• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Dirck -

I. Dirck ’Middelcoop’, geb. NL vóór 1475.

Zijn zoon:

 

II. Jan Dircksz -, geb. NL omstr. 1500,1 † ald. vóór 8 dec. 1574,2 tr. Lijsbeth Dirck Govertsdr -, geb. NL omstr. 1505,1 † ald. na 7 april 1576,2 dr. van Dirck Govertsz Vinck.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Jansz, volgt IIIa.
 2. Adriaen Jan Dircks, volgt IIIb.
 3. Jenneke Jan Dircksdr, volgt IIIc.
 4. Floris Jans -, † NL vóór 13 maart 1575.2
 5. NN, volgt IIId.

 

IIIa. Dirck Jansz -, † NL na 22 nov. 1576,2 tr. 1e NN NN; tr. 2e Jenneke Thomaesdr -, † NL vóór 31 juli 1588;2 zij hertr. Jan Reijers de Vos.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lijntke -, geb. Schoonrewoerd vóór 1575, tr. (ondertr. Dordrecht 3 nov.) 15952 Frans Jans Bornwater, geb. Dordrecht vóór 1575, † vóór 22 aug. 1639.3

Uit het tweede huwelijk:

 1. Huijbertje Dircksdr, volgt IVa.
 2. Lijske -, geb. NL, † vóór 1596.
 3. Dirckge -, geb. NL, † vóór 1596.

 

IVa. Huijbertje Dircksdr -, geb. NL vóór 1576, † vóór 20 nov. 1646,2 tr. vóór 2 juli 15952 Jan Lenaerts -, geb. NL vóór 1576, schoenmaker,2 † NL vóór 27 jan. 1625,2 zn. van Lenaert Jans en Aentge Henrick Herbertsdr -.

Uit dit huwelijk:

 1. Lenert Jansen -.
 2. Dirck Jansen -.
 3. Hendrick Jansen -.
 4. Aentie Jans -.
 5. Jantien Jans -.
 6. Lijske Jans -.
 7. Wijntien Jans -.
 8. Ariën Jans -.
 9. Herberen Jans -.

 

IIIb. Adriaen Jan Dircks -, geb. NL omstr. 1527,4 † ald. na 18 maart 1603,3 tr. 1e NN NN, † Middelkoop? vóór 10 dec. 1573; tr. 2e Lijsbeth Jansdr -, geb.? omstr. 1535,1 † ald. vóór 27 maart 1598.5

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN -, geb. NL vóór 10 dec. 1573.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Ariens, volgt IVb.
 2. Cornelis Ariensz, volgt IVc.
 3. Bastiaen Ariensz, volgt IVd.
 4. Theuntge Ariëns -, † NL vóór 14 mei 1614,2 tr. 1e2 Cornelis Jans Verhups, † NL vóór 14 mei 1614,2 zn. van Jan Laurens en Gerricke Cornelisdr -; tr. 2e2 Frans Corsse -, geb. omstr. 1585,2 waarsman 1632,2 † NL vóór 10 juni 1646.2
 5. Heesken Ariëns -, † NL vóór 11 juni 1640,2 tr.2 Willem Jacobben -, geb. NL omstr. 1559,2 † ald. vóór 15 mei 1618.2
 6. Deliana -, † NL vóór 16 jan. 1642.2

 

IVb. Jan Ariens -, geb. NL omstr. 1555,1 † Hoogeind van Middelkoop vóór 23 juni 1631,2 tr. NL vóór 12 jan. 16012 NN Everts -, dr. van Evert Jans en Metge Korsse -.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijske -, geb. na 1600, † NL vóór 17 april 1666,2 tr. 1e Aart Cornelisse Scheer; tr. 2e Jan Petersz Block, vermeld gezworene,2 † Middelkoop? vóór 2 mei 1663.2
 2. Metke -, geb. na 1600, † NL vóór 26 mei 1631,2 tr. Cornelis Damen -, waarsman.2
 3. Anneke -, geb. na 1600, † NL vóór 23 jan. 1668,2 tr. Steven Damen -, † NL vóór 20 mei 1662,2 zn. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.
 4. Maijke -, geb. na 1600, † NL na 10 jan. 1662,2 tr. Jan Willems Verweij, gasthuismeester 1615,2 † Schoonrewoerd? vóór 24 febr. 1654,2 wedr. van NN NN.
 5. Ariën Jans, volgt Va.
 6. Dirk Jansen ’Middelcoop’, geb. na 1600.
 7. Evert Jansz, volgt Vb.
 8. Floris Jansen, volgt Vc.
 9. Herbert Janssen Middelcoop, geb. NL vóór 1620, † vóór 1640.

 

Va. Ariën Jans de Bruijn, geb. na 1600, tr.2 Baertijen Daemen -, dr. van Daem Claesz en Neelke Cornelisdr -.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje de Bruijn, ged. Leerdam april 1638.2
 2. Cornelia de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1640.2
 3. Metgen de Bruijn, ged. Leerdam juli 1645.2
 4. Johannes de Bruijn, ged. Leerdam okt. 1647.2

 

Vb. Evert Jansz ’Middelcoop’, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 23 juni 1684,2 tr. vóór 1625 Grietje Claesdr -, geb. NL vóór 1607, † ald. vóór 23 juni 1667,5 dr. van Claes Florisz en Lijske Berntsdr -.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Everts, volgt VIa.
 2. Huijbert Everts, volgt VIb.
 3. Cornelia -, ged. Leerdam aug. 1632, tr. Jan Louwe Boogaert, † USA, zn. van Louw Theunisz.
 4. Jan Everts, volgt VIc.
 5. Elizabeth -, ged. Leerdam nov. 1639.2

 

VIa. Claes Everts -, ged. Leerdam nov. 1625,2 tr. NL omstr. 16572 Digna Herberts -, dr. van Herbert Leenderts.

Uit dit huwelijk:

 1. Aalbert -, ged. Leerdam 22 jan. 1658,2 † Diefdijk? vóór 1660.
 2. Aalbert, volgt VIIa.
 3. Grietje Claes -, geb. Diefdijk? omstr. 1663,2 † Diefdijk omstr. 11 maart 1672.2
 4. Evert -, ged. Leerdam 3 febr. 1666,2 † vóór 1675.

 

VIIa. Aalbert -, ged. Leerdam 2 april 1660,2 tr. Jenneken Cornelis -, geb. vóór 1670.

Uit dit huwelijk:

Geertje Middelkoop, ged. Leerdam 5 sept. 1690.6

 

VIb. Huijbert Everts Middelcoop, geb. NL vóór 1650, † ald. vóór 1 juli 1719,2 tr. vóór 1678 Petertje Herberts -, ged. Leerdam juni 1642,2 † Leerdam? na juli 1719,7 dr. van Herbert Leenderts Cappel en Nieske Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Huijbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 aug. 1665,2 † Noordeloos mei 1732,8 tr. (ondertr. Meerkerk 15 april) 17199 Lijsbeth Ariens Boer, geb. Meerkerk? vóór 1699, † Noordeloos 22 dec. 1737,8 wed. van Jan Jansen Sterk.
 2. Herbert Huijbertse, volgt VIIb.
 3. Grietje Huiberts, volgt VIIc.

 

VIIb. Herbert Huijbertse Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 6 maart 1678, begr. ald. 31 maart 1741,10 tr. (ondertr. Leerdam 6 maart) 170611 Elisabeth Ariens den Hertogh,12 ged. Schoonrewoerd 11 aug. 1678,11 dr. van Arien Geerloffse Hartigh en Neeltje Huyberts van Mierloo.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Herbertsdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1708.9
 2. Grietje Middelkoop, geb. na 1708.
 3. Huibert Huijbertse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 jan. 1710,13 tr. Oosterwijk 11 dec. 173514 Gerrigje Stellaard, ged. Oosterwijk (Kedichem) 6 april 1708.15
 4. Arie Herbertsz, volgt VIIIa.
 5. Petrus Herbertsz, volgt VIIIb.
 6. Neeltje Herbertsd, volgt VIIIc.
 7. Cornelia Herberts, volgt VIIId.
 8. Pieternel, volgt VIIIe.

 

VIIIa. Arie Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 aug. 1712,13 tr. Schoonrewoerd 12 juni 17579 Teuntje Kool, geb. omstr. 1737,4 dr. van Claas Teunisz Cool en Mayke Janz.

Uit dit huwelijk:

 1. Harberth, volgt IXa.
 2. Klaas Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 30 sept. 1759, † vóór 1761.
 3. Klaas Middelkoop, ged. Sliedrecht 15 jan. 1761,13 † Leerdam 21 okt. 1837.16
 4. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 15 jan. 1761,13 † ald. vóór aug. 1763.
 5. Huijbert Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 7 aug. 1763,13 † Leerdam 17 sept. 1842.16
 6. Maayke Ariens, volgt IXb.

 

IXa. Harberth Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 7 mei 1758,4 bouwman, † Leerdam 29 nov. 1845,16 tr. Leerdam 24 febr. 17979 Geertruij Burggraaf, geb. 1777, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1777, † Leerdam 12 april 1860.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 mei 1797,4 † Leerdam 23 dec. 1878.16
 2. Bastiaan, volgt Xa.
 3. Huijbert Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1801,13 ged. Schoonrewoerd 19 april 1801,13 † Leerdam 2 jan. 1877.13
 4. Pieter Herbertsz, volgt Xb.
 5. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 april 1805,4 † ald. vóór 1821.
 6. Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 juli 1807.4
 7. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 okt. 1809,4 † Leerdam 30 aug. 1839.4
 8. Gijsbert, volgt Xc.
 9. Klaas, volgt Xd.
 10. Teuntje, volgt Xe.

 

Xa. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1798,4 † Leerdam 5 febr. 1874,4 tr. Schoonrewoerd 30 nov. 182217 Cornelia Bogerd, geb. Schoonrewoerd 8 maart 1799,4 † vóór 1874,18 dr. van Roelof en Maaike van Dis.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1823,19 † Leerdam 5 febr. 1898,16 tr. Leerdam 2 mei 187317 Neeltje van Gent, geb. Leerdam 1833,17 † ald. 12 juli 1899,20 dr. van Huig en Maria Kool.
 2. Geertruij, volgt XIa.
 3. Maaijke, volgt XIb.
 4. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 12 okt. 1827, † ald. 17 juli 1830.19
 5. Jannigje, volgt XIc.
 6. Adriana, volgt XId.
 7. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1834,17 bouwman 1873, † Leerdam 3 maart 1921,20 tr. Schoonrewoerd 5 mei 187117 Maria van Ooijen, geb. Leerdam omstr. 1834, † ald. 19 april 1905,17 dr. van Arie en Lijntje Kool.
 8. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 4 juli 1835, † ald. 8 dec. 1835.19
 9. Steven Middelkoop, geb. Leerdam 1 sept. 1837, † ald. 17 okt. 1897.16
 10. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 15 maart 1839,13 † ald. 21 aug. 1908.16
 11. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1841, † ald. 15 dec. 1919.16

 

XIa. Geertruij Middelkoop, geb. Leerdam 17 okt. 1824, † ald. 2 febr. 1901,19 tr. Leerdam 27 sept. 185117 Cornelis de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1826,4 zn. van Govert en Cornelia den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1847,21 tr. Rotterdam 25 sept. 187822 Hermanus Beck, geb. Den Haag 1851,21 † Leerdam 1921.21
 2. Aart de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1862,23 tr. Leerdam 31 mei 188917 Maaike de Stigter, geb. Leerdam omstr. 1864.23

 

XIb. Maaijke Middelkoop, geb. Leerdam 16 okt. 1826, † ald. 4 febr. 1904,19 tr. Leerdam 10 maart 186417 Dirk de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1828,4 † ald. omstr. 26 maart 1894,20 zn. van Govert en Cornelia den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bruin, geb. Leerdam omstr. 1864, tr. 188824 Cornelis de Leeuw, geb. Culemborg, regio omstr. 1864; hij hertr. 191324 Pietertje ’t Lam.
 2. Govert, volgt XIIa.

 

XIIa. Govert de Bruin, geb. Leerdam 20 april 1864, † ald. 29 dec. 1934,25 tr. Schoonrewoerd 20 mei 189726 Maria Schenkel, geb. Schoonrewoerd 1863, dr. van Jan en Cornelia van Ooijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Bruin, geb. Leerdam 26 aug. 1899,27 † ald. 25 juni 1966.27
 2. Maaike Cornelia, volgt XIIIa.

 

XIIIa. Maaike Cornelia de Bruin, geb. Leerdam 24 maart 1903,28 † ald. 27 okt. 1997,29 begr. Schoonrewoerd 31 okt. 1997,29 tr. 27 febr. 192528 Gijsbert Middelkoop, geb. Kedichem 8 maart 1902,30 jachtopziener,28 † Leerdam 26 mei 1978,31 zn. van Steven en Marigje van Houwelingen.

Uit dit huwelijk:

 

XIVa. Steven Govert Middelkoop, geb. Kedichem 24 mei 1929,27 medewerker 1982,32 † Leerdam 19 nov. 2015,33 tr. Everdingen? 21 aug. 195234 Petertje Pieternella van Bruggen, geb. Everdingen 10 juli 1933,35 dr. van Pieter en Hendrika Klasina Burggraaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert, volgt XVa.
 2. Rita, volgt XVb.
 3. Piet, volgt XVc.
 4. Mari, volgt XVd.
 5. Gert-Arie, volgt XVe.

 

XVa. Gijsbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 3 dec. 1952,36 vmbo,36 medewerker,36 tr. Schoonrewoerd? 11 febr. 197236 Jacoba C. den Braber, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1953,37 dr. van Berthus en J. Hazendonk. [Schoonrewoerd]36

Uit dit huwelijk:

 1. Nella, volgt XVIa.
 2. Berthus Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 april 1977,37 tr. Johanna Krul, geb. Leerdam 1 sept. 1979, eigen baas 2017-.36
 3. Jessica Middelkoop, geb. Gorinchem 22 okt. 1993,37 vmbo 2010.38 [Leerdam 2016-]36

 

XVIa. Nella Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1973,37 BS 1979-1987,39 tr. Jaco van Zanten, geb. Hagestein 23 febr. 1971.37

Uit dit huwelijk:

 1. Carolien van Zanten, geb. Gorinchem 8 sept. 1998.37
 2. Lizet van Zanten, geb. Schoonrewoerd 26 aug. 1999.37
 3. Laura van Zanten, geb. Gorinchem 24 dec. 2001.37
 4. Coen van Zanten, geb. Gorinchem 1 aug. 2005.37
 5. Julia van Zanten, geb. Gorinchem 11 mei 2011.37

 

XVb. Rita Middelkoop, geb. na 1952, tr. Adrie van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 1. Stefanie van Zanten.
 2. Marco van Zanten.
 3. Anna van Zanten.

 

XVc. Piet Middelkoop, geb. na 1953 [Schoonrewoerd 2018],40 tr. (door echtsch. ontbonden vóór 2011)36 Anita Ippel, geb. Culemborg, regio vóór 1960, medewerker 2017-36 [Schoonrewoerd 2018];40 zij hertr. omstr. 23 april 201736 NN NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Anja, volgt XVIb.
 2. Petra Middelkoop, geb. na 1993, medewerker 2017-.36
 3. Linda Middelkoop, geb. Schoonrewoerd omstr. 1996,36 MO,36 medewerker 2014-.36 [Dordrecht]36
 4. Steven Middelkoop, geb. Schoonrewoerd na 1998,36 MO.36 [Schoonrewoerd]36

 

XVIb. Anja Middelkoop, geb. Heukelum, regio na 1990,36 tr.36 Jomar Spithoven. [Culemborg, regio]36

Uit dit huwelijk:

NN Spithoven, geb. mei 2014.40

 

XVd. Mari Middelkoop, geb. NL na 1965, directeur,36 tr. 15 mei 199836 Danielle van Straalen, geb. Vianen? 13 jan. 1971,39 MO 1976-1988,39 Project Consultant.36 [Vianen]36

Uit dit huwelijk:

 1. Ammadee, volgt XVIc.
 2. Yannick Middelkoop, geb. Nieuwegein 7 okt. 1993.36 [Vianen]36

 

XVIc. Ammadee Middelkoop, geb. Hagestein na 1990,36 MO,36 medewerker 2016-.36 [Everdingen]36

Uit haar relatie met Ruben Ariaans:

Vin Ariaans, geb. 8 aug. 2014.36

 

XVe. Gert-Arie Middelkoop, geb. na 1961, tr. H.B. Vis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau 2019),41 geb. na 1960. [Leerdam]36

Uit dit huwelijk:

Bertelt Middelkoop, geb. omstr. 2000, vmbo 2016-2018.36 [Leerdam]36

 

XIc. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 30 sept. 1829,42 † ald. 11 april 1859,16 tr. Schoonrewoerd 26 nov. 185817 Gerrit de Vos, geb. Schoonrewoerd 4 juni 1831, † Leerdam 7 mei 1885,16 zn. van Peter en Geertrui de Weerd; hij hertr. Schoonrewoerd 6 mei 186417 Gerrigje Nobel.

Uit dit huwelijk:

Peter de Vos, geb. Leerdam 5 april 1859,42 † ald. 2 juli 1946,16 tr. 1e Schoonrewoerd 12 dec. 188417 Teuntje van Vlissingen, geb. Leerdam 25 aug. 1858,42 † Culemborg, regio 19 maart 1906;16 tr. 2e Gameren, regio 18 nov. 190917 Angeneske van Anrooij, geb. Nieuwaal (Gameren), regio 21 sept. 1861,43 † Leerdam 15 juni 1931.16

 

XId. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 14 mei 1832,4 † ald. 2 febr. 1916,20 tr. Leerdam 24 maart 186417 Aart den Besten, geb. Leerdam omstr. 1827,4 † ald. 21 dec. 1920,17 zn. van Nijs en Neeltje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1866, † Leerdam 19 april 1916.17
 2. Bastiana den Besten, geb. Leerdam 1870,44 † ald. 23 febr. 1944,17 tr. Leerdam 20 mei 189826 Barend Schenkel, geb. Schoonrewoerd 1857,45 † Leerdam? vóór 1944, zn. van Jan en Cornelia van Ooijen.
 3. Dirkje den Besten, geb. Leerdam? omstr. 1874,16 † Leerdam 15 nov. 1915.17

 

Xb. Pieter Herbertsz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 mei 1803,4 † Leerdam 1 april 1867, tr. Schoonrewoerd 29 maart 182717 Adriana de Stigter, geb. Leerdam 8 maart 1809, † ald. 22 juli 1880,17 dr. van Teunis en Maaike van Gent.

Uit dit huwelijk:

 1. Herbert, volgt XIe.
 2. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 okt. 1828,16 † ald. 11 dec. 1828.17
 3. Teunis, volgt XIf.
 4. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1831,17 † ald. 23 febr. 1895.20
 5. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 16 maart 1833, † Schoonrewoerd 11 maart 1835.17
 6. Maaike Geertrui, volgt XIg.
 7. Geertrui Maaike Middelkoop, geb. Hagestein 20 okt. 1840,46 † Leerdam 26 jan. 1863.16
 8. Huibertje Petronella Middelkoop, geb. Hagestein 23 dec. 1842,30 † ald. 7 nov. 1845.16
 9. NN Middelkoop, levenloos kind, geb..17

 

XIe. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1827,47 † Abcoude-Proosdij 20 jan. 1881,48 tr. Leerdam 25 mei 185417 Maria ’t Lam, geb. Leerbroek 9 juli 1831,47 † Mijdrecht 16 maart 1899,48 dr. van Gerrit en Pieternella Dekker.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 aug. 1854,49 † ald. 22 aug. 1863.49
 2. Gerrit, volgt XIIb.
 3. Pieter, volgt XIIc.
 4. Pietertje Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1859,49 † Leerdam 13 juni 1861.49
 5. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 aug. 1860,13 † Leerdam 13 jan. 1862.49
 6. Janna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 jan. 1863,49 † ald. 24 maart 1864.49
 7. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1864,49 † ald. 7 juni 1864.49
 8. Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 dec. 1865,49 † ald. 29 juli 1866.49
 9. Adriaantje Maria, volgt XIId.
 10. Antonie Middelkoop, geb. Jutphaas 9 nov. 1871,49 † ald. 15 nov. 1871.49

 

XIIb. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 dec. 1856,50 arbeider 1895, † Mijdrecht 22 dec. 1918, tr. 1e Vinkeveen en Waverveen 6 nov. 188517 Marretje van Kreuningen, geb. Vinkeveen omstr. 1859,23 † Vinkeveen en Waverveen 18 juli 1889, dr. van Leendert en Neeltje Gijsen; tr. 2e Leerdam 18 okt. 188917 (echtsch. uitgespr. Utrecht 17 juni 1896)17 Maria Adriana Michielsen, geb. Woensdrecht omstr. 1865,23 dr. van Cornelis en Adriana Veraert; tr. 3e Mijdrecht 4 dec. 189617 Trijntje Kos, geb. Abbekerk 1858,49 dr. van Sijbrand en Aaltje Krab en wed. van Jan de Boer.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria, volgt XIIIb.
 2. Herber, volgt XIIIc.
 3. Neeltje Middelkoop, geb. Vinkeveen 9 juli 1889, † Vinkeveen en Waverveen 19 nov. 1889.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Marinus Middelkoop, geb. Leerbroek 29 april 1895.
 2. Jannigje, volgt XIIId.

Uit het derde huwelijk:

 1. Trijntje Kos, geb. 1896.49
 2. Marie Alida Middelkoop, geb. Mijdrecht 4 juni 1902,42 † ald. 19 mei 1920.16

 

XIIIb. Maria Middelkoop, geb. Vinkeveen 14 aug. 1886, tr. Mijdrecht 29 nov. 190717 Theunis van Zanten, geb. Baarn 24 mei 1884,51 zn. van Jacob en Magdalena Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

NN van Zanten, levenloos kind, geb. Mijdrecht 5 april 1908.

 

XIIIc. Herber Middelkoop, geb. Vinkeveen 24 maart 1888,17 † Amsterdam 12 mei 1955,49 tr. Mijdrecht 8 sept. 191617 Geertruida Ruijs, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1897, dr. van Jan Franse Marinus en Helena Catharina Piet.

Uit dit huwelijk:

 1. Marretje Middelkoop, geb. Amsterdam? 1917,52 tr.49 Roel Bitter.
 2. Jan Frans Marinus Middelkoop, geb. NL omstr. 1919,33 † Amstelhoek 22 april 1996,33 gecrem. Amsterdam 26 april 1996,33 tr.49 M. van Oostenrijk.
 3. Gerrit, volgt XIVb.

 

XIVb. Gerrit Middelkoop, geb.? 24 nov. 1919,53 timmerman 1946-,54 † Uithoorn? 5 nov. 1983,53 begr. Uithoorn,53 tr.49 Jantje Maria van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wim Middelkoop, geb. na 1936.
 2. Gerda Middelkoop, geb. na 1936.

 

XIIId. Jannigje Middelkoop, geb. Leerbroek 19 mei 1896,23 † Sittard? na 1941, tr. Assen 9 mei 191517 (echtsch. uitgespr. Maastricht 30 juni 1938)55 Robertus Visser, geb. Kloosterveen 21 mei 1893,17 † Sittard 27 sept. 1941,16 zn. van Derk en Antje Oldenburger.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Visser, geb. Assen 1915,56 † vóór 1918.
 2. Johannes Robertus Visser, geb. Enschede omstr. 1915,23 tr. Urmond 25 aug. 193957 Maria Margaretha Verheijen, geb. Urmond omstr. 1919.23
 3. Roberdina Visser, geb. Assen 18 dec. 1915.56
 4. Antje Visser, geb. Schinnen 24 juni 1917,57 † ald. 24 juni 1917.16
 5. Roelof Visser, geb. Assen 3 okt. 1918, †.56
 6. Gerrit Visser, geb. Schinnen omstr. 1919,23 tr. Sittard 18 april 194157 Catharina Abelshausen, geb. Sittard omstr. 1918.23
 7. Martinus Visser, geb. omstr. 1923,16 † Amby-Wijnandsrade 18 april 1966,57 tr. Josephina Gerardina Lemmens.
 8. Petronella Visser, geb. Sittard? 1934,16 † Sittard 23 nov. 1941.17

 

XIIc. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 dec. 1857,50 schipper,47 turfschipper 1923,58 † Meerkerk 29 juli 1935,49 tr. 1e Nieuwland 19 jan. 190048 Aartje Rietveld, geb. Nieuwland 5 aug. 1861,48 † ald. 24 nov. 1904,48 dr. van Arie en Aartje Versluis; tr. 2e Heukelum, regio 191559 Beleke Govertje Dirkje Blom, geb. Meerkerk 1861, † Leerdam 19 dec. 1938,17 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse en wed. van Albert van Vianen.

Uit het eerste huwelijk:

Cornelia Middelkoop, geb. Nieuwland 3 nov. 1883,42 † ald. 22 mei 1908.48

 

XIId. Adriaantje Maria Middelkoop, geb. Bunnik 12 nov. 1869,60 dienstbode 1890-1893,52 † Mijdrecht 28 juni 1957,60 tr. Vinkeveen 1 juni 189417 Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 12 mei 1871,60 † ald. 23 april 1946,60 zn. van Rokus en Dirkje Spek.

Uit dit huwelijk:

 1. Rokus van IJperen, geb. Vinkeveen 17 febr. 1895,17 † Mijdrecht 20 juni 1895.17
 2. Herman van Yperen, geb. Mijdrecht 24 maart 1896,61 † ald. 1925.61
 3. Rokus Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 23 maart 1897,61 † ald. 1987.61
 4. Maria Adriaantje van Yperen, geb. Mijdrecht 27 juli 1898,61 † ald. 1984.61
 5. Johannes Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 2 sept. 1899,61 † ald. 1962.61
 6. Gerard van Yperen, geb. Mijdrecht 20 juli 1903,61 † ald. 1985.61
 7. Dirkje van Yperen, geb. Mijdrecht 14 dec. 1904,61 † ald. 1982.61
 8. Nicolaas van Yperen, geb. Mijdrecht 11 febr. 1906,61 † ald. 25 dec. 1970.61
 9. Pieter van Yperen, geb. Mijdrecht 10 mei 1907,61 † ald. 1990.61
 10. Arie van IJperen, geb. Mijdrecht 20 jan. 1909,61 tr. Vinkeveen en Waverveen 15 sept. 193217 Wouda Francina Mulckhuijse, geb. Vinkeveen en Waverveen omstr. 1912.
 11. Leendert van Yperen, geb. Mijdrecht 31 mei 1911.61

 

XIf. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 15 dec. 1829,13 † ald. 18 febr. 1912,20 tr. 1e Schoonrewoerd 30 sept. 185917 Bastiaantje ’t Lam, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1837,13 † ald. 20 maart 1863,13 dr. van Pieter en Margaretha Petertje Burggraaf; tr. 2e Schoonrewoerd 29 maart 186717 Antje van Kleij, geb. Schoonrewoerd omstr. 1833,23 † ald. 29 sept. 1869, dr. van Gerrit en Hendrika van Maurik; tr. 3e Vianen 21 april 187117 Adriana Verkerk, geb. Everdingen 15 juni 1834,62 † Leerdam 18 nov. 1914,62 dr. van Otto en Geertje de Wild.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 nov. 1859,16 † ald. 6 juni 1863.
 2. Jaantje, volgt XIIf.
 3. Margaretha, volgt XIIg.
 4. Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 maart 1863, † ald. 13 juni 1864.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antje, volgt XIIe.
 2. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 29 juli 1867,16 † ald. 30 sept. 1874.

Uit het derde huwelijk:

 1. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 27 juli 1872,17 † ald. 23 nov. 1872.
 2. Maaike Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 23 aug. 1873.
 3. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 10 juli 1873, † ald. 21 aug. 1873.
 4. Otto, volgt XIIh.

 

XIIe. Antje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1856,23 † Everdingen 18 mei 1935, tr. Schoonrewoerd 2 juni 188217 Hermanus Versluis, geb. Schoonrewoerd 17 okt. 1852,63 † ald. 26 okt. 1930,17 zn. van Dirk Janse en Johanna Steijsinger.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan Versluis, geb. Schoonrewoerd 13 febr. 1887,17 † ald. 30 mei 1909.17
 2. Antje Pieternella Versluis, geb. Schoonrewoerd 26 jan. 1889,17 † ald. 20 febr. 1894.17
 3. Johanna Maria Versluis, geb. Schoonrewoerd 19 jan. 1893,17 tr. Schoonrewoerd 22 juni 191617 Wilhelmus van Gelder, geb. Leerdam omstr. 1887.23
 4. Hermanus Antonie Versluis, geb. Schoonrewoerd 17 sept. 1900,17 tr. Everdingen 13 april 192217 Maria Kers, geb. Schoonrewoerd 5 febr. 1900,64 dr. van Cornelis en Jasperyna Frederika den Hartog.

 

XIIf. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861, tr. Leerdam 29 april 188117 Huibert Klijn, geb. Leerdam omstr. 1853,23 machinist 1911,65 zn. van Arie en Jacobje van Kleij.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaantje Klijn, geb. Leerdam omstr. 1882,23 tr. Amsterdam 24 jan. 190617 Tjeerd Pietersma, geb. Gaasterland omstr. 1879,23 werkman 1906.23
 2. Arie Klein, geb. Leerdam 7 jan. 1884, † ald. omstr. 9 jan. 1884.58
 3. Arie Klijn, geb. Leerdam 26 aug. 1884.
 4. Arie Klein, geb. Leerdam 20 juli 1885, machinist 1911,23 tr. Amsterdam 4 okt. 191117 (echtsch. ingeschr. ald. 8 okt. 1929)23 Anna Cornelia Dekkers, geb. Nieuwer Amstel omstr. 1890.23
 5. Jacoba Klijn, geb. Leerbroek 4 okt. 1886.
 6. Jacoba Klijn, geb. 1887,16 † Leerdam 14 jan. 1897.
 7. Grietje Klein, geb. Meerkerk 19 jan. 1889, tr. Amsterdam 25 febr. 192017 Derk Kuijpers, geb. Zwolle omstr. 1877,23 expeditiekencht 1920.23
 8. Teunis Cornelis Klijn, geb. Meerkerk 22 juli 1890, † ald. 2 nov. 1890.
 9. Teunis Cornelis Klijn, geb. Kattendijke 4 maart 1892.42
 10. Govert Klijn, geb. Meerkerk 21 jan. 1894.
 11. Pieter Klijn, geb. Leerdam 11 febr. 1896.
 12. Jacobus Adriananus Klijn, geb. Leerdam 28 aug. 1897.20
 13. NN Klijn, levenloze dochter, geb. Beverwijk 18 maart 1899.22
 14. Jacoba Klijn, geb. Spaarndam 11 juli 1900,22 tr. Amsterdam 22 sept. 192017 Wilhelmus Dekkers, geb. Amsterdam omstr. 1901,23 plaatwerker 1920.23
 15. Pieter Klijn, geb. Leerdam 31 dec. 1902.
 16. Pieter Klijn, geb. Leerdam 8 april 1903.

 

XIIg. Margaretha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 sept. 1861,23 † Noordeloos? vóór 1907, tr. Leerdam 23 nov. 188317 Thomas van den Ent, geb. Culemborg, regio omstr. 1863,23 zn. van Thomas en Elisabeth de Leeuw; hij hertr. Noordeloos nov. 190766 Dirkje van Drenth.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van den Ent, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 maart 1887.20
 2. Elisabeth van den Ent, geb. Leerdam omstr. 17 april 1888.20
 3. Bastiaantje van den Ent, geb. Leerdam 23 nov. 1890,63 † Hoek van Holland 9 aug. 1936,22 tr. Bartel Quist, geb.? vóór 1895, † Hoek van Holland? na 1936.
 4. Neeltje Adriana van den Ent, geb. Leerdam omstr. 20 nov. 1892.20
 5. Otto van den Ent, geb. Leerdam omstr. 6 maart 1894.20
 6. Geertruida van den Ent, geb. Leerdam omstr. 1 juni 1896.20
 7. Adrina van den Ent, geb. Leerdam omstr. 13 sept. 1898.20

 

XIIh. Otto Middelkoop, geb. Leerdam 23 mei 1874, Opzichter,67 vermeld Treurige omstandigheden 3 sept. 1914,58 † Leerdam 14 febr. 1923,20 tr. Heukelum, regio 190468 Hendrika Amelia Elisabeth Blom, geb. Herwijnen, regio 13 mei 1881,69 † Leerdam 14 april 1939,20 dr. van Gerrit en Amelia Johanna Willemse.

Uit dit huwelijk:

 1. Amelia Johanna, volgt XIIIe.
 2. Adriana, volgt XIIIf.
 3. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 20 febr. 1909.17
 4. Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam na april 1911,16 † ald. 13 maart 1912.
 5. Margaretha Adriana Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 27 febr. 1912.17
 6. Margaretha Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,20 † ald. 13 okt. 1913.17
 7. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1913,20 † ald. 3 okt. 1913.
 8. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 16 dec. 1914.17
 9. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 21 maart 1916.17
 10. Otto Pieter Middelkoop, geb. Leerdam jan. 1918,20 † ald. 12 jan. 1937.20

 

XIIIe. Amelia Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1906,70 † Hagestein 18 maart 1977,70 tr. Leerdam 16 sept. 193243 Gerrit Willem Middelkoop, geb. Vianen 23 mei 1901,42 koopman,69 † Hagestein 7 sept. 1974,70 zn. van Gerrit en Eeltje van Tol.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Amelia Ottolina Middelkoop, geb. Leerdam 27 mei 1927,69 tr. NL na 1945 Arie van Duffelen, geb. NL na 1925. [Ridderkerk]69

 

XIIIf. Adriana Middelkoop, geb. Leerdam? 1908, † Leerdam 14 febr. 1948, tr. Leerdam? vóór 1936 (door echtsch. ontbonden)17 Cornelis van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

Willem Adrianus van Wingerden, geb. Leerdam omstr. 15 aug. 1934,20 † ald. omstr. 18 juli 1936.20

 

XIg. Maaike Geertrui Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 april 1835,17 † Leerdam 19 april 1917,17 tr. Kedichem 12 sept. 185717 Leendert van Hoogdalem, geb. Oosterwijk (Kedichem) 9 sept. 1827, † Leerdam 27 febr. 1908, zn. van Hendrik en Jannigje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje van Hoogdalem, geb. 1857.
 2. Jaantje, volgt XIIi.
 3. Hendrikje van Hoogdalem, geb. na 1859.
 4. Pieter van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 13 nov. 1867,71 † Schiedam 12 april 1940,72 tr. Ridderkerk 8 jan. 189973 Jenneke Elisabeth van Helden, geb. Ridderkerk 21 juli 1874,71 † Soest 9 febr. 1966.74
 5. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1868.
 6. Herber van Hoogdalem, geb. na 1869.
 7. Zoon, geb. na 1870.
 8. NN van Hoogdalem, levenloze zoon, geb. na 1871.
 9. Neeltje van Hoogdalem, geb. na 1872.

 

XIIi. Jaantje van Hoogdalem, geb. Schoonrewoerd 24 dec. 1858, † Leerdam 13 maart 1897, tr. Leerdam 16 nov. 188817 Jan Keijts, geb. Leerdam 1863,75 zn. van Bastiaan en Wilhelmina van ’t Hart.

Uit dit huwelijk:

Geertruida Keijts, geb. Leerdam 27 aug. 1883.75

 

Xc. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 21 jan. 1812,13 vermeld fysieke kenmerken,13 † Kuijlenburg, regio 18 okt. 1884,13 tr. Leerdam 11 dec. 186217 Cornelia de Jong, geb. Leerbroek 26 jan. 1833,13 † Leerdam 16 maart 1873, dr. van Cornelis en Jannigje van der Haven.

Uit dit huwelijk:

 1. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1862, † ald. 22 maart 1863.
 2. Jannigje, volgt XIh.
 3. Herbert Cornelis, volgt XIi.
 4. Geertrui Pieternella Middelkoop, geb. Leerdam 1 nov. 1872, † ald. 25 maart 1873.

 

XIh. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 5 nov. 1864, † Arkel 17 maart 1925,63 tr. Leerdam 27 dec. 189017 Martinus van der Wal, geb. Heukelum, regio 8 nov. 1864,17 † Arkel 20 april 1936,33 zn. van Martinus en Aaltje Keinemans.

Uit dit huwelijk:

Aaltje Cornelia van der Wal, geb. Schelluinen 15 sept. 1891,42 † ald. 14 okt. 1891.16

 

XIi. Herbert Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 12 febr. 1869,17 fabrieksarbeider 1926,76 tr. Leerdam 7 febr. 189617 Aartje de Vos, geb. Leerdam omstr. 1870,17 dr. van Gerrit en Gerrigje Nobel.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 24 jan. 1897,31 bankwerker,77 † Asperen? 5 jan. 1986,31 begr. Asperen, regio,31 tr.31 Maaike Kruys, geb.? 26 mei 1897,31 † Asperen? 23 dec. 1969,31 begr. Asperen, regio.31
 2. Cornelia Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 11 juli 1898,52 dienstbode 1921-1925,23 tr. Amsterdam 26 febr. 192517 Johan George Komen, geb. Watergraafsmeer omstr. 1892,23 fabrieksarbeider 1926.23
 3. Cornelis Antonie Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,20 † ald. 23 sept. 1899.
 4. Jan Gerard Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1899,20 † ald. 24 jan. 1900.
 5. Gerritje Geertruida, volgt XIIj.
 6. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1905,78 † ald. 18 juli 1905.63

 

XIIj. Gerritje Geertruida Middelkoop, geb. Leerdam 13 april 1901, † Gorinchem 28 okt. 1968,33 tr. Leerdam 24 febr. 192217 Marinus Rink, geb. Haaften, regio 13 febr. 1899,23 † Gorinchem 12 febr. 1987,70 zn. van Peter en Maria Bambacht.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Daniël Rink, geb. Leerdam omstr. 11 juni 1922.20 [Gorinchem 1968]79
 2. A.M. Rink, geb. Leerdam? na 1922, tr. NN Sprenger.
 3. J.J. Rink, geb. Leerdam? na 1923, tr. NN Schefferlie.
 4. M.C. Rink, geb. Leerdam? na 1924, tr. NN Lankhorst, geb. NL na 1924. [Nieuw-Lekkerland 1968-1938]33
 5. H.C. Rink, geb. Leerdam? na 1925, tr. E. Voogt, geb. NL na 1925. [Dalem, regio 1968]33

 

Xd. Klaas Middelkoop, geb. Leerdam 7 maart 1814, † ald. 8 jan. 1891, tr. Leerdam 12 febr. 184017 Elisabeth den Hilt, geb. Leerdam omstr. 1798,23 † ald. 23 nov. 1870, dr. van Cornelis en Aaltje den Besten.

Uit dit huwelijk:

Herbert Klaaszn Middelkoop, geb. Leerdam 4 april 1841,17 † ald. 22 mei 1916,20 tr. Leerdam 7 maart 187317 Sientje de Heer, geb. Everdingen omstr. 1843,23 † Leerdam 24 nov. 1887,16 dr. van Willem en Johanna Elisabeth Zerns.

 

Xe. Teuntje van Middelkoop, geb. Leerdam 26 nov. 1821,42 † ald. 28 mei 1859.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb. vóór 1830:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 24 dec. 1842, † vóór 1859.
 2. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 6 juli 1844,78 † ald. 7 juni 1846.78
 3. Herbert, volgt XIj.
 4. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 31 maart 1852,16 † Kedichem 8 april 1889, tr. Leerdam 26 febr. 187517 Willem Bos, geb. Kedichem omstr. 1846,23 † Kedichem? 1892,80 zn. van Aart en Hanna Bron en gesch. echtg. van Maaike den Braven; hij hertr. Kedichem 22 aug. 188980 Kornelia Bor.
 5. Teuntje, volgt XIk.

 

XIj. Herbert Middelkoop, geb. Leerdam 25 aug. 1847, veldarbeider 1874-1921,81 † Leerdam 13 juli 1921,20 tr. Culemborg, regio 14 aug. 187417 Cornelia Verschoor, geb. Leerdam? 1849,16 bouwman 1874,82 † Leerdam 24 dec. 1924,20 dr. van Bastiaan en Adriana Klein.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje, volgt XIIk.
 2. Bastiaan Middelkoop, geb. Leerdam 8 aug. 1876, † ald. 24 febr. 1894.20
 3. Huibert Middelkoop, geb. Leerdam 4 sept. 1877,23 veldarbeider 1904,16 † Leerdam 27 sept. 1906,20 tr. Beesd, regio 3 juni 190417 Anna Egelina Bron, geb. Beesd, regio 9 juli 1874,23 dr. van Jan en Jenneke van Opijnen; zij hertr. Beesd, regio 25 juli 191883 Hendrik Beverloo.
 4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Leerdam 6 mei 1879.
 5. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 jan. 1882,42 † ald. 10 april 1886.
 6. Adriana Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 13 sept. 1886,42 † ald. 2 april 1919,20 tr. Schoonrewoerd 31 juli 191317 Hendrik Burggraaf, geb. Schoonrewoerd omstr. 1885,23 † na 1919, zn. van Steven en Willemina de Kogel.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 2 aug. 1893,20 † ald. 23 aug. 1893.20

 

XIIk. Teuntje Middelkoop, geb. Culemborg, regio 8 okt. 1874,42 † na 1925, tr. Leerdam 13 mei 189817 Gerrit de Jong, geb. Meerkerk 1870,23 † Leerdam 16 juni 1929,17 zn. van Mees en Geertje Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Mees de Jong, geb. Leerdam 25 febr. 1899,20 † ald. 31 dec. 1926.17
 2. Herbert de Jong, geb. Leerdam 29 juni 1901.17
 3. Bastiaan de Jong, geb. Leerdam 14 sept. 1902.20
 4. Geertje Cornelia de Jong, geb. Leerdam? omstr. 1904,16 † Leerdam 2 sept. 1923.17
 5. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 17 april 1906.20
 6. Cornelia de Jong, geb. Leerdam 1907,16 † ald. 7 april 1907.17
 7. Cornelia de Jong, geb. Leerdam omstr. 15 sept. 1908.20
 8. Huibert de Jong, geb. Leerdam omstr. 25 jan. 1910.20

 

XIk. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam 21 mei 1859,23 † Utrecht 26 okt. 1923,16 tr. Leerdam 16 aug. 187817 Willem van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd omstr. 1853,23 † Utrecht? na 1923, zn. van Johannes van Wingaarden en Aaltje Gersie.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina van Wijngaarden, geb. Leerdam 28 sept. 1878,42 † ald. 25 aug. 1879.16
 2. Willemina Cornelia van Wijngaarden, geb. Schoonrewoerd 16 maart 1881,42 † Leerdam 15 febr. 1950,17 tr. Leerdam 6 april 190617 Gerrit van Meeuwen, geb. Leerdam omstr. 1884.23
 3. Teuntje van Wijngaarden, geb. Leerdam 14 maart 1885,42 tr. 1e Schoonrewoerd 24 april 191317 (door echtsch. ontbonden vóór 1922)17 Dirk Jan Koedam, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1884,23 zn. van Frans en Maaike Cornelia Middag; tr. 2e Leerdam 20 okt. 192217 Hendrik Bats, geb. Leerdam omstr. 1882.

 

IXb. Maayke Ariens Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 27 okt. 1765,9 tr. omstr. 17954 Cornelis Aryze Klein, geb. Leerdam? omstr. 1765,4 zn. van Ary.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Klein, geb. Leerdam omstr. 1796, tr. Leerdam 16 maart 182784 Ysbrand van Meeteren, geb. Schoonrewoerd omstr. 1808, zn. van Hendrik en Teuntje Copier.
 2. Ary Klein, geb. Leerdam 1797,23 † Schoonrewoerd 26 april 1847,17 tr. Leerdam 22 mei 182585 Grietje van Meeteren, geb. Leerdam omstr. 1797,23 † Schoonrewoerd 29 juni 1847, dr. van Hendrik en Teuntje Copier.
 3. Adrianus Klein, geb. Leerdam omstr. 1799,17 tr. Leerdam 8 sept. 182286 Aartje van Wijngaarde, geb. Leerdam omstr. 1798.86
 4. Teunis Klein, geb. 1800.
 5. Frans Klein, geb. 1801.
 6. Maria Klein, geb. 1802, † vóór 1803.
 7. Maria Klein, geb. 1803.

 

VIIIb. Petrus Herbertsz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 24 febr. 1715,11 ouderling 1768-1770,87 ouderling 1775-1777,87 † Rumpt? na 1777, tr. Kedichem omstr. 174613 Huijbertje Arisse Kleijn, ged. Oosterwijk (Kedichem) 8 jan. 1718.11

Uit dit huwelijk:

 1. Maijke, volgt IXc.
 2. Herbert Middelkoop, ged. Kedichem 5 april 1750 (get. Pieternel Middelkoop),14 ouderling 1797,87 † Rumpt? na 1799.
 3. Elisabeth Middelkoop, ged. Oosterwijk 8 april 1753.14
 4. Elisabeth, volgt IXd.
 5. Arien Pieterz, volgt IXe.

 

IXc. Maijke Middelkoop, geb. Oosterwijk,83 ged. Kedichem 22 okt. 1747,4 † vóór 1773, tr. (ondertr. Rumpt, regio 2 april) 176988 Adrianus van Vliet, geb. Rumpt, regio 28 aug. 1740,83 wagenmaker -1826,43 † Beesd, regio 31 aug. 1826,83 zn. van Adrianus en Geertrui Moree; hij hertr. Rumpt, regio 2 mei 177383 Eva Woutersdr van Doeland.

Uit dit huwelijk:

Marijke van Vliet, ged. Rumpt, regio 28 jan. 1770 (get. Petrus Herbertsz Middelkoop en Huijbertje Arisse Kleijn),89 † ald. 1771.83

 

IXd. Elisabeth Middelkoop, geb. Tricht, regio,4 ged. Rumpt, regio 7 sept. 1755 (get. Gerrigje Stellaard),90 † Rumpt? vóór dec. 1787, tr. 4 (kerkelijk 27)90 april 17834 Rijk van Asch, ged. Tricht, regio 13 aug. 1754,4 landsman,91 † Deil, regio 24 sept. 1827,83 zn. van Willem en Dirkje Franse de Morree; hij hertr. Waardenburg, regio 20 jan. 17888 Geuske van Gameren.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje van Asch, ged. Rumpt, regio 9 febr. 1784,78 † Beusichem, regio 22 april 1856,91 tr. Jerphaas van Muiswinkel, geb. Beusichem, regio omstr. 1777,83 herbergier,83 † Beusichem, regio 23 aug. 1818.83
 2. Pieter van Asch, geb. Rumpt, regio 15 juni 1785.91

 

IXe. Arien Pieterz Middelkoop, ged. Rumpt, regio 6 dec. 1758 (get. Hilleken Verrips),3 vermeld woonachtig? 1785-1787,92 † Schoonrewoerd 15 dec. 1812,17 tr. Schoonrewoerd 22 juni 178313 Geertruyt Ottodr van Veen, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 21 juni 1759,11 † Leerdam 13 okt. 1829, dr. van Oth en Geuvertje de Seeuw.

Uit dit huwelijk:

 1. Geuvertje Ariensdr, volgt Xf.
 2. Pieter, volgt Xg.
 3. Otto Arieszn, volgt Xh.
 4. Huijbertje Adriana, volgt Xi.
 5. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1790.4
 6. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 maart 1792.13

 

Xf. Geuvertje Ariensdr Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 6 juni 1784,4 † ald. 10 sept. 1818,11 tr. Schoonrewoerd 6 mei 18079 Floris Geerlofzn Kool, ged. Schoonrewoerd 8 nov. 1772,4 bouwman,11 schepen,11 † Schoonrewoerd 1 maart 1843,11 zn. van Gerloof en Florida van der Koppel.

Uit dit huwelijk:

 1. Florida, volgt XI-l.
 2. Arie Kool, geb. Leerdam 22 nov. 1808, tr. Schoonrewoerd 15 maart 184917 Maria van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1819, † vóór 1919.
 3. Geertrui Kool, geb. 20 febr. 1810,13 ged. Leerdam 25 febr. 1810.13
 4. Garilop Antonia Kool, geb. 30 aug. 1811, ged. Leerdam 8 sept. 1811.
 5. Geerlof Antonie Kool, geb. Leerdam omstr. 1812, tr. Schoonrewoerd 28 april 184317 Anna van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1817, † vóór 1917.
 6. Pieter Cornelis Kool, geb. Leerdam 29 juni 1813.17
 7. Geertrui Adriana Kool, geb. Leerdam 21 nov. 1814, tr. Schoonrewoerd 21 april 184317 Philippus Johannes Halberstadt, geb. Streefkerk omstr. 1817, † vóór 1917.
 8. Anthonie Kool, geb. Leerdam 17 nov. 1816.17
 9. Geuvertje Kool, geb. Schoonrewoerd 10 sept. 1818,42 tr. Schoonrewoerd 26 april 184517 Floris Adrianus van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1820.23

 

XI-l. Florida Kool, geb. Schoonrewoerd 18 april 1807, † ald. 18 april 1865,16 tr. Schoonrewoerd 26 april 183417 Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1799,4 voorzitter,63 † Schoonrewoerd 7 april 1873,4 zn. van Arie Willem Ariens en Geertruij Arnoldusd Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd omstr. 1846,23 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 187517 Gerrit Zijderveld, geb. Hagestein omstr. 1852,23 † Schoonrewoerd 10 febr. 1895.78
 2. Arnoldus Johannes, volgt XII-l.

 

XII-l. Arnoldus Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1847, † ald. 13 juni 1897, tr. 187924 Cornelia de Vor, geb. Hagestein april 1853, † Schoonrewoerd 13 juni 1933, dr. van Dirk en Willempje Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Floris, volgt XIIIg.
 2. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † ald. omstr. 1844.
 3. Florida Johanna de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 4 febr. 1881,63 † Utrecht 25 okt. 1922.63
 4. Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1884, † Leerdam 1965.
 5. Floris Antonie de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1886, † Neerijnen, regio 1951.
 6. Pieter Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1889, † Leerdam 1964.
 7. Geertruida Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1891, † ald. 1961.
 8. Willempje, volgt XIIIh.

 

XIIIg. Johannes Floris de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1880,78 † ald. 27 mei 1968,78 tr. Schoonrewoerd 11 april 190778 Johanna Antonia van Mourik, geb. Schoonrewoerd 1880, † 1941.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt XIVc.
 2. Martinus de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1923.93

 

XIVc. Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 22 april 1908,94 † Hei en Boeicop 21 maart 1984,95 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193796 Neeltje Bastiana Middelkoop (XIVf).

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Floris de Leeuw, geb. Hei en Boeicop 8 april 1939,63 † ald. 28 april 1961.63
 2. Arie Pieter de Leeuw, geb. 18 maart 1940, † na 1969.
 3. NN de Leeuw, geb. NL na 1940.
 4. NN de Leeuw, geb. NL na 1940.
 5. NN de Leeuw, geb. NL na 1940.
 6. NN de Leeuw, geb. NL na 1940.
 7. NN de Leeuw, geb. NL na 1940.
 8. NN de Leeuw, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 18 nov. 1849.17

 

XIIIh. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1893,97 † Utrecht 22 febr. 1938, tr. Schoonrewoerd 25 aug. 192198 Pieter Antonie Middelkoop (XIIIm).

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Adrianus, volgt XIVd.
 2. Cornelia Willempje Florida Middelkoop, geb. Ophemert, regio 27 juni 1926,99 tr. Neede omstr. 10 febr. 1947100 F. Koens, geb. omstr. 1923.100 [Utrecht 1976]101
 3. Tyssyna Antonia, volgt XIVe.
 4. Willempje Florida Middelkoop, geb. Tiel, regio 28 juni 1934,99 tr. Arie Advocaat. [Den Dolder 1976]101

 

XIVd. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Ophemert, regio 30 juni 1922,99 † Amsterdam 21 okt. 1993,52 tr. 194724 Anna Wijnand, geb. Leiden 9 okt. 1922,52 † Amsterdam 24 nov. 1999,52 dr. van Andrijs en Trijntje Oord.

Uit dit huwelijk:

 1. Willy Middelkoop, geb. Amsterdam na 1947, medewerker.36 [Purmerend 2020]36
 2. Pieter Antonie, volgt XVf.

 

XVf. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Naarden 9 febr. 1955,102 MO -1975,36 consultant,103 hoofd lab 2017,104 pensioen 2021-,36 tr.? 27 sept. 197936 Hendrica Margaretha Smink, geb. Amsterdam 9 maart 1957.102 [Amsterdam 1966]79

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Adriaan, volgt XVId.
 2. Anne Marlous Middelkoop, geb. Utrecht 7 aug. 1991,102 MO,36 medewerker.36 [Maarssenbroek]36

 

XVId. Antonie Adriaan Middelkoop, geb. Utrecht 13 jan. 1987,102 accountmanager 2017-,36 tr. Den Ham 21 juni 2013105 Ingrid Horning. [Maarssenbroek]36

Uit dit huwelijk:

 1. Lotte Middelkoop, geb. aug. 2014.36 [Maarssenbroek]36
 2. Elin Middelkoop, geb. 6 maart 2017.36 [Maarssenbroek]36

 

XIVe. Tyssyna Antonia Middelkoop, geb. Ophemert, regio 24 maart 1928,99 † Woodstock ON 15 juli 2006,106 tr. Bernhard George Hakkenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Trudy Hakkenberg, tr. Carl VanBrugge.
 2. John Hakkenberg, tr. Barb NN.
 3. Peter Hakkenberg, tr. Kimberley NN.
 4. Gina Hakkenberg, tr. Wim Ligtenberg.
 5. Wilma Hakkenberg, tr. Dick van ’t Foort.
 6. Tineke Hakkenberg, tr. Kees Baaij.
 7. Jane Hakkenberg, tr. Gary Ryksen.
 8. Anna Marie Hakkenberg, tr. Bill VanWingerden.

 

Xg. Pieter Middelkoop, ged. Beest, regio 4 maart 1786,13 bouwman 1816, burgemeester 1814-,28 † Schoonrewoerd 5 jan. 1868, tr. Schoonrewoerd 1 mei 1814107 Anthonia van den Berg, ged. Beest, regio 6 mei 1787,28 † Schoonrewoerd 1 febr. 1851, dr. van Frans Alewijnsz en Tijssijna Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Adriana, volgt XIm.
 2. Frans Alewijn, volgt XIn.
 3. Tijssijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 5 juni 1821,42 † ald. 10 juni 1857.
 4. Arie Pieter Pietersz, volgt XIo.
 5. Alewijn Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1825,13 † ald. 23 febr. 1825.13
 6. Geuvertje Cornelia, volgt XIp.
 7. Anna Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 nov. 1827,31 † ald. 30 maart 1896,31 tr. Schoonrewoerd 18 juli 187817 Jan van Wijngaarden, geb. Sliedrecht 5 febr. 1829,23 † Schoonrewoerd? 12 okt. 1903,31 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van IJsbrand en Jannigje de Baat en wedr. van Neeltje Lock.

 

XIm. Geertruida Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1816,31 † Meerkerk 6 juli 1894,33 tr. Schoonrewoerd 9 mei 184117 Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 17 mei 1818,31 † Meerkerk? 16 jan. 1892,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Gerrit Ruijter en Johanna Wenk.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gerritdina de Ruijter, geb. Schoonrewoerd 1842,23 tr. Meerkerk 29 dec. 186517 Wouter van Iperen, geb. Leerbroek 1829.23
 2. Antonia Pieternella de Ruijter, geb. Meerkerk 4 sept. 1844,17 tr. Meerkerk 7 maart 186717 Antonie de Klein, geb. Deil, regio 1841.23
 3. Gerrit Jan de Ruijter, geb. Meerkerk 10 febr. 1848,17 † ald. 1 aug. 1896,17 tr. Jaarsveld 6 nov. 187417 Johanna de Gier, geb. Jaarsveld omstr. 1850.23
 4. Pieter Anthonie de Ruijter, geb. Meerkerk 27 nov. 1850,17 wijnhandelaar,108 † Rotterdam 2 mei 1918,109 begr. Meerkerk, tr. 1e Nieuw-Lekkerland 8 okt. 1879110 Neeltje Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 aug. 1849, † Meerkerk 1 aug. 1884,111 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen; tr. 2e Nieuw-Lekkerland 3 maart 1887109 Maria Smit, geb. Nieuw-Lekkerland 26 juli 1859,112 † Meerkerk 2 sept. 1901,63 dr. van Adrianus en Maria van der Bruggen.
 5. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 23 okt. 1853, † ald. vóór maart 1856.
 6. Thijssiena Antonia de Ruijter, geb. Meerkerk 28 maart 1856,17 † Rotterdam 12 nov. 1921,16 tr. Meerkerk 30 april 188417 Jan Gerrit Maris, geb. Klundert 26 juli 1849,23 notaris,113 † Meerkerk 21 maart 1905.16
 7. Anna Maria de Ruijter, geb. Meerkerk 18 maart 1859,17 † ald. 5 maart 1945.17
 8. Geuvert Cornelis de Ruijter, geb. Meerkerk 4 maart 1862,17 † ald. 20 juni 1887.31

 

XIn. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1819,42 bouwman 1842, waardsman 1843,114 vermeld Bezwaar 8 aug. 1843,115 † Schoonrewoerd 17 jan. 1900,16 tr. Schoonrewoerd 5 febr. 184117 Maaike de Vos, geb. Schoonrewoerd 23 juni 1822,28 † ald. 12 febr. 1885,116 dr. van Andries en Neeltje Westerhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1842,23 † Meerkerk 13 okt. 1923,117 tr. Schoonrewoerd 4 nov. 188017 Marianus Wandscheer, geb. Dalfsen 1846,23 † Meerkerk 29 mei 1927,17 zn. van Fredrik Bussemaker en Aleida de Ruiter.
 2. Neeltje Adriana, volgt XIIm.
 3. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 jan. 1846,116 † ald. 15 jan. 1925.16
 4. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 okt. 1847,13 † Schoonrewoerd? 15 maart 1850.42
 5. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1849,116 † ald. 9 april 1864.116
 6. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 okt. 1850,116 † ald. 16 aug. 1892.42
 7. Andries Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1852,118 † ald. 29 dec. 1913.116
 8. Marinus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 aug. 1854,116 † ald. 23 febr. 1922.16
 9. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 febr. 1856,17 † ald. 30 juli 1886.116
 10. Tijssijna Antonia, volgt XIIn.
 11. Adrianus, volgt XIIo.
 12. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 dec. 1860,116 † ald. 30 dec. 1860.116
 13. Geuvert Cornelis, volgt XIIp.

 

XIIm. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 26 juli 1844, † Culemborg, regio 16 aug. 1889,17 tr. Schoonrewoerd 27 febr. 186817 Johannes Merkens, geb. Culemborg, regio 1847,23 † ald. 24 jan. 1915,17 zn. van Jacobus en Barbara Klein.

Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Jacoba Merkens, geb. Culemborg, regio 1 juni 1868,94 † Rosmalen 31 okt. 1949,119 tr. Culemborg, regio 25 april 1894119 Stephanus Marinus van Everdingen, geb. Culemborg, regio 3 febr. 1868,119 † Utrecht 4 jan. 1922.119
 2. Maaike Antonia Petronella Merkens, geb. Culemborg, regio 1 okt. 1875,78 † ald. 13 aug. 1943.78
 3. Johannes Gerard Pieter Merkens, geb. Culemborg, regio 2 okt. 1877,94 Hotelhouder 1921,23 tr. 1e Dirkje Pijselman, geb. Culemborg? na 1870, † Amsterdam? vóór 1921; tr. 2e Amsterdam 24 febr. 192117 Cornelia Clasina Koedam, geb. Culemborg, regio omstr. 1894.23
 4. Johannes Jacobus Merkens, geb. Culemborg, regio 1881,94 tr. Maurik, regio 12 mei 191094 Gerdina Catharina Johanna Lokhorst, geb. Maurik, regio 1883.94

 

XIIn. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 juni 1857,17 † ald. 7 dec. 1929, tr. Schoonrewoerd 5 mei 188117 Arie Adrianus Middelkoop (XIIv).

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter, volgt XIIIi.
 2. Frans Alewijn, volgt XIIIj.
 3. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 juni 1884,116 † ald. 7 febr. 1885.116
 4. Floris Adrianus, volgt XIIIk.
 5. Maaike, volgt XIII-l.
 6. Harber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1890.24
 7. Pieter Antonie, volgt XIIIm.
 8. Otto Barthus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juni 1893,31 † Leerdam 10 maart 1986,33 begr. Schoonrewoerd 13 maart 1986,33 tr. Maaike Kortlever, geb. Leerdam 4 maart 1898,120 † Schoonrewoerd? 16 febr. 1958, dr. van Arie en Neeltje van Hoorne.
 9. Antonia Pieternella, volgt XIIIn.
 10. Neeltje Adriana, volgt XIIIo.

 

XIIIi. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1882, bouwman 1909, vermeld Advertentie 1938-19 febr. 1938,121 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190917 Dina Adriana Heykoop (XIIIaa).

Uit dit huwelijk:

 1. Tijssijna Antonia Middelkoop, geb. Leerdam 7 sept. 1910,31 † Schoonrewoerd 19 sept. 1992,31 tr.31 Hendrikus de Pater, geb. Utrecht 30 maart 1902,31 † Schoonrewoerd? 20 jan. 1981,31 begr. Schoonrewoerd.31
 2. Neeltje Bastiana, volgt XIVf.
 3. Maaike Antonia, volgt XIVg.
 4. Johanna Margaretha, volgt XIVh.
 5. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 11 sept. 1916,63 † ald. 2 nov. 1916.63
 6. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam? 1918,16 † Leerdam 4 dec. 1921.20
 7. Bastiaan Willem, volgt XIVi.
 8. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Leerdam 1 aug. 1920.17
 9. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Leerdam 23 jan. 1924,33 † Bodegraven 21 jan. 2019,33 begr. Linschoten,33 tr. Schoonrewoerd 7 sept. 1961122 Johannes Verdouw, geb. Zwammerdam 29 jan. 1918,122 † Gouda 24 sept. 2006,122 zn. van Cornelis en Maagje Alida Kersbergen.

 

XIVf. Neeltje Bastiana Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1912,70 † Hei en Boeicop 21 aug. 1989,70 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193796 Willem de Leeuw (XIVc).

 

XIVg. Maaike Antonia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? 25 juni 1914,123 † Leerdam 10 okt. 2000,33 begr. Hei en Boeicop 14 okt. 2000,33 tr. Jan Lambertus de Kogel, geb.? 8 juni 1904,70 † Hei en Boeicop? 29 dec. 1988,70 begr. Hei en Boeicop.70

Uit dit huwelijk:

 1. J. de Kogel, geb. Hei en Boeicop? na 1940, tr. G. Sterk, geb. NL na 1940. [Leerbroek 2000]124
 2. D.A. de Kogel, geb. na 1941, tr. T.A.G. Verboom, geb. NL na 1940. [Hei en Boeicop 2000]124

 

XIVh. Johanna Margaretha Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1915,31 † ald. 4 febr. 1994,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Leerdam? vóór 1943 Willem den Besten, geb.? 11 aug. 1914,31 † Schoonrewoerd? 3 dec. 1981,31 begr. Schoonrewoerd.31

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia den Besten, geb. Leerdam omstr. 20 jan. 1943.20
 2. Arie Pieter den Besten, geb. Leerdam omstr. 27 dec. 1943.20

 

XIVi. Bastiaan Willem Middelkoop, geb. Leerdam 14 sept. 1919,33 † ald. 21 april 2006,33 begr. Schoonrewoerd,31 tr. De Bilt 20 aug. 1952125 Marrigje Rietveld, geb.? 19 mei 1917,31 † Schoonrewoerd? 10 maart 2000,31 begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Gerrit en W.J. van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 

XVg. NN Middelkoop, geb. Leerdam? na 1940.

Zijn of haar kind:

NN Middelkoop, geb. NL na 1970.

 

XIIIj. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 april 1883,24 melkcursus 1936,126 † Schoonrewoerd? 19 juni 1964,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Ottoland 21 okt. 1926127 Maaike van Gils, geb. Ottoland 20 jan. 1884,127 † Schoonrewoerd? 22 juni 1967,31 begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Gerrit en Jaantje Kuiper.

Uit dit huwelijk:

Jaantje Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 aug. 1928,33 † Lunteren 2 juli 1997,33 begr. Schoonrewoerd 5 juli 1997.31

 

XIIIk. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juni 1885, boer,128 gecommiteerde 1936,126 lid 1939,126 commissaris 1947,129 † Schoonrewoerd 30 april 1963, tr. Schoonrewoerd 1 nov. 191717 Geertruida Adriana Zijderveld, geb. Schoonrewoerd 19 april 1886,23 † ald. 30 dec. 1963,63 dr. van Gerrit en Adriana Cornelia de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Adrianus, volgt XIVj.
 2. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 juni 1920,70 † Leerdam 21 sept. 2005,130 begr. Hei en Boeicop,70 tr. Arie Cornelis Brouwer, geb.? 24 nov. 1911,31 † Schoonrewoerd? 11 okt. 1990,31 begr. Hei en Boeicop.131

 

XIVj. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 okt. 1918,70 † ald. 11 febr. 2003,132 tr. na 1940 Lena Anna Bronkhorst, geb. Zijderveld 20 juli 1922,78 † Schoonrewoerd? 9 okt. 2005, begr. Schoonrewoerd,31 dr. van Bastiaan en Jannetje Cornelia van Zuilen.

Uit dit huwelijk:

 1. Floor Middelkoop, geb. na 1940.
 2. Bas Middelkoop, geb. na 1941.
 3. Nico Middelkoop, geb. na 1942.
 4. Trudi Middelkoop, geb. na 1943.
 5. Gerrit Middelkoop, geb. na 1944.
 6. Adrie Middelkoop, geb. na 1945.
 7. Jannie Middelkoop, geb. na 1946.

 

XIII-l. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 jan. 1888,31 † Schoonrewoerd? 24 febr. 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 10 april 191317 Gerrit Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1889,23 zn. van Antonie Johannes en Margaretha Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

Antonia Pietronella Heijkoop, geb. Leerdam sept. 1920.20

 

XIIIm. Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 april 1892,24 controleur 1924,99 kruidenier 1935,133 vermeld pachter 22 nov. 1924,99 † Utrecht 8 juni 1976,134 tr. 1e Schoonrewoerd 25 aug. 192198 Willempje de Leeuw (XIIIh); tr. 2e Rotterdam omstr. 25 april 1941100 G. van Dompseler, geb. Putten? vóór 1921.

 

XIIIn. Antonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 nov. 1894,24 † Dalem, regio 24 juni 1954,33 tr. Dalem, regio 6 dec. 1924135 Dirk Jan Willem de Gier, geb. Vuren, regio 19 jan. 1892,63 † Dalem? 5 febr. 1980, begr. Dalem, regio.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan Willem de Gier, geb. Vuren, regio 10 sept. 1925, eigenaar,7 tr. Herwijnen, regio 14 juni 19517 Janna Macleane, geb. Varik, regio 19 aug. 1923.
 2. Arie de Gier, geb. NL na 1925.
 3. Mien de Gier, geb. NL na 1926.
 4. Frans de Gier, geb. NL na 1927.

 

XIIIo. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 aug. 1901,42 † Schoonrewoerd? 2 maart 1978,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 193143 Geerlof Antonie van Wijk, geb. Schoonrewoerd omstr. 1895.23

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Wijk, geb. Schoonrewoerd omstr. 1 maart 1935.96
 2. Frans van Wijk, geb. Schoonrewoerd omstr. 25 jan. 1939.96

 

XIIo. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1859, univ 1879,136 predikant 1916,137 predikant -1918,138 † Nijkerk 4 febr. 1926,139 tr. Leerdam 15 april 188617 Aartje de Jong (XIIIbp).

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Alewijn Jan, volgt XIIIp.
 2. Maaike, volgt XIIIq.

 

XIIIp. Frans Alewijn Jan Middelkoop (Oblaat),33 geb. Nijkerk 22 sept. 1888,28 gemeentelijke administratie 1914,140 commies 1915-,67 ambtenaar 1915,58 burgemeester 1916-1919,141 burgemeester 1919,58 burgemeester 1919,142 adj.referendaris 1920,58 adj.referendaris 1920-,143 plv. inspecteur 1928, burgemeester 1929-1931,144 burgemeester 1931-1934,143 rijkscontroleur 1936,145 kantonrechter 1918,58 vermeld passagier op ss Slamat 4 dec. 1926-28 juni 1928,144 † Den Haag 30 nov. 1952,16 tr. 1e De Bilt 11 april 191817 (echtsch. uitgespr. 4 april 1928)146 Agnes Cornelia Gijsberta Elisa Wilhelmina Niemeijer, geb. Giessendam 25 febr. 1892,31 † Bilthoven 21 juli 1961,147 dr. van Philippus Sophius en Albertha Wilhelmina Maria de Haas; tr. 2e Bergen NH 30 juni 1928148 (door echtsch. ontbonden ald. 20 mei 1928)149 Käte Karoline Anna Marie Lublasser, geb. Forsthous Stavenow, Westprignitz 1 okt. 1894, † vóór 1918, dr. van George; tr. 3e NN Endert, geb. vóór 1899.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Beesd, regio 2 juli 1919.
 2. Albertha Wilhelmina Maria Middelkoop, geb. Beesd, regio 24 sept. 1920,10 † Dedemsvaart 24 sept. 1949.10

Uit het derde huwelijk:

 1. NN Middelkoop, geb. Pekalongan omstr. 20 mei 1929.144

 

XIIIq. Maaike Middelkoop, geb. Nijkerk 17 juli 1892,149 correspondente,23 vermeld Vriend 24 mei 1968,150 † Bergen NH 16 okt. 1978, tr. Laren NH 25 okt. 191617 Jacob van Domselaer, geb. Nijkerk 15 april 1890,151 concertpianist en componist,152 † Bergen NH 5 jan. 1960, zn. van Willem en Maatje Klaver.

Uit dit huwelijk:

 1. Maatje van Domselaar, geb. Nijkerk 12 april 1920,149 tr. Anger Jorn. [Parijs 1960]153
 2. Willem van Domselaer, geb. Bergen NH 25 juni 1921.149 [Bergen NH 1960]153
 3. Jakob van Domselaer, geb. Bergen NH 1 okt. 1923,149 dichter,154 † Den Bosch 23 dec. 1944.

 

XIIp. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 aug. 1862,116 bouwman 1911, ambtenaar 1917,67 ambtenaar 1936,126 Raadslid 1911-,58 diaken 1915,58 † Schoonrewoerd 27 aug. 1939, tr. Schoonrewoerd 31 okt. 189517 Maaike de Jong, geb. Schoonrewoerd 1 maart 1873,155 † ald. 5 juni 1954,155 dr. van Jacob en Aaltje den Burger.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Alewijn, volgt XIIIr.
 2. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 aug. 1897,31 † Schoonrewoerd? 9 jan. 1982,31 begr. Schoonrewoerd 13 jan. 1982.70
 3. Maaike, volgt XIIIs.
 4. Jacoba Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1900,17 † Utrecht 16 nov. 1900.17
 5. Jacob, volgt XIIIt.

 

XIIIr. Frans Alewijn Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 dec. 1895, secretaris 1936,126 † Schoonrewoerd 11 nov. 1970,33 tr. Schoonrewoerd 28 aug. 1941156 Deliana Helena de Leeuw, geb.? vóór 1908, † na 1970.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Gerritje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 30 aug. 1928, † 2 juli 1997, begr. Schoonrewoerd, tr. J. Stigter, geb. na 1925, † na 1970.
 2. Geuvert Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1941, tr. Trudy NN, geb. na 1941. [Schoonrewoerd 1970]33
 3. Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1941.

 

XIIIs. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1898,42 † Meerkerk 8 sept. 1968,70 begr. Hagestein,70 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 192217 Gerrit Cornelis Bassa, geb. Schoonrewoerd 9 jan. 1893,155 † Beesd, regio 11 juni 1980,155 begr. Hagestein,155 zn. van Cornelis en Jantje Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bassa, geb. Vuren of Dalem, regio 16 nov. 1923.157
 2. Maaike Bassa, geb. Hagestein? na 1923.
 3. Jantje Bassa, geb. Hagestein? na 1924.
 4. Aaltje Bassa, geb. Hagestein? na 1925.
 5. Geuvertje Cornelia, volgt XIVk.
 6. Jacob Bassa, geb. Hagestein? na 1932.

 

XIVk. Geuvertje Cornelia Bassa, geb. Hagestein 21 nov. 1932,155 tr. Hagestein 5 sept. 1958155 Leendert Hermanus Verweij, geb. Leerdam 5 mei 1932.155

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike Adriana Verweij, geb. Hagestein? na 1958.
 2. Hendrik Gerrit Verweij, geb. Hagestein? na 1959.

 

XIIIt. Jacob Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 nov. 1906,31 † ald. 19 nov. 1982,31 tr.31 Aaltje Elizabeth de Jong, geb.? 2 maart 1914,31 † Schoonrewoerd 12 nov. 1995.33

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike, volgt XIV-l.
 2. Arie, volgt XIVm.
 3. G., volgt XIVn.

 

XIV-l. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1945, tr. NN van Malsen, geb. NL na 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. Carla van Malsen.
 2. Jaap van Malsen.
 3. Martijn van Malsen.
 4. Johan van Malsen.
 5. Maarten van Malsen.

 

XIVm. Arie Middelkoop, geb.? na 1950, tr. Gozina van de Water, geb. Leerdam? 1955,39 vwo 1967-1971,39 onderwijzer.36 [Ameide 1995]79

Uit dit huwelijk:

 1. Lydia, volgt XVh.
 2. David, volgt XVi.
 3. Jacob Middelkoop, geb. NL na 1978, tr. Anne NN. [Ameide 1995]158
 4. Joffri Middelkoop, geb. Ameide? 28 aug. 1979,31 † Schoonrewoerd 4 juni 1980,159 begr. Ameide.31
 5. M.G.M., volgt XVj.

 

XVh. Lydia Middelkoop, geb. Ameide na 1975,36 HBO,36 controller,36 tr. Paul NN. [Ameide 1995]158

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas NN.
 2. Julia NN.

 

XVi. David Middelkoop, geb. NL na 1976, tr. Stefanie NN. [Ameide 1995]158

Uit dit huwelijk:

Colin Middelkoop.

 

XVj. M.G.M. Middelkoop, geb. Ameide? omstr. 1984, HBO,160 mgr,160 Politicus 2018,161 tr. Jan-Dirk de Jong. [Ameide 1995]158

Uit dit huwelijk:

 1. Eva de Jong, geb. omstr. 2010.
 2. Jens de Jong, geb. omstr. 2012.
 3. NN de Jong, geb. 2018.

 

XIVn. G. Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1951, tr. G. Boskaljon, geb. NL na 1951. [Deil, regio 1982]

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Boskaljon.
 2. Jan-Jaap Boskaljon.
 3. Bart Boskaljon.
 4. Guido Boskaljon.

 

XIo. Arie Pieter Pietersz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 okt. 1822, secretaris, † Schoonrewoerd 6 dec. 1879,16 tr. Schoonrewoerd 27 april 186517 Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1843, † 1922, dr. van Dirk en Anna van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1866,42 † ald. 3 juni 1867.16
 2. Anthonia Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juni 1867,42 † ald. 30 juli 1871.16
 3. Anna Pieternella Antonia, volgt XIIq.
 4. Pieter Anthonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 jan. 1873,42 boekhouder 1897,162 † Schoonrewoerd 12 okt. 1956.
 5. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juli 1874,42 † ald. 7 juli 1874.
 6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 28 febr. 1876.16
 7. Dirk Cornelis Azn, volgt XIIr.

 

XIIq. Anna Pieternella Antonia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1870,42 † ald. 23 maart 1927,16 tr. Schoonrewoerd 27 juni 190117 Arie Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 3 okt. 1873,42 † Hagestein 1 jan. 1923,17 begr. Schoonrewoerd,163 zn. van Antonie Cornelis en Antonia Elisabeth de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

NN de Leeuw, geb. Utrecht 28 febr. 1902.140

 

XIIr. Dirk Cornelis Azn Middelkoop (Oranje Nassau 1956),135 geb. Schoonrewoerd 24 febr. 1877,42 bestuurslid 1899-,140 Plv.lid 1906-,58 Plv. voorzitter 1935,129 Hoofingelande 1936-1947,126 bestuurslid 1936,126 Hoogheemraad 1939,126 Heemraad 1939,129 voorzitter -1945,164 voorzitter 1956,135 † Schoonrewoerd 1 jan. 1960,33 tr. Schoonrewoerd 3 okt. 190117 Maria Cornelia de Vor, geb. Hagestein omstr. 1878,23 † Schoonrewoerd 9 maart 1963,33 dr. van Cornelis en Johanna Bassa.

Uit dit huwelijk:

 1. Dr.33 Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 jan. 1903,31 HBS 1917-1922,58 univ 1925,165 univ 1926,166 univ 1927,144 paardenarts 1938,167 wetenschappelijk hoofdambtenaar 1956,168 hoofd 1964,140 † Schoonrewoerd 10 juli 1969.31
 2. Mr.134 Cornelis Johannes Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 maart 1908,169 HBS 1922-,58 univ 1927,166 commissaris,33 commissaris,33 volontair 1933,129 directeur 1956-1967, secretaris 1933,121 † Utrecht 20 juni 1968,134 gecrem. Den Haag 25 juni 1968,134 tr. Den Haag? 21 jan. 1938169 Johanna Hijbeek, geb. Dordrecht 24 aug. 1910, † vóór 1968, wed. van NN NN.

 

XIp. Geuvertje Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 maart 1826, † ald. 7 aug. 1858, tr. Schoonrewoerd 3 april 184717 Willem Hendrik Kivit, geb. Sliedrecht 17 febr. 1812,127 † ald. 4 mei 1857,127 zn. van Jan en Ariaantje de Baat.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 3 mei 1848,127 † ald. 11 juni 1849.127
 2. Jan Kivit, geb. Sliedrecht 20 okt. 1849.127
 3. Antonia Kivit, geb. Sliedrecht 31 aug. 1851.127
 4. Arjaantje Kivit, geb. Sliedrecht 1 jan. 1854,127 † ald. 25 mei 1916.127
 5. Pieternella Anthonia, volgt XIIs.

 

XIIs. Pieternella Anthonia Kivit, geb. Sliedrecht 6 juli 1855,127 † ald. 21 nov. 1928,127 tr. Schoonrewoerd 22 sept. 1881170 Leendert Volker, geb. Sliedrecht 24 aug. 1856, † ald. 29 april 1930, zn. van Adriaan en Aagje Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Volker, geb. Sliedrecht 23 dec. 1882,171 † ald. 24 aug. 1970,33 tr. Hoorn 28 sept. 1916171 Alida Clasina Schuijtemaker, geb. Nibbixwoud 16 aug. 1889,171 † Zwijndrecht 17 okt. 1973.63
 2. Willem Hendrik Volker, geb. Sliedrecht 5 mei 1885,171 † ald. vóór 1985.171
 3. Aagje Volker, geb. Sliedrecht 3 nov. 1886,171 † ald. 3 mei 1976,63 tr. Sliedrecht 3 okt. 1912171 Leendert Christiaan Schram, geb. Sliedrecht 17 maart 1883,171 † Cuxhafen 31 mei 1927,171 zn. van Jan Leendert en Josina van der Hoeven.
 4. Antonia Pietronella Volker, geb. Sliedrecht 20 mei 1891.171

 

Xh. Otto Arieszn Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 juli 1787,24 † ald. 30 dec. 1879, tr. Leerdam 7 dec. 18109 Florida van de Koppel, ged. Schoonrewoerd 7 april 1776,24 † ald. 15 febr. 1861,17 dr. van Dirk Cornelisz van der Koppel en Ariaentje Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter, volgt XIq.
 2. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1813,17 † ald. 29 dec. 1870, tr. Schoonrewoerd 3 febr. 185417 Govert den Burger, geb. Schoonrewoerd 23 nov. 1826, † ald. 30 juni 1878,16 zn. van Joost en Maria Verschoor; hij hertr. Schoonrewoerd 6 juli 187717 Deliana Helena Kool.
 3. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1814.
 4. Geertruij, volgt XIr.
 5. Johanna Ottodr, volgt XIs.
 6. Dirkje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 dec. 1821,42 † Vianen 11 aug. 1859,16 tr. Schoonrewoerd 23 april 184717 Stoffel Willem van Soest, geb. Mariënwaard, regio omstr. 1813, † vóór 1884,46 zn. van Johannis en Jantje Drost; hij hertr. Everdingen 3 april 186246 Elizabeth Kool.

 

XIq. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 dec. 1812,17 boer, bakker, vertaler, secretaris 1854,172 secretaris 1854,172 † Schoonrewoerd 8 febr. 1893,13 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184017 Barbara de Leeuw (XIt).

Uit dit huwelijk:

 1. Florida Middelkoop, geb. Leerdam 1 okt. 1840, † Schoonrewoerd 27 jan. 1855.16
 2. Neeltje, volgt XIIt.
 3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 febr. 1843,42 † Ophemert, regio 13 jan. 1923,16 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188617 Klaas van Lent, geb. Ophemert, regio omstr. 1846,16 † ald. 28 febr. 1931,17 zn. van Gijsbert en Adriana Versteeg.
 4. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1844,42 † ald. 18 dec. 1844.16
 5. Otto, volgt XIIu.
 6. Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 sept. 1848,42 † ald. 24 sept. 1863.16
 7. Arie Adrianus, volgt XIIv.
 8. Cornelis, volgt XIIw.
 9. Jaantje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 jan. 1854,42 † ald. 9 okt. 1854.16
 10. Floris Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 8 okt. 1857,16 † ald. 5 nov. 1940.16
 11. Herber Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 dec. 1859,13 wethouder 1910,58 † Schoonrewoerd 15 april 1936,96 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189017 Antonia de Leeuw (XIu,2).

 

XIIt. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd omstr. 3 nov. 1841, † Hei en Boeicop 23 febr. 1916,173 tr. Schoonrewoerd 5 april 187317 Arie de Jong, geb. Hei en Boeicop 1844,16 † ald. 19 dec. 1895,173 zn. van Willem en Maria Bronkhorst.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Jong, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1874,17 † ald. 13 maart 1942,17 tr. Hei en Boeicop 20 april 189917 Govert Johannes Cornelis de Heer, geb. Hei en Boeicop 15 okt. 1863,23 † ald. 15 juni 1926.63
 2. Bartha de Jong, geb. Hei en Boeicop 23 sept. 1875,17 tr. Hei en Boeicop 26 maart 190917 Teunis Heijkoop, geb. Everdingen 1878.23
 3. Willem de Jong, geb. Sliedrecht 20 juli 1877, † ald. 3 sept. 1877.
 4. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 6 sept. 1878, † ald. 8 jan. 1879.
 5. Arie de Jong, geb. Sliedrecht 19 dec. 1879, † ald. 2 maart 1880.
 6. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 13 mei 1881, † ald. 22 okt. 1881.
 7. Alida, volgt XIIIu.
 8. Willemina de Jong, geb. Sliedrecht 5 maart 1887.

 

XIIIu. Alida de Jong, geb. Sliedrecht 21 juli 1882,23 † Hei en Boeicop? na 1974, tr. Hei en Boeicop 15 maart 191217 Arie Willem Middelkoop (XIIIy).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,70 † ald. 16 mei 1917.173
 2. Neeltje Aria Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 12 mei 1917,70 † ald. 26 aug. 1937.
 3. Cornelis, volgt XIVo.
 4. Adriana Cornelia, volgt XIVp.

 

XIVo. Cornelis Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1919,70 landbouwer 1947, † Hei en Boeicop 4 dec. 1997,33 tr. Schoonrewoerd 2 mei 1946174 Margaretha de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 10 maart 1921,70 † Hei en Boeicop? 20 mei 2009,70 begr. Hei en Boeicop.70

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 13 aug. 1947.
 2. Gerda Middelkoop, geb. omstr. 1948, tr. Dick NN. [Baarn 1997]
 3. Nel, volgt XVk.
 4. Ada, volgt XV-l.
 5. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Hei en Boeicop 25 mei 1953.
 6. Ina Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 mei 1954, † ald. 20 okt. 1956.
 7. Aria Willempje, volgt XVm.
 8. Wim Middelkoop, geb. omstr. 1958. [Hei en Boeicop 1997]
 9. Ineke, volgt XVn.
 10. Margret, volgt XVo.

 

XVk. Nel Middelkoop, geb. omstr. 1950, tr. Jan NN, geb. na 1948. [Hei en Boeicop 1997]

Uit dit huwelijk:

 1. Jarco NN.
 2. René NN, tr. Annelies NN.
 3. Gert-Jan NN.

 

XV-l. Ada Middelkoop, geb. omstr. 1952, tr. Theo NN. [Berkhout 1997]

Uit dit huwelijk:

 1. Don NN.
 2. Olga NN.

 

XVm. Aria Willempje Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 21 maart 1956, tr. Anton NN. [Hei en Boeicop 1997]

Uit dit huwelijk:

 1. John NN.
 2. Annet NN.
 3. Caroline NN.

 

XVn. Ineke Middelkoop, geb. omstr. 1960, tr. Teunis NN. [Hei en Boeicop 1997]

Uit dit huwelijk:

 1. Jessica NN.
 2. Renate NN.
 3. Sabine NN.

 

XVo. Margret Middelkoop, geb. omstr. 1962, tr. Perry NN. [Leerbroek 1997]

Uit dit huwelijk:

 1. Bram NN.
 2. Jeroen NN.
 3. Kim NN.
 4. Annick NN.
 5. Rick NN.

 

XIVp. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 aug. 1921, † Lexmond 15 juli 2005, begr. Hei en Boeicop 20 juli 2005, tr. NL 26 mei 1948175 Gijsbert Cornelis Brouwer, geb. NL 21 mei 1922,175 veehouder,175 zn. van Dirk Jan en Engelina Boogaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan Brouwer, geb. Hei en Boeicop 18 sept. 1949.175
 2. Arie Willem Brouwer, geb. Hei en Boeicop 22 febr. 1952.175
 3. Engelina Frederika Brouwer, geb. Hei en Boeicop 3 april 1957.175

 

XIIu. Otto Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 maart 1846,13 bouwman, vermeld notabele tot 4 jan. 1914,58 † Schoonrewoerd 1 nov. 1917,16 tr. Schoonrewoerd 4 mei 187717 Maria de Leeuw, geb. omstr. 1854, † Schoonrewoerd 12 mei 1915, dr. van Arie en Maaike den Hartog.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1877,42 † Schoonrewoerd? 10 okt. 1877.16
 2. Arie Willem, volgt XIIIv.
 3. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 28 maart 1880,42 † ald. vóór okt. 1887.
 4. Cornelis Dirk Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 7 sept. 1881,17 † ald. 28 nov. 1957.
 5. Florida Bartha Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 aug. 1883,17 † ald. 26 nov. 1955, tr. Schoonrewoerd 6 maart 191317 Jan van der Heiden, geb. Everdingen omstr. 1878,23 zn. van Dirk en Gerrigje van den Berg.
 6. Willem Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1885,17 † Leerdam 4 maart 1968, begr. Schoonrewoerd 7 maart 1968.
 7. Maaike, volgt XIIIw.
 8. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1887,176 † ald. 27 febr. 1939,96 tr. Gerdina Albertha van Oost, geb. NL omstr. 1886,176 † Schoonrewoerd 19 jan. 1948,176 dr. van Gijsbert en Cornelia Beverloo; zij hertr. Hendrik Burggraaf.

 

XIIIv. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 3 sept. 1878, bouwman 1902, † Dordrecht 19 dec. 1936,110 begr. Giessen-Oudekerk, tr. Hei en Boeicop 21 nov. 190217 Annigje de Gans, geb. Vianen 29 mei 1876,23 † Nieuwland 29 jan. 1943,16 dr. van Harmen en Engelina de Wildt.

Uit dit huwelijk:

 1. Otto Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 29 jan. 1903,30 † Nieuwland 11 sept. 1974.
 2. Harmen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1904,30 † Nieuwland 23 aug. 1987.
 3. Marinus Middelkoop, geb. Nieuwland 20 nov. 1905,177 † ald. 9 april 1968.178
 4. Maria Engelina, volgt XIVq.
 5. Geertje Middelkoop, geb. Leerbroek 4 juli 1909, † Leerdam, begr. Nieuwland 17 dec. 1955.
 6. Arie Pieter Middelkoop, geb. Leerdam 17 jan. 1915,179 † Giessendam 16 jan. 1955,31 begr. Giessen-Oudekerk,31 tr. Giessendam 9 dec. 1939180 Aagje Muijlwijk, geb. Giessendam 11 jan. 1917, † Sliedrecht 5 nov. 2002,78 begr. Giessen-Oudkerk 9 nov. 2002,33 dr. van Jan Arie en Cornelia den Toom; zij hertr. na 1955181 Pieter den Bok.
 7. Geertje Middelkoop, geb. NL na 1915.

 

XIVq. Maria Engelina Middelkoop, geb. Leerbroek 12 sept. 1907,30 † Leerdam 26 jan. 1995,33 begr. Leerbroek 31 jan. 1995,31 tr. Peursum omstr. 1 mei 1935182 Jacobus Veen, geb. Peursum? 3 jan. 1904,31 † Leerbroek? 23 maart 1969,31 begr. Leerbroek.31

Uit dit huwelijk:

 1. Aria Willempje Veen, geb. Leerbroek omstr. 5 juli 1937.183
 2. Gerrigje Veen, geb. Leerbroek omstr. 1 aug. 1939.183

 

XIIIw. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 maart 1887, † Utrecht 26 maart 1937, tr. Schoonrewoerd 27 juni 190717 Arie de Leeuw, geb. Hei en Boeicop omstr. 1882, † Utrecht 19 dec. 1935,33 zn. van Cornelis Dirk en Elisabeth de With.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Cornelia de Leeuw, geb. Peursum? 1907.33
 2. Otto de Leeuw, geb. Giessen-Nieuwkerk nov. 1910.184
 3. Maria de Leeuw, geb. Goudriaan dec. 1912.185

 

XIIv. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 dec. 1849,42 bouwman 1869-,186 vermeld raadslid 10 juli 1903,58 † Schoonrewoerd 6 juni 1910,16 tr. Schoonrewoerd 5 mei 188117 Tijssijna Antonia Middelkoop (XIIn).

 

XIIw. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 juni 1851,13 bouwman 1871,186 Kerkvoogd -1935,126 vermeld Karel de Grote,187 † Schoonrewoerd 20 april 1935,13 tr. Schoonrewoerd 22 okt. 188017 Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 2 aug. 1860,13 boer,188 † Schoonrewoerd 11 mei 1945,13 dr. van Arie en Maaike den Hartog.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter, volgt XIIIx.
 2. Arie Willem, volgt XIIIy.
 3. Bartha Alida, volgt XIIIz.

 

XIIIx. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1881,13 boer,23 bouwman 1912, vermeld Karel de Grote,187 † Hei en Boeicop 10 nov. 1977,13 begr. Schoonrewoerd 14 nov. 1977,31 tr. Everdingen 18 okt. 190617 Eigje Kool, geb. Zijderveld 2 sept. 1872,13 † Schoonrewoerd 9 nov. 1925,13 dr. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XIVr.
 2. Willem, volgt XIVs.
 3. Adriana Cornelia, volgt XIVt.
 4. Maria Francijna, volgt XIVu.
 5. Bertha Alida, volgt XIVv.
 6. Willempje Elizabeth, volgt XIVw.

 

XIVr. Cornelis Middelkoop, geb. Everdingen 22 jan. 1907,70 † Doorn 28 okt. 1995,33 begr. Zijderveld 2 nov. 1995,33 tr. Everdingen 11 febr. 193217 Barbara Kool, geb. Everdingen 13 juli 1907,70 † Zijderveld? 15 juni 1989,70 begr. Zijderveld,70 dr. van Ruth en Metje Francijntje de Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. Eigje, volgt XVp.
 2. Metje Francijntje, volgt XVq.
 3. Aria Pietronella, volgt XVr.
 4. Jannigje Josina Middelkoop, geb. Leerdam 1 febr. 1938,20 w.Langerak’61,’89,Groot-Ammers’08.
 5. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Lexmond omstr. 5 febr. 1939.189 [Lopik 1989]
 6. B. Middelkoop, geb. omstr. 1941. [Gouda 1989]
 7. Corrie Middelkoop, geb. omstr. 1942. [Zijderveld 1989]
 8. Willempje Elisabeth Middelkoop, geb. omstr. 1943. [Wijk en Aalburg 1989]
 9. A.P. Middelkoop, geb. omstr. 1944. [Zijderveld 1989]
 10. Ruth Middelkoop, geb. omstr. 1946. [Kedichem 1989]
 11. M.F. Middelkoop, geb. omstr. 1947. [Zijderveld 1989]190
 12. Jacob Middelkoop, geb. Utrecht? aug. 1947,16 † Utrecht 26 maart 1948.16
 13. J. Middelkoop, geb. omstr. 1948. [Kesteren, regio 2007]191
 14. C. Middelkoop, geb. omstr. 1949, w.Leerdam 1989.

 

XVp. Eigje Middelkoop, geb. Leerdam 22 mei 1932,192 † ald. 7 mei 2020,33 begr. Jaarsveld 13 mei 2020,33 tr. Leendert Kortenhoeven, geb. na 1930, † Lopik 2 mei 1991,33 begr. Jaarsveld.33

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Kortenhoeven, geb. na 1950, tr. Corrie NN.
 2. Bertha Kortenhoeven, geb. na 1950, tr. Cees Kers, geb. na 1950. [Snelrewaard 2020]193

 

XVq. Metje Francijntje Middelkoop, geb. Leerdam 15 okt. 1934,20 ged. Leerbroek 27 jan. 1935, tr. Jan de Hoop, geb. NL na 1930, † Lopik mei 1988.194 [Lopik 1995]153

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. Zijderveld? na 1955.

 

XVr. Aria Pietronella Middelkoop, geb. Leerdam 13 dec. 1936, ged. Leerbroek 2 mei 1937, tr. vóór 1960 Jan van de Vendel, geb. NL na 1955, zn. van Fredericus en Heiltje van Oversteeg. [Moerkapelle 1995]153

Uit dit huwelijk:

NN van de Vendel, levenloos kind, geb. Den Bosch 29 mei 1960.195

 

XIVs. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1908, † Hei en Boeicop 7 aug. 1991,33 tr. vóór 1938 Elisabeth de Leeuw, geb. Schoonrewoerd? omstr. 1908,95 † Hei en Boeicop 12 febr. 1986.95

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 jan. 1938, † ald. 28 jan. 1938.
 2. Eigje Maaike, volgt XVs.
 3. Arie, volgt XVt.
 4. Arie Pieter, volgt XVu.

 

XVs. Eigje Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 dec. 1938,70 † Hei en Boeicop 21 maart 1981,33 begr. Lexmond.70

Uit haar relatie met Herminus Cornelis van Genderen, geb. omstr. 1936,189 † Lexmond 4 aug. 2002:196

 1. Janny Johanna van Genderen, geb. Lexmond omstr. 8 maart 1961.189
 2. Jan Cornelis van Genderen, geb. Lexmond omstr. 15 jan. 1968.

 

XVt. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 okt. 1942, landbouwer, tr. J. de Wit, geb. NL na 1940. [Vianen 1971-]

Uit dit huwelijk:

 1. William Middelkoop, geb. NL na 1966.
 2. Collin Middelkoop, geb. NL na 1967.
 3. Maikel Middelkoop, geb. NL na 1968.

 

XVu. Arie Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 20 juni 1946, medewerker 2001-2006,33 † Andel 20 aug. 2006,33 tr. 1e vóór 1997 Martina Cornelia van Rooden, † vóór 1998; tr. 2e Woudrichem 2 april 1998123 Cornelia Pieternella van Wijk, † na 2006, wed. van Dirk Bok.

Zijn kinderen:

 1. Corrie Middelkoop, geb. Andel? na 1966, tr. NN van Wijk, geb. na 1960.
 2. Wim, volgt XVIe.
 3. Anita, volgt XVIf.

 

XVIe. Wim Middelkoop, geb. Andel? na 1968. [Rijswijk NB 2006]153

Uit zijn relatie met Astrid la Vergé, geb. na 1970:

 1. Mariska Middelkoop, geb. Rijswijk NB? na 1988.
 2. Diana Middelkoop, geb. Rijswijk NB? na 1989.197
 3. Aart Middelkoop, geb. Rijswijk NB? na 1990.197
 4. Hendri Middelkoop, geb. Rijswijk NB? na 1991.197

 

XVIf. Anita Middelkoop, geb. Andel? na 1969, tr. Anton den Hartog. [Schoonrewoerd 2006]153

Uit dit huwelijk:

Marit den Hartog, geb. Schoonrewoerd? vóór 2006.

 

XIVt. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 juni 1909,147 † Nieuwegein 7 jan. 2003,33 begr. Everdingen 11 jan. 2003,33 tr. Willem Marinus van Eck, geb. 14 juni 1906,130 † 6 mei 1975,123 begr. Everdingen.70

Uit dit huwelijk:

 1. M.E. van Eck, tr. A.S. van Eck, † vóór 2003.
 2. A.P. van Eck, tr. T. van Weverwijk.

 

XIVu. Maria Francijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1912,147 † Leerdam 12 nov. 2006,70 begr. Everdingen 17 nov. 2006,70 tr. Schoonrewoerd 2 mei 193547 Floris Kortenoever, geb. Willeskop 30 sept. 1909,70 † Nieuwegein 14 juni 1998,95 begr. Everdingen 19 juni 1998.95

Uit dit huwelijk:

Floris Kortenhoeven, geb. na 1935.

 

XIVv. Bertha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 febr. 1913, vermeld Karel de Grote,187 † Ameide 16 jan. 2008,33 begr. Hei en Boeicop 21 jan. 2008,131 tr. Schoonrewoerd 29 nov. 1934198 Anthonie Gijsbertus Martinus den Besten, geb. Hei en Boeicop 3 april 1910, † ald. 17 sept. 1982,95 zn. van Hendrik en Marrigje Pesselse.

Uit dit huwelijk:

Hendrik den Besten, geb. Schoonrewoerd 22 maart 1935,199 glastuinder 1970-,199 tr. Hei en Boeicop 30 aug. 1962199 Hendrica Margaretha Buyserd, geb. Leerdam 18 juni 1942.199

 

XIVw. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 mei 1914,147 † Utrecht 4 jan. 1992,33 begr. Montfoort 10 jan. 1992,33 tr. Schoonrewoerd 8 april 193763 Johannes Verkaik, geb. Haastrecht 11 mei 1911,200 † Montfoort 19 sept. 1999.33

Uit dit huwelijk:

 1. L. Verkaik, tr. H. Lam.
 2. A.P. Verkaik, tr. A. Molendijk.
 3. C. Verkaik, tr. J. van der Wind.
 4. E. Verkaik, tr. J.F. de With.

 

XIIIy. Arie Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 maart 1882,23 bouwman 1912, † Hei en Boeicop 3 dec. 1974,134 tr. Hei en Boeicop 15 maart 191217 Alida de Jong (XIIIu).

 

XIIIz. Bartha Alida Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 jan. 1886, † ald. 23 febr. 1984,33 tr. Schoonrewoerd 3 april 191317 Jasper Kool, geb. Everdingen omstr. 1883,23 † 1970,201 zn. van Willem en Maria Francijna de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

 1. W. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1913, tr. D.C. van der Heiden, geb. NL na 1913. [Schoonrewoerd 1984]79
 2. A.C. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1914, tr. M.J. van der Heiden, geb. NL na 1914. [Stolwijk 1984]79
 3. M.M. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1915, tr. M.M. van Buuren, geb. NL na 1915, † ald. vóór 1985. [Leerdam 1984]79
 4. M.F. Kool, geb. na 1916, tr. J. Oskam, geb. NL na 1916. [Lopikerkapel 1984]79
 5. A.C. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1917, tr. A.M.H. Hykoop, geb. NL na 1917. [Schoonrewoerd 1984]79
 6. W.E. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1918, tr. Fl. Pellikaan, geb. NL na 1920. [Meerkerk 1984]79
 7. E.M. Kool, geb. Schoonrewoerd? na 1919, tr. H.C. de With, geb. NL na 1920. [Lopikerkapel 1984]79

 

XIr. Geertruij Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1816,42 † ald. 21 okt. 1860,17 tr. Schoonrewoerd 24 maart 184317 Floris Kool, geb. Schoonrewoerd 12 mei 1817,4 † na 1860, zn. van Antonie en Willemijntje van Buuren; hij hertr. Schoonrewoerd 24 april 186317 Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Otto Kool, geb. Schoonrewoerd omstr. 1845.23
 2. Florida Johanna Kool, geb. Schoonrewoerd 5 jan. 1857,78 † Hagestein 20 mei 1917,46 tr. Schoonrewoerd 22 april 188117 Pieter de With, geb. Hagestein 30 nov. 1850,46 † ald. 26 febr. 1915.46

 

XIs. Johanna Ottodr Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1819,42 † ald. 7 april 1855,16 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 184317 Teunis Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 8 nov. 1821, bouwman,23 † Schoonrewoerd 22 jan. 1911,46 zn. van Bastiaan en Margaretha de Leeuw; hij hertr. Schoonrewoerd 1 febr. 186217 Saartje Cornelia de Bruin.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Heikoop, levenloze zoon, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1844.46
 2. Margarita, volgt XIIx.
 3. Florida Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juni 1846,42 † ald. 27 mei 1884,46 tr. Schoonrewoerd 19 juni 186846 Huibert den Hartog, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1848, † Gorinchem 19 juni 1927; hij hertr. Schoonrewoerd 4 nov. 190917 Anna Maria Kool.
 4. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1848,42 † ald. 1 juni 1850.46
 5. Bastiaan Willem, volgt XIIy.
 6. Otto Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 juli 1852,42 landbouwer,46 † vóór 1909, tr. 1e Schoonrewoerd 21 april 188217 Anna Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 april 1859, † Schoonrewoerd? vóór 1901; tr. 2e Hagestein 20 juni 190117 Maria Bassa, geb. Hagestein 21 sept. 1858, † ald. 11 dec. 1937.
 7. Jenneke Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 9 juli 1853,42 † Leerbroek 9 jan. 1941,17 tr. Schoonrewoerd 11 maart 188117 Meijer Buijserd, geb. Leerbroek 7 mei 1851,46 bouwman 1881,46 † Leerbroek 14 febr. 1931.16
 8. Johanna Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 7 april 1855,42 † ald. 21 mei 1855.46

 

XIIx. Margarita Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 12 april 1845,42 † Hagestein 12 aug. 1880,16 tr. Schoonrewoerd 30 april 186917 Hermanus de Leeuw, geb. Hagestein 14 jan. 1846, † ald. 14 sept. 1924.

Uit dit huwelijk:

Johanna de Leeuw, geb. Hagestein 1873,63 † Langerak 11 nov. 1945.63

 

XIIy. Bastiaan Willem Heijkoop, geb. Schoonrewoerd 20 juli 1851,42 † ald. 29 mei 1885,63 tr. Schoonrewoerd 16 maart 187717 Neeltje de Leeuw (XIIz).

Uit dit huwelijk:

 

XIIIaa. Dina Adriana Heykoop, geb. Zijderveld omstr. 1882,23 tr. Schoonrewoerd 4 maart 190917 Arie Pieter Middelkoop (XIIIi).

 

Xi. Huijbertje Adriana Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 3 mei 1789,4 † Leerdam 5 okt. 1832,4 tr. Schoonrewoerd 23 april 181217 Abraham IJzerman,4 ged. Leerdam 28 jan. 1778,4 smid 1839,202 † Leerdam 3 nov. 1852,4 zn. van Jacobus IJserman en Johanna Maria Tukker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus IJzerman, geb. Leerdam 5 febr. 1813.17
 2. Geertrui Adriana IJzerman, geb. Leerdam 31 jan. 1814,17 tr. Hoogezand 4 april 183917 Jan Wilken Fassing, geb. Emden 18 maart 1811,23 koperslager 1839.202
 3. Arie IJzerman, geb. Leerdam 13 mei 1815,17 gemeenteontvanger,203 grof- en Hoefsmit,203 † Leerdam 10 jan. 1892,26 tr. Deil, regio 7 mei 184026 Johanna van Malsen, geb. Deil, regio 1 juni 1813,26 † Leerdam 21 maart 1896.26
 4. Johanna Maria IJzerman, geb. Leerdam 15 aug. 1816.17
 5. Geuvertje Cornelia IJzerman, geb. Leerdam 22 nov. 1818,17 † Utrecht 17 juni 1899,17 tr. Leerdam 3 febr. 184117 August Muller, geb. Soest omstr. 1814.
 6. Lotje Berendina IJzerman, geb. Leerdam 29 maart 1820.17
 7. Maaike Elisabeth IJzerman, geb. 1821, † 1900.
 8. Abraham IJzerman, geb. 1823, † 1838.
 9. Huibertje Geverdina IJzerman, geb. Leerdam 22 mei 1827, † Zeist 20 mei 1895,17 tr. Leerdam 8 sept. 1853204 Hendrikus Cornelis Vink, geb. Geldermalsen, regio 5 juni 1824,204 † Zeist? vóór 1895.
 10. Elisabeth Hendrina IJzerman, geb. Leerdam 23 okt. 1830, † ald. 22 dec. 1890, tr. Leerdam 20 aug. 1857204 Jan Fabries, geb. Delft 3 juli 1825,204 † Leerdam 13 okt. 1898.204

 

VIIIc. Neeltje Herbertsd Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1717,9 † vóór 13 aug. 1747,205 tr. Schoonrewoerd 24 mei 17399 Reyer Jacobsz de Jong, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1706,13 zn. van Jacob Reijerse - en Catharina Korsen - en wedr. van Anna Bogaert; hij hertr. Hei en Boeicop 13 aug. 1747206 Cornelia Johannese Brouwer.

Uit dit huwelijk:

Herbert de Jong, geb. Schoonrewoerd 1740,4 tr. Everdingen 1769207 Marrigje de Man, geb. 1746.207

 

VIIId. Cornelia Herberts Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 sept. 1719,9 † ald. 1 maart 1797,208 tr. Schoonrewoerd 26 aug. 17429 Floris Teunis de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 13 juni 1718,209 † ald. 28 maart 1783,209 zn. van Teunis Cornelisz en Geertje Cornelisdr Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Florisz de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 14 nov. 1742.210
 2. Elisabeth Florisd de Leeuw, geb. 1743, ged. Leerdam 6 dec. 1743,210 † vóór 1817, tr. 177824 Jacob den Hertoch (IXs,1).
 3. Teunis Florisse, volgt IXf.
 4. Herbert Florisz de Leeuw, geb. Culemborg, regio 1747.208
 5. Geertruijd Florisd, volgt IXg.
 6. Jannetje Florisd de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 23 aug. 1751,210 † vóór 1 dec. 1754.208
 7. Jannigje, volgt IXh.
 8. Cornelis de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754.210
 9. Grietje Florisd de Leeuw, geb. Acquoy, regio 1762.208
 10. Neeltje, volgt IXi.
 11. Huijbert Florisz de Leeuw, geb. Acquoy, regio 1763.208

 

IXf. Teunis Florisse de Leeuw, geb. Culemborg, regio 8 juli 1745, † Schoonrewoerd 8 maart 1832,208 tr. Schoonrewoerd 12 april 177398 Barbara Ariens de Leeuw, geb. Leerdam 1750,208 † Schoonrewoerd 15 aug. 1826,208 dr. van Arien Jans en Marigje Willem Sprong.

Uit dit huwelijk:

 

Xj. Arie de Leeuw, geb. Leerdam april 1779,78 † Schoonrewoerd 8 april 1870,78 tr. 1e 181924 Neeltje van de Koppel (X-l); tr. 2e 182724 Hendrika Verhoeff, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1802,78 † ald. 27 sept. 1869,78 dr. van Wouter en Adriana Veen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Barbara, volgt XIt.
 2. Herber, volgt XIu.
 3. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1823.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.
 2. Margreta de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1827.
 3. Geuvertje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1828.
 4. Teunis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.
 5. Wouter de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1830.
 6. Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1831.
 7. Wouter de Leeuw, geb. Leerdam 1834.
 8. Cornelia Maria de Leeuw, geb. Leerdam 1835, † 1873.
 9. Thomas Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1838.
 10. Floris de Leeuw, geb. Leerdam 1838.
 11. Jan de Leeuw, geb. Leerdam 1840.
 12. Neeltje de Leeuw, geb. Leerdam 1842.
 13. Heijltje de Leeuw, geb. Leerdam 1844.

 

XIt. Barbara de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 16 okt. 1819,83 vermeld Karel de Grote,187 † Schoonrewoerd 25 jan. 1898,83 tr. Schoonrewoerd 13 aug. 184017 Arie Pieter Middelkoop (XIq).

 

XIu. Herber de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1821, tr. 184624 Dina van Karsen, geb. Schoonrewoerd 1824.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje, volgt XIIz.
 2. Antonia de Leeuw, geb. Leerdam omstr. 1854,23 † Schoonrewoerd 12 okt. 1928,16 tr. Schoonrewoerd 24 okt. 189017 Herber Middelkoop (XIq,11).

 

XIIz. Neeltje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1847,42 tr. Schoonrewoerd 16 maart 187717 Bastiaan Willem Heijkoop (XIIy).

 

IXg. Geertruijd Florisd de Leeuw, geb. Culemborg, regio 1749,208 tr. na 176910 Cornelis Grijns, geb. Leerdam? na 1 jan. 1751, ged. Leerdam 6 jan. 1751,10 eigenaar van een glasblazerij,10 † Leerdam 16 jan. 1830.10

Uit dit huwelijk:

Cornelis Grijns, geb. Leerdam 1782,211 † ald. 1814.211

 

IXh. Jannigje de Leeuw, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1754,210 † Leerdam 9 jan. 1831,63 tr. 1e 177624 Pieter Bikker, geb. 1757, ged. Leerdam 30 okt. 1757,210 † 1785; tr. 2e Leerdam 26 dec. 178694 Herbert den Hertogh (Xz).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter den Hartog, geb. na 1786.
 2. Jenneke, volgt Xk.

 

Xk. Jenneke den Hertog, geb. Leerdam 2 april 1794,94 tr. Leerdam 30 sept. 181594 Tijmen van Buuren, geb. Leerdam 10 mei 1789,94 † ald. 9 aug. 1858, zn. van Hendrik en Grietje de Jong.

Uit dit huwelijk:

Grietje van Buuren, geb. Leerdam 29 nov. 1815.94

 

IXi. Neeltje de Leeuw, geb. Acquoy? vóór 1763,208 † 1814,208 tr. 178224 Jacob Anthoniesz Kool, geb. Zijderveld,63 ged. Everdingen 19 dec. 1756,208 † Beesd, regio 6 dec. 1811.63

Uit dit huwelijk:

 1. Metje Kool, geb. Schoonrewoerd 1783.
 2. Cornelia Kool, geb. Schoonrewoerd 1786, † 1818.63
 3. Floris Kool, geb. Acquoy, regio 1790,63 † 1860.63
 4. Antonia Kool, ged. Acquoy? 1792, † 1872.63
 5. Elisabeth Kool, geb. Acquoy? 1795, † 1833.63
 6. Antonie Kool, geb. Acquoy, regio 1799,78 † Schoonrewoerd 3 maart 1879,78 tr. Maaike van Gent, geb. omstr. 1781.
 7. Willem Kool, geb. 1800.63
 8. Frederik Kool, geb. Acquoy, regio 1801,63 † 1853.63

 

VIIIe. Pieternel Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 10 mei 1722,208 tr. Schoonrewoerd 20 juni 17519 Jan Coenraetsz van de Koppel, geb. Leerdam 25 febr. 1728,12 zn. van Coenraad Willemse en Elisabeth Jacobse van Nieuwendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van de Koppel, geb. 1752.4
 2. Harberth, volgt IXj.

 

IXj. Harberth van de Koppel, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1753,212 begr. ald. 3 sept. 1807,63 tr. Schoonrewoerd 20 febr. 1779198 Adriana Verrips, ged. Schoonrewoerd 25 april 1761, vermeld Karel de Grote,187 † Schoonrewoerd 15 jan. 1832.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje, volgt X-l.
 2. Adriaantje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1800, tr. 184824 Teunis de Lange, geb. Schoonrewoerd omstr. 1795, zn. van Leendert en Hanna van Dommelen.

 

X-l. Neeltje van de Koppel, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1786,63 † ald. 10 febr. 1825,213 tr. 181924 Arie de Leeuw (Xj).

 

VIIc. Grietje Huiberts Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? vóór 1696, † na 23 dec. 1741,2 tr. 1e Acquoy, regio 26 aug. 17142 Jan Willemse Sterk, ged. Schoonrewoerd 24 okt. 1686,2 † NL vóór 29 juli 1727,7 zn. van Willem Jans - en Metje Ariëns -; tr. 2e Leerdam 13 febr. 17299 Gerrit Rutten van der Plaat, geb. Leerdam omstr. 1690.13

Uit het eerste huwelijk:

 1. Metje Janse Stek, geb. Schoonrewoerd 1717,4 tr. Leerdam 27 mei 17424 Dirk Janse van Diest, geb. omstr. 1717.
 2. Pieternel Sterk, geb. Leerdam 1725.4

 

VIc. Jan Everts -, ged. Leerdam juni 1635, tr. Leerdam 8 mei 16678 Belichjen Aertsd van Willigen, geb. Leerbroek vóór 1651.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert Jansse, volgt VIId.
 2. Aert Jansz Middelkoop, ged. Leerdam 12 dec. 1669,208 † Leerdam? vóór 1707.10

 

VIId. Evert Jansse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1668,4 † vóór 1695, tr. Leerdam 20 april 16948 Neeltje Ariese van der Vliet, geb. Leerdam omstr. 1672;4 zij hertr. (ondertr. Leerdam 23 nov.) 16958 Steven Gerritse van Nieuwenhuizen en tr. 3e Leerdam 2 febr. 16988 Adriaen Cornelisz Brakelman.

Uit dit huwelijk:

 

VIIIf. Evert Evertse Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1695,209 † Leerdam? vóór febr. 1765,10 tr. 1e Leerdam vóór 1726214 Neeltje Ariense Hagen, ged. Leerdam 26 mei 1696,63 † ald. omstr. 1732;215 tr. 2e Leerdam 23 juni 17349 Jannetje Abramse Blom, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 maart 1711,209 † Leerdam? vóór 1765, dr. van Abraham Jillisse en Maeijke Teunis Erkelens.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Evertse, volgt IXk.
 2. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 3 maart 1726.4
 3. Maaijken Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 14 sept. 1727,4 † vóór 1747.
 4. Arie Middelkoop, geb. 1729.63
 5. Aartie Middelkoop, ged. Leerdam 1 april 1731,4 † vóór 1742.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Abraham Evertsz Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 febr. 1735.13
 2. Dirk Evertse, volgt IX-l.
 3. Teunis Evertsz, volgt IXm.
 4. Mathijs Evertse, volgt IXn.
 5. Aartje Evertse, volgt IXo.
 6. Hendrik Evertse, volgt IXp.
 7. Maaijke Evertse, volgt IXq.
 8. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4 † vóór 1749.
 9. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 19 mei 1748,4 † vóór maart 1749.
 10. Jan Middelkoop, ged. Leerdam 13 dec. 1750.4

 

IXk. Jan Evertse Middelkoop,13 ged. Leerdam 16 april 1723, vermeld Lidmaat 18 jan. 1752,8 † Leerdam,13 tr. 1e Heicop 28 febr. 1752205 Neeltje Pieterse van Loon, geb. omstr. 1735,13 † vóór 1766,13 dr. van Pieter; tr. 2e vóór 1766 Neeltje Heijkoop, geb. 1743, ged. Leerdam 18 aug. 1743, begr. ald. 18 juni 1779, dr. van Bastiaan en Maria Kool.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Evert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 25 juni 1752,13 † vóór 1759.
 2. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 26 mei 1754,13 † vóór 1755.
 3. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 30 nov. 1755.13
 4. Neeltje, volgt Xm.
 5. Evert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 mei 1759.13
 6. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 19 sept. 1762.13

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje Middelkoop, ged. Leerdam 26 dec. 1766,9 † ald. 28 nov. 1832.78

 

Xm. Neeltje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 6 maart 1757,4 bouwvrouw 1827,216 † Leerdam 28 nov. 1832, tr. Leerdam 30 okt. 17859 Antonie Teunisse Heijkoop, ged. Leerdam 23 maart 1755, † ald. 25 dec. 1838,46 zn. van Teunis en Hendrijntje van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1780,4 † vóór 1788.
 2. Neeltje Heijkoop, geb. Leerdam 1786.
 3. Teunis Heijkoop, geb. Leerdam 1788.4
 4. Johannes Heijkoop, geb. Leerdam 15 jan. 1790,217 † ald. 22 febr. 1873,218 tr. Nieuwland 8 sept. 1843217 Willempje van Iperen, geb. Leerdam 1793.
 5. Hendrika Heijkoop, geb. Leerdam 17 dec. 1791,217 tr. Leerdam 4 juni 1814217 Gerrit Klein, geb. Leerdam omstr. 1793.
 6. Anthonie Heijkoop, geb. Leerdam 24 okt. 1793,63 † ald. 30 juli 1833.63
 7. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam 1796,4 † ald. vóór 1798.4
 8. Petrus Heijkoop, geb. Leerdam omstr. 1798,217 † 15 aug. 1859,4 tr. Leerdam 15 nov. 1827217 Jannigje Verrips, geb. Leerdam omstr. 1794, wed. van Jan Versteeg.
 9. Hendrikus, volgt XIv.
 10. Evertje Heijkoop, geb. 1804,4 tr. Leerdam 8 maart 1827217 Gerrit Morelis, geb. Leerdam omstr. 1792.
 11. Martinus, volgt XIw.

 

XIv. Hendrikus Heijkoop, geb. Leerdam 1801,217 † Nieuwland 14 jan. 1863,217 tr. Schoonrewoerd 25 juli 1829217 Alida van den Berg, geb. Schoonrewoerd omstr. 1806, † vóór 1906, dr. van Frans en Maria van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Heijkoop, geb. 1831.217
 2. Frans Heijkoop, geb. 1834,217 † 1892.217
 3. Teunis Heijkoop, geb. 1836,217 † 1915.217
 4. Neeltje Heijkoop, geb. 1838,217 † 1908.217
 5. Johanna Klazina Heijkoop, geb. 1840,217 † 1871.217
 6. Alida Heijkoop, geb. 1842,217 † 1913.217
 7. Hendrikus Heijkoop, geb. 1842,217 † 1913.217
 8. Klaas Alewijn Heijkoop, geb. 1848,217 † 1871.217

 

XIw. Martinus Heijkoop, geb. Leerdam 15 sept. 1806,94 bouwman,83 † Rhenoij, regio 22 juli 1864,219 tr. Beesd, regio 11 jan. 18404 Katarina van Meteren, geb. Tricht, regio 21 aug. 1817,94 † ald. 27 mei 1895.219

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Heikoop, geb. Beesd, regio 22 juli 1842.94
 2. Teuntje, volgt XIIaa.
 3. Johannes Heijkoop, geb. Beesd, regio omstr. 1852,4 † Buurmalsen, regio 21 april 1938.4

 

XIIaa. Teuntje Heijkoop, geb. Rhenoij, regio 20 april 1849,220 † Leerbroek 10 okt. 1910,17 tr. Schoonrewoerd 29 sept. 188217 Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 jan. 1838,17 arbeider 1885, † Leerbroek 26 okt. 1910, zn. van Neeltje Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Theunis, volgt XIIIab.
 2. Maarten Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 febr. 1884,221 † ald. 24 april 1900.221
 3. Jan, volgt XIIIac.
 4. Karel, volgt XIIIad.
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 16 april 1887,13 † ald. 27 mei 1888.13
 6. Neeltje Adriana, volgt XIIIae.

 

XIIIab. Theunis Middelkoop, geb. Acquoy, regio 26 aug. 1882,31 sigarenmaker,220 arbeider 1912, nachtwaker 1915, lid 1962,135 vermeld Brand 7 nov. 1913,67 † Leerdam 1 jan. 1962,31 tr. Schoonrewoerd 18 maart 190417 Maria van Hees, geb. Vuren, regio 1 nov. 1882,31 † Leerdam? 25 sept. 1962,31 begr. Leerdam,31 dr. van Adrianus en Everdina Sterk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adrianus, volgt XIVx.
 2. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 aug. 1905,20 † ald. 4 okt. 1905.16
 3. Adrianus, volgt XIVy.
 4. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 10 dec. 1907,20 † ald. 5 jan. 1908.20
 5. Maarten Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1909,220 buschauffeur,220 † Rotterdam 1967.220
 6. Evert Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 mei 1911,20 † ald. 30 juni 1911.
 7. Teuntje, volgt XIVz.
 8. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 9 juli 1915,20 † ald. 29 april 1916.20
 9. Everdina, volgt XIVaa.
 10. Marinus, volgt XIVab.
 11. Willem, volgt XIVac.

 

XIVx. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1904,220 Houtbewerker,220 † NL 1968,222 tr. IJsselstein 11 febr. 193217 Neeltje Elizabeth van Zanten, geb. IJsselstein 1 sept. 1911,220 † Leerdam 1998,220 dr. van Cornelis en Elizabeth Schinkel.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XVv.
 2. Jan Adrianus, volgt XVw.

 

XVv. Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam 19 mei 1933,33 † Leerdam? 15 jan. 2016,33 gecrem. Nieuwegein 19 jan. 2016,33 tr. Leerdam 30 dec. 1964156 Annigje Verweij, geb. na 1930, † Leerdam? 7 mei 1993,223 dr. van Johannes en Cornelia Bosch.

Uit dit huwelijk:

Hans Middelkoop, geb. 2 nov. 1966,156 † 21 aug. 2017.156

 

XVw. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 10 sept. 1937.20

Zijn kind:

NN Middelkoop, geb. NL na 1965.

 

XIVy. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 14 nov. 1906,220 † ald. 6 sept. 1983,222 tr. IJsselstein 20 sept. 192817 Neeltje Sophia Schinkel, geb. IJsselstein omstr. 1909,23 dr. van Jan en Neeltje Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria, volgt XVx.
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 9 juni 1931,222 † Son 20 nov. 1993,222 tr. na 1950220 (door echtsch. ontbonden Eindhoven 12 aug. 1985)220 Beer Munneke, geb. 9 maart 1933, † Son 2 april 2013.
 3. Jan Adrianus, volgt XVy.
 4. Alida Adriana, volgt XVz.
 5. Suzanne, volgt XVaa.

 

XVx. Maria Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1929,220 medewerker,33 † Leerdam 20 maart 2018,224 tr. Peter Jacobus van Meurs, geb. Leerdam 5 dec. 1927,33 glasbewerker,220 † Leerdam 20 dec. 1996.33

Uit dit huwelijk:

 1. Henk van Meurs, geb. Leerdam 29 sept. 1947.220
 2. Adrianus van Meurs, geb. Leerdam 28 juli 1951.220
 3. Rob van Meurs, geb. Leerdam 16 juli (jaar onb.) .220

 

XVy. Jan Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 12 juni 1933,31 elektromonteur,220 † Sliedrecht 29 sept. 2000,33 tr. Leerdam 10 juni 1959220 Hendrika Dirkje Horde, geb. Leerdam 30 aug. 1936,220 VO 1942-1950,39 dr. van Arie en Drikje van den Hoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 23 maart 1960,220 militair.220 [Sliedrecht 2000]33
 2. Arie Dirk, volgt XVIg.

 

XVIg. Arie Dirk Middelkoop, geb. Sliedrecht 24 sept. 1962,220 univ,225 medewerker 1985-,226 vermeld CV,227 tr. Annet Maria de Bruijne, geb. Maassluis 31 juli 1962.220 [Geldermalsen, regio 2000]153

Uit dit huwelijk:

 1. Laura Middelkoop, geb. Tiel, regio 21 juni 1993.220 [Geldermalsen, regio 2000]153
 2. Yannick Middelkoop, geb. Tiel, regio 3 juni 1995.220 [Geldermalsen, regio 2000]153

 

XVz. Alida Adriana Middelkoop, geb. Leerdam 16 dec. 1935,220 † ald. 19 jan. 1999,33 tr. Klaas Blommers, geb. Leerdam 30 juni 1930,63 † ald. 29 mei 2006.63

Uit dit huwelijk:

 1. Henk Blommers, geb. Leerdam 18 maart (jaar onb.) ,220 tr. Hannie Versluijs, geb. NL na 1955.
 2. Aad Blommers, geb. Leerdam 28 juli 1951,220 tr. Trudy van Dijk, geb. NL na 1956.
 3. Andries Blommers, geb. Leerdam 18 febr. (jaar onb.) ,220 tr. Klazina de Jong, geb. NL na 1957.
 4. Willy Blommers, geb. Leerdam 18 febr. (jaar onb.) ,220 tr. Piet Hogenhout, geb. NL na 1958.

 

XVaa. Suzanne Middelkoop, geb. Leerdam 15 april 1940,70 † ald. 19 jan. 2003,33 tr.31 Wilhelm Johannes Steenbeek, geb. Leerdam 3 okt. 1938,220 wachtschef,220 † Leerdam? 9 dec. 2000,31 begr. Leerdam.31

Uit dit huwelijk:

 1. Dorien Steenbeek.
 2. Aad Steenbeek, geb. Leerdam.
 3. Daphne Steenbeek.
 4. Nel Steenbeek, geb. Leerdam.

 

XIVz. Teuntje Middelkoop, geb. Leerdam? 10 okt. 1913,31 † Leerdam 1 aug. 1996,31 tr. Leerdam omstr. 15 maart 193720 Jacob G.M. de Jong, geb. Leerdam? 25 mei 1913, † Leerdam 6 jan. 1970.

Uit dit huwelijk:

 1. Hannie de Jong.
 2. Maria de Jong, tr. Jan van der Leeden.
 3. Wil de Jong, tr. Dick van Andel.
 4. Eva de Jong, tr. Frank van ’t Hof.
 5. Maja de Jong.
 6. Jaap de Jong.
 7. Johanna Catharina de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 juli 1938,20 † ald. omstr. 5 juli 1938.20

 

XIVaa. Everdina Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1918,31 † ald. 26 febr. 1964,31 tr. (ondertr. Leerdam omstr. 20 dec. 1937)2031 Willem Jan de Bruijn, geb. Asperen, regio 12 dec. 1916,63 stoker,220 † Buren, regio 20 sept. 1995,33 begr. Leerdam 23 sept. 1995.31

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem de Bruijn, geb. Leerdam omstr. 10 mei 1938,20 tr. Wilhelmina Meijdam.
 2. Teunis de Bruijn, geb. Leerdam 18 nov. 1939,220 † 21 juli 1986.220
 3. Maarten de Bruijn, geb. Leerdam 26 sept. 1943,220 † ald. omstr. 7 nov. 1943.20
 4. Riet de Bruijn, tr. NN Zondag.

 

XIVab. Marinus Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1921,20 Houtbewerker,220 † Leerdam 9 dec. 1995,33 tr. Leerdam omstr. 10 juni 194220 Geertruida Lotje Foppen, geb. Leerdam 2 febr. 1917,63 † ald. 12 april 2008.63

Uit dit huwelijk:

 1. Ada, volgt XVab.
 2. Teunis Marinus Willem, volgt XVac.
 3. Dietje Middelkoop, geb. na 1944, tr. NN Tuin.
 4. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 1 april 1947,63 † ald. 4 april 1947.63
 5. Peter, volgt XVad.

 

XVab. Ada Middelkoop, geb. Leerdam? na 1942, tr. Floor Boterkooper, geb. NL na 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. René Boterkooper.
 2. Corièlle Boterkooper.
 3. Teroeska Boterkooper.

 

XVac. Teunis Marinus Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 mei 1944,63 laborant,220 † Leerdam 7 juli 1983,220 tr. NN NN.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop.

 

XVad. Peter Middelkoop, geb. Leerdam? na 1947, tr. Olga Egorowa, geb. RU.

Uit dit huwelijk:

Matwé Middelkoop, geb. Leerdam 3 sept. 1983.228

 

XIVac. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 4 juni 1923,20 medewerker,220 † Rheden 8 aug. 2003, tr. 6 juni 1953229 Antje Jans van der Molen, geb. omstr. 1932,230 dr. van Egbert en Y.J. de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Egbert Middelkoop, geb. Rheden? 15 dec. 1953.39
 2. Teunis Martin Middelkoop, geb. Rheden? 11 aug. 1956,229 tr. Wilma NN, geb. NL na 1950.

 

XIIIac. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1885,23 arbeider 1912, boerenknecht 1915, † Hei en Boeicop 29 okt. 1971,134 tr. Leerbroek 14 mei 191517 Willempje Kool (XIIIba).

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt XIVad.
 2. Govert Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 14 maart 1919,70 middenstandsdiploma 1939,121 kruidenier, † Hei en Boeicop 19 april 2003.33

 

XIVad. Jan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 30 okt. 1916,31 middenstandsdiploma 1939,121 arbeider 1942, † Hoornaar 23 maart 1982,33 tr. Noordeloos omstr. 5 april 194066 Heiltje Blokland, geb. Meerkerk 16 juni 1913,31 † Vianen 12 juni 1987,31 begr. Hoornaar,31 dr. van Hein en Elizabeth den Braven.

Uit dit huwelijk:

 1. Willempje Elizabeth Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 24 juli 1940, † Utrecht 10 okt. 1942, begr. Hei en Boeicop 14 okt. 1942.
 2. Hein Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 22 mei 1942, † Utrecht 15 juni 1942, begr. Hei en Boeicop 19 juni 1942.
 3. Willempje Elisabeth, volgt XVae.
 4. Elizabeth, volgt XVaf.
 5. Jan Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 24 dec. 1952,231 tr. Lexmond 20 juni 1977231 Reintje Steventje Uittenbogaard, geb. Lexmond 12 febr. 1955,231 dr. van Willem en Femmetje van den Berg. [Kaatsheuvel 1987]33

 

XVae. Willempje Elisabeth Middelkoop, geb. NL omstr. 1943, tr. vóór 1965232 Pieter Gerard Keppel, geb. NL vóór 1947. [Lexmond 1982]153

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis Keppel.
 2. Jan Keppel, geb. Lexmond omstr. 12 sept. 1966.189

 

XVaf. Elizabeth Middelkoop, geb. 2 aug. 1947,63 † Hei en Boeicop 13 juni 2016,33 tr. P.E. de Vos, geb. na 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter de Vos, geb. na 1965. [Hei en Boeicop 2016]79
 2. Jan de Vos, tr. Sara Oquendo.

 

XIIIad. Karel Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 14 maart 1886,23 arbeider, vermeld oproep 13 mei 1909,58 te Koop 23 okt. 1936 en 3 sept. 1938,126 † Leerbroek 23 juni 1966,33 tr. Leerbroek 18 okt. 191217 Teuntje de Stigter, geb. Leerbroek 21 april 1890,13 † Culemborg, regio 23 mei 1980,221 dr. van Barend Pieter en Teuntje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt XIVae.
 2. Barend Pieter, volgt XIVaf.
 3. Maarten Middelkoop, geb. Leerbroek 11 dec. 1916,221 groentehandelaar 1980, † Leerdam 13 okt. 1984.221
 4. Teunis, volgt XIVag.
 5. Teuntje Middelkoop, geb. Leerbroek 24 juni 1922,221 † Lethbridge. ALB 20 juni 2000.221
 6. Leendert, volgt XIVah.
 7. Neeltje Adriana, volgt XIVai.
 8. Adriaan, volgt XIVaj.
 9. Karel Middelkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1928,221 † CAN 6 dec. 1971.221
 10. Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 25 okt. 1930,183 † Herwijnen, regio 19 jan. 2013,233 begr. Asperen, regio,233 tr. Leerbroek omstr. 12 april 1958183 Anthonie van Dijk, geb. Asperen, regio dec. 1929,233 † Herwijnen, regio 10 jan. 2017,233 begr. Asperen, regio 14 jan. 2017,233 zn. van Jan en Elisabeth Jacoba de Bruijn.

 

XIVae. Jan Middelkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1913,234 † Capelle a/d IJssel 26 febr. 1979,33 tr. Leerbroek omstr. 15 nov. 1933183 Neeltje Hoogendoorn, geb. Jaarsveld? omstr. 1914,234 † Capelle a/d IJssel? na 1979.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje, volgt XVag.
 2. Elisabeth Middelkoop, geb. Leerbroek 9 april 1935.183
 3. Karel Middelkoop, geb. Leerbroek 13 okt. 1936,183 tr. (ondertr. Leerbroek omstr. 26 maart) 1958183 W. Heikamp, geb. NL vóór 1940.
 4. Engena Middelkoop, geb. Moordrecht nov. 1938.235

 

XVag. Teuntje Middelkoop, geb. Leerbroek 17 febr. 1934,183 tr. Capelle a/d IJssel 23 mei 1957236 Matthijs van Rijswijk, geb. Waddinxveen 26 maart 1933, † Waddinxveen? 29 dec. 1998.236

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Johanna van Rijswijk, geb. Waddinxveen 10 febr. 1958.236
 2. Johannes Jan van Rijswijk, geb. Gouda 1 juni 1961.236
 3. Neeltje Adriana van Rijswijk, geb. Gouda 19 april 1972.236

 

XIVaf. Barend Pieter Middelkoop, geb. Leerbroek 30 mei 1914,31 † Ameide 23 febr. 2000,132 tr. Ameide omstr. 1 maart 1946237 Maria Weeda, geb. 18 sept. 1916,31 † Ameide? 28 okt. 2001,31 begr. Ameide.31

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje, volgt XVah.
 2. Karel, volgt XVai.
 3. Teuni, volgt XVaj.
 4. Maria Barendina, volgt XVak.

 

XVah. Pietertje Middelkoop, geb. Ameide 21 febr. 1947,237 tr. Ameide omstr. 13 aug. 1970237 Pieter van Vliet, geb. Tienhoven? omstr. 1947.237

Uit dit huwelijk:

 1. Marlies van Vliet, geb. NL na 1970.
 2. Jaco van Vliet, geb. NL na 1971.
 3. Petra van Vliet, geb. NL na 1972.
 4. Matthijs van Vliet, geb. NL na 1973.

 

XVai. Karel Middelkoop, geb. Ameide 16 febr. 1950, tr. C.P. den Oudsten, geb. NL na 1950, penningmeester 2020.238

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Middelkoop, geb. Ameide 19 aug. 1975.
 2. Barend Pieter Middelkoop, geb. Ameide 17 jan. 1976.

 

XVaj. Teuni Middelkoop, geb. NL omstr. 1952, tr. Hans Bouwmeester, geb. NL na 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk-Jan Bouwmeester, geb. NL na 1971.
 2. Eline Bouwmeester, geb. NL na 1972.

 

XVak. Maria Barendina Middelkoop, geb. Ameide omstr. 5 okt. 1957,237 tr. Cor Kromdijk, geb. NL vóór 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. Ilze Kromdijk, geb. vóór 1970.
 2. Barry Kromdijk, geb. NL vóór 1971.
 3. Rachel Kromdijk, geb. NL vóór 1972.

 

XIVag. Teunis Middelkoop, geb. Leerbroek 3 mei 1919,221 † Lienden, regio 27 nov. 1986,221 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942183 Maaike Kars (XIVbz).

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. NL na 1942. [Hoornaar 1980]
 2. Neeltje Maria Middelkoop, geb. Leerbroek omstr. 7 maart 1955.183
 3. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerbroek omstr. 9 mei 1956.183

 

XIVah. Leendert Middelkoop, geb. Leerbroek 8 febr. 1924,183 Ambachtschool 1939,126 † Perry Sound ON 23 aug. 2004,239 tr.240 Aartje Bogerd, geb. 30 aug. 1925,241 † Belvedere Heights 16 okt. 2013.241

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. Lexmond omstr. 20 maart 1948,189 tr.240 David Howarth, geb. Calgary, Alberta na 1940. [Calgary, Alberta 2004]242
 2. Jan, volgt XVal.
 3. Rose Middelkoop, geb. Perry Sound ON na 1951, tr.240 Bailey D’Arcy, geb. Parry Sound na 1945. [Parry Sound 2004]243
 4. Michael Carl, volgt XVam.

 

XVal. Jan Middelkoop, geb. Lexmond omstr. 13 april 1949,189 High School 1963-1967,244 tr. Kathyn Hills, geb. CAN na 1950. [Tara, ONT 1969-]245

Uit dit huwelijk:

 1. Timothy Middelkoop, geb. Tara, ONT 1973. [Amherst, Ma]246
 2. Mary Jane Middelkoop, SoCon Female Athlete of the Year Award,247 geb. Tara, ONT 1975. [Amherst, Ma]246

 

XVam. Michael Carl Middelkoop, geb. Perry Sound ON 3 juni 1958,248 ms,36 navy engineer,248 tr. Port Williams NS 17 mei 1980248 Marylynne Margaret Stevens, geb. St.John’s, Newfoundland 5 juni 1958,248 dr. van William Harold en Mary Beverly Clerk. [St.John’s, Newfoundland 1980]249

Uit dit huwelijk:

 1. Stephanie Anne Middelkoop, geb. Halifax, NS 24 sept. 1983,248 tr. St.John’s, Newfoundland 6 juli 2007249 Philip Cameron Roberts, geb. St.John’s, Newfoundland 8 aug. 1983.
 2. Adam Jason Middelkoop, geb. Halifax, NS 27 mei 1986,248 HS 2000-2004,250 lid 2003,251 tr. Mandy Squires, geb. St.John’s, Newfoundland na 1980. [Halifax, NS]36
 3. Kaleigh Dolores Middelkoop, geb. Halifax, NS 18 aug. 1991,249 Fotografie,36 fotograaf.252

 

XIVai. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leerbroek 24 okt. 1925,221 † Haaften, regio 1 febr. 2017,33 begr. Geldermalsen, regio 7 febr. 2017,33 tr. Leerbroek 1 juni 1949253 Johannes van Kekem, geb. Hei en Boeicop 1922,254 zn. van Johannes Arie en Engelina de Gans.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Johan van Kekem, geb. Meerkerk 19 mei 1951,255 tr. Wageningen 3 dec. 1976253 Anna Johanna Theresia Stoffelen, geb.? vóór 1956.
 2. Karel van Kekem, geb. Meerkerk 19 juli 1952,255 tr. Agneta NN.
 3. Engelina van Kekem, geb. Leerbroek 3 okt. 1953,255 tr. Rob NN.
 4. Teunis van Kekem, geb. Leerbroek 2 aug. 1956,255 tr. Henriëtte NN.
 5. Cornelia van Kekem, geb. Leerbroek 1 juni 1960,255 †,79 tr. Jus NN.
 6. Jan van Kekem, geb. Leerbroek 24 okt. 1965,255 tr. Frida NN.

 

XIVaj. Adriaan Middelkoop, geb. Leerbroek 19 maart 1927,221 † Meerkerk 4 mei 1995,33 begr. Hoornaar 9 mei 1995,31 tr. Hoornaar omstr. 16 juni 1951256 Aantje Groen, geb.? 25 jan. 1929,31 † Hoornaar? 2 juni 1973,31 begr. Hoornaar.31

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Middelkoop, geb. Meerkerk omstr. 11 juni 1952.117 [Gorinchem 1995]153
 2. Karel, volgt XVan.
 3. Adriaan, volgt XVao.
 4. Thea, volgt XVap.

 

XVan. Karel Middelkoop, geb. Meerkerk omstr. 10 okt. 1954,117 tr. Adrie NN, geb. NL na 1950. [Noordeloos 1995]153

Uit dit huwelijk:

 1. Heidi, volgt XVIh.
 2. Arina Middelkoop, geb. Noordeloos? 8 febr. 1983, univ,257 psycholoog 2005-.257
 3. Dr.258 Arie Middelkoop, geb. Noordeloos? 8 febr. 1983, developer 2013.160

 

XVIh. Heidi Middelkoop, geb. Noordeloos na 1982,36 HO,36 medewerker,36 tr. 201136 NN Verschoor. [Hoornaar]36

Uit dit huwelijk:

 1. Evie Verschoor, geb. Hoornaar omstr. 8 maart 2012.36 [Hoornaar]36
 2. Mila Verschoor, geb. Hoornaar omstr. 5 febr. 2014.36 [Hoornaar]36
 3. Tess Verschoor, geb. Hoornaar omstr. 23 mei 2016.36 [Hoornaar]36
 4. NN Verschoor, geb. Hoornaar omstr. 1 sept. 2017.36 [Hoornaar]36

 

XVao. Adriaan Middelkoop, geb. Meerkerk omstr. 4 nov. 1959,117 tr. Fieke NN, geb. NL na 1955. [Noordeloos 1995]153

Uit dit huwelijk:

 1. Desirée Middelkoop, Drs 2015,36 geb. Noordeloos? omstr. 1990, univ,36 huisarts.36
 2. Dr.259 Anouschka Middelkoop, geb. Noordeloos? omstr. 1992,172 univ 2013,36 medewerker 2011.36

 

XVap. Thea Middelkoop, geb. NL 1961, VO,39 tr. Willem den Rooijen, geb. NL na 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan den Rooijen, geb. NL na 1985. [Meerkerk]36
 2. Laura den Rooijen, geb. NL na 1986. [Meerkerk]36

 

XIIIae. Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 nov. 1888,13 † Meerkerk 27 sept. 1951,260 tr. Leerbroek 15 aug. 191217 Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 4 jan. 1889,23 † Meerkerk? 8 aug. 1989,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Cornelis en Engelina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

 1. NN ’t Lam, geb.? na 1912.
 2. Engelina ’t Lam, geb. Leerbroek nov. 1916.183

 

IX-l. Dirk Evertse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 april 1736,4 † Vianen 1 juli 1812,261 tr. Leerdam 23 april 17759 Anneke Hendrikse ’t Lam, geb. Leerbroek 1753.4

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 21 jan. 1776.13
 2. Pieter Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 22 febr. 1777,47 † vóór juni 1794.4
 3. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Schoonrewoerd 19 sept. 1779,9 † Lexmond 14 febr. 1846.
 4. Evert Dirks Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 14 okt. 1781,13 tapper 1833,115 † Hagestein 9 maart 1841,16 tr. Hagestein 14 mei 180947 Florida den Braven, geb. Hagestein omstr. 1787,26 † ald. 19 nov. 1856,26 dr. van Floris Dircks en Maria den Hartog; zij hertr. Hagestein 1 mei 184278 Aart Cornelis Straver.
 5. Hendrik, volgt Xn.
 6. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 25 nov. 1787,47 veehoudster, † Vianen 6 april 1872,47 tr. Vianen 23 april 182517 Arien het Lam, geb. Zijderveld 22 dec. 1782, zn. van Willem en Gerrigje Verrips.
 7. Mathijs, volgt Xo.
 8. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 26 juni 1794,4 † Vianen 5 mei 1812.261

 

Xn. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 27 febr. 1785,13 arbeider,7 † Vianen 14 sept. 1826,7 tr. Vianen 12 april 182217 Johanna Langeweg, ged. Willemstad 7 jan. 1787,7 naaister,7 † Vianen 12 aug. 1856,7 dr. van Adriaan en Elisabeth Hordijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, volgt XIx.
 2. Adrianus, volgt XIy.

 

XIx. Dirk Middelkoop, geb. Vianen 12 juli 1822,42 tr. Vianen 7 nov. 185117 Teuntje Peek, geb. Zijderveld 14 aug. 1828,63 † Vreeswijk 23 mei 1916,17 dr. van Joost en Annigje den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna, volgt XIIab.
 2. Joost Middelkoop, geb. Vianen 18 maart 1855,17 † ald. 20 maart 1855.
 3. Joost Middelkoop, geb. Vianen 16 nov. 1856, † ald. 23 dec. 1901.
 4. Johanna Martina, volgt XIIac.

 

XIIab. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Vianen 23 okt. 1852,17 tr. 1e Vianen 7 jan. 187617 Johannis Willem van Eijk, geb. Vianen omstr. 1850,23 † ald. 21 febr. 1877,16 zn. van Cornelis en Anna Cornelia Raadgever; tr. 2e Vianen 28 jan. 188117 Jan Jonkers, geb. Brummen omstr. 1853, zn. van Fredrik en Willemina Pasman.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wiggert Frederik Jonkers, geb. Vianen 28 maart 1882,42 † Maurik, regio 2 mei 1939,17 tr. Maurik, regio 8 nov. 191643 Johanna Maria Margaretha van Doorn.
 2. Dirk Johan Jonkers, geb. Maurik, regio omstr. 1887,23 veldwachter,83 tr. Wadenoijen, regio 8 juli 192043 Cornelia Maria van Kalkeren, geb. Wadenoijen, regio omstr. 1894.23

 

XIIac. Johanna Martina Middelkoop, geb. Vianen 29 mei 1865,17 † Vreeswijk 27 juni 1944, tr. Vianen 13 mei 189717 Antonie van der Vlerk, geb. Vreeswijk omstr. 1869,23 zn. van Andries en Maria Hendrika Bennek.

Uit dit huwelijk:

Andries van der Herk, geb. Vreeswijk 19 febr. 1898.42

 

XIy. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 30 dec. 1824,42 schipper 1895,23 tr. Vianen 12 maart 185217 Johanna Gijsberta Duhen, geb. Vreeswijk omstr. 1833, dr. van Matthijs en Maria Anna Bruggeman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 16 april 1852,42 † ald. vóór 1865.
 2. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 24 dec. 1854,13 † ald. 15 jan. 1856.13
 3. Maria Johanna Middelkoop, geb. Vianen 28 nov. 1856,13 † ald. 25 febr. 1859.13
 4. Hendrika, volgt XIIad.
 5. Maria Anna, volgt XIIae.
 6. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 4 mei 1861,42 † ald. 26 juli 1861.16
 7. Matthijs, volgt XIIaf.
 8. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 31 okt. 1863,42 † ald. 25 dec. 1863.16
 9. Johanna, volgt XIIag.
 10. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 25 dec. 1866,42 † ald. 21 febr. 1867.16
 11. Cornelia, volgt XIIah.
 12. Hendrik Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868, † ald. 15 mei 1868.16
 13. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 3 dec. 1869,42 † Vianen? vóór april 1871.
 14. Johanna Gijsberta, volgt XIIai.

 

XIIad. Hendrika Middelkoop, geb. Vianen 8 sept. 1858,13 tr. Vianen 9 mei 188417 Aart Barte Kooijman, geb. Vianen omstr. 1852, zn. van Cornelis en Maria Adriana van de Koppel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Kooijman, geb. Vianen omstr. 1888,23 tr. Amsterdam 4 nov. 192517 Frederik Christiaan Marinus Takes, geb. Amsterdam omstr. 1881,23 kantoorbediende 1925.23
 2. Jan Willem Kooijman, geb. Vianen 14 juni 1897.42
 3. Matthijs Johannes Kooijman, geb. Vianen na 15 juli 1898.140
 4. Cornelia Anthonia Kooijman, geb. Vianen omstr. 8 aug. 1899.262

 

XIIae. Maria Anna Middelkoop, geb. Vianen 22 nov. 1859,17 dienstbode 1883,23 † Amersfoort 22 jan. 1937,263 tr. Hilversum 3 febr. 188313 Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum omstr. 1859,263 brievenbesteller 1883-1914,23 † Amersfoort 10 mei 1938,263 zn. van Jacob en Petronella Molenkamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Vlaanderen, geb. Hilversum 27 mei 1883,264 † ald. 17 febr. 1887.264
 2. Adrianus Vlaanderen, geb. Hilversum 13 nov. 1884,264 politie 1914,23 tr. Amsterdam 1 juli 191417 Willemijntje Vlaanderen, geb. Huizen omstr. 1887, dr. van Jan en Willemijntje Hogenbirk en wed. van Roelof Ram.
 3. Johanna Gijsberta van Vlaanderen, geb. Hilversum 1 juli 1887.264
 4. Petronella van Vlaanderen, geb. Hilversum 1 dec. 1889,264 tr. Amersfoort 14 aug. 1913263 Wandert van Diemen, geb. Amersfoort 4 maart 1883.265
 5. Jacob van Vlaanderen, geb. Hilversum 5 febr. 1892,264 † Amersfoort 11 juli 1948.263
 6. Johanna van Vlaanderen, geb. Hilversum 25 nov. 1893.264
 7. Cornelis van Vlaanderen, geb. Hilversum 17 nov. 1895,264 tr. Amersfoort 28 sept. 1922263 Teuntje Johanna Ravesloot, geb. Amersfoort omstr. 1896.263
 8. Maria Anna van Vlaanderen, geb. Amersfoort 27 jan. 1904,263 †,266 tr. Amersfoort 20 okt. 1927266 Nicolaas Mellink, geb. Amersfoort 19 maart 1900,266 † Amstelveen 22 mei 1970.266

 

XIIaf. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 11 aug. 1862,13 klompenmaker, † Vreeswijk 23 april 1948, tr. Vianen 24 aug. 189417 Maria Johanna Bongers, geb. Culemborg, regio omstr. 1866,23 † Vianen omstr. 1 sept. 1936,262 dr. van Antonius Wilhelmus en Johanna van der Linden.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 8 juli 1895, tr. Vianen 21 aug. 192423 Maarten Antonie Kooijman, geb. Vianen omstr. 1896, zn. van Hendrik en Hermina van Bommel.
 2. Anthonius Adrianus Middelkoop, geb. Vianen 16 sept. 1897, klompenmaker, † Vreeswijk 1954, tr. Hagestein 7 mei 192517 Pieternella Verweij, geb. Hagestein omstr. 1897, dr. van Willem en Dirkje Benschop.
 3. Adrianus Middelkoop, geb. Vianen vóór 30 jan. 1903.140

 

XIIag. Johanna Middelkoop, geb. Vianen 5 febr. 1865,42 † Amsterdam 7 juni 1938, tr. Vianen 7 aug. 189617 Jacob Dirk van den Ham, geb. Driebergen omstr. 1865,23 politie 1927,267 † na 1938, zn. van Jan Hendrik en Johanna Bakkenes.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van den Ham, geb. Driebergen 16 okt. 1896, † ald. 16 okt. 1896.16
 2. NN van den Ham, geb. Driebergen 11 okt. 1897, † ald. 11 okt. 1897.16
 3. Jan Hendrik van den Ham, geb. Driebergen 26 nov. 1898.42
 4. Johanna Gijsberta van den Ham, geb. Driebergen 11 nov. 1900,42 tr. Kampen 28 april 192717 Jacobus Hendricus de Groot, geb. Utrecht omstr. 1902,23 verzekeringsagent 1927.23
 5. Johanna van den Ham, geb. Driebergen 25 okt. 1902,42 tr. Kampen 4 okt. 192817 Koop Lageweg, geb. Kampen omstr. 1902.23

 

XIIah. Cornelia Middelkoop, geb. Vianen 19 maart 1868,23 † Tiel? vóór 1939, tr. Vianen 23 febr. 189945 Jan Gerrit Jansen, geb. Ridderkerk omstr. 1875,45 † Tiel, regio 5 aug. 1939,83 zn. van Gerardus Hendricus en Anna Hendrika Dissel.

Uit dit huwelijk:

 1. J.G. Jansen, geb. Nijmegen omstr. 19 aug. 1900,268 tr. NN Schoenmaker, geb. NL na 1890, † Tiel? vóór aug. 1939.
 2. G.H. Jansen, geb. NL na 1901, tr. W. Boswinkel, geb. NL na 1890.

 

XIIai. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Vianen 18 april 1871,94 dienstbode 1895,23 † Bussum 6 mei 1956,33 begr. Hilversum 9 mei 1956,33 tr. Hilversum 3 april 189594 Hendrik van den Born, geb. Eemnes 2 aug. 1872,94 bakker 1895,23 † Hilversum 6 okt. 1947,33 zn. van Hendrik en Johanna Cornelia de Koe.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van den Born, geb. Hilversum 11 juli 1895,264 † ald. 22 sept. 1895.264
 2. Hendrik van den Born, geb. Huizen 23 juli 1896,63 † Hilversum 11 febr. 1980.63
 3. Johanna Gijsberta van den Born, geb. Huizen 22 okt. 1897,269 † Vreeland 1986,269 tr. Vreeland 21 nov. 1919269 Klaas Cornelis Boekschoten, geb. Vreeland 9 april 1893,269 † ald. 1 aug. 1961.78
 4. NN van den Born, geb. Utrecht 18 dec. 1898.140
 5. Jacoba Cornelia Adriana van den Born, geb. Hilversum 1902.264
 6. Antonius van den Born, geb. Hilversum vóór 4 okt. 1902.270
 7. Adriana Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 10 sept. 1904.270
 8. Adrianus van den Born, geb. Hilversum vóór 21 juli 1906,270 † ald. vóór 31 juli 1906.270
 9. H. van den Born, geb. vóór 21 juli 1906,270 † vóór 31 juli 1906.270
 10. Cornelis Johannes van den Born, geb. Hilversum vóór 21 dec. 1907,270 tr. M. Hom.
 11. Hendrika Maria van den Born, geb. Hilversum vóór 6 okt. 1909,270 tr. P. Bosma.

 

Xo. Mathijs Middelkoop, geb. Hagestein 24 juni 1791,47 arbeider 1819, † Vianen 16 aug. 1831,47 tr. Hagestein 24 jan. 181717 Elizabeth Kars, geb. Schoonrewoerd 18 okt. 1796,271 † Vianen 20 juli 1848,272 dr. van Gijsbert en Maria den Hartog; zij hertr. Vianen 25 aug. 1833271 Jacob Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Middelkoop, geb. Hagestein 19 juli 1817, boerenknecht -1837,16 † Vianen 6 mei 1837.16
 2. Maria, volgt XIz.
 3. Annigje, volgt XIaa.
 4. Gijsbert, volgt XIab.
 5. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1823,17 † Vianen 25 febr. 1895, tr. Vianen 26 nov. 184717 Jacob Labrie, geb. Vianen omstr. 1816.
 6. Floortje, volgt XIac.
 7. Pieter, volgt XIad.
 8. Jannigje Middelkoop, geb. Hagestein 27 nov. 1828.
 9. Evert Middelkoop, geb. Vianen 6 jan. 1831, † ald. omstr. 25 maart 1870.

 

XIz. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 28 jan. 1819,42 † Leerbroek 10 juli 1872,30 tr. Leerbroek 19 dec. 184017 Pieter van den Berg, geb. Elst 1812, † Leerdam 31 aug. 1878, zn. van Cornelis en Lijntje Dogterom.

Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs van den Berg, geb. Leerbroek 26 mei 1842.17
 2. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 24 nov. 1843,17 † ald. 22 jan. 1844.17
 3. Elizabeth van den Berg, geb. Leerbroek 31 mei 1845,17 † ald. 9 dec. 1845.17
 4. Cornelis van den Berg, geb. Leerbroek 24 sept. 1846.
 5. Eliza van den Berg, geb. Leerbroek 28 sept. 1849, † ald. 11 mei 1850.17
 6. Peter van den Berg, geb. Leerbroek 8 april 1851.17
 7. Leentje van den Berg, geb. 1853,16 † Leerdam 11 nov. 1881.
 8. Lijntje van den Berg, geb. Leerbroek 5 juni 1853,17 † ald. 8 juni 1853.17
 9. Annigje Flora van den Berg, geb. Leerbroek 6 aug. 1859.17
 10. Jannetje Gijsbertje van den Berg, geb. Leerdam 1863,273 tr. Leerdam 18 mei 188317 Cornelis Jacobus van Wijnen, geb. Beesd, regio 1857, † 1908.

 

XIaa. Annigje Middelkoop, geb. Hagestein 2 mei 1820,42 † Everdingen 26 sept. 1859,17 tr. Everdingen 20 april 185517 Gerrit van Eck, geb. Everdingen omstr. 1828,23 zn. van Willem en Nelligje den Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Nelligje van Eck, geb. Everdingen 12 jan. 1856,17 † ald. 22 dec. 1859.17
 2. Elisabeth Florida van Eck, geb. Everdingen 13 sept. 1858,17 † ald. 8 nov. 1859.17

 

XIab. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 9 april 1822,42 bouwman,23 bouwman 1853, † Hagestein 8 april 1885,13 tr. 1e Vianen 26 april 184917 Jannigje van Iperen, geb. Willege Langerak 24 juli 1828,60 † Vianen 13 maart 1858,60 dr. van Pieter van IJperen en Lena Speksnijders; tr. 2e Vianen 6 mei 185917 Dirkje de Leeuw, geb. Everdingen omstr. 1826,17 dr. van Pieter en Teuntje de Jong; tr. 3e Vianen 6 dec. 187217 Adriana Hoeflaak, geb. Giessen-Nieuwkerk 20 febr. 1837,23 dienstbode 1863,23 † Utrecht 13 april 1898,140 dr. van Leendert en Jannigje van den Berg en wed. van Jan Cornelis van Nimwegen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth, volgt XIIaj.
 2. Lena, volgt XIIak.
 3. Matthijs Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 9 jan. 1853, † ald. 30 maart 1855.
 4. Pieternella Middelkoop, geb. Hei en Boeicop 31 juli 1854,17 † Vianen 11 nov. 1900.
 5. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 7 maart 1858,13 † Vreeswijk 15 juni 1858.13

Uit het tweede huwelijk:

 1. Matthijs, volgt XIIal.
 2. Peter Middelkoop, geb. Vianen omstr. 8 juli 1863.
 3. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1 okt. 1866.
 4. Teuntje Middelkoop, geb. Vianen omstr. 26 april 1868.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jannigje, volgt XIIam.
 2. Stijntje, volgt XIIan.
 3. Maria Middelkoop, geb. Hagestein 4 okt. 1880.30
 4. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein 29 okt. 1881,42 † ald. 12 febr. 1882.16
 5. Adriana, volgt XIIao.

 

XIIaj. Elizabeth Middelkoop, geb. Vianen 27 febr. 1850,23 dienstbode 1876, † Hei en Boeicop 5 juli 1885, tr. Hei en Boeicop 23 nov. 187617 Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 4 nov. 1846,23 † ald. 26 juni 1912,17 zn. van Thomas en Elizabeth Bronkhorst en wedr. van Adriana Holler.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas de Wildt, geb. Hei en Boeicop 22 jan. 1877,17 † ald. 6 mei 1890.17
 2. Elisabeth de Wildt, geb. Hei en Boeicop 8 febr. 1878,17 † Lexmond 17 mei 1948.17
 3. Jannigje de Wildt, geb. Hei en Boeicop 18 maart 1879,17 † ald. 13 aug. 1907,17 tr. Hei en Boeicop 28 nov. 190217 Gerrit Jan Buijserd, geb. Meerkerk 20 jan. 1877.23
 4. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 20 juni 1880,17 † ald. 22 juli 1881.17
 5. Gijsbertus de Wildt, geb. Hei en Boeicop 3 juli 1881.17
 6. Arie de Wildt, geb. Hei en Boeicop 13 sept. 1882.17
 7. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 6 maart 1884,17 † ald. 28 okt. 1884.17
 8. Bastiaan Cornelis de Wildt, geb. Hei en Boeicop 7 april 1885,17 tr. Goudriaan 18 maart 190932 Johanna Versluis, geb. Noordeloos 29 dec. 1885.127

 

XIIak. Lena Middelkoop, geb. Vianen 28 febr. 1851,274 † Bussum 7 jan. 1918, tr. Vianen 3 mei 187817 Cornelis Johannis Jochems, geb. Vianen 27 maart 1853,274 † ald. 28 mei 1897,274 zn. van Gerrit Matthes en Jannetje van Geffen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Jochems, geb. Vianen 5 juni 1879,263 † Soest 22 okt. 1928,263 tr. Bussum 28 sept. 189917 Arie van Schaik.
 2. NN Jochems, levenloze zoon, geb. Vianen 17 april 1881.17

 

XIIal. Matthijs Middelkoop, geb. Vianen 17 maart 1860,13 arbeider 1888, arbeider 1902,275 † Krimpen a/d IJssel 18 febr. 1936, tr. Hei en Boeicop 9 mei 188817 Josina de Mik, geb. Lexmond 5 sept. 1868,23 † Krimpen a/d IJssel 14 jan. 1943,276 dr. van Bart en Marrigje Cornelia Burggraaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Middelkoop, geb. Hagestein 3 okt. 1888,277 † Gouda 27 jan. 1966,277 tr. 1e Stolwijk 10 jan. 191317 Johanna Honkoop, geb. Stolwijk 1 nov. 1887,277 † Gouda 18 mei 1955,277 dr. van Wijnand en Johanna de Bruin; tr. 2e Assendelft 18 juli 1956277 Willemina van Amerongen, geb. Assendelft 30 aug. 1883,277 † Gouda 19 febr. 1959;277 tr. 3e Rotterdam 13 aug. 1959277 Willemina Helena van Langeveld, geb. Haarlem 12 mei 1896,277 † Eindhoven 8 febr. 1988.277
 2. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 sept. 1890,42 † ald. 5 dec. 1897.17
 3. Dirkje Elisabeth Middelkoop, geb. Hagestein 15 febr. 1892,30 † ald. 10 dec. 1897.17
 4. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Hagestein 7 juli 1894,30 † ald. 18 dec. 1897.30
 5. Pieter, volgt XIIIaf.
 6. Bartus Middelkoop, geb. Hagestein 3 dec. 1898,42 schippersknecht -1920,58 † Nieuwerkerk a/d IJssel 4 sept. 1920.58
 7. Dirk Matthijs, volgt XIIIag.
 8. Marrigje Cornelia Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 18 dec. 1902,42 † ald. 20 jan. 1910.
 9. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905,277 † ald. 10 febr. 1906.277
 10. Gerrit Jan Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 juli 1905.278
 11. Jan Gerrit, volgt XIIIah.

 

XIIIaf. Pieter Middelkoop, geb. Hagestein 20 mei 1896,277 † Gouda? na 1945, tr. Krimpen a/d IJssel 14 mei 192117 Maria van der Voorden, geb.? omstr. 1896,16 † Gouda 11 dec. 1945,17 dr. van Marinus en Cornelia Westbroek.

Uit dit huwelijk:

 

XIVak. Matthijs Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 17 aug. 1922,70 † Capelle a/d IJssel 10 dec. 2009,33 begr. Krimpen a/d IJssel 15 dec. 2009,33 tr. Wijntje de Bode, geb. Capelle a/d IJssel 1 april 1920,63 † Krimpen a/d IJssel 24 juli 2000.95

Uit dit huwelijk:

 1. Piet Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? na 1942, tr. Bastiaantje Goudriaan, geb.? na 1942, dr. van J. en Heiltje Cammeraat. [Krimpen a/d IJssel 2009]33
 2. Wil, volgt XVaq.

 

XVaq. Wil Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? 1951,39 VO 1957-1967,39 tr. P. Swijnenburg, geb.? na 1943.

Uit dit huwelijk:

 1. Harrie Swijnenburg.
 2. Mark Swijnenburg.

 

XIIIag. Dirk Matthijs Middelkoop, geb. Hagestein 23 sept. 1900,17 aanhouder 1936,72 † Gouda 29 nov. 1942, tr. Ouderkerk aan den IJssel 25 okt. 192917 Willemina Lingen, geb. Ouderkerk aan den IJssel omstr. 1904, † Krimpen a/d IJssel? na nov. 1942, dr. van Jan en Teuntje van der Poel.

Uit dit huwelijk:

 1. Josina Middelkoop, geb. Schiedam omstr. 1930, † ald. 4 dec. 1936.72
 2. Jan, volgt XIVal.
 3. Teuntje Middelkoop, geb. Schiedam juli 1934,72 † ald. 27 maart 1935.72
 4. Josina Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel 1939,39 BS 1945-1953,39 tr. E. Boshuizen, geb.? na 1935.
 5. Thijs, volgt XIVam.
 6. Teunis Middelkoop, geb. Schiedam omstr. 20 aug. 1940.279

 

XIVal. Jan Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? omstr. 1932, † Krimpen a/d IJssel 11 mei 1991,33 tr. Krimpen a/d IJssel? 14 juni 195534 Lenie van der Stelt, geb. NL vóór 1937. [Krimpen a/d IJssel 1985]280

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, volgt XVar.
 2. Anton, volgt XVas.
 3. Wilma Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel na 1961.

 

XVar. Dirk Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? 1955,39 tr. Krimpen a/d IJssel 12 mei 1977281 Coby van Walsum, geb. Krimpen a/d IJssel? vóór 1959. [Krimpen a/d IJssel 1977-]281

Uit dit huwelijk:

 1. Linda Middelkoop, geb. Rotterdam 3 nov. 1977.36 [Rotterdam]36
 2. Anita, volgt XVIi.

 

XVIi. Anita Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? 1980,39 HBO,36 medewerker,36 tr. NN NN. [Rotterdam]36

Uit dit huwelijk:

 1. NN NN, geb. omstr. 2010.
 2. NN NN, geb. omstr. 2011.
 3. NN NN, geb. omstr. 2013.

 

XVas. Anton Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? 1961,39 BS 1969-1975,39 trainer 2003,282 tr. Krimpen a/d IJssel 22 okt. 1982174 Ans Lingen, geb. NL vóór 1964. [Krimpen a/d IJssel 1982-]281

Uit dit huwelijk:

 1. Mariska Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? na 1982.
 2. Sabrina Middelkoop, geb. Krimpen a/d IJssel? na 1983.

 

XIVam. Thijs Middelkoop, geb. NL vóór 1940, † vóór 1991.

Uit zijn relatie met Marrigje Blonk, geb. NL vóór 1940:

 1. Arjan Middelkoop, geb. NL na 1960, schipper.283
 2. Dick, volgt XVat.
 3. Wim Middelkoop, geb. Gorinchem? na 1960.
 4. Matthijs Arie Middelkoop, geb. Gorinchem 26 maart 1969.

 

XVat. Dick Middelkoop, geb. NL na 1960, schipper binnenvaart,284 vermeld niet-rokersclub,285 tr. Riet NN, geb. NL vóór 1960.

Uit dit huwelijk:

Matthijs Middelkoop, geb. NL vóór 1980.

 

XIIIah. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Ouderkerk a/d IJssel 17 nov. 1909,278 † Zaltbommel? 7 jan. 1985, begr. Zaltbommel, regio,147 tr. Lekkerkerk 22 juli 1937286 Annigje de Hoog, geb. Nieuw-Lekkerland 16 maart 1914,286 † Gameren, regio 25 aug. 1992,33 begr. Zaltbommel, regio 28 aug. 1992.33

Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Middelkoop, geb. Rotterdam 10 nov. 1938.286 [Den Bosch 1992]79
 2. Salomon Jan, volgt XIVan.

 

XIVan. Salomon Jan Middelkoop, geb. Rotterdam vóór 1941,287 voeger,287 tr. Waardenburg? 19 jan. 1961287 Maria Willemina van Driel, geb. Waardenburg, regio vóór 1941,287 melkboerenmeisje.287 [Waardenburg, regio 2001]34

Uit dit huwelijk:

 1. 1 Middelkoop.
 2. 2 Middelkoop.
 3. 3 Middelkoop.
 4. Anna Johanna, volgt XVau.
 5. Annigje, volgt XVav.
 6. Jilis-Bart, volgt XVaw.

 

XVau. Anna Johanna Middelkoop, geb. Waardenburg? vóór 1962, tr. Neerijnen, regio (kerkelijk Waardenburg, regio)125 24 juni 1981125 Willem Koemans, geb. Haaften? vóór 1960. [Leerbroek 1987]118

Uit dit huwelijk:

 1. Swerius Ahasveros Koemans, geb. Breukelen 15 nov. 1982.118
 2. John Koemans, geb. Haaften? na 1982.
 3. Gerdinus Mechelinus Koemans, geb. Breukelen 20 nov. 1984.118
 4. Maurits Willem Koemans, geb. Leerbroek 19 mei 1987.118
 5. Johan Koemans, geb. Leerbroek? vóór 1991.
 6. Lambartus Koemans, geb. Leerbroek 13 sept. 1991.118
 7. Mijnard Koemans, geb. Leerbroek? na 1993.
 8. Zwerendine Salome Maria Koemans, geb. Leerbroek 10 febr. 1998.118

 

XVav. Annigje Middelkoop, geb. Waardenburg? vóór 1962, tr. Neerijnen, regio (kerkelijk Waardenburg, regio)125 23 sept. 1980125 Hendrik Klok, geb. Ede? vóór 1960. [Opheusden, regio 1996]118

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Willemina Klok, geb. Ede 9 juni 1981.118
 2. Dorothea Klok, geb. NL na 1981.
 3. Salomon Jan Klok, geb. Veenendaal 24 jan. 1984.118
 4. René Klok, geb. Veenendaal? na 1984.
 5. Mirjam Klok, geb. Veenendaal 22 juni 1987.118
 6. Hendrik Klok, geb. Veenendaal 6 nov. 1989.118
 7. Teunis Klok, geb. Veenendaal 13 aug. 1991.
 8. Andrea Klok, geb. Veenendaal 22 maart 1993,33 † ald. 22 maart 1993.33
 9. Anneke Klok, geb. NL vóór 1996.
 10. Johannes Klok, geb. Opheusden, regio 20 jan. 1996.118
 11. Anna Johanna Klok, geb. Opheusden, regio 19 juni 1997, †.118
 12. Jannetje Dirkje Klok, geb. Opheusden, regio 30 sept. 1998.118
 13. Jan Gerrit Klok, geb. Opheusden, regio 8 nov. 2000.118

 

XVaw. Jilis-Bart Middelkoop, geb. vóór 1970, tr. Neerijnen, regio 7 juni 1990125 Anja Nijhoff, geb. vóór 1970. [Waardenburg, regio 1991]288

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Waardenburg, regio 15 nov. 1990,289 ged. Nieuwaal (Gameren), regio 7 juli 1991. [Waardenburg, regio 1990-]290
 2. Hendrik Cornelis Middelkoop, geb. Waardenburg, regio 23 april 1994.291

 

XIIam. Jannigje Middelkoop, geb. Vianen 12 febr. 1874,17 † Utrecht 11 nov. 1931,100 tr. Utrecht 28 okt. 189617 Wilhelmus van Stiphout, geb. Rosmalen 14 nov. 1868,23 † Utrecht 9 maart 1900,16 zn. van Hendrik en Johanna Heijmans.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Stiphout, geb. Utrecht 29 juni 1897.140
 2. Wilhelmina van Stiphout, geb. Utrecht 11 juli 1899,140 † ald. 24 maart 1900.16

 

XIIan. Stijntje Middelkoop, geb. Hagestein 24 febr. 1877,168 † Utrecht 28 mei 1963,33 tr. 1e Utrecht 5 nov. 190217 (echtsch. ingeschr.) Jean Antoine van den Heuvel, geb. Utrecht omstr. 1870,23 † ald. 24 okt. 1904,140 zn. van Jean Antoine en Johanna van der Heijden; tr. 2e Utrecht 17 nov. 190917 (echtsch. ingeschr. ald. 8 mei 1924)17 Christiaan Christoffel Ligteringen, geb. Utrecht omstr. 1878,23 zn. van Stephanus Bernardus en Anthonia Lantzaat; tr. 3e Jan van Ditmarsch, † Utrecht? vóór 1963.

Haar dochter:

Adriana Middelkoop, geb. Utrecht 23 mei 1897,42 † ald. 3 juli 1898.

 

XIIao. Adriana Middelkoop, geb. Hagestein na 12 febr. 1882, † Utrecht 22 dec. 1910,140 tr. Utrecht 19 aug. 190317 Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 11 okt. 1876,292 timmerman 1903,23 † Utrecht 12 sept. 1947,292 zn. van Rijk en Helena Elisabeth Schrijver en echtg. van Elisabeth Antonia Johanna Aarssee.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Elisabeth ’t Hoen, geb. Utrecht 8 febr. 1904,140 † Zuilen 12 aug. 1946.17
 2. Adriana ’t Hoen, geb. Utrecht 29 jan. 1905.292
 3. Johanna ’t Hoen, geb. Utrecht 21 nov. 1908,140 † ald. 8 april 1911.17
 4. Rijk, volgt XIIIai.

 

XIIIai. Rijk ’t Hoen, geb. Utrecht 5 maart 1910,292 † NL 13 nov. 1973,292 tr. Adolphina Jeanetta Johanna Elsendoorn, geb. Utrecht 25 aug. 1914,292 † Zeist 10 juni 1992.292

Uit dit huwelijk:

Fieneke ’t Hoen, geb. NL na 1940, tr. NN van Bemmel, geb. NL na 1940.

 

XIac. Floortje Middelkoop, geb. Hagestein 14 dec. 1825,272 † Vianen omstr. 22 febr. 1858, tr. Vianen 6 okt. 184817 Michiel de Vos, geb. Everdingen? 1824, † Werkhoven 18 sept. 1859,16 zn. van Gerrit en Santje Sterk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit de Vos, geb. Everdingen 18 nov. 1848,17 tr. Abcoude-Baambrugge 24 okt. 187217 Maria Wilhelmina Cornelisz?, geb. Weespercarspel 1849.23
 2. Mathijs de Vos, geb. Everdingen 9 okt. 1850,23 † Wilnis 4 jan. 1932,17 tr. Abcoude-Baambrugge 10 dec. 188617 Annigje Kersbergen, geb. Benschop omstr. 1845,23 dr. van Jan en Neeltje van der Veen.
 3. Jacob de Vos, geb. Vianen 4 april 1852.17
 4. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 26 juli 1853,17 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1854.
 5. Elisabeth de Vos, geb. Vianen 23 dec. 1854,17 † Vianen? vóór 12 (mnd. onb.) 1856.
 6. Elizabeth de Vos, geb. Vianen 3 dec. 1856.17

 

XIad. Pieter Middelkoop, geb. Vianen 6 sept. 1828,23 bouwarbeider,293 † Kedichem 22 mei 1899,17 tr. 1e Langerak ZH 8 febr. 185617 Neeltje Labee, geb. Langerak ZH 27 febr. 1831,23 † vóór 1882, dr. van Jan en Merrigje Smit; tr. 2e na 1857 Jaantje Drogendijk, † vóór 1883; tr. 3e Kedichem 16 maart 1883294 Grietje de Jong, geb. Leerdam 4 okt. 1870,294 dr. van Pieter en Lydia Sterk.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Middelkoop, geb. Alblasserdam 21 maart 1856,42 † ald. 29 juni 1856.16
 2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb..16

Uit het tweede huwelijk:

 1. Matthijs Middelkoop, geb. Alblasserdam 23 sept. 1859,42 † ald. 8 okt. 1859.16
 2. Arie Middelkoop, geb. Alblasserdam 11 april 1861,42 † vóór 1961.

 

IXm. Teunis Evertsz Middelkoop, ged. Leerdam 8 dec. 1737,4 † Schoonrewoerd 21 jan. 1801,4 tr. Leerdam omstr. 176613 Aaltie Fransdr Kortlever, ged. Leerdam 9 aug. 1744,13 † Schoonrewoerd 16 april 1834.4

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Middelkoop,4 ged. Leerdam 29 maart 1767.4
 2. Evert Middelkoop,4 ged. Leerdam 6 dec. 1769,13 † vóór 10 febr. 1771.295
 3. Govert Middelkoop, ged. Leerdam 6 dec. 1769.13
 4. Evert, volgt Xp.
 5. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 okt. 1772,13 † vóór sept. 1774.
 6. Cornelia Middelkoop, ged. Meerkerk 11 sept. 1774,295 † ald. 11 sept. 1778.295
 7. Frans Middelkoop, ged. Meerkerk 24 maart 1776.296
 8. Cornelia Middelkoop,4 ged. Leerbroek 20 sept. 1778,4 † Schoonrewoerd 15 jan. 1870.4
 9. Abraham Middelkoop, ged. Leerbroek 16 april 1780 (get. Aartje Evertse Middelkoop),13 † Schoonrewoerd 18 maart 1856.297
 10. Jan Teunisz, volgt Xq.
 11. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 5 dec. 1784.4
 12. Cornelia Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 12 sept. 1790,4 †? 15 jan. 1870.13

 

Xp. Evert Middelkoop, geb. Meerkerksbroek,8 ged. Meerkerk 10 febr. 1771 (get. Aartje Evertse Middelkoop),13 † Leerdam 13 aug. 1849, tr. Schoonrewoerd 16 mei 17999 Sophia Vink, geb. Elshout,8 ged. Baardwijk NB 11 okt. 1772,8 bouwvrouw,8 vermeld Arie de Raad,298 † Leerdam 25 mei 1846,4 dr. van Jasper en Adriana Holster en wed. van Arie de Raad.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 jan. 1800.13
 2. Jasper Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 nov. 1801,4 † Leerdam 22 aug. 1822.16
 3. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 juli 1803,4 † vóór maart 1806.4
 4. Bastiaan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 18 sept. 1804.13
 5. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 4 maart 1806,4 kastelein 1840.

 

Xq. Jan Teunisz Middelkoop, ged. Leerbroek 14 april 1782,9 dagloner 1813,299 bouwman 1815, † Schoonrewoerd 20 febr. 1866,43 tr. Schoonrewoerd 2 okt. 181313 Adriana Evertsdr van Mild, ged. Schoonrewoerd 22 nov. 1789,4 † ald. 12 dec. 1854,4 dr. van Evert en Jannigje van der Koppel.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis, volgt XIae.
 2. Jannigje, volgt XIaf.
 3. Arie, volgt XIag.
 4. Everd, volgt XIah.
 5. Aaltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 maart 1823, † ald. 4 april 1825.16
 6. Frans Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 mei 1825, † ald. 9 juli 1858.16
 7. Willem Jansz, volgt XIai.

 

XIae. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 juni 1815, arbeider 1883, † Schoonrewoerd 7 febr. 1885,13 tr. Schoonrewoerd 19 jan. 185513 Neeltje van Kleij, geb. Schoonrewoerd 3 jan. 1835,4 † Hei en Boeicop 5 dec. 1891,17 dr. van Gerrit en Hendrika van Maurik.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt XIIap.
 2. Hendrika, volgt XIIaq.
 3. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 9 okt. 1860,16 † ald. 4 jan. 1861.
 4. Adriana, volgt XIIar.
 5. Gerrit Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1867,42 † ald. 9 aug. 1867.16
 6. Pieter Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 juli 1867,42 † Leerdam 30 sept. 1874.
 7. Garrett, volgt XIIas.
 8. Adriana Middelkoop, geb. vóór 1878.

 

XIIap. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 mei 1856,17 arbeider 1883, landbouwer 1921,16 vermeld Aannemer 1893 en te Koop 16 dec. 1904,300 † Heukelum, regio 6 okt. 1921,301 tr. 1e Leerdam 17 dec. 188017 Trijntje Maria Sterk, geb. Vuren, regio 9 juni 1859,63 † ald. 26 sept. 1881,17 dr. van Arie en Hazina Tromp; tr. 2e Heukelum, regio 1901 Letta Sterk, geb. Heukelum? omstr. 1843, † Arkel 25 dec. 1917,17 zuster van zijn eerste echtgenote en wed. van Jacobus Sterk.

Uit het eerste huwelijk:

Teunis Middelkoop, geb. Vuren, regio 1 maart 1881,13 † ald. 24 maart 1881.

 

XIIaq. Hendrika Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 dec. 1857,23 † Utrecht 14 maart 1931,43 tr. Leerbroek 28 dec. 188317 Jan Sterk, geb. Leerbroek 13 april 1849,23 † ald. 7 okt. 1915, zn. van Arie en Geertje Verhoef.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Sterk, geb. Leerdam omstr. 1881, † Gorinchem 4 juli 1950.17
 2. Arie Sterk, geb. Leerbroek 21 sept. 1884, † ald. 21 sept. 1884.
 3. Arie Sterk, geb. Leerbroek omstr. 1885,23 tr. Rotterdam 28 mei 191922 Anna Maria Bal, geb. Rotterdam omstr. 1896.23

 

XIIar. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 jan. 1862, † Den Haag 2 juli 1939, tr. 1e Leerdam 27 juli 188817 Daam Bouwe, geb. Hei en Boeicop 6 april 1844,23 † ald. 24 nov. 1893,17 zn. van Nicolaas en Maaike van Zanten en wedr. van Hendrika van Stenis; tr. 2e Hei en Boeicop 7 sept. 189617 Koenraad ’t Lam, geb. Leerdam 1 april 1863,215 timmerman,302 † Den Haag 23 dec. 1940,215 zn. van Teunis en Anneke van Iperen en wedr. van 1e Egje den Braven en 2e Sijke Breddels.

Uit haar relatie met N.N. NN:

 1. Teunis, volgt XIIIaj.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maaike Bouwe, geb. Loosdorp, Leerdam 17 nov. 1888.20
 2. Nicolaas Bouwe, geb. Leerdam, Loosdorp 3 april 1891.169
 3. Jan Bouwe, geb. Hei en Boeicop 18 dec. 1892.17

Uit het tweede huwelijk:

 1. Annigje ’t Lam, geb. Leerdam 1 aug. 1897.20
 2. Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 18 jan. 1899,169 tr. Den Haag 28 dec. 1928 Wilhelmina Christina Petronella Bosch, geb. Den Haag 4 april 1898.
 3. Gerrit Adrianus ’t Lam, geb. Leerdam 20 dec. 1901.169
 4. Neeltje Bastiana ’t Lam, geb. Leerdam 15 febr. 1904.169

 

XIIIaj. Teunis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1884,4 begrafenis ondernemer, verzekeringen, houtbewerker,303 † Driebergen 10 juni 1964,304 tr. 1e Den Haag 23 nov. 1910305 Sara Maria van Strien, geb. Kerkwerve Schutje, Zld 10 jan. 1888,169 † Driebergen 11 dec. 1948,13 dr. van Bartel en Janna Pieternella van den Bos; tr. 2e Driebergen 28 febr. 19504 Elisabeth van Spijk, geb. Schiedam 14 nov. 1896,4 † Zeist 24 mei 1955,4 begr. Driebergen.214

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaan Coenraad, volgt XIVao.
 2. Bartel Teunis, volgt XIVap.
 3. Nicolaas Jan Middelkoop, geb. Den Haag 4 mei 1915,169 † ald. 13 aug. 1916.214
 4. Janna Pieternella, volgt XIVaq.
 5. Maaike Jacoba, volgt XIVar.
 6. Jacoba Neeltje, volgt XIVas.

 

XIVao. Adriaan Coenraad Middelkoop, geb. Den Haag 29 maart 1912,169 verzekeringsagent 1939,306 vermeld prijswinnaar 27 mei 1939,307 † Amersfoort 21 jan. 1992,134 begr. Soest 25 jan. 1992,134 tr. Soestdijk 21 april 1939308 Martha Hoonhoud, geb. Baarn 28 juni 1913,33 † Soest 7 okt. 1996,33 dr. van Frans en Sietje Landman.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Adriana, volgt XVax.
 2. Theodoor Marius, volgt XVay.
 3. Lyanne Middelkoop, geb. NL vóór 1946, † vóór 1997.
 4. Louise Martha, volgt XVaz.
 5. Frans Harry Middelkoop, geb. Den Haag 10 mei 1948,135 † ald. 10 april 1989.33

 

XVax. Francina Adriana Middelkoop, geb. Den Haag 8 maart 1940, † Knegsel 18 sept. 1997,304 begr. Hoogeloon 23 sept. 1997,33 tr. 1e Den Haag 9 dec. 1961214 (door echtsch. ontbonden omstr. 1976)214 Gondus de Lange, geb. NL 4 april 1938, † ald. 22 aug. 1914; tr. 2e 1977214 Dr. ir.33 Johan Nijman, geb. Nunspeet 27 febr. 1925,33 Voorzitter,33 † Eindhoven 7 nov. 1987,33 begr. Hoogeloon 11 nov. 1987;33 tr. 3e Knegsel 18 mei 1990309 Jan Gerard Jacob Peelen, geb. NL na 1935.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Frank de Lange, geb. Den Haag vóór 1976.
 2. Evelien Martha de Lange, geb. Tiel, regio vóór 1977.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Eveline Nijman, geb. na 1960, tr.310 Daaf NN. [Nisse 1997]79
 2. Arjan Gondus Nijman, geb. Goes na 1977.214

Uit het derde huwelijk:

 1. Marc Peelen, geb. na 1990, tr. Daniella NN. [Singapore]311
 2. Janine Peelen, geb. na 1991. [Hilvarenbeek]311

 

XVay. Theodoor Marius Middelkoop, geb. Den Haag 8 febr. 1942,118 predikant 1985-1996,138 predikant -2007,312 predikant 2009,313 vermeld gkn vanaf 1981 en 1982-1984,32 tr. Amsterdam 17 okt. 1972125 (door echtsch. ontbonden vóór 1998)33 Lyfke Marianne de Visser, geb. Amsterdam? 29 april 1951, † Mijdrecht 12 okt. 2000, dr. van Gillis Pz; zij hertr. na 1998 Robert Houtman. [Mijdrecht 2000]314

Uit dit huwelijk:

 1. Mascha Adriënne, volgt XVIj.
 2. Grabriëlle Louise Middelkoop, geb. Oostdongeradeel vóór 8 mei 1975,150 VO 1987-1989,39 tr. Michel van Opbergen. [Velserbroek 2000]33
 3. Coen Middelkoop, geb. NL na 1975. [IJmuiden 2000]33

 

XVIj. Mascha Adriënne Middelkoop, geb. Oostdongeradeel omstr. 19 okt. 1973,150 tr. Dennis Zorgdrager. [Velserbroek 2000]79

Uit dit huwelijk:

 1. Sophie Zorgdrager.
 2. Emma Zorgdrager.

 

XVaz. Louise Martha Middelkoop, geb. Den Haag 25 juli 1946,315 geneeskunde 1950-1971,39 arts,214 † Victoria BC 30 juli 2020,315 tr. Martin Charles Jackson, geb. Cork 20 juni 1941, † Comobox BC 25 okt. 2011.

Uit dit huwelijk:

 1. Kathryn Louise Jackson, advocaat.214
 2. Jennifer Martine Jackson, Bioloog.214

 

XIVap. Bartel Teunis Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1913,316 onderwijzer,214 vermeld 9 nov. 942-9 nov. 1942,100 † Den Haag 25 mei 1991,316 tr. Den Haag 14 april 1943308 Elisabeth van der Velde, geb. Delft 19 jan. 1920,214 † Leidschendam 9 okt. 1984,33 begr. Den Haag 13 okt. 1984,33 dr. van Philippus Petrus en Jannetje Cornelia den Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Cornelia Middelkoop, geb. Den Haag 24 maart 1944,214 hoofd 1981,135 HRM 2002.317 [Den Haag 1984]153
 2. Teunis Bartel Middelkoop, geb. Den Haag 25 maart 1946,214 univ,318 apotheker 1986-1999.318 [Den Haag 1984]153
 3. Maria Elisabeth, volgt XVba.
 4. Marcel Philip, volgt XVbb.

 

XVba. Maria Elisabeth Middelkoop, geb. Den Haag 9 febr. 1952,214 onderwijzeres,214 † Delft 31 mei 2018,224 tr.153 Willem van Veen.

Uit dit huwelijk:

Leonie van Veen, geb. Delft?.

 

XVbb. Marcel Philip Middelkoop, Drs,319 geb. Den Haag 21 dec. 1952,214 socioloog,214 tr. Voorburg214 Joke Hus, geb. Den Haag? 1956.39

Uit dit huwelijk:

 1. Laura Celine, volgt XVIk.
 2. Victor Daniël Middelkoop, geb. Delft 1 april 1987,320 univ -2013,141 illusionist.141
 3. Caren Stéphanie Middelkoop, geb. Delft 9 maart 1989.

 

XVIk. Laura Celine Middelkoop, geb. vóór 1984, univ,36 tr. Leiden 22 sept. 2006100 Bas van Westing, zn. van Truus NN.

Uit dit huwelijk:

NN van Westing, geb. omstr. 2010.

 

XIVaq. Janna Pieternella Middelkoop, geb. Den Haag 30 nov. 1917,169 kinderverzorgster,215 † Breda 2 dec. 1979,308 tr. Den Haag 8 nov. 1940308 Hermanus Munnik, geb. Den Haag 20 nov. 1911,308 werktuigbouwkundige,214 † Breda 15 sept. 1990.308

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas Munnik, geb. Hengelo na 1940,214 chef,214 tr. Vlaardingen214 Hannie van Leeuwen, geb. Vlaardingen.
 2. Sara Maria Munnik, geb. Hengelo 30 mei 1943,214 onderwijzeres,214 tr. Vlaardingen 7 okt. 1966214 Pieter van der Lee, geb. Driebergen 24 febr. 1943.214
 3. Teunis Leonard Munnik, geb. Hengelo na 1942.214
 4. Bob Herman Munnik, geb. Hengelo na 1943.214
 5. Paul Robert Munnik, geb. Hengelo na 1944.214
 6. Ronald Jan Munnik, geb. Hengelo na 1945.214

 

XIVar. Maaike Jacoba Middelkoop, geb. Den Haag 13 mei 1922,169 † Calgary, Alberta 8 april 1978,308 tr. Den Haag 21 dec. 1945308 Izaäk A. Verstraten, geb.? 1 aug. 1921,308 † ald. 19 mei 1990.308

Uit dit huwelijk:

 1. Marius Jan Verstraten.
 2. Hans Verstraten.

 

XIVas. Jacoba Neeltje Middelkoop, geb. Den Haag 13 okt. 1931,169 kleuterleidster,214 † Kenmore, Calgary, Alberta 10 juni 1993,33 begr. Canmore, Bow Valley Cemetery 14 juni 1993,214 tr. Driebergen 7 juli 1955308 Johannes van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 18 juli 1931,214 ged. Driebergen,214 administrateur,214 † Palm Bay, Florida 30 jan. 2007,214 zn. van Cornelis en Johanna Groenhuijse; hij hertr. Palm Bay, Florida 5 april 1997214 Susan DuFrene.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 20 aug. 1956,214 tr. Leduc, Alberta 27 juni 1981214 Lois Sklarenko, geb. CAN? 8 april 1956.214
 2. Teunis van der Lee, geb. Driebergen-Rijsenburg 14 sept. 1958,214 † Banff 24 mei 2006, tr. Banff omstr. 1980214 (echtsch. uitgespr. Calgary, Alberta 2003)214 Deborah Fitzsimmons, geb. CAN? 1962.
 3. Robert John van der Lee, geb. Calgary, Alberta 23 juni 1967.214

 

XIIas. Garrett Middelkoop, geb. Leerdam 18 sept. 1871,42 farmer 1920,321 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1955,322 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,322 tr. 1e321 Elizabeth de Kock, geb. NL omstr. 1882,323 † Rose Hill, Mahaska County, Iowa 1922,322 begr. Rose Hill Mahaska Iowa, Wymore Cemetry,322 dr. van NN en Jennie NN; tr. 2e Jesse F NN, geb. Iowa omstr. 1864,323 wed. van NN Remmarck.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Tannis Middelkoop, geb. Mahaska County, IO.
 2. Minnie Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 11 juni 1903,94 † USA, Nevada, IA 21 maart 1998,94 tr. Oskaloosa, Mahaska, IA 21 jan. 192894 Clifford Perry Byers, geb. Elkhart IA 6 dec. 1900, † Nevada, IA 9 febr. 1983.
 3. John Tunis, volgt XIIIak.
 4. Martin, volgt XIIIal.
 5. Nellie Garnett Middelkoop, geb. Mahaska County, IO 13 febr. 1912,322 dienstknecht 1930,324 † Nevada, Story County, IO 6 febr. 1996,322 tr. Des Moines, Polk, IO 5 sept. 1940322 Marion Ward Shickell, geb. Story County, Io 11 febr. 1908,322 † Nevada, Story County, IO 20 nov. 1972,322 zn. van Frederick Lee en Mabel Annie Corke.

 

XIIIak. John Tunis Middlecoop, geb. USA 1 nov. 1905,325 vermeld Husker 1937 en topproducent 1956,326 † USA 3 nov. 1986,325 tr.325 Anna I. Burbank, geb. USA? 23 okt. 1907,13 † Limby, Jefferson, Iowa 6 juli 1997,13 dr. van Nelson W..

Uit dit huwelijk:

 1. John Jr, volgt XIVat.
 2. Jack Lee, volgt XIVau.

 

XIVat. John Jr Middlekoop, geb. Iowa 6 juli 1929,13 farmer,327 zaadhandelaar,328 vermeld u.S. Veterans Gravesites ca.1775-2006 1929-2004,329 † Abingdon, Jefferson, Iowa 13 april 2004,13 tr. Dorothy Anderson.

Uit dit huwelijk:

 1. Trudy Middlekoop, geb. Fairfield IA? na 1950, tr. Ed Oliver, geb. na 1950. [Batavia IA 2020]327
 2. Sue Middlekoop, geb. na 1950, tr. Dennis Clark, geb. na 1950. [Birmingham, IA 2020]327
 3. Tom Alan Middlekoop, geb. Fairfield IA 14 juni 1956,327 HO -1974,327 farmer,327 † Batavia IA 6 april 2020.327

 

XIVau. Jack Lee Middlekoop, geb. Iowa 1939,330 tr. Mildred Elaine NN, geb. USA omstr. 1939.330 [Blackhawk township, Jefferson, Iowa 190-1940]13

Uit dit huwelijk:

 1. Jackie Middlekoop, geb. Packwood IA? na 1960.
 2. Jack L. jr. Middlekoop, geb. Packwood IA? omstr. 1961.331

 

XIIIal. Martin Middelkoop, geb. Rose Hill, Mahaska County, Iowa 15 juli 1908,332 salesman,333 vermeld Husker champ 1936 en Husker 1937,326 † Melbourne IA 31 aug. 1991,332 tr. Nevada, IA 31 dec. 1935334 Lois Ardelle Sash, geb. Jasper County Iowa 26 juni 1917,334 † Gladbrook, Tama Iowa 12 juli 2008,334 dr. van Philip en Effie Emmack.

Uit dit huwelijk:

 1. Juanita, volgt XIVav.
 2. Ronald Middelkoop, geb. Melbourne IA? 1942,246 tr.335 Helen Kling. [Hershey PA 2014]246
 3. Phillip M. Middelkoop, geb. Melbourne IA? mei 1947, tr.335 Mary Kathryne Mason, geb. USA juni 1944.246 [Marshalltown IA 1991]246

 

XIVav. Juanita Middelkoop, geb. Melbourne IA? na 1935, tr. 1956323 Fritz Fulster, geb. USA na 1935. [Gladbrook, Tama Iowa 1991]333

Uit dit huwelijk:

Stacy Fulster Fulster.

 

XIaf. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 sept. 1817,42 werkster 1867, † Hei en Boeicop 28 okt. 1888,173 tr. Leerdam 18 aug. 183817 Nijs de Held, geb. Leerdam 8 febr. 1802,46 † Acquoy, regio 28 maart 1866,16 zn. van Cornelis en Aafje den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Held, geb. Culemborg, regio 11 jan. 1843,46 † Acquoy, regio 26 maart 1866.46
 2. Adriana de Held, geb. Acquoy, regio omstr. 1845,46 † ald. 17 maart 1866,46 tr. Leerdam 16 dec. 186417 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,46 † NL vóór 1922, echtg. van Neeltje de Held (XIaf,4).
 3. Aaltje de Held, geb. Beesd, regio 4 febr. 1845,46 † ald. 16 okt. 1874,42 tr. Hei en Boeicop 19 aug. 186717 Cornelis den Hartog, geb. Culemborg, regio 17 maart 1844,46 † NL na 1874.46
 4. Neeltje de Held, geb. Beesd, regio omstr. 1847,46 † ald. 8 april 1922,46 tr. Schoonrewoerd 7 (mnd. onb.) 746 Willem Keppel, geb. Kedichem omstr. 1841,46 † NL vóór 1922; hij hertr. Leerdam 16 dec. 186417 Adriana de Held (XIaf,2).
 5. NN de Held, levenloze zoon, geb. 12 maart 1849.
 6. Emma de Held, geb. omstr. 1851,46 † Schoonrewoerd 13 mei 1867.46
 7. Teuntje de Held, geb. Beesd, regio omstr. 1852,23 tr. Noordeloos 24 sept. 187317 Floris van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1849.23
 8. Aafje de Held, geb. Hei en Boeicop? 1855,16 † Hei en Boeicop 10 sept. 1890,16 tr. Johannes Spronk, geb.? na 1850, † Hei en Boeicop? na 1890.

 

XIag. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 okt. 1819,42 † Vianen 6 jan. 1892,63 tr. Schoonrewoerd 20 okt. 184817 Elizabeth van Bommel, geb. Leerdam 21 juli 1819,63 † Hagestein 6 mei 1889,16 dr. van Roelof en Neeltje van der Leeden.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 22 febr. 1849,42 † ald. 4 febr. 1872.
 2. Neeltje, volgt XIIat.
 3. Adriana, volgt XIIau.
 4. Johanna Fransijna Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 dec. 1858,42 † ald. 3 sept. 1879.

 

XIIat. Neeltje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 sept. 1852,107 † vóór 1909, tr. Schoonrewoerd 23 nov. 187717 Hendrik de Jong, geb. Vianen omstr. 1852,23 zn. van Willem en Grietje Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Jong, geb. Vianen omstr. 1879,16 † Hasselt Ov 15 maart 1919.16
 2. Arie de Jong, geb. Schoonrewoerd? 1880,16 † Vianen 2 dec. 1942.17

 

XIIau. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1855,23 † Hagestein 19 jan. 1890, tr. Schoonrewoerd 28 okt. 188017 Marcelis de Jong, geb. Vianen 14 febr. 1855,4 † IJsselstein 18 jan. 1936,4 zn. van Willem en Grietje Veen; hij hertr. Vianen 4 dec. 18914 Willemijna Verweij.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Johannes de Jong, geb. Vianen omstr. 1882,23 † IJsselstein 18 jan. 1947,17 tr. IJsselstein 19 mei 191017 Jantje Hendrika Hoogendoorn, geb. Haaften, regio 1886, † na 1947.
 2. Arie de Jong, geb. Hagestein? omstr. 1883,16 † Hagestein 19 febr. 1890.16
 3. Pieter de Jong, geb. Hagestein 18 jan. 1886,42 † ald. 22 juli 1888.16

 

XIah. Everd Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 mei 1821,42 boerenknecht 1883, † Schoonrewoerd 5 april 1900, tr. Schoonrewoerd 4 mei 185017 Jannigje Brouwer, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1823.13

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike, volgt XIIav.
 2. Jan, volgt XIIaw.
 3. Adriana Pieternella Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 okt. 1856, † ald. 8 dec. 1869.
 4. Cornelia Francina Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 2 maart 1860, † ald. 3 maart 1869.
 5. Adrianus, volgt XIIax.

 

XIIav. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 12 jan. 1852,84 † Leerdam 4 mei 1904,20 tr. Schoonrewoerd 2 mei 187984 Arie den Hertog, geb. Everdingen 24 juni 1842,84 † Leerdam 16 maart 1918,84 zn. van Jan en Geertje Copier.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert den Hartog, geb. Leerdam omstr. 6 aug. 1889.20
 2. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 1 dec. 1891.20
 3. Johannes den Hartog, geb. Leerdam omstr. 17 febr. 1896.20
 4. Jannigje den Hartog, geb. Leerdam omstr. 12 mei 1899.20

 

XIIaw. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1854,17 † ald. 26 mei 1911, tr. Schoonrewoerd 14 okt. 188617 Bartje Oomen, geb. Kerkwijk, regio 22 sept. 1860,63 † Leerdam 6 mei 1925,20 dr. van Metje Oomen.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 april 1887, † ald. 12 april 1887.
 2. Metje, volgt XIIIam.
 3. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 29 april 1892, † ald. 7 mei 1892.
 4. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 1 aug. 1895, † ald. 8 nov. 1895.
 5. Evert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1898,17 † ald. 11 okt. 1898.

 

XIIIam. Metje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 april 1888,17 † Schoonrewoerd? 16 juni 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 17 aug. 191117 Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 2 okt. 1882,31 † Leiden 23 nov. 1975,78 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van Antonie en Maria Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 29 sept. 1913,63 † ald. 19 okt. 1913.63
 2. Jan Antonie de Groot, geb. Schoonrewoerd 24 juli 1916,63 tr. Schoonrewoerd 3 nov. 194863 Elisabeth van Klei, geb. Schoonrewoerd 7 jan. 1919.63
 3. Maria Bertje de Groot, geb. Schoonrewoerd 9 april 1918,63 tr. Leerdam 3 dec. 194263 Anton Copier, geb. Leerdam 18 sept. 1915.63

 

XIIax. Adrianus Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 26 sept. 1863,23 arbeider 1887, landbouwer 1905, † Amersfoort 23 dec. 1939,263 tr. Schoonrewoerd 2 dec. 188717 Anna Versluis, geb. Schoonrewoerd omstr. 1861,23 † Leerdam 22 nov. 1946,17 dr. van Jan en Maria van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XIIIan.
 2. Cornelia Adriana, volgt XIIIao.
 3. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 19 april 1889,13 † ald. 2 febr. 1890.13
 4. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 april 1890,13 † ald. 28 okt. 1890.13
 5. Jannigje, volgt XIIIap.
 6. Maria Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 4 maart 1895,31 † Schoonrewoerd? 25 aug. 1968,31 begr. Schoonrewoerd,31 tr. Schoonrewoerd 24 aug. 192217 Thijs de Vries, geb. Kuinre 4 maart 1898,31 medewerker,336 † Schoonrewoerd? 19 febr. 1958,31 begr. Schoonrewoerd,31 zn. van Melis en Antje Kamman.
 7. Adriana Cornelia, volgt XIIIaq.

 

XIIIan. Cornelis Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 15 nov. 1883,31 typograaf,218 † Leerdam 31 maart 1971,31 tr. Nieuwland 30 maart 190517 Geertje van Iperen, geb. Nieuwland 29 maart 1881,31 † Leerdam 23 april 1967,31 dr. van Gerrit en Sophia van Drent.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Middelkoop, geb. Nieuwland 3 febr. 1882, † ald. 14 maart 1972.
 2. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 1887, † ald. 1888.
 3. Gerrit Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwland 17 mei 1889, † ald. 15 jan. 1970.
 4. Gerrit Pieter, volgt XIVaw.
 5. Anna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juni 1916,20 † ald. 20 juni 2000.

 

XIVaw. Gerrit Pieter Middelkoop (eremedaille 2008),33 geb. Leerdam 19 mei 1914,169 miliitaire politie,169 † Apeldoorn 4 maart 2005,33 begr. Vaassen 9 maart 2005,33 tr. Leerdam 10 juli 193820 Teuntje Adriana van Rossem, geb. Leerdam 15 jan. 1915,28 † Apeldoorn? 13 sept. 1993,33 dr. van Jan van Rossum en Teuntje Adriana van Meeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XVbc.
 2. Teuntje Adriana Middelkoop, geb.? 14 okt. 1943,337 † 29 okt. 1969,338 begr. Dieren 3 nov. 1969,33 tr. NN Bauling, † vóór 2005.
 3. Jan, volgt XVbd.
 4. Gerrit, volgt XVbe.
 5. Andries, volgt XVbf.

 

XVbc. Cornelis Middelkoop, geb.? 12 aug. 1941,339 tr. 1e vóór 1967 Teuntje Adriana Ris, geb.? 14 okt. 1943,339 † vóór 2005; tr. 2e vóór 2005 Gwenny NN, geb. na 1940. [Dronten 2005]153

Uit het eerste huwelijk:

 1. Ingrid Joyce Middelkoop, geb. Leeuwarden omstr. 29 jan. 1967,340 tr. Hans NN, geb.? na 1965.
 2. Annemiek Marion Middelkoop, geb. Leeuwarden 30 jan. 1969,340 tr. Renë NN, geb.? na 1965.
 3. Teuny Adriana Middelkoop, geb. Leeuwarden 27 maart 1970,340 tr. Guido NN, geb.? na 1965.
 4. Judy Middelkoop, geb.? na 1971, HO,36 verpleegkundige,36 tr. Jan-Willem NN, geb.? na 1970. [Groesbeek]36

 

XVbd. Jan Middelkoop, geb.? 11 febr. 1946,337 tr. Marja Volkers, geb. Almelo Ov na 1945. [Wijk bij Duurstede]36

Uit dit huwelijk:

 1. Marjelle Middelkoop, geb.? na 1985.
 2. Jan-Pieter Middelkoop, geb. Utrecht? na 1985, HO.36 [Utrecht]36

 

XVbe. Gerrit Middelkoop, geb.? 7 maart 1948.337

Uit zijn relatie met Annelies NN, geb.? na 1948:

Joop Middelkoop, geb. NL na 1970.

 

XVbf. Andries Middelkoop, geb. Apeldoorn? 29 sept. 1953,337 BS 1959-1966.39

Uit zijn relatie met Bertha de Kok, geb.? na 1950, medewerker:36

 1. Barbara Middelkoop, geb.? na 1973, HO,36 begeleidster,36 tr. Geert NN, geb.? na 1970. [Harderwijk]36
 2. Miriam Middelkoop, geb.? na 1974, BS,36 tr. Wouter Jansen, geb.? na 1970.
 3. Suzanne Middelkoop, geb.? na 1975, tr. Frank NN, geb.? na 1972.
 4. Marjolein Middelkoop, geb. Apeldoorn? 1983,39 tr. Michel NN, geb.? na 1974.

 

XIIIao. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 maart 1888, † Meerkerk? 28 nov. 1967,31 begr. Meerkerk,31 tr. Schoonrewoerd 28 febr. 191817 Anthonie den Hartog, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1892,341 † Meerkerk? 14 febr. 1977,31 begr. Meerkerk,31 zn. van Jan en Geertruida Kool.

Uit dit huwelijk:

Anna den Hartog, tr.324 NN Steijsiger.

 

XIIIap. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 juli 1891,70 † Schoonhoven? 19 dec. 1961,70 begr. Schoonhoven,70 tr. Schoonrewoerd 23 nov. 191617 Jan Willem Slomp, geb. Molenaarsgraaf 20 dec. 1884,70 machinist 1922,275 † Schoonhoven? 6 aug. 1971,70 begr. Schoonhoven,70 zn. van Willem en Metje Slotboom.

Uit dit huwelijk:

Willem Adrianus Slomp, geb. Schoonhoven 17 aug. 1922.275

 

XIIIaq. Adriana Cornelia Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 dec. 1902,42 † Gorinchem 28 febr. 1979,70 tr.342 Machielis van Hees, geb. Gorinchem 24 mei 1896,343 † ald. 7 jan. 1959,33 zn. van Willem en Hendrika Paans.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika van Hees, geb. Gorinchem? na 1916.
 2. Willem Adrianus van Hees, geb. Gorinchem? na 1917.
 3. Willem van Hees, geb. Gorinchem? omstr. 5 juli 1935,344 tr.343 Birgit Andersson, geb.? na 1930.

 

XIai. Willem Jansz Middelkoop, geb. Leerdam 20 febr. 1828,42 † Loosdorp, Schoonrewoerd 7 aug. 1875,16 tr. 1e Schoonrewoerd 14 maart 185117 Anneke van den Heuvel, geb. Schoonrewoerd omstr. 1831,23 † Leerdam 23 april 1854,16 dr. van Pieter en Josina van Meeteren; tr. 2e Schoonrewoerd 14 maart 186117 Gijsje Middelkoop, geb. Leerbroek 20 sept. 1838,42 † Schoonrewoerd 20 maart 1916,96 dr. van Arie Pietersz en Maaike Hendriksd van Buuren; zij hertr. Schoonrewoerd 21 okt. 188117 Frederik de Jong.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 31 juli 1851,13 † ald. 3 sept. 1881.16
 2. Peter, volgt XIIay.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie, volgt XIIaz.
 2. Adriana, volgt XIIba.
 3. Maaike, volgt XIIbb.
 4. Jannigje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 6 febr. 1868, † Hei en Boeicop 11 jan. 1953, tr. Schoonrewoerd 25 mei 190617 Johannes Donker, geb. Hei en Boeicop omstr. 1874,23 zn. van Jacob en Elizabeth Heijkoop.
 5. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 17 juli 1870.42
 6. Janna Elizabeth Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 1 april 1873,42 † Schoonrewoerd 26 jan. 1874.16
 7. Jan, volgt XIIbc.

 

XIIay. Peter Middelkoop, geb. Leerdam 28 juli 1853, arbeider 1878, † Apeldoorn 19 febr. 1930, tr. 1e Nieuwland 3 mei 187817 Maria Johanna Smits, geb. Arkel 20 april 1849,345 † Apeldoorn 17 april 1925,17 dr. van Evert en Maria de Jong; tr. 2e na 1925 Mina ter Brugge, geb. Borne omstr. 1866,16 † Renkum 18 april 1950,17 dr. van Gerrit en Gezina Hilbrink.

Uit het eerste huwelijk:

 

XIIIar. Marinus Middelkoop, geb. Nieuwland 3 juni 1873,23 notabele 1947,129 vermeld ongeluk 11 febr. 1904,58 † Oud-Alblas 21 mei 1950, tr. 1e Hoogblokland 26 aug. 189717 Teuntje van den Dool, geb. Brandwijk 1 febr. 1877,346 † Oud-Alblas 5 febr. 1937,345 dr. van Cornelis en Janna Cornelia Haak; tr. 2e Oud-Alblas 21 dec. 1939345 Neeltje Burggraaf, geb. Dordrecht 6 april 1893, † Rotterdam omstr. 25 maart 1959.347

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Johanna Middelkoop, geb. Hoogblokland 30 dec. 1897,345 tr. Oud-Alblas 14 mei 191517 Johan Berends, geb. Apeldoorn 1893,23 zn. van Hendrik Jan en Gesina Nijenhuis.
 2. Janna Cornelia, volgt XIVax.
 3. Jannigje, volgt XIVay.
 4. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 okt. 1902.348
 5. Aria, volgt XIVaz.
 6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Hoogblokland omstr. 15 juli 1905.348
 7. Petertje, volgt XIVba.
 8. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland omstr. 22 april 1909,348 † ald. vóór febr. 1911.348
 9. Cornelis, volgt XIVbb.
 10. Peter, volgt XIVbc.
 11. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Oud-Alblas 26 juli 1917.127

 

XIVax. Janna Cornelia Middelkoop, geb. Hoornaar 30 dec. 1899,345 † Oud-Alblas 21 aug. 1926,127 tr. Oud-Alblas 21 aug. 191917 Teunis Berkouwer, geb. Lekkerkerk 11 aug. 1895,23 zn. van Jan en Neeltje Koot; hij hertr. 6 juni 1928286 Sija Willempje Maaike van der Hoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Berkouwer, geb. Alblasserdam 21 jan. 1920.286
 2. Marinus Berkouwer, geb. Alblasserdam 5 maart 1921.286
 3. Teunis Berkouwer, geb. Rotterdam 29 dec. 1922.286

 

XIVay. Jannigje Middelkoop, geb. Hoornaar 9 juli 1901,256 † Amsterdam 11 nov. 1969,52 tr. 1e Oud-Alblas 10 juni 192017 (echtsch. uitgespr. Willemstad 1 okt. 1928)349 Goris Groenendijk, geb. Alblasserdam 7 april 1900, scheepskoker,286 † Amsterdam 19 mei 1954,345 zn. van Arie Pieter en Geertrui Stoppelenburg; hij hertr. Willemstad Curacao mei 1929350 Urina Elisabeth Marugg; tr. 2e Rotterdam 18 april 1924286 Arie Hendrik van Riemsdijk, geb. Sliedrecht 16 febr. 1890,286 † Amsterdam? na 1969.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Martha Groenendijk, geb. Papendrecht.
 2. Geertrui Groenendijk, geb. Nieuw-Lekkerland 4 dec. 1920.286
 3. Jannigje Groenendijk, geb. Rotterdam 8 mei 1928.286

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie Hendrik van Riemsdijk, geb. Rotterdam 25 febr. 1932.286

 

XIVaz. Aria Middelkoop, geb. Hoogblokland 22 dec. 1903,31 † Papendrecht 20 april 1988,351 tr. Rotterdam 4 april 1928345 Arie de Baat, geb. Papendrecht 17 mei 1901,286 sjouwer,286 † Papendrecht? 23 juni 1967,31 begr. Papendrecht.31

Uit dit huwelijk:

Kornelis de Baat, geb. Rotterdam 17 aug. 1928.286 [Sliedrecht 1929-]286

 

XIVba. Petertje Middelkoop, geb. Hoogblokland 13 juni 1907,127 † Oud-Alblas 5 jan. 1967,127 tr. Oud-Alblas 17 (kerkelijk 7)127 jan. 1929345 Cornelis Gaal, geb. Alblasserdam 16 jan. 1909,127 † Zeist 16 juni 1993;127 hij hertr. Oud-Alblas 22 maart 1973127 Trijntje van Olderen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gaal, geb. Oud-Alblas 12 mei 1929.127
 2. Janna Gaal, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1931,127 † Dordrecht 11 aug. 1997,127 tr. Oud-Alblas 16 sept. 1954127 Teunis van Vuuren, geb. Oud-Alblas 28 okt. 1927.127
 3. Teuntje Gaal, geb. Oud-Alblas 17 okt. 1933,127 tr. Oud-Alblas 1 juli 1959127 Bastiaan Cornelis Vonk, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 21 sept. 1932.127
 4. Engelbertus Gaal, geb. Oud-Alblas 12 okt. 1935,127 † ald. 13 juni 1941.127
 5. Marina Gaal, geb. Oud-Alblas 7 april 1939,127 tr. Oud-Alblas 23 nov. 1961127 J. Inbach, geb.? na 1935.
 6. Engelina Bertha Gaal, geb. Oud-Alblas 17 mei 1943,127 † Dordrecht 21 jan. 1944.110
 7. Engelina Gaal, geb. Oud-Alblas 1945,127 tr. Oud-Alblas 15 april 1966127 Jacob Dekker, geb.? na 1940.
 8. Josina Gaal, geb. Oud-Alblas 14 juli 1946,127 tr. Oud-Alblas 16 dec. 1965127 J. de Groot, geb.? na 1940.

 

XIVbb. Cornelis Middelkoop, geb. Hoogblokland 19 juni 1911, † Oud-Alblas 24 mei 1986,33 tr. Ridderkerk 11 maart 1938345 Adriana Wilhelmina van Die, geb. omstr. 1916, † Bleskensgraaf 11 aug. 1997.33

Uit dit huwelijk:

 1. T., volgt XVbg.
 2. G.J., volgt XVbh.
 3. M., volgt XVbi.
 4. Marinus, volgt XVbj.

 

XVbg. T. Middelkoop, geb. Alblasserdam omstr. 1940,351 tr. Oud-Alblas 24 aug. 1961351 Kl. Simons, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1936,351 zn. van Arie en Pieternella Zanen. [Streefkerk 1986]153

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wilhelmina Simons, geb. Nieuw-Lekkerland sept. 1967,351 tr. John NN. [Streefkerk 1978]351
 2. Pieternella Lijsje Cornelia, volgt XVI-l.

 

XVI-l. Pieternella Lijsje Cornelia Simons, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1 juli 1969,351 MO,36 medewerker 2020,36 tr. Arie Auke van Middelkoop. [Nieuwpoort 2020]36

Uit dit huwelijk:

 1. Jelle van Middelkoop.
 2. Thomas van Middelkoop, geb. Gorinchem omstr. 2000, HBO 2017-.36 [Nieuwpoort 2020]36

 

XVbh. G.J. Middelkoop, geb. Oud-Alblas omstr. 1943, tr. Oud-Alblas 30 juli 1964351 L.Th. Ruisbroek, geb. Dordrecht omstr. 1933. [Wijngaarden 1986]153

Uit dit huwelijk:

 1. Carin Ruisbroek, tr. Piet NN.
 2. Marco Ruisbroek.
 3. Luigi Ruisbroek, tr. Nicolette NN.
 4. Theo Ruisbroek.
 5. Johan Ruisbroek.

 

XVbi. M. Middelkoop, geb. Oud-Alblas omstr. 1946, tr. Oud-Alblas 20 dec. 1968351 Jacob Rozendaal, geb. Groot-Ammers omstr. 1942. [Groot-Ammers 1986]153

Uit dit huwelijk:

 1. Hilda Rozendaal, tr. Frans NN.
 2. Wilma Rozendaal, tr. Jasper NN.
 3. Jacqueline Rozendaal, tr. Arjan NN.

 

XVbj. Marinus Middelkoop, geb. Oud-Alblas 16 jan. 1953,351 lto -1968,36 medewerker,36 tr. Oud-Alblas? 29 juni 197936 Lenie de Vries, geb. Delft 1951,39 BS 1957-1965.39 [Groot-Ammers 1986]153

Uit dit huwelijk:

 1. Pouline, volgt XVIm.
 2. Janine Middelkoop, geb. Groot-Ammers 1983,39 MO,352 Redacteur.352 [Zaandam]352

 

XVIm. Pouline Middelkoop, geb. Groot-Ammers 10 febr. 1981.353

Uit haar relatie met NN NN:

NN NN, geb. na 2015.

 

XIVbc. Peter Middelkoop, geb. Oud-Alblas 29 april 1916, † Dordrecht 25 aug. 1958,354 tr. Oud-Alblas 3 april 1941345 Neeltje Breedveld, geb. Oud-Alblas 1 dec. 1917,354 † Dordrecht 6 jan. 2006,354 begr. Oud-Alblas 11 jan. 2006,354 dr. van Teunis en Jannigje Hooikaas.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuni Middelkoop, geb. Oud-Alblas? vóór 1946. [Oud-Alblas 1968]351
 2. Jannigje, volgt XVbk.
 3. Elly, volgt XVbl.

 

XVbk. Jannigje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 18 juni 1946,355 vermeld Rode Kruis 1971,351 tr. Oud-Alblas 16 okt. 1968351 Jan van der Perk, geb. Nieuw-Lekkerland 24 dec. 1943,356 zn. van Gerrit en E. van der Beek. [Oud-Alblas 1989]351

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van der Perk, geb. Alblasserdam 2 aug. 1969.351
 2. Nelleke van der Perk, geb. vóór 1979.
 3. Maria Teuntje van der Perk, geb. Oud-Alblas 28 dec. 1980.351

 

XVbl. Elly Middelkoop, geb. Oud-Alblas? na 1947, tr. Gerrit de Kluijver. [Oud-Alblas 1968]351

Uit dit huwelijk:

 1. Janelle de Kluijver.
 2. Gerco de Kluijver.
 3. Jarno de Kluijver.
 4. Rudolf de Kluijver.

 

XIIaz. Arie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 25 aug. 1862,357 landbouwer 1887-1922,17 † Culemborg, regio 1 juni 1937,357 tr. IJsselstein 3 febr. 188717 Elizabeth de Raad, geb. IJsselstein 1865,357 † Culemborg, regio 26 mei 1931,357 dr. van Teunis en Aaltje van der Vent.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 1887,16 † ald. 3 dec. 1905.17
 2. Teunis, volgt XIIIas.
 3. Gijsbertus Frederik, volgt XIIIat.
 4. Cornelis Albertus, volgt XIIIau.
 5. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg? 22 maart 1894,358 † Culemborg, regio 29 juni 1898.358
 6. Gerrit Middelkoop, geb. Culemborg, regio 17 febr. 1896,30 fabrieksarbeider -1937,16 † Culemborg, regio 18 okt. 1937.359
 7. Gijsje Adriana, volgt XIIIav.
 8. Alida, volgt XIIIaw.
 9. Hendrik Middelkoop, geb. Culemborg, regio 18 sept. 1901,30 † ald. 3 juli 1929.358
 10. Anna, volgt XIIIax.
 11. Beuwke Gauke Middelkoop, geb. Culemborg, regio 15 okt. 1904, † Eindhoven 10 febr. 1994.33

 

XIIIas. Teunis Middelkoop, geb. Culemborg, regio 30 sept. 1888,360 landbouwer 1911,23 vermeld Bouwvergunning 1932,361 † Culemborg, regio 28 okt. 1957,360 tr. Culemborg, regio 19 mei 1911360 Judith Maria Verkerk, geb. Culemborg, regio 26 mei 1890,360 † Amersfoort 25 dec. 1967,43 dr. van Dirk Jan en Hendrika Francina de Waardt.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Dirk, volgt XIVbd.
 2. Francina Maria, volgt XIVbe.
 3. Bertus Willem Middelkoop, geb. Culemborg, regio 14 mei 1915.94
 4. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 3 nov. 1915,63 † ald. 1 febr. 1916.
 5. Dirk Jan, volgt XIVbf.
 6. Elisabeth Gijsbertha, volgt XIVbg.
 7. Maria Ottolina, volgt XIVbh.

 

XIVbd. Arie Dirk Middelkoop, geb. Culemborg, regio 15 dec. 1911,94 † ald. 21 maart 1994,358 tr. Culemborg, regio omstr. 15 jan. 1937359 Hilligje Prakken, geb. Appelscha 19 april 1911,94 † Culemborg, regio 21 april 2003.358

Uit dit huwelijk:

 1. Judith Maria Middelkoop, geb. Culemborg, regio 18 juni 1938, † ald. 24 jan. 2011.163
 2. Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 15 juni 1939.359

 

XIVbe. Francina Maria Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 april 1913,94 † ald. 1 febr. 2012,33 tr.94 Johannes Gerdinus Morée, geb. Beusichem, regio 27 febr. 1907,360 † ald. 28 juni 1980.360

Uit dit huwelijk:

 1. Janny Morée, geb. Culemborg? na 1933, tr. Piet NN, geb. na 1930.
 2. Teun Morée, geb. Culemborg? na 1934, tr. Nely NN, geb. NL na 1930.
 3. Thea Morée, geb. Culemborg, regio na 1935, tr. Piet NN, geb. 1930.

 

XIVbf. Dirk Jan Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 april 1918,70 chauffeur, † Culemborg, regio 12 okt. 1998,358 tr.94 Aartje Meidam, geb. Culemborg, regio 2 mei 1920, † ald. 24 mei 1972.

Uit dit huwelijk:

Judith Maria Irene Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 10 aug. 1939.359

 

XIVbg. Elisabeth Gijsbertha Middelkoop, geb. Culemborg, regio 27 mei 1923,94 † Ermelo 13 okt. 2020,315 tr.94 Hendrik van Panhuis, geb. Ermelo 27 aug. 1918,94 † Ermelo? 27 nov. 2005.362

Uit dit huwelijk:

 1. Joke van Panhuis, geb. na 1945, tr. Henk NN, geb. na 1945, † vóór 2020. [Ermelo 2020]363
 2. Judith van Panhuis, geb. na 1946, tr. Gerrit NN, geb. na 1946. [Harderwijk 2020]364
 3. Cor van Panhuis, geb. na 1947, tr. Jolanda NN, geb. na 1947. [Aalten 2020]363
 4. Teunis van Panhuis, geb. Ermelo? na 1948. [Berlijn 2020]364

 

XIVbh. Maria Ottolina Middelkoop, geb. Culemborg, regio 13 april 1928,94 † Haarlemmermeer 22 dec. 2018,365 tr.? 10 mei 1950358 Jan van der Naald, geb. Groningen 4 juni 1921.94

Uit dit huwelijk:

Jan Hendrik Marten van der Naald.

 

XIIIat. Gijsbertus Frederik Middelkoop, geb. Culemborg, regio 1891,23 arbeider 1915,23 † Culemborg, regio 27 okt. 1949,358 tr. 1e Culemborg, regio 23 juli 191517 Barendina Teuntje van den End, geb. Beusichem, regio 1896,23 † Culemborg, regio 24 jan. 1926,358 dr. van Jan en Pieternella Janna den Hartog; tr. 2e358 R. van Buitenhuis, geb.?.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. nov. 1917,16 † ald. 12 nov. 1918.17
 2. Elisabeth Pieternella Middelkoop, geb. Culemborg, regio omstr. 8 dec. 1918,166 † Elst 6 juni 1942, tr. Jan Klok, geb. Culemborg? vóór 1920.
 3. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Cuijlenburg, regio 26 juni 1920.
 4. Jan Arie Middelkoop, geb. Culemborg, regio 11 nov. 1921,16 † ald. 19 nov. 1921.

 

XIIIau. Cornelis Albertus Middelkoop, geb. Culemborg, regio 10 nov. 1892,358 sigarenmaker 1919,23 vermeld inbraak 10 maart 1934,99 † Culemborg, regio 1 dec. 1955,358 tr. Culemborg, regio 14 febr. 1919358 Helena Wilhelmina Vermeulen, geb. Culemborg, regio 31 aug. 1896, † Nieuwegein 25 sept. 1997, dr. van Johannes en Antonia Catharina Frenaij.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Johannes, volgt XIVbi.
 2. Antonia Elizabeth, volgt XIVbj.
 3. Elizabeth Helena, volgt XIVbk.

 

XIVbi. Arie Johannes Middelkoop, geb. Culemborg, regio 4 sept. 1919,358 † Tiel, regio 11 juni 2003,358 begr. Culemborg, regio,70 tr. Culemborg, regio 22 nov. 1952358 Johanna Everdina Gerarda Smits, geb. Culemborg, regio 21 april 1924, † ald. 13 mei 1976.

Uit dit huwelijk:

 1. Richard Middelkoop, geb. Culemborg, regio 16 nov. 1956.358 [Nijkerk]366
 2. Esther Middelkoop, geb. Culemborg, regio 18 okt. 1958.358
 3. Yvonne Middelkoop, geb. Culemborg, regio 27 mei 1963.358

 

XIVbj. Antonia Elizabeth Middelkoop, geb. Culemborg, regio na 1919,358 tr. Culemborg, regio 11 aug. 1948358 Antony Gerard Vermeulen, geb. Culemborg? vóór 1928,358 † Culemborg, regio 20 juni 2006.358

Uit dit huwelijk:

 1. Theo Vermeulen, geb. Culemborg? na 1948.
 2. Gonda Vermeulen, geb. Culemborg? na 1948.
 3. Marja Vermeulen, geb. Culemborg? na 1948.

 

XIVbk. Elizabeth Helena Middelkoop, geb. Culemborg, regio vóór 1933, tr. Culemborg, regio 24 okt. 1951358 Willem Schmidt, geb.? 10 nov. 1924,358 † Enschede 19 jan. 2008.358

Uit dit huwelijk:

 1. Robbert Schmidt, geb. Culemborg, regio 13 febr. 1955.358
 2. Inge Schmidt, geb. Culemborg, regio 29 mei 1956.358

 

XIIIav. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Culemborg, regio 5 nov. 1898,31 † Leerdam 7 okt. 1995,33 begr. Schoonrewoerd 12 okt. 1995,33 tr. Culemborg, regio 8 dec. 192217 Geuvert Burggraaf, geb. Schoonrewoerd 3 aug. 1898,31 Houtzager 1922,23 † Aquoy, regio 21 febr. 1978,358 begr. Overheicop, Schoonrewoerd,31 zn. van Klaas en Beligje van Benthem.

Uit dit huwelijk:

 1. Beligje Burggraaf, geb. Leerdam 3 mei 1923,367 † Gorinchem 26 aug. 2005,368 tr.367 Bastiaan de Jong, geb. 31 mei 1920,367 † 1 dec. 2004,367 begr. Tienhoven.368
 2. Eizabeth Hendrika Burggraaf, geb. Beesd, regio 4 dec. 1928,368 tr. Everdingen 30 juni 1953368 Teunis Burggraaf, geb. Everdingen 12 juni 1924,368 † Zijderveld 16 juli 1998,368 zn. van Gerrit en Petertje Pieternella van Lint. [Zijderveld 1995]79
 3. Nicolaas Burggraaf, geb. Acquoy, regio na 1928, tr.358 C.H. Bovenschen, geb.? na 1920. [Acquoy, regio 1995]79
 4. Arie Burggraaf, geb. 20 maart 1933. [Leerdam 1995]79

 

XIIIaw. Alida Middelkoop, geb. Culemborg, regio 2 mei 1900,367 † Leerdam 7 juni 1969,367 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 11 juni 1969,358 tr. Culemborg, regio 7 dec. 1938367 Teunis Burggraaf, geb. Leerdam 18 okt. 1894,367 landarbeider 1938,23 machinist, molenbaas 1950-,12 † Leerdam 28 febr. 1989,367 begr. Overheicop, Schoonrewoerd 4 maart 1989,358 zn. van Bastiaan en Elizabeth den Hertog.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,367 † ald. 28 sept. 1940.17
 2. Anna Elisabeth Burggraaf, geb. Utrecht 21 sept. 1940,16 † ald. 28 sept. 1940.17

 

XIIIax. Anna Middelkoop, geb. Culemborg, regio 5 jan. 1903,358 † ald. 5 mei 1929,17 tr. Utrecht (ondertr. omstr. 8 juni)168 1925 Teunis Uiterwijk, geb. Culemborg? vóór 1901.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Uiterwijk, geb. Utrecht? na 1925.
 2. Antonie Gerard Uiterwijk, geb. Culemborg, regio omstr. 5 okt. 1926.168

 

XIIba. Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 13 jan. 1865, † Rotterdam 5 nov. 1931,347 tr. Schoonrewoerd 1 okt. 190317 Willem Put, geb. Ridderkerk 30 sept. 1865,286 ijzerwerker,286 zn. van Barth en Hendrika Punt en gesch. echtg. van Jannigje Roos.

Haar dochter:

 1. Gijsje Adriana, volgt XIIIay.

Uit het huwelijk:

 1. Barth Put, geb. Alblasserdam 24 juli 1904,286 tr. 7 aug. 1929286 NN NN, geb. NL vóór 1911.
 2. Willemina Frederica Put, geb. Pernis? dec. 1905,16 † Pernis 25 aug. 1906.22
 3. Willemina Frederika Put, geb. Pernis 10 april 1907.286
 4. Hendrik Put, geb. Pernis 28 nov. 1908.286

 

XIIIay. Gijsje Adriana Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 11 jan. 1893,23 tr. Jaarsveld 23 nov. 191794 Jacob van Bladeren, geb. Jaarsveld omstr. 1890,23 zn. van Gijsbert en Metje Aantjes.

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? 8 maart 1911.

 

XIIbb. Maaike Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 27 juli 1866,17 † Culemborg, regio 30 sept. 1935,17 tr. Schoonrewoerd 17 maart 188717 Govert Kool, geb. Everdingen omstr. 1859,17 landbouwer 1919,369 † Leerbroek 27 sept. 1947,183 zn. van Barend en Annigje Verrips.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Kool, geb. Everdingen 22 april 1888.23
 2. Gijsje, volgt XIIIaz.
 3. Willempje, volgt XIIIba.
 4. Adriana Kool, geb. Culemborg, regio omstr. 1903, † Oudenrijn 4 juli 1932,168 tr. Floris de Ruiter, geb. na 1900.
 5. Teuntje Kool, geb. Culemborg, regio omstr. 4 maart 1906.140

 

XIIIaz. Gijsje Kool, geb. Everdingen 1889,23 † Breukelen 18 juli 1986,33 tr. Culemborg, regio 7 nov. 191917 Albertus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 26 febr. 1888,23 landbouwer 1919,23 † Breukelen-Nijenrode 10 dec. 1948, zn. van Hermanus en Neeltje van Rozelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt XIVbl.
 2. M., volgt XIVbm.

 

XIVbl. Hermanus Middelkoop, geb.? 1 sept. 1924,370 † Breukelen 25 jan. 2008,370 tr. NL 1 dec. 196334 Catharina van Vlierd, geb.? na 1920.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop.
 2. NN Middelkoop.
 3. NN Middelkoop.
 4. NN Middelkoop.
 5. NN Middelkoop.
 6. NN Middelkoop.
 7. NN Middelkoop.
 8. Bert Middelkoop, geb. Breukelen? na 1946.
 9. Gerry Middelkoop, geb. Breukelen? 1950,39 VO 1973-1977.39

 

XIVbm. M. Middelkoop, geb. na 1924, tr. W. van den Bosch, geb. NL na 1920. [Harmelen 1986]79

Uit dit huwelijk:

Willy van den Bosch, geb. Harmelen? na 1950.

 

XIIIba. Willempje Kool, geb. Everdingen 22 mei 1891,70 † Utrecht 12 jan. 1958,63 begr. Hei en Boeicop,70 tr. Leerbroek 14 mei 191517 Jan Middelkoop (XIIIac).

 

XIIbc. Jan Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 21 nov. 1874,42 boerenarbeider,286 arbeider 1901,371 tr. Jaarsveld 21 dec. 190017 Grietje Verhoef, geb. Jaarsveld omstr. 1875,23 dr. van Willem en Catharina de Weijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 jan. 1894,43 †? 17 mei 1963,372 tr. Capelle a/d IJssel 25 juli 192943 Nicolaas Hartmans, geb. Fijnaart 21 dec. 1893,43 Huisschilder,286 † Rotterdam 18 sept. 1967,372 zn. van Roeland en Adriana Antonia Oostdijck en wedr. van Catharina Cornelia van Loon.
 2. Willem Frederik, volgt XIIIbb.
 3. Willem Nicolaas, volgt XIIIbc.
 4. Gijsberthus Adrianus, volgt XIIIbd.
 5. Dirk Willem Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1907,16 † ald. 25 febr. 1907.17
 6. Marinus Jan, volgt XIIIbe.
 7. Jan Gerrit, volgt XIIIbf.

 

XIIIbb. Willem Frederik Middelkoop, geb. Lopik 7 juli 1901,42 † Rotterdam? vóór 1976, tr. Rotterdam 21 okt. 1925373 Jacoba Sleeuwenhoek, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 24 mei 1902,23 † Rotterdam 21 febr. 1976,33 dr. van Klaas en Teuntje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Middelkoop, geb. Rotterdam 30 aug. 1926,286 tr. Rotterdam omstr. 25 okt. 1950347 P. van der Ent, geb.? omstr. 1925.
 2. Klaas Middelkoop, geb. Rotterdam 27 sept. 1927,286 tr. P.H. Moret, geb.? na 1925, dr. van Johannes en Dirkje Leening. [Rotterdam 1973]374

 

XIIIbc. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Lopik 22 febr. 1903,286 fabrieksarbeider 1955, tr. Rotterdam 17 maart 192622 Dirkje Visser, geb. Rotterdam omstr. 1908,23 dr. van Pieter en Adriana Spruit.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 11 juli 1926.286
 2. Pieter, volgt XIVbn.

 

XIVbn. Pieter Middelkoop, geb. Rotterdam 27 jan. 1928,286 chef,34 † ’s Gravendeel 23 juni 2019,33 tr. Rotterdam 25 jan. 1955156 (kerkelijk Meerkerk) Catharina Donker, geb. Nieuwland 5 sept. 1928, † ’s Gravendeel? 22 jan. 2018,375 dr. van Arie en Jansje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Janske Middelkoop, geb. na 1955, tr. Peter Berghuis. [Klaaswaal]153
 2. Dirkje Wilhelmina Nicoline Middelkoop, geb. Rotterdam (Zuid) 2 april 1962,376 tr. Klaaswaal 2 maart 1983376 Arie Gerrit Terdu, geb. Klaaswaal 22 maart 1961.376 [Strijen 2019]153
 3. Willem Nicolaas, volgt XVbm.

 

XVbm. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Rotterdam 16 mei 1965,377 predikant 1992-,377 predikant 2006-,378 predikant 2017-,379 tr.377 H. Marlene van der Rhee, geb.? vóór 1970, dr. van Willem Roelof en W. Huijgen. [Eemdijk 1993-]291

Uit dit huwelijk:

 1. Wijmpje Matthànja Middelkoop, geb. Apeldoorn 13 dec. 1991.377
 2. Pieter Nathanaël Middelkoop, geb. Eemdijk 23 aug. 1993,291 medewerker -2020,380 wethouder 2020-,380 gemeenteraadslid.380 [Eemdijk 1993-]291
 3. Willem Roelof Jonathan Middelkoop, geb. Eemdijk 27 okt. 1995.291
 4. Willem Nicolaas Timotheüs Middelkoop, geb. Rijnsburg 15 juli 2001.377

 

XIIIbd. Gijsberthus Adrianus Middelkoop, geb. Lopik 15 april 1905,43 vermeld Dankbetuiging 1992,381 † Capelle a/d IJssel 10 nov. 1992,33 begr. Rotterdam 13 nov. 1992,33 tr. Maria Vos, † vóór 1992.

Uit dit huwelijk:

NN Middelkoop, geb. Capelle a/d IJssel omstr. 1937, † ald. 15 okt. 1940.382

 

XIIIbe. Marinus Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 12 maart 1911,286 predikant,95 vermeld m.j.middelkoop,383 † Veenendaal 13 mei 1990,147 tr. Capelle a/d IJssel 15 mei 194134 Maaike Korpershoek, geb.? 11 jan. 1914,147 † Veenendaal 25 juli 1995.33

Uit dit huwelijk:

 1. G.J.N. Middelkoop, geb. NL na 1941, tr. W. Jongsma. [Veenendaal 1995]79
 2. J.J. Middelkoop, geb. Zwolle? 1944,39 tr. Zwolle? 5 april 197334 Gerrie Oosterom, geb. NL vóór 1953. [Zwolle 1998]34
 3. J.J. Middelkoop, geb. NL na 1944, tr. M. Crum, geb. NL na 1950, dr. van Johanna Crum. [Dodewaard, regio 2001]384
 4. Jacoba Greta Jannetje, volgt XIVbo.
 5. W.F., volgt XIVbp.

 

XIVbo. Jacoba Greta Jannetje Middelkoop, geb. na 1945.

Uit haar relatie met Hendrikus Johannes van den Beld, geb. na 1945:

Hendriette Maaike Jacoliene van den Beld, geb. na 1965, tr. Benjamin Jan van Wijnen, geb. na 1949, zn. van Jan en Johanna Catharina Kloosterman.

 

XIVbp. W.F. Middelkoop, geb. Zwolle? 1952, tr. (ondertr. Tietjerksteradeel vóór 20 jan.) 1977150 J.G. van der Zwaag, geb. Eestrum 1953, dr. van Wytze v.d. Zwaag en Grietje Groenendaal. [Eestrum 1995]79

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Middelkoop, geb. Leeuwarden 30 dec. 1977.340
 2. Maaike Middelkoop, geb. Leeuwarden 6 jan. 1980.
 3. Aaltje Jouke Middelkoop, geb. Eestrum 14 mei 1985.150
 4. Jacobina Hendrika Middelkoop, geb. Leeuwarden vóór 14 april 1989.150

 

XIIIbf. Jan Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 18 sept. 1914,286 hulpvakarbeider 1958-1979,33 † Capelle a/d IJssel 31 jan. 1995,33 begr. Rotterdam 3 febr. 1995,33 tr. Capelle a/d IJssel 1 aug. 1936286 Maria Schouten, geb. Capelle a/d IJssel 3 maart 1916,286 † NL 23 jan. 2004.385

Uit dit huwelijk:

 1. Jan-Anne, volgt XIVbq.
 2. Wim, volgt XIVbr.

 

XIVbq. Jan-Anne Middelkoop, geb. Rotterdam 18 febr. 1937,286 tr. Marian NN. [Rotterdam]286

Uit dit huwelijk:

 1. Petra Middelkoop, geb. na 1960.
 2. Robert Middelkoop, geb. na 1961, tr. Saskia NN.
 3. Bas Middelkoop, geb. na 1962.

 

XIVbr. Wim Middelkoop, geb. NL na 1937, tr. Dinie NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Claudia Middelkoop, tr. Peter NN.
 2. Leon Middelkoop, geb. Heerlen, MO,36 medewerker.36

 

IXn. Mathijs Evertse Middelcoop,13 ged. Leerdam 4 maart 1740,13 † Leerdam? vóór okt. 1785,296 tr. Leerdam 22 juni 17669 Teuntje Dirkse Heijkoop, geb. Leerdam 22 april 1744, † na 1803.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Tijsse, volgt Xr.
 2. Evert, volgt Xs.
 3. Hendrik, volgt Xt.
 4. Hendrikus, volgt Xu.
 5. Barbara, volgt Xv.

 

Xr. Dirk Tijsse Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 2 april 1769,4 † ald. 31 dec. 1827, tr. Leerdam 30 jan. 181917 Adriaantje Verdugt, geb. Leerdam omstr. 1792, dr. van Walig Janse en Neeltje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

Matthijs Middelkoop, geb. Leerdam 25 okt. 1820,42 † ald. 20 jan. 1821.

 

Xs. Evert Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) omstr. 1773,4 † Leerdam? omstr. 1809,10 tr. Leerdam 20 okt. 17939 Suzanne Kars, geb. Leerdam april 1771,4 † ald. 18 jan. 1852,271 dr. van Willem en Hendrijntje van Zanten; zij hertr. Leerdam 10 okt. 18094 Huibert Kindermans Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs, volgt XIaj.
 2. Hendrina, volgt XIak.
 3. Willem, volgt XIal.
 4. Dirkje, volgt XIam.
 5. Teuntje Middelkoop, ged. Oosterwijk 4 juli 1802.14
 6. Gijsbert Middelkoop, geb. Leerdam 17 sept. 1805,4 † Hagestein 31 jan. 1814.

 

XIaj. Matthijs Middelkoop (metalen kruis),13 geb. Leerdam 20 juli 1794,4 kanonnier 1831-1837,13 vermeld fysieke kenmerken 31 juli 1831,13 † Leerdam? 19 okt. 1854,13 tr. 1e Leerdam 2 sept. 181517 Flora Dogterom, geb. Leerdam omstr. 1781,17 † Heukelom, regio 9 jan. 1841,63 dr. van Arie Dagterom en Jannigje de Jong; tr. 2e Leerdam 16 juni 184117 Willemijntje Mulder, geb. Leerdam omstr. 1808,23 dr. van Hans Jurie en Geertrui de Knijp.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam 17 nov. 1815, † ald. 18 jan. 1816.
 2. Evertje Middelkoop, geb. Leerdam 21 febr. 1817, † ald. 14 nov. 1819.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Evertje, volgt XIIbd.
 2. Matthijs Cornelis Middelkoop, geb. Leerdam? 23 mei 1841,16 † ald. 14 nov. 1842.
 3. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 31 mei 1844, † Leerdam? 24 mei 1845.
 4. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1847, † ald. 13 sept. 1847.
 5. Geertrui, volgt XIIbe.

 

XIIbd. Evertje Middelkoop, geb. Akersloot 15 sept. 1838,386 † Oegstgeest 17 nov. 1915, tr. 1e Nieuwpoort 26 juni 186817 Cornelis Jasper Witzier, geb. Leerdam omstr. 1831,23 zn. van Peter en Mijntje Boekhoven; tr. 2e Nieuwpoort 10 juli 187930 (echtsch. ingeschr. Brielle 19 dec. 1898)387 Aart Both, geb. Goudriaan omstr. 1858,23 zn. van Arie Jacobus en Aartje van der Wolf.

Uit het tweede huwelijk:

Aartje Willemijntje Both, geb. Brielle 26 mei 1880,388 † Rotterdam 1 dec. 1948,388 tr. Brielle 24 dec. 190357 Franciscus Cornelis Erkamps, geb. Den Bosch 14 maart 1878,388 † Rotterdam 24 nov. 1968.388

 

XIIbe. Geertrui Middelkoop, geb. Leerdam 17 maart 1851, † Nieuwpoort 26 maart 1932, tr. Nieuwpoort 7 mei 187517 Jan Hoeijenbos, geb. Nieuwpoort omstr. 1851, zn. van Arie en Anna Noorland.

Uit dit huwelijk:

Jan Geerit Hoeijenbos, geb. Nieuwpoort omstr. 1895, tr. Langerak ZH 4 aug. 1920110 Maria Maasland, geb. Langerak ZH omstr. 1894.

 

XIak. Hendrina Middelkoop, geb. Oosterwijk 22 dec. 1796,4 † Kedichem 27 maart 1864, tr. Kedichem 16 maart 182117 Hendrik van Aalst, geb. omstr. 1789,16 landbouwer,23 † Oosterwijk (Kedichem) 5 okt. 1837, zn. van Jan en Anneke van Meteren.

Uit dit huwelijk:

 1. Anneke van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1821, † Culemborg, regio 19 aug. 1888.
 2. Evert van Aalst, geb. omstr. 1824,16 † Kedichem 13 sept. 1875.17
 3. Jan van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1826,17 tr. Kedichem 17 sept. 185217 Jannigje van der Wal, geb. Kedichem omstr. 1829.
 4. Dirkje van Aalst, geb. Leerdam omstr. 1830, † Culemborg, regio 13 febr. 1895.

 

XIal. Willem Middelkoop, geb. Oosterwijk (Kedichem) 25 jan. 1799,4 † Leerdam 13 okt. 1886,4 tr. 1e Leerdam 2 febr. 182817 Metje Zijderveld, geb. Leerdam 1803,23 † ald. 20 jan. 1850, dr. van Teunis en Aantje den Hartog; tr. 2e Leerdam 10 maart 185717 Dirkje van Besoijen, geb. Ameide 1809,23 † Leerdam 15 dec. 1884,58 dr. van Pieter en Mijntje Freeswijk.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Evert Middelkoop, geb. Leerdam 12 mei 1828, † ald. 5 dec. 1857.16
 2. Aantje, volgt XIIbf.
 3. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † ald. 9 juli 1833.16
 4. Suzanna, volgt XIIbg.
 5. Teunis, volgt XIIbh.
 6. Willem, volgt XIIbi.
 7. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 24 juli 1838, † Everdingen 28 aug. 1871,16 tr. Leerdam 12 mei 186417 Neeltje Middelkoop, geb. Everdingen 8 jan. 1841,42 † ald. 29 juni 1905, dr. van Jan en Jannigje Peek; zij hertr. Everdingen 3 juli 187217 Gijsbert van Hemert.
 8. Jan Middelkoop, geb. Leerdam 26 maart 1841, † ald. 18 april 1924.20
 9. Adrianus, volgt XIIbj.
 10. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 1 aug. 1848, † ald. 17 jan. 1851.

 

XIIbf. Aantje Middelkoop, geb. Leerdam 19 jan. 1830, † ald. 6 dec. 1907,20 tr. Leerdam 25 mei 185417 Roelof Sterk, geb. Leerdam 13 okt. 1828,389 † ald. omstr. 8 okt. 1912,20 zn. van Adrianus en Jantje Parelse.

Uit dit huwelijk:

 1. Metje Sterk, geb. Leerdam 20 aug. 1854,17 † Ameide 9 okt. 1927,17 tr. Gijsbert Barten, geb.? vóór 1860, † ald. vóór 1927.
 2. Adrianus Sterk, geb. Leerdam 19 aug. 1857,17 † ald. 7 nov. 1942, tr. Leerdam 8 maart 188917 Teuntje den Otter, geb. Leerdam omstr. 1868, dr. van Cornelis en Dirkje Boot.
 3. Roelof Sterk, geb. Leerdam 16 sept. 1858.17
 4. Adriana Sterk, geb. Leerdam 2 okt. 1859.17
 5. Adriana Sterk, geb. 1860,390 † Leerdam 9 juli 1931.390
 6. Willem Sterk, geb. Kedichem? 1868,16 † Kedichem 8 okt. 1905,17 tr. Antonia van der Vliet, geb.? vóór 1875.
 7. Jan Sterk, geb. Leerdam 27 maart 1872,389 † ald. 31 juli 1938,389 tr. Arkel 14 april 189817 Annigje Versluis, geb. Heukelum, regio 14 april 1871.23

 

XIIbg. Suzanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 juli 1832, † Utrecht 24 juni 1911,140 tr. Leerdam 2 mei 185517 Jan Cornelisz de Koster, geb. Asperen, regio omstr. 1828,23 landbouwer,83 † Leerdam 4 aug. 1906, zn. van Cornelis en Hendrijntje de Gids.

Uit dit huwelijk:

 1. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 22 nov. 1855,17 † ald. 22 dec. 1855.17
 2. Metje de Koster, geb. Leerdam 31 jan. 1857,17 † ald. 30 april 1940,17 tr. Leerdam 20 aug. 187517 Jan den Hartog, geb. Leerdam 1854.23
 3. Kornelia de Koster, geb. Leerdam? 1858,23 † Utrecht 22 nov. 1893, tr. Leerdam 18 okt. 187817 Gijsbertus Moring, geb. Zaltbommel, regio 20 juni 1858,63 † Utrecht 4 maart 1933.63
 4. Willem de Koster, geb. Leerdam 13 dec. 1859,17 † Utrecht 2 juli 1930, tr. 1e Ameide 5 april 190117 Willempje de Bie, geb. Ameide 20 aug. 1868,23 † vóór 1913; tr. 2e Utrecht 20 febr. 191317 Cornelia Wessels, † na 1930.
 5. Henderijntje de Koster, geb. Leerdam 21 maart 1863,391 † Utrecht 11 maart 1948,391 tr. Leerdam 31 dec. 1880391 Johannes Petrus Franciscus de Caluwé, geb. Oosterhesselen 15 jan. 1858, † Utrecht 8 juli 1919.63
 6. Cornelis de Koster, geb. Leerdam 27 maart 1865,391 † ald. 10 april 1865.391

 

XIIbh. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 14 juli 1834,17 † ald. 24 aug. 1893,20 tr. Leerdam 1 okt. 186017 Aaltje Kersbergen, geb. Noordeloos 30 jan. 1835,13 † na 1893, dr. van Arie en Annigje Versluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Metje, volgt XIIIbg.
 2. Arie, volgt XIIIbh.
 3. Annigje Middelkoop, geb. Leerdam 11 aug. 1863, † ald. 17 juli 1864.
 4. Annigje Teunisdr, volgt XIIIbi.
 5. Dirk, volgt XIIIbj.
 6. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 juni 1874,17 tr. Leerdam 26 april 190017 Karel van Ingen, geb. Den Haag omstr. 1872,23 zn. van Karel en Louisa Alida Pot.
 7. NN Middelkoop, geb. 24 jan. 1876, † Leerdam 24 jan. 1876.
 8. Willempje, volgt XIIIbk.

 

XIIIbg. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 21 dec. 1860,30 † Deil, regio 23 jan. 1938,392 tr. Leerdam 7 febr. 189017 Jan van Zanten, geb. Schoonrewoerd 12 mei 1864,272 Houtzager 1916,393 † Leerdam 29 juni 1932,17 zn. van Frans en Jenneke Verhaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans van Zanten, geb. Leerdam 23 mei 1890,17 boekdrukker 1916,23 tr. Bussum 17 mei 191617 Annetje Brands, geb. Huizen omstr. 1887.23
 2. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 6 april 1892,17 † ald. 29 april 1893.17
 3. Teunis van Zanten, geb. Leerdam 8 dec. 1893.17
 4. Jenneke van Zanten, geb. Leerdam 11 okt. 1896,17 † Tiel, regio 5 okt. 1948,17 tr. Gerrit Boskaljon, geb.? na 1890, † Tiel? na 1948.
 5. Aaltje van Zanten, geb. Leerdam 27 aug. 1899.17
 6. NN van Zanten, levenloze zoon, geb. Leerdam 23 juni 1901.20

 

XIIIbh. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 10 maart 1862,169 † vóór 1931, tr. Leerdam 23 mei 189017 Johanna van den Heuvel, geb. Leerdam 26 mei 1865,394 † Loosduinen 18 juni 1931, dr. van Seijmen en Johanna van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida, volgt XIVbs.
 2. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1892,20 † ald. 26 nov. 1892.20
 3. Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 3 febr. 1894.20
 4. Teunis, volgt XIVbt.
 5. Francijna, volgt XIVbu.
 6. Arie Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1900,20 tr. Den Haag? 27 juli 1938169 Willemina Maria Lansink, geb. Den Haag 27 febr. 1904,169 † ald. 10 jan. 1999,134 wed. van Wilhelmus M. Adam.
 7. Sijmen Middelkoop, geb. Leerdam 28 maart 1902.42
 8. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1905,169 timmerman 1929,23 tr. Den Haag 2 jan. 1929305 Sophia Deege, geb. Delft 11 sept. 1902,169 dr. van Evert en Sophia Cornelia Stolk.

 

XIVbs. Alida Middelkoop, geb. Leerdam 20 maart 1891,395 tr. Den Haag 9 mei 1917395 Maarten Buth, geb. Middelharnis 8 jan. 1895,395 Hoofdopzichter der spoorwegmij. Semarang-Cheribon,395 zn. van Nicolaas en Anna Rooy.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Buth, geb. na 1917.
 2. Anna Buth, geb. Gouda 23 juli 1919.169
 3. Johanna Francina Buth, geb. Cheribon 26 maart 1921.

 

XIVbt. Teunis Middelkoop, geb. Leerdam 7 nov. 1895,20 tr. Den Haag 9 juli 1920169 (echtsch. uitgespr. ald. 10 jan. 1956)135 Johanna Cornelia Dekkers, geb. Den Haag 24 maart 1895.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor Johan Richard Middelkoop, geb. Den Haag 18 juni 1921.
 2. Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Den Haag 25 jan. 1926.
 3. Adolf Theodoor Johan Middelkoop, geb. Den Haag 18 jan. 1928, † Kortenhoef 13 juli 1972,33 tr. H, Oversier, † Kortenhoef? na 1972.
 4. Sonja Johanna Theodora Middelkoop, geb. Den Haag 5 juni 1929.

 

XIVbu. Francijna Middelkoop, geb. Leerdam 15 febr. 1897,20 tr. Gouda? 7 juni 1920169 (echtsch. uitgespr. Rotterdam 23 april 1924)169 Johannes Reparon, geb. Gouda 6 dec. 1987.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Reparon, geb. Gouda 18 sept. 1926.169
 2. Johanna Reparon, geb. Den Haag 30 sept. 1929.169

 

XIIIbi. Annigje Teunisdr Middelkoop, geb. Leerdam 22 febr. 1871,31 † ald. 25 mei 1958,31 tr. Leerdam 14 april 189217 Jacobus Nol Vogelzang, geb. Buurmalsen, regio 6 jan. 1865,31 winkelier 1898,396 † Leerdam? 26 jan. 1957,31 begr. Leerdam,31 zn. van Anthonie en Grada de Reuver.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Vogelzang, geb. Leerdam 12 okt. 1893.20
 2. Teunis Vogelzang, geb. Leerdam 6 juni 1895,20 † ald. 3 febr. 1898.16
 3. Grada Geertruida Vogelzang, geb. Leerdam? omstr. 1898,16 † Leerdam 28 jan. 1949,16 tr. Albert Warsen, geb. NL na 1895, † Leerdam? vóór 1949.
 4. Alida Vogelzang, geb. Geldermalsen, regio 1 sept. 1899,397 tr. Leerdam 21 dec. 192117 Aart Ottevanger, geb. Leerdam 27 okt. 1893,26 metaaldraaier 1927.347
 5. Arie Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 20 dec. 1904,20 † Leerdam? vóór sept. 1906.
 6. Arie Vogelzang, geb. Leerdam 1906, †,398 tr. Leerdam 29 juni 1927398 Geertruida Copier, geb. Leerdam 8 maart 1908.
 7. Annigje Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 17 sept. 1906.20
 8. Anthonia Vogelzang, geb. Leerdam omstr. 26 nov. 1907.20
 9. Karel Dirk, volgt XIVbv.

 

XIVbv. Karel Dirk Vogelzang, geb. NL 7 dec. 1909,399 † ald. 30 mei 1988,399 tr. Leerdam? vóór 1943 Jacoba Huisman, geb. NL 2 april 1913,399 † ald. 12 febr. 2005.399

Uit dit huwelijk:

Jan Marinus Vogelzang, geb. Leerdam 4 jan. 1943.399

 

XIIIbj. Dirk Middelkoop, geb. Leerdam 5 juni 1872,23 wisselwachter 1901,23 † Leerdam 10 mei 1924,20 tr. 1e Buurmalsen, regio 2 mei 190117 Bartha Maria Keij, geb. Buurmalsen, regio omstr. 1879,23 † Leerdam omstr. 13 sept. 1915,20 dr. van Jacob en Maria Bartha van Dijk; tr. 2e Leerdam 19 mei 191617 (echtsch. ingeschr. ald. 8 aug. 1922)17 Johanna Donkersloot, geb. Almkerk 22 sept. 1885,169 dr. van Adriaan en Teuntje Uithoorn.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje, volgt XIVbw.
 2. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 21 april 1903,20 † ald. omstr. 13 mei 1904.20
 3. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam 1906,16 † ald. 30 aug. 1906.16
 4. Maria Bertha Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 16 juli 1907,20 † ald. 24 juli 1908.16
 5. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam? okt. 1910,20 † Leerdam 11 jan. 1911.20
 6. Bertha Maria, volgt XIVbx.

 

XIVbw. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 10 febr. 1902,20 † 23 maart 1989,70 begr. Pernis,70 tr. Gorinchem 7 aug. 1924286 Willem Johan van ’t Sant, geb. Gorinchem 19 juni 1901,42 zn. van Dick en Antonia Fierant.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Fieranta van ’t Sant, geb. Pernis 18 febr. 1926.286
 2. Bertha Anna van ’t Sant, geb. Pernis 18 aug. 1928.286
 3. Maria van ’t Sant, geb. Pernis 16 febr. 1932,286 tr. Rotterdam 1959400 Remke Lutjeboer, geb. Onstwedde 28 sept. 1929.
 4. Neesje Leentje van ’t Sant, geb. Pernis 7 maart 1934.286
 5. Aaltje van ’t Sant, geb. Rotterdam 10 juli 1936.286

 

XIVbx. Bertha Maria Middelkoop, geb. Leerdam 11 nov. 1912, † Pernis 18 juli 1988,33 tr. B. Ruizeveld de Winter, geb. Pernis 1 juli 1908,33 † ald. 27 mei 1989.33

Uit dit huwelijk:

 1. B. Ruizeveld de Winter, geb. Pernis? na 1932, tr. J.P. van der Waal, geb. NL na 1932. [Pernis 1988]79
 2. D. Ruizeveld de Winter, geb. Pernis? na 1933, tr. E.M. Develing, geb. NL na 1933. [Hellevoetsluis 1988]79

 

XIIIbk. Willempje Middelkoop, geb. Leerdam 19 maart 1877,169 tr. Beesd, regio 23 nov. 191117 Peter Hermanus Hak, geb. Leerdam 20 mei 1886,169 timmerman 1911,23 zn. van Arie Zwerus Gijsbertus en Gijzemientje Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Zwerus Gijsbertus Hak, geb. Den Haag 12 okt. 1912.169
 2. Aldia Petronella Wilhelmina Hak, geb. Den Haag 13 febr. 1914.169

 

XIIbi. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 13 juli 1837, bouwmansknecht, † Schelluinen? vóór 1912, tr. Noordeloos 25 juli 186717 Jacoba Vonk, geb. Hoornaar 18 juli 1838,97 † Schelluinen 26 maart 1912,401 dr. van Anthonie en Aaltje van Kleij.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 8 sept. 1867,42 † ald. 5 dec. 1867.17
 2. Willem Middelkoop, geb. Noordeloos 9 sept. 1867.30
 3. Metje, volgt XIIIbl.

 

XIIIbl. Metje Middelkoop, geb. Noordeloos 10 dec. 1868,30 † Pretoria 12 mei 1954,402 tr. Noordeloos 17 febr. 188817 Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. Gorinchem 30 mei 1857,97 † Harrismith, Free State 14 sept. 1935,402 zn. van Gerrit en Everdina Schouwenburg.

Uit dit huwelijk:

 

XIVby. Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. 24 sept. 1905, tr. RSA vóór 1927403 Barbara Isabella Irene Möller, geb. RSA 27 mei 1901,402 † ald. 1984.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Hubertus Groenenberg, geb. RSA 1927.
 2. Susanna Helena Groenenberg, geb. Ventersburg, Orange Free State 16 jan. 1929.402
 3. Johan Adam Neetling, volgt XVbn.

 

XVbn. Johan Adam Neetling Groenenberg, geb. RSA 30 nov. 1931,402 ged. Ventersburg, Orange Free State 8 maart 1932, † RSA 2010.

Zijn zoon:

Johan Stephanus Groenenberg, geb. na 1950.

 

XIIbj. Adrianus Middelkoop, geb. Leerdam 26 aug. 1844,42 † ald. 13 jan. 1931, tr. Leerdam 20 okt. 187617 Pieternella van Kekerix, geb. Arkel omstr. 1852, † vóór 1931, dr. van Emanuel en Johanna Verdugt.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 15 nov. 1876,13 † ald. 4 dec. 1876.13
 2. Willem Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,13 † ald. 1 maart 1878.13
 3. Metje Johanna, volgt XIIIbm.
 4. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam 18 maart 1879, landbouwer 1921.
 5. Aaltje, volgt XIIIbn.
 6. Emanuel Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1882,42 † ald. omstr. 1 nov. 1882.33
 7. Willemina Middelkoop, geb. Leerdam 21 sept. 1883,20 † ald. omstr. 5 jan. 1884.20
 8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leerdam omstr. 25 dec. 1884.58
 9. Barbera Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1 jan. 1891.20
 10. Wilhelmina, volgt XIIIbo.

 

XIIIbm. Metje Johanna Middelkoop, geb. Leerdam 8 dec. 1877,60 vermeld onteigening 11 juni 1936,126 † Leerdam? na juni 1936, tr. 1e Leerdam 1 nov. 189417 Rocus van Iperen, geb. Leerbroek 15 aug. 1871,75 landbouwer,218 † Leerdam 11 jan. 1919,75 zn. van Rokus en Japikje den Ruijter; tr. 2e Leerdam 6 juni 192443 Jasper den Besten, geb. Leerdam 23 mei 1859,63 vermeld onteingend 11 juni 1936,126 † Leerdam 4 juli 1935,43 zn. van Pieter en Cornelia van Gent.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Japikje van Iperen, geb. Benschop 20 sept. 1896,75 † ald. 11 jan. 1897.75
 2. Adrianus van Iperen, geb. Benschop 9 nov. 1897,302 † Rotterdam 1 febr. 1934.302
 3. Jacobje van Iperen, geb. Benschop 8 febr. 1899,302 † Leerdam 13 mei 1899.302
 4. Pieter van Iperen, geb. Leerdam 8 jan. 1900,23 † Tiel, regio 8 febr. 1987,218 tr. Meerkerk 22 sept. 192117 Aafje Versluis, geb. Meerkerk 19 aug. 1898,23 † Leerdam 30 mei 1976.63
 5. Rokus van Iperen, geb. Leerbroek 13 febr. 1901,302 † Vianen 1 maart 1996,302 tr. Hoornaar 2 sept. 1926389 Willempje Advocaat, geb. Hoornaar 31 okt. 1905,389 † Nieuwegein 10 aug. 1989.389
 6. Jacob van Iperen, geb. Leerdam 11 april 1902,302 † ald. 12 juli 1903.302
 7. Johan van Iperen, geb. Leerdam 23 april 1903,302 † Woerden 23 okt. 1983.302
 8. Jacoba van Iperen, geb. Leerdam 7 juni 1904,20 † ald. 21 dec. 1926.302
 9. Jan van Iperen, geb. Leerdam 30 juli 1905,302 † ald. 25 jan. 1906.302
 10. Alida Barbera van Iperen, geb. Leerdam 7 april 1908,302 † ald. 1 juli 1993.302
 11. Jan van Iperen, geb. Leerdam 14 dec. 1911,302 † Banholt, L 15 okt. 1985.302
 12. Jan van Iperen, geb. Leerdam omstr. 7 maart 1913.20
 13. Willem van Iperen, geb. Leerdam 8 maart 1914,302 † Eindhoven 30 nov. 1982.302
 14. Neeltje van Iperen, geb. Leerdam 1 okt. 1917,302 † Harrison 13 aug. 1995.302

 

XIIIbn. Aaltje Middelkoop, geb. Leerdam 23 febr. 1881,23 tr. Leerdam 21 dec. 190017 Frederik Bats, geb. Leerdam 1876,23 zn. van Frederik en Johanna van Weelie.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Bats, geb. Leerdam 2 maart 1901,404 † ald. 16 aug. 1991,404 tr. na 1940 Hendrika van Ooyen, geb.? 1908, † Leerdam 28 april 1977.
 2. Pieternella Bats, geb. Leerdam 13 aug. 1902,404 tr.404 Adrianus Brandsma, geb. vóór 1910.
 3. Adrianus Bats, geb. Leerdam 18 dec. 1903,404 † ald. 3 jan. 1904.404
 4. Johanna Bats, geb. Leerdam 24 nov. 1904,404 tr.404 Hendrik Coenraad, geb.? na 1900.
 5. Adrianus Bats, geb. Leerdam 30 jan. 1906.404
 6. Antonie Johannes Bats, geb. Leerdam 5 sept. 1907,404 † ald. 25 sept. 1909.404
 7. Johannes Bats, geb. Leerdam 1909, tr. 13 juni 1934404 Aletta Cornelia Amens, geb.? na 1905.
 8. Antonia Bats, geb. Leerdam 6 maart 1910,404 † ald. 11 sept. 1942.78
 9. Aalbertus Bats, geb. Leerdam 16 sept. 1911,404 † Kedichem 3 maart 1934.17
 10. Metje Johanna Bats, geb. Leerdam 11 maart 1913,404 † ald. 15 maart 1975,404 tr.404 Anthonie den Hartog, geb.? na 1905.
 11. Neeltje Bats, geb. Leerdam 16 mei 1914,404 † ald. 30 sept. 1914.404
 12. Neeltje Bats, geb. Leerdam 12 okt. 1915,404 tr.404 Cornelis Huibert Adrianus van Meeuwen, geb.? na 1910.
 13. Willem Bats, geb. Leerdam okt. 1921.20
 14. Jacob Bats, geb. Leerdam 1925,404 † ald. 17 dec. 1932.404

 

XIIIbo. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leerdam 22 jan. 1895,20 † Leerdam? 2 okt. 1983,31 begr. Leerdam,31 tr. Leerdam 19 okt. 192217 Cornelis Pieter de Jong, geb. Leerdam 11 maart 1891,31 † ald. 22 juli 1954,31 zn. van Joost Martinus en Cornelia Labrie.

Uit dit huwelijk:

Joost Martinus de Jong, geb. Leerdam omstr. 1 mei 1923.20

 

XIam. Dirkje Middelkoop, geb. Oosterwijk 20 juni 1802,4 † Leerdam 17 mei 1885,63 tr. Leerdam 26 april 183317 Maas Huige, geb. Vianen omstr. 1810,23 zn. van Aart Huigen en Jannigje Kool.

Uit dit huwelijk:

Jannigje Huige, geb. Leerdam? omstr. 1836,16 † Leerdam 28 febr. 1888,17 tr. Leerdam 17 mei 186175 Johannes Mulder, geb. vóór 1840, † Leerdam? na 1888.

 

Xt. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1777, arbeider 1816, † Leerdam 28 dec. 1840, tr. Leerdam 26 sept. 183317 Elizabeth Slagboom, geb. Leerdam 1788,16 † ald. 24 febr. 1854, dr. van Jan en Aaltje Schoutern.

Uit dit huwelijk:

Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel omstr. 1805.

 

Xu. Hendrikus Middelcoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 11 mei 1779,4 vermeld Aangifte 6 febr. 1809,8 tr. 1e Leerdam 2 mei 18029 Janneke Huisman, geb. Leerdam? vóór 1784, † Leerdam vóór 1804;4 tr. 2e Leerdam 6 mei 18049 Adriana van Zanten, geb. vóór 1786, † vóór 1816; tr. 3e Dalem, regio 24 mei 181617 Engeltje Bouwe, geb. Hoogblokland omstr. 1785, dr. van Jasper en Cornelia van der Wal.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Mattijs Hendrikus Middelkoop, geb. Leerdam 4 jan. 1803,4 † ald. vóór 1808.4

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelia Adriana, volgt XIan.
 2. Mattijs Middelkoop, geb. Leerdam 2 april 1808.13

 

XIan. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Arkel 23 febr. 1805,13 † Leerdam 3 okt. 1873, tr. Leerdam 29 mei 183017 Huibert Willemsz Sprong, geb. Leerdam 20 april 1801.4

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Margrieta Sprong, geb. Leerdam omstr. 1831.4
 2. Catharina Elisabeth Sprong, geb. Leerdam omstr. 1841.4
 3. Hubert Sprong, geb. Leerdam 1845,405 tr. Leerdam 22 maart 1866405 Gijsbertje van Bommel, geb. Leerdam 1845.405

 

Xv. Barbara Middelcoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 17 juni 1781,4 † Acquoy, regio 31 jan. 1809,8 tr. Leerdam 20 febr. 18029 Johannes Haagsman, geb. Leerdam? omstr. 1777,406 zn. van Dirk en Maria van de Griend; hij hertr. Lienden, regio 7 mei 18114 Cornelia van Tongeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Maaijke Haagsman, geb. Leerdam 1802,4 † Acquoy? vóór 1809.
 2. Teuntje Haagsman, geb. Leerdam 1804,17 tr. 1e Willem Goebel, geb. NL na 1795, † vóór 1844; tr. 2e Amsterdam 11 dec. 184417 Gerrit Denekamp, geb. Elburg omstr. 1809,23 schippersknecht 1844.23

 

IXo. Aartje Evertse Middelkoop,4 ged. Leerdam 15 juli 1742,4 † Leerbroek 14 juni 1780,407 tr. Leerdam 11 nov. 17709 Pieter Cornelisse Zijdervelt, geb. Boeicop 2 febr. 1744,408 † Hei en Boeicop 12 aug. 1823,17 zn. van Cornelis Gerritse Zijderveld en Adriaantje Govertse de Wit; hij hertr. Hei en Boeicop 10 febr. 1788408 Engeltje Vink en tr. 3e Heicop 12 april 1795408 Antonetta de Stigter.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Zeijdervelt, geb. Hei en Boeicop? 1773,16 † Hei en Boeicop 30 jan. 1855,17 tr. Willemijntje Boogaard, geb.? vóór 1780, † Hei en Boeicop? na 1855.
 2. Kornelis Zijderveld, geb. Leerbroek omstr. 1775, † Schoonrewoerd 2 april 1835,398 tr. 1e vóór 1800 Dirkje Vink, geb.? vóór 1780, † ald. vóór 1818; tr. 2e Schoonrewoerd 28 febr. 181817 Aafje Kopier, geb. Schoonrewoerd 29 dec. 1782,84 † ald. 3 maart 1865,84 dr. van Gerardus Copier.
 3. Jannigje Zijderveld, geb. Leerdam 1781,17 † Leerbroek 23 sept. 1822,409 tr. 1e vóór 1813 Gijsbert Kloek, geb. NL na 1770, † Leerdam 1 jan. 1818;409 tr. 2e Leerdam 1 mei 181963 Huig van Gent, geb. Leerdam omstr. 1780,63 † ald. 19 maart 1844.63

 

IXp. Hendrik Evertse Middelkoop, ged. Leerdam 3 april 1744,4 † vóór 19 aug. 1822,410 tr. Leerdam 29 april 17819 Steijntje Tijmesse de Jong, geb. Leerdam, ged. Leerdam 1 maart 1754,410 † Leerdam? 19 aug. 1822,410 dr. van Tijmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 17 febr. 1782.4
 2. Tijmen Hendrikse, volgt Xw.
 3. Evert Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 18 sept. 1785,4 † ald. 13 nov. 1845, tr. Leerdam 1 aug. 181817 Anna Elisabeth Murman, geb. Dalem, regio omstr. 1771, † Leerdam 15 april 1854,16 dr. van Gerrit en Margaretha van Lexmond.
 4. Geertruy, volgt Xx.

 

Xw. Tijmen Hendrikse Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 30 nov. 1783,13 † ald. 19 aug. 1822, tr. Leerdam 16 april 180913 Neeltje Goverts Heijkoop, geb. Leerdam 1 mei 1785,411 † ald. 26 jan. 1849,13 dr. van Govert Woutesz en Jannigje Tijmensdr de Jong; zij hertr. Leerdam 22 aug. 182417 Elbert Kros.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, volgt XIao.
 2. Govert Middelkoop, geb. Leerdam 20 aug. 1811,9 † Leerdam? vóór 1814.
 3. Stijntje, volgt XIap.
 4. Mijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 18 okt. 1812,412 tr. 22 aug. 1824 Albert Kras, geb. 1798.
 5. Govert Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 april 1814,127 † Leerdam 9 mei 1846.16
 6. Jannigje, volgt XIaq.

 

XIao. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam 6 aug. 1809,13 bouwman, † Leerdam 5 aug. 1878, tr. Leerdam 20 febr. 183617 Aartje Boon, geb. Meerkerk 16 juli 1815,217 † vóór 1878,17 dr. van Gerrit en Dirkje van Buren.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje, volgt XIIbk.
 2. Neeltje, volgt XIIbl.

 

XIIbk. Dirkje Middelkoop, geb. Leerdam 25 juni 1836,217 bouwvrouw 1883, † Leerbroek 18 febr. 1911,183 tr. Leerdam 22 okt. 185817 Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek omstr. 1832,217 † ald. 20 okt. 1871,78 zn. van Teunis en Jannigje de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1858, † Leerbroek 26 nov. 1883.75
 2. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1859, † Leerbroek 7 febr. 1866.75
 3. Hendrik Hijkoop, geb. Leerbroek 28 sept. 1860,17 † ald. 13 okt. 1918.75
 4. Maarten Hijkoop, geb. Leerbroek? na 1860, † Leerbroek 30 dec. 1936.75
 5. Aart Hijkoop, geb. Leerbroek 10 maart 1864,75 † ald. 18 sept. 1924.75
 6. Jannigje Hijkoop, geb. Leerbroek 22 aug. 1867,75 † ald. 28 febr. 1885.75
 7. Jan Hijkoop, geb. Leerbroek 14 maart 1870,75 † ald. 15 aug. 1885.75
 8. Teuntje Hijkoop, geb. Leerbroek 19 dec. 1871,75 † ald. 22 juni 1887.75

 

XIIbl. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 22 nov. 1837, † ald. 29 april 1895,20 tr. 1e Leerdam 25 okt. 186117 Jan de Jong, geb. Leerdam omstr. 1836,217 † Leerdam? vóór 1869,217 zn. van Jan Ariese en Aantje Kloek; tr. 2e Leerdam 26 febr. 186917 Adrianus Kars, geb. Schoonrewoerd 23 maart 1839,75 † Leerdam 15 maart 1911,20 zn. van Willem en Willemijntje Moorelisse(n).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aartje, volgt XIIIbp.
 2. Jan Ariese de Jong, geb.? omstr. 1864,16 † Leerdam 8 sept. 1950.17

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willem, volgt XIIIbq.
 2. Willemijntje Kars, geb. Leerdam omstr. 1870,64 † ald. 29 jan. 1896.64
 3. Hendrik Kars, geb. Leerdam 9 nov. 1872,64 † ald. 26 april 1873.64
 4. Hendrika Kars, geb. Leerdam 4 maart 1874,64 † Leerbroek 9 april 1930,17 tr. Leerbroek 20 april 1911413 Willem Kloek, geb. Leerbroek 17 okt. 1874.64
 5. Heimen Kars, geb. Leerdam 11 jan. 1876,64 † Leerbroek 9 april 1930,64 tr. Noordeloos 18 okt. 190617 Dirkje Annigje Verhoef, geb. Noordeloos 10 jan. 1876.64
 6. Dirkje Kars, geb. Leerdam 8 (mnd. onb.) 1877,64 † ald. 12 sept. 1878.64
 7. Hendrik Kars, geb. Leerdam 11 sept. 1880,64 † ald. 29 maart 1960,64 tr. Leerbroek 18 maart 190964 Merrigje Buijserd, geb. Leerbroek 8 nov. 1882,64 † Leerdam 14 jan. 1962.64

 

XIIIbp. Aartje de Jong, geb. Leerdam omstr. 1863, † Den Haag 3 juni 1951,33 begr. Nijkerk 7 juni 1951,33 tr. Leerdam 15 april 188617 Adrianus Middelkoop (XIIo).

 

XIIIbq. Willem Kars, geb. Leerdam 17 dec. 1869,64 † Leerbroek 5 april 1929,64 tr. Leerbroek 3 sept. 189664 Maaike de Bruin, geb. Leerbroek 12 juni 1875.64

Uit dit huwelijk:

 

XIVbz. Maaike Kars, geb. Leerbroek 4 febr. 1922,64 † Leerdam 9 mei 1956,64 begr. Leerbroek 14 mei 1956,64 tr. Leerbroek omstr. 15 okt. 1942183 Teunis Middelkoop (XIVag).

 

XIap. Stijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 13 okt. 1812,42 bouwvrouw 1866, † Leerdam 20 jan. 1892,16 tr. 1e Leerdam 25 febr. 183517 Coenraad Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1805,217 † vóór 1853,217 zn. van Hendrik en Cornelia Schouten; tr. 2e Leerdam 8 juni 185317 Hendrik Fortuijn, geb. Schoonrewoerd omstr. 1823,217 zn. van Lambertus en Elisabeth Slagboom.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jannigje Slagtboom, geb. Leerdam omstr. 1843.23

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elizabeth Fortuijn, geb. Leerdam omstr. 1854, † ald. 14 april 1938,17 tr. Leerdam 26 april 18824 Bastiaan Verhoef, geb. Lexmond omstr. 1855,4 † Leerdam? vóór 1938.

 

XIaq. Jannigje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 nov. 1816,127 † Leerdam 24 maart 1857,16 tr. Leerdam 13 maart 184417 Peter Jorisz de With, geb. Heicop omstr. 1811, † Schoonrewoerd 3 nov. 1900,409 zn. van Joris en Cornelia het Lam en wedr. van Jannigje Kros.

Uit haar relatie met NN NN, geb.? vóór 1820:

 1. Neeltje, volgt XIIbm.

Uit haar huwelijk:

 1. Kornelia de With, geb. Nieuwland 9 april 1845,409 † Leerdam 5 nov. 1847.
 2. Tijmen de With, geb. Leerdam 25 sept. 1846,409 † Lexmond 16 febr. 1933,17 tr. Leerdam 23 april 1875409 Maaike van Kleij, geb. Hoogblokland omstr. 1854,409 † Lexmond 17 maart 1933.409
 3. Joris de With, geb. Leerdam 30 sept. 1848,409 † ald. 4 nov. 1848.409
 4. Joris de With, geb. Leerdam 11 nov. 1850,409 † ald. 16 jan. 1923,409 tr. Leerdam 22 maart 1878409 Adriana Verrips, geb. Leerdam omstr. 1851,409 † ald. 13 dec. 1939.409
 5. Govert de With, geb. Leerdam 27 nov. 1851,409 † ald. 22 dec. 1851.97
 6. Govert de With, geb. Leerdam 12 maart 1853,409 † ald. 2 aug. 1950,17 tr. Schoonrewoerd 26 maart 1886409 Annigje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1858.409
 7. Cornelis de With, geb. Leerdam 27 okt. 1854,409 † ald. 22 okt. 1922,414 tr. Schoonrewoerd 21 febr. 1879409 Hendrikje Bastiaantje den Burger, geb. Schoonrewoerd omstr. 1855.409
 8. Jannigje de With, geb. Leerdam 24 maart 1857,43 † ald. 23 aug. 1857.409

 

XIIbm. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam 28 jan. 1840,17 † Giessendam 23 febr. 1920,127 tr. Leerdam 3 aug. 186617 Marinus Boom, geb. Hoogblokland 16 febr. 1844, † Hardinxveld 1 febr. 1923,127 zn. van Jan en Maria den Braven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Boom, geb. Hoogblokland 25 jan. 1868,127 † Hardinxveld 21 maart 1948,127 tr. Giessendam 15 okt. 189217 Huijbert Adrianus van Muijlwijk, geb. Hardinxveld 28 juli 1869,23 † ald. 28 april 1947.127
 2. Maria Boom, geb. Hoogblokland 19 sept. 1870,23 † Giessendam 7 mei 1892,127 tr. Giessendam 31 jan. 189132 Job Willem de Kok, geb. Hardinxveld 1 juni 1867.127
 3. Janna Boom, geb. Hoogblokland 11 nov. 1871,127 †,127 tr. Giessendam 14 nov. 1896127 Pieter van Dam, geb. Giessendam 25 okt. 873, † Hardinxveld 25 okt. 1873.
 4. Govert Boom, geb. Hoogblokland 23 dec. 1872,23 † Hardinxveld 13 jan. 1950,127 tr. Hardinxveld 23 maart 191817 Maria Romijn, geb. Giessendam 23 juni 1900,23 † Dordrecht 28 febr. 1947.127
 5. Jan Boom, geb. Kedichem 1874,23 tr. Hardinxveld 26 juli 190217 Adriana van den Berg, geb. Hardinxveld 13 sept. 1871.23
 6. Mourits Cornelis Boom, geb. Kedichem 15 nov. 1875,48 † 11 okt. 1966, tr. Giessendam 15 okt. 189817 Geertruida Rietveld, geb. Giessendam 12 mei 1876,63 † Hardinxsveld 14 jan. 1937.63
 7. Thijmen Boom, geb. Oosterwijk (Kedichem) 1877,23 † Sliedrecht 10 april 1961,127 tr. Hardinxveld 2 april 190417 Cornelia Vermeulen, geb. Hardinxveld 21 mei 1880,23 † Sliedrecht 9 okt. 1964.127
 8. Cornelia Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 5 mei 1879.
 9. Bart Boom, geb. Giessendam 20 april 1879, † ald. 4 mei 1879.
 10. NN Boom, levenloze dochter, geb. Giessendam 24 febr. 1881.

 

Xx. Geertruy Middelkoop,415 ged. Leerdam 19 dec. 1787,4 † Vianen 11 sept. 1869,63 tr. Vianen 1 dec. 1815415 Johannes van Rossum, ged. IJsselstein 6 nov. 1773,416 bouwman,416 † Vianen 3 dec. 1852,415 zn. van Gerardus en Johanna van Es en wedr. van Johanna van Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Henderik van Rossum, geb. Leerdam 16 aug. 1815,416 † ald. 26 jan. 1874,416 tr.417 Barbara Petronella Hermina den Boer, geb. NL na 1810.
 2. Jannetje van Rossum, geb. Vianen 28 okt. 1816,63 † ald. 14 sept. 1882.63
 3. Antonius, volgt XIar.

 

XIar. Antonius van Rossum, geb. Vianen 16 mei 1824,416 landbouwer 1865,418 † Maartensdijk 22 mei 1907,416 tr. 1e Everdingen 9 febr. 1852416 Pietje van Munster, geb. Everdingen 28 dec. 1822,43 † Hagestein 10 juni 1865,43 dr. van Govert en Gerrigje van Dulmen; tr. 2e Vreeswijk 6 okt. 186563 Wilhelmina Brandenburg, geb. omstr. 1838.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes van Rossum, geb. 1853, † 1859.
 2. Govert van Rossum, geb. 1854, † 1860.
 3. Gerardus van Rossum, geb. 1855, † 1856.
 4. NN van Rossum, levenloze zoon, geb. 1859.
 5. Johannes van Rossum, geb. 1861, † 1932.
 6. Geertje van Rossum, geb. 1862, † 1881.
 7. Pieternella van Rossum, geb. 1865, † 1942.

 

IXq. Maaijke Evertse Middelkoop, ged. Leerdam 5 maart 1747,13 † Lopik? vóór 1827, tr. (ondertr. Leerdam 7 maart) 17679 Jan Franse Kortlever, ged. Leerbroek 16 sept. 1742, † Ameide 7 okt. 1827,16 zn. van Frans Kortleven en Cornelia van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Kortleven, geb. Leerbroek 1768.4
 2. Jannigje Kortlever, geb. Leerbroek 1769,4 † Lopik 20 aug. 1829,16 tr. Cornelis de Jonge, geb. NL na 1765, † Lopik? vóór 1829.419
 3. Cornelia Kortlever, geb. NL omstr. 1769,16 † Lopik 14 juni 1837.16
 4. Evertje Janse Kortlever, geb. Middelkoop 8 okt. 1770,63 † Meerkerk 13 sept. 1820,16 tr. Meerkerk 2 sept. 1797389 Jacob Versluis, ged. Meerkerk 18 jan. 1761,389 † Jaarsveld 27 mei 1834.389
 5. Frans Kortlever, geb. Leerbroek 6 sept. 1772,63 † Lopik 11 okt. 1847.16
 6. Jan Kortleven, geb. Leerbroek 1774,4 † Ameide 8 maart 1851.16
 7. Willemtje Kortleven, geb. Leerbroek 1776,4 † vóór 1783.
 8. Maaike Kortleven, geb. Leerbroek 1777,4 † NL vóór 1784.
 9. Neeltje Kortlever, geb. Leerbroek 7 maart 1779,63 † Lopik 10 maart 1840,16 tr. Tienhoven 25 april 182317 Zweris van Straten, geb. NL na 1775, † Lopik? vóór 1840.420
 10. Aaltje Kortleven, geb. Leerbroek 1780.4
 11. Abraham Kortleven, geb. Leerbroek 1781.4
 12. Abraham, volgt Xy.
 13. Willempje Kortleven, geb. Leerbroek 1783.4
 14. Maijke Kortlever, ged. Meerkerk 8 febr. 1784 (get. Aartje Evertse Middelkoop),421 † ald. 8 febr. 1784.421
 15. Aartje Kortlever, ged. Meerkerk 9 okt. 1785 (get. Teuntje Dirkse Heijkoop),296 † Gouda 13 juni 1844.63
 16. Matthijs Kortlever,16 ged. Meerkerk 18 febr. 1787 (get. Teuntje Dirkse Heijkoop),296 † Lopik 12 dec. 1835.16

 

Xy. Abraham Kortlever, geb. 1782,422 † Tienhoven ZH 3 nov. 1856,422 tr. vóór 1809 Annigje Maat, ged. Ameide 2 mei 1784,423 † Tienhoven ZH 4 febr. 1870,422 dr. van Arie Ariensen en Maijke Ariesdr van Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Maaike Kortlever, geb. NL 1809.
 2. Jantje Kortlever, geb. 1813, † 1813.
 3. Geertrui Kortlever, geb. 1815, † 1887.
 4. Jan Kortlever, geb. 1818.
 5. Aarigje Kortlever, geb. 1822, † 1850.

 

Vc. Floris Jansen Middelcoop, geb. Leerdam? omstr. 1608,3 schepen 1660-1663,3 vermeld 14 maart 1665 en Leenman 28 juli 1665,100 † NL vóór juni 1666, tr.424 Barbara Herberts van Polanen, geb. NL vóór 1618, † vóór 2 juni 1665, dr. van Herbert Jans - en Jannetie Bastiaens -.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Floris, volgt VId.
 2. Sara Florisdr, volgt VIe.
 3. Willemtje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3
 4. Metje Middelcoop, ged. Leerdam dec. 1644.3
 5. Johan Middelcoop, ged. Leerdam jan. 1650.3

 

VId. Cornelia Floris Middelcoop, ged. Leerdam febr. 1636,100 vermeld Burger 1683,110 † Dordrecht, begr. Dordrecht 24 aug. 1722,100 tr. Dordrecht 27 april 1659425 Hendrick Rochussen van der Crab, geb. Dordrecht omstr. 1634,425 bakker,426 zeilmaker,427 † Dordrecht, begr. Dordrecht 15 juni 1689,100 zn. van Rochus Rochussen en Catalina Henrix -.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van der Crab, ged. Dordrecht 2 juli 1660,100 begr. ald. 6 juli 1660.100
 2. Rocus van der Krab, ged. Dordrecht 4 okt. 1662,110 † ald. 1668.428
 3. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 16 nov. 1664,428 begr. ald. 14 dec. 1664.100
 4. Cornelis Rokusz van der Crab, ged. Dordrecht 24 maart 1666,100 † Dordrecht? vóór 30 okt. 1672.428
 5. Barbera Rochesse van der Crab, ged. Dordrecht 5 juni 1667,100 begr. ald. 5 dec. 1670.100
 6. Johannes van der Crab, ged. Dordrecht 28 nov. 1669,428 tr. 1e Dordrecht 22 juli 1691428 Marija Vingerhoedt, geb. NL 1670;428 tr. 2e Dordrecht 4 febr. 1703427 Trijntie van der Schaer, geb. Dordrecht 31 aug. 1681.427
 7. Barbara van der Crab, ged. Dordrecht 15 okt. 1671,100 begr. ald. 20 okt. 1671.100
 8. Cornelis van der Crab, ged. Dordrecht 30 okt. 1672,100 begr. ald. 21 nov. 1672.100
 9. Floris van der Crab, ged. Dordrecht 15 april 1676,100 begr. ald. 7 juni 1676.100
 10. Floris Hendriksz van der Crab, ged. Dordrecht 21 juni 1677,428 koopman,100 zilversmid -1710,100 begr. Dordrecht 21 dec. 1736,100 tr. 1e Dordrecht 24 okt. 1700428 Dorothea Francken -, geb. Dordrecht, begr. ald. 12 sept. 1711; tr. 2e Dordrecht 24 april 1712428 Elisabeth Beens, geb. Gorinchem, † Dordrecht sept. 1758.

 

VIe. Sara Florisdr Middelcoop, geb. Leerdam? na 1636,3 tr. Leerdam omstr. 16633 Abraham Jans van Cleef, ged. Leerdam maart 1643, zn. van Jan Adriaens en Neeltje Abrahams -.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Cleef, ged. 13 mei 1664, † vóór okt. 1666.
 2. Jacob van Cleef, ged. 10 okt. 1666.
 3. Neeltje van Cleef, ged. 17 mei 1668.

 

IVc. Cornelis Ariensz Middelkoop, geb.? omstr. 1560,1 † ald. vóór 7 jan. 1616,1 tr. 1e2 Engeltke Cornelisdr -, † NL vóór 5 maart 1604; tr. 2e2 Marichge Adriaens -, † NL vóór 29 jan. 1636.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, † NL na 10 okt. 1658.
 2. Lijske Middelkoop, † vóór 10 okt. 1658, tr.2 Jan Jacobs Groen, † NL na 14 maart 1678; hij hertr.2 Anneke Pieters -.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Ariën Middelkoop, † NL vóór 5 febr. 1641.2
 2. Henricxke Middelkoop, geb. NL vóór 1616, † ald. vóór 6 april 1644, tr. vóór 29 jan. 16362 Johan Jans Sterk, geb. NL vóór 1616.
 3. Engeltien Middelkoop, geb. NL vóór 1621, † ald., tr. NL omstr. 16392 Abraham Sebastiaens -, geb. NL vóór 1619.

 

IVd. Bastiaen Ariensz -, geb. NL omstr. 1565,1 † ald. vóór 27 okt. 1613,2 tr.? omstr. 15951 Janneghen Gerrrits -, geb. NL omstr. 1575,1 † ald. vóór 8 april 1654;2 zij hertr. na 1613 Hendrick Cornelisz Stam.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerit Bastiaens, volgt Vd.
 2. Lijsken Bastiaense, volgt Ve.
 3. Arien Bastiaens, volgt Vf.
 4. Hermen Bastiaens -, geb. NL vóór 1605, † ald. vóór 20 mei 1686.3
 5. Bastiaen Bastiaensz -, geb. NL omstr. 1605,1 † ald. vóór 19 jan. 1678.3

 

Vd. Gerit Bastiaens -, geb. NL omstr. 1595,1 vermeld Leenman 10 dec. 1669,8 † NL vóór 1669.1

Zijn zoon:

 

VIf. Jan Geerdse Middelcoop, geb. Overheicop vóór 1645,13 kapitein 1675-1698,3 poorter 1679-,8 Hogedijkheemraad 1683,3 waarsman 1687-1688,3 vermeld Leenman 10 dec. 1669,8 † vóór 12 okt. 1699,3 tr. 1e Leerbroek 25 mei 16708 Heiltjen Ariens -, geb. Leerbroek vóór 1652, † vóór 1685; tr. 2e Honswijk 14 juni 1685429 Teuntje Jans Abrams van Cuijt, geb. Cabauw vóór 1667, † na 12 okt. 1699,3 dr. van Jan Abrams -.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerit Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 26 okt. 1674,8 † vóór 1729.3
 2. Katrijntje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 20 febr. 1676.8
 3. Maeike Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 aug. 1677.3
 4. Ary Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1681.3
 5. Cornelis Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 3 dec. 1682.3

Uit het tweede huwelijk:

 1. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 11 okt. 1685,13 † vóór nov. 1692.
 2. Catharina Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 21 nov. 1686.3
 3. Maria Jans, volgt VIIe.
 4. Grietje Middelcoop, ged. Schoonrewoerd 26 april 1691.3
 5. Abram, volgt VIIf.
 6. Johannes Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 april 1696.13
 7. Grietje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 juli 1698.9

 

VIIe. Maria Jans Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 29 maart 1689,3 tr. Gijsbert Cornelisz Boer, geb. NL na 1680.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Scheijf, ged. Oudewater 18 jan. 1714 (get. Janneke van Oosten).168
 2. Cornelius Corneboer, ged. Oudewater 3 maart 1718 (get. Janneke van Oosten).168
 3. Catje Boer, ged. Oudewater 2 jan. 1727 (get. Janneke van Oosten).168
 4. Jan Boer, ged. Oudewater 21 mei 1735 (get. Lijsje van Beeck en Leentje Versee).

 

VIIf. Abram Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 13 nov. 1692.13

Zijn zoon:

Jacob Abrahamsz Middelkoop, geb. Overheikop? na 1712.

 

Ve. Lijsken Bastiaense -, geb.? omstr. 1595,1 † ald. vóór 1654,1 tr. Leerdam 10 juli 163011 Cornelis Claesz -, geb. Leerdam? vóór 1610, vermeld RA,11 † Everdingen? na 1686.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaen Cornelisz -, geb. NL na 1630.
 2. Maeycken Cornelisdr van Middelkoop, geb. Leerdam? na 1630, † NL na 1686, tr. 1e Bastiaen Maes -, geb. NL na 1600, † ald. na 1655; tr. 2e11 Thomas Hendricksz van Veen, geb. Overheicop? na 1625, † NL na 1686.

 

Vf. Arien Bastiaens -, geb. Ameide? vóór 1604,1 †? vóór 24 jan. 1680,3 tr. vóór 1635 Rijckje Hendriks -, geb. omstr. 1615, † na 24 jan. 1680.3

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Ariensz, volgt VIg.
 2. Elisabeth Ariens, volgt VIh.
 3. Cornelis Ariesen, volgt VIi.

 

VIg. Hendrick Ariensz Middelkoop, geb. Schoonderwoerd omstr. 1635,430 † vóór 4 april 1710,3 tr. 1e Ameide 7 dec. 166513 Grietje Herberts, geb. Hardinxveld omstr. 1635,430 vermeld overlijden 15 febr. 1683,8 † Zijderveld maart 1682,8 dr. van Herbert van -; tr. 2e vóór 1684 Anna Coenen Verrips, ged. Leerdam nov. 1647,3 † NL, dr. van Coen Gijsberts Verhups en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?; zij hertr. Schoonrewoerd 24 jan. 1712216 Aert Claasz de Jongh.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Huibertje Hendricks, volgt VIIg.
 2. Herbert Henricksz, volgt VIIh.
 3. Bastiaen Hendriks, volgt VIIi.
 4. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 25 febr. 1672, † Ameide? vóór febr. 1675.
 5. Peter Hendricksz Middelkoop, ged. Ameide 21 febr. 1675,8 † vóór 1710.3

Uit het tweede huwelijk:

 1. Coen(raet) Hendrikse, volgt VIIj.
 2. Rijkje Hendriks, volgt VIIk.

 

VIIg. Huibertje Hendricks Middelkoop,216 ged. Jaarsveld 25 febr. 1666 (get. Schoolje Maxen -),431 vermeld erfenis 4 april 1710,3 † vóór 4 april 1710,3 tr. (ondertr. Zijderveld 20 april) 16848 Jan Coenen ’Verrips’, geb. Leerdam omstr. 1667,432 zn. van Coen Gijsberts Verhups en Lijsbeth Cornelisdr ’Nobel’?.

Uit dit huwelijk:

 1. NN ’Verrips’, ged. Leerdam 22 maart 1685.8
 2. Elisabeth Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 6 febr. 1687.8
 3. Rijckje Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 8 okt. 1689.8
 4. Florida Jansd Verrips, ged. Leerdam 22 febr. 1692,8 tr. Schoonrewoerd 5 nov. 171364 Heimen Willemsz Kers, ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1685.64
 5. Cornelia Jansd ’Verrips’, ged. Leerdam 29 jan. 1696.8
 6. Coenraat Jansz, volgt VIIIg.
 7. Huijbertje Verrips, ged. Leerdam 16 dec. 1701.8

 

VIIIg. Coenraat Jansz Verrips, geb. Diefdijk, ged. Leerdam 8 febr. 1698,8 † Everdingen? 28 febr. 1748,216 begr. Everdingen 28 febr. 1748,216 tr. Everdingen 12 sept. 1720216 Aeriken Aartsd de Jonghe, geb. NL vóór 1702, † Everdingen? vóór 1732.

Uit zijn relatie216 met Wouterje Gerrits Streef, geb. vóór 1720:

 

IXr. Gerrit Koenen Verrips, geb. Everdingen 1737, tr. (ondertr. Everdingen 7 aug.) 17639 Maaiken Stevense Middelkoop, geb. Everdingen,4 ged. Everdingen 1 jan. 1741,4 dr. van Steven Tomasse en Swaantje de Stigter.

Uit dit huwelijk:

 1. Coenraad Gerritsz Verrips, ged. Everdingen 18 maart 1764,4 † Zijderveld 14 sept. 1836,216 tr.216 Elisabeth Janse van der Koppel, geb. Everdingen 1769.4
 2. Swaantje Verrips, geb. Everdingen 1766.4

 

VIIh. Herbert Henricksz van Middelkoop, ged. Ameide 1 maart 1668 (get. Ghijsbertje Herberts -),433 vermeld erfenis 15 febr. 1683,8 † Schoonrewoerd 31 maart 1741, tr. Leerdam 4 aug. 169010 Jenneken Cornelisse -, geb. Leerdam 1665.233

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Herbers, volgt VIIIh.
 2. Cornelis Herbertse, volgt VIIIi.
 3. Rijkje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 16 aug. 1696.13
 4. Lijsbeth Herberts Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 15 aug. 1705,4 tr. 1e Schoonrewoerd 15 mei 17359 Floris Donker, geb. Schoonrewoerd vóór 1705, † vóór 1743; tr. 2e Schoonrewoerd 10 maart 17438 Jacob Petersz Muijlwijk, geb. vóór 1723.
 5. Hendrick Middelkoop,4 ged. Schoonrewoerd 4 okt. 1711,4 † ald. vóór febr. 1713.4
 6. Hendrik Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 12 febr. 1713.13

 

VIIIh. Grietje Herbers Middelkoop, ged. Leerdam 5 sept. 1690,8 tr. Schoonrewoerd 19 april 17229 Jacob Janse Zijderveld, geb. 1700.233

Uit dit huwelijk:

 

IXs. Jenneke Jacobdr Zijderveld, geb. Zijderveld 11 nov. 1725,434 † Schoonrewoerd 6 febr. 1800,63 tr. Schoonrewoerd 1 dec. 1748434 Cornelis Claeszn den Hertoch, geb. Zijderveld? jan. 1724, ged. Zijderveld 23 jan. 1724,434 kapitein.434

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob den Hertoch, geb. 1754, ged. Schoonrewoerd 1754,24 tr. 177824 Elisabeth Florisd de Leeuw (VIIId,2).
 2. Herbert, volgt Xz.

 

Xz. Herbert den Hertogh, geb. 1758, ged. Schoonrewoerd 1758,24 tr. Leerdam 26 dec. 178694 Jannigje de Leeuw (IXh).

 

VIIIi. Cornelis Herbertse Middelkoop, ged. Leerdam 2 april 1693,8 †?, tr. Schoonrewoerd 29 april 17149 Grietje Willemse Kars, ged. Schoonrewoerd 19 okt. 1690, dr. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -.

Uit dit huwelijk:

 1. Judich Middelkoop, geb. Schoonderwoerd,4 ged. Schoonrewoerd 24 juni 1714.9
 2. Aefje Cornelisse, volgt IXt.
 3. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 15 juni 1721,4 † ald. vóór nov. 1725.4
 4. Willem Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 8 jan. 1724.13
 5. Herbert Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,4 ged. Schoonrewoerd 25 nov. 1725.4

 

IXt. Aefje Cornelisse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 dec. 1715,9 vermeld Lidmaat 2 dec. 1744,8 tr. Schoonrewoerd 14 mei 17419 Bart Cornelisse Bogaard, geb. Schoonrewoerd 10 april 1716,435 zn. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Boogaart, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 20 jan. 1743, tr. Schoonrewoerd 1 mei 1768436 Jan van der Koppel, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1736,436 zn. van Geerrit en Lijsbeth Middelkoop.
 2. Cornelis Bogaard, geb. Hei en Boeicop 31 mei 1744.437
 3. Floris Bartsz Bogaard, geb. Heicop 1748,13 † Schoonrewoerd 8 april 1816.
 4. Willem Barten Bogaard, geb. Hei en Boeicop 27 sept. 1750,437 † Zijderveld 1810.436
 5. Bart Bogaard, geb. Everdingen 8 juni 1755.437

 

VIIi. Bastiaen Hendriks Middelkoop, ged. Ameide 20 febr. 1670 (get. Schoolje Maxen -),1 vermeld pachter en erfenis 15 febr. 1683,1 † na 4 juni 1739, tr. Emmikhoven 9 april 169113 Teuntje Joosten de Bruijn, geb. Almkerk? omstr. 1670.1

Uit dit huwelijk:

 1. Burghje Bastiaans, volgt VIIIj.
 2. Gijsbrecht Middelkoop, ged. Leerdam 29 aug. 1693.8
 3. Arien Bastiaansen, volgt VIIIk.
 4. Rijkje Bastiaanse, volgt VIII-l.

 

VIIIj. Burghje Bastiaans Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1692, † Everdingen omstr. 1725,438 tr. Schoonrewoerd 19 dec. 17179 Huibert Franken Kars, geb. Schoonrewoerd maart 1698,64 † vóór 1767, zn. van Frank Huijberts Kers en Teuntje Huiberts -; hij hertr. Everdingen 26 mei 1726438 Maaigje Stevense van Cooij.

Haar zoon:

 1. Steven Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? vóór 1717, † Zijderveld? na 1767.

Uit het huwelijk:

 1. Teuntje Kars, geb. Schoonrewoerd 1 jan. 1718.64
 2. Burghje Kars, geb. Schoonrewoerd 13 aug. 1719.64

 

VIIIk. Arien Bastiaansen Middelkoop, ged. Leerdam 9 febr. 1696,8 tr. Schoonrewoerd 11 febr. 17209 Jannigje Roskam, geb. omstr. 1695.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. Schoonrewoerd? na 1720.
 2. Trijntje Arijense, volgt IXu.
 3. Cornelij Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 27 mei 1725.4
 4. Kornelia Middelkoop, geb. Leerdam,4 ged. Leerdam 11 febr. 1726.4

 

IXu. Trijntje Arijense Middelkoop,4 ged. Leerdam 4 aug. 1723,4 vermeld Lidmaat 26 sept. 1748,8 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 17479 Jan Dirkse Boer, geb. na 1715.

Uit dit huwelijk:

Grietje Boer, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 5 jan. 1749 (get. Teuntje Middelkoop).206

 

VIII-l. Rijkje Bastiaanse Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 31 maart 1698,9 † na 1760, tr. 1e Schoonrewoerd? vóór 1725 Willem de Boer, geb. omstr. 1695;1 tr. 2e Schoonrewoerd 7 aug. 17468 Gijsberth van der Poll, geb. Geldermalsen? vóór 1708.

Haar kind:

 1. NN de Middelkoop, begr. Schoonrewoerd 8 juli 1740.43

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teuntje Willems, volgt IXv.
 2. NN Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 30 maart 1727.9
 3. Hendrik Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 10 okt. 1728.1

 

IXv. Teuntje Willems Middelkoop (den Boer), ged. Schoonrewoerd 29 april 1725,1 begr. Rijnsaterwoude 7 juli 1770,162 tr. 1e Rijnsaterwoude 18 aug. 1754439 Jacobus Sepers, ged. Heerewaarden, regio 31 maart 1700,439 † Rijnsaterwoude 28 febr. 1763,83 zn. van Robbert en Cornelia Blackert en wedr. van Jacoba Schouten; tr. 2e Rijnsaterwoude 26 mei 176510 Petrus van Meurs, ged. Heerewaarden, regio 20 juli 1721,162 zn. van Gerrit en Geertruyt Dirks de Guijlicker en wedr. van Grietje Zantdijk.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacoba Sepers, ged. Rijnsaterwoude 16 nov. 1755 (get. Cornelis Sepers),440 begr. Hillegersberg 21 nov. 1800,440 tr. Zevenhuizen 25 juni 1779440 Cornelis van Kleef, ged. Leerdam 10 nov. 1751,440 † Hillegersberg 3 mei 1825.440
 2. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 20 maart 1757 (get. Cornelis Sepers en Cornelia Zepers),162 † vóór 1759, begr. Rijnsaterwoude 22 aug. 1759.63
 3. Cornelia Sepers, ged. Rijnsaterwoude 24 maart 1758 (get. Aaltje Bouwens Bouwens en Cornelis Sepers),162 † Hazerswoude 8 sept. 1806, tr.441 Leendert Jacobsz Rodenburg, ged. Naaldwijk 9 nov. 1749.
 4. Bastiaan Sepers, ged. Rijnsaterwoude 29 aug. 1759 (get. Aaltje Bouwens Bouwens, Cornelis Sepers en Annetie Frederikz Ammeraal),162 † 1762.
 5. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 29 aug. 1759 (get. Magtelt Ammeraal en Robartus Zeepers),162 begr. ald. 17 maart 1762.63
 6. Rijkje Sepers, ged. Rijnsaterwoude 30 nov. 1760 (get. Rijkje Middelkoop en Gijsbert van der Pol),162 begr. Overschie 16 dec. 1809.63
 7. Robartus Sepers, ged. Rijnsaterwoude 1762.63

 

VIIj. Coen(raet) Hendrikse Middelkoop, ged. Zijderveld 2 maart 1684,1 †? vóór 18 mei 1720,3 tr. Schoonrewoerd 29 juni 17109 Geertruij Jans van Kampen, ged. Schoonrewoerd 22 febr. 1691,3 † na 19 febr. 1719, dr. van Jan Fredericks en Marike Willems van Muijlwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 5 febr. 1713,9 † vóór 18 mei 1720.
 2. Hendrick Coene, volgt VIIIm.
 3. Annighje, volgt VIIIn.
 4. Jannighje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 febr. 1719,4 † vóór 18 mei 1720.
 5. Coenraat Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1719,4 † vóór 18 mei 1720.

 

VIIIm. Hendrick Coene Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 1 jan. 1715,9 begr. Nieuwland 18 sept. 1761, tr. Nieuwland omstr. 174013 Aartje Hendrikse van Buuren, geb. Nieuwland omstr. 1718,13 dr. van Hendrik.

Uit dit huwelijk:

 1. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 10 sept. 1741 (get. Grietje Herbers Middelkoop),9 † Nieuwland (ZH)? vóór okt. 1745.
 2. Geertruij Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 27 jan. 1743 (get. Grietje Herbers Middelkoop).9
 3. Klara, volgt IXw.
 4. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 31 okt. 1745 (get. Grietje Herbers Middelkoop),9 † Nieuwland (ZH)? vóór mei 1747.
 5. Coen Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 11 mei 1747 (get. Grietje Herbers Middelkoop).9
 6. Hendrik Middelkoop, ged. Nieuwland (ZH) 19 febr. 1749 (get. Neeltje Roelen van der Zijde).9
 7. Maria Hendrickse, volgt IXx.

 

IXw. Klara Middelkoop, ged. Nieuwland 27 juli 1744 (get. Aartje Hendrikse van Buuren),9 tr. Schoonrewoerd? vóór 176862 Jacob Florisz Donker, ged. NL 22 juli 1747.

Uit dit huwelijk:

 1. Floris Donker, ged. Nieuwland 19 april 1768.8
 2. Antje Donker, ged. Schoonrewoerd 3 okt. 1768.442
 3. Lijsbeth Donker, ged. Schoonrewoerd 3 mei 1772,442 begr. ald. 23 dec. 1772.442
 4. Aartje Donker, ged. Schoonrewoerd 16 april 1775,442 begr. ald. 12 mei 1798.442
 5. Hendrik Donker, geb. 1778, ged. Schoonrewoerd 9 aug. 1778,442 † vóór 1787.
 6. Jenneken Donker, ged. Schoonrewoerd 26 sept. 1779,442 begr. ald. 10 febr. 1781.442
 7. Herber, volgt Xaa.
 8. Jacob Donker, geb. 1787, † 1832.
 9. Hendrik Donker, ged. Schoonrewoerd 22 juli 1787,442 † ald. 19 okt. 1846.17

 

Xaa. Herber Donker, ged. Schoonrewoerd 27 juni 1784,443 † ald. 9 juni 1866,16 tr. Pietertje de Beeld, ged. Benschop 4 febr. 1787,443 † Schoonrewoerd 10 nov. 1854,443 dr. van Arij de Beelt en Janna Kooijman.

Uit dit huwelijk:

NN Donker, geb. Schoonrewoerd? na 1804.

 

IXx. Maria Hendrickse Middelkoop, ged. Nieuwland 12 dec. 1751 (get. Neeltje Roelen van der Zijde),13 vermeld Lidmaat 1780,8 † Schoonrewoerd 14 sept. 1835, tr. Nieuwland omstr. 177113 Jacob Reyerse de Jong, ged. Schoonrewoerd 8 okt. 1747,233 † ald. 24 april 1829,233 zn. van Reyer Jacobsz en Cornelia Johannese Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Reijer de Jong, ged. Nieuwland (ZH) 6 jan. 1772 (get. Kornelia de Jong),8 † 1847,233 tr. 1e Leerdam 24 sept. 1798233 Lijsbeth van Iperen, geb. 1764,233 † vóór 1807; tr. 2e Schoonrewoerd 22 maart 1807233 Jenneke Donker, geb. 1775,233 † 1810.
 2. Hendrik de Jong, ged. Hei en Boeicop 14 nov. 1773 (get. Aartje Hendrikse van Buuren).
 3. Johannis de Jong, ged. Hei en Boeicop 5 nov. 1775,13 † 1844.
 4. Kornelia de Jong, ged. Hei en Boeicop 17 april 1778 (get. Cornelia Johannese Brouwer),13 † 1778.
 5. Hendrik de Jong, ged. Hei en Boeicop 25 dec. 1778,436 † Everdingen 3 mei 1848,233 tr. 1e Everdingen 17 juli 1798436 Aafje Bogert, geb. Everdingen 18 febr. 1781, begr. ald. 3 dec. 1802; tr. 2e Schoonrewoerd 1 juni 1805233 Maria van ter Zand, geb.? na 1780, † ald. vóór 1815; tr. 3e Everdingen 14 dec. 181564 Geertje Kers, geb. Everdingen 26 dec. 1795,64 † ald. 15 febr. 1876,64 dr. van Teunis en Leijntje Koedam.
 6. Cornelia de Jong, geb. 1781, † 1825.
 7. Frederik de Jong, geb. 1784, † 1850.
 8. Aartje de Jong, ged. Schoonrewoerd 1 juli 1787,199 † Nieuwland 15 mei 1867, tr. Schoonrewoerd 12 juli 180724 Cornelis de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1781, † 1843, zn. van Jan Ariese en Adriana Zijderveld.

 

VIIIn. Annighje Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 20 sept. 1716,9 tr. Schoonrewoerd 8 febr. 1750208 Jan Huijberts Kool, geb. Schoonrewoerd 1710.4

Uit dit huwelijk:

 1. Huijbert Kool, geb. Schoonrewoerd 1750.
 2. Annigje Kool, geb. Schoonrewoerd 1752.
 3. Peter Kool, geb. Schoonrewoerd 1755.
 4. Hendrik Kool, geb. Schoonrewoerd 1762.
 5. Pieter Kool, geb. Schoonrewoerd 1766.

 

VIIk. Rijkje Hendriks Middelkoop, ged. Zijderveld 8 nov. 1685,1 † Culemborg? vóór 13 maart 1716, tr. Schoonrewoerd (kerkelijk Everdingen 20 okt.)168 17049 Cornelis Cornelisse Leeuwenstijn, geb. Goilberdingen omstr. 1678,444 zn. van Michiel Jansen en Trijntje Corsen -; hij hertr. Schalkwijk 29 maart 171643 Wilhelmina in den Engh.

Uit dit huwelijk:

Pieter Leeuwenstijn, geb. Schoonrewoerd vóór 1716.

 

VIh. Elisabeth Ariens Middelkoop, geb. Ameide? omstr. 1640,1 † vóór 4 juli 1703,3 tr. Leerdam? vóór okt. 1675 Jacob Cornelisz Leely.

Uit dit huwelijk:

 1. Anneken Leely, ged. Leerdam 24 okt. 1675.8
 2. Rijckje Leely, ged. Leerdam 7 okt. 1683.8
 3. Cornelis Jacobs Lely, ged. Leerdam 18 maart 1685.8
 4. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 6 aug. 1687,8 † Leerdam? vóór febr. 1689.
 5. Teunis Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.8
 6. Bastiaen Leely, ged. Leerdam 24 febr. 1689.8

 

VIi. Cornelis Ariesen Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1649,13 vermeld Leenman 21 juni 1709,8 verkoop huis 1725 en 1730,8 † Leerdam? vóór 6 nov. 1724,3 tr. NL omstr. 16753 Maria Hermense de Gelder, geb. Leerdam,13 ged. Leerdam febr. 1652,3 † vóór 28 april 1730, dr. van Herman en Marike Aerts -.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 12 sept. 1675, † vóór 1680.
 2. Bastiaen Cornelisse, volgt VII-l.
 3. Ariën Cornelisse, volgt VIIm.
 4. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 11 jan. 1680, † vóór 1730.
 5. Rijck Cornelissen, volgt VIIn.
 6. Hermen Cornelis, volgt VIIo.
 7. Aert Middelkoop, ged. Leerdam 29 febr. 1688, † na 1744.3
 8. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 9 sept. 1692,6 † vóór 1697.
 9. Pieter Middelkoop, ged. Leerdam 29 nov. 1697,13 † na 1748,3 tr. Leerdam 11 juni 17299 Grietje Staalhuizen, geb. Nederhemert, regio vóór 1711, † na 1748.

 

VII-l. Bastiaen Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 7 okt. 1676,3 † Leerdam? vóór 12 april 1719,3 tr. Leerdam 28 nov. 17039 Anneke Jansen Grijns, ged. Leerdam 3 aug. 1679,13 vermeld Fonteinstraat 1737 en Leerdam 1738,445 † Leerdam? na 22 sept. 1753, dr. van Johannes Jans en Peterke Heijmans Mierloo.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 3 okt. 1703,9 † vóór 1705.
 2. Jan Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 april 1705,13 † Leerdam? vóór april 1730.
 3. Mijnske Middelkoop, ged. Leerdam 5 mei 1706,13 † na 1730.
 4. Maria Middelkoop, ged. Leerdam 14 sept. 1708,9 † na 1730.
 5. Jannetje Middelkoop, ged. Leerdam 4 maart 1711,9 † vóór april 1730.
 6. Petronella Middelkoop, ged. Leerdam 28 juni 1713,13 † na 1758.
 7. Margarita Middelkoop, ged. Leerdam 15 sept. 1715,13 † Leerdam? vóór april 1730.
 8. Bastiaantje Middelkoop, ged. Leerdam 23 jan. 1718,13 † na 1730.

 

VIIm. Ariën Cornelisse Middelkoop, ged. Leerdam 30 juni 1678,6 † Leerdam? vóór 27 juni 1726,424 tr. 1e Leerdam 16 maart 17039 Beatje van Deventer, ged. Leerdam 14 maart 1679,3 vermeld weeshuis Buren 25 maart 1734,32 † Leerdam? vóór 14 okt. 1725, dr. van Hendrik Aelberts en Neeltje Ariëns Middelkoop; tr. 2e Oosterwijk 6 jan. 172614 Pieternel Smetser, geb. Oosterwijk vóór 1706; zij hertr. Oosterwijk, Leerdam 2 febr. 17268 Jochem Huberts Turenhout.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Neeltje Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 16 april 1704,4 † na 1740.
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 12 juli 1705.4
 3. Cornelis Arisze, volgt VIIIo.
 4. Maria Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 9 dec. 1708,4 † na 1730.
 5. Jan Arienze, volgt VIIIp.
 6. Herman Ariensz, volgt VIIIq.
 7. Arien Middelkoop, geb. Leerdam? na 1713.
 8. Mariken, volgt VIIIr.
 9. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 11 febr. 1718,4 † vóór 1723.
 10. Grietje Middelkoop, ged. Leerdam 17 maart 1720,4 begr. Amsterdam 3 febr. 1774,52 tr. (ondertr. Amsterdam 7 sept.) 175952 Pieter van Immerzeel, ged. Dordrecht 1 sept. 1710,447 begr. Amsterdam? vóór 1774, wedr. van Anna Maria Barnevelt.
 11. Bastiaan, volgt VIIIs.

 

VIIIo. Cornelis Arisze Middelkoop,13 ged. Leerdam 24 april 1707,9 vermeld verkoop huis 1730,8 † na 1752, tr. 1e Boskoop 31 mei 17339 Aafje van Staveren, geb. 1711, ged. Boskoop 8 nov. 1711, dr. van Hendrik en Trijntje van Verbeul; tr. 2e Boskoop 16 april 176213 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1711.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arij Middelkoop, ged. Boskoop 15 nov. 1733.13
 2. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 13 juli 1738,13 † vóór 1749.
 3. Marrigje Middelkoop, ged. Boskoop 24 april 1740,13 tr. Boskoop 9 okt. (kerkelijk 16 sept.)9 17689 Pieter Zwarteleeuw, geb. vóór 1748.
 4. Hendrikje Middelkoop, ged. Boskoop 26 jan. 1744.13
 5. Klaas Cornelisze, volgt IXy.
 6. Trijntje, volgt IXz.
 7. Neeltje Middelkoop, ged. Boskoop 20 april 1752.13

 

IXy. Klaas Cornelisze Middelkoop, ged. Boskoop 6 maart 1746,13 † Oukoop? na 1820, tr. Boskoop 31 (kerkelijk 15)9 juli 17689 Aafke Klaasse van Wijk, geb. Boskoop 1746, dr. van Klaas en Emmetje Oudshoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 23 dec. 1770,13 † vóór 1777.
 2. Aafje Middelkoop, geb. Boskoop 6 sept. 1773,23 tr. 1e Gerrit de Bruijn, geb. NL vóór 1775, † Boskoop? vóór sept. 1815; tr. 2e Boskoop 9 sept. 181517 Arie Matze, geb. Boskoop 15 juni 1788,23 zn. van Pieter en Adriana Bredijk.
 3. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 20 aug. 1775,13 † vóór 1782.
 4. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 jan. 1777,13 † vóór 1779.
 5. Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 28 maart 1779,13 arbeider 1823.275
 6. Emmetje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 21 april 1782.13
 7. Hendrika Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 19 febr. 1786,13 † Oudshoorn omstr. 16 aug. 1874.275
 8. Arie Middelkoop, geb. Reeuwijk 26 okt. 1788.448

 

IXz. Trijntje Middelkoop, ged. Boskoop 6 juli 1749,13 begr. Amsterdam 25 febr. 1806,52 tr. (ondertr. Amsterdam 24 april) 177752 Christoffel Brakling, geb. Odensen omstr. 1747, begr. Amsterdam 3 dec. 1798.52

Uit dit huwelijk:

 1. Anthonij Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).52
 2. Cornelis Brakling, ged. Amsterdam 8 febr. 1778 (get. Henderica Middelkoop en Joost Ruijgendijk).52

 

VIIIp. Jan Arienze Middelkoop,8 ged. Leerdam 6 dec. 1709,4 tr. Hoog-Blokland 25 nov. 17398 Jantje Pieters Stigter, geb. Leerbroek? vóór 1719.

Uit dit huwelijk:

 1. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 31 jan. 1740,8 † Hoog-Blokland? vóór juli 1743.
 2. Baatje Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 28 juli 1743.8
 3. Arie Middelkoop, ged. Hoog-Blokland 4 sept. 1746.8

 

VIIIq. Herman Ariensz Middelkoop, ged. Leerdam 8 jan. 1713,4 † Woerden na 1781, tr. 1e Boskoop 21 aug. 174010 Aafje Claasse van Heijningen, geb. Alfen ZH omstr. 1719, † Boskoop? omstr. juni 1763, dr. van Claas Arijsz van Hijningen en Trijntje Lamberts van Tongeren; tr. 2e Boskoop 24 juli 17638 Neeltje Cornelisz Prins, geb. NL na 1710, † Zegveld? vóór 1771,261 wed. van Jan de Riet; tr. 3e Zegveld 2 juni 177113 Aagje van Wingerden, geb. Bodegraven 17 jan. 1740, dr. van Japik en Cornelia Loij.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teuntje Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 4 dec. 1740.13
 2. Bathje Middelkoop, geb. Alfen ZH, ged. Alfen ZH 18 maart 1742,13 † vóór 1743.
 3. Baatje, volgt IXaa.
 4. Arij, volgt IXab.
 5. Cornelis Middelkoop, ged. Alfen 14 dec. 1746.13
 6. Marijtje Middelkoop, geb. Alfen, ged. Alfen ZH 14 jan. 1748.13
 7. Henderik Harmsze, volgt IXac.
 8. Annigje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 30 maart 1750.9
 9. Klaasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 sept. 1751,9 † vóór 1754.
 10. Pieter Harmensz Middelkoop, ged. Bodegraven 12 nov. 1752,9 † vóór 1757.
 11. Claasje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 15 dec. 1754.9
 12. Trijntje Middelkoop, ged. Nieuwkoop 4 april 1756.9
 13. Pieter Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 16 okt. 1757.13
 14. Neeltje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 22 april 1759.13
 15. Jan Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 27 april 1760.448
 16. Claas Harmensz Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 25 nov. 1761,13 † Waarder?.
 17. Antje Middelkoop, geb. Bodegraven, ged. Bodegraven 12 jan. 1763,13 † Oukoop?.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jacob Middelkoop, geb. Bodegraven 13 mei 1781.

 

IXaa. Baatje Middelcoop,7 ged. Alfen ZH 2 juni 1743,13 † Bodegraven 27 nov. 1817,449 tr. Bodegraven 6 jan. 17659 Arie Aartsz Boer, ged. Stolwijk 27 juli 1732 (get. Annigje Bakkers),450 † Bodegraven 28 april 1806,97 zn. van Arie Dirks en Maria Damen Krijgsman en wedr. van Annigje Bakkers -.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boer, geb. Bodegraven 15 dec. 1771,449 † ald. 15 okt. 1825.449
 2. Dirk Boer, geb. 1774, ged. Bodegraven 5 jan. 1774, † Oudewater 22 jan. 1820.
 3. Gerrit Boer, ged. Bodegraven 29 juni 1777,7 † Haarlem 3 febr. 1830,7 tr. Haarlem 18 aug. 18057 Elisabeth Maria van Soest, geb. Haarlem 17 maart 1785,7 † ald. 22 okt. 1848.7
 4. Cornelis Boer, geb. Bodegraven 7 nov. 1779,451 † Kamerik 2 april 1866,451 tr. Rietveld 26 nov. 1830452 Wilhelmina Verweij, geb. Kamerik 5 aug. 1794,452 † ’s Gravesloot 9 okt. 1853,452 wed. van Jan Kastelijn.

 

IXab. Arij Middelkoop, ged. Alphen a/d Rijn 28 febr. 1745,13 † Oudhuizen 8 febr. 1834,178 tr. 1e Bodegraven (ondertr. Alphen a/d Rijn 4 mei) 1764453453 Trijntje van Muijden, geb. NL omstr. 1745, † Wilnis? vóór 1797; tr. 2e Wilnis 24 dec. 179843 Antje Rozeboom, geb.? omstr. 1771,13 † Oudhuizen 4 mei 1836,16 dr. van NN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hermanus Middelkoop,454 ged. Koudekerk a/d Rijn 2 dec. 1764,9 † ald. 4 mei 1816.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aafje, volgt Xab.
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Oudhuizen? omstr. 1798,16 † Oudhuizen 10 aug. 1853.16
 3. Hermanus, volgt Xac.
 4. Baatje Middelkoop,16 ged. Wilnis 8 april 1805,13 † ald. 17 mei 1817.

 

Xab. Aafje Middelkoop, geb. Wilnis omstr. 1797,23 tr. Oudhuizen 24 juni 182617 Cornelis Kruijt, geb. Nieuwveen omstr. 1795,23 schuitenjager 1836,275 zn. van Jan en Anna Maria Leesen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Middelkoop, geb. Oudhuizen 31 mei 1826.
 2. Alida Kruijt, geb. Nieuwer Amstel 1832,23 † Ter Aar 1897, tr. Kalslagen 14 mei 1854275 Cornelis van Leeuwen, geb. Nieuwveen omstr. 1839, watermolenaar 1854,275 † Nieuwveen 1883.455
 3. Antje Kruit, geb. Aarlanderveen 31 jan. 1836.275

 

Xac. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 17 okt. 1800,456 † Wilnis? vóór 1886, tr. Oudhuizen 18 mei 182317 Jannetje Kerver, geb. Oudhuizen 26 dec. 1798,23 ged.? 1 jan. 1799,108 † Wilnis 18 mei 1886,17 dr. van Dirk Korver en Trijntje Jacobsdr Boot.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje, volgt XIas.
 2. Arie, volgt XIat.
 3. Antje, volgt XIau.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 22 sept. 1829,42 † ald. 25 jan. 1831.16
 5. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 15 maart 1831,42 † ald. 29 okt. 1835.16
 6. Geertje Middelkoop, geb. Oudhuizen 10 juli 1833,42 † ald. 24 nov. 1838.16
 7. Dirk, volgt XIav.
 8. Aagje, volgt XIaw.

 

XIas. Trijntje Middelkoop, geb. Oudhuizen 1 nov. 1823,42 † Graft vóór okt. 1858,457 tr. Oudhuizen 21 febr. 184517 Aart Verkaik, geb. Wilnis omstr. 1818,23 arbeider,457 veenwerker 1880,458 † Haarlemmermeer? na 1873,457 zn. van Aart en Marrijtje Schouten; hij hertr. Graft 6 okt. 1858459 Guurtje Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrijtje Verkaik, geb. Oudhuizen 1 sept. 1845,42 † ald. 28 jan. 1846.16
 2. Hermanus Verkaik, geb. Oudhuizen 25 okt. 1846,42 arbeider 1875,23 † Sloten (Amsterdam) 5 mei 1877,63 tr. Sloten NH 12 febr. 187517 Johanna Wilhelmina van Loenen, geb. Sloten NH omstr. 1851.23
 3. Jannetje Verkaik, geb. Oudhuizen 23 okt. 1847,42 † De Rijp 15 nov. 1885,63 tr. De Rijp 2 febr. 1873457 Jan Jansz Hop, geb. De Rijp 9 maart 1847,457 koopman,457 wedr. van Guurtje Smit.
 4. Marijtje Verkaik, geb. Wilnis 1848,23 † Mijdrecht 13 dec. 1928,16 tr. Mijdrecht 2 mei 187717 Cornelis de Liefde, geb. Ankeveen omstr. 1844,23 † vóór 1928, wedr. van Wilhelmina Stigter.
 5. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 17 febr. 1850,42 † ald. 17 nov. 1851.17
 6. Gerrit Verkaik, geb. Oudhuizen na okt. 1851,16 † ald. 10 april 1853.16
 7. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 23 sept. 1852,42 † ald. 3 mei 1853.16
 8. Aart Verkaik, geb. Oudhuizen 24 okt. 1853,42 arbeider 1881,23 † Haarlemmermeer 25 okt. 1931,16 tr. Sloten NH 8 april 188117 Jannetje van Heeringen, geb. Mijdrecht omstr. 1860,23 † Haarlemmermeer 23 juni 1935.63
 9. Aagje Verkaik, geb. Wilnis? omstr. 1857,23 tr. Sloten NH 19 maart 188017 Karel Hendrik Lodewijk August Rietbrock, geb. Furstenau omstr. 1858,23 veenwerker 1880.23

 

XIat. Arie Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 sept. 1825,42 arbeider 1883-1884,23 † Wilnis 25 maart 1900, tr. Mijdrecht 15 nov. 184817 Pitronella Meijer, geb. Mijdrecht 1827,233 † Wilnis 8 febr. 1900, dr. van Cornelis en Alida van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 3 april 1849,42 † ald. 12 mei 1849.
 2. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 28 aug. 1850,42 † ald. 17 nov. 1850.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudhuizen 6 dec. 1851,42 † Mijdrecht 27 sept. 1877.
 4. Cornelis, volgt XIIbn.
 5. Aaltje, volgt XIIbo.
 6. Dirk, volgt XIIbp.
 7. Klaas, volgt XIIbq.
 8. Maarten Middelkoop, geb. Graft 1865,148 † Mijdrecht 1 sept. 1868.
 9. Trijntje, volgt XIIbr.
 10. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 maart 1871,460 † Wilnis 7 nov. 1890.

 

XIIbn. Cornelis Middelkoop, geb. Oudhuizen 16 okt. 1854,42 schipper 1906-1919,17 † Wilnis 28 jan. 1936, tr. Mijdrecht 12 mei 188217 Willemina Groenleer, geb. Burgh omstr. 1861,23 † Wilnis 11 jan. 1948, dr. van Cornelis en Jacoba Kooijman.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietje, volgt XIIIbr.
 2. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1884,16 † Wilnis 14 aug. 1892.
 3. Arie, volgt XIIIbs.
 4. Jacobus Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1886,50 † Velsen 11 juni 1965,461 tr. Velsen 28 juli 1927461 Wilhelmina Bitter, geb. Schiedam 25 febr. 1886,461 † Velsen 13 juli 1966.461
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis? omstr. 1887,16 † Wilnis 6 sept. 1902.
 6. Andries, volgt XIIIbt.
 7. Aaltje Middelkoop, geb. Wilnis 6 nov. 1891,16 † ald. 15 nov. 1891.
 8. Cornelia, volgt XIIIbu.
 9. Cornelis, volgt XIIIbv.
 10. Dirk Middelkoop, geb. Wilnis 29 dec. 1896,16 † ald. 25 jan. 1903.
 11. Marinus Middelkoop, geb. Wilnis 30 okt. 1899.
 12. N. Middelkoop, geb. Wilnis 26 april 1901,23 † Amsterdam 5 nov. 1978,33 tr. Abcoude-Baambrugge 11 okt. 192917 Jorden Sloeserwij, geb. Abcoude-Baambrugge omstr. 1903,23 † Amsterdam 17 maart 1986,95 zn. van Jan en Gerritje Jansen.

 

XIIIbr. Pietje Middelkoop, geb. Mijdrecht 1 juli 1882,462 † Amsterdam 25 febr. 1965,462 begr. Diemen,462 tr. Amsterdam 30 mei 190617 Jacob Moolenaar, geb. Zaandam 1 aug. 1882,462 werkman 1906,23 kolenwerker 1928,463 brandstoffenarbeider 1929,464 † Amsterdam 18 nov. 1958,462 zn. van Jan en Trijntje Duives.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1907,23 incasseerder 1929,23 † Gorinchem 10 febr. 2008, tr. Sloterdijk 3 april 192917 Antonia Petronella Dirkzwager, geb. Amsterdam omstr. 1910.
 2. Willemina Moolenaar, geb. Amsterdam omstr. 1910,23 tr. Amsterdam 20 juni 192817 Cornelis Jan Tennekes, geb. Amsterdam omstr. 1908,23 Huisschildersknecht 1928.23

 

XIIIbs. Arie Middelkoop, geb. Mijdrecht 15 nov. 1884,52 schipper 1909,23 grondwerker 1931, † Amsterdam 4 jan. 1973,462 begr. Diemen,462 tr. Amsterdam 2 juni 190917 Maria Gerdina Couzij, geb. Amsterdam 9 mei 1892,52 † ald. 31 dec. 1972,462 dr. van Gerard en Maria Gerardina Benoist.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendricus, volgt XIVca.
 2. Hendricus Marinus, volgt XIVcb.
 3. Arie, volgt XIVcc.
 4. Leonardus, volgt XIVcd.
 5. Maria Gerdina Sophia, volgt XIVce.
 6. Marinus, volgt XIVcf.
 7. Johannes Henricus Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,462 † ald. 18 juni 1922.462
 8. Johannes, volgt XIVcg.
 9. Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 17 aug. 1925,462 † ald. 20 aug. 1925.462
 10. Karel, volgt XIVch.
 11. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 23 aug. 1928,462 † ald. 5 maart 1929.462
 12. Dirk, volgt XIVci.
 13. Theodorus Adrianus, volgt XIVcj.
 14. Hubertus, volgt XIVck.

 

XIVca. Cornelis Hendricus Middelkoop, geb. Amsterdam 20 aug. 1909,52 grondwerker 1931,23 chauffeur 1944,465 † Berlijn 21 juni 1944,462 begr. Loenen Militairy Cemetry,322 tr. 1e Amsterdam 29 april 193117 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1939)17 Geertruida Holst, geb. Amsterdam 17 maart 1912,52 dr. van Nicolaas Louis en Dirkje Uileman; tr. 2e Amsterdam 14 april 1943462 Ida Rossou, geb. DK Hobrou 29 juni 1909.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór 1930, † vóór 1944.
 2. Nicolaas Louis, volgt XVbo.
 3. Geertruida Maria Middelkoop, geb. Amsterdam 6 mei 1932.52
 4. Cornelia Hendrika Middelkoop, geb. Amstelveen 13 juni 1936.52
 5. Dick Middelkoop, geb. Amsterdam 25 nov. 1939.462

 

XVbo. Nicolaas Louis Middelkoop, geb. Amsterdam 19 okt. 1929,52 † ald. mei 1977,466 tr. 1e466 Iekje de Vries; tr. 2e (echtsch. uitgespr. Amsterdam 7 nov. 1962)135 Drikje Frederika Pasteuning.

Uit het eerste huwelijk:

 

XVIn. Henny Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1950, tr. Cisca Hallie, geb. NL na 1950.

Uit dit huwelijk:

 1. Dennis Michael Nicolaas Middelkoop, geb. NL na 1975.
 2. Danielle Middelkoop, geb. NL na 1976.

 

XIVcb. Hendricus Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1911,50 chauffeur 1956,467 † Amsterdam 29 juni 1989,33 tr. Amsterdam 20 sept. 193352 Gesina Johanna de Wit, geb. Amsterdam 12 juli 1914,462 † ald. 2 aug. 1988.468

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Antonius, volgt XVbp.
 2. Johanna Gezina, volgt XVbq.
 3. Maria Gerdina, volgt XVbr.
 4. Antonius Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 29 nov. 1947,462 tr. NL na 1967462 Petronella Maria Adrianne Simons, geb. NL 30 nov. 1947.462

 

XVbp. Henricus Antonius Middelkoop, geb. Amsterdam 16 sept. 1934,462 tr. NL vóór 1961462 Johanna Beers, geb. NL 13 juli 1935.462

Uit dit huwelijk:

Madeleine Middelkoop, geb. NL 1 okt. 1961.462

 

XVbq. Johanna Gezina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 dec. 1936,462 tr. NL vóór 1971462 Albertus van de Ploeg, geb. NL 20 juni 1935.462

Uit dit huwelijk:

 1. Sander van de Ploeg, geb. NL 12 april 1971.462
 2. Astrid van de Ploeg, geb. NL 6 april 1974.462

 

XVbr. Maria Gerdina Middelkoop, geb. Amsterdam 15 maart 1942,462 tr. NL vóór 1959462 Marinus Hendriks, geb. NL 25 dec. 1938.462

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hendriks, geb. NL 16 aug. 1959,462 tr. NL vóór 1983462 Sabine Josephine Beekman, geb. NL 29 mei 1964.462
 2. Maria Gerdina Hendriks, geb. NL 4 juni 1963,462 tr. NL vóór 1991462 Egbert Kunst, geb. NL 7 nov. 1959.462
 3. Sandra, volgt XVIo.

 

XVIo. Sandra Hendriks, geb. NL 31 jan. 1965.462

Uit haar relatie met NN van de Tweel, geb. NL vóór 1973:

Joey van de Tweel, geb. NL 3 juni 1993.462

 

XIVcc. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 18 april 1914,52 grondwerker,462 klinker,52 brenner 1942,52 vermeld Signalement en Transportliste vanaf 8 juni 1942,52 † Bergen op Zoom 4 maart 2004,33 tr. 1e Amsterdam 19 febr. 1936462 Grada Maria Leenders, geb. Arnhem 29 maart 1918,462 † ald. 23 dec. 1941;460 tr. 2e Rotterdam 12 mei 1942347 Jacoba Anna Elisabeth Kemink, geb. Amsterdam 9 mei 1912,460 † Puttershoek 6 juli 1993,95 gecrem. Bergen op Zoom 9 juli 1993,95 dr. van Barend Jan en Alida Maria Mulder.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriaan Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 29 okt. 1943,460 tr. 23 sept. 1964460 L. van der Werf.
 2. Gerard Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 28 juli 1947,460 tr. 23 april 1968460 Y.P. van Elk.

 

XIVcd. Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 okt. 1915,462 expeditie chauffeur,462 † Amsterdam 29 dec. 1983,462 tr. 1e Amsterdam 27 juli 1938462 Simontje Jans Former, geb. Amsterdam 18 sept. 1916,462 † Amsterdam? vóór 1942, dr. van Tjalling en Joanna van Campen; tr. 2e Amsterdam 12 mei 1942462 Anna Petter, geb. Amsterdam 18 okt. 1922,462 † Purmerend 19 okt. 2003,462 dr. van Pieter en Catharina Johansson.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Leonardus Pieter Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 1 nov. 1946,462 tr. Amsterdam 7 (kerkelijk 16)462 nov. 1968462 Maria Wilhelmina Josephine Meijs, geb. Maastricht 21 okt. 1945.462
 2. Catharina Anna Maria, volgt XVbs.
 3. Arie Pieter Leonardus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 juli 1956.462

 

XVbs. Catharina Anna Maria Middelkoop, geb. Amsterdam 27 febr. 1950,462 tr. 1e Amsterdam 28 febr. 1969462 (echtsch. uitgespr.)462 G.F. de Rooij, geb. Amsterdam? vóór 1949; tr. 2e462 Henk Sweenen, geb. Amsterdam? na 1940. [Purmerend]36

Uit het eerste huwelijk:

 1. Suzanne de Rooij, geb. Amsterdam 3 jan. 1970,462 tr. Schiedam na 1987462 Ronald NN, geb. NL vóór 1975.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Marit Sweenen, geb. Amsterdam na 1970.36 [Amsterdam]36
 2. Elody Sweenen, geb. Purmerend na 1970. [Purmerend]36
 3. Rory Sweenen, geb. Amsterdam 23 febr. 1974,462 † Purmerend 22 okt. 2003.462

 

XIVce. Maria Gerdina Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 1 febr. 1918,462 † ald. 4 aug. 1956,462 begr. Diemen,462 tr. Amsterdam 17 febr. 1937462 Leendert Overweg, geb. Amsterdam 14 nov. 1918.462

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Overweg, geb. Amsterdam? na 1937.
 2. Leendert Overweg, geb. Amsterdam 26 mei 1937.462
 3. Hendricus Bernardus Overweg, geb. Amsterdam 15 jan. 1939.462
 4. Fraciscus Gerhardus Hermaus Overweg, geb. Amsterdam 6 dec. 1940.462
 5. Cornelis Hendricus Overweg, geb. Amsterdam 2 jan. 1946.462

 

XIVcf. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1920,52 vermeld PK NL-SAA-8260396,52 † Amsterdam 11 sept. 1985,462 begr. Diemen,462 tr. Amsterdam 1 juli 1942462 Teuntje Alberta Ikelaar, geb. Amsterdam 9 febr. 1922,52 † ald. 2 juni 2013.52

Uit dit huwelijk:

 1. Rita Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1942.
 2. Ceacilia Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1942.
 3. Marinus, volgt XVbt.

 

XVbt. Marinus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 aug. 1944,469 VO 1950-1961,470 medewerker,36 vermeld wieiswie,28 † Wachtum 7 jan. 2015,469 tr. Ina van der Wateren, geb. Amsterdam 9 dec. 1946.469

Uit dit huwelijk:

Edwin Marinus Raymond Middelkoop, geb. Amsterdam 26 mei 1966,469 master 1992-1993,36 componist,36 scheidingsmediator.471 [Bilthoven?]36

 

XIVcg. Johannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 juni 1924,462 metaalbewerker,52 † Amsterdam 6 dec. 2001,462 tr. Amsterdam 12 maart 1947462 (door echtsch. ontbonden ald. 1966)462 Geesje van de Velde, geb. Amsterdam 11 april 1923,462 † ald. juli 2011,472 dr. van Petrus Hendrikus Gerardus en Geesje Gortworst.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Arie Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 17 okt. 1947, redacteur 2008,473 secretaris 2010-.245 [Egmond aan Zee 2011]245
 2. Hennie Middelkoop, geb. Amsterdam? 31 okt. 1948.
 3. Paul Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 mei 1950, † Alphen a/d Rijn 2010.472

 

XIVch. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 24 juni 1926,462 † Almere 20 maart 2004,462 begr. Diemen,462 tr. Amsterdam 23 okt. 1946462 Jacomeintje van Haterd, geb. Amsterdam? 7 mei 1927,462 dr. van Johannes en Dina Vis.

Uit dit huwelijk:

 1. Karel, volgt XVbu.
 2. Miep, volgt XVbv.

 

XVbu. Karel Middelkoop, geb. Amsterdam 27 aug. 1947,462 tr. Amsterdam 12 nov. 1970462 Marie Felicite van Maanen, geb. Amsterdam 3 maart 1951,462 dr. van Gijsbertus en Elisabeth Aleida Bouten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bart, volgt XVIp.
 2. Normen, volgt XVIq.

 

XVIp. Jan Bart Middelkoop, geb. Amersfoort 14 mei 1974,462 HO,36 team coordinator,160 tr. 22 april 200536 Saskia Versteeg, geb. NL 6 jan. 1979,462 MO.36 [Leusden]36

Uit dit huwelijk:

 1. Sem Middelkoop, geb. vóór 2008.
 2. Nick Middelkoop, geb. 22 mei 2013.36
 3. Fenna Middelkoop, geb. 22 mei 2013.36

 

XVIq. Normen Middelkoop, geb. Leusden 1 aug. 1981.462 [Leusden]36

Uit zijn relatie met Ivett Landauer, geb. Szekszárd H na 1980,36 HO:36

 1. Mike Middelkoop, geb. 1 juni 2007.36 [Leusden]36
 2. Dave Middelkoop, geb. omstr. 2011. [Leusden]36

 

XVbv. Miep Middelkoop, geb. Amsterdam 10 mei 1951,462 tr. Amsterdam? 1 dec. 1971462 Jitze Fokke Oost, geb. NL 10 sept. 1951.462

Uit dit huwelijk:

 1. Marcella Oost, geb. NL 30 juni 1974.462 [Almere 2001]462
 2. Michael Jitze Fokke Oost, geb. NL 18 juli 1975.462

 

XIVci. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 17 febr. 1930,462 tr. Amsterdam 23 okt. 1957462 Bep Hofman, geb. Amsterdam? vóór 1939, begr. 6 april 2002.462

Uit dit huwelijk:

 1. Ingrid Middelkoop, geb. Amsterdam na 1957.
 2. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1957.
 3. Irene Middelkoop, geb. Amsterdam? na 1957.

 

XIVcj. Theodorus Adrianus Middelkoop, geb. Amsterdam 6 aug. 1931,462 tr. Amsterdam? vóór 1957462 Bertha Maria Redelaar, geb. Amsterdam 19 okt. 1931.462

Uit dit huwelijk:

 1. Bert Middelkoop, mgr.36
 2. Marja, volgt XVbw.
 3. André Middelkoop, geb. Haarlem 1961.460 [Amsterdam]36
 4. Laura, volgt XVbx.
 5. Danielle, volgt XVby.

 

XVbw. Marja Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 mei 1957,462 tr. NL vóór 1984462 Jacobus Huijsman, geb. NL 16 dec. 1955.462

Uit dit huwelijk:

 1. Deborah Huijsman, geb. NL 26 sept. 1984.462
 2. Elroy Huijsman, geb. NL 28 dec. 1987.462

 

XVbx. Laura Middelkoop, geb. Amsterdam 11 juni 1961,462 BS 1967-1973,39 tr. NL vóór 1983462 Renee van de Berg, geb. NL 13 juli 1956.462 [Almere]36

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Christiaan van de Berg, geb. NL 12 juli 1983.462
 2. Jacobus van de Berg, geb. NL 19 dec. 1987.462

 

XVby. Danielle Middelkoop, geb. Zaandam 11 okt. 1976,39 HO 2012-2014,36 zorgmedewerker.36 [Zaandam]36

Uit haar relatie36 met Yousef Beunder, geb. Zaandam,36 bouwvakker:36

 1. Davey Beunder, geb. Zaandam? 31 okt. 1996.36
 2. Rachelle Beunder, geb. Zaandam? 10 jan. 2001.36
 3. Lisanne Beunder, geb. omstr. 2008.

 

XIVck. Hubertus Middelkoop, geb. Amsterdam 22 dec. 1933,462 medewerker -1991,33 † Zaandam 9 sept. 1991,33 tr. Atie Bakker, geb. Zaandam 20 juli 1934,474 † ald. 13 aug. 2006.474

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus, volgt XVbz.
 2. Renee, volgt XVca.
 3. Daniëlle, volgt XVcb.

 

XVbz. Hubertus Middelkoop, geb. Zaandam? 13 april 1960,462 tr. NL vóór 1987462 Yvonne Willemsen, geb. NL 3 jan. 1964.462

Uit dit huwelijk:

 1. Suzanne Middelkoop, geb. NL 1 juni 1987.462
 2. Barry Middelkoop, geb. Zaandam 21 juni 1989,462 BS 1994-1998.39 [Den Haag]36

 

XVca. Renee Middelkoop, geb. Zaandam? 8 nov. 1966,462 tr. NL vóór 1999462 P.M. Verdegaal, geb. Waddinxveen? 8 april 1967.39

Uit dit huwelijk:

Fanky Middelkoop, geb. NL 19 sept. 1999.462

 

XVcb. Daniëlle Middelkoop, geb. Zaandam? 11 okt. 1976,462 tr. NL vóór 1996462 Jos Beunders, geb. NL 19 febr. 1975.462

Uit dit huwelijk:

 1. Danny Beunders, geb. NL 31 okt. 1996.462
 2. R. Beunders, geb. NL 10 jan. 2001.462

 

XIIIbt. Andries Middelkoop, geb. Wilnis 17 sept. 1890,50 tr. Kopenhagen 30 aug. 191952 Gezina Martens, geb. Groningen 11 okt. 1896,202 dr. van Sjouke en Margrietha Tonkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Margrietha Middelkoop, geb. Amsterdam 9 jan. 1921.52
 2. Sjouke Middelkoop, geb. Amsterdam 1 sept. 1923,52 zivilarbeiter -1945,28 † Dortmund 16 april 1945.22
 3. NN Middelkoop, geb. Velsen omstr. 25 nov. 1932.382
 4. NN Middelkoop, geb. IJmuiden omstr. 1 dec. 1934.382 [IJmuiden 1934-]382

 

XIIIbu. Cornelia Middelkoop, geb. Wilnis 6 dec. 1892,23 vermeld vorderen 1945,135 † Oosterbeek 29 mei 1973,70 tr. Barneveld 16 mei 191917 Sijtze van der Meer, geb. Ede omstr. 1886,23 koopman 1919,23 † vóór 1973, zn. van Jakob Sijtzes en Elizabeth Mekking.

Uit dit huwelijk:

 1. A.E. van der Meer, geb. NL na 1919, tr. W.C. ter Horst van Delden.
 2. D. van der Meer, geb. na 1920, tr. H. v.d. Laan, geb. NL na 1920.

 

XIIIbv. Cornelis Middelkoop, geb. Wilnis 27 juni 1894,52 los arbeider,462 werkman 1921,23 † IJmuiden 2 aug. 1975,33 begr. Velsen 6 aug. 1975,33 tr. Amsterdam 27 april 192117 Hendrika Cornelia Niesje Porck, geb. Arnhem 21 aug. 1896,52 dienstbode,462 † IJmuiden 13 juni 1973,33 gecrem. Velsen 18 juni 1973,33 dr. van Johan Hendrik en Maria Hubbeling.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XIVcl.
 2. Maria Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1924,52 tr. Sheffield, Yorkshire 1947475 H. Romers, geb. NL na 1920. [Haarlem 1973]79
 3. Marinus, volgt XIVcm.
 4. Wilhelmina, volgt XIVcn.

 

XIVcl. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 12 maart 1923,52 † IJmuiden 23 febr. 2004,33 gecrem. Driehuis 27 febr. 2004,33 tr. Velsen? 30 sept. 1948280 Rina Oldenburg, geb. NL na 1920.

Uit dit huwelijk:

 1. Loes, volgt XVcc.
 2. Henny, volgt XVcd.

 

XVcc. Loes Middelkoop, geb. Velsen? omstr. 15 jan. 1949,382 tr. Leen NN, geb. NL na 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Monique NN.
 2. Nicole NN.

 

XVcd. Henny Middelkoop, geb. na 1949, tr. Frans NN, geb. na 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Dennis NN.
 2. Sharon NN.

 

XIVcm. Marinus Middelkoop, geb. Velsen 14 mei 1927,476 vermeld zoekt contact 2011,477 tr. Velsen 1958476 Hennie Romkje Rieske, geb. Velsen 9 febr. 1934.476

Uit dit huwelijk:

 

XVce. Cornelis Johan Middelkoop, geb. Haarlem 1951,478 tr. Jolanda NN, geb. NL na 1950. [Nieuwegein 1985]479

Uit dit huwelijk:

 1. Sabine, volgt XVIr.
 2. Natasja Middelkoop, geb. Nieuwegein 12 okt. 1985.480

 

XVIr. Sabine Middelkoop, geb. IJsselstein 28 aug. 1982.481 [Thyboron (Ringkobing) 2010]482

Uit haar relatie met Clive NN:

Nick Middelkoop, geb. Den Helder omstr. 20 jan. 2003.478

 

XIVcn. Wilhelmina Middelkoop, geb. Velsen 8 sept. 1933,462 tr. 31 mei 1956462 E.G. Kuijpers, geb. NL vóór 1936. [Haarlem 1962]480

Uit dit huwelijk:

Rob Kuijpers, geb. Haarlem 6 juni 1962.480 [Haarlem 1962-]480

 

XIIbo. Aaltje Middelkoop, geb. Nieuwer Amstel 17 april 1857,10 tr. Sloten NH 24 nov. 188217 Jacob Smit, geb. Sloten NH omstr. 1839,23 arbeider 1882,23 zn. van Jan en Maria Wilhelmina van der Velden.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Smit, geb. Sloten NH omstr. 1883,23 tr. Amsterdam 24 okt. 190717 Willem Olivier, geb. Amsterdam omstr. 1884.23
 2. Jannetje Smit, geb. Sloten NH omstr. 1886,23 tr. Amsterdam 16 juni 192117 Willem Jacobus Witteveen, geb.? omstr. 1894, Handelreiziger 1921.23
 3. Arie Smit, geb. Sloten NH omstr. 1888,23 huisknecht 1914,23 tr. Amsterdam 30 april 191417 Jacoba Frederika Beuning, geb. Amsterdam omstr. 1888.23
 4. Alida Smit, geb. Sloten NH 1894, tr. Amsterdam 27 mei 192017 Dirk Knegt, geb. Rotterdam 27 sept. 1889,483 kantoorbediende 1920.23
 5. Jacoba Smit, geb. Sloten NH omstr. 1897,23 tr. Amsterdam 26 juli 192317 Hendrik Frederik Witteveen, geb. Amsterdam omstr. 1898,23 kantoorbediende 1923.23

 

XIIbp. Dirk Middelkoop, geb. Graft 2 febr. 1861,50 † Velsen 29 aug. 1940,22 tr. Haarlemmermeer 22 juni 188317 Aaltje Buis, geb. Hoevelaken omstr. 1863,23 † Velsen 14 dec. 1948,22 dr. van Hendrik en Antje van Zomeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje, volgt XIIIbw.
 2. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 mei 1889,50 tuinder 1919,23 † 22 aug. 1960,130 begr. Hoofddorp, tr. Haarlemmermeer 21 mei 191917 Maria Hogerwerf, geb. Melissant 5 mei 1899,31 † Hoofddorp? 16 nov. 1984,31 begr. Hoofddorp,31 dr. van Dirk en Johanna van der Tol.
 3. Hendrik, volgt XIIIbx.
 4. Willem, volgt XIIIby.
 5. Heintje, volgt XIIIbz.

 

XIIIbw. Antje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 jan. 1887,484 † 20 juli 1955,484 tr. Haarlemmermeer 17 mei 190517 Adrianus van Nieuwkoop, geb. Haarlemmermeer 22 mei 1881,484 arbeider 1905-,23 zn. van Nicolaas en Grietje Monster.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas van Nieuwkoop, geb. Velsen 17 sept. 1905,484 † ald. 15 okt. 1966.484
 2. Aaltje van Nieuwkoop, geb. Velsen 12 mei 1907.484
 3. NN van Nieuwkoop, levenloze zoon, geb. Velsen 28 febr. 1929.22

 

XIIIbx. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 juni 1891,50 militair,485 arbeider 1912,23 onderofficier 1917,486 † NL na 1949, tr. Haarlemmermeer 18 sept. 191217 Jacoba Camfferman, geb. Haarlemmermeer 29 okt. 1892,487 † ald. 11 febr. 1944,487 dr. van Hendrik en Pietertje van Keulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Middelkoop, geb. Sloten NH 10 dec. 1912,52 † Haarlemmermeer 2 okt. 1949.487
 2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlemmermeer omstr. 1917,487 † ald. 16 jan. 1919.487

 

XIIIby. Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1896,52 pakhuisknecht 1921,23 tr. Amsterdam 11 aug. 192117 Jannetje van der Meer, geb. Sloten NH 22 jan. 1902,52 dr. van Jan en Trijntje Olij.

Uit dit huwelijk:

 

XIVco. Dirk Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 18 dec. 1923,488 † Veenendaal 8 nov. 1993,33 gecrem. Arnhem 11 nov. 1993,33 tr. 1e (echtsch. uitgespr. Amsterdam 4 juni 1953)135 Johanna Jacoba Hecke, geb. NL na 1920; tr. 2e na 1953 W.J. van Westrienen, geb. NL na 1925.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wil Middelkoop, tr. Dinie NN.
 2. Jannie Middelkoop, tr. Hans NN.
 3. Dick Middelkoop, tr. Silvia NN.
 4. Riek Middelkoop, geb. Amsterdam? 4 maart 1955,39 Huishoudschool 1961-1969,39 tr. Frans van der Mast, geb.? na 1950. [Rhenen 1993]153

Uit het tweede huwelijk:

 1. Mary Middelkoop, geb. na 1955. [Almere 1993]153
 2. Dirk Middelkoop, geb. na 1956, tr. Annita NN. [Veenendaal 1993]153
 3. Truus Middelkoop, geb. na 1957, tr. Wim NN. [Almere 1993]153

 

XIIIbz. Heintje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 okt. 1901,52 † na 2001, tr. Amsterdam 4 sept. 192917 Dirk Jan Bijlsma, geb. Amsterdam 25 jan. 1907,52 winkelier 1929,23 † Amsterdam 26 febr. 1985,52 zn. van Jacob Johannes en Jacoba Wilhelmina Marianna Blokhuis.

Uit dit huwelijk:

NN Bijlsma, geb. Amsterdam 22 nov. 1937.

 

XIIbq. Klaas Middelkoop, geb. Graft 4 sept. 1862,50 werkman 1884,52 tr. Haarlemmermeer 13 juni 188417 Dina IJda de Bruin, geb. Haarlemmermeer 6 maart 1864,52 dr. van Gerrit en Jannetje Bekker.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Middelkoop, geb. Weespercarspel 10 maart 1885, † Haarlemmermeer? vóór 1893.
 2. Jannetje Middelkoop, geb. Weespercarspel 20 mei 1886,52 † Amsterdam 5 juni 1886.52
 3. Jannetje, volgt XIIIca.
 4. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 dec. 1893,460 bootwerker,460 Havenarbeider 1924,23 † Amsterdam 2 juni 1985,460 tr. Amsterdam 19 juni 192417 Harremijntje van der Puij, geb. Sloten NH 29 nov. 1897,52 † Amsterdam 21 febr. 1981,460 dr. van Gerrit en Margaretha Catharina Scheltes.
 5. Cornelis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 1898,16 † Haarlemmermeer 23 aug. 1906.16

 

XIIIca. Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1889,52 tr. Aalsmeer 3 jan. 190817 Pieter van der Laarse, geb. Aalsmeer omstr. 1887,23 schilder 1908,23 zn. van Gerrit en Johanna Maria Koene.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van der Laarse, geb. vóór 1908.
 2. NN van der Laarse, geb. Waddinxveen omstr. 10 maart 1914.275

 

XIIbr. Trijntje Middelkoop, geb. Mijdrecht 26 dec. 1868,233 † Sloten (Amsterdam) 4 febr. 1910, tr. Wilnis 22 mei 189117 Klaas van Kerkwijk, geb. Aalsmeer 1865,23 stalknecht 1920-1921,489 zn. van Marinus en Heintje Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Heintje Elisabeth Krijntje van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1892,23 tr. Zaandam 17 maart 192017 Jacobus Hendricus Uitendaal, geb. Haarlem omstr. 1887, los werkman 1920-.23
 2. Marinus Adrianus van Kerkwijk, geb. Sloten NH omstr. 1898,23 koetsier 1921,23 tr. Amsterdam 18 maart 192117 Anna van Kleef, geb. Culemborg, regio omstr. 1901, dienstbode 1921.23

 

XIau. Antje Middelkoop, geb. Oudhuizen 11 okt. 1827,42 † Wilnis 30 okt. 1913, tr. 1e Oudhuizen 10 nov. 185017 Teunis Langhorst, geb. Oudhuizen omstr. 1823,23 zn. van Hendrik en Aafje Uithol; tr. 2e Wilnis 6 maart 1868490 Cornelis Haak, geb. Waverveen omstr. 1829,491 † Wilnis 19 juni 1903,492 zn. van Dirk en Joanna Banen en wedr. van Joosje Lagerburg.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Langhorst, geb. Wilnis? omstr. 1852,16 † Wilnis 24 april 1872.17
 2. Jannetje Langhorst, geb. Wilnis? 1853,16 † Wilnis 1 april 1941.17

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje Haak, geb. omstr. 1856, † Breukelen-Nijenrode 5 mei 1919, tr. Joseph van Reenen, geb. omstr. 1850, † vóór 1919.17

 

XIav. Dirk Middelkoop, geb. Oudhuizen 27 okt. 1835,42 † Wilnis 30 mei 1902, tr. Wilnis 24 okt. 186317 Jacoba Alida Schaaphuijsen, geb. 13 jan. 1834,23 † Wilnis 18 dec. 1906,17 dr. van Bernardus en Sophia van Leersum.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 1 jan. 1865,16 † ald. 17 maart 1871.
 2. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 7 jan. 1866,16 † ald. 28 aug. 1867.17
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 6 aug. 1867,16 † ald. 9 sept. 1867.
 4. Bernardus Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1868,50 † ald. 22 nov. 1941.16
 5. Hermanus Middelkoop, geb. Wilnis 22 okt. 1870,50 † ald. 13 febr. 1937.
 6. Jannetje Middelkoop, geb. Wilnis 12 april 1872,16 † ald. 8 sept. 1872.
 7. Sophia Middelkoop, geb. Wilnis 2 okt. 1873, † ald. 15 nov. 1960.33

 

XIaw. Aagje Middelkoop, geb. Oudhuizen 19 aug. 1838,42 † Vinkeveen en Waverveen 7 okt. 1884, tr. Wilnis 9 dec. 186417 Zegert Janszen, geb. Nieuwkoop omstr. 1837,23 † Vinkeveen? na 1884, zn. van Cornelis en Celia Roseboom Versloot.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janszen, geb. Wilnis 25 juni 1865,16 † ald. 15 april 1867.17
 2. Jannetje Janszen, geb. Wilnis 22 april 1868, † Vinkeveen en Waverveen 3 mei 1891.17
 3. Hermanus Jansen, geb. Mijdrecht omstr. 1875,23 wasknecht 1914,23 tr. Amsterdam 26 aug. 191417 Joanna Antonia Maria Wamsteker, geb. Amsterdam omstr. 1873,23 gesch. echtg. van Petrus Paulus Hendrikus Johannes Degenhart.

 

IXac. Henderik Harmsze Middelkoop, ged. Bodegraven 2 maart 1749,9 † Oudshoorn 21 maart 1813, tr. Boskoop 23 (kerkelijk Hazerswoude 8)13 maart 17779 Jannigje Hendrikse Leenheer, geb. 1753, ged. Heerjansdam 26 aug. 1753,13 † Oudshoorn 1 juni 1820, dr. van Hendrik en Marietje Huiser.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 23 nov. 1777,9 † Boskoop? vóór 22 okt. 1780.
 2. Cornelis, volgt Xad.
 3. Aafje, volgt Xae.
 4. Hendrik Middelkoop, geb. Boskoop, ged. Boskoop 24 febr. 1782,13 † Hazerswoude 25 juni 1783.275
 5. Marijtje Middelkoop, geb. Hazerswoude?, ged. Hazerswoude 29 mei 1785,13 † ald. 9 maart 1786.
 6. Hermanus, volgt Xaf.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Hazerswoude, ged. Hazerswoude 16 dec. 1787.13
 8. Maria, volgt Xag.
 9. Pietertje Middelkoop, ged. Hazerswoude 20 febr. 1791.9
 10. Pieter Middelkoop, geb. Hazerswoude 26 april 1793.9
 11. Trijntje Middelkoop, geb. Hazerswoude 28 okt. 1796.9

 

Xad. Cornelis Middelkoop, ged. Boskoop 21 febr. 1779,9 arbeider 1835,275 † Boskoop 22 aug. 1849,493 tr. Oudshoorn 26 okt. 1806493 Adriana Versteeg, geb. Haastrecht 19 juli 1778,493 † Boskoop 11 mei 1840,493 dr. van Arij Eimertsz en Neeltje Dirkse de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1807,9 † Oudshoorn 2 maart 1807.493
 2. Neeltje Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 8 juli 1808,9 † Oudshoorn 14 aug. 1808.493
 3. NN Middelkoop, geb. Oudshoorn 8 juli 1808,493 † ald. 14 aug. 1808.493
 4. Arie Middelkoop, geb. Alphen a/d Rijn 22 juli 1810,9 † Utrecht 19 febr. 1855,16 tr. 1e Vlaardinger-Ambacht 12 nov. 1823494 Cornelia Jansdr Ham, geb. Kethel en Spaland 20 dec. 1798,495 † na 1855; tr. 2e Aarlanderveen 29 okt. 1851493 Johanna van der Ham, geb. Hoorn 1802,493 † Aarlanderveen 5 dec. 1866,493 dr. van Leendert en Bregje Haasses -.
 5. Johanna, volgt XIax.
 6. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812,493 † Koudekerk 12 juli 1885,493 tr. Oudshoorn 17 mei 1835493 Klaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,493 † Hazerswoude 5 jan. 1873.493
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Leimuiden 4 sept. 1813,42 † Oudshoorn 4 maart 1815.493
 8. Neeltje Middelkoop, geb. Oudshoorn 10 dec. 1816,42 † ald. 1 jan. 1817.493

 

XIax. Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1812, † Koudekerk a/d Rijn 12 juli 1885, tr. 1e vóór 1829 Cornelis Nederloff, geb. omstr. 1805; tr. 2e Oudshoorn 17 mei 1835 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)275 Nicolaas Buurman, geb. Oudshoorn omstr. 1785,493 † Hazerswoude 5 jan. 1873,493 zn. van Simon en Elisabeth Bos.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Teunis Nederloff, geb. Broek 5 juni 1829.496
 2. Johanna Nederlof, geb. Broek c.a omstr. 1834,497 tr. 28 aug. 1861497 Hendrik Straver.

 

Xae. Aafje Middelkoop, ged. Boskoop 22 okt. 1780,13 werkster 1831,26 † Hazerswoude 11 april 1836,107 tr. 1e Hazerswoude 28 juli 18059 Cornelis Kievit, geb. Oudshoorn omstr. 1784;275 tr. 2e Hazerswoude 4 maart 183126 Arie Verzaal, geb. Sluipwijk omstr. 1790, arbeider 1831,26 † na 1836, zn. van Cornelis en Ariaantje Kooijman.

Uit haar relatie met Willem Huisman, geb. Koudekerk? vóór 1798, † ald. na 1838:

 1. Margje Huisman, geb. Koudekerk 27 okt. 1817,23 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 1838275 Lourens Kivit (Xae,2).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lourens Kivit, geb. Hazerswoude 21 aug. 1811,23 † Haarlemmermeer 11 jan. 1880,63 tr. Koudekerk a/d Rijn 7 jan. 1838275 Margje Huisman (Xae,1).
 2. Hendrik Kieviet, geb. Oudshoorn 5 maart 1821,275 boerenarbeider -1844,162 † Warmond 19 maart 1844.162

 

Xaf. Hermanus Middelkoop,13 ged. Hazerswoude 24 sept. 1786,10 daggelder 1818,275 werkman 1850,498 † Oudshoorn 24 aug. 1874,316 tr. Oudshoorn 23 april 180913 Jannigje van der Hoeven, geb. 1787,13 ged. Alfen ZH 1 febr. 1787,10 † vóór 1870, dr. van Pieter en Pleuntje van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt XIay.
 2. Trijntje, volgt XIaz.
 3. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 aug. 1812,13 † ald. 5 nov. 1814.316
 4. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814,13 † ald. 10 mei 1815.316
 5. Heintje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 juni 1814.
 6. Pleuntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 mei 1816,42 † ald. 16 juli 1817.316
 7. Hendrik, volgt XIba.
 8. Pieter Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1822,13 † ald. 21 okt. 1822.316
 9. Jan Hermanusz, volgt XIbb.
 10. Cornelis, volgt XIbc.
 11. Jannigje Middelkoop, geb. Oudshoorn 13 juni 1828,13 † ald. 8 april 1830.316
 12. Geertrui Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 dec. 1829,13 † ald. 11 jan. 1832.
 13. Truitje Middelkoop, geb. omstr. 1830,316 † Oudshoorn 10 jan. 1832.316

 

XIay. Hermanus Middelkoop, geb. Aarlanderveen 29 jan. 1809,9 ged. Alphen a/d Rijn 15 febr. 1809,9 † Oudshoorn 12 jan. 1883,316 tr. 1e Oudshoorn 1 juni 183413 Dirkje Jacoba de Lange, geb. Zuijlen omstr. 1801, †? vóór 1870, dr. van Dirk en Marretje de Leeuw; tr. 2e Oudshoorn 22 april 187017 Grietje van Rijsdam, geb. Waddinxveen (Zuid) omstr. 1820, dr. van Leendert en Cornelia van Willigen en wed. van Abram Vonk.

Uit het eerste huwelijk:

 

XIIbs. Margje Middelkoop, geb. Oudshoorn 15 sept. 1836,275 †? vóór 1891, tr. Oudshoorn 30 april 186317 Cornelis Dekker, geb. Leimuiden 11 juni 1834,499 †? vóór 1891, zn. van Leendert en Marijtje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Dekker, geb. Leimuiden 31 aug. 1864,23 † Alphen a/d Rijn 18 maart 1952,17 tr. 1e na 1892 Dirk van Klaveren, geb. omstr. 1860,499 † Alphen a/d Rijn 20 sept. 1946;499 tr. 2e Alphen a/d Rijn 21 mei 189117 Gerrit van Zoomeren, geb. Alphen 22 febr. 1861,499 koopman 1891,275 † Alphen a/d Rijn 20 april 1930.499
 2. Hermanus Dekker, geb. Leimuiden omstr. 1867,16 † Leiden 29 okt. 1945,162 tr.162 Jannigje Johanna de Jong.
 3. Cornelis Dekker, geb. Oegstgeest? 1880,16 † Oegstgeest 13 mei 1901.17

 

XIaz. Trijntje Middelkoop, geb. Oudshoorn 29 jan. 1811,13 † Ter Aar 30 jan. 1884,162 tr. Ter Aar 3 sept. 182813 Gijsbert Gerritszn Boer, geb. Korteraar 17 sept. 1801,63 ged. Ter Aar 17 sept. 1801, arbeider 1841-1847,275 veenman 1843,500 tuinder 1884,162 † Ter Aar 30 aug. 1875,275 zn. van Gerrit en Marijtje Strastenbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Maria Boer, geb. Ter Aar 1 nov. 1828,275 † Nieuwveen 26 mei 1878,275 tr. Ter Aar 21 jan. 1848214 Gabriel van Lee, geb. Ter Aar 26 sept. 1821,214 † Nieuwveen? na 1878.
 2. Gerrit Boer, geb. Ter Aar 30 aug. 1831,275 † ald. 13 nov. 1884.63
 3. Gijsbert Boer, geb. Korteraar 1833,275 † Ter Aar 1886.49
 4. Jacob Boer, geb. Ter Aar 9 okt. 1835,275 † ald. 30 juni 1912.63
 5. Jannetje Boer, geb. Ter Aar 9 juli 1838,275 † ald. 16 mei 1865.63
 6. Aaltje Boer, geb. Ter Aar 7 april 1841,275 † Uithoorn 4 juli 1903,501 tr. Reinier van Elleswijk, geb. Benthuizen 21 febr. 1840.
 7. Marijtje Boer, geb. Ter Aar 16 juni 1842.275
 8. Hendrik Boer, geb. Ter Aar 9 febr. 1845,275 † ald. 10 juni 1895.63
 9. Geertrui Boer, geb. Ter Aar 28 maart 1847, † ald. 18 febr. 1863.162
 10. Maartje Boer, geb. Ter Aar 1 mei 1848.275
 11. Hermanus Boer, geb. Ter Aar 3 aug. 1849,275 tr. Oudshoorn 30 april 1874275 Marrigje Bouthoorn, geb. Bodegraven omstr. 1851,23 † Ter Aar 29 jan. 1937.63
 12. Trijntje Boer, geb. Ter Aar 24 nov. 1851.275
 13. Jan Boer, geb. Ter Aar 1853,13 † Axel 6 juni 1924,16 tr. Pieternella van Vliet, † na 1924.
 14. Willem Frederik Boer, geb. Ter Aar 13 juli 1854.275

 

XIba. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1818,13 arbeider 1861-1866,275 † Oudshoorn 13 aug. 1907,316 tr. Woubrugge 4 juli 184517 Marijtje de Jeu, geb. Woubrugge 1 aug. 1817,13 dr. van Gerrit en Marijtje Hoogteijling.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 24 maart 1846.13
 2. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 april 1847,13 † vóór 1850.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 aug. 1848.13
 4. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 april 1850,13 † Oudshoorn? vóór juni 1852.
 5. Gerrit Middelkoop, geb. Oudshoorn 12 juli 1851.
 6. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 5 juni 1852, † Oudshoorn? vóór maart 1855.
 7. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 21 mei 1853,13 † vóór 1856.
 8. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 28 maart 1855, † Oudshoorn? vóór aug. 1858.
 9. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 febr. 1856,13 † vóór 1857.
 10. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 febr. 1857,13 † vóór 1861.
 11. Maartje Middelkoop, geb. Oudshoorn 19 aug. 1858.17
 12. Hendrik, volgt XIIbt.

 

XIIbt. Hendrik Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 jan. 1861,13 tr. Woubrugge 19 mei 1882 (get. Cornelis Meeuwis Middelkoop)17 Petronella van der Nagel, geb. Woubrugge omstr. 1862,23 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

Hendrika Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 maart 1883,17 † Voorschoten 11 maart 1889.162

 

XIbb. Jan Hermanusz Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 febr. 1823,13 bedrijfboer,502 † Oudshoorn 6 mei 1882,316 tr. Oudshoorn 24 nov. 1844 (get. Jan Daniel Kelder en Martinus Johannes Hengeveld)17 Marijtje Touw, geb. Oudshoorn 11 jan. 1813,17 † Haarlemmermeer 7 jan. 1878, dr. van Leendert en Lena van der Lee.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Middelkoop, geb. Woubrugge omstr. 1845,23 tr. Haarlemmermeer 10 sept. 186817 Klaas Hooghiem, geb. Kollumerland 16 maart 1833,503 arbeider 1868,23 zn. van Gosse Eeuwes en Doetje Landstra.
 2. Jan Jansz, volgt XIIbu.
 3. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 6 okt. 1850.13

 

XIIbu. Jan Jansz Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 dec. 1848,13 arbeider 1871-1920,23 † Velsen 26 jan. 1939,504 begr. Assendelft,504 tr. 1e Haarlemmermeer 12 mei 187117 Gerdina de Graaf, geb. Almkerk en Uitwijk 30 okt. 1849,505 † Assendelft 13 sept. 1884,506 dr. van Peterus en Susanna van Mastricht; tr. 2e Assendelft 1 april 188617 Trijntje Smit, geb. St. Pancras 1 april 1852,23 † Assendelft 22 juni 1916,507 dr. van Cornelis en Neeltje Molenaar.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan, volgt XIIIcb.
 2. Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873.
 3. Peter Jansz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 13 april 1874.506
 4. Jannetje Pieternella, volgt XIIIcc.
 5. Suzanna Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 12 juli 1877,23 tr. Assendelft 7 april 1920 (get. Jacob Nol en Jan Middelkoop)17 Jan Nol, geb. Velsen omstr. 1872,23 koetsier 1920,23 zn. van Barend en Jannetje Boekel.
 6. Johanna Suzanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer nov. 1878,16 † ald. 12 juni 1879.16
 7. Peter Johannes, volgt XIIIcd.
 8. Johanna Hendrika, volgt XIIIce.
 9. Joseph Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 30 dec. 1881.
 10. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Assendelft 13 sept. 1884.505

Uit het tweede huwelijk:

 1. Neeltje Middelkoop, geb. Assendelft 16 dec. 1886.
 2. Lena Middelkoop, geb. Assendelft 10 febr. 1888.
 3. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 4 april 1889, † ald. 19 nov. 1890.
 4. Margaretha Hendrika Katharina Middelkoop, geb. Assendelft 14 juni 1890, † Baarn 1 maart 1981,33 begr. Beverwijk 4 maart 1981,33 tr. Assendelft 10 maart 192017 Johannes Tijssen, geb. Beverwijk omstr. 1889, bouwkundig opzichter 1920,23 † Velsen 25 dec. 1940,22 begr. Beverwijk, zn. van Nicolaas en Aletta Mensing.
 5. Cornelia Middelkoop, geb. Assendelft 16 juni 1892, † Baarn 12 okt. 1973.33
 6. Cornelis Middelkoop, geb. Assendelft 20 juni 1895, † ald. 19 jan. 1923.
 7. Gerdiena Middelkoop, geb. Assendelft 11 aug. 1896, † Beverwijk 7 dec. 1933,22 begr. Assendelft.504

 

XIIIcb. Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1871,23 directeur,33 landbouwer 1895,508 bierbrouwersknecht 1897,162 landbouwer, bierbrouwer 1897-,162 vrachtrijder 1904-,506 vermeld jan,50 † Beverwijk 6 juni 1939,33 gecrem. Driehuis 9 juni 1939,33 tr. Beverwijk 10 jan. 189517 Roelofke Blom, geb. Beverwijk omstr. 1872,505 † Wormer 15 nov. 1940,33 gecrem. Driehuis 19 nov. 1940,33 dr. van Albert en Geertrui van Hensbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janz, volgt XIVcp.
 2. Geertruida Clara Agneta, volgt XIVcq.
 3. Truus Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? na 1897.
 4. Gerdina Middelkoop, geb. Leiden 21 aug. 1898,22 tr. Beverwijk 15 sept. 192117 Jan Dirk Willem Krijns, geb. Alkmaar omstr. 1895,23 elektricien 1921,23 zn. van Pieter en Apolonia van Eijzeren.

 

XIVcp. Jan Janz Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1895,505 vrachtrijder 1921,23 vermeld depot Haarlemsche veiling 5 nov. 1932,509 † Beverwijk 6 dec. 1940,33 tr. Wijk aan Zee en Duin 10 mei 192117 Adriana Cornelia Amse, geb. Wijk aan Zee en Duin omstr. 1895,23 dr. van Hendrik en Petronella Mensing.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelie, volgt XVcf.
 2. Henk Jansz Middelkoop, geb. Beverwijk? na 1932.

 

XVcf. Roelie Middelkoop, geb. Beverwijk? 12 okt. 1922,147 † Beverwijk 12 juli 2005,33 tr. Beverwijk? 1954 Jaap Kiebert, geb. omstr. 1929,510 † omstr. 1998.510

Uit dit huwelijk:

Yvon Kiebert, geb. na 1954, tr. Hans Blauwen, directeur.

 

XIVcq. Geertruida Clara Agneta Middelkoop, geb. Leiden 6 maart 1897,22 voorzitter 1949,382 † Velsen 7 febr. 1967, tr. Klaas van Weelderen, geb. NL omstr. 1894, † Velsen 10 okt. 1976.

Uit dit huwelijk:

 1. C. van Weelderen.
 2. R. van Weelderen.
 3. M. van Weelderen.

 

XIIIcc. Jannetje Pieternella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 mei 1875,162 † Beverwijk 5 juli 1931,22 tr. Assendelft 19 dec. 190117 Cornelis Weststrate, geb. Kloetinge omstr. 1872, arbeider 1901,505 † Beverwijk 30 okt. 1948,22 zn. van Pieter en Jannetje van Doorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Nier Weststrate, geb. Assendelft? na 1901.
 2. Piet Weststrate, geb. Beverwijk 31 aug. 1902.22
 3. Cor Weststrate, geb. Assendelft? na 1902.
 4. Janette Gerdina Weststrate, geb. Beverwijk? juli 1909,16 † Beverwijk 30 nov. 1909.22

 

XIIIcd. Peter Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1879,50 landman,23 † Beverwijk 3 maart 1945, tr. Assendelft 6 juli 190417 Elizabeth Bosman, geb. Beverwijk 12 juli 1881,23 † Haarlem 2 maart 1960, begr. Beverwijk, dr. van Hendrik Albertusz en Antje Stadt.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Petersz, volgt XIVcr.
 2. Antje Gerdina Middelkoop, geb. Velsen 2 mei 1911,33 † Haarlem 1 aug. 1998.33
 3. Gerdina, volgt XIVcs.
 4. Hendrika, volgt XIVct.

 

XIVcr. Jan Petersz Middelkoop, geb. Assendelft 4 maart 1905,50 † Beverwijk 28 juli 1981,33 tr. 1e Beverwijk? vóór 1933511 Dingena van Beusekom, geb. vóór 1925, † Beverwijk omstr. 1950; tr. 2e Beverwijk omstr. 1952 Reina van Balen, geb. Beverwijk vóór 1932, † ald. omstr. 1986.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Peter Johannes Middelkoop, geb. na 1933.
 2. Dingena Middelkoop, geb. Beverwijk nov. 1934.382
 3. Elisabeth Middelkoop, geb. na 1947.

 

XIVcs. Gerdina Middelkoop, geb. Beverwijk 28 sept. 1913, † ald. 3 maart 2002,33 tr. Wijk aan Duin (ondertr. 7 dec. 1934)135 Matthijs Cornelis Wintersteijn, geb. Uitgeest 25 jan. 1893, accountant,512 † Beverwijk 5 aug. 1961, zn. van Dirk Meland en Grietje Cornelis Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Cornelis Wintersteijn, tr. W.A. Paré.
 2. W. Wintersteijn, tr. A.E. Boch.
 3. Gerdina Wintersteijn, geb. Haarlem 12 juni 1938, † Uitgeest 17 sept. 1991,510 tr.510 Martien Engelbertus Jacob Tol, geb. IJmuiden vóór 1940.
 4. Dirk Meland Wintersteijn, geb. Beverwijk 18 dec. 1946,513 tr. NL 2 sept. 1971513 Hillechina Wiltenburg, geb. Amsterdam na 1940.

 

XIVct. Hendrika Middelkoop, geb. Beverwijk 23 april 1924,512 † Meppel 9 nov. 2008,512 tr. Hilversum 23 nov. 1946506 Hendrik Hermsen, geb.? omstr. 1912,95 † Meppel 18 maart 2000.95

Uit dit huwelijk:

 1. Alie Hermsen, geb. Hilversum 27 sept. 1947.513
 2. Hanneke Hermsen, geb. Hilversum 28 aug. 1950.513
 3. Henk Hermsen, geb. Hilversum 6 mei 1953.513
 4. Johanna Hermsen, geb. Hilversum omstr. 30 juli 1950.514

 

XIIIce. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 24 nov. 1880,23 dienstbode 1897-1899,162 † Purmerend 6 juni 1954,33 tr. Assendelft 6 juli 1904 (get. Jan Middelkoop)17 Jan Sanders, geb. Kwadijk omstr. 1873,23 wachtmeester 1904,23 † Kwadijk? 21 jan. 1937,515 zn. van Jan Klaaszn en Neeltje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Sanders.
 2. Jan Sanders, geb. Leiden 16 april 1905,22 tr. F. Ham.
 3. Gerdina Catharina Sanders, geb. Leiden 12 juni 1906,22 tr. P. Boon.
 4. Klaas Sanders, geb. Kwadijk 23 maart 1909.515
 5. Nelly Johanna Sanders, geb. Kwadijk 29 dec. 1910,516 tr. Kwadijk 2 okt. 1935516 Barend Cruijff, geb. Purmerend 10 jan. 1904,516 † ald. 14 jan. 1946.516

 

XIbc. Cornelis Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 nov. 1826,13 arbeider 1856-1860,275 † Oudshoorn 2 nov. 1902,316 tr. Ter Aar 18 okt. 1850162 Hendrica Johanna van der Lee, geb. Ter Aar 4 maart 1829,162 dienstbode 1853,275 † Oudshoorn 30 aug. 1898, dr. van Meeuwis en Sara Anthonia Meijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, volgt XIIbv.
 2. Sara Antonia, volgt XIIbw.
 3. Cornelis Meeuwis, volgt XIIbx.
 4. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 11 juni 1859,13 † vóór 1862.
 5. Jannetje, volgt XIIby.
 6. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 14 maart 1864,13 boomkweker 1899,275 † vóór 1867.
 7. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Oudshoorn 1 jan. 1866, koopvrouw 1893.28
 8. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 2 aug. 1867,13 † vóór 1870.
 9. Jan, volgt XIIbz.

 

XIIbv. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 jan. 1852,13 tuindert,286 landbouwer 1882,162 bloemist 1885,275 Handelaar 1894-1895,286 tuinier 1896-1899,286 tuinman 1900,286 hovenier 1901-1906,286 tuinier 1907-1909,286 † Rotterdam 30 april 1929,63 tr. 1e Oudshoorn 6 dec. 187717 Cornelia Zuidam, geb. Bodegraven 18 maart 1844,286 † 1921,324 dr. van Cornelis en Elizabeth Vergeer en wed. van Gerrit Boere; tr. 2e Rotterdam 25 mei 192122 Jannetje Sophia Kortum, geb. Hillegersberg omstr. 1884,23 dr. van Friederich Wilhelm en Maria Martina van Velden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Oudshoorn omstr. 5 okt. 1878.275
 2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Oudshoorn omstr. 20 juli 1880.275
 3. Margie, volgt XIIIcf.
 4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb..16

 

XIIIcf. Margie Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1882,162 uitdraagster,286 tr. Rotterdam 23 mei 190022 Paulus van Weelden, geb. Zevenhuizen 19 okt. 1877,286 broodbakker,286 uitdrager,286 zn. van Pieter en Lena Bontenbal.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Cornelia van Weelden, geb. Rotterdam 16 juli 1901,22 werkster,286 tr. Rotterdam 16 maart 192122 Hendrik van Herk, geb. Rotterdam omstr. 1896.23
 2. Cornelia Lena van Weelden, geb. Schiedam 4 maart 1903,72 tr. Rotterdam 12 juli 1922517 Jacobus Johannes Vente, geb. Hillegersberg 20 april 1899.517
 3. Elisabeth Maria van Weelden, geb. Rotterdam 3 nov. 1906.286
 4. Pieter Hermanus van Weelden, geb. Rotterdam 28 juli 1910.286
 5. Hermanus Pieter van Weelden, geb. Rotterdam 2 juli 1913,286 † ald. 16 okt. 1964,78 tr. Rotterdam 16 mei 1934286 Lijntje Cornelia van der Wal, geb. Rotterdam omstr. 1914.
 6. Hendrik Cornelis van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916,286 tr. 15 juni 1937286 NN NN, geb. NL vóór 1919.
 7. Cornelis Hendrik van Weelden, geb. Rotterdam 13 april 1916.286
 8. Paulus van Weelden, geb. Rotterdam 28 maart 1926.286

 

XIIbw. Sara Antonia Middelkoop, geb. Ter Aar 15 april 1853,518 dienstbode 1875,275 † Ter Aar 3 dec. 1926,162 tr. Woubrugge 26 aug. 1875518 Jan Kroon, geb. Woubrugge 6 mei 1847,519 metselaar 1875-1876,275 koopman 1883,162 † Ter Aar 18 febr. 1928,519 zn. van Jan en Maartje Beuzekom.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kroon, geb. Oudshoorn 10 jan. 1876,275 † Ter Aar? vóór 15 april 1888.
 2. Cornelis Kroon, geb. Ter Aar? vóór 1881, tr. Ter Aar 22 febr. 1901517 Maria van Eijk, geb. vóór 1883.
 3. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 6 april 1882,275 † ald. 26 nov. 1883.162
 4. Johanna Hendrika Kroon, geb. Ter Aar 19 jan. 1884.275
 5. Cornelia Kroon, geb. Ter Aar 13 aug. 1885,275 tr. Amsterdam 3 juni 191417 Cornelis Jacobus van der Graft, geb. Amsterdam omstr. 1887,23 stoffeerder 1914.23
 6. Jannetje Kroon, geb. Ter Aar 20 dec. 1886,275 † Alphen a/d Rijn 21 febr. 1964,520 tr. Ter Aar 24 mei 1912520 Jan Marinus Wijsman, geb. Oudshoorn 3 okt. 1885,520 † Alphen a/d Rijn 4 jan. 1962.520
 7. Jan Kroon, geb. Ter Aar 15 april 1888.275
 8. Pietronella Kroon, geb. Ter Aar 4 sept. 1890.275
 9. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 23 dec. 1891,275 † Ter Aar? vóór jan. 1894.
 10. Dirk Kroon, geb. Ter Aar 5 jan. 1894.275

 

XIIbx. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1856,17 spoorwerker 1883-,162 spoorwegbeambte 1897,162 † Leiden 11 jan. 1947,22 tr. Woubrugge 31 okt. 187817 Maartje van der Nagel, geb. Woubrugge 19 maart 1859,63 † Leiden 13 aug. 1934,162 dr. van Hendrik en Hilletje Paling.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna, volgt XIIIcg.
 2. Hendrik, volgt XIIIch.
 3. Cornelis Middelkoop, geb. Voorschoten 2 juni 1883,162 † Oegstgeest 8 maart 1945.
 4. Hilletje Antonia, volgt XIIIci.
 5. Maartje Middelkoop, geb. Voorschoten 3 jan. 1887,162 † ald. 7 maart 1906.22
 6. Hermanus Antonie, volgt XIIIcj.
 7. Johan Gijsbertus Middelkoop, geb. Leiderdorp 11 okt. 1891,162 arbeider,286 tr. Rotterdam 10 aug. 192122 Gijsberta Overhand, geb. Rotterdam 14 maart 1902,286 dr. van Pieter en Cornelia Catharina Simons.
 8. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Leiderdorp 20 jan. 1894.162
 9. Petronella Jansje, volgt XIIIck.
 10. Reinier, volgt XIIIcl.
 11. Maria Middelkoop, geb. Voorschoten 23 mei 1900,22 tr. Bloemendaal 8 juni 192117 Willem Bartholomeus van Doorn, geb. Maassluis omstr. 1896,23 aspirant brieven besteller 1921,23 † Heemstede 8 jan. 1964,95 zn. van Willem en Henriëtte Dorothea van Doornen.
 12. Sara Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 27 mei 1902.22

 

XIIIcg. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 9 juni 1879,23 † vóór 1952,521 tr. Voorschoten 18 nov. 190417 Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 24 mei 1878,43 groenteboer,521 † Leiden 6 maart 1959,522 zn. van Cornelis en Sara Hendrika Eleonora Tuurenout.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XIVcu.
 2. Sara Margaretha Mechelse, geb. Oegstgeest maart 1909,16 † ald. 25 juli 1910.16
 3. Karel Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 1917,162 tr. Leiden 15 mei 1940162 Geertrui Immink, geb. Leiden omstr. 1914.162
 4. Hermanus Antonie Mechelse, geb. Oegstgeest omstr. 8 dec. 1918,16 † ald. 29 dec. 1918.17
 5. Hendrika Johanna, volgt XIVcv.

 

XIVcu. Cornelis Mechelse, geb. Oegstgeest 15 sept. 1905,42 † Harderwijk 27 nov. 1998,523 tr. 10 juli 1938523 Elisabeth van den Hoonaard, geb. NL 9 febr. 1909,523 † Ermelo 10 juli 1997.523

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt XVcg.
 2. Erna Louise Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 15 aug. 1941.523
 3. Edith Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 15 okt. 1944.523

 

XVcg. Cornelis Mechelse, geb. Willemstad, Curacao 25 nov. 1939.523

Zijn dochter:

Martine Mechelse, geb. na 1959.

 

XIVcv. Hendrika Johanna Mechelse, geb. NL 18 sept. 1920, tr. A. van Popering.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariëtta van Popering.
 2. NN van Popering, geb. 1952.

 

XIIIch. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 10 april 1881,162 modelmaker 1909,275 timmerman 1945,524 † Leiden 21 juli 1954,22 tr. Voorschoten 3 okt. 190717 Willemina van Veen, geb. Oudshoorn omstr. 1884,23 † Leiden 26 aug. 1952,162 dr. van Dirk en Immetje Heemskerk.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Meeuwis, volgt XIVcw.
 2. M.W. Middelkoop, geb. na 1909.
 3. Arie Hendrik, volgt XIVcx.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Voorschoten? omstr. 1911,16 † Oegstgeest 17 april 1945.162
 5. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1922, eigenaar,33 † Leiden 17 febr. 1978,33 tr. S.A. Ramak.

 

XIVcw. Cornelis Meeuwis Middelkoop, geb. Oegstgeest omstr. 1909,23 timmerman 1931,162 † Leiden 20 nov. 1981,33 tr. Leiden 9 dec. 1931162 Neeltje Boer, geb. Leiden omstr. 1918,23 † ald. 3 juli 1987,33 dr. van Hendrik en Neeltje Bosman.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis?, volgt XVch.
 2. Hendrik, volgt XVci.
 3. Dirk Middelkoop, geb. NL 13 mei 1947,33 † Leiden 2 okt. 2014.33
 4. Wil Middelkoop.
 5. Diny Middelkoop.

 

XVch. Cornelis? Middelkoop, geb. Leiden vóór 1940, tr. Leiden vóór 15 dec. 1964525 A.W. van Gent, geb. vóór 1940. [Dordrecht]526

Uit dit huwelijk:

 1. Karin Ina, volgt XVIs.
 2. Dennis, volgt XVIt.

 

XVIs. Karin Ina Middelkoop, geb. Leiden 16 mei 1967,33 † Bodegraven 14 april 2016,33 tr. Hawai na 1985527 Willem Renema, geb. Leiden na 1950, zn. van Jacob en Hillechiena Annechiena Puister en gesch. echtg. van Elisabeth Arianne Antonia Wilhelmina Melet.

Uit dit huwelijk:

 1. Mark Renema, levenloze zoon, geb. Bodegraven na 1985.528
 2. Koen Renema, levenloze zoon, geb. Bodegraven na 1986.528
 3. Jeroen Renema, geb. Bodegraven na 1987.528
 4. Niels Renema, geb. Bodegraven na 1988.528

 

XVIt. Dennis Middelkoop, geb. Leiden? 1972.39

Uit zijn relatie met Helma NN, geb. NL na 1970:

 1. Sander, volgt XVII.
 2. Robin Middelkoop, geb. NL na 1995.

 

XVII. Sander Middelkoop, geb. NL vóór 1975, tr. omstr. 30 juli 201136 Ingrid van Silfhout, geb. Ede, eigenaar.36 [Ede]36

Uit dit huwelijk:

 1. Maric Middelkoop.
 2. Merle Middelkoop, geb. NL na 2005. [Ede]36

 

XVci. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 2 april 1933,33 architect,529 † Leiden 25 aug. 2008,33 tr. D.A. Spies, geb. NL na 1930. [Leiden 193-1963]480

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Albert Cornelis, volgt XVIu.
 2. Arjan, volgt XVIv.

 

XVIu. Hendrik Albert Cornelis Middelkoop, geb. Leiden 29 juni 1963,480 tr. Jolande NN, geb. NL na 1960. [Leiden 1963-]480

Uit dit huwelijk:

Roza Middelkoop, geb. Leiden? omstr. 2003.

 

XVIv. Arjan Middelkoop, geb. Leiden? na 1963, tr. Jacqueline NN, geb. NL na 1960.

Uit dit huwelijk:

 1. Lola Middelkoop, geb. NL na 1990.
 2. Milo Middelkoop, geb. NL na 1991.

 

XIVcx. Arie Hendrik Middelkoop, geb.? na 1910, broodbakker 1945,162 tr. Geesje Berends, geb. Gorinchem 28 dec. 1917,530 † Leiden 21 april 2011,33 dr. van Hendrik en Derkje Berends.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leiden 25 mei 1941.530
 2. Hendrik Middelkoop, geb. Leiden 28 aug. 1942.530
 3. Arie Middelkoop, geb. Leiden 3 jan. 1944,530 † Oegstgeest 15 maart 2021.
 4. Dirk Middelkoop, geb. Leiden 18 maart 1945,16 † ald. 18 april 1945.162
 5. Dirk Middelkoop, geb. Leiden 3 jan. 1946.530
 6. Cornelis, volgt XVcj.
 7. Maartje Middelkoop, geb. Leiden 14 nov. 1948.530

 

XVcj. Cornelis Middelkoop, geb. Leiden 10 nov. 1947,33 † ald. 9 sept. 2015,33 tr. Rolande van Egmond, geb. Leiden? vóór 1974.

Uit dit huwelijk:

 1. Roland, volgt XVIw.
 2. Sebastiaan Middelkoop, geb. Leiden vóór 29 jan. 1992.531

 

XVIw. Roland Middelkoop, geb. Leiden? omstr. 1987.481

Uit zijn relatie met Brenda NN:

Charlie Middelkoop.

 

XIIIci. Hilletje Antonia Middelkoop, geb. Voorschoten 14 febr. 1885,22 † Maassluis 20 maart 1950,16 tr. Voorschoten 11 juni 190917 Reinhard Antonie Vink, geb. Den Haag 2 febr. 1886,23 brievenbesteller 1907-1915,169 motorhersteller -1938,162 † Leiden 1 nov. 1938,162 zn. van Hendrik en Maria Thiel.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Reinhard Antonius Vink, geb. Den Haag 12 april 1910.169

 

XIIIcj. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1889,162 Rangeerder 1921,275 † Leiden 13 aug. 1966,33 tr. 1e Leiden 19 aug. 1917162 Agatha Sara Koelewijn, geb. Leiden? omstr. 1893,16 † Bloemendaal 26 jan. 1921,22 dr. van Willem en Geertrui Miermet; tr. 2e Koudekerk a/d Rijn 21 juli 1922 (get. Hendrik Middelkoop)17 Josina Adriana van Elk, geb. Koudekerk omstr. 1898,23 † vóór 1966, dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Maarten, volgt XIVcy.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana Middelkoop, geb. NL 1923,33 † Leiden 5 aug. 2008,33 begr. Voorschoten,33 tr.33 Willem van der Pol, geb. NL na 1920.
 2. M. Middelkoop, geb.? na 1924, tr.522 M.W. Kulk, geb.? na 1919. [Amsterdam 1966]522
 3. H. Middelkoop, geb.? na 1925, tr.522 H.J. van Katwijk, geb.? na 1920, zn. van NN en Johanna Helena van der Steen. [Leiden 1971]532
 4. I. Middelkoop, geb.? na 1926, tr.522 M. Jajet, geb.? na 1921. [Den Helder 1966]522
 5. J. Middelkoop, geb.? na 1927, tr.522 A.B. Faber, geb.? na 1922. [Leiden 1966]522

 

XIVcy. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. Leiden 17 maart 1919,533 rijksambtenaar 1942,534 † Katwijk 28 mei 1995,33 begr. Rijnsburg 2 juni 1995,33 tr. Leiden 29 juli 1942522 Judith Feike Jozina van der Werff, geb. Werkendam 21 juli 1921,535 † Rijnsburg 21 sept. 2008,535 dr. van C.M. en Maria Catharina Eckhardt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Antonie Middelkoop, geb. Rijnsburg? 22 maart 1943,536 tr. M. Oortmeijer, geb. Leiden 1935,39 BS 1948-1952.39 [Haarlem 1995]153
 2. Cornelis Maarten, volgt XVck.
 3. Alfred Middelkoop, geb. Rijnsburg? 9 dec. 1946,536 tr. C. Cammaraat, geb. NL na 1944. [Alphen a/d Rijn 1995]153
 4. Wilhelmina Middelkoop, geb. Leiden? 19 dec. 1949,536 BS 1956-1962,39 tr. NN van de Vijver, geb.? na 1940. [Rijnsburg 1995]153

 

XVck. Cornelis Maarten Middelkoop, geb. 2 nov. 1944.536 [Zaandam 1995]153

Uit zijn relatie met Johanna H. Kramer, geb. IJmuiden? na 1942, dr. van Auke en NN Bijl:

 1. NN Middelkoop, geb.? na 1962.
 2. NN Middelkoop, geb.? na 1963.

 

XIIIck. Petronella Jansje Middelkoop, geb. Leiderdorp 1 maart 1895,162 † Haarlem 27 febr. 1986, tr. Voorschoten 4 okt. 191717 Wouter Hendrik Christiaan Visbach, geb. Rijswijk omstr. 1892,23 † Haarlem 4 maart 1969,33 zn. van Wouter en Francina Maria Botterop.

Uit dit huwelijk:

F.W. Visbach, geb. Voorschoten? na 1917, tr. M. Redeker.

 

XIIIcl. Reinier Middelkoop, geb. Leiden 19 juli 1897,162 militair 1921,275 † Leiden 10 febr. 1968,33 tr. Koudekerk a/d Rijn 21 okt. 1921 (get. Hermanus Antonie Middelkoop)17 Johanna van Elk, geb. Koudekerk 27 aug. 1900,537 † Zoeterwoude-dorp 9 sept. 1979,33 dr. van Isaak en Adriana Rijvers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje, volgt XIVcz.
 2. Adriana, volgt XIVda.

 

XIVcz. Maartje Middelkoop, geb.? na 1921, tr. vóór 1947 Arie Cornelis van Tienhoven, geb. Leiden? omstr. 1919,33 † Woubrugge 14 dec. 1976.33 [Woubrugge 1979]79

Uit dit huwelijk:

 1. R.B. van Tienhoven.
 2. A.A. van Tienhoven.
 3. J. van Tienhoven.
 4. V. van Tienhoven.
 5. Marianne van Tienhoven, geb. Dirksland 1947,16 † ald. 3 juni 1947.17

 

XIVda. Adriana Middelkoop, geb. na 1922, tr. Nicolaas van Doorn, geb. na 1920. [Zoeterwoude 1979]79

Uit dit huwelijk:

Reinier van Doorn.

 

XIIby. Jannetje Middelkoop, geb. Oudshoorn 4 dec. 1862,13 vermeld prijswinnaar 1928,275 † Weesperkarspel omstr. 16 juni 1943,538 tr. Alphen a/d Rijn 26 maart 1885 (get. Hermanus Middelkoop)539 Reinier de Jager, geb. Alphen a/d Rijn 1858,540 schipper 1885,275 † Alphen a/d Rijn 3 mei 1938,540 zn. van Dirk en Trijntje van Es.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1887,23 timmerman 1915,23 tr. Amsterdam 26 aug. 191517 Gerritje van Tellingen, geb. Den Haag omstr. 1892.23
 2. Dirk de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1890,23 tr. Alphen a/d Rijn 3 april 1913275 (echtsch. ingeschr. ald. 28 nov. 1929)275 Alida Vergunst, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1892.23
 3. Johanna Hendrika de Jager, geb. Alphen a/d Rijn omstr. 1896,23 tr. Alphen a/d Rijn 11 okt. 1917275 Cornelis Muilwijk, geb. Gorinchem omstr. 1889.23

 

XIIbz. Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 30 juni 1870,286 arbeider 1894,275 tr. Oudshoorn 10 mei 1894 (get. Jan Kroon)17 Neeltje Brouwer, geb. Haarlemmermeer 11 april 1871,23 dienstbode 1894,275 dr. van Floris en Pietje Roos.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Boskoop 12 okt. 1894,42 † Oudshoorn 8 april 1895.16
 2. Florus Cornelis, volgt XIIIcm.
 3. Thomas Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,57 tr. B.J. Cats, geb. Gouda 20 nov. 1897, winkelierster,370 † Vlissingen? na 1940.
 4. Cornelis Floris, volgt XIIIcn.
 5. Hendrika Johanna, volgt XIIIco.
 6. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 16 maart 1901,42 † ald. 27 dec. 1905.
 7. Pietje Anthonia, volgt XIIIcp.
 8. Hermanus Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,17 † Boskoop omstr. 15 april 1941,275 tr. Boskoop 8 mei 193017 Bastiaantje de Bas, geb. Waddinxveen omstr. 1897,23 dr. van Martinus en Jacoba van Wilgenburg.
 9. Antoon, volgt XIIIcq.
 10. Pieter Jan, volgt XIIIcr.
 11. Jansje, volgt XIIIcs.
 12. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Boskoop omstr. 15 mei 1912.275
 13. NN Middelkoop, geb. Boskoop omstr. 30 juli 1914.275

 

XIIIcm. Florus Cornelis Middelkoop, geb. Boskoop 1 sept. 1896,286 † vóór 1942, tr. Hillegersberg 25 okt. 192222 Dina Waanders, geb. Rotterdam 19 nov. 1901,169 † Loosduinen 18 aug. 1942,305 dr. van Gerrit en Adriana Kooij.

Uit dit huwelijk:

Neeltje Adriana Middelkoop, geb. Leiden 21 juli 1929.169

 

XIIIcn. Cornelis Floris Middelkoop, geb. Boskoop 4 maart 1898,122 autobus ondernemer 1922-,122 vermeld ontheffing 28 mei 1940,126 † Gouda 25 aug. 1975,122 tr. Stompwijk 28 mei 192517 Maria Elisabeth Dirkje Verdouw, geb. Stompwijk 7 april 1898,122 † Gouda 5 juni 1979,122 dr. van Albertus Martinus en Elizabeth Catharina Clasina Reuvekamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt XIVdb.
 2. Elizabeth Catharina Clasina, volgt XIVdc.
 3. Albertus Martinus, volgt XIVdd.

 

XIVdb. Jan Middelkoop, geb. Hazerswoude 14 juli 1925,275 † Boskoop? 5 febr. 2021,33 begr. Boskoop 11 febr. 2021,33 tr.? 10 april 1951122 A. de Jong, geb. vóór 1933, † 1 april 2007.33

Uit dit huwelijk:

 1. Cok, volgt XVcl.
 2. Lia, volgt XVcm.

 

XVcl. Cok Middelkoop, geb. Boskoop? 1953,39 tr. Gerra van der Wal, geb. Amsterdam? 1959,39 BS 1965-1975.39

Uit dit huwelijk:

 1. Patrick, volgt XVIx.
 2. Nicole Middelkoop, geb. Boskoop? 1987.39
 3. Arnold Middelkoop, geb. Boskoop? na 1987. [Boskoop]541

 

XVIx. Patrick Middelkoop, geb. Boskoop? 1985,39 univ,160 architect 2005-2010,160 architect 2008-2015,160 docent 2010-2012,160 architect 2013-,542 Project Manager 2013-.542

Uit zijn relatie met Carolien NN:

 1. Rianne Middelkoop, geb. na 2010.
 2. Maarten Middelkoop, geb. na 2011.

 

XVcm. Lia Middelkoop, geb. Boskoop? na 1953, tr. Hendrikus Alphons Mathilde Honings, geb. NL omstr. 1953,33 directeur -1990,33 † Boskoop 12 okt. 1990.33 [Boskoop 1990]468

Uit dit huwelijk:

 1. Frank Honings, geb. na 1980.
 2. Edgar Honings, geb. na 1981.

 

XIVdc. Elizabeth Catharina Clasina Middelkoop, geb. Hazerswoude 27 sept. 1926,122 † Katwijk 11 maart 2020,315 tr. Boskoop? 28 aug. 1951122 Ernst Hoogeveen, geb. vóór 1931, † vóór 2020.

Uit dit huwelijk:

 1. Rina Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1951. [Rijnsburg 2020]363
 2. J.C. Hoogeveen, geb. Boskoop 27 jan. 1955,543 tr. NL na juni 198632 Marianne Eline Constance de Jong, geb. Den Haag 26 juli 1948,544 gesch. echtg. van Ernest Johan Willem Gratema van Andel.
 3. Ed Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1955, tr. Carole NN, geb. na 1950.
 4. Cor Hoogeveen, geb. Boskoop? na 1956, tr. Lies NN, geb. na 1950.

 

XIVdd. Albertus Martinus Middelkoop, geb. Boskoop 23 mei 1929,122 tr.? 17 okt. 1957122 Adriana van de Graaf, geb. NL 4 mei 1932, † Boskoop 12 jan. 2014.33 [Boskoop 2014]545

Uit dit huwelijk:

 1. Mary, volgt XVcn.
 2. Ellen, volgt XVco.

 

XVcn. Mary Middelkoop, geb. Boskoop? na 1957, tr. William NN, geb. na 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Robin NN, geb. na 1980.
 2. Melvin NN, geb. na 1981.

 

XVco. Ellen Middelkoop, geb. Boskoop? na 1958, tr. Adriaan NN, geb. NL na 1955.

Uit dit huwelijk:

Rianne NN, geb. NL na 1980.

 

XIIIco. Hendrika Johanna Middelkoop, geb. Oudshoorn 26 aug. 1899,42 tr. Boskoop 25 aug. 192717 Petrus Antonius Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 1902,23 zn. van Willem en Trijntje Zwaantje van den Toorn.

Uit dit huwelijk:

Willy Alphenaar, geb. Boskoop omstr. 4 okt. 1933.275

 

XIIIcp. Pietje Anthonia Middelkoop, geb. Oudshoorn 31 juli 1902,42 tr. Boskoop 2 jan. 192517 Jacob Oostrom, geb. Rotterdam omstr. 1904,23 zn. van Leendert en Lina Christina van Bemmel.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Oostrum, geb. Boskoop omstr. 13 mei 1925.275
 2. Neeltje Oostrom, geb. Boskoop omstr. 18 sept. 1926.275
 3. Marianne Karen Edith Oostrom, geb. Boskoop omstr. 5 dec. 1938.162

 

XIIIcq. Antoon Middelkoop, geb. Oudshoorn 22 jan. 1904,17 broodbakker 1939,162 † Leiden? 1944,10 tr. Boskoop 22 sept. 193217 Gerritdina Wilhelmina Jonkers, geb. Avereest omstr. 1914,23 † Boskoop 16 april 2005,95 dr. van Roelof en Rika Martens.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelie Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude 1938,16 † Leiden 23 mei 1939.22
 2. Nelly Cornelia Middelkoop, geb. Hazerswoude omstr. 3 aug. 1938.275
 3. Hermina Bastiaantje Middelkoop, geb. Hazerswoude juli 1942,16 † Leiden 6 sept. 1942.22

 

XIIIcr. Pieter Jan Middelkoop, geb. Oudshoorn 27 dec. 1905,17 † Rotterdam 25 aug. 1961,33 tr. Boskoop 6 dec. 192817 Apolonia Johanna Bonefaas, geb. Waddinxveen omstr. 1912,23 dr. van Leendert en Janegriet Meijvogel.

Uit dit huwelijk:

 

XIVde. Neeltje Middelkoop, geb. Hazerswoude omstr. 12 maart 1929,275 tr. A. Anker, geb. NL na 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Anker, geb. Oisterwijk? na 1954.
 2. Freddy Anker, geb. Oisterwijk? na 1955.

 

XIIIcs. Jansje Middelkoop, geb. omstr. 18 aug. 1908,275 † Waddinxveen? vóór 1997, tr. 1e Boskoop 30 april 192617 (echtsch. uitgespr. Den Haag 6 okt. 1942)17 Johannes Nijssen, geb. Leiden omstr. 1900,23 zn. van Hendricus en Jansje van Kempen; tr. 2e na 1942 Johannes van Wijk, geb.? 1918, † Waddinxveen 2 jan. 1997.

Uit het tweede huwelijk:

 1. van Wijk, geb. NL na 1942. [Waddinxveen 1997]153

 

Xag. Maria Middelkoop, ged. Hazerswoude 8 nov. 1789,13 † 28 maart 1838, tr. Oudshoorn 17 maart 181613 Jan de Graaf, geb. Oudshoorn? omstr. 1787, daggelder 1818,275 † Oudshoorn? vóór 1858.

Uit haar relatie met N.N. NN, geb.? vóór 1792:

 1. Dirk van Leeuwen Middelkoop, geb. Oudshoorn 25 juli 1812.
 2. Arij Middelkoop, geb. Oudshoorn 20 juli 1814.

Uit haar huwelijk:

 1. Cornelis de Graaf, geb. Oudshoorn 13 maart 1817,275 † 1848,316 tr. Oudshoorn 19 mei 1844275 Cornelia Boogaard, geb. Leimuiden omstr. 1821.23
 2. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 20 maart 1818,275 † 1819.316
 3. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 29 april 1819,275 † 1819.316
 4. Jannetje de Graaf, geb. Oudshoorn 23 april 1820.275
 5. Hendrik de Graaf, geb. Oudshoorn 13 nov. 1821,275 tr. 1e Koudekerk a/d Rijn 22 okt. 1848275 Maria de Haas, geb. Schoonrewoerd omstr. 1825,23 † Woubrugge? vóór 1861; tr. 2e Woubrugge 16 aug. 1861275 Klaasje Klos, geb. Woubrugge omstr. 1825.23
 6. Jannigje de Graaf, geb. Oudshoorn 18 febr. 1823, † 1823.316
 7. Dirk de Graaf, geb. Oudshoorn 12 febr. 1824,275 tr. Woubrugge 12 mei 1853546 Francina Bins, geb. Woubrugge 1828.546
 8. Jan de Graaf, geb. Oudshoorn 18 juni 1826,275 † 1826.316
 9. Aagje de Graaf, geb. Oudshoorn 15 aug. 1827,275 tr. Koudekerk a/d Rijn 3 jan. 1858275 Cornelis van Bergen, geb. Koudekerk omstr. 1837.23
 10. Jansje de Graaf, geb. Oudshoorn 12 sept. 1828,275 † 1829.316

 

VIIIr. Mariken Middelkoop,28 ged. Leerdam 12 april 1716,9 begr. Amsterdam 7 jan. 1754,52 tr. Amsterdam 9 mei 175113 Arij van Beijnum, geb. Doornik omstr. 1718, koetsier 1752,52 zn. van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

Gerrit van Bijnum, ged. Amsterdam 3 maart 1752 (get. Gerrit van Beijnum en Sybille van der Meer).52

 

VIIIs. Bastiaan Middelkoop, ged. Leerdam 7 febr. 1723,4 aanspreker 1760,52 vermeld poorter vanaf 18 jan. 1760,52 begr. Amsterdam 9 april 1802,52 tr. 1e Amsterdam 7 mei 175213 Jannetje Toorenburg, geb. Delft omstr. 1715,28 begr. Amsterdam 3 april 1759;52 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 juni) 175952 Susanna Koster, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 27 dec. 1725,28 aanspreker 1760,52 poorter 1760-,52 begr. Amsterdam 4 juli 1793,52 dr. van Jan en Maria Vredenburgh en wed. van Jan Frederik Heijneke.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arij Middelkoop, ged. Amsterdam 2 aug. 1752 (get. Mariken Middelkoop en Arij van Beijnum),52 begr. ald. 16 aug. 1752.52
 2. Michiel Middelkoop, ged. Amsterdam 3 nov. 1754 (get. Joseph Donar en Maria Toornburg).52
 3. Arie, volgt IXad.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bastiaan Middelkoop, levenloze zoon, begr. Amsterdam 2 jan. 1761.52
 2. Elizabeth, volgt IXae.
 3. Johannes Middelkoop, ged. Amsterdam 1 maart 1764 (get. Johanna van Harre en Hendrina van Leksmont).52

 

IXad. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 18 jan. 1756 (get. Arij van Beijnum en Grietje Middelkoop),52 boekhouder 1783,52 poorter 1783-,52 † Amsterdam 22 aug. 1798,52 tr. Amsterdam 8 sept. 178213 Anna Maria ten Hoove, ged. Amsterdam 10 maart 1754, † Amsterdam? omstr. 1834,547 dr. van Hendrik ten Hove en Neeltje Schouten; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 7 maart) 180052 Christiaan van Kuijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Joannes, volgt Xah.
 2. Hendrik Middelkoop, ged. Amsterdam 18 mei 1788.52
 3. Maria Christina Middelkoop, ged. Amsterdam 2 sept. 1789,52 † Rhenen 17 juni 1828.33
 4. Arie Middelkoop, ged. Amsterdam 24 juni 1792.52

 

Xah. Bastiaan Joannes Middelkoop, ged. Amsterdam 4 febr. 1784 (get. Bastiaan Middelkoop en Susanna Koster),52 boekhouder 1807,52 schrijver 1810,547 poorter 1807-,52 † Den Haag 9 aug. 1816,28 tr. Amstelveen 16 aug. 180628 Trijntje van der Kamp, ged. Amsterdam 14 jan. 1781,13 stoelenzetter 1830-,548 † Den Haag 10 juni 1841, dr. van Wiebe en Emmerentia Metman.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, volgt XIbd.
 2. Anna Maria Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 juli 1808,118 † Den Haag 29 jan. 1848.305
 3. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 6 okt. 1809, † Amsterdam? vóór april 1810.
 4. Arie, volgt XIbe.
 5. Martinus Arnoldus Jacobus Middelkoop, geb. Amsterdam 23 juli 1811.52
 6. Emmerentina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1814, ged. Amsterdam omstr. 1814,549 † Den Haag 11 nov. 1844,305 tr. Den Haag 31 okt. 183817 Jan Gerritsen, geb. Arnhem 1809, broodbakker 1851,23 zn. van Berend en Aaltje Gerritsen; hij hertr. Den Haag 23 april 1851305 Johanna Adriana Olivier.
 7. Willem Gerrit Middelkoop, geb. 6 juli 1816,42 † Den Haag omstr. 8 juli 1816.

 

XIbd. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1807,23 univ 1825-1832,547 Proponent 1837-,547 predikant 1838-1866,550 † Rijnsburg 7 sept. 1866,22 tr. Rijnsburg 27 juli 184217 Johanna van den Berg, geb. Rijnsburg 29 okt. 1824,23 † Leiden 20 febr. 1903,162 dr. van Roeland Jan en Geertruida Wilhelmina Prins.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Joannis Middelkoop, geb. Rijnsburg 10 maart 1845,551 † ald. 11 aug. 1854.162
 2. Roeland Jan, volgt XIIca.
 3. Johanna Alida, volgt XIIcb.
 4. Arie Emilius, volgt XIIcc.
 5. Frans, volgt XIIcd.
 6. Geertruida Wilhelmina, volgt XIIce.
 7. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Rijnsburg 26 juli 1857.162
 8. Trijntje, volgt XIIcf.
 9. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Rijnsburg 24 aug. 1861,162 onderwijzeres 1882,300 † Leiden 6 maart 1940.162
 10. Anna Maria Middelkoop, geb. Rijnsburg 13 nov. 1863,162 onderwijzeres 1882,300 † omstr. 1938,547 tr. Oegstgeest 30 aug. 189417 Pieter Olivier, geb. Leiden omstr. 1858,23 zn. van Pieter en Catharina Everzeel.

 

XIIca. Roeland Jan Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 mei 1847,162 boekhouder,72 kantoorbediende 1911-1914,552 † Amsterdam 16 juni 1922,547 tr. Oegstgeest 20 mei 187517 Alberdina Johanna van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1855,23 † Sloten (Amsterdam) 16 maart 1914,43 dr. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Middelkoop, geb. Leiden 15 sept. 1875.
 2. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 30 maart 1877, † vóór 1891.
 3. Johanna Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 8 aug. 1878,52 kinderjuffrouw,52 † Amsterdam 15 maart 1939.43
 4. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1879, † vóór 1895.
 5. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 21 aug. 1880,23 tr. Medemblik 7 sept. 192217 Minne de Vries, geb. Medemblik omstr. 1872,23 landbouwer 1922,23 zn. van Minne Minne en Bregtje Balder.
 6. Joannes Middelkoop, geb. Amsterdam 24 aug. 1883,50 kantoorbediende 1902,50 boekhouder 1915,72 makelaar 1927,553 tr. Amsterdam 6 mei 190917 Maria Wolven, geb. Amsterdam omstr. 1885,23 dr. van Klaas en Maria Vreeswijk.
 7. Roeland Jan, volgt XIIIct.
 8. Joost Willem Cornelis, volgt XIIIcu.
 9. Catharina, volgt XIIIcv.
 10. Antje Neeltje, volgt XIIIcw.
 11. Marie, volgt XIIIcx.
 12. Pieter, volgt XIIIcy.
 13. Alida Margaretha Middelkoop, geb. Amsterdam 19 juni 1899.52
 14. Alberdina Johanna, volgt XIIIcz.

 

XIIIct. Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 30 dec. 1884,50 klerk 1914,23 † Badhoevedorp 18 nov. 1956, begr. Amsterdam,26 tr. Amsterdam 10 april 191317 Karolina Friedrika Augusta Spaan, geb. Amsterdam omstr. 1889,23 dr. van Dirk en Wilhelmina Catharina Kirsch.

Uit dit huwelijk:

 1. Karolina Friedrika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 29 april 1914,554 secretaresse,554 † Amsterdam 5 juni 1995.
 2. Alberdina Johanna, volgt XIVdf.
 3. Dirk Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1917,554 kantoormedewerker,554 † Heemstede 14 febr. 2012.554
 4. Roeland Jan Willem Middelkoop, geb. Amsterdam? 22 nov. 1919,554 predikant,554 † 2016.554
 5. Wilhelmina Frederika Augusta Middelkoop, geb. Amsterdam 21 maart 1921,554 † ald. 2014,554 tr. NN Braam.
 6. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juni 1923,554 medewerker,554 † Amsterdam 1995.554
 7. Helena Middelkoop, geb. Amsterdam 16 febr. 1925,554 pedicure,554 † Castricum 2020,554 tr. NN Slinger.
 8. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam 1927,554 † 1977.554

 

XIVdf. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 13 juni 1915,460 † Sydney AUS 22 maart 2011,554 tr. Oldenzaal 1942555 Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. NL 2 febr. 1918.

Uit dit huwelijk:

 1. Karolina Friedrika Augusta Lutke Schipholt, geb. Oldenzaal? 24 sept. 1943.
 2. Willem Jan Ferdinand Lutke Schipholt, geb. Oldenzaal? 28 okt. 1945.
 3. Jan Roeland Willem Lutke Schipholt, geb. Amsterdam 16 sept. 1950.555

 

XIIIcu. Joost Willem Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 7 dec. 1885,52 magazijnbediende 1911,23 † Castricum 11 juni 1951,43 tr. Amsterdam 28 sept. 191117 (echtsch. ingeschr. ald. 12 febr. 1946)23 Hendrika Cornelia Scheffer, geb. Amsterdam 14 jan. 1891,52 dr. van Antonie en Johanna Petronella Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

Roeland Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 31 aug. 1912.52

 

XIIIcv. Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 26 sept. 1889,169 naaister 1915-1917,169 † Den Haag? 29 dec. 1964,147 begr. Den Haag,147 tr. Heerlen 28 jan. 191917 Lambertus Hubertus Johan Ekkart, geb. Oegstgeest 3 maart 1891,169 fourier 1919,23 † Den Haag 8 aug. 1931,305 zn. van Lambertus Hubertus Johan en Teresia Maria Bakker.

Uit dit huwelijk:

Johann Heinrich Wilhelm Middelkoop, geb. Hilversum 26 juli 1911.169

 

XIIIcw. Antje Neeltje Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1891,147 † De Bilt 6 sept. 1971,63 begr. Bilthoven,147 tr. Schiedam 18 febr. 1915 (get. Joannes Middelkoop)556 Cornelis Adriaan Renier, geb. Elspeet 14 mei 1884,147 † Bilthoven? 18 juni 1952,147 begr. Bilthoven,147 zn. van Adriaan en Ida van Buijsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Renier, geb. Schiedam 27 jan. 1918.557
 2. Roeland Jan Renier, geb. Schiedam 25 okt. 1919.557

 

XIIIcx. Marie Middelkoop (ere medaille 1957),381 geb. Amsterdam 1 juli 1893,460 kassier 1927,23 Procuratiehouder 1957,381 † na april 1981, tr. Amsterdam 15 sept. 192717 Clara Louise Balke, geb. Amsterdam omstr. 1900,23 † na april 1981, dr. van Friedrich Wilhelm en Wilhelmina Theodora Kramer.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, † NL vóór 1981, tr. E.C. Hulscher, † na 1981.
 2. Clara Louise, volgt XIVdg.

 

XIVdg. Clara Louise Middelkoop, geb. NL omstr. 1930,33 † Leimuiden 4 april 1981,33 begr. Amsterdam?, tr. Pieter Alexander Haije, geb. NL omstr. 1923,95 † Leimuiden 7 dec. 1984,33 begr. Amsterdam 11 dec. 1984.33

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Haije.
 2. Louki Haije.
 3. Willem Haije.

 

XIIIcy. Dr.201 Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 6 juli 1895,286 VO,558 kwekeling 1915-1919,286 Promotie 1960,559 zendeling INA,560 hulpprediker 1928,144 vermeld Christelijk Nationaal Zendingsfeest 5 juli 1929 en passagier op Princes Juliana vanaf 30 sept. 1929,144 † Driebergen 1 maart 1973,33 tr. Scheveningen 12 mei 1922558 Henriette Clazina de Zwart, geb.? 19 okt. 1896,147 vermeld Boek,561 † Driebergen 30 sept. 1983,33 dr. van Hermanus Johannes en Neeltje van Aardenne.

Uit dit huwelijk:

 

XIVdh. Herman Johannes Middelkoop, geb. Kapan, Timor 9 april 1923,33 arts, zendeling,562 arts 1954-1968,150 redacteur 1974-1981,563 vermeld medisch adviseur 1972-1974 en inspecteur 1981,32 † Oegstgeest 2 sept. 1998,33 tr. 1954564 Cornelia Koning (ridder 2019),565 geb. Roermond? 9 april 1923,566 vermeld complicaties bij vervangen heupen,567 dr. van Dirk en Elisabeth Hoogenkamp. [Oegstgeest 1977]33

Uit dit huwelijk:

 1. P.R., volgt XVcp.
 2. A.S. Middelkoop, geb. Oegstgeest? 1958,39 afdelingsmanager 1998-2007,568 algemeen directeur 2011-2018,160 bestuurder 2019,568 tr. W. Buwalda. [Haarlem 1989]569
 3. Henriëtte, volgt XVcq.

 

XVcp. P.R. Middelkoop, geb. NL vóór 1958, predikant,570 predikant 1985.100 [Doetinchem 1998]153

Uit zijn relatie met F.R. Khouw, arts:570

 1. Mei-An Middelkoop, geb. Doetinchem? 8 april 1989.481
 2. Li-An Middelkoop, geb. Doetinchem omstr. 1993, vwo 2011.571

 

XVcq. Henriëtte Middelkoop, geb. Leiden 10 maart 1962,480 muziektherapeut -1987,572 stemdocent 1997-,572 tr.573 Frans Lucassen, geb. NL na 1955. [Amersfoort 1989]569

Uit dit huwelijk:

 1. Sara Lucassen, geb. NL na 1985.
 2. Fieke Lucassen, geb. NL na 1986.

 

XIIIcz. Alberdina Johanna Middelkoop, geb. Amsterdam 31 jan. 1901,574 † Rotterdam 1 april 1937,43 begr. Kethel 5 april 1937,33 tr. Amsterdam 29 juni 192217 Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Kethel en Spaland 24 nov. 1888,574 waterbouwkundig opzichter 1922,23 † Nieuw-Lekkerland 24 sept. 1961,574 zn. van Arie en Sjoukje van der Vegt; hij hertr. NL omstr. 1940574 Pietje Johanna de Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoukje Alberdina, volgt XIVdi.
 2. Roeland Marinus, volgt XIVdj.
 3. Hermance Wilhelmina van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. juli 1931,575 tr.574 Tony Bewick, geb. na 1920, †.575 [Durban, Kwa Zulu, Natal 2020]575
 4. Marinus Wilhelm, volgt XIVdk.

 

XIVdi. Sjoukje Alberdina van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland nov. 1925,575 tr.574 Kenneth Jordaan, geb. RSA, † ald..

Uit dit huwelijk:

 1. Desiree, volgt XVcr.
 2. Faith Jordaan, geb. RSA na 1950. [Ramsgate, Kwa Zulu, Natal 2020]575
 3. Michelle Jordaan, geb. na 1950, tr. Alfred John Harris, geb. RSA na 1945. [Umtentweni, Kwa Zulu, Natal 2020]575

 

XVcr. Desiree Jordaan, geb. RSA na 1950, tr. NN Parkhurst, geb. RSA? na 1945. [Adelaide 2020]575

Uit dit huwelijk:

 1. Ben Parkhurst.
 2. Theresa Parkhurst.
 3. Christopher Parkhurst.
 4. Rebecca Parkhurst.

 

XIVdj. Roeland Marinus van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1928,575 tr.574 Huigtje Maatje Maas, geb. Kats 1933,574 † Rotterdam 22 juni 1986.574

Uit dit huwelijk:

 

XVcs. Hugo van der Loo, geb. na 1945.

Zijn dochter:

Barbara Fleur van der Loo, geb. na 1970.

 

XIVdk. Marinus Wilhelm van der Loo, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1937,575 † NL 2019,575 tr. Dina Willemina Lith, geb. Schiedam.

Uit dit huwelijk:

 1. Sjoukje van der Loo, geb. na 1960.
 2. Annette van der Loo, geb. na 1960.

 

XIIcb. Johanna Alida Middelkoop, geb. Rijnsburg 12 juni 1849,162 vermeld Brief vermist,576 schoolnieuws 1869 en 1870,300 † Soestdijk 30 maart 1925,33 begr. Soest 2 april 1925,33 tr. Oegstgeest 17 nov. 187317 Johannes Albertus van der Made, geb. Dinteloord omstr. 1850, stationschef 1905,72 † Soest 13 nov. 1922,263 zn. van Pieter en Antje Neeltje Jiskoot.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van der Made, geb. Leiden omstr. 1876,23 † Noordhorn gem.Zuidhorn 22 nov. 1947,202 tr. 1e Maria Cornelia den Ouden, geb. NL na 1870, † vóór 1912; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 191222 Gerharda Berendina Selms, geb. Leerdam omstr. 1886,23 † vóór 1947.
 2. Pieter van der Made, geb. Oegstgeest 10 okt. 1877,72 koopman 1905,72 tr. Schiedam 15 juni 190572 Elisabeth Koudijs, geb. Schiedam 7 dec. 1872,72 † Leiden 16 sept. 1961.63
 3. Johanna van der Made, geb. Oegstgeest omstr. 1880,263 † Soest 27 jan. 1938.263
 4. Catharina van der Made, geb. Zoeterwoude 9 aug. 1891,162 † Haren 25 juli 1968.202
 5. Alida Suzanna van der Made, geb. Zoeterwoude 17 juli 1894.22

 

XIIcc. Arie Emilius Middelkoop, geb. Rijnsburg 6 juni 1851,162 notaris 1883,100 notarisklerk,577 gemeente-secretaris 1884-1899,23 burgemeester 1899-1901,150 secretaris-ontvanger 1899,578 gemeente-secretaris 1899-,140 vermeld Sollicitatie 1898,100 † Oostzaan 8 dec. 1901,32 tr. Sijbekarspel 17 jan. 1884579 A.E. Thomsen, geb. Sijbekarspel 28 juni 1858,515 † Soest 29 okt. 1928,263 dr. van Cornelis Wilhelm en Trijntje Forma.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, volgt XIIIda.
 2. Cornelis Wilhelm Middelkoop, geb. Oosthuizen 17 febr. 1888,515 † Zeist 27 maart 1961,33 tr. Amersfoort 26 juni 1917263 Susanna Carolina Maria Kerling, geb. Nijmegen omstr. 1891,263 † Zeist 15 febr. 1968,33 dr. van Karel Jacobus en Grada Christina van den Heiden.
 3. Margaretha Frederica Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892,169 verpleegster,169 eere-voorzitter crisiscomité 1934,580 tr. Soest 10 juli 192617 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 13 april 1934)17 Elias Diamant, geb. Amsterdam 6 febr. 1882,23 † Noordwijk 25 juli 1925,581 zn. van Jozef en Sara Zeldenrust en wedr. van Paula Emilia Diependaal.
 4. Catharina Elisabeth Middelkoop, geb. Oosthuizen 2 aug. 1892.515

 

XIIIda. Johanna Middelkoop, geb. Oosthuizen 7 okt. 1884,515 † Laren NH 13 april 1956,33 tr. Apeldoorn 20 okt. 191517 Dr.582 Willem Adriani, geb. Paramaribo 19 jan. 1888,23 assistent 1915,23 zn. van Peter Nicolaas en Josina Clara Maria van der Weide.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Nicolaas Adriani, geb. Den Haag 20 mei 1917.
 2. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 28 aug. 1924.26
 3. NN Adriani, levenloos kind, geb. Dordrecht 3 juni 1926.26

 

XIIcd. Frans Middelkoop, geb. Rijnsburg 4 mei 1853,162 bediende 1876,23 antique dealer 1930,583 vermeld zeevaartschool,52 † USA omstr. 1934,547 tr. 1e Amsterdam 21 juni 187617 Anna Mathilda Sterk, geb. Scherpenzeel omstr. 1850, † NL, dr. van Dirk en Sophia de Jong; tr. 2e NL omstr. 1881583 Eva L. Sleutel, geb.? omstr. 1861,323 † USA na 1925.

Uit het tweede huwelijk:

 1. John, volgt XIIIdb.
 2. Joannes, volgt XIIIdc.
 3. Thomas William Middelkoop, geb. Marylebone, City of Westminster, London, England 15 mei 1885,584 † USA.
 4. Frank Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex juni 1887,585 † Lambeth, Greater London, London, Surrey juni 1888.
 5. Frans, volgt XIIIdd.
 6. Roeland Jan Middelkoop, geb. Delft 6 juni 1890,22 † Far Rockaway, Queens, New York okt. 1973.13
 7. Eva Middelkoop, geb. New York 8 juli 1891.586

 

XIIIdb. John Middelkoop, geb. England 17 juni 1882,586 machinist 1940,587 † UK vóór sept. 1883, tr. NN NN, † vóór 1940.

Uit dit huwelijk:

Jack Middelkoop, geb. New York omstr. 1919,587 werkloos 1940.587 [New York City, Kings, NY 1940]323

 

XIIIdc. Joannes Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex sept. 1883,588 inspector 1910,589 † USA, tr. USA omstr. 1903589 Auguste NN, geb. New York omstr. 1877.589

Uit dit huwelijk:

 1. Auguste Evelyn, volgt XIVdl.
 2. John Burt, volgt XIVdm.

 

XIVdl. Auguste Evelyn Middelkoop, geb. New York omstr. 1904,589 tr.590 Andrew Hörchner, geb. USA 30 april 1901,590 † ald. sept. 1975,591 zn. van August en Martha Weissman.

Uit dit huwelijk:

John Andy Hörchner, geb. USA na 1920.

 

XIVdm. John Burt Middelkoop, geb. Brooklyn borough, Kings, NewYork 22 dec. 1918,13 medewerker,592 † Bristol, Sullivan County, TN? 12 nov. 1988,13 tr. USA 21 mei 1949592 Maureen Olive Lewis, geb. Greenville Mo 16 nov. 1920,13 † Bristol, Sullivan County, TN 4 sept. 2008.332

Uit dit huwelijk:

 1. Karen Maureen Middelkoop, geb. Bristol, Sullivan County, TN? na 1949, tr. Doyle Hembree, geb. USA na 1945.
 2. William Middelkoop, geb. USA na 1949. [Clinton, Tenn 2008]592
 3. NN Middelkoop, geb. 1955,13 † Bristol, Sullivan County, TN 29 nov. 1955.13
 4. John Burt Middelkoop, geb. USA okt. 1958. [Bristol, Tn 1986-1998]13
 5. Kurt Joseph, volgt XVct.

 

XVct. Kurt Joseph Middelkoop, geb. USA? dec. 1961,246 Bachelor of Science, Industrial Engineering, University of Tennessee,593 consultant,594 tr.595 Carol Gibson Morgan, geb. USA juli 1963.246 [Richardson, Tx]246

Uit dit huwelijk:

 1. Kelsey Caye Middelkoop, geb. Collin Tx 26 sept. 1993.
 2. Courtney Lewis Middelkoop, geb. Collin Tx 4 mei 1996.13
 3. Kacey Middelkoop, geb. Richardson, Tx? na 1996.

 

XIIIdd. Frans Middelkoop, geb. Pancras, London, Middlesex 11 juni 1888,329 meubelhandelaar, vermeld Crediteur 11 okt. 1905,596 † Brooklyn borough, Kings, NewYork okt. 1972,13 tr. Hazel Durant Moore, geb. New Jersey omstr. 1890,13 dr. van Charles en Martha A. NN.

Uit dit huwelijk:

Frans R. Middelkoop, geb. Kings, NY 1918.13

 

XIIce. Geertruida Wilhelmina Middelkoop, geb. Rijnsburg 8 mei 1855,28 dienstbode 1877,57 † Bergen op Zoom 15 maart 1934,63 begr. Utrecht,147 tr. Oegstgeest 14 sept. 188017 Johannes Christianus Engelbertus Mullemeister, geb. Hoorn 17 juni 1846,63 directeur Rijksopvoedingsgesticht,17 † Utrecht 25 dec. 1930,147 zn. van Johannes Engelbertus Mullenmeister en Marie Elisatbeth Baum.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1882, tr. Doetinchem-Ambt 4 sept. 190717 Tede Beets, geb. Middelie omstr. 1881.
 2. NN Mullemeister, geb. Haarlem 2 jan. 1889.597
 3. Johanna Mullemeister, geb. Hoorn omstr. 1893, tr. 1e Alkmaar 12 sept. 190517 Horace Henri Bila, geb. Maastricht omstr. 1873, militair 1905,43 † Utrecht 9 nov. 1907;43 tr. 2e Groningen 14 jan. 191417 Herman Karel Lodewijk Koch, geb. Rozenburg omstr. 1881,16 assurantie inspecteur 1914,43 † Utrecht 19 sept. 1945.43
 4. Johannes Mullemeister, geb. Utrecht 1895,598 tr. Utrecht 9 nov. 192017 Catharina Nicoletta Barbara Bink, geb. Amsterdam 1898,598 dr. van Nicolaas Johannes.

 

XIIcf. Trijntje Middelkoop, geb. Rijnsburg 3 dec. 1858,28 acte onderwijzer 1877,300 † Leiden 13 dec. 1886,162 tr. Leiden 22 dec. 1880162 Johannes Gijsbertus Enders, geb. Leiden 11 febr. 1846,63 onderwijzer 1883,162 leraar -1919,162 † Nijmegen 12 sept. 1933,16 zn. van Andries en Johanna Pret; hij hertr. Leiden 19 maart 189163 Maartje Keukenmeester.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Enders, geb. Oegstgeest 10 nov. 1881,17 † Rotterdam 6 mei 1933,63 tr. Leiden 9 juli 1912162 Nicolaas Henricus Mispelblom van Altena, geb. Breda vóór 1892,162 rijkskeurmeester 1912.162
 2. Catharina Enders, geb. Leiden 1 juli 1883,162 † ald. 21 maart 1914.63

 

XIbe. Arie Middelkoop, geb. Amsterdam 27 april 1810,549 rentenier -1861,16 † Scherpenzeel 6 juni 1861,599 tr. Den Haag 30 mei 183217 Emilia Theresia Concordia Kügler, geb. Berlijn omstr. 1803, † Scherpenzeel 1864,599 dr. van Friedrich Heinrich en Maria Anna Louisa Luza.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik Hendrik, volgt XIIcg.
 2. NN Middelkoop, geb. Driel 19 nov. 1833.
 3. Arie, volgt XIIch.
 4. Maurits, volgt XIIci.

 

XIIcg. Willem Frederik Hendrik Middelkoop (gouden medaille 1887),300 geb. Driel 11 nov. 1833,600 Opzigter,601 militair 1848-,13 fortificatie opzigter 1865,602 Opzichter 1874-,603 † Breda 7 nov. 1910,600 tr. Utrecht 13 okt. 185817 Maria Koopman, geb. Utrecht 12 febr. 1832,604 † Maastricht 24 juni 1891, dr. van Jacobus en Dirkje van Alphen.

Uit dit huwelijk:

 1. Emilia Maria, volgt XIIIde.
 2. Geertruida Alida Jacoba Middelkoop, geb. Zutphen omstr. 1861,16 † Terneuzen 2 jan. 1865.16
 3. Maria Theresia Cornelia Middelkoop, geb. Terneuzen 18 nov. 1862,602 † ald. 9 sept. 1863.602
 4. Arie Middelkoop, geb. Terneuzen 7 maart 1864,42 † vóór 1880.
 5. Marinus Joannes Middelkoop, geb. Terneuzen 2 mei 1865,602 opzichter fortificatiën 1892,300 Opzichter 1892,605 fortificatie opzigter 1892,307 Opzichter 1894,140 † Utrecht 11 sept. 1902,140 tr. Breda 30 dec. 190117 Cornelia Beatrix Bennewitz, geb. Doetinchem 1 jan. 1877,23 † Den Haag 8 sept. 1966, begr. Driebergen, dr. van Jan Willem en Elisabeth Beatrix Terné van der Heul.
 6. Maria Alida Middelkoop, geb. Terneuzen 29 okt. 1866,602 † Winterswijk omstr. 23 dec. 1943,100 tr. 1e Winterswijk 17 nov. 190817 Hendrik Jan Oonk, geb. Winterswijk omstr. 1849,23 hoofdonderwijzer,23 † 4 juni 1919, zn. van Jan Hendrik en Janna Catharina Stemerdink; tr. 2e Winterswijk 22 dec. 1936606 Gerrit Reijnen, geb. Wassenaar 14 juli 1889, gesch. echtg. van Johanna Gesiena Wessels.
 7. Frederik August Middelkoop, geb. Neuzen 17 dec. 1867,607 HBS 1889,300 kantoorbediende 1912,23 † Hilversum 11 jan. 1945,16 tr. Amsterdam 15 febr. 191217 Christina Evina Schutze, geb. Amsterdam 7 jan. 1880,26 † Hilversum 22 okt. 1963,33 dr. van Frederik Hendrik en Adriana van der Poll.
 8. Wilhelmina Frederika, volgt XIIIdf.

 

XIIIde. Emilia Maria Middelkoop, geb. Zutphen 14 sept. 1859,600 † Velp Gld 13 jan. 1942, tr. ’s Gravenzande 10 okt. 1896 (get. Jan Goedeljee, Willem Frederik Hendrik Middelkoop en Marinus Joannes Middelkoop)57 Cornelis Goedeljee, geb. Leiden 12 maart 1855,600 leraar,600 † Princenhage 5 dec. 1931, zn. van Jan en Sara Catharina Wagemans en wedr. van Elisabeth Wilhelmina Johanna Ebbeler.

Uit dit huwelijk:

Willem Frederik Hendrik Goedeljee, geb. Breda 15 mei 1898.

 

XIIIdf. Wilhelmina Frederika Middelkoop, geb. Muiden 22 maart 1871,601 tr. Maastricht 11 mei 189517 Jan Ducroix, geb. Hoorn 13 sept. 1868,601 commies 1928,608 Beëdigd Commissaris,601 † Hilversum 2 maart 1935, zn. van Isaac du Croix en Maria Anna Korver.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik Hendrik Ducroix, geb. Maastricht 15 febr. 1896,601 kantoorbediende 1928,23 † Amsterdam 11 mei 1969,601 tr. Amsterdam 18 okt. 192817 Johanna Theodora Carolina Berendonk, geb. Amsterdam omstr. 1905.
 2. Isaac Marinus Ducroix, geb. Maastricht 8 juli 1898,601 † St. Pieter 27 mei 1905.601
 3. Maria Anna Ducroix, geb. St. Pieter 24 aug. 1904,601 † Maastricht 12 maart 1917.601

 

XIIch. Arie Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1835,305 schrijver 1895,65 vermeld te Koop 21 april 1858,605 † Leiden 20 jan. 1917,162 tr. Soest 13 juli 1867263 Henriette Cornelia te Kolstee, geb. Utrecht 28 aug. 1846,549 † Leiden 4 april 1918,162 dr. van Jan Willem te Kolsté en Helena Maria van Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Middelkoop, geb. Brielle 10 april 1868,57 † Nijmegen 2 april 1869.17
 2. Arie Middelkoop, geb. Nijmegen 6 maart 1870,13 † Soest 25 juli 1870.263
 3. Helena Maria, volgt XIIIdg.
 4. Emilia Theresia Concordia Middelkoop, geb. Utrecht 13 sept. 1873,52 huishoudster 1910,23 bestuurslid 1928-,144 † Bussum 27 okt. 1957,33 gecrem. Driehuis 30 okt. 1957,33 tr. Bussum 9 febr. 191017 Mr.201 Jacob Ernst Willem Nierstrasz, geb. Kampen 9 febr. 1877,549 journalist 1910,23 † Bussum 9 jan. 1952,33 gecrem. Velsen 12 jan. 1952,33 zn. van Jan Hendrik Alexander en Johanna Justina Wilhelmina van Schermbeek.
 5. Henriette Cornelia Middelkoop, geb. Utrecht 19 juli 1875,52 † Leiden 2 dec. 1955.33
 6. Willemina Frederika Middelkoop, geb. Utrecht 18 aug. 1877,549 † Haarlem 25 mei 1959,33 gecrem. Velsen 29 mei 1959.33
 7. Johanna Hendrica, volgt XIIIdh.

 

XIIIdg. Helena Maria Middelkoop, geb. Nijmegen 1 juni 1871,17 winkeljuffrouw 1893-1894,275 † Den Haag 2 dec. 1954, tr. Den Haag 22 mei 1895305 Johannes Theodorus Hendrikus Nieuwenhuis, geb. Amsterdam 26 jan. 1867,549 tekenaar 1895,23 † vóór 1954, zn. van Hendrikus Johannes en Sophia Josephina Platte.

Uit dit huwelijk:

 1. Theo Nieuwenhuis, geb. Den Haag 17 aug. 1896.169
 2. Henri Nieuwenhuis, geb. Den Haag 10 jan. 1900.305

 

XIIIdh. Johanna Hendrica Middelkoop, geb. Utrecht 12 jan. 1880,549 † Leiden 13 juni 1952,162 tr. Den Haag 2 maart 1904305 Matthijs Willem Spoor, geb. Voorburg 9 dec. 1877.169

Uit dit huwelijk:

 1. Henri Willem Spoor, geb. Den Haag 9 april 1917.169
 2. Ernst Willem Spoor, geb. Den Haag 10 maart 1919.169

 

XIIci. Maurits Middelkoop, geb. Driel omstr. 1844,13 winkelier 1875,599 † Scherpenzeel 25 aug. 1910,599 tr. Zelhem 19 aug. 187117 Catharina Cornelia Terne van der Heul, geb. Zelhem omstr. 1841,13 † Scherpenzeel 7 febr. 1915,17 dr. van Cornelis Ferne en Beatrix Wantink.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Cornelis, volgt XIIIdi.
 2. Emilia Beatrix Middelkoop, geb. Scherpenzeel 17 maart 1875,599 † ald. 10 okt. 1875.16

 

XIIIdi. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 3 juni 1872,13 koopman 1901,23 † Amersfoort 22 mei 1948,13 tr. Scherpenzeel 9 mei 190113 Mina van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 21 juni 1875,13 † Barneveld 25 nov. 1940,13 dr. van Breunis Jan en Marrigje van Ravenhorst.

Uit dit huwelijk:

 1. Maurits Breunis, volgt XIVdn.
 2. Breunis Jan Middelkoop, geb. Scherpenzeel 26 okt. 1903,599 † ald. 27 okt. 1903.599
 3. Maria Catharina, volgt XIVdo.

 

XIVdn. Maurits Breunis Middelkoop, geb. Scherpenzeel 15 maart 1902,599 winkelier 1926-1934,599 districtsleider -1960,609 vermeld overleden 1960,135 † Ommen 13 sept. 1960,609 begr. Bilthoven,70 tr. vóór 1928 Rijntje van Spankeren, geb. Barneveld 16 aug. 1903,169 † Bilthoven 27 sept. 1965.33

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Cornelis Middelkoop, geb. Barneveld 26 jan. 1928,169 † Wassenaar 21 okt. 2016,33 tr. Vista M.A. Manning Knight, geb. na 1925. [Wassenaar -2016]33
 2. Dirk, volgt XVcu.

 

XVcu. Dirk Middelkoop, geb. Barneveld 29 mei 1931,169 † Deventer 3 jan. 2016,33 tr. De Bilt 30 juli 1960125 Fieke van der Harst, geb. NL na 1925. [Arnhem -1960]125

Uit dit huwelijk:

 1. Hans, volgt XVIy.
 2. Maarten, volgt XVIz.

 

XVIy. Hans Middelkoop, geb. Amsterdam? 1964,39 BS 1970-1976,39 wetenschappelijk onderzoeker 2008,610 Hoogleraar 2009-,611 tr. Jacqueline Franssen, geb. na 1960. [Bilthoven 2016]153

Uit dit huwelijk:

 1. Emma Middelkoop, geb. 19 juni 2000, vwo.36 [Utrecht]36
 2. Wisse Middelkoop, geb. 2002. [Bilthoven 2013]612

 

XVIz. Maarten Middelkoop, geb.? na 1965, vermeld penningmeester,613 tr. Marie-Claire Huijbregts, geb. Veenendaal 1970,39 logopediste 1982-1995,39 logopediste 2010-.160 [Doetinchem 2016]153

Uit dit huwelijk:

 1. Tom Middelkoop, geb. Zwolle, HBO,36 VeVA,36 medewerker 1996.36
 2. Daan Middelkoop, geb. Zwolle?, univ 2016-.36
 3. Marloes Middelkoop, geb. Zwolle na 1995, vwo,36 MO,36 medewerker.36 [Doetinchem]36
 4. Fleur Middelkoop, geb. Doetinchem.

 

XIVdo. Maria Catharina Middelkoop, geb. Scherpenzeel 4 okt. 1904,599 verpleegster,286 tr. Rotterdam? 28 dec. 1932286 Evert Jacob Stoel, geb. Rotterdam 24 april 1902,286 † Driebergen 6 maart 1966, gesch. echtg. van Alida Oosthoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie J. Stoel, geb. NL na 1930.614
 2. Evert Jacob Stoel, geb. Barneveld 29 april 1934,614 tr. na 1954 T. van Top, geb. NL na 1935.

 

IXae. Elizabeth Middelkoop, ged. Amsterdam 14 juli 1762,28 † Voorschoten 9 dec. 1807, tr. Amsterdam 16 april 179313 Wijnand Frederik Weijers, geb. Amsterdam 29 april 1761, theologie 1787-,615 predikant 1792-1804,616 predikant 1793,615 predikant -1828,162 † Voorschoten 17 sept. 1828,162 zn. van Anthonie en Sara Verheul.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiana Elisabeth Wijers, geb. Keppel 1796,16 rentenierster,162 † Voorschoten 14 sept. 1836,162 tr. Leiden 26 nov. 1830162 Jacob Johannes Akersloot, geb. vóór 1800, † na 1836.
 2. Anna Antoinette Frederika Wijers, geb. Rosendaal Gld 25 juni 1798,615 † Voorschoten 3 juli 1822.162
 3. NN Wijers, geb.? vóór 1801, † ald. vóór 1828.
 4. NN Wijers, geb. Rosendaal Gld 27 nov. 1801,615 †? vóór 1828.

 

VIIn. Rijck Cornelissen Middelkoop, geb. Leerdam omstr. 1682,13 vermeld defloratie 9 juli 1705,3 † vóór 1716,3 tr. Heukelum, regio 22 nov. 1705203 Heelke Antonis IJzerman, ged. Heukelum, regio 21 sept. 1681,13 † na 6 mei 1734,3 dr. van Anthonie Theunisz Eijserman en Neeltje Volke.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Middelkoop, ged. Leerdam 3 juli 1707.9
 2. Jan Middelkoop, ged. Leerdam 15 mei 1709.9
 3. Maria Middelkoop, ged. Leerdam 23 sept. 1712.9
 4. Rijkje Middelkoop, ged. Leerdam 23 aug. 1715.9

 

VIIo. Hermen Cornelis Middelkoop, ged. Leerdam 3 aug. 1686,8 touwslager 1732,617 † 1732,617 tr. Leerdam 11 april 17259 Geertie Gerritz Boekholt,13 ged. Leerbroek 15 sept. 1686, vermeld weduwe vanaf 1732,618 † Leerdam? na 12 juli 1758,3 dr. van Gerrit Thijsse Boeckholt en Neeltie Gerrits van Willigen en wed. van Kornelis Ariëns Oosterbaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 24 dec. 1724,9 † vóór nov. 1727.4
 2. Gerrit Middelkoop, geb. Leerdam, ged. Leerdam 2 nov. 1727.13
 3. Marike, volgt VIIIt.

 

VIIIt. Marike Middelkoop, ged. Leerdam 22 juli 1731,13 † Leerdam? omstr. 1758, tr. Leerdam 21 sept. 17557 Gerrit Petersen van Voorthuysen, ged. Maurik, regio 3 okt. 1731,619 † Leerdam 12 aug. 1809,620 zn. van Peter Gerritsen en Maaike Claasse Eijck; hij hertr. vóór 1768 (kerkelijk Blauwkapel 2 april 1759)621 Catharina Christina van Tuerenhout, tr. 3e 11 okt. 1780621 Adriana van Everdingen en tr. 4e Leerdam omstr. 1800621 Elisabeth Kuijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gerritsen van Voorthuysen, geb. Leerdam? 28 juni 1756,620 ged. Leerdam 30 juni 1756,620 † ald. 20 sept. 1809,620 tr. Heukelum, regio 21 maart 1756620 Aletta Kapteyn, geb. Heukelum, regio 21 maart 1756, † Leerdam 23 sept. 1809.
 2. Herman Gerritsen van Voorthuijsen, geb. Leerdam, ged. Leerdam 21 juni 1758, † ald. omstr. 1760.

 

IIIc. Jenneke Jan Dircksdr -, geb. NL vóór 1555, † ald. vóór 7 mei 1609,2 tr. Ariën Ariëns -, geb. NL vóór 1550, † ald. vóór 16 febr. 1575.

Uit dit huwelijk:

 1. Huijbert Adriaens -, geb. NL na 1570, † ald. vóór 7 sept. 1609, tr. Anneke Heijndricks -, geb. NL na 1570.
 2. Jan Adriaens -, geb. NL na 1570.
 3. Elborch Ariëns -, geb. NL na 1570, tr. Jan Claes Jansz -, geb. NL na 1570.

 

IIId. NN -, † NL vóór 31 okt. 1575,2 tr. Claes Willems -, geb. NL, † ald. vóór 31 okt. 1575.3

Uit dit huwelijk:

NN -, geb. NL vóór 1575.Bronnen

 

 1. home.hetnet.nl/~remco836/
 2. OV97mrt.BvDooren
 3. ons Voorgeslacht
 4. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
 5. home.kabelfoon.nl/~aavb/VanDijk/
 6. Doopboek Leerdam
 7. Gens Nostra
 8. hogenda
 9. www.gahetna.nl
 10. NGV
 11. ZH genealogieën II
 12. Geneanet
 13. familysearch
 14. DTB Oosterwijk HRL5
 15. stellaard.nu/pdf/Stellaard.pdf
 16. overl. akte
 17. genlias
 18. overl. akte Bastiaan
 19. www.genealogieonline.nl/stamboom-fay-van-meurs/
 20. BS Leerdam
 21. Geneanet: Wouter ( thoenalblas)
 22. www.wiewaswie.nl
 23. huw.akte
 24. www.gerritveldman.nl/
 25. www.vlaardingen.nl/isis
 26. openarch.nl
 27. grafsteen
 28. CBG
 29. NGV database
 30. www.wagenmakers.demon.nl/
 31. www.zerken.nl/
 32. www.archieven.nl
 33. overl. adv.
 34. huw.jub.
 35. genealogieburggraaf.nl/
 36. facebook
 37. Ben Middelkoop
 38. www.vanlodenstein.nl
 39. Schoolbank.nl
 40. facebook Anja
 41. AD
 42. geb.akte
 43. wiewaswie
 44. Hans Pasman ( hlp )
 45. Geneanet: Hans Pasman ( hlp )
 46. A.Hoek
 47. Geneanet: Piet van Iperen ( iperen )
 48. Geneanet: Geert Rietveld ( rietveld )
 49. Geneanet: Marleen Christensen-Michel ( leabhar )
 50. militieregisters.nl
 51. www.rvvz.demon.nl/santenkraam/Veenendaal
 52. SAAmsterdam
 53. schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene begraafplaats Uithoorn.htm
 54. rhcvechtenvenen.nl
 55. home.hetnet.nl/~j.pomstra/k1daniel.htm
 56. alledrenten.nl
 57. archieven.nl
 58. Nieuwe Gorinchemsche Courant
 59. www.geldermalsen.nl/ documenten/ internet/ sahuwelijksebijlagenheukelum1812-1932.pdf
 60. Geneanet: Robert van Ieperen ( robert44 )
 61. www.uwstamboomonline.nl/
 62. Geneanet: Martien Lops ( mlops )
 63. genealogieonline
 64. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
 65. huw.akte zoon Arie
 66. BS Noordeloos
 67. Advertentieblad
 68. www.geldermalsen.nl/documenten/Internet/Streekarchief/SAhuwelijksebijlagenheukelum1812-1932.pdf -
 69. Erna Roukema
 70. online-begraafplaatsen.nl
 71. home.planet.nl/~helde633/stamboom.html
 72. archief Schiedam
 73. BS Ridderkerk
 74. www.genealogieonline.nl/parenteel-van-helden/
 75. www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/
 76. huw.akte dochter Cornelia G.
 77. archief Tholen
 78. genealogieonline.nl
 79. overl. advertentie moeder
 80. www.xs4all.nl/~udowa/Udo Genealogie
 81. overl. akte Huibert
 82. huw.akte dochter Cornelia
 83. Wim Fase
 84. www.xs4all.nl/~meervank/parenteel_copier_025
 85. genlias akte 8
 86. boards.ancestry.com
 87. AquaVitae 1998/1
 88. trouwboek RUMPT
 89. RAR/P.Welling
 90. home.hetnet.nl/~niek2ria/
 91. NiekvanAsch.nl
 92. Historische Naamindex Rivierenland
 93. Egelbert Spronk
 94. Rootsweb.com
 95. NGV Knipsel
 96. BS Schoonrewoerd
 97. werelate.org/wiki
 98. sikkema.netfirms.com/family/tree/fam/fam00715.html
 99. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
 100. delpher
 101. overl.kaart vader
 102. Piet Middelkoop <pietm55@gmail.com>
 103. www.plaxo.com
 104. OVmagazine.nl
 105. facebook Ingrid
 106. www.godutch.com/newspaper/familypage/
 107. nat.archief
 108. www.camerama.demon.nl/
 109. geneanet: w.a van der waal-visser ( visser )
 110. RADordrecht
 111. 1885 ANF jaargang II
 112. scheepsbouw-alblasserdam.nl
 113. www.kazenbroot.nl
 114. Dordrechtsche Courant
 115. archief Gorkum
 116. www.genealogieonline.nl/stamboom_jans/
 117. BS Meerkerk
 118. geb.advertentie
 119. Willem Merkens
 120. Arie (icjelsmaAThetnet.nl)
 121. De Gorcumer
 122. www.miepswinkels.nl
 123. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/
 124. overl.kaart moeder
 125. huw.aankondiging
 126. De 5 Rivieren
 127. www.historie-sliedrecht.nl
 128. schoonrewoerd 1880-1980
 129. Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken
 130. grafzerk
 131. graftombe.nl
 132. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/mnamen.htm
 133. www.recreatieoordhippique.nl
 134. overl.kaart
 135. Advertentie
 136. gallica.bnf.fr
 137. huw.akte Maaike
 138. www.dominees.nl
 139. overl.bericht krant
 140. Utrechts Nieuwsblad
 141. wikipedia
 142. overl. akte NN
 143. beeldbank.nationaalarchief.nl/
 144. NRC
 145. Alkmaarsche Courant
 146. genlias huw.akte
 147. www.graftombe.nl
 148. archief Alkmaar
 149. alkmaar.digitalestamboom.nl
 150. leeuwarder courant
 151. dofoundation.com/jakobvandomselaer.html
 152. www.dofoundation.com/jakobvandomselaer.html
 153. overl. adv. vader
 154. Bergense kroniek
 155. L.H. Verweij <lhverweijAThetnet.nl>
 156. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>
 157. BS Vuren en Dalem
 158. overl. adv. Grootmoeder
 159. www.online-familieberichten.nl
 160. linkedin.com
 161. Het Kontakt
 162. Erfgoedleiden.nl
 163. www.online-begraafplaatsen.nl
 164. De Partisaan
 165. Bataviaasch nieuwsblad
 166. Het Centrum
 167. Het Vaderland
 168. Utrechts Archief
 169. denhaag.digitalestamboom.nl
 170. members.home.nl/ctvolker/Volker.htm
 171. members.home.nl/ctvolker/Volker.htm#VIII.4
 172. Gorcumse courant
 173. BS Hei en Boeicop
 174. huw.kaart
 175. Wim Brouwer
 176. genealogieonline.nl/stamboom_jans
 177. historie.zederik.nl
 178. overl.akte
 179. HV-Hardinxveld-Giessendam (Jan Dubbeldam)
 180. Hans Jans; Genealogie familie Muilwijk
 181. aaltje schuuring
 182. BS Peursum
 183. BS Leerbroek
 184. BS Giessen-Nieuwkerk
 185. BS Goudriaan
 186. historischbarendrecht.nl
 187. www.kareldegrote.nl
 188. deunhouwer.nl/
 189. BS Lexmond
 190. Riet
 191. Cobie
 192. ArieArentze
 193. overl. adv.Eigje
 194. dankbetuiging
 195. BHIC
 196. home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/gnamen.htm
 197. overl. advertentie opa
 198. 66.249.93.104
 199. www.kareldegrote.nl/Reeks167_Buyserd.html
 200. overl. genealogieonline
 201. overl. adv. echtgenote
 202. allegroningers.nl
 203. home.hetnet.nl/~terling/ijze-par/ijze-par.htm
 204. home.hetnet.nl/~terling/ijze-par/ijze-par-frm3.htm
 205. vhlhb.nl
 206. vpnd.nl
 207. Geneanet: Wim de Bruijn ( bruijnwimde )
 208. www.van-den-hout.nl/
 209. Geneanet: Meijndert den Hartog ( familie2 )
 210. histkringnieuwpoort.nl
 211. droogleever.com/
 212. DTB Schoonrewoerd
 213. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr )
 214. www.lee-munnik.nl/
 215. home.hccnet.nl/p.vander.lee
 216. verrips.com
 217. Geneanet: Etienne Jean François Michon ( emichon )
 218. members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML
 219. verweij.name
 220. Willem Moret
 221. MyHeritage.com; Willem Middelkoop
 222. ADMiddelkoop
 223. overl. adv. Cor
 224. online-familieberichten.nl
 225. citeseerx.ist.psu.edu
 226. Dirk Middelkoop
 227. www.incontrolsim.com
 228. www.matwemiddelkoop.nl/
 229. Wilma Middelkoop
 230. www.oocities.org/heartland/estates/7860/advert.htm
 231. spanvis.nl/Stamboom Uittenbogaard/
 232. Geneanet: Cees Keppel ( ckeppel )
 233. Geneanet: vanwijnen28
 234. BS Tienhoven
 235. BS Moordrecht
 236. www.benvanrijswijk.com/index.html
 237. BS Ameide
 238. ameide-tienhoven.nl/
 239. www.parrysound.com/ press/
 240. www.simcoe.com
 241. torrancefuneralhome.com
 242. overl.vader
 243. overl. vader
 244. www.classmates.com/
 245. JHM
 246. www.zabasearch.com
 247. utc.edu/Administration/UniversityRelations/
 248. www.electricscotland.com/history/nz/images/buchannan5s.pdf
 249. thepeerage.com
 250. Radaris.com
 251. www.bishops.k12.nf.ca/footloose.pdf
 252. flickr
 253. www.vkekem.nl/huw.1900-2000.htm
 254. www.xs4all.nl/~gans003/gans1/gans1-frm3.htm
 255. www.vkekem.nl/
 256. BS Hoornaar
 257. www.dnu.nl
 258. cs.uu.nl/staff/ariem.html
 259. Nieuweoogst.nl
 260. Geneanet: Antonius ’t Lam ( lammetje )
 261. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 262. BS Vianen
 263. www.archiefeemland.nl/
 264. Genealogie Hilversum
 265. www.nikhef.nl/~louk/LKW/
 266. home-3.tiscali.nl/~mellm/stam1.htm
 267. Huw.akte dochter JGvdH
 268. BS Nijmegen
 269. www.vanboeschoten.nl/pab/pab-0035.htm
 270. www.gooienvechthistorisch.nl/
 271. members.ziggo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
 272. www.rvvz.demon.nl/santenkraam
 273. geneanet.org
 274. Geneanet: Rob Joghems
 275. groenehartarchieven.nl
 276. home.hccnet.nl/hooiland/wolters/parmik2.htm
 277. home.kpn.nl/alblas999/Honcoop.htm
 278. Geneanet: Kees Alblas ( keesalblas )
 279. BS Schiedam
 280. huw.jub
 281. trouwkaart
 282. www.ultraned.org
 283. www.vaart.nl/
 284. www.binnenvaartkrant.nl
 285. docplayer.net/15877993
 286. SARotterdam
 287. huw.jubileum
 288. Doop dochter Joanne
 289. geb. advertentie
 290. Doop vermelding
 291. geb. aankondiging
 292. Fieneke van Bemmel
 293. huw.akte Lydia
 294. members.ziggo.nl/segijn/genealogie/vaniperen.html
 295. Geneanet: C.R.J. Hout van den ( stamboomdejong )
 296. members.upc.nl/a.ottolander1/meerkerk_doop_1655-17xx transcriptie.pdf
 297. Hist.Ver.Ameide
 298. members.tele2.nl/h.t.m.de.raad/
 299. DTB Leerbroek
 300. kb.nl
 301. BS Heukelum
 302. home.kpn.nl/b.van.Ieperen
 303. home.hccnet.nl/p.vander.lee/
 304. doczz.nl/doc/399961/fonse---postpage
 305. Haagsarchief
 306. BS Soest
 307. De Gelderlander
 308. communities.zeelandnet.nl/
 309. huw.advertentie
 310. overl. advertentie moeder Evelien
 311. overl.adv. oom Frans Harry
 312. www.gevangenispastoraatdcg.nl/
 313. www.pknsantpoortenvelserbroek.nl
 314. overl. advertentie Lyanne
 315. overl.adv.
 316. groeneveld-Delft.nl
 317. Leidsch Dagblad
 318. www.logical-connections.com
 319. Detelefoongids.nl
 320. nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Mids
 321. Census - US Federal 1920
 322. www.findagrave.com
 323. Ancestry.com
 324. MyHeritage.com
 325. iagenweb.org/jefferson/Cemeteries/Packwood/Packwood_LM.html
 326. elephind.com
 327. cranstonfamilyfuneralhome.com/obituaries
 328. ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8547/1961performanceo00leng.pdf?sequence=1
 329. search.ancestry.com
 330. www.whitepages.com
 331. www.peoplefinders.com/
 332. iagenweb.org
 333. 123people.com
 334. www.mitchellfh.com/ObituaryDetail.php?ID_Obituary=512
 335. findagrave.com
 336. bib.leerdam
 337. home.wanadoo.nl/ joosten.paul/ Hartman/ Hartman%20FamiliestamboomHTM
 338. members.ziggo.nl/joosten.paul/Hartman/
 339. home.wanadoo.nl/ joosten.paul/ Hartman/
 340. BS Leeuwarden
 341. www.zerken.nl/ en huw.akte
 342. Geneanet: Jan Arie van Hengel ( jahengel )
 343. www.vanhengel.net/
 344. BS Gorinchem
 345. Carla Englander
 346. geneanet: Gerrit van der Beek ( gvdbeek )
 347. BS Rotterdam
 348. BS Hoog-Blokland
 349. kibrahacha.com
 350. home.hetnet.nl/~aldfaer/parenteel%20stoppelenburg.htm
 351. deklaroen.hvwa.nl
 352. www.plugout.nl
 353. Saint-Germain-en-Laye
 354. historie-sliedrecht.nl
 355. members.lycos.nl/gerritvanderbeek/habeek(original).htm
 356. home.planet.nl/~beek4739/gerrit/habeek(original).htm
 357. Geneanet: Ton Deunhouwer ( dullemen )
 358. R.Middelkoop 20-4-2008
 359. BS Culemborg
 360. geocities.com/augustsgenealogy/verkerk
 361. RARivierenland Tiel
 362. overl.adv. vrouw
 363. overl. adv.moeder
 364. overl.adv.moeder
 365. Jan vd Naald
 366. CO418jota_e.pdf
 367. members.home.nl/familieburggraaf/genea/
 368. genealogieburggraaf.nl
 369. huw.akte dochter Gijsje
 370. stamboomforum.nl
 371. geb.akte zoon WF
 372. www.drogtrop.com/jan_claesz_elant/
 373. Geneanet: Nicolette Sleeuwenhoek ( linton )
 374. overl.kaart schoonvader
 375. overl. advertentie Piet
 376. home.hetnet.nl/~aterdu/
 377. home.versatel.nl/bblommers/
 378. www.ichthus-urk.nl/site/index.php?Itemid=30...]
 379. reformatorisch dagblad
 380. omroepflevoland.nl
 381. krant
 382. noord-hollandsarchief.nl
 383. www.digibron.nl
 384. overl. advertentie schoonzus
 385. Jack Schouten
 386. BR Tiel
 387. genlias akte 37
 388. home.planet.nl/~hbarkhof/
 389. home.planet.nl/~ico/
 390. Geneanet: gerie woltering ( wolspits)
 391. www.genealogieonline.nl/stamboom-de-koster/I221.php
 392. BS Geldermalsen
 393. huw.akte zoon Frans
 394. members.chello.nl/mvdheuv/
 395. Geneanet: Koos Buth ( koosbuth )
 396. overl. akte zoon Teunis
 397. home.tiscali.nl/~hengstdj/willempar nl/pg-00005.htm
 398. meervank.home.xs4all.nl/parenteel_copier_025
 399. Jan Mari Vogelzang <jmvogelzangAToutlook.com>
 400. pomtiedom.com/kiewietadel
 401. BS Schelluinen
 402. Niek Boevé
 403. jsgroen@tiscali.co.za
 404. A.Bats/Leeuwarden
 405. Geneanet: ron van wijnen ( vanwijnen28 )
 406. Geneanet: Gerrit Hendrikus van Doorn ( ghvandoorn )
 407. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop
 408. Geneanet: serge lhermine ( lhermine )
 409. www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-martijntje-maria-de-with
 410. pverrips.nl/kwartier/kwartierstaat.html
 411. huw.akte Elbert
 412. Geneanet: Lambertus Buurman ( bartneighbor )
 413. home.versatel.nl/tonkloek/Leerbroek.htm
 414. www.genealogieonline.nl
 415. Geneanet: Harm Pronker ( harmpronkerbij )
 416. www.familie-vanderlinden.nl
 417. holkema.net/
 418. overl.akte Pietje
 419. overl. akte Jannigje
 420. overl. akte Neeltje
 421. Doopboek Meerkerk
 422. Geneanet: Lucas van Heeren ( schapekoppen )
 423. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_04.pdf
 424. rechterlijk archief Leerdam
 425. home.casema.nl/martin.roelofs
 426. andredenhaan
 427. members.casema.nl/martin.roelofs
 428. gw.geneanet.org/pmprins
 429. stamboomplein.nl
 430. ameide-tienhoven.nl/docs/Trouwen Am_NA_01b.pdf
 431. ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_01a.pdf
 432. www.leibbrandt.com/pieterse/
 433. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven
 434. Ger Klein
 435. www.gencircles.com/users/cillaarshoek
 436. www.bogert.nu/oudstebogert/
 437. Geneanet: gerrit bogert ( gerritbogert )
 438. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom%20Kers.html
 439. www.willemmarkus.nl/kstekst.htm
 440. home.kpn.nl/f.rip.f.i/kleef/KWSkleef.HTM
 441. geneanet: Angel Streur ( dragonladys )
 442. gw3.geneanet.org/mlops
 443. www.stamboomforum.nl/hulp/2/20125/0
 444. members.upc.nl/p.leeuwenstijn7/
 445. OV 1952
 446. OV 1954
 447. archiver.rootsweb.com
 448. bij nat.archief index op doopboeken Rijnland
 449. MyHeritage.nl
 450. www.hofsteegenealogy.com/boer.htm
 451. Geneanet: kees kooij ( keeskooij )
 452. www.xs4all.nl/~kooijktr/31/31.htm
 453. gahetna.nl
 454. Geneanet: Pieter Abraham Muijen ( muijp00 )
 455. home.kpn.nl/~pietgenee/divteraar-1510-1997.htm
 456. BR Wilnis
 457. genea.pedete.net/derijp
 458. huw.akte Aagje
 459. genea.pedete.net/
 460. BS Amsterdam
 461. www.bitterweb.nl/Stamboom.htm
 462. Leo & Margot Middelkoop
 463. huw.akte dochter W
 464. huw.akte zoon Jan C.
 465. Oorlogsgravenstichting.nl
 466. stamboomonderzoek.com/woodster
 467. vonnis
 468. overl. adv. echtgenoot
 469. Edwin MR Middelkoop
 470. schoolreunie.nl
 471. scheidingsadviseur.nl/page32.php
 472. JAP Middelkoop
 473. sites.abvakabofnv.nl
 474. geneaweb.nl
 475. freebmd.org.uk
 476. nl.rodovid.org
 477. badoo.com/0170544572/
 478. Sabine Middelkoop
 479. geb.kaartje Natasja
 480. geb.kaartje
 481. nl.netlog.com
 482. www.krak.dk/
 483. home.kpn.nl/goudenregen/html/1660.htm
 484. www.wilbrinkweb.nl/
 485. www.nimh.nl
 486. Heldersche Courant
 487. www.famvandevelde.nl/camff
 488. familie-middelkoop.hyves.nl
 489. huw.akte Heintje
 490. vandenhaak.com/
 491. 62.131.239.246
 492. www.vandenhaak.com
 493. versteegt.net
 494. Genealogie Van der Maarel
 495. huwelijk
 496. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html
 497. freewebs.com/janlafeber/Gouwenaren.pdf
 498. huw.dochter Trijntje
 499. uwstamboomonline.nl/
 500. groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie
 501. Home.kpn.nl/aroo1934/kwartierstaatvanelswijk.htm
 502. Huw.akte Jan/Gerdina
 503. members.home.nl/gitwit/kwartierstaatmdvries.htm
 504. schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/AlgbegrpltsAssendelft.htm
 505. www.wintersteijn.nl/
 506. wintersteijn.nl
 507. dvd NGV ZWA 2012
 508. huwelijksakte
 509. Schager Courant
 510. www.wintersteijn.nl/mid/mid-frm3.htm
 511. BS Beverwijk
 512. Industriemolens.nl/genealogie
 513. www.industriemolens.nl/Genealogie/Camphuijs-nazaten.htm#Gerdina Wintersteijn
 514. BS Hilversum
 515. www.waterlandsarchief.nl
 516. home.hetnet.nl/~jvkuler/cruijff.htm
 517. Geneanet: Ton Deunhouwer ( tondhwr1 )
 518. Geneanet: Hendrik (Henk) van de Streek ( streekh45 )
 519. www.genealogieonline.nl/stamboom-kroon/
 520. genealogie-wijsman.nl/wijsman_parenteel/rheine/wijsman.htm
 521. Ariëtta van Popering <arietta.vanpopering@carbonelorraine.com>
 522. Nieuwe Leidsche Courant
 523. Martine Mechelse
 524. overl. akte zoon Dirk
 525. leiden.courant.nu/
 526. www.geneaservice.nl/tt/tt008.html
 527. www.xs4all.nl/~renemaj/indexwym.htm
 528. www.xs4all.nl/~renemaj/lreurich
 529. issoria.e-sites.nl
 530. johan IJntema <johanijntema AT planet.nl>
 531. BS Leiden
 532. overl. advertentie schoomoeder
 533. Het Bloemendaalsch Weekblad
 534. geneakatwijk.webtrees.net
 535. www.myheritage.nl
 536. willy van der vijver-middelkoop
 537. home.kpn.nl/jcvanhaeften/w3rf0.htm
 538. BS Weesperkarspel
 539. Geneanet: Joop van Heusden ( jgvanheusden )
 540. Joop van Heusden ( jgvanheusden )
 541. locatefamily.com
 542. rhynleve.nl
 543. Gratama ( Drents Archief )
 544. 0753 Gratama ( Drents Archief )
 545. www.mensenlinq.nl
 546. Geneanet: gerardus van der sloot ( gvandersloot )
 547. Mullemeister
 548. volkstelling 1840
 549. web.archive.org/web/20030302001602/home.residentie.net/~havenkd/geneamiddelkoop.htm
 550. 1958jaarboek CBG deel12
 551. janpit.com/stam/xdata/RbgO1812-1860.xls
 552. huw.akte zoons Joost WC en Roeland J.
 553. huw.akte broer Marie
 554. Judie Noar
 555. oldenzaal.toeto.com
 556. archief.schiedam.nl/schiedamgen
 557. Sgen.schiedam.nl
 558. members.home.nl/cgf.de.jong/BundelMiddelkoop.pdf
 559. www.tresoar.nl
 560. www.kitlv.nl/
 561. doczz.nl
 562. The Times online
 563. www.hdc.vu.nl
 564. als hunner één
 565. sleutelstad.nl
 566. home.kpn.nl/naga/genealogie.html
 567. www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/actueel/ervaringen/cornelia-middelkoop-koning/
 568. Skipr.nl
 569. overl. adv. tante A.C.de Zwart
 570. pkn-acta.digibron.nl
 571. De Weekkrant Arnhemse Koerier
 572. eigenstem.nl/
 573. www.reocities.com/cathykoning/deconink.htm
 574. www.van-der-vegt.nl
 575. Michelle.HarrisATgmail.com
 576. Politieblad
 577. genea.pedete.net/twisk
 578. middelkoop3.hyves.nl
 579. 1884 ANF Jaargang I
 580. De Bel
 581. De stamboom Larense Voorouders
 582. ondertrouw aankondiging
 583. Census - US Federal 1930
 584. www2.freebmd.org.uk
 585. www.freebmd.org.uk
 586. Census - US Federal 1900
 587. Census 1940
 588. www7.freebmd.org.uk/
 589. Census - US Federal 1910
 590. www.horchner.net/familytree/pages/globalfamilytree.htm
 591. www.horchner.net/familytree/
 592. Legacy.com
 593. www.zoominfo.com
 594. tmacmetroplex.org
 595. search.ancestry.com/: Texas marriage collection
 596. chroniclingamerica.loc.gov
 597. BS Haarlem
 598. www.xs4all.nl/~renemaj/indexhols2.htm
 599. oudscherpenzeel.nl
 600. SABreda
 601. home.zonnet.nl/radbout-dct/uitvoer.htm
 602. www.zeeuwengezocht.nl
 603. Middelburgsche Courant
 604. 88.159.164.126/wwwpondes
 605. PGNC
 606. Genealogiedomein.nl
 607. www.thematis.nl
 608. huw.akte zoon Willem FH
 609. www.bonmama.nl
 610. www.knmi.nl/publications
 611. www.uu.nl
 612. Racetimer.se
 613. www.industrialdesigncenter.nl
 614. www.genealogie.familiestoel.nl/
 615. De Nederlandsche Leeuw 1896
 616. home.versatel.nl/hjmwijers/
 617. lx02.ae.nl/˜historie/medregp.htm
 618. HKWB
 619. Ned.Patriciaat 1954
 620. Ned.Patriciaat 10-1919
 621. home.kpn.nl/g4f2/voorthuizen.htm

 

Index

Grietje Herberts (1635-1682)  VIg

-, Aalbert (1658-1660)  VIa,1

-, Aalbert (1660-)  VIIa

-, Abraham Sebastiaens (1619-)  IVc,5

-, Adriaen Jan Dircks (1527-1603)  IIIb

-, Aentge Henrick Herbertsdr (1550-)  IVa

-, Aentie Jans  IVa,4

-, Anneke (1600-1668)  IVb,3

-, Anneke Heijndricks (1570-)  IIIc,1

-, Anneke Pieters  IVc,2

-, Annigje Bakkers (1730-1764)  IXaa

-, Ariën Ariëns (1550-1575)  IIIc

-, Arien Bastiaens (1604-1680)  Vf

-, Ariën Jans  IVa,8

-, Baertijen Daemen  Va

-, Bastiaen Ariensz (1565-1613)  IVd

-, Bastiaen Bastiaensz (1605-1678)  IVd,5

-, Bastiaen Cornelisz (1630-)  Ve,1

-, Bastiaen Maes (1600-1655)  Ve,2

-, Bregje Haasses (1784-)  Xad,4

-, Catalina Henrix (1601-1652)  VId

-, Catharina Korsen (1688-)  VIIIc

-, Claes Everts (1625-)  VIa

-, Claes Florisz (1585-)  Vb

-, Claes Willems (-1575)  IIId

-, Cornelia (1632-)  Vb,3

-, Cornelis Claesz (1610-1686)  Ve

-, Cornelis Damen  IVb,2

-, Daem Claesz  IVb,3; Va

-, Deliana (-1642)  IIIb,7

-, Digna Herberts (x1657)   VIa

-, Dirck Jansen  IVa,2

-, Dirck Jansz (-1576)  IIIa

-, Dirckge (-1596)  IIIa,4

-, Dorothea Francken (-1711)  VId,10

-, Elborch Ariëns (1570-)  IIIc,3

-, Elizabeth (1639-)  Vb,5

-, Engeltke Cornelisdr (-1604)  IVc

-, Evert (1666-1675)  VIa,4

-, Evert Jans  IVb

-, Floris Jans (-1575)  II,4

-, Frans Corsse (1585-1646)  IIIb,5

-, Gerit Bastiaens (1595-1669)  Vd

-, Gerricke Cornelisdr  IIIb,5

-, Ghijsbertje Herberts (1648-)  VIIh

-, Grietje Claes (1663-1672)  VIa,3

-, Grietje Claesdr (1607-1667)  Vb

-, Heesken Ariëns (-1640)  IIIb,6

-, Heiltjen Ariens (1652-1685)  VIf

-, Hendrick Jansen  IVa,3

-, Herberen Jans  IVa,9

-, Herbert van (1615-)  VIg

-, Herbert Jans (1598-1650)  Vc

-, Herbert Leenderts  VIa

-, Hermen Bastiaens (1605-1686)  IVd,4

-, Huijbert Adriaens (1570-1609)  IIIc,1

-, Huijbertje Dircksdr (1576-1646)  IVa

-, Jacob Reijerse (1677-)  VIIIc

-, Jan Abrams (1647-)  VIf

-, Jan Adriaens (1570-)  IIIc,2

-, Jan Ariens (1555-1631)  IVb

-, Jan Claes Jansz (1570-)  IIIc,3

-, Jan Dircksz (1500-1574)  II

-, Jan Everts (1635-)  VIc

-, Jan Lenaerts (1576-1625)  IVa

-, Janneghen Gerrrits (1575-1654)  IVd

-, Jannetie Bastiaens  Vc

-, Jantien Jans  IVa,5

-, Jenneke Jan Dircksdr (1555-1609)  IIIc

-, Jenneke Thomaesdr (-1588)  IIIa

-, Jenneken Cornelis (1670-)  VIIa

-, Jenneken Cornelisse (1665-)  VIIh

-, Lenaert Jans (1550-)  IVa

-, Lenert Jansen  IVa,1

-, Lijntke (1575-)  IIIa,1

-, Lijsbeth Dirck Govertsdr (1505-1576)  II

-, Lijsbeth Jansdr (1535-1598)  IIIb

-, Lijske (-1596)  IIIa,3

-, Lijske (1600-1666)  IVb,1

-, Lijske Berntsdr (1585-)  Vb

-, Lijske Jans  IVa,6

-, Lijsken Bastiaense (1595-1654)  Ve

-, Maijke (1600-1662)  IVb,4

-, Marichge Adriaens (-1636)  IVc

-, Marike Aerts (1634-)  VIi

-, Metge Korsse  IVb

-, Metje Ariëns  VIIc

-, Metke (1600-1631)  IVb,2

-, Neelke Cornelisdr  IVb,3; Va

-, Neeltje Abrahams (1625-)  VIe

-, NN (-1575)  IIId

-, NN (1573-)  IIIb,1

-, NN (1575-)  IIId,1

-, NN Everts (x1601)   IVb

-, Petertje Herberts (1642-1719)  VIb

-, Rijckje Hendriks (1615-1680)  Vf

-, Schoolje Maxen (1646-)  VIIg; VIIi

-, Steven Damen (-1662)  IVb,3

-, Teuntje Huiberts (1667-)  VIIIi; VIIIj

-, Theuntge Ariëns (-1614)  IIIb,5

-, Trijntje Corsen (-1679)  VIIk

-, Wijntien Jans  IVa,7

-, Willem Jacobben (1559-1618)  IIIb,6

-, Willem Jans  VIIc

?, Maria Wilhelmina Cornelisz (1849-)  XIac,1

Aalst, Anneke van (1821-1888)  XIak,1

Aalst, Dirkje van (1830-1895)  XIak,4

Aalst, Evert van (1824-1875)  XIak,2

Aalst, Hendrik van (1789-1837)  XIak

Aalst, Jan van (1769-)  XIak

Aalst, Jan van (1826-)  XIak,3

Aantjes, Metje (1872-)  XIIIay

Aardenne, Neeltje van (1859-1930)  XIIIcy

Aarssee, Elisabeth Antonia Johanna (1870-1913)  XIIao

Abelshausen, Catharina (1918-)  XIIId,6

Adam, Wilhelmus M. (1900-)  XIIIbh,6

Adriani, NN (1924)  XIIIda,2

Adriani, NN (1926)  XIIIda,3

Adriani, Peter Nicolaas (1868-)  XIIIda

Adriani, Pieter Nicolaas (1917-)  XIIIda,1

Adriani, Willem (1888-)  XIIIda

Advocaat, Arie  XIIIh,4

Advocaat, Willempje (1905-1989)  XIIIbm,5

Akersloot, Jacob Johannes (1800-1836)  IXae,1

Alphen, Dirkje van (1814-)  XIIcg

Alphenaar, Petrus Antonius (1902-)  XIIIco

Alphenaar, Willem (1882-)  XIIIco

Alphenaar, Willy (1933-)  XIIIco,1

Amens, Aletta Cornelia (1905-)  XIIIbn,7

Amerongen, Willemina van (1883-1959)  XIIal,1

Ammeraal, Annetie Frederikz (1735-)  IXv,4

Ammeraal, Magtelt (1735-)  IXv,5

Amse, Adriana Cornelia (1895-)  XIVcp

Amse, Hendrik (1875-)  XIVcp

Andel, Dick van  XIVz,3

Anderson, Dorothy  XIVat

Andersson, Birgit (1930-)  XIIIaq,3

Anker, A. (1925-)  XIVde

Anker, Arie (1954-)  XIVde,1

Anker, Freddy (1955-)  XIVde,2

Anrooij, Angeneske van (1861-1931)  XIc,1

Ariaans, Ruben  XVIc

Ariaans, Vin (2014-)  XVIc,1

Asch, Dirkje van (1784-1856)  IXd,1

Asch, Pieter van (1785-)  IXd,2

Asch, Rijk van (1754-1827)  IXd

Asch, Willem van (1720-1774)  IXd

Baaij, Kees  XIVe,6

Baat, Ariaantje de (1794-)  XIp

Baat, Arie de (1901-1967)  XIVaz

Baat, Jannigje de (1811-)  Xg,7

Baat, Kornelis de (1928-)  XIVaz,1

Bakkenes, Johanna (1847-)  XIIag

Bakker, Atie (1934-2006)  XIVck

Bakker, Grietje Cornelis (1864-)  XIVcs

Bakker, Jannetje Cornelia den (1902-)  XIVap

Bakker, Teresia Maria (1874-)  XIIIcv

Bakkers, Annigje (1712-)  IXaa

Bal, Anna Maria (1896-)  XIIaq,3

Balder, Bregtje (1854-)  XIIca,5

Balen, Reina van (1932-1986)  XIVcr

Balke, Clara Louise (1900-1981)  XIIIcx

Balke, Friedrich Wilhelm (1875-)  XIIIcx

Bambacht, Maria (1881-)  XIIj

Banen, Joanna (1811-)  XIau

Barnevelt, Anna Maria (-1759)  VIIm,10

Barten, Gijsbert (1860-1927)  XIIbf,1

Bas, Bastiaantje de (1897-)  XIIbz,8

Bas, Martinus de (1877-)  XIIbz,8

Bassa, Aaltje (1925-)  XIIIs,4

Bassa, Cornelis (1853-1917)  XIIIs

Bassa, Cornelis (1923-)  XIIIs,1

Bassa, Gerrit Cornelis (1893-1980)  XIIIs

Bassa, Geuvertje Cornelia (1932-)  XIVk

Bassa, Jacob (1932-)  XIIIs,6

Bassa, Jantje (1924-)  XIIIs,3

Bassa, Johanna (1860-)  XIIr

Bassa, Maaike (1923-)  XIIIs,2

Bassa, Maria (1858-1937)  XIs,6

Bats, Aalbertus (1911-1934)  XIIIbn,9

Bats, Adrianus (1903-1904)  XIIIbn,3

Bats, Adrianus (1906-)  XIIIbn,5

Bats, Antonia (1910-1942)  XIIIbn,8

Bats, Antonie Johannes (1907-1909)  XIIIbn,6

Bats, Frederik (1856-)  XIIIbn

Bats, Frederik (1876-)  XIIIbn

Bats, Frederik (1901-1991)  XIIIbn,1

Bats, Hendrik (1882-)  XIk,3

Bats, Jacob (1925-1932)  XIIIbn,14

Bats, Johanna (1904-)  XIIIbn,4

Bats, Johannes (1909-)  XIIIbn,7

Bats, Metje Johanna (1913-1975)  XIIIbn,10

Bats, Neeltje (1914-1914)  XIIIbn,11

Bats, Neeltje (1915-)  XIIIbn,12

Bats, Pieternella (1902-)  XIIIbn,2

Bats, Willem (1921-)  XIIIbn,13

Bauling, NN (-2005)  XIVaw,2

Baum, Marie Elisatbeth (1828-)  XIIce

Beck, Hermanus (1851-1921)  XIa,1

Beeck, Lijsje van (1710-)  VIIe,4

Beek, E. van der (1910-1989)  XVbk

Beekman, Sabine Josephine (1964-)  XVbr,1

Beeld, Pietertje de (1787-1854)  Xaa

Beelt, Arij de (1738-1790)  Xaa

Beens, Elisabeth (-1758)  VId,10

Beers, Johanna (1935-)  XVbp

Beets, Tede (1881-)  XIIce,1

Beijnum, Arij van (1718-)  VIIIr; VIIIs,1; IXad

Beijnum, Gerrit van (1698-)  VIIIr; VIIIr,1

Bekker, Jannetje (1846-)  XIIbq

Beld, Hendriette Maaike Jacoliene van den (1965-)  XIVbo,1

Beld, Hendrikus Johannes van den (1945-)  XIVbo

Bemmel, Lina Christina van (1886-)  XIIIcp

Bemmel, NN van (1940-)  XIIIai,1

Bennek, Maria Hendrika (1851-)  XIIac

Bennewitz, Cornelia Beatrix (1877-1966)  XIIcg,5

Bennewitz, Jan Willem (1857-)  XIIcg,5

Benoist, Maria Gerardina (1874-)  XIIIbs

Benschop, Dirkje (1879-)  XIIaf,2

Benthem, Beligje van (1858-)  XIIIav

Berendonk, Johanna Theodora Carolina (1905-)  XIIIdf,1

Berends, Derkje (1884-1925)  XIVcx

Berends, Geesje (1917-2011)  XIVcx

Berends, Hendrik (1887-)  XIVcx

Berends, Hendrik Jan (1873-)  XIIIar,1

Berends, Johan (1893-)  XIIIar,1

Berg, Adriana van den (1871-)  XIIbm,5

Berg, Alida van den (1806-1906)  XIv

Berg, Anna van den (1817-1917)  Xf,5

Berg, Anna van den (1825-)  XIo

Berg, Annigje Flora van den (1859-)  XIz,9

Berg, Anthonia van den (1787-1851)  Xg

Berg, Bastiaan Christiaan van de (1983-)  XVbx,1

Berg, Cornelia van den (1724-)  IXq

Berg, Cornelis van den (1775-1848)  XIz

Berg, Cornelis van den (1846-)  XIz,4

Berg, Eliza van den (1849-1850)  XIz,5

Berg, Elizabeth van den (1843-1844)  XIz,2

Berg, Elizabeth van den (1845-1845)  XIz,3

Berg, Femmetje van den (1925-)  XIVad,5

Berg, Frans van den (1786-)  XIv

Berg, Frans Alewijnsz van den (1760-)  Xg

Berg, Gerrigje van den (1860-)  XIIu,5

Berg, Jacobus van de (1987-)  XVbx,2

Berg, Jannetje Gijsbertje van den (1863-)  XIz,10

Berg, Jannigje van den (1819-)  XIab

Berg, Jansje van den (1910-)  XIVbn

Berg, Johanna van den (1824-1903)  XIbd

Berg, Leentje van den (1853-1881)  XIz,7

Berg, Lijntje van den (1853-1853)  XIz,8

Berg, Maria van den (1788-)  XIv

Berg, Matthijs van den (1842-)  XIz,1

Berg, Peter van den (1851-)  XIz,6

Berg, Pieter van den (1812-1878)  XIz

Berg, Renee van de (1956-)  XVbx

Berg, Roeland Jan van den (1804-)  XIbd

Bergen, Cornelis van (1837-)  Xag,11

Berghuis, Peter  XIVbn,1

Berkouwer, Jan (1875-)  XIVax

Berkouwer, Jan (1920-)  XIVax,1

Berkouwer, Marinus (1921-)  XIVax,2

Berkouwer, Teunis (1895-)  XIVax

Berkouwer, Teunis (1922-)  XIVax,3

Besoijen, Dirkje van (1809-1884)  XIal

Besoijen, Pieter van (1790-)  XIal

Besten, Aafje den (1782-)  XIaf

Besten, Aaltje den (1780-)  Xd

Besten, Aart den (1827-1920)  XId

Besten, Annigje den (1810-)  XIx

Besten, Anthonie Gijsbertus Martinus den (1910-1982)  XIVv

Besten, Arie Pieter den (1943-)  XIVh,2

Besten, Bastiana den (1870-1944)  XId,2

Besten, Cornelia den (1808-)  XIa; XIb

Besten, Dirkje den (1874-1915)  XId,3

Besten, Hendrik den (1890-)  XIVv

Besten, Hendrik den (1935-)  XIVv,1

Besten, Jasper den (1859-1935)  XIIIbm

Besten, Maria Cornelia den (1943-)  XIVh,1

Besten, Neeltje den (1866-1916)  XId,1

Besten, Nijs den (1807-)  XId

Besten, Pieter den (1839-)  XIIIbm

Besten, Willem den (1914-1981)  XIVh

Beunder, Davey (1996-)  XVby,1

Beunder, Lisanne (2008-)  XVby,3

Beunder, Rachelle (2001-)  XVby,2

Beunder, Yousef (x1993)   XVby

Beunders, Danny (1996-)  XVcb,1

Beunders, Jos (1975-)  XVcb

Beunders, R. (2001-)  XVcb,2

Beuning, Jacoba Frederika (1888-)  XIIbo,3

Beusekom, Dingena van (1925-1950)  XIVcr

Beuzekom, Maartje (1829-)  XIIbw

Beverloo, Cornelia (1868-)  XIIu,8

Beverloo, Hendrik (1882-)  XIj,3

Bewick, Tony (1920-)  XIIIcz,3

Bie, Willempje de (1868-1913)  XIIbg,4

Bijl, NN (1920-)  XVck

Bijlsma, Dirk Jan (1907-1985)  XIIIbz

Bijlsma, Jacob Johannes (1887-)  XIIIbz

Bijlsma, NN (1937-)  XIIIbz,1

Bijnum, Gerrit van (1752-)  VIIIr,1

Bikker, Pieter (1757-1785)  IXh

Bila, Horace Henri (1873-1907)  XIIce,3

Bink, Catharina Nicoletta Barbara (1898-)  XIIce,4

Bink, Nicolaas Johannes (1878-)  XIIce,4

Bins, Francina (1828-)  Xag,9

Bitter, Roel  XIIIc,1

Bitter, Wilhelmina (1886-1966)  XIIbn,4

Blackert, Cornelia (1682-)  IXv

Bladeren, Gijsbert van (1870-)  XIIIay

Bladeren, Jacob van (1890-)  XIIIay

Blauwen, Hans  XVcf,1

Block, Jan Petersz (-1663)  IVb,1

Blokhuis, Jacoba Wilhelmina Marianna (1889-)  XIIIbz

Blokland, Heiltje (1913-1987)  XIVad

Blokland, Hein (1871-1938)  XIVad

Blom, Abraham Jillisse (1674-)  VIIIf

Blom, Albert (1852-)  XIIIcb

Blom, Beleke Govertje Dirkje (1861-1938)  XIIc

Blom, Gerrit (1841-)  XIIc; XIIh

Blom, Hendrika Amelia Elisabeth (1881-1939)  XIIh

Blom, Jannetje Abramse (1711-1765)  VIIIf

Blom, Roelofke (1872-1940)  XIIIcb

Blommers, Aad (1951-)  XVz,2

Blommers, Andries  XVz,3

Blommers, Henk  XVz,1

Blommers, Klaas (1930-2006)  XVz

Blommers, Willy  XVz,4

Blonk, Marrigje (1940-)  XIVam

Boch, A.E.  XIVcs,2

Bode, Wijntje de (1920-2000)  XIVak

Boeckholt, Gerrit Thijsse (1666-)  VIIo

Boekel, Jannetje (1854-)  XIIbu,5

Boekholt, Geertie Gerritz (1686-1758)  VIIo

Boekhoven, Mijntje (1813-)  XIIbd

Boekschoten, Klaas Cornelis (1893-1961)  XIIai,3

Boer, Aagje (1824-1866)  XIIs

Boer, Aaltje (1841-1903)  XIaz,6

Boer, Arie Aartsz (1732-1806)  IXaa

Boer, Arie Dirks (1699-1783)  IXaa

Boer, Barbara Petronella Hermina den (1810-)  Xx,1

Boer, Catje (1727-)  VIIe,3

Boer, Cornelis (1779-1866)  IXaa,4

Boer, Dirk (1774-1820)  IXaa,2

Boer, Geertrui (1847-1863)  XIaz,9

Boer, Gerrit (1777-1830)  IXaa,3

Boer, Gerrit (1786-)  XIaz

Boer, Gerrit (1831-1884)  XIaz,2

Boer, Gijsbert (1833-1886)  XIaz,3

Boer, Gijsbert Cornelisz (1680-)  VIIe

Boer, Gijsbert Gerritszn (1801-1875)  XIaz

Boer, Grietje (1749-)  IXu,1

Boer, Hendrik (1845-1895)  XIaz,8

Boer, Hendrik (1898-)  XIVcw

Boer, Hermanus (1849-)  XIaz,11

Boer, Jacob (1835-1912)  XIaz,4

Boer, Jan de (-1896)  XIIb

Boer, Jan (1735-)  VIIe,4

Boer, Jan (1853-1924)  XIaz,13

Boer, Jan Dirkse (1715-)  IXu

Boer, Jannetje (1838-1865)  XIaz,5

Boer, Lijsbeth Ariens (1699-1737)  VIb,1

Boer, Maartje (1848-)  XIaz,10

Boer, Margaretha Maria (1828-1878)  XIaz,1

Boer, Marijtje (1842-)  XIaz,7

Boer, Neeltje (1918-1987)  XIVcw

Boer, Nelligje den (1810-)  XIaa

Boer, Pieter (1771-1825)  IXaa,1

Boer, Tijssijna (1758-)  Xg

Boer, Trijntje (1711-)  VIIIo

Boer, Trijntje (1851-)  XIaz,12

Boer, Willem de (1695-)  VIII-l

Boer, Willem Frederik (1854-)  XIaz,14

Boere, Gerrit (1850-1877)  XIIbv

Bogaard, Bart (1755-)  IXt,5

Bogaard, Bart Cornelisse (1716-)  IXt

Bogaard, Cornelis (1696-)  IXt

Bogaard, Cornelis (1744-)  IXt,2

Bogaard, Floris Bartsz (1748-1816)  IXt,3

Bogaard, Willem Barten (1750-1810)  IXt,4

Bogaert, Anna (1708-)  VIIIc

Bogerd, Aartje (1925-2013)  XIVah

Bogerd, Cornelia (1799-1874)  Xa

Bogerd, Roelof (1779-)  Xa

Bogert, Aafje (1781-1802)  IXx,5

Bok, Dirk (x1997)   XVu

Bok, Pieter den (1902-1987)  XIIIv,6

Bommel, Elizabeth van (1819-1889)  XIag

Bommel, Gijsbertje van (1845-)  XIan,3

Bommel, Hermina van (1878-)  XIIaf,1

Bommel, Roelof van (1799-)  XIag

Bonefaas, Apolonia Johanna (1912-)  XIIIcr

Bonefaas, Leendert (1892-)  XIIIcr

Bongers, Antonius Wilhelmus (1846-)  XIIaf

Bongers, Maria Johanna (1866-1936)  XIIaf

Bontenbal, Lena (1860-)  XIIIcf

Boogaard, Cornelia (1821-)  Xag,3

Boogaard, Engelina (1880-)  XIVp

Boogaard, Willemijntje (1780-1855)  IXo,1

Boogaart, Neeltje (1743-)  IXt,1

Boogaert, Jan Louwe  Vb,3

Boogaert, Louw Theunisz  Vb,3

Boom, Bart (1879-1879)  XIIbm,9

Boom, Cornelia (1879-1879)  XIIbm,8

Boom, Govert (1872-1950)  XIIbm,4

Boom, Jan (1804-)  XIIbm

Boom, Jan (1874-)  XIIbm,5

Boom, Janna (1871-)  XIIbm,3

Boom, Jannigje (1868-1948)  XIIbm,1

Boom, Maria (1870-1892)  XIIbm,2

Boom, Marinus (1844-1923)  XIIbm

Boom, Mourits Cornelis (1875-1966)  XIIbm,6

Boom, NN (1881)  XIIbm,10

Boom, Thijmen (1877-1961)  XIIbm,7

Boon, Aartje (1815-1878)  XIao

Boon, Gerrit (1795-)  XIao

Boon, P.  XIIIce,3

Boot, Dirkje (1850-)  XIIbf,2

Boot, Trijntje Jacobsdr (1781-1808)  Xac

Bor, Kornelia (1858-1936)  Xe,4

Born, Adriana Maria van den (1904-)  XIIai,7

Born, Adrianus van den (1906-1906)  XIIai,8

Born, Antonius van den (1902-)  XIIai,6

Born, Cornelis Johannes van den (1907-)  XIIai,10

Born, H. van den (1906-1906)  XIIai,9

Born, Hendrik van den (1852-)  XIIai

Born, Hendrik van den (1872-1947)  XIIai

Born, Hendrik van den (1895-1895)  XIIai,1

Born, Hendrik van den (1896-1980)  XIIai,2

Born, Hendrika Maria van den (1909-)  XIIai,11

Born, Jacoba Cornelia Adriana van den (1902-)  XIIai,5

Born, Johanna Gijsberta van den (1897-1986)  XIIai,3

Born, NN van den (1898-)  XIIai,4

Bornwater, Frans Jans (1575-1639)  IIIa,1

Bos, Aart (1826-)  Xe,4

Bos, Elisabeth (1767-)  XIax

Bos, Janna Pieternella van den (1857-1908)  XIIIaj

Bos, Jannigje (1809-)  XIg

Bos, Neeltje (1855-)  XIIIce

Bos, Willem (1846-1892)  Xe,4

Bosch, Cornelia  XVv

Bosch, W. van den (1920-)  XIVbm

Bosch, Wilhelmina Christina Petronella (1898-)  XIIar,6

Bosch, Willy van den (1950-)  XIVbm,1

Boshuizen, E. (1935-)  XIIIag,4

Boskaljon, Bart  XIVn,3

Boskaljon, G. (1951-)  XIVn

Boskaljon, Gerrit (1890-1948)  XIIIbg,4

Boskaljon, Guido  XIVn,4

Boskaljon, Jan-Jaap  XIVn,2

Boskaljon, Willem  XIVn,1

Bosma, P.  XIIai,11

Bosman, Elizabeth (1881-1960)  XIIIcd

Bosman, Hendrik Albertusz (1849-)  XIIIcd

Bosman, Neeltje (1900-)  XIVcw

Boswinkel, W. (1890-)  XIIah,2

Boterkooper, Corièlle  XVab,2

Boterkooper, Floor (1940-)  XVab

Boterkooper, René  XVab,1

Boterkooper, Teroeska  XVab,3

Both, Aart (1858-)  XIIbd

Both, Aartje Willemijntje (1880-1948)  XIIbd,1

Both, Arie Jacobus (1838-)  XIIbd

Botterop, Francina Maria (1873-)  XIIIck

Bouten, Elisabeth Aleida (1933-)  XVbu

Bouthoorn, Marrigje (1851-1937)  XIaz,11

Bouwe, Daam (1844-1893)  XIIar

Bouwe, Engeltje (1785-)  Xu

Bouwe, Jan (1892-)  XIIar,4

Bouwe, Jasper (1765-)  Xu

Bouwe, Maaike (1888-)  XIIar,2

Bouwe, Nicolaas (1818-)  XIIar

Bouwe, Nicolaas (1891-)  XIIar,3

Bouwens, Aaltje Bouwens (1725-)  IXv,3; IXv,4

Bouwmeester, Dirk-Jan (1971-)  XVaj,1

Bouwmeester, Eline (1972-)  XVaj,2

Bouwmeester, Hans (1950-)  XVaj

Bovenschen, C.H. (1920-)  XIIIav,3

Braam, NN  XIIIct,5

Braber, Berthus den (1927-)  XVa

Braber, Jacoba C. den (1953-)  XVa

Brakelman, Adriaen Cornelisz (1670-)  VIId

Brakling, Anthonij (1778-)  IXz,1

Brakling, Christoffel (1747-1798)  IXz

Brakling, Cornelis (1778-)  IXz,2

Brandenburg, Wilhelmina (1838-)  XIar

Brands, Annetje (1887-)  XIIIbg,1

Brandsma, Adrianus (1910-)  XIIIbn,2

Braven, Egje den (1863-1889)  XIIar

Braven, Elizabeth den (1878-1951)  XIVad

Braven, Florida den (1787-1856)  IX-l,4

Braven, Floris Dircks den (1731-1793)  IX-l,4

Braven, Maaike den (1850-)  Xe,4

Braven, Maria den (1806-)  XIIbm

Breddels, Sijke (1860-)  XIIar

Bredijk, Adriana (1770-)  IXy,2

Breedveld, Neeltje (1917-2006)  XIVbc

Breedveld, Teunis (1887-)  XIVbc

Bron, Anna Egelina (1874-)  XIj,3

Bron, Hanna (1828-)  Xe,4

Bron, Jan (1854-)  XIj,3

Bronkhorst, Bastiaan (1880-1967)  XIVj

Bronkhorst, Elizabeth (1828-)  XIIaj

Bronkhorst, Lena Anna (1922-2005)  XIVj

Bronkhorst, Maria (1826-)  XIIt

Brouwer, Arie Cornelis (1911-1990)  XIIIk,2

Brouwer, Arie Willem (1952-)  XIVp,2

Brouwer, Cornelia Johannese (1708-)  VIIIc; IXx; IXx,4

Brouwer, Dirk Jan (1888-1963)  XIVp

Brouwer, Dirk Jan (1949-)  XIVp,1

Brouwer, Engelina Frederika (1957-)  XIVp,3

Brouwer, Floris (1851-)  XIIbz

Brouwer, Gijsbert Cornelis (1922-)  XIVp

Brouwer, Jannigje (1823-)  XIah

Brouwer, Neeltje (1871-)  XIIbz

Brugge, Gerrit ter (1829-1913)  XIIay

Brugge, Mina ter (1866-1950)  XIIay

Bruggeman, Maria Anna (1815-)  XIy

Bruggen, Maria van der (1831-)  XIm,4

Bruggen, Petertje Pieternella van (1933-)  XIVa

Bruggen, Pieter van (1910-1990)  XIVa

Bruijn, Ariën Jans de (1600-)  Va

Bruijn, Cornelia de (1640-)  Va,2

Bruijn, Elisabeth Jacoba de (1896-1965)  XIIIad,10

Bruijn, Gerrit de (1775-1815)  IXy,2

Bruijn, Jan Willem de (1938-)  XIVaa,1

Bruijn, Johannes de (1647-)  Va,4

Bruijn, Maarten de (1943-1943)  XIVaa,3

Bruijn, Metgen de (1645-)  Va,3

Bruijn, Neeltje de (1638-)  Va,1

Bruijn, Riet de  XIVaa,4

Bruijn, Teunis de (1939-1986)  XIVaa,2

Bruijn, Teuntje Joosten de (1670-)  VIIi

Bruijn, Willem Jan de (1916-1995)  XIVaa

Bruijne, Annet Maria de (1962-)  XVIg

Bruin, Aart de (1862-)  XIa,2

Bruin, Cornelia de (1847-)  XIa,1

Bruin, Cornelia de (1864-)  XIb,1

Bruin, Cornelis de (1826-)  XIa

Bruin, Dina IJda de (1864-)  XIIbq

Bruin, Dirk de (1828-1894)  XIb

Bruin, Gerrit de (1844-)  XIIbq

Bruin, Govert de (1806-)  XIa; XIb

Bruin, Govert de (1864-1934)  XIIa

Bruin, Jan de (1899-1966)  XIIa,1

Bruin, Johanna de (1868-)  XIIal,1

Bruin, Maaike de (1875-)  XIIIbq

Bruin, Maaike Cornelia de (1903-1997)  XIIIa

Bruin, Neeltje de (1809-)  XId

Bruin, Saartje Cornelia de (1839-1903)  XIs

Buijsen, Ida van (1849-)  XIIIcw

Buijserd, Gerrit Jan (1877-)  XIIaj,3

Buijserd, Meijer (1851-1931)  XIs,7

Buijserd, Merrigje (1882-1962)  XIIbl,9

Buis, Aaltje (1863-1948)  XIIbp

Buis, Hendrik (1843-)  XIIbp

Buitenhuis, R. van  XIIIat

Burbank, Anna I. (1907-1997)  XIIIak

Burbank, Nelson W. (1864-)  XIIIak

Buren, Dirkje van (1797-)  XIao

Burger, Aaltje den (1855-)  XIIp

Burger, Annigje den (1858-)  XIaq,7

Burger, Govert den (1826-1878)  Xh,2

Burger, Hendrikje Bastiaantje den (1855-)  XIaq,8

Burger, Joost den (1806-)  Xh,2

Burggraaf, Anna Elisabeth (1940-1940)  XIIIaw,2

Burggraaf, Arie (1933-)  XIIIav,4

Burggraaf, Bastiaan (1858-1932)  XIIIaw

Burggraaf, Beligje (1923-2005)  XIIIav,1

Burggraaf, Eizabeth Hendrika (1928-)  XIIIav,2

Burggraaf, Elisabeth Anna (1940-1940)  XIIIaw,1

Burggraaf, Geertruij (1777-1860)  IXa

Burggraaf, Gerrit (1883-1954)  XIIIav,2

Burggraaf, Geuvert (1898-1978)  XIIIav

Burggraaf, Hendrik (1880-)  XIIu,8

Burggraaf, Hendrik (1885-1919)  XIj,6

Burggraaf, Hendrika Klasina (1907-1993)  XIVa

Burggraaf, Klaas (1852-1913)  XIIIav

Burggraaf, Margaretha Petertje (1808-1857)  XIf

Burggraaf, Marrigje Cornelia (1827-1882)  XIIal

Burggraaf, Neeltje (1893-1959)  XIIIar

Burggraaf, Nicolaas (1928-)  XIIIav,3

Burggraaf, Steven (1865-)  XIj,6

Burggraaf, Teunis (1894-1989)  XIIIaw

Burggraaf, Teunis (1924-1998)  XIIIav,2

Buth, Anna (1919-)  XIVbs,2

Buth, Johanna Francina (1921-)  XIVbs,3

Buth, Maarten (1895-)  XIVbs

Buth, Nicolaas (1843-1917)  XIVbs

Buth, Nicolaas (1917-)  XIVbs,1

Buuren, Aartje Hendrikse van (1718-)  VIIIm; IXw; IXx,2

Buuren, Floris van (1849-)  XIaf,7

Buuren, Grietje van (1815-)  Xk,1

Buuren, Hendrik van (1698-)  VIIIm

Buuren, Hendrik van (1769-)  Xk

Buuren, M.M. van (1915-1985)  XIIIz,3

Buuren, Maaike Hendriksd van (1811-1890)  XIai

Buuren, Tijmen van (1789-1858)  Xk

Buuren, Willemijntje van  XIr

Buurman, Klaas (1785-1873)  Xad,6

Buurman, Nicolaas (1785-1873)  XIax

Buurman, Simon (1765-1835)  XIax

Buwalda, W.  XIVdh,2

Buyserd, Hendrica Margaretha (1942-)  XIVv,1

Byers, Clifford Perry (1900-1983)  XIIas,2

Caluwé, Johannes Petrus Franciscus de (1858-1919)  XIIbg,5

Camfferman, Hendrik (1873-)  XIIIbx

Camfferman, Jacoba (1892-1944)  XIIIbx

Cammaraat, C. (1944-)  XIVcy,3

Cammeraat, Heiltje (1930-1996)  XIVak,1

Campen, Joanna van (1898-)  XIVcd

Cappel, Herbert Leenderts (1616-)  VIb

Cats, B.J. (1897-1940)  XIIbz,3

Clark, Dennis (1950-)  XIVat,2

Cleef, Abraham Jans van (1643-)  VIe

Cleef, Jacob van (1664-1666)  VIe,1

Cleef, Jacob van (1666-)  VIe,2

Cleef, Jan Adriaens van (1623-)  VIe

Cleef, Neeltje van (1668-)  VIe,3

Clerk, Mary Beverly (1929-2010)  XVam

Coenraad, Hendrik (1900-)  XIIIbn,4

Cooij, Maaigje Stevense van (1692-1752)  VIIIj

Cool, Claas Teunisz (1692-)  VIIIa

Copier, Anton (1915-)  XIIIam,3

Copier, Geertje (1812-1874)  XIIav

Copier, Geertruida (1908-)  XIIIbi,6

Copier, Gerardus (1752-1835)  IXo,2

Copier, Teuntje (1774-1824)  IXb,1; IXb,2

Corke, Mabel Annie (1890-)  XIIas,5

Corneboer, Cornelius (1718-)  VIIe,2

Couzij, Gerard (1872-)  XIIIbs

Couzij, Maria Gerdina (1892-1972)  XIIIbs

Crab, Barbara van der (1664-1664)  VId,3

Crab, Barbara van der (1671-1671)  VId,7

Crab, Barbera Rochesse van der (1667-1670)  VId,5

Crab, Catharina van der (1660-1660)  VId,1

Crab, Cornelis van der (1672-1672)  VId,8

Crab, Cornelis Rokusz van der (1666-1672)  VId,4

Crab, Floris van der (1676-1676)  VId,9

Crab, Floris Hendriksz van der (1677-1736)  VId,10

Crab, Hendrick Rochussen van der (1634-1689)  VId

Crab, Johannes van der (1669-)  VId,6

Crab, Rochus Rochussen van der (1601-1646)  VId

Croix, Isaac du (1848-)  XIIIdf

Cruijff, Barend (1904-1946)  XIIIce,5

Crum, Johanna (1940-2001)  XIIIbe,3

Crum, M. (1950-)  XIIIbe,3

Cuijt, Teuntje Jans Abrams van (1667-1699)  VIf

Dagterom, Arie (1761-)  XIaj

Dam, Pieter van (873-1873)  XIIbm,3

D’Arcy, Bailey (1945-)  XIVah,3

Deege, Evert (1883-)  XIIIbh,8

Deege, Sophia (1902-)  XIIIbh,8

Degenhart, Petrus Paulus Hendrikus Johannes (1870-)  XIaw,3

Dekker, Cornelis (1834-1891)  XIIbs

Dekker, Cornelis (1880-1901)  XIIbs,3

Dekker, Hermanus (1867-1945)  XIIbs,2

Dekker, Jacob (1940-)  XIVba,7

Dekker, Leendert (1815-1863)  XIIbs

Dekker, Marijtje (1864-1952)  XIIbs,1

Dekker, Pieternella (1813-)  XIe

Dekkers, Anna Cornelia (1890-)  XIIf,4

Dekkers, Johanna Cornelia (1895-)  XIVbt

Dekkers, Wilhelmus (1901-)  XIIf,14

Denekamp, Gerrit (1809-)  Xv,2

Develing, E.M. (1933-)  XIVbx,2

Deventer, Beatje van (1679-1725)  VIIm

Deventer, Hendrik Aelberts van (1659-)  VIIm

Diamant, Elias (1882-1925)  XIIcc,3

Diamant, Jozef (1862-)  XIIcc,3

Die, Adriana Wilhelmina van (1916-1997)  XIVbb

Diemen, Wandert van (1883-)  XIIae,4

Diependaal, Paula Emilia (1882-1925)  XIIcc,3

Diest, Dirk Janse van (1717-)  VIIc,1

Dijk, Anthonie van (1929-2017)  XIIIad,10

Dijk, Jan van (1893-1988)  XIIIad,10

Dijk, Maria Bartha van (1861-)  XIIIbj

Dijk, Teuntje van (1884-)  XIIIbb

Dijk, Trudy van (1956-)  XVz,2

Dirkzwager, Antonia Petronella (1910-)  XIIIbr,1

Dis, Maaike van (1781-)  Xa

Dissel, Anna Hendrika (1858-)  XIIah

Ditmarsch, Jan van (-1963)  XIIan

Doeland, Eva Woutersdr van (1754-1827)  IXc

Dogterom, Flora (1781-1841)  XIaj

Dogterom, Lijntje (1777-1841)  XIz

Dommelen, Hanna van (1775-)  IXj,2

Dompseler, G. van (1921-)  XIIIm

Domselaar, Maatje van (1920-)  XIIIq,1

Domselaer, Jacob van (1890-1960)  XIIIq

Domselaer, Jakob van (1923-1944)  XIIIq,3

Domselaer, Willem van (1870-)  XIIIq

Domselaer, Willem van (1921-)  XIIIq,2

Donar, Joseph (1734-)  VIIIs,2

Donker, Aartje (1775-1798)  IXw,4

Donker, Antje (1768-)  IXw,2

Donker, Arie (1908-)  XIVbn

Donker, Catharina (1928-2018)  XIVbn

Donker, Floris (1705-1743)  VIIh,4

Donker, Floris (1768-)  IXw,1

Donker, Hendrik (1778-1787)  IXw,5

Donker, Hendrik (1787-1846)  IXw,9

Donker, Herber (1784-1866)  Xaa

Donker, Jacob (1787-1832)  IXw,8

Donker, Jacob (1854-)  XIai,6

Donker, Jacob Florisz (1747-)  IXw

Donker, Jenneke (1775-1810)  IXx,1

Donker, Jenneken (1779-1781)  IXw,6

Donker, Johannes (1874-)  XIai,6

Donker, Lijsbeth (1772-1772)  IXw,3

Donker, NN (1804-)  Xaa,1

Donkersloot, Adriaan (1866-)  XIIIbj

Donkersloot, Johanna (1885-)  XIIIbj

Dool, Cornelis van den (1845-1937)  XIIIar

Dool, Teuntje van den (1877-1937)  XIIIar

Doorn, Jannetje van (1854-)  XIIIcc

Doorn, Johanna Maria Margaretha van (x1916)   XIIab,1

Doorn, Nicolaas van (1920-)  XIVda

Doorn, Reinier van  XIVda,1

Doorn, Willem van (1876-)  XIIbx,11

Doorn, Willem Bartholomeus van (1896-1964)  XIIbx,11

Doornen, Henriëtte Dorothea van (1878-)  XIIbx,11

Drent, Sophia van (1863-)  XIIIan

Drenth, Dirkje van (1863-)  XIIg

Driel, Maria Willemina van (1941-)  XIVan

Drogendijk, Jaantje (-1883)  XIad

Drost, Jantje (1793-)  Xh,6

Ducroix, Isaac Marinus (1898-1905)  XIIIdf,2

Ducroix, Jan (1868-1935)  XIIIdf

Ducroix, Maria Anna (1904-1917)  XIIIdf,3

Ducroix, Willem Frederik Hendrik (1896-1969)  XIIIdf,1

Duffelen, Arie van (1925-)  XIIIe,1

DuFrene, Susan (1934-)  XIVas

Duhen, Johanna Gijsberta (1833-)  XIy

Duhen, Matthijs (1813-)  XIy

Duives, Trijntje (1865-)  XIIIbr

Dulmen, Gerrigje van (1820-)  XIar

Ebbeler, Elisabeth Wilhelmina Johanna (-1886)  XIIIde

Eck, A.P. van  XIVt,2

Eck, A.S. van (-2003)  XIVt,1

Eck, Elisabeth Florida van (1858-1859)  XIaa,2

Eck, Gerrit van (1828-)  XIaa

Eck, M.E. van  XIVt,1

Eck, Nelligje van (1856-1859)  XIaa,1

Eck, Willem van (1808-)  XIaa

Eck, Willem Marinus van (1906-1975)  XIVt

Eckhardt, Maria Catharina (1887-1944)  XIVcy

Egmond, Rolande van (1974-)  XVcj

Egorowa, Olga  XVad

Eijck, Maaike Claasse (1707-1802)  VIIIt

Eijk, Cornelis van (1830-)  XIIab

Eijk, Johannis Willem van (1850-1877)  XIIab

Eijk, Maria van (1883-)  XIIbw,2

Eijserman, Anthonie Theunisz (1646-1704)  VIIn

Eijzeren, Apolonia van (1867-)  XIIIcb,4

Ekkart, Lambertus Hubertus Johan (1872-)  XIIIcv

Ekkart, Lambertus Hubertus Johan (1891-1931)  XIIIcv

Elk, Isaak van (1852-)  XIIIcj; XIIIcl

Elk, Johanna van (1900-1979)  XIIIcl

Elk, Josina Adriana van (1898-1966)  XIIIcj

Elk, Y.P. van (x1968)   XIVcc,2

Elleswijk, Reinier van (1840-)  XIaz,6

Elsendoorn, Adolphina Jeanetta Johanna (1914-1992)  XIIIai

Emmack, Effie (1899-)  XIIIal

End, Barendina Teuntje van den (1896-1926)  XIIIat

End, Jan van den (1875-)  XIIIat

Enders, Andries (1841-)  XIIcf

Enders, Catharina (1883-1914)  XIIcf,2

Enders, Johanna (1881-1933)  XIIcf,1

Enders, Johannes Gijsbertus (1846-1933)  XIIcf

Endert, NN (1899-)  XIIIp

Engh, Wilhelmina in den (1696-)  VIIk

Ent, Adrina van den (1898-)  XIIg,7

Ent, Bastiaantje van den (1890-1936)  XIIg,3

Ent, Elisabeth van den (1888-)  XIIg,2

Ent, Geertruida van den (1896-)  XIIg,6

Ent, Neeltje Adriana van den (1892-)  XIIg,4

Ent, NN van den (1887)  XIIg,1

Ent, Otto van den (1894-)  XIIg,5

Ent, P. van der (1925-)  XIIIbb,1

Ent, Thomas van den (1843-)  XIIg

Ent, Thomas van den (1863-)  XIIg

Erkamps, Franciscus Cornelis (1878-1968)  XIIbd,1

Erkelens, Maeijke Teunis (1675-)  VIIIf

Es, Johanna van (1750-)  Xx

Es, Trijntje van (1840-)  XIIby

Everdingen, Adriana van (1723-1797)  VIIIt

Everdingen, Stephanus Marinus van (1868-1922)  XIIm,1

Everzeel, Catharina (1840-)  XIbd,10

Faber, A.B. (1922-)  XIIIcj,6

Fabries, Jan (1825-1898)  Xi,10

Fassing, Jan Wilken (1811-)  Xi,2

Fierant, Antonia (1883-)  XIVbw

Fitzsimmons, Deborah (1962-)  XIVas,2

Foort, Dick van ’t  XIVe,5

Foppen, Geertruida Lotje (1917-2008)  XIVab

Forma, Trijntje (1840-)  XIIcc

Former, Simontje Jans (1916-1942)  XIVcd

Former, Tjalling (1896-)  XIVcd

Fortuijn, Elizabeth (1854-1938)  XIap,2

Fortuijn, Hendrik (1823-)  XIap

Fortuijn, Lambertus (1803-)  XIap

Franssen, Jacqueline (1960-)  XVIy

Freeswijk, Mijntje (1792-)  XIal

Frenaij, Antonia Catharina (1878-)  XIIIau

Fulster, Fritz (1935-)  XIVav

Fulster, Stacy Fulster  XIVav,1

Gaal, Cornelis (1909-1993)  XIVba

Gaal, Engelbertus (1935-1941)  XIVba,4

Gaal, Engelina (1945-)  XIVba,7

Gaal, Engelina Bertha (1943-1944)  XIVba,6

Gaal, Janna (1931-1997)  XIVba,2

Gaal, Johanna (1929-)  XIVba,1

Gaal, Josina (1946-)  XIVba,8

Gaal, Marina (1939-)  XIVba,5

Gaal, Teuntje (1933-)  XIVba,3

Gameren, Geuske van (1758-1832)  IXd

Gans, Annigje de (1876-1943)  XIIIv

Gans, Engelina de (1900-)  XIVai

Gans, Harmen de (1856-)  XIIIv

Geffen, Jannetje van (1835-)  XIIak

Gelder, Herman de (1632-)  VIi

Gelder, Maria Hermense de (1652-1730)  VIi

Gelder, Wilhelmus van (1887-)  XIIe,3

Genderen, Herminus Cornelis van (1936-2002)  XVs

Genderen, Jan Cornelis van (1968-)  XVs,2

Genderen, Janny Johanna van (1961-)  XVs,1

Gent, A.W. van (1940-)  XVch

Gent, Cornelia van (1839-)  XIIIbm

Gent, Huig van (1780-1844)  IXo,3

Gent, Huig van (1813-)  Xa,1

Gent, Maaike van (1780-)  Xb

Gent, Maaike van (1781-)  IXi,6

Gent, Neeltje van (1833-1899)  Xa,1

Gerritsen, Aaltje (1791-)  Xah,6

Gerritsen, Berend (1789-)  Xah,6

Gerritsen, Jan (1809-)  Xah,6

Gersie, Aaltje (1835-)  XIk

Gids, Hendrijntje de (1810-)  XIIbg

Gier, Arie de (1925-)  XIIIn,2

Gier, Dirk Jan Willem de (1892-1980)  XIIIn

Gier, Dirk Jan Willem de (1925-)  XIIIn,1

Gier, Frans de (1927-)  XIIIn,4

Gier, Johanna de (1850-)  XIm,3

Gier, Mien de (1926-)  XIIIn,3

Gijsen, Neeltje (1841-)  XIIb

Gils, Gerrit van (1864-)  XIIIj

Gils, Maaike van (1884-1967)  XIIIj

Goebel, Willem (1795-1844)  Xv,2

Goedeljee, Cornelis (1855-1931)  XIIIde

Goedeljee, Jan (1824-)  XIIIde

Goedeljee, Willem Frederik Hendrik (1898-)  XIIIde,1

Gortworst, Geesje (1903-)  XIVcg

Goudriaan, Bastiaantje (1942-)  XIVak,1

Goudriaan, J. (1925-)  XIVak,1

Graaf, Aagje de (1819-1819)  Xag,5

Graaf, Aagje de (1827-)  Xag,11

Graaf, Adriana van de (1932-2014)  XIVdd

Graaf, Cornelis de (1817-1848)  Xag,3

Graaf, Dirk de (1824-)  Xag,9

Graaf, Gerdina de (1849-1884)  XIIbu

Graaf, Hendrik de (1821-)  Xag,7

Graaf, Jan de (1787-1858)  Xag

Graaf, Jan de (1826-1826)  Xag,10

Graaf, Jannetje de (1818-1819)  Xag,4

Graaf, Jannetje de (1820-)  Xag,6

Graaf, Jannigje de (1823-1823)  Xag,8

Graaf, Jansje de (1828-1829)  Xag,12

Graaf, Peterus de (1819-1875)  XIIbu

Graft, Cornelis Jacobus van der (1887-)  XIIbw,5

Gratema van Andel, Ernest Johan Willem (1947-)  XIVdc,2

Griend, Maria van de (1759-)  Xv

Grijns, Anneke Jansen (1679-1753)  VII-l

Grijns, Cornelis (1751-1830)  IXg

Grijns, Cornelis (1782-1814)  IXg,1

Grijns, Johannes Jans (1659-)  VII-l

Groen, Aantje (1929-1973)  XIVaj

Groen, Jan Jacobs (-1678)  IVc,2

Groenenberg, Gerrit (1828-)  XIIIbl

Groenenberg, Gerrit Hubertus (1857-1935)  XIIIbl

Groenenberg, Gerrit Hubertus (1905-)  XIVby

Groenenberg, Gerrit Hubertus (1927-)  XIVby,1

Groenenberg, Johan Adam Neetling (1931-2010)  XVbn

Groenenberg, Johan Stephanus (1950-)  XVbn,1

Groenenberg, Susanna Helena (1929-)  XIVby,2

Groenendaal, Grietje (1926-1991)  XIVbp

Groenendijk, Arie Pieter (1864-1938)  XIVay

Groenendijk, Geertrui (1920-)  XIVay,2

Groenendijk, Goris (1900-1954)  XIVay

Groenendijk, Jannigje (1928-)  XIVay,3

Groenendijk, Martha  XIVay,1

Groenhuijse, Johanna (1913-)  XIVas

Groenleer, Cornelis (1841-)  XIIbn

Groenleer, Willemina (1861-1948)  XIIbn

Groot, Antonie de (1862-)  XIIIam

Groot, Antonie de (1882-1975)  XIIIam

Groot, J. de (1940-)  XIVba,8

Groot, Jacobus Hendricus de (1902-)  XIIag,4

Groot, Jan Antonie de (1916-)  XIIIam,2

Groot, Maria Bertje de (1913-1913)  XIIIam,1

Groot, Maria Bertje de (1918-)  XIIIam,3

Groot, Pietje Johanna de (1900-1979)  XIIIcz

Guijlicker, Geertruyt Dirks de (1703-)  IXv

Guldemond, Marijtje (1817-1863)  XIIbs

Haagsman, Dirk (1757-)  Xv

Haagsman, Johannes (1777-)  Xv

Haagsman, Maaijke (1802-1809)  Xv,1

Haagsman, Teuntje (1804-)  Xv,2

Haak, Cornelis (1829-1903)  XIau

Haak, Dirk (1809-)  XIau

Haak, Janna Cornelia (1841-1888)  XIIIar

Haak, Neeltje (1856-1919)  XIau,3

Haas, Albertha Wilhelmina Maria de (1847-)  XIIIp

Haas, Maria de (1825-1861)  Xag,7

Hagen, Neeltje Ariense (1696-1732)  VIIIf

Haije, Louki  XIVdg,2

Haije, Peter  XIVdg,1

Haije, Pieter Alexander (1923-1984)  XIVdg

Haije, Willem  XIVdg,3

Hak, Aldia Petronella Wilhelmina (1914-)  XIIIbk,2

Hak, Arie Zwerus Gijsbertus (1866-)  XIIIbk

Hak, Arie Zwerus Gijsbertus (1912-)  XIIIbk,1

Hak, Peter Hermanus (1886-)  XIIIbk

Hakkenberg, Anna Marie  XIVe,8

Hakkenberg, Bernhard George  XIVe

Hakkenberg, Gina  XIVe,4

Hakkenberg, Jane  XIVe,7

Hakkenberg, John  XIVe,2

Hakkenberg, Peter  XIVe,3

Hakkenberg, Tineke  XIVe,6

Hakkenberg, Trudy  XIVe,1

Hakkenberg, Wilma  XIVe,5

Halberstadt, Philippus Johannes (1817-1917)  Xf,7

Hallie, Cisca (1950-)  XVIn

Ham, Cornelia Jansdr (1798-1855)  Xad,4

Ham, F.  XIIIce,2

Ham, Jacob Dirk van den (1865-1938)  XIIag

Ham, Jan Hendrik van den (1845-)  XIIag

Ham, Jan Hendrik van den (1898-)  XIIag,3

Ham, Johanna van der (1802-1866)  Xad,4

Ham, Johanna van den (1902-)  XIIag,5

Ham, Johanna Gijsberta van den (1900-)  XIIag,4

Ham, Leendert van der (1782-)  Xad,4

Ham, NN van den (1896-1896)  XIIag,1

Ham, NN van den (1897-1897)  XIIag,2

Harre, Johanna van (1744-)  VIIIs,6

Harris, Alfred John (1945-)  XIVdi,3

Harst, Fieke van der (1925-)  XVcu

Hart, Wilhelmina van ’t (1845-)  XIIi

Hartigh, Arien Geerloffse (1658-1707)  VIIb

Hartmans, Nicolaas (1893-1967)  XIIbc,1

Hartmans, Roeland (1873-)  XIIbc,1

Hartog, Aantje den (1782-)  XIal

Hartog, Anna den  XIIIao,1

Hartog, Anthonie den (1892-1977)  XIIIao

Hartog, Anthonie den (1905-)  XIIIbn,10

Hartog, Anton den  XVIf

Hartog, Cornelis den (1844-1874)  XIaf,3

Hartog, Evert den (1889-)  XIIav,1

Hartog, Huibert den (1848-1927)  XIs,3

Hartog, Jan den (1854-)  XIIbg,2

Hartog, Jan den (1872-)  XIIIao

Hartog, Jannigje den (1891-)  XIIav,2

Hartog, Jannigje den (1899-)  XIIav,4

Hartog, Jasperyna Frederika den (1882-)  XIIe,4

Hartog, Johannes den (1896-)  XIIav,3

Hartog, Maaike den (1834-)  XIIu; XIIw

Hartog, Maria den  IX-l,4

Hartog, Maria den (1755-1821)  Xo

Hartog, Marit den (2006-)  XVIf,1

Hartog, Pieter den (1786-)  IXh,1

Hartog, Pieternella Janna den (1877-)  XIIIat

Haterd, Jacomeintje van (1927-)  XIVch

Haterd, Johannes van (1907-)  XIVch

Haven, Jannigje van der (1815-)  Xc

Hazendonk, J. (1927-2005)  XVa

Hecke, Johanna Jacoba (1920-)  XIVco

Heemskerk, Immetje (1866-)  XIIIch

Heer, Govert Johannes Cornelis de (1863-1926)  XIIt,1

Heer, Sientje de (1843-1887)  Xd,1

Heer, Willem de (1823-)  Xd,1

Heeringen, Jannetje van (1860-1935)  XIas,8

Hees, Adrianus van (1851-1889)  XIIIab

Hees, Hendrika van (1916-)  XIIIaq,1

Hees, Machielis van (1896-1959)  XIIIaq

Hees, Maria van (1882-1962)  XIIIab

Hees, Willem van (1868-)  XIIIaq

Hees, Willem van (1935-)  XIIIaq,3

Hees, Willem Adrianus van (1917-)  XIIIaq,2

Heiden, D.C. van der (1913-)  XIIIz,1

Heiden, Dirk van der (1858-)  XIIu,5

Heiden, Grada Christina van den (1873-)  XIIcc,2

Heiden, Jan van der (1878-)  XIIu,5

Heiden, M.J. van der (1914-)  XIIIz,2

Heijden, Johanna van der (1852-)  XIIan

Heijkoop, Alida (1842-1913)  XIv,6

Heijkoop, Anthonie (1793-1833)  Xm,6

Heijkoop, Antonia Pietronella (1920-)  XIII-l,1

Heijkoop, Antonie Johannes (1869-)  XIII-l

Heijkoop, Antonie Teunisse (1755-1838)  Xm

Heijkoop, Bastiaan (1718-)  IXk

Heijkoop, Bastiaan (1800-)  XIs

Heijkoop, Bastiaan Willem (1848-1850)  XIs,4

Heijkoop, Bastiaan Willem (1851-1885)  XIIy; XIIz

Heijkoop, Elizabeth (1856-)  XIai,6

Heijkoop, Evertje (1804-)  Xm,10

Heijkoop, Florida (1846-1884)  XIs,3

Heijkoop, Frans (1834-1892)  XIv,2

Heijkoop, Gerrit (1889-)  XIII-l

Heijkoop, Govert Woutesz (1759-1828)  Xw

Heijkoop, Hendrika (1791-)  Xm,5

Heijkoop, Hendrikus (1801-1863)  XIv

Heijkoop, Hendrikus (1842-1913)  XIv,7

Heijkoop, Jenneke (1853-1941)  XIs,7

Heijkoop, Johanna (1855-1855)  XIs,8

Heijkoop, Johanna Klazina (1840-1871)  XIv,5

Heijkoop, Johannes (1790-1873)  Xm,4

Heijkoop, Johannes (1852-1938)  XIw,3

Heijkoop, Klaas Alewijn (1848-1871)  XIv,8

Heijkoop, Margarita (1845-1880)  XIIx

Heijkoop, Maria (1831-)  XIv,1

Heijkoop, Martinus (1806-1864)  XIw

Heijkoop, Neeltje (1743-1779)  IXk

Heijkoop, Neeltje (1786-)  Xm,2

Heijkoop, Neeltje (1838-1908)  XIv,4

Heijkoop, Neeltje Goverts (1785-1849)  Xw

Heijkoop, Otto (1852-1909)  XIs,6

Heijkoop, Petrus (1796-1798)  Xm,7

Heijkoop, Petrus (1798-1859)  Xm,8

Heijkoop, Teunis (1724-1766)  Xm

Heijkoop, Teunis (1780-1788)  Xm,1

Heijkoop, Teunis (1788-)  Xm,3

Heijkoop, Teunis (1821-1911)  XIs

Heijkoop, Teunis (1836-1915)  XIv,3

Heijkoop, Teunis (1878-)  XIIt,2

Heijkoop, Teuntje (1849-1910)  XIIaa

Heijkoop, Teuntje Dirkse (1744-1803)  IXn; IXq,15; IXq,16

Heijmans, Johanna (1851-)  XIIam

Heijneke, Jan Frederik (-1759)  VIIIs

Heijningen, Aafje Claasse van (1719-1763)  VIIIq

Heikamp, W. (1940-)  XIVae,3

Heikoop, Dirk (1842-)  XIw,1

Heikoop, NN (1844)  XIs,1

Heiningen, Pleuntje van (1767-)  Xaf

Held, Aafje de (1855-1890)  XIaf,8

Held, Aaltje de (1845-1874)  XIaf,3

Held, Adriana de (1845-1866)  XIaf,2; XIaf,4

Held, Cornelis de (1780-)  XIaf

Held, Emma de (1851-1867)  XIaf,6

Held, Jan de (1843-1866)  XIaf,1

Held, Neeltje de (1847-1922)  XIaf,2; XIaf,4

Held, Nijs de (1802-1866)  XIaf

Held, NN de (1849)  XIaf,5

Held, Teuntje de (1852-)  XIaf,7

Helden, Jenneke Elisabeth van (1874-1966)  XIg,4

Hembree, Doyle (1945-)  XIVdm,1

Hemert, Gijsbert van (1828-1903)  XIal,7

Hendriks, Maria Gerdina (1963-)  XVbr,2

Hendriks, Marinus (1938-)  XVbr

Hendriks, Marinus (1959-)  XVbr,1

Hendriks, Sandra (1965-)  XVIo

Hengeveld, Martinus Johannes (1787-)  XIax; XIbb

Hensbergen, Geertrui van (1854-)  XIIIcb

Herk, Andries van der (1898-)  XIIac,1

Herk, Hendrik van (1896-)  XIIIcf,1

Hermsen, Alie (1947-)  XIVct,1

Hermsen, Hanneke (1950-)  XIVct,2

Hermsen, Hendrik (1912-2000)  XIVct

Hermsen, Henk (1953-)  XIVct,3

Hermsen, Johanna (1950-)  XIVct,4

Hertoch, Cornelis Claeszn den (1724-)  IXs

Hertoch, Jacob den (1754-)  VIIId,2; IXs,1

Hertog, Arie den (1842-1918)  XIIav

Hertog, Elizabeth den (1860-1940)  XIIIaw

Hertog, Jan den (1801-1873)  XIIav

Hertog, Jenneke den (1794-)  Xk

Hertogh, Elisabeth Ariens den (1678-)  VIIb

Hertogh, Herbert den (1758-)  IXh; Xz

Heul, Catharina Cornelia Terne van der (1841-1915)  XIIci

Heul, Cornelis Ferne van der (1821-)  XIIci

Heul, Elisabeth Beatrix Terné van der (1859-)  XIIcg,5

Heuvel, Anneke van den (1831-1854)  XIai

Heuvel, Jean Antoine van den (1850-)  XIIan

Heuvel, Jean Antoine van den (1870-1904)  XIIan

Heuvel, Johanna van den (1865-1931)  XIIIbh

Heuvel, Pieter van den (1811-)  XIai

Heuvel, Seijmen van den (1824-)  XIIIbh

Heykoop, Dina Adriana (1882-)  XIIIi; XIIIaa

Hijbeek, Johanna (1910-1968)  XIIr,2

Hijkoop, Aart (1864-1924)  XIIbk,5

Hijkoop, Hendrik (1860-1918)  XIIbk,3

Hijkoop, Jan (1859-1866)  XIIbk,2

Hijkoop, Jan (1870-1885)  XIIbk,7

Hijkoop, Jannigje (1867-1885)  XIIbk,6

Hijkoop, Maarten (1860-1936)  XIIbk,4

Hijkoop, Teunis (1812-)  XIIbk

Hijkoop, Teunis (1832-1871)  XIIbk

Hijkoop, Teunis (1858-1883)  XIIbk,1

Hijkoop, Teuntje (1871-1887)  XIIbk,8

Hijningen, Claas Arijsz van (1695-)  VIIIq

Hilbrink, Gezina (1827-1909)  XIIay

Hills, Kathyn (1950-)  XVal

Hilt, Cornelis den (1778-)  Xd

Hilt, Elisabeth den (1798-1870)  Xd

Hoeflaak, Adriana (1837-1898)  XIab

Hoeflaak, Leendert (1817-1863)  XIab

Hoeijenbos, Arie (1831-)  XIIbe

Hoeijenbos, Jan (1851-)  XIIbe

Hoeijenbos, Jan Geerit (1895-)  XIIbe,1

Hoek, Drikje van den (1906-1996)  XVy

Hoen, Adriana ’t (1905-)  XIIao,2

Hoen, Fieneke ’t (1940-)  XIIIai,1

Hoen, Helena Elisabeth ’t (1904-1946)  XIIao,1

Hoen, Johanna ’t (1908-1911)  XIIao,3

Hoen, Rijk ’t (1850-1916)  XIIao

Hoen, Rijk ’t (1876-1947)  XIIao

Hoen, Rijk ’t (1910-1973)  XIIIai

Hoeven, Jannigje van der (1787-1870)  Xaf

Hoeven, Josina van der (1865-)  XIIs,3

Hoeven, Pieter van der (1767-)  Xaf

Hoeven, Sija Willempje Maaike van der (1891-)  XIVax

Hof, Frank van ’t  XIVz,4

Hofman, Bep (1939-2002)  XIVci

Hogenbirk, Willemijntje (1869-)  XIIae,2

Hogenhout, Piet (1958-)  XVz,4

Hogerwerf, Dirk (1879-)  XIIbp,2

Hogerwerf, Maria (1899-1984)  XIIbp,2

Holler, Adriana (1850-1876)  XIIaj

Holst, Geertruida (1912-)  XIVca

Holst, Nicolaas Louis (1892-)  XIVca

Holster, Adriana (1740-1822)  Xp

Hom, M.  XIIai,10

Honings, Edgar (1981-)  XVcm,2

Honings, Frank (1980-)  XVcm,1

Honings, Hendrikus Alphons Mathilde (1953-1990)  XVcm

Honkoop, Johanna (1887-1955)  XIIal,1

Honkoop, Wijnand (1868-)  XIIal,1

Hoog, Annigje de (1914-1992)  XIIIah

Hoogdalem, N.N. van (1870-)  XIg,7

Hoogdalem, Hendrik van (1807-)  XIg

Hoogdalem, Hendrikje van (1859-)  XIg,3

Hoogdalem, Herber van (1869-)  XIg,6

Hoogdalem, Jaantje van (1858-1897)  XIIi

Hoogdalem, Jannigje van (1857-)  XIg,1

Hoogdalem, Leendert van (1827-1908)  XIg

Hoogdalem, Neeltje van (1872-)  XIg,9

Hoogdalem, NN van (1868)  XIg,5

Hoogdalem, NN van (1871)  XIg,8

Hoogdalem, Pieter van (1867-1940)  XIg,4

Hoogendoorn, Jantje Hendrika (1886-1947)  XIIau,1

Hoogendoorn, Neeltje (1866-1948)  XIVy

Hoogendoorn, Neeltje (1914-1979)  XIVae

Hoogenkamp, Elisabeth (1892-1975)  XIVdh

Hoogeveen, Cor (1956-)  XIVdc,4

Hoogeveen, Ed (1955-)  XIVdc,3

Hoogeveen, Ernst (1931-2020)  XIVdc

Hoogeveen, J.C. (1955-)  XIVdc,2

Hoogeveen, Rina (1951-)  XIVdc,1

Hooghiem, Gosse Eeuwes (1813-)  XIbb,1

Hooghiem, Klaas (1833-)  XIbb,1

Hoogteijling, Marijtje (1799-1845)  XIba

Hooikaas, Jannigje (1898-)  XIVbc

Hoonaard, Elisabeth van den (1909-1997)  XIVcu

Hoonhoud, Frans (1893-)  XIVao

Hoonhoud, Martha (1913-1996)  XIVao

Hoop, Jan de (1930-1988)  XVq

Hoorne, Neeltje van (1878-)  XIIn,8

Hoove, Anna Maria ten (1754-1834)  IXad

Hop, Jan Jansz (1847-)  XIas,3

Hörchner, Andrew (1901-1975)  XIVdl

Hörchner, August (1881-)  XIVdl

Hörchner, John Andy (1920-)  XIVdl,1

Horde, Arie (-1986)  XVy

Horde, Hendrika Dirkje (1936-)  XVy

Hordijk, Elisabeth (1769-)  Xn

Horning, Ingrid (x2013)   XVId

Horst van Delden, W.C. ter  XIIIbu,1

Houtman, Robert (x1998)   XVay

Houwelingen, Marigje van (1866-1946)  XIIIa

Hove, Hendrik ten (1746-1783)  IXad

Howarth, David (1940-)  XIVah,1

Hubbeling, Maria (1879-)  XIIIbv

Huige, Jannigje (1836-1888)  XIam,1

Huige, Maas (1810-)  XIam

Huigen, Aart (1790-)  XIam

Huijbregts, Marie-Claire (1970-)  XVIz

Huijgen, W. (1950-)  XVbm

Huijsman, Deborah (1984-)  XVbw,1

Huijsman, Elroy (1987-)  XVbw,2

Huijsman, Jacobus (1955-)  XVbw

Huiser, Marietje (1733-)  IXac

Huisman, Jacoba (1913-2005)  XIVbv

Huisman, Janneke (1784-1804)  Xu

Huisman, Margje (1817-)  Xae,1; Xae,2

Huisman, Willem (1798-1838)  Xae

Hulscher, E.C. (-1981)  XIIIcx,1

Hus, Joke (1956-)  XVbb

Hykoop, A.M.H. (1917-)  XIIIz,5

IJperen, Arie van (1909-)  XIId,10

IJperen, Pieter van (1808-)  XIab

IJperen, Rokus van (1895-1895)  XIId,1

IJserman, Jacobus (1723-1808)  Xi

IJzerman, Abraham (1778-1852)  Xi

IJzerman, Abraham (1823-1838)  Xi,8

IJzerman, Arie (1815-1892)  Xi,3

IJzerman, Elisabeth Hendrina (1830-1890)  Xi,10

IJzerman, Geertrui Adriana (1814-)  Xi,2

IJzerman, Geuvertje Cornelia (1818-1899)  Xi,5

IJzerman, Heelke Antonis (1681-1734)  VIIn

IJzerman, Huibertje Geverdina (1827-1895)  Xi,9

IJzerman, Jacobus (1813-)  Xi,1

IJzerman, Johanna Maria (1816-)  Xi,4

IJzerman, Lotje Berendina (1820-)  Xi,6

IJzerman, Maaike Elisabeth (1821-1900)  Xi,7

Ikelaar, Teuntje Alberta (1922-2013)  XIVcf

Immerzeel, Pieter van (1710-1774)  VIIm,10

Immink, Geertrui (1914-)  XIIIcg,3

Inbach, J. (1935-)  XIVba,5

Ingen, Karel van (1852-)  XIIbh,6

Ingen, Karel van (1872-)  XIIbh,6

Iperen, Adrianus van (1897-1934)  XIIIbm,2

Iperen, Alida Barbera van (1908-1993)  XIIIbm,10

Iperen, Anneke van (1845-)  XIIar

Iperen, Geertje van (1881-1967)  XIIIan

Iperen, Gerrit van (1861-)  XIIIan

Iperen, Jacob van (1902-1903)  XIIIbm,6

Iperen, Jacoba van (1904-1926)  XIIIbm,8

Iperen, Jacobje van (1899-1899)  XIIIbm,3

Iperen, Jan van (1905-1906)  XIIIbm,9

Iperen, Jan van (1911-1985)  XIIIbm,11

Iperen, Jan van (1913-)  XIIIbm,12

Iperen, Jannigje van (1828-1858)  XIab

Iperen, Japikje van (1896-1897)  XIIIbm,1

Iperen, Johan van (1903-1983)  XIIIbm,7

Iperen, Lijsbeth van (1764-1807)  IXx,1

Iperen, Neeltje van (1917-1995)  XIIIbm,14

Iperen, Pieter van (1900-1987)  XIIIbm,4

Iperen, Rocus van (1871-1919)  XIIIbm

Iperen, Rokus van (1851-)  XIIIbm

Iperen, Rokus van (1901-1996)  XIIIbm,5

Iperen, Willem van (1914-1982)  XIIIbm,13

Iperen, Willempje van (1793-)  Xm,4

Iperen, Wouter van (1829-)  XIm,1

Ippel, Anita (1960-)  XVc

Jackson, Jennifer Martine  XVaz,2

Jackson, Kathryn Louise  XVaz,1

Jackson, Martin Charles (1941-2011)  XVaz

Jager, Cornelis Johannes de (1887-)  XIIby,1

Jager, Dirk de (1838-)  XIIby

Jager, Dirk de (1890-)  XIIby,2

Jager, Johanna Hendrika de (1896-)  XIIby,3

Jager, Reinier de (1858-1938)  XIIby

Jajet, M. (1921-)  XIIIcj,5

Jansen, G.H. (1901-)  XIIah,2

Jansen, Gerardus Hendricus (1856-)  XIIah

Jansen, Gerritje (1876-)  XIIbn,12

Jansen, Hermanus (1875-)  XIaw,3

Jansen, J.G. (1900-)  XIIah,1

Jansen, Jan Gerrit (1875-1939)  XIIah

Jansen, Wouter (1970-)  XVbf,2

Janszen, Cornelis (1817-)  XIaw

Janszen, Cornelis (1865-1867)  XIaw,1

Janszen, Jannetje (1868-1891)  XIaw,2

Janszen, Zegert (1837-1884)  XIaw

Janz, Mayke (1697-)  VIIIa

Jeu, Gerrit de (1797-1845)  XIba

Jeu, Marijtje de (1817-)  XIba

Jiskoot, Antje Neeltje (1832-1897)  XIIca; XIIcb

Jochems, Cornelis Johannis (1853-1897)  XIIak

Jochems, Gerrit Matthes (1833-)  XIIak

Jochems, Jannigje (1879-1928)  XIIak,1

Jochems, NN (1881)  XIIak,2

Johansson, Catharina (1904-)  XIVcd

Jong, A. de (1933-2007)  XIVdb

Jong, Aaltje Elizabeth de (1914-1995)  XIIIt

Jong, Aartje de (1787-1867)  IXx,8

Jong, Aartje de (1863-1951)  XIIo; XIIIbp

Jong, Alida de (1882-1974)  XIIIu; XIIIy

Jong, Arie de (1844-1895)  XIIt

Jong, Arie de (1879-1880)  XIIt,5

Jong, Arie de (1880-1942)  XIIat,2

Jong, Arie de (1883-1890)  XIIau,2

Jong, Bartha de (1875-)  XIIt,2

Jong, Bastiaan de (1902-)  XIIk,3

Jong, Bastiaan de (1920-2004)  XIIIav,1

Jong, Cornelia de (1781-1825)  IXx,6

Jong, Cornelia de (1818-)  XIr

Jong, Cornelia de (1833-1873)  Xc

Jong, Cornelia de (1906-)  XIIk,5

Jong, Cornelia de (1907-1907)  XIIk,6

Jong, Cornelia de (1908-)  XIIk,7

Jong, Cornelis de (1813-)  Xc

Jong, Cornelis Pieter de (1891-1954)  XIIIbo

Jong, Eva de  XIVz,4

Jong, Eva de (2010-)  XVj,1

Jong, Frederik de (1784-1850)  IXx,7

Jong, Frederik de (1840-1904)  XIai

Jong, Geertje Cornelia de (1904-1923)  XIIk,4

Jong, Gerrit de (1870-1929)  XIIk

Jong, Grietje de (1769-)  Xk

Jong, Grietje de (1870-)  XIad

Jong, Hannie de  XIVz,1

Jong, Hendrik de (1773-)  IXx,2

Jong, Hendrik de (1778-1848)  IXx,5

Jong, Hendrik de (1852-)  XIIat

Jong, Herbert de (1740-)  VIIIc,1

Jong, Herbert de (1901-)  XIIk,2

Jong, Huibert de (1910-)  XIIk,8

Jong, Jaap de  XIVz,6

Jong, Jacob de (1853-)  XIIp

Jong, Jacob G.M. de (1913-1970)  XIVz

Jong, Jacob Reyerse de (1747-1829)  IXx

Jong, Jan de (1836-1869)  XIIbl

Jong, Jan Ariese de (1816-)  XIIbl

Jong, Jan Ariese de (1864-1950)  XIIbl,2

Jong, Jan-Dirk de  XVj

Jong, Jannigje de (1763-)  XIaj

Jong, Jannigje de (1814-)  XIIbk

Jong, Jannigje Johanna de  XIIbs,2

Jong, Jannigje Tijmensdr de (1747-1828)  Xw

Jong, Jens de (2012-)  XVj,2

Jong, Johanna Catharina de (1938-1938)  XIVz,7

Jong, Johannis de (1775-1844)  IXx,3

Jong, Joost Martinus de (1871-)  XIIIbo

Jong, Joost Martinus de (1923-)  XIIIbo,1

Jong, Klazina de (1957-)  XVz,3

Jong, Kornelia de (1733-)  IXx,1

Jong, Kornelia de (1778-1778)  IXx,4

Jong, Maaike de (1873-1954)  XIIp

Jong, Maja de  XIVz,5

Jong, Marcelis de (1855-1936)  XIIau

Jong, Margaretha de (1879-1919)  XIIat,1

Jong, Maria de  XIVz,2

Jong, Maria de (1808-1888)  XIIay

Jong, Maria de (1874-1942)  XIIt,1

Jong, Marianne Eline Constance de (1948-)  XIVdc,2

Jong, Mees de (1850-)  XIIk

Jong, Mees de (1899-1926)  XIIk,1

Jong, Neeltje Dirkse de (1747-1827)  Xad

Jong, NN de (2018-)  XVj,3

Jong, Pieter de (1815-1883)  XIad

Jong, Pieter de (1886-1888)  XIIau,3

Jong, Reijer de (1772-1847)  IXx,1

Jong, Reyer Jacobsz de (1706-)  VIIIc; IXx

Jong, Sophia de (1832-)  XIIcd

Jong, Steijntje Tijmesse de (1754-1822)  IXp

Jong, Teuntje de (1808-)  XIab

Jong, Tijmen de (1742-)  IXp

Jong, Wil de  XIVz,3

Jong, Willem de (1824-)  XIIt

Jong, Willem de (1835-)  XIIat; XIIau

Jong, Willem de (1877-1877)  XIIt,3

Jong, Willem Johannes de (1882-1947)  XIIau,1

Jong, Willemina de (1878-1879)  XIIt,4

Jong, Willemina de (1881-1881)  XIIt,6

Jong, Willemina de (1887-)  XIIt,8

Jong, Y.J. de (1914-)  XIVac

Jonge, Cornelis de (1765-1829)  IXq,2

Jongh, Aert Claasz de (1692-)  VIg

Jonghe, Aeriken Aartsd de (1702-1732)  VIIIg

Jongsma, W.  XIIIbe,1

Jonkers, Dirk Johan (1887-)  XIIab,2

Jonkers, Fredrik (1833-)  XIIab

Jonkers, Gerritdina Wilhelmina (1914-2005)  XIIIcq

Jonkers, Jan (1853-)  XIIab

Jonkers, Roelof (1894-)  XIIIcq

Jonkers, Wiggert Frederik (1882-1939)  XIIab,1

Jordaan, Desiree (1950-)  XVcr

Jordaan, Faith (1950-)  XIVdi,2

Jordaan, Kenneth  XIVdi

Jordaan, Michelle (1950-)  XIVdi,3

Jorn, Anger  XIIIq,1

Kalkeren, Cornelia Maria van (1894-)  XIIab,2

Kamman, Antje (1880-)  XIIax,6

Kamp, Trijntje van der (1781-1841)  Xah

Kamp, Wiebe van der (1761-)  Xah

Kampen, Geertruij Jans van (1691-1719)  VIIj

Kampen, Jan Fredericks van (1660-)  VIIj

Kapteyn, Aletta (1756-1809)  VIIIt,1

Kars, Adrianus (1839-1911)  XIIbl

Kars, Burghje (1719-)  VIIIj,3

Kars, Dirkje (1877-1878)  XIIbl,8

Kars, Elizabeth (1796-1848)  Xo

Kars, Gijsbert (1769-1848)  Xo

Kars, Grietje Willemse (1690-)  VIIIi

Kars, Heimen (1876-1930)  XIIbl,7

Kars, Hendrik (1872-1873)  XIIbl,5

Kars, Hendrik (1880-1960)  XIIbl,9

Kars, Hendrika (1874-1930)  XIIbl,6

Kars, Huibert Franken (1698-1767)  VIIIj

Kars, Maaike (1922-1956)  XIVag; XIVbz

Kars, Suzanne (1771-1852)  Xs

Kars, Teuntje (1718-)  VIIIj,2

Kars, Willem (1725-)  Xs

Kars, Willem (1802-1840)  XIIbl

Kars, Willem (1869-1929)  XIIIbq

Kars, Willemijntje (1870-1896)  XIIbl,4

Karsen, Dina van (1824-)  XIu

Kastelijn, Jan (1800-1829)  IXaa,4

Katwijk, H.J. van (1920-)  XIIIcj,4

Katwijk, NN van  XIIIcj,4

Keij, Bartha Maria (1879-1915)  XIIIbj

Keij, Jacob (1859-)  XIIIbj

Keijts, Bastiaan (1843-)  XIIi

Keijts, Geertruida (1883-)  XIIi,1

Keijts, Jan (1863-)  XIIi

Keinemans, Aaltje (1846-)  XIh

Kekem, Arie Johan van (1951-)  XIVai,1

Kekem, Cornelia van (1960-)  XIVai,5

Kekem, Engelina van (1953-)  XIVai,3

Kekem, Jan van (1965-)  XIVai,6

Kekem, Johannes van (1922-)  XIVai

Kekem, Johannes Arie van (1900-)  XIVai

Kekem, Karel van (1952-)  XIVai,2

Kekem, Teunis van (1956-)  XIVai,4

Kekerix, Emanuel van (1832-)  XIIbj

Kekerix, Pieternella van (1852-1931)  XIIbj

Kelder, Jan Daniel (1781-)  XIax; XIbb

Kemink, Barend Jan (1874-1963)  XIVcc

Kemink, Jacoba Anna Elisabeth (1912-1993)  XIVcc

Kempen, Jansje van (1882-)  XIIIcs

Keppel, Jan (1966-)  XVae,2

Keppel, Pieter Gerard (1947-)  XVae

Keppel, Willem (1841-1922)  XIaf,2; XIaf,4

Keppel, Willem Cornelis  XVae,1

Kerkwijk, Heintje Elisabeth Krijntje van (1892-)  XIIbr,1

Kerkwijk, Klaas van (1865-)  XIIbr

Kerkwijk, Marinus van (1846-)  XIIbr

Kerkwijk, Marinus Adrianus van (1898-)  XIIbr,2

Kerling, Karel Jacobus (1871-)  XIIcc,2

Kerling, Susanna Carolina Maria (1891-1968)  XIIcc,2

Kers, Cees (1950-)  XVp,2

Kers, Cornelis (1880-)  XIIe,4

Kers, Frank Huijberts (1665-)  VIIIi; VIIIj

Kers, Geertje (1795-1876)  IXx,5

Kers, Heimen Willemsz (1685-)  VIIg,4

Kers, Maria (1900-)  XIIe,4

Kers, Teunis (1762-1814)  IXx,5

Kersbergen, Aaltje (1835-1893)  XIIbh

Kersbergen, Annigje (1845-)  XIac,2

Kersbergen, Arie (1815-)  XIIbh

Kersbergen, Jan (1825-)  XIac,2

Kersbergen, Maagje Alida (1886-1968)  XIIIi,9

Kerver, Jannetje (1798-1886)  Xac

Keukenmeester, Maartje (-1880)  XIIcf

Keulen, Pietertje van (1875-)  XIIIbx

Khouw, F.R.  XVcp

Kiebert, Jaap (1929-1998)  XVcf

Kiebert, Yvon (1954-)  XVcf,1

Kieviet, Hendrik (1821-1844)  Xae,3

Kievit, Cornelis (1784-)  Xae

Kirsch, Wilhelmina Catharina (1871-)  XIIIct

Kivit, Antonia (1851-)  XIp,3

Kivit, Arjaantje (1854-1916)  XIp,4

Kivit, Jan (1792-)  XIp

Kivit, Jan (1848-1849)  XIp,1

Kivit, Jan (1849-)  XIp,2

Kivit, Lourens (1811-1880)  Xae,1; Xae,2

Kivit, Pieternella Anthonia (1855-1928)  XIIs

Kivit, Willem Hendrik (1812-1857)  XIp

Klaver, Maatje (1872-)  XIIIq

Klaveren, Dirk van (1860-1946)  XIIbs,1

Kleef, Anna van (1901-)  XIIbr,2

Kleef, Cornelis van (1751-1825)  IXv,1

Klei, Elisabeth van (1919-)  XIIIam,2

Kleij, Aaltje van (1820-)  XIIbi

Kleij, Antje van (1833-1869)  XIf

Kleij, Gerrit van (1803-)  XIf; XIae

Kleij, Jacobje van (1835-)  XIIf

Kleij, Maaike van (1854-1933)  XIaq,3

Kleij, Neeltje van (1835-1891)  XIae

Kleijn, Huijbertje Arisse (1718-)  VIIIb; IXc,1

Klein, Adriana (1820-)  XIj

Klein, Adrianus (1799-)  IXb,3

Klein, Antonie de (1841-)  XIm,2

Klein, Arie (1884-1884)  XIIf,2

Klein, Arie (1885-)  XIIf,4

Klein, Ary (1745-)  IXb

Klein, Ary (1797-1847)  IXb,2

Klein, Barbara (1828-)  XIIm

Klein, Cornelis Aryze (1765-)  IXb

Klein, Frans (1801-)  IXb,5

Klein, Gerrit (1793-)  Xm,5

Klein, Grietje (1889-)  XIIf,7

Klein, Maria (1802-1803)  IXb,6

Klein, Maria (1803-)  IXb,7

Klein, Teunis (1800-)  IXb,4

Klein, Teuntje (1796-)  IXb,1

Klijn, Arie (1833-)  XIIf

Klijn, Arie (1884-)  XIIf,3

Klijn, Bastiaantje (1882-)  XIIf,1

Klijn, Govert (1894-)  XIIf,10

Klijn, Huibert (1853-)  XIIf

Klijn, Jacoba (1886-)  XIIf,5

Klijn, Jacoba (1887-1897)  XIIf,6

Klijn, Jacoba (1900-)  XIIf,14

Klijn, Jacobus Adriananus (1897-)  XIIf,12

Klijn, NN (1899)  XIIf,13

Klijn, Pieter (1896-)  XIIf,11

Klijn, Pieter (1902-)  XIIf,15

Klijn, Pieter (1903-)  XIIf,16

Klijn, Teunis Cornelis (1890-1890)  XIIf,8

Klijn, Teunis Cornelis (1892-)  XIIf,9

Kling, Helen  XIIIal,2

Kloek, Aantje (1818-)  XIIbl

Kloek, Gijsbert (1770-1818)  IXo,3

Kloek, Willem (1874-)  XIIbl,6

Klok, Andrea (1993-1993)  XVav,8

Klok, Anna Johanna (1997-)  XVav,11

Klok, Anneke (1996-)  XVav,9

Klok, Dorothea (1981-)  XVav,2

Klok, Hendrik (1960-)  XVav

Klok, Hendrik (1989-)  XVav,6

Klok, Jan (1920-)  XIIIat,2

Klok, Jan Gerrit (2000-)  XVav,13

Klok, Jannetje Dirkje (1998-)  XVav,12

Klok, Johannes (1996-)  XVav,10

Klok, Maria Willemina (1981-)  XVav,1

Klok, Mirjam (1987-)  XVav,5

Klok, René (1984-)  XVav,4

Klok, Salomon Jan (1984-)  XVav,3

Klok, Teunis (1991-)  XVav,7

Kloosterman, Johanna Catharina  XIVbo,1

Klos, Klaasje (1825-)  Xag,7

Kluijver, Gerco de  XVbl,2

Kluijver, Gerrit de  XVbl

Kluijver, Janelle de  XVbl,1

Kluijver, Jarno de  XVbl,3

Kluijver, Rudolf de  XVbl,4

Knegt, Dirk (1889-)  XIIbo,4

Knijp, Geertrui de (1788-)  XIaj

Koch, Herman Karel Lodewijk (1881-1945)  XIIce,3

Kock, Elizabeth de (1882-1922)  XIIas

Kock, NN de (-1892)  XIIas

Koe, Johanna Cornelia de (1854-)  XIIai

Koedam, Cornelia Clasina (1894-)  XIIm,3

Koedam, Dirk Jan (1884-)  XIk,3

Koedam, Frans (1839-)  XIk,3

Koedam, Leijntje (1766-)  IXx,5

Koelewijn, Agatha Sara (1893-1921)  XIIIcj

Koelewijn, Willem (1873-)  XIIIcj

Koemans, Mijnard (1993-)  XVau,7

Koemans, Gerdinus Mechelinus (1984-)  XVau,3

Koemans, Johan (1991-)  XVau,5

Koemans, John (1982-)  XVau,2

Koemans, Lambartus (1991-)  XVau,6

Koemans, Maurits Willem (1987-)  XVau,4

Koemans, Swerius Ahasveros (1982-)  XVau,1

Koemans, Willem (1960-)  XVau

Koemans, Zwerendine Salome Maria (1998-)  XVau,8

Koene, Johanna Maria (1869-)  XIIIca

Koens, F. (1923-)  XIIIh,2

Kogel, D.A. de (1941-)  XIVg,2

Kogel, J. de (1940-)  XIVg,1

Kogel, Jan Lambertus de (1904-1988)  XIVg

Kogel, Willemina de (1867-)  XIj,6

Kok, Bertha de (1950-)  XVbf

Kok, Job Willem de (1867-)  XIIbm,2

Kolsté, Jan Willem te (1826-)  XIIch

Kolstee, Henriette Cornelia te (1846-1918)  XIIch

Komen, Johan George (1892-)  XIi,2

Koning, Cornelia (1923-)  XIVdh

Koning, Dirk (1896-1943)  XIVdh

Kooij, Adriana (1884-)  XIIIcm

Kooijman, Aart Barte (1852-)  XIIad

Kooijman, Ariaantje (1770-)  Xae

Kooijman, Cornelia Anthonia (1899-)  XIIad,4

Kooijman, Cornelis (1832-)  XIIad

Kooijman, Hendrik (1876-)  XIIaf,1

Kooijman, Jacoba (1843-)  XIIbn

Kooijman, Jan Willem (1897-)  XIIad,2

Kooijman, Janna (1750-1810)  Xaa

Kooijman, Maarten Antonie (1896-)  XIIaf,1

Kooijman, Maria Adriana (1888-)  XIIad,1

Kooijman, Matthijs Johannes (1898-)  XIIad,3

Kool, A.C. (1914-)  XIIIz,2

Kool, A.C. (1917-)  XIIIz,5

Kool, Adriana (1903-1932)  XIIbb,4

Kool, Anna Maria (1852-1932)  XIs,3

Kool, Annigje (1752-)  VIIIn,2

Kool, Annigje (1888-)  XIIbb,1

Kool, Anthonie (1816-)  Xf,8

Kool, Antonia (1792-1872)  IXi,4

Kool, Antonie (1791-)  XIr

Kool, Antonie (1799-1879)  IXi,6

Kool, Ariaentje (1731-)  Xh

Kool, Arie (1808-)  Xf,2

Kool, Barbara (1907-1989)  XIVr

Kool, Barend (1840-)  XIIbb

Kool, Cornelia (1786-1818)  IXi,2

Kool, Deliana Helena (1846-1920)  Xh,2

Kool, E.M. (1919-)  XIIIz,7

Kool, Eigje (1872-1925)  XIIIx

Kool, Elisabeth (1795-1833)  IXi,5

Kool, Elizabeth (1829-1884)  Xh,6

Kool, Florida (1807-1865)  XI-l

Kool, Florida Johanna (1857-1917)  XIr,2

Kool, Floris (1790-1860)  IXi,3

Kool, Floris (1817-1860)  XIr

Kool, Floris Geerlofzn (1772-1843)  Xf

Kool, Frederik (1801-1853)  IXi,8

Kool, Garilop Antonia (1811-)  Xf,4

Kool, Geerlof Antonie (1812-)  Xf,5

Kool, Geertje (1852-)  XIIk

Kool, Geertje Cornelisdr (1687-)  VIIId

Kool, Geertrui (1810-)  Xf,3

Kool, Geertrui Adriana (1814-)  Xf,7

Kool, Geertruida (1874-)  XIIIao

Kool, Gerloof (1725-)  Xf

Kool, Geuvertje (1818-)  Xf,9

Kool, Gijsje (1889-1986)  XIIIaz

Kool, Govert (1859-1947)  XIIbb

Kool, Hendrik (1762-)  VIIIn,4

Kool, Huijbert (1750-)  VIIIn,1

Kool, Jacob Anthoniesz (1756-1811)  IXi

Kool, Jan Huijberts (1710-)  VIIIn

Kool, Jannigje (1792-)  XIam

Kool, Jasper (1883-1970)  XIIIz

Kool, Lijntje (1816-)  Xa,7

Kool, M.F. (1916-)  XIIIz,4

Kool, M.M. (1915-)  XIIIz,3

Kool, Maria (1721-)  IXk

Kool, Maria (1815-)  Xa,1

Kool, Metje (1783-)  IXi,1

Kool, Otto (1845-)  XIr,1

Kool, Peter (1755-)  VIIIn,3

Kool, Pieter (1766-)  VIIIn,5

Kool, Pieter Cornelis (1813-)  Xf,6

Kool, Ruth (1887-)  XIVr

Kool, Teuntje (1737-)  VIIIa

Kool, Teuntje (1906-)  XIIbb,5

Kool, W. (1913-)  XIIIz,1

Kool, W.E. (1918-)  XIIIz,6

Kool, Willem (1800-)  IXi,7

Kool, Willem (1852-)  XIIIx; XIIIz

Kool, Willempje (1891-1958)  XIIIac; XIIIba

Koopman, Jacobus (1812-)  XIIcg

Koopman, Maria (1832-1891)  XIIcg

Koot, Neeltje (1877-)  XIVax

Kopier, Aafje (1782-1865)  IXo,2

Koppel, Adriaantje van de (1800-)  IXj,2

Koppel, Coenraad Willemse van de (1686-)  VIIIe

Koppel, Dirk Cornelisz van der (1730-1812)  Xh

Koppel, Elisabeth van de (1752-)  VIIIe,1

Koppel, Elisabeth Janse van der (1769-)  IXr,1

Koppel, Florida van der (1741-)  Xf

Koppel, Florida van de (1776-1861)  Xh

Koppel, Floris Adrianus van de (1820-)  Xf,9

Koppel, Geerrit van der (1716-)  IXt,1

Koppel, Harberth van de (1753-1807)  IXj

Koppel, Jan van der (1736-)  IXt,1

Koppel, Jan Coenraetsz van de (1728-)  VIIIe

Koppel, Jannigje van der (1760-1794)  Xq

Koppel, Maria van de (1819-1919)  Xf,2

Koppel, Maria Adriana van de (1834-)  XIIad

Koppel, Neeltje van de (1786-1825)  Xj; X-l

Korpershoek, Maaike (1914-1995)  XIIIbe

Kortenhoeven, Bertha (1950-)  XVp,2

Kortenhoeven, Floris (1935-)  XIVu,1

Kortenhoeven, Johan (1950-)  XVp,1

Kortenhoeven, Leendert (1930-1991)  XVp

Kortenoever, Floris (1909-1998)  XIVu

Kortleven, Aaltje (1780-)  IXq,10

Kortleven, Abraham (1781-)  IXq,11

Kortleven, Cornelia (1768-)  IXq,1

Kortleven, Frans (1722-)  IXq

Kortleven, Jan (1774-1851)  IXq,6

Kortleven, Maaike (1777-1784)  IXq,8

Kortleven, Willempje (1783-)  IXq,13

Kortleven, Willemtje (1776-1783)  IXq,7

Kortlever, Aaltie Fransdr (1744-1834)  IXm

Kortlever, Aarigje (1822-1850)  Xy,5

Kortlever, Aartje (1785-1844)  IXq,15

Kortlever, Abraham (1782-1856)  Xy

Kortlever, Arie (1878-)  XIIn,8

Kortlever, Cornelia (1769-1837)  IXq,3

Kortlever, Evertje Janse (1770-1820)  IXq,4

Kortlever, Frans (1772-1847)  IXq,5

Kortlever, Geertrui (1815-1887)  Xy,3

Kortlever, Jan (1818-)  Xy,4

Kortlever, Jan Franse (1742-1827)  IXq

Kortlever, Jannigje (1769-1829)  IXq,2

Kortlever, Jantje (1813-1813)  Xy,2

Kortlever, Maaike (1809-)  Xy,1

Kortlever, Maaike (1898-1958)  XIIn,8

Kortlever, Maijke (1784-1784)  IXq,14

Kortlever, Matthijs (1787-1835)  IXq,16

Kortlever, Neeltje (1774-)  Xr

Kortlever, Neeltje (1779-1840)  IXq,9

Kortlever, Teuntje (1856-)  XIIIad

Kortum, Friederich Wilhelm (1864-)  XIIbv

Kortum, Jannetje Sophia (1884-)  XIIbv

Korver, Dirk (1769-)  Xac

Korver, Maria Anna (1850-)  XIIIdf

Kos, Sijbrand (1838-)  XIIb

Kos, Trijntje (1858-)  XIIb

Kos, Trijntje (1896-)  XIIb,6

Koster, Cornelis de (1808-)  XIIbg

Koster, Cornelis de (1865-1865)  XIIbg,6

Koster, Henderijntje de (1855-1855)  XIIbg,1

Koster, Henderijntje de (1863-1948)  XIIbg,5

Koster, Jan (1705-1760)  VIIIs

Koster, Jan Cornelisz de (1828-1906)  XIIbg

Koster, Kornelia de (1858-1893)  XIIbg,3

Koster, Metje de (1857-1940)  XIIbg,2

Koster, Susanna (1725-1793)  VIIIs; Xah

Koster, Willem de (1859-1930)  XIIbg,4

Koudijs, Elisabeth (1872-1961)  XIIcb,2

Krab, Aaltje (1840-)  XIIb

Krab, Rocus van der (1662-1668)  VId,2

Kramer, Auke (1923-2002)  XVck

Kramer, Johanna H. (1942-)  XVck

Kramer, Wilhelmina Theodora (1875-)  XIIIcx

Kranenburg, Magdalena (1848-1924)  XIIIb

Kras, Albert (1798-)  Xw,4

Kreuningen, Leendert van (1839-)  XIIb

Kreuningen, Marretje van (1859-1889)  XIIb

Krijgsman, Maria Damen (1703-1754)  IXaa

Krijns, Jan Dirk Willem (1895-)  XIIIcb,4

Krijns, Pieter (1865-)  XIIIcb,4

Kromdijk, Barry (1971-)  XVak,2

Kromdijk, Cor (1945-)  XVak

Kromdijk, Ilze (1970-)  XVak,1

Kromdijk, Rachel (1972-)  XVak,3

Kroon, Cornelia (1885-)  XIIbw,5

Kroon, Cornelis (1881-)  XIIbw,2

Kroon, Dirk (1891-1894)  XIIbw,9

Kroon, Dirk (1894-)  XIIbw,10

Kroon, Jan (1827-)  XIIbw

Kroon, Jan (1847-1928)  XIIbw; XIIbz

Kroon, Jan (1876-1888)  XIIbw,1

Kroon, Jan (1888-)  XIIbw,7

Kroon, Jannetje (1886-1964)  XIIbw,6

Kroon, Johanna Hendrika (1882-1883)  XIIbw,3

Kroon, Johanna Hendrika (1884-)  XIIbw,4

Kroon, Pietronella (1890-)  XIIbw,8

Kros, Elbert (1798-1842)  Xw

Kros, Jannigje (1805-1844)  XIaq

Kruijt, Alida (1832-1897)  Xab,2

Kruijt, Cornelis (1795-)  Xab

Kruijt, Jan (1786-)  Xab

Kruit, Antje (1836-)  Xab,3

Krul, Johanna (1979-)  XVa,2

Kruys, Maaike (1897-1969)  XIi,1

Kügler, Emilia Theresia Concordia (1803-1864)  XIbe

Kügler, Friedrich Heinrich (1783-)  XIbe

Kuijk, Christiaan van (1780-)  IXad

Kuijk, Elisabeth (1777-)  VIIIt

Kuijpers, Derk (1877-)  XIIf,7

Kuijpers, E.G. (1936-)  XIVcn

Kuijpers, Rob (1962-)  XIVcn,1

Kuiper, Jaantje (1866-)  XIIIj

Kulk, M.W. (1919-)  XIIIcj,3

Kunst, Egbert (1959-)  XVbr,2

Laan, H. v.d. (1920-)  XIIIbu,2

Laarse, Gerrit van der (1867-)  XIIIca

Laarse, NN van der (1908-)  XIIIca,1

Laarse, NN van der (1914-)  XIIIca,2

Laarse, Pieter van der (1887-)  XIIIca

Labee, Jan (1787-)  XIad

Labee, Neeltje (1831-1882)  XIad

Labrie, Cornelia (1873-)  XIIIbo

Labrie, Jacob (1816-)  Xo,5

Lagerburg, Joosje (1832-1866)  XIau

Lageweg, Koop (1902-)  XIIag,5

Lam, Anneke Hendrikse ’t (1753-)  IX-l

Lam, Annigje ’t (1897-)  XIIar,5

Lam, Arien het (1782-)  IX-l,6

Lam, Bastiaantje ’t (1837-1863)  XIf

Lam, Cornelia het (1791-)  XIaq

Lam, Cornelis ’t (1869-)  XIIIae

Lam, Engelina ’t (1916-)  XIIIae,2

Lam, Gerrit ’t (1811-)  XIe

Lam, Gerrit Adrianus ’t (1901-)  XIIar,7

Lam, H.  XIVw,1

Lam, Hendrikus ’t (1889-1989)  XIIIae

Lam, Hendrikus ’t (1899-)  XIIar,6

Lam, Koenraad ’t (1863-1940)  XIIar

Lam, Maria ’t (1831-1899)  XIe

Lam, Neeltje Bastiana ’t (1904-)  XIIar,8

Lam, NN ’t (1912-)  XIIIae,1

Lam, Pieter ’t (1810-1877)  XIf

Lam, Pietertje ’t (1862-)  XIb,1

Lam, Teunis ’t (1843-)  XIIar

Lam, Willem het (1762-)  IX-l,6

Landauer, Ivett (1980-)  XVIq

Landman, Sietje (1895-)  XIVao

Landstra, Doetje (1815-)  XIbb,1

Lange, Dirk de (1781-1834)  XIay

Lange, Dirkje Jacoba de (1801-1870)  XIay

Lange, Evelien Martha de (1977-)  XVax,2

Lange, Frank de (1976-)  XVax,1

Lange, Gondus de (1938-1914)  XVax

Lange, Leendert de (1775-)  IXj,2

Lange, Teunis de (1795-)  IXj,2

Langeveld, Willemina Helena van (1896-1988)  XIIal,1

Langeweg, Adriaan (1767-)  Xn

Langeweg, Johanna (1787-1856)  Xn

Langhorst, Hendrik (1803-)  XIau

Langhorst, Hendrik (1852-1872)  XIau,1

Langhorst, Jannetje (1853-1941)  XIau,2

Langhorst, Teunis (1823-)  XIau

Lankhorst, NN (1924-)  XIIj,4

Lansink, Willemina Maria (1904-1999)  XIIIbh,6

Lantzaat, Anthonia (1860-)  XIIan

Lee, Cornelis van der (1911-)  XIVas

Lee, Cornelis Johannes van der (1956-)  XIVas,1

Lee, Gabriel van (1821-1878)  XIaz,1

Lee, Hendrica Johanna van der (1829-1898)  XIbc

Lee, Johannes van der (1931-2007)  XIVas

Lee, Lena van der (1795-1844)  XIbb

Lee, Meeuwis van der (1798-1893)  XIbc

Lee, Pieter van der (1943-)  XIVaq,2

Lee, Robert John van der (1967-)  XIVas,3

Lee, Teunis van der (1958-2006)  XIVas,2

Leeden, Jan van der  XIVz,2

Leeden, Neeltje van der (1801-)  XIag

Leely, Anneken (1675-)  VIh,1

Leely, Bastiaen (1687-1689)  VIh,4

Leely, Bastiaen (1689-)  VIh,6

Leely, Jacob Cornelisz (x1675)   VIh

Leely, Rijckje (1683-)  VIh,2

Leely, Teunis (1689-)  VIh,5

Leenders, Grada Maria (1918-1941)  XIVcc

Leenheer, Hendrik (1733-)  IXac

Leenheer, Jannigje Hendrikse (1753-1820)  IXac

Leening, Dirkje (1902-1972)  XIIIbb,2

Leersum, Sophia van (1819-)  XIav

Leesen, Anna Maria (1777-)  Xab

Leeuw, Adriana de (1823-)  Xj,3

Leeuw, Adriana de (1827-)  Xj,4

Leeuw, Adriana de (1831-)  Xj,9

Leeuw, Adriana Cornelia de (1846-)  XI-l,1

Leeuw, Adriana Cornelia de (1860-1945)  XIIw

Leeuw, Adriana Cornelia de (1868-)  XIIIk

Leeuw, Anna Cornelia de (1859-1901)  XIs,6

Leeuw, Antonia de (1854-1928)  XIq,11; XIu,2

Leeuw, Antonia Elisabeth de (1856-)  XIIq

Leeuw, Antonie Cornelis de (1854-)  XIIq

Leeuw, Arie de (1779-1870)  Xj; X-l

Leeuw, Arie de (1840-)  XIIu; XIIw

Leeuw, Arie de (1882-1935)  XIIIw

Leeuw, Arie Pieter de (1940-1969)  XIVc,2

Leeuw, Arie Willem de (1873-1923)  XIIq

Leeuw, Arie Willem Ariens de (1753-1833)  XI-l

Leeuw, Arien Jans de (1723-)  IXf

Leeuw, Arnoldus Johannes de (1847-1897)  XII-l

Leeuw, Barbara de (1819-1898)  XIq; XIt

Leeuw, Barbara Ariens de (1750-1826)  IXf

Leeuw, Cornelia de (1843-1922)  XIo

Leeuw, Cornelia Maria de (1835-1873)  Xj,11

Leeuw, Cornelis de (1754-)  VIIId,8

Leeuw, Cornelis de (1781-1843)  IXx,8

Leeuw, Cornelis de (1864-)  XIb,1

Leeuw, Cornelis Dirk de (1862-)  XIIIw

Leeuw, Deliana Helena de (1908-1970)  XIIIr

Leeuw, Dirk de (1823-)  XIo

Leeuw, Dirk de (1884-1965)  XII-l,4

Leeuw, Dirkje de (1826-)  XIab

Leeuw, Elisabeth de (1845-)  XIIg

Leeuw, Elisabeth de (1908-1986)  XIVs

Leeuw, Elisabeth Florisd de (1743-1817)  VIIId,2; IXs,1

Leeuw, Elizabeth Cornelia de (1907-)  XIIIw,1

Leeuw, Florida Johanna de (1881-1922)  XII-l,3

Leeuw, Floris de (1838-)  Xj,13

Leeuw, Floris Antonie de (1886-1951)  XII-l,5

Leeuw, Floris Teunis de (1718-1783)  VIIId

Leeuw, Geertruida Adriana de (1891-1961)  XII-l,7

Leeuw, Geertruijd Florisd de (1749-)  IXg

Leeuw, Geuvertje de (1828-)  Xj,6

Leeuw, Grietje Florisd de (1762-)  VIIId,9

Leeuw, Heijltje de (1844-)  Xj,16

Leeuw, Herber de (1821-)  XIu

Leeuw, Herbert Florisz de (1747-)  VIIId,4

Leeuw, Hermanus de (1846-1924)  XIIx

Leeuw, Huijbert Florisz de (1763-)  VIIId,11

Leeuw, Jan de (1840-)  Xj,14

Leeuw, Jan Ariese de (1751-1815)  IXx,8

Leeuw, Jannetje Florisd de (1751-1754)  VIIId,6

Leeuw, Jannigje de (1754-1831)  IXh; Xz

Leeuw, Johanna de (1873-1945)  XIIx,1

Leeuw, Johannes de (1799-1873)  XI-l

Leeuw, Johannes Floris de (1880-1968)  XIIIg

Leeuw, Johannes Floris de (1939-1961)  XIVc,1

Leeuw, Margaretha de (1802-)  XIs

Leeuw, Margaretha de (1921-2009)  XIVo

Leeuw, Margreta de (1827-)  Xj,5

Leeuw, Maria de (1854-1915)  XIIu

Leeuw, Maria de (1912-)  XIIIw,3

Leeuw, Maria Francijna de (1852-)  XIIIx; XIIIz

Leeuw, Marretje de (1783-1834)  XIay

Leeuw, Martinus de (1923-)  XIIIg,2

Leeuw, Neeltje de (1763-1814)  IXi

Leeuw, Neeltje de (1842-)  Xj,15

Leeuw, Neeltje de (1847-)  XIIy; XIIz

Leeuw, NN de (1902-)  XIIq,1

Leeuw, NN de (1940-)  XIVc,3

Leeuw, NN de (1940-)  XIVc,4

Leeuw, NN de (1940-)  XIVc,5

Leeuw, NN de (1940-)  XIVc,6

Leeuw, NN de (1940-)  XIVc,7

Leeuw, NN de (1949)  XIVc,8

Leeuw, Otto de (1910-)  XIIIw,2

Leeuw, Pieter de (1806-)  XIab

Leeuw, Pieter Dirk de (1889-1964)  XII-l,6

Leeuw, Teunis de (1830-)  Xj,7

Leeuw, Teunis Cornelisz de (1695-1772)  VIIId

Leeuw, Teunis Florisse de (1745-1832)  IXf

Leeuw, Thomas Jan de (1838-)  Xj,12

Leeuw, Willem de (1908-1984)  XIVc; XIVf

Leeuw, Willem Florisz de (1742-)  VIIId,1

Leeuw, Willempje de (1881-1844)  XII-l,2

Leeuw, Willempje de (1893-1938)  XIIIh; XIIIm

Leeuw, Wouter de (1830-)  Xj,8

Leeuw, Wouter de (1834-)  Xj,10

Leeuwen, Alida van (1809-)  XIat

Leeuwen, Cornelis van (1839-1883)  Xab,2

Leeuwen, Hannie van  XIVaq,1

Leeuwen, Jantje Maria van  XIVb

Leeuwen, W.J. van (1920-1995)  XIVi

Leeuwenstijn, Cornelis Cornelisse (1678-)  VIIk

Leeuwenstijn, Michiel Jansen (1635-)  VIIk

Leeuwenstijn, Pieter (1716-)  VIIk,1

Leksmont, Hendrina van (1744-)  VIIIs,6

Lely, Cornelis Jacobs (1685-)  VIh,3

Lemmens, Josephina Gerardina  XIIId,7

Lent, Gijsbert van (1825-)  XIq,3

Lent, Klaas van (1846-1931)  XIq,3

Lewis, Maureen Olive (1920-2008)  XIVdm

Lexmond, Margaretha van (1753-)  IXp,3

Liefde, Cornelis de (1844-1928)  XIas,4

Ligtenberg, Wim  XIVe,4

Ligteringen, Christiaan Christoffel (1878-)  XIIan

Ligteringen, Stephanus Bernardus (1858-)  XIIan

Linden, Johanna van der (1848-)  XIIaf

Lingen, Ans (1964-)  XVas

Lingen, Jan (1884-)  XIIIag

Lingen, Willemina (1904-1942)  XIIIag

Lint, Petertje Pieternella van (1885-1961)  XIIIav,2

Lith, Dina Willemina  XIVdk

Lock, Neeltje (1800-1878)  Xg,7

Loenen, Johanna Wilhelmina van (1851-)  XIas,2

Loij, Cornelia (1720-)  VIIIq

Lokhorst, Gerdina Catharina Johanna (1883-)  XIIm,4

Loo, Annette van der (1960-)  XIVdk,2

Loo, Arie van der (1857-1934)  XIIIcz

Loo, Barbara Fleur van der (1970-)  XVcs,1

Loo, Hermance Wilhelmina van der (1931-)  XIIIcz,3

Loo, Hugo van der (1945-)  XVcs

Loo, Marinus Wilhelm van der (1888-1961)  XIIIcz

Loo, Marinus Wilhelm van der (1937-2019)  XIVdk

Loo, Roeland Marinus van der (1928-)  XIVdj

Loo, Sjoukje van der (1960-)  XIVdk,1

Loo, Sjoukje Alberdina van der (1925-)  XIVdi

Loon, Catharina Cornelia van (1895-1928)  XIIbc,1

Loon, Neeltje Pieterse van (1735-1766)  IXk

Loon, Pieter van (1715-)  IXk

Lublasser, George (1862-)  XIIIp

Lublasser, Käte Karoline Anna Marie (1894-1918)  XIIIp

Lucassen, Fieke (1986-)  XVcq,2

Lucassen, Frans (1955-)  XVcq

Lucassen, Sara (1985-)  XVcq,1

Lutjeboer, Remke (1929-)  XIVbw,3

Lutke Schipholt, Jan Roeland Willem (1950-)  XIVdf,3

Lutke Schipholt, Karolina Friedrika Augusta (1943-)  XIVdf,1

Lutke Schipholt, Willem Jan Ferdinand (1918-)  XIVdf

Lutke Schipholt, Willem Jan Ferdinand (1945-)  XIVdf,2

Luza, Maria Anna Louisa (1785-)  XIbe

Maanen, Gijsbertus van (1931-)  XVbu

Maanen, Marie Felicite van (1951-)  XVbu

Maas, Huigtje Maatje (1933-1986)  XIVdj

Maasland, Maria (1894-)  XIIbe,1

Maat, Annigje (1784-1870)  Xy

Maat, Arie Ariensen (1749-1835)  Xy

Macleane, Janna (1923-)  XIIIn,1

Made, Alberdina Johanna van der (1855-1914)  XIIca

Made, Alida Suzanna van der (1894-)  XIIcb,5

Made, Catharina van der (1891-1968)  XIIcb,4

Made, Joannes van der (1876-1947)  XIIcb,1

Made, Johanna van der (1880-1938)  XIIcb,3

Made, Johannes Albertus van der (1850-1922)  XIIcb

Made, Pieter van der (1830-1909)  XIIca; XIIcb

Made, Pieter van der (1877-)  XIIcb,2

Malsen, Carla van  XIV-l,1

Malsen, Jaap van  XIV-l,2

Malsen, Johan van  XIV-l,4

Malsen, Johanna van (1813-1896)  Xi,3

Malsen, Maarten van  XIV-l,5

Malsen, Martijn van  XIV-l,3

Malsen, NN van (1945-)  XIV-l

Man, Marrigje de (1746-)  VIIIc,1

Manning Knight, Vista M.A. (1925-)  XIVdn,1

Maris, Jan Gerrit (1849-1905)  XIm,6

Martens, Gezina (1896-)  XIIIbt

Martens, Rika (1896-)  XIIIcq

Martens, Sjouke (1863-)  XIIIbt

Marugg, Urina Elisabeth (1908-)  XIVay

Mason, Mary Kathryne (1944-)  XIIIal,3

Mast, Frans van der (1950-)  XIVco,4

Mastricht, Susanna van (1817-1876)  XIIbu

Matze, Arie (1788-)  IXy,2

Matze, Pieter (1768-)  IXy,2

Maurik, Hendrika van (1800-)  XIf; XIae

Mechelse, Cornelis (1838-1921)  XIIIcg

Mechelse, Cornelis (1878-1959)  XIIIcg

Mechelse, Cornelis (1905-1998)  XIVcu

Mechelse, Cornelis (1939-)  XVcg

Mechelse, Edith (1944-)  XIVcu,3

Mechelse, Erna Louise (1941-)  XIVcu,2

Mechelse, Hendrika Johanna (1920-)  XIVcv

Mechelse, Hermanus Antonie (1918-1918)  XIIIcg,4

Mechelse, Karel Antonie (1917-)  XIIIcg,3

Mechelse, Martine (1959-)  XVcg,1

Mechelse, Sara Margaretha (1909-1910)  XIIIcg,2

Meer, A.E. van der (1919-)  XIIIbu,1

Meer, D. van der (1920-)  XIIIbu,2

Meer, Jakob Sijtzes van der (1866-)  XIIIbu

Meer, Jan van der (1882-)  XIIIby

Meer, Jannetje van der (1902-)  XIIIby

Meer, Sijtze van der (1886-1973)  XIIIbu

Meer, Sybille van der (1732-)  VIIIr,1

Meeteren, Grietje van (1797-1847)  IXb,2

Meeteren, Hendrik van (1777-)  IXb,1; IXb,2

Meeteren, Josina van (1813-)  XIai

Meeteren, Ysbrand van (1808-)  IXb,1

Meeuwen, Cornelis Huibert Adrianus van (1910-)  XIIIbn,12

Meeuwen, Gerrit van (1884-)  XIk,2

Meeuwen, Teuntje Adriana van (1879-1964)  XIVaw

Meidam, Aartje (1920-1972)  XIVbf

Meijdam, Wilhelmina  XIVaa,1

Meijer, Cornelis (1808-)  XIat

Meijer, Pitronella (1827-1900)  XIat

Meijer, Sara Anthonia (1797-1862)  XIbc

Meijs, Maria Wilhelmina Josephine (1945-)  XIVcd,1

Meijvogel, Janegriet (1894-)  XIIIcr

Mekking, Elizabeth (1868-)  XIIIbu

Melet, Elisabeth Arianne Antonia Wilhelmina (1950-)  XVIs

Mellink, Nicolaas (1900-1970)  XIIae,8

Mensing, Aletta (1871-)  XIIbu,14

Mensing, Petronella (1877-)  XIVcp

Merkens, Barbara Jacoba (1868-1949)  XIIm,1

Merkens, Jacobus (1826-)  XIIm

Merkens, Johannes (1847-1915)  XIIm

Merkens, Johannes Gerard Pieter (1877-)  XIIm,3

Merkens, Johannes Jacobus (1881-)  XIIm,4

Merkens, Maaike Antonia Petronella (1875-1943)  XIIm,2

Meteren, Anneke van (1769-)  XIak

Meteren, Katarina van (1817-1895)  XIw

Metman, Emmerentia (1763-)  Xah

Meurs, Adrianus van (1951-)  XVx,2

Meurs, Gerrit van (1701-)  IXv

Meurs, Henk van (1947-)  XVx,1

Meurs, Peter Jacobus van (1927-1996)  XVx

Meurs, Petrus van (1721-)  IXv

Meurs, Rob van  XVx,3

Michielsen, Cornelis (1845-)  XIIb

Michielsen, Maria Adriana (1865-)  XIIb

Middag, Maaike Cornelia (1849-)  XIk,3

Middelcoop, Ary (1681-)  VIf,4

Middelcoop, Baatje (1743-1817)  IXaa

Middelcoop, Barbara (1781-1809)  Xv

Middelcoop, Catharina (1686-)  VIf,7

Middelcoop, Cornelia Floris (1636-1722)  VId

Middelcoop, Cornelis (1682-)  VIf,5

Middelcoop, Floris Jansen (1608-1666)  Vc

Middelcoop, Grietje (1691-)  VIf,9

Middelcoop, Harberth (1758-1845)  IXa

Middelcoop, Hendrikus (1779-)  Xu

Middelcoop, Herbert Janssen (1620-1640)  IVb,9

Middelcoop, Huijbert Everts (1650-1719)  VIb

Middelcoop, Jan Geerdse (1645-1699)  VIf

Middelcoop, Johan (1650-)  Vc,5

Middelcoop, Katrijntje (1676-)  VIf,2

Middelcoop, Mathijs Evertse (1740-1785)  IXn

Middelcoop, Metje (1644-)  Vc,4

Middelcoop, Sara Florisdr (1636-)  VIe

Middelcoop, Willemtje (1644-)  Vc,3

’Middelcoop’, Dirck (1475-)  I

’Middelcoop’, Dirk Jansen (1600-)  IVb,6

’Middelcoop’, Evert Jansz (1605-1684)  Vb

Middelkoop, 1  XIVan,1

Middelkoop, 2  XIVan,2

Middelkoop, 3  XIVan,3

Middelkoop, A.P. (1944-)  XIVr,9

Middelkoop, A.S. (1958-)  XIVdh,2

Middelkoop, Aafje (1773-)  IXy,2

Middelkoop, Aafje (1777-1780)  IXac,1

Middelkoop, Aafje (1780-1836)  Xae

Middelkoop, Aafje (1797-)  Xab

Middelkoop, Aagje (1838-1884)  XIaw

Middelkoop, Aaltje (1800-)  Xp,1

Middelkoop, Aaltje (1823-1825)  Xq,5

Middelkoop, Aaltje (1832-1833)  XIal,3

Middelkoop, Aaltje (1848-1851)  XIal,10

Middelkoop, Aaltje (1857-)  XIIbo

Middelkoop, Aaltje (1867-1867)  XIIbi,1

Middelkoop, Aaltje (1874-)  XIIbh,6

Middelkoop, Aaltje (1881-)  XIIIbn

Middelkoop, Aaltje (1891-1891)  XIIbn,7

Middelkoop, Aaltje (1897-1982)  XIIp,2

Middelkoop, Aaltje (1902-1989)  XIVbw

Middelkoop, Aaltje Jouke (1985-)  XIVbp,3

Middelkoop, Aantje (1830-1907)  XIIbf

Middelkoop, Aart (1990-)  XVIe,3

Middelkoop, Aartie (1731-1742)  VIIIf,5

Middelkoop, Aartje Evertse (1742-1780)  IXm,9; Xp; IXo; IXq,14

Middelkoop, Abraham (1780-1856)  IXm,9

Middelkoop, Abraham Evertsz (1735-)  VIIIf,6

Middelkoop, Abram (1685-1692)  VIf,6

Middelkoop, Abram (1692-)  VIIf

Middelkoop, Ada (1942-)  XVab

Middelkoop, Ada (1952-)  XV-l

Middelkoop, Adam Jason (1986-)  XVam,2

Middelkoop, Adolf Theodoor Johan (1928-1972)  XIVbt,3

Middelkoop, Adriaan (1927-1995)  XIVaj

Middelkoop, Adriaan (1959-)  XVao

Middelkoop, Adriaan Coenraad (1912-1992)  XIVao

Middelkoop, Adriaan Hendrik (1943-)  XIVcc,1

Middelkoop, Adriaantje Maria (1869-1957)  XIId

Middelkoop, Adriana (1813-1870)  Xh,2

Middelkoop, Adriana (1832-1916)  XId

Middelkoop, Adriana (1843-1923)  XIq,3

Middelkoop, Adriana (1855-1890)  XIIau

Middelkoop, Adriana (1860-1861)  XIae,3

Middelkoop, Adriana (1862-1939)  XIIar

Middelkoop, Adriana (1865-1931)  XIIba

Middelkoop, Adriana (1878-)  XIae,8

Middelkoop, Adriana (1881-1882)  XIab,13

Middelkoop, Adriana (1882-1910)  XIIao

Middelkoop, Adriana (1897-1898)  XIIan,1

Middelkoop, Adriana (1908-1948)  XIIIf

Middelkoop, Adriana (1922-)  XIVda

Middelkoop, Adriana (1923-2008)  XIIIcj,2

Middelkoop, Adriana (1930-2013)  XIIIad,10

Middelkoop, Adriana Cornelia (1850-1892)  XIn,6

Middelkoop, Adriana Cornelia (1902-1979)  XIIIaq

Middelkoop, Adriana Cornelia (1909-2003)  XIVt

Middelkoop, Adriana Cornelia (1920-2005)  XIIIk,2

Middelkoop, Adriana Cornelia (1921-2005)  XIVp

Middelkoop, Adriana Cornelia (1939-)  XIVr,5

Middelkoop, Adriana Johanna (1886-1919)  XIj,6

Middelkoop, Adriana Pieternella (1856-1869)  XIah,3

Middelkoop, Adrianus (1814-)  Xh,3

Middelkoop, Adrianus (1824-)  XIy

Middelkoop, Adrianus (1844-1931)  XIIbj

Middelkoop, Adrianus (1859-1926)  XIIo; XIIIbp

Middelkoop, Adrianus (1863-1939)  XIIax

Middelkoop, Adrianus (1882-1886)  XIj,5

Middelkoop, Adrianus (1903-)  XIIaf,3

Middelkoop, Adrianus (1906-1983)  XIVy

Middelkoop, Adrianus (1960-)  XVy,1

Middelkoop, Adrie (1945-)  XIVj,6

Middelkoop, Aefje Cornelisse (1715-)  IXt

Middelkoop, Aert (1688-1744)  VIi,7

Middelkoop, Aert Jansz (1669-1707)  VIc,2

Middelkoop, Alberdina Johanna (1901-1937)  XIIIcz

Middelkoop, Alberdina Johanna (1915-2011)  XIVdf

Middelkoop, Albertha Wilhelmina Maria (1920-1949)  XIIIp,2

Middelkoop, Albertus (1888-1948)  XIIIaz

Middelkoop, Albertus Martinus (1929-)  XIVdd

Middelkoop, Alewijn Antonie (1825-1825)  Xg,5

Middelkoop, Alfred (1946-)  XIVcy,3

Middelkoop, Alida (1848-1863)  XIq,6

Middelkoop, Alida (1891-)  XIVbs

Middelkoop, Alida (1900-1969)  XIIIaw

Middelkoop, Alida (1912-1949)  XIIIbx,1

Middelkoop, Alida Adriana (1935-1999)  XVz

Middelkoop, Alida Margaretha (1861-1940)  XIbd,9

Middelkoop, Alida Margaretha (1899-)  XIIca,13

Middelkoop, Amelia Johanna (1906-1977)  XIIIe

Middelkoop, Ammadee (1990-)  XVIc

Middelkoop, André (1961-)  XIVcj,3

Middelkoop, Andries (1890-)  XIIIbt

Middelkoop, Andries (1953-)  XVbf

Middelkoop, Andries Cornelis (1847-1850)  XIn,4

Middelkoop, Andries Cornelis (1852-1913)  XIn,7

Middelkoop, Anita (1969-)  XVIf

Middelkoop, Anita (1980-)  XVIi

Middelkoop, Anja (1990-)  XVIb

Middelkoop, Anna (1903-1929)  XIIIax

Middelkoop, Anna (1916-2000)  XIIIan,5

Middelkoop, Anna Cornelia (1866-)  XIbc,7

Middelkoop, Anna Johanna (1962-)  XVau

Middelkoop, Anna Maria (1826-)  Xab,1

Middelkoop, Anna Maria (1827-1896)  Xg,7

Middelkoop, Anna Maria (1863-1938)  XIbd,10

Middelkoop, Anna Maria Christina (1808-1848)  Xah,2

Middelkoop, Anna Pieternella Antonia (1870-1927)  XIIq

Middelkoop, Anne Marlous (1991-)  XVf,2

Middelkoop, Annemiek Marion (1969-)  XVbc,2

Middelkoop, Annighje (1716-)  VIIIn

Middelkoop, Annigje (1750-)  VIIIq,8

Middelkoop, Annigje (1820-1859)  XIaa

Middelkoop, Annigje (1863-1864)  XIIbh,3

Middelkoop, Annigje (1962-)  XVav

Middelkoop, Annigje Teunisdr (1871-1958)  XIIIbi

Middelkoop, Anouschka (1992-)  XVao,2

Middelkoop, Anthonia Pieternella (1866-1867)  XIo,1

Middelkoop, Anthonia Pieternella (1867-1871)  XIo,2

Middelkoop, Anthonius Adrianus (1897-1954)  XIIaf,2

Middelkoop, Antje (1763-)  VIIIq,17

Middelkoop, Antje (1827-1913)  XIau

Middelkoop, Antje (1856-1935)  XIIe

Middelkoop, Antje (1887-1955)  XIIIbw

Middelkoop, Antje Gerdina (1911-1998)  XIIIcd,2

Middelkoop, Antje Neeltje (1877-1891)  XIIca,2

Middelkoop, Antje Neeltje (1891-1971)  XIIIcw

Middelkoop, Anton (1961-)  XVas

Middelkoop, Antonia (1863-1864)  XIf,4

Middelkoop, Antonia Elizabeth (1919-)  XIVbj

Middelkoop, Antonia Pieternella (1842-1923)  XIn,1

Middelkoop, Antonia Pieternella (1894-1954)  XIIIn

Middelkoop, Antonia Pieternella (1924-2019)  XIIIi,9

Middelkoop, Antonie (1865-1866)  XIe,8

Middelkoop, Antonie (1871-1871)  XIe,10

Middelkoop, Antonie Adriaan (1987-)  XVId

Middelkoop, Antonij (1707-)  VIIn,1

Middelkoop, Antonius Johannes (1947-)  XIVcb,4

Middelkoop, Antoon (1904-1944)  XIIIcq

Middelkoop, Aria (1903-1988)  XIVaz

Middelkoop, Aria Pietronella (1936-)  XVr

Middelkoop, Aria Willempje (1956-)  XVm

Middelkoop, Ariaantje (1854-1863)  XIe,1

Middelkoop, Arie (1729-)  VIIIf,4

Middelkoop, Arie (1746-)  VIIIp,3

Middelkoop, Arie (1756-1798)  IXad

Middelkoop, Arie (1788-)  IXy,8

Middelkoop, Arie (1792-)  IXad,4

Middelkoop, Arie (1797-1878)  IXa,1

Middelkoop, Arie (1809-1810)  Xah,3

Middelkoop, Arie (1810-1861)  XIbe

Middelkoop, Arie (1810-1855)  Xad,4

Middelkoop, Arie (1819-1892)  XIag

Middelkoop, Arie (1825-1900)  XIat

Middelkoop, Arie (1831-1895)  Xb,4

Middelkoop, Arie (1835-1917)  XIIch

Middelkoop, Arie (1844-1844)  XIq,4

Middelkoop, Arie (1861-1961)  XIad,4

Middelkoop, Arie (1862-1931)  XIIIbh

Middelkoop, Arie (1862-1937)  XIIaz

Middelkoop, Arie (1864-1880)  XIIcg,4

Middelkoop, Arie (1868-1869)  XIIch,1

Middelkoop, Arie (1870-1870)  XIIch,2

Middelkoop, Arie (1884-1973)  XIIIbs

Middelkoop, Arie (1885-1893)  XIIbq,1

Middelkoop, Arie (1889-1960)  XIIbp,2

Middelkoop, Arie (1893-1985)  XIIbq,4

Middelkoop, Arie (1900-)  XIIIbh,6

Middelkoop, Arie (1914-2004)  XIVcc

Middelkoop, Arie (1942-)  XVt

Middelkoop, Arie (1944-2021)  XIVcx,3

Middelkoop, Arie (1950-)  XIVm

Middelkoop, Arie (1983-)  XVan,3

Middelkoop, Arie Adrianus (1849-1910)  XIIn; XIIv

Middelkoop, Arie Adrianus (1916-1916)  XIIIi,5

Middelkoop, Arie Adrianus (1918-1921)  XIIIi,6

Middelkoop, Arie Adrianus (1918-2003)  XIVj

Middelkoop, Arie Adrianus (1922-1993)  XIVd

Middelkoop, Arie Auke van  XVI-l

Middelkoop, Arie Cornelis (1872-1948)  XIIIdi

Middelkoop, Arie Cornelis (1928-2016)  XIVdn,1

Middelkoop, Arie Dirk (1911-1994)  XIVbd

Middelkoop, Arie Dirk (1962-)  XVIg

Middelkoop, Arie Emilius (1851-1901)  XIIcc

Middelkoop, Arie Hendrik (1910-)  XIVcx

Middelkoop, Arie Herbertsz (1712-)  VIIIa

Middelkoop, Arie Johannes (1919-2003)  XIVbi

Middelkoop, Arie Pieter (1812-1893)  XIq; XIt

Middelkoop, Arie Pieter (1849-1864)  XIn,5

Middelkoop, Arie Pieter (1877-1877)  XIIu,1

Middelkoop, Arie Pieter (1880-1887)  XIIu,3

Middelkoop, Arie Pieter (1881-1977)  XIIIx

Middelkoop, Arie Pieter (1882-)  XIIIi; XIIIaa

Middelkoop, Arie Pieter (1887-1939)  XIIu,8

Middelkoop, Arie Pieter (1903-1969)  XIIr,1

Middelkoop, Arie Pieter (1915-1955)  XIIIv,6

Middelkoop, Arie Pieter (1938-1938)  XIVs,1

Middelkoop, Arie Pieter (1946-2006)  XVu

Middelkoop, Arie Pieter Leonardus (1956-)  XIVcd,3

Middelkoop, Arie Pieter Pietersz (1822-1879)  XIo

Middelkoop, Arie Pietersz (1816-1890)  XIai

Middelkoop, Arie Willem (1878-1936)  XIIIv

Middelkoop, Arie Willem (1882-1974)  XIIIu; XIIIy

Middelkoop, Ariën (-1641)  IVc,3

Middelkoop, Arien (1713-)  VIIm,7

Middelkoop, Arien Bastiaansen (1696-)  VIIIk

Middelkoop, Ariën Cornelisse (1678-1726)  VIIm

Middelkoop, Arien Pieterz (1758-1812)  IXe

Middelkoop, Arij (1733-)  VIIIo,1

Middelkoop, Arij (1745-1834)  IXab

Middelkoop, Arij (1752-1752)  VIIIs,1

Middelkoop, Arij (1814-)  Xag,2

Middelkoop, Arina (1983-)  XVan,2

Middelkoop, Arjan (1960-)  XIVam,1

Middelkoop, Arjan (1963-)  XVIv

Middelkoop, Arnold (1987-)  XVcl,3

Middelkoop, Auguste Evelyn (1904-)  XIVdl

Middelkoop, B. (1941-)  XIVr,6

Middelkoop, Baatje (1740-1743)  VIIIp,1

Middelkoop, Baatje (1743-)  VIIIp,2

Middelkoop, Baatje (1805-1817)  IXab,5

Middelkoop, Barbara (1973-)  XVbf,1

Middelkoop, Barbera (1891-)  XIIbj,9

Middelkoop, Barend Pieter (1914-2000)  XIVaf

Middelkoop, Barend Pieter (1976-)  XVai,2

Middelkoop, Barry (1989-)  XVbz,2

Middelkoop, Bartel Teunis (1913-1991)  XIVap

Middelkoop, Bartha Alida (1886-1984)  XIIIz

Middelkoop, Bartus (1890-1897)  XIIal,2

Middelkoop, Bartus (1898-1920)  XIIal,6

Middelkoop, Bas (1941-)  XIVj,2

Middelkoop, Bas (1962-)  XIVbq,3

Middelkoop, Bastiaan (1718-1723)  VIIm,9

Middelkoop, Bastiaan (1723-1802)  VIIIs; Xah

Middelkoop, Bastiaan (1761)  VIIIs,4

Middelkoop, Bastiaan (1798-1874)  Xa

Middelkoop, Bastiaan (1804-)  Xp,4

Middelkoop, Bastiaan (1839-1908)  Xa,10

Middelkoop, Bastiaan (1876-1894)  XIj,2

Middelkoop, Bastiaan Joannes (1784-1816)  Xah

Middelkoop, Bastiaan Joannis (1845-1854)  XIbd,1

Middelkoop, Bastiaan Willem (1919-2006)  XIVi

Middelkoop, Bastiaantje (1718-1730)  VII-l,8

Middelkoop, Bastiaen Cornelisse (1676-1719)  VII-l

Middelkoop, Bastiaen Hendriks (1670-1739)  VIIi

Middelkoop, Bathje (1742-1743)  VIIIq,2

Middelkoop, Bernardus (1866-1867)  XIav,2

Middelkoop, Bernardus (1868-1941)  XIav,4

Middelkoop, Bert  XIVcj,1

Middelkoop, Bert (1946-)  XIVbl,8

Middelkoop, Bertelt (2000-)  XVe,1

Middelkoop, Bertha Alida (1913-2008)  XIVv

Middelkoop, Bertha Maria (1912-1988)  XIVbx

Middelkoop, Berthus Arie (1977-)  XVa,2

Middelkoop, Bertus Willem (1915-)  XIIIas,3

Middelkoop, Beuwke Gauke (1904-1994)  XIIaz,11

Middelkoop, Breunis Jan (1903-1903)  XIIIdi,2

Middelkoop, Burghje Bastiaans (1692-1725)  VIIIj

Middelkoop, C. (1949-)  XIVr,14

Middelkoop, Caren Stéphanie (1989-)  XVbb,3

Middelkoop, Catharina (1889-1964)  XIIIcv

Middelkoop, Catharina (1894-1963)  XIIbc,1

Middelkoop, Catharina Anna Maria (1950-)  XVbs

Middelkoop, Catharina Elisabeth (1892-)  XIIcc,4

Middelkoop, Ceacilia (1942-)  XIVcf,2

Middelkoop, Charlie  XVIw,1

Middelkoop, Claas Harmensz (1761-)  VIIIq,16

Middelkoop, Claasje (1754-)  VIIIq,11

Middelkoop, Clara Louise (1930-1981)  XIVdg

Middelkoop, Claudia  XIVbr,1

Middelkoop, Coen (1741-1745)  VIIIm,1

Middelkoop, Coen (1745-1747)  VIIIm,4

Middelkoop, Coen (1747-)  VIIIm,5

Middelkoop, Coen (1975-)  XVay,3

Middelkoop, Coen(raet) Hendrikse (1684-1720)  VIIj

Middelkoop, Coenraat (1719-1720)  VIIj,5

Middelkoop, Cok (1953-)  XVcl

Middelkoop, Colin  XVi,1

Middelkoop, Collin (1967-)  XVt,2

Middelkoop, Cornelia (1772-1774)  IXm,5

Middelkoop, Cornelia (1774-1778)  IXm,6

Middelkoop, Cornelia (1778-1870)  IXm,8

Middelkoop, Cornelia (1790-1870)  IXm,12

Middelkoop, Cornelia (1868-1939)  XIIah

Middelkoop, Cornelia (1883-1908)  XIIc,1

Middelkoop, Cornelia (1892-1973)  XIIbu,15

Middelkoop, Cornelia (1892-1973)  XIIIbu

Middelkoop, Cornelia (1941-)  XIIIr,3

Middelkoop, Cornelia Adriana (1805-)  Xt,1

Middelkoop, Cornelia Adriana (1805-1873)  XIan

Middelkoop, Cornelia Adriana (1888-1967)  XIIIao

Middelkoop, Cornelia Francina (1860-1869)  XIah,4

Middelkoop, Cornelia Geertruida (1898-)  XIi,2

Middelkoop, Cornelia Gerritje (1928-1997)  XIIIr,1

Middelkoop, Cornelia Hendrika (1936-)  XIVca,4

Middelkoop, Cornelia Herberts (1719-1797)  VIIId

Middelkoop, Cornelia Willempje Florida (1926-)  XIIIh,2

Middelkoop, Cornelij (1725-)  VIIIk,3

Middelkoop, Cornelis (-1658)  IVc,1

Middelkoop, Cornelis (1746-)  VIIIq,5

Middelkoop, Cornelis (1770-1777)  IXy,1

Middelkoop, Cornelis (1777-1779)  IXy,4

Middelkoop, Cornelis (1779-1849)  Xad

Middelkoop, Cornelis (1779-)  IXy,5

Middelkoop, Cornelis (1784-)  IXm,11

Middelkoop, Cornelis (1790-)  IXe,5

Middelkoop, Cornelis (1826-1902)  XIbc

Middelkoop, Cornelis (1849-1849)  XIat,1

Middelkoop, Cornelis (1851-1935)  XIIw

Middelkoop, Cornelis (1854-1936)  XIIbn

Middelkoop, Cornelis (1883-1945)  XIIbx,3

Middelkoop, Cornelis (1883-1971)  XIIIan

Middelkoop, Cornelis (1884-1892)  XIIbn,2

Middelkoop, Cornelis (1889-1890)  XIIbu,13

Middelkoop, Cornelis (1894-1975)  XIIIbv

Middelkoop, Cornelis (1895-1923)  XIIbu,16

Middelkoop, Cornelis (1898-1906)  XIIbq,5

Middelkoop, Cornelis (1907-1995)  XIVr

Middelkoop, Cornelis (1909-1911)  XIIIar,8

Middelkoop, Cornelis (1911-1986)  XIVbb

Middelkoop, Cornelis (1919-1997)  XIVo

Middelkoop, Cornelis (1923-2004)  XIVcl

Middelkoop, Cornelis (1933-2016)  XVv

Middelkoop, Cornelis (1941-)  XVbc

Middelkoop, Cornelis (1947-2015)  XVcj

Middelkoop, Cornelis Adriaan (1917-1917)  XIIIu,1

Middelkoop, Cornelis Albertus (1892-1955)  XIIIau

Middelkoop, Cornelis Antonie (1899-1899)  XIi,3

Middelkoop, Cornelis Ariensz (1560-1616)  IVc

Middelkoop, Cornelis Ariesen (1649-1724)  VIi

Middelkoop, Cornelis Arisze (1707-1752)  VIIIo

Middelkoop, Cornelis Dirk (1881-1957)  XIIu,4

Middelkoop, Cornelis Floris (1898-1975)  XIIIcn

Middelkoop, Cornelis Hendricus (1909-1944)  XIVca

Middelkoop, Cornelis Herbertse (1693-)  VIIIi

Middelkoop, Cornelis Huijbertse (1665-1732)  VIb,1

Middelkoop, Cornelis Johan (1951-)  XVce

Middelkoop, Cornelis Johannes (1908-1968)  XIIr,2

Middelkoop, Cornelis Maarten (1919-1995)  XIVcy

Middelkoop, Cornelis Maarten (1944-)  XVck

Middelkoop, Cornelis Meeuwis (1856-1947)  XIIbt; XIIbx

Middelkoop, Cornelis Meeuwis (1909-1981)  XIVcw

Middelkoop, Cornelis Wilhelm (1888-1961)  XIIcc,2

Middelkoop, Cornelis? (1940-)  XVch

Middelkoop, Corrie (1942-)  XIVr,7

Middelkoop, Corrie (1966-)  XVu,1

Middelkoop, Courtney Lewis (1996-)  XVct,2

Middelkoop, Daan  XVIz,2

Middelkoop, Danielle (1976-)  XVby

Middelkoop, Daniëlle (1976-)  XVcb

Middelkoop, Danielle (1976-)  XVIn,2

Middelkoop, Dave (2011-)  XVIq,2

Middelkoop, David (1976-)  XVi

Middelkoop, Dennis (1972-)  XVIt

Middelkoop, Dennis Michael Nicolaas (1975-)  XVIn,1

Middelkoop, Desirée (1990-)  XVao,1

Middelkoop, Diana (1989-)  XVIe,2

Middelkoop, Dick  XIVco,3

Middelkoop, Dick (1939-)  XIVca,5

Middelkoop, Dick (1960-)  XVat

Middelkoop, Dietje (1944-)  XIVab,3

Middelkoop, Dingena (1934-)  XIVcr,2

Middelkoop, Diny  XIVcw,5

Middelkoop, Dirk (1776-)  IX-l,1

Middelkoop, Dirk (1817-1837)  Xo,1

Middelkoop, Dirk (1822-)  XIx

Middelkoop, Dirk (1829-1831)  Xac,4

Middelkoop, Dirk (1831-1835)  Xac,5

Middelkoop, Dirk (1835-1902)  XIav

Middelkoop, Dirk (1838-1871)  XIal,7

Middelkoop, Dirk (1861-1940)  XIIbp

Middelkoop, Dirk (1872-1924)  XIIIbj

Middelkoop, Dirk (1896-1903)  XIIbn,10

Middelkoop, Dirk (1905-)  XIIIbh,8

Middelkoop, Dirk (1911-1945)  XIIIch,4

Middelkoop, Dirk (1917-1919)  XIIIbx,2

Middelkoop, Dirk (1917-2012)  XIIIct,3

Middelkoop, Dirk (1928-1929)  XIIIbs,11

Middelkoop, Dirk (1930-)  XIVci

Middelkoop, Dirk (1931-2016)  XVcu

Middelkoop, Dirk (1945-1945)  XIVcx,4

Middelkoop, Dirk (1946-)  XIVcx,5

Middelkoop, Dirk (1947-2014)  XIVcw,3

Middelkoop, Dirk (1955-)  XVar

Middelkoop, Dirk (1956-)  XIVco,6

Middelkoop, Dirk Cornelis Azn (1877-1960)  XIIr

Middelkoop, Dirk Evertse (1736-1812)  IX-l

Middelkoop, Dirk Jan (1915-1916)  XIIIas,4

Middelkoop, Dirk Jan (1918-1998)  XIVbf

Middelkoop, Dirk Matthijs (1900-1942)  XIIIag

Middelkoop, Dirk Tijsse (1769-1827)  Xr

Middelkoop, Dirk van Leeuwen (1812-)  Xag,1

Middelkoop, Dirk Willem (1907-1907)  XIIbc,5

Middelkoop, Dirk Willem (1923-1993)  XIVco

Middelkoop, Dirkje (1802-1885)  XIam

Middelkoop, Dirkje (1821-1859)  Xh,6

Middelkoop, Dirkje (1836-1911)  XIIbk

Middelkoop, Dirkje (1910-1911)  XIIIbj,5

Middelkoop, Dirkje (1913-1913)  XIIh,7

Middelkoop, Dirkje Cornelia (1874-1874)  XIo,5

Middelkoop, Dirkje Elisabeth (1892-1897)  XIIal,3

Middelkoop, Dirkje Wilhelmina Nicoline (1962-)  XIVbn,2

Middelkoop, Edwin Marinus Raymond (1966-)  XVbt,1

Middelkoop, Egbert (1953-)  XIVac,1

Middelkoop, Eigje (1932-2020)  XVp

Middelkoop, Eigje Maaike (1938-1981)  XVs

Middelkoop, Elin (2017-)  XVId,2

Middelkoop, Elisabeth (1753-)  VIIIb,3

Middelkoop, Elisabeth (1755-1787)  IXd

Middelkoop, Elisabeth (1935-)  XIVae,2

Middelkoop, Elisabeth (1947-)  XIVcr,3

Middelkoop, Elisabeth Ariens (1640-1703)  VIh

Middelkoop, Elisabeth Gijsbertha (1923-2020)  XIVbg

Middelkoop, Elisabeth Pieternella (1918-1942)  XIIIat,2

Middelkoop, Elizabeth (1762-1807)  IXae

Middelkoop, Elizabeth (1850-1885)  XIIaj

Middelkoop, Elizabeth (1856-1856)  XIad,1

Middelkoop, Elizabeth (1947-2016)  XVaf

Middelkoop, Elizabeth Catharina Clasina (1926-2020)  XIVdc

Middelkoop, Elizabeth Helena (1933-)  XIVbk

Middelkoop, Elizabeth Pieternella (1917-1918)  XIIIat,1

Middelkoop, Ellen (1958-)  XVco

Middelkoop, Elly (1947-)  XVbl

Middelkoop, Emanuel (1882-1882)  XIIbj,6

Middelkoop, Emilia Beatrix (1875-1875)  XIIci,2

Middelkoop, Emilia Maria (1859-1942)  XIIIde

Middelkoop, Emilia Theresia Concordia (1873-1957)  XIIch,4

Middelkoop, Emma (2000-)  XVIy,1

Middelkoop, Emmerentina Wilhelmina (1814-1844)  Xah,6

Middelkoop, Emmetje (1775-1782)  IXy,3

Middelkoop, Emmetje (1782-)  IXy,6

Middelkoop, Engeltien (1621-)  IVc,5

Middelkoop, Engena (1938-)  XIVae,4

Middelkoop, Esther (1958-)  XIVbi,2

Middelkoop, Eva (1891-)  XIIcd,7

Middelkoop, Everd (1821-1900)  XIah

Middelkoop, Everdina (1905-1905)  XIIIab,2

Middelkoop, Everdina (1915-1916)  XIIIab,8

Middelkoop, Everdina (1918-1964)  XIVaa

Middelkoop, Evert (1752-1759)  IXk,1

Middelkoop, Evert (1759-)  IXk,5

Middelkoop, Evert (1769-1771)  IXm,2

Middelkoop, Evert (1771-1849)  Xp

Middelkoop, Evert (1773-1809)  Xs

Middelkoop, Evert (1828-1857)  XIal,1

Middelkoop, Evert (1831-1870)  Xo,9

Middelkoop, Evert (1887-1887)  XIIaw,1

Middelkoop, Evert (1895-1895)  XIIaw,4

Middelkoop, Evert (1898-1898)  XIIaw,5

Middelkoop, Evert (1911-1911)  XIIIab,6

Middelkoop, Evert Dirks (1781-1841)  IX-l,4

Middelkoop, Evert Evertse (1695-1765)  VIIIf

Middelkoop, Evert Hendrik (1785-1845)  IXp,3

Middelkoop, Evert Jansse (1668-1695)  VIId

Middelkoop, Evertje (1817-1819)  XIaj,2

Middelkoop, Evertje (1838-1915)  XIIbd

Middelkoop, Fanky (1999-)  XVca,1

Middelkoop, Fenna (2013-)  XVIp,3

Middelkoop, Fleur  XVIz,4

Middelkoop, Floor (1940-)  XIVj,1

Middelkoop, Floortje (1825-1858)  XIac

Middelkoop, Florida (1840-1855)  XIq,1

Middelkoop, Florida Bartha (1883-1955)  XIIu,5

Middelkoop, Floris Adrianus (1857-1940)  XIq,10

Middelkoop, Floris Adrianus (1884-1885)  XIIn,3

Middelkoop, Floris Adrianus (1885-1963)  XIIIk

Middelkoop, Florus Cornelis (1896-1942)  XIIIcm

Middelkoop, Francijna (1897-)  XIVbu

Middelkoop, Francina Adriana (1940-1997)  XVax

Middelkoop, Francina Maria (1913-2012)  XIVbe

Middelkoop, Frank (1887-1888)  XIIcd,4

Middelkoop, Frans (1776-)  IXm,7

Middelkoop, Frans (1825-1858)  Xq,6

Middelkoop, Frans (1853-1934)  XIIcd

Middelkoop, Frans (1888-1972)  XIIIdd

Middelkoop, Frans Alewijn (1819-1900)  XIn

Middelkoop, Frans Alewijn (1856-1886)  XIn,9

Middelkoop, Frans Alewijn (1883-1964)  XIIIj

Middelkoop, Frans Alewijn (1895-1970)  XIIIr

Middelkoop, Frans Alewijn Jan (1888-1952)  XIIIp

Middelkoop, Frans Harry (1948-1989)  XIVao,5

Middelkoop, Frans R. (1918-)  XIIIdd,1

Middelkoop, Frederik August (1867-1945)  XIIcg,7

Middelkoop, G. (1951-)  XIVn

Middelkoop, G.J. (1943-)  XVbh

Middelkoop, G.J.N. (1941-)  XIIIbe,1

Middelkoop, Garrett (1871-1955)  XIIas

Middelkoop, Geertje (1690-)  VIIa,1

Middelkoop, Geertje (1833-1838)  Xac,6

Middelkoop, Geertje (1909-1955)  XIIIv,5

Middelkoop, Geertje (1915-)  XIIIv,7

Middelkoop, Geertrui (1829-1832)  Xaf,12

Middelkoop, Geertrui (1844-1846)  Xe,2

Middelkoop, Geertrui (1851-1932)  XIIbe

Middelkoop, Geertrui (1852-1889)  Xe,4

Middelkoop, Geertrui (1872-1872)  XIf,7

Middelkoop, Geertrui (1873-1873)  XIf,9

Middelkoop, Geertrui Maaike (1840-1863)  Xb,7

Middelkoop, Geertrui Pieternella (1872-1873)  Xc,4

Middelkoop, Geertruida Adriana (1816-1894)  XIm

Middelkoop, Geertruida Alida Jacoba (1861-1865)  XIIcg,2

Middelkoop, Geertruida Clara Agneta (1897-1967)  XIVcq

Middelkoop, Geertruida Maria (1932-)  XIVca,3

Middelkoop, Geertruida Wilhelmina (1855-1934)  XIIce

Middelkoop, Geertruida Wilhelmina (1880-)  XIIca,5

Middelkoop, Geertruij (1743-)  VIIIm,2

Middelkoop, Geertruij (1816-1860)  XIr

Middelkoop, Geertruij (1824-1901)  XIa

Middelkoop, Geertruij Arnoldusd (1757-1828)  XI-l

Middelkoop, Geertruy (1787-1869)  Xx

Middelkoop, Gerard Hendrik (1947-)  XIVcc,2

Middelkoop, Gerda (1936-)  XIVb,2

Middelkoop, Gerda (1948-)  XIVo,2

Middelkoop, Gerdiena (1896-1933)  XIIbu,17

Middelkoop, Gerdina (1898-)  XIIIcb,4

Middelkoop, Gerdina (1913-2002)  XIVcs

Middelkoop, Gerit (1674-1729)  VIf,1

Middelkoop, Gerrit (1724-1727)  VIIo,1

Middelkoop, Gerrit (1726-)  VIIIf,2

Middelkoop, Gerrit (1727-)  VIIo,2

Middelkoop, Gerrit (1851-)  XIba,5

Middelkoop, Gerrit (1855-1924)  XIIIe

Middelkoop, Gerrit (1856-1918)  XIIb

Middelkoop, Gerrit (1867-1867)  XIae,5

Middelkoop, Gerrit (1896-1937)  XIIaz,6

Middelkoop, Gerrit (1919-1983)  XIVb

Middelkoop, Gerrit (1944-)  XIVj,5

Middelkoop, Gerrit (1948-)  XVbe

Middelkoop, Gerrit Cornelis (1887-1888)  XIIIan,2

Middelkoop, Gerrit Cornelis (1889-1970)  XIIIan,3

Middelkoop, Gerrit Cornelis (1897-1986)  XIi,1

Middelkoop, Gerrit Jan (1905-)  XIIal,10

Middelkoop, Gerrit Pieter (1914-2005)  XIVaw

Middelkoop, Gerrit Willem (1901-1974)  XIIIe

Middelkoop, Gerritje Geertruida (1901-1968)  XIIj

Middelkoop, Gerry (1950-)  XIVbl,9

Middelkoop, Gert-Arie (1961-)  XVe

Middelkoop, Geuvert Cornelis (1860-1860)  XIn,12

Middelkoop, Geuvert Cornelis (1862-1939)  XIIp

Middelkoop, Geuvert Cornelis (1941-)  XIIIr,2

Middelkoop, Geuvertje Ariensdr (1784-1818)  Xf

Middelkoop, Geuvertje Cornelia (1826-1858)  XIp

Middelkoop, Gijsbert (1805-1814)  Xs,6

Middelkoop, Gijsbert (1812-1884)  Xc

Middelkoop, Gijsbert (1822-1885)  XIab

Middelkoop, Gijsbert (1888-1966)  XIIal,1

Middelkoop, Gijsbert (1902-1978)  XIIIa

Middelkoop, Gijsbert (1911-)  XIIIay,1

Middelkoop, Gijsbert (1952-)  XVa

Middelkoop, Gijsberthus Adrianus (1905-1992)  XIIIbd

Middelkoop, Gijsbertus Frederik (1891-1949)  XIIIat

Middelkoop, Gijsbrecht (1693-)  VIIi,2

Middelkoop, Gijsje (1838-1916)  XIai

Middelkoop, Gijsje Adriana (1893-)  XIIIay

Middelkoop, Gijsje Adriana (1898-1995)  XIIIav

Middelkoop, Govert (1769-)  IXm,3

Middelkoop, Govert (1811-1814)  Xw,2

Middelkoop, Govert (1814-1846)  Xw,5

Middelkoop, Govert (1919-2003)  XIIIac,2

Middelkoop, Grabriëlle Louise (1975-)  XVay,2

Middelkoop, Grietje (1675-1680)  VIi,1

Middelkoop, Grietje (1680-1730)  VIi,4

Middelkoop, Grietje (1698-)  VIf,12

Middelkoop, Grietje (1708-)  VIIb,2

Middelkoop, Grietje (1720-1774)  VIIm,10; IXad

Middelkoop, Grietje (1926-)  XIIIbb,1

Middelkoop, Grietje Herbers (1690-)  VIIIh; VIIIm,1; VIIIm,2; VIIIm,4; VIIIm,5

Middelkoop, Grietje Huiberts (1696-1741)  VIIc

Middelkoop, H. (1925-)  XIIIcj,4

Middelkoop, Hans (1927-1977)  XIIIct,8

Middelkoop, Hans (1964-)  XVIy

Middelkoop, Hans (1966-2017)  XVv,1

Middelkoop, Harber (1890-)  XIIn,6

Middelkoop, Harmen (1904-1987)  XIIIv,2

Middelkoop, Heidi (1982-)  XVIh

Middelkoop, Hein (1942-1942)  XIVad,2

Middelkoop, Heintje (1814-)  Xaf,5

Middelkoop, Heintje (1901-2001)  XIIIbz

Middelkoop, Helena (1925-2020)  XIIIct,7

Middelkoop, Helena (1957-)  XIVci,2

Middelkoop, Helena Maria (1871-1954)  XIIIdg

Middelkoop, Henderica (1760-)  IXz,1; IXz,2

Middelkoop, Henderik Harmsze (1749-1813)  IXac

Middelkoop, Hendri (1991-)  XVIe,4

Middelkoop, Hendrick (1711-1713)  VIIh,5

Middelkoop, Hendrick Ariensz (1635-1710)  VIg

Middelkoop, Hendrick Coene (1715-1761)  VIIIm

Middelkoop, Hendricus Marinus (1911-1989)  XIVcb

Middelkoop, Hendrik (1705-)  VIIm,2

Middelkoop, Hendrik (1713-)  VIIh,6

Middelkoop, Hendrik (1728-)  VIII-l,4

Middelkoop, Hendrik (1749-)  VIIIm,6

Middelkoop, Hendrik (1777-1840)  Xt

Middelkoop, Hendrik (1782-1783)  IXac,4

Middelkoop, Hendrik (1785-1826)  Xn

Middelkoop, Hendrik (1787-)  IXac,7

Middelkoop, Hendrik (1788-)  IXad,2

Middelkoop, Hendrik (1809-1878)  XIao

Middelkoop, Hendrik (1813-1815)  Xad,7

Middelkoop, Hendrik (1818-1907)  XIba

Middelkoop, Hendrik (1847-1847)  XIaj,6

Middelkoop, Hendrik (1853-1856)  XIba,7

Middelkoop, Hendrik (1856-1857)  XIba,9

Middelkoop, Hendrik (1857-1861)  XIba,10

Middelkoop, Hendrik (1861-)  XIIbt

Middelkoop, Hendrik (1861-1861)  XIy,6

Middelkoop, Hendrik (1863-1863)  XIy,8

Middelkoop, Hendrik (1866-1867)  XIy,10

Middelkoop, Hendrik (1868-1868)  XIy,12

Middelkoop, Hendrik (1870-)  XIai,7

Middelkoop, Hendrik (1881-1954)  XIIIch; XIIIcj

Middelkoop, Hendrik (1891-1949)  XIIIbx

Middelkoop, Hendrik (1893-1893)  XIj,7

Middelkoop, Hendrik (1894-1898)  XIIaz,5

Middelkoop, Hendrik (1901-1929)  XIIaz,9

Middelkoop, Hendrik (1922-1978)  XIIIch,5

Middelkoop, Hendrik (1933-2008)  XVci

Middelkoop, Hendrik (1942-)  XIVcx,2

Middelkoop, Hendrik (1952-)  XIVaj,1

Middelkoop, Hendrik Albert Cornelis (1963-)  XVIu

Middelkoop, Hendrik Cornelis (1994-)  XVaw,2

Middelkoop, Hendrik Evertse (1744-1822)  IXp

Middelkoop, Hendrika (1786-1874)  IXy,7

Middelkoop, Hendrika (1857-1931)  XIIaq

Middelkoop, Hendrika (1858-)  XIIad

Middelkoop, Hendrika (1883-1889)  XIIbt,1

Middelkoop, Hendrika (1924-2008)  XIVct

Middelkoop, Hendrika Amelia Ottolina (1927-)  XIIIe,1

Middelkoop, Hendrika Johanna (1852-)  XIIab

Middelkoop, Hendrika Johanna (1879-1952)  XIIIcg

Middelkoop, Hendrika Johanna (1894-1895)  XIIbz,1

Middelkoop, Hendrika Johanna (1899-)  XIIIco

Middelkoop, Hendrikje (1744-)  VIIIo,4

Middelkoop, Hendrina (1796-1864)  XIak

Middelkoop, Henk Jansz (1932-)  XIVcp,2

Middelkoop, Hennie (1948-)  XIVcg,2

Middelkoop, Henny (1949-)  XVcd

Middelkoop, Henny (1950-)  XVIn

Middelkoop, Henricus Antonius (1934-)  XVbp

Middelkoop, Henricxke (1616-1644)  IVc,4

Middelkoop, Henriëtte (1962-)  XVcq

Middelkoop, Henriette Cornelia (1875-1955)  XIIch,5

Middelkoop, Herber (1859-1936)  XIq,11; XIu,2

Middelkoop, Herber (1888-1955)  XIIIc

Middelkoop, Herbert (1721-1725)  VIIIi,3

Middelkoop, Herbert (1725-)  VIIIi,5

Middelkoop, Herbert (1750-1799)  VIIIb,2

Middelkoop, Herbert (1792-)  IXe,6

Middelkoop, Herbert (1827-1881)  XIe

Middelkoop, Herbert (1827-1830)  Xa,4

Middelkoop, Herbert (1834-1921)  Xa,7

Middelkoop, Herbert (1847-1921)  XIj

Middelkoop, Herbert (1862-1863)  Xc,1

Middelkoop, Herbert Cornelis (1869-)  XIi

Middelkoop, Herbert Henricksz van (1668-1741)  VIIh

Middelkoop, Herbert Huijbertse (1678-1741)  VIIb

Middelkoop, Herbert Klaaszn (1841-1916)  Xd,1

Middelkoop, Herman Ariensz (1713-1781)  VIIIq

Middelkoop, Herman Johannes (1923-1998)  XIVdh

Middelkoop, Hermanus (1764-1816)  IXab,1

Middelkoop, Hermanus (1786-1874)  Xaf

Middelkoop, Hermanus (1800-1886)  Xac

Middelkoop, Hermanus (1809-1883)  XIay

Middelkoop, Hermanus (1848-)  XIba,3

Middelkoop, Hermanus (1850-1850)  XIat,2

Middelkoop, Hermanus (1851-1877)  XIat,3

Middelkoop, Hermanus (1852-1929)  XIIbv; XIIby

Middelkoop, Hermanus (1856-1928)  XIIIaz

Middelkoop, Hermanus (1867-1867)  XIav,3

Middelkoop, Hermanus (1870-1937)  XIav,5

Middelkoop, Hermanus (1887-1902)  XIIbn,5

Middelkoop, Hermanus (1887-1888)  XIIaa,5

Middelkoop, Hermanus (1904-1941)  XIIbz,8

Middelkoop, Hermanus (1924-2008)  XIVbl

Middelkoop, Hermanus Antonie (1889-1966)  XIIIcj; XIIIcl

Middelkoop, Hermanus Antonie (1943-)  XIVcy,1

Middelkoop, Hermen Cornelis (1686-1732)  VIIo

Middelkoop, Hermina Bastiaantje (1942-1942)  XIIIcq,3

Middelkoop, Hilletje Antonia (1885-1950)  XIIIci

Middelkoop, Hubertus (1933-1991)  XIVck

Middelkoop, Hubertus (1960-)  XVbz

Middelkoop, Huibert (1877-1906)  XIj,3

Middelkoop, Huibert Huijbertse (1710-)  VIIb,3

Middelkoop, Huibert Kindermans (1789-)  Xs

Middelkoop, Huibertje Hendricks (1666-1710)  VIIg

Middelkoop, Huibertje Petronella (1842-1845)  Xb,8

Middelkoop, Huijbert (1761-1763)  VIIIa,4

Middelkoop, Huijbert (1763-1842)  VIIIa,5

Middelkoop, Huijbert (1801-1877)  IXa,3

Middelkoop, Huijbertje Adriana (1789-1832)  Xi

Middelkoop, I. (1926-)  XIIIcj,5

Middelkoop, Ina (1954-1956)  XIVo,6

Middelkoop, Ineke (1960-)  XVn

Middelkoop, Ingrid (1957-)  XIVci,1

Middelkoop, Ingrid Joyce (1967-)  XVbc,1

Middelkoop, Irene (1957-)  XIVci,3

Middelkoop, J. (1927-)  XIIIcj,6

Middelkoop, J. (1948-)  XIVr,13

Middelkoop, J.J. (1944-)  XIIIbe,2

Middelkoop, J.J. (1944-)  XIIIbe,3

Middelkoop, Jaantje (1854-1854)  XIq,9

Middelkoop, Jaantje (1861-)  XIIf

Middelkoop, Jaantje (1864-1864)  XIe,7

Middelkoop, Jaantje Gerritje (1928-1997)  XIIIj,1

Middelkoop, Jack (1919-)  XIIIdb,1

Middelkoop, Jacob (1781-)  VIIIq,18

Middelkoop, Jacob (1906-1982)  XIIIt

Middelkoop, Jacob (1947-1948)  XIVr,12

Middelkoop, Jacob (1978-)  XIVm,3

Middelkoop, Jacob Abrahamsz (1712-)  VIIf,1

Middelkoop, Jacoba (1900-1900)  XIIp,4

Middelkoop, Jacoba Greta Jannetje (1945-)  XIVbo

Middelkoop, Jacoba Neeltje (1931-1993)  XIVas

Middelkoop, Jacobina Hendrika (1989-)  XIVbp,4

Middelkoop, Jacobus (1886-1965)  XIIbn,4

Middelkoop, Jan (1705-1730)  VII-l,2

Middelkoop, Jan (1709-)  VIIn,2

Middelkoop, Jan (1748-1749)  VIIIf,13

Middelkoop, Jan (1750-)  VIIIf,15

Middelkoop, Jan (1760-)  VIIIq,15

Middelkoop, Jan (1817-1894)  XIal,7

Middelkoop, Jan (1838-1910)  XIIaa

Middelkoop, Jan (1841-1924)  XIal,8

Middelkoop, Jan (1849-1872)  XIag,1

Middelkoop, Jan (1851-1881)  XIai,1

Middelkoop, Jan (1854-1911)  XIIaw

Middelkoop, Jan (1856-1921)  XIIap

Middelkoop, Jan (1864-1867)  XIbc,6

Middelkoop, Jan (1867-1870)  XIbc,8

Middelkoop, Jan (1870-)  XIIbz

Middelkoop, Jan (1871-1939)  XIIbu,5; XIIIcb; XIIIce

Middelkoop, Jan (1874-)  XIIbc

Middelkoop, Jan (1885-1971)  XIIIac; XIIIba

Middelkoop, Jan (1913-1979)  XIVae

Middelkoop, Jan (1916-1982)  XIVad

Middelkoop, Jan (1925-2021)  XIVdb

Middelkoop, Jan (1926-)  XIIIbc,1

Middelkoop, Jan (1932-1991)  XIVal

Middelkoop, Jan (1939-)  XIVbd,2

Middelkoop, Jan (1946-)  XVbd

Middelkoop, Jan (1949-)  XVal

Middelkoop, Jan (1952-)  XIVad,5

Middelkoop, Jan Adrianus (1904-1968)  XIVx

Middelkoop, Jan Adrianus (1933-2000)  XVy

Middelkoop, Jan Adrianus (1937-)  XVw

Middelkoop, Jan Arie (1921-1921)  XIIIat,4

Middelkoop, Jan Arienze (1709-)  VIIIp

Middelkoop, Jan Bart (1974-)  XVIp

Middelkoop, Jan Evertse (1723-)  IXk

Middelkoop, Jan Frans Marinus (1919-1996)  XIIIc,2

Middelkoop, Jan Gerard (1899-1900)  XIi,4

Middelkoop, Jan Gerrit (1905-1906)  XIIal,9

Middelkoop, Jan Gerrit (1909-1985)  XIIIah

Middelkoop, Jan Gerrit (1914-1995)  XIIIbf

Middelkoop, Jan Hermanusz (1823-1882)  XIbb

Middelkoop, Jan Jansz (1848-1939)  XIIbu

Middelkoop, Jan Janz (1895-1940)  XIVcp

Middelkoop, Jan Petersz (1905-1981)  XIVcr

Middelkoop, Jan Teunisz (1782-1866)  Xq

Middelkoop, Jan-Anne (1937-)  XIVbq

Middelkoop, Janine (1983-)  XVbj,2

Middelkoop, Janna Antonia (1863-1864)  XIe,6

Middelkoop, Janna Cornelia (1899-1926)  XIVax

Middelkoop, Janna Elizabeth (1873-1874)  XIai,8

Middelkoop, Janna Pieternella (1917-1979)  XIVaq

Middelkoop, Jannetje (1711-1730)  VII-l,5

Middelkoop, Jannetje (1812-1885)  Xad,6

Middelkoop, Jannetje (1846-)  XIba,1

Middelkoop, Jannetje (1850-)  XIbb,3

Middelkoop, Jannetje (1859-1862)  XIbc,4

Middelkoop, Jannetje (1862-1943)  XIIby

Middelkoop, Jannetje (1865-1871)  XIav,1

Middelkoop, Jannetje (1872-1872)  XIav,6

Middelkoop, Jannetje (1886-1886)  XIIbq,2

Middelkoop, Jannetje (1889-)  XIIIca

Middelkoop, Jannetje Cornelia (1944-)  XIVap,1

Middelkoop, Jannetje Pieternella (1875-1931)  XIIIcc

Middelkoop, Jannie  XIVco,2

Middelkoop, Jannie (1946-)  XIVj,7

Middelkoop, Jannighje (1719-1720)  VIIj,4

Middelkoop, Jannigje (1767-)  IXm,1

Middelkoop, Jannigje (1782-)  IXp,1

Middelkoop, Jannigje (1787-1872)  IX-l,6

Middelkoop, Jannigje (1815-1816)  XIaj,1

Middelkoop, Jannigje (1816-1857)  XIaq

Middelkoop, Jannigje (1817-1888)  XIaf

Middelkoop, Jannigje (1823-1895)  Xo,5

Middelkoop, Jannigje (1828-1830)  Xaf,11

Middelkoop, Jannigje (1828-)  Xo,8

Middelkoop, Jannigje (1829-1859)  XIc

Middelkoop, Jannigje (1864-1925)  XIh

Middelkoop, Jannigje (1868-1953)  XIai,6

Middelkoop, Jannigje (1874-1931)  XIIam

Middelkoop, Jannigje (1891-1961)  XIIIap

Middelkoop, Jannigje (1892-1892)  XIIaw,3

Middelkoop, Jannigje (1896-1941)  XIIId

Middelkoop, Jannigje (1901-1969)  XIVay

Middelkoop, Jannigje (1905-1905)  XIi,6

Middelkoop, Jannigje (1946-)  XVbk

Middelkoop, Jannigje Herbertsdr (1708-)  VIIb,1

Middelkoop, Jannigje Josina (1938-)  XIVr,4

Middelkoop, Jan-Pieter (1985-)  XVbd,2

Middelkoop, Jansje (1908-1997)  XIIIcs

Middelkoop, Janske (1955-)  XIVbn,1

Middelkoop, Jasper (1801-1822)  Xp,2

Middelkoop, Jelle van  XVI-l,1

Middelkoop, Jessica (1993-)  XVa,3

Middelkoop, Jilis-Bart (1970-)  XVaw

Middelkoop, Joannes (1807-1866)  XIbd

Middelkoop, Joannes (1883-)  XIIca,6; XIIIcw

Middelkoop, Joannes (1883-)  XIIIdc

Middelkoop, Joffri (1979-1980)  XIVm,4

Middelkoop, Johan Gijsbertus (1891-)  XIIbx,7

Middelkoop, Johann Heinrich Wilhelm (1911-)  XIIIcv,1

Middelkoop, Johanna (1812-1885)  XIax

Middelkoop, Johanna (1852-1865)  XIy,1

Middelkoop, Johanna (1865-1938)  XIIag

Middelkoop, Johanna (1875-)  XIIca,1

Middelkoop, Johanna (1884-1956)  XIIIda

Middelkoop, Johanna (1892-1892)  XIIIbh,2

Middelkoop, Johanna (1894-)  XIIIbh,3

Middelkoop, Johanna Alida (1849-1925)  XIIcb

Middelkoop, Johanna Alida (1878-1939)  XIIca,3

Middelkoop, Johanna Cornelia (1926-)  XIVbt,2

Middelkoop, Johanna Cornelia (1990-)  XVaw,1

Middelkoop, Johanna Fransijna (1858-1879)  XIag,4

Middelkoop, Johanna Gezina (1936-)  XVbq

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1869-1871)  XIy,13

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1871-1956)  XIIai

Middelkoop, Johanna Gijsberta (1895-)  XIIaf,1

Middelkoop, Johanna Hendrica (1880-1952)  XIIIdh

Middelkoop, Johanna Hendrika (1880-1954)  XIIIce

Middelkoop, Johanna Margaretha (1915-1994)  XIVh

Middelkoop, Johanna Martina (1865-1944)  XIIac

Middelkoop, Johanna Ottodr (1819-1855)  XIs

Middelkoop, Johanna Suzanna (1878-1879)  XIIbu,6

Middelkoop, Johannes (1696-)  VIf,11

Middelkoop, Johannes (1703-1705)  VII-l,1

Middelkoop, Johannes (1764-)  VIIIs,6

Middelkoop, Johannes (1844-1845)  XIaj,5

Middelkoop, Johannes (1879-)  XIIbj,4

Middelkoop, Johannes (1924-2001)  XIVcg

Middelkoop, Johannes Arie Pieter (1947-)  XIVcg,1

Middelkoop, Johannes Henricus (1921-1922)  XIIIbs,7

Middelkoop, John (1882-1883)  XIIIdb

Middelkoop, John Burt (1918-1988)  XIVdm

Middelkoop, John Burt (1958-)  XIVdm,4

Middelkoop, Joop (1970-)  XVbe,1

Middelkoop, Joost (1855-1855)  XIx,2

Middelkoop, Joost (1856-1901)  XIx,3

Middelkoop, Joost Willem Cornelis (1885-1951)  XIIIcu

Middelkoop, Joseph (1881-)  XIIbu,9

Middelkoop, Josina (1930-1936)  XIIIag,1

Middelkoop, Josina (1939-)  XIIIag,4

Middelkoop, Juanita (1935-)  XIVav

Middelkoop, Judich (1714-)  VIIIi,1

Middelkoop, Judith Maria (1938-2011)  XIVbd,1

Middelkoop, Judith Maria Irene (1939-)  XIVbf,1

Middelkoop, Judy (1971-)  XVbc,4

Middelkoop, Kacey (1996-)  XVct,3

Middelkoop, Kaleigh Dolores (1991-)  XVam,3

Middelkoop, Karel (1886-1966)  XIIIad

Middelkoop, Karel (1926-2004)  XIVch

Middelkoop, Karel (1928-1971)  XIIIad,9

Middelkoop, Karel (1936-)  XIVae,3

Middelkoop, Karel (1947-)  XVbu

Middelkoop, Karel (1950-)  XVai

Middelkoop, Karel (1954-)  XVan

Middelkoop, Karen Maureen (1949-)  XIVdm,1

Middelkoop, Karin Ina (1967-2016)  XVIs

Middelkoop, Karolina Friedrika Augusta (1914-1995)  XIIIct,1

Middelkoop, Kelsey Caye (1993-)  XVct,1

Middelkoop, Klaas (1759-1761)  VIIIa,2

Middelkoop, Klaas (1761-1837)  VIIIa,3

Middelkoop, Klaas (1814-1891)  Xd

Middelkoop, Klaas (1862-)  XIIbq

Middelkoop, Klaas (1927-)  XIIIbb,2

Middelkoop, Klaas Cornelisze (1746-1820)  IXy

Middelkoop, Klaasje (1751-1754)  VIIIq,9

Middelkoop, Klara (1744-)  IXw

Middelkoop, Kornelia (1726-)  VIIIk,4

Middelkoop, Kurt Joseph (1961-)  XVct

Middelkoop, Laura (1961-)  XVbx

Middelkoop, Laura (1993-)  XVIg,1

Middelkoop, Laura Celine (1984-)  XVIk

Middelkoop, Leendert (1924-2004)  XIVah

Middelkoop, Lena (1845-)  XIbb,1

Middelkoop, Lena (1851-1918)  XIIak

Middelkoop, Lena (1888-)  XIIbu,12

Middelkoop, Leon  XIVbr,2

Middelkoop, Leonardus (1915-1983)  XIVcd

Middelkoop, Leonardus Pieter Arie (1946-)  XIVcd,1

Middelkoop, Lia (1953-)  XVcm

Middelkoop, Li-An (1993-)  XVcp,2

Middelkoop, Lijsbeth (1713-1720)  VIIj,1

Middelkoop, Lijsbeth (1718-)  IXt,1

Middelkoop, Lijsbeth Herberts (1705-)  VIIh,4

Middelkoop, Lijske (-1658)  IVc,2

Middelkoop, Linda (1977-)  XVar,1

Middelkoop, Linda (1996-)  XVc,3

Middelkoop, Loes (1949-)  XVcc

Middelkoop, Lola (1990-)  XVIv,1

Middelkoop, Lotte (2014-)  XVId,1

Middelkoop, Louise Martha (1946-2020)  XVaz

Middelkoop, Lyanne (1946-1997)  XIVao,3

Middelkoop, Lydia (1975-)  XVh

Middelkoop, M. (1924-)  XIIIcj,3

Middelkoop, M. (1924-)  XIVbm

Middelkoop, M. (1946-)  XVbi

Middelkoop, M.F. (1947-)  XIVr,11

Middelkoop, M.G.M. (1984-)  XVj

Middelkoop, M.W. (1909-)  XIIIch,2

Middelkoop, Maaijke (1826-1904)  XIb

Middelkoop, Maaijke Evertse (1747-1827)  IXq

Middelkoop, Maaijken (1727-1747)  VIIIf,3

Middelkoop, Maaike (1833-1835)  Xb,5

Middelkoop, Maaike (1852-1904)  XIIav

Middelkoop, Maaike (1866-1935)  XIIbb

Middelkoop, Maaike (1873-1873)  XIf,8

Middelkoop, Maaike (1887-1937)  XIIIw

Middelkoop, Maaike (1888-1958)  XIII-l

Middelkoop, Maaike (1892-1978)  XIIIq

Middelkoop, Maaike (1898-1968)  XIIIs

Middelkoop, Maaike (1945-)  XIV-l

Middelkoop, Maaike (1980-)  XIVbp,2

Middelkoop, Maaike Antonia (1914-2000)  XIVg

Middelkoop, Maaike Geertrui (1835-1917)  XIg

Middelkoop, Maaike Jacoba (1922-1978)  XIVar

Middelkoop, Maaiken Stevense (1741-)  IXr

Middelkoop, Maarten (1865-1868)  XIat,8

Middelkoop, Maarten (1884-1900)  XIIaa,2

Middelkoop, Maarten (1909-1967)  XIIIab,5

Middelkoop, Maarten (1916-1984)  XIIIad,3

Middelkoop, Maarten (1965-)  XVIz

Middelkoop, Maarten (2011-)  XVIx,2

Middelkoop, Maartje (1847-1850)  XIba,2

Middelkoop, Maartje (1850-1852)  XIba,4

Middelkoop, Maartje (1852-1855)  XIba,6

Middelkoop, Maartje (1855-1858)  XIba,8

Middelkoop, Maartje (1858-)  XIba,11

Middelkoop, Maartje (1887-1906)  XIIbx,5

Middelkoop, Maartje (1921-)  XIVcz

Middelkoop, Maartje (1948-)  XIVcx,7

Middelkoop, Maayke Ariens (1765-)  IXb

Middelkoop, Madeleine (1961-)  XVbp,1

Middelkoop, Maeike (1677-)  VIf,3

Middelkoop, Maeycken Cornelisdr van (1630-1686)  Ve,2

Middelkoop, Maijke (1747-1773)  IXc

Middelkoop, Maijke Ariesdr van (1748-1807)  Xy

Middelkoop, Maikel (1968-)  XVt,3

Middelkoop, Marcel Philip (1952-)  XVbb

Middelkoop, Margaretha (1861-1907)  XIIg

Middelkoop, Margaretha (1911-1912)  XIIh,4

Middelkoop, Margaretha (1977-)  XIVbp,1

Middelkoop, Margaretha Adriana (1912)  XIIh,5

Middelkoop, Margaretha Adriana (1913-1913)  XIIh,6

Middelkoop, Margaretha Frederica (1892-)  XIIcc,3

Middelkoop, Margaretha Hendrika Katharina (1890-1981)  XIIbu,14

Middelkoop, Margarita (1715-1730)  VII-l,7

Middelkoop, Margie (1882-)  XIIIcf

Middelkoop, Margje (1836-1891)  XIIbs

Middelkoop, Margret (1962-)  XVo

Middelkoop, Margrietha (1921-)  XIIIbt,1

Middelkoop, Mari (1965-)  XVd

Middelkoop, Maria (1708-1730)  VII-l,4

Middelkoop, Maria (1708-1730)  VIIm,4

Middelkoop, Maria (1712-)  VIIn,3

Middelkoop, Maria (1789-1838)  Xag

Middelkoop, Maria (1819-1872)  XIz

Middelkoop, Maria (1880-)  XIab,12

Middelkoop, Maria (1886-)  XIIIb

Middelkoop, Maria (1889-1890)  XIIax,3

Middelkoop, Maria (1890-1890)  XIIax,4

Middelkoop, Maria (1895-1968)  XIIax,6

Middelkoop, Maria (1900-)  XIIbx,11

Middelkoop, Maria (1929-2018)  XVx

Middelkoop, Maria Alida (1866-1943)  XIIcg,6

Middelkoop, Maria Anna (1859-1937)  XIIae

Middelkoop, Maria Barendina (1957-)  XVak

Middelkoop, Maria Bertha (1903-1904)  XIIIbj,2

Middelkoop, Maria Bertha (1906-1906)  XIIIbj,3

Middelkoop, Maria Bertha (1907-1908)  XIIIbj,4

Middelkoop, Maria Catharina (1904-)  XIVdo

Middelkoop, Maria Christina (1789-1828)  IXad,3

Middelkoop, Maria Elisabeth (1952-2018)  XVba

Middelkoop, Maria Engelina (1907-1995)  XIVq

Middelkoop, Maria Francijna (1912-2006)  XIVu

Middelkoop, Maria Gerdina (1930-1944)  XIVca,1

Middelkoop, Maria Gerdina (1942-)  XVbr

Middelkoop, Maria Gerdina Sophia (1918-1956)  XIVce

Middelkoop, Maria Hendrickse (1751-1835)  IXx

Middelkoop, Maria Jans (1689-)  VIIe

Middelkoop, Maria Johanna (1856-1859)  XIy,3

Middelkoop, Maria Johanna (1897-)  XIIIar,1

Middelkoop, Maria Johanna (1975-)  XVai,1

Middelkoop, Maria Ottolina (1928-2018)  XIVbh

Middelkoop, Maria Theresia Cornelia (1862-1863)  XIIcg,3

Middelkoop, Maria Wilhelmina (1924-)  XIIIbv,2

Middelkoop, Maric  XVII,1

Middelkoop, Marie (1893-1981)  XIIIcx

Middelkoop, Marie Alida (1902-1920)  XIIb,7

Middelkoop, Marijtje (1748-)  VIIIq,6

Middelkoop, Marijtje (1785-1786)  IXac,5

Middelkoop, Marike (1731-1758)  VIIIt

Middelkoop, Mariken (1716-1754)  VIIIr; VIIIs,1

Middelkoop, Marinus (1854-1922)  XIn,8

Middelkoop, Marinus (1873-1950)  XIIIar

Middelkoop, Marinus (1895-)  XIIb,4

Middelkoop, Marinus (1899-)  XIIbn,11

Middelkoop, Marinus (1905-1968)  XIIIv,3

Middelkoop, Marinus (1920-1985)  XIVcf

Middelkoop, Marinus (1921-1995)  XIVab

Middelkoop, Marinus (1927-)  XIVcm

Middelkoop, Marinus (1944-2015)  XVbt

Middelkoop, Marinus (1953-)  XVbj

Middelkoop, Marinus Jan (1911-1990)  XIIIbe

Middelkoop, Marinus Joannes (1865-1902)  XIIcg,5; XIIIde

Middelkoop, Mariska (1982-)  XVas,1

Middelkoop, Mariska (1988-)  XVIe,1

Middelkoop, Marja (1957-)  XVbw

Middelkoop, Marjelle (1985-)  XVbd,1

Middelkoop, Marjolein (1983-)  XVbf,4

Middelkoop, Marloes (1995-)  XVIz,3

Middelkoop, Marretje (1917-)  XIIIc,1

Middelkoop, Marrigje (1740-)  VIIIo,3

Middelkoop, Marrigje Cornelia (1894-1897)  XIIal,4

Middelkoop, Marrigje Cornelia (1902-1910)  XIIal,8

Middelkoop, Martin (1908-1991)  XIIIal

Middelkoop, Martinus Arnoldus Jacobus (1811-)  Xah,5

Middelkoop, Mary (1955-)  XIVco,5

Middelkoop, Mary (1957-)  XVcn

Middelkoop, Mary Jane (1975-)  XVal,2

Middelkoop, Mascha Adriënne (1973-)  XVIj

Middelkoop, Mathijs (1791-1831)  Xo

Middelkoop, Mathijs (1938-)  XIIIah,1

Middelkoop, Matthijs (1794-1854)  XIaj

Middelkoop, Matthijs (1820-1821)  Xr,1

Middelkoop, Matthijs (1853-1855)  XIab,3

Middelkoop, Matthijs (1854-1856)  XIy,2

Middelkoop, Matthijs (1858-1858)  XIab,5

Middelkoop, Matthijs (1859-1859)  XIad,3

Middelkoop, Matthijs (1860-1936)  XIIal

Middelkoop, Matthijs (1862-1948)  XIIaf

Middelkoop, Matthijs (1922-2009)  XIVak

Middelkoop, Matthijs (1980-)  XVat,1

Middelkoop, Matthijs Arie (1969-)  XIVam,4

Middelkoop, Matthijs Cornelis (1841-1842)  XIaj,4

Middelkoop, Mattijs (1808-)  Xu,3

Middelkoop, Mattijs Hendrikus (1803-1808)  Xu,1

Middelkoop, Matwé (1983-)  XVad,1

Middelkoop, Maurits (1844-1910)  XIIci

Middelkoop, Maurits Breunis (1902-1960)  XIVdn

Middelkoop, Mei-An (1989-)  XVcp,1

Middelkoop, Merle (2005-)  XVII,2

Middelkoop, Metje (1860-1938)  XIIIbg

Middelkoop, Metje (1868-1954)  XIIIbl

Middelkoop, Metje (1888-1958)  XIIIam

Middelkoop, Metje Francijntje (1934-)  XVq

Middelkoop, Metje Johanna (1877-1936)  XIIIbm

Middelkoop, Michael Carl (1958-)  XVam

Middelkoop, Michiel (1754-)  VIIIs,2

Middelkoop, Miep (1951-)  XVbv

Middelkoop, Mijnske (1706-1730)  VII-l,3

Middelkoop, Mijntje (1812-)  Xw,4

Middelkoop, Mike (2007-)  XVIq,1

Middelkoop, Milo (1991-)  XVIv,2

Middelkoop, Minnie (1903-1998)  XIIas,2

Middelkoop, Miriam (1974-)  XVbf,2

Middelkoop, N. (1901-1978)  XIIbn,12

Middelkoop, Natasja (1985-)  XVce,2

Middelkoop, Neeltje (1704-1740)  VIIm,1

Middelkoop, Neeltje (1748-1749)  VIIIf,14

Middelkoop, Neeltje (1752-)  VIIIo,7

Middelkoop, Neeltje (1757-1832)  Xm

Middelkoop, Neeltje (1759-)  VIIIq,14

Middelkoop, Neeltje (1766-1832)  IXk,7

Middelkoop, Neeltje (1798-1853)  IXab,3

Middelkoop, Neeltje (1808-1808)  Xad,2

Middelkoop, Neeltje (1811-1879)  XIIaa

Middelkoop, Neeltje (1816-1817)  Xad,8

Middelkoop, Neeltje (1837-1895)  XIIbl

Middelkoop, Neeltje (1840-1920)  XIIbm

Middelkoop, Neeltje (1841-1905)  XIal,7

Middelkoop, Neeltje (1841-1916)  XIIt

Middelkoop, Neeltje (1852-1909)  XIIat

Middelkoop, Neeltje (1886-)  XIIbu,11

Middelkoop, Neeltje (1889-1889)  XIIb,3

Middelkoop, Neeltje (1929-)  XIVde

Middelkoop, Neeltje (1931-1993)  XIVy,2

Middelkoop, Neeltje Adriana (1844-1889)  XIIm

Middelkoop, Neeltje Adriana (1888-1951)  XIIIae

Middelkoop, Neeltje Adriana (1901-1978)  XIIIo

Middelkoop, Neeltje Adriana (1925-2017)  XIVai

Middelkoop, Neeltje Adriana (1929-)  XIIIcm,1

Middelkoop, Neeltje Aria (1917-1937)  XIIIu,2

Middelkoop, Neeltje Ariëns (1661-)  VIIm

Middelkoop, Neeltje Bastiana (1912-1989)  XIVc; XIVf

Middelkoop, Neeltje Herbertsd (1717-1747)  VIIIc

Middelkoop, Neeltje Maria (1955-)  XIVag,2

Middelkoop, Nel (1950-)  XVk

Middelkoop, Nella (1973-)  XVIa

Middelkoop, Nellie Garnett (1912-1996)  XIIas,5

Middelkoop, Nelly Cornelia (1938-)  XIIIcq,2

Middelkoop, Nick (2003-)  XVIr,1

Middelkoop, Nick (2013-)  XVIp,2

Middelkoop, Nico (1942-)  XIVj,3

Middelkoop, Nicolaas Jan (1915-1916)  XIIIaj,3

Middelkoop, Nicolaas Louis (1929-1977)  XVbo

Middelkoop, Nicole (1987-)  XVcl,2

Middelkoop, NN (-1981)  XIIIcx,1

Middelkoop, NN  XIVbl,1

Middelkoop, NN  XIVbl,2

Middelkoop, NN  XIVbl,3

Middelkoop, NN  XIVbl,4

Middelkoop, NN  XIVbl,5

Middelkoop, NN  XIVbl,6

Middelkoop, NN  XIVbl,7

Middelkoop, NN  XVac,1

Middelkoop, NN de (-1740)  VIII-l,1

Middelkoop, NN (1727-)  VIII-l,3

Middelkoop, NN (1808-1808)  Xad,3

Middelkoop, NN (1833-)  XIbe,2

Middelkoop, NN (1853)  Xb,9

Middelkoop, NN (1857)  XIad,2

Middelkoop, NN (1857)  XIbd,7

Middelkoop, NN (1876-1876)  XIIbh,7

Middelkoop, NN (1876)  XIo,6

Middelkoop, NN (1878)  XIIbv,1

Middelkoop, NN (1879)  XIj,4

Middelkoop, NN (1880)  XIIbv,2

Middelkoop, NN (1884)  XIIbu,10

Middelkoop, NN (1884)  XIIbj,8

Middelkoop, NN (1885)  XIIbv,4

Middelkoop, NN (1894)  XIIbx,8

Middelkoop, NN (1902)  XIIIar,4

Middelkoop, NN (1905)  XIIIar,6

Middelkoop, NN (1909)  XIIh,3

Middelkoop, NN (1912)  XIIbz,12

Middelkoop, NN (1914-)  XIIbz,13

Middelkoop, NN (1914)  XIIh,8

Middelkoop, NN (1916)  XIIh,9

Middelkoop, NN (1917)  XIIIar,11

Middelkoop, NN (1919)  XIIIp,1

Middelkoop, NN (1920)  XIIIat,3

Middelkoop, NN (1920)  XIIIi,8

Middelkoop, NN (1929-)  XIIIp,3

Middelkoop, NN (1932-)  XIIIbt,3

Middelkoop, NN (1934-)  XIIIbt,4

Middelkoop, NN (1937-1940)  XIIIbd,1

Middelkoop, NN (1940-)  XVg

Middelkoop, NN (1947)  XIVo,1

Middelkoop, NN (1953)  XIVo,5

Middelkoop, NN (1955-1955)  XIVdm,3

Middelkoop, NN (1955-)  XVq,1

Middelkoop, NN (1956)  XIVag,3

Middelkoop, NN (1962-)  XVck,1

Middelkoop, NN (1963-)  XVck,2

Middelkoop, NN (1965-)  XVw,1

Middelkoop, NN (1970-)  XVg,1

Middelkoop, Normen (1981-)  XVIq

Middelkoop, Otto (1846-1917)  XIIu

Middelkoop, Otto (1874-1923)  XIIh

Middelkoop, Otto (1903-1974)  XIIIv,1

Middelkoop, Otto Arieszn (1787-1879)  Xh

Middelkoop, Otto Barthus (1893-1986)  XIIn,8

Middelkoop, Otto Pieter (1918-1937)  XIIh,10

Middelkoop, P.R. (1958-)  XVcp

Middelkoop, Patrick (1985-)  XVIx

Middelkoop, Paul (1950-2010)  XIVcg,3

Middelkoop, Peter (1853-1930)  XIIay

Middelkoop, Peter (1863-)  XIab,7

Middelkoop, Peter (1873-)  XIIbu,2

Middelkoop, Peter (1916-1958)  XIVbc

Middelkoop, Peter (1947-1947)  XIVab,4

Middelkoop, Peter (1947-)  XVad

Middelkoop, Peter Hendricksz (1672-1675)  VIg,4

Middelkoop, Peter Hendricksz (1675-1710)  VIg,5

Middelkoop, Peter Jansz (1874-)  XIIbu,3

Middelkoop, Peter Johannes (1879-1945)  XIIIcd

Middelkoop, Peter Johannes (1933-)  XIVcr,1

Middelkoop, Petertje (1907-1967)  XIVba

Middelkoop, Petra (1960-)  XIVbq,1

Middelkoop, Petra (1993-)  XVc,2

Middelkoop, Petronella (1713-1758)  VII-l,6

Middelkoop, Petronella Jansje (1895-1986)  XIIIck

Middelkoop, Petrus Herbertsz (1715-1777)  VIIIb; IXc,1

Middelkoop, Phillip M. (1947-)  XIIIal,3

Middelkoop, Piet (1942-)  XIVak,1

Middelkoop, Piet (1953-)  XVc

Middelkoop, Pieter (1692-1697)  VIi,8

Middelkoop, Pieter (1697-1748)  VIi,9

Middelkoop, Pieter (1754-1755)  IXk,2

Middelkoop, Pieter (1755-)  IXk,3

Middelkoop, Pieter (1762-)  IXk,6

Middelkoop, Pieter (1777-1794)  IX-l,2

Middelkoop, Pieter (1786-1868)  Xg

Middelkoop, Pieter (1793-)  IXac,10

Middelkoop, Piete