Parenteel van Gijsbert Middelkoop

I. Gijsbert Middelkoop, geb. Noordeloos? vóór 1724.
Zijn zoon:

II. Pieter Gijsberts Middelcoop, geb. Noordeloos omstr. 1744,1 vermeld plundering 1794-1795,2 tr. 1e Noordeloos 5 april 17711 Hendrikje Willems de Jong, ged. Noordeloos 9 juli 1752,3 dr. van Willem Hendriks en Teuntje Huijbertsd van de Grient; tr. 2e Nieuwpoort 11 mei 17834 Hilletje Merelis, geb. Meerkerk vóór 1765.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annigje Pieters, volgt IIIa.
2. Willem Pieters Middelkoop, geb. Peursum 11 dec. 1772,4 ged. Giessendam 13 dec. 1772.4
3. Teuntje Pieters Middelkoop, geb. Peursum 19 jan. 1774,4vóór 2 febr. 1777.
4. Teuntje Pieters Middelkoop, geb. Giessen-Oudkerk 30 jan. 1777,5 ged. Nieuwpoort 2 febr. 1777.4
Uit het tweede huwelijk:
5. Frederik Middelkoop, ged. Nieuwpoort 20 juli 1783,4 † Noordeloos? vóór april 1790.
6. Gijsbert Middelkoop, ged. Nieuwpoort 17 april 1785,4 † Groot Ammers 18 mei 1833.6
7. Gerrit Pieter, volgt IIIb.
8. Frederik Middelkoop, ged. Langerak ZH 4 april 1790,4 † Groot Ammers 25 aug. 1831.7
9. Adriaan Middelcoop, ged. Langerak ZH 14 okt. 1792,4 † Groot-Ammers 9 sept. 1856.6

IIIa. Annigje Pieters Middelkoop, ged. Noordeloos 20 juni 1771,4 † Groot Ammers 10 sept. 1837,1 tr. Groot Ammers 24 maart 17933 Teunis Ariesz Bouter, geb. 1765, ged. Groot Ammers 7 jan. 1765,8 zn. van Adriaan en Neeltje Speksnijder.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Bouter, geb. Groot Ammers 1793.
2. Hendrica Bouter, geb. Groot Ammers 24 aug. 1796.
3. Adriaan Bouter, geb. Groot Ammers 19 sept. 1798.
4. Neeltje Bouter, geb. Groot Ammers 19 febr. 1800.
5. Teuntje Bouter, geb. Groot Ammers 20 maart 1802.
6. Pieter Bouter, geb. Groot Ammers 1 april 1804.
7. Teunis Bouter, geb. Groot Ammers 1 april 1804, tr. Groot Ammers 9 juli 18409 Adriana Spek, geb. Streefkerk 8 febr. 1813,9 † Groot Ammers 4 nov. 1892.9
8. Maria Bouter, geb. Groot Ammers sept. 1806,10 tr. Nieuw-Lekkerland 22 febr. 184511 Cornelis Stam, geb. 1811, ged. Nieuw-Lekkerland 20 april 1811.
9. Pietertje Bouter, geb. Groot Ammers 1810, † ald. vóór 1812.
10. Pietertje Bouter, geb. Nieuwpoort 3 febr. 1812.
11. Gerrit Bouter, geb. Nieuwpoort 2 dec. 1815,8 † Groot Ammers 1899,8 tr. Groot Ammers 2 nov. 183911 Lena Bos, geb. Groot Ammers 22 febr. 1822,121902.

IIIb. Gerrit Pieter Middelkoop, geb. Nieuwpoort 20 jan. 1787,1 ged. Noordeloos 21 jan. 1787,4 † Oud-Alblas 7 april 1850,5 tr. Streefkerk 29 april 181411 Maria de Haan, geb. Nieuw-Lekkerland 14 aug. 1790,1 † Oud-Alblas 6 okt. 1869, dr. van Arij en Gloria Labee.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligje Middelkoop, geb. Streefkerk 13 sept. 1814,13 † Bleskensgraaf 18 jan. 1835.5
2. Arie Middelkoop, geb. Streefkerk 2 april 1816,14 † ald. 6 okt. 1817.1
3. Pieter, volgt IVa.
4. Pietertje, volgt IVb.
5. Gloria Middelkoop, geb. Streefkerk 1 juli 1820.14
6. Arie Middelkoop, geb. Streefkerk 20 dec. 1822,15 bouwman 1855,16 aannemer 1857,17 veedrijver 1889,16 † Kralingen 13 nov. 1891,6 tr. Lekkerkerk 21 juni 184711 Jannigje Dekker, geb. Lekkerkerk omstr. 1805, † Kralingen 9 maart 1881,6 dr. van Adrianus en Hilligie van der Woude.
7. Gerrit Middelkoop, geb. Streefkerk 13 april 1824,14 † Oud-Alblas 6 jan. 1845.5
8. Marigje Middelkoop, geb. Streefkerk 21 aug. 1826,1 † ald. 15 sept. 1827.1
9. Leendert, volgt IVc.
10. Adriaan Middelkoop, geb. Streefkerk 27 maart 1831,1 † ald. 10 mei 1833.6
11. Adriaan, volgt IVd.
12. Hendrik, volgt IVe.
13. Teunis Middelkoop, geb. Streefkerk 24 mei 1840,18 † Veenhuizen 24 sept. 1906.

IVa. Pieter Middelkoop, geb. Streefkerk 11 aug. 1817,1 † Alblasserdam 17 sept. 1883,6 tr. Streefkerk 12 jan. 185011 Pietertje Muilwyk, geb. Ottoland 1825, † Brielle 18 juli 1902,19 dr. van Klaas Muilwijk en Geertje Steehouwer.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt Va.
2. Klaas Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 29 dec. 1851,14 † Nieuw-Lekkerland? vóór nov. 1852.
3. Klaas Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 23 nov. 1852,14 † Alblasserdam 22 jan. 1872.6
4. Pieter Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 24 jan. 1854,15 machinist,20 † Brielle 17 dec. 1933,6 tr. Alblasserdam 27 nov. 190211 Maartje den Braanker, geb. Alblasserdam 24 febr. 1856,15 † Brielle 21 maart 1929,6 dr. van Johannes en Suzanna Zwartbol.
5. Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 14 juni 1855,14 † Alblasserdam 15 okt. 1882.6
6. Hendrik Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 6 aug. 1856,14 † Nieuw-Lekkerland? vóór okt. 1857.
7. Hendrik Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 3 okt. 1857.14
8. Hilligje, volgt Vb.
9. Geertje, volgt Vc.
10. Marigje Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 4 mei 1864,15 † Alblasserdam 30 mei 1944,6 tr. Alblasserdam 21 juni 188811 Aart Koudstaal, geb. Alblasserdam 11 juli 1862,11 † ald. 1 nov. 1892, zn. van Arie en Klasina Maria Zwart.

Va. Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 19 nov. 1850,14 ijzerdraaier 1896-1898,16 werkman 1899,16 metaaldraaier 1900-1901,16 bankwerker 1903-1907,16 fabriekswerker 1908,16 † Rotterdam 11 jan. 1929,21 tr. Alblasserdam 23 febr. 187711 Adriana Neeltje Burggraaf, geb. Nieuw-Lekkerland 22 aug. 1854,22 dr. van Teunis en Neeltje Speksnijder.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis Middelkoop, geb. Alblasserdam 29 juni 1877,14 † Rotterdam 30 jan. 1895.23
2. Pieter Middelkoop, geb. Alblasserdam 22 okt. 1878,14 metaaldraaier 1908-1909,16 ijzerwerker 1910,16 executeur 1934,19na 1934, tr. Rotterdam 31 mei 190524 Maria Adriana Rieke, geb. Delfshaven 28 jan. 1878,16 dr. van Hendrik Hermanus en Maria Eusman.
3. Neeltje Middelkoop, geb. Alblasserdam 7 april 1880,14 kookster,16 dienstbode 1904-1917.16
4. Klaas, volgt VIa.
5. Pietertje, volgt VIb.
6. Johanna, volgt VIc.
7. Geertje, volgt VId.
8. Adriana Neeltje Middelkoop, geb. Alblasserdam 17 juli 1892,14 † ald. 24 febr. 1893.6
9. Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 26 mei 1894,23 † ald. 8 april 1895.23
10. Teunis Jan Middelkoop, geb. Rotterdam 3 mei 1896,241949, begr. West Long Branch, Monmouth County, NJ,25 tr. Christine Valborg, geb. Copenhagen, DK 18 sept. 1898,1 † Elberon, Monmouth, New Jersey 1 jan. 1985,26 begr. West Long Branch, NJ.25

VIa. Klaas Middelkoop, geb. Alblasserdam 8 sept. 1882,14 timmerman,16 bouwkundige,16 timmermansknecht 1906,16 bouwondernemer 1934,19 executeur 1934,19 † Delft 9 mei 1961,27 tr. 1e Rotterdam 18 febr. 190316 (echtsch. ingeschr. ald. 29 juli 1912)23 Theodora Jacoba Tuitel, geb. Rotterdam 14 juni 1880,16 dr. van Teunis en Elisabeth Noordzij; tr. 2e Rotterdam 27 febr. 191823 Adriana Mook, geb. Rotterdam 22 sept. 1892,15 † Delft? na 1961, dr. van Adolph en Johanna Gijsberta Meijers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Neeltje Middelkoop, geb. Rotterdam 12 juni 1903,28 † Dordrecht 18 febr. 1967.27
2. Teunis Gerrit Middelkoop, geb. Rotterdam 7 sept. 1905,6 teekenaar,16 † Almere 13 dec. 1988, tr. Rotterdam? 14 aug. 192916 Lena Lugtenburg, geb. Schiedam 10 sept. 1906.16
3. Simon Middelkoop, geb. Rotterdam 15 jan. 1913.
Uit het tweede huwelijk:
4. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Rotterdam 12 nov. 1918,29 † Wageningen-Hoog 18 sept. 1998,27 begr. Delft 23 sept. 1998,27 tr. Johannes Hulster, geb. NL omstr. 1912,27 † Delft 28 juli 1981.27

VIb. Pietertje Middelkoop, geb. Alblasserdam 22 nov. 1884,14 tr. Rotterdam 3 maart 190923 Pieter Schilperoord, geb. Schiedam 7 april 1883, fabrieksarbeider,16 magazijnbediende,16 zn. van Leendert en Lijntje van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert Schilperoord, geb. 20 juni 1910,16 kantoorbediende,16 tr. Rotterdam 11 sept. 193516 Maria Bol Raap, geb. Rotterdam omstr. 1910.16
2. Adriana Neeltje Schilperoord, geb. Rotterdam 22 juli 1912,16 tr. Rotterdam 29 aug. 193416 Pieter Jacobus Hendrik van Gelder, geb. Rotterdam omstr. 1911.16
3. Gerrit Schilperoord, geb. Rotterdam 24 okt. 1913,16 tr. Rotterdam 18 okt. 193916 NN NN, geb. NL vóór 19 dec. 1.
4. Pieter Schilperoord, geb. Rotterdam 24 juni 1916,16 monteur.16
5. Lijntje Schilperoord, geb. Rotterdam 4 dec. 1918,16 tr. Rotterdam 27 sept. 193916 NN NN, geb. NL vóór 1919.

VIc. Johanna Middelkoop, geb. Alblasserdam 19 maart 1887,14 tr. Alblasserdam 25 sept. 191311 Anthonie van Os, geb. Alblasserdam 22 maart 1892,15 zn. van Willem en Grietje den Boef.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje van Os, geb. Oud-Alblas 17 dec. 1913.5
2. Aagje Anna van Os, geb. Alblasserdam 18 juni 1918.16
3. Willempje van Os, geb. Alblasserdam 4 juli 1920.16

VId. Geertje Middelkoop, geb. Alblasserdam 16 okt. 1889,14vóór 1934,19 tr. Gouda 16 febr. 191611 Cornelis Marinus de Jong, geb. Gouda 12 mei 1891,16 huistimmerman,16 zn. van Cornelis Marinus en Maria de Hoog.
Uit dit huwelijk:
1. Maria de Jong, geb. Rotterdam 17 okt. 1916.16
2. Adriana Neeltje de Jong, geb. Rotterdam 10 okt. 1918.16
3. Geertruida de Jong, geb. Rotterdam 28 april 1920.16

Vb. Hilligje Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 1 jan. 1860,12 † Poortugaal 23 jan. 1937,16 tr. Alblasserdam 18 jan. 188911 Jacob Pieter Otto, geb. Alblasserdam 12 jan. 1858,15 scheepmaker,16 † Pernis? vóór sept. 1927, zn. van Wijnand Antonie en Susanna Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Wijnand Anthonie Otto, geb. Charlois 12 aug. 1889.16
2. Pietje Otto, geb. Charlois 19 juli 1891,16 tr. Rotterdam 31 juli 191223 Mattheus Wijnstekers, geb. Den Bosch omstr. 1888.15
3. Pieter Otto, geb. Charlois 8 mei 1893,30 † Rotterdam 28 mei 1900.
4. Maria Otto, geb. Charlois 19 nov. 1894,30 † Rotterdam 24 mei 1895.23
5. Maria Otto, geb. Rotterdam 23 april 1896,23 tr. Rotterdam 22 juli 191423 Pieter Pop, geb. Rotterdam omstr. 1894.15

Vc. Geertje Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 14 juni 1861,15 † Rotterdam 14 nov. 1895,23 tr. Alblasserdam 25 febr. 188111 Gijsbertus Weber, geb. Nieuwpoort 1857,15 zn. van Jan Leendert en Jantje Troost.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Leendert Weber, geb. Alblasserdam omstr. 1882,15 metselaar 1934,19na 1934,19 tr. Rotterdam 15 juni 190423 Aldia Visser, geb. Papendrecht omstr. 1882.15
2. Jannetje Weber, geb. Streefkerk omstr. 1884, † na 1934,19 tr. Rotterdam 18 febr. 190323 Antonius van Ingen, geb. Langel omstr. 1879, † vóór 1934.19
3. Pieter Weber, geb. Groot Ammers 9 okt. 1885,1 stoker 1934,19na 1934,19 tr. Rotterdam 16 juni 190923 Sara Bijl, geb. Nieuwenhoorn omstr. 1887.15
4. Gerard Weber, geb. Groot Ammers 5 nov. 1886,1vóór 1934.19
5. Pietertje Weber, geb. Groot Ammers 3 jan. 1889,1vóór 1934.19
6. Clasina Maria Weber, geb. Alblasserdam omstr. 1890,15na 1934, tr. Nieuwpoort 6 okt. 191011 Willem van Harten, geb. Streefkerk omstr. 1889,15 mandenmaker 1934,19 †.19
7. Gijsbertus Weber, geb. Rotterdam 11 nov. 1895,23 † ald. 12 jan. 1896.23

IVb. Pietertje Middelkoop, geb. Streefkerk 18 jan. 1819,1 † Alblasserdam 12 febr. 1889,20 tr. Molenaarsgraaf 15 okt. 184211 Arie Breedveld, geb. Oud-Alblas 6 jan. 1818, † Alblasserdam 5 nov. 1911, zn. van Dirk en Jannigje de Koning.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Breedveld, geb. Molenaarsgraaf 26 febr. 1843,5 † ald. 25 maart 1844.5
2. Jannigje Breedveld, geb. Bleskensgraaf 6 okt. 1845,11 † Alblasserdam 14 juli 1930,20 tr. Alblasserdam 18 maart 188111 Aart Rootnat, geb. Alblasserdam 1845,20 † ald. 1927,20 wedr. van Lijntje Kleiman.
3. Marrigje Breedveld, geb. Bleskensgraaf 24 jan. 1847.
4. Gerrigje Breedveld, geb. Bleskensgraaf 14 juni 1850,5 † ald. 11 febr. 1851.5
5. Gerrigje Breedveld, geb. Alblasserdam 1852,31 † ald. 17 juli 1852.31
6. Dirk Breedveld, geb. Alblasserdam 10 maart 1854,31 † ald. 30 maart 1854.31
7. Dirk Breedveld, geb. Alblasserdam 24 okt. 1855.32
8. NN Breedveld, levenloze zoon, geb. Alblasserdam 16 juli 1859.31
9. Gerritje Breedveld, geb. Alblasserdam 21 sept. 1860,31 † ald. 1860.31

IVc. Leendert Middelkoop, geb. Streefkerk 6 jan. 1829,1 † Amsterdam 1 dec. 1863,5 tr. Oud-Alblas 20 mei 185211 Trijntje Hoogendoorn, geb. Oud-Alblas 19 aug. 1822,5 † Nieuw-Lekkerland 2 okt. 1859,6 dr. van Cornelis en Maria Pijl.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, volgt Vd.
2. Maria, volgt Ve.
3. Gloria Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 8 maart 1854,14 † Oud-Alblas 21 april 1865.5
4. Gerritje, volgt Vf.
5. Cornelis Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 10 aug. 1859,5 † Oud-Alblas 12 nov. 1859.5

Vd. Trijntje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 2 juli 1850,15 † ald. 13 okt. 1924,5 tr. Oud-Alblas 29 april 187511 Arie Stigter, geb. Oud-Alblas 24 febr. 1846,5 † ald. 21 jan. 1926,5 zn. van Arie en Arigje Meerkerk.
Haar zoon:
1. Leendert Middelkoop, geb. Oud-Alblas 26 nov. 1870,5 † ald. 5 jan. 1871.5
Uit het huwelijk:
2. Leendert Stigter, geb. Oud-Alblas 26 okt. 1875,5 tr. Streefkerk 28 mei 190311 Gerrigje Noorland, geb. Streefkerk 1879.5
3. Jaantje Stigter, geb. Oud-Alblas 1 okt. 1877,5 tr. Oud-Alblas 10 febr. 189811 Willem Cornelis van der Zijden, geb. Oud-Alblas 24 jan. 1876.5
4. Arie Stigter, geb. Oud-Alblas 7 febr. 1880,5 tr. Oud-Alblas 13 jan. 191011 Jannigje Eva den Bouw, geb. Oud-Alblas 1 febr. 1886.5
5. Jan Cornelis Stigter, geb. Oud-Alblas 27 febr. 1882,15 tr. Brandwijk 1 dec. 190511 Jannigje ’t Hof, geb. Brandwijk 30 maart 1885.15
6. Arigje Stigter, geb. Oud-Alblas 7 april 1886,5 † Voorburg 2 jan. 1921, tr. Oud-Alblas 22 aug. 190711 (door echtsch. ontbonden Rotterdam 6 dec. 1915)5 Johannes de Gilde, geb. Gorinchem 1882.15
7. Trijntje Stigter, geb. Oud-Alblas 2 nov. 1888,15 tr. Oud-Alblas 19 sept. 190711 Zeger Bouwman, geb. Streefkerk 1887.15
8. Teuntje Stigter, geb. Oud-Alblas 8 aug. 1891,5 † ald. 16 sept. 1893.5

Ve. Maria Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 7 juli 1852,20 † Alblasserdam 9 sept. 1920,20 tr. 1e Oud-Alblas 30 jan. 18737 Arie Lighaam, geb. Oud-Alblas 25 aug. 1844,5 † ald. 20 april 1891,5 zn. van Cornelis en Marrigje de Man; tr. 2e Oud-Alblas 18 febr. 189211 Jilles Stam, geb. Nieuw-Lekkerland 24 okt. 1841,5 † Oud-Alblas 2 jan. 1900,5 zn. van Pieter en Grietje de Jager en wedr. van Maria Lighaam.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Lighaam, geb. Oud-Alblas 9 maart 1873,5 † ald. 11 aug. 1873.5
2. Trijntje Lighaan, geb. Oud-Alblas 22 febr. 1874,5 tr. Rotterdam 8 april 190323 Pieter Jacobus de Wit, geb. Hillegersberg omstr. 1879.
3. Marigje Lighaam, geb. Oud-Alblas 9 maart 1875, † ald. 18 mei 1875.
4. Cornelis Lighaam, geb. Oud-Alblas 24 april 1876, † ald. 26 juli 1876.
5. Marigje Lighaam, geb. Oud-Alblas 21 nov. 1877, † ald. 4 april 1878.
6. Marigje Lighaam, geb. Oud-Alblas 11 nov. 1878,5 † ald. 5 aug. 1882.5
7. Lena Lighaam, geb. Oud-Alblas 4 jan. 1880,5 † ald. 10 jan. 1880.5
8. Lena Lighaam, geb. Oud-Alblas 17 dec. 1880,5 † ald. 2 mei 1881.5
9. Cornelis Lighaam, geb. Oud-Alblas 29 nov. 1881,5 † ald. 19 dec. 1881.5
10. NN Lighaam, levenloze zoon, geb. Oud-Alblas 9 nov. 1882.5
11. Cornelis Lighaam, geb. Oud-Alblas 31 jan. 1884,5 † ald. 16 april 1884.5
12. Marigje Lighaam, geb. Oud-Alblas 29 maart 1885,5 † ald. 26 mei 1885.5
13. Pieter Lighaam, geb. Oud-Alblas 5 febr. 1889, tr. Alblasserdam 5 okt. 191111 Francijntje Groenendijk, geb. Alblasserdam 6 jan. 1893,33 † Alblasserdam? 6 febr. 1951,33 begr. Alblasserdam,33 dr. van Arie Pieter en Geertrui Stoppelenburg.
14. Grietje Lighaam, geb. Oud-Alblas 5 febr. 1889,5 † ald. 8 mei 1890.5
15. Leendert Lighaam, geb. Oud-Alblas 9 april 1890,34 † ald. 6 juli 1890.5
16. Leendert Middelkoop, geb. Oud-Alblas 10 mei 1891,5 tr. Alblasserdam 7 febr. 191811 Gerrigje Veen, geb. Alblasserdam 11 juni 1895, dr. van Cornelis en Maria Stoppelenburg.
Uit het tweede huwelijk:
17. Grietje Stam, geb. Oud-Alblas 9 sept. 1892,5 tr. Alblasserdam 21 juli 191611 Jan van der Rhee, geb. Schiedam 23 juni 1891.
18. Johanna Stam, geb. Oud-Alblas 20 sept. 1894, † ald. 29 sept. 1894.
19. Maria Stam, geb. Oud-Alblas 17 juni 1896,35 † Rotterdam 11 juni 1918,20 tr. Alblasserdam 28 aug. 191311 Willem Muilwijk, geb. Bleskensgraaf 1894,15 † Alblasserdam 17 nov. 1914.20

Vf. Gerritje Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 13 okt. 1856,15 tr. Nieuw-Lekkerland 3 april 187911 Leendert Jansse, geb. Nieuw-Lekkerland 14 april 1852,15 zn. van Hendrik Janse en Maria Slingerland.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje Jansse, geb. Nieuw-Lekkerland 11 sept. 1879,20 † Dordrecht 11 maart 1934.20
2. Abraham Cornelis Janse, geb. Nieuw-Lekkerland 1 nov. 1887,15 tr. Nieuw-Lekkerland 13 maart 191911 Willemina Stam, geb. Nieuw-Lekkerland 24 dec. 1892.15
3. Gloria Jansse, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1891,15 tr. Alblasserdam 18 dec. 191311 Arie de Jong, geb. Nieuw-Lekkerland omstr. 1892.15

IVd. Adriaan Middelkoop, geb. Streefkerk 20 okt. 1833,1 † Nieuw-Lekkerland 19 okt. 1896,6 tr. Alblasserdam 15 aug. 186311 Cornelia Huizer, geb. Ridderkerk 1837, † Nieuw-Lekkerland 27 april 1897,6 dr. van Arie en Maria de Haan.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Alblasserdam 6 aug. 1864.14
2. Gerrit Middelkoop, geb. Alblasserdam 3 okt. 1865,14 † ald. 1 jan. 1866.6
3. Marrigje Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 13 jan. 1867.14
4. Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 12 jan. 1868, † Nieuw-Lekkerland? vóór dec. 1868.
5. Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 28 jan. 1869, † Nieuw-Lekkerland? vóór 1874.
6. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 4 mei 1871,14 † ald. 25 jan. 1874.
7. Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 11 maart 1874.14
8. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 11 juli 1876,14 † ald. 21 dec. 1882.
9. Arie Leendert Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 23 april 1879,14 † ald. 19 maart 1881.
10. Krijna Middelkoop, geb. Nieuw-Lekkerland 29 maart 1882.14

IVe. Hendrik Middelkoop, geb. Streefkerk 15 febr. 1836,15 metselaar,36 † Oud-Alblas 30 mei 1900,5 tr. Oud-Alblas 8 aug. 186111 Aagje Steeds, geb. Nieuwpoort 31 maart 1835,5 † Bleskensgraaf en Hofwegen 17 jan. 1915, dr. van Willem en Pietertje Verrips.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Middelkoop, geb. Oud-Alblas 7 mei 1861,5 † ald. 7 maart 1863.5
2. Willempje, volgt Vg.
3. Willem Middelkoop, geb. Oud-Alblas 24 aug. 1865,5 † ald. 11 sept. 1865.5
4. Willem, volgt Vh.
5. Neeltje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 16 maart 1870,5 † ald. 15 okt. 1875.5
6. Aaltje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 8 maart 1874,5 † ald. 14 okt. 1875.5
7. Aaltje, volgt Vi.

Vg. Willempje Middelkoop, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 12 aug. 1863,5 † Lekkerkerk 22 jan. 1945, tr. Lekkerkerk 30 dec. 188711 Leendert Roest, geb. Lekkerkerk 10 april 1852,1 visser 1889-1901,17 † Lekkerkerk 2 mei 1923,1 zn. van Simon en Iefje Zoet.
Uit dit huwelijk:
1. Jefje Roest, geb. Lekkerkerk 27 febr. 1889.37
2. Simon Roest, geb. Lekkerkerk 9 mei 1891,37 † ald. 17 aug. 1891.37
3. Neeltje Roest, geb. Lekkerkerk 11 mei 1892,37 † ald. 2 aug. 1894.37
4. Simon Roest, geb. Lekkerkerk 9 sept. 1894.37
5. Hendrik Roest, geb. Lekkerkerk 21 aug. 1897,37 † ald. 16 febr. 1944,11 tr. Janna Verkaik, geb.? na 1895, † Lekkerkerk? na 1944.
6. Fop Roest, geb. Lekkerkerk 22 juni 1901.37
7. Willem Roest, geb. Lekkerkerk 23 april 1903.17
8. Neeltje Roest, geb. Lekkerkerk 5 nov. 1905.17

Vh. Willem Middelkoop, geb. Oud-Alblas 23 maart 1867,1 grondwerker,36 † Oud-Alblas 26 okt. 1918,36 tr. Oud-Alblas 28 aug. 189011 Aagje van Buuren, geb. Oud-Alblas 16 dec. 1866,1 † Alblasserdam 6 jan. 1946,1 dr. van Arie en Johanna Sprong.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIe.
2. Arie, volgt VIf.
3. Neeltje, volgt VIg.
4. Jan Middelkoop, geb. Oud-Alblas 5 sept. 1896,5 † Alblasserdam.
5. Willem, volgt VIh.
6. Jannigje Middelkoop, geb. Alblasserdam 6 okt. 1900,14 † ald. 7 dec. 1903.6
7. Gerrit Middelkoop, geb. Alblasserdam 27 sept. 1903,121 april 1955, tr. Alblasserdam 21 jan. 192613 Grietje Kortland, geb. Streefkerk 8 nov. 1903,38 † Nieuw-Lekkerland? 5 sept. 1979,38 begr. Nieuw-Lekkerland,38 dr. van Louwerens en Dingena van der Heiden.
8. Pieter, volgt VIi.
9. Johannes, volgt VIj.
10. Piet Middelkoop, geb. Alblasserdam na 1910, † Lekkerkerk.
11. Johannes Middelkoop, geb. Alblasserdam na 1911, † ald..

VIe. Hendrik Middelkoop, geb. Oud-Alblas 20 dec. 1890,1 scheepsklinker,202 okt. 1954, tr. Brandwijk 14 maart 191435 Cornelia den Boer, geb. Brandwijk 30 april 1892,15 dr. van Cornelis en Cornelia Vonk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Middelkoop, geb. Brandwijk 27 okt. 1911,5 † Bergambacht 1 mei 1960,27 begr. Schoonhoven 4 mei 1960,27 tr. Brandwijk omstr. 1 april 193539 C. van Houwelingen, geb. NL omstr. 1910.
2. Aagje Cornelia Middelkoop, geb. Brandwijk 14 aug. 1914,40 † Alblasserdam 28 april 2001,27 tr. (ondertr. Alblasserdam omstr. 10 juli) 193941 Wijnand Bas, geb. Alblasserdam? 1 juli 1913,38 † ald. 7 juni 1971,38 begr. Alblasserdam,38 zn. van Hermanus en Teuna van der Linden.

VIf. Arie Middelkoop, geb. Oud-Alblas 31 aug. 1892,15 werkman,35 † Heilust-Spekholzerheide 19 febr. 1954,42 begr. Spekholzerheide,42 tr. 1e Alblasserdam 31 juli 191311 Cornelia Heijkoop, geb. Alblasserdam 2 okt. 1890,15vóór 1921, dr. van Cornelis en Willemijntje Veen; tr. 2e Kerkrade 23 maart 192111 Anna Maria Odekerken, geb. Alsdorf 18 juni 1899,15 † Heilust-Spekholzerheide 26 dec. 1986,42 begr. Spekholzerheide,42 dr. van Joannes Hendrikus en Maria Katharina Pennartz.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aagje Willemijntje Middelkoop, geb. Alblasserdam omstr. 1914,6 † ald. 8 juli 1919.7
2. Cornelia Middelkoop, geb. Alblasserdam? omstr. 1914,6 † Alblasserdam 8 juli 1919.6
3. Aaltje Hendrika Middelkoop, geb. NL omstr. 1915,6 † Andel 8 juli 1919.43
Uit het tweede huwelijk:
4. Johannes Hendrikus Middelkoop, geb. Kerkrade 16 aug. 1921, gemeente ambtenaar,35 † Hertzogenrath 6 april 2001.
5. Johannes Middelkoop, geb. Heilust-Spekholzerheide? 13 aug. 1923, arbeidsman,36 † Hoorn 1991.
6. Frans Middelkoop, geb. Heilust-Spekholzerheide? 18 dec. 1925, † Hertzogenrath 29 maart 1993.
7. Tiny Middelkoop, geb. Heilust-Spekholzerheide? 20 mei 1928,44 † Kerkrade 12 maart 2002,44 begr. Spekholzerheide,42 tr. 31 juli 195745 Albert Thiesbrummel, geb. NL L 25 april 1925, † Spekholzerheide? 29 okt. 1998,42 begr. Spekholzerheide.42
8. A.K. Middelkoop, geb. Kerkrade 10 okt. 1931,46 † ald. 26 sept. 2009.47
9. Wilhelmus Middelkoop (Lid in de Orde van Oranje-Nassau 2007-),48 geb. Den Haag? 3 april 1945, mulo,49 voorzitter.48

VIg. Neeltje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 8 jan. 1894,15 † Alblasserdam? 8 jan. 1962,38 begr. Alblasserdam,38 tr. 1e Alblasserdam 6 mei 192011 Arie Engelsman, geb. Alblasserdam 3 juni 1888,15 † ald. 11 april 1940, zn. van Albert en Johanna Neef en wedr. van Jannige Hardenbol; tr. 2e na 1940 Willem de Zwart, geb. Alblasserdam 15 dec. 1894,38 † ald. 30 sept. 1984.38
Uit het tweede huwelijk:

VII. Jannigje Neeltje Middelkoop, geb. Alblasserdam 6 dec. 1914,50 † Dordrecht 22 aug. 1980,27 begr. Alblasserdam 26 aug. 1980,38 tr. Alblasserdam 16 april 193650 Gerrit Boon, geb. Alblasserdam 28 april 1908, † Dordrecht 29 juni 1995,27 begr. Alblasserdam 4 juli 1995,27 zn. van Paulus en Geertje Blom.
Uit dit huwelijk:
Neeltje Willie Boon, geb. Bleiswijk 15 juni 1946,18 † ald. 18 juni 1946.23

VIh. Willem Middelkoop, geb. Oud-Alblas 19 jan. 1898,120 jan. 1956,2 tr. Alblasserdam 12 april 192311 Teuntje van Es, geb. Alblasserdam 4 jan. 1899,11 baker,511989, dr. van Johannes en Catharina Maria Zwart en wed. van Tobias Kloot.
Uit dit huwelijk:
1. Aagje Middelkoop, geb. Alblasserdam 3 aug. 1923,52 † Amsterdam? 12 juni 1975,42 begr. Amsterdam,42 tr. Alblasserdam 19 nov. 194252 Jacob Klootwijk, geb. Hendrik Ido Ambacht 31 juli 1915,53 † Amsterdam 27 juni 1995,53 zn. van Arie en Cornelia van der Burg.
2. Willem Middelkoop, geb. Alblasserdam 25 dec. 1924,52 † ald. omstr. 25 dec. 2009,27 begr. Nieuw-Lekkerland 29 dec. 2009,54 tr. 1e na 1944 (door echtsch. ontbonden 1974) Bastiaantje Paardekoper, geb. Alblasserdam? na 1920, † ald. 2 febr. 1974;55 tr. 2e na 1974 Antonia Anna Oosterhof, geb. Alblasserdam? 20 maart 1926, † Alblasserdam 18 febr. 2004,27 begr. Nieuw-Lekkerland 23 febr. 2004.27
3. Johannes Middelkoop, geb. Alblasserdam 12 dec. 1926, boerenknecht 1946-,56 boer 1946-,56 † Regina SK 9 febr. 2011,56 tr. Emma Schuler, geb. na 1920, † na 2011.
4. Catherinus Marinus Middelkoop, geb. Alblasserdam 23 dec. 1933,52 † ald. 10 april 2007,57 tr. Marrigje Jannigje de Bruijn, geb. NL 17 maart 1935,40 † Alblasserdam 24 febr. 1991.58

VIi. Pieter Middelkoop, geb. Alblasserdam omstr. 1906,15 tr. Oud-Alblas 29 okt. 193113 Eeltje Pietertje Stam, geb. Oud-Alblas 29 nov. 1905,5 dr. van Jan en Eeltje Vuijk Noorland.
Uit dit huwelijk:
NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Oud-Alblas 15 dec. 1931.5

VIj. Johannes Middelkoop, geb. Alblasserdam 5 juni 1909,7 † Alblasserdam? 9 juli 1981,38 begr. Alblasserdam,38 tr. vóór 1940 Adriana Eenhoorn, geb.? 3 okt. 1909,38 † Alblasserdam? 1 dec. 1974,38 begr. Alblasserdam.38
Uit dit huwelijk:
Aart Middelkoop, geb. Alblasserdam omstr. 15 maart 1940.41

Vi. Aaltje Middelkoop, geb. Oud-Alblas 27 dec. 1878,5 † Bleskensgraaf en Hofwegen 20 jan. 1945,5 tr. Bleskensgraaf en Hofwegen 16 jan. 190711 Dirk Suiker, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 11 nov. 1859,5 † ald. 1 juni 1931, zn. van Antonie en Christina Timmer en wedr. van Ariaantje Vuijk Noorland.
Uit dit huwelijk:
Alida Middelkoop, geb. Oud-Alblas 10 juli 1897,14 tr. Alblasserdam 18 nov. 192011 Kornelis Romeijn, geb. Giessendam 1888.


Bronnen
1. familysearch
2. NGV
3. www.wouterclaes.nl
4. www.gahetna.nl
5. www.historie-sliedrecht.nl
6. overl.akte
7. www.wagenmakers.demon.nl/
8. pe1lml@orange.nl
9. http://wc.rootsweb.ancestry.com/
10. Geneanet
11. genlias
12. www.rijerkerk.net/
13. wiewaswie.nl
14. geb.akte
15. huw.akte
16. Rotterdam.digitalestamboom.nl
17. www.groenehartarchieven.nl
18. overl. akte
19. www.streekarchief-vpr.nl
20. Geneanet: Andries Zwart ( andrieslodewijk )
21. BS Rotterdam
22. GenCircles
23. www.wiewaswie.nl
24. http://members.home.nl/familieburggraaf/genea/
25. Billiongraves.com
26. findagrave.com
27. overl. advertentie
28. stadsarchief Amsterdam
29. denhaag.digitalestamboom.nl
30. www.voorouder.nl
31. Geneanet: Wim Blok ( wim4 )
32. nl.mundia.com
33. /kibrahacha.com
34. www.historie-sliedrecht.nlv
35. www.archieven.nl
36. CBG
37. Rootsweb.com
38. www.zerken.nl/
39. BS Brandwijk
40. online-begraafplaatsen.nl
41. BS Alblasserdam
42. www.graftombe.nl
43. BS Andel
44. genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/
45. huw.jub.
46. www.vonck.org/bidprentjes/bidprentjes_m.htm
47. www.mensenlinq.nl
48. www.limburger.nl
49. facebook
50. www.andrieszwart.com
51. members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_sebastiaen_nijsz_v.htm
52. members.chello.nl/j.zwart13/
53. Geneanet: Alison Heathorn ( alisontassie )
54. Klaroen 30-12-2009
55. overl. advertentie echtgenoot
56. Lecagy.com
57. www.kuijsten.de/
58. NGV Knipsel


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 09:38:01