Parenteel van Joost Middelkoop

I. Joost Middelkoop, geb. Leerdam? vóór 1607.
Zijn zoon:

II. Aelbert Joosten Middelkoop, geb. Leerdam? omstr. 1627, tr. omstr. 16461 Aeltje Hesselsdr de ’With’, geb.? vóór 1627.
Uit zijn huwelijk:
1. Maria Aelbertsdr Middelkoop, ged. Leerdam 7 (mnd. onb.) 1647.2
2. Magdalena Aelbertsdr Middelkoop, ged. Leerdam april 1649.2
3. Joost Aelberts Middelkoop, ged. Leerdam jan. 1652.2
4. Hessel Aelberts Middelkoop, ged. Leerdam 23 mei 1655.2
Uit zijn relatie3 met N.N. NN, geb. vóór 1657:
5. Joost Aelbertse, volgt III.

III. Joost Aelbertse Middelkoop, ged. Leerdam 30 dec. 1677,4 vermeld Leerdam 1718 en verkoop 1733,5 † Leerdam? na 1733, tr. Leerdam 29 juni 17046 Geertruijd Arnoldusdr van Schoonderwoert, geb. Leerdam, ged. Leerdam 24 maart 1686,3 dr. van Arnoldus Alexander Schoonrewoert en Jannetje Cornelisdr Munster.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 22 aug. 1708,6vóór 20 juli 1721.
2. Aalbert Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 12 juni 1712.7
3. Arnoldus Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 8 mei 1715,7vóór 1718.
4. Arnoldus Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 4 mei 1718,7vóór 21 febr. 1727.7
5. Arnoldus Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 21 mei 1720.7
6. Jannetje Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 20 juli 1721.7
7. Arnoldus Joosten, volgt IV.

IV. Arnoldus Joosten Middelkoop, ged. Leerdam 21 febr. 1727,4 vermeld verkoop huis 1758,2 begr. Schoonrewoerd 18 mei 1793,4 tr. Schoonrewoerd 8 sept. 17486 Annigje Johannesd van Dijck, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 23 juli 1726, † ald. 28 maart 1795,4 dr. van Johannes Anthonisz en Neeltie Dircksdr Heijcoop.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Arnoldusd, volgt Va.
2. Geertruij Arnoldusd Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 7 maart 1751,3vóór 25 juli 1756.
3. Jacobus Arnoldusz, volgt Vb.
4. Johannes Arnoldusz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 6 mei 1755.3
5. Geertruij Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 25 juli 1756,3 † ald. vóór 16 okt. 1757.
6. Geertruij Arnoldusd, volgt Vc.
7. Johanna Arnoldusd Middelkoop, geb. Schoonrewoerd,8 ged. Schoonrewoerd 3 aug. 1760.8
8. Maria Arnoldusd, volgt Vd.
9. Antonie Arnoldusz Middelkoop, geb. Schoonrewoerd, ged. Schoonrewoerd 29 sept. 1765.3
10. Anthonia, volgt Ve.

Va. Neeltje Arnoldusd van Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 30 mei 1749, † Ameide 17 juni 1807,9 tr. 1e Schoonrewoerd 11 aug. 17716 Cornelis Antonisz van Dijk, geb. Ameide, ged. Ameide 19 april 1745,3 † Ameide? vóór 14 april 1782; tr. 2e Willige Langerak 14 april 178210 Hendrik van Petten, geb. Blokzijl omstr. 1749, † Ameide 24 april 1814.11
Uit het eerste huwelijk:
1. Antoni van Dijk, geb. Ameide, ged. Ameide 13 dec. 1772,12 † Ameide? vóór 1777.
2. Arnoldus Antoni van Dijk, geb. Ameide, ged. Ameide 2 april 1775,12 † Schoonhoven 24 maart 1828,10 tr.10 Eleanora Nobel, † Schoonhoven? na 1828.10
3. Antoni Adrianus van Dijk, ged. Ameide 27 jan. 1777,12na 1807.
4. Johannes van Dijk, ged. Ameide 12 dec. 1779,12na 1807.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jannetje van Putten, ged. Ameide 15 jan. 1783,12 tr. Ameide 4 dec. 180410 Frederik de Graaff, geb. Heukelum 28 maart 1784, bouwman 1834.10
6. Jacob van Petten, geb. Ameide? aug. 1784, ged. Ameide 15 aug. 1784.12
7. Anna van Putten, ged. Ameide 25 jan. 1786,12 tr. Ameide 25 juni 180610 Nicolaas Perk, ged. Ameide 6 febr. 1780,10 begr. ald. 17 nov. 1811.10
8. Jacoba van Petten, geb. Ameide,12 ged. Ameide en Tienhoven 25 nov. 1787.13
9. Wigger Jacobs van Petten, geb. Ameide? nov. 1790, ged. Ameide 28 nov. 1790.12

Vb. Jacobus Arnoldusz Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 3 okt. 1752,3 bouwman -1813, † Lexmond 9 mei 1813,14 tr. Lexmond 15 mei 17917 Anna Kruijff, ged. Lexmond 23 april 1753,10 † ald. 6 sept. 1835,14 dr. van Dirk en Trijntje Maat.
Uit dit huwelijk:
Arnoldus Jacobsz Middelkoop, geb. Leerbroek 9 dec. 1792,6 ged. Lexmond 16 dec. 1792,2 begr. ald. 14 dec. 1811.2

Vc. Geertruij Arnoldusd Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 10 okt. 1757,15 † ald. 23 sept. 1828, tr. Schoonrewoerd 6 mei 17877 Arie Willem Ariens de Leeuw, ged. Leerdam 12 okt. 1753,4 bouwman,4 schepen 1799,4 commissaris 1802,4 diaken 1807,4 † Schoonrewoerd 18 jan. 1833,10 zn. van Arien Jans en Marigje Willem Sprong.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1 dec. 1788,16 bouwman -1876,16 † Schoonrewoerd 4 dec. 1876, tr. Schoonrewoerd 24 april 181911 Pietertje van den Berg, geb. Oud-Alblas 27 aug. 1791,16 † Schoonrewoerd 8 dec. 1876.16
2. Maria de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 3 dec. 1789,16 † Leerdam 27 sept. 1867,17 tr. Schoonrewoerd 26 nov. 181211 Wouter Jacobus Meevers, geb. Leerdam 28 jan. 1789,16 † ald. 22 dec. 1854.16
3. Anna de Leeuw, geb. Schoonrewoerd,8 ged. Schoonrewoerd 1 juli 1792,8na 1864,16 tr. Schoonrewoerd 26 april 183411 Klaas Swanborn, geb. Schoonrewoerd,8 ged. Schoonrewoerd 17 aug. 1788,8 † ald. 19 mei 1864.16
4. Adrianus de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 18 febr. 1796,16 † ald. 1 juni 1841,18 tr. Schoonrewoerd 26 febr. 183611 Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 2 april 1814,16 dr. van Willem Janse en Annigje van Santen.
5. Johannes, volgt VI.

VI. Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 15 febr. 1799,8 † ald. 7 april 1873,8 tr. Schoonrewoerd 26 april 183411 Florida Kool, geb. Schoonrewoerd 18 april 1807, † ald. 18 april 1865,14 dr. van Floris Geerlofzn en Geuvertje Ariensdr Middelkoop.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Cornelia de Leeuw, geb. Schoonrewoerd omstr. 1846,19 tr. Schoonrewoerd 19 febr. 187511 Gerrit Zijderveld, geb. Hagestein omstr. 1852,19 † Schoonrewoerd 10 febr. 1895.20
2. Arnoldus Johannes, volgt VII.

VII. Arnoldus Johannes de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 8 febr. 1847, † ald. 13 juni 1897, tr. 187921 Cornelia de Vor, geb. Hagestein april 1853, † Schoonrewoerd 13 juni 1933, dr. van Dirk en Willempje Veen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Floris, volgt VIIIa.
2. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † ald. omstr. 1844.
3. Florida Johanna de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1881, † 1922.
4. Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1884, † Leerdam 1965.
5. Floris Antonie de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1886, † Neerijnen 1951.
6. Pieter Dirk de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1889, † Leerdam 1964.
7. Geertruida Adriana de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 1891, † ald. 1961.
8. Willempje, volgt VIIIb.

VIIIa. Johannes Floris de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 20 febr. 1880,20 † ald. 27 mei 1968,20 tr. Schoonrewoerd 11 april 190720 Johanna Antonia van Mourik, geb. Schoonrewoerd 1880, † 1941.
Uit dit huwelijk:

IX. Willem de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 22 april 1908,15 † Hei en Boeicop 21 maart 1984,22 tr. Schoonrewoerd omstr. 20 april 193723 Neeltje Bastiana Middelkoop, geb. Leerdam 12 juli 1912,24 † Hei en Boeicop 21 aug. 1989,24 dr. van Arie Pieter en Dina Adriana Heykoop.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Floris de Leeuw, geb. 8 april 1939, † 28 april 1961.
2. Arie Pieter de Leeuw, geb. 18 maart 1940, † na 1969.
3. NN de Leeuw, levenloze zoon, geb. Hei en Boeicop 18 nov. 1849.11

VIIIb. Willempje de Leeuw, geb. Schoonrewoerd 13 mei 1893, † Utrecht 22 febr. 1938, tr. Schoonrewoerd 25 aug. 192125 Pieter Antonie Middelkoop, geb. Schoonrewoerd 20 april 1892,21 controleur 1924,26 kruidenier 1935,27 vermeld pachter 22 nov. 1924,26 † Utrecht 8 juni 1976,28 zn. van Arie Adrianus en Tijssijna Antonia Middelkoop; hij hertr. Rotterdam omstr. 25 april 194129 G. van Dompseler.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Adrianus Middelkoop, geb. Ophemert 30 juni 1922,26 † Amsterdam 21 okt. 1993,30 tr. 194721 Anna Wijnand, geb. Leiden 9 okt. 1922,30 † Amsterdam 24 nov. 1999.30
2. Tyssyna Antonia Middelkoop, geb. Ophemert 24 maart 1928,26 † Woodstock ON 15 juli 2006.31

Vd. Maria Arnoldusd Middelkoop, ged. Schoonrewoerd 19 dec. 1762,3 tr. Schoonrewoerd 5 okt. 17887 Gerardus van Capel, geb. vóór 1768.
Uit dit huwelijk:
Maria Elisabeth van Capel, geb. Alphen a/d Rijn 26 okt. 1792,32 † Gouda 3 juli 1877,33 tr. Gouda 21 april 181934 Jean Antoine Dutilh, geb. Rotterdam 15 sept. 1777,15 koopman 1812,34 secretaris,35 † Gouda 15 juni 1846,15 zn. van Christian en Cornelia van Meerlo en wedr. van Johanna de Coole.

Ve. Anthonia Middelkoop, geb. Schoonderwoerd, ged. Schoonrewoerd 29 sept. 1765,10 † Rotterdam, tr. Leiden 1 mei 180036 Cornelis Klinkenberg, geb. Leyden vóór 1780.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Antonie Klinkenberg, geb. Hensbroek april 1801,37 † Delft?, tr. Delft 14 okt. 182937 Wynanda Louisa de Groot, geb. Delft omstr. 1810,37 dr. van Peter en Catharina Elisabeth Egberta Gerdessen.
2. Johanna Arnolda Klinkenberg, geb. Sluipwijk? sept. 1805, ged. Sluipwijk 8 sept. 1805.38


Bronnen
1. ons Voorgeslacht
2. hogenda
3. www.van-den-hout.nl/
4. ZH genealogieën II
5. OV 1949
6. www.gahetna.nl
7. familysearch
8. Geneanet: Chris van Aalst ( christ43 )
9. krant
10. Hans Zijderveld <hanszijderveldATlive.nl>
11. genlias
12. www.ameide-tienhoven.nl/docs/Dopen Am_NA_04.pdf
13. wiewaswie.nl
14. overl.akte
15. Rootsweb.com
16. A.Hoek
17. Geneanet: Max M van Ameijde ( ameijm )
18. www.rvvz.demon.nl/santenkraam
19. huw.akte
20. genealogieonline.nl
21. www.gerritveldman.nl/
22. NGV Knipsel
23. BS Schoonrewoerd
24. online-begraafplaatsen.nl
25. http://sikkema.netfirms.com/family/tree/fam/fam00715.html
26. www.regionaalarchiefrivierenland.nl
27. www.recreatieoordhippique.nl
28. overl.kaart
29. delpher
30. stadsarchief Amsterdam
31. www.godutch.com/newspaper/familypage/
32. http://www.freewebs.com/janlafeber/Gouwenaren.pdf
33. genealogieonline.nl/database-jansen/
34. www.groenehartarchieven.nl
35. Ned. Patriciaat 06-1915
36. archief Leiden
37. www.archief.delft.nl
38. www.stembert.com/klinkenberg/


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 4 dec. 2017 13:41:35