• Site bevat alleen overleden personen.
  • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
  • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
  • More details ask through 'Contact'

'

Parenteel van Gijsbert Middelkoop

I. Gijsbert Middelkoop, geb. Heijkoop omstr. 1740,1 † Abcoude-Proosdij vóór 1811,2 tr. Kockengen 28 april 17653 Klaasje de Bruijn, geb. Kockengen, ged. Kockengen 1 mei 1740, † NL vóór 1796,2 dr. van Cornelis Jans de Bruyn en Philippijntje Barten Fokkert.

Uit dit huwelijk:

1. Philippina Middelkoop, geb. Baambrugge omstr. febr. 1768,4 † Loenersloot 13 maart 1848, tr. Loenen 14 nov. 18124 Hendrik de Jong, geb. Loenen omstr. 1763, † vóór 1848.

2. Jan, volgt IIa.

3. Bart Middelkoop, geb. Abcoude? omstr. 1773,5 † Abcoude-Baambrugge 14 mei 1812, tr. Abcoude 11 april 18026 Maria Hoogenhoud, ged. Loenen a/d Vecht 6 juni 1762,7 † Loenersloot 25 nov. 1842,8 dr. van Hermen Janze Hoogenhout en Maria Willemse van Zwol en wed. van Gijsbert van Gelderen.

4. Klaasje Middelkoop, geb.? omstr. 1774, † Abcoude-Proosdij 11 aug. 1830.

5. Aaltje, volgt IIb.

6. Maretje Middelkoop, geb. Baambrugge vóór 1779, tr. Abcoude-Proosdij 14 mei 17979 Casper Verschuur, geb. Vreeland vóór 1777.10

 

IIa. Jan Middelkoop, ged. Baambrugge 1 okt. 1769 (get. Philippijntje Fokkert),11 † Abcoude-Baambrugge 15 sept. 1814, tr. Abcoude-Proosdij (kerkelijk Abcoude)4 30 okt. 17964 Trijntje Verschuur, geb. Abcoude-Proosdij 1771,10 † ald. 16 mei 1836, dr. van Jacobus en Antje de Oude.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbertus, volgt IIIa.

2. Cornelis Middelkoop, ged. Abcoude 2 juni 1800,11 † Abcoude-Baambrugge 25 juli 1851.

3. Antje, volgt IIIb.

4. Klaasje Middelkoop, geb. Abcoude-Baambrugge 23 aug. 1812,12 † Abcoude? vóór nov. 1813.

5. Klaasje, volgt IIIc.

6. Jan, volgt IIId.

 

IIIa. Gijsbertus Middelkoop, geb. Abcoude-Baambrugge 1797,5 spoorwegarbeider,2 † Ruwiel 3 dec. 1862,2 tr. Loenen a/d Vecht 16 dec. 18424 Alida van Hilten, geb. Nederhorst den Berg 26 maart 1818,13 † Ruwiel 9 aug. 1886, dr. van Herremanus en Gerritje Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IVa.

2. Gerritje, volgt IVb.

3. Trijntje, volgt IVc.

4. Hermanus, volgt IVd.

 

IVa. Jan Middelkoop, geb. Loenersloot 29 aug. 1843,14 Rangeerder 1910,15 † Hekendorp 27 sept. 1902,5 tr. Ruwiel 10 nov. 18824 Jannigje Verwoerd, geb. Hoenkoop omstr. 1857,13 dr. van Frank en Marrigje de Wit.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Middelkoop, geb. omstr. 1875,5 † Utrecht 7 nov. 1890.

2. Gijsbertus Middelkoop, geb. Hekendorp 8 aug. 1883,14 boerenarbeider.16

3. Frank, volgt Va.

4. Alida Middelkoop, geb. Hekendorp? 5 nov. 1885,12 † Utrecht 7 nov. 1910.17

5. Wouter, volgt Vb.

6. Gerritje Adriana Middelkoop, geb. Hekendorp 6 maart 1892,18 tr. Amsterdam 9 dec. 19154 Jacobus Rip, geb. Zevenhuizen omstr. 1881, kruidenier 1915,13 zn. van Hendrik en Lena Rip.

7. Marrigje Middelkoop, geb. Hekendorp 12 maart 1899.12

 

Va. Frank Middelkoop, geb. Hekendorp 15 okt. 1884,13 tr. Waddinxveen 18 dec. 19144 Adriana Willemijntje van Rijswijk, geb. Hekendorp 14 jan. 1889,11 † Reeuwijk 9 mei 1948,14 dr. van Jan en Rijkje van Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Middelkoop, geb. Reeuwijk 20 sept. 1915.14

2. Jan Middelkoop, geb. Reeuwijk 11 okt. 1916.14

3. Gijsbertus Middelkoop, geb. Reeuwijk 11 jan. 1918,5 landbouwer,19 † Gouda 28 juni 1942.

4. Rijkje Middelkoop, geb. Reeuwijk 17 febr. 1919,14 † ald. 14 febr. 1920.20

5. Frank Middelkoop, geb. Reeuwijk 7 aug. 1921,14 † ald. 9 febr. 1922.11

 

Vb. Wouter Middelkoop, geb. Hekendorp 11 febr. 1887,12 kruidenier 1910,13 tr. Amsterdam 17 nov. 19104 Johanna Clasina Schreuder, geb. Amsterdam omstr. 1888,13 dr. van Hendricus Johannes Christoffel en Wilhelmina Catharina Lindeman.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 29 juli 1911,18 † ald. 20 nov. 1914.18

2. Wilhelmina Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 25 maart 1915, † Huizen 11 nov. 1978.21

3. Gijsbertus Middelkoop, geb. Amsterdam 19 sept. 1916.18

4. Gijsbertus, volgt VIa.

5. Hendricus Johannes Christoffel Middelkoop, geb. Amsterdam 16 maart 1920,21 † Utrecht 20 juni 1991,21 tr. Huizen omstr. 5 febr. 194722 J. Bout, geb.? vóór 1929.

6. Johanna C. Middelkoop, geb. Huizen? vóór 1928, tr. Huizen omstr. 3 maart 194822 Johan L. Hoogerheide, geb.? vóór 1928. [Texel 1978]23

 

VIa. Gijsbertus Middelkoop, geb. Huizen? vóór 1918, vermeld uitsluiting 1950,24 tr. 1e Huizen omstr. 1 april 193822 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 26 maart 1953)25 Gerritje Snel, geb.? vóór 1920; tr. 2e na 1953 Cornelia Bernard, geb.? na 1910.

Uit het eerste huwelijk:

Neeltje Middelkoop, geb. Huizen? na 1939, † Huizen juni 2019.26

 

IVb. Gerritje Middelkoop, geb. Loenen a/d Vecht 19 april 1845,27 † Breukelen St.Pieters 13 juni 1930, tr. Loenersloot 4 dec. 18684 Hendrik van Ruiswijk, geb. Leersum 1840,13 † vóór 1930, zn. van Kempis en Petronella Emans.

Uit dit huwelijk:

1. Kempis van Rijswijk, geb. Loenersloot 1870,28 tr. Loenen 10 mei 189528 Catharina Zabel, geb. Amsterdam 1865,28 † Utrecht 1940.28

2. Gijsberta van Ruiswijk, geb.? omstr. 1877,5 † Zuilen 26 maart 1916,4 tr. Johannes Lobbezoo, geb.? na 1870, † ald. na 1916.

 

IVc. Trijntje Middelkoop, geb. Ruwiel 4 dec. 1848,27 † Breukelen-Nijenrode 30 sept. 1927, tr. Ruwiel 31 dec. 186929 Cornelis van Tricht, geb. Breukelen-Nijenrode 1837,9 † Breukelen St.Pieters 8 jan. 1890, zn. van Jan en Antje Staarink.

Uit dit huwelijk:

1. Antje van Tricht, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1871.13

2. Gijsbertus van Tricht, geb. Maarssen 4 juni 1873,30 † Utrecht 5 aug. 1938,30 tr. Breukelen-Nijenrode 10 april 19039 Gerarda Margaretha van Ettekoven, geb. Utrecht 31 dec. 1877,13 † Maarssen 25 nov. 1959.30

3. Alida Adriana van Tricht, geb. Breukelen St.Pieters omstr. 1882.13

4. Cornelis van Tricht, geb. Breukelen St.Pieters? mei 1884,5 † Breukelen St.Pieters 6 april 1885.4

5. Trijntje Adriana van Tricht, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1885.13

6. Cornelia van Tricht, geb. Breukelen St.Pieters? maart 1887,5 † Breukelen St.Pieters 23 juli 1887.4

 

IVd. Hermanus Middelkoop, geb. Ruwiel 17 aug. 1856,31 boswachter,2 werkman 1883-1890,32 tuinder 1919,33 † Breukelen-Nijenrode 16 mei 1928, tr. Loenersloot 18 febr. 18814 Neeltje van Rozelaar, geb. Haarlemmermeer 1857,13 † Breukelen-Nijenrode 26 nov. 1942,4 dr. van Arie en Bartje Meggelsen.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert, volgt Vc.

2. Arie, volgt Vd.

3. Jan Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 11 maart 1884,31 † Harmelen? 29 nov. 1955,34 begr. Harmelen,34 tr. 1e Harmelen 9 dec. 19214 Rachel Catharina Aagje van Wijngaarden, geb. Harmelen 8 aug. 1873,35 † ald. 25 nov. 1933,36 dr. van Hendrik en Adriana Versteegt; tr. 2e Sleeuwijk omstr. 15 juli 193737 Jacoba van den Heuvel, geb. NL omstr. 1891,37 † Harmelen 5 juni 1945,5 dr. van Dirk en Barbera Rebecca den Hollander.

4. Gerardus, volgt Ve.

5. Albertus, volgt Vf.

6. Alida Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 27 okt. 1890,12 † NL 17 april 1973,2 tr. Breukelen-Nijenrode 31 mei 19184 Cornelis Dolderman, geb. Woerden omstr. 1892,13 zn. van Jacobus en Jannigje Mooij.

7. Cornelis Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 7 juni 1892,12 † NL 22 mei 1955,2 tr. Breukelen-Nijenrode 18 dec. 19244 Mietje Maria Boot, geb. Brielle omstr. 1897, † Utrecht 14 sept. 1986,21 begr. Breukelen 17 sept. 1986,21 dr. van Arie en Jacomijntje van den Brand.

8. Dirk, volgt Vg.

 

9. Hermanus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 27 okt. 1895, † Breukelen? 10 juli 1979,34 begr. Breukelen.34

10. Hermanus, volgt Vh.

11. Bartje Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 28 dec. 1896, † NL 20 mei 1972.2

12. Willem, volgt Vi.

 

Vc. Gijsbert van Middelkoop, geb. Breukelen St.Pieters 12 nov. 1881,38 magazijnknecht 1910,39 † Utrecht 14 okt. 1950,5 tr. Breukelen-Nijenrode 2 nov. 19064 Evertje Verkerk, geb. Breukelen-Nijenrode 12 jan. 1886,13 † Doetinchem 18 nov. 1973,21 dr. van Arie en Antje Korver.

Uit dit huwelijk:

1. Arie, volgt VIb.

2. Hermanus Antoon, volgt VIc.

 

VIb. Arie Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 6 okt. 1905,40 † Doetinchem 20 nov. 1983,21 tr. Menke Elisabeth Trientje van Halem, geb. Doetinchem 23 dec. 1910.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Johannes Middelkoop, geb. Doetinchem 3 dec. 1936,40 belang 1972-1982,41 † Laag Keppel 6 jan. 2017,21 gecrem. Doetinchem 12 jan. 2017.21

2. Everlien Middelkoop, geb. Doetinchem 18 mei 1946,21 † Tolkamer 23 dec. 2000,21 gecrem. Doetinchem 29 dec. 2000.21

 

VIc. Hermanus Antoon Middelkoop, geb. ’s Heerenberg 6 juli 1910,20 schipper,42 vertegenwoordiger 1939,43 † Doetinchem 1 mei 1977,40 gecrem. Dieren 5 mei 1977,21 tr.40 Jansje Cornelia Gerardina Beeker, geb. Utrecht 3 juni 1909,40 † Doetinchem 30 juli 1980.40

Uit dit huwelijk:

Evert Herman Middelkoop, geb. Doetinchem 16 dec. 1947,21 † Eefde 26 dec. 2009.21

 

Vd. Arie Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 31 jan. 1883,31 melkhandelaar,35 † Breukelen 24 dec. 1939,44 tr. 1e Veldhuizen 17 dec. 191527 Alida Lena van der Kwast, geb. Veldhuizen 21 maart 1894,27 vermeld NSB,45 † Breukelen-Nijenrode,46 dr. van Adrianus Leendert en Alida Johanna van Dam; tr. 2e vóór 1939 H. van Rozelaar, † na 1939.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje Middelkoop, geb. Utrecht 8 mei 1917,18 tr. Amsterdam 7 sept. 193947 J.G. Goos.

2. Adrianus Leendert Middelkoop, geb. Utrecht 28 maart 1920,18 † Amsterdam 1987,27 tr. 11 dec. 194727 (door echtsch. ontbonden)27 Dirkje Maria Bestevaar, geb. Heerlen 2 okt. 1920,27 † Stede Broek 9 juni 2010.27

 

Ve. Gerardus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 17 nov. 1886,31 aardappelhandelaar 1913-,35 kruidenier 1913-,48 voorzitter,49 Kerkeraad 1938-1961,21 Preases kerkeraad 1953-,48 † Woerden 27 febr. 1961, tr. Woerden 18 dec. 191350 A. Vroon, geb. Geldermalsen 1 juni 1893,50 dr. van Hendrik en Adriana Zondag.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje Middelkoop, geb. Woerden? omstr. 1915, † Nieuwegein 30 sept. 2003,21 begr. Utrecht 6 okt. 2003,21 tr. Woerden 13 jan. 193851 Nicolaas Slootweg, geb. Woerden? omstr. 1917,42 † Utrecht 6 febr. 1986.21

2. Adriana Middelkoop, geb. Woerden? omstr. 1917, † Leersum 11 febr. 2003,21 tr. Woerden 6 juni 194648 Hermanus Verwoerd, geb. Woerden? vóór 1920. [Woerden 1946-]14

3. Hermanus Middelkoop, geb. Woerden april 1918, † ald. 20 maart 1940.

4. Hendrik Middelkoop, geb. NL omstr. 1921, † Nunspeet 22 sept. 1994,21 tr. 10 april 194541 Aartje Anthonia de With, geb. NL omstr. 1918, † Woerden 16 maart 2011,21 begr. Nunspeet.26

5. Gerardus Middelkoop, geb. Woerden 29 sept. 1928,52 † Koudekerk a/d Rijn 12 juni 2013.52

 

Vf. Albertus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 26 febr. 1888,13 landbouwer 1919,13 † Breukelen-Nijenrode 10 dec. 1948, tr. Culemborg 7 nov. 19194 Gijsje Kool, geb. Everdingen 26 okt. 1889,27 † Breukelen 18 juli 1986,21 dr. van Govert en Maaike Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

Hermanus Middelkoop, geb.? 1 sept. 1924,53 † Breukelen 25 jan. 2008.53

 

Vg. Dirk Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1958),54 geb. Breukelen-Nijenrode 15 dec. 1893,55 kantonnier 1958,54 † Utrecht 8 april 1972,55 begr. Breukelen 13 april 1972,21 tr. Loenersloot 25 aug. 19214 Cornelia Drost, geb. Loenersloot 15 sept. 1896,55 † Breukelen 11 aug. 1975,42 dr. van Herndrik en Hendrikje Koudijs.

Uit dit huwelijk:

1. H Middelkoop, geb. Loenersloot? na 1929.

2. Gijsbertus Dirk Cornelis, volgt VId.

 

VId. Gijsbertus Dirk Cornelis Middelkoop, geb.? 21 febr. 1931,56 aannemer,24 lid,21 adviseur,21 † Klazienaveen 23 maart 1994,21 tr.57 Henriëtte Wilhelmina de Jong, geb. Loenen a/d Vecht 15 aug. 1929,58 † Klazienaveen 4 juli 2002.21

Uit dit huwelijk:

1. Willempje Middelkoop, geb. na 1951.

2. Cora Middelkoop, geb. na 1952.

3. Dirk, volgt VIIa.

 

VIIa. Dirk Middelkoop, geb. na 1953.

Uit zijn relatie met Aly Griemink, geb. na 1953:

Henk Middelkoop, geb. na 1973.

 

Vh. Hermanus Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 27 okt. 1895,4 bestuurslid -1984,24 † Breukelen 10 juli 1979,21 tr.59 Johanna Adriana Schot, geb. Tholen 2 jan. 1898,59 † Breukelen 28 aug. 1987,21 dr. van Pieter en Rachel Jasperse.

Uit dit huwelijk:

1. Rachel Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode? 1937,5 † Breukelen-Nijenrode mei 1937.

2. Johanna Adriana Middelkoop, geb. Breukelen 23 juli 1940,21 † Ermelo 9 aug. 2016.21

 

Vi. Willem Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode 30 april 1900,12 † Utrecht 22 juli 1953,2 begr. Breukelen,27 tr. 1e Breukelen-Nijenrode 18 maart 19264 Willemijntje Geurtsen, geb. Breukelen-Nijenrode omstr. 1901,13 † ald. 26 mei 1932,4 dr. van Pieter en Jacoba Hensbergen; tr. 2e na 1932 Dirkje van Ginkel, geb. Woudenberg 19 sept. 1904,27 † Breukelen 28 nov. 1993.27

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Middelkoop, geb. Breukelen-Nijenrode? omstr. 1930,5 † Utrecht 1 dec. 1946.

Uit het tweede huwelijk:

2. Hermanus Middelkoop, geb. Breukelen? omstr. 1936, oud-lid,21 secretaris,21 † Breukelen 10 mei 1991.21

 

IIIb. Antje Middelkoop, geb. Abcoude 2 febr. 1808,4 koopvrouw 1864,18 vermeld ziekenhuis 13 april 1850-30 april 1850,18 22 sept. 1863-3 okt. 1863 en 28 juli 1864-6 aug. 1864,18 tr. Amsterdam 29 aug. 18384 Leendert de Goede, geb. Amsterdam 12 okt. 1799, sleper 1838,13 zn. van Claas en Anna Barbara Grimmeijse.

Haar kinderen:

1. Gerritje Middelkoop, geb. Abcoude-Proosdij 4 febr. 1826.12

2. Pieter Middelkoop, geb. Abcoude-Proosdij 10 sept. 1833,12 † ald. 15 sept. 1833.5

 

IIIc. Klaasje Middelkoop, geb. Abcoude 11 nov. 1813,18 ventster 1851-1853,18 † Amsterdam? vóór 1864.

Haar kinderen:

1. Pieter, volgt IVe.

2. Hein Middelkoop, geb. Amsterdam 2 mei 1840.18

3. Gezina, volgt IVf.

 

IVe. Pieter Middelkoop, geb. Amsterdam 3 juli 1834,18 groenteverkoper 1860,13 † Amsterdam? vóór 13 maart 1886, tr. Amsterdam 26 juni 18604 Johanna Hendrika van Deelen, geb. Amsterdam omstr. 1834,13 werkster 1860,13 dr. van Willem George Frederik en Johanna Sophia Kramer.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Wilhelmina Clasina, volgt Vj.

2. Willem George Frederik, volgt Vk.

3. Maria Sophia Middelkoop, geb. Amsterdam 18 okt. 1868.29

4. Maria Sophia Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 9 juni 1873, † Valburg 8 april 1893.5

5. Clasina Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 23 april 1875,29 † ald. 10 juli 1875.29

 

Vj. Johanna Wilhelmina Clasina Middelkoop, geb. Amsterdam 30 jan. 1863,29 vermeld Politieregister 1891,60 tr. Amsterdam 23 maart 18874 Antonius Teunisse, geb. Brummen omstr. 1860,13 werkman 1886,47 pakhuisknecht 1887,13 vermeld Politieregister 1891,60 † Amsterdam?,47 zn. van Jacob en Catharina Elisabeth Rawi.

Uit dit huwelijk:

1. Antonius, volgt VIe.

2. Anna Maria, volgt VIf.

3. Pieter Teunisse, geb. Amsterdam omstr. 1889,13 tr. Apeldoorn 6 nov. 19154 Maria Martha Antonia Daalmeijer, geb. Leiden omstr. 1892.13

 

VIe. Antonius Middelkoop, geb. Amsterdam 16 dec. 1883,13 schilder 1908,61 tr. Zutphen 12 febr. 19084 Willemina Aberson, geb. Zutphen 8 april 1888,20 dr. van Derk Jan Bernard en Maria Johanna Wenneker.

Uit dit huwelijk:

Antonius Wilhelmus Teunisse, geb. Zutphen omstr. 1909,11 tr. Amsterdam 13 nov. 192911 Jennetje Knol, geb. Amsterdam omstr. 1907.11

 

VIf. Anna Maria van Middelkoop, geb. Amsterdam 8 maart 1886,18 † ald. 8 mei 1956, tr. Amsterdam? vóór 1903 Gerardus Johannes Maria Schoenmaker, geb. Amsterdam 12 febr. 1862,62 kantoorbediende 1932,63 † Amsterdam 27 april 1949.64

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Anna Maria Schoenmaker, geb. Amsterdam omstr. 1903, tr. Amsterdam 9 juli 19314 Herman Joannes Maria Rubsamen, geb. Amsterdam omstr. 1902, kantoorbediende 1931.13

2. Gerardus Jacobus Maria Schoemaker, geb. Amsterdam omstr. 1905, werktuigbouwkundige 1932,13 tr. Amsterdam 7 juli 19324 Everdina Wilhelmina Antonia Maria Bakels, geb. Amsterdam omstr. 1905.

 

Vk. Willem George Frederik Middelkoop, geb. Amsterdam 10 jan. 1866,65 loodgieter 1886-1893,65 glazenwasser 1896-1904,16 werkman 1900,16 pui- en glazenwasscher 1906-1910,16 vermeld Vrijgesteld 13 maart 1886,31 tr. Amsterdam 29 april 18864 Teuntje van Heerwaarden, geb. Buren 11 okt. 1859,65 dienstbode 1886,13 † Poortugaal 4 dec. 1942,66 dr. van Jan van Heerewaarden en Cornelia Lith.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Evert, volgt VIg.

2. Cornelia Johanna Sophia, volgt VIh.

3. Johanna Hendrika, volgt VIi.

4. Wilhelmina Gerardina Middelkoop, geb. Rotterdam 16 aug. 1893,16 † ald. 6 febr. 1895.67

5. Willem Gerardus, volgt VIj.

6. Wilhelmina Gerarda Middelkoop, geb. Rotterdam 16 dec. 1897,68 verkoopster,16 † Zeist? 7 okt. 1991,34 begr. Zeist,34 tr. Rotterdam 26 aug. 193316 (echtsch. ingeschr. 2 juni 1934)16 Cornelis Johannes Zaaijer, geb. Rotterdam 28 nov. 1899,68 Hofmeester,16 Rem.bediende,16 † Amstelveen 28 febr. 1973,69 zn. van Cornelis en Janna Bastiana Tuyn; hij hertr. Rijswijk ZH 29 jan. 193670 (door echtsch. ontbonden Rotterdam 17 juli 1947)70 Maria Johanna Hendrikx en tr. 3e Sliedrecht 5 sept. 194270 Adriana Germana Clauw.

7. Gijsbert Jan, volgt VIk.

VIg. Jan Evert Middelkoop, geb. Tiel 7 nov. 1886,65 glazenwascher,16 † Delft 7 mei 1944,67 tr. Rotterdam 24 sept. 191316 Maria Geneuglijk, geb. Rotterdam 18 jan. 1891,16 dr. van Cornelis en Geertruida Elizabeth den Besten.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Evert, volgt VIIb.

2. Geertruida Elizabeth Middelkoop, geb. Rotterdam 11 aug. 1915, † Zeist 19 maart 2003,44 gecrem. Nieuwegein 24 maart 2003,44 tr. Jaap Rol, geb. na 1910, † na 2003.

3. M. Middelkoop, geb. na 1915, † na 2003, tr. K.L. Rentenaar, geb. na 1915, † na 2003.

 

VIIb. ir.71 Jan Evert Middelkoop (orde van Oranje Nassau 1978),54 geb. Rotterdam 17 mei 1914,16 Technicus 1978,54 † Den Haag 28 jan. 2000, tr. Rotterdam? vóór 1923 G.E. Rol, geb. NL na 1913.

Uit dit huwelijk:

Joop Middelkoop, geb. Rotterdam omstr. 1923, electriciën,72 secretaris -2010,73 † Noordwijk? vóór maart 2010.

 

VIh. Cornelia Johanna Sophia Middelkoop, geb. Tiel 5 nov. 1888,65 tr. Rotterdam 21 april 190916 Nicolaas Piena, geb. Rotterdam 3 okt. 1883,16 graanwerker,16 zn. van Jan en Lauwerensje de Swart.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Piena, geb. Rotterdam 4 aug. 1909,16 tr. Rotterdam 5 juni 193516 Aaltje Kraaieveld, geb. Rotterdam omstr. 1914.

2. Willem George Frederik Piena, geb. Rotterdam 13 juli 1911.16

3. Laura Cornelia Piena, geb. Rotterdam 28 jan. 1914,16 tr. Rotterdam 17 april 193516 NN NN, geb. Rotterdam? vóór 1915.

4. Teuntje Piena, geb. Rotterdam 15 aug. 1916,16 tr. Rotterdam 25 okt. 193916 NN NN, geb. Rotterdam? vóór 1919.

 

VIi. Johanna Hendrika Middelkoop, geb. Rotterdam 23 jan. 1891,16 pensionhoudster,16 tr. Rotterdam 21 mei 191316 Samuël Schaftenaar, geb. Rotterdam 9 febr. 1889,16 koopman,16 zeeman,16 zn. van Samuël en Lijkel Talhout.

Uit dit huwelijk:

1. Lijkel Schaftenaar, geb. Rotterdam 26 mei 1914,16 tr. Rotterdam 27 okt. 193716 NN NN, geb. NL vóór 1917.

2. Jacob Schaftenaar, geb. Rotterdam 27 febr. 1922.16

 

VIj. Willem Gerardus Middelkoop, geb. Rotterdam 26 dec. 1895,16 tr. Rotterdam 16 febr. 192116 Hendrika Suzanna van den Heuvel, geb. Rotterdam 5 mei 1897,16 dr. van Pieter en Johanna Knulst.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Hendrika Middelkoop, geb. Rotterdam 30 april 1921.16

2. Johannes Willem Middelkoop, geb. Rotterdam 28 juni 1922.16

3. Cor Gijsbert Middelkoop, geb. Rotterdam 18 april 1939,16 † ald. 19 april 1939.74

 

VIk. Gijsbert Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 29 aug. 1900,16 electriciën,16 koopvaardij,75 vermeld exploit 8 juni 1935,60 tr. Rotterdam 18 aug. 192616 Francisca Huberta Catharina Barbera Aarse, geb. Rotterdam omstr. 1908,13 dr. van Evert Wouter en Johanna Cornelia van Alphen.

Uit dit huwelijk:

Willem George Frederik Middelkoop, geb. Rotterdam 9 okt. 1926, tr. Weert 4 nov. 194776 Josephina Jacoba Wolter, geb. Weert 19 aug. 1925,76 † NL 1 okt. 1988. [Haarlem 1944]77

 

IVf. Gezina Middelkoop, geb. Amsterdam 5 febr. 1844,18 tr. Amsterdam 6 jan. 18644 Laurens Spel, geb. Hoorn omstr. 1841,13 sigarenmaker 1864,13 winkelier 1891,78 zn. van Pieter en Agatha Catharina Tuinman.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Laurens Spel, geb. Amsterdam omstr. 1864,13 diamantslijper 1891,13 tr. Amsterdam 30 juli 18914 Helena ten Kleij, geb. Amsterdam omstr. 1870.13

2. Gezina Clazina Spel, geb. Amsterdam omstr. 1865,13 tr. Amsterdam 13 dec. 18944 Jan Hendrik Uijlenhoet, geb. Amsterdam omstr. 1871,13 voerman 1894.13

3. Jacoba Maria Spel, geb. Amsterdam omstr. 1865,13 tr. Amsterdam 27 febr. 18964 Willem Arnoldus Bruins, geb. Amsterdam omstr. 1871,13 diamantslijper 1896.13

 

IIId. Jan Middelkoop, geb. Abcoude-Baambrugge 17 maart 1815,12 schoenmaker 1840,13 † Nederhorst den Berg 12 aug. 1856,5 tr. Nederhorst den Berg 1 febr. 18404 Johanna Leurs, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1820, naaister 1840.13

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt IVg.

2. Cornelis Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1849, metselaar 1875,13 † Nederhorst den Berg 25 april 1876,5 tr. Ouder-Amstel 30 okt. 18754 Trijntje Stadt, geb. Koog aan de Zaan 21 april 1844,53 dr. van Cornelis Jan en Geertje Vries en wed. van Pieter Wiepjes.

 

IVg. Johannes Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1840, werkman 1868-1906,13 † Nederhorst den Berg 11 nov. 1908,5 tr. Weesp 10 sept. 18684 Helena Keijzer, geb. Weesperkarspel omstr. 1843, dienstbode 1868,13 † Nederhorst den Berg 15 april 1934,5 dr. van Jacobus en Cornelia Logge.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 11 mei 1870,31 eigenaar,79 timmerman 1896,13 † Nederhorst den Berg 2 maart 1956,62 tr. Weesp 30 april 18964 Elisabeth Johanna Lamme, geb. Weesp 25 nov. 1869,80 † ald. 10 sept. 1909,80 dr. van Harmen en Hendrika Hekket.

2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb..5

3. Jakobus Cornelis Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg omstr. 10 juni 1873,5 † ald. 27 juli 1873.5

4. Jakobus Cornelis Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg mei 1874,5 † ald. 13 jan. 1875.5

5. Jacobus Antonius Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg omstr. juni 1876,5 † ald. 30 maart 1877.5

6. Jacobus Antonius Josephus, volgt V-l.

7. Antonius Cornelis Josephus Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg febr. 1879,5 † ald. 31 mei 1879.5

8. Gerardus Cornelis Josephus, volgt Vm.

9. Anna Cornelia Maria Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg? omstr. 1883, † Nederhorst den Berg 2 sept. 1924.79

10. Gerardus Cornelis, volgt Vn.

 

V-l. Jacobus Antonius Josephus Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 30 okt. 1877, schilder 1914,62 † Nederhorst den Berg 27 febr. 1966,81 tr. Abcoude-Proosdij 19 juli 19064 Wijnanda Maria Kroes, geb. Abcoude-Proosdij 12 dec. 1884,62 † Hilversum 18 sept. 1962,62 begr. Nederhorst den Berg 21 sept. 1962,62 dr. van Hendrik en Maria Cozijnsen.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Anna Maria Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 29 jan. 1908,82 † ald. 24 juni 1924.83

2. Anna Cornelia Elisabeth Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg? 24 sept. 1909, † 7 maart 1986, tr. Nederhorst den Berg vóór 14 jan. 1938 Jacob Stalenhoef, geb.? omstr. 1902, medewerker,21 † Nederhorst den Berg 6 april 1969.42

3. Maria Anna Gerarda Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 5 jan. 1912, † Hilversum 17 maart 1993,21 gecrem. Bilthoven 22 maart 1993,21 tr. Gerardus Wilhelmus van Hooren, geb. NL omstr. 1905, † Hilversum 6 okt. 1981.21

4. Hendrikus Johannes Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 2 dec. 1914,12 †? 1 dec. 1984.

5. Elisabeth Johanna Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 23 sept. 1916,21 † Loenersloot 26 jan. 2005,21 begr. Loenen a/d Vecht 31 jan. 2005,21 tr. T.G.F. Jansen, † 1991.

6. Gerardus Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 11 aug. 1918,12 † ald. 18 maart 1993,21 tr. 16 febr. 195041 Helena Maria Ketelaar, geb. NL 13 juli 1922,42 † Nederhorst den Berg 25 juni 2005.42

7. Wilhelmina Hendrika Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 28 okt. 1920,12 † ald. 13 maart 1945.

 

Vm. Gerardus Cornelis Josephus Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 23 mei 1880,34 bakker 1907,84 † Haarlem 2 dec. 1966,62 begr. Hillegom 5 dec. 1966,85 tr. 1e Nederhorst den Berg 17 mei 19064 Maria Elisabeth van Mechelen, geb. Utrecht 3 okt. 1884,18 † vóór 1920, dr. van Johannes Cornelis en Johanna Hendrika van Nus; tr. 2e Nederhorst den Berg 29 april 19204 Wilhelmina Hendrika Vrijhoef, geb. Weesp 8 febr. 1895,34 kleerbleker,86 † 14 jan. 1974,34 dr. van Adrianus en Hermina Lulf.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Gerardus Middelkoop, geb. Zaandijk 25 sept. 1906,31 tr. Den Haag? 6 juni 193487 Geertruida Hendrika van Gelder, geb. Utrecht 6 febr. 1910.87

2. Gerardus Johan, volgt VI-l.

3. Cornelis Middelkoop, geb. Velsen 27 juni 1908,5 † ald. 8 juli 1908.67

4. Johanna Helena Middelkoop, geb. Utrecht 19 okt. 1911,18 † Nederhorst den Berg 16 aug. 1919.88

5. Jacobus Antonius Josephus Middelkoop, geb. IJsselstein 19 jan. 1912,18 magazijnbediende 1932.31

6. Johannes Gerardus Middelkoop, geb. Zaandijk 25 sept. 1916.18

7. Adrianus Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 11 aug. 1917,18 etaleur 1936,89 † Breda 9 april 1981,21 tr. A.W. van Ingen, geb. NL na 1915, † Breda? na 1981.

 

VI-l. Gerardus Johan Middelkoop, geb. Zaandijk 30 sept. 1907,18 portier,27 † Haarlem, tr. Amsterdam 12 sept. 193427 Hendrika Cornelia Weijermars, geb. Amsterdam 8 febr. 1907,27 † Haarlem 1996,27 dr. van Hermannus en Maria Johanna Cornelia Dobber.

Uit dit huwelijk:

Jozefina Maria Middelkoop, geb. Amsterdam 20 april 1945,21 † Haarlem 18 mei 1986,21 gecrem. Driehuis 22 mei 1986.21

 

Vn. Gerardus Cornelis Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 20 juni 1885,31 schilder 1909,13 † Nederhorst den Berg 6 dec. 1945,62 tr. Nederhorst den Berg 6 aug. 19094 Agnes van Grieken, geb. Nederhorst den Berg omstr. 1889,13 dr. van Johannes en Antje Paauw.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Johanna Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 10 juni 1914.12

2. Johannes Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 5 febr. 1918.12

3. Maria Johanna, volgt VIm.

4. Wijnanda Maria Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 26 juni 1923,64 † Naarden 22 mei 2020,21 tr. Jan van Benschop, geb. na 1920, † vóór 2020.

5. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Nederhorst den Berg vóór 21 maart 1925.

6. Johanna Gerarda Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 1 juli 1926,85 † ald. 9 maart 1953.62

 

VIm. Maria Johanna Middelkoop, geb. Nederhorst den Berg 21 mei 1920,21 † Loenen a/d Vecht 18 juli 2006,21 tr. na 1938 Martinus Nielen, † Loenen a/d Vecht? 19 okt. 1974.

Uit dit huwelijk:

Ruud Nielen, geb. na 1952.

 

IIb. Aaltje Middelkoop, geb. Baambrugge omstr. 1778, † Abcoude-Proosdij 28 maart 1838,4 tr. Abcoude 2 maart 18004 Teunis Mor, geb. Bunschoten vóór 1794, † vóór 1821.90

Uit dit huwelijk:

1. Klaasje Mor, geb. omstr. 1806, † Abcoude-Proosdij 30 sept. 1821.4

2. Gijsbert Mor, geb. Abcoude? omstr. 1809, † Abcoude-Proosdij 25 maart 1827.4

3. Annetje Mor, geb. Abcoude-Proosdij 25 nov. 1811, † 6 juli 1812.4

4. Antje Mor, geb. Abcoude-Baambrugge 8 dec. 1812,4 † ald. 1814.4

5. Aaltje Mor, geb. Abcoude-Baambrugge 13 mei 1814, † Abcoude-Proosdij 14 okt. 1868,4 tr. Abcoude-Proosdij 31 dec. 18584 Hendrik Lodder, geb. Baarn omstr. 1828, † vóór 1868.

6. Elbert Mork, geb. Abcoude-Proosdij 19 april 1816.4

BRONNEN

1. Geneanet: Leo van Kruining ( leovankruining )

2. Gerard Middelkoop <gmiddelkoopATkliksafe.nl>

3. hogenda.nl

4. genlias

5. overl. akte

6. genlias toeg.nr.45; inv.nr.15 TBpag.3

7. home.wanadoo.nl/timohogenhout/frame3.htm

8. Geneanet: Jeroen Sprenger ( jjcspr )

9. Utrechts Archief

10. www.genealogiezuidoostutrecht.org

11. openarch.nl

12. geb.akte

13. huw.akte

14. rhcrijnstreek.nl

15. huw.akte zoon Wouter

16. SARotterdam

17. Utrechts Nieuwsblad

18. SAAmsterdam

19. BS Beek en Donk

20. wiewaswie

21. overl. adv.

22. De Bel

23. overl. adv. zus

24. Advertentie

25. krant

26. online-familieberichten.nl

27. genealogieonline.nl

28. Geneanet:Elisabeth Rensonnet-Topsvoort (erensonnettopsvoort )

29. familysearch

BRONNEN

30. Kooijkr.home.xs4all.nl

31. militieregisters.nl

32. huw.akte Kinderen

33. huw.akte zoon Albertus

34. www.graftombe.nl

35. versteegt.net

36. Geneanet: Aat Versteegt ( versteegt )

37. BS DeWerken en Sleeuwijk

38. Geboorteregisters Breukelen-St. Pieters

39. geb.akte zoon H.A.

40. www.verkerk.uwstamboomonline.nl.

41. huw.jub.

42. NGV Knipsel

43. BS Doetinchem

44. overl.kaart

45. tinyurl.com/y5ly8yp8

46. stamboom.nl

47. BS Amsterdam

48. woerden.courant.nu

49. www.sgp-woerden.nl

50. Geneanet: Antonius Lohuis ( lohuis664 )

51. huw.aankondiging

52. www.dichtbij.nl

53. stamboomforum.nl

54. nationaalarchief.nl

55. www.helmadrost.nl/

56. Geneanet: anneke meester ( meester2 )

57. www.kuijsten.de/

58. www.uwstamboomonline.nl/

59. deraat.0catch.com/

BRONNEN

60. CBG

61. GeldersArchief

62. NGV

63. huw.akte zoon Gerardus JM

64. online-begraafplaatsen.nl

65. RARivierenland Tiel

66. www.gemeentearchief.rotterdam.nl

67. www.wiewaswie.nl

68. www.gezinsbladen.nl/gezinsbladen/index.htm

69. Rootsweb.com

70. Ned. Patriciaat 37-1951

71. geb. advertentie

72. www.rotterdam010.nl/

73. www.noordwijk.pvda.nl/general/de+vuist/vuist+mei2010.html

74. BS Rotterdam

75. www.ellisisland.org

76. WGF Middelkoop

77. Erfgoedleiden.nl

78. huw.akte zoon WL

79. www.gooienvechthistorisch.nl/

80. www.xs4all.nl/~kooijktr/49/49-frm3.htm

81. persoonskaart

82. overl. melding

83. melding

84. staatscourant

85. Bidprentje

86. huw.akte Wilhemina

87. denhaag.digitalestamboom.nl

88. www.vandekrol.pro

89. SABreda

90. genlias, akte Klaasje overl.