Parenteel van Herman Middelkoop

I. Herman Middelkoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1620,1 tr. Hadewij -, geb. NL na 1615.
Uit dit huwelijk:
1. Heijmen Hermansz, volgt IIa.
2. Claes Hermansz, volgt IIb.

IIa. Heijmen Hermansz van Middelcoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1647,2 † Langerak ZH na 5 juni 1730,3 tr. 1e omstr. 16824 Ariaantje Bastiaansdr Herbertse -, geb. omstr. 1647,4 † Langerak ZH? vóór 19 aug. 1688,4 dr. van Bastiaan Herbert Adriaans Smit en Anneke Teunis Willems -; tr. 2e Langerak ZH 16 sept. 16884 Ariaantje Claas Jansdr Stout, geb. Langerak ZH vóór 1657,4 † Langerak ZH? na 1727,4 wed. van Herman Willemsz Verweert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hadewij Heijmen Heijmens, volgt IIIa.
2. Bastiaan Heijmensz, volgt IIIb.
Uit het tweede huwelijk:
3. Claas Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 22 febr. 1691,3 † ald. vóór 30 april 1693.
4. Claas Heijmen Heijmensz, volgt IIIc.

IIIa. Hadewij Heijmen Heijmens Middelkoop, geb. Langerak ZH omstr. 1683,5 tr. 1e5 Hijmen Claasz Middelkoop (IIIc,6); tr. 2e Langerak ZH 13 april 17045 Dirk Hesselts Vermeulen, geb. Heicoop vóór 1684.
Uit het tweede huwelijk:
1. Ariaantje Dirks Vermeulen, geb. na 1704, ged. Hoornaar.5
2. Marigje Vermeulen, ged. Noordeloos 28 nov. 1717.5
3. Neeltje Vermeulen, ged. Noordeloos 2 april 1719.5
4. Cornelis Vermeulen, ged. Noordeloos 21 juni 1721.5

IIIb. Bastiaan Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 22 nov. 1685,5 vermeld ziek 19 maart 1726,5 † NL vóór juni 1730,3 tr. Lijsken Teunis Bastiaanse -, geb. vóór 1690.
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje Bastiaans Middelkoop, geb. Groot Ammers? omstr. 1708,6 tr. Groot Ammers 15 febr. 17337 NN NN, geb. Groot Ammers? vóór 1710.
2. Magteltje Bastiaans Middelkoop, ged. Langerak ZH 5 april 1716.5
3. Heymen Bastiaans Middelkoop, ged. Langerak ZH 23 april 1719.5

IIIc. Claas Heijmen Heijmensz Middelkoop, ged. Langerak ZH 30 april 1693,5vóór 15 juli 1765, tr. omstr. 17184 Beeltje Claasdr Aarten Rietveld, ged. Langerak ZH 14 mei 1693,4 † Langerak ZH? vóór juli 1765, dr. van Claas Aart Claasse - en Pietertje Jan Goossens van Steene.
Uit dit huwelijk:
1. Ariaantje Claasdr Middelkoop, ged. Langerak ZH 27 aug. 1719,5 tr. Groot Ammers 8 mei 17407 Machiel Suijdewind, geb. NL na 1715, † ald. na 1765.
2. Petertje Klaasse, volgt IVa.
3. Hijmen Middelkoop, ged. Langerak ZH 30 april 1724,5 † ald. vóór 9 sept. 1730.
4. Jannigje Klaasse Middelkoop, geb. Langerak ZH, ged. Langerak ZH 15 juli 1725,5vóór 29 sept. 1792,8 tr. Langerak ZH 12 april 17508 Wouter Jacobse Verheuvel, geb. Langerak ZH 1719, † vóór 1 dec. 1797,8 zn. van Jacob Jansz en Saartje Jans van Agthoven; hij hertr. (ondertr. Langerak ZH 29 sept.) 17928 Marigje van der Weide.
5. Neeltje Claasdr Middelkoop, geb. Langerak ZH, ged. Langerak ZH 16 nov. 1727,5 † Langerak ZH? vóór 1736.
6. Hijmen Claasz Middelkoop, ged. Langerak ZH 25 sept. 1730,5 tr.5 Hadewij Heijmen Heijmens Middelkoop (IIIa).
7. Neeltje Middelkoop, ged. Langerak ZH 12 febr. 1736,7 † NL vóór 15 juli 1765.3

IVa. Petertje Klaasse ’Middelkoop’, ged. Langerak ZH 5 juli 1722,5 † ald.,8 tr. Groot Ammers 30 juni 17489 Cornelis Bastiaans de Haan, ged. Langerak ZH 27 mei 1725,5 † ald., zn. van Bastiaan en Neeltje Stout.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaan de Haan, ged. Langerak ZH? 14 juli 1748,6 † ald. vóór 1753.
2. Neeltje de Haan, ged. Langerak ZH 11 aug. 1749,10 † ald. 22 nov. 1828.10
3. Klaas de Haan, ged. Langerak ZH? 8 aug. 1751.6
4. Bastiaan de Haan, ged. Langerak ZH 14 okt. 1753,10 † ald. 31 okt. 1823.10
5. Beligje de Haan, ged. Langerak ZH 9 mei 1756,10 † ald. 14 aug. 1838.11
6. Jan de Haan, ged. Langerak ZH 8 okt. 1758,10 † ald. 24 nov. 1828,10 tr. Langerak ZH 4 dec. 179610 Ariaantje van Wijk, geb. Langerak ZH 1773, † ald. 25 maart 1837.10

IIb. Claes Hermansz Middelcoop, geb. Hei en Boeicop omstr. 1650, tr. vóór 1678 Willempje Bastiaense -, geb. NL omstr. 1655,1na 1721.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Claesse, volgt IIId.
2. Hadewij Claese Hermanse, volgt IIIe.
3. Neeltje Claese Hermanse, volgt IIIf.
4. Adriaantje Claasdr Middelcoop, ged. Langerak ZH 29 april 1688.5
5. Gijsbert Claasz Middelcoop, ged. Langerak ZH 7 dec. 1690,5 † Langerak ZH? vóór 1693.
6. Gijsbert Claasz Hermanse, volgt IIIg.
7. Bastiaan Claasz Middelcoop, geb. Langerak ZH? omstr. 1695.

IIId. Gijsbert Claesse ’Middelkoop’, geb. Heicop omstr. 1678,6 vermeld Voogd,12 begr. Hei en Boeicop 27 mei 1732, tr. Hei en Boeicop 20 mei 17037 Willempje Maertense Tromp, geb. Ottoland vóór 1683, begr. Hei en Boeicop 27 mei 1732, dr. van Maarten.
Uit dit huwelijk:
1. Claes Gijsbertsz, volgt IVb.
2. Maerten Gijzen, volgt IVc.
3. Huijbert Gijsberts, volgt IVd.
4. Dirk Gijsbertsz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 maart 1710.13
5. Cornelis Gijsbertsz, volgt IVe.

IVb. Claes Gijsbertsz Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 28 febr. 1704.4
Uit zijn relatie met N.N. NN, geb. vóór 1715:
Willemtje Claesd Middelkoop, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 3 okt. 1735.4

IVc. Maerten Gijzen Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 21 maart 1706,4 † Hei en Boeicop?, begr. Hei en Boeicop 12 maart 1750,14 tr. Hei en Boeicop 25 mei 17327 Ariaantje Ariens ’Fak’, geb. Hei en Boeicop?, ged. Hei en Boeicop 26 april 1711,14 dr. van Arij Geerlofsz Vak en Emmigje Hessels Vermeulen.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 30 aug. 1733.14
2. Willemptje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 29 jan. 1736,14na 1787.
3. Arij Meertens Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 18 aug. 1737.14
4. Eijtje Maartense, volgt Va.
5. NN Middelkoop, ged. Vianen 29 jan. 1741.14
6. Gijsbert Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 11 dec. 1746.14

Va. Eijtje Maartense Middelkoop, geb. Heicop,14 ged. Hei en Boeicop 25 jan. 1739,14 † Breukelen 14 juni 1784,14 tr. IJsselstein 24 mei 178014 Hubertus Ligtelijn, geb. Montfoort? okt. 1751, ged. Montfoort 17 okt. 1751,14 † Breukelen 26 jan. 1811,15 zn. van Andreas Leichtlein en Huijbertje van de Vergulde Bijl.
Uit dit huwelijk:
Martinus Ligtelijn, geb. Breukelen dec. 1782,16 † Lienden 5 sept. 1831.16

IVd. Huijbert Gijsberts Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 12 febr. 1708,5 † Benschop 22 maart 1782,17 tr. Benschop 8 maart 174417 Margrietha Beijen, geb. Benschop,18 ged. IJsselstein 1 maart 1726,5 dr. van Dirk Harmensz en Willemijntje Willemdr de With.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 18 okt. 1744,18 † ald. 7 mei 1827.11
2. Theodorus, volgt Vb.
3. Willemtie Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 22 maart 1750.17
4. Hermanus Middelkoop, geb. Benschop,18 ged. Benschop 3 dec. 1752,18 † ald. 19 jan. 1832,19 tr. Benschop 10 dec. 179720 Dirkje de Rie, geb. Benschop 1752,21 † ald. 1827.19
5. Marrigje Middelkoop, geb. Benschop,17 ged. Benschop 18 mei 1755.18
6. Willem Middelkoop, geb. Benschop nov. 1757.
7. Jan Middelkoop, geb. Benschop dec. 1761, † ald. 27 maart 1831.11

Vb. Theodorus Middelkoop, ged. Benschop 4 dec. 1746,18 kuiper,22 † Benschop 9 okt. 1827,11 tr. Oudewater 3 sept. 178023 Cornelia Kabel, geb. Hagedijk,5 ged. Vianen 6 maart 1750,6 † Benschop 15 mei 1836,11 dr. van Jan en Anna Maria Linsbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Benschop, ged. Oudewater 30 sept. 1781,7 † Benschop 15 okt. 1810.
2. Huibert, volgt VIa.
3. Janna Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1786,24 tr. 1e Haastrecht 12 sept. 182825 Lucas Kerver, geb. Lopik omstr. 1783;24 tr. 2e Haastrecht 12 sept. 182825 Willem Stuivenberg, geb.? vóór 1786, † IJsselstein? vóór 1828.
4. Willem Middelkoop, geb. IJsselstein 1793,26 † Benschop 11 jan. 1861, tr. Benschop 7 nov. 183925 Marrigje Compeer, geb. Teckop omstr. 1794,27 † Benschop 13 mei 1872, dr. van Arie en Crijntje van der Croef.

VIa. Huibert Middelkoop, geb. Benschop 23 dec. 1783,28 ged. Oudewater 23 dec. 1783,7 boerenknecht, dagloner,22 werkman,26 † Benschop 1 mei 1869,11 tr. Benschop 26 april 181222 Alida Mulder, geb. Lopik 13 mei 1786,29 ged. Cabauw 13 mei 1786,29 † Benschop 9 febr. 1855,29 dr. van Johannes en Catharina Homburg.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Middelkoop, geb. Benschop omstr. 1813.29
2. Arie, volgt VIIa.
3. Jacobus, volgt VIIb.
4. Jan Middelkoop, geb. Benschop 1817, dagloner.26
5. Krijntje, volgt VIIc.
6. Willem, volgt VIId.
7. Maria, volgt VIIe.
8. Dirk, volgt VIIf.

VIIa. Arie Middelkoop, geb. Benschop 6 maart 1813,29 dagloner,26 werkman,26 † Benschop 7 mei 1868,29 tr. Benschop 13 nov. 183525 Adriana van Rooijen, geb. IJsselstein 1803,24 † Benschop 9 juli 1870,25 dr. van Gerrit en Jannigje Straver en wed. van Joannes Zwartenbol.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrigje Middelkoop, geb. Benschop 30 aug. 1836,29 † ald. vóór febr. 1838.
2. Gerrigje Middelkoop, geb. Benschop febr. 1838,11 † ald. 25 mei 1838.11
3. Hubertus Johannes, volgt VIIIa.
4. Marrietha, volgt VIIIb.
5. Kornelis Middelkoop, geb. Benschop 12 juli 1842,29 † ald. 22 sept. 1843.11
6. Cornelis Middelkoop, geb. Benschop 9 nov. 1845,29 † Delft 4 juni 1865.29

VIIIa. Hubertus Johannes Middelkoop, geb. Benschop 24 juni 1838,30 werkman,26 bouwmansmeid,26 † Benschop 9 febr. 1921,11 tr. Benschop 17 nov. 187025 Alida Westhof, geb. Soest 24 jan. 1847,2916 nov. 1905,29 dr. van Jan en Geertrui van Doorn.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 7 nov. 1871,29 † ald. 7 juli 1873.29
2. Adriana Middelkoop, geb. Benschop 29 aug. 1873,29 † Lopik 28 dec. 1913, tr. Benschop 16 nov. 190529 Hendrik van Montfoort, geb. Lopik 5 maart 1873,29na 1913, zn. van Johannes en Elisabeth van Klaren.
3. Adrianus Hzn Middelkoop, geb. Benschop 6 aug. 1875,29 Opperman,26 gemeenteraadslid 1927-1935,26 lid 1935,31 † Papendrecht 8 maart 1944.11
4. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 20 april 1877,29 † ald. 13 juli 1877.29
5. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 15 maart 1879,29 † ald. 13 juli 1879.29
6. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 3 febr. 1883,29 † ald. 18 maart 1883.29
7. Johannes Middelkoop, geb. Benschop 20 mei 1885,29 † ald. 1 aug. 1885.29
8. Geertruida Johanna Middelkoop, geb. Benschop 14 okt. 1887,29 † ald. 31 dec. 1887.29

VIIIb. Marrietha Middelkoop, geb. Benschop 3 sept. 1840,29 † ald. 25 maart 1911,29 tr. IJsselstein 16 juni 186425 Teunis Klomp, geb. Lopik 28 febr. 1841,29 † Benschop 2 juli 1897.29
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Klomp, geb. IJsselstein? 1866,32 † Benschop 17 jan. 1949,25 tr. Grada Vergouw, geb.? na 1865, † Benschop? vóór 1949.
2. Arie Klomp, geb. Benschop omstr. 1869,24 tr. Tull en ’t Waal 7 jan. 189120 Agatha Adriana Sibbing, geb. Tull en ’t Waal omstr. 1863.24
3. Margrietha Klomp, geb. Benschop 1878,33 tr. Benschop 11 nov. 189733 Johannes van Dam, geb. Jaarsveld 1871.33

VIIb. Jacobus Middelkoop, geb. Benschop 28 jan. 1816,29 dagloner,26 werkman,26 † Benschop 27 aug. 1889,29 tr. Noord Polsbroek 7 nov. 185129 Anna Duijts, geb. Noord Polsbroek 5 sept. 1821,29 † Benschop 16 dec. 1871,29 dr. van Arie en Petronella Boere.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Middelkoop, geb. Benschop 4 jan. 1853,29 werkman,26 boerenknecht 1877,26 † Oudewater 20 sept. 1932,11 tr. Benschop 27 nov. 187734 Maria van den Akker, geb. Jutphaas 19 jan. 1854,29 † Benschop 16 maart 1919,11 dr. van Jan en Cornelia Wiggers.
2. Huibert, volgt VIIIc.
3. Pieter Middelkoop, geb. Benschop 20 jan. 1856,29 † ald. 31 jan. 1857.29
4. Aaltje Middelkoop, geb. Benschop 17 jan. 1857,29 † ald. 21 maart 1858.29
5. Pieternella Middelkoop, geb. Benschop 17 sept. 1858, † ald. 21 okt. 1858.35
6. Pieter Middelkoop, geb. Benschop 21 sept. 1859,29 † ald. 9 nov. 1859.29
7. Pieternella Middelkoop, geb. Benschop 3 april 1864,29 † ald. 4 juli 1864.29
8. Antje Maria Middelkoop, geb. Benschop 5 juni 1866,29 † ald. 10 juli 1866.29

VIIIc. Huibert Middelkoop, geb. Benschop 29 nov. 1854,36 ganzenvanger -1915,37 † Willeskop 20 sept. 1915,11 tr. Hoenkoop 14 nov. 189025 Anna Maria Boere, geb. Hoenkoop 24 aug. 1862,29 † Benschop 2 jan. 1927,11 dr. van Gerrit en Maria Faaij.
Uit dit huwelijk:
Johannes Sebastianus Middelkoop, geb. Benschop 28 sept. 1891,36 wildhandelaar 1942,38 † Vuren 13 jan. 1942.

VIIc. Krijntje Middelkoop, geb. Benschop 20 juli 1819,30 † Lopik 16 dec. 1891, tr. Lopik 14 nov. 184429 IJzak van den Berg, geb. Lopik omstr. 1805,29 † ald. 30 sept. 1858.29
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van den Berg, geb. Lopik 12 okt. 1845,39 † Montfoort 5 dec. 1914,25 tr. Haastrecht 24 nov. 187625 Maria Straver, geb. Vlist en Bonrepas 1857,40 † Montfoort? vóór 1914.
2. Agatha van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846.39
3. Maria van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846,39vóór 1849.
4. NN van den Berg, geb. Lopik 2 juli 1846.39
5. Arie van den Berg, geb. Lopik 12 sept. 1847,29vóór 1857.
6. Maria van den Berg, geb. Lopik 28 okt. 1849.29
7. Hubertus van den Berg, geb. Lopik 4 juni 1851,29 † ald. 9 dec. 1921.29
8. Arie, volgt VIIId.
9. Anna Maria van den Berg, geb. Lopik 15 dec. 1857.29

VIIId. Arie van den Berg, geb. Lopik 12 jan. 1856,29 tr. Lopik 11 jan. 188925 Elizabeth Ruven, geb. Jaarsveld 17 okt. 1856.
Uit dit huwelijk:
Quirinis van den Berg, geb. Lopik omstr. 1898,41 tr. Rotterdam 8 febr. 192241 Hendrika Geertruida Maas, geb. Bunnik 25 juni 1897,25 dr. van Jan en Antje Muis.

VIId. Willem Middelkoop, geb. Benschop 29 maart 1822,30 sjouwer, boerenknecht,,22 † Delft 27 dec. 1897,42 tr. Bleiswijk 21 sept. 185025 Anthonia van Stamme, geb. Bleiswijk 25 april 1824,24 † Delft 23 jan. 1905,42 dr. van Cornelis en Johanna Hartevelt.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus, volgt VIIIe.
2. Johanna Annetta, volgt VIIIf.
3. Agatha Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 11 jan. 1857,41 † Delft 9 dec. 1929.29
4. Cornelis Hendrikus Middelkoop, geb. Delft 12 febr. 1860,29 † ald. 18 sept. 1860.29
5. Hendricus Cornelis Middelkoop, geb. Delft 4 nov. 1863,29 † Vrijenban (Delftgauw) 24 april 1888.42
6. Wilhelmus Middelkoop, geb. Delft 11 april 1867,42 † ald. 17 april 1867.42
7. Maria, volgt VIIIg.

VIIIe. Lambertus Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 24 dec. 1851,41 † Maasland 1 sept. 1915, tr. 1e Martina van Houten, geb. vóór 1860, † vóór 1891; tr. 2e Maasland 17 april 189125 Geertruida van der Valk, geb. Maasland 13 maart 1853,25 † Delft 25 juli 1930,42 dr. van Nicolaas en Cornelia van Leeuwen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Willem Nicolaas Middelkoop, geb. Maasland 24 sept. 1892,43 † ald. 24 sept. 1892.43
2. Nicolaas Willem Antonius, volgt IXa.

IXa. Nicolaas Willem Antonius Middelkoop, geb. Maasland 12 april 1896, melkbezorger 1933,44 tr. Rotterdam 17 juni 193145 Wilhelmina Anna Aleida Arends, geb. Amsterdam 13 nov. 1897,45 † Den Haag.46
Uit dit huwelijk:
Jacoba Maria Martha Middelkoop, levenloze dochter, geb. Den Haag 21 dec. 1933.45

VIIIf. Johanna Annetta Middelkoop, geb. Berkel en Rodenrijs 29 aug. 1854,41 † Delft 3 okt. 1939,29 tr. Vrijenban (Delftgauw) 28 mei 187929 Johannes van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 27 febr. 1852,29 bouwknecht,5 † Delft 7 okt. 1917,29 zn. van Cornelis van Bergen Henegouwen en Maria van der Burg.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hubertus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 4 april 1880,29 † ald. 25 okt. 1880.29
2. Wilhelmus Hubertus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 28 sept. 1881,29 † Pijnacker 10 juli 1944,29 tr. Delft 11 juli 190642 Jacoba Maria Halkes, geb. Delft omstr. 1881.24
3. Maria Antonia van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 9 juni 1884,29 † Delft 24 april 1940,29 tr. Vrijenban (Delftgauw) 21 april 190928 Johannes van der Sman, geb. Pijnacker 25 febr. 1883,28 † Delft 1 april 1962.47
4. Antonia Maria Cornelia van Bergen Henegouwen, geb. Vrijenban (Delftgauw) 19 nov. 1886,29 † Pijnacker 25 mei 1947,29 tr. Vrijenban (Delftgauw) 14 aug. 190942 Gerardus Franciscus Maria van der Burg, geb.? omstr. 1889.24
5. Jacoba Cornelia Alida van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 25 nov. 1889,29 † Honselersdijk 27 juli 1964,29 tr. Vrijenban (Delftgauw) 26 april 191142 Petrus Johannes van der Burg, geb. Bleiswijk omstr. 1880.24
6. Cornelis Hendricus Marinus van Bergen Henegouwen, geb. Vrijenban (Delftgauw) 15 okt. 1892,29 † Delft 19 juli 1963.29
7. Geertruida Johanna van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 23 mei 1895,29 † Delft 15 maart 1950,29 tr. Delft 11 mei 192742 Willem Leendert Cornelis Sprenger, geb. Leiden omstr. 1902.24
8. Johannes Martinus Petrus van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban (Delftgauw) 23 sept. 1898,29 † Noordwijkerhout 31 juli 1967,29 tr. Delft 6 juli 192142 Anthonia Elisabeth Tholens, geb. Delft omstr. 1900.24

VIIIg. Maria Middelkoop, geb. Vrijenban (Delftgauw) 26 juli 1868,42 † Delft 11 febr. 1934,42 tr. Vrijenban (Delftgauw) 19 nov. 189029 Marinus Zuiderwijk, geb. Vrijenban (Delftgauw) 15 nov. 1865, werkman 1890,24 † Delft 26 jan. 1923,29 zn. van Leonardus Zuijderwijk en Alida Sluys.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Cornelia Maria Zuiderwijk, geb. Vrijenban (Delftgauw) 13 aug. 1891,29 tr. Delft 15 nov. 191148 Louis Kerkhof, geb. Schiedam omstr. 1895.49
2. Anthonia Geertruida Zuiderwijk, geb. Hof van Delft 15 dec. 1893,29 † Delft 22 sept. 1907.29
3. Leonardus Andreas Jacobus Zuiderwijk, geb. Hof van Delft 7 febr. 1895,29 † Delft 26 nov. 1896.29
4. Wilhelmus Johannes Marinus Zuiderwijk, geb. Delft 7 juli 1896,29 † Den Haag 1975,50 tr. Delft 31 dec. 191942 Anna Maria van de Wijngaard, geb. Goes omstr. 1891.24
5. Maria Zuiderwijk, geb. Delft 30 aug. 1897,51 † ald. 26 nov. 1982,51 tr. Delft 21 juli 192052 Petrus Jacobus Zandbergen, geb. Hillegom 28 okt. 1895,28 † Delft 14 juni 1960.28
6. Hubertus Cornelis Anthonius Zuiderwijk, geb. Delft 9 okt. 1900,29 † ald. 20 nov. 1945,29 tr. Delft 3 nov. 192642 Anna Catharina Derwort, geb. Hof van Delft omstr. 1906.24
7. Louise Maria Zuiderwijk, geb. Delft 23 febr. 1903,29 † ald. 9 febr. 1904.29
8. Arie Zuiderwijk, geb. Delft 24 april 1905,42 tr. Delft 13 juni 193449 Cornelia Anthonia Schilperoort, geb. Nootdorp omstr. 1910.
9. Helena Johanna Zuiderwijk, geb. Delft 15 april 1907,49 † ald. 21 jan. 1908.29

VIIe. Maria Middelkoop, geb. Benschop 24 aug. 1824,30 dienstmeid,26 dienstbaar 1857-,26 boerenmeid 1858-1859,26 † Oudewater 15 april 1865, tr. Benschop 4 jan. 186129 Andries Vergeer, geb. Linschoten 6 jan. 1827,29 † Oudewater 13 nov. 1902,53 zn. van Gerrit en Cornelia Kemp; hij hertr. Snelrewaard 22 nov. 186753 Bartje van Kuijk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Vergeer, geb.? 1862,53 † Oudewater 23 aug. 1862.53
2. Hubertus Franciscus Vergeer, geb. Oudewater 1864,53 † ald. 19 maart 1864.53

VIIf. Dirk Middelkoop, geb. Benschop 21 okt. 1829,25 dagloner,26 werkman 1890,54 ganzenvanger 1892,55 ganzenvanger 1897, † Veldhuizen 8 nov. 1905,25 tr. Benschop 16 sept. 186129 Geertruida Egbers, geb. Soest 25 sept. 1837,29 † Benschop 11 nov. 1897,29 dr. van Leonardus en Geertrui Hoefsloot.
Uit dit huwelijk:
1. Leendert, volgt VIIIh.
2. Aaltje, volgt VIIIi.
3. Hubertus Middelkoop, geb. Benschop 18 aug. 1866,36 † ald. 14 febr. 1945,11 tr. Benschop 24 jan. 190725 Margrieta van den IJssel, geb. Benschop 4 maart 1872,56 † IJsselstein 5 febr. 1949,11 dr. van Huibert en Maria Groen.
4. Geertruida, volgt VIIIj.
5. Jan, volgt VIIIk.
6. Bernardus Middelkoop, geb. Benschop 27 jan. 1877,29 † ald. 31 dec. 1890.29
7. Theodorus, volgt VIII-l.

VIIIh. Leendert Middelkoop, geb. Benschop 31 juli 1862,36 timmerman 1890-1924,24 vermeld comité steun stakers Rijssen 31 jan. 1907,57vóór mei 1934, tr. 1e Muiden 17 juni 189025 Maria Timmer, geb. Muiden omstr. 1865,24 †? vóór 1892, dr. van Jan en Maria Vrind; tr. 2e Hilversum 3 aug. 189225 Johanna Arendina Koedijk, geb. Rijssen 1 jan. 1862,45 dienstbode 1892,24 dr. van Johannes Hermanus en Anthonia Tijhaar.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Theodorus, volgt IXb.
2. Geertruida Maria Anthonia Middelkoop, geb. Muiden 23 aug. 1899,45 † NL 1982,58 tr. Den Haag? 16 mei 193445 W.J. Oudejans, geb. Den Haag? vóór 1914.
3. Anthonia Bernardina Middelkoop, geb. Weesp 29 jan. 1903,45 † NL 1989,58 tr. Den Haag 2 mei 193445 Hendrikus van Leth, geb. Utrecht 12 sept. 1894,45 † NL vóór 1989.58
4. Theodorus Leonardus, volgt IXc.

IXb. Johannes Theodorus Middelkoop, geb. Muiden 30 sept. 1897,45 telegrafist 1924,24 † Amsterdam 17 nov. 1970,59 tr. Amsterdam 24 dec. 192425 Wilhelmina Hendrika Christina Cornelissen, geb. Amsterdam 3 aug. 1901,59 † ald. 19 maart 1985,59 dr. van Marinus Johannes en Trijntje Walta.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Wilhelmina Middelkoop, geb. Amsterdam 12 nov. 1925,59 tr. omstr. 196658 J.H.M. Hermans, † NL 27 juli 2009, zn. van Henricus Josephus Antonius Maria en Marie Emma Schneider.
2. Leonardus Martinus Theodorus Middelkoop, geb. Amsterdam 25 maart 1930,60 tr. Amsterdam 3 april 195660 Suzanna Petronella Maria Zweekhorst, geb. Amsterdam 20 sept. 1927,60 dr. van Antonius Franciscus en Suzanna Maria Slootman.

IXc. Theodorus Leonardus Middelkoop, geb. Weesp 16 nov. 1904,45 † NL vóór juni 1967,58 tr. Den Haag? 31 mei 1933 Helena Maria Noijen, geb. Den Haag 21 febr. 1906.45
Uit dit huwelijk:
Rita Middelkoop, geb. NL na 1933, † Tunesië juni 1967.58

VIIIi. Aaltje Middelkoop, geb. Benschop 13 juli 1864,29 † Amsterdam 5 sept. 1933,61 begr. Uithoorn,61 tr. 1e Benschop 10 nov. 189225 Adrianus van Soest, geb. Papekop 3 aug. 1864, † Snelrewaard 28 okt. 1908, zn. van Anthonie en Alida van Sandwijk; tr. 2e Snelrewaard 8 sept. 190925 Cornelis Pouw, geb. Mijdrecht 23 mei 1863,29 zn. van Gijsbert en Cornelia Bank en wedr. van Anna van der Jagt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthonius van Soest, geb. Snelrewaard 17 nov. 1893,29 † Haarlem 28 juni 1955,62 tr. Spaarndam 31 mei 191642 Catharina Johanna Balm, geb. Spaarndam 14 maart 1891,62 † Haarlem 9 sept. 1966.62
2. Geertruida, volgt IXd.
3. Dirk Bernardus van Soest, geb. Snelrewaard 18 jan. 1897,29 groentehandelaar 1924,24 †? 16 dec. 1972, tr. Amsterdam 24 juli 192425 Wilhelmina van Vliet, geb. Uithoorn 27 aug. 1898,63 † Amsterdam 24 juni 1982.63
4. Alida van Soest, geb. Snelrewaard 9 dec. 1899,29 †? 29 april 1952,63 tr. M. Samson, geb.? 7 juni 1893, † ald. 21 febr. 1968.
5. Hendrikus Theodorus van Soest, geb. Snelrewaard 5 jan. 1903,63 stuurman 1926,24 †? 10 okt. 1980,63 tr. 1e Amsterdam 27 juni 192325 Elisabeth Burggraaf, geb. Amsterdam 17 jan. 1903,63 † Amsterdam? 13 aug. 1924;63 tr. 2e Amsterdam 7 april 192625 Elisabeth Theodora Roes, geb. Bergh 16 okt. 1902,63 †? 25 jan. 1987.63
6. Bertha van Soest, geb. Snelrewaard 25 aug. 1906,63 † Uithoorn 29 april 1996,63 tr.63 Dirk de Beer, geb. Zevenhoven 16 maart 1897,63 † Uithoorn 13 mei 1968.63

IXd. Geertruida van Soest, geb. Snelrewaard 25 nov. 1895,63 † Uithoorn 13 aug. 1951, tr. Uithoorn 24 juni 192025 Wilhelmus Adrianus Smit, geb. Uithoorn 3 aug. 1892,63 schipper 1920-,24 † Vinkeveen 5 aug. 1975,63 zn. van Gijsbertus en Jantje Nies.
Uit dit huwelijk:
Bernardus Antonius Smit, geb. Uithoorn 1 jan. 1935.63

VIIIj. Geertruida Middelkoop, geb. Benschop 23 nov. 1868,29 † Willeskop 15 okt. 1929,29 tr. Willeskop 13 nov. 189525 Arie van Dijk, geb. Willeskop 9 maart 1870,24 † Zeist 8 juni 1944,25 zn. van Johannes en Maria de Rijk.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria van Dijk, geb. Willeskop 30 april 1897, † Woerden 14 okt. 1953,21 tr. Willeskop 30 juni 192035 Pieter van Breukelen, geb. Woerden 13 okt. 1891, † ald. 7 dec. 1968.
2. Theodorus van Dijk, geb. Willeskop 19 juni 1898, tr. IJsselstein 28 dec. 192225 Pieternella Johanna van der Griend, geb. Benschop omstr. 1895.
3. Johannes van Dijk, geb. Willeskop 16 dec. 1899.
4. Geertruida van Dijk, geb. Willeskop 28 maart 1901.
5. Berdina van Dijk, geb. Willeskop 9 jan. 1905.37

VIIIk. Jan Middelkoop, geb. Benschop 5 maart 1872,36 rietdekker 1897, tr. 1e Leerbroek 6 febr. 189725 Aantje Bikker, geb. Leerbroek 19 april 1873,24vóór 1907, dr. van Gerrit en Aaltje Vink; tr. 2e Dordrecht 7 febr. 190764 Johanna Maria Snaaijer, geb. Puttershoek omstr. 1877,24 dr. van Kleis en Adriana Sophia Klerk.
Zijn dochter:
1. Annigje Middelkoop, tr. Dordrecht 20 dec. 193465 Albert Willem Wünsch.
Uit het eerste huwelijk:
2. Aaltje Geertruida Middelkoop, geb. Noordeloos 27 april 1897,66 † Leerdam 16 febr. 1926,25 tr. Leerdam 7 okt. 192125 Jan Sprong, geb. Leerdam omstr. 1897,24 zn. van Adrianus en Kaatje Huigen.
3. Geertruida Aaltje Middelkoop, geb. Noordeloos 5 sept. 1899,67 † Dordrecht 1989,65 tr. Dordrecht 18 dec. 191964 Wouter van Dijl, geb. Dordrecht 1896,65 † ald. 1977,65 zn. van Gerrit en Maria Cornelia Boelhouwer.
4. Gerrit Dirk, volgt IXe.
5. Pleuntje Elizabeth Middelkoop, geb. Dordrecht 3 dec. 1903,30 † ald. 22 juni 1997,68 tr. Dordrecht 8 juni 192764 Dirk Willem van Leeuwen, geb. Dordrecht omstr. 1905, † Dordrecht? vóór 1997, zn. van Johannes en Anna van Bezooijen.

IXe. Gerrit Dirk Middelkoop, geb. Dordrecht 18 sept. 1901,69 metaalslijper,65 † Dordrecht 1981,70 tr. Dordrecht 30 jan. 193064 Lena Dekker, geb. Strijen 24 okt. 1906,69 † Dordrecht 7 april 1973,70 dr. van Bastiaan en Jannigje Barendregt.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Dirk Middelkoop, geb. Dordrecht? 16 maart 1931,71 † Dordrecht 19 juni 1997.68

VIII-l. Theodorus Middelkoop, geb. Benschop 20 dec. 1879,36 † Vleuten 6 sept. 1943,68 tr. Benschop 19 nov. 190325 Maria Klever, geb. Benschop 22 april 1882,29 dr. van Reijer en Aaltje Lieverse.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Alida, volgt IXf.
2. Alida Geertruida Middelkoop, geb. Veldhuizen omstr. 30 okt. 1905,32 † ald. 8 jan. 1906.25
3. Aleida Geertruida, volgt IXg.
4. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Veldhuizen 24 aug. 1909.
5. Dirk Middelkoop, geb. Veldhuizen na 1 okt. 1911,32 † ald. 23 april 1912.25
6. Maria Middelkoop, geb. Veldhuizen? na 1 febr. 1916,32 † Veldhuizen 8 jan. 1917.25
7. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Veldhuizen 26 dec. 1917.25

IXf. Geertruida Alida Middelkoop, geb. Veldhuizen 26 sept. 1904,24 † Arnhem 15 febr. 1990,68 tr. Vleuten 23 april 192825 Gerardus Theodorus van Dijk, geb. Vleuten omstr. 1892,24 Houthandelaar,72 † Arnhem 9 nov. 1965,73 zn. van Everardus Johannes en Margaretha Wilhelmina Spollu.
Uit dit huwelijk:
1. NN van Dijk, † vóór 1990.
2. Nicolaas Reinier van Dijk, geb. Arnhem 21 juni 1936.72

IXg. Aleida Geertruida Middelkoop, geb. Veldhuizen jan. 1906,24 † Utrecht 28 dec. 1937.11
Uit haar relatie met Petrus Everardus van Dijk, geb.? vóór 1910, † na 1937:
Levenloos kind, geb. Utrecht 24 nov. 1937.

IVe. Cornelis Gijsbertsz Middelkoop, geb. Heijkoop,18 ged. Hei en Boeicop 21 mei 1713, † Benschop? omstr. 27 mei 1765, begr. Benschop 30 mei 1765, tr. Benschop 8 juli 174218 Catharina Dirksdr van der Pijl, geb. Benschop 1708, † Benschop? omstr. 8 juni 1776, begr. Benschop 11 juni 1776.
Uit dit huwelijk:
1. Willemtie Cornelisdr, volgt Vc.
2. Gijsbert Cornelisz, volgt Vd.
3. Jan Cornelisz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 14 april 1746.4
4. Emmigje Cornelisdr, volgt Ve.
5. Annigje Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 22 maart 1750.4
6. Meerten Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 5 sept. 1751.4

Vc. Willemtie Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop,18 ged. Benschop 30 dec. 1742,4 tr. Benschop 5 april 177818 Andries Franse van den Hoeck, geb. Benschop vóór 1758,18 † Benschop? vóór 13 mei 1781, zn. van Frans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van den Hoeck, geb. Benschop? juli 1779, ged. Benschop 18 juli 1779.18
2. Andries van den Hoeck, geb. Benschop mei 1781.

Vd. Gijsbert Cornelisz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 19 juli 1744,4 † Benschop? vóór 1808, tr. Benschop 24 maart 17764 Gerrigje den Houtman, geb. Benschop, ged. Benschop 13 febr. 1752, † Polsbroek Noord 15 juni 1823,25 dr. van Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt VIb.
2. Cornelis Gijsbertsz, volgt VIc.
3. Dirk Gijbertsz Middelkoop, geb. Polsbroek 26 jan. 1779,6 ged. Benschop 31 jan. 1779.4
4. Gerrit Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 4 mei 1780.4
5. Maria Gijsbertsd Middelkoop, geb. Benschop 26 sept. 1781,4 † ald. vóór 27 juni 1793.
6. Arij Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 27 juni 1790,4 † ald. vóór 19 aug. 1793.
7. Maria Gijsbertsd Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 27 juni 1790.4
8. Arij Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop 19 aug. 1793.4

VIb. Cornelia Middelkoop, ged. Benschop 18 aug. 1776,74 † Polsbroek Noord 21 jan. 1846,75 tr. Polsbroek 12 april 18076 Hendrik den Toom, geb. Vlist 1788,76 ged. Polsbroek 6 jan. 1778,18 winkelier 1837,76 werkman 1856,76 † Polsbroek Noord 3 okt. 1856, zn. van Hendrik en Bastiaantje Stout.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaantje den Toom, geb. Polsbroek Noord 10 mei 1807,18 † Polsbroek? vóór 1818.
2. Gijsbert den Toom, geb. Lopik 13 juni 1808,77 ged. Lopik? 19 juni 1808,77 tr. Benschop 2 juni 183725 Aantje Vermaat, geb. Benschop omstr. 1816.
3. Hendrik den Toom, geb. Polsbroek-Noord 30 okt. 1810,18 ged. Polsbroek Noord 4 nov. 1810,18 tr. Polsbroek-Noord 13 dec. 185025 Jannigje van Dam, geb. Haastrecht omstr. 1816.
4. Maria den Toom, geb. Benschop 1812,25 † ald. 30 mei 1895.25
5. Bastiaan den Toom, geb. Polsbroek Noord? 1814,32 † Polsbroek Noord 2 aug. 1833.25
6. Cornelis den Toom, geb. Polsbroek Noord omstr. 1816.24
7. Bastiaantje den Toom, geb. Polsbroek Noord 17 sept. 1817,74 † Stolwijk 11 febr. 1895,74 tr. Polsbroek 17 mei 183774 Aart van Leeuwen, geb. Bodegraven 2 okt. 1812,74 † Stolwijk 7 juni 1885.74
8. Elisabeth den Toom, geb. Polsbroek Noord? 1820,32 † Polsbroek Noord 13 dec. 1821.25

VIc. Cornelis Gijsbertsz Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 29 nov. 1777,4na 1846,78 tr. Montfoort 17 febr. 181525 Geertrui Oskam, ged. Oudewater 18 jan. 1789,79 † Benschop 15 april 1846, dr. van Dirk en Willemijntje Langerak.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbert Middelkoop, geb. Benschop 25 mei 1815,30 † ald. 12 juni 1815.11
2. Gijsje, volgt VIIg.
3. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 1818,26vóór 1825.
4. Dirk, volgt VIIh.
5. Arie, volgt VIIi.
6. Willem Middelkoop, geb. Benschop 8 juni 1824,30 † ald. 22 jan. 1846.11
7. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 1825, † Polsbroek Noord 1826.
8. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek omstr. 1827,26 † Polsbroek Noord 17 maart 1828.
9. Burger, volgt VIIj.
10. Cornelis Middelkoop, geb. Polsbroek Noord 7 jan. 1833, † ald. 6 maart 1833.11

VIIg. Gijsje Middelkoop, geb. Benschop 22 juni 1816,30 † ald. 17 nov. 1858,6 tr. Benschop 15 febr. 183925 Cornelis Koetsier, geb. Benschop 28 juli 1812,80vóór 1874, zn. van Arie en Hendrika Lauwerak; hij hertr. Gouderak 10 okt. 186380 Martijntje Kalkman.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Koetsier, geb. Benschop?, † Benschop 17 juni 1858.25
2. Hendrikus Koetsier, geb. Benschop?, † Benschop 17 juni 1858.25
3. Arie Koetsier, geb. Benschop 1839,32 † ald. 1 okt. 1839.25
4. Arie Koetsier, geb. Benschop? 1841,24 †? 1886, tr.81 Johanna Kabalt, geb.? na 1840.
5. Geertruida Koetsier, geb. Benschop? 1843,32 † Benschop 20 juni 1846.25
6. Hendrika Koetsier, geb. Benschop? 1846,32 † Benschop 14 juni 1847.25
7. Geertruida Koetsier, geb. Benschop? omstr. 1849,32 † Benschop 29 febr. 1852.25
8. Cornelis Koetsier, geb. Benschop april 1852,32 † ald. 15 aug. 1852.25
9. Cornelis Koetsier, geb. Benschop? 1853,81 venter 1890,24 † Delft 27 april 1916,42 tr. Amsterdam 5 maart 189025 Johanna Kabalt, geb.? na 1850, wed. van Louis Hofman.

VIIh. Dirk Middelkoop, geb. Polsbroek Noord 24 jan. 1820,6 arbeider,26 † Jaarsveld 23 nov. 1898,6 tr. Jutphaas 27 okt. 184725 Margaretha van Weverwijk, geb. Jaarsveld 1822,6 † ald. 2 dec. 1878,6 dr. van Gerrit Aartszn en Cornelia Teunisdr Muijlwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruij Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 dec. 1847,6 † ald. 23 april 1849.6
2. Geertruij, volgt VIIIm.
3. Gerrigje Middelkoop, geb. Jaarsveld 5 juli 1851,6 † ald. 19 mei 1853.6
4. Gijsje, volgt VIIIn.
5. Gerrit, volgt VIIIo.
6. Cornelis, volgt VIIIp.
7. Dirk Middelkoop, geb. Jaarsveld 11 jan. 1861,26 † ald. 20 febr. 1861.11
8. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld 3 april 1863,6 † ald. 11 maart 1864.
9. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld 9 dec. 1865,6 † ald. 8 april 1866.6

VIIIm. Geertruij Middelkoop, geb. Jaarsveld 1 mei 1849,26 † Utrecht 29 dec. 1912,6 tr. Lopik 3 sept. 187425 Jan van Roest, geb. Lopik omstr. 1845, zn. van Dirk en Jantje van de Scheur.
Uit dit huwelijk:
1. Margrieta van Roest, geb. Lopik 1876,78 tr. Lopik 20 dec. 190178 Jan Pieter Rietveld, geb. Lopik 1878.78
2. Jan Dirk van Roest, geb. Lopik 12 febr. 1877, † Benschop 30 nov. 1943, tr. Lopik 16 febr. 190025 Cornelia Stigter, geb. Lopik omstr. 1878.24
3. Jannigje van de Roest, geb. Lopik omstr. 1882, † Jaarsveld 26 jan. 1966, tr. Lopik 16 dec. 190482 Dirk Kers, geb. Jaarsveld 16 aug. 1882,82 † IJsselstein 15 febr. 1967,83 zn. van Teunis en Josina van den Wijngaard.
4. Gerrigje van de Roest, geb. Lopik 1885,82 † Benschop 15 aug. 1927,82 tr. Lopick 3 maart 190582 Teunis Kers, geb. Jaarsveld 25 nov. 1883, zn. van Teunis en Josina van den Wijngaard.
5. Geertrui van de Roest, geb. Lopik 1889,84 tr. Lopik 8 dec. 191184 Cornelis Kuijf, geb. Lopik 1888.84

VIIIn. Gijsje Middelkoop, geb. Jaarsveld 27 maart 1853,6 † ald. 19 juli 1937,6 tr. Jaarsveld 1 febr. 187825 Arie Benschop, geb. Jaarsveld 8 jan. 1856,6 arbeider,26 † Jaarsveld 11 aug. 1939,6 zn. van Arij en Willemijntje Booij.
Uit dit huwelijk:
1. Aagje Benschop, geb. Jaarsveld 12 juni 1878,85 † Lopik 17 maart 1757,85 tr. Jaarsveld 3 mei 190186 Arie Stigter, geb. Jaarsveld 1876,86 zn. van Hendrik en Baligje van Randwijk.
2. Dirk Benschop, geb. Jaarsveld 28 sept. 1879,85 † Lopik 10 maart 1963,85 tr. Jaarsveld 9 juni 190525 Maria van Ekeris, geb. Tull en ’t Waal 19 okt. 1884,87 † Jaarsveld 26 mei 1935.87
3. Willemijntje Benschop, geb. Jaarsveld 14 sept. 1881,88 † Lopik 24 jan. 1949.88
4. Arie Benschop, geb. Jaarsveld 20 febr. 1883,88 † Venray 23 mei 1968.88

VIIIo. Gerrit Middelkoop, geb. Jaarsveld 15 nov. 1854,36 vermeld Stroperij 1 jan. 1893,89 † Jaarsveld 11 jan. 1925, tr. Jaarsveld 29 april 189225 Willempje van Soolingen, geb. Jaarsveld 1872,6 dr. van Hermanus van de Soolingen en Jacoba den Oudsten.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, volgt IXh.
2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Jaarsveld 21 dec. 1893.
3. Hermanus Middelkoop, geb. Jaarsveld 16 febr. 1895.
4. Jacoba, volgt IXi.
5. Dirk Paul Middelkoop, geb. Jaarsveld 7 jan. 1901,30 † ald. 8 jan. 1901.
6. Dirk Middelkoop, geb. Jaarsveld 14 febr. 1902.30
7. Dirk Casper Middelkoop, geb. Jaarsveld 2 aug. 1908,90 fabrieksarbeider 1929-1931,90 † Jaarsveld? 17 april 1991,91 tr. Teuntje Rietveld, geb. NL 12 juni 1913,91 † Jaarsveld? 27 mei 1999.91
8. Caspar Cornelis Middelkoop, geb. Jaarsveld? omstr. 1913, † Jaarsveld 18 april 1916.

IXh. Grietje Middelkoop, geb. Jaarsveld omstr. 1892,24 † Nieuwegein 7 juli 1990,68 begr. Jaarsveld 12 juli 1990,68 tr. 1e Jaarsveld 28 dec. 191725 Pieter Stigter, geb. Jaarsveld omstr. 1886,24 † Lopik 19 juli 1948,25 zn. van Hendrik en Baligje van Randwijk; tr. 2e J. de Groot, † vóór 1990; tr. 3e C. Blok, † Nieuwegein? vóór 1990.
Uit het eerste huwelijk:
H. Stigter, geb. NL na 1917.

IXi. Jacoba Middelkoop, geb. Jaarsveld 10 sept. 1897, tr. Jaarsveld 5 aug. 192125 Cornelis Adrianus den Uijl, geb. Jaarsveld omstr. 1897,24 zn. van Klaas en Adriana Stigter.
Uit dit huwelijk:
Adriana den Uijl, geb. Jaarsveld 12 nov. 1921,92 † Nieuwegein 14 juli 1999,92 begr. Lopikercapel 19 juli 1999.92

VIIIp. Cornelis Middelkoop, geb. Jaarsveld 5 jan. 1857,36 vermeld Politieregister 1885,93 27 febr. 1886,93 1893 en Stroperij 1 jan. 1893,93 † Pernis 25 juni 1927,42 tr. 1e Jaarsveld 10 okt. 189025 (echtsch. ingeschr. ald. 10 april 1900)25 Merrigje Versluis, geb. Langerak ZH 1868, dr. van Klazina Versluis; tr. 2e Jaarsveld 27 april 190025 Sara Bijl, geb. Pernis 12 aug. 1871,41 dr. van Bastiaan en Aaltje Mijnlieff.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Middelkoop, geb. Pernis? 1909,32 † Pernis 28 febr. 1909.42
Uit het tweede huwelijk:
2. Arie Pieter Middelkoop, geb. Pernis 29 okt. 1891.41
3. Sara Middelkoop, geb. Pernis 2 dec. 1895.41
4. Dirk Middelkoop, geb. Pernis 26 nov. 1901,94 † ald. 5 dec. 1983,95 tr. Pernis 29 sept. 192125 Meinsje Molendijk, geb. Pernis 6 sept. 1903,96 † ald. 20 okt. 1987,95 dr. van Arie en Meinsje Pons.

VIIi. Arie Middelkoop, geb. Polsbroek-Noord 1823,24 knecht,26 arbeider,26 bouwknecht 1850,26 werkman 1870,24 † Aalsmeer 17 maart 1895,11 tr. 1e Linschoten 12 maart 185225 Johanna Maria Rietveld, geb. Lopik omstr. 1825,11 † Aalsmeer 17 sept. 1864,97 dr. van Aart en Anna Maria Holskemper; tr. 2e Aalsmeer 24 april 187025 Guurtje Tentij, geb. Graft 1817, † Aalsmeer 28 juli 1881,97 dr. van Klaas en Trijntje Boeregast en wed. van Pieter Kaaij; tr. 3e Aalsmeer 14 juni 188325 Neeltje van Rumpt, geb. Middelharnis 12 juli 1817, huishoudster 1883,24 † Aalsmeer 12 dec. 1901,97 dr. van Aart en Anthonia Molenaar en wed. van Jacob Hartman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertrui Middelkoop, geb. Linschoten 1852, † ald. 24 juli 1852.
2. Geertruij Middelkoop, geb. Linschoten 26 okt. 1853,26 † ald. 2 okt. 1855.
3. Aart Middelkoop, geb. Linschoten 29 dec. 1854,26 † ald. 11 mei 1855.

VIIj. Burger Middelkoop, geb. Polsbroek 9 mei 1828,26 bouwknecht 1852-1854,26 landsknecht 1852,26 tr. Linschoten 2 dec. 185925 Adriana Verdel, geb. Linschoten omstr. 1834, dr. van Klaas en Marrigje Verhoef.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Middelkoop, geb. Linschoten 1 april 1861,26 † ald. 7 juni 1861.26
2. Marrigje, volgt VIIIq.
3. Cornelis, volgt VIIIr.
4. Klaas Middelkoop, geb. Linschoten 26 febr. 1866,36 † ald. 3 maart 1892.

VIIIq. Marrigje Middelkoop, geb. Linschoten 12 febr. 1863,26 † Vinkeveen en Waverveen 15 april 1918, tr. Nieuwer-Amstel 31 okt. 188825 Wouter Smit, geb. Hoogwoud omstr. 1863, smid 1888-,24 zn. van Cornelis en Trijntje Kort.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Burger Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen 6 juli 1890,25 tr. Vinkeveen en Waverveen 2 sept. 192025 Sara de Haan, geb. Vinkeveen en Waverveen 1892, dr. van Jan en Marretje Verkuil.
2. Nicolaas Wouter Smit, geb. Vinkeveen 24 febr. 1893.25
3. Nicolaas Smit, geb. Vinkeveen 20 maart 1895,25 tr. Vinkeveen en Waverveen 2 dec. 192125 Jannetje de Haan, geb. Vinkeveen en Waverveen 1896, dr. van Jan en Marretje Verkuil.
4. Teunis Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen? 1897, † Vinkeveen en Waverveen 14 okt. 1901.
5. Cornelis Smit, geb. Weesp 1899, tr. Wilnis 24 juli 191425 Machteltje Vonk, geb. Wilnis 1893.
6. Teuntje Smit, geb. Vinkeveen en Waverveen 8 nov. 1901.25

VIIIr. Cornelis Middelkoop, geb. Linschoten 12 dec. 1864,98 timmerman,93 † Gouda 7 febr. 1925,98 tr. 1e Gouda 26 febr. 189025 Maria Johanna Valk, geb. Krimpen a/d Lek omstr. 1867,24 † Gouda 11 juni 1895,11 dr. van Marinus en Barta de Jong; tr. 2e Oud-Beijerland 9 dec. 189725 Maria Engelen, geb. Oud-Beijerland 25 sept. 1868,98 † Rotterdam 7 aug. 1932,98 begr. Gouda,99 dr. van Theodorus en Margaretha Berkhout.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marinus Burger Middelkoop, geb. Gouda omstr. 1892,24 aannemer 1936,31 † Gouda 20 maart 1968,68 tr. Gouda 4 okt. 192225 Dirkje de Jong, geb. Gouda omstr. 1900,24 † Gouda? na 1970, dr. van Pieter Franciscus en Maria de Haag.
2. Adriana Bertha Maria Middelkoop, geb. Gouda? omstr. 1895,11 † Gouda 5 dec. 1910.11
Uit het tweede huwelijk:
3. Theodoor, volgt IXj.
4. Adriana Middelkoop, geb. Gouda 18 febr. 1904,100 † ald. 5 dec. 2001,68 begr. Doorn,68 tr. Gouda 8 okt. 1930101 Hendrik Hoogendoorn (eremedaille),68 geb. Schoonhoven omstr. 1906,24 sigarenfabrikant,101 † Gouda 1 sept. 1966, zn. van Pieter en Willempje Maria van Tiggelen.
5. Bernardus Gerardus E. Middelkoop, geb. Gouda 5 aug. 1905, kantoorbediende,93 ouderling -1970,68 † Gouda 10 april 1970,68 tr.98 Elisabeth Catharina Gabry, geb. NL vóór 1910, † Gouda? na 1947, dr. van NN.
6. Nicolaas Middelkoop, geb. Gouda 31 juli 1908, † RSA 1965,102 tr. Gouda vóór 1937 Adriana Zwankhuizen, geb. NL na 1910, † Gouda? na 1987.
7. Margaretha Middelkoop, geb. Gouda 24 nov. 1910,93 † Den Dolder 1 okt. 1987,103 begr. Doorn.103
8. Maria Bertha Adriana Middelkoop, geb. Gouda 1 febr. 1914,103 verpleegster 1942,93 † Doorn 5 juni 1989,68 tr. vóór 1970104 Cornelis Johannes Jacobus van der Maas (ridder),68 geb. NL 29 maart 1903, † Zeist? 9 nov. 1991.

IXj. Theodoor Middelkoop, geb. Gouda 21 mei 1899, Opzichter,93 timmerman 1925,24 tr. Gouda 5 aug. 1925101 Wilhelmina van Dijk, geb. Gouda omstr. 1901,24 dr. van Jacobus.
Uit dit huwelijk:
Maria Middelkoop, geb. Gouda 21 dec. 1926,103 † Arnhem? 6 dec. 2005,103 begr. Arnhem.103

Ve. Emmigje Cornelisdr Middelkoop, geb. Benschop, ged. Benschop 15 okt. 1747,4 tr. IJsselstein 1 nov. 17725 Arien Teunisz Bosch, ged. IJsselstein 2 juni 1736,5 † ald. 13 maart 1800,5 zn. van Teunis Jansz en Annigje Ariensd van Dijk en wedr. van Johanna Jansdr van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Ariensz Bosch, geb. IJsselstein 1773.
2. Anna Ariensdr Bosch, geb. IJsselstein 1774.

IIIe. Hadewij Claese Hermanse Middelkoop, ged. Langerak ZH 12 aug. 1683,5 tr. Langerak ZH (ondertr. 15 sept.) 1715)105106 Lambert Hendrikse Bouwman, ged. Ameide 19 dec. 1689.1
Uit dit huwelijk:
Hendrik Lambertsz Bouwman, ged. Langerak ZH 10 april 1716.5

IIIf. Neeltje Claese Hermanse Middelcoop, ged. Langerak ZH 30 mei 1686,5 tr. Langerak ZH omstr. 17106 Gijsbert Peters Alblas, ged. Langerak ZH 7 jan. 1687,5 zn. van Pieter Bastiaansz en Grietje Bastiaans -.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Alblas, ged. Langerak ZH 14 aug. 1712.5
2. Willemtje Alblas, ged. Langerak ZH 26 juli 1716.5
3. Petertje Alblas, ged. Langerak ZH 12 juni 1718.5
4. Claes Alblas, ged. Langerak ZH 10 dec. 1719.5
5. Peter Alblas, ged. Langerak ZH 30 nov. 1721.5
6. Marigje Alblas, ged. Langerak ZH 24 sept. 1724.5
7. Marrigje Alblas, ged. Langerak ZH 7 juli 1726.107

IIIg. Gijsbert Claasz Hermanse Middelcoop, ged. Langerak ZH 19 jan. 1693,5 tr. 1e (ondertr. Giessen-Nieuwkerk 9 nov.) 17155 Adriaantje Pieters -, geb. Neder-Slingeland vóór 1697, † NL vóór 1720; tr. 2e Giessen-Nieuwkerk 7 april 17205 Annigje Pieters Ruijter, geb. Hoornaar vóór 1702.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willempje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 13 febr. 1718,5 † Giessen-Nieuwkerk? vóór 1724.
Uit het tweede huwelijk:
2. Claas Gijsbertsz, volgt IVg.
3. Pieter Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 16 aug. 1722.5
4. Willempje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 2 sept. 1724.5
5. Adriaan Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 5 okt. 1725.5
6. Herman Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 22 dec. 1726.5
7. Gerrit Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 9 okt. 1729.5
8. Arij Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 25 maart 1731.5
9. Adriaantje Gijsberts, volgt IVh.
10. Annigje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 10 aug. 1732,5 † ald. vóór maart 1734.
11. Annigje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 24 maart 1734.5
Zijn dochter:
12. Gerritje Gijsberts, volgt IVf.

IVf. Gerritje Gijsberts Middelkoop, geb. Neder-Slingeland vóór 1721, tr. Giessen-Nieuwkerk 11 okt. 17395 Barent Willemse -, geb. Minkelis? vóór 1720.
Uit dit huwelijk:
Willem Barentsz -, ged. Giessen-Nieuwkerk 17 dec. 1740.5

IVg. Claas Gijsbertsz Middelkoop, ged. Neder-Slingeland 2 febr. 1721,5 tr. Hoornaar 12 april 17445 Aardje Ariense Kleijn, geb. Hoornaar vóór 1722.
Uit dit huwelijk:
1. Annighje Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 17 jan. 1745,5 † Giessen-Nieuwkerk? vóór febr. 1749.
2. Gijsbert Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 7 jan. 1748.5
3. Annighje Middelkoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 2 febr. 1749.5

IVh. Adriaantje Gijsberts Middelcoop, ged. Giessen-Nieuwkerk 10 aug. 1732,1 tr. Molenaarsgraaf 28 april 1765108 Lammert Cornelisse van Emmerik, geb. Molenaarsgraaf? omstr. 1718,6 wedr. van 1e Ariaantje Jans Versteeg en 2e Lena Klaas van de Leck.
Uit dit huwelijk:
Gijsbertus van Emmerik, geb. Molenaarsgraaf omstr. 1769,11 kolonist -1842,109 † Ommerschans 29 april 1842,109 tr. Jansje Kooij, † na 1842.


Bronnen
1. www.den-uijl.nl/genealogy
2. users.skynet.be/fa389468/names46.htm
3. den-uijl.nl/genealogy
4. www.van-den-hout.nl/
5. hogenda
6. familysearch
7. www.gahetna.nl
8. http://www.histkringnieuwpoort.nl/
9. gahetna.nl
10. www.histkringnieuwpoort.nl/afbeeldingen/genealogie/kwartierros.pdf
11. overl.akte
12. www.vanderkrogt.net/kwartierstaat/
13. vpnd.nl
14. Niek en Ria van Asch <nvanaschATonsbrabantnet.nl>
15. www.xs4all.nl/~deknoop/dp_1.htm#80
16. http://home.wanadoo.nl/ligtelyn/15.htm
17. home.wanadoo.nl/fleeuwen/kw2.htm
18. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf
19. http://www.dhendrikson.nl/genealogie/
20. www.genealogiezuidoostutrecht.org
21. www.fischer-sandker.nl/
22. http://www.vanderkrogt.net/kwartierstaat/index.html
23. home.zonnet.nl/ jhbruger/ bronbewerkingen/ Benschop_Polsbroek-DTBL-dl2.pdf
24. huw.akte
25. genlias
26. rhcrijnstreek.nl
27. overl. akte & huw.akte
28. een.vreemde.eend2.googlepages.com/index.htm
29. home.hccnet.nl/g.aelbers/
30. geb.akte
31. De Gorcumer
32. overl. akte
33. Geneanet: John Broere ( jbroere )
34. http://www.kretzschmar.nl/parentelen/lapp.htm
35. Utrechts Archief
36. militieregisters.nl
37. Utrechts Nieuwsblad
38. www.pondes.nl
39. Zierikzeesche Courant
40. www.wistra.be/genea/straver/boomstraver.html
41. Rotterdam.digitalestamboom.nl
42. www.wiewaswie.nl
43. nl.mundia.com
44. overl.akte vrouw
45. denhaag.digitalestamboom.nl
46. Haagsarchief
47. www.cvandersman.nl/
48. Geneanet: Leo van Kruining ( leovankruining )
49. www.archief.delft.nl
50. home.tiscali.nl/stamboomzuidwijk/
51. Geneanet: Helmer Zandbergen ( helmer1 )
52. genealogieonline.nl
53. www.camerama.demon.nl/
54. huw.akte zoon Leendert
55. huw.zoon Leendert
56. home.wanadoo.nl/jvdbgen/lijst_a-z/lijst_ij.htm
57. www.gooienvechthistorisch.nl/
58. L.J.Middelkoop
59. www.bekema.net
60. www.kesting.demon.nl/genea/fam/fam00207.html
61. MyHeritage.nl
62. www.genealogieonline.nl/stamboom-slobbe
63. Germa Smit <germasmit@wanadoo.nl>
64. www.archieven.nl
65. archief Dordrecht
66. www.wagenmakers.demon.nl/
67. Geneanet: Mart Hutchison ( hutchison )
68. overl. advertentie
69. adwilopreisAThotmail.com
70. MyHeritage.com
71. www.zerken.nl/
72. soc.genealogy.benelux: AKoudman
73. NGV Knipsel
74. www.stamboom.nl
75. www.munstermann.nl/dom/Boomstam/MagnumOpus.pdf
76. kwartierstatenboek Albasser-, Krimpener- en Lopikerwaard en Vijfheerenlanden 1991
77. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw
78. Geneanet: Geert Rietveld ( rietveld )
79. www.deossekamp.nl
80. members.chello.nl/mpolderdijk/stamboom_fam_verwaal.htm
81. Nel Koetsier <n.koetsierATxmsnet.nl>
82. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom%20Kers.html
83. home.wanadoo.nl/gerda.noorlander/Stamboom Kers.html
84. http://www.famkroon.nl/genealogie/stamboom/BOELE.html
85. members.chello.nl/~a.benschop/genealog.htm
86. www.vanelk.nl/dick/familie
87. www.reocities.com
88. www.zebregs.com
89. Nieuwe Gorinchemsche Courant
90. BS Eindhoven
91. online-begraafplaatsen.nl
92. http://members.home.nl/tonnaer/_private/IEPEREN/IEPEREN.HTML
93. CBG
94. Geneanet: Leo Schoonmade ( schoonma )
95. www.genealogieonline.nl/stamboom-koster-coster
96. www.voorouder.nl
97. www.haarlem.digitalestamboom.nl/
98. www.groenehartarchieven.nl
99. www.oudebegraafplaatsgouda.nl
100. online-familieberichten.nl
101. BS Gouda
102. www.ancestor.co.za
103. www.graftombe.nl
104. overl. advertentie vader
105. www.ameide-tienhoven.nl/
106. Gen.Werkgroep vd Hist.Ver. Ameide en Tienhoven
107. home.kpn.nl/alblas999/Alblas1.htm
108. familieveth.nl
109. www.bonmama.nl


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 12:17:51