Parenteel van Gisbert van Middelcoop

I. Gisbert van Middelcoop, geb. Culemborg? vóór 1654,1 tr. 1e Culemborg 13 juli 16742 Arnolda Jans Cruijff, geb. Culemborg vóór 1656,1 vermeld Schuldacte 21 aug. 1679,3 † Culemborg? vóór april 1691; tr. 2e Culemborg 7 mei 16912 Lijntje van Ittersum, geb. Culemborg? vóór 1661, wed. van Johannes van Kesteren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes van Middelcoop, ged. Culemborg 25 mei 1675,4 † ald. vóór 1678.
2. Joannes van Middelcoop, ged. Culemborg 14 dec. 1678.4
3. Jacobus, volgt IIa.
4. Arnoldus van Middelcoop, ged. Culemborg 29 dec. 1683.4
5. Guilielma van Middelkoop, ged. Culemborg 19 maart 1686.4
6. Maria Magdalena van Middelkoop, ged. Culemborg 15 mei 1689.4
Uit het tweede huwelijk:
7. Joannis Gijsbertusz, volgt IIb.
8. Gijsbart van Middelkoop, ged. Culemborg 3 febr. 1695.5

IIa. Jacobus van Middelkoop, ged. Culemborg 7 maart 1681,4 tr. Culemborg 27 febr. 17066 Grietje Verkroost, geb. Zuilen vóór 1689,6 dr. van Gerrit.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, volgt IIIa.
2. Gijsbertus, volgt IIIb.
3. Aertie, volgt IIIc.

IIIa. Gerardus van Middelcoop, geb. Culemborg 10 april 1709,6na 1792, tr. Vianen 14 (kerkelijk Culemborg 13)7 okt. 17318 Johanna Elbertse van Hermen, geb. Vianen? vóór 1713, dr. van Elbert en wed. van Jan Dirkse de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Willemina Gerritsdr, volgt IVa.
2. Elberta van Middelkoop, ged. Culemborg 8 dec. 1738.7
3. Maria Anna, volgt IVb.
4. Antonia van Middelkoop, ged. Culemborg 28 maart 1745.7
5. Arnoldus, volgt IVc.

IVa. Jacoba Willemina Gerritsdr van Middelkoop, ged. Culemborg 12 dec. 1736,3 † IJsselstein 29 mei 1821,9 tr. IJsselstein 26 april 17613 Leonardus Groeneveld, geb. 1728,10 ged. Moordrecht,11 † IJsselstein 10 febr. 1823,12 zn. van Leendert.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Groeneveld, geb. 1762,10 † IJsselstein 23 maart 1840.9
2. Wijntje, volgt Va.
3. Dirkje, volgt Vb.
4. Arnoldus Hubertus, volgt Vc.
5. Jan Groeneveld, geb. omstr. 1777,11 ged. IJsselstein, † Vreeswijk 26 dec. 1844.11
6. Anna Helena Groeneveld, geb. IJsselstein? 1781,10 † IJsselstein 10 nov. 1839.9

Va. Wijntje Groeneveld, geb. IJsselstein 1767, † Jutphaas 31 maart 1842,12 tr. IJsselstein 14 juli 18119 Hendrik Citteur, geb. IJsselstein vóór 1791, † vóór 1842, zn. van Hendrik en Cornelia van Veldhuizen en wedr. van Annigje van Rooijen.
Uit haar relatie met Robbertus Bessers, † vóór 1811:
1. Henricus Bessers, geb. Eisselstein 21 april 1794.13
2. Jacoba Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1797.13
3. Leendert Bessers, geb. Ysselstein 1798.13
4. Johanna Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1801.
5. Marie Anna Bessers, geb. IJsselstein omstr. 1803.13

Vb. Dirkje Groeneveld, geb. IJsselstein? omstr. 1773, †,14 tr.14 (kerkelijk Vreeswijk 23 nov. 1800)14 Johannes Bokstein, geb. Vreeswijk, ged. Jutphaas 11 aug. 1770,14 zandschipper,14 † Vreeswijk 1 maart 1826.14
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Bokstein, geb. Vreeswijk? na 1800.
2. Maria Bokstein, geb. Vreeswijk? na 1800.
3. Leonardus Bokstein, geb. Vreeswijk omstr. 1808.14

Vc. Arnoldus Hubertus Groeneveld, geb. IJsselstein omstr. 1776,15 † Utrecht 27 okt. 1847,9 tr. Utrecht 9 juni 183015 Catharina Sophia van Everdingen, geb. Utrecht omstr. 1795,15 † ald. 21 juli 1875.15
Uit dit huwelijk:
Lodowina Anthonia Groeneveld, geb. Utrecht omstr. 1832,15 † ald. 14 febr. 1896.15

IVb. Maria Anna van Middelkoop, ged. Culemborg 17 sept. 1740,3 tr. Culemborg 24 nov. 17724 Lambertus Gossin, geb. Culemborg? vóór 1755.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Gossin, geb. Culemborg 1773.7
2. Antoinetta Gossin, geb. Culemborg 1774.7
3. Dirck Gossin, ged. Culemborg 29 aug. 1775.7
4. Nanon Gossin, ged. Culemborg 8 maart 1777.4
5. Lambertus Gossin, ged. Culemborg 13 nov. 1778.16
6. Joannes Gossin, ged. Culemborg 4 sept. 1780.4

IVc. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 18 nov. 1748,17 † Culemborg? vóór 1816,18 tr. 1e Sophia van Tol, † Den Haag? vóór 1837; tr. 2e Culemborg 9 mei 177919 Cornelia van Suylen, geb. Culemborg 25 aug. 1757,6 † ald. 26 sept. 1820,6 dr. van Gerrit van Suilen en Antonia van der Troef.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerrit van Middelkoop, ged. Culemborg 13 febr. 1780,4vóór 1788.
2. Antonius Franciscus van Middelkoop, ged. Culemborg 15 sept. 1781,4vóór 1800.
3. Joanna van Middelkoop, ged. Culemborg 23 dec. 1783.4
4. Antonia Stephana, volgt Vd.
5. Gerrit, volgt Ve.
6. Jacobus Franciscus, volgt Vf.
7. Arnoldus van Middelkoop, ged. Culemborg 15 mei 1792.19
8. Gerrigje van Middelkoop, ged. Culemborg 11 mei 1793,19 † ald. 27 juli 1829.
9. Maria Anna, volgt Vg.
10. Dorothea Maria Middelkoop, geb. Culemborg,13 ged. Culemborg 25 april 1798,19 † Den Haag 10 febr. 1848,20 tr. Den Haag 22 maart 182620 Dirk Verhoek, geb. Gouda omstr. 1794,13 fuselier 1826,13 zn. van Dirk en Barbara de Vries.
11. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, ged. Culemborg 29 aug. 1800.19

Vd. Antonia Stephana van Middelkoop, geb. Culemborg, ged. Culemborg 26 dec. 1785,4 † ald. 1 maart 1835, tr. Culemborg 6 aug. 18084 Dirk Peelen, † vóór 1835.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Peelen, geb. Culemborg 1808.
2. Wilhelmina Maria Peelen, geb. Culemborg 1810.

Ve. Gerrit van Middelkoop, ged. Culemborg 8 jan. 1788,19 koetsier 1816,13 † Den Haag 28 juli 1845,20 tr. Den Haag 14 febr. 18164 Hendrica Verhoek, geb. Gouda omstr. 1792,13 baker 1847,21 † Den Haag? na 1851, dr. van Dirk en Barbara de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VIa.
2. Maria Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 4 maart 1819, † Den Haag 25 nov. 1899,20 tr. Den Haag 21 mei 185120 Thomas van den Borne, geb. Den Haag omstr. 1822,13 zn. van Leonard en Anne Catharine van der Smissen.
3. Dorothea Barbara, volgt VIb.
4. Barbara Hendrica Middelkoop, geb. Den Haag 20 febr. 1826,20 † ald. 1 mei 1826.20
5. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIc.
6. Barbara Everarda Middelkoop, geb. Den Haag 20 maart 1830,20 † ald. 20 juli 1830.

VIa. Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 11 april 1816, tr. Den Haag 18 nov. 184020 David Meijer, geb. Den Haag omstr. 1817, zn. van David en Agatha Eggers.
Uit dit huwelijk:
Gerardus Arnoldus Meijer, geb. Den Haag 21 jan. 1848,22 tr. Den Haag 4 aug. 188020 Maria Elisabeth Catharina Obree, geb. Rotterdam omstr. 1849,13 dr. van Gerhardus Johannes en Aafje van Walsum.

VIb. Dorothea Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 11 maart 1823,20 † ald. 17 jan. 1856,20 tr. Den Haag 18 aug. 184720 Cornelis ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1820,13 kleermaker 1847-1857,13 † Den Haag? vóór 1877,20 zn. van Arnoldus en Cornelia de Haas; hij hertr. Den Haag 21 jan. 185720 Magdalena Francisca Theresia Boferding.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1849,13 † Schiedam 18 dec. 1940,23 tr. Den Haag 17 okt. 187720 Victor Joseph Jean Meeussen, geb. Den Haag omstr. 1851,13 winkelier 1877,13 † Schiedam? vóór 1940, zn. van Jan en Josephe Victoire Adelaide Allia.
2. Hendrika Maria ’t Hoen, geb. Den Haag omstr. 1851,13 dienstbode 1879,13 tr. Den Haag 6 aug. 187920 Wilhelmus Johannes Schouten, geb. Den Haag omstr. 1850, letterzetter 1879.13

VIc. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 14 april 1828,13 winkelier 1888,24 tr. Den Haag 19 febr. 185120 Christina Soeter, geb. Den Haag omstr. 1828,13 naaister 1851,13 dr. van Marijnus en Joanna Maria Hartmans.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Arnoldus van Middelkoop, † Den Haag 17 okt. 1862.
2. Thomas Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag? na febr. 1851, † Den Haag 31 maart 1856.20
3. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Den Haag 20 juli 1853,25 † Rijswijk ZH 29 sept. 1936,26 tr. Den Haag 24 aug. 188120 Johannes Josephus Biegelaar, geb. Rotterdam omstr. 1849, winkelier 1881,13 zn. van Jan Joseph en Theresia Maria Butjen.
4. Wilhelmus Diederik Antoine van Middelkoop, geb. Den Haag 8 febr. 1855.20
5. Thomas Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag? 15 dec. 1855,20 koopman.27
6. Tomas Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIIa.
7. Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 1858,28 koopman 1888.28
8. Maria Barbara, volgt VIIb.
9. Cornelis van Middelkoop, geb. Den Haag 14 april 1860.20
10. Christina Cornelia, volgt VIIc.
11. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIId.
12. Gerardus Arnoldus, volgt VIIe.

VIIa. Tomas Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 17 jan. 1857,25 koopman 1881,20 † Den Haag 28 april 1944, tr. 1e Den Haag 1 juni 188120 Wilhelmina Maria Johanna Schrijver, geb. Den Haag omstr. 1860,13 † Den Haag? vóór 1894, dr. van Johannes Leonardus en Antonia Theresia Erning; tr. 2e Den Haag 26 sept. 189420 Elisabeth Petronella Jacoba Beens, geb. Leiden 21 aug. 1854,25 dr. van Hendricus Antonius Ludovicus en Anna Catharina Sybilla Soeters; tr. 3e Den Haag 21 febr. 191920 Anna Maria Antoinette Schols, geb. Den Haag 15 febr. 1875,25 † Den Haag? na 1944.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonia Theresia Maria van Middelkoop, geb. Den Haag? omstr. 1885, tr. Den Haag 24 okt. 191120 Johannes Antonius Leenen, geb. Den Haag? vóór 1891, stalhouder 1911,13 zn. van Joannes Theodorus en Elisabeth Catharina Visser.
Uit het derde huwelijk:
2. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 18 maart 1886,25 † Den Haag 24 juni 1959,20 tr. Den Haag 16 aug. 191625 Wilhelmina Gerardina Haket, geb. Den Haag 18 sept. 1892.25

VIIb. Maria Barbara van Middelkoop, geb. Den Haag 14 april 1860,27 † ald. 2 dec. 1921,20 tr. Den Haag 24 nov. 188620 Lambertus Gerardus Waterreus, geb. Den Haag 12 april 1862,27 koopman,29 Pres.commissaris,30 † Den Haag 26 dec. 1926,27 zn. van Marcus Lambertus en Hendrika Apolonia van der Kroft; hij hertr. Den Haag 30 jan. 192320 Hendrika Gisolf.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Gerardus Hendricus Waterreus, geb. Den Haag 16 sept. 1887,20 † Den Haag 18 febr. 1888.20
2. Lambertus Arnoldus Josephus Waterreus, geb. Den Haag 11 sept. 1888,20 broodfabrikant 1914,13 † Den Haag 29 sept. 1942,20 tr. Den Haag 21 aug. 191420 Anna Maria Mathilde Friedrich, geb. Den Haag omstr. 1888.13
3. Christina Hendrika Maria Waterreus, geb. Den Haag 27 sept. 1889,20 † ald. 30 jan. 1892.20
4. Henri Joseph Waterreus, geb. Den Haag 9 maart 1891,20 † ald. 13 aug. 1891.20
5. Henriette Marie Waterreus, geb. Den Haag 28 juni 1892,20 tr. Den Haag 3 aug. 191520 Wilhelmus Dominicus Antonius van der Ham, geb. Den Haag omstr. 1890,13 grossier in tabak 1915.13
6. Joseph Lambert Waterreus, geb. Den Haag 26 aug. 1893,20 directeur 1926,13 † Den Haag 3 juli 1953,12 tr. 1e Den Haag 22 juni 191820 Antoinette Maria Johanna Krul, geb. Den Haag omstr. 1891,13 † Den Haag? vóór 1926; tr. 2e Den Haag 27 april 192620 Adriana Josina Maria Franses, geb. Den Haag omstr. 1893.13
7. Maria Gerarda Waterreus, geb. Den Haag 4 juli 1895.20
8. Arnold Waterreus, geb. Den Haag 10 nov. 1897,20 † ald. 14 maart 1898.20
9. Paulus Wilhelmus Waterreus, geb. Den Haag 4 nov. 1900.20

VIIc. Christina Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 21 aug. 1862,20 † Voorburg 11 febr. 1935, tr. Den Haag 22 aug. 189420 Jacobus Wilhelmus Franciscus Biegelaar, geb. Rotterdam 6 okt. 1858,25 winkelier 1894,13 † Voorburg 9 dec. 1934,9 zn. van Jan Joseph en Theresia Maria Butjen.
Uit dit huwelijk:
1. Theresia Maria Catharina Biegelaar, geb. Den Haag 11 juni 1895.25
2. Hermina Jacoba Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 16 mei 1896,25 tr. Den Haag? 24 sept. 192425 C.P.A. Bakker, geb. Den Haag? 1893.
3. Christina Maria Johanna Biegelaar, geb. Den Haag 23 okt. 1898.25
4. Catharina Louisa Anna Maria Biegelaar, geb. Den Haag 6 okt. 1899.25

VIId. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 30 jan. 1865,20 winkelier 1888,13 † Den Haag 11 okt. 1890,30 tr. Den Haag 18 juli 188820 Huberta Margaretha Maria Waterreus, geb. Den Haag 7 april 1865,27 winkelier 1888,13 † Voorburg 12 dec. 1935,9 dr. van Marcus Lambertus en Hendrika Apolonia van der Kroft.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Theodorus Franciscus, volgt VIIIa.
2. Hendricus Hubertus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 2 mei 1890,30 † Den Haag 10 aug. 1890.31

VIIIa. Arnoldus Theodorus Franciscus van Middelkoop, geb. Den Haag 28 april 1889,25 boterhandelaar,25 † Rotterdam 5 juni 1921,20 tr. Den Haag 6 aug. 191220 Gerarda Johanna Theodora van der Ham, geb. Den Haag 23 jan. 1889,25 †? na 1921.
Uit dit huwelijk:
1. Huberta Maria van Middelkoop, geb. Delft? 1915,10 † Delft 18 okt. 1917.32
2. Adriaan Jozef van Middelkoop, geb. Den Haag 9 maart 1919,25 † USA?.

VIIe. Gerardus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 1 juni 1867,25 winkelier 1891,13 † Den Haag 11 sept. 1929,33 tr. Den Haag 3 juni 189120 Cornelia Catharina Bakker, geb. Den Haag omstr. 1868,13na 1929, dr. van Jacobus Johannes en Neeltje van der Velde.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Wilhelmus Jacobus Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 3 april 1893,20 † Den Haag 20 aug. 1897.20
2. Josephus Johannes Jacobus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 30 april 1894,25 metaalhandelaar 1930,3416 dec. 1989,35 tr. 1e Den Haag 25 juli 192820 (echtsch. uitgespr. ald. 10 jan. 1930)20 Cornelia Maria Johanna Heerings, geb. Den Haag 13 mei 1896, kantoorbediende 1930;34 tr. 2e na 1930 Jozina Maria Adriana Zandwijk, geb. na 1890, † vóór 1989.
3. Theodorus Gerardus Jacobus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 1 mei 1894,20 † ald. 7 juli 1896.20
4. Jacobus Arnoldus Antonius van Middelkoop, geb. Den Haag 9 okt. 1896,20 † ald. 17 april 1897.20
5. Christina Cornelia Antonia van Middelkoop (Pro Ecclesia 1963),36 geb. Den Haag 27 aug. 1898,25 tr. Den Haag 31 juli 192925 Clemens Ernst August Haussmann, geb. Middelburg 6 juli 1896,25 lid 1947,37 † Den Haag 14 mei 1969.38
6. Johanna Maria Antonia van Middelkoop, geb. Den Haag 10 jan. 1903,25 tr. Den Haag? 12 aug. 1936 Henricus Franciscus Merhottein, geb. Den Haag? 1904.
7. Thomas Arnoldus, volgt VIIIb.

VIIIb. Thomas Arnoldus van Middelkoop, geb. Den Haag 8 maart 1906,25 tr. Den Haag? 8 juli 193625 Albertine Gerardine Josephine Jansen, geb. Den Haag? na 1900.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Middelkoop, geb. Rijswijk ZH 4 sept. 1937,12 † ald. 4 sept. 1937.26
2. Elizabeth Maria Antoinette van Middelkoop, geb. Rijswijk 28 nov. 1938,35 † Den Bosch 26 juni 2012,35 tr. (ondertr. vóór 20 juni) 1961 J.J. van der Ven, geb. 15 febr. 1928,39 directeur,401 jan. 2016,39 zn. van Frits en M. Boelens.

Vf. Jacobus Franciscus van Middelkoop,11 ged. Kuilenburg 10 dec. 1789, schippersknecht 1819,13 schipper 1864,41 † Utrecht 18 okt. 1871,12 tr. Kuilenburg 26 mei 18199 Hester Maartensdr van Gasteren, geb. Culemborg omstr. 1799, † ald. 6 nov. 1869,9 dr. van Maarten Hendrikszn en Maria Blekendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VId.
2. Martinus Franciscus, volgt VIe.
3. Arnoldus Adrianus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 17 okt. 1823,4 † Culemborg 23 okt. 1823.9
4. Maria Anna, volgt VIf.
5. Arnoldus Franciscus, volgt VIg.
6. Anna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 11 sept. 1829,13 dienstbode 1851-1853,42 † Harderwijk 14 jan. 1910,9 tr. 1e Amsterdam 16 febr. 18539 Lambertus Vos, geb. Amsterdam omstr. 1824,13 kruier 1853,13 zn. van Johannes en Anna Broers; tr. 2e Utrecht 12 nov. 18629 Jurrien Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1826, werkman,43 † Harderwijk 20 maart 1908,9 zn. van Johannes en Willemina de Ridder en wedr. van Maria Anna van Middelkoop (VIf).
7. Adriana Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 1 juli 1832, † Utrecht 9 dec. 1918,12 tr. Utrecht 4 jan. 187144 Hermanus Franciscus Stekelenburg, geb. Utrecht 1831, † 1894, zn. van Johannes en Johanna Maria Stephaan.
8. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 4 juli 1832,11 † ald. 25 juli 1832.12
9. Jacobus Johannes, volgt VIh.
10. Johannes Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 21 dec. 1835, † Culemborg 21 mei 1838.12
11. Theodora Maria, volgt VIi.
12. Gerardus Johannes, volgt VIj.
13. Johannes Philippus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 29 mei 1840,4 † Culemborg 23 juni 1840.12

VId. Cornelia van Middelkoop, geb. Culemborg 11 jan. 1820,45 † Abcoude-Proosdij 2 dec. 1857,45 tr. Culemborg 28 juni 18449 Johann Heinrich Uphoff, geb. Ankum bij Osnabrück 20 juni 1819,46 klompenmaker 1844,13 † Abcoude-Proosdij 8 dec. 1857,46 zn. van Johan Gerard Uphof en Anna Maria Gertrud Betke.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Uphof, geb. NL 1846,45 † Utrecht 21 jan. 1853.45
2. Hester Maria Uphof, geb. Culemborg 18 dec. 1846.46
3. Jacobus Franciscus Uphof, geb. Abcoude-Proosdij 27 nov. 1848,45 † Sassenheim 5 april 1916.47
4. Gerardus Johannes Uphof, geb. Utrecht 1851,45 tr. Wervershoof 21 nov. 188745 Mietje Opgang, geb. Westwoud 1833.45
5. Johannes Hendricus Uphof, geb. Culemborg 14 april 1854,45 † ald. 12 maart 1932,45 tr. Culemborg 5 juli 188145 Geertruida Balvers, geb. Culemborg 21 okt. 1855,45 † ald. 4 okt. 1920.45
6. Frans Uphof, geb. NL 2 dec. 1857,45 † ald. 2 dec. 1857.45

VIe. Martinus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 17 okt. 1822,48 stoelenmatter, stoelenmaker,13vóór 1906, tr. Kuilenburg 20 okt. 18434 Catharina Jagers, geb. Culemborg 21 dec. 1822,48 baker 1884,49vóór 1906, dr. van Christiaan Jägers en Cornelia Terhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Hester Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg jan. 1844,10 † ald. 4 juli 1844.12
2. Cornelia Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 10 juni 1845,50 † ald. 13 aug. 1845.50
3. Jacobus Franciscus, volgt VIIf.
4. NN van Middelkoop, geb. 1848, †.11
5. Cornelia Johanna Middelkoop, geb. Culemborg 3 mei 1849,51 † Den Haag 15 jan. 1932,20 tr. Den Haag 28 april 188020 Johannes Franciscus van der Laan, geb. Utrecht omstr. 1854,13 smid 1880,13 † Den Haag vóór 1932, zn. van Frans en Jacoba van Maarschalkerwaard.
6. Hestina Pieternella van Middelkoop, geb. Culemborg 28 jan. 1851,48 tr. Den Haag 12 mei 188020 Josephus Pieter Ooijkaas, geb. Den Haag omstr. 1856,13 besteller 1880,13 zn. van Pieter en Johanna Schoehuizen.
7. Christina Bernardus van Middelkoop, geb. Culemborg sept. 1852,10 † ald. 11 dec. 1852.7
8. Christina Bernarda van Middelkoop, geb. Culemborg 17 april 1853.
9. Christina Bernardina van Middelkoop, geb. Culemborg 17 okt. 1853.
10. Christina Pieternella, volgt VIIg.
11. Antonius Johannes, volgt VIIh.
12. Johanna Maria van Middelkoop, geb. Culemborg juni 1858,10 † ald. 8 april 1859.7
13. Maria Johanna van Middelkoop, geb. Culemborg 1860, † ald. 30 maart 1863.
14. Johannes Wilhelmus, volgt VIIi.
15. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg juli 1864,10 † ald. 9 maart 1865.7

VIIf. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 24 mei 1846,52 militair,9 zonder beroep -1906,12 † Rosmalen 8 jan. 1906,12 tr. Den Helder 11 dec. 18849 Willemina Maria Rijntjes, geb. Zwolle 1847,13 dr. van Johannes en Hendrika Kattenbeld.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Jacobus, volgt VIIIc.
2. Hendrika Cornelia, volgt VIIId.
3. Cornelia Johanna van Middelkoop, geb. Den Haag 5 febr. 1889,42 tr. Amsterdam 26 april 19119 Jacobus Frederik Bijvank, geb. Amsterdam omstr. 1886,13 werkman 1911,13 zn. van Jacobus Frederik en Elisabeth Johanna Willems.
4. Antonius Franciscus van Middelkoop, geb. Amsterdam 13 april 1891,42 monteur 1919,13 tr. Amsterdam 28 mei 19199 Sophia Margaretha Wentzel, geb. Amsterdam 16 dec. 1889,42 dr. van Pieter en Johanna Catharina Barens.

VIIIc. Martinus Jacobus van Middelkoop, geb. Amsterdam 20 mei 1884,53 militair,54 tr. Rotterdam 9 maart 191055 Trijntje Boomstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 15 mei 1884,13 dr. van Auke en Sjoukjen Postma.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhemina Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 25 maart 1910,55 tr. Rotterdam? 3 mei 193355 Johannes van Lodesteijn, geb. Rotterdam 12 jan. 1907,55 zn. van Dirk.
2. Auke Jacobus Martinus van Middelkoop, geb. Rotterdam 11 dec. 1911.25
3. Jacobus Antonius Martinus van Middelkoop, geb. N.Helvoet 6 maart 1914,25 HBS 1927-1928.56

VIIId. Hendrika Cornelia van Middelkoop, geb. Helder 18 nov. 1886,57 tr. Amsterdam 11 jan. 19119 Arie van Tricht, geb. Amsterdam omstr. 1887,13 schipper 1911,13 zn. van Willem en Pietje Jongkind.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje van Tricht, geb. Amsterdam 13 april 1911.55
2. Jacobus Franciscus van Tricht, geb. Amsterdam 6 aug. 1912.55
3. NN van Tricht, geb. Velsen omstr. 12 aug. 1917.58

VIIg. Christina Pieternella van Middelkoop, geb. Culemborg omstr. 1854,13 tr. Den Haag 22 okt. 187920 Adrianus Strik, geb. Vrijenban (Delftgauw) 1841, stoelenmaker 1879,13 zn. van Arie en Jacoba Gordijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Hester Strik, geb. Den Haag 24 sept. 1887,11 † USA 1976.
2. Johannes Adrianus Strik, geb. Den Haag omstr. 1893, smid 1920,20 tr. Den Haag 7 april 192020 Jacoba Frederika Jansen, geb. Den Haag omstr. 1898.

VIIh. Antonius Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg 29 april 1856,13 stoelenmaker 1878,13 † Den Haag 8 febr. 1923, tr. Bemmel 6 juni 18789 Geertruida Jansen, geb. Doornenburg 4 maart 1854,13 begr. Roosendaal 15 dec. 1916,59 dr. van Joannes en Maria van Deelen.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Johannes van Middelkoop, † Den Haag 3 nov. 1888.20
2. Hendrina Maria, volgt VIIIe.
3. Maria Berdina Cornelia van Middelkoop, geb. Den Haag 22 dec. 1880.20
4. Antonius, volgt VIIIf.
5. Joseph van Middelkoop, geb. Den Haag? vóór 1890, † USA?.
6. Wilhelmus Middelkoop, geb. Den Haag? omstr. 1893, † USA?.

VIIIe. Hendrina Maria Middelkoop, geb. Den Haag 10 nov. 1878,25 † ald. 1 mei 1950, tr. Den Haag 30 dec. 191020 Gerrit Johannes Lukassen, geb. Den Haag 21 dec. 1875, † Den Haag? na 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Philip Hendricus Lukassen, geb. Den Haag 2 nov. 1905,60 † ald. 6 febr. 1965,60 begr. Den Haag 11 febr. 1965.60
2. Gerardinus Hendrikus Lukassen, geb. Den Haag 25 aug. 1918, † Zoetermeer omstr. 2014.38

VIIIf. Antonius Middlecoop, geb. Den Haag 10 nov. 1889,4 Rubberworker 1910,61 † Summit County, OH juli 1984,62 tr. Summit County, OH? vóór 191963 Gertrude NN, geb. USA? 7 mei 1894,4 † Summit County, OH dec. 1979.4
Uit dit huwelijk:
1. Mary Middlecoop, geb. Summit County, OH omstr. 1919.64
2. Anthony R. jr Middlecoop, geb. Summit County, OH 5 sept. 1927,4 High School,65 † USA febr. 1987.4
3. M. Middlecoop, geb. USA 18 juni 1934,4 † ald. 15 febr. 1988.4

VIIi. Johannes Wilhelmus Middelkoop, geb. Culemborg 14 juli 1862,48 schipper 1884,13 daylabour 1900,66 farmer 1910,61 † USA, tr. Den Haag 24 sept. 188420 Aleida Gooijer, geb. Nijkerk omstr. 1859, dienstbode 1884,13 dr. van Everhardus en Johanna van Ruijtenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Jacobus Middelkoop, geb. Rotterdam? juni 1887,10 † Rotterdam 9 sept. 1887.32
2. John Middelkoop (adoptiefzoon), geb. New Jersey juli 1894.61

VIf. Maria Anna van Middelkoop, geb. Kuilenburg 4 okt. 1824,11 † Utrecht 11 april 1862,12 tr. Utrecht 28 aug. 18509 Jurrien Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1826, werkman,43 † Harderwijk 20 maart 1908,9 zn. van Johannes en Willemina de Ridder; hij hertr. Utrecht 12 nov. 18629 Anna Maria van Middelkoop (Vf,6).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1856,13 tr. Utrecht 2 aug. 18829 Jacoba Catharina van der Laan, geb. Utrecht omstr. 1856.13
2. Jacobus Franciscus Hildebrand, geb. Utrecht omstr. 1858, wagenmaker -1926,67 † Utrecht 3 dec. 1926.67
3. Hesterina Cornelia Hildebrand, geb.? omstr. 1862,10 † Utrecht 4 aug. 1932.

VIg. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 18 maart 1827,4 schipper 1855-1900,13 † Culemborg 7 dec. 1900,12 tr. Kuilenburg 27 juli 18559 Helena Maria Vullings, geb. Culemborg omstr. 1835, naaister 1855,13 dr. van Hendrik en Cornelia de Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Antonius, volgt VIIj.
2. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 21 maart 1859, † Amsterdam 24 april 1859.9
3. Hester Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 19 juni 1860,10 † ald. 24 juni 1860.7
4. Hestina Maria, volgt VIIk.
5. Christina Maria, volgt VII-l.
6. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 1 juli 1866,10 † ald. 7 juli 1866.7
7. Jakobus Franciscus van Middelkoop, geb. Kuilenburg 27 juli 1867,13 schipper 1900,13 tr. Kuilenburg 29 nov. 19004 Johanna Adriana van Ingen, geb. Kuilenburg 25 juli 1870, dr. van Johannes Jacobus en Geertrui Kok.
8. Geertruida Elisabeth van Middelkoop, geb. Culemborg 30 maart 1870,13 † Oegstgeest 7 april 1943, tr. 1e Culemborg 25 april 19009 Arnoldus Daalmeijer, geb. Schiedam 30 sept. 1830,13 destillateur 1900,13 † Schiedam 3 sept. 1900,23 zn. van Hendrik en Maria Catharina Geerlings en wedr. van Maria Catharina Otterdijk; tr. 2e Oegstgeest 8 juli 19019 Jacobus Kortekaas, geb. Oegstgeest omstr. 1846,13 † Oegstgeest? vóór 1943, zn. van Arie en Johanna Rodenburg.
9. Maria Helena, volgt VIIm.

VIIj. Hendrikus Antonius van Middelkoop, geb. Everdingen 26 april 1856,42 beurtschipper 1880-1916,13 tr. Culemborg 26 juli 18809 Johanna van Ingen, geb. Everdingen 23 maart 1857,42 † Amsterdam 12 dec. 1942,68 begr. Culemborg 16 dec. 1942,68 dr. van Johannes Jacobus en Adriana Sprong.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Franciscus, volgt VIIIg.
2. Helena Maria, volgt VIIIh.
3. Johanna Geertruida Jacoba, volgt VIIIi.
4. Jacobus Willebordus van Middelkoop, geb. Culemborg 8 nov. 1888,55 schipper 1913,13 tr. Culemborg 18 juni 19139 Johanna Maria Postma, geb. Culemborg 12 april 1892,55 dr. van Piebe en Antonia Siben.
5. Geertruida Susanna Josephina van Middelkoop, geb. Culemborg 27 aug. 1890,69 † ald. 15 aug. 1981,69 tr. Culemborg 6 okt. 19169 Cornelis Antonius van der Veer, geb. Culemborg omstr. 1892,13 Huisschilder 1920,13 zn. van Evert en Johanna van Meerdijk.
6. Esther Christina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 20 juli 1892,68 † ald. 16 mei 1962,68 tr. Culemborg 12 febr. 19209 Michiel Hendrikus Jansen, geb. Culemborg 25 dec. 1893,70 Reiziger 1920,13 † Culemborg 25 nov. 1974,71 zn. van Wilhelmus Antonius en Willemina Geertruida van Raaij.
7. Johannes Hendrikus van Middelkoop, geb. Culemborg 6 nov. 1893,72 schipper,13 tr. 1e Culemborg 6 okt. 19169 Johanna Adriana Ratterman, geb. Culemborg 30 april 1894,68 † ald. 22 nov. 1937,68 dr. van Johannes en Adriana van Santen; tr. 2e na 193755 Cornelia Hendrika Theodora Baars, geb. Doesburg 5 sept. 1901, dr. van NN.
8. Hendrikus Alexander Antonius van Middelkoop, geb. Culemborg 18 febr. 1897,72 schipper,13 † Culemborg 31 aug. 1972,68 begr. Rhenoy 5 sept. 1972,68 tr. Culemborg 4 nov. 19209 Johanna Maria van Gasteren, geb. Culemborg 29 dec. 1895,68 † Rhenoy 26 maart 1961,68 dr. van Leendert Johanna en Bernardina van Halten.
9. Christiaan Gerardus, volgt VIIIj.

VIIIg. Arnoldus Franciscus van Middelkoop, geb. Culemborg 18 mei 1881,68 kapitein,55 schipper 1906,13 † Culemborg 12 sept. 1962,68 begr. Cuijlenburg 15 sept. 1962,68 tr. Culemborg 1 aug. 19069 Maria Catharina Ludewina van der Veer, geb. Culemborg 18 sept. 1882,13 † Culemborg? 10 okt. 1952,68 dr. van Johannes Cornelis en Maria Anna de Vette.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Anthonius Johannes van Middelkoop, geb. Culemborg 30 aug. 1907,55 † Rotterdam? 12 mei 1994,70 begr. Rotterdam,70 tr. Doesburg 14 okt. 193055 Johanna Wilhelmina Bernardina Baars, geb. Doesburg 5 mei 1909,55 † Rotterdam? 9 mei 1984,70 begr. Rotterdam.70
2. Maria Anna van Middelkoop, geb. Rotterdam 1 okt. 1910,7320 mei 2004,74 tr. Rotterdam 3 febr. 193755 Christianus Cornelis Jägers, † vóór 2004.
3. Johannes van Middelkoop, geb. Rotterdam 31 okt. 1911,55 tr. Grauw c.a. 21 febr. 193855 Maria Louise Heijdens, geb. IJerseke 9 juli 1908.55
4. Johannes Cornelis van Middelkoop, geb. Rotterdam 18 april 1913, tr. Rotterdam 19 jan. 193855 Dolphina Maria Bosman, geb. Wilnis 6 april 1914.55
5. Adrianus Wilhelmus Middelkoop, geb. Rotterdam 25 sept. 1916,55 † Utrecht? 16 febr. 1992,75 begr. Utrecht,75 tr. Rotterdam 5 april 193955 Anna Catharina Heijden, geb.? 5 dec. 1911,75 † Utrecht? 24 juni 1988,75 begr. Utrecht.75

VIIIh. Helena Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 14 maart 1885,13 † ald. 8 okt. 1923,68 tr. Culemborg 13 okt. 19059 Gerardus Philippi, geb. Culemborg 23 maart 1880,13 Huisschilder 1905,13 † Culemborg 27 aug. 1955,68 begr.? 3 aug. 1955,68 zn. van Hendrik Antonius en Cornelia Smits.
Uit dit huwelijk:
Hendrikus Antonius Philippi, geb. Culemborg omstr. 29 okt. 1906.76

VIIIi. Johanna Geertruida Jacoba van Middelkoop, geb. Culemborg 3 april 1887,77 † Amsterdam 5 dec. 1959,68 tr. Culemborg 3 nov. 190977 Hendrikus Johannes van den Heuvel, geb. Culemborg 16 febr. 1881,13 directeur,78 besteller 1909,13 zn. van Cornelis en Maria van den Heuvel.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Johanna Hendrika van den Heuvel, geb. Den Bosch 3 juni 1911.25
2. Hendrikus Johannes van den Heuvel, geb. Den Bosch 14 sept. 1912.25
3. Cornelia Antonia Johanna Maria van den Heuvel, geb. Culemborg 21 febr. 1915.25

VIIIj. Christiaan Gerardus van Middelkoop, geb. Culemborg 20 sept. 1899,55 schipper,13 tr. Culemborg 22 aug. 19219 Cornelia Gerarda Ratterman, geb. Culemborg 21 april 1901,55 dr. van Johannes en Adriana van Santen.
Uit dit huwelijk:
Johannes Gerardus van Middelkoop, geb. Rotterdam 15 juli 1931,55 † Ridderkerk? 17 jan. 1992,69 begr. Ridderkerk.69

VIIk. Hestina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 25 juni 1861,25 † Den Haag 17 juli 1928,25 tr. Culemborg 28 okt. 18869 Johannes Poot, geb. Utrecht 9 maart 1862,25 winkelier 1886,13 † Den Haag? na 1928, zn. van Johannes en Willemijntje Ransdorp; hij hertr. Haarlem 5 okt. 193225 Alberta Maria Anna Henneke.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Johanna Poot, geb. Utrecht omstr. 1889,13 tr. Utrecht 24 mei 191713 Jacobus Leonardus van Gink, geb. Oegstgeest vóór 1897.
2. Johannes Anthonius Poot, geb. Utrecht 1891,10 † ald. 7 jan. 1893.9
3. Helena Maria Poot, geb. Utrecht omstr. 1894,13 tr. Utrecht 6 april 19219 Gerardus van Reenen, geb. Utrecht omstr. 1893, zn. van Hendrik en Gerarda Daniëls.
4. Johanna Anthonia Poot, geb. Utrecht 12 febr. 1895.76
5. Arnoldus Franciscus Poot, geb. Utrecht vóór 1899.79
6. Johannes Josef Poot, geb. Emmerik omstr. 1899.13
7. Hendrikus Antonius Poot, geb. Utrecht 5 okt. 1900.25
8. NN Poot, levenloze dochter, geb. Utrecht 30 mei 1902.
9. Margaretha Antonia Poot, geb. Utrecht 29 sept. 1903.25

VII-l. Christina Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 18 april 1864,55 tr. Culemborg 1 nov. 18949 Johannes Ignatius Ruigrok van der Werve, geb. Diemen 1 febr. 1874,13 timmerman 1894-1925,13 zn. van Arie Ruigrok van der Werve en Antje Schriek.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Jacobus Ruigrok van der Werve, geb. Den Haag 7 juni 1897,55 timmerman 1925,13 tr. Amsterdam 25 juni 19259 Louise Huster, geb. Mentrup omstr. 1896.13
2. Arnoldus Adrianus Ruigrok van der Werve, geb. Den Haag 13 aug. 1898.
3. Helena Elisabeth Johanna Ruigrok van der Werve, geb. Loosduinen omstr. 1901,13 tr. Amsterdam 28 mei 19249 Antonius Burghout, geb. Amsterdam omstr. 1897,13 grondwerker 1924.13

VIIm. Maria Helena van Middelkoop, geb. Kuilenburg 5 maart 1873,4 tr. Culemborg 25 juli 18959 Gerrit Johannes Toonen, geb. Culemborg 28 febr. 1867,13 smid 1895,13 bankwerker 1923,80 zn. van Johannes en Johanna Leenards.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Frederika Toonen, geb. Culemborg omstr. 1897,13 tr. Amsterdam 18 jan. 19179 Wibertus Antonius Josephus Visser, geb. Sneek omstr. 1890,13 glas in koperzetter 1917.13
2. Anthonius Arnoldus Franciscus Toonen, geb. Zaandam omstr. 1898, gereedschapmaker 1923,13 tr. Amsterdam 24 mei 19239 Geertruida Steenmetz, geb. Amsterdam omstr. 1900.
3. Ester Wilhelmina Maria Toonen, geb. Amsterdam omstr. 1909,13 tr. Amsterdam 9 april 19319 Joseph van Dijk, geb. Amsterdam omstr. 1906,13 meubelstoffeerder 1931.13

VIh. Jacobus Johannes van Middelkoop, geb. Kuilenburg 3 juli 1834,42 schipper,81 tapper 1864,13 tr. Amsterdam 16 nov. 18649 Catharina Bouwes, geb. Edam vóór 1840, tapster 1864,13 wed. van Hendrik Bucker.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Gesina van Middelkoop, geb. Amsterdam 11 sept. 1867, liefdezuster,55 † Rotterdam 18 mei 1942.12
2. Cornelia Catharina van Middelkoop, geb. Amsterdam? omstr. 1871,10 † Delft 19 juni 1950.32
3. Theodora Maria van Middelkoop (Pro Ecclesia),82 geb. Amsterdam 18 april 1873,42 directrice,82 † Amsterdam 4 jan. 1927.68

VIi. Theodora Maria van Middelkoop, geb. Culemborg 13 maart 1837,13 tr. Amsterdam 4 febr. 18639 Boudewijn Lodewijk Valkonet, geb. Culemborg omstr. 1835,13 kleermaker 1910,83 zn. van Johannes Fredericus en Maria Labé.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theodora Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1864,13 tr. Amsterdam 29 sept. 18929 Lourens Boots, geb. Graft omstr. 1868,13 winkelier 1892.13
2. Johanna Frederika Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1874,13 tr. Amsterdam 2 okt. 19079 Jacob Oudendijk, geb. Ransdorp omstr. 1864,13 postbode 1907.13
3. Johannes Aloysius Valkonet, geb. Amsterdam omstr. 1881,13 kantoorbediende 1910,13 tr. Amsterdam 31 aug. 19109 Elisabeth Johanna Maria Kraamer, geb. Amsterdam omstr. 1883.13

VIj. Gerardus Johannes van Middelkoop, geb. Kuilenburg 14 mei 1838,4 schipper 1888,84 werkman 1897,85 tr. Mijdrecht 22 juni 186386 Helena Kompier, geb. Mijdrecht 13 dec. 1839,86 † Amsterdam 11 aug. 1891,86 dr. van Antonius en Jacoba Zwart.
Uit dit huwelijk:
1. Hester Jacoba, volgt VIIn.
2. Jacoba Antonia van Middelkoop, geb. Mijdrecht 18 juli 1866.42
3. Maria Cornelia van Middelkoop, geb. Mijdrecht 14 aug. 1868,87 tr. 1e Akke Jongma, geb.? na 1865, † Amsterdam? vóór 1917; tr. 2e Amsterdam 12 april 19179 Lambertus Carel van Wetering, geb. Opsterland omstr. 1854,13 zn. van Carolus Raimondus en Johanna Carolina Tierhoff en wedr. van Akke Jongma.
4. Cornelia Helena van Middelkoop, geb. Mijdrecht 6 aug. 1870,87 tr. Amsterdam 24 nov. 18979 Thomas Hendricus Jacobus Beelen, geb. Amsterdam omstr. 1865,13 meubelmaker 1897,13 †? 6 sept. 1942,68 begr. Amsterdam,68 zn. van Theodorus Thomas en Everharda Zigeler.
5. NN van Middelkoop, levenloos kind, geb. Loenen a/d Vecht 23 nov. 1871.8
6. Anthonia Theodora van Middelkoop, geb. Amsterdam 21 febr. 1873.
7. Maria Capistrana Middelkoop, geb. Rotterdam 29 juni 1875,68 † Amsterdam 27 maart 1923.68
8. Theodora Maria van Middelkoop, geb. Rotterdam 29 juni 1875,32 dienstbode 1912-1926.88
9. Anna Maria van Middelkoop, geb. Mijdrecht 17 april 1878.9
10. Jacobus Franciscus, volgt VIIo.

VIIn. Hester Jacoba van Middelkoop, geb. Mijdrecht 12 mei 1864,82 dienstbode 1888,13 † Amsterdam 22 april 1925,68 tr. 1e Amsterdam 9 febr. 18889 Leonardus Loogman, geb. Tiel omstr. 1855,13 schipper 1888,13 † Amsterdam? vóór 1914, zn. van Gerardus en Apolonia van Noord; tr. 2e Amsterdam 5 nov. 19149 Jacobus Artler, geb. Amsterdam omstr. 1851,13 † Amsterdam? na 1925, zn. van Catharina Susanne Artler en wedr. van Alida Geertruida Welvaardt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus Johannes Loogman, geb. Amsterdam omstr. 1889,13 Opzichter 1916,13 tr. Amsterdam 16 nov. 19169 Maria Francisca Josephina Schoppema, geb. Nijmegen omstr. 1890.13
2. Apolonia Gerarda Loogman, geb. Amsterdam omstr. 1890, tr. Amsterdam 9 jan. 19199 Gerardus Houtkamp, geb. Vinkeveen en Waverveen omstr. 1889, meesterknecht 1919.13
3. Theodora Maria Loogman, geb. Amsterdam omstr. 1894, tr. Amsterdam 21 juli 19269 Johannes Andreas Sigfried, geb. Amsterdam omstr. 1894, magazijnknecht 1926.13
4. Jacoba Antonia Alphonsina Maria Loogman, geb. Amsterdam omstr. 1904, onderwijzeres 1930,13 tr. Amsterdam 30 juli 193089 Leonard Martin Eiselin, geb. Amsterdam omstr. 1893, kantoorbediende 1930.13

VIIo. Jacobus Franciscus van Middelkoop, geb. Ouder-Amstel 2 aug. 1880,53 Huisschilder 1902,13 vermeld Vrijgesteld 14 dec. 1899,53vóór 1969, tr. Sloten NH 10 juli 19029 Bernardina Maria Soerewijn, geb. Amsterdam omstr. 1882, † na 1969, dr. van Bernardus Johannes en Maria Cornelia Pauwels.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Antonia Bernardina van Middelkoop, geb. na 1902, † Zaandam 11 jan. 2001,90 tr.90 Joh. van Dalsem, † vóór 2001.
2. Cornelia Helena Maria van Middelkoop, geb. Buiksloot omstr. 1905,13 † Castricum 8 jan. 1969,71 begr. Overveen 11 jan. 1969,71 tr. Amsterdam 25 febr. 19269 Barthelomeus Pieter Zuijderland, geb. Amsterdam omstr. 1902,13 kapper 1926,13 † Castricum? na 1969, zn. van Jacobus Pieter Barthelomeus en Constantia Cecilia van Niekerk.

Vg. Maria Anna van Middelkoop, ged. Culemborg 4 mei 1796,91 dienstbode 1837,13 † Den Haag 18 dec. 1876,6 tr. Den Haag 3 mei 18374 Henricus Charles Desselier, geb. Wassenaar,4 ged. Wassenaar 9 okt. 1784,91 arbeider 1837,13 zn. van Charles de Sellier en Cecilia Lucia Sophia Obdam.
Uit dit huwelijk:

VIk. Helena Desselier, geb. Wassenaar 3 juli 1838, naaister 1862.6
Haar dochter:
Maria Helena Hendrika Desselier, geb. Den Haag 22 sept. 1862,92 † ald. 28 nov. 1934.92

IIIb. Gijsbertus van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1710, tr. Culemborg 17 okt. 17304 Aleijda Sophia Vermeulen, geb. Culemborg? vóór 1710.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Middelkoop, ged. Culemborg 13 juli 1731.7
2. Gerardus Middelkoop, ged. Culemborg 14 juli 1731.7
3. Wilhelmina Middelkoop, ged. Culemborg 9 maart 1735.3
4. Annetje van Middelkoop, ged. Vianen 15 okt. 1736.93
5. Anna Maria van Middelkoop, ged. Vianen 19 juli 1743.93

IIIc. Aertie van Middelkoop, geb. Culemborg? vóór 1712, † ald. vóór 1754, tr. Culemborg 8 dec. 17372 Aart van Wijk, geb. Culemborg? vóór 1719; hij hertr. Culemborg 6 nov. 17542 Geertruijd Boomhouwer.
Uit dit huwelijk:
Joanna van Wijk, ged. Culemborg 11 okt. 1739.17

IIb. Joannis Gijsbertusz Middelkoop, ged. Culemborg 1 nov. 1691,4 tr. 1e Culemborg 24 juni 17104 Anna Keisers, geb. Culemborg? vóór 1692; tr. 2e Culemborg vóór okt. 17427 Mechtildis Vernoij, geb. Culemborg 1722.4
Uit het tweede huwelijk:

IIId. Bernardus Jacobus van Middelkoop, ged. Culemborg 8 okt. 1742,7 rentenier 1814,20 † Den Haag 11 juni 1829,20 tr. Rotterdam 3 (kerkelijk Den Haag 4)94 juni 17704 Anna Agatha Pontvuijst, geb. Rotterdam 1750.4
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Albertus, volgt IVd.
2. NN van Middelkoop, geb. na 1771.
3. NN van Middelkoop, geb. na 1771.
4. NN van Middelkoop, geb. na 1771.

IVd. Jacobus Albertus van Middelkoop, district Koepang94 (ridder 1810),94 geb. Leyden,95 ged. Den Haag 10 april 1771,96 univ,94 assistent VOC 1791-1798,97 assistent VOC 1792-1817,96 commissielid rijstschaarste 1804,98 Prefect 1809,99 secretaris 1817-,100 commissaris en gouverneur Molukken 1817-,101 vrijmetselaar 1798-1822,96 vermeld Ternate,96 Boek,102 Slaven,103,104 Host,105 overzicht medewerkers dec. 1798,95 gouverneur Molukken 31 dec. 1816-3 okt. 1817,106 de Molukse Eilanden 1817,103 opstand 1817,106 Landdrost 1839,103 molukken 1840 en Rijst tekort 1854,103 † Surabaja 15 sept. 1822,96 tr. 1e Den Haag 30 mei 179096 Neeltje Wens, geb. Den Haag,96 ged. Den Haag 9 april 1762,96 † ald. 29 sept. 1815,20 dr. van Hendrik en Isabella Catharina Schreuders; tr. 2e Batavia 26 nov. 181696 Catharina Gasparina Beylon, geb. Batavia, ged. Batavia 27 okt. 1776,96 † Surabaja 6 dec. 1821,96 dr. van David en Johanna Dekker en wed. van Gustaaf Willem Wiese.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Carolina Wilhelmina Middelkoop, geb. Semarang 1790,96 † Soerabaija 30 maart 1855,107 tr. 1e Amboina 24 aug. 18174 Joost Hendrik Huyghens, Jhr,108 geb. Amsterdam 29 aug. 1789, † Besoeki 30 aug. 1827, zn. van Hendrik en Anna Adriana Balde; tr. 2e Soerabaija 12 aug. 1829109 Johannes Thomas Kuntze, echtg. van Johanna Maria Faulhaber.
2. Anna Barendina van Middelkoop, geb. Den Haag 6 sept. 1791,96 † Besoeki 4 aug. 1823,96 tr. Den Haag 5 maart 180996 Pieter van der Spek, geb. Den Haag 22 febr. 1788, Opzichter,96 † Besoeki 11 mei 1826, zn. van Philippus en Boudewijna Verselewel Faure.
3. Nicolaas Willem, volgt Vh.
Uit het tweede huwelijk:
4. NN van Middelkoop, geb. na 1816.

Vh. Nicolaas Willem van Middelkoop, geb. Semarang 25 sept. 1805,110 gouverneur Soerabaja,110 † Soerabaija (Kupang) 2 aug. 1864,110 tr. 183094 N.N. NN, geb. vóór 1812, † Surabaja 8 aug. 1867, begr. Peneleh,94 dr. van Mohamed Ali Sultan van Ternate.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Frederik Hortensius van Middelkoop, ingenieur 3ekl. 1905,111 † Soerabaija 12 jan. 1915.107
2. Frederik Alexander Paul van Middelkoop, † Soerabaija 31 jan. 1913.107
3. Maria Wilhelmina, volgt VI-l.
4. Johanna Catharina, volgt VIm.
5. Albertus Hendrikus van Middelkoop, geb. Soerabaija 10 juni 1833,112 † ald. 10 juni 1834.113
6. Jacoba Elizabeth, volgt VIn.
7. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Surabaja 18 nov. 1834, † Soerabaija 27 juni 1840.107
8. Sophia Geertruida van Middelkoop, geb. Surabaja 11 dec. 1835, † Soerabaija 17 aug. 1918,107 tr. Surabaja 17 aug. 191896 Christiaan Dirksen, geb. vóór 1898.
9. Jacobus Joseph van Middelkoop, geb. Surabaja 22 nov. 1837, † ald. 4 juni 1851.107
10. Jacobus Bernardus van Middelkoop, geb. Surabaja 18 okt. 1840, kommies-ontvanger 1866-,114 ondercommies 1872-,100 commies 1873-,100 † Soerabaija 2 mei 1901,107 tr. Surabaja 27 febr. 186496 Johanna Amalia von Hebel, geb. Surabaja vóór 1847, †? 12 jan. 1915.96
11. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Soerabaija? na 1840, † Soerabaija 30 okt. 1918.107
12. Wilhelm Frederik, volgt VIo.
13. Bernardus Thomas, volgt VIp.
14. Albertus Hendrikus, volgt VIq.

VI-l. Maria Wilhelmina van Middelkoop, geb. Semarang 17 jan. 1830,96 tr. 1e Surabaja 22 sept. 184996 (door echtsch. ontbonden Soerabaija vóór 1849)68 Frans Hendrik Heyman, geb. Jogjakarta 19 juli 1830,96 † ald. 8 mei 1900;96 tr. 2e Surabaja 21 april 186096 Frederik Albertus van der Waal, geb. vóór 1840, kastelein;68 tr. 3e Soerabaija vóór 15 april 1898115 E.L. Meyer, geb. 1877.96
Haar zoon:
Adrianus Louis Wilhelmus van Middelkoop, geb. Soerabaja? 27 okt. 1858.

VIm. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Surabaja 25 juni 1831,96 † Soerabaija 9 okt. 1888, tr. Surabaja 12 juni 184796 Jacob Barend Scheepe, geb. Surabaja 1849, † ald. 4 febr. 1871.
Uit dit huwelijk:
1. Louise Scheepe, geb. Surabaja 1849,96 † ald. 4 febr. 1871.96
2. Albertine Scheepe, geb. INA 1861, † Soerabaija 6 nov. 1925.107

VIn. Jacoba Elizabeth van Middelkoop, geb. Soerabaija 2 maart 1834,113 † ald. 30 mei 1898,107 tr. Jacobus Heine Herman, † INA? vóór 1917.
Uit dit huwelijk:
Mariana Wilhelmina Herman, geb. omstr. 1847, † Soerabaija 11 okt. 1917,107 tr. NN NN, † Soerabaija? vóór 1917.107

VIo. Wilhelm Frederik van Middelkoop, geb. Surabaja 9 juli 1842, † Wlingi, Blitar 13 sept. 1889,107 begr. Soerabaija,95 tr. Surabaja 1 mei 187596 Eurgenie Hortense Cardoville van Haasen, geb. Surabaja vóór 1857, † ald..
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Nicolaas Frederik Eurgenius van Middelkoop, geb. Surabaja 28 mei 1876,96 † ald. 20 mei 1877.96
2. Wilhelm Frederik Hortensius van Middelkoop, geb. Surabaja 23 okt. 1877,96 geslaagd 1904,103 Opzichter 1905,103 † Surabaja 4 febr. 1916.96
3. Augustine Herdise Nicoline Cordoville van Middelkoop, geb. Surabaja 2 mei 1879,96 † Wageningen 10 jan. 1961, tr. Surabaja 17 febr. 190696 Leonard Loth, geb. Ceribon 8 mei 1880,96 † Kediri 31 aug. 1946.96
4. Frederik Eugenius Wilhelm Hortensius van Middelkoop, geb. Surabaja 11 jan. 1881,96 † Malang, Java 1944, tr. Surabaja 18 aug. 190296 Sophia Hylkema, geb. Surabaja? vóór 1885.
5. Theodoor Arnold Wilhelm van Middelkoop, geb. Surabaja 18 april 1883,96 † Losser 13 dec. 1961, tr. Surabaja 23 april 1918116 Pauline Margaretha Hooper, geb. Surabaja vóór 1900,116 † Malang, Java 1943,96 dr. van Adriaan Alexander en Louise Cristine Klein.
6. Frederik Wilhelm Bautarius van Middelkoop, geb. Surabaja 3 aug. 1887,96 employee,96 † Surabaja 1 aug. 1920,107 tr. Surabaja 5 april 191996 Pauline Engelina Woltera van Lennep, geb. Kediri 14 febr. 1897,96 † Surabaja 1 aug. 1920,96 dr. van Julius en Hortense Elisabeth Tissot.

VIp. Bernardus Thomas van Middelkoop, geb. Surabaja 1 dec. 1846, † vóór 1926, tr. Surabaja 5 dec. 187096 Marienten NN, geb. Surabaja vóór 1851,96vóór 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 7 mei 1879,96 † ald. 18 dec. 1879.96
2. Wilhelmina Elisabeth van Middelkoop, geb. Surabaja 8 jan. 1881,96 tr. Surabaja 19 nov. 190296 Cornelis Ide Dorreman, geb. Surabaja? omstr. 1873, † Soerabaija 10 juni 1928,107 zn. van Willem Goosen en Elisabeth Janssen.
3. Elize Johanna van Middelkoop, geb. Surabaja 26 nov. 1882,96 † Soerabaija 25 mei 1926,107 tr. Surabaja 16 juli 190496 Arnoldus van Tienen, geb. Surabaja? vóór 1884, † Soerabaija? vóór 1926.
4. Francine Geertruida, volgt VIIp.
5. Nicolaas Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 28 nov. 1886.96

VIIp. Francine Geertruida van Middelkoop, geb. Surabaja 26 jan. 1885,96 † Porong 1944,96 tr. 1e Surabaja 28 mei 190496 (door echtsch. ontbonden vóór 22 mei 1909) Pieter Alphons Dumoulin, geb. Brugge 4 dec. 1870,96 Opzichter 1910-1920,96 Opzichter 1920-1930,96 vermeld gepensioneerd tot 10 sept. 1930,96 † Malang, Java 10 sept. 1930,96 gesch. echtg. van Anna Wilhelmina Mostert (VIIq,1); tr. 2e Soerabaija 22 mei 191996 Hendrik Goudappel, geb. Utrecht 3 juli 1875,117 gesch. echtg. van Anna Wilhelmina Mostert (VIIq,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeanne Dumoulin, geb. INA na 1904.
2. Ade Dumoulin, geb. INA? na 1905.
3. Coby Dumoulin, geb. INA? na 1906.
4. Broer Dumoulin, geb. INA? na 1907.

VIq. Albertus Hendrikus van Middelkoop, geb. Surabaja 30 okt. 1849,79 ambtenaar Weeskamer,96 gouverneur van Soerabaja,118 vermeld Staat van toelage 1 maart 1909,119 † Bangil Pasoeroeam 10 okt. 1924,96 begr. Surabaja,96 tr. Surabaja 21 juni 1871110 Anna Maria Paulina van Nuys, geb. Soerabaija 23 mei 1852,110 † ald. 22 sept. 1916.110
Uit dit huwelijk:
1. August Adolf Willem van Middelkoop, † Soerabaija 2 jan. 1910.107
2. Anna Maria Elizabeth, volgt VIIq.
3. Willem Albert Adolf, volgt VIIr.
4. Paul van Middelkoop, geb. INA na 1872, † ald..
5. Jeanne Antoinette, volgt VIIs.
6. Charles Anton, volgt VIIt.
7. Frederik Carel, volgt VIIu.
8. Cornelia Anna, volgt VIIv.
9. Georgina, volgt VIIw.
10. Anna Maria Elizabeth van Middelkoop, geb. Surabaja 20 juni 1893,96 tr. Surabaja 12 april 191196 Jean Francois Guillaume Joseph Beelen, geb. Baexem 22 nov. 1876,25 militair,96 † Budel 10 juni 1953, zn. van Petrus Johannes en Clara Cornelia Hubertina Lamerichs.

VIIq. Anna Maria Elizabeth van Middelkoop, geb. Soerabaija 25 maart 1871,120 † ald. 2 nov. 1892,120 tr. Soerabaija 13 aug. 1887120 Wilhelm Gotfried Mostert, geb. Surabaja 4 mei 1865,96 commies-boekhouder,121 † Malang Pasoeroeam 14 juni 1932,96 zn. van Johannes en Jacoba Holdt; hij hertr. Soerabaija 4 okt. 1893120 Jeanne Antoinette van Middelkoop (VIIs).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Wilhelmina Mostert, geb. Surabaja 30 mei 1888,96 † Baarn 6 dec. 1975,122 tr. 1e vóór 1904 (door echtsch. ontbonden vóór 1909) Pieter Alphons Dumoulin, geb. Brugge 4 dec. 1870,96 Opzichter 1910-1920,96 Opzichter 1920-1930,96 vermeld gepensioneerd tot 10 sept. 1930,96 † Malang, Java 10 sept. 1930;96 hij hertr. Surabaja 28 mei 190496 (door echtsch. ontbonden vóór 22 mei 1909) Francine Geertruida van Middelkoop (VIIp); tr. 2e Soerabaija 22 mei 1909117 (door echtsch. ontbonden ald. 1 april 1932)123 Hendrik Goudappel, geb. Utrecht 3 juli 1875;117 hij hertr. Soerabaija 22 mei 191996 Francine Geertruida van Middelkoop (VIIp).
2. Johanna Albertina, volgt VIIIk.
3. Jan Willem Albert Mostert, geb. Surabaja 24 mei 1892,122 commies,96 ambtenaar 1915-1917,96 ambtenaar 1917-1918,96 ambtenaar 1918-,96 † Den Haag 11 dec. 1953,20 tr. Pasoeroean 17 nov. 1913124 Julia Geelhoed, geb. Brebes 21 juli 1896,124 † Den Haag 5 juni 1963.124

VIIIk. Johanna Albertina Mostert, geb. Surabaja 14 juni 1891,122 † Baarn 8 febr. 1962,122 tr. Soerabaija 24 nov. 1906123 (door echtsch. ontbonden ald. 17 juli 1916)123 Karel Coert, geb. Magetan 14 mei 1879, † Bandung, Java 1960.96
Uit dit huwelijk:
Jeanne Beatrice Coert, geb. INA 30 nov. 1909,96 † ald. 4 sept. 1919.96

VIIr. Willem Albert Adolf van Middelkoop, geb. Surabaja 18 okt. 1872,96 † ald. 28 dec. 1904,107 tr. Surabaja 17 nov. 189696 Theresia Annette Basler, geb. Surabaja 2 juni 1879;125 zij hertr. Soerabaija 16 mei 1906125 NN van Berkel.
Uit dit huwelijk:
1. Arnold Hugo, volgt VIII-l.
2. Alfonsine Petronella van Middelkoop, geb. Surabaja 28 april 1899,96 tr. Surabaja 22 okt. 191996 Johannes Willem Philip Wolff, geb. Bojolali 5 nov. 1894, † Soerabaija 22 sept. 1933,107 zn. van Willem Lodewijk en Doortje Catharina Augusteijns.
3. Mathilde Agnes van Middelkoop, geb. Bangil 2 nov. 1902,96 tr.25 Eduard Endert, geb. Toeloeng Agoeng 28 juli 1897.25
4. Hubert Maximiliaan, volgt VIIIm.

VIII-l. Arnold Hugo van Middelkoop, geb. Soerabaija 26 febr. 1897,96 landstorm soldaat 1st.,126 † Rhenen 25 sept. 1954,68 tr. vóór 1924 Mijntje Nicolette Guttenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand Eugène van Middelkoop, geb. Soerabaija 23 okt. 1923,70 onderofficier 1944,10 † Banneville 29 juli 1944,20 begr. Rhenen Grebbeberg.127
2. Willem August George van Middelkoop, geb. INA na 1924.
3. Dirk Erwin van Middelkoop, geb. INA na 1924, † Laren vóór sept. 2000,68 tr. Gerrti Tan, geb. INA? na 1910.

VIIIm. Hubert Maximiliaan van Middelkoop, geb. Bangil, Java 1 aug. 1904,96 landstorm,126 vermeld POW,96 † Haarlem 21 sept. 1989, tr. Soerabaija 27 aug. 1930128 Francisca Johanna Angelique Holtz, geb. Soerabaija 23 juni 1909,128 † Haarlem 5 dec. 1995.128
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Teodor van Middelkoop, geb. Probolingo 2 juni 1938,129 † Pasoeroean 1946.130
2. NN van Middelkoop, levenloze dochter, geb. Soerabaija 4 dec. 1940.129

VIIs. Jeanne Antoinette van Middelkoop, geb. Soerabaija 20 dec. 1875,120 † ald. 24 okt. 1953,120 tr. Soerabaija 4 okt. 1893120 Wilhelm Gotfried Mostert, geb. Surabaja 4 mei 1865,96 commies-boekhouder,121 † Malang Pasoeroeam 14 juni 1932,96 zn. van Johannes en Jacoba Holdt en wedr. van Anna Maria Elizabeth van Middelkoop (VIIq).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Mostert, geb. Surabaja 1 aug. 1894,122 † Den Haag 6 maart 1978,122 tr. Bandung, Java 5 nov. 1919131 Anna Catharina Pelupessy, geb. Batavia 13 juli 1895,131 † Den Haag 30 april 1983.131
2. Jeanne Antoinette Mostert, geb. Surabaja 17 dec. 1895,122 † Dordrecht 7 dec. 1981,122 tr. 1e Soerabaija 17 juni 1915131 Evert Joseph Emiel Brohet, geb.? vóór 1895;131 tr. 2e Koedoes 8 mei 1925131 Jacobus William van Eekhout, geb. Semarang 15 mei 1901,131 † Lawang 21 mei 1938.131
3. Eduard Nicolaas Mostert, geb. Surabaja 22 aug. 1897,122 † ald. 1 aug. 1898.122
4. Henri Nico Mostert, geb. Surabaja 3 jan. 1899,122 † Brentwood NY 8 juni 1992,122 tr. Malang, Java 3 aug. 1929117 Elvira Theodora Galman, geb. Soerabaija 4 aug. 1909,117 † Kendall Park NJ 4 aug. 1990.117

VIIt. Charles Anton van Middelkoop, geb. Surabaja 21 dec. 1876,96 Hoofd Machinist BPM Cepu,96 † Bandung, Java 28 juni 1927,107 tr. Nganjuk 23 maart 190596 Clara Pauline Beemer, geb. Surabaja 27 april 1886,96 † Zee 1970,96 begr. Baarn 8 sept. 1970.96
Uit dit huwelijk:
NN van Middelkoop, geb. na 1905.

VIIu. Frederik Carel van Middelkoop, geb. Surabaja 19 okt. 1878,96 tuinemployee,96 † Semarang 2 juni 1922,96 begr. Surabaja Kembang Kuning,96 tr. Surabaja okt. 190196 Elisabeth Nes, geb. Surabaja 9 jan. 1886, † Den Haag 27 jan. 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Johannes Albertus van Middelkoop, geb. Surabaja 28 febr. 1912,96 tr. Bandung, Java 11 maart 194796 Francoise Babele, geb. Malang, Java 4 april 1891, † Den Haag 11 febr. 1967.
2. Emile Rudolf van Middelkoop, geb. Kediri 27 maart 1914,96 † Surabaja 26 aug. 1914.107
3. Frederik Theodoor van Middelkoop, geb. Pekalongan 3 dec. 1917,96 tr. Surabaja 29 juni 195696 Esther Arnolda Manuhutu, geb. Situbondo 26 mei 1934,96 † Amsterdam 21 aug. 1983.96

VIIv. Cornelia Anna van Middelkoop, geb. Soerabaija 26 april 1886,132 † Malang, Java 1920, tr. omstr. 1906 Salomon Simon van Noach, geb. Zutphen 6 mei 1873, militair -1908,133 † Malang, Java 1932.
Uit dit huwelijk:
1. Maurits Simon Noach, geb. Malang, Java 29 mei 1906,118 † ES 23 jan. 1982.
2. Paulina Wilhelmina Noach, geb. Cimahi 23 nov. 1907.96
3. Wilhelmina Albertina Noach, geb. Surabaja 8 sept. 1909,96 † Den Haag 18 aug. 1988.96
4. Simon Albert Noach, geb. Surabaja 7 sept. 1910.96
5. Corrie Anna Noach, geb. Gombong (Java) 3 sept. 1915.96

VIIw. Georgina van Middelkoop, geb. Bangil 4 juni 1890,96 ged. Semarang 21 jan. 1889, † Merkelbeek 7 febr. 1972,96 tr. 1e Surabaja 190596 (echtsch. ingeschr. Semarang)96 Irene Gaston Dereine, geb. vóór 1885; tr. 2e Surabaja 30 sept. 190596 Coenraad Charles de Meij, geb. Semarang Petrongan 21 jan. 1884,96 gemeente ambtenaar -1952,96 † Maastricht 17 dec. 1966,96 zn. van Willem Marten en Rosalina Frederika Preville en wedr. van Theodora Scipio; hij hertr. Semarang 14 sept. 193396 Theodora Josephine Steinfort; tr. 3e NL 17 juli 193096 Max de Reme, geb. B vóór 1910, † NL 1950; tr. 4e Brunssum 28 april 196496 Hielke Hendrik Stawenga, geb. Harlingen 23 juli 1891, † Merkelbeek 16 mei 1972,96 gecrem. Dieren 19 mei 1972,96 wedr. van Maria Magdalena Roth.
Uit het tweede huwelijk:
1. Alexander de Meij, geb. INA 1906.96
2. Margaretha de Meij, geb. 1910.96
3. Henri Adolf Maurits de Meij, geb. Semarang 27 maart 1911,96 wachtmeester 1946-,134 † Nakompaton, Thailand april 1946, begr. Ereveld Kanchanaburi, Thailand,134 tr. C.M. de Meij, geb. Bandaredjo II Ungarang na 1910.96
4. Rosina Frederika de Meij, geb. Semarang? 30 sept. 1912,96 † Delden 24 maart 1990,96 begr. Hengelo 29 maart 1990.96
5. Rudy de Meij, geb. Semarang 24 nov. 1916,96 transporteur,96 onderofficier 1937-1950,96 † Hengelo 24 aug. 1985,96 begr. Usselo 28 aug. 1985.96
6. Christine de Meij, geb. Semarang 17 okt. 1920,96 † Maastricht 28 febr. 1996,96 gecrem. Heerlen 4 maart 1996.96
7. Frits de Meij, geb. Semarang 14 febr. 1924,96 † Sittard 20 febr. 2006.96
8. Jeane Pauline de Meij, geb. Semarang 7 sept. 1926,96 † Nieuwegein 6 april 1986.96


Bronnen
1. http://www.blij.org/
2. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
3. hogenda
4. familysearch
5. Els Sins
6. www.blij.org
7. www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm
8. Utrechts Archief
9. genlias
10. overl. akte
11. genealogieonline.nl
12. overl.akte
13. huw.akte
14. groups.yahoo.com/group/genealogie_gelderland
15. members.chello.nl/j.l.kuiperi/
16. familisearch
17. RK Doopboek Culemborg 1735-1760
18. huw.akte zoon Gerrit
19. http://www.home.zonnet.nl/prijswijk/gezin_plaats/Culemborg-gezin.htm#M
20. Haagsarchief
21. huw.akte dochter Dorothea B.
22. www.genlog.eu/Genealogy/
23. archief Schiedam
24. huw.akte zoon Arnoldus T.F.
25. denhaag.digitalestamboom.nl
26. www.archief.delft.nl
27. home.wanadoo.nl/jjw/Database/index.htm
28. huw.akte broer A.T.F
29. members.ziggo.nl/jjw/Database/index.htm
30. jjw0.woelmuis.nl
31. members.home.nl/w.quant/
32. www.wiewaswie.nl
33. dankbetuiging
34. echtscheidingsakte
35. overl. advertentie
36. krant
37. www.denhaag.nl
38. genealogieonline
39. overl.bericht
40. www.bastionoranje.nl
41. huw.akte zoon JJ
42. stadsarchief Amsterdam
43. StichtseHeraut20110803
44. Geneanet
45. www.mijn-genea.nl
46. www.ruphoff.nl/pall.html
47. archief Leiden
48. streekarchiefbommelerwaard.nl
49. huw.akte zoon Johannes W.
50. www.genealogieonline.nl/stamboom_sablerolle/
51. huw.aankondiging
52. BS Amsterdam
53. militieregisters.nl
54. www.nimh.nl
55. Rotterdam.digitalestamboom.nl
56. www.jvanoldenbarnevelt.org/
57. geb.akte
58. BS Velsen
59. openarch.nl
60. Jaap Lukassen <jaapennienkelukassen@gmail.com>
61. Census - US Federal 1910
62. search.ancestry.com
63. search.ancestry.com.au
64. Census - US Federal 1920
65. www.footnote.com
66. Census - US Federal 1900
67. Drenlias
68. NGV
69. www.zerken.nl/
70. online-begraafplaatsen.nl
71. overl.kaart
72. www.wagenmakers.demon.nl/
73. wiewaswie.nl
74. www.online-familieberichten.nl
75. www.graftombe.nl
76. Utrechts Nieuwsblad
77. www.vdheuvel.org/
78. BS Brummen
79. Geneanet: Serge van Nuijs ( vannuijs )
80. huw.akte zoon
81. www.genealogieonline.nl/genealogie-valkenet-valkonet
82. Bidprentje
83. huw.akte kinderen.
84. huw.akte dochter HJ
85. huw.akte dochter CH
86. www.cs.vu.nl/~hans/Willem.htm
87. www.xs4all.nl/~meervank/parenteel_kompier_005
88. www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
89. www.eunen.eu/huwelijksakten_amsterdam
90. www.kuijsten.de/
91. home.tiscali.nl/~hjopdam/gen_nanning/gen_nanning-frm3.htm
92. blij.org
93. Harry Bruger
94. Moesson
95. De indische navorscher
96. jeanette beckx (jeanettebeckxAThetnet.nl)
97. /vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
98. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
99. staat der Nederlandsche Oostinidsche bezittingen, onder het.... Vol.3
100. Middelburgsche Courant
101. De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van ... - door Johan Albert Spengler
102. www.historici.nl/retroboeken
103. kb.nl
104. ?
105. reminiscences of the public and private life (1799-1449)
106. doczz.nl
107. roosjeroos.nl
108. www.kloek-genealogie.nl
109. De Heraut 1902 jrg 6
110. http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/mogendrf/
111. delpher
112. books.google.com
113. http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/
114. Bat.Nieuwsblad
115. leeuwarder courant
116. members.fortunecity.com/lmartijn/
117. www.genealogieonline.nl/genealogie_Zuur
118. akevoth.org/
119. CBG
120. Geneanet: Johannes Dirk Zuur ( jdzuur )
121. www.igv.nl/qenarch.html
122. www.genealogieonline.nl/stamboom-zuur/
123. familieherbert.nl
124. genealogieonline.nl/ stamboom_Zuur
125. www.stamboomforum.nl
126. Nationaal archief
127. www.vanderijke.nl/320 Vereniging/NB 320
128. holtz-stamboom.nl/
129. Monique vM
130. holtz-stamboom.nl/ksgenealogy.htm
131. www.genealogieonline.nl/genealogie_nuijs_hoogers
132. geneanet: Robert A Snijders ( robart ) rob@bigmoves.nl
133. http://www.dutchjewry.org/genealogy/noach/458.htm
134. members.home.nl/riandirksen/eeuw20.htm


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 12:12:43