• Site bevat alleen overleden personen.
  • Tips graag naar - new info to - 'Contact'.
  • Uitgebreidere info beschikbaar: 'Contact'
  • More details ask through 'Contact'

'

Parenteel van Jan Peterse

I. Jan Peterse, geb. Hei en Boeicop? vóór 1630, zn. van Peter ’Middelkoop’, tr. vóór 1655 Maagje Wouters -, geb. vóór 1635, † vóór 1709.

Uit dit huwelijk:

1. Willemijntje Jans, volgt IIa.

2. Arien Janss, volgt IIb.

3. Wouter Janz, volgt IIc.

4. Peeter Jansz, volgt IId.

5. Gloria Jans Middelcoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, † Hei en Boeicop vóór 1684, tr. Hei en Boeicop? vóór 1684 Jan Gijsbertsz -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1664, vermeld Lidmaat 1684 en RA Hei en Boeicop 1707,1 † Hei en Boeicop? vóór 1707; hij hertr. na 1684 Trijntje Gerrits -.

6. Gerrigje Jansdr, volgt IIe.

7. Annigje Jans Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1678, † ald. vóór 30 aug. 1696, tr. Gijsbert Hendricksz de With, geb. Hei en Boeicop vóór 1676,1 vermeld Lidmaat 1682;1 hij hertr. Hei en Boeicop 30 aug. 16761 Marrichje Jacobs van Es.

8. Willem Jans Middelkoop, geb. vóór 1690, † vóór 1721.

 

IIa. Willemijntje Jans -, † vóór 1709, tr. Huych Aertse van Muylwyck, † na 1709.

Uit dit huwelijk:

1. Aert Huygen -, geb. vóór 1689.

2. Jan Huygen -, geb. NL vóór 1689.

 

IIb. Arien Janss Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1655, vermeld Lidmaat 1682,1 † vóór 1708,1 tr. Neeltje Theunis -, vermeld Lidmaat 1682.1

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Ariensz, volgt IIIa.

2. Annigchie Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 29 april 1683.1

3. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 20 nov. 1687,1 † Hei en Boeicop? vóór maart 1689.

4. Pieter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 12 maart 1689.

 

IIIa. Teunis Ariensz Middelkoop, ged. Heicoop 23 dec. 1681,3 vermeld Lidmaat 1709,1 † Hei en Boeicop na 1734, tr. Hei en Boeicop 11 juli 17233 Aartje Ariens de With, geb. Hei en Boeicop, ged. Hei en Boeicop 11 dec. 1681.

Uit dit huwelijk:

 

IVa. Neeltje Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,4 ged. Hei en Boeicop 12 sept. 1723,4 tr. Schoonrewoerd omstr. 17475 Huijg Jasperse Verhoef, geb. Schoonrewoerd omstr. 1722.

Uit dit huwelijk:

1. Teuntje Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 4 febr. 1748.5

2. Jan Verhoef, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 25 dec. 1751.5

3. Cornelis Verhoef, ged. Schoonrewoerd 19 jan. 1755.6

 

IIc. Wouter Janz van Middelkoop, geb. Zydervelt vóór 1660,7 † 1696,8 tr. Lopikercapel 8 okt. 16829 Marrechie Jandr ’t Hoen, geb. IJsselstein vóór 1642, † na 1709, dr. van Jan.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Wouterse, volgt IIIb.

2. NN Middelkoop, geb. na 1682.

3. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 10 juni 1683 (get. Maria Jansz -).9

4. Maria Wouters, volgt IIIc.

5. Jan Wouterse Middelkoop, ged. IJsselstein 20 juni 1686.10

6. Geertruy, volgt IIId.

7. Gooris Woutersz, volgt IIIe.

 

IIIb. Wouter Wouterse Middelkoop, geb. Vianen omstr. 1668.7

Zijn zoon:

 

IVb. Jan Wouterse van Middelkoop, geb. IJsselstein omstr. 1695,11 Handelaar,11 soldaat 1747,12 constapel 1751,13 vermeld Schilderij,14 wapen en Slave records 1686-1793,15 † RSA 1763,15 tr. Vleuten 28 april 171110 Maria Dirkse Weerdeneers, geb. Vianen omstr. 1700,7 † RSA vóór 1763,11 dr. van Dirk Gysen Weerdenaars.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter van Middelkoop, ged. IJsselstein 25 mei 1715 (get. Johanna Derks -), † vóór 1720.

2. Maria Middelkoop, ged. IJsselstein 1 jan. 1717 (get. Theodorus Weerdenaar),9 begr. Amsterdam 30 dec. 1754.16

3. Anna Middelkoop, ged. IJsselstein 20 jan. 1719 (get. Nicolaus Weerdenaar).9

4. Wouter Jans Middelkoop, ged. IJsselstein 13 sept. 1720 (get. Margaretha Rietveld),9 † Vianen? vóór sept. 1723.

5. Wouter van Middelkoop, ged. Vianen 9 sept. 1723,10 † RSA?.

6. Geertruij, volgt Va.

7. Dirkje Middelkoop, ged. Vianen 23 jan. 1729,17 tr. Utrecht 7 mei (kerkelijk 20 april)16 17579 Arij van Maarschalkerweerdt, geb. Utrecht 1733,16 zn. van NN en Geertruij van Arp.

8. Johannes Middelkoop, geb. Vianen, ged. Vianen 13 mei 1731,17 †.7

9. Joris Jansz, volgt Vb.

 

Va. Geertruij Middelkoop, ged. Vianen 11 dec. 1725,2 dienstmaagd 1752,16 vermeld Akte 5321 van Verbalen van afhandeling van boedels 1794,16 †,18 begr. Amsterdam 19 aug. 1794,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Joost Bars, geb. na 1700; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 24 aug.) 175316 Josephus Kaleweij, geb. Dulmen vóór 1708,16 molenaar 1754,16 † Amsterdam? vóór mei 1760, gesch. echtg. van Femmetje ten Ziethof, gesch. echtg. van Barentje Ottingh en wedr. van Femmetje Witteboer; tr. 3e (ondertr. Amsterdam 2 mei) 176016 Gijsbert de Bouter, geb. Utrecht omstr. 1732,16 molenaar,16 poorter,16 † Amsterdam? 1783,19 zn. van NN en Maria Bloemendaal.

Uit het tweede huwelijk:

1. Josephus Kalleweij, ged. Amsterdam 4 febr. 1760 (get. Dirkje Middelkoop en Arij van Maarschalkerweerdt).20

Uit het derde huwelijk:

2. Maria Gijsbertusdr, volgt VIa.

 

VIa. Maria Gijsbertusdr de Bouter, ged. Amsterdam 4 april 1764 (get. Cornelis de Bouter en Maria van Bloemendaal),16 tr. Buiksloot 31 aug. 178118 Arnoldus Jansz Ottenhoff, ged. Amsterdam 24 jan. 1752,18 destillateur,18 †,18 begr. Amsterdam 6 jan. 1800.

Uit dit huwelijk:

Gijsbertus Ottenhoff, ged. Amsterdam 5 maart 1792 (get. Geertruij Middelkoop en Tobias Baalman).16

 

Vb. Joris Jansz van Middelkoop, geb. Ysselstein,21 ged. Vianen 22 sept. 1735,17 zeeman 1747-1749,2 Hooploper 1749-1757,22 boschieter 1757,23 vermeld Kaap de Goede Hoop 1750 en Surities 1753-1765,24 † RSA 7 juni 1804,25 tr. Kaapstad 14 aug. 175725 Johanna Cornelia Falentijns, geb. Ysselstein 1741, † RSA 27 april 1804,25 dr. van Anthonie Valentyn van Cicot en Cornelia v.d. K.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, volgt VIb.

2. Johannes, volgt VIc.

3. Gores van Middelkoop, geb. Kaapstad 25 mei 1766,25 † RSA vóór 1804.

4. Johanna Catharina, volgt VId.

 

VIb. Maria van Middelkoop, geb. Kaap de Goede Hoop, ged. Kaap de Goede Hoop 21 aug. 1757,21 † RSA 1836,26 tr. Kaap de Goede Hoop 9 febr. 17777 Jan Hoets, geb. Loon op Zand 1755, steward,27 † RSA 9 juni 1815.27

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia Hoets, geb. RSA, ged. RSA 25 jan. 1778,11 tr. RSA 27 jan. 180011 Frederik Korsten, geb. Zierikzee na 1770, † RSA?.

2. Gerardina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 mei 1779, tr. RSA 17 juni 180311 Simon Stronek, geb. Breda na 1775.

3. Marthinus Hoets, geb. RSA, ged. RSA 10 sept. 1780.11

4. Maria Christina Hoets, geb. RSA, ged. RSA 30 juni 1782,11 tr. Kaap de Goede Hoop 19 febr. 180420 Rutger Metelerkamp, geb. Kaap de Goede Hoop 30 juni 1783,20 † Numansdorp, RSA 11 april 1866.

5. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 15 febr. 1784,11 † vóór 1786.

6. Cornelis Willem Hoets, geb. RSA, ged. RSA 29 jan. 1786.11

7. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 28 maart 1789,11 † ald. vóór dec. 1792.

8. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 27 maart 1791,11 † ald. vóór 1794.

9. Joachim Hoets, geb. RSA, ged. RSA 2 dec. 1792.11

10. Cornelis Charles Hoets, geb. RSA, ged. RSA 13 april 1794.11

11. Rynier Christiaan Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 7 juni 1795.11

12. Cornelia Johanna Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 6 nov. 1796.11

13. Frederica Goverdina Hoets, geb. RSA, ged. Kaapstad 30 maart 1800.11

 

VIc. Johannes van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 26 april 1761,7 † RSA 22 mei 1800, tr. Kaapstad 11 mei 179425 Beatrix Auret, geb. Kaapstad 27 nov. 1776,28 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 30 nov. 1776,7 † ald. 2 okt. 1852,28 dr. van Jeremias en Christina Hendrina Russouw; zij hertr. Kaapstad 25 mei 180028 Aegidius Benedictus Ziervogel.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Johanna, volgt VIIa.

2. Jan, volgt VIIb.

 

VIIa. Christina Johanna van Middelkoop, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 9 juli 1797,7 vermeld testament 1804 en 22 juli 1808,13 † RSA 1870,29 tr.30 (kerkelijk Kaapstad 25 sept. 1815)25 George Herbert, geb. Suffolk, England vóór 1795,31 captain,32 † RSA vóór 1835.

Uit dit huwelijk:

1. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

2. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

3. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

4. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

5. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

6. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

7. NN Herbert, geb. RSA na 1815.

8. John Benedictus Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 15 april 1821,33 tr. RSA 185134 Jacoba Florentina Klinck, geb. RSA? vóór 1833.

9. Ewald Benedictus Herbert, ged. Port Elizabeth 16 juli 1826.33

10. Anna Maria Herbert, geb. RSA, ged. Kaapstad 27 april 1828.33

 

VIIb. Jan van Middelkoop, geb. Kaapstad? na 1804, vermeld medewerker 1845,35 tr. Kaapstad 3 aug. 183425 Louisa Catharina Cavallina, geb. Suid-Amerika vóór 1816.25

Uit dit huwelijk:

1. Loudrina Elizabeth Christina van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 juli 1835,7 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 sept. 1835 (get. Christiaan Carstens Schonegevel en Lodrina Johanna Middelkoop).7

2. Christina Frederika, volgt VIIIa.

3. Jan Bartholomeus van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 okt. 1838.25

4. Frederik Willem Hendrik, volgt VIIIb.

5. Johanna Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 dec. 1841.25

6. Bartholomeus Johannes van Middelkoop, geb. Kaapstad 16 okt. 1843.25

7. Willem Barker van Middelkoop, geb. Kaapstad 18 mei 1845.25

8. Johanna Carolina van Middelkoop, geb. Kaapstad 9 dec. 1846.25

9. Hendrina Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 30 mei 1848,36 ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 6 aug. 1848 (get. Loudrina Johanna Middelkoop en Johan Fredrik Rauch).36

10. Wilhelmina Antoinette van Middelkoop, geb. Kaapstad 10 mei 1850.25

11. Jan David van Middelkoop, geb. Kaapstad 23 nov. 1851.25

12. Louisa Elizabeth van Middelkoop, geb. Kaapstad 3 okt. 1853.25

13. Willem Hamilton van Middelkoop, geb. Kaapstad 17 okt. 1855.25

14. Margaretha Johanna van Middelkoop, geb. Kaapstad 29 okt. 1857.25

 

VIIIa. Christina Frederika van Middelkoop, geb. Kaapstad 28 dec. 1836,25 tr. Kaapstad 7 sept. 186325 Wilhelmus Johannes Bronn, geb. RSA? vóór 1843.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelm Jacobus Frederik Bonn, geb. Kaapstad? 22 nov. 1863,7 ged. Kaapstad 17 jan. 1864,7 † RSA?.

2. John Paul Sinclair Bronn, geb. Kaapstad? 5 febr. 1868,7 ged. Kaapstad 5 april 1868,7 † RSA?.

3. Louisa Carolina Caffelino Bronn, geb. Kaapstad? 5 nov. 1869,7 ged. Kaapstad 5 dec. 1869,7 † RSA?.

4. Johanna Elizabeth Bronn, geb. Kaapstad 11 okt. 1871,7 † RSA?.

5. Julia Willemina Brown, geb. Kaapstad 6 mei 1874,7 † RSA?.

6. Frederick Meindert Bronn, geb. Kaapstad 26 sept. 1875,7 † RSA?.

 

VIIIb. Frederik Willem Hendrik van Middelkoop, geb. Kaapstad 6 juli 1840,25 tr. vóór 1870 Maria Stewart, geb. RSA? vóór 1850, † RSA.

Uit dit huwelijk:

Maria Lousia Charlotte van Middelkoop, geb. Uniondale, Cape Colony 16 april 1870.25

 

VId. Johanna Catharina van Middelkoop, geb. Kaapstad 5 maart 1769,25 † ald. 12 maart 1844,37 tr. Kaapstad? 179425 Andreas Scheuble, geb. RSA? vóór 1774, † ald. na 1809.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Cornelia Scheuble, ged. Kaapstad,7 † RSA?.

2. Jan Matheus Scheuble, ged. Kaapstad,7 † RSA?.

3. Martha Scheuble, ged. Kaapstad, † RSA?.

4. Maria Scheuble, geb. Kaapstad?, † RSA?.

5. Andreas Benedict Scheuble, ged. Kaapstad 14 aug. 1803.7

6. Simon Hercules Scheubel, ged. Kaapstad 12 juli 1807,7 † RSA?.

7. Fredrik Johannes, volgt VIIc.

 

VIIc. Fredrik Johannes Scheuble, geb. Kaapstad 25 aug. 1809,7 † RSA?, tr. Rosa Catharina Elizabeth de Moldrup, geb. RSA? vóór 1830.

Uit dit huwelijk:

Andries van Middelkoop, geb. 13 dec. 1848, ged. Cape Town, Cape Peninsula, Western Cape 28 jan. 1849.31

 

IIIc. Maria Wouters van Middelkoop, ged. IJsselstein 28 sept. 1684, begr. Amsterdam 22 april 1740,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 28 juli) 170816 Harmen Gerritsz Ravekes, geb. Amsterdam? vóór 1689, † ald. vóór 1717;16 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 29 april) 171716 Hendrik Poort, geb.? omstr. 1692,16 † Amsterdam? vóór 1732, zn. van NN; tr. 3e Amsterdam 19 aug. 17327 Hendrik Apol, geb. Kampen? omstr. 1677, broodbakker,38 † Amsterdam 25 juli 1735, zn. van Ferdinand Apols en Megteltjen Sluiters en wedr. van Weijntje van Seyst en echtg. van Aagje Jans van Schaagen.

Uit het eerste huwelijk:

 

IVc. Geertruij Ravekes, ged. Amsterdam 9 juni 1709 (get. Gerrit Ravekes en Bettje Ravekes),16 begr. ald. 6 dec. 1782,39 tr. Amsterdam 11 april 17307 Jelmer van Waningh, ged. Amsterdam 18 jan. 1705,39 meester tinnegieter 1730,39 poorter 1729,39 begr. Amsterdam 8 mei 1771.39

Uit dit huwelijk:

1. Wouter van Waning, ged. Amsterdam 14 sept. 1732.16

2. Maria van Waningh, ged. Amsterdam 26 febr. 1737 (get. Maria Wouters van Middelkoop en Lambert van Waningh).16

3. Seijtje van Waningh, ged. Amsterdam 13 mei 1739.16

4. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 14 juni 1741,16 † Amsterdam? vóór 1745.

5. Harmanus van Waningh, ged. Amsterdam 27 juni 1745.16

 

IIId. Geertruy van Middelkoop, geb. NL vóór 1690,7 † Beesd? vóór 1722,40 tr. Hendrik Clase Kemp, geb. Beesd? vóór 1700, † ald. na 1722, zn. van Klaas van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Kemp, ged. NL 4 april 1710.7

2. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 27 maart 1712,7 † vóór 1715.

3. Grietje Kemp, ged. IJsselstein 3 febr. 1715.7

 

IIIe. Gooris Woutersz Middelkoop, ged. IJsselstein 16 febr. 1690,41 begr. Amsterdam 29 mei 1726,16 tr. 1e Grietje Verbeek, geb. NL na 1690, † Amsterdam? vóór 1716; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 3 april) 171616 Geertruij de Veer, geb. Amsterdam? vóór 1699, dr. van Johannes; zij hertr. (ondertr. Amsterdam 15 sept.) 172916 Klaas Welst.

Uit het tweede huwelijk:

1. Elisabet, volgt IVd.

2. Wouter Jan, volgt IVe.

 

IVd. Elisabet van Middelkoop, ged. Amsterdam 7 febr. 1717 (get. Elisabeth Kluppels en Nicolaes van Raam),16 † Watergraafsmeer 28 maart 1765,16 tr. (ondertr. Amsterdam 9 nov.) 173616 Meijndert de Gooijer, geb. Amsterdam? omstr. 1710,16 † Watergraafsmeer? vóór 1765.

Uit dit huwelijk:

1. Goris de Gooijer, ged. Amsterdam 4 febr. 1738 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16

2. Seijbregt de Goijer, ged. Amsterdam 19 maart 1741 (get. Elisabeth Kluppels en Claas van Teijlinge).16

3. Anna de Gooijer, ged. Amsterdam 5 jan. 1744 (get. Claas van Teijlinge en Regina Elisabeth Hevekas).16

4. Teijs de Gooijer, ged. Amsterdam 24 mei 1747 (get. Geertruij de Veer en Frans Stroobrant).16

 

IVe. Wouter Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 23 juni 1723 (get. Elisabeth Kluppels en Jacob Verbeeck),16 kastenmaker,16 poorter 1755-,16 begr. Amsterdam 18 mei 1795,16 tr. 1e Utrecht 13 sept. 17479 Johanna Boheems, begr. Amsterdam 26 april 1753;16 tr. 2e Amsterdam 14 april 17547 Jannetje de Man, geb. vóór 1739, begr. Amsterdam 26 febr. 1799,16 dr. van Jan en Trijntie Jans Roskam.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Wilhelmina Middelkoop, ged. Utrecht 6 okt. 1748,9 begr. Amsterdam 27 okt. 1756.16

2. Johannes Ysbrand Middelkoop, ged. Utrecht 23 aug. 1750.9

Uit het tweede huwelijk:

3. Geertruij, volgt Vc.

4. Trijntie, volgt Vd.

5. Jan, volgt Ve.

6. Maria Middelkoop, ged. Amsterdam 6 mei 1759 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam).16

7. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 25 dec. 1761 (get. Meijndert de Gooijer en Elisabet van Middelkoop),16 scheepstimmerman 1783,16 poorter 1783-.16

 

Vc. Geertruij Middelkoop, geb. Zijderveld omstr. 1751,16 † Watergraafsmeer 8 dec. 1800,16 tr. 1e (ondertr. Amsterdam 5 mei) 177516 Bartel den Hertog, geb. Weesp vóór 1750,16 wedr. van Aaltje Schippers; tr. 2e (ondertr. Watergraafsmeer 7 juni) 179716 Jan van der Ward, geb. Amsterdam? vóór 1777, † Watergraafsmeer? na 1800.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 11 aug. 1776 (get. Gijsbert den Hertog en Jannetje Weeman),16 † vóór 1778.

2. Geijsbert den Hertog, ged. Amsterdam 25 okt. 1778 (get. Geijbert Schuijlen en Antoonia Middelkoop).16

3. Jan den Hartog, ged. Amsterdam 26 nov. 1780 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16

4. Jannetje den Hertog, ged. Amsterdam 8 okt. 1782 (get. Jan Middelkoop en Lijsie den Hartog).16

5. Barta den Hertog, ged. Amsterdam 18 mei 1791 (get. Cornelia Schuijt en Johannes Smit).16

 

Vd. Trijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 3 sept. 1755 (get. Claas van Winden en Trijntie Jans Roskam),16 visvrouw 1773,16 poorter 1773-,16 vermeld boedel 1784,16 begr. Amsterdam 17 febr. 1788,16 tr. (ondertr. Amsterdam 19 mei) 178016 Jan Jacob van Sulk, geb. Amsterdam omstr. 1757, begr. na 1788, zn. van Jacob Jr en Johanna Hoksaage.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna van Sulk, ged. Amsterdam 6 dec. 1780 (get. Wouter Jan Middelkoop en Johanna Hoksaage).16

2. Jannetie van Sulk, ged. Amsterdam 1 juni 1783 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man).16

 

Ve. Jan Middelkoop, ged. Amsterdam 9 dec. 1756 (get. Josephus Kaleweij en Geertruij Middelkoop),16 † Amsterdam?, tr. 1e Amsterdam 27 juni 17847 Antje Noteboom, geb. Amsterdam? vóór 1768, vermeld testament 5 april 1799;42 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 okt.) 180116 Anna Catharina Boekhout, geb. Amsterdam? vóór 1784.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wouter, volgt VIe.

2. Weijntie Middelkoop, ged. Amsterdam 27 jan. 1788 (get. Jan Nooteboom en Wijntje Belders),16 begr. ald. 13 maart 1788.16

Uit het tweede huwelijk:

3. Maria Wijnanda Middelkoop, geb. Amsterdam 3 maart 1802,16 tr. Amsterdam? 182516 Dirk de Bois, geb. Amsterdam? vóór 1805.

4. Jannetje Middelkoop, geb. Amsterdam 18 sept. 1803.16

5. Jansi Middelkoop, geb. Amsterdam 20 maart 1810,16 winkelierster 1851-1853,16 tr. Amsterdam? 184416 Johan Daniel Hubener, geb.? vóór 1824.

 

VIe. Wouter Middelkoop, ged. Amsterdam 24 sept. 1786 (get. Wouter Jan Middelkoop en Jannetje de Man),16 scheepstimmerman 1819,16 aardappelenverkoper 1839,43 begr. Amsterdam 5 jan. 1849,7 tr. (ondertr. Amsterdam 4 mei) 181016 Aagie van der Horn, geb. Amsterdam? omstr. 1787,44 begr. ald. na 1849.7

Uit dit huwelijk:

1. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 8 sept. 1810,16 fuselier -1831,45 † Breskens 27 okt. 1831.46

2. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 13 jan. 1812,7 † Amsterdam? vóór aug. 1813.

3. Wouterus, volgt VIId.

4. Anna Catharina, volgt VIIe.

5. Arnoldus Middelkoop, geb. Amsterdam 4 sept. 1818,16 sjouwerman 1851-1853,16 † Veenhuizen 28 aug. 1883.47

6. Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 3 dec. 1821,48 cigarenmaker.48

7. Cornelis Middelkoop, geb. Amsterdam 29 okt. 1823,48 Houtmaalder 1843.48

8. Eldert Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1825,48 kolonist -1865,49 † Ommerschans 2 juli 1865.49

 

VIId. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 aug. 1813,48 ged. Aartswoud,7 timmerman 1839,50 scheepstimmerman 1867,51 vermeld 1833,48 † Amsterdam 27 dec. 1869,7 tr. 1e Amsterdam 4 dec. 183952 Gijsberta Snooij, geb. Amsterdam 6 april 1818,53 naaister 1839,50 † Amsterdam? vóór 1862, dr. van Vien Cornelis en Lamberta van der Putte; tr. 2e Amsterdam 20 aug. 186252 Catharina Elisabeth Weber, geb. Amsterdam 21 mei 1818, wed. van Hendrik Wesseler.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wouter, volgt VIIIc.

2. Cornelis Adrianus, volgt VIIId.

3. Cornelia Adriana Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842.16

4. Jan, volgt VIIIe.

5. Lamberta, volgt VIIIf.

6. Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 27 sept. 1853.16

7. Jansje Middelkoop, geb. Amsterdam 23 nov. 1856.16

 

VIIIc. Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 2 maart 1840,48 timmerman 1858,48 scheepstimmerman 1867,50 scheepstimmerman 1890,51 scheepstimmerman 1901,54 timmerman 1904,55 vermeld dienstplichtig 1858,48 tr. Amsterdam 2 jan. 186752 Alida Cornelia Lammes, geb. Amsterdam 13 jan. 1846,56 dr. van Willem en Aaltje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Wilhelmus, volgt IXa.

2. Cornelis Lambertus Middelkoop, geb. Amsterdam 26 dec. 1873.56

3. Willem Middelkoop, geb. Amsterdam 13 nov. 1875.56

4. Alida, volgt IXb.

5. Hendrik J., volgt IXc.

 

IXa. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 9 mei 1867,7 caféhouder,56 zeevarende,56 werkman 1886,16 smid 1890,50 vermeld Binnengasthuis 15 okt. 1886-15 dec. 1886 en dienstplichtig 2 maart 1887,16 † Amsterdam 4 febr. 1963,20 tr. Amsterdam 10 sept. 189052 Remmechiena Elsiena Knol, geb. Winsum 19 juni 1865,50 naaister 1890,50 dr. van Jacob Edzes en Egberdiena Frijsiena Roelfsema.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 21 dec. 1889,16 werkman,56 † Amsterdam 15 dec. 1913.56

2. NN Middelkoop, geb. Amsterdam? vóór sept. 1890.

3. Alida Egberdina, volgt Xa.

4. Egberdina Frijsina, volgt Xb.

5. Wilhelmus Wouter, volgt Xc.

6. Jacoba Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 30 april 1899,16 † ald. 22 juni 1995,16 tr. Amsterdam 30 jan. 191852 Johannes Lodevicus Franciscus Schwalbach, geb. Amsterdam 3 dec. 1895,16 scheepsbouwer 1918,50 † Amsterdam 24 jan. 1953,16 zn. van Josephus Aloysius en Christina Harmanna Sipsma.

 

Xa. Alida Egberdina Middelkoop, geb. Amsterdam 28 febr. 1892,16 werkster,16 tr. 1e Duisburg 3 juli 190952 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 11 sept. 1912)52 Antonius Johannes Boots, geb. D? na 1889; tr. 2e Amsterdam 22 okt. 191352 (echtsch. ingeschr. ald. 15 nov. 1924)52 Albertus van Grieken, geb. Amsterdam? omstr. 1893, werkman 1913,50 zn. van Albertus en Hermina van der Ham; tr. 3e Amsterdam 5 okt. 192752 Hendrik Gras, geb. Amsterdam 2 dec. 1892,56 scheepsbeschieter 1927,50 zn. van Hendrik en Theodora Florentina Wilhelmina Breuker en gesch. echtg. van Maria Elisabeth Wolzak.

Uit het derde huwelijk:

Franciscus Wilhelmus Gras, geb. Amsterdam omstr. 12 jan. 1929,56 † Groningen 29 april 1945.57

 

Xb. Egberdina Frijsina Middelkoop, geb. Amsterdam 3 aug. 1894,56 † Amsterdam? 16 maart 1963,16 begr. Amsterdam 20 maart 1963,16 tr. Amsterdam 18 maart 191452 Cornelis Verkerk, geb. Amsterdam omstr. 1885,50 Vuurstoker 1914,50 zn. van Cornelis en Jacomina de Waal.

Uit dit huwelijk:

Wouter Wilhelmus Cornelis Verkerk, geb.? omstr. 1916, † Heinenoord 18 febr. 1945, tr. Margaretha Catharina Hendrika van Straten, geb. na 1910, † na 1945.

 

Xc. Wilhelmus Wouter Middelkoop, geb. Amsterdam 31 dec. 1896,16 los werkman 1919,56 Vuurstoker 1928,50 vermeld Strafvervolging 1940-1941,58 † 4 febr. 1963,20 tr. Amsterdam 14 nov. 192852 Cornelia Johanna Suurbier, geb. Amsterdam 29 jan. 1895, dr. van Hendrik Cornelis en Catharina Overdijk en gesch. echtg. van Johan Carl van Tienen.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Wilhelmus, volgt XI.

2. Franciscus Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam? 28 aug. 1930,16 † Amsterdam 17 febr. 1990.59

 

XI. Wouter Wilhelmus Middelkoop, geb. Amsterdam 10 aug. 1929,59 † Spanje 3 febr. 1995.59

Zijn dochter:

Marja Middelkoop, geb. Amsterdam 21 juli 1955,16 † ald. 24 febr. 2021.

 

IXb. Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 16 dec. 1877,16 vermeld ziekenhuis 16 dec. 1877-19 febr. 1894,16 20 mei 1899-1 juni 1899 en vanaf 20 mei 1899,16 tr. Amsterdam 13 juni 190116 Franciscus Wilhelm Meeuwsen, geb. Den Helder omstr. 1876,50 onderofficier 1901.50

Haar dochter:

NN Middelkoop, levenloze dochter, geb. Amsterdam 21 mei 1899.

 

IXc. Hendrik J. Middelkoop, geb. Amsterdam 8 jan. 1880,48 smid 1899,48 schilder 1904,50 werkman 1929,60 Huisschilder 1930,61 vermeld Aangewezen 18 dec. 1899,48 † 21 juni 1936,62 tr. Amsterdam 6 juli 190452 Adriana Nieman, geb. Amsterdam 19 sept. 1884,50 † Amsterdam? 7 nov. 1968,16 dr. van Jacob en Adriana Huebert.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter Hendrik, volgt Xd.

2. Adriana Alida Middelkoop, geb. Amsterdam 31 okt. 1908,16 tr. Amsterdam 2 april 193052 Marinus Gerardus Fredericus Johannes Jacobus Vinju, geb. Amsterdam 13 maart 1904,16 electriciën 1930,50 zn. van Johannes Jacobus en Marianne Gerardina Frederika Dolman.

 

Xd. Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 11 dec. 1906,16 werkman 1929,50 †,63 tr. Amsterdam 24 april 192952 Clasina Hendrika van Schaik, geb. Amsterdam omstr. 1909,50 dr. van Jan Frederik Wilhelm en Hendrika Theodora Johanna Aldendorff.

Uit dit huwelijk:

Wouter Hendrik Middelkoop, geb. Amsterdam 22 febr. 1922.16

 

VIIId. Cornelis Adrianus Middelkoop, geb. Amsterdam 16 juli 1842,16 smid 1862,48 ijzergieter 1874,64 werkman 1887,50 ijzergieter 1888,65 vermeld Vrijgesteld en proces-verbaal 18 dec. 1888,48 tr. 1e Haarlem 28 jan. 187466 Suzanne Balfoort, geb. Haarlem omstr. 1852,50 tapster 1874,64 † Haarlem omstr. 13 juni 1883,67 dr. van Jacob en Maria van Koekelen; tr. 2e Amsterdam 29 juni 188752 Geertrui Angenita Laffree, geb. Rotterdam omstr. 1841,50 naaister 1887,50 dr. van Bertus Simon en Adriana Mijnlief.

Uit het eerste huwelijk:

1. Franciscus Jacobus, volgt IXd.

2. Dirk, volgt IXe.

3. J.M. Middelkoop, geb. Haarlem 13 juli 1881,67 † ald. 4 dec. 1885.68

 

IXd. Franciscus Jacobus Middelkoop, geb. Haarlem 7 nov. 1874,48 schoenmaker 1901,64 vermeld Vrijgesteld 16 dec. 1893,48 † Haarlem 4 mei 1954,59 tr. Haarlem 8 mei 190166 Cornelia Maria van Brussel, geb. Haarlem omstr. 1888,50 dr. van Abram en Elizabeth Benraadt.

Uit dit huwelijk:

1. S.M. Middelkoop, geb. Haarlem? na 1901, tr. vóór 1935 H. Twisterling.

2. Cornelia Maria Francisca Middelkoop, geb. Haarlem 13 mei 1906,69 † 1968,70 tr. Haarlem? vóór 193369 Johannes Melchior Saarloos, geb. Haarlem 7 aug. 1902.69

 

IXe. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 16 jan. 1877,71 vermeld ontheffing 22 febr. 1930 en 17 sept. 1937,72 † Haarlem 27 maart 1970,59 tr. Westdongeradeel 12 aug. 189952 Trijntje Glas, geb. Holwerd 17 febr. 1873,73 † Bloemendaal 28 juni 1942,66 dr. van Hendrik Jan en Aukje Schaafsma.

Uit dit huwelijk:

1. NN Middelkoop, levenloos kind, geb. Heemstede 24 mei 1901.66

2. Dirk Middelkoop, geb. Haarlem 1903,45 † ald. 18 aug. 1930.74

 

VIIIe. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 13 maart 1848,16 scheepstimmerman 1868,48 stoker 1874,50 werkman 1896,75 vermeld Vrijgesteld,48 † na 1884, tr. Amsterdam 25 maart 187416 Johanna Maria Louisa Poschmann, geb. Amsterdam omstr. 1849,50 dr. van Philip en Johanna Woortman.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Gijsberta, volgt IXf.

2. Lamberta Christina Middelkoop, geb. Amsterdam 5 sept. 1875.7

3. Christina Elisabeth, volgt IXg.

4. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 4 febr. 1878.7

5. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 17 juni 1879,48 venter 1898.48

6. Susanna Middelkoop, geb. Amsterdam 17 dec. 1880,16 tr. Zaandam 19 nov. 190852 Harmen Vet, geb. Zaandam omstr. 1875, zn. van Pieter en Trijntje Bakker en gesch. echtg. van Neeltje Nel.

7. Philip Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1883.16

8. Hendricus Franciscus, volgt IXh.

9. Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 1 juni 1888.16

10. Wouterus Middelkoop, geb. Amsterdam 24 jan. 1892,16 zeeman,76 petroleum bezorger 1910,56 watchman 1940,76 † USA?, tr. Catherine NN, geb. New Jersey omstr. 1883.76

 

IXf. Johanna Gijsberta Middelkoop, geb. Amsterdam 5 okt. 1873,16 tr. Amsterdam 28 juli 189752 Lieuwe Steiger, geb. Franekeradeel omstr. 1873,50 smid 1897,50 zn. van Yme Lieuwes en Jeltje Jans van der Baan.

Uit dit huwelijk:

Jan Johannes Gijsbertus Steiger, † Eindhoven 2 maart 1968,77 tr. Willemina Krommenhoek, † na 1968.

 

IXg. Christina Elisabeth Middelkoop, geb. Amsterdam 27 dec. 1876,16 tr. Amsterdam 28 mei 189652 Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 24 okt. 1877,16 schuitenvoerder 1896,50 werkman 1918-1927,78 zn. van Jan Ignatius en Willemina van Bueren.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam 31 aug. 1896,16 broodbakker 1918,50 tr. Amsterdam 11 april 191852 Naatje Snijders, geb. Amsterdam omstr. 1896.50

2. Jacobus Ignatius van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1899, incasseerder 1920,50 tr. Sloten NH 4 juni 192052 Johanna Louisa Knibbe, geb. Sloten NH omstr. 1900.

3. Willem van der Bom, geb. Amsterdam omstr. 1902,50 koopman 1927,50 tr. Amsterdam 13 juli 192752 Wilhelmina Maria Seijs, geb. Amsterdam omstr. 1895.50

 

IXh. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 juni 1884,48 werkman 1908,50 tr. Amsterdam 17 juni 190852 Femmetje Schipper, geb. Sloten NH omstr. 1887,50 dr. van Gerrit en Annegie Kremer.

Uit dit huwelijk:

 

Xe. Jan Middelkoop, geb. Amsterdam 23 febr. 1912,48 † ald. 1 april 1974,79 tr. Amsterdam 4 jan. 193379 Aaltje Hemrika, geb. Amsterdam 23 sept. 1913,79 † ald. 31 mei 1991,79 dr. van Zacharias en Trijntje Groot.

Uit dit huwelijk:

1. Hendricus Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 5 juli 1933,79 † ald. 26 nov. 1979.79

2. Trijntje Middelkoop, geb. Amsterdam 4 dec. 1938,79 † ald. 25 april 2006.79

3. Femmetje Middelkoop, geb. Amsterdam 28 maart 1941,79 † ald. 3 juli 2003.79

4. Thomas Middelkoop, geb. Amsterdam 12 febr. 1945,79 † ald. 30 juni 1945.79

5. Gerrit Middelkoop, geb. Amsterdam 26 maart 1951,79 winkelier -2001,80 boekhandelaar 2001-2016.81

6. Franciscus Middelkoop, geb. Amsterdam 14 nov. 1956,79 † ald. 15 mei 1965.82

 

VIIIf. Lamberta Middelkoop, geb. Amsterdam 25 dec. 1850,16 † Den Haag 22 jan. 1913,83 tr. Den Haag 20 febr. 187883 Hendricus Franciscus Koppers, geb. Den Haag omstr. 1854,50 bediende 1878,50 zn. van Johan Antoon en Louisa Evers.

Haar dochter:

Lamberta Hendrika Middelkoop, geb. Amsterdam 17 febr. 1876,7 † Den Haag 17 juni 1876.83

 

VIIe. Anna Catharina Middelkoop, geb. Amsterdam 16 sept. 1816,7 † ald. 20 okt. 1882,7 tr. Amsterdam 3 maart 184716 Willem Hendrik Kunne, geb. Amsterdam 9 juni 1820,7 pakhuisknecht,56 schippersknecht 1847,50 sjouwer 1851-1853,56 werkman 1887,84 † vóór 1918, zn. van Jan Philip en Anna Maria Rollinger.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Wouter Kunne, geb. Amsterdam 4 aug. 1848.56

2. Johan Daniel Kunne, geb. Amsterdam 7 jan. 1850,56 scheepstimmerman 1887,50 tr. Rheden 18 aug. 188752 Johanna Veldhorst, geb. Velp Gld omstr. 1849, dienstbode 1887.50

3. Anna Catharina Kunne, geb. Amsterdam 31 okt. 1851.56

4. Jan Philip Kunne, geb. Amsterdam 24 maart 1853,56 † Nieuwveen 5 dec. 1918.85

 

IId. Peeter Jansz Middelkoop, geb. Heicop vóór 1660,1 Heemraad 1709,1 vermeld Lidmaat 1682,1 † vóór 1721, tr. Heicop 26 nov. 168286 Maighjen Gerrits -, geb. Heycop vóór 1662,1 vermeld Lidmaat 1708.1

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Peters, volgt IIIf.

2. Jannigje Peters, volgt IIIg.

3. Gerrit Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 13 sept. 1685.3

4. Gerrigje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 31 okt. 1686.3

5. Hilligje Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 23 juli 1702,17 begr. ald. 26 april 1714.3

 

IIIf. Aaltje Peters Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 17 mei 1683,1 vermeld Lidmaat 18 april 1710,1 tr. Hei en Boeicop 7 maart 170617 Jacob Franken -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1686.

Uit dit huwelijk:

1. Geertruida -, ged. Hei en Boeicop 26 maart 1711.3

2. Peter Middelkoop, ged. Hei en Boeicop 5 febr. 1725.4

 

IIIg. Jannigje Peters Middelkoop, geb. Hei en Boeicop,87 ged. Heicop 31 aug. 1684,3 vermeld Lidmaat 26 maart 1723,1 tr. Heicop 1 febr. 172286 Henrik Dirks -, geb. Hei en Boeicop vóór 1700.88

Uit dit huwelijk:

Annigje Hendriks -, ged. Hei en Boeicop 6 febr. 1724.4

 

IIe. Gerrigje Jansdr Middelkoop, geb. Zijderveld vóór 1675, † NL na 1721, tr. Zijderveld 23 april 16979 Joost Joosten -, geb. Hei en Boeicop? vóór 1675, begr. Hei en Boeicop 22 dec. 1714,89 wedr. van Annegje Cornelis Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Maeijgje Joosten -, geb. 1698.89

2. Jan Joosten, volgt IIIh.

 

IIIh. Jan Joosten -, ged. Hei en Boeicop 28 juli 1700, tr. 1e Hei en Boeicop 26 okt. 172790 Dievertje de Vroom, geb. Heicop, ged. Hei en Boeicop 23 sept. 1703,90 begr. ald. 5 maart 1745;90 tr. 2e vóór 175591 Lijsbet Hendriks Moot, geb. vóór 1715, ged. Oosterwijk,89 begr. Hei en Boeicop 31 dec. 1781, wed. van Cornelis Jans -.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrigje Jans -, ged. Hei en Boeicop 20 maart 1729.90

2. NN -, ged. Hei en Boeicop 14 mei 1731.90

3. Lijsbit Jans -, ged. Hei en Boeicop 30 nov. 1732,90 † vóór 13 april 1734.

4. Lijsbit Jans -, ged. Hei en Boeicop 13 april 1734.90

5. Joostje Jans -, ged. Hei en Boeicop 9 okt. 1740.90

Uit het tweede huwelijk:

6. Joost Jans -, ged. Hei en Boeicop 30 april 1752.90

7. Maagje, volgt IVf.

 

IVf. Maagje Middelkoop, geb. Heicop,90 ged. Hei en Boeicop 28 maart 1756,90 † Nieuwland 27 febr. 1829,92 tr. 1e Nieuwland 2 maart 17847 Jan Pieters van den Berg, geb. Middelkoop,93 ged. Leerbroek 26 dec. 1741,93 † Nieuwland,94 begr. Nieuwland 24 dec. 1789,94 zn. van Pieter Pieterse en Eegje Jans van der Heeden en wedr. van Grietje Theunisdr de Graav; tr. 2e Noordeloos 8 jan. 18141 Dirk van Muijlwijk, ged. Leerbroek 2 okt. 1763,1 † Nieuwland 30 dec. 1832.1

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes van den Berg, geb. Nieuwland 20 juli 1784,1 † ald. okt. 1809.1

2. Lijsbet van den Berg, geb. Nieuwland 9 juli 1785,50 † Leerbroek 23 jan. 1861,52 tr. Nieuwland 13 maart 181952 Aart de Groot, geb.? omstr. 1780.

3. Pieter van den Berg, geb. Nieuwland 8 nov. 1787,95 † ald. 26 nov. 1787.

4. Willempje, volgt Vf.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jan Muilwijk, geb. Nieuwland 4 mei 1794,1 † ald. 12 aug. 1847,96 tr. Nieuwland 5 aug. 183196 Gijsbertje de Mik, geb. Hoornaar 13 mei 1804,96 † Nieuwland 31 jan. 1890.96

 

Vf. Willempje van den Berg, geb. Nieuwland 28 juni 1789,31 † Giessen-Nieuwkerk 2 nov. 1853,93 tr. 1e Noordeloos 8 jan. 18141 Dirk Muijlwijk, geb. Goudriaan 6 juli 1792,31 † Noordeloos 13 nov. 1814,1 zn. van Aart en Hendrikje Oskam(er); tr. 2e Noordeloos 28 maart 181652 Jan Muilwijk, geb. Oud-Alblas 18 febr. 1788, broer van haar eerste echtgenoot.

Uit het eerste huwelijk:

Dirkje Muijlwijk, geb. Peursum 6 dec. 1814, † ald. 13 jan. 1862.BRONNEN

1. hogenda.nl

2. nationaalarchief.nl

3. vpnd.nl

4. Doopboek Hei en Boeicoop

5. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )

6. DTB Schoonrewoerd

7. familysearch

8. records.ancestry.com

9. Utrechts Archief

10. openarch.nl

11. Ancestry24.com

12. vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

13. databases.tanap.net

14. archive.org/stream/knstlerinventa05bred/knstlerinventa05bred_djvu.txt

15. C.Pama

16. SAAmsterdam

17. www.gahetna.nl

18. www.rijerkerk.net/genotten.htm

19. Amstelodamum

20. genealogieonline.nl

21. oud kaapsche familien

22. vocopvarenden.nationaalarchief.nl

23. www.eggsa.org

24. ebooksread.com

25. GISA RSA

26. ancestor.co.za

27. books.google.nl

28. Geni.com

29. www.curlewis.net

30. www.findmypast.co.uk/

BRONNEN

31. Rootsweb.com

32. www.national.archsrch.gov.za

33. www.gendata.co.za

34. archiver.rootsweb.ancestry.com

35. dissertation Coates

36. Doopboek

37. www.wikitree.com/genealogy/middelkoop

38. Gens Nostra

39. Ned.Patriciaat

40. Historische Naamindex Rivierenland

41. home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Benschop_Polsbroek-DTBL.pdf

42. N.A.Ams

43. huw.akte zoon Wouterus

44. noord-hollandsarchief.nl

45. overl. akte

46. www.zeeuwengezocht.nl

47. alledrenten.nl

48. militieregisters.nl

49. bonmama.nl

50. huw.akte

51. huw.akte zoon Wouter

52. genlias

53. dave-verdooner.net/dave/1852_53_list.php

54. huw.akte dochter Alida

55. huw.akte zoon Hendrik

56. BS Amsterdam

57. allegroningers.nl

58. www.nationaalarchief.nl

59. overl. adv.

60. huw.akte zoon WH

61. huw.akte dochter Adriana A.

62. Leonore Noorlander

63. oorlogslevens.nl/

64. haarlem.digitalestamboom.nl

BRONNEN

65. delpher

66. www.wiewaswie.nl

67. www.noord-hollandsarchief.nl

68. BS Haarlem

69. denhaag.digitalestamboom.nl

70. MyHeritage.com

71. tresoar

72. Het Bloemendaalsch Weekblad

73. werelate.org/wiki

74. BS Bloemendaal

75. huw.akte Docher C.E.

76. Ancestry.com

77. BHIC

78. huw.akte zoon Jan I.

79. www.familie-hemrika.nl/Hemrika/index.htm

80. Deondernemer.nl

81. Het Parool

82. vermelding

83. Haagsarchief

84. huw.akte zoon Johan D

85. groenehartarchieven.nl

86. vhlhb.nl

87. DTB Berkel en Rodenrijs

88. dtb Hei en Boeicop

89. Geneanet KJdeRidder

90. geneanet.org

91. www.mijn-genea.nl

92. stamboomforum Ludmilla van Santen | 11 Mar 2008 | 20:29

93. WikiTree

94. Geneanet

95. Doop cd Zuid Holland

96. www.woltersgen.nl/mikpar-frm3.htm