• Site bevat alleen overleden personen.
 • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
 • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
 • More details ask through 'Contact'

Parenteel van Herman Middelkoop

I. Herman Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1620,1 tr. Hadewij -, geb. NL na 1615.

Uit dit huwelijk:

 1. Heijmen Hermansz, volgt IIa.
 2. Claes Hermansz, volgt IIb.

 

IIa. Heijmen Hermansz van Middelcoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1647,2 † Langerak ZH na 5 juni 1730,3 tr. 1e omstr. 16824 Ariaantje Bastiaansdr Herbertse -, geb. omstr. 1647,4 † Langerak ZH? vóór 19 aug. 1688,4 dr. van Bastiaan Herbert Adriaans Smit en Anneke Teunis Willems -; tr. 2e Langerak ZH 16 sept. 16884 Ariaantje Claas Jansdr Stout, geb. Langerak ZH vóór 1657,4 † Langerak ZH? na 1727,4 wed. van Herman Willemsz Verweert.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hadewij Heijmen Heijmens, volgt IIIa.
 2. Bastiaan Heijmensz, volgt IIIb.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Claas Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 22 febr. 1691,3 † ald. vóór 30 april 1693.
 2. Claas Heijmen Heijmensz, volgt IIIc.

 

IIIa. Hadewij Heijmen Heijmens Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1683,5 tr. 1e5 Hijmen Claasz Middelkoop (IIIc,6); tr. 2e Langerak ZH 13 april 17045 Dirk Hesselts Vermeulen, geb. Heicoop vóór 1684.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Ariaantje Dirks Vermeulen, geb. na 1704, ged. Hoornaar.5
 2. Marigje Vermeulen, ged. Noordeloos 28 nov. 1717.5
 3. Neeltje Vermeulen, ged. Noordeloos 2 april 1719.5
 4. Cornelis Vermeulen, ged. Noordeloos 21 juni 1721 (get. Ariaantje Dirks Vermeulen).5

 

IIIb. Bastiaan Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 22 nov. 1685,5 vermeld ziek 19 maart 1726,5 † NL vóór juni 1730,3 tr. Lijsken Teunis Bastiaanse -, geb. vóór 1690.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Bastiaans Middelkoop, geb. Groot-Ammers? omstr. 1708,6 tr. Groot-Ammers 15 febr. 17337 NN NN, geb. Groot-Ammers? vóór 1710.
 2. Magteltje Bastiaans Middelkoop, ged. Langerak ZH 5 april 1716.5
 3. Heymen Bastiaans Middelkoop, ged. Langerak ZH 23 april 1719.5

 

IIIc. Claas Heijmen Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 30 april 1693,5 † vóór 15 juli 1765, tr. omstr. 17184 Beeltje Claasdr Aarten Rietveld, ged. Langerak ZH 14 mei 1693,4 † Langerak ZH? vóór juli 1765, dr. van Claas Aart Claasse - en Pietertje Jan Goossens van Steene.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Claasdr Middelkoop, ged. Langerak ZH 27 aug. 1719,5 tr. Groot-Ammers 8 mei 17407 Machiel Suijdewind, geb. NL na 1715, † ald. na 1765.
 2. Petertje Klaasse, volgt IVa.
 3. Hijmen Middelkoop, ged. Langerak ZH 30 april 1724,5 † ald. vóór 9 sept. 1730.
 4. Jannigje Klaasse Middelkoop, geb. Langerak ZH, ged. Langerak ZH 15 juli 1725 (get. Metje Claas),5 † vóór 29 sept. 1792,8 tr. Langerak ZH 12 april 17508 Wouter Jacobse Verheuvel, geb. Langerak ZH 1719, † vóór 1 dec. 1797,8 zn. van Jacob Jansz en Saartje Jans van Agthoven; hij hertr. (ondertr. Langerak ZH 29 sept.) 17928 Marigje van der Weide.
 5. Neeltje Claasdr Middelkoop, geb. Langerak ZH, ged. Langerak ZH 16 nov. 1727,5 † Langerak ZH? vóór 1736.
 6. Hijmen Claasz Middelkoop, ged. Langerak ZH 25 sept. 1730,5 tr.5 Hadewij Heijmen Heijmens Middelkoop (IIIa).
 7. Neeltje Middelkoop, ged. Langerak ZH 12 febr. 1736,7 † NL vóór 15 juli 1765.3

 

IVa. Petertje Klaasse Middelkoop, ged. Langerak ZH 5 juli 1722,5 † ald.,8 tr. Groot-Ammers 30 juni 17489 Cornelis Bastiaans de Haan, ged. Langerak ZH 27 mei 1725,5 † ald., zn. van Bastiaan en Neeltje Stout.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan de Haan, ged. Langerak ZH? 14 juli 1748,6 † ald. vóór 1753.
 2. Neeltje de Haan, ged. Langerak ZH 11 aug. 1749,10 † ald. 22 nov. 1828.10
 3. Klaas de Haan, ged. Langerak ZH? 8 aug. 1751.6
 4. Bastiaan de Haan, ged. Langerak ZH 14 okt. 1753,10 † ald. 31 okt. 1823.10
 5. Beligje de Haan, ged. Langerak ZH 9 mei 1756,10 † ald. 14 aug. 1838.11
 6. Jan de Haan, ged. Langerak ZH 8 okt. 1758,10 † ald. 24 nov. 1828,10 tr. Langerak ZH 4 dec. 179610 Ariaantje van Wijk, geb. Langerak ZH 1773, † ald. 25 maart 1837.10

 

IIb. Claes Hermansz Middelcoop, geb. Hei en Boeicop omstr. 1650, tr. vóór 1678 Willempje Bastiaense -, geb. NL omstr. 1655,1 † na 1721.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Claesse, volgt IIId.
 2. Hadewij Claese Hermanse, volgt IIIe.
 3. Neeltje Claese Hermanse, volgt IIIf.
 4. Adriaantje Claasdr Middelcoop, ged. Langerak ZH 29 april 1688.5
 5. Gijsbert Claasz Middelcoop, ged. Langerak ZH 7 dec. 1690,5 † Langerak ZH? vóór 1693.
 6. Gijsbert Claasz Hermanse, volgt IIIg.
 7. Bastiaan Claasz Middelcoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1695.

 

IIId. Gijsbert Claesse Middelkoop, geb. Heicop omstr. 1678,6 vermeld Voogd,12 begr. Hei en Boeicop 27 mei 1732, tr. Heicop 20 mei 170313 Willempje Maertense Tromp, geb. Ottoland vóór 1683, begr. Hei en Boeicop 27 mei 1732, dr. van Maarten.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Gijsbertsz, volgt IVb.
 2. Maerten Gijzen, volgt IVc.
 3. Huijbert Gijsberts, volgt IVd.
 4. Dirk Gijsbertsz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 maart 1710.14
 5. Cornelis Gijsbertsz, volgt IVe.

 

IVb. Claes Gijsbertsz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 28 febr. 1704.4

Uit zijn relatie met N.N. NN, geb. vóór 1715:

Willemtje Claesd Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 3 okt. 1735.4

 

IVc. Maerten Gijzen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,15 ged. Hei en Boeicop 21 maart 1706,4 begr. ald. 12 maart 1750,16 tr. Heicop 25 mei 173213 Ariaantje Ariens Fak, geb. Hei en Boeicop,15 ged. Hei en Boeicop 26 april 1711,16 dr. van Arij Geerlofsz Vak en Emmigje Hessels Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 30 aug. 1733.16
 2. Willemptje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 29 jan. 1736,16 † na 1787.
 3. Arij Meertens Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 18 aug. 1737.16
 4. Eijtje Maartense, volgt Va.
 5. NN Middelkoop, ged. Vianen 29 jan. 1741.16
 6. Gijsbert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 11 dec. 1746.16

 

Va. Eijtje Maartense Middelkoop, geb. Heicop,16 ged. Hei en Boeicop 25 jan. 1739,16 † Breukelen 14 juni 1784,16 tr. IJsselstein 24 mei 178016 Hubertus Ligtelijn, geb. Montfoort? okt. 1751, ged. Montfoort 17 okt. 1751,16 † Breukelen 26 jan. 1811,17 zn. van Andreas Leichtlein en Huijbertje van de Vergulde Bijl.

Uit dit huwelijk:

Martinus Ligtelijn, geb. Breukelen dec. 1782,18 † Lienden, regio 5 sept. 1831.18

 

IVd. Huijbert Gijsberts Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 12 febr. 1708,5 † Benschop 22 maart 1782,19 tr. Benschop 8 maart 174419 Margrietha Beijen, geb. Benschop,20 ged. IJsselstein 1 maart 1726 (get. Fijgje Beijen),5 dr. van Dirk Harmensz en Willemijntje Willemdr de With.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Middelkoop, ged. Benschop 18 okt. 1744,20 † ald. 7 mei 1827.11
 2. Theodorus, volgt Vb.
 3. Willemtie Middelkoop, ged. Benschop 22 maart 1750 (get. Catharina Dirksdr van der Pijl).19
 4. Hermanus Middelkoop,20 ged. Benschop 3 dec. 1752,20 † ald. 19 jan. 1832,21 tr. Benschop 10 dec. 179722 Dirkje de Rie, geb. Benschop 1752,23 † ald. 1827.21
 5. Marrigje Middelkoop,19 ged. Benschop 18 mei 1755 (get. Catharina Dirksdr van der Pijl).20
 6. Willem Middelkoop, ged. Benschop 27 nov. 1757.20
 7. Jan Middelkoop, ged. Benschop 27 dec. 1761 (get. Catharina Dirksdr van der Pijl), † ald. 27 maart 1831.11

 

Vb. Theodorus Middelkoop, ged. Benschop 4 dec. 1746,20 kuiper,24 † Benschop 9 okt. 1827,11 tr. Oudewater 3 sept. 178025 Cornelia Kabel, geb. Hagedijk,5 ged. Vianen 6 maart 1750,6 † Benschop 15 mei 1836,11 dr. van Jan en Anna Maria Linsbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Middelkoop, geb. Benschop, ged. Oudewater 30 sept. 1781,7 † Benschop 15 okt. 1810.
 2. Hubertus, volgt VIa.
 3. Janna Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1786,26 tr. 1e Haastrecht 12 sept. 182827 Lucas Kerver, geb. Lopik omstr. 1783;26 tr. 2e Haastrecht 12 sept. 182827 Willem Stuivenberg, geb.? vóór 1786, † IJsselstein? vóór 1828.
 4. Willem Middelkoop, geb. IJsselstein 1793,28 † Benschop 11 jan. 1861, tr. Benschop 7 nov. 183927 Marrigje Compeer, geb. Teckop omstr. 1794,29 † Benschop 13 mei 1872, dr. van Arie en Crijntje van der Croef.

 

VIa. Hubertus Middelkoop, geb. Benschop 23 dec. 1783,30 ged. Oudewater 23 dec. 1783,7 werkman,28 boerenknecht, dagloner,24 † Benschop 1 mei 1869,11 tr. Benschop 26 april 181224 Alida Mulder, geb. Lopik 13 mei 1786,31 ged. Cabauw 13 mei 1786,31 † Benschop 9 febr. 1855,31 dr. van Johannes en Catharina Homburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Middelkoop, geb. Benschop omstr. 1813.31
 2. Arie, volgt VIIa.
 3. Jacobus, volgt VIIb.
 4. Jan Middelkoop, geb. Benschop 1817, dagloner.28
 5. Krijntje, volgt VIIc.
 6. Willem, volgt VIId.
 7. Maria, volgt VIIe.
 8. Dirk, volgt VIIf.

 

VIIa. Arie Middelkoop, geb. Benschop 6 maart 1813,31 dagloner,28 werkman,28 † Benschop 7 mei 1868,31 tr. Benschop 13 nov. 183527 Adriana van Rooijen, geb. IJsselstein 1803,26 † Benschop 9 juli 1870,27 dr. van Gerrit en Jannigje Straver en wed. van Joannes Zwartenbol.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Middelkoop, geb. Benschop 30 aug. 1836,31 † ald. vóór febr. 1838.
 2. Gerrigje Middelkoop, geb. Benschop febr. 1838,11 † ald. 25 mei 1838.11
 3. Hubertus Johannes, volgt VIIIa.
 4. Marrietha, volgt VIIIb.
 5. Kornelis Middelkoop, geb. Benschop 12 juli 1842,31 † ald. 22 sept. 1843.11
 6. Cornelis Middelkoop, geb. Benschop 9 nov. 1845,31 † Delft 4 juni 1865.31

 

VIIIa. Hubertus Johannes Middelkoop, geb. Benschop 24 juni 1838,32 bouwmansmeid,28 werkman,28 † Benschop 9 febr. 1921,11 tr. Benschop 17 nov. 187027 Alida Westhof, geb. Soest 24 jan. 1847,31 † 16 nov. 1905,31 dr. van Jan en Geertrui van Doorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 7 nov. 1871,31 † ald. 7 juli 1873.31
 2. Adriana Middelkoop, geb. Benschop 29 aug. 1873,31 † Lopik 28 dec. 1913, tr. Benschop 16 nov. 190531 Hendrik van Montfoort, geb. Lopik 5 maart 1873,31 † na 1913, zn. van Johannes en Elisabeth van Klaren.
 3. Adrianus Hzn Middelkoop, geb. Benschop 6 aug. 1875,31 Opperman,28 gemeenteraadslid 1927-1935,28 lid 1935,33 † Papendrecht 8 maart 1944.11
 4. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 20 april 1877,31 † ald. 13 juli 1877.31
 5. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 15 maart 1879,31 † ald. 13 juli 1879.31
 6. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 3 febr. 1883,31 † ald. 18 maart 1883.31
 7. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 20 mei 1885,31 † ald. 1 aug. 1885.31
 8. Geertruida Johanna Middelkoop, geb. Benschop 14 okt. 1887,31 † ald. 31 dec. 1887.31

 

VIIIb. Marrietha Middelkoop, geb. Benschop 3 sept. 1840,31 † ald. 25 maart 1911,31 tr. IJsselstein 16 juni 186427 Teunis Klomp, geb. Lopik 28 febr. 1841,31 † Benschop 2 juli 1897.31

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Klomp, geb. IJsselstein? 1866,11 † Benschop 17 jan. 1949,27 tr. Grada Vergouw, geb.? na 1865, † Benschop? vóór 1949.
 2. Arie Klomp, geb. Benschop omstr. 1869,26 tr. Tull en ’t Waal 7 jan. 189122 Agatha Adriana Sibbing, geb. Tull en ’t Waal omstr. 1863.26
 3. Margrietha Klomp, geb. Benschop 1878,34 tr. Benschop 11 nov. 189734 Johannes van Dam, geb. Jaarsveld 1871.34

 

VIIb. Jacobus Middelkoop, geb. Benschop 28 jan. 1816,31 dagloner,28 werkman,28 † Benschop 27 aug. 1889,31 tr. Noord Polsbroek 7 nov. 185131 Anna Duijts, geb. Noord Polsbroek 5 sept. 1821,31 † Benschop 16 dec. 1871,31 dr. van Arie en Petronella Boere.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Middelkoop, geb. Benschop 4 jan. 1853,31 werkman,28 boerenknecht 1877,28 † Oudewater 20 sept. 1932,11 tr. Benschop 27 nov. 187735 Maria van den Akker, geb. Jutphaas 19 jan. 1854,31 † Benschop 16 maart 1919,11 dr. van Jan en Cornelia Wiggers.
 2. Huibert, volgt VIIIc.
 3. Pieter Middelkoop, geb. Benschop 20 jan. 1856,31 † ald. 31 jan. 1857.31
 4. Aaltje Middelkoop, geb. Benschop 17 jan. 1857,31 † ald. 21 maart 1858.31
 5. Pieternella Middelkoop, geb. Benschop 17 sept. 1858, † ald. 21 okt. 1858.36
 6. Pieter Middelkoop, geb. Benschop 21 sept. 1859,31 † ald. 9 nov. 1859.31
 7. Pieternella Middelkoop, geb. Benschop 3 april 1864,31 † ald. 4 juli 1864.31
 8. Antje Maria Middelkoop, geb. Benschop 5 juni 1866,31 † ald. 10 juli 1866.31

 

VIIIc. Huibert Middelkoop, geb. Benschop 29 nov. 1854,37 ganzenvanger -1915,38 † Willeskop 20 sept. 1915,11 tr. Hoenkoop 14 nov. 189027 Anna Maria Boere, geb. Hoenkoop 24 aug. 1862,31 † Benschop 2 jan. 1927,11 dr. van Gerrit en Maria Faaij.

Uit dit huwelijk:

Johannes Sebastianus Middelkoop, geb. Benschop 28 sept. 1891,37 wildhandelaar 1942,39 † Vuren, regio 13 jan. 1942.

 

VIIc. Krijntje Middelkoop, geb. Benschop 20 juli 1819,32 † Lopik 16 dec. 1891, tr. Lopik 14 nov. 184431 IJzak van den Berg, geb. Lopik omstr. 1805,31 † ald. 30 sept. 1858.31

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van den Berg, geb. Lopik 12 okt. 1845,40 † Montfoort 5 dec. 1914,27 tr. Haastrecht 24 nov. 187627 Maria Straver, geb. Vlist en Bonrepas 1857,41 † Montfoort? vóór 1914.
 2. Agatha van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846.40
 3. Maria van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846,40 † vóór 1849.
 4. NN van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846.40
 5. Arie van den Berg, geb. Lopik 12 sept. 1847,31 † vóór 1857.
 6. Maria van den Berg, geb. Lopik 28 okt. 1849.31
 7. Hubertus van den Berg, geb. Lopik 4 juni 1851,31 † ald. 9 dec. 1921.31
 8. Arie, volgt VIIId.
 9. Anna Maria van den Berg, geb. Lopik 15 dec. 1857.31

 

VIIId. Arie van den Berg, geb. Lopik 12 jan. 1856,31 tr. Lopik 11 jan. 188927 Elizabeth Ruven, geb. Jaarsveld 17 okt. 1856.

Uit dit huwelijk:

 

IXa. Quirinis van den Berg, geb. Lopik omstr. 1898,42 tr. Rotterdam 8 febr. 192242 Hendrika Geertruida Maas, geb. Bunnik 25 juni 1897,27 dr. van Jan en Antje Muis.

Uit dit huwelijk:

 

Xa. Elizabeth van den Berg, geb. Rotterdam 10 dec. 1921,43 tr. Utrecht 21 jan. 195343 (door echtsch. ontbonden 1964) Jan Noorlander, geb. Rietveld 18 april 1924,43 zn. van Jacob en - Verwer; hij hertr. 196743 Trijntje Zijtveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacques, volgt XIa.
 2. Elisabeth Noorlander, geb. Utrecht 31 maart 1962.43

 

XIa. Jacques Noorlander, geb. Utrecht 11 nov. 1953,43 tr.? 21 mei 197643 Tinny Verwer, geb. Utrecht 12 nov. 1955,43 dr. van Gerard en Trijntje Zijtveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcel Noorlander, geb. Rotterdam 10 nov. 1977,44 tr. Tiel, regio 22 aug. 200845 Wendy Carina Middelkoop, geb. Tiel, regio 21 jan. 1981, dr. van Jan Hendrik en Wijntje de Jong.
 2. Jeroen Noorlander, geb. Rotterdam 9 jan. 1980.43
 3. Rob Noorlander, geb. Rotterdam 19 febr. 1985.43
 4. Dick Noorlander, geb. Rotterdam 13 juli 1986.43

 

VIId. Willem Middelkoop, geb. Benschop 29 maart 1822,32 sjouwer, boerenknecht,,24 sjouwer 1863,46 † Delft 27 dec. 1897,47 tr. Bleiswijk 21 sept. 185027 Anthonia van Stamme, geb. Bleiswijk 25 april 1824,26 † Delft 23 jan. 1905,47 dr. van Cornelis en Johanna Hartevelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus, volgt VIIIe.
 2. Johanna Annetta, volgt VIIIf.
 3. Agatha Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 11 jan. 1857,42 † Delft 9 dec. 1929.31
 4. Cornelis Hendrikus Middelkoop, geb. Delft 12 febr. 1860,31 † ald. 18 sept. 1860.31
 5. Hendricus Cornelis Middelkoop, geb. Delft 4 nov. 1863,46 † Vrijenban (Delftgauw) 24 april 1888.47
 6. Wilhelmus Middelkoop, geb. Delft 11 april 1867,47 † ald. 17 april 1867.47
 7. Maria, volgt VIIIg.

 

VIIIe. Lambertus Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 24 dec. 1851,42 † Maasland 1 sept. 1915, tr. 1e Martina van Houten, geb. vóór 1860, † vóór 1891; tr. 2e Maasland 17 april 189127 Geertruida van der Valk, geb. Maasland 13 maart 1853,27 † Delft 25 juli 1930,47 dr. van Nicolaas en Cornelia van Leeuwen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Maasland 24 sept. 1892,48 † ald. 24 sept. 1892.48
 2. Nicolaas Willem Antonius, volgt IXb.

 

IXb. Nicolaas Willem Antonius Middelkoop, geb. Maasland 12 april 1896, melkbezorger 1933,49 tr. Rotterdam 17 juni 193150 Wilhelmina Anna Aleida Arends, geb. Amsterdam 13 nov. 1897,50 † Den Haag.51

Uit dit huwelijk:

Jacoba Maria Martha Middelkoop, levenloze dochter, geb. Den Haag 21 dec. 1933.50

 

VIIIf. Johanna Annetta Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 29 aug. 1854,42 † Delft 3 okt. 1939,31 tr. Vrijenban (Delftgauw) 28 mei 187931 Johannes van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 27 febr. 1852,31 bouwknecht,5 † Delft 7 okt. 1917,31 zn. van Cornelis van Bergen Henegouwen en Maria van der Burg.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hubertus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 4 april 1880,31 † ald. 25 okt. 1880.31
 2. Wilhelmus Hubertus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 28 sept. 1881,31 † Pijnacker 10 juli 1944,31 tr. Delft 11 juli 190647 Jacoba Maria Halkes, geb. Delft omstr. 1881.26
 3. Maria Antonia van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 9 juni 1884,31 † Delft 24 april 1940,31 tr. Vrijenban (Delftgauw) 21 april 190930 Johannes van der Sman, geb. Pijnacker 25 febr. 1883,30 † Delft 1 april 1962.52
 4. Antonia Maria Cornelia van Bergen Henegouwen, geb. Vrijenban (Delftgauw) 19 nov. 1886,31 † Pijnacker 25 mei 1947,31 tr. Vrijenban (Delftgauw) 14 aug. 190947 Gerardus Franciscus Maria van der Burg, geb.? omstr. 1889.26
 5. Jacoba Cornelia Alida van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 25 nov. 1889,31 † Naaldwijk 27 juli 1964,53 tr. Vrijenban (Delftgauw) 26 april 191147 Petrus Johannes van der Burg, geb. Bleiswijk omstr. 1880.26
 6. Cornelis Hendricus Marinus van Bergen Henegouwen, geb. Vrijenban (Delftgauw) 15 okt. 1892,31 † Delft 19 juli 1963.31
 7. Geertruida Johanna van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 23 mei 1895,31 † Delft 15 maart 1950,31 tr. Delft 11 mei 192747 Willem Leendert Cornelis Sprenger, geb. Leiden omstr. 1902.26
 8. Johannes Martinus Petrus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 23 sept. 1898,31 † Noordwijkerhout 31 juli 1967,31 tr. Delft 6 juli 192147 Anthonia Elisabeth Tholens, geb. Delft omstr. 1900.26

 

VIIIg. Maria Middelkoop, geb. Vrijenban (Delftgauw) 26 juli 1868,47 † Delft 11 febr. 1934,47 tr. Vrijenban (Delftgauw) 19 nov. 189031 Marinus Zuiderwijk, geb. Vrijenban (Delftgauw) 15 nov. 1865, werkman 1890,26 † Delft 26 jan. 1923,31 zn. van Leonardus Zuijderwijk en Alida Sluys.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Cornelia Maria Zuiderwijk, geb. Vrijenban (Delftgauw) 13 aug. 1891,31 tr. Delft 15 nov. 191154 Louis Kerkhof, geb. Schiedam omstr. 1895.46
 2. Anthonia Geertruida Zuiderwijk, geb. Hof van Delft 15 dec. 1893,31 † Delft 22 sept. 1907.31
 3. Leonardus Andreas Jacobus Zuiderwijk, geb. Hof van Delft 7 febr. 1895,31 † Delft 26 nov. 1896.31
 4. Wilhelmus Johannes Marinus Zuiderwijk, geb. Delft 7 juli 1896,31 † Den Haag 1975,55 tr. Delft 31 dec. 191947 Anna Maria van de Wijngaard, geb. Goes omstr. 1891.26
 5. Maria Zuiderwijk, geb. Delft 30 aug. 1897,56 † ald. 26 nov. 1982,56 tr. Delft 21 juli 192057 Petrus Jacobus Zandbergen, geb. Hillegom 28 okt. 1895,30 † Delft 14 juni 1960.30
 6. Hubertus Cornelis Anthonius Zuiderwijk, geb. Delft 9 okt. 1900,31 † ald. 20 nov. 1945,31 tr. Delft 3 nov. 192647 Anna Catharina Derwort, geb. Hof van Delft omstr. 1906.26
 7. Louise Maria Zuiderwijk, geb. Delft 23 febr. 1903,31 † ald. 9 febr. 1904.31
 8. Arie Zuiderwijk, geb. Delft 24 april 1905,47 tr. Delft 13 juni 193446 Cornelia Anthonia Schilperoort, geb. Nootdorp omstr. 1910.
 9. Helena Johanna Zuiderwijk, geb. Delft 15 april 1907,46 † ald. 21 jan. 1908.31

 

VIIe. Maria Middelkoop, geb. Benschop 24 aug. 1824,32 dienstmeid,28 dienstbaar 1857-,28 boerenmeid 1858-1859,28 † Oudewater 15 april 1865, tr. Benschop 4 jan. 186131 Andries Vergeer, geb. Linschoten 6 jan. 1827,31 † Oudewater 13 nov. 1902,58 zn. van Gerrit en Cornelia Kemp; hij hertr. Snelrewaard 22 nov. 186758 Bartje van Kuijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Vergeer, geb.? 1862,58 † Oudewater 23 aug. 1862.58
 2. Hubertus Franciscus Vergeer, geb. Oudewater 1864,58 † ald. 19 maart 1864.58

 

VIIf. Dirk Middelkoop, geb. Benschop 21 okt. 1829,27 dagloner,28 werkman 1890,59 ganzenvanger 1892,60 ganzenvanger 1897, † Veldhuizen 8 nov. 1905,27 tr. Benschop 16 sept. 186131 Geertruida Egbers, geb. Soest 25 sept. 1837,31 † Benschop 11 nov. 1897,31 dr. van Leonardus en Geertrui Hoefsloot.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert, volgt VIIIh.
 2. Aaltje, volgt VIIIi.
 3. Hubertus Middelkoop, geb. Benschop 18 aug. 1866,37 † ald. 14 febr. 1945,11 tr. Benschop 24 jan. 190727 Margrieta van den IJssel, geb. Benschop 4 maart 1872,61 † IJsselstein 5 febr. 1949,11 dr. van Huibert en Maria Groen.
 4. Geertruida, volgt VIIIj.
 5. Jan, volgt VIIIk.
 6. Bernardus Middelkoop, geb. Benschop 27 jan. 1877,31 † ald. 31 dec. 1890.31
 7. Theodorus, volgt VIII-l.

 

VIIIh. Leendert Middelkoop, geb. Benschop 31 juli 1862,37 timmerman 1890-1924,26 vermeld comité steun stakers Rijssen 31 jan. 1907,62 † Den Haag omstr. 18 mei 1934,63 tr. 1e Muiden 17 juni 189027 Maria Timmer, geb. Muiden omstr. 1865,26 †? vóór 1892, dr. van Jan en Maria Vrind; tr. 2e Hilversum 3 aug. 189227 Johanna Arendina Koedijk, geb. Rijssen 1 jan. 1862,50 dienstbode 1892,26 dr. van Johannes Hermanus en Anthonia Tijhaar.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johannes Theodorus, volgt IXc.
 2. Geertruida Maria Anthonia, volgt IXd.
 3. Anthonia Bernardina Middelkoop, geb. Weesp 29 jan. 1903,50 † NL 1989,64 tr. Den Haag 2 mei 193450 Hendrikus van Leth, geb. Utrecht 12 sept. 1894,50 † NL vóór 1989.64
 4. Theodorus Leonardus, volgt IXe.

 

IXc. Johannes Theodorus Middelkoop, geb. Muiden 30 sept. 1897,50 telegrafist 1924,26 † Amsterdam 17 nov. 1970,65 tr. Amsterdam 24 dec. 192427 Wilhelmina Hendrika Christina Cornelissen, geb. Amsterdam 3 aug. 1901,65 † ald. 19 maart 1985,65 dr. van Marinus Johannes en Trijntje Walta.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1925,65 tr. omstr. 196664 J.H.M. Hermans, † NL 27 juli 2009, zn. van Henricus Josephus Antonius Maria en Marie Emma Schneider. [Breda 1980]66
 2. Catharina Geertruida Louisa Middelkoop, geb. Amsterdam 10 juli 1927,67 † Heemstede 10 maart 2021, tr. omstr. 198664 Willem Koomen, geb. NL na 1920, † Amstelveen 28 juni 2007.64
 3. Leonardus Martinus Theodorus, volgt Xb.

 

Xb. Leonardus Martinus Theodorus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 maart 1930,68 † Heemstede 2 april 2021,69 begr. Heemskerk 8 april 2021,69 tr. Amsterdam 3 april 195668 Suzanna Petronella Maria Zweekhorst, geb. Amsterdam 20 sept. 1927,68 dr. van Antonius Franciscus en Suzanna Maria Slootman.

Uit dit huwelijk:

 1. Suzanna Theresia Maria, volgt XIb.
 2. Leo Jan, volgt XIc.
 3. José Bernadette, volgt XId.
 4. Dr.70 Norbert Emanuel Middelkoop, geb. Amsterdam? 16 dec. 1961,71 Curator of Paintings Prints and Drawings.72

 

XIb. Suzanna Theresia Maria Middelkoop, geb.? 20 febr. 1957,67 tr. Martin van der Geest, geb.? 22 maart 1954.67

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten van der Geest, geb.? 8 jan. 1992.71
 2. Roelien van der Geest, geb.? 2 febr. 1995.71

 

XIc. Leo Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 7 juni 1958,73 HO,44 medewerker 2020,44 vermeld Beheerder,74 tr. 1e Leiden 29 sept. 199273 (door echtsch. ontbonden jan. 1996)73 Ilse Yda Angenita Breen, geb. Haarlem 22 juni 1967, dr. van Frits en Maria Wilhelmina van der Straaten; zij hertr. na 199673 Jos Simons; tr. 2e 14 mei 199864 Nancy Emmy van Rijnswou, geb. Leiden 25 jan. 1963,67 dr. van Nicolaas Christoffel en Emma Karreman. [Leiden 2000]75

Uit het tweede huwelijk:

 1. Emma Lauren Middelkoop, geb. Leiden? 5 okt. 1998,67 MO -2015.44
 2. Nicolaas Christian Middelkoop, geb. Leiden? 24 nov. 2000.67
 3. Fabienne Leonore Middelkoop, geb. Leiden? 10 juli 2002,67 smo 2015-.44 [Leiden 2020]44

 

XId. José Bernadette Middelkoop, geb.? 2 sept. 1960,67 tr. Paulus Vijgen.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Anton Vijgen, geb.? 19 mei 1992.71
 2. Thomas Andreas Vijgen, geb.? 24 mei 1994.67

 

IXd. Geertruida Maria Anthonia Middelkoop, geb. Muiden 23 aug. 1899,50 † NL 1982,64 tr. Den Haag? 16 mei 193450 W.J. Oudejans, geb. Den Haag? vóór 1914.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacques Oudejans, geb. NL na 1934.
 2. Leo Oudejans, geb. NL na 1934.

 

IXe. Theodorus Leonardus Middelkoop, geb. Weesp 16 nov. 1904,50 † NL vóór juni 1967,64 tr. Den Haag? 31 mei 1933 Helena Maria Noijen, geb. Den Haag 21 febr. 1906.50

Uit dit huwelijk:

 1. Rita, volgt Xc.
 2. Theo, volgt Xd.
 3. Leonardus Johannes Middelkoop, geb. Den Haag 3 juni 1934.50
 4. NN Middelkoop, geb. Den Haag omstr. 15 juni 1939.76

 

Xc. Rita Middelkoop, geb. NL na 1933, † Tunesië 2 juni 1967.64

Uit haar relatie met J.A. Oosterveer, geb. NL na 1930, piloot 1967,63 † Tunesië 2 juni 1967:64

 1. NN Oosterveer, geb. 1963, † Tunesië 2 juni 1967.64
 2. Hans Oosterveer, geb. 1966.64

 

Xd. Theo Middelkoop, geb. NL na 1933, tr. Leny NN, geb. NL na 1930.

Uit dit huwelijk:

 1. NN Middelkoop, geb. NL na 1960.
 2. NN Middelkoop, geb. NL na 1960.
 3. NN Middelkoop, geb. NL na 1960.

 

VIIIi. Aaltje Middelkoop, geb. Benschop 13 juli 1864,31 † Amsterdam 5 sept. 1933,77 begr. Uithoorn,77 tr. 1e Benschop 10 nov. 189227 Adrianus van Soest, geb. Papekop 3 aug. 1864, † Snelrewaard 28 okt. 1908, zn. van Anthonie en Alida van Sandwijk; tr. 2e Snelrewaard 8 sept. 190927 Cornelis Pouw, geb. Mijdrecht 23 mei 1863,31 zn. van Gijsbert en Cornelia Bank en wedr. van Anna van der Jagt.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anthonius van Soest, geb. Snelrewaard 17 nov. 1893,31 † Haarlem 28 juni 1955,78 tr. Spaarndam 31 mei 191647 Catharina Johanna Balm, geb. Spaarndam 14 maart 1891,78 † Haarlem 9 sept. 1966.78
 2. Geertruida, volgt IXf.
 3. Dirk Bernardus van Soest, geb. Snelrewaard 18 jan. 1897,31 groentehandelaar 1924,26 †? 16 dec. 1972, tr. Amsterdam 24 juli 192427 Wilhelmina van Vliet, geb. Uithoorn 27 aug. 1898,79 † Amsterdam 24 juni 1982.79
 4. Alida van Soest, geb. Snelrewaard 9 dec. 1899,31 †? 29 april 1952,79 tr. M. Samson, geb.? 7 juni 1893, † ald. 21 febr. 1968.
 5. Hendrikus Theodorus van Soest, geb. Snelrewaard 5 jan. 1903,79 stuurman 1926,26 †? 10 okt. 1980,79 tr. 1e Amsterdam 27 juni 192327 Elisabeth Burggraaf, geb. Amsterdam 17 jan. 1903,79 † Amsterdam? 13 aug. 1924;79 tr. 2e Amsterdam 7 april 192627 Elisabeth Theodora Roes, geb. Bergh 16 okt. 1902,79 †? 25 jan. 1987.79
 6. Bertha van Soest, geb. Snelrewaard 25 aug. 1906,79 † Uithoorn 29 april 1996,79 tr.79 Dirk de Beer, geb. Zevenhoven 16 maart 1897,79 † Uithoorn 13 mei 1968.79

 

IXf. Geertruida van Soest, geb. Snelrewaard 25 nov. 1895,79 † Uithoorn 13 aug. 1951, tr. Uithoorn 24 juni 192027 Wilhelmus Adrianus Smit, geb. Uithoorn 3 aug. 1892,79 schipper 1920-,26 † Vinkeveen 5 aug. 1975,79 zn. van Gijsbertus en Jantje Nies.

Uit dit huwelijk:

 

Xe. Bernardus Antonius Smit, geb. Uithoorn 1 jan. 1935,79 tr. Apeldoorn 11 sept. 196879 Dieny Bonekamp, geb. Apeldoorn 18 dec. 1940.79

Uit dit huwelijk:

 1. Germa Smit, geb. Haarlemmermeer 21 okt. 1969.79
 2. Marieke Smit, geb. Haarlemmermeer 8 dec. 1972.79

 

VIIIj. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 23 nov. 1868,31 † Willeskop 15 okt. 1929,31 tr. Willeskop 13 nov. 189527 Arie van Dijk, geb. Willeskop 9 maart 1870,26 † Zeist 8 juni 1944,27 zn. van Johannes en Maria de Rijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria van Dijk, geb. Willeskop 30 april 1897, † Woerden 14 okt. 1953,23 tr. Willeskop 30 juni 192036 Pieter van Breukelen, geb. Woerden 13 okt. 1891, † ald. 7 dec. 1968.
 2. Theodorus van Dijk, geb. Willeskop 19 juni 1898, tr. IJsselstein 28 dec. 192227 Pieternella Johanna van der Griend, geb. Benschop omstr. 1895.
 3. Johannes van Dijk, geb. Willeskop 16 dec. 1899.
 4. Geertruida van Dijk, geb. Willeskop 28 maart 1901.
 5. Berdina van Dijk, geb. Willeskop 9 jan. 1905.38

 

VIIIk. Jan Middelkoop, geb. Benschop 5 maart 1872,37 rietdekker 1897, arbeider 1901,80 Seinhuiswachter 1934,81 † Dordrecht 29 jan. 1947,80 tr. 1e Leerbroek 6 febr. 189727 Aantje Bikker, geb. Leerbroek 19 april 1873,26 † Dordrecht 29 maart 1906,80 dr. van Gerrit en Aaltje Vink; tr. 2e Dordrecht 7 febr. 190782 Johanna Maria Snaaijer, geb. Puttershoek omstr. 1877,26 † Dordrecht 28 mei 1952,80 dr. van Kleis en Adriana Sophia Klerk.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje Geertruida, volgt IXg.
 2. Geertruida Aaltje, volgt IXh.
 3. Gerrit Dirk, volgt IXi.
 4. Pleuntje Elizabeth, volgt IXj.
 5. Annigje Middelkoop, geb. Dordrecht 4 jan. 1906,83 tr. Dordrecht 20 dec. 193426 Albert Willem Wunsch, geb. Dordrecht 1907, slager 1934,26 zn. van Martinus en Maria Cornelia Sleeking.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antje Middelkoop, geb. Dordrecht 13 okt. 1907,80 † ald. 31 jan. 1908.80
 2. Antje Middelkoop, geb. Dordrecht 13 okt. 1907.80
 3. Antje Johanna Middelkoop, geb. Dordrecht 29 nov. 1908,80 † ald. 17 okt. 1914.80
 4. Kleijs Middelkoop, geb. Dordrecht 27 okt. 1910.80
 5. Barend Middelkoop, geb. NL 1916, † Dordrecht 30 aug. 1940.80
 6. Joan Middelkoop, geb. Dordrecht 1916, † ald. 22 jan. 1932.80

 

IXg. Aaltje Geertruida Middelkoop, geb. Noordeloos 27 april 1897,84 † Leerdam 16 febr. 1926,27 tr. Leerdam 7 okt. 192127 Jan Sprong, geb. Leerdam omstr. 1897,26 zn. van Adrianus en Kaatje Huigen.

Uit dit huwelijk:

Antje Sprong, geb. Leerdam omstr. 10 aug. 1922.85

 

IXh. Geertruida Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 5 sept. 1899,86 † Dordrecht 1989,87 tr. Dordrecht 18 dec. 191982 Wouter van Dijl, geb. Dordrecht 1896,87 † ald. 1977,87 zn. van Gerrit en Maria Cornelia Boelhouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Dijl, geb. na 1919.
 2. Antje van Dijl, geb. na 1920.

 

IXi. Gerrit Dirk Middelkoop, geb. Dordrecht 18 sept. 1901,80 metaalslijper,87 † Dordrecht 1981,88 tr. Dordrecht 30 jan. 193082 Lena Dekker, geb. Strijen 24 okt. 1906,89 † Dordrecht 7 april 1973,88 dr. van Bastiaan en Jannigje Barendregt.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Dirk, volgt Xf.
 2. Adrianus, volgt Xg.

 

Xf. Gerrit Dirk Middelkoop, geb. Dordrecht? 16 maart 1931,90 † Dordrecht 19 juni 1997,91 tr. S.A. Boer, geb. Dordrecht 4 maart 1932.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanette Middelkoop, geb. Dordrecht 9 juni 1960,89 VO 1964-1979,92 onderwijzeres 2000,93 tr. Piet Schot, geb.? na 1955.
 2. Edwin, volgt XIe.

 

XIe. Edwin Middelkoop, geb. Dordrecht 16 nov. 1965,89 BS 1973-1980,92 tr. Sandra Legerstee, geb. NL na 1960.

Uit dit huwelijk:

 1. Layla Middelkoop, geb. Zwijndrecht? 6 okt. 2000.89
 2. Amy-Jo Middelkoop, geb. Zwijndrecht 22 aug. 2005.89

 

Xg. Adrianus Middelkoop, geb. Dordrecht 3 okt. 1940,44 tr. Dordrecht? vóór juli 1975 Willemina Cornelia Schouten, geb. Dordrecht 17 juli 1946.

Uit dit huwelijk:

 1. Desiree, volgt XIf.
 2. Rowdy, volgt XIg.

 

XIf. Desiree Middelkoop, geb. Dordrecht 3 juli 1975,89 HO,44 directeur.44

Uit haar relatie met Yuri Tijssing, geb. NL? na 1970:

Lexie Tijssing, geb. NL omstr. 2012.

 

XIg. Rowdy Middelkoop, geb. Dordrecht 4 maart 1978,89 HBO,44 ondernemer,44 Mortgage Adviser -2016,94 tr. Thelma Joziasse, geb. Apeldoorn 19 jan. 1980,89 univ,94 adviseur -2014,95 ondernemer 2014-.44 [Apeldoorn]44

Uit dit huwelijk:

 1. Sophie Caisa Middelkoop, geb. Apeldoorn 15 juni 2007.89
 2. Fleur Middelkoop, geb. Apeldoorn 11 aug. 2010.89

 

IXj. Pleuntje Elizabeth Middelkoop, geb. Dordrecht 3 dec. 1903,32 † ald. 22 juni 1997,91 tr. Dordrecht 8 juni 192782 Dirk Willem van Leeuwen, geb. Dordrecht omstr. 1905, † Dordrecht? vóór 1997, zn. van Johannes en Anna van Bezooijen.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Leeuwen.
 2. J. van Leeuwen, geb. na 1927, tr. J. de Boer, geb. NL na 1925. [Dordrecht 1997]96
 3. E. van Leeuwen, geb. NL na 1928.
 4. J.M.E. van Leeuwen, geb. NL na 1929.

 

VIII-l. Theodorus Middelkoop, geb. Benschop 20 dec. 1879,37 † Vleuten 6 sept. 1943,91 tr. Benschop 19 nov. 190327 Maria Klever, geb. Benschop 22 april 1882,31 dr. van Reijer en Aaltje Lieverse.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Alida, volgt IXk.
 2. Alida Geertruida Middelkoop, geb. Veldhuizen omstr. 30 okt. 1905,11 † ald. 8 jan. 1906.27
 3. Aleida Geertruida, volgt IX-l.
 4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Veldhuizen 24 aug. 1909.
 5. Reinier Theodorus Middelkoop, geb.? 27 juli 1910,97 † Tricht, regio 28 dec. 1989,97 begr. Vleuten 30 dec. 1989,97 tr. 193888 Cornelia Johanna Bleijenberg, geb.? 26 maart 1910,97 † Vleuten? 22 sept. 2002,97 begr. Vleuten.97
 6. Dirk Middelkoop, geb. Veldhuizen na 1 okt. 1911,11 † ald. 23 april 1912.27
 7. Maria Middelkoop, geb. Veldhuizen? na 1 febr. 1916,11 † Veldhuizen 8 jan. 1917.27
 8. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Veldhuizen 26 dec. 1917.27

 

IXk. Geertruida Alida Middelkoop, geb. Veldhuizen 26 sept. 1904,26 † Arnhem 15 febr. 1990,91 tr. Vleuten 23 april 192827 Gerardus Theodorus van Dijk, geb. Vleuten omstr. 1892,26 Houthandelaar,98 † Arnhem 9 nov. 1965,99 zn. van Everardus Johannes en Margaretha Wilhelmina Spollu.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Maria van Dijk, geb. Arnhem 19 sept. 1929,100 tr. Frans van Leeuwen. [Antwerpen 1990]96
 2. NN van Dijk, geb. na 1929, † vóór 1990, tr. Marlies Publiekhuysen.
 3. Riet van Dijk, geb. na 1930, tr. NN Garuti, † vóór 1990. [Rome 1990]96
 4. Nicolaas Reinier van Dijk, geb. Arnhem 21 juni 1936,98 tr. Vlaardingen 25 okt. 196898 Dieuwke Klaaske Grietje Vogelzang, geb.? vóór 1950.
 5. Corrie van Dijk, geb. na 1937, tr. Thomas Jansen. [Utrecht 1990]96
 6. Alice van Dijk, geb. na 1938, tr. Theo Schmitz. [Haaksbergen 1990]96
 7. Trudie van Dijk, geb. na 1939. [Heteren, regio 1990]96
 8. José van Dijk, geb. na 1940. [Utrecht 1990]96

 

IX-l. Aleida Geertruida Middelkoop, geb. Veldhuizen jan. 1906,26 † Utrecht 28 dec. 1937.11

Uit haar relatie met Petrus Everardus van Dijk, geb.? vóór 1910, † na 1937:

Levenloos kind, geb. Utrecht 24 nov. 1937.

 

IVe. Cornelis Gijsbertsz Middelkoop, geb. Heijkoop,20 ged. Hei en Boeicop 21 mei 1713, † Benschop? omstr. 27 mei 1765, begr. Benschop 30 mei 1765, tr. Benschop 8 juli 174220 Catharina Dirksdr van der Pijl, geb. Benschop 1708, † Benschop? omstr. 8 juni 1776, begr. Benschop 11 juni 1776.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemtie Cornelisdr, volgt Vc.
 2. Gijsbert Cornelisz, volgt Vd.
 3. Jan Cornelisz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 14 april 1746.4
 4. Emmigje Cornelisdr, volgt Ve.
 5. Annigje Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 22 maart 1750.4
 6. Meerten Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 5 sept. 1751.4

 

Vc. Willemtie Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop,20 ged. Benschop 30 dec. 1742 (get. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop),4 tr. Benschop 5 april 177820 Andries Franse van den Hoeck, geb. Benschop vóór 1758,20 † Benschop? vóór 13 mei 1781, zn. van Frans.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van den Hoeck, geb. Benschop? juli 1779, ged. Benschop 18 juli 1779 (get. Emmigje Cornelisdr Middelkoop).20
 2. Andries van den Hoeck, geb. Benschop mei 1781.

 

Vd. Gijsbert Cornelisz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 19 juli 1744,4 † Benschop? vóór 1808, tr. Benschop 24 maart 17764 Gerrigje den Houtman, geb. Benschop, ged. Benschop 13 febr. 1752, † Polsbroek Noord 15 juni 1823,27 dr. van Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, volgt VIb.
 2. Cornelis Gijsbertsz, volgt VIc.
 3. Dirk Gijbertsz Middelkoop, geb. Polsbroek 26 jan. 1779,6 ged. Benschop 31 jan. 1779 (get. Emmigje Cornelisdr Middelkoop).4
 4. Gerrit Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 4 mei 1780.4
 5. Maria Gijsbertsd Middelkoop, geb. Benschop 26 sept. 1781,4 † ald. vóór 27 juni 1793.
 6. Arij Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 27 juni 1790,4 † ald. vóór 19 aug. 1793.
 7. Maria Gijsbertsd Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 27 juni 1790.4
 8. Arij Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop 19 aug. 1793.4

 

VIb. Cornelia Middelkoop, ged. Benschop 18 aug. 1776 (get. Willemtie Cornelisdr Middelkoop),101 † Polsbroek Noord 21 jan. 1846,102 tr. Polsbroek 12 april 18076 Hendrik den Toom, geb. Vlist 1788,103 ged. Polsbroek 6 jan. 1778,20 winkelier 1837,103 werkman 1856,103 † Polsbroek Noord 3 okt. 1856, zn. van Hendrik en Bastiaantje Stout.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaantje den Toom, geb. Polsbroek Noord 10 mei 1807,20 † Polsbroek? vóór 1818.
 2. Gijsbert den Toom, geb. Lopik 13 juni 1808,104 ged. Lopik? 19 juni 1808 (get. Gerrigje den Houtman),104 tr. Benschop 2 juni 183727 Aantje Vermaat, geb. Benschop omstr. 1816.
 3. Hendrik den Toom, geb. Polsbroek-Noord 30 okt. 1810,20 ged. Polsbroek Noord 4 nov. 1810,20 tr. Polsbroek-Noord 13 dec. 185027 Jannigje van Dam, geb. Haastrecht omstr. 1816.
 4. Maria den Toom, geb. Benschop 1812,27 † ald. 30 mei 1895.27
 5. Bastiaan den Toom, geb. Polsbroek Noord? 1814,11 † Polsbroek Noord 2 aug. 1833.27
 6. Cornelis den Toom, geb. Polsbroek Noord omstr. 1816.26
 7. Bastiaantje den Toom, geb. Polsbroek Noord 17 sept. 1817,101 † Stolwijk 11 febr. 1895,101 tr. Polsbroek 17 mei 1837101 Aart van Leeuwen, geb. Bodegraven 2 okt. 1812,101 † Stolwijk 7 juni 1885.101
 8. Elisabeth den Toom, geb. Polsbroek Noord? 1820,11 † Polsbroek Noord 13 dec. 1821.27

 

VIc. Cornelis Gijsbertsz Middelkoop, ged. Benschop 29 nov. 1777,4 † na 1846,105 tr. Montfoort 17 febr. 181527 Geertrui Oskam, ged. Oudewater 18 jan. 1789,106 † Benschop 15 april 1846, dr. van Dirk en Willemijntje Langerak.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Middelkoop, geb. Benschop 25 mei 1815,32 † ald. 12 juni 1815.11
 2. Gijsje, volgt VIIg.
 3. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 1818,28 † vóór 1825.
 4. Dirk, volgt VIIh.
 5. Arie, volgt VIIi.
 6. Willem Middelkoop, geb. Benschop 8 juni 1824,32 † ald. 22 jan. 1846.11
 7. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 1825, † Polsbroek Noord 1826.
 8. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek omstr. 1827,28 † Polsbroek Noord 17 maart 1828.
 9. Burger, volgt VIIj.
 10. Cornelis Middelkoop, geb. Polsbroek Noord 7 jan. 1833, † ald. 6 maart 1833.11

 

VIIg. Gijsje Middelkoop, geb. Benschop 22 juni 1816,32 † ald. 17 nov. 1858,6 tr. Benschop 15 febr. 183927 Cornelis Koetsier, geb. Benschop 28 juli 1812,107 † vóór 1874, zn. van Arie en Hendrika Lauwerak; hij hertr. Gouderak 10 okt. 1863107 Martijntje Kalkman.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Koetsier, geb. Benschop?, † Benschop 17 juni 1858.27
 2. Hendrikus Koetsier, geb. Benschop?, † Benschop 17 juni 1858.27
 3. Arie Koetsier, geb. Benschop 1839,11 † ald. 1 okt. 1839.27
 4. Arie Koetsier, geb. Benschop? 1841,26 †? 1886, tr. 1e108 Johanna Kabalt, geb.? na 1840; tr. 2e Aagje Sloof, geb. 10 april 1850,109 † 19 nov. 1931.109
 5. Geertruida Koetsier, geb. Benschop? 1843,11 † Benschop 20 juni 1846.27
 6. Hendrika Koetsier, geb. Benschop? 1846,11 † Benschop 14 juni 1847.27
 7. Geertruida Koetsier, geb. Benschop? omstr. 1849,11 † Benschop 29 febr. 1852.27
 8. Cornelis Koetsier, geb. Benschop april 1852,11 † ald. 15 aug. 1852.27
 9. Cornelis Koetsier, geb. Benschop? 1853,108 venter 1890,26 † Delft 27 april 1916,47 tr. Amsterdam 5 maart 189027 Johanna Kabalt, geb.? na 1850, wed. van Louis Hofman.

 

VIIh. Dirk Middelkoop, geb. Polsbroek Noord 24 jan. 1820,6 arbeider,28 † Jaarsveld 23 nov. 1898,6 tr. Jutphaas 27 okt. 184727 Margaretha van Weverwijk, geb. Jaarsveld 1822,6 † ald. 2 dec. 1878,6 dr. van Gerrit Aartszn en Cornelia Teunisdr Muijlwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 dec. 1847,6 † ald. 23 april 1849.6
 2. Geertruij, volgt VIIIm.
 3. Gerrigje Middelkoop, geb. Jaarsveld 5 juli 1851,6 † ald. 19 mei 1853.6
 4. Gijsje, volgt VIIIn.
 5. Gerrit, volgt VIIIo.
 6. Cornelis, volgt VIIIp.
 7. Dirk Middelkoop, geb. Jaarsveld 11 jan. 1861,28 † ald. 20 febr. 1861.11
 8. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld 3 april 1863,6 † ald. 11 maart 1864.
 9. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld 9 dec. 1865,6 † ald. 8 april 1866.6

 

VIIIm. Geertruij Middelkoop, geb. Jaarsveld 1 mei 1849,28 † Lopik 26 dec. 1912,110 tr. Lopik 3 sept. 187427 Jan van Roest, geb. Lopik 1 aug. 1845, † Jaarsveld 27 jan. 1920,109 zn. van Dirk en Jantje van de Scheur.

Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta van Roest, geb. Lopik 1 juli 1876,105 † Benschop 9 juli 1930,109 tr. Lopik 20 dec. 1901105 Jan Pieter Rietveld, geb. Lopik 10 febr. 1878,105 † 23 mei 1945.109
 2. Jan Dirk van Roest, geb. Lopik 12 febr. 1877, † Benschop 30 nov. 1943, tr. Lopik 16 febr. 190027 Cornelia Stigter, geb. Lopik omstr. 1878.26
 3. Jannigje van de Roest, geb. Lopik omstr. 1882, † Jaarsveld 26 jan. 1966, tr. Lopik 16 dec. 1904111 Dirk Kers, geb. Jaarsveld 16 aug. 1882,111 † IJsselstein 15 febr. 1967,112 zn. van Teunis en Josina van den Wijngaard.
 4. Gerrigje van de Roest, geb. Lopik 1885,111 † Benschop 15 aug. 1927,111 tr. Lopick 3 maart 1905111 Teunis Kers, geb. Jaarsveld 25 nov. 1883, zn. van Teunis en Josina van den Wijngaard.
 5. Geertrui van de Roest, geb. Lopik 1889,113 tr. Lopik 8 dec. 1911113 Cornelis Kuijf, geb. Lopik 1888.113

 

VIIIn. Gijsje Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 maart 1853,6 † ald. 19 juli 1937,6 tr. Jaarsveld 1 febr. 187827 Arie Benschop, geb. Jaarsveld 8 jan. 1856,6 arbeider,28 † Jaarsveld 11 aug. 1939,6 zn. van Arij en Willemijntje Booij.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Benschop, geb. Jaarsveld 12 juni 1878,114 † Lopik 17 maart 1757,114 tr. Jaarsveld 3 mei 1901115 Arie Stigter, geb. Jaarsveld 1876,115 zn. van Hendrik en Baligje van Randwijk.
 2. Dirk Benschop, geb. Jaarsveld 28 sept. 1879,114 † Lopik 10 maart 1963,114 tr. Jaarsveld 9 juni 190527 Maria van Ekeris, geb. Tull en ’t Waal 19 okt. 1884,116 † Jaarsveld 26 mei 1935.116
 3. Willemijntje Benschop, geb. Jaarsveld 14 sept. 1881,117 † Lopik 24 jan. 1949.117
 4. Arie Benschop, geb. Jaarsveld 20 febr. 1883,117 † Venray 23 mei 1968.117

 

VIIIo. Gerrit Middelkoop, geb. Jaarsveld 15 nov. 1854,37 vermeld Stroperij 1 jan. 1893,118 † Jaarsveld 11 jan. 1925, tr. Jaarsveld 29 april 189227 Willempje van Soolingen, geb. Jaarsveld 18 mei 1871,119 † Lopik 11 mei 1960,119 dr. van Hermanus van de Soolingen en Jacoba den Oudsten.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje, volgt IXm.
 2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Jaarsveld 21 dec. 1893.
 3. Hermanus Middelkoop, geb. Jaarsveld 16 febr. 1895.119
 4. Jacoba, volgt IXn.
 5. Dirk Paul Middelkoop, geb. Jaarsveld 7 jan. 1901,32 † ald. 8 jan. 1901.
 6. Dirk Middelkoop, geb. Jaarsveld 14 febr. 1902.32
 7. Casper Middelkoop, geb. Jaarsveld 29 dec. 1904.119
 8. Dirkje Middelkoop, geb. Jaarsveld 13 april 1906.119
 9. Dirk Casper Middelkoop, geb. Jaarsveld 2 aug. 1908,120 fabrieksarbeider 1929-1931,120 † Jaarsveld? 17 april 1991,121 tr. Teuntje Rietveld, geb. NL 12 juni 1913,121 † Jaarsveld? 27 mei 1999.121
 10. Caspar Cornelis Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 april 1912,119 † ald. 18 april 1916.

 

IXm. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld 10 april 1892,119 † Nieuwegein 7 juli 1990,91 begr. Jaarsveld 12 juli 1990,91 tr. 1e Jaarsveld 28 dec. 191727 Pieter Stigter, geb. Jaarsveld omstr. 1886,26 † Lopik 19 juli 1948,27 zn. van Hendrik en Baligje van Randwijk; tr. 2e J. de Groot, † vóór 1990; tr. 3e C. Blok, † Nieuwegein? vóór 1990.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Stigter, geb. NL na 1917, tr. M. Bezemer, geb. NL na 1920.

 

IXn. Jacoba Middelkoop, geb. Jaarsveld 10 sept. 1897,119 tr. Jaarsveld 5 aug. 192127 Cornelis Adrianus den Uijl, geb. Jaarsveld omstr. 1897,26 zn. van Klaas en Adriana Stigter.

Uit dit huwelijk:

Adriana den Uijl, geb. Jaarsveld 12 nov. 1921,122 † Nieuwegein 14 juli 1999,122 begr. Lopikercapel 19 juli 1999.122

 

VIIIp. Cornelis Middelkoop, geb. Jaarsveld 5 jan. 1857,37 vermeld Politieregister 1885,123 27 febr. 1886,123 1893 en Stroperij 1 jan. 1893,123 † Pernis 25 juni 1927,47 tr. 1e Jaarsveld 10 okt. 189027 (echtsch. ingeschr. ald. 10 april 1900)27 Merrigje Versluis, geb. Langerak ZH 1868, dr. van Klazina Versluis; tr. 2e Jaarsveld 27 april 190027 Sara Bijl, geb. Pernis 12 aug. 1871,42 dr. van Bastiaan en Aaltje Mijnlieff.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Middelkoop, geb. Pernis? 1909,11 † Pernis 28 febr. 1909.47

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie Pieter Middelkoop, geb. Pernis 29 okt. 1891.42
 2. Sara Middelkoop, geb. Pernis 2 dec. 1895.42
 3. Dirk, volgt IXo.

 

IXo. Dirk Middelkoop, geb. Pernis 26 nov. 1901,124 † ald. 5 dec. 1983,125 tr. Pernis 29 sept. 192127 Meinsje Molendijk, geb. Pernis 6 sept. 1903,126 † ald. 20 okt. 1987,125 dr. van Arie en Meinsje Pons.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Middelkoop, geb. Pernis 26 jan. 1922.42
 2. Arie, volgt Xh.
 3. Jan, volgt Xi.
 4. Jacob Middelkoop, geb. Pernis 31 maart 1928.42
 5. Sara, volgt Xj.
 6. Meinsje Middelkoop, geb. Rotterdam 4 maart 1936 42 [Spijkenisse 1975],127 tr. Pernis omstr. 18 juli 1957128 (door echtsch. ontbonden vóór 1976)127 Arie Kindermans, geb. NL omstr. 1934.

 

Xh. Arie Middelkoop, geb. Pernis 2 maart 1924,42 postbesteller,129 tr. NN NN, geb.? na 1920, † ald. 2002. [Vlaardingen -1954]6

Uit dit huwelijk:

 

XIh. Diederik Middelkoop, geb.? omstr. 1947,129 beieidsfunctie bij waterschap.129

Uit zijn relatie met Josje Boer, geb.? omstr. 1950, kleuterleidster,129 secretaresse:129

 1. Debora, volgt XIIa.
 2. Rick, volgt XIIb.

 

XIIa. Debora Middelkoop, geb.? omstr. 1969,129 coordinator.129

Haar zoon:

Daan Middelkoop, geb. Rijen? 29 dec. 1990,130 vwo 1994-2006.92

 

XIIb. Rick Middelkoop, geb.? omstr. 1973,129 Docent vmbo Rotterdam 2006.129

Uit zijn relatie met Anouk NN, geb.? omstr. 1977, verpleeghuis.... 2006:129

Sterre Middelkoop, geb.? omstr. 2004.129

 

Xi. Jan Middelkoop, geb. Pernis 16 sept. 1926,42 vermeld Veteraan.131

Zijn dochter:

Barbara M Middelkoop, geb. Pernis? 1955,92 VO 1967-1970,92 tr. NN Koster, geb. na 1950.

 

Xj. Sara Middelkoop, geb. Pernis 12 juni 1932,42 † Rhoon 2 maart 2018, tr.132 Rinus Ketting.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijnie Ketting, tr. Tejo NN.
 2. Martin Ketting, tr. Lenie NN.

 

VIIi. Arie Middelkoop, geb. Polsbroek-Noord 8 juni 1824,26 arbeider,28 knecht,28 bouwknecht 1850,28 werkman 1870,26 † Aalsmeer 17 maart 1895,11 tr. 1e Linschoten 12 maart 185227 Johanna Maria Rietveld, geb. Lopik 15 nov. 1824,133 † Aalsmeer 17 sept. 1864,134 dr. van Aart en Anna Maria Holskemper; tr. 2e Aalsmeer 24 april 187027 Guurtje Tentij, geb. Graft 3 sept. 1816,109 † Aalsmeer 28 juli 1881,134 dr. van Klaas en Trijntje Boeregast en wed. van Pieter Kaaij; tr. 3e Aalsmeer 14 juni 188327 Neeltje van Rumpt, geb. Middelharnis 12 juli 1817, huishoudster 1883,26 † Aalsmeer 12 dec. 1901,134 dr. van Aart en Anthonia Molenaar en wed. van Jacob Hartman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertrui Middelkoop, geb. Linschoten 1852, † ald. 24 juli 1852.
 2. Geertruij Middelkoop, geb. Linschoten 26 okt. 1853,28 † ald. 2 okt. 1855.
 3. Aart Middelkoop, geb. Linschoten 29 dec. 1854,28 † ald. 11 mei 1855.110

 

VIIj. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 9 mei 1828,28 bouwknecht 1852-1854,28 landsknecht 1852,28 tr. Linschoten 2 dec. 185927 Adriana Verdel, geb. Linschoten omstr. 1834, dr. van Klaas en Marrigje Verhoef.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Middelkoop, geb. Linschoten 1 april 1861,28 † ald. 7 juni 1861.28
 2. Marrigje, volgt VIIIq.
 3. Cornelis, volgt VIIIr.
 4. Klaas Middelkoop, geb. Linschoten 26 febr. 1866,37 † ald. 3 maart 1892.

 

VIIIq. Marrigje Middelkoop, geb. Linschoten 12 febr. 1863,28 † Vinkeveen en Waverveen 15 april 1918, tr. Nieuwer-Amstel 31 okt. 188827 Wouter Smit, geb. Hoogwoud omstr. 1863, smid 1888-,26 zn. van Cornelis en Trijntje Kort.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Burger Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen 6 juli 1890,27 tr. Vinkeveen en Waverveen 2 sept. 192027 Sara de Haan, geb. Vinkeveen en Waverveen 1892, dr. van Jan en Marretje Verkuil.
 2. Nicolaas Wouter Smit, geb. Vinkeveen 24 febr. 1893.27
 3. Nicolaas Smit, geb. Vinkeveen 20 maart 1895,27 tr. Vinkeveen en Waverveen 2 dec. 192127 Jannetje de Haan, geb. Vinkeveen en Waverveen 1896, dr. van Jan en Marretje Verkuil.
 4. Teunis Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen? 1897, † Vinkeveen en Waverveen 14 okt. 1901.
 5. Cornelis Smit, geb. Weesp 1899, tr. Wilnis 24 juli 191427 Machteltje Vonk, geb. Wilnis 1893.
 6. Teuntje Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen 8 nov. 1901.27

 

VIIIr. Cornelis Middelkoop, geb. Linschoten 12 dec. 1864,135 timmerman,123 † Gouda 7 febr. 1925,135 tr. 1e Gouda 26 febr. 189027 Maria Johanna Valk, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1867,26 † Gouda 11 juni 1895,11 dr. van Marinus en Barta de Jong; tr. 2e Oud-Beijerland 9 dec. 189727 Maria Engelen, geb. Oud-Beijerland 25 sept. 1868,135 † Rotterdam 7 aug. 1932,135 begr. Gouda,136 dr. van Theodorus en Margaretha Berkhout.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Marinus Burger, volgt IXp.
 2. Adriana Bertha Maria Middelkoop, geb. Gouda? omstr. 1895,11 † Gouda 5 dec. 1910.11

Uit het tweede huwelijk:

 1. Theodoor, volgt IXq.
 2. Adriana, volgt IXr.
 3. Bernardus Gerardus E., volgt IXs.
 4. Nicolaas Middelkoop, geb. Gouda 31 juli 1908, † RSA 1965,137 tr. Gouda vóór 1937 Adriana Zwankhuizen, geb. NL na 1910, † Gouda? na 1987.
 5. Margaretha Middelkoop, geb. Gouda 24 nov. 1910,123 † Den Dolder 1 okt. 1987,97 begr. Doorn.97
 6. Maria Bertha Adriana, volgt IXt.

 

IXp. Marinus Burger Middelkoop, geb. Gouda omstr. 1892,26 aannemer 1936,33 vermeld Aanbesteding 4 nov. 1939 en verkaufsbücher 25 nov. 1942-18 dec. 1942,33 † Gouda 20 maart 1968,91 tr. Gouda 4 okt. 192227 Dirkje de Jong, geb. Gouda omstr. 1900,26 † Gouda? na 1970, dr. van Pieter Franciscus en Maria de Haag.

Uit dit huwelijk:

 1. M.J. Middelkoop, geb. Gouda? na 1922, tr. 25 dec. 1943 C.B. Tongerloo, geb. Gouda? vóór 1928. [Bilthoven 1968]138
 2. R.A. Middelkoop, geb. Gouda? na 1923, tr. R. Foucault. [Créteil 1968]138
 3. C. Middelkoop, geb. Gouda? na 1924, tr. W. Versluis. [Gouda 1968]138

 

IXq. Theodoor Middelkoop, geb. Gouda 21 mei 1899, Opzichter,123 timmerman 1925,26 tr. Gouda 5 aug. 1925 (get. Marinus Burger Middelkoop)139 Wilhelmina van Dijk, geb. Gouda omstr. 1901,26 dr. van Jacobus.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Middelkoop, geb. Gouda 21 dec. 1926,97 † Arnhem? 6 dec. 2005,97 begr. Arnhem.97
 2. Cornelis Middelkoop, geb. Gouda 14 aug. 1929. [Velp Gld 1944]123
 3. Theodoor Middelkoop, geb. Gouda 2 juli 1938.123 [Velp Gld 1943]123

 

IXr. Adriana Middelkoop, geb. Gouda 18 febr. 1904,132 † ald. 5 dec. 2001,91 begr. Doorn,91 tr. Gouda 8 okt. 1930139 Hendrik Hoogendoorn (eremedaille),91 geb. Schoonhoven omstr. 1906,26 sigarenfabrikant,139 † Gouda 1 sept. 1966, zn. van Pieter en Willempje Maria van Tiggelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hoogendoorn, geb. 1931, tr. B. Voswijk, geb. NL na 1930. [Diever 2001]96
 2. Pieter Hoogendoorn, geb. 1933, tr. 1e M. Rooker, geb. NL na 1930; tr. 2e Kera Ort. [Doorn 2001]96
 3. Willempje Maria Hoogendoorn, geb. 1935, tr. Hermann Groicher, geb. na 1930. [Allenspark 2001]96

 

IXs. Bernardus Gerardus E. Middelkoop, geb. Gouda 5 aug. 1905, kantoorbediende,123 ouderling -1970,91 † Gouda 10 april 1970,91 tr.135 Elisabeth Catharina Gabry, geb. NL vóór 1910, † Gouda? na 1947, dr. van NN.

Uit dit huwelijk:

C.Th. Middelkoop, geb. Gouda? na 1926.

 

IXt. Maria Bertha Adriana Middelkoop, geb. Gouda 1 febr. 1914,97 verpleegster 1942,123 † Doorn 5 juni 1989,91 tr. vóór 1970138 Cornelis Johannes Jacobus van der Maas (ridder),91 geb. NL 29 maart 1903, † Zeist? 9 nov. 1991.

Uit dit huwelijk:

 1. M.C. van der Maas, tr. L. Werdmüller von Ewig.
 2. J.L. van der Maas.
 3. M.E. van der Maas.
 4. M. van der Maas, tr. C. Kruit.
 5. H.J.A. van der Maas, tr. T.J.J. de Snoo.

 

Ve. Emmigje Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 15 okt. 1747,4 tr. IJsselstein 1 nov. 17725 Arien Teunisz Bosch, ged. IJsselstein 2 juni 1736,5 † ald. 13 maart 1800,5 zn. van Teunis Jansz en Annigje Ariensd van Dijk en wedr. van Johanna Jansdr van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Ariensz Bosch, geb. IJsselstein 1773.
 2. Anna Ariensdr Bosch, geb. IJsselstein 1774.

 

IIIe. Hadewij Claese Hermanse Middelkoop, ged. Langerak ZH 12 aug. 1683,5 tr. Langerak ZH (ondertr. 15 sept.) 1715140141 Lambert Hendrikse Bouwman, ged. Ameide 19 dec. 1689.1

Uit dit huwelijk:

Hendrik Lambertsz Bouwman, ged. Langerak ZH 10 april 1716.5

 

IIIf. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop, ged. Langerak ZH 30 mei 1686,5 tr. Langerak ZH omstr. 17106 Gijsbert Peters Alblas, ged. Langerak ZH 7 jan. 1687,5 zn. van Pieter Bastiaansz en Grietje Bastiaans -.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Alblas, ged. Langerak ZH 14 aug. 1712.5
 2. Willemtje Alblas, ged. Langerak ZH 26 juli 1716.5
 3. Petertje Alblas, ged. Langerak ZH 12 juni 1718.5
 4. Claes Alblas, ged. Langerak ZH 10 dec. 1719.5
 5. Peter Alblas, ged. Langerak ZH 30 nov. 1721.5
 6. Marigje Alblas, ged. Langerak ZH 24 sept. 1724.5
 7. Marrigje Alblas, ged. Langerak ZH 7 juli 1726 (get. Leisje Fasse Ottelander).142

 

IIIg. Gijsbert Claasz Hermanse Middelcoop, ged. Langerak ZH 19 jan. 1693,5 tr. 1e (ondertr. Giessen-Nieuwkerk 9 nov.) 17155 Adriaantje Pieters -, geb. Neder-Slingeland vóór 1697, † NL vóór 1720; tr. 2e Giessen-Nieuwkerk 7 april 17205 Annigje Pieters Ruijter, geb. Hoornaar vóór 1702.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Willempje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 13 febr. 1718 (get. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop),5 † Giessen-Nieuwkerk? vóór 1724.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Claas Gijsbertsz, volgt IVg.
 2. Pieter Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 16 aug. 1722 (get. Ariaantje Gerrtis -).5
 3. Willempje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 2 sept. 1724.5
 4. Adriaan Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 5 okt. 1725 (get. Annigje Pieters Ruijter).5
 5. Herman Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 22 dec. 1726.5
 6. Gerrit Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 9 okt. 1729.5
 7. Arij Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 25 maart 1731 (get. Gerritje Gijsberts Middelkoop).5
 8. Adriaantje Gijsberts, volgt IVh.
 9. Annigje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 10 aug. 1732 (get. Gerritje Gijsberts Middelkoop),5 † ald. vóór maart 1734.
 10. Annigje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 24 maart 1734 (get. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop).5

Zijn dochter:

 1. Gerritje Gijsberts, volgt IVf.

 

IVf. Gerritje Gijsberts Middelkoop, geb. Neder-Slingeland vóór 1721, tr. Giessen-Nieuwkerk 11 okt. 17395 Barent Willemse -, geb. Minkelis? vóór 1720.

Uit dit huwelijk:

Willem Barentsz -, ged. Giessen-Nieuwkerk 17 dec. 1740 (get. Swaanje Teunis -).5

 

IVg. Claas Gijsbertsz Middelkoop, ged. Neder-Slingeland 2 febr. 1721 (get. Willempje Bastiaense -),5 tr. Hoornaar 12 april 17445 Aardje Ariense Kleijn, geb. Hoornaar vóór 1722.

Uit dit huwelijk:

 1. Annighje Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 17 jan. 1745 (get. Annigje Pieters Ruijter),5 † Giessen-Nieuwkerk? vóór febr. 1749.
 2. Gijsbert Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 7 jan. 1748 (get. Adriaantje Gijsberts Middelcoop).5
 3. Annighje Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 2 febr. 1749.5

 

IVh. Adriaantje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 10 aug. 1732 (get. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop),1 tr. Molenaarsgraaf 28 april 1765143 Lammert Cornelisse van Emmerik, geb. Molenaarsgraaf? omstr. 1718,6 wedr. van 1e Ariaantje Jans Versteeg en 2e Lena Klaas van de Leck.

Uit dit huwelijk:

Gijsbertus van Emmerik, geb. Molenaarsgraaf omstr. 1769,11 kolonist -1842,144 † Ommerschans 29 april 1842,144 tr. Jansje Kooij, † na 1842.Bronnen

 

 1. www.den-uijl.nl/genealogy
 2. users.skynet.be/fa389468/names46.htm
 3. den-uijl.nl/genealogy
 4. www.van-den-hout.nl/
 5. hogenda
 6. familysearch
 7. www.gahetna.nl
 8. histkringnieuwpoort.nl
 9. nat.archief
 10. www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf
 11. overl. akte
 12. www.vanderkrogt.net/kwartierstaat/
 13. vhlhb.nl
 14. vpnd.nl
 15. dtb Hei en Boeicop
 16. Niek en Ria van Asch <nvanaschATonsbrabantnet.nl>
 17. www.xs4all.nl/~deknoop/dp_1.htm#80
 18. home.wanadoo.nl/ligtelyn/15.htm
 19. home.wanadoo.nl/fleeuwen/kw2.htm
 20. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
 21. dhendrikson.nl/genealogie/
 22. www.genealogiezuidoostutrecht.org
 23. www.fischer-sandker.nl/
 24. vanderkrogt.net/kwartierstaat/index.html
 25. home.zonnet.nl/ jhbruger/ bronbewerkingen/ Benschop_Polsbroek-DTBL-dl2.pdf
 26. huw.akte
 27. genlias
 28. rhcrijnstreek.nl
 29. overl. akte & huw.akte
 30. een.vreemde.eend2.googlepages.com/index.htm
 31. home.hccnet.nl/g.aelbers/
 32. geb.akte
 33. De Gorcumer
 34. Geneanet: John Broere ( jbroere )
 35. kretzschmar.nl/parentelen/lapp.htm
 36. Utrechts Archief
 37. militieregisters.nl
 38. Utrechts Nieuwsblad
 39. www.pondes.nl
 40. Zierikzeesche Courant
 41. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html
 42. SARotterdam
 43. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Noorlander.html
 44. facebook
 45. kaart
 46. SADelft
 47. www.wiewaswie.nl
 48. nl.mundia.com
 49. overl. akte vrouw
 50. denhaag.digitalestamboom.nl
 51. Haagsarchief
 52. www.cvandersman.nl/
 53. archieven.nl
 54. Geneanet: Leo van Kruining ( leovankruining )
 55. home.tiscali.nl/stamboomzuidwijk/
 56. Geneanet: Helmer Zandbergen ( helmer1 )
 57. genealogieonline.nl
 58. www.camerama.demon.nl/
 59. huw.akte zoon Leendert
 60. huw.zoon Leendert
 61. home.wanadoo.nl/jvdbgen/lijst_a-z/lijst_ij.htm
 62. www.gooienvechthistorisch.nl/
 63. delpher
 64. L.J.Middelkoop
 65. www.bekema.net
 66. overl. advertentie schoomoeder
 67. stamboom.walta.org/seerps/seerps.pdf
 68. www.kesting.demon.nl/genea/fam/fam00207.html
 69. Leo & Margot Middelkoop
 70. hart.amsterdam
 71. https://stamboom.walta.org/seerps.htm
 72. codart.nl/?page_id=70
 73. home.wxs.nl/~kesting/genealogie/breen1.html
 74. www.molendatabase.nl
 75. overl. advertentie schoonvader
 76. BS Den Haag
 77. MyHeritage.nl
 78. www.genealogieonline.nl/stamboom-slobbe
 79. Germa Smit <germasmit@wanadoo.nl>
 80. RADordrecht
 81. huw.akte dochter Annigje
 82. www.archieven.nl
 83. Dordrechts archief
 84. www.wagenmakers.demon.nl/
 85. BS Leerdam
 86. Geneanet: Mart Hutchison ( hutchison )
 87. archief Dordrecht
 88. MyHeritage.com
 89. adwilopreisAThotmail.com
 90. www.zerken.nl/
 91. overl. adv.
 92. Schoolbank.nl
 93. scholengroepveluwezoom.nl
 94. linkedin.com
 95. www.linkedin.com
 96. overl. advertentie moeder
 97. www.graftombe.nl
 98. soc.genealogy.benelux: AKoudman
 99. NGV Knipsel
 100. geb.advertentie
 101. stamboom.nl
 102. www.munstermann.nl/dom/Boomstam/MagnumOpus.pdf
 103. kwartierstatenboek Albasser-, Krimpener- en Lopikerwaard en Vijfheerenlanden 1991
 104. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw
 105. Geneanet: Geert Rietveld ( rietveld )
 106. www.deossekamp.nl
 107. members.chello.nl/mpolderdijk/stamboom_fam_verwaal.htm
 108. Nel Koetsier <n.koetsierATxmsnet.nl>
 109. werelate.org/wiki
 110. wiewaswie
 111. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom%20Kers.html
 112. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
 113. famkroon.nl/genealogie/stamboom/BOELE.html
 114. members.chello.nl/~a.benschop/genealog.htm
 115. www.vanelk.nl/dick/familie
 116. www.reocities.com
 117. www.zebregs.com
 118. Nieuwe Gorinchemsche Courant
 119. openarch.nl
 120. BS Eindhoven
 121. online-begraafplaatsen.nl
 122. members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML
 123. CBG
 124. Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma )
 125. www.genealogieonline.nl/stamboom-koster-coster
 126. www.voorouder.nl
 127. krant
 128. BS Pernis
 129. abvakabofnv.nl/docs/aaneen/aaneen-11_stemmen.pdf
 130. nl.netlog.com
 131. 7decemberdivisie.nl/
 132. online-familieberichten.nl
 133. genealogieonline
 134. www.haarlem.digitalestamboom.nl/
 135. groenehartarchieven.nl
 136. www.oudebegraafplaatsgouda.nl
 137. ancestor.co.za
 138. overl. adv. vader
 139. BS Gouda
 140. ameide-tienhoven.nl/
 141. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven
 142. home.kpn.nl/alblas999/Alblas1.htm
 143. familieveth.nl
 144. www.bonmama.nl

 

Index

-, Adriaantje Pieters (1697-1720)  IIIg

-, Anneke Teunis Willems (1629-)  IIa

-, Ariaantje Bastiaansdr Herbertse (1647-1688)  IIa

-, Ariaantje Gerrtis (1700-)  IIIg,3

-, Barent Willemse (1720-)  IVf

-, Claas Aart Claasse (1673-)  IIIc

-, Grietje Bastiaans (1655-1692)  IIIf

-, Hadewij (1615-)  I

-, Lijsken Teunis Bastiaanse (1690-)  IIIb

-, Swaanje Teunis (1721-)  IVf,1

-, Willem Barentsz (1740-)  IVf,1

-, Willempje Bastiaense (1655-1721)  IIb; IVg

Agthoven, Saartje Jans van  IIIc,4

Akker, Jan van den (1809-)  VIIb,1

Akker, Maria van den (1854-1919)  VIIb,1

Alblas, Claes (1719-)  IIIf,4

Alblas, Gijsbert Peters (1687-)  IIIf

Alblas, Grietje (1712-)  IIIf,1

Alblas, Marigje (1724-)  IIIf,6

Alblas, Marrigje (1726-)  IIIf,7

Alblas, Peter (1721-)  IIIf,5

Alblas, Petertje (1718-)  IIIf,3

Alblas, Pieter Bastiaansz (1651-1719)  IIIf

Alblas, Willemtje (1716-)  IIIf,2

Arends, Wilhelmina Anna Aleida (1897-)  IXb

Balm, Catharina Johanna (1891-1966)  VIIIi,1

Bank, Cornelia (1845-)  VIIIi

Barendregt, Jannigje (1888-)  IXi

Beer, Dirk de (1897-1968)  VIIIi,6

Beijen, Dirk Harmensz (1706-)  IVd

Beijen, Fijgje (1705-)  IVd

Beijen, Margrietha (1726-)  IVd

Benschop, Aagje (1878-1757)  VIIIn,1

Benschop, Arie (1856-1939)  VIIIn

Benschop, Arie (1883-1968)  VIIIn,4

Benschop, Arij (1836-)  VIIIn

Benschop, Dirk (1879-1963)  VIIIn,2

Benschop, Willemijntje (1881-1949)  VIIIn,3

Berg, Agatha van den (1846-)  VIIc,2

Berg, Anna Maria van den (1857-)  VIIc,9

Berg, Arie van den (1847-1857)  VIIc,5

Berg, Arie van den (1856-)  VIIId

Berg, Elizabeth van den (1921-)  Xa

Berg, Hubertus van den (1851-1921)  VIIc,7

Berg, IJzak van den (1805-1858)  VIIc

Berg, Johannes van den (1845-1914)  VIIc,1

Berg, Maria van den (1846-1849)  VIIc,3

Berg, Maria van den (1849-)  VIIc,6

Berg, NN van den (1846-)  VIIc,4

Berg, Quirinis van den (1898-)  IXa

Bergen Henegouw, Cornelis Hubertus van (1880-1880)  VIIIf,1

Bergen Henegouw, Geertruida Johanna van (1895-1950)  VIIIf,7

Bergen Henegouw, Jacoba Cornelia Alida van (1889-1964)  VIIIf,5

Bergen Henegouw, Johannes van (1852-1917)  VIIIf

Bergen Henegouw, Johannes Martinus Petrus van (1898-1967)  VIIIf,8

Bergen Henegouw, Maria Antonia van (1884-1940)  VIIIf,3

Bergen Henegouw, Wilhelmus Hubertus van (1881-1944)  VIIIf,2

Bergen Henegouwen, Antonia Maria Cornelia van (1886-1947)  VIIIf,4

Bergen Henegouwen, Cornelis van (1832-)  VIIIf

Bergen Henegouwen, Cornelis Hendricus Marinus van (1892-1963)  VIIIf,6

Berkhout, Margaretha (1851-)  VIIIr

Bezemer, M. (1920-)  IXm,1

Bezooijen, Anna van (1887-)  IXj

Bijl, Bastiaan (1852-)  VIIIp

Bijl, Sara (1871-)  VIIIp

Bikker, Aantje (1873-1906)  VIIIk

Bikker, Gerrit (1853-)  VIIIk

Bleijenberg, Cornelia Johanna (1910-2002)  VIII-l,5

Blok, C. (-1990)  IXm

Boelhouwer, Maria Cornelia (1878-)  IXh

Boer, J. de (1925-)  IXj,2

Boer, Josje (1950-)  XIh

Boer, S.A. (1932-)  Xf

Boere, Anna Maria (1862-1927)  VIIIc

Boere, Gerrit (1842-)  VIIIc

Boere, Petronella (1803-)  VIIb

Boeregast, Trijntje (1797-1878)  VIIi

Bonekamp, Dieny (1940-)  Xe

Booij, Willemijntje (1838-)  VIIIn

Bosch, Anna Ariensdr (1774-)  Ve,2

Bosch, Arien Teunisz (1736-1800)  Ve

Bosch, Cornelis Ariensz (1773-)  Ve,1

Bosch, Teunis Jansz (1715-1782)  Ve

Bouwman, Hendrik Lambertsz (1716-)  IIIe,1

Bouwman, Lambert Hendrikse (1689-)  IIIe

Breen, Frits (1931-)  XIc

Breen, Ilse Yda Angenita (1967-)  XIc

Breukelen, Pieter van (1891-1968)  VIIIj,1

Burg, Gerardus Franciscus Maria van der (1889-)  VIIIf,4

Burg, Maria van der (1834-)  VIIIf

Burg, Petrus Johannes van der (1880-)  VIIIf,5

Burggraaf, Elisabeth (1903-1924)  VIIIi,5

Claas, Metje (1710-)  IIIc,4

Compeer, Arie (1777-)  Vb,4

Compeer, Marrigje (1794-1872)  Vb,4

Cornelissen, Marinus Johannes (1881-)  IXc

Cornelissen, Wilhelmina Hendrika Christina (1901-1985)  IXc

Croef, Crijntje van der (1779-)  Vb,4

Dam, Jannigje van (1816-)  VIb,3

Dam, Johannes van (1871-)  VIIIb,3

Dekker, Bastiaan (1886-)  IXi

Dekker, Lena (1906-1973)  IXi

Derwort, Anna Catharina (1906-)  VIIIg,6

Dijk, levenloos kind van (1937)  IX-l,1

Dijk, Adriana Maria van (1897-1953)  VIIIj,1

Dijk, Alice van (1938-)  IXk,6

Dijk, Annigje Ariensd van (1715-)  Ve

Dijk, Arie van (1870-1944)  VIIIj

Dijk, Berdina van (1905-)  VIIIj,5

Dijk, Corrie van (1937-)  IXk,5

Dijk, Everardus Johannes van (1872-)  IXk

Dijk, Geertruida van (1901-)  VIIIj,4

Dijk, Gerardus Theodorus van (1892-1965)  IXk

Dijk, Jacobus van (1881-)  IXq

Dijk, Johanna Jansdr van (1736-1771)  Ve

Dijk, Johannes van (1850-)  VIIIj

Dijk, Johannes van (1899-)  VIIIj,3

Dijk, José van (1940-)  IXk,8

Dijk, Margaretha Maria van (1929-)  IXk,1

Dijk, Nicolaas Reinier van (1936-)  IXk,4

Dijk, NN van (1929-1990)  IXk,2

Dijk, Petrus Everardus van (1910-1937)  IX-l

Dijk, Riet van (1930-)  IXk,3

Dijk, Theodorus van (1898-)  VIIIj,2

Dijk, Trudie van (1939-)  IXk,7

Dijk, Wilhelmina van (1901-)  IXq

Dijl, Antje van (1920-)  IXh,2

Dijl, Gerrit van (1876-)  IXh

Dijl, Gerrit van (1919-)  IXh,1

Dijl, Wouter van (1896-1977)  IXh

Doorn, Geertrui van (1829-)  VIIIa

Duijts, Anna (1821-1871)  VIIb

Duijts, Arie (1801-)  VIIb

Egbers, Geertruida (1837-1897)  VIIf

Egbers, Leonardus (1817-)  VIIf

Ekeris, Maria van (1884-1935)  VIIIn,2

Emmerik, Gijsbertus van (1769-1842)  IVh,1

Emmerik, Lammert Cornelisse van (1718-)  IVh

Engelen, Maria (1868-1932)  VIIIr

Engelen, Theodorus (1848-)  VIIIr

Faaij, Maria (1845-)  VIIIc

Fak, Ariaantje Ariens (1711-)  IVc

Foucault, R.  IXp,2

Gabry, Elisabeth Catharina (1910-1947)  IXs

Gabry, NN (1880-)  IXs

Garuti, NN (-1990)  IXk,3

Geest, Maarten van der (1992-)  XIb,1

Geest, Martin van der (1954-)  XIb

Geest, Roelien van der (1995-)  XIb,2

Griend, Pieternella Johanna van der (1895-)  VIIIj,2

Groen, Maria (1851-)  VIIf,3

Groicher, Hermann (1930-)  IXr,3

Groot, J. de (-1990)  IXm

Haag, Maria de (1882-)  IXp

Haan, Bastiaan de (1692-)  IVa

Haan, Bastiaan de (1748-1753)  IVa,1

Haan, Bastiaan de (1753-1823)  IVa,4

Haan, Beligje de (1756-1838)  IVa,5

Haan, Cornelis Bastiaans de (1725-)  IVa

Haan, Jan de (1758-1828)  IVa,6

Haan, Jan de (1876-)  VIIIq,1; VIIIq,3

Haan, Jannetje de (1896-)  VIIIq,3

Haan, Klaas de (1751-)  IVa,3

Haan, Neeltje de (1749-1828)  IVa,2

Haan, Sara de (1892-)  VIIIq,1

Halkes, Jacoba Maria (1881-)  VIIIf,2

Hartevelt, Johanna (1806-)  VIId

Hartman, Jacob (1813-1840)  VIIi

Hermans, Henricus Josephus Antonius Maria (-1980)  IXc,1

Hermans, J.H.M. (-2009)  IXc,1

Hoeck, Andries van den (1781-)  Vc,2

Hoeck, Andries Franse van den (1758-1781)  Vc

Hoeck, Cornelis van den (1779-)  Vc,1

Hoeck, Frans van den (1738-)  Vc

Hoefsloot, Geertrui (1820-)  VIIf

Hofman, Louis (-1890)  VIIg,9

Holskemper, Anna Maria (1780-)  VIIi

Homburg, Catharina (1766-1831)  VIa

Hoogendoorn, Cornelis (1931-)  IXr,1

Hoogendoorn, Hendrik (1906-1966)  IXr

Hoogendoorn, Pieter (1885-)  IXr

Hoogendoorn, Pieter (1933-)  IXr,2

Hoogendoorn, Willempje Maria (1935-)  IXr,3

Houten, Martina van (1860-1891)  VIIIe

Houtman, Cornelis den (1732-)  Vd

Houtman, Gerrigje den (1752-1823)  Vd; VIb,2

Huigen, Kaatje (1879-)  IXg

IJssel, Huibert van den (1849-)  VIIf,3

IJssel, Margrieta van den (1872-1949)  VIIf,3

Jagt, Anna van der (1860-1909)  VIIIi

Jansen, Thomas  IXk,5

Jong, Barta de (1849-)  VIIIr

Jong, Dirkje de (1900-1970)  IXp

Jong, Pieter Franciscus de (1880-)  IXp

Jong, Wijntje de (1947-)  XIa,1

Joziasse, Thelma (1980-)  XIg

Kaaij, Pieter (1810-1870)  VIIi

Kabalt, Johanna (1840-)  VIIg,4

Kabalt, Johanna (1850-)  VIIg,9

Kabel, Cornelia (1750-1836)  Vb

Kabel, Jan (1722-1790)  Vb

Kalkman, Martijntje (1822-)  VIIg

Karreman, Emma (1920-2000)  XIc

Kemp, Cornelia (1810-)  VIIe

Kerkhof, Louis (1895-)  VIIIg,1

Kers, Dirk (1882-1967)  VIIIm,3

Kers, Teunis (1863-)  VIIIm,3; VIIIm,4

Kers, Teunis (1883-)  VIIIm,4

Kerver, Lucas (1783-)  Vb,3

Ketting, Lijnie  Xj,1

Ketting, Martin  Xj,2

Ketting, Rinus  Xj

Kindermans, Arie (1934-)  IXo,6

Klaren, Elisabeth van (1855-)  VIIIa,2

Kleijn, Aardje Ariense (1722-)  IVg

Klerk, Adriana Sophia (1859-)  VIIIk

Klever, Maria (1882-)  VIII-l

Klever, Reijer (1862-)  VIII-l

Klomp, Arie (1869-)  VIIIb,2

Klomp, Cornelis (1866-1949)  VIIIb,1

Klomp, Margrietha (1878-)  VIIIb,3

Klomp, Teunis (1841-1897)  VIIIb

Koedijk, Johanna Arendina (1862-)  VIIIh

Koedijk, Johannes Hermanus (1842-)  VIIIh

Koetsier, Arie (1792-)  VIIg

Koetsier, Arie (1839-1839)  VIIg,3

Koetsier, Arie (1841-1886)  VIIg,4

Koetsier, Cornelis (1812-1874)  VIIg

Koetsier, Cornelis (1852-1852)  VIIg,8

Koetsier, Cornelis (1853-1916)  VIIg,9

Koetsier, Geertruida (1843-1846)  VIIg,5

Koetsier, Geertruida (1849-1852)  VIIg,7

Koetsier, Hendrika (1846-1847)  VIIg,6

Koetsier, Hendrikus (-1858)  VIIg,2

Koetsier, Willem (-1858)  VIIg,1

Kooij, Jansje (-1842)  IVh,1

Koomen, Willem (1920-2007)  IXc,2

Kort, Trijntje (1845-)  VIIIq

Koster, NN (1950-)  Xi,1

Kruit, C.  IXt,4

Kuijf, Cornelis (1888-)  VIIIm,5

Kuijk, Bartje van (1832-1882)  VIIe

Langerak, Willemijntje (1769-)  VIc

Lauwerak, Hendrika (1794-)  VIIg

Leck, Lena Klaas van de (-1765)  IVh

Leeuwen, Aart van (1812-1885)  VIb,7

Leeuwen, Cornelia van (1835-)  VIIIe

Leeuwen, Dirk Willem van (1905-1997)  IXj

Leeuwen, E. van (1928-)  IXj,3

Leeuwen, Frans van  IXk,1

Leeuwen, J. van (1927-)  IXj,2

Leeuwen, J.M.E. van (1929-)  IXj,4

Leeuwen, Johannes van (1885-)  IXj

Leeuwen, NN van  IXj,1

Legerstee, Sandra (1960-)  XIe

Leichtlein, Andreas (1735-)  Va

Leth, Hendrikus van (1894-1989)  VIIIh,3

Lieverse, Aaltje (1865-)  VIII-l

Ligtelijn, Hubertus (1751-1811)  Va

Ligtelijn, Martinus (1782-1831)  Va,1

Linsbergen, Anna Maria (1720-)  Vb

Maas, Cornelis Johannes Jacobus van der (1903-1991)  IXt

Maas, H.J.A. van der  IXt,5

Maas, Hendrika Geertruida (1897-)  IXa

Maas, J.L. van der  IXt,2

Maas, Jan (1857-1907)  IXa

Maas, M. van der  IXt,4

Maas, M.C. van der  IXt,1

Maas, M.E. van der  IXt,3

Middelcoop, Adriaan Gijsberts (1725-)  IIIg,5

Middelcoop, Adriaantje Claasdr (1688-)  IIb,4

Middelcoop, Adriaantje Gijsberts (1732-)  IVg,2; IVh

Middelcoop, Annigje Gijsberts (1732-1734)  IIIg,10

Middelcoop, Annigje Gijsberts (1734-)  IIIg,11

Middelcoop, Arij Gijsberts (1731-)  IIIg,8

Middelcoop, Bastiaan Claasz (1695-)  IIb,7

Middelcoop, Claes Hermansz (1650-)  IIb

Middelcoop, Gerrit Gijsberts (1729-)  IIIg,7

Middelcoop, Gijsbert Claasz (1690-1693)  IIb,5

Middelcoop, Gijsbert Claasz Hermanse (1693-)  IIIg

Middelcoop, Heijmen Hermansz van (1647-1730)  IIa

Middelcoop, Herman Gijsberts (1726-)  IIIg,6

Middelcoop, Neeltje Claese Hermanse (1686-)  Vc; IIIf; IIIg,1; IIIg,11; IVh

Middelcoop, Pieter Gijsberts (1722-)  IIIg,3

Middelcoop, Willempje Gijsberts (1718-1724)  IIIg,1

Middelcoop, Willempje Gijsberts (1724-)  IIIg,4

Middelkoop, Aaltje (1857-1858)  VIIb,4

Middelkoop, Aaltje (1864-1933)  VIIIi

Middelkoop, Aaltje Geertruida (1897-1926)  IXg

Middelkoop, Aart (1854-1855)  VIIi,3

Middelkoop, Adriana (1873-1913)  VIIIa,2

Middelkoop, Adriana (1904-2001)  IXr

Middelkoop, Adriana Bertha Maria (1895-1910)  VIIIr,2

Middelkoop, Adrianus (1853-1932)  VIIb,1

Middelkoop, Adrianus (1940-)  Xg

Middelkoop, Adrianus Hzn (1875-1944)  VIIIa,3

Middelkoop, Agatha (1857-1929)  VIId,3

Middelkoop, Aleida Geertruida (1906-1937)  IX-l

Middelkoop, Alida Geertruida (1905-1906)  VIII-l,2

Middelkoop, Amy-Jo (2005-)  XIe,2

Middelkoop, Annighje (1745-1749)  IVg,1

Middelkoop, Annighje (1749-)  IVg,3

Middelkoop, Annigje (1906-)  VIIIk,5

Middelkoop, Annigje Cornelisdr (1750-)  IVe,5

Middelkoop, Anthonia Bernardina (1903-1989)  VIIIh,3

Middelkoop, Antje (1907-1908)  VIIIk,6

Middelkoop, Antje (1907-)  VIIIk,7

Middelkoop, Antje Johanna (1908-1914)  VIIIk,8

Middelkoop, Antje Maria (1866-1866)  VIIb,8

Middelkoop, Ariaantje Bastiaans (1708-)  IIIb,1

Middelkoop, Ariaantje Claasdr (1719-)  IIIc,1

Middelkoop, Arie (1813-1868)  VIIa

Middelkoop, Arie (1824-1895)  VIIi

Middelkoop, Arie (1924-)  Xh

Middelkoop, Arie Pieter (1891-)  VIIIp,2

Middelkoop, Arij Gijsbertsz (1790-1793)  Vd,6

Middelkoop, Arij Gijsbertsz (1793-)  Vd,8

Middelkoop, Arij Meertens (1737-)  IVc,3

Middelkoop, Barbara M (1955-)  Xi,1

Middelkoop, Barend (1916-1940)  VIIIk,10

Middelkoop, Bastiaan Heijmensz (1685-1730)  IIIb

Middelkoop, Bernardus (1877-1890)  VIIf,6

Middelkoop, Bernardus Gerardus E. (1905-1970)  IXs

Middelkoop, Burger (1818-1825)  VIc,3

Middelkoop, Burger (1825-1826)  VIc,7

Middelkoop, Burger (1827-1828)  VIc,8

Middelkoop, Burger (1828-)  VIIj

Middelkoop, C. (1924-)  IXp,3

Middelkoop, C.Th. (1926-)  IXs,1

Middelkoop, Caspar Cornelis (1912-1916)  VIIIo,10

Middelkoop, Casper (1904-)  VIIIo,7

Middelkoop, Catharina Geertruida Louisa (1927-2021)  IXc,2

Middelkoop, Claas Gijsbertsz (1721-)  IVg

Middelkoop, Claas Heijmen Heijmensz (1693-1765)  IIIc

Middelkoop, Claas Heijmensz (1691-1693)  IIa,3

Middelkoop, Claes Gijsbertsz (1704-)  IVb

Middelkoop, Cornelia (1776-1846)  VIb

Middelkoop, Cornelis (1833-1833)  VIc,10

Middelkoop, Cornelis (1845-1865)  VIIa,6

Middelkoop, Cornelis (1857-1927)  VIIIp

Middelkoop, Cornelis (1864-1925)  VIIIr

Middelkoop, Cornelis (1922-)  IXo,1

Middelkoop, Cornelis (1929-)  IXq,2

Middelkoop, Cornelis Gijsbertsz (1713-1765)  IVe

Middelkoop, Cornelis Gijsbertsz (1777-1846)  VIc

Middelkoop, Cornelis Hendrikus (1860-1860)  VIId,4

Middelkoop, Daan (1990-)  XIIa,1

Middelkoop, Debora (1969-)  XIIa

Middelkoop, Desiree (1975-)  XIf

Middelkoop, Diederik (1947-)  XIh

Middelkoop, Dirk (1820-1898)  VIIh

Middelkoop, Dirk (1829-1905)  VIIf

Middelkoop, Dirk (1861-1861)  VIIh,7

Middelkoop, Dirk (1901-1983)  IXo

Middelkoop, Dirk (1902-)  VIIIo,6

Middelkoop, Dirk (1911-1912)  VIII-l,6

Middelkoop, Dirk Casper (1908-1991)  VIIIo,9

Middelkoop, Dirk Gijbertsz (1779-)  Vd,3

Middelkoop, Dirk Gijsbertsz (1710-)  IIId,4

Middelkoop, Dirk Paul (1901-1901)  VIIIo,5

Middelkoop, Dirkje (1906-)  VIIIo,8

Middelkoop, Edwin (1965-)  XIe

Middelkoop, Eijtje Maartense (1739-1784)  Va

Middelkoop, Emma Lauren (1998-)  XIc,1

Middelkoop, Emmigje Cornelisdr (1747-)  Vc,1; Vd,3; Ve

Middelkoop, Fabienne Leonore (2002-)  XIc,3

Middelkoop, Fleur (2010-)  XIg,2

Middelkoop, Geertrui (1852-1852)  VIIi,1

Middelkoop, Geertruida (1861-1861)  VIIj,1

Middelkoop, Geertruida (1868-1929)  VIIIj

Middelkoop, Geertruida (1871-1873)  VIIIa,1

Middelkoop, Geertruida (1879-1879)  VIIIa,5

Middelkoop, Geertruida Aaltje (1899-1989)  IXh

Middelkoop, Geertruida Alida (1904-1990)  IXk

Middelkoop, Geertruida Johanna (1887-1887)  VIIIa,8

Middelkoop, Geertruida Maria Anthonia (1899-1982)  IXd

Middelkoop, Geertruij (1847-1849)  VIIh,1

Middelkoop, Geertruij (1849-1912)  VIIIm

Middelkoop, Geertruij (1853-1855)  VIIi,2

Middelkoop, Gerrigje (1836-1838)  VIIa,1

Middelkoop, Gerrigje (1838-1838)  VIIa,2

Middelkoop, Gerrigje (1851-1853)  VIIh,3

Middelkoop, Gerrit (1854-1925)  VIIIo

Middelkoop, Gerrit Dirk (1901-1981)  IXi

Middelkoop, Gerrit Dirk (1931-1997)  Xf

Middelkoop, Gerrit Gijsbertsz (1780-)  Vd,4

Middelkoop, Gerritje Gijsberts (1721-)  IIIg,8; IIIg,10; IVf

Middelkoop, Gijsbert (1744-1827)  IVd,1

Middelkoop, Gijsbert (1746-)  IVc,6

Middelkoop, Gijsbert (1748-)  IVg,2

Middelkoop, Gijsbert (1815-1815)  VIc,1

Middelkoop, Gijsbert Claesse (1678-1732)  IIId

Middelkoop, Gijsbert Cornelisz (1744-1808)  Vd

Middelkoop, Gijsje (1816-1858)  VIIg

Middelkoop, Gijsje (1853-1937)  VIIIn

Middelkoop, Grietje (1733-)  IVc,1

Middelkoop, Grietje (1863-1864)  VIIh,8

Middelkoop, Grietje (1865-1866)  VIIh,9

Middelkoop, Grietje (1892-1990)  IXm

Middelkoop, Hadewij Claese Hermanse (1683-)  IIIe

Middelkoop, Hadewij Heijmen Heijmens (1683-)  IIIa; IIIc,6

Middelkoop, Hendricus Cornelis (1863-1888)  VIId,5

Middelkoop, Herman (1620-)  I

Middelkoop, Hermanus (1752-1832)  IVd,4

Middelkoop, Hermanus (1895-)  VIIIo,3

Middelkoop, Heymen Bastiaans (1719-)  IIIb,3

Middelkoop, Hijmen (1724-1730)  IIIc,3

Middelkoop, Hijmen Claasz (1730-)  IIIa; IIIc,6

Middelkoop, Hubertus (1783-1869)  VIa

Middelkoop, Hubertus (1866-1945)  VIIf,3

Middelkoop, Hubertus Johannes (1838-1921)  VIIIa

Middelkoop, Huibert (1854-1915)  VIIIc

Middelkoop, Huijbert Gijsberts (1708-1782)  IVd

Middelkoop, Jacob (1928-)  IXo,4

Middelkoop, Jacoba (1897-)  IXn

Middelkoop, Jacoba Maria Martha (1933)  IXb,1

Middelkoop, Jacobus (1816-1889)  VIIb

Middelkoop, Jan (1761-1831)  IVd,7

Middelkoop, Jan (1813-)  VIa,1

Middelkoop, Jan (1817-)  VIa,4

Middelkoop, Jan (1872-1947)  VIIIk

Middelkoop, Jan (1926-)  Xi

Middelkoop, Jan Cornelisz (1746-)  IVe,3

Middelkoop, Jan Hendrik (1945-)  XIa,1

Middelkoop, Janna (1786-)  Vb,3

Middelkoop, Jannigje Klaasse (1725-1792)  IIIc,4

Middelkoop, Jeanette (1960-)  Xf,1

Middelkoop, Joan (1916-1932)  VIIIk,11

Middelkoop, Johanna Annetta (1854-1939)  VIIIf

Middelkoop, Johanna Catharina Wilhelmina (1925-)  IXc,1

Middelkoop, Johannes (1877-1877)  VIIIa,4

Middelkoop, Johannes (1883-1883)  VIIIa,6

Middelkoop, Johannes (1885-1885)  VIIIa,7

Middelkoop, Johannes Sebastianus (1891-1942)  VIIIc,1

Middelkoop, Johannes Theodorus (1897-1970)  IXc

Middelkoop, José Bernadette (1960-)  XId

Middelkoop, Klaas (1866-1892)  VIIj,4

Middelkoop, Kleijs (1910-)  VIIIk,9

Middelkoop, Kornelis (1842-1843)  VIIa,5

Middelkoop, Krijntje (1819-1891)  VIIc

Middelkoop, Lambertus (1851-1915)  VIIIe

Middelkoop, Layla (2000-)  XIe,1

Middelkoop, Leendert (1862-1934)  VIIIh

Middelkoop, Leo Jan (1958-)  XIc

Middelkoop, Leonardus Johannes (1934-)  IXe,3

Middelkoop, Leonardus Martinus Theodorus (1930-2021)  Xb

Middelkoop, M.J. (1922-)  IXp,1

Middelkoop, Maerten Gijzen (1706-1750)  IVc

Middelkoop, Magteltje Bastiaans (1716-)  IIIb,2

Middelkoop, Margaretha (1910-1987)  VIIIr,7

Middelkoop, Maria (1781-1810)  Vb,1

Middelkoop, Maria (1824-1865)  VIIe

Middelkoop, Maria (1868-1934)  VIIIg

Middelkoop, Maria (1916-1917)  VIII-l,7

Middelkoop, Maria (1926-2005)  IXq,1

Middelkoop, Maria Bertha Adriana (1914-1989)  IXt

Middelkoop, Maria Gijsbertsd (1781-1793)  Vd,5

Middelkoop, Maria Gijsbertsd (1790-)  Vd,7

Middelkoop, Marinus Burger (1892-1968)  IXp; IXq

Middelkoop, Marrietha (1840-1911)  VIIIb

Middelkoop, Marrigje (1755-)  IVd,5

Middelkoop, Marrigje (1863-1918)  VIIIq

Middelkoop, Meerten (1751-)  IVe,6

Middelkoop, Meinsje (1936-)  IXo,6

Middelkoop, Neeltje (1736-1765)  IIIc,7

Middelkoop, Neeltje Claasdr (1727-1736)  IIIc,5

Middelkoop, Nicolaas (1908-1965)  VIIIr,6

Middelkoop, Nicolaas Christian (2000-)  XIc,2

Middelkoop, Nicolaas Willem Antonius (1896-)  IXb

Middelkoop, NN (1741-)  IVc,5

Middelkoop, NN (1893)  VIIIo,2

Middelkoop, NN (1909-1909)  VIIIp,1

Middelkoop, NN (1909)  VIII-l,4

Middelkoop, NN (1917)  VIII-l,8

Middelkoop, NN (1939-)  IXe,4

Middelkoop, NN (1960-)  Xd,1

Middelkoop, NN (1960-)  Xd,2

Middelkoop, NN (1960-)  Xd,3

Middelkoop, Norbert Emanuel (1961-)  Xb,4

Middelkoop, Petertje Klaasse (1722-)  IVa

Middelkoop, Pieter (1856-1857)  VIIb,3

Middelkoop, Pieter (1859-1859)  VIIb,6

Middelkoop, Pieternella (1858-1858)  VIIb,5

Middelkoop, Pieternella (1864-1864)  VIIb,7

Middelkoop, Pleuntje Elizabeth (1903-1997)  IXj

Middelkoop, R.A. (1923-)  IXp,2

Middelkoop, Reinier Theodorus (1910-1989)  VIII-l,5

Middelkoop, Rick (1973-)  XIIb

Middelkoop, Rita (1933-1967)  Xc

Middelkoop, Rowdy (1978-)  XIg

Middelkoop, Sara (1895-)  VIIIp,3

Middelkoop, Sara (1932-2018)  Xj

Middelkoop, Sophie Caisa (2007-)  XIg,1

Middelkoop, Sterre (2004-)  XIIb,1

Middelkoop, Suzanna Theresia Maria (1957-)  XIb

Middelkoop, Theo (1933-)  Xd

Middelkoop, Theodoor (1899-)  IXq

Middelkoop, Theodoor (1938-)  IXq,3

Middelkoop, Theodorus (1746-1827)  Vb

Middelkoop, Theodorus (1879-1943)  VIII-l

Middelkoop, Theodorus Leonardus (1904-1967)  IXe

Middelkoop, Wendy Carina (1981-)  XIa,1

Middelkoop, Wilhelmus (1867-1867)  VIId,6

Middelkoop, Willem (1757-)  IVd,6

Middelkoop, Willem (1793-1861)  Vb,4

Middelkoop, Willem (1822-1897)  VIId

Middelkoop, Willem (1824-1846)  VIc,6

Middelkoop, Willem Nicolaas (1892-1892)  VIIIe,1

Middelkoop, Willemptje (1736-1787)  IVc,2

Middelkoop, Willemtie (1750-)  IVd,3

Middelkoop, Willemtie Cornelisdr (1742-)  Vc; VIb

Middelkoop, Willemtje Claesd (1735-)  IVb,1

Mijnlieff, Aaltje (1854-)  VIIIp

Molenaar, Anthonia (1799-)  VIIi

Molendijk, Arie (1883-)  IXo

Molendijk, Meinsje (1903-1987)  IXo

Montfoort, Hendrik van (1873-1913)  VIIIa,2

Montfoort, Johannes van (1853-)  VIIIa,2

Muijlwijk, Cornelia Teunisdr (1788-1851)  VIIh

Muis, Antje (1858-1924)  IXa

Mulder, Alida (1786-1855)  VIa

Mulder, Johannes (1756-1833)  VIa

Nies, Jantje (1875-)  IXf

NN, N.N. (1715-)  IVb

NN, Anouk (1977-)  XIIb

NN, Lenie  Xj,2

NN, Leny (1930-)  Xd

NN, NN (1710-)  IIIb,1

NN, NN (1920-2002)  Xh

NN, Tejo  Xj,1

Noijen, Helena Maria (1906-)  IXe

Noorlander, Dick (1986-)  XIa,4

Noorlander, Elisabeth (1962-)  Xa,2

Noorlander, Jacob (1895-)  Xa

Noorlander, Jacques (1953-)  XIa

Noorlander, Jan (1924-)  Xa

Noorlander, Jeroen (1980-)  XIa,2

Noorlander, Marcel (1977-)  XIa,1

Noorlander, Rob (1985-)  XIa,3

Oosterveer, Hans (1966-)  Xc,2

Oosterveer, J.A. (1930-1967)  Xc

Oosterveer, NN (1963-1967)  Xc,1

Ort, Kera  IXr,2

Oskam, Dirk (1769-)  VIc

Oskam, Geertrui (1789-1846)  VIc

Ottelander, Leisje Fasse (1706-)  IIIf,7

Oudejans, Jacques (1934-)  IXd,1

Oudejans, Leo (1934-)  IXd,2

Oudejans, W.J. (1914-)  IXd

Oudsten, Jacoba den (1854-)  VIIIo

Pijl, Catharina Dirksdr van der (1708-1776)  IVd,3; IVd,5; IVd,7; IVe

Pons, Meinsje (1885-)  IXo

Pouw, Cornelis (1863-)  VIIIi

Pouw, Gijsbert (1843-)  VIIIi

Publiekhuysen, Marlies  IXk,2

Randwijk, Baligje van (1850-)  VIIIn,1; IXm

Rie, Dirkje de (1752-1827)  IVd,4

Rietveld, Aart (1778-)  VIIi

Rietveld, Beeltje Claasdr Aarten (1693-1765)  IIIc

Rietveld, Jan Pieter (1878-1945)  VIIIm,1

Rietveld, Johanna Maria (1824-1864)  VIIi

Rietveld, Teuntje (1913-1999)  VIIIo,9

Rijk, Maria de (1852-)  VIIIj

Rijnswou, Nancy Emmy van (1963-)  XIc

Rijnswou, Nicolaas Christoffel van (1925-2000)  XIc

Roes, Elisabeth Theodora (1902-1987)  VIIIi,5

Roest, Dirk van (1825-)  VIIIm

Roest, Geertrui van de (1889-)  VIIIm,5

Roest, Gerrigje van de (1885-1927)  VIIIm,4

Roest, Jan van (1845-1920)  VIIIm

Roest, Jan Dirk van (1877-1943)  VIIIm,2

Roest, Jannigje van de (1882-1966)  VIIIm,3

Roest, Margrieta van (1876-1930)  VIIIm,1

Rooijen, Adriana van (1803-1870)  VIIa

Rooijen, Gerrit van (1783-)  VIIa

Rooker, M. (1930-)  IXr,2

Ruijter, Annigje Pieters (1702-)  IIIg; IIIg,5; IVg,1

Rumpt, Aart van (1797-)  VIIi

Rumpt, Neeltje van (1817-1901)  VIIi

Ruven, Elizabeth (1856-)  VIIId

Samson, M. (1893-1968)  VIIIi,4

Sandwijk, Alida van (1846-)  VIIIi

Scheur, Jantje van de (1827-)  VIIIm

Schilperoort, Cornelia Anthonia (1910-)  VIIIg,8

Schmitz, Theo  IXk,6

Schneider, Marie Emma (1894-1980)  IXc,1

Schot, Piet (1955-)  Xf,1

Schouten, Willemina Cornelia (1946-)  Xg

Sibbing, Agatha Adriana (1863-)  VIIIb,2

Simons, Jos (1978-)  XIc

Sleeking, Maria Cornelia (1881-)  VIIIk,5

Sloof, Aagje (1850-1931)  VIIg,4

Slootman, Suzanna Maria (-1969)  Xb

Sluys, Alida (1825-1885)  VIIIg

Sman, Johannes van der (1883-1962)  VIIIf,3

Smit, Adrianus Burger (1890-)  VIIIq,1

Smit, Bastiaan Herbert Adriaans (1627-)  IIa

Smit, Bernardus Antonius (1935-)  Xe

Smit, Cornelis (1843-)  VIIIq

Smit, Cornelis (1899-)  VIIIq,5

Smit, Germa (1969-)  Xe,1

Smit, Gijsbertus (1873-)  IXf

Smit, Marieke (1972-)  Xe,2

Smit, Nicolaas (1895-)  VIIIq,3

Smit, Nicolaas Wouter (1893-)  VIIIq,2

Smit, Teunis (1897-1901)  VIIIq,4

Smit, Teuntje (1901-)  VIIIq,6

Smit, Wilhelmus Adrianus (1892-1975)  IXf

Smit, Wouter (1863-)  VIIIq

Snaaijer, Johanna Maria (1877-1952)  VIIIk

Snaaijer, Kleis (1857-)  VIIIk

Snoo, T.J.J. de  IXt,5

Soest, Adrianus van (1864-1908)  VIIIi

Soest, Alida van (1899-1952)  VIIIi,4

Soest, Anthonie van (1844-)  VIIIi

Soest, Anthonius van (1893-1955)  VIIIi,1

Soest, Bertha van (1906-1996)  VIIIi,6

Soest, Dirk Bernardus van (1897-1972)  VIIIi,3

Soest, Geertruida van (1895-1951)  IXf

Soest, Hendrikus Theodorus van (1903-1980)  VIIIi,5

Soolingen, Hermanus van de (1852-)  VIIIo

Soolingen, Willempje van (1871-1960)  VIIIo

Spollu, Margaretha Wilhelmina (1874-)  IXk

Sprenger, Willem Leendert Cornelis (1902-)  VIIIf,7

Sprong, Adrianus (1877-)  IXg

Sprong, Antje (1922-)  IXg,1

Sprong, Jan (1897-)  IXg

Stamme, Anthonia van (1824-1905)  VIId

Stamme, Cornelis van (1804-)  VIId

Steene, Pietertje Jan Goossens van (1675-)  IIIc

Stigter, Adriana (1879-)  IXn

Stigter, Arie (1876-)  VIIIn,1

Stigter, Cornelia (1878-)  VIIIm,2

Stigter, H. (1917-)  IXm,1

Stigter, Hendrik (1841-)  VIIIn,1; IXm

Stigter, Pieter (1886-1948)  IXm

Stout, Ariaantje Claas Jansdr (1657-1727)  IIa

Stout, Bastiaantje (1757-)  VIb

Stout, Neeltje (1690-)  IVa

Straaten, Maria Wilhelmina van der (1937-)  XIc

Straver, Jannigje (1785-)  VIIa

Straver, Maria (1857-1914)  VIIc,1

Stuivenberg, Willem (1786-1828)  Vb,3

Suijdewind, Machiel (1715-1765)  IIIc,1

Tentij, Guurtje (1816-1881)  VIIi

Tentij, Klaas (x1816)   VIIi

Tholens, Anthonia Elisabeth (1900-)  VIIIf,8

Tiggelen, Willempje Maria van (1887-)  IXr

Tijhaar, Anthonia (1844-)  VIIIh

Tijssing, Lexie (2012-)  XIf,1

Tijssing, Yuri (1970-)  XIf

Timmer, Jan (1845-)  VIIIh

Timmer, Maria (1865-1892)  VIIIh

Tongerloo, C.B. (1928-)  IXp,1

Toom, Bastiaan den (1814-1833)  VIb,5

Toom, Bastiaantje den (1807-1818)  VIb,1

Toom, Bastiaantje den (1817-1895)  VIb,7

Toom, Cornelis den (1816-)  VIb,6

Toom, Elisabeth den (1820-1821)  VIb,8

Toom, Gijsbert den (1808-)  VIb,2

Toom, Hendrik den (1754-)  VIb

Toom, Hendrik den (1788-1856)  VIb

Toom, Hendrik den (1810-)  VIb,3

Toom, Maria den (1812-1895)  VIb,4

Tromp, Maarten (1663-)  IIId

Tromp, Willempje Maertense (1683-1732)  IIId

Uijl, Adriana den (1921-1999)  IXn,1

Uijl, Cornelis Adrianus den (1897-)  IXn

Uijl, Klaas den (1877-)  IXn

Vak, Arij Geerlofsz (1690-1748)  IVc

Valk, Geertruida van der (1853-1930)  VIIIe

Valk, Maria Johanna (1867-1895)  VIIIr

Valk, Marinus (1847-)  VIIIr

Valk, Nicolaas van der (1833-)  VIIIe

Verdel, Adriana (1834-)  VIIj

Verdel, Klaas (1814-)  VIIj

Vergeer, Andries (1827-1902)  VIIe

Vergeer, Gerrit (1807-)  VIIe

Vergeer, Gerrit (1862-1862)  VIIe,1

Vergeer, Hubertus Franciscus (1864-1864)  VIIe,2

Vergouw, Grada (1865-1949)  VIIIb,1

Vergulde Bijl, Huijbertje van de (1737-)  Va

Verheuvel, Jacob Jansz (1690-)  IIIc,4

Verheuvel, Wouter Jacobse (1719-1797)  IIIc,4

Verhoef, Marrigje (1817-)  VIIj

Verkuil, Marretje (1878-)  VIIIq,1; VIIIq,3

Vermaat, Aantje (1816-)  VIb,2

Vermeulen, Ariaantje Dirks (1704-)  IIIa,1; IIIa,4

Vermeulen, Cornelis (1721-)  IIIa,4

Vermeulen, Dirk Hesselts (1684-)  IIIa

Vermeulen, Emmigje Hessels (1692-1748)  IVc

Vermeulen, Marigje (1717-)  IIIa,2

Vermeulen, Neeltje (1719-)  IIIa,3

Versluis, Klazina (1850-)  VIIIp

Versluis, Merrigje (1868-)  VIIIp

Versluis, W.  IXp,3

Versteeg, Ariaantje Jans (-1750)  IVh

Verweert, Herman Willemsz (1640-1688)  IIa

Verwer, - (1906-)  Xa

Verwer, Gerard (1927-)  XIa

Verwer, Tinny (1955-)  XIa

Vijgen, Lucas Anton (1992-)  XId,1

Vijgen, Paulus  XId

Vijgen, Thomas Andreas (1994-)  XId,2

Vink, Aaltje (1855-)  VIIIk

Vliet, Wilhelmina van (1898-1982)  VIIIi,3

Vogelzang, Dieuwke Klaaske Grietje (1950-)  IXk,4

Vonk, Machteltje (1893-)  VIIIq,5

Voswijk, B. (1930-)  IXr,1

Vrind, Maria (7-)  VIIIh

Walta, Trijntje (1875-1958)  IXc

Weide, Marigje van der (1774-)  IIIc,4

Werdmüller von Ewig, L.  IXt,1

Westhof, Alida (1847-1905)  VIIIa

Westhof, Jan (1827-)  VIIIa

Weverwijk, Gerrit Aartszn van (1777-1849)  VIIh

Weverwijk, Margaretha van (1822-1878)  VIIh

Wiggers, Cornelia (1811-1885)  VIIb,1

Wijk, Ariaantje van (1773-1837)  IVa,6

Wijngaard, Anna Maria van de (1891-)  VIIIg,4

Wijngaard, Josina van den (1865-)  VIIIm,3; VIIIm,4

With, Willemijntje Willemdr de (1708-)  IVd

Wunsch, Albert Willem (1907-)  VIIIk,5

Wunsch, Martinus (1876-)  VIIIk,5

Zandbergen, Petrus Jacobus (1895-1960)  VIIIg,5

Zijtveld, Trijntje (1927-)  Xa; XIa

Zuiderwijk, Alida Cornelia Maria (1891-)  VIIIg,1

Zuiderwijk, Anthonia Geertruida (1893-1907)  VIIIg,2

Zuiderwijk, Arie (1905-)  VIIIg,8

Zuiderwijk, Helena Johanna (1907-1908)  VIIIg,9

Zuiderwijk, Hubertus Cornelis Anthonius (1900-1945)  VIIIg,6

Zuiderwijk, Leonardus Andreas Jacobus (1895-1896)  VIIIg,3

Zuiderwijk, Louise Maria (1903-1904)  VIIIg,7

Zuiderwijk, Maria (1897-1982)  VIIIg,5

Zuiderwijk, Marinus (1865-1923)  VIIIg

Zuiderwijk, Wilhelmus Johannes Marinus (1896-1975)  VIIIg,4

Zuijderwijk, Leonardus (1824-1893)  VIIIg

Zwankhuizen, Adriana (1910-1987)  VIIIr,6

Zwartenbol, Joannes (1793-1835)  VIIa

Zweekhorst, Antonius Franciscus (1896-1981)  Xb

Zweekhorst, Suzanna Petronella Maria (1927-)  XbGegenereerd met Aldfaer 8.1 op 14 juni 2021 16:35:28