Parenteel van Huibert Middelcoop

I. Huibert Middelcoop, geb. vóór 1631.
Zijn zoon:

II. Nicolaas Huiberssen Middelcoop, geb. Gorinchem vóór 1643,1 poorter van Heusden 1669-,1 † Heusden? vóór 1714, tr. Heusden 14 juli 16632 Geerburgh Verschuyl, geb. Heusden vóór 1645, † ald. 25 sept. 1714.3
Uit dit huwelijk:
1. Huijbert Middelcoop, ged. Heusden 9 aug. 1663,1 † Heusden? vóór april 1671.
2. Paulina Middelcoop, geb. na 1663, † Heusden 4 sept. 1671,4 begr. Oudheusden 6 sept. 1671.1
3. Adriana Middelcoop, ged. Gorinchem 21 maart 1666.
4. Jenneken Middelcoop, geb. Heusden vóór 3 dec. 1669.
5. Bernardus, volgt III.
6. Gerardus Middelcoop, ged. Heusden 12 april 1671.1
7. Huijbertus Middelcoop, ged. Heusden 12 april 1671,1vóór dec. 1673.
8. Huijbert Middelcoop, ged. Heusden 29 dec. 1673.1
9. Geertruidt Middelcoop, ged. Heusden 23 febr. 1676.1
10. Lijsbeth Middelcoop, ged. Heusden 23 febr. 1676.1
11. NN Middelcoop, geb. Heusden vóór april 1676, † ald. vóór 9 april 1676.

III. Bernardus van Middelkoop, geb. Heusden omstr. 1670,1 notaris 1702-1719,5 Procureur 1719,6 oude schutter 1692-,7 burgemeester 1702-1709,8 Kerkmeester 1707-1709,8 thesaurier 1707-1714,8 regent 1708-1709,8 regent 1708-1709,9 Substituut drost 1708-1723,8 ouderling 1719-1721,8 † Den Haag 9 nov. 1723,8 begr. Heusden 13 nov. 1723,1 tr. Den Haag? 12 juni 1695 Catharina van Dalfzen, geb. Den Haag? vóór 1677, † Heusden? vóór 9 april 1738, begr. Heusden 9 april 1738.7
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaus van Middelcoop, ged. Heusden 22 mei 1696,1 † ald. vóór aug. 1701.
2. Gerardus van Middelkoop, geb. Heusden 29 aug. 1698,8 † Heusden? vóór aug. 1703.
3. Nikolaus van Middelkoop, geb. Heusden aug. 1701.
4. Gerardus van Middelcoop, ged. Heusden 15 aug. 1703.1
5. Johannes Isaac van Middelkoop, geb. Heusden, ged. Heusden 19 juli 1705,1 † ald. dec. 1711.
6. NN van Middelkoop, geb. Heusden 1708, † ald. 3 april 1708.1
7. Katharina Adriana, volgt IVa.
8. Nicolaus Jacobus, volgt IVb.

IVa. Katharina Adriana van Middelkoop, geb. Heusden, ged. Heusden 27 juli 1708,1 tr. Nijmegen 12 juli (kerkelijk Heusden 30 juni)1 173510 Renier Godefrooij, ged. Heusden 12 dec. 1710,1 Vaandrig, vermeld Belangen behartigen 1738,11 zn. van Paulus Godeffrooij en Piternelle Pothoven.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Dionysius Godeffroij, geb. Heusden, ged. Heusden 30 nov. 1736.
2. NN Godefrooij, geb. Heusden 1 dec. 1736, begr. ald. 8 dec. 1736.
3. Reinarda Elisabeth Godefroij, geb. Heusden april 1744.

IVb. Nicolaus Jacobus van Middelkoop, ged. Heusden 9 dec. 1708,1 secretaris 1737-,12 ouderlingh 1757,13 notaris? 1802,14 schepen 1766,15 vermeld Belangen behartigen 1738,11 † Dussen,13 begr. Dussen 6 dec. 1773,13 tr. Heusden 30 juni 173516 Sophia Godefroy, geb. Heusden,10 ged. Heusden 25 dec. 1712,1 † Dussen, begr. Dussen 31 jan. 1757,13 dr. van Paulus Godeffrooij en Piternelle Pothoven.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Catharin Middelkoop, geb. Heusden, ged. Heusden 27 jan. 1736.
2. Bernardus, volgt Va.
3. Paulus Middelkoop, geb. Heusden? vóór mei 1738, † Heusden 25 mei 1738.
4. Dionisius Middelkoop, ged. Dussen 12 okt. 1738,10 † Dussen? vóór 1747.
5. Paulus Middelkoop, geb. Heusden, ged. Heusden 12 maart 1741.
6. Pieter, volgt Vb.
7. Petrus Middelkoop, ged. Dussen 6 okt. 1743.17
8. Pauwelina van Middelkoop, ged. Dussen 9 mei 1745,18 † Heusden 4 sept. 1771,18 begr. Oudheusden 6 sept. 1771,18 tr. Heusden? na 31 dec. 176918 Jacobus Tresée, bakkersknecht 1770.18
9. Dionisius, volgt Vc.
10. Cornelia van Middelkoop, ged. Dussen 8 maart 1750.19
11. Jacobus Middelkoop, ged. Dussen 18 juni 1752.18
12. Sophia Sibilla, volgt Vd.
13. Jacoba Adriana Middelkoop, geb. Dussen, ged. Dussen 15 aug. 1756, begr. ald. 11 okt. 1756.18

Va. Bernardus Middelkoop, geb. Dussen 1737,1 secretaris,20 vermeld Schuldvordering 1769,11 † Nieuwkuijk 7 dec. 1814,21 tr. Nieuwkuijk 1 jan. 17701 Maria Cornelisdr Bruijstens, geb. Den Bosch vóór 1752.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Reinier Middelkoop, ged. Nieuwkuijk 16 dec. 1770.22
2. Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwkuijk?, ged. Nieuwkuijk 2 aug. 1772, † Nieuwkuijk? vóór 1777.
3. Nicolaas Sopheus, volgt VIa.
4. Cornelis, volgt VIb.
5. Bernarda Maria, volgt VIc.
6. Maria Sophia Middelkoop,21 ged. Vlijmen 20 juli 1783, † Nieuwkuijk 26 dec. 1821.21

VIa. Nicolaas Sopheus Middelkoop, ged. Nieuwkuijk 18 sept. 1774,22 secretaris 1800,16 notaris 1803-1815,23 vermeld Autorisatie 1808-1809,16 Rentmeester 1808-1810 en Loco burgemeester 1812,23 tr. Berlicum 15 juli 180622 Maria Lucia van Galen, ged. Den Bosch 1777,25 † Mierlo 22 april 1828,17 dr. van Arnoldus en Joanna Jacoba Walraven.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Bernarda Middelkoop, geb. Berlicum 20 april 1809.25
2. Arnoldus, volgt VIIa.

VIIa. Arnoldus Middelkoop, geb. Berlicum 14 juli 1810,26 militair,27 militair 1841,28 † Utrecht 12 jan. 1861, tr. Den Haag 27 dec. 183829 Elisatbeth Geertruida Jacomina van de Watering, geb. Den Haag 18 okt. 1817,26 † ald. 25 jan. 1879,30 dr. van Johannes Hendrik en Susanna Geertruid Adriana Haringman; zij hertr. Arnhem 9 nov. 186131 Marinus Andries Michon.
Uit dit huwelijk:

VIIIa. Susanna Elisabeth Arnoldina Middelkoop, geb. Den Haag 14 juni 1840,32 vermeld in de verslagen en handelingen van de gemeenteraad van 1900 1900,33 † Den Haag 19 april 1922,32 tr. Den Haag 15 okt. 186134 (echtsch. ingeschr. Den Haag 15 maart 1873)34 Laurens Adrianus Johannes Kroon, geb. Den Haag omstr. 1821,35vóór 1922, zn. van Adrianus en Johanna Catrina de Lang.
Uit dit huwelijk:
Susanna Elisabeth Arnoldina Laurentina Kroon, geb. Den Haag 19 aug. 1862,36 tr. 1e Amsterdam 7 mei 188429 Lucas Hendriks Vos, geb. Ruinerwold 11 aug. 1817,36 militair 1884,35 † Haarlem 21 dec. 1885;36 tr. 2e Haarlem 8 sept. 188737 Michael Aloijsius Hermans, geb. Den Haag omstr. 1858.35

VIb. Cornelis Middelkoop, geb. Nieuwkuijk? 1777, burgemeester,38 vice-burgemeester 1818,39 † Nieuwkuijk 23 nov. 1858,29 tr. Nieuwkuijk 23 mei 181621 Helena Louisa Knops, ged. Batavia 1787,38 † Nieuwkuijk 22 maart 1882.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 30 juli 1817,21 † ald. 22 juni 1819.21
2. Lodewijk, volgt VIIb.
3. Maria Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 5 april 1822,21 † ald. 26 maart 1885.21

VIIb. Lodewijk Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 30 maart 1819,35 landbouwer,40 † Nieuwkuijk 30 sept. 1883,21 tr. 1e Heusden 30 aug. 185529 Petronella Jacoba Johanna de Pinéda, geb. Valkenswaard 23 mei 1829,35 landbouwster,40 dr. van Felix August en Anna Maria Arnolda Christina Hanewinkel; tr. 2e Heusden 26 aug. 186129 Hermina Christina de Pinéda, geb. Luik 27 nov. 1823, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Helenis Lodewijk, volgt VIIIb.
Uit het tweede huwelijk:
2. Petronella Johanna Jacoba Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 17 mei 1863,21 † ald. 8 mei 1864.21
3. Petrus Johannes Jacobus Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 10 febr. 1867.21

VIIIb. Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop, geb. Nieuwkuijk 18 juni 1857,35 leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst in Den Haag,41 kunstschilder 1890,35 † Kampen 30 nov. 1931,41 tr. Doetinchem-Ambt 15 nov. 189029 Aaltje Wiegman, geb. Odoorn 1859,42 † Kampen 4 dec. 1945,29 dr. van Berend en Lammechien van der Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Alie Middelkoop, geb.? na 1890.
2. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Doetinchem-Ambt 24 jan. 1893.
3. Marius Middelkoop, geb.? 24 maart 1894.
4. Johanna Francisca Middelkoop, geb. Kampen 12 maart 1896,43 dienstbode 1930-,43 tr. 1e Kampen 24 juli 191929 (echtsch. ingeschr. Groningen 27 sept. 1929)29 Jan Pomper, geb. Delfzijl 21 juni 1897, inspecteur,44 Handelsreiziger 1919,35 zn. van Jan en Alberdina Veenema; hij hertr. Groningen 22 mei 193044 Harmina Johanna Pik en tr. 3e Roelie Boer; tr. 2e Tilburg 28 aug. 193043 Franciscus Gerardus van der Laaken, geb. Amsterdam 20 aug. 1895,45 boekhouder,46 † Kampen 21 maart 1947,29 begr. IJsselmuiden,45 zn. van Johannes en Geertje van der Linde en gesch. echtg. van Harmina Johanna Pik.
5. Leonard Nicolaas, volgt IXa.

IXa. Leonard Nicolaas Middelkoop, geb. Kampen na maart 1901,35 schilder,35 † Kampen? 1977,47 tr. Kampen 18 okt. 192329 Jentje Klompenmaker, geb. Kampen omstr. 1902,35 † ald. 9 juni 1991,47 gecrem. Lelystad 12 juni 1991,47 dr. van Egbert en Hendrikje Kanis.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Kampen 1924.
2. Eb Middelkoop, geb. Kampen na 1924, † AUS Sydney.48
3. Lex Middelkoop, geb. Kampen na 1924, † Emmeloord.48
4. Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop, geb. Kampen 2 maart 1926,48 vertegenwoordiger,48 † Breda 26 april 1985.48

VIc. Bernarda Maria Middelkoop, ged. Nieuwkuijk en Onsenoort 3 jan. 1779,49 † Sprang 15 nov. 1861,49 tr. Nieuwkuijk 27 jan. 181349 Adriaan Klootwijk, geb. Sprang 18 jan. 1785,49 † ald. 24 febr. 1859,49 zn. van Adrianus en Antje de Jong.
Uit dit huwelijk:
Aantje Klootwijk, geb. Sprang 11 febr. 1817,50 † ald. 19 dec. 1894, tr. Sprang 4 mei 184251 Cornelis Vos, geb. Sprang 28 nov. 1814.

Vb. Pieter Middelkoop, ged. Dussen 14 okt. 1742,18vóór 1810, tr. Heusden 22 nov. 176818 Elisabeth Vogelenzang, geb. Heusden,1 ged. Heusden 22 nov. 1744,1 † Krimpen a/d IJssel 18 dec. 1810.52
Uit dit huwelijk:
1. NN, volgt VId.
2. Jacoba Josija Middelkoop, geb. Heusden, ged. Heusden 13 aug. 1769,1 † ’s Grevelduin, Capelle 1 maart 1771.1
3. Elisabeth Johanna, volgt VIe.

VId. NN Middelkoop.
Zijn of haar kinderen:
1. NN1 Middelkoop.
2. NN2 Middelkoop.
3. NN3 Middelkoop.

VIe. Elisabeth Johanna Middelkoop, geb. Sprang-Capelle,18 ged. ’s Grevelduin, Capelle 22 aug. 1772,18 † Sliedrecht 13 april 1831,53 tr. Ouderkerk a/d IJssel 17 nov. 179910 Bastiaan Gerritsz Koudewijn, geb. Hendrik Ido Ambacht omstr. 1774,54 † Ouderkerk a/d IJssel 12 juli 1813, zn. van Gerrit en Barbera de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Elisabeth Koudewijn, geb. Krimpen? 17 aug. 1802,55 † Krimpen a/d IJssel 21 april 1804.
2. Pieter Bastiaansz Koudewijn, geb. Krimpen a/d IJssel 19 mei 1806,35 † ’s Gravendeel 28 sept. 1830,54 tr. ’s Gravendeel 6 april 182954 Tanneke Aarts Bussum, geb. 1793,541835.54
3. Gerrit Koudewijn, geb. Krimpen a/d IJssel 22 april 1808.55
4. Jacoba Koudewijn, geb. Krimpen a/d IJssel 31 maart 1810,55 † ald. 3 jan. 1811.55

Vc. Dionisius Middelkoop, geb. Dussen 12 juli 1747, dijkgraaf,56 drossaart,57 rentmeester,57 Procureur 1777-,13 secretaris van Dussen-Munsterkerk 1780-,13 Kerkmeester 1799-,13 secr.-penningmeester 1856,28 vermeld Voogd 1768,11 Legaat 1775,11 Voogd 1775-1792,11 Curator 1776,11 Brief 1777,58 Voogd 1779,11 1782,11 executeur 1784,11 Voogd 1790,11 1791,11 DMK in de stichtingssteen 1795,59 Borgtocht 1796-1801 en 1796-1807,11 † Dussen 24 febr. 1807,60 tr. Dussen 1 juli 1778 Wouterke Donkersloot, ged. Dussen 14 dec. 1755,57 vermeld Stuk 1809,11 † Dussen 28 april 1845, dr. van Roelandt Donckersloot en Maria Verhagen.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Middelkoop, geb. Dussen? na juli 1778, † Dussen, begr. Dussen 8 maart 1783.13
2. Jacobus, volgt VIf.
3. Roeland, volgt VIg.
4. Sopheus, volgt VIh.
5. Adriaan Middelkoop, geb. Dussen,10 ged. Dussen 12 sept. 1784,10 † ald.,10 begr. Dussen 8 maart 1785.61
6. Adrianus, volgt VIi.
7. Dionisius Jr, volgt VIj.
8. Wouter, volgt VIk.
9. Cornelis Middelkoop, geb. Dussen 25 aug. 1793, gemeente-secretaris,10 † Dussen 11 okt. 1878.29
10. Maria Sophia, volgt VI-l.
11. Gerrit, volgt VIm.

VIf. Jacobus Middelkoop, geb. Dussen 6 jan. 1779, vermeld Voogd 1810,11 Legaat 10 juni 1867 en korenmolen Nieuwendijk 1896,62 † Emmikhoven en Waardhuizen 4 febr. 1867,29 tr. Almkerk 180310 Hester Millenaar, geb. Almkerk 26 nov. 1769, dr. van Paulus en Teuntje van d. Coppel.
Uit dit huwelijk:
1. Theuntje Middelkoop, geb. Emmikhoven 22 jan. 1804,58 † Emmikhoven en Waardhuizen 27 juli 1828.64
2. Paulus Middelkoop, geb. Emmikhoven 20 april 1806,58 † ald. 23 febr. 1833.18
3. Wouterina Middelkoop, geb. Emmikhoven 4 jan. 1809,58 † Emmikhoven en Waardhuizen 20 aug. 1834,29 tr. Emmikhoven 2 mei 183329 Ammarinus Bastiaan van de Koppel, geb. Emmikhoven 3 jan. 1799, † Emmikhoven? na 1834, zn. van Barend en Ammarenske de Jong.

VIg. Roeland Middelkoop, geb. Dussen 6 jan. 1780,65 notaris,29 burgemeester 1798-1811,65 vermeld Burgmeesters,66 † Capelle 25 dec. 1852,65 tr. Capelle (’s Grevelduin) 26 mei 180465 Cornelia de Jong, geb. Almkerk 3 april 1775,65 ged. Almkerk en Emmikhoven 9 april 1775, † Capelle 2 juli 1831,10 dr. van Adriaan Gerritse en Anna Duijsser.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Middelkoop, geb. Capelle 27 febr. 1805,16 kantoorklerk 1830-,65 † Padan, Riboe Riboe 2 jan. 1838.16
2. Wouterina Maria, volgt VIIc.
3. Anna, volgt VIId.
4. Dyonisius, volgt VIIe.
5. Ammerentia, volgt VIIf.
6. Roeland Jr, volgt VIIg.

VIIc. Wouterina Maria Middelkoop, geb. Capelle NB 15 dec. 1807,65 † Zevenbergen 22 sept. 1856,65 tr. Capelle NB 10 sept. 183529 Adrianus van de Werk, geb. Erp 9 nov. 1800, Hoofdcontroleur -1834,67 notaris 1834-1871,65 wethouder,67 lid 1850-1877,67 † Zevenbergen 26 juli 1881,68 zn. van Bastiaan en Anna Rietman; hij hertr. Houtrijk-en Polanen 21 okt. 185868 Carolina Maria Frederika de Geus.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van de Werk, geb. Zevenbergen 31 juli 1836,29 † ald. 30 juni 1899.69
2. Bastiaan van de Werk, geb. Zevenbergen 20 okt. 1838,29 kandidaat notaris 1868,35 † Zevenbergen 20 nov. 1885,69 tr. Zevenbergen 1 juli 186869 Maria Elisabeth Lindeman, geb. Soerabaija omstr. 1847.
3. Roeland van de Werk, geb. Zevenbergen 15 jan. 1841,29 tr. Dordrecht 21 juli 186970 Agatha Anna Euphemia Francesca Maria van der Linden, geb. Dordrecht omstr. 1847.70
4. Anna van de Werk, geb. Zevenbergen 25 dec. 1842,29 † ald. 18 april 1935.69
5. Anna Wilhemina van de Werk, geb. Zevenbergen 27 maart 1845,29 † ald. 20 dec. 1897.69
6. Amerentia Adriana van de Werk, geb. Zevenbergen 7 juni 1850,29 tr. Zevenaar 13 juni 187369 Alexander Mercier, geb. Amsterdam omstr. 1845,35 suikerfabrikant 1873.35

VIId. Anna Middelkoop, geb. Capelle 7 okt. 1809,16 † ald. 8 sept. 1852,16 tr. Capelle 10 april 183929 Jan Willem van Moock, geb. Vierlingsbeek 13 sept. 1799, rijksontvanger 1852-,65 † Den Bosch 27 sept. 1872, zn. van Jan Hendrik en Jacoba van Walsem; hij hertr. 185365 Esther Masman.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland Jacob van Moock, geb. na 1839, militair.65
2. Cornelia van Moock, geb. na 1839.
3. Jacoba Anna van Moock, geb. na 1839.
4. Jan Hendrik van Moock, geb. Capelle 12 mei 1842,35 tr. Almkerk 27 mei 188629 Adriana van de Koppel, geb. Emmikhoven en Waardhuizen vóór 1868.
5. Willem Anne van Moock, geb. Capelle NB omstr. 1851,35 commandant 1888,35 tr. Amsterdam 5 juli 188829 Agatha Margaretha Teerink, geb. Amsterdam omstr. 1855.35

VIIe. Dyonisius Middelkoop, geb. Capelle (’s Grevelduin) 10 nov. 1812,71 univ,71 dominee 1837-,71 vermeld dichter,72 1839 en dominee 28 juni 1843,62 † Zevenbergen 8 sept. 1845,71 tr. Utrecht 25 mei 183829 Johanna Agatha van Dam, geb. Brakel 11 nov. 1816,65 † Arnhem 27 april 1885,65 dr. van Wilhelmus van Dam van Brakel en Madeleine Marie Géraud.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Martha Middelkoop, geb. na 1831.
2. Roeland de Jonge Middelkoop, geb. Oude en Nieuwe Wetering 23 sept. 1839,18 † Arnhem 2 dec. 1860.17
3. Charles Middelkoop, geb. Monster 28 aug. 1841,74 † Utrecht 12 dec. 1882.46
4. Maria Aletta, volgt VIIIc.
5. Cornelia Middelkoop, geb. Almelo Ov 1 okt. 1844,18 † ald. 11 jan. 1845.18
6. NN Middelkoop, levenloze zoon, geb. Zevenbergen? 26 dec. 1845.18

VIIIc. Maria Aletta Middelkoop, geb. Monster 8 nov. 1842,18 † Parijs 24 april 1898, begr. Utrecht, tr. Capelle 23 nov. 186529 Jean Francois Focquin, geb. Nijmegen 8 mei 1840, militair,17 † Utrecht 26 april 1914, zn. van Hendrik Pieter en Maria Diderica Belier.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Pieter Focquin, geb.? omstr. 1869,42 † Utrecht 1 jan. 1885.

VIIf. Ammerentia Middelkoop, geb. Capelle 4 sept. 1815,65 † Tilburg 23 aug. 1846,65 tr. Tilburg 4 juni 184016 Johan Francois Theodore Jellinghaus, geb. Tilburg 13 mei 1812,65 lakenverver,65 † Tilburg 10 april 1856,65 zn. van Johan Francois Theodore en Susanna Margaretha Persé.
Uit dit huwelijk:
1. Karl Jan Jellinghaus, geb. Tilburg 18 sept. 1840.43
2. Johan Franz Jellinghaus, geb. Tilburg 6 april 1842,43 † IJsselstein 24 juni 1860.29
3. Dionisius Roland Jellinghaus, geb. Tilburg 30 dec. 1845,43 † ald. 26 jan. 1847.43

VIIg. Roeland Jr Middelkoop, geb. Capelle 9 jan. 1818,75 notaris 1853-1879,76 burgemeester,23 lid prov.staten N.Brabant 1850-1885,77 † Capelle 13 april 1885,65 tr. Oosterhout 2 nov. 184275 Neeltje Jacoba Lukwel, geb. Oosterhout 9 dec. 1814,75 † Capelle 30 jan. 1890, dr. van Bastiaan en Anna Cornelia de Busson.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland Cornelis Middelkoop, geb. Capelle 4 sept. 1843,18 † ald. 24 okt. 1874.18
2. Bastiaan Adriaan, volgt VIIId.
3. Ammerentia Adriana, volgt VIIIe.
4. Anna Cornelia Middelkoop, geb. Capelle 9 aug. 1850,78 † Breda 11 nov. 1921.64
5. Dionisius Jacob Middelkoop, geb. Capelle omstr. 1853,18 sigarenfabrikant,29 † Groningen 18 sept. 1873.79
6. Cornelia Wouterina Middelkoop, geb. Capelle? 13 mei 1855,18 † Capelle 19 okt. 1855.18

VIIId. Bastiaan Adriaan Middelkoop, geb. Capelle NB 12 okt. 1845,80 notaris 1880-1920,81 notaris 1919,80 secretaris 1886-1891,82 vermeld Aanbesteding 16 sept. 1899,62 Hoogst aangeslagen 22 juni 1911 en 15 mei 1913,83 † Capelle NB 24 mei 1922,64 tr. Capelle 16 aug. 187775 Maria Elisabeth van den Hoek, geb. Capelle NB omstr. 1849, vermeld comité 7 febr. 1909,83 † Capelle 5 jan. 1947,17 dr. van Jacob en Elisabeth van der Hoeven.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland, volgt IXb.
2. Elisabeth, volgt IXc.

IXb. Roeland Middelkoop, geb. Capelle NB 4 juni 1878,75 notaris 1905,84 notaris,80 candidaat notaris 1920-,85 Raadslid 1911-,83 vermeld Tienden 10 aug. 1892,86 12 aug. 1892 en Badgast in Domburg vanaf 15 juli 1909,86 † Capelle NB? 22 dec. 1958, tr. Breda 12 okt. 190575 Louize Phillippina Mathilda de Wit, geb. Rotterdam 16 juni 1881,75 † De Bilt 9 okt. 1963,64 dr. van Herman Hendrik Pieter en Louise Jeanne Marie Pollen.
Uit dit huwelijk:
1. Louise Jeanne Marie Middelkoop, geb. Capelle NB 30 nov. 1906,88 † Neerpelt 5 sept. 1993,64 gecrem. Heeze 9 sept. 1993,64 tr. ’s Grevelduin, Capelle 21 nov. 193289 Roelf Adriaan van Linge, geb. Veendam 26 maart 1905,89 ir.,85 † Eindhoven 13 nov. 1986,47 gecrem. Heeze 15 nov. 1986,47 zn. van Jan Roelf en Geertruida Lammechina Tiba Allegonda Veenhoven.
2. Maria Elisabeth Middelkoop, geb. Capelle 31 okt. 1909,90 † Breda 8 juli 1993,18 tr. Sprang-Capelle 8 okt. 193318 Cornelis Hendrik Hagen, geb. NL omstr. 1905,64 hoofdinspecteur -1962,64 † Rotterdam 1 febr. 1962,64 zn. van Cornelis Hendrik en Johanna Maria van Krieken.
3. Bastiaan Adriaan Middelkoop, geb. Capelle NB 12 april 1913,80 † Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 2 aug. 1991,80 tr. Thornton, Kaap provincie 20 dec. 194080 Constance Smith, geb. RSA? 23 jan. 1907,91 † Kaapstad? 28 febr. 2002.

IXc. Elisabeth Middelkoop, geb. Capelle 11 april 1884,18 † Den Haag 28 juli 1962,64 tr. Den Haag 14 mei 191418 Fredrikus Nicolaas Franciscus van der Schriek, geb. Rotterdam 8 okt. 1880,18 res. luit.-kolonel,92 † Den Haag 30 sept. 1958,26 begr. Den Haag 4 okt. 1958.26
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth van der Schriek, geb. Den Haag 22 febr. 1915.92
2. Frederikus Nicolaas Franciscus van der Schriek, geb. Den Haag 16 april 1917,93 werknemer,92 † Den Haag 20 nov. 1999.93
3. Johanna Maria van der Schriek, geb. Tegelen 22 juni 1920.92

VIIIe. Ammerentia Adriana Middelkoop, geb. Capelle 29 juli 1847,78 † Breda 16 nov. 1919,18 tr. Capelle 28 aug. 187494 Leendert Willem Dooremans van Eeten, geb. Almkerk en Uitwijk vóór 1854,35 † Almkerk 1888,95 zn. van Willem en Anna Gerardina Dooremans.
Uit dit huwelijk:
Anna Gerardina van Eeten, geb. Rotterdam 4 mei 1875,37 † ald. 16 juni 1875.37

VIh. Sopheus Middelkoop, geb. Dussen mei 1782, ontvanger,96 secretaris 1813-1820,23 † Almkerk 13 jan. 1877,29 tr. Sprang-Capelle 27 maart 180718 Catharina Pellekaan, geb. Emmikhoven omstr. 1779,18 † Almkerk 23 aug. 1872,97 dr. van Seger en Dingena Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Wouterina, volgt VIIh.
2. Zeger, volgt VIIi.

VIIh. Wouterina Middelkoop, geb. Sprang 28 maart 1808,98 † Almkerk en Uitwijk 3 sept. 1833,16 tr. Almkerk 6 juni 183329 Pieter Schouten, geb. Almkerk vóór 1813, zn. van Gerrit en Aaltje van Wageningen.
Uit dit huwelijk:
Gerrit Wouter Schouten, geb. Almkerk en Uitwijk 19 aug. 1833,35 tr. Almkerk 13 juli 186629 Jenneke Jonkers, geb. Andel vóór 1848.

VIIi. Zeger Middelkoop, geb. Sprang 15 maart 1810,99 gemeenteraadslid 1899,100 wethouder 1899,101 ambtenaar 1901-,83 voorzitter 1902,83 † Almkerk 20 nov. 1905,18 tr. Almkerk 26 mei 184229 Cornelia Donker, geb. Almkerk en Uitwijk 11 dec. 1814,97 † Almkerk 19 jan. 1894,64 dr. van Hermanus en Antonija Snoek.
Uit dit huwelijk:
1. Zeger Cornelis Middelkoop, geb. NL na 1842, † Almkerk en Uitwijk 8 mei 1859.46
2. Catharina Sophia Middelkoop, geb. Almkerk 21 nov. 1844,18 † ald. 5 juli 1876.18
3. Sopheus Wouter Middelkoop, geb. Almkerk en Uitwijk 31 jan. 1846,35 surnumerair 1868,102 ontvanger 1872-,103 ontvanger 1873-,102 kadaster Eindhoven 1876-,85 bewaarder 1877-,104 ontvanger 1883-,85 kantonrechter 1884-,85 ontvanger 1885-1893,85 kantonrechter 1887-1893,85 ontvanger Reg. en Dom. 1893-1902,105 bestuurslid 1896,73 gemeenteraadslid 1899-1909,84 commissaris -1909,83 † Arnhem 3 aug. 1909,46 begr. Arnhem Moscova 6 aug. 1909, tr. Dewerken en Sleeuwijk 18 okt. 187729 Alida Hendrica Verschoor, geb. Dewerken en Sleeuwijk 10 juli 1846,42 † Arnhem 21 juni 1935,46 dr. van Hermanus Eliza en Maria Barendina van ’t Maaren.
4. Cornelia Woutrina Middelkoop, geb. Almkerk 26 jan. 1847,18 † ald. 1 sept. 1851.16
5. Zegerina Gerardina Middelkoop, geb. Almkerk 1848,42 † Velp Gld 6 juli 1925.
6. Antonia Klazina Middelkoop, geb. Almkerk? omstr. 1851,18 † Almkerk 3 febr. 1896.18
7. Wouterina Cornelia Middelkoop, geb. Almkerk? omstr. 1853,18 † Almkerk 17 juli 1878.18
8. Zeger Middelkoop, geb. Almkerk 25 juli 1854, klerk 1876-1877,106 ontvanger 1881-1884,85 ontvanger 1884-1885,85 kantonrechter 1884-1886,85 ontvanger 1885-1886,85 ontvanger 1886-1889,85 ontvanger 1889-1895,85 ontvanger 1894-1912,85 ontvanger 1907-1913,85 voorzitter 1899-,85 lid 1911,107 † Heemstede 7 april 1913,37 begr. Almkerk na 12 april 1913.85

VIi. Adrianus Middelkoop, geb. Dussen 28 mei 1786,10 landbouwer,18 † Almkerk 12 nov. 1871,97 tr.97 Clara Donker, geb. Sleeuwijk mei 1783, † Almkerk 21 maart 1848,97 dr. van Nicolaas en Margriet Hermense Verschoor.
Uit dit huwelijk:
1. D.S. Middelkoop.
2. Dionijsius, volgt VIIj.
3. Margrita Johanna, volgt VIIk.
4. Nicolaas, volgt VII-l.
5. Adriaan Donkersloot Middelkoop, geb. Almkerk 1816,10 † ald. 4 sept. 1866.10
6. Jannigje Middelkoop, geb. Almkerk? omstr. 1820.18

VIIj. Dionijsius Middelkoop, geb. Emmikhoven 2 jan. 1810,10 landbouwer 1864,17 vermeld diefstal paard 1864,108 † Almkerk 15 nov. 1886,10 tr. Vuren 3 mei 185029 Jurriana Cornelia de Bruijn, geb. Dalem 16 april 1817, † NL 30 mei 1905,64 dr. van Goverd en Antonia Book.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIIIf.
2. Antonia, volgt VIIIg.
3. Klara, volgt VIIIh.
4. Govert, volgt VIIIi.
5. Andries, volgt VIIIj.

VIIIf. Adrianus Middelkoop, geb. Beest 2 aug. 1851,35 bestuurslid 1895,63 Heemraad 1895,83 notabele 1897-,83 bestuurslid 1898-,63 vermeld Veiling 14 aug. 1907 en USA 20 sept. 1907,83 † Baldwin, St.Croix County, WI 4 aug. 1920, tr. Almkerk en Uitwijk 17 okt. 187229 Geertrui de Rooij, geb. Almkerk 12 febr. 1851,10 † USA?, dr. van Marinus en Segerina Heiblom.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika, volgt IXd.
2. Deonisius, volgt IXe.
3. Marinus, volgt IXf.

IXd. Maria Hendrika Middelkoop, geb. Almkerk en Uitwijk 3 aug. 1875,35 tr. Almkerk en Uitwijk 30 juni 189829 Lourens van Someren, geb. Asperen 29 okt. 1873,10 zn. van Pieter Cornelis en Pieternella Hooggreve.
Uit dit huwelijk:
NN van Someren, geb. na 1898.

IXe. Deonisius Middelkoop, geb. Almkerk? 1881,109 † Baldwin, St.Croix County, WI? 1957,109 begr. Baldwin, St.Croix County, WI,109 tr. Elisabeth Doornebos, geb. NL vóór 1890, † USA.
Uit dit huwelijk:

Xa. Adrian Thomas Middelkoop, geb. Baldwin, St.Croix County, WI 1 juni 1922,110 High School -1941,111 vermeld geopereerd 20 jan. 2008,112 † Rock Valley, Sioux, IA 1 sept. 2009,113 begr. Rock Valley, Valley View Cemetery 5 sept. 2009,111 tr. Pease, MN 17 juni 1946111 Emma Siegersma, geb. Pease, MN 2 maart 1917,114 † USA Rock Valley, Sioux, IA 29 sept. 2007.115
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Ray Middelkoop, geb. Souix County 4 sept. 1948,116vóór 2009.110
2. Julie S. Middelkoop, geb. USA Rock Valley, Sioux, IA? 25 jan. 1954,111 † USA 28 sept. 2012.

IXf. Marinus Middelkoop, geb. Almkerk 28 april 1889,114 manager,117 † Baldwin, St.Croix County, WI febr. 1969,10 tr. omstr. 1919117 Eleanor A. Schnieder, geb. Wisconsin 26 april 1894,10 † Waukesha, Waukesha County, WI dec. 1973.10
Uit dit huwelijk:
Daniel Ray Middelkoop, geb. Orange City, Sioux County, Iowa 4 sept. 1948,1181953.109

VIIIg. Antonia Middelkoop, geb. Beest 1 april 1853,93 † Utrecht 27 febr. 1940,29 begr. Bilthoven,93 tr. Almkerk 31 dec. 187929 Cornelis Kentie, geb. Woudrichem 5 juni 1842,35 assuradeur,119 † Amsterdam 13 sept. 1905,119 zn. van IJsebrand Martinus en Johanna Anneke Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Anna Kentie, geb. Woudrichem 25 maart 1883.
2. IJsbrand Martinus Dionisius Kentie, geb. Woudrichem 6 maart 1884.
3. Juriana Cornelia Kentie, geb. Woudrichem 26 maart 1885.
4. Dionisius IJsbrand Martinus Kentie, geb. Woudrichem 2 nov. 1886.
5. Cornelis Antonie Kentie, geb. Nieuwer Amstel 1 febr. 1888,119 tr. Rijswijk ZH 10 dec. 193037 Margaretha Angenita Toetenel, geb. Den Haag omstr. 1892.35
6. Antonie Cornelis Kentie, geb. Nieuwer Amstel 8 maart 1890.
7. Klara Wouterina Kentie, geb. Nieuwer Amstel 8 maart 1890.
8. Cornelia Hendrina Elizabeth Kentie, geb. Amsterdam 24 juni 1897.

VIIIh. Klara Middelkoop, geb. Beest 22 dec. 1854,29 † Sleeuwijk? 9 mei 1929,45 begr. Sleeuwijk,45 tr. Almkerk 7 juni 189329 Bastiaan Dekker, geb. Sleewijk 11 febr. 1843,45 † Sleeuwijk 10 febr. 1921,45 zn. van Pieter en Teuntje Vink.
Uit dit huwelijk:
Pieter Diomisius Dekker, geb. Dewerken en Sleeuwijk 11 sept. 1895,120 tr. ’s Gravendeel 14 april 192129 Dirkje Anna de Regt, geb. ’s Gravendeel omstr. 1897.29

VIIIi. Govert Middelkoop, geb. Beest 23 sept. 1856,58 bestuurslid 1891-1936,63 notabele 1896,83 notabele 1899,63 notabele 1902-,83 notabele 1908,83 vermeld peren 18 okt. 1908 en Storm 30 aug. 1912,83 † Sleeuwijk 17 febr. 1936,121 tr. Dewerken en Sleeuwijk 6 okt. 188729 Neeltje Elizabeth van Poederoijen, geb. Sleeuwijk 19 maart 1863,58 dr. van Tieleman Jan en Hermina van Krugten.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina Elisabeth Middelkoop, geb. Sleeuwijk 11 jan. 1889,58 † Gorinchem 15 juli 1969,122 begr. Sleeuwijk,45 tr. (ondertr. De Werken en Sleeuwijk vóór 29 mei) 1925)12345 Huibert Verschoor, geb.? 27 jan. 1883,45 † Sleeuwijk? 22 juni 1967,45 begr. Sleeuwijk.45
2. Dionisius Middelkoop, geb. Sleeuwijk 19 aug. 1890,58 † Sleeuwijk? 30 maart 1981,45 begr. Sleeuwijk,45 tr. De Werken en Sleeuwijk vóór 29 dec. 1924123 Wilhelmina Kallewaard, geb.? 31 dec. 1891,45 † Sleeuwijk? 1967,45 begr. Sleeuwijk.45
3. Tieleman Jan Middelkoop, geb. Sleeuwijk 26 sept. 1891,58 † ald. 28 febr. 1909.64
4. Juriana Cornelia, volgt IXg.
5. Klara Middelkoop, geb. Sleeuwijk 26 dec. 1893,45 † Sleeuwijk? 20 juli 1988,58 begr. Sleeuwijk,45 tr. De Werken en Sleeuwijk vóór 23 maart 1923123 Teunis Jan Verhagen, geb. Sleeuwijk 6 juni 1896,58 † Sleeuwijk? 8 dec. 1971,45 begr. Sleeuwijk.45
6. Andries Middelkoop, geb. Sleeuwijk 17 april 1895, † ald. 19 juni 1895.58
7. Neeltje Elisabeth Middelkoop, geb. Sleeuwijk 3 april 1896,58 † Dewerken en Sleeuwijk 26 sept. 1896.58
8. NN Middelkoop, geb. NL omstr. 1897.124
9. Neeltje Elisabeth Middelkoop, geb. Sleeuwijk 3 okt. 1897.58
10. Jannigje Middelkoop, geb. Sleeuwijk 5 okt. 1899.58
11. Andries Middelkoop, geb. Sleeuwijk 25 okt. 1899.58
12. Goverdina, volgt IXh.

IXg. Juriana Cornelia Middelkoop, geb. Dewerken en Sleeuwijk 7 dec. 1892,93 dienstbode 1913,83 † Terschuur? 28 aug. 1968,93 begr. Terschuur,93 tr. Dewerken en Sleeuwijk 13 april 191629 Krijn van Maanen, geb. Leersum 26 okt. 1884,93 † Terschuur? 20 juli 1957,93 begr. Terschuur,93 zn. van Teunis en Geurtje van de Wetering.
Uit dit huwelijk:
1. Govert van Maanen, geb. Barneveld 20 mei 1906.58
2. Teunis van Maanen, geb. Barneveld omstr. 1917,125 † ald. 1 febr. 1937.125
3. Neeltje Elizabeth van Maanen, geb. Barneveld omstr. 1918,125 † ald. 22 nov. 1928.125
4. Krijn van Maanen, geb. Barneveld omstr. 1928,125 † ald. 12 juni 1929.125

IXh. Goverdina Middelkoop, geb. Sleeuwijk 12 aug. 1905,58 † Lemelerveld 23 okt. 1999,64 tr. De Werken en Sleeuwijk 6 febr. 1935123 Willem Geert Beukenkamp, geb. NL omstr. 1906,123 † Lemelerveld? 4 maart 1985, zn. van Geert Willem.
Uit dit huwelijk:
NN Beukenkamp, levenloos kind, geb. Zwolle 2 nov. 1935.

VIIIj. Andries Middelkoop, geb. Beesd 8 febr. 1860,126 lid 1899-,83 Heemraad 1907-,63 bestuurslid 1911,63 vermeld zeldzaamheid 1 mei 1898,83 kroningsfeest 11 sept. 1898,83 Roem 17 nov. 1899,63 intocht nieuwe burgemeester vanaf 17 juli 1900,83 Verbrand 29 okt. 1915 en Val 2 dec. 1915,63 † Hooge en Lage Zwaluwe 24 febr. 1934,43 tr. Klundert 17 dec. 189629 Johanna Elizabeth Cornelia den Engelsen, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 8 febr. 1857,126 † ald. 12 juli 1929,126 dr. van Hendrik Wouterszn en Johanna Rolaff.
Uit dit huwelijk:
1. Dionisius Hendrik Middelkoop, geb. na 1896, † Almkerk en Uitwijk 17 nov. 1897.46
2. Dionisius Hendrik, volgt IXi.

IXi. Dionisius Hendrik Middelkoop, geb.? 5 sept. 1899,126 † Zevenbergen 24 okt. 1975,64 tr. na 1920 Geertruida Reedijk, geb. NL na 1895, † ald. vóór 1979.
Uit dit huwelijk:
Geertruida Middelkoop, geb. NL omstr. 1940, † Zevenbergen 10 nov. 2013,64 gecrem. Roosendaal 16 nov. 2013.64

VIIk. Margrita Johanna Middelkoop, geb. Emmikhoven 2 jan. 1811,58 † Dussen 31 jan. 1890,64 tr. Almkerk 16 juni 184329 Govert Groeneveld, geb. Dussen 25 sept. 1810,127 zn. van Teunis en Maria Roubos en wedr. van Teuntje van Dalen.
Uit dit huwelijk:
1. Clara Groeneveld, geb. Almkerk? na 1843, tr.128 A.B. van de Koppel, geb. NL na 1840.
2. Maria Groeneveld, geb. Almkerk? na 1844, tr.128 H. van Kooten, geb. NL na 1840.
3. Jannigje Groeneveld, geb. Dussen 31 jan. 1849,127 tr. Dussen 27 sept. 187829 Johannes Willems Straver, geb. Babyloniënbroek 10 febr. 1850,127 † Meeuwen 7 maart 1897.127

VII-l. Nicolaas Middelkoop, geb. Almkerk vóór 1815,35 herbergier 1877,83 vermeld Brand 20 juli 1865,28 openbare verkoop 24 febr. 1880 en Herberg 1896,129 † Dussen 26 nov. 1879,46 tr. Capelle 23 nov. 184329 Laurina Johanna van den Hoek, geb. Capelle vóór 1815,35 † Dussen 2 juli 1878,46 dr. van Willem en Sijke Colijn.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan, volgt VIIIk.
2. Willemina, volgt VIII-l.
3. Sijke, volgt VIIIm.
4. Clara Middelkoop, geb. Babilonienbroek omstr. 1850,35 tr. Waddinxveen 13 mei 188029 Govert Andries de Bruijn, geb. Dalem omstr. 1851,35 zn. van Gerrit en Teuntje van Arkel.

VIIIk. Adriaan Middelkoop, geb. Meeuwen (Babyloniënbroek) 26 juli 1844,35 † Marlin, Grant County, Washington 9 jan. 1930,130 begr. Marlin Cemetery 11 jan. 1930,130 tr. Noordeloos 20 nov. 187529 Cornelia Beuzekom, geb. Noordeloos 16 sept. 1846,35 † Marlin, Grant County, Washington 22 aug. 1928,130 begr. Marlin Cemetery,130 dr. van Bastiaan en Mogje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. 1 febr. 1880.
2. Bastiaan Adriaan, volgt IXj.
3. Nicolaas Laurens Middelkoop, geb. Heerde dec. 1882, † ald. 2 jan. 1883.

IXj. Bastiaan Adriaan Middelkoop, geb. Heerde? 23 maart 1881,10 † Greer, Clearwater, Idaho dec. 1965,10 tr. Boyden, Sioux, Iowa nov. 1902131 Elisabeth Koole, geb. NL 25 april 1881,131 † Marlin, Grant County, Washington? 16 dec. 1943,131 begr. Marlin, Grant County, Washington 20 dec. 1943.130
Uit dit huwelijk:
1. Cora Middelkoop, geb. Boyden, Sioux, Iowa 5 jan. 1904,10 tr. Bozeman, Gallatin, Montana 21 april 192610 Nicolas Hemmes, geb. Delft omstr. 1891, † USA, zn. van Hemmor Wilhelmus en Aaltje Kamphuis.
2. Peter Middlekoop, geb. Iowa 24 sept. 1905,117 S SGT US Army,132 † Hillyard, Spokane, Washington 5 okt. 1975,10 begr. Post Falls, Kootenai County, Idaho.132
3. Bessie Middlekoop, geb. USA 1908,117 † ald..
4. Adriaan Middelkoop, geb. Iowa 1909,133 † USA.
5. Larena Middelkoop, geb. USA 1912.117
6. Bastian Middlekoop, geb. USA? 31 jan. 1913,10 † East Lewiston, Nez Perce, Idaho juli 1978.10
7. Cornelius Middlekoop, geb. Stanford,Judith Basin,Montana 31 maart 1914,10 † Lewiston, Nez Perce, Idaho 28 juli 1963.10
8. Louis Middelkoop, geb. USA 4 dec. 1916,10 † ald. omstr. 20 april 1965.10
9. John Middelkoop, geb. USA 6 juni 1921,10 † East Lewiston, Nez Perce, Idaho 5 dec. 1992.10

VIII-l. Willemina Middelkoop, geb. Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek 17 juni 1846,32 tr. Dussen 19 mei 1870134 Gerrit Anne de Looij, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 10 maart 1839,32 metselaar,78 zn. van Frank en Jannetje Elisabeth van Esseveld.
Uit dit huwelijk:
1. Frank de Looij, geb. Lage Zwaluwe 22 maart 1872.32
2. Laurina Adriana de Looij, geb. Lage Zwaluwe 13 mei 1874.32
3. Nicolaas de Looij, geb. Lage Zwaluwe 23 sept. 1875.32
4. Jannetje Elisabeth de Looij, geb. Lage Zwaluwe 17 juli 1877.43
5. Elizabeth Catharina Johanna de Looij, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 21 nov. 1879.43
6. Abraham Eliza de Looij, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1880,43 Huisschilder 1906,35 tr. Den Haag 8 aug. 190634 Eilderina Slim, geb. Musselkanaal (Oostwedde) omstr. 1880.
7. Elizabeth Catharina Johanna de Looij, geb. Lage Zwaluwe 26 juni 1882,43 † Hooge en Lage Zwaluwe 30 nov. 1879,43 tr. Den Haag? 14 juli 192632 Bern.C. Smit, geb.? 1879.
8. Sijke de Looij, geb. Lage Zwaluwe 28 mei 1884,43 tr. Den Haag? 14 sept. 192932 Bernard Korsmeijer, geb. vóór 1909.

VIIIm. Sijke Middelkoop, geb. Meeuwen 9 okt. 1847, † Apeldoorn 11 aug. 1920, tr. Dussen 8 okt. 1886135 Wilem Pieter Hendrik Luderus, geb. Amsterdam 29 maart 1848, ged. ’s Gravenmoer 12 april 1867,136 leerlooier,137 landbouwer,137 † Apeldoorn 8 maart 1929,29 zn. van Hendrik en Catharina Herman.
Uit dit huwelijk:
Catharina Louwerina Adriana Luderus, geb. Heerde 29 mei 1888,26 verpleegster.136

VIj. Dionisius Jr Middelkoop, geb. Dussen 31 aug. 1788,35 notaris 1815-1865,13 burgemeester,138 secretaris,13 klerk 1807,11 secretaris 1807-,13 andere functies 1807-,13 adjunct Maire 1810-,139 notaris 1815-,61 secr.-penningmeester 1856,28 vermeld acta donatio inter vivos 1805,11 eed 1807,11 Brief 1809,58 nalatenschap 1810 en Brand 28 aug. 1858,11 † Dussen 11 mei 1865,18 tr. Dussen 25 april 181729 Adriana Heijmans, geb. Dussen 21 april 1793,35 † ald. 28 jan. 1828,64 dr. van Arnoldus en Anna Schaap.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Middelkoop, geb. Dussen? 31 jan. 1818, † Dussen 17 nov. 1841.29
2. Anna, volgt VIIm.
3. Dionisius Dzn Middelkoop, geb. Dussen? omstr. 1821,18 veehouder,18 notaris,140 † Dussen 16 aug. 1891.18
4. Wouter Middelkoop, geb. Dussen? omstr. 1822, † Dussen 3 juni 1832.29

VIIm. Anna Middelkoop, geb. Dussen 20 nov. 1819, † Emmikhoven en Waardhuizen 22 dec. 1854,29 tr. Dussen 26 juni 184629 Arie den Dekker, geb. Emmikhoven 22 mei 1813, bouwman,18 † Emmikhoven en Waardhuizen? na 1854, zn. van Jan en Adriana van Ouwerkerk.
Uit dit huwelijk:
Dionisius Dekker, geb. Emmikhoven vóór 1854, † Almkerk 19 febr. 1934,29 tr. Andel 25 sept. 187829 Jenneke Middelkoop, geb. Andel vóór 1860, † Andel? vóór 1934, dr. van Sander Naaijen en Jenneke Duijser.

VIk. Wouter Middelkoop, geb. Dussen, ged. Dussen 23 jan. 1791, tr. Dussen 7 nov. 182829 (echtsch. ingeschr.) Janna Dekker, geb. Emmikhoven 12 sept. 1803,35 ged. Almkerk 18 sept. 1803,10 † Dussen 17 okt. 1856,10 dr. van Teunis en Dingena van de Koppel.
Uit dit huwelijk:
1. Wouterina, volgt VIIn.
2. Teuntje Middelkoop, geb. Dussen 17 dec. 1831,10 † ald. 4 juli 1832.16
3. Teuntje Middelkoop, geb. Dussen 31 mei 1833,18 † ald. 7 dec. 1833.16
4. Teuntje Middelkoop, geb. Dussen 8 jan. 1834,10 † Moordrecht 5 sept. 1854.
5. Dingena Middelkoop, geb. Dussen 14 april 1835,10 † ald. 27 juli 1877.10
6. Dionisius Middelkoop, geb. Dussen 18 mei 1836,10 † ald. 24 nov. 1922.141
7. Maria Sophia Middelkoop, geb. Dussen 10 mei 1837,10 † ald. 12 juni 1837.29
8. Jacobus, volgt VIIo.
9. Roeland Middelkoop, geb. Dussen 6 febr. 1840,10 † ald. 10 jan. 1842.16
10. Roeland, volgt VIIp.
11. Willem Middelkoop, geb. Dussen 6 febr. 1844,10 † ald. 19 mei 1844.29
12. Maria Sophia, volgt VIIq.
13. Wilhelmina, volgt VIIr.

VIIn. Wouterina Middelkoop, geb. Dussen 7 dec. 1828,10 tr. Dussen 7 juni 187129 Bastiaan de Graaf, geb. Hill 24 okt. 1832, zn. van Johannes en Jenneke van de Nieuwegiessen.
Uit dit huwelijk:
Johanna de Graaf, geb. Dussen omstr. 1863,35 † Schiedam 27 aug. 1926,46 tr. Dussen 15 okt. 188529 Adriaan Smits, geb. Heesbeen, Eethen en Genderen vóór 1865, † Schiedam? vóór 1926.

VIIo. Jacobus Middelkoop, geb. Dussen 20 mei 1838,10 † ald. 24 maart 1916,29 tr. 1e Dussen 1 sept. 187029 Bastiaantje de Rooij, geb. Dussen 7 mei 1843, † ald. 26 mei 1876, dr. van Gerrit en Petronella de Rooij; tr. 2e ’s Gravenmoer 30 okt. 187829 Johanna Verhagen, geb. ’s Gravenmoer 8 febr. 1845,20 †? 26 nov. 1887,18 dr. van Pieter en Adriana Oerlemans; tr. 3e Giessen 7 sept. 189329 Elizabeth ’t Hooft, geb. Giessen 7 febr. 1843,35 † ald. 24 maart 1919,46 dr. van Arnoldus en Teuntje Smits.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter Middelkoop, geb. Dussen 21 okt. 1870, † ald. 19 juni 1873.29
2. Gerrit Middelkoop, geb. Dussen 5 dec. 1871, † ald. 20 jan. 1872.29
3. Gerrit Johannes Middelkoop, geb. Dussen 5 febr. 1873,18 landbouwer,18 † Dussen 8 april 1956.18
4. Wouter Middelkoop, geb. Dussen 30 jan. 1874, † ald. 14 juli 1874.29
5. Petronella Wouterina, volgt VIIIn.
Uit het tweede huwelijk:
6. Johanna Adriana Middelkoop, geb.? na 1878, † Dussen 14 aug. 1885.29
7. Adriana Helena Middelkoop, geb.? na 1878, † Dussen 13 febr. 1881.29
8. Adriana Johanna Middelkoop, geb.? na 1878, † Dussen 24 juli 1882.29
9. Wouter Antonie, volgt VIIIo.
10. Pieter Dingeman Middelkoop, geb. Dussen 6 dec. 1883,114 Opvoedend ambtenaar 1916-1940,35 directeur 1925,142 secretaris -1905,63 † Middelburg 7 dec. 1940,46 tr. Barneveld 26 april 191629 Neeltje van der Meij, geb. Barneveld 3 jan. 1876,143 † Middelburg 5 maart 1938,143 dr. van Gerrit Johan en Maasje van Ling.

VIIIn. Petronella Wouterina Middelkoop, geb. Dussen 11 febr. 1875,18 † ald. 29 aug. 1965,17 tr. Dussen 21 juli 191029 Gijsbertus Roubos, geb. Dussen 21 aug. 1872,18 † ald. 21 okt. 1958,17 zn. van Johannes en Jenneke de Rooij.
Uit dit huwelijk:
1. Bastiaantje J. Roubos, geb. Dussen omstr. 7 jan. 1911.144
2. Jenneke Roubos, geb. Dussen omstr. 8 dec. 1913.144

VIIIo. Wouter Antonie Middelkoop, geb. Dussen 11 sept. 1879,145 Huisschilder,90 † Rotterdam 1 mei 1962,145 tr. Capelle NB 2 april 190329 Henriëtte Johanna van der Waals, geb. Raamsdonk 1 jan. 1877,35 † Rotterdam 7 maart 1950,146 dr. van Daniel en Helena Hendrina Cové.
Uit dit huwelijk:
1. NN Middelkoop, geb. Rotterdam? maart 1903,42 † Rotterdam 5 maart 1903.37
2. Jacobus Johannes Middelkoop, geb. Rotterdam 12 april 1905, kantoorbediende,90 † Leusden 26 april 1992,64 gecrem. Utrecht 29 april 1992,64 tr. Rotterdam 19 maart 1930147 Alida Wilhelmina Louise Dorothea de Graaf, geb. Rotterdam 25 aug. 1906,90 † Leusden 23 jan. 1999.148
3. Daniël Leendert Middelkoop, geb. Rotterdam 18 april 1907,90 † ald. 27 april 1922.145
4. Johanna Middelkoop, geb. Rotterdam 13 maart 1909,149 † Schiedam 22 sept. 1995,64 tr. Rotterdam 14 april 193790 Abraham Tit, geb. Rotterdam? vóór 1899, † Schiedam? vóór 1995.
5. Helena Hendrika Middelkoop, geb. Rotterdam 18 febr. 1915.90

VIIp. Roeland Middelkoop, geb. Dussen 13 nov. 1842,10 bestuurslid 1900-,83 † Dussen 28 juni 1924,144 tr. Dussen 29 april 188029 (echtsch. ingeschr.) Lucia Hagoort, geb. Dussen 25 nov. 1850,18 † ald. 2 febr. 1907,150 dr. van Wouter en Helena van Daalen.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Dionisius Middelkoop, geb. Dussen 3 aug. 1880,18 voorzanger 1908,63 ouderling 1933,83 secr.-penningmeester 1939,151 voorzitter 1939,152 lid 1939,152 commissaris 1946,153 † Den Bosch 7 april 1958,18 tr. Clasina Blankers, geb. Veen 14 maart 1876,18 † Dussen 8 dec. 1957.18
2. Teuntje Maria, volgt VIIIp.
3. Leendert Legerius, volgt VIIIq.
4. Wouterina Johanna, volgt VIIIr.
5. Teuntje Zegerina Middelkoop, geb. Dussen 17 nov. 1885,18 † Raamsdonk 28 maart 1946,17 tr. Dussen 3 mei 191629 Leendert van der Made, geb. Raamsdonk 2 sept. 1880,18 † Sprang-Capelle 1 mei 1952,43 zn. van Adriaan en Antonia Wilhelmina van Dongen en wedr. van Antonia Antonette Lankhuijzen.
6. Dingeman Peter, volgt VIIIs.
7. Wouterina Teuntje, volgt VIIIt.
8. Helena, volgt VIIIu.

VIIIp. Teuntje Maria Middelkoop, geb. Dussen na 1880, tr. Dussen 23 maart 191629 Teunis de Graaf, geb. Dussen na 1880, zn. van Cornelis en Johanna Bouman.
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Graaf, geb. Dussen omstr. 23 maart 1917.144

VIIIq. Leendert Legerius Middelkoop, geb. Dussen 30 okt. 1883,18 landbouwer,17 lid 1936,153 † Dussen 19 aug. 1961,18 tr. Eelthen 30 sept. 192618 Catharina Antonia Hatgers, geb. Boxtel 14 okt. 1887.18
Uit dit huwelijk:
Roeland Jacob Middelkoop, geb. Dussen 23 sept. 1927,18 † ald. 12 dec. 2001.64

VIIIr. Wouterina Johanna Middelkoop, geb. Dussen 23 okt. 1884,43 † Almkerk en Uitwijk 28 dec. 1930,46 tr. Almkerk 7 sept. 190529 Johannis Nieuwenhuizen, geb. Emmikhoven na 1870,35 zn. van Arie en Adriana Westelaken.
Uit het huwelijk:
1. Adriaan Nieuwenhuizen, geb. Almkerk omstr. 8 aug. 1910.154
2. Dionisius Nieuwenhuizen, geb. Almkerk omstr. 23 dec. 1912.154
3. Wouter Nieuwenhuizen, geb. Almkerk omstr. 6 jan. 1916,122 † ald. okt. 1916.154
Haar zoon:
4. NN Middelkoop, geb. Almkerk 21 aug. 1918,10 † ald. 21 aug. 1918.10

VIIIs. Dingeman Peter Middelkoop, geb. Dussen, Munster en Muilkerk 26 mei 1887,45 bestuurslid 1934,155 lid 1948,153 vermeld kascontrole 5 febr. 1937,153 † Werkendam? 19 dec. 1972,45 begr. Werkendam,45 tr. Meeuwen 31 dec. 191429 Cornelia Evers, geb. Dewerken en Sleeuwijk omstr. 1888,156 † Werkendam omstr. 27 april 1957,156 dr. van Johannes Martinus en Sijke Hagoort.
Uit dit huwelijk:
1. Roeland Middelkoop, geb. NL 31 jan. 1915,64 † Werkendam 12 mei 1990,64 begr. Uitwijk 16 mei 1990,64 tr.157 Gerdina Adriana Cornelia de Leur, geb.? 9 april 1912,157 † Almkerk 23 april 2003.47
2. Ida Middelkoop, geb. Sleeuwijk juli 1919.121
3. Lucia Middelkoop, geb. De Werken en Sleeuwijk 5 juni 1922,123 † Werkendam 20 mei 1979,45 tr. Werkendam omstr. 15 juni 1957156 Cornelis Ippel, geb. Werkendam 1 sept. 1923,45 † Werkendam? 1 juli 1967,45 begr. Werkendam.45

VIIIt. Wouterina Teuntje Middelkoop, geb. Dussen 6 juli 1888,10 † Arnhem 9 april 1963,64 tr. Dussen 25 juni 191429 Adriaan Roubos, geb. Dussen juli 1883,64 schoolhoofd,64 † Loon op Zand 12 aug. 1937,29 begr. Dussen 16 aug. 1937,64 zn. van Johannes en Jenneke de Rooij.
Uit dit huwelijk:
1. L.J. Roubos, geb. Dussen? na 1914.
2. J.L. Roubos, geb. Dussen? na 1915.

VIIIu. Helena Middelkoop, geb. Dussen 15 dec. 1893,43 tr. Raamsdonk 14 mei 192543 Hendrik Johannes van Achterberg, geb. Raamsdonk 22 maart 1893,43 bakker 1925,35 zn. van Bartholomeus en Adriana Petronella Dank.
Uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus van Achterberg, geb. Loon op Zand 15 dec. 1921.43
2. Anna Catharina van Achterberg, geb. Loon op Zand 17 okt. 1923.43
3. Lucia Adriana van Achterberg, geb. Loon op Zand 27 april 1926.43
4. Adrianus Roeland van Achterberg, geb. Loon op Zand 25 juni 1928.43

VIIq. Maria Sophia Middelkoop, geb. Dussen 27 maart 1845,10 † ald. 21 juli 1933,158 tr. Dussen 4 nov. 186929 Wouter Peterszn Hagoort, geb. vóór 1849, landbouwer,18 † Dussen 27 maart 1880,158 zn. van Peter en Janneken Vaartmans.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Hagoort, † Dussen 10 juli 1880.158
2. Wouter Hagoort, geb. Dussen vóór 1879.
3. Dingena Hagoort, geb. Dussen vóór 1881, tr. Dussen 13 dec. 189929 Cornelis Roubos, geb. Dussen vóór 1879.
4. Johanna Hagoort, geb. Dussen vóór 1881, tr. Dussen 16 nov. 189929 Dingeman van Rooij (VIIu,1).
5. Dionisius Hagoort, geb. Dussen vóór 1885, † Almkerk en Uitwijk 10 mei 1942,158 tr. Capelle 19 okt. 190529 Adriana Johanna Mouthaan, geb. Capelle vóór 1887.
6. Antonia Hagoort, geb. Dussen vóór 1887, tr. Dussen 25 mei 1905114 Bastiaan van Dijk, geb. Dussen vóór 1885.

VIIr. Wilhelmina Middelkoop, geb. Dussen 12 jan. 1847,10 tr. Dussen 25 mei 187029 Gerrit Koekkoek, geb. Emmikhoven en Waardhuizen 12 april 1843,159 † NL 22 dec. 1913,159 zn. van Antonie en Geertje van Drunen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Johanna Koekkoek, geb. Emmikhoven 9 juni 1871,159 † NL 16 juni 1945,159 tr. Almkerk 11 mei 190529 Dirk Pouli, geb. Emmikhoven vóór 1875.
2. Wouter Koekkoek, geb. Emmikhoven 29 sept. 1872,159 tr. Almkerk 29 mei 190229 Johanna Reijna de Pender, geb. Almkerk en Uitwijk vóór 1884.
3. Antonie Koekkoek, geb. Emmichoven 7 sept. 1873,46 † Raamsdonk 10 aug. 1954.43
4. Johannes Koekkoek, geb. Emmichoven? 18 febr. 1875,159 † ald. 20 mei 1875.159
5. Johannes Koekkoek, geb. Emmikhoven 18 febr. 1876,159 † NL 14 april 1945,159 tr. Almkerk 1 juli 190929 Geertruida van Vuuren, geb. Almkerk vóór 1891.
6. Dingena Koekkoek, geb. Emmichoven? 16 sept. 1877,159 † ald. 23 april 1878.159
7. Dirk Koekkoek, geb. Emmichoven? 16 maart 1879,159 † NL 25 nov. 1936.159
8. Bastiaan Koekkoek, geb. Almkerk 7 juli 1880,159 † NL 13 jan. 1957,159 tr. 1e Almkerk 23 maart 190629 Maria van Stenis, geb. Almkerk en Uitwijk 19 maart 1875;160 tr. 2e Almkerk 22 dec. 191529 Antje Blankers, geb. Appeltern vóór 1895.
9. Teunis Koekkoek, geb. Almkerk? 1 aug. 1881,159 † ald. 3 aug. 1881.159
10. Teuntje Koekkoek, geb. Almkerk 26 maart 1883,159 † NL 13 okt. 1939,159 tr. Almkerk 25 sept. 191329 Johannes Wilhelmus Dibbits, geb. Appeltern vóór 1893.
11. Hendrik Koekoek, geb. Almkerk 20 maart 1885,159 † ald. 12 juni 1967,159 tr. Cornelia Kant, geb.? vóór 1903.
12. Geertruida Koekkoek, geb. Almkerk? 23 nov. 1889,159 † Almkerk 26 febr. 1890.159

VI-l. Maria Sophia Middelkoop, geb. Dussen 13 maart 1796, † Drongelen 20 dec. 1886,29 tr. 1e Dussen 20 april 181729 Willem Janse Millenaar, geb. Dussen omstr. 1792, † Drongelen 6 april 1835,158 zn. van Johannes en Sijken Ouwerkerk; tr. 2e Drongelen 28 april 183629 Gijsbert Willemszn Millenaar, geb. Dussen omstr. 1792,10 † Drongelen 11 juni 1858,158 zn. van Willem Klase en Maria van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Millenaar, † Drongelen 27 aug. 1845.158
2. Sijke Millenaar, geb. Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren 12 dec. 1817, † Drongelen 21 juli 1891,158 tr. 1e Drongelen 4 okt. 183929 Peter van der Schans, geb. Capelle 12 okt. 1808, †? vóór 1848, zn. van Johannes Peterse en Petronella Adriana Snaphaan; tr. 2e Vrijhoeve Capelle 2 juni 184829 Willem van der Schans, geb. Vrijhoeve Capelle 7 nov. 1824, † ald. 31 dec. 1852,51 zn. van Pieter en Maria van Tilborgh; tr. 3e Vrijhoeve Capelle 23 maart 185429 Antonie Oerlemans, geb. Capelle 14 juli 1824, † ald. 23 jan. 1881,51 zn. van Jacobus en Geertrui van den Hoven.
3. Woutrina Millenaar, geb. Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren vóór 1824, † 8 dec. 1848,161 tr. Drongelen 5 dec. 1844161 Pieter de Raad, geb. Zaltbommel omstr. 1819,161 zn. van NN de NN en Josina de Raad.
4. Neeltje Millenaar, geb. Dussen 6 dec. 1825,10 † Drongelen 18 maart 1907,158 tr. Drongelen 29 sept. 185529 Pieter van Duren, geb. Dordrecht vóór 1837.

VIm. Gerrit Middelkoop, geb. Emmichoven 4 febr. 1799,10 ged. Dussen 10 febr. 1799,10 boer,162 † Dussen 27 mei 1883,162 tr. Emmikhoven en Waardhuizen 16 dec. 183629 Ottolina Roubos, geb. Emmikhoven 29 okt. 1809,163 † Dussen 4 mei 1846,162 dr. van Peter en Cornelia Koekkoek.
Uit dit huwelijk:
1. Dionisius, volgt VIIs.
2. Cornelia, volgt VIIt.
3. Wouterina, volgt VIIu.
4. Peter Meeuwis, volgt VIIv.

VIIs. Dionisius Middelkoop, geb. Dussen 21 juni 1838,164 winkelier, bouwknecht 1893-1911,165 † Loosduinen 25 sept. 1919,34 tr. Almkerk 12 febr. 186429 Maria Snoek, geb. Almkerk en Uitwijk 21 dec. 1837,163 † Haarlemmermeer 3 april 1919,46 dr. van Arie en Dirkske van Andel.
Uit dit huwelijk:
1. Otto Peter Middelkoop, geb. Almkerk 28 dec. 1864,18 † Emmikhoven en Waardhuizen 30 maart 1868.18
2. Dionisius Middelkoop, geb. na 1864, † Almkerk en Uitwijk 18 sept. 1880.150
3. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Almkerk? 23 nov. 1866,18 † Emmikhoven en Waardhuizen 9 dec. 1869.18
4. Adriaan Gerrit, volgt VIIIv.
5. Otto Peter, volgt VIIIw.
6. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Almkerk? 20 jan. 1870,18 † Almkerk 25 febr. 1870.18
7. Arie, volgt VIIIx.
8. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Emmikhoven 24 aug. 1872,163 dienstbode,17 † Amsterdam 14 dec. 1956.17
9. Gerrit Middelkoop, geb. Emmikhoven 2 maart 1874,166 arbeider 1902-,35 † Haarlemmermeer 5 jan. 1959,163 begr. Hoofddorp 8 jan. 1959,64 tr. Haarlemmermeer 2 april 190229 Marigje de Ruiter, geb. Haarlemmermeer 10 maart 1878,163 † ald. 25 juli 1976,64 dr. van Hendrik en Geertrui Maliepaard.
10. Hendrikus, volgt VIIIy.
11. Ottolina Cornelia Middelkoop, geb. Almkerk 1 okt. 1876,18 † ald. 12 dec. 1876.18
12. Cornelius Middelkoop, geb. Almkerk 23 jan. 1878,18 † Emmikhoven en Waardhuizen 22 maart 1878.18
13. Dionisius, volgt VIIIz.

VIIIv. Adriaan Gerrit Middelkoop, geb. Emmikhoven 28 jan. 1868,163 arbeider 1893-1917,167 kruidenier 1919,168 † Den Haag 23 mei 1949,64 tr. Haarlemmermeer 3 mei 189329 Maartje Jannetje Goudswaard, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1873,35 † Lisse? na 1943,18 dr. van Arie en Adriana Kavelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt IXk.
2. Adriana Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 17 aug. 1895,163vóór 1977, tr. Hoofddorp 14 nov. 191737 Paulus de Vos, geb. Haarlemmermeer 9 juli 1887,163 arbeider 1917-,35vóór 1977, zn. van Aart en Anniggie Verdoes.
3. Dionisius Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 23 juli 1897,18 † ald. 9 dec. 1898.18
4. Anna, volgt IX-l.
5. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 7 jan. 1901,163vóór 1977, tr. Hoofddorp juni 1925163 Fans de Voogt, geb. omstr. 1900,163vóór 1977.
6. Dionisius Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 3 april 1903,163 bloemistknecht 1940,169 † Aalsmeer 5 sept. 1980,163 gecrem. Amsterdam 9 sept. 1980,64 tr. Hoofddorp 11 mei 1927163 Cornelia Eijk, geb. Haarlemmermeer 11 jan. 1903,163na 1977.
7. Arie, volgt IXm.
8. Adriaan Gerrit, volgt IXn.
9. Otto Peter, volgt IXo.
10. Hendrik Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 23 juli 1910,166 † Utrecht 23 febr. 1984, tr. Hoofddorp 4 juli 1945163 Gerritje Tichelaar, geb. Leiden 22 dec. 1918,163 † Utrecht 22 juli 2005.
11. Maartje Jannetje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 okt. 1911,163 † Katwijk 4 april 1991,170 begr. Lisse 9 april 1991,93 tr. Lisse 24 aug. 1938171 Gerrit Faas, geb. Haarlemmermeer 11 jan. 1910,93 † Lisse 20 febr. 1981,93 zn. van Jan en Maria Adriana van der Vis.
12. Cornelia Ottolina Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 17 juni 1913,163 † Nieuw-Vennep? 7 maart 1977,163 begr. Nieuw-Vennep,172 tr. Nieuw-Vennep 30 juni 1937173 Jan Tamboer, geb. Nieuw-Vennep 16 juni 1911,174 † Rijsenhout 23 aug. 1992,64 begr. Nieuw-Vennep 27 aug. 1992.64
13. Catharina Johanna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 april 1916,18 † ald. 24 mei 1916.18

IXk. Maria Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 5 april 1894,163 tr. Warmond 28 juni 191629 Matthijs Koppe, geb. Rijnsburg 9 juni 1892,32vóór 1977, zn. van Adrianus en Johanna Susanna van Muijen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Susanna Koppel, geb. Haarlemmermeer 30 maart 1917.32
2. Adriaan Gerrit Koppel, geb. Haarlemmermeer 17 febr. 1919.32
3. Adrianus Koppel, geb. Haarlemmermeer 22 dec. 1920.32

IX-l. Anna Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 dec. 1898,163na 1977, tr. Hoofddorp 20 aug. 191929 Willem de Vos, geb. Haarlemmermeer 2 okt. 1895,163 koopman 1919,35na 1977, zn. van Job en Johanna Kok.
Uit dit huwelijk:
NN de Vos, levenloze zoon, geb. Leiden 18 maart 1931.46

IXm. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 25 dec. 1904,166 † Heemstede 27 sept. 1981,93 begr. Nieuw-Vennep,172 tr. Hoofddorp 18 mei 1938163 Maria Willemina Honcoop, geb. Haarlemmermeer 11 sept. 1912,163 † Haarlem 2 febr. 1971,163 begr. Nieuw-Vennep.172
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Gerrit Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 okt. 1939,16314 mei 2011, begr. Nieuw-Vennep.175
2. Louwerens Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep 20 maart 1944,64 bestuurslid -2007,64 † Hoofddorp 17 mei 2007,64 gecrem. Driehuis 23 mei 2007.64

IXn. Adriaan Gerrit Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep 2 jan. 1907,176 † ald. 8 nov. 1987,64 tr. Hoofddorp 4 april 1928163 Hermina Johanna van Breenen, geb. omstr. 1909,163 † Haarlemmermeer 23 jan. 2000.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Gerrit Middelkoop, geb. NL 1928, † Lisse 10 okt. 2011.64
2. Gijsbertus Middelkoop, geb. NL 7 aug. 1934,175 medewerker -1990,177 † Aalsmeer 8 maart 1990.64

IXo. Otto Peter Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 maart 1908,166 slager 1931,35 † Utrecht 18 mei 1970,64 tr. Maarssen 6 aug. 193129 Dina Johanna Niekerk, geb. Maarssen 12 dec. 1907,93 † Utrecht? 15 sept. 1996,64 begr. Utrecht 19 sept. 1996,64 dr. van Gijsbert en Divertje Johanna Scholten.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Gerrit Middelkoop, geb. Zuilen omstr. 25 mei 1932,178 † Utrecht? april 1976.
2. NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Utrecht 1 nov. 1942.

VIIIw. Otto Peter Middelkoop, geb. Almkerk 15 jan. 1869,166 bouwknecht,35 † Haarlem 20 febr. 1958,18 tr. Haarlemmermeer 13 maart 190129 Catharina Johanna van den Heuvel, geb. Haarlemmermeer 29 maart 1875,163 † Bennebroek 14 jan. 1955,47 begr. Heemstede 18 jan. 1955,47 dr. van Dirk Jan en Maria van Dalen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt IXp.
2. Dirk Jan, volgt IXq.
3. Dionysius Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 18 dec. 1904,166 dominee,18 predikant 1929-1970,179 † Ede 28 maart 1977,64 tr. Haarlemmermeer 27 nov. 1929180 Neeltje Kroon, geb. Haarlemmermeer 3 mei 1905,180 † Ede 24 jan. 1992.64
4. Jan Willem, volgt IXr.
5. Arie, volgt IXs.
6. Livinius, volgt IXt.
7. Gerrit Middelkoop, geb. Vijfhuizen 18 juni 1914,93 leraar,169 † Laren NH 21 jan. 1998,93 begr. Hilversum,93 tr. Hoofddorp 24 juli 1947181 Jannetje Hillegonda Biesheuvel, geb. Hoofddorp 20 maart 1919,47 † Loosdrecht 13 juli 2003,47 begr. Hilversum 17 juli 2003,93 dr. van B. en Mathilda van den Heuvel.

IXp. Maria Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 25 jan. 1902,18 † Alkmaar 27 aug. 1950,182 tr. 17 maart 192617 Hermanus Verveld, geb. Enschede 2 aug. 1897,17 bakker,18 †? 16 maart 1953.18
Uit dit huwelijk:
1. Herman Verveld, geb. na 1926.
2. Liny Verveld, geb. na 1927.
3. Otto Peter Verveld, geb. Alkmaar 16 april 1930,183 †? 8 jan. 2005.

IXq. Dirk Jan Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 3 okt. 1903,18 graanhandelaar 1940,169 † Aalsmeer 17 maart 1971,64 tr. 25 juni 1930184 Gerritje Roos, geb.? 8 nov. 1902,18 † Rijsenhout 16 febr. 1975.18
Uit dit huwelijk:
1. Otto Peter Middelkoop, geb. Leiden 28 febr. 1932,18 veilingverdeler,18 † Aalsmeer 18 febr. 2017,64 tr. Aalsmeer 27 aug. 195918 Tilly Alida Ofman, geb. Oude-Meer (Rijk) 13 juli 1936, † vóór 2016.
2. Klaas Dirk, volgt Xb.
3. Catharina Johanna Middelkoop, geb. Rijssenhout 1 jan. 1938,18 Huisvrouw, hoofdbode gemeente Haarlemmermeer,18 † Hoofddorp? 9 sept. 2005,45 begr. Hoofddorp,45 tr. Haarlemmermeer 9 mei 196218 Aart Gijsbert Oskam, geb. Langerak ZH? 6 jan. 1936,185 † Hoofddorp? 11 jan. 2001,45 begr. Hoofddorp.185

Xb. Klaas Dirk Middelkoop, geb. Rijssenhout 10 mei 1935,18 † Oude Meer 3 mei 2004,64 begr. Aalsmeer 8 mei 2004.64
Zijn zoon:
Dirk Jan Middelkoop, geb. Rijssenhout 16 febr. 1963,1828 dec. 2005,186 begr. Aalsmeer.175

IXr. Jan Willem Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 8 dec. 1906,166 molenaar,162 vermeld Behoud molen 1926,23 † Lelystad 27 nov. 1991,162 begr. Zwanenberg 2 dec. 1991,64 tr. 1e Den Haag 8 dec. 1936162 Wilhelmina Jansen, geb. Den Haag 12 sept. 1911,162 † Haarlem 12 sept. 1975,162 begr. Zwanenburg 16 sept. 1975, dr. van Klaas en Aartje van Beveren; tr. 2e Dronten 12 aug. 1983187 Wilhelmina van Kerkhoven, geb. NL omstr. 1910,64 † Hoofddorp 30 dec. 1997,64 begr. Hillegom 5 jan. 1997,64 wed. van Antonie Schuurman.
Uit het eerste huwelijk:
Cathalina Johanna Middelkoop, geb. Vijfhuizen 17 dec. 1938,18 † Schagen 25 april 2012.64

IXs. Arie Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 10 april 1908,166 leraar, hoofd der school,18 † Heemstede 21 april 1993,18 tr. Haarlemmermeer 7 okt. 192918 Jannetje Timmerman, geb. Heemstede 10 nov. 1908,18 lerares handwerken Meisjesschool Ned.Indië,18 † Heemstede? 8 sept. 1996,175 begr. Heemstede,175 dr. van Bastiaan en Diewertje Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Bastiaan Middelkoop, geb. Medan, Sumatra 14 april 1940,18 † Amsterdam 11 juli 2011,64 tr. Lisse vóór 196518 Pleuntje Kolf, geb.? 10 sept. 1939, † na 1993.
2. Willem Philip Middelkoop, geb. INA 12 sept. 1941,18 † Ambrarawa 25 febr. 1944.18

IXt. Livinius Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 9 mei 1911,166 graanhandelaar,18 † Heemstede 29 maart 1981,64 tr. Heemstede 17 juli 194117 Anna Rip, geb.? 17 juli 1910, † Heemstede 6 nov. 1975.64
Uit dit huwelijk:
Cathalina Johanna Middelkoop, geb. Vijfhuizen 26 jan. 1945,18 † Bennebroek 5 aug. 2009.64

VIIIx. Arie Middelkoop, geb. Emmikhoven 30 maart 1871,166 arbeider 1895-,35 † Haarlemmermeer 29 nov. 1901,18 tr. Hoofddorp 8 mei 189529 Johanna Klazina de Gier, geb. Haarlemmermeer 10 sept. 1870,18 † ald. 30 juni 1922,18 dr. van Cornelis en Judik van der Mooren.
Uit dit huwelijk:
1. Judith, volgt IXu.
2. Dionisius Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 dec. 1896,93 † Emmeloord? 5 febr. 1969,93 begr. Emmeloord.93
3. Teuntje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 febr. 1898.18
4. Maria, volgt IXv.

IXu. Judith Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 31 dec. 1895,188 † Hoofddorp 1 okt. 1938,189 tr. Haarlemmermeer 17 mei 192229 Frans Doeleman, geb. Maassluis 25 aug. 1896,188 Huisschilder,35 † Leiden 16 mei 1965,188 begr. Hoofddorp 20 mei 1965,188 zn. van Hendrik en Petronella Barg; hij hertr. Haarlemmermeer 30 juli 1952190 Johanna Femina Akkerboom.
Uit dit huwelijk:
1. Judith Doeleman, geb. Haarlemmermeer na 1922.
2. Frans Doeleman, geb. Haarlemmermeer na 1922.
3. Johanna Klasina Doeleman, geb. Haarlemmermeer 22 aug. 1924, † Raamsdonk 8 sept. 1984.190

IXv. Maria Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 febr. 1901,188 † Den Helder 15 nov. 1987,188 tr. Haarlemmermeer 25 juli 1923188 Johann Cordt Doeleman, geb. ’s Gravenzande 11 sept. 1898,188 timmerman,191 † Den Helder 20 jan. 1975.191
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Klazina Doeleman, geb. Haarlemmermeer 25 juli 1924,192 tr. Winkel 1 maart 1945192 Cornelis van Splunter, geb. Haarlemmermeer 17 sept. 1914,192 † Hippolytushoef 10 nov. 1995.192
2. Hendrik Doeleman, geb. Haarlemmermeer 5 maart 1926.192
3. Petronella Doeleman, geb. Haarlemmermeer 27 nov. 1928.192
4. Judith Doeleman, geb. Den Helder 12 dec. 1933,192 tr. Den Helder 12 juni 1959192 (door echtsch. ontbonden 13 jan. 1984)192 Cornelis Meijer, geb. Hoogwoud 21 okt. 1934, † Alkmaar 17 okt. 1984.

VIIIy. Hendrikus Middelkoop, geb. Emmikhoven 17 juli 1875,166 boerenknecht 1906,35 † Den Haag 22 febr. 1961,17 tr. Hoofddorp 2 mei 190629 Johanna Cornelia de Waal, geb. Haarlemmermeer 25 okt. 1875,163 † Den Haag 28 sept. 1955,17 dr. van Antonie en Antonia van den Dag.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Antonia Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 2 maart 1907,18 † Blaricum 18 aug. 1985,193 begr. Weesp 23 aug. 1985,193 tr. Haarlemmermeer 7 okt. 193617 T. Schipper, geb. 10 jan. 1903,4529 mei 1958,45 begr. Weesp.45
2. Antonie Deonisius, volgt IXw.

IXw. Antonie Deonisius Middelkoop (ridder),64 geb. Haarlemmermeer 3 jan. 1912,18 † Bennekom 14 aug. 1991,64 tr. Haarlemmermeer 5 april 193418 Maria Lodeweges, geb. Bussum 21 mei 1910,47 † Bennekom 10 nov. 2002.47
Uit dit huwelijk:
Johanna Cornelia Middelkoop, geb. Haarlemmermeer? 5 mei 1935,18 † UK?.

VIIIz. Dionisius Middelkoop, geb. Almkerk 3 aug. 1881,166 brandstoffenhandelaar 1911,35 † Bennebroek 18 april 1958,64 begr. Nieuw-Vennep 22 april 1958,64 tr. Haarlemmermeer 1 maart 191129 Alida Johanna Honcoop, geb. Haarlemmermeer 7 maart 1886,163 † Nieuw-Vennep 26 jan. 1980,64 dr. van Johannes en Maria van der Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Dionisius Johannis, volgt IXx.
2. Maria Petronella Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 26 dec. 1912,194 kraamverpleegster,195 kraamverpleegster 1936-,195 hoofd 1961-1973,195 † Veenendaal 29 jan. 2000.64
3. Dirkje Cornelia Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 1 aug. 1914,194 † Hoorn 1 nov. 1998,196 tr. Haarlemmermeer 12 april 1945194 Anne Weerman, geb. Twisk 6 dec. 1916,196 accountant,196 † Hoorn 22 jan. 1996,196 zn. van Albert en Hilligje Elzinga.
4. Johanna Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep 10 febr. 1916,64 † Lunteren 1 febr. 1993,64 tr.163 C.P. Metz, geb. na 1910, † na 2000.
5. Antonia Maria Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep 19 sept. 1917,64 † Driebergen 15 april 2006,64 begr. Veenendaal,93 tr. Douwe van Maurik, geb. Marum 1 juni 1923,197 † Wassenaar 17 sept. 2007.197
6. Gerrigje Marigje Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 22 nov. 1919,64 ouderling 1973,195 † Bennekom 21 dec. 2009,198 tr. Haarlemmermeer? 26 mei 1943199 Johannes Passies (gouden medaille),64 geb. NL omstr. 1918,64 † Veenendaal 4 nov. 1997.64
7. Louisa Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 19 okt. 1921,163 † Lunteren 16 aug. 1995,64 begr. Nieuw-Vennep 21 aug. 1995,64 tr. Hoofddorp 9 okt. 1945163 Willem Kemp, geb. Haarlemmermeer 21 juli 1917,163 † Nieuw-Vennep 15 april 2003.47
8. Ottolina, volgt IXy.
9. Wilhelmina Catharina Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 aug. 1926,194 † Hoofddorp? 23 maart 2004,45 begr. Hoofddorp,45 tr. Hoofddorp 8 juli 1954163 Hendrik van Ackooy, geb.? 1 maart 1925,194 † Hoofddorp? 7 juni 1991,163 begr. Hoofddorp.45
10. Johannes, volgt IXz.

IXx. Dionisius Johannis Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21 nov. 1911,166 transportondernemer 1932-, directeur -1976,200 † Haarlemmermeer 15 juni 1985,64 begr. Nieuw-Vennep,172 tr. Hoofddorp 9 dec. 1936163 Jannetje Verbaas, geb. Haarlemmermeer 5 mei 1913,163 † ald. 26 maart 1991,163 begr. Nieuw-Vennep.172
Uit dit huwelijk:
Alida Johanna Middelkoop, geb. Hoofddorp? 28 juni 1946,172 † Nieuw-Vennep 9 maart 1964.64

IXy. Ottolina Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 5 aug. 1923,194 † Ede 7 maart 2007,64 begr. Veenendaal 13 maart 2007,64 tr. Hoofddorp 29 maart 1950194 Peter van Maaren, geb. Haarlemmermeer 16 april 1924,163 † Veenendaal 27 dec. 2000.64
Uit dit huwelijk:

Xc. Peter van Maaren, geb. na 1950, tr. Annerie NN, geb. NL na 1950.
Uit dit huwelijk:
Martijn Elwin van Maaren, geb. Amsterdam 27 juni 1977,201 † Alkmaar 28 dec. 1997.201

IXz. Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 16 febr. 1929,163 kolenhandelaar en transporteur, directeur,202 † Nieuw-Vennep 27 april 2004.64
Zijn kinderen:
1. Hendrik Jan Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep? na 1953, † vóór 2004.203
2. Margriet Dominique Middelkoop, geb. Nieuw-Vennep omstr. mei 1969,64 † ald. 19 maart 1971.64

VIIt. Cornelia Middelkoop, geb. Dussen 1839, † ald. 22 sept. 1912,144 tr. Dussen 26 febr. 186829 Wouter Hagoort, geb. Dussen vóór 1848, landbouwer,174 † Dussen? vóór 1912, zn. van Wouter en Helena van Daalen.
Uit dit huwelijk:
1. Ottolina Hagoort, geb. Dussen omstr. 1870, † Ridderkerk 8 dec. 1942,37 tr. Dussen 5 dec. 191229 Peter den Hoed, geb. Dussen vóór 1892.
2. NN Hagoort, levenloos kind, geb..150
3. Wouter Hagoort, geb. Dussen vóór 1881, tr. Dussen 5 juni 190129 Cornelia Grootenboer, geb. Almkerk en Uitwijk vóór 1883.

VIIu. Wouterina Middelkoop, geb. Dussen omstr. 1842,144 † ald. 30 maart 1913,144 tr. Dussen 5 juni 187329 Hijmen van Rooij, geb. Dussen vóór 1853, † Dussen? vóór 1913, zn. van Govert en Johanna Hendrika Rombout.
Uit dit huwelijk:
1. Dingeman van Rooij, geb. Dussen vóór 1879,35 tr. Dussen 16 nov. 189929 Johanna Hagoort (VIIq,4).
2. Otto van Rooij, geb. Dussen, Munster en Muilkerk vóór 1889, tr. Meeuwen 13 mei 190929 Johanna Maria Bax, geb. Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek vóór 1891.

VIIv. Peter Meeuwis Middelkoop, geb. Dussen, Munster en Muilkerk 19 dec. 1842, † Dussen 26 aug. 1880,29 tr. Meeuwen 14 dec. 1871204 Johanna Maria van Turnhout, geb. Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek 20 sept. 1848, † Dussen? na 1880, dr. van Jasper Arnoldus en Adriana de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Gerdina Middelkoop, geb.? na 1871, † Dussen 25 okt. 1880.
2. Otje Maria Middelkoop, geb. Meeuwen? 28 juni 1872,18 † Dussen 10 okt. 1946.29
3. Suzanna, volgt VIIIaa.

VIIIaa. Suzanna Middelkoop, geb. Dussen 25 nov. 1873,205 † RSA 1934,206 tr. Dussen 27 jan. 189729 Arnoldus Ambrosius, geb. Veen omstr. 1871,35 zn. van Hendrik en Margaretha Adriana Bouman.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Meeuwis Ambrosius, geb. Veendam omstr. 1898,35 tr. Groningen 14 febr. 192979 Ebeltje Zijlstra, geb. Onstwedde omstr. 1902.35
2. Johanna Ambrosius, geb. Veen aug. 1905.207

Vd. Sophia Sibilla Middelkoop,1 ged. Dussen 20 mei 1753,1 † Heusden, begr. Heusden 16 sept. 1785,1 tr. 11 okt. 17741 Leendert de Kooning, geb. Dordrecht vóór 1754,1 koopman in Heusden,18na 16 sept. 1785.
Uit dit huwelijk:
Cornelis de Kooning, geb. Heusden, ged. Heusden 10 april 1785,1 † ald. aug. 1785.


Bronnen
1. isis.salha.nl
2. www.salha.nl/forum/ Eimert
3. geboden, proclamatiën gedaan Gorkum
4. www.bhic.nl/
5. www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/m
6. Schepenbank Oisterwijk
7. forum SALHA.nl; Eimert van der Beek
8. De elite in Heusden 1700-1750; drs J.L.KoolBlokland
9. www.archive.org
10. familysearch
11. doczz.nl
12. home.wanadoo.nl/tonlensvelt/middelkoop.html
13. www.freewebtown.com/paulanja/De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.doc
14. http://www.toine-hendriks.nl/Driessen/Dokumenten%20Rest%20Familie-archief%20Driessen.htm
15. ww.seesink-vanderpluijm.nl/De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.pdf
16. BHIC archieven
17. CBG
18. Tom Gehrels
19. Tessy Grünewald
20. Geneanet: Fred de Jonge ( jongefrd )
21. home.planet.nl/~vaan0022/nieuwkuijk/
22. www.bmeijs.nl/PG-uitvoer/nieuwkuijk
23. www.archieven.nl
24. books.google.com
25. members.chello.nl/y.galen2
26. NGV
27. home.planet.nl/~pasma325/
28. Dordrechtsche Courant
29. genlias
30. Geneanet: Hans Pasman ( hlp )
31. home.wanadoo.nl/amartin
32. denhaag.digitalestamboom.nl
33. www.denhaag.nl
34. Haagsarchief
35. huw.akte
36. www.oudmeppel.org/genealogie/vos.html
37. www.wiewaswie.nl
38. http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/vlijmen/vlijmen-00046.htm
39. www.bemeijs.nl
40. huw.akte zoon
41. overzicht nl schilderskunst
42. overl. akte
43. Regionaalarchief Tilburg
44. www.drijber.com/paginas/StamboomJHPomper
45. online-begraafplaatsen.nl
46. overl.akte
47. NGV Knipsel
48. Renée Middelkoop
49. Geneanet: Jean Verswijvelen ( jverswijvelen )
50. home.planet.nl/~klo/dak/2939.htm
51. /members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm
52. hogenda
53. www.historie-sliedrecht.nl
54. Geneanet Cock Rijerkerk
55. http://www.groenehartarchieven.nl/
56. Inv.ORA Dussen-Munsterkerk
57. De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.pdf
58. Salha.nl
59. www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=515
60. Geschiedenis van Dussen en zijn Kasteel door H. Donkersloot, Uitgegeven door het Gemeente-Bestuur van Dussen, 2002
61. www.seesink-vanderpluijm.nl/De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.pdf
62. kb.nl
63. Advertentieblad
64. overl. advertentie
65. A. de Jong <a.dejong@onsnet.nu>
66. www.heemkundesprangcapelle.nl/bruggeske/j2006/Burgemeesters van Sprang.html
67. www.neomagus.nl/
68. Ned.Patriciaat 18-1928/29
69. www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
70. stadsarchief Dordrecht
71. Geneanet: Klaas Jansen ( ekjansen )
72. www.dbnl.org/
73. PGNC
74. geb.akte
75. Geneanet: Ger van Pelt ( gervanpelt )
76. overl. akte zoon DJ
77. www.inghist.nl/
78. stadsarchief Breda
79. www.allegroningers.nl
80. penny.middelkoop RSA
81. Middelburgsche Courant
82. www. archieven.nl
83. Nieuwe Gorinchemsche Courant
84. Utrechts Nieuwsblad
85. leeuwarder courant
86. De Gelderlander
87. www.zeeuwengezocht.nl
88. huw.papieren
89. www.genealogy.henny-savenije.pe.kr/
90. Rotterdam.digitalestamboom.nl
91. www.identitynumber.org
92. Ned. Patriciaat 37-1951
93. www.graftombe.nl
94. BS Capelle (Sprang)
95. genealogieonline.nl/stamboom_van_pelt_en_sluijter/
96. loes peters L&P@camerama.demon.nl
97. Geneanet: Martien Lops ( mlops )
98. geb.advertentie
99. brandesstamboom
100. Schager Courant
101. De Zeeuw
102. Heldersche en Nieuwedieper Courant
103. Heldersche Courant
104. BS Stratum
105. leeuwarder courant; Utrechts Nieuwsblad
106. BS Eindhoven
107. Home Het Bloemendaalsch Weekblad
108. Politieblad
109. findagrave.com
110. https://familysearch.org/photos/stories/19501073
111. iagenweb.org
112. www.calvincrcrv.org
113. www.godutch.com/newspaper/familypage/
114. Rootsweb.com
115. Social Security Death Index
116. The Alton Democrat
117. Census - US Federal 1930
118. Ancestry.com
119. stadsarchief Amsterdam
120. Advertentie
121. BS Sleeuwijk
122. BS Gorinchem
123. BS DeWerken en Sleeuwijk
124. vermelding
125. www.antonstomphorst.eu
126. onegreatfamily.com
127. wistra.be/genea/straver2/indexstraver.html
128. overl. advertentie moeder
129. krantenadvertentie
130. files.usgwarchives.org/wa/grant/cemeteries/marlin.txt
131. http://wagenweb.org/lincoln/obitskruppmthrup.htm
132. www.findagrave.com
133. Census - US Federal 1910
134. Geneanet: Eric van der Linden ( lindo )
135. home.hccnet.nl/de.pender/du-huwelijkenopvrouw.htm
136. dNL
137. www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1927-45/31/
138. http://www.freewebtown.com/paulanja
139. www.freewebtown.com/paulanja/De-gemeente-Dussen-door-Donkersloot.doc
140. home.wanadoo.nl/tonlensvelt/lezing6.pdf
141. Nieuwe Rotterdamsche Courant
142. NRC
143. vandermeygenealogy.com
144. BS Dussen
145. genealogieonline.nl/genealogie-van-der-waals/
146. mijn-genea.nl
147. Geneanet
148. NGV adv.Delfland
149. wiewaswie.nl
150. http://www.antonstomphorst.eu
151. Geschiedenis van het kasteel Dussen
152. De 5 Rivieren
153. Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken)
154. BS Almkerk
155. De Gorcumer
156. BS Werkendam
157. /familieberichten.kuijntjes.nl/index.php
158. wiewaswie
159. www.stamboom.nl
160. wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm
161. Geneanet: Ton Deunhouwer ( dullemen )
162. Roland & Maria Gehrels
163. home.kpn.nl/alblas999/Honcoop.htm
164. Geneanet: Willem Dubelaar ( dubelaar )
165. huw.akte zoons
166. militieregisters.nl
167. huw.akte eigen en Adriana
168. huw.akte Anna
169. noord-hollandsarchief.nl
170. stamboomnederland.nl
171. home.hccnet.nl/j.kuitert/Faas
172. www.zerken.nl/
173. nl.mundia.com
174. MyHeritage.com
175. graftombe.nl
176. NiesMiddelkoop
177. overl.adv
178. BS Zuilen
179. www.dominees.nl
180. Geneanet: Hendrik (Henk) van de Streek ( streekh45 )
181. huw.aankondiging
182. archief Alkmaar
183. Alkmaarsche Courant
184. huw.jubileum
185. www.zebregs.com
186. online-familieberichten.nl
187. huw.advertentie
188. http://stamboom.dedroog.com/
189. www.wagenmakers.demon.nl/
190. www.archiefdoeleman.nl
191. people.zeelandnet.nl
192. people.zeelandnet.nl/flexpert/paginas/takken/DV.pdf
193. overl.kaart
194. /home.hetnet.nl/~roghorst135/Honcoop.htm
195. krant
196. kwaasteniet.eu
197. De Annonce Revue
198. archiver.rootsweb.ancestry.com
199. huw.jub.
200. www.dichtbij.nl
201. www.houwie.net/d_maar1/df_6.html
202. bedrijf
203. overl. advertentie vader
204. home.hccnet.nl/de.pender/me-huwelijkenopvrouw.htm
205. Geneanet: ron van wijnen ( vanwijnen28 )
206. www.national.archsrch.gov.za
207. BS Veen


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 12:22:19