr. van Herbert Leenderts.
Uit dit huwelijk:
1. Aalbert ’Middelkoop’, ged. Leerdam 22 jan. 1658,2 † Diefdijk? vóór 1660.
2. Aalbert ’Middelkoop’, ged. Leerdam 2 april 1660.2
3. Grietje Claes ’Middelkoop’, geb. Diefdijk? omstr. 1663,2 † Diefdijk omstr. 11 maart 1672.2
4. Evert ’Middelkoop’, ged. Leerdam 3 febr. 1666,2vóór 1675.

VIb. Huijbert Everts Middelcoop, geb. NL vóór 1650, † ald. vóór 1 juli 1719,2 tr. vóór 1678 Petertje Herberts -, ged. Leerdam juni 1642,2 † Leerdam? na juli 1719,6 dr. van Herbert Leenderts Cappel en Nieske Pieters.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Huijbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 aug. 1665,2 † Noordeloos mei 1732,7 tr. (ondertr. Meerkerk 15 april) 17198 Lijsbeth Ariens Boer, geb. Meerkerk? vóór 1699, † Noordeloos 22 dec. 1737,7 wed. van Jan Jansen Sterk.
2. Herbert Huijbertse, volgt VIIa.
3. Grietje Huiberts, volgt VIIb.

VIIa. Herbert Huijbertse Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 6 maart 1678, begr. ald. 31 maart 1741,9 tr. (ondertr. Leerdam 6 maart) 170610 Elisabeth Ariens den Hertogh,11 ged. Schoonrewoerd 11 aug. 1678,10 dr. van Arien Geerloffse Hartigh en Neeltje Huyberts van Mierloo.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Herbertsdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1708.8
2. Grietje Middelkoop, geb. na 1708.
3. Huibert Huijbertse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 jan. 1710,12 tr. Oosterwijk 11 dec. 173513 Gerrigje Stellaard, ged. Oosterwijk (Kedichem) 6 april 1708.14
4. Arie Herbertsz, volgt VIIIa.
5. Petrus Herbertsz, volgt VIIIb.
6. Neeltje Herbertsd, volgt VIIIc.
7. Cornelia Herberts, volgt VIIId.
8. Pieternel, volgt VIIIe.

VIIIa. Arie Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 aug. 1712,12 tr. Schoonrewoerd 12 juni 17578 Teuntje Kool, geb. omstr. 1737,4 dr. van Claas Teunisz Cool en Mayke Janz.
Uit dit huwelijk:
1. Harberth, volgt IXa.
2. Klaas Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 30 sept. 1759, † vóór 1761.
3. Klaas Middelkoop, ged. Sliedrecht 15 jan. 1761,12 † Leerdam 21 okt. 1837.15
4. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 15 jan. 1761,12 † ald. vóór aug. 1763.
5. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 7 aug. 1763,12 † Leerdam 17 sept. 1842.15
6. Maayke Ariens, volgt IXb.

IXa. Harberth Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 7 mei 1758,4 bouwman, † Leerdam 29 nov. 1845,15 tr. Leerdam 24 febr. 17978 Geertruij Burggraaf, geb. 1777, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1777, † Leerdam 12 april 1860.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 mei 1797,4 † Leerdam 23 dec. 1878.15
2. Bastiaan, volgt Xa.
3. Huijbert Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1801,12 ged. Schoonrewoerd 19 april 1801,12 † Leerdam 2 jan. 1877.12
4. Pieter Herbertsz, volgt Xb.
5. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 april 1805,4 † ald. vóór 1821.
6. Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 juli 1807.4
7. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 okt. 1809,4 † Leerdam 30 aug. 1839.4
8. Gijsbert, volgt Xc.
9. Klaas, volgt Xd.
10. Teuntje, volgt Xe.

Xa. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1798,4 † Leerdam 5 febr. 1874,4 tr. Schoonrewoerd 30 nov. 182216 Cornelia Bogerd, geb. Schoonrewoerd 8 maart 1799,4vóór 1874,17 dr. van Roelof en Maaike van Dis.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1823,18 † Leerdam 5 febr. 1898,15 tr. Leerdam 2 mei 187316 Neeltje van Gent, geb. Leerdam 1833,16 † ald. 12 juli 1899,19 dr. van Huig en Maria Kool.
2. Geertruij, volgt XIa.
3. Maaijke, volgt XIb.
4. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 12 okt. 1827, † ald. 17 juli 1830.18
5. Jannigje, volgt XIc.
6. Adriana, volgt XId.
7. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1834,16 bouwman 1873, † Leerdam 3 maart 1921,19 tr. Schoonrewoerd 5 mei 187116 Maria van Ooijen, geb. Leerdam omstr. 1834, † ald. 19 april 1905,16 dr. van Arie en Lijntje Kool.
8. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 4 juli 1835, † ald. 8 dec. 1835.18
9. Steven Middelkoop, geb. Leerdam 1 sept. 1837, † ald. 17 okt. 1897.15
10. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 15 maart 1839,12 † ald. 21 aug. 1908.15
11. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1841, † ald. 15 dec. 1919.15

XIa. Geertruij Middelkoop, geb. Leerdam 17 okt. 1824, † ald. 2 febr. 1901,18 tr. Leerdam 27 sept. 185116 Cornelis de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1826,4 zn. van Govert en Cornelia den Besten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1847,20 tr. Rotterdam 25 sept. 187821 Hermanus Beck, geb. Den Haag 1851,20 † Leerdam 1921.20
2. Aart de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1862,22 tr. Leerdam 31 mei 188916 Maaike de Stigter, geb. Leerdam omstr. 1864.22

XIb. Maaijke Middelkoop, geb. Leerdam 16 okt. 1826, † ald. 4 febr. 1904,18 tr. Leerdam 10 maart 186416 Dirk de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1828,4 † ald. omstr. 26 maart 1894,19 zn. van Govert en Cornelia den Besten.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1864, tr. 188823 Cornelis de Leeuw, geb. Culemborg omstr. 1864; hij hertr. 191323 Pietertje ’t Lam.
2. Govert, volgt XIIa.

XIIa. Govert de Bruin, geb. Leerdam 20 april 1864, † ald. 29 dec. 1934,24 tr. Schoonrewoerd 20 mei 189725 Maria Schinkel, geb. Schoonrewoerd 1863.
Uit dit huwelijk:
1. Jan de Bruin, geb. 26 aug. 1899,2625 juni 1966,26 begr. Leerdam.27
2. Maaike, volgt XIIIa.

XIIIa. Maaike de Bruin, geb. Leerdam 24 maart 1903,28 † ald. 27 okt. 1997,29 begr. Schoonrewoerd 31 okt. 1997,29 tr. 27 febr. 192528 Gijsbert Middelkoop, geb. Kedichem 8 maart 1902,30 jachtopziener,28 † Leerdam 26 mei 1978,31 zn. van Steven en Marigje van Houwelingen.
Uit dit huwelijk:
Steven Govert Middelkoop, geb. Kedichem 24 mei 1929,26 medewerker 1982,32 † Leerdam? 19 nov. 2015,26 begr. Leerdam.27

XIc. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 30 sept. 1829,33 † ald. 11 april 1859,15 tr. Schoonrewoerd 26 nov. 185816 Gerrit de Vos, geb. Schoonrewoerd 4 juni 1831, † Leerdam 7 mei 1885,15 zn. van Peter en Geertrui de Weerd; hij hertr. Schoonrewoerd 6 mei 186416 Gerrigje Nobel.
Uit dit huwelijk:
Peter de Vos, geb. Leerdam 5 april 1859,33 † ald. 2 juli 1946,15 tr. 1e Schoonrewoerd 12 dec. 188416 Teuntje van Vlissingen, geb. Leerdam 25 aug. 1858,33 † Culemborg 19 maart 1906;15 tr. 2e Gameren 18 nov. 190916 Angeneske van Anrooij, geb. Gameren 21 sept. 1861,34 † Leerdam 15 juni 1931.15

XId. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 14 mei 1832,4 † ald. 2 febr. 1916,19 tr. Leerdam 24 maart 186416 Aart den Besten, geb. Leerdam omstr. 1827,4 † ald. 21 dec. 1920,16 zn. van Nijs en Neeltje de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1866, † Leerdam 19 april 1916.16
2. Bastiana den Besten, geb. Leerdam 1870,35 † ald. 23 febr. 1944,16 tr. Leerdam 20 mei 189825 Barende Schinkel, geb. Schoonrewoerd 1857,25 † Leerdam? vóór 1944.
3. Dirkje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1874,36 † Leerdam 15 nov. 1915.16

Xb. Pieter Herbertsz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 mei 1803,4 † Leerdam 1 april 1867, tr. Schoonrewoerd 29 maart 182716 Adriana de Stigter, geb. Leerdam 8 maart 1809, † ald. 22 juli 1880,16 dr. van Teunis en Maaike van Gent.
Uit dit huwelijk:
1. Herbert, volgt XIe.
2. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 okt. 1828,36 † ald. 11 dec. 1828.16
3. Teunes, volgt XIf.
4. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1831,16 † ald. 23 febr. 1895.19
5. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 16 maart 1833, † Schoonrewoerd 11 maart 1835.16
6. Maaike Geertrui, volgt XIg.
7. Geertrui Maaike Middelkoop, geb. Hagestein 20 okt. 1840,34 † Leerdam 26 jan. 1863.15
8. Huibertje Petronella Middelkoop, geb. Hagestein 23 dec. 1842,30 † ald. 7 nov. 1845.15
9. NN Middelkoop, levenloos kind, geb..16

XIe. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1827,37 † Abcoude-Proosdij 20 jan. 1881,38 tr. Leerdam 25 mei 185416 Maria ’t Lam, geb. Leerbroek 9 juli 1831,37 † Mijdrecht 16 maart 1899,38 dr. van Gerrit en Pieternella Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 aug. 1854,39 † ald. 22 aug. 1863.39
2. Gerrit, volgt XIIb.
3. Pieter, volgt XIIc.
4. Pietertje Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1859,39 † Leerdam 13 juni 1861.39
5. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 aug. 1860,12 † Leerdam 13 jan. 1862.39
6. Janna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 jan. 1863,39 † ald. 24 maart 1864.39
7. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1864,39 † ald. 7 juni 1864.39
8. Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 dec. 1865,39 † ald. 29 juli 1866.39
9. Adriaantje Maria, volgt XIId.
10. Antonie Middelkoop, geb. Jutphaas 9 nov. 1871,39 † ald. 15 nov. 1871.39

XIIb. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 dec. 1856,40 arbeider 1895, † Mijdrecht 22 dec. 1918, tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 6 nov. 188516 Marretje van Kreuningen, geb. Vinkeveen omstr. 1859,22 † Vinkeveen en Waverveen 18 juli 1889, dr. van Leendert en Neeltje Gijsen; tr. 2e Leerdam 18 okt. 188916 (echtsch. uitgespr. Utrecht 17 juni 1896)16 Maria Adriana Michielsen, geb. Woensdrecht omstr. 1865,22 dr. van Cornelis en Adriana Veraert; tr. 3e Mijdrecht 4 dec. 189616 Trijntje Kos, geb. Abbekerk 1858,39 dr. van Sijbrand en Aaltje Krab en wed. van Jan de Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria, volgt XIIIb.
2. Herber, volgt XIIIc.
3. Neeltje Middelkoop, geb. Vinkeveen 9 juli 1889, † Vinkeveen en Waverveen 19 nov. 1889.
Uit het tweede huwelijk:
4. Marinus Middelkoop, geb. Leerbroek 29 april 1895.
5. Jannigje, volgt XIIId.
Uit het derde huwelijk:
6. Trijntje Kos, geb. 1896.39
7. Marie Alida Middelkoop, geb. Mijdrecht 4 juni 1902,33 † ald. 19 mei 1920.15

XIIIb. Maria Middelkoop, geb. Vinkeveen 14 aug. 1886, tr. Mijdrecht 29 nov. 190716 Theunis van Zanten, geb. Baarn 24 mei 1884,41 zn. van Jacob en Magdalena Kranenburg.
Uit dit huwelijk:
NN van Zanten, levenloos kind, geb. Mijdrecht 5 april 1908.

XIIIc. Herber Middelkoop, geb. Vinkeveen 24 maart 1888,16 † Amsterdam 12 mei 1955,39 tr. Mijdrecht 8 sept. 191616 Geertruida Ruijs, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1897, dr. van Jan Franse Marinus en Helena Catharina Piet.
Uit dit huwelijk:
1. Marretje Middelkoop, geb. Amsterdam? 1917.42
2. Jan Frans Marinus Middelkoop, geb. NL omstr. 1919,43 † Amstelhoek 22 april 1996,43 gecrem. Amsterdam 26 april 1996.43
3. Gerrit Middelkoop, geb.? 24 nov. 1919,44 timmerman 1946-,45 † Uithoorn? 5 nov. 1983,44 begr. Uithoorn,44 tr.39 Jantje Maria van Leeuwen.

XIIId. Jannigje Middelkoop, geb. Leerbroek 19 mei 1896,22 † Sittard? na 1941, tr. Assen 9 mei 191516 (echtsch. uitgespr. Maastricht 30 juni 1938)46 Robertus Visser, geb. Kloosterveen 21 mei 1893,16 † Sittard 27 sept. 1941,15 zn. van Derk en Antje Oldenburger.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Visser, geb. Assen 1915,47vóór 1918.
2. Roberdina Visser, geb. Assen 18 dec. 1915.47
3. Antje Visser, geb. Schinnen 24 juni 1917,15 † ald. 24 juni 1917.15
4. Roelof Visser, geb. Assen 3 okt. 1918, †.47
5. Petronella Visser, geb. Sittard? 1934,36 † Sittard 23 nov. 1941.16

XIIc. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 dec. 1857,40 schipper,37 turfschipper 1923,48 † Meerkerk 29 juli 1935,39 tr. 1e Nieuwland 19 jan. 190038 Aartje Rietveld, geb. Nieuwland 5 aug. 1861,38 † ald. 24 nov. 1904,38 dr. van Arie en Aartje Versluis; tr. 2e Heukelum 191549 Beleke Govertje Dirkje Blom, geb. Meerkerk 1861, † Leerdam 19 dec. 1938,16 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse en wed. van Albert van Vianen.
Uit het eerste huwelijk:
Cornelia Middelkoop, geb. Nieuwland 3 nov. 1883,33 † ald. 22 mei 1908.38

XIId. Adriaantje Maria Middelkoop, geb. Bunnik 12 nov. 1869,50 dienstbode 1890-1893,42 † Mijdrecht 28 juni 1957,50 tr. Vinkeveen 1 juni 189416 Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 12 mei 1871,50 † ald. 23 april 1946,50 zn. van Rokus en Dirkje Spek.
Uit dit huwelijk:
1. Rokus van IJperen, geb. Vinkeveen 17 febr. 1895,16 † Mijdrecht 20 juni 1895.16
2. Herman van Yperen, geb. Mijdrecht 24 maart 1896,51 † ald. 1925.51
3. Rokus Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 23 maart 1897,51 † ald. 1987.51
4. Maria Adriaantje van Yperen, geb. Mijdrecht 27 juli 1898,51 † ald. 1984.51
5. Johannes Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 2 sept. 1899,51 † ald. 1962.51
6. Gerard van Yperen, geb. Mijdrecht 20 juli 1903,51 † ald. 1985.51
7. Dirkje van Yperen, geb. Mijdrecht 14 dec. 1904,51 † ald. 1982.51
8. Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 11 febr. 1906,51 † ald. 25 dec. 1970.51
9. Pieter van Yperen, geb. Mijdrecht 10 mei 1907,51 † ald. 1990.51
10. Arie van IJperen, geb. Mijdrecht 20 jan. 1909,51 tr. Vinkeveen en Waverveen 15 sept. 193216 Wouda Francina Mulckhuijse, geb. Vinkeveen en Waverveen omstr. 1912.
11. Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 31 mei 1911.51

XIf. Teunes Middelkoop, geb. Leerdam 15 dec. 1829,12 † ald. 18 febr. 1912,19 tr. 1e Schoonrewoerd 30 sept. 185916 Bastiaantje ’t Lam, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1837,12 † ald. 20 maart 1863,12 dr. van Pieter en Margaretha Petertje Burggraaf; tr. 2e Schoonrewoerd 29 maart 186716 Antje van Klei, geb. Schoonrewoerd omstr. 1833,22 † ald. 29 sept. 1869, dr. van Gerrit van Kleij en Hendrika van Maurik; tr. 3e Vianen 21 april 187116 Adriana Verkerk, geb. Everdingen 15 juni 1834,52 † Leerdam 18 nov. 1914,52 dr. van Otto en Geertje de Wild.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 nov. 1859,36 † ald. 6 juni 1863.
2. Jaantje, volgt XIIf.
3. Margaretha, volgt XIIg.
4. Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 maart 1863, † ald. 13 juni 1864.
Uit het tweede huwelijk:
5. Antje, volgt XIIe.
6. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 29 juli 1867,36 † ald. 30 sept. 1874.
Uit het derde huwelijk:
7. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 27 juli 1872,16 † ald. 23 nov. 1872.
8. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 23 aug. 1873.
9. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 21 aug. 1873.
10. Otto, volgt XIIh.

XIIe. Antje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1856,22 † Everdingen 18 mei 1935, tr. Schoonrewoerd 2 juni 188216 Hermanus Versluis, geb. Schoonrewoerd? 1852,36 † Schoonrewoerd 26 okt. 1930,16 zn. van Dirk Janse en Johanna Steijsinger.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jan Versluis, geb. Schoonrewoerd 13 febr. 1887,16 † ald. 30 mei 1909.16
2. Antje Pieternella Versluis, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1889,16 † ald. 20 febr. 1894.16
3. Johanna Maria Versluis, geb. Schoonrewoerd 19 jan. 1893,16 tr. Schoonrewoerd 22 juni 191616 Wilhelmus van Gelder, geb. Leerdam omstr. 1887.22
4. Hermanus Antonie Versluis, geb. Schoonrewoerd 17 sept. 1900,16 tr. Everdingen 13 april 192216 Maria Kers, geb. Schoonrewoerd 5 febr. 1900,53 dr. van Cornelis en Jasperyna Frederika den Hartog.

XIIf. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861, tr. Leerdam 29 april 188116 Huibert Klijn, geb. Leerdam omstr. 1853,22 machinist 1911,54 zn. van Arie en Jacobje van Kleij.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaantje Klijn, geb. Leerdam omstr. 1882,22 tr. Amsterdam 24 jan. 190616 Tjeerd Pietersma, geb. Gaasterland omstr. 1879,22 werkman 1906.22
2. Arie Klein, geb. Leerdam 7 jan. 1884, † ald. omstr. 9 jan. 1884.48
3. Arie Klijn, geb. Leerdam 26 aug. 1884.
4. Arie Klein, geb. Leerdam 20 juli 1885, machinist 1911,22 tr. Amsterdam 4 okt. 191116 (echtsch. ingeschr. ald. 8 okt. 1929)22 Anna Cornelia Dekkers, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1890.22
5. Jacoba Klijn, geb. Leerbroek 4 okt. 1886.
6. Jacoba Klijn, geb. 1887,36 † Leerdam 14 jan. 1897.
7. Grietje Klein, geb. Meerkerk 19 jan. 1889, tr. Amsterdam 25 febr. 192016 Derk Kuijpers, geb. Zwolle omstr. 1877,22 expeditiekencht 1920.22
8. Teunis Cornelis Klijn, geb. Meerkerk 22 juli 1890, † ald. 2 nov. 1890.
9. Teunis Cornelis Klijn, geb. Kattendijke 4 maart 1892.33
10. Govert Klijn, geb. Meerkerk 21 jan. 1894.
11. Pieter Klijn, geb. Leerdam 11 febr. 1896.
12. Jacobus Adriananus Klijn, geb. Leerdam 28 aug. 1897.19
13. NN Klijn, levenloze dochter, geb. Beverwijk 18 maart 1899.21
14. Jacoba Klijn, geb. Spaarndam 11 juli 1900,21 tr. Amsterdam 22 sept. 192016 Wilhelmus Dekkers, geb. Amsterdam omstr. 1901,22 plaatwerker 1920.22
15. Pieter Klijn, geb. Leerdam 31 dec. 1902.
16. Pieter Klijn, geb. Leerdam 8 april 1903.

XIIg. Margaretha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861,22 † Noordeloos? vóór 1907, tr. Leerdam 23 nov. 188316 Thomas van den Ent, geb. Culemborg omstr. 1863,22 zn. van Thomas en Elisabeth de Leeuw; hij hertr. Noordeloos nov. 190755 Dirkje van Drenth.
Uit dit huwelijk:
1. NN van den Ent, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 maart 1887.19
2. Elisabeth van den Ent, geb. Leerdam omstr. 17 april 1888.19
3. Bastiaantje van den Ent, geb. Leerdam omstr. 25 nov. 1890,19 † Hoek van Holland 9 aug. 1936,21 tr. Bartel Quist, geb.? vóór 1895, † Hoek van Holland? na 1936.
4. Neeltje Adriana van den Ent, geb. Leerdam omstr. 20 nov. 1892.19
5. Otto van den Ent, geb. Leerdam omstr. 6 maart 1894.19
6. Geertruida van den Ent, geb. Leerdam omstr. 1 juni 1896.19
7. Adrina van den Ent, geb. Leerdam omstr. 13 sept. 1898.19

XIIh. Otto Middelkoop, geb. Leerdam 23 mei 1874, Opzichter,56 vermeld Treurige omstandigheden 3 sept. 1914,48 † Leerdam 14 febr. 1923,19 tr. Heukelum 190457 Hendrika Amelia Elisabeth Blom, geb. Heukelum? 1882,36 † Leerdam 14 april 1939,19 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse.
Uit dit huwelijk:
1. Amelia Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1906,27 † Hagestein 18 maart 1977,27 tr. Leerdam 16 sept. 193258 Gerrit Willem Middelkoop, geb. Vianen 23 mei 1901,33 koopman,59 † Hagestein 7 sept. 1974,27 zn. van Gerrit en Eeltje van Tol.
2. Adriana, volgt XIIIe.
3. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 20 febr. 1909.16
4. Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam na april 1911,36 † ald. 13 maart 1912.
5. Margaretha Adriana Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 27 febr. 1912.16
6. Margaretha Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,19 † ald. 13 okt. 1913.16
7. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,19 † ald. 3 okt. 1913.
8. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 16 dec. 1914.16
9. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 21 maart 1916.16
10. Otto Pieter Middelkoop, geb. Leerdam jan. 1918,19 † ald. 12 jan. 1937.19

XIIIe. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam? 1908, † Leerdam 14 febr. 1948, tr. Leerdam? vóór 1936 (door echtsch. ontbonden)16 Cornelis van Wingerden.
Uit dit huwelijk:
Willem Adrianus van Wingerden, geb. Leerdam omstr. 15 aug. 1934,19 † ald. omstr. 18 juli 1936.19

XIg. Maaike Geertrui Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1835,16 † Leerdam 19 april 1917,16 tr. Kedichem 12 sept. 185716 Leendert van Hoogdalem, geb. Oosterwijk (Kedichem) 9 sept. 1827, † Leerdam 27 febr. 1908, zn. van Hendrik en Jannigje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje van Hoogdalem, geb. 1857.
2. Jaantje, volgt XIIi.
3. Hendrikje van Hoogdalem, geb. na 1859.
4. Pieter van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 13 nov. 1867,60 † Schiedam 12 april 1940,61 tr. Ridderkerk 8 jan. 189962 Jenneke Elisabeth van Helden, geb. Ridderkerk 21 juli 1874,60 † Soest 9 febr. 1966.63
5. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1868.
6. Herber van Hoogdalem, geb. na 1869.
7. Zoon, geb. na 1870.
8. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1871.
9. Neeltje van Hoogdalem, geb. na 1872.

XIIi. Jaantje van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 24 dec. 1858, † Leerdam 13 maart 1897, tr. Leerdam 16 nov. 188816 Jan Keijts, geb. Leerdam 1863,64 zn. van Bastiaan en Wilhelmina van ’t Hart.
Uit dit huwelijk:
Geertruida Keijts, geb. Leerdam 27 aug. 1883.64

Xc. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 21 jan. 1812,12 vermeld fysieke kenmerken,12 † Kuijlenburg 18 okt. 1884,12 tr. Leerdam 11 dec. 186216 Cornelia de Jong, geb. Leerbroek 26 jan. 1833,12 † Leerdam 16 maart 1873, dr. van Cornelis en Jannigje van der Haven.
Uit dit huwelijk:
1. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1862, † ald. 22 maart 1863.
2. Jannigje, volgt XIh.
3. Herbert Cornelis, volgt XIi.
4. Geertrui Pieternella Middelkoop, geb. Leerdam 1 nov. 1872, † ald. 25 maart 1873.

XIh. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1864, † Arkel 17 maart 1925,65 tr. Leerdam 27 dec. 189016 Martinus van der Wal, geb. Heukelum 1864,16 † Arkel 20 april 1936,43 zn. van Martinus en Aaltje Keinemans.
Uit dit huwelijk:
Aaltje Cornelia van der Wal, geb. Schelluinen 15 sept. 1891,33 † ald. 14 okt. 1891.15

XIi. Herbert Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 12 febr. 1869,16 fabrieksarbeider 1926,66 tr. Leerdam 7 febr. 189616 Aartje de Vos, geb. Leerdam omstr. 1870,16 dr. van Gerrit en Gerrigje Nobel.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 24 jan. 1897,31 † Asperen? 5 jan. 1986,31 begr. Asperen,31 tr.31 Maaike Kruys, geb.? 26 mei 1897,31 † Asperen? 23 dec. 1969,31 begr. Asperen.31
2. Cornelia Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 11 juli 1898,42 dienstbode 1921-1925,22 tr. Amsterdam 26 febr. 192516 Johan George Komen, geb. Watergraafsmeer omstr. 1892,22 fabrieksarbeider 1926.22
3. Cornelis Antonie Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,19 † ald. 23 sept. 1899.
4. Jan Gerard Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,19 † ald. 24 jan. 1900.
5. Gerritje Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 13 april 1901, † Gorinchem 28 okt. 1968,43 tr. Leerdam 24 febr. 192216 Marinus Rink, geb. Haaften 13 febr. 1899,22 † Gorinchem 12 febr. 1987,27 zn. van Peter en Maria Bambacht.
6. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1905,67 † ald. 18 juli 1905.65

Xd. Klaas Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1814, † ald. 8 jan. 1891, tr. Leerdam 12 febr. 184016 Elisabeth den Hilt, geb. Leerdam omstr. 1798,22 † ald. 23 nov. 1870, dr. van Cornelis en Aaltje den Besten.
Uit dit huwelijk:
Herbert Klaaszn Middelkoop, geb. Leerdam 4 april 1841,16 † ald. 22 mei 1916,19 tr. Leerdam 7 maart 187316 Sientje de Heer, geb. Everdingen omstr. 1843,22 † Leerdam 24 nov. 1887,15 dr. van Willem en Johanna Elisabeth Zerns.

Xe. Teuntje van Middelkoop, geb. Leerdam 26 nov. 1821,33 † ald. 28 mei 1859.
Uit haar relatie met N.N. NN, geb. vóór 1830:
1. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1842, † vóór 1859.
2. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 6 juli 1844,67 † ald. 7 juni 1846.67
3. Herbert, volgt XIj.
4. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 31 maart 1852,36 † Kedichem 8 april 1889, tr. Leerdam 26 febr. 187516 Willem Bos, geb. Kedichem omstr. 1846,22 † Kedichem? 1892,68 zn. van Aart en Hanna Bron en gesch. echtg. van Maaike den Braven; hij hertr. Kedichem 22 aug. 188968 Kornelia Bor.
5. Teuntje, volgt XIk.

XIj. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 25 aug. 1847, veldarbeider 1874-1921,69 † Leerdam 13 juli 1921,19 tr. Culemborg 14 aug. 187416 Cornelia Verschoor, geb. Leerdam? 1849,36 bouwman 1874,70 † Leerdam 24 dec. 1924,19 dr. van Bastiaan en Adriana Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje, volgt XIIj.
2. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 8 aug. 1876, † ald. 24 febr. 1894.19
3. Huibert Middelkoop, geb. Leerdam 4 sept. 1877,22 veldarbeider 1904,36 † Leerdam 27 sept. 1906,19 tr. Beesd 3 juni 190416 Anna Egelina Bron, geb. Beesd 9 juli 1874,22 dr. van Jan en Jenneke van Opijnen; zij hertr. Beesd 25 juli 191871 Hendrik Beverloo.
4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 6 mei 1879.
5. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 jan. 1882,33 † ald. 10 april 1886.
6. Adriana Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 13 sept. 1886,33 † ald. 2 april 1919,19 tr. Schoonrewoerd 31 juli 191316 Hendrik Burggraaf, geb. Schoonrewoerd omstr. 1885,22na 1919, zn. van Steven en Willemina de Kogel.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1893,19 † ald. 23 aug. 1893.19

XIIj. Teuntje Middelkoop, geb. Culemborg 8 okt. 1874,33na 1925, tr. Leerdam 13 mei 189816 Gerrit de Jong, geb. Meerkerk 1870,22 † Leerdam 16 juni 1929,16 zn. van Mees en Geertje Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Mees de Jong, geb. Leerdam 25 febr. 1899,19 † ald. 31 dec. 1926.16
2. Herbert de Jong, geb. Leerdam 29 juni 1901.16
3. Bastiaan de Jong, geb. Leerdam 14 sept. 1902.19
4. Geertje Cornelia de Jong, geb. Leerdam? omstr. 1904,36 † Leerdam 2 sept. 1923.16
5. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 17 april 1906.19
6. Cornelia de Jong, geb. Leerdam 1907,36 † ald. 7 april 1907.16
7. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 15 sept. 1908.19
8. Huibert de Jong, geb. Leerdam omstr. 25 jan. 1910.19

XIk. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 21 mei 1859,22 † Utrecht 26 okt. 1923,15 tr. Leerdam 16 aug. 187816 Willem van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd omstr. 1853,22 † Utrecht? na 1923, zn. van Johannes van Wingaarden en Aaltje Gersie.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina van Wijngaarden, geb. Leerdam 28 sept. 1878,33 † ald. 25 aug. 1879.15
2. Willemina Cornelia van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd 16 maart 1881,33 † Leerdam 15 febr. 1950,16 tr. Leerdam 6 april 190616 Gerrit van Meeuwen, geb. Leerdam omstr. 1884.22
3. Teuntje van Wijngaarden, geb. Leerdam 14 maart 1885,33 tr. 1e Schoonrewoerd 24 april 191316 (door echtsch. ontbonden vóór 1922)16 Dirk Jan Koedam, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1884,22 zn. van Frans en Maaike Cornelia Middag; tr. 2e Leerdam 20 okt. 192216 Hendrik Bats, geb. Leerdam omstr. 1882.

IXb. Maayke Ariens Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 27 okt. 1765,8 tr. omstr. 17954 Cornelis Aryze Klein, geb. Leerdam? omstr. 1765,4 zn. van Ary.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Klein, geb. Leerdam omstr. 1796, tr. Leerdam 16 maart 182772 Ysbrand van Meeteren, geb. Schoonrewoerd omstr. 1808, zn. van Hendrik en Teuntje Copier.
2. Ary Klein, geb. Leerdam 1797,22 † Schoonrewoerd 26 april 1847,16 tr. Leerdam 22 mei 182573 Grietje van Meeteren, geb. Leerdam omstr. 1797,22 † Schoonrewoerd 29 juni 1847, dr. van Hendrik en Teuntje Copier.
3. Adrianus Klein, geb. Leerdam omstr. 1799,16 tr. Leerdam 8 sept. 182274 Aartje van Wijngaarde, geb. Leerdam omstr. 1798.74
4. Teunis Klein, geb. 1800.
5. Frans Klein, geb. 1801.
6. Maria Klein, geb. 1802, † vóór 1803.
7. Maria Klein, geb. 1803.

VIIIb. Petrus Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 24 febr. 1715,10 ouderling 1768-1770,75 ouderling 1775-1777,75 † Rumpt? na 1777, tr. Kedichem omstr. 174612 Huijbertje Arisse Kleijn, ged. Oosterwijk (Kedichem) 8 jan. 1718.10
Uit dit huwelijk:
1. Maijke, volgt IXc.
2. Herbert Middelkoop, ged. Kedichem 5 april 1750,13 ouderling 1797,75 † Rumpt? na 1799.
3. Elisabeth Middelkoop, ged. Oosterwijk 8 april 1753.13
4. Elisabeth, volgt IXd.
5. Arien Pieterz, volgt IXe.

IXc. Maijke Middelkoop, geb. Oosterwijk,71 ged. Kedichem 22 okt. 1747,4vóór 1773, tr. (ondertr. Rumpt 2 april) 176976 Adrianus van Vliet, geb. Rumpt 28 aug. 1740,71 wagenmaker -1826,77 † Beesd 31 aug. 1826,71 zn. van Adrianus en Geertrui Moree; hij hertr. Rumpt 2 mei 177371 Eva Woutersdr van Doeland.
Uit dit huwelijk:
Marijke van Vliet, ged. Rumpt 28 jan. 1770,78 † ald. 1771.71

IXd. Elisabeth Middelkoop, geb. Tricht,4 ged. Rumpt 7 sept. 1755,79 † Rumpt? vóór dec. 1787, tr. 4 (kerkelijk 27)79 april 17834 Rijk van Asch, ged. Tricht 13 aug. 1754,4 landsman,80 † Deil 24 sept. 1827,71 zn. van Willem en Dirkje Franse de Morree; hij hertr. Waardenburg 20 jan. 17887 Geuske van Gameren.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van Asch, ged. Rumpt 9 febr. 1784,67 † Beusichem 22 april 1856,80 tr. Jerphaas van Muiswinkel, geb. Beusichem omstr. 1777,71 herbergier,71 † Beusichem 23 aug. 1818.71
2. Pieter van Asch, geb. Rumpt 15 juni 1785.80

IXe. Arien Pieterz Middelkoop, ged. Rumpt 6 dec. 1758,3 vermeld woonachtig? 1785-1787,81 † Schoonrewoerd 15 dec. 1812,16 tr. Schoonrewoerd 22 juni 178312 Geertruyt Ottodr van Veen, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 21 juni 1759,10 † Leerdam 13 okt. 1829, dr. van Oth en Geuvertje de Seeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Geuvertje Ariensdr, volgt Xf.
2. Pieter, volgt Xg.
3. Otto Arieszn, volgt Xh.
4. Huijbertje Adriana, volgt Xi.
5. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1790.4
6. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 maart 1792.12

Xf. Geuvertje Ariensdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 6 juni 1784,4 † ald. 10 sept. 1818,10 tr. Schoonrewoerd 6 mei 18078 Floris Geerlofzn Kool, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 8 nov. 1772,4 bouwman,10 schepen,10 † Schoonrewoerd 1 maart 1843,10 zn. van Gerloof en Florida van der Koppel.
Uit dit huwelijk:
1. Florida, volgt XI-l.
2. Arie Kool, geb. Leerdam 22 nov. 1808, tr. Schoonrewoerd 15 maart 184916 Maria van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1819, † vóór 1919.
3. Geertrui Kool, geb. 20 febr. 1810, ged. Leerdam 25 febr. 1810.
4. Garilop Antonia Kool, geb. 30 aug. 1811, ged. Leerdam 8 sept. 1811.
5. Geerlof Antonie Kool, geb. Leerdam omstr. 1812, tr. Schoonrewoerd 28 april 184316 Anna van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1817, † vóór 1917.
6. Pieter Cornelis Kool, geb. Leerdam 29 juni 1813.16
7. Geertrui Adriana Kool, geb. Leerdam 21 nov. 1814, tr. Schoonrewoerd 21 april 184316 Philippus Johannes Halberstadt, geb. Streefkerk omstr. 1817, † vóór 1917.
8. Anthonie Kool, geb. Leerdam 17 nov. 1816.16
9. Geuvertje Kool, geb. Schoonrewoerd 10 sept. 1818,33 tr. Schoonrewoerd 26 april 184516 Floris Adrianus van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1820.22

XI-l. Florida Kool, geb. Schoonrewoerd 18 april 1807, † ald. 18 april 1865,15 tr. Schoonrewoerd 26 april 183416 Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1799,4 † ald. 7 april 1873,4 zn. van Arie Willem Ariens en Geertruij Arnoldusd Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd omstr. 1846,22 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 187516 Gerrit Zijderveld, geb. Hagestein omstr. 1852,22 † Schoonrewoerd 10 febr. 1895.67
2. Arnoldus Johannes, volgt XIIk.

XIIk. Arnoldus Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1847, † ald. 13 juni 1897, tr. 187923 Cornelia de Vor, geb. Hagestein april 1853, † Schoonrewoerd 13 juni 1933, dr. van Dirk en Willempje Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Floris, volgt XIIIf.
2. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † ald. omstr. 1844.
3. Florida Johanna de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † 1922.
4. Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1884, † Leerdam 1965.
5. Floris Antonie de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1886, † Neerijnen 1951.
6. Pieter Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1889, † Leerdam 1964.
7. Geertruida Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1891, † ald. 1961.
8. Willempje, volgt XIIIg.

XIIIf. Johannes Floris de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1880,67 † ald. 27 mei 1968,67 tr. Schoonrewoerd 11 april 190767 Johanna Antonia van Mourik, geb. Schoonrewoerd 1880, † 1941.
Uit dit huwelijk:

XIVa. Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 22 april 1908,82 † Hei en Boeicop 21 maart 1984,83 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193784 Neeltje Bastiana Middelkoop (XIVb).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Floris de Leeuw, geb. 8 april 1939, † 28 april 1961.
2. Arie Pieter de Leeuw, geb. 18 maart 1940, † na 1969.
3. NN de Leeuw, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 18 nov. 1849.16

XIIIg. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1893, † Utrecht 22 febr. 1938, tr. Schoonrewoerd 25 aug. 192185 Pieter Antonie Middelkoop (XIII-l).
Uit dit huwelijk:
1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Ophemert 30 juni 1922,86 † Amsterdam 21 okt. 1993,42 tr. 194723 Anna Wijnand, geb. Leiden 9 okt. 1922,42 † Amsterdam 24 nov. 1999.42
2. Tyssyna Antonia Middelkoop, geb. Ophemert 24 maart 1928,86 † Woodstock ON 15 juli 2006.87

Xg. Pieter Middelkoop, geb. Beest, ged. Beest 4 maart 1786,12 bouwman 1816, burgemeester 1814-,28 † Schoonrewoerd 5 jan. 1868, tr. Schoonrewoerd 1 mei 181488 Anthonia van den Berg, ged. Beest 6 mei 1787,28 † Schoonrewoerd 1 febr. 1851, dr. van Frans Alewijnsz en Tijssijna Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Adriana, volgt XIm.
2. Frans Alewijn, volgt XIn.
3. Tijssijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 juni 1821,33 † ald. 10 juni 1857.
4. Arie Pieter Pietersz, volgt XIo.
5. Alewijn Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1825,12 † ald. 23 febr. 1825.12
6. Geuvertje Cornelia, volgt XIp.
7. Anna Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 nov. 1827,31 † ald. 30 maart 1896,31 tr. Schoonrewoerd 18 juli 187816 Jan van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 5 febr. 1829,22 † Schoonrewoerd? 12 okt. 1903,31 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van IJsbrand en Jannigje de Baat en wedr. van Neeltje Lock.

XIm. Geertruida Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1816,31 † Meerkerk 6 juli 1894,43 tr. Schoonrewoerd 9 mei 184116 Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 17 mei 1818,31 † Meerkerk? 16 jan. 1892,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Gerrit Ruijter en Johanna Wenk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerritdina de Ruijter, geb. Schoonrewoerd 1842,22 tr. Meerkerk 29 dec. 186516 Wouter van Iperen, geb. Leerbroek 1829.22
2. Antonia Pieternella de Ruijter, geb. Meerkerk 4 sept. 1844,16 tr. Meerkerk 7 maart 186716 Antonie de Klein, geb. Deil 1841.22
3. Gerrit Jan de Ruijter, geb. Meerkerk 10 febr. 1848,16 † ald. 1 aug. 1896,16 tr. Jaarsveld 6 nov. 187416 Johanna de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1850.22
4. Pieter Anthonie de Ruijter, geb. Meerkerk 27 nov. 1850,16 wijnhandelaar,89 † Rotterdam 2 mei 1918,90 begr. Meerkerk, tr. 1e Nieuw-Lekkerland 8 okt. 187991 Neeltje Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 aug. 1849, † Meerkerk 1 aug. 1884,92 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen; tr. 2e Nieuw-Lekkerland 3 maart 188790 Maria Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 juli 1859,93 † Meerkerk 2 sept. 1901,65 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen.
5. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 23 okt. 1853, † ald. vóór maart 1856.
6. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 28 maart 1856,16 † Rotterdam 12 nov. 1921,15 tr. Meerkerk 30 april 188416 Jan Gerrit Maris, geb. Klundert 26 juli 1849,22 notaris,94 † Meerkerk 21 maart 1905.15
7. Anna Maria de Ruijter, geb. Meerkerk 18 maart 1859,16 † ald. 5 maart 1945.16
8. Geuvert Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 4 maart 1862,16 † ald. 20 juni 1887.31

XIn. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1819,33 bouwman 1842, waardsman 1843,95 vermeld Bezwaar 8 aug. 1843,96 † Schoonrewoerd 17 jan. 1900,15 tr. Schoonrewoerd 5 febr. 184116 Maaike de Vos, geb. Schoonrewoerd 23 juni 1822,28 † ald. 12 febr. 1885,97 dr. van Andries en Neeltje Westerhout.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1842,22 † Meerkerk 13 okt. 1923,98 tr. Schoonrewoerd 4 nov. 188016 Marianus Wandscheer, geb. Dalfsen 1846,22 † Meerkerk 29 mei 1927,16 zn. van Fredrik Bussemaker en Aleida de Ruiter.
2. Neeltje Adriana, volgt XII-l.
3. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 jan. 1846,97 † ald. 15 jan. 1925.15
4. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 okt. 1847,12 † Schoonrewoerd? 15 maart 1850.33
5. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1849,97 † ald. 9 april 1864.97
6. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 okt. 1850,97 † ald. 16 aug. 1892.33
7. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1852,99 † ald. 29 dec. 1913.97
8. Marinus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 aug. 1854,97 † ald. 23 febr. 1922.15
9. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1856,16 † ald. 30 juli 1886.97
10. Tijssijna Antonia, volgt XIIm.
11. Adrianus, volgt XIIn.
12. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 dec. 1860,97 † ald. 30 dec. 1860.97
13. Geuvert Cornelis, volgt XIIo.

XII-l. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 26 juli 1844, † Culemborg 16 aug. 1889,16 tr. Schoonrewoerd 27 febr. 186816 Johannes Merkens, geb. Culemborg 1847,22 † ald. 24 jan. 1915,16 zn. van Jacobus en Barbara Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Jacoba Merkens, geb. Culemborg 1 juni 1868,82 † Rosmalen 31 okt. 1949,100 tr. Culemborg 25 april 1894100 Stephanus Marinus van Everdingen, geb. Culemborg 3 febr. 1868,100 † Utrecht 4 jan. 1922.100
2. Maaike Antonia Petronella Merkens, geb. Culemborg 1 okt. 1875,67 † ald. 13 aug. 1943.67
3. Johannes Gerard Pieter Merkens, geb. Culemborg 2 okt. 1877,82 Hotelhouder 1921,22 tr. 1e Dirkje Pijselman, geb. Culemborg? na 1870, † Amsterdam? vóór 1921; tr. 2e Amsterdam 24 febr. 192116 Cornelia Clasina Koedam, geb. Culemborg omstr. 1894.22
4. Johannes Jacobus Merkens, geb. Culemborg 1881,82 tr. Maurik 12 mei 191082 Gerdina Catharina Johanna Lokhorst, geb. Maurik 1883.82

XIIm. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 juni 1857,16 † ald. 7 dec. 1929, tr. Schoonrewoerd 5 mei 188116 Arie Adrianus Middelkoop (XIIu).
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pieter, volgt XIIIh.
2. Frans Alewijn, volgt XIIIi.
3. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 juni 1884,97 † ald. 7 febr. 1885.97
4. Floris Adrianus, volgt XIIIj.
5. Maaike, volgt XIIIk.
6. Harber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1890.23
7. Pieter Antonie, volgt XIII-l.
8. Otto Barthus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juni 1893,31 † Leerdam 10 maart 1986,43 begr. Schoonrewoerd 13 maart 1986,43 tr. Maaike Kortlever, † Schoonrewoerd? 16 febr. 1958.
9. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 nov. 1894,23 † Dalem 24 juni 1954,43 tr. Dalem 6 dec. 1924101 Dirk Jan Willem de Gier, geb. Vuren 19 jan. 1892,65 † Dalem? 5 febr. 1980, begr. Dalem.
10. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 aug. 1901,33 † Schoonrewoerd? 2 maart 1978,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 193158 Geerlof Antonie van Wijk, geb. Schoonrewoerd omstr. 1895.22

XIIIh. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1882, bouwman 1909, vermeld Advertentie 1938-19 febr. 1938,102 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190916 Dina Adriana Heykoop (XIIIv).
Uit dit huwelijk:
1. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Leerdam 7 sept. 1910,31 † Schoonrewoerd 19 sept. 1992,31 tr.31 Hendrikus de Pater, geb.? 30 maart 1902,31 † Schoonrewoerd? 20 jan. 1981,31 begr. Schoonrewoerd.31
2. Neeltje Bastiana, volgt XIVb.
3. Maaike Antonia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 25 juni 1914,103 † Leerdam 10 okt. 2000,43 begr. Hei en Boeicop 14 okt. 2000,43 tr. Jan Lambertus de Kogel, geb.? 8 juni 1904,27 † Hei en Boeicop? 29 dec. 1988,27 begr. Hei en Boeicop.27
4. Johanna Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1915,31 † ald. 4 febr. 1994,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Leerdam? vóór 1943 Willem den Besten, geb.? 11 aug. 1914,31 † Schoonrewoerd? 3 dec. 1981,31 begr. Schoonrewoerd.31
5. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 11 sept. 1916,19 † ald. omstr. 2 nov. 1916.19
6. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam? 1918,36 † Leerdam 4 dec. 1921.19
7. Bastiaan Willem Middelkoop, geb. Leerdam 14 sept. 1919,43 † ald. 21 april 2006,43 begr. Schoonrewoerd,31 tr. De Bilt 20 aug. 1952104 Marrigje Rietveld, geb.? 19 mei 1917,31 † Schoonrewoerd? 10 maart 2000,31 begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Gerrit en W.J. van Leeuwen.
8. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 1 aug. 1920.16

XIVb. Neeltje Bastiana Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1912,27 † Hei en Boeicop 21 aug. 1989,27 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193784 Willem de Leeuw (XIVa).

XIIIi. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 april 1883,23 melkcursus 1936,105 † Schoonrewoerd? 19 juni 1964,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Ottoland 21 okt. 1926106 Maaike van Gils, geb. Ottoland 20 jan. 1884,106 † Schoonrewoerd? 22 juni 1967,31 begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Gerrit en Jaantje Kuiper.
Uit dit huwelijk:
Jaantje Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 aug. 1928,43 † Lunteren 2 juli 1997,43 begr. Schoonrewoerd 5 juli 1997.31

XIIIj. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juni 1885, gecommiteerde 1936,105 lid 1939,105 commissaris 1947,107 † Schoonrewoerd 30 april 1963, tr. Schoonrewoerd 1 nov. 191716 Geertruida Adriana Zijderveld, geb. Schoonrewoerd omstr. 1886,221963, dr. van Gerrit en Adriana Cornelia de Leeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 okt. 1918,27 † ald. 11 febr. 2003,108 tr. Lena Anna Bronkhorst, geb. Zijderveld 20 juli 1922,67 † Schoonrewoerd? 9 okt. 2005, begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Bastiaan en Jannetje Cornelia van Zuilen.
2. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 18 juni 1920,27 † Leerdam 21 sept. 2005,109 begr. Hei en Boeicop,27 tr. Arie Cornelis Brouwer, geb.? 24 nov. 1911,31 † Schoonrewoerd? 11 okt. 1990,31 begr. Hei en Boeicop.110

XIIIk. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 jan. 1888,31 † Schoonrewoerd? 24 febr. 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 10 april 191316 Gerrit Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1889,22 zn. van Antonie Johannes en Margaretha Zijderveld.
Uit dit huwelijk:
Antonia Pietronella Heijkoop, geb. Leerdam sept. 1920.19

XIII-l. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 april 1892,23 controleur 1924,86 kruidenier 1935,111 vermeld pachter 22 nov. 1924,86 † Utrecht 8 juni 1976,112 tr. 1e Schoonrewoerd 25 aug. 192185 Willempje de Leeuw (XIIIg); tr. 2e Rotterdam omstr. 25 april 1941113 G. van Dompseler, geb. Putten? vóór 1921.

XIIn. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1859, univ 1879,114 predikant 1916,115 predikant -1918,116 † Nijkerk 4 febr. 1926,117 tr. Leerdam 15 april 188616 Aartje de Jong (XIIIay).
Uit dit huwelijk:
1. Frans Alewijn Jan, volgt XIIIm.
2. Maaike, volgt XIIIn.

XIIIm. Frans Alewijn Jan Middelkoop (Oblaat),43 geb. Nijkerk 22 sept. 1888,28 gemeentelijke administratie 1914,118 commies 1915-,56 ambtenaar 1915,48 burgemeester 1916-1919,119 burgemeester 1919,48 burgemeester 1919,120 adj.referendaris 1920,48 adj.referendaris 1920-,121 plv. inspecteur 1928, burgemeester 1929-1931,122 burgemeester 1931-1934,121 rijkscontroleur 1936,123 kantonrechter 1918,48 vermeld passagier op ss Slamat 4 dec. 1926-28 juni 1928,122 † Den Haag 30 nov. 1952,15 tr. 1e De Bilt 11 april 191816 (echtsch. uitgespr. 4 april 1928)124 Agnes Cornelia Gijsberta Elisa Wilhelmina Niemeijer, geb. Giessendam 25 febr. 1892,31 † Bilthoven 21 juli 1961,125 dr. van Philippus Sophius en Albertha Wilhelmina Maria de Haas; tr. 2e Bergen NH 30 juni 1928126 (door echtsch. ontbonden ald. 20 mei 1928)127 Käte Karoline Anna Marie Lublasser, geb. Forsthous Stavenow, Westprignitz 1 okt. 1894, † vóór 1918, dr. van George; tr. 3e NN Endert, geb. vóór 1899.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Beesd 2 juli 1919.
2. Albertha Wilhelmina Maria Middelkoop, geb. Beesd 24 sept. 1920,9 † Noordwijk 24 sept. 1949.9

XIIIn. Maaike Middelkoop, geb. Nijkerk 17 juli 1892,127 correspondente,22 vermeld Vriend 24 mei 1968,128 † Bergen NH 16 okt. 1978, tr. Laren 25 okt. 191616 Jacob van Domselaer, geb. Nijkerk 15 april 1890,129 concertpianist en componist,130 † Bergen NH 5 jan. 1960, zn. van Willem en Maatje Klaver.
Uit dit huwelijk:
Jakob van Domselaer, geb. Bergen NH 1 okt. 1923,127 dichter,131 † Den Bosch 23 dec. 1944.

XIIo. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 aug. 1862,97 bouwman 1911, ambtenaar 1917,56 ambtenaar 1936,105 Raadslid 1911-,48 diaken 1915,48 † Schoonrewoerd 27 aug. 1939, tr. Schoonrewoerd 31 okt. 189516 Maaike de Jong, geb. Schoonrewoerd 1 maart 1873,132 † ald. 5 juni 1954,132 dr. van Jacob en Aaltje den Burger.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Alewijn, volgt XIIIo.
2. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 aug. 1897,31 † Schoonrewoerd? 9 jan. 1982,31 begr. Schoonrewoerd 13 jan. 1982.27
3. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1898,33 † Meerkerk 8 sept. 1968,27 begr. Hagestein,27 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 192216 Gerrit Cornelis Bassa, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1893,132 † Beesd 11 juni 1980,132 begr. Hagestein,132 zn. van Cornelis en Jantje Zijderveld.
4. Jacoba Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1900,16 † Utrecht 16 nov. 1900.16
5. Jacob, volgt XIIIp.

XIIIo. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1895, secretaris 1936,105 † Schoonrewoerd 11 nov. 1970,43 tr. Schoonrewoerd 28 aug. 1941133 Deliana Helena de Leeuw, geb.? vóór 1908, † na 1970.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 30 aug. 1928, † 2 juli 1997, begr. Schoonrewoerd, tr. J. Stigter, geb. na 1925, † na 1970.

XIIIp. Jacob Middelkoop, geb.? 28 nov. 1906,31 † Schoonrewoerd 19 nov. 1982,31 tr.31 Aaltje Elizabeth de Jong, geb.? 2 maart 1914,31 † Schoonrewoerd 12 nov. 1995.43
Uit dit huwelijk:
M. Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1945, tr. NN van Malsen, geb. NL na 1945.

XIo. Arie Pieter Pietersz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 okt. 1822, secretaris, † Schoonrewoerd 6 dec. 1879,15 tr. Schoonrewoerd 27 april 186516 Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1843, † 1922, dr. van Dirk en Anna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1866,33 † ald. 3 juni 1867.15
2. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1867,33 † ald. 30 juli 1871.15
3. Anna Pieternella Antonia, volgt XIIp.
4. Pieter Anthonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 jan. 1873,33 boekhouder 1897,134 † Schoonrewoerd 12 okt. 1956.
5. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juli 1874,33 † ald. 7 juli 1874.
6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 28 febr. 1876.15
7. Dirk Cornelis Azn, volgt XIIq.

XIIp. Anna Pieternella Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1870,33 † ald. 23 maart 1927,15 tr. Schoonrewoerd 27 juni 190116 Arie Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 3 okt. 1873,33 † Hagestein 1 jan. 1923,16 begr. Schoonrewoerd,135 zn. van Antonie Cornelis en Antonia Elisabeth de Leeuw.
Uit dit huwelijk:
NN de Leeuw, geb. Utrecht 28 febr. 1902.118

XIIq. Dirk Cornelis Azn Middelkoop (Oranje Nassau 1956),101 geb. Schoonrewoerd 24 febr. 1877,33 bestuurslid 1899-,118 Plv.lid 1906-,48 Plv. voorzitter 1935,107 Hoofingelande 1936-1947,105 bestuurslid 1936,105 Hoogheemraad 1939,105 Heemraad 1939,107 voorzitter -1945,136 voorzitter 1956,101 † Schoonrewoerd 1 jan. 1960,43 tr. Schoonrewoerd 3 okt. 190116 Maria Cornelia de Vor, geb. Hagestein omstr. 1878,22na 1960, dr. van Cornelis en Johanna Bassa.
Uit dit huwelijk:
1. Dr.43 Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 jan. 1903,31 HBS 1917-1922,48 univ 1926,137 univ 1927,122 paardenarts 1938,138 wetenschappelijk hoofdambtenaar 1956,139 hoofd 1964,118 † Schoonrewoerd 10 juli 1969.31
2. Mr.112 Cornelis Johannes Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 maart 1908,140 HBS 1922-,48 univ 1927,137 volontair 1933,107 directeur 1956-1967, secretaris 1933,102 † Utrecht 20 juni 1968,112 gecrem. Den Haag 25 juni 1968,112 tr. Den Haag? 21 jan. 1938140 Johanna Hijbeek, geb. Dordrecht 24 aug. 1910, † vóór 1968, wed. van NN NN.

XIp. Geuvertje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 maart 1826, † ald. 7 aug. 1858, tr. Schoonrewoerd 3 april 184716 Willem Hendrik Kivit, geb. Sliedrecht 17 febr. 1812,106 † ald. 4 mei 1857,106 zn. van Jan en Ariaantje de Baat.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 3 mei 1848,106 † ald. 11 juni 1849.106
2. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 20 okt. 1849.106
3. Antonia Kivit, geb. Sliedrecht 31 aug. 1851.106
4. Arjaantje Kivit, geb. Sliedrecht 1 jan. 1854,106 † ald. 25 mei 1916.106
5. Pieternella Anthonia, volgt XIIr.

XIIr. Pieternella Anthonia Kivit, geb. Sliedrecht 6 juli 1855,106 † ald. 21 nov. 1928,106 tr. Schoonrewoerd 22 sept. 1881141 Leendert Volker, geb. Sliedrecht 24 aug. 1856, † ald. 29 april 1930, zn. van Adriaan en Aagje Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Volker, geb. Sliedrecht 23 dec. 1882,142 † ald. 24 aug. 1970,43 tr. Hoorn 28 sept. 1916142 Alida Clasina Schuijtemaker, geb. Nibbixwoud 16 aug. 1889,142 † Zwijndrecht 17 okt. 1973.65
2. Willem Hendrik Volker, geb. Sliedrecht 5 mei 1885,142 † ald. vóór 1985.142
3. Aagje Volker, geb. Sliedrecht 3 nov. 1886,142 † ald. 3 mei 1976,65 tr. Sliedrecht 3 okt. 1912142 Leendert Christiaan Schram, geb. Sliedrecht 17 maart 1883,142 † Cuxhafen 31 mei 1927,142 zn. van Jan Leendert en Josina van der Hoeven.
4. Antonia Pietronella Volker, geb. Sliedrecht 20 mei 1891.142

Xh. Otto Arieszn Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 juli 1787,23 † ald. 30 dec. 1879, tr. Leerdam 7 dec. 18108 Florida van de Koppel, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 7 april 1776,23 † ald. 15 febr. 1861,16 dr. van Dirk Cornelisz van der Koppel en Ariaentje Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pieter, volgt XIq.
2. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1813,16 † ald. 29 dec. 1870, tr. Schoonrewoerd 3 febr. 185416 Govert den Burger, geb. Schoonrewoerd 23 nov. 1826, † ald. 30 juni 1878,15 zn. van Joost en Maria Verschoor; hij hertr. Schoonrewoerd 6 juli 187716 Deliana Helena Kool.
3. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1814.
4. Geertruij, volgt XIr.
5. Johanna Ottodr, volgt XIs.
6. Dirkje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 dec. 1821,33 † Vianen 11 aug. 1859,15 tr. Schoonrewoerd 23 april 184716 Stoffel Willem van Soest, geb. Mariënwaard omstr. 1813, † vóór 1884,34 zn. van Johannis en Jantje Drost; hij hertr. Everdingen 3 april 186234 Elizabeth Kool.

XIq. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1812,16 boer, bakker, vertaler, secretaris 1854,143 secretaris 1854,143 † Schoonrewoerd 8 febr. 1893,12 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184016 Barbara de Leeuw (XIt).
Uit dit huwelijk:
1. Florida Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1840, † Schoonrewoerd 27 jan. 1855.15
2. Neeltje, volgt XIIs.
3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 febr. 1843,33 † Ophemert 13 jan. 1923,15 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188616 Klaas van Lent, geb. Ophemert omstr. 1846,36 † ald. 28 febr. 1931,16 zn. van Gijsbert en Adriana Versteeg.
4. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1844,33 † ald. 18 dec. 1844.15
5. Otto, volgt XIIt.
6. Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 sept. 1848,33 † ald. 24 sept. 1863.15
7. Arie Adrianus, volgt XIIu.
8. Cornelis, volgt XIIv.
9. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 jan. 1854,33 † ald. 9 okt. 1854.15
10. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 okt. 1857,36 † ald. 5 nov. 1940.15
11. Herber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 dec. 1859,12 wethouder 1910,48 † Schoonrewoerd 15 april 1936,84 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189016 Antonia de Leeuw (XIu,2).

XIIs. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd omstr. 3 nov. 1841, † Hei en Boeicop 23 febr. 1916,144 tr. Schoonrewoerd 5 april 187316 Arie de Jong, geb. Hei en Boeicop 1844,36 † ald. 19 dec. 1895,144 zn. van Willem en Maria Bronkhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Jong, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1874,16 † ald. 13 maart 1942,16 tr. Hei en Boeicop 20 april 189916 Govert Johannes Cornelis de Heer, geb. Hei en Boeicop 15 okt. 1863.22
2. Bartha de Jong, geb. Hei en Boeicop 23 sept. 1875,16 tr. Hei en Boeicop 26 maart 190916 Teunis Heijkoop, geb. Everdingen 1878.22
3. Willem de Jong, geb. Sliedrecht 20 juli 1877, † ald. 3 sept. 1877.
4. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 6 sept. 1878, † ald. 8 jan. 1879.
5. Arie de Jong, geb. Sliedrecht 19 dec. 1879, † ald. 2 maart 1880.
6. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 13 mei 1881, † ald. 22 okt. 1881.
7. Alida, volgt XIIIq.
8. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 5 maart 1887.

XIIIq. Alida de Jong, geb. Sliedrecht 21 juli 1882,22 † Hei en Boeicop? na 1974, tr. Hei en Boeicop 15 maart 191216 Arie Willem Middelkoop (XIIIu).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Adriaan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,27 † ald. 16 mei 1917.144
2. Neeltje Aria Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,27 † ald. 26 aug. 1937.
3. Cornelis, volgt XIVc.
4. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 aug. 1921, † Lexmond 15 juli 2005, begr. Hei en Boeicop 20 juli 2005, tr. NL 26 mei 1948145 Gijsbert Cornelis Brouwer, geb. NL 21 mei 1922,145 veehouder,145 zn. van Dirk Jan en Engelina Boogaard.

XIVc. Cornelis Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1919,27 landbouwer 1947, † Hei en Boeicop 4 dec. 1997,43 tr. Schoonrewoerd 2 mei 1946146 Margaretha de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1921,27 † Hei en Boeicop? 20 mei 2009,27 begr. Hei en Boeicop.27
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 13 aug. 1947.
2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Hei en Boeicop 25 mei 1953.
3. Ina Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 mei 1954, † ald. 20 okt. 1956.

XIIt. Otto Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 maart 1846,12 bouwman, vermeld notabele tot 4 jan. 1914,48 † Schoonrewoerd 1 nov. 1917,15 tr. Schoonrewoerd 4 mei 187716 Maria de Leeuw, geb. omstr. 1854, † Schoonrewoerd 12 mei 1915, dr. van Arie en Maaike den Hartog.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1877,33 † Schoonrewoerd? 10 okt. 1877.15
2. Arie Willem, volgt XIIIr.
3. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 maart 1880,33 † ald. vóór okt. 1887.
4. Cornelis Dirk Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 sept. 1881,16 † ald. 28 nov. 1957.
5. Florida Bartha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 aug. 1883,16 † ald. 26 nov. 1955, tr. Schoonrewoerd 6 maart 191316 Jan van der Heiden, geb. Everdingen omstr. 1878,22 zn. van Dirk en Gerrigje van den Berg.
6. Willem Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1885,16 † Leerdam 4 maart 1968, begr. Schoonrewoerd 7 maart 1968.
7. Maaike, volgt XIIIs.
8. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1887,147 † ald. 27 febr. 1939,84 tr. Gerdina Albertha van Oost, geb. NL omstr. 1886,147 † Schoonrewoerd 19 jan. 1948,147 dr. van Gijsbert en Cornelia Beverloo; zij hertr. Hendrik Burggraaf.

XIIIr. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 3 sept. 1878, bouwman 1902, † Dordrecht 19 dec. 1936,148 begr. Giessen-Oudekerk, tr. Hei en Boeicop 21 nov. 190216 Annigje de Gans, geb. Vianen 29 mei 1876,22 † Nieuwland 29 jan. 1943,36 dr. van Harmen en Engelina de Wildt.
Uit dit huwelijk:
1. Otto Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1903,30 † Nieuwland 11 sept. 1974.
2. Harmen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1904,30 † Nieuwland 23 aug. 1987.
3. Marinus Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 nov. 1905,30 † Nieuwland 9 april 1968.
4. Maria Engelina Middelkoop, geb. Leerbroek 12 sept. 1907,30 † Leerdam 26 jan. 1995,43 begr. Leerbroek 31 jan. 1995,31 tr. Peursum omstr. 1 mei 1935149 Jacobus Veen, geb. Peursum? 3 jan. 1904,31 † Leerbroek? 23 maart 1969,31 begr. Leerbroek.31
5. Geertje Middelkoop, geb. Leerbroek 4 juli 1909, † Leerdam, begr. Nieuwland 17 dec. 1955.
6. Arie Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 17 jan. 1915,148 † Giessendam 16 jan. 1955,31 begr. Giessen-Oudekerk,31 tr. Giessendam 9 dec. 1939150 Aagje Muijlwijk, geb. Giessendam 11 jan. 1917, † Sliedrecht 5 nov. 2002,67 begr. Giessen-Oudkerk 9 nov. 2002,43 dr. van Jan Arie en Cornelia den Toom; zij hertr. na 1955151 Pieter den Bok.

XIIIs. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 maart 1887, † Utrecht 26 maart 1937, tr. Schoonrewoerd 27 juni 190716 Arie de Leeuw, geb. Hei en Boeicop omstr. 1882, † Utrecht 19 dec. 1935,43 zn. van Cornelis Dirk en Elisabeth de With.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Cornelia de Leeuw, geb. Peursum? vóór 1910.43
2. Otto de Leeuw, geb. Giessen-Nieuwkerk nov. 1910.152
3. Maria de Leeuw, geb. Goudriaan dec. 1912.153

XIIu. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 dec. 1849,33 bouwman 1869-,154 vermeld raadslid 10 juli 1903,48 † Schoonrewoerd 6 juni 1910,15 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188116 Tijssijna Antonia Middelkoop (XIIm).

XIIv. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 juni 1851,12 bouwman 1871,154 Kerkvoogd -1935,105 vermeld Karel de Grote,155 † Schoonrewoerd 20 april 1935,12 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 188016 Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 2 aug. 1860,12 boer,156 † Schoonrewoerd 11 mei 1945,12 dr. van Arie en Maaike den Hartog.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pieter, volgt XIIIt.
2. Arie Willem, volgt XIIIu.
3. Bartha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 jan. 1886, † ald. 23 febr. 1984,43 tr. Schoonrewoerd 3 april 191316 Jasper Kool, geb. Everdingen omstr. 1883,221970,157 zn. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.

XIIIt. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1881,12 boer,22 bouwman 1912, vermeld Karel de Grote,155 † Hei en Boeicop 10 nov. 1977,12 begr. Schoonrewoerd 14 nov. 1977,31 tr. Everdingen 18 okt. 190616 Eigje Kool, geb. Zijderveld 2 sept. 1872,12 † Schoonrewoerd 9 nov. 1925,12 dr. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIVd.
2. Willem, volgt XIVe.
3. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 juni 1909,125 † Nieuwegein 7 jan. 2003,43 begr. Everdingen 11 jan. 2003,43 tr. Willem Marinus van Eck, geb. 14 juni 1906,1096 mei 1975,103 begr. Everdingen.27
4. Maria Francijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1912,125 † Leerdam 12 nov. 2006,27 begr. Everdingen 17 nov. 2006,27 tr. Schoonrewoerd 2 mei 193537 Floris Kortenoever, geb. Willeskop 30 sept. 1909,27 † Nieuwegein 14 juni 1998,83 begr. Everdingen 19 juni 1998.83
5. Bertha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1913, † Ameide 16 jan. 2008,158 begr. Hei en Boeicop 21 jan. 2008,110 tr. Schoonrewoerd 29 nov. 1934159 Anthonie Gijsbertus Martinus den Besten, geb. Hei en Boeicop 3 april 1910, † ald. 17 sept. 1982.83
6. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 mei 1914,125 † Utrecht 4 jan. 1992,43 begr. Montfoort 10 jan. 1992,43 tr. Schoonrewoerd 8 april 193765 Johannes Verkaik, geb. Haastrecht 11 mei 1911,160 † Montfoort 19 sept. 1999.43

XIVd. Cornelis Middelkoop, geb. Everdingen 22 jan. 1907,27 † Doorn 28 okt. 1995,43 begr. Zijderveld 2 nov. 1995,43 tr. Everdingen 11 febr. 193216 Barbara Kool, geb. Everdingen 13 juli 1907,27 † Zijderveld? 15 juni 1989,27 begr. Zijderveld,27 dr. van Ruth en Metje Francijntje de Vos.
Uit dit huwelijk:
Jacob Middelkoop, geb. Utrecht? aug. 1947,36 † Utrecht 26 maart 1948.15

XIVe. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1908, † Hei en Boeicop 7 aug. 1991,43 tr. vóór 1938 Elisabeth de Leeuw, geb. Schoonrewoerd? omstr. 1908,83 † Hei en Boeicop 12 febr. 1986.83
Uit dit huwelijk:
1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 jan. 1938, † ald. 28 jan. 1938.
2. Eigje Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1938,27 † Hei en Boeicop 21 maart 1981,43 begr. Lexmond.27
3. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 20 juni 1946, medewerker 2001-2006,43 † Andel 20 aug. 2006,43 tr. 1e vóór 1997 Martina Cornelia van Rooden, † vóór 1998; tr. 2e Woudrichem 2 april 1998103 Cornelia Pieternella van Wijk, † na 2006, wed. van Dirk Bok.

XIIIu. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 maart 1882,22 bouwman 1912, † Hei en Boeicop 3 dec. 1974,112 tr. Hei en Boeicop 15 maart 191216 Alida de Jong (XIIIq).

XIr. Geertruij Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1816,33 † ald. 21 okt. 1860,16 tr. Schoonrewoerd 24 maart 184316 Floris Kool, geb. Schoonrewoerd 12 mei 1817,4na 1860, zn. van Antonie en Willemijntje van Buuren; hij hertr. Schoonrewoerd 24 april 186316 Cornelia de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Otto Kool, geb. Schoonrewoerd omstr. 1845.22
2. Florida Johanna Kool, geb. Schoonrewoerd 5 jan. 1857,67 † Hagestein 20 mei 1917,34 tr. Schoonrewoerd 22 april 188116 Pieter de With, geb. Hagestein 30 nov. 1850,34 † ald. 26 febr. 1915.34

XIs. Johanna Ottodr Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1819,33 † ald. 7 april 1855,15 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 184316 Teunis Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 8 nov. 1821, bouwman,22 † Schoonrewoerd 22 jan. 1911,34 zn. van Bastiaan en Margaretha de Leeuw; hij hertr. Schoonrewoerd 1 febr. 186216 Saartje Cornelia de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. NN Heikoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1844.34
2. Margarita, volgt XIIw.
3. Florida Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juni 1846,33 † ald. 27 mei 1884,34 tr. Schoonrewoerd 19 juni 186834 Huibert den Hartog, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1848, † Gorinchem 19 juni 1927; hij hertr. Schoonrewoerd 4 nov. 190916 Anna Maria Kool.
4. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1848,33 † ald. 1 juni 1850.34
5. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 20 juli 1851,33vóór 1909, tr. Schoonrewoerd 16 maart 187716 Neeltje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1847.33
6. Otto Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juli 1852,33 landbouwer,34vóór 1909, tr. 1e Schoonrewoerd 21 april 188216 Anna Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 april 1859, † Schoonrewoerd? vóór 1901; tr. 2e Hagestein 20 juni 190116 Maria Bassa, geb. Hagestein 21 sept. 1858, † ald. 11 dec. 1937.
7. Jenneke Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 9 juli 1853,33 † Leerbroek 9 jan. 1941,16 tr. Schoonrewoerd 11 maart 188116 Meijer Buijserd, geb. Leerbroek 7 mei 1851,34 bouwman 1881,34 † Leerbroek 14 febr. 1931.15
8. Johanna Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 7 april 1855,33 † ald. 21 mei 1855.34

XIIw. Margarita Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1845,33 † Hagestein 12 aug. 1880,15 tr. Schoonrewoerd 30 april 186916 Hermanus de Leeuw, geb. Hagestein 14 jan. 1846, † ald. 14 sept. 1924.
Uit dit huwelijk:
Johanna de Leeuw, geb. Hagestein 1873,65 † Langerak 11 nov. 1945.65

Xi. Huijbertje Adriana Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 3 mei 1789,4 † Leerdam 5 okt. 1832,4 tr. Schoonrewoerd 23 april 181216 Abraham IJzerman,4 ged. Leerdam 28 jan. 1778,4 smid 1839,161 † Leerdam 3 nov. 1852,4 zn. van Jacobus IJserman en Johanna Maria Tukker.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus IJzerman, geb. Leerdam 5 febr. 1813.16
2. Geertrui Adriana IJzerman, geb. Leerdam 31 jan. 1814,16 tr. Hoogezand 4 april 183916 Jan Wilken Fassing, geb. Emden 18 maart 1811.22
3. Arie IJzerman, geb. Leerdam 13 mei 1815,16 grof- en Hoefsmit,162 gemeenteontvanger,162 † Leerdam 10 jan. 1892,162 tr. Deil 7 mei 1840162 Johanna van Malsen, geb. Enspijk 1 juni 1813, † Leerdam 10 jan. 1892.
4. Johanna Maria IJzerman, geb. Leerdam 15 aug. 1816.16
5. Geuvertje Cornelia IJzerman, geb. Leerdam 22 nov. 1818,16 † Utrecht 17 juni 1899,16 tr. Leerdam 3 febr. 184116 August Muller, geb. Soest omstr. 1814.
6. Lotje Berendina IJzerman, geb. Leerdam 29 maart 1820.16
7. Maaike Elisabeth IJzerman, geb. 1821, † 1900.
8. Abraham IJzerman, geb. 1823, † 1838.
9. Huibertje Geverdina IJzerman, geb. Leerdam 22 mei 1827, † Zeist 20 mei 1895,16 tr. Leerdam 8 sept. 1853163 Hendrikus Cornelis Vink, geb. Geldermalsen 5 juni 1824,163 † Zeist? vóór 1895.
10. Elisabeth Hendrina IJzerman, geb. Leerdam 23 okt. 1830, † ald. 22 dec. 1890, tr. Leerdam 20 aug. 1857163 Jan Fabries, geb. Delft 3 juli 1825,163 † Leerdam 13 okt. 1898.163

VIIIc. Neeltje Herbertsd Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1717,8vóór 13 aug. 1747, tr. Schoonrewoerd 24 mei 17398 Reyer Jacobsz de Jong, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1706,12 zn. van Jacob Reijerse - en Catharina Korsen - en wedr. van Anna Bogaert; hij hertr. Hei en Boeicop 13 aug. 1747164 Cornelia Johannese Brouwer.
Uit dit huwelijk:
Herbert de Jong, geb. Schoonrewoerd 1740,4 tr. Everdingen 1769165 Marrigje de Man, geb. 1746.165

VIIId. Cornelia Herberts Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 sept. 1719,8 † ald. 1 maart 1797,166 tr. Schoonrewoerd 26 aug. 17428 Floris Teunis de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1718,167 † ald. 28 maart 1783,167 zn. van Teunis Cornelisz en Geertje Cornelisdr Kool.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Florisz de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 14 nov. 1742.168
2. Elisabeth Florisd de Leeuw, geb. 1743, ged. Leerdam 6 dec. 1743,168vóór 1817, tr. 177823 Jacob den Hertoch (IXs,1).
3. Teunis Florisse, volgt IXf.
4. Herbert Florisz de Leeuw, geb. Culemborg 1747.166
5. Geertruijd Florisd, volgt IXg.
6. Jannetje Florisd de Leeuw, geb. 1751, ged. Schoonrewoerd 23 aug. 1751,168vóór 1 dec. 1754.166
7. Cornelis de Leeuw, geb. 1754, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754.168
8. Jannigje, volgt IXh.
9. Grietje Florisd de Leeuw, geb. Acquoy 1762.166
10. Neeltje, volgt IXi.
11. Huijbert Florisz de Leeuw, geb. Acquoy 1763.166

IXf. Teunis Florisse de Leeuw, geb. Culemborg 8 juli 1745, † Schoonrewoerd 8 maart 1832,166 tr. Schoonrewoerd 12 april 177385 Barbara Ariens de Leeuw, geb. Leerdam 1750,166 † Schoonrewoerd 15 aug. 1826,166 dr. van Arien Jans en Marigje Willem Sprong.
Uit dit huwelijk:

Xj. Arie de Leeuw, geb. Leerdam april 1779,67 † Schoonrewoerd 8 april 1870,67 tr. 1e 181923 Neeltje van de Koppel (X-l); tr. 2e 182723 Hendrika Verhoeff, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1802,67 † ald. 27 sept. 1869,67 dr. van Wouter en Adriana Veen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Barbara, volgt XIt.
2. Herber, volgt XIu.
3. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1823.
Uit het tweede huwelijk:
4. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.
5. Margreta de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.
6. Geuvertje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1828.
7. Teunis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.
8. Wouter de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.
9. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1831.
10. Wouter de Leeuw, geb. Leerdam 1834.
11. Cornelia Maria de Leeuw, geb. Leerdam 1835, † 1873.
12. Thomas Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1838.
13. Floris de Leeuw, geb. Leerdam 1838.
14. Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1840.
15. Neeltje de Leeuw, geb. Leerdam 1842.
16. Heijltje de Leeuw, geb. Leerdam 1844.

XIt. Barbara de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1819,71 vermeld Karel de Grote,155 † Schoonrewoerd 25 jan. 1898,71 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184016 Arie Pieter Middelkoop (XIq).

XIu. Herber de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1821, tr. 184623 Dina van Karsen, geb. Schoonrewoerd 1824.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt XIIx.
2. Antonia de Leeuw, geb. Leerdam omstr. 1854,22 † Schoonrewoerd 12 okt. 1928,15 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189016 Herber Middelkoop (XIq,11).

XIIx. Neeltje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1847, tr. 187723 Bastiaan Willem Heykoop, geb. Schoonrewoerd 1851, † 1885.
Uit dit huwelijk:

XIIIv. Dina Adriana Heykoop, geb. Zijderveld omstr. 1882,22 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190916 Arie Pieter Middelkoop (XIIIh).

IXg. Geertruijd Florisd de Leeuw, geb. Culemborg 1749,166 tr. na 17699 Cornelis Grijns, geb. Leerdam? na 1 jan. 1751, ged. Leerdam 6 jan. 1751,9 eigenaar van een glasblazerij,9 † Leerdam 16 jan. 1830.9
Uit dit huwelijk:
Cornelis Grijns, geb. Leerdam 1782,169 † ald. 1814.169

IXh. Jannigje de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754,168 † Leerdam 9 jan. 1831,65 tr. 1e 177623 Pieter Bikker, geb. 1757, ged. Leerdam 30 okt. 1757,1681785; tr. 2e Leerdam 26 dec. 178682 Herbert den Hertogh (Xz).
Uit het tweede huwelijk:
1. Pieter den Hartog, geb. na 1786.
2. Jenneke, volgt Xk.

Xk. Jenneke den Hertog, geb. Leerdam 2 april 1794,82 tr. Leerdam 30 sept. 181582 Tijmen van Buuren, geb. Leerdam 10 mei 1789,82 † ald. 9 aug. 1858, zn. van Hendrik en Grietje de Jong.
Uit dit huwelijk:
Grietje van Buuren, geb. Leerdam 29 nov. 1815.82

IXi. Neeltje de Leeuw, geb. Acquoy? vóór 1763,1661814,166 tr. 178223 Jacob Anthoniesz Kool, geb. Zijderveld,65 ged. Everdingen 19 dec. 1756,166 † Beesd 6 dec. 1811.65
Uit dit huwelijk:
1. Metje Kool, geb. Schoonrewoerd 1783.
2. Cornelia Kool, geb. Schoonrewoerd 1786, † 1818.65
3. Floris Kool, geb. Acquoy 1790,651860.65
4. Antonia Kool, ged. Acquoy? 1792, † 1872.65
5. Elisabeth Kool, geb. Acquoy? 1795, † 1833.65
6. Antonie Kool, geb. Acquoy 1799,67 † Schoonrewoerd 3 maart 1879,67 tr. Maaike van Gent, geb. omstr. 1781.
7. Willem Kool, geb. 1800.65
8. Frederik Kool, geb. Acquoy 1801,651853.65

VIIIe. Pieternel Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 10 mei 1722,166 tr. Schoonrewoerd 20 juni 17518 Jan Coenraetsz van de Koppel, geb. Leerdam 25 febr. 1728,11 zn. van Coenraad Willemse en Elisabeth Jacobse van Nieuwendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth van de Koppel, geb. 1752.4
2. Herbert, volgt IXj.

IXj. Herbert van de Koppel, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1753,65 begr. ald. 3 sept. 1807,65 tr. Schoonrewoerd 20 febr. 1779159 Adriana Verrips, ged. Schoonrewoerd 25 april 1761, vermeld Karel de Grote,155 † Schoonrewoerd 15 jan. 1832.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, volgt X-l.
2. Adriaantje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1800, tr. 184823 Teunis de Lange, geb. Schoonrewoerd omstr. 1795, zn. van Leendert en Hanna van Dommelen.

X-l. Neeltje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1786,65 † ald. 10 febr. 1825,170 tr. 181923 Arie de Leeuw (Xj).

VIIb. Grietje Huiberts Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? vóór 1696, † na 23 dec. 1741,2 tr. 1e Acquoy 26 aug. 17142 Jan Willemse Sterk, ged. Schoonrewoerd 24 okt. 1686,2 † NL vóór 29 juli 1727,6 zn. van Willem Jans - en Metje Ariëns -; tr. 2e Leerdam 13 febr. 17298 Gerrit Rutten van der Plaat, geb. Leerdam omstr. 1690.12
Uit het eerste huwelijk:
1. Metje Janse Stek, geb. Schoonrewoerd 1717,4 tr. Leerdam 27 mei 17424 Dirk Janse van Diest, geb. omstr. 1717.
2. Pieternel Sterk, geb. Leerdam 1725.4

VIc. Jan Everts ’Middelkoop’, ged. Leerdam juni 1635, tr. Leerdam 8 mei 16677 Belichjen Aertsd van Willigen, geb. Leerbroek vóór 1651.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Jansse, volgt VIIc.
2. Aert Jansz Middelkoop, ged. Leerdam 12 dec. 1669,166 † Leerdam? vóór 1707.9

VIIc. Evert Jansse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1668,4vóór 1695, tr. Leerdam 20 april 16947 Neeltje Ariese van der Vliet, geb. Leerdam omstr. 1672;4 zij hertr. (ondertr. Leerdam 23 nov.) 16957 Steven Gerritse van Nieuwenhuizen en tr. 3e Leerdam 2 febr. 16987 Adriaen Cornelisz Brakelman.
Uit dit huwelijk:

VIIIf. Evert Evertse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1695,167 † Leerdam? vóór febr. 1765,9 tr. 1e Leerdam vóór 1726171 Neeltje Ariense Hagen, geb. vóór 1708, † Leerdam omstr. 1732;172 tr. 2e Leerdam 23 juni 17348 Jannetje Abramse Blom, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 maart 1711,167 † Leerdam? vóór 1765, dr. van Abraham Jillisse en Maeijke Teunis Erkelens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Evertse, volgt IXk.
2. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 3 maart 1726.4
3. Maaijken Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 14 sept. 1727,4vóór 1747.
4. Aartie Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 1 april 1731,4vóór 1742.
Uit het tweede huwelijk:
5. Abraham Evertsz Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 febr. 1735.12
6. Dirk Evertse, volgt IX-l.
7. Teunis Evertsz, volgt IXm.
8. Mathijs Evertse, volgt IXn.
9. Aartje Evertse, volgt IXo.
10. Hendrik Evertse, volgt IXp.
11. Maaijke Evertse, volgt IXq.
12. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4vóór 1749.
13. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4vóór maart 1749.
14. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 13 dec. 1750.4

IXk. Jan Evertse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1725,12 vermeld Lidmaat 18 jan. 1752,7 † Leerdam,12 tr. 1e Hei en Boeicop 28 febr. 175212 Neeltje Pieterse van Loon, geb. omstr. 1735,12vóór 1766,12 dr. van Pieter; tr. 2e vóór 1766 Neeltje Heijkoop, geb. 1743, ged. Leerdam 18 aug. 1743, begr. ald. 18 juni 1779, dr. van Bastiaan en Maria Kool.
Uit het eerste huwelijk:
1. Evert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 25 juni 1752,12vóór 1759.
2. Pieter Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 26 mei 1754,12vóór 1755.
3. Pieter Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 30 nov. 1755.12
4. Neeltje, volgt Xm.
5. Evert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 13 mei 1759.12
6. Pieter Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 19 sept. 1762.12
Uit het tweede huwelijk:
7. Neeltje Middelkoop, ged. Leerdam 26 dec. 1766,8 † ald. 28 nov. 1832.67

Xm. Neeltje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 6 maart 1757,4 bouwvrouw 1827,173 † Leerdam 28 nov. 1832, tr. Leerdam 30 okt. 17858 Antonie Teunisse Heijkoop, ged. Leerdam 23 maart 1755, † ald. 25 dec. 1838,34 zn. van Teunis en Hendrijntje van Zanten.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1780,4vóór 1788.
2. Neeltje Heijkoop, geb. Leerdam 1786.
3. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1788.4
4. Johannes Heijkoop, geb. Leerdam 15 jan. 1790,174 † ald. 22 febr. 1873,175 tr. Nieuwland 8 sept. 1843174 Willempje van Iperen, geb. Leerdam 1793.
5. Hendrika Heijkoop, geb. Leerdam 17 dec. 1791,174 tr. Leerdam 4 juni 1814174 Gerrit Klein, geb. Leerdam omstr. 1793.
6. Anthonie Heijkoop, geb. Leerdam 24 okt. 1793,65 † ald. 30 juli 1833.65
7. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam 1796,4 † ald. vóór 1798.4
8. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1798,17415 aug. 1859,4 tr. Leerdam 15 nov. 1827174 Jannigje Verrips, geb. Leerdam omstr. 1794, wed. van Jan Versteeg.
9. Hendrikus, volgt XIv.
10. Evertje Heijkoop, geb. 1804,4 tr. Leerdam 8 maart 1827174 Gerrit Morelis, geb. Leerdam omstr. 1792.
11. Martinus, volgt XIw.

XIv. Hendrikus Heijkoop, geb. Leerdam 1801,174 † Nieuwland 14 jan. 1863,174 tr. Schoonrewoerd 25 juli 1829174 Alida van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1806, † vóór 1906, dr. van Frans en Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Heijkoop, geb. 1831.174
2. Frans Heijkoop, geb. 1834,1741892.174
3. Teunis Heijkoop, geb. 1836,1741915.174
4. Neeltje Heijkoop, geb. 1838,1741908.174
5. Johanna Klazina Heijkoop, geb. 1840,1741871.174
6. Alida Heijkoop, geb. 1842,1741913.174
7. Hendrikus Heijkoop, geb. 1842,1741913.174
8. Klaas Alewijn Heijkoop, geb. 1848,1741871.174

XIw. Martinus Heijkoop, geb. Leerdam 15 sept. 1806,82 bouwman,71 † Rhenoij 22 juli 1864,176 tr. Beesd 11 jan. 18404 Katarina van Meteren, geb. Tricht 21 aug. 1817,82 † ald. 27 mei 1895.176
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Heikoop, geb. Beesd 22 juli 1842.82
2. Teuntje, volgt XIIy.
3. Johannes Heijkoop, geb. Beesd omstr. 1852,4 † Buurmalsen 21 april 1938.4

XIIy. Teuntje Heijkoop, geb. Rhenoij 20 april 1849,177 † Leerbroek 10 okt. 1910,16 tr. Schoonrewoerd 29 sept. 188216 Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1838,16 arbeider 1885, † Leerbroek 26 okt. 1910, zn. van Neeltje Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Theunis, volgt XIIIw.
2. Maarten Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1884,178 † ald. 24 april 1900.178
3. Jan, volgt XIIIx.
4. Karel, volgt XIIIy.
5. Hermanus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 april 1887,12 † ald. 27 mei 1888.12
6. Neeltje Adriana, volgt XIIIz.

XIIIw. Theunis Middelkoop, geb. Acquoy 26 aug. 1882,31 sigarenmaker,177 arbeider 1912, nachtwaker 1915, lid 1962,101 vermeld Brand 7 nov. 1913,56 † Leerdam 1 jan. 1962,31 tr. Schoonrewoerd 18 maart 190416 Maria van Hees, geb. Vuren 1 nov. 1882,31 † Leerdam? 25 sept. 1962,31 begr. Leerdam,31 dr. van Adrianus en Everdina Sterk.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1904,177 Houtbewerker,177 † NL 1968,179 tr. IJsselstein 11 febr. 193216 Neeltje Elizabeth van Zanten, geb. IJsselstein 1 sept. 1911,177 † Leerdam 1998,177 dr. van Cornelis en Elizabeth Schinkel.
2. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 aug. 1905,19 † ald. 4 okt. 1905.15
3. Adrianus, volgt XIVf.
4. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 10 dec. 1907,19 † ald. 5 jan. 1908.19
5. Maarten Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1909,177 buschauffeur,177 † Rotterdam 1967.177
6. Evert Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 mei 1911,19 † ald. 30 juni 1911.
7. Teuntje, volgt XIVg.
8. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 9 juli 1915,19 † ald. 29 april 1916.19
9. Everdina, volgt XIVh.
10. Marinus, volgt XIVi.
11. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 4 juni 1923,19 medewerker,177 † Rheden 8 aug. 2003.

XIVf. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 nov. 1906,177 † ald. 6 sept. 1983,179 tr. IJsselstein 20 sept. 192816 Neeltje Sophia Schinkel, geb. IJsselstein omstr. 1909,22 dr. van Jan en Neeltje Hoogendoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1929,177 medewerker,43na 1996, tr. Peter Jacobus van Meurs, geb. Leerdam 5 dec. 1927,43 glasbewerker,177 † Leerdam 20 dec. 1996.43
2. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 9 juni 1931,179 † Son 20 nov. 1993,179 tr. na 1950177 (door echtsch. ontbonden Eindhoven 12 aug. 1985)177 Beer Munneke, geb. 9 maart 1933, † Son 2 april 2013.
3. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1933,31 elektromonteur,177 † Sliedrecht 29 sept. 2000.43
4. Alida Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 16 dec. 1935,177 † ald. 19 jan. 1999,43 tr. Klaas Blommers, geb. NL na 1930, † Leerdam 2006.177
5. Suzanne Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1940,27 † ald. 19 jan. 2003,43 tr.31 Wilhelm Johannes Steenbeek, geb. Leerdam 3 okt. 1938,177 wachtschef,177 † Leerdam? 9 dec. 2000,31 begr. Leerdam.31

XIVg. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam? 10 okt. 1913,31 † Leerdam 1 aug. 1996,31 tr. Leerdam omstr. 15 maart 193719 Jacob G.M. de Jong, geb. Leerdam? 25 mei 1913, † Leerdam 6 jan. 1970.
Uit dit huwelijk:
Johanna Catharina de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 juli 1938,19 † ald. omstr. 5 juli 1938.19

XIVh. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1918,31 † ald. 26 febr. 1964,31 tr. (ondertr. Leerdam omstr. 20 dec. 1937))1931 Willem Jan de Bruijn, geb. NL 12 dec. 1916, stoker,177 † Buren 20 sept. 1995,43 begr. Leerdam 23 sept. 1995.31
Uit dit huwelijk:
1. Teunis de Bruijn, geb. Leerdam 18 nov. 1939,17721 juli 1986.177
2. Maarten de Bruijn, geb. Leerdam 26 sept. 1943,177 † ald. omstr. 7 nov. 1943.19

XIVi. Marinus Middelkoop, geb. Leerdam? 13 juli 1921,19 Houtbewerker,177 † Leerdam 9 dec. 1995,43 tr. Leerdam omstr. 10 juni 194219 Geertruida Lotje Foppen, geb.? 2 febr. 1920,135 † Leerdam? 12 april 2008,135 begr. Leerdam.135
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Marinus Willem Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 15 mei 1944,19 laborant,177 † Leerdam 7 juli 1983.177
2. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerdam 8 april 1947.

XIIIx. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1885,22 arbeider 1912, boerenknecht 1915, † Hei en Boeicop? 29 okt. 1971,27 begr. Hei en Boeicop 3 nov. 1971,27 tr. Leerbroek 14 mei 191516 Willempje Kool (XIIIan).
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIVj.
2. Govert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 14 maart 1919,27 middenstandsdiploma 1939,102 kruidenier, † Hei en Boeicop 19 april 2003.43

XIVj. Jan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 30 okt. 1916,31 middenstandsdiploma 1939,102 arbeider 1942, † Hoornaar 23 maart 1982,43 tr. Noordeloos omstr. 5 april 194055 Heiltje Blokland, geb. Meerkerk 16 juni 1913,31 † Hoornaar? 12 juni 1987,31 begr. Hoornaar,31 dr. van Hein en Elizabeth den Braven.
Uit dit huwelijk:
1. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 24 juli 1940, † Utrecht 10 okt. 1942, begr. Hei en Boeicop 14 okt. 1942.
2. Hein Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 22 mei 1942, † Utrecht 15 juni 1942, begr. Hei en Boeicop 19 juni 1942.
3. Elizabeth Middelkoop, geb. omstr. 1947, † Hei en Boeicop 13 juni 2016.43

XIIIy. Karel Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1886,22 arbeider, vermeld oproep 13 mei 1909,48 te Koop 23 okt. 1936 en 3 sept. 1938,105 † Leerbroek 23 juni 1966,43 tr. Leerbroek 18 okt. 191216 Teuntje de Stigter, geb. Leerbroek 21 april 1890,12 † Culemborg 23 mei 1980,178 dr. van Barend Pieter en Teuntje Kortlever.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Middelkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1913,180 † Capelle a/d IJssel 26 febr. 1979,43 tr. Leerbroek omstr. 15 nov. 1933181 Neeltje Hoogendoorn, geb. Jaarsveld? omstr. 1914,180 † Capelle a/d IJssel? na 1979.
2. Barend Pieter Middelkoop, geb. Leerbroek 30 mei 1914,31 † Ameide 23 febr. 2000,108 tr. Ameide omstr. 1 maart 1946182 Maria Weeda, geb. 18 sept. 1916,31 † Ameide? 28 okt. 2001,31 begr. Ameide.31
3. Maarten Middelkoop, geb. Leerbroek 11 dec. 1916,178 groentehandelaar 1980, † Leerdam 13 okt. 1984.178
4. Teunis, volgt XIVk.
5. Teuntje Middelkoop, geb. Leerbroek 24 juni 1922,178 † Lethbridge. ALB 20 juni 2000.178
6. Leendert Middelkoop, geb. Leerbroek 8 febr. 1924,181 Ambachtschool 1939,105 † Perry Sound ON 23 aug. 2004.183
7. Neeltje Adriana, volgt XIV-l.
8. Adriaan Middelkoop, geb. Leerbroek 19 maart 1927,178 † Meerkerk 4 mei 1995,43 begr. Hoornaar 9 mei 1995,31 tr. Hoornaar omstr. 16 juni 1951184 Aantje Groen, geb.? 25 jan. 1929,31 † Hoornaar? 2 juni 1973,31 begr. Hoornaar.31
9. Karel Middelkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1928,178 † CAN 6 dec. 1971.178

XIVk. Teunis Middelkoop, geb. Leerbroek 3 mei 1919,178 † Lienden 27 nov. 1986,178 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942181 Maaike Kars (XIVv).
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerbroek omstr. 9 mei 1956.181

XIV-l. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 24 okt. 1925,178 † Haaften 1 febr. 2017,43 begr. Geldermalsen 7 febr. 2017.43
Haar dochter:
Cornelia van Kekem, geb. Leerbroek 1 juni 1960,185 †.186

XIIIz. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 nov. 1888,12 † Meerkerk 27 sept. 1951,187 tr. Leerbroek 15 aug. 191216 Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 4 jan. 1889,22 † Meerkerk? 8 aug. 1989,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Cornelis en Engelina van Wijk.
Uit dit huwelijk:
1. NN ’t Lam, geb.? na 1912.
2. Engelina ’t Lam, geb. Leerbroek nov. 1916.181

IX-l. Dirk Evertse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 april 1736,4 † Vianen 1 juli 1812,188 tr. Leerdam 23 april 17758 Anneke Hendrikse ’t Lam, geb. Leerbroek 1753.4
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 21 jan. 1776.12
2. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 febr. 1777,37vóór juni 1794.4
3. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Schoonrewoerd 19 sept. 1779,8 † Lexmond 14 febr. 1846.
4. Evert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 okt. 1781,12 tapper 1833,96 † Hagestein 9 maart 1841,15 tr. Hagestein 14 mei 180937 Florida den Braven, geb. Hagestein; zij hertr. Hagestein 1 mei 184267 Aart Straver.
5. Hendrik, volgt Xn.
6. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 25 nov. 1787,37 veehoudster, † Vianen 6 april 1872,37 tr. Vianen 23 april 182516 Arien het Lam, geb. Zijderveld 22 dec. 1782, zn. van Willem en Gerrigje Verrips.
7. Mathijs, volgt Xo.
8. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 26 juni 1794,4 † Vianen 5 mei 1812.188

Xn. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 27 febr. 1785,12 arbeider,6 † Vianen 14 sept. 1826,6 tr. Vianen 12 april 182216 Johanna Langeweg, geb. Willemstad, ged. Willemstad 7 jan. 1787,6 naaister,6 † Vianen 12 aug. 1856,6 dr. van Adriaan en Elisabeth Hordijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt XIx.
2. Adrianus, volgt XIy.

XIx. Dirk Middelkoop, geb. Vianen 12 juli 1822,33 tr. Vianen 7 nov. 185116 Teuntje Peek, geb. Everdingen omstr. 1828, † Vreeswijk 23 mei 1916,16 dr. van Joost en Annigje den Besten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Johanna, volgt XIIz.
2. Joost Middelkoop, geb. Vianen 18 maart 1855,16 † ald. 20 maart 1855.
3. Joost Middelkoop, geb. Vianen 16 nov. 1856, † ald. 23 dec. 1901.
4. Johanna Martina, volgt XIIaa.

XIIz. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Vianen 23 okt. 1852,16 tr. 1e Vianen 7 jan. 187616 Johannis Willem van Eijk, geb. Vianen omstr. 1850,22 † ald. 21 febr. 1877,15 zn. van Cornelis en Anna Cornelia Raadgever; tr. 2e Vianen 28 jan. 188116 Jan Jonkers, geb. Brummen omstr. 1853, zn. van Fredrik en Willemina Pasman.
Uit het tweede huwelijk:
1. Wiggert Frederik Jonkers, geb. Vianen 28 maart 1882,33 † Maurik 2 mei 1939,16 tr. Maurik 8 nov. 191658 Johanna Maria Margaretha van Doorn.
2. Dirk Johan Jonkers, geb. Maurik omstr. 1887,22 veldwachter,71 tr. Wadenoijen 8 juli 192058 Cornelia Maria van Kalkeren, geb. Wadenoijen omstr. 1894.22

XIIaa. Johanna Martina Middelkoop, geb. Vianen 29 mei 1865,16 † Vreeswijk 27 juni 1944, tr. Vianen 13 mei 189716 Antonie van der Vlerk, geb. Vreeswijk omstr. 1869,22 zn. van Andries en Maria Hendrika Bennek.
Uit dit huwelijk:
Andries van der Herk, geb. Vreeswijk 19 febr. 1898.33

XIy. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 30 dec. 1824,33 schipper 1895,22 tr. Vianen 12 maart 185216 Johanna Gijsberta Duhen, geb. Vreeswijk omstr. 1833, dr. van Matthijs en Maria Anna Bruggeman.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 16 april 1852,33 † ald. vóór 1865.
2. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 24 dec. 1854,12 † ald. 15 jan. 1856.12
3. Maria Johanna Middelkoop, geb. Vianen 28 nov. 1856,12 † ald. 25 febr. 1859.12
4. Hendrika, volgt XIIab.
5. Maria Anna, volgt XIIac.
6. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 4 mei 1861,33 † ald. 26 juli 1861.15
7. Matthijs, volgt XIIad.
8. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 31 okt. 1863,33 † ald. 25 dec. 1863.15
9. Johanna, volgt XIIae.
10. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 25 dec. 1866,33 † ald. 21 febr. 1867.15
11. Cornelia, volgt XIIaf.
12. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868, † ald. 15 mei 1868.15
13. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 3 dec. 1869,33 † Vianen? vóór april 1871.
14. Johanna Gijsberta, volgt XIIag.

XIIab. Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 8 sept. 1858,12 tr. Vianen 9 mei 188416 Aart Barte Kooijman, geb. Vianen omstr. 1852, zn. van Cornelis en Maria Adriana van de Koppel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana Kooijman, geb. Vianen omstr. 1888,22 tr. Amsterdam 4 nov. 192516 Frederik Christiaan Marinus Takes, geb. Amsterdam omstr. 1881,22 kantoorbediende 1925.22
2. Jan Willem Kooijman, geb. Vianen 14 juni 1897.33
3. Matthijs Johannes Kooijman, geb. Vianen na 15 juli 1898.118
4. Cornelia Anthonia Kooijman, geb. Vianen omstr. 8 aug. 1899.189

XIIac. Maria Anna Middelkoop, geb. Vianen 22 nov. 1859,16 dienstbode 1883,22 † Amersfoort 22 jan. 1937,190 tr. Hilversum 3 febr. 188312 Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1859,190 brievenbesteller 1883-1914,22 † Amersfoort 10 mei 1938,190 zn. van Jacob en Petronella Molenkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1885, agen van politie 1914,22 tr. Amsterdam 1 juli 191416 Willemijntje Vlaanderen, geb. Huizen omstr. 1887, dr. van Jan en Willemijntje Hogenbirk en wed. van Roelof Ram.
2. Petronella van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1890, tr. Amersfoort 14 aug. 1913190 Wandert van Diemen, geb. Amersfoort 4 maart 1883.191
3. Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1892,190 † Amersfoort 11 juli 1948.190
4. Cornelis van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1896,190 tr. Amersfoort 28 sept. 1922190 Teuntje Johanna Ravesloot, geb. Amersfoort omstr. 1896.190
5. Maria Anna van Vlaanderen, geb. Amersfoort 27 jan. 1904,190 †,192 tr. Amersfoort 20 okt. 1927192 Nicolaas Mellink, geb. Amersfoort 19 maart 1900,192 † Amstelveen 22 mei 1970.192

XIIad. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 11 aug. 1862,12 klompenmaker, † Vreeswijk 23 april 1948, tr. Vianen 24 aug. 189416 Maria Johanna Bongers, geb. Culemborg omstr. 1866,22 † Vianen omstr. 1 sept. 1936,189 dr. van Antonius Wilhelmus en Johanna van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 8 juli 1895, tr. Vianen 21 aug. 192422 Maarten Antonie Kooijman, geb. Vianen omstr. 1896, zn. van Hendrik en Hermina van Bommel.
2. Anthonius Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 16 sept. 1897, klompenmaker, † Vreeswijk 1954, tr. Hagestein 7 mei 192516 Pieternella Verweij, geb. Hagestein omstr. 1897, dr. van Willem en Dirkje Benschop.
3. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen vóór 30 jan. 1903.118

XIIae. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 5 febr. 1865,33 † Amsterdam 7 juni 1938, tr. Vianen 7 aug. 189616 Jacob Dirk van den Ham, geb. Driebergen omstr. 1865,22 agent van politie 1927,193na 1938, zn. van Jan Hendrik en Johanna Bakkenes.
Uit dit huwelijk:
1. NN van den Ham, geb. Driebergen 16 okt. 1896, † ald. 16 okt. 1896.15
2. NN van den Ham, geb. Driebergen 11 okt. 1897, † ald. 11 okt. 1897.15
3. Jan Hendrik van den Ham, geb. Driebergen 26 nov. 1898.33
4. Johanna Gijsberta van den Ham, geb. Driebergen 11 nov. 1900,33 tr. Kampen 28 april 192716 Jacobus Hendricus de Groot, geb. Utrecht omstr. 1902,22 verzekeringsagent 1927.22
5. Johanna van den Ham, geb. Driebergen 25 okt. 1902,33 tr. Kampen 4 okt. 192816 Koop Lageweg, geb. Kampen omstr. 1902.22

XIIaf. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868,22 † Tiel? vóór 1939, tr. Vianen 23 febr. 189925 Jan Gerrit Jansen, geb. Ridderkerk omstr. 1875,25 † Tiel 5 aug. 1939,71 zn. van Gerardus Hendricus en Anna Hendrika Dissel.
Uit dit huwelijk:
1. J.G. Jansen, geb. Nijmegen omstr. 19 aug. 1900,194 tr. NN Schoenmaker, geb. NL na 1890, † Tiel? vóór aug. 1939.
2. G.H. Jansen, geb. NL na 1901, tr. W. Boswinkel, geb. NL na 1890.

XIIag. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 18 april 1871,82 dienstbode 1895,22 † Bussum 6 mei 1956,43 begr. Hilversum 9 mei 1956,43 tr. Hilversum 3 april 189582 Hendrik van den Born, geb. Eemnes 2 aug. 1872,82 bakker 1895,22 † Hilversum omstr. 5 okt. 1947,195 zn. van Hendrik en Johanna Cornelia de Koe.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik van den Born, geb. Huizen 23 juli 1896.
2. Johanna Gijsberta van den Born, geb. Huizen 22 okt. 1897,196 † Vreeland 1986,196 tr. Vreeland 21 nov. 1919196 Klaas Cornelis Boekschoten, geb. Vreeland 9 april 1893,196 † ald. 1 aug. 1961.67
3. NN van den Born, geb. Utrecht 18 dec. 1898.118
4. Antonius van den Born, geb. Hilversum vóór 4 okt. 1902.197
5. Adriana Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 10 sept. 1904.197
6. Adrianus van den Born, geb. Hilversum vóór 21 juli 1906,197 † ald. vóór 31 juli 1906.197
7. H. van den Born, geb. vóór 21 juli 1906,197vóór 31 juli 1906.197
8. Cornelis Johannes van den Born, geb. Hilversum vóór 21 dec. 1907.197
9. Hendrika Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 6 okt. 1909.197

Xo. Mathijs Middelkoop, geb. Hagestein 24 juni 1791,37 arbeider 1819, † Vianen 16 aug. 1831,37 tr. Hagestein 24 jan. 181716 Elizabeth Kars, geb. Schoonrewoerd 18 okt. 1796,198 † Vianen 20 juli 1848,199 dr. van Gijsbert en Maria den Hartog; zij hertr. Vianen 25 aug. 1833198 Jacob Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Middelkoop, geb. Hagestein 19 juli 1817, boerenknecht -1837,15 † Vianen 6 mei 1837.15
2. Maria, volgt XIz.
3. Annigje, volgt XIaa.
4. Gijsbert, volgt XIab.
5. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1823,16 tr. Vianen 26 nov. 184716 Jacob Labrie, geb. Vianen omstr. 1816.
6. Floortje, volgt XIac.
7. Pieter, volgt XIad.
8. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1828.
9. Evert Middelkoop, geb. Vianen 6 jan. 1831, † ald. omstr. 25 maart 1870.

XIz. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 28 jan. 1819,33 † Leerbroek 10 juli 1872,30 tr. Leerbroek 19 dec. 184016 Pieter van den Berg, geb. Elst 1812, † Leerdam 31 aug. 1878, zn. van Cornelis en Lijntje Dogterom.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs van den Berg, geb. Leerbroek 26 mei 1842.16
2. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 24 nov. 1843,16 † ald. 22 jan. 1844.16
3. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 31 mei 1845,16 † ald. 9 dec. 1845.16
4. Cornelis van den Berg, geb. Leerbroek 24 sept. 1846.
5. Eliza van den Berg, geb. Leerbroek 28 sept. 1849, † ald. 11 mei 1850.16
6. Peter van den Berg, geb. Leerbroek 8 april 1851.16
7. Leentje van den Berg, geb. 1853,36 † Leerdam 11 nov. 1881.
8. Lijntje van den Berg, geb. Leerbroek 5 juni 1853,16 † ald. 8 juni 1853.16
9. Annigje Flora van den Berg, geb. Leerbroek 6 aug. 1859.16
10. Jannetje Gijsbertje van den Berg, geb. Leerdam 1863,200 tr. Leerdam 18 mei 188316 Cornelis Jacobus van Wijnen, geb. Beesd 1857, † 1908.

XIaa. Annigje Middelkoop, geb. Hagestein 2 mei 1820,33 † Everdingen 26 sept. 1859,16 tr. Everdingen 20 april 185516 Gerrit van Eck, geb. Everdingen omstr. 1828,22 zn. van Willem en Nelligje den Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Nelligje van Eck, geb. Everdingen 12 jan. 1856,16 † ald. 22 dec. 1859.16
2. Elisabeth Florida van Eck, geb. Everdingen 13 sept. 1858,16 † ald. 8 nov. 1859.16

XIab. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 9 april 1822,33 bouwman,22 bouwman 1853, † Hagestein 8 april 1885,12 tr. 1e Vianen 26 april 184916 Jannigje van Iperen, geb. Willege Langerak 24 juli 1828,50 † Vianen 13 maart 1858,50 dr. van Pieter van IJperen en Lena Speksnijders; tr. 2e Vianen 6 mei 185916 Dirkje de Leeuw, geb. Everdingen omstr. 1826,16 dr. van Pieter en Teuntje de Jong; tr. 3e Vianen 6 dec. 187216 Adriana Hoeflaak, geb. Giessen-Nieuwkerk 20 febr. 1837,65 † Utrecht 13 april 1898,118 dr. van Leendert en Jannigje van den Berg en wed. van Jan Cornelis van Nimwegen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth, volgt XIIah.
2. Lena, volgt XIIai.
3. Matthijs Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 9 jan. 1853, † ald. 30 maart 1855.
4. Pieternella Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1854,16 † Vianen 11 nov. 1900.
5. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 7 maart 1858,12 † Vreeswijk 15 juni 1858.12
Uit het tweede huwelijk:
6. Matthijs, volgt XIIaj.
7. Peter Middelkoop, geb. Vianen omstr. 8 juli 1863.
8. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1 okt. 1866.
9. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 26 april 1868.
Uit het derde huwelijk:
10. Jannigje, volgt XIIak.
11. Stijntje Middelkoop, geb. Hagestein 26 febr. 1877,30 † Utrecht 28 mei 1963,43 tr. 1e Utrecht 5 nov. 190216 (echtsch. ingeschr.) Jean Antoine van den Heuvel, geb. Utrecht omstr. 1870,22 † ald. 24 okt. 1904,118 zn. van Jean Antoine en Johanna van der Heijden; tr. 2e Utrecht 17 nov. 190916 (echtsch. ingeschr. ald. 8 mei 1924)16 Christiaan Christoffel Ligteringen, geb. Utrecht omstr. 1878,22 zn. van Stephanus Bernardus en Anthonia Lantzaat; tr. 3e Jan van Ditmarsch, † Utrecht? vóór 1963.
12. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 4 okt. 1880.30
13. Adriana, volgt XIIal.
14. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein 29 okt. 1881,33 † ald. 12 febr. 1882.15
15. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein 12 febr. 1882,33 † ald. 13 febr. 1889.30

XIIah. Elizabeth Middelkoop, geb. Vianen 27 febr. 1850,22 dienstbode 1876, † Hei en Boeicop 5 juli 1885, tr. Hei en Boeicop 23 nov. 187616 Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 4 nov. 1846,22 † ald. 26 juni 1912,16 zn. van Thomas en Elizabeth Bronkhorst en wedr. van Adriana Holler.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 22 jan. 1877,16 † ald. 6 mei 1890.16
2. Elisabeth de Wildt, geb. Hei en Boeicop 8 febr. 1878,16 † Lexmond 17 mei 1948.16
3. Jannigje de Wildt, geb. Hei en Boeicop 18 maart 1879,16 † ald. 13 aug. 1907,16 tr. Hei en Boeicop 28 nov. 190216 Gerrit Jan Buijserd, geb. Meerkerk 20 jan. 1877.22
4. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1880,16 † ald. 22 juli 1881.16
5. Gijsbertus de Wildt, geb. Hei en Boeicop 3 juli 1881.16
6. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 13 sept. 1882.16
7. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 6 maart 1884,16 † ald. 28 okt. 1884.16
8. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 7 april 1885,16 tr. Goudriaan 18 maart 190932 Johanna Versluis, geb. Noordeloos 29 dec. 1885.106

XIIai. Lena Middelkoop, geb. Vianen 28 febr. 1851,201 † Bussum 7 jan. 1918, tr. Vianen 3 mei 187816 Cornelis Johannis Jochems, geb. Vianen 27 maart 1853,201 † ald. 28 mei 1897,201 zn. van Gerrit Matthes en Jannetje van Geffen.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Jochems, geb. Vianen 5 juni 1879,190 † Soest 22 okt. 1928,190 tr. Bussum 28 sept. 189916 Arie van Schaik.
2. NN Jochems, levenloze zoon, geb. Vianen 17 april 1881.16

XIIaj. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 17 maart 1860,12 arbeider 1888, arbeider 1902,202 † Krimpen a/d IJssel 18 febr. 1936, tr. Hei en Boeicop 9 mei 188816 Josina de Mik, geb. Lexmond 5 sept. 1868,22 † Krimpen a/d IJssel 14 jan. 1943,203 dr. van Bart en Marrigje Cornelia Burggraaf.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 3 okt. 1888,204 † Gouda 27 jan. 1966,204 tr. 1e Stolwijk 10 jan. 191316 Johanna Honkoop, geb. Stolwijk 1 nov. 1887,204 † Gouda 18 mei 1955,204 dr. van Wijnand en Johanna de Bruin; tr. 2e Assendelft 18 juli 1956204 Willemina van Amerongen, geb. Assendelft 30 aug. 1883,204 † Gouda 19 febr. 1959;204 tr. 3e Rotterdam 13 aug. 1959204 Willemina Helena van Langeveld, geb. Haarlem 12 mei 1896,204 † Eindhoven 8 febr. 1988.204
2. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 sept. 1890,33 † ald. 5 dec. 1897.16
3. Dirkje Elisabeth Middelkoop, geb. Hagestein 15 febr. 1892,30 † ald. 10 dec. 1897.16
4. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Hagestein 7 juli 1894,30 † ald. 18 dec. 1897.30
5. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 20 mei 1896,204 † Gouda? na 1945, tr. Krimpen a/d IJssel 14 mei 192116 Maria van der Voorden, geb.? omstr. 1896,36 † Gouda 11 dec. 1945,16 dr. van Marinus en Cornelia Westbroek.
6. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 dec. 1898,33 schippersknecht -1920,48 † Nieuwerkerk a/d IJssel 4 sept. 1920.48
7. Dirk Matthijs, volgt XIIIaa.
8. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 18 dec. 1902,33 † ald. 20 jan. 1910.
9. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905,204 † ald. 10 febr. 1906.204
10. Gerrit Jan Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905.205
11. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 17 nov. 1909,205 † Zaltbommel? 7 jan. 1985, begr. Zaltbommel,125 tr. Lekkerkerk 22 juli 1937206 Annigje de Hoog, geb. Nieuw-Lekkerland 16 maart 1914,206 † Gameren 25 aug. 1992,43 begr. Zaltbommel 28 aug. 1992.43

XIIIaa. Dirk Matthijs Middelkoop, geb. Hagestein 23 sept. 1900,16 aanhouder 1936,61 † Gouda 29 nov. 1942, tr. Ouderkerk aan den IJssel 25 okt. 192916 Willemina Lingen, geb. Ouderkerk aan den IJssel omstr. 1904, † Krimpen a/d IJssel? na nov. 1942, dr. van Jan en Teuntje van der Poel.
Uit dit huwelijk:
1. Josina Middelkoop, geb. Schiedam omstr. 1930, † ald. 4 dec. 1936.61
2. Jan Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? omstr. 1932, † Krimpen a/d IJssel 11 mei 1991.43
3. Teuntje Middelkoop, geb. Schiedam juli 1934,61 † ald. 27 maart 1935.61
4. Thijs Middelkoop, geb. NL vóór 1940, † vóór 1991.

XIIak. Jannigje Middelkoop, geb. Vianen 12 febr. 1874, † Utrecht 11 nov. 1931, tr. Utrecht 28 okt. 189616 Wilhelmus van Stiphout, geb. Rosmalen omstr. 1869,22 † Utrecht 9 maart 1900,15 zn. van Hendrik en Johanna Heijmans.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Stiphout, geb. Utrecht 29 juni 1897.118
2. Wilhelmina van Stiphout, geb. Utrecht 11 juli 1899,118 † ald. 24 maart 1900.15

XIIal. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein 29 okt. 1881,33 † Utrecht 22 dec. 1910,118 tr. Utrecht 19 aug. 190316 Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 11 okt. 1876,207 † NL 12 sept. 1947,207 zn. van Rijk en Helena Elisabeth Schrijver.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Elisabeth ’t Hoen, geb. Utrecht 8 febr. 1904,118 † Zuilen 12 aug. 1946.16
2. Johanna ’t Hoen, geb. Utrecht 21 nov. 1908,118 † ald. 8 april 1911.16
3. Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 5 maart 1910,207 † NL 13 nov. 1973,207 tr. NN NN.

XIac. Floortje Middelkoop, geb. Hagestein 14 dec. 1825,199 † Vianen omstr. 22 febr. 1858, tr. Vianen 6 okt. 184816 Michiel de Vos, geb. Everdingen? 1824, † Werkhoven 18 sept. 1859,15 zn. van Gerrit en Santje Sterk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit de Vos, geb. Everdingen 18 nov. 1848,16 tr. Abcoude-Baambrugge 24 okt. 187216 Maria Wilhelmina Cornelisz?, geb. Weespercarspel 1849.22
2. Mathijs de Vos, geb. Everdingen 9 okt. 1850,22 † Wilnis 4 jan. 1932,16 tr. Abcoude-Baambrugge 10 dec. 188616 Annigje Kersbergen, geb. Benschop omstr. 1845,22 dr. van Jan en Neeltje van der Veen.
3. Jacob de Vos, geb. Vianen 4 april 1852.16
4. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 26 juli 1853,16 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1854.
5. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 23 dec. 1854,16 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1856.
6. Elizabeth de Vos, geb. Vianen 3 dec. 1856.16

XIad. Pieter Middelkoop, geb. Vianen 6 sept. 1828,22 bouwarbeider,208 † Kedichem 22 mei 1899,16 tr. 1e Langerak ZH 8 febr. 185616 Neeltje Labee, geb. Langerak ZH 27 febr. 1831,22vóór 1882, dr. van Jan en Merrigje Smit; tr. 2e na 1857 Jaantje Drogendijk, † vóór 1883; tr. 3e Kedichem 16 maart 1883209 Grietje de Jong, geb. Leerdam 4 okt. 1870,209 dr. van Pieter en Lydia Sterk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth Middelkoop, geb. Alblasserdam 21 maart 1856,33 † ald. 29 juni 1856.15
2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb..15
Uit het tweede huwelijk:
3. Matthijs Middelkoop, geb. Alblasserdam 23 sept. 1859,33 † ald. 8 okt. 1859.15
4. Arie Middelkoop, geb. Alblasserdam 11 april 1861,33vóór 1961.

IXm. Teunis Evertsz Middelkoop, ged. Leerdam 8 dec. 1737,4 † Schoonrewoerd 21 jan. 1801,4 tr. Leerdam omstr. 176612 Aaltie Fransdr Kortlever, ged. Leerdam 9 aug. 1744,12 † Schoonrewoerd 16 april 1834.4
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Middelkoop,4 ged. Leerdam 29 maart 1767.4
2. Evert Middelkoop,4 ged. Leerdam 6 dec. 1769,12vóór 10 febr. 1771.210
3. Govert Middelkoop, ged. Leerdam 6 dec. 1769.12
4. Evert, volgt Xp.
5. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 okt. 1772,12vóór sept. 1774.
6. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 sept. 1774,210 † ald. 11 sept. 1778.210
7. Frans Middelkoop, ged. Meerkerk 24 maart 1776.211
8. Cornelia Middelkoop,4 ged. Leerbroek 20 sept. 1778,4 † Schoonrewoerd 15 jan. 1870.4
9. Abraham Middelkoop, ged. Leerbroek 16 april 1780,12 † Schoonrewoerd 18 maart 1856.212
10. Jan Teunisz, volgt Xq.
11. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 5 dec. 1784.4
12. Cornelia Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 12 sept. 1790,4 †? 15 jan. 1870.12

Xp. Evert Middelkoop, geb. Meerkerksbroek,7 ged. Meerkerk 10 febr. 1771,12 † Leerdam 13 aug. 1849, tr. Schoonrewoerd 16 mei 17998 Sophia Vink, geb. Elshout,7 ged. Baardwijk NB 11 okt. 1772,7 bouwvrouw,7 vermeld Arie de Raad,213 † Leerdam 25 mei 1846,4 dr. van Jasper en Adriana Holster en wed. van Arie de Raad.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1800.12
2. Jasper Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1801,4 † Leerdam 22 aug. 1822.15
3. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 juli 1803,4vóór maart 1806.4
4. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1804.12
5. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 maart 1806,4 kastelein 1840.

Xq. Jan Teunisz Middelkoop, ged. Leerbroek 14 april 1782,8 dagloner 1813,214 bouwman 1815, † Schoonrewoerd 20 febr. 1866, tr. Schoonrewoerd 2 okt. 181312 Adriana Evertsdr van Mild, ged. Schoonrewoerd 22 nov. 1789,4 † ald. 12 dec. 1854,4 dr. van Evert en Jannigje van der Koppel.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt XIae.
2. Jannigje, volgt XIaf.
3. Arie, volgt XIag.
4. Everd, volgt XIah.
5. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1823, † ald. 4 april 1825.15
6. Frans Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 mei 1825, † ald. 9 juli 1858.15
7. Willem Jansz, volgt XIai.

XIae. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juni 1815, arbeider 1883, † Schoonrewoerd 7 febr. 1885,12 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 185512 Neeltje van Kleij, geb. Schoonrewoerd 3 jan. 1835,4 † Hei en Boeicop 5 dec. 1891,16 dr. van Gerrit en Hendrika van Maurik.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XIIam.
2. Hendrika, volgt XIIan.
3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 okt. 1860,36 † ald. 4 jan. 1861.
4. Adriana, volgt XIIao.
5. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1867,33 † ald. 9 aug. 1867.15
6. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juli 1867,33 † Leerdam 30 sept. 1874.
7. Garrett, volgt XIIap.
8. Adriana Middelkoop, geb. vóór 1878.

XIIam. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 mei 1856,16 arbeider 1883, landbouwer 1921,36 vermeld Aannemer 1893 en te Koop 16 dec. 1904,215 † Heukelum 6 okt. 1921,216 tr. 1e Leerdam 17 dec. 188016 Trijntje Maria Sterk, geb. Vuren omstr. 1859,22 † ald. 26 sept. 1881,16 dr. van Arie en Hazina Tromp; tr. 2e Heukelum 1901 Letta Sterk, geb. Heukelum? omstr. 1843, † Arkel 25 dec. 1917,16 zuster van zijn eerste echtgenote en wed. van Jacobus Sterk.
Uit het eerste huwelijk:
Teunis Middelkoop, geb. Vuren 1 maart 1881,12 † ald. 24 maart 1881.

XIIan. Hendrika Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 dec. 1857,22 † Utrecht 14 maart 1931,16 tr. Leerbroek 28 dec. 188316 Jan Sterk, geb. Leerbroek 13 april 1849,22 † ald. 7 okt. 1915, zn. van Arie en Geertje Verhoef.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Sterk, geb. Leerdam omstr. 1881, † Gorinchem 4 juli 1950.16
2. Arie Sterk, geb. Leerbroek 21 sept. 1884, † ald. 21 sept. 1884.
3. Arie Sterk, geb. Leerbroek omstr. 1885,22 tr. Rotterdam 28 mei 191921 Anna Maria Bal, geb. Rotterdam omstr. 1896.22

XIIao. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 jan. 1862, † Den Haag 2 juli 1939, tr. 1e Leerdam 27 juli 188816 Daam Bouwe, geb. Hei en Boeicop 6 april 1844,22 † ald. 24 nov. 1893,16 zn. van Nicolaas en Maaike van Zanten en wedr. van Hendrika van Stenis; tr. 2e Hei en Boeicop 7 sept. 189616 Koenraad ’t Lam, geb. Leerdam 1 april 1863,172 timmerman,217 † Den Haag 23 dec. 1940,172 zn. van Teunis en Anneke van Iperen en wedr. van 1e Egje den Braven en 2e Sijke Breddels.
Uit haar relatie met N.N. NN:
1. Teunis, volgt XIIIab.
Uit het eerste huwelijk:
2. Maaike Bouwe, geb. Loosdorp, Leerdam 17 nov. 1888.19
3. Nicolaas Bouwe, geb. Leerdam, Loosdorp 3 april 1891.140
4. Jan Bouwe, geb. Hei en Boeicop 18 dec. 1892.16
Uit het tweede huwelijk:
5. Annigje ’t Lam, geb. Leerdam 1 aug. 1897.19
6. Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 18 jan. 1899,140 tr. Den Haag 28 dec. 1928 Wilhelmina Christina Petronella Bosch, geb. Den Haag 4 april 1898.
7. Gerrit Adrianus ’t Lam, geb. Leerdam 20 dec. 1901.140
8. Neeltje Bastiana ’t Lam, geb. Leerdam 15 febr. 1904.140

XIIIab. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1884,4 begrafenis ondernemer, verzekeringen, houtbewerker,218 † Driebergen 10 juni 1964,219 tr. 1e Den Haag 23 nov. 1910220 Sara Maria van Strien, geb. Kerkwerve Schutje, Zld 10 jan. 1888,140 † Driebergen 11 dec. 1948,12 dr. van Bartel en Janna Pieternella van den Bos; tr. 2e Driebergen 28 febr. 19504 Elisabeth van Spijk, geb. Schiedam 14 nov. 1896,4 † Zeist 24 mei 1955,4 begr. Driebergen.171
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriaan Coenraad, volgt XIVm.
2. Bartel Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1913,140 onderwijzer,171 † Den Haag 25 mei 1991,219 tr. Den Haag (kerkelijk Den Haag)171 14 april 1943221 Elisabeth van der Velde, geb. Delft 19 jan. 1920,171 † Leidschendam 9 okt. 1984,43 begr. Den Haag 13 okt. 1984,43 dr. van Philippus Petrus en Jannetje Cornelia den Bakker.
3. Nicolaas Jan Middelkoop, geb. Den Haag 4 mei 1915,140 † Den Haag 13 aug. 1916.171
4. Janna Pieternella Middelkoop, geb. Den Haag 30 nov. 1917,140 kinderverzorgster,172 † Breda 2 dec. 1979,221 tr. Den Haag 8 nov. 1940221 Hermanus Munnik, geb. Den Haag 20 nov. 1911,221 werktuigbouwkundige,171 † Breda 15 sept. 1990.221
5. Maaike Jacoba Middelkoop, geb. Den Haag 13 mei 1922,140 † Calgary, Alberta 8 april 1978,221 tr. Den Haag 21 dec. 1945221 Izaak A. Verstraten, geb.? 1 aug. 1921,221 † ald. 19 mei 1990.221
6. Jacoba Neeltje, volgt XIVn.

XIVm. Adriaan Coenraad Middelkoop, geb. Den Haag 29 maart 1912,140 verzekeringsagent 1939,222 vermeld prijswinnaar 27 mei 1939,223 † Amersfoort 21 jan. 1992,112 begr. Soest 25 jan. 1992,112 tr. Soestdijk 21 april 1939221 Martha Hoonhoud, geb. Baarn 28 juni 1913,43 † Soest 7 okt. 1996,43 dr. van Frans en Sietje Landman.
Uit dit huwelijk:
1. Francina Adriana Middelkoop, geb. Den Haag 8 maart 1940, † Knegsel 18 sept. 1997,219 begr. Hoogeloon 23 sept. 1997,43 tr. 1e Den Haag 9 dec. 1961171 (door echtsch. ontbonden omstr. 1976)171 Gondus de Lange, geb. NL 4 april 1938, † ald. 22 aug. 1914; tr. 2e 1977171 Dr. ir.43 Johan Nijman, geb. Nunspeet 27 febr. 1925,43 Voorzitter,43 † Eindhoven 7 nov. 1987,43 begr. Hoogeloon 11 nov. 1987.43
2. Lyanne Middelkoop, geb. NL vóór 1946, † vóór 1997.
3. Frans Harry Middelkoop, geb. Den Haag 10 mei 1948,101 † ald. 10 april 1989,43 begr. Den Haag 14 april 1989.43

XIVn. Jacoba Neeltje Middelkoop, geb. Den Haag 13 okt. 1931,140 kleuterleidster,171 † Kenmore, Calgary, Alberta 10 juni 1993,43 begr. Canmore, Bow Valley Cemetery 14 juni 1993,171 tr. Driebergen 7 juli 1955221 Johannes van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 18 juli 1931,171 ged. Driebergen,171 administrateur,171 † Palm Bay, Florida 30 jan. 2007,171 zn. van Cornelis en Johanna Groenhuijse.
Uit dit huwelijk:
Teunis van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 14 sept. 1958,171 † Banff 24 mei 2006.

XIIap. Garrett Middelkoop, geb. Leerdam 18 sept. 1871,33 farmer 1920,224 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1955,225 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,225 tr. 1e224 Elizabeth de Kock, geb. NL omstr. 1882,226 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1922,225 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,225 dr. van NN en Jennie NN; tr. 2e Jesse F NN, geb. Iowa omstr. 1864,226 wed. van NN Remmarck.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tannis Middelkoop, geb. Mahaska County, IO.
2. Minnie Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 11 juni 1903,82 † USA, Nevada, IA 21 maart 1998,82 tr. Oskaloosa IA 21 jan. 192882 Clifford Perry Byers, geb. Elkhart IA 6 dec. 1900, † Nevada, IA 9 febr. 1983.
3. John Tunis, volgt XIIIac.
4. Martin Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 15 juli 1908,227 salesman,228 † Melbourne IA 31 aug. 1991,227 tr. Nevada, IA 31 dec. 1935229 Lois Ardelle Sash, geb. Jasper County Iowa 26 juni 1917,229 † Gladbrook, Tama Iowa 12 juli 2008,229 dr. van Philip en Effie Emmack.
5. Nellie Garnett Middelkoop, geb. Mahaska County, IO 13 febr. 1912,225 † Nevada, Story County, IO 6 febr. 1996,225 tr. Des Moines, Polk, IO 5 sept. 1940225 Marion Ward Shickell, geb. Story County, Io 11 febr. 1908,225 † Nevada, Story County, IO 20 nov. 1972,225 zn. van Frederick Lee en Mabel Annie Corke.

XIIIac. John Tunis Middlecoop, geb. USA 1 nov. 1905,230 vermeld topproducent 1956,226 † USA 3 nov. 1986,230 tr.230 Anna I. Burbank, geb. USA? 23 okt. 1907,12 † Limby, Jefferson, Iowa 6 juli 1997,12 dr. van Nelson W..
Uit dit huwelijk:
John Jr Middlekoop, geb. Iowa 6 juli 1929,12 zaadhandelaar,231 † Abingdon, Jefferson, Iowa 13 april 2004,12 tr. Dorothy Anderson.

XIaf. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 sept. 1817,33 werkster 1867, † Hei en Boeicop 28 okt. 1888,144 tr. Leerdam 18 aug. 183816 Nijs de Held, geb. Leerdam 8 febr. 1802,34 † Acquoy 28 maart 1866,15 zn. van Cornelis en Aafje den Besten.
Uit dit huwelijk:
1. Jan de Held, geb. Culemborg 11 jan. 1843,34 † Acquoy 26 maart 1866.34
2. Adriana de Held, geb. Acquoy omstr. 1845,34 † ald. 17 maart 1866,34 tr. Leerdam 16 dec. 186416 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,34 † NL vóór 1922, echtg. van Neeltje de Held (XIaf,4).
3. Aaltje de Held, geb. Beesd 4 febr. 1845,34 † ald. 16 okt. 1874,33 tr. Hei en Boeicop 19 aug. 186716 Cornelis den Hartog, geb. Culemborg 17 maart 1844,34 † NL na 1874.34
4. Neeltje de Held, geb. Beesd omstr. 1847,34 † ald. 8 april 1922,34 tr. Schoonrewoerd 7 (mnd. onb.) 734 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,34 † NL vóór 1922; hij hertr. Leerdam 16 dec. 186416 Adriana de Held (XIaf,2).
5. NN de Held, levenloze zoon, geb. 12 maart 1849.
6. Emma de Held, geb. omstr. 1851,34 † Schoonrewoerd 13 mei 1867.34
7. Teuntje de Held, geb. Beesd omstr. 1852,22 tr. Noordeloos 24 sept. 187316 Floris van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1849.22
8. Aafje de Held, geb. Hei en Boeicop? 1855,36 † Hei en Boeicop 10 sept. 1890,15 tr. Johannes Spronk, geb.? na 1850, † Hei en Boeicop? na 1890.

XIag. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 okt. 1819,33 † Hagestein? na 1889, tr. Schoonrewoerd 20 okt. 184816 Elizabeth van Bommel, geb. Leerdam omstr. 1819, † Hagestein 6 mei 1889,15 dr. van Roelof en Neeltje van der Leeden.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1849,33 † ald. 4 febr. 1872.
2. Neeltje, volgt XIIaq.
3. Adriana, volgt XIIar.
4. Johanna Fransijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 dec. 1858,33 † ald. 3 sept. 1879.

XIIaq. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 sept. 1852,88vóór 1909, tr. Schoonrewoerd 23 nov. 187716 Hendrik de Jong, geb. Vianen omstr. 1852,22 zn. van Willem en Grietje Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha de Jong, geb. Vianen omstr. 1879,15 † Hasselt Ov 15 maart 1919.15
2. Arie de Jong, geb. Schoonrewoerd? 1880,36 † Vianen 2 dec. 1942.16

XIIar. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1855,22 † Hagestein 19 jan. 1890, tr. Schoonrewoerd 28 okt. 188016 Marcelis de Jong, geb. Vianen 14 febr. 1855,4 † IJsselstein 18 jan. 1936,4 zn. van Willem en Grietje Veen; hij hertr. Vianen 4 dec. 18914 Willemijna Verweij.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Johannes de Jong, geb. Vianen omstr. 1882,22 † IJsselstein 18 jan. 1947,16 tr. IJsselstein 19 mei 191016 Jantje Hendrika Hoogendoorn, geb. Haaften 1886, † na 1947.
2. Arie de Jong, geb. Hagestein? omstr. 1883,15 † Hagestein 19 febr. 1890.15
3. Pieter de Jong, geb. Hagestein 18 jan. 1886,33 † ald. 22 juli 1888.15

XIah. Everd Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 mei 1821,33 boerenknecht 1883, † Schoonrewoerd 5 april 1900, tr. Schoonrewoerd 4 mei 185016 Jannigje Brouwer, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1823.12
Uit dit huwelijk:
1. Maaike, volgt XIIas.
2. Jan, volgt XIIat.
3. Adriana Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1856, † ald. 8 dec. 1869.
4. Cornelia Francina Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 maart 1860, † ald. 3 maart 1869.
5. Adrianus, volgt XIIau.

XIIas. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1852,72 † Leerdam 4 mei 1904,19 tr. Schoonrewoerd 2 mei 187972 Arie den Hertog, geb. Everdingen 24 juni 1842,72 † Leerdam 16 maart 1918,72 zn. van Jan en Geertje Copier.
Uit dit huwelijk:
1. Evert den Hartog, geb. Leerdam omstr. 6 aug. 1889.19
2. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 1 dec. 1891.19
3. Johannes den Hartog, geb. Leerdam omstr. 17 febr. 1896.19
4. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 12 mei 1899.19

XIIat. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1854,16 † ald. 26 mei 1911, tr. Schoonrewoerd 14 okt. 188616 Bartje Oomen, geb. Kerkwijk 22 sept. 1860,65 † Leerdam 6 mei 1925,19 dr. van Metje Oomen.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 april 1887, † ald. 12 april 1887.
2. Metje, volgt XIIIad.
3. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 april 1892, † ald. 7 mei 1892.
4. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1895, † ald. 8 nov. 1895.
5. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1898,16 † ald. 11 okt. 1898.

XIIIad. Metje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1888,16 † Schoonrewoerd? 16 juni 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 17 aug. 191116 Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1882,31 † Leiden 23 nov. 1975,67 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van Antonie en Maria Zijderveld.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1913,65 † ald. 19 okt. 1913.65
2. Jan Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1916.65
3. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 9 april 1918,65 tr. Leerdam 3 dec. 194265 Anton Copier, geb. Leerdam 18 sept. 1915.65

XIIau. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 sept. 1863,22 arbeider 1887, landbouwer 1905, † Amersfoort 23 dec. 1939,190 tr. Schoonrewoerd 2 dec. 188716 Anna Versluis, geb. Schoonrewoerd omstr. 1861,22 † Leerdam 22 nov. 1946,16 dr. van Jan en Maria van Wijngaarden.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt XIIIae.
2. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1888, † Meerkerk? 28 nov. 1967,31 begr. Meerkerk,31 tr. Schoonrewoerd 28 febr. 191816 Anthonie den Hartog, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1892,232 † Meerkerk? 14 febr. 1977,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Jan en Geertruida Kool.
3. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 april 1889,12 † ald. 2 febr. 1890.12
4. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 april 1890,12 † ald. 28 okt. 1890.12
5. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juli 1891,27 † Schoonhoven? 19 dec. 1961,27 begr. Schoonhoven,27 tr. Schoonrewoerd 23 nov. 191616 Jan Willem Slomp, geb. Molenaarsgraaf 20 dec. 1884,27 machinist 1922,202 † Schoonhoven? 6 aug. 1971,27 begr. Schoonhoven,27 zn. van Willem en Metje Slotboom.
6. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 maart 1895,31 † Schoonrewoerd? 25 aug. 1968,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 24 aug. 192216 Thijs de Vries, geb. Kuinre 4 maart 1898,31 † Schoonrewoerd? 19 febr. 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van Melis en Antje Kamman.
7. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1902,33 † Gorinchem 28 febr. 1979,27 tr.233 Machielis van Hees, geb. Gorinchem 24 mei 1896,234 † ald. 7 jan. 1959,43 zn. van Willem en Hendrika Paans.

XIIIae. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 nov. 1883,31 typograaf,175 † Leerdam 31 maart 1971,31 tr. Nieuwland 30 maart 190516 Geertje van Iperen, geb. Nieuwland 29 maart 1881,31 † Leerdam 23 april 1967,31 dr. van Gerrit en Sophia van Drent.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Middelkoop, geb. Nieuwland 3 febr. 1882, † ald. 14 maart 1972.
2. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 1887, † ald. 1888.
3. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 17 mei 1889, † ald. 15 jan. 1970.
4. Gerrit Pieter, volgt XIVo.
5. Anna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juni 1916,19 † ald. 20 juni 2000.

XIVo. Gerrit Pieter Middelkoop (eremedaille 2008),43 geb. Leerdam 19 mei 1914,140 miliitaire politie,235 † Apeldoorn 4 maart 2005,43 begr. Vaassen 9 maart 2005,43 tr. Leerdam 10 juli 193819 Teuntje Adriana van Rossem, geb. Leerdam 15 jan. 1915,28 † Apeldoorn? 13 sept. 1993,43 dr. van Jan van Rossum en Teuntje Adriana van Meeuwen.
Uit dit huwelijk:
Teuntje Adriana Middelkoop, geb.? 14 okt. 1943,23629 okt. 1969,237 begr. Dieren 3 nov. 1969,43 tr. NN Bauling, † vóór 2005.

XIai. Willem Jansz Middelkoop, geb. Leerdam 20 febr. 1828,33 † Loosdorp, Schoonrewoerd 7 aug. 1875,15 tr. 1e Schoonrewoerd 14 maart 185116 Anneke van den Heuvel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1831,22 † Leerdam 23 april 1854,15 dr. van Pieter en Josina van Meeteren; tr. 2e Schoonrewoerd 14 maart 186116 Gijsje Middelkoop, geb. Leerbroek 20 sept. 1838, † Schoonrewoerd 20 maart 1916,84 dr. van Arie Pietersz en Maaike Hendriksd van Buuren; zij hertr. Schoonrewoerd 21 okt. 188116 Frederik de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 juli 1851,12 † ald. 3 sept. 1881.15
2. Peter, volgt XIIav.
Uit het tweede huwelijk:
3. Arie, volgt XIIaw.
4. Adriana, volgt XIIax.
5. Maaike, volgt XIIay.
6. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1868, † Hei en Boeicop 11 jan. 1953, tr. Schoonrewoerd 25 mei 190616 Johannes Donker, geb. Hei en Boeicop omstr. 1874,22 zn. van Jacob en Elizabeth Heijkoop.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1870.33
8. Janna Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 1 april 1873,33 † Schoonrewoerd 26 jan. 1874.15
9. Jan, volgt XIIaz.

XIIav. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 28 juli 1853, arbeider 1878, † Apeldoorn 19 febr. 1930, tr. 1e Nieuwland 3 mei 187816 Maria Johanna Smits, geb. Arkel 20 april 1849,238 † Apeldoorn 17 april 1925,16 dr. van Evert en Maria de Jong; tr. 2e na 1925 Mina ter Brugge, geb. Borne omstr. 1866,36 † Renkum 18 april 1950,16 dr. van Gerrit en Gezina Hilbrink.
Uit het eerste huwelijk:

XIIIaf. Marinus Middelkoop, geb. Nieuwland 3 juni 1873,22 notabele 1947,107 vermeld ongeluk 11 febr. 1904,48 † Oud-Alblas 21 mei 1950, tr. 1e Hoogblokland 26 aug. 189716 Teuntje van den Dool, geb. Brandwijk 1 febr. 1877,239 † Oud-Alblas 5 febr. 1937,238 dr. van Cornelis en Janna Cornelia Haak; tr. 2e Oud-Alblas 21 dec. 1939238 Neeltje Burggraaf, geb. Dordrecht 6 april 1893, † Rotterdam omstr. 25 maart 1959.240
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Johanna Middelkoop, geb. Hoogblokland 30 dec. 1897,238 tr. Oud-Alblas 14 mei 191516 Johan Berends, geb. Apeldoorn 1893,22 zn. van Hendrik Jan en Gesina Nijenhuis.
2. Janna Cornelia Middelkoop, geb. Hoornaar 30 dec. 1899,238 † Oud-Alblas 21 aug. 1926,106 tr. Oud-Alblas 21 aug. 191916 Teunis Berkouwer, geb. Lekkerkerk 11 aug. 1895,22 zn. van Jan en Neeltje Koot; hij hertr. 6 juni 1928206 Sija Willempje Maaike van der Hoeven.
3. Jannigje Middelkoop, geb. Hoornaar 9 juli 1901,184 † Amsterdam 11 nov. 1969,42 tr. 1e Oud-Alblas 10 juni 192016 (echtsch. uitgespr. Willemstad 1 okt. 1928)241 Goris Groenendijk, geb. Alblasserdam 7 april 1900, scheepskoker,206 † Amsterdam 19 mei 1954,238 zn. van Arie Pieter en Geertrui Stoppelenburg; hij hertr. Willemstad Curacao mei 1929242 Urina Elisabeth Marugg; tr. 2e Rotterdam 18 april 1924206 Arie Hendrik van Riemsdijk, geb. Sliedrecht 16 febr. 1890,206 † Amsterdam? na 1969.
4. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 okt. 1902.243
5. Aria Middelkoop, geb. Hoogblokland 22 dec. 1903,31 † Papendrecht? 20 april 1988,31 begr. Papendrecht,31 tr. Rotterdam 4 april 1928238 Arie de Baat, geb. Papendrecht 17 mei 1901,206 sjouwer,206 † Papendrecht? 23 juni 1967,31 begr. Papendrecht.31
6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 juli 1905.243
7. Petertje, volgt XIVp.
8. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland omstr. 22 april 1909,243 † ald. vóór febr. 1911.243
9. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland 19 juni 1911, † Oud-Alblas 24 mei 1986,43 tr. Ridderkerk 11 maart 1938238 Adriana Wilhelmina van Die, geb. omstr. 1916, † Bleskensgraaf 11 aug. 1997.43
10. Peter Middelkoop, geb. Oud-Alblas 29 april 1916, † Oud-Alblas? 25 aug. 1958,244 tr. Oud-Alblas 3 april 1941238 Neeltje Breedveld, geb. Oud-Alblas 1 dec. 1917,244 † Dordrecht 6 jan. 2006,244 begr. Oud-Alblas 11 jan. 2006,244 dr. van Teunis en Jannigje Hooikaas.
11. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Oud-Alblas 26 juli 1917.106

XIVp. Petertje Middelkoop, geb. Hoogblokland 13 juni 1907,106 † Oud-Alblas 5 jan. 1967,106 tr. Oud-Alblas 17 (kerkelijk 7)106 jan. 1929238 Cornelis Gaal, geb. Alblasserdam 16 jan. 1909,106 † Zeist 16 juni 1993;106 hij hertr. Oud-Alblas 22 maart 1973106 Trijntje van Olderen.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Gaal, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1931,106 † Dordrecht 11 aug. 1997.106
2. Engelbertus Gaal, geb. Oud-Alblas 12 okt. 1935,106 † ald. 13 juni 1941.106
3. Bertha Gaal, geb. Oud-Alblas 17 mei 1943,106 † Dordrecht 21 jan. 1944.106

XIIaw. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 aug. 1862,245 landbouwer 1887-1922,16 † Culemborg 1 juni 1937,245 tr. IJsselstein 3 febr. 188716 Elizabeth de Raad, geb. IJsselstein 1865,245 † Culemborg 26 mei 1931,245 dr. van Teunis en Aaltje van der Vent.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1887,36 † ald. 3 dec. 1905.16
2. Teunis, volgt XIIIag.
3. Gijsbertus Frederik, volgt XIIIah.
4. Cornelis Albertus, volgt XIIIai.
5. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg? 22 maart 1894,246 † Culemborg 29 juni 1898.246
6. Gerrit Middelkoop, geb. Culemborg 17 febr. 1896,30 fabrieksarbeider -1937,15 † Culemborg 18 okt. 1937.247
7. Gijsje Adriana, volgt XIIIaj.
8. Alida, volgt XIIIak.
9. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg 18 sept. 1901,30 † ald. 3 juli 1929.246
10. Anna Middelkoop, geb. Culemborg 5 jan. 1903,246 † ald. 5 mei 1929,16 tr. Utrecht (ondertr. omstr. 8 juni)139 1925 Teunis Uiterwijk, geb. Culemborg? vóór 1901.
11. Beuwke Gauke Middelkoop, geb. Culemborg 15 okt. 1904, † Eindhoven 10 febr. 1994.43

XIIIag. Teunis Middelkoop, geb. Culemborg 30 sept. 1888,248 landbouwer 1911,22 vermeld Bouwvergunning 1932,249 † Culemborg 28 okt. 1957,248 tr. Culemborg 19 mei 1911248 Judith Maria Verkerk, geb. Culemborg 26 mei 1890,248 † ald. 25 dec. 1967,248 dr. van Dirk Jan en Hendrika Francina de Waardt.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Dirk, volgt XIVq.
2. Francina Maria, volgt XIVr.
3. Bertus Willem Middelkoop, geb. Culemborg 14 mei 1915.82
4. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg 3 nov. 1915,65 † ald. 1 febr. 1916.
5. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg 10 april 1918,27 chauffeur, † Culemborg 12 okt. 1998,246 tr.82 Aartje Meidam, geb. Culemborg 2 mei 1920, † ald. 24 mei 1972.
6. Elizabeth Gijsbertha Middelkoop, geb. Culemborg 27 mei 1923.82
7. Maria Ottolina Middelkoop, geb. Culemborg 13 april 1928.82

XIVq. Arie Dirk Middelkoop, geb. Culemborg 15 dec. 1911,82 † ald. 21 maart 1994,246 tr. Culemborg omstr. 15 jan. 1937247 Hilligje Prakken, geb. Appelscha 19 april 1911,82 † Culemborg 21 april 2003.246
Uit dit huwelijk:
Judith Maria Middelkoop, geb. Culemborg 18 juni 1938, † ald. 24 jan. 2011.135

XIVr. Francina Maria Middelkoop, geb. Culemborg 10 april 1913,82 † ald. 1 febr. 2012,43 tr.82 Johannes Gerdinus Morée, geb. Beusichem 27 febr. 1907,248 † ald. 28 juni 1980.248
Uit dit huwelijk:
Thea Morée, geb. Culemborg na 1935.

XIIIah. Gijsbertus Frederik Middelkoop, geb. Culemborg 1891,22 arbeider 1915,22 † Culemborg 27 okt. 1949,246 tr. 1e Culemborg 23 juli 191516 Barendina Teuntje van den End, geb. Beusichem 1896,22 † Culemborg 24 jan. 1926,246 dr. van Jan en Pieternella Janna den Hartog; tr. 2e246 R. van Buitenhuis, geb.?.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elizabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg omstr. nov. 1917,36 † ald. 12 nov. 1918.16
2. Elisabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 8 dec. 1918,137 † Elst 6 juni 1942.
3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Cuijlenburg 26 juni 1920.
4. Jan Arie Middelkoop, geb. Culemborg 11 nov. 1921,36 † ald. 19 nov. 1921.

XIIIai. Cornelis Albertus Middelkoop, geb. Culemborg 10 nov. 1892,246 sigarenmaker 1919,22 vermeld inbraak 10 maart 1934,86 † Culemborg 1 dec. 1955,246 tr. Culemborg 14 febr. 1919246 Helena Wilhelmina Vermeulen, geb. Culemborg 31 aug. 1896, † Nieuwegein 25 sept. 1997, dr. van Johannes en Antonia Catharina Frenaij.
Uit dit huwelijk:
Arie Johannes Middelkoop, geb. Culemborg 4 sept. 1919,246 † Tiel 11 juni 2003,246 begr. Culemborg,27 tr. Culemborg 22 nov. 1952246 Johanna Everdina Gerarda Smits, geb. Culemborg 21 april 1924, † ald. 13 mei 1976.

XIIIaj. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Culemborg 5 nov. 1898,31 † Leerdam 7 okt. 1995,43 begr. Schoonrewoerd 12 okt. 1995,43 tr. Culemborg 8 dec. 192216 Geuvert Burggraaf, geb. Schoonrewoerd 3 aug. 1898,31 Houtzager 1922,22 † Aquoy 21 febr. 1978,246 begr. Overheicop, Schoonrewoerd,31 zn. van Klaas en Beligje van Benthem.
Uit dit huwelijk:
Beligje Burggraaf, geb. Leerdam 3 mei 1923,250 † Gorinchem 26 aug. 2005,251 tr.250 Bastiaan de Jong, geb. 31 mei 1920,2501 dec. 2004,250 begr. Tienhoven.251

XIIIak. Alida Middelkoop, geb. Culemborg 2 mei 1900,252 † Leerdam 7 juni 1969,252 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 11 juni 1969,246 tr. Culemborg 7 dec. 1938250 Teunis Burggraaf, geb. Leerdam 18 okt. 1894,250 landarbeider 1938,22 machinist, molenbaas 1950-,11 † Leerdam 28 febr. 1989,250 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 4 maart 1989,246 zn. van Bastiaan en Elizabeth den Hertog.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Anna Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,250 † ald. 28 sept. 1940.16
2. Anna Elisabeth Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,36 † ald. 28 sept. 1940.16

XIIax. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 jan. 1865, † Rotterdam 5 nov. 1931,240 tr. Schoonrewoerd 1 okt. 190316 Willem Put, geb. Ridderkerk 30 sept. 1865,206 ijzerwerker,206 zn. van Barth en Hendrika Punt en gesch. echtg. van Jannigje Roos.
Haar dochter:
1. Gijsje Adriana, volgt XIIIal.
Uit het huwelijk:
2. Barth Put, geb. Alblasserdam 24 juli 1904,206 tr. 7 aug. 1929206 NN NN, geb. NL vóór 1911.
3. Willemina Frederica Put, geb. Pernis? dec. 1905,36 † Pernis 25 aug. 1906.21
4. Willemina Frederika Put, geb. Pernis 10 april 1907.206
5. Hendrik Put, geb. Pernis 28 nov. 1908.206

XIIIal. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 jan. 1893,22 tr. Jaarsveld 23 nov. 191782 Jacob van Bladeren, geb. Jaarsveld omstr. 1890,22 zn. van Gijsbert en Metje Aantjes.
Uit dit huwelijk:
Gijsbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1911.

XIIay. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1866,16 † Culemborg 30 sept. 1935,16 tr. Schoonrewoerd 17 maart 188716 Govert Kool, geb. Everdingen omstr. 1859,16 landbouwer 1919,253 † Leerbroek 27 sept. 1947,181 zn. van Barend en Annigje Verrips.
Uit dit huwelijk:
1. Annigje Kool, geb. Everdingen 22 april 1888.22
2. Gijsje, volgt XIIIam.
3. Willempje, volgt XIIIan.
4. Teuntje Kool, geb. Culemborg omstr. 4 maart 1906.118

XIIIam. Gijsje Kool, geb. Everdingen 1889,22 † Breukelen 18 juli 1986,43 tr. Culemborg 7 nov. 191916 Albertus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 26 febr. 1888,22 landbouwer 1919,22 † Breukelen-Nijenrode 10 dec. 1948, zn. van Hermanus en Neeltje van Rozelaar.
Uit dit huwelijk:
Hermanus Middelkoop, geb.? 1 sept. 1924,254 † Breukelen 25 jan. 2008.254

XIIIan. Willempje Kool, geb. Everdingen 22 mei 1891,27 † Utrecht 12 jan. 1958,65 begr. Hei en Boeicop,27 tr. Leerbroek 14 mei 191516 Jan Middelkoop (XIIIx).

XIIaz. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 nov. 1874,33 boerenarbeider,206 arbeider 1901,255 tr. Jaarsveld 21 dec. 190016 Grietje Verhoef, geb. Jaarsveld omstr. 1875,22 dr. van Willem en Catharina de Weijer.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Middelkoop, geb. Jaarsveld omstr. 1894,22 tr. Capelle a/d IJssel 25 juli 192977 Nicolaas Hartmans, geb. Fijnaart en Heijningen omstr. 1894.22
2. Willem Frederik Middelkoop, geb. Lopik 7 juli 1901,33 † Rotterdam? vóór 1976, tr. Rotterdam 21 okt. 1925256 Jacoba Sleeuwenhoek, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24 mei 1902,22 † Rotterdam 21 febr. 1976,43 dr. van Klaas en Teuntje van Dijk.
3. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1903,206 fabrieksarbeider 1955, tr. Rotterdam 17 maart 192621 Dirkje Visser, geb. Rotterdam omstr. 1908,22 dr. van Pieter en Adriana Spruit.
4. Gijsberthus Adrianus, volgt XIIIao.
5. Dirk Willem Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1907,36 † ald. 25 febr. 1907.16
6. Marinus Jan, volgt XIIIap.
7. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 18 sept. 1914,206 hulpvakarbeider 1958-1979,43 † Capelle a/d IJssel 31 jan. 1995,43 begr. Rotterdam 3 febr. 1995,43 tr. Capelle a/d IJssel 1 aug. 1936206 Maria Schouten, geb. Capelle a/d IJssel 3 maart 1916,206 † NL 23 jan. 2004.257

XIIIao. Gijsberthus Adrianus Middelkoop, geb. Lopik 15 april 1905,77 vermeld Dankbetuiging 1992,258 † Capelle a/d IJssel 10 nov. 1992,43 begr. Rotterdam 13 nov. 1992,43 tr. Maria Vos, † vóór 1992.
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel omstr. 1937, † ald. 15 okt. 1940.259

XIIIap. Marinus Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 12 maart 1911,206 dominee,83 vermeld m.j.middelkoop,260 † Veenendaal 13 mei 1990,125 tr. Capelle a/d IJssel 15 mei 1941261 Maaike Korpershoek, geb.? 11 jan. 1914,125 † Veenendaal 25 juli 1995.43
Uit dit huwelijk:
Jacoba Greta Jannetje Middelkoop, geb. na 1945.

IXn. Mathijs Evertse Middelcoop,12 ged. Leerdam 4 maart 1740,12 † Leerdam? vóór okt. 1785,211 tr. Leerdam 22 juni 17668 Teuntje Dirkse Heijkoop, geb. Leerdam 22 april 1744, † na 1803.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Tijsse, volgt Xr.
2. Evert, volgt Xs.
3. Hendrik, volgt Xt.
4. Hendrikus, volgt Xu.
5. Barbara, volgt Xv.

Xr. Dirk Tijsse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 2 april 1769,4 † ald. 31 dec. 1827, tr. Leerdam 30 jan. 181916 Adriaantje Verdugt, geb. Leerdam omstr. 1792, dr. van Walig Janse en Neeltje Kortlever.
Uit dit huwelijk:
Matthijs Middelkoop, geb. Leerdam 25 okt. 1820,33 † ald. 20 jan. 1821.

Xs. Evert Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) omstr. 1773,4 † Leerdam? omstr. 1809,9 tr. Leerdam 20 okt. 17938 Suzanne Kars, geb. Leerdam april 1771,4 † ald. 18 jan. 1852,198 dr. van Willem en Hendrijntje van Zanten; zij hertr. Leerdam 10 okt. 18094 Huibert Kindermans Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs, volgt XIaj.
2. Hendrina, volgt XIak.
3. Willem, volgt XIal.
4. Dirkje, volgt XIam.
5. Teuntje Middelkoop, ged. Oosterwijk 4 juli 1802.13
6. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 17 sept. 1805,4 † Hagestein 31 jan. 1814.

XIaj. Matthijs Middelkoop (metalen kruis),12 geb. Leerdam 20 juli 1794,4 kanonnier 1831-1837,12 vermeld fysieke kenmerken 31 juli 1831,12 † Leerdam? 19 okt. 1854,12 tr. 1e Leerdam 2 sept. 181516 Flora Dogterom, geb. Leerdam omstr. 1781,16vóór 1841, dr. van Arie Dagterom en Jannigje de Jong; tr. 2e Leerdam 16 juni 184116 Willemijntje Mulder, geb. Leerdam omstr. 1808,22 dr. van Hans Jurie en Geertrui de Knijp.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 17 nov. 1815, † ald. 18 jan. 1816.
2. Evertje Middelkoop, geb. Leerdam 21 febr. 1817, † ald. 14 nov. 1819.
Uit het tweede huwelijk:
3. Evertje, volgt XIIba.
4. Matthijs Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam? 23 mei 1841,36 † ald. 14 nov. 1842.
5. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1844, † Leerdam? 24 mei 1845.
6. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1847, † ald. 13 sept. 1847.
7. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 17 maart 1851, † Nieuwpoort 26 maart 1932, tr. Nieuwpoort 7 mei 187516 Jan Hoeijenbos, geb. Nieuwpoort omstr. 1851, zn. van Arie en Anna Noorland.

XIIba. Evertje Middelkoop, geb. Akersloot 15 sept. 1838,262 † Oegstgeest 17 nov. 1915, tr. 1e Nieuwpoort 26 juni 186816 Cornelis Jasper Witzier, geb. Leerdam omstr. 1831,22 zn. van Peter en Mijntje Boekhoven; tr. 2e Nieuwpoort 10 juli 187930 (echtsch. ingeschr. Brielle 19 dec. 1898)263 Aart Both, geb. Goudriaan omstr. 1858,22 zn. van Arie Jacobus en Aartje van der Wolf.
Uit het tweede huwelijk:
Aartje Willemijntje Both, geb. Brielle 26 mei 1880,264 † Rotterdam 1 dec. 1948,264 tr. Brielle 24 dec. 1903265 Franciscus Cornelis Erkamps, geb. Den Bosch 14 maart 1878,264 † Rotterdam 24 nov. 1968.264

XIak. Hendrina Middelkoop, geb. Oosterwijk 22 dec. 1796,4 † Kedichem 27 maart 1864, tr. Kedichem 16 maart 182116 Hendrik van Aalst, geb. omstr. 1789,36 landbouwer,22 † Oosterwijk (Kedichem) 5 okt. 1837, zn. van Jan en Anneke van Meteren.
Uit dit huwelijk:
1. Anneke van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1821, † Culemborg 19 aug. 1888.
2. Evert van Aalst, geb. omstr. 1824,36 † Kedichem 13 sept. 1875.16
3. Jan van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1826,16 tr. Kedichem 17 sept. 185216 Jannigje van der Wal, geb. Kedichem omstr. 1829.
4. Dirkje van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1830, † Culemborg 13 febr. 1895.

XIal. Willem Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) 25 jan. 1799,4 † Leerdam 13 okt. 1886,4 tr. 1e Leerdam 2 febr. 182816 Metje Zijderveld, geb. Leerdam 1803,22 † ald. 20 jan. 1850, dr. van Teunis en Aantje den Hartog; tr. 2e Leerdam 10 maart 185716 Dirkje van Besoijen, geb. Ameide 1809,22 † Leerdam 15 dec. 1884,48 dr. van Pieter en Mijntje Freeswijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Evert Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1828, † ald. 5 dec. 1857.15
2. Aantje, volgt XIIbb.
3. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † ald. 9 juli 1833.15
4. Suzanna, volgt XIIbc.
5. Teunis, volgt XIIbd.
6. Willem, volgt XIIbe.
7. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 24 juli 1838, † Everdingen 28 aug. 1871,15 tr. Leerdam 12 mei 186416 Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 jan. 1841,33 † ald. 29 juni 1905, dr. van Jan en Jannigje Peek; zij hertr. Everdingen 3 juli 187216 Gijsbert van Hemert.
8. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 26 maart 1841, † ald. 18 april 1924.19
9. Adrianus, volgt XIIbf.
10. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 1 aug. 1848, † ald. 17 jan. 1851.

XIIbb. Aantje Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1830, † ald. 6 dec. 1907,19 tr. Leerdam 25 mei 185416 Roelof Sterk, geb. Leerdam 13 okt. 1828,266 † ald. omstr. 8 okt. 1912,19 zn. van Adrianus en Jantje Parelse.
Uit dit huwelijk:
1. Metje Sterk, geb. Leerdam 20 aug. 1854,16 † Ameide 9 okt. 1927,16 tr. Gijsbert Barten, geb.? vóór 1860, † ald. vóór 1927.
2. Adrianus Sterk, geb. Leerdam 19 aug. 1857,16 † ald. 7 nov. 1942, tr. Leerdam 8 maart 188916 Teuntje den Otter, geb. Leerdam omstr. 1868, dr. van Cornelis en Dirkje Boot.
3. Roelof Sterk, geb. Leerdam 16 sept. 1858.16
4. Adriana Sterk, geb. Leerdam 2 okt. 1859.16
5. Adriana Sterk, geb. 1860,267 † Leerdam 9 juli 1931.267
6. Willem Sterk, geb. Kedichem? 1868,36 † Kedichem 8 okt. 1905,16 tr. Antonia van der Vliet, geb.? vóór 1875.
7. Jan Sterk, geb. Leerdam 27 maart 1872,266 † ald. 31 juli 1938,266 tr. Arkel 14 april 189816 Annigje Versluis, geb. Heukelum 14 april 1871.22

XIIbc. Suzanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † Utrecht 24 juni 1911,118 tr. Leerdam 2 mei 185516 Jan Cornelisz de Koster, geb. Asperen omstr. 1828,22 landbouwer,71 † Leerdam 4 aug. 1906, zn. van Cornelis en Hendrijntje de Gids.
Uit dit huwelijk:
1. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 22 nov. 1855,16 † ald. 22 dec. 1855.16
2. Metje de Koster, geb. Leerdam 31 jan. 1857,16 † ald. 30 april 1940,16 tr. Leerdam 20 aug. 187516 Jan den Hartog, geb. Leerdam 1854.22
3. Kornelia de Koster, geb. Leerdam? 1858,22 † Utrecht 22 nov. 1893, tr. Leerdam 18 okt. 187816 Gijsbertus Moring, geb. Zaltbommel 1858.22
4. Willem de Koster, geb. Leerdam 13 dec. 1859,16 † Utrecht 2 juli 1930, tr. 1e Ameide 5 april 190116 Willempje de Bie, geb. Ameide 20 aug. 1868,22vóór 1913; tr. 2e Utrecht 20 febr. 191316 Cornelia Wessels, † na 1930.
5. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 21 maart 1863,268 † Utrecht 11 maart 1948,268 tr. Leerdam 31 dec. 1880268 Johannes Petrus Franciscus de Caluwé, geb. Oosterhesselen 15 jan. 1858, † Utrecht 8 juli 1919.65
6. Cornelis de Koster, geb. Leerdam 27 maart 1865,268 † ald. 10 april 1865.268

XIIbd. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 14 juli 1834,16 † ald. 24 aug. 1893,19 tr. Leerdam 1 okt. 186016 Aaltje Kersbergen, geb. Noordeloos 30 jan. 1835,12na 1893, dr. van Arie en Annigje Versluis.
Uit dit huwelijk:
1. Metje, volgt XIIIaq.
2. Arie, volgt XIIIar.
3. Annigje Middelkoop, geb. Leerdam 11 aug. 1863, † ald. 17 juli 1864.
4. Annigje Teunisdr, volgt XIIIas.
5. Dirk, volgt XIIIat.
6. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1874,16 tr. Leerdam 26 april 190016 Karel van Ingen, geb. Den Haag omstr. 1872,22 zn. van Karel en Louisa Alida Pot.
7. NN Middelkoop, geb. 24 jan. 1876, † Leerdam 24 jan. 1876.
8. Willempje, volgt XIIIau.

XIIIaq. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 21 dec. 1860,30 † Deil 23 jan. 1938,269 tr. Leerdam 7 febr. 189016 Jan van Zanten, geb. Schoonrewoerd 12 mei 1864,199 Houtzager 1916,270 † Leerdam 29 juni 1932,16 zn. van Frans en Jenneke Verhaal.
Uit dit huwelijk:
1. Frans van Zanten, geb. Leerdam 23 mei 1890,16 boekdrukker 1916,22 tr. Bussum 17 mei 191616 Annetje Brands, geb. Huizen omstr. 1887.22
2. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 6 april 1892,16 † ald. 29 april 1893.16
3. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 8 dec. 1893.16
4. Jenneke van Zanten, geb. Leerdam 11 okt. 1896,16 † Tiel 5 okt. 1948,16 tr. Gerrit Boskaljon, geb.? na 1890, † Tiel? na 1948.
5. Aaltje van Zanten, geb. Leerdam 27 aug. 1899.16
6. NN van Zanten, levenloze zoon, geb. Leerdam 23 juni 1901.19

XIIIar. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 10 maart 1862,140vóór 1931, tr. Leerdam 23 mei 189016 Johanna van den Heuvel, geb. Leerdam 26 mei 1865,271 † Loosduinen 18 juni 1931, dr. van Seijmen en Johanna van Wingerden.
Uit dit huwelijk:
1. Alida, volgt XIVs.
2. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1892,19 † ald. 26 nov. 1892.19
3. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 3 febr. 1894.19
4. Teunis, volgt XIVt.
5. Francijna Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1897,19 tr. Gouda? 7 juni 1920140 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 23 april 1924)140 Johannes Reparon, geb. Gouda 6 dec. 1987.
6. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1900,19 tr. Den Haag? 27 juli 1938140 Willemina Maria Lansink, geb. Den Haag 27 febr. 1904,140 † ald. 10 jan. 1999,112 wed. van Wilhelmus M. Adam.
7. Sijmen Middelkoop, geb. Leerdam 28 maart 1902.33
8. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1905,140 timmerman 1929,22 tr. Den Haag 2 jan. 1929220 Sophia Deege, geb. Delft 11 sept. 1902,140 dr. van Evert en Sophia Cornelia Stolk.

XIVs. Alida Middelkoop, geb. Leerdam 20 maart 1891,272 tr. Den Haag 9 mei 1917272 Maarten Buth, geb. Middelharnis 8 jan. 1895,272 Hoofdopzichter der spoorwegmij. Semarang-Cheribon,272 zn. van Nicolaas en Anna Rooy.
Uit dit huwelijk:
Anna Buth, geb. Gouda 23 juli 1919.140

XIVt. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 7 nov. 1895,19 tr. Den Haag 9 juli 1920140 (echtsch. uitgespr. Den Haag 10 jan. 1956)101 Johanna Cornelia Dekkers, geb. Den Haag 24 maart 1895.
Uit dit huwelijk:
Adolf Theodoor Johan Middelkoop, geb. Den Haag 18 jan. 1928, † Kortenhoef 13 juli 1972,43 tr. H, Oversier, † Kortenhoef? na 1972.

XIIIas. Annigje Teunisdr Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1871,31 † ald. 25 mei 1958,31 tr. Leerdam 14 april 189216 Jacobus Nol Vogelzang, geb. Buurmalsen 6 jan. 1865,31 winkelier 1898,273 † Leerdam? 26 jan. 1957,31 begr. Leerdam,31 zn. van Anthonie en Grada de Reuver.
Uit dit huwelijk:
1. Antonie Vogelzang, geb. Leerdam 12 okt. 1893.19
2. Teunis Vogelzang, geb. Leerdam 6 juni 1895,19 † ald. 3 febr. 1898.15
3. Grada Geertruida Vogelzang, geb. Leerdam? omstr. 1898,15 † Leerdam 28 jan. 1949,15 tr. Albert Warsen, geb. NL na 1895, † Leerdam? vóór 1949.
4. Alida Vogelzang, geb. Geldermalsen 1899,274 tr. Leerdam 21 dec. 192116 Aart Ottevanger, geb. Leerdam 27 okt. 1893.274
5. Arie Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 20 dec. 1904,19 † Leerdam? vóór sept. 1906.
6. Arie Vogelzang, geb. Leerdam 1906, †,275 tr. Leerdam 29 juni 1927275 Geertruida Copier, geb. Leerdam 8 maart 1908.
7. Annigje Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 17 sept. 1906.19
8. Anthonia Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 26 nov. 1907.19
9. Karel Dirk Vogelzang, geb. NL 7 dec. 1909,276 † ald. 30 mei 1988,276 tr. Leerdam? vóór 1943 Jacoba Huisman, geb. NL 2 april 1913,276 † ald. 12 febr. 2005.276

XIIIat. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1872,22 wisselwachter 1901,22 † Leerdam 10 mei 1924,19 tr. 1e Buurmalsen 2 mei 190116 Bartha Maria Keij, geb. Buurmalsen omstr. 1879,22 † Leerdam omstr. 13 sept. 1915,19 dr. van Jacob en Maria Bartha van Dijk; tr. 2e Leerdam 19 mei 191616 (echtsch. ingeschr. ald. 8 aug. 1922)16 Johanna Donkersloot, geb. Almkerk 22 sept. 1885,140 dr. van Adriaan en Teuntje Uithoorn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 febr. 1902,19 tr. Gorinchem 7 aug. 1924206 Willem Johan van ’t Sant, geb. Gorinchem 19 juni 1901,33 zn. van Dick en Antonia Fierant.
2. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 april 1903,19 † ald. omstr. 13 mei 1904.19
3. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam 1906,15 † ald. 30 aug. 1906.15
4. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 16 juli 1907,19 † ald. 24 juli 1908.15
5. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam? okt. 1910,19 † Leerdam 11 jan. 1911.19
6. Bertha Maria Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1912, † Pernis 18 juli 1988,43 tr. B. Ruizeveld de Winter, geb. Pernis 1 juli 1908,43 † ald. 27 mei 1989.43

XIIIau. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam 19 maart 1877,140 tr. Beesd 23 nov. 191116 Peter Hermanus Hak, geb. Leerdam 20 mei 1886,140 timmerman 1911,22 zn. van Arie Zwerus Gijsbertus en Gijzemientje Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Zwerus Gijsbertus Hak, geb. Den Haag 12 okt. 1912.140
2. Aldia Petronella Wilhelmina Hak, geb. Den Haag 13 febr. 1914.140

XIIbe. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1837, bouwmansknecht, † Schelluinen? vóór 1912, tr. Noordeloos 25 juli 186716 Jacoba Vonk, geb. Hoornaar omstr. 1840, † Schelluinen 26 maart 1912,277 dr. van Anthonie en Aaltje van Kleij.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 8 sept. 1867,33 † ald. 5 dec. 1867.16
2. Willem Middelkoop, geb. Noordeloos 9 sept. 1867.30
3. Metje, volgt XIIIav.

XIIIav. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 10 dec. 1868,30 † Pretoria na 1935, tr. Noordeloos 17 febr. 188816 Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. Gorinchem omstr. 1858,22 † RSA 1935, zn. van Gerrit en Everdina Schouwenburg.
Uit dit huwelijk:

XIVu. Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. 24 sept. 1905, tr. RSA vóór 1927278 Barbara Isabella Irene Möller, geb. na 1900, † RSA 1984.
Uit dit huwelijk:
Johan Adam Neetlin Groenenberg, geb. RSA 1931, † ald. 2010.

XIIbf. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1844,33 † ald. 13 jan. 1931, tr. Leerdam 20 okt. 187616 Pieternella van Kekerix, geb. Arkel omstr. 1852, † vóór 1931, dr. van Emanuel en Johanna Verdugt.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 15 nov. 1876,12 † ald. 4 dec. 1876.12
2. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,12 † ald. 1 maart 1878.12
3. Metje Johanna, volgt XIIIaw.
4. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 18 maart 1879, landbouwer 1921.
5. Aaltje, volgt XIIIax.
6. Emanuel Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1882,33 † ald. omstr. 1 nov. 1882.43
7. Willemina Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1883,19 † ald. omstr. 5 jan. 1884.19
8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 dec. 1884.48
9. Barbera Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 jan. 1891.19
10. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leerdam 22 jan. 1895,19 † Leerdam? 2 okt. 1983,31 begr. Leerdam,31 tr. Leerdam 19 okt. 192216 Cornelis Pieter de Jong, geb. Leerdam 11 maart 1891,31 † ald. 22 juli 1954,31 zn. van Joost Martinus en Cornelia Labrie.

XIIIaw. Metje Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,50 tr. Leerdam 1 nov. 189416 Rocus van Iperen, geb. Leerbroek 15 aug. 1871,64 landbouwer,175 † Leerdam 11 jan. 1919,64 zn. van Rokus en Japikje den Ruijter.
Uit dit huwelijk:
1. Japikje van Iperen, geb. Benschop 20 sept. 1896,64 † ald. 11 jan. 1897.64
2. Adrianus van Iperen, geb. Benschop 9 nov. 1897,217 † Rotterdam 1 febr. 1934.217
3. Jacobje van Iperen, geb. Benschop 8 febr. 1899,217 † Leerdam 13 mei 1899.217
4. Pieter van Iperen, geb. Leerdam 8 jan. 1900,22 † Tiel 8 febr. 1987,175 tr. Meerkerk 22 sept. 192116 Aafje Versluis, geb. Meerkerk 19 aug. 1898.22
5. Rokus van Iperen, geb. Leerbroek 13 febr. 1901,217 † Vianen 1 maart 1996,217 tr. Hoornaar 2 sept. 1926266 Willempje Advocaat, geb. Hoornaar 31 okt. 1905,266 † Nieuwegein 10 aug. 1989.266
6. Jacob van Iperen, geb. Leerdam 11 april 1902,217 † ald. 12 juli 1903.217
7. Johan van Iperen, geb. Leerdam 23 april 1903,217 † Woerden 23 okt. 1983.217
8. Jacoba van Iperen, geb. Leerdam 7 juni 1904,19 † ald. 21 dec. 1926.217
9. Jan van Iperen, geb. Leerdam 30 juli 1905,217 † ald. 25 jan. 1906.217
10. Alida Barbera van Iperen, geb. Leerdam 7 april 1908,217 † ald. 1 juli 1993.217
11. Jan van Iperen, geb. Leerdam 14 dec. 1911,217 † Banholt, L 15 okt. 1985.217
12. Jan van Iperen, geb. Leerdam omstr. 7 maart 1913.19
13. Willem van Iperen, geb. Leerdam 8 maart 1914,217 † Eindhoven 30 nov. 1982.217
14. Neeltje van Iperen, geb. Leerdam 1 okt. 1917,217 † Harrison 13 aug. 1995.217

XIIIax. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1881,22 tr. Leerdam 21 dec. 190016 Frederik Bats, geb. Leerdam 1876,22 zn. van Frederik en Johanna van Weelie.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Bats, geb. Leerdam 2 maart 1901,279 † ald. 16 aug. 1991,279 tr. na 1940 Hendrika van Ooyen, geb.? 1908, † Leerdam 28 april 1977.
2. Pieternella Bats, geb. Leerdam 13 aug. 1902,279 tr.279 Adrianus Brandsma, geb. vóór 1910.
3. Adrianus Bats, geb. Leerdam 18 dec. 1903,279 † ald. 3 jan. 1904.279
4. Johanna Bats, geb. Leerdam 24 nov. 1904,279 tr.279 Hendrik Coenraad, geb.? na 1900.
5. Adrianus Bats, geb. Leerdam 30 jan. 1906.279
6. Antonie Johannes Bats, geb. Leerdam 5 sept. 1907,279 † ald. 25 sept. 1909.279
7. Johannes Bats, geb. Leerdam 1909, tr. 13 juni 1934279 Aletta Cornelia Amens, geb.? na 1905.
8. Antonia Bats, geb. Leerdam 6 maart 1910,279 † ald. 11 sept. 1942.67
9. Aalbertus Bats, geb. Leerdam 16 sept. 1911,279 † Kedichem 3 maart 1934.16
10. Metje Johanna Bats, geb. Leerdam 11 maart 1913,279 † ald. 15 maart 1975,279 tr.279 Anthonie den Hartog, geb.? na 1905.
11. Neeltje Bats, geb. Leerdam 16 mei 1914,279 † ald. 30 sept. 1914.279
12. Neeltje Bats, geb. Leerdam 12 okt. 1915,279 tr.279 Cornelis Huibert Adrianus van Meeuwen, geb.? na 1910.
13. Willem Bats, geb. Leerdam okt. 1921.19
14. Jacob Bats, geb. Leerdam 1925,279 † ald. 17 dec. 1932.279

XIam. Dirkje Middelkoop, geb. Oosterwijk 20 juni 1802,4 tr. Leerdam 26 april 183316 Maas Huige, geb. Vianen omstr. 1810,22 zn. van Aart Huigen en Jannigje Kool.
Uit dit huwelijk:
Jannigje Huige, geb. Leerdam? omstr. 1836,36 † Leerdam 28 febr. 1888,16 tr. Leerdam 17 mei 186164 Johannes Mulder, geb. vóór 1840, † Leerdam? na 1888.

Xt. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1777, arbeider 1816, † Leerdam 28 dec. 1840, tr. Leerdam 26 sept. 183316 Elizabeth Slagboom, geb. Leerdam 1788,36 † ald. 24 febr. 1854, dr. van Jan en Aaltje Schoutern.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel omstr. 1805.

Xu. Hendrikus Middelcoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 11 mei 1779,4 vermeld Aangifte 6 febr. 1809,7 tr. 1e Leerdam 2 mei 18028 Janneke Huisman, geb. Leerdam? vóór 1784, † Leerdam vóór 1804;4 tr. 2e Leerdam 6 mei 18048 Adriana van Zanten, geb. vóór 1786, † vóór 1816; tr. 3e Dalem 24 mei 181616 Engeltje Bouwe, geb. Hoogblokland omstr. 1785, dr. van Jasper en Cornelia van der Wal.
Uit het eerste huwelijk:
1. Mattijs Hendrikus Middelkoop, geb. Leerdam 4 jan. 1803,4 † ald. vóór 1808.4
Uit het tweede huwelijk:
2. Cornelia Adriana, volgt XIan.
3. Mattijs Middelkoop, geb. Leerdam 2 april 1808.12

XIan. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel 23 febr. 1805,12 † Leerdam 3 okt. 1873, tr. Leerdam 29 mei 183016 Huibert Willemsz Sprong, geb. Leerdam 20 april 1801.4
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Margrieta Sprong, geb. Leerdam omstr. 1831.4
2. Catharina Elisabeth Sprong, geb. Leerdam omstr. 1841.4
3. Hubert Sprong, geb. Leerdam 1845,280 tr. Leerdam 22 maart 1866280 Gijsbertje van Bommel, geb. Leerdam 1845.280

Xv. Barbara Middelcoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 17 juni 1781,4 † Acquoy 31 jan. 1809,7 tr. Leerdam 20 febr. 18028 Johannes Haagsman, geb. Leerdam? omstr. 1777,281 zn. van Dirk en Maria van de Griend; hij hertr. Lienden 7 mei 18114 Cornelia van Tongeren.
Uit dit huwelijk:
1. Maaijke Haagsman, geb. Leerdam 1802,4 † Acquoy? vóór 1809.
2. Teuntje Haagsman, geb. Leerdam 1804,16 tr. 1e Willem Goebel, geb. NL na 1795, † vóór 1844; tr. 2e Amsterdam 11 dec. 184416 Gerrit Denekamp, geb. Elburg omstr. 1809,22 schippersknecht 1844.22

IXo. Aartje Evertse Middelkoop,4 ged. Leerdam 15 juli 1742,4 † Leerbroek, begr. Leerbroek 22 jan. 1785, tr. Leerdam 11 nov. 17708 Pieter Cornelisse Zijdervelt, geb. Boeikop 2 febr. 1744,282 † Hei en Boeicop 12 aug. 1823,16 zn. van Cornelis Gerritse Zijderveld en Adriaantje Govertse de Wit; hij hertr. Hei en Boeicop 10 febr. 1788282 Engeltje Vink en tr. 3e Heicop 12 april 1795282 Antonetta de Stigter.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Zeijdervelt, geb. Hei en Boeicop? 1773,36 † Hei en Boeicop 30 jan. 1855,16 tr. Willemijntje Boogaard, geb.? vóór 1780, † Hei en Boeicop? na 1855.
2. Kornelis Zijderveld, geb. Leerbroek omstr. 1775, † Schoonrewoerd 2 april 1835,283 tr. 1e vóór 1800 Dirkje Vink, geb.? vóór 1780, † ald. vóór 1818; tr. 2e Schoonrewoerd 28 febr. 181816 Aafje Kopier, geb. Schoonrewoerd 29 dec. 1782,72 † ald. 3 maart 1865,72 dr. van Gerardus Copier.
3. Jannigje Zijderveld, geb. Leerdam 1781,16 † Leerbroek 23 sept. 1822.284

IXp. Hendrik Evertse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 3 april 1744,4vóór 19 aug. 1822,285 tr. Leerdam 29 april 17818 Steijntje Tijmesse de Jong, geb. Leerdam, ged. Leerdam 1 maart 1754,285 † Leerdam? 19 aug. 1822,285 dr. van Tijmen.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 17 febr. 1782.4
2. Tijmen Hendrikse, volgt Xw.
3. Evert Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 18 sept. 1785,4 † ald. 13 nov. 1845, tr. Leerdam 1 aug. 181816 Anna Elisabeth Murman, geb. Dalem omstr. 1771, † Leerdam 15 april 1854,15 dr. van Gerrit en Margaretha van Lexmond.
4. Geertruy, volgt Xx.

Xw. Tijmen Hendrikse Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 30 nov. 1783,12 † ald. 19 aug. 1822, tr. Leerdam 16 april 180912 Neeltje Goverts Heijkoop, geb. Leerdam 1 mei 1785,286 † ald. 26 jan. 1849,12 dr. van Govert Woutesz en Jannigje Tijmensdr de Jong; zij hertr. Leerdam 22 aug. 182416 Elbert Kros.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XIao.
2. Govert Middelkoop, geb. Leerdam 20 aug. 1811,8 † Leerdam? vóór 1814.
3. Stijntje, volgt XIap.
4. Mijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 18 okt. 1812,287 tr. 22 aug. 1824 Albert Kras, geb. 1798.
5. Govert Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 april 1814,106 † Leerdam 9 mei 1846.15
6. Jannigje, volgt XIaq.

XIao. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 6 aug. 1809,12 bouwman, † Leerdam 5 aug. 1878, tr. Leerdam 20 febr. 183616 Aartje Boon, geb. Meerkerk 16 juli 1815,174vóór 1878,16 dr. van Gerrit en Dirkje van Buren.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje, volgt XIIbg.
2. Neeltje, volgt XIIbh.

XIIbg. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 25 juni 1836,174 bouwvrouw 1883, † Leerbroek 18 febr. 1911,181 tr. Leerdam 22 okt. 185816 Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek omstr. 1832,174 † ald. 20 okt. 1871,67 zn. van Teunis en Jannigje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1858, † Leerbroek 26 nov. 1883.64
2. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1859, † Leerbroek 7 febr. 1866.64
3. Hendrik Hijkoop, geb. Leerbroek 28 sept. 1860,16 † ald. 13 okt. 1918.64
4. Maarten Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1860, † Leerbroek 30 dec. 1936.64
5. Aart Hijkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1864,64 † ald. 18 sept. 1924.64
6. Jannigje Hijkoop, geb. Leerbroek 22 aug. 1867,64 † ald. 28 febr. 1885.64
7. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek 14 maart 1870,64 † ald. 15 aug. 1885.64
8. Teuntje Hijkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1871,64 † ald. 22 juni 1887.64

XIIbh. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 22 nov. 1837, † ald. 29 april 1895,19 tr. 1e Leerdam 25 okt. 186116 Jan de Jong, geb. Leerdam omstr. 1836,174 † Leerdam? vóór 1869,174 zn. van Jan Ariese en Aantje Kloek; tr. 2e Leerdam 26 febr. 186916 Adrianus Kars, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1839,64 † Leerdam 15 maart 1911,19 zn. van Willem en Willemijntje Moorelisse(n).
Uit het eerste huwelijk:
1. Aartje, volgt XIIIay.
2. Jan Ariese de Jong, geb.? omstr. 1864,36 † Leerdam 8 sept. 1950.16
Uit het tweede huwelijk:
3. Willem, volgt XIIIaz.
4. Willemijntje Kars, geb. Leerdam omstr. 1870,53 † ald. 29 jan. 1896.53
5. Hendrik Kars, geb. Leerdam 9 nov. 1872,53 † ald. 26 april 1873.53
6. Hendrika Kars, geb. Leerdam 4 maart 1874,53 † Leerbroek 9 april 1930,16 tr. Leerbroek 20 april 1911288 Willem Kloek, geb. Leerbroek 17 okt. 1874.53
7. Heimen Kars, geb. Leerdam 11 jan. 1876,53 † Leerbroek 9 april 1930,53 tr. Noordeloos 18 okt. 190616 Dirkje Annigje Verhoef, geb. Noordeloos 10 jan. 1876.53
8. Dirkje Kars, geb. Leerdam 8 (mnd. onb.) 1877,53 † ald. 12 sept. 1878.53
9. Hendrik Kars, geb. Leerdam 11 sept. 1880,53 † ald. 29 maart 1960,53 tr. Leerbroek 18 maart 190953 Merrigje Buijserd, geb. Leerbroek 8 nov. 1882,53 † Leerdam 14 jan. 1962.53

XIIIay. Aartje de Jong, geb. Leerdam omstr. 1863, † Den Haag 3 juni 1951,43 begr. Nijkerk 7 juni 1951,43 tr. Leerdam 15 april 188616 Adrianus Middelkoop (XIIn).

XIIIaz. Willem Kars, geb. Leerdam 17 dec. 1869,53 † Leerbroek 5 april 1929,53 tr. Leerbroek 3 sept. 189653 Maaike de Bruin, geb. Leerbroek 12 juni 1875.53
Uit dit huwelijk:

XIVv. Maaike Kars, geb. Leerbroek 4 febr. 1922,53 † Leerdam 9 mei 1956,53 begr. Leerbroek 14 mei 1956,53 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942181 Teunis Middelkoop (XIVk).

XIap. Stijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1812,33 bouwvrouw 1866, † Leerdam 20 jan. 1892,15 tr. 1e Leerdam 25 febr. 183516 Coenraad Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1805,174vóór 1853,174 zn. van Hendrik en Cornelia Schouten; tr. 2e Leerdam 8 juni 185316 Hendrik Fortuijn, geb. Schoonrewoerd omstr. 1823,174 zn. van Lambertus en Elisabeth Slagboom.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannigje Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1843.22
Uit het tweede huwelijk:
2. Elizabeth Fortuijn, geb. Leerdam omstr. 1854, † ald. 14 april 1938,16 tr. Leerdam 26 april 18824 Bastiaan Verhoef, geb. Lexmond omstr. 1855,4 † Leerdam? vóór 1938.

XIaq. Jannigje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 nov. 1816,106 † Leerdam 24 maart 1857,15 tr. Leerdam 13 maart 184416 Peter Jorisz de With, geb. Heicop omstr. 1811, † Schoonrewoerd 3 nov. 1900,284 zn. van Joris en Cornelia het Lam en wedr. van Jannigje Kros.
Uit haar relatie met NN NN, geb.? vóór 1820:
1. Neeltje, volgt XIIbi.
Uit haar huwelijk:
2. Kornelia de With, geb. Nieuwland 9 april 1845.284
3. Tijmen de With, geb. Leerdam 25 sept. 1846,284 † Lexmond 16 febr. 1933,16 tr. Leerdam 23 april 1875284 Maaike van Kleij, geb. Hoogblokland omstr. 1854,284 † Lexmond 17 maart 1933.284
4. Joris de With, geb. Leerdam 30 sept. 1848,284 † ald. 4 nov. 1848.284
5. Joris de With, geb. Leerdam 11 nov. 1850,284 † ald. 16 jan. 1923,284 tr. Leerdam 22 maart 1878284 Adriana Verrips, geb. Leerdam omstr. 1851,284 † ald. 13 dec. 1939.284
6. Govert de With, geb. Leerdam 27 nov. 1851,284vóór 1853.
7. Govert de With, geb. Leerdam 12 maart 1853,284 † ald. 2 aug. 1950,16 tr. Schoonrewoerd 26 maart 1886284 Annigje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1858.284
8. Cornelis de With, geb. Leerdam 27 okt. 1854,284 † ald. 22 okt. 1922,284 tr. Schoonrewoerd 21 febr. 1879284 Hendrikje Bastiaantje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1855.284
9. Jannigje de With, geb. Leerdam 24 maart 1857,284 † ald. 23 aug. 1857.284

XIIbi. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 28 jan. 1840,16 † Giessendam 23 febr. 1920,106 tr. Leerdam 3 aug. 186616 Marinus Boom, geb. Hoogblokland 16 febr. 1844, † Hardinxveld 1 febr. 1923,106 zn. van Jan en Maria den Braven.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Boom, geb. Hoogblokland 25 jan. 1868,106 † Hardinxveld 21 maart 1948,106 tr. Giessendam 15 okt. 189216 Huijbert Adrianus van Muijlwijk, geb. Hardinxveld 28 juli 1869,22 † ald. 28 april 1947.106
2. Maria Boom, geb. Hoogblokland 19 sept. 1870,22 † Giessendam 7 mei 1892,106 tr. Giessendam 31 jan. 189132 Job Willem de Kok, geb. Hardinxveld 1 juni 1867.106
3. Janna Boom, geb. Hoogblokland 11 nov. 1871,106 †,106 tr. Giessendam 14 nov. 1896106 Pieter van Dam, geb. Giessendam 25 okt. 873, † Hardinxveld 25 okt. 1873.
4. Govert Boom, geb. Hoogblokland 23 dec. 1872,22 † Hardinxveld 13 jan. 1950,106 tr. Hardinxveld 23 maart 191816 Maria Romijn, geb. Giessendam 23 juni 1900,22 † Dordrecht 28 febr. 1947.106
5. Jan Boom, geb. Kedichem 1874,22 tr. Hardinxveld 26 juli 190216 Adriana van den Berg, geb. Hardinxveld 13 sept. 1871.22
6. Mourits Cornelis Boom, geb. Kedichem 15 nov. 1875,38 tr. Giessendam 15 okt. 189816 Geertruida Rietveld, geb. Giessendam 1876.
7. Thijmen Boom, geb. Oosterwijk (Kedichem) 1877,22 † Sliedrecht 10 april 1961,106 tr. Hardinxveld 2 april 190416 Cornelia Vermeulen, geb. Hardinxveld 21 mei 1880,22 † Sliedrecht 9 okt. 1964.106
8. Cornelia Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 5 mei 1879.
9. Bart Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 4 mei 1879.
10. NN Boom, levenloze dochter, geb. Giessendam 24 febr. 1881.

Xx. Geertruy Middelkoop,289 ged. Leerdam 19 dec. 1787,4 † Vianen 11 sept. 1869,65 tr. Vianen 1 dec. 1815289 Johannes van Rossum, ged. IJsselstein 6 nov. 1773,290 bouwman,290 † Vianen 3 dec. 1852,289 zn. van Gerardus en Johanna van Es en wedr. van Johanna van Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Henderik van Rossum, geb. Leerdam 16 aug. 1815,290 † ald. 26 jan. 1874,290 tr.291 Barbara Petronella Hermina den Boer, geb. NL na 1810.
2. Jannetje van Rossum, geb. Vianen 28 okt. 1816,65 † ald. 14 sept. 1882.65
3. Antonius, volgt XIar.

XIar. Antonius van Rossum, geb. Vianen 16 mei 1824,290 † Maartensdijk 22 mei 1907,290 tr. 1e Everdingen 9 febr. 1852290 Petronella van Munster, geb. Everdingen 28 dec. 1822,65 † Werkhoven 10 juni 1865;65 tr. 2e Vreeswijk 6 okt. 186565 Wilhelmina Brandenburg, geb. omstr. 1838.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes van Rossum, geb. 1853, † 1859.
2. Govert van Rossum, geb. 1854, † 1860.
3. Gerardus van Rossum, geb. 1855, † 1856.
4. NN van Rossum, levenloze zoon, geb. 1859.
5. Johannes van Rossum, geb. 1861, † 1932.
6. Geertje van Rossum, geb. 1862, † 1881.
7. Pieternella van Rossum, geb. 1865, † 1942.

IXq. Maaijke Evertse Middelkoop, ged. Leerdam 5 maart 1747,12 † Lopik? vóór 1827, tr. (ondertr. Leerdam 7 maart) 17678 Jan Franse Kortlever, ged. Leerbroek 16 sept. 1742, † Ameide 7 okt. 1827,15 zn. van Frans Kortleven en Cornelia van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Kortleven, geb. Leerbroek 1768.4
2. Jannigje Kortlever, geb. Leerbroek 1769,4 † Lopik 20 aug. 1829,15 tr. Cornelis de Jonge, geb. NL na 1765, † Lopik? vóór 1829.292
3. Cornelia Kortlever, geb. NL omstr. 1769,15 † Lopik 14 juni 1837.15
4. Evertje Janse Kortlever, geb. Middelkoop 8 okt. 1770,65 † Meerkerk 13 sept. 1820,15 tr. Meerkerk 2 sept. 1797266 Jacob Versluis, ged. Meerkerk 18 jan. 1761,266 † Jaarsveld 27 mei 1834.266
5. Frans Kortlever, geb. Leerbroek 6 sept. 1772,65 † Lopik 11 okt. 1847.15
6. Jan Kortleven, geb. Leerbroek 1774,4 † Ameide 8 maart 1851.15
7. Willemtje Kortleven, geb. Leerbroek 1776,4vóór 1783.
8. Maaike Kortleven, geb. Leerbroek 1777,4 † NL vóór 1784.
9. Neeltje Kortlever, geb. Leerbroek 7 maart 1779,65 † Lopik 10 maart 1840,15 tr. Tienhoven 25 april 182316 Zweris van Straten, geb. NL na 1775, † Lopik? vóór 1840.293
10. Aaltje Kortleven, geb. Leerbroek 1780.4
11. Abraham Kortleven, geb. Leerbroek 1781.4
12. Abraham, volgt Xy.
13. Willempje Kortleven, geb. Leerbroek 1783.4
14. Maijke Kortlever, ged. Meerkerk 8 febr. 1784,294 † ald. 8 febr. 1784.294
15. Aartje Kortlever, ged. Meerkerk 9 okt. 1785,211 † Gouda 13 juni 1844.65
16. Matthijs Kortlever,15 ged. Meerkerk 18 febr. 1787,211 † Lopik 12 dec. 1835.15

Xy. Abraham Kortlever, geb. 1782,295 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,295 tr. vóór 1809 Annigje Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,296 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,295 dr. van Arie Ariensen en Maijke Ariesdr van Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.
2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.
3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.
4. Jan Kortlever, geb. 1818.
5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

Vc. Floris Jansen Middelcoop, geb. Leerdam? omstr. 1608,3 schepen 1660-1663,3 vermeld Leenman 28 juli 1665,7 † NL vóór juni 1666, tr.297 Barbara Herberts van Polanen, geb. NL vóór 1618, † vóór 2 juni 1665, dr. van Herbert Jans - en Jannetie Bastiaens -.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Floris, volgt VId.
2. Sara Florisdr, volgt VIe.
3. Willemtje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3
4. Metje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3
5. Johan Middelcoop, ged. Leerdam jan. 1650.3

VId. Cornelia Floris Middelcoop, geb. Leerdam febr. 1636,298 † Dordrecht, begr. Dordrecht 24 aug. 1722,298 tr. Dordrecht 27 april 1659298 Hendrick Rochussen van der Crab, geb. Dordrecht omstr. 1634,298 zeilmaker,299 bakker,300 † Dordrecht, begr. Dordrecht 15 juni 1689,298 zn. van Rochus Rochussen en Catalina Henrix -.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina van der Crab,301 ged. Dordrecht 2 juli 1660.301
2. Rocus van der Krab, ged. Dordrecht 4 okt. 1662,91 † ald. 1668.301
3. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 16 nov. 1664,301 † ald. 1668.301
4. Cornelis Rokusz van der Crab, ged. Dordrecht 24 maart 1666,301 † Dordrecht? 1668.301
5. Barbera Rochesse van der Crab, ged. Dordrecht 5 juni 1667,301 † ald. 1672.301
6. Johannes van der Crab, ged. Dordrecht 28 nov. 1669,301 tr. 1e Dordrecht 22 juli 1691301 Marija Vingerhoedt, geb. NL 1670;301 tr. 2e Dordrecht 4 febr. 1703299 Trijntie van der Schaer, geb. Dordrecht 31 aug. 1681.299
7. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 15 okt. 1671.301
8. Cornelis van der Crab, ged. Dordrecht 30 okt. 1672.301
9. Floris van der Crab, ged. Dordrecht 15 april 1676,301 † ald. 1677.
10. Floris Hendrik van der Crab, ged. Dordrecht 21 juni 1677,301 tr. 1e Dordrecht 24 okt. 1700301 Dorothea Francken -; tr. 2e Dordrecht 24 april 1712301 Elisabeth Beens, geb. Gorinchem, † Dordrecht sept. 1758.

VIe. Sara Florisdr Middelcoop, geb. Leerdam? na 1636,3 tr. Leerdam omstr. 16633 Abraham Jans van Cleef, ged. Leerdam maart 1643, zn. van Jan Adriaens en Neeltje Abrahams -.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob van Cleef, ged. 13 mei 1664, † vóór okt. 1666.
2. Jacob van Cleef, ged. 10 okt. 1666.
3. Neeltje van Cleef, ged. 17 mei 1668.

IVc. Cornelis Ariensz Middelkoop, geb.? omstr. 1560,1 † ald. vóór 7 jan. 1616,1 tr. 1e2 Engeltke Cornelisdr -, † NL vóór 5 maart 1604; tr. 2e2 Marichge Adriaens -, † NL vóór 29 jan. 1636.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Middelkoop, † NL na 10 okt. 1658.
2. Lijske Middelkoop, † vóór 10 okt. 1658, tr.2 Jan Jacobs Groen, † NL na 14 maart 1678.
Uit het tweede huwelijk:
3. Ariën Middelkoop, † NL vóór 5 febr. 1641.2
4. Henricxke Middelkoop, geb. NL vóór 1616, † ald. vóór 6 april 1644, tr. vóór 29 jan. 16362 Johan Jans Sterk, geb. NL vóór 1616.
5. Engeltien Middelkoop, geb. NL vóór 1621, † ald., tr. NL omstr. 16392 Abraham Sebastiaens -, geb. NL vóór 1619.

IVd. Bastiaen Ariensz -, geb. NL omstr. 1565,1 † ald. vóór 27 okt. 1613,2 tr.? omstr. 15951 Janneghen Gerrrits -, geb. NL omstr. 1575,1 † ald. vóór 8 april 1654;2 zij hertr. na 1613 Hendrick Cornelisz Stam.
Uit dit huwelijk:
1. Gerit Bastiaens, volgt Vd.
2. Lijsken Bastiaense, volgt Ve.
3. Arien Bastiaens, volgt Vf.
4. Hermen Bastiaens ’Middelkoop’, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 20 mei 1686.3
5. Bastiaen Bastiaensz ’Middelkoop’, geb. NL omstr. 1605,1 † ald. vóór 19 jan. 1678.3

Vd. Gerit Bastiaens ’Middelkoop’, geb. NL omstr. 1595,1 vermeld Leenman 10 dec. 1669,7 † NL vóór 1669.1
Zijn zoon:

VIf. Jan Geerdse Middelcoop, geb. Overheicop vóór 1645,12 kapitein 1675-1698,3 poorter 1679-,7 Hogedijkheemraad 1683,3 waarsman 1687-1688,3 vermeld Leenman 10 dec. 1669,7vóór 12 okt. 1699,3 tr. 1e Leerbroek 25 mei 16707 Heiltjen Ariens -, geb. Leerbroek vóór 1652, † vóór 1685; tr. 2e Honswijk 14 juni 1685302 Teuntje Jans Abrams van Cuijt, geb. Cabauw vóór 1667, † na 12 okt. 1699,3 dr. van Jan Abrams -.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 26 okt. 1674,7vóór 1729.3
2. Katrijntje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1676.7
3. Maeike Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1677.3
4. Ary Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1681.3
5. Cornelis Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 3 dec. 1682.3
Uit het tweede huwelijk:
6. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 okt. 1685,12vóór nov. 1692.
7. Catharina Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 21 nov. 1686.3
8. Maria Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 maart 1689,3 tr. Gijsbert Cornelisz Boer, geb. NL na 1680.
9. Grietje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 26 april 1691.3
10. Abram, volgt VIId.
11. Johannes Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 april 1696.12
12. Grietje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1698.8

VIId. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 nov. 1692.12
Zijn zoon:
Jacob Abrahamsz Middelkoop, geb. Overheikop? na 1712.

Ve. Lijsken Bastiaense ’Middelkoop’, geb.? omstr. 1595,1 † ald. vóór 1654,1 tr. 10 juli 16303 Cornelis Claesz -, † vóór 1654.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaen Cornelisz -, geb. NL na 1630.
2. Maaijcke Cornelisdr -, geb. NL na 1630, † ald. na 1686, tr. 1e Bastiaen Maes -, geb. NL na 1600, † ald. na 1655; tr. 2e Thomas van Veen, geb. NL na 1630, † ald. na 1686.

Vf. Arien Bastiaens -, geb. Ameide? vóór 1604,1 †? vóór 24 jan. 1680,3 tr. vóór 1635 Rijckje Hendriks -, geb. omstr. 1615, † na 24 jan. 1680.3
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Ariensz, volgt VIg.
2. Elisabeth Ariens, volgt VIh.
3. Cornelis Ariesen, volgt VIi.

VIg. Hendrick Ariensz Middelkoop, geb. Schoonderwoerd omstr. 1635,303vóór 4 april 1710,3 tr. 1e Ameide 7 dec. 166512 Grietje Herberts, geb. Hardinxveld omstr. 1635,303 vermeld overlijden 15 febr. 1683,7 † Zijderveld maart 1682,7 dr. van Herbert van -; tr. 2e vóór 1684 Anna Coenen Verhups, ged. Leerdam nov. 1647,3 † NL, dr. van Coen Gijsberts en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?; zij hertr. Schoonrewoerd 24 jan. 1712304 Aert Claasz de Jongh.
Uit het eerste huwelijk:
1. Huibertje Hendricks, volgt VIIe.
2. Herbert Henricksz, volgt VIIf.
3. Bastiaen Hendriks, volgt VIIg.
4. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 25 febr. 1672, † Ameide? vóór febr. 1675.
5. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 21 febr. 1675,7vóór 1710.3
Uit het tweede huwelijk:
6. Coen(raet) Hendrikse, volgt VIIh.
7. Rijkje Hendriks, volgt VIIi.

VIIe. Huibertje Hendricks Middelkoop, geb. Zijderveld,305 ged. Jaarsveld 25 febr. 1666,306 vermeld erfenis 4 april 1710,3vóór 4 april 1710,3 tr. (ondertr. Zijderveld 20 april) 16847 Jan Coenen ’Verrips’, geb. Leerdam omstr. 1667,307 zn. van Coen Gijsberts Verhups en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?.
Uit dit huwelijk:
1. NN ’Verrips’, ged. Leerdam 22 maart 1685.7
2. Elisabeth Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 6 febr. 1687.7
3. Rijckje Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 8 okt. 1689.7
4. Florida Jansd Verrips, ged. Leerdam 22 febr. 1692,7 tr. Schoonrewoerd 5 nov. 171353 Heimen Willemsz Kers, ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1685.53
5. Cornelia Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 29 jan. 1696.7
6. Coenraat Jansz, volgt VIIIg.
7. Huijbertje Verrips, ged. Leerdam 16 dec. 1701.7

VIIIg. Coenraat Jansz Verrips, geb. Diefdijk, ged. Leerdam 8 febr. 1698,7 † Everdingen? 28 febr. 1748,173 begr. Everdingen 28 febr. 1748,173 tr. Everdingen 12 sept. 1720173 Aeriken Aartsd de Jonghe, geb. NL vóór 1702, † Everdingen? vóór 1732.
Uit zijn relatie173 met Wouterje Gerrits Streef, geb. vóór 1720:

IXr. Gerrit Koenen Verrips, geb. Everdingen 1737, tr. (ondertr. Everdingen 7 aug.) 17638 Maaiken Stevense Middelkoop, geb. Everdingen,4 ged. Everdingen 1 jan. 1741,4 dr. van Steven Tomasse en Swaantje de Stigter.
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad Gerritsz Verrips, ged. Everdingen 18 maart 1764,4 † Zijderveld 14 sept. 1836,173 tr.173 Elisabeth Janse van der Koppel, geb. Everdingen 1769.4
2. Swaantje Verrips, geb. Everdingen 1766.4

VIIf. Herbert Henricksz van Middelkoop, ged. Ameide 1 maart 1668,308 vermeld erfenis 15 febr. 1683,7 † Schoonrewoerd 31 maart 1741, tr. Leerdam 4 aug. 16909 Jenneken Cornelisse -, geb. Leerdam vóór 1671.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Herbers, volgt VIIIh.
2. Cornelis Herbertse, volgt VIIIi.
3. Rijkje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 16 aug. 1696.12
4. Lijsbeth Herberts Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 15 aug. 1705,4 tr. 1e Schoonrewoerd 15 mei 17358 Floris Donker, geb. Schoonrewoerd vóór 1705, † vóór 1743; tr. 2e Schoonrewoerd 10 maart 17437 Jacob Petersz Muijlwijk, geb. Lakerveld vóór 1723.
5. Hendrick Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1711,4 † ald. vóór febr. 1713.4
6. Hendrik Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1713.12

VIIIh. Grietje Herbers Middelkoop, ged. Leerdam 5 sept. 1690,7 tr. Schoonrewoerd 19 april 17228 Jacob Janse Zijderveld, geb. vóór 1702.
Uit dit huwelijk:

IXs. Jenneke Jacobdr Zijderveld, geb. Zijderveld 11 nov. 1725,309 † Schoonrewoerd? omstr. 1 febr. 1800,309 begr. Schoonrewoerd 4 febr. 1800,309 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 1748309 Cornelis Claeszn den Hertoch, geb. Zijderveld? jan. 1724, ged. Zijderveld 23 jan. 1724,309 kapitein.309
Uit dit huwelijk:
1. Jacob den Hertoch, geb. 1754, ged. Schoonrewoerd 1754,23 tr. 177823 Elisabeth Florisd de Leeuw (VIIId,2).
2. Herbert, volgt Xz.

Xz. Herbert den Hertogh, geb. 1758, ged. Schoonrewoerd 1758,23 tr. Leerdam 26 dec. 178682 Jannigje de Leeuw (IXh).

VIIIi. Cornelis Herbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 april 1693,7 †?, tr. Schoonrewoerd 29 april 17148 Grietje Willemse Kars, geb. Schoonrewoerd okt. 1690, dr. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -.
Uit dit huwelijk:
1. Judich Middelkoop, geb. Schoonderwoerd,4 ged. Schoonrewoerd 24 juni 1714.8
2. Aefje Cornelisse, volgt IXt.
3. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 15 juni 1721,4 † ald. vóór nov. 1725.4
4. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 8 jan. 1724.12
5. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 25 nov. 1725.4

IXt. Aefje Cornelisse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1715,8 vermeld Lidmaat 2 dec. 1744,7 tr. Schoonrewoerd 14 mei 17418 Bart Cornelisse Bogaard, geb. Schoonrewoerd 10 april 1716,310 zn. van Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Boogaart, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 jan. 1743, tr. Schoonrewoerd 1 mei 1768311 Jan van der Koppel, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1736,311 zn. van Geerrit en Lijsbeth Middelkoop.
2. Cornelis Bogaard, geb. Hei en Boeicop 31 mei 1744.312
3. Floris Bartsz Bogaard, geb. Heicop 1748,12 † Schoonrewoerd 8 april 1816.
4. Willem Barten Bogaard, geb. Hei en Boeicop 27 sept. 1750,312 † Zijderveld 1810.311
5. Bart Bogaard, geb. Everdingen 8 juni 1755.312

VIIg. Bastiaen Hendriks Middelkoop, ged. Ameide 20 febr. 1670,1 vermeld pachter en erfenis 15 febr. 1683,1na 4 juni 1739, tr. Emmikhoven 9 april 169112 Teuntje Joosten de Bruijn, geb. Almkerk? omstr. 1670.1
Uit dit huwelijk:
1. Burghje Bastiaans, volgt VIIIj.
2. Gijsbrecht Middelkoop, ged. Leerdam 29 aug. 1693.7
3. Arien Bastiaansen, volgt VIIIk.
4. Rijkje Bastiaanse, volgt VIII-l.

VIIIj. Burghje Bastiaans Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1692, † Everdingen omstr. 1725,313 tr. Schoonrewoerd 19 dec. 17178 Huibert Franken Kars, geb. Schoonrewoerd maart 1698,53vóór 1767, zn. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -; hij hertr. Everdingen 26 mei 1726313 Maaigje Stevense van Cooij.
Haar zoon:
1. Steven Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? vóór 1717, † Zijderveld? na 1767.
Uit het huwelijk:
2. Teuntje Kars, geb. Schoonrewoerd 1 jan. 1718.53
3. Burghje Kars, geb. Schoonrewoerd 13 aug. 1719.53

VIIIk. Arien Bastiaansen Middelkoop, ged. Leerdam 9 febr. 1696,7 tr. Schoonrewoerd 11 febr. 17208 Jannigje Roskam, geb. omstr. 1695.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1720.
2. Trijntje Arijense, volgt IXu.
3. Cornelij Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 27 mei 1725.4
4. Kornelia Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 febr. 1726.4

IXu. Trijntje Arijense Middelkoop,4 ged. Leerdam 4 aug. 1723,4 vermeld Lidmaat 26 sept. 1748,7 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 17478 Jan Dirkse Boer, geb. na 1715.
Uit dit huwelijk:
Grietje Boer, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 5 jan. 1749.164

VIII-l. Rijkje Bastiaanse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 maart 1698,8na 1760, tr. 1e Schoonrewoerd? vóór 1725 Willem de Boer, geb. omstr. 1695;1 tr. 2e Schoonrewoerd 7 aug. 17467 Gijsberth van der Poll, geb. Geldermalsen? vóór 1708.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teuntje Willems, volgt IXv.
2. NN Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 30 maart 1727.8
3. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 10 okt. 1728.1

IXv. Teuntje Willems Middelkoop (den Boer), geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 29 april 1725,1 begr. Rijnsaterwoude 7 juli 1770,314 tr. 1e Rijnsaterswoude 18 aug. 1754314 Jacobus Sepers, ged. Heerewaarden 31 maart 1700,314 † Rijnsaterswoude 28 febr. 1763,71 begr. Rijnsaterwoude 1 maart 1763,314 zn. van Robbert en Cornelia Blackert en wedr. van Jacoba Schouten; tr. 2e Rijnsaterswoude 26 mei 17659 Petrus van Meurs, ged. Heerewaarden 20 juli 1721,71 zn. van Gerrit en Geertruyt Dirks de Guijlicker en wedr. van Grietje Zantdijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacoba Sepers, ged. Rijnsaterwoude 16 nov. 1755,315 begr. Hillegersberg 21 nov. 1800,315 tr. Zevenhuizen 25 juni 1779315 Cornelis van Kleef, ged. Leerdam 10 nov. 1751,315 † Hillegersberg 3 mei 1825.315
2. Cornelia Sepers, ged. Rijnsaterswoude 24 maart 1758,316 † Hazerswoude 8 sept. 1806, tr.316 Leendert Jacobsz Rodenburg, ged. Naaldwijk 9 nov. 1749.

VIIh. Coen(raet) Hendrikse Middelkoop, ged. Zijderveld 2 maart 1684,1 †? vóór 18 mei 1720,3 tr. Schoonrewoerd 29 juni 17108 Geertruij Jans van Kampen, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 22 febr. 1691,3 dr. van Jan Fredericks en Marike Willems -.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbeth Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 5 febr. 1713,8vóór 18 mei 1720.
2. Hendrick Coene, volgt VIIIm.
3. Annighje, volgt VIIIn.
4. Jannighje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1719,4vóór 18 mei 1720.
5. Coenraat Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1719,4vóór 18 mei 1720.

VIIIm. Hendrick Coene Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 jan. 1715,8 begr. Nieuwland 18 sept. 1761, tr. Nieuwland omstr. 174012 Aartje Hendrikse van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1718,12 dr. van Hendrik.
Uit dit huwelijk:
1. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 10 sept. 1741,8 † Nieuwland (ZH)? vóór okt. 1745.
2. Geertruij Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 27 jan. 1743.8
3. Klara, volgt IXw.
4. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 31 okt. 1745,8 † Nieuwland (ZH)? vóór mei 1747.
5. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 11 mei 1747.8
6. Hendrik Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 19 febr. 1749.8
7. Maria Hendrickse, volgt IXx.

IXw. Klara Middelkoop, ged. Nieuwland 27 juli 1744,8 tr. Schoonrewoerd? vóór 176852 Jacob Florisz Donker, ged. NL 22 juli 1747.
Uit dit huwelijk:
1. Floris Donker, ged. Nieuwland 19 april 1768.7
2. Antje Donker, ged. Schoonrewoerd 3 okt. 1768.317
3. Lijsbeth Donker, ged. Schoonrewoerd 3 mei 1772,317 begr. ald. 23 dec. 1772.317
4. Aartje Donker, ged. Schoonrewoerd 16 april 1775,317 begr. ald. 12 mei 1798.317
5. Hendrik Donker, geb. 1778, ged. Schoonrewoerd 9 aug. 1778,317vóór 1787.
6. Jenneken Donker, ged. Schoonrewoerd 26 sept. 1779,317 begr. ald. 10 febr. 1781.317
7. Herber, volgt Xaa.
8. Jacob Donker, geb. 1787, † 1832.
9. Hendrik Donker, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1787,317 † ald. 19 okt. 1846.16

Xaa. Herber Donker, ged. Schoonrewoerd 27 juni 1784,318 † ald. 9 juni 1866,15 tr. Pietertje de Beeld, ged. Benschop 4 febr. 1787,318 † Schoonrewoerd 10 nov. 1854,318 dr. van Arij de Beelt en Janna Kooijman.
Uit dit huwelijk:
NN Donker, geb. Schoonrewoerd? na 1804.

IXx. Maria Hendrickse Middelkoop, ged. Nieuwland 12 dec. 1751,12 vermeld Lidmaat 1780,7 † Schoonrewoerd 14 sept. 1835, tr. Nieuwland omstr. 177112 Jacob Reyerse de Jong, geb. vóór 1751, zn. van Reyer Jacobsz en Cornelia Johannese Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Reijer de Jong, ged. Nieuwland (ZH) 6 jan. 1772.7
2. Hendrik de Jong, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 25 dec. 1778,311 tr. 1e Everdingen 17 juli 1798311 Aafje Bogert, geb. Everdingen 18 febr. 1781, begr. ald. 3 dec. 1802; tr. 2e na 1802 Maria van ter Zand, geb.? na 1780, † ald. vóór 1815; tr. 3e Everdingen 14 dec. 181553 Geertje Kers, geb. Everdingen 26 dec. 1795,53 † ald. 15 febr. 1876,53 dr. van Teunis en Leijntje Koedam.
3. Aartje de Jong, ged. Schoonrewoerd 1 juli 1787,319 † Nieuwland 15 mei 1867, tr. Schoonrewoerd 12 juli 180723 Cornelis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1781, † 1843, zn. van Jan Ariese en Adriana Zijderveld.

VIIIn. Annighje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 sept. 1716,8 tr. Schoonrewoerd 8 febr. 1750166 Jan Huijberts Kool, geb. Schoonrewoerd 1710.4
Uit dit huwelijk:
1. Huijbert Kool, geb. Schoonrewoerd 1750.
2. Annigje Kool, geb. Schoonrewoerd 1752.
3. Peter Kool, geb. Schoonrewoerd 1755.
4. Hendrik Kool, geb. Schoonrewoerd 1762.
5. Pieter Kool, geb. Schoonrewoerd 1766.

VIIi. Rijkje Hendriks Middelkoop, ged. Zijderveld 8 nov. 1685,1 † Culemborg? vóór 13 maart 1716, tr. Schoonrewoerd (ondertr. Everdingen 20 okt.) 1704)83 Cornelis Cornelisse Leeuwenstijn, geb. Goilberdingen omstr. 1678,320 zn. van Michiel Jansen en Trijntje Corsen -; hij hertr. Schalkwijk 29 maart 1716320 Wilhelmina in den Engh.
Uit dit huwelijk:
Pieter Leeuwenstijn, geb. Schoonrewoerd vóór 1716.

VIh. Elisabeth Ariens Middelkoop, geb. Ameide? omstr. 1640,1vóór 4 juli 1703,3 tr. Leerdam? vóór okt. 1675 Jacob Cornelisz Leely.
Uit dit huwelijk:
1. Anneken Leely, ged. Leerdam 24 okt. 1675.7
2. Rijckje Leely, ged. Leerdam 7 okt. 1683.7
3. Cornelis Jacobs Lely, ged. Leerdam 18 maart 1685.7
4. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 6 aug. 1687,7 † Leerdam? vóór febr. 1689.
5. Teunis Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.7
6. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.7

VIi. Cornelis Ariesen Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1649,12 vermeld Leenman 21 juni 1709,7 verkoop huis 1725 en 1730,7 † Leerdam? vóór 6 nov. 1724,3 tr. NL omstr. 16753 Maria Hermense de Gelder, geb. Leerdam,12 ged. Leerdam febr. 1652,3vóór 28 april 1730, dr. van Herman en Marike Aerts -.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 12 sept. 1675, † vóór 1680.
2. Bastiaen Cornelisse, volgt VIIj.
3. Ariën Cornelisse, volgt VIIk.
4. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 11 jan. 1680, † vóór 1730.
5. Rijck Cornelissen, volgt VII-l.
6. Hermen Cornelis, volgt VIIm.
7. Aert Middelkoop, ged. Leerdam 29 febr. 1688, † na 1744.3
8. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 9 sept. 1692, † vóór 1697.
9. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 29 nov. 1697,12na 1748,3 tr. Leerdam 11 juni 17298 Grietje Staalhuizen, geb. Nederhemert vóór 1711, † na 1748.

VIIj. Bastiaen Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 7 okt. 1676,3 † Leerdam? vóór 12 april 1719,3 tr. Leerdam 28 nov. 17038 Anneke Jansen Grijns, ged. Leerdam 3 aug. 1679,12 vermeld Fonteinstraat 1737 en Leerdam 1738,321 † Leerdam? na 22 sept. 1753, dr. van Johannes Jans en Peterke Heijmans Mierloo.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 3 okt. 1703,8vóór 1705.
2. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 april 1705,12 † Leerdam? vóór april 1730.
3. Mijnske Middelkoop, ged. Leerdam 5 mei 1706,12na 1730.
4. Maria Middelkoop, ged. Leerdam 14 sept. 1708,8na 1730.
5. Jannetje Middelkoop, ged. Leerdam 4 maart 1711,8vóór april 1730.
6. Petronella Middelkoop, ged. Leerdam 28 juni 1713,12na 1758.
7. Margarita Middelkoop, ged. Leerdam 15 sept. 1715,12 † Leerdam? vóór april 1730.
8. Bastiaantje Middelkoop, ged. Leerdam 23 jan. 1718,12na 1730.

VIIk. Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678, † Leerdam? vóór 27 juni 1726,297 tr. 1e Leerdam 16 maart 17038 Beatje van Deventer, geb. vóór 1685, ged. Leerdam 14 maart 1697,3 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,32 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, dr. van Hendrik Aelberts en Neeltje Ariëns Middelkoop; tr. 2e Oosterwijk 6 jan. 172613 Pieternel Smetser, geb. Oosterwijk vóór 1706; zij hertr. Oosterwijk, Leerdam 2 febr. 17267 Jochem Huberts Turenhout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,4na 1740.
2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.4
3. Cornelis Arisze, volgt VIIIo.
4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,4na 1730.
5. Jan Arienze, volgt VIIIp.
6. Herman Ariensz, volgt VIIIq.
7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.
8. Mariken, volgt VIIIr.
9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,4vóór 1723.
10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,4 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,42 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 175942 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,323 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.
11. Bastiaan, volgt VIIIs.

VIIIo. Cornelis Arisze Middelkoop,12 ged. Leerdam 24 april 1707,8 vermeld verkoop huis 1730,7na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 17338 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176212 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.12
2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,12vóór 1749.
3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,12 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)8 17688 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.
4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.12
5. Klaas Cornelisze, volgt IXy.
6. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,12vóór 1752.
7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.12

IXy. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,12 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)8 juli 17688 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,12vóór 1777.
2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,22 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181516 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,22 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.
3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,12vóór 1782.
4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,12vóór 1779.
5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,12 arbeider 1823.202
6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.12
7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,12 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.202
8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.324

VIIIp. Jan Arienze Middelkoop,7 ged. Leerdam 6 dec. 1709,4 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 17397 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.
Uit dit huwelijk:
1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,7 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.
2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.7
3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.7

VIIIq. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,4 † Woerden na 1781, tr. 1e (ondertr. Alfen ZH 14 aug.) 17408 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 17637 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,188 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177112 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.12
2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,12vóór 1743.
3. Baatje, volgt IXz.
4. Arij Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745.12
5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.12
6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.12
7. Henderik Harmsze, volgt IXaa.
8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.8
9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,8vóór 1754.
10. Pieter Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,8vóór 1757.
11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.8
12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.8
13. Pieter Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.12
14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.12
15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.324
16. Claas Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,12 † Waarder?.
17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,12 † Oukoop?.
Uit het derde huwelijk:
18. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

IXz. Baatje Middelcoop,6 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,12 † Bodegraven 27 nov. 1817,325 tr. Bodegraven 6 jan. 17658 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732,326vóór 1817,6 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,325 † ald. 15 okt. 1825.325
2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.
3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,6 † Haarlem 3 febr. 1830,6 tr. Haarlem 18 aug. 18056 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,6 † ald. 22 okt. 1848.6
4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,327 † Kamerik 2 april 1866,327 tr. Rietveld 26 nov. 1830328 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,328 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,328 wed. van Jan Kastelijn.

IXaa. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,8 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)12 maart 17778 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,12 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.
Uit dit huwelijk:
1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777.8
2. Cornelis, volgt Xab.
3. Aafje, volgt Xac.
4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,12 † Hazerswoude 25 juni 1783.329
5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,12 † ald. 9 maart 1786.
6. Hermanus, volgt Xad.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.12
8. Maria, volgt Xae.
9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.8
10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.8
11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.8
12. Aafje, volgt Xaf.

Xab. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,8 arbeider 1835,202 † Boskoop 22 aug. 1849,330 tr. omstr. 1809330 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,330 † Boskoop 11 mei 1840,330 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807.8
2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808.8
3. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,8 † Utrecht 19 febr. 1855,15 tr. Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 1823331 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,332na 1855.
4. Johanna, volgt XIas.
5. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813.33
6. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816.33

XIas. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 1835202 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785, † Koudekerk a/d Rijn? vóór 1878, zn. van Simon en Elisabeth Bos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.333
2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1832,334 tr. 30 sept. 1868334 Johannes Bosland.
3. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1834,334 tr. 28 aug. 1861334 Hendrik Straver.

Xac. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,1211 april 1836, tr. Hazerswoude 28 juli 18058 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784.202
Uit dit huwelijk:
1. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,22 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,65 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 1838335 Margje Huisman (Xaf,1).
2. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,202 boerenarbeider -1844,134 † Warmond 19 maart 1844.134

Xad. Hermanus Middelkoop,12 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,9 daggelder 1818,202 werkman 1850,336na 1870, tr. Oudshoorn 23 april 180912 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,12 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,9vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, volgt XIat.
2. Trijntje, volgt XIau.
3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,125 nov. 1814.
4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,1210 mei 1815.
5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.
6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816.33
7. Hendrik, volgt XIav.
8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,1221 okt. 1822.
9. Jan Hermanusz, volgt XIaw.
10. Cornelis, volgt XIax.
11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,128 april 1830.
12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,1211 jan. 1832.

XIat. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,8 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,8 † Oudshoorn omstr. 19 jan. 1883,337 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183412 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187016 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.
Uit het eerste huwelijk:

XIIbj. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,202 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186316 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1835,22 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 1865,22 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,16 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, † vóór 1891; tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189116 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 1861, koopman 1891,202vóór 1952.
2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,36 † Leiden 29 okt. 1945,134 tr.134 Jannigje Johanna de Jong.
3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,36 † Oegstgeest 13 mei 1901.16

XIau. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,12 † Ter Aar 30 jan. 1884,43 tr. Ter Aar 3 sept. 182812 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar sept. 1801, ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,202 veenman 1843,338 † Ter Aar 30 aug. 1875,202 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,202 † Nieuwveen 26 mei 1878,202 tr. Ter Aar 21 jan. 1848171 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,171 † Nieuwveen? na 1878.
2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831.202
3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,202 † Ter Aar 1886.39
4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835.202
5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838.202
6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,202 † Uithoorn 4 juli 1903,339 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.
7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.202
8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845.202
9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847.
10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.202
11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,202 tr. Oudshoorn 30 april 1874202 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851.22
12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.202
13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,12 † Axel 6 juni 1924,36 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.
14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854.202

XIav. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,12 arbeider 1861-1866,202 † Oudshoorn? na 1890, tr. Woubrugge 4 juli 184516 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,12 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.12
2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,12vóór 1850.
3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.12
4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,12 † Oudshoorn? vóór juni 1852.
5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.
6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,12vóór 1856.
8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.
9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,12vóór 1857.
10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,12vóór 1861.
11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.16
12. Hendrik, volgt XIIbk.

XIIbk. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,12 tr. Woubrugge 19 mei 188216 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,22 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,16 † Voorschoten 11 maart 1889.134

XIaw. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,12 bedrijfboer,340 † Oudshoorn omstr. 10 mei 1882,202 tr. Oudshoorn 24 nov. 184416 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,16 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,22 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186816 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,341 arbeider 1868,22 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.
2. Jan Jansz, volgt XIIbl.
3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.12

XIIbl. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,12 arbeider 1871-1920,22 † Velsen 26 jan. 1939,342 begr. Assendelft,342 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187116 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk-Uitwijk 30 okt. 1849,343 † Assendelft 13 sept. 1884,344 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188616 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,22 † Assendelft 22 juni 1916,345 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt XIIIba.
2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.
3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.344
4. Jannetje Pieternella, volgt XIIIbb.
5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,22 tr. Assendelft 7 april 192016 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,22 koetsier 1920,22 zn. van Barend en Jannetje Boekel.
6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,15 † ald. 12 juni 1879.15
7. Peter Johannes, volgt XIIIbc.
8. Johanna Hendrika, volgt XIIIbd.
9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.
10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.343
Uit het tweede huwelijk:
11. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886.
12. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.
13. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.
14. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,43 begr. Beverwijk 4 maart 1981,43 tr. Assendelft 10 maart 192016 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk omstr. 1889, bouwkundig opzichter 1920,22 † Velsen 25 dec. 1940,21 begr. Beverwijk, zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.
15. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.43
16. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.
17. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,21 begr. Assendelft.342

XIIIba. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,22 directeur,43 landbouwer 1895,346 bierbrouwersknecht 1897,134 landbouwer, bierbrouwer 1897-,134 vrachtrijder 1904-,344 vermeld jan,40 † Beverwijk 6 juni 1939,43 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,43 tr. Beverwijk 10 jan. 189516 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,343 † Wormer 15 nov. 1940,43 begr. Driehuis 19 nov. 1940,43 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Janz, volgt XIVw.
2. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,21 voorzitter 1949,259 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.
3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.
4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,21 tr. Beverwijk 15 sept. 192116 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,22 elektricien 1921,22 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

XIVw. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,343 vrachtrijder 1921,22 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,347 † Beverwijk 6 dec. 1940,43 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192116 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,22 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.
Uit dit huwelijk:
1. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,125 † Beverwijk 12 juli 2005,43 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,348omstr. 1998.348
2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

XIIIbb. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,134 † Beverwijk 5 juli 1931,21 tr. Assendelft 19 dec. 190116 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,343 † Beverwijk 30 okt. 1948,21 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.
2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.21
3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.
4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,36 † Beverwijk 30 nov. 1909.21

XIIIbc. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,40 landman,22 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190416 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,22 † Haarlem 2 maart 1960, begr. Beverwijk, dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Petersz, volgt XIVx.
2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,43 † Haarlem 1 aug. 1998.43
3. Gerdina, volgt XIVy.
4. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,349 † Meppel 9 nov. 2008,349 tr. Hilversum 23 nov. 1946344 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,83 † Meppel 18 maart 2000.83

XIVx. Jan Petersz Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,40 † Beverwijk 28 juli 1981,43 tr. 1e Beverwijk? vóór 1933350 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.
Uit het eerste huwelijk:
Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

XIVy. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,43 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934))101 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,349 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.
Uit dit huwelijk:
Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991.348

XIIIbd. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,22 dienstbode,21 † Purmerend 6 juni 1954,43 tr. Assendelft 6 juli 190416 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,22 wachtmeester 1904,22 † Kwadijk? 21 jan. 1937,351 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. NN Sanders.
2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905.21
3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906.21
4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.351
5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,352 tr. Kwadijk 2 okt. 1935352 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,352 † ald. 14 jan. 1946.352

XIax. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,12 arbeider 1856-1860,202 tr. Ter Aar 18 okt. 1850171 Hendrika Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829, dienstbode 1853,202 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, volgt XIIbm.
2. Sara Antonia, volgt XIIbn.
3. Cornelis Meeuwis, volgt XIIbo.
4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,12vóór 1862.
5. Jannetje, volgt XIIbp.
6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,12 boomkweker 1899,202vóór 1867.
7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.28
8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,12vóór 1870.
9. Jan, volgt XIIbq.

XIIbm. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,12 tuindert,206 landbouwer 1882,134 bloemist 1885,202 Handelaar 1894-1895,206 tuinier 1896-1899,206 tuinman 1900,206 hovenier 1901-1906,206 tuinier 1907-1909,206 † Rotterdam 30 april 1929,65 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187716 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,2061921,353 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192121 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,22 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.202
2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.202
3. Margie, volgt XIIIbe.
4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..15

XIIIbe. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,134 uitdraagster,206 tr. Rotterdam 23 mei 190021 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,206 uitdrager,206 broodbakker,206 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.
Uit dit huwelijk:
1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,21 werkster,206 tr. Rotterdam 16 maart 192121 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.22
2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,61 tr. Rotterdam 12 juli 1922354 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.354
3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.206
4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910.206
5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,206 † ald. 16 okt. 1964,67 tr. Rotterdam 16 mei 1934206 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.
6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,206 tr. 15 juni 1937206 NN NN, geb. NL vóór 1919.
7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.206
8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.206

XIIbn. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,355 dienstbode 1875,202 † Ter Aar 3 dec. 1926,355 tr. Woubrugge 26 aug. 1875355 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,356 metselaar 1875-1876,202 † Ter Aar 18 febr. 1928,356 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,202 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.
2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 1901354 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.
3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,202 † Ter Aar? vóór 19 jan. 1884.
4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.202
5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,202 tr. Amsterdam 3 juni 191416 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,22 stoffeerder 1914.22
6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,202 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,357 tr. Ter Aar 24 mei 1912357 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,357 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962<